EB... - EZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| EB... |

EB... ile başlayan FaRkLaR...
( 13 FaRk, 13 katkı )


- EB'AD[< BA'D] ile EB'ÂD[< BU'D]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha uzak. İLE Uzaklıklar, uzunluklar. )

- EBÂET[çoğ. ÂBÂ] ile EBÂİD[< EB'AD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kamışlık.[yer] | Kamış. İLE En uzak.[yerler] | Yakın olmayan.[akraba] )

- EBÂRİK ile EBÂRÎK[< İBRİK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kumlu, balçıklı.[yer] | Alaca atlar. İLE İbrikler, su kapları. )

- EBCED HESÂBI ile/değil EBCED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBCEL ile EBCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri yapılı adam. İLE Büyük ve çıkık karınlı adam. )

- EBDÂN[< BEDEN] ile EBDÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdeler, tenler, cisimler. İLE Kavim, kabile. | Lâyık. )

- EBHAL[< BUHL] ile EBHÂR[< BAHR] ile EBHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/en/pek cimri/pinti/hasîs. İLE Denizler. İLE Ağız/soluğu kötü kokan. )

- EBÎ ile EBİR/EBR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. İLE Bulut. )

- EBLAG[< BELİĞ] ile EBLAK[< BALIK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgunluk derecesine çok yakın olan, dah beliğ, en fasîh. İLE Alaca, bulaca. | Rengârenk. | Alabacak at. )

- EBLEC ile EBREC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık kaşlı. | Nurlu, parlak, vuzuhlu. İLE Gözünün akı çok fakat güzel gözlü kişi. )

- EBLEH[< BELÂHET] ile EBLEK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek akılsız, ahmak, bön, alık. İLE Alacalı. )

- EBTAL[çoğ. EBÂTIL] ile EBTÂL[< BATTÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En boş, beyhûde. İLE Yiğitler, dövüşken erler. )

- EBU'L BEŞER ile/değil/yerine EBU'L ERVÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| EC... |

EC... ile başlayan FaRkLaR...
( 8 FaRk, 12 katkı )


- ECEL[çoğ. ÂCÂL] ile ECELL[< CELÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli olan süre/vâde. Ömrün sonu, hayatın son anı. İLE Çok büyük, en ulu. )

- ECHEL[< CÂHİL] ile ECHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok cahil. | Nâdân, aksi kimse. İLE Son derece güzel hanım. | Gündüz iyi görmeyen, kamaşık gözlü adam. )

- ECİR/ECR[< UCÛR] ile ECÎR[< ECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir iş/hizmet karşılığında verilen şey. | Âhirete ait ödül/mükâfat, sevap. | Ücret. İLE Ücretle çalışan, gündelikçi. )

- ECLA' ile ECLÂ[< CELÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa dudaklı ve miskin adam. İLE Pek belirli, çok âşikâr. )

- ECR-İ AZÎM ile/ve ECR-İ KERÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünebileceğinin ötesinde verilen. İLE/VE Hiç düşün(e)mediğinin verilmesi. )

- ECR-İ HASS ile/ve/<> ECR-İ MÜŞTEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECRÂM ve/<> ECSÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cirim. VE/<> Cisim. )
( Uzayda.VE/<> Dünyada. )
( Ay üstü. VE/<> Ay altı. )
( 4 öğeden/unsurdan oluşmayan. VE/<> 4 öğeden/unsurdan oluşan. )
( Güneş. VE/<> Madde. )

- ECZEM[< CÜZÂM] ile ECZEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cüzâmlı, miskinlik illetine uğramış olan. | Parmakları ya da eli kesik kimse. İLE Burnu kesilmiş. )

| ED... |

ED... ile başlayan FaRkLaR...
( 5 FaRk, 5 katkı )


- EDÂ ile EDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranış, tavır. | Naz, işve. | Anlatış yolu. İLE Verme, ödeme. | Namazı kılma, yerine getirme. )

- EDEB ve EDEBİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylemesini bilmeyen, eylemesini bilemez. )

- EDEBİYAT ile/ve EDEBÎYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Tasavvufun dile getirilişi. )

- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PERSONAL PASSIVE vs. IMPERSONAL PASSIVE )

- EDEPSİZLERE SUSMAK değil EDEBEN SUSABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| EF... |

EF... ile başlayan FaRkLaR...
( 11 FaRk, 11 katkı )


- EF'Î-İ MÜCELCEL ile EF'Î-İ MÜNAKKAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıngıraklı yılan. İLE Alaca derili engerek yılanı. )

- EFDAL[< FÂDIL/FÂZIL] ile EFDÂL[< FAZL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha erdemli/fazîletli. | En üstün/âlâ. İLE Fazlalar/ziyâdeler. | İyilikler, ihsanlar, meziyetler, lütûflar. )

- EFFAK ile EFFÂK[< İFK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret için tüm dünyayı gezen. İLE Fazla iftirâ eden. )

- EFHÂM[< FEHM] ile EFHAM[< FEHÎM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinler, anlamalar, idrâkler. İLE En ulu, çok şeref sahibi, daha fehâmetli. )

- EFHÂS[< FAHS] ile EFHÂZ[< FAHZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyin içi/boşlukları. İLE Yakın akrabalar. )

- EFHÂS ile EFHÂZ[< FİKR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha fakir ve muhtaç. İLE Düşünceler. )

- EFLÂK[< FELEK] ile EFLÂK[< FİKR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gökler, semâlar, felekler, küreler, zamanlar. | Bahtlar, tâlihler, kaderler. İLE Osmanlı döneminde, merkezi Bükreş olan, iki memleketten bir kısım. )

- EFRA' ile EFRÂH[< FERH] ile EFRÂH[< FERAH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vesveseli, kuruntulu. | İşi gücü olmayan. İLE Piliçler. | Piçler. İLE İç açıklıkları, sevinmeler. )

- EFRÂD-I ZİHNİYE ile EFRÂD-I HARİCİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSÛN[Fars.] ile EFZÛN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözbağcılık, "büyü", "sihir", arpağ. İLE Fazla, çok, yukarı, aşkın. )

- EFZÂ'[< FEZÂ] ile -EFZÂ/-FEZÂ[Fars.] ile EFZAH/EFDAH[< FAZÎH] ile EFZÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korku ile bağırmalar. İLE Artıran, çoğaltan. İLE Daha/pek rezil. İLE Ayakkabı, kundura. | Gemi yelkeni. | Sanatçıların kullandıkları aletler. | Yemeğe konulan baharat. )

| EG... |

EG ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- EGVÂL[< GUL] ile EGVÂR[< GAVR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük kazalar, felâketler. | Şeytanlar, türlü şekil alan periler. | Gulyabaniler, gövdesi olmayan hayvanlar. İLE Dipler, çukurlar. Sonlar. )

- EĞE ile EĞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen, uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga. İLE Madenleri, tahtayı vb. yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanılan, sert, ensiz, çelik araç. )

- EĞİLİM ile/ve/<> EĞİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİLİMLİ ile/değil EĞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİM ile EĞİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğilmiş olma durumu. | Bir yüzeyin, yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik. İLE Arka, sırt. | Gövde. | Boy bos, endam. )

- EĞİTİLMEK ile/ve/yerine EĞİTİMİ, KENDİ EĞİMLİLİĞİNDE TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞRİDİR değil EĞİRDİR (GÖLÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| EH... |

EH... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- EHAD ile EHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, bir, ilk sayı. İLE Daha keskin. )

- EHÂLÎ/AHÂLİ[< EHL] ile EHÂLÎL[< İHLÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir mahallede/semtte/kasabada/köyde yerleşip oturanlar. | Halk, umûm. İLE Penis deliği. )

- EHASS[< HASİS] ile EHASS[< HÂSS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha cimri, çok pinti. | Çok/en bayağı. İLE En özel. | Başlıca. )

- EHL-İ CENNET ile EHL-İ NÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL-İ NAZAR ile EHL-İ KEŞF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL-İ SÜNNET ile/değil/yerine EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE İmâmetin dışarıda bırakılmasıyla. )

- EHVÂ'[< HEVÂ'] ile EHVÂL[< HEVL] ile EHVÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstekler, arzular, şehvetler, hevesler, meyiller. İLE Korkular, dehşetler. İLE Şaşkın, sersem, alık. )

| EJ... |

EJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| EK... |

EK... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- EKİNOKS ile EKİNOKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gece ile gündüzün eşit olduğu gün. İLE Evliyaotu, korunga. )

- EKLENEBİLİR/LİK ile/ve/değil/||/<> EKLEMLENEBİLİR/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKMEK:
İŞLENMİŞ
ile/>< EKŞİ MAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenmiş undan, kesinlikle uzak durmak gerekiyor. İLE Ekşi mayalı undan yapılan ürünlerde de dengeli olmak gerekiyor. )

- EKMEK:
TAM TAHILLI
ile/ve/değil/<> EKŞİ MAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİ SAYI ve EKSİ ENERJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://www.HalukBerkmen.net/pdf/200.pdf )

- EKTÂR[< KETER] ile EKTÂR/AKTÂR[< KUTR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şerefler, haysiyetler. Hasepler, nesepler. Mertebeler, dereceler. İLE Taraflar, yanlar. )

- EKVÂS[< KEVS] ile EKVÂZ[< KÛZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşmaklar. İLE Kadehler, kâseler, bardaklar. )

| EL... |

EL... ile başlayan FaRkLaR...
( 14 FaRk, 14 katkı )


- EL BİLEĞİNİ MEYDANA GETİREN KEMİKLER ile EL BİLEĞİNE AİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- el-KÂTİP ile el-KÂTİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL-KIYÂSU'L-İKTİRÂNÎ ile EL-KIYÂSÜ'L-İSTİSNÂÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağlantılı kıyas. [Mukaddemelerin aynısı, neticede yer almazsa, tekrarlamazsa]. İLE İstisnâlı Kıyas. [Mukaddemelerin aynısı, neticede yer alırsa, tekrarlarsa]. )

- ELÂ ile ELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlama ve tenbih edatı.[Nazımda ve sözün başında kullanılır.][ELÂ'dan sonra EY nidâsı gelir.] İLE Sarıya çalar kestanerengi.[göz] )

- ELBÜRZ ile ELBÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kafkas sıradağlarının en yükseği. | Hakkında türlü hûrafeler anlatılan Kaf Dağı. | Uzun boylu, yakışıklı. İLE Yüce, yüksek, bâlâ. | Kafkas Dağı'nın tepesi. )

- ELDE EDİL(E)MEZ < ELİNDEKİLERE ŞÜKRETMEDİKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELDEN-AYAKTAN DÜŞME ile ELİNİ-AYAĞINI ÇEKMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELDİVEN ile/ve/<> ELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ekin biçerken, sol elin parmaklarına geçirilen, eldiven biçiminde, tahtadan yapılan bir araç. | Yelken dikenlerin kullandığı, madensel yüksüğü olan meşin eldiven. )

- ELEKTRİK KONTROLÜNDE:
"EL/AVUÇ İÇİ"
değil/yerine/>< ELİN DIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEŞTİRİ ile/ve ELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİBBÂ[< LEBÎB] ile ELİFBÂ/ELİFBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıllı, olgun, kâmil kişiler. İLE 33 harften oluşan Osmanlı abecesi. | Bir şeyin başlangıcı. | Bir örgü motifi. )

- ELİF ile ELÎF[< ÜLFET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELMA'/ELMAÎ ile ELMAH/ELMAHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek zeki, çok anlayışlı. İLE Her gördüğü şeyi, incelemeye/tetkike, araştırmaya meraklı. )

- ELTAF[< LATÎF] ile ELTÂF[< LÛTF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek lâtif, güzel, hoş. İLE İyilikler, iyilikseverlikler, nezâketler. )

| EM... |

EM... ile başlayan FaRkLaR...
( 14 FaRk, 14 katkı )


- EMÂLÎC[< ÜMLÛC] ile EMÂLÎS[< İMLÎS/E]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun yapraklı otlar/fidanlar. İLE Otsuz ve susuz çöller. )

- EMÂRÂT[< EMÂRE] ile EMÂRET[< EMR] ile EMÂRİD[< EMRED]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nişanlar, eserler, deliller, alâmetler. İLE Emirlik, beylik, prenslik. | Emir'in hali ve sıfatı. İLE Bıyıkları terlememiş gençler. )

- EMÂRE ile EMMÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMBRİYO = RÜŞEYM = EMBRYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMCÂD[< MECÎD] ile EMCED[< MECÎD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onur, şeref, haysiyet sahibi olanlar. İLE Daha/pek çok onur, şeref, haysiyet sahibi olan. )

- EMED ile EMEDD[< MEDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son, nihâyet. İLE Daha/pek uzun, sürekli. )

- EMHÂR[< MEHR] ile EMHÂR[< MÜHR] ile EMHÂL[< MEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nikâh bedelleri, ayrılma durumunda, hanım eşe verilecek, nikâhta kararlaştırılan para vs. İLE Taylar, at yavruları. İLE Bir şeyin yapılması için verilen fazla zamanlar, mühletler, vâdeler. )

- EMİR-RİCA ile EMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİR ile EMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buyruk. | Bir orundan öbürüne geçerken, görevliye verilen belge. İLE Araplarda ve öteki müslüman ülkelerde bir kavim, kent ya da ülkenin başı. )

- EMLÂ'[< MELÂ] ile EMLAH[< MELÎH] ile EMLÂH[< MİLH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bölükler, kalabalıklar, cemaatler. İLE Son derece güzel, en melâhatli, pek melîh. İLE Tuzlar. )

- EMNİYET ile/ve EMÂNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMR-İ ZÂTÎ ile/ve EMR-İ SIFÂTÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMSÂL[< MESEL] ile EMSÂL[< MİSL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Destanlar, öyküler, kıssalar. İLE Örnekler, nümûneler. | Eş, benzer. | Eşler, benzerler. | Katsayı. Kaç katı/misli alınacağını bildiren sayı. )

- EMYÂH[< MÂ] ile EMYÂ/EMYÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sular. İLE Para kesesi/çantası. )

| EN... |

EN... ile başlayan FaRkLaR...
( 39 FaRk, 45 katkı )


- EN ANLAMLI YEMİN ile EN BÜYÜK İNTİKAM ile EN ADİ SÖZ ile EN GÜZEL YANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz vermek. İLE Affetmek. İLE "Seni hiç sevmemiştim." İLE Gülüp geçmek. )

- EN AZ ile EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN AZ ile EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN AZINDAN ... değil EN AZ ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN BÜYÜK KENT ile EN BÜYÜK SURLU KENTLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HONOLULU
[Hawaii eyaletinde 1907'de çıkarılmış bir yasaya göre Honolulu Kenti ve Honolulu İdari Bölgesi(County) aynı yeri ifade ediyor. Honolulu kentinin Büyük Okyanus'ta, 2.400 km. boyunca uzanan Kuzeybatı Hawaii adalarının kalanını da kapsadığı ve 5.509 km²'yle en büyük yüzölçümüne sahip kent olduğu anlamına geliyor.]

İLE

* İSTANBUL
* ANTAKYA
* DİYARBAKIR )

- EN CESUR ve/||/<> EN GÜÇLÜ ve/||/<> EN MUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk özür dileyen. VE/||/<> İlk affeden. VE/||/<> İlk unutan. )

- EN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK ile/değil/yerine/>< EN AZ ŞEYE GEREKSİNİM DUYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen kişi, akıllı biridir. )
( Ne kadar az şeye sahip olursak, o kadar az şey, bize "sahip olur". )

- EN DAYANIKLILAR ile EN DAYANAKSIZLAR, EN KOLAY/HIZLI ÇÜRÜYENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pancar, havuç, soğan. İLE Kuşkonmaz, Brokoli, Mısır. )

- EN HIZLI UZAYAN TIRNAK ile EN YAVAŞ UZAYAN TIRNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başparmak tırnağı. İLE Orta parmak tırnağı. )

- EN İYİ ile/ve/<>/>< EN KÖTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalışmaz. İLE/VE/<>/>< İşlemez. )
( Ümit et! İLE/VE/<>/>< Hazırlıklı ol! )
( Not works. VS./AND/<>/>< Not runs. )

- EN KISA SÜRE YAŞAYAN BÖCEK ile EN UZUN SÜRE YAŞAYAN BÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Balarısı. İLE Tahtakurusu. )

- EN UC NOKTADA ile/ve EN SON NOKTADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN UC NOKTADA ile/ve EN SON NOKTADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3. şıkkın olanaksızlığı vardır. İLE 3. şıkkın olanaksızlığı yoktur. )
( Uclar, güdülenmeyi engeller! )
( TARAFEYN: Uclar. )
( NİHÂYE/T: Son, uc. )

- EN YÜKSEK MAKAM ve/||/<> EN YÜKSEK HÂL/DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi. VE/||/<> Sevgi. )

- EN EN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENBÂR[< NİBR] ile ENBÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anbarlar. İLE Dolu, yığın, küme. | Güç vermek üzere ekinlere dökülen çer-çöp, gübre. )

- ENBÂZ[< NEBEZ] ile ENBÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Takma adlar, lâkaplar. İLE Ortak, eş. )

- ENBERİ ile ENÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiftyıldızlarda, bileşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta. İLE Çiftyıldızlarda, yoldaşın, başyıldıza göre çizdiği bağıl yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası ya da her bir üyenin kendi yörüngelerinin kütle merkezine en yakın noktası. )

- ENDÂD[< NİDD] ile ENDÂD/ENZÂD[< NADAD/NAZAD] ile ENDÂHT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzeyenler, eşler, misiller, nazîrler. İLE Onurlu ve düzenli kişiler. | Toprak tabakaları. İLE Atma, atış, atılma. | Silah atma, boşaltma. )

- ENDOKARP = GILÂF-I DAHİLÎ-İ SEMERÎ = ENDOCARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENEL HAKK değil ENEL SIRR'UL HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİ HARCAMAK/BOŞALTMAK ile ENERJİ DENGELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİ = ENERGY[İng.] = ÉNERGIE[Fr.] = ENERGIE[Alm.] = ENERGIA[İt.] = ENERGÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENES[< ÜNS >< VAHŞET] ile ENEZ(/E)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağlantı/yakınlık kuran, bağlantıda olan. İLE Edirne'nin bir ilçesi. | Cılız, zayıf, güçsüz. )

- ENFÂL[< NEFEL] ile ENFÂR[< NEFÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ganimetler, düşmandan alınan mallar, emeksiz kazançlar. İLE Kalabalıklar, halk, cemâatler. )

- ENGELLİ (mi?) ile/değil ENGELLENEN (mi?)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BOLLUK-KITLIK )

- ENGİN ile ENGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş. | Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. İLE Değer ve fiyatı düşük olan. | Yüksekte olmayan, alçak yer. )

- ENHÂ'[< NAHV] ile ENHÂR[< NEHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taraflar, yanlar, cihetler. | Yollar. İLE Irmaklar, çaylar. )

- ENÎSE ile ENÎSE[Fars.] ile ENÎŞE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş, od. İLE Donmuş, pekişmiş nesne. İLE Hafiye. | Câsus. | Dalkavuk. )

- ENKAS ile ENKAZ[ka uzun okunur!][< NUKZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek/çok eksik. İLE Binâ yıkıntıları, moloz. | Eski hayvanların artıkları. )

- ENSÂB[< NESEB] ile ENSÂB[< NUSUB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSÂF[< NISF] ile ENSAF[< İNSÂF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarımlar, yarılar. İLE Daha/pek insaflı. )

- ENSÂL[< NESL] ile ENSÂR[< NÂSIR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soylar, evlâtlar, sülâleler. İLE Yardımcılar/muavinler, koruyucular/müdâfîler. )

- ENSÂL[< NESL] ile ENZÂL[< NEZL/NEZÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soylar, evlâtlar, sülâleler. İLE Soysuzlar, alçaklar, aşağılıklar. )

- ENSÂR[< NÂSIR] ile ENZÂR[< NAZAR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardımcılar/muavinler, koruyucular/müdâfîler. İLE Bakışlar, bakmalar. )

- ENTEL ile ENTELEKTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTELEKHEIA = KEMÂL-İ EVVEL = ENTELECHY[İng.] = ENTÉLÉCHIE[Fr.] = ENTELECHIE[Alm.] = ENTELEKHEIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENZÂL[< NEZL/NEZÎL] ile ENZÂR[< NAZAR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soysuzlar, alçaklar, aşağılıklar. İLE Bakışlar, bakmalar. )

| EP... |

EP... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 563 katkı )


- EPİKARP = HARİCEN KIŞR-I SEMERE = ÉPICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİSTEMOLOJİ = MEBHAS-I MARİFET = EPISTEMOLOGY[İng.] = ÉPISTÉMOLOGIE[Fr.] = EPISTEMOLOGIE[Alm.] = EPISTEMELOGOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ER... |

ER... ile başlayan FaRkLaR...
( 26 FaRk, 27 katkı )


- ER[Fars.] ile ER[Tr.] ile Er.[kimya]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğer, ise, olsa, olur ise. İLE Erkek. | Aşamasız asker. | Yiğit, kahraman. | İşini iyi bilen, yetenekli. İLE Erbiyum'un simgesi. )

- ER ile ER ile Er
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erkek. | Aşamasız asker. | Kahraman, yiğit. | İşini iyi bilen, yetenekli. | Koca. İLE Erken. İLE Erbiyum'un simgesi. )

- ER ile ERGEN ile ERMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERÂNİB[< ERNEB] ile ERÂNÎB[< ERNEBE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tavşanlar. İLE Burun ucları. )

- ERÂZÎ/ARÂZÎ ile ERÂZİL[< ERZEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerler, topraklar. İLE Reziller, namussuzlar, yüzsüzler. )

- ERBAÂ' ile ERBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çarşamba günü. İLE Dört. )

- ERBÂB[< RABB] ile ERBÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahipler, mâlikler. | Becerikli, ehil, muktedir. İLE Ulu, başkan, reis. )

- ERCÂ[< RECÂ] ile ERCÂ ile ERCAH[< RÂCİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taraflar, yönler. İLE Daha çok istenilen, ricâ edilen. İLE Üstün, uygun, tercihe uygun. )

- ERDEB/İRDEB ile ERDEB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap şehirlerinde kullanılan ve İstanbul kilesiyle 9 kileyi karşılayan bir ölçek. İLE Savaş. )

- ERES ile ER'ES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiftçilik, çiftçi olma. İLE Başı büyük, kocakafa. )

- EREZYON değil EROZYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGEN(İN) ELEŞTİRİSİ ile/ve/değil/yerine/||/<> ERGİNİN(/YETKİN) ELEŞTİRİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGEN ile ERKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERHAM[< RAHÎM] ile ERHÂM[< RAHM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek merhametli. İLE Döl yatakları. | Akrabalar, hısımlar. )

- ERİM ile ERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil. İLE İyi bir şeye işaret olan durum, beşaret. )

- ERİN ve ERİŞKİN ile/ve/||/<>/> ERGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 13-15 yaş civarına gelmiş, bülûğa ermişler. VE 18-21 yaşlarını doldurmuşlar. İLE/VE/||/<>/> İhtiyârını devrede tutanlar, nelere, ne kadar HAYIR! diyeceğini ve istencini/irâdesini neye, ne kadar yönelteceklerini bilenler/uygulayanlar. )

- ERÎS ile ERÎS[Fars.] ile ERİŞ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiftçi, ekinci. İLE Zeki, uyanık, akıllı, uslu. İLE Bilek. | Endâze, arşın. )

- ERİTEN ile ERİTİCİ ile ERİYİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde katı bir madde eriyebilen ya da katı bir maddeyi eritebilen sıvı. İLE Eritme özelliği olan. | Bir başka maddeyi eriten, çözündüren cisim. İLE İçinde katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlul. )

- ERK ile/ve EREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERK ile ERKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERMÂ'[< REMH] ile ERMÂH[< REMH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok güzel ve cilveli olan.[sevgili] İLE Vuruşlar, darbeler. | Mızraklar, süngüler.[< RUMH] )

- EROS ile ERIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşk. İLE Kavga. )

- ERŞ-MUKADDER ile ERŞ-İ GAYR-İ MUKADDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölüme neden olmayarak kesilen ya da kullanılamaz duruma getirilen örgenlere özgü, miktarı belirli olan diyet. İLE Ölüme neden olmayan ve miktarı belirli olmayan örgenler için bilirkişinin takdir ve tayinine bırakılan diyet. )
( ERŞ[Ar. çoğ. URÛŞ]: Sakatlanan bir örgen için neden olan kişiden alınan şerî diyet, kan pahası. | Satılık malın, kusuru dolayısıyla değerinden indirilen para. )

- ERŞ[çoğ. URÛŞ] ile ERS[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakatlanan bir örgen için kesenden alınan diyet, kan pahası. | Satılık malın kusuru dolayısıyla değerinden indirilen para. İLE Gözyaşı. )

- ERVA' ile ERVÂH[< RÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok güzel genç. | Son derece cesur ve yiğit. İLE Canlar, hayatın cevherleri. )

- ERZE ile ERZE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çam ağacı. İLE Samanlı sıva çamuru. | Çamdan çıkarılan zift. | Eski yönteme göre yeryüzünün bölündüğü yedi iklim.[yedi parçadan birinci iklim, ekvatora yakın olan bölge.] | Çam. )

| ES... |

ES... ile başlayan FaRkLaR...
( 65 FaRk, 68 katkı )


- ES-SELÂMÜN ALEYKÜM değil/ya da ES-SELÂM-Ü ALEYKÜM değil/ya da SELÂMÜN ALEYKÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ES'ÂR[< SI'R] ile ES'ÂR[< SU'R]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Satılan şeylerin bilinen fiyatları, narhlar. İLE Yiyecek-içecek artığı. )

- ESÂBİ'[< ISBI] ile ESÂBÎ'[< ÜSBÛ] ile ES'ABÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmaklar. İLE Haftalar. İLE Gayet güzel ve beyaz göz. )

- ESÂKIF[< ÜSKUF] ile ESÂKİF[< ESKEF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Piskoposlar, metropolitler. İLE Eskiciler, kunduracılar, köşkerler. )

- ESÂS ile ESÂS[çoğ. ESÂSÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döşeme, minder gibi ev eşyası. İLE Asıl, temel, dip, kök. | Doğruluk, gerçek. )

- ESENTEPE ile ESENTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )

- ESER ile ESER[çoğ. ÂSÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serçe kuşu. İLE Nişan, iz, alâmet. | Te'lif. | Basılmış kitap. | Hadîs-i şerîf. | Tarih, vakayi kitabı. | Bir kimsenin meydana getirdiği şey. | Te'sir. )

- ESFÂ ile ESFÂR[< SEFER] ile ESFÂR[< SİFR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En saf/temiz. İLE Yolculuklar, yola gidişler. | Düşmana karşı gidişler. İLE Büyük kitaplar, ciltler. )

- ESHÂ' ile ESHÂ'[< SAHÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rengârenk, türlü türlü. İLE Daha cömert, eli açık, sahî. )

- ESÎL ile ESÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun, dolgun ve parlak yüz. | Doğru şey. İLE Şerefli ve otoriter kişi. )

- ESÎNE ile ESİNNE[< SİNÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirişin bir katı. | Yalın kat tasma. İLE Kılıçlar. | Süngüler. | Bileği taşları. )

- ESÎR[Ar. < Rumca] ile ESÎR[çoğ. ÜSERÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evreni dolduran ve tüm cisimlere işleyen, fizikçilere ışık, harâret ve elektrik gibi şeylere aktarım aracılığı hizmeti gördüğü varsayılan, tartısız, esnek ve akıcı hafif bir cisim. İLE Savaşta düşman eline düşen kimse, tutsak. | Kul, köle. | Düşkün, vurgun. )

- ESİR ile ESİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tutsak. | Köle. | [mecaz] Bir düşünceye ya da bir kişiye, körü körüne bağlı olan kişi. İLE Atomlar arasındaki boşluğu ve evrenin tamamını doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz. | Hava. )

- ESKAL[< SIKAL]["ka" uzun okunur] ile ESKAL[< SAKİL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır yükler/şeyler. İLE Daha sakil, en ağır. | En çirkin. | Kaba, can sıkıcı. )

- ESKEF[çoğ. ESÂKİF] ile ESKEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskici, kunduracı, köşker. İLE Eşik, kapının basamağı. )

- ESKİ EŞYA ve/||/<< ESKİ DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( At! VE/||/<> At! )

- ESKİ ile/ve/||/<>/< ESKİMEYEN ESKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESMA SULTAN KASRI ile ESMA SULTAN YALISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çamlıca'da, Millet Parkı karşısında, Sarıkaya'daydı. İLE Ortaköy'dedir. )
( Sultan II. Mahmud'un kız kardeşi Esma Sultan'a aitti. İLE 1875'te, Sultan Abdülaziz'in kızı Esma Sultan için Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. [1975 yılında yanarak sadece dört duvarı kalmıştır.] )

- ESMÂ'[< İSM] ile ESMÂ'[< SEM] ile ESMAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adlar. İLE Kulaklar, kulak işitmeleri. İLE En semahatli, eli açık, pek cömert. )

- ESMÂR[< SEMER] ile ESMÂR[< SİMER] ile ESMÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meyveler. İLE Gece masalları, kıssalar, öyküler. İLE Mersin ağacı. )

- ESNÂ'[< SİNY] ile ESNA' ile ESNÂH[< SİNH] ile ESNÂN[< SİNN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ara, aralı, vakit, sıra. İLE "Efdal" gibi "bülent, yüksek". İLE Asıllar, kökler. İLE Dişler. )

- ESNÂN-I HİLM ile ESNÂN-I KATIA ile ESNÂN-I NÂBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl dişi, yirmi yaş dişi. İLE Kesici dişler. İLE Küçük azıdişleri. )

- ESNEME ile/ve/||/<> ESNEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağızla olan. İLE/VE/||/<> Gövdemizle olan. )

- ESRE ile ESRE ile ÖTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap yazısında/harflerinde bir ünsüzün, dar, düz ve kısa okunacağını gösteren im. İLE Eski zamanlardan söylenilegelen bilgi ve haberlerin sonucu. İLE Arap yazısında, bir sesin yuvarlak, dar ve kalın[u], Türkçe'de de yuvarlak[o, ö, u, ü] okunacağını gösteren im. )

- ESTÂR[< SİTR] ile ESTÂR[< SATR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örtüler, perdeler. İLE Yazı sıraları, dizileri. )

- ESTETİK ALGI ile ESTETİK DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ALGI ile ESTETİK YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefe. İLE Bilim. )
( Bakışma. İLE Konuşma. )
( Öznel. İLE Toplumsal. )

- ESTETİK NESNE ile/ve ESTETİK ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ÖZNE ile/ve/> ESTETİK NESNE ile/ve/> ESTETİK TAVIR ile/ve/> ESTETİK HAZ ile/ve/> ESTETİK YARGI ile/ve/> DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK = BEDİİYAT = AESTHETICS[İng.] = ESTHÉTIQUE[Fr.] = AESTHETIK[Alm.] = AISTHETIKÉ[Yun.] = ESTÉTICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ile ESTETİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ile ESTETİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve EŞ ZAMANLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ANLAMLI ile EŞ KÖK ANLAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SYNONYM ile PARONYM )

- EŞ GÖNDERİM ile EŞ GÖNDERİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CO-REFERENCE vs. CO-REFERENTIAL )

- EŞ'ÂR[< Şİ'R] ile EŞ'AR[< ŞAİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçülü/vezinli ve uyaklı/kâfiyeli sözler. | Kıllar.[< ŞA'R] İLE En/daha güzel şiir okuyan. )

- EŞGAL ile L
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞBÂH[< ŞEBÂH] ile EŞBÂH[< ŞİBH/ŞEBÎH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler, cisimler, gövdeler. | Büyük kapılar. | Uzaktan görünen şeyler, hayaller, karaltılar. İLE Nazîrler, misiller, benzeyenler, eşler. | İbn-i Nüceym ile İbn-i Vekîl'in "Furû"a, Süyûtî'nin "nahv"e ait ünlü eserleri.[el-eşbâh ve-n-nezâir] )

- EŞCA'[< ŞECÎ] ile EŞCÂR[< ŞECER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha şecâatli, en cesur ve yiğit. İLE Ağaçlar. )

- EŞDEĞERLİ ile EŞDEĞERLİLİK ile EŞDEĞERLİLİK İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE ... İLE Sabit ivmelenen bir düzen(sistem) ile sabit genel çekim alanı, birbirinden ayırt edilemez. )

- EŞEK ile EŞEKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan. İLE Çok şek sahibi, fazla ikircikli, tereddüd eden. [SEPTİK] )

- EŞEK ile/değil/yerine/>< EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşiğe yatmayan, eşektir. )

- EŞEYSELLİK/"SEKS YAPMAK" ile/ve/değil/yerine EŞEYSELLİĞİN HAKKINI TESLİM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK ile EŞEYSEL BİRLEŞME/BİRLİKTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞFAK[< ŞEFÎK] ile EŞFÂK[< ŞAFAK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha şefkatli, çok merhametli. İLE Şefkatler, merhametler, acımalar. )

- EŞGAL[< ŞUGL] ile EŞGAL[< MEŞGUL] ile EŞKÂL[< ŞEKL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşler. İLE Çok işi olan. İLE Şekiller, biçimler, sûretler, tarzlar. )

- EŞGÜDÜM(KOORDİNASYON) ile/değil EŞZAMANLI/LIK(SENKRON/İZASYON)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞHÂ[< ŞEHÎ] ile EŞHÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En çok sevilen, sevilerek/istekle yenilen şey. İLE Kalye taşı denilen radyom hamızı. | Nişadır. )

- EŞHEL ile EŞHER[< ŞEHÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyun gözlü, elâ gözlü adam, kırmızı ile karışık koyu mavi, elâ.[dişili/müennes ŞEHLÂ] İLE En/pek ünlü, çok iyi tanınmış. )

- EŞİK ÜSTÜ ile EŞİK ALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT HAK ile/ve/||/<>/>/< EŞİT PAYLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT OLMA ile/ve/||/<> EŞİT OLMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşamda. İLE/VE/||/<> Doğa(l)da. )

- EŞİT/LİK ile/ve/değil EŞDEĞER/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT/LİK ile/ve/değil/<>/< EŞDEĞERLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT ile EŞDEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞKA["ka" uzun okunur] ile EŞKAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/en/pek şakî, haydut. İLE Al renkli at. | Kızıl donlu hayvan. | Kırmızı yüzlü adam. )

- EŞLEME ile/ve/||/<> EŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> EŞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLERİN ÖRTÜŞMEZLİĞİ AÇMAZI(PARADOKSU)'NDA:
LEIBNIZ ve GEOMETRİ
ile/ve/||/<> EŞLER ve ÖRTÜŞMEZLİK ile/ve/||/<> YERLERİN, UZAYDA FARKLILAŞMASI(1768)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( IMMANUEL KANT )

- EŞNÂ[< ŞENÎ] ile EŞNA'[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek şenî, fenâ, kötü ve çirkin. İLE Çok değerli mücevher. | Yüzgeç, yüzücü. )

- EŞREF[< ŞERÎF] ile Eşref
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek/en şerefli/onurlu. İLE Hicivleriyle tanınmış şair.[Eserleri: Hasbihal, İran'da Yangın Var, İstimdat, Deccâl, Külliyât-ı Eş'âr. 1846 - 1911] )

- EŞTÂT[< ŞETÎT] ile EŞTÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Takımlar, sınıflar, fırkalar, çeşitler, nevîler. İLE Güneş ayının 26. günü. | O güne memur sayılan melek. | Zend'de bir sûrenin adı.[Zerdüşt] )

- EŞVÂK[< ŞEVK] ile EŞVÂK[< ŞEVK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddetli istekler/arzular, neşveler. İLE Bitkilerin dikenleri. | Kemiklerin uzamaları. )

- EŞYÂ'[< ŞEY] ile EŞYÂ'[< ŞÎA] ile EŞYÂH[< ŞEYH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesneler, varolanlar. | Çamaşır, yolcunun sandığı/bavulu/sepeti, evin masası, koltuğu, perdesi vb. nesneler. İLE Bölükler, yardımcılar, cemâatler. İLE Yaşlılar, ihtiyarlar. )

- EŞYALARI VİTRİNDE/SANDIKTA/... TUTMAK/SAKLAMAK değil/>< EŞYALARI KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

| ET... |

ET... ile başlayan FaRkLaR...
( 15 FaRk, 16 katkı )


- ET'İME-İ LEZÎZE ile/ve ET'İME-İ NEFÎSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lezzetli yemekler. İLE/VE Çok hoş yemekler. )

- ET(H)İK = İLM-İ AHLÂK = ETHICS[İng.] = ÉTHIQUE[Fr.] = ETHIK[Alm.] = ETHICA[Lat.] = ETHIKE[Yun.] = ÉTICA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİK ile/ve/||/<> ETİĞİN ETİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİLER ile ETİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ankara'da. İLE İstanbul'da )

- ETKEN ile ETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKEN ile ETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ <> TEPKİ ile/ve/değil ETKİ <> YORUM <> TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlarda. İLE/VE/DEĞİL İnsanda. )

- ETKİ > TEPKİ ile/değil/yerine/> ETKİ > ANLAM > TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİLEŞİM ile/ve/değil/yerine ETKİNLEŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duygusallık. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Koşulsuz sevgi. )
( Alışveriş. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Veriş. )

- ETKİLEYİŞ ile/değil ETKİLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİLİ ile/ve ETKİLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİN ile ETKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİN ile/ve/<> ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETRA' ile ETRÂH[< TERAH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dere gibi akan su. İLE/VE Kaygılar, tasalar, gamlar, kederler. )

- ETRÂF[< TARAF] ile ETRÂF[< TÜRFE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlar, uclar, kıyılar. İLE Zarif ve nazik şeyler. )

| EV... |

EV... ile başlayan FaRkLaR...
( 22 FaRk, 22 katkı )


- EV ve/||/<>/> EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVÂN[çoğ. ÂVİNE] ile EVÂM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vakit, zaman, çağ. İLE Borç, ödünç. | Renk, boya. )

- EVC[çoğ. EVCÂT] ile EVC[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüce, yüksek bir şeyin en yüksek noktası, doruk. İLE Segâh dörtlüsünün ırak perdesindeki şeddi ile uşşak dörtlüsünün karışmasından oluşan eski bir makamdır. )

- EVC[Fars.] ile EVC[Ar. | çoğ. EVCÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makam. İLE Yüce, yüksek, bir şeyin en yüksek noktası, doruk. )

- EVCÂ'[< VECÂ] ile EVCÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrılar, sancılar, acılar, sızılar. İLE İçinde gizlenmek üzere oluşturulan çukurlar, siperler. )

- EVCEL ile EVCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok korkak. İLE Çok çekingen. )

- EVCİLİK değil EVLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVİNİ/MUTFAĞINI/BUZDOLABINI, MARKETE ÇEVİRMEK değil/yerine EVİNİ/ZİHNİNİ, MARKETTE TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstediğimiz zaman/gerektiğinde, gerektiği kadarını marketten almak varken "her an ve hemen istediğim yerine gelsin" diye onlarca gereksiz/gerekli ürünü evimizde bulundurmamız şart değil! )

- EVLÂD-I BÜTÛN ile/ve EVLÂD-I ZUHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin kızının çocukları. İLE/VE Kişinin oğlunun çocukları. )

- EVLENMEMİŞ ile EVLİ OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bekâr(< [Ar. BEKÂRET][Fars. BİKÂR]), evlenmemiş demektir. [Evli olmayan anlamına gelmez!] )

- EVRE[Tr.] ile EVRE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir olayda/işte birbiri ardınca görülen/beliren, gelişen değişik durumların her biri. Aşama, safha, merhale, faz. İLE Giysinin/esvabın dış yüzü. )

- EVREN'İN İÇ YAPISI ve/<> EVREN'DE, İNSAN'IN YERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİK ile/ve/<> EVRİŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [başka bir önermeye, kurama göre] Terimleri ters durumda olan. [önerme, kuram]
"Üçün altıya oranı, altının onikiye oranı gibidir" ve "onikinin altıya oranı, altının üçe oranı gibidir" önermeleri, birbirinin evriğidir.
"Aydınlığın yeğinlği, ışıklı cismin uzaklığıyla evrik olarak orantılıdır. Uzaklık çok olunca aydınlık azalır, az olunca aydınlık çoğalır."
İLE/VE/<>
Evirme yoluyla elde edilen önerme.
"Her kişi, gülendir." önermesinin evrişiği,
"Her gülen, insandır." biçiminde olur. )

- EVRİM YASASI ile/ve/||/<> EVRİM KURAMI ile/ve/||/<> EVRİMSEL BİYOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EVRİM ve/<> EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM = TEKÂMÜL = EVOLUTION[İng.] = ÉVOLUTION[Fr.] = ENTWICKLUNG, EVOLUTION[Alm.] = EVOLUTIO[Lat.] = EVOLUCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVSA'[< VÂSÎ] ile EVSÂH[< VESAH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dahe/pek geniş/açık/enli/bol. İLE Kirler, pislikler. )

- EVSÂM[< VESM/VEŞM] ile EVSÂM[< VASM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövde üzerine bir iğne ile kara bir tozdan yapılan resimler, şekiller ya da yazılan yazılar, döğmeler. İLE Ayıplar, utanmalar, arlar, hayâlar. )

- EVSÂT[< VASAT] ile EVSAT[çoğ. EVÂSİT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortalar. İLE Bir şeyin ortası. | Ortadaki. | Orta, orta halli. | Yüksek ile alçak arası. | Türk müziğinin büyük usûllerindendir. )

- EVTÂR[< VATAR] ile EVTÂR[< VETER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinimler, gerekli olanlar. İLE Yaya gerilmiş ipler, kirişler, teller. | Bir eğimin iki ucuna bağlanan düz çizgiler. )

- EVZÂ'[< VAZ] ile EVZAH[< VÂZIH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durumlar/haller, duruşlar, tavırlar, vaziyetler. İLE Çok açık. )

- EVZÂR[< VEZER] ile EVZÂR/EFZÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaleler, hisarlar, sığınılacak yerler. | Galebeler, üstünlükler. | Dağlar. İLE Sanat/zanaat sahiplerinin kullandıkları aletler. )

| EY... |

EY... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 16 katkı )


- EY-V-ALLAH ile/ve/||/<> EY-V-ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAKK'A TESLİMİYET ile PEKÎ, ÖYLE OLSUN | ALLAH'A ISMARLADIK | HİÇ İTİRAZ ETMEMEK )

- EYÂLÂT[< EYÂLET] ile EYÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâlîlerin yönetimi altında bulunan bölgeler. İLE Bir vâlînin yönetimi altında bulunan bölge. )

- EYEF ile/ve EYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp yayı. İLE/VE İnsan yayı. )
( M.Ö. 6000-8000 zamanlarının en önemli teknolojik buluşlarından biridir. İLE/VE ... )
( Yük taşımaya yarayan urganın ayrılmaz parçası olan oval iki uçlu bir aygıt. İLE/VE ... )
( Teknik özellikleri:
* Eyef olmazsa ekin sapı, budanmış bağ çubukları, okluk ve yaylık gibi çubukların yakacak için çalı çırpının taşınması neredeyse olanaksızdır. Çubukların kayıp düşmelerine engel olur.
* Eyef'te düğüm yoktur. Karda-kışta, düğüm donduğundan dolayı yük boşaltılamaz. İple bağlanmış olsa ipi kesmek zorunda kalınır. Bu da yapılması zor ve zahmetli olan bir malzemenin kaybıdır.
* Ağır bir yükü, ikinci bir kişinin yardımına gerek kalmadan sırtınıza alabilir ve indirebilirsiniz.
* Düğüm olmadığından, yükü indirmek ve boşaltmak çok kolaydır. İpin/eyefin ucunu salıvermek yeterlidir.
* Yüklerin devrilmesi söz konusu olmadığından, kervanın sağlıklı akışını sağlar. Kesinti ve duraklamaya neden olmaz.
* Çalı-çırpının ve kişilerin, düzgün, tertipli bir disiplinle A noktasından, B noktasına ulaşmasını sağlar.
* Düğüm yapmak ve ipi kesmek gibi bir sorunu, temelli ortadan kaldırmıştır.
* Âlet, yetişkin bir kişinin, açık eli kadardır.
* Oval biçimlidir.
* Ucları dışarı taşarak üst üste oturur, gerektiğinde uclar aralanabilir. )
( BU/BUU/BUĞ ile/ve ... )

- EYLEM ile/değil EYLEME(K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM ile/ve/değil/||/<>/< EYLEMİN DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim. | Sanat. | Fizik/doğa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Felsefe. )

- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El duası olmadan, dil duası olmaz. )
( Yaparak başarırsınız, tartışıp çekişerek değil. )
( Kalbi değiştiren eylemdir. )
( Herşey yapıldığında zihin sessiz kalır. )
( Sağlam bir anlayışa sahip bir kişi, eylemden sakınmaz. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki kardan şikâyet etmeyiniz. )

| EZ... |

EZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk, 9 katkı )


- EZ'AF[< ZAÎF] ile EZ'ÂF[< ZI'F]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek zayıf, dermansız, kuvvetsiz. İLE Bir şeyi, iki katı yapan fazlalıklar, katlar. )

- EZECC ile EZEBB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce ve uzun kaşlı, kalem kaşlı. İLE Kaşlarının kılı çok ve saçı uzun olan. )

- EZEL ile EZELL[< ZELÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, öncesizlik. İLE Daha/pek/çok aşağılık kişi. )

- EZHÂR[< ZAHR] ile EZHÂR[< ZEHRE/ZEHERE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arkalar, sırtlar. | Yüzler, satıhlar. İLE Çiçekler. )

- EZHEL ile EZHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek dalgın ve unutkan. Gaflette çok bulunan. İLE Pek beyaz, güzel ve parlak. )

- EZİNÇ ile EZİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korku ya da heyecan nedeniyle duyulan, şiddetli acı ya da sıkıntı. İLE Açlık etkisiyle midede duyulan tedirginlik, acıkma duyusu. )

- EZKÂ ile EZKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha/pek lekesiz, temiz, hâlis, erdemli. İLE Daha anlayışlı, çok zeki. )

- EZKİYÂ'[< ZEKÎ] ile EZKİYÂ[< ZEKÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lekesizler, hâlisler, erdemliler. İLE Keskin fikirliler, anlayışlılar. )

- EZRA' ile EZRÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pek düzgün/fasih. Sözü düzgün kişi. İLE Beyaz kulaklı siyah at. )

 
Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 171 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!