Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

A/AN[Yun.]  ile/||/<>  ANTİ[Yun.]  ile/||/<>  Bİ/BİS[Lat.]  ile/||/<>  DE/DES[Fr.]  ile/||/<>  DİS[Yun.]  ile/||/<>  EX[Lat.]  ile/||/<>  EXO[Lat.]  ile/||/<>  EPİ[Yun.]  ile/||/<>  FOS[Yun.]  ile/||/<>  GEO( >JEO)[Yun.]  ile/||/<>  HETER/O[Yun.]  ile/||/<>  HYPO(HİPO)[Yun.]  ile/||/<>  HYPER(HİPER)  ile/||/<>  HYDRO(HİDRO)[Yun.]  ile/||/<>  HOMO[Yun.]  ile/||/<>  İL/İN  ile/||/<>  İNTER[Lat.]  ile/||/<>  İZO[Yun.]  ile/||/<>  COZMO(KOZMO)[Yun.]  ile/||/<>  KONTRA[İt.]  ile/||/<>  KO/KOL/KOM/KON[Lat.]  ile/||/<>  MAKRO[Yun.]  ile/||/<>  MİKRO[Yun.]  ile/||/<>  MONO[Yun.]  ile/||/<>  NEO[Yun.]  ile/||/<>  OTO[Yun.]  ile/||/<>  PAN[Yun.]  ile/||/<>  PAR/PARA[Yun.]  ile/||/<>  POLİ[Yun.]  ile/||/<>  PRE[Fr.]  ile/||/<>  PRO[Yun.]  ile/||/<>  RE[Lat.]  ile/||/<>  SYN/SYM/SEM[Yun.]  ile/||/<>  SÜR[Lat.]  ile/||/<>  TELE[Yun.]  

Bölüm: Felsefe


( Yok/luk. [ametal | amorf | aritmik] [analjezi | anestezi | anonim]

İLE/||/<>

Karşıt. [antibiyotik | antipatik | antitez]

İLE/||/<>

Çift, tekrar. [binok | bisiklet]

İLE/||/<>

Olumsuzluk.[demode | deforme | deşifre]

İLE/||/<>

Olumsuzluk ve güçlük. [diskalifiye | dismorf | disfonksiyon]

İLE/||/<>

Dışı, dışında, ...-dan başka. [exporte | expresyonizm | expresyon]

İLE/||/<>

Dışarıdan, dıştan bakılınca. [exotermik | exotizm]

İLE/||/<>

Üzerinde. [epiderm | epigrafi]

İLE/||/<>

Işık, parıltı. [fosfat | fosfor]

İLE/||/<>

Yerle ilgili ön ek. [jeofizik | jeoloji/jeolog]

İLE/||/<>

Öteki, öbür, başka. [heterojen | heterozigot]

İLE/||/<>

Aşağı, alt, daha alt. [hipoderm | hipotenüs | hipotez]

İLE/||/<>

Üstünde, aşırı, yukarı, dışında. [hipertansiyon]

İLE/||/<>

Su, suyla ilgili. [hidrosefali | hidrografi | hidrojen]

İLE/||/<>

Eş, benzer. [homojen | homonim | homolog]

İLE/||/<>

-dan yoksun. [illegal] [indirekt | inorganik]

İLE/||/<>

Ara, arası. [internasyonal | interpol]

İLE/||/<>

Eşitlik. [izobar | izotop | izoterm]

İLE/||/<>

Evren. [kozmogami | kozmopolit | kozmoloji]

İLE/||/<>

Karşı, aksi yönde. [kontrast | kontgerilla | kontratak]

İLE/||/<>

Birlik, beraberlik. [koalisyon | koleksiyon | konferans

İLE/||/<>

Büyük, geniş. [makrosefal | makrostopi]

İLE/||/<>

Küçük. [mikrofilm | mikrometre | mikrofon]

İLE/||/<>

Bir, tek. [monarşi | monolog | monopol]

İLE/||/<>

Yeni. [neolitik]

İLE/||/<>

Kendi, kendiliğinden. [otobiyografi | otopsi | otokritik]

İLE/||/<>

Bütün, birlik. [panorama | pankreas]

İLE/||/<>

Boyunca, karşı, üstünde, yanında. [paragraf | paralel]

İLE/||/<>

Çok. [poliandri | poliklinik]

İLE/||/<>

İlk, önceki, birinci. [prefabrik | prematüre]

İLE/||/<>

İleride, önde. [prolog | prova | prototip]

İLE/||/<>

Yeniden, tekrar, geri döndürmek. [reaksiyon | redaktör]

İLE/||/<>

Birlikte. [simetri | senfoni | sempati]

İLE/||/<>

Süper, üstünlük. [sürmenaj]

İLE/||/<>

Uzak, ırak. [teleferik | telefon | telepati] )
FaRkLaR Kılavuzu 28.03.2024 [20:11]


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 5987
imece