Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

AT[Fars.]  ile  EŞEK/AFRİKA EŞEĞİ  ile  KATIR  

Bölüm: Hayvanlar


( At ve eşek kendi neslinin devamı olan hayvanlardır. Hem kendi içlerinde, hem de at ile eşek arasındaki farkları bilmek gerekir. Katır ise, at ile eşeğin çiftleştirilmesi ile oluşan bir hayvandır. Üçü de geviş getirmeyenler[non rumminants] sınıfındadır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE Gebelik süreleri 348-377 gündür. İLE ... )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( Atlarda safra kesesi yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( Eşeklerin kulakları, atlarınkinden çok daha uzundur. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( FERESİYYE: Atgiller. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( AKRAH: Alnı beyaz at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( BELAK: Ayakları alacalı at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( BÛR[Fars.]/KÜMEYT[Ar..]: Doru, kızıla çalar at. [KÜRÂN, KÜREND, KÜRENG[Fars.]: Kırmızı/al renkli at.] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( EBREŞ: Sisli, alaca benekli at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( GARRÂ': Alnında beyaz bir lekesi, akıtması olan at vs. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( SABÂH-ÜL-HAYR: Bazı atların alnında bulunan beyaz leke. [beyazlık alnından burnunun üstüne kadar uzarsa buna "akıtma" denilir.] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( HACÎL[Ar.]/ŞİKÂL[Fars.]: Üç ayağı beyaz[sekili] olan at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( HANEB[Ar.]: Atın arka ayaklarının ortasında bulunan dirsek gibi dışarı çıkık bölümü. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( İŞKİL/İŞKÎL[Fars.]: Önden sağ ve arkadan sol ayağı beyaz olan at.[Araplarca hiç makbul sayılmaz] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( KARAKUŞ: Atların ayağında görülen bir hastalık. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( MEŞBÛB[Ar. çoğ. MEŞÂBÎB]: İki ayağı beyaz olan at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( NEVEND/E[Fars.]: Hızlı giden at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( ESB-İ YELE[Fars.]: Koşucu at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( PÂLÂ/PÂLÂD/PÂLÂDE/PÂLÂY[Fars.]: Yedek at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( PULÂD-REG[Fars.]: Sert damarlı, dayanıklı at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( PÂY-İ SEMEND: At ayağı. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( RÜMMÂNÎ[Ar.]: Kır ile doru arasında bir donu olan at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( SABÂ-REFTÂR[Ar., Fars.]: Rüzgâr gibi hafif ve çabuk giden. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( SARÎH[Ar. çoğ. SARÂİH]: Safkan Arap atı. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( SEBBAK[Ar.]: Yüğrük[İyi yürüyen/koşan. | Çalışkan. | Çevik, güçlü.] at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( SEMEND[Fars.]: Kula[: al ile kır arası] at. | Çevik ve güzel at. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( ŞU'LE[Fars. çoğ. ŞUAL]: Atlarda beyaz tüylerden oluşan benekler. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( TAHCÎL[< Ar. HACLE]: Atların ayağında beyaz siğil bulunması. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( TEKÂVER[Fars.]: Koşucu, seğirtici at. | ESB-İ TEKÂVER: Koşu atı. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( URNE[Ar.]: Bıcılgan hastalığı.[atların topuklarına yakın yerlerin iltihaplanması] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( ÜSTÛR[Fars.]: Davar, at ve katır gibi dört ayaklı hayvan. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( VERD, VERD-İ AĞBES[Ar.]: Doru at. | Hz. Muhammed'in yedi atından birinin adı. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( YA'FUR[Ar. | çoğ. YAÂFİR]: Hz. Muhammed'in Hayber Vak'ası'nda ganîmet olarak aldığı bir eşeğin adı. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( HEDÎR[Ar.] / ŞÎHE[Fars.]: At kişnemesi. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( NEHÂK/NEHÎK/NÜHÂK[< NEHK]: Eşek anırtısı. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( 6000 - 8000 yıl önce, Türkistan'da evcileştirilmişlerdir. İLE 6000 yıl önce, Etiyopya ve Somali'de evcileştirilmişlerdir. İLE ... )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( Eşek, şehveti simgeler. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( HERGELE[Fars. | çoğ. HERÂGİ]: Eşek sürüsü. | Binek ve taşıta alışmamış huysuz hayvan. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( PÂDE[Fars.]: Eşek ve sığır sürüsü. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( [Ermenice] ... ile AVANAK ile ... )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( At ile Eşek ile Katır )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [16:49]
( Süleymaniye Kütüphanesi'nde, incelenmeyi bekleyen 57 adet yazma bulunmaktadır. )
FaRkLaR Kılavuzu 10.04.2012 [07:29]
( * SAKARYA: ATATÜRK'ün atı/nın adı.
* HAYYAM: Halife Abdülmecid'in atı/nın adı.
* DERVİŞ: Enver Paşa'nın atı/nın adı.
* MARENGO: Napolyon'un atı/nın adı.
* BUKEFALOS / ÖKÜZ KAFA: İskender'in atı/nın adı.
* İNKİTATUS(SENATÖ): Kaligu'nın atı/nın adı. )
FaRkLaR Kılavuzu 10.04.2012 [07:31]
( RAHVAN: Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan at. )
FaRkLaR Kılavuzu 10.04.2012 [07:56]
( ÇAVAA[Batı Moğolistan Tsengel Tuvaları'nda]: 1 yaşındaki at. )
FaRkLaR Kılavuzu 14.10.2019 [15:10]
( ... ile MERKEB, HIMAR, AYR[çoğ. A'YÂR] ile BAGL/[BAGLE: Dişil katır], BAĞLÜ )
( ESB, FERES, RAHŞ[: Gösterişli, yürük ve güzel.], BÂRE, BÂR-GÎR ile HAR/MARSIVAN ile ESTER )
( HORSE vs. DONKEY[< DUN&MONKEY][end of XVIII. century] [JACK/JACKASS(male) | JENNY(female)] vs. MULE )
( EQUUS CABALLUS cum EQUUS ASINUS cum EQUUS MULUS )
( EL CABALLO con ... con ... )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 3286
imece