IB... - IZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| IB/İB... |

IB/İB... ile başlayan FaRkLaR...
( 36 FaRk, 38 katkı )


- İBÂ' ile İBÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekinme, razı olmama. | İğrenme, tiksinme. İLE Tiksinme, tiksindirilme. )

- İBÂD[< ABD] ile İBÂD ile İB'ÂD[< BU'D]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullar, abidler. | İbâdet edenler. | Çok bol, bereketli. | Müslümanlığın başlangıcından önce Irak'ta Hira devletine oturmuş bulunan Hristiyanlar. İLE Bacaklarda, diz ekleminin iç tarafındaki büyük damar. İLE Uzaklaştırma, uzaklaştırılma. | Kovma, tard etme. )

- İBÂDETTEN ÖNCEKİ TÖVBE/İSTİĞFAR ile İBÂDETTEN SONRAKİ TÖVBE/İSTİĞFAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBADULLAH ile İBADUSULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KURB-İ SULTÂN, ATEŞ-İ SÛZÂN )

- İBÂHE ile İBÂHE/T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşi söndürme. İLE Mubah kılma, helâl kılma, bir işin yapılıp yapılmamasını serbest kılma. )

- İBÂR ile İBÂR/ET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanmış, eritilmiş kurşun. | İbreler, iğneler. İLE Ağaçları ve ekinleri ıslah etme. )

- İBÂRET ile/ve/<> İBRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBDÂ ile İBDÂ ile İBDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örneksiz olarak bir şey meydana getirme, yaratma. | [edebiyatta] Yeni ve güzel bir eser meydana getirme. İLE Yoktan ortaya koyma, icad. İLE Bir kimsenin, kârı tamamen kendine ait olmak üzere, bir başkasına sermaye vermesi. | Sorulan şeye iyi yanıt verme, güzel söz söyleme. | Kandırma. )

- İBDÂ ile/ve/||/<>/> İBKA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBER[< İBRET] ile İBER[< İBRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İbretler, alınan kötü dersler. İLE İğneler, mıknatıslı iğneler. )

- İBKA'["ka" uzun okunur] ile İBKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli kılma, devamlı, daim, bâki. | Yerinde, önceki durumunda bırakma. | Sınıf geçememe. İLE Ağlatma. )

- İBLÂ' ile İBLÂĞ ile İBRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bellettirme, yutturma. İLE Vardırma/vardırılma. | Eriştirme/eriştirilme. | Ulaştırma. | Gönderme. İLE Temize çıkarılma, aklanma, berî kılma, berâet etme. | Hastayı iyileştirme. )

- İBLAĞ ile İBLAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ulaştırma, eriştirme. İLE Bir şeyin miktarını artırma. )

- İBN-İ HEYSEM ile İBN-İ HEYSEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filozof. İLE Matematikçi. )
( )

- İBRA ile İBDÂ'/İBZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alacaklının, hakkından kısmen ya da tamamen vazgeçmesi. | Borçtan kurtarma, aklama. İLE Kârı tamamen kendine ait olmak üzere bir kimseye sermaye vermek. [VİDAA: Verilen sermaye. | MÜBDÎ: Sermaye veren. | MÜSTEBZÎ: Sermaye alan.] | Sorulan soruya güzel yanıt verme. | Kandırma. )

- İBRÂ ile İBRÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temize çıkarılma, aklanma, berî kılma, berâet etme. | Hastayı iyileştirme. İLE Yeminin doğruluğunun onaylanması. )

- İBRAHİM EFENDİ SARAYI ile İBRAHİM PAŞA SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Feriye Sarayları. İLE Türk-İslâm Eserleri Müzesi. )

- İBRAHİM SEBİLİ (AYASOFYA SEBİLİ) ile İBRAHİM PAŞA SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayasofya türbelerinin sağ köşesinde. İLE Şehzadebaşı'nda. )

- İBRE ile/ve İBRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçü aletlerinde sayı ya da im göstermeye yarayan devingen iğne. İLE/VE Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı. )

- İBRET ALAN ile İBRET ALMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulunduğu derecenin üzerine çıkar/tılır. İLE Bulunduğu derecenin altına düşer/düşürülür. )
( İbret alınır. İLE İbret olur. )

- İBRET OLAN ile/ve/yerine İBRET ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBRÎ ile İBRÎ/İBRİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İbrânî, Yahudi. İLE İbresi, iğnesi olan. | [hayvanlarda] İğneliler.[İng. STYLOID | Fr. STYLOÏDE] | İğne yapan, satan. )

- İBTÂR ile İBTÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alabileceğinden fazla eşya yükletme. | Şaşma, şaşakalma. İLE Esirgeme, mahrûm etme. | Gündüzün başlangıcı, kuşluk namazı. | Parçalama. )

- İBTİHÂC ile İBTİHÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyde bolluk. İLE Sevinç, sevinme, gönlü açılma. )

- İBTİKA'["ka" uzun okunur] ile İBTİKÂ'[< BÜKÂ] ile İBTİKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rengin doğal olarak değişmesi. İLE Ağlama. İLE Sabah erken kalkma. )

- İBTİLÂ' ile İBTİLÂ'[< BEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeye düşkün olma, düşkünlük, tiryakilik, mübtelâlık. İLE Zorlukla yutma. | Gelini gerdeğe sokma. )

- İBTİSÂR ile İBTİSÂR[< BASAR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeye başlama. İLE Can ve gönülden görme, görüp aslına/hakikatine varma. )

- İBTİTÂ' ile İBTİTÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesilme. İLE Uyma, tâbi olma. )

- İBTİYÂ' ile İBTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Satın alma, mübâyaa etme. İLE Kavga etme. | Güçsüz, olma. | Seçip kabul etme. )

- İBTİZÂ' ile İBTİZÂL[< BEZL] ile İBTİZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin açık/meydanda olma. İLE Bir şeyin, hor kullanılması. | Bir şeyin, çokluğundan dolayı değerini kaybetmesi, bayağılaşması, ayağa düşmesi. | Bir şeyi sürekli olarak kullanma. | Genelleşmiş, ağızdan ağıza dolaştırılarak değersizleşmiş sözlerin gevelenmesi. İLE Zor ile alma, soyma. )

- İBTİZÂZ ile İBYİZÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinim dolayısıyla hakarete ve hor görmeye[zillete] katlanma. İLE Çok ağarma, beyazlaşma. )

- İBZÂ' ile İBZÂ' ile İBZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini son derece keder ve sıkıntıya düşürme. İLE Kötü söz söyleme. İLE İBDÂ' )

- İBZA ile İBZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBZA ile İBZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBZÂL ile İBZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Esirgemeyip bol bol harcama ve kullanma. İLE İsraf. )

- İBZÂZ ile İBZÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Semirme, yağlanma. İLE Bir şeyi gereğinden ya da istenilen miktardan az verme. )

| IC/IÇ/İÇ/İÇ... |

IC/IÇ/İÇ/İÇ... ile başlayan FaRkLaR...
( 17 FaRk, 17 katkı )


- İCÂD ile ÎCÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pencere ve kapı üstlerinde bulunan kemer. İLE Meydana getirme/getirilme. | Yeniden bir şey çıkarma. | Yeni bir fikri, yeni bir konuyu zihinde bulma. )

- ÎCÂZ ile İCÂZ ile İ'CÂZ[çoğ. İ'CÂZÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözü kısa söyleme. | Az sözle çok anlam anlatma. İLE Bayan başörtüsü. İLE Âciz bırakma, acze düşürme. | Şaşırtma. | Mucize sayılacak kadar düzgün söyleme. | Bir benzerini yapmada herkesi acze düşürme. )

- İCAZ ile/ve/||/<> İCÂZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Az sözle çok şey anlatma. İLE/VE/||/<> İzin, onay, onaylama. )

- İCL ile İCL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun tutukluğu, ağrısı. İLE Eril buzağı, dana. )

- İCTİRÂ'[< CÜR'ET] ile İCTİRÂ'[< CÜR'A] ile İCTİRÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeltenme, cesâret etme, cür'et etme. İLE Suyu birden içme.[soluk almadan] İLE El emeği karşılığından kazanılan para ile geçinme. )

- İCTİVÂ' ile İCTİVÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İğrenme, tiksinme. İLE Civar, komşu olma, muhit yapma. )

- İÇ GÖZLEM ile/ve/||/<> İÇE DİKKAT ile/ve/||/<> ÖZ DÜŞÜNÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ TUTARLILIK ile/ve/<> İÇ BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mantık. İLE/VE/<> Şiir. )

- İÇEKAPANIK/LIK ile/ve/değil/yerine İÇEDÖNÜK/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇERİK ile İÇERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇERİK ile/değil İÇİRİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Yatak doldurmaya yarayan, pamuk, kıtık vb. şeyler. )

- İÇİNDE BOŞALMAK ile İÇİNE BOŞALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇKİ ile/ve/değil/yerine İÇECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇKİ ile/değil/yerine İÇİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde alkol bulunan içecek. | İçki içme işi. İLE/DEĞİL/YERİNE İçilecek şey. )

- İÇKİN ile/ve İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL ile İÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTEPİ ile İÇGÜDÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumda(kilerde)n. İLE Doğadan. )

| ID/İD... |

ID/İD... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 7 katkı )


- İDÂD ile İDÂD/İDED ile İDÂD[< ADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayı, hesap. İLE Zor, kuvvet; zafer, üstünlük. İLE Hazırlama/hazırlanılma, geliştirme/geliştirilme. )

- İDÂDE ile İDÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Usturlabın sırtı üzerine konulmuş, mihver ya da meyil etrafında dönen bir nişan cetveli olup, yıldızların yüksekliğini ölçmeye yarar. İLE Kol bağı. )

- İDDİA ile İDDİADA İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesin iddia, tutsaklık demektir. )
( Olmadığınız şey olduğunuzu iddia etmekte ve aslında olduğunuz şey olduğunuzu da inkâr etmektesiniz. )

- İDEA ile/ve/<>/> İDEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soyut tümel. İLE/VE/<>/> Somut tümel. )

- İDOLA = SANEM[Ar.] = PUT[Fars.] = IDOL[İng.] = IDOLE[Fr.] = IDOL[Alm.] = EIDOLON[Yun.] = ÍDOLO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRAK-İ HİSSÎ ve/ İDRAK-İ HAYALÎ ve/ İDRAK-İ VEHMÎ ve/ İDRAK-İ AKLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * HUZUR-I MADDE | İKTİNAF-I MADDÎ | CÜZÎ ve ... ve ... ve ... )

| IF/İF... |

IF/İF... ile başlayan FaRkLaR...
( 10 FaRk, 12 katkı )


- İFÂDE ile İFŞÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFHÂM[< FUHÛM] ile İFHÂM[< FEHM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağız açtırmama, susturma. İLE Anlatma/anlatılma, bildirme/bildirilme. )

- İFLÂ ile İFLÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Memeden ayırma, sütten kesme. İLE Kutlu, başarılı olma. | Kötü bir durumdan kurtulup iyi bir duruma girme, felâh bulma, selâmete çıkma. )

- İFSÂH[< FASÂHET] ile İFSÂH[< FÜSHAT] ile İFSÂH[< FESH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık ve düzgün söz söyleme. İLE Açma, genişletme. İLE Unutma, akıldan çıkarma, ihmal etme. )

- İFTÂ'[< FETVÂ] ile İFTÂH[< FETH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fetvâ verme, bir işi fetvâ ile halletme. İLE Açma, fethetme. )

- İFTAR KÖŞKÜ ile İFTARİYE KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dolmabahçe Sarayı arkasındaydı. [Şimdi yerinde yoktur.] İLE Topkapı Sarayı'nda, Bağdat Köşkü'nün yanındadır. )
( ... İLE ŞAHNİŞİN[< Fars.]: Çıkıntılı ve kapalı balkon. )
( 1741'de, I. Mahmud tarafından. İLE 1640'ta, Sultan İbrahim Han tarafından. )

- İFTİÂL ile İFTİÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş edinme, iş yapma. | [Ar. dilbilgisinde] Beş harfli sözcüklerin birinci bâbı, iftiâl bâbı. İLE Fala bakma, fal tutma. )

- İFTİDA'[< FİDYE] ile İFTİDÂH/İFTİZÂH[< FADÂHAT/FAZÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fidye vererek kölelikten kurtulma. İLE Kırma, kırıp ufalama. | Rezil/maskara olma. )

- İFTİKÂL ile İFTİKAR["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla çalışma, bir işte çok emek harcama. İLE Fakirlik gösterme. | Büyük/çok gereksinimi olma. | Alçakgönüllülük. )

- İFTİRÂS ile İFTİRÂZ[< FARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yırtıp paralama, zorla yere yıkma. İLE Gerekli sayma, farz kılma. )

| IG/IĞ/İG/İĞ... |

IG/IĞ/İG/İĞ... ile başlayan FaRkLaR...
( 8 FaRk, 8 katkı )


- İGSÂS ile İGSÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel yemek yedirme/yedirilme. İLE Sıkıştırma, tazyik etme; bir yer halkını sıkıntıya düşürme. )

- İGTİMÂS ile İGTİMÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suya dalma. İLE Gözünü yumma. )

- İGZÂ' ile İGZÂ'[< GAZÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görmemezliğe gelme. İLE Gazâya, cenge/savaşa gönderme/gönderilme. )

- İĞ ile İĞİPLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuk gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri, çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen. | Araba okunun ekseni. | Değirmen taşının ortasında bulunan ve üstündeki üst taşa geçen demir eksen. | İğiplik. İLE Mitoz bölünme sırasında oluşan, iğ biçimindeki uzantı. )

- İĞAĞACI ile İĞDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anayurdu, Asya'nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen, odunu, tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile karakalem resim yapılan küçük bir ağaç. İLE İğdegillerin örnek bitkisi olan bir ağaç. | Bu ağacın, zeytin biçiminde, kabuğu kırmızıya çalan, sarı renkte, beyaz unlu, tadı mayhoş yemişi. )

- İĞFÂ ile İĞFÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞMÂZ ile İĞMÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayıplama. İLE Göz yumma, görmezlikten gelme. )

- İĞTİLÂ ile İĞTİLÂL ile İHTİLÂL[< HALEL, çoğ. İHTİLÂLÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızlı, çabuk yürüme. İLE İçme. | Giysiyi, üst üste giyme. | Hayvanın, çok susaması. İLE Bozukluk, bozulma, karışıklık, düzensizlik. )

| IH/İH... |

IH/İH... ile başlayan FaRkLaR...
( 44 FaRk, 45 katkı )


- İHÂN[< VEHN] ile İHAN[< İHNET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini zayıf, güçsüz tutma, güçsüzleştirme. | Birini hor görme, tahkir etme. İLE Öfkeler, hiddetler, gazaplar. )

- İHBÂS ile İHBÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayır ve iyilik için mal ve hayvan vakfetme. İLE Birinin hakkını yok etme. )

- İHDÂ[müennesi ile AHAD] ile İHDÂ'[< HEDİYYE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir. İLE Armağan yollama, hediye verme/etme/gönderme. )

- İHDÂL ile İHDÂR ile İHDÂR[< HADR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islatma, ıslatılma. İLE İptal etme, hükümsüz bırakma. İLE Bir örgenin/uzvun hissini iptal etme, uyuşturma. [İng. ANESTHESIA | Fr. ANESTHÉSIE] | Genç kızı yaşmaklandırma, ferâce giydirme. )

- İHKAR["ka" uzun okunur] ile İHKAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahkir etme, rezil etme. İLE Bir yere bina yapmak ya da ağaç dikmek için yıllık belirli bir para ile ve üzerinde kalması koşuluyla o yeri kiralama. )

- İHLÂ' ile İHLÂ'[< HULV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş bırakma, boşaltma. İLE Tatlılaştırma, tatlılandırma. )

- İHLÂL[< HALEL] ile İHLÂL[< MAHALL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozma, sakatlama, halel getirme. İLE Yer gösterme, yerleştirme. )

- İHLÂS ile İHLÂS[< HULÛS | çoğ. İHLÂSÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozma, sakatlama, halel getirme. İLE Temiz/doğru/hâlis sevgi. | Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. | Yalandan uzaklaşma. )
( HULUS[Ar.]: Gönül temizliği. )

- İHLÂS ve/||/<>/> İSLÂM ve/||/<>/> İMÂN ve/||/<>/> İKÂN ve/||/<>/> İHSÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elimizde ve dilimizde. VE/||/<>/> Zihnimizde. VE/||/<>/> Kalbimizde. )

- İHMÂL[< HAML] ile İHMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükletme, yükletilme. İLE Önem vermeme, önemsememe, boşlama, terk etme. Olduğu gibi bırakma, savsaklama. )

- İHRÂB ile İHRÂB ile İHRÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harâb etme/edilme. İLE Azmetme. | Kaçmaya zorunlu kılma. İLE Kavgayı kızıştırma. )

- İHRÂK ile İHRÂK[< HARK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dökme, akıtma. İLE Yakma, yakılma. )

- İHSÂ' ile İHSÂ'[< HASÂ | çoğ. İHSÂİYYÂT] ile İHSÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan tezeği yakma. İLE Sayma, sayılma. İLE Yalnız bir ilim ve sanat ile uğraşıp onda geniş bilgi elde etme. | Eneme, eusyelerini çıkarma, hadım/iğdiş etme. )

- İHSÂN[< HISN] ile İHSÂN[< HASEN | çoğ. İHSÂNAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yeri sağlamlaştırma. | İffetli ve namuslu olma. İLE İyilik etme. | Bağış, bağışlama. | Verilen, bağışlanan şey. | İyilik, lütûf. )

- İHSÂNEN ile İHSÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyilik ederek, bağışlayarak, ihsan suretiyle. İLE İhsana ait, ihsan ile ilgili, ihsan yoluyla. )

- İHSÂS ile İHSÂS ile İHSÂS[< HİSS | çoğ. İHSÂSÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hisse verme/verilme, pay etme. İLE Kandırma. İLE Üstü kapalı anlatma, duyurma, sezdirme. | Duyum. )

- İHTÂ' ile İHTÂR[< HUTÛR | çoğ. İHTÂRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hatay düşürme/düşürülme. | Yanılma/yanıltılma. İLE Anımsatma. | Dikkatini çekme, tenbih. )

- İHTİBÂRSIZ İHTİYÂR ile/değil/yerine İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deneyimsiz/ihtibarsız ihtiyâr, ne doğru, ne de sağlıklı olur. )

- İHTİDÂ'[< HADA] ile İHTİDÂ'[< HİDÂYET] ile İHTİDÂ'/İHTİZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hilekârlık, hilecilik. | Aldatma, oyun etme. İLE Doğru yola girme. İslâm dinini kabul etme, müslüman olma. İLE Alçakgönüllülük/tevâzu. )

- İHTİFÂ' ile İHTİFÂ'[< HAFÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıplak ayakla yürüme. İLE Saklanma, gizlenme. )

- İHTİKÂK[< HİKKE] ile İHTİKAK["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değme, birbirine sürünme. | Kaşınma. İLE İki taraftan her birinin "hak benimdir" diye ayak diremesi. )

- İHTİKAR[< HAKARET] ile İHTİKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hor, hakir görme. | Hakarete katlanma. İLE Halkın, yiyecek ve içecek gibi zorunlu gereksinimlerini ucuz ucuz toplayıp, fırsat bulunca pahalı satma, vurgunculuk, boğuntu, madrabazlık. )

- İHTİLÂ' ile İHTİLÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taze ot biçme. İLE Bayanın, mehrinden vazgeçip ya da çok para vererek kocasından boşanması, nikâhı bozdurma. )

- İHTİLÂB ile İHTİLÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatma, aldatılma. İLE Süt sağma. )

- İHTİLAÇ ile İHTİYAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çırpınma. İLE Gereksinim. )

- İHTİLÂK ile İHTİLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Traş etme/edilme. İLE Yalan uydurma. )

- İHTİMÂM ile İHTİMÂM ile İHTİMÂM[< HEMM | çoğ. İHTİMÂMÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süpürme. İLE Elemden/kederden dolayı uyuyamama. İLE Dikkatle, çabayla çalışma, özenle iş görme. )

- İHTİRÂS[< HİRÂSET] ile İHTİRÂS[< HIRS] ile İHTİRÂZ[< HIRZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekinme, sakınma, korunma. İLE Şiddetli istek/arzu. İLE Sakınma, çekinme. | Korkma. )

- İHTİSÂS[< HİSS | çoğ. İHTİSÂSÂT] ile İHTİSÂS[< HUSÛS] ile İHTİZÂZ ile İ'TİSÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyumsama/hissetme. | Duygulanma. İLE Bir ilim ya da sanat üzerinde fazla çalışarak onda derinleşmiş olma, uzmanlık. İLE Gece gezip dolaşma, bekçilik görevi görme. )

- İHTİSAS ile/ve/değil/yerine İHSAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİTÂB[< HUTBE] ile İHTİTÂB[< HATAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nikâhla isteme. İLE Odun toplama, odun kesme. )

- İHTİYAÇ ve/=/<> İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İhtiyârımız[Hayır! deme bilgisi/gücü], bizi biz yapan, en öncelikli işleyiş, gereksinim ve bilgimizdir[mârifet]. )

- İHTİYÂL ile İHTİYÂL[< HÎLE | çoğ. İHTİYÂLÂT] ile İHTİYÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kibirlenme, gururlanma, büyüklenme. İLE Hile yapma, düzen, oyun etme. İLE Korkma. )

- İHTİYÂR ile İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşlı. İLE Seçmek, üstün tutmak, katlanmak. )

- İHTİYÂREN ile/ve/||/<> İHTİYÂRÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuzdan, yanlıştan, zararlıddan, kötüden uzak durarak, zihnini/dilini/gözünü/elini/belini çekerek. İLE/VE/||/<> Reddetmeyi ve "Hayır!" demeyi yeğleyerek.["Evet!" demekten, istenç/irâdeden(yapma isteğinden/bilgisinden) önce olarak.] )

- İHTİYÂT ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYATEN ile İHTİYATÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her duruma, her olasılığa karşı, ileriyi düşünerek. İLE İlerisi düşünülerek yapılan. )

- İHTİZÂ' ile İHTİZÂ' ile İHTİZÂ'/İHTİDÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş yakıp alevlendirme. İLE Örneğe/nümûneye göre iş yapma. İLE Alçakgönüllülük. )

- İHTİZÂR[< HUZÛR] ile İHTİZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Can çekişme. İLE Sakınma, çekinme, korunma. | Korkma. )

- İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazzetme, gönlü ferahlama. İLE Kendini alçak tutma, alçalma. İLE Titreme. | Sıçrayıp oynama, sallanma. )

- İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ ile İHTİZÂZ[çoğ. İHTİZÂZÂT] ile İHTİSÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazzetme, gönül ferahlığı. İLE Kendini alçak tutma, alçalma. İLE Titreme, deprenme. | Sıçrayıp oynama, sallanma. İLE ... )

- İHZÂ' ile İHZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakkabı giydirme. | Ganimetten pay alma. İLE Semirme, semirtme/semirtilme. )

- İHZÂL ile İHZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islatma, ıslatılma. İLE Alay ve şaka ile çok uğraşma. )

- İHZÂR[< HUZÛR] ile İHZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazırlama, hazır etme/edilme. | Huzura getirme. Birinin mahkemeye davet edilmesi. İLE Gevezelik etme, saçmalama. )

| IJ/İJ... |

IJ/İJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| IK/İK... |

IK/İK... ile başlayan FaRkLaR...
( 38 FaRk, 39 katkı )


- IKÂL[< AKL/AKIL] ile/> IK'ÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deve ayağına bağlanan bağ, köstek. İLE Derinletmek/derinletilmek, derinleştirmek/derinleştirilmek. )

- IKMÂ' ile IKMÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini aşağılama. | Gelen birini geriye döndürme. İLE Kibir ve azametle kafa tutma. )

- ÎKA'["ka" uzun okunur][< VUKU] ile ÎKÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapma, yaptırma, oldurma; düşürme. | Türk müziğinde bir usul. İLE Dayanma, dayanılacak şey verme. )

- ÎKAD["ka" uzun okunur] ile ÎKÂD ile İK'ÂD[< KUÛD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yama, yakılma. İLE Sağlam kalma. İLE Oturtma. | Bir hükümdarı tahta çıkarma/oturtma. )

- ÎKAF["ka" uzun okunur][< VAKF] ile İKÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir malı vakfetme. Mal. Vakfedilme. | Durdurma, durdurulma. İLE Palan. )

- ÎKÂR ile İK'ÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doldurma, doldurulma. İLE Derinletme/derinletilme, derinleştirme/derinleştirilme. )

- İKBÂR ile İKBÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük/ulu görme/görülme. İLE Mezara koyma/konulma. )

- İKFÂL ile İKFÂL ile İKFÂR[< KÜFR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kilitleme/kilitlenme. İLE Kefil kılma, tekeffül ettirme. İLE Birine kâfir deme/denilme. )

- İKİ "YAN" ile/ve/değil İKİ SOYUTLAMA BİÇİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİ (EN BÜYÜK) "ENGEL"/TEHDİT ile/ve/||/<> İKİ (EN BÜYÜK) "ENGEL"/TEHDİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce, Kadın; Sonra, Ölüm. İLE/VE/||/<> Önce, Kadın; Sonra, Ölüm. )
( Erkek için. İLE/VE/||/<> Kadın için. )

- İKİ KELİME LÂF ETMEK değil İKİ KELÂM LÂF ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİCİLİK ile/ve/değil İKİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİÇENEKLİ/LER ile İKİÇENETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tohumlarında, iki çenek bulunan, kapalıtohumlu bitkiler sınıfı. [Jessieu'nun bitki sınıflamasına göre] İLE Çatladığında, kabuğu, iki çenete ayrılan [meyve]. | İki parçalı kavkısı, birbirine kaslarla bağlı, yassı solungaçlılardan midye, istiridye gibi [hayvan]. )

- İKİEŞEYLİ ile İKİEVCİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril ve dişil eşey örgenleri bir arada bulunan, ikicinslikli. İLE Eril ve dişil çiçekleri ayrı ayrı bitkilerde bulunan bitki. )

- İKİLEM ile/ve/||/<> İKİRCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLEMLİ ile/değil İKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİRCİK ile İKİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEREDDÜT ile/ve KARARSIZLIK )

- İKİSİ DE ile/ve/değil/yerine İKİSİ BİRLİKTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİYÜZLÜLÜK ile/değil İKİ/ÇİFT KİMLİKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKRÂ' ile İKRÂ' ile İKRÂH[< KERH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kiraya verme/verilme. İLE Okutma. İLE Birine, zorla iş yaptırma. | İğrenme, tiksinme. )

- İKSÂ'[< KİSVET(KİSVE değil!)] ile İKSÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giydirme, giydirilme. İLE Kasvet, sıkıntı ver[il]me. )

- İKSÂ' ile İKSÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasveti sıkıntı verme/verilme. İLE Giydirme/giydirilme. )

- İKSÂM ile İKSÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKSÂR ile İKSÂR[< KESRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi yapmak elinde iken, savsaklayıp yapmama. İLE Çoğaltma/çoğaltılma, artırma. )

- İKTİBÂS ile/ve/<> İKRAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ödünç alma. | Alıntı. İLE/VE/<> Borç ya da ödünç verme. )

- İKTİHÂL ile İKTİHÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saçın/sakalın ağarması, kır düşme. | Yaşlanma, kocama. İLE Sürme çekme. )

- İKTİNÂ' ile İKTİNÂ' ile İKTİNÂH[< KÜNH] ile İKTİNÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizlenme, saklanma. İLE Çalışarak kazanma. | Meslek tutma, uyma. | Biriktirme, yığma. İLE Kökünü, aslını, künhünü anlama. İLE Bir şeyin etrafını kuşatmak. )

- İKTİRÂ' ile İKTİRÂ'[< KİRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kur'a atma, atışma, seçme. İLE Kirâ ile tutma, kiralama. )

- İKTİRÂB ile İKTİRÂB[< KURB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korkulu, gamlı, kederli buluşma. İLE Yaklaşma, yanaşma. )

- İKTİRÂS ile İKTİRÂZ[< KARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kederli olma. | Bir işe/şeye önem verme. İLE Borç alma. )

- İKTİSÂ ile İKTİSÂ'[< KİSVET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biriktirme/biriktirilme. İLE Giyme/giyinme. )

- İKTİSAR ile İKTİSAD ile İSTİKSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıç. İLE Orta. İLE İleri. )

- İKTİSÂR ile İKTİSÂR[< KASR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırma, kesretme. İLE Sözü uzatmama. )

- İKTİSAR ile/ve/> İKTİSAT ile/ve/> İSTİKRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıç. İLE/VE/> Orta. İLE/VE/> İleri. )

- İKTİSÂS ile İKTİSÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İzinden, ardından gitme. | Kısas isteme ya da etme. | Öykü, kıssa söyleme. İLE Çekip koparma/koparılma. )

- İKTİVÂ' ile İKTİVÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dağlama/dağlanma, kızgın demirle, cehennem taşıyla gövdenin bir yerine dağ vurma. İLE Güçlenme. )

- İKTİYÂD ile İKTİYÂD[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tutup götürme/götürülme. İLE Hile, dalavere yapma. )

- İKTİZÂ[< KAZÂ] ile/ve/<> İKTİFÂ[< KİFÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerekli olma, gerekme. İLE/VE/<> Yetinme. | Kanma. )

| IL/İL... |

IL/İL... ile başlayan FaRkLaR...
( 60 FaRk, 81 katkı )


- ILGIN ile ILGINCAR/KUŞKİRAZI/GELİNFENERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç ya da ağaççık cinsi. İLE Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanıl ağaç. | Bu ağacın, reçeli yapılan meyvesi. )

- İLÂ ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV] ile ÎLÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ...ye (kadar), ... dek. İLE Yemin etme. İLE Yükseltme, yükseltilme, yüceltilme; şöhretini artırma. İLE Çok istekli kılma. )

- İLÂ ile ÎLÂ' ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ...ye kadar, ...dek/değin. İLE Yemin etme. | Kocanın eşine yaklaşmaması için yemin etmesi. | Sıkıntı ve derde uğrama. İLE Çok istekli kılma, harîs etme. İLE Yükseltme/yükseltilme, yüceltme/yüceltilme. | Şan ve şöhretini artırma. )

- ÎLÂC ile İLÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Girdirme, içeri sokma. İLE İlâç, derde devâ olan şey. | Çare, tedbir. )

- İLÂÇ/I YEMEK değil İLÂÇ/I YUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂH[çoğ. ÂLİHE] ile ÎLÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı, mitolojide tanrı. İLE Ve başkaları/benzerleri. vb. | ilâ-âhirihi'nin kısaltması. )

- İLÂH ile/ve/<> İLÂÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂHÎ HİKMET ile/ve İLÂHÎ AŞK ile/ve İLÂHÎ KUDRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İrfanî. İLE/VE/||/<> Mistik. İLE/VE/||/<> Ezoterik. )
( Düzenli. İLE/VE/||/<> Düzensiz. İLE/VE/||/<> Düzenli. )
( Ne'liksiz, niteliksiz, muhattabsızdır ilâhî aşk. )
( ... İLE/VE/||/<> Cemâl ve celâl'i bir bilmek/görmek. İLE/VE/||/<> ... )

- İLÂHÎ ile İLÂHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah/tanrı ile ilgili. Tanrısal. | Münâcât. İLE "Allah'ım!", "Ey Allah!". "Bu ne hal", "ne tuhaf". )

- İLÂHİYAT-I MAHZ ile/ve İLÂHİYAT-I AKLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂN ile İLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyuru. | Açıkça bildirme/duyurma. İLE Bildirme, anlatma. | Bir davanın, mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge. )

- İLBÂS ile İLBÂS[< LİBS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alıkoyma, durdurma. İLE Giydirme/giydirilme, örtme/örtülme. )

- İLBAY/VALİ[Ar.]/SATRAP[Fars.] ile/ve İLÇEBAY/KAYMAKAM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VALİ[< VELİ: Koruyup kollayan.] ile/ve ... )
( TEKFUR[Bizans döneminde] ile/ve ... )
( [Slav] VOYVODA ile/ve ... )

- İLGİLENME ile/ve/||/<> İLİŞKİLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLİ ile/ve İLİŞKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİNÇ ile İLGİ ÇEKİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öznede. İLE Nesnede ve öznede. )

- İLİK ile İLİK ile ILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine, iplikle örülerek, parça geçirilerek ya da biye ile yapılan küçük yarık. İLE Kemiklerin boşluklarını dolduran yağlı madde. İLE Hem sıcak, hem de soğuk; ne sıcak, ne de soğuk olan. )

- İLİM ve/<> İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İDRAK + MELEKE + MESAİ ve/<> İDRAK + İLLET + SURET )
( İLİM: Nesnesine/maluma ve yöntemin[nesneyle/nesnesiyle olan ilişikisine] tâbidir. )

- İLİM ile/ve/değil/<> İLM-İ HÜVVİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dıştan. İLE/VE/DEĞİL/<> İçten. )

- İLİŞKİ/Lİ ile İLİNTİ/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve/<> İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/değil İLİŞKİ DIŞI İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİYİ BİTİRMEK değil/>< İLİŞKİYİ DONDURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- İLK BİRİNCİ[1.] ile/ve/değil İLK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK NEDEN ile/ve/<> İLKELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK PARÇACIKLAR ile/ve/> İLK YILDIZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuantum Sıçramasından: 400.000 yıl sonra/sı. İLE/VE/> 400 milyon yıl sonra/sı. )

- İLK VAROLAN ile/ve/<> İLK NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK ile/değil İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKA'["ka" uzun okunur] ile İLKAH["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bırakma/bırakılma, terk, atma. | Telkin etme, ilhâm etme. | Bir hatayı/kusuru başkasına yükleme. İLE Aşı vurma, dölleme/döllenme. )

- İLKECE BİLİNÇLİ ile/ve/||/<> İLKECE BİLİNÇSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İLKEL ve/<> İLK EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKEL ile/değil İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER ile/ve/değil/||/<> İLKESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değişebilir/değiştirilebilir, geliştirilebilir, yok edilebilir. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Aşılamaz, geçilemez, ertelenemez, göz ardı edilemez, askıya alınamaz, kenara konulamaz. )

- İLKELLİK değil/yerine/>< İLKELİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi ayakta tutan, iskelet ve kas sistemi değil ilkeliliğidir. )
( )
( İlkel olmak istemiyorsak ilkeli olmak durumundayız. )

- İLKESEL/İLKEYİ DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK ile/ve İLKEYLE DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayışı konuşmak, aklı anlamak. İLE/VE Şeyi, olayı anlamak. )
( Varlıksal. İLE/VE Varoluşsal. )

- İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLET-İ CELÎ ile/ve/||/<> İLLET-İ HAFÎ ile/ve/||/<> MÜNÂSEBET ile/ve/||/<> REY-İ HÜZZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zahir ve açık bir nedene dayanan yol. İLE/VE/||/<> Gizli bir nedene dayanan yol. İLE/VE/||/<> Mantıkî bir ilişkiye dayanan yol. İLE/VE/||/<> Bu alanda uğraşan âlimlerin oylarına dayanan yol. )

- İLLET-İ MADDİYE ile/ve İLLET-İ SÛRİYE ile/ve İLLET-İ FAİLE ile/ve İLLET-İ GAİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne'den/Hangi şeyden? İLE/VE Nasıl?/Ne surette? İLE/VE Kim? İLE/VE Ne için/Niçin? )

- İLLET ile İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLET ile İLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayrılık. | Sayrılık derecesine varan alışkanlık. | Bozukluk. | Kızdıran, sinirlendiren şey ya da kişi. İLE Neden. )

- İLLETLER ve İLLETLER[tanımlarda]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fâil ve Gâyî ve Sûrî ve Maddî VE Sûrî ve Maddî )

- İLM-EL-EDDÂN ile/ve/||/<> İLM-EL-LEDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin/bedenin bilgisi. İLE/VE/||/<> Allah bilgisi. )

- İLM-İ ÂLÂ/EVVEL ile/ve İLM-İ EVSAD ile/ve İLM-İ EDNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLM-İ İLÂHÎ ile/ve İLM-İ RİYÂZÎ ile/ve İLM-İ TABİİ )
( Metafizik. İLE/VE Matematik. İLE/VE Fizik. )

- İLM-İ CEFR(/CİFR) ile İLM-İ REML ile İLM-İ VEFK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM-İ HEY'E(T) ile/= İLM-İ FELEK ile/= İLM-İ NÜCÛM/İLM el-NÜCÛM ile/= İLM-İ AHKÂM ile/= İLM-İ el-MİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/= İLM-İ MİKAT'ta: Şemsedin Halili VE Muhammed Konevi. )

- İLM-İ HUDÛRÎ ile/ve/<> İLM-İ HUSÛLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilen ile bilinenin aynı olduğu ilim. İLE/VE/<> Bilen ile bilinenin ayrı olduğu ilim. )
( Hazır/huzur olan. İLE/VE/<> Edinilen. Hasıl olan. )
( Sûfi'nin bilgisi. İLE/VE/<> Âlim'in bilgisi. )
( Ancak husûlî ilim ikiye ayrılır. )

- İLM-İ İLÂHÎ ile/ve İLM-İ A'LÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem hariçte, hem zihinde, maddeden ârî olan ilimler. )

- İLM-İ KELÂM ve İLM-İ FIKIH ve İLM-İ HÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İman ve itikadı anlatan geniş ve derin ilim.[Bu ilmi anlatan kitaplara AKÂİD de denilir.] VE Gövde ile yapılacak ahkâm-ı islâmiye'yi bildiren ilim ve kitapları. VE Halk için, tahsili olmayanlar için yazılmış olan ve herkesin bilmesi, inanması ve yapması gereken kelâm, ahlâk ve fıkıh bilgilerini kısaca ve açıkça anlatan ilim ve kitapları. )

- İLM-İ MEDENİYE(T) ile/ve/||/<> İLM-İ SİYÂSE(T)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM-İ NAHV ile İLM-İ MAHV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM-İ TEDBİR-İ MÜLK ile/ve/||/<> İLM-İ TEDBİR-İ MENZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM-İ VÜCÛD ile/ve İLM-İ MEVCÛD ile/ve İLM-İ MADDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık bilimi. İLE/VE Varolan bilimi. İLE/VE Maddelerin/şeylerin bilimi. )

- İLM-İ ZÂHİR ile/ve İLM-İ BÂTIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmi- Zâhir ve Bâtın'ın çok çeşitleri vardır: İlm-i imân, ilm-i İslâm, ilm-i ihsan, ilm-i ikân, ilm-i tövbe, ilm-i zühd, ilm-i takva, ilm-i ihlâs, ilm-i mârifet-i nefs, ilm-i mârifet-i dil, ilm-i tezkiye-yi nefs, ilm-i tezkiye-yi dil, ilm-i hitab, ilm-i nidâ, ilm-i kelâm, ilm-i mükâşefe, ilm-i tevhîd, ilm-i tecelli-i zât, ilm-i tecelli-i sıfat, ilm-i makamât, ilm-i ahvâl, ilm-i kurb, ilm-i vusûl, ilm-i fenâ, ilm-i bekâ, ilm-i sekr. )
( Her ilmin kendine göre perdeleri vardır. )

- İLM-İ ZÂHİR ile/ve/<> İLM-İ BÂTIN ile/ve/<> İLM-İ LEDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlimler üç bölüktür.
- Sülûk yoluyla elde edilen ilim.
- Keşfe dayanan ilim.
- Sırra bağlı ilim.[Hiçbir şekilde belirtilmez.] )
( Ledün ilmi, bilineni unutma ilmidir. )
( Ledün ilmi, öğrenmek değil, unutma ilmidir. )
( Bildiklerimizi unıta unuta, ilimsiz bir ilim zuhur eder. )
( Bilip unutacağız, sıra kendimize gelecek. Kendimizi de, önce bileceğiz, sonra unutacağız. )
( Bugünkü Cennet-i İrfâna dahil olsalar uşşak, Yarınki va'dolan hûri veyâ gılmanı neylerler... )
( Su. İLE/VE/<> Saf su gibidir. )
( Su. İLE/VE/<> Süt. )

- İLMÂ ile İLMÂ' ile İLMÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalma. İLE Parlatma, lemeân ettirme. | Bir şeyi, olmadan önce işaretle bildirme. İLE Bir şeyi parıldatma. | Güzel bir bayanın, yüzünü gösterip hemen çekilmesi. )

- İLTİHÂF ile İLTİHÂF[< LİHAF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanma, parlama. İLE Yorgan, çarşaf gibi şeylere bürünme. )

- İLTİKA'[< LİKA]["ka" uzun okunur] ile İLTİKA'["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rastgelme, kavuşma, karşılaşma, buluşma. İLE Rengi değişme, benzi atma. )

- İLTİMÂ ile İLTİMÂ'[< LEM | çoğ. İLTİMÂÂT] ile İLTİMÂH[< LEMH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Renk değiştirme. | Sararma, solma. İLE Parıldama, lem'alanma. İLE Bir şeye şaşkın şaşkın bakma. )

- İLTİMAS ile İLTİZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma. | Birine, herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma. İLE Kayırma, bir tarafı tutma. | Gerekli bulma. | Kesenek. )

- İLTİYÂ' ile İLTİYÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç heyecanlanması, alevlenmesi. İLE Susama. | Gövdenin/cildin güneşten yanması. | Şimşek çakması. | Yıldızın pırıltısı. )

| IM/İM... |

IM/İM... ile başlayan FaRkLaR...
( 23 FaRk, 25 katkı )


- IMAGO DEI ile/ve/||/<>/> IMAGO HUMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMPORT and DISCOUNTED IMPORTS and IMPORT LEVY and IMPORT REGIME and IMPORT SUBSTITUTION and SAFETY CONTROLS ON IMPORTS and SUBSIDISED IMPORTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İthalat. VE Dampingli ithalat. VE İthalat prelevmanı. VE İthalat rejimi. VE İthalat ikâmesi. VE İthalattaki güvenlik kontrolleri. VE Sübvansyonlu ithalat. )

- İM'ÂN[< MAAN] ile ÎMÂN[< EMN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işte çok ileri varma, çok dikkatli olma; inceden inceye araştırma. İLE Emin olma. Düşünce ve inancın pekişmişliği. )
( Bir işte çok ileri varma, çok dikkatli olma. | İnceden inceye araştırma. İLE İnancın pekişmişliği, emin olma. | İslâm dinini kabul etme. )

- İM'ÂN[< MAAN] ile ÎMÂN[< EMN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎMÂ' ile İ'MÂ ile İMÂ'[< EMEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşaret. | İşaretle/dolaylı anlatma. İLE Kör etme/edilme. İLE Cariyeler. )

- İMAJ değil/yerine/= İMGE/GÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂLE ile İMÂLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meylettirme, bir tarafa eğme, yatırma. | Vezne uydurmak için, kısa heceyi gereğinden fazla uzun okuma. İLE [eskiden] İşçilere ödenen gündelik ücret. )

- İMALE ile İMALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tarafa yatırma, eğme. İLE Kısa okunması gerekirken, ölçüye uydurmak için heceyi uzun okuma. )

- İMÂME ile İMÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarık. | Tespih, çubuk gibi şeylerin baş tarafına geçirilen, çoğu kehribardan yapılmış olan uzunca bölüm, başlık. | Fildişi oyma ve kakmalarda görünüşü tâcı ve imâmeyi andıran motif. İLE İmamlık. )

- İMAME ile İMAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça. İLE İmamlık. )

- İMÂMET ile İMÂM[< EİMME]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN ve/||/<>/> İMTİHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMANI FİKRETMEK ile/ve İMANINI FİKRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE ile/ve/<> İMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMHÂ'[< MAHV] ile İMHÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yok etme, mahvetme/edilme. İLE Bileme, keskinleştirme. )

- İMLÂK ile İMLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mülk sahibi olma. İLE Çok fakir düşme, düşkünlük. )

- İMRAHOR ile İMRAHOR ile İMRAHOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hasköy'ün kuzeyinde bulunan bir semt. İLE Üsküdar İskelesi - Doğancılar arasında bir semt. İLE Yedikule'de bir semt. )
( ... İLE ... İLE Adını Sultan II. Bayezıd'ın imrahoru[has ahırların bakıcısı] İlyas Bey'in Bizans kilisesinden çevirttiği bir camiden alır. [Mirahor, İlyas Bey Mescidi olarak da tanınır.] )

- İMSAK ile İMSAK ile İMSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyden el çekerek, kendine hakim olma, perhiz. İLE Oruca başlama zamanı. İLE Cimrilik. )

- İMSÂS[< MASS] ile İMSÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Emdirme/emdirilme. | Suda erimiş ilâcı şırınga etme. İLE Değdirme, elle tutup sevme, messettirme. )

- İMSÂS[< MASS] ile İMTİSÂS[< MASS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Emdirme/emdirilme. | Suda erimiş ilâcı şırınga etme. İLE Emme, emerek çekme, soğurma. | [biyolojide] Soğurulma, emilme.[İng. ABSORPTION | Fr. ABSORBTION] )

- İMTİNÂ-İ ÂDÎ ile/ve/<> İMTİNÂ-İ HAKİKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin, varoluşunun olanaksızlığı. İLE/VE/<> Bir şeyin, yokluğunun, akılsal olarak olanaksızlığı. )
( Birinin, başka birinin çocuğu olduğu bilinen biri için, "benim çocuğumdur" demesi gibi. İLE/VE/<> Birinin, kendinden yaşça büyük biri için, "benim çocuğumdur" demesi gibi. [davası edil(e)mez/dinlenmez] )

- İMTİNA ile İMTİSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaçınma, sakınma, çekinme. İLE Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma. | Alınan buyruğa tümüyle uyma. )

| IN/İN... |

IN/İN... ile başlayan FaRkLaR...
( 78 FaRk, 82 katkı )


- INFINATUM ile/ve/||/<> INTERMINATUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTERIM AWARD and INTERIM MEASURES and PROVISIONAL MEASURES and CONSERVATORY MEASURES and REMEDIES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ara karar. VE Geçici tedbirler. VE İhtiyâtî tedbirler. VE Koruma tedbirleri. VE Hukukî çözümler/çareler. )

- INTERNET ile/ve/< INTRANET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İN'İKÂS-I ZİYÂ' ve İNKİSÂR-I ZİYÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık yansıması. VE Işığın kırılması. )

- ÎN[< AYNÂ] ile ÎN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri ve güzel gözlüler. İLE Bu. )

- İN ile İn ile İN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaban hayvanlarının, kendilerine yuva edindikleri kovuk. | Mağara. İLE İndiyum'un simgesi. İLE İnsan. )

- İNÂ'[< EVÂNÎ] ile İ'NÂ ile ÎNÂ' ile ÎNÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kap kacak. İLE Zahmete uğratma. İLE Yemiş toplama zamanının gelmesi. İLE Geciktirme, alıkoyma. )

- İNÂBE/T ile İNTİSÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜNAHLARA TÖVBE EDİP HAKK YOLUNA DÖNME | BİR MÜRŞİDE BAŞVURUP, TARÎKATA GİRME )

- İNAN / İNANCA ile/ve/<>/> İNANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süreç. İLE/VE/<>/> Sonuç. )
( Bireysel. İLE/VE/<>/> Toplumsal. )

- İNANMAK ile/ve İNANMAK İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMAKLA değil İNANARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANMIŞ/LIK ile/ve/değil İNANDIRILMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎNÂS[< ÜNSÂ] ile ÎNÂS[< ÜNS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayanlar. İLE Alıştırma/alıştırılma. | Görme, bilme. )

- İNAT değil/yerine/>< İNSAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNBÂ' ile İNBÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haber verme. İLE Uyandırma/uyandırılma. | Kımıldatma, hareket ettirme. )

- ÎNCÂ'[< NECÂT] ile İNCÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurtarma/kurtarılma. İLE İşi bitirme/tamamlama. | İsteğe erme. )

- İNCÂS[< NECİS] ile İNCÂZ[çoğ. İNCÂZÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pisleme/pislenme, necîsleme, necâsetleme. İLE Yerine getirme. )

- İNCEAĞRI ile İNCEHASTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Verem. İLE Akciğer veremi. )

- İNCELİK ve/||/<>/> İNCİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİR ile İNCİRSİMEYVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gerçek bir meyve olmayan, yumurtalardan değil çiçeklikten oluşan, incire benzer meyve. )

- İNCİTME! ve/||/<>/> İNCİNME!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Musa. VE/||/<>/> Hz. İsa. )
( İlk dersimiz. VE/||/<>/> Son dersimiz. )

- İNCİZÂM ile İNCİZÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meczûm olma, sözcüğün son harfinin harekesiz olarak seslendirilmesi. | Kemiğin kırılması. İLE Cüzzam hastalığına yakalanmış birinin bir örgeninin kopması. )

- İNDİRÂ ile İNDİRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yayılıp dağılma. İLE Öne geçme. | Bir işe girişme. | Bulutun altından sıyrılması. )

- İNDİRGEMEK ile/değil İNDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNFÂL ile İNFİÂL[< Fİ'L]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ganimetten mal ayırıp verme. İLE Gücenme, darılma. | Edilgi. )

- İNFİLÂK ile İNFİRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçlü bir biçimde patlama. İLE Ayrılma. )

- İNFİRÂT[< FERD] ile İNHİSÂR[< HASR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluluktan ayrı durma. İLE Tekel. | Tek başına sahip olma. )

- İNFİSÂD[< FESÂD] ile İNFİSÂH[< FESH] ile İNFİSÂH[< FESH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozulma, fesada uğrama. İLE Bozulma, etkisiz/hükümsüz kalma. İLE Bollaşma, genişleme. )

- İNFİSAL ile İNKİSAM ile İNFİKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNGIMÂS ile İNGISÂS ile İNGITÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suya dalma. İLE Suya batma. İLE Suya dalma. )

- İNHİDÂR ile İNHİDÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yokuş aşağı inme. | Derinin vurulma ile şişmesi. İLE Perdelenme, örtülme, örtünme. )

- İNHİKAK["ka" uzun okunur] ile İNHİKÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kördüğüm olma. İLE Kaşınma. )

- İNHİMÂK ile İNHİMÂK[çoğ. İNHİMÂKÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahmak gibi görünme. İLE Bir şeyin üzerine fazla düşme, fazlasıyla düşkünlük. )

- İNHİSÂR[< HASR] ile İNHİZÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi/maddeyi/işi, -başkası yapmamak üzere- sadece bir kişiye/kuruma/oluşuma verme. | Tekel. [Fr. MONOPOLE] )

- İNHİZÂM[< HEZÎMET | çoğ. İNHİZÂMÂT] ile İNHİZÂM[< HAZM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozgunluk, bozulma, alt olma, hezimete uğrama. İLE Bir şeyin üzerine fazla düşme, fazlasıyla düşkünlük. )

- İNİK ile İNİK/ENİK/ENCEK/ENCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnmiş, indirilmiş. İLE Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu. )

- İNKA'["ka" uzun okunur] ile İNKA'["ka" uzun okunur] ile İNKÂH[< NİKÂH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temiz/pak olma. İLE Suda ıslatma. İLE Nikâh etme/edilme. )

- İNKAS[< NAKS]["ka" uzun okunur] ile İNKAZ["ka" uzun okunur] ile İNKAZ["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azaltma, eksiltme. İLE Küçük bir hayvanın ya da cansız bir şeyin kendine özgü bir ses çıkarması. | Atları yürümeye teşvik için çıkarılan ses. | Sakız çiğnerken çıkarılan ses. | Gövdedeki oynak yerlerin çatlaması. İLE Kurtarma/kurtarılma. )

- İNKIRAZ ile İNKISAM ile İNKITA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son bulma. İLE Bölünme, taksim edilme. | Parçalanma. İLE Kesilme, kesinti. )

- İNKIŞÂ' ile İNKIŞÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hava açık olup ayazlama, ayaza çekme. İLE Deri ya da kabuğun soyulması. )

- İNKİLÂB değil İNKILÂB/P
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKİLAP değil İNKILÂP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAF ile İNİSİYATİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSÂF ile İNSÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaprak yaprak, lîme lîme olma, dağılma. İLE Merhamete, vicdana ya da mantığa dayanan adâlet. | Ortalama davranış. )

- İNSÂF ile/ve/<> İNTİSÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merhamete, vicdana ya da mantığa dayanan adâlet. | Ortalama davranış. İLE/VE/<> Hakkını, tamamen alma. | Hakkını ve adâleti isteme. | [zamanda] Yarıyı bulma. )
( Hakkını verme. İLE/VE/<> Hakkını alma. )

- İNSAN BİLİMİ/ANTROPOLOJİ ile İNSANIN GELİŞMESİ BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN-I KÂMİL ile/ve İNSAN-I KÂMİL-İ KÜLLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN-I KÂMİL: Dünyanın merkezi. )
( KEMÂLE ERMİŞ İNSAN | VARLIK )

- İNSAN/KİŞİ ile/ve İNSAN ADAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Beşer. )

- İNSAN ile/ve İNSAN-I KÂMİL(/KÂMİL İNSAN/ÂDEM-İ MÂNÂ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANLIK İÇİN ile İNSANLIK ADINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSİCAM ve/> İNTİZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSİLÂL ile İNSİLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizlice savuşma, sıvışma. İLE Bir yere toplanma, üşüntü etme. )

- İNSİYÂG ile İNSİYÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalıba dökülüp düzelme. İLE Bir gücün etkisiyle çekilip gitme. | Ardı sıra gitme. | İçgüdü. [İng., Fr. INSTINCT] )

- İNŞÂ EDİLEBİLİRLİK ile/ve/||/<>/> İNŞÂ EDİLEBİLİR ÜZERİNDEN KAVRANILABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNŞÂ EDİLEBİLİRLİK ile/ve/||/<> İNŞÂ EDİLEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNŞAAT ile İNŞAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapı işleri. | Yapmak, yapım. İLE Koşuk okuma. | Bir koşuğu, bir yazın yapıtını, topluluk önünde, yüksek sesle ve gerektiği biçimde okuma. )

- İNŞİKÂK[< ŞAKK]["ka" uzun okunur] ile İNŞİRÂK ile İNŞİRÂM ile İNŞİRÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarılma, çatlama, ikiye ayrılma. İLE Çatlayıp yarılma, yarık olma. | Parlama. İLE Çok yarılma, yarık yarık olma. İLE Soğuktan el derisinin çatlaması. )

- İNTAÇ ile İNTİHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme. İLE Son, sona erme, sonu gelme. )

- İNTIBÂ[< TAB] ile İNTİBÂH ile İNTIBÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basılma, matbû olma. | Zihinde iz bırakma. | İzlenim. İLE Uyanma, uyanış. İLE Pişme. )

- İNTIFÂ ile İNTIVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sönme. İLE Sarılıp devşirilme, katlanıp sarılma, dürülme. )

- İNTİFÂ' ile İNTİFÂ'[< NEF | çoğ. İNTİFÂAT] ile İNTİFÂH[< NEFH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortadan yok olma, aradan çıkma. İLE Yararlanma, menfaatlenme. İLE Kabarma, şişme. | Örgenlerden birinin şişmesi. )

- İNTİHÂ' ile İNTİHÂ'[< NİHÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanına dayanma, yaslanma. İLE Son bulma, sona erme. | Bitme, tükenme. | Son, nihâyet. )

- İNTİHÂB[< NAHB | çoğ. İNTİHÂBÂT] ile İNTİHÂB[< NEHB | çoğ. İNTİHÂBÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçme/seçilme. | Seçim. | En güzel. İLE Yağma ile mal alma, kapışma, talanlama. )

- İNTİHÂBAT[< İNTİHÂB] ile İNTİHÂBÂT[< İNTİHÂB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçmeler/seçilmeler. | Seçimler. İLE Yağmalar, kapışmalar, talanlamalar. )

- İNTİHÂZ ile İNTİHÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fırsat gözleme, fırsatı kaçırmama. İLE Hareket etme, yola çıkma. )

- İNTİKA["ka" uzun okunur] ile İNTİKAH["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi seçme, ayırd etme. İLE Zayıf olma, nekahat gerektirme. | İyi bir haber duyup sevinme. )

- İNTİKAL[< NAKL (çoğ. İNTİKALÂT)] ile İNTİMÂ'[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİKALEN["ka" uzun okunur] ile İNTİKALÎ["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İntikal suretiyle. İLE İntikal ile ilgili. )

- İNTİKAS["ka" uzun okunur] ile İNTİKÂS[< NÜKS] ile İNTİKÂŞ[< NAKŞ]["ka" uzun okunur] ile İNTİKAZ["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eksilme. İLE Başaşağı düşme ya da dönme. İLE Kazılma, nakşolunma. İLE Bozulma, çözülme. )

- İNTİMÂ' ile İNTİSÂB[< NİSBET] ile İNTİSÂB[< NASB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşun bir yerden uçup başka bir yere konması. | Birine mensûb olma. İLE Bir kişiye mensûb olma. | Bir yere bağlanma, kapılanma. | Birinin adamı olma. İLE Dikilip durma. | Yükseğe kaldırma. | Kurala göre sözcüğün mensûb olması. )

- İNTİSÂB[< NİSBET] ile İNTİSÂB[< NASB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİSÂB[< NİSBET] ile İNTİSÂB[< NASB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kimseye/şeyhe/tarîkata mensûbolma. İLE Dikilip durma; Yükseğe kaldırma. )

- İNTİSÂH[< NESH] ile İNTİSÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kopyasını/nüshasını/sûretini çıkarma, istinsah. İLE Verilen öğüdü tutma. )

- İNTİSÂR[< NESR] ile İNTİSÂR[< NASR] ile İNTİŞÂR ile İNTİZÂR[< NAZAR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saçılma, dağılma. | Püskürme/püskürtme. | Aksırma. İLE Öc alma. İLE Yayılma, dağılma, neşr olunma. | Üreme. | Gizli bir şeyin ağızdan ağza yayılması. | Genelleşme. | [fizik] Ayrılma. [İng./Fr. DISPERSION] | [kimya] Dağılım, yayınma. [İng./Fr. DIFFUSION] İLE Bekleme, gözleme. | İlenme, beddua. )

- İNTİYÂH ile İNTİZÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağlama, gözyaşı dökme. İLE Çıbanın olgun duruma gelmesi. | Çok gözyaşı dökme. )

- İNTİZÂ'[< NEZ] ile İNTİZÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekip koparma, koparıp alma. İLE Dışkılama sonrası temizlenme, tahâret alma. )

- İNTİZÂR[< NAZAR] ile/ve/<> İNKİSÂR[< KESR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bekleme, gözleme. | İlenme, beddua. İLE/VE/<> Kırılma. | Gücenme. | İlenme, ilenç. )

- İNZÂL[< NEZR | çoğ. İNZÂLÂT] ile İNZÂR ile İNZÂR[< NEZF | çoğ. İNZÂRÂT] ile İNŞÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İndirme/indirilme. | Tanrı buyruklarının peygamberlere inmesi. | Uykuda düş azması, meni boşalması. İLE Geciktirme, te'hîr etme. İLE Sonunun kötü olacağını haber vererek korkutma, uyarıda/ihtarda bulunma. İLE Ölüyü diriltme. )

| IP/İP... |

IP/İP... ile başlayan FaRkLaR...
( 3 FaRk, 567 katkı )


- İP ile/ve/< İPLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Divân şiirinde sevgilinin saçı ve canı iplik gibi düşünülür. )
( Dokuma maddelerinin, bükülmüş liflerinden yapılmış bağ. | [yerel/bölgesel dilde] İplik. | Asarak öldürme cezası. İLE Pamuk, keten, naylon vb. dokuma maddelerinin, uzun, ince liflerinden her biri. | Bu liflerin, birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. | Fasulye gibi sebzelerin ya da bazı meyvelerin lifi. )

- İPEKA ile İPEKAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altınkökü. İLE Ekvatorsu bölgelerde yetişen, kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı bir ağaç. )

- İPEKÇİÇEĞİ ile İPEKAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Semizotugillerden, güzel çiçek açan bir bitki cinsi. İLE Ekvatorsu bölgelerde yetişen, kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı bir ağaç. )

| IR/İR... |

IR/İR... ile başlayan FaRkLaR...
( 39 FaRk, 39 katkı )


- Irâk ile IRAK ile IRÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülke. | Dicle nehrinden aşağı Basra'ya kadar Şat Suyu'nun iki tarafı. İLE Uzak. İLE Türk müziğinde, aynı adla anılan ve kalın fa diyez notasını andıran perdedeki makamlardan biri.[en eski mürekkep makamlarındandır] )

- IRAKSAMA ile IRAKSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin gerçekleşmesini uzak görmek, olacağına pek inanmamak. İLE Birbirinden gittikçe uzaklaşan ışınlar, çizgiler. )

- IRS ile IRZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karı-kocadan her biri. İLE Şan ve şeref, namus, iffet. | Perde. )

- IRZA ile IRZÂ' ile IRZ'A GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Otu çok olan yer, çayırlık. İLE Emzirmek, emzirilmek. İLE Tecavüz. )

- ÎRÂ' ile İ'RÂ' ile İR'Â
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyilikte bulunma. | Çakmaktan ateş çıkması/parlaması. İLE Soyma, çıplak bırakma. İLE Otlatma. )

- İRAN ile İRÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülke. İLE Neşeli olma. | Tabut. )

- ÎRÂS[< İRS] ile İR'ÂS ile İR'ÂS-/İRÂŞ ile İ'RÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Verme/verilme. | Neden olma, gerekme/icâb olma. | Getirme. İLE Çekerek sarsma. İLE Titretme. İLE Yüz çevirme, başka tarafa dönme. | Çekinme, sakınma. )

- İRBÂ'[< RİBÂ] ile İRBÂH[< RİBH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Artırma, çoğaltma, yarar verip çoğaltma, nemâlandırma. İLE Faizle para verme. | Yarar ve kazanç elde etme. )

- İREM ile İrem
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ok ya da kurşun atılan nişan tahtası. | Çenk denilen müzik aleti ve bunu icâd edenin adı. İLE Âd kavmi zamanında, Şeddâd tarafından, cennete benzetilerek yapılan bir bahçe.[Şam'da ya da Yemen'de bulunmuş olduğu söylenilir] )

- İRFÂD ile İRFÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardım etme, bir şey verme. İLE Herhangi bir çocuk. )

- İRHÂ ile İRHÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kibarca, tatlılıkla hareket etme, yumuşak davranma. İLE Gevşetme/gevşetilme, sarkıtma, aşağı salıverme, koyuverme. )

- İRHÂB ile İRHÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bol olma, bollanma, genişleme. İLE Korkutma/korkutulma, kaçırma. )

- İRHÂS ile İRHÂS[< İRHÂSÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiyat indirme, ucuzlatma. İLE Bir peygamberin gönderilmesinden önce, gönderileceğine işaret olmak üzere çıkan olağanüstü haller. | Sağlam şey. | Hayırlı işlerle uğraşma, duvar yapma. )

- İRKA'["ka" uzun okunur] ile İRKÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözyaşını ve kanı akıtmayıp durdurma. İLE İftira etme. | Geciktirme. )

- İRKAB["ka" uzun okunur] ile İRKÂB[< RÜKÛB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öldükten sonra yasal mirasçılarından başka, birine de bir şey bırakma. İLE Bindirme/bindirilme. )

- İRSÂ' ile İRSÂ' ile İRSÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin demir atması. | Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme, pekitme. İLE Yerinden ayrılma. İLE Uzun ve yaralayıcı bir aletle dürtme. )

- İRSALİYE ile/ve/değil/yerine İRSALİYELİ FATURA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRTÂ' ile İRTÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zoraki gülme. İLE Otlatma/otlatılma. )

- İRTİÂS ile İRTİÂS/İRTİÂŞ[< RA'Ş]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Silkinme, sıçrama, deprenme. İLE Titreme, sarsılma, ra'şeye tutulma. )

- İRTİBÂ ile İRTİBÂT[< RABT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baharda, güzel bir yerde oturma. İLE Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. )

- İRTİBAK ile İRTİBÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zoraki gülme. İLE Karışma. | Çamura batma. | Bir işin ters gitmesi. | Dolambaçlı konuşma. )

- İRTİBÂS ile İRTİBÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dağılma. İLE Pek sıkışık ve karışık olma. | Zor ve perişan bir durumda kalma. )

- İRTİCÂ'[< RECÂ] ile İRTİCÂ'[< RÜCÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümit etme/ediş, umma. İLE Geri dönme, geri dönücülük, eskiyi isteme. )

- İRTİCA/EN ile İRTİCAL/EN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geri. İLE Düşünmeden, ağzına geldiği gibi söyleme. )

- İRTİCA ile İRTİCÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hak ve hakîkata, doğruya, ilme, irfâna, insanlığa dönmek. Rücûdan; geri dönücülük, eskiyi istemek. Yoldan çıkmışın yola girmesi, dönmesi. İLE Umma, ümit etmek. )

- İRTİCÂL ile İRTİCÂLEN/İRTİCÂLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [şiir ve sözü] Birdenbire, düşünmeden içine doğduğu gibi söyleme/söyleyiş. İLE Düşünmeden, birdenbire, irtical suretiyle. )

- İRTİCÂS ile İRTİCÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gök gürlemesi. İLE Kısaltma. | Bahr-i recez'den şiir söyleme.[BAHR-İ RECEZ: Titrek.] )

- İRTİDÂ'[< RIDÂ]/İRTİZÂ'[< RIZÂ] ile İRTİZÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR ŞEY KESİLME, BİR ŞEYDEN ZİYÂN GÖRME | BEĞENME, SEÇME | RÂZI OLMA, UYGUN BULMA ile ÖZÜR DİLEME | BİRAZ BAHŞİŞ ALMA )

- İRTİDÂ'[< RİDÂ] ile İRTİDÂ'[< RIDÂ]/İRTİZÂ'[< RIZÂ] ile İRTİDÂ' ile İRTİDÂD[< REDD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örtünme, çarşaf gibi şeye bürünme. Beğenme, seçme. | Uygun bulma, râzı olma. İLE Süt emme. İLE Yasak olan şeyden geri durma, çekinme. İLE İslâm dinini bırakarak başka bir dini kabul etme. )

- İRTİFÂ ile İRTİFAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükseklik. | Yükselti. İLE Dayanma. )

- İRTİHÂS ile İRTİHÂŞ ile İRTİHÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucuz sayma/sayılma. İLE Istırap ve sıkıntı içinde bulunma, huzuru kaçma. İLE Rezil, kepâze olma. )

- İRTİKAB["ka" uzun okunur] ile İRTİKÂB[çoğ. İRTİKÂBÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bekleme, gözleme. İLE Kötü bir iş işleme. | Yiyicilik, rüşvet yeme. )

- İRTİKAS[< RAKS]["ka" uzun okunur] ile İRTİKÂS ile İRTİKAŞ["ka" uzun okunur] ile İRTİKÂZ[< REKZ] ile İRTİKÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salıntı, salınım. İLE Başaşağı yuvarlanma. İLE Savaşta askerlerin birbirine karışması. İLE Saplanıp yerinde durma, dikilme. | Bağlanma. | Nabzın atması, seğirme. İLE Iztırap duyma. | Gebelikte çocuğun karında hareket etmesi. )

- İRTİMÂS ile İRTİMÂZ ile İRTİMÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suya dalıcılık, dalgıçlık. İLE Iztırap içinde kıvranma. İLE Yerinden oynatıp sıçratma. | Birini koruma. )

- İRTİVÂ' ile İRTİVÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçerek kanma. | Gövdedeki örgenlerin ve eklemlerin/mafsalların kalınlaşması. İLE Nöbetle çalışma. )

- İRTİYÂ' ile İRTİYÂH[< RİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korkma, ürkme. İLE Ferahlama. | Rüzgârlanıp rahatlama. )

- İRTİZÂ ile İRTİZÂ'[< RIZÂ] ile İRTİZÂ'[< RIZÂ] ile İRTİZÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin eksilmesi, bir şeyden zarar/ziyan görme. İLE Beğenme, seçme. | Uygun bulma, râzı olma. İLE Süt emme. İLE Özür dileme. | Biraz bahşiş alma. )

- İRTİZÂK[RIZK] ile/ve/<> İRTİBAT[< RABT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rızıklanma, rızk alma. İLE/VE/<> Bağlanış, bağlanma. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı. )

- İRZÂ' ile İRZÂ'[< RAZV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Emzirme/emzirilme. İLE Gönül alma, hoşnut etme, kandırma. )

| IS/İS... |

IS/İS... ile başlayan FaRkLaR...
( 159 FaRk, 166 katkı )


- Isfahan ile ISFAHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İran'da bir kent/eyâlet. İLE Türk müziğinde, dügâh perdesindeki makamlardan biri. )

- ISHAL ile/ve/<> ISLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISI YALITIMI ile/ve/değil/<> ISI YÖNETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIRGAN ÇORBASI ile/ve ISIRGAN YAĞLAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Mısırununu, muhallebi gibi pişirerek. [Kümbet Yaylası] )

- ISKAÇA[İt.] ile ISKARÇA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yelkenli gemilerde, direklerin alt uclarının içine oturtulduğu yuva. İLE Bir limanın, gemi kalabalığı içindeki durumu. | Bir şeyi, tıka basa doldurma. )

- ISKARMOZ[İt.] ile ISKARMOZ[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı. | Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk. İLE Gövdesi yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, küçük palamut boyunda bir balık. )

- ISNÂ' ile ISNÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardım etme. | Anla(ya)mayan birinin, gerektiği gibi öğrenmesi. İLE Darılma, gücenme. | Ayak direme, ısrâr etme. | Kibirlenme. )

- ISO 9000 ile/ve/<> ISO 9001
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISRÂR ile ISNÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak direme. İLE Yardım etme. | Anla(ya)mayan birinin, gerektiği gibi öğrenmesi. )

- ISTARAH ile/değil/= ISTAHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/= İran'da, bir kent adı. | Su birikintisi, havuz, göl. )

- ISTILÂ ile ISTILÂH[< SULH | çoğ. ISTILAHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Barış sağlatan kavram. )
( Ateşte ısınma. İLE Terim, tabir, ilim/bilim sözü/sözcüğü. )

- IŞIĞADOĞRULUM ile/<> IŞIĞAGÖÇÜM/IŞIKGÖÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık etkisiyle bir bitkinin büyüme devinimi. İLE/VE/<> Birgözelilerde birdenbire aydınlanma sonucu görülen tepkime. )

- IŞIK ile/ve/||/<> IŞIĞIN YAYILIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziğin konusudur/alanıdır. İLE/VE/||/<> Matematiğin konusudur/alanıdır. )

- IŞIK ile IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hafif ışık. | Bir şeyin, ışıldarken saçtığı ışık. )

- IŞIK ile IŞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIK ile IŞITAÇ/LAMBA[Rumca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GLAUKOS ve KYANOS: Işığın ve karanlığın göreli yoğunluğunu ifade etmek için kullanılırdı. )

- IŞIK ile/ve IŞTIN/AYDINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞILKÜFLER ile IŞILKÜFLÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli türleri, insan ve hayvanlarda, asalak yaşayan tatlıbitkiler takımı. İLE Evcil hayvanlarda, özellikle sığırlarda, ışılküflerden ileri gelen ve insana da bulaşabilen ilkel mantar sayrılığı. )

- IŞIN ile IŞINIM/IŞIMA/RADYASYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti. | Işınetkin özdeklerin saçtıkları alfa, beta, gama ışınlarından her biri. | Bir noktadan çıkıp sonsuza giden yarım doğrulardan her biri. İLE Işın ya da tanecik yayımı, radyasyon. | Uzayda yayılan bir dalgayı oluşturan öğelerin tümü. | Bir erkenin ışık demeti durumunda yayılması. | Isının, bir kaynaktan ışın ve dalga devinimi yoluyla yayılması. )

- İS'ÂD[< SUÛD] ile İS'ÂD[< SA'D]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükseltme, yukarı çıkarma. İLE Kutlu kılma, mes'ûd etme. )

- İS'ÂF ile ÎSÂF ile İsâf
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin isteğini kabul edip yerine getirme. İLE Darıltma, eseflendirme. İLE Mekke putlarından biri. )

- Îsâ ile ÎSÂ ile ÎSÂ' ile ÎSÂ' ile İSÂH[< VESAH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hristiyanlık dininin peygamberi. İLE Teselli edip sabırlılığa teşvik etme/edilme. İLE Vasî yapma, vasiyet yapmaya memur etme. | Vasiyet etme. İLE Zenginleştirme/zenginleştirilme. | Genişletme. İLE Kirletme/kirletilme. )

- İSABETSİZ "HAKLILIK" ile/değil/yerine İSABETLİ "HAKLILIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSAF ile İSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir isteği, yerine getirme. İLE Ulaştırma. )

- İSÂGA ile İSÂGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalıba dökme/dökülme. İLE Kolaylıkla yutma. )

- İSÂM[< İSM] ile İSÂM[< İSM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ceza, bir suçun gerektirdiği sonuç. İLE Günaha sokma/sokulma. )

- ÎSÂR ile İS'ÂR ile ÎSÂR ile İS'ÂR/İSGAR["ga" uzun okunur] ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağ, sargı. | Esirlik. İLE Fiyat biçme, narh koyma. İLE İkram, bahşiş. | Cömertlikle verme. | Dökme, saçma, serpme. | Kendi muhtaç olduğu halde bahşiş verme. | Seçme. İLE Çocuğun diş çıkarması. İLE Sürçdürme, ayak kaydırma. | Birini, büyüklere kötüleme/zemmetme. İLE Güçleştirme. | Fakirleşme. İLE İkindi zamanında bulunma. | Gelin olma çağına gelme. | Kasırga. İLE Keçi memesine takılan kese/torba. )

- İSÂR ile İS'ÂR ile îSÂR ile İS'ÂR/İSGAR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağ, sargı; Esirlik. İLE
Narh koyma, fiyat biçme. İLE
İkram; bahşiş. | Cömertlikle verme. | Dökme, saçma, serpme. | Kişinin, kendi, gereksinim duymasına karşın bahşiş vermesi. | Seçme. İLE
Çocuğun diş çıkarması. İLE
Sürçtürme, ayak kaydırma; birini büyüklere kötüleme. İLE
Güçleştirme; Fakirleşme. İLE
İkindi zamanında bulunma; Gelin olma çağına gelme; Kasırga. İLE
Keçi memesine takılan kese, torba. )

- İSÂRE ile İSÂVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tozu havaya kaldırma. İLE Ağız karalığı, gammazlık. )

- İSBA ile İSBÂH[< SEBH] ile İŞBÂ'[< ŞİB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arapların uzunluk ölçüsü.[kadem'in 1/12'si] İLE Suda yüzdürme/yüzdürülme. İLE Karnını doyurma, doyrulma. | Doyma. | Çoğalma, çoğaltılma. | Arap nazımında, vezin ve kâfiye zorunluluğundan dolayı sözcüğe bir harf katma. )

- İSBÎDÂC ile İSFÎDÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstübeç. )

- İSFENCİYYE-İ KARNİYYE ile İSFENCİYYE-İ KİLSİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumuşak susüngerleri. İLE Kireçli süngerler. )

- İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beykoz, Meydan Çarşısı'nda. [ON ÇEŞMELER adıyla da tanınır] [1746] İLE Beykoz'da, Ortaçeşme semtinde. İLE Yalıköy (Serbostanî Mustafa Ağa) Camisi'nin mihrabı önündeki bahçede. İLE Kireçburnu (Ağaçaltı) Camisi önündeki meydanda. )
( Dördü de Gümrük Emini İshak Ağa tarafından yaptırılmıştır. )

- İSHÂL[< SEHL] ile İSHÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürgün, iç sürme, mülâyim dışkılama. İLE Gece uyutmayıp uyanık bulundurma. )

- İSHÂN ile İSHÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşmanı perişan etme. İLE Isıtma/ısıtılma, kızdırma/kızdırılma. )

- İSKAL["ka" uzun okunur] ile İSKAR ile İSKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır şey yükletme/yükletilme. İLE Hor/hakir görme. İLE Sarhoş etme. )

- İSKAT/ISKAT[< SUKUT | çoğ. ISKATÂT]["ka" uzun okunur] ile İSKÂT[< SÜKÛT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşürme/düşürülme. | Yok etme. | Hükümsüz bırakma. | Ölünün azapsız kalması için dağıtılan sadaka. İLE Susturma, sükût ettirme. | Tartışmada yanıt veremeyecek duruma getirme, ağzını kapattırma. | Kandırma, râzı etme. )
( ISKAT-I CENÎN: Çocuk düşürme. )

- İSKELE CAMİSİ ile İSKELE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy (Mustafa III) İskele Camisi. İLE Mihrimah Sultan Camisi. [Üsküdar] )
( 1741'de, Sultan III. Mustafa tarafından. İLE Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından, Mimar Sinan'a yaptırtılmıştır. [1545 - 1547] )

- İSKORBÜT[Fr. < Lat. < Rus.] ile İSKORPİT[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( C vitamini eksikliği nedeniyle, dermansızlık, zayıflık ve dişetlerinin yangısı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık. İLE İskopitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan bir balık. )

- İSM-İ FAİL ile/ve İSM-İ MEF'UL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MENÂSÎRU | MENASİRU )

- İSM-İ TASGİR ile/ve İSM-İ MENSUB(MÜZEKKER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAĞDAN SOLA! )
( NUSAYRÛNE | NUSAYRÂNÎ | NUSAYRUN ile/ve NASRİYÛNE | NASRİYÂNÎ | NASRİYÜN [MÜZEKKER] NASRİYÂTÜN | NASRİYETÂNÎ | NASRİYETÜN [MÜENNES] )

- İSM[çoğ. ESMÂ, ESÂMÎ] ile İSM[çoğ. ÂSÂM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ad. İLE Suç, günah. )

- İSMÂ'[< SEM] ile İSMÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinletme, işittirme. İLE Cömert kılma, samâhatli. | Mülâyim ve itaatli etme. )

- İSMAİL AĞA CAMİSİ ile/değil İSMAİL EFENDİ CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray, Atatürk Bulvarı'ndaydı. [1956 yılında açılan yol nedeniyle yıktırılmıştır.] İLE/DEĞİL Fatih, Yavuz Selim'de Çarşamba Caddesi'nde. )
( 1617'de, Serhat(Sınır) Ağası İsmail Ağa tarafından. İLE/DEĞİL 1724'te, Şeyhülislâm İsmail Efendi tarafından. )

- İSNÂ' ile İSNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Övme, medhetme. | Şükretme. İLE Değerini yükseltme. | Bir yerde uzun zaman kalma. )

- İSPANYA ile İSPANYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülke. İLE Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu. )

- İSRÂ'[< SİRÂYET] ile İSRÂ'[< SÜR'AT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geceleyin yürütme/yürütülme, gönderme. İLE Hızlandırma, süratlendirme. )

- İSTANBUL:
ÜSKÜDAR-EYÜP-GALATA
ile İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'DA/KENTİNDE YAŞAMAK ile/ve/değil/||/<>/>/< İSTANBUL'U/KENTİNİ YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'U GÖRMEK ile/ve/değil/yerine İSTANBUL'A GÖRÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'UN AÇILIŞI ile/ve İSTANBUL'UN FETHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 11 Mayıs 330 İLE/VE 29 Mayıs 1453 )

- İSTÂRE ile İSTÂRE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Perde, zar. İLE Yıldız. )

- İSTEDİĞİN KADAR ARAMA(MA)K ile/ve/değil/hem de İSTEDİĞİN ZAMAN ARAMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEKDIŞI/DOĞAL ÖLÜM ile/ve/değil/yerine/< İSTEYEREK ÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin ölümü. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Kişiliğin ölümü. )
( Ölmeden önce ölünüz. - MÛTÛ KABLE EN TE-MÛT )

- İSTEMEDEN VERMEK ile/değil İSTENİLMEDEN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTENÇ/İRÂDE ile/ve İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tümdengelimli doğada. İLE/VE Tümevarımlı doğada. )

- İSTENÇ/İRÂDE ile/ve İSTİKRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİ'BÂR ile İSTİBÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rüya tabir ettirme. İLE Yoklama, muayene etme. )

- İSTİ'LÂM[< İLM] ile İSTİLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karar bulma, yerleşme. | Kararlaşma, iyice belirli olma. İLE Öpme ya da el sürme. | Kâbe'nin tavâfı sırasında "Hacer-ül-Esved"in elle okşanması ve izdiham dolayısıyla bizzat el sürülemiyorsa uzaktan okşama işaretinin yapılması. | Allah'ın madde ilhâm etmesi niyâzında bulunma. )

- İSTİ'NÂD[< İNÂD] ile İSTİNÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnat etme, direnme. İLE Dayanma. | Güvenme. | Senet, delil, hüccet sayma. )

- İSTİ'SÂB ile İSTİS'ÂB[< SA'B]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İğrenme. İLE Güç sayma, bir şeyin zor gelmesi. )

- İSTİ'SÂR ile İSTÎSÂR ile İSTÎSÂR ile İSTİSHÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işin güç olmasını isteme. İLE Bir şeyi nefsine ayırma. [Fr. ÉGOÏSME] İLE Kolaylaşma, kolay sayma/addedilme. İLE Alay etme, eğlenme. )

- İSTİ'TÂF[< ATF | çoğ. İSTİ'TÂFÂT] ile İSTÎTÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardım ve merhamet dileme. İLE Kaplama. )

- İSTİ'ZÂR[< ÖZR] ile İSTİZHÂR[< ZAHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağışlamasını isteme, af/özür dileme. İLE Dayanma, güvenme, arka verme. | Yardım isteme, arka/zâhir olmasını isteme. )

- İSTİÂZA[< İVAZ] ile İSTİÂZE[< İYAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılık olarak bir şey isteme. İLE Allah'a sığınma.[eûzü billâhi min-eş-şeytân-ir-racîm ya da neûzü billâh] | Sığınma. )

- İSTİB'ÂD[< BU'D] ile İSTİ'BÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaksama, uzak görme, olasılık vermeme. İLE ... )

- İSTİBDÂ' ile İSTİBDÂ' ile İSTİBDÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşedikten sonra akıntıyı tam arıtma. | Nikâhlanılan bir dulun gebe olmadığına sonucunu elde etmek üzere bir adet dönemi görene kadar ona yaklaşmamak. İLE Nadide sayma, bedi'. İLE Keyfî yönetme düzeni. | Yönetimde baskı/tazyık. )

- İSTİBKÂ'[< BEKA]["ka" uzun okunur] ile İSTİBKÂ'[< BÜKÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devamını, sürmesini isteme. | Saklama, koruma, muhafaza etme.[İng., Fr. CONSERVATION] İLE Ağlatma. )

- İSTÎCÂB ile İSTİ'CÂB[< ACEB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haklı sayma, vacib görme. İLE Hayrette kalma, şaşma, taaccübetme. )

- İSTÎCÂL ile İSTİ'CÂL[< ACEL] ile İSTÎCÂR[< ECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonraya bırakılmasını, te'cîl edilmesini isteme. İLE Acele etme, tez olmasını isteme, çabuklaştırma. İLE Kira ile tutma, kiralama. )

- İSTİDÂ' ile İSTÎDÂ'[< VEDÂ] ile İSTİD'Â'[< DUA] ile İSTİDÂA/İSTİZÂA[< ZİYA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El uzatma. İLE Birinin yanına bırakma, bir şeyi saklamak üzere birine emanet etme. İLE Yalvararak isteme. | Dilekçe, istidâ. İLE Aydınlanma, ışıklanma, ziyalanma. )

- İSTİDÂD-I SÂİD ile İSTİDÂD-I YED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bileğin alışması. İLE Elin alışması. )

- İSTİDÂD ile İSTİ'DÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrulma. | Alışma. İLE Bir şeyin kabulüne, kazanılmasına olan doğal eğilim, beceri. | Akıllılık. | Anlayışlılık. | Becerisi olan kişi. )

- İSTİDLÂL ile İSTİDLÂL[< DELÂLET | çoğ. İSTİDLÂLÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayartmaya çalışma, dalâlette bulunmasını isteme. İLE Bir delile dayanarak bir şeyden sonuç çıkarma, delil ile anlama. )

- İSTÎFÂ'[< VEFÂ] ile İSTİ'FÂ'[< AFV] ile İSTİFHÂM[< FEHM | çoğ. İSTİFHÂMÂT] ile İSTİHFÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tamamıyla alma/alınma, ödetilme. İLE Affını isteme. | Bir işten kendi isteğiyle çekilme. İLE Sorma, anlama. Anlamak, öğrenmek için sorma. İLE Saklanma, gizlenme. )

- İSTİFÂDE ile/ve/<>/< İSTİFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİFSÂR[Ar. < FESR] ile/ve/<> İSTİNTÂK[Ar. < NUTK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. İLE/VE/<> Sorgu. | Sorguya çekme. )

- İSTİFTÂ'[< FETVÂ] ile İSTİFTÂH[< FETH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fetvâ almak/istemek. Müftüye başvurma. İLE Siftah etme. | Başlama, başlanılma. | Açma, açılma. )

- İSTÎHÂL[< EHL] ile İSTÎHÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeye uygun/lâyık/ehil olma. İLE Geri kalma/bırakılma. )

- İSTİHÂLE[< HAVL (çoğ. İSTİHÂLÂT)] ile İSTİHÂRE[< HAYR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olamama, mümkün olmayış. | Bir durumdan, başka bir duruma geçiş, değişim. | Başkalaşma. İLE Bir işin, hayırlı olup olmayacağını anlamak üzere abdest alıp, dua edip uykuya yatma. | Hayırlı olmayı isteme. )

- İSTÎHÂLE[< HAVL | çoğ. İSTİHÂLÂT] ile İSTÎHÂRE[< HAYR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olanaklı/mümkün olmayış, olanaksızlık/imkânsızlık, olamazlık. | Bir durumdan/halden başka bir duruma/hâle geçiş. [KEVN <> FESAD] | Başkalaşma. [İng. METAMORPHOSE, METAMORPHOSIS | Fr. MÉTAMORPHOSE] İLE Bir işin hayırlı olup olmayacağını öngörmek üzere abdest alıp dua edip uykuya yatma. | Hayırlı olmayı arzu etme.[Fr. ONIROMANCIE] )

- İSTİHÂRE[< HAYR] ile İSTİÂRE[çoğ. İSTİÂRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işin hayırlı olup olmayacağını öngörmek üzere abdest alıp dua edip uykuya yatma. | Hayırlı olmayı arzu etme.[Fr. ONIROMANCIE] İLE Ödünç alma, birinden eğreti bir şey alma. | Bir sözcüğün anlamını geçici/eğreti olarak başka bir sözcük üzerine kullanma. )

- İSTİHKAK[< HAKK]["ka" uzun okunur] ile İSTİKÂK ile İŞTİKAK[< ŞAKK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakkı olma, hak kazanma. | Hak kazanılan şey. İLE Bitkilerin çokluktan dolayı birbirlerine dolaşık/sarmaşık olması. İLE Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma. | Aynı kökten çıkma, türeme. | Aynı kökten türemiş sözcükleri aynı mısra ya da beyitin içinde kullanma sanatı. [teslîm, selâmet, selâm] )

- İSTİHKÂM ile İSTİHDAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer. | İstihkam işleriyle uğraşma. İLE Bir görevde/işte kullanma. )

- İSTİHLÂB ile İSTİHLÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şerbet kıvamına getirme. | Yemeğin, bağırsaklarda sindirilmek üzere yoğun sıvı kıvamına geçmesi. | Süt sağma/sağılma. İLE Tırmalama. )

- İSTİHLÂL[< HELÂL] ile İSTİHLÂL[< HİLÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Helâl sayma. | Helâlleşme. | Helâl edilmesini isteme. İLE Yeni Ay'ın görünmesi, hilâli görme. | Çocuğun doğar doğmaz ağlamaya başlaması. )

- İSTİHMÂM ile İSTİHMÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hamama girme, yıkanma. İLE Bağlı bulunduğu cemaate özgü işler için her türlü sıkıntıya girme. )

- İSTİHRAÇ ile İSTİHSAL ile İSTİNTAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam, sonuç çıkarma/çıkarsama. İLE Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Sonuç çıkarma. | Bir büyük önermeden küçüğe ve sonurguya, yasalardan olaylara, nedenden sonuca giderek sonuç çıkarma. )

- İSTİHSAL ile İSTİHZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkarma, elde etme. | Üretim, üretme. İLE Hazırlama. | Anımsama. )

- İSTİHSÂN[< HISN] ile İSTİHSÂN[< HASEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savunma, müdâfaa etme, karşı koyma. İLE Beğenme, beğenilme, güzel sayılma, güzel bulma. )

- İSTİHZA' yerine İSTİ'FÂF(<İFFET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHZA ile/değil İSTİHSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTÎKA'["ka" uzun okunur] ile İSTÎKA'["ka" uzun okunur] ile İSTİKA'[< SAKY]["ka" uzun okunur] ile İSTİKA/İSTEKA[İt. ile Cerm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olacak/gerçekleşecek, vuku' bulacak diye endişelenme. İLE Olmasını bekleme, olacak diye endişeye düşme. İLE İçecek su alma, su isteme. İLE Ayakkabıların altını parlatmak için kunduracıların kullandığı kemik. )

- İSTÎKAN["ka" uzun okunur] ile İSTİKÂN/E/T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesin/yakînen bilme/biliş. İLE Alçakgönüllülük. | Küçülme. )

- İSTİKBÂLEN ile İSTİKBÂLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelecek zamanda, ileride. | Karşılayarak, karşılamak üzere. İLE Gelecek zamanla ilgili. )

- İSTİKFÂ' ile İSTİKFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yeterli sayma, kâfi. Varolan ile geçinmek isteme. )

- İSTİKFÂL ile İSTİKFÂL[< KEFÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekmecede/kasada kilit altında bulundurma. İLE Kefil olma, kefilliği kabul etme. )

- İSTİKRÂ ile İSTİKRÂ[Ar. İKTİRÂ] ile İSTİKRÂH[< KERH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİKRÂR[< KARAR] ile İSTİKRÂR[< TEKRAR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karar bulma, yerleşme. | Kararlaşma, iyice belirli olma. İLE Tekrarlatma. )

- İSTİKŞÂF[< KEŞF | çoğ. İSTİKŞÂFÂT][İSTİŞKÂF değil!] ile/ve/<>/> İSTİŞÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keşfetmeye çalışma, ne olup bittiğini öğrenmek için araştırmada bulunma. | [coğr.] Açınsama. İLE Fikir sorma, danışma. )

- İSTİKTÂL ile İSTİKTÂR[< KATR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölümden korkmayarak kendini tehlikeye atma. İLE Damla damla akıtma, damıtma. )

- İSTÎLÂ'[< VELY] ile İSTİ'LÂ'[< ULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yeri güç kullanarak ele geçirme. | Yayılma, kaplama. | Basma. İLE Yükselme. | Üste çıkma, üstün gelme. )

- İSTÎLÂ'[Ar. < VELY] ile İSTİ'LÂ'[Ar. < ULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirme. | Yayılma, kaplama. | Basma.[Jeoloji'de] İLE Yükselme. | Üste çıkma, üstün gelme. )

- İSTİLÂ ile/ve/||/<> İSTİSMÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMÂ' ile İSTİMÂ'[< SEM | çoğ. İSTİMÂÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin ziyaretine gitme. İLE Dinleme/dinlenilme, duymalar/işitme. | Dinleyip kabul etme. | Kulak verip dinleme. )

- İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMÂR[< TAMİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullanma. İLE İmâr ettirme. | Bir yerin imarını isteme. | İstimlâk etme, sömürgeleştirme. )

- İSTİMÂL[< AMEL] ile İSTİMHÂL[< MEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullanma. İLE Zaman, mühlet isteme. )

- İSTİMTÂ'[< TEMETTÜ] ile İSTİMTÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yararlanma, kazanç. İLE Yağmur isteme, yağmur duasına çıkma. )

- İSTİNBÂ' ile İSTİNBÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haber sorma, bilgi isteme. İLE Bir söz ya da işten gizli bir anlam çıkarma. Açık olmayarak, dolayısıyla, zımnen anlama. )

- İSTİNBÂT ile/ve/||/<> İSTİDLÂL ile/ve/||/<> İSTİBSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir söz ya da işten gizli bir anlam çıkarma. Açık olmayarak, dolayısıyla, zımnen anlama. İLE Bir delile dayanarak bir şeyden sonuç çıkarma, delil ile anlama. İLE Basiretli olmak. Düşünceli, hesaplı ve dikkatli iş yapmak ve hareket etmek. )

- İSTİNKAS["ka" uzun okunur] ile İSTİNKÂŞ[< NAKŞ]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin fiyatını/değerini düşürmeye çalışma. İLE Nakşedilmesini isteme. | Nakşetme. )

- İSTİNSÂ' ile İSTİNSÂH[< NESH] ile İSTİNSÂH[< NUSH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Borç ödemek için zaman/mühlet isteme. | Veresiye almak isteme. İLE Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopya etme. )

- İSTİNSÂR ile İSTİNSÂR[< NASR] ile İSTİNŞÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su ya da başka bir ilâç çekip burnu temizleme. | Püskürme. İLE Yardım isteme. İLE Haber/havâdis araştırma. )

- İSTÎRÂ' ile İSTİR'Â ile İŞTİRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çakmak taşından ateş çıkartma. | İki ağaç parçasını birbirine sürte sürte tutuşturma. İLE Riayet isteme. İLE Satın alma. )

- İSTÎRÂHAT[< RÂHAT] ile İSTÎRÂHÂT[< İSTÎRÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahat etme, dinlenme. İLE Dinlenmeler. )

- İSTİRÂK[< SİRKAT] ile İSTİ'RÂK ile İŞTİRÂK[< ŞİRKET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalma/çalınma, hırsızlık. İLE Terlemek üzere/için yatmak. İLE Ortaklık, ortak olma, paydaşlık. | Bir işte yer alma, paydaşlık etme. | Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım. | İktisadi devlet teşekküllerinin ya da kamu iktisadi kuruluşlarının ya da bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketler. | Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında sürekli bir bağ yaratan, doğrudan ya da dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi. )

- İSTİRCÂ'[< RECÂ] ile İSTİRCÂ'[< RÜCÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rica etme, yalvarma, dileme. İLE Bir cenâze görüldüğü zaman belirli bir âyeti okuma. [innâ li-llâh ve innâ ileyhi râciûn: Şüphe yok ki biz, Allah'ın kuluyuz, ve yine şüphe yok ki ona dönücüleriz] | Geri dönme, tepme. )

- İSTİS'ÂL[< SUÂL] ile İSTÎSÂL[< ASL] ile İSTİSHÂL[< SEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soruşturma. İLE Kökünden koparıp çıkarma/çıkarılma, kökünü kurutma. | Bir urun çıkarılması. İLE Kolay sayma/görme. )

- İSTİSÂBE ile İSTİSÂBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevap kazanmayı isteme. İLE Sevap görme/görülme. )

- İSTİSÂRE ile İSTİŞÂRE[< ŞÛRÂ (çoğ. İSTİŞÂRÂT)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tozutma, toz savurma. | Fitnecilik, fesatçılık etme. İLE Fikir sorma, danışma. )

- İSTİSHÂL[< SEHL] ile İSTİSHÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolay sayma/görme. İLE Alay etme, eğlenme. )

- İSTİSRÂ'[< SÜR'AT] ile İSTİSRÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızlandırma, süratlendirme. İLE Odalık alma. )

- İSTİŞ'ÂR[çoğ. İSTİŞ'ÂRÂT] ile İSTİŞHÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazı ile bildirilmesini isteme. [POLEMİK: Yazarak/yazılı tartışma.] İLE Ün kazanma, şöhret bulma. )

- İSTİŞARE ile/ve/<> İSTİFÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞÂRE ile/ve İSTİHÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sohbet ederek sual etmek. İLE/VE Allah'a sual etmek. [Uyku hali şart değildir.] )

- İSTİŞÂRÎ ile/ve/||/<> İSTİDLÂLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞFÂ'[< ŞİFÂ] ile İSTİŞFÂ'[< ŞEFÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şifa talebetme, hastalığa ilâç arama, derdine derman arama. İLE Şefâat isteme, birinin aracılığını dileme. )

- İSTİŞHÂD ile İSTİŞHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanık getirme, tanık gösterme. | Şehit olma. İLE Edebî bir düşüncenin sağlamlığını kanıtlamak için, değerli yapıtlardan örnek gösterme. )

- İSTİTÂBE ile İSTİTÂBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tövbe ettirme/talebetme. İLE Hoş/iyi bulma/bulunma. )

- İSTİTÂRE ile İSTİTÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saklanma, örtü altına girip gizlenme. İLE Uçurma/uçurulma, gönderme/gönderilme. )

- İSTİVÂ'[< SEVÂ] ile İSTİ'FÂ'[< AFV] ile İŞTİFÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması. | Düz olma, düzlük. | Kaplama, örtme. | Ortada ve tam bir derecede bulunma. | Mevlevî sikkesinin tam ortasına gelmek üzere önden arkaya doğru çekilen iki parmak eninde yeşil çuha. İLE Affını isteme. | Bir işten kendi isteğiyle çekilme. İLE İyi olma, şifâ bulma. )

- İSTİZÂA[< ZİYÂ] ile İSTÎZÂH[< VUZUH | çoğ. İSTÎZÂHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanma, ışıklanma, ziyâlanma. İLE Bir şeyin açık olarak bildirilmesini isteme, açıklama isteme. | Gensoru.[mecliste] )

- İSTİZLÂL[< ZİLL] ile İSTİZLÂL[< ZILL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayağı/aşağılık görme/görülme, zelil görme. İLE Gölgelenme, gölge altına girme. | Gölgede oturma. | Sığınma. )

- İSVEÇ/ŞİVED ile İSVİÇRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSYAN (MECLİSİ) değil/yerine İSTİŞARE (MECLİSİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSYAN ÇIKARMA/ÇIKARAN ile/ve/||/<>/> İSYANI KIŞKIRTMA/KIŞKIRTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSYAN ile/ve/> İSTİFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçli ve/veya bilinçsiz. İLE Kararlı ve bilinçli. )

- İŞ'ÂL[< ŞAAL] ile İŞ'ÂR[çoğ. İŞ'ÂRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alevlendirme, alevi parlatma, tutuşturma, şûlelendirme. | Şiddetlendirme. İLE Yazı ile bildirme, haber verme. )

- İŞ ile/ve/<> İŞLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ ile/ve İŞLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞÂAT/İŞÂA[< ŞÜYÛ] ile İŞÂÂT[< İŞÂA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haber yayma, herkese duyurma. İLE Duyurmalar, yaymalar. )

- İŞARET ile İŞMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE El, göz ya da baş ile yapılan işaret. )

- İŞBİRLİĞİ ile/ve/<> İŞBÖLÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kendiyle ilgili her işi yapmamak. )

- İŞBÖLÜMÜ ile/ve/> İŞBİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞE ALINMA ile/ve İŞTEN ÇIKARILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi, beceri gibi özelliklerle. İLE/VE Davranış ve tutumlarla. )

- İŞE YARAYAN ile/ve/değil/||/<>/< İŞ GÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞE/ÇALIŞMAYA BAŞLAYAMAMAK ile/ve/<>/değil İŞİN/ÇALIŞMANIN BÖLÜNMESİ/KESİLMESİ KAYGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her iş/çalışma, başlayana, elin değene kadardır. )

- İŞGAL[< ŞUGL] ile İŞKÂL[< ŞEKL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meşgul etme, işle uğraştırma. | İşten alıkoyma. | Tutma. | Oyalama. İLE Müşküllük, güçlük. | Güçleştirme, çetinleştirme. )

- İŞİTME KESESİ/OTOSİST[Fr. < Yun.] ile İŞİTME TAŞI/OTOLİT[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suda yaşayan bazı omurgasız hayvanlarda, işitme taşını içinde bulunduran, akışkan sıvılı örgen. İLE Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda, denge örgeni olan iç kulakta bulunan, kalker parçacıkları. )

- İŞKİL/İŞKÎL[< ŞEKL] ile İŞKİL/İŞKÎL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçlük, zorluk. İLE Şüphe, hile. | Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuruntu, vesvese. | Önden sağ ve arkadan sol ayağı beyaz olan at.[Araplarca hiç makbul sayılmaz] )

- İŞLEMEK ile İŞLETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLERLİK ile/ve İŞLEVSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSEL(ADAPTİF) ile/ve/||/<>/>< İŞLEVSEL OLMAYAN(MALADAPTİF)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSELLİK ve/||/<> İŞE YARARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEYİŞ ile İŞLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞRÂK[< ŞİRK] ile İŞRÂK[< ŞARK] ile İŞRÎRÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a ortak koşma, Allah'ın tek/bir oluşuna inanmama. İLE Güneşin doğması, doğarak çevresini ışıklandırması. | Işıklandırma, parlatma. İLE Gözyaşına boğulma, ağlamaktan boğulmak derecesine gelme. )

- İŞTEN ÇIKIŞTA/ÇIKARILMADA:
KIDEM TAZMİNATI
ile/ve/<> İHBAR TAZMİNATI ile/ve/<> İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İŞTİHÂ'[< ŞEHVET] ile İŞTİHÂR[< ŞÖHRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstek, meyil. | Yemek yeme isteği, iştah. İLE Ün alma, ünlü olma, şöhret bulma, şöhretlenme, meşhur olma. )

- İŞTİRÂK[< ŞİRKET] ile/ve/<>/< İŞTİYÂK[< ŞEVK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaklık, ortak olma, paydaşlık. | Bir işte yer alma, paydaşlık etme. | Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım. | İktisadi devlet teşekküllerinin ya da kamu iktisadi kuruluşlarının ya da bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketler. | Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında sürekli bir bağ yaratan, doğrudan ya da dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi. İLE/VE/<>/< Şevklenme, göreceği gelme, özleme. )

| IT/İT... |

IT/İT... ile başlayan FaRkLaR...
( 21 FaRk, 21 katkı )


- ITÂM ile IT'ÂM/İT'ÂM[< TAAM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşeme tutulması/zorluğu. İLE Yemek yedirme/verme. )

- ITIR ile ITIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel koku. İLE Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisi. )

- ITLÂ' ile ITLÂ'[< TULÛ] ile ITRÂ'[< TARÂVET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Havalı şeylere heves etme. | Bir şeyin üstüne bir şey sürme. İLE Bildirme, haberli kılma. İLE Abartılı, aşırı derecede övme. )

- ITNÂB-I MAKBÛL ile ITNÂB-I MUHİLL ile ITNÂB-I MÜMİLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuyu iyice açıklamak/anlatmak gibi bir yarar düşünülerek yapılan. İLE Fazlalıklar yüzünden istenilen anlamı vermeyen söz. İLE Bıktıracak, usanç verecek kadar sözü uzatma. )

- ITTILÂ' ile ITTILÂ[< TULÛ | çoğ. ITTILAÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kokulu şeyler sürünme. İLE Öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. )

- İT'ÂB[< TAAB] ile İTÂB ile İTÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorma, yorulma, zahmet verme. İLE Azarlama, tersleme, paylama. | Darılma. İLE Kolsuz, yakasız kadın gömleği, dekolte gömlek. )

- İT'ÂM ile İT'ÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkiz doğurma. İLE Yemek yedirme/verme/verilme. )

- ÎTÂB ile İTÂB ile İT'ÂB[< TAAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolsuz, yakasız bayan gömleği, dekolte gömlek. İLE Azarlama, tersleme, paylama, darılma. İLE Yorma/yorulma, zahmet verme. )

- ÎTÂD ile İTÂD[< ATÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazık çakma. İLE Süt sağarken ineğin ayağına geçirilen ip. )

- İTÂT ile İTÂAT[< TAV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşmanlık, zıtlık. İLE Boyun eğme, dinleme, alınan emre göre davranma. )

- İTERBİYUM[< YTTERBY-İSVEÇ] ile İTRİYUM[< YTTERBY-İSVEÇ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir öğe. [Simgesi: Yb] İLE Atom numarası 39, atom ağırlığı 88,92 olan, seryum filizlerinde bulunan, gri renkli, 4,6 yoğunluğunda, değerli bir öğe. [Simgesi: Y] )

- İTİBAR ile/ve/||/<>/> İTİMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİMÂD[< AMD] ve/> İTİKAD[< AKD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dayanma, güvenme. | Güven, emniyet. VE/> Düğümlenip kalma, bir şeye bağlanma. | İnanma, gönülden onaylayarak inanma. )

- İTİMAT ve İTİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİMAT ve İTİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİRAZ ile/ve/<> İTİZAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTAFEN değil İTHAFEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİÂS ile İTTİÂZ[< VA'Z]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öldürme, helâk etme. İLE Öğüt/nasihat dinleme. )

- İTTİKA[< VİKAYE]["ka" uzun okunur] ile İTTİKÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakınma, çekinme. İLE Dayanma, yaslanma, söykenme. )

- İTTİSÂ'[< VUS] ile İTTİSÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bollaşma, genişleme. | Bolluk, genişlik. | Kaplam.[felsefe] İLE Kirlenme, paslanma. )

- İTTİZÂ' ile İTTİZÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devenin, boynuna basarak üstüne binmek için başını aşağıya eğme. | Alçakgönüllülük. İLE Açık olma, meydana çıkma, vâzıh. )

| IV/İV... |

IV/İV... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- İVÂZ ile ÎVÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılık, karşılık olarak verilen şey, bedel. İLE Hazırlanmış, koşulmuş, düzülmüş. )

- İVECEN/İVEĞEN/EVECEN/ACUL ile İVEDÎ/MÜSTACEL ile İVİNTİ ile İVME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çabuk davranma alışkanlığında olan. İLE Çabuk davranma zorunluluğu. | Çabuk yapılan, acil. İLE Çabukluk, hız/sürat. İLE Devinen bir nesnenin, küçük bir zaman içinde, hızında oluşan değişmenin, bu zamana oranı. )

| IY/İY... |

IY/İY... ile başlayan FaRkLaR...
( 10 FaRk, 12 katkı )


- İYİ BİR YÖNETİCİ OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİ BİR KİŞİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AKIL ve/<> ADÂLET ve/<> SİYASET ve/<> DOĞRULUK ve/<> AHLAK BİLGİ

İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/<

ADÂLET DAİRESİ
)

- İYİ EĞİTİM ile/ve/||/<>/< İYİ ÖĞRETMEN/EĞİTİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı şeyleri (yüksek oranda) değiştirebilir. İLE/VE/||/<>/< Herşeyi (tamamen) değiştirebilir. )

- İYİ ile/ve/değil/yerine/<> İYİLİK İÇEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİĞE GEREKSİNİMİ OLANLAR ile/ve/||/<> İYİLİK YAPMAYA GEREKSİNİMİ OLANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( The Last Bookstore (Son Kitapçı) adlı şu kısa belgesel, Los Angeles'ta bulunan 'Son Kitapçı' adlı kitapçının sahibi ve işletmecisi Josh Spencer'ın yaşamına odaklanıyor. Belgesel, Spencer'ın bir baba, koca, küçük işletme sahibi ve paraplejik olarak yaşamını gözler önüne sererken, fiziksel kitaplardan vazgeçemeyenler için bir çekim merkezi haline gelen dükkanının da öyküsünü anlatmış oluyor.

http://lastbookstorela.com

)

- İYİLİK YAPAR GİBİ GÖRÜNMEK ile/değil/>< İYİLİK YAPIP GÖRÜNMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİK YAPMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> İYİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİMSER/LİK ile İYİLİKSEVER/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyiliksever kişi, kendini yetiştirirken başkalarını da yetiştirmek ister. Kendi bilgisini genişletirken başkalarının bilgisini de geliştirmeye çalışır. )
( İyiliğe iyiliği her kişi yapar, Kötülüğe iyiliği er kişi yapar. )

- İYONİZAL ile İYONİZAL OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYOT[Fr. < Yun.] ile/ve/<> İYODÜR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, doğada deniz suyunda, sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimsi esmer renkte, katı bir öğe. [simgesi: I] İLE/VE/<> İyotun, bir öğe ya da bir bileşikle verdiği bileşim. )

- İYOT ile/ve/<> İYOTLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> İçme sularındaki mikropların, iyot etkisiyle giderilmesi. | Organik bir bileşikte, hidrojenin, iyotla yer değiştirmesi. )

| IZ/İZ... |

IZ/İZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 20 FaRk, 21 katkı )


- IZA ile IZÂA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğüt, vaız, nasîhat. İLE Kaybetme, mahvetme, edilme. )

- IZLÂL ile IZLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölgelendirme, gölgeli olma. İLE Dalâlete düşürme, doğru yoldan çıkarma, azdırma. )

- İZ'ÂN ile ÎZÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayış, kavrayış, akıl. | Söz dinleme, boyun eğme, itâat. | Terbiye, edep. İLE Bildirme/bildirilme. | Ezan okuma. )

- İZ ile/ve/||/<>/> İZLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZÂ' ile ÎZÂ' ile İZÂA/İZÂAT ile İZÂA/İZÂAT[< ZIYÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıra, hizâ. İLE İyiliğe karşı iyilik etme. | Kedere, mihnete uğratma. | Korkma. İLE Açığa vurma. İLE Kaybetme, zâyi etme. )

- İZÂDE ile İZÂDE/İDÂDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ailesini korumak için birine yardımda bulunma. İLE Usturlabın sırtı üzerine konulmuş, mihver ya da meyil etrafında dönen bir nişan cetveli olup, yıldızların yüksekliğini ölçmeye yarar. )

- İZÂFÂT ile İZÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ad/isim tamlamaları/takımları, izâfetler. | Dünya ile olan bağlar, ilgiler. | Zincirleme ad/isim takımı. İLE İki şey arasındaki bağ, ilgi. | Ad/isim tamlaması/takımı. )

- İZÂFE ile İZÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katma, ekleme, zammetme. | Karıştırma. İLE İki şey arasındaki bağ, ilgi. | Ad/isim tamlaması/takımı. )

- İZÂFETEN ile İZÂFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeye ilişik/ait olarak. İLE Görelilikle/izâfetle ilgili. | Bağlı bulunduğu şey ile değişen. )

- İZÂHÎ ile/ve/<> İZÂFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZÂLE[< ZEVÂL] ile İZÂLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giderme/giderilme, yok etme. İLE Uzun etekli esvap. | Bayanın yaşmağını açması. | Halsiz bırakma. )

- İZAM ile İZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini, gönderme, yollama. İLE Olduğundan büyük gösterme, büyütme, abartma. )

- İZÂR ile İZÂR ile İZÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belden aşağıya özgü örtü, peştemal.[Fars. FÛTA] İLE Yanak.[Fars. RUH] İLE Suyun dibi.[Ar. GAVR] )

- İZÂRE ile İZÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ziyaret ettirme. İLE Birini kuşkulandırma, kuruntuya sevketme. )

- İZDİRÂ' ile İZDİRÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahkir etme, hakir görme. İLE Ekin ekme, ziraat etme. )

- İZİDOR ile/ve/||/<>/> İZİDOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Milet'li. İLE/VE/||/<>/> Yeğeni. )
( Ayasofya'nın iki mimarından biri. İLE/VE/||/<>/> Kubbesini ikinci kez inşâ eden. )

- İZLÂK/İZLÂL ile İZLÂL[< ZÜLL] ile İZLÂL[< ZILL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak kaydırma, sürçtürme. İLE Küçük/hakîr görme, alçaltma. İLE Gölge verme, gölgelendirme. )

- İZOTONİK KASILMA ile/ve İZOMETRİK KASILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasın, boyca kısalıp kuvveti sabit kalması. İLE/VE Kasın, kasılırken kasın boyu kısalmayıp, kuvvetin değişmesi. )

- İZRÂ' ile İZRÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşırı derecede övme. | Altın arama/araştırma. | Korkutma. İLE Arşınlama. )

- İZZET ile İZZET-İ NEFS ile İZZETİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAYGI/HÜRMET | DEĞER/KIYMET | KUVVET, KUDRET | YÜCE, YÜCELİK, ULULUK ile ONUR/ŞEREF, HAYSİYET ile VARLIK )

 
Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 155 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!