Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

( İçtekileri, dışa alma, dışta görme/gösterme bilgisi. İLE/VE/+/<> Dıştakileri, içe alma, içte yaşama bilgisi. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.04.2020 [21:21]
( Bilgisi.[hikmetin] İLE/VE/+/<> Kendi.[hikmetin] | İlmi, yaşama geçirme bilgisi. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( [konunun] Öncesi[Evvel] | Sonrası[Âhir] | İçi[Bâtın] | Dışı [Zâhir] İLE/VE/+/<> Zamanı | Zemini )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( 4N İLE/VE/+/<> 2N )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Nasıl?[Ne asıl?] | Niye?[Neye?] | Nereden? | Nereye? İLE/VE/+/<> Nerede? | Ne zaman? )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Nasıl? İLE/VE/+/<> Niçin?[Ne için?] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Önü | Arkası | Sağı | Solu İLE/VE/+/<> Alt/ı ve üst/ü )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Dört yön İLE/VE/+/<> Taban ve tepe )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Yön İLE/VE/+/<> Konum )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Değişken/araz. İLE/VE/+/<> Sabit/mutlak. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Akıl ile. İLE/VE/+/<> Akıl ve/+ gönül ile. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Görü. İLE/VE/+/<> Öngörü. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( İdrak. İLE/VE/+/<> İz'an. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( İdrak. İLE/VE/+/<> İlmi/ni idrak. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Rükû İLE/VE/+/<> Kıyam/Secde )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Çevre İLE/VE/+/<> Çekirdek )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Küre/Daire/Çember İLE/VE/+/<> Merkez/Nokta )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Doğrusal. İLE/VE/+/<> Dairesel. Döngüsel. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( "Yatay". İLE/VE/+/<> "Dikey". )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( "Dikey". İLE/VE/+/<> "Yatay". )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( "Yabancı"/"tanıdık"/"uzak". İLE/VE/+/<> Tanıdık/yakın. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Sözcükler[Terimleri/Kavramları] | Tarih[/Tarihçesi] | Doğası[Kimyası/Biyolojisi/Anatomisi] | İşlevselliği[Fizik/Fizyoloji] İLE/VE/+/<> Koşullar[Zamanı ve Zemini(Yeri/Mekânı)] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Önce İLE/VE/+/<> Sonra )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Âlim İLE/VE/+/<> Ârif )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( ben İLE/VE/+/<> BEN )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Sıfat İLE/VE/+/<> Zât )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Gövde İLE/VE/+/<> Öz )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Gövde İLE/VE/+/<> Göz )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Beden ilmi. İLE/VE/+/<> Ledün ilmi. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( İlmin marifeti. İLE/VE/+/<> Marifetin ilmi. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Marifetin ilmi. İLE/VE/+/<> İlmin marifeti. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Tekillerin idrâki. İLE/VE/+/<> Tümellerin idrâki. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Müşkil çözer. İLE/VE/+/<> Akıl üretir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Nesneyi/maddeyi idrak becerisi yüksek kişiler. İLE/VE/+/<> Nesneyi/maddeyi ve anlamı/mânâyı idrak becerisi yüksek kişiler. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( İlm-i Hudurî. İLE/VE/+/<> İlm-i Husulî. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Tasdik[Yargı] İLE/VE/+/<> Tasavvur[Kavram] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Görerek/gözlemleyerek. İLE/VE/+/<> İşiterek/dinleyerek. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Düşünce ve gözlem ile. İLE/VE/+/<> Katılım ve sezgi ile. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Yazı/şekil ile. İLE/VE/+/<> Gelenek ile. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Veri/ler ile. İLE/VE/+/<> Bilgi/bilgelik ile. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Nesneyi bilmek. İLE/VE/+/<> Kendini bilmek. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Yanıtlar ile. İLE/VE/+/<> Sorular ile. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Bilinebilecekleri ve yapılması gerekenleri bilmek. İLE/VE/+/<> Kaçınılması/yapılmaması gerekenlerden kaçınmak. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Cehâleti gideren. İLE/VE/+/<> Gafleti gideren. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Evreni tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Doğayı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Herkes/e. İLE/VE/+/<> Bazıları/na. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( İsteyene. İLE/VE/+/<> Hak edene. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Herkes bilebilir. İLE/VE/+/<> Bazıları bilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( "40 yaş öncesi". İLE/VE/+/<> "40 yaş sonrası". )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Bilmenin/bilginin sonucu. İLE/VE/+/<> Bilmenin/bilginin kendi. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Bilmek. İLE/VE/+/<> Bilmekten, [sürekli] "bilme"ye geçmek. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Kişi, bilmediğiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. İLE/VE/+/<> Kişi, kendiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Sizin araştırmalarınızla... İLE/VE/+/<> Birlikte paylaşımlarımızla... )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Aramakla bulunabilir. İLE/VE/+/<> Aramakla bulunmaz. [Fakat bulanlar, aramış olanlarıdır!] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Fikri hür, vicdanı hür. İLE/VE/+/<> İrfanı hür. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Her yerde ve her şeyde. İLE/VE/+/<> Bizde! [ İrfan/kültür, sokakta dolanır; almasını bilirsek! Bilim, doğanın her köşesinde var; görmesini bilirsek! ] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Hem Doğu'da, hem Batı'da. İLE/VE/+/<> [daha çok] Anadolu'da ve Doğu'da! )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Bazen birden, bazen zamanla kazanılır! İLE/VE/+/<> Zamanla kazanılır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Yeterince çalışılırsa, -neredeyse- mutlaka! İLE/VE/+/<> Belki! )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Çeşm-i insaf gibi kâmile mîzân olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Nasıl/nelerin konuş(ul)abileceğini öğretir. İLE/VE/+/<> Nasıl/neleri konuşmayacağını ve susabilmeni gösterir. )
FaRkLaR Kılavuzu 26.10.2012 [09:37]
( Maluma bakar. İLE/VE/+/<> Mazerete bakar. )
FaRkLaR Kılavuzu 01.06.2013 [11:05]
( Tâbi ol! İLE/VE/+/<> Talip ol! )
FaRkLaR Kılavuzu 06.08.2013 [17:38]
( Bilgi[episteme]. İLE/VE/+/<> Bilgelik/irfan[gnosis]. )
FaRkLaR Kılavuzu 03.02.2014 [20:51]
( Genel rahmet. İLE/VE/+/<> Özel rahmet. )
FaRkLaR Kılavuzu 01.06.2014 [21:40]
( Geçmiş. İLE/VE/+/<> Gelecek. )
FaRkLaR Kılavuzu 03.08.2015 [01:33]
( Bileşikleri(mürekkebât) idrâktir. İLE/VE/+/<> Yalını(basît) idrâktir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.12.2015 [02:23]
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Bilgisizlikten sonraki bir duruma özeldir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.12.2015 [02:24]
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Yokluğun(adem) aracılık ettiği iki idrâkin sonucudur. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.12.2015 [02:24]
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Riyâzet yoluyla elde edilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.12.2015 [02:24]
( Yöntemi zordur. İLE/VE/+/<> Yöntemi kolaydır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.12.2015 [02:26]
( İhtilâfı çoktur. İLE/VE/+/<> İhtilâfı azdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.12.2015 [02:26]
( Neden-delili[burhân-i limmî] ile elde edilir. İLE/VE/+/<> Nasıl-delili[burhân-i innî] ile elde edilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.12.2015 [02:27]
( Seni/onu, başkasına bildiren. İLE/VE/+/<> Seni, sana bildiren. )
FaRkLaR Kılavuzu 17.02.2016 [13:01]
( FERZÂN[Fars.]: İlim ve hikmet/irfan. )
FaRkLaR Kılavuzu 15.11.2019 [22:12]
( İrfan öğretisi, insanlığı bir bütün olarak algılayıp insanlık değerlerine nerede olursa olsun, duyarlı olmayı öğretir. )
FaRkLaR Kılavuzu 01.10.2017 [19:52]
( Nesnesinde tutan. İLE/VE/+/<> Özneyi/kişiyi değiştiren. )
FaRkLaR Kılavuzu 19.02.2018 [18:02]
( Bilgisizliğe karşıdır. İLE/VE/+/<> Bağnazlığa karşıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 15.03.2019 [03:08]
( Bilge kişi, nutuk atan değil sabırlı olan, kin ve korkudan kurtulmuş olandır. )
FaRkLaR Kılavuzu 08.08.2019 [13:24]
( Kitaplarla. İLE/VE/+/<> İnsanla[kişilerle]. )
FaRkLaR Kılavuzu 10.04.2020 [03:24]
( Bildiğini, duyduğunu/gördüğünü, deneyini anlatır/aktarır. İLE/VE/+/<> Yaşadığını, deneyimlediğini paylaş(tır)ır. )
FaRkLaR Kılavuzu 16.04.2020 [20:08]
( Bilgisizlerin/cahillerin davet edildiği. İLE/VE/+/<> Bilenlerin davet edildiği. )
FaRkLaR Kılavuzu 16.04.2020 [20:10]
( Celâl'den. İLE/VE/+/<> Cemâl'den... )
FaRkLaR Kılavuzu 30.04.2020 [20:04]
( Zorunluluk. İLE/VE/+/<> Anlayış. )
FaRkLaR Kılavuzu 30.04.2020 [20:06]
( "Cehennem". İLE/VE/+/<> "Cennet". )
FaRkLaR Kılavuzu 30.04.2020 [20:06]
( Dıştakileri bilme. İLE/VE/+/<> Var olarak [amaca ve olgunluğa] dönüşerek bilme. )
FaRkLaR Kılavuzu 30.04.2020 [20:12]
( Parçaları bilme. İLE/VE/+/<> Bütünü/bütünlüğü bilme. )
FaRkLaR Kılavuzu 30.04.2020 [20:13]
( Nesneleri bilme. İLE/VE/+/||/<>/> Durumları bilme. )
FaRkLaR Kılavuzu 30.04.2020 [20:15]
( Kuramsal/teorik. İLE/VE/+/<> Uygulayımsal/pratik. )
FaRkLaR Kılavuzu 10.05.2021 [22:43]
( Göz ile, gözlemleyerek, araştırarak. İLE/VE/+/<> "Burun" ile, "koklayarak". )
FaRkLaR Kılavuzu 02.05.2023 [17:22]
( EPISTEME ile GNOSIS )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 3831
imece