Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

BİLİM  ile/ve/||/<>  SANAT  ile/ve/||/<>  FELSEFE  

Bölüm: Bilim


( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> Kişinin varoluşunu anlatır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:37]
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [00:43]
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:16]
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:16]
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:16]
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
FaRkLaR Kılavuzu 02.07.2013 [11:47]
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
FaRkLaR Kılavuzu 01.05.2015 [06:59]
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
FaRkLaR Kılavuzu 19.04.2016 [16:57]
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
FaRkLaR Kılavuzu 26.01.2017 [22:13]
( Sanat, dekoltedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 26.01.2017 [22:31]
( Sanatın yolu, sanattır. )
FaRkLaR Kılavuzu 26.01.2017 [22:59]
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )
FaRkLaR Kılavuzu 17.02.2017 [15:45]
( Sanat, bir şeyi, başka bir şey olarak görme çabasıdır. | Başka bir şey olma olanağı tanımaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 09.04.2018 [03:41]
( Felsefe, kimsenin, itibar edip etmemesine, itibar etmeyendir/etmemektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 10.04.2018 [20:44]
( Felsefe, olan ile olması gereken arasındaki kavramsal düzendir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.04.2018 [14:40]
( Felsefe, düşüncenin merdiveni ve mirâcıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 17.05.2018 [16:26]
( Felsefe, ekinin/kültürün bilincine varmaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 22.05.2018 [21:59]
( ya, ya da[0 / I] İLE/VE/||/<> hem, hem de İLE/VE/||/<> hem, hem de | ne, ne de )
FaRkLaR Kılavuzu 25.10.2018 [18:10]
( "Öğrenilmiş sanat" olmaz! )
FaRkLaR Kılavuzu 20.11.2018 [19:25]
( Felsefenin en büyük özelliği, hakikat dışındaki herşeyden uzak tutabilmesidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 20.11.2018 [19:35]
( Felsefe, üçlülük üzerinedir/üzerindendir. )
FaRkLaR Kılavuzu 20.12.2018 [15:31]
( Felsefe, mantık bilimidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 20.12.2018 [15:31]
( FELSEFE = MUHABBET'ÜL/İSÂR'ÜL HİKMET )
FaRkLaR Kılavuzu 08.04.2019 [06:49]
( BİLİM~FELSEFE~SANAT )
FaRkLaR Kılavuzu 02.06.2020 [17:02]
( PHILO SOPHOS:
BİLGELİĞİ SEVMEK değil TANRI'YI SEVMEK )
FaRkLaR Kılavuzu 05.07.2022 [17:05]
( Her şeyi kaybetmiş sayılmayız. Her şeyi gösteren müziğimizi/sanatımızı kaybetmediğimiz sürece... )
FaRkLaR Kılavuzu 26.03.2023 [23:46]
( SCIENCE vs./and/||/<> PHILOSOPHY vs./and/||/<> ART )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 3013
imece