Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

BİLİNÇ  ile/ve/<>  FARKINDALIK  

Bölüm: Oncelikliler


( Bilincin düzeyleri vardır fakat farkındalığın yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinç, ikilik hakkındadır. Farkındalık halinde ise ikilik yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinç, gelir ve gider, farkındalık ise değişmeksizin parlar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinçten farkındalığa bir geçiş olamaz, çünkü farkındalık bir bilinç şekli değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Devinim halindeki bilinç mutluluktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinç, tümüyle değişimin bilincidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinç, hareketsiz iken varlıktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinç, varlığın tümü değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinç görelidir, içeriğine göredir; bilinç her zaman bir şeyle ilgili, bir şeye aittir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Yaşayan her şey bilinci korumak, sürdürmek ve genişletmek için çalışır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinci, bilinç parlatır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincinde olduğunuz şey siz değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincinde olduklarınızın hiçbiri değilsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincin ötesinde tezahür etmemiş olan yatar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincin ötesinde zaman ve uzay yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincim var fakat bilincimin bilincine gereksinimim var. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincin, bencilliğinin dürüstlüğünün ölçüsüdür. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilince ve onun içeriğine tutunmayın. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincinizin içeriği ile büyülenmeyi bırakın. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilinçli bir varolan olarak, doğanın bir parçasısınız. Farkındalık olarak ise onun ötesindesiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bir kâğıttaki bir deliğin hem kâğıtta oluşu hem de kâğıttan olmayışı gibi, en yüce hal de bilincin tam merkezinde ama yine de bilinçten ötedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçekten sahip olduğunuz şeyin bilincinde olmazsınız. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sahip olduğunuzda artık onun bilincinde olmazsınız. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık, bir nesnesi ve hedefi olduğunda bilinç olur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık, kendi başına, devinimsiz ve zamansız, burada ve şimdidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık, zihnin kendi ötesinde gerçeğe uzandığı noktadır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık hali içindeyken aradığınız, sizi hoşnut eden değil, doğru olandır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık halinde olgularla yüzleşirsiniz, gerçek olguları sever. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık, zamana ilişkin değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık, her zaman sizinledir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık, bütün, değişmez, sakin ve sessizdir. Ve o tüm deneyimlerin ortak matrisi(ana kalıbı)dir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalık, tüm zamanı ve uzayı içerir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Şefkatli farkındalık iyileştirir ve yanlıştan kurtarır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Doğayı sadece bilinç olarak görmek, farkındalıktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Önce farkındalığın güneşi doğmalı - ardından hepsi gelecektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bir kalemin minicik ucu nasıl sayısız resim çizebilirse, öylece, farkındalığın boyutsuz noktası da koskoca evrenin içeriğini çizer. Siz işte o noktayı bulun ve özgür olun. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Olay hoş ya da nahoş olabilir, küçük ya da önemli olabilir, farkındalık hep aynıdır, değişmez. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kökenlere inin, çok geçmeden, farkındalığın sizin gerçek doğanız olduğunu ve farkında olduğunuz hiçbir şeyin kendinize ait olduğunu söyleyemeyeceğinizi fark edeceksiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Öz-Farkındalık içinde kendinizi öğrenirsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Öz-Farkındalık, size her adımda ne yapılması gerektiğini bildirir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Öz-farkındalık, tüm hayırların size akmasını sağlar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Yolculuğun başlangıcında arınmaya ve yıkanmaya, berraklaşmaya gereksinim vardır, bunu da farkındalık hali sağlayabilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilincin ötesindeki Saf Farkındalık en yüce Mürşit'tir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kişi tanığa katılır, tanık farkındalığa, farkındalık ise saf varoluş katılır; bununla birlikte, kimlik kaybolmaz, yalnızca onun sınırlılığı kaybolur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gövdeyi beyin gözetir, beyni bilinç aydınlatır; bilinç farkındalığın gözetimindedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gövdemiz ve zihnimiz, ikisi de zamana tabilerdir; sadece farkındalık, zaman-ötesidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalığın ötesine geçtiğinizde birlik hali vardır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındalığınızla işe koyulun, zihninizle değil. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Farkındayım, çünkü hiçbir şey imgelemiyorum. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Ehl-i butlânın sözün tercih eden, âdem midir?
Âdem ol! İsterse hasm olsun bütün âlem sana
[ Bâtıl ehlinin sözünü yeğleyen, insan mıdır?
İnsan ol da isterse bütün dünya düşman olsun sana ] )
FaRkLaR Kılavuzu 28.08.2015 [04:09]
( There are levels in consciousness, but not in awareness.
Consciousness is of duality. There is no duality in awareness.
Consciousness comes and goes, awareness shines immutably.
There can be no transition from consciousness to awareness, for awareness is not a form of consciousness.
Consciousness is relative to it's content; consciousness is always of something.
Awareness is total, changeless, calm and silent. And it is the common matrix of every experience.
Awareness is not of time.
Consciousness is not the whole of being.
Awareness is always with you.
All that lives, works for protecting, perpetuating and expanding consciousness.
Beyond consciousness altogether lies the unmanifested.
Beyond consciousness where are time and space?
Like a hole in the paper is both in the paper and yet not of paper, so is the supreme state in the very centre of consciousness, and yet beyond consciousness.
Consciousness in movement is happiness.
Consciousness motionless is being.
You are nothing that you are conscious of.
The body is looked after by the brain, the brain is illumined by consciousness; awareness watches over consciousness.
Cease being fascinated by the content of your consciousness.
As a conscious self you are a part of nature. As awareness, you are beyond.
Do not hold on to consciousness and its contents.
What is really your own, you are not conscious of.
When you have it, you are no longer conscious of it.
What you are conscious of is not you.
Awareness is the point at which the mind reaches out beyond itself into reality.
In awareness you seek not what pleases, but what is true.
Awareness becomes consciousness when it has an object.
Awareness by itself is motionless and timeless, here and now.
In awareness you are facing facts and reality is fond of facts.
Awareness contains all space and time.
Compassionate awareness heals and redeems.
The sun of awareness must rise first - all else will follow.
Self-awareness tells you at every step what needs be done.
The event may be pleasant or unpleasant, minor or important, awareness is the same.
Go to the root of pure awareness and you will soon realise that awareness is your true nature and nothing you may be aware of, you can call your own.
Into self-awareness all blessings flow.
The clarification and purification needed at the very start of the journey, only awareness can give.
Pure awareness beyond consciousness is the supreme Guru.
The person merges into the witness, the witness into awareness, awareness into pure being, yet identity is not lost, only its limitations are lost.
Your body and your mind are both subject to time; only awareness is timeless.
When you go beyond awareness, there is a state of non-duality.
Put your awareness to work, not your mind.
I am aware, for I imagine nothing. )
FaRkLaR Kılavuzu 28.08.2015 [04:09]
( İçerikle ilgilidir. İLE/VE/<> Bütünlükle ilgilidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 22.01.2020 [22:41]
( CONSCIOUSNESS vs./and/<> AWARENESS )
( ... ile/ve/<> VYAKTA )
( YISHI ile/ve/<> ... )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 5843
imece