Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

GERÇEK/LİK  ile/ve  HAKİKAT[Ar.]  

Bölüm: Oncelikliler


( Çok. İLE/VE Tek. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Varoluş. İLE/VE Varlık. | İlke. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Bilimde. İLE/VE Felsefede. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( ... İLE/VE Var'ı var, yok'u yok olarak bilmektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( ... İLE/VE Varoluşu kişinin iradesine bağlı olmayan. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sürekli değişen, değişmeye mahkum olan. / Olup da bitmeye yönelmiş olan. İLE/VE Ebedî olan. Üstündeki örtü [peçe/lethia(Yun. > alethia)] kaldırılıp altındaki biçimin ortaya çıkması. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Beklenmeyen ve tahmin edilemez olan gerçektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Saf, karışımsız ve bağımsız olan gerçektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, en yüce mutluluktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçekten söz etmek bile mutluluktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, kavranamaz olandır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek olan, sürekli sözsüzdür. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, gerçek-olmayanda gerçeği görür. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Geçicilik, gerçekdışılığın en iyi kanıtıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, herhangi bir amaca hizmet edemez. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, herkes için her zaman geçerlidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, bilen ve bilinen ikileminin ötesindedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, ŞU AN'da ve BURADA olandır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeği bilmek, onunla uyum içinde olmak demektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeği bilmeye uğraşmayın, çünkü zihin yoluyla edinilen bilgi gerçek bilgi değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğe varış, sizin bir kişi olmadığınız olgusunun fark edilmesidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğe varmış olan kişiler, çok sessizlerdir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeği bir formüle bağlama arzumuz onu inkâr demek oluyor, çünkü o sözcüklere sığdırılamaz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, bir şeyi ister gibi istenemez. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğin deneyimi diye bir şey yoktur. Gerçek, deneyim ötesidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğin zihinde yansıması için zihnin berraklığı ve sessizliği gereklidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Ancak, hayrette olduğunuz zaman, gerçeği bilebilirsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Ancak, gerçeğin kendi olduğunuzda, gerçeği bilebilirsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, keşiftedir, keşfedilmişte değil. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Eğer anlatabilirseniz, o gerçek olan değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözler, sözleri yaratırlar; gerçek ise sessizdir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek olmayanı yaratan, zihindir ve sahtenin, sahte olduğunu gören de zihindir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Zaman ve uzay ile sınırlı ve bir tek kişi için geçerli olan, gerçek değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Neyin gerçek olmadığını bilebilirsiniz -ki bu da sizin sahte olandan kurtulmanıza yeter. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğe varmış kişi, egosuzdur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Neyle aşırı meşgulseniz, onun gerçekliğine inanırsınız. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gereksiniminiz olan tek şey, gerçeğe duyulan samimi özlemdir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğin bilinmesi için "ben" ve "benimki" fikirleri gitmelidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğin, zihinde yansıması için zihnin berraklığı ve sessizliği gereklidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeği keşfettiğimi ne zaman anlarım? "Bu doğru", "Bu doğru değil" fikri ortaya çıkmadığı zaman. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeği bulmak için günlük yaşamımızın en küçük eylemlerinde gerçek olmalıyız. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeği aramak, üstlenilen tüm işler arasında en tehlikeli olandır, çünkü o sizin içinde yaşadığınız dünyayı yıkar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Gerçeğin aranışında, yalan ve hile olamaz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Eğer amacımız gerçek sevgisi ve yaşam sevgisi ise, korkmamıza gerek yoktur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kendinizi yeterli ve emin hissettiğiniz sürece, gerçek, sizin ulaşamayacağınız yerdedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Söyleyecek yalan bulamayanların başvurduğu son çare gerçektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Hakiki olmayanın hakiki olmadığını fark eder ve onu atarsınız. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Hakiki olan, zarın hem içinde, hem dışındadır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Hakikat, gerçekliğin ardında duran dayanakçadır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Hakikat, olguları birliğe getiren ilkedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Hakikat, "betimlenemez" olduğu ölçüde kendini ortaya koyar; karmaşıktır, anlamı belirsizdir, varlığını karşıtların buluşmasına dayalı olarak sürdürür ve ancak erginleme vahiyleri yoluyla dile getirilebilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Hakikatin üzerindeki perdelerden biri, dildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Adâlet, ancak hakikatten, saadet, ancak adâletten doğabilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( HODOS TES ALETHEIA: Hakîkate götüren yol. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Hem, hem de. İLE/VE Ne, ne de. )
FaRkLaR Kılavuzu 20.11.2012 [12:35]
( The unexpected and unpredictable is real.
What is pure, unalloyed, unattached is real.
The real is bliss supreme.
Even to talk of real is happiness.
The real is inconceivable.
The fact is always non-verbal.
The real sees the real in the unreal.
What remains when the false is no more, is real.
Transiency is the best proof of unreality.
Reality is beyond the duality of the knower and the known.
The real is for all and forever.
Reality is beyond the duality of the knower and the known.
The real is, what is RIGHT NOW and RIGHT HERE.
To know reality is to be in harmony with it.
Do not try to know the truth, for knowledge by the mind is not true knowledge.
Realisation is of the fact that you are not a person.
Realised people are very quiet.
Your very desire to formulate truth denies it, because it cannot be contained in words.
The real cannot be wanted, as a thing is wanted.
Reality is common to all. Only the false is personal.
There is no such thing as the experience of the real. The real is beyond experience.
Clarity and silence of the mind are necessary for the reflection of reality to appear in the mind.
You can know reality only when you are astonished.
You know the real by being real.
Truth is in the discovery not in the discovered.
If you can convey, it is not the real thing.
Words create words, reality is silent.
It is the mind that creates the unreal and it is the mind that sees the false as false.
What is limited in time and space, and applicable to one person only, is not real.
Truth can be expressed only by the denial of the false -in action.
You can know what is not true - which is enough to liberate you from the false.
The realised man is egoless.
Whatever you are engrossed in you take to be real.
All you need is a sincere longing for reality.
For reality to be, the ideas of 'me' and 'mine' must go.
Clarity and silence of the mind are necessary for the reflection of reality to appear in the mind.
When do I know that I have discovered truth? When the idea 'this is true', 'that is true' does not arise.
To find reality you must be real in the smallest daily action.
The search for reality is the most dangerous of all undertakings for it will destroy the world in which you live.
There can be no deceit in the search for truth.
If your motive is love of truth and life, you need not be afraid.
As long as you feel competent and confident, reality is beyond your reach.
You can see the unreal as unreal and discard it.
The real is both within and without the skin. )
FaRkLaR Kılavuzu 19.02.2014 [13:50]
( Olduğu biçimde. İLE/VE Etkisi itibariyle. )
FaRkLaR Kılavuzu 19.02.2014 [13:49]
( 1- Gözlemleyebilsek de, gözlemleyemesek de varolanların, varoluşu.
2- Tutarlı gözlemlerden ya da deneylerden, genel sonuçlar çıkarmanın meşrû olduğu.
3- Hiçbir etkinin, ışık hızından daha hızlı yayılamayacağı.[YERELLİK/LOCALITY]

[Bernard D'Espagnat] )
FaRkLaR Kılavuzu 01.04.2018 [14:55]
( Kendinde olan. | Evrensel. | Yalansızlık. )
FaRkLaR Kılavuzu 17.12.2018 [17:56]
( Gerçekliğin ötesine ulaşmaya cesaret edemeyen, hakikati fethedemez. )
FaRkLaR Kılavuzu 10.09.2019 [16:01]
( REALITY vs./and TRUTH )
( WIRKLICHKEIT mit/und WAHRHEIT )
( ... ile/ve ALETHEIA )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 2300
imece