Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

KAVRAM/LAR  ile/ve/||/<>  SÖZCÜK/LER  

Bölüm: Oncelikliler


( Mantıkta, en küçük birim. İLE/VE/||/<> Dilde, en küçük birim. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( KAVRAM: Bilincin dilbilgisi. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Şeylerin kavramı, sözcüklerin anlamı olur. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kavram, her defasında üretilmesi gerekli olandır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kavram, tekil şeylerin özünü değil şeylerdeki evrensel öğeyi açıklar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kavram, zaman ile ilişki içinde değil zamansal olmayan varoluş [bengilik] türü altında kavranmalıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kavramlar, dışsal cisimlerin imgeleri değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Her kavram, bütünsel bir süreçtir ya da sürecin bütünselliğidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Düşünen her bir kişi için, kavram gereksinimi vardır ve bunlar, dünyanın neresinde ve ne zaman üretilirse üretilsin, artık, insanlığın malıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kavramlar dünyasına giren her kişi, evrensellikle bağ kurmuştur. Bunun ayırdında olmak, aydınlanmaya başlamak demektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözcük, bir köprüdür. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözcükler, bizi ancak kendi sınırlarına kadar götürebilir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözcükler, gerçekleri iletmez, onları işaret eder. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözcükler, işaret eder ama açıklayamaz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözcükler ve sorular, zihinden gelir ve bizi orada tutar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözcük ile anlamı arasındaki bağlantı nedeniyle, sözcükler değerlilerdir ve eğer kişi, sözcüğü çok büyük bir dikkatle incelerse, kavramın ötesine geçerek, onun kökenindeki deneyime ulaşır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kişilik ötesine geçtiğinizde artık sözcüklere gereksiniminiz olmaz. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Sözcükler olmayınca anlaşılacak ne kalır? Anlama gereksinimi, yanlış-anlamadan doğar. Söylediğim/iz doğrudur fakat size göre o sadece bir kuram. Onun, doğru olduğunu nasıl anlayabileceksiniz? Dinleyin, anımsayın, düşünün, gözünüzde canlandırın. Ve günlük yaşamınızda uygulayın! Bana/bize/ona sabır gösterin ve herşeyden çok, kendinize sabır gösterin, çünkü tek engeliniz kendinizsiniz.

Yol, sizden geçerek kendinizden öteye götürür. Siz, sadece belirli, özel olanın gerçek, bilinçli ve mutlu olduğuna inandıkça ve ikilem ötesi gerçeği, hayal ürünü bir soyut kavram olarak red ve inkâr ettikçe, benim/bizim sadaka verir gibi, kavramlar ve soyutlamalar dağıttığımı/zı düşüneceksiniz. Fakat bir kez kendi varlığınız içindeki gerçeğe dokundunuz mu, o zaman, size en yakın ve en sevgili olanı tarif etmekte olduğumu/zu göreceksiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 17.02.2014 [03:49]
( Without words, what is there to understand? The need for understanding arises from misunderstanding. What I say is true, but to you it is only a theory. How will you come to know that it is true? Listen, remember, ponder, visualise, experience. Also apply it in your daily life. Have patience with me and, above all have patience with yourself, for you are your only obstacle.

The way leads through yourself beyond yourself. As long as you believe only the particular to be real, conscious and happy and reject the non-dual reality as something imagined, an abstract concept, you will find me doling out concepts and abstractions. But once you have touched the real within your own being, you will find me describing what for you is the nearest and the dearest. )
FaRkLaR Kılavuzu 18.02.2014 [13:26]
( The word itself is the bridge.
Words can bring you only unto their own limit.
Words do not convey facts, they signal them.
Words indicate, but do not explain.
Words and questions come from the mind and hold you there.
Words are valuable, for between the word and its meaning there is a link and if one investigates the word assiduously, one crosses beyond the concept into the experience at the root of it.
Once you are beyond the person, you need no words. )
FaRkLaR Kılavuzu 18.02.2014 [13:27]
( Sözcükler, hem tarihsel süreçte dikey, hem de farklı alanlarda, yatay kullanımları nedeniyle çok değişik anlamlara sahip olabilirler. )
FaRkLaR Kılavuzu 01.05.2015 [05:09]
( Kavramları/karşılıkları, kişilerde(zihinlerinde) bulunmayan, sadece sözel seviyedeki "düşünme" ve "kullanımlar", kişiler arasında, iletişim kazalarına, anlaşmazlıklara ve/ya da doğrudan şiddete kaynak oluşturur. )
FaRkLaR Kılavuzu 01.05.2015 [05:40]
( ... İLE/VE/||/<> Sabitlenemeyeni, sabitlemek. )
FaRkLaR Kılavuzu 08.04.2018 [21:27]
( Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin! )
FaRkLaR Kılavuzu 14.12.2017 [21:52]
( Kavramlar, aklın görüleridir. )
FaRkLaR Kılavuzu 06.07.2022 [15:06]
( CONCEPTS vs./and/<> WORDS )
( CONCEPTUS cum/et/<> ... )
( ... ile/ve/<> YAN )
( DER BEGRIFF mit/und/||/<> ... )
( MEFHUM ile/ve/<> KELİME )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 18144
imece