Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

YEL/RÜZGÂR[< Fars. Zaman, vakit.]  ile  MELTEM(HAFİF RÜZGÂR)  ( Yeller, her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( Rüzgârlar, genellikle boğazlara, vadilere uygun eser. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( Rüzgârlar, geldikleri yerin sıcaklığını gittiği yere taşır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( Toprağın üzerindeki rüzgâr, manzarayı temsil eder. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( NİKAT-I CİHÂT[< NOKTA]["ka" uzun okunur]: Rüzgârların yönünü göstermek için bazı harita ve pusulaların üzerinde bulunan resim. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( ANOMEMETRE: Rüzgârın hızını ölçen araç. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( BÂD-NÜMÂ: Rüzgârın hangi taraftan estiğini gösteren araç. | Fırıldak. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( MERVAHA[Ar. | çoğ. MERÂVÎH]: Ova, çöl. | Her tarafından rüzgâr esen yer.] )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( * BÂD-İ BERÎN: Lâtif hava, sabah rüzgârı. * BÂD-İ CEM: Süleyman Peygamber'in hükmettiği rüzgâr. * BÂD-İ CENÛBÎ: Güney rüzgârı. * BÂD-İ HAZÂN: Sonbahar rüzgârı. * BÂD-İ HEVÂ: Bedâva. * BÂD-İ NEVÂ: Ses, nağme; nakarat. * BÂD-İ NEV-RÛZ: Bahar rüzgârı. * BÂD-İ PÜRGÜ: Sürekli sesler çıkaran, ıslık çalan rüzgâr. * BÂD-İ SABÂ: Doğudan esen hafif rüzgâr. | Adı manzum ananim bir edvarda geçen makam. * BÂD-İ SEHER-HÎZ: Gündoğusundan esen hafif rüzgâr, tan yeli. * BÂD-İ SEMÛM: Sam yeli. * BÂD-İ SUBH: Sabah rüzgârı. * BÂD-İ ŞİMÂLÎ: Kuzey rüzgârı. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [03:02]
( BÂD ile ...
RÜZGÂR: Zaman, devir. | Dünya. | Yel.
BÂD: Olsun, ola, olaydı. İLE BÂD: Yel, rüzgâr. | Soluk, nefes. | Ah sesi, ah çekme. | [tas.] Allah'ın yardımı. | Övme, söz. | Büyüklük taslama, kibir. | Şarap. )
( WIND vs. BREEZE )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 41376
imece