OB... - OZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| OB/ÖB... |

OB/ÖB... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 3 katkı )


- OBRİGADO[Lat.] ile OBRİGADA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Teşekkür ederim. İLE Teşekkür ederim. )
( Brezilya'lı bayların kullanımı. İLE Brezilya'lı bayanların kullanımı. )

- ÖBÜRSÜ değil ÖBÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OC/OÇ/ÖÇ/ÖÇ... |

OC/OÇ/ÖÇ/ÖÇ... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- OCAĞI SÖNDÜRMEK yerine OCAĞI DİNLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OCAĞI YAKMAK yerine OCAĞI UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OD/ÖD... |

OD/ÖD... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- ODEON[Fr.] ile ODİTORYUM[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski Yunan'da, müzisyenlerin konser verdiği, basamaklı yer. İLE Dinleme salonu. )

- ÖDENTİ ile/<> ÖDENEK ile/<> ÖDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OF/ÖF... |

OF/ÖF... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- OFFEROR ile OFFEREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İcapçı. İLE Kabulcü. )

| OG/OĞ/ÖG/ÖĞ... |

OG/OĞ/ÖG/ÖĞ... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 8 katkı )


- Oğuz ile OĞUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XI. yüzyılda, Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra Batı'ya doğru göç ederek, bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türkleri'nin temelini oluşturan büyük bir Türk boyu. İLE İyi huylu kişi. )

- ÖĞLE VAKTİ ile/ve ÖĞLEDEN ÖNCE ile/ve ÖĞLEDEN SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRENMEK ile/ve ÖĞRENDİĞİNİ GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRETİLEMEYEN ile/ve ÖĞÜTLENEMEYEN ile/ve TAVSİYE EDİLEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRETMEK ve/||/=/<>/< ÖĞRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğretirken kendini araya sokmazsın, öğrenirken ben varım demezsin. )
( Öğretirken alçakgönüllülük, öğrenirken o bile değil [tam teslimiyet!(bilgiye tabii! kişiye değil!)]. )
( [öğrenmek] 2 kere. VE/||/=/<>/< 1 kere. )

- ÖĞRETMENİ OLALIM! ve/||/+/<>/>/< ÖĞRENCİSİ OLALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefsimizin. VE/||/+/<>/>/< Vicdanımızın. )

| OH/ÖH... |

OH/ÖH... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| OJ/ÖJ... |

OJ/ÖJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| OK/ÖK... |

OK/ÖK... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk, 12 katkı )


- OKB ile/<> OKKB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Obsesif-Kompulsif Bozukluk İLE Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu )
( Kaygı bozukluğu biçimi. İLE/<> Kişilik bozukluğu biçimi. )
( Belirtilerin şiddeti, zamanla değişir. İLE/<> Belirtiler, aynı kalmaya eğilimlidir. )
( Kolaylıkla tespit edilebilir. İLE/<> Kolaylıkla tanımlanamaz. )

- OKSİT[Fr. < Yun.] ile OKSİLİT[Fr. < Yun.] ile ONEJİT[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oksijenli bir öğe ya da kökle bileşmesiyle oluşan madde. İLE Suyla birleştirğinde, oksijen açığa çıkaran, bileşiminde nikel ve bakır tozları bulunan, sodyum ve potasyum peroksit. İLE Hidratlı doğal oksit. )

- OKTAN[Fr.] ile OKTANT[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Petrolde bulunan, renksiz, sıvı durumunda olan hidrokarbon. İLE Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan araç. )

- OKUL = BOŞ ZAMAN ([Yun.] SCHOLé = [eski İng.] SCOL = OKUL = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKUMAK ile/ve/değil/||/<>/< OKUYABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKUYAN/YAZAN ile/ve/değil/yerine OKUR-YAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKSE ile ÖKSEOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ökseotu saplarından ya da çobanpüskülü kabuklarından çıkardan yapışkan macun. | Erkekleri kendine bağlamasını bilen çok alımlı kadın. İLE Ökseotugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz, erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bir bitki. )

- ÖKSÜZ MEHMET PAŞA değil ÖKÜZ MEHMET PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKÜZDİLİ/SIĞIRDİLİ ile ÖKÜZGÖZÜ/SIĞIRGÖZÜ/MASTIÇİÇEĞİ/ARNİKA ile SIĞIRKUYRUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sığırdiligillerin örnek bitkisi. İLE Bileşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi. İLE Sıracagillerden, ülkemizde yabani olarak birçok türü yetişen, tüylü yapraklı, sarı çiçekli bir kır bitkisi. )

| OL/ÖL... |

OL/ÖL... ile başlayan FaRkLaR...
( 64 FaRk, 78 katkı )


- OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLECEKLERİN OLMASI İÇİN UĞRAŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< OLMAYABİLECEKLERİN OLABİLMESİ İÇİN SABRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLİR ile OLABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLMEMELERİ değil OLAMAMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN OLMALIYDI ile/ve OLACAK OLAN OLUR ile/ve (O HALDE) OLAN OLUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN/DAN ile/ve OLMAYAN/DAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kâr. İLE/VE Yarar. )

- OLAN ile/ve/||/<>/>< OL(MA)MASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve/<>/değil/yerine OLABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evren/dekiler. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE İnsan... )

- OLAN ile/ve/||/<>/> OLAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve/<> OLANAKLI OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram. İLE/VE/<> Simge. )

- OLAN ile/ve/<> OLMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl ile yönetilerek. İLE/VE/<> Eylem ve katılım ile sağlanan/sağlanır. )

- OLAN <>/>< OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (olduğu) Kadar. <>/>< (olmadığı) Kader. )

- OLANAK ile OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durum/koşul belirtir. İLE Belirginliğe/belirsizliğe işaret eder. )
( İMKÂN: Mekân yaratmak. | İki tarafa da nispeti eşit olan. )

- OLANAKLAR ile/ve/değil/yerine/||/<> OLANAKLILIKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parça. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Bütün. )
( Hedef. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Durum. )

- OLANAKSIZ(İMKÂNSIZ) ile/değil/yerine OLANAKSIZ(İMKÂNSIZ) GİBİ BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olanaksızı isterseniz, size kim yardım edebilir? )
( ÖZDEŞLİK İLKESİ | ÇELİŞMEZLİK İLKESİ | ÜÇÜNCÜ OLASININ/ŞIKKIN OLANAKSIZLIĞI )

- OLANAKSIZ/LIK ile/değil/yerine OLANAKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralarındaki tek fark, kararlılık derecesindedir. )

- OLANAKSIZ ile/değil/yerine/>< OLANAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olasılıksız. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Olasılıklı. )
( Farkı, kararlılıktadır. )

- OLANAKSIZLAR değil OLANAKSIZLIKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLANI BİLİRİM/BİLEYİM ile/ve/||/<>/< OLMASI GEREKENİ (")BİLEBİLİRİM(")/BİLEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aristoteles. İLE/VE/||/<>/< Platon. )

- OLANIN, ZARARI değil/yerine/>< OLMASI GEREKENİN, YARARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLASI (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ) ile/ve/değil/yerine OLASI(LIKLI) (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLASILIĞI DÜŞÜNMEYE BAŞLAMAK ile/ve OLASILIĞIN YÜKSEK OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAY ile/ve OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Edebî. İLE/VE Bilimsel. )
( Fizik alanda gerçekleşmiş olup, üzerine herhangi bir eklemenin/yorumlamanın yapılamayacağı kesinlik/"sonuç". İLE/VE Oluş'un potansiyeli, kavramsallığı, sürekliliği, genelleştirilmesi. )
( OLGU: Varoluşu zihne bağlı olmayan. )
( Zorunlulukları gösterilmemiş betimleme. İLE/VE Betimlenen üzerine yönelerek nedenselliklerini sorgulamak. )
( Yaşayan kişi. İLE/VE Ölmüş kişi. )
( İlineksel. İLE/VE Ussal. )

- OLGU ile OLGU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU ile/ve OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMADIĞINDA (EN ÇOK) ARANAN ile/ve/<> OLDUĞUNDA (EN ÇOK) TARTIŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAK ve/=/<>/|| OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram/olgu. VE/=/<>/|| İnsan. )

- OLMAK ile/ve/||/<>/> OLAN ile/ve/||/<>/> OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir gövdede odaklanmış, sonsuz olansınız. )
( BEDÂHETEN: O anda oluşan. | Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin. )

- OLMAK ile/ve/değil OLDUĞUNU İLÂN ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAK ile/ve/değil OLDUĞUNU İLÂN ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMALI/OLMAMALI ile/değil/yerine OLABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMALI ile/ve/değil/yerine/<> OLABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMALI ile OLSA DA/OLMASA DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAMIŞ OLAN ile OLACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olmuş, olmamış olamaz! )

- OLMASI GEREKEN ile/ve/||/<> OLANIN FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Platon. İLE/VE/||/<> Aristoteles. )

- OLMAYABİLİR ile OLANAKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAYAN ile/ve/değil OLMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAYANLARA ve/||/<> OLANLARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnanmamalıyız. VE/||/<> Kanmamalıyız. )

- OLMAYANLARI ARAMAK ile/değil/yerine OLANLARI BULMAK/GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAYAYDI değil OLMASAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAYIŞI GÖSTERMEK ile OLUŞU YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLAMA ile/ve OLUMSUZU OLUMSUZLAYARAK OLUMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU ÖZGÜRLÜK ile/ve OLUMSUZ ÖZGÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuz özgürlük de bir olanaktır/olanaklılıktır. )
( Kişi köleliği ya da engelliliği de tercih ederek özgürlük hissedebilir. )

- OLUMLULARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ ile OLUMSUZLARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ BAKIŞ/BAKAN ile/değil/yerine/>< OLUMLU BAKIŞ/BAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her çözüm için mutlaka bir "sorun" bulmak/bulanlar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Her "sorun" için en az bir çözüm bulmak/bulanlar. )

- OLUMSUZ MANEVİYAT ile/değil/yerine OLUMLU MANEVİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığının deneyimi. İLE/DEĞİL/YERİNE Hizmet. )

- OLUMSUZ("ME/MA"LI) FİİL ile OLUMSUZ("ME/MA"LI) İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ ile/ve/değil/yerine/>< OLUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( !Üretici/yaratıcı. [!:değil] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Üretici/yaratıcı. )

- OLUMSUZDAN "BESLENME" ile/değil/yerine OLUMLUDAN "BESLENME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLURSA, SORUN OLMAYAN/OLMAYACAK ile OLMASA/YAŞANMASA, DAHA İYİ OLACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLURSA/OLMASI YETMEZ ile/ve/değil/<> OLMAZSA OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLURSA ile/ve/<> OLMAZSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne iyi/âlâ. İLE/VE/<> Pek iyi/âlâ. )

- OLUŞAN ile/ve/<> OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞMA ile OLUŞTURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞUM ile/ve/<> OLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUYORMUŞ GİBİ OLMASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/> OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇME ile/ve/||/<> ÖLÇÜMLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜ ile/ve/<> ÖLÇÜT ile/ve/<> ÖLÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜLEBİLİR/LER ile ÖLÇÜLEMEZ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜLEBİLİRLİK ile/ve ÖLÇÜLEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanat, evrenin ölçülemezliği ile uğraşır. )

- ÖLÜ DENİZ ile ÖLÜDENİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lût Gölü. [Ürdün / İsrail] İLE Fethiye'de. )
( Deniz seviyesinden 400 m. aşağıdadır. İLE ... )
( Dünyanın en çukur bölgesidir. [Hakkari'den başlayıp Mozambik'e kadar uzanan ve büyük olasılıkla bir deprem sonrası oluşan rift çukurunda bulunan gölde hiçbir canlı yaşamadığından dolayı, ölü deniz olarak anılmaktadır.] İLE ... )
( Normal denizlerden 10 kat daha tuzludur. [24 farklı mineral içeren bu gölden, Potasyum minerali elde edilmektedir.] İLE ... )

- ÖLÜ SERTLİĞİ ile/ve/||/<> ÖLÜ MORLUĞU ile/ve/||/<> ÖLÜ SOĞUMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜ ile/ve/değil/||/<>/< ÖLÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜMCÜL ile ÖLDÜRÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OM/ÖM... |

OM/ÖM... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 4 katkı )


- OM ile OM/OHM[Alm.] ile OM/AUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kemiklerin toparlak ucu. İLE Elektrik direnç birimi. İLE Uzakdoğu öğretilerinde adı geçen, doğaya ve bütünlüğe yakın ve yaklaşılabilen, meditasyonlar sırasında kullanılan ses/selen. )

- OMUR ile/ve/<> OMURİLİK/MURDARİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri. İçinden omurilik geçebilsin diye ortasında delik olan bir kemik parçası. İLE/VE/<> Omurga içinde bulunan boşluk boyunca uzanan, bozmadde ve akmaddeden oluşan, sinirsel doku. )

- OMURGA STRES KIRIĞI(SPONDILOLIZIS) ile/ve/<> OMURGA KAYMASI(SPONDİLOLİSTEZİS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://www.ahmetalanay.com/omurga-hastaliklari.28.omurga-stres-kirigi-spondilolizis-ve-omurga-kaymasi-spondilolistezis.aspx )

- OMURGALILAR ile/ve OMURGASIZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omurgalıların Sınıflandırılması )

| ON/ÖN... |

ON/ÖN... ile başlayan FaRkLaR...
( 40 FaRk, 46 katkı )


- ON A RECIPROCAL BASIS and ON AN EQUITABLE BASIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılıklılık temelinde. VE Hakkaniyet temelinde. )

- ONA AİT ile/ve/değil/yerine ONUN ÜZERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONA BAKMAK ile/değil/yerine ONUNLA BAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONDA "VAR OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ONUNLA "VAR OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONLAR GİBİ OLMAK ile ONLARDAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONMAK/ONAR ile/ve/||/<> ONAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak. | Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak. | Sayrılıktan, dertten kurtulmak, şifa bulmak, felâh bulmak, iflâh olmak. İLE Uygun bulma. )
( ONMAZ: İyilişme olanağı bulunmayan. )

- ONTİK ile ONTOLOJİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONU DÜŞÜNMEK/HİSSETMEK ile/ve ONUN GİBİ DÜŞÜNMEK/HİSSETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi. İLE AŞK. )
( Sevgi. İLE Koşulsuz Sevgi. )

- ONU ve ONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONUN NEZDİNDE ile/yerine ONA GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEZD[Fars.]: Yan, kat. | Göre, nazarında, fikrince. )

- ONUN-BUNUN PEŞİNDEN KOŞ(MAK) ile/değil/yerine ONUN PEŞİNDEN KOŞ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONUN/SENİN "İÇİN" KONUŞMAK ile/yerine ONUN/SENİN YERİNE KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖN KABUL ile ÖN YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCE CÂN, SONRA CÂNAN ile/ve/değil ÖNCE CÂNAN, SONRA CÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Canım var!" diyen ölüdür. )
( Canından vazgeçen ölüler için ölüm var mı? )
( ÂŞIK OLDUR KİM KILÂR CANIN FEDÂ CÂNÂNINA
MEYL-İ CÂNÂN ETMESİN HER KİM Kİ KIYMAZ CÂNINÂ

CÂNI KİM CÂNÂNI İÇİN SEVE CÂNÂNIN SEVER
CÂNI İÇİN KİM Kİ CÂNÂNIN SEVER CÂNIN SEVER )
( [Ancak] Verirsek canı, alırız cananı. )

- ÖNCEDEN ... ile/ve/değil/||/<>/< ÖNCELERİ ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCEL ile ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİK(Lİ) (OLAN) ile/ve ÖNEM(Lİ) (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİK/Lİ (OLAN) ile/ve ÖNEM/Lİ (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önde gelmesi gereken, öne alınmalıdır. )

- ÖNCELİKLİ KILMAK ile/ve/<> ÖNE ÇIKARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİKLİ ile/ve/değil ÖNCELİKLERLE ÖRTÜŞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCELİKLİ ile/değil ÖNE ALINAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCÜ ile/ve/||/<> ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCÜ ile/ve/değil/||/<> ÖNE GEÇEN/ÇIKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCÜLLER ile/ve/||/<> ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNDER/LİK ile/ve ÖNCÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÖNEM ARZ ETMEK ile ÖNEM ATFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEM ile ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNEMLİ GÖRMEK ile ÖNEMLİ KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERGE ile/değil ÖNERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERİ ile ÖNERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERİ ile ÖNERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERİ ile/değil ÖNERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNERME ile/ve ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile/ve/||/<>/> ÖNERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNKABUL ile ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu kişi, zihinlerindeki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir. )
( Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. )

- ÖNLEMEK ile/ve/||/<> ÖNÜNE GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNLENEBİLİR ile/ve/değil/||/<>/>/< ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDE ÖNLENEBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNSEL ile ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI ile/ve/değil/yerine ÖN ANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI ile/değil ÖNYARGIYA ÖNYARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OP/ÖP... |

OP/ÖP... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 565 katkı )


- OPAL[Sans. < UPALA] ile OPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Silis grubundan, değerli bir mineral. [Silisin, hidratlı ve jelatinli tüm türlerini kapsar.] İLE İnce, düzgün dokunmuş pamuklu kumaş. )

- OPAL[Sans.] ile OPALİN[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Opali andıran, camdan yapılmış vazo, kupa gibi nesnelere verilen ad. )

- ÖPMEK ile ÖPÜLMEK ile ÖPÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖPMEK ile ÖPÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OR/ÖR... |

OR/ÖR... ile başlayan FaRkLaR...
( 29 FaRk, 33 katkı )


- ORAN ile/ve/<> ORANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORANTISIZ GÜÇ ile/ve/||/<> ORANTISIZ HOŞGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORANTISIZ ŞİDDET ve/<> ORANTISIZ GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANEL ile/ve/> ORGAN ile/ve/> ORGANİZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANTİN[Fr.] ile ORGANZE[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan. İLE Keten iplikle dokunmuş, tülbent inceliğinde, bir çeşit kolalı kumaş. | Bu kumaştan yapılmış olan. )

- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Sofular semtinde, Et Meydanı'ndadır. İLE Ortaköy'de, iskele yanındadır. )
( 1527'de, Maktûl İbrahim Paşa tarafından. [Ahmediye Camisi, Et Meydanı Camisi adlarıyla da bilinir.] İLE 1854'te, Sultan Abdülmecid tarafından, Mimar Karabet Balyan'a Barok üslûbunda yaptırılmıştır. )

- ORTA ile/ve/||/<> ORTAY/MERKEZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTADA ile/ve/değil ORTALIKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTADAN KALDIRMAYINCA ile/değil ORTADAN KALDIRMADIKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTADOKS değil ORTODOKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAK AKIL ile/ve/||/<> ORTAK İSTENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAK ALAN ile/ve ORTAK NOKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/83 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAK GEÇMİŞ ve/değil/yerine/||/<>/>/< ORTAK GELECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAK ile ORTAKLAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTALIKTA DURAN ile ORTALIKTA DÖNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAM ile/ve/değil/<> ORTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAMA GİRMEK ile/ve/<> ORTAMDAN ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortamda bulunan kişilerin, sizin orada/aralarında bulunup bulunmamanıza göre gösterdikleri memnuniyet ya da rahatsızlıklarıyla orantılıdır. )

- ORTANCA ile ORTANCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaş bakımından, üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan. | Büyüklük, irilik bakımından, üç nesne arasında, sondan ya da baştan ikinci gelen. İLE Taşkırangillerden, kırmızı, pembe ya da mor renkli çiçeklerini yaz başında açan, gölgelik yerlerde yetiştirilen bir süs bitkisi. )

- ORTOZ ya da/= ORTOKLAZ[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça halinde dilinen bir çeşit potasyum feldispat. )

- ÖRDEKBAŞI ile ÖRDEKGAGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeşil ile lacivert arası renk. | Bu renkte olan. İLE Açık turuncu renk. | Bu renkte olan. )

- ÖREK ile ÖREKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başıboş gezen hayvan sürüsü. İLE Eğrilmekte olan keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek. | [mecaz, argo] Dişil eşeysel örgeni benzetmesi. ["Ananın örekesi."] )

- ÖRF-Ü ÂAM ile ÖRF-Ü HÂSS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözlük anlamıyla. İLE Terim anlamıyla. )

- ÖRGÜ ile/ve/<> ÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek eylemi ya da biçimi. | Tığ ya da şişlerle, ilmiklerin yan yana getirimesiyle örülerek yapılmış şey. | Örülmüş saç bölüğü, belik. | Dokumacılıkta atık ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belirli bir desene göre kesişmesi. | Bazı sinir ya da damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum. | İletişim, ulaşım vb.'nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi. | Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi ya da çatısı. | Örülerek yapılmış olan. İLE Örnek işi. | Otlak. | Tarlalarda, sele karşı yapılmış set. | Yama olarak yapılan örgü. )

- ÖRNEKLEMEK ile ÖRNEKLEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beni sıkar. İLE Seni sıkar. )
( Anlayamama(sı)ndan dolayı, örnekleme zorunluluğu doğar. )
( "TEŞBİHTE HATA OLMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMASIN/OLMAZ/OLMAMALI!
[ Hangi benzetmeyi yaparsan yap, önemli değildir anlamına gelmez. Benzetme(teşbih) yapacağın zaman hata yapmama gerekliliğini anlatır! [Teşbih sözcüğünden sonra virgül/duraklama çok önemli!]) ( Halk arasında daha çok, yapılan benzetmeden alınılmamasını dilemek için söylenilir ama bu yanlış kullanımdır. ] )
( Kötü örnek, örnek değildir!
[Sui misal, misal teşkil etmez!] )

- ÖRS ile ÖRS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli demir araç. | Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı aracı. İLE Kulaktaki üç kemikten biri. )

- ÖRTÜ ile/değil ÖRTENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Hayvanların gövdesini örten deri, kıl, tüy, pul gibi dokuların tümü. | Bazı örgenleri örten zarlara verilen ad. )

- ÖRTÜK ile ÖRTÜLÜ ile ÖRÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örtülü, kapalı. İLE Örtüsü olan. | Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış. | Açıklama yapmadan, kapalı olarak, müphem. İLE Örülmüş olan. )

- ÖRTÜŞEBİLİRLİK ile/ve/||/<> ÖRTÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCE ile ÖRÜMCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeşil renkli tırtılları, incirde yaprak ve ham meyve kemiren kelebek. İLE Örümcekler takımından, eklemli hayvan. | Örümceğin ördüğü. | Yürüteç. )

| OS/ÖS... |

OS/ÖS... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- OSMANLI İMPARATORLUĞU değil OSMANLI DEVLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )

| OT/ÖT... |

OT/ÖT... ile başlayan FaRkLaR...
( 8 FaRk, 8 katkı )


- OTARŞİ/OTOKRASİ[Yun. AUTOS: Kendi. | KRATOS: Erk.] ile/değil/yerine/>< OTARSİ[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ekonomik alanda, kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin yönetim biçimi. )

- OTİSTİK değil OTİZMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOBAN yerine OTOYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOBÜS DURAKLARINI OTOBÜS NUMARALARINI/HATLARINI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOGAR ile OTOKAR[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentlerarası çalışan motorulu taşıtların, yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj. İLE Toplu ya da turistik geziler için yapılmış büyük otobüs. )

- OTURUM ile OTURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir meclis ya da kurulun, çözümlenmesi ve/veya çözülmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak üzere yaptığı toplantı, celse. | Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri. İLE Oturma eylemi ya da biçimi. )

- ÖTEKİLERE (")MUHTAÇ OLMA(") ile/ve/değil/||/<>/> ÖTEKİLER İÇİN SÜRDÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖTEKİLEŞMİŞ/LİK ile/değil ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OV/ÖV... |

OV/ÖV... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 5 katkı )


- OVUM[Fr. < Yun.] ile/değil/<> OVOGON[Fr. < Yun. ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumurta. İLE/DEĞİL/<> İlkel bitkilerde, dişillik gözesi. )
( OVOGON DAĞARCIĞI: Çiçeksiz bitkilerin çoğunda, üreme örgenlerini barındıran boşluk. )

- OVUM[Fr. < Yun.] ile OVOLİT[Fr. < Yun. OVUM: Yumurta. | LITHOS: Taş. ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumurta. İLE İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker. )

- OVÜL, TOHUM TASLAĞI, YUMURTACIK = MÜVEYZENE = OVULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVÜLLER, TOHUM TASLAKLARI = MÜVEYZENÂT = OVULES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OY/ÖY... |

OY/ÖY... ile başlayan FaRkLaR...
( 12 FaRk, 12 katkı )


- OY ÇOKLUĞU ile/ve/değil/yerine OY BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aptal, bir oylamanın, sonucunun, "Oy çokluğu" ile alınmasına sevinir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Abdal, "Oy birliği" ile alınmasını bekler/ister. )

- OYMA ile OYLUMLAMA/MODELAJ[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin yüzeyini, özel araçlarla oyarak ya da delerek, türlü biçimler verme. | Oyularak yapılan süsleme. | Oyularak yapılmış olan. İLE Resim ve yontu sanatında, öğelere oylum duygusu ve biçim verme işi. )

- OYMAK ile/ve OYALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYMAK ile OYMAK ile OYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keskin, sivri uclu bir nesneyle bir şeyi yontarak, kazıyarak ya da delerek çukur oluşturmak. | Kumaş gibi bir şeyi, girintili bir biçimde kesmek. İLE Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında, toplum, ekonomi, din, kan ya da evlilik bağları bulunan, göçebe ya da yerleşik nitelikteki topluluk, aşiret. İLE İzcilikte, küçük birlik. İLE Hemen hemen aynı tür yıldızlardan oluşmuş, Samanyolu'nun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri. )

- OYNAMAZ EKLEM ile/ve AZ OYNAR EKLEM ile/ve OYNAR EKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göztepe'de. VE/||/<> Ataşehir'de, Mimar Sinan Parkı'nda. VE/||/<> İleride. )

- OYUNUN KURALLARINI ÖĞRENMEK ve/||/<>/> OYNAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce. VE/||/<>/> Sonra. )

- ÖYLE DEMEK ile ÖYLE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYLE DEMEK ile ÖYLE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYLE OLDUĞU ANLAMINA GELMEK ile ÖYLE OLDUĞU ANLAMINA GELMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYLE, ÖYLE, ÖYLE, ... ile ÖYLE (DE) DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYLE, ÖYLE, ÖYLE, ... ile ÖYLE (DE) DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| OZ/ÖZ... |

OZ/ÖZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 45 FaRk, 50 katkı )


- ÖZ ile ÖZ ÇEŞİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ile ÖZ ile ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişinin benliği, kendi manevi varlığı. İLE Bir şeyin temel öğesi. | Kendi. | Kendi anlamında birleşik sözcükler türetir. | Bir şeyin en güçlü ya da kıvamlı bölümü. | Bitkilerin kök, gövde ve dallarının, boydan boya ortasında bulunan, hahif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. | Çıbanların içinde, ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça. İLE Kan bağı ile bağlı, üvey olmayan. | İçine, arılığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, arı. İLE Dere, çay. | Sulak yer. )

- ÖZ ile ÖZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZBİLİNÇ ile/ve/=/<> ÖZGÜRLÜK ile/ve/=/<> ÖZGÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgürlük, özgünlüktür. )
( ESERLERDE: Kayıtsız, bireysel. İLE/VE/=/<> Öncekilere(kaynakçalara) bağlılık üzerine/üzerinden. )

- ÖZDEVİM/OTOMASYON ile ÖZDEVİNİM/OTOMATİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde, insan aracılığı olmadan, işlerin otomatik olarak yapılması. İLE Bir araca, bir şeye otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli olan düzen. )

- ÖZEKSEL ile ÖZDEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrudan. İLE Maddesel. )

- ÖZEL HAT ile ÖZEL HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine/||/<> ÖZELLİĞİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durumun özel koşulları kavranıp, büyük başarı beklenmemeli. )

- ÖZEL ile ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/değil ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/||/<> ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZELLİK ile ÖZELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin, benzerlerinden ya da başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik. İLE [felsefe] Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği. )

- ÖZELLİK ile ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEN ve/<> ÖZÜMSEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZENTİ ile/değil/yerine ÖZENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olma! İLE/DEĞİL/YERİNE Ol! )

- ÖZGEÇMİŞ ile/ve/değil/+/||/<>/> ÖZGELECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜ ile ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜL ile ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜL ile ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜLÜK ile ÖZGÜLLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgü olma durumu. İLE Özgül olma durumu. )

- ÖZGÜN/LÜK ile ÖZERK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜN/LÜK ile/ve/değil ÖZGÜL/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan. | Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. | Çeviri olmayan, asıl olan. İLE Bir türle ilgili, bir türe ait. )
( ÖZGÜL AĞIRLIK: Bir nesnenin, 1 cm³ oylumundaki parçasını ağırlığı. [Sadece suyun özgül ağırlığı, 1'dir.] )

- ÖZGÜN/LÜK ile/ve/< ÖZGÜR/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalarının özgünlüğünü kabul etmeyenin kendi de özgün ve özgür değildir, olamaz. )
( Özgürlük, özgün olmak içindir. )
( Amaç. İLE/VE/< Araç. )

- ÖZGÜN ile/ve/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜR FİKİR ve/<> ÖZGÜR VİCDAN ve/<> ÖZGÜR İRFÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜR ile/ve/değil ÖZGÜVENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜĞE ULAŞMAK/SAHİP ÇIKMAK değil ÖZGÜRLÜĞÜN ZORUNLULUĞU (VE DOLAYISIYLA SORUMLULUĞUNU ALMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK:
BAĞIMSIZ OLMAK
ile/ve/değil/< ÖZGÜRCE YARATABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgürlük bilinci, var oluşu ya da yaşamı duyumsama, özünü, hem özdek, hem de tin olarak algılamadır. )
( Özgürlüğün en yüksek tadı, onun tümüyle yitiminin sınırındadır. )

- ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/>/< ÖZELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve/değil/||/<>/< ÖZERKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve/<> ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgürleşme, doğal bir süreçtir. Ve sonucunda, kaçınılmazdır. Şimdi'ye getirmek ise bizim gücümüz(tercihimiz/önceliklerimiz) dahilindedir. )

- ÖZGÜRLÜK ile/ve ÖZGÜRLÜĞE MAHKUMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve/değil/yerine ÖZGÜRLÜĞÜN KULLANILIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ve/||/<> ÖZGÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminlik sunar/sağlar. )

- ÖZGÜVEN ile/ve/<> ÖZSAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sadece kendi bildiğin sözü/düşünceyi, yerine getirmeye çalışmak. )

- ÖZLÜ ile/ve/||/<> ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNE ile/ve/<> ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNEL/LİK ile/ve/||/<> ÖZSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNELERARASILIK ile ÖZNE-AŞIRILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNELLİK FİLOZOFU ile/değil ÖZNE FİLOZOFU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZÜMLEME ve/<> ÖZÜMLEMEDOKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Bitkilerde, havadaki karbondioksidi, karbonhidrata çeviren, daha çok, yapraklarda bulunan doku. )

- ÖZÜMSEME ile/ve/değil ÖZÜMLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZÜMSEMEK ve/||/<> ÖZLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 
Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 158 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!