Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

ZİHİN  ile/ve/<>  FARKINDALIK  ( Zihin, olaylarla ilgilenir, farkındalık ise zihnin kendiyle ilgilenir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, her durumu ile kendini bilmelidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizi içiyle dışıyla bilmedikçe, bağımlılıklar sizi terk etmeyeceklerdir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, iki halde bulunur; su gibi ve bal gibi. Su en ufak bir sallanışta titreşir, halbuki bal ne kadar karıştırılırsa karıştırılsın, hemen hareketsizliğe döner. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Yanılsamayı yaratan zihindir ve ondan kurtulan da zihindir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihnin size yardım edeceğinden değil, fakat zihni iyi bilirseniz, onun sizi kısıtlamasından sakınabilirsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Başlangıçta önde gelenin zihin olması gerekir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin dili şekillendirir ve dil de zihne şekil verir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihnin bilgisi gerçek bilgi değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihne ait olan göreli olandır, onu bir "mutlak" haline getirmek hatadır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, arzudan azade ve rahat olmalıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Anlayan bir zihin, arzulardan ve korkulardan azâdedir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin yanlış anlar, yanlış anlama onun doğası gereğidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin anlayamaz, çünkü zihin kavramak, tutmak ve devam ettirmek üzere eğitilmiştir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Şimdiye kadar zihni bilen olarak kabul ettiniz, fakat öyle değildir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, sizi imgelerle ve düşüncelerle tıkamakta ve onlar bellekte yara izleri bırakmaktalar. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin diye bir şey yoktur. Düşünceler vardır ve bunlardan bazıları yanlıştır. Yanlış olan düşünceleri terk edin, çünkü onlar sahtelerdir ve kendi hakkınızdaki görüşünüzü bulandırırlar. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihnin kurduğunu, zihin yıkmalıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Sakin bir zihin, doğru bir idrak için şarttır, ki bu da kendini-biliş için gereklidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, karanlık ya da çalkantılıyken, kaynak fark edilmez. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, sakin olduğu zaman gerçeği yansıtır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, telaş halinde olmadığı ve endişelerden uzak olduğu zaman sessizleşir ve sessizlik içinde, genelde kolay idrak edilemeyecek kadar süptil olan bazı şeylerin işitilebilmesi olanaklaşır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, görebilmek için açık ve sessiz olmalıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin yatıştırıldığında ve artık iç âlemi rahatsız etmediğinde, gövde yeni bir anlam kazanır ve onun değişimi hem gerekli hem olanaklı hale gelir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin tamamen hareketsiz olduğu zaman, erir, yalnızca gerçek kalır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizi ya da gövdenizi değiştirebilirsiniz fakat değişmiş olan sürekli sizin dışınızda olan bir şeydir, kendiniz değil. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin ve gönül olgunluğu vazgeçilmez gerekliliktir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Durgun ya da huzursuz olan zihindir, siz değilsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Cildinizin dış tarafındaki dünya ile iç tarafındaki dünyayı birbirinden ayıran ve onları karşıt konumlara getiren sizin zihninizdir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Dünyayı projekte eden zihin onu kendi tarzında renklendirir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihni huzursuz eden arzular ve korkulardır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Sürekli düşünmek, zihninizi yıpratır ve bozar. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizi durmadan çalıştırmayın. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, büyük bir işçidir ve dinlenmeye gereksinimi vardır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizi toparlayıp güçlendirin, göreceksiniz ki düşünceleriniz ve duygularınız, sözleriniz ve eylemleriniz sizin iradeniz yönünde hizaya gireceklerdir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Onun istekleri sayısız ve sınırsızdır. Zihninizi büyük dikkatle, sebatla gözlemleyin, çünkü tutsaklığınız da özgürlüğünüzün anahtarı da onda yatar. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Elbet ki gövdenizi ve zihninizi işletin, fakat onların sizi sınırlamalarına izin vermeyin. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Tüm gereksiniminiz sakin bir uyanıklığı koruyarak kendi gerçek doğanızı araştırmaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Tüm yapılması gereken, Öz ile özdeşliğinin farkına varılabilmesi için zihni arındırmaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Tüm gereksiniminiz sadece sakin bir zihindir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninize, tarafsızlıkla bakın, bu onu sakinleştirmeye yeter. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, aşırı meşguliyetlerden uzak tutulduğu zaman sakinleşir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Sessizlikten başka hiçbir belirli düşünce zihnin doğal hali olamaz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihnin ötesinde tüm farklılıklar biter. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihnin ötesindesiniz fakat zihninizle bilirsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihin, hazır olur olmaz güneş onun içinde parlar. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizi yatıştırın ve arındırın, berraklaştırın, o zaman kendinizi gerçekte olduğunuz gibi göreceksiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihniniz sakinleştiğinde öteki herşey gereğince ve doğru biçimde gerçekleşecektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Kişinin kendi gerçek doğasına nüfuz etmesini engelleyen şey, zihnin zayıflığı, duygusuzluğu ve süptil olanı atlayıp sadece kaba olan üzerinde odaklanmasıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizi durdurun ve sadece OLun! )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Kendinizi her şey ve her şeyden öte olarak bilmenize engel olan, belleğe dayanan zihindir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Kendiniz olarak imgelediğiniz kişiyi, zihninizde algıladığınız dünyanın bir parçası olarak görün ve zihninize dışarıdan bakın, çünkü siz zihin değilsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Kendi zihninizi anlayın, böylece onun sizin üzerinizdeki bağlayıcılığı son bulacaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Öz varlığınız olmanız için zihnin ötesine geçmeniz, kendinizi bulmanız gerekir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihnin ötesine geçmek için sessiz ve sakin olmak zorundasınız. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizin aynasında imgeler görünür ve kaybolurlar. Ayna kalır. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihni, olması gereken yerde ve kendi işiyle meşgul tutarsanız, bu zihnin kurtuluşudur. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Yapmaya çalışacağımız şey, gerçek olanı anlamak için zihni uygun duruma getirmektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Dünya, zihnin sadece yüzeyidir ve zihin sonsuzdur. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Düşünceler dediklerimiz, zihnin yüzeyindeki dalgacıklardır ancak. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Her şeyin sizin zihninizde olduğunu, sizin zihinden öte olduğunuzu ve gerçekten yalnız başınıza olduğunuzu ne zaman idrak ederseniz, işte o zaman her şey sizsiniz. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Bağımsız, yaratılmamış, ebedi ve değişmez ama yeni ve taze olan, zihnin ötesidir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Resim, ressamın zihninde ve resmin içinde; resim, ressamın zihnindeki resmin içindeki ressamın zihninde! )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Zihninizi düzene koyun, doğrultun, herşey düzelecektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Kendinizi bilmeyi engelleyen yalnızca zihindir. )
FaRkLaR Kılavuzu 12.03.2012 [21:11]
( Mind is interested in what happens, while awareness is interested in the mind itself.
The mind must know itself in every mood.
What is of the mind is relative, it is a mistake to make it into an absolute.
The mind exists in two states: as water and as honey. The water vibrates at the least disturbance, while the honey, however disturbed, returns quickly to immobility.
It is the mind that creates illusion and it is the mind that gets free of it.
Not that the mind will help you, but by knowing your mind you may avoid your mind disabling you.
The mind cannot understand, for the mind is trained for grasping and holding.
For it is the mind that is primary in the beginning.
The mind shapes the language and the language shapes the mind.
To keep the mind in its own place and on its own work is the liberation of the mind.
There is no such thing as mind. There are ideas and some of them are wrong. Abandon the wrong ideas, for they are false and obstruct your vision of yourself.
When the mind is dark or turbulent, the source is not perceived.
What the mind has done the mind must undo.
The mind misunderstands, misunderstanding is its very nature.
All else will happen rightly, once your mind is quiet.
Ripeness of heart and mind is indispensable.
You took the mind for the knower, but it is just not so.
The mind clogs you up with images and ideas, which leave scars in memory.
It is the mind that is dull or restless, not you.
It is your mind that has separated the world outside your skin from the world inside and put them in opposition.
The mind that projects the world, colours it its own way.
It is desires and fears that make the mind restless.
Constant thinking makes the mind decay.
Do not keep your mind busy all the time.
Mind is the great worker and it needs rest.
Collect and strengthen your mind and you will find that your thoughts and feelings, words and actions will align themselves in the direction of your will.
You may change your mind or your body, but it is always something external to you that has changed, not yourself.
It's appetites are numberless and limitless. Watch your mind with great diligence, for there lies your bondage and also the key to freedom.
When you are not in a hurry and the mind is free from anxieties, it becomes quiet and in the silence something may be heard which is ordinarily too fine and subtle for perception.
The mind must be open and quiet to see.
When the mind has been put to rest and disturbs no longer the inner space (chidakash), the body acquires a new meaning and its transformation becomes both necessary and possible.
All you need is to keep quietly alert, enquiring into the real nature of yourself.
When it is motionless through and through, it dissolves and only reality remains.
A quiet mind is all you need.
Look at your mind dispassionately; this is enough to calm it.
When the mind is kept away from its preoccupations, it becomes quiet.
You are beyond the mind, but you know with your mind.
As soon as the mind is ready, the sun shines in it.
Calm and clarify your mind and you will know yourself as you are.
Understand your own mind and its hold on you will snap.
To go beyond the mind, you must be silent and quiet.
What prevents the insight into one's true nature is the weakness and obtuseness of the mind and its tendency to skip the subtle and focus on the gross only.
Stop your mind - and just be.
What prevents you from knowing yourself as all and beyond all, is the mind based on memory.
Just see the person you imagine yourself to be as a part of the world you perceive within your mind and look at the mind from the outside, for you are not the mind.
To be what you are, you must go beyond the mind, into your own being.
What we are trying to do here is to bring our minds into the right state for understanding what is real.
The world is but the surface of the mind and the mind is infinite.
What we call thoughts are just ripples in the mind.
What is independent, uncreated, timeless and changeless, and yet ever new and fresh, is beyond the mind.
The picture is in the mind of the painter and the painter is in the picture, which is in the mind of the painter who is in the picture!
It is your mind's attitude that determines what he is to you. )
FaRkLaR Kılavuzu 22.03.2014 [16:29]
( MIND vs./and/<> AWARENESS )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 5963
imece