FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - GA... - GU...


GA... - GU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| GA... |

GA... ile başlayan FaRkLaR...
( 39 FaRk, 42 katkı )


- GABEN-İ FÂHİŞ ile/>< GABEN-İ YESÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Piyasadaki en yüksek satılandan altın ve gümüşte %2,5 ve daha fazlasına, urûzda yâni ölçülüp tartılan ve taşınabilen mallarda %5, hayvan için %10, binâ için %20'den, ibâdet konularında gerekli olan şeylerde de piyasadaki fiyatından iki misli fazla olan aldanmalar. * Bâyi(satıcı), bu mala, şu kadar Lira veren oldu deyip, satsa, sonra gaben-i fâhiş olduğu ve başkası, o kadar Lira vermediği anlaşılsa, müşteri[alıcı] bey'i (satışı, alış-verişi) fesh edebilir, bozabilir. [Mecelle] * Yolculukta, su, gaben-i fahişle satılırsa ya da piyasa fiyatı ile alacak fazla parası yok ise, namazını teyemmüm ile kılması câiz olur. [İbn-i Âbidîn] İLE/>< Az aldanma ya da az aldatma. )
( GABEN: Aldatma, aldanma, alıcı ve satıcıdan birinin ötekini aldatması. )

- GABÎ[çoğ. GUBÂT | "ga" uzun okunur] ile GABÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahmaklık, budalalık eden. İLE Kalınkafalı, anlayışsız, beceriksiz. )

- GADÂT[çoğ. GADAVÂT] ile GADÂT[< GUDVE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabahın erken zamanı. | Kuşluk yemeği. İLE Sabahla güneş doğması arasındaki zaman. )

- GADİR["ga" uzun okunur] ile GADÎR[çoğ. GUDERÂ', GUDÜRÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gadreden, ihanet eden, fenalık eden. İLE Sel ile oluşan birikinti su, durgun su, göl. | Küçük ırmak. )

- GAFİL-ÂNE["ga" uzun okunur] ile GAFİLEN["ga" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gafilcesine, dikkatsizlikle, dalgınlıkla. İLE Habersizce. )

| GE... |

GE... ile başlayan FaRkLaR...
( 97 FaRk, 107 katkı )


- GEBREOTU ile/ve/<>/> GEBRE/KEBERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36862 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gebreotugiller ailesinin, çalıya benzer örnek bitkisi. İLE/VE/<>/> Gebreotunun yemişi. )

- GECESEFÂSI ile GECE SEFÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36863 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkiçeneklilerden, gece açan küçük kokulu çiçekleri olan, otsu bir bitki. İLE Yaz gecelerinde, havanın ve doğanın güzelliklerini yaşamak üzere yapılan etkinlik, yürüyüş, dolaşma. )

- GEÇ KALMAK ile/değil/yerine GENÇ KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5803 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇ TANIMA/ANLAMA! değil/yerine GENÇKEN TANI/ANLA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36360 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇ YAŞTA ile/değil/yerine GENÇ YAŞTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5802 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇ ile GEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47174 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanın sarkması. İLE Geçmenin, emir kipi. )

| GI/Gİ... |

GI/Gİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 6 katkı )


- GIDA GÜVENLİĞİ ile/ve/değil GIDA GÜVENCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8064 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TECEDDÜ'[Ar.]: Kötü besinden ya da besin yetersizliğinden dolayı gözdeki meşîme tabakasının arkadan yarılması. )

- GIDÂ[çoğ. AĞDİYE] ile GIDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41191 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSANI BESLEYEN ŞEYLER ile İBÂDET | ZİKRULLAH )

- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIPTE değil GIPTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11812 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIRTLAK, İMİK/ÜMÜK/HANÇERE[Ar.] ile ÂDEM ELMASI ile GIRTLAK KAPAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5382 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIŞÂ-İ HÜCREVÎ ile GIŞÂ-İ KİLYE ile GIŞÂ-İ MUHÂTÎ ile GIŞÂ-İ MÜSTEBTIN-ÜL-BATN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38829 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mukoza zarı. İLE Böbrek zarı. İLE Gövdenin tüm iç boşluklarını kaplayan/örten ince deri. İLE Karın zarı, periton. )

| GO/GÖ... |

GO/GÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| GU/GÜ... |

DGU/GÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 4 FaRk, 4 katkı )


- GUDÜVV ile GUDVE[çoğ. GADÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17504 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabah vaktinde bir iş yapma ya da yola çıkma. İLE Sabahla güneş doğması arasındaki zaman. )

- GÛL ile GÛL[Fars.] ile GULL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17505 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hortlak, şeytan, karakoncolos.[GÛL-İ BEYÂBÂNÎ: Gulyabani.] İLE Ahmak, bön, safdil. İLE Suçlunun boynuna ve bileklerine geçirilen demir halka, pranga. )

- GURÂB ile GÛRÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17507 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karga. İLE Ilgım, serap/serâb.[İng., Fr. MIRAGE] )

- GURRE[Ar. çoğ. GURER] ile GURBET[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41272 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklık, parlaklık. | Atın alnındaki beyazlık, akıtma. | Arabî ayın birinci gecesi ve günü. | Günbatımı. İLE Yabancılık, gariplik. | Yabancı yer, vatan dışı. )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 29 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!