HİZMET'TE
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- HİZMET ile DESTEK" ise "- DESTEK ile HİZMET" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Hizmet bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 15 yeni ekleme, 6 katkı )


- OKUMA ile/ve/||/<>/></< DİNLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 June | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişileri ayrıştırır. İLE/VE/||/<>/< Kişileri/toplulukları/toplumu birleştirir. )

- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< GÖZBEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 May | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 May | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 May | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 May | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 May | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK/KORNA ÇALMAK
ile/değil/yerine/>< SUSMAK/SESSİZLİĞİ YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 May | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Bilgisizlik ne kadarsa o kadar çok ve yüksektir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgelik ve zarafet ne kadar derinse/yüksekse. )

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 May | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 May | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- SİNİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SINIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 May | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 May | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 May | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< MEŞGUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 May | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAPALI KAPI ile/değil YANLIŞ ANAHTAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 May | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 


 

 

 

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Hizmet bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 4581 yeni ekleme, 5336 katkı )


- - "..., HAYIRLI OLSUN" ile/ve/değil/||/<>/>/< "..., (... İÇİN) (DE) HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- !AŞAĞILAYICI/LIK ile/ve/<> !DIŞLAYICI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 December | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- !HIRSIZLIK ile !YAĞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 August | 03:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- !KİN:
"TUTMAK"
ile/değil/yerine/>< TUTMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 February | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçsüz olanlar, kin tutar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güçlü olanlar, kin tutmaz. )

- !KÖLE ile/değil/<>/< İŞÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- !MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 February | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Muşta ile vurma. DEĞİL Sevinilecek bir işin, olayın vb. olduğunu, birine haber vermek, müjdelemek. )

- !RANT ve/ne yazık ki/> !"RAHAT"/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 May | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- !SAVAŞ değil/yerine/>< SANAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- !SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 June | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Etkin/Edilgin/Ettirgen. )
( [ne yazık ki] İçmeyenler. İLE/VE/DEĞİL/<> İçenler ve içmeyenler. )

- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- !ZULÜM ile/ve/değil/||/<> İHMALKÂRLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 August | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... "ÖZGÜRLÜĞÜ" değil ... HAKKI
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 June | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... ANLAMDA ile/ve/değil/||/<>/< ... ALANDA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 April | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... HAKKI ("VERMEK") ile/ve/değil/||/<>/< ... FIRSATI (TANIMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 21:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... İLE SINIRLI OLDUĞUNU:
DİLE GETİRMEK
ile/ve/||/<> ANIMSATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 March | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... KURMAK ile/ve/||/<>/> ... OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 13:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... OLANAĞI ..:
SUNMAK
ile/ve/||/<> TANIMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 March | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... OLMASINDAN/DURUMUNDAN (DA):
ANLAŞILACAĞI GİBİ ..."
ile/ve/değil "HAREKET EDİLEBİLECEĞİ GİBİ ..."
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 July | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ... PEŞİNDE ile/ve/değil/<> ... DERDİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ..., ...'NIN:
"GÖSTERİSİ"
değil GÖSTERGESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 December | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...:
"OLMALI!"
ile/değil OLABİLDİĞİ KADAR(IYLA) OLMALI(/OLABİLİR ANCAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...:
KAYNAK/LI/LIK
ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 23:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...'NIN:
"ONURU"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLURU
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 August | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...'NIN:
"SUÇLUSU"
ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 June | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...'YA RÂZI OLMA ile/ve/değil/||/<>/< ...'YI SAVUNMA HAKKI
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 October | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...'YI:
"UZATMAK"
ile/değil/yerine SÜRDÜRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...'YI:
BAŞLATAN
ile/ve/değil/||/<>/> BAŞLATICILARDAN BİRİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 January | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ...MIŞ GİBİ ile/ve GİZLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 17:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "... AMA ..." ile/değil/yerine "... DOLAYISIYLA ..."
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 April | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "... KAYDIYLA" ile/değil "... KOŞULUYLA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 January | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "... NEDENİYLE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "... GEREĞİNCE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 January | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "... OLDUĞU İÇİN" ile/ve/değil/yerine ...(DAN) (OLDUĞUNDAN) DOLAYI
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 March | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [adın/ismin] -e hali. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE -den hali. )
( DOYMAK İÇİN ile/ve/değil/yerine ACIKTIĞIMDAN DOLAYI )

- "... OLMALI" ile/değil/yerine "... OLMASA DAHA İYİ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 July | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "... TANIMLANDI" ile/değil ... TANINDI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 10:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "... TARTIŞMASI" ile/değil ... AYRIMI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 April | 10:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 August | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi ve sonuç odaklı/lık, merkezli/lik. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kavram, olay, olgu ve süreç odaklı/lık. Süreç ve sonuç birlik ve bütünlüğünde. )
( Hiçbir yere ulaştırmaz. Güdük/düşük bir zihniyettir. Sorunlu ve sorun odaklıdır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Herşeyi anlamaya yarayacak ilk ve temel adımdır. İleri bir zihniyettir. Çözümcü ve çözüm odaklıdır. )
( "Haklısın." / "Doğru söylüyorsun" İLE/DEĞİL/YERİNE/< Doğru. )
( Belirleyici (olabilir) fakat bağlayıcı değildir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Hem belirleyici, hem de bağlayıcıdır. )
( Kişiler, ancak çeperdedir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Ancak, kavramlar merkezdedir ve merkezde olabilir. )
( Kavramları, olayları ve olguları bilir, içerir/barındırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kişileri kapsar. )

- "... YAPMAYA ÇALIŞMAK" ile/ve/değil/yerine ÇABA
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 04:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "...'YA DİKKAT ÇEKMEK" ile/ve/<> "...'YA ATIFTA BULUNMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "...DAN KALKARAK" ile "...DAN HAREKET EDEREK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "(ZIR)DELİ" ile/değil DÂHİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 May | 21:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişilerin/toplumun anlayamadıkları ve/ya da kabul edemedikleri. İLE/DEĞİL Deliliğini, topluma kabul ettire(bile)n. )
(
Özellikle sözlük çalışması, dilin önemi, bireyin farkı ve değeri, yaşam hakkı, aşk, dostluk, psikoloji, ümit, hizmet, hukuksal süreç bağlamında ve daha çoğu bireysel (||/<>) toplumsal düşünce, duygu ve değerler açısından izlenilmesi gerekli olan, gerçek bir yaşam öyküsünün işlenilmiş olduğu etkileyici, ilginç ve harika bir film. )

- "ACELE ETMEK" ile/değil/yerine HIZLI HAREKET ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hızlı hareket edin ama önce kendi kendinizle barışmanın ve çevreye uyum sağlamanın bir yolunu bulun. )
( Fazla ağırdan almayın ama gereksiz yere acele de etmeyin; yolunuzda ilerleyin yeter. )
( Fazla acele eden kişi, kendini her zaman ya birkaç adım önde ya da birkaç dakika geride bulur. )

- "AÇIĞA VURMA" ile/ve/||/<> ORTAYA ÇIKARMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 October | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ADÂLETSİZLİK" ile/değil KARŞILIKLI HİZMET (İÇİN)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 November | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ADAM SATMIŞLIĞI/MIZ"
değil/ne yazık ki/><
"ADAM SANMIŞLIĞI/MIZ"

[Eklenme Tarih ve Saati: 07 August | 01:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktur. DEĞİL/NE YAZIK Kİ/>< Vardır. )

- "ADAMI OLMAK" değil "ADAM OLMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine ADÂBINA GÖRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 September | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine MUHATABINA GÖRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 March | 00:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ADSIZ NARKOTİKLER" değil ADSIZ NARKOTİK (ARKADAŞ BİRLİĞİ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adsız Narkotik Arkadaşlık Birliği Tel.: 536. 341 01 89 )

- "AĞLAMAMAK" değil/yerine AĞLATMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 October | 01:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AKIL ALMAYI" İSTEMEMEK değil/yerine/> "AKLINI BAŞINA TOPLAMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 October | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimseden "akıl almak" istemiyorsan, aklını başına topla! )

- "AKIL VERMEK" ile/ve/değil/yerine BİLDİKLERİNİ ANLATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 August | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AKIL" ile/ve/değil/yerine KULLANILAN/UYGULANAN AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AKL(IN)A" GÖRE "AKIL" ile/değil/yerine AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 July | 02:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AKLI BAŞINDALIK" ile/ve/<> YALNIZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 21:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL ve/||/<> KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL"/ZİHİN/KİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 02:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ALIŞKANLIK" (İLE) ile/değil KENDİLİĞİNDENLİK (İLE)
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 July | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ALKIŞLAMAK" ile/değil/yerine KABUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 July | 00:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ALTINDA KALMAK" ile/değil/yerine/< "ALTINDAN KALKMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 June | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÂN'I YAŞAMAK" değil ÂN'I, YAŞAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 January | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Ân'ı, yaşamak" sözü, "anlık düşünmek, hareket etmek, günlük öteki işleri/durumları gözardı etmek, kenara koymak, askıya almak" ya da "keyfî, ben merkezci hareket etmek" olarak DEĞİL yaşamın, olay/olguların, çevrenin, kendinin/zihnin her durum ve sürecinde, farkındalıklı ve nitelikli yaşama çabası -iddiasında değil!- içinde olunması gerektiği, gerekenin, gerektiği koşullarda ve zamanda yerine getirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak, bu şekilde, farkındalıklı düşünülür, eylemsel yaşanırsa, yaşamın içinde olunacağı, sorumluluk alarak, felsefî anlayış, bilimsel tutum ve sanatsal duyarlılık ile sağlanabilir. )
( "An'ı yaşamak" ya da "An'da yaşamak" deyimleri, eksik ya da yanlış kullanılmakta, algılanmaktadır ne yazık ki.

"An'ı yaşamak", gün boyunca yaptığın/yaşadığın şekilde, An'ı(nı) da farkındalıklı, verimli yaşamaya işaret etmek, dikkat çekmek üzere kullanılır/kullanılmalıdır. Bu algı ve yorumla, hem gün içinde yapılan/yaşanılan işlerdeki zorunlulukları/gereksinimleri yerine getirir gibi, An'ı da aynı zorunluluklar oranında yaşamayı, hem de An'ın yoğunluğundaki bilinci/ni, gün içindeki işlerde de devrede tutarak, verimli bir tam gün geçirmeyi anımsa(t)maya yöneliktir.

"An'da yaşamak" da aynı şekilde, günlük işlerdeki çokluk ve verimlilik gibi An'da da zamanı verimli kılacak, farkındalıklı bir tutum içinde yaşamayı anımsa(t)maya yöneliktir.

Yani...
"AN'I YAŞAMAK" değil AN'I, FARKINDALIKLI YAŞAMAK; "AN'DA YAŞAMAK" değil AN'DA, VERİMLİ/ÜRETKEN YAŞAMAK'tır! )

- "ANLAMIYORUM" ile/ve/değil/||/<>/>/< "AKLIMDA(/ZİHNİMDE) TUTAMIYORUM"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 January | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ANORMAL" ile/değil/yerine AÇIK/ŞEFFAF//DÜRÜST
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 August | 04:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 September | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "APTALLIK" değil/yerine/>< "DAHİLİK/DEHÂ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [sınırları] Yoktur. DEĞİL/YERİNE/>< Vardır. )
( Kişinin, "dahi" olanı da olmaz, "aptal" olanı da!
Çünkü bazen/hem (bazı/ender) kişi(ler)de, dehâ açığa çıkabildiği gibi, bazen/hem de "aptallık"lar görülebilir. İkisi de aykırı ve aşırı değil sadece sıradışı durum ve koşullarda gerçekleşebilir. )

- "ARANMAK" ile/ve/değil ARINMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 November | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ARKA ÇIKMA" ile/ve/değil/yerine KENDİNİ, ONUN YERİNE KOYMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 05:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ARMUDUN SAPI" ile/ve/||/<>/< "ÜZÜMÜN ÇÖPÜ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 June | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ASALAK" ile/değil KALENDER/RİNT[Fars.]/DERVİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 June | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının sırtından geçinen kişi. İLE/DEĞİL Parayı, malı, mülkü öncelikli saymayan, gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçakgönüllü kişi. | Yalnız biri hareketli, üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden oluşan ve düzgün yüzeyli kâğıt üretmek için kullanılan bir makine. | Özensiz, kılıksız bir biçimde. )

- "AŞAĞI TÜKÜRSEN, SAKAL; YUKARI TÜKÜRSEN, BIYIK" ile/ve/||/<> "NE, İSA'YA; NE DE MUSA'YA YARANAMAMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AŞIRI ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK" ile/ve/<>/>/< YAĞCI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AT BUNLARI DIŞARI":
BAŞKALARINI
değil KENDİNİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 July | 18:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendinde bulunan farklı/çeşitli "zihinleri/kişileri", kendi kulağını tutarak dışarı atmak. )

- "AYAK BASMAK" ile/ve/<>/> "ADIM ATMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AYAKTA DURMAK/DURABİLMEK" ile/ve/<>/< KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AYARLAMAK" ile/ve/<>/değil DENK GETİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 July | 08:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AYI" ile/değil/yerine "ARI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 August | 20:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gibi yeme/oturma! İLE/DEĞİL/YERİNE Gibi çalış! )

- "AZ" / "ÇOK" değil/yerine ORANTISIZ/ORANTILI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 00:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "AZITMAK" ile "DAĞITMAK" ile "TOZUTMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BABA, HİMMET!" > "OĞLUM, HİZMET!" değil "BABA, HİMMET!" =/<>/|| "OĞLUM, HİZMET!"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 July | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Hizmet edersen, himmet görürsün/ederim" DEĞİL Hizmet ederken himmet görürsün. )

- "BAK! BEN NE YAPTIM!" İÇİN YAPMAK ile/ve/değil/yerine HİZMET OLARAK YAPMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BAKIP KALMAK" ile/değil/yerine/>< GÖRÜP GEÇMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BAKMAK" ile/ve/<> "SAHİP ÇIKMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BANA GÖRE" ... ile/değil/yerine GÖREBİLDİĞİM KADARIYLA ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BANA GÖRE" ile/değil/yerine "BENİM İÇİN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" ile/ve/değil GAZETECİLERİN SERBESTLİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BAŞIMIZA GELEN" ile/ve/değil/||/<>/>/< NASIL TEPKİ VERDİĞİMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 August | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BAŞTAN DÜŞÜNMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZAMANINDA DÜŞÜNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 March | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BATAKLIKTA SİNEK AVLAMAK" değil/yerine BATAKLIĞI KURUTMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 April | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "BAĞ" "DERSEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bağ olur. )

- "BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "HAYIR"("!") "DERSEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Hayır olur. )

- "BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BECEREMİYORUM" değil/yerine YÜZ VERME!
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BEDAVAYA GETİRMEYE ÇALIŞMAK" ile/değil PARASIZLIK(TAN)
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 June | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BEĞENİP BEĞENMEMEK" değil/yerine BECERİP BECERMEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 December | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapılması gerekenlerin ya da düşünülmesi gerekenlerin, beğenilip beğenilmemesi değil becerip becerememek ya da ne kadar becerebildiğindir öncelikli(önemli) olan. )

- "BENCİLLİK" değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 September | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BENLİK" "TUTUMUNDA":
KİM OLMADIĞIMIZ
ile/ve KARŞIT OLDUKLARIMIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 December | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BEYAZ YAKALI" ile/ve/||/<> "MAVİ YAKALI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 November | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BİÇTİĞİN" ve/||/<>/>/< "EKTİĞİN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 June | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Biçtiğini" beğenmiyorsan, "ektiğine" bakmalısın! )

- "BİR ARAYA GELMEK" ile/ve/||/<>/> "BİR ARADA DURMAK" ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 May | 11:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlangıç. İLE/VE/||/<>/> İlerleme. İLE/VE/||/<>/> Başarı. )

- "BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BİR MUKABELE" değil BİL-MUKABELE
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 January | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BÖBÜRLENME" değil/yerine/>< KENDİNİN/KİŞİNİN/İNSAN(IN) DEĞERİ(Nİ) BİLMEK, ONUR/GURUR DUYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 May | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM

[Eklenme Tarih ve Saati: 06 May | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BURNU BÜYÜK/LÜK" ile/değil/yerine SEÇKİN/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 August | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "BÜYÜME" ile/ve/değil/yerine HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 May | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "CESÂRET" ile/ve/değil/||/<> "GÖZDEN ÇIKARMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇABA HARCAMADAN" ... ile/değil/yerine "DAHA KOLAYCA" ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 14:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇARESİZLİK" ile/ve/||/<>/>/< HİÇBİR ŞEY YAPAMAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇEKİŞMEK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akıllı kişi, kimseyle yarışmaz. Böylece, kimse, onunla yarışamaz. )

- "ÇIKAR" ile/ve/||/<> "KÂR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 January | 14:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇIKAR" ile/değil/yerine/>< HAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 January | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 March | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇIKARLAR/IMIZ GEREĞİNCE" değil/yerine İLİŞKİLER GEREĞİNCE
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 May | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇIKARLARIMIZI", BİRİLERİNDEN/ÖTEKİLERDEN ...:
!"ÖNDE/ÜSTTE TUTMA(MA)K"
ile/değil/yerine AYRI TUTMA(MA)K
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇIPLAK/LIK" ile/ve/değil/||/<>/< "ŞEFFAF/LIK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 13:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇIRPINMA" ile/ve/<> "CANLANMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇOCUKLARA, DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DÜNYAYA, DAHA İYİ ÇOCUKLAR BIRAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 October | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇOK DÜŞÜNME" ile/ve/değil/yerine İYİ/DOĞRU/YETERLİ/NİTELİKLİ DÜŞÜNME
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok düşün(ül)memeli, iyi/doğru/yeterli/nitelikli düşün(ül)meli! )

- "ÇOK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ" ile/değil/yerine HAK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 March | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Kendimize" hak gördüğümüzü, başkasına "çok" görmeyelim! )

- "ÇOK SESLİLİK" / "İFADE HAKKI" ile/değil DENSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 09:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Sosyal medya"da. İLE/DEĞİL Günlük yaşamda. )
( Keyfiyette. İLE/DEĞİL Gerçeklikte. )
( "Kendi çıkarlarında." İLE/DEĞİL Ortak alanda, olanaklarda ve koşullarda. )

- "ÇOK SEVMEK" ile/değil/yerine SEVMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇÖZMEK" ile/ve/değil/yerine "SÜZMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 February | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇÖZMEK" ile/değil GİDERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 12:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR" ile/ve/||/<> "YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAK, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURUZ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 September | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DAĞILMAK" değil/yerine/>< DALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 July | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

- "DAHA ÇOK OLAN"I ARAMAK değil/yerine DAHA AZ OLANIN TADINI ÇIKARMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 December | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DAHA İYİ OLAN" ile/ve/||/<> "DAHA İYİ HİSSETTİREN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 12:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DAMARDAN" değil/yerine DOĞRUDAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 June | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR" ile/ve/||/<> "TAŞI DELEN, SUYUN GÜCÜ DEĞİL DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 13:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÂVÂ GÜTMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "DÂVÂ GÖRMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 January | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DAVAR" ile/değil/yerine BU DA VAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 June | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( … İLE/DEĞİL/YERİNE )

- "DELİCİ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< VERİCİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 22:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DELİRTME" değil/yerine/>< BELİRTME
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 July | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zihnin başedemediği tek şey belirsizliktir. Eğer yakınlarımızı "delirtmek" istemiyorsak, ancak zihnimizden/düşünce(ler)mizden/niyetimizden/yaklaşımımızdan ve/veya durumumuzdan çevremizi haberdar ederek buna engel olabiliriz. Konuşmayarak, "susmayı"/"az konuşmayı" bir "beceri/fark" görerek iletişim ve paylaşım içinde olamaz, ortak alanda, birlikte hareket edemeyiz. )

- "DELİSİ OLMAK" ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> NANKÖRÜ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 August | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ulaşamadıklarının. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Ulaştıklarının. )

- "DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 February | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )

- "DENİZDE YÜZÜP DEREDE BOĞULMAK" ile/<> "DİMYAT'A, PİRİNCE GİDERKEN, EVİNDEKİ BULGURDAN OLMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 September | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DENSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "HEVESLİ/LİK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 June | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DERİN OLAN" değil KISA OLAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 04:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuyu. DEĞİL İp. )

- "DERT/LERİNİ ANLATMAK" ile/değil/yerine (NİTELİKLİ VE YÜKSÜZ) İLİŞKİ (KURMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DESİNLER" DİYE YAPMAK değil/yerine İŞLET FİİLİN, DUYSUN KULAĞIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 October | 01:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DEVRİM YAPMAK" ile/ve/<>/değil/yerine "DEVRİM YARATMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DEVRİMCİ/LİK" ile/ve/<>/> KORUMACI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 May | 18:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En radikal devrimciler bile devrimin ertesi günü, korumacı[muhafazakâr] olurlar. )

- "DİKKAT EKSİKLİĞİ/AZLIĞI" ile/değil İLGİ EKSİKLİĞİ/AZLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 18:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DİZE GELMEK" ile/ve/||/<> DİZ ÇÖKMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 August | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi ve zekâ karşısında. İLE Sevgide. )

- "DOĞRU BİLDİĞİNİ" "YAPMAK" ile/değil "CANININ İSTEDİĞİNİ" "YAPMAK" [değil/yerine/daha iyisi YAPMAMAK]
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 September | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DOMİNE ETMEK" değil/yerine/= YÖNLENDİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 January | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DONUKLUK" ile/değil BULANIKLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 August | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÖNEMEÇ NOKTASI" değil DÖNÜM NOKTASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÖNÜŞTÜREREK" ile/değil/<> DÖNÜŞEREK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 January | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÖRT DÖRTLÜK ADAM OLMAK" ile/ve "KALIBININ ADAMI OLMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dört unsur ve dört hıltın [bkz. İnsan'da!] en uyumlu ve dengeli bir şekilde biraradalığı. İLE/VE Sözleri ve yaptıklarında tutarlı ve bütünlüklü olmak/davranmak. )

- "DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 October | 01:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DUYARLIK" değil DUYARLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 November | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" ve/değil DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 March | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadının/kişinin "günü" olmaz. Her gün, kadının günüdür! )

- "DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK" ile/değil/yerine DÜNYANI[İSTEKLERİNİ/ÇEVRENİ/KOŞULLARINI] DEĞİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 20:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÜNYAYI YERİNDEN OYNATMAK" ile/ve/||/<>/< OTURDUĞUMUZ YERDEN KALKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 June | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÜŞMAN OLMAK" değil/yerine/>< BİRBİRİNE HAYRAN OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 May | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÜŞÜNMEK" ile/değil GELİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "DÜZELTME" ile/değil/yerine ZENGİNLEŞTİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 July | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ELDE ETMEK" ile/değil/yerine GERÇEKLEŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 May | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ELİMDEN GELDİĞİNCE" ile/ve/<>/değil/yerine GEREKTİĞİ KADAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 October | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ELİNİ/AYAĞINI/BAŞINI KIR" fakat GÖNÜL KIRMA!
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 July | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "EMİR VERMEK" ile/ve/değil/yerine/>/< DOĞRUDAN SÖYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 05:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "EN BÜYÜK HAYAL" değil/yerine EN BÜYÜK ZENGİNLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 June | 21:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Zenginlik". DEĞİL/YERİNE Hayal. )

- "ENGEL/SORUN" ile/değil/yerine ARA/DİNLENME NOKTASI/VESİLESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 April | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ERKEKLİK"İN:
10'DA 9'U
değil 10'DA 1'İ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaçmak. DEĞİL 1'i, varolanı/yakınlarını/sevdiklerini/seni sevenleri korumak, onların yanında olabilmek üzere geri durabilmek/çekilebilmek. )

- "EŞİTLEME" ile EŞDEĞERLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 August | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "FAZLA KONUŞMAK" ile/değil/yerine GEREĞİNDEN FAZLA KONUŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 August | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin, "Fazla konuşmak" diye bir durumu ol(a)maz fakat belirli/belirsiz bir konuda/alanda/olguda, gereğinden fazla konuşması söz konusu olabilir. [Kişinin, doğadaki fiziksel donanımlarının yetersizliğini giderecek olanın, beyni ve zihni olmasından dolayı ve bunu da, geri dönülmez bir duruma girmeden önce gidermek, çözüm üretmek üzere dili ve konuşma becerisi karşılar. Modern dönemlerde gelinmiş kopukluklar, hızlı ve kısa/kesik sözler kullanma "çabası/beklentisi" nedeniyle de "konuşmanın fazlası" diye bir olgu, durum geliştirilemez ve/veya bu kişisel/düşük "beklentinin" karşılanması, çevremizdeki kişilerden beklenilemez!] )

- "GEÇMİŞİN KÖLESİ OLMAK" değil/yerine/>< GELECEĞİN MİMARI OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 December | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GEÇMİŞİN, BİZİ BIRAKMAMASI" değil/yerine/> BİZİM, GEÇMİŞİ BIRAKMAMIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 September | 05:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GENİŞ" ile/ve/||/<>/< KUŞATICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GEREK YOK" ile/ve "DEĞMEZ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GEREKSİNİMİMİZ OLMAYAN ŞEYLERİ ALMAK" ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> GEREKSİNİM DUYDUĞUMUZ ŞEYLERİ SATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 11:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gereksinim duymadığımız şeyleri almak, gereksinim duyduğumuz şeyleri satmaya neden olur. )

- "GEREKTİĞİNDE" ile/ve "YERİ GELDİĞİNDE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GERİ ADIM ATMAK" ile/değil/yerine GEREKEN ADIM(LAR)I ATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 August | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GERİ KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "UZAK KALMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 December | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GERİSİ GELİR" ile/ve/||/<> "SONU GELMEZ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 June | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GEVŞEME" ile/ve/<> "REHAVETE KAPILMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GİTMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UNUTMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eylem. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Devrim. )

- "GİYDİKÇE AÇILIR" ile/ve/||/<> "UZADIKÇA ŞEKİL ALIR" ile/ve/||/<> "ZAMANLA UNUTURSUN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 May | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tezgâhtarın "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> Kuaförün "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> "Arkadaşın" kayıtsızlığı. )

- "GÖNÜL YAPMAK" ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 July | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖRECE/Lİ/LİK" ile/ve/değil GÖRELİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖREV"İNİ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 March | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖZLEYEN" ile/değil GÖZLEMLEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÖZÜ KARA/LIK" ile/değil/yerine CESÂRET
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 January | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜCÜN" "ADÂLETİ" ile/değil/>< ADÂLETİN GÜCÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 July | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜÇLÜ OLAN" ile/ve/||/<>/< "DAHA GÜÇLÜ OLAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 July | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zayıf yönünü bilen. İLE/VE/||/<>/< Zayıf yönünü yönetebilen. )

- "GÜÇLÜ OLAN" ile/değil/yerine (")HAKLI(") OLAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güçlü olan, haklı değildir! Haklı olan ise güçlü olandır! )

- "GÜNEŞ GİTTİ" değil BULUT GİRDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güneş, hiçbir zaman bir yere gitmez. Araya bulut girmiştir ya da dünya döndüğünden, görünmeyen tarafındadır. )

- "GÜREŞ" ve/> HALVET
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 July | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜVEN KAPISI" ARAYIŞI >ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ/YARALANMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 May | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "GÜVENLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 November | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HABERİM OLMADI" ile/değil/yerine HABERİM BİLE OLMADI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini merkeze koyarak. İLE/DEĞİL/YERİNE Kavramı, olguyu, süreci, ortak alanı/durumları göz önünde bulundurarak. )

- "HAFİFE ALMAK" ile/ve/değil/<> "BOŞLAMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 August | 03:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAKLI/LIK" ve/değil/||/+/<>/< AKILLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAKLILIK/HAKSIZLIK":
MECAZ
değil HUKUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAKLISIN" ile/değil O KONUDA HAKLISIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 April | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAKSIZLIK" ile/değil BİLİNÇ FARKLILIKLARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 09:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HARCAMA" ile/ve/<>/> YALNIZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 December | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazanmak için etrafındakileri harcayanların elde edeceği şey "galibiyet" değil yalnızlıktır. )

- "HAREKET" ile/ve "NUMARA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HATA/KUSUR ARAMAK/BULMAK" (İÇİN/ÜZERE) ile/değil/yerine BİR EKSİĞİNİ/HATASINI (DAHA) DÜZELTTİRMEYE ARACI OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAVA ATMAK" ile/değil/yerine PAYLAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAYATI/NI YAŞAMAK" ile/değil/yerine ADAM OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HAYIRLI İŞLER!" ile "KOLAY GELSİN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HER ELİNİ SIKAN" İLE ... ile/ve/<> "HER CANINI SIKAN" İLE ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 November | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dost olma! İLE/VE/<> Düşman olma! )

- "HERKES YAPIYORSA BIRAK YAPSINLAR" | "KİMSE YAPAMIYORSA BEN NASIL YAPAYIM" ile/değil/yerine/>< "HERKES YAPIYORSA BEN DE YAPABİLMELİYİM" | "KİMSE YAPAMIYORSA BEN YAPAYIM"
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 November | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HERKES, KENDİ İŞİNE BAKSIN!" değil "HERKES, KENDİ İÇİNE BAKSIN!"
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 March | 09:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞMAK" ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> KENDİNE GEÇ KALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 August | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HESAP SORMAK" ile/değil/yerine ANLAMAK ÜZERE SORU SORMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 19:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HESAP SORMAK" ile/değil/yerine UYARMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HOŞLANIP HOŞLANMAMA" ile/ve/değil/||/<>/< GÜDÜLENİP GÜDÜLENMEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 16:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "HUZUR" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ISITILAN KURBAĞA" ÖYKÜSÜ değil/yerine "SARI ÖKÜZ" ÖYKÜSÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 July | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Çevredeki aslan sürüsünün de gözü öküzlerdeymiş. Ancak, öküzler saldırı anında bir araya geldiği zaman, aslanların yapılacak bir şeyi kalmazmış. Bu yüzden küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalan aslanlar, iyi beslenememeye başlayınca bir çare düşünmüşler. Topal aslan yanına bir iki aslanı da alarak, beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış.

"SUÇ, HEP O SARI ÖKÜZ'DE..."

Öküzlerin önderi Boz Öküz ve yanındakilere tatlı dille konuşmaya başlamış:
"Saygıdeğer öküz efendiler. Bugün buraya sizden özür dilemeye geldik. Biliyorum. Bugüne kadar size zarar verdik. Ama inanın ki, bunların hiçbirini isteyerek yapmadık. Tüm suç hep o Sarı Öküz''de. Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de barışseverliğimizi unutuyor ve saldırganlaşıyoruz. Sizle bir sorunumuz yok. Verin onu bize, siz kurtulun, yine barış içinde yaşayalım."

Boz Öküz ve heyeti, bu sözler üzerine, aralarında tartışmış ve teklifi haklı bularak, Sarı Öküz'ü vermişler aslanlara. Bir tek, Benekli Öküz karşı çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış.

"AFERİN! SİZİ KUTLARIZ!"

Bir süre sonra, aslanlar yine aynı yöntemle gelip, bu kez Uzun Kuyruk'u istemişler:
"Gördünüz mü ne kadar barış severiz. Sizi de kararınızdan dolayı kutlarız. Ancak, şu sizin Uzun Kuyruk var ya, kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa siz normal kuyruklusunuz. Verin onu bize, bu konuyu kapatıp, barış içinde yaşamaya devam edelim."

Boz Öküz ve heyeti, Uzun Kuyruk''u teslim etmiş, yine Benekli Öküz karşı çıkmış. Uzun Kuyruk, aslanların pençesi altında can vermiş.

"NEREDE KAYBETTİK BİZ BU SAVAŞI?"

Bu olay, sürekli tekrarlanmış, her seferinde farklı bahanelerle. Sonunda, öküzler zayıflamış, aslanlar küstahlaşmış. Artık, hiçbir bahane ileri sürmeden, doğrudan müdahale ederek, "Verin bize şunu, yoksa karışmayız" demeye başlamışlar. Birer birer aslanların pençesinde can verirken, Boz Öküz ve birkaç öküz kalmış geride. İçlerinden biri, önderlerine, "Ne oldu bize? Nerede kaybettik biz bu savaşı? Oysa, zamanında ne kadar da güçlüydük" diye sormuş.

Boz Öküz, Benekli Öküz'ün sözlerini anımsayarak, gözleri nemli... "Biz, Sarı Öküz'ü verdiğimiz gün kaybettik bu savaşı..." )

- "İÇSELLEŞTİRMEK" ile/değil (İYİ) ANLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İDARE ETMEK" ile/ve/değil/yerine YETİNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İHTİYÂRLAR HEYETİ" değil İHTİYÂR HEYETİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 May | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İhtiyâr, "yaşlı" demek değil "ne yapmayabileceğini bilen" demektir. )

- "İKTİDAR" ile/değl/yerine İTİBAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 03:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seni, daha iyi bir insan yapan, "inançların" değil davranışlarındır. )

- "İNANÇ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İNSANLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 January | 01:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece kişiyi ilgilendiriyor. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Herkesi ilgilendiriyor. )
( )

- "İNANILMAZ BİR ŞEY/İŞ YAPMAMIZ" ile/değil/yerine YAPTIĞIMIZ ŞEYİ/İŞİ, İNANILMAZ BİR BİÇİMDE YAPMAMIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 January | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK" değil İNCE EĞİRİP SIK DOKUMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İNDİRGEMECİLİK" >< ÇEŞİTLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İNSAN OLANLARIN DÜŞÜNEBİLİYOR OLMASI" ile/değil DÜŞÜNEBİLEN HERKESİN, İNSAN OLMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 October | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İNTİKAM ALMAK" ile/değil/yerine/>< GÖNÜL ALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 11:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İRÂDEYE HÂKİM OL(A)MAMAK" değil İHTİYÂRI/NI DEVREDE TUTMAK/TUT(A)(MA)MAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İSTİSNA OLMAK" değil/yerine/>< İNSAN/KİŞİ/ADAM OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 July | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [istiyorsan] "Egemen olmak." DEĞİL/YERİNE Özgür olmak. )

- "İŞ" ile/ve/||/<> HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 March | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İŞİNE GELEN" ile/değil/ne yazık ki/||/<>/< "KOLAYINA GELEN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> DEĞER BİLMEZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 16:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> İŞİNE YARAMA/YARAYAN ile/ve/||/<>
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İYİ OLMAK" ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 September | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İYİ OYNAYAN/LAR" ile/değil/yerine/>< İYİ OLAN/LAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 July | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İYİ YAŞAMAK" değil/yerine UYGUN OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 February | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İYİLEŞTİRMEK" ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 October | 21:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "İYİLİK YAPMAK" ÜZERE/İÇİN ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK/YAPARAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 February | 18:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KABUL" ile/değil/yerine TEMELLENDİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KADER" ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KAFANIN ÇALIŞMASI" ile/ve/değil/+/||/<>/> KAFANIN ÇALIŞTIRILMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zekâ. İLE/VE/DEĞİL/+/||/<>/> Akıl. )

- "KAFESİN İÇİNDEN ÇIKMAK" değil "KAFESİ", İÇİNDEN ÇIKARMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 September | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KALDIRMAK" ile/değil/yerine YAY(IL)ARAK GÖSTERMEME/GÖRÜNMEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 June | 01:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KALIN/LIK / KABA/LIK" değil/yerine/>< "İNCE/LİK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin, kırılma nedeni. >< Herşeyin kırıldığı nokta. )

- "KALINKAFALI/LIK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HAYAL GÜCÜNÜN OLMAMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 August | 04:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KALITIM" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KATILIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 10:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KALP KIRMAK" değil/yerine/>< ÖZÜR DİLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 02:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zulm eder. DEĞİL/YERİNE/>< Feth eder. )

- "KAPAT!" ile/ve/||/<> "YARDIR!"
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 February | 22:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Çok hızlı ya da yoğun yapmak/yaşamak" üzere verilen "destek" ve/veya coşku "sözleri"... )

- "KÂR" değil/yerine AR
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 July | 11:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KARIŞMAK":
NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE
ile/değil
NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE

[Eklenme Tarih ve Saati: 13 May | 06:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birine, ne yapmayacağını söylemek/anlatmak/göstermek karışmak değildir! ["Karışmak", yapılacak yanlış ya da doğru olan eylem/söz için kullanılabilir ancak.] )
( Kişilerin ne söyleyeceğini ya da yapacağını söylemeye, "müdahale" ya da "karışmak" denilebilir (belki ve çoğu şey için). Fakat ortak olan kavram, ifade, durum, davranış ve tutumlarda, toplumsal birlik, düzenlilik ve sürekliliğin sağlanması için gerektiğinde, hepimizin, birbirimize neyi yapamayacağını/yapmayabileceğini söylemesi kabalık ya da karışmak değildir! )

- "KARMAŞA" değil/yerine/>< SEVGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 September | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Bazı noktaları birleştirirsek "karmaşa", görünmez ve (en başta sevgi gibi) bazı (değerli) şeyler görünür olur. )

- "KARŞI OLMAK" ile/değil/yerine AŞMAK/AŞMIŞ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 October | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KARŞITLIK" değil/yerine/>< ZEKÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 November | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük, zekânın zayıflığındandır. )

- "KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALMAK" değil/yerine KOŞULSUZ VE BEKLENTİSİZ VERMEK/HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 December | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KATI/LIK" ile/ve/değil ISRAR/CI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KAYBETMEK":
(")YENİLİNCE(")
değil VAZGEÇİNCE
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 February | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KAYBETMEK" ile/ve/+/||/<>/>< "KAZANMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 September | 00:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne yazık ki, doğayla savaş durumundayız. Kazanırsak, kaybedeceğiz. )

- "KAYBOLMAK" ile/ve/değil/yerine/<>/> "KAPILMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 07:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KAZANMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> KATILMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KENDİMİ AŞMAM GEREK" "DÜŞÜNCESİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/<
HİZMETİNİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 07 August | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KENDİNİ AŞMAK" ile/ve "KENDİNDEN UZAKLAŞABİLMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eyleyerek/yaparak, bilerek. İLE/VE Bütünlükle ve unutabilme becerisiyle. )

- "KENDİNİ SAKLAMAK" >< KIZMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 July | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kimse, kızdığında, kendini/özünü saklayamaz. )

- "KENDİNİ UNUTMAK" ile/ve "KENDİNİ VERMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyarlılığı artırır. İLE/VE Yaratıcılığı artırır. )

- "KESER" ya da "RENDE" GİBİ OLMAK değil/yerine "TESTERE" GİBİ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 11:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Hep bana, hep bana." YA DA "Hep sana, hep sana." DEĞİL/YERİNE Hem sana, hem bana. )

- "KEŞKE ..." değil/yerine/>< FARKINDALIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 September | 11:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne kadar farkında olursak, "keşke"lerimiz de o kadar az olur. )

- "KEYFİNE/ÇIKARINA GÖRE DAVRANMAK" ile/değil/yerine/>< KENDİN/KİŞİ/ADAM/İNSAN OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 February | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendin olmak, "keyfine/çıkarına göre davranmak/davranabilmek" değildir. )

- "KEYFİNİ SÜRMEK" ile/ve "ZEVKİNİ ÇIKARMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KEYİF" değil/yerine/>< GEREKSİNİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KEYİF/RAHATLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇALIŞMA/HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 September | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( % 3[daha çok] -31[en fazla, azınlıkla/bazen] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< % 96[daha çok] - 69[en az, çoğunlukla] )

- "KIRILMA" ile/> UMURSAMAZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 November | 00:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırıldıkça değişir, değiştikçe güçlenir, güçlendikçe de umursamazsın. )

- "KIRMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> GÖNÜL ALMAYI (DA) BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 May | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herkesin yapabildiği/yapabileceği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bazılarının yapabildiği/yapabileceği. )

- "KIRMAMAK" ve/||/<> "KIRILMAMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 November | 21:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Dil ile". VE/||/<> (B)ilim/bilgi ile. )

- "KISALTMA" ve/veya "HIZLANDIRMA" ile/> GENELLEME ve İNDİRGEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KIYMATARYEN" değil/yerine KIYMETARYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 September | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvanlara/canlılara kıyan ya da "kıyma" denilen şeyden yapılan "şeyler" yiyen. DEĞİL/YERİNE Hayvanların değerini bilip tüm canlılara saygı göstererek yaşama olanağı sunmayı yeğleme zihninde/bilincinde, tutum ve davranışında olanlar. )

- "KİLİTLE(N)ME" ile/değil "DÜĞÜMLE(N)ME"
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KİM OLDUĞUMUZ" ile/ve/değil/yerine/< ADAM OLUP OLMADIĞIMIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KİŞİLERİ KONUŞMAK" ile/değil/yerine KİŞİLERLE KONUŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 March | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KİŞİNİN BAKIŞINDA":
GÖRÜNEN
ile/ve/||/<> KENDİ ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 13:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KİŞİYE GÖRE RENK DEĞİŞTİRMEK" ile/değil/>< KİŞİLİĞİNİN, RENKLİ OLMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 June | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KOLAY(LIKLA) SÖYLEMEK" ile/ve/değil/<> İNAN(M)IYOR OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 May | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KONDURAMAMAK" ile/ve/||/<> YAKIŞTIRAMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 April | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KONUŞMAK İÇİN SIRA/ZAMAN BEKLEMEK" değil/yerine/>< ÖTEKİNİ DİNLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KÖRLÜK":
ZİHİNSEL
ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 August | 04:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi eksiklerini "görememe". İLE/VE/||/<> Şirketinde tekrarlayan yanlışlara karşı oluşan "görememe". İLE/VE/||/<> Dost eleştirisine, "niyet okuyarak", inanmamak. )

- "KÖŞE" ile/ve/||/<> SEKİ/KÜRSÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 June | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gazetede. İLE/VE/||/<> Üniversitede/fakültede. )

- "KÖTÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZOR
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 January | 07:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KÖTÜLÜK ETMEK" ile/ve/||/<>/< ZARAR VERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 August | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanda. İLE/VE/||/<>/< Kişilerde ve hayvanlarda. )
( ÖNCE, ZARAR VERME!

DO NOT HARM!

PRIMUM NON NOCERE! )

- "KÖTÜMSER/LİK" >< "İYİMSER/LİK" ile/değil/yerine/>< GERÇEKÇİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 February | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [sadece] Tüneli "görür". >< Tünelin sonundaki ışığı "görür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tünelle birlikte, ışığı ve gelebilecek treni görür. )
( [sadece] Her fırsattaki "zorluğu" "görür". >< Her zorluktaki "fırsatı" "görür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Her fırsatla birlikte kolay olmayabilecekleri birlikte değerlendirir. )

- "KÖTÜMSERLİK" değil/yerine/>< KONUŞABİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 March | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşabilirsek, "kötümserlik" oluşmaz. )

- "KRALDAN ÇOK, KRALCI/LIK" ile/ve/değil/yerine/<> "KURALDAN ÇOK, KURALCI/LIK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 June | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KRİZ YOK" değil/ne yazık ki KERİZ ÇOK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 September | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KULLANMA" ile/ve/değil/<> YARARLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KURNAZ/LIK" ile/değil/=/<>/>/< APTAL/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin de hiçbir "kazanımı", kalıcı değildir/olamaz. )

- "KUSURSUZLUK" ile/değil/yerine BÜTÜNLENME
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 July | 12:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KUTSALLIK" ile/ve/değil DUYGU YÜKLÜLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KUTSAMA" ile/değil/yerine ANMA/ANLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KUTUPLAŞMA" değil/yerine KUCAKLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 October | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "İLERİ ZİHİN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Her sorunun" kendince bir yanıtı/açıklaması vardır. İLE/DEĞİL/YERİNE Deneyimlerinden öğrenir. İLE/DEĞİL/YERİNE Herşeyden ve herkesten öğrenir. )
( Kişilerle uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Olaylarla uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Düzenle/sistemle uğraşır. )
( "Dengini" arar. İLE ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini arar. )
( "İleri zihinler, kendi çağının ötesindedir, zekiler, kendine bir şeyler çıkarır ve ahmak olan da buna karşı koyar.[The great person is ahead of their time, the smart make something out of it, and the blockhead, sets themselves against it.]" )

- "KÜÇÜLMEK" ile/değil/yerine "İNCELMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KÜL OLMAK" ile/ve/||/<> "GÜL OLMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefsini yakarak. İLE/VE/||/<> İyilik yaparak. )

- "KÜRESELLEŞMENİN ARTMASI" ile/ve/değil/||/<> SINIRLARIN AZALMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "LOKOMOTİF" ile/ve/||/<> "AMİGO"
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MANTIK" ile/değil/yerine UYGULAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 October | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MAZUR GÖRÜN" ile/değil/yerine "KUSURA BAKMAYIN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 August | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MEKANİZMA" ile/ve/||/<> İLKE
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MEMUR" ile/değil/yerine AHBAB
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 March | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MEŞGUL OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ETKİN OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 October | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 13 Fark için burayı tıklayınız... )

- "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 January | 00:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MEYDAN/CANINA OKUMAK" değil/yerine/>< KİTAP OKUMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 November | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MODERN" (OLMAK) değil/yerine UYGAR OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 July | 22:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MUTLAKA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "KUŞKUSUZ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 April | 01:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MÜKEMMELİYETÇİ/LİK" ile/ve/değil/<> "GARANTİCİ/LİK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 March | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "MÜLKİYET" "HAZZI" değil/yerine VAROLUŞ SEVİNCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 January | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜZ" ile NE BİLDİĞİMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne bildiğimizi değiştirir. İLE Nasıl göründüğümüzü değiştirir. )

- "NASIL YARARLANIRIM?" değil/yerine/>< NASIL YARARLI OLABİLİRİM?
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NE İSTEDİĞİMİ/Zİ BİLMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEYE GEREKSİNİMİM/İZ OLDUĞUNU BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 May | 18:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herkes "bilir". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bazıları bilir. )

- "NE OLDUM!" ile/değil/yerine "NE OLACAĞIM?"
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 March | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NE YAZIK Kİ/MAALESEF ..." ile/değil/yerine/>< "ÇOK ŞÜKÜR (Kİ) ..."
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 January | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NEDEN OLMA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "ZEMİN HAZIRLAMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 June | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NEREDE ÇOKLUK, ORADA BOKLUK" ile/ve/değil/yerine NEREDE HAREKET, ORADA BEREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "NEYİ KAYBETTİK?" değil/yerine BAŞKALARI, BİR ŞEYLERİ İNŞÂ ETTİ, ETMEYE DEVAM EDİYOR
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- "NİYE KONUŞUYORUZ?" değil NEYİ KONUŞUYORUZ?
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 June | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşmak/konuşabilmek esas ve önceliklidir. Bazı şeyler gerçekleşmeden, olumsuzlukları ve yetersizliklerin yaşanmasına fırsat vermemek üzere, konuşabilmek, doğadaki en güçlü ve olanaklı yetimizdir. Konuşmanın, "niye"si, "gereksizliği" vs. olmaz! )

- "NOKTA KOYMAK":
TÜMCENİN SONUNDA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İKİRCİKTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 May | 22:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "OMURGASIZ/LIK" ile/değil BİLGE/LİK / İRFAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 March | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖDEŞMEK" ile/ve/<> "BOY ÖLÇÜŞMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 February | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖDÜN VERMEK" ile/değil/yerine ÖNCELİK YÖNETİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖĞÜT VERMEK" ile/ve/değil/yerine İYİ/DOĞRU ÖRNEK GÖSTERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖLMEK" ile/değil/yerine YAŞAM(AY)I TAMAMLAMAK/HAY(I)R'LAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 September | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖLÜMDEN KAÇMAK" değil/yerine KÖTÜLÜKTEN KAÇINMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 June | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖLÜMDEN SONRA, YAŞAMIN OLUP OLMADIĞI" değil/yerine ÖLÜMDEN ÖNCE, SENİN, YAŞAMDA OLUP OLMADIĞIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 September | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖNDERLER":
"MELEK"
ile/ve/||/<> "İNSAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 July | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha kötüleriyle kıyaslanınca. İLE/VE/||/<> Daha iyileriyle kıyaslanınca. )

- "ÖNE ÇIKARMAK" ile "MERKEZE ALMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖNEM VERMEK / ÖNEMLİ GÖRMEK"
ile/ve/||/<>/>
"ÖNCELİKLİ GÖRMEK"

[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖNEMLİ(ÖNCELİKLİ)" ile/ve/değil/yerine/<>/>< DEĞERLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Siyaset ve ticaretin itibar ettiği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< İlim ve irfanın itibar ettiği. )

- "ÖRNEK ALMAK" ile "DERS ALMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÖVGÜ" ile/değil/yerine ELEŞTİRİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Bilgisiz birini dost edinmek istersek..." İLE Olgun birini dost edinmek istersek... )

- "ÖYLE YARATILMIŞLIK" ile/değil HAK ETMİŞLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 March | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine "KİŞİ"[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 January | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "PARA" ile/değil/yerine İNSANLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 December | 13:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne önemi var? İLE/DEĞİL/YERİNE Önemli/mühim olan. )

- "PATRON OLMAK" ile/değil/yerine ÖRNEK VE ÖNDER OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 September | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "PAZU GÖSTERMEK" ile/değil/yerine/||/<>/></< GÖNLÜNÜN GENİŞLİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 August | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "POLYANNA'CI/LIK" ile/değil/yerine/<>/< İYİMSER/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 January | 03:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "RAHAT" ile ÇOLPA/MELEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rahatına düşkün. )

- "RİCA EDEBİLİRSEM/EDEBİLİR MİYİM?" değil RİCA EDEYİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 March | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnceliğin, duyarlılığın, nezaketin ve kibarlığın da ölçülü, mantık çerçevesinde olması, abartılmaması gerekir.

Koşulun, koşulu olmaz! İki kere eğer ya da ise olmaz! ise'den sonra tekrar "ise", eğer'den sonra tekrar "eğer" olmaz! Mantıksızdır, anlamsızdır ve işlevsizdir! )

- "RÖLANTİDE GİTMEK" ile/ve/||/<> "OTOMATİK PİLOTTA GİTMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 January | 16:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SAÇMA"LIK ile/ve/<>/değil/yerine ANLAŞILAMAZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SAFLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<> TESLİMİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 December | 02:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SAĞLIKLI/SAĞLIKSIZ" ... değil/yerine ORANTILI/ORANTISIZ ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 February | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SAHİBİ OLMAK" ile/değil/yerine PARÇASI OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 March | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SAHİPLENME" ile/ve/||/<> KOLLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SALAK/LIK" ile/ve/<>/değil ÇARESİZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 April | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SALLAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "SARSMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SAVRULMA" ile/değil SARSILMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SDK" değil STK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 April | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Sivil Devlet Kuruluşu" DEĞİL Sivil Toplum Kuruluşu )

- "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 January | 22:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

- "SERT (OLMAK)" ile/değil/yerine DİSİPLİNLİ (OLMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 March | 00:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 June | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SEVDİĞİMİZ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SEVEBİLECEĞİMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 January | 11:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SIRTTA TAŞINAN GİYSİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YÜZDE TAŞINAN İFADE
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SİNİR" ile/ve/||/<> "GÜÇ" ile/ve/||/<> "VAJİNA/PENİS/PARA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 December | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Düşünüyorum, dinliyorum, okuyorum, anlıyorum ve gelişmek istiyorum" düşünce ve çabası içinde olan [dişil ya da eril] her bireyin, zorunlu olan paylaşım ve dayanışmayla bazı şeylerden yararlanmak[/istifade etmek] ve birbirine zarar vermemek üzere nitelikli bir yaşam sürmek için uzaklaşması, terk/istifâ etmesi gerekenlerdir. )

- "SİNİRLİ/LİK" ile/ve/değil/<> TEPKİSEL/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 May | 12:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SOĞUK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< MESAFELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SON" ile/değil SONSUZLUĞA AÇILAN KAPI
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SONSUZLUK":
NİCELİKTE
ile NİTELİKTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 February | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktur. İLE Vardır. )

- "SORGULANAMAYACAK" "YANITLAR" değil/yerine/>< YANITLANAMAYACAK SOR(G)ULAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 August | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SORUNLARLA/SIKINTILARLA":
"BOĞUŞMAK"
değil/yerine YOĞRULMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 November | 09:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SOYLU" ve/||/=/<> İNSAFA GELEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 12:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En "soylu" kişi/ler, insafa gelen(ler)dir. )

- "SÖYLE! GİTSİN!" değil/yerine/> SUS! BİTSİN!
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 December | 23:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SÖZ DİNLEMEK" ile/ve/<> DİKKATE ALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söylenilen ya da yapılması istenilen/beklenilen şeyin size [o an için] uymaması, o sözü/düşünceyi ya da durumu dikkate almamanızı gerektirmez. Gençlik/cehâlet düşünce ve tavırları olarak tepki gösterme eğiliminde olabilirsiniz fakat durum, söylenilen söze uyum gösterip göstermemekten çok [kulakardı etmek yerine] yeterince dikkate alıyor olmayı gerektirir. "Sırtına bir şey al/giy!" sözüne, hiç düşünmeden/değerlendirmeden, hızlıca "bana bir şey olmaz!", "gerek yok!", "sen yaşlı olduğun için söylüyorsun/önemsiyorsun" şeklinde yanıt vermek yerine yeteri kadar dikkate almakta yarar vardır. )

- "SÖZÜNDEN ÇIKIL(A)MAYANLAR":
SU
ile/ve/<> "EKMEK" ile/ve/<> ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 August | 03:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çocuklukta. İLE/VE/<> Yetişkinlikte. İLE/VE/<> Yaşlılıkta. )

- "STAJER" değil STAJYER
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "STRATEJİK ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< SİYASAL ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< ÇÖZÜM ORTAKLIĞI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 March | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SU KOYVERMEK" ile "YELKENLERİ SUYA İNDİRMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SÜREÇ/YOL":
SABIR İLE
ve/||/<>/> NİYAZ İLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "SÜREKLİ/DAİMA" ile/ve/||/<> AŞIRI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 February | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ŞANSLI" (OLAN) ile/ve/değil/yerine "ŞANSINI" YARATAN (OLMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 June | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişileri değil de, konu/kavram, olgu ve olayları düşünerek yaşamanın ve konuşmanın önemli(öncelikli) olduğunu anımsayarak, kişinin "şanslı" olup olmadığı değil, olanaklarını, fırsatlarını değerlendirmesini/yaratmasını, olasılıkları yönetmenin esas olduğunu düşünmektir aslolan. )

- "ŞEKİLLENME" ve/<> "YOĞRULMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 October | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ŞİKÂYET ETMEK" ile/değil/yerine/>< DURUMU(NU)/ZİHNİ(Nİ) DEĞİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 15:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TAHT" değil "BAHT"
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 September | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TAKINTI" ile/değil "RAHATLIK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 May | 09:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TAMAM" değil/yerine/>< ÇABA/GAYRET
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 June | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TAMAMLAYAMADI" değil TAM ANLAYAMADI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 May | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TANIDIK/LAR" ile/değil/yerine DANIŞMAN/LAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 November | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TARAFTAR OLMAK" ile/değil/yerine TAVIR ALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 00:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TATİL" değil/yerine/>< BAYRAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 October | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tatile gitmeyi, bayram eder/etmiş gibi düşünmemeli; bazı bayramları da tatil olarak düşünmemeli, "tanımlamamalı" ve "görmemeliyiz". )

- "TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 July | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< İçeride. )
( Bilgisizde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Düşünende. )
( "Gelecekte." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Şu anda ve burada. )
( Nesne. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>/< Kavram. )

- "TEDBİRLİLİK" ile/ve/değil/||/<>/< KARAMSARLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TEHDİT" ile/değil/yerine TESPİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 November | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TEK BAŞINA YÜRÜMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "KARANLIKTA YÜRÜMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TEMSİLİ GİBİ" değil [sadece] TEMSİLİ ya da GİBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TERİM SOĞUMASIN" değil/yerine DİNLENMEYİ BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 October | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TEŞVİK-İ MESAİ" değil TEŞRİK-İ MESAİ/İŞBİRLİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "TUTTUĞUN, ALTIN OLSUN!" ile/ve/||/<>
"ALLAH, NE İSTEĞİN/MURADIN VARSA, VERSİN!"

[Eklenme Tarih ve Saati: 04 April | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerçekleşse, ikisi de kötü dua/beddua olabilecek, bu kadar ileri/uc derecede ve olanaksız olan "düşünce", "dilek", "dua" ya da "sözlere", "dilde" ve yaşamımızda yer vermemek gerekmektedir. Niyeti ve sözü de abartmak yerine uygun/doğru davranış ve tutumlarımızla, hizmet ederek, eyleyerek, çalışarak ve daha çok vererek ya da paylaşarak yani "el duası olmadan, dil duasının olmayacağını" anlamak ve anımsamak durumundayızdır. Bilgisiz, akılsız, yetersiz yaklaşımlara ya da "üçkâğıtçılıkta", bunlar gibi abartılı sözlere de itibar etmemenin bilgisi ve bilinciyle sağlanabilmektedir. )

- "UCU AÇIKLIK" ile/ve/||/<> ÖNGÖRÜLEMEZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 February | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UÇMAK" için/ve/||/<>/>/< AŞAĞI ÇEKENLERİ/SIRTINDAKİLERİ BIRAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UNUT!" değil/yerine UMUT/ÜMİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 November | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UNUTUL/URUNUTURUZ/UNUTURUM/UNUTURSUN" değil/yerine/></<
YAZMAZSAK/YAZMAZSAM/YAZMAZSAN UNUTULUR/UNUTURUZ/UNUTURUM/UNUTURSUN

[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UTANIYORUM" ile/değil/yerine/>< TANIYORUM!
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 February | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UYGUN OLMAMAK" ile "YETERİ KADAR UYGUN OLMAMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UYUŞUK/LUK" ile/değil/yerine/>< DİNGİN/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 13:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "UZAMAK" ile/değil UZAKLAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 July | 19:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Argoda ve/veya günlük düşük dilde. İLE/DEĞİL ... )

- "UZMANLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<> MESLEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÜSTÜNLÜĞÜN", "TÜZESİ" değil/>< TÜZENİN, ÜSTÜNLÜĞÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sakın Ha! - Sami Selçuk )

- "ÜSTÜNLÜK" ile/ve/<>/değil/yerine "FARK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ÜSTÜNLÜK" ile/değil/yerine BÜTÜNLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- "YALAN" ile/ve/değil OYALAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 September | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "O yalan, bu yalan"... Var, biraz da sen oyalan! )

- "YANLIŞ YAPMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> YALNIZ KALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 March | 20:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YANLIŞLARA AĞIT YAKMAK" ile/değil/yerine/>< DOĞRULARI İNŞÂ ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 05:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YAPAMAM" değil/yerine/>< YAPABİLİRİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- "YAPMAYACAĞIM ŞEY/İŞ YOK" ile/değil/yerine YAPAMAYACAĞIM ŞEY/İŞ YOK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YARARLI-ZARARLI" ile/ve/<>/> DOĞRU-YANLIŞ ile/ve/<>/> İYİ-KÖTÜ ile/ve/<>/> GÜZEL-ÇİRKİN ile/ve/<>/> SEVAP-GÜNAH
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 November | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akl-ı temyizî. İLE/VE/<>/> Akıl. Akl-ı Nazarî. İLE/VE/<>/> Akl-ı amelî. İLE/VE/<>/> İç duyular. İLE/VE/<> Vicdan. )
( ... İLE/VE/<>/> Kavram ve nesnenin uygunluğu. İLE/VE/<>/> Düşünce ve eylemin uygunluğu. İLE/VE/<>/> Biçim ve içeriğin uygunluğu. İLE/VE/<> ... )
( Spor. İLE/VE/<>/> Bilim. İLE/VE/<>/> Felsefe/Ahlâk. İLE/VE/<>/> Sanat. İLE/VE/<> Din. )
( İyi, yarar ve hazın sürekliliği olarak yorumlanır. )
( İyilik konusunda, kişiler, dört bölümdür:
1. Herkesten önce yapanlar: Bunlar, kerîmdir;
2. Taklit yoluyla yapanlar: Bunlar, hakîmdir;
3. Engelleyenler: Bunlar, eşkiyâdır;
4. Hoşlandıklarından dolayı yapanlar: Bunlar, kötü niyetlilerdir. )
( Kendiniz için neyin iyi olduğunu bilmezken, başkaları için neyin iyi olduğunu nasıl bilebilirsiniz? )
( When you do not know, what is good for yourself; how can you know, what is good for others? )
( ... VS./AND/<>/> Appropriateness of concept and object. WITH/AND/<>/> Appropriateness of thought and action. WITH/AND/<>/> Appropriateness of shape and content. WITH/AND/<> ... )
( ... VS./AND/<>/> Rational. VS./AND/<>/> Ethic. VS./AND/<>/> Aesthetics. VS./AND/<> Religious. )
( Sport. VS./AND/<>/> Science. VS./AND/<>/> Philosophy. VS./AND/<>/> Aesthetics. VS./AND/<> Religion. )

- "YARATMAK" değil/yerine (OLANI) DEĞİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 May | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YARDIM" ile "MÜDAHALE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 February | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Kişi/gereksinim sahibi, çevresinden] İstemişse. İLE İstememişse. )

- "YARGILAMAK" ile/değil/yerine KEŞFETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 September | 10:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YARGILAMAK" ile/değil/yerine YAPMAYABİLECEĞİNİ/İHTİYÂRINI ANIMSATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 April | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YASAK GETİRMEK/KOYMAK" ile/değil/yerine KATKI/DESTEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sizi seven/düşünen yakınlarınızın yapmamanızı istedikleri/söyledikleri şeyler, size engel/yasak koymak değil yaşamınızı hızlıca nitelikli kılma niyetiyle/amacıyladır daha çok. [Size o anda uygun "görünmemesi" ile çatışmaya gitmek yerine biraz/bir kez daha düşünmeyi gerektirir sadece.] )

- "YAŞAMDAN KAÇMAK" değil/yerine/>< YAŞAMI KAÇIRMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 November | 13:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YAŞAMIN, GİDEREK KOLAYLAŞMASI" değil BİZİM, GİDEREK GÜÇLENMEMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 November | 10:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YAVAŞLA(T)MA" ile/ve/değil/||/<>/>/< AZAL(T)MA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YAYAN" (KALMAK) değil YAYA (KALMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 October | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YEDİĞİN KAP" ile "BİNDİĞİN DAL"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YENİLGİ":
"KAYBETTİĞİNDE"
değil VAZGEÇTİĞİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 07:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YETERSİZ" ile/değil/yerine/>< AKILLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha fazla bilinmek için "uğraşırlar". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Daha fazla bilmek için çalışırlar. )

- "YIKILIŞ" ile/değil/yerine KALKIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 September | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Bazı "yıkılışlar", daha parlak kalkışların habercisi/teşvikçisi olabilir. )
( "Ümit Yitimi" değil/yerine Ümit... )

- "YOK" ile/değil/yerine "YOK DENİLEBİLECEK KADAR AZ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YORUM"(KEYFİYET / LÂF | KÜFÜR | HERZE) ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNCE
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 August | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YUMUŞAK" OLMA(!) ile/ve/<>/>< "SERT" OLMA(!)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 May | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ezilirsin. İLE/VE/<>/>< Kırılırsın. )

- "YUVALANMA" ile/ve/||/<> "YAPILANMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 July | 01:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "YÜRÜTMEK" ile/değil/yerine/>< YÜRÜMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyleri, parçaları. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamı, yolu ve bütünü. )

- "YÜZÜNE-GÖZÜNE BULAŞTIRMAK" ile "BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZAFER/YENİLGİ" değil/yerine SEFER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZAMAN GEÇİRMEK" ile/değil/yerine ZAMANI DOLDURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 February | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZARAR" ile/değil/yerine SAKINCA
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 February | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM AMA ..." ile/değil/yerine ... VE ZARARLI/YANLIŞ/KÖTÜ/GÜNAH/HARAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 January | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZAYIF/LIK" ile/ve/değil/yerine "GÜÇSÜZ/LÜK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZAYIFLIK" ile/değil KİŞİLİKLİ/OMURGALI KALMAYI YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 October | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZEKÂ GÖSTERGESİ":
YANITLAR(IY)LA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SORULAR(IY)LA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 June | 21:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZEMİN" ile/ve/<> BAĞLAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 08:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZOR" değil/yerine/< KOLAY DEĞİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "ZORLUK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZORLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda/ki/ler/de. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçeride/ki/ler/de/n. )

- (")AKLA BÜRÜME(") ile/ve/değil/||/<> SORUMLULUK ALMAYI REDDETME
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")ANLAŞILMAK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAMAYA ÇABALAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 December | 10:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gereksinim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Gereken. )

- (")AŞIRI(") ile/değil/yerine/<> ÖTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 May | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")BAŞ EDİLEMEZ/LİK(") ile (")ELDE TUTULAMAZ/LIK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")BAŞARI("):
KAZANILABİLEN
ile/ve/||/<>/> KAYBEDİLEBİLEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 January | 21:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")BESLEMEK(") ve/||/<> (")DESTEKLEMEK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 March | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")BİLMEK(") ile/ve/değil/||/<>/>/< HÂL'DEN, HÂL'E GEÇEREK BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 June | 21:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")BOŞLUK DOLDURMAK(") ile/ve/||/<> (")BOŞLUK TAMAMLAMAK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 January | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")BULAŞMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<> YANKILA(N)MA
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")ÇALIŞMAK(") ile/ve/değil/||/<>/< AKILLICA ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 November | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- (")ÇIKAR(") ile/değil/yerine OLASI ZARARLARI AZALTMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")DAVRANIŞ("):
"KİŞİYE GÖRE"
değil/yerine/>< İNSAN GİBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 January | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")EĞLENME(")Yİ (")SEVMEK(")
ile/ve/değil/yerine/||/<>/<
ÖĞRENMEYİ SEVMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 08 March | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıradan kişilerin peşinde koştuğu. İLE/DEĞİL/YERİNE Sıradışı kişilerin aradığı. )

- (")EĞRİ(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/></>/< (")DOĞRU(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğrulabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Eğrilebilir. )
( Ne "eğriler", doğrula; ne "doğrular", eğrile. )

- (")ESAS(") ile/ve/||/<> (")İRÂDE(") ile/ve/||/<> (")SONUÇ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 November | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Usûl/yöntem, esastan önce gelir/gelmelidir. İLE/VE/||/<> İhtiyâr[< Hayır!][yapmama bilgisi/isteği], irâdeden[yapma bilgisi/isteği] önce gelir/gelmelidir. İLE/VE/||/<> Süreç, sonuçtan önce gelir/gelmelidir. )

- (")GÖNÜLLÜLÜK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< SORUMLULUK ALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 April | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")GÜZEL/LİK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DÜRÜST/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")HAKLILIK/HAKSIZLIK(") ile/ve/değil/||/<> İSABETLİLİK/İSABETSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 April | 11:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")İSTEMEK/SORMAK(SUAL ETMEK)("):
KİŞİDEN
ile/ve/değil/yerine/||/<> ALLAH'TAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Verirse, (")minnet("); vermezse, (")zillet("). İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Verirse, nimet; vermezse, hikmet. )

- (")İYİLİK(") ile/ve/değil/yerine/||/<> HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 October | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")İYİLİK(") değil OLDUĞU/GEREKTİĞİ ŞEKİLDE/GİBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")KADIN/LIK(") ile/ve/||/<>/> (")ANNE/LİK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 16:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bebek doğurabilme olanağı. | Kendini doğurabilme olanağı ve olasılığı. İLE/VE/||/<>/> Bebeği doğurup bakabilme, yetiştirebilme. | Bebeğinden ve kendinden doğabilme, kendini gerçekleştirme. )

- (")KAYIBIN("):
KAYBI
ile/ve/||/<> KAYIP OLMAYANI
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")KURAL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURUL
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 April | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")MAL(") ve/||/<> (")ARKADAŞLIK(") ve/||/<> (")AŞK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 August | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Değeri yoktur!] Cömertlik yoksa. VE/||/<> Vefâ yoksa. VE/||/<> Karşılık yoksa. )

- (")MANTIK(") ile/ve/değil/||/<>/< MANTIKSAL ZORUNLULUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")MERCİMEĞİ(") ... :
"FIRINA VERMENİN" HAZZI
ve/||/<>
EVSİZ(LER)E VERMENİN HUZURU

[Eklenme Tarih ve Saati: 19 July | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EVSİZLERİ (DE) DÜŞÜN(ELİM)!!! )
( Çorbada Tuzun Olsun!... )
( Aynada gördüğün, ben(evsiz) değil(im)!

Bu işte bir Evsizlik var!

Ne yersek paylaşıyoruz!...
Bu kurda-kuşa, bu bana, bu da bir evsize...

Evlenme teklifime yardım eder misin!?

Ben - Sen - O | Biz - Siz - Evsiz

3 taş oynamak için taşta oturmak/yatmak zorunda değilsin!

Yazın kaşın, kışın taşın! (İşimiz/yaşamımız bu/böyle!)

Düşün, taşın! Ya da kaşın!

"Evde yokuz!" / "Evdeyim!"
( Senin yalanın. / Benim yalanım. )

Benim görmem için pertavsız gerekebilir fakat senin görmen(düşünmen) için bir evsiz görmen gerekmiyor!

Yaşar, ne(rede) yaşar; ne(rede) yaşamaz(. / ?)

Ah bir Çelik kapım olsa...
Evsiz Hercai

Neden, huzurlu evinizde, evsizler için bir Hadise çıkmasın? )

- (")NE YAPACAĞINI BİLMEK(") ile/ve/değil/||/<>/> BİLDİĞİNİ, YAPMAK/UYGULAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 March | 11:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")ORTA YOL(") ile/ve/değil/||/<> ARA ÇÖZÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 October | 11:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")PİYON(") ile/ve/değil/||/<>/> (")VEZİR(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 September | 19:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- (")PUT/LARI/NI KIRMAMAK(") ve/||/<>/> KENDİNİ, PUT KILMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")SAHİP OLMAK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< LÂYIK OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 August | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")SAHİP OLMAK(") ile/ve/değil/yerine/ya da/||/<> OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Erich Fromm'un, "Sahip Olmak ya da Olmak" adlı kitabını da okumanızı salık veririz. )

- (")SALLANTI(") ile (")ÇALKANTI(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")SALLANTI(") ile (")SARSINTI(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")SANSÜRLEME(") ile/değil/yerine DÜZENLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 July | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")SEVME/SEVGİ(") ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< İŞİNE YARAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 00:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla, kişilerin ne kadar işine yarıyor/yaramıyorsak, bizi o kadar çok/az "severler". )

- (")SORUN("):
(")ENGEL(")
ile/değil/yerine/>< (")BASAMAK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 July | 09:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önümüze çıkana, "engel" dersek, takılıp düşebiliriz; "basamak" dersek bir basamak daha yükseliriz. )

- (")SORUN(") ile/değil/yerine FARK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 May | 13:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")TATMİN OL(MA)MA(") ile/ve/||/<>/< ANLA(MA)MA
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")TESLİM OLMAK(") ile/değil/yerine/>< KAYBETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 January | 02:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")TRAVMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DENEYİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [örüntüsü/bağlamı/öyküsü/anlamı] Yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Vardır. )

- (")ÜMİTSİZLİK(") değil/yerine/>< SEVGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 August | 22:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")ÜSTÜN(") ve/||/=/<> İNSANI/KİŞİLERİ SEVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 09:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En "üstün" kişi/ler, kişileri/insanı seven(ler)dir. )

- (")ÜSTÜN/LÜK / ALÇAK/LIK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖNCE/LİK / SONRA/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 18:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")VARSILLIK/ZENGİNLİK(") ile/ve/değil/||/<>/> SERVET
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 September | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bağırır. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Fısıldar. )

- (")YAKIN(") ile/ve/değil/<>/> UZAK DURULAN/TUTULAN "YAKIN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 May | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (")YAŞAMAK(") ile/ve/||/<>/> NİTELİKLİ YAŞAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyu, "duygu" ve hayal ile. İLE/VE/||/<> Us/akıl ile. )

- (")YORULMADA("):
HAREKET
ile/değil DURGUNLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 February | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi, hareket değil durgunluk yorar. )

- (")ZORLAMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖNERİDE/TEKLİFTE CİDDİYETİ VURGULAMA/PEKİŞTİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (B)İLİM'DE 3 KARIŞ:
1. KARIŞ
ve/||/<>/>/< 2. KARIŞ ve/||/<>/>/< 3. KARIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 May | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kibirlendirebilir. VE/||/<>/>/< Alçakgönüllü yapar. VE/||/<>/>/< Hiçbir şeyin bilinmediği bilinir. )

- (B)İLİM/LER ile/ve/+/||/<>/> BİLGELİK/İRFAN/HİKMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 November | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçtekileri, dışa alma, dışta görme/gösterme bilgisi. İLE/VE/+/<> Dıştakileri, içe alma, içte yaşama bilgisi. )
( Bilgisi.[hikmetin] İLE/VE/+/<> Kendi.[hikmetin] | İlmi, hayata geçirme bilgisi. )
( [konunun] Öncesi | Sonrası | İçi | Dışı İLE/VE/+/<> Zamanı | Zemini )
( 4N İLE/VE/+/<> 2N )
( Nasıl?[Ne asıl?] | Niye?[Neye?] | Nereden? | Nereye? İLE/VE/+/<> Nerede? | Ne zaman? )
( Nasıl? İLE/VE/+/<> Niçin?[Ne için?] )
( Önü | Arkası | Sağı | Solu İLE/VE/+/<> Alt/ı ve üst/ü )
( Dört yön İLE/VE/+/<> Taban ve tepe )
( Yön İLE/VE/+/<> Konum )
( Değişken/araz. İLE/VE/+/<> Sabit/mutlak. )
( Akıl ile. İLE/VE/+/<> Akıl ve/+ gönül ile. )
( Görü. İLE/VE/+/<> Öngörü. )
( İdrak. İLE/VE/+/<> İz'an. )
( İdrak. İLE/VE/+/<> İlmi/ni idrak. )
( Rükû İLE/VE/+/<> Kıyam/Secde )
( Çevre İLE/VE/+/<> Çekirdek )
( Küre/Daire/Çember İLE/VE/+/<> Merkez/Nokta )
( Doğrusal. İLE/VE/+/<> Dairesel. Döngüsel. )
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
( "Yatay". İLE/VE/+/<> "Dikey". )
( "Dikey". İLE/VE/+/<> "Yatay". )
( "Yabancı"/"tanıdık"/"uzak". İLE/VE/+/<> Tanıdık/yakın. )
( Sözcükler[Terimleri/Kavramları] | Tarih[/Tarihçesi] | Doğası[Kimyası/Biyolojisi/Anatomisi] | İşlevselliği[Fizik/Fizyoloji] İLE/VE/+/<> Koşullar[Zamanı ve Zemini(Yeri/Mekânı)] )
( Önce İLE/VE/+/<> Sonra )
( Âlim İLE/VE/+/<> Ârif )
( ben İLE/VE/+/<> BEN )
( Sıfat İLE/VE/+/<> Zât )
( Gövde İLE/VE/+/<> Öz )
( Gövde İLE/VE/+/<> Göz )
( Beden ilmi. İLE/VE/+/<> Ledün ilmi. )
( İlmin marifeti. İLE/VE/+/<> Marifetin ilmi. )
( Marifetin ilmi. İLE/VE/+/<> İlmin marifeti. )
( Tümellerin idrâki. İLE/VE/+/<> Tekillerin idrâki. )
( Müşkil çözer. İLE/VE/+/<> Akıl üretir. )
( Maddeyi idrak becerisi yüksek kişiler. İLE/VE/+/<> Maddeyi idrak becerisi yüksek kişiler. )
( İlm-i Hudurî. İLE/VE/+/<> İlm-i Husulî. )
( Tasdik[Yargı] İLE/VE/+/<> Tasavvur[Kavram] )
( Görerek/gözlemleyerek. İLE/VE/+/<> İşiterek/dinleyerek. )
( Düşünce ve gözlem ile. İLE/VE/+/<> Katılım ve sezgi ile. )
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
( Yazı/şekil ile. İLE/VE/+/<> Gelenek ile. )
( Veri/ler ile. İLE/VE/+/<> Bilgi/bilgelik ile. )
( Nesneyi bilmek. İLE/VE/+/<> Kendini bilmek. )
( Yanıtlar ile. İLE/VE/+/<> Sorular ile. )
( Bilinebilecekleri ve yapılması gerekenleri bilmek. İLE/VE/+/<> Kaçınılması/yapılmaması gerekenlerden kaçınmak. )
( Cehâleti gideren. İLE/VE/+/<> Gafleti gideren. )
( Evreni tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
( Doğayı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
( Herkes/e. İLE/VE/+/<> Bazıları/na. )
( İsteyene. İLE/VE/+/<> Hak edene. )
( Herkes bilebilir. İLE/VE/+/<> Bazıları bilir. )
( "40 yaş öncesi". İLE/VE/+/<> "40 yaş sonrası". )
( Bilmenin/bilginin sonucu. İLE/VE/+/<> Bilmenin/bilginin kendi. )
( Bilmek. İLE/VE/+/<> Bilmekten, [sürekli] "bilme"ye geçmek. )
( Kişi, bilmediğiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. İLE/VE/+/<> Kişi, kendiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. )
( Yatay. İLE/VE/+/<> Dikey. )
( Sizin araştırmalarınızla... İLE/VE/+/<> Birlikte paylaşımlarımızla... )
( Aramakla bulunabilir. İLE/VE/+/<> Aramakla bulunmaz. [Fakat bulanlar, aramış olanlarıdır!] )
( Fikri hür, vicdanı hür. İLE/VE/+/<> İrfanı hür. )
( Her yerde ve her şeyde. İLE/VE/+/<> Sende! [ İrfan/kültür, sokakta dolanır; almasını bilirsen! Bilim, doğanın her köşesinde var; görmesini bilirsen! ] )
( Hem Doğu'da, hem Batı'da. İLE/VE/+/<> [daha çok] Anadolu'da ve Doğu'da! )
( Bazen birden, bazen zamanla kazanılır! İLE/VE/+/<> Zamanla kazanılır. )
( Yeterince çalışılırsa, -neredeyse- mutlaka! İLE/VE/+/<> Belki! )
( Çeşm-i insaf gibi kâmile mîzân olmaz Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz. )
( Nasıl/nelerin konuş(ul)abileceğini öğretir. İLE/VE/+/<> Nasıl/neleri konuşmayacağını ve susabilmeni gösterir. )
( Maluma bakar. İLE/VE/+/<> Mazerete bakar. )
( Tâbi ol! İLE/VE/+/<> Talip ol! )
( Episteme. İLE/VE/+/<> Gnosis. )
( Genel rahmet. İLE/VE/+/<> Özel rahmet. )
( Geçmiş. İLE/VE/+/<> Gelecek. )
( Bileşikleri(mürekkebât) idrâktir. İLE/VE/+/<> Yalını(basît) idrâktir. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Bilgisizlikten sonraki bir duruma özeldir. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Yokluğun(adem) aracılık ettiği iki idrâkin sonucudur. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Riyâzet yoluyla elde edilir. )
( Yöntemi zordur. İLE/VE/+/<> Yöntemi kolaydır. )
( İhtilâfı çoktur. İLE/VE/+/<> İhtilâfı azdır. )
( Neden-delili[burhân-i limmî] ile elde edilir. İLE/VE/+/<> Nasıl-delili[burhân-i innî] ile elde edilir. )
( Seni/onu, başkasına bildiren. İLE/VE/+/<> Seni, sana bildiren. )
( FERZÂN[Fars.]: İlim ve hikmet/irfan. )
( İrfan öğretisi, insanlığı bir bütün olarak algılayıp insanlık değerlerine nerede olursa olsun, duyarlı olmayı öğretir. )
( Nesnesinde tutan. İLE/VE/+/<> Özneyi/kişiyi değiştiren. )
( Bilgisizliğe karşıdır. İLE/VE/+/<> Bağnazlığa karşıdır. )
( Bilge kişi, nutuk atan değil sabırlı olan, kin ve korkudan kurtulmuş olandır. )
( Kitaplarla. İLE/VE/+/<> İnsanla[kişilerle]. )
( Bildiğini, duyduğunu/gördüğünü anlatır/aktarır. İLE/VE/+/<> Yaşadığını/deneyimlediğini paylaş(tır)ır. )
( Bilgisizlerin/cahillerin davet edildiği. İLE/VE/+/<> Bilenlerin davet edildiği. )
( Celâl'den. İLE/VE/+/<> Cemâl'den... )
( Zorunluluk. İLE/VE/+/<> Anlayış. )
( "Cehennem". İLE/VE/+/<> "Cennet". )
( Dıştakileri bilme. İLE/VE/+/<> Var olarak [amaca ve olgunluğa] dönüşerek bilme. )
( Parçaları bilme. İLE/VE/+/<> Bütünü/bütünlüğü bilme. )
( Nesneleri bilme. İLE/VE/+/||/<>/> Durumları bilme. )

- (BİR ŞEYDEN[ÜRÜN/HİZMET]) MEMNUN OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> (BİR ŞEYİN[ÜRÜN/HİZMET]) (SİZİN İÇİN) UYGUN OLMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 10:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (BİRİNİ, BİR ŞEYİ) "GÜZEL BULMAK" ile/değil/yerine GÜZELİ BULMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanılabilirsin. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanılmazsın. )

- (DAHA) ("ÜST") GÜCE[OLANAKLARA/KİŞİLERE] TAPARLIK ile/ve/değil/yerine/||/<> ÖYKÜNME
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 September | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşük bilgi/bilinç seviyesindeki ya da çıkarcı kişilerin(zihinlerin), iyiliğ(in)e yönelimde, güdülenmesini ve kötülüğ(ün)e başvurmada da kendini tutmasını sağlatan en etkili/etkin iki durum/tutum. )

- (GERÇEKTEN) İSTEMEK ve/+/||/<>/> EMEK ve/+/||/<>/> YEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN
ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 April | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (OLMUŞ) OLAN ile OLMAKTA OLAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nesne/ler. İLE Özne/kişi. / İnsan. )

- (ONUN İÇİN:)
[ne] ŞER
ile/ve/değil/yerine/ne de/||/<>/< ŞEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 21:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (OTELCİLİKTE)
"MÜŞTERİ"
değil/yerine MİSAFİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- (ÖZEL OKULLARDA)
MÜŞTERİ
değil/yerine ÖĞRENCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [Ar.] HANÎS ile HÂNİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yemini bozup altından çıkmayan. İLE Ettiği yemini yerine getirmeyen. )

- [Ar.] MEMUR ile MEMUL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 January | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kişi, görevli. | Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. İLE Umulan, düşünülen. )

- [Ar.] MİNNET ile/ve ŞÜKRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir iyiliğe, bir iyilik yapana yönelik, kendini borçlu görme. | Görülen iyiliğe yönelik teşekkürde bulunma. İLE/VE İyilik bilme, gönül borcu. )

- [bazen] [ya/hem]
"KAZANÇ"/"KÂR"
ile/ve/değil/yerine/bazen/hem de/ya da/||/<>
DENEYİM/ÖĞRENME/YARAR

[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 01:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Hep mi ben kazanacağım/"kazanmalıyım"?",
Sadece benim mi yolum sürekli açık olacak/"olmalı"?
[eksik/fazla/özensiz] Yapmasam da olmaz mı?
[eksik/fazla/özensiz] Söylemesem/konuşmasam da olmaz mı? )

- [bilmecede] HECE:
"GECE"
ile/değil/yerine/>< "GÜNDÜZ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 December | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çözemeyene. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Çözene. )

- [BU/ŞU/O] ANLAMI:
"TAHSİL ETMEK"
ile/ve/||/<>/>/< ZEVK ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 March | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [Fars.] ÂB-RÂNE ile ÂB-ENDÂZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Su yollarına ve borularına bakan mühendis. İLE Su mühendisi. )

- [Fars.] BERBER ile BERBER
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saç/sakal kesen usta/esnaf. İLE Afrika'nın kuzeyinde bulunan bir budun/kavim[Ar.]. )

- [Fars.] DÜRÜŞT ile/değil/yerine/>< DÜRÜST
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 November | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sert; gücendirici, kırıcı. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sözünde ve davranışlarında, doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu. | Doğru, yanlışsız. )

- [Fars.] KÂM ile/ve/değil/yerine/||/<> RÂM
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 11:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağzın üstü, damak. | Meram, arzu, emel, istek. | Lezzet, zevk. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. )

- [Fars.] KÂR ile/ve/||/<> KÂM
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı. | İş. | Yarar, fayda. | Üretim etmenlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay. | Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark. İLE/VE/||/<> Ağzın üstü, damak. | Meram, arzu, emel, istek. | Lezzet, zevk. )

- [Fars.] KEŞÂN[< KEŞ] ile KEŞÂN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çekenler, çekiciler. İLE Çeken, çekerek. )

- [Fars.] NEVEND[< NÜVEB] ile LEVEND[LEVENDÂN]
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hızlı giden at. | Postacı, atlı postacı. İLE Yeniçeri devrinde deniz erlerine verilen bir ad. | Zamanında, Venedik'lilerin, doğu bölgelerinden, maaşla topladıkları deniz askeri. | Tembel. | Ayyaş, içkici. | Zampara. | Kabadayı. | Hizmetçi, gündelikçi, çırak. | Namussuz kadın. | İbne. [Türkçe'de kullanılan anlamlar, Farsça'da yoktur!] )

- [Fars.] PERVERENDE ile/ve/||/<>/> PERVERDE[PELVERDE değil!] ile/ve/||/<>/> PERVERD/-PERVER[çoğ. PERVERÂN]
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 May | 18:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yetiştirici, terbiye edici. | Besleyici, büyütücü. İLE/VE/||/<>/> Beslenmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. İLE/VE/||/<>/> "Besleyen/besleyici, büyüten, yetiştiren/yetiştirici, koruyan, terbiye eden" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[DEHÂ-PERVER: Dâhî yetiştiren. | FUKARÂ-PERVER: Yoksul besleyen.] )

- [Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 May | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Besleyicilik, büyütücülük, terbiye. | Seçme. | Sevme. İLE Besleyiş, besleme, beslenme. | İlerleme, terakkî. İLE Mânen yetiştiren, filozof. İLE Beslenen. | Yetiştirilen, terbiye gören, terbiye edilen. İLE Büyütülmüş, bakımlı, terbiyeli, terbiye edilmiş. )

- [Fars.] PES Ü DÎVÂR ile/ve/değil/||/<>/< PES Ü PERDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 May | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duvarın arkası. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Perdenin arkası. )

- [Fars.] SİPÂHÎ ile SÜVÂRİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 04:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [Fr. < Yun.] PİLOT ile PİLOT
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 August | 21:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kişi. İLE Deneme niteliğinde olan. )

- [HANGİ]
(")HAKLA?(") (HİZMET)
ile/ve/değil/yerine/||/<>
AKLA? (HİZMET)

[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 May | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

- [hem] BİLMEK ile/ve/||/<>/>/=/hem de YAPABİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilmek, yapabilmektir! )
( Bildiklerimiz, yapabildiklerimizdir. )

- [hem] İBÂDET ile/ve/hem de/ya da/||/<> NEDÂMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [hem] ŞİFRELEME ile/ve/değil/yerine/hem de/<>/>/< VERİYİ/BİLGİYİ GİZLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
TAGALLÜP[Ar.]
değil/yerine/= ZORBALIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 September | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
!"BENCİLLEŞME"
ile/değil/yerine/||/<>/< BİREYLEŞME
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 January | 18:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
!"RAHAT"/LIK
ve/||/<>/>/< !KAYITSIZ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 May | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
!ADAM KAYIRMACILIĞI
ile/ve/||/<> !İDEOLOJİ KAYIRMACILIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 September | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
!KEYFÎ "İDÂRE"
ile/ve !KEYFÎ "İRÂDE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
!MUHTERİ
ile/değil/yerine/>< MUCİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 February | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni bir şey yaratan, icat eden. | Yalanlar uydurarak birine iftirada bulunan. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yeni bir buluş ortaya koyan. | Yaratıcı, yaratan. )

- [ne yazık ki]
!TUZAK
ile/ve/||/<> !KUNDAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"ARSIZLIK"
ile/değil ACIMASIZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 05:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arsız, "güçlü" olunca, haklıyı, suçlu çıkarır. )

- [ne yazık ki]
"AZ İLE YETİNME(ME)K"
ve/||/<>/> ÇOK'U BUL(AMA)MAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 December | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"BİLİNMEYEN CENNET"
ile/"değil"/"yerine"
"BİLİNEN CEHENNEM"İ YEĞLEMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 03 August | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"DAHA FAZLASI"
değil/yerine/>< GEREKLİ/YETERLİ OLAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En büyük suçlar ve hatalar, gerekli olanı değil daha fazlasını elde etmek için işlenir. )

- [ne yazık ki]
"DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETMEK"
ile/ve/||/<> "HAREKET ETMEDEN, ÖYLECE/SADECE DÜŞÜNMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 March | 04:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"FORMÜL"
ile/ve/<> "SLOGAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )

- [ne yazık ki]
"GÖNÜL KIRMAK/GÖNÜLDEN ÇIKMAK"
değil/yerine/><
"GÖNÜLE GİRMEK/GÖNÜL ALMAK"

[Eklenme Tarih ve Saati: 08 July | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Zihindeki (tek ya da çoğul) olumsuz ve ölümlü kayıtlarla. DEĞİL/YERİNE/>< Zihindeki (tek) olumlu ve ölümsüz kayıtla. )
( Kişi, "nasıl" ise gireceği/çıkacağı gönül de öyledir. )

- [ne yazık ki]
"KAYGILARIMIZA" BOYUN EĞMEK
ve/=/||/<>/>
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SIRT ÇEVİRMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 12 August | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"KÖTÜLÜK"
değil/yerine/>< İYİLERİN ÇABASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 July | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kötülüğün baskın gelmemesi için tek koşul, iyilerin, çaba göstermeleridir. )

- [ne yazık ki]
"KULLUK"
ile/ve/değil/<> GÖNÜLLÜ "KÖLELİK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 July | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Annelik. )

- [ne yazık ki]
"MUTSUZ/LUK"
ile/ve/||/<>/>/< "UMUTSUZ/LUK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 April | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahlâksızlık. İLE/VE/||/<>/>/< Küfür. )

- [ne yazık ki]
"PAY KAPMAYA ÇALIŞMAK"
değil/yerine HAK ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"SONUÇ ODAKLILIK/MERKEZLİLİK"
ile/ve/||/<>/>/< TERBİYESİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 January | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"TEDBİR"
ile/değil/yerine/>< SEVGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 January | 05:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her konuda tedbirli olabiliriz; ancak, "severken/sevdiğimize karşı tedbirli olmak", gerçek mutluluk için en zararlısıdır. )

- [ne yazık ki]
"YARIM AKILLI/LIK"
ile/ve/değil/||/<>/>/< YARDIM "AKILLI/LIK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 19:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
"YÜZEYSEL/LİK"
ile/ve/||/<> "SIĞ/LIK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
(")KEYİF(")
ile/değil "KENDİNE GÖRE OLAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 March | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
(")YARIŞMA(")
ile/ve/||/<>/> YOZLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 January | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
(ÇOK) BENCİL/LİK
değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(Lİ/LİK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 January | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

- [ne yazık ki]
[ne] "SÖZ DİNLEMEK"
ile/ve/ne de/||/<>/< RİCÂ TANIMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 22:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
| NEPOTİZM[< NEPHEW] ile/ve/||/<> KRONİZM[< CRONY] |
ile/ve/||/<>
TRİBALİZM

[Eklenme Tarih ve Saati: 27 September | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Akraba/"yeğen" kayırmacılığı. İLE/VE/||/<> Uzun süren arkadaşlık, hemşehricilik kayırmacılığı. | İLE/VE/||/<> Aşiretçilik/kabilecilik. )

- [ne yazık ki]
ACELE İŞ
= ŞIPIN İŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 August | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özensiz, acele yapılan iş. )

- [ne yazık ki]
AKILLILARIN DURUMU
ile/ve/||/<> APTALLARIN TUTUMU
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 August | 20:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Sürekli, kuşku içinde. İLE "Küstahça, kendinden emin." )

- [ne yazık ki]
ASIKYÜZLÜLÜK
ile GÜLÜMSEMEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülümsemesini kaybeden kişi, herşeyini kaybetmiştir. )
( A person, who has lost their smile, has lost everything. )

- [ne yazık ki]
AŞIRI DOYUM
ve/||/<>/> KÜSTAHLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 September | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
AZ BİLME
ve/||/ne yazık ki/<>/> ÇOK SAVUNMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 July | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
BAĞIMLI
ile/değil TUTKUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 August | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
BAZI KİŞİLERİN, HATALARI/SUÇLARI:
"ÇUVALA BASMASI"
ile/ve/||/<> "DUVARA ASMASI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendilerininkileri. İLE/VE/||/<> Bizimkileri/seninkileri. )
( Özellikle daha büyük olanlarını. İLE/VE/||/<> Özellikle daha küçük olanlarını. )

- [ne yazık ki]
BENCİL/LİK
ile/ve/<>/değil SORUMSUZ/LUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 20:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
BEYAZ DONLA YÜZMEK
ile/değil/yerine/>< MAYO/ŞORT İLE YÜZMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 November | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrık ve bitişik 'de/da'ları, "ki'leri, "mi'leri, gerektiği gibi yaz(a)mayan/yayınlamayanların, görüntü kirliliği yaratanların "tutumu". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yazım kurallarına uyarak ve noktalamalara özen göstererek, okuyuculara ve dilimize saygı gösterenlerin, görüntü kirliliği yaratmayanların tutumu. )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

- [ne yazık ki]
BİLGİ YETERSİZLİĞİ
ve/||/<>/> ÖNYARGI
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 January | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
BÜYÜK SORUN/YANILSAMA:
"ACI ÇEKMEMEK"
ve/||/<>/>/< "KENDİMİZİ KANDIRMAK" / KANDIRDIĞIMIZI/KANDIRABİLECEĞİMİZİ ZANNETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 July | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
CEBR
ve/||/<> HİLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 13:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
ÇOCUĞUNA TAPMA
ve ALAYCI TAVIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 January | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Modern kişinin, öncül ve ölümcül tutumları. )
( http://ahmetcorak.blogspot.com.tr/2010/01/ahtapor-anne.html )

- [ne yazık ki]
ÇOK
ile/değil/>< AZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 July | 10:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözcük. İLE/VE/DEĞİL/||/>< Anlam.
"Yargı". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Adâlet.
Geveze. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşan.
Sevişen. İLE/VE/DEĞİL/||/>< Seven.
Yürüyen. İLE/VE/DEĞİL/||/>< İlerleyen. )

- [ne yazık ki]
DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİĞİN HALDE, YAPMAMAK
ile/ve/<> YANLIŞ/HATALI/EKSİK OLANI, BİLMENE KARŞIN, YAPMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 July | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLAR
ve/||/<>/>/< BAŞARACAĞIMIZA EN ÇOK İNANANLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 June | 20:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
FARKINDA OLMAMA
ile/ve/<> KABUL ETMEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 April | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
GÜÇLÜNÜN "SAZINI ÇALMAK"
ve/||/=/<> NAMUSSUZLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerekçesi ne olursa olsun, güçsüze karşı güçlünün sazını çalmak, namussuz sayılmak için yeterlidir. )
( Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı! )

- [ne yazık ki]
GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK/KORNA ÇALMAK
ile/değil/yerine/>< SUSMAK/SESSİZLİĞİ YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 May | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Bilgisizlik ne kadarsa o kadar çok ve yüksektir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgelik ve zarafet ne kadar derinse/yüksekse. )

- [ne yazık ki]
HAMAKÂT
ile/<> İNAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ahmaklık, "beyinsizlik", bönlük(HALÂFET, HUMK, HÜTR) İLE/<> Ne yapmayacağını bilmemek. )

- [ne yazık ki]
HAYRANLIK DUYANI
ve/||/<> GÖRMEMEZLİKTEN GELENE
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görmemezlikten geliyoruz. VE/||/<> Hayranlık duyuyoruz. )

- [ne yazık ki]
İDDİA
ile/ve/||/<>/< ÖFKE
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 June | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
İHLÂL
ile/ve/||/<> JUS COGENS İHLÂLLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 August | 18:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
İHMAL
ile/ve/<> İŞGÜZARLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 October | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
İKİ BÜYÜK YANLIŞ(IMIZ):
DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETMEK
ve/||/<> HİÇ HAREKET ETMEDEN, SADECE/BOŞ BOŞ "DÜŞÜNMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 September | 23:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
İKİ YANLIŞ!:
SUSULACAK YERDE, KONUŞMAK
ve/||/<> KONUŞULACAK YERDE, SUSMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 December | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
İNDİRGEME
ile/ve/değil/||/<> YOK SAYMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 January | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
İŞGÜZÂR/LIK
ile/ve/<> BOŞBOĞAZ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 19:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
KANDIRMADA:
"APTAL/LIĞIMIZ"
ile/ve/değil/||/<>/< "ONUN/ONLARIN" KARAKTERSİZ/LİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 August | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olmuyor. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Oluyor. )

- [ne yazık ki]
KARAMSAR/LIK
ve/||/<> KARARSIZ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 October | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
KOPUK/LUK
ve/< GÜVENSİZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 04:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
KÖTÜMSERLİK:
ÇÖZÜM ARAMAMAK
ve/||/<>/< ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 November | 21:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
KULLANILMAYAN METİN/KİTAP
||/<>/> MEZAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
KÜÇÜK HESAP
ile/ve/||/<>/>/< BİLGİSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 April | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkirciğe neden olur. İLE/VE/||/<>/>/< Hesapsızlığa ve fazla/yersiz "atılganlığa" neden olur. )

- [ne yazık ki]
KÜSTAH/LIK
ile/ve/değil/||/<>/< ÖZENSİZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 02:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
MERKEZİYETÇİ/LİK
ile/ve/<> KEYFİYETÇİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 August | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
MUTSUZLUK:
"SAHİP OLAMADIKLARIMIZA ULAŞAMADIĞIMIZDAN DOLAYI"
değil SAHİP OLDUKLARIMIZI UNUTMAKTAN DOLAYI
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 October | 00:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
MÜKÂLEBE[< KELB]
ile/değil/yerine/>< MÜKÂLEME[< KELÂM]
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dalaşma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Konuşma. | Antlaşma. )

- [ne yazık ki]
NE KADAR, KENDİMİZİ "DÜŞÜNÜYORSAK"
ile/ve/||/<>/> O KADAR, İŞTEN/SORUMLULUKTAN KAÇMAK/ÇALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
NEYİ
BÖLÜŞEMİYORUZ?
ve/||/<> NİYE DÖVÜŞÜYORUZ?
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 January | 02:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçbir mal, bizim değil! VE/||/<> Hiçbir can, bizim değil! )

- [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ"
ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 February | 14:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de yapılmamalı! )

- [ne yazık ki]
OYALAMAK
ile/ve/||/<> "UYUTMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 August | 23:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
PARA/NIZ:
VARSA
ile/ve/değil/yerine YOKSA
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 09:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece kendiniz, kim olduğunuzu unutursunuz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Tüm dünya, kim olduğunuzu unutur. )

- [ne yazık ki]
SAVSAKLAMA
ile/ve/||/<> BOŞVERME
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 10:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
SİYASAL KAYIRMACILIKTA:
PATRONAJ(BOSISM)
ile/ve/||/<> KLIENTALIZM ile/ve/||/<> HİZMET KAYIRMACILIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 September | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI
ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 January | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
SÖMÜRÜ
ile/ve/||/<> ARTI DEĞER SÖMÜRÜSÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 April | 13:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
SUÇLAMA
ile/ve/<> DIŞLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 February | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
SUİKAST
ile/ve/||/<> GASP
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 February | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
ŞİDDETTEN DOLAYI ...
ile/ve/değil/ne yazık ki/<> "BİZİM/SEN"İN "SESSİZLİĞİNDEN/TEPKİSİZLİĞİNDEN DOLAYI ..."
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 August | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
TEMBEL/LİK
ile/ve/değil/||/<> ELİNDEKİNİN DEĞERİNİ BİLMEZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 November | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
TERBİYESİZLİK
ile/ve/||/<>/< KEYFİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 April | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
YALAKA/LIK/DALKAVUK/LUK
ile/ve/<> YARDAKÇI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 February | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Özellikle kötü işlerde birine yardım eden kişi. )

- [ne yazık ki]
YALAP-ŞAP / YALAP ŞALAP
YARIM-YAMALAK (İŞ YAPMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baştan savma, üstünkörü, yarım yamalak. )

- [ne yazık ki]
YAPAYALNIZ KALMAK
ile/değil YAPAYALNIZ HİSSETMEYE NEDEN OLANLARLA YAŞAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
YIRTICI
ile/ve/<> YIKICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
YORAN:
KOŞULLARIN "AĞIRLIĞI"
ile/ve/değil/||/<>/< ETRAFINI ANLAMAYAN KİŞİLERİN SAĞIRLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 October | 22:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
ZORA GELEMEMEK
ile/ve/değil/||/<>/< "KONFOR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne] "VARLIĞA YERİNİRİM" ne de "YOKLUĞA ERİNİRİM"
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak, yokluğu birebir, kendin deneyimle(yebil)dikten sonra söyleyebilirsin/söylemelisin! )

- [ne] "YERELCİLİK" ne de SALT "EVRENSELCİLİK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 June | 19:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne] AYNI/LIK ile/ve/değil/yerine/<>/ne de AYRI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne] EGEMEN/LER ile/ne de/||/<> EZİLEN/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne] EMİR ve/ne de ÖĞÜT
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alma! )

- [ne] İNCİNME ile/ve/||/<>/ne de GÜCENME
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne] İSTEMEK ne de DAYATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 November | 19:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sükût kıvâmındaki çığlığı, ne kardaş, ne de arkadaş; sadece hâldaş olanlar duyar. )

- [ne/hem] "HAKLI/LIK" ile/ve/ya da/ne de/hem de/<>/>< KIZGIN/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne kadar (")haklı(") olduğumuzu zannetsek de, ne kadar kızgın olsak da,
bazı/çoğu durumu, sakinlikle ve akılla[/tüzeyle] çözerek -ve de en azından çözümleyerek- ilerlemek gerekir. )

- [önce] | "GÖRMEMEZLİKTEN GELİRLER"
sonra
"ALAY EDERLER"
sonra
"SAVAŞIRLAR" |
ile/değil/yerine/||/>/><
[sonunda]
KAZANIRSIN

[Eklenme Tarih ve Saati: 22 December | 01:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [önce] UMUT" sonra UNUT!"
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 October | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ya] "BİR YOL BULMAK/AÇMAK" ve/ya da/||/<>/>/< [ya] YOL AÇMAK ve/ya da/||/<>/>/< YOLDAN ÇEKİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 04:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ya] KALMAK ile/değil/yerine/ya da İLERLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 March | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ya] TÂLİP OLMA! ya da ŞİKÂYET ETME!
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 July | 03:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ya] YENİLECEĞİZ değil/yerine/ya da/>< YENİLENECEĞİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 August | 07:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- | "DÜŞÜNMEK" ve "İNANMAK" ve "SEVMEK" |
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/>
EYLEMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 14 July | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok fazla. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Çok az. )

- | (")KÜLTÜRLÜ(") ya da (")HOCA(") |
ile/değil/yerine/<>/>
BİLGE

[Eklenme Tarih ve Saati: 12 January | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Öğrenmeyi seven. YA DA Öğretmeyi seven. |
İLE/DEĞİL/YERİNE/<>/>
Hem öğrenmeyi seven, hem de öğretmeyi seven. )

- | 1 KİLO PAMUK ile 1 KİLO DEMİR |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/<
1 KİTAP

[Eklenme Tarih ve Saati: 21 October | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- | DESPOT ile/<>/> SÜRÜ |
değil/yerine
YURTTAŞ

[Eklenme Tarih ve Saati: 14 July | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Yönetmeyi bilen, yönetilmeyi bilmeyen. İLE Yönetilmeyi bilen, yönetmeyi bilmeyen. | DEĞİL/YERİNE Yönetmeyi ve yönetilmeyi bilen. )

- | DÜZ/"DONUK" BAKIŞ ile/ve DİK BAKIŞ | ile/değil/yerine/>< YANSIZ/NÖTR BAKIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 13:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- | KAFTAN ve CÜBBE | ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HIRKA
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 July | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Sultan'da. VE Yargıç'ta. | İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Derviş'te. )

- | KARARSIZLIK ve/ya da KORKAKLIK |
ile/değil/yerine/><
CESÂRET

[Eklenme Tarih ve Saati: 24 October | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Tehlikeye sokar. VE Ölüme götürür/götürebilir. | İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Zafere taşır. )

- | KARMAŞIKLIKTA ve/||/<> UYUŞMAZLIKTA ve/||/<> ZORLUKTA | ve/||/<>
SÜREKLİLİKTE

[Eklenme Tarih ve Saati: 24 May | 20:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalınlığı bulmak. VE/||/<> Uyumu bulmak. VE/||/<> Çözümü bulmak. VE/||/<> Kendini bulmak/tanımak! )

- | KESER ya da RENDE | ile/değil/yerine/>< KOL HIZARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( | Kendine yontar. YA DA Ötekine/dışarıya yontar. | İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İki tarafa da yontar. )

- | KISKANÇLIK ile/ve ÇEKEMEMEZLİK | ile/değil/yerine İMRENMEK ile/ve KEREM
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 March | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( |Benim var, onun olmasın! İLE/VE Benim yok, onun da olmasın!| İLE/DEĞİL/YERİNE Onun var, benim de olsun. İLE/VE Benim var, onun da olsun. )

- | PİRİNÇ EKMEK ile AĞAÇ DİKMEK |
ile/ve/değil/||/<>/<
ÇOCUK YETİŞTİRMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 27 December | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [öngörümüz/"beklentimiz"] Bir yıllıksa. İLE On yıllıksa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Yüz yıllık olursa. )

- 0.99³65 = 0.03
ile/değil/yerine/><
1.01³65 = 3.78

[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her gün yaptığımız işi (ya da kendimizi), %1 iyileştirdiğimizde, 365 gün sonra vardığımız sonuç ile her gün, %1 gerilettiğimizde vardığımız sonuç arasında, ne kadar büyük FaRkLaR olduğunu görüyoruz!... )

- 1 ve/||/<>/>/< 2 ve/||/<>/>/< 4 ve/||/<>/>/< 8
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 August | 15:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuş. VE/||/<>/>/< Yaz! VE/||/<>/>/< Oku! VE/||/<>/>/< Dinle! )

- 3 ŞEY TATİL EDİLMEZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 July | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- 3B:
BARIŞ(TIR)MAK ve BÖLÜŞ(TÜR)MEK ve BÜYÜ(T)MEK
ve/||/<>/>/<
3Y:
YÖN ve YÖNTEM ve YÖNETİM

[Eklenme Tarih ve Saati: 27 May | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- 7 KEZ ve/||/<>/> 8 KEZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 September | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşersen. VE/||/<>/> Ayağa kalk. )

- 850'Lİ NUMARALAR ile 444'LÜ NUMARALAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 850'li numaranızı oluştururken, 444'lü numaraların ilk tahsisi gibi yüksek ücretler ödemezsiniz.

850'li numaraların aylık sabit ücreti yoktur. Ancak 444'lü numaranın altında tanımlı her numara için ayrı ayrı sabit ücret ödenmektedir.

850'li numaranız ile aynı anda sınırsız çağrı alabilirsiniz. 444'lü numaralarda ise aynı anda alabileceğiniz çağrı sayısı, tanımlı hat sayısı kadardır.

850'li numaralarda, gelen çağrılar için hiçbir ücret ödemezken, 444'lü numaralarda gelen çağrılarda yönlendirme ücreti ödersiniz. )
( 850'li numaralar, katma değerli hizmet numaraları değildir. 312, 212 vb. coğrafi numaralardan farkı yoktur. Ev ve iş yerlerinde kullanılan, standart sabit telefon numaralarıdır.

850'li numaralar, sadece çağrı merkezi numarası değildir. Tüm firmalar ve kişiler abonelik oluşturabilir ve kullanmaya başlayabilirler.

850'li numaralar arandığında çok ücret yansır veya sizi 0850'li numaralar aradığında telefonu açana da ücret yansır" duyumu tamamen yanlıştır. 850'li numaralar, sabit telefon numaralarıdır. Her yöne dakikalarınızdan ücretsiz aranabilirsiniz. )

- ABARTMA ile/ve/değil/||/<> FAZLA ÖNEMSEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 March | 02:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ABARTMAK ile/değil/yerine/>< AZALTMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 March | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACELE ETMEK ile SABIRSIZLANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACEMİ/LİK ile AMATÖR/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACEMİ ile İŞGÜZAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACI ÇEKTİĞİMİZDE ve/||/<> KORKTUĞUMUZDA ve/||/<> BAZI ŞEYLER, YOLUNDA GİTMEDİĞİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 April | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendimize kızmayalım. VE/||/<> Kendimizi aşağılamayalım. VE/||/<> Kendimizi suçlamayalım. )

- ACI/ISTIRAP:
KÖTÜLERİN ŞİDDETİNDEN
ile/ve/değil/||/<>/< İYİLERİN SESSİZLİĞİNDEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 October | 18:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACI ve/||/<> İYİ NİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuma yazılmalı. VE/||/<> Taşa kazınmalı. )

- ACIMA ile/değil/yerine KORUYUCU SEVGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACİL YARDIM/TEDAVİ ile/ve/değil/||/<>/< İLK YARDIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlâçlı. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< İlâçsız. )
( Uzman. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Eğitimli/belgeli. )

- ACİL YARDIMDA:
BEBEK
ile/ve/||/<>/> ÇOCUK ile/ve/||/<>/> YETİŞKİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 0 - 1 yaş arası. İLE/VE/||/<> 1- 8 yaş arası. İLE/VE/||/<> 8 yaş üstü. )

- ÂCİZ/LİK ile/ve/<> YOKSUN/LUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂCİZ ile/ve/<> ÂTIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 10:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ACTA JURE IMPERII ile/ve/||/<> ACTUA JURE GESTIONIS ile/ve/||/<> LEX FORI
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 August | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Devletin, "egemenliğine dayanarak", yapmış olduğu eylemlerden doğan sorumluluğu. İLE/VE/||/<> Yönetimin, "egemenliğine dayanarak", yapmış olduğu eylemlerden doğan sorumluluğu. İLE/VE/||/<> Yargıcın, hukuktaki, doğrudan uygulama kuralları. )

- ACZİYET ile/ve/<> ATÂLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 10:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AÇIK ARTIRMA ile/ve/<> AÇIK EKSİLTME
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AÇIK ile/ve/||/<> AYIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AÇIKLANABİLİRLİK ile/ve/||/<> TÜRETİLEBİLİRLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AÇIKLIK ile/ve/<> GÖRÜNÜRLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 March | 03:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AÇILIM ile DIŞAVURUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AD/İSİM ile/ve/<>/||/değil/yerine EYLEM/İCRAAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂDÂK[Fars.] ile ADAKK[Ar.] ile ADAK/NEZİR[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ada. İLE [Daha/en/çok] Dakik, ince. İLE Bir dileğin gerçekleşmesi için sahip olunandan vazgeçmek ve/veya vazgeçilen şey. )

- ADÂLET HEYKELİNİN GÖZLERİNİN KAPALILIĞI:
"NAMUSSUZLARA GÖZ YUMMAK İÇİN"
değil ÂDİL OLMAK İÇİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET:
"KİŞİ/ŞAHIS/ŞAHSÎ" KONU(SU)
değil KİŞİLİK/ŞAHSİYET KONUSU
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 June | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET:
DENKLEŞTİRİCİ
ile/ve/||/<> DAĞITICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 November | 19:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET:
DIŞARIDA/UZAKTA
ve/değil/yerine/||/<>/>/< KENDİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 February | 12:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâleti, dışarıda/uzakta aramak. VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Kendinde başlatmak ve oluşturmaktır, asıl ve öncelikli olan. )

- ADÂLET:
ORTAYA ÇIKAN
değil ÜRETİLEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 February | 13:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET:
SEVGİ
ve/||/<> DÜŞÜNCE
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET:
SUÇU/"SUÇLU"YU ARAMAK
ile/ve/değil/||/<>/< (SONUNA KADAR) MÂSUMU/MASUMİYETİ MASUMİYETİ ARAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET:
VARLIĞI VE VAROLANI BİLMEK/TANIMAK
ve/||/<> HAK'I BİLMEK/TANIMAK ve/||/<> KENDİNİ BİLMEK/TANIMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 July | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET=KUTUP YILDIZI:
GÖĞE
ve/||/<>/> GÖNÜLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 02:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğar. VE/||/<>/> Işığını saçar/yayar. )

- ADÂLET ile/ve/<> BİLİM ile/ve/<> AŞK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 December | 04:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET ve/||/<>/>/< DAYANIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 February | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET ile/ve/+/<> KUDRET ile/ve/+/<> HİKMET ile/ve/+/<> SEVGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Simgeleri/Sûretleri] Aslan. İLE/VE/+/<> Boğa. İLE/VE/+/<> Kartal. İLE/VE/+/<> İnsan. )

- ADÂLET ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> TİCARET
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 04:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADÂLET ve/<> SEVGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplumda. VE/<> Bireyde. )

- ADAM OLMAK ile "ADAM OLMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ADM ELİF-DAL-MİM )

- ADAM:
ER KİŞİ
ile/ve/değil İNSANİYETLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADANMA ve/<>/> DERİNLEŞME
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 June | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADANMAK ile/yerine/değil (GEREKTİĞİ/YETERİ KADAR) ÖNCELİK/ÖNEM VERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADANMAK ile/yerine/değil (GEREKTİĞİ/YETERİ KADAR) ÖNCELİK/ÖNEM VERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADANMIŞ/LIK ile FEDAKÂR/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADANMIŞ/LIK ile İNANMIŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADANMIŞLAR ile KESİN İNANÇLILAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 March | 05:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ADINI BİLMEK ile TADINI BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Haberdar olmak. İLE Deneyimlemiş olmak. )
( İLM el-YAKÎN ile HAKK el-YAKÎN )

- ÂDİL ile/ve/||/<>/> AYDIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışımız. İLE/VE/||/<>/> İçimiz. )

- ADMIN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 September | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂFÂKÎ ile/ve/<> İZÂFÎ ile/ve/<> KEYFÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AFARACI
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 July | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Harman yerinde vs. toplamakta çalıştırılan işçilere verilen ad. )

- AFERİN ile/ve/||/<> DUA
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AFET >< SİRET
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 March | 18:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sîret[yürüyüş, yol alış, iş tutuş], âfete[belaya, musibete, sıkıntıya, derde] kalkandır... )

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/||/<> SABREDEBİLMEK ile/ve/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 September | 11:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Kişiyi] Farklı kılar. İLE/VE/||/<> Güçlü kılar. İLE/VE/||/<> Kendi kılar. )

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 December | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AFFEDEBİLMEK ve/||/<> VEFÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 18:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KABUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 June | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AĞ ile/ve BAĞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AĞ ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AĞ ile/ve BÜTÜNLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AĞIR İŞ YAPMAK ile/ve/değil/<>/> AĞIR KALDIRMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 February | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AĞIRBAŞLILIK/AYIKLIK = SOBRIETY[İng.] = SOBRIÉTÉ[Fr.] = NÜCHTERNHEIT[Alm.] = SOBRIEATAS[Lat.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AĞLAMAK:
"KIRILDIĞIN" YERDEN
değil KIRDIĞIN YERDEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kırıldığın yerden değil kırdığın yerden ağlarsın. )

- AĞLAMAK ve/değil/yerine/<>/>< GÜLMEK :)
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 October | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalnız. VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Herkesle birlikte. :) )
( Heraklitos. VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Demokritos. )
(

ve/değil/yerine/<>/><

)

- AHÎ ile AHÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 July | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kardeş, fütüvvet ehli, Yunus'ta tarikat kardeşi. )

- AHLÂK/ERDEM ve/||/<> EYLEM/SELLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 July | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHLÂK ile/ve/değil/<> ÂDÂB
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 July | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değişmez. İLE/VE/<>/DEĞİL Değişir. )
( Bireysel. İLE/VE/<>/DEĞİL Kurumsal. )
( !Ahbaplık arttıkça, âdâb kalkar. [fazla yüz-göz olmamaya dikkat etmek gerek!] )
( Yükselmiş davranış ve tutumlar. İLE/VE/<>/DEĞİL Olağan davranış ve tutumlar. )

- AHLÂKÎ ile/ve İNSANÎ/BİREYSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHLÂKLI değil AHLÂK KİŞİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AHMAK KİŞİNİN ARADIĞI değil/yerine/>< AKILLI KİŞİNİN ARADIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 18:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarında. DEĞİL/YERİNE/>< Kendinde. )

- AİT OLMA ile/ve/||/<>/> BİREY OLMA ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE OLMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 September | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AİT OLMA ve/||/<>/>/< SORUMLULUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 May | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AJİTASYON ile ANAFİLAKSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aşırı duyarlılık. )

- AKADEMİK YIL:
DÜNYADA
ile JAPONYA'DA
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 December | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eylül-Ekim aylarında başlar. İLE 01 Nisan'da başlar. )

- AKIL ve EL ve/||/<>/> DÜŞÜNCE ve EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKIL:
(KENDİ/BAĞIMSIZ) "YÜRÜYEN"
değil YÜRÜTÜLEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKIL:
BÜTÜNSEL
ile/ve/değil/||/<>/< BÜTÜNLEYİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 November | 23:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKIL:
USTA
ve/<> MÜRŞİD
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 July | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öncelikle, kendi [donanımlı/yetkin] aklın ve kendine! )

- AKIL ile/ve/değil/||/<>/>/< BİLGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Monolog". İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Diyalog. )

- AKIL ile/ve/||/<> FİKİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 February | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varolanları[mevcudu] bilmek. İLE/VE/||/<> Varlığı[vucudu] bilmek. )

- AKIL ile/ve/||/<>/< İHTİYÂR
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 July | 10:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKIL ile/ve/<> ORTAK AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklınızı kullanma cesâretini gösteriniz! )

- AKILLI ÇALIŞKANLAR ile/ve AKILLI TEMBELLER ile/ve
AKILSIZ ÇALIŞKANLAR
ile/ve AKILSIZ TEMBELLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödüllendirilmeli! İLE Teşvik edilmeli! İLE Ceza verilmeli! İLE Kovmalı! )
( Takdir etmeli! İLE Dikkat etmeli! İLE İkaz etmeli! İLE Terk etmeli! )
( [+ +] ile [+ -] ile
[- +] ile [- -] )

- AKILLILIK:
"SÜREKLİ SUSKUN OLMAK"
değil
NE ZAMAN, NEREDE VE NE KADAR SUSACAĞIMIZI BİLMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKILSIZ BAŞ ve/||/<>/> AYAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akılsız başın cezasını, ayaklar çeker. )

- AKIM ile/ve/değil/yerine/||/<> UYANIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 March | 12:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKIŞTA (OLMAK) ile/ve/||/<> SÜREÇTE (OLMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKİT ile ÂKİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 March | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözleşme, bağıt, mukavele. | Nikah. İLE Bir işi, karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, bağıtçı. )

- AKL-I SELÎM değil/yerine/= SAĞDUYU
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 July | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKLEDİLEBİLİRLİK ile/ve/<> EBEDİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 December | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKLI BOŞ ile/değil/yerine AKLI BAŞINDA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 June | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [(")anllatıklarından(")] "öykü" dinleriz. İLE/DEĞİL/YERİNE Yaşam(ay)ı öğreniriz. )

- AKLIN İLKELERİ ile/ve AKLIN İŞLEVLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * ÖZDEŞLİK [birliği verir]
* ÇELİŞMEZLİK [çokluğu verir]
* 3.[ÜÇÜNCÜ] DURUMUN/ŞIKKIN OLANAKSIZLIĞI [değeri verir]
ile/ve
* TÜMEVARIM
* TÜMDENGELİM )

- AKLIN NİTELİKLERİ:
HİKMET
ve KUDRET ve SEVGİ/ŞEFKÂT ve ADÂLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bunları içermeyen hiçbir söz, akılsal değildir/olamaz. )

- AKLIN SESİ ve/||/<> KALBİN SESİ ve/||/<> MİDENİN SESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 August | 16:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir işi yapmadan önce ve yaparken, üçünün sesi de olmalı ve olabildiğince orantılı, dengeli ve uyumlu olmalıdır. )

- AKLIN:
DÜZEN VERİCİLİĞİ
ile/ve/||/<> İŞLEM GÖRÜCÜLÜĞÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 20:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKLININ BAŞINA GELMESİ ile/değil/yerine/>< AKLI BAŞINDA DAVRANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 December | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKLÎ ZORUNLULUK ile/ve/<> OLGUSAL ZORUNLULUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 08:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKS-ÜL-AMEL değil/yerine/= TEPKİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 July | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKSATMAK ile/ve/||/<> İHMAL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 20:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKTARIM ile/ve/değil/> ÜRETİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AKTARMA ile/ve/> UYARLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 December | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AL ile/ve/değil/yerine /||/<>/< AS
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 January | 02:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( [gereksinimin] Varsa. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yoksa. )

- ALAYSILAMA/İRONİ ile/değil/yerine/>< GÜLMECE/MİZAH
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 October | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiye yönelik. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Durumla ilgili. )

- ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ÇALIŞKAN OLURSAK ... ve/||/<> CÖMERT OLURSAK ... ve/||/<> NAZİK OLURSAK ... ve/||/<> MERAKLI OLURSAK ... ve/||/<> GÜVENİLİR OLURSAK ... ve/||/<> AFFEDİCİ OLURSAK ... ve/||/<> KENDİMİZ OLURSAK ... ve/||/<>
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygınlaşırız. VE/||/<> Nasipleniriz. VE/||/<> Rızıklanırız. VE/||/<> Anımsanırız. VE/||/<> Öğreniriz. VE/||/<> Değerleniriz. VE/||/<> Hafifleriz. VE/||/<> Mutlu oluruz. )

- ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK/TEVÂZÛ ile/ve/değil/yerine YOK(LUK) BİLİNCİ/MAHVİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önceki alçakgönüllüklerin bellekte bulunduğu, anımsandığı alçakgönüllülük. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Önceki alçakgönüllüklerin bellekte bulundurulmadığı, unutulduğu alçakgönüllülük. )
( Takvâ. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Verâ. )
( Ebru sanatı )

- ALÇALMAK değil/yerine AÇ KALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALDANAN ya da ALDATAN ile/ve/||/<> HEM ALDANAN, HEM ALDATAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvan. İLE/VE/||/<> İnsan. )

- ALDANMA değil/yerine/>< AYDINLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 August | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soytarılara kanarak. DEĞİL/YERİNE/>< Aydınları dinleyerek. )

- ALDANMAK ile/ve/değil/yerine ADANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALDATMA:
1 KERE
ve/||/<> 2 KERE
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 September | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aydınların aydınlat("a")madığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )
( Yazıklar olsun ona. VE/||/<> Yazıklar olsun bana. )

- ALDIRMAMAK ile/ve/<> AFFETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALENÎ ile/ve/||/<> ÂŞİKÂR
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 March | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALIN TERİ/TERLEMESİ ile SIRT TERİ/TERLEMESİ ile KIÇ TERİ/TERLEMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece fiziksel çalışmaktan kaynaklanan durum/ter. İLE Çalışırken ciddi zorlanmadan kaynaklanan durum/ter. İLE Sıkıntıdan/zorluktan kaynaklanan durum/ter. )

- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Veren, her zaman vermeye hazırdır. )
( Kendilerinde olanlar, verebilirler. )
( Verirsin ve alırsın! Verirsen alırsın! Verdikçe alırsın! Ver/verebil ki, alabil! )
( Biriktiren biriktirmeye memur, harcayan harcamaya. Veren ise, hazineyi kullanma yetkisine sahiptir. )
( Verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek kimse yoktur. )

- ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 15:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALIŞILMIŞ/LIK ile/değil/yerine/>< AŞILMIŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 12:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALIŞKANLIK ile GELENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 October | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALIŞMA ile/ve/||/<> KAPILMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALIŞMA ile/değil/yerine/||/<>/ne yazık ki KATLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 September | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 May | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ALTIN(PARA) ile/ve/değil/yerine/||/<> SÖZ/KELÂM
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 July | 11:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğada. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Kişide. )

- AMAÇ:
AYRICALIK
değil/yerine HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 June | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMAÇ ve/||/<>/> DEĞER
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 March | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMAÇ ile/ve/||/<>/> OLGUNLAŞMA/KEMÂL
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMAÇ ile/ve/değil/||/<>/> YÖNELİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMATÖR ile AZ ANLAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMATÖR ile/ve/= PES ETMEMİŞ AMATÖR/PROFESYONEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMEL:
ADÂLET
ve/değil/||/<>/> İSTİKÂMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMEL ile UYGULAMA(TATBİK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMELE ile FAİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AMELİYAT:
GÖVDEDE
ile/ve/<> ZİHİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 August | 09:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyutmak gerek. İLE/VE/<> Uyandırmak gerek. )

- ÂMİR ile/ve MEMUR/BUYRUK/İŞYAR[dil devriminin ilk yıllarında]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANA KUCAĞI ve/<> BABA OCAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANALİST değil/yerine/= ÇÖZÜMLEYİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 May | 05:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANI ve/<> TANI
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANIMSAMA ile/ve/||/<> HESABA KATMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 December | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANIMSAMAMAK / ANIMSANMAMASI GEREKENLER
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
ANIMSAMAK / ANIMSAMAMIZ GEREKENLER

[Eklenme Tarih ve Saati: 12 June | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşadığımız, "olumlu"/"olumsuz", "büyük"/"küçük" herşeyi, sürekli anımsasaydık, delirirdik. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bazen/çoğunlukla, bazı "olumlu"/"olumsuz", "büyük"/"küçük" bilgi ve deneyimleri, delirmemek, kendimizi kaybetmemek/korumak, korkmak/korkabilmek ve varoluşumuzun sürekliliği için anımsamamız/anımsayabilmemiz gerekir. )

- ANLA! ve/||/<>/> TAMAMLA!
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 June | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAM ARAYIŞI ile/ve/<> ANLAM ÇOKLUĞUNA YÖNELME
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAM ARAYIŞI ile/ve/||/<> ANLAM VERME
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAM TEKLİĞİ ile/ve/||/<> GÖRÜNÜŞ ÇOKLUĞU
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAM ile/ve/||/<>/< DEĞER ile/ve/||/<>/< AMAÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Herkeste, [zannı] var." İLE/VE/||/<>/< "Herkeste var." İLE/VE/||/<>/< Herkeste yok. )

- ANLAMAK ve/||/<> ANILARI OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak, anıları olanlar, anlarlar. )

- ANLAMAK ve/||/<> UYGULAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAMANIN:
SESİ
ile/ve KURALLARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hmmm.[içinden ve/veya sesli!] İLE/VE 1. Nötr olmak. | 2. Nitelikli soru sormak. )

- ANLAMAYI:
"UZATMAK"
değil BİR AN ÖNCE/EN KISA SÜREDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 March | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAMLI BAKMAK ile ALICI GÖZÜYLE BAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAŞMA ile/ve/değil/<> ANTLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 June | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlama durumunun, kişilerin birbirlerinin dediklerini, konusu geçen noktayı ve içeriğini/kapsamını/ayrıntılarını duymuş, bilmiş, anlamış ve belirli bir yönde düşünce, duygu ve amaç bakımından birleşmiş olmayı belirtmektedir. İLE/VE/DEĞİL/<> Ahidleşme[toplulukta/toplumda] ve/veya muahede[iki kişinin], karşılıklı olarak bağlayıcılık özelliğiyle/koşullarıyla sözleşmesi, yeminleşmesi. )

- ANLATABİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< YALIN ANLATABİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAYABİLMEK ve/||/<>/ ANLATABİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyi anlayabilmenin en iyi yolu, onu, en iyi şekilde anlatabilmeye çalışmaktır. )

- ANLAYAMAMA ile/ve/||/<> YORUMLAYAMAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAYAN ile/ve UYGULAYAN ile/ve ÖNEMSEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAYIŞ ile/ve/değil/yerine YAKINLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 May | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herkese ve herşeye gösterme! İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Her zaman, herkese ve herşeye göster! )

- ANLAYIŞ ile/ve/||/<> YAKLAŞIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 September | 00:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLAYIŞLI ile/ve/değil FEDÂKÂR
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 04:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ANLIK/ZİHİN:
SABİT
ile/değil/yerine/>< GELİŞİME AÇIK/YAKIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 July | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Zeki görünme isteğinde olur." İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Öğrenme isteğine sahip olur. )
( Zorluklardan kaçınır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Zorluklara kucak açar.
Engellerde, kolaylıkla vazgeçer. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Terslikler karşısında sağlam durur.
Çabayı, yararsız görür. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Çabayı, ustalığa giden yol olarak görür.
Yararlı olumsuz geribildirimleri "gereksiz görür." İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Eleştirilerden öğrenir. )

- ANNE/BABA-ÇOCUK ve/<> İMAM-CEMAAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 August | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ebeveynlerle çocukların bazı durum ve ilişkilerinde, ebeveynlerin bazı yanlışları/hataları, "imam-cemaat" ilişkisindeki gibi dengesiz, abartılı ve uclarda olabilir. )

- ANNE ile/ve/ya da/||/<> BAKICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- APTAL OLMAK ile/değil/yerine/||/<>/< İYİ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 May | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birinin hatasını, hiç olmamış gibi saymak. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Affedebilecek kadar. )

- ARA:
1. GÜN
ile 2. GÜN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 May | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendin. İLE Başkaları. )

- ARAÇ AKILSALLIĞI ile/ve/<> DEĞER AKILSALLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 September | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARADIĞIN SÜRECE/KADAR ARARIM değil ARAMADIĞIN KADAR ARAMAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARAMA ile ARAŞTIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arayan ve aranılan birdir ve önemli[öncelikli] olan, yalnızca arayıştır. )

- ARAMAK ile/ve/değil/yerine/<> BULMAK İÇİN/ÜZERE ARAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 January | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARANAN ile/ve/<>/> ARINAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARAPÇA'DA:
GÖZ
ile/ve/||/<> KÖR
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 July | 09:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Bir noktanın eksikliği, gözü kör eder. )

- ARAŞTIRMA (YAPMAK) ile ÇALIŞMA (YAPMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ile/ve/||/<>/> SUNUM YÖNTEMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarihsel. İLE/VE/||/<>/> Kavramsal. )

- ARAŞTIRMA/ÇALIŞMA DÖNEMLERİNDE:
KULUÇKA
ile/ve/||/<>/> BELGE TOPLAMA ile/ve/||/<>/> OLGUNLAŞTIRMA(OKUMA) ile/ve/||/<>/> YAZMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 November | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARAŞTIRMA ile İNCELEME ile ÇÖZÜMLEME/ANALİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TA'MÎK[Ar. < UMK | çoğ. TA'MÎKÂT]: Derinleştirme, derin kazma. | Esasına varacak şekilde araştırma, inceleme. )

- ARAŞTIRMACI ile/ve/||/<>/> UYGULAYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARAYAN, BULUR!:
[ya] MEVLÂ
ya da BELÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARDINA KADAR AÇMA! ve/||/<> TAMAMEN KAPATMA!
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kapatmaya gücünün yetmeyeceği kapıyı. VE/||/<> Açmaya yüzünün tutmayacağı kapıyı. )

- ARIN(DIR)MA'DA:
| SU İLE / ATEŞ İLE / SIYIRARAK |
ile/değil/yerine/<>/>/<
DÜŞÜNCE/ZİHİN İLE

[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİF ile/ve ZARÂFET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂRİYET değil/yerine/= ÖDÜNÇ, EĞRETİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 July | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARKA TEKER ile/ve/değil/||/<>/> ÖN TEKER
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 December | 09:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ön teker nereye giderse, arka teker de oraya gider. )

- ARKADAŞ ile/ve REFÂKATÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARKADAŞLARI ile/ve/<> DÜŞMANLARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yakın tutmalı! İLE/VE/<> Daha da yakın tutmalı! )

- ARSIZ ile/değil/yerine/>< ÂDİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 May | 11:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisizler güçlendiğinde. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgeler güçlendiğinde. )

- ARTI DEĞER ile/ve/||/<> YAN ÜRÜN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARTIŞ:
İŞTEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DİŞTEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 January | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARTMA ile/ve ÇOĞALMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ASKER ile/ve/||/<> KARACI
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 January | 20:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kara kuvvetlerine bağlı subay, astsubay ya da er. )

- ASKER ile/ve/||/<>/>< SİVİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kep ile postal arasında sıkışıp kalma(!) İLE/VE/||/<>/>< Cüzdan ile vicdan arasında sıkışıp kalma(!) )

- ASSI değil/yerine/= YARARLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 July | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞ ve EŞ ve/||/<>/>/< İŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 05:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdesinde erişkinliğine ulaşanlar[bülûğa erenler], eşini;
akılda erişkinliğe ulaşanlar, aslını aramaya başlar. )

- AŞAMALI ile/ve/||/<> DALGA DALGA
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 December | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞINDIRMAK değil/yerine AŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 September | 20:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞIRI/LIK ile/ve/değil AYKIRI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞIRI değil/yerine/>< BAŞARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK:
"SANDIĞIMIZ KADAR"
ile/değil YANDIĞIMIZ KADAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 06:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK:
[önce] AKIM
ve/sonra/||/<>/> BAKIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 June | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK ve/||/<> DAYANÇ/SABIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 February | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞK ile/ve/||/<> ONUR
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 January | 10:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞKINLIK ile/ve/> GÖREVDEŞLİK/SİNERJİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞKLA ve/||/<> SEVGİYLE ve/||/<> MUHABBETLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 December | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğ(ur)mak. VE/||/<> Büyü(t)mek. VE/||/<> Geliş(tir)mek. )

- AŞKTA:
ÖLMEK
ile DÖNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 September | 02:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Var. İLE Yok. )

- AŞKTA ve İŞTE ve DOSTTA
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 May | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vasatından, uzak duralım! VE Kesatından, uzak duralım! VE Fesatından, uzak duralım! )

- AŞMA ile/ve/||/<> DÖNÜŞTÜRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞMAK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK/DÖNÜŞTÜRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 March | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AŞMAK ve/> ULAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATAK/LIK ile/ve/||/<> GÖZÜKARA/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 12:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 February | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eylemszizliğin(atâletin) olduğu yerde, adâlet olmaz. )

- ATÂLET ile/ve/||/<> DİRENÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATÂLET ile/ve/değil/<>/< OLANAKSIZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 January | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATARAK ile/değil/yerine SOYUTLAYARAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATELYE/ATÖLYE değil/yerine İŞLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zanaatçıların ya da resim, yontu gibi sanatlarla uğraşanların çalıştıkları yer. | Gömlek. )

- ATEŞE:
BENZİN
değil/yerine/>< SU
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 April | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂTIFET[Ar. çoğ. AVÂTIF] değil/yerine/= KARŞILIK BEKLEMEDEN GÖSTERİLEN SEVGİ, İYİLİKSEVERLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 July | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂTIL (KALMAK) değil/yerine/>< ÂDİL (OLMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 19:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATILIM ile/ve/<>/< KATILIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 September | 02:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATIŞTIRMAK değil/yerine NİTELİKLİ BESİNLERİ, YAVAŞ YEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ATİK ile ATİK/A
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çabuk davranan, çevik. İLE Eski, eski zamanla ilgili. )

- AVANAK ile AHMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AVUKAT ile SAVCI
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 March | 04:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [yarısı dolu bir bardağın] Dolu ve boş bölümlerini ayrı ayrı görebilen ve savunabilen. İLE Boş bölümün, dolu olan bölümünden öncelikli olmadığını gösterme sorumluluğu ve yetkisiyle "iddia etmesi" ve/veya "savunabilmesi" gereken. )

- AVUNÇ ile/ve/||/<> AVUNTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 18:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Acının hafiflemesi ya da unutulması. Teselli. İLE İnsanı avutan şey. )

- AVUNMA ile/ve/değil/yerine/|| SAVUNMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 November | 10:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYAĞA KALKMA/KIYAM ve/||/<>/> UYANMA/UYANIKLIK/YAKAZA ve/||/<>/> YÜRÜYÜŞ/SEYR
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 May | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYAKTA DURMAK ve/fakat/||/<>/>/< HAYATTA KALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 01:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeterince gücün olmayabilir/kalmayabilir. VE/FAKAT/||/<>/>/< Nedenlerin vardır ve yeterince çoktur. )

- AYDINLANMA/HAK(K)'I BULMAK:
DERVİŞ OLMAKLA
ile/ve/||/<> ÂŞIK OLMAKLA ile/ve/||/<> İNSAN OLMAKLA
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 February | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYDINLANMA ile/ve/||/<>/> SÜKÛNET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYIKLAMA ile/ve/||/<> ÇIKARMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 January | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYIKLAMA ile/ve/<>/> İŞLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 November | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYIP "GÖRME"!
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görürsen de ört! )

- AYIRD ETMEK/EDEBİLMEK ile/değil/yerine AYIRMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yararlı-Zararlı. İLE/VE İyi-Kötü. İLE/VE Doğru-Yanlış. )

- AYIRMA ile/ve KAYIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYIRMA ile/ve/||/<> YALINLAŞTIRMA ile/ve/||/<> ARA ÇÖZÜM/LER ARAMA/BULMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 August | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşüncenin, bilgilerin, nesnelerin, kavram, olay ve olgular üzerinde en temel uygulanması gerekenlerin başında, onları bütün olarak görebilmenin yanı sıra ve ötesinde, ayırma bilgisi, becerisi ve oranı bulunmaktadır.

Bilmek ya da bilinebilenler, ancak küçültme ya da ayırma bilgi ve becerisiyle elde edilebilirler. Bu işin ustalığı da, her ustalığın temelinde bulunan çıraklık sürecinde gerçekleşir ve kaynağını, gücünü çıraklık döneminden alır. Bu bilgi, deneyim ve dönem, kalfalıkta ve ustalıkta bile olunsa, tüm sürecin neredeyse tamamıdır.

Birleştirme bilgi ve becerisi olarak tanımlanan ustalık, yetkin çıraklıktır. Hatta ustalık diye bir şeyden bile söz edilemeyecek kadar tek bir bilinç ve beceridir. Kişinin, bisiklet kullanmayı bir kere öğrenmesinden sonra, yaşam boyunca bir daha bisiklet kullanmayı öğrenmeye gerek kalmaması, kendinin değil, suyun kaldırma gücündeki gibi, kendiliğindenliğiyle, doğasıyla sağlanır. Zihnin ya da bilincin devrede olması ile değil, beynin ya da öte bir bilincin devrede olmasıyla, bilinç merdiveninde görülen, bilinçsiz bilinçlilik ya da yeterlilik ile sağlanır.

Karmaşık olan ya da öyle "algılanan" süreçlerin çözümü de, onları, oldukları yapıda değil, küçülterek ya da çok haneli sayıdan oluşan bir bölmenin, tek haneli bir sayıya doğru yalınlaştırılması ile gerçekleşir.

Çözümsüz "görünen" durumların da çözümü, köklü/kökten çözüm arayışı değil ara çözüm üretebilmektir. Yaşamımızda, karşılaşılabilecek sonsuz olumlu ya da olumsuz olasılıktaki durum ve süreçler için bazen ya da çoğunlukla, bir düşünce ya da nesneden, ödün vermeden ya da bir parçasından vazgeçmeden, bir şey elde etmek ya da yetersiz/olumsuz sürecin devam etmesine göz yumarak, bir sonuç ya da çözüm oluşturmak olanaklı değildir.

Ne herhangi bir düşünce ya da bir durum için, ne de kaygının sona erdirilmesi, olumsuz ya da yetersiz koşulların tamamen ortadan kalkma "beklentisi" ya da "dileği" ile sağlanamayacağından dolayı, ayırmayı, yalınlaştırmayı ve ara çözümler üretmeyi bilmek, becermek gerekmektedir.


"Hiçbir sorun, onu yaratan 'bilinç seviyesi'yle çözülemez." )

- AYIRMAK ile/değil/yerine AYRICALIK/LAR (TANIMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÂYİNLERİN SAĞLADIKLARI:
AŞIK'IN, AŞKINI ARTIRMAK
ile/ve GAFİL'İN GAFLETİNİ KALDIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYLAKLIK ile ÇALIŞMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYNA:
CAM
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< CAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 August | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi yüzünü görmek isteyenin baktığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Özünü görmek isteyenin baktığı. )

- AYNALA(N)MA ve/||/<> ONAYLA(N)MA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 22:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYNI AÇIDAN BAKMAK ile/ve/||/<>/>/< AYNI ACIDAN BAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYNI DİLİ KONUŞMAK ve/||/<> AYNI DURUMU/HÂLİ PAYLAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYNI YÖNDE ile/ve/||/<> PARALEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 October | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYNILAŞ(TIR)MAK değil/yerine/>< FARKLILAŞ(TIR)MAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 July | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rekâbet edilirse. DEĞİL/YERİNE/>< Cesâret edilirse. )

- AYNILAŞTIRMAK ile/değil/yerine/>< FARKLILIKLARIN KABULÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 17:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYNILIKLAR ile/ve/||/<> FARKLILIKLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 February | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yakınlaştırır. İLE/VE/||/<> Geliştirir. )

- AYNÎ ile İNFÂKÎ ile EKLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 October | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRI AYRI İŞLER ve AYRI AYRI KİMLİKLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRI-GAYRI ile/ve GÂFİL OLMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRIK DÜZENLER/SİSTEMLER ile/ve/||/<>/> SÜREKLİ DÜZENLER/SİSTEMLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRILACAK ZAMAN ve/||/<> VERİLECEK SELÂM
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 August | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vefâ bilmeyene zaman ayrılmaz/ayrılmamalı. VE/||/<> Değer bilmeyene selâm verilmez. )

- AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 May | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

- AYRILMA ile AYRIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRILMAK ile/ve UZAKLAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRINCA(Ar. İSTİSNÂ) ile/ve/||/<> ÖZEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 July | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRINTI ile/ve/||/<> GELECEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRINTI ile NÜANS
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Resim sanatında renk ayrıntısı. )

- AYRINTICILIK ile/ve/||/<> TİTİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 March | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRIŞMA ile/ve/değil/yerine/<>/>< KATILMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 July | 00:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRIŞMAK değil/yerine BULUŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 November | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRIŞTIKLARIMIZ ile/değil/yerine BULUŞTUKLARIMIZ(BULUŞABİLECEKLERİMİZ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 November | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYRIŞTIRMAK ile/değil/yerine KAYNAŞTIRMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 May | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYVAZ ile/ve AZAP
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konaklarda çalışan uşak. İLE/VE Çiftlik uşağı. )

- Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!!
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 April | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Demek ki"...
"Zaten", "herşey", "aslında" ve"sadece"
"sonuç" ile başlar/başlamış!


Az kullanılması gerekenleri ve kullanırken çok dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!!
"Zaten" diyerek, her "işine gelene/gelmeyene" bağlamadan KONUŞ!!!
"Aslında" "öyle/şöyle" (oldu/olacak) ise zamanında düşün de ona göre KONUŞ!!!
"Sadece/sırf" diyerek onca konuşulanı gözardı etmeden KONUŞ!!!

"Sonuçta" diyerek son sözü kendine ait kılmadan KONUŞ!!!
"Son tahlilde" deyince daha bir üst perdeden konuşmadığını bilerek KONUŞ!!!
"Temelde" olanın ne olduğuna iyi bak da ona göre sağlam KONUŞ!!!
"Allah'tan" ise senin yetersiz diline/sözüne/onayına kalmayacağını anımsa da ona göre KONUŞ!!!
"Demek ki" ile her inancına ve kişisel sonuçlarına bağlamadan KONUŞ!!!
"Nasılsa" diyerek çıkarlarını öncellemeden KONUŞ!!!

"Ona bakarsan" diyerek sözü düşürmeden KONUŞ!!!
"Belki de" olasılıklarını düşünebiliyorsan birine ayrıcalık yapmadan KONUŞ!!!
"İlle de" o ya da öyle değil koşulsuz KONUŞ!!!
"Diyelim ki" diyorsan doğru örnek seçerek KONUŞ!!!

"Ne var?" diyerek, ahmaklık etmeden KONUŞ!!!
"Ne var ki?" diyerek, "saf görünümlü" kurnaz olmadan KONUŞ!!!
"Ne peki?" diye anlaşılması çok basit olanı karmaşıklaştırmadan KONUŞ!!!
"Niye ki?" diyerek, hazırcı değil önce kendin düşün de ona göre KONUŞ!!!

"Elimde değil" diye kendini/başkalarını "kandır"(a)madığını bilerek KONUŞ!!!
"Ne bileyim" diyorsan düşünüp, öğrenip, bilebileceğini anımsa ve ona göre KONUŞ!!!

"Herkes"i katmadan KONUŞ!!!
"Hiç kimse" demeden KONUŞ!!!
"Hep"siz KONUŞ!!!
"Her zaman"a yaymadan KONUŞ!!!
"Hiçbir zaman" diye kestirip atmadan KONUŞ!!!

"Keşke ..." ile geçmişe dönmeye çalışmadan KONUŞ!!!
"Ya ..." ile belirsiz olanı belirlemeden KONUŞ!!!

"Böyle ... Böyle ..." demeden KONUŞ!!!
"Şey - şey - şey" demeden KONUŞ!!!
"Falan-filan" diye boşluğa bağlamadan KONUŞ!!!
"Bla-bla-bla" diye başka dilde kullanmadan KONUŞ!!!
"Dedi/Dedim" tekrarsız KONUŞ!!!

"Ben" diliyle kendini merkeze koymadan KONUŞ!!!
"Sen" diliyle kişileri katmadan, hedef almadan KONUŞ!!!
"Sen de" diyerek saldırmadan ve savunmadan KONUŞ!!!

www.FaRkLaR.net/KONUS )
( dikkat edilecekleri bil de KONUŞ!!! )
(

)

- AZ VEREN değil/yerine ÇOK VEREN
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 January | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Candan. DEĞİL/YERİNE Maldan. )
( Az veren canından, çok veren malından olur. )
( Aldığımız, "kâr"; verdiğimiz, yarar! )

- AZ ile/değil/yerine ÖZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deme! İLE De! )

- AZALT ve/değil/yerine/||/<>/>/< BIRAK ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇOĞALT
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 May | 20:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yediğin yemeği...
Yemeğin tuzunu...
İçtiğinin şekerini...
Satın alacağın eşyaları...
Harcadığın parayı...
Boşa geçen zamanı...
Gözyaşlarını...
Kafaya taktıklarını...
Televizyon ve bilgisayar/internet başında harcadığın zamanı.
Telefonla uğraştığın süreyi...
İnsandan beklentini...

VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/<

Hız yapmayı...
Şikâyet etmeyi...
Çekingenliği...
Rezil olma korkusunu...
Alaycılığı...
Sabırsızlığı...
Çocuğuna taparlığı...
Mazeret üretmeyi...
Başkaları için yaşamayı...
"Yapamam" "düşüncesini"...
Olumsuz düşünmeyi...
Olumsuz söz(cük)leri...
Surat asmayı...
Önyargıyı...
Herkesi eleştirmeyi...
Herkesi düzeltmeye çalışmayı...

VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/<

Özen göstermeyi...
Saygı göstermeyi...
Sevmeyi...
Selâm vermeyi...
Gülümsemeyi... :)
Olumlu düşünmeyi...
Vermeyi...
Sabrını...
Şükretmeyi...
Teşekkür etmeyi...
Su içme miktarını...
Çocuklarla zaman geçirmeyi...
Özür dilemeyi...
Mazur görmeyi...
Alttan almayı...
İstikrarını...
Hayal kurmayı...
Ayırmayı...
Yalınlaştırmayı...
Ara çözümleri...
Güzel söz söylemeyi...
Kitap ve sözlük okumayı... )

- AZÂMET ile/ve ZARÂFET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AZAP ile AZAP
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyada günah işlemiş olanlara, ahirette verilecek ceza. | Büyük sıkıntı, ezinç. İLE Çiftlik uşağı. | Anadolu beyliklerinde, donanmada kullanılan asker. )

- AZAR ile/ve/değil/||/<>/< NAZAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 02:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kime. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Ona. )

- AZI, GÖRÜP; "DÜNYAYA SAHİP OLACAĞIM(IZ)A" değil/yerine DÜNYAYI GÖRÜP AZA, SAHİP OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 March | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AZIMSAMAK ile HAFİFE ALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AZIMSAMAK ile KÜÇÜMSEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AZITMA ile/ve/değil/yerine/> KAZITMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 April | 10:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AZİM ve/<> NASİP
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AZİM ve/||/<>/> SEBAT ve/||/<>/> SABIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 June | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlarken. VE/||/<>/> Sürdürürken. VE/||/<>/> Bitirirken. )

- ÂZÎR[Fars.] ile ÂZÎR ile ÂZÎR
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağrı, sızı, akıntı, ıstırap. | Azar. İLE Özür, özür dileyen. İLE Biçilmiş ekinin tarlada satılması. )

- AZMAN (OLMAK) ile/değil/yerine/>< UZMAN (OLMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 April | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BABALAR:
KAHRAMAN
ve/||/<> İLK ÂŞIK OLUNAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 11:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BACHELOR ile/ve MASTER ile/ve Ph.D.
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KALFA ile/ve USTA ile/ve ÜSTAD )
( Üniversite mezunu. İLE/VE Lisansüstü yapmış. İLE/VE Doktora yapmış. )
( Terimlerden haberdar olmuş olur. İLE/VE Yayınları ve kaynakları tanır/tarar. İLE/VE Özgün bir şeyler ortaya çıkarır. )

- BAĞ:
ÖZERKLİK
ve/<> HAZIR OLMA ve/<> GÖNÜLLÜLÜK/RIZÂ ve/<> HAREKETE GEÇME/GEÇEBİLME ve/<> KURABİLME(SÜRDÜREBİLME/SÜREKLİLİK) ve/<> PAYLAŞIM ve/<> GÜÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞ ile/ve/||/<>/> BÜTÜNLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 February | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞIMSIZ/LIK ile/ve/||/<> TAM/LIK ile/ve/||/<> TUTARLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞINTILI/LIK ile/ve/||/<>/> ZORUNLU/LUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞIRAN değil/yerine/>< BAĞIRMAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değeri yüksek olmayan mal satanlar. DEĞİL/YERİNE/>< Değeri yüksek olan mal ve/veya hizmet sunanlar. )
( İşportacı, eskici. DEĞİL/YERİNE/>< Kuyumcu/sarraf. antikacılar. )
( "Pop", "rock" vb. müzikçiler. DEĞİL/YERİNE/>< Sanat müziği/klasik müzik vb. söyleyen ve dinleyenler. )

- BAĞIRMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SESSİZ KALMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağırdır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Çok daha ağırdır. )

- BAĞIŞ/HİBE ile/ve/değil/yerine HEDİYE
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞIŞ ile/<> İHSÂN ile/<> LÜTÛF ile/<> HİMMET ile/<> KEREM ile/<>
İNÂYET
ile/<> İLTİFAT ile/<> ATÂ ile/<> ATIFET ile/<> HÎBE
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 09:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞIŞLANMAK ve/||/<>/< BAĞIŞLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 September | 09:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pişmanlık duymayanı bağışlamak, "suya, resim yapmak" gibidir. )

- BAĞLAM(INDA) ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜK(ĞÜNDE)
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 December | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞLILIK ile/ve GEREKSİNİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞNAZLIĞIN KALKMASI:
BİLİMSEL TUTUM (İLE)
değil FELSEFİ ANLAYIŞ (İLE)
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAHANE BULMAK ile/değil/yerine ÇÖZÜMÜNÜ/ÇARESİNİ BULMAK(/ARAMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 May | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "İstemediği/n" herşeye. İLE/DEĞİL/YERİNE (Gerçekten) İstediği herşeyin. )

- BAHANE[Ar.] = MAHANA/MAHNA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 22:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İleri sürülen, sözde neden. )

- BAHİR ile BÂHİR ile BÂHİR ile BÂHİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deniz. İLE Yalancı, ahmak, alık. İLE Ekin sulayıcı, sulayan. İLE Belirli, açık, apaçık. | Işıklı, parlak, güzel. )

- BAHS ile/ve/||/<>/> HAFRİYAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 October | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz. | Üzerinde konuşulan şey, konu. | Görüşünde ya da iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü antlaşma. | Bir kitabın bölümlerinden her biri. | Araştırma. İLE/VE/||/<>/> Yeryüzünü kazmak, yarmak ve açığa çıkan fazlalıkları da atmak. )

- BAHŞ ile CEZA
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 May | 10:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAHŞİŞ ile ARMAĞAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAHŞİŞ ile/ve/değil/yerine/||/<> KATKI PAYI
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 August | 18:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAKICI ile DADI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAKIŞ AÇISI ile/ve/||/<>/>/< TUTUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 October | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAKIŞ:
DIŞARIDAN
ile/ve/değil/||/<>/< İÇERİDEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 January | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAKMAK:
KAÇIRDIKLARINA
değil/yerine YAKALAYABİLECEKLERİNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAKMAYALIM! > KATILALIM!
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAKTIĞIN ve/<> AKTIĞIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 April | 10:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ve/||/<> )

- BAMBU AĞACININ YETİŞTİRİLMESİNDE:
ALTI HAFTA
ile/ve/değil/||/<>/< BEŞ YIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 September | 10:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BARIŞ ve TUTKU =/||/<>/> SAADET
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 17:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BARIŞ(TIR)MAK:
BAŞKALARINI
ile/ve/değil/<> KENDİNİ (KENDİNLE)
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 July | 02:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zaman zaman. İLE/VE/<>/DEĞİL Her zaman. )

- BARIŞ ile/ve/||/<>/>/< ERİNÇ/HUZUR
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 February | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BARIŞTIRICI ile/ve/||/<> KURTARICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÂRİK ile BÂRÎK[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parıldayan. İLE Nâzik, dakik, rakik/ince. )

- BASIN/MEDYA:
SİYASİ/EKONOMİK "GÜCÜN"/"İKTİDARLARIN"
değil
TOPLUMUN OLANAĞI/ÜRÜNÜ/HİZMETİ

[Eklenme Tarih ve Saati: 04 January | 17:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BASÎRET[Ar.] değil/yerine/= SAĞGÖRÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. | Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. )

- BASİT "BİR ŞEKİLDE" ile/ve/değil/yerine KISA BİR ANLATIMLA
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BASKI ile/ve/değil/yerine/<> HAKİMİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 December | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BASTIRILMIŞ/LIK ile/ve VAZGEÇMİŞ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 May | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiler, neden/nasıl vazgeçerler?
( Why people give up? )

Hızlı sonuç beklediklerinden dolayı...
( Expect fast results... )

Kendilerine inançlarını kestiklerinden dolayı...
( Stop believing in themselves... )

Geçmişe saplanıp kalmalarından dolayı...
( Get stuck in the past... )

Hatalarında yaşadıklarından dolayı...
( Dwell on mistakes... )

Gelecekten korktuklarından dolayı...
( Fear the future... )

Değişime direndiklerinden dolayı...
( Resist the change/alteration... )

Güçlerinden vazgeçtiklerinden dolayı...
( Give up the power... )

Güçsüzlüklerine inandıklarından dolayı...
( Believe in their weaknesses... )

Dünyaya sahip oldukları zannından dolayı...
( Feel the world owes them something... )

Başarıyı istemekten çok, hata yapma korkularından dolayı...
( Fear failure more than desire success... )

Nelerin olanaklar içinde olduğunu görememelerinden dolayı...
( Never visualize what is possible... )

Kaybedecek şeylerinin çok olduğu zannından dolayı...
( Feel they have something to lose... )

Fazla çalışmaktan dolayı...
( Overwork... )

Sorunlarının sadece kendilerine özgü ve biricik olduğunu zannetmelerinden dolayı...
( Assume their problems are unique... )

Geri dönmenin ve geri dön işaretinin, hata yaptıkları anlamına geldiğini zannetmelerinden dolayı...
( See failure as the signal to turn back... )

Kendilerini, üzgün, güçsüz, acınası hissetmelerinden dolayı...
( Feel sorry for themselves... ) )

- BAŞA GELEN:
YOLDAŞTAN
ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞARI ÖYKÜSÜ ile/ve/||/<> BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 December | 01:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞARI:
ZEKÂ
ve/değil/||/<>/< SORUNLARLA UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇMEYEREK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 06:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞARI:
SABIR
ve/+/x/||/<>/> ÇALIŞMA ve/+/x/||/<>/> İSTİKRAR ve/+/x/||/<>/>
DENEME
ve/+/x/||/<>/> KOŞULLAR ve/+/x/||/<>/> ZAMAN, ZEMİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞARI ve/<>/< ÇABA
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 June | 11:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞARI ile/ve/||/<>/< ÖTEKİLERİN BAŞARISI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 March | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarıya ulaşmanın en hızlı yolu, ötekilerin başarısına (da) yardımcı olmaktır. )
( The fastest way to succeed is to help others succeed. )

- BAŞARI ve/||/<>/>/< ÖZGÜVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 September | 09:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞARI = SUCCESS[İng.] = SUCCÈS[Fr.] = ERFOLG[Alm.] = SUCCESSO[İt.] = ÉXITO[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞARISIZLIK ile/değil/yerine/<>/></> BAŞARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açıklama gerektirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/<>/> Sessizdir. )

- BAŞARISIZLIK ile/değil/yerine DÜŞMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarısızlık, düştüğün yerde kalmaktır. İLE/DEĞİL/YERİNE Düşmek, başarısızlık değildir. )

- BAŞIBOŞ:
İŞSİZLER
ile/ve/değil/<> DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK OLANLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞINA GELEN ile/ve/||/<>/< OLMAMASI GEREKEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKA:
O İŞ
ile O İŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKA ile/ve/||/<>/> ÖZGÜRLEŞME
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 April | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKALARI ...:
BİZİMLE YÜRÜYEBİLİR
ve/fakat BİZİM İÇİN YÜRÜ(YE)MEYEBİLİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKALARINA "EFENDİLİK" ile/değil/yerine/>< KENDİMİZE EFENDİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 12:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Güç" gerektirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güçlü olmayı gerektirir. )

- BAŞKALARINI DÜŞÜNMEK ile/değil/yerine BAŞKALARINI DA DÜŞÜNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 November | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKALAŞIM ile/ve/||/<> (")CANLANMA(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 March | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKALDIRI ile/değil/yerine ELEŞTİRİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 December | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKAN ile/ve/||/<> DANIŞMAN ile/ve/||/<> MUHTAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 July | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dernek, vakıf, parti, enstitü, belediye, spor kulübü vb. gibi, "başkanlık" konumu ile sürdürülen kurum ve kuruluşlarda, "Başkan" olarak görev yapan kişinin, öteki yönetim kurulu üyelerinden hiçbir farkı, önceliği ya da üstünlüğü yoktur ve de ol(a)maz! Sadece, üstlenmiş olduğu geçici görevinde, biraz daha sorumluluk ve çok büyük bir fark ya da ayrıcalık oluşturmayacak bazı küçük ama önemli yetkileri bulunmaktadır. Bu, sınırsız ve sonsuz olmayan "yetkilerini" de, öncelikle ve tamamen, kurumun/kuruluşun ve yönetim kurulunun ne yapacakları değil ne gibi yanlışlıkların, eksikliklerin kalmaması, sorunların daha az çıkması yönünde, bilgi ve deneyim artılarını, kurum/kuruluş ve topluma sunacağı hizmeti amacıyla kullanmak durumundadır. Söz ya da karar verme makamı diye bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Ortak alınmış/alınacak olan uygulama, yürütme kararlarında, oy fazlalığının bulunması, kişisel isteği ya da çıkarları yönünde değil sadece toplumun ortak çıkarları yönünde kullanılmak üzere, biraz daha fazla olan bilgi ve deneyimiyle, olası yanlış karar ve uygulamalara engel olabilmesi içindir. Dolayısıyla, bir şeyleri kendilerine sormak ya da izin istemek gibi bir üstünlükleri de söz konusu değildir. Fakat ne yazık ki, "Aman, işimiz ve aramız bozulmasın" kaygısıyla, kişiler, olması ve yapılması gereken süreçlerde sessiz kalırlar ve bu da başkanlık görevinde bulunan kişinin yetkilerini aşmasına, kötüye kullanmasına ve bu yanlışlara göz yumulmasına kadar gitmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için de başta, yönetim ve yürütme kurulu olmak üzere, tüm üyelerin ve vatandaşların, kişi değil kavram, kurum ve hizmet esaslı bir çalışma sürecinde olunduğunu anımsaması gerekmektedir.

İLE/VE/||/<>

Kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet etmekte olan danışmanlar, kendilerine danışılan konuların uygulayıcısı durumunda değillerdir ve bu durumda bırakılamazlar. Olası uygulamalardaki, girilmeyecek, sapılmayacak yönleri ve yolları işaret etmekle görevlilerdir. Ne yapılması hakkında, bilgi ve deneyim aktarımında bulunurlar fakat önerdikleri alanda daha fazla bilgili diye, işi ya da süreci, danışmana bırakmak gibi bir tutum ya da beklenti sergilenemez.

İLE/VE/||/<>

Halk tarafından seçilerek ve belirli bir dönem, koşul, sorumluluk, yetki ve görevlerle sınırlı kalmak üzere, yaşanılan bölgenin ilk yönetimsel yetkilisi olarak, bölgedeki ne yapılacaklarla değil ne yapılmayacaklarla, neyin, ne kadar süre ve koşulda, eksik ya da sorunlu kalmamasını sağlamak üzere, ihtiyâr heyeti desteği ile işbirliğinde bulunan kişidir. "Muhtar" sözcüğü, "Hayır!" kökünden gelerek, kendi ya da yakın çevresinin irâdesiyle değil ne yapılmayacağının ya da engel olunacağının bilgisine sahip olan kişi, ihtiyârını devrede tutan kişi anlamına gelmektedir. Fiziksel olarak yapılması gereken işlerde de belediye başkanını, güvenlik amacıyla da vali, kaymakam, polis, jandarma gibi ilgili kurum ve yetkililerle daha yakın ve doğrudan ilişki içinde olma görevindelerdir. Kaymakam ve valilerden daha alt bir yetki ve konumda olsalar da, belediye başkanından sonra değil önce gelirler. )

- BAŞKASINA:
BIRAKMA
ile/ve/<> "YIKMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 07:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKASINI "KANDIRMAK" değil KENDİNİ YADSIMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKASININ, BİZİ KEŞFETMESİ ile/ve/>/değil/yerine KENDİNİ KEŞFETME
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Beşer. İLE/VE/>/DEĞİL/YERİNE İnsan. )

- BAŞLAMAK İÇİN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> BAŞLAMAMAK/YAPMAMAK İÇİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "En" doğru zamanı beklemek. İLE/VE/||/<>/> [bazen/çoğunlukla] Olumsal/keyfî "bahane" (olabilir). )

- BAŞLAMAK ve/<> BAŞARMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlamak, başarmanın yarısıdır. )
( Her iş, başlayana kadardır. )

- BAŞLANGIÇ:
EYLEM
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRTÜK EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞLANGIÇ ve/||/<> EMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 February | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞLANGIÇ ile/ve/||/<> ZEMİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 20:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BATÎR ile BÂTİR ile BÂTİR[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nalbant. İLE Keskin kılıç. İLE Turna. )

- BAYILMAK ile/ve/değil/yerine/<>/> AYILMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 December | 14:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAYRAM:
SEVİNDİĞİN KADAR
ile/ve/değil/||/<>/< SEVİNDİRDİĞİN KADAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 September | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAZI "SÖZ(CÜK)LERİN/DEYİMLERİN":
"KULLANIMINDA" ve/||/<>
KİŞİLERİN/ÇALIŞANLARIN "DUYDUKLARI/ANLADIKLARI"
ile/değil/yerine/><
DAHA İYİSİ

[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "O, benim işim/sorunum değil!":
"Yardım etmeye yanaşmayacağımızı belirtmiş olmak ya da kısaca/doğrudan "Hayır!" demiş olmanın yararı/değeri yoktur. ve/||/<>/> "Sadece, kendim için çalışırım."
İLE/DEĞİL/YERİNE
Yapamayacağımızı söylemek ya da daha sonra yapabileceğimizi, yardım edebileceğimizi söylemek.

"Onu daha önce denemiştik.":
Bir düşünce ya da ara çözüm önermek varken, "tarihi bağlam sunma"nın ya da kişileri dinlememenin kimseye bir yararı yoktur. ve/||/<>/> "Buna katılmak istemiyorum" ya da "Ben herşeyi bilirim", "Sen/siz, hiçbir şeyi bilmezsiniz"
İLE/DEĞİL/YERİNE
Yeni bir yaklaşım için her zaman bir yer vardır.

"Onun için bütçemiz yok/uygun değil.":
Bir düşünce ya da ara çözüm önermek varken, "ekonomik" sıkıntılardan söz etmenin ya da kişileri dinlememenin kimseye bir yararı yoktur. ve/||/<>/> "Başını önüne eğ ve senden beklenileni yap!"
İLE/DEĞİL/YERİNE
Her zaman büyük düşünceler oluşturulabilir/bulunabilir ya da daha düşük bütçelerle de çok fazla şey yapılabilir.[Çalışanların yaratıcılığını ve üretimini engellememek gerekir.]


"Ben (size) söylemiştim.":
Kişiler, düşünce ve girişimlerinin kötü bir düşünce olduğunu düşünür ve o konuda bir daha hiçbir şey yapmamaya başlarlar. ve/||/<>/> "Bugüne kadar bize karşı davranmış olduklarını düşündürür."
İLE/DEĞİL/YERİNE
Çözümü, bu sözü hiçbir zaman, zemin ve koşulda kullanmamaktır ya da sadece susabilmeyi becermektir.

"İşleyişe uygun değil!":
Konuşmaların, gevezelik ya da saçma olduğunu, süreçten uzak kalındığını düşündürtür. ve/||/<>/> "Burada, işlerin yürümesi için tek bir yol bulunmaktadır."
İLE/DEĞİL/YERİNE
Kurallar, kesin sonuçlar anlamına gelmediğinden dolayı, işleyiş, gelişmeyi engelliyorsa o engelleri değiştirmek/düzeltmek gerekir. )

- BAZI BİLGİLER YA DA KENDİMİZLE İLGİLİ (BAZI) BİLGİLER:
(")ÖVÜNMEK İÇİN(")
ile/ve/değil/||/<>/< BİLİNMESİ VE FARKINDA OLUNMASI İÇİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAZI DAVRANIŞLAR/DURUMLAR/NESNELER:
"HAVA ATMAK İÇİN"
ile/ve/değil/||/<>/< HOŞLANDIĞINDAN DOLAYI
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAZI DEĞERLERİ/İLKELERİ:
"ALMIŞ/ALMAMIŞ" OLMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<> ANLAMIŞ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 September | 10:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAZI DUYGULAR/DURUMLAR:
DİLLENDİR(E)MESEK DE ...
ile/ve/değil/||/<>/>/< DİLLENDİRİRSEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... de (")olur("). İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Bambaşka[tatlı/değerli/etkil(eşiml)i/karşılıklı/coşkulu/sevimli/sevecen] olur. )

- BAZI ŞEYLERİ:
ÇIRPINARAK SİLMEK
ile/değil/yerine/>< BİR ÇIRPIDA SİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 April | 23:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAZI ŞEYLERİ:
UNUTMAYA ÇALIŞMAK
ile/değil/yerine/>
HİÇ YAŞAMAMAK/YAŞAMAMAYA ÇALIŞMAK

[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BECERİ:
SÖYLEMEK
değil/yerine DİNLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 July | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dinlemeyenler, öğrenemezler.
Öğrenemeyenler, bilemezler.
Bilemeyenler, olamazlar. )

- BECERİ ile/ve/||/<> TÂLİ(H)
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişide, ikisinin de bulunması gerek. )

- BEKÇİ ile ASES
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gece bekçisi. | Osmanlı döneminde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. )

- BEKÇİ ile BEN-VÂN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tarla/harman/ekin bekçisi. )

- BEKÇİ ile DİZDAR[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 November | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kale bekçisi. )

- BEKÇİ ile/ve/||/<>/< GÖZETİCİ ile/ve/||/<>/< KURTARICI (OLMAK/OLMAMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKÇİ ile KİZİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Köy bekçisi/kâhyası. )

- BEKÇİ ile/ve/<> POLİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Şehir. [Şehirleşmiş yaşamı, şehirde yaşama kurallarını takip eden.] )

- BEKÇİ ile/ve/değil/||/<> TÜRBEDAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 October | 02:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLEMEK ile NÖBET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLEMEK ve/> SORGULAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 02:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLEMEK ve/> YORGUNLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 02:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLENTİ SIRALAMASI:
"YÖNETİCİLERE GÖRE"
ile/değil/yerine/>/>< ÇALIŞANLARA GÖRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BEKLENTİ(DE OLMAK) değil/yerine/>< KABUL (ETMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 March | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçbir şey için! DEĞİL/YERİNE/>< Her şeyi. )
( Expect(ation) (for) nothing but accept(ion) (for) everything! )

- BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< BATKI/HÜSRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< DERT
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 July | 00:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLENTİ ile/ve/<>/< EZBER / KALIP / KABUL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 March | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLENTİ değil/yerine HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 August | 18:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLENTİDE/İSTEKTE:
YENİ/Sİ
ile/ve/<> DAHA FAZLASI/ÇOK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 May | 04:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKLENTİYİ YÖNETMEYE ODAKLANMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇABALAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 September | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AŞK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 August | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bin. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bir. )

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 May | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRGİNLEŞTİRME ile/ve/||/<> AÇIĞA ÇIKARMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRLEMEK/BELİRLEYİCİ ile SONSAL SINIFLAMA / SONSALLIK / KATEGORİZASYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRLEYİCİ ile/ve/||/<> ÖNCELİKLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 January | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRLİ BİR ALANDA/KONUDA:
BİN KİTAP OKUMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< (YETKİN) BİR KİTABI, BİN KEZ OKUMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 August | 19:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 June | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRSİZ/LİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< BÖLÜNMÜŞ/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 April | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRSİZ/LİK ile/ve/=/||/<> DEĞERSİZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 April | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> ÜMİTSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 July | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıda, bazı/çoğu şeyde olabilir. İLE/VE (FAKAT)/||/<> İçeride ve hiçbir "şey/durum" için olmamalıdır! )

- BELİRTİLERİ BASKILAMA ile/değil/yerine/>< İYİLEŞTİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELLEK YİTİMİ ile DUYUM YİTİMİ ile ACI YİTİMİ ile SÖZ YİTİMİ ile HAREKETLERDEKİ DÜZENSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BELLEKTE TAŞIMAK ile/değil/yerine BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi 2'dir. 1. Hakkında veri sahibi olmak. 2. Nerede bulacağını/bulabileceğini bilmek. [Bu çağda olması gereken ve öncelikli olan nerede bulabileceğini bilmektir.] )

- BEN İSTEDİM DİYE değil SEN İSTER İSEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 04:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEN:
"ŞUYUM/BUYUM, BU/ŞU KADARIM!"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/></>/< BEN'İM
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 21:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEN/LİK >< ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( NEFS >< TEVÂZÛ )

- BEN ve/||/<>/> BEN'İ (NASIL KURTARABİLİRİM?)
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 March | 00:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BENCİL/LİK ile/değil/yerine BİREYSEL/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 April | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BENCİLLİK ile/>< ELEŞTİRİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 April | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BENİMSEMEK ile/ve/değil/yerine/<> ÖZÜMSEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BENİMSEMEK ile/ve/<> SAVUNMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BENMERKEZCİ/LİK ile/ve/değil/||/<> BENMERKEZLİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BENMERKEZCİ/LİK ile/değil/yerine/>< EVRENSELLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BERÂAT ile BERÂET değil
BERÂT[çoğ. BEREVÂT] (KANDİLİ/GECESİ)

[Eklenme Tarih ve Saati: 21 May | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olgunluk, iyilik, güzellik, meziyet, erdem/fazîlet. İLE Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. DEĞİL [eskiden] Rütbe, nişan ve ayrıcalık/imtiyaz verildiğini bildiren ferman. | Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. )
( BERÂT GECESİ: Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. )

- BERÂT-I CİBÂYET ile BERÂT GECESİ ile BERÂT-I HÜMÂYÛN ile BERÂT-I TERHÂNÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 May | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vergi, resim ve icâre gibi, hazineye ya da vakfa ait paraları toplama yetkisini veren belge/vesîka. İLE Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. İLE Sultanlara özel ferman. İLE Gördüğü büyük bir hizmet karşılğı olarak vergiden muaf tutulması hakkında sultan tarafından verilen ferman. )

- BEREKET ile/ve OLANAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEREKET ve/<>/< PAYLAŞIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 July | 23:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BERGMAN ile/ve/||/<> BORGMAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 November | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Einstein'in, Amerika'ya giderken yanında olmasını istediği iki matematikçi. )

- BERRAK ile/ve NET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Berraklık ve yardımseverlik elele gider - her biri hem öbürüne muhtaçtır, hem de öbürünü güçlendirir. )
( Ayna, güneşi çekmek için hiçbir şey yapamaz. O sadece parlaklığını koruyabilir. )
( Durumunuzu berrak bir şekilde görün, bu berraklık sizi serbest hale getirecektir. )
( Bizi, insan yapacak olan, berraklık ve yardımseverliktir. )

- BESLEMEK ile/ve/<> DESTEKLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 August | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEŞER DOĞMAK ile/ve/> KİŞİ/İNSAN OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BEŞER İKEN BÎ-ŞER OLMAKTIR İNSAN OLMAK )

- BEYİN:
YANSITICI
değil/yerine YARATICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 January | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEYİN/ZİHİN:
ÜRETİCİ/ÜRETEÇ
ile/ve/||/<> YANSITICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 December | 04:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEZGİN ile/değil/yerine/>< GEZGİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BICIR BICIR (KONUŞMAK, HAREKET ETMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küçük, şirin çocuklar için söylenilen. )

- BIKMAK ile KANIKSAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BIRAKMAK ile/ve/değil AŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİÇİMLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI) ile/ve/<>/değil/yerine YÖNLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 May | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLDİĞİN GİBİ ile/ve BİLDİĞİN KADAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçbir şey bildiğin/gördüğün gibi/kadar değildir/olmayabilir. )

- BİLDİĞİN GİBİ ve/||/<> SEVDİĞİN GİBİ ve/||/<>
DİLEDİĞİN GİBİ
... OLSUN!:

[Eklenme Tarih ve Saati: 07 January | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLDİĞİNİ:
YAPMAZSAN
ile/değil/yerine YAPARSAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 14:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece zihnin, bir miktar/bölüm bilir. İLE/DEĞİL/YERİNE Her/bir yerin (tam) bilir/yetkindir. )
( Yetersizdir. İLE/DEĞİL/YERİNE Yeterlidir. )

- BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 May | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLEMEK ile "KESKİNLEŞTİRMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 May | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KILAĞI/ZAĞ: Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın, keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları. )

- BİLENİN/BİLGENİN/USTANIN/HOCANIN, HER:
[hem] YAPTIĞI/NI
ile/ve/<>/||/değil/yerine/hem de DEDİĞİ/Nİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 May | 01:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapma. İLE/VE/<>/||/DEĞİL/YERİNE Yap. )

- BİLEREK / BİLMEYEREK ile/ve/||/<> İSTEYEREK / İSTEMEYEREK ile/ve/||/<> DOĞRUDAN / DOLAYLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLEREK DENEYİMLEDİKLERİMİZ ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEREK BİLDİKLERİNMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 January | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGE/LİK ve/||/<> GÖNÜLLÜ/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGELİK ile/ve/||/<> AYDINLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının bilgisi. İLE/VE/||/<> Kendini tanıma. )

- BİLGELİK ve/||/<> CESÂRET ve/||/<> ÖLÇÜLÜLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 19:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgelik, aklın; Cesaret, kalbin; Ölçülülük, duyguların kontrolüdür. )

- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 July | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGELİK ve/=/||/<> KARŞILIKSIZ HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİ TAŞIYICISI OLMAK ile/değil/yerine/||/<>/>/< ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 20:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİ/VERİ/HABER:
[ne yazık ki]
YOKSA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< VARSA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 13:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Asıp kesme." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Saygı, sevgi, şefkat, merhamet, anlayış. )

- BİLGİ ile/ve/||/<> BAĞDAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 March | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BİLGİ ile BİLGİ OLMAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi ile bilgi olmayanı ayıramamak, ne yazık ki, bilgi üretmemekten kaynaklanmaktadır. )

- BİLGİ ile/ve/||/<>/> DENEYİM ile/ve/||/<>/> YARATICILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 March | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 May | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİ ve/||/<>/> İYİLİK ve/||/<>/> KARARLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 September | 08:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşkudan kurtarır. VE/||/<>/> Acı çekmekten kurtarır. VE/||/<>/> Kaygıdan kurtarır. )

- BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 September | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİ ve/||/<> SEVGİ ve/||/<> ŞEFKAT ve/||/<> MERHAMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 March | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİLERİ/DEĞERLERİ:
KAYIP (ETMEK)
ile/değil/yerine/>< KAYIT (ETMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 November | 18:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİLİ/BİLGİSİZ ile/değil KIBLELİ/KIBLESİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 November | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi, bilgisinden çok, niyeti/yönelimi/yaklaşımı belirler. )

- BİLGİLİ/LİK ile/ve/||/<>/> SOĞUKKANLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİLİ ile/ve/<>/değil EDİB
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİLİ ile/ve/<>/>/< İLGİLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 23:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının bilgisiyle (de) olabiliriz. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Ancak, kendi aklımızla olabiliriz. )

- BİLGİNİN VE ÜNİVERSİTENİN ÖNCELİKLİ İŞLEVLERİNDE:
ARAŞTIRMA
ve/||/<>/> AKTARIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 April | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİNİN:

GÜVENİLİRLİĞİ
ile/ve/<> ZORUNLULUĞU
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 January | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİSİZLİK/CEHALET ve/> İHMAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 December | 10:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 January | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLİMDE KEŞİF:
HAKİKAT
değil MÂRİFET
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 May | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 17:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayret. VE/||/<> Hayranlık. VE/||/<> Aşk. VE/||/<> Coşku. )

- BİLİNCİN YADSINMASI ile/ve/değil/<> BİLİNCİN, İÇERİĞİNİN YADSINMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 January | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLİNCİN:
DOĞASI
ile/ve/<> NİTELİKLERİ ile/ve/<> KÖKENLERİ ile/ve/<> İŞLEVLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLİNÇ ve/||/<> EDİM/EYLEM ve/||/<> OLANAK/LI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLİNEN ile/ve/||/<>/> BİLİNMEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sonsuzdur. İLE/VE/||/<>/> Sonsuzlukların sonsuzluğudur. )
( Bilinenlerin hepsi, bilinmeyenleri işaret eder. )
( Bilinen üzerine bir kez daha bilgi aramak anlamsızdır. )
( Bilinmeyen, tüm "olmuştu ya da olmuş olabilirdi" ve "olacak ya da olacaktı"ları içerir. )
( Bilinenin tam ve doğru bilgisidir sizi bilinmeyene götürecek olan. )
( Bilinenin içinde yaşamak bağımlılıktır, bilinmeyenin içinde yaşamak özgürleşmedir. )
( Bilinmez olan hakkında ancak sessizlik konuşur. )
( Zihin ancak bildiği hakkında konuşabilir. )
( Eğer bilinebilir olanı gayretle incelerseniz, o eriyip gider, geriye bilinmez olan kalır. )
( "Bilinmeyeni" bilmek için önce, bilineni bilmek gerek. )
( It is the full and correct knowledge of the known that takes you to the unknown.
To live in the known is bondage, to live in the unknown is liberation.
Of the unknowable only silence talks.
The mind can talk only of what it knows.
If you diligently investigate the knowable, it dissolves and only the unknowable remains. )

- BİLME YÖNTEMİ ile/ve/||/<> ANLATIM YÖNTEMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 17:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEK(İLİM):
DİL
ile/ve/||/<> KALP ile/ve/||/<> GÖVDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 November | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zikreden. İLE/VE/||/<> Şükreden. İLE/VE/||/<> Sabreden. )

- BİLMEK ile/ve/||/<>/> ANLAYABİLMEK ile/ve/||/<>/> (BİRİNE) ANLATABİLMEK ile/ve/||/<>/> (ÇOCUĞA) YALIN ANLATABİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEK ile KENDİNİ BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEK ile/ve/<> KULLANMAYI/UYGULAMAYI BİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bildiklerinizi yaşa(r)sanız, bilmedikleriniz de öğretilir. )

- BİLMEK ve/||/<>/>< MESAFE
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 May | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEK ile/ve/<> OLAYLARI/ZORLUKLARI "ALTTAN ALABİLMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEK ile/ve/||/<>/> ÖNGÖRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEK ve/> SEVMEK ve/> VERMEK ve/> BULMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlmimizce bilinir, ikramımızca ihsan görür, sevdiğimizce seviliriz. )
( Ne kadar geç verirse o kadar çok verir. )

- BİLMEMEK ile/ve/değil EDEB
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TECÂHÜL-İ ÂRİFÂNE: Çok iyi bildiği halde bilmiyormuş/cahilmiş gibi görünmek. | [edediyat] Bilinen bir şeyi, edebî bir nükte ile bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. )

- BİLMEMEK ile/ve/değil/<> KABUL ETMEMEK/"EDEMEMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 November | 03:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEYE ÇALIŞMAK ile/ve/yerine/değil ANLAMAYA ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMEYİ BİLMEK ve/||/<> BİLGİ ÜRETİMİ ve/||/<> GÜVENİLİR BİLGİ ve/||/<> BİLGİNİN UYGULANMASI/KULLANIMI
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 20:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLMİYORUM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİLİMYORUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİN ZAHMET ile/değil/yerine/>BİR HOŞ SÖZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 October | 08:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ...:
SÖZCÜK
ve/||/<> DUYGU ve/||/<> KİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kararı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Yaşamı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Seni/kişiyi değiştirebilir. )

- BİR + BİR = BİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 November | 18:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ALANIN/KONUNUN:
"EN İYİSİ" OLMAK
ile/değil TEK KİŞİSİ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 August | 22:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR DÜŞÜNCEYİ "SAVUNAN" ile/değil/yerine/>< BİR DÜŞÜNCEYE SAHİP OLAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ötekileştirir, ayrıştırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bizleştirir ve birleştirir. )

- BİR İŞİ/N:
"UCUNDAN TUTMAK"
ile/değil/yerine/>< "OMUZLAMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 October | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR İŞİN:
"KOLAY GELMESİ"
ile/değil/ne yazık ki "KOLAYINA GELMESİ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR KONUNUN/DURUMUN/AYRINTININ:
İŞLEYİŞİ
ile/ve/değil/||/<> İŞLENİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 March | 12:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR KONUYU/DURUMU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN:
[ya] OLANAK/LAR SAHİBİ OLMAK
ile/ve/<>/ya da "DAMARINA" SAHİP OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 June | 00:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR KONUYU/OLGUYU:
KENDİNE("BANA") GÖRE DÜŞÜNMEK/ÇÖZÜMLEMEK/YORUMLAMAK
ile/ve/değil/yerine O KAVRAMI (/N İÇİNDE) KONUŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 April | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR NESNE/OLAY/OLGU/DURUM/KOŞUL İÇİN:
BİR "AD VEREBİLMEK", BİR ŞEY "DEMEK/DİYEBİLMEK"
ve/||/<>/<
O ...'YI DENEMEK

[Eklenme Tarih ve Saati: 14 March | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ŞEYİ ELDE ETMEK İÇİN:
ÇABALAMAK
ile/ve/sonra/ne yazık ki/||/<>/> KENARA ATMAK ile/ve/sonra/ne yazık ki/||/<>/> ANLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 June | 02:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ŞEYİN, "YAPILAMAZ" OLDUĞUNU SANMAK ve/||/<>/> O ŞEYİN, YAPILIRKENKİ GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 June | 19:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ŞEYİN/DURUMUN:
(")OLMASI(")
ile/ve/değil/||/<>/< OLMA/GERÇEKLEŞME OLASILIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 16:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ŞEYİN/YERİN, ...:
YÖNETİMİ/YÖNETİLMESİ
ile/ve/||/<> "MUTFAĞI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 December | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR YANLIŞIN YAPILMASINDA VE YORUMLANMASINDA:
KAZÂ
ile/ve/ne yazık ki/<>/> HATA ile/ve/ne yazık ki/<>/> YEĞLEME/TERCİH
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk kez olmuşsa. İLE/VE/<>/> İkincei kez olmuşsa. İLE/VE/<>/> Üçüncü kez oluyorsa. )

- BİR YERE ULAŞMAK ile/değil/yerine BULUNDUĞUN YERDE KALMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 May | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR-LİK ile BİRLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR'DEN BAŞLAMAK ve/||/<>/> BİRDEN BİRE BULMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 April | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR ile/ve/||/<> VAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sonsal sınıflama[kategori] değillerdir. Herşeyde varlardır. )
( Dili olanaklı kılanlar. )
( Transandant terimlerdir. [bkz. KANT] )

- BİRBİRİMİZE ...:
"DÜŞMEK"
değil/yerine/>< "DÜŞKÜN OLMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 June | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRBİRİMİZİ:
[ya] TAMAMLAYAMAMAK
ile/ve/ya da/<>/< TAM ANLAYAMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 November | 06:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRBİRİMİZİ:
BİLEMEYİZ
ancak KEŞFEDERİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 July | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİREŞİM(TEVHİD) >< KORKU ve ÜZÜNTÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİREŞİM(TEVHİD) ve/||/<>/>/< KUŞKUDAN KURTULMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİREŞİM/TEVHÎD İLKESİ:
TOPLUM İÇİN
ve/||/<> BİREY İÇİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâlet. VE/||/<> İtidal. )

- BİREŞİM/TEVHİD ile/ve/||/<> CÖMERTLİK/SELEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİREŞİM/TEVHÎD ve/<> HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 July | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hüvviyete/Allah'a bağlamak. VE Herkese ve her şeye. )

- BİREŞİM/TEVHİD ve/||/<>/>/< KENDİNDEN RÂZI OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİREYSEL ile/değil ÖZNEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİREYSELLEŞME ile/ve/değil/<> BİREYLEŞME
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 January | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplumda. İLE/VE/DEĞİL/<> Psikolojide. )
( Bütünden/toplumdan/idealden pay alarak. İLE/VE/DEĞİL/<> Kişide[parçada]. )

- BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRİCİK/LİK ile/ve/<> FARKLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 October | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRİCİKLİK ve BİRİCİKLİĞE SAYGI GÖSTERMEK/DUYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRİNCİ NİTELİK(LER) ile İKİNCİ NİTELİK(LER)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerçektir. İLE/VE Zihinseldir. )

- BİRİNCİL NİTELİKLER ile/ve/||/<>/> İKİNCİL NİTELİKLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 December | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçülebilir özellikler.[Devinim/hareket, kütle, büyüklük, biçim, konum vb.] İLE/VE/||/<>/> Algılanabilir özellikler.[Ses, tat, koku, renk vb.] )

- BİRİNE, BİR ŞEY(LER)İ:
LÜTÛF ETMEK
değil/yerine/>< (O) KİŞİNİN DEĞERİNİ BİLEREK, BİR ŞEY(LER)İ PAYLAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 September | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRİNE, YENİDEN GÜVENİP FIRSAT VERDİĞİMİZDE:
"KALDIĞIMIZ YER"
ile/ve/değil/ne yazık ki KANDIĞIMIZ YER
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 June | 07:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRİNİN, SANA/ONA/BİZE ...:
NE/LER VERE(BİLE)CEĞİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< NELERDEN VAZGEÇEBİLECEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRLEŞ(TİR)ME ile/ve/değil/||/<> KAVUŞ(TUR)MA
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 November | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRLEŞME ve/||/<> ORTAKLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 December | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRLEŞMEK ile/ve BİRLİĞİ SÜRDÜRMEK ile/ve BİRLİKTE ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlangıç. İLE/VE Gelişme. İLE/VE Başarı. )
( Kervan gider, sen kalma geri! )

- BİRLEŞTİRİCİ ile AYRIŞTIRICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 July | 01:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [söz/karar/tutum] Bir kesimi birleştirici olabilir ve fakat hiçbir kesimi ayrıştırıcı olmamalıdır. )

- BİRLEŞTİRME ile/ve/<> OLUŞTURMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 21:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRLİKTE HAREKET ETMEK ile/ve BİRLİKTE OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 May | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Trinidad Tobago'nun ambleminde, "Birlikte Hareket Edersek Başarırız!" yazmaktadır. )

- BİRLİKTE OLMA GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/< BİREY OLMA GEREKSİNİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRLİKTE ile/ve/değil KARŞILIKLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 00:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİRLİKTELİK ile/ve/||/<> KARŞILIKLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 November | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİSİKLET ve/<> AKIL/ZEKÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİSİKLET ve/<> RAHATLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİZE KATILAN ile/ve/||/<> BİZİM KATILDIĞIMIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİZİ SEVENİN:
NE/LER VERECEĞİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NE(LER)DEN VAZGEÇEBİLECEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 December | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BOLLUK >< KITLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BOLLUK-KITLIK )

- BORCUNU/"VERGİNİ":
"ÖDEMEME"
ile/değil/yerine ÖDEYEMEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 November | 20:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BOŞ DURMAK değil/yerine KOŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 August | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BOŞ KİŞİ ile/değil/yerine NİTELİKLİ KİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 May | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyle uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE İşiyle uğraşır. )

- BOŞ ZAMANLARINDA SENİNLE KONUŞANLAR
ile/değil/yerine/><
SENİNLE KONUŞMAK İÇİN ZAMAN AYIRANLAR

[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BOŞ ile/değil/yerine/>< HOŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 August | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yakından bakarsak. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uzaktan bakarsak. )

- BOYUN EĞMEK ile/değil DAYANÇ/SABIR ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İNHİNA: Eğrilme, bükülme. | Baş eğme. )

- BOZMA değil/yerine/>< DÜZELTME
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÖBÜRLENMEK ve/||/<> HORULDAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 March | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gündüz. VE/||/<> Gece. )
( "Uyanıkken". VE/||/<> Uyurken. )

- BÖLME ile/ve/||/<> PAYLAŞTIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 September | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÖYLE ve/||/<>/> BU DA VAR
ve/||/<>/>
GİBİ
ve/||/<>/> OLABİLİR ve/||/<>/> DEĞİL ve/||/<>/> BİLE DEĞİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 January | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( VARLIK - YOKLUK
[ l - O ]


Herhangi bir şeyden bahsedebilmemizin olanaklılığı ve/veya tüm koşulları, ancak, varoluşla ve varolanların bilgisi ile başlar/başlatılabilir. Herhangi bir verinin de bir değer ya da nitelikli bilgi olabilmesi için varoluş kaynağına ve ilkesine yönelmiş olma zorunluluğu söz konusudur. Varoluştan bağımsız bir bilgi de söz konusu değildir.

Varolan/bilimi[ontoloji] olmadan, bilgi/bilim[epistemoloji] olmaz!

Varolanların değerinin bilinmesi ve anımsanması ise ancak o durumun, olanağın, nesnenin ya da kişinin kaybında ve/veya yokluğunda söz konusudur. Fakat yaşamımızdaki, gövdemizdeki ve zihnimizdeki varolanların değerini bilmek içinse sahip olduklarımızın ya da ötelediğimiz ilişkilerin kaybını beklememiz gerekmemektedir.
"El duası olmadan, dil duası olmayacağını" anlayarak ve anımsayarak, bir şeylerin yaşanmasında ya da sahip olunmasında, kaygı duymanın anlamsızlığını da fark etmemizi, zamanında, araç ve olanaklarımız yerindeyken harekete geçmemiz sağlar.
İnsanın, kendini tanıma, gelişme ve gerçekleştirme sürecinde, aile, çevre, okul aracılığıyla edindiği eğitim ve öğrenim aşamaları bulunmaktadır. Bu süreçteki tüm bilgi, kayıt ve deneyimlerimizi, ekmek/sandöviç arası malzemesine benzetip, tüm bu süreç boyunca, bu malzemenin, yani bilgi ve deneyimlerimizin etrafında olmazsa olmazlarımız bulunmaktadır.
Bu olmazsa olmazlarımızın, kullanılagelenleri olarak en değerli ve öncelikli olanı, Sağlık ve Özgürlük'tür. İkinci sırada, Zaman ve Enerji'mizdir. Üçüncü sırada da, Bilgi ve Farkındalık'tır.
Uygulanagelenleri olarak, en değerli ve öncelikli olanı, Doğa ve Doğallık, ikinci sırada, Uyum ve Bütünlük'tür. Üçüncü sırada da, Gelişim ve Değişim'dir.

Bunların hepsinin temelinde, kaynağında, kökeninde ise
KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ
bulunmaktadır.

Büyük çoğunluk için yaşamın tamamı, bu dönemle sınırlı kalmış, bilgi ve (b)ilim süreci olarak, az ya da çok bilgi, kayıt, yorum ve deneyimle tamamlanmış ya da tamamlanacak olmasının yanı sıra, bu süreci aşmak isteyenler için bir sonraki ve üst aşaması/dönemi olan, (d)olgun insan olma ve kendini gerçekleştirmek üzere, bilgelik(irfan/hikmet) ile sürdürme bilincine ve dönemine girilir.

Bilgi ve bilim bilinci ve dönemi, dört şeyi bilme süreci içinde devam eder. Bir şeyin, içini ve dışını, öncesini ve sonrasını [zâhir, bâtın, evvel, âhir] bilmekle tanımlanır. Bilgelik dönemi ise bu dörde ek olarak, iki şeyi daha bilmekle, bilinen her bir şeyin, zaman ve zeminini bilmekle ve İlm-i Siyâset ile gerçekleşir.
[ İlim ile İrfan arasındaki FaRkLaR için...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7688 ]


Bu, dönemsel deneyimlerin ve donanımların temelinde, içinde ve/veya dışında, paralelinde, ötesinde düşünülmeye ve yaşanmaya çalışıldığında ise ortada, ancak tek bir bilgi ve bilinç söz konusudur. VAR(OLAN) Bilinci ve Deneyimi.

Varolan[mevcud] bilinci, iki ve dört kavramdan oluşan düşünce, bakış, algılama, yorumlama, değerlendirme sürecinde bulunarak, bilinç ve yoğunlaşma isteğine göre değişmek üzere belirlenen ilk iki [Böyle ve Bu da var] ve sonraki dört sözcük/kavram [... gibi. | ... olabilir. | ... değil. | ... bile değil.] aracılığıyla, yaklaşık 3 ilâ 6'şar aylık sürede ve süreçte gerçekleşebileşecek işler kadar, ayrı ayrı çalışılarak gerçekleşebilir.

Zihnin, bu bilince alışması ve yeniden yapılandırılması için 3 ilâ 6 boyunca, gördüğümüz tüm nesnelere ve kişilere, tüm olaylara; duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz tüm olgu ve kavramlara, sadece, "Böyle" gözlüğü takılarak, Böyle'nin yanına, önüne, ardına, başka hiçbir düşünce, bilgi, sözcük yanaştırılmadan düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir. Çalışılan "Böyle" sözcüğü ve döneminden sonra, yine herşeye, sadece, "Bu da var" gözlüğü takılarak bakılması, düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir.

Bu çalışmalar sonrasında ise dört kavrama daha geçilebilecektir. Öncelikle, gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz her bir şey, kişi, durum, süreç, imge, simge, kavram ya da ad/etiketin yanına, sadece, "... gibi." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Sonrasında ise yine aynı koşullar ve süreyle, "... olabilir." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Bu iki sözcükten sonra yine aynı koşullar ve süreyle fakat daha farklı bir zihin oluşturabilecek olan değilleme sürecinde, herşeyin yanına/sonuna "... değil." gözlüğü takılarak bakılacaktır. Bu sürecin dengelenmesi içinse dördüncü kavram olan "... bile değil." gözlüğü takılarak çalışılacaktır.

Varoluş bilincinin kapsayıcılığının yanı sıra, yetersizliği ya da sınırlılığı da söz konusudur. İşleyişi, "ya, ya da" "0 l" "mantığı/algısı" ya da "Newton Fiziği" ile düşünülebilen varoluş bilinci, doğa, fizik, matematik ve laboratuvarda geçerlidir.

OLuş bilincinde ise bir şeyin, ne ve ne kadar olduğundan çok ve ötesinde, şu/bu/o koşulda/biçimde olabilmesinin yanı sıra, hem belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmakla birlikte, hem de belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmayarak, ne belirli, ne de belirsiz bir koşul, zaman ve zeminde de bulunmadığı bilgisi ile "hem, hem de | ne, ne de" "mantığı/algısı" ya da "Kuvantum Mekaniği" ile tanımlanmaktadır. Bu bilinçte, sadece, "OLmak, OLan ya da OLuş" söz konusudur.

Tüm varoluşun, insanın, bilincin, süreçlerin ve sonuçların, herşeyin karşısında, Yokluk [O] alanı ve durumu söz konusudur. Dolayısıyla, herşeyin başında ve sonunda, yokluğu düşünmek, yok olmayı, bulun(a)mamayı, göz önünde tutmak durumundayızdır. Fakat bu bilgi ve bilinçle de bunu bilmenin ötesine geçmek zorunda olduğumuzdan dolayı, yokluğu da hem bilip, hem gözardı edebilecek kadarıyla "yok etmek", ne tek bilgi, ne de tüm bilgi ya da gerçeklik olarak kabul etmek isabetli olmayacağından dolayı, yok'un, yokluk ile ilişkisini, kendiyle sağlayamayacağımızdan dolayı da burada, elimizde kalan ve kullanılabilecek tek bilgi, "bile değil" kavramı ve sözcüğüdür. "Bile değil" bile olsa, onu kullanıyor olmak da bir varoluş alanı ve durumu oluşturacağından dolayı, "bile değil"i de "bile değil" ile devam ettirmek, bunları da yine ancak tekrar "bile değil" ile devam ettirmek ve sonsuza kadar, azalarak ve küçülerek, yok olarak gidebilecek tek kavram olan "bile değil", devam ettirilerek ve doğada, durabilerek; insanda ise susabilerek, tüm "süreç ve sonuç", "algı", "yorum", "kavramsallık", "ilkesellik", "evrensellik", "birlik" ve "bütünlük" deneyimlenir.
[Durmayabilmek ve susmayabilmek ise hâlâ insana özgülüğüyle ve ayrıcalığıyla, düşündüğünü düşünebilen, kuvantumsal ve sabit olmayan bir bilinç olmasından dolayı, insanın, zihninde, dilinde ve elinde olmaya, kısır döngü ya da nereye doğru ilerlediği bilinemeyecek eliptik bir döngü şeklinde devam eder durur.]


YOK(LUK)
[ xOx ] [ bile değil ]>[ bile değil ]>[ bile değil ] >[ bile değil ] >[ bile değil ]>[ bile değil ] ~ ]
^
|
|
OL(UŞ)[ hem O[yok] l[var] , hem de l[var] O[yok] ve ne O[yok] , ne de l[var] "mantığı/algısı" ]
( Şu/bu/o, şöyle/böyle/öyle, şu/bu/o kadar, şu/bu/o zamanda, zeminde, koşulda/biçimde, sınırlan(dır)madan ve çerçevelen(dir)meden,
herhangi bir şey(le) olmadan ve olmayan!
Sadece OLMAK, OLAN ya da OLUŞ! )
^
|
|
VAR(OLAN)
[ ya O ya da l "mantığı/algısı"]
[- BÖYLE | BU DA VAR ]
||/>
[ ... GİBİ >
... OLABİLİR >
... DEĞİL >
... BİLE DEĞİL ]

------------------------------------------------
(D)OLGUN/KÂMİL İNSAN
S~ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ~S
[OLGUNLUK/KEMÂL]

--------------------------------------
^
|
|

İNSAN
| KENDİNİ TANIMA SÜRECİ |
(GELİŞİM)


-------------------------------------
[OLMAZSA OLMAZLAR]

[Kullanılagelenler]

1.) SAĞLIKÖZGÜRLÜK

2.) ZAMAN ve ENERJİ

3.) BİLGİ ve FARKINDALIK

----------------------------------
| TÜM BİLGİ ve DENEYİMLER |
----------------------------------
[Uygulanagelenler]

1.) DOĞA ve DOĞALLIK

2.) UYUM ve BÜTÜNLÜK

3.) GELİŞİM ve DEĞİŞİM
-------------------------------------------------
|KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ|
-------------------------------------------------
)
( Sigorta Sözcükler/Kavramlar İLE/VE/||/<>/> Varoluşsal Sözcükler/Kavramlar )

- BUGÜNKÜ AKLIM ile/ve/değil/yerine/<>/< DÜNKÜ YAPTIKLARIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 November | 08:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bugünkü aklım olsaydı, dünkü yaptıklarımı yapmazdım.
Ama dünkü yaptıklarımı yapmayabilseydim, bugünkü aklım da olmayabilirdi. )

- BUĞDAY ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "NEFES"
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Adam olmayı" simgeler. VE/||/<> Nefsi simgeler. )

- BULAŞICI HASTALIKLAR ve/||/<> CELALETTİN ALGAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 May | 01:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BULAŞIK YIKAMADA:
AZ DETERJAN/SABUN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİ DURULAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 August | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BULUNÇ/VİCDAN:
DIŞARIDA
ile/değil/yerine/>< İÇERİDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 February | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlâh. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ölçü. )

- BULUNÇ/VİCDAN ile/ve/<> BİLİNÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BULUNÇ/VİCDAN ve/=/||/<> ÖLÇÜ/MİZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BULUNÇ/VİCDAN ve/||/=/<> TARİH
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişide. VE/||/=/<> Toplumda. )

- BULUŞARAK, ANLAŞMAK ile/ve/||/<> ANLAŞARAK, BULUŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 August | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BULUŞMAK:
NESNE(SİN)DE
ile NESİNDE/NEDENİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 December | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BUYURGANLIK ile/değil TOPLUMSALLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 13:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BUZ ile/ve SU
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üzerine damga yapılmaz! İLE/VE Üzerine yazı yazılmaz! )

- BÜROKRASİ ile/ve/ne yazık ki/<>/>< YOLSUZLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 March | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜN/LÜK ile/ve/||/<> DİZGESEL/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜN/LÜK ve/||/<> GÜVENİLİR/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜN ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 02:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜN ile/ve/değil/<> PARÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kavramın, bireylerinin toplamı, bütünü vermez. )
( Bütün, parçaların toplamından daha fazla birşeydir. )
( ZIRNIK[Fars. < ZIRNÎH]: Sıçanotu, arsenik madeni ile kükürt karışığı bir madde. | Herhangi bir şeyin en küçük, önemsiz ve işe yaramaz parçası. )

- BÜTÜNLENME ile/ve/||/<> TAMAMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 November | 23:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜNLENME ile/ve/||/<> TAMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜNLÜK ile/ve/||/<> BİREŞİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 March | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜNLÜK ile/ve/<> BÜTÜNCÜLLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜNLÜK ile ESRİME
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Esrime, duyulur olanlardan, bir başka deyişle tikel şeylerden başlayıp derece derece iç algıya ve iç algıdan da geçip bir an için bile olsa yokluğa dalmak, aslına kavuşmak demektir. )

- BÜTÜNLÜK ile/ve/||/<> HAKİKAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜTÜNLÜK ve/<> IŞILTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK
ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 November | 11:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜYÜK YANLIŞLARIN/HATALARIN/SUÇLARIN:
"NEDENİ"
ile/ve/<>/> BEDELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 November | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜYÜKELÇİ(SEFİR[Ar.]) ile/ve KONSOLOS(ŞEHBENDER[Fars.])
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( VİSKONSÜL: Konsolos yardımcısı. )

- BÜYÜKELÇİ ile ORTA ELÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 20:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Büyükelçiden önceki elçilik aşaması ve bu aşamada olan kişi. )

- BÜYÜTMEK ile/ve/değil/||/<>/< YETİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdeyi. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Zihni. )
( Bitkiyi/hayvanı/beşeri(kişiyi). İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< İnsanı/kişiliği. )

- CAHİL:
BİLMEYEN
değil/ne yazık ki BİLMEK İSTEMEYEN, BİLMEMEKTEN "MUTLU OLAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 July | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 August | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi, hedef yapar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kişiye hitap eder. )
( Bilmeyenle/câhille oturup pekmez yiyeceğine, bilenle oturup kuru ekmek ye. )
( "Keser atar." İLE/DEĞİL/YERİNE Temkinli/ihtiyatlı konuşur. )
( [Her sözünde] Kendini aklar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini yoklar. )
( "Cahil" dediğimizde, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören, gerçek âlimler çıkabilir. )
( [Hatasını gösterdiğinde ...] Küfür ve hakaret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Teşekkür eder. )
( (Kendi) "Sonuçlar"/ı ile hareket eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Süreçleri bilir ve takip eder. VE Hem süreç, hem sonuç birliği ve bütünlüğüyle hareket eder. )

- CÂHİL ile KÂMİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 12:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzak ol/dur! İLE Yakın ol/dur! )

- CAHİLİN AĞLAYIŞI ile/değil/yerine ÂLİMİN AĞLAYIŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 02:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CÂHİZ ile CAHİZ/CAFİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cesaretli, gözüpek. İLE Katılar için kullanılan hacim ölçüsü. )

- CAN'IN:
"AZI"
ile/ve/||/<> "ÇOĞU"
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Can'ın, "azı", "çoğu" olmaz! )

- CAN ve/=/||/<>/>/< VAR OLUŞUN SÜREKLİLİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 February | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CANHIRAŞ[< Fars.] ile CANSİPERÂNE[< Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 April | 22:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürek paralayan, kulak tırmalayan, acı, tüyler ürpertici (durum/ses). İLE Canını verircesine, özveriyle. )

- CANLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNÇLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNCİNİN BİLİNCİNDE OLAN/OLABİLEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 March | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyurken. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< "Uyurgezer". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Uyanıkken. )
( Bitki. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Hayvan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )

- CANLI ile/ve HAREKETLİ/HAREKET EDEBİLEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CAZİB ile/ve/<> MUZİB
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 07:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CEBR ile/ve/değil/yerine/<>/< CEZB
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçsel. )

- CEDEL ile/değil/yerine/<> BURHAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 August | 03:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir bilginin, yanlışları göstermesi. İLE/DEĞİL/YERİNE/<> Savını temellendirmek. )

- CEFÂKÂR ile CEFÂKEŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 03:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [eziyet] Çeken. İLE Eden. )

- CEHD değil/yerine/= ÇALIŞMA, ÇABALAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 October | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanlışları önlemek ve işlememek; çıkarları, iyilikleri getirmek ve işlemekten öncelik kazanır. )
( Def-i mefâsıd, celb-i menâfiden evlâdır. )

- CEMÂL GÖRMEK ve/||/<> KEMÂL BULMAK ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 13:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CEMÂL:
İNSAN YÜZÜ
ile/ve/değil/||/<>/< İNSAN SÖZÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 02:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CEMİL TOPUZLU ve/||/<> CEMALETTİN EFENDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 April | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- CEP TELEFONU:
"YAKINLAŞTIRICI"
ile/ve/||/<>/>< UZAKLAŞTIRICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 May | 03:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzaktakileri, size. İLE/VE/||/<>/>< Sizi, yanınızdakilerden. )

- CESÂRET:
"SEÇTİKLERİMİZ"
değil VAZGEÇTİKLERİMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 October | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CESÂRET:
DEVAM EDEBİLME GÜCÜ
ile/ve/değil/||/<>/< HİÇ GÜCÜMÜZ KALMADIĞINDA, DEVAM EDEBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 April | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CESÂRET/CESUR ve/<> AZİM/Lİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CESÂRET ile/ve/<> AYKIRILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CESÂRET ve/||/<>/> BASİRET ve/||/<>/> FERÂSET ve/||/<>/> HAYRET ve/||/<>/> HİKMET ve/||/<>/> MERHAMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 November | 09:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CESÂRET ile/ve/||/<>/> OLASILIK/RİSK/MUHÂTARA[Ar. < HATAR]
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 July | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Almaya cesâret edemediğimiz riskleri alanlar, yaşamak istediğimiz yaşamı yaşarlar. )

- CESÂRET ile/ve/||/<>/>/< TESLİMİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CESÂRET ve/||/<>/>/< YARATICILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 November | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Önderden gelir. VE/||/<>/>/< Takımdan gelir. )

- CESUR ÖNDERİN ANLATACAĞI:
"BAŞARI/SIZLIK"
değil/yerine/< GELİŞİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 November | 21:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CEVÂBÎ ile CEVÂBÎ[< CÂBÎ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanıt/cevap, karşılık. İLE Tahsildarlar, câbîler. )

- CEZA:
AMAÇ
değil/yerine/>< ARAÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [bkz.] CESARE BECCARIA[15 Mart 1738 - 28 Kasım 1794] )

- CEZÂ ile/ve/||/<> CEFÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 October | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CEZÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< LÜTÛF
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CHARLES TRIPP ve/||/<> ELI BOWEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 November | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çift kişilik[tandem] bisikleti, elleri olmayan Charles Tripp ile ayakları olmayan Eli Bowen, 1891'de icat etmiştir. )
( )

- CİDDİYET:
SURATSIZLIKLA
ile/değil İLKELERLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 June | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CİDDİYET ve/> GÜVEN ve/> YAKINLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 July | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CİLÂ ile SAYKAL[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 March | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ. | Cilâlamakta kullanılan araç. | Bu cilâyı yapan kişi. )

- COŞMAK ile/ve/<> KOŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 May | 02:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- CÜRET ile/ve/değil/||/<> BİLGİSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 October | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇABA ile/ve/değil/<>/< GİRİŞİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 June | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇABA ile/ve İYİ NİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇABALAMAK ile/ve/<> DEBELENMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 July | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇAĞDAŞ ve/||/<>/< AĞDAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 November | 14:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇAĞDAŞLIK:
TARİHSEL
ile/değil DÜŞÜNSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 February | 12:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇAKMAK ile ÇAKMAK ile ÇAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası. | Çelik, taş ve tutuşacak maddeden yapılmış tutuşturma aygıtı. İLE Kuruyunca, kalın kabuk bağlayan, kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı. İLE Vurarak sokup yerleştirmek. | Çivi ile tutturmak. | [argo] Kabul edilmeyecek bir şeyi, kurnazlıkla kabul ettirmek. | Vurmak. | Bir şeyi, başka bir şeye sürtmek, vurmak ya da çarpmak. | Sezinlemek. | İçki içmek. | Parıldamak, ışık vermek. )

- ÇALIŞKAN/LIK ile/ve/> ZEKİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çalışkan ve alçakgönüllü kişiler, şansı yakalayacaktır. )
( Çalışan kişi, sürekli saf; tembel ise hilekârdır. )

- ÇALIŞKAN ile/ve/değil (İYİ) ÇALIŞAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇALIŞMA SÜRESİ/SAATİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EMEK YOĞUNLUĞU/NİTELİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 February | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇALIŞMA:
TOPLUM İÇİN
ile/ve/||/<> İNSAN/LIK İÇİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 July | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇALIŞMA/MESAİ SAATLERİ:
20 ile 30 YAŞ ARASI
ile/ve/||/<>/> 30 ile 40 YAŞ ARASI ile/ve/||/<>/> 40 ile 50 YAŞ ARASI ile/ve/||/<>/> 50 ile 60 YAŞ ARASI ile/ve/||/<>/> 60 ile 70 YAŞ ARASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 11:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 8 saat. İLE/VE
7 saat. + 1 saat. İLE/VE
6 saat. + 2 saat. İLE/VE
5 saat. + 3 saat. İLE/VE
4 saat. + 4 saat. İLE/VE
2 saat. + 4 saat. )
( Zorunlu ve fiziksel. İLE/VE
Zorunlu ve fiziksel. + Gönüllü ve zihinsel/toplumsal.
İLE/VE
Zorunlu ve yönetimsel. + Gönüllü ve toplumsal/eğitsel.
İLE/VE
Zorunlu ve yönetimsel. + Gönüllü ve toplumsal/eğitsel.
İLE/VE
Zorunlu ve yönetimsel. + Gönüllü ve eğitsel. )

- ÇALIŞMA ile/ve/değil ARINMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 April | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇALIŞMA ile ETKİN-LİK/FAALİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çalışma, bütün tarafından bütün içindir. İLE Etkin-lik, ego tarafından ego içindir. )

- ÇALIŞMA ile/ve ÜRETİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Siz çalışmayı sürdürün, tüm evren sizinle birlikte çalışacaktır. )
( İyi olanı isteyin, o zaman tüm evren sizinle birlikte çalışacaktır. )
( Çalışma ve bilgi elele yürümelidir. )
( Kişinin tek kazancı, çalıştığıdır. )
( Çalışan kişinin kimseye zararı dokunmadığı gibi, ondan hem milleti, hem de insanlık yararlanır. )
( Ya dünyayı bir oyun gibi görün ya da onun üzerinde var gücünüzle çalışın. Ya da ikisini de yapın. )
( Çalışmak zordur, gereksiz çalışmalardan kaçınmak ise daha da zordur. )
( Neye gereksiniminiz olduğunu en iyi siz bilirsiniz. )
( LABORARE ESTORARE: ÇALIŞMAK İBADETTİR! )

- ÇALIŞMADA (KENDİNDEN/İŞLERİNDEN) ÖDÜN VERMEK ile/ve/<>/değil/yerine ÖZVERİLİ ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 May | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇALIŞMAK:
HİÇ ERİŞEMEYECEKMİŞİZ GİBİ
ile/ve/ya da/||/<> HERŞEYİ YİTİRECEKMİŞİZ GİBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 04:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇALIŞMAK/ÇALIŞAN ve/||/<>/> SESSİZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 April | 05:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çalışanın sesi çıkmaz. )

- ÇALIŞMAK ile/ve/||/<>/< KAPILANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 January | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/< Bir işe girmek ve o işte devam etmek. | Bir işe girmek. )

- ÇALIŞMAMAK değil/yerine/>< (B)AĞ KURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇALIŞMAYA ALIŞMAK ile/ve/||/<>/> ALIŞMAYA ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 August | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Okulda. İLE/VE/||/<> Yaşamda. )

- ÇALIŞTIĞIN YERİ/İŞİ SEVMEK ile/ve/ya da/||/<> SEVDİĞİN YERDE/İŞTE ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 September | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sevdiğin işi yaparsan, çalışmış sayılmazsın. )

- ÇALMAK ile/değil/yerine/>< ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 February | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇAPACI ile/ve ÇİFTÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇARESİZ KALMAK ile/ve/değil/yerine/<> ÜMİTLİ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇARESİZ/LİK ile/ve/||/<> ÂCİZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇARESİZLİK ile/ve/değil/yerine/<> SABIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 February | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇATIŞKI ile/ve/||/<> UYUŞMAZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 April | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇATIŞMA değil/yerine/>< ÇALIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 September | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇATIŞMA ile/ve/<> DİDİŞME
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇATIŞMA değil/yerine/>< UZLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇATIŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEKİMİN/KAMERANIN:
ÖNÜNDEN GEÇMEK
değil/yerine/>< ARKASINDAN GEÇMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 September | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEKİMSER/LİK ile/ve/||/<> KAÇINGAN/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 23:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEKİMSER/LİK ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLU/LUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEKİNGEN/LİK ile/ve/<> DAYANÇLI/LIK/SABIRLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 March | 20:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEKİNGEN/LİK ile İÇE KAPANIK/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 05:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEKİNGEN/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> MESAFELİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 August | 00:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEKİŞME değil/yerine/>< UYUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇELİŞİK ile/ve/değil BARIŞMAMIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 June | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇELİŞKİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İLİŞKİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇELİŞKİLİ ile/ve/<> ÇEKİCİ/CÂZİBELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇELİŞKİYE/ÇATIŞKIYA İŞARET (ETMEK) ile/ve/değil/<> SERZENİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEMREMEK ile/ve/||/<> ÇEMRENMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 May | 23:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kol, paça, etek gibi şeyleri sıvamak. İLE/VE/||/<> Kendi kol, etek ya da paçalarını çemremek. | Bir işe girişmek için hazırlanmak, paçaları sıvamak. )

- ÇENEYİ "ÇALIŞTIRMAK" değil/yerine ELİNİ "ÇALIŞTIRMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 October | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇENİLEMEK ile ÇENTMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 May | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Canı yanan köpeğin, ağlama gibi ses çıkarması. İLE Bir şeyin kenarında kertik açmak. | Soğan, salatalık, kabak gibi sebzeleri ya da nesneleri, küçük ve ince parçalar şeklinde doğramak. )

- ÇEŞME ile MUSLUK/BURMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 June | 20:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- ÇETREFİLLİ ile NETAMELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 December | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEVİRİ ile/ve/<> AKTARIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 October | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇEVİRMEN / KAPIOĞLANI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kapı çuhadarı yamağı. | Elçiliklerde, çevirmen yardımcısı. )

- ÇIKAR(LAR)INI "DÜŞÜNMEK/İSTEMEK/BEKLEMEK" değil/yerine/>< HAK ETTİKLERİNE VE/VEYA ETTİĞİN KADARINA RIZÂ GÖSTERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 January | 01:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇIKAR(MENFAAT) ÇATIŞMASI ile/değil/yerine ÇIKAR İLİŞKİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇIKAR/MENFAAT ile/<> EĞİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nokta kadar çıkar/menfaat için virgül kadar eğilmeye değmez. )

- ÇIKAR/NEF'[Ar.] ile/yerine YARAR ile/yerine KÂR
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak ayrılıkçılık ve çıkarcılık, dünyada gerçek ıstırabın ortaya çıkmasına neden olur. )

- ÇIKAR ile/değil/yerine HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇIKAR ile/değil/yerine KATKI
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 August | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇIKAR ile/değil/yerine/>< VİCDAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 December | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çıkar konuşunca, vicdan susar fakat sus(turul)mamalıdır! )

- ÇIKARDAŞ ile/değil/yerine/>< ANLAMDAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 18:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇIKARSIZ ve/||/<> RİYÂSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 February | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇIRAK ve/<> ÇERAĞ[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇİFTÇİ ile/ve/değil KÖYLÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FELLAH[Ar.]: Çiftçi. | Mısır köylüsü. | Siyahi, arap. )

- ÇİLECİLİK ile ADANMIŞLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 March | 05:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOBAN ile GAUCHO
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 June | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Patangonya'da yaşayan koyun çobanları. )

- ÇOCUĞA, "GELECEK HAZIRLAMAK" değil ÇOCUĞU, GELECEĞE HAZIRLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 May | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOCUĞU "ÖVÜNCE":
KİBİRLİ
ile HIRSLI ile ÇABALI ile BENCİL ile AHLÂKLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Zekâ" ve "kişiliğini" "översek". İLE (")Başarısını(") "översek". İLE Çabasını översek. İLE "Tipini" "översek". İLE İyi davranışlarını översek. )

- ÇOCUK YETİŞTİRMEDE:
"OLDUĞU KADAR"
ile/ve/değil/yerine/ ||/<>/> OLABİLDİĞİ KADAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 March | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOCUKLAR:
"İSTEDİĞİMİZ GİBİ"
değil/yerine/< YETİŞTİRDİĞİMİZ GİBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 September | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOCUKLARI TERBİYE ETMEK ile/ve/değil/yerine KENDİMİZİ TERBİYE ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 October | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOCUKLARIN, KARANLIKTAN KORKMASI
ile/değil/ne yazık ki/>
"YETİŞKİNLERİN", AYDINLIKTAN KORKMASI

[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOCUKLARIN/BAŞKALARININ TAKİP ETTİĞİ/EDECEĞİ:
İŞARET PARMAĞIMIZ
değil AYAK İZİMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 May | 10:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOĞAL(T)MA ile/ve/||/<> YAYGINLAŞ(TIR)MA
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 April | 20:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOĞALTMAK ile/ve ARTIRMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOĞALTMAK ile/ve/<>/> YAYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 August | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOĞUNLUĞUN:
İSTEDİĞİNİ İSTEMEMEK
ile/ve/<> İSTEMEDİĞİNİ İSTEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 May | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOĞUNLUK/AZINLIK değil/yerine HEP BİRLİKTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 June | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOĞUNLUK ile NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOK İSTEMEK ile/yerine GERÇEKTEN İSTEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOK KİŞİYLE ile/ve/||/<> AZ KİŞİYLE ile/ve/||/<> TEK BAŞINA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuş. İLE/VE/||/<> Düşün. İLE/VE/||/<> Karar al. )

- ÇOK KONUŞMAK değil/yerine/>< AZ KONUŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 05:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sık sık pişman olunur. DEĞİL/YERİNE/>< Pek az pişman olunur. )

- ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOK SEVMEK değil/yerine SEVMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 June | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Neyi çok[gereğinden fazla] seversek, canımızdan olduran odur. )

- ÇOK ŞEYDEN HABERDAR OLMAK ile/ve/değil/yerine BİRBİRİMİZİ DİNLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 June | 02:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇOK YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine İYİ/NİTELİKLİ YAŞAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nicelikli. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Nitelikli. )
( Yaşlanılan gün/saat/dakika/ÂN. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yaşanılan gün/saat/dakika/ÂN. )

- ÇOK/GERÇEKTEN İSTEMEK ile/ve/<> TAM/DOĞRU İSTEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇÖP ve/<> KİLO
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 July | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak/sadece kişinin/insanın oluşturdukları. )

- ÇÖPE değil/yerine GERİ DÖNÜŞÜME
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇÖZÜLMÜŞ/LÜK ile/ve/||/<> AŞILMIŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 11:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇÖZÜM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ARA ÇÖZÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yukarı çekersek, ayak açıkta kalır. Aşağı çekersek, omuz. Neşeli kişiler, çözüm üreterek[dizlerini karnına çekerek] rahat uyur. )

- ÇÖZÜM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇÖZÜMLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çözümleme/sorgulama(analiz), her durum/konu/ayrıntı için söz konusuyken; ("kökten/toptan") "çözüm", her durum için olanaklı değildir.

Sorumluluğumuz ve önceliğimiz de çözmek değil çözümlemektir.

Çözümleme varsa çözüm ya da ara çözüm de yakınında bir yerde bulunacaktır. )

- ÇÖZÜM ile/ve/||/<> DÜZENLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 December | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ÇÖZÜMLER:
KÜÇÜK
ile/ve/||/<> ARA ile/ve/||/<> YALIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 December | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DADI/TAYA[Fars. < DÂYE] ile/ve DÂDÛ/LÂLÂ[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bayan çocuk bakıcısı. | Süt annesi. İLE/VE Bay çocuk bakıcısı. | Şehzâdelerin özel eğitmenleri. | Sultanların, vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. )

- DAĞITIM ile/ve/<> BÖLÜŞÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 March | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAHA "AKILLI" OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAHA DİSİPLİNLİ OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 June | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAHA İYİ DUYMAK/DİNLEMEK ile/ve/||/<>/> BAĞ KURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 March | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAHA ÖZEL ALGILA/YORUMLA! ile/ve/<> DAHA GENEL DÜŞÜN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 October | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini, iyi hissettiğinde. İLE/VE/<> Kendini, kötü hissettiğinde. )

- DÂHİ ile/ve DEVRİMCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 March | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dâhi kişi, başkasına da dehâ aşılayabilen kişidir. )

- DALGI/GAFLET ile YANLIŞ(HATÂ) ile DALÂLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişi, yanlışları olup da bunları düzeltmezse, bunları benimsemiş demektir. )
( Gaflet de bir nimettir. )

- DALINI KIRMAMAK ve/||/<> GÜVENİNİ KIRMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 13:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağaçtan, meyve almak istiyorsak... VE/||/<> Kişilerden, sevgi bekliyorsak... )

- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 10:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DALMADAN ile/değil/yerine DAĞILMADAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DALYA[İt. < TAGLIA] ile JÜBİLE[Fr. < İbr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 13:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Eski Ahit'e göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. | Katoliklerde, Roma'ya Hacc'a gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. | Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. | Bir meslekte uzun süre başarılı olarak çalışanlar için düzenlenen tören. )

- DAMA ile/değil/yerine SATRANÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 June | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 2000 sonrası. İLE/DEĞİL/YERİNE 2000 öncesi. )

- DANIŞMA ve/||/<>/> DAYANIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 December | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bin bilsek de bir bilene danışmak gerek. )

- DANIŞMAK ile/ve/||/<>/> BİLGİ VERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 03:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DANIŞMAN/LIK ile KOÇ/LUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Danışan, dağları aşmış; danışmayan, düz yolda şaşmış. )
( MEŞVERET[Ar.] (ETMEK): Danışma. )

- DANIŞMAN ile/ve/değil/||/<>/< DANIŞILAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 September | 12:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DANS EDELİM! ve/||/<> ŞARKI SÖYLEYELİM! ve/||/<> SEVELİM! ve/||/<> YAŞAYALIM!
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 June | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçkimse izlemiyormuş gibi. VE/||/<> Hiçkimse dinlemiyormuş gibi. VE/||/<> Hiç incinmemiş gibi. VE/||/<> Dünya, cennetmiş gibi. )

- DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DARRÂ ile MENFAAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 November | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Yarar, kâr, çıkar. )

- DÂVÂ ile/ve/değil/yerine HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 10:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÂVÂ değil/yerine/>< TERK-İ DÂVÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAVET ve/<>/> İCÂBET
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAVRANIŞ ve/<> İYİ NİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davranışların en iyisi iyi niyetten, niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır. )

- DAVRANIŞ ile/ve/<> KURTARICI DAVRANIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAVRANIŞLARIMIZ:
"İYİ/KÖTÜ"
ile/ve/değil/||/<> GÜÇLÜ/ZAYIF
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 May | 11:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAVUL ve/||/<> TOKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 October | 08:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davul, ayrı kişide; tokmak, ayrı kişide olmaz! )

- DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAYANÇ/SABIR ve/||/<> BEKLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 21:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAYANIKLI/LIK ile/ve/||/<> AĞIRBAŞLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 February | 23:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAYANIŞMA:
MEKANİK
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ORGANİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAYATMA/CI "ÇÖZÜMLER" ile/değil/yerine/>< GERÇEK/SAĞLAM ÇÖZÜMLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 December | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 January | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DAYATMA ile/değil/yerine ZORUNLULUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEDİKODU ile/değil/yerine HATA
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çalışmayanın "yaptığı". İLE/DEĞİL/YERİNE Çalışanın yaptığı. )

- DEFTER-DÂR[Ar./Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İl'de Maliye Bakanlığı'nın en yüksek memuru. )

- DEĞER/KİŞİ:
KAYBETTİĞİMİZDE ANLAŞILAN
değil SAHİPKEN BİLİNMESİ GEREKEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 11:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞER ve/=/||/<> EMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 May | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞER ile/ve/<>/< KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<>/< PAYLAŞIM DEĞERİ ile/ve/<>/< DEĞİŞİM/SOYUT DEĞERİ ile/ve/<>/< ÜRETİM DEĞERİ ile/ve/<>/< ARTI DEĞERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 May | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞER ile/ve/||/<> YARAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞERLERİMİZİ, ÇÖP DURUMUNA DÜŞÜRMEK değil/yerine ÇÖPLERİMİZİ, DEĞER DURUMUNA ÇIKARMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 January | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞERLİLİK ile/ve/||/<> YARATICILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> YOLDA KALIR ile/ve/||/<> YALNIZLAŞIR ile/ve/||/<> TÜKENİR ile/ve/||/<> BİLGİSİZ SAYILIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 May | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her durumunu anlatan. İLE/VE/||/<> Herkese güvenen. İLE/VE/||/<> Her sırrını açığa vuran. İLE/VE/||/<> Her becerisini ortaya döken. İLE/VE/||/<> Her bildiğini söyleyen. )

- DEĞİM/LİYÂKAT ile HAK EDİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞ(TİR)MEYE ÇALIŞMAK ile/ve/değil/yerine/< ANLAMAYA ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞEREK DEVAM ETMEK ile/ve/||/<>/> DEVAM EDEREK DEĞİŞMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞİM:
KARARDA
ile/ve/||/<> YAŞAMDA ile/ve/||/<> KİŞİDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 February | 01:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sözcükle. İLE/VE/||/<> Bir duyguyla. İLE/VE/||/<> Bir kişiyle[seninle/onunla]. )

- DEĞİŞİM'DE:
ÖZ
ile/ve/<> HAL/LER ile/ve/<> HEM ÖZ, HEM HAL/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 21:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalaşım [tagayyür]. İLE/VE/<> Değişim [tahavvül]. İLE/VE/<> Gelişim [tekâmül]. )

- DEĞİŞİM ve/< DEĞİŞMEZ/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 January | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞİM ile HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 15:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞİMİN:
KURBANI OLMAK
değil/yerine/>< USTASI OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 September | 15:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEĞİŞMEK ile/ve/değil/||/<>/< FARKINA VARMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 April | 23:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEHÂ ile/ve/|/<>/>< DELİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 December | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin arasında, çok ince bir çizgi, aralık vardır. )

- DEK ile DEK ile DEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 August | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "...ya kadar" gibi, bir eylemin sona erdiği noktayı ya da zamanı anlatır. İLE Düzen, hile. | Dilenci. | Tokuşma, çatışma. | Sağlam. İLE Tek. )

- DEKAN değil/yerine/= YETİLBEY
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 May | 03:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DELİ/LİK ile/ve/değil/||/></ne yazık ki BİLGİSİZ/LİK / CAHİL/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 10:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akıl, kişiyi terk etmişse. İLE/VE/DEĞİL/||/>
- DELİ ile VELÎ ile ÖLÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 January | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini kurtarmış. İLE Kendini kurtarmışlıkla birlikte bir başkasını daha kurtarabilme olanağı/kudreti bulunan. İLE ... )
( [Sürekli] Anlaşılmaya çalışan. İLE/VE Anlamaya çalışan. İLE Anlayabileceği bir şeyi kalmayan. )
( ... İLE Ermiş, seven, dost, sahip. | Tüm işlerini, Allah'a sunan kişi. İLE ... )
( Akıl, baştan çıkarsa. İLE Dünya, senden çıkarsa. İLE Sen, dünyadan çıkarsan. )

- DELİLİK ile/değil/yerine GÜVENİLİR "DELİLİK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 January | 12:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEMEDİKLERİMİZİ DEMESİNLER ile/değil/yerine/||/<>/< "İSTEDİKLERİNİ DESİNLER"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 21:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENEME-YANILMA ile/ve/bazen/ne yazık ki DENEME-"YAMULMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 January | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENENEBİLİR/LİK ile/ve/||/<>/> DENETLENEBİLİR/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENETİMCİ/LİK ile/ve/<> KATILIMCI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENEYEREK DENEYİMLEDİKLERİMİZ ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEREK DENEDİKLERİMİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 January | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENEYİM YAŞAYAN BENLİK ile/ve/<> GÖZLEMLEYEN BENLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 May | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoğun bir deneyim yaşayan kişi, güven ve cesâret yayar. )
( Gerçek benliğin bulunabilmesi için sahte olanın terk edilmesi zorunludur. )
( Düşüncelerinizi, duygularınızı, sözlerinizi ve eylemlerinizi gözleyin. )
( A man who is intense in his experience will radiate confidence and courage.
The false self must be abandoned before the real self can be found.
Watch over your thoughts, feelings, words and actions. )

- DENEYİM:
YAŞLANARAK
değil YAŞAYARAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 19:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENEYİM ile/ve/||/<>/> DÜZENLEYİCİ DENEYİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENEYİM ile KULLANIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 July | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deneyim, kişinin başına gelen değil, başına gelenle ne yaptığıdır. )

- DENEYİM = TECRİP = EXPERIMENT, EXPERIENCE[İng.] = ERFAHRUNG, EXPERIMENT[Alm.] = EXPÉRIMENTATION, EXPÉRIENCE[Fr.] = EXPERIENTIA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENEYİM ile/değil/yerine/> ÜMİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 August | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ümit, her zaman, deneyimi yener. )

- DENEYİME AÇIK/LIK ile/ve/<> DIŞADÖNÜK/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 April | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENEYİMLEMEK ile/ve/<> GÖZLEMLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 October | 08:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENGE ile/ve/<> DİNGİNLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 19:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENGE ve/<> HUZUR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENGELİ ile/ve/||/<> İYİLEŞTİRİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 February | 11:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENGİNİ ARAMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ ARAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 15:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DENSİZ/LİK ile/ve/<> PATAVATSIZ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 March | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEPREMDE:
ÇÖKMEK
ile/ve/||/<> KAPANMAK ile/ve/||/<> TUTUNMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 May | 11:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

()

- DEPRESYON ile MUTSUZ OLMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 January | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- DER-UHDE[Fars.] değil/yerine/= ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERDE DEVÂ ile/ve/değil DERDE TESELLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 October | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERDE:
DERMAN
ile/ve/değil/yerine/||/<> TESELLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 February | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERDE:
DEVÂ
ile/ve/değil/yerine/<> TESELLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 June | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdede. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Zihinde. )

- DERİMİZİN "RENGİ" değil/yerine DEĞERLERİMİZİN RENGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 January | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERİN BİR SOLUK ve/||/<> DERİN BİR ŞÜKÜR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 October | 11:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERİNLEŞTİRME ile/ve/||/<> DUYARLILAŞTIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERİNLİK ile/ve/<> YAYILIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERLEYİP TOPARLAMA ile/ve/<> ANIMSATMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERS ÇALIŞMAK ile/ve/> (NİTELİKLİ/AYRICALIKLI) ÇALIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERS YAPMAK ile/değil/yerine DERS(İ) İŞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 November | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERT SAHİPLİĞİ ile/ve/değil ADANMIŞLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERT ile/ve ADANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERT ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DERS
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERT ile/ve/= NİTELİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baki olan bir dert edin! Bu fâni dünyada. )
( Ehl-i derdin sohbetine mahrem et! )
( Söylemem derdimi hemderde bile! )
( Allah derdinizi artırsın! )

- DERTLERİ "ÇOK/BÜYÜK" OLAN ve/||/<>/> GÜLÜŞÜ SICAK OLAN :)
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERTLERİN ARTMASI ile/değil GERÇEKLERİN ANLAŞILMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 November | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERTLEŞME ile/ve "DERS" (ÇIKARMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERVİŞ =/||/<>/< DÜŞMANI OLMAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 April | 06:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DERVİŞ ve/||/<>/< İŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 22:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DESTEK ile/ve/<> SEFERBERLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DESTEKLEME ile/ve/||/<>/> BÜTÜNLEŞTİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 February | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DESTEKLEME ile/ve/||/<> DENGELEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 January | 18:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DESTEKLEME ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 February | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVAM ETMELİ!
YAŞAMAYA
ve/||/<>/> SEVMEYE ve/||/<>/> GÜLMEYE :)
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 October | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVAM ile/ve TAKİP
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVİNİM ile/ve/||/>< DEĞİŞİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVİNİM = HAREKET = MOVE, MOTION, MOVEMENT[İng.] = MOUVEMENT[Fr.] = BEWEGUNG[Alm.] = MOTUS[Lat.] = KINESIS[Yun.] = MOVIMIENTO[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVİR/DEVRE değil/yerine/= ÇEVRİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 May | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE/= Sürekli ve düzenli değişme, devir. | Bir elektrik akımının, iletken üzerinde aldığı yol, devre. )

- DEVLET DÜZENİ ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> HÜKÜMET DÜZENİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 August | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVLET ile HÜKÜMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVLET ile/ve/||/<> VATANDAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 December | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece yükümlülükleri vardır. [Hak sahipliği söz konusu değildir.] İLE/VE/||/<> Hakları ve yükümlülükleri vardır. )

- DEVLETİN (ÖNCELİKLİ/ZORUNLU) SORUMLULUKLARI:
EĞİTİM
ve/||/<> SAĞLIK ve/||/<> GÜVENLİK ve/||/<> YARGI GÜVENCESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DEVLETİN/DİN'İN:
SAĞLADIKLARI VE KORUDUKLARI
ve/+/||/<>/>/<
TEMEL GÜVENCELERİ

[Eklenme Tarih ve Saati: 04 February | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * CAN GÜVENLİĞİ
* AKIL SAĞLIĞI
* NESİL SÜREKLİLİĞİ
* MAL GÜVENLİĞİ
* DİN GÜVENCESİ

ve/+/||/<>/>

* SAĞLIK GÜVENCESİ
* EĞİTİM GÜVENCESİ
* GÜVENLİK GÜVENCESİ
* YARGI GÜVENCESİ )
( Giderdim, gönülden kini,
Kini olanın, olmaz dini! )
( ZARÛRİYÂT-I DİNİYYE / MAKÂSID-I HAMSE )

- DEVRİM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞİŞİKLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 May | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞA BAKIŞ ile/ve/||/<>/> İÇE BAKIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düş kurdurur. İLE/VE/||/<>/> Uyanış yaşatır. )

- DIŞAVURUM ve/||/<>/< AHLÂK ve/||/<>/< İHLÂS
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 November | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞLAMA! ve/||/<> YARGILAMA!
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 November | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞLAMA(MA)K ile/ve/||/<> KÜÇÜMSE(ME)MEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞLAMA ile/değil/yerine UYANDIRMA (ÇABASI/VESİLESİ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 June | 14:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞLAŞIM ile DIŞAVURUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DIŞSALLAYICI/LIK ile/değil/yerine/>< KAPSAYICI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİBEK ile DİNK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 September | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taştan ya da ağaçtan yapılmış, büyük havan. | Dibekte dövülmüş olan. İLE Pirinci, kabuğundan ayırmak ya da bulgur dövmek için kullanılan dibek. )

- DİDİNME ile/ne yazık ki DİDİŞME
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 October | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendi içinde. İLE/NE YAZIK Kİ Kişilerle, olanlarla, geçmişle. )

- DİDİNMEK ile/ve UĞRAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uğraşlarınız arttıkça kaygılarınız azalır. [Hobileriniz arttıkça fobileriniz azalır.] )

- DİĞERLERİNE GÖRE YAŞAMAK ile/değil/yerine DEĞERLERİNE GÖRE YAŞAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 October | 23:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaç kuruşunun olduğu önemlidir. İLE/DEĞİL/YERİNE Nasıl bir duruşun olduğu önemlidir. )

- DİKEN YARASI ile/ve/||/<>/> GÜL KOKUSU
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 January | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayağında. İLE/VE/||/<>/> Göğsün[d]e. )
( Olmayan. İLE/VE/||/<>/> Süremez. )

- DİKİŞ ile SIÇANDİŞİ/ANTİKA/AJUR[: Fr. Gözenek.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Giysi ya da başka bir şey kenarını kıvırıp yapılan dikiş, antika. )

- DİKKAT ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<> DİKKAT ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 February | 11:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİKKAT ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine ÖNEMİNİ BELİRTMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 19:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİKKATE ALMAK ile/ve/<> GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 August | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİKMEK ile/<> SIRIMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 March | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Yorgan, şilte gibi şeyleri, iri ve aralıklı dikmek. | Sağlam ve sıkıca dikmek. )

- DİL-HÛN[Fars.] değil/yerine/= İÇİ KAN AĞLAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 March | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİL ve/||/<> DİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 March | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DİL VE DİŞ

“Dişler, tüm organların aynasıdır” sözünü anımsayarak, “Dil neyin aynasıdır?” sorusuna bir yanıt arasak, hepimizin buluşma noktası “ÖZ” olacaktır.

“Dil, özümüzün aynasıdır”

“ÖZ <–> GÖZ <–> SÖZ” bağlantısı, nereden hareket edecek olursak olalım, üzerinde en çok durulması gereken ilişkidir. “Öz”ün üzerine fazla eğilmeye gerek kalmaksızın bizleri nereye ulaştırdığını biliyoruz. “Göz” üzerine de aynı ortak duygu ve düşüncelere sahip olarak, özümüzün kapısı olduğu noktasına ulaşıyoruz. “Söz” ise geçmiş, şimdi ve geleceğin; usumuzun, bilimin, felsefenin ve sanatın; iş ve özel yaşamın ve günlük yaşamdaki tüm sürecin en büyük aracıdır. Simge diliyle “Söz”, yazı diliyle “Söz”, sözün diliyle “Söz”, günlük yaşamımızın, düşünce ve duygularımızın ve tüm ilişkilerimizin aracı “Söz”.

Sevgili Yunus Emre’nin güzel sözü ile...

Keleci[sözü] bilen kişinün yüzünü ağ[ak] ede bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz.

Söz ola kese savaşı, söz ola kese başı,
Söz ola ağılı[zehirli] aşı bal ile yağ ede bir söz.
Psikoloji, 3D temelli, “Düşünce, Duygu ve Davranışlar”ımızı anlamaya, incelemeye ve altında yatan nedenleri bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Hiçbiri birbirinden bağımsız olmadığı gibi ayrı ayrı düşünmek de pek olanaklı değildir. Bu doğrultuda, son zamanlarda çok yoğun ilgi gören Sinir Dili Programlaması(SDP ya da NLP), çalışmalarının da en büyük aracı olan söz -ve her bir sözcük- ile, tüm hücrelerimizin ve beynimizin programlanabilmesi yoluyla yaşamımıza katacağı gelişmişliği, derinliği, kolaylığı ve rahatlığı sağlatan bir disiplin. SDP tüm eylemlerimiz ile ağzımızdan çıkan her sözün nasıl ve ne kadar bağlantısının olabileceğini anlatır. Ayağını sürüyerek yürüyen bir kişinin, sözlerinin de ağzından uzata uzata, yayılarak çıktığını görebilirsiniz (ya da tam tersi). Yüzü asık birinin, her ne kadar hoş sözler kullansa bile sesinden psikolojik durumunu anlayabilirsiniz. Aynı bağlantılar dilimiz ve dişimize verdiğimiz önem için de geçerlidir. Diş fırçalama alışkanlığımız ile kullanacağımız sözcüklerin de bağlantısı vardır ve de dile, sözlerimize gösterdiğimiz özen ile diş fırçalama alışkanlığımızın. Dişimizin ne kadar önemli olduğunu biliriz fakat maalesef yeteri kadar özeni göstermeyiz.

Dile ve sözlerimize verdiğimiz önem ve duyarlılığımız nedir? Dilimizin de durumu aynı mı acaba? Aynı mı olmalı? Olmamalı mı? Peki nasıl? Bu durumu ne, kim, nasıl değiştirebilir? Tüm bu sorular ve benzerleri gibi daha birçok soruya verecebileceğimiz yanıt aynıdır! KENDİMİZ!

Yaşamımızda pek dikkat edilmeyen, çok fazla karıştırılan fakat hiçbir zaman karıştırılmaması gereken bazı noktalar vardır. Bunların en çok yaşandığı altı hassas nokta ve şu oniki kavramın da ayrıntılarına sahip olmalı ve önemine çok dikkat etmeliyiz.

- GENEL ile ÖZEL;

- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile
İKİNCİL OLAN (/Olma[ma]sı Gereken);

- AMAÇ ile ARAÇ;

- SÜREÇ ile SONUÇ (Merkezlilik);

- KURAM(TEORİ) ile UYGULAMA(PRATİK);

- KORGU ile KAYGI


Konuşmalarımız, değerlerimiz ve tutumlarımız bazen Genel’den hareket ederek Özel’e, bazen de Özel’den hareket ederek Genel’e giderek devam eder. Fakat farkında olunması gereken bu ikisinin arasındaki geçiştir. Geçişteki dikkatsizlikler çok büyük sorunlara dönüşebilirler. Konu ve kavramları ele alışımızdaki sıralamada neyin öncelikli olduğu ve olmadığı bilinci, durumun ya da konunun bir Araç mı, Amaç mı? olduğu sorusunun her an farkındalığımızda olması en dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Süreç ve Sonuç’un birbirinden ayrı olmadığı, dengeli bir durumda olması, herhangi birinin üzerinde yoğunlaşmama gerekliliği de üzerinde titizlikle durulması gereken noktalardır. Kavram ile uygulamanın arasındaki farkların ve derecelerinin atlanmaması gerekir. Korku ve Kaygı arasındaki farkların (Belirginlik, Şiddet ve Süre) da bilincinde olarak korku ve kaygı yönetiminin elde tutulması, geleceğin olumsuzu “YA … [olursa]” üzerine değil, olumlu gelecek “… [’nın olmasını] İSTİYORUM” üzerinde durulması gerekmektedir.

Doğru, yerinde ve zamanında kullanım için tercih edilebilecek her sözcüğün değeri çok yüksektir. Kişisel ve toplumsal birliğimiz olan sözlükleri daha çok kullanmak, kitap okumak, düşünmek, araştırmak; sözcüklerin, terimlerin günlük hayatımızda, dilimizde yer almasını sağlamak en önemli sorumluluklarımızdandır. Toplumların en büyük serveti dilleri olduğu gibi, kişinin de en büyük değeri ve serveti dilidir.

Dil ile, söz ile başlayan serüvenin çeşitli dönüşümler ile yaşamımızın en büyük parçası ve kaderimize bile dönüşebileceğini vurgulayan şu sözleri sürekli anımsamak gerekir!

Söylediklerinize dikkat edin,
düşüncelere dönüşür...

Düşüncelerinize dikkat edin,
duygularınıza dönüşür...

Duygularınıza dikkat edin,
davranışlarınıza dönüşür...

Davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlıklarınıza dönüşür...

Alışkanlıklarınıza dikkat edin,
değerlerinize dönüşür...

Değerlerinize dikkat edin,
karakterinize dönüşür...

Karakterinize dikkat edin,
Kaderinize dönüşür...
)

- DİL ve/||/<> SANAT ve/||/<> AHLÂK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 November | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişilerin, düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek üzere, işaret ya da sözcüklerle yaşadıkları anlaşma. VE/||/<> Kişinin, hem kendine, hem de hemcinslerine yönelik 'iyilik' ülküsüne yaklaşma çabası ile hak-ödev bağlantısı çerçevesinde kurduğu ilişkiler manzumesini ve bunları belirleyen kurallar düzeni. VE/||/<> Yarar kaygısından git gide uzaklaşıp 'güzellik' değerlendirişine, elden geldiğince uygun ürün ortaya koymanın anlamını dışavurmanın yolu yordamıdır. )
( Dilde, mucize olmaz. )

- DİL ve ÜRETİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplumları ayakta tutacak ve devam ettirebilecek en önemli iki değer. )
( 21 Aralık, Üretim Günü'dür! [Tabii sadece 21 Aralık değil her gün, her an!] )
( 10 Aralık, Tarımsal Üretim Günü'dür! )

- DİLENMEK ile/ve/<> ACINDIRMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 February | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİLİ, DOĞRU KULLANMAK:
HER VATANDAŞIN/KİŞİN GÖREVİ
ve/||/<>/> KENDİNE VE TOPLUMA YAPTIĞI YATIRIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 April | 13:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİN ÖNCESİ ile/ve/<> DİN ÖTESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 October | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekin(kültür). İLE/VE/<> Folklor. )
( Din öncesi ve din ötesi )

- DİN:
İMAN/İTİKÂT
ile/ve İBÂDET ile/ve MUAMELÂT
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİN ile/ve/||/<> EVLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( (")İki (")gönüllülük(") temelli oluşum.(") )

- DİNÇ/LİK ile/ve DEVİMSEL/LİK[DİNAMİK/LİK]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİNÇ/LİK ile/ve/<>/ya da DİNGİN/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİNGİNLİK ile HAREKETSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hareketsiz kalma, eylemde bulun; çünkü etkinlik hareketsizliğe üstündür; hareketsizlik manevi yaşamı köreltir. )
( Ayrılık ve görünümlerin bir ve bütün olduğunu kavramak için aklın sakinleştirilmesi ve dinginlik kazanması gereklidir. )

- DİNGİNLİK ve/<> HAREKETTE DİNGİNLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİNLE! ve/||/<> YÜZLEŞ! ve/||/<> ANLA!
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [yoksa] Dilin, seni sağır eder. VE/||/<> Kalbin, seni esir eder. VE/||/<> Zihnin, seni deli eder. )

- DİNLEMEK ve/+/||/<>/>/< YAZMAK(NOT ALMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 January | 01:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİNLENME:
GÖVDEDE
ile/ve/||/<> BEYİNDE ile/ve/||/<> GÖNÜLDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 19:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzanarak. İLE/VE/||/<> Uyuyarak. İLE/VE/||/<> Paylaşarak![Aynı zaman ve mekânda, aynı durumları paylaşarak!] [Söyleşerek DEĞİL susuşabilerek!] )

- DİNLEYELİM! ve/||/<> YÜZLEŞELİM! ve/||/<> ANLAYALIM!
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 January | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Yoksa ...] Dilimiz, bizi sağır eder. VE/||/<> Kalbimiz, bizi tutsak eder. VE/||/<> Zihnimiz, bizi deli eder. )

- DİNLEYEN ile/ve/||/<> OKUYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 February | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne düşüneceğini öğrenir. İLE/VE/||/<> Nasıl düşüneceğini öğrenir. )

- DİNLEYENİN OLMAMASI ile/değil ANLAYANIN OLMAMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 October | 01:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dinleyeni olmadığından değil anlayanı olmadığından sessizleşir insan. )

- DİPLOMAT ile BÜROKRAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uluslararası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. İLE Devlet dairesinde çalışan kişi. )
( Türkiye'de Bürokrat: "Devletin her türlü nimetine tâlip, her türlü külfetinden uzak kişi." )

- DİRENG[Fars.] ve/||/<> ÂRÂM[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 May | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dayanç/sabır. | Bekleme, gecikme, tutma, dinlenme. VE/||/<> Rahat/yerinde durma. | Eğlenme, dinlenme. | Yerleşme, karar kılma. )
( BÎ-ÂRÂM: Rahat durmayan. | Sürekli dönen gezegenler. )

- DİRENGEN/LİK(İNATÇI/LIK) ile DİKBAŞLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnatçılık daha çok bildiği ve/veya bildiğini zannettiği üzerine gösterilen tutum. İLE Dik başlılık ise, bilgiye/doğru bilgiye sahip olmadan fikir/yorum sahibi olup, fikrinde/yorumunda sabit/ısrarcı olma durumu. )

- DİRENGEN/LİK(İNATÇI/LIK) ile/değil/yerine KARARLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisizlikte/cahillikte, donanımsızlıkta, beşerde. İLE/DEĞİL/YERİNE Bilgilide, bilgede, insanda, adam olmuşta. )

- DİRENİŞ değil/yerine DİRİLİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 June | 16:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİRETMEK ile/ve/değil/yerine/önce/+/||/<>/></>/< DİRENMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "İrâde"[yapma bilgisi/"isteği"]. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İhtiyâr[yapma bilgisi/"isteği"]. )

- DİSİPLİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ana ilke altındaki ayrımlar. )

- DİZGE = SİSTEM, MANZUME, MESLEK = SYSTEM[İng., Alm.] = SYSTÈME[Fr.] = SYSTEMA[Yun.] = SISTEMA[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DİZGEYE SIĞMAMA ile/ve/||/<> DENKLEME GELMEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞA ile/ve/||/<>/> EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koşullu. İLE/VE/||/<>/> Koşulsuz. )

- DOĞA ve/=/<> HAREKET VE SÜKÛNUN İLKESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 March | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞA ve/<> KÜLTÜR
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 May | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birincil düzen/doğa. VE/<> İkincil düzen/doğa. )
( Işığı, gölgeyle terbiye eden. VE/<> Noktayı, virgülle devam ettiren. )

- DOĞAL DURUM:
"DURMAK"
değil HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞAL/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİĞİNDEN/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 January | 03:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DOĞAYA UYUMLU
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞDUĞUMUZ YER ile/ve/değil/yerine/> DOYDUĞUMUZ YER ile/ve/değil/yerine/> DOLDUĞUMUZ YER
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRU İŞİN YAPILMASI ile/ve/<> İŞİN, DOĞRU YAPILMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Etkililik. İLE/VE/<> Etkinlik. )

- DOĞRU/LUK ile/ve/> UYGULANABİLİR/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRU ile/ve/yerine/değil GEREKTİĞİ GİBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eğer doğru ise başka türlü olamaz. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin sahte olan tarafından kör edilmişken doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )

- DOĞRU ile/ve/değil/yerine/||/<> KISMEN DOĞRU
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 January | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRU ile/ve/<> TÜMEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 December | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRUCU ile DOĞURUCU
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRUDAN YARDIM ile/değil/yerine DOLAYLI YARDIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Politikacıdan gelir. İLE/DEĞİL/YERİNE Bilgelerden gelir. )

- DOĞRULAMAK ile/ve/<> DOLDURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 July | 02:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRULUK ve/||/<> İYİLİK ve/||/<> YÖN(ELİM)/İSTİKÂMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 July | 19:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hak ve hakikatte. VE/||/<> Eylemde. VE/||/<> Davranışta. )

- DOĞRULUK ile/ve/||/<>/>/< YARDIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 March | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞRUSAL HAREKET ile/ve DAİRESEL/DÖNGÜSEL HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAREKET-İ MÜSTAKİME ile/ve HAREKET-İ MÜSTEDİRE )

- DOĞRUYU BİLMEK/BULMAK:
...'DAN DOLAYI
ile/ve/değil/yerine/||/<> ...'YA KARŞIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 03:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOĞUŞTAN/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİLİĞİNDEN/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 April | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOKUMACI ile ÇULHA[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 August | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE El tezgâhında bez dokuyan kişi. )

- DOKUNMA!:
ÖZELİNE
ve/||/<> ÖZÜRÜNE ve/||/<> KUTSALINA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 October | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOKUNMAK ile/ve/||/=/<> ANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 09:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOMİNO ETKİSİ ile/ve/||/<> ZİNCİRLEME ETKİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 December | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DONANIMLI OLMAK ile HAZIRLIKLI OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlerleme ancak hazırlık(sadhana) aşamasında olur. )

- DOST:
ACI SÖYLEYEN
değil ACIYI, TATLI SÖYLEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 December | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOST:
KOLAY KAZANILMAZ
ve KOLAY KAYBEDİLEBİLİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOST:
YANLIŞINI DUYURAN/YAYAN
değil YANLIŞINDA UYARAN ve/sonra KORUYAN/KOLLAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 September | 02:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOSTLUK:
"KUSURSUZ/LUK"
değil/yerine SAMİMİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 September | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOSTLUK ve/||/<> YARDIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 February | 11:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eli. VE/||/<> Seli. )

- DOSTLUKTA/YOLCULUKTA:
İKNÂ
ve/||/<> RIZÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Dostlukta ya da bir yol alışta, iknâ ve rızâ değil de zorlama var ise, yoldaşlar, önce birbirlerini yargılamaya sonra da birbirlerini yok etmeye başlarlar. )
( Amaçları farklı iki kişinin, aynı yolda yürümesi, onları yoldaş kılmaz, bir süreliğine yol arkadaşı kılar. Birbirlerini taşımaz, yük olurlar. )

- DOYUM:
"İNANARAK"
ile/değil ANLAYARAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 09:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOYUM ve/||/<>/< BÜTÜNLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 May | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOYUMLULUK ve/||/<> GÜVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 June | 01:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En büyük zenginlik. VE/||/<> En iyi yakınlık/akrabalık. )

- DOYUMSUZ/LUK ile/ve/<>/|| DUYARSIZ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DOYURMAK ÜZERE ile/ve/değil/yerine HAREKETE GEÇİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÖLLENME ile MAYALANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÖNÜŞLERDE:
WILLIAMSON
ile/ve/<> ANDERSEN ile/ve/<> SCHARNOV
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 October | 04:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Denize düşen kişiyi kurtarmak için yapılan dönüş. İLE/VE/<> Dümen, kişinin düştüğü tarafa doğru alabanda basılır. İlk rotadan 240 derece sapınca, dümen ortalanır ve durma dönüşüne başlanır. İLE/VE/<> Dümen, alabanda basılır. İlk rotadan 240 derece sapınca, dümen öteki tarafa alabanda basılır. Rotanın 180 derece tersine gelmesine 20 derece kala, dümen ortalanır ve kişiyi kurtarmak için geminin geri dönmesi sağlanır. [Denize düşen kişinin, köprü üstünden fark edilmesi durumunda kullanılmaz.] )

- DÖNÜŞTÜRME ve/||/<>/< DÜŞÜNME
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 September | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÖNÜŞTÜRÜCÜ ile/ve/değil/yerine UZLAŞTIRICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 10:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÖNÜŞÜM ile/ve/||/<>/> "SIÇRAMA"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÖNÜŞÜM ve/||/<>/> DOĞUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 22:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUBLAJCI[Fr.] değil/yerine/= SÖZLENDİRİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 May | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUBLÜR ile FİGÜRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURAĞAN TOPLUM ile/değil/yerine/>< DEVİNGEN TOPLUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURAĞAN ile/ve/değil/yerine/||/>< DEVİNGEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURAĞANLIK/ATÂLET(OTURMA/YATMA) ile/değil/yerine/>< HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 March | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üşütür ve giydirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Isıtır ve soyundurur. )

- DURAĞANLIK ile/ve/değil/yerine/||/>< DEVİNİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURAN ADAM ve/||/<> OTURAN TOPLUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURAN ile/ve/>/değil/yerine DÖNENDE, DURAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 May | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURAN ile/ve/||/<> DURAĞAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 October | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURAN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DÜŞÜNEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Susmak bilmez. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Hemen susar.
bkz. www.FaRkLaR.net/SUS )

- DURDURMAK ve/||/<>/< DURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 November | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşamımızdaki ve çevremizdeki tüm yakın ya da uzak sorunları, öncelikle sorunların ve sorunları yaratanların karşılarında durarak, yapmayarak, yaptırmayarak, "Hayır!" deme olanağımızla[ihtiyârımızla/muhtariyetimizle] durdurabiliriz. )

- DURDURMAK ile/ve/<> ENGELLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 20:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURMA = DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 17:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aralarında fark yoktur. )

- DURMAK ve/<> DURU BAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 June | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURUM ile/ve/<> DURUŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 January | 10:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DURUMDAN/HALDEN ANLAMAK ve/||/<> GÖNÜL KIRMAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUTY vs. MISSION vs. TASK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYARLI/LIK ve/||/<> ÖZEN / TİTİZ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 November | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYARLILIK ile/ve "TOPLUMSAL ROL"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYARLILIK = HASSASİYET = SENSIBILITY[İng.] = SENSIBILITÉ[Fr.] = SENSIBILITÄT, SINNLICHKEIT[Alm.] = SENSIBILIDAD[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYARLILIK ile/ve İMGELEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DUYUSALLIK + DUYGUSALLIK = DUYARLILIK )

- DUYARSIZ/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KAYITSIZ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 August | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYGU:
İÇSEL
ile/ve/||/<>/> YOL GÖSTERİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYGULARI:
ANLAMA BÜRÜME
ile/ve/||/<>/> ANLAMLANDIRMA ile/ve/||/<>/> HUZUR
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYGUSAL/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DUYARLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 06:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYGUSAL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 13:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYMAK/DUYUMSAMAK ile/ve/||/<>/< ÖNEMSEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 September | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYULAR:
DİRENÇSİZ/"İSTEMEDEN"(GAYR-I İHTİYÂRÎ)
ile/ve/||/<>/> HEM DİRENÇLİ(İHTİYÂRÎ), HEM DE DİRENÇSİZ; NE DİRENÇLİ, NE DE DİRENÇSİZ ile/ve/||/<>/> DİRENÇLİ(İHTİYÂRÎ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 March | 08:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyma(kulak) ve koklama(burun). İLE/VE/||/<>/> Dokunma/fiziksel duyumsama(deri). İLE/VE/||/<>/> Bakma(göz) ve tad(ağız/dil). )

- DUYULAR ile/ve/<>/değil FARKINDALIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYULARDA:
GÖRME VE DUYMA
ile TATMA VE KOKLAMA VE DOKUNMA/LÂMİSE[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temsil edilebilirlik sağlayan. İLE Temsil edilebilirlik sağlayamayan. )
( "Süreklilik" sağlar. İLE "Geçici"dir. )
( Duyulara açık olan, en örtük olandır! )

- DUYUMSATABİLMEK/DUYUMSAYABİLEN ile/ve/||/<>/> DUYUMSAYABİLDİĞİNİ, DUYUMSATABİLMEK/DUYUMSATABİLEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 21:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DUYUSAL ile/ve/<> USSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 July | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçici. İLE/VE/<> Kalıcı. )

- DÜĞÜM değil/yerine/>< ÇÖZÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 November | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜNYA NÜFUSU(-1) ile/ve/||/<>/ya da 1 KİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 March | 00:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Pamuk". İLE/VE/||/<>/YA DA "Demir". )

- DÜNYA:
ŞEYLERİN TOPLAMI
ile/ve/değil/||/<>/>/< OLGULARIN TOPLAMI
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 April | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜNYADA, BİR KİŞİ/İNSAN OLMAK ile/ve/<>/değil BİR KİŞİ İÇİN DÜNYA OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜNYAYI "ALGILAMA/YORUMLAMADA":
"OLDUĞUMUZ GİBİ"
ile/değil/yerine/>< OLDUĞU GİBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 May | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRTEN ile/ve/||/<>/> DÜŞÜNDÜRTEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 13:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRTMEK ile/değil/yerine UYARMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 November | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRÜST OLMAK/OLMAM "GEREKİRSE" değil DÜRÜST OLMAK/OLMAM GEREKİR Kİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 May | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRÜST OLMAK =/||/<> "MANZARA KAPATAN AĞAÇ OLMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne yazık ki, bazı "kişiler" için dürüst kişilerin (istenilmeme) durumu. )

- DÜRÜST/LÜK >< BİLGİSİZ/LİK(CEHÂLET)
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 August | 01:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRÜSTLÜK:
"ÇOK ARKADAŞ"
değil/yerine İYİ DOST (KAZANDIRIR)
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜRÜSTLÜKTE:
KOLAY İNCİNME
ile/ve/||/<> KOLAY İNCİTME
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 March | 00:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜSTÛR değil/yerine/= KURAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KANUN, KAİDE, KURAL )

- DÜŞ KURMA ve/||/<>/> UYANIŞ YAŞAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 April | 02:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışa bakınca. VE/||/<>/> İçe bakarak. )

- DÜŞ/ÜNÜ KURMAK ve/||/<>/> HAREKETE GEÇMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 00:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞE-KALKA/ÜFTÂN Ü HİZÂN[Fars.] (BÜYÜMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞKÜNLÜK:
GÜZELLİĞE
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DÜRÜSTLÜĞE
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 May | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞMAN ve DELİ ile/değil/yerine/||/>< DOST ve ÂŞIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İşine geleni söyler. VE Ağzına geleni söyler. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gerçekleri söyler. VE Gönlünden geçeni söyler. )

- DÜŞMAN:
KARŞINDAKİ
ile/ve/değil/||/<> "YANINDAKİ" ile/ve/değil/||/<> "İÇİNDEKİ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 August | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elindeki kılıçla. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Arkasına sakladığı hançerle. )

- DÜŞMAN/LIK ile/değil/yerine/>< DOST/LUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 October | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşmanın en büyük hilesi, "dostluğudur". )
( Dostluğunun bedelini ödemekten kaçınanın, "düşmanlığı"nı önemsemeyebilirsin. Fakat düşmanlığının bedelini ödemeye hazır olanın, "dostluğu"nu ciddiye al! )
( Dedikodu/nu eder. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uyarır/ikaz eder. )
( )
( [ölümü] Unutturan. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anımsatan. )
( "Ne yapmamız gerektiğini" gösterir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ne yapabileceğimizi gösterir. )

- DÜŞMANDAN KORUNMAK ile/ve/değil/||/<> "DOST"TAN KORUNMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 July | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendin korunabilirsin. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Bir şeylerin ve/veya birilerinin de koruması gerekir. )
( Dostlarım! Dünyada, dost yoktur! )
( Kusursuz dost isteyen, dostsuz kalır. )
( Ayıpsız yâr isteyen, yârsız kalır. )

- DÜŞÜN(E)MEMEK değil/ne yazık ki/< "DÜŞÜNMEYİ İSTEMEMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 November | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNCE ve/||/<>/< MANTIK
ve/||/<>
EYLEM ve/||/<>/< EDEB

[Eklenme Tarih ve Saati: 30 July | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşüncenin edebi, mantıktır. VE/||/<> Eylemin mantığı, edebdir. )

- DÜŞÜNCE ve/||/<> BİLGİ ve/||/<> BELLEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 December | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNCE ile/ve/||/<>/> İZLENİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( David Hume )

- DÜŞÜNCEDEN DAHA ZARARLI OLAN:
"USTA SALDIRICI"
ile/ve/değil/||/<> ACEMİ SAVUNUCU
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNCEMİZİ DEĞİŞTİREBİLMEK:
"ZAAFİYET"
değil MEZİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 January | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNCEYİ:
SÖZDE/YAZIDA BIRAKMAK
ile/değil/yerine UYGULAMAYA SOKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 April | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir düşüncene(/düşünceye/ilkeye/mirasa), ancak, sen sahip çıkarsan (uygular ve devam ettirirsen), bir anlam/değer kazanır/sın ve/veya kazandırır/sın. )

- DÜŞÜNME (")YOĞUNLUĞU(") ile/değil/>< VERİ PAYLAŞIMI
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 May | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/> EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/> İLERLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNMEK ile/ve/||/<>/> "HESAP ETMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜŞÜNÜR ile/ve/ne yazık ki/> DÜŞÜNÜLENLERİ "DÜŞÜNÜR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 July | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her uzun dönemde, ancak birkaç kişi. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/> Geri kalanlar. )

- DÜZ ANLAM ile TERS ANLAMLANDIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZ ile/ve/||/<> DÜZGÜN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 March | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgiye uzanan yol, hiçbir zaman, düz ve düzgün olmamıştır. )

- DÜZEN KURUCU ile "DÜZEN KORUYUCU" ile "DÜZENİN PARÇASI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZEN'İN:
İÇTE ARANMASI
ile DIŞTA ARANMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinize yönelin ve ne olmadığınızı keşfedin. )

- DÜZEN/Lİ/LİK ile/ve/değil DÖNGÜ/SEL/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 March | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZEN ile/ve/||/<> BAĞLAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZEN ile/ve DENGE ile/ve UYUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzenli bir hayat yaşayın ama onu kendi içinde bir amaç haline getirmeyin. )

- DÜZEN = NİZAM = ORDER[İng.] = ORDRE[Fr.] = ORDNUNG[Alm.] = ORDEN[İsp.] = ORDO[Lat.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZEN ve/||/<>/>/< SÜKÛNET
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZENLEME ve/+/||/<>/> ANLAMA ve/+/||/<>/> DÖNÜŞTÜRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 March | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZENLİ/LİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜK/LÜ/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 09:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZENLİLİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ile DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 16:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açısal hızın sabit kaldığı hareket. İLE Hız vektörünün yön ve büyüklüğünün doğru boyunca değişmediği [sabit kaldığı] hareket. )

- DÜZGÜN ile/ve/||/<> DÜZENLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ECEL ile/ve/||/<>/> AMEL ile/ve/||/<>/> EMEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 November | 21:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDB ve/||/<>/> İAE
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 April | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elinde, diline ve beline sahip olmak. VE/||/<>/> İşine, aşına ve eşine sahip çıkmak. )

- EDEB ile/ve/<> ZARÂFET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDEBÎ (OLAN) ile/ve/||/<>/>/< EBEDÎ (OLAN)
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 July | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDEN / KILICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AGENT )

- EDEP ve/||/<>/< AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 June | 17:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin, aklı kadar edebi; edebi kadar da ederi vardır. )

- EDEPSİZLERE SUSMAK değil EDEBEN SUSABİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 June | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDİB ile MUHARRİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDİB ve/||/<> NAZİK ve/||/<> HAZİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 July | 09:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözümüzde. VE/||/<> Davranışımızda. VE/||/<> İşimizde[ustalığımızda]. )

- EDİLGEN ALICI ile/ve/değil/yerine/<>/< ETKİN KURUCU
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDİM = FİİL, AMEL = ACT[İng.] = ACTE[Fr.] = AKT[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ACTO[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EFDAL[< FÂDIL/FÂZIL] ile EFDÂL[< FAZL]
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha erdemli/fazîletli. | En üstün/âlâ. İLE Fazlalar/ziyâdeler. | İyilikler, ihsanlar, meziyetler, lütûflar. )

- EFENDİSİ ve/||/<>/< KÖLESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 July | 14:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilginin. VE/||/<>/< Çalışmanın. )

- EGEMENLİK:
İÇ
ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> EVRENSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 December | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EGO/N/(/U) ile/değil/yerine BENLİK/ĞİNİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok bil! İLE/DEĞİL/YERİNE Var bil! )

- EĞİLİM ile/ve/||/<>/> EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EĞİLME:
BARDAK
ile/ve/değil/||/<>/>/< SÜRAHİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çırak. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Usta. )
( Derin olan, dolu olan, usta olan, boyun büker/bükmelidir! Çırak değil! )

- EĞİLMEK ve/||/<> BAŞAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 August | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiler, başaklara benzer. Ne kadar bilgisizse içleri boştur ve dik durur. Ne kadar bilgiliyse o kadar eğilirler. )

- EĞİTİLMİŞ/LİK ile/ve/||/<>/< ADANMIŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 March | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EĞİTİM:
SÜS
ile/ve/||/<> SIĞINAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 January | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyi/bahtiyâr zamanlarda/koşullarda. İLE/VE/||/<> Kötü/bedbaht zamanlarda/koşullarda. )

- EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 10:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EĞİTİMİN:
KÖKLERİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> MEYVESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 December | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Acı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Tatlı. )

- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EĞLENEBİLDİKLERİN ile/ve/||/<> ANLATABİLDİKLERİN ile/ve/||/<> AĞLAYABİLDİKLERİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 April | 01:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arkadaş. İLE/VE/||/<> Dost. İLE/VE/||/<> "Kardeş". )

- EĞLENMEK ile/ve/değil/=/<> OYALANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 April | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EHEMMİYET[Ar.] değil/yerine/= ÖNEM, DEĞERLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EHLİHİBRE/EHLİVUKÛF/EKSPER değil/yerine/= BİLİRKİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 November | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EHLİYET ile/ve SELÂHİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 February | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EK ile/ve/<> ÖRNEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EKLEMEK/ÇIKARMAK ile DEĞİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EKONOMİDE:
DOĞRUSAL
ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 September | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Al > Yap > Kullan > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Geri dönüştür > Çöpe at

İLE/DEĞİL/YERİNE/>

Al > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan > Geri dönüştür/döndür > Yap > Kullan > Tamir et / Tekrar kullan )

- EKSİK/LİK ile/değil/yerine FARKLI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EKSİKLERİ/Nİ TAMAMLAMAK ile/ve/değil/||/<> FAZLALIKLARI/NI ATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 August | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EKSİKLERİMİZLE/HATALARIMIZLA:
"SAKLAMBAÇ OYNAMAK"
ile/değil/yerine/>< YAKALAMACA OYNAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EKSİKLİKLERİN:
KABULÜ
değil/yerine/>< GİDERİLMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EL-KOL (HAREKETİ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EL(İNDE) ile/ve EV(İNDE)
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EL ve/<>/||/hem de BEYİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 April | 11:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdenin tüm kısımlarınınkine nispetle el derisi en dengeli olanıdır, el derisinde, en dengeli olan avuçiçi derisidir. Sonra, sırasıyla parmakların derisi ve onlardan da işaret parmağının derisi ve son olarak en dengeli olan işaret parmağının uc kemiğinin derisidir. Bundan dolayıdır ki, işaret parmağının ve öteki parmakların ucları duyu idraki için en iyi örgenlerdir. )
( Eller, beynin uzantısıdır. )
( Ne edersen elinle, o da gider seninle. )
( MAN-: El ile [MANUSCRIPT, MANİVELA] )
( Zihninizde ne varsa, elinize o vurur. )
( )
( AMBIDEXTRUS: İki elini de kullanabilme. )

- EL ve/||/<> DUDAKLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 February | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eller, zihnin/beynin uzantısıdır. VE/||/<> Kişi/kişi, iki dudağında saklıdır.[1- Ne girmeyeceğini[Beslenme!]; 2- Ne çıkmayacağını[dilini/sözünü!] bilmelidir!] )

- ELDE EDİL(E)MEZ < ELİNDEKİLERE ŞÜKRETMEDİKÇE
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 July | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ELEŞTİRİ ile/ve/değil/yerine/<>/> DAYANIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 February | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ELEŞTİRMEK ÜZERE BİLGİ TOPLAMAK/CIMBIZLAMAK ile/değil/>< (TAM/DOĞRU/SAMİMİ) DİNLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 July | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ELÎM[< ELEM]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÇOK DERT VE KEDER VEREN, ACIKLI | SIZLATAN, AĞRITAN, ACITAN )

- ELİN KİRİ ile/ve/||/<>/>/< KALBİN KİRİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sabun ile su temizler. İLE/VE/||/<>/>/< Dost ile sohbet temizler. )

- ELLE(ME)MEK ile/ve/||/<> "EL AT(MA)MAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 January | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMÂNETİ:
TESLİM ETMEK
ile/ve/değil/<> TEVDÎ ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ile/ve/<> AHLÂK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ile/ve ÇABA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük çabalar harcamadıkça, çaba harcamanın sizi hiçbir yere götürmeyeceğini anlamayacaksınız. )

- EMEK ile/ve/<> EKMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ile/ve EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan kendi emeğinin varlığıdır. )
( İnsan için emeğinden fazlası yoktur. )

- EMEK ile/ve/<> GEÇİM/MAİŞET[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ile/ve HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ve/||/<>/> MAKİNE GÜCÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 December | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ve/||/<> SEVİNÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ve SÖZ(/LEŞMEK) (VERMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ve/<> YAŞATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ile/ve/<>/> YEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ve/<> YETENEK(YETEN EK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEK ile/ve YÜREK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Emeğim sevincimdir. )
( Kişi, emeğinin sevincini duyandır. )
( Emeğiniz sizi sevindirir! )

- EMEKÇİ ile/ve/değil/||/<>/= GİRİŞİMCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 January | 16:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMEKLİLİK:
RESEN
ile/ve/||/<> İSTEĞE BAĞLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 November | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMİN OLMAK ve/<> TESLİMİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 October | 17:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMİR EDEN ile/ve/yerine HİZMET EDEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMİR ile/ve/||/<>/< CEBİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMİR ile/ve İŞ/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMPATİ KURMAK ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 December | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMPATİ:
"ONUN YERİNE DÜŞÜNMEK"
değil
ONUN/ONLAR GİBİ DÜŞÜNMEK/ONUN DÜŞÜNCESİNİ/DUYGUSUNU ANLAMAYA ÇABALAMAK

[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMPATİ:
BİLİŞSEL
ile/ve/||/<>/> DUYGUSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMPATİ ile/ve DİĞERKÂMLIK[Fars.]/ALTURİZM/ALTRUISM[İng.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EMPATİ ile/ve HOŞGÖRÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hoş gördün mü, yorgunluk kalmaz. )

- EMPATİK:
ANLAYIŞ
ile/ve/||/<> DOĞRULAMA ile/ve/||/<> İRDELEME ile/ve/||/<> KATILIM ile/ve/||/<> YORUMLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EN (")ÜSTÜNLER/BÜYÜKLER("):
AHMAKLIK/HAMÂKAT ve KENDİNİ BEĞENMEK
değil/yerine AKIL ve İYİ HUY
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 November | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoksulluğun. VE Korkulacakların. DEĞİL/YERİNE Zenginliğin. VE Beğenileceklerin. )

- EN ACINILACAK "KİŞİ/LER":
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 August | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının acılarına kayıtsız kalanlar. )

- EN BÜYÜK "GÖSTERİŞ": DOĞALLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 June | 21:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EN BÜYÜK KÖTÜLÜK...
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 August | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Küçük bir kötülüğe uğramaktan korkarak, büyük bir iyiliği terk etmek. )

- EN BÜYÜK MAKAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AİLE VE/VEYA DOSTLA/RLA OTURULAN YEMEK MASASI )

- EN BÜYÜK ZAMAN HIRSIZI:
KARARSIZLIK

[Eklenme Tarih ve Saati: 24 May | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EN BÜYÜK:
YOKSUN/LUK
ile/ve/<> FAKİR/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 00:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akılsızlık. İLE/VE/<> Bilgisizlik. )

- EN CESUR ve/||/<> EN GÜÇLÜ ve/||/<> EN MUTLU
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 November | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlk özür dileyen. VE/||/<> İlk affeden. VE/||/<> İlk unutan. )

- EN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK ile/değil/yerine/>< EN AZ ŞEYE GEREKSİNİM DUYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 August | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen kişi, akıllı biridir. )
( Ne kadar az şeye sahip olursak, o kadar az şey, bize "sahip olur". )

- EN DAYANILMAZ/LAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * EDEPSİZLİK )
( * DENSİZLİK )
( * PATAVATSIZLIK )
( * İŞGÜZARLIK )

- EN HOŞ DUYGU:
BİRİNİN, YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEMENİN NEDENİ OLDUĞUNU BİLMEK :)

[Eklenme Tarih ve Saati: 24 May | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EN KÖTÜ KARAR ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KARARSIZLIKTAN DAHA İYİDİR )

- EN NİTELİKLİ (PANAMA) ŞAPKA
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( SUPERFINO [ Panama'ya özgü bir palmiye ağacının lifinden yapılır. Yapımı 5 ay sürebilir. ] )

- EN NİTELİKLİ TÜYLÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MERİNOS KOYUNU )

- EN ÖNEMLİ/LER ve/ya da OLMAZSA OLMAZ/LAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 September | 20:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1.) SAĞLIKÖZGÜRLÜK ( HEALTHFREEDOM ) )
( 2.) ZAMAN ve ENERJİ (TIME & ENERGY) )
( 1.) DOĞA ve DOĞALLIK ( NATURE & NATURALNESS ) )
( 2.) UYUM ve BÜTÜNLÜK ( HARMONY & INTEGRITY ) )
( 3.) GELİŞİM ve DEĞİŞİM ( PROGRESS/DEVELOPMENT & ALTERATION/CHANGING ) )
( "EĞER"SİZ, "ÇÜNKÜ"SÜZ, "AMA"SIZ; "KARŞIN/RAĞMEN"Lİ SEVGİ! )
( Sevgi, hiçbir zaman durmaz ve dinlenmez. )
( Sevgide, "bir" bile yoktur, "iki" nasıl olabilsin? )
( SEVGİ: BÜTÜNÜN DUYUMU )
( İVAZSIZ, GARAZSIZ, ÇIKARSIZ, AİDİYETSİZ, SAHİPSİZ SEVGİ )
( Gelişim ve Değişim, ani ve süreksiz adımlarla gerçekleşir. )
( UNCONDITIONAL LOVE )
( 3.) BİLGİ ve FARKINDALIK ( INFORMATION & AWARENESS ) )
( While love will never stops or rest.
In love there is not the one even, how can there be two? )

- EN YAVAŞ HAREKET EDEN HAYVAN:
BRADIPUS
değil SLOTH
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL 3 parmaklı, üç tırnaklıdır. Saatte en çok 0.0048 km. hıza ulaşabiliyor. Amerika'da yaşar. )

- EN YAVAŞ HAREKET EDEN KUŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HOATZİN )

- ENDİŞE ile/ve/<> KARAMSARLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENDİŞE ile/ve/<> TELÂŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 April | 08:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENDÜSTRİ 1 - 4:
BUHAR
ve/||/<>/> ELEKTRİK ve/||/<>/> OTOMASYON ve/||/<>/> NESNELERİN İNTERNETİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 August | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI:
YERDE/N
ile/ve/değil/yerine GÖKTE/N
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 September | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- ENERJİ ile DEVİNGENLİK/CANLILILIK/HAREKETLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENGEL OLMAK ile ARAYA GİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 February | 15:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENGEL OLMAK değil/yerine TEŞVİK ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENGEL değil/yerine/>< DEVRİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 August | 09:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Boş konuşan kişiler arasında, dilsizlik(susmak), engel değil devrimdir. )

- ENGELLEME ile/değil ÖTELEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENGELLEYİCİ ile/değil/yerine DENGELEYİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 May | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENGELLEYİCİ ile/ve/değil/yerine/<> ÖNLEYİCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 July | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENGELLİLER:
GÖVDESEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> DUYUSAL ile/ve/ne yazık ki/||/<> İŞİTME ile/ve/ne yazık ki/||/<> KONUŞMA ile/ve/ne yazık ki/||/<>
ZİHİNSEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> GEÇİCİ ile/ve/ne yazık ki/||/<> YAŞLILAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 June | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENGELLİYE:
ACIMAK
ile/değil/yerine SAYGI GÖSTERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ENSÂR[< NÂSIR]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( YARDIM EDENLER, KORUYANLAR )

- ERDEM:
EĞİTİMLE
ile/ve/||/<>/< ALIŞKANLIKLARLA ile/ve/||/<>/< DOĞAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ERDEM/FAZİLET ile/ve MEZİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 December | 00:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Erdem, toplum çıkarını kişisel çıkarın üstünde tutmaktır. )
( Bilgi erdem, erdem de mutluluk üretir. )
( Erdeminiz ayakta kalmanızı sağlayan şeydir. )
( Erdem kişinin kendini inşa edeceği tuğlalardır. )
( Erdemler kendileri içindir. Başka şeyler için değildir. )
( Erdemler ve güçler kendini-idrakle birlikte gelir, daha önce değil. )
( Erdemli olanlar, kaygıdan; akıllı olanlar, korkudan uzaklardır. )
( Güçlükleri yenmeyi birinci ödevi olarak kabul eden ve ödülü sonraya bırakan bir kişiye 'erdemli' denir. )
( Erdemli kişinin önem verdiği üç şey vardır: Davranışlarında dikkatsiz ve düşüncesiz olmaktan sakınmak; yüz anlatımında içtenlik; sözlerinin kabalık ve bayağılıktan uzak olması. )
( Gerçekte olduğunuz şey, özünüz, sizin erdeminizdir, erdeminiz kendinizsiniz. )
( Özünüzü, gerçek benliğinizi anımsamak erdemdir. )
( Hiçbir çiçeğin kokusu rüzgâra karşı yayılamaz, fakat erdemlerin kokusu hiçbir engel tanımadan her yere yayılır. )
( Kişi, yaşamını meziyetlerinin yönettiğinden ve bu meziyetlerin en beklenmedik ve en sıkıcı koşullara bile direneceğinden emin olmalıdır. )
( Kişinin sınırlarını bilmesinden doğan alçakgönüllülük bir meziyettir ama vicdanla birleşmediği sürece bir zayıflık olarak görülebilir. )
( Olgun kişi, meziyetlerini parıldar hale getirir. )
( Olgun kişi, meziyetleri parıldarken ışıltıyı gizleyerek çevresiyle uyum içinde kalmayı başarır. )
( Kaynak ve meziyetlerin açığa vurulması yerine sadelikle alçakgönüllülük salık verilir. )
( Kişinin ışığı yararlı bir parlaklık sağlıyorsa, onu tartının altına gizlemelidir. Eğer sağlamıyorsa, meziyetleri geliştirmek amacıyla durmadan çalışılmalıdır. )
( Meziyet yalnız kalmaz, daima komşu bulur. )
( 4 Büyük Erdem:
* MAITRI/METTA[Palice] (Dostluk, iyi dilek, iyilik, sevgi ve merhamet göstermek. )
( Merhamet ve herkesin acılarına üzülmek. )
( Herkesin iyiliğine sevinmek. )
( Herkesin hatasını affetme ve görmezlikten gelmek. )
( Erdemin ölçüsü, tüze'dir. )
( Bir şeyin, işlevini, yerine getirmesi. İLE/VE ... )
( What you are really is your virtue.
Remembering your self is virtue. )
( Aklını, en yüksek düzeyde kullanmak, tefekkür yaşamı, kuramsal temâşâ. İLE/VE ... )

- ERDEM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DEĞER
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 October | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ERDEM ile/ve/||/<> ÖVGÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 October | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ERDEM < SEKÎNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ERGONOMİ değil/yerine/= İŞBİLİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 April | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin, işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen, inceleme ve araştırmaların tümü. )

- ERİN ve ERİŞKİN ile/ve/||/<>/> ERGİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 December | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 13-15 yaş civarına gelmiş, bülûğa ermişler. VE 18-21 yaşlarını doldurmuşlar. İLE/VE/||/<>/> İhtiyârını devrede tutanlar, nelere, ne kadar HAYIR! diyeceğini ve istencini/irâdesini neye, ne kadar yönelteceklerini bilenler/uygulayanlar. )

- ERİŞKİN/LİK ile/ve YETKİN/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ESAS ile/ve/< USÛL/YÖNTEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 February | 12:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temel, öz. İLE/VE/||/< Yöntem, yol, uygulayım, metot. )
( Usûl olmadan vusûl olmaz.[Yöntem olmazsa kavuşulmaz/ulaşılmaz.] )
( Anayasa ve bazı/çoğu önemli davalar, önce usûlden sonra esastan ele alınırlar. )
( Kızgın tencere, bir kulpundan tutulmaz. )
( [öncelik ve simge/benzetme olarak]
Dere. İLE/VE/||/< Okyanus.
"Okyanus". İLE/VE/||/< "Dere".

[örnek ve deyim olarak]
Okyanus[u geçmek]. İLE/VE/||/FAKAT/NE YAZIK Kİ Dere[de boğulmak][usûlün öncelikli tutulması ve/ya da bulunmaması durumunda]. )

- ESİR ile ESİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 November | 01:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tutsak. | Köle. | [mecaz] Bir düşünceye ya da bir kişiye, körü körüne bağlı olan kişi. İLE Atomlar arasındaki boşluğu ve evrenin tamamını doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz. | Hava. )

- ESKİ ile/ve/||/<>/< ESKİMEYEN ESKİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 January | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ESNAF ile/ve/<> EŞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 June | 01:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ESNEKLİK ve/||/<>/> SAĞLAMLIK/GÜÇ ve/||/<>/> BİLGELİK/İRFAN/HİKMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 April | 23:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çocuk gibi. VE/||/<>/> Demir gibi. VE/||/<>/> Bilge gibi. )

- EŞEK ile/değil/yerine/>< EŞİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 April | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eşiğe yatmayan, eşektir. )

- EŞİT OLMA ile/ve/||/<> EŞİT OLMAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 April | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşamda. İLE/VE/||/<> Doğa(l)da. )

- EŞİT/LİK ile/ve/<> UYUMLU/LUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 05:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EŞİTLİK ADÂLETİ ve/||/<> ONUR ADÂLETİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 September | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EŞİTLİK ile/ve/||/<>/> FIRSAT EŞİTLİĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 August | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETKİ ile/ve/||/<>/> İZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 December | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETKİLEMEYE ÇALIŞMAK (İÇİN) KONUŞMAK/ANLATMAK ile/ve/değil/yerine (SADECE) KENDİNİ ANLATMAK/TANIMLAMAK (İÇİN) KONUŞMAK/ANLATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 January | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETKİLEŞİMLİ ve/||/<> DEVİNGEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 November | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETKİLEYİCİ ile/ve/||/<> "ÇARPICI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 September | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETKİLEYİCİ ile "DOKUNAKLI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETKİN = FAAL = ACTIVE[İng.] = ACTIF[Fr.] = AKTIV[Alm.] = ACTIVO[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETKİN ile/ve İŞLEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FÂİL ile/ve ÂMİL )

- ETKİNLİK ile EDİLGENLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 November | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarihte yerini alır. İLE Yazında[edebiyatta] yer bulur. )

- ETKİNLİK ile/ve/değil/yerine/> ÜRETİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ETRAFINDA:
"ÇOK KİŞİ"
değil/yerine (SADECE) KİŞİ/ADAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 May | 01:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EVDE BAKIM ile/ve/||/<> HASTAHANEDE BAKIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 September | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EVİNİ ve/||/<>/< ZİHNİNİ/KALBİNİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 May | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuk gelecekmiş gibi temiz tut! VE/||/<>/< Ölüm gelecekmiş gibi temiz tut! )

- EVLÂ'
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DAHA UYGUN, DAHA İYİ )

- EVLİLİKLERİN SONLANMASI:
"AŞKIN BİTMESİ"
değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN OLMAMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 February | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EVRENSEL AKIL ile/ve/<> BİREYSEL AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EVRİM:
DOĞAL SEÇİLİM KURAMI/ÖRNEĞİ
ile/ve/değil/yerin/<>/>< DAYANIŞMA(SYMBIOSIS) KURAMI/ÖRNEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 July | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekvator bölgesinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Sibirya'da. )
( CHARLES DARWIN ile/ve/değil/yerine/<>/>< PYOTR KROPOTKIN[09 Aralık 1842 - 08 Şubat 1921] )

- EYLE! ve/||/<> GÖSTER! ve/||/<> KANITLA!
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 May | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşmak yerine. VE/||/<> Söylemek yerine. VE/||/<> Söz vermek yerine. )
( Instead of talk! AND/||/<> Instead of say! AND/||/<> Instead of promise! )

- EYLEM:
[hem/ne] SONLULUK
ile/ve/||/<>/hem de/ne de SONSUZLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( w/hem de/ne de )

- EYLEM:
ÖZEN
ve/||/<> DİSİPLİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 December | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 22:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tek. İLE/VE Çok. )
( Somut. İLE/VE Soyut. )
( Fizikteki simgesi: S )

- EYLEM/HAREKET ve/||/<>/>/< SAĞALTIM/TEDAVİ/ŞİFÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 May | 21:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEM ile/ve/||/<>/> ETKİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEM ile/değil EYLEME(K)
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEM ile/ve/değil/||/<> İŞLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 August | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEM ile/ve UYGULAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğruluk ve eylemin birliği! )
( Bencil olmayan ve arzudan arınmış eylem! )

- EYLEM ve/||/<>/> YOL GÖSTERİCİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEME = ACT, OPERATE[İng.] = AGIR[Fr.] = HANDELN[Alm.] = AGERE[Lat.] = OBRAR[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 September | 09:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayal görmek. İLE/VE/<> Karabasan görmek. )

- EZELDE ve/||/<>/> GÜZELDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 April | 09:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nokta. VE/||/<>/> Saklı. )

- EZİCİ "GÖRÜŞ/KANAAT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ORANTILI/ORANTISIZ "GÜÇ"
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 February | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FABRİKA değil/yerine/= ÜRETİMLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 December | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FAHİŞ[Ar.] değil/>< NARH[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 May | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. DEĞİL/>< Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle zorunlu gereksinme maddeleri için devletçe saptanan fiyat. )

- FAİL ile ÂMİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FÂİL ile FÂİL
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İŞLEYEN, YAPAN, EDEN ile ETKİLİ/TE'SİRLİ )

- FAİZ ile HİZMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FAKİR OLUP DA SABRETMEK ile/ve/<> ZENGİN OLUP DA ŞÜKRETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 June | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de "pek kolay değil" diye "görülse/zannedilse" de asıl olan, her koşulda ve özellikle de uclarda ve uçurumlarda, yani maddî fakirlik ve zenginlikte, sabır göstermek ve şükrü edâ etmektir. )

- FARK ET! ve/||/<> HAK ET!
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Eklenme Tarih ve Saati: 15 July | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARK/LI/LIK ile NİTELİK FARKI/FARKLILIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARK ile/ve/||/<> MÜBÎN[Ar. BEYN/BEYÂN]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> İyiyi, kötüyü [hayr'ı, şer'i] ayıran/ayırabilen. | Açık, apaçık, belirli. )

- FARKINDALIK ve/||/<>/< ÂN'A ODAKLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARKINDALIK ile/ve/||/<> DUYARLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 February | 12:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARKINDALIK ve/||/<> DUYGULARIN TANIMLANMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARKINDALIK ile/ve/||/<>/> PLANLANMIŞ FARKINDALIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 March | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARKINDALIK ve/<> ÜMİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Paylaş! VE/<> Aşıla! )
( Yeni yılda da, sağlıklı ve mutlu AN'lar yaşamak üzere, Farkındalık'larımızı paylaşıyor ve birbirimize, -en azından gülümseyerek :)- Ümit aşılamaya devam ediyoruz... :) )

- FaRkLaR (Kılavuzu/"Sözlüğü") ile/ve/<> FARKINDALIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FARKLILIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİRLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 March | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dilde, anlatımda/aktarımda, parçalarda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Gerçeklikte/hakikatte. )

- FÂZIL değil/yerine/= ERDEMLİ KİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FAZÎLET ile/ve/||/<> MENFAAT ile/ve/||/<> MASLAHAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bireyde. İLE/VE/||/<> Toplulukta. İLE/VE/||/<> Toplumda. )

- FAZLA FEDÂKÂR/LIK
ve/||/<>/>/ne yazık ki
(FAZLA) VEFÂSIZ/LIK

[Eklenme Tarih ve Saati: 30 December | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fedâkârlığın fazlası, vefâsızlığa neden olur. )

- FEDÂKÂRLIK:
YAPTIKLARIN
ile/değil YAPMADIKLARIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 November | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkaları için. İLE/DEĞİL Kendin için. )

- FEDAKÂRLIK ile KATLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FEDAKÂRLIK değil/yerine/= ÖZVERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 June | 04:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temiz ve özverili bir hayat yaşayın, bu yeter. )
( Live a clean, selfless life, that is all. )

- FELSEFE DAĞI ile/ve/||/<> MATEMATİK ÇANTASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 November | 20:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE:
EĞİTİM
ile/ve/değil/||/<>/> YETKİNLEŞTİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 June | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE:
ELEŞTİREL
ile/ve/<> YARATICI ile/ve/<> ETKİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE:
NİTELİKLİ SORU, SORMA "SANATI"
ile/ve/||/<>
NİTELİKLİ, SORU SORMA "SANATI"

[Eklenme Tarih ve Saati: 02 October | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE ve/||/<> DEVLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 April | 11:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklın/düşüncenin, gelişmişlikteki son seviyesi. VE/||/<> Kurumların/toplumun, gelişmişlikteki son seviyesi. )

- FELSEFE ile/ve/||/<> İNSAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 March | 03:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FERÂGAT ile/ve/<> TESLİMİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 November | 10:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FERAHLATMA ve/<> KOLAY(LIK)(ÂSÂN[Fars.])
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 July | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FERİH[Ar.] ile SÜRÛR
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok sevinçli, neşeli. İLE Neşe. )

- FIRSAT VERMEK:
KENDİNE
ve/||/<>/> ÖTEKİLERE ve/||/<>/> YAŞAMA ve/||/<>/> GELECEĞE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 January | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FIRSAT ile/ve/<> CESÂRET
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 June | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİİL ile/ve AMEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİTRE ile/ve SADAKA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 June | 07:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ramazan ayı boyunca. [Bayram namazına kadar] İLE/VE Ramazan ayı dışında. )
( ... İLE/VE Tüm nesne/bitki/hayvan ve hizmetler. )

- FİZİBİLİTE değil/yerine/= YAPILABİLİRLİK/UYGULANABİLİRLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FİZİKSEL İŞ YAPMAK ile HİZMET ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 April | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FOKUS[İng. < FOCUS] değil/yerine/= ODAKLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 January | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FOTOĞRAF:
ÇEKİLEN
ile/ve/değil/||/<>/> SEÇİLEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 January | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FOTOĞRAFÇI ile/ve/değil FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalan söyleyebilir. İLE/VE/DEĞİL Yalan söyleyemez. )

- FOTOĞRAFIN:
ÖZNEL(L)EŞTİR(İL)MESİ
ile/ve/||/<>/> NESNELEŞTİR(İL)MESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FREN YAPMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> HIZ KESMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 23:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAFİR["ga" uzun okunur] ile GAFÎR
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mağfiret eden, yarlıgayan, affeden, Allah. İLE Örten, etrafını çeviren. | Çok fazla. | Muhafız askerler. )

- GAFLET ile/ve/<> CEHÂLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 22:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAİLE[Ar.] değil/yerine/= UĞRAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DERT, SIKINTI, KEDER | FELÂKET, MUSÎBET | UĞRAŞTIRICI VE SIKINTILI İŞ | SAVAŞ, MUHÂREBE )

- GAM ile/değil/yerine KAYGI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyku getirir. İLE Uyutmaz. )
( Kalbe zarar verenler. )

- GARAZ değil/yerine/= HEDEF, GAYE, MEYİL, İSTEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAYRET ve/||/<>/< HAYRET
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAYRET ve/||/<>/> RİAYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 April | 00:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAYRÎ ile/değil/yerine DAHİLÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 August | 02:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAYÛR[< GAYRET] değil/yerine/= GAYRETLİ, ÇOK ÇALIŞKAN | DAYANIKLI [GAYYÛR değil!]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAZETE OKUMAK ile/ve/<>/||/değil/yerine KİTAP OKUMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 March | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAZETECİ/LİK ile/ve/değil/||/<> YAZAR/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 June | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAZETECİ ile/ve FOTOĞRAFÇI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GECİKME ile "SÜRÜNCEME"
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 July | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir işin, sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü. )

- GECİKTİRME ile/ve/değil/yerine/<> ÖTELEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 April | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇ TANIMA/ANLAMA! değil/yerine GENÇKEN TANI/ANLA!
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 October | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇ ile/ve GÜÇ
[BİR ŞEYİN:
GEÇ OLMASI
ile/ve GÜÇ OLMASI/OLMAMASI]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olsun. İLE/VE Olmasın! )

- GEÇERLİ ile/ve/||/<> İŞLEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 October | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇERLİLİK ve/||/<> TUTARLILIK ve/||/<> TARİHSELLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 January | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇİCİ ÇÖZÜM ile/ve/değil/||/<>/< ARA ÇÖZÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 February | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇİCİ/LİK ile/ve/<> GEÇİŞLİ/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 January | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇİCİ ile/ve/değil ÖZEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 September | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇİŞLER/KAPILAR:
DAR
değil/yerine GENİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 July | 20:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Engeliler için Berlin Örneği... )

- GEÇİŞTİRMEK ile/ve/<> "İDARE ETMEK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 July | 09:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇİŞTİRMEK ile/değil/yerine DİNDİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇİŞTİRMEK ile/ve/<> ÖTELEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 10:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEÇMİŞE SAPLANIP KALMAK değil/yerine/>< GEÇMİŞİ DE DİKKATE ALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 23:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELECEĞİ "TAHMİN ETMEK" değil/yerine GELECEĞİ YARATMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 June | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELECEKTEN ÜMİDİ/Nİ KESMEK ile/ve/değil/<> YAPACAKLARINDAN VAZGEÇMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 January | 11:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELENEK ile/ve/<> MODERNİTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 April | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELENEKÇİLİK ile/değil/yerine/>< GELENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 April | 13:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşayanların, ölmüş durumudur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Ölmüşlerin, yaşayan durumudur. )

- GELENEKSEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KAVRAMSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 April | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİRİNİ KULLANMA/TÜKETME:
YAŞAMAK ÜZERE
ve/||/<>/> HAYIR İŞLEMEK ÜZERE ve/||/<>/> "HAYIR!" DİYEBİLMEK ÜZERE
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 June | 07:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine/||/<> İYİLEŞ(TİR)ME
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 March | 02:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİGÜZEL "ÇOK ANLAMLILIK" ile/değil/yerine ÇOK ANLAMLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 20:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİGÜZEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< KENDİNCE
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 23:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ODAKLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GELİŞİME YÖNELİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 March | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM VE DEĞİŞİM İÇİN:
ZORUNLULUK
ile/ve/||/<> YOKLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 December | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM/DEĞİŞİM:
YUKARIDAN, AŞAĞI
ile/ve/değil/yerine/||/<> İÇTEN, DIŞA
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ve/||/<> ARINMA ve/||/<> YOZLAŞMAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 August | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ile/ve/||/<> GELİŞMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 January | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ile/ve/||/<>/> UYGARLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 January | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞİM ve/||/<>/>/< UYGULAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 January | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞME ile/ve/değil/yerine/||/<> OLGUNLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 October | 00:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞMİŞ ÜLKE:
FAKİRLERİN BİLE ARABAYA BİNDİĞİ ÜLKE
değil/yerine/><
ZENGİNLERİN BİLE OTOBÜSE BİNDİĞİ ÜLKE

[Eklenme Tarih ve Saati: 08 December | 10:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GELİŞMİŞ/LİK ve/||/<>/> YALINLAŞ(TIRIL)MIŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalınlaşmak/yalınlaştırabilmek, gelişmişliğin, en son durumudur. )

- GENÇKEN ÇABALA!:
"PARA/ÇIKAR KAZANMAK" İÇİN
değil/yerine ÖĞRENMEK İÇİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 October | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GENÇLİK ile/<>/>< YETİŞKİNLİK ile/<>/>< YAŞLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 April | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Zaman ve enerji vardır fakat cepte (pek/yeterince) para yoktur/olmaz. İLE/<>/>< Para ve enerji vardır fakat (pek/yeterince) zaman yoktur/olmaz. İLE/<>/>< Zaman ve para vardır fakat (yeterince) enerji yoktur/olmaz. )

- GENİŞ ZAMANDA ile/ve/||/<> DAR ZAMANDA
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 January | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıkı olabilirsek. İLE/VE/||/<> Ferah olabiliriz. )

- GENİŞ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAPSAMLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 December | 16:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERÇEK KİŞİ:
[ya] KAÇAR
ile/ve/||/<> "ZARAR VERİR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 December | 17:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERÇEK YAŞAM ile/ve/<> SİNEMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 January | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerçek yaşamda, taklit ederiz. İLE/VE/<> Sinemada, gerçek oluruz. )

- GERÇEK/LİK ile/ve/=/||/<> BÜTÜN/LÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 March | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> USSAL/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 January | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERÇEKÇİ YAKLAŞIM ile/ve/||/<> AKLÎ GÖRÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLERİMİZ/ÖĞÜTLEYEBİLECEKLERİMİZ:
BAŞARILI "OLUP/OLMAMAK"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< MUTLU OLMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 December | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERÇEKLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve NEDENSELLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve KİŞİ ZİHNİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERÇEKLİK ve/||/<> EYLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 August | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEREK GÖRMEMEK ile/ve/<> YEĞLEMEMEK/TERCİH ETMEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 June | 01:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEREK KOŞUL/NEDEN ile/ve/||/<> YETER KOŞUL/NEDEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEREKLİLİK:
BİLMEK
ile/ve/değil/<> YAPMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 August | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEREKSİNİM DUYMAYACAKLARINI SATIN ALMAK > GEREKSİNİM DUYACAKLARINI SATMAK ZORUNDA KALMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 August | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEREKSİNİM/AÇLIK:
UYARILMA
ile/ve/||/<>/> TANINMA ile/ve/||/<>/> YAPILANDIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 April | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEREKSİNİM ve/||/<>/> DİLE GETİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 December | 13:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gereksinimi olduğu halde dile getirmeyen, dilsiz kalsa daha iyidir. )

- GEREKSİNİM ile/ve GEREKLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gereksiniminiz olduğuna inandıklarınız, gereksiniminiz olanlar değildir. )
( Eğer gereksiniminiz olmayanları istemezseniz gereksiniminiz olan şeyler size gelecektir. )
( Kendiniz olmaktan başka hiçbir şeye gereksiniminiz yok. )
( Gereksiniminiz olan her şey, sizin içinizde. )

- GEREKSİNİMLER:
ZARÛRÎ
ile/ve/||/<>/> HÂCÎ ile/ve/||/<>/> KEMÂLÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 June | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşamak için gerekli olan beslenme ve güvenlikle ilgili gereksinimler. İLE/VE/||/<>/> Zorunlu olmayan, ama varoluşu, insanı rahatlatan unsurlara duyulan gereksinimler. İLE/VE/||/<>/> Kişilerin kaygılarını ve estetik beklentilerini karşılayan gereksinimler. )

- GEREKSİZ/YERSİZ/ANLAMSIZ "TEPKİ VERMEK" ile/ve/değil/yerine HAREKETE GEÇMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 April | 04:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sadece aptallar, gereksiz/yersiz/anlamsız "tepki verir". )

- GEREKTİĞİ KADAR DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK/YAPMAK ile/ve DEĞERİ/DEĞDİĞİ KADAR DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK/YAPMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERİ ÇEKİLMEME ve/||/<> AÇIKLAMA GETİRMEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERİLİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/> DENGE
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 December | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GERİLİM ile/ve/değil/||/<> İKİLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 November | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEVEZELİK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ GELİŞTİRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 July | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GEYŞA ile ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GİDERME ile/ve/değil/||/<>/< HAFİFLETME
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 April | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GİRİŞİM/GİRİŞMEK ile KALKIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GİRİŞİMCİ ile/ve/değil/||/< "SUÇLU"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 13:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GİTMEK ile/ve/değil/yerine HAREKET (ETMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ZİHAP ile/ve/değil/yerine ... )

- GİZLİ EVSİZLER ile GEÇİCİ EVSİZLER ile SÜREKLİ EVSİZLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 October | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evsiz kalabilme olasılığı yüksek olan ve zaman zaman evsiz kalan kişiler.[Yoksulluk sınırının altında yaşarlar ve sürekli olarak evsiz kalma olasılığıyla karşı karşıyalardır.] İLE Evsizlik süresi çok uzun olmayan evsiz kişiler. [Kendilerini, evsizlerden farklı olarak toplumun bir parçası olarak tanımlarlar. Kaygı, depresyon belirtileri, alkol ve madde kullanımı görülebilir. Evlerini, işlerini ve toplumsal konumlarını tekrar kazanmak için çaba gösterirler.] İLE Uzun süre boyunca evsiz olan kişiler. [Sokak ve parklarda yaşamayı, olağan olarak görürler ve açıkça evsiz olarak tanımlanırlar. Öteki kişilerle iletişimlerinde çok kuşkuculardır.] )

- GİZLİ/LİK ile/ve/değil/<> GÖRÜLMESİ/DUYULMASI/BİLİNMESİ İSTENİLMEYEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 April | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GOOGLE ile/ve/<>/yerine 6D
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖÇ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ile/ve/||/<> İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 November | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖL OLMAYA ÇALIŞALIM!
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 September | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşlı bir usta, çırağının sürekli herşeyden şikâyet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderir.

Yaşamındaki herşeyden mutsuz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyler.

Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlar. "Tadı nasıl?" diye soran yaşlı adama öfkeyle "acı" diye yanıt verdi.

Usta, kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce, az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu:
- "Tadı nasıl?"
- "Ferahlatıcı" diye yanıt verir genç çırak.
- "Tuzun tadını aldın mı?" diye sordu yaşlı adam.
- "Hayır" diye yanıtlar çırağı.

Bunun üzerine, yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturur ve şöyle der:
- "Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok. Istırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ıstırabın acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Istırabın olduğunda yapman gereken tek şey, ıstırap veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir.
Onun için sen de artık bardak olmayı bırak,

Göl olmaya çalış!" )

- GÖNLÜMÜZÜN, ... ve/||/<>/< GÖNLÜMÜZDEN ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 May | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Perişan olmasını istemiyorsak. VE/||/<>/< Perişan olanları çıkarmamak. )

- GÖNÜL:
ONA...
KAYAR
ve/||/<>/> KAÇAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 February | 13:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖNÜLLÜ ile/ve/||/<> GÖNÜLVEREN
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 March | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖNÜLLÜ ile/ve/değil/<> KATILIMCI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 April | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖNÜLLÜLÜK:
ÜCRETSİZ YAPILAN İŞ/LER
değil KARŞILIKSIZ GELİŞİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 June | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖNÜLLÜLÜK ile/ve/||/<> NEŞE
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 July | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRDÜĞÜNÜ "SEVMEK" ile/değil/yerine/>< SEVDİĞİNİ GÖRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 September | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRELİ ile/ve/||/<> DURUMA GÖRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 March | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖREV/İMİZ:
"SİYASET"
değil TESİS-İ ADÂLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖREV ile/ve/||/<>/> HAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 November | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Modern öncesindeki öncelikler. İLE/VE/||/<>/> Modern dönemdeki öncelikler. )

- GÖREV ile/ve İŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişinin görev üstlenmesinde kazanç vardır. )

- GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 May | 12:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖREV = VAZİFE, ÜFULE = FUNCTION[İng.] = FONCTION[Fr.] = FUNKTION[Alm.] = FUNCTIO[Lat.] = FUNCIÓN[İsp.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 July | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖREV ile/ve/<> YETENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖREVLİ ile MANDARİN[Portekizce < Sans.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 January | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Avrupa'lıların, Çin devlet görevlilerine verdikleri ad. )

- GÖRKEME BAŞVURMAK değil/yerine/>< YALINLAŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 November | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zayıf "kişilikler"de. DEĞİL/YERİNE/>< Güçlü kişiliklerde. )

- GÖRME ile/ve/<> NÜFÛZ ETME
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRMEK/BAKMAK:
"İSTEDİĞİNİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<> İSTEDİĞİN ŞEY İÇİN GEREKEN(LER)İ
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 August | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRMEK ve/||/<>/> ÖRMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 June | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazâ. VE/||/<>/> Kader. )

- GÖRÜNEN UYUM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖRÜNMEYEN UYUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 October | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRÜNTÜNÜN/MANZARANIN:
EN ÇİRKİNİ/KORKUNCU
ile/değil/yerine/>< EN GÜZELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 January | 21:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Somurtan bir "yüz". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gülen bir yüz. :) )
( Gülen İnsan Yüzünün Görsel FaRkLaR'ı için burayı tıklayınız... )
( Kara delik. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güneş. )
(

ile/değil/yerine/><

)

- GÖRÜNÜR HAREKET ile/ve GERÇEK HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRÜNÜR HAREKET ile/ve GERÇEK HAREKET
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRÜNÜŞ/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAREKET/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 March | 12:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRÜNÜŞ ile/ve DUYARLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖRÜŞME/EYLEME:
"UYGUN OLDUĞUN(UZ)DA ..."
ile/ve/değil/yerine/<>/>
"UYGUN OLURSAN(IZ) ..."

[Eklenme Tarih ve Saati: 11 July | 20:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖSTERMEK ile/ve/||/<> TANITMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 August | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖZ ve/||/<>/>/< AKIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 November | 02:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göz, odur ki; dağın arkasını göre! VE/||/<>/>/< Akıl, odur ki; başına geleni/geleceği bile! )

- GÖZ ve/||/<> KALP
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 February | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

- GÖZDEN DÜŞME ile/ve/<>/>< YÜCELME
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 March | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de, kişiyi eşit şaşırtır. )

- GÖZETİM ile/ve/<> DENETİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÖZLEMLEMEK ile/ve/||/<> "TARTMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 April | 20:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GREV ile/<>/>< LOKAVT[İng.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 May | 23:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<>/>< İşverenin, işçileri, topluca işten uzaklaştırma ya da işten çıkarma kararı. )

- GUDÜVV ile GUDVE[çoğ. GADÂT]
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 March | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sabah vaktinde bir iş yapma ya da yola çıkma. İLE Sabahla güneş doğması arasındaki zaman. )

- GUNA ile NİTELİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 July | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nitelik. )

- GURBETTE OLDUĞUNU:
ANLAMAYAN/ANIMSAMAYAN
değil/yerine ANLAYAN/ANIMSAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 July | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GURUR değil/yerine/>< MUTLULUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 February | 08:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Neden, çocuklar, kavga ettikten sonra hemen barışıp birlikte oynamaya devam ederler? Çünkü, onların mutluluğu, gururdan daha değerlidir. )

- GURUR >< VAKUR
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 December | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefsini dik tutma. >< Yol(un)da olma. )

- GUSÛL ile/ve/||/<>/< USÛL
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 April | 06:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Usûlsüz, gusûl olmaz. )

- GÜÇ:
SIÇRAYIŞ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARSILMAZ DURUŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 August | 11:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜÇ/KUDRET ve/||/<> MERHAMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 July | 00:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜÇ ile/ve DİRENÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 March | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GÜÇLÜ ve/||/<>/> DAHA GÜÇLÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: