İLK İKİ HARFE GÖRE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| AB... - AZ... |

AB... - AZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 22 FaRk, 24 katkı )-ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ-ÂBÂD[< EBED] ile ÂBÂD[Fars.] ile Â'BÂD[< ABD] ile ÂBÂT[< İBT, IBIT]-ABAK[Fr. ABAQUE | Lat. ABACUS] ile ABAK-ABAK ile/ve/<> ABAK MAHMUZU-ABAKUS ile ABAKULUS/TESSERA-ÂBÂR[< Bİ'R] ile ÂBÂR[Fars.]-ABBE KIRILMA ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE KURAMI ve/||/<> ABBE ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE PRİZMASI ve/||/<> ABBE SAYISI ve/||/<> ABBE YOĞUNLAŞTIRICISI-ABDAL ile Abdal-ABDESTBOZAN/ŞERİT/SIĞIR ŞERİDİ/TENYASI/TENYA ile ABDESTBOZAN OTU-ABDULLAH ile/ve/<> ABDUL LÂTÎF/REZZÂK/ŞÂFÎ-ABDÜLLÂTİF ile/değil/yerine ABDULLAH-ÂBÎ[< İBÂ] ile ÂBÎ[Fars.]-ÂBİD[çoğ. EVÂBİD] ile ÂBÎD[Fars.] ile ABÎD[< ABD] ile ÂBİD[< İBÂDET]-ÂBİD ile ABÎD-ÂBÎDÂT[yanlış olarak ÂBİDE'nin çoğulu] ile ÂBÎDÂT-ÂBİDE[çoğ. EVÂBİD (ÂBİDÂT yanlıştır!)] ile ÂBİDE[< ABD]-ABİENİNİK ASİT ile ABİYETİK ASİT-ÂBİR[< UBÛR, çoğ. ÂBİRÛN, ÂBİRÎN] ile ABÎR-ÂBİS ile ÂBİS-ABNEY OLAYI ile/ve/||/<> ABNEY YASASI-ABRAMS DENEYİ ve/<>/< ABRAMS KURALI-ABUS ile ABUZAMBAKDevamı için burayı tıklayınız...


| BA... - BU... |

BA... - BU... ile başlayan FaRkLaR...
( 179 FaRk, 185 katkı )-BÂ' ile BÂ'-BA'DE ile BÂDE[Fars.]-BA'L ile BÂL[Fars.] ile BÂL ile BAL-BÂB-ÜS-SAÂDE ile/ve BÂB-ÜS-SELÂM-BÂB[çoğ. EBVÂB] ile BÂB[Fars.] ile BÂB-BÂBET[Fars.] ile BABET[Fr.]-BÂBİL/MARDUK KULESİ ile/değil (BAB-İL ile E-TEMEN-ANKİ)-BÂC-I AĞNAM ile/ve/<> BÂC-I TAMGA ile/ve/<> BÂC-I BÜZÜRK ile/ve/<> BÂC-I KIRTIL ile/ve/<> BÂC-I NİYÂBET-BACIKURUM ile/ve BACIMALAY-BACON ile BACON-BÂDÂŞ[Fars.] ile BAĞDAŞ-BÂDELİ ÂŞIK ile BÂDESİZ ÂŞIK-BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR-BÂDÎ[< BED] ile BÂDE[Fars.]-BADİ ile/ve/||/<>/> BADİK-BÂDİNCÂN ile BÂDİNGÂN[Fars.]-BÂDİR ile BÂDİRE[çoğ. BEVÂDİR]-BAGİ ile BÂGÎ[Fars.] ile BÂGI[çoğ. BUGAT]-BAGL[çoğ. BİGAL] ile/ve BAGLE-BAĞ[Azr.] = BAHÇE[Tr. < Fars. BAĞÇE]-BAĞ ile BAĞ[Fars.]-BAĞ ile/ve/<> BAĞINTI-BAĞ ile BAĞLANTI-BAĞIL HIZ ile/ve/||/<> BAKIŞIM/SİMETRİDevamı için burayı tıklayınız...


| CA-ÇE... - CU/ÇÜ... |

CA/ÇE... - CU/ÇÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 42 FaRk, 50 katkı )-CA'D ile CÂDD/E-CA'L ile CÂL/CÂLÎ[Fars.]-CÂBE ile CA'BE[< BEYT]-CÂBÜLKÂ ile/ve CÂBÜLSÂ-CÂDDE ile CADDE[Ar.]/ŞÂH-RÂH[Fars.]-CADDEBOSTAN < CADI BOSTANI-CÂDÎ[çoğ. CÜDÂT] ile CÂDÎ[Fars.]-CAĞ ile CAĞ ile CAĞ ile ÇAĞ-CAHD ile CÂHİD[< CAHD] ile CÂHİD[< CEHD]-CÂHİZ ile CAHİZ/CAFİZ-CÂİL[< CEVELÂN] ile CÂİL-CÂİL ile CÂHİL[< CEHL]-CÂLÎ ile CÂLİ' ile CA'LÎ ile CÂL/CÂLÎ[Fars.]-CÂLİS[< CÜLÛS] ile CÂLİŞ[Fars.]-CAM DİRENÇ ile/||/<> CAM FİBER-CAM ile/değil CAN-CAMBAZ değil CÂN-BÂZ[Fars.]-CAMGÖZ ile "CAM GÖZ"-CÂMİ'[< CEM çoğ. CEVÂMİ'] ile CÂMİ'[< CEM çoğ. CEVÂMİ'] ile Câmî[Fars.]-CÂMİ' ile CÂMİH-CAMİİ KEBİR ile/ve CAMİİ KEBİR-CAMPBELL FORMÜLÜ ile/||/<> CAMPBELL KÖPRÜSÜ-CÂN[Fars.] ile CÂNN/CÂN-CÂNÎ[< CİNÂYET] ile CÂNÎ[Fars.]Devamı için burayı tıklayınız...


| DA... - DU... |

DA... - DU... ile başlayan FaRkLaR...
( 59 FaRk, 66 katkı )-DA'VÂ ile DÂV[Fars.]-DABB ile DÂB[Fars.]-DAD ile DÂD[Fars.]-DADI/TAYA[Fars. < DÂYE] ile/ve DÂDÛ/LÂLÂ[Fars.]-DAĞILIM ile DAĞITIM-Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]-DAHA "AKILLI" OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAHA DİSİPLİNLİ OLMAK-DAHA AZ DÜŞÜN! ile/ve/<> DAHA ÇOK DÜŞÜN!-DAHA FAZLASI ile/ve/değil/yerine DAHA İLERİSİ-DAHA ÖTE ile/ve/değil/yerine DAHA FARKLI-DAHA ÖZEL ALGILA/YORUMLA! ile/ve/<> DAHA GENEL DÜŞÜN-DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]-DAHİ ile DÂHİ-DAHİL ile DÂHİL-DÂHİL ile DAHÎL[< DÜHÛL]-DAHİLEN ile DAHİLİ-DAHÎM[< DAHÂMET] ile DÂHİM ile DÂHÎM[Fars.]-DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL-DAL ile DAL ile DAL ile DAL-DALEVERE değil DALAVERE-DALGA BOYLARI ile/ve DALGA GENLİĞİ-DALGI/GAFLET ile YANLIŞ(HATÂ) ile DALÂLET-DALGIÇKUŞLARI ile/ve/<> DALGIÇKUŞU-DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAKDevamı için burayı tıklayınız...


| EB... - EZ... |

| FA... - FU... |

FA... - FU... ile başlayan FaRkLaR...
( 50 FaRk, 51 katkı )-FÂ ile FÂ-FÂCİ'[çoğ. FEVÂCİ] ile FÂCİR/E[< FÜCÛR | çoğ. FECERE/FÜCCÂR]-FÂCİR ile FÂCİRE-FAGOT ile/ve FAGOTTO-FAHŞÂ'(FAHŞ/FÂHİŞ/FUHUŞ) ile FAHS-FÂİL ile FÂİL-FÂİZ/FÂİZE[< FEVZ] ile FÂİZ[< FEVZ, çoğ. FEVÂİZ]-FÂİZ ve/||/<>/> FÂHİŞ[çoğ. FUHUŞ]-FAKAT ile FAKD ile FAKÎD-FAKR ile FAHR-FAMİLYA = FASÎLE = FAMILLE-FÂNİ[Ar.] ile FANİ[Yun.]-FANİ ile FÂNİ-FAR[Fr. < Yun.] ile FAR[Fr.]-FARK ÖNCESİNDEKİ CEM ile/değil/yerine FARK SONRASINDAKİ CEM-FARK-I EVVEL ile FARK-I SÂNÎ-FARK[çoğ. FURÛK] ile FÂRIK/A[< FARK] ile FÂRİG[< FERÂĞ]-FARK ile FASL-FARKETMEK ile/ve/<> FARK'I FARKETMEK-FaRkLaR (Kılavuzu/"Sözlüğü") ile/ve/<> FARKINDALIK-FARKLAR ile/ve/değil/> FARKLILIK-FARKLAR ile FARKLILIKLAR-FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI ile/ve/değil/||/<> FARKLI BİR TANIM-FARKLI OLMAK(/OLMAYA ÇALIŞMAK) ile/ve/değil/yerine FARK YARATMAK(/YARATMAYA ÇALIŞMAK)Devamı için burayı tıklayınız...


| GA... - GU... |

GA... - GU... ile başlayan FaRkLaR...
( 39 FaRk, 43 katkı )-GABEN-İ FÂHİŞ ile/>< GABEN-İ YESÎR-GABÎ[çoğ. GUBÂT | "ga" uzun okunur] ile GABÎ-GADÂT[çoğ. GADAVÂT] ile GADÂT[< GUDVE]-GADİR["ga" uzun okunur] ile GADÎR[çoğ. GUDERÂ', GUDÜRÂN]-GAFİL-ÂNE["ga" uzun okunur] ile GAFİLEN["ga" uzun okunur]-GAFİR["ga" uzun okunur] ile GAFÎR-GAFİR ile GAFÛR-GAGALAMAK ile GAGA İLE TÜYLERİNİ TARAMAK/DÜZELTMEK-GAL ile/ve GAS-GALAT-I MEŞHUR ile/değil GALAT-I FÂHİŞ-GALETE değil GALETA-GALİ-BA değil GALİBA-GALİ[Fr. < Ar.] ile GALYOT[Fr.]-GAM[Ar.] ile GAM[Yun.]-GAMGÎN değil/yerine/= GAMLANAN-GAMZE ile/ve/değil GAMZE-GAR["ga" uzun okunur] ile -GÂR[Fars.]-GARAZ değil GAREZ-GARÎB[< GURBET/GARÂBET] ile GARİB[< GURÛB | "ga" uzun okunur]-GARUDA ile/ve GANEÇ(GANESHA)-GAVÎ[çoğ. GAVÛN, GUVÂT | "ga" uzun okunur] ile GAVÎ-GAVS-I URÛC ile/ve/<> GAVS-I NÜZÛL-GAVS[çoğ. AGVÂS] ile GAVS-GAVS ile GAVS-I ÂZÂMDevamı için burayı tıklayınız...


| HA... - HU... |

HA... - HU... ile başlayan FaRkLaR...
( 345 FaRk, 369 katkı )-HAMMAL değil HAMAL-HABAK ile HABÂK[Fars.]-HABB ile HABB[Fars.]-HABEN ile HABEN-HABER HABERCİ-HABER ALMA GEREKSİNİMİ ile/ve/değil/<> HABER ALMA HAKKI-HABER ile HADÎS-HABER ile/ve HAVÂDİS-HABERLEŞMEK ile/ve/değil HABERDAR ETMEK-HABEŞÎ ile Habeşî-HABITUS = HABITUS[Lat.] = HEKSIS[Yun.]-HÂBİL ile HABÎL ile Hâbîl-HABÎR ile HABÎR-HÂBİR ile HÂZIK (HEKİM)-HABÎS ile HABÎS[< HUBS] ile HABÎS ile HÂBİS/HAPİS-HABS ile HABS-HABS ile HABS-HABS ile HASR-HABT ile HABT-HÂC[< HÂCET] ile HÂC/ÇELÎPÂ[Fars.]-HACC'A GİTMEK ile/ve HACC'TAN GİTMEK-HACC ile HÂCC[çoğ. HÜCCÂC]-HÂCCE[çoğ. HÂCC] ile HÂCCE[çoğ. HAVÂCC]-HÂCE BAYRAM-I VELÎ ile/ve/<> HÂCE ŞÂBAN-I VELÎDevamı için burayı tıklayınız...


| IB/İB... - IZ/İZ... |

IB/İB... - IZ/İZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Devamı için burayı tıklayınız...


| JA... - JU... |

JA... - JU... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )-JALUZİ ile JAKUZİDevamı için burayı tıklayınız...


| KA... - KU... |

KA... - KU... ile başlayan FaRkLaR...
( 417 FaRk, 459 katkı )-KA'DE ile KADEH[çoğ. AKDÂH]-KANPANYA değil KAMPANYA-KAB ile KÂ'B-KABAKLAMAK ile KABAKLAŞMAK ile KABAKLIK-KABALA[İng.] ile KABALA[Ar.]-KABALA = CABALA[İng.] = CABALE[Fr.] = KABBALA[Alm.] = KABBALAH:ALINMIŞ ŞEYLER, GELENEK[İbr.]-KABALAK ile KABALAK-KABAN[Erm.] ile KABAN[Fr. < CABAN]-KABARTI ile KABARTMA-KABBALAH:
KABIN İLMİ ile/ve/<> KABUL İLMİ-KÂBE ve/<> KALP-KABIZ[< KABZ]["ka" uzun okunur] ile KABIZA["ka" uzun okunur] ile KABZ ile KABZA-Kâbil[aslı KÂBÜL] ile Kabîl["ka" uzun okunur] ile KABÎL[< KABL] ile KABİL[< KABUL]["ka" uzun okunur]-KÂBİL ve KABUL-KABÎLE[çoğ. KABÂİL] ile KABİLE["ka" uzun okunur]-KABİN[Fr. < CABINE] ile KABİNE[Fr. < CABINET]-KÂBİR ile KABİR/KABR[çoğ. KUBÛR] ile KABL-KABUK ile/ve/||/<>/> KABUKLU-KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.]) ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Yun.](SHRIMP) ile KREOPEK-KABUL EDİLMEK ve/> KAYBOLMAK-KABUL ETME(ME)K ile KATILMA(MA)K-KABUL ETMEK ile/ve KATLANMAK-KABUL ile/ve/<> KALIB-KABULLEN(ME)MEK ile "KATLAN(MA)MAK"Devamı için burayı tıklayınız...


| LA... - LU... |

LA... - LU... ile başlayan FaRkLaR...
( 34 FaRk, 34 katkı )-LÂ İLÂHE ile/ve LÂ MEVCÛDE ile/ve LÂ MAKSÛDÎ ile/ve LÂ FAİLE-LÂ RUHBÂNİ FİD-DİN ve LÂ İKRÂHE FİD-DİN-LÂ YAĞFİRU EN YUŞREKE BİHÎ ile LÂ YAĞFİRU'Ş-ŞİRKE BİHÎ-LÂ'L ile LÂL-LÂ'N ile LÂN[Fars.]-LÂC ile LÂC[Fars.]-LADEN[Fars.] ile LADİN-LÂF GETİREN ile/ve/> LÂF GÖTÜREN-LAF-Ü GÜZAF değil LÂF Ü GÜZÂF[: Boş söz.]-LÂFIZ ile LÂF ile SÖZCÜK/KELİME ile KAVL ile TERİM/ISTILAH ile KELÂM-LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL-LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL-LÂFZEN ile LÂF-ZEN[Fars.]-LÂFZEN ile LÂFZÎ-LÂHÎZ ile LÂHÎZ[Fars.] ile LÂHİS-LÂİK ile LAYIK-LÂLE[Fars.] ile/ve/<> LALEZÂR[Fars.]-LÂLE ile LÂLEAĞACI-LÂLELİ ÇEŞME ile LÂLELİ ÇEŞMESİ ile LÂLELİ SEBİLİ ile LÂLİ ÇEŞMESİ-LAM[Fr.] ile/ve/<> LAMEL[Fr.]-LÂM ile/ve LÂM-ELİF[Fars.]-LÂMİ'[< LEMEÂN] ile LÂMÎ/LÂMİYYE-LÂMİH ile LÂMİH[< LEMH]-LANTAN[Fr. < Yun.] ile LANTANİT[Fr. < Yun.]Devamı için burayı tıklayınız...


| MA... - MU... |

MA... - MU... ile başlayan FaRkLaR...
( 201 FaRk, 225 katkı )-MÂ HADDUHÛ ile MÂ HUVE-MÂ-BA'D ile/ve MAK'AD-MÂ'[çoğ. MİYÂH] ile MÂ- ile MA'/MAA ile MÂ[Fars.]-MA'KAD ile/değil MAK'AD[Ar.]-MA'NÂ[çoğ. MAÂNÎ] ile MÂNÂ[Fars.]-MA'RÂ ile MA'REF-MA'REC[çoğ. MAÂRİC] ile MAHREC[< HURÛC | çoğ. MAHÂR] / ÇIKAK-MA'SÛM[< İSMET] ile MASÛN[< SAVN]-MA'SÛR[< USRET | çoğ. MA'SÛRÂT] ile MA'SÛR ile MÂSÛR[Fars.]-MAÂBİD[< MA'BED] ile MAÂBÎD[< MA'BÛD]-MAAN ile MAÂN-MAÂZIR[< ME'ZER] ile MAÂZIR[< MA'ZERET] ile MAÂZÎR[< Mİ'ZÂR]-MAÇA[İt.] ile MAÇA[İt.]-MADÂ/MAZÂ ile MÂ-ADÂ-MADALYA[İt.] ile MADALYON[İt.]-MADDE VE HAREKET ile/ve MADDE YA DA HAREKET ile/ve MADDE İLE HAREKET-MADDE ile/ve MADDETÜ'N-MUAYYENE MADDE-MADDE ile/değil MADDÎ-MADDE ile/ve MÂNÂ-MADDEN değil MADDETEN-MADDİ HAZ ile/ve MANEVİ HAZ-MADDÎ İKRAM ile/ve/<>/|| MANEVÎ İKRAM-MADDÎ KEYİFLER/ZEVKLER ile/ve/değil/yerine MANEVÎ ZEVKLER-MADDÎ RIZK ile/ve MANEVÎ RIZKDevamı için burayı tıklayınız...


| NA... - NU... |

NA... - NU... ile başlayan FaRkLaR...
( 75 FaRk, 79 katkı )-NA'L ile NÂL[Fars.]-NA'Z/İNTİÂZ ile NÂZ[Fars.]-NÂB[çoğ. ENYÂB] ile NA'B ile NÂB[Fars.]-NÂBÎ ile NÂBİ'/NÂBİA[< NEBEÂN] ile Nâbî-NÂCÎ ile NÂCİ' ile Nâcî-NÂCİZ[çoğ. NEVÂCİZ] ile NÂ-ÇÎZ[Fars.] ile NÂCİS-NÂDİR[< NEDRET | çoğ. NÂDİRÂT, NEVÂDİR] ile NADÎR/NAZÎR-NÂDİR ile/ve/<> NÂDÎDE[Fars.]-NÂFÎ[< NEFY] ile NÂFİ'[< NEFY]-NAFTA[Fr.] ile NAFTALİN[Fr. < Doğu dillerinden]-NAĞME ile/ve NAKARAT-NAHB ile NAHB-NAHHÂT ile NAHHÂT-NÂHÎ[< NEHY] ile NÂHÎ[çoğ. NUHAT]-NÂHİB[< NEHB] ile NAHÎB[çoğ. NAHB] ile NAHÎB-NAHÎF ile NAHÎF/NAÎF[Ar. < NEHÂFET] ile NAİF/NAHİF[Fr.]-NAHÎL[< NAHL] ile NÂHİL/E[< NAHL] ile NÂHİL[< NAHL] ile NÂHİL-NÂHİR[< NAHR] ile NAHÎR-NÂHİRE ile NAHÎRE-NÂHİS ile NAHÎS[< NAHS]-NÂHL[çoğ. NÜHÛL] ile NAHL-NAHZ ile NAHZ-NAÎB ile NÂİB[< NEVB| çoğ. NÜVAB]-NAÎB ile NAÎKDevamı için burayı tıklayınız...


| OB/ÖB... - OZ/ÖZ... |

OB/ÖB... - OZ/ÖZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 2 katkı )-OBRİGADO[Lat.] ile OBRİGADA[Lat.]Devamı için burayı tıklayınız...


| PA... - PU... |

PA... - PU... ile başlayan FaRkLaR...
( 54 FaRk, 59 katkı )-PAÇAGÜNÜ ile/ve/<> PAÇALIK-PALAMUT ile PALAMUT-PALAMUT ile PALIT/PELİT-PALAS[Fr.] ile PALAS[argo]-PALAZ ile PALAZ/PALAS/FARIÇ/SELAH-PALMİYE ile/ve PANAMA ŞAPKASI PALMİYESİ-PANTALON değil PANTOLON-PANAMA ile Panama-PANDOMİMA[İt. < Yun.] ile/ve/< PANTOMİM[Fr. < Yun.]-PANİK ATAK ile PANİK BOZUKLUK-PANKREAS[Yun. PAN: Tüm. | KREAS: Et.] ile PANKREAS[Yun. PAN: Tüm. | KRATOS: Güç.]-PANTEON ile/ve PARTENON-PANZEHİR[Fars.] ile PANZEHİROTU-PAPA ile/ve PAPAZ-PAPAĞAN ile PALMİYE KAKADUS-PARA BİRİKTİRMEK ile/ve/değil/yerine PARA KAZANMAK-PARA KAZANMAK ile/ve PARA HARCAMAK-PARA[Azr.] ile PARA[Tr.]-PARA ile PAPEL[argo < İsp. < Lat.]-PARA ile PARA-PARABOL[Fr. < Yun.] ile PARABOLOİT[Fr. < Yun.]-PARALANMAK ile PARALA(N)MAK-PARALI ile/ve/<>/> PAHALI-PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAKDevamı için burayı tıklayınız...


| RA... - RU... |

RA... - RU... ile başlayan FaRkLaR...
( 42 FaRk, 54 katkı )-RA'D ile RÂD[Fars.] ile RÂDD ile RADH-RÂ ile RÂ'-RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB-rab ile rabb ile Rabb-RAB ile/ve/<>/< RÂBITA-RABB-İ HAS ile RABB-ÜL ÂLEMÜN-RÂBITA ile/ve/> RÂBITA-İ ŞERİF-RABÎTA ile RÂBITA/BEND[Fars.]-RÂCİ'/RÂCİA[< RÜCÛ] ile RÂCÎ[< RECÂ]-RÂDDE[< REDD] ile RA'DE/RA'ŞE-RÂDÎ'[< REDÂ | çoğ. RUZAA'] ile RÂDÎ-RÂDÎ/RÂDÎYYE ile RÂDİYE[< RIZÂ] ile RA'DİYYE-RÂFİ'[< REF] ile RÂFİH[< REFÂH]-RÂH[Fars.] ile RÂH[Fars.] ile RÂH-RAHAL ile RAHAL[çoğ. RİHÂL]-RÂHÎ ile RÂHÎ[Fars. < RÂH]-RAHÎB[< RAHB] ile RÂHİB[çoğ. RÂHİBÂN, REHEBÂN, RUHBÂN]-RÂHİL[< RİHLET] ile RAHÎL-RAHİM KANSERİ ile RAHİMAĞZI KANSERİ-RAHİM[< ERHÂM] ile RAHÎM[< RAHMET | çoğ. RUHAMÂ] ile RAHÎM ile RÂHİM[< RAHM | çoğ. RÂHİMÎN, RÂHİMÛN]-RAHİM ile RAHîM-RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)-RAHMAN ve/<> RAHÎM ve/<> ALLAH-RAHMAN ve/<> RAHMET ve/<> RAHÎMDevamı için burayı tıklayınız...


| SA/ŞA... - SU/ŞU... |

SA/ŞA... - SU/ŞU... ile başlayan FaRkLaR...
( 211 FaRk, 228 katkı )-SÂ' ile SÂ' ile SAA/SİA[< VÜS'AT] ile -SÂ[Fars.] ile -SÂ/Y[Fars.]-SA'KA ile SÂKA/SAKKÂ[Ar. < SEVK | çoğ. SÂİK] ile SAKA-SÂAT[çoğ. SÂÂT] ile SÂÂT[< SÂAT]-SABA[Ar.] ile SABA-SABAHÎ değil SABÂ MAKAMI-SABAN/PULLUK[Rusça PLOUG] ile SAPAN-SABBÂR[< SABR] ile SABBÂR-SABG ile SÂBİG/A ile SÂBIK[< SEBK]-SÂBIKAN ile SÂBIKÎN[< SÂBIK]-SABIN değil SABUN-SABIR ile SABR-I ANİLLAH-SÂBİ' ile SABÎ-SÂBİ' ile SÂBİ'/SÂBİA ile SABÎ[çoğ. ASBİYE, SIBYÂN, SIBVÂN, SABYE, SIBYE, SUBYE] ile SABÎH-SABÎH[< SUBH] ile SÂBİH[< SİBÂHAT]-SÂBÎHA[< SİBÂHAT] ile SÂBİHÂT[< SÂBÎHA]-SÂBİT[< SEBÂT, SÜBÛT] ile Sâbit-SABİT/LİK ile/ve/||/<>/> SAĞLAM/LIK / BERK/LİK-SABİT ile/ve/değil/yerine/||/<> SÂDIK-SABUN ile/değil SABUNTAŞI-SAÇ ile/değil SAC ile/değil SAÇ-SAÇAK ile SAÇAK-SAÇAK ile SAYVAN[Fars.]-SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI-SAÇMA ile "SAKAT"Devamı için burayı tıklayınız...


| TA... - TU... |

TA... - TU... ile başlayan FaRkLaR...
( 314 FaRk, 326 katkı )-TA'LİL-İSTİKRÂ ile/ve TAHLİL-TERKİP-TA'LÎM[< İLM | çoğ. TA'LÎMÂT] ile TA'LÎN-TA'LİYE ile TAHLİYE[< HALÂ, HALVET, HALV]-TA'M[çoğ. TUÛM] ile TAM'[< TAM]-TA'M[çoğ. TUÛM] ile TAMA'-TA'SÎRÂT[< TA'SÎR] ile TA'SÎRÂT[< TA'SÎR]-TA'TÎS[< ATSE] ile TA'TÎŞ[< ATŞ]-TA'VÎZ[< İYÂZ] ile TA'VÎZ[< İVÂZ | çoğ. TA'VÎZÂT]-TA'YÎN[< AYN] ile TAHÎN-TA'ZÎL ile TA'ZÎL[çoğ. TA'ZÎLÂT]-TA'ZÎR[< ÖZR | çoğ. TA'ZÎRÂT] ile TA'ZÎR[çoğ. TA'ZÎRÂT]-TABİİ ile TA-TÂ ile TÂ' ile TÂ[Fars.] ile TÂ[Fars.] ile TI-TA ile Ta ile Th ile Ti ile Tl ile Tm/Tu ile TU/TÜ/TÜH-TAAB ile TAB' ile TÂB[Fars.] ile -TÂB[Fars.]-TAABBÜS ile TAABBÜS[çoğ. TAABBÜSÂT]-TAADDÜD ile TAAHHÜD[< AHD | çoğ. TAAHHÜDÂT]-TAALÎ/TEÂLÎ[< ULÜVV] ile TAALLÎ/TEÂLLÎ[< ULÜVV | çoğ. TEALLÜYÂT]-TAAMMÜD[< AMD] ile TAANNÜD[< İNÂD | çoğ. TAANNÜDÂT]-TAAMMÜT[Ar.] ile/<> TAAMMÜDEN-TAARRUS/TAARRÜS[çoğ. TAARRUSÂT] ile TAARRUZ[çoğ. TAARRUZÂT] ile TAÂRUZ/TEÂRUZ[< ARAZ | çoğ. TEÂRUZÂT]-TAASSÎ[< İSYÂN] ile TAAŞŞÎ-TAASSUB ile TASALLUT-TAASSUB değil/yerine/>/>< TASAVVUFDevamı için burayı tıklayınız...


| UB/ÜB... - UZ/ÜZ... |

| VA... - VU... |

VA... - VU... ile başlayan FaRkLaR...
( 81 FaRk, 118 katkı )-VA'D ile VÂD[Fars.]-VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]-VÂCİD ile VÂCİZ-VAGON ile/ve/<> VAGONET-VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]-VAHDET-EL VÜCÛD ile/ve/||/>/< VAHDET-EL MEVCÛD-VAHDET-İ ŞUHÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ KUSÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ MEVCÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ VUCÛD-VAHDET-İ VUCUD ile VAHDET-İ ŞÜHÛD-VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve VAHDET el-VÜCÛD-VAHDET-İ VÜCÛD ile VAHDET-İ VÜCÛD-VAHDET ile VAHDÂNİYYET-VAHİ[Ar.] ile/değil/>< VAHİY[Ar.]-VÂHİD ile VAHÎD ile FERÎD-VÂHİM[< VEHM] ile VAHÎM[çoğ. VİHÂM, VAHÂMÂ]-VAHİM ile/ve/değil/> VAHŞET-VAHS/VEHS ile VAHZ-VAHŞ/VAHÎŞ ile VAHŞ[çoğ. VAHŞÂN, VUHÛŞ]-VAHŞ/VAHÎŞ ile VAHŞ[çoğ. VAHŞÂN, VUHÛŞ]-VAHŞÎ ile Vahşî-VAÎD ile VÂİZ[< VA'Z | çoğ. VÂİZÂN, VU'ÂZ]-VAK'A ile/ve VAKIA-VAK'A ile/ve VAKIA-VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]-VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]Devamı için burayı tıklayınız...


| YA... - YU... |

YA... - YU... ile başlayan FaRkLaR...
( 220 FaRk, 237 katkı )-YA ÖYLE, YA ÖYLE ile YA ÖYLE, YA BÖYLE-YA RESULULLAH değil YA RESULALLAH-YA'NÎ[< ANÂ] ile YÂNİ'-YA[Ar.] ile YA[Fars.]-YALNIŞ değil YANL-YANLIŞ ve/< YALNIZ-YANLIZ değil YALNIZ-YABANCI DİLDE EĞİTİM ile/değil/yerine YABANCI DİL EĞİTİMİ-YABANCI/LIK ile/ve YALNIZ/LIK-YABANCILAŞMA ile/ve/||/<>/> YADSIMA-YABANCILAŞMA ile/ve/> YALAN-YABANCILAŞMA ile/ve YANILSAMA-YAD ile YÂD[Fars.]-YADSIMAK ile YADIRGAMAK-YAĞ BEZELERİ:
LİPOM ile YAĞ KİSTİ-YAĞ BEZESİ ile/ve/<> YAĞ KİSTİ ile/ve/<> YAĞ BİRİKİNTİSİ-YAĞMUR ile/ve/değil/||/<>/< YAĞIŞ-YAĞMURCA ile YAĞMURCA ile YAĞMURCA-YÂHÛ ile YÂ-HÛ-YÂHÛD[Fars.] ile Yahûd/Yehûd-YÂHUT değil/yerine/= YA DA-YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ ile YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ-YAKARMAK ile YAKINMAK-YAKI ile/<> YAKIAĞACI ile/<> YAKIOTUDevamı için burayı tıklayınız...


| ZA... - ZU... |

ZA... - ZU... ile başlayan FaRkLaR...
( 38 FaRk, 40 katkı )-ZA'F ile ZA'F ile ZAHF-ZÂ ile -ZÂ ile ZÂ ile ZÂ ile -ZÂ/ZÂY ile ZEL/ZELL ile ZI-ZÂD[çoğ. EZVÂD/EZVİDE/ZEVÂD] ile ZÂD[< ZİYÂDET] ile ZÂT ile ZÂT ile -ZÂD[Fars.]-ZÂDE ile ZÂDE[Fars. | çoğ. ZÂDEGÂN]-ZÂFİR[< ZAFER] ile ZAFÎR[< ZAFER] ile ZAFÎR-ZAGAN[< ZÂG]["ga" uzun okunur] ile ZAGAN-ZÂHİF[çoğ. ZÂHİFÂT] ile ZÂHİF-ZÂHİL ile ZÂHİL ile ZÂHİL ile ZÂHİR-ZÂHİR[< ZUHÛR] ile ZAHÎR[< ZAHR] ile ZAHÎR ile ZÂHİR ile ZÂHİR ile ZÂHİR ile ZAHR-ZÂHİRE ile ZÂHİRE[< ZEVÂHİR] ile ZAHÎRE[< ZAHÂİR]-ZÂHİREN ile ZÂHİRÎ-ZAHİT[Ar.] ile ZAİT[Ar.]-ZAHM ile ZAHM ile ZAHM[Fars.]-ZÂİM ile ZAÎM-ZÂKİ ile ZAKÎ[< ZEKÂ] ile ZAKÎ[< ZEKÂ] ile ZÂKİR-ZÂLİK ile ZÂLİK-ZAMÂN/ZEMÂN[çoğ. EZMİNE] ile ZAMÂN-ZAMAN ile ZAMAN (ANLAMSAL)-ZAMAN ile/ve ZAMANDA (OLAN)-ZAMANDA OLMAYAN ile/ve/fakat/||/<> ZAMANDA OLAN-ZAMANI DURDURMAK ile/ve/||/<> ZAMANDA YOLCULUK ile/ve/||/<> ZAMANDAN KAÇMAK ile/ve/||/<> ZAMANI HİSSETMEK ile/ve/||/<> ZAMANI BIRAKMAK-ZÂMİN ile ZAMÎN-ZÂMİR ile ZAMÎR[çoğ. ZAMÂİR]-ZANBAK değil ZAMBAKDevamı için burayı tıklayınız...


 
Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 94 kez incelenmiş/okunmuştur.  

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!