UB... - UZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| UB/ÜB... |

UB/ÜB... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- UBÛDİYET ile UBÛDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kulluk. İLE Aşk ve şevk. )

| UC/UÇ/ÜÇ/ÜÇ... |

UC/UÇ/ÜÇ/ÜÇ... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk, 10 katkı )


- UÇANLAR ile/ve UÇAMAYANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇKUN ile UÇKUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşten fırlayan kıvılcım. İLE Dağlardan toplanan özel bir bitki. )
( ... İLE )

- UÇMAK ile/ve/<> UÇMAĞA VARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cennet. İLE/VE/<> Cennete gitmek. )

- UÇMAK ile UÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Cennet. )

- UÇUK ile UÇUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soluk. | Açık renk. | Hafif, belirsiz. İLE Genellikle ateşli sayrılıklar, bunalımlar sonucu, deride fiskeler durumunda beliren kabarcık. )

- ÜCRETLİ İZİN ile/ve/||/<> ÜCRETSİZ İZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜCÛM ile ÜCÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale, palanka. İLE Suyun renginin ve tadının bozulması. )

- ÜÇ NESİL ile/ve/||/<> ÜÇ HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Refik Halit Karay )

- ÜÇKEN değil ÜÇGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| UD/ÜD... |

UD/ÜD... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| UF/ÜF... |

UF/ÜF... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- UFAK ile UFAKÇA ile UFACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyutları, olağandan küçük olan. | Yaşça daha küçük olan. | Önemsiz, çok az. | Orun, aşama bakımından geri olan. İLE Oldukça ufak. İLE Çok ufak, küçücük. )

| UG/UĞ/ÜG/ÜĞ... |

UG/UĞ/ÜG/ÜĞ... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 3 katkı )


- UĞRAŞILMASI GEREKEN ile/ve/değil/yerine/<>/< UĞRAŞILMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerekeni yapmak, ciddiyetin ve içtenliğin kanıtıdır. )
( The doing is the proof of earnestness. )

- UĞUR ile UĞUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. | Bu nitelikte olduğuna inanılan şey. | Meymenet, kadem. İLE Erek, yol.[yönelme ya da kalma durumunda] )

| UH/ÜH... |

UH/ÜH... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| UJ/ÜJ... |

UJ/ÜJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )

| UK/ÜK... |

UK/ÜK... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- UKAB[çoğ. AKABE, IKBÂN]["ka" uzun okunur] ile UKÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. | Hz. Muhammed'in alemlerinden birinin adı. | Nesir burcu, Kartal takımyıldızı. İLE Toz, duman. )

- ÜKLE[< ÜKEL] ile ÜKRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lokma. İLE Çukur. | Top, yuvarlak şey. )

| UL/ÜL... |

UL/ÜL... ile başlayan FaRkLaR...
( 13 FaRk, 13 katkı )


- ÛLÂ ile ULÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinci, ilk. İLE Şan ve şeref sahibi. )

- ULAŞIL(A)MAMIŞ OLAN ile/ve ULAŞILACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULEMÂ-İ RÜSÛN ile ULEMÂ-İ MUHAKKİKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULEMÂ ile ULEMÂ-Yİ ÂMİLÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilginler. | Ülkeleri aydınlatan kandiller. İLE İlim, bilgisi gereğince hareket eden, bilgili kişiler. )

- ULÛFECİYÂN-I YEMÎN ile/ve/<> ULÛFECİYÂN-I YESÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ilkinin adı. İLE/VE/<> Kapıkulu süvârîsini oluşturan atlı bölüğün, ikincisinin adı. )

- ULÛLELBAB ile ULÛNNÜHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÛM-U MÜSTENBATA:
ULÛM-U HUKUKİYE
ve/||/<> ULÛM-U İTİKADİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÛM-U ŞER'İYE:
ULÛM-U MÜSTENBATA
ve/||/<> ULÛM-U ASLİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUM'ÜL DEHAİL ile ULUM'ÜL EVAİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUS DEVLET ile/ve/değil/||/<>/> ULUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSAL STANDARTLAR ile/ve ULUSLARARASI STANDARTLAR ile/ve AVRUPA STANDARTLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( British Standards | Published Documents İLE/VE ISO Standartları | IEC Standartları | Kamuya Açık Özellikler - Publicly Available Specification (ISO/PAS, IEC/PAS) Teknik Spesifikasyonlar - Technical Specification (ISO/TS, IEC/TS) Teknik Raporlar - Technical Report (ISO/TR, IEC/TR) İLE/VE CEN | CENELEC | ETSI | ECISS | AECMA )

- ULUSLAR ARASI değil ULUSLARARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÜF[< ULÛFE] ile ULÛF[< ELF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yemler, ulûfeler. | Sipahi, yeniçeri maaşları. İLE Binler. )

| UM/ÜM... |

UM/ÜM... ile başlayan FaRkLaR...
( 5 FaRk, 6 katkı )


- UMKAN ile UMKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinliğine. İLE Derinlikle ilgili. )

- UMMÂN ile Ummân
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinliğine. İLE Arap Yarımadası'nın güneydoğu köşesi olan geniş kıta ve bu kıtanın kıyısından Hind kıyılarına ve güneye doğru uzanan açık deniz. )

- UMUR ve/||/<>/> UMUT ve/||/<>/> ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMMET-İ DÂVET ile/ve ÜMMET-İ İCÂBET ile/ve ÜMMET-İ HÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çağrılan. İLE/VE Çağrıya uyan. İLE/VE Ehl-i beyt. )
( Tüm bireyler. İLE/VE İman edenler. İLE/VE Ehl-i beyt. )

- ÜMMÎ ile/ve/değil ÜMMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cahil. İLE/VE/DEĞİL Anne. )

| UN/ÜN... |

UN/ÜN... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk, 11 katkı )


- UNIVERSALIS ANTE REM ile/ve UNIVERSALIS INREBUS ile/ve UNIVERSALIS POST REM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Platon. İLE/VE/||/<> Aristoteles. İLE/VE/||/<> St. Thomas. | Hegel. )
( Şeyden önce. İLE/VE/||/<> Şeyde. İLE/VE/||/<> Şeyden sonra. )

- UNSUL ile UNSUR[çoğ. ANÂSIR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adasoğanı.[şurubu, kalp hastalıklarına, kan bozukluğuna ve akciğer zarı yangısına/iltihabına karşı kullanılır] İLE Birleşik/bütüncül nesneleri oluşturan basit/tekil nesnelerin her biri. | Bir bütünden ayrılıpı bir parça oluşturan bölüm. | Kök, esas, madde. )

- UNUTALIM! ile/ve/||/<>/> UNUTMAYALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yaptığımız" "iyiliği" ve "gördüğümüz" "kötülüğü". İLE/VE/||/<>/> Ölümü. )

- UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Unutulma Hakkı" nedir? için burayı tıklayınız... )

- UNUTMA(K) değil UNUTABİLME(K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram. DEĞİL Kişinin/kişinin olanağı, becerisi, bilgisi, bilgeliği(irfanı), istenci(irâdesi) ve direnci(ihtiyârı). )

- UNUTTUM yerine UNUTTURULDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULANI ANIMSAMAK ile/ve/değil/||/<> UNUTTUĞUNU ANIMSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMUŞ ile/ve/değil/yerine UNUTULMAYA YÜZ TUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNLÜ HARF/LER ile ÜNSÜZ HARF/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalın: A[düz ve geniş] | I[düz ve dar] | O[yuvarlak ve geniş] | U[yuvarlak ve dar]
İnce: E[düz ve geniş] | İ[düz ve dar] | Ö[yuvarlak ve geniş] | Ü[yuvarlak ve dar]
İLE/VE/||/<>
Dudak: F[sert ve sürekli] | P[sert ve süreksiz] || M, V[yumuşak ve sürekli] | B[yumuşak ve süreksiz]
(Yarı) Dudak-Diş: F[sert ve sürekli] || V[yumuşak ve sürekli]
Diş: S, Ş[sert ve sürekli] | Ç, T[sert ve süreksiz] || J, L, N, R, Z[yumuşak ve sürekli] | C, D[yumuşak ve süreksiz]
Damak: K[sert ve süreksiz] || Y[yumuşak ve sürekli] | C, G[yumuşak ve süreksiz]
Gırtlak: H[sert ve sürekli] || Ğ[yumuşak ve sürekli] )
(
İLE
)

| UP/ÜP... |

UP/ÜP... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 563 katkı )

| UR/ÜR... |

UR/ÜR... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk, 6 katkı )


- UR ile ÛR[< A'VER, AVRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör. İLE Tek gözlüler. | Silahsız, mühimmatsız olanlar. )

- URBAN ile URBANİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöl arapları, bedevî. İLE Mimarlığın, şehir düzeniyle uğraşan kolu. [URBANİST] )

- URÛS ile URÛŞ[< ARŞ] ile URÛZ[< ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekin ya da meyve mahsullerinin zekâtı. İLE Gökler, arşlar, tavanlar. İLE Arzlar, keyfiyetler, bildirmeler. | Ârız olma, gelme. )

- ÜRAT[Fr.] ile ÜRE[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sidik asidi tuzu. İLE Azotlu besinlerin, gövdede yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda, sidikle dışarı atılan azotlu madde. | Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan, temel gereçlerden, beyaz, billursu toz. )

- ÜRETER ile ÜRETRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Böbrek ile mesane arasındaki iki kanal. İLE Mesaneden sidiği dışarıya taşıyan kanal. )

- ÜRETİCİ GÜÇLER ile/ve/||/<> ÜRETİCİ ARAÇLAR ile/ve/||/<> ÜRETME BİÇİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| US/ÜS... |

US/ÜS... ile başlayan FaRkLaR...
( 13 FaRk, 13 katkı )


- US ile/ve/değil/||/<> USUN YAPILANDIRILMASI/İNŞÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USB-A ile/<>/> USB-B ile/<>/> USB-C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTA ile/ve/<>/|| USTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USTALIKLA ile/ve/<> USÛLÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÛL[< ASL] ile USÛR[< ASR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asıllar, kökler. | Bir ilmin ya da tekniğin asıl konusundan önce öğrenilmesi gereken esas, başlangıç, bilgi. | Başlangıç. | Yol, yöntem, tertip, metod, nizam, kaide, düzen. İLE Yüzyıllar. )

- USÛL ile USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kökler, asıllar. | Bir kişinin, anne, baba, dede ve nineleri. İLE Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, yöntem. )

- USÛLEYN:
USÛL-İ FIKIH
ile/ve/||/<> USÛL-İ DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UŞAK ile UŞAK ile UŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özel, eril hizmetçi, hizmet eden. İLE Karadeniz bölgesinde, çocuğa verilen genel ad/sesleniş. İLE Türkiye'nin, Kütahya, Manisa, Afyon ve Denizli arasında bulunan bir Ege bölgesi ili. )

- ÜS- ile ÜS ile ÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üst sıfatının kısaltılmışı. Eklendiği sözcüğün, daha yukarı derecelisini anlatan, yeni sözcükler oluşturmaya yarayan ön ek. [Üsteğmen, üssubay vb.] İLE Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı. İLE Kök, asıl, temel, esas. | Bazı görevleri yürütebilmek amacıyla kurulan, özel yapıları, donatımları, işlikleri, onarım yerleri, servis alanları olan, sürekli ya da geçici olarak konaklanılan yer. | Harekatın yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandığı, donatıların toplandığı, dağıtıldığı bölge. )

- ÜS ile ÜSTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üsü, 1 olan. )

- ÜSTÜBEÇ ile/ve/<> ÜSTÜBEÇ MACUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyacılıkta kullanılan, zehirli, bazik kurşun karbonat. İLE/VE/<> Üstübeç ya da tutkaldan, dövülmüş tebeşir tozu ile hazırlanan onarma macunu. )

- ÜSTÜN ile ÜSTÜN[Ar.]/FETHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. | Birine ya da bir şeye göre, nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan.[FAİK] İLE Arap yazısında, bir ünsüzün, geniş, kısa ve düz [a, e] okunacağını gösteren im. )

- ÜŞÜMEK ile/ve/değil/<> ÜŞÜTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| UT/ÜT... |

UT/ÜT... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- UTM/UTÜM ile UTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani zeytin ağacı. İLE Köşk. | Taş duvar/yapı. )

- ÜTMEK ile ÜTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşten ya da yüksek bir ısıdan geçirmek. | Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek. | Taze buğday ya da mısırı, ateşe tutup pişirmek. İLE Oyunda, kumarda kazanmak, yenmek. )

| UV/ÜV... |

UV/ÜV... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- ÜVEZ ile ÜVEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülgillerden bir ağaç. | Bu ağacın, muşmulaya benzeyen yemişi/meyvesi. İLE Sivrisineğe benzer bir böcek. )

| UY/ÜY... |

UY/ÜY... ile başlayan FaRkLaR...
( 24 FaRk, 30 katkı )


- UYARAN ile UYARILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARICI ile/ve/<>/> UYANDIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARICI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UYARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYARLAMAK ile/değil UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDURMAK ile/değil/yerine UYARLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLAŞMA ile/ve/<> UYGARLAŞAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nevroz doğurur.[Freud] İLE/VE/<> Yeterince uygarlaşamama, nevroz doğurur.[Adler] )

- UYGULANMAYAN AHLÂK ile/değil/yerine/>< UYGULANAN AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözü edilir fakat kendi yoktur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Sözü edilmez fakat uygulanır. )

- UYGULAYICI ile/ve/<>/|| UYGULATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanatçı, hem uygulayıcı, hem uygulatıcı olabilmelidir. )

- UYGUNLUK ile UYGUNSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYKU ile UYKU HASTALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Botswana'nın Okavanga vadisinde bulunan çeçe[tsetse] sineğinin bulaştırdığı bu hastalık, kurtuluşu olmayan ve ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.[Bu hastalığa tutulan kişi, sürekli uyur, uyanınca acıkır, yemek yer ve tekrar uyur. Zaman içinde, aşırı şişmanlamadan dolayı da çatlarmış.] )

- UYKU ve/<> UYKUDA EYLEME VURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Uykuda Eyleme Vurma" - Ahmet Çorak yazısı için burayı tıklayınız... )

- UYSAL ve/||/<> UYUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlarda. VE/||/<> İnsanda. )

- UYU-YOR ile UY-UYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM ile/ve UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUM >< UYUMSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük şeyleri büyütür. >< Büyük şeylerin çürümesine neden olur. )

- UYUMA ile/ve UYUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMAK/UYKU ile/ve UYUKLAMAK/PİNEKLEME/IMIZGANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günde ortalama 7 saat uyku yeterlidir! [Kişiden kişiye, değişkenlere ve koşullara bağlı olmak üzere 4 - 10 saat arasında olabilir.] )
( SAAT ON[22:00], YATAĞA KON! )
( Uykuya dalma süresi, yaklaşık, 7 dakikadır. )
( Elma, birçok uyarandan daha etkili bir uyku açıcıdır. )
( ÂFTÂB-SÜVÂR[Fars.]: Sabahları erken kalkan, gün doğmadan uyanmak alışkanlığına sahip olan. )
( İHTİMÂM[Ar.]: Elemden/kederden dolayı uyuyamama. )
( Uyuklama durumunda, ereksiyon gerçekleşebilmesi, olağandır. )

- UYUMLANMA ile/ve/||/<>/> UYUMLANMA SINIRI/EŞİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMLU/LUK ile/ve UYGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUŞUK/LUK ile UYKULU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUTMA ile UYUŞTURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUTMAK ile/ve/||/<> UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdeyi ameliyat etmek için gereklidir. İLE/VE/||/<> Zihni/ni "ameliyat etmek" için gereklidir. )

- UYUYAN ile/değil UYUMA NUMARASI YAPAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyandırabilirsin. İLE/DEĞİL Uyandıramazsın. )

- UYUYUP, UYANAMAMAK ve/||/<> UYANIP, BULAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevdiklerimizin ve değeri bilinmesi gerekenlerin değerini bilelim!... )

| UZ/ÜZ... |

UZ/ÜZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 8 FaRk, 11 katkı )


- UZAK TUT/ALIM! ve/||/<> UZAK DUR/ALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzü "çirkin olan"ı değil yüreği çirkin olanı. VE/||/<> Giysisi kirli olandan değil "zihni/düşüncesi" kirli olandan. )

- UZAKLAŞMAK ile/ve/değil UZAK DURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLAŞMAK ile/değil/yerine/>< UZLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLIK/MESAFE ile UZAY UZAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAM/DÜZLEM/VÜSAT[Ar.] ile/ve/değil/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli noktalar toplamı. İLE/VE/DEĞİL/<> Tüm noktalar toplamı. )
( Tanımla(n)mayla. İLE/VE/DEĞİL/<> ... )
( Dışta. İLE/VE/DEĞİL/<> İçte. )
( İçte yok. İLE/VE/DEĞİL/<> Dışta yok. )

- UZÛBET ile UZÛBET/UZBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tatlılık, şirinlik, lâtiflik. İLE Bekârlık, ergenlik. )

- UZUN KOLLU ile UZUN KOLLU ile/değil/yerine UZUN KOLLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giyecek. İLE Hırsız. İLE/DEĞİL/YERİNE Uzaktan erişen/erişir. )

- UZUN SÜREÇ değil UZUN SÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 
Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 136 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!