... <> ...

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 23 Mayıs 2024 arasında... ]

  

Bugün [23 Mayıs 2024] itibariyle
... <> ... bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 23 Mayıs 2024 arasında... ]
( 59 yeni ekleme, 17 katkı )

- [ne yazık ki]
DESPOT[Fr. < DESPOTE | Yun. < DESPOTES(: Efendi.)]
ile/ve/<> DESPOT[Yun.] ile/ve/<> DİKTATÖR[Lat. < DICTATOR] ile/ve/<> FAŞİST[İt. < FASCIO(: Demet, birlik.)] ile/ve/<> TİRAN[Yun. < TYRANNOS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs | 23:59 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36295(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ülkeyi, zora ve baskıya dayanarak "mutlakiyetçilikle" "yöneten" kişi. İLE/VE/<> Ortadoks Rumlar'ın, din başkanlarına verilen ad. İLE/VE/<> Her dediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kişi. İLE/VE/<> Tüm siyasal yetkileri kendinde toplamış kişi. | Zorba. İLE/VE/<> Eski Yunan'da, siyasal erki, tek başına elinde tutan kişi. | Siyasal erki, zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kişi. | Acımasız, gaddar. )

- [ne yazık ki]
DESPOT[Fr. < DESPOTE | Yun. < DESPOTES(: Efendi.)]
ile/ve/<> DESPOT[Yun.] ile/ve/<> DİKTATÖR[Lat. < DICTATOR] ile/ve/<> FAŞİST[İt. < FASCIO(: Demet, birlik.)] ile/ve/<> TİRAN[Yun. < TYRANNOS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs | 23:59 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36295(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir koşul ya da yasaya bağlı olmadığı/olamayacağı, sınırlandırılamayacağı zannı ve/ya da iddiasıyla davranır.[Güçlerini keyfi kullanır, yasalara uymaz, topluma karşı acımasızdır.] İLE/VE/<> ... İLE/VE/<> "Yasaya" "bağlı" görünümünde, ölçüsüz, kişisel ve keyfî davranır. | Dizgeli/sistematik bir baskıcı "yönetim biçimi" uygular.[Genellikle acil durum ya da kriz dönemlerinde ortaya çıkar, siyasi muhalefeti bastırır, kişisel çıkarları için gücü kullanır.] İLE/VE/<> Faşizme bağlı olarak yönetir. Güçlü bir merkezi hükümete, şiddete ve milliyetçiliğe inanır, genellikle sivil özgürlükleri sınırlar. İLE/VE/<> Daha zalim ve baskıcı bir yöneticidir. Mutlak güce ve sınırsız yetkiye sahip olduğunu varsayar, topluma kıygı/zulüm uygular. )

- [ne yazık ki]
DESPOT[Fr. < DESPOTE | Yun. < DESPOTES(: Efendi.)]
ile/ve/<> DESPOT[Yun.] ile/ve/<> DİKTATÖR[Lat. < DICTATOR] ile/ve/<> FAŞİST[İt. < FASCIO(: Demet, birlik.)] ile/ve/<> TİRAN[Yun. < TYRANNOS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs | 23:59 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36295(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdi Amin[Uganda], Caligula[Roma İmparatorluğu] İLE/VE/<> ... İLE/VE/<> Adolf Hitler[Nazi Almanyası], Joseph Stalin[Sovyetler Birliği] İLE/VE/<> Benito Mussolini[İtalya] ve Francisco Franco[İspanya] İLE/VE/<> Antik Yunan'daki bazı "önderler" ve modern çağda Saddam Hüseyin[Irak], Pol Pot [Kamboçya], Robert Mugabe[Zimbabwe] tiran olarak tanımlanabilir. )

- [ne yazık ki]
DESPOT[Fr. < DESPOTE | Yun. < DESPOTES(: Efendi.)]
ile/ve/<> DESPOT[Yun.] ile/ve/<> DİKTATÖR[Lat. < DICTATOR] ile/ve/<> FAŞİST[İt. < FASCIO(: Demet, birlik.)] ile/ve/<> TİRAN[Yun. < TYRANNOS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs | 23:59 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36295(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTİBDAT: Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız tek erklik/monarşi, despotluk. )

- [ne yazık ki]
İHMAL
ile/ve/||/<>/> İHLÂL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 15:48 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67141(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKADEMİ ve/||/<> BÜROKRASİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67175(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [süreklilik/güvence/düzenlilik] Bilgide. VE/||/<> Devlette. )

- ALAÇIK:
ÇARDAK
ile/ve/||/<> ÇADIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 01:22 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67181(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarla, bahçe vb. yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak; alaçık. | Asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer. İLE/VE/||/<> Keçeden yapılan çadır. )

- ARMAĞAN ETMEK ve/||/<> GERİ VERMEK/İADE ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 13:35 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67145(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ADÂLET
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs | 23:53 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67174(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ölçü/ölçüsüzlük] Bireyde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Toplumda. )

- BELİRSİZLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ARA DURUMLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 14:57 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67138(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEN/DÜŞÜNEN İNSAN[Lat. HOMO SAPİENS] ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI/BİLGE İNSAN[Lat. HOMO SAPİENS SAPİENS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 20:10 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67162(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Homo sapiens sapiens" terimi, modern insan türünü belirtmek için kullanılan bir alt tür adıdır. "Homo sapiens", insanın tür adıdır ancak bilim dünyası tarafından modern insan alt türü olarak "Homo sapiens sapiens" olarak sınıflandırılmıştır.

Bu terim, insan türünün daha özel bir alt öbeğini vurgulamak için kullanılır. İlk "Homo sapiens" türü, yaklaşık 200.000 yıl önce ortaya çıktı. Ancak "Homo sapiens sapiens", yaklaşık 50.000 ila 70.000 yıl önce ortaya çıkan ve günümüzdeki insan türünü tanımlayan daha özel bir alt türdür. Bu terim, Homo sapiens'in en yaygın ve günümüzde yaşayan alt türünü belirtmek için kullanılır. )

- BİR BİÇİMDE ile/ve/||/<> BENZER BİÇİMDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 14:43 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67136(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- c2:
a2 + b2 = ...
ile/ve/||/<> E = m . ...
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 13:09 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67164(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALGA ile/ve/||/<> CHICAMA DALGALARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 12:48 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67143(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyada yasa ile korunan ilk dalgadır. Bir kilometre boyunca yapı yetkisi verilmemektedir. Peru'dadır. )

- DALGA ile/ve/||/<> CHICAMA DALGALARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 12:48 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67143(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DEVRİM ile/ve/değil/||/<>/< DÖNÜŞÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:27 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67180(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİN/KÜLTÜR ve/||/<>/> TAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:26 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67179(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGELLİLERE:
"ACIMAK"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DESTEK/YARDIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs | 14:49 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67152(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM:
US/AKIL
ve/+/||/<> İSTENÇ/İRÂDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:13 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67178(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ve/||/<> TUTUM ve/||/<> ÖZGÜNLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 16:20 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67161(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FENER ile/ve/||/<>/> AYAKLI FENER/FANUS[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 00:54 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67154(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Süslü, ayaklı fener. | Saat, mikroskop vb. araçları tozdan korumak için üzerine kapatılan, yarım küre biçiminde cam kap. | Genellikle silindir biçiminde olan mum, gaz lambası vb. aydınlatma araçlarının çevresini kapatarak rüzgârdan koruyan cam. | Hamam kubbelerinde içeri aydınlık girmesi için bırakılan deliklerin üzerine konan şişkin cam. )

- GÖNÜLLÜ/LÜK ile/ve/||/<> ADANMIŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs | 22:33 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67172(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞ ile/ve/<>/> AY
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arı bilinç. İLE/VE/||/<>/> Süreçteki bilinç. )

- GÜNEŞ ile/ve/<>/> AY
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özbilinç. İLE/VE/||/<>/> Nefs/ego. )

- GÜNEŞ ile/ve/<>/> AY
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tümel, kavramsal. İLE/VE/||/<>/> Kavramsal. )

- GÜNEŞ ile/ve/<>/> AY
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ziyâ saçar. İLE/VE/||/<>/> Nur saçar. )

- GÜNEŞ ile/ve/<>/> AY
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [görselde/çizimde] "Okları"[ışınım gösterimi] olan. İLE/VE/||/<>/> "Okları" olmayan. )

- GÜNEŞ ile/ve/<>/> AY
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynak ışığı. İLE/VE/||/<>/> Yansıma ışığı. )

- HAM/KÜRE TAŞ ile/ve/||/<>/> KÜP TAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs | 22:27 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67171(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile/ve/||/<> DÜŞÜLKÜ/ÜTOPYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67176(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOLOGRAM ve/||/<> MIKNATIS
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mayıs | 22:40 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67173(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLETİŞİM ile/ve/||/<>/< ULAŞIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 15:18 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67140(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE:
CANLANDIRAN
ile/ve/||/<>/< "CANLI"
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 15:32 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67148(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE/LEME ile/ve/||/<> NESNE TAKLİDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 13:42 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67147(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİFA ETMEK ile/ve/||/<> AFFINI İSTEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 14:39 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67134(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMAL[Ar.] ile/ve/||/<> İSTİFÂDE[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 14:54 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67137(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullanım. İLE/VE/||/<> Yararlanma. )

- KAVRAM ile/ve/||/<>/> KURAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 21:10 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2111(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kuramın varoluşu[ontolojisi] yoksa herhangi bir kuramdır. )

- KAVRAM ile/ve/||/<>/> KURAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 21:10 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2111(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram ve kuram, genellikle bilim, felsefe ve öteki akademik alanlarda kullanılan iki temel kavramdır.

Bir kavram, genellikle bir düşüncenin ya da bir şeyin anlıksal[zihinsel] karşılığıdır/temsilidir. Kavramlar, genellikle somut ya da soyut var olanları tanımlamak için kullanılır. "masa", "adâlet", "eşitlik" gibi kavramlar, düşünceleri ya da nesneleri karşılar/temsil eder.

Dilde simgeler ya da sözcükler olarak tanımlanır ve bireylerin düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini yönlendirir.

Genellikle bir nesnenin ya da bir durumun temel özelliklerini ya da niteliklerini tanımlamak için kullanılır.

İLE/VE/||/<>/>Bir kuram, genellikle bir görüngüyü, bir olguyu ya da belirli bir alanı açıklamak ya da açıklamak için geliştirilmiş dizgeli bir açıklamadır.

Genellikle gözlemlere dayanarak olgu ve görüngüleri anlamak, öngörmek ya da açıklamak için kullanılır.

Bilimde, felsefede, matematikte ve öteki alanlarda kullanılır.[evrim, kütleçekim kuramı]

Genellikle bir dizi varsayım, ilke ve kavramın bir araya getirilmesiyle oluşturulur ve denenir. Bilimsel yöntemle desteklenir. Bilişsel karşılıklardır ve genellikle düşünceleri ya da nesneleri tanımlamak için kullanılır ancak dizgeli açıklamalardır. Genellikle gözlemlere dayanarak olgu ve görüngüleri anlamak ya da açıklamak için kullanılır. Ancak kavramları kullanarak tanımlama yapılır. )

- KAVRAM ile/ve/||/<>/> KURAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 21:10 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2111(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FaRkLaR Kılavuzu içinde daha geniş tarama olarak şu sayfaları da okuyabilirsiniz...

FaRkLaR.net/kavram/kavram

FaRkLaR.net/kavram/kuram )

- KILIF[Ar. < GİLÂF] ile/ve/değil/yerine/||/<>/> NEVRESİM[NEV(Fars.) + RESM(Ar.)]
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 01:08 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49105(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap; zarf. | Yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Torba biçiminde dikilmiş, yorgana geçirilen kılıf. )

- LARVA ile/ve/||/<>/> PUPA ile/ve/||/<>/> IMAGO
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 14:58 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22830(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [İnsanda] EMBRİYON ile/ve/||/<>/> FETÜS ile/ve/||/<>/> HOMO SAPIENS SAPIENS )

- LARVA ile/ve/||/<>/> PUPA ile/ve/||/<>/> IMAGO
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 14:58 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22830(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- PARÇA ve/||/<>/>/< TAMAMLAYICI/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs | 14:13 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67151(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVUNMA MEKANİZMASI ile/ve/||/<> AVUNTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs | 13:57 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67150(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINAMAK ile/ve/ne yazık ki/||/<> İNDİRGEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 11:52 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67142(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞUNU ...:
SÖYLER
ile/ve/değil/||/<>/< SÖYLEMİŞ OLUR
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs | 14:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67158(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TALİHSİZ ile/ve/||/<>/> TARİFSİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 21:07 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67167(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASARI/LAMA ile/ve/||/<> KURGU/LAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 15:12 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67139(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİMİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19567(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne kadar âlim olsak da iki dakika sonra başımıza ne geleceğini bilemeyiz. )

- TESLİMİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19567(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan da, varlık da, kudret de küçülmedikçe büyümez. [muhitleşmek] )

- TESLİMİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19567(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinden haberin olmayacak ki, vuslata çıkasın. )

- TESLİMİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19567(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyin modeli vardır fakat hakikatin yok. Hem kafes içinde duracaksın, hem de aradan çıkacaksın. )

- TESLİMİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19567(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azrail'e can vermeyen,
Hakk'a, Hakikat'e varamaz. )

- TESLİMİYET ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19567(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENAR GEZME!
DOLAN, GEL!
GİR İÇERİ! )

- ÜMİT ile/ve/||/<> DÜŞÜLKÜ/ÜTOPYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 00:08 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67177(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSALLIK:
OLUMSUZ
ile/ve/||/<>/> OLUMLU
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs | 21:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67149(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eytişim. İLE/VE/||/<>/> Kavram. )

- ÜSTENCİL ile/ve/değil/||/<>/< DOĞRUDAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 20:29 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67153(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR/VARLIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< O
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs | 13:57 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67157(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASAK ile/ve/||/<> YAZIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs | 20:03 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67159(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 


 

 

( Bugün [23 Mayıs 2024] itibariyle
... <> ... bölümünde,
15111 başlık/FaRk yer almaktadır.
)

-- "..., HAYIRLI OLSUN" ile/ve/değil/||/<>/>/< "..., (... İÇİN) (DE) HAYIRLI OLSUN, HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

( Kutlama. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Tesellî. )


--Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ

( Belirli geçmiş. İLE/<> Belirsiz geçmiş. )


--Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ

( İstenç/irâde devrede olduğunda. İLE/<> Yapılabilecek/değiştirilebilecek herhangi bir durum olmadığında. )


--Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ

( Farkındalıkla, sorumluluğu üstlenilmiş eylemlerde/tutumlarda. İLE/<> Farkında olunmadan/olunmayabilinenlerde. )


--Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ

( Görülen. İLE/<> Duyulan. )


--MEK ile/ve/||/<> -LİK-!"IRKÇI/LIK" ile/ve/değil/<> OYMAKÇI/LIK / KABİLECİ/LİK-!AŞAĞILAYICI/LIK ile/ve/<> !DIŞLAYICI/LIK-!BÖLÜCÜLÜK ile/ve/||/<> !ÖTEKİLEŞTİRME-!CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET-!DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK-!DEYUS[Ar. DEYYUS] ile/ve/||/<>/> !PEZEVENK[Erm.]

( Karısının ya da kendine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman kişi ve bu kişilere yönelik sövgü sözü. İLE Gizli ve yasal olmayan eşeysel ilişki öncesinde aracılık eden kişi, dümbük, godoş, muhabbet tellâlı, kavat, astik, dasnik. | Gizli ve yasal olmayan eşeysel ilişki öncesinde aracılık eden anlamında kullanılan sövgü sözü. )


-!GENELLEME(!) ile/ve/<> !İNDİRGEME(!) ile/ve/<> !SİLME(!) ile/ve/<> !ÇARPITMA(!)-!HINÇ ile/ve/||/<> !ÖÇ

( Zayıf olan, "alınır". "Alınan", kızar. Kızan, öfkelenir. İLE/VE/||/<> Daha zayıf olan, incinir. İncinen, gücenir. Gücenen, kinlenir. )


-!KİN ile/ve/||/<> !İNTİKAM-!KISKANÇLIK ile/ve/<> !KİN-!KÖLE ile/değil/<>/< İŞÇİ-!MAKTUL ile/ve/değil/||/<> MÂDUM-!MEYHÂNE ile/ve/||/<> !BOZAHÂNE[Fars. < BÛZEHÂNE(BİRAHÂNE)] ile/ve/||/<> !KAHVEHÂNE-!ŞAKA ile/ve/||/<>/> !İNTİKAM-!SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Etkin/Edilgin/Ettirgen. )


-!SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN

( [ne yazık ki] İçmeyenler. İLE/VE/DEĞİL/<> İçenler ve içmeyenler. )


-!ŞİRK ile/ve/||/<> !KİBİR

( Tanrı'ya, başka bir şeyi/birini ortak koşmak. İLE/VE/||/<> Tanrı'ya, kendini ortak koşmak. )


-!TAHKİR ile/ve/||/<> !TEZYÎF[< ZEYF]

( Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma. İLE/VE/||/> Değersiz gösterme. | Alay etme. )


-!ZULM ile/ve/değil/yerine/<>/< CEBR-!ZULÜM ile/ve/değil/||/<> İHMALKÂRLIK-... "DERLER" ile/değil/yerine/||/<>/< ... DİYE SORARLAR-... "EVRENİ" ile/ve/<> ... EVRİMİ-... AÇISIYLA ile/ve/değil/||/<> ... KADARIYLA-... ANLAMDA ile/ve/değil/||/<>/< ... ALANDA-... AYAKLARI ile/ve/||/<>/> ... AĞIZLARI-... BÂBINDA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... BAĞLAMINDA-... DİYEYİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... DİYELİM-... GERÇEKLİK:
EVRENSEL/BÜTÜNCÜL ... ile/ve/||/<> FİZİKSEL ... ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ... ile/ve/||/<> ÖZNEL ... ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL ...-... HAKKI ("VERMEK") ile/ve/değil/||/<>/< ... FIRSATI (TANIMAK)-... İLE SINIRLI OLDUĞUNU:
DİLE GETİRMEK ile/ve/||/<> ANIMSATMAK-... KERE ile/ve/||/<>/> "AŞK KERE"-... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU-... KURMAK ile/ve/||/<>/> ... OLUŞTURMAK-... OLANAĞI ..:
SUNMAK ile/ve/||/<> TANIMAK-... OLASILIĞI:
YÜKSEKTİR ile/ve/||/<>/> YÜKSELİR-... PEŞİNDE ile/ve/değil/<> ... DERDİNDE-... ÜZERİNE ile/ve/değil/||/<>/< ... ÜZERE-...:
"BÖLÜMÜ" ile/ve/||/<> ... "YANI"-...:
KAYNAK/LI/LIK ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK-...:
OLARAK GÖRMEMEK ile/ve/||/<>/< KABUL ETMEMEK-...'LARI:
SAYMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SIRALAMAK-...'NIN ...:
"BİTECEĞİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SÜRMEYEBİLECEĞİ-...'NIN DEDİĞİ ile/ve/değil/||/<>/> ...'NIN BİLDİRDİĞİ-...'NIN:
"MUTFAĞI" ile/ve/||/<> "ARKA SOKAKLAR"-...'NIN:
"ONURU" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLURU-...'NIN:
"SUÇLUSU" ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU-...'NIN:
TANIMI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLI OLDUĞU/OLABİLECEĞİ YER-...'YA BAŞVURMAK ile/ve/||/<> ...'DAN YOLA ÇIKMAK/HAREKET ETMEK-...'YA RÂZI OLMA ile/ve/değil/||/<>/< ...'YI SAVUNMA HAKKI-...'YI GEREKTİRİR ile/ve/değil/||/<> GETİRİR-...'YI SORMAMAK ile/ve/||/<>/> ...'YA BAKMAMAK-...'YI:
BAŞLATAN ile/ve/değil/||/<>/> BAŞLATICILARDAN BİRİ-...
SALMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SAÇMAK-...KA... ile/ve/değil/||/<>/> ...KÂ...

( ikamet, istikamet, tekabül, mukabil, enkaz/ı, Erkan İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> tekâmül, kâğıt, erkân, iskân, eşkâl )


-...KA... ile/ve/değil/||/<>/> ...KÂ...

(
)


-...YA DAİR ile/ve/||/<> ...YA DAHİL-...YI:
"HİSSEDİYORUM" ile/ve/değil/||/<>/>/< VARSAYIYORUM-..'YA:
BİNÂEN ile İSTİNÂDEN-.jpg ile/ve/||/<>/> .png

( Web ortamında daha fazla performans gösterir ve daha çok kullanılan biçimdir.[Transparan özelliği yoktur.][1986] İLE/VE/||/<>/> Arkaplan görselleri ve desenlerinde PNG biçimli görseller yeğlenilir.[Transparan özelliği vardır.][Logo ve ikon yapımında yeğlenilir.][Genellikle daha nitelikli olduğundan, JPG'den boyut olarak daha büyüktür.][1990] )


-.wav ile/||/<> .mp3

( Ses dosyası biçimidir. İLE/||/<> Ses katmanıdır. )


-.wav ile/||/<> .mp3

( [Nitelik ...] Daha iyi olabilir.[profosyonel kayıtlarda daha fazla kullanılır] İLE/||/<> Kayba uğrayabilir.[Daha çok kişisel bilgisayarlarda ya da taşınabilir müzik cihazlarında kullanılır] )


-.wav ile/||/<> .mp3

( Dosya boyu daha fazladır ve sıkıştırılmamıştır. İLE/||/<> Sıkıştırılmıştır[dijital olarak]. )


-.wav ile/||/<> .mp3

( [Geliştirme ...] Microsoft ve IBM tarafından. İLE/||/<> Moving Picture Experts Group tarafından. )


-'ILM/İLM[Ar.] ile/ve/||/<>/> YAKÎN[Ar.]-"... AMA ..." ile/ve/<> "KEŞKE ..."

( Onu kaybettirir. İLE/VE/<> Kendini yok ettirir. )


-"... ANLAMINDA" ile/ve/<> "... ORANINDA"-"... BİLE" ile/değil/yerine/||/<> "... DA"-"... GİBİLERİNDEN" ile/ve/<> "...MIŞCASINA"-"... HAKKINDA" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "... ÜZERİNE"-"... IŞIĞINDA" ile/<> "... ÇERÇEVESİNDE"-"... MANTIĞI" ile/ve/değil/||/<>/< KABULÜ-"... NEDENİYLE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "... GEREĞİNCE"-"... ZORUNDA MIYIM?" ve/||/<> "HAKSIZ MIYIM?"

( [ne yazık ki] İkisi de bilgisiz/bilinçsiz ve çıkarcı kişilerin kullandığı, sıradan sözlerdir. )


-"...'YA DİKKAT ÇEKMEK" ile/ve/<> "...'YA ATIFTA BULUNMAK"-"...'YA NİSPETEN" ile/ve/||/<> "...'YA SAYGIDAN/HÜRMETEN"-"...'YA/NA:
"DAYANARAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÜVENEREK-"10 NUMARA" ile/ve/||/<> "5 YILDIZ"-"AÇIK" ile/ve/değil/<> ZAAF-"ACIMASIZLIK" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇ EŞİĞİNİN YÜKSELMİŞLİĞİ-"AÇMAK" ile/ve/<> ANLATMAK-"ADÂLET YOK" ile/ve/değil/yerine/<> ADÂLET'İ, KENDİN/SEN (YAKIN ÇEVRENDE, OLANAKLARINDA) GERÇEKLEŞTİR (YAŞAT/İHYÂ ET)!-"AĞUSTOS AYI(NDAKİ) GİBİ SOĞUK" ve/<> "OCAK/ŞUBAT GÜNEŞİ GİBİ YAKICI"

( Uruguay'da, mevsimlerin ve ayların, toplumdaki/dillerindeki karşılıkları. )


-"AKILLANMAK" ve/||/<>/< "AKIL ALMAK"-"AKLI BAŞINDALIK" ile/ve/<> YALNIZLIK-"AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL ve/||/<> KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL"/ZİHİN/KİŞİ-"AKLINI BAŞINA TOPLA!" ve/||/<>/> "KENDİNE GEL!"-"ANLAMIYORUM" ile/ve/değil/||/<>/>/< "AKLIMDA(/ZİHNİMDE) TUTAMIYORUM"-"ANLAYACAĞINIZ BİÇİMDE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLATABİLECEĞİM BİÇİMDE-"ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL-ZURNA AZ" ile/ve/<> "BİR TÜMCE YETER SÖZDEN ANLAYANA, DESTAN YAZSAN FARK ETMEZ, SÖZDEN ANLAMAYANA"-"APIŞIP KALMAK" ile/ve/||/<> "YAPIŞIP KALMAK"-"APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA

( Genel ve ziraat terimi. İLE/VE/||/=/<> Afyon bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Manisa bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Malatya bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Çanakkale bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Almanya'daki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> İtalya'daki adı/türü. )


-"ARMUDUN SAPI" ile/ve/||/<>/< "ÜZÜMÜN ÇÖPÜ"-"ARMUT, DİBİNE DÜŞER" ile/ve/||/<> "DEDESİ KORUK YEMİŞ, TORUNUN DİŞİ KAMAŞMIŞ"-"ART NİYETLİ OLMAK" ile/ve/<> "GÜNAHINI ALMAK"-"AŞAĞI TÜKÜRSEN, SAKAL; YUKARI TÜKÜRSEN, BIYIK" ile/ve/||/<> "NE, İSA'YA; NE DE MUSA'YA YARANAMAMAK"-"AŞIRI ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK" ile/ve/<>/>/< YAĞCI/LIK-"AŞKIN AZLIĞI" ile/ve/değil/||/<>/< ÇARESİZLİĞİN ÇOKLUĞU-"ASLINDA" ile/<> YANİ-"AYAKTA DURMAK/DURABİLMEK" ile/ve/<>/< KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM-"AYARLAMAK" ile/ve/<>/değil DENK GETİRMEK-"AYIP" OLMAZ/ARANILMAZ!:
TIPTA ile/ve/||/<> HUKUKTA ile/ve/||/<> SÖZLÜKTE ile/ve/||/<>
FELSEFEDE ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> SANATTA ile/ve/||/<> SPORDA ile/ve/||/<>
DOĞADA ile/ve/||/<> HAYVANLARDA ile/ve/||/<> BİTKİLERDE ile/ve/||/<>
NESNELERDE ile/ve/||/<> DİRİMBİLİMDE ile/ve/||/<>
ANLIKTA(ZİHİNDE) ile/ve/||/<> USTA(AKILDA) ile/ve/||/<> TARİHTE ile/ve/||/<>
RIZÂDA ile/ve/||/<> GÜVENLİKTE ile/ve/||/<> İKİ KİŞİ ARASINDA ile/ve/||/<>
EŞEYSELLİKTE ile/ve/||/<> DÖRT DUVAR ARASINDA ile/ve/||/<> BATTANİYENİN ALTINDA-"AZ BİLMEK" ve/değil/için/||/<>/< ÇOK OKUMAK/DİNLEMEK/DÜŞÜNMEK-"BABA!" ile/ve/<> "ANNE!"

( Çocukların çıkardıkları seslerdeki anlamları: Oyun için. İLE/VE/<> Önemli ve acil durumlarda. )


-"BAĞLANTI":
"BULMAK" ile/ve/<>/> "KURMAK"-"BAKMAK" ile/ve/<> "SAHİP ÇIKMAK"-"BAL PETEĞİ" ile/ve/<> "İNCİR"

( Beyin. )


-"BAŞA KAKMAK" ile/ve/<> KENDİN YAPTIN ZANNETMEK-"BAŞIMIZA GELEN" ile/ve/değil/||/<>/>/< NASIL TEPKİ VERDİĞİMİZ-"BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM!-"BAŞKALARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK" ve/||/<>/> KENDİNİ DÜĞÜMLEMEK-"BAŞKASI" İLE "GELEN" "MUTLULUK"
ile/ve/değil/||/<>/>
BAŞKASI İLE GİDEN MUTLULUK-"BAŞTAN DÜŞÜNMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZAMANINDA DÜŞÜNMEK-"BASTIRMAK" ile/ve/değil/||/<>/>/< "TUTMAK"-"BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "BAĞ" "DERSEK"

( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bağ olur. )


-"BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "HAYIR"("!") "DERSEK"

( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Hayır olur. )


-"BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ-"BEN DE SİZDENİM" ve/||/<>/> "BENİM GİBİ/DURUMUMDA OLAN BAŞKA BİRİ DAHA VAR MI?"

( Çok sıradışı bir ortamda/bölgede/toplumda/durumda, kişinin ilk düşündükleri. )


-"BEN OLMA" GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> "AİT OLMA" GEREKSİNİMİ

( En temel/öncelikli gereksinimler. )


-"BEN, BİR BAŞKASIDIR" ile/ve/||/<> "BAŞKASI, BENDİR"-"BEN, SENİ ..."-"BEN DE SENİ ..."
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/>
"BEN, SENİN ..."-"BEN DE SENİN ..."

( [İlişkilerin] Başlangıcında. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Sürecinde ve/ya da sonunda. )


-"BEN, UZAYDA" ile/ve/değil/||/<>/>/< "UZAY, BENDE"-"BENİ TUT!" ile/ve/değil/<> BANA TUTUN!-"BENİM YEĞLEDİĞİM/TERCİHİM" ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLİMİN YEĞLEDİĞİ/TERCİHİ-"BENLİK" ile/ve/değil/yerine/<>/>< VARLIK-"BENZERSİZ"LEŞTİRME ile/ve/<> "BİRİCİK"LEŞTİRME-"BENZETME" ile/ve/değil/||/<>/< ZORLAMA-"BEYAZ YAKALI" ile/ve/||/<> "MAVİ YAKALI"-"BİÇTİĞİN" ve/||/<>/>/< "EKTİĞİN"

( "Biçtiğimizi" beğenmiyorsak, "ektiğimize" bakmalıyız! )


-"BİLİNMEZ"E OTURMAK ve/||/<>/> ENGİNE YOL ALMAK-"BİLMEMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İLGİLENMEMEK-"BİR ANLAMIYLA ..." ile/ve/||/<> "BİR YANIYLA ..."-"BİR ARAYA GELMEK" ile/ve/||/<>/> "BİR ARADA DURMAK" ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE ÇALIŞMAK

( Başlangıç. İLE/VE/||/<>/> İlerleme. İLE/VE/||/<>/> Başarı. )


-"BİR LOKMA, BİR HIRKA" ile/ve/||/<> "AZICIK AŞIM, AĞRISIZ BAŞIM"-"BİTİK" ile/ve/değil/yerine/||/<> YİTİK-"BOŞ" ile/ve/<>/değil/yerine KARŞILIKSIZ-"BOYUN EĞMEK" ile/ve/||/<> DONUP KALMAK-"BOZUKLUK" ile/ve/değil/||/<>/< "RAHATSIZLIK"-"BU" ve/||/<> "NEYSE"

( İşaret edilen/edilecek kişi çok yakınımız olsa bile hiçkimse için, hiçbir zaman, zemin ve koşulda söylenil(e)mez!["Bu" sözcüğü, ancak nesneler için kullanılır!] VE/||/<> Konuşma sırasında, konular, konuşulanlar için söylenil(e)mez! )


-"BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP"[Fars.] ile/ve/||/<> KISIR DÖNGÜ-"BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME-"BÜYÜK SÖZ" ile/ve/||/<> "BEYLİK SÖZ"-"BÜYÜK" ZEKÂ ve/<> BÜYÜK SORUNLARI

( ...VE/<> Kusursuzluk arayışı/çabası/tutkusu/hayranlığı/beklentisi. )


-"CAN" ile/ve/değil/||/<>/< GÖVDE/CESET-"ÇARESİZLİK" ile/ve/||/<>/>/< HİÇBİR ŞEY YAPAMAMA-"ÇEKİP GİTMEK" ile/ve/||/<> "ÇIKIP GİTMEK"-"ÇERÇEVE" ile/ve/||/<> KAPSAM-"CESÂRET" ile/ve/değil/||/<> "GÖZDEN ÇIKARMAK"-"ÇIKAR" ile/ve/||/<> "KÂR"-"ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK-"ÇİLEDEN ÇIKMAK" ile/ve/<> "HALVET KIRMAK"-"ÇIPLAK" ile/ve/değil/||/<>/< YABAN/Î-"ÇIPLAK/LIK" ile/ve/değil/||/<>/< "ŞEFFAF/LIK"-"ÇİRKİN" ile/ve/değil/yerine/<> YANLIŞ-"ÇİRKİN/LİK" ile/ve/<> ÇİĞ/LİK-"ÇIRPINMA" ile/ve/<> "CANLANMA"-"ÇİZGİ" ile/ve/||/<> "OMURGA"-"ÇOCUKLARA, DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DÜNYAYA, DAHA İYİ ÇOCUKLAR BIRAKMAK-"ÇOK BİLMEK/BİLEN" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
ÇOK BİLMEK/BİLEN / ÇOK BİLGİSİ OLMAK/OLAN

( Hiç yanıltmaz. [Her bilinen, her zaman, zemin ve koşul için "yeterince" hatta tamamen bilinir, emin olunan/olunur "kabul edilir."] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çok yanıltır. [Veriyle/bilgiyle uğraşmak, varolanlar ve varolabileceklerin tüm (olası) çeşitlilikleriyle uğraşmak demek olduğundan dolayı her ilerleyişte, çok sayıda, yeni bilinmez(lik)ler/veriler açığa çıkar. Dolayısıyla da bilinemeyecek sayıda (sonsuzlukta), bilmenin/verinin ve yeninin sınırı olmadığı kadar yanılmanın da sınırı olmaz/yoktur. Bu durum ve süreçten dolayı da yeni olanların karşısında, yanılma da kaçınılmazdır. Tabii bu süreç/yol da bir o kadar tetikleyicidir. Bilme isteğinin pek sonu olmadığından ve olmayacağından dolayı da yanılmaktan da kurtulma olanağı yoktur. Süreç ve sonuç itibariyle de iyi bir durum ve süreçtir.] )


-"ÇOK BİLMİŞLİK" ile/ve/değil/<> HADDİNİ/AMACINI AŞAN, ANLAMSIZ(GEREKSİZ/YERSİZ) SÖZ/KONUŞMA-"ÇOK GÜZELSİN!" DEMENİN:
ÖNCESİ ile/ve/||/<>/> SONRASI

( )


-"ÇOK GÜZELSİN!" DEMENİN:
ÖNCESİ ile/ve/||/<>/> SONRASI

( "Çok Güzelsin!" Demenin Etkileri... yazısı için burayı tıklayınız... )


-"ÇOK MUHABBET, TEZ AYRILIK GETİRİR" ile/ve/değil/yerine/||/<> "VUSLATTA, GINA VARDIR" ile/ve/değil/yerine/||/<> "GÖZDEN IRAK/UZAK OLAN, GÖNÜLDEN DE UZAK OLUR"-"ÇOK YAŞA":
KÜLTÜRDE/ÜLKELERDE ile/ve/||/<>/> İSPANYA'DA

( Sağlık ve yaşam dileği. İLE/VE/||/<>/> 1. hapşırmada: Sağlık[Salud] | 2.'de: Para[Dinero] | 3.'de: Aşk[Amor]. dileği. )


-"ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR" ile/ve/||/<> "YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAK, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURUZ"-"ÇUKUR" ile/ve/||/<> "KARANLIK"-"DAĞ" ile/ve/değil/yerine/<>/>/>< BAĞ

( Bakmazsak/özenmezsek. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>/>< Bakarsak/özenirsek. )


-"DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...

( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)


-"DAHA ÇOK" ile/ve/<>/değil/yerine BİR DAHA-"DAHA İYİ OLAN" ile/ve/||/<> "DAHA İYİ HİSSETTİREN"-"DAL" ile/ve/||/<> "KOL"-"DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR" ile/ve/||/<> "TAŞI DELEN, SUYUN GÜCÜ DEĞİL DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR"-"DARLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< FERAHLIK-"DAYAK YEMEKTEN":
KORKMAK ile/ve/değil/<> KENDİNE YEDİREMEMEK-"DEĞERLİ/LİK / DEĞERSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/<> GEÇERLİ/LİK / GEÇERSİZ/LİK-"DELİCİ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< VERİCİ/LİK-"DENİZDE YÜZÜP DEREDE BOĞULMAK" ile/<> "DİMYAT'A, PİRİNCE GİDERKEN, EVİNDEKİ BULGURDAN OLMAK"-"DENSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "HEVESLİ/LİK"-"DERİNLİK" ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK-"DERİNLİK" ile/ve/<> İÇİÇELİK-"DERTLERİN ARTMASI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GERÇEK(LİK)LERİN ANLAŞILMASI-"DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE

( Ben, "deveyim" demiş. VE/||/<> Ben, "kuşum" demiş. )


-"DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE

( "İşimize geldiği gibi yaşama"nın, zavallılık seviyesindeki yansıması. )


-"DEVLET" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "TÜZE/HUKUK"

( "Yüce". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< En yüce. )


-"DEVRİMCİ/LİK" ile/ve/<>/> KORUMACI/LIK

( En radikal devrimciler bile devrimin ertesi günü, korumacı[muhafazakâr] olur. )


-"DİRENÇLİ DANIŞAN" ile/ve/değil/||/<>/< BİLGİSİZ/BECERİKSİZ SAĞALTIMCI[TERAPİST]

( Yoktur. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Vardır. )


-"DIŞARIDA BIRAK(IL)MAK" ve/=/||/<> "İÇERİ KAPAT(IL)MAK"-"DIŞSAL" ile/ve/||/=/<>/> DÜŞÜNCENİN YANSIMALARI/NESNELER-"DOĞRUYU SÖYLEME ZORUNLULUĞU" ile/ve/değil/||/<> GÜVENİLİRLİK

( Hukukçular, güvenilir kişilerdir; ancak, doğruyu söylemek zorunda değillerdir. )


-"DOKUNAKLI" ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNDÜRÜCÜ/DUYGUSAL-"DOKUNARAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "YOKLAYARAK"-"DOLMAK" ile/ve/||/<> "ŞİŞMEK"-"DÖNÜŞTÜREREK" ile/değil/<> DÖNÜŞEREK-"DÜNYAYI YERİNDEN OYNATMAK" ile/ve/||/<>/< OTURDUĞUMUZ YERDEN KALKMAK-"DÜNYAYI/ÜLKEYİ/KİŞİLERİ" "KURTARMAK/KORUMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ KURTARMAK VE KORUMAK-"DÜNYEVÎ ..." ile/ve/değil/||/<> DÜNYADA KAZANILACAK OLAN ...-"DURUŞ" ile/ve/||/<> "BAKIŞ"-"DUYGU" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NİYET-"DUYGUSAL/LIK" ile/ve/||/<> TEPKİSEL/LİK

( Bilgisizlikle. İLE/VE/||/<> Bilinçsizlikle. )


-"DUYU/HİS" ile/ve/<> "DEĞER"-"DÜZÜŞGEN" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SEVİŞGEN-"EL DELİSİ" ile/ve/||/<>/> "EL AĞZI"-"EL DELİSİ" ile/ve/||/<>/> "EV DELİSİ"-"ELİMDEN GELDİĞİNCE" ile/ve/<>/değil/yerine GEREKTİĞİ KADAR-"EMANETİ, EHLİNE VERMEK" ile/ve/||/<>/> İŞİ, O İŞE UYGUN/YETKİN KİŞİYE VERMEK-"EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY, HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMDİR" ile/ve/<>/> "EROS'TAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"-"EN KESTİRME YOL, BİLDİĞİN YOLDUR" ile/ve/||/<> BİLDİĞİN "CEHENNEM". BİLMEDİĞİN "CENNET"TEN İYİDİR-"EN ÖNEMLİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİRİNCİ-"ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ-"ESKİ KÖYE, YENİ ÂDET GETİRMEK" ve/değil/yerine/||/<> "EZBER BOZMAK"-"EZBER BOZMAK" ile/ve/||/<>/>/< FARKLI/YENİ BİR BAKIŞ AÇISI-"EZMEK" ile/ve/<> "KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"-"FEODALİZM" ile/ve/||/<>/> "FEDERALİZM"-"GEÇ!":
EMİR VERMEK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< DÜŞÜNCESİNİ/İSTEĞİNİ DÜMDÜZ SÖYLEMEK

( Bazı/çoğu (bilgisiz/görgüsüz) kişi/ler, bazen/çoğunlukla kendini, herkesin/herşeyin merkezinde "görenler"/zannedenler, başkalarına söylediklerini, emir olarak değil zihninde ne varsa, hiçbir dilbilgisine sahip olmadan ya da uymadan, kabalıkla söyler. Bunu görür görmez, anladığımız anda, üstlerine fazla gitmemek ve bunları karıştırmamak gerekir. [Bazen de hadlerini bildirmek gerekiyorsa bildirilebilir tabii.] )


-"GEÇİMSİZ/LİK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< SEVGİSİZ/LİK-"GELENEK" ile/ve/değil/<> ÇOĞUNLUK-"GENİŞ" ile/ve/||/<>/< KUŞATICI-"GEREKSİNİMİMİZ OLMAYAN ŞEYLERİ ALMAK" ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> GEREKSİNİM DUYDUĞUMUZ ŞEYLERİ SATMAK

( Gereksinim duymadığımız şeyleri almak, gereksinim duyduğumuz şeyleri satmaya neden olur. )


-"GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF-"GERİ KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "UZAK KALMAK"-"GERİSİ GELİR" ile/ve/||/<> "SONU GELMEZ"-"GEVŞEME" ile/ve/<> "REHAVETE KAPILMA"-"GİDİŞAT" ile/ve/değil/yerine/<> SÜREÇ-"GİTMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UNUTMAK

( Eylem. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Devrim. )


-"GİYDİKÇE AÇILIR" ile/ve/||/<> "UZADIKÇA ŞEKİL ALIR" ile/ve/||/<> "ZAMANLA UNUTURSUN"

( Tezgâhtarın "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> Kuaförün "kandırmacası"/kaktırması. İLE/VE/||/<> "Arkadaşın" kayıtsızlığı. )


-"GÖNDERME" ile/ve/<> ANIMSATMA-"GÖNÜL HIRSIZ(LIĞ)I" ile/ve/||/<> "AÇIK KAPI ARSIZ(LIĞ)I"-"GÖNÜL YAPMAK" ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK-"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA" ile/ve/||/<> "BÜYÜK/AZ OLASILIKLA"-"GÖREV"İNİ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK-"GÖZ ÖNÜNDE":
(")TUTMAK(") ile/ve/değil/<> (")BULUNDURMAK(")-"GÖZÜN GÖRMEYİP GÖNLÜN KATLANMASI"
ile/ve/||/<>
"GÖZDEN UZAK/IRAK, GÖNÜLDEN UZAK/IRAK"-"GRUPLAŞ(TIR)MA" ile/ve/değil/ne yazık ki/<> "KUTUPLAŞ(TIR)MA"-"GÜÇLÜ OLAN" ile/ve/||/<>/< "DAHA GÜÇLÜ OLAN"

( Zayıf yönünü bilen. İLE/VE/||/<>/< Zayıf yönünü yönetebilen. )


-"GÜÇLÜ/LÜK" ve/||/<>/> KIRILGAN/LIK-"GÜVENLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ-"HABERİNİN OLMAMASI" ile/ve/||/<>/ne yazık ki HABERİNİN OLMAMASINDAN, HABERİNİN OLMAMASI-"HABİTAT" ile/ve/||/<> "ATMOSFER" ile/ve/||/<> "AMBİYANS"-"HAFİFE ALMAK" ile/ve/değil/<> "BOŞLAMAK"-"HAKLI OLAN" ile/ve/değil/yerine/||/<> HAKÇA OLAN-"HAKLI/LIK" ve/değil/||/+/<>/< AKILLI/LIK-"HAM" ile/ve/değil/||/<> BİÇİMSİZ-"HARCAMA" ile/ve/<>/> YALNIZLIK

( Kazanmak için etrafındakileri harcayanların elde edeceği şey "galibiyet" değil yalnızlıktır. )


-"HASTA" ile/ve/değil/<> FARKLI-"HASTALIKLI BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/||/<>/< SAĞLIKLI BAĞIMLILIK

( )


-"HATA PAYI" ile/ve/<> "HATA OLASILIĞI"-"HAYATINI YAŞAMAK" ile/ve/<>/değil/yerine HAYATI YAŞAMAK-"HER ELİNİ SIKAN" İLE ... ile/ve/<> "HER CANINI SIKAN" İLE ...

( Dost olma! İLE/VE/<> Düşman olma! )


-"HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞMAK" ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> KENDİNE GEÇ KALMAK-"HERŞEYİN ANLAMINI ÇÖZMEK" ve/=/||/<>/> HİÇBİR ŞEYİN ANLAMININ, (PEK DE FAZLA) OLMADIĞINI ANLAMAK-"HESABINI GÜDMEK/YAPMAK" ile/<> "DAVASINI GÜDMEK/YAPMAK"-"HEYECANLAN(M)IYORUM" ile/ve/değil/yerine/<> "HEYECANI(MI) İÇİMDE TAŞIYORUM/TUTUYORUM"-"HİÇ ETMEK" ile/ve/değil/<> "PİÇ ETMEK"-"HİÇÇİ/LİK" ile/ve/||/<>/> ALAYCI/LIK/MÜSTEHZİ-"HOŞ ..." ile/ve/||/<> "GERÇİ ..."-"HOŞLANIP HOŞLANMAMA" ile/ve/değil/||/<>/< GÜDÜLENİP GÜDÜLENMEME-"HUME ÇATALI"NDA:
OLGULAR, OLGU DURUMLARI ile/ve/||/<> DÜŞÜNCELERİN BAĞINTILARI-"HUZUR" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAM-"İÇSELLEŞTİRME" ile/ve/<> "ÖZDEŞLEŞTİRME"-"İDARE ETMEK" ile/ve/<> OYALAMAK-"İDEAL" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GEREKLİLİK-"İKİ CİSİM" ile/ve/||/<>/> "ÜÇ CİSİM"

( Dünya ve Ay. İLE/VE/||/<>/> Dünya, Ay ve Güneş. )


-"İKTİDARDA KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İTİBARDA KALMAK-"İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ

( Seni, daha iyi bir insan yapan, "inançların" değil davranışlarındır. )


-"İNANIR" ile/ve/<> ÖFKELİ "İNANIR"-"İNŞAALLAH" ile/ve/<> "MAAŞALLAH" ile/ve/<> "DUR BAKALIM"

( Türk "felsefesi". )


-"İŞ" ile/ve/||/<> HAREKET-"İŞİNE GELEN" ile/değil/ne yazık ki/||/<>/< "KOLAYINA GELEN"-"İŞİNE GELİRSE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "UYARSA/UYUYORSA"-"İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> DEĞER BİLMEZLİK-"İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> İŞİNE YARAMA/YARAYAN ile/ve/||/<>-"İŞİNE GELMEMESİ" ile/ve/<> "UĞRAŞMAK" İSTEMEMEK-"İSTER ..., İSTER ..." ile/ve/<> "NE ..., NE DE ..."-"İSTİYORUM" / "İSTEMİYORUM" ile/ve/ya da/||/<> "SEVİYORUM" / "SEVMİYORUM"

( Hiçbir zaman, bir açıklama yeterliliği ve niteliğinde değillerdir. Daha çok da, kaçmaya ya da dayatmaya yönelik yanıtlardır.

Anımsanması gereken nokta da, sizin kullandığınız oranda ve koşullardaki keyfiyetle, bir başkası da aynı keyfiyetle bunları kullanabilir, karşılık verebilir ve sonuç tam bir hüsran ve boşluk/anlamsızlık yaratır/yaratacaktır.

Dolayısıyla da, yaşamın getirdiği durumlarla/zorunluluklarla yüzleşerek, kaçmaksızın, isteyip-istememe, sevip-sevmeme alanından çıkarmak gerekir. )


-"İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME-"İYİ OLMAK" ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK-"İYİLEŞTİRMEK" ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK-"İYİLİK YAPMAK" ÜZERE/İÇİN ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK/YAPARAK-"KAÇMAK" ile/ve/değil/yerine/<> GİTMEK

( Sevdiklerinle arana mesafe girdiği oranda, varış yerinin de hiçbir anlamı kalmaz. )


-"KADER" ve/değil/yerine/||/<>/>/< EYLEM-"KAFANIN ÇALIŞMASI" ile/ve/değil/+/||/<>/> KAFANIN ÇALIŞTIRILMASI

( Zekâ. İLE/VE/DEĞİL/+/||/<>/> Akıl. )


-"KAHRAMAN" ile/ve/değil/||/<>/< "BAŞ ROL"-"KALINKAFALI/LIK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HAYAL GÜCÜNÜN OLMAMASI-"KALITIM" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KATILIM-"KAPALI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BELİRSİZ-"KAPAT!" ile/ve/||/<> "YARDIR!"

( "Çok hızlı ya da yoğun yapmak/yaşamak" üzere verilen "destek" ve/ya da coşku "sözleri"... )


-"KAPILANMAK" ile/ve/<> "MAYALANMAK"-"KAPILANMAK" ve/<> KAPLANMAK-"KARMAŞIK/LIK" ile/ve/<>/> "ZOR/LUK"-"KARTOPU" ve/ne yazık ki/||/<>/> ÇIĞ-"KAVRAM ÜRETMEK" ile/ve/değil/||/<> KURAM ÜRETMEK-"KAYBETMEK" ile/ve/+/||/<>/>< "KAZANMAK"

( Ne yazık ki, doğayla savaş durumundayız. Kazanırsak, kaybedeceğiz. )


-"KAYBOLMAK" ile/ve/değil/yerine/<>/> "KAPILMAK"-"KAYIP" SANILAN KAZANÇ ile/ve/||/<> "KAZANÇ" SAYILAN KAYIP-"KAZANMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> KATILMAK-"KENDİMİ AŞMAM GEREK" "DÜŞÜNCESİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/<
HİZMETİNİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRMEK-"KENDİNDEN KAÇMAK" ile/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ KOVALAMAK/TANIMAK-"KERÂMÂT-I" DİNNİYE ile/ve/değil/yerine/<>/> "KERÂMÂT-I" FENNİYE-"KESKİN SİRKE, KÜPÜNE ZARAR" ile/ve/||/<> "ÖFKEYLE KALKAN, ZARARLA OTURUR"-"KESME" ile/ve/||/<> KETLEME-"KESME" ile/ve/||/<> KETLEME-"KEYFİNİ SÜRMEK" ile/ve/||/<> "ZEVKİNİ ÇIKARMAK"-"KEYİF/RAHATLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇALIŞMA/HİZMET

( % 3[daha çok] -31[en fazla, azınlıkla/bazen] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< % 96[daha çok] - 69[en az, çoğunlukla] )


-"KİMLİK" ile/ve/değil/||/<>/< TARİH TORTULARI-"KİRLENMEMEK" ile/değil/yerine/||/<>/< ARINMAK-"KIRMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> GÖNÜL ALMAYI (DA) BİLMEK

( Herkesin yapabildiği/yapabileceği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bazılarının yapabildiği/yapabileceği. )


-"KİŞİ/ADAM/İNSAN OLMAK" ve/||/<>/=/: "72 MİLLETİ", BİR BİLMEK-"KİŞİNİN BAKIŞINDA":
GÖRÜNEN ile/ve/||/<> KENDİ ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN-"KÖKTEN" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KALICI-"KOLAY(LIKLA) SÖYLEMEK" ile/ve/değil/<> İNAN(M)IYOR OLMAK-"KOMİK" ile/ve/değil/<> ZAVALLI-"KONDURAMAMAK" ile/ve/||/<> YAKIŞTIRAMAMAK-"KOPUK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İLGİSİZ"-"KÖPÜRME" ile/ve/||/<> "YÜKSELME"-"KÖPÜRTME" ile/<> "KÖRÜKLEME"-"KÖRLÜK":
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL

( Kendi eksiklerini "görememe". İLE/VE/||/<> Şirketinde tekrarlayan yanlışlara karşı oluşan "görememe". İLE/VE/||/<> Dost eleştirisine, "niyet okuyarak", inanmamak. )


-"KÖRLÜK/SAĞIRLIK"(IN NEDENİ) ile/ve/||/<> TIKANIKLIK('IN NEDENİ)

( Olanaklar/olanaklılık, rahatlık. İLE/VE/||/<> Yeti/yetenek, becerme, başarı. )


-"KÖŞE" ile/ve/||/<> SEKİ/KÜRSÜ

( Gazetede. İLE/VE/||/<> Üniversitede/fakültede. )


-"KÖTÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZOR-"KÖTÜ/LÜK" ile/ve/değil/||/<> "KABA/LIK"-"KÖTÜLÜK ETMEK" ile/ve/||/<>/< ZARAR VERMEK

( İnsanda. İLE/VE/||/<>/< Kişilerde ve hayvanlarda. )


-"KÖTÜLÜK ETMEK" ile/ve/||/<>/< ZARAR VERMEK

( ÖNCE, ZARAR VERME!

DO NOT HARM!

PRIMUM NON NOCERE PRIMA NON NOCERE )


-"KRALDAN ÇOK, KRALCI/LIK" ile/ve/değil/yerine/<> "KURALDAN ÇOK, KURALCI/LIK"-"KRALLIK" ile/ve/değil/||/<>/>/< BİLGELİK

( Davranışla. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Sessizlikle. )


-"KÜÇÜK GÖRMEK" ile/ve/<> "KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"-"KÜÇÜK İŞ" ile/ve/<> "BÜYÜK İŞ"

( [iş/çalışma/etkinlik] Kent içindeyse. İLE/VE/<> Kent dışındaysa. )


-"KÜÇÜK İŞ" ile/ve/<> "BÜYÜK İŞ"

( Küçük çocuklara, işe gitmenin ve geri dönüşün ne kadar süreceğini anlatmak üzere kullanılabilecek sözler. )


-"KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "İLERİ ZİHİN"

( "Her sorunun" kendince bir yanıtı/açıklaması vardır. İLE/DEĞİL/YERİNE Deneyimlerinden öğrenir. İLE/DEĞİL/YERİNE Herşeyden ve herkesten öğrenir. )


-"KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "İLERİ ZİHİN"

( Kişilerle uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Olaylarla uğraşır. İLE/DEĞİL/YERİNE Düzenle/sistemle uğraşır. )


-"KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "İLERİ ZİHİN"

( "Dengini" arar. İLE ... İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini arar. )


-"KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "İLERİ ZİHİN"

( "İleri zihinler, kendi çağının ötesindedir, zekiler, kendine bir şeyler çıkarır ve ahmak olan da buna karşı koyar.[The great person is ahead of their time, the smart make something out of it, and the blockhead, sets themselves against it.]" )


-"KUL" ile/ve/||/<> KÜL

( Neye "inanıyorsak". İLE/VE/||/<> Neye "yanıyorsak". )


-"KULLANMA" ile/ve/değil/<> YARARLANMA-"KÜRESELLEŞMENİN ARTMASI" ile/ve/değil/||/<> SINIRLARIN AZALMASI-"KUTSALLAŞTIRMA" ile/ve/<> VAAZ (ETME)-"KUYRUKLU YILDIZLAR" ile/ve/||/<> NÖTRON YILDIZLARI ile/ve/||/<> MAVİ SÜPER DEV YILDIZLARI-"MAĞDUR/HASTA EDEN/ETMEK" ile/ve/değil/||/<>/< MAĞDUR/HASTA OLAN/OLMAK-"MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> ANIMSARSANIZ ...-"MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> BİLDİĞİNİZ GİBİ-"MANTIK" ile/ve/<> "MAKSAT"-"MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN-"MASUMDUR!" ile/ve/değil/yerine/||/<> "SUÇLU DEĞİL!"

( "Suçlu değil!" demek, her zaman, zemin ve koşulda "Masumdur!" anlamına gelmez. )


-"MEKANİZMA" ile/ve/||/<> İLKE-"MERÂTİB" ile/ve/değil/||/<>/< VETÎRE-"MERKEZ" ile/ve/<> EV

( HESTIA: Yuva/ocak tanrıçası. )


-"MERKEZCİ/LİK" ile/ve/<>/> BAĞIMLI/LIK-"MERKEZCİLİK":
TEO ile/ve/<>/> HOMO ile/ve/<>/> ETNO ile/ve/<>/> GEO ile/ve/<>/> EGO ile/ve/<>/> ECO-"MESAFE KOYMAK" ile/ve/<> "MESAFE YARATMAK"-"MEŞGUL OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ETKİN OLMAK

( 13 Fark için burayı tıklayınız... )


-"MEYHÂNE" ile/ve/<> "ŞARAP"

( Gönül. İLE/VE/<> Aşk. )


-"MİMLE(N)MEK" ile/ve/||/<> "DİŞ BİLE(N)MEK"-"MODERNLİK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> ÇARPIK KENTLEŞME-"MÜKEMMELİYETÇİ/LİK" ile/ve/değil/<> "GARANTİCİ/LİK"-"MUTLAK ÖZGÜRLÜK" >< EŞİTLİK ile/<> "MUTLAK EŞİTLİK" >< ÖZGÜRLÜK

( Özgürlük ve Eşitlik, genişlediği oranda, birbirini yok eder.
[ "Mutlak Özgürlük" diye bir şeyden söz ettiğimiz oranda "Eşitlik"ten,
"Mutlak Eşitlik" diye bir şeyden bahsettiğimiz oranda da, "Özgürlük"ten söz edemeyiz. ] )


-"MUTLAKA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "KUŞKUSUZ"-"NASILSA ..." ile/ve/değil/yerine/||/<> "NEYSE Kİ ..."-"NE DERSİN?" ile/ve/<> "NE EDERSİN?"

( N DERSİN? <> N EDERSİN? )


-"NE DERSİN?" ile/ve/<> "NE EDERSİN?"

( Ne edersen onu dersin, ne dersen onu edersin! )


-"NE İSTEDİĞİMİ/Zİ BİLMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEYE GEREKSİNİMİM/İZ OLDUĞUNU BİLMEK

( Herkes "bilir". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bazıları bilir. )


-"NE VAR, NE YOK?" ile/ve/||/<> "NEYİ, NASIL BİLEBİLİRİZ?"-"NEDEN OLMA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "ZEMİN HAZIRLAMA"-"NEREYE GELDİĞİMİZ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEREDEN GELDİĞİMİZ-"NOEIN ESTIN EINAI"!:
( DÜŞÜNCE ve/||/<>/= OLMAK )-"NOKTA KOYMAK":
TÜMCENİN SONUNDA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İKİRCİKTE-"NOTA'DAN, SENFONİ'YE" ile/ve/||/<> "ZERRE'DEN, OKYANUS'A"-"ÖDEŞMEK" ile/ve/<> "BOY ÖLÇÜŞMEK"-"ÖFKE" ile/ve/||/<>/> "KAYGI"-"ÖĞÜT VERMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİ/DOĞRU ÖRNEK OLMAK/GÖSTERMEK

( Yolu uzun. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Yolu kısa. )


-"ÖĞÜT VERMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİ/DOĞRU ÖRNEK OLMAK/GÖSTERMEK

( Kolay. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< "Kolay değil". )


-"OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!"
ile/değil
OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!
ve/||/<>
A WOMAN, WITHOUT HER, MAN IS NOTHING
A WOMAN, WITHOUT HER MAN, IS NOTHING

( Virgülün/vurgunun/durağın nerede olduğu çok önemli! )


-"OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!"
ile/değil
OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!
ve/||/<>
A WOMAN, WITHOUT HER, MAN IS NOTHING
A WOMAN, WITHOUT HER MAN, IS NOTHING

( )


-"OLASILIĞIN DOĞUŞU" ve/||/<> "ŞANSIN TERBİYE EDİLİŞİ"

( Ian Hacking'in bu kitaplarını da okumanızı salık veririz. )


-"OLUMSALLIK" ile/ve/ne yazık ki/||/<> KEYFÎLİK-"OLUR" ile/ve/||/<> "OLMAZ"

( Diye bir şey yok! İLE/VE/||/<> Diye bir şey yok! )


-"ÖNE SÜRMEK" ile/ve/||/<>/< SAVUNMAK-"ÖNEM VERMEK / ÖNEMLİ GÖRMEK"
ile/ve/||/<>/>
"ÖNCELİKLİ GÖRMEK"-"ÖNEMLİ BULMAK" ile/ve/değil/yerine/<> ÖNEMSEMEK-"ÖNEMLİ(ÖNCELİKLİ)" ile/ve/değil/yerine/<>/>< DEĞERLİ

( Siyaset ve ticaretin itibar ettiği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< İlim ve irfanın itibar ettiği. )


-"ONLARIN TEKELİNDE" ile/ve/değil/yerine/<> "ONLARLA ÖZDEŞ"-"ÖNYARGI" ile/ve/değil/||/<>/> "SONUÇ ODAKLILIK"-"ORTADA BIRAKMA/KALMA" ile/ve/||/<>/>/< BELİRSİZLİK-"ÖZ TÜRKÇE" ile/ve/değil/yerine/||/<> TAM TÜRKÇE-"ÖZEL" BİR ... ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRGİN BİR ...-"ÖZLEDİM" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "ÇOK GÖRESİM GELDİ"

( Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, eşine yazdığı mektubu sonlandırırken, "özledim" demekten utanıp "çok göresim geldi" diye yazmış olması... )


-"ÖZLEM" ve/ne yazık ki/||/<> SIKILMA ve/ne yazık ki/||/<> "TUTULMA"

( Geride bıraktıklarımızı. VE/NE YAZIK Kİ/||/<> Elimizin altındakinden. VE/NE YAZIK Kİ/||/<> Ulaşamadıklarımıza. )


-"ÖZÜNDE ..." ile/ve/<> "SONUÇTA ..."-"PAY" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAK-"PERŞEMBE'NİN GELİŞİ, ÇARŞAMBA'DAN, BELİRLİ OLUR" ile/<> "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR"-"PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK-"POLYANNA'CI/LIK" ile/değil/yerine/<>/< İYİMSER/LİK-"PUT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "KUT"-"REDDEDİLDİ" ile/ve/||/<> "KABUL EDİLMEDİ"-"RENK VERME(ME)K" ile/ve/<> "KOZ VERME(ME)K"-"RİVÂYET TEFSİRİ" ile/ve/değil/yerine/<> DİRÂYET TEFSİRİ-"RÖLANTİDE GİTMEK" ile/ve/||/<> "OTOMATİK PİLOTTA GİTMEK"-"SADECE ŞAKAYDI" ile/ve/||/<> "BİLMİYORUM" ile/ve/||/<> "UMRUMDA DEĞİL" ile/ve/||/<> "TAMAM"

( [Ardında, en azından, küçük bir ... ]
Gerçeklik yatar. İLE/VE/||/<> Bilgi yatar. İLE/VE/||/<> Düşünce ve/ya da duygu yatar. İLE/VE/||/<> Acı yatar. )


-"SADECE" ve/<> "AĞIRLIKLA"/YOĞUNLUKLA-"SAHİPLENME" ile/ve/||/<> KOLLAMA-"ŞAKA GİBİ" ile/ve/=/||/<>/< GİBİ GİBİ-"SALAK/LIK" ile/ve/<>/değil ÇARESİZ/LİK-"SALDIRI" ile/ve/değil/yerine/<> EYLEMSİZLİK/KAYITSIZLIK-"SALLAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "SARSMAK"-"SAMİMİYET" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> ÇIKAR-"SANATÇIYIM" DİYEBİLMEK İÇİN:
USTANI GEÇECEKSİN ve/||/<>/> SENİ GEÇECEK BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEKSİN-"SAP, DÖNER; KESER, DÖNER ve/||/<>/> GÜN GELİR, HESAP DÖNER"-"SATIR ARASI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLAM-"SAV/İDDİA"YA KARŞI, KANIT ORTAYA KOYMA SORUMLULUĞU:
GÜMRÜKTE ve/||/<> KİŞİ(İNSAN) HAKLARINDA ve/||/<> KİŞİSEL VERİ İŞLEMEDE

( Kişiye aittir.[Bunların dışındakilerde, "sav/iddia" sahibinindir.] )


-"SAYGISIZ/LIK" ile/ve/değil/||/<>/< ÇEKİNCESİZ/LİK-"ŞEHVET" ile/ve/<> ŞÖHRET

( Gençlikteki kölelik/esâret. İLE/VE/<> Yaşlılıktaki kölelik/esâret. )


-"SEKSÎ" ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/< KIŞKIRTICI-"SES" ve/<> HER VAROLAN

( Sur'dan üflenmiş olan. VE/<> ... )


-"SESLİ DÜŞÜNME" ile/<>/ne yazık ki SÖYLENME-"SEVDİĞİMİZ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SEVEBİLECEĞİMİZ-"SİBER SAMİMİYET" ile/ve/||/<> "STERİL TEMAS"-"SIDKIN SIYRILMASI" ile/ve/<> "GÖZÜNDEN DÜŞMEK"-"SIĞ" ile/ve/<> "ÇİĞ"-"SIMPLICIO" ile/ve/||/<> "SALVIATI" ile/ve/||/<> "SAGREDO"-"SİNDİREMEMEK/HAZMEDEMEMEK" ile/ve/<> TESLİM OLAMAMAK-"SİNİR" ile/ve/||/<> "GÜÇ" ile/ve/||/<> "VAJİNA/PENİS/PARA"

( "Düşünüyorum, dinliyorum, okuyorum, anlıyorum ve gelişmek istiyorum" düşünce ve çabası içinde olan [dişil ya da eril] her bireyin, zorunlu olan paylaşım ve dayanışmayla bazı şeylerden yararlanmak[/istifade etmek] ve birbirine zarar vermemek üzere nitelikli bir yaşam sürmek için uzaklaşması, terk/istifâ etmesi gerekenlerdir. )


-"SİNİRLİ/LİK" ile/ve/değil/<> TEPKİSEL/LİK-"SIRTTA TAŞINAN GİYSİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YÜZDE TAŞINAN İFADE

 

  
SÖZLER

 

 

 

 

  

 

YAZILAR......

--------------------

 

 

 


 

 

... <> ... bağlaçlı FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 500 kez incelenmiş/okunmuştur.  

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!