TÜRKÇE'Sİ VARKEN ...


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart 2020 - 06 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [25 Mayıs 2020] itibariyle
Türkçe bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2020 - 06 Mayıs 2020 arasında... ]
( 13 yeni ekleme, 12 katkı )


- ARKEOLOJİ değil/yerine/= KAZI BİLİMİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları, tarih ve sanat açısından inceleyen bilim. )

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- PROVİDANSİYALİZM[Fr./İng. PROVIDANTIALISM/E] değil/yerine/= KAYRACILIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evrendeki tüm olayları tanrısal nedene dayandıran, insanın ancak Tanrı kayrasıyla, bağışıyla kurtulabileceğini ileri süren öğreti. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- TELÂKİ[Ar. < LİKA] değil/yerine/= KAVUŞMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs | 11:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAVİLEŞMEK[Ar. + Tr.] değil/yerine/= SAĞLAMLAŞMAK, PEKİŞMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs | 21:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAT'Î/YET[Ar.] değil/yerine/= KESİN/LİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KATARAKT[Fr. < CATARACTE] değil/yerine/= PERDE, AKBASMA, AKSU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- YETKE(OTORİTE):
GELENEKSEL
ile/ve/||/<> ETKİLEYİCİ(KARİZMATİK[Fr.]) ile/ve/||/<> YASAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- YABANSI/ACAYİP[Ar. < ACAİB] ile/ve/||/<> GARAYİP ile/ve/||/<> [Ar. < GARAİB]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Nisan | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. | Şaşırma anlatan bir söz. İLE Görülmemiş, şaşılacak şeyler, işitilmemiş olaylar. )

- VEYL[Ar.] ile YAZIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Nisan | 00:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vay! | Yazık, vah vah. | Cehennemde bir derenin adı. İLE Herkesi üzebilecek şey, günah. | Acınma, üzüntü anlatan bir söz. | Kınama anlatan bir söz. )

- VAKF-I AKAR/ASL-I VAKF değil/yerine/= GELİR KAYNAĞI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mart | 18:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 


 

 

( Bugün [25 Mayıs 2020] itibariyle
Türkçe bölümünde,
3000 başlık/FaRk yer almaktadır.
)
- !DESPOT[Fr.] değil/yerine/= !BUYURGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )

- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( !Kargıma, lânet okuma, lânetleme. )

- !TERÖR[Fr.]/!TEDHİŞ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... İCABI yerine ... GEREĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... BÂBINDA" ile/değil/yerine ... BAĞLAMINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... VAZİYETTE" yerine "... DURUMDA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALİVYON" değil ALÜVYON/LIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AMBULANCE" değil AMBULANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AMPİRİK/EMPİRİK" değil/yerine/= DENEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANA" değil/yerine/= ONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANCHORMAN" değil/yerine/= ANA HABER SUNUCUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "APLİKASYON" değil/yerine/= UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ATMOSFER" değil/yerine/= ORTAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "CİMNASTİK/JİMLASTİK" değil JİMNASTİK[Fr.] değil ESNETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DATABEYZ"[İng. DATABASE] değil/yerine/= VERİTABANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİREK/MAN" değil DOĞRUDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİZAYN EDİLMİŞTİR" değil/yerine/= TASARLANMIŞTIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOMİNE ETMEK" değil/yerine/= YÖNLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EDİT ETMEK" değil/yerine/= DÜZENLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ELİMİNE (ETMEK)"[Fr.] değil/yerine/= ELEMEK/AYIKLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ES" değil/yerine/= DURAKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FANATİK" değil/yerine/= "BAĞNAZ/TUTKUN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FENÂLAŞMAK" değil/yerine/= KENDİNDEN GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HADİ BAY" değil/yerine/= UĞURLAR OLSUN, HOŞÇAKAL, SAĞLICAKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HARBİDEN" yerine "GERÇEKTEN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HOMOJENLEŞME" değil/yerine/= BENZEŞME/BAĞDAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HURRA"[İng.] değil/yerine/= YAŞA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HÜMANİZM/HÜMANİST" değil/yerine/= İNSANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgelik/hikmet/irfan ile hak arayışı. )

- "İNSANOĞLU" yerine KİŞİ / İNSANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KANBUR" değil KAMBUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIZILDERİLİ" değil/yerine AMERİKA(N) YERLİSİ/ESKİ HİNTLİLER/OLD INDIANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KONTEKS/T" değil/yerine/= BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "LANSE"[Fr.] (ETMEK) değil ÖNE SÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> ANIMSARSANIZ ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> BİLDİĞİNİZ GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MATCHLEŞME" değil/yerine/= EŞLEŞME/"ÖRTÜŞME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜMKÜN OLAMAZ" değil/yerine/= OLANAKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NO ADMITTANCE | GİRİLMEZ" değil/yerine GİRİLMEZ (NO ADMITTANCE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce/üstte Türkçe'si, sonra/altında İngilizce'si. )

- "OSMANLICA" değil OSMANLI TÜRKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "OTOMATİKMAN/OTOMATİK OLARAK" ile/ve DOĞRUDAN/"DOĞAL OLARAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAÇI KEL" değil KAFASI KEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEKONDER/PRİMER ..." değil/yerine/= İKİNCİL/BİRİNCİL ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEKSÎ" ile/ve KIŞKIRTICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SELFİ(E)" değil/yerine GÖRÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SOFTVEYR"[İng. < SOFTWARE] değil/yerine/= YAZILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SÖRÇ(SEARCH) YAPMAK" değil/yerine/= ARAMA YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "STAR"[İng.] değil/yerine/= "YILDIZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "START ALMAK/ALDIRMAK / VERMEK" değil/yerine/= BAŞLAMAK/BAŞLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "STRES OLDUM" değil/yerine GERİLDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TBT" değil/yerine/= HGG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Throw Back Thursday" DEĞİL/YERİNE/= Hey Gidi Günler. )

- "TEŞVİK-İ MESAİ" değil TEŞRİK-İ MESAİ/İŞBİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TOTAL OLARAK" değil TOPLAM OLARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YETERSİZ BAKİYE" değil/yerine/= YETERSİZ TUTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YURO" yerine "AVRO"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (BUL)DOZER değil/yerine/= YOLDÜZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (DİYELEKTİK değil/değil/yerine/= DİYALEKTİK) değil/değil/yerine/= EYTİŞİM(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ E = mc² ]
"EM, CE(KARE)"
değil ME, CE(KARE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine/= BENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!ELİT/İST
değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!FAHİŞ/FUHUŞ
ile/ve/||/<> !MURABAHA/TEFECİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. İLE/VE/||/<> Bir malı, çok fazla kârla satma. | Yasanın izin verdiği sınırdan aşkın faiz alma. )

- [ne yazık ki]
!GENOSİT
değil/yerine/= SOYKIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!İRTİKÂB
ile/değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET[Ar. < RİŞVET] YEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bekleme, gözleme. | Kötü bir iş işleme. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/= Yaptırılmak istenilen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için birine mal ya da para olarak sağlanan çıkar. )
( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

- [ne yazık ki]
!İSTİHZÂ'/SARAKA[argo]
değil/yerine/= !ALAY ETME [bkz. İSTİSHÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!İSTİSHÂR
değil/yerine/= !ALAY ETME, EĞLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MUHTELİS[Ar.]
değil/yerine/= ÇALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beylik mal ya da parayı zimmetine geçiren, çalan. )

- [ne yazık ki]
!MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.]
değil/yerine/= ARABOZUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜPTELA[Ar. < BELÂ]
değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜSKİRAT[Ar. < SEKR]
değil/yerine/= SARHOŞ EDEN ŞEYLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜSTEHZÎ
değil/yerine/= ALAYCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜSTEMLEKE[Ar.]
değil/yerine/= SÖMÜRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜTECÂVİZ[Ar.]
değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI/SATAŞKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SAVAŞ
ve/||/<>/>/< !YILDIRMA/TERÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KARGAŞA
ile VURTUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Silah kullanılan kargaşa. | Uzun uzun çekişerek, sıkı pazarlık ederek. )

- [ne yazık ki]
MELÂNET[Ar. < LA'N]
değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[Fr.]
değil/yerine/= VURGUNCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SAHTE[Fars.]
değil/yerine/= YAPAY/YAPMA, DÜZMECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahte olan, zaman ve uzay ile sınırlıdır ve koşulların ürettiğidir. )
( Bir an gerçek gibi görünmek, sahte olanın doğasıdır. )
( Sahte olanı yıkamazsınız, çünkü onu durmadan yaratıyorsunuz. )
( Sahtenin sahteliği anlaşıldığında, o, kendi kendine erir gider. )
( Sahte olanı sahte olarak görmek ve sahte olanı terk etmek, gerçeği getirecektir. )
( Sahte olduğunu gördüğünüz her ne ise o eriyip kaybolur. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Sahte olanın zamana gereksinimi olduğunu ve zamana gereksinimi olanın sahte olduğunu bir kez anlarsanız, zaman ötesi ve hep şimdi'de olan Gerçek'e yakınlaşmış olursunuz. )
( Gerçeğin görülmesini o kadar zorlaştıran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktır. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Sahte olanı fark edip onu reddetmek, gerçeğe giden yolu açar. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin, sahte olan tarafından kör edilmişken, doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( Sahte olanın keşfedilip terk edilmesi, gerçek olanın zihne girişini sağlar. )
( Sahte olanın yıkımı, şiddet değildir. )
( Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir. )
( Sahte olan "Ben-im" duygusu değil, fakat kendinizi ne sandığınızdır. )
( The false is limited in time and space and is produced by circumstances.
It is the nature of the false that it appears real for a moment.
You cannot destroy the false, for you are creating it all the time.
To see the false as false and abandon the false brings reality into being.
It is the discarding the false that opens the way to the true.
What you see as false, dissolves.
Once you understand that the false needs time and what needs time is false, you are nearer the Reality, which is timeless, ever in the now.
It is the clinging to the false that makes the true so difficult to see.
Reality is common to all. Only the false is personal.
The false dissolves when it is discovered.
The discovery and abandonment of the false remove what prevents the real entering the mind.
The destruction of the false is not violence.
Renunciation of the false is liberating and energizing.
It is not the "I am" that is false, but what you take yourself to be. )

- [ne yazık ki]
TEZYÎF[Ar. < ZEYF]
değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABAKÜS değil/yerine/= SAYIBONCUĞU (ÇÖRKÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABLUKA değil/yerine/= KUŞATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABONELİK değil/yerine/= SÜRDÜRÜMCÜ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABONMAN/ABONE değil/yerine/= SÜRDÜRÜM/CÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABSÜRD yerine SAÇMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile/ve/değil BETİMLEME/TASVİR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile/ve ÖNAD/SIFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayırd edici. İLE/VE Nitelendirici. )
( Sıfatı, ad yapabiliriz fakat adı, sıfat yapmamalı ya da titiz davranılmalıdır. )

- ADALE[Ar.] değil/yerine/= KAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET/HUKUK değil/yerine/= TÜZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ile/ve/||/=/<>/< DENGE, ÖLÇÜLÜLÜK/İTİDÂL[< ADL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumla olan ilişkide. İLE/VE/||/=/<>/< Kişide. )
( İçte. İLE/VE/||/=/<>/< Dışta. )

- ADAPTASYON değil/yerine UYARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADAPTÖR değil/yerine UYARLAYICI/UYARLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂVET/MUGALAZA[Ar.] değil/yerine/= DÜŞMANLIK, YAĞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂDETÂ değil/yerine/= NEREDEYSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADMIN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADRES[İng. ADDRESS] değil/yerine/= BULUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFİYET OLSUN değil/yerine/= YARASIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGAMİ değil/yerine/= BORAZANKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güney Amerika'da yaşarlar. )

- AĞIRBAŞLILIK/AYIKLIK = SOBRIETY[İng.] = SOBRIÉTÉ[Fr.] = NÜCHTERNHEIT[Alm.] = SOBRIEATAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIRSIKLET değil/yerine/= BAŞAĞIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHENK(ARMONİ) değil/yerine/= UYUŞUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK değil/yerine/= AKTÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AİDAT değil/yerine/= ÖDENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AİT ile/yerine İLGİLİ/İLİŞKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Neye, nereye ait olduğumuz, kendi duygularımız ve kanı-mızla ilgilidir. )
( Akıllı kişi, hiçbir şeyi kendine ait saymaz. )
( Hiçkimseye ait olmadan, herkesindir! )
( Kim anlıyor ve/veya zevk ediyorsa, onundur! )

- AJANDA değil/yerine/= ANDAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AJİTASYON değil/yerine/= KIŞKIRTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKADEMİSYEN değil/yerine/= BİLİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKİS değil/yerine/= EVİRTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKL-I SELÎM değil/yerine/= SAĞDUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKRAN[Ar.] değil/yerine/= ÖĞÜR/TAYDAŞ[halkta]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşça yakın, yaşıt, boydaş, taydaş. | Öğrenmiş, alışmış. | Alışılmış, yadırganmaz olmuş, menus. | Takım, fırka, zümre. )

- AKS-ÜL-AMEL değil/yerine/= TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKS değil/yerine/= DİNGİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSAN değil/yerine/= VURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSELEROMETRE değil/yerine/= İVMEÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSESUAR değil/yerine/= DONATIMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİLİK değil/yerine/= TERSLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİNE/BİL-AKİS[Ar.] değil/yerine/= TERSİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM(ATİK) = AXIOM[İng.] = AXIOME/AXIOMATIQUE[Fr.] = AXIOM, GRUNDWAHRHEIT[Alm.] = ASSIOMA[İt.] = AXIOMA[İsp.] = PRONUNTIATUM[Lat.] = AKS.OMA[Yun.] = BEDÎHİYYE, MÜSELLEM[Ar.] = ASLÎ MUTEÂREF[Fars.] = AXIOMA[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM[Fr.] değil/yerine/= BELİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTİVİTE değil/yerine/= ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTÜEL yerine GÜNCEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKUSTİK değil/yerine/= YANKILANIM | YANKIBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÂKA[Ar.] değil/yerine/= İLGİ, İLİŞKİ, İLİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALALEKSER değil/yerine/= ÇOĞUNLUKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALARM değil/yerine/= UYARI/AYTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLÂYİŞ değil/yerine/= DEPDEBE, TANTANA, GÖSTERİŞ (BU ANLAMI UYDURMA OLMAKLA BİRLİKTE YAYGINDIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALENEN yerine AÇIKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALENGİRLİ değil/yerine/= GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALEV/ŞÛLE[Ar.]/ZEBÂNE[Fars.] değil/yerine/= YALAZ(A)/YALIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALEYHTAR değil/yerine/= KARŞITÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı çıkan, karşı olan. )

- ALFABE yerine ABECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALG değil/yerine/= SU YOSUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALMANAK değil/yerine/= YILLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALOGAMİ[Fr.] değil/yerine/= TOZLAŞMA/TOZLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril örgenlerdeki çiçek tozunun, rüzgâr ya da böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine konması, döllenme. | Polen tanelerinin rüzgâr, böcek, su gibi etkenlerle dişi üreme gözelerine ulaşması. | Sporlaşma. )

- ALTİMETRE değil/yerine/= YÜKSEKLİKÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTRUİZM değil/yerine/= ÖZGECİLİK | BEN DÜŞMANLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÜVYON[Fr. ALLUVION] değil/yerine/= LIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMATÖR değil/yerine/= ÖZENGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMBLEM değil/yerine/= BELİRTKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMBLEM değil/yerine/= SİMGE, BELİR(TK)GE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMORTİSMAN değil/yerine/= YIPRANMA PAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMPLİFİKATÖR değil/yerine/= YÜKSELTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçak ya da yüksek frekanslı akımların, yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç. )

- ÂMÛT[Fars.] değil/yerine/= KUŞ YUVASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. )

- ANAHTAR[Rumca] değil/yerine/= AÇKI/AÇAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANALİST değil/yerine/= ÇÖZÜMLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANALİZ[İng.] yerine ÇÖZÜMLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAMNEZ değil/yerine/= ÖYKÜ ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANANE[Ar.] değil/yerine/= GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANDROJİNİ/HÜNSÂ(ERSELİK)/HERMAFRODİT/MİZVÂCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bireyde, hem erile, hem dişile özgü özelliklerin bulunması durumu. )

- ANGAJMAN değil/yerine/= BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANGARYA değil/yerine/= YÜKLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSAMA = TAHATTÜR = REMINISCENCE[İng.] = RÉMINISCENCE/RAPPELER[Fr.] = ANAMNESIS/ERINNERN[Alm.] = RECORDOR[Lat.] = ANAMNESIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANKET[Fr. < Lat. INQUIRERE] değil/yerine/= SORMACA/SORUŞTURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAK = ZEKÂ = INTELLECT/INTELLIGENCE[İng.] = ENTENDEMENT/INTELLIGENCE[Fr.] = VERSTAND/INTELLIGENZ[Alm.] = INTELLECTUS/INTELLIGENITIA[Lat.] = INTELIGENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANONS değil/yerine/= DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTANT[Fr.] (KALMAK) | yerine ANTLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİPATİK değil/yerine/= SEVİMSİZ, İTİCİ, SOĞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANYON değil/yerine/= EKSİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APHELION değil/yerine/= GÜNÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOGEE değil/yerine/= YERÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOSTERİORİ değil/yerine/= SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOSTROF değil/yerine/= KESME (İMİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APRİORİ değil/yerine/= İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZİ[Ar.] değil/yerine/= YEREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünden bir parça. | Yerkabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası. )

- ARCTIC değil/yerine/= KUZEY YERUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AREOMETRE[Yun. ARAIOS: Sulu, az koyu. | METRON: Ölçü.] değil/yerine/= SIVIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sıvının, özgül ağırlığını ölçmeye yarayan aygıt. )

- ARGO ile ADİCE/BAYAĞI/ÂMİYÂNE[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARGÜMAN[İng. ARGUMENT] değil/yerine/= (İKNA EDİCİ, YETERLİ/YETKİN) KANIT | SAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARİFE değil/yerine/= ÖNGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARK/KANAL değil/yerine/= SU YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKEOLOJİ değil/yerine/= KAZI BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları, tarih ve sanat açısından inceleyen bilim. )

- ARSENİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SIÇANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 33 ve atom ağırlığı 74.91, yoğunluğu 5.7 olan, atmosfer basıncı altında, 450 °C'de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde, basit öğe. Simgesi: As )

- ARŞİV değil/yerine/= BELGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTİKÜLASYON[Fr., İng. ARTICULATION] değil/yerine/= BOĞUMLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARZU[Ar.] ile/değil/yerine İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüketme nesnesiyle. İLE Ulaşma/sahip olma durumuyla/"nesnesiyle". )
( Psikolojinin alanı/konusu. İLE/DEĞİL/YERİNE Hukukun alanı/konusu. )

- ASALAK ile PARAZİTOLOJİ[İng. PARASITOLOGY | Fr. PARASITOLOGIE][Osm. Ar. TUFEYLİYYÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asalakları inceleyen bilim dalı. )

- ASIR değil/yerine/= YÜZYIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASİSTAN değil/yerine/= YARDIMCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASİT değil/yerine/= EKŞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASPİRATÖR değil/yerine EMMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTRONOMİ değil/yerine/= UZAYBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTRONOMİK değil/yerine/= ABARTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASUMAN[Fars.] değil/yerine/= GÖKYÜZÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂŞ[Fars.] değil/yerine/= YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muharrem ayında pişirilen aşure. )

- AŞAĞILIK KOMPLEKSİ değil/yerine/= ALTSANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞINIM/KOROZYON/CORROSION[İng.] ile/ve TERSİNEMEZLİK/ENTROPİ/ENTROPY[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tersinemezlik, nesnel zamanı kurar. )

- AŞK[Ar.] değil/yerine/= SEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKINLIK ile/ve/> GÖREVDEŞLİK/SİNERJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATELYE/ATÖLYE değil/yerine İŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zanaatçıların ya da resim, yontu gibi sanatlarla uğraşanların çalıştıkları yer. | Gömlek. )

- ÂTIFET[Ar. çoğ. AVÂTIF] değil/yerine/= KARŞILIK BEKLEMEDEN GÖSTERİLEN SEVGİ, İYİLİKSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂTÛN, BEÇEDÂN, ZÂK, ZÂK-DÂN[Fars.], MEŞÎME[Ar.], RAHİM[Ar.] değil/yerine/= DÖLYATAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVANS değil/yerine/= ÖNDELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVÂRIZ değil/yerine/= YER BİÇİMLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVDET (ETMEK)[Ar.] değil/yerine/= GERİ GELME, DÖNME, DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVERAJ değil/yerine/= ORTALAMA SAYI FARKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYİN değil/yerine/= TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYKIRI değil/yerine/= YADIRGI DÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNA değil/yerine/= GÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIŞIK/HETEROJEN[İng., Fr.] ile BAĞDAŞIK/MÜTECÂNİS[Ar.]/HOMOJEN[İng., Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYSBERG değil/yerine/= BUZDAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂZÂDE, HÜR, SERBEST değil/yerine/= ÖZGÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAP[Ar. < AZAB < İZB: Tat, lezzet.] değil/yerine/= EZİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddetli acı ya da sıkıntı. )

- AZÎMET değil/yerine/= GİTME, GİDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BA'S[Ar.] değil/yerine/= GÖNDERME, GÖNDERİLME | DİRİLTME | PEYGAMBERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂB[Ar.] değil/yerine/= BÖLÜM, KONU BAŞLIĞI | KAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı, sığınılacak yer, başvurulacak yer. )
( Bir kitabın bölümlerinden her biri. )
( İş, husus, madde. )

- BAĞY/İSYAN[Ar.] değil/yerine/= BAŞKALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azgınlık, zulüm, isyan. | İstemek, talep etmek. | Yaranın şişmesi. | Yağmurun şiddetle yağması. )

- BAKTERİ değil/yerine/= BOZGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALANS[Fr., İng.] değil/yerine/= DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂLİĞ değil/yerine/= ERİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂM[Fars.]/SAKAF[Ar.] değil/yerine/= ÇATI, DAM, KUBBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARAKA ile/ve SIĞINAK/PENÂH[Fars.]/MELCE'[Ar. < MELÂCİ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sığınılacak, iltica edilecek yer. | Hâmî. )

- BÂRİ[Fars.] değil/yerine/= EN AZINDAN / HİÇ OLMAZSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARİYER[< İng. BARRIER] değil/yerine/= ÖNLEÇ/ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRİZ değil/yerine/= BELİRGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARKOD değil/yerine/= TANITKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAROMETRE[< Fr. < Yun.] değil/yerine/= BASINÇÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASÎRET[Ar.] değil/yerine/= SAĞGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. | Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. )

- BASKETBOL değil/yerine/= SEPETTOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] değil/yerine/= MAYASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )

- BAŞLU değil/yerine/= YARALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTINÎ >< ZÂHİRÎ değil/yerine/= İÇREK >< DIŞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZ değil/yerine/= TABAN | ACIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BE-HEME-HÂL değil/yerine/= MUTLAKA, ELBETTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MUTLAKA, ELBETTE )

- BED-BAHT değil/yerine/= MUTSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDAVA[Fars.] değil/yerine/= ÜCRETSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDBAHT[Fars.] değil/yerine/= MUTSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEN değil/yerine/= GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDİÎ değil/yerine/= GÜZEL, GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİT(AKSİYOM) = MÜTEARİFE = AXIOM[İng.] = AXIOME[Fr.] = AXIOM[Alm.] = AXIOMA[Yun.] = AXIOMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendiliğinden, apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme. İLE Bir gücün, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. | İnsan etkinliğinin ya da iradesinin açığa çıkması. | Hareket, iş. | Anamalın, belirli bir bölümü. | Hisse senedi. | Bir oyuncunun, sahne üzerindeki hareketi. | Oyunun temasını geliştiren, başlıca olay, öykü, gelişim. )

- BELLEK = HÂFIZA = MEMORY[İng.] = MÉMOIRE[Fr.] = GEDÄCHTNIS[Alm.] = MEMORIA[dissil/f.]/RECUERDO[eril/m.][İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEND değil/yerine/= YASA ALTMADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİ/SENİ/ONU:
"ENTERESE ETMEZ"
değil
(FAZLA/YETERİNCE) İLGİLENDİRMİYOR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERÂRÎ[< Ar. BERRİYYE] ile ÇÖLLER, SAHRALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöller, sahralar. )

- BERRÎ[Ar.] değil/yerine/= KARASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME = TAGADDİ, TAĞDİYE, İGTİDÂ'[< GIDÂ] = NUTRITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETEL/KİFAS[İbr.] | PETRUS[Lat.] ile TEMELTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BETEL/KİFAS[İbr.] | PETRUS[Lat.] )

- BEYÂNAT değil/yerine/= DEMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNNAME değil/yerine/= BİLDİRİ/BİLDİRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN değil/yerine EMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎ-GÂNE değil/yerine/= KAYITSIZ, İLGİSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ-NİŞAN değil/yerine/= NİŞANSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ'L KUVVE[Ar.]/POTANSİYEL[Fr., İng. POTENTIAL] = GİZİL GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBERON değil/yerine/= EMZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBLİYOGRAFYA[İng.] değil/yerine/= KAYNAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİM = SÛRET = FORM[İng.] = FORME[Fr.] = FORM[Alm.] = FORMA[Lat.] = MORPHE, EIDOS[Yun.] = FORMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİDÂYET[Ar.] değil/yerine/= BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİK = KAMUS = ENCYCLOPEDIA[İng.] = ENCYLOPÉDIE[Fr.] = ENZYKLOPÄDIE[Alm.] = ENCICLOPEDIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM İNSANI değil/yerine/= BİLİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biliminsanı, akademisyen. İLE/VE/<>/> Doktor. İLE/VE/<>/> Yardımcı doçent. İLE/VE/<>/> Doçent. İLE/VE/<>/> Profesör. İLE/VE/<>/> Dekan. İLE/VE/<>/> Rektör. )

- BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET/VELESPİT[Fr.] değil/yerine/= ÇİFTTEKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİŞNEV[Fars.] değil/yerine/= DİNLE!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİYOLOJİ değil/yerine/= DİRİMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİYOLOJİK değil/yerine/= DİRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BODYGUARD değil/yerine/= KORUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOĞMAÇ/TURNİKE[İng. < TOURNIQUET] ile TURNİKE[Fr. < TOURNIQUET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kan akıntısını durdurmak için kanama noktasının gerisine yapılan sıkı sargı. İLE Kişilerin teker teker geçmesini sağlamak amacıyla bazı yerlere konulan, uclarından biri çevresinde dönebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç. )

- BOLD değil/yerine/= KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BONKÖR değil/yerine/= ELİAÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NE OLUR!
Arada bir, bonkör/insan ol! )

- BORDÜR değil/yerine/= KENARTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOTANİK değil/yerine/= BİTKİBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= DAL/KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRİFİNG değil/yerine/= ÖZETLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRONZ[Fr.] değil/yerine/= TUNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle %1-10 kalay ve %90-99 bakırdan oluşan bir alaşım. [Günümüzde, kalay içermeyen alaşımlar için de bronz adı kullanılmaktadır. Alüminyum/manganez/berilyum bronzu gibi.] )

- BRÜLÖR[Fr.] değil/yerine/= YAKMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten aygıt. )

- BRÜT değil/yerine/= KESİNTİSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUHÂR değil/yerine/= BUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUKET değil/yerine/= DEMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUKLE(T)[Fr.] değil/yerine/= LÜLE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... YERİNE Bükülmüş, dürülmüş şey. | Bir akarsu ölçü birimi. | Saç kıvrımı. | Su akan, musluksuz boru. )

- BURKA/BÜRKA'[Ar.] değil/yerine/= YAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peçe, tül, yaşmak, yüzörtüsü. )

- BUTON değil/yerine/= DÜĞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUY-I GÜL[Fars.] değil/yerine/= GÜL YAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜNYÂD değil/yerine/= TEMEL | BİNÂ, İNŞAA, YAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CADDE değil/yerine/= ANAYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂİZ[Ar. < CEVAZ] değil/yerine/= UYGUN / OLABİLİR, OLUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİDE:
HARİM/MUHAVVATA
değil/yerine/= DIŞ AVLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANCERS değil/yerine/= YENGEÇ BURCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAPRICORN değil/yerine/= OĞLAK BURCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAZİBE değil/yerine/= ALIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAZİP değil/yerine/= ÇEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEB(İ)R[Ar.] değil/yerine/= ZOR, ZORLAMA | DÜZELTME, TAMİR ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBE[< Fars.] değil/yerine/= ZIRH, SİLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBÎN[Ar.] değil/yerine/= KORKAK, YÜREKSİZ | ALÇAK | ALIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHD değil/yerine/= ÇALIŞMA, ÇABALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHENNEM değil/yerine/= TAMU[< Soğdca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEKET yerine/değil YEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELEP değil/yerine/= İÇOĞLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saraylarda, çeşitli devlet hizmeti için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad. )

- CELESTIAL değil/yerine/= GÖK,GÖKÇE, GÖK İLE İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CENİN değil/yerine/= DÖLÜT/DÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEREYAN değil/yerine/= AKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEVHER değil/yerine/= TÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİHAZ[Ar.] değil/yerine/= AYGIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aygıt, alet, takım. | Çeyiz, kadının evlenirken birlikte getirdiği eşyalar. )

- CİKLET[İng.] değil/yerine/= SAKIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİLT değil/yerine/= DERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİMRİ/PİNTİ/MIHSIÇTI[argo] değil/yerine/= KISMIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşırı derecede tutumlu. )

- CİNSEL yerine EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNSELLİK yerine EŞEYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COGNITIVE ATTENTIONAL SYNDROME[CAS] değil/yerine/= BİLİŞSEL DİKKAT SENDROMU[BDS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜMLE yerine TÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜMLETEN yerine HERKESE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CV[SİVİ] değil/yerine/= ÖZGEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞLAYAN ile/değil/yerine/= ÇAVLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/= Çağlayanın/şelâlenin büyüğü. )

- ÇARE değil/yerine/= ÇÖZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKAP/CHECK-UP[İng.] yerine SAĞLIK TARAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİŞİK = MÜTENAKIZ = CONTRADICTORY[İng.] = CONTRADICTOIRE[Fr.] = KONTRADIKTORISCH, WIDERSPRECHEND[Alm.] = CONTRADICTORIUS[Lat.] = CONTRADECIR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİLE değil/yerine/= SIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİP[İng. CHIP] değil/yerine/= YONGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİVİ ile/ve EKSER/ENSER/MIH[Fars.]/MİSMÂR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük çivi. )

- ÇÖZÜMLEME = TAHLİL[Ar.] = ANALYSIS[İng.] = ANALYSE[Fr.] = ANALYSE[Alm.] = ANALYSIS < ANALYEIN[Yun.] = ANALIZAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMSÜZ ÇATIŞKI = TESAVİ-İ NAKİZEYN = ANTINOMY[İng.] = ANTINOMIE[Fr.] = ANTINOMIE[Alm.] = ANTI-NOMIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂ'-İ DALTON[Ar.]/DALTONISM[İng.]/AKROMATOPSİ değil/yerine/= RENK KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂG[Fars.] değil/yerine/= YANIK YARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİMA yerine SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

- DALGI/GAFLET ile/ve YANILGI/SAPKI/SAPINÇ/DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tembih ile giderilir. İLE/VE Tâlim ile giderilir. )

- DALGIR[Fars. MENEVŞE | Ar. HARE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

- DATA[İng.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVETİYE değil/yerine/= ÇAĞRI KÂĞIDI, OKUNTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFANS değil/yerine/= SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFAULT yerine VARSAYILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFORMASYON değil/yerine BİÇİM BOZULMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERASYON değil/yerine/= YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERASYON değil/yerine/= YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERE değil/yerine/= YOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan. | Kaba, adi, bayağı. | Yozlaşmış. | Kısır. )

- DEKAN değil/yerine/= YETİLBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEKLARASYON değil/yerine/= BİLDİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL değil/yerine/= TUTAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ değil/yerine/= ELERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ OTOBÜSLERİNDE:
AUTHORISED PERSONNEL ONLY
yerine ANCAK YETKİLİ KİŞİ GİREBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPARTMAN değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPLAZMOLİZ değil/yerine/= SU ALMA/YUTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPO değil/yerine/= YIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPOZİT değil/yerine/= GÜVENCE AKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPRESYON değil/yerine/= BUNALIM, ÇÖKÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DER-UHDE[Fars.] değil/yerine/= ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEŞİFRE değil/yerine/= GİZİ ÇÖZÜLMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DETAY[İng./Fr. < DETAIL]/TEFERRUAT[Ar.] değil/yerine/= AYRINTI/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVAMLI değil/yerine/= SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİR/DEVRE değil/yerine/= ÇEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Sürekli ve düzenli değişme, devir. | Bir elektrik akımının, iletken üzerinde aldığı yol, devre. )

- DEVİR değil/yerine/= ÇAĞ/DÖNEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRİYE değil/yerine GEZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİBÂCE[Ar.] değil/yerine/= BAŞLANGIÇ, ÖNSÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİDAKTİK değil/yerine/= ÖĞRETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİFÜZYON ile YAYINIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİĞER değil/yerine/= ÖTEKİ/ÖTE/ÖBÜR/BAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİJİTAL değil/yerine/= SAYISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKOTOMİ/[İng. DICHOTOMY] değil/yerine/= İKİLİK | İKİLEM/Lİ / İKİLEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL SÜRÇMESİ/LÂĞZ[Ar.] ile GAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL-HÛN[Fars.] değil/yerine/= İÇİ KAN AĞLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNERKİ(TEOKRASİ) ile/ve/<> DİNERKÇİLİK(KLERİKALİZM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (")Siyasal erkin, Tanrı'nın "temsilcileri oldukları"na inanılan "din adamları"nın elinde bulunduğu, "toplumsal", "siyasal" "düzen."(") İLE/VE/<> (")Dinin ve din kurumlarının, toplum yaşamının türlü kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan, "toplumsal" ve "ekonomik" akım.(") )

- DİNLENMEK ile/ve/||/<>/< ANA DİLİNDE DİNLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİPFRİZ değil/yerine DONDURAÇ / DERİN DONDURUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREKSİYON/GİDON ile/değil YÖNELTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Bisiklette. )
( )

- DİREKSİYON değil/yerine/= YÖNELTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREKTİF/TÂLİMAT değil/yerine/= YÖNERGE/BUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSKUR değil/yerine/= SÖYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSTRİBÜTÖR değil/yerine/= DAĞITICI/DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVÂN-I MUHASEBAT değil/yerine/= SAYIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYALEKT değil/yerine/= LEHÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOÇENT değil/yerine/= BİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOGMA değil/yerine/= İNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKTOR değil/yerine/= ÖKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKTRİN değil/yerine/= ÖĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKÜMAN["DÖKÜMAN" da değil!] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOMİNANT değil/yerine/= BAŞAT/BASKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DONE[Fr.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOZAJ değil/yerine DÜZEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bileşiğe ya da bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi. )

- DREN değil/yerine/= AKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birikmiş suları akıtmaya yarayan boru, oluk ve benzeri araç. | Temel düzeyindeki suları toplayıp yapıların uzağına akıtan, yeraltı su borusu. )

- DRIVER yerine SÜRÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUAL değil/yerine/= İKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUALİTE değil/yerine/= EŞLEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUALİZM değil/yerine/= İKİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUBLAJCI[Fr.] değil/yerine/= SÖZLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA[Ar.] değil/yerine/= YERYÜZÜ / ACUN / YERTİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜSTÛR değil/yerine/= KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KANUN, KAİDE, KURAL )

- DÜŞÜNMEK/TEFEKKÜR ile/ve ÖLÇÜNMEK/TEEMMÜLL[< EMEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Gerek bir olayın sebeplerini daha çok çözümleme ve daha doğru anlamak gerekse bir hareket tarzının sonuçlarını, özellikle de yarar ile sakıncalarını irdelemek amacıyla, oluşmuş/oluşturulmuş 'yargı'nın, eleştirilmek üzere, 'askı'ya alınmasıdır. Aklın benzer addettiği duyuları, dolayısıyla da 'olaylar'ı belirli bir 'kavram şemsiyesi' altında 'düşünmek'tir. O belirli 'kavram' altında düşünülen duyulardan, böylelikle de 'olaylar'dan biriyle karşılaşıldığında 'olay'a denk düşen 'kavram'ı 'akıl'da 'uyandırmak'tır. )
( Fikir yürütme, düşünme. İLE/VE Katlanmalı, iyice, etraflıca düşünme, idrak. )
( Kişi, herşeyin tohumudur. Neyi tefekkür ederse onun tohumudur. )
( Kişiyi kurtaracak ilâçlar, aşk ve düşünmektir. )

- E-MAIL yerine E-POSTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EARTH değil/yerine/= YERYUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBEDİ değil/yerine/= SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECLIPTIC değil/yerine/= TUTULUM DÜZLEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDAT/ZARF/ADPOSITION(PREPOSITION / POSTPOSITION) değil/yerine/= İLGEÇ/BELİRTEÇ [dilbilgisinde]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEBİYAT ile YAZIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİSYON/EDİT yerine DÜZENLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİTÖR[Fr. EDITEUR] değil/yerine/= YAYIMCI, DÜZENLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFLATUN[Ar. < Yun.] değil/yerine/= BUVALDUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE[Ar.] değil/yerine/= GÜZELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE değil/yerine/= SÖYLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGOİST/HODBİN[Fars.] değil/yerine/= BENCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGZAMA[Yun.] değil/yerine/= MAYASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri sayrılığı. )

- EGZOS[İng. EXHAUST] değil/yerine/= SUSTURUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGZOTİK[Fr.] değil/yerine/= YABANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş. )

- EHEMMİYET[Ar.] değil/yerine/= ÖNEM, DEĞERLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHLİHİBRE/EHLİVUKÛF/EKSPER değil/yerine/= BİLİRKİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKALLİYET[Ar.] değil/yerine AZINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİNOKS/EQUINOX değil/yerine/= ILIM, GÜN TÜN EŞİTLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLEKTİK değil/yerine/= DERLENMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKO/AKSİSEDÂ/İNİKÂS değil/yerine/= YANKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKREM[Ar.]/CÖMERT[Fars. CEVÂN+MERD] ile (EN) ELİAÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EN KERÎM, EN CÖMERT )

- EKSEN/MİHVER[Ar. çoğ. MAHÂVİR] değil/yerine/= ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. | Durduğu yerde dönmekte olan bir şeyin, dolayında döndüğü varsayılan doğru çizgi. | Üzerinde pozitif bir yön varsayılan sonsuz çizgi. | Dingil. )

- EKSEN/MİHVER[Ar.] ile/<> ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cismi, iki eşit parçaya bölen, gerçek ya da sanal çizgi. | Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. | Dingil. İLE/<> [mat.] Bir düzlem şeklin aynı yöndeki koşut tüm kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi. | Bir uzayı, bir yüzeyi, iki eşit parçaya bölen çizgi/düzlem. )

- EKSİBE[Ar.] değil/yerine/= KUMUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSKAVATÖR[Fr.] değil/yerine KAZARATAR/KAZMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSTREM değil/yerine/= UC/AŞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKZİSTANSİYALİZM değil/yerine/= VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL-MÛZEC / UMMÛZEC[Ar.] ile ÖRNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek. )

- ELBİSE/URBA[İt.] değil/yerine/= GİYECEK/GİYSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELÇİ/HABERCİ değil/yerine/= ULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELECTROMAGNETICS değil/yerine/= KIVILKAPAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİM[Ar.] değil/yerine ACINACAK/ACIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİPS değil/yerine/= SÖBÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLIPSOID değil/yerine/= SÖBÜR, SÖBÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLIPTICAL değil/yerine/= SÖBÜCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELZEM[Ar.] değil/yerine VAZGEÇİLMEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMEL/GAYE değil/yerine/= İSTEK/ÜMİT/UMUT/ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİN değil/yerine/= GÜVENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİR değil/yerine/= BUYRUK/BUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMOJİ/SMILEY[İng.] değil/yerine/= DUYGUCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİ yerine EŞDUYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPOZE (ETMEK) değil/yerine/= DAYATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENCÜMEN/KOMİTE/KOMİSYON değil/yerine/= YARKURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meclis ya da herhangi bir kurultayda, bazı konuları inceleyerek, varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, üyeler arasından oluşturulan altkurul. )

- ENDOCENTRIC COMPOUND[İng.] değil/yerine/= İÇMERKEZLİ BİLEŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDOKRİN değil/yerine/= İÇSALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdedeki salgıbezlerinin, doğrudan doğruya kana karışacak yolda çıkardıkları salgı. )

- ENDOPLAZMİK RETİKULUM değil/yerine/= İÇ KANSIVISI AĞI/TOPAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİK değil/yerine/= ERKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENKAZ[Ar.] değil/yerine/= YIKINTI/ÇÖKÜNTÜ/KALINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSTRÜMAN[Fr.] değil/yerine/= ÇALGI/MÜZİK ALETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTELLEKTÜEL ile/ve/değil/yerine AYDIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bilgiyi/düşünceyi] Tüketen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Üreten. )

- ENTERESAN değil/yerine/= İLGİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTERNASYONAL değil/yerine/= ULUSLARARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENZİM değil/yerine/= ÖZGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİGRAF değil/yerine/= TANIMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİLOG değil/yerine/= SONDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EQUIPOTENTIAL değil/yerine/= EŞGİZİLGÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EREKSİYON[İng. ERECTION] değil/yerine/= SERTLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGON/OMİK değil/yerine/= İŞLEV/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGONOMİ değil/yerine/= İŞBİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen, inceleme ve araştırmaların tümü. )

- ERGONOMİK değil/yerine/= KULLANIŞLI, ELVERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EROZYON/İTİKAL[Ar.] değil/yerine/= AŞINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESÂRET[Ar.]/YÛG[Fars.] değil/yerine/= TUTSAKLIK/BOYUNDURUK(/YÜK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESER değil/yerine/= YAPIT; İZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESÎR[Ar.] değil/yerine/= TUTSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESKİZ değil/yerine/= TASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESPİYONAJ değil/yerine/= CASUSLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK değil/yerine/= GÜZELDUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEKKULAĞI değil/yerine KARAKAFES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEKOTU değil/yerine EVLİYAOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİTLİK = MÜSÂVÂT = EQUALITY[İng.] = ÉGALITÉ[Fr.] = GLEICHHEIT[Alm.] = AEQUALITAS[Lat.] = IGUALDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞYA değil/yerine/= BUYUM, TÜYEK, ARIBERİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİKET değil/yerine/= EDERCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİKET değil/yerine/= YARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ = ESER, TESİR = EFFECT[İng.] = EFFET[Fr.] = WIRKUNG, EFFEKT[Alm.] = EFFECTUS[Lat.] = EFECTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLÂT değil/yerine/= ÇOCUKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM ile DEĞİŞİNİM/MUTASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı ötekilerden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri değişim. İLE Genetik yapıda, kendiliğinden ya da bir dış etken aracılığı ile ortaya çıkan değişiklik. | Doğada ve toplumda, niteliksel değişmelerin, yavaş yavaş değil birdenbire olması, bir şeyin, ortam ve koşullarını bulduğunda, birdenbire nitelik değiştirmesi. )
( 1500 milyon yıl ilâ 2 milyar yıl gerekir. )
( )

- EYR KONDİŞIN/AIR CONDITION değil/yerine/= ISI DENGELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZBER değil/yerine/= BELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZELİ değil/yerine/= BİTİMSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAALİYET yerine ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FABL değil/yerine/= ÖYKÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FABRİKA değil/yerine/= ÜRETİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAGOSİT değil/yerine/= YUTARGÖZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organik ya da inorganik cisimcikleri içine alıp sindirebilen kan gözesi. )

- FAGOSİTOZ değil/yerine/= YUTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAHRî değil/yerine/= ONURSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAIR-PLAY değil/yerine/= DÜRÜST OYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİZ değil/yerine/= ÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİZ değil/yerine/= ÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKİR[Ar.] değil/yerine/= YOKSUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKS değil/yerine/= BELGEÇ, BELGEGEÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKSİYON değil/yerine/= KURUMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KURUMLAR )

- FAKTÖR değil/yerine/= ETKEN/ETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANATİZM değil/yerine/= BAĞNAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANTEZİ değil/yerine/= DÜŞLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARBA/FARBALA[Fr.] değil/yerine FIRFIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASİT DAİRE değil/yerine/= KISIR DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂŞ değil/yerine/= MEYDANA ÇIKMA, DUYULMA, AÇIĞA VURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FATURA değil/yerine/= YASAL ÖDENDİ BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAVORİ değil/yerine/= GÖZDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAYDA(LI) değil/yerine/= YARAR(LI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZ değil/yerine/= EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂZIL değil/yerine/= ERDEMLİ KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZîLET değil/yerine/= ERDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEATURE OF EARTH değil/yerine/= TOPAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEDAKÂRLIK değil/yerine/= ÖZVERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temiz ve özverili bir hayat yaşayın, bu yeter. )
( Live a clean, selfless life, that is all. )

- FEDERASYON değil/yerine/= ÜSTBİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELÇ/C[Ar.] değil/yerine/= İNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FER-İ TÂLÎ değil/yerine/= SÜRGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkinin dibinden süren filiz. )

- FERÂGAT ile VAZGEÇME, EL ÇEKME, ÖZVERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VAZGEÇME, EL ÇEKME, ÖZVERİ )

- FERÂSET[Ar. < FERES[Çok hızlı giden at.]] değil/yerine/= SEZGİ/SEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZEKÂNIN İNCELMİŞ VE HIZLANMIŞI | EDEB'İN KALBE İNİŞİ | ANLAYIŞTA ÖNE GEÇME | ZEKÂNIN GÖVDEYİ KONTROL ALTINA ALMIŞ ŞEKLİ. (AKIL-ZEKÂ-FERASET) [AYNI ŞEYİN DEĞİŞİK MERTEBELERDE ALDIĞI ADLAR] )

- FERDÎ değil/yerine/= BİREYSEL/KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERMAN[Fars.] değil/yerine/= YARLIK/BUYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERMANTASYON[Fr.]/TAHAMMÜR[Ar.] değil/yerine/= MAYALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin etkisiyle uğradığı değişiklik. | Sıvı ya da hamur durumunda bulunan organik maddelerin, kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması durumu. )

- FERYAT[Fars.]/SAYHA[Ar.]/VAVEYLA[Ar.] değil/yerine/= ÇIĞLIK/HAYKIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FESTİVAL değil/değil/yerine/= ŞENLİK/ŞÖLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEVERÂN[Fars.] ile KAYNAMA | FIŞKIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KAYNAMA, GALEYAN ETME | FIŞKIRMA )

- FEVK[Ar.] değil/yerine/= ÜST / YUKARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIKRA değil/yerine/= BÖLÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FILAGELLA değil/yerine/= KAMÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİBRİL değil/yerine/= İPLİKÇİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİGAN değil/yerine/= ÇIĞLIK/HAYKIRIŞ; İNLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL değil/yerine/= EDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKİR değil/yerine/= DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKS değil/yerine/= DURAĞAN/DEĞİŞMEZ, SABİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLAMENT değil/yerine/= İPLİK, İP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLİM değil/yerine/= ÇELKİ (ÜZERİNE GÖRÜNTÜ ÇEKİLMİŞ ÇEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLM değil/yerine/= ÇEL, YARGAK,(ZAR GİBİ İNCE) | ÇELKİ (ÜZERİNE GÖRÜNTÜ ÇEKİLMİŞ ÇEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOLOJİ değil/yerine/= ÖRÜBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLTRE[Fr. < Lat.] değil/yerine/= ELEK/SÜZGEÇ/SÜZEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİNAL değil/yerine/= SON, BİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİNAL değil/yerine/= SON/LAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİRE değil/yerine/= EKSİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİBİLİTE değil/yerine/= YAPILABİLİRLİK/UYGULANABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FLAMA[İt.] değil/yerine/= BAYRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOKUS[İng. < FOCUS] değil/yerine/= ODAKLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLDIR/FOLDER değil/yerine/= DİZEÇ, KOVLUK, ÖZDÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLKLOR değil/yerine/= HALKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONEM ile MORFEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sesbirim, harf. İLE Biçimbirim, hece. )

- FONETİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLGİSİ | SESÇİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONKSİYON[İng. FUNCTION] değil/yerine/= İŞLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONOLİT değil/yerine/= SESLİTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vurulduğunda, çınlama sesi veren, gri ya da yeşil renkli, ortoklazlı yanardağ kayası. )

- FONOLOJİ[Fr., İng. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORM değil/yerine/= BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMA değil/yerine/= KALIP, | ÜLGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= YETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOSİLBİLİM değil/yerine/= TAŞILBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOSİLLEŞME değil/yerine/= TAŞILLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF değil/yerine/= EKİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOKOPİ ÇEKMEK değil/yerine/= EŞLEMLEMEK, GÖÇÜRTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÖRST KLAS/FIRST CLASS değil/yerine/= BİRİNCİ SINIF, SEÇKİN YER, BAŞTAPKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÖRST LEYDİ/FIRST LADY değil/yerine/= BAŞBAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRAGMAN/TAL yerine PARÇA GÖRÜNTÜ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FREKANS[Fr.] değil/yerine/= SIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birim zamandaki titreşim sayısı. )

- FUAYE[Fr. < FOYER] değil/yerine/= DİNLENMELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUEL-OIL[İng.] değil/yerine/= YAĞYAKIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FULL değil/yerine/= DOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FULTAYM değil/yerine/= TÜM GÜN/TÜM SÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUZÛLÎ:
BOŞUNA
değil/değil/= ERDEMLİ/FAZİLETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUZÛLÎ değil/yerine/= GEREKSİZ/YERSİZ/BOŞUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAG[Fr.] değil/yerine GÜLÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAİB[< GAYB,GIYÂB] ile/değil/yerine/= KAYIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göze konu ol(a)mayan. | Hazır olmayan, yok olan, kayıp. | Görünmeyen [hakikat ile bilinir]. | Belirsiz, bilinmeyen, gayb-ı izâfî, gayb-ı mutlak. | Üçüncü kişi, O. )

- GAİLE[Ar.] değil/yerine/= UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERT, SIKINTI, KEDER | FELÂKET, MUSÎBET | UĞRAŞTIRICI VE SIKINTILI İŞ | SAVAŞ, MUHÂREBE )

- GALAKSİ değil/yerine GÖKADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALİBİYET[Ar.] değil/yerine/= YENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yenmek, utku, zafer. )

- GALİP[Ar.] değil/yerine/= BASKIN/YENEN/KAZANAN/UTKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALSAME[Ar.] değil/yerine/= SOLUNGAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALVANOMETRE değil/yerine AKIMÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAMBOT[İng. < GUN-BOAT] değil/yerine/= TOPÇEKER / SAVAŞ GEMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır top taşıyan küçük savaş gemisi. | Top çeken araç. )

- GAMGÎN değil/yerine/= GAMLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARAZ değil/yerine/= HEDEF, GAYE, MEYİL, İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARDROP değil/yerine/= GİYSİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARİP değil/yerine/= ELGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYE değil/yerine/= AMAÇ/EREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRET değil/yerine/= ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRİ İHTİYARİ ile KENDİLİĞİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYTA[Ar.] ile/değil/yerine GAYDA[Bulgarca]/TULUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan dışkısı. İLE/DEĞİL Müzik aleti.[Trakya'lı, Bulgar, Makedon ve İskoçlar'ın ulusal çalgısı.] )

- GAYÛR[< GAYRET] değil/yerine/= GAYRETLİ, ÇOK ÇALIŞKAN | DAYANIKLI [GAYYÛR değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZAB değil/yerine/= ÖFKE, HİDDET, KIZGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZETE değil/yerine/= ÇAĞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZETECİ değil/yerine/= ÇAĞIMCI, BİLDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENE değil/yerine/= YİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENETİK[Alm./İng.] değil/yerine/= KALITIMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalıtım bilimi.| Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, genlerle geçen. | Genlerle ilgili, kalıtımla ilgili. )

- GEOİD değil/yerine/= YERGİN, YERİMSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİ değil/yerine/= UZAMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERDEL[Yun.] ile/değil/yerine KOVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde, temizlik işlerinde kullanılan, saç ya da pirinç çemberli tahta kova. İLE/DEĞİL/YERİNE ... )

- GETR[Fr.] değil/yerine/= TOZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bacağın alt bölümünü ve ayakkabının üstünü örten kumaş vs.'den yapılmış nesne. )

- GEZEGEN = SEYYARE[Ar.] = PLANET[İng.] = PLANÈTE[Fr.] = PLANET[Alm.] = PIANETA[İt.] = PLANETA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GINÂ değil/yerine/= USANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GINA: Zenginlik, bolluk. | Usanç, bıkkınlık. | Şarkı, türkü, nağme, ezgi, ırlama. )

- GINÂÎ[Ar.]/LİRİK[Fr.] değil/yerine/= KOŞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LİRİK: Coşkun, esinle dolu. | Eski Yunan yazısında, lir eşliğinde söylenilen. Koşuk. | Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazın. )

- GIPTA değil/yerine/= İMRENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİZGÂH değil/yerine/= GİRİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRYÂN[Fars.] ile/değil/yerine/= AĞLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZEM = SIR = MYSTERY[İng.] = MYSTÈRE[Fr.] = MYSTERIUM, GEHEIMNIS[Alm.] = MYSTERION[Yun.] = MISTERIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GLOBE değil/yerine/= YUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GLOKOM[Fr.] değil/yerine KARASU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır akan su. | Çoğunlukla gözün iç basıncının çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe neden olabilen bir göz sayrılığı. )

- GOLGİ CİSİMCİĞİ değil/yerine/= SALGI AYGITI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖÇÜ/KAYŞA/HEYELAN[Ar.] ile AŞINMA/AŞINIM/İTİKÂL[Ar.]/EROZYON[Fr. < ÉROSION]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprak kayması. İLE Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri ya da bir yerden başka bir yere taşınması olayı/durumu. | Değer ya da saygınlık kaybetme. )

- GÖREV = VAZİFE, ÜFULE = FUNCTION[İng.] = FONCTION[Fr.] = FUNKTION[Alm.] = FUNCTIO[Lat.] = FUNCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAFİK değil/yerine/= ÇİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAMER[İng.] değil/yerine/= DİLBİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAVİTİ/GRAVITY değil/yerine/= YERÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRUP/GRUBU yerine ÖBEK/ÖBEĞİ, KÜME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÛYÂ değil/yerine/= SÖZDE/SANKİ/SÖZÜMONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜFTÂR-I ŞİRİN[Fars.] değil/yerine/= "TATLI" SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜFTÂR[Fars.] ile SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÖZ )

- GÜFTE değil/yerine/= YAZAN, YAZIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLDESTE[Fars.]/ANTOLOJİ[Fr. < Yun. ANTHOS: Çiçek. | LEGEIN: Seçmek.] değil/yerine/= SEÇKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLDÜRÜ/KOMEDİ[Fr.] ile GÜLMECE/MİZAH[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdeyle ilgili, gövde üzerine. İLE Zihin/akıl yürütmeyi gerektiren. )
( Gördüğü üzerinden ve doğrudan. İLE Olumsuz olanı, olumluya çevirme. )
( GARGANTUA - Francois RABELAIS )

- GÜLMEK = SMILE/LAUGH[İng.] = RIRE[Fr.] = LACHEN[Alm.] = RIDERE[İt.] = REÍR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL/LİK >< ÇİRKİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZİDE[Fars.] değil/yerine/= SEÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZÎDE değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABBE[Ar.] değil/yerine/= EVİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahıl tanesi. | Su kabarcığı. | Karagöz, Matiz, Külhanbeyi tiplerinin, "Yemek yemek" anlamında kullandığı söz. )

- HACİM/CİRİM[Ar.] değil/yerine/= OYLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, uzayda doldurduğu boşluk. | İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş. | [resimde] Derinlik, üç boyutluluk etkisi. | [mimarlıkta] Yer/mekân. )

- HACKER değil/yerine/= BİLGİSAYAR KORSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂDİSE değil/yerine/= OLAY; DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂFIZA değil/yerine/= BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFÎD[Ar. çoğ. AHFÂD]/NEVE[Fars.] değil/yerine/= TORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAİL[Ar.] değil/yerine ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAİLE[Ar.] ile/değil/yerine ÜZÜCÜ/AĞLATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok acıklı olay. | Koşuk biçiminde yazılmış ağlatı. İLE ... )

- HÂKİM değil/yerine/= YARGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKKÂK değil/yerine/= OYMACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oyma/hak işleri yapan zanaatkâr. )

- HÂLÂ değil/yerine/= ŞİMDİYE DEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÂVET değil/yerine SEVİMLİLİK/ŞİRİNLİK/TATLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLBUKİ değil/yerine/= OYSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALEF değil/yerine/= ARDIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLEN değil/yerine/= ŞİMDİ/ŞİMDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLET değil/yerine DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALİ[Ar.] değil/yerine BOŞ/ISSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLİKIYET değil/yerine/= YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HÂLİKLİK, YARATICILIK )

- HALİTA[Ar.] değil/yerine KARMA/ALAŞIM[kimya]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birkaç şeyin karışımından oluşan. )

- HALK[Ar.] değil/yerine/= AYMAK, TOPLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplum olabilmek, ancak, ortak bir düzen sağlayarak olanaklıdır. )

- HALK ile/değil/yerine/= TOPLUM/KAMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÜSİNASYON değil/yerine/= VARSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂM değil/yerine/= ÇİĞ/OLMAMIŞ/OLGUNLAŞMAMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAK değil/yerine/= AĞYATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAL[Ar.] değil/yerine/= YÜKÇÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAM[Ar.] ile/ve KAPLICA[< KAPALI ILICA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam. )
( KAPLI: Kaplanmış olan. | Altındakini göstermeyecek kadar çok olan. | Kabı olan. )

- HAMAM[Ar.] değil/yerine/= YUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMİLE/GEBE yerine YÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMİLE değil/yerine/= GEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMİYET değil/yerine KORUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişinin, yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası. )

- HAMLÂC[Ar.] değil/yerine/= ÜFLEÇ/KAMIŞÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyumcuların, bir ucunu aleve yakın tutup öbür ucunu üfleyerek alevi, altın ve gümüşün yumuşatmak istedikleri noktasına yönelttikleri eğri boru. )

- HAMLAÇ[Ar.] değil/yerine ÜFLEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç. | Laboratuvarlarda, yüksek ısı elde edilen araç. | Kirli havayı dışarı atan ya da temiz hava veren aygıt, aspiratör, vantilatör. )

- HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM/ATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İleri atılma, atılım. | Saldırış, savlet. | Satrançta ve damada, taş sürme eylemi. | Atak. )

- HANEDÂN değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HANÜMAN[Fars.] değil/yerine EV/BARK/OCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARABE değil/yerine/= ÖREN/YIKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski yapı ya da kent kalıntısı. )

- HARÂRET[Ar.] değil/yerine/= ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARÂRET değil/yerine/= SICAKLIK; ISI; SUSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARCAMA değil/yerine/= GİDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARCIRAH[Ar., Fars.] değil/yerine YOLLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine/= DALGIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

- HARF ile/ve/<>/> SESLEM/HECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARF değil/yerine/= TANIK, KIMSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARF yerine YAZAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARİÇ değil/yerine/= DIŞINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARMANİ/YE, PELERİN değil/yerine ÜST GİYSİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdeyi saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi. )

- HARNUP/HARRUP[Ar.] değil/yerine KEÇİBOYNUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAS/MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZE/ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cinste ya da bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan. )

- HASRET değil/yerine/= ÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (")İnsan("), (")bireyler(") içinde, birey'e özlem duyarak yaşar. )

- HASSAS/LIK ile DUYARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSAS değil/yerine/= DUYARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSAS değil/yerine/= DUYARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSASİYET değil/yerine/= DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSATEN[Ar.] değil/yerine AYRICA, ÖZELLİKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTA/LIK değil/yerine/= SAYRI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞARI değil/yerine YARAMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok yaramaz çocuk. | Huysuz, azgın hayvan. )

- HAŞERE değil/yerine/= BÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞİV[Ar.] değil/yerine DOLDURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doldurma. | Yazıyı ya da konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma. )

- HAŞMET[Ar.] yerine GÖRKEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞR Ü NEŞR değil/yerine/= TOPLANMA VE DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂ değil/yerine/= YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATIRLAMAK ile/değil/yerine/= ANIMSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVA/AMBİYANS değil/yerine/= ORTAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVA değil/yerine/= GÜNZEL, | EZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVAİ değil/yerine/= YELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan. )

- HAVF/FOBİ değil/yerine/= YILGI, KORKU, KORKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan, olağandışı güçlü korku, dehşet. )

- HÂVÎ değil/yerine/= İÇİNE ALAN, İÇERME, KAPSAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYA/HUSYE/BEYZE/MEBİZ[Ar.]/TESTİS[Lat.] değil/yerine/= ERBEZİ/TAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ değil/yerine/= UTANMA, SIKILMA | NÂMUS, EDEP | GÜNAHTAN ÇEKİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ değil/yerine/= UTANMA/UTANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂL değil/yerine/= DÜŞ(LEM)/SAYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂT değil/yerine/= YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYATÎ/SURVIVAL[İng.] değil/yerine YAŞAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRET değil/yerine/= ŞAŞMA, ŞAŞA KALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYSİY(Y)ET değil/yerine/= ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYSİYET değil/yerine/= ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZFETMEK[Ar.] değil/yerine GİDERMEK/KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIM değil/yerine/= SİNDİRİM/SİNDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HECCAV[Ar.] değil/yerine YERGİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HECE[Ar.] yerine SESLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HECE ile/ve/değil/yerine/=/||/<> OCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDEF değil/yerine/= EREK/AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDİYE[Ar.]/PEŞKEŞ[Fars.] değil/yerine/= ARMAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEKİM/HEKİMLİK değil/yerine/= OTACI/OTACILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELKE ile/değil/yerine BAKRAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakraç, kova. İLE/DEĞİL/YERİNE Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova. | Bir bakracın alabildiği miktar. )

- HEMATİT[Fr. < HÉMATITE] değil/yerine/= KAN TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmızı ya da esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan, yaralardan akan kanı durdurmak için kullanılan bir mineral, hematit. )

- HEMATOLOJİ değil/yerine/= KAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kan üzerinde incelemeler yapan bilim. )

- HEMFİKİR değil/yerine/= OYDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HENDEK değil/yerine/= ÇUKUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER HALÜKÂRDA değil/yerine/= HER DURUMDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERC Ü MERC değil/yerine/= ALTÜST, KARMAKARIŞIK, ALLAK BULLAK, DARMADAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERCÂÎ[Fars.] değil/yerine/= YELTEK/GELGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsteğinde kararlı olmayan ya da konudan konuya geçiveren. | Aşkta, değişken, vefâsız. )

- HEYELAN[Ar.][HEYALAN değil!] değil/yerine/= GÖÇÜ/KAYŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprak kayması. )

- HEYET[Ar.] değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEYKEL[Ar.] değil/yerine/= YONTU/YAPIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİBE değil/yerine/= BAĞIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİCİV/HİCV[Ar. < (aslı) HECV] değil/yerine/= YERGİ/TAŞLAMA[Ar. TÂRÎZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi ya da bir göreneği yermek için yazılmış yazı/şiir ya da söylenmiş söz. İLE "Taşlamak." | Sert madenleri aşındırıcı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama. | Alaylı halk şiiri. | Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, târîz. | Hakâret. )
( Terbiyesize, terbiyesizliğini, terbiyesizlik yapmadan ve onun seviyesine inmeden söylemek/yazmak. )

- HİCRÂN değil/yerine/= AYRILIK [bkz. FIRAK, FÜRKAT, İFTİRÂK] | UNUTULMAZ ACI, KEDER, İÇ ACISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROLOJİ değil/yerine/= SUBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROMETRE değil/yerine/= SU ÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİGROTROPİZM değil/yerine/= NEME YÖNELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Canlıların, zorunlu olarak havanın nemine göre yönelmesi ve yer değiştirmesi. )

- HİLÂL değil/yerine/= YENİAY/AYÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİNDİBA değil/yerine/= GÜNEĞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPOPOTAM değil/yerine/= SUAYGIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSS[Ar. çoğ. AHSÂS] değil/yerine/= GÜÇLÜ DUYGU, DUYMA GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSSE SENEDİ ile PAY BELGİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSSEDAR değil/yerine/= PAYDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSSİY(Y)ÂT[Ar.] değil/yerine/= DUYGULAR, SEZİŞLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİTÂBE değil/yerine/= SÖYLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİTÂM değil/yerine/= SON, NİHÂYET | BİTME, TÜKENME | MÜHÜRÜN, BASILDIĞI KÂĞITTA KALAN İZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZB değil/yerine/= CEMAAT, TÂİFE, TARAFTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZB değil/yerine/= KISIM, BÖLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOBİ değil/yerine DÜŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOCA değil/yerine/= ÖĞRETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOL[İng. HALL]/SOFA[Ar.] değil/yerine/= ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlerde, oda kapılarının açıldığı genişçe yer. )

- HOLDİNG değil/yerine/= ÜSTORTAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOMONİM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SESTEŞ/EŞSESLİ/EŞADLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HORİZON değil/yerine/= YATAY, ÇEVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HORMON değil/yerine/= İÇSALGI, SALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOŞGÖRÜ = MÜSAMAHA, TESAMUH = TOLERANCE[İng.] = TOLÉRANCE[Fr.] = TOLERANZ[Alm.] = TALERANTIA < TOLERARE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUDUT değil/yerine/= SINIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HULÂSA[Ar.] değil/yerine/= ÖZET [bkz. ZÜBDE] | KISACA )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HULÛS değil/yerine/= SAFLIK, GÖNÜL TEMİZLİĞİ, SAMİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUMAR[Ar.] ile/değil/yerine SERSEMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE İçki ya da uyku sersemliği. )

- HURÛŞ değil/yerine/= COŞMA, TAŞMA, ŞAMATA, TELÂŞ, GÜRÜLTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY değil/yerine/= ALIŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRE değil/yerine/= GÖZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRE değil/yerine/= YUVAR, GÖZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜMDAR ile/değil/yerine/=/<> İLHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/=/<> Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar/imparator. | İran Moğollarında hükümdarın sanı. )

- HÜKÜMRAN[Fars.] değil/yerine/= EGEMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜNER değil/yerine/= BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜSNÜYUSUF değil/yerine/= GUGUÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki. )

- HÜSRAN[Ar.] değil/yerine/= BATKI, DÜŞ KIRIKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMMORAL/ITY[Fr./İng.] değil/yerine/= TÖRETANIMAZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan. | Töre kurallarına aykırı olan. )

- INCLUSIVE[İng.] değil/yerine/= İÇLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IONOSPHERE değil/yerine/= YÜKÜNYUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRAK ile/yerine UZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRK değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRSİ/YET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISKONTO[İt.]/TENZİLÂT[Ar.] değil/yerine/= İNDİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISLÂH değil/yerine/= DÜZELTME/İYİLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISRÂR değil/yerine/= DİRENME; ÜSTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISTIFÂ' değil/yerine/= AYIKLAMA, AYIKLANMA | BİR ŞEYİN HÂLİSİNİ, TEMİZİNİ SEÇİP ALMA | SEÇME, SEÇKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISTILAH[< SULH] değil/yerine/= TERİM, İLİM SÖZÜ, TÂBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBRE değil/yerine/= GÖSTERGE/İĞNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCAP/îCÂB değil/yerine/= GEREK/GEREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCAT/ÎCÂD değil/yerine/= BULGU; BULUŞ/YARATMA; TÜRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCBÂR/CEBRETME değil/yerine/= ZORLAMA/ZORLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCRÂ[Ar.] değil/yerine/= YÜRÜTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCRAAT değil/yerine/= İŞ YAPMA; UYGULAMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİMÂÎ/YYE[Ar.] değil/yerine/= TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİNÂB/İHTİYAT[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA, ÇEKİNME, UZAKLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇGÜDÜ = SEVK-İ TABİÎ, GARİZE, İNSİYAK = INSTINCT[İng., Fr.] = INSTINKT[Alm.] = INSTINCTUS[Lat.] = INSTINTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTİHAT, İÇTİHÂD değil/yerine/= GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış. | Yasada ya da örf ve âdet tüzesinde uygulanacak kuralın açıkça ve ikirciksiz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın ya da tüzecinin düşüncelerinden doğan sonuç. )

- İÇTİMA/İNİKAT değil/yerine/= TOPLANMA/TOPLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplanma, toplantı. | Askerlerin, silahlı ve donatılı olarak toplanmaları. | [gökbilim] Kavuşum. )

- İDÂRE değil/yerine/= YÖNETİM/YÖNETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİÂ değil/yerine/= SAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİANÂME[Ar.] değil/yerine/= SAVCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve savlarını içinde toplamış olduğu, mahkemede okuduğu yazı. )

- İDEAL değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEOLOJİ değil/yerine/= ÖĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDLÂL değil/yerine/= NAZ ETME, NAZLANMA | AŞIRI DERECEDE NAZLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDMÂN değil/yerine/= ALIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRAK değil/yerine/= ALIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRÂR değil/yerine/= SİDİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFÂ[< VEFÂ] değil/yerine/= YERİNE GETİRME | BİR İŞİ YAPMA | İŞ GÖRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFRAĞ[Ar.] değil/yerine BOŞALTIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi, başka bir biçime çevirme. | Boşaltım. DEĞİL/YERİNE ... )

- İFTİHÂR/MEMNUNİYET değil/yerine/= KIVANÇ/ÖVÜNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞBİRAR[Ar.] değil/yerine/= GÜCENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞTİNAM[Ar.] değil/yerine/= YAĞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHÂTA değil/yerine/= KAVRAYIŞ/ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin etrafını çevirme, sarma, kuşatma. | Tam kavrayış, anlayış, geniş bilgi. )

- İHMAL değil/yerine/= SAVSAKLAMA/SAVSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTÂR değil/yerine/= UYARI/UYARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİFÂL[Ar.] değil/yerine/= ANMA TÖRENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİLÂC[Ar.] değil/yerine/= ÇARPINTI | ÇIRPINMA | SEĞİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎHTİLÂF-ÜL MENZAR/PARALAKS değil/yerine/= IRAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİMÂL değil/yerine/= OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİMÂM değil/yerine/= ÖZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİRÂS değil/yerine/= TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİSÂR[Ar. < HASR]/İKTİSÂR/SIMPLIFICATION[Fr., İng.] ile KISALTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısaltma tekniği. )

- İHTİŞÂM değil/yerine/= GÖRKEM/GÖZALICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİVA(EDEN) değil/yerine/= İÇERME/İÇEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİVÂ değil/yerine/= KAPSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYÂR ile/değil/yerine/=/<>/> YAŞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYARLAMA ile/değil/yerine YAŞLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİZAZ[Ar.]/VİBRASYON[Fr./İng.]/REZONANS[Fr./İng. < RESONANCE] değil/yerine/= TİTREŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

- ÎKÂZ[Ar.] değil/yerine/= UYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİDAR değil/yerine/= ERK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİFA'[Ar. < KİFÂYET] değil/yerine/= YETİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂM değil/yerine/= YARGI BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLAN değil/yerine/= DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂVE (ETMEK) değil/yerine/= EK/KATKI, ULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHÂM değil/yerine/= ESİN(LENME)/İÇE DOĞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLEGAL değil/yerine/= YASADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLÜZYON değil/yerine/= YANILSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLTİHAP değil/yerine/= YANGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÜZYON değil/yerine GÖZBAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAJ değil/yerine/= İMGE/GÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂL(ÂT) değil/yerine/= YAPIM(İŞLERİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂR değil/yerine/= BAYINDIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMKÂN değil/yerine/= OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMLÂ ile/değil/yerine/= YAZIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMPULS değil/yerine/= UYARIM/UYARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİDÂD[< MEDD] değil/yerine/= UZAMA, UZANMA; UZUN SÜRME | UZAY | MADDE (RES EXTENSA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİHÂN[< MEHN] değil/yerine/= DENEME, SINAMA | SINAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİHAN değil/yerine/= SINAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİNÂ değil/yerine/= KAÇINMA/SAKINMA/ÇEKİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİYÂZ değil/yerine/= AYRICALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİZÂC[< MEZC] ile KARIŞABİLME | BİRBİRİNİ TUTMA, UYGUNLUK | UYUM SAĞLAMAK, İYİ GEÇİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDEKS değil/yerine/= DİZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDÜKSİYON/INDUCTION değil/yerine/= İRGİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNFÂZ[Ar. < NÜFÛZ | çoğ. İNFÂZÂT]/EXECUTION[İng.] değil/yerine/= YÜRÜTÜM, YERİNE GETİRME, UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNFİLÂK değil/yerine/= PATLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNHİMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BAĞIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeye, aşırı düşkünlük gösterme, kapılma. İLE/VE/||/<>/> ... )

- İNİSİYATİF değil/yerine/= ÖNCE(Cİ)LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKILÂP değil/değil/yerine/=/= DEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKİŞÂF[< KEŞF] değil/yerine/= AÇILMA | MEYDANA ÇIKMA | MANEVİ SIRLARIN GÖRÜNMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AÇILMA | MEYDANA ÇIKMA | MANEVİ SIRLARIN GÖRÜNMESİ )

- İNŞİKÂK[< ŞAKK] değil/yerine/= YARILMA, ÇATLAMA | İKİYE AYRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTÂ[Ar.] değil/yerine/= ÇOK TERLEMEK | KUSMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTERAKTİF yerine ETKİLEŞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTIBÂ[Ar.] değil/yerine/= İZLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİSÂF değil/yerine/= ZAMAN, YARIYI BULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİŞÂR[< NEŞR] değil/yerine/= YAYILMA, DAĞILMA | ÜREME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRONİ[Fr. IRONIE] değil/yerine/= ALAYSILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRTİBATLANDIRARAK yerine BAĞLANTILANDIRARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRTİCALEN değil/yerine/= DOĞAÇLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎSÂR değil/yerine/= SEÇME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSHAL[< SEHL]/AMEL/LİNET[Ar.] değil/yerine SÜRGÜN/ÖTÜRÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSİM değil/yerine/= AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSNÂD[çoğ. İSNÂDÂT] değil/yerine/= DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSPAT değil/yerine/= TANITLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSSİ değil/yerine/= SAHİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTASYON[İng. < STATION] değil/yerine/= DURAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİSTİK değil/yerine/= SAYIMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİ'DÂD[Ar.] değil/yerine/= AKILLILIK | ANLAYIŞLILIK | DOĞAL EĞİLİM, BECERİ/KABİLİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİARE değil/yerine EĞRETİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİCVÂB[< CEVÂB] değil/yerine/= SORUP YANIT ALMA, YANIT ALMA AMACIYLA SÖYLETME | SORGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİFSÂR[Ar. < FESR] değil/yerine/= SORGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. )

- İSTİHDAF[< HEDEF] ile HEDEF TUTMA, AMAÇ EDİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HEDEF TUTMA, AMAÇ EDİNME )

- İSTİHDAM değil/yerine/= İŞLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİKÂMET[Ar.] değil/yerine/= YÖN, DOĞRULTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİKLÂL[Ar.] değil/yerine/= BAĞIMSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMDÂT[Ar. < MEDED] değil/yerine/= YARDIM İSTEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMLÂK değil/yerine/= KAMULAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMTÂ'[< TEMETTÜ] ile İSTİMTÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yararlanma, kazanç. İLE Yağmur isteme, yağmur duasına çıkma. )

- İSTİNCÂ' değil/yerine/= PİSLİKTEN/NECASETTEN TEMİZLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİRÂHAT[Ar.] değil/yerine/= DİNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİRHÂM[< RUHM] değil/yerine/= YALVARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİSKAL[< SIKLET] değil/yerine/= SOĞUK DAVRANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır görme, huzurundan hoşlanmama. | Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belirginleştirme. Yüz vermeme, kovarcasına davranma, kovma. )

- İSTİSNA değil/yerine/= AYRINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞÂRE[< ŞÛRÂ (çoğ. İSTİŞÂRÂT)] değil/yerine/= FİKİR SORMA, DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞARE değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİZAH[Ar.] değil/yerine/= GENSORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir konuda, açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme. )

- İŞARET değil/yerine/= İM/BELİRTİ/İZ; SİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞİTME KESESİ/OTOSİST[Fr. < Yun.] ile İŞİTME TAŞI/OTOLİT[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suda yaşayan bazı omurgasız hayvanlarda, işitme taşını içinde bulunduran, akışkan sıvılı örgen. İLE Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda, denge örgeni olan iç kulakta bulunan, kalker parçacıkları. )

- İŞTAH değil/yerine/= İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTİKÂK[Ar.] ile TÜREME | [Edebiyatta, aynı kökten türemiş olan sözcükleri bir arada bulundurma sanatı.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTİRÂK[< ŞİRKET] değil/yerine/= ORTAK OLMA, ORTAKLIK | KATILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTİRAK[Ar.] yerine ORTAKLIK, KATILMAK/KATILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTİYÂK[< ŞEVK] değil/yerine/= ÖZLEM, HASRET | YOĞUN İSTEK/ARZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTAATKÂR/MUTÎ[Ar. < TÂAT] değil/yerine ESLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkasının buyruk ya da dileklerini yerine getiren, yumuşak başlı. )

- İTAP[Ar.] ile AZAR, PAPARA, SAPARTA, ZILGIT[< ZIL yansıma sesine GIT eki ile]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylama, azarlama. İLE Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama. )

- İTFA[Ar.] ile/değil/yerine BORÇ ÖDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Söndürme. | Sönüm. | Bir borcu, azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. )

- İTİBAR ETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SAYGI GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBÂR/LI değil/yerine/= SAYGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİMAT değil/yerine/= GÜVEN/GÜVENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİNÂ değil/yerine/= ÖZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTMÎNÂN değil/yerine/= KESİN OLARAK BİLME | EMİN OLMA | BİRİNE İNANMA, GÜVENME )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİBÂ değil/yerine/= TÂBÎ OLMA, UYMA, ARDISIRA GİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİHÂD[< VAHDET] değil/yerine/= BİR OLMA, BİRLEŞME, BİRLİK | AYNI OLMA, AYNI ANLAMI TAŞIMA | ALLAH VARLIĞINDA YOK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİHÂZ[< AHZ] değil/yerine/= EDİNME, EDİNİLME | KABUL ETME | SAYMA, SAYGI DUYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİZAL[Ar.] değil/yerine/= BİTİŞME, DOKUNMA/DEĞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İVAZ/AVAZ değil/yerine/= KARŞILIK, BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İVEDİ/MÜSTACEL değil/yerine EVGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öncelikle yapılması gereken. )

- İYİMSERLİK = NİKBİNLİK = OPTIMISM[İng.] = OPTIMISME[Fr.] = OPTIMISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYON[İng. < Yun.] değil/yerine/= YÜKÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ya da daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atom ya da atom grubundan oluşmuş, elektrik yüklü parçacık. )

- İZ'ÂN değil/yerine/= ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, AKIL | SÖZ DİNLEME | TERBİYE, EDEP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZABE[Ar.] değil/yerine/= ERGİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madenleri ergitme, sıvı duruma getirme. )

- İZABE değil/yerine/= ERİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZAÇ[Ar.] değil/yerine/= BUNALTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bunaltma, tedirgin etme. )

- İZÂFÎ yerine GÖRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZÂH değil/yerine/= AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZALE [< ZEVAL] değil/yerine/= GİDERME, GİDERİLME; YOK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZDİHAM[Ar.] değil/yerine/= İNSAN YIĞILMASI/YIĞILIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZDİVAÇ[Ar.] değil/yerine/= EVLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOBAR[Yun. ISOS: Eşit. | BAROS: Basınç.] değil/yerine/= EŞBASINÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOBAR değil/yerine EŞBASINÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOHİPS[Yun. ISOS: Eşit. | HYPSOS: Yükseklik.] değil/yerine/= EŞYÜKSELTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOLASYON[Fr./İng.]/TECRİT[Ar.] değil/yerine/= YALITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma. )

- İZOMORF değil/yerine/= EŞBİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başka bir şeyin biçim ya da yapı bakımından aynısı olan şey. )

- İZOTERM[Yun. ISOS: Eşit. | THERMOS: Sıcak.] değil/yerine/= EŞSICAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOTOP[Fr. < Yun. ISOS: Eşit. | TOPOS: Yer.] değil/yerine/= EŞYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnız atomlarının kitleleri yönünden birbirinden farklı olan, aynı kimyasal öğe. )

- JENERASYON değil/yerine/= NESİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JENERATÖR[Fr.] değil/yerine/= ÜRETEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JEODEZİ[Fr.] değil/yerine/= YERÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JÜRİ[Fr. < İng.] değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçiciler kurulu, seçici kurul. | Yargıcılar kurulu. )

- KABÂHAT ile/değil/yerine/= SUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet. | Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan suç. İLE Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış. | Yasalara aykırı davranış. )

- KÂBİLİY(Y)ET değil/yerine/= YETENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABİLİYET[Ar.] değil/yerine/= YETENEK/BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABİN[Fr. < CABINE] değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük, özel bölme. | Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde, küçük bölme. | Uçakta, yolcuların oturduğu bölüm. | Plajda, soyunma yeri. )

- KABLELMİLAT değil/yerine/= MİLÂTTAN ÖNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABZ değil/yerine/= PEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADİRŞİNAS[Ar. + Fars.] değil/yerine/= DEĞERBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADRAJ[Fr. CADRAGE] değil/yerine/= ÇERÇEVEYE ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinema ve fotoğrafçılıkta, görüntüyü, çerçeve içine alma. )

- KADÜK[Fr. < CADUC] değil/yerine/= DEĞERİNİ/ÖNEMİNİ YİTİRMİŞ, GEÇERLİLİĞİ KALMAMIŞ, ESKİMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFA/KELLE değil/yerine/= BAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFFE/Sİ[Ar.] değil/yerine/= TÜMÜ, HEPSİ, TAMAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİ değil/yerine/= YETERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİLE[Ar.] değil/yerine/= TOPLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİYE değil/yerine/= UYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂGİR/KÂRGİR[Fars.] değil/yerine/= TAŞ YA DA TUĞLADAN YAPILAN YAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂHİL[< KÜHÛLET | çoğ. KEVÂHİL] ile KAHİR[< KAHR]["ka" uzun okunur] ile KAHR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgun, orta yaşlı, erişkin, kühûlet sahibi, 30 - 50 yaş arasında bulunan. | Hareketi ağır, çabasız, tembel, durgun, râkid. İLE Zorlayan, kahreden. | Üstün gelen, ezen/ezici. | Yok eden, ortadan kaldıran. İLE Zorlama, zorla bir iş gördürme. | Batırma, ezme, üstün gelerek mahvetme. | Çok üzüntü duyma, çok kederlenme. )

- KAHVERENGİ[Ar.] değil/yerine/= KULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂİNAT[Ar.] ile/ve/değil/yerine/<>/= EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ay altı [olan/lar(/kâin)]. İLE/VE/<> Ay üstü. )

- KAKAFONİ[Fr.]/TENÂFÜR[Ar.] değil/yerine/= KAKIŞMA, DÜRTÜŞME, İTİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALIT/MİRAS[Ar.] ile/ve/||/<> METRUKÂT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölen kişiden kalanlar. İLE/VE/||/<> Ölen birinin bıraktığı şeyler. )

- KALOMEL[Yun.] değil/yerine/= TATLISÜLÜMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Civa bileşimlerinden, hekimlikte kullanılan, zehirli bir madde. )
( Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde. )

- KALORİ[Lat. < CALERE] değil/yerine/= ISIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kilogram suyun sıcaklığını, bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı. Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir nesnenin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. )

- KALP değil/yerine/= GÖNÜL/YÜREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALSEDON/KALKEDON TAŞI değil/yerine/= KADIKÖY TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle mavi renkte bulunan bir taş. )

- KALTABAN[Fars.] değil/yerine/= NAMUSSUZ | ŞARLATAN, YALANCI, HİLECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAM' değil/yerine/= EZME, KIRMA; ZAPTETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMANÇO[İt. < CANGIA] değil/yerine/= YÜKLEME, AKTARMA, ELDEN ELE GEÇİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMBİYO[İt. < CAMBIO] değil/yerine/= ÇAPRAZ PARA DEĞİŞ-TOKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi. | Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi ya da bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli. | Bu işlemin yapıldığı yer. )

- KAMER BALIĞI değil/yerine/= AY BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMİNETO[İt. < CAMINETTO] değil/yerine/= KÜÇÜK İSPİRTO OCAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMPANA[İt. CAMPANA] ile/değil/yerine/= ÇAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çan. | Tekerleğin dingil üzerindeki fren mekanizması. İLE/DEĞİL/YERİNE/= İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran, madenden araç. )

- KAMPÜS[Fr./İng.] değil/yerine/= YERLEŞKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUFLAJ[Fr./İng. < CAMOUFLAGE] değil/yerine/= GİZLEME/ÖRTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUFLE ETMEK değil/yerine/= ALALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAN NAKLİ değil/yerine/= KAN AKTARIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAATKÂR değil/yerine/= YETİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazandığı ile meşgul olup, başkasının kazandığı ile meşgul olmamak. )

- KANAL değil/yerine/= ARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAVA[İt. < CANOVACCIO] değil/yerine/= TASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaneviçe. | Bir şekil, resim, plan veya eserin sonradan üzerinde işlenecek olan basit şekli, taslak. )

- KANSER[Fr./İng. CANCER] değil/yerine/= DOKUNMA BANA / İNCİTME BENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir organ ya da dokudaki gözelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla ya da uzak dokulara sıçramasıyla beliren hastalık. )

- KANTAR[Ar. < KİNTÂR]/BASKÜL[Fr. < BASCULE] değil/yerine/= TARTI (ARACI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç. | Tartılacak kütle alttaki çengele takıldığında sarmal bir yaya bağlı olan ve normal olarak sıfırı gösteren bir okun, yanlarda gösterilmiş ağırlık birimleri hizasına gelmesiyle kütle ağırlığını belirleyen bir tür tartı aracı, el kantarı. | 56,452 kilogram ağırlığında ya da kırk dört okkalık bir ağırlık ve sığa birimi. )

- KANTON[Fr. < CANTON] değil/yerine/= BÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsviçre Konfederasyonu'nu oluşturan devletlerden her biri. )

- KANUN-U ESÂSÎ değil/yerine/= ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANUN-U ESASÎ değil/yerine/= ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anayasa, teşkîlât-ı esâsiye kānûnu. )

- KANUN değil/yerine/= YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPARİ[Rumca] değil/yerine/= GEBRE OTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPARO[İt. < CAPARRA] değil/yerine/= ÖNDELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPASİTE[Fr./İng. CAPACITY] değil/yerine/= SIĞA/YETENEK/YETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kondansatörün, elektrik yığma sınırı. )
( Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü, sığa. | Belli bir alana sığabilecek kişi veya nesne sayısı. | Bir işletmenin üretim miktarı. | Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, sığa. | Anlama, kavrama yeteneği. )

- KAPELA[İt.] değil/yerine/= ŞAPKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂR değil/yerine/= KAZANÇ/YARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKTER[Fr., İng.]/SECİYE[Ar.] değil/yerine/= ÖZYAPI/IRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARBONADO[İsp. < CARBONADO] değil/yerine/= KARAELMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas. | Maden kömürü. )

- KARGO[Fr. < CARGO] değil/yerine/= YÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARÎ[Ar.] değil/yerine/= OKUYUCU/OKUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARÎHA değil/yerine/= DÜŞÜNME YETİSİ/GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişide, kendiliğinde açığa çıkan düşünce ve amaç. | Doğa/tabiat. )

- KARİKATÜR[Fr. < CARICATURE] değil/yerine/= DÜŞÜNÇİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARİKATÜRİST ile/ve/değil/yerine ÇİZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARNE[Fr. < CARNET] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge. | Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge. )

- KARŞITLIK = TEZAT, ZIDDİYET = CONTRARIÉTÉ[Fr.] = GEGENSATZ[Alm.] = CONTRARIETAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARYOLA[İt.] değil/yerine/= SEKİ/SEDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta ya da metal sedir. | El arabası. )

- KASABA değil/yerine/= İLÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂSE[Fars.] değil/yerine/= TAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cam, çini, toprak vb.nden yapılmış derince çanak. | Kalp. )

- KASEM/YEMİN[Ar.] değil/yerine/= ANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASINMA ile KASINÇ/KRAMP[Fr. < CRAMPE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasılıp kalmak. | Büyüklenmek, kibirlenmek, kendini beğenmek. İLE Bir ya da birkaç kasın istem dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması. )

- KASKO[İt. < CASCO] değil/yerine/= GÜVENCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞKOL[Fr. < CACHE-COL] değil/yerine/= BOYUN ATKISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAT'Î/YET[Ar.] değil/yerine/= KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATALİZ/ÖR[Fr. < CATALYSE/UR] değil/yerine/= TEZGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal tepkimenin olmasını ya da hızının değişmesini molekül yapısını değiştirmeden sağlayan, katalitik etkiye yol açan nesne. )
( KATALİZ: Bir nesnenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını ya da hızının değişmesini sağlayan etkisi. )

- KATARAKT[Fr. < CATARACTE] değil/yerine/= PERDE, AKBASMA, AKSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATEGORİ[Fr. < CATÉGORIE | İng. CATEGORY < Yun.] değil/yerine/= ULAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi ya da benzerlik bulunanların tamamı. )

- KÂTİP[Ar.]/SEKRETER[Fr.] değil/yerine/= YAZMAN/YÖNETİCİ YARDIMCISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATRE/KATRA[Ar. çoğ. KATER, KATARÂT] değil/yerine/= DAMLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla, damlayan şey. )

- KAVÂİD[Ar.] değil/yerine/= DİLBİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVİLEŞMEK[Ar. + Tr.] değil/yerine/= SAĞLAMLAŞMAK, PEKİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVİS[Ar.] değil/yerine EĞMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yay ya da buna benzer şeylerin biçimi. | Bir eğrinin sınırlı bir bölümü. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAZARA değil/yerine/= KAZAYLA/İSTEMEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELİME ile/yerine/= SÖZCÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEM-TER değil/yerine/= AŞAĞIDAN BULUNAN, HAKÎR, İTİBARSIZ | EKSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AŞAĞIDAN BULUNAN, HAKÎR, İTİBARSIZ | EKSİK )

- KEMER değil/yerine/= KAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENAR değil/yerine/= KIYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERATA yerine ÇEKECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERE değil/yerine/= KEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞİF değil/yerine/= BULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEVGİR değil/yerine/= SÜZGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK değil/yerine/= OLUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFî değil/yerine/= İSTEĞE BAĞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIBLE ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/> AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güney ile güneybatı [Güneybatı ile güney arası]. [Türkiye'ye göre!] [Güney anlamına da kullanılır.] | Mekke'de Kâbe'nin batı köşesi ile altınok (Mizp) arasının doğrultusu. | Kabul etmek. | Güneyden esen rüzgâr. | Darlıkta başvurulan kapı. )

- KIRAN ile KIRAN ile KIRAN/ÂFET[Ar.] ile KIRÂN[Ar. < KIRÂNÂT] ile KIRÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırma işini yapan kişi. İLE Kıyı, kenar, çevre, uç. | Dağ sırtı, tepe, bayır. | Kıraç toprak. | Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı. İLE Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık ya da başka neden. İLE Yakınlık. | İki şeyin birleşmesi. | Gezegenlerden ikisinin bir burçta birleşmesi. İLE 1848'den 1927'ye kadar İran'da kullanılan bir gümüş para.[1.25 Dolar değerindeydi. 10 kıran, 1 toman ederdi.] )

- KISTAS/KRİTER değil/yerine/= ÖLÇÜT/ÖLÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KITÂ değil/yerine/= ANAKARA; BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVILCIM/ŞERÂRE[Ar.] ile/değil UÇKUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ateşten fırlayan kıvılcım. )

- KIYÂFET/KİSVE/LİBAS/KOSTÜM değil/yerine/= GİYSİ/GİYİM/GİYECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYAS(LAMA)/TASMİM[Ar.] değil/yerine/= TASIM(LAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYMET(Lİ) değil/yerine/= DEĞER(Lİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİBÂR[< KEBÎR] değil/yerine/= İNCE/TAYLAN/KOSTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÜYÜKLER, ULULAR | İNCE, TERBİYELİ, GÖRGÜLÜ, NÂZİK )

- KİBRİT[Ar.] değil/yerine/= KAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçların gövdesinde ya da dallarında yetişen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi nesne. )

- KİFÂYET değil/yerine/= YETERLİ(Lİ)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİFÂYET ile YETİŞME, ELVERME | YETERLİK | İKTİDAR, YARARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YETİŞME, ELVERME | YETERLİK | İKTİDAR, YARARLIK )

- KİNAYE değil/yerine/= İMLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİREÇ TAŞI/KALKER[Fr.] ile SİPOLİN[Fr. < İt.] ile KARST[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç. İLE Katmanlarında iç içe daireler bulunan, billurlu bir kalker türü. İLE Kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi. )

- KİTLE değil/yerine/= TOPLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLAN[Fr.]/SEMİYE[Osm. < Ar.] ile SOP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumun ilk ve en basit biçimi/türü. )

- KLİNOMETRE değil/yerine EĞİMÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzey, düzlem, yol ya da aygıtın, yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç. )

- KLİŞE değil/yerine/= BASMAKALIP SÖZ / TANIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLİŞE değil/yerine/= KALIP/BASMAKALIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLOROFİL değil/yerine/= YEŞERMİK, YEŞİLİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOGNİTİF[İng. < COGNITIVE] değil/yerine/= BİLİŞSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKTEYL değil/yerine/= YİYİMLİK-İÇİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOL SENTIR/CALL CENTER değil/yerine/= ÇAĞRI MERKEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEJ değil/yerine/= ÖZEL OKUL | BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEKSİYON değil/yerine/= DERLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEKTİF değil/yerine/= ORTAK(LAŞA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEKTÖR[Fr. < COLLECTEUR] değil/yerine/= TOPLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atık suların akmasını sağlayan boru. | Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç. )

- KOLLOİDAL değil/yerine/= TUTKALSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLONİ değil/yerine/= YABANCI TOPLULUĞU/SÖMÜRGE/GÖÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLYE[Fr.] değil/yerine GERDANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu değerli taş ve madenlerden ya da altın paradan yapılmış, boyna takılan takı. )

- KOMBİNEZON[Fr. COMBINAISON]/KOMBİNASYON[İng. COMBINATION] ile/değil/yerine/= DÜZENLEME | BİRLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadınların giydikleri kısa ve kolsuz iç çamaşırı. İLE/DEĞİL/YERİNE/= Bir işi başarıya ulaştırmak için alınan önlemler, düzenleme. | Birleştirme. )

- KOMİSYONCU/SİMSAR[Ar.] değil/yerine/= ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMİTE değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPETAN değil/yerine/= UZMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPLEKS ile KARMAŞA/KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPLEKSLİ değil/yerine/= ALINGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPLİKE yerine KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMÜNİKASYON değil/yerine/= İLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONDANSATÖR[Fr.] değil/yerine/= YOĞUNLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde, akımsız elektrik yükü biriktirilen aygıt. )

- KONDÜKTÖR değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONFERANS değil/yerine/= KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONFOR değil/yerine/= GÖNENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGLOMERA değil/yerine/= YIĞIŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGRE değil/yerine/= KURULTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGRÜENS değil/yerine/= EŞLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONİK/CONIC değil/yerine/= SÜĞÜRÜ,
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONJONKTÜR değil/yerine/= TOPLU DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSENSUS değil/yerine/= UZLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSEPT[İng. < CONCEPT] değil/yerine/= KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER SALONU değil/yerine/= DİNLETEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER değil/yerine/= DİNLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER değil/yerine/= DİNLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSERSİYUM değil/yerine/= YARDIM YÜRÜTÜM BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSOLİDASYON[İng. < CONSOLIDATION] değil/yerine/= SAĞLAMLAŞTIRMA | BÜTÜNLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Borçlanmaların uzun süreli(vadeli) borç durumuna getirilmesi. )

- KONSÜLTASYON değil/yerine/= DANIŞIM/DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTENJAN değil/yerine/= AYRILAN YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTÖR yerine SAYAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROLÖR değil/yerine/= DENETÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONVANSİYEL değil/yerine/= ALIŞILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONVEKSİYON değil/yerine/= ISIYAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devinen nesnelerle belirli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim. )

- KONVEKTÖR değil/yerine/= ISIYAYAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir akışkanda, ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan aygıt. )

- KOORDİNASYON[İng./Fr.] değil/yerine/= DÜZENLEME/EŞGÜDÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOORDİNATÖR değil/yerine/= EŞGÜDÜMCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPYA değil/yerine EŞLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPYA değil/yerine/= EŞLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORİDOR değil/yerine/= ARALIK/GEÇENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORİDOR değil/yerine GEÇENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORİST değil/yerine/= KÜMEKÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/ve/> ÜRKÜ/PANİK[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORO değil/yerine/= KÜMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORTEJ değil/yerine/= TÖREN ALAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTON değil/yerine/= PAMUK(LU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTRA değil/yerine/= YELKENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZMİK değil/yerine/= EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZMOS değil/yerine/= EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRAMP değil/yerine/= KASILMA/KASINÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREASYON değil/yerine/= YARATI/YARATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özel bir yetenekten yararlanılarak ortaya konulmuş şey. )

- KREATİF değil/yerine/= YARATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREATÖR değil/yerine/= YARATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREBS DÖNGÜSÜ değil/yerine/= ÜRETİM DÖNGÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREŞ değil/yerine/= YUVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREŞANDO değil/yerine/= GİDEREK ARTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİKO değil/yerine/= KALDIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİTİK değil/yerine/= ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİZ değil/yerine/= BUNALIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİZANTEM[Fr. < CHRYSANTHÈME] değil/yerine/= KASIMPATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KROKİ değil/yerine/= TASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KROMOZOM değil/yerine/= SOYAKTARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZAMANDİZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONOLOJİ değil/yerine/= SÜREDİZİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONOMETRE değil/yerine/= SÜREÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBAN BAYRAMI değil/yerine/= YAKINLIK BAYRAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURS[Fr.] değil/yerine/= ÖĞRENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURS değil/yerine/= ÖĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKUCULUK = HİSBANİYE, REYBİYE = SCEPTICISM[İng.] = SCEPTICISME[Fr.] = SKEPTIZISMUS[Alm.] = SKEPTESTHAI[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUP değil/yerine/= UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUVVETLE MUHTEMEL değil/yerine/= BÜYÜK OLASILIKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY YERUCU/ANTARTIC değil/yerine/= GÜNEY YERUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜFE[Ar.] değil/yerine/= SEPET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle söğüt ya da başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet. | [argo] Kaba et, kıç. | Bir küfenin alabileceği miktar. )

- KÜFÜR[Ar. KFR/KÂFİR: Örten. | Çiftçi.] (ETMEK) değil/yerine/= SÖVGÜ/SÖVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLOT değil/yerine/= DON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLT[Fr. < Lat.] değil/yerine/= TAPINÇ/TAPMA | DİN | DİNSEL TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR değil/yerine/= EKİN, ÖZGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜREL değil/yerine/= EKİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRE/MÜDEVVER[Ar. < DEVR] ile/ve YUVARLAK/DEĞİRMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir noktaya eşit uzaklıkta. İLE/VE Bir daireye eşit. )

- KÜRSÜ değil/yerine/= SEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSKÜT[Fr. CUSCUTE] değil/yerine/= ŞEYTANSAÇI/BAĞBOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz, asalak bir bitki. )

- LÂ EDRÎ ile ANONİM/YAZARI BİLİNMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂ-YETEZELZEL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMAZ | GÜVENİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂF(Z) değil/yerine/= SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAGÜN[Fr.] değil/yerine/= DENİZKULAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂHİKE/LÂHİKA[Ar. çoğ. LEVÂHİK] değil/yerine/= EK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂİNLEŞMİŞ değil/yerine/= KOVULMUŞ, NEFRET KAZANMIŞ, İSTENİLMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂKAP(/B) değil/yerine/= TAKMA AD | UNVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAKONİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= DEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa, özlü söz. )

- LAMBA[Rumca] değil/yerine/= IŞITAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAMBA değil/yerine/= IŞITIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş, ampül vb.'den gelen ışık. )

- LANSE ETME değil/yerine/= TANITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LANSMAN yerine TANITIM/SUNUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂÜBÂLİ/LİK değil/yerine/= YILIŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂYIK değil/yerine/= YARAŞIK, YAKIŞIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂZIM/LÜZÛM(LU) değil/yerine/= GEREK(Lİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEGAL değil/yerine/= YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEHİM[Ar.] ile/değil/yerine KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ergime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı. | Bu alaşımla yapılan işlem. İLE/DEĞİL/YERİNE İki metal ya da yapay parçayı, ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırarak yapıştırma. )

- LEJAND değil/yerine/= ALTYAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEKTÖR[Fr.] değil/yerine/= OKUTMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LENS[İng.] değil/yerine/= MERCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinden geçen koşut ışınları, düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran, camdan ya da ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim. )

- LEZYON[Fr.] değil/yerine/= DOKU BOZUKLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİDER değil/yerine/= ÖNDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİF değil/yerine/=/değil/yerine/= TELÇİK değil/yerine/=/değil/yerine/= KILCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİG[Fr.,] değil/yerine/= KÜME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİMİT değil/yerine/= SINIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNGUİSTİK değil/yerine/= DİL(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNK[İng.] değil/yerine/= BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNOTİP[İng.] değil/yerine/= DİZGİ MAKİNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basımevinde, harfleri dizen ve satırları, blok durumunda döken makine. )

- LİPOPROTEİNLER değil/yerine/= YAĞLI ÖNBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİSÂN değil/yerine/= DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİSE[Fr.] değil/yerine/= BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİSTE[İng. < LIST] yerine DİZİN/DİZELGE/DÖKÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTERATÜR değil/yerine/= YAZINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTOLOJİ[Fr., İng.] değil/yerine/= TAŞBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTOSFER değil/yerine/= TAŞYUVARI/TAŞKÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİZOZOM değil/yerine/= SİNDİRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOB değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOBİ değil/yerine/= DALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk. | Otel, tiyatro gibi yerlerde, girişe yakın, geniş yer. | Bazı çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluk. )

- LOBUT[Ar.] değil/yerine SOPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalın, kısa ve düzgün sopa. | Kol gücünü geliştirmek için kullanılan jimnastik aracı. [gürgenden] )

- LOĞ/YUVAK/YUVGU/YUVGUZ ile/değil/yerine/= SİLİNDİR[Fr. < Yun.]/ÜSTÜVANE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine koşut iki yüzeyin sınırladığı cisim. | Metalleri inceltmek, kumaşları parçalatmak, kâğıt üzerine baskı yapmak gibi işler için sanayide kullanılan merdane. | Motorlu taşıtların motorunda, pistona güçlü bir itiş sağlamak ve gaz karışımının yandığı ya da patladığı yer. | Yollarda, toprak damlarda, yeri bastırmak ya da tarlalarda, toprakları ezmek için gezdirilen taş silindir. )

- LOJMAN[Fr. LOGEMENT] değil/yerine/= KURUM KONUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kuruluş ya da iş yerindeki çalışanlara, parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konut. )

- LOKAL değil/yerine/= YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÛGAT[Ar.] değil/yerine/= SÖZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAALESEF[Ar.]["MALESEF" değil!]/DERDÂ[Fars.] değil/yerine/= NE YAZIK Kİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAAŞ/MAHİYE[Fars., Ar.] değil/yerine/= AYLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂBED/MÂBET[Ar.] değil/yerine/= TAPINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MACERA[Ar.]/SERGÜZEŞT[Fars.]/AVANTÜR[Fr.] değil/yerine/= SERÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAÇ[İng. MATCH] değil/yerine/= KARŞILAŞMA/EŞLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE/(î) değil/yerine/= ÖZDEK/(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAFSAL[Ar.] değil/yerine/= EKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGMA[Yun.] değil/yerine/= ISI/SICAK YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerin içinde, sıvı ya da hamur kıvamında, uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik. )

- MAGNETOSPHERE değil/yerine/= KAPARYUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGNETOTELLURICS değil/yerine/= KAPARBALKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞARA[Ar.] değil/yerine/= İN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yamaca ya da kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu. | Karst bölgelerinde, kireçtaşlarının erimesiyle oluşan, büyük, birbirine koridorlarla bağlı yeraltı kovukları. )

- MAĞDUR[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksızlığa uğramış kişi. )

- MAĞLUP/MAĞLUBİYET değil/yerine/= YENİK/YENİLEN/YENİLGİ/SIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme. | Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme. )

- MAĞRUR[Ar.] değil/yerine/= GURURLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHAL/MEVZİ[Ar.] değil/yerine/= YER/YÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHALLİ[Ar.] değil/yerine/= YÖRESEL/YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHÂRET değil/yerine/= BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHCUBİYET[Ar.] değil/yerine/= UTANGAÇLIK/SIKILGANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHCUR[Ar.] değil/yerine/= KISITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHDUT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHFAZA[Ar.] değil/yerine/= KORUNCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHFİL-İ KAZÂ değil/yerine/= ADÂLET MEYDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHFUZ[Ar.] değil/yerine/= SAKLANMIŞ/KORUNMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MAHFUZEN: Gözaltında olarak. )

- MAHİR[Ar.] değil/yerine/= USTA/BECERİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÂHİRÂNE[Ar., Fars.]: Becerikli bir biçimde, becerikli olarak, ustaca. )

- MAHİYET değil/yerine/= ÖZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin durumu. | Kişi. )

- MAHKÛK[Ar.] değil/yerine/= KAZILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHLÛK[Ar.] değil/yerine/= YARATIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHLUL[Ar.] değil/yerine/= HALLOLMUŞ/ÇÖZÜLMÜŞ | ERİYİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHLUT[Ar.] değil/yerine/= KATIŞIK | KARIŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHMUZ[Ar.] değil/yerine/= ÇIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı. | Eski tür savaş gemilerinde, su kesimi altında, ileriye doğru uzanan, karşısındaki gemiyi batırabilen uzantı. | Köprü ayaklarında, basıncı azaltmak için suyun geldiği ve gittiği yanlardaki çıkıntı. )

- MAHPUS[Ar.] değil/yerine/= KAPATILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapatılmış, hapsedilmiş. | Bir çeşit tavla oyunu. )

- MAHREK[Ar.] değil/yerine/= YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürüyen bir noktanın izlediği ya da çizdiği yol. | Bir gökcisminin, devinme süresince aldığı yol. )

- MAHREM değil/yerine/= İÇREK, GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHRUKAT[Ar.] değil/yerine/= YAKIT/YAKACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHRUM[Ar.] değil/yerine/= YOKSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHRUT[Ar.] değil/yerine/= KONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHÛLE[Ar.] değil/yerine/= DUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kocası ölmüş kadın. İLE Eşi ölmüş ya da eşinden boşanmış kadın ya da erkek. )

- MAİ[Ar.] değil/yerine/= MAVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAİN[Ar.] değil/yerine/= KARE/EŞKENAR DÖRTGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAİŞETİ TEMİN değil/yerine/= GEÇİMİNİ SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJÖR[Fr.] değil/yerine/= BÜYÜK/ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük, önemli. | Bir makam, bir akort ya da bir aralığın oluşma biçimi. | Büyük önerme. )

- MAKALE değil/yerine/= YAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM/MANSIP/MESNET/MEVKİ değil/yerine/= ORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKBUZ değil/yerine/= ÖDENDİ BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSAT[Ar.] değil/yerine/= AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSİMUM değil/yerine/= SONSINIR / EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALAKİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BAKIRTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat. )

- MALÛL[Ar.] değil/yerine/= SÖKEL/SAKAT | GÜÇSÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂLÛM değil/yerine/= BİLİNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALZEME[Ar.] değil/yerine/= GEREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂNÂ değil/yerine/= ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANCA[İt.] değil/yerine/= YİYECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANCANA[İt.] değil/yerine/= FIÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde, içme suyu konulan, büyük, yassı fıçı. )

- MANEVRA[Fr.] değil/yerine/= DÖNÜŞ/HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir aygıtın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi. | Geminin bir yere yanaşmak ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. | Lokomotifin, katar katmak ya da katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hasa geçmesi. | Hareket, gidiş-geliş. | Asker birliklerini, savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, tatbikat. | İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. )

- MÂNİ değil/yerine/= ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANİFATURA[İt. < Lat.] değil/yerine/= KUMAŞ/DOKUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fabrika yapımı her türlü kumaş ve bez gibi dokumalar. )

- MANİFESTO[İt. < Lat.] değil/yerine/= BİLDİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANİKA[İt. < MANICA] değil/yerine/= BACA[Fars. < BÂCE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca. )

- MANİKÜR[Fr.] değil/yerine/= EL/TIRNAK BAKIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANİVELA[İt.] değil/yerine/= KALDIRAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol. | Kaldıraç. )

- MANOMETRE[Fr. < Yun. MANOS: Seyrek, yumuşak. | METRON: Ölçü.] değil/yerine/= BASIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANSİYON[Fr.] değil/yerine/= ÖZENDİRME ÖDÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yarışmada, konulan ödüle yeterli nitelikte görülmemekle birlite, anılmaya değer bulunan kişiye ya da yapıta verilen derece. )

- MARJ[Fr.] değil/yerine/= PAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan pay. | Yazılmış ya da basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk. )

- MARJİNAL değil/yerine/= AYKIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARKER değil/yerine/= BELİRTİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARKETİNG yerine PAZARLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARN[Fr.] değil/yerine/= PEKMEZTOPRAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç. | Üzüm şırasının tortularını çöktürmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak. )
( MARNLAMAK: Kireci az olan toprağın içine marn katarak daha iyi duruma getirmek. )

- MARŞ[Fr. < Cerm.] değil/yerine/= ÇIĞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAS[Ar.] değil/yerine/= SOĞURMA/EMME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASAJ[Fr.] ile/değil/yerine/||/<> OVMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASKE değil/yerine/= YAPAY YÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyalı karton, kumaş, plastikten yapılmış olan, tanınmamak için kullanılan yapma yüz. | Korunmak için özel olarak yapılmış, yüze geçirilen şey. | Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. | Gerçek duyguları ya da bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen, aldatıcı görünüş, davranış. | Kişinin oynadığı rol ya da hem kendine, hem de çevresine yönelik takındığı davranış. )

- MASKOT[Fr.] değil/yerine/= "UĞURLU" EŞYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uğur getireceğine inanılan şey. | Uğur sayılan kişi ya da hayvan. )

- MASRAF[Ar.] değil/yerine/= GİDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASTER değil/yerine/= UNGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAŞRAPA[< MEŞÂRİB)(aslı MİŞREBE] ile KAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Metal, toprak vb.'den yapılmış, ağzı açık, kulplu, küçük kap. [bkz. MEŞREB, MEŞREBE] )

- MAŞRIK[Ar. < ŞARK] ile DOĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞU, GÜNEŞİN DOĞDUĞU TARAF )

- MATBAA[Ar.] değil/yerine/= BASIMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂTEM[Ar.] değil/yerine/= YAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATERYAL değil/yerine/= GEREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATRAH[Ar.] değil/yerine/= TEMEL ALINAN DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer. )

- MATRİARKAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANAERKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

- MATÛH[Ar. < ATEH] değil/yerine/= BUNAMIŞ/BUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATUH[Ar.] değil/yerine/= BUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

- MAYA[Hintçe]/İLÜZYON[İng. < ILLUSION]/DOXA[Yun.] değil/yerine/= YANILSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYISTRA[İt.] ile/değil/yerine RÜZGÂR/YELKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken. | Kuzeybatı rüzgârı. İLE ... )

- MAYSTRO/MAESTRO değil/yerine/= UNGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Besteci. | Orkestra şefi. )

- MAYTAP[Fars.] değil/yerine/= HAVAİ FİŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yandığında renkli ve parlak ışıklar saçan, şenlik gecelerinde yakılan havai fişek. )

- MAZBATA[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZERET değil/yerine/= ÖZÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂZÎ değil/yerine/= GEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZNÛN[Ar. < ZANN] değil/yerine/= SANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZOŞİST/MAZOŞİZM[Fr., İng.] değil/yerine/= ÖZEZER/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZRÛF[< ZARF] değil/yerine/= ZARFLANMIŞ, ZARFA KONMUŞ | KALIPLI, KILIFLI | ZARFLI KÂĞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEBLAĞ[Ar.] yerine TUTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEBÛS[Ar.] değil/yerine/= SAYLAV/MİLLETVEKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEBZÛL[Ar. < BEZL] değil/yerine/= BOL/ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECAZ değil/yerine/= DEĞİŞMECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECBÛR(İYET) değil/yerine/= YÜKÜMLÜ/LÜK, ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECHÛL[Ar. < CEHL] değil/yerine/= BİLİNMEYEN[BELİRSİZ değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECMÂ[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin biriktiği yer. | Bir şeyin, bir yerde çokça birikmesi, tecemmu, tahaşşüt. | Birgözeli bitkilerin biraraya gelerek oluşturdukları küme. )

- MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

- MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDCEZİR[Ar.] değil/yerine/= GEL-GİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDENÎ(YET) değil/yerine/= UYGAR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDİYASTİN[Fr.] değil/yerine/= GÖĞÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğsün, yanlardan akciğerle, önden göğüs kemiği, arkadan omurga ile sınırlanan orta bölgesi. )

- MEDLÛL[Ar.] değil/yerine/= ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛRE[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFRUŞAT[Ar.] değil/yerine/= DÖŞEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ev döşemek için gerekli eşya. )

- MEFSÛH[Ar.] değil/yerine/= KALDIRILMIŞ/DAĞITILMIŞ/BOZULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFTÛH[< FETH] değil/yerine/= AÇILMIŞ, AÇIK, FETHEDİLMİŞ | ELE GEÇİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFÛL[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılmış, işlenmiş. | Bir eylemin etkisinde olan. | Tümleç. )

- MEH/KAMER(AKMÂR)[Ar.] değil/yerine/= AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEHÂBET[Ar. < HEYBET] ile ULULUK, KORKUNÇLUK, AZÂMET; BÜYÜK GÖRÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEHDÎ[Ar. < HEDY] değil/yerine/= DOĞRU YOLU TUTAN, HİDÂYETE EREN/ERDİREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEHL/MEHİL[Ar.] değil/yerine/= ÖNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre. | İş sözleşmesine göre, işçinin, işten çıkarılması durumunda tanınan süre. )

- MEHTAP[Fars.] değil/yerine/= AY IŞIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİZMA değil/yerine/= DÜZENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÎN[< MEKÂN] değil/yerine/= OTURAN, YERLEŞEN | VAKARLI, TEMKİNLİ | SAĞLAM OTURAKLI KARARGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKNÛZ[< KENZ] değil/yerine/= YERE GÖMÜLÜ, HAZİNEDE SAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKNUZ[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ, SAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKRUH[Ar.] değil/yerine/= İĞRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İğrenç, tiksindirici. | İslâm'da, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenilen. )

- MEKTEP[Ar.] değil/yerine/= OKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKTUP değil/yerine/= BİTİ/BETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELANKOLİ[Fr. < Yun. melan/kara + khole/safra] değil/yerine/= KARASEVDÂ/MALİHULYA[Ar. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara Sevdâ/Safra. | Kuruntu. )

- MELANKOLİ değil/yerine/= KARAKAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELEKE[Ar.] değil/yerine/= YETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEKRARLAYA TEKRARLAYA MEYDANA GELEN ALIŞIKLIK, YATKINLIK, YORDAM | YETİ )

- MELEVÂN değil/yerine/= GECE VE GÜNDÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] değil/yerine/= KIRMA/AZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELHÛZ[Ar.] değil/yerine/= UMULAN/BEKLENEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünülebilen, olabilen, hatıra gelen, mülâhaza edilen. )

- MELİSA[Yun.] değil/yerine/= OĞULOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELODİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= EZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMÂT[Ar.] değil/yerine/= ÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖLÜM )

- MEMBA/MENBA değil/yerine/= BULAK/KAYNAK/PINAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MENBA'[< NEBEÂN: Kaynama.]: Kaynağın görünmeyen bölümü. Kaynak. )

- MEMLEHA[Ar.] değil/yerine/= TUZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz ya da göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer. | Tuzlak. )

- MEMLEKET değil/yerine/= YURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEN(ETME) değil/yerine/= YASAK(LAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENAFİ[Ar.] değil/yerine/= YARARLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENAPOZ/MENOPOZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= YAŞDÖNÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENEJER[İng. < MANAGER] değil/yerine/= YÜRÜTÜCÜ, YÖNETİCİ, İŞGÜDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENEND/MÂNEND değil/yerine/= GİBİ, EŞSİZ, ÖRNEKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENTALİTE[Fr.]["MANTALİTE" değil!] değil/yerine/= ANLAYIŞ, BAKIŞ, ALGILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERASİM[Ar.]/SERAMONİ/CEREMONY[İng.] değil/yerine/= TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERCİ'[< RÜCÛ]:
DÖNÜLECEK YER | BAŞVURULACAK YER, KİŞİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERCİ'[Ar. < RÜCÛ] değil/yerine/= DÖNÜLECEK YER | BAŞVURULACAK YER, KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEREMMET/Çİ[Ar.] değil/yerine/= TAMİR/Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERHABA değil/yerine/= UĞUROLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERİ[Ar.] ile YÜRÜRLÜKTE, GEÇERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürürlükte olan, geçerli olan. )

- MERİSTEM[Fr.] değil/yerine/= SÜRGENDOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkilerde, kök ve sapların, gelişebilecek durumda olan uc bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü. )

- MERİYET[Ar.] değil/yerine/= YÜRÜRLÜK, GEÇERLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereğinin yapılır olması durumu. )

- MERKEZ[Ar.] değil/yerine/= ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERMER ile/ve ONİKS[Yun.]/HACEBEKTAŞTAŞI/BALGAMTAŞI/MÜHRÜSENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERSİYE[Ar.] değil/yerine/= AĞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin ölümü üzerine duyulan etkilenimi anlatmak için yazılan şiir. )

- MERT değil/yerine/= YİĞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CELÂDET: Yiğitlik, kahramanlık, bahadırlık. )

- MESÂBE[Ar.] değil/yerine/= DERECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derece, rütbe. | Kadar. | Konum, durum. )

- MESAFE[Ar.] değil/yerine/= ARALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESÂHA ETMEK[doğrusu MİSÂHA/T] değil/yerine/= YERİ ÖLÇME | YÜZÖLÇÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçmek. )

- MESAJ değil/yerine/= İLETİ/BİLDİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun, belirli bir nedenle ilgililere gönderdiği bildiri. | Yazı ya da sözle verilen, gönderilen bilgi. | Yazı ya da sözle anlatılması amaçlanan duygu ya da düşünce. )

- MESAME[Ar. çoğ. MESAMAT] değil/yerine/= GÖZENEK/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESANE[Ar.] değil/yerine/= KAVUK/SİDİK TORBASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESELÂ[Ar.]/ÖRNEĞİN/YANİ ile/değil/yerine SÖZGELİMİ/SÖZGELİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESELE değil/yerine/= SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESERRET[Ar. < SÜRÛR] değil/yerine/= SEVİNÇ, ŞENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESİRE[Ar.] değil/yerine/= GEZİNTİ/DİNLENME YERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESNED/SİZ[Ar.] yerine DAYANAK/SIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESÛL(İYET)[Ar.] yerine SORUMLU(LUK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESUT/MESUD[Ar.] değil/yerine/= MUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞAKKAT[Ar.] değil/yerine/= ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK )

- MEŞGALE değil/yerine/= UĞRAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İŞ, İŞ GÜÇ, UĞRAŞILAN İŞ )

- MEŞİME/PLASENTA değil/yerine/= ETENE/SON/DÖLEŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Memelilerde, ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan örgen. | Meyveyaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm. )

- MEŞVERET[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danışma, bir iş üzerinde konuşma. )

- METAKOGNİTİF değil/yerine/= ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METALİK/METALOİT[Fr.] değil/yerine/= MADENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METALURJİ değil/yerine/= METALBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAMORFOZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BAŞKALAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BATAKLIK GAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz.[CH4] )

- METÂNET[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dayanıklılık, güçlü olma, metin olma, sağlamlık, muhkemlik. )

- METASTAZ[Fr.] değil/yerine/= YAYILMA/SIÇRAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAZORİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZORLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METELİKSİZ/ZÜĞÜRT değil/yerine/= PARASIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METFUN[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gömülmüş olan. )

- METH(İYE)/MEDİH[Ar.] değil/yerine/= ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METODİK değil/yerine/= YÖNTEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METODOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= YÖNTEMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METOT(/D) değil/yerine/= YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METROLOJİ ile ÖLÇÜMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçüm bilimi. )

- METROPOL/MEGAPOL[Fr., İng.] ile/ve ANAKENT/BÜYÜKŞEHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METRUK[Ar.] değil/yerine/= TERK EDİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVDUAT[Ar.] değil/yerine/= YATIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak üzere, bankalara yatırılan para. )

- MEVKUT[Ar.]/PERİYODİK[Fr., İng.] değil/yerine/= DÖNEMSEL/SÜRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVSİM değil/yerine/= SÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVZÛ[Ar.] değil/yerine/= KONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVZUBAHİS[Ar.] değil/yerine/= SÖZ KONUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYYÂL[Ar. < MEYL] ile EĞİLİMLİ/EĞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EĞİLEN | ÇOK İSTEKLİ, DÜŞKÜN )

- MEZARLIK/KABİR[Ar. < KABR] değil/yerine/= KABRİSTAN[Fars.] değil/yerine/= SİNLİK/GÖMÜT/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZAT[Ar.] değil/yerine/= AÇIK ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZELLET[Ar.] değil/yerine/= ALÇALMA, BAYAĞILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZODERM değil/yerine/= ORTA DERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dış deri ile iç deri arasındaki göze katmanı. )

- MEZOZOİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= İKİNCİ ÇAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZRAA[Ar.] ile/<> MEZRU[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekenek. Ekilen yer. İLE/<> Ekilmiş, ekili. )

- MEZUN[Ar.]/GRADUATE[İng.] değil/yerine/= TÜLEK, BİTİRMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIHLADIZ/MIKNATIS[Yun.] ile BURGAÇ/ANAFOR/GİRDAP[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂHEN-RÜBÂ ile ... )

- MINTIKA[Ar.] değil/yerine/= BÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MISRA değil/yerine/= DİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIZIKÇI/LIK değil/yerine/= OYUNBOZAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli nedenlerle oyunu bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan kişi. )

- MIZRAP[Ar.]/TEZENE[Fars.]/PENA[Lat.] değil/yerine/= ÇALGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİGMATİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= KAYAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tortul katmanlar arasına magma girmesiyle oluşan değişim kayacı. )

- MİGREN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= YARIM BAŞ AĞRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarım baş ağrısı. )

- MİĞFER[Ar.]/KASK değil/yerine/= TOLGA/BAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başı, dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb.'den yapılmış başlık. )

- MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

- MİHNET[Ar.] değil/yerine/= SIKINTI/ÜZÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZAHMET, EZİYET | GAM, KEDER, SIKINTI, DERT | BELÂ, MUSİBET )

- MİHRAK[Ar.] değil/yerine/= ODAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ışık ya da ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer. | Herhangi bir düşüncede, nitelikte olan kişilerin, kaynağı ya da bir şeyin toplandığı, yoğunlaştığı yer. )

- MİKA[Fr.] değil/yerine EVRENPULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKOLOJİ[Fr.] değil/yerine/= MANTARBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKROFİLAMENT değil/yerine/= İPÇİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKROSKOP/MICROSCOBE[İng.]/HURDEBÎN[Fars.] değil/yerine/= İRİLTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKROTÜBÜL değil/yerine/= İLETGEN BORULAR, KÜÇÜKBORUL, BORULCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKSER[İng.] değil/yerine/= ÇIRPICI/KARIŞTIRICI | KARMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKTAR değil/yerine/= TUTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLET değil/yerine/= ULUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNKALE[Ar.] değil/yerine/= İLETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNTAN[Fars.] değil/yerine/= GÖMLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİRİ KÂTİBİ değil/yerine/= YARGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı Devleti'nde, maliye ile halk arasındaki davalara bakan yargıç. )

- MİSAFİR[Ar.]/MİHMÂN[Fars.] ile KONUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KONUK, MİSÂFİR )

- MİSAFİR değil/yerine/= KONUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSAFİRPERVER değil/yerine/= KONUKSEVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSÂL[Ar.] değil/yerine/= ÖRNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖRNEK | MASAL | RÜYÂ, DÜŞ | BENZER, ANDIRIR )

- MİSK Ü AMBER değil/yerine/= MİS KOKULARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSL/MİSİL[Ar.] değil/yerine/= KAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eş, benzer. | Miktar. | Kat. )

- MİSLİ değil/yerine/= KATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayı, tartı ve ölçü ile belirlenebilen. )

- MİSTİK değil/yerine/= GİZEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSVÂK[Ar.] değil/yerine/= DİŞ FIRÇASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılması, Müslümanlıkça sünnet olan bir tür ağaç çubuğu. )

- MİSYON[İng. < MISSION] değil/yerine/= EREK, BEKLENTİ, GENİŞ SORUMLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİTİNG[İng.] değil/yerine/= TOPLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan, herkesin katılabileceği toplantı. )

- MİTOKONDRİ değil/yerine/= ÜRETGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİYAD yerine SÜRECİNİ TAMAMLADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİYOKART[Fr.] değil/yerine/= YÜREK KASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZANA[İt.] değil/yerine/= ARKA DİREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç ya da daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde, arka direk. )

- MİZANPAJ[Fr.] değil/yerine/= SAYFA DÜZENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZANSEN[Ar.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODEL[Fr.]/MOSTRA[İt.] değil/yerine/= ÖRNEK/KÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek. | Bir özelliği olan nesne ya da kişi. | Bir sanatçıya poz veren kişi. | Biçim. | Örnekleri içinde toplayan dergi. | Tip. | Benzer. | Örnek alınmaya değer kişi ya da şey. | Manken. )

- MODERATÖR değil/yerine/= YÖNETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERN[Fr.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ/ÇAĞCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODİST ile ŞAPKA YAPICISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şapka yapıcısı. | Moda eşyası satan. )

- MODİSTRA[İt.] değil/yerine/= (KADIN) TERZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODÜL[Fr. < Lat.] ile MODÜLASYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orantı ölçüsü. Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi. | Çap, ölçü. | Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı. | Bir uzay taşıtının, bütün yapısı içinde yer alan bağımsız bölüm. İLE Bir sesin yayınmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişinimlerinden her biri. | Bir dalganın, genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması. | Bir tondan, başka bir tona geçiş. )

- MOLA[İt.] değil/yerine/= ARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorgunluğu gidermek için duraklama. | Koyverme. | Takımların, oyun arasında aldıkları birer dakikalık dinlenme süresi, ara. )

- MOMENT:
"AN/KIPI/UĞRAK"
ile/değil/yerine AŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONİTÖR[Fr. < Lat.] değil/yerine/= EKRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tür çalışmada, yetiştirici. | Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden, niteliğini denetleyen düzenek. | Televizyonda, görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayınlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt. )

- MONOGAM/İ değil/yerine/= TEKEŞLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONTAJ[Fr.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOR[Yun.] değil/yerine/= GÖĞEZ/GÜVEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MORATORYUM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= BORÇ ERTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOTIVATION[İng., Fr., Alm.] değil/yerine/= GÜDÜLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOTİF[Fr.] değil/yerine/= ÖRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanyana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri. )

- MOTİVASYON[İng.] değil/yerine/= GÜDÜLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOZALE/MOZOLE[MAUSOLÉE | Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANITMEZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

- MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUALLİM[Ar. < İLM] değil/yerine/= ÖĞRETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tâlim eden, öğreten, öğretmen, hoca. )

- MUÂMELE[Ar.] değil/yerine/= İŞLEM; DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAMMA[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiir sanatında harflerle yapılan bilmece/ler. )

- MUAMMER[Ar. < ÖMR] değil/yerine/= YAŞAYAN, YAŞAMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAMMERİYET[Ar.] değil/yerine/= CANLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAREFE[Ar.] değil/yerine/= TANIŞMA, TANIŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN/ÇIKABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUASIR[Ar.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aynı yüzyıl içinde olan. )

- MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAYEDE[Ar.] değil/yerine/= BAYRAMLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAYYEN[Ar.] değil/yerine/= BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli, tâyin edilmiş. | Kararlaştırılan. )

- MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN/GÖSTERİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUBAYAA[Ar. < BEY] değil/yerine/= SATIN ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÛCİT/KÂŞİF değil/yerine/= GELİŞTİRİCİ/BULUCU/ORTAYA ÇIKARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUCİZE[Ar.] değil/yerine/= TANSIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUGALATA değil/yerine/= YANILTMACA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme. | Başkasını yanıltmak için, doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama. )

- MUGANNÎ[Ar. < GINÂ][Fr. CHANTEUR] değil/yerine/= ŞARKICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şarkıcı, hanende. | Hoş öten kuş. )

- MUGAYİR[Ar.] değil/yerine/= AYKIRI / UYMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUĞBER[Ar.] değil/yerine/= GÜCENMİŞ/GÜCENİK, KÜSKÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHABİR[Ar.] değil/yerine/= GAZETECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂCİM[Ar. < HÜCUM] değil/yerine/= SALDIRAN/SALDIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂCİR[Ar. < HİCRET] değil/yerine/= GÖÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göçmen, göç eden. | Bir ülkeden kalkıp, bir başka ülkede yerleşen. )

- MUHADDEP[Ar.]/KONVEKS[İng.] değil/yerine/= DIŞBÜKEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAFAZA değil/yerine/= KORUMA/SAKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAFAZAKÂR[Ar., Fars.] değil/yerine/= TUTUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAKEME/MAHKEME değil/yerine/= YARGILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHÂLİF[Ar.] değil/yerine/= KARŞICIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAMMEN[Ar.] değil/yerine/= ORANLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAMMİN[Ar.] değil/yerine/= ORANLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHASEBE/Cİ, MUHASİP değil/yerine/= SAYMAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHASSALA[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elde edilen sonuç. | Bileşke. )

- MUHASSAS[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birine ayrılmış, tahsis olunmuş. )

- MUHATAP[Ar.] değil/yerine/= KONUŞULAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAVVİL[Ar. < HAVL] değil/yerine/= DEĞİŞTİREN/DÖNÜŞTÜREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahvîl, tahvîl eden, değiştiren, başka şekle soran. )

- MUHDESÂT, MUHDESÛN[< MUHDES] değil/yerine/= SONRADAN MEYDANA GELMİŞ, ESKİDEN OLMAYAN, YENİ ŞEYLER, MODERN, İHDÂS EDİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHİP[Ar.] değil/yerine/= SEVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHKEM[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAM/LAŞTRILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTÂR[Ar. < HAYR] değil/yerine/= ÖZERK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İHTİYÂR EDEN, SEÇİLMİŞ, SEÇKİN | HAREKETİNDE SERBEST OLAN | KÖY YA DA MAHALLE İŞLERİNE BAKMAK ÜZERE HALKIN SEÇTİĞİ KİMSE )

- MUHTASARAN[Ar.] değil/yerine/= KISACA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[İng.] değil/yerine/= VURGUNCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yolsuz kazanç elde eden, vurguncu, istifçi, ihtikâr yapan. )

- MUHTELİF[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİT ÇEŞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zıt, birbirini tutmayan. | Türlü, çeşit çeşit, çeşitli. )

- MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTEMEL[Ar.] değil/yerine/= OLASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTEREM[Ar. < HÜRMET] ile SAYGIDEĞER/SAYIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saygıdeğer, sayın, ihtirâm olunmuş. )

- MUHTERİZ[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTEŞEM[Ar.] değil/yerine/= GÖRKEMLİ/GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTEVÂ[Ar.] yerine İÇERİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHTIRA[Ar.]/MEMORANDUM[İng.] değil/yerine/= YÖNERGE/ANDAÇ/GÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir şeyi anımsatma, uyarma amacıyla yazılan yazı. | Bir devletin, başka bir develete, siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota. | Andaç. | Günlük. )

- MUHYİDDİN değil/yerine/= DİNİ İHYÂ ETMEK/CANLANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUİT[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI ÖĞRETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKÂBELE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılık verme, karşılama, karşılık. | Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma. | Karşı gelme, başkaldırma. | Camilerde Kur'an okunurken, hâfızların da karşılık olarak ezbere Kur'an okumaları. | Kur'an'ı, birinin okuması ve birinin/birilerinin dinlemesi. | Mevlevî ayinlerinde, tarikat mensuplarının, cezbe haliyle ayakta dönmesi. )

- MUKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIĞINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeye karşılık olarak yapılan bir şeyin karşılığı olan. | Bir şeyin karşısında bulunan. | Karşılık. | Karşılık olarak, karşılığında. )

- MUKAFFA/KAFİYELİ[Ar.] değil/yerine/= UYAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKASSEM[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, BÖLÜNMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKASSİ[Ar.] değil/yerine/= SIKINTILI, BUNALTICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKATTAR[Ar. < KATR] değil/yerine/= DAMITILMIŞ/DAMITIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

- MUKÂVELE[Ar.] değil/yerine/= SÖZLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKÂVEMET[Ar.] değil/yerine/= DİRENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş. | Direnç. )

- MUKÂVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

- MUKAVVES[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

- MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

- MUKRİZ[Ar.] değil/yerine/= BORÇ VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKTEDİR[Ar. < KUDRET] değil/yerine/= ERKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey yapmaya gücü yeten, becerebilen. )

- MUKTESİT[Ar.] değil/yerine/= TUTUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereken, gerekli olan. | Bir iş yapılırken, gerekli işlemlerin tümü. )

- MULAJ[Fr.] değil/yerine/= KALIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin balmumu, alçı gibi bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin tümü. | Bu işlemler sonunda elde edilen kalıp. )

- MUMAİLEYH[Ar.] değil/yerine/= ADI GEÇEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUNFASIL[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUNSAP[Ar.] değil/yerine/= KAVUŞAN, KAVŞAK | [coğ.] AĞIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUNTAZAM[Ar.] değil/yerine/= DÜZGÜN/DÜZENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUNTAZIR[Ar.] değil/yerine/= BEKLEYEN, GÖZLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUNZAM[Ar.] değil/yerine/= KATILMIŞ, EKLENMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duruşma. | Yargıtay'da yapılan duruşma. )

- MURAHHAS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE )

- MURÂKABE[< RAKB] değil/yerine/= DENETLEME/DENETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAKMA, GÖZETME, GÖZ ALTINDA BULUNDURMA | KENDİ İÇ ÂLEMİNE BAKMA, KENDİNİ HESABA ÇEKME, DALIP KENDİNDEN GEÇME | GECEYARISI, DİZÜSTÜ OTURULARAK, GÖVDENİN HİÇBİR UZVUNU KIMILDATMADAN, GÖZLER KAPALI DURUMDA DALINAN "TEFEKKÜR" HALİ )

- MUSABAKA yerine YARIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUSÂFAHA[Ar. < SAFH] ile/ve/||/+/<>/< EL SIKIŞMA, TOKALAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUSAHABE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA, GÖRÜŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

- MUSANNİF/CİLBENT[Fars.]/KLASÖR değil/yerine/= SIRALAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTAASSIP(/B)[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZ/AŞIRI TUTUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTALLAKA[Ar.] değil/yerine/= DUL (KADIN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boşanarak dul kalmış kadın. )

- MUTAT[Ar.] değil/yerine/= ALIŞILMIŞ/ALIŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTÂVAAT[Ar. < TAV] değil/yerine/= BOYUN EĞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baş/boyun eğme, itâat etme. | [dilb.] Dönüşlü. )

- MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTENA[Ar.]/GÜZİDE[Fars.]/ELİT[Fr.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇKİN/ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK değil/yerine/= SALTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTMAİN[< TAM'AN]:
GÖNLÜ KANMIŞ, İÇİ RAHAT, ŞÜPHESİ OLMAYAN KİŞİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTALİ'[< TULÛ] değil/yerine/= ÖĞRENMİŞ, HABER ALMIŞ, BİLGİLİ, HABERDAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTALİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş. )

- MUTTARİT[Ar.] değil/yerine/= DÜZENLİ / TEKDÜZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTASIF[Ar.]/VASIFLI değil/yerine/= NİTELENMİŞ/NİCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVÂCEHE[< VECH] ile YÜZLEŞME, YÜZ YÜZE GELME | KARŞI, ÖN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAKKAT[Ar. < VAKT] ile BELİRLİ BİR ZAMANA ÖZEL, SÜREKSİZ, GEÇİCİ | EĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BELLİ BİR ZAMANA ÖZEL, SÜREKSİZ, GEÇİCİ | EĞRETİ )

- MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZAT[Ar.]/PARALELLİK değil/yerine/= KOŞUTLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZİ[Ar.]/PARALEL[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= KOŞUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Koşut. | Yeryuvarı üzerinde çizildiği varsayılan, ekvatora koşut çemberlerden her biri. | Bir dönel yüzeyin, eksene dik bir düzlemle kesiti. )

- MUVAZZAF[Ar.] değil/yerine/= GÖREVLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kişi. | Silahlı Kuvvetler'de çalışan, meslekten subay ve astsubaylarla, askerlik hizmetini yapan erler. )

- MUZAHİR[Ar.] değil/yerine/= DESTEKLEYEN, YARDIM EDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUZLİM[Ar.] değil/yerine/= KARANLIK | GİZLİ/BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜ'TEFİK ile MÜTTEFİK[< VEFK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tersine dönen, dönmüş. İLE Bağlaşmış, birleşmiş, antlaşmış. | Düşüncede birlikte olan. )

- MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂGAME değil/yerine/= TATLI DİLLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂLÂGA[Ar. < BÜLÛĞ] değil/yerine/= ABARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBAŞERET[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işe başlama. )

- MÜBÂYENET değil/yerine/= ÇELİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin, kendinden başka bir şey olmaması. )

- MÜBEZZİR[Ar. < BEZR] < TOHUM EKECEK ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBEZZİR değil/yerine/= TEBZÎR EDEN, GEREKSİZ, YERSİZ HARCAYAN, İSRÂF EDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBTESİM[< TEBESSÜM] ile GÜLÜMSEYEN, TEBESSÜM EDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCAZAT[Ar.] değil/yerine/= CEZA VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

- MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCELLA[Ar.] değil/yerine/= PARLATILMIŞ/PARLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCELLİT[Ar.] değil/yerine/= CİLTÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCERRED[< CERED] değil/yerine/= SOYULMUŞ, ÇIPLAK, TECRÎD EDİLMİŞ | TEK, YALNIZ | KARIŞIK VE KATIŞIK OLMAYAN | YALIN, SOYUT | KENDİ KENDİNE, BEKÂR, YALNIZ YAŞAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCESSEM[Ar.] değil/yerine/= BELİRMİŞ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cisim/madde durumunda olan. | Somut bir varolanda, tam olarak belirmiş olan. )

- MÜCEVHER[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ NESNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCRİM[Ar.] değil/yerine/= SUÇLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDÂM[< DEVÂM] değil/yerine/= DEVÂM EDEN, SÜREN, SÜREKLİ | ARASI KESİLMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDDEÎ-İ UMÛMÎ[Ar.] değil/yerine/= SAVCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDDET değil/yerine/= SÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDELLEL[Ar.] değil/yerine/= KANITLANMIŞ/KANITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDEVVER[Ar.] değil/yerine/= YUVARLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜDRİKE değil/yerine/= ALIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEBBET[Ar.] değil/yerine/= SONU OLMAYAN, YAŞAM BOYUNCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEDDEP[Ar.] değil/yerine/= USLU, TERBİYELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜELLİF[Ar. < ÜLFET] değil/yerine/= KİTAP YAZAN, YAPIT SAHİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEMMEN[Ar.] değil/yerine/= SAĞLANMIŞ, GÜVENİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜENNES[Ar.] değil/yerine/= DİŞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜESSES[Ar.] değil/yerine/= KURULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜESSİS[Ar.] değil/yerine/= KURUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEYYİDE[Ar.] değil/yerine/= YAPTIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜFETTİŞ[Ar.] değil/yerine/= DENETÇİ/DENETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜFREDAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM İZLENCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜFRET[Ar.] değil/yerine/= TEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜFRİT[Ar.] değil/yerine/= AŞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHENDİS değil/yerine/= SAYIŞMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHEYYÂ[< HEY'ET] değil/yerine/= HAZIR, HAZIRLANMIŞ (ÂMÂDE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHEYYA[Ar.] değil/yerine/= HAZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHEYYİÇ[Ar.] değil/yerine/= COŞTURUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHİM[Ar.] değil/yerine/= ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHLİK[Ar.] değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ | TEHLİKELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKÂFÂT[< KİFÂYET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BERÂBERLİK | BİR HİZMET VE İYİLİĞE KARŞI EDİLEN İYİLİK | ÇALIŞKAN TALEBEYE HOCASININ VERDİĞİ TAKDİR )

- MÜKÂFÂT değil/yerine/= ÖDÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKERRER[< KERR | çoğ. MÜKERRERÂT] değil/yerine/= TEKRARLI / YİNELEMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKRİM[Ar.] değil/yerine/= KONUKSEVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLÂHAZA[< LÂHZ] değil/yerine/= DİKKATLE BAKMA | İYİCE DÜŞÜNME | DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLAHHAM[Ar.] değil/yerine/= ŞİŞMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLÂKAT[Ar. < LİKA] değil/yerine/= SÖYLEŞİ/GÖRÜŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLÂZIM[Ar.]/MÜLÂZIM-I SÂNÎ[Osm.] değil/yerine/= TEĞMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. | Teğmen. )

- MÜLEMMA'[Ar. < LEM] değil/yerine/= ALACA RENKLİ | KOŞUK | BULAŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kısmı Türkçe, bir kısmı Arapça ya da Farsça söylenmiş/yazılmış olan şiir/manzûme. )

- MÜLEVVES[< LEVS] değil/yerine/= KİRLİ, PİS | DÜZENSİZ, KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TELVÎS EDİLMİŞ, KİRLİ, PİS | İNTİZAMSIZ, KARIŞIK )

- MÜLGA[Ar. < LAĞV] değil/yerine/= KAPATILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLHEM[Ar.] değil/yerine/= İÇE DOĞMUŞ, ESİNLENİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLHİT[Ar.] değil/yerine/= TANRISIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLK[Ar.] değil/yerine/= YAPI | TAŞINMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ev, dükkân, arazi, gibi taşınmaz mal. | Devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, ülke. | Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer ya da yapı. )

- MÜLKİYET[Ar.] değil/yerine/= İYELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLTECİ[Ar.] değil/yerine/= SIĞINAN / SIĞINMACI / SIĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜMÂRESE[Ar. < MERES] değil/yerine/= YATKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALIŞMA, ALIŞIKLIK, YATKINLIK, EL YATKINLIĞI )

- MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜMKÜN değil/yerine/= OLANAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNÂKALÂT[Ar. < NAKİL] değil/yerine/= ULAŞTIRMA / TAŞIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNÂKALE[Ar. < NAKL] değil/yerine/= ULAŞIM | AKTARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNÂSEBET[Ar. < NİSBET] değil/yerine/= İLİŞKİ/İLİŞİK/İLİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UYGUNLUK | İLİŞİK | İLGİ, YAKINLIK, BAĞ | YANAŞMA, VESÎLE )

- MÜNASİP değil/yerine/= UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNÂVEBE[Ar. < NEVBET] değil/yerine/= NÖBETLEŞME/KEŞİKLEME/ALMAŞ | NÖBETLE İŞ GÖRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNBİT[Ar. < NEBÂT] değil/yerine/= VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNDEMİÇ[Ar.] değil/yerine/= İÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNDERECÂT[Ar.] değil/yerine/= İÇİNDEKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNEBBİH[Ar.] değil/yerine/= UYARICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNEKKİT[Ar.] değil/yerine/= ELEŞTİRMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNHANİ[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNHATT[Ar.] değil/yerine/= AŞAĞI İNEN | ALÇAK | ÇUKUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNKARİZ[Ar.] değil/yerine/= BATMIŞ, ÇÖKMÜŞ, TÜKENMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNKESİR[Ar. < KESR] değil/yerine/= KIRILMIŞ, KIRIK | KIRGIN, GÜCENMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNKİR[< NEKR] değil/yerine/= İNKÂR EDEN, KABUL ETMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNŞEAT[Ar. < NEŞ'ET] değil/yerine/= YAPIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanatlı düzyazı ya da mektupların toplandığı dergi. | Kaleme alınmış, yazılmış şeyler. )

- MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNTAHİP[Ar.] değil/yerine/= SEÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNTEŞİR[Ar. < NEŞR] değil/yerine/= YAYILMIŞ, AÇILMIŞ | DAĞINIK | DUYULMUŞ, ETRAFA YAYILMIŞ | BASILMIŞ VE YAYILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜPHEMİYET[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

- MÜRACAAT[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA/BAŞVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRÂDİF[Ar. < REDF] değil/yerine/= ANLAMDAŞ, EŞ ANLAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRÂÎ/LİK[< RİYÂ] değil/yerine/= İKİYÜZLÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREBBÎ[< TERBİYE] değil/yerine/= EĞİTİCİ | BESLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRSEL[< RESEL] değil/yerine/= GÖNDERİLMİŞ, YOLLANMIŞ, İRSÂL EDİLMİŞ | PEYGAMBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRTESEM/İRTİSAM[Ar.]/PROJEKSİYON[Fr., İng.] değil/yerine/= İZDÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRÛR-İ ZAMAN[Ar.] değil/yerine/= ZAMANAŞIMI/SÜREAŞIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRÜVVET[< MER] değil/yerine/= İNSÂNİYET, MERTLİK, YİĞTLİK | CÖMERTLİK, İYİLİKSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÂBIK[Ar. < SEBK] değil/yerine/= YARIŞMACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÂFİR[< SEFER] ile YOLCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MİSÂFİR, YOLDAN GELEN, YOLCU | YOLCULUK SIRASINDA BİRİNİN EVİNE İNEN KONUK | KOMŞUYA GİDEN KİMSE )

- MÜSAHHİH[Ar.] ile DÜZELTİCİ/DÜZELTMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÂMERE[Ar. < SEMR] değil/yerine/= GÖSTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Okullarda, öğrencilerin sunduğu, içeriğinde koşuk, oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence. | Çoğunlukla akşam toplantısı/eğlencesi. )

- MÜSÂVÎ[< SEVİYY] değil/yerine/= EŞİT | DENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EŞİT, BİRİNİN ÖTEKİNDEN FARKSIZ OLANI, AYNI HALDE VE DERECEDE BULUNAN )

- MÜSLİ değil/yerine AŞURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAHAKK[Ar. < HAKK]/MÜSTAHİKK[aslı!] değil/yerine/= HAK ETMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAHSİL[< HÂSIL] değil/yerine/= YETİŞTİREN, YETİŞTİRİCİ, ÜRETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN YETENEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAKARR[< KARÂR]/KARARGÂH[Ar. KARAR + Fars. GÂH] değil/yerine/= YERLEŞİLEN, DURULAN YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KARARGÂH: Bir birlik ya da kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş. | Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer. | Durulan ya da kalınan yer. )

- MÜSTAKBEL[Ar. < KABL] değil/yerine/= GELECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KARŞILANAN | ÖNDE BULUNAN, İLERİDEKİ, GELECEK )

- MÜSTAKİLL[Ar. < KILLET] değil/yerine/= BAĞIMSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAŞLI BAŞINA, KENDİ BAŞINA, KENDİ KENDİNE, AYRICA, BAĞIMSIZ )

- MÜSTAKÎM[Ar. < KIYÂM] değil/yerine/= DOĞRU, DÜZ, DİK | TEMİZ, NAMUSLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTAMEL[Ar. < AMEL] değil/yerine/= KULLANILMIŞ | ESKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTANTİK[Ar.] değil/yerine/= SORGU YARGICI/HAKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEBAD[Ar. < BU'D] değil/yerine/= OLACAĞI SANILMAYAN/UZAK GÖRÜLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTECÂB[< CEVÂB] değil/yerine/= DİLEĞİ KABUL OLUNMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DİLEĞİ KABUL OLUNMUŞ )

- MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEHCEN[< HÜCNET] değil/yerine/= AÇIK SAÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEHLİK[Ar. < HELÂK] değil/yerine/= TÜKETİCİ | YİYİP İÇEREK TÜKETEN, BİTİREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEKREH[< KERÂHET | çoğ. MÜSTEKREHÂT] ile MÜSTEKRİH[< KERÂHET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tiksinilen, iğrenilen, iğrenç, istikrâh edilmiş. İLE Tiksinen, iğrenen, kerîh gören, istikrâh eden. | İştah kesen. )

- MÜSTELZİM[Ar.] değil/yerine/= GEREKTİREN | GEREKEN/GEREKLİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEMİ'[< SEM | çoğ. MÜSTEMLÎN] ile MÜSTEMİRR[< MÜRÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinleyen, dinleyici, işiten, istimâ eden. | Bir okula, sadece dinleyici olarak devam eden. İLE Uzayıp giden, istimrâr eden. | Sürekli, devamlı. )

- MÜSTENKİF[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİMSER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTENSİH[Ar. < NESH] değil/yerine/= ÇOĞALTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTESNÂ[Ar. < SENY] değil/yerine/= AYRI TUTULAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTİSNÂ EDİLEN, KURAL DIŞI BIRAKILAN | ÜSTÜN | AYRI TUTULAN | BENZERLERİNDEN BASKIN )

- MÜSTEŞÂR[Ar. < MEŞVERET] değil/yerine/= DANIŞILAN/DANIŞMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEŞRİK[Ar.]/ŞARKİYATÇI/ORYANTALİST[Fr., İng.] değil/yerine/= DOĞUBİLİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEVÎ[Ar.] değil/yerine/= DÜZ | DÜZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEVLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= SALGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstilâ eden, ele geçiren, idaresi altına alan. | Yayılan, her tarafı kaplayan. | Salgın. )

- MÜSTEZÂD[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTMIŞ/ÇOĞALMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğalması istenilen, artmış. | Her dizesine bir küçük dize eklenmiş, Divan Edebiyatı şiir türü. [Bahr-i hecez vezinlerinden "mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün" vezninde söylenmiş dizelere "mef'ûlü faûlün" parçalarına denk birer parça katarak oluşturulan şiir.] )

- MÜSVEDDE[Ar. < SEVED] değil/yerine/= YAZI TASLAĞI / KARALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞ'İR[< ŞUÛR] ile MÜŞÎR[< ŞEVR | çoğ. MÜŞÎRÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazı ile haber veren, bildiren, iş'âr eden. | [fizik] Gösterge. İLE Emir ve işâret eden. | En yüksek aşamadaki asker, Mareşal[Fr. < Cerm.]. )

- MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞKÜL[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ, ZOR, ÇETİN | ENGEL, GÜÇLÜK/ZORLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞKÜLPESENT[Ar., Fars.] değil/yerine/= GÜÇ BEĞENEN, TİTİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞTÂK[< ŞEVK] ile MÜŞTAKK[< ŞAKK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan. İLE Başka bir sözcükten çıkmış, türemiş, türeme. )

- MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey için çok istek gösteren, istekli. | İştahlı. )

- MÜŞTEHİYÂT[< ŞEHVET] ile İŞTAHLILAR, İSTEKLİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞTEREK[Ar.] değil/yerine/= BİRLİKTE, ORTAK/LAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜŞTERÎ[Ar. < ŞİRÂ] değil/yerine/= ALICI/İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Satın alan/alıcı, iştirâ eden. | Alışverişte bulunan. | İstekli. | Hem satın alan, hem satan. )

- MÜŞTERİ[Ar.]/RESEPTÖR[Fr.] değil/yerine/= ALICI/(ALGILAYICI)/ALMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTA[Ar.] değil/yerine/= GEÇİCİ KAZANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTAREKE[Ar.] değil/yerine/= ATEŞKES / BIRAKIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEADDİT[Ar.] değil/yerine/= ÇOK, BİRÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEAHHİT değil/yerine/= ÜSTENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEÂKIB[< AKAB] değil/yerine/= BİRBİRİ ARDINDAN GELEN (SIRA İLE) | ARDINDAN GELEN, ARKASI SIRA BELİREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEALİYE[Ar.]/TRANSANDANTALİZM[İng..] değil/yerine/= DENEYÜSTÜCÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEBESSİM[< BESM] değil/yerine/= GÜLÜMSEYEN/GÜLEÇ :)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTECESSİS[Ar.] değil/yerine/= MERAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEDAVİL[Ar.] değil/yerine/= ÇEVRİMDE/Kİ, YÜRÜRLÜKTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEDEYYİN[Ar.] değil/yerine/= DİNDAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ILIMLI (İNSAN) | DİNDAR. | DİN İLE GÖREVLİ. | BORÇLU OLAN )

- MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEESSİR[< ESR < ESÂRET] değil/yerine/= HÜZÜNLÜ, KEDERLİ, ÜZÜNTÜLÜ | BİRİNİN ACISIYLA ACILANAN | DUYGULANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEFEKKİR[Ar.] değil/yerine/= DÜŞÜNÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEFELSİF[< FELSEFE] değil/yerine/= FELSEFE YAPAN, FİLOZOFLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEFENNİN[Ar. < FENN] değil/yerine/= TEKNİK BİLGİ SAHİBİ, FEN BİLGİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEFERRİK[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, DAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHAMMİL[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLI, GÖTÜRÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHARRİK[Ar.] değil/yerine/= DEVİNGEN | İŞLEYEN/ÇALIŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHASSIS/LIK[Ar.] değil/yerine/= UZMAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEKAİT[Ar.]/ÇERAĞ[Fars.] değil/yerine/= EMEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEKÂMİL[Ar.] değil/yerine/= OLGUNLAŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEKARİP[Ar.] değil/yerine/= YAKINSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek bir noktaya doğru yönelen ışınlar, çizgiler. )

- MÜTEKÂSİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUNLAŞMIŞ, KOYULAŞMIŞ, DERİŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEMMİM CÜZ değil/yerine/= TAMAMLAYICI PARÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEMMİM[Ar. < TEMÂM] ile TAMAMLAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tümleç. Herhangi bir sözcüğün anlamını tamamlayan. | Bütün haline getiren. )

- MÜTEMMİM[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( COMPLEMENT )
( Tamamlayan, bütünleyen, bitiren. | [mat.] Bütünler. | Tümleç. )

- MÜTENÂSİB[< NİSBET] ile ORAN/ORANLI, UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UYGUN OLAN, HER BAKIMDAN BİRBİRİNE UYGUN, DENK )

- MÜTENAVİP[Ar.]/ALTERNATİF[İng.] değil/yerine/= SEÇENEK, ALMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTERÂDİF[< RİDF]/SİNONİM[İng.] değil/yerine/= EŞANLAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TERÂDÜF EDEN, BİRBİRİNİN ARDI SIRA GİDEN | YAZILIŞI AYRI, ANLAMI BİR OLAN, ANLAMDAŞ [İng., Fr. SYNONYME] )

- MÜTERCİM[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTESELSİLEN[Ar.] ile SIRA İLE, BİRBİRİ PEŞİ SIRA, ZİNCİRLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SIRA İLE, BİRBİRİ PEŞİ SIRA, ZİNCİRLEME )

- MÜTEŞEBBİS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞKEN/GİRİŞİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEŞEKKİL[< ŞEKL] ile MÜTEŞEKKİR[< ŞÜKR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şekillenmiş, şekillenen, teşekkül etmiş. | Meydana gelmiş, kurulmuş, olmuş, oluşmuş, olma. İLE Teşekkür eden, iyilik bilen, iyiliğe karşı nâzik davranışla. )

- MÜTEVALİ[Ar.] değil/yerine/= ARDIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEVÂZI değil/yerine/= ALÇAKGÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEZAYİT[Ar.] değil/yerine/= ARTAN/ÇOĞALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜVECCİBE değil/yerine/= TALKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ana sapın bir çiçekle sonuçlandığı, büyümeyi yan sapların sürdürdüğü bir tür uzama biçimi. )

- MÜVELLİDÜLHUMUZA[Osm. Tr.] = OKSİJEN[Fr. < Yun. OKSYS: Ekşi. | GENNAN: Doğurmak.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada, %20 oranında bulunan bir gaz. [Simgesi: O] )

- MÜYESSER[< YÜSR] ile MÜYESSİR[< YÜSR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolayı bulunup yapılan, kolay gelen, kolaylıkla olan. İLE Kolayını bulup yapan, kolaylıkla ortaya çıkaran. )

- MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZE değil/yerine/= SERGİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZİK ZİYAFETİ değil/yerine/= EZGİLER TOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZİK değil/yerine/= KÜY, KÜĞ, ÇIĞGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZİKOLOJİ/MÜZİKOLOG değil/yerine/= MÜZİKBİLİM/Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZİSYEN değil/yerine/= KÜYCÜ, KÜĞCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZMİN[Ar.]/KRONİK[Fr.] değil/yerine/= SÜREĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne kadar süreceği belirli olmaksızın sürüp giden. | Uzun zamandan beri süren. | Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık). )

- NÂ-MÜTENÂHÎ[Fars., Ar.] değil/yerine/= SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂDİR değil/yerine/= AZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂFİA[Ar.] değil/yerine/= BAYINDIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yeri, geliştirip güzelleştirmek için yapılan işlerin tümü. )

- NAHİV[Ar.]/SENTAKS[Fr., İng.] değil/yerine/= SÖZ DİZİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂHİYE[Ar.] değil/yerine/= BUCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKARAT değil/yerine/= YİNELEME, KOŞUMCA, KAVUŞTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKİL[Ar.]/TRANSPORT[Fr.] değil/yerine/= TAŞIMACILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAMDAR[Fars.] değil/yerine/= ÜNLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAMZET[Fars.] değil/yerine/= ADAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAPALM değil/yerine/= YANGIN KÖPÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yangın tüplerinin doldurulmasında kullanılan, alüminyum ya da sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde. [Sodyum ve Palmitat] )

- NARENCİYE[Ar.] değil/yerine/= TURUNÇGİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NARH[aslı NİRH] değil/yerine/= NARK, ÇARŞIDA, PAZARDA SATILAN ŞEYLER İÇİN RESMÎ MAKAMLARCA GÖSTERİLEN FİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NARSİSİZM değil/yerine/= ÖZSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NASFET/NISFET[Ar.] değil/yerine/= HAK VE ADÂLETE UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NASIP[Ar.] değil/yerine/= ATAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NASİHAT değil/yerine/= ÖĞÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NASİHAT ile TEMBİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğüt. İLE Uyarı, uyarma, uyarım. )

- NASRANİ[Ar.] değil/yerine/= HRİSTİYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NATURAL HISTORY ile DOĞA ARAŞTIRMASI/DOĞANIN BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞA ARAŞTIRMASI/DOĞANIN BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMASI )

- NATÜREL değil/yerine/= DOĞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZAR BERKADEM ile BAKIŞLAR, AYAK ÜZERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAKIŞLAR AYAK ÜZERİNE )

- NAZAR[Ar.] değil/yerine/= BAKMA, GÖZ ATMA | DÜŞÜNME | GÖZ DEĞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZARÎ değil/yerine/= KURAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEORİK )

- NAZİRE değil/yerine/= BENZETİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEBÜLÖZ[Fr.] değil/yerine/= BULUTSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFESLİ SAZLAR değil/yerine/= SOLUKLU SAZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEGATİF değil/yerine/= EKSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEHİR değil/yerine/= IRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEMESE/HEMS[Ar.]/WHISPER[İng.] değil/yerine/= FISILDAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fısıldama. )

- NESİL değil/yerine/= KUŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESİR değil/yerine/= DÜZYAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEŞE değil/yerine/= SEVİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEŞİR değil/yerine/= YAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NETİCE[Ar.] değil/yerine/= SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NETVÖRK[< İng. NETWORK] değil/yerine/=
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEZÂFET ile TEMİZLİK, PÂKLIK | TAM SAĞLIK VE SELÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEMİZLİK, PÂKLIK | TAM SAĞLIK VE SELÂMET )

- NEZİF[Ar. < NEZF] değil/yerine/= KANAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin herhangi bir yerinden kan akması, kan gelmesi. | Manevi acıların yeniden etkisini duyurması, depreşmesi. )

- NİGÂH-BÂN değil/yerine/= GÖZCÜ, BEKÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİGÂH[Fars.] ile BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAKIŞ, BAKMA )

- NİHÂÎ değil/yerine/= SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİHÂLE[Fars.] değil/yerine/= ALTLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİHÂYET-İ AZM[Ar.] değil/yerine/= KEMİK UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kemik ucu. )

- NİMBUS[Lat.] değil/yerine/= KARA BULUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİMET değil/yerine/= ERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİPEL[Fr.] değil/yerine/= BAĞLANTI PARÇASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki bağlantı parçasını, birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça. )

- NİRENGİ[Fars.] değil/yerine/= TEPE NOKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli sayıda noktanın konumunu, kesinlik içinde saptayabilmek için, bu noktaları, tepe olarak kabul ederek, bir alanı üçgenlere bölme. )

- NİSAİYE/JİNEKOLOJİ değil/yerine/= KADIN-DOĞUM SAYRILIKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİSYÂN değil/yerine/= UNUTUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTROJEN[Fr.] değil/yerine/= AZOT(Az)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİZAM değil/yerine/= DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOKSAN değil/yerine/= EKSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOKTA değil/yerine/= DIĞ, DURA, | YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= DÜZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum. )

- NORMATİF değil/yerine/= DÜZGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kural değerini, gücünü taşıyan. )

- NOSTALJİ[NOST: Eve dönüş. | ALGIA: Özlem/hasret.] değil/yerine/= YURTSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıla/memleket özlemi. Vatan özleminin hastalık haline gelişi. )

- NOSYON değil/yerine/= KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram. )

- NOTA[İt.] ile NOTA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir müzik sesini belirtmeye yarayan im. İLE Bir ülkenin, başka bir ülkeye ya da elçisine yaptığı bildiri. )

- NOTA değil/yerine/= KÜYGE, KÜĞGE, YÜĞGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÖBET[Ar.] değil/yerine/= KEŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NUTUK/HİTÂBE/DİSKUR değil/yerine/= SÖYLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜKLEER değil/yerine ÇEKİRDEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜKLEOPLAZMA değil/yerine/= ÇEKİRDEK SIVISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜMUNE[Fars.]/MOSTRALIK[İt.] değil/yerine/= GÖSTERMELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göstermelik. | Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kişi. )

- NÜTASYON/NUTATION değil/yerine/= ÜĞRÜM, DÖNDERGEÇ, BAŞ SALLAMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yer'in dönme ekseninin, yaptığı koni devinimi boyunca dalgalanması. )

- NÜVE değil/yerine/= ÇEKİRDEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O SEBEPTEN yerine O NEDENLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OBELİSK[Fr.] değil/yerine/= DİKİLİTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OBJE[Fr.] değil/yerine/= NESNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OBJEKTİF[Fr./İng.] değil/yerine/= MERCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik araçlarda nesnelerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek ya da mercek düzeni. | Nesnel[subjektif] karşıtı. )

- OBSESİF değil/yerine/= TAKINTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OFİS değil/yerine/= İŞLİK, İŞ YERİ, YAZIHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OFSET[İng.] değil/yerine/= DÜZBASKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalıp izlerini, önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye dayanan, çift kopyalı baskı yöntemi. )

- OJE[Fr.] değil/yerine/= TIRNAK PARLATICISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKSALİK[Fr.] değil/yerine/= KUZUKULAĞI ASİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzukulağı gibi çoğu bitkide rastlanılan, özellikle temizleme maddesi olarak kullanılan, keskin, zehirli asit anlamında kullanılır. [HOCO-COOH] )

- OKSİTLEME değil/yerine/= YÜKSELTGEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKSİYÜR değil/yerine/= SİVRİKUYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3-12 mm. uzunluğunda, insanın, özellikle çocukların bağırsaklarında yaşayan, küçük bir solucan. )

- OKYANUS/FELEK/MUHÎT[< HAVT] değil/yerine/= ÇEVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyi kuşatan. )

- OKYANUS/UMMAN[Ar.] değil/yerine/= ANADENİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLİGARŞİ[Fr. < Yun. OLIGOS: Az. | ARKHEIN: Buyurmak.] değil/yerine/= TAKIMERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyasal erkin, birkaç kişilik bir kümenin elinde bulunduğu yönetim. Aristokrasinin, daralmış biçimi. )

- ONTOGENEZ değil/yerine/= BİREYOLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONTOLOJİ değil/yerine/= VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPAK[İng. OPAQUE]/MAT[Fr.] değil/yerine/= DONUK[>< PARLAK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPERA SALONU değil/yerine/= ÜNGÜTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPERA SANATÇISI değil/yerine/= ÜNGÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPSİYON[İng. < OPTION] değil/yerine/= SEÇENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORAL değil/yerine SÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORBİT değil/yerine/= YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORDİNO[İt.] değil/yerine/= BUYURGA/EMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri. | Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için gemi şirketinden, yük konşimentosuna karşılık verilen havale. | Denizcilik işletmelerinde, gemi adamlarını, gemilere atama belgesi. )

- ORGAN/UZUV değil/yerine/= ÖRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİZATÖR değil/yerine/= DÜZENLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİZATÖR değil/yerine/= ÖRGÜTLEYİCİ, DÜZENLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORİJİN değil/yerine/= KÖKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORİJİNAL değil/yerine/= ÖZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORKİD değil/yerine/= PED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OROBAN değil/yerine/= CANAVAROTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Canavarotugiller ailesinin örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalaklarından biri sayılan çiçekli bitki. [Lat. OROBANCHE RAMOSA] )

- OSTEOLOJİ/OSTEOLOGY[İng] değil/yerine/= KEMİK BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSURUKAĞACI değil/yerine/= AYLANDIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTİSTİK değil OTİZMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTİZM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= İÇEYÖNELİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTO-... değil/yerine/= ÖZ-...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOBAN yerine OTOYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTODİDAKT değil/yerine/= ÖZÖĞRENİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOGESTİYON[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYÖNETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sosyalist ülkelerde, tarım ya da endüstri kuruluşlarında, işçilerin söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim biçimi. )

- OTONOM/İ[Fr. < Yun. ATUOS: Kendi, öz. | NOMOS: Yasa.] değil/yerine/= ÖZERK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTORİTE değil/yerine/= YETKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTOTROF/İ[Fr.] değil/yerine/= ÖZBESLENEN/ÖZBESLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVAL değil/yerine/= SÖBE/BEYZİ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OZMOS[Fr.] değil/yerine/= GEÇİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OZOKERİT değil/yerine/= YERMUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum. )

- ÖBÜR/ÖTEKİ DİLLER ile/ve/<>/değil/yerine TÜRKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÖKARYOT değil/yerine/= GERÇEK ÇEKİRDEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜT = MISDAK, MİYAR, KISTAS = CRITERION[İng.] = CRITÉRIUM, CRITÈRE[Fr.] = KRITERIUM[Alm.] = KRITERION < KRINEIN:AYIRMA, YARGILAMA[Yun.] = CRITERIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖMÜR değil/yerine/= YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNSEZİ = HİS-İ KABL EL-VUKÛ = PRESENTIMENT[İng., Fr.] = AHNUNG[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNYARGI = PEŞİN HÜKÜM, FİKR-İ BATIL, İTİKAT-I BATIL = PREJUDICE[İng.] = PRÉJUGÉ[Fr.] = VORURTEIL[Alm.] = PRAEJUDICIUM[Lat.] = PERJUICIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRF değil/yerine/= TÖRE/GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEVİM/OTOMASYON ile ÖZDEVİNİM/OTOMATİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde, insan aracılığı olmadan, işlerin otomatik olarak yapılması. İLE Bir araca, bir şeye otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli olan düzen. )

- ÖZEK/MERKEZ ile/ve ODAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZELLİKLE(BİLHASSA) ile AKSİNE/TAM TERSİNE(BİLAKİS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNE = FAİL, MEVZU = SUBJECT[İng.] = SUJET[Fr.] = SUBJEKT[Alm.] = SUBJECTUM[Lat.] = HYPOKEIMENON[Yun.] = SUJETO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZÜRLÜ değil/yerine/= ENGELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PABUÇ[Fars.] ile AYAKKABI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAK[Fars.] değil/yerine/= TEMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAKT[Fr.] değil/yerine/= ANTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PALARGA değil/yerine/= YAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PALYATİF[Fr.]/MUVAKKAT[Ar.] değil/yerine/= GEÇİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANDÜL[Fr.]/RAKKAS[Ar.] değil/yerine/= SARKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARANTEZ[İng.]/MUTARIZA[Ar.] değil/yerine/= AYRAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARAZİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= (")ASALAK(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asalak. | Radyo yayınına karışan yabancı ses. | Başkalarının sırtından geçinen kişi. )

- PARKUR değil/yerine/= YARIŞ YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bisiklet, atletizm gibi bazı yarış ve koşularda, yarışmaların yapıldığı yol. )

- PART TAYM/PART TIME değil/yerine/= YARIM GÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARTİKÜL[Fr.] değil/yerine/= PARÇACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARTİSYON değil/yerine/= BÖLME, BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASAJ[Fr.] ile/değil/yerine ÇARŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı ya da açık, aynı zamanda yol olarak kullanılan ve geçiş yapılan çarşı. | Bir yazıdan, bir yapıttan alınan bölüm, parça. İLE/DEĞİL/YERİNE ... )

- PASİF değil/yerine/= EDİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASTORAL[Fr.] değil/yerine/= ÇOBANLAMA/KIRSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATİKA[Slavca] değil/yerine/= KEÇİ YOLU/İZLEK/YOLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATRONAJ[Fr.] ile/ve/değil/yerine/<> YARDIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun, toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> ... )

- PATTADAK/PATTADAN/PATTADANAK değil/yerine ANSIZIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYDOS[Yun.] değil/yerine SON/ARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşi ya da çalışmayı, (geçici olarak) bırakma. DEĞİL/YERİNE ... )

- PÂYİDAR/PÂY-DÂR[Fars.] değil/yerine/= KALIMLI/YERLEŞMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYİTAHT[Fars.] değil/yerine/= BAŞKENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYPLAN[İng. < PIPELINE] değil/yerine/= BORUYOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAZIBENT[Fars.] değil/yerine/= KUŞAK/KOLÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir amaçla, kola geçirilen, enli kuşak, kolçak. )

- PEDAL[İt.] değil/yerine/= AYAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir makinede/araçta, ayak yardımıyla dönmeyi ya da devinimi sağlayan düzen. )

- PEDERŞAHİ[Fars.] değil/yerine/= ATAERKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEHLİVAN[Fars.] değil/yerine/= GÜREŞÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEJORATİF[Fr.] değil/yerine/= YERMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEKÂLÂ değil/yerine/= PEKİYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELESENK[Ar.] değil PERSENK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türlü bitkilerden çıkarılan, kokulu bir reçine. | Pelesenkağacından elde edilen değerli kereste. DEĞİL Konuşurken, gereksiz yinelenen söz. )

- PENCERE değil/yerine/= BAKANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PENOPLEN[Fr.] değil/yerine/= YONTUKDÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erozyon etkisiyle oluşmuş, yumuşak, engebeli yeryüzü parçası, yalama yazı. )

- PENS[Fr.] değil/yerine/= MAŞA/KISKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli biçim ve büyüklükte, maşa ya da kıskaç. | Giysilerde, kimi yerinden içeri doğru daraltılarak dikilmiş bölüm. )

- PERFORMANS değil/yerine/= BAŞARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERGEL[Fars.] değil/yerine/= YAYÇİZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERIGEE değil/yerine/= YERBERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERIHELION değil/yerine/= GÜNBERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERİYOD değil/yerine/= DÖNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEROKSİZOM değil/yerine/= AYIRGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERSONEL yerine ÇALIŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PESİMİST değil/yerine/= KARAMSAR/KÖTÜMSER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PETROL[Fr. < Lat.] değil/yerine/= YERYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoğunluğu 0.8'den 0.95'e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ. )

- PEYDERPEY[Fars.] değil/yerine/= AZAR AZAR/BÖLÜM BÖLÜM/YAVAŞ YAVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEYKE/SEKİ/KEREVET[Rumca] değil/yerine/= SEDİR/SALACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle eski kahvelerde ve evlerde bulunan, duvara bitişik, alçak, tahta sedir. )

- PİJAMA[Fr. < Hint dillerinden] değil/yerine/= GECELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİKNİK (YAPMAK) değil/yerine/= KIR'A GİTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİLİ[Fr.] değil/yerine/= KIVRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kumaş, kâğıt vb.'de bir bölümünün, öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım. | Bu biçimde kıvrımı olan etek. )

- PİNOSİTOZ değil/yerine/= ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİSBOĞAZ/ŞİKEMPERVER[Fars.] değil/yerine/= OBUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen kişi. İLE Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen. )

- PİSTON[Fr.] değil/yerine/= İTENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı araçlarda, motorlarda, bir silindir içinde düzenli hareket eden, daha küçük çaplı silindir. | [mecaz] Kayıran kişi. | Pistona benzeyen, piston görevi yapan. )

- PİYATA[İt.] değil/yerine/= BÜYÜK TABAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yassı ve büyük yemek tabağı. )

- PLAN değil/yerine/= TASARI, TASAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLANETARYUM[Fr.] değil/yerine/= GÖKEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLASMAN değil/yerine/= YATIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLATFORM değil/yerine/= YAYKIN, | BATNAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLATO[Fr.] değil/yerine/= YAYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLAZMOLİZ değil/yerine/= BÜZÜNME/SU SALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLEİSTOSEN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BUZUL DÖNEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLUMB değil/yerine/= ÇEKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLUTOKRASİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= VARSILERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLÜVİYOMETRE[Fr.] değil/yerine/= YAĞIŞÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLÜVİYOMETRE değil/yerine/= YAĞIŞÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir zamanda. belirli bir yerde düşen yağış miktarını ölçmeye yarayan aygıt. )

- PODYUM[Yun.] değil/yerine/= ÇIKMALIK, YAYKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin ya da giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları, merdivenli, yüksekçe yer. )

- POETİK değil/yerine/= ŞİİRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLARİS değil/yerine/= KUZEY YILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLARİZASYON/POLARISATION değil/yerine/= UCLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLE değil/yerine/= UÇ, UCAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLİÇE[< İt. < Yun.] değil/yerine/= SİGORTA SENEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLİTEİZM ile HENOTEİZM ile DÜEİZM ile MONOTEİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok tanrılılık. İLE Üç tanrılılık. İLE Çift tanrılılık. [Zerdüştlük.] İLE Tek tanrılılık. [Yahudilik. Hristiyanlık. İslâm.] )

- PORTAL yerine EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORTE[Fr.] değil/yerine/= DİZEK[müzik'te]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı, beş koşut çizgi. )

- PORTFÖY[Fr.] değil/yerine/= PARA CÜZDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORTÖR değil/yerine/= HASTALIK TAŞIYICI, SAYRITAŞIR, SAYRI TİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POSTER değil/yerine/= ASKILI SUNUM, ASKILI TANITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POTANSİYEL[İng. < POTENTIAL] değil/yerine/= İÇKİN/GİZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PÖÇ/UCA değil/yerine/= KUYRUKSOKUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRATİK/TATBİK/AT ile UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRATİK değil/yerine/= KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRATİSYEN değil/yerine/= ALIŞTIRMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRECESSION değil/yerine/= DÖNDERGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PREFABRİK[Fr.] değil/yerine/= HAZIRYAPIM EV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PREMATÜRE değil/yerine/= ERKEN DOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRENSİP/UMDE[Ar.] değil/yerine/= İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRENSİPLİ değil/yerine İLKELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRES(S) değil/yerine/= BASIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRESTİJ değil/yerine/= SAYGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PREZENTASYON yerine SUNUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRİMİTİF değil/yerine/= İLK(S)EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROBLEM yerine SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRODÜKSİYON değil/yerine/= YAPIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRODÜKTÖR değil/yerine/= YAPIMCI/ÜRETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROFESÖR değil/yerine/= BİLMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROFESYONEL değil/yerine/= UZMAN/CA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROGRAM değil/yerine/= İZLENCE, İZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROJE[İng. PROJECT] değil/yerine/= TASARI/İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROJEKSİYON değil/yerine/= YANSITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROJEKTÖR değil/yerine/= IŞILDAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROKARYOT değil/yerine/= İLKEL ÇEKİRDEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROMOSYON değil/yerine/= TANITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROSES değil/yerine/= SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROSTELA[Yun.] değil/yerine/= ÖNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTEZ[Fr. PROTHESE] değil/yerine/= TAKMA ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eksik bir örgenin yerini tutmak, bir örgenin sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapay örgen ya da parça. | Bu amaçla yapılıp kullanılan örgen. | [dilb.] Öntüreme. )

- PROTİSTLER/PROTİSTALAR değil/yerine/= YUVARGİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTOKOL değil/yerine/= SEÇKİN, SEÇKİNLER, | SÖZLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTOTİP[Fr.] değil/yerine/= İLK ÖRNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVA[İt.] değil/yerine/= ALIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVİDANSİYALİZM[Fr./İng. PROVIDANTIALISM/E] değil/yerine/= KAYRACILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrendeki tüm olayları tanrısal nedene dayandıran, insanın ancak Tanrı kayrasıyla, bağışıyla kurtulabileceğini ileri süren öğreti. )

- PROVİZYON değil/yerine/= KARŞILIK(/DENETİMİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVOKASYON[Fr.] değil/yerine/= KIŞKIRTMA/KIŞKIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVOKATÖR değil/yerine/= KIŞKIRTMACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PUSULA[İt.] ile/değil/yerine BETİK/PUSULA[İt.]/TEZKERE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön saptamak için kullanılan kadranlı aygıt. İLE/DEĞİL/YERİNE Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup. | Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. | Bir iş için izin verildiğini bildiren resmi kâğıt. | Genellikle ozanların yaşamlarıyla koşuklarından söz eden yapıt. )

- PUSULA değil/yerine/= YÖNDEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PUTREL/POTREL[Fr.] ile/değil/yerine/= DEMİR KİRİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılarda, demiryollarında kullanılan demir kiriş. )

- PÜLVERİZATÖR[Fr.] değil/yerine/= PÜSKÜRTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PÜNEZ[Fr.] değil/yerine/= RAPTİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt ya da karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç. )

- RADDE[Ar.]/KERTİ/KERTE[İt.] ile İŞARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemi pusulasında kadranın ayrılmış olduğu on bir derece ve on beş dakika ölçüsünde bir açıya eşit olan otuz iki bölümden her biri. | Derece, radde[Ar.]. | İşaret için yapılmış çentik ya da iz, kerti. İLE ... )

- RADİKAL değil/yerine/= KÖKTENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RADYOAKTİVİTE[Fr.] değil/yerine/= IŞINETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alfa, beta, gama ışınlarını yayma özelliği. )

- RAF[Fars.] | CÂME-KEN[Fars.]/VİTRİN[Fr.] değil/yerine/= SERGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstüne öteberi koymak için duvara ya da bir dolabın içine, birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta ya da metal levha. | Giyinilecek yer. / Bir dükkân ya da mağazanın, dışarıdan, camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri. )

- RAFİNAJ[Fr.] değil/yerine/= ARITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAFİNERİ[Fr.]/TASFİYEHANE[Ar.+Fars.] değil/yerine/= ARITIMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAĞBET değil/yerine/= İSTEK, ARZU, İYİ KABUL EDİLME | İSTEKLE KARŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKET[Fr. < Ar.] değil/yerine/= VURAÇ | TOKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Masatopu, alantopu gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağı olan, uzunca saplı araç. | Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak. )

- RÂKIM-I HURÛF/RÂKIM-ÜL-HURÛF(MUHARRİR) değil/yerine/= YAZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RALLİ[İng.] değil/yerine/= ARABA YARIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMPA değil/yerine/= YOKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RANDIMAN[Fr.] değil/yerine/= VERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAPOR[İng.] değil/yerine/= YAZANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazı. )

- RASAT[Ar.] değil/yerine/= GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂST ile DOĞRU | SAĞ | UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞRU | SAĞ | UYGUNLUK )

- RASTGELE/LALETTAYİN değil/yerine/= GELİŞİGÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI = TESADÜF = CHANCE, HAZARD[İng.] = HASARD[Fr.] = ZUFALL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAUNT/RAVNT[İng.] değil/yerine/= DÖNEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAYBA[Alm.] değil/yerine/= PÜRÜZALIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAYİÇ[Ar.] değil/yerine/= DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir malın, satış ve sürüm değeri. )

- RÂYİHA[Ar.]/BÛY[Fars.] değil/yerine/= KOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REAKSİYON[Fr., İng.] değil/yerine/= TEPKİ/TEPKİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDAKTÖR değil/yerine/= DÜZELTMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFAH yerine GÖNENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolluk, rahatlık ve varlık içinde, iyi olanaklarda yaşama. )

- REFÂKAT değil/yerine/= EŞLİK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFERANDUM[Lat.]/PLEBİSİT[Fr.] değil/yerine/= HALK OYLAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biri ya da bir sorun için halkın olumlu ya da olumsuz kanısının belirmesi amacıyla yapılan oylama. )

- REFERANS değil/yerine/= BAŞVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS değil/yerine/= TEPKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı. | Dıştan ya da içten gelen bir uyarım sonucunda organizmada tepkilere yol açan istemsiz sinir etkinliği. )

- REFLEKTİF değil/yerine/= YANSITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKTÖR[Fr.]/KATAFOT[Fr. < CATAPHOTE] değil/yerine/= YANSITAÇ/YANSITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yansımadan yararlanarak bir ışık aksının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne. | Işığı yansıtmakta kullanılan, çeşitli boy ve biçimdeki yüzeyler. )
( KATAFOT[Fr. < CATAPHOTE]: Dışarıdan gelen bir ışığın etkisiyle geceleyin ışıklı görünen reflektör. )

- REGL değil/yerine/= AYBAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGÜLASYON değil/yerine/= YÖNERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHİN[Ar. < REHN]/İPOTEK[Fr. < HYPOTHEQUE] değil/yerine/= TUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi. )

- REKLAM değil/yerine/= TANITI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKOLTE[İt.] değil/yerine/= TOPLAM ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKTÖR değil/yerine/= BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REMZ değil/yerine/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPERTUAR[Fr.] değil/yerine/= SÖZ DAĞARCIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların dizini. | Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin dizini. | Bir müzik topluluğunun ya da sanatçının hazırlamış olduğu parçalar. )

- REPERTUVAR değil/yerine/= EZGİLER DAĞARCIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPREZANTE değil/yerine/= SUNMA, TANIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESESİF[Fr.] değil/yerine/= ÇEKİNİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİM değil/yerine/= BEZEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESSAM değil/yerine/= BEZEKÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESÛL ile NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçi. İLE Haber veren. )
( İtikatta değil ama amelde ve hükümler bakımından yeni bir tebliğ, emirler zinciri sunan peygamber. İLE Daha önceki bir peygamberin tebliğini aynen yineleyen, tekrarlayan peygamber. | Kitap getirmemiş peygamber. )
( Ku'an-ı Kerim'de yazılı yirmibeş peygamber vardır. Sırasıyla: Hz. ÂDEM, İDRİS, NUH, HUD, SALİH, İBRAHİM, LUT, İSMAİL, İSHAK, YAKUP, YUSUF, EYÜP, ŞUAYIP, MUSA, HARUN, DAVUT, SÜLEYMAN, İLYAS, ELYASA, YUNUS, ZÜLKİFL, ZEKERİYA, YAHYA, İSA, MUHAMMED )
( Hz. ÜZEYİR, LOKMAN ve ZÜLKARNEYN, bazı bilginlere göre Nebî, bazılarına göre ise Velî'dir. )
( Şeriat getirir. İLE İrşâd eder. )

- REŞİT/RÜŞT değil/yerine/= ERGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, kendine teslim ve emânet eden. )

- REVÂÇ[Ar.] değil/yerine/= SÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REVERANS[Fr.] değil/yerine/= SELÂMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Selâm ya da teşekkür için eğilerek ya da dizleri kırarak yapılan hareket. )

- REVİZE değil/yerine/= DÜZELTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REVİZYON değil/yerine/= ONARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REVÜ[Fr.] değil/yerine/= DANS GÖSTERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne gösterisi. )

- REY değil/yerine/= OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REYHAN[Ar.] değil/yerine/= FESLEĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZERVE değil/yerine/= AYRILMIŞ, TUTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZERVE yerine AYRILMIŞTIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZONANS[Fr., İng.] değil/yerine/= SESELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. )

- RİÂYET değil/yerine/= GÜTME, GÖZETME | UYMAK, SAYGI, SAYMA | AĞIRLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜTME, GÖZETME | UYMAK, SAYGI, SAYMA | AĞIRLAMA )

- RİBOZOM değil/yerine/= BİREŞGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA EDERİM değil/yerine/= DİLERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÎME, ÂJÎH/PÎH[Fars.] değil/yerine/= ÇAPAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM ENSTRÜMAN değil/yerine/= VURMALI ÇALGILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM TUTMAK değil/yerine/= VURUŞ TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= DİZEM | DÜMTEK, VURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİVÂYET değil/yerine/= SÖYLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYA(KÂR) değil/yerine/= İKİYÜZLÜLÜK/(İKİYÜZLÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYÂSET[Ar.] ile BAŞKANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( REİSLİK, BAŞ OLMA, BAŞKANLIK )

- ROMANTİK değil/yerine/= ROMANSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROTASYON değil/yerine/= DÖNGÜ/DÜZENLİ DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROZET[Fr.] değil/yerine/= İĞNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakaya vs. takılmak için çeşitli biçimlerde yapılan, bir kuruluşun simgesi sayılacak ufak kâğıt ya da metal nesne. | Musluğun, gizli döşenmiş boruya vidalandığı yerine çirkin görünüşünü kapatmak amacıyla kullanılan nikel ya da krom kaplanmış çember biçimli sac parça. )

- RÖGAR[LOGAR değil] değil/yerine/= BACA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanalizasyona inmek ve tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca. )

- RÖPORTAJ[ROPÖRTAJ değil!] değil/yerine/= SÖYLEŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUAM[Ar.] değil/yerine/= SAKAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En çok atlarda görülen, insana da bulaşan, ölümcül bir hayvan sayrılığı. )

- RUBA[İt.] değil/yerine/= GİYSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUJ[Fr.] değil/yerine/= DUDAK BOYASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUŞEYM/SÜVEYDÂ[Ar.]/ALBUMEN[Fr.] değil/yerine/= BESİÖRÜ/OĞULCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tohumun içindeki dölütü çevreleyen ve gelişinceye kadar beslenmesini sağlayan doku. )

- RUTİN değil/yerine/= SÜRENEK/SIRADAN/ALIŞILAGELMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYÂ değil/yerine/= DÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂR değil/yerine/= YEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- S HARFİ:
"ES"
değil SE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÂDET ile SÜREKLİ MUTLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜREKLİ MUTLULUK )

- SAAT değil/yerine/= UÇUR, ATLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABÎ[Ar.] değil/yerine/= ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HENÜZ MEMEDEN KESİLMEMİŞ ERKEK ÇOCUK | ÜÇ YAŞINI TAMAMLAMAYAN ERKEK ÇOCUK )

- SÂDE[Fars.]/SÂF[Ar.] değil/yerine/= ARI/YALIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADED[Ar.] değil/yerine/= ASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asıl konu. | Yakınlık, civar. | Düşünce, niyet, kasıt; girişim/teşebbüs. )

- SAFHA[Ar.]/MERHALE[Ar. < RİHLET]/FAZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= EVRE/AŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir olayda, birbiri ardınca görülen ve/veya beliren, gelişen değişik durumların her biri. | Menzil, konak, aşama. | İki menzil, konak arası. | Bir günlük yol. )

- SAFİR değil/yerine GÖKYAKUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mavi renkli, değerli bir korindon türü. )

- SÂHA[Ar.]/SEKTÖR[Fr.] ile BÖLÜM/KESİM/ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHAN[Ar.] değil/yerine/= TENCERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHÂVET[Ar.] değil/yerine/= EL AÇIKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CÖMERTLİK, EL AÇIKLIĞI )

- SAHIN/SAHN[Ar.] değil/yerine/= NAMAZ KILMA YERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHİFE değil/yerine/= YAPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHİH[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHİL[Ar.] değil/yerine/= KIYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHİP/MÂLİK[Ar.] değil/yerine/= İYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHNE[Ar. < Yun.] değil/yerine/= SEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHRA[Ar.] değil/yerine/= KIR | ÇÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAİKA[Ar.] değil/yerine/= YILDIRIM | NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAİR[Ar.] değil/yerine/= BAŞKA, ÖTEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂİRFİLMENÂM[Ar.]/SOMNAMBULE[Fr.] değil UYURGEZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKARİMETRE[Fr.] değil/yerine/= ŞEKERÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sıvıda, çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan aygıt. )

- SAKİL[Ar.] değil/yerine/= AĞIR | KABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

- SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= BOZUK/YANLIŞ/EKSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hasta, hastalıklı. | Yanlış. | Rivâyeti doğru, sağlam olmayan hadîs. )

- SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil/yerine/= HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RİVÂYETİ DOĞRU, SAĞLAM OLMAYAN (HADÎS) | HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ )

- SAKİN değil/yerine/= DİNGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKO[İt. < Yun.] değil/yerine/= ÜSTLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paltoya benzer bir tür üstlük. )

- SALÂBET[Ar. < SULB] değil/yerine/= KATILIK/SAĞLAMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peklik, katılık, sağlamlık. | Manevi kuvvet, dayanma. )

- SALAMANJE[Fr.] değil/yerine/= YEMEK ODASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALAMURA[İt.] değil/yerine/= TUZLU SUDA TUTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂLİM[Ar.] değil/yerine/= ESEN, SAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALON[Alm.] değil/yerine/= TÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALT = SIRF, SAF, MAHZ = PURE[İng.] = PUR[Fr.] = REIN[Alm.] = PURUS[Lat.] = PURO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALTIK = MUTLAK = ABSOLUTE[İng.] = ABSOLU[Fr.] = ABSOLUT[Alm.] = ABSOLUTUS[Lat.] = ABSOLUTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAMİMÎ(YET) değil/yerine/= İÇTEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATÇI değil/yerine/= ÜNERMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAYİ/ENDÜSTRİ[< INDUSTRY]/URAN değil/yerine/= İŞLEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANDALYE değil/yerine/= OTURAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANDOVİÇ değil/yerine/= KISTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANKİ değil/yerine/= SÖZÜMONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANSUALİZM[Fr.]/SENSÜALİZM[İng.] değil/yerine/= DUYUMCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANSÜR[Fr.] değil/yerine/= DENETLEME/SIKIDENETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her türlü yayının, sinema ve tiyatro yapıtlarının, hükümetçe, önceden denetlenmesi. Yayın ve gösterilmesinin, izne bağlı olması, sıkıdenetim. | Denetleme işini yapan kurul. )

- SANTRA[İng. < Lat.] değil/yerine/= ORTA, MERKEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANTRİFÜJ[Fr. < Yun. KENTRON: Merkez. | SOOMA: Gövde.] değil/yerine/= MERKEZKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merkezden uzaklaşan. )

- SAPROFİT[Fr. < Yun. SAPROS: Çürük. | PHYTON: Bitki.] değil/yerine/= ÇÜRÜKÇÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARF-I NAZAR[Ar.] değil/yerine/= SAYILMASA DA, VAZGEÇİLSE DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARF[Ar.]/GRAMER değil/yerine/= DİLBİLGİSİ | TÜKETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARHOŞ OLMAK değil/yerine/= SÜDREMEK/ESRİMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATHÎ[Ar.] değil/yerine/= YÜZEYSEL/GELİŞİGÜZEL/ÜSTÜNKÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATIH[Ar.] değil/yerine/= YÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATIR[Ar.] değil/yerine/= DİZEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATİR[Fr.] değil/yerine/= YERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAY[Ar.] değil/yerine/= ÇALIŞMA/EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYFA değil/yerine/= YAPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYFİYE[Ar.] değil/yerine/= YAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK ile SAYIŞ ile SAYIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayma eylemi. İLE Bir dizi olayın ya da sayı ile gösterilen olguların, yöntemli öbekleştirilmesine dayanan ve ilkelerini, olasılık kuramlarından alan, matematiğin uygulamalı dalı. İLE Sayma eylemi ya da biçimi. İLE Takas. | Çocuk oyunlarında, sayı sayarak, ebeyi belirleme. )

- SAYTEYŞIN değil/yerine/= GÖNDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAZ değil/yerine/= SAZ, ÇALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SCOOTER[İng.]/TROTİNET[Fr.] değil/yerine/= KAYKAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ayakla üzerine binilip öbür ayakla yeri teperek yol alınan ve bir yönetme kolu ile arka arkaya iki tekerleği bulunan araç ve çocuk oyuncağı. )

- SE(/İ)NTAKS/NAHİV değil/yerine/= SÖZDİZİMİ/YAZAÇ(HARF) DİZİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECÂ değil/yerine/= KARARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECCÂDE/NAMAZLIK değil/yerine/= YAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SECİYE[Ar.]/KARAKTER[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYAPI, IRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEDİMENTASYON | SEDİMENTOLOJİ[Fr./İng./Alm.] ile TORTULAŞMA | TORTUBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tortu oluşması, çökelme. | Pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılan, bir tür kan gözlemi. | Tortulaşma. )

- SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefâ yoktur. İLE/VE/||/<>/< Bekâ yoktur. )
( Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. | Eğlence, zevk, neşe. İLE/VE/||/<>/< Büyük sıkıntı, eziyet. )

- SEFÂLET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFER[çoğ. ESFÂR] ile SEFER[çoğ. ESFÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arabî ayların ikincisi.[yılbaşının Muharrem olması itibariyle] İLE Yolculuk. | Savaşa gitme. | Savaş. | Askerin savaş durumunda ya da savaşa hazır bulunması durumu. | Kere, kez, defa. | Üç gün, üç gece süren yolculuk. | En az üç gün ve üç gecelik bir yere gitmek üzere, bulunulan yer sınırından çıkmak. | Kalbiyle hak rızasına yürüyen. | Gönlün, Allah'a yönelişi. )

- SEFER değil/yerine/= KEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFÎH[Ar.] değil/yerine/= UÇARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zevk ve eğlenceye düşkün, parasını israf eden. | Ele, avuca sığmaz. | İrâdesine hâkim olamayan, ihtiyârını devrede tutamayan. )

- SEFİR/SEFÂRET değil/yerine/= ELÇİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEHER[Ar.] değil/yerine/= TAN AĞARTISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAN YERİ AĞARMADAN BİRAZ ÖNCEKİ ZAMAN )

- SEHİV[Ar.] değil/yerine/= HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Unutma nedeniyle yapılan hata ve sonucu bakımından, çok önemli olmayan yanlışlık.[Akla geldiğinde telâfisi de yapılmak üzere.] )
( Bizden hatâ, Hakk'tan atâ'. )

- SEHV değil/yerine/= YANLIŞ, HATA | YANILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEHVEN[Ar.] değil/yerine/= YANLIŞLIK/LA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YANLIŞLIKLA, BİLMEYEREK )

- SEKANT[Fr.] değil/yerine/= KESEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Trigonometride, bir açının keseni.[Bu açının, kosinüsünün tersi.] )

- SEKSİYON[Fr., İng. SECTION] değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELÂMET değil/yerine/= ESENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÂLİMLİK, EMİNLİK, KORKU VE ENDİŞEDEN UZAK OLMA | SELÂMETE ÇIKMA, KURTULMA | İYİ SONUÇ | KURTULMA | TÜMCENİN DÜZGÜN VE DOĞRU OLMASI )

- SELEF değil/yerine/= ÖNCEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELEKTÖR[Fr., İng.] değil/yerine/= SEÇİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahılı, yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt. | Araba farlarının, uzun ya da kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan aygıt. )

- SELFİ değil/yerine/= ÖZÇEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELİKA[Ar.] ile SELİS[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel söyleme ve yazma yeteneği. İLE Akıcı söz. )

- SELÎS ile SELÎS[< SELÂSET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SELÎS-ÜL-BEVL: Sidiğin sürekli akıntısı. | Sidiğini tutamayan. )

- SELPAK değil/yerine/= KAĞIT MENDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMANTİK değil/yerine/= ANLAMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMÂVÎ[Ar.] değil/yerine GÖKÇÜL/GÖKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMBOL[Fr., İng. SYMBOL < Yun.] yerine SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMBOLİK[İng.] değil/yerine/= SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMBOLİZMA değil/yerine/= SİMGESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMERE/Lİ[Ar.] değil/yerine/= MEYVE, ÜRÜN | VERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YARAR(LI), VERİM(Lİ) | SONUÇ | BİR ŞEYDEN ELDE EDİLEN GELİR )

- SEMİYOLOJİ[Fr.] değil/yerine/= GÖSTERGEBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hastalıkların belirti ve işaretleriyle ilgilenen tıp dalı. | Göstergebilim. )

- SEMPATİZAN[Fr.] değil/yerine/= DUYGUDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENE değil/yerine/= YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENSÖR değil/yerine/= ALICI/ALGILAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SENTRİOL değil/yerine/= ÇEKİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SER-PÛŞ değil/yerine/= BAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAŞA GİYİLEN ŞEY, BAŞLIK )

- SERBEST(İ) değil/yerine/= ÖZGÜR/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERDAR[Fars.] değil/yerine/= BAŞKOMUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERDETMEK[Ar.] değil/yerine/= İLERİ SÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEREMONİ[Fr.] değil/yerine/= TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tören. | Genellikle, resmî yerlerde, resmî işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü. )

- SERGERDE[Fars.] değil/yerine/= ELEBAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERHAT/SERHAD[Fars., Ar.] değil/yerine/= SINIR BOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERİ[Fr.]/SERIAL[Ing.] değil/yerine/= DİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERKEŞ[Fars.] değil/yerine/= KAFA TUTAN, BAŞKALDIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERMAYE[Fars.]/KAPİTAL[Fr./İng.] değil/yerine/= ANAMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERPANTİN[Fr.] değil/yerine/= ŞERİT | ISITICI | YILANTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış, ince ve uzun şerit. | Kalorifer döşemesinde, bükülmüş borularla yapılmış ısıtıcı. | Yılantaşı. )

- SERPUŞ[Fars.] değil/yerine/= BAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERTİFİKA[Fr.]/DİPLOMA[Yun.] ile ÖĞRENİM BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERVER yerine SUNUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESLİ-SESSİZ değil/yerine/= ÜNLÜ-ÜNSÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SETİR[Ar.] değil/yerine/= ÖRTME, GİZLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SETLİÇ[Çekoslavakya'da, Sedlitz köyünün adından] değil/yerine/= MADENSUYU | LİMONATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç sürdürücü bir madensuyu. | Karbonat katılarak köpürtülmüş limonata. )

- SEVECENLİK = ŞEFKAT = COMPASSION[İng.] = MISÉRICORDE[Fr.] = BARMHERZIGKEIT, MITGEFÜHL[Alm.] = MISERICORDIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİYE[Ar.] değil/yerine/= DÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYÂHAT değil/yerine/= GEZİ/YOLCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYELÂN[Ar.] değil/yerine/= AKMA, AKINTI | AKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYİRCİ[Ar.] yerine İZLEYİCİ, DİNLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYRÂN[Ar.] değil/yerine/= GEZME/GEZİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYYAH[Ar.]/TURİST[İng.] değil/yerine/= GEZGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYYÂL[Ar.] değil/yerine/= AKIŞKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYYANEN[Ar.] değil/yerine/= EŞİT OLARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYYİÂT[< SEYYİE] değil/yerine/= KÖTÜLÜKLER | SUÇLAR, GÜNAHLAR | KÖTÜLÜĞE KARŞILIK ÇEKİLEN SIKINTILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYYİE[Ar.] değil/yerine/= KÖTÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZA[Fars.] değil/yerine/= UYGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZON[Fr., İng.] değil/yerine/= DÖNEM/MEVSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SFENKS[Yun.] değil/yerine/= YONTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yunan mitolojisinde, geçen yolculara, bazı bilmeceler sorarak, bilmeyenleri yuttuğuna inanılan söylence canavarı. | Mısır'da, eski Mısır'lılar çağından kalma kadın başlı, aslan gövdeli yontu. )

- SICAKLIKÖLÇER/TERMOMETRE[Fr. < Yun.] ile YÜKSEK SICAKLIKÖLÇER/PİROMETRE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıcaklıkölçer. İLE Çok yüksek sıcaklıkları ölçmeye yarayan aygıt. )

- SIFAT-FİİL/PARTİSİP[Fr.] değil/yerine/= ORTAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tümleç alabilen, ad ve sıfat gibi kullanılan, eylem soylu sözcük. )

- SIHHAT[Ar.] değil/yerine/= SAĞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKIT/KOMPRİME[Fr.] ile SIKIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu kez yassı ya da silindir biçiminde katı ilaç. | Bir konuyla ilgili olarak, derinliği olmayan kalıplaşmış bilgi. İLE Düşük. )

- SILAYT değil/yerine/= SAYDAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRÂT[Ar.] değil/yerine/= YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRÂT/TÂRİK[Ar.] değil/yerine/= YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİGA/SAGA/SIYGA[Ar.] değil/yerine/= KİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiilin çekiminden oluşan türlü şekillerden her biri. | Kalıba dökmek. )

- SİGORTA değil/yerine/= KORUNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİL değil/yerine/= KİRPİK TELSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİLO[Yun.] değil/yerine/= SARPIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahıl kuyusu, zahire ambarı. | Ekmeği koymaya yarayan, dört gözlü sandık. )

- SİLSİLE[Ar.] değil/yerine/= DİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra. | Bilinen en eski atalardan, yaşayan torunlara kadar aile sırası. )

- SİLSİLE[Ar.] ile ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ART ARDA GELEN ŞEYLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ SIRA )
( SOYSOP )
( ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY )

- SİLÜET[Fr. < SILHOUETTE] değil/yerine/= GÖLGE/KARALTI/KARARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMETRİ/K[İng.]/MÜTENAZIR[Ar.] değil/yerine/= BAKIŞIM/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ya da daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu. | [mat.] Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur. )

- SİMULTANE ÇEVİRİ yerine ARDIL ÇEVİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNEMA değil/yerine/= ÇELKİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNN-İ İNHİTÂT değil/yerine/= ÇÖKKÜNLÜK DÖNEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİPER-İ SAİKA[Ar.]/PARATONER[Fr. < PARATONNERRE] değil/yerine/= YILDIRIMSAVAR/YILDIRIMKIRAN/YILDIRIMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİRÂC[Ar.] değil/yerine/= IŞIK, KANDİL, MUM, GÜNEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİRÂYET[Ar.] değil/yerine/= GEÇME/BULAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSMİK/SEISMIC[Fr.] değil/yerine/= SARSIM/DEPREMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSMOLOJİ/SEISMOLOGY değil/yerine/= DEPREMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSTEMATİK değil/yerine/= DİZGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİTAYİŞ[Fars.] değil/yerine/= ÖVME/ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİTOLOJİ[Fr., İng.] ile GÖZEBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hücre bilimi. )

- SİTTE-İ SEVİR[Ar.] değil/yerine/= ÖKÜZSOĞUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nisan'ın 15'inden sonra olan fırtınanın adı. )

- SİYÂH[Fars.] değil/yerine/= KARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SKİ değil/yerine/= KAYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SKLEROZ[Fr. < Yun.] ile MULTİPLE SKLEROZ(MS)/ÇOKLU SERTLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçindeki katılgan dokunun artmasından dolayı, bir örgen ya da dokunun, patolojik sertleşmesi. İLE Beyni ve omuriliği tutan, özbağışıklık hastalığı. )

- SKOLASTİK değil/yerine/= GÖRENEKÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SLAYT SHOW değil/yerine/= SAYDAMLA GÖSTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SLAYT değil/yerine/= YANSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SLOGAN[İng.]/KLİŞE değil/yerine/>< DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa ve çarpıcı, propaganda sözü. DEĞİL/YERİNE/>< Düşünülmüş söz. )

- SLOW değil/yerine/= YAVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SNOP[İng.] değil/yerine/= ZÜPPE/KÜSTAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçkin görünmek için bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen kişi. )

- SOKET[İng. Marka adından] değil/yerine/= KISA ÇORAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLFEJ[Fr. < İt.] değil/yerine/= OKUMA | EZGİLERİN UYGULANIŞI | MÜZİK ÇALIŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLİDARİST/SOLİDARİZM/SOLİDARİTE[Fr.] değil/yerine/= DAYANIŞMACI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLİST değil/yerine/= OKUYUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLO değil/yerine/= BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLSTICE değil/yerine/= GÜN DÖNÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUK = NEFES = BREATH[İng.] = SOUFFLE[Fr.] = ATEM[Alm.] = RESPIRO[İt.] = ALIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLÜSYON[Fr., İng. SOLUTION] değil/yerine/= ÇÖZELTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOMUT = MÜŞAHHAS = CONCRETE[İng.] = CONCRET[Fr.] = KONKRET[Alm.] = CONCRETUS[Lat.] = CONCRETO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONBAHAR/HAZAN[Ar.] değil/yerine/= GÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSUZ = NAMÜTENAHİ = INFINITE[İng.] = INFINI[Fr.] = UNENDLICH[Alm.] = INFINITUS, INFINITA[Lat.] = INFINITO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONTEŞRİN/TEŞRİN-İ SÂNÎ[Ar.] değil/yerine/= KASIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOSYAL[İng. < SOCIAL < SOCIETY] değil/yerine/= TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOSYOMETRİ değil/yerine/= UYUMÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT = MÜCERRET = ABSTRACT[İng.] = ABSTRAIT[Fr.] = ABSTRAKT[Alm.] = ABSTRACTUM[Lat.] = ABSTRACTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMESTR[Fr.] değil/yerine/= YARIYIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZ(CÜK):
GERÇEK
ile/ve/||/<>/> DEĞİŞMECE/MECAZ[Ar.] ile/ve/||/<>/>
DOKUNDURMA/KİNÂYE
ile/ve/||/<>/> AÇIK/SARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkarımsal. İLE/VE/||/<>/> Hayal/Muhayyile. İLE/VE/||/<>/> Sezgi/Hads. İLE/VE/||/<>/> Apaçık. )
( Soğan. İLE/VE/||/<>/> Sarımsak. İLE/VE/||/<>/> Koku. İLE/VE/||/<>/> Yaygın koku. )
( )
( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin...
)
( )

- SPEKÜLASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPEKÜLATİF[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGUSAL | SAPTIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPEKÜLATİF değil/yerine/= TARTIŞILIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPEYS/SPACE değil/yerine/= UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPHERE değil/yerine/= YUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPHEROID değil/yerine/= TOPAR, DÖNME SÖBÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPIN değil/yerine/= DİKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPIRIT değil/yerine/= DÜZEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPLITTING[İng.] değil/yerine/= AYIRMA/AYRIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPONSOR ile/ve/değil/yerine HAYAL ORTAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPONSOR değil/yerine/= SAKMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPONTAN(İT)/E değil/yerine/= KENDİLİĞİNDEN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPOR değil/yerine/= ÇEYNİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPREY[İng. SPRAY] değil/yerine/= PÜSKÜRTÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı. | Püskürtücü. )

- STABİLİZATÖR[Fr. STABILISATEUR] değil/yerine/= DENGELEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STAJ[Fr. STAGE] değil/yerine/= ÇIRAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi. | Birinin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir ya da birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem. )

- STALAGMİT[Yun.] değil/yerine/= DİKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STANDART değil/yerine/= ÖLÇÜN/TEKBİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STATİK[Fr. < Yun.]/STATOR[Lat.] değil/yerine/= DURUK/DURAĞAN/DEĞİŞMEZ[>< DEVİNİM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STATÜ[Fr.] değil/yerine/= TÜZÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STATÜKO[Lat.] değil/yerine/= SÜREGİDEN DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STEP/STEPPE[Fr., Rus.] ile STEP[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozkır. İLE Basketbolda, hatalı yürüme. | Basamak ve adımlarla yapılan spor etkinliği. )

- STEPNE[Fr.] değil/yerine/= YEDEK TEKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STERİL/İZE[Fr.] değil/yerine/= KISIR | MİKROPTAN ARINMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STICKER değil/yerine/= YAPIŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STOK[İng.] değil/yerine/= YIĞILIM | YIĞIMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STOPAJ[İng.] değil/yerine/= ÖN KESİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STOR[Fr. < Lat.] değil/yerine/= PERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış, bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde. )

- STRATUS[Lat.] değil/yerine/= KATMANBULUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası. )

- STRES değil/yerine/= GERGİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STRESLİ değil/yerine/= GERGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STRÜKTÜRALİZM değil/yerine/= YAPISALCILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimin her dalında, "yapı"dan yola çıkarak, sonuçlara ulaşma yöntemi. | Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dilbilim öğretisi. )

- STRÜKTÜREL[Fr.] değil/yerine/= YAPISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STÜDYO[İt.] değil/yerine/= ÇEKİM YERİ, İŞLİK, YAPIMEVİ, ÜRETİMEVİ, İŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUAL[Ar.] değil/yerine/= SORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUBLİME[Fr.] değil/yerine/= SÜLÜMEN/AK SÜLÜMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süblimleştirme yoluyla elde edilen ürün. | Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz. )

- SUBRA[Fr.] değil/yerine/= KOLTUKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koltuk yapmaya ve kaplamaya elverişli olan (kumaş). | Giysinin, terden lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça. )

- SUBYE[Fr.] değil/yerine/= ŞERİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayağın altından geçen, tozluğa ya da pantolon paçalarına bağlanan şerit. )

- SUDUR değil/yerine/= TÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolanların oluşumu. )

- SUJE[Fr.] değil/yerine/= KOBAY | KONU | ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULB/SULP[Ar.] değil/yerine/= OMURGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULH[Ar.] değil/yerine/= BARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Barış, barışma, barışıklık. | Rahatlık. | Uyuşma, uzlaşma. )

- SULHPERVER/SULHÇU[Ar., Fars.] değil/yerine/= BARIŞSEVER/BARIŞÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULTA[Ar.]/OTORİTE[Fr./İng.] değil/yerine/= YETKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUN'İ/SENTETİK değil/yerine/= YAPAY/YAPMACIK, BİREŞİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNİ[Ar.] değil/yerine/= YAPAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNUCU değil/yerine/= SUNUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUPLEMAN[Fr.] değil/yerine/= EK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ek olarak yayımlanan yapıt. )

- SURAT değil/yerine/= YÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SURETA[Ar.] değil/yerine/= GÖRÜNÜŞE GÖRE, GÖRÜNÜŞTE | YALANDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜBVANSİYON[Fr., İng. SUBVENTION] değil/yerine/= DESTEKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜBYAN[Ar.] değil/yerine/= ÇOCUKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜFLÎ[Ar.] değil/yerine/= AŞAĞIDA BULUNAN | ALÇAK, BAYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AŞAĞIDA BULUNAN | ALÇAK, BAYAĞI )

- SÜHÛLETLE[Ar.] değil/yerine/= KOLAYLIKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜKSE[Fr.]/SUCCESS[İng.] değil/yerine/= BAŞARI | GÖSTERİŞ, İLGİ ÇEKECEK DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜKÛT[Ar.] değil/yerine/= SUSKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLİNE[Yun.] değil/yerine/= DENİZÇAKISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dar ve uzun kavkılı bir deniz yumuşakçası. )

- SÜMÜK ile/ve SÜMÜKDOKU/MUKOZA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sümük doku hücrelerinin ve üzerinde bulunan bezlerin, doku yüzünde, nemli, akıcı, kaygan bir tabaka oluşturan salgısı. İLE/VE Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç örgenleri kaplayan koruyucu doku. )

- SÜPER EGO ile/değil ÜST BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRAT[Ar.] değil/yerine/= HIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alınan yolun, harcanan zamana oranı. | Çabukluk. | Bir hareketten doğan güç, şiddet. )

- SÜREYYA[Ar.]/PERVÎN[Fars.]/PLESIADES değil/yerine/= ÜLKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım. | Kuzey yarımkürede, Boğa[Sevr] burcunun en parlak yıldızı olan Eddeberân'ın ilerisinde ve Feres-i A'zam yönünde görünen güzel bir yıldız kümesi. )

- SÜRFİLE[Fr.] değil/yerine/= (SEYREK VE ÇAPRAZ) DİKİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRPRİZ[Fr., İng.] değil/yerine/= ŞAŞIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRŞARJ[Fr., İng. SURCHARGE] değil/yerine/= YENİBASIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sayının, sözcüğün yerine geçmek için üzerine başka bir sayı ya da sözcük basma işi. )

- SÜRÛR[Ar.] ile NEŞE/SEVİNÇ | TESKİN/TESELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜSPANSİYON[Fr.] değil/yerine/= ASILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜTÛN/ÂSİYE[Ar.] ile/yerine DİREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜVETER[Fr. SWEATER] değil/yerine/= ÖRGÜ KAZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle, altına gömlek giyilen, kolsuz kazak. )

- SYMBIOSIS değil/yerine/= YAŞAM ORTAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂD[Fars.] değil/yerine/= NEŞELİ, SEVİNÇLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAFAK[Ar. < ŞEFAK] değil/yerine/= TAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık. )

- ŞAHAB/ŞİHÂB[Ar.]/METEOR(İT) değil/yerine/= GÖKTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen ad. | Akanyıldız. )

- ŞAHANE değil/yerine/= ÇOK GÜZEL, EŞSİZ, GÖRKEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHESER değil/yerine/= BAŞYAPIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHIS değil/yerine/= KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHİT[Ar.] değil/yerine/= TANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHİT ile/ve/değil GÖZLEMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHS/FERT/INDIVIDU değil/yerine/= BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHSÎ değil/yerine/= KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHSİYET değil/yerine/= KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAİR[Ar.] değil/yerine/= OZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiir söyleyen ya da yazan kişi. | Hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kişi. )
( )

- ŞAKAİK değil/yerine/= GELİNCİK ÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GELİNCİK ÇİÇEĞİ )

- ŞÂKÜL[Ar.] değil/yerine/= ÇEKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucuna, küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. )

- ŞALVAR değil/yerine/= TUMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂM U SEHER[Fars.] değil/yerine/= AKŞAM-SABAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAMANDIRA[Rumca] değil/yerine/= YÜZERTOP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb., yüzer top. | Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi ya da geçiş yolunu haber vermeye yarayan yüzer nesne. | Kapama düzenini sağlayan, metal ya DA plastikten yapılmış, suda yüzen top. | Kandilde, fitili tutmak için yağda yüzen, telli mantar düzeneği. )

- ŞAMPİYON değil/yerine/= BÖKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAN değil/yerine/= ÜNLEME, SES ÇIKARMA EĞİTİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞANJAN/JANJAN[Fr.] değil/yerine/= YANARDÖNER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıpırdadıkça, türlü renklerde parlayan [kumaş vb.]. )

- ŞANO[İt. SCENA] değil/yerine/= TİYATRO SAHNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞANS değil/yerine/= UĞUR/YOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞANTİYE[Fr. CHANTIER] değil/yerine/= ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı ya da işlendiği yer. | İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı. | Büyük yapıların inşasında yapıcıların yaşadıkları geçici bina. | Ev, fabrika, baraj vb.nin yapımının sürdüğü yer, yapı yeri. | Gemi tezgâhı. )

- ŞAPPADAK ile ŞARKADAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Apansız/ansızın. İLE Ani bir "şapırtı" sesi çıkararak. )

- ŞARBON[Fr. < CHARBON] değil/yerine/= KARAKABARCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARBON[Fr.] değil/yerine/= YANIKARA/KARAKABARCIK/KARAYANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri ya da mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan, tehlikeli sayrılık. )

- ŞARDON/LU değil/yerine/= TÜYLENDİRME/TÜYLENDİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARJ[Fr., İng. CHARGE] değil/yerine/= YÜKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARKI değil/yerine/= EZGİ, ÇIĞGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞASE[Fr. SACHET] değil/yerine/= BOHÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçine mendil, gecelik vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak. )

- ŞAŞAA değil/yerine/= GÖRKEM | PARILTI, PARLAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞATAFAT değil/yerine/= GÖRKEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAVK/ŞEVK[Ar.] değil/yerine/= IŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂYÂN[Fars.] değil/yerine/= UYGUN, YAKIŞIR, YARAŞIR, DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂYET[Fr.] değil/yerine/= EĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂZZ[Ar.] değil/yerine/= AYRIK, KURALDIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEBEKE[Ar.] değil/yerine/=
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ. | Üniversite öğrencilerinin kimlik kartı. | Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kişilerin tümü. )

- ŞEBNEM, BEŞG, BEŞM[Fars.]/CELÎD, SAKÎ[Ar.]/DROSOSTALIDA[Yun.] ile ÇİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiy tanesi, jale. | Nedâ (hediye). )

- ŞECÂAT değil/yerine/= YİĞİTLİK, YÜREKLİLİK, CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEF[Fr. CHEF] değil/yerine/= UNGAN/ÖNDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFÂAT[Ar.] değil/yerine/= BAĞIŞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFKATLİ/MÜŞFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHİR[Ar.] değil/yerine/= KENT[< KAND]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin katıldığı, hayatı tüm yönleriyle yaşadığını hissedebildiği yer. | Konutların, araçların birarada bulunduğu yer. )
( YATUK )
( POLİS )
( BURG/BURJUVA )
( TEMEDDÜN: Kentleşme. )
( SEMERKAND: Semer'in kenti. )

- ŞEHİR değil/yerine/= İL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHVET/LİBİDO değil/yerine/= KÖSNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşeysel enerji. )

- ŞEKİL değil/yerine/= BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKVÂ değil/yerine/= ŞİKÂYET, HOŞNUTSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞİKÂYET, HOŞNUTSUZLUK )

- ŞELÂLE değil/yerine/= ÇAĞLAYAN/ÇAĞLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEMA değil/yerine/= ÇİZEM/DİZELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEMAİL[Ar.] değil/yerine/= DIŞ GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEREF[Ar.] ile/ve/değil/yerine/<>/= ONUR[Fr. HONNEUR | İng. HONOR ] (HAYSİYET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/= Bireysel. )
( Mal, mülk ve makamla, kişinin toplumsal konumuyla ilişkilidir. [Şerefim, develerimin sırtındadır.] )
( ŞEREFİYE: Bir kişinin geldiği makam şerefine dağıttığı bahşiş. | Kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda, belli bir yerdeki taşınmaz malların artan değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisi. )
( Kendi özüne bağlılık. )
( Başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur. | Toplumca benimsenmiş iyi ün. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/= Kişinin, kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzet-i nefis. | Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. )

- ŞERH[Ar.] değil/yerine/= AÇMA, AYIRMA | AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kitabın ibâresini, sözcük sözcük açıp açıklayarak yazılan kitap. )

- ŞERİK[Ar.] değil/yerine/= ORTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEŞPER[Fars.] değil/yerine/= TOPUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş araçlarından, altı dilimli topuz. İLE ... )

- ŞEVKET[Ar.] değil/yerine/= BÜYÜKLÜK, ULULUK, YÜCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY = THING[İng.] = CHOSE[Fr.] = DING[Alm.] = RES[Lat.] = ENS[Skolastik'te]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİAR[Ar.] değil/yerine/= BELGİ | ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. )

- ŞİDDET[Ar. < ŞEDD] değil/yerine/= YEĞİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeğin olma durumu. | Bir etkinliğin ya da bir gücün derecesi. | Bir ses çıkarılırken algılanan ve titreşimlerin genliğinden kaynaklanan özellik. )

- ŞİF[Erm.] değil/yerine/= KOZA | POSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuk kozası. | Şırası alınmış üzüm posası. )

- ŞİFONYER[Fr. CHIFFONNIER] değil/yerine/= DOLAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekmecelerine, çamaşır konulan dolap. )

- ŞİKÂYETÇİ/MÜŞTEKÎ[Ar.] değil/yerine/= YAKINAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİKESTE[Fars.] değil/yerine/= DARGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırılmış, kırık. | Yenilmiş, yenik düşmüş. | Gücenmiş, kırgın, kederli. )

- ŞİLT[İng. SHIELD] değil/yerine/= ERGİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerine, genellikle bir kurum ya da kuruluşun adı, işareti kazınmış ya da basılmış olan ve armağan olarak bir kişiye ya da takıma verilen levha. )

- ŞİMİOTAKSİ[Fr. CHIMIOTAXIE] değil/yerine/= KİMYA GÖÇÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİMİOTROPİZM[Fr. CHIMIOTROPISME] değil/yerine/= KİMYA DOĞRULUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİMŞEK ile/= YALABIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/= Parlak, parıltılı, ışıltılı. | Alevin, oynayarak parıldaması, parlama, parıltı. | Şimşek. | Güzel, yakışıklı, sevimli. | İkiyüzlü, kaypak. )

- ŞİRİN değil/yerine/= SEVİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİRK[Ar.] değil/yerine/= EŞKOŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİRPENÇE[Fars.] değil/yerine/= ASLANÇIBANI/KIZILYARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin yangılanmasından oluşan, genişlediğinde çok tehlikeli olabilen, stafilokokların neden olduğu bir kan çıbanı. )

- ŞİST[Fr. SCHISTE] değil/yerine/= KAYAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı. | Kömürle karışık, tüm moloz maddelerinin bilimsel adı. | Kil taşı. )

- ŞİVE[Fars.] değil/yerine/= AĞIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Naz, eda. | Söyleyiş, yerli ya da yabancı konuşma tarzındaki söyleyiş özelliklerinin bıraktığı genel izlenim. )

- ŞOFÖR[Fr.] değil/yerine/= SÜRÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞOM[Fars. ŞÛM] değil/yerine/= "UĞURSUZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞOV değil/yerine/= GÖSTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞOV değil/yerine/= GÖSTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÖHRET değil/yerine/= ÜN/SAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞUFA[Ar.] değil/yerine/= ÖN ALIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÛRA-YI DEVLET değil/yerine/= DANIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞUUR değil/yerine/= BİLİNÇ/US
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞUUR[Ar.]: Çatlak, sızıntı. = Kendi varoluşunun, sorumluluğu ve denetimi. )

- ŞUURSUZLUK değil/yerine/= BİLİNÇSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜPHE değil/yerine/= KUŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TA'BÎR CAİZSE değil/yerine/= DEYİM YERİNDEYSE/UYGUNSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TA'DÂD[Ar. < ADED] değil/yerine/= SAYMA; SAYI | BİRER BİRER SÖYLEME, SAYIP DÖKME; SAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAYMA; SAYI | BİRER BİRER SÖYLEME, SAYIP DÖKME; SAYIM )

- TA'LÎM(< İLM) ile TEMRÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklı eğitmek, öğrenme, öğretim. İLE Alıştırma, idman yaptırma, egzersiz. )

- TAACCÜB[Ar. < ACEB] değil/yerine/= ŞAŞMA/ŞAŞAKALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bkz. TAHAYYÜR] )

- TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAHHÜT değil/yerine/= ÜSTENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAMMÜDEN[Ar.] değil/yerine/= KASTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAANNÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME, DİRENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUP[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAYYÜŞ[Ar.] değil/yerine/= YAŞAMA, GEÇİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABASBUS[Ar. < BASBASA]/MÜTEBASBIS değil/yerine/= YALTAKLANMA/YALTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak. )

- TABİATIYLA değil/yerine/= DOĞAL OLARAK / KENDİLİĞİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎ Kİ ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİĞİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABÎÎ değil/yerine/= DOĞAL/OLAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİR-İ CAİZSE değil/yerine/= DEYİM YERİNDEYSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABLDOT[Fr. TABLE D'HOTE] değil/yerine/= SEÇMESİZ YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçmesiz yemek. | Birçok kişinin, erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık. )

- TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

- TABLO[Fr. TABLEAU] değil/yerine/= DİZELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel ya da kara kalem resim. | Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi. | Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara. | [tiyatro] Bir perdenin, dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü. )

- TABURE[Fr. TABOURET] değil/yerine/= OTURAK/İSKEMLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. )

- TÂCİZ değil/yerine/= USANDIRI, USANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TADARRUS[Ar.] değil/yerine/= DİŞ KAMAŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂDÂT ETMEK ile BENİMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TADPOLE değil/yerine/= İRİBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu. )

- TAFRA[Ar.] değil/yerine/= SIÇRAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yukarıya sıçrama, atlama. | Yukarıdan atıp tutma. | İlimde, rütbe, derece alma. )

- TAFSÎLÂT[Ar. < TAFSÎL < FASL] ile/ve/< AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Etraflıca, uzun uzun açıklamalar. )

- TAGAMGUM[< Ar. GAMGAMA] değil/yerine/= ANLAŞILMAZ SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAGAYYÜR[Ar. < GAYR] değil/yerine/= DEĞİŞME, BAŞKALAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAGŞÎŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma. )

- TAĞYİR[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞTİRME, BAŞKALAŞTIRMA | BOZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAKKUK[< HAKK] ile GERÇEKLEŞME, YERİNE GELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAKÎKAT OLARAK MEYDANA ÇIKMA, GERÇEKLİĞİ ANLAŞILMA )

- TAHAKKÜM[Ar.] değil/yerine/= BASKI, ZORLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHALLÜF[< HİLÂF] değil/yerine/= GERİDE KALMA, ARKADA BIRAKILMA | UYGUN GELMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAMMÜL[Ar.] değil/yerine/= DAYANMA, KATLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. | Kişinin kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. )

- TAHAMMÜLFERSA[Ar.+Fars.] değil/yerine/= DAYANILMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHÂRET[Ar.] değil/yerine/= TEMİZLENME | TEMİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHARRÜŞ[Ar.] değil/yerine/= TIRMALANMA, KURCALANMA, AZDIRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHASSUN[Ar.] değil/yerine/= SIĞINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korunmak için bir yere çekilme. )

- TAHASSÜR[< HASRET] değil/yerine/= ÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HASRET ÇEKME | ÇOK İSTENİLEN VE ELE GEÇİRİLEMEYEN ŞEYE ÜZÜLME )

- TAHASSÜSÂT[< TAHASSÜS < HİSS] değil/yerine/= DUYGULANMA/DUYGULANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DUYGULANMALAR, HİSLENMELER | KALPLE İSTEMEK )

- TAHAŞŞÜT[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAVVÜL[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞME, DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir durumdan, başka bir duruma geçme, değişme, değişkenlik, dönüşme, dönüşüm )

- TAHAYYÜL[Ar.] değil/yerine/= HAYALDE CANLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHDİDAT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHDİT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMA, ÇEVRELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHKİK ile/ve/||/<> TETKİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soruşturma. İLE/VE/||/<> İnceleme. | Araştırma. )

- TAHKİM değil/yerine/= GÜÇLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçlendirme, sağlamlaştırma. | Antlaşmazlıkların, hakem yoluyla çözülmesi yöntemi. )

- TAHKİYE[< HİKÂYE] değil/yerine/= HİKÂYE ETME, ANLATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHRİBAT[Ar.] değil/yerine/= YIKIP BOZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHRİL[Ar. < TAHRİR] değil/yerine/= ÇİZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHRİR[Ar.] ile YAZMA, KİTABET, KOMPOZİSYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahife dört kenarına çekilen çizgiye denir. )

- TAHT EL BAHİR değil/yerine/= DENİZALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHTABOŞ[Fars. < TAHTEPÛŞ] = TARAÇA[İt. < TERRAZZA] = TERAS[Fr. < TERRASSE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Teras. = Teras. | Toprak ya da başka malzemeyle elde edilen, bir duvarla desteklenen yüksek düzlük. | Seki. = Bir yapının damında, çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça. | Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş. | Seki. )

- TAHTEREVALLİ[Ar.]/ÇÖĞÜNCEK değil/yerine/= TAHTIREVAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ucuna, birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta ya da metal araç. İLE Omuzda götürülen, üstü örtülü, insan taşınan araç. )

- TAHTEŞŞUUR[Ar.] değil/yerine/= BİLİNÇALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKADDÜM[Ar.] değil/yerine/= ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKALLÜS[Ar.] değil/yerine/= KASILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKARRÜR[Ar.] değil/yerine/= KARAR VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yerde karar kılma, yerleşme. | Karar verilme. )

- TAKAS[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞTOKUŞ/DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂKAT değil/yerine/= GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKAV ile AT NALI | NALBANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKAYYÜT[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağlı olma, bağlanma. | Üstüne düşme, özen gösterme. )

- TAKBİH[Ar.] değil/yerine/= KINAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çirkin görme, beğenmeme. | Kınama. )

- TAKDİM-TEHİR[Ar.]/METATEZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= GÖÇÜŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sözcük ya da rakamlar içinde, birbirini izleyen iki sesbirimin/rakamın yer değiştirmesi. [Türkçe'de, daha çok, r ya da l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer. Kibrit > kirbit, çömlek > çölmek] )

- TAKDİM[Ar.] değil/yerine/= TANITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi, karşılıksız olarak birine verme, sunma. | Tanıtma, tanıştırma. | Öne alma, önceye alma. )

- TAKINTI/OBSESYON ile/ve/> SİNİRCE/TAASSUB/NEVROZ ile/ve/> PSİKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKİP değil/yerine/= İZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİP[Ar.] değil/yerine/= DÖNDÜRME, ÇEVİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döndürme, çevirme. | Bir şeyin biçim ve kalıbını değiştirme. )

- TAKMA AD/MAHLAS/MÜSTEÂR[Ar. < ÂRİYYET] ile/ve AYANÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Divan Şiiri'nde takma ad. )

- TAKRİBî/TAKRİBEN değil/yerine/= YAKLAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKSİ ALDIM değil/yerine/= BİNİTE BİNDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKSİMETRE[Fr.] değil/yerine/= SAYAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taksilerde, ödenecek ücreti gösteren sayaç. )

- TAKSİRAT[Ar.] değil/yerine/= HATALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKT[Fr. < TACT] değil/yerine/= YERİNDE KONUŞMA/DAVRANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TALEBE değil/yerine/= ÖĞRENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TALEP/TÂLİP değil/yerine/= İSTEK/İSTEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂLİ değil/yerine/= İKİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TALTİF[Ar. < LÛTF çoğ. TALTÎFÂT] değil/yerine/= ÖDÜLLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LÛTUFLAR, İHSANLAR)] ile ABCDEF ( GÖNÜL OKŞAMA, GÖNLÜ HOŞ ETME ] YUMUŞATMA,YUMUŞATACAK BİR İLÂÇ KULLANMA ] RÜTBE, NİŞAN, MAAŞ ARTIRIMI GİBİ ŞEYLERLE SEVİNDİRME )

- TAMA ile DOYMAZLIK | ÇOK İSTEME | AÇGÖZLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂMÎK[Ar.] değil/yerine/= DERİNLEŞ(TİRİL)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMİM[Ar.]/SİRKÜLER[Fr.] değil/yerine/= GENELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂMİRHANE değil/yerine/= ONARIM YERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMPON[Fr.] değil/yerine/= TIKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir nesneden yapılmış büyük tıkaç. | Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak nesneyle dolu şey. | Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım. | Kanı silmek, durdurmak için kullanılan gazlı bez yumağı ya da sterilize edilmiş pamuklu özel parça. | Bir darbenin, çatışmanın şiddetini azaltan etken. )

- TANİN[Fr.] değil/yerine/= TANEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birçok bitkide bulunan, tıpta kullanılan, tadı buruk bir nesne. )

- TANRI = OĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANSİYOMETRE[Fr.] değil/yerine/= GERİLİMÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANSİYON[Fr.] değil/yerine/= KAN BASINCI | GERİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANZÎM[Ar. < NAZM] ile DÜZELTME, DÜZENLEME, DÜZEN VERME, YOLUNA KOYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜZELTME, DÜZENLEME, DÜZEN VERME, YOLUNA KOYMA | NESİR YA DA NAZIM OLARAK YAZMA )

- TAPON[Fr.] değil/yerine/= NİTELİKSİZ, ESKİ, ELDE KALMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂR U PÛD[Fars.] değil/yerine/= ARIŞ[Fars. < ERŞ/EREŞ] İLE ARGAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İplik ve atkı. )
( TÂR: İplik, tel. | PÛD: Argaç, dokumada, enlemesine atılan atkı. )

- TARAFTÂR değil/yerine/= YANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARASSUD[Ar. < RASAD] değil/yerine/= GÖZETME, BEKLEME, DİKKATLE BAKMA, GÖZLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARÂVET[Ar.] değil/yerine/= TAZELİK, TAZE OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARET[İng. < TURRET] değil/yerine/= TOPÇU KULESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde ya da kalelerde, topçu konumlarında, topun, makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule. )

- TARİH değil/yerine/= ÖTKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİK[Ar.] değil/yerine/= YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARZ[Ar.]/STİL[Fr., İng. STYLE] değil/yerine/= BİÇEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASALLUT[< SALÂLET] ile SATAŞMA, BAŞINA EKŞİME, MUSALLAT OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASALLÜB[Ar.] değil/yerine/= KATILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASANNU değil/yerine/= ABARTI, YAPMACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi olduğundan daha değerli gösterme. )

- TASARRUF[< SARF] değil/yerine/= ARTIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAHİP OLMA | İDÂRE İLE KULLANMA, TUTUM, EKONOMİ | ARTIRMA, ARTIRILMA )

- TASDİ[Ar.] değil/yerine/= CAN SIKMA, BAŞ AĞRITMA, TEDİRGİN ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASDÎK değil/yerine/= ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASGİR[Ar.] değil/yerine/= KÜÇÜLTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASNİ[Ar.] değil/yerine/= YAPINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçekle çeliştiğini, gerçekliğe uymadığını bile bile tasarlanan şey, hayal gücüyle yaratılmış olan şey. | Bilgi kuramında ve varlıkbilimde, gerçeğe uymayan, ancak belirli bir kuramsal ya da kılgılı amaç için kullanılması sakıncasız olan tasarım. )

- TASRİH[Ar.] değil/yerine/= BELİRTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASVİP/ONAMA ile/ve TASDİK/ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞERON[Fr. < TACHERON] değil/yerine/= YÜKLENİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici. )

- TAŞIL/FOSİL[Fr.] ve/<> DİMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'ta, Yeraltı Permafrost Enstitüsü'nde bulunan, 6 aylık bir eril, bebek mamut fosili.[39.000 yaşında olduğu tespit edilmiştir.] )

- TATAVLA ile KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KURTULUŞ )

- TATBÎK(AT) değil/yerine/= UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVAF değil/yerine/= ÇEVRİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVASSUT[Ar.] değil/yerine/= ARACILIK, ARA BULMA, ARACILIK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVATTUN[Ar.] değil/yerine/= YURT EDİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂVİZ değil/yerine/= ÖDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVSİYE değil/yerine/= SALIK VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVUKKARASI değil/yerine/= GECE KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVZİF[Ar.] değil/yerine/= GÖREVLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYIN ile TAYİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asker azığı. | Asker ekmeği. | Savaş ya da seferberlik dönemlerinde, vatandaşlara karneyle dağıtılan ekmek. İLE Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma. | Atama. )

- TAYİN[Ar.] değil/yerine/= ATAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYİP[Ar.] değil/yerine/= KINAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYYÂRE[Ar.] değil/yerine/= UÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYYETMEK[Ar.< TAYY] değil/yerine/= ÇIKARMAK | ARADAN ÇIKARMAK, YOK ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYYÖR[Fr. TAILLEUR] değil/yerine/= CEKET VE ETEKTEN OLUŞAN KADIN GİYSİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZALLÜM[Ar.] değil/yerine/= SIZLANMA, YAKINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZAMMUN[Ar.] (ETMEK) değil/yerine/= İÇERMEK | İÇLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZARRU'[Ar. < ZURÛ] değil/yerine/= YALVARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini alçaltarak yalvarma. İLE Yalvarma. )
( YALVAR: Para. [BÂKÎ'nin bir şiirindeki son beytinde geçen] )

- TAZİP[Ar. TAZİB] değil/yerine/= SIKINTIYA SOKMA, ÜZME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZİZ[Ar.] değil/yerine/= SEVGİ İLE ANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZMİN[Ar.] değil/yerine/= ZARARI ÖDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZMİNAT[Ar.] değil/yerine/= ÖDENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZYİK[Ar.] değil/yerine/= BASINÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEÂDÜL[Ar.] değil/yerine/= DENKLEŞME, DENKLİK, BİRBİRİNE DENK OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEÂKUP[Ar.] değil/yerine/= ART ARDA GELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEÂSÜR[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL GEÇİNME, DİRLİK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEÂVÜN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAA[Ar.] değil/yerine/= UYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAİYET[Ar.] değil/yerine/= YASAYA/BUYRUĞA UYMA | DEVLETE/GÜÇLÜ KİŞİYE BAĞLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBCÎL[Ar. < BECL/BÜCÜL] değil/yerine/= ULULAMA, AĞARLAMA | ÖVME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBDİL-İ HAVA değil/yerine/= HAVA DEĞİŞİKLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBDÎL[< BEDEL] ile DEĞİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEĞİŞTİRME, DEĞİŞTİRİLME, BAŞKA BİR HÂLE GETİRME )

- TEBEDDÜL[Ar.] değil/yerine/= BİR DURUMDAN, BAŞKA BİR DURUMA GEÇME, DEĞİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBELLEŞ[Ar.] değil/yerine/= BİRBİRİNE GEÇMİŞ, KARMAKARIŞIK, KARIŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBELLÜĞ[Ar.] değil/yerine/= BİLDİRİMİ ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBELLÜR ETME değil/yerine/= BELİRGİNLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBERRÜK[< BEREKET] ile MÜBÂREK SAYMA, UĞUR SAYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBERRÜKEN[Ar.] değil/yerine/= HEDİYE OLARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBHÂL/E[Ar.] | COLD SORE, HERPES[İng.] değil/yerine/= UÇUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBRİYE[Ar.] değil/yerine/= AKLAMA, TEMİZE ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECA'ÜD[Ar. < CA'D] değil/yerine/= BÜKLÜM BÜKLÜM SAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saçın kıvırcık, büklüm büklüm olması. )

- TECÂHÜL[Ar.] değil/yerine/= BİLMEZ GİBİ GÖRÜNME, BİLMEZLİKTEN GELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECÂNÜS[Ar.] değil/yerine/= BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURAN ÖĞELER ARASINDA UYUM BULUNMASI DURUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECAVÜZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saldırı. | Namusuna saldırma, sarkıntılık. | Başkasının hakkına el uzatma. | Aşma, ötesine geçme. )

- TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= TAZELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECEMMU[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECENNÜN[Ar.] değil/yerine/= ÇILDIRMA, DELİRME, AKLINI OYNATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECERRÜT/D[Ar.] değil/yerine/= HERŞEYDEN UZAKLAŞMA, SIYRILMA, SOYUTLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECESSÜS[Ar. < CESS] değil/yerine/= ANLAMA MERAKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OLAĞAN/BASİT MERAK | YOKLAMA, ARAŞTIRMA, DİKKAT VE GAYRETLE ARAŞTIRMA | BİR ŞEYİN İÇ YÜZÜNÜ ARAŞTIRIP SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMA | GÖZETLEME | MERAK )

- TECEZZÜV[Ar. < CÜZ]/TECEZZÎ değil/yerine/= KISIM KISIM BÖLÜNME, DOĞRANMA, UFALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KISIM KISIM BÖLÜNME, DOĞRANMA, UFALMA )

- TECİL[Ar.] değil/yerine/= ERTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECVİT/TECVİD[Ar.] değil/yerine/= SÖZCÜĞÜ, DÜZGÜN/UYGUN OKUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. | Kur'ân-ı Kerîm'in, doğru okunmasını sağlayan bilim. | Bu bilim üzerine yazılmış kitap. )

- TECVİZ[Ar.] değil/yerine/= İZİN VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılmasını uygun bulma. )

- TEÇHİL[Ar.] değil/yerine/= BİRİNİN BİLGİSİZLİĞİNİ SÖYLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin bir konuda bilgisizliğini söyleme, bilmezleme. )

- TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDAİ[Ar.] değil/yerine/= ÇAĞRIŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDAVİ[Ar.] ile/ve OTAMA/SAĞALTIM/TERAPİ[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziksel olana. İLE Zihinsel olana. )
( Örgenlere uygulanabilen. İLE/VE Tine uygulanabilen. )

- TEDÂVÜL[Ar.]/SİRKÜLASYON[Fr.] değil/yerine/= DOLAŞIM/DOLANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDBİR değil/yerine/= ÖNLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDENNÎ ile TENEZZÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerileme, düşme. İLE Kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etme. | Alçakgönüllülük gösterme. )

- TEDFİN[Ar.] değil/yerine/= GÖMME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDHİŞ/Çİ[Ar.] değil/yerine/= YILDIRI/CI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDİP[Ar.] değil/yerine/= USLANDIRMA, YOLA GETİRME, TERBİYE ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDİYE[Ar.] değil/yerine/= ÖDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para vb. bir şey verme, ödeme. | Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme. )

- TEDRÎS[Ar. < DERS] değil/yerine/= DERS VERME, OKUTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDRİSAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEDVÎN[Ar. < DÎVÂN] değil/yerine/= DERLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dîvân şekline sokma. | Kitaplaştırma. | Yasalaştırma. [yazılı ve bütünlüklü duruma getirilen kurallar][İng. CODIFICATION] )

- TEDVİR[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRME | YÖNETME, ÇEKİP ÇEVİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEENNÎ[< ENÂET] değil/yerine/= YAVAŞ GİTME, YAVAŞ HAREKET ETME, YAVAŞLIK; GECİKME | İLERİYİ DÜŞÜNEREK ACELESİZ, DİKKATLİ DAVRANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YAVAŞ GİTME, YAVAŞ HAREKET ETME, YAVAŞLIK; GECİKME | İLERİYİ DÜŞÜNEREK ACELESİZ, DİKKATLİ DAVRANMA )

- TEESSÜS[Ar.] değil/yerine/= KURULMA, ORTAYA ÇIKMA | YERLEŞME, TEMELLEŞME, KÖKLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEEYYÜT[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU ÇIKMA, GERÇEKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFÂHÜR[< FAHR] değil/yerine/= ÖVÜNME | ÖVÜNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFCİR[Ar.]/DRENAJ[Fr.] değil/yerine/= AKAÇLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması. | Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma. )

- TEFE'ÜL[< FÂL] değil/yerine/= HAYRA YORMA, UĞURSAMA, UĞUR SAYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFERRÜT[Ar.] değil/yerine/= TEK/YALNIZ OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek, yalnız olma, herkesten uzaklaşarak yalnız kalma. | Benzeri bulunmama, benzersiz olma, sivrilme. )

- TEFESSÜH[< FÜSHAT] ile TEFESSÜH[< FESH | çoğ. TEFESSÜHÂT]/SASIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açılma, genişleme. İLE Çürüme, çürüyüp dökülme, bozulma. | Bir nesnenin kokup dağılması. )

- TEFEVVUK[Ar.] değil/yerine/= ÜSTÜNLÜK, ÜSTÜN GELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFEYYÜZ[Ar.] değil/yerine/= YÜKSELME, İLERLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFRİKA[Ar.] değil/yerine/= SÜRMECE | İKİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gazete ya da dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi. | Bu biçimde yayımlanan. | İkilik. )

- TEFRÎŞ, TEFRÎŞÂT[Ar. < FERŞ] değil/yerine/= DÖŞEME, DÖŞENME, YAYMA | EV EŞYASINI DÜZENLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFTİŞ[Ar.] değil/yerine/= DENETLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFVÎZ[Ar.]/İHÂLE değil/yerine/= UYGUN KOŞULLARLA VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sipariş etme. | Allah'tan bekleme. | Dağıtım. | Bir Taşınmaz malı, bilinen değeri karşılığı birine verme. )

- TEGAFÜL[Ar.] değil/yerine/= ANLAMAMAZLIKTAN GELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEGANNİ[Ar.] değil/yerine/= YIRLAMAK, ŞARKI SÖYLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEHALÜK[Ar.] değil/yerine/= ÇOK İSTEME, CAN ATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEHEYYÜÇ[Ar.] ile/ve/||/<>/> TEHYİÇ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Coşma, heyecanlanma. İLE/VE/||/<>/> Coşturma, heyecanlandırma. )

- TEHİR/TAVİK[Ar.] değil/yerine/= GECİKTİRME | ALIKOYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKABÜL[Ar.] değil/yerine/= EŞİTİ / KARŞI OLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirinin karşısında bulunan, birbirini karşılıklı olarak dışta bırakan kavram ya da yargı arasındaki bağlantı. )

- TEKÂMÜL[Ar. < KEMÂL] değil/yerine/= OLGUNLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKAÜT[Ar.] ile/ve/||/<> TEKAÜDİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Emekliye ayrılma. | Emekli. İLE/VE/||/<> Emekli aylığı. )

- TEKÇİLİK = VAHDETİYE = MONISM[İng.] = MONISME[Fr.] = MONISMUS[Alm.] = MONOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKEBBÜR[A. < KİBR] değil/yerine/= BÜYÜKLENME, KİBİRLENME, ÇALIM, KURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKELLÜF[Ar.] değil/yerine/= YAPMACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. | Bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma, özenme. | Gösteriş. )

- TEKEMMÜL[Ar. < KEMÂL] değil/yerine/= YETKİNLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KEMÂLE GELME, KEMÂL BULMA, OLGUNLAŞMA )

- TEKERRÜR[Ar.] değil/yerine/= TEKRARLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKEVVÜN[< KEVN]:
VAR OLMA, MEYDANA GELME, OLUŞ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKÎD[< EKD | çoğ. TE'KÎDÂT] değil/yerine/= PEKİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sağlamlaştırma, güçlendirmek, güç vermek. | Üsteleme, bir iş için önceden yazılan bir yazıyı tekrarlama. | Pekiştirme. )

- TEKİT[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRME, SAĞLAMLAŞTIRMA | ÜSTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir düşünce ya da istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek. | Sayrılık, hastalığın yeniden ortaya çıkması, nüks etmesi, depreşmesi. )

- TEKLİF[Ar. çoğ. TEKÂLİF] değil/yerine/= ÖNERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKMÎL[< KEMÂL] değil/yerine/= KEMÂLE ERDİRME | TAMAMLAMA, TAMAMLANMA, BİTİRME | TAM, EKSİKSİZ, BÜTÜN, HEP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKNİSYEN değil/yerine/= ÖLÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKNOLOJİ[İng., Fr. < TECHNOLOGY < Yun. TEKHNE] değil/yerine/= UYGULAYIMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKRAR/TEKRÎR değil/yerine/= YİNELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yineleme, istismar edilmiş çocuğun, dilsiz dilidir." - Judith L. HERMAN )

- TEKSÎF[< KESÂFET] değil/yerine/= KOYU VE SIK YAPMA, BİR SIVIYI KOYULAŞTIRMA | DOKUMA VE SÂİREYİ SIKLAŞTIRMA | ŞEFFAFLIĞINI GİDERME | YIĞMA, TOPLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKSÎR[< KESR] ile TEKSÎR[< KESRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi çok kırma, kırılma. İLE Çoğaltma/çoğaltılma. )

- TEKST/TEXT[İng.] değil/yerine/= METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKZİP[Ar.] değil/yerine/= YALANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELA'SÜM[Ar.] değil/yerine/= KEKELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanıt verilecek yerde veremeyip kekeleme. | Saçmasapan yanıt verme, kemküm etme. | Dil dolaşma. )

- TELÂFFUZ[Ar.] değil/yerine/= SÖYLEN(/Y)İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELÂFÎ[Ar.] değil/yerine/= GİDERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELÂKİ[Ar. < LİKA] değil/yerine/= KAVUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELÂZUM[Ar.] değil/yerine/= BİRBİRİNİ GEREKTİRME İLİŞKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEFON[Fr./İng.] değil/yerine/= SES İLETİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEFON değil/yerine/= ÜNDEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEKOMÜNİKASYON değil/yerine/= UZİLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEKS[Fr./İng.] ile/ve/||/<>/> BELGEGEÇER/TELEFAKS[Fr./İng.] / FAKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Telsiz ve telem araçlarına uzaktan haber yazdırma düzeni. İLE/VE/||/<>/> Belgegeçer aracına uzaktan yazdırma düzeni. )

- TELEOLOJİ[İng.] değil/yerine/= EREKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEPATİ değil/yerine/= UZADUYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELEVİZYON[Fr./İng.] ile/ve/değil/yerine GÖSTERGE/GENEL AĞ/İNTERNET[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİZİM ÇOCUKLARIN PUTU
KÖŞEDEKİ KARAKUTU
EHL-İ KÜFÜR ÇEKTİ ŞUTU
KALEMİZE GOL EYLEDİ )
( Gün boyunca televizyon izlesen, bir sayfa kitap okumak kadar değeri/etkisi/katkısı olmaz. )
( Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı. İLE Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı. )

- TELKİH[Ar.] değil/yerine/= AŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELVİS[Ar.] değil/yerine/= KİRLETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMA[İt.] değil/yerine/= İZLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sanat yapıtında, işlenilen, geliştirilen ana düşünce. )

- TEMÂYÜL[Ar.] değil/yerine/= YÖNSEME/EĞİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir amaca ya da sonuca yönelen, etkinliğe dönüşmeyen etki gücü. )

- TEMBEL/SALPA/SALPAK değil/yerine/= UYUŞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMDÎT[Ar. TEMDÎD < MEDD] değil/yerine/= UZATMA, SÜRDÜRME | BİR HARFİ UZUN OKUMA | SULANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEDDÜH[< MEDH] değil/yerine/= BÖBÜRLENME, KENDİNİ ÖVME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEDDÜN[Ar. < MEDENİYET] değil/yerine/= UYGARLAŞMA | KENTLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMENNÎ[Ar.] değil/yerine/= DİLEME, DİLEK, İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMERKÜZ[Ar. < MERKEZ] değil/yerine/= MERKEZ TUTMA | TOPLANMA | BİRİKME, YIĞILMA | [kimya] DERİŞME, KOYULAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMESSÜL[Ar. < MİSL] ile/değil/yerine/= BENZEŞME | ÖZÜMLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şekil ve sûrete girme. | İnsan biçiminde görünme. | Benzeşme. İLE/DEĞİL/YERİNE/= [biyoloji] Özümleme. )

- TEMEVVÜC[Ar. < MEVC] değil/yerine/= DALGALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEYYÜZ[Ar.] değil/yerine/= KENDİNİ GÖSTERME, SİVRİLME, BENZERLERİNDEN FARKLI OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMİN/TEDARİK[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAMA/ELDE ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırıp bulma, sağlama, elde etme. | Hazırlık. )

- TEMÎNÂT[Ar.] değil/yerine/= GÜVENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMLİK[Ar.] değil/yerine/= MÜLK OLARAK VERME | BİR HAKKIN, BAŞKA BİRİNE GEÇİRİLMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMPO[İt.] değil/yerine/= DİZEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMREN/PEYKÂN[Fars.] değil/yerine/= CİRİT UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Okun ucundaki sivri demir. Başak. | [Divan şiirinde] Sevgili'nin kirpiği. )

- TENÂSÜR[Ar.] değil/yerine/= SAÇILMA, SERPİLME | PÜSKÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENÂTUH[Ar.] değil/yerine/= SÜSMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanların boynuzlaşması. )

- TENEFFÜS[< NEFES] ile TENEFFÜZ[< NEFZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soluk/nefes alma. | Yorgunluğu gidermek üzere dinlenme. | Okulda ders araları verilen dinlenme. | Tan yerinin ağarması. | Deniz suyunun dalga ile sahile vurması. İLE Nüfuzlu, sözü geçer olma. )

- TENEŞİR[Fars. < TENŞÜR] değil/yerine/= SALACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstünde ölü yıkanılan mermer/kerevet. )

- TENHA[Fars.] değil/yerine/= ISSIZ/ÜCRA, KALABALIK OLMAYAN | YALNIZ, TEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENKÎL[çoğ. TENKÎLÂT] ile TENKÎR[< NEKR | çoğ. TENKÎRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaklaştırma. | Örnek olacak bir ceza verme. | [birini] Tepeleme. İLE Bilinmeyecek, tanınmayacak duruma getirme. | Bir adı, nekre yapma.[Harf-i tarifsiz, elif-lâm'sız kullanma.] )

- TENKİS[< NÜKS] ile TENKÎS[< NOKSAN | çoğ. TENKÎSÂT] ile TENKİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başaşağı etme/edilme. | Boşaltma. İLE Azaltma, kısma, indirme, eksiltme/eksiltilme. İLE Kurtarma. )

- TENKİYE[Ar.]/LAVMAN[Fr.] değil/yerine/= KALIN BAĞIRSAĞI TEMİZLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENOR[İt.] değil/yerine/= İNCE SES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENSÎK[Ar. < NESAK] değil/yerine/= DÜZENLEME, DÜZELTME, YOLUNA KOYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENTE[İt. < TENDA] değil/yerine/= GÖLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENVİR[Ar.] değil/yerine/= AYDINLATMA | BİLGİ VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPHİR[Ar.] değil/yerine/= BUHARLAŞ(TIR)MA | BUĞULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERÂKÜM[Ar. < RÜKM] değil/yerine/= BİRİKME, YIĞILMA, TOPLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERAS/LAMA[Fr.] değil/yerine/= SEKİ/LEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERCİH değil/yerine/= YEĞLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERCÜMAN[Ar.] değil/yerine/= DİLMAÇ/ÇEVİRMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERCÜME-İ HAL[Ar.]/BİYOGRAFİ[Fr./İng.] ile/değil/yerine YAŞAM ÖYKÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEREDDİ[Ar. < REDY] değil/yerine/= SOYSUZLAŞMA, YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEREDDÜT/ŞÜPHE değil/yerine/= İKİRCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERESSÜB[< RÜSÛB (çoğ. TERESSÜBAT)] değil/yerine/= TORTULANMA, DİBE ÇÖKME, DURULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERETTÜB[< RÜTÛB] değil/yerine/= SIRALANMA, SIRASINDA OLMA, SIRASI GELME | ÂİT OLMA, GEREKME | (BİR İŞİN ÜZERİNE) DÜŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEREVVUH[Ar.] değil/yerine/= BİR ŞEYDEN KOKU ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERFİ ile TERFİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derece, makam bakımından yükselme. | Yükseltme. İLE Ferahlatma, rahat yaşamasını sağlama, gönendirme. )

- TERFİK[Ar.] değil/yerine/= BİRİNİ ARKADAŞ ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini arkadaş olarak yanına alma. | Arkadaş olarak yanına birinin verilmesi. )

- TERHÎM[< RAHM, RAHUM, RAHÂMET] ile TERHÎM[< RAHMET, MERHAMET, RUHM/RUHUM | çoğ. TERHÎMÂT] ile TERHÎN[< REHN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir adı kısaltma. İLE "Allah, rahmet eylesin." sözünü söylemek. İLE Rehin olarak verme, emânet bırakma. )

- TERMAL[Fr.] değil/yerine/= KAPLICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERMİK[Fr.] değil/yerine/= ISIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıl. | Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı. )

- TERMOSTAT[Fr.] değil/yerine/= ISIDENETİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERRITORIAL[İng.] ile BÖLGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir bölgeye ait. )

- TERSANE[İt.] değil/yerine GEMİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSİM[Ar.] değil/yerine/= RESMİNİ YAPMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERTİBAT[Ar.] değil/yerine/= DÜZEN/DÜZENLENİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işin güçlüklerini karşılamak için yapılan ön hazırlıklar. )

- TERZİ[Ar.]/HAYYATİ[Ar.]/DERZİ[Fars.]/BAHYEZEN[Fars.] değil/yerine/= DİKMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERZÎK[Ar. < RIZK] ile BESLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Besleme, rızık verme. )

- TESÂNÜD[Ar. < SENED] değil/yerine/= DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESELLÎ değil/yerine/= AVUNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESETTÜR[Ar. < SETR] değil/yerine/= ÖRTÜNME, KAPANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESİR[Ar.] değil/yerine/= ETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESİSAT[Ar.] değil/yerine/= DÖŞEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi ya da döşenen bu araçların tümü. )

- TESİT[Ar.] değil/yerine/= KUTLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİS/TRIAL/TRIVIUM/ değil/yerine/= ÜÇÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESPİT değil/yerine/= SAPTAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESRİ[Ar.] değil/yerine/= HIZLANDIRMA, ÇABUKLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESVİT[Ar.] değil/yerine/= KARALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Müsvedde yapma. )

- TEŞDİT[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ VERME | SAĞLAMLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞE'ÜM[< ŞEÂMET] değil/yerine/= "UĞURSUZ SAYMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞEBBÜS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM | GİRİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞEKKÜR[Ar.]/MERSİ[Fr.] değil/yerine/= SAĞ OL! / ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞENNÜC[Ar. < ŞENC]/İSPAZMOS/SPASM[İng.]/SPASME[Fr.] değil/yerine/= KASILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasların kasılması, gerilip/çekilip büzülmesi. )

- TEŞERRÜF[Ar.] değil/yerine/= ONURLANMA, ONUR DUYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞEVVÜŞ[< ŞEVEŞE] değil/yerine/= KARIŞMA, KARMAKARIŞIK OLMA, KARIŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞHİR/EKSİBİSYON[< EXHIBITION]/UTAÇICILIK değil/yerine/= GÖSTERMECİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞHİS[Ar.] değil/yerine/= TANI/TANIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma. Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme. | Belirleme. | Kişileştirme. )

- TEŞKİL[Ar.] değil/yerine/= OLUŞTURMA | OLUŞUM | ÖRGÜTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞRÎF[< ŞEREF] değil/yerine/= ONURLANDIRMA | GELMESİYLE BİR YERE ONUR VERME | GELME | GİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞRİHHANE[Ar. + Fars.] ile DERSLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Otopsi yapılan yer. | Tıp fakültelerinde anatomi dersi yapılan yer. )

- TEŞVİK değil/yerine/= ÖZENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TETÂBUK[Ar. < TIBK] değil/yerine/= UYMA, UYGUN GELME, UYGUN DÜŞME, KARŞILIK GELMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TETANOS[Fr.] değil/yerine/= KAZIKLI HUMMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan ve hayvan gövdesine açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık. )

- TEVAFFUK[< VEFK] ile TEVÂFUK[< VEFK | çoğ. TEVÂFUKÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarma, muvaffak olma. İLE Uyma, uygun gelme. )

- TEVAHHUŞ[Ar.] değil/yerine/= ÜRKME, ÜRKÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVAKKİ[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA, KORUNMA, ÇEKİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVAKKUF[Ar.] değil/yerine/= DURMA, DURAKLAMA | BAĞLI/İLGİLİ OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVÂZÜN[< VEZN] değil/yerine/= TARTIDA BİR OLMA, DENK OLMA, DENGEDE BULUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVCÎH[< VECH] değil/yerine/= ÇEVİRME, YÖNELTME, DÖNDÜRME | SÖZ ATMA, BAKMA | ANLAM VERME, YORUMLAMA | RÜTBE, MEVKİ VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVDÎ[< VED] değil/yerine/= BIRAKMA, EMÂNET ETME | VEDÂLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVECCÜH[< VECH] değil/yerine/= ÇEVRİLME, YÖNELME, DOĞRULMA | BİR YERE DOĞRU HAREKET ETME | GÜLERYÜZ GÖSTERME, YAKINLIK DUYMA | HOŞLANMA, SEVGİ | NASİP VE MÜYESSER OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVEKKELÎ[Ar.] değil/yerine/= NEDENSİZ, BOŞ YERE/BOŞUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVELLÜT[Ar. < VİLÂDET] değil/yerine/= DOĞMA | DOĞUM (ZAMANI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVERRÜM[Ar.] değil/yerine/= VEREM OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVETTÜR[Ar. < VETR/VİTRET] değil/yerine/= GERİLME, GERGİN DURUMA GERME | GERİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVFİKAN[Ar.] değil/yerine/= UYARAK, UYGUN OLARAK, ...'E GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVHÎD değil/yerine/= BİREŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrımları/nı gösteren birlik. )
( BİR KILMA, BİR ETME, BİRLEŞTİRME | BİR SAYMA, BİR OLARAK BAKMA, BİRLİĞİNE İNANMA | ALLAH'IN BİRLİĞİNE İNANMA | "LÂİLÂHE-İLL-ALLAH"(KELİME-İ TEVHİD) SÖZÜNÜ TEKRARLAMA )

- TEVKİCİ[Ar.] değil/yerine/= NİŞANCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVKİF[Ar.] değil/yerine/= DURDURMA | TUTUKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVKÎL[< VEKÂLET] ile TEVKİR[< VEKAR | çoğ. TEVKİRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vekil etme. İLE Güzel karşılama, ağırlama, ululama. )

- TEVLİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞURMA, DOĞURTMA | NEDEN OLMA, OLUŞTURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVLİYET[Ar.] değil/yerine/= VAKIF MALLARINA BAKMA GÖREVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVSİK[Ar.] değil/yerine/= BELGELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEYAKKUZ[Ar. < YAKAZA] değil/yerine/= SAKLIK/UYANIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyanma, uykudan kalkma. | Uyanık olma, uyanıklık, açıkgözlülük. )

- TEYZEZÂDE[Tr. + Fars.]/KUZEN[İng. < COUSIN] değil/yerine/= TEYZENİN OĞLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAYÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, ARTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZELZÜL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMA, SALLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZVÎR[< ZEVR | çoğ. TEZVÎRAT] değil/yerine/= YALAN DOLAN | ARABOZUCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIFIL[Ar. < TIFL | çoğ. ETFÂL] değil/yerine/= KÜÇÜK ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TINI değil/yerine/= SOLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIPA/TAPA[İt. < TAPPO] değil/yerine/= TIKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta ya da plastikten tıkaç. | Top mermisinin ucuna takılan ve mermi atıldıktan sonra patlamasını sağlayan ayarlı başlık. İLE Herhangi bir şeyin delik ya da ağzını tıkamaya yarayan nesne. )

- TİCARETGÂH/TİCARETHANE değil/yerine/= TECİMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİFO[Fr. < Yun.] değil/yerine/= KARAHUMMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, mikroplarla oluşan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı. )

- TİFÜS[Fr.] değil/yerine/= LEKELİHUMMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, gövdede pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir sayrılık. )

- TİK[Fr.] değil/yerine/= SEĞİRCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİM[İng. < TEAM] değil/yerine/= BİRLİK, TAKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güvenlik güçlerinde belirli bir iş ya da hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik, takım. )

- TİMBRE değil/yerine/= TINI, SOLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİMSAL[Ar.] değil/yerine/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİMÜS[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgıbezi. )

- TİNER[İng. < THINNER] değil/yerine/= İNCELTİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİPOGRAFYA/TİPOGRAFi[Fr.] değil/yerine/= BASKI YÖNTEMİ | BASIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi. | Basım. )

- TİRAJ[Fr. < TIRAGE] ile RATING[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kitap, gazete, kitap gibi şeylerin baskı sayısı. İLE Televizyon programlarının izlenme/izleyici oranı. )

- TİRAT[Fr. < TİRADE] değil/yerine/= UZUN KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tiyatro oyununda, oyunculardan birinin uzun uzun konuşması, bir defada söylediği parça. | Yazı ya da konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi. | Uzun ve tumturaklı konuşma. )

- TİRBUŞON[Fr. < TIRE-BOUCHON] değil/yerine/= BURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet. | Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir araç. | Yerin orta ve derin katmanlarına inebilmeyi sağlayan delici araç. | Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal. )

- TİRENDAZ[Fars.] değil/yerine/= OK ATAN | BECERİKLİ | ÖZENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİRYÂK[Ar., Fars. < Yun.] değil/yerine/= MACUN/PANZEHİR
[