Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

R'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 28 Mayıs 2024 arasında... ]

[28 Mayıs 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 28 Mayıs 2024 arasında... ]
( 2 yeni ekleme, 2 katkı(bilgi/açıklama) )

- ROMAN ve/||/<> FELSEFE
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs | 20:42 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67214(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI/SALLIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLANTI/SALLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs | 12:28 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67200(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

Bugün[ 28 Mayıs 2024 ]
itibariyle 1073 başlık/FaRk ile birlikte,
1190 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- !RANT ve/ne yazık ki/> !"RAHAT"/LIK


- "RAFİNE TUZ" yerine DENİZ/KAYA TUZU


- "RAHAT" ile ÇOLPA/MELEME

( Rahatına düşkün. )


- "RAHAT/LIK" ile "YAVŞAK/LIK"


- "RAHAT/LIK" ile/ve/değil TERBİYESİZ/LİK


- "RAHATLAMAK" ile/ve "DÜZE/DÜZLÜĞE ÇIKMAK"


- "RAHATLIK" ile "KAFANIN BASMAMASI"


- "RAHATLIK" ile/ve/değil ANLAYIŞ


- "RAHATLIK" ile/ve CESÂRET

( Gereksiniminiz, içimizde bulacağımız cesârettir. )

( COMFORT vs./and COURAGE
Your need is the courage you're going to find inside yourself. )


- "RAHATLIK" ile/ve/değil/yerine ÖZGÜVEN


- "RAZI MIDIRLAR?" değil RAZILAR MIDIR?


- "REDDEDİLDİ" ile/ve/||/<> "KABUL EDİLMEDİ"

( DENIED vs/and/||/<> OVERRULED )


- "RENGİ DÖNMÜŞ" ile "RENGİ ATMIŞ"


- "RENK KATMAK" ile/ve TAMAMLAMAK

( "TO GIVE COLOR" vs./and TO COMPLETE )


- "RENK VERME(ME)K" ile/ve/<> "KOZ VERME(ME)K"


- "RENKLENDİRMEK" " ile/ve ÇEŞİTLENDİRMEK


- "RESMEN" ile "KESİN"


- "RESMÎ GEÇİT" değil RESM-İ GEÇİT


- "REZARVASYON" değil REZERVASYON


- "RİCA EDEBİLİRSEM/EDEBİLİR MİYİM?" değil RİCA EDEYİM

( İnceliğin, duyarlılığın, nezaketin ve kibarlığın da ölçülü, mantık çerçevesinde olması, abartılmaması gerekir.

Koşulun, koşulu olmaz! İki kere eğer ya da ise olmaz! ise'den sonra tekrar "ise", eğer'den sonra tekrar "eğer" olmaz! Mantıksızdır, anlamsızdır ve işlevsizdir! )


- "RİSK ALMAK" ile/değil/yerine/>< ÖNLEM ALMAK


- "RİVÂYET TEFSİRİ" ile/ve/değil/yerine/<> DİRÂYET TEFSİRİ


- "ROL YAPMAK" ile "ROL KESMEK"


- "RÖLANTİDE GİTMEK" ile/ve/||/<> "OTOMATİK PİLOTTA GİTMEK"


- "ROMANTİZM" ile "NOSTALJİ"


- "RUS" ELMASLARI/ALTINLARI değil YAKUTİSTAN ELMASLARI/ALTINLARI

( "Rus" elmaslarının %99'u, altınlarının %20'si, Yakutistan'dan çıkarılır. )


- ( RİTÜEL ve TÖRE[ÖRF] )
ile/ve/değil/yerine/<>/>
TÜZE(HUKUK)

( Köyde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> Kentte. )

( [ Bilinçaltı. VE Bilinç dışı. ] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> Bilinç. )

( Bir kültürün, ortalama kamusal bilgisinin belleği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> ... )


- (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")


- (")REDDETMEK(") ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/> ÜZERİNDE/HAKKINDA DÜŞÜN(E)MEMEK


- (not RELATED WITH) RELATED TO


- (not RESEMBLANCE) RESEMBLANCE TO


- (not RESEMBLE TO) RESEMBLE


- (not RESPONSIBLE TO) RESPONSIBLE FOR


- [not] "REAL" vs./and "STRONG"


- [not] REACH/CLAIM TO THE FREEDOM - OBLIGATORY OF THE FREEDOM (AND CONSEQUENTLY TO GET RESPONSIBILITY OF THE FREEDOM


- [not] RIGHT vs. CONSTANT


- B ve R


- GEÇMİŞ ODAKLILIK[RUMİNASYON]:
TAKINTILI ile BUNALIMLI/ÇÖKÜNTÜLÜ

( RUMINATION: OBSSESIVE vs. DEPRESSIVE )


- İRCÂ[Ar.]/REDÜKSİYON/REDUCTION[İng.] değil/yerine/= İNDİRGEME | YERINE YERLEŞTİRME


- İZÂFİ[Ar.]/RÖLATİF[İng.] değil/yerine/= GÖRELİ


- KAŞINMA:
RAHİMDE değil VAJİNADA

( İç yüzeyde. [olmaz!] DEĞİL Dış bölgede/yüzeyde. )

( "Rahmim kaşınıyor" diye bir söz olmaz. DEĞİL "Vajina(m)da kaşıntı var/oluyor" olabilir. )


- MÜŞTERİ[Ar.]/RESEPTÖR[Fr.] değil/yerine/= ALICI/(ALGILAYICI)/ALMAÇ


- R./rp.[Lat. < RECIPE] değil/yerine/= ALINIZ, TARİFİ HAZIRLAYINIZ TARİFTE YAZILI OLANLARI EDİNİNİZ/ALINIZ


- RA'D[Ar.] ile RÂD[Ar.] ile RÂDD[Ar.] ile RADH[Ar.]

( Gök gürlemesi. İLE Cömert ve eliaçık. | Erdemli/faziletli, üstün, değerli. İLE Reddeden, geri döndüren/çeviren/bırakan. İLE Az bir şey verme, az verilen şey. | [eskiden] Savaşa katılan kadınlara, çocuklara, kölelere, zimmîlere, ganîmetten verilen bir orandaki mal. )


- RÂ[Ar.] ile RÂ'[Ar.]

( R sesini verir. | Rebîülevvel ayına işarettir. İLE "rı" harfinin bir adı. )


- RAB'[Ar.] ile RABB[Ar.] ile Rabb[Ar.] ile RÂBB[Ar.]

( Avlulu ev. İLE Efendi, sahip. İLE Allah. İLE Sütbaba, üveybaba. )


- RAB ile/değil ALLAH

( Eril/lik. İLE/DEĞİL Dişil/lik. )


- RAB ile/ve/||/<>/> MÜREBBİ ile/ve/||/<>/> ALLAH

( Bebek için. İLE/VE/||/<>/> Çocuk için. İLE/VE/||/<>/> Aşkta.[meveddet] )


- rab ile rabb ile Rabb

( AVLULU EV ile EFENDİ, SAHİP | SÜTBABA, ÜVEY BABA ile TERBİYE EDEN ALLAH, MÜREBBİ | KENDİNİ, GEREKSİNİMİ DUYULAN ŞEYİ, KENDİ ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN ÖZEL BİR SIFATLA KAYITLANDIRILMIŞ ZÂT )


- RAB ile/ve/<>/< RÂBITA


- RAB ile/ve/<> TURAB


- RABB KORKUSU ile/ve/<> ÖLÜM KORKUSU

( Hikmetin başlangıcıdır. İLE/VE/<> Varoluşun sürekliliğidir/sağlayıcısıdır. )

( Nitelikli varoluş. İLE/VE/<> Varoluş. )

( Yaşama bağlanma güdüsü. İLE/VE/<> Varolma dürtüsü. )

( Duyulmayan, anlam çığlığı. )

( İkisi de, O'nsuz kalma korkusudur. )


- RABB-İ HAS ile RABB-ÜL ÂLEMÜN


- RABB[Ar.] ile SEYYİD[Ar.]


- RABB ile/ve/<> ABD


- RABBÂNİYYÛN ile ...

( KENDİLERİNİ ALLAH'A VERMİŞ OLANLAR )


- RABİA ile ...

( İlk kadın mutasavvıf. )


- RÂBITA/TELEPATİ ile/ve AŞK


- RÂBITA ile/ve/<> MUKÂREBE

( İki kişi arasında. İLE/VE/<> Kişiler arasında, meclislerde. )

( Bir râbıta, bin zâbıtaya yeter. )


- RÂBITA ile/ve/> RÂBITA-İ ŞERİF


- RABÎTA ile RÂBITA/BEND[Fars.]

( Eski yazma kitaplarda sayfa numarası yerine gelmek üzere soldaki sayfanın, sağdaki sayfanın altına yazılan ilk sözcüğü. ile İKİ ŞEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN, BAĞ | MÜNÂSEBET, İLGİ | BAĞLILIK, SIRA, TERTÎP, USÛL, DÜZEN | İMGE İLE SİMGENİN BULUŞTURULMASI )


- RACA/RAJA ile/> MİHRACE[Sansk.]

( ... İLE/> Hindistan'da, Raca'dan daha büyük hükümdarlara verilen ad. )


- RÂCİ'/RÂCİA[Ar. < RÜCÛ] ile RÂCÎ[Ar. < RECÂ]

( Geri dönen. | İlgisi/münâsebeti olan. | [dilb.] Bir kişiden kinâye olan zamir. İLE Ricâ eden, yalvaran. | Ümitli. )


- RAD/RADIATION ABSORBED DOSE[İng.] değil/yerine/= RADYASYON EMILIM DOZU


- RAD ile ...

( Işınım dozu birimi. )


- RADA ile ...

( Kazaklar'da halk meclisi. )


- RADANSA[İt.] değil/yerine/= HALKA

( Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halk.a )


- RADAR ile ...

( RADIO DETECTING AND RANGING )


- RÂDDE[Ar. < REDD] ile RA'DE/RA'ŞE[Ar.]

( Derece, mertebe, kerte, sır. | Çizgi/hatt. | Aşağı yukarı tahmin edilen miktar ya da zaman. İLE Titreme/titreyiş. | [korku ya da soğuktan] Ürkme. )(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 199 kez incelenmiş/okunmuştur.