R'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
R'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]
( 3 yeni ekleme, 4 katkı )


- AMFİ:
YUNAN
ile/ve/||/<>/> ROMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 May | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 May | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1799 yılında, Jaipur'un merkezindeki Şehir Sarayı'nın, kadınlara ait bölümünün bir parçası olarak Maharaja Sawai Pratap Singh için inşâ edilmiştir. )
( )

- RÜCÛ[Ar.] değil/yerine/= KAYITIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 May | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir olayın kendi nedenleri üzerindeki tepkisi. )

 

  

 


 

 

( Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
R'lerde,
1216 yeni ekleme, 1390 katkı
)


- "DEĞERSİZLİK" ile/değil/sadece REDDEDİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÖNÜL YAPMAK" ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAVF" >< RECÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAZM ETMEK" ile RÂZI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KURALCILIKTA":
AKILSIZLAŞMA
>< ROBOTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PORTAKAL GAZI" değil RENKLİ VE GAZLI SİS BOMBASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Portakal gazı diye bir şey yokmuş. )

- "RAZI MIDIRLAR?" değil RAZILAR MIDIR?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RESMÎ GEÇİT" değil RESM-İ GEÇİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "REZARVASYON" değil REZERVASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RİCA EDEBİLİRSEM/EDEBİLİR MİYİM?" değil RİCA EDEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnceliğin, duyarlılığın, nezaketin ve kibarlığın da ölçülü, mantık çerçevesinde olması, abartılmaması gerekir.

Koşulun, koşulu olmaz! İki kere eğer ya da ise olmaz! ise'den sonra tekrar "ise", eğer'den sonra tekrar "eğer" olmaz! Mantıksızdır, anlamsızdır ve işlevsizdir! )

- "ROL GEREĞİ" değil ROLÜN EREĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAPINMA" ile/değil/yerine RÂBITA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAHMET"/Lİ ile/ve/değil/||/<>/> RAHMET/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> "Zahmet"i, zevk edinmek. )
( Zahmet ile Rahmet arasında, sadece bir nokta fark vardır. )

- (")DÜŞMAN(") ile/değil/yerine RAKİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (AYAĞIM, ELİM/KOLUM VB.) SORUNLU ile RAHATSIZ ile SAKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [CENNET] ANNENİN:
"AYAKLARININ ALTI(TABANI)"
değil RAHİM(İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] KÂM ile/ve/değil/yerine/||/<> RÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağzın üstü, damak. | Meram, arzu, emel, istek. | Lezzet, zevk. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. )

- [Fars.] RÂH-BER[çoğ. PÎŞE-GÂN] ile RÂH-DÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rehber. İLE Yol bilen. )

- [Fars.] RÂST ile RÂST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makam. İLE Doğru/müstakim. | Sağ. | Haklı, doğru, gerçek. | Uygunluk. )

- [Fars.] RÂZ-BÂN ile RÂZ-DÂN ile RÂZ-DÂR ile RÂZ-PÛŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sır saklayan. İLE Sırrı bilen. İLE Sır tutan. İLE Sır gizleyen. )

- [Fars.] RİÇÂL ile RİÇÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reçel. İLE Reçel. )

- [Fars.] RÛ/Y ile RÛY ile -RÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüz, çehre. İLE Tunç. İLE "biten, olan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[HOD-RÛ: Kendiliğinden.] )

- [ne yazık ki]
!"KARALAMAK"
ile/değil/yerine REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
[ne] "SÖZ DİNLEMEK"
ile/ve/ne de/||/<>/< RİCÂ TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İRTİKÂB
ile/ve/||/<> RÜŞVET ile/ve/||/<> ZİMMET ile/ve/||/<> GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [TCK md.] 250 ile/ve/||/<> 252 ile/ve/||/<> 247 İLE/VE/||/<> 257 )
( Kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendine sağladığı nüfûzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya ya da bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur. Kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun irâdesini etkilemesi sonucunda işlenen bir suçtur. Seçimlik hareketli bir suç olup kamu yönetiminin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasındadır. [ “Özgü suç” olarak kabul edilen suçlardandır.][İrtikap suçunun edimcisi, kamu görevlisidir. Kamu görevlisi dışındaki kişilerin irtikap suçu işlemesi olanaklı değildir. Kamu görevlisi olmayan kişiler, suça katıldıklarında, irtikap suçuna yardım etme ya da azmettirme gibi katılım vargıları gereği yargılanabilirler.]

İLE/VE/||/<>

Görevinin gereği olan bir işi yapması ya da yapmaması için doğrudan ya da aracılarla bir kamu görevlisine ya da başka bir kişiye çıkar sağlanması.[Dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.]

İLE/VE/||/<>

Üstünde olan şey. | Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ya da para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para ya da eşya. | Birinin, yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. | Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.

İLE/VE/||/<>

Kamu görevlisinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmesiyle oluşan genel bir suçtur. )

- 7 TEPE:
İSTANBUL
ile/ve ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTANBUL'da:
* Akropolis [Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin yer aldığı yükseklik]
* Çemberlitaş [Konstantin Sütunu'nun bulunduğu bölge ve çevresi]
* Beyazıt ve Süleymaniye alanı
* Fatih
* Fenerin üst kısımları [Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu bölge]
* Cerrahpaşa sırtları
* Edirnekapı [Mihrimah Sultan Camii’nin yer aldığı tepe]
[Yediye yükseltmek için uydurulmuştu] İLE/VE
ROMA'da:
* Palatine
* Capitoline
* Quirinal
* Caelian
* Aventine
* Esquiline
* Viminal )
( Antik Roma kentinin yedi tepe üzerine kurulmasının, İmparator Büyük Konstantinos'u (Constantinus) çok etkilediği, İstanbul'u da Roma'ya benzetmek amacıyla, yedi rakamına yönlendirdiği anlatılır. İmparator, bu yedi sayısını uğurlu ve kutsal sayıyordu. Sarayının ana salonu, "Hepta Likhnos" yani "Yedi Kandilli" adını almıştı. İmparatoru korumakla görevli, "yedi kıtadan oluşmuş bir muhafız alayı vardı. Konstantinos, kendini, çevresinde "yedi gezegen"in dönüp durduğu güneş yerine koymuştu. Çemberlitaş üzerindeki heykeli de bu durumu betimlemekteydi. )

- ACCESSION >< RESERVATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antlaşmaya katılım. >< Çekince. )

- AD:
ULÛHİYET
ile/değil RUBÛBİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en büyük omurgasızı/yumuşakçası, mürekkep balığıdır. [Eril mürekkep balıklarının boyu 19 metreye kadar ulaşabilir.] )
( )

- ADÂLET:
"EŞİTLİK"
ile/ve/değil/||/<> RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
VELÂYET
değil RİSÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç. DEĞİL Dış. )

- ADÂLET ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/||/<>/< RIZÂ ve/||/<>/< BİLGİ/HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adâletin kaynağı da, hedefi de, durumdaki/olaydaki ilgili kişilerden birinin rızâsıdır. Adâlet, insanı ve rızâsını esas almaktır! [Tabii, rızâ da, en başta, (durumdan/olaydan/tespitten/(ön) "hüküm"den) haberdar olmakla/etmekle başlar.] )
( Bilgi/haber vermek, rızânın;
rızâ, adâletin;
adâlet de yaşamın temeli(nde)dir/merkezi(nde)dir. )
( Rızâ yazısı için burayı tıklayınız... )
( |
  | )

- ÂDEM[ADM]:
ELİF-DAL-MİM [yazılışı] | ALLAH
<> DÜNYA <> MUHAMMED | KIYAM <> RÜKÛ <> SECDE [Remz'i/Simgesi/Anlamı]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile ROMENSERA AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile RÜZGÂR AĞAÇLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIR YUVAR ile DÜZLEM YUVAR ile HAVA YUVARI ile IŞIK YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YARI YUVAR ile YARIM YUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂKIN GÜZELLEŞMESİ ile/ve/<> RIZKIN GENİŞLEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILSAL TASAVVUF ile/ve RUHSAL TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIM ile/ve/<> REOSTA[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Elektrik akımının yeğinliğini azaltıp çoğaltmaya yarayan aygıt. )

- AKİTTE:
TASAVVUN SURETİYLE BEYİ
ile/ve/||/<> TEVLİYET ile/ve/||/<> TERÂBUH ile/ve/||/<> TEHASSÜR ile/ve/||/<> ŞİRKET ile/ve/||/<> İKÂLE ile/ve/||/<> MÜBÂDELE ile/ve/||/<> SARF ile/ve/||/<> TEVEHHÜP ile/ve/||/<> SULH ile/ve/||/<> BORÇ ile/ve/||/<> TEATİ ile/ve/||/<> HIYAR ile/ve/||/<> SELEM ile/ve/||/<> MEŞRÛİYET KEYFİYETİ ile/ve/||/<> RIZÂ VE MUVAFAKAT >< FUZÛLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALEM ile REMZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayrak. İLE Simge. )

- ALLAH ve RAHMAN ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KİŞİ/İNSAN: Hak(k)'ı amaç edinen. )
( İsmi. VE Cismi. VE Tezâhürü. )
( İNSAN: Hakk ile Hakk olan, Hakk'ı kendinde bulan. )
( Allah'ın usturlabı, insandır. )

- ALLAH ile/ve/<> RAHMAN ile/ve/<> RAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimlik adı. İLE/VE/<> Varlık adı. İLE/VE/<> Eylem adı. )

- ALMAN:
İDEALİZMİ
ile ROMANTİZMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALT HAVA YUVARI ile GÖZ YUVARI ile HAVA YUVARI ile ISI/SICAK YUVARI(MAGMA KATMANI) ile IŞIK YUVARI ile İYON YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YER YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE Yer gazyuvarındaki atom ve moleküllerin, güneş ışınlarıyla iyonlaştığı, 80-400 km. yükseklikler arasındaki katman. İLE ... İLE 12 km. İLE 150 km. İLE ... İLE 5000 km. )

- AMFİ:
YUNAN
ile/ve/||/<>/> ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMORE ve/||/<>/< MORE ve/||/<>/< ORE ve/||/<>/< RE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi/Aşk. VE/||/<>/< Ahlâk. VE/||/<>/< Söz. VE/||/<>/< Eylem. )

- ANADOLU ile/ve/<> RUMELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Celâl. İLE/VE/<> Cemâl. )

- ANIMSAMA ile/ve REKLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En az bilineni, en çok bilinen aracılığıyla imgeleme. İLE Az bilinenin, çok bilinen ve/veya tanınan aracılığıyla sunulması. )
( Yapıcı bir yaklaşım daha çok etkindir. İLE/VE Yıkıcı bir yaklaşım daha çok etkindir. )

- ANIMSAMA = TAHATTÜR = REMINISCENCE[İng.] = RÉMINISCENCE/RAPPELER[Fr.] = ANAMNESIS/ERINNERN[Alm.] = RECORDOR[Lat.] = ANAMNESIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

- ANNE ile/ve/> MÜREBBÎ ile/ve/> RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bebeği/çocuğu] 1 yaşına kadar. İLE/VE/> 18 yaşına kadar. İLE/VE/> Ömrünün sonuna kadar. )

- ANTİK YUNAN'DA:
HELEN DÖNEMİ
ile/ve/<> HELENİSTİK DÖNEM ile/ve/<> ROMA DÖNEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( M.Ö. VI. - IV. yy. İLE/VE/<> M.Ö. IV. - I. yy. İLE/VE/<> M.S. I. - V. yy. )

- ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ ile/ve REFÂKATÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARNO PENZIAS ve/||/<> ROBERT WILSON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARÛZ[Ar.] ile REMEL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Aruz ölçülerinden biri. | Türk müziğinde bir usûl. )

- ÂSÛDE değil/yerine/= RAHAT, DİNÇ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM MODELLERİNDE:
DEMOCRITOS
ile/ve/||/<>/> DALTON ile/ve/||/<>/> THOMSON ile/ve/||/<>/> RUTHERFORD ile/ve/||/<>/> BOHR ile/ve/||/<>/> MODERN ATOM KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- AYDIN = MÜNEVVER = INTELLECTUAL[İng.] = INTELLECTUEL[Fr.] = INTELLEKTUELL[Alm.] = INTELLETTUALE[İt.] = INTELECTUAL[İsp.] = PAIDEUMENOS[Yun.] = MUFEKKİR[Ar.] = RÛŞENFİKR[Fars.] = INTELLEKTUEEL[Felm.] = ZİYÂLİ[Azarbaycan = Özbek Tr.] = BİLİKTİ[Kazak Tr.] = BİLİMDÜ[Kırgız Tr.] = DIANOOUMENOS[Rumca] = PROSVEŞÇONNIY[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZÎMET ile RUHSAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B ve/||/<>/> İSİM ve/||/<>/> ALLAH ve/||/<>/> RAHMAN ve/||/<>/> RAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İle VE/||/<>/> Adı VE/||/<>/> Allah'ın VE/||/<>/> Doğa VE/||/<>/> Tasavvur
[Allah'ın, doğa ve tasavvur adı ile...] )

- B ve R
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile/ve/||/<> RADİKAL BAĞIMSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞ ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ve/||/<> )

- BAŞ = HEAD[İng.] = TÊTE[Fr.] = HAUPT[Alm.] = TESTA[İt.] = CABEZA[İsp.] = CAPUT[Lat.] = HE KEFALE[Yun.] = REİS[Ar.] = SER[Fars.] = HOOFD[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI AVRUPA'DA AYDINLAR:
KİLİSE
ile/ve/<> RAHİPLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlar, Batı Avrupa'da, dinî–ilmî-felsefî-siyasî bir dizge olarak Kilise'nin yerini alan kapitalist-emperyalist–pozitivist yaşam görüşünün rahipleri olarak yükselmişlerdir. )

- BEARER SHARES and REGISTERED SHARES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hamiline yazılı hisse senedi. VE Nama yazılı hisse senedi. )

- BEBEKLERDE:
GAZ
ile REFLÜ ile KOLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGİT/SENET ÇEŞİTLERİ'NDE:
ADİ
ile RESMİ ile RE'SEN DÜZENLENMİŞ/TANZİM EDİLMİŞ ile TASDİKLİ ile HATIR ile KIYMETLİ ile TİCÂRÎ ile EMTİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK:
EMİR ALTINDA
ile/ve/> SORGULAYAN ile/ve/> SEZGİSEL ile/ve/> BEKLENTİSİZ ile/ve/>
RIZÂ SAHİBİ
ile/ve/> RÂZI OLUNAN ile/ve/> SAFLAŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile/ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ TENLİ/LER(İN) ve RENKLİ GÖZLÜ/LER(İN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciltleri, güneş ışınlarına, çok daha duyarlı olduğundan dolayı daha fazla dikkatli olmaları gerekmektedir. )

- BEZM ile/ve REZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİDAYUH ile/ve/<> İBAN ile/ve/<> ORANG-ULU ile/ve/<> RUMAH TİNGGİ ile/ve/<> MALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Irmak Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Melanav evi. İLE/VE/<> Malay evi. )
( Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sarawak eyaletindeki, Sarawak Kültür Köyü'nde hepsi birarada görülebilmektedir. )

- BİLMEYİŞ:
HÜRMET
ve/<> RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> RAHATLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETTE:
AYNA
ile/ve RUBLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göbekte/pedalların yanında bulunan büyük vites çark(lar)ı. İLE/VE/<> Arka tekerleğin üzerinde bulunan küçük vites çark(lar)ı. )

- BOĞAZIN:
ANADOLU KIYISI
ile/ve RUMELİ KIYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Karadeniz[PONTUS EUXINUS]'den Marmara[PROPONTIS]'ya, Kuzey'den Güney'e]
ANADOLU KIYISI:
* ANKYREION: YUMBURNU
* AMPELODES: KABAKOZ KOYU
* DIOS SACRA: POYRAZ LİMANI
* KORAKION, MOKADION: FİLBURNU
* KHELAI, OPHRU LIMEN: KEÇİLİLİMAN
* HIERON, YOROS: ANADOLU KAVAĞI
* ARGYRONION: MACARBURNU, YÛŞÂ TEPESİ
* DAPHNE: UMURYERİ
* MUKAPORIS: HÜNKÂR İSKELESİ
* AIETU RHYNKHOS: SERVİBURNU
* AMYKOS: BEYKOZ
* KATANGEION, EIRANAION: ÇUBUKLU
* PHRIKSU LIMEN, BORADION: KANLICA
* PHIELA, PHIALE: KÖRFEZ
* POTAMONION: ANADOLUHİSARI
* EKAHAI: KANDİLLİ
* LYKADION: VANİKÖY
* KIKONION, SOPHIANAI: ÇENGELKÖY
* RHOLZUSAI, STAUROS: BEYLERBEYİ
* DAMAIS: SALACAK
* ARKLA: KIZKULESİ

ile/ve

RUMELİ KIYISI:
* SYMPLEGADES, KYANEAI: ÖREKETAŞI
* PANION: RUMELİ FENERİ
* GYPOPOLIS: PAPAZBURNU
* LYKION LIMEN: HAMSİ LİMANI
* EPHESIATES: BÜYÜKLİMAN
* TIMAEA TURRIS: DENİZ FENERİ
* SERAPIEION, KATASKEPEI?: RUMELİ KAVAĞI
* MILTON: TELLİ TABYA
* SKLETRINAS: SARIYER
* SIMAS: MESARBURNU
* BATHYKOLPOSKALOSAGROS: BÜYÜKDERE
* KLEIDES: KİREÇBURNU
* PHARMAKIAS, THERAPEIA: TARABYA
* PITHEKU LIMEN: KALENDER
* KOMARODES: YENİKÖY
* LASTHENES, SOSTHENION: İSTİNYE
* KYPARODES: EMİRGÂN
* GYNAKION LIMEN, PHONEAS: BALTALİMANI
* RHOODES: ŞEYTANBURNU
* HERMAION, PYRRIAS: RUMELİHİSARI
* KHELAI, PHILEMPORON: BEBEK
* HESTIA, ANAPLUS: ARNAVUTKÖY
* KALAMOS, TARASION: KURUÇEŞME
* KLEIDION: DEFTERDARBURNU
* ARKHEION, ARSABERU: ORTAKÖY
* IASONIAN, DIPLOKIONION: BEŞİKTAŞ
* PENTEKONTORIKON: DOLMABAHÇE
* THERMASTIS, BUTHARION: KABATAŞ
* PALINORMIKON: FINDIKLI
* AIANTEION: SALIPAZARI
* METOPEN, ARGYROPOLIS: TOPHANE )

- BORU ile/ve/||/<> RAKOR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan bağlantı parçası. )

- BOYA/SI ile/ve/<> RENK/RENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BROKOLİ ile ROMANESKO BROKOLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞMA = APPOINTMENT/MEETING[İng.] = RENDEZ-VOUS[Fr.] = RENDEZVOUS/VERABREDUNG[Alm.] = APPUNTAMENTO[İt.] = CITA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BURAK ve/> CEBRAİL ve/> REFREF/REF Ü REF(KALDIR VE KALDIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin bineği. VE/> Akıl bineği. VE/> Aşk. )

- BÜLÛĞ ile REŞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En erken başlangıcı erilde 12, dişilde 9 yaşındadır. Sonu, ikisinde de 15-16'dır. [İklime ve kişiye göre değişebilir.] İLE Reşit olma yaşı, [yasalarca] 18 yaşını tamamlayıncadır. )

- BÜLÛĞA ERMEK ile/değil RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBR ile/ve/<> RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHÂLET ve/> RED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cahilin reddi/inkârı, ne kadar hızlı ve uzunsa o kadar cahildir. )

- CEMÂL GÖRMEK ve/||/<> KEMÂL BULMAK ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEZÂ ile/ve/=/||/<>/>/< RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem suçlu, hem de mağdur için. )

- CİNS = CİNS[Fars., Ar.] = GENUS[İng., Lat.] = GENRE[Fr.] = GATTUNG[Alm.] = T0 GENOS[Yun.] = GENERE[İt.] = GENERO[İsp.] = SOORT[Fel.] = SLAGS[Dan.] = ROD[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUMHURİYET ALTINI ile REŞAT ALTINI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öteki altınlarla arasında fark yoktur! İkisi de 24 ayar ve 6.66 gramdır. )
( ... İLE Sultan Mehmet Reşat'ın [1844-1918] iktidarı sırasında çıkarılmış altın. )
( Değeri daha fazladır. İLE İlk çıkarıldığında değeri 108 kuruştu. Zamanla kâğıt para ile arası açılmıştır. )

- ÇIKARSIZ ve/||/<> RİYÂSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK TABLASI (BİLEŞİKGİLLERDE) = HÂMİL-İ ÂMM = RÉCEPTACLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK TABLASI, RESEPTAKULUM = HÂMİL-İ ZEHRE = RÉCEPTACLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİNGENE değil/yerine/= ROMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Sözcük karşılığı, "İnsan". )

- ÇOCUKLUK VE GENÇLİK ile/ve RÜŞT VE KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMLEME ile/ve RAHATLATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂ'-İ DALTON[Ar.]/DALTONISM[İng.]/AKROMATOPSİ değil/yerine/= RENK KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ, KÛH[Fars.] ile/ve RÂG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dağ eteği. | Çayırlık, çimenlik, bağlık, bahçelik. )

- DALGA SÖRFÜ ile RÜZGÂR SÖRFÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALLI KÖK = CEZR-İ MÜTEŞA'İB = RACINE RAMEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECISION and DIRECTIVE and OPINION and RECOMMENDATION and REGULATION and RESOLUTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karar. VE Yönerge. VE Görüş. VE Tavsiye kararı. VE Tüzük. VE İlke kararı. )

- DEHÂ =/||/<> RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/<>/değil/yerine RASTLANTISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENOUNCE/DISSOLUTION >< RATIFICATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fesih. >< Onay. )

- DESEN ile/ve/değil/<> RENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DESTAN > HALK ÖYKÜSÜ > MESNEVÎ > ROMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DESTEK VERMEK ile REKLÂMINI YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yap fakat tapma! )

- DEVEKUŞU ile REA/DARWIN NANDUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile RİF'ATLÜ ile SAÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seraskerelere verilen unvan. İLE Askerlikte binbaşılarla, mülkiyede üçüncü rütbe sahiplerinin unvanı.[SÂLİSE] İLE Askerlikte albay/miralay ile korgeneral[birinci ferik], sivilde vezir ile mîrülümerâlık rütbeleri arasındaki kişilerin resmî unvanı. )

- DEVRİM = İNKILÂP = REVOLUTION[İng.] = RÉVOLUTION[Fr.] = REVOLUTION UMWÄLZUNG[Alm.] = REVOLUCION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞINDA/GAYRI ile/değil/yerine RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAMAK ile REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKAT ile/ve/<> RİKKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde. İLE/VE/<> Kalpte. )
( İlgi, özen. İLE/VE/<> İncelik. | Merhamet, acıma. )

- DİN:
[<> Lat.] LIGARE
ile/ve/> RE-LIGARE :
RELIGION

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk bağ.[göbek bağı] İLE/VE/> İkinci bağ. > )
( Anneden. İLE/VE/> Babadan/senden. > )
( Nur bağı. İLE/VE/> Ruh bağı. > )
( Ancak, kendiyle ve tüm çevresindekilerle bağ kuran/kurabilen, din sahibi olur. )

- DİYALEKTİK ile/ve/<> LOGIC ile/ve/<> RETORIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığın düzeni. İLE/VE/<> Aklın düzeni. İLE/VE/<> Dilin düzeni. )

- DİYET ile/ve/değil REJİM[Fr.]/PERHİZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. | Perhiz. | Bir devletin yönetim biçimi. | Akarsu debisinin, yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü. )

- DOĞA/TABİAT ile/ve/=/RAHMET/RAHMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şuurlu. İLE/VE Şuur. )
( Rahmetin görüntüleri. )

- DOĞA ile/ve/=/değil RAHMET/RAHMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOSTLUKTA/YOLCULUKTA:
İKNÂ
ve/||/<> RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Dostlukta ya da bir yol alışta, iknâ ve rızâ değil de zorlama var ise, yoldaşlar, önce birbirlerini yargılamaya sonra da birbirlerini yok etmeye başlarlar. )
( Amaçları farklı iki kişinin, aynı yolda yürümesi, onları yoldaş kılmaz, bir süreliğine yol arkadaşı kılar. Birbirlerini taşımaz, yük olurlar. )

- DUYGU:
BASTIRILMIŞ
ile/ve/||/<> REDDEDİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRÜSTLÜK =/> RAHATLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DYOGEN ile/ve KIBRIS'LI DYOGEN ile/ve ROMEN DYOGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECEL ve RIZK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ecel, iki türlüdür:
* Ecel-i Kazâ
* Ecel-i Müsemmâ (Zamanı belirlenmiş ölüm) )
( Kişiler, ana rahmine, çoğunlukla gece düşerler. Düştükleri saatte doğar, o saatte de ölürler. Bu, Ecel-i müsemmâ'dır. )

- EDMUND HALLEY ile/ve/||/<> ROBERT HOOKE ile/ve/||/<> CRISTOPHER WREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EINSTEIN ve/||/<> ROSEN (KÖPRÜSÜ)/SOLUCAN DELİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nathan Rosen ve Albert Einstein tarafından ileri sürülmüştür. Genel olarak beyaz delikler ve kara delikler arasındaki bağlantıya, "solucan deliği" denilmektedir. Bu bağlantı sayesinde, zamanda kısayol bir yol oluşturmaktadır. Kara deliğin en dip noktasında hacim sıfırdır ve yoğunluk sonsuzdur. Yani, kara deliğin dibinde çok güçlü bir çekim etkisi vardır. Bu yüzden buradaki zaman ve mekân bilinenin dışındadır. Bu kuram ile iki kara deliğin farklı boyutlarda bağlanması ile çekim etkisinden yararlanılarak bir kara deliğin içine girip öteki kara deliğin içinden kısa bir zamanda çıkılabilir. )

- EL YAZISI ile RİKA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi. )

- ELEŞTİRİ ile REDDETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELMAS'TA:
SIRÇA
ile/ve KARAVANA ile/ve PERO ile/ve ROZA ile/ve CULLINAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ham. İLE/VE Yassı ve ince. İLE/VE Armut şeklinde tek parça. İLE/VE Pembe. Hollanda taşı. İLE/VE Dünyanın en büyük elması. Afrika yıldızı. Yapuk. )

- ELMAS ile RENKLİ ELMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELMAS ile ROZA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür pembe elmas. | Bu elmasla yapılmış takı. )

- EMALANGANİ ile/ve/<> RAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Swaziland'ın para birimi. İLE/VE/<> Güney Afrika para birimi. )

- EMÂRE ile REMZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMBRİYO = RÜŞEYM = EMBRYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPR(DOLAŞIKLIK) AÇMAZI(PARADOKSU):
EINSTEIN
ve/+/||/<> POTENSKI ve/+/||/<> ROSEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1935 )

- ESARETİN BEDELİ(SHAWSHANK REDEMPTION) ile/ve/||/<>/< RASHOMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Rashomon Etkisi"nin, felsefe, bilim, sanat, sinema, psikoloji, tüze(hukuk), adlî tıp ve psikoloji alanlarındaki karşılıklarını daha kapsamlı değerlendirebilmek için Rashomon filmini izleyebilir ve sevgili Sevil Atasoy hocamızın sunumunu dinlemek için burayı tıklayınız... )
( )

- EŞLEME ile/ve/||/<>/> ROL DEĞİŞTİRME ile/ve/||/<>/> AYNA ile/ve/||/<>/> YARDIMCI TEKNİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EV ile/ve/değil RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Mısır'da. )

- EZİYET değil RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİZ ile/değil RİBÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Tefecilikle alınan fahiş faiz. )

- FAZÎLET ile/>< REZÎLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERAH ile REFAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOKLARDA/DENİZKÖPEĞİGİLLER[PHOCIDAE]:
AKDENİZFOKU
ile ÇİZGİLİFOK ile EDDELLFOKU ile HALKALI FOK[Kuzey kutbunda] ile HAWAII FOKU[MONACHUS SCHAUINSLANDI] ile PARS FOKU ile ROSS FOKU ile SAKALLI FOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRICTIONLESS FLOW vs. REAL FLOW
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zero Drag VS. Finite Drag )

- FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE ve/||/<> RICHARD WAGNER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 15 Ekim 1844 - 25 Ağustos 1900 VE/||/<> 22 Mayıs 1813 - 13 Şubat 1883 )

- GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ:
"KARMAŞIK"
değil RASTGELE OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ile/ve/=/||/<> RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Matematik, tüm bilimlerin kraliçesidir." - Carl Friedrich Gauss[Matematik Kralı][Nisan 1777 - 23 Şubat 1855] )

- GAYRET ve/||/<>/> RİAYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZETE ile/ve/||/<> RESMÎ GAZETE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENÇ GÖVDE, GÖVDECİK = RÎŞ = TIGELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENDLIN ile/ve/||/<>/< ROGERS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİ ve/||/<> RİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK = HAKİKİ, VAKİ = REAL[İng., İsp.] = RÉEL[Fr.] = REAL, WIRKLICH[Alm.] = REALIS, VERUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEYİK ile/<> REN GEYİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Tek boynuzundaki çıkıntı sayısı, geyiğin yaşını gösterir. )

- GEYİK ile/ve RUSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİYSİ ile/ve/<> ROBA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Giysi. | Bir giyeceğin, göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen parça. )

- GİYSİ ile ROP[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çoğu tek parça, kadın giysisi. )

- GÖBEK:
TANE
ile KAFES ile RULMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKADALAR/GALAKSİLER'DE:
SIRIUS
ile/ve/< POLLUX ile/ve/< ARCTURUS ile/ve/< RIGEL ile/ve/< ALDEBARAN ile/ve/< BETELGEUSE ile/ve/< ANTARES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ = İZAFÎ = RELATIVE[İng.] = RELATIF[Fr.] = RELATIV[Alm.] = RELATIVUS[Lat.] = RELATIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİLİK = İZAFİYET = RELATIVITY[İng.] = RELATIVITÉ[Fr.] = RELATIVITÄT[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖREV ile/ve ROL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEK (BAKMAK) = REGARD[İng.] = CONSIDÉRER[Fr.] = BETRACHTEN[Alm.] = CONTEMPLOR[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNTÜ ile/yerine RAHATLIK (+ GÖRÜNTÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayna, görüntüyü yansıtır ama görüntü, aynayı düzeltmez. )

- GRANİT ile RİYOLİT[Fr. < Yun.]/LİPARİT[Lipari adalarının adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Granitle aynı kimyasal yapıda yani serbest silis bakımından zengin, içinde mikrolitler olan kayaç. )

- GRAVÜR[Fr.] ile RÖLYEF[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazıma resim. İLE Kabartma. )

- GRW KURAMI:
GHIRARDI
ile/ve/||/<> RIMINI ile/ve/||/<> WEBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLMEK = SMILE/LAUGH[İng.] = RIRE[Fr.] = LACHEN[Alm.] = RIDERE[İt.] = REÍR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNCEL = FİİLİ = ACTUAL[İng.] = ACTUEL[Fr.] = AKTUELL[Alm.] = REAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEY OKYANUSUNDA:
AMUNDSEN DENİZİ
ve/||/<> BELLINGSHAUSEN DENİZİ ve/||/<> SCOTIA DENİZİ ve/||/<> WEDDELL DENİZİ ve/||/<> DAVIS DENİZİ ve/||/<> ROSS DENİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADD-İ TÂM(MÂHİYET) ile/ve HADD-İ NÂKIS ile/ve RESM-İ TÂM ile/ve RESM-İ NÂKIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tam tanım.(yakın(karib) cins + yakın fasıl)(İnsan düşünen canlıdır). İLE/VE Eksik tanım.(uzak(baid) cins + yakın fasıl)(İnsan düşünen cisimdir). İLE/VE Tam tanıtım.(yakın(karib) cins + gerekli özellik)(İnsan gülen canlıdır). İLE/VE Eksik tanıtım.(uzak(baid) cins + gerekli özellik)(İki ayak üzeri yürüyen, tırnakları geniş, tüysüz/kılsız, dik yürüyen, tab'an gülen) )

- HAK = RIGHT[İng.] = DROIT[Fr.] = RECHT[Alm.] = JUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK ile/ve RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALAT ile RODA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ...İLE Düzgün sarılmış halat yumağı. )

- HALSİZLİK ile REHÂVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARF (KULLANIMI) ile/ve RAKAM (KULLANIMI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli nicelik ve süreksiz nicelik farkını karşılayabilmeye yarar. )
( Rakamların, değerlerle karışmamasını da sağlar. )
( NAKŞ ETMEK )
( Türk abecesinde en yüksek dereceye sahip olan yani en sık kullanılan yazaçlar, A, E, İ, N, R, L; üst-orta derecede olanlar, I, D, K, M; alt-orta derecede olanlar, U, Y, T, S, B, O; düşük dereceli olanlar, Ü, Ş, Z, G, Ç, H, Ğ, V, C, Ö, P, F, J'dir.

Gazete köşe yazıları ve 9 yazara ait 37 kitaptan elde edilmiş, 11 milyon karakterden oluşan 13.4 MB boyutundaki metin seti üzerinden elde edilmiş Türkçe yazaçlara ait kullanım sıklıkları aşağıdaki adreste belirtilmiştir. Türk abecesindeki yazaçların kullanım sıklıkları )
( İngilizce'de:
E T A O I N S H R D L C U M W F G Y P B V K J X Q Z

Almanca'da:
E N I S R A T D H U L G C O M W B F K Z Ü V P Ö Ä ß J Y X Q

İspanyolca'da:
E A O S R N I D L C T U M P B G V Y Q H F Z J X W K

Fransızca'da:
E S A I T N R U L O D C P M É V Q F B G H J À X Y È Ê Z W Ç Ù K Î Œ Ï Ë

Çekçe'de:
O E A N T I V L S R D K U P Í M C H Á Z Y J B Ř Ě É Č Ž Ý Š Ů G F Ú Ň W Ď Ó X Ť (Q) (časopis, 2500 besed)

Lehçe'de:
A I E O N Z W S C R Y T K D P M J U L Ł G B H Ą Ę Ó Ź Ś Ć Ń F Ż X V (Q) (časopis, 11.000 besed)

Rusça'da:
О Е А И Н Т С В Л Р К Д М П У Ы Я Г Б З Ч Й Х Ж Ш Ю Ц Щ Э Ф Ё (Solženicin, 86.000 besed)
О Е А И Н Т С Р В Л К М Д П У Ы Я Г З Б Ч Й Ж Х Ю Ш Ц Щ Э Ф Ё (časopis 25.000 besed) )

- HAYVÂNÎ RUH ile RÛHREVÂN ile İZÂFÎ RUH (CÂN-I CÂN-I CAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR (OLMAK) ile/ve/> RAHAT (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDİYE ile RÜŞVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELÂL ve/= RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELYOGRAF[Fr.] ve RADAR YANSITICI BALON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşten yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan aygıt. | Güneşin ışıldadığı saatlerin süresini saptamaya yarayan aygıt. | Güneş ışınlarından gelen yararlanan optik telgraf aygıtı. | 30 km.ye kadar yansıtıcı. VE 38 km.ye kadar, özel folyo malzemeden, 5 güne kadar şişik kalan yer belirleyici. )

- HİCRÎ ile/ve İSKENDERÎ ile/ve MİLÂDÎ ile/ve TÜRKÎ ile/ve FARSÎ/YEZDİGER ile/ve RAKAMLA ile/ve EBCED ile/ve LUĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİYEROGLİF ile/ve/||/<> REŞİD/ROSETTA TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMET:
REHBETEN
ile/değil/yerine/>< RAĞBETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korkarak. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< İsteyerek. )

- HOŞNUT/LUK ile/ve/<> RIZÂ/RÂZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HRİSTİYAN ile/ve/değil RAHİB/E / KEŞİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUDUS ile/ve/||/<> ZAMAN ile/ve/||/<> NİSAP ile/ve/||/<> GÜN ile/ve/||/<> RES ile/ve/||/<> KÂBE ile/ve/||/<> NEŞV-Ü-NEMÂ ile/ve/||/<> KAST VE NİYET ile/ve/||/<> HÜKÜMLER ile/ve/||/<> BEKÂ ile/ve/||/<> MEŞRÛ TASARRUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUZURSUZ/LUK ile RAHATSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her insan huzur verir. Kimileri gelince, kimileri gidince. )

- ILLUSTRE ile/ve CARDINALE ile/ve REGALE ile/ve CURIALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık saçan dil. İLE/VE Kılavuz ve kural işlevi gören dil. İLE/VE Ulusal bir hükümdarlığın sarayında yer almaya lâyık dil. İLE/VE Hükümetin, yargının, bilgeliğin dili. )

- INTELLECTUS ile RATIO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrenselliği olanlar/da. İLE Tüm varolanlar/da. )

- INTERIM AWARD and INTERIM MEASURES and PROVISIONAL MEASURES and CONSERVATORY MEASURES and REMEDIES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ara karar. VE Geçici tedbirler. VE İhtiyâtî tedbirler. VE Koruma tedbirleri. VE Hukukî çözümler/çareler. )

- IŞIK DALGASINDA:
ŞİDDET
ile/ve/||/<> RENK ve DOĞRULTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dalga yüksekliği. İLE/VE/||/<> Dalga boyu uzunluğu. )
( Gümüşlü levha üzerine çekilen ve siyah-beyaz fotoğraflarda, ışıktaki şiddet değişiklikleri kaydedilirken, renkli fotoğraflarda, dalga boyu değişiklikleri de kaydedilir. Hologramda, ışığın şiddetiyle birlikte, ışık dalgalarının doğrultusu da kaydedilerek bir nesneyi üç boyutlu görmemiz sağlanır.[Bu, tek renk hologramlar için geçerli olsa da renkli hologramlar için ışığın üç özelliği de kaydedilir.] )

- IŞIN = ŞUÂ' = RAYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞINSAL ÇİÇEKLER = KAPİTULUMDAKİ DİLSİ KENAR ÇİÇEKLER = EZHÂR-I ŞUÂ'ÎYE = RAYONS, FLEURS RAYONNÉES, RUBANÉES, FLEURS LIGULÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBÂDET ile/ve RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBÂDET ile/ve RİTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. )
( )

- İĞNE ile RAFİT[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı hayvan ve bitki gözelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde. )

- İĞSİ KÖK = CEZR-İ MİĞZELÎ = RACINE FUSIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHLÂS ile/ve/= RABB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM'DE:
RÜSÛH EDEN/LER
ile/ve RÜŞTE EREN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK KOL ve RAHİM NAKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akdeniz Üniversitesi'nde. )

- İLKE ile/ve REFERANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLET-İ CELÎ ile/ve/||/<> İLLET-İ HAFÎ ile/ve/||/<> MÜNÂSEBET ile/ve/||/<> REY-İ HÜZZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zahir ve açık bir nedene dayanan yol. İLE/VE/||/<> Gizli bir nedene dayanan yol. İLE/VE/||/<> Mantıkî bir ilişkiye dayanan yol. İLE/VE/||/<> Bu alanda uğraşan âlimlerin oylarına dayanan yol. )

- İNANMAMAK ile/ve/<> REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME = İRCA = REDUCTION[İng.] = RÉDUCTION[Fr.] = REDUKTION[Alm.] = REDUCTIO[Lat.] = REDUCCION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGENMİŞ RASYONEL/LİK ile/ve/değil/yerine RASYONEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNGİLİZ SERVİSİ ile FRANSIZ SERVİSİ ile RUS SERVİSİ ile AMERİKAN SERVİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uluslararası dört çeşit servis yöntemi vardır: * İNGİLİZ SERVİSİ: Misafirin sağ tarafından önüne koyulan sıcak ve boş yemek tabağına, garson tarafından fayansta, mutfaktan alınan yemek misafirin solundan, maşa ile yapılır. İLE * FRANSIZ SERVİSİ: Mutfaktan fayansta getirilen yemek misafirin solundan maşa vasıtasıyla kendi tabağına yaptığı servis biçimidir. İLE * RUS SERVİS: Servant servisi olup, mutfaktan getirilen yemekler misafir masasının yanındaki hazırlık masasında garson tarafından tabaklara konularak misafirin solundan yaptığı servis biçimidir. İLE * AMERİKAN SERVİSİ: Tabak servisi olup, yiyecekler ve garnitürleri mutfakta hazırlanarak tabakta getirilir. Ve misafirin uygun olan tarafından servis yapılır. Bu servis otellerin lobilerinde, kafeteryalarında, snack barlarında yapılır. Özelliği bir kurala bağlı olmamasıdır. )

- İRTİFÂ ile/değil RAKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL EVİ ile RAKOCZY EVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tekirdağ'da. )

- İSTANBUL ve ROMA ve PRAG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğaz, ikiye böler. VE Tiber Irmağı, ikiye böler. VE Vltava Irmağı, ikiye böler. )

- İSTEMEDEN ile RASTLANTI ile DÜŞMANCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 KEZ ile 2. KEZ ile 3. KEZ )
( Bir hata, ikinci kez yapılmaz. İkinci kez yapıyorsanız, üçüncü kez de yapacaksınız demektir. )

- İSTİSMAR ile/ve RİYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞRET ile/değil RAKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİLÂ[< ULÜVV] ile/ve/<> RÜCÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükselme, yukarı rütbelere erişme. İLE/VE/<> Dönme, geri dönme. | Vazgeçme, sözünden dönme, sözünü geri alma. )

- İTİRAZ:
KABUL EDİLDİ
>< REDDEDİLDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN ile/ve/değil/yerine/< RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADER ile/ve RASTLANTI/TESADÜF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂĞIT ve/||/<>/> GAZETE ve/||/<>/> ROMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [olmasaydı, ...] Kapitalizm olmazdı. VE/||/<>/> Ulus olmazdı. VE/||/<>/> Birey olmazdı. )
( "Kitap, Kütüphane, Yazı, Okuma Kültürü, Yayıncılık" Konulu Kitaplar )

- KÂHİN ile REMMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çakıl taşları atarak geleceğe ait olaylardan bahseden. )

- KALORİFER[Fr.] ile RADYATÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan sıcak hava, su ya da buharı, borularla dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını ısıtan aygıt. İLE Bir akaryakıtın yanmasından ya da sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten, dilimli borulardan oluşan ısıtma aygıtı. )

- KANT'I ETKİLEYENLER:
LİZBON DEPREMİ(1755)[9.0]
ile/ve/||/<> HUME VE NEDENSELLİK SORUNU ile/ve/||/<> ROUSSEAU VE ÖZGÜRLÜK SORUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞILIKLI = MÜTEKABİL = RECIPROCAL[İng.] = RÉCIPROQUE[Fr.] = REZIPROK[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZIK KÖK = CEZR-İ AMÛDÎ = RACINE PIVOTANTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile REKSKEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile RUS MAVİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEFİL ile REFERANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azamî muhabbetin, teminât-ı tâmmesi, işbu vesileyle mutazammındır. )

- KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<>/= RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1983 - Anton Zeilinger[20 Mayıs 1945] )

- KENDİNİ TANI = RECOGNIZE YOURSELF[İng.] = GNOTHI SEAUTONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEPEZ ile/ve RESİF[Fr. < Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz kenarındaki kaya. İLE/VE Su yüzeyine kadar çıkan kaya. )

- KERÂMET değil/yerine RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESKİN SİRKE, KÜPÜNE ZARAR ile/ve/||/<> RÜZGÂR EKEN, FIRTINA BİÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞİF ile/ve RİYÂZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mistisizm(İşrâkilik). İLE/VE Tasavvuf. )

- KEŞİF ile/ve RİYÂZÂT(UYGULAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mistisizm (İşrâkîlik). İLE/VE Tasavvuf. )

- KETEBE ile/ve SEVVEDE ile/ve NESEHA ile/ve HARRERE ile/ve NEMEKA ile/ve RAKAME ile/ve NAKALE ile/ve ZEBERE ile/ve SATARE ile/ve İSTİRAHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILAVUZ = REHBER = GUIDE[İng., Fr.] = FÜHRER[Alm.] = GUIDA[İt.] = GUÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK:
İSTEMLİ
ile/ve/||/<> RASTLANTISAL/TESADÜFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISMET ile/ve RIZK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bu meyve rızkım mıdır? Yiyebilirsen rızkındır! )

- KIYAM ve/<> RÜKÛ ve/<> SECDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duruş. VE/<> Saygı. VE/<> Sevgi. )

- KIYI ile/ve/<> RIHTIM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bir akarsu ya da deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme-bindirme ya da yükleme-boşaltma yapabileceği yer. )

- KIYI ile/ve RİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Denizin örttüğü vadi, bir kıyı türü. )

- KIZ ve SÂNİYE ve SÂLİSE ve RABİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile RAHATSIZ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİNÂYE ÇEŞİTLERİNDE [YAZINDA/EDEBİYATTA]:
MUGÂLATA-İ MANEVİYE
ile TEVRİYE ile İSTİHDÂM ile TEVCÎH ile TA'RÎZ ile REMZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Örtmek, merâmı gizlemek. | [edebiyatta] Nükte yapmak amacıyla birkaç anlamı olan bir sözcüğün, en uzak anlamını kastederek kullanma sanatı.[Anlam sanatlarındandır ve telvîn'in bir bölümüdür.] İLE Hizmet ettirme. | Birden fazla anlamı olan bir sözcüğün, her anlamını, anlama uygun düşecek biçimde kullanma sanatı. [Sözcüğün, mecâz ve gerçek anlamı, başka sözcüklerin etkisiyle kullanım alanına çıkar. Çoğu zaman, aynı sözcüğün yerine özne biçimi kullanılır. Sözcüğün her iki anlamı, kendileriyle ilgili yönde ele alınır.] İLE ... İLE "Taş atma." Birini, küçük düşürmek ve onunla alay etmek amacıyla, söylenecek sözü, tam tersi olan bir söz ile nükte yaparak anlatma sanatı. | Zarif bir şekilde, ifadenin yönünü değiştirerek sitemde bulunmak. ["Ne kadar da cömert davranıyorsunuz..."] [Bu sanatta, söz söylenilen kişi, karşılık vermekten yoksun bırakılır.][Kinâye sözcüğe, ta'rîz ise anlama dayandırılır.] İLE ... )

- KİRLİ/LİK ile/değil/yerine RENKLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİN, "ROBOTLAŞMASI" değil/yerine/>< ROBOTLARIN, KİŞİLERİ TAKLİT ETMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTAP/YAZMA ile/ve/değil RİSÂLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Kısa yazılmış küçük kitap. )

- KLASİK ile/ve/> BAROK ile/ve/> ROKOKO[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> XVIII. yüzyılın başında, Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme biçemi. | Bu biçimde olan eşya/mobilya, tasarım. )

- KOMPLEKS ile RAFİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER ile RESİTAL[Fr. < İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tek bir sanatçının tek bir aletle sunumu. )

- KONUT ile REZİDANS[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.'nin oturmalarına ayrılan konut. )

- KOŞUK ile ROMANS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol koşuk türü. | Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste. )

- KOYAK ile/ve RİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Denizin örttüğü vadi. )

- KOYUN ile ROCKY DAĞLARI İRİ BOYNUZLU KOYUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amerika'nın, Rocky Dağları'nda yaşarlar. )

- KOYUN ile/ve ROMNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK = CEZR = RACINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKÇÜK = CÜZEYR = RADICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKSAP, RİZOM = SÂK-I ZÂHİF = RHIZOME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKTENCİLİK = CEZRİYE = RADICALISM[İng.] = RADICALISME[Fr.] = RADIKALISMUS[Alm.] = RADICALMENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ ile/ve REZÂLET/REZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRAL ile RACA[Hintçe]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kral ve imparatorlara, büyük toprak sahibi prenslere, Hindistan'da verilen san. )

- KREMDE:
BB
ile CC ile DD ile RENKLİ NEMLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile ... ile BB ve CC kremlerin birleşimi. )
( )

- KROMOSFER değil/yerine/= RENK YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşin ışıkyuvarını saran, yaklaşık olarak 10.000 km. kalınlığındaki küre kabuğu. )

- KUKLA ile/ve ROBOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAŞ ÖRME BİÇİMLERİNDE:
SÜPREM
ile KAŞKORSE ile RİBANA ile İNTERLOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUR'ÂN-I KERÎM:
BAŞAT TAVIR
ile/ve/<> REVNAK[Fars.][: Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL = KAİDE = RULE[İng.] = RÈGLE[Fr.] = REGEL[Alm.] = REGULA < REGERE[Lat.] = MANDO, REGLA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBİYET ile RÂBITA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir râbıta, bin zâbıtaya yeter. )

- KURÇATOVYUM = RUTHERFORDYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... = Amerika'lıların verdiği ad. [Simgesi: Rf.] )

- KURTULMAK ile REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurtulmak, reddetmekle olanaklı değildir. )
( VARESTE[Fars.]: Kurtulmuş, halas olmuş. )

- KUŞATAMAMADA:
NEDENSEL/LİK
ile/ve/||/<> YASALI/LIK ile/ve/||/<> GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> RASTGELE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜLMEK ve RAHATLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜR ile/ve REJİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAİKLER:
!"SOYLU"
ile/ve ASKER ile/ve RENÇBER ile/ve YAHUDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LED:
EDGE-LIT
ile FULL-ARRAY ile RGB ile OLED ile QLED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEONARDO DA VINCI ile RAFFAELLO DI SANZIO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLÂ İLE/VE MECNUN ile/ve ROMEO VE JULIET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FUZULÎ ile/ve SHAKESPEARE )
( 1534 ile/ve 1605 )

- LIGARE ile/> RELIGARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTRE ile RATL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Litreye yakın bir sıvı ölçeği. )

- LOKANTA ile/ve RESTORAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [İt.] TRATTORIA ile RISTORANTE )

- LOKMA ile/ve/<> RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOUIS COZOLINO ve/||/<> RENE SPITZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumsal beyin ilkesi: insan beyni ve zihni, ancak başka bir zihin/kişi ile büyüyebilir. VE/||/<> ... )

- LÜTFEN[< LÂTİF]/LÜTÛFEN ile/ve/< RİCÂ[< REC' | çoğ. RÜCÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabalaşmış/kesif olandan değil en ince olandan (noktadan), hepimizin başlangıç/hareket/buluşma noktasından sesleniyorum/istiyorum. İLE/VE En ince olana (noktaya) geri dönüyorum. Orada buluşuyor ve oradan sesleniyorum/istiyorum. )

- MAĞAZA ile/ve/<> REYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü. )

- MAKAK/LAR ile REŞİKEŞ MAKAKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂNÂ ile/ve/> MAHMUL ile/ve/> HADD ile/ve/> RÂBITA ile/ve/> İLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKİYAT ile/ve/> TABİİYAT ile/ve/> RİYÂZİYAT ile/ve/> İLÂHİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARCOS:
MARGARITAS
ve/||/<> ALTAMIRANO ve/||/<> RANCHONUEVO ve/||/<> COMITAN ve/||/<> OCOSINGO ve/||/<> SAN CRISTOBAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zapatist Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün, altı kentin başharflerinden oluşan Meksika yerlilerinin önderi. )

- MAYISTRA[İt.] ile/değil/yerine RÜZGÂR/YELKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken. | Kuzeybatı rüzgârı. İLE ... )

- MELODİ ile/ve/||/<> RİTİM ile/ve/||/<> ARMONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EZGİ ile/ve/||/<> DİZEM ile/ve/||/<> UYUM )
( Tek sesli. | Kurallı ses dizisi. İLE/VE/||/<> Düzenli aralıklarla yineleme niteliği. | Bir dizede ya da notada, vurgu, uzunluk ya da ses özelliklerinin, durakların, düzenli bir biçimde yinelenmesinden doğan ses uygunluğu. | Uyumlu üslûp. | Vezin. [DÜZÜN/TARTIM] İLE/VE/||/<> Çok sesli/porteli. )
( Müziğin, ikinci kategorisidir. [Tek sesli(monofonik) ya da eş sesli(homofonik) olabilir.] [Melodi dünyasındaki hareket yeteneği, 30 hz. ile 15.000 hz. arasında sınırlıdır.] İLE/VE/||/<> Müziğin, ilk ve en temel kategorisidir. Müziğin her tarzı, ritme sahiptir; ritim olmaksızın hiç bir müzik var değildir. İLE/VE/||/<> Müziğin, üçüncü ve son kategorisidir. Ritim ve melodi, ardışıktır. Armoni ise kendi içinde, art ardalığa ve bir birlikte oluşa sahiptir. )

- MEMELİ TAKIMLARI:
MONOTREMATA
ve//ve//ve/ MARSUPIALIA ve//ve//ve/ PROBOSCIDAE ve//ve//ve/ SIRENIA ve//ve//ve/ EDENTATA ve//ve//ve/ RODENTIA ve//ve//ve/ LAGOMORPHA ve//ve//ve/ PRIMATA ve//ve//ve/ CARNIVORA ve//ve//ve/ CETARTIODACTYLA [ARTIODACTYLA | CETACEA] ve//ve//ve/ PERISSODACYLA ve//ve//ve/ CHIROPTERA ve//ve//ve/ INSECTIVORA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Platypus, ekidna. VE Kangurular, opossumlar, kolalar. VE Filler. VE Deniz inekleri(manatlar). VE Tembel hayvanlar, karıncayiyenler, armadilolar. VE Sincaplar, kunduzlar, oklu kirpiler, fareler. VE Tavşanlar, Amerikan tavşanları, pikalar. VE Lemurlar, maymunlar, insan benzeri maymunlar, kişiler. VE Köpekler, kurtlar, ayılar, kediler, sansarlar, susamurları, ayıbalıkları, morslar. VE [ARTIODACTYLA] * Koyunlar, domuzlar. * Sığırlar, geyikler. * Zürafalar. || [CETACEA] Balinalar, yunuslar, domuz balinaları. VE Atlar, zebralar, tapirler, gergedanlar. VE Yarasalar. VE "Gerçek böcekçiller", bazı köstebekler, bazı cüce fareler. )
( Yumurta bırakırlar. Meme ucları yoktur.[Sütü annenin kürkündenn emerler.] VE Embriyonik gelişimlerini marsupial kese içinde tamamlarlar. VE Uzun kaslı bir hortuma, kalın gevşek deriye, üst azı dişlerinin uzamasıyla oluşmuş iki uzun fildişine sahiplerdir. VE Sucul otoburlardır. Yüzme özelliğine sahip yüzgeç benzeri ön üyeleri vardır fakat arka üyeleri yoktur. VE Dişilleri yok ya da indirgenmiştir. VE Törpüleme özelliğine sahip törpü şeklinde sürekli büyüyen kesici dişlere sahiptirler. VE Törpü benzeri kesici dişleri vardır. Ön üyelerinden daha uzun olan arka üyeleri zıplamak ve koşmak üzere uyum sağlamıştır. VE Hepçillerdir[Omnivor]. Başparmaklarını öteki parmaklarının karşısına getirebilirler. Yüzün önüne yönelmiş gözler, çok iyi gelişmiş beyin kabukları vardır. VE Etçillerdir. Kesici özellikte, kesip koparmak üzere sivri uclu kesici dişlere sahiplerdir. VE Her bir ayakta çift tırnaklı toynağa sahiplerdir. Otoburlardır. || Balık benzeri gövdeye sahip deniz hayvanlarıdır. Ön üyeleri kürek şeklinde ve arka üyeleri yoktur. Yalıtım için kalın bir yağ tabakaları vardır. VE Otoburlardır. Her bir ayakta tek tırnaklı bir toynağa sahiplerdir. VE Uçmaya uyum sağlamışlardır. Uzun olan parmaklarında gövde ve bacaklara kadar uzanan, geniş, katlanabilen deriye sahiplerdir. Böcek yiyen memelilerdir. )

- MENTEŞE ile REZE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Menteşe. | Kapıyı, içeriden ve dışarıdan açıp kapamaya yarayan ve başparmakla basılarak işletilen düzen. )

- MESNEVÎ ile/ve RUBÂÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkili. İLE/VE Dörtlü. )

- METABOLİK CERRAHİDE:
AGB
ile RYBG ile VSG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Metabolik Cerrahi, Kalp Krizi, Felç ve Ölümleri Önlüyor )
( )

- MEZAR ile/ve RÖLİKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kül kutusu. )

- MICHAEL J. MAHONEY ve/||/<> ROBERT A. NEIMEYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÎLÂDÎ TAKVİM(EFRENCÎ/GREGORYEN TAKVİM) ile/ve CELÂLÎ TAKVİMİ ile/ve HİCRÎ TAKVİM ile/ve RÛMÎ TAKVİM ile/ve MUSEVÎ TAKVİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
(

Here is an interesting historical fact. Just have a look at the calendar for the month of September 1752.

Go to Google type "September 1752 calendar" & see for yourself.

You will notice, 11 days are simply missing from the month. Here's the explanation: This was the month during which England shifted from the Roman Julian Calendar to the Gregorian Calendar.

A Julian year was 11 days longer than a Gregorian year. So, the King of England ordered 11 days to be wiped off the face of that particular month.

So, the workers worked for 11 days less that month, but got paid for the whole month. That's how the concept of "paid leave" was born. Hail the King!!!

In the Roman Julian Calendar, April used to be the first month of the year; but the Gregorian Calendar observed January as the first month. Even after shifting to the Gregorian Calendar, many people refused to give up old traditions and continued celebrating 1st April as the New Year's Day. When simple orders didn't work, the King finally issued a royal dictum; which stated that those who celebrated 1st April as the new year's day would be labelled as fools. From then on, 1st April became April Fool's Day.

History is really interesting! )

- MİNNET/TARLIK = GRATITUDE, GRATEFULNESS[İng.] = RECONNAISSANCE, OUGRATITUDE[Fr.] = DANK ODER DANKBARKEIT[Alm.] = GRATIA SEU GRATITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİRAS ile RUKBÂ[< İRTİKAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE "Ben senden önce ölürsem senin olsun, sen benden önce ölürsen benim olsun" diyerek bir şeyi bağışlama, hibe etme. )

- MODERNLİKTE:
KÂĞIT PARA
ile/ve/||/<> ULUS ile/ve/||/<> ROMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODIFY vs. AMEND vs. REVAMP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değiştirmek, düzeltmek. İLE Değiştirmek, düzeltmek. İLE Kuralları, yeniden düzenlemek. )

- MOSKOF = RUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rus. | Acımasız, zâlim. )

- mRNA ile/ve/<> tRNA ile/ve/<> rRNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Messenger RNA. İLE/VE/<> Transfer RNA. İLE/VE/<> Ribozomal RNA. )

- MUHAFAZAKÂR ile/ve/değil/<>/>< RADİKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelecek endişeli. İLE/VE/DEĞİL/<>/>< Gelecekten ümitli. )

- MURAHHAS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE )

- MÛSÎKÂR ve RÛZİGÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUSTAFA SAMİ ve/||/<>/> MONGERİ ve/||/<>/> RAŞİT TAHSİN BEY[1870 - 1936] ve/||/<>/> MAZHAR OSMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serriyat-ı Akliye Dersleri )

- MÜHENDİS MİMAR ile RESSAM MİMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÂHİB ile/ve/değil/yerine REFÎK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSVEDDE ile/ve SEVAD ile/ve RİSÂLE ile/ve FEVAİD ile/ve ŞUKKA ile/ve TAİRE ile/ve KÜLLİYET ile/ve MECMUA ile/ve SEFİNE ile/ve KEŞKÜL ile/ve CÖNK ile/ve DİVÂN ile/ve MURAKKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MYOTIS ile ROUSETTUS ile TADARIDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ufak, kahverengi yarasa. İLE Meyve Yarasası. İLE ... )

- NAKŞ:
HARF[HRF]
ile/ve/<> RAKAM[RKM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZAR ile/ve RASAT/RASAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK GEÇERLİLİĞİ ile/ve/||/<> RAHATSIZ EDİLMEYEN DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFS TERBİYESİ ile/ve RUH TERBİYESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFS ile RUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFSÂNÎ SOHBET ile RAHMÂNÎ SOHBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFSİNDE, RABBİNİ ARAMAK/BULMAK ile/ve/değil/yerine RABBİNDE, NEFSİNİ ARAMAK/BULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFSİNİ BİLEN, RABBİNİ BİLİR ile/ve RABBİNİ BİLEN, NEFSİNİ BİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akılsal. İLE/VE Duygusal. )

- NEMES:
YELE
ile/ve KOBRA BAŞI ile/ve RADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESİB ile/ve RAMAZANİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ramazan konulu şiirler, genellikle kasidelerin nesib bölümünde işlenmiştir. VE Dîvânlarda, Ramazaniye başlığıyla müstakil şiirler de kaleme alınmıştır. )

- NESNE İLİŞKİLERİNDE:
ANNA FREUD
ile/ve/||/<> MELANIE KLEIN ile/ve/||/<> ROLAND FAIRBAIRN ile/ve/||/<> OTTO F. KERNBERG ile/ve/||/<> HEINZ KOHUT ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> DANIEL N. STERN ile/ve/||/<> JAMES F. MASTERSON ile/ve/||/<> VAMIK VOLKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEZÂHET[< NEZH] ve/||/<> RİKKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahlâk temizliği. | İncelik. VE/||/<> İncelik. | Merhamet, acıma. )

- NEZÂKET ile REZÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİMET ve/<> RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NUR BAĞI ile/ve/<> RUH BAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÛR ile/ve RUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜBÜVVET ile/ve RİSÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendine. İLE/VE Ümmetine. )

- OLGUSALLIK = REALITY[İng.] = RÉALITÉ[Fr.] = REALITÄT[Alm.] = REALITATIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ'TA(KEVN): SÜKÛN ve/||/<> HAREKET ve/||/<> ELVAN ve/||/<> ASVAT ve/||/<> TUUM(TADLAR) ve/||/<> REVAYİH(KOKULAR) ve/||/<> İTİMAT ve/||/<> HARARET ve/||/<> BÜRÛDET ve/||/<> RUTÛBET ve/||/<> YÜBÛSET(KURULUK) ve/||/<> TELİF ve/||/<> HAYAT ve/||/<> ELEM ve/||/<> KUDRET ve/||/<> İRADET ve/||/<> KERÂHET ve/||/<> ŞEHVET ve/||/<> NEFRET ve/||/<> İTİKAT ve/||/<> ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTALAMA ile/ve/||/<>/> RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basınç ve ısı. İLE/VE/||/<>/> Tersinemezlik. )

- OXYMORON ile REDUNDANCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abartılı pekiştirme. İLE Gereksiz tekrar. | Ağdalı ifade. )
( Yukarıdakilerin hiçbiri zorlama, uydurma sözcükler değil, bir şekilde, bir yerlerde kullanılmış, görülmüş/duyulmuş "tamlama"lardır. )
( "OXYMORON"LAR
* NEDENSİZ NEDEN
* FARKINDALIĞIN DUYARLILIĞI
* YOĞUNLUĞUNDAN ALGILANAMAMA
* "KORKUNÇ GÜZEL"
* "KORKUNÇ KOMİK"
* "KORKUNÇ TİTİZ"
* "DEHŞET GÜZEL"
* "DEHŞET ÖRNEK"
* "DEHŞET ÖNEMLİ"
* "MÜTHİŞ KÖTÜ"
* "MANYAK İYİ"
* "MANYAK BİŞEY"
* "AŞIRI SAĞLIKLI"
* "AŞIRI SEVGİ/SEVMEK"
* "ACAYİP BEĞENMEK"
* "ACAYİP ZEVKLİ"
* "ACAYİP MUHTEŞEM"
* "ACAYİP ÇOK"
* "AŞIRI UYGUN"
* "MUHTEŞEM ŞAİBE"
* "ŞİDDETLE İSTEMEK"
* "ŞİDDETLE ÖNERMEK"
* "ŞİDDETLİ SEVGİ"
* "ŞİDDETLİ DİKKAT"
* "SIKI YAĞMAK"
* "FELÂKET GÜZEL"
* FELÂKET DİNLENDİRİCİ
* "FENA ALBÜM"
* "KÖTÜ OLMAK"
* "KÖTÜ DEZAVANTAJ"
* "PİS ÇARPMAK/BAKMAK"
* "PİS YAKALADIN"
* "PİS (BİR) DURUM"
* "AKILLARA ZARAR ..."
* "DELİ PARA"
* "KÖPEK PARA"
* "TATLI BELA"
* "TATLI ACI"
* "ÇOK AZ"
* "PİS AĞRI"
* "PİS ATLAMAK/BAKMAK/ÇARPMAK"
* "HİÇ YOK"
* "BİRAZ FAZLA"
* "GEVEZE SUSUŞ"
* "DOLU BOŞLUK"
* "ZERREDEKİ OKYANUS"
* "NOKTANIN SONSUZLUĞU"
* "MUHTEŞEM HATA"
* "MÜTHİŞ FELÂKET"
* "FELÂKET MUHTEŞEM"
* "FEVKALÂDE RAHATSIZ EDİCİ"
* "VALLAHİ ÖYLE GALİBA"
* (GÜZEL İÇİN:) "ÂFET"
* "FUCK'N UNBELIEVABLE"
* "DEAFENING SILENCE"
* "MOURNFUL OPTIMIST" )

- ÖKLİD ile LOBACHEVSKI ile RHEIMANN GEOMETRİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir paralel çizilebiliyorsa. İLE/VE Bir doğruya dışındaki bir noktadan hiç paralel çizilemiyorsa. İLE/VE Bir doğruya dışındaki bir noktadan birden çok paralel çizilebiliyorsa. )
( Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece ise. İLE/VE Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceden küçük ise. İLE/VE Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceden büyük ise. )
( ÖKLİD POSTULATLARI

1- Bir noktadan, bir noktaya, tek bir doğru çizilebilir.

2- Sonlu bir doğru, yine bir doğru olarak uzatılabilir.

3- Bir merkez ve bir mesafe, çemberi tanımlar.

4- Tüm dik açılar, birbirine eşittir.

5- Eğer bir doğru, iki doğruyu kesiyorsa iç açıları toplamı, iki dik açıdan küçük olan tarafta iki doğru kesişirler.

(Bir doğruya, dışındaki bir noktadan yalnız bir tek paralel doğru çizilebilir.[John Playfair]) )

- ÖLÜM ile/ve/yerine RABITA-I MEVT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRNEK ve RESM-İ NÂKIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖTEDUYUM/UZADUYUM(TELEPATİ) ile RÂBITA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYKÜ(HİKÂYE) ile ROMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAHKİYE[< HİKÂYE]: Hikâye etme, anlatma. )
( )

- ÖYKÜDE:
MİTOLOJİK KAHRAMAN
ile ROL KAHRAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anti-tinle karşılaştığında, kendini bilir. İLE Anti-tin ile karşılaştığında, ona dönüşür. )

- PALMİYE ile/ve RAFİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir tür palmiye. )

- PALMİYE ile RAFYA[Madagaskar yerlilerinin dilinden]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika ve Amerika'da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye. | Bu palmiyenin, dokuma işlerinde kullanılan lifleri. | Palmiye liflerinden yapılmış olan. )

- PALTO ile REGLAN[LORD REGLAN'ın adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Pelerinli bir çeşit palto. | Omuzlardan geçerek, boyna kadar uzanan kol. )

- PARA TUTKUSU/HAMAN ile/ve ORUN/MEVKİ TUTKUSU/BELÂM ile/ve RUHBANLIK/İLÂH OLMA TUTKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÂRUN ile/ve FİRAVUN ile/ve BELÂM )
( Emeğin sömürücüsü. İLE/VE Siyasetin zâlimi. İLE/VE Maneviyatın gaspçısı. )

- PARMAK/AYAK İZİ < DİL İZİ < RETİNA < DNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATEN ile ROLLERBLADE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAUL EKMAN ve/||/<> LESLIE GREENBERG ve/||/<> RHONDA GOLDMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAZARLAMA ile/ve/<> HALKLA İLİŞKİLER ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> MARKALAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Ben büyük bir âşığım." İLE/VE/<> "İnan bana! O çok büyük bir âşık." İLE/VE/<> "Büyük âşığım! Büyük âşığım! Büyük âşığım!" İLE/VE/<> "Anladım ki, büyük bir âşıksın!" )
( "I'm great lover." vs./AND/<> "Trust me! He's a great lover." vs./AND/<> "I'm a great lover. I'm a great lover. I'm a great lover." vs./AND/<> "I understand. You are a great lover." )

- PDR ile/ve/||/<> RPD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. İLE/VE/||/<> Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. )

- PİŞMANLIK = REPENTANCE[İng.] = REPENTIR[Fr.] = REUE[Alm.] = POENITENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PLEASURE vs./and RENUNCIATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZEVK ile/ve FERAGAT )

- POTASYUM ile RUBİDYUM[Fr. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Atom numarası 37, atom ağırlığı 85.46 olan, 1.52 yoğunluğunda, 39 °C'de ergiyen, çabuk oksitlenen, pancar gibi bazı bitkilerde, madensularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal öğe. [Simgesi: Rb.] )

- PROAKTİF ZİHİN ile REAKTİF ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Proaktif zihniyetliler, kendilerini harekete geçirerek, teşvik ederek, inisiyatif alırlar. İLE Reaktif zihniyetliler, sorumluluğu üstlenecek birinin ortaya çıkmasını beklerler. )

- PROVA[İt.] ve REPETİSYO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme. | Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi giyecek kişinin üzerinde yapılan düzeltme. | Yazar ya da düzeltmence, üstünde düzeltmeler yapılan basılı metin. İLE Müzik ve tiyatroda prova. )

- PÜNEZ[Fr.] değil/yerine/= RAPTİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt ya da karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç. )

- RA'D ile RÂD[Fars.] ile RÂDD ile RADH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gök gürlemesi. İLE Cömert ve eliaçık. | Erdemli/faziletli, üstün, değerli. İLE Reddeden, geri döndüren/çeviren/bırakan. İLE Az bir şey verme, az verilen şey. | [eskiden] Savaşa katılan kadınlara, çocuklara, kölelere, zimmîlere, ganîmetten verilen bir orandaki mal. )

- RÂ ile RÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( R sesini verir. | Rebîülevvel ayına işarettir. İLE "rı" harfinin bir adı. )

- RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avlulu ev. İLE Efendi, sahip. İLE Allah. İLE Sütbaba, üveybaba. )

- RAB ile/değil ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril/lik. İLE/DEĞİL Dişil/lik. )

- RAB ile/ve/||/<>/> MÜREBBİ ile/ve/||/<>/> ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bebek için. İLE/VE/||/<>/> Çocuk için. İLE/VE/||/<>/> Aşkta.[meveddet] )

- rab ile rabb ile Rabb
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AVLULU EV ile EFENDİ, SAHİP | SÜTBABA, ÜVEY BABA ile TERBİYE EDEN ALLAH, MÜREBBİ | KENDİNİ, GEREKSİNİMİ DUYULAN ŞEYİ, KENDİ ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN ÖZEL BİR SIFATLA KAYITLANDIRILMIŞ ZÂT )

- RAB ile/ve/<>/< RÂBITA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAB ile/ve/<> TURAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RABB KORKUSU ile/ve/<> ÖLÜM KORKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hikmetin başlangıcıdır. İLE/VE/<> Varoluşun sürekliliğidir/sağlayıcısıdır. )
( Nitelikli varoluş. İLE/VE/<> Varoluş. )
( Yaşama bağlanma güdüsü. İLE/VE/<> Varolma dürtüsü. )
( Duyulmayan, anlam çığlığı. )
( İkisi de, O'nsuz kalma korkusudur. )

- RABB-İ HAS ile RABB-ÜL ÂLEMÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RABB ile/ve/<> ABD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RABBÂNİYYÛN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİLERİNİ ALLAH'A VERMİŞ OLANLAR )

- RÂBITA/TELEPATİ ile/ve AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂBITA ile/ve/<> MUKÂREBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki kişi arasında. İLE/VE/<> Kişiler arasında, meclislerde. )
( Bir râbıta, bin zâbıtaya yeter. )

- RÂBITA ile/ve/> RÂBITA-İ ŞERİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RABİA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLK BAYAN MUTASAVVIF )

- RABÎTA ile RÂBITA/BEND[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski yazma kitaplarda sayfa numarası yerine gelmek üzere soldaki sayfanın, sağdaki sayfanın altına yazılan ilk sözcüğü. ile İKİ ŞEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN, BAĞ | MÜNÂSEBET, İLGİ | BAĞLILIK, SIRA, TERTÎP, USÛL, DÜZEN | İMGE İLE SİMGENİN BULUŞTURULMASI )

- RACA/RAJA ile/> MİHRACE[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/> Hindistan'da, Raca'dan daha büyük hükümdarlara verilen ad. )

- RÂCİ'/RÂCİA[< RÜCÛ] ile RÂCÎ[< RECÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geri dönen. | İlgisi/münâsebeti olan. | [dilb.] Bir kişiden kinâye olan zamir. İLE Ricâ eden, yalvaran. | Ümitli. )

- RAD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işınım dozu birimi. )

- RADA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazaklar'da halk meclisi. )

- RADANSA[İt.] değil/yerine/= HALKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halk.a )

- RADAR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂDDE[< REDD] ile RA'DE/RA'ŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derece, mertebe, kerte, sır. | Çizgi/hatt. | Aşağı yukarı tahmin edilen miktar ya da zaman. İLE Titreme/titreyiş. | [korku ya da soğuktan] Ürkme. )

- RADDE[Ar.]/KERTİ/KERTE[İt.] ile İŞARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemi pusulasında kadranın ayrılmış olduğu on bir derece ve on beş dakika ölçüsünde bir açıya eşit olan otuz iki bölümden her biri. | Derece, radde[Ar.]. | İşaret için yapılmış çentik ya da iz, kerti. İLE ... )

- RADIUS ile/ve ULNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dirsekle bilek arasında, başparmak tarafındaki kemik. İLE/VE Küçük parmak tarafındaki kemik. )
( Ön kolu avuçiçini aşağıya doğru gelecek şekilde çevirme [pronasyon] ve yukarı doğru çevirme [supinasyon] olanağı sağlar. İLE/VE Bileği gevşetme [fleksiyon] ve kasma [kontraksiyon] olanağı sunar. )
( Her iki kemiğin de orta bölümleri incedir, böylece önkolun, çok ağır olmaması sağlanır. )

- RÂDÎ'[< REDÂ | çoğ. RUZAA'] ile RÂDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süt emen çocuk. | Sütkardeş. İLE Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen. )

- RÂDÎ/RÂDÎYYE ile RÂDİYE[< RIZÂ] ile RA'DİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen. İLE Râzı olsun! İLE Torpil. )

- RÂDİFE[Ar. REDF] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIYAMETTE ÜFÜRÜLECEK SÛR'UN İKİNCİSİ )

- RADİKAL değil/yerine/= KÖKTENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RADİKAL ile MARJİNAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RADON[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif öğe. [Simgesi: Rn.] )

- RADULA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumuşakçaların çoğunun beslenme sırasında kullandıkları dil şeklinde törpüleyici örgen. )

- RADYAN[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir dairedeki yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi. )

- RADYOAKTİVİTE[Fr.] değil/yerine/= IŞINETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alfa, beta, gama ışınlarını yayma özelliği. )

- RADYODA:
TAŞIYICI DALGA
ile/ve MODÜLER DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RADYUM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1898 yılında, Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226 olan, 700 °C'de ergiyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışınetkinliği çok bir öğe. [Simgesi: Ra] )

- RAF BULUT ile/ve/||/<> YUVARLANAN (TÜP/YAY) BULUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Nadir görülen bu uzun bulutlar, ilerleyen soğuk hava cephelerine yakın konumlarda oluşur. Özellikle de ilerleyen bir fırtına cephesinden gelen aşağı yönlü bir hava akımı, nemli ılık havanın yükselmesine, çiy sıcaklığının altına düşmesine ve böylece bir bulut oluşmasına neden olabilmektedir. Böyle bir olay, geniş bir cephe boyunca düzgün biçimde oluştuğundaysa bir yuvarlanan bulut oluşur. Yuvarlanan bulutlar, uzun yatay eksenleri boyunca dönüp dolaşan bir hava akımına sahip olabilmekte, yani yuvarlanabilmektelerdir. Bir tür yay bulutu olan yuvarlanan bulutlar, kendilerine benzeyen raf bulutlarının tersine kaynakları olan "kümülonimbus[cumulonimbus]" bulutlarından tamamen ayrılmış durumdalardır.

[Daha çok, Amerika'daki Michigan gölü üzerinde görülmektedir.] )
( ... VS./AND/||/<> A Roll cloud is a relatively rare, low-level horizontal, tube-shaped accessory cloud completely detached from the cumulonimbus base, unlike the more common shelf cloud. When present, it is located along the gust front and most frequently observed on the leading edge of a line of thunderstorms, a cold front or line squalls. The roll cloud will appear to be slowly "rolling" about its horizontal axis. Roll clouds are not and do not produce tornadoes. They are caused by a downdraft from an advancing storm causing moist warm air to rise, cool below its dew point and form a cloud.

[We see mostly at Lake Michigan in USA.9 )

- RAF[Fars.] | CÂME-KEN[Fars.]/VİTRİN[Fr.] değil/yerine/= SERGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üstüne öteberi koymak için duvara ya da bir dolabın içine, birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta ya da metal levha. | Giyinilecek yer. / Bir dükkân ya da mağazanın, dışarıdan, camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri. )

- RAF ile/ve MUSANDIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Evlerde, yatak yorgan konulan yer, yüklük. | Mutfakta geniş ve yüksek raf, kiler rafı. )

- RAFAEL/RAPHAEL/RAFFAELLO ile GUIDO RENI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Rafael'in çalışmalarının/tablolarının taklitlerini yapmıştır. )
( 06 Nisan 1483 - 06 Nisan 1520 İLE 04 Kasım 1575 - 18 Ağustos 1642 )

- RÂFİ'[< REF] ile RÂFİH[< REFÂH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaldıran, yükselten. | Allah'ın adlarındandır. | Gözkapağı gibi bazı örgenleri yukarı kaldırmaya yarayan kas/adale, sinir. İLE Refah ve rahat ile yaşayan. )

- RAFİNAJ[Fr.] değil/yerine/= ARITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAFİNERİ[Fr.]/TASFİYEHANE[Ar.+Fars.] değil/yerine/= ARITIMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAFİT[Fr. < Yun.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı hayvan ve bitki gözelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde. )

- RAĞBET değil/yerine/= İSTEK, ARZU, İYİ KABUL EDİLME | İSTEKLE KARŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂH[Fars.] ile RÂH[Fars.] ile RÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yol. | Tutulan yol, meslek, yöntem/usûl. İLE Kaygı, keder. | Zan, sanma. İLE Şarap. )

- RAHAL ile RAHAL[çoğ. RİHÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Menzil, konak. İLE Semer, palan. )

- RAHAT OLDUĞUMUZDA ile/ve/||/<>/> SIKILDIĞIMIZDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkılabilelim ki. İLE/VE/||/<>/> Rahat olabilelim. )

- RAHAT-HUZUR (VERMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAT/KOLAY ile KENDİLİĞİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAT/LIK ile AYLAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAT/LIK ile LAUBALİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAT/LIK ile/ve/<> MİSKİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAT/LIK ile/ve ÖZGÜR/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖZGÜR: Varoluş ve etkinliği öz belirlenimli. )

- RÂHAT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LİSÂNI MUHAFAZA ETMEK | ÜZÜNTÜSÜZ, TASASIZ, KEDERSİZ BİR HALDE BULUNMA | GÖNLÜ RAHAT(MÜSTERÎH) )

- RAHATINA GELME(ME)K ile/ve/değil İŞİNE GELME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<> DENGELE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATLIK ile/ve/değil ATÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATLIK ile/ve YAKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATLIKLA ile/ve/değil DOĞRUDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATSIZ EDİCİ ile İTİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATSIZ ETMEK ile/ve RENCİDE[Fars.] ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kalbi kırılma, incinme. )

- RAHATSIZ ETMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Rahatsız etmeyecek şekilde DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATSIZ OLMAK ile GOCUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATSIZLIK ile ŞİKÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂHÎ ile RÂHÎ[Fars. < RÂH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahat, sakin. İLE Yola ait, yolla ilgili. )

- RAHÎB[< RAHB] ile RÂHİB[çoğ. RÂHİBÂN, REHEBÂN, RUHBÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş, bol. İLE Hıristiyanlarda, genellikle manastırda yaşayan (evlenmeyen) din adamı, karabaş, keşiş. )

- RÂHİB ve/<> KÂTİB ve/<> HÂSİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂHİL[< RİHLET] ile RAHÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göçen, göç eden. | Ölen. İLE Göçme, göç. )

- RAHİM KANSERİ ile RAHİMAĞZI KANSERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHÎM:
CENİN
ve/<> CAN ve/<> CENNE(T)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHİM[< ERHÂM] ile RAHÎM[< RAHMET | çoğ. RUHAMÂ] ile RAHÎM ile RÂHİM[< RAHM | çoğ. RÂHİMÎN, RÂHİMÛN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dölyatağı. | Akrabalık/hısımlık.[anne tarafından] İLE Esirgeyen, koruyan, acıyan, merhametli Cenâb-ı Hakk. [Allah'ın adlarından] İLE Hafif/lâtif sözlü hanım. İLE Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. )

- RAHİM ile RAHîM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döl yatağı. İLE Koruyan, merhamet eden. )

- RAHİM ile/ve VİCDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin/insanlığın oluştuğu yerler. )

- RAHİMDEN AYRILIŞ ile/ve/+/||/<>/> MEMEDEN AYRILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHLANMAK ve/<> RUHLANMAK ve/<> FERAHLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHLE[Ar.] ile SEHPA[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerinde kitap okumak, yazı yazmak için yapılmış, küçük ve dar masa. İLE ... )

- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yatay. Genişlemesine. İLE/VE/<> Dikey. Derinlemesine. )
( Allah'ın yarattığı. İLE/VE/<> Kişinin oluşturduğu. )
( Kuşatan. İLE/VE/<> Kapsayan. )
( Nesne. İLE/VE/<> Özne. )
( Genel/e. İLE/VE/<> Özel/e. )
( Toplum. İLE/VE/<> Birey. )
( Yasalı. İLE/VE/<> Yasası yoktur. )
( Tanrı/Allah. İLE/VE/<> Peygamber. )
( Tekrarı var. İLE/VE/<> Tekrarı yok. )
( Bilim. İLE/VE/<> Sanat. )
( Varoluş[ontos]. İLE/VE/<> Bilgi[episteme]. )

- RAHMAN ile DOĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılıksız/koşulsuz rahmet. )

- RAHMAN ve/<> RAHÎM ve/<> ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsm-i Kemâl. VE/<> İsm-i Cemâl. VE/<> İsm-i Celâl. )
( Kalıbımız. VE/<> Fiilimiz. VE/<> Ruhumuz. )

- RAHMAN ve/<> RAHMET ve/<> RAHÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. VE Bilgi. VE Kılavuz. )
( ... VE/<> Bir varolanın, öteki tüm varolanlarca desteklenmesi. VE/<> ... )

- RAHMET:
ALLAH
ve/<> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHMET ve/||/<>/>/: BİR AMACA, DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHMET ve/||/<> DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHMET ve/||/<>/> DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHMET ile/ve/<> ELİ AÇIKLIK, CÖMERTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın vermesi. İLE/VE/<> Kişinin yeterince, zamanında, zemininde ve/veya bol bol vermesi/paylaşması. )

- RAHMET ile/ve/||/<> MAĞFİRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHMET ile MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acıma, esirgeme, koruma, yargılama. | Zahmeti, zevk edinmek. )

- RAHMET > SEKİNE/YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Rahmetinin ne kadar geniş olduğunu anlatsam, ibadet edecek kul bulunmaz.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHMİN, DOĞUŞTAN OLMAMASI [ROKITANSKY KUSTER HAUSER MAYER BOZUKLUĞU (RKM)] ile/<>
ERİL DUYARLILIK BOZUKLUĞU (TESTİKÜLER FEMİNİZASYON)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklamaları için burayı tıklayınız... İLE/<> Açıklamaları için burayı tıklayınız... )
( Ayşe Arman'ın, "Vajinası olmayan kadın" söyleşisi için burayı tıklayınız... )

- RAHNE[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gedik, yarık, yırtık ve bozuk yer. | Zarar, ziyan, bozukluk. )

- RÂHT/REHT[çoğ. ERHÂT] ile RAHT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalabalık, cemaat. | Boy, kabile. İLE At takımı. | Yol levâzımı. | Döşeme ve ev takımı. | Kapı ve pencere kanatlarının menteşe takımı. )

- RAISE vs. RISE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂİ[< RA'Y] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoban. | Çoban ve kır yaşamını anlatan şiir. )

- RÂÎ/RÂİYE[< RA'Y] ile RÂÎ/RÂİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoban, sığırtmaç. | Çobansı, çoban ve kır hayatını anlatan şiir. [İng., Fr. PASTORAL] İLE Rü'yet eden. | R harfine ait, r ile ilgili. )

- RÂİB[< RU'B] ile RAÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyücü, göz bağlayıcı. İLE Korkmuş. )

- RAJAS ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devinim gücü, faaliyet, enerji. Kozmik cevherin üç unsurundan biri. (Rajas, Tamas, Sattva) ki onsuz öbür ikisi tezahür edemezdi. Yoga'da egoizm. )

- RAJON değil RACON[argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yol, yöntem, usûl. | Gösteriş, fiyaka. )

- RAKABÂT[< RAKABE] ile REKABET["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ense kökleri, boyunlar. | Kullar, köleler, cariyeler. İLE Gözleme, gözetleme. | Birbirini çekememe. | Kıskanma. | Benzerleriyle yarışa çıkma. [İng. RIVALRY, COMPETING | Fr. CONCURRENCE] )

- RAKAM/NUMARA ÖNEKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yotta(Y) = 1,000,000,000,000,000,000,000,000

Zetta(Z) = 1,000,000,000,000,000,000,000

Exa(E) = 1,000,000,000,000,000,000

Peta(P) = 1,000,000,000,000,000

Tera(T) = 1,000,000,000,000

Giga(G) = 1,000,000,000

Mega(M) = 1,000,000

Kilo(k) = 1,000

Hecto(h) = 100

Deca(da) = 10

Unit = 1

Deci(d) = 0.1

Centi(c) = 0.01

Milli(m) = 0.001

Micro(µ) = 0.000 001

Nano(n) = 0.000 000 001

Pico(p) = 0.000 000 000 001

Femto(f) = 0.000 000 000 000 001

Atto(a) = 0.000 000 000 000 000 001

Zepto(z) = 0.000 000 000 000 000 000 001

Yocto(y) = 0.000 000 000 000 000 000 000 001

)

- RAKAMLAR('I)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKAMSAL ile/yerine İSTATİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKET[Fr. < Ar.] değil/yerine/= VURAÇ | TOKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Masatopu, alantopu gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağı olan, uzunca saplı araç. | Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak. )

- RAKI BARDAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKI BARDAĞI değil ŞERBET/LİMONATA BARDAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rakı bardağı olarak [yanlış] bilinen bardağın başlangıcı ve kullanım amacı şerbet ya da limonata içindi. )

- RAKI ile ARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Daha bir tatlı/şekerli Lübnan rakısı. )

- RÂKIM-I HURÛF/RÂKIM-ÜL-HURÛF(MUHARRİR) değil/yerine/= YAZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKIM ile YÜKSEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKISHNESS vs. DEBAUCHERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKÎ'[< RÜKÛ] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NAMAZDA RÜKÛ EDEN, ELLERİNİ DİZLERİNE DAYAYARAK EĞİLEN )

- RAKÎB ile RÂKİB[< RÜKÛB | çoğ. RÜKBÂN] ile RAKÎB[< REKÂBET | çoğ. RAKÎBÂN, RUKABÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PÂYENDE[Fars. çoğ. PÂYENDEGÂN]: Duran, sürekli. | Payanda, destek, dayanak. || RABÎTA: Eski yazma kitaplarda sayfa numarası yerine gelmek üzere soldaki sayfanın, sağdaki sayfanın altına yazılan ilk sözcüğü. İLE Binici/binen, binmiş. | Bir ulaşım/nakil aracına binmiş olan. İLE Herhangi bir işte birbirinden üstün olmaya çalışanlardan her biri. | Bekçi. | Görüp, gözeten.[Allah'ın adlarındandır.] )

- RAKÎK[< RİKKAT] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNCE | YUFKA YÜREKLİ )

- RAKÎKLEŞMEK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ( YÂ BAD-ÜL EŞHEB[RUHUN İNSANA YARDIM EDEBİLMESİ] )

- RAKÎM ile RÂKIM[< RAKM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YAZI YAZACAK LEVHA | YAZI, KİTAP VE SAİRE ile YAZAN, ÇİZEN | KOT, BİR YERİN DENİZDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ )

- RÂKİP(/B) ile RAKîP(/B)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Binici. İLE Karşı(sında) olan. )

- RAKİP ile DEZAVANTAJ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKİP ile/ve/< KURBAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (gerektiğinde) Rakip olabilmek/olmak için kurban da olabilmelisindir. )

- RAKİT[Ar.] değil/yerine/= GÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durgun su. )

- RAKUN ile NASUA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey Amerika'da yaşar. İLE ... )
( Rakun ile ... )
( ile

)

- RAKUN ile TANUKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile Tanuki )

- RAKUNKÖPEĞİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğu Asya'ya özgü, memeli bir hayvan. )

- RAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akciğerleri dinlerken doktorun duyduğu patolojik ses. )

- RALLİ[İng.] değil/yerine/= ARABA YARIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂM (OLMAK/ETMEK) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSANIN TÜM VARLIĞIYLA ALLAH'A BAĞLANMASI | TESLİMİYET )

- RAM ile HARD DISK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa süreli bellek. İLE Uzun süreli bellek. )
( Random-access memory.[akronim/acronym] İLE Hard Disk. )

- RAMA ile/ve SİCİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMAK[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam kalıntısı, ancak soluk alacak kadar gövdede kalan yaşam/can. | Pek az şey. | (Ramak kala!) )

- RAMAK ile/ve/||/<>/> SEDD-İ RAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam kalıntısı. [Ancak, soluk alabilecek kadar gövdede kalan yaşam.] | Pek az şey. İLE/VE/||/<>/> Ölmeyecek kadar ile geçinme/yaşama. )

- RAMAZAN AYININ:
İLK 10 GÜNÜ
ile/ve/<> İKİNCİ 10 GÜNÜ ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahmet günleri. İLE/VE/<> Mağfiret günleri. İLE/VE/<> Cehennem'den azad günleri. )

- RAMAZÂN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KAMER TAKVİMİNİN DOKUZUNCUSU, ÜÇ AYLARIN SONUNCUSU, ORUÇ AYI )

- RAMAZAN ve/>/ya da FITR BAYRAMI[RAMAZAN ve/>/ya da ŞEKER BAYRAMI değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ve ÎD el-FITR[Ar.]: KAHVALTI | HARİ RAYA AİDİL FİTRİ[Malezya ve Singapur'da] | IDUL FİTRİ ya da LEBARAN[Endonezya'da] | SHEMAI EID[Bangladeş'te] )

- RAMAZAN ve KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMAZAN ve/||/<>/> TOPLUMSALLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMEL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aruz ölçüsü. )

- RÂMÎ[< REMY] ile RÂMÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atan, atıcı.[ok vs.] İLE Boyun eğici, çok itaatli. )

- RAMİ[Malezya dilinden] ile RAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen, değerli bir bitki. | Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi. İLE İstanbul'da bir semt. )

- RAMP[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tiyatro sahnesinde izleyiciye en yakın yer. )

- RAMP[Fr.] ile RAMPA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tiyatro sahnesinin önünde, ışık ve ışıldakların yerleştirildiği, izleyiciye en yakın yer. İLE Bir arazinin, bir karayolunun, bir demiryolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü. | Özellikle istasyonlarda, vagonlara eşya yüklemek ya da boşaltmak için yapılan, ambarın önünde bulunan set. | Bir vagonu, raya sokmak ya da raydan çıkarmak için kullanılan araç. | Bir geminin, bir başka gemiye, dubaya, iskeleye ya da sala değecek biçimde yanaşması. | İki ağacı ya da takozları birbirine kenetlemek için kullanılan, ucları eğriltilmiş ve sivriltilmiş demir çubuk. | Füzeli mermi ya da makinelerin, havaya fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik destek. )

- RAMPA değil/yerine/= YOKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yelken sporunda rüzgârın önünde seyretme. )

- RANDIMAN[Fr.] değil/yerine/= VERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RANDOM vs. COINCIDENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RANİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hindistan'da kraliçe. )

- RANKET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefesli bir çalgı. )

- RANT (ELDE ETMEK) ile PRİM (TOPLAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RANUNCULACEAE = ŞAKÎKÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAPOR[İng.] değil/yerine/= YAZANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazı. )

- RAPOR/DA:
BAĞLAYICI/LIK
ile/değil/yerine YOL GÖSTERİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAPRAHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAPSODİ[Fr. < Yun.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı. | İçinde, Homeros'un şiirlerindeki olaylardan birini işleyen şarkı ya da parça. )

- RARELY vs. SCARCELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tat. )

- RASAT[Ar.] değil/yerine/= GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASATHANE ile/ve MUVAKKITHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gökyüzünün/uzayın izlendiği gözlem evi. İLE/VE Takvim hazırlamak ve vakit tayin etmek için kullanılan küçük rasathane. )

- RASLİLA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hindistan'a özgü bir halk oyunu. )

- RAST[Fars.] ile RAST[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru. | Tesadüf. | Hedefi vurma. İLE Türk müziğinde bir makam adı. )

- RÂST ile DOĞRU | SAĞ | UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞRU | SAĞ | UYGUNLUK )

- RASTGELE/LALETTAYİN değil/yerine/= GELİŞİGÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTGELE ve TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTGELELİK:
TANIMLAMADA
ile TANIMLAMAMADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTGELELİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< OLASILIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTGELELİK >< TANIM(LAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTGELME ile KAZA SONUCUNDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTIK[Fars.] ile RASTIK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadınların, kaşlarını ya da saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya. İLE Sürmemantarıgillerin yol açtığı ve tanelerin içini kurumu karası bir tozla dolduran ekin hastalığı. )

- RASTLAMAK ile DENK GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI ile KAZAEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI = TESADÜF = CHANCE, HAZARD[İng.] = HASARD[Fr.] = ZUFALL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI değil/yerine TÜZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI ile/ve/<> YAPISAL RASTLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fizik yasalar/ı ve fraktal geometri, yapısal rastlantılardır. )
( )

- RASTLANTI ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASYONALİZM ile MEKANİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASYONEL TEOLOJİ ile DİNÎ TEOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASYONEL ile İRRASYONEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASYONEL ile PRAGMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAŞİTİZM[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuklarda, kalsiyum, fosfor eksikliğinden ya da dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna neden olan kemik sayrılığı. )

- RATANYA[Peru dilinden]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karabuğdaydillerden, kökü sürgün kesici olarak tıpta kullanılan bir bitki. )

- RATIO vs. ACCORDING TO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RATIO vs. CONSIDERATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RATIO vs. TO COMPARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RATIO ile REASON ile INTELLECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oran, karşılaştırma. Mevcut olanların karşılaştırma bilgisi. İLE/VE Nedenleri el/dikkate almak. İlliyet. İLE/VE Erekbilimsel akıl tipi. Olmayanın/Olmamış olanın aklı/bilgisi. )

- RATÎB/RATB ile RÂTİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taze, yeşil, yaş.[yemiş] | Yumuşak, mülâyim. İLE Sıraya koyan, tertip eden. )

- RAUF ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÇOK ACIYAN, ESİRGEYEN, MERHAMET SAHİBİ )

- RAUF ile/ve RAHÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAUNT/RAVNT[İng.] değil/yerine/= DÖNEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAVENT[Ar.] ile IŞKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karabuğdaygillerden, iri gövdeli, büyük yapraklı, tıpta kullanılan bir bitki. İLE Bir ravent türü. )

- RAVZA[Ar. çoğ. RAVZÂT, RİYÂZ] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağacı, çayırı, çimeni bol olan yer, bahçe. Bahçe-i Cennet. )

- RÂY ile RA'Y ile RAY[Fr./İng. RAIL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oy, rey, fikir. | Raca, Hint hükümdarı. | Sancak, bayrak.[< RÂYET] İLE Otlama. | Otlatma, gütme. | Teslim olma. )

- RAYBA[Alm.] değil/yerine/= PÜRÜZALIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAYİÇ[Ar.] değil/yerine/= DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir malın, satış ve sürüm değeri. )

- RÂYİHA[Ar.]/BÛY[Fars.] değil/yerine/= KOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAYLARA:
"ŞAHIS DÜŞTÜĞÜNDE"
değil "BİRİ DÜŞERSE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Raylı yolların duraklarında bulunan uyarı yazılarının, ilgili yöneticilerce düzeltilmesi dileğiyle... )

- RAYON[Azr.] = İLÇE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAZ/RAZZ ile RÂZZ ile RÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Berelenme, bere. | Bir şeyi döküp bulgur gibi ufalama. İLE Kesmez alet. İLE Sır, gizlenilen şey. )

- RÂZI OLUNAN ÖFKE ile RÂZI OLUNMAYAN ÖFKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizi mahkum eden şey, huylarımız, ahlâkımızdır. )

- RÂZÎ/RAZİYYE[< RIZÂ] ile RAZÎ/RADÎ[çoğ. RUZAÂ] ile Râzî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul eden, boyun eğen, rıza gösteren. İLE Süt kardeş. | Süt emen çocuk. İLE Rey şehrine bağlı/mensup, bu şehirle ilgili olan. | İran'ın "Rey" şehrinden olan. | Sırra/râza bağlı/mensup. )

- RAZMOL ile/ve PASPAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İri kepekli un. İLE/VE Çok kepekli un. )

- RCB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahmet. Cemal. Bereket. )

- RE-ENKARNASYON ile NEW-ENKARNASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TSONGKABA: Reenkarnasyonu ilk ortaya atan. )

- RE-INCARNATION vs. NEW-INCARNATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RE'S[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [coğr.] Burun. | Uc, tepe. )

- RE'S/REÎS ile -RES[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baş/kafa. | Baş, başkan. | Baş, başlangıç. | [coğr.] Burun. | Uc, tepe. | Koyun/keçi gibi canlı hayvan. | Baş. | Tepe. | Bitkilerin kökten en uzak olan noktası. İLE "erişen, yetişen, ulaşan" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[NEV-RES: Yeni yetişme.] )

- RE'SEN ile RESEN[Fars.]
[ikisi de "REYSEN" değil!]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi kendine, kendi başına, kimseye danışmadan. İLE İp, urgan, halat. )

- re ile Re
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gam dizisinde, do ile mi arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota simgesi. İLE Renyum'un simgesi. )

- REACTION vs. FEEDBACK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REACTION vs./and RESPONSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- READING! and READING! and READING!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REAKSİYON[Fr., İng.] değil/yerine/= TEPKİ/TEPKİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REAL vs. LIKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REAL vs. ORGANIC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REAL vs. RESULT BY APPROACH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REALITY vs. MEASUREMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REALITY vs. TRUTH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REALITY vs./and NECESSITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REALITY vs./and TO GET EXPOUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REALIZATION vs./and PRINCIPLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REALİZASYON ile/ve/||/<> AKTÜELİZASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REALİZM ile İDEALİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Modernitedeki çelişkilerin billurlaştırılması. İLE/VE/DEĞİL Modernizmi forma sokmak. )
( Kayıp. İLE/VE/DEĞİL Kazanç/kazanım. )
( Fransız protestanlığını anlamadan Modernizm'i anlamak olanaksızdır. )
( Değerli maden stoklarının artırılmasını öngören ekonomik düzen. | Avrupa pazarında doğulu tüccar. [Merkantilistlere göre, devlet ancak altın stoğunun artırılmasıyla zengin olabilir] [1500-1600 yılları arasında geçerlilik/değer bulmuştur] İLE Fransız merkantilizmi. )
( Altın ve gümüş madenlerinin ülkeden çıkmasının önlenmesini ister. İLE Sanayi sayesinde altın ve gümüş stoğunun artırılmasını ister. İLE Ticaret sayesinde altın ve gümüş stoğunun artırılmasını ister ve ihracatın ithalattan çok olmasıyla artacağını iddia eder. )
( AGNOSTİK: Bilinemez; Sınırlarını çizmek. )
( FARÂBÎ )
( Bkz. İSLÂM DÜŞÜNCESİ - H. ZİYA ÜLKEN )
( BİLİNEMEZCİLİK ile/ve/değil/yerine BİLGELİKLE BİLİNEMEZCİLİK )
( IGNORAMUS ET IGNORABIMUS: Bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz. )

- REALİZM ile İDEALİZM/LİBERALİZM ile MARKSİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. CONNECTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. INTELLIGENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. MIND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. PROOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. REASON IN FORCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. STRATEGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. TRIGGER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs./and NATURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASÜRANS SİGORTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REBAB[Fars.]/RÜBAP/REBAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdesi hindistancevizi kabuğundan yapılmış, uzun saplı saz. )

- REBELLION vs. NOT ABLE TO ACCEPT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REC'A[çoğ. RECEÂT] ile RECÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Öldükten sonra dünyaya geliş."[TENÂSÜH, RE-ENKARNASYON] İLE Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek. )

- REC ile REC' ile RECC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarsma, sallama. | Sallanma, sarsılma. İLE Geri döndürme. İLE Sallayıp sarsma, sallanıp sarsılma. )

- RECAİ MEHMED ÇEŞMESİ ile RECAİ MEHMED SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefa'da, Koğacılar Caddesi'ndedir. İLE . )
( İkisi de, 1775'te, Nişancı[tuğra çeken] Recai Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. )
( Rokoko üslûbundadır. İLE Türk Barok üslûbundadır. )

- RECEIPT vs. INVOICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RECIPROCAL vs. IN THE SAME TIME/MOMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RECOGNIZE THE SELF vs. SELF REALIZATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REÇEL[Fars.] ile MARMELÂT[Fr. < Yun.]/PERVERDE[Fars.][PELVERDE değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meyveleri, şekerle kaynatarak hazırlanan tatlı. İLE Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesi. | Üzüm şırasından yapılan bir çeşit tatlı. )

- REÇİNE ile/değil ÇİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Kimi bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna geçen bir çeşit şekerli özsu, kudret helvası. )

- RED (ETMEK) ile/ve DİKKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RED' ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( REDDETME, GERİ VERME )

- RED ile/değil/yerine TAMAMLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duruyorsan. İLE/DEĞİL/YERİNE Yürürsen/yürüyerek. )

- REDÂ'[< RED] ile REDÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önleme, yasak etme. İLE Süt emme. )

- REDÂAT ile REDÂET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süt emme. İLE Kötülük, fenalık, bayağılık. [REZÂLET: Niceliksel. | REDÂET: Niteliksel.] | Hastalık ve yara azgınlığı. )

- REDAKSİYON değil/yerine/= DÜZELTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDAKTÖR değil/yerine/= DÜZELTMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDÂDE ile/ve/||/<> ÇOBAN ile/ve/||/<> MÜŞHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VI. yy.'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. )

- REDDEDİLME ile/ve/||/<> ISTIRAB/ACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reddedilmek, beyin tarafından, fiziksel bir acı olarak algılanıyor. )

- REDDETME ile/değil/yerine ERTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETME ile/ve/<> KÜÇÜMSEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETME ile/ve/değil/yerine/<>/> YADSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil/yerine "AŞMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile "GERİ ÇEVİRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile AŞAĞILAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine AYIRD ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve BEĞENMEMEK/İRDEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil BOYUN EĞMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil/yerine DEĞİLLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DIŞARIDA BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine GÖZ ARDI ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/değil KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile ORTADAN KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rededebilirsiniz fakat ortadan kaldıramazsınız. )

- REDDETMEK ile SIRTINI DÖNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDETMEK ile/ve/değil/yerine YÜZ ÇEVİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı. )

- REDİF:
EK DURUMUNDA
ile SÖZCÜK DURUMUNDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aynı görevdeki eklerin tekrarlanmasıyla. w Aynı anlamdaki sözcüklerin tekrarlanmasıyla. )
( )

- REDİF[Ar.] ile REDİF[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er. İLE Koşuklarda, uyaktan sonra yinelenen, aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )

- REDİF ile/ve UYAK/KÂFİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDİNGOT[İng.] ile İSTANBULİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli, resmi erkek ceketi. İLE Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür redingot. )

- REDOKS[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir atom ya da molekülden ötekine, bir ya da daha çok elektronların geçişi. )

- REDRESÖR[Fr.] değil/yerine/= DOĞRULTMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDUCE vs. DECREASE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REENKARNASYON:
ZENGİNLERİN
ve FAKİRLERİN DİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFAH yerine GÖNENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolluk, rahatlık ve varlık içinde, iyi olanaklarda yaşama. )

- REFÂKAT değil/yerine/= EŞLİK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFERANDUM[Lat.]/PLEBİSİT[Fr.] değil/yerine/= HALK OYLAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biri ya da bir sorun için halkın olumlu ya da olumsuz kanısının belirmesi amacıyla yapılan oylama. )

- REFERANS değil/yerine/= BAŞVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFERANS ile/ve PERSPEKTİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFÎ'[< RİF'AT] ile REFÎH[< REFAH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek, yüce. İLE Refah ve rahat içinde yaşayan. )

- REFÎK[< RIFK] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ARKADAŞ, YOLDAŞ )

- REFİK/A ile/ve/> SÂDIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFİK/ZEVC[Ar.] ile/ve/||/<> REFİKA/ZEVCE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril olan eş. Koca. İLE/VE/||/<> Dişil olan eş. Karı. )

- REFLECTION vs. ECHO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLECTION vs./and "TO BECOME APPARENT"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS(İNSİYÂK) ile ALARM/UYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS ile ATILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS ile/ve/||/<>/> MORA REFLEKSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS değil/yerine/= TEPKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı. | Dıştan ya da içten gelen bir uyarım sonucunda organizmada tepkilere yol açan istemsiz sinir etkinliği. )

- REFLEKS ile/ve/||/<> VAGAL REFLEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> [Parasempatik ve/+ sempatik][1- Aynı anda.] > [2- Sıcak.] > [3. Sağlıklı öfke.] )

- REFLEKS ile YANSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKTİF değil/yerine/= YANSITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKTÖR[Fr.]/KATAFOT[Fr. < CATAPHOTE] değil/yerine/= YANSITAÇ/YANSITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yansımadan yararlanarak bir ışık aksının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne. | Işığı yansıtmakta kullanılan, çeşitli boy ve biçimdeki yüzeyler. )
( KATAFOT[Fr. < CATAPHOTE]: Dışarıdan gelen bir ışığın etkisiyle geceleyin ışıklı görünen reflektör. )

- REFRACTION vs. TO PERISH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFREF[:
KALDIRMAK]:
ŞEYİ
değil KENDİNİ/KALDIRANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFREF ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İKİ KALBİN BİRLEŞMESİ )
( İki kalbin birleşmesi. )
( Manevi bir binek. | Yeşil giysi. | İnce, yumuşak kumaş. | Cennet. )

- REFS ile REFŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Edep dışı söz söyleme. | Hanımlara söz atma. İLE Çapa, küçük kazma. | Bir tür ırmak kaplumbağası.[Fırat ve Dicle'de bulunur.] | Kulağı büyük olma. )

- REFT ile REFT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi ufalama, kırıntı durumuna getirme. İLE Gitme, gidiş. | Yeniçeri ocağıyla sonraları askerlik dairelerinde kişiler için tutulan künye defterlerinde "ayrıldı" anlamına kullanılan bir sözcük. )

- REFTÂR[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gidiş, yürüyüş, hareket. | Salınarak edâlı yürüyüş. | Hızlı koşan. )

- REFTE REFTE[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gitgide, gide gide, azar azar. )

- REFUSE vs. DENY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGAİP[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Recep ayının ilk Cuma'sıdır. )

- REGL değil/yerine/= AYBAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGRETTABLE vs. REGRETFUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGULAR VERBS vs. IRREGULAR VERBS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGULARITY vs. HARMONIOUS PROPORTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGÜLASYON/REGÜLE ETMEK değil/yerine/= DÜZENLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REGÜLASYON değil/yerine/= YÖNERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REH-BER ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YOL GÖSTERİCİ, KILAVUZ | DERVİŞ OLANI ŞEYH HUZURUNA GÖTÜREN | HZ. CEBRÂİL [A.S.] )

- REH-İ SENG-SÂR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAŞLIK YOL )

- REHÂ' ile REHÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolluk, genişlik. | Varlık içinde bulunma. | Gevşeklik, sölpüklük. İLE Kurtulma, kurtuluş. )

- REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHÂVET ile/ve/||/<>/> ATÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHÂVET değil/yerine/>< CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHÂVET ile/değil/yerine REKÂBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER-İ HÜRRİYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( II. Meşrutiyet'ten önce II. Abdülhamit yönetimine karşı ayaklanarak arkadaşlarıyla beraber Makedonya'da dağa çıkan kolağası Resne'li Niyazi'nin yanında gezdirdiği geyik. )

- REHBER değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER ile/ve MEYDANCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER ile MİHMÂN-DÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Konuk ağırlayan kişi. | Misafire eşlik etmek üzere verilen kişi. )

- REHBER ile ÖNDER[LİDER değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçten doğru gelmeyen hiçbir rehberliği kabul etmeyin, o zaman bile, tüm anıları ayıklayın, çünkü onlar sizi yanlışa götürürler. )
( Yollar ve araçlar hakkında tümüyle cahil olsanız bile, sessiz kalın ve içinize bakın; rehberlik mutlaka gelecektir. )

- REHBER ile/değil TUR ÖNDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHD ile REHS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bastırarak ezme. İLE Bir şeyi ayakla çiğneyerek ezme. )

- REHİN[Ar. < REHN]/İPOTEK[Fr. < HYPOTHEQUE] değil/yerine/= TUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi. )

- REİS'ÜL KÜTTAP ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XVII. yüzyıla kadar Osmanlı'larda padişah divanı yazmanlarının başı. | Dışişleri Bakanı.[Tanzimat'tan önce] )

- REÎS ile/değil/yerine/= BAŞKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIYÂMÎ TEKKELERİNDE KIYÂMEN EDİLEN ZİKİRLERDE ZİKRİ İDARE EDEN )

- REJECT vs. REFUSE/TURN DOWN vs. REVERSE vs. REVOKE vs. RESCIND vs. REPEAL vs. ANNUL vs. VOID vs. RECONSIDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reddetmek.[konuşma dilinde] İLE Reddetmek. İLE Kararı feshetmek, iptal etmek. İLE Geri almak.[özel hukukta kullanılır][REVOCABLE >< IRREVOCABLE] İLE Yürürlükten kaldırma, iptal etmek, feshetmek. İLE Yürürlükten kaldırma.[Anayasa ve İdare Hukuku'nda] İLE Bozmak, iptal etmek, feshetmek. İLE Geçersiz. İLE Tekrar gözden geçirme, tekrar düşünme. )

- REK'AT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NAMAZDA BİR KIYAM(AYAKTA DURMA), BİR RÜKÛ(AYAKTA İKEN EĞİLME) VE İKİ SÜCÛD(YERE KAPANMA)DAN İBÂRET HAREKET (RÜK'AT) )

- REKLÂM ile/ve/değil OLTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKÂBET EDERSEK değil/yerine/>< CESÂRET EDERSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aynılaş(tır)ırız. DEĞİL/YERİNE/>< Farklılaş(tır)ırız. )

- REKABET ile/ve/yerine İŞBİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKÂBET ile/değil MASKARALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKLÂM VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ve GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve SİGARA SORUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKLAM:
ÜRÜN/Ü ÖVMEK
değil ETKİ/KAYIT YARATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKLÂM = ADVERTISEMENT[İng.] = RÉCLAME[Fr.] = ANZEIGE/REKLAME[Alm.] = PUBBLICITÀ[İt.] = ANUNCIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKLÂM ile/değil HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKLAM değil/yerine/= TANITI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKLÂMLARA KAPILMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKOLTE[İt.] değil/yerine/= TOPLAM ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKOR ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKORLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKTÖR değil/yerine/= BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKTUM ile/ve/> ANÜS/MAKAT/DÜBR/ŞERÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalın bağırsak. İLE/VE/> Bağırsak sonu. Dışkı boşaltım yeri/deliği. )

- REKZ ile REKZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yere saplama, dikme, kurma. İLE Tepme, tepinme. )
( REKZ-İ HİYÂM: Çadır kurma. | REKZ-İ ALEM: Bayrağı, bir yere dikme. İLE REKZ-İ ARZ: Toprak üzerinde tepinme. )

- RELAKS değil/yerine SAKİN/RAHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATED vs. IDENTICAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs. PROCESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs. RELATIONSHIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs. TO BE IN COMPANY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs. TRANSITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs./and CLOSENESS/SYMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs./and CONNECTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs./and DISCRIMINATION(-/)UNION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELEVANT vs. RELATED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELIGIOUS TEXT vs. CLASSICAL TEXT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELÖVE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçülü plan ya da resim. )

- REM, REMÂN[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürü. )

- REMBRANDT ile BELLINI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REMBRANDT ile PICASSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REMEMBER vs. REMIND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REMM ile REM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onarma. İLE Ürkme. | Titreme. | Sürü. )

- REMZ değil/yerine/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REN ile/ve KARİBU/CARIBOU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evcil geyik. İLE/VE Bir tür ren geyiği. )
( Yılda 4800 km. yol alarak göç ederler. [Karada 77 km., suda 9.6 km. hıza ulaşabilirler] )
( Sürü göç ederken, ayaklarındaki tıkırdayan bir tendondan dolayı ses çıkar. )
( Ren geyiği boynuzu olan tek geyik türüdür. )
( Dişillerin boynuzları erillerinkinden daha kısa ve gösterişsizdir fakat günde 2.5 cm.'nin üzerinde bir hızla büyürler. [Tüm memelilerde en hızlı büyüyen dokudur.] )
( Boynuzları her yıl düşer ve tekrar çıkar. [Eril olanları kış başında, dişil olanları yavruladığı ilkbaharda boynuzlarını düşürürler.] )

- REN ile/ve/||/<> MOSEL ile/ve/||/<> KOBLENZ(ALMANYA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENCİDE ETMEK ile/ve/<> "KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENDE[Fars.] ile PLANYA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç. | Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıları bulunan, soğan, havuç gibi şeyleri ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak aracı. | Bu araçla ufak parçalara ayrılmış şey. İLE Ağaç rendelemekte kullanılan, uzun marangoz rendesi. )

- RENGİ-RUHSARI (BOZULMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENK KÖRLÜĞÜ ile/ve/değil BASİT RENK KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AKROMATOPSİ[Yun. A: yokluk anlatan ön ek. | KHROMA: Renk. | OPSIS: Görme.] )

- RENK TONLARI ve İNSAN TENİNDEKİ KARŞILIKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1950’lerde, bir matbaa olarak kurulan Pantone, kendi icadı olan renk katalog düzenlemesiyle, bugün dünyanın her yerindeki tasarım ve baskıların endüstriyel standardını oluşturuyor.

Brezilya'lı sanatçı Angelica Dass'ın çalışmasında, katalogda yer alan renk kodlarının insan tenindeki karşılıklarının bulunduğu fotoğraflardan oluşan Humanae adlı bir blog-galeri.

http://humanae.tumblr.com

)

- RENK/AKIL KÜPÜ ile RUBİKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENK/LER ile/ve/değil/< RENK/LER ile/ve/değil/< TON/LARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MAVİ: İffeti ve ilmi simgeler. )

- RENK/LER ve ZEVK/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [sansk.] RUPA ve ... )

- RENK ile BENİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yüz rengi. )

- RENK ile/ve/<>/değil IŞIK DALGALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanda[zihinde]. İLE/VE/<>/DEĞİL Doğada. )

- RENK SİNCABİ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kahverengi ile kurşunrengi arasında olan renk. )

- RENKLER/NUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENKLİ GÖZ/LÜ ile GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENKLİ ile TEK RENKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tek rengi olan. | Yalnız basit bir renk veren (ışık). )

- RENOIR ile MANET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [resim] Işıklı ve parti katılımcılarının mutlu olduğu bir ortam ise. İLE Işıklı ve parti katılımcılarının mutsuz olduğu bir ortam ise. )

- REOMÜR[Fr.] değil/yerine/= ISIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suyun buz tutması 0 °C, kaynaması 80 °C gösterilen ve ikisi arası seksen parçaya bölünerek elde edilen ısıçölçer. )

- REP ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işınım miktarı birimi. )

- REPERTUAR[Fr.] değil/yerine/= SÖZ DAĞARCIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların dizini. | Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin dizini. | Bir müzik topluluğunun ya da sanatçının hazırlamış olduğu parçalar. )

- REPERTUVAR değil/yerine/= EZGİLER DAĞARCIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPETEK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarım araştırma istasyonu. [Rusya'da.] )

- REPETITION vs. DEJA VU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPLİK[Fr.] değil/yerine/= SON SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz. | Oyunda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme. )

- REPRESENTATIVE DEMOCRACY vs. PARTICIPATIVE DEMOCRACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPRESENTING vs. EXPRESSION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPREZANTE değil/yerine/= SUNMA, TANIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPRODUCTION vs. INCREASE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REQUEST SO MUCH vs. REALLY REQUEST/WANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RES COGITANS ile/ve RES EXTENSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESEARH vs. SEARCH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESESİF[Fr.] değil/yerine/= ÇEKİNİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİF KÖPEKBALIKLARINDA:
BEYAZ YÜZGEÇLİ
ile SİYAH YÜZGEÇLİ ile GRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİF ile TAHİTİ RESİFLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Resiflerin ve balık çeşitliliğinin en etkileyicisidir. )

- RESİM ÖĞRETMENİ ile/ve RESSAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ressamları konu alan bazı filmler...

- Artemisia (1997)
- Basquiat (1996)
- Big Eyes (2014)
- Camille Claudel, 1915 (2013)
- Caravaggio (2007)
- Carrington (1995)
- Frida (2002)
- Girl with a Pearl Earring (2003)
- Goya's Ghosts (2006)
- Klimt (2006)
- Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
- Modigliani (2004)
- Nightwatching (2007)
- Pollock (2000)
- Séraphine (2008)
- Surviving Picasso (1996)
- Van Gogh (1991) )

- RESİM/KALEM ile FÜZEN[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem. | Bu kalemle yapılmış resim. )

- RESİM ile/ve EKİZ/FOTOĞRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Resim ressamın zihninde ve resmin içinde; resim, ressamın zihnindeki resmin içindeki ressamın zihninde! )
( Ekleyerek. İLE/VE/<> Ayıklayarak. )

- RESİM değil/yerine/= BEZEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİM ile DAĞLAMA RESMİ/PİROGRAVÜR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaç üzerine, kızgın demirle yapılan bir tür resim, yakma resim. )

- RESİM ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİM ile HEYKEL/SİN-TAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİM ile KARAKALEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Resim yapmada kullanılan kömür kalem. | Bu kalemle yapılan resim. )

- RESİM ile PEYZAJ[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kır resmi. | Bahçe düzenleme işi. )

- RESİM ile/ve/> PİKTOGRAM ile/ve/> PETROGLİF ile/ve/> YAZIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/> Resimli, anlamlı simgeler. İLE/VE/> Çeşitli şekilli harflerden oluşan, ilk dönem simgeleri/tamgaları. İLE/VE/> ... )

- RESİM ile/ve/<> PİTORESK[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Durumu ve görünüşü, resim konusu olmaya değer görünüş. )

- RESİM ile RESMİN, MİMARÎ YAPIYLA OLAN İLİŞKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİM ile/ve/değil/||/<>/> TARİHSEL RESİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESÎS/E ile RESÎS/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hastalık başlangıcı. İLE Eskimiş, yıpranmış, eski, köhne. )

- RESM-İ KÜŞÂD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AÇILIŞ TÖRENİ )

- RESMÎ DİNİ BUDİZM OLAN TEK ÜLKE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KALMUKYA )

- Resmi gör ve DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESMİYET ile CİDDİYET ile KİBARLIK ile MESAFE/Lİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgun kişiler, başkalarıyla aralarına mesafe koyarken, bunu hiddetle değil asâletle yaparlar. )

- RESONANCE vs. VIBRATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESPECT vs./and EMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESPECT vs./and FAITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESPOND vs. REACT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESPONSIBILITY vs. OBLIGATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESPONSIBILITY vs./and DECISION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESSAM değil/yerine/= BEZEKÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESÛL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ELÇİ | PEYGAMBER )

- RESÛL ve MESÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Resul ile mesul birdir. Resul olan mesuldür. Mesul olan resuldür. )

- RESÛL ile NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçi. İLE Haber veren. )
( İtikatta değil ama amelde ve hükümler bakımından yeni bir tebliğ, emirler zinciri sunan peygamber. İLE Daha önceki bir peygamberin tebliğini aynen yineleyen, tekrarlayan peygamber. | Kitap getirmemiş peygamber. )
( Ku'an-ı Kerim'de yazılı yirmibeş peygamber vardır. Sırasıyla: Hz. ÂDEM, İDRİS, NUH, HUD, SALİH, İBRAHİM, LUT, İSMAİL, İSHAK, YAKUP, YUSUF, EYÜP, ŞUAYIP, MUSA, HARUN, DAVUT, SÜLEYMAN, İLYAS, ELYASA, YUNUS, ZÜLKİFL, ZEKERİYA, YAHYA, İSA, MUHAMMED )
( Hz. ÜZEYİR, LOKMAN ve ZÜLKARNEYN, bazı bilginlere göre Nebî, bazılarına göre ise Velî'dir. )
( Şeriat getirir. İLE İrşâd eder. )

- RESULT vs. JUDGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REŞİD / MÜRŞİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reşid olmadan, mürşid olunmaz. )

- REŞİD ve/||/<>/> MÜRŞİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REŞİT/RÜŞT değil/yerine/= ERGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, kendine teslim ve emânet eden. )

- RETİNA[Lat.] değil/yerine/= AĞ TABAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RETKA'[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişilik örgeninin ilişkiye uygun olarak gelişmemiş olması. )

- RETREAD vs. RETREAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lastik kaplamak, kaplanmış lastik. İLE Geri çekilmek, ricat. )

- RETROSPEKTİF ile/değil VİGİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REV'/REV'A ile -REV[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korku. | Heyecan. İLE "giden, yürüyen" anlamları ile birleşik sözcükler yapar.[PÎŞ-REV: Önden giden.] )

- REV'/REV'A ile REVÂ[Fars.] ile REVÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korku. | Heyecan. İLE Yakışır, uygun, yerinde. İLE Bir şeyi elde etmekten doğan neşe. | Güneş doğduktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman. )

- REVÂÇ[Ar.] değil/yerine/= SÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REVÂH[Ar.] ile REVÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneş doğduktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman. )

- REVÂK[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÜSTÜ ÖRTÜLÜ, ÖNÜ AÇIK YER | KEMERALTI, SUNDURMA, SAÇAK ALTI, ÇARDAK )

- REVÂKİYUN ile/ve/değil/yerine MEŞŞAİYUN[Ar.]/PERİPATETİZM[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli ve kapalı bir ortamda aktarımda/paylaşımda bulunanlar. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yürüyerek ve açık havada aktarımda/paylaşımda bulunanlar. )
( Platon ve Aristoteles uygulaması. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Sokrates uygulaması/tutumu. )

- REVÂN[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YÜRÜYEN, GİDEN, AKAN, SU GİBİ AKIP GİDEN [SÖZ] | CAN, NEFS-İ NÂTIKA | HEMEN, DERHAL )

- REVERANS[Fr.] değil/yerine/= SELÂMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Selâm ya da teşekkür için eğilerek ya da dizleri kırarak yapılan hareket. )

- REVİR[Alm.] değil/yerine/= SAĞLIK OCAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurum ve kuruluşlarda, sağlık hizmeti verilmek üzere ve sayrılar için ayrılmış bölüm. )

- REVİZE değil/yerine/= DÜZELTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REVİZYON değil/yerine/= ONARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REVK, KARN[Ar.], SERÛ[Fars.] değil/yerine/= BOYNUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REVÜ[Fr.] değil/yerine/= DANS GÖSTERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne gösterisi. )

- REVZEN ile PENCERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PENCERE )

- REY' ile RE'Y[çoğ. ÂRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nemâ, galle. İLE Görme, görüş. | Düşünce, fikir. | Oy. )

- REY değil/yerine/= OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REYHAN[Ar.] değil/yerine/= FESLEĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REYHAN[Ar.] ile/ve/= FESLEĞEN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ballıbabagillerden, yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi. iLE/VE/= Fesleğen, doğu ve güney Anadolu’da çoğunlukla reyhan olarak bilinse/kullanılsa da fesleğenin irili ufaklı yaprak çeşitliliğiyle birlikte aynıdır. )
( GÜZEL KOKU, RIZIK, RIZIK-I MÂNEVÎ | FESLEĞEN )

- REYKJAVİK:
REYKJA
ve/<> VİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Dumanlı koy] Dumanlı. VE/<> Koy. )
( İzlanda'nın başkenti. )

- REZÂ' ile REZÂAT[çoğ. ÂRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süt emme. İLE Süt emme. )

- REZÂNET ile/>< REZÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciddiyet, ağırlık, ağırbaşlılık, temkinlilik, vakarlılık. İLE/>< Alçaklık, rezillik. | Utanılacak durum, utanç verici şey. | Arsızlık. | Maskaralık. )

- REZEDE (ÇİÇEĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muhabbetçiçeğigillerden, 1.5 m. yüksekliğinde, tohumlarından kandilyağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki. )

- REZENE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maydanozgillerden, hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, tıpta gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki. )

- REZERVE değil/yerine/= AYRILMIŞ, TUTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZERVE yerine AYRILMIŞTIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZİL-KEPÂZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZİL-RÜSVÂ (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZİL[Ar.] ile/ve/||/<> RÜSVÂ(Y)[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçak, adi, utanmaz, hayâsız. İLE/VE/||/<> İtibarsız, ayıpları ortaya çıkarılmış, onursuz, rezil. )

- REZİL/LİK(/REZÂLET) ile SEFİL/LİK(/SEFÂLET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZİL/LİK ile/ve KEPAZE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZİL/LİK ile/ve/||/<> SEFİL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZİL değil/yerine/>< ZEVİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZÎLET ile/ve REDÂET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nicelikte. İLE/VE Nitelikte. )

- REZİSTANS ile DİRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REZONANS[Fr., İng.] değil/yerine/= SESELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. )

- REZZÂK[< RIZK] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TÜM CANLILARIN RIZKINI VEREN ALLAH )

- RGB ile/ve/değil/yerine/||/<>/> CMYK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RHEA ile GAIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIDVÂN ile Rıdvân
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoşnutluk, râzı olma. İLE Cennetin kapıcısı olan büyük melek. )

- RIFK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YUMUŞAKLIK, YAVAŞLIK, TATLILIK )

- RIGHT vs. APPROPRIATE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT vs. GOOD vs. BEAUTIFUL vs. MERIT [IN RELIGION]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT vs. LEFT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT vs. PRIVILIGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT vs. RIGHT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT-WRONG vs. TRUE-FALSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT/TRUE vs./and WRONG/FALSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT/TRUE(HONESTY) vs. APPROPRIATE(NESS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIGHT/TRUE(HONESTY) vs. WRONG/FALSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIH[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. )

- RIH[Fars.] ile RIHDAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. İLE Rıhın konulduğu kap. )

- RIO DE JANERIO ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ocak Nehri. )

- RIO NEGRO ile RIO PLATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIO SOLIMOES ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AMAZON )

- RISING THE THRESHOLD vs. IMPROVEMENT THE SELF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RITL[< İt. ROTOLO] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cam ağırlık. Günümüze tam olarak ulaşmış bir parça bulunmadığından tam ağırlığı saptanamamıştır ancak elde bulunan parçalardan çapının 110 mm. kadar olduğu anlaşılmaktadır. [Emevi, Abbasi, Eyyubi, Fatımi dönemlerinde kullanılmıştır.][Abbasi döneminden kalma 842-847 tarihli çifte rıtl denilen ağırlık 759.79 gramdır.] )

- RIZ(I)K[çoğ. ERZÂK] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AZIK, YİYECEK-İÇECEK ŞEY | NASİP | ALLAH'IN HERKESE BAHŞETTİĞİ NÎMET )

- RIZÂ:
SATILAMAZ
ve/||/<> SATIN ALINAMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ ile AÇIK RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ ve/<> BÜTÜNCÜL(KÜLLÎ) BENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ ile/ve HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrensel/ortak yasa. İLE/VE ... )
( Candır Hakk'ın bedeli. )
( Amaç bir rızâ! Allah'ı râzı edeceksin. Ondan sonra bak ki, o rızanın altında ne ilimler var. )
( Ek olma, Hakk ol! )
( Kul, Allah'tan razı olmadıkça, Allah, Kul'dan razı olmaz. )
( Hakk, bir yetimin gözündedir. )

- RIZÂ ve/< İKNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ >< MÜLKİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [her yer] Cennet. >< Cehennem. )
( Nesnesini tüketmek ister. >< Mülkiyet ister. )

- RIZÂ ile/ve TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Teslim ol(a)mayan, teslim edemez. )

- RIZÂ ve ZİYÂDELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZK ile/ve/değil HİDÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZK >/<> KAZÛRAT >/<> RIZK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RZK > KZR <> RZK [~] )
( Doğadan kişiye/hayvana. > Kişide/hayvanda. <> Doğaya. )
( Gıda. > Besin-posa. <> Gübre-toprak-gıda. )
( Tohum/fidan/ağaç. > Yaprak/çiçek/meyve. <> Çürük yaprak/meyve-gübre-toprak-fidan/ağaç. )
( Mürşid. > Mürid. > Mürşid. )

- RIZK ile/ve/||/<> NASİB ile/ve/||/<> KISMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZK ile/ve/<> REZZÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avâm'ın peşinden koştuğu. İLE/VE/<> Âriflerin dilediği. )

- RİÂYET değil/yerine/= GÜTME, GÖZETME | UYMAK, SAYGI, SAYMA | AĞIRLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜTME, GÖZETME | UYMAK, SAYGI, SAYMA | AĞIRLAMA )

- RİÂYETLÜ ile RÜTBETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saygılı anlamına bir Müslüman'ın bir Hristiyan'a yazdığı mektupta kullanılırdı. İLE Hristiyanlara, ruhani önderlere ve patriklere verilen unvan. )

- RİB'AT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ARALIKLI VE DÜZENLİ KONUMLANDIRMA )

- RİBÂ ile RİBÂ-YI FAZL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin artması/çoğalması. | Tefecilikle alınan fâhiş faiz. İLE Tartısı ve ölçüsü olan bir malı, aynı cinsten daha fazla olan bir mal ile bir karşılığı olmaksızın, peşin olarak ya da veresiye değiştirmek. )

- RİBÂ ile RİBÂ'[< REB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin artması/çoğalması. | Tartısı ve ölçüsü olan bir malı, aynı cinsten daha fazla olan bir mal ile bir karşılığı olmaksızın, peşin olarak ya da veresiye değiştirmek. | Tefecilikle alınan fâhiş faiz. İLE Evler[bahçeleriyle birlikte], bahar evleri. | Barınılan yerler. | Araziler. | Yaz yağmurları. )

- RİBÂS[Fars.] ile LİBÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hekimlikte kullanılan bir ilâç, bir râvent türü.[karabuğdaygillerden][Lat. RHEUM RIBES] İLE Giysi. )

- RİBOZOM değil/yerine/= BİREŞGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA EDERİM değil/yerine/= DİLERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA-EMİR ile EMİR-RİCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA-MİNNET (İSTEMEK, ALMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA[< REC'] ile/ve/< RİCA[< RECÂ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geri döndürme. İLE/VE Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek.] )

- RİCÂ/RECÂ ile RİC'Â
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek. İLE Bir ya da iki kez boşanan erkeğin tekrar eşine dönmesi. )

- RİCÂ ile/ve/||/<> İSTİRHÂM[< RUHM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek. İLE/VE/||/<> Merhamet dileme, yalvarma, yalvarış. )

- RİCA ile RİCA-EMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCÂL-ULLAH ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EVLİYÂNIN BİR KISMI, BİR KISIM EVLİYÂ (RİCÂL-ÜL-MENNÂN | RİCÂL-ÜT-TAHT-EL-ESFEL, RİCÂL-ÜL-FETH, RİCÂL-İ İLÂHİYYE, RİCÂL-İ GAYB, RİCÂL-İ AYN-ÜT-TAHAKKÜM VE-Z-ZEVÂİD) )

- RİCÂL-ÜL-GAYB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "NÜKEBÂ ÜÇYÜZ KİŞİ, NÜCEBÂ YETMİŞ KİŞİ, ABDAL KIRK KİŞİ, AHYAR YEDİ KİŞİ, AMED DÖRT KİŞİ, GAVS BİR KİŞİDİR" | CENÂB-I HAKK'IN MA'NEN VAZİFELİ KILDIĞI VELÎ KULLARI )

- RİCÂL[< RECÜL] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ERKEKLER | [< RÂCİL] ile ABCDEF ( YAYAN, YAYA OLANLAR | BELİRLİ MEVKİ SAHİBİ KİMSELER | NEFSİNİ ALTETMİŞ OLAN )

- RİCS[çoğ. ERCÂS] ile RİCZ[çoğ. ERCÂZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinin yasak ettiği şey, günah. | Pislik, murdarlık. İLE Azap. | Puta tapma. | Pislik. )

- RİDÂ' ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BELDEN YUKARI ÖRTÜLEN ÖRTÜ, DERVİŞLERİN KULLANDIKLARI OMUZLARINA ATTIKLARI ÖRTÜ, POST | HIRKA )

- RİDÂ ile/ve İZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belden yukarı örtülen örtü. İLE/VE Belden aşağı örtülen örtü. )
( Kibir. İLE/VE Azâmet. )

- RİEVİYYE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akciğerliler. )

- RİGAUDON ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür dans. )

- RİK'AT[< RÜK'AT]:
REK'AT

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİKAB[< RAKABE]["ka" uzun okunur] ile RİKÂB[çoğ. RÜKÜB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun, ense kökü. İLE Üzengi. | Büyük bir kimsenin katı, önü. | Türk müziğinde kullanılmış usullerden biri.[Zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır.] )

- RİKÂB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk müziğinde kullanılmış usullerden biri.[Zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır.] )

- Rikkatli KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİKŞA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİSİKLET-MOTOR (HİNDİSTAN'DA) )

- RİM/RİMM/RİMME ile RÎM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çürümüş kemik. İLE İrin. | Roma'nın bir adı. )

- RÎME, ÂJÎH/PÎH[Fars.] değil/yerine/= ÇAPAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japonya'da küçük para birimi. )

- RİNZAİ[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin'li Zen Ustası Lin-chi'ye [ö. 867], Japonca'da verilen ad. | Ansızın Aydınlanma Okulu'nun adı. )

- RİSÂLE ile FAİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSÂLET VE NÜBÜVVET ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek kişi. İLE ... )
( Yasalarla koruma. İLE Sevgiyle koruma. )
( Fark. İLE Tevhid. )
( Bildirme. İLE Çekim/câzibe. )
( Yönetir. İLE Yönetmez. )
( Korur. İLE Sunar. )
( Sunarak. İLE Sarılarak. )
( Bildirir. İLE Paylaşır. )

- RİSÂLET ile NÜBÜVVET ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümmetinin sınırlarıyla anlatarak. İLE kendi sınırlarıyla anlayarak. İLE Sevgiyle/şefkatle. )

- RİSÂLET ile/ve/değil RİYÂSET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSÂLET ile/ve ÜVEYSÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğitim. İLE/VE Deha. )

- RİSK YÖNETİMİ ile/ve/||/<>/> KRİZ YÖNETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem kişisel, hem de kurumsal/şirket yönetimimizde, öncelikli olarak risk yönetimimizi, planlamalarımızı yapmak, daha sonra da olası büyük sorunlarda nasıl düşünebileceğimizi ve hareket edebileceğimizi iyi hesaplamak ve öngörmek durumundayız/zorundayız! )

- RİSK ile/değil HEYECAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSK ile/ve/<>/değil POTANSİYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSK ile/ve/değil/yerine/<>/>< RIZK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSKLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİŞTE, TAR, TEL ile FLOŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İplik. İLE Cerrahide kullanılan iplik. )

- RİTİM ENSTRÜMAN değil/yerine/= VURMALI ÇALGILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM TUTMAK değil/yerine/= VURUŞ TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTİM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= DİZEM | DÜMTEK, VURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTM ÂLETİ ile/ve MÜZİK ÂLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlginç müzik aletleri için burayı tıklayınız... )

- RİTM ile EZGİ ile UYUM/ARMONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTM ile/ve TEKRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Ritmi DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİTOS ile/ve/<> MİTOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mekânlaşan özne. İLE/VE/<> Zamanlaşan eylem. )

- RİTÜEL ile PROTOKOL[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. | Diplomatlar arasında yapılan antlaşma tutanağı. | Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmi törenlerde, devlet başkanları ile onları temsilcileri arasındaki görüşmelerde uyulan kurallar. )

- RİTÜEL ile/ve/<> TİYATRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. İLE/VE/<> En azından, izleyici olarak katılımı gerektirir. )

- RİVÂYET KAYDI ile/ve TEMELLÜK KAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nüshanın ya da bilgi’nin zinciri. İLE/VE Nüshanın, sahip olunma tarihçesini gösterir. )

- RİVÂYET ile/ve/değil/yerine/+/>< DİRÂYET[YETENEK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİVÂYET ile/ve/<> İŞÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyüklerden. İLE/VE/<> Âlimlerden. )

- RİVÂYET değil/yerine/= SÖYLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİVÂYET ile/ve YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MERVÎ[Ar. < RİVÂYET]: Rivâyet olunan, birinden işiterek söylenilen, sağlam olarak bilinmeyen. İLE/VE ... )

- RİYÂ' ile RİYÂH[< RÎH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özü, sözü bir olmama, ikiyüzlülük. İLE Rüzgârlar. | Yeller, ağrılar, romatizmalar. )

- RİYA(KÂR) değil/yerine/= İKİYÜZLÜLÜK/(İKİYÜZLÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYÂ ile/ve/<> KÜFÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYÂ ile NİFÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini "kandırma". İLE Başkalarını "kandırma". )

- RİYÂ ile SÜM'A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Görsünler/işitsinler diye yapılan göstermecilik. )

- RİYÂ ile ŞİRK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi/ibâdeti, kişiler görecek/görsün diye yapmak/eylemek. İLE Kişiler, bana riyâkâr diyecektir/demesin riyâkârlığı ile yapılması gerekeni/ibâdeti yapmamak. )
( Haset kibirin çocuğudur. )
( Kibirlinin/mağrurun düşmanı Allah'tır! )
( Farzlara inanmayan. İLE Farzları tembellikle yerine getirmeyen. )
( Zan bir kafese benzer, biz de bülbüle. O zan kafesi, bizi gül dalına kondurtmaz. )
( Zan gitmedikçe, korkudan kurtulamayız. )
( Zan, düşmanımız, azrailimizdir. )
( Zan gitmeden insan âşık olamaz. )
( Allah, icat etti.[buldu değildir!] İLE/VE Peygamber, ilm-el yakîn bilir.["zann" tanımı kullanılmış olsa bile] )
( Şehveti simgeler. İLE/VE Hırsı simgeler. İLE/VE Tûle emeli simgeler. İLE/VE Kibri/makamı simgeler. )
( Dışarıdaki değil içteki kuşları kontrol etmek gerek. )
( Eşek de sadece açlık ve şehveti için anırır. )
( KENDİ MUHTAÇ HİMMETE, BİR DEDE NEREDE KALDI, GAYRIYA HİMMET EDE )
( NAMAZDA RİYÂ OLURSA HİÇ OLURSUN YEMEKTE RİYÂ OLURSA AÇ KALIRSIN )

- RİYÂ ile UCB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYÂH-I MUNTAZAMA ile RİYÂH-I GAYRİ MUNTAZAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altı ay bir yönden, altı ay öteki yönden esen rüzgârlar, mevsim rüzgârları. İLE/VE Yönleri genellikle değişik olan ve ne zaman tekrar esecekleri belirli olmayan rüzgârlar. )

- RİYAL ile RİYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspanya madeni paralarındandı. Peseta'nın dörtte biri değerinde İspanyol parası. İLE Saudi Arabistan para birimi. )

- RİYÂSET[Ar.] ile BAŞKANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( REİSLİK, BAŞ OLMA, BAŞKANLIK )

- RİYÂSET ile/ve/değil/yerine RİYÂET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYÂZÂT ORUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİYÂZÂT[< RİYÂZET] ile RİYÂZİYÂT ile RİYÂZİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFSİ KIRMALAR, DÜNYA LEZZETLERİNDEN SAKINMALAR, PERHİZLE, KANAATLA YAŞAMALAR | NEFSİN ARZU ETTİĞİ ŞEYLERİ VERMEMEK | NEFSİN DOĞASINDAN ÇIKMAK ile Oluş ve bozuluşlara konu olmayanların incelenmesi. (Matematik Bilimler) ile HESAPLA, MATEMATİKLE İLGİLİ | BİR YAZI ŞEKLİ )

- RİYÂZÂT ile/ve ORUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİZ/RİZZ ile -RÎZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizli ses. İLE "Döken, akıtan, saçan" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[EŞK-RÎZ: Gözyaşı döken. | ŞEREF-RÎZ: Şeref saçan.] )

- RİZOM:
KÖK
değil GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RNA ile/ve/<> DNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ribonükleik asit. İLE/VE/<> Deoksiribonükleik asit. )
( )
( )

- ROAD vs. STREET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROBA[İt.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysi. | Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen parça. )

- ROBERT HOOKE ile/ve/<> ROBERT BOYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1635 - 1703 ile/ve/<> 1627 - 1691 )

- RODIN ile GIACOMETTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROGER PENROSE ve/||/<> STEPHEN HAWKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 08 Ağustos 1931 - ... ve/||/<> 08 Ocak 1942 - 14 Mart 2018 )

- ROKA ile TERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROL ile/ve MASKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir maske taktığını fark ettiğin anda, o maske, düşmeye başlamıştır. )

- ROL ile NORMAL HAYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROL ile TASLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMA CUMHURİYETİ ile/ve/<>/> ROMA İMPARATORLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( M.Ö. 133 - 27 ile/ve/<> M.Ö. 27 - M.S. 330 )

- ROMA ve II. ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ve İSTANBUL )
( Arkeo 3D )

- ROMAN YAZIMI:
ÖVMEK İÇİN
değil SORGULA(T)MAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMAN:
İTİRAF
ve/||/<> İNTİHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMANTİK ile HAYALÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMANTİK değil/yerine/= ROMANSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMANTİZM:
AKIM
değil ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMANYA'LI = ULAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Romanya'nın yerli halkına, Osmanlılar'ın verdiği ad. )

- ROOT vs. DERIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROOT vs. USING FURTHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROPDÖŞAMBR ile/ve FAMDÖŞAMBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROSACEAE = VERDÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROSHI[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen Ustalarına verilen ad. Zen öğretimi yapmaya yeterli, gerçek Satori'ye ulaşmış Zen Ustası. )

- ROSSO LEVANTO MERMERİ ile VİŞNE MERMERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İtalya'da. İLE Elazığ'da. )

- ROT[Fr.] ile/ve/||/<>/> BALANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Motorlu taşıtlarda, direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk. | Bu çubuğun ayarı. İLE/VE/||/<>/> Aracın, direksiyon bırakılsa bile düz gitmesini ölçme ve ayarlama. )

- ROTA[İt.]/GÜZERGÂH[Fars.] değil/yerine/= İZLENİLEN YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROTASYON değil/yerine/= DÖNGÜ/DÜZENLİ DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROTASYON ile SİRKÜLASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROTOR[İng.] değil/yerine/= DÖNEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dalgalı akımlı elektrik motor ya da dinamolarında devinimli bölüme verilen ad. )

- ROZET[Fr.] değil/yerine/= İĞNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakaya vs. takılmak için çeşitli biçimlerde yapılan, bir kuruluşun simgesi sayılacak ufak kâğıt ya da metal nesne. | Musluğun, gizli döşenmiş boruya vidalandığı yerine çirkin görünüşünü kapatmak amacıyla kullanılan nikel ya da krom kaplanmış çember biçimli sac parça. )

- RÖFLE ile MEÇ ile GÖLGE ile BALYAJ ile BOYA ile DİP BOYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÖGAR[LOGAR değil] değil/yerine/= BACA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanalizasyona inmek ve tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca. )

- RÖLANTİ[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Motorlu taşıtlarda, motorun en az yakıtla çalışma ayarı. )

- RÖLE[Fr.]/KONVERTİSÖR değil/yerine/= DEĞİŞTİRGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cismin ya da bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan aygıt. )

- RÖMORK[Fr.] ile RÖMORKÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt. İLE Yedeğinde başka taşıtlar götüren taşıt ve özellikle dneiz taşıtı. )

- RÖNESANS NATURALİZMİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞANIN İNSAN AKLINA HİÇBİR ZAMAN NÜFUZ EDEMEYECEĞİNİN BİR SIR OLDUĞU İNANCINA DAYANIYORDU )

- RÖPORTAJ[ROPÖRTAJ değil!] değil/yerine/= SÖYLEŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÖPRODÜKSİYON[Fr.] değil/yerine/= ÇOĞALTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslını bozmadan yapılan taklit. | Bir sanat yapıtının kopyası ya da taklidi. )

- RÖTAR[Fr.] değil/yerine/= GECİKME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÖTUŞ[Fr.] değil/yerine/= DÜZELTME/DEĞİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fotoğrafları basmadan önce cam üzerinde düzeltme işi. | Düzeltme amacıyla yapılan değiştirme. )

- RÖVANŞ[Fr.] değil/yerine/= İKİNCİ OYUN/KARŞILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÛ-BE-RÛ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YÜZYÜZE )

- RU'B ile RUB' ile RUBB ile RÛB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korku. İLE Dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört bölümünden biri. İLE Meyve suyu. İLE Süpürme, süpürge. )

- RUAM[Ar.] değil/yerine/= SAKAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En çok atlarda görülen, insana da bulaşan, ölümcül bir hayvan sayrılığı. )

- RUB vs. TOUCH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUB-UL MÜCEYYEB ile RUB-UL MUKANTAR ile USTURLAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinüs'ün dörtte biri. İLE ... İLE ... )
( ... İLE ... İLE İlk kez M.Ö. II. yy.'da Hipark tarafından bulunumuş ve Batlamyus tarafından kullanılmıştır. Bu alet ile yıldızların Arz'dan uzaklıkları ölçülürdü. Üstüne gökyüzü haritası çizilmiş hilâlî daire şeklinde bir tahtadan ibarettir. Akrep ya da ankebût denilen bir ibresi vardır. Bu ibre, ucuna fındık büyüklüğünde taş bağlanmış bir ipten ibarettir. Yıldızların seyri bu ip ile gösterilir, ölçümler bunun üzerinden ortaya çıkar. Kenarlarda da açılar, milyem ve grat hesapları yazılıdır. Halen astronomlar ve denizciler geliştirilmiş usturlap kullanırlar. )

- RUBA[İt.] değil/yerine/= GİYSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUBAİ MÜCERRED ile/ve RUBAİ MEZİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 BAB ile/ve 1 BAB [2, 15, 50, 70] )
( FETHÜ ZAMMİN, FETHİ KESRİN, FETHÂTEN, KESRU FETHİN, ZAMMU ZAMMİN, KESRATEN )
( EZBERLEYİNİZ!!! )

- RUBAİ[Ar.]/DÖRDÜL ile/<> TUYUĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Divan Edebiyatı'nda, dört dizeden oluşan koşuk. İLE/<> Halk edebiyatındaki mani türüne benzeyen bir nazım birimi. [sadece Türk edebiyatında görülür] )

- RUBU[Ar.] değil/yerine/= DÖRTTE BİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUBÛBİYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Terbiye eden, düzenleyen, geliştiren. )

- RUFİYAA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maldiv para birimi. )

- RÛH-ULLAH ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN HZ. ÎSA İÇİN KULLANILAN BİR SÖZ )

- RUH:
"BİLİNEMEYEN"
ile/ve/değil/||/<>/< GÖRÜNEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUH:
ETKİSİYLE/SONUÇLARIYLA BİLİNEN
ile/ve/<> İÇERİĞİYLE/KAPSAMIYLA BİLİN(E)MEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUH = EMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rüzgâr. = Emir. )

- RUH ile HATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvansal Ruh. )

- RUH ve/||/<> KELÂM/SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RUH: Hâle bürünmüş kelâm/söz. )

- RUH ile/yerine/değil NEFS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RUH/GEIST: Bütünlüğün ilkesi. )

- RÛH ile RUH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Can, nefes. | Canlılık, duygu/his. | En önemli nokta, öz. | İspirto gibi uçucu gaz. | Melek, cin, hayali varolan. | Türk müziğinde en az beş-altı yüzyıllık bir mürekkep makam.[Zamanımıza kalmış bir örneği bulunmamaktadır.] İLE Yanak, yüz/çehre. | Anka kuşu. | Anka kuşuna adına verilen satranç taşlarından biri. | Dizgin. | Taç. | Taraf, yön. | Hasırotu. )

- RUH ve/=/|| SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevdiğimiz, Azrail'imizdir. )

- RUHANİYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendine ve başkalarına iyilik yapma. )

- RUHBAN/LIK ile/ve/değil/yerine RUHÂNÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUHBAN/RAHBAN ile/değil/yerine RUHANÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Egemenlik için uğraşırlar. İLE/DEĞİL/YERİNE Hizmete yöneliklerdir. )

- RUHBANLAR ile/ve/<>/>< RUHBAN OLMAYANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Askerler". İLE/VE/<>/>< "Siviller" gibi. )
( Latince konuşurlardı. İLE/VE/<>/>< Fransızca konuşurlardı. )

- RÛHÎ ile Rûhî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUHSALLIK ve/< HALVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUHSAT ile/ve EHLİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÛHÜ'L KUDS ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CEBRAİL )

- RUJ[Fr. < ROUGE] ile DUDAK KREMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUJ[Fr.] değil/yerine/= DUDAK BOYASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUK'A[< RAKABE] ile RUKA'/RIKA'[< RUK'A]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerine yazı yazılan kâğıt parçası. | Kısa mektup.[ŞUKKA] | Yama. | Dilekçe. İLE Üzerine yazı yazılan kâğıt parçaları. | Kısa mektuplar. | Yamalar. | Dilekçeler. )

- RUKYE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HASTALIK İÇİN KUR'AN OKUMAK, DUA ETMEK )

- RULE vs. LAW
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RULMAN[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mekanik ve elektrikli düzeneklerde, kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesini sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça. )

- RULO TOP ile DEKATÜR TOP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RULO[Fr.] ile TOMAR[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dürülerek boru biçimi verilmiş kâğıt tomar. İLE Dürülerek boru biçimi verilmiş kâğıt. | Çok. | Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk. )

- RUMBA ile/ve/<> GUANGUANCO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Rumba'nın bir türü. )

- RUMCA ile/değil OĞUZCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUMELİ HİSARI(BOĞAZKESEN HİSARI) ile/ve RUMELİ HİSARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale. İLE/VE Semt. [Adını bu kaleden almıştır] )
( 1452'de, Fatih Sultan Mehmet emriyle, Mimar Musluhiddin yapıtıdır. [9.000 işçiyle 4 ay içinde tamamlanmıştır] İLE/VE ... )
( 1745 yangınında Sultan I. Mahmud tarafından onartılmıştır. İLE/VE ... )
( 1958'den beri müze ve son yıllarda yazın konser alanı olarak kullanılmaktadır. [Lütfen gezelim, görelim!] İLE/VE ... )

- RUMELİ HİSARI ile/ve RUMELİ KAVAĞI ile/ve RUMELİ FENERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baltalimanı - Bebek arasındadır. İLE/VE Boğaziçi'nin kuzeyindedir. Kara yoluyla Sarıyer'den sonra gidilen yolun sonundadır. )
( )

- RÛMÎ ile/ve/||/<> HATAYÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuş kanadı. İLE/VE/||/<> Çiçekli. )

- RÛMÛS[< REMS] ile RUMÛZ[< REMZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mezarlar, sinler, kabirler. İLE İşaretler, remizler, anlamı gizli olan sözler. )

- RUMUZ ile MECAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUNSİNAT YAPRAK = VARAK-I KÜLLÂBÎ = FEUILLE RONCINÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUPA[Sansk.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Renk. Biçim, kalıp, varoluşun algıladığımız görünümü. )

- RUS ile/değil ÇUVAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Rusya'da, Volga ırmağı kıyısında yaşayan, Türk halklarından olan kişi. | Çuvaşlara özgü olan. )

- RUSSELL AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI ile/ve/||/<> RICHARD AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI ile/ve/||/<> YABLO AÇMAZI ile/ve/||/<> BERRY AÇMAZI ile/ve/||/<> HETEROLOJİK AÇMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUSTAİ[Fars.] değil/yerine/= KÖYLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUSYA HAVAALANLARINDA:
SHEREMETYOVA I / DOMODEDOVA
ile/ve SHEREMETYOVA II / VNUKOVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç hatlarda. İLE/VE Dış hatlarda. )

- RUSYA'NIN EN BÜYÜK BOTANİK BAHÇESİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TROPİK PARK )

- RÛŞEN-DİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNLÜ AYDIN )

- RÛŞEN[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydın, parlak. | Belirli, meydanda. )

- RUŞEYM/SÜVEYDÂ[Ar.]/ALBUMEN[Fr.] değil/yerine/= BESİÖRÜ/OĞULCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tohumun içindeki dölütü çevreleyen ve gelişinceye kadar beslenmesini sağlayan doku. )

- RUTENYUM[Fr.][Ruthenia eyalet adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 44, atom ağırlığı 101.7, yoğunluğu 12.3 olan, 2400 °C'de ergiyen, sert, kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir öğe. [Simgesi: Ru.] )

- RUTİN değil/yerine/= SÜRENEK/SIRADAN/ALIŞILAGELMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUZNAME[Fars.] değil/yerine/= GÜNLÜK/GÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günlük olayların yazıldığı defter. | Gündem. | Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter. )

- RÜ'YÂ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜŞ | [RÜ'YET ANLAMINA DA KULLANILIR] )

- RÜ'YET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖRME, BAKMA, GÖRÜLME, GÖRÜŞ | İDARE ETME, ÇEVİRME, YÖNETME | ARAŞTIRMA )

- RÜCÛ[Ar.] değil/yerine/= KAYITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir olayın kendi nedenleri üzerindeki tepkisi. )

- RÜKN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR ŞEYİN EN SAĞLAM TARAFI, TEMEL DİREĞİ | KOLON, DİREK | NÜFUZLU, ÖNEMLİ, KUVVETLİ KİŞİ | İSLÂM HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN KURULMUŞ SAYILMASI İÇİN BULUNMASI GEREKLİ ŞARTLAR )

- RÜKÛ ve/<> KIYAM/SECDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlim. VE/<> İrfan. )

- RÜKÛN:
ASLÎ
ile/ve/||/<> ZAİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜKÛN[< REMS] ile RÜKN[çoğ. ERKÂN] ile RÜKÛNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Can ve gönülden eğilim/meyil. İLE Bir şeyin en sağlam tarafı, temel direği. | Kolon, direk. | Güçlü, nüfuzlu, önemli kimse. | İslâm tüzesinde/hukukunda sözleşmenin kurulmuş sayılması için bulunması gerekli şartlar. İLE Ağırbaşlılık, gururluluk. )

- RÜKÛN ile/ve/||/<> ŞART ile/ve/||/<> HÜKÜM ile/ve/||/<> SENET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜKÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülünç bir biçimde giyinip süslenen kadın. )

- RÜSTİK[Fr. < Lat.] değil/yerine/= KÖY EVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köy evi ya da köy görünüşü veren. )

- RÜSÛH ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAKİKATİN TÜM İNCELİKLERİNİ BİLME | BİR İLMİN DERİNLİĞİNE, İNCELİĞİNE VARMA | SAĞLAM OLMA | MAHÂRET, MELEKE )

- RÜSÛM ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vergiler. | Gelenek, töre. | Usûl, merâsim. )

- RÜSUP[Ar.] değil/yerine/= TORTU/TOPUT/SÜZÜNTÜ/ÇÖKELTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜŞD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AŞKTA KEMALİNE ERMEK | DOĞRU YOLU BULUP GİTME, DOĞRU YOLDA GİTME | DOĞRU DÜŞÜNME, AKIL SAHİBİ OLMA | BÂLİĞ OLMA, BÜLÛĞA ERME, ERGİNLİK | HAYRA İSABET | TEVAZÛ )

- RÜŞTİYE[Ar.] ile/ve MEKTEB-İ İ'DÂDÎ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaokul. İLE/VE Ortaokul sonrası yüksek okullara hazırlayıcı okul. (Lise[Fr. < LYCÉE, COLLÈGE]) ( [Alm.] ... mit/und GYMNASIUM )

- RÜTBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜÛS[< RE'S] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmiye, âlimler/ulemâ derecelerinden biri.[Medrese öğrenimini tamamlayıp mülâzim olanlar, yedi yıllık mülâzemet süresini de tamamladıktan sonra Şeyhülislâm'ın bulunduğu yeterlik/rüûs sınavına girerken, kazananlar müderris tayin olunurdu.] )

- RÜÛS[< RE'S] ile RÜZZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlar. | Sadrazam'ın verebileceği küçük rütbeler için verilen resmî yazı. | İlmiye, âlimler/ulemâ derecelerinden biri.[Medrese öğrenimini tamamlayıp mülâzim olanlar, yedi yıllık mülâzemet süresini de tamamladıktan sonra Şeyhülislâm'ın bulunduğu yeterlik/rüûs sınavına girerken, kazananlar müderris tayin olunurdu.] İLE Pirinç.[ERZ] )

- RÜYA GİBİ ile/ve/||/<> JİLET GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadının güzelliği için söylenilen/hayal edilen. İLE/VE/||/<> Erkeğin yakışıklılığı için söylenilen/hayal edilen. )

- RÜYA GÖRDÜM yerine RÜYA GÖSTERİLDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYA:
ŞEYTANÎ
ile NEFSÎ ile DÜNYEVÎ ile RAHMÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötülüklerin görülmesi. İLE Ulaşma odaklı. İLE Olduğu gibi. İLE Manevi. )

- RÜYÂ değil/yerine/= DÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYÂ ile HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rüya görmekte olduğunuzu gerçekten anlamadınız. Tutsaklığın özü de budur - gerçek ile gerçek olmayanı birbirine karıştırmak. )
( Rüya gördüğünüzü anladığınız anda, uyanacaksınız. Fakat anlamazsınız çünkü rüyanın devam etmesini istersiniz. )
( Sorununuz rüya değil, rüyanın bir kısmından hoşlanıp bir kısmından hoşlanmamaktır. )
( Bir gün gelecek, rüyanın sona ermesini tüm aklınız ve gönlünüzle özleyeceksiniz ve bunun bedeli her ne olursa ödemeye istekli olacaksınız. )

- RÜYÂ ile KARABASAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYÂ ile/ve/değil MÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYA ile/ve/<> MİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireysel. İLE/VE/<> Toplumsal. )
( Bireysel mitlerdir. İLE/VE/<> Ortak rüyalardır. )

- RÜYA ve/<> MUHAYYİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYÂ ile/<> RİYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olmadığı gibi görmek. İLE/<> Olmadığı/n gibi görünmek. )

- RÜYÂ ile/ve/değil SADIK RÜYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYA ile UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahiretten bir örnektir. İLE Ölümden bir örnektir. )
( Uykuda eyleme vurma - Ahmet Çorak )

- RÜYALANMA/İHTİLÂM[Ar. < AHLÂM < HULM] ile/ve BOŞALMAK/İNFİTÂH[< FETH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rüyalar. | Açık saçık rüyalar. Rüyada boşalma. İLE/VE Açılma. | Tıkanmış bir şeyin açılması. | Safra, belsuyu[meni] gibi sıvıların boşalması, akması. )

- RÜYALARI:
BİLENE SORMAK
ile/değil/yerine YAZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂR YÖNLERİNDE:
POYRAZ
ile AKYEL/AKÇAYEL/KEŞİŞLEME ile KABAYEL/BOZYEL/KUMKARASI/LODOS ile KARAYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzeydoğu. İLE Güneydoğu. İLE Güneybatı. İLE Kuzeybatı. )
( Kışın, kar ve soğuk getirir. İLE Uludağ'ın eski adı olan Keşiş Dağı'nın yönüne göre adlandırılmıştır. İLE Güneybatı yönlerden esen sıcak rüzgar. İLE 2-3 gün boyunca devamlı olarak kuzeybatıdan esen rüzgar. )
( |

)

- RÜZGÂR YÖNLERİNDE:
YILDIZ
ile KIBLE ile GÜNDOĞUSU ile GÜNBATISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey. İLE Güney. İLE Doğu. İLE Batı. )

- RÜZGÂR/YEL ile/ve/<> ATEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂR ile ANABATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Vadi rüzgârı. )

- RÜZGÂR ile ÂSIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sert/şiddetli rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile BELÎL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yağmurlu, serin rüzgâr. | Islanmış şey. )

- RÜZGÂR ile BEVÂRİH[Ar. < BÂRİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Samyeli denilen sıcaklar ve şiddetli rüzgârlar. )

- RÜZGÂR ile BORA[İt. < BOREA < Yun.]/BURAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Genellikle ardından yağmur getiren sert ve geçici rüzgâr. | Birdenbire çıkan fırtına. Pek şiddetli rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile FIRTINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂR ile FÖN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂR ile HAMSİN[Ar. (Elli-50)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sıcak ve kuru rüzgâr. | Erbain'den sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi. )

- RÜZGÂR ile HUSÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sürekli esen rüzgâr, fırtına. )

- RÜZGÂR ile ISKARSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yelkenleri dolduran rüzgâr. | Büyük Sahra'ya özgü bir rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile İMBAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yazın, gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgârı, deniz yeli. )

- RÜZGÂR ile KATABATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Antarktika'nın Dry Valleys bölgesindeki koşullar katabatik[< Yun.: Alçalan.] rüzgârlardan kaynaklanmaktadır. Bu rüzgârlar, soğuk ve yoğun havanın yerçekimi kuvveti tarafından aşağı doğru çekilmesiyle meydana gelir. Bu rüzgârler saatte 320 km. hıza ulaşarak tüm nemi[su, buz ve kar] buharlaştırır. )

- RÜZGÂR ile LEVANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fransa ve İspanya kıyılarında esen sert bir rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile MİSTRAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile PAMPERO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patagonya'da, şiddetli, soğuk ve hiç dinmeyen rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile/ve/<> PİNEL[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç. )

- RÜZGÂR ile PUPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemiye arkadan esen rüzgâr. | Geminin arkası, kıç. )

- RÜZGÂR ile SAM/BÂRİH[Ar. çoğ. BEVÂRİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çölden esen rüzgâr, samyeli. | Sıcak ve şiddetli rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile SİROKO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Akdeniz bölgesinde görülen, çok sıcak bir rüzgâr. )

- RÜZGÂR ile ŞİNUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂR ile TALAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dalga, kasırga. )

- RÜZGÂR ile TİPİ/BORA/BURAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Şiddetli kar yağışı, kar fırtınası. )

- RÜZGÂR ile/değil/yerine/>< YAĞMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Kapitalisttir". [Zayıf olanı yıkar.] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< "Komünisttir". [Herkese eşit yağar.] )

- RÜZGÂR değil/yerine/= YEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Rüzgârı DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂRIN, KAPI ARALIKLARINDA/N:
"ESMESİ"
ile "ÜFÜRMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1799 yılında, Jaipur'un merkezindeki Şehir Sarayı'nın, kadınlara ait bölümünün bir parçası olarak Maharaja Sawai Pratap Singh için inşâ edilmiştir. )
( )

- RZK >/<> ZKR >/<> KZR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RIZK > ZİKİR > KAZÛRÂT [~] )
( Doğadan kişiye/hayvana. > Kişide/hayvanda. <> Doğaya. )
( Gıda > Sindirim/işleme[Besin/posa] <> Dışkı/gübre-toprak/su-gıda )

- SAYI ile/ve/değil/yerine RAKAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABRI OLMAYAN ile/ve/değil/yerine/>/<>/>< RÂZI OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İntizar eden. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/>/<>/>< Zevk eden. )

- SACHER-MASOCH ile/ve/||/<>/> RICHARD FREIER von KRAFT-EBING ile/ve/||/<>/> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<>/> THEODOR REIK ile/ve/||/<>/> JACQUES LACAN ile/ve/||/<>/> GILLES DELUZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Mazoşizm Üzerine Kitaplar/ı...]
1870'te. İLE/VE/||/<>/> 1886[Eşeyselliğin Psikopatolojisi] İLE/VE/||/<>/> 1905[Eşeysellik Kuramı Üzerine Üç Deneme], 1920[Haz İlkesinin Ötesinde], 1924[Mazoşizmin Ekonomik Sorunu] İLE/VE/||/<>/> 1957[konuşması], 1973[Aşk ve Şehvet Üzerine] İLE/VE/||/<>/> 1964[XI. Seminer] İLE/VE/||/<>/> 1967[Sacher-Masoch'un Sunumu] )

- SADI CARNOT ve/+/||/<>/> RUDOLF CLAUSIUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [1796 - 1832] ve/+/||/<>/> [1822 - 1888] )
( "Isı Makineleri" yazısının yayımlanması - 1824 )
( Isı Şelâlesi )

- SALSA ile BACHATA ile MAMBO ile MERENGUE ile SAMBA ile RUMBA ile CHA CHA CHA ile PASO DOBLE ile JIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın her yerinde bilinen Salsa, Avrupa'da, Karayipler'de, özellikle Küba ve Porto Riko'da, Orta Amerika'da, Panama, Guatemala ve New York'un Latin kolonilerinde çok gelişir. Elektrikli çalgıların da kullanıldığı Salsa danslarında, Afrika kökenli vurmalı çalgılar ve bakır üflemeli sazlar büyük rol oynar. Salsa'da, şarkılar her zaman İspanyolca olup şarkıların başlıca İşlevleri, dans figürlerine eşlik etmektir. Dünyanın belirli bölgelerinde, belirgin olarak ötekilerden ayrılan Salsa stilleri vardır. Birbirlerinden farklı figürlere sahip olan Salsa'nın tarzları, aynı dansın farklı yaklaşımları ve felsefeleri olarak kabul edilebilir.

İLE

1980'lerde, Dominik Cumhuriyeti'nde, turizmin gelişmesi ve ülkenin dünyaya açılması sonucu popülerliği artan Bachata, içinde aşk, tutku gibi duyguları yansıtan romantik şarkılarla yapılan bir dans türüdür. Bachata, ayrıca, ülkemizde Salsa'dan sonra en çok yeğlenen, yakın eşli bir danstır.

İLE

Küba'da ortaya çıkan Mambo, Kuzey Amerika'daki, Swing ve Rock gibi türlerden etkilenerek günümüzde yapılan biçimini alır. Erkek dansçının sol ayakla başladığı ve ağırlık merkezini ise kalça olarak belirlediği bu dans türü, en yaygın şekilde Küba'da karşımıza çıkar. 1950'li yıllarda, Avrupa tarafından da tanınan Mambo, kıtaları aşan bir dans olarak tüm dünyaya yayılır.

İLE

Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansı olan Merengue, özellikle küçük ve kalabalık dans salonlarına karşı oynanan bir dans türüdür. Oldukça hareketli figürler içeren Merengue, öğrenilmesi kolay, doğaçlamaya açık bir "eğlence" dansı olarak da bilinir. Çiftlerle değil, bir çember şeklinde uygulanan Merengue, hızlı ayak hareketleri, omuzların silkilmesi ve kıvrak kalça hareketleri, bu dansın ana yapısını oluşturur.

İLE

Samba, Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen karnavallarda, kutlama ve eğlenceyi temsil eden dans olarak bilinir. Brezilya müziğine ait kuvvetli bir davulun da yer aldığı, özgün bir müziğe sahip olan Samba, Rio Karnavalı'ndaki dansçıların, gösterişli giysileriyle gösteriye dönüşür. Karnavallarda yapılan bu tip Samba, daha gelişmiş bir biçim olan Uluslararası Samba'dan farklıdır. Samba, Rio Karnavalı'nda, kişisel olarak uygulansa da uluslararası gösterilerde eşli olarak uygulanır.

İLE

Yavaş tempolu, zor bir Latin Amerikan dansı olan Rumba, dans eden çiftler arasındaki tutkuyu hareketlere yansıtır. Aşkın dansı olarak da nitelendirilen rumbada, dansın tutkusunun ve etkisinin büyük bölümü, müzikteki ezgilerde yaşam bulur. Rumba'yı, kusursuz olarak uygulamak için müziğe ve teknik ayrıntılara bağlılık gerekir. Bu ayrıntılar da dansçılardaki güçlü bir denge ve bilek, diz ve kalça koordinasyonu sonucunda ortaya çıkar.

İLE

Amerika'da, 1950'li yıllarda, Mambo ve Rumba'nın birleşiminden doğarak ortaya çıkan Cha Cha Cha, neşeli ritmleri ve müzikleriyle zamanla tüm dünyaya yayılan bir dans türü olur ve Uluslararası Latin Amerikan Dansları'nın vazgeçilmezlerinden sayılır. Canlı, dinamik, hızlı hareketler içeren Cha Cha Cha; neşeli, sevinçli, yerinde duramayanların dansı olarak adlandırılır.

İLE

Kökleri İspanya'ya uzanan "Paso Doble", "iki adım" anlamına gelir. Temiz ve canlı hareketler gerektiren Paso Doble'nin ruhunu seyirciye aktarabilmek için yavaş ve sakin hareketlerden kaçınmak gerekir. Latin dansları arasında en son öğrenilen Paso Doble'de, doğaçlama figürler yoktur, önceden belirlenmiş bir koreografiyi gerektirir.

İLE

Temelinde akrobatik hareketler barındıran bu dans türü, İkinci Dünya Savaşı süresince, Amerika'dan İngiltere'ye yayılır ve ilk olarak 1944 yılında, Londra'lı bir dans öğretmeni olan Victor Silvester tarafından "Jive" olarak adlandırılır. Canlı ve enerjik olmanın yanısıra, zarif bir görünüm de gerektiren bir Latin Amerikan dansı olan Jive, oldukça hareketli figürler içerir. )

- SALSA ile/ve RUEDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALT = SIRF, SAF, MAHZ = PURE[İng.] = PUR[Fr.] = REIN[Alm.] = PURUS[Lat.] = PURO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT BİÇİMİNDE:
SİMGESEL
ile/ve/||/<>/> KLASİK ile/ve/||/<>/> ROMANTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT DÖNEMLERİ/NDE:
SİMGESEL
ile/ve/<>/> KLASİK ile/ve/<>/> ROMANTİK ile/ve/<>/> MODERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mimarlık sanatı. İLE/VE/<>/> Heykel sanatı. İLE/VE/<>/> Resim, müzik ve şiir sanatı. İLE/VE/<>/> Sürekli değişim/dönüşüm. )
( ... =/> ETİK )
( Sümer, Mısır, Çin, Hint. İLE/VE/<>/> Eski Yunan. İLE/VE/<>/> Avrupa.[XIX. yüzyıl] İLE/VE/<>/> Çağımız. )

- SAYGI = HÜRMET = RESPECT[İng., Fr.] = ACHTUNG[Alm.] = RESPECTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂZENDE ile/ve HÂNENDE[Fars.] ile/ve RAKKÂSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enstrüman çalan. İLE/VE Musikî icra eden. İLE/VE Semâ eden. )

- SERAMİK ile RAKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Japon işi seramik kap. )

- SEREBRAL PALSİDE, KONJENİTAL ENFEKSİYONLAR (TORCH):
TOKSOPLAZMOZ
ile/ve/||/<> ÖTEKİ ENFEKSİYONLAR ile/ve/||/<> RUBELLA ile/ve/||/<> SİTOMEGALOVİRÜS ile/ve/||/<> HERPES SİMPLEKS VİRÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SEVGİ ve/||/<>/< RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİGORTA[İt.] ile REASÜRANS[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin ya da birinin, herhangi bir yönden, ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen önödeme karşılığında, bu işle uğraşan kuruluşla yapılan bağlnatı sözleşmesi. | Bu tür sözleşmeleri yapan şirket. | Özellikle elektrik devresinde, akım çok güçlü olduğunda, eriyerek, güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne ya da düzenek. İLE Bir sigorta ortaklığının, sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi. )

- SİMGE = REMZ[çoğ. RÜMÛZ(ÂT)] = SYMBOL[İng., Alm.] = SYMBOLE[Fr.] = SYMBOLON[Yun.] = SIMBOLO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNÜZİT[Fr.] <> REFLÜ[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısı ile beliren yüz sinüslerinin yangılanması. İLE Midedekilerin, ağızdan geri gelmesi biçimindeki bir sindirim düzeni sayrılığı. )

- SİYAH/BEYAZ ile/ve/değil/>/<>/< RENKSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUK = NEFES = BREATH[İng.] = SOUFFLE[Fr.] = ATEM[Alm.] = RESPIRO[İt.] = ALIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONAR ile RADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUMLULUK = MESÛLİYET = RESPONSIBILITY[İng.] = RESPONSABILITÉ[Fr.] = VERANTWORTUNG[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUN/LU ile RİSK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPONSOR ile REKLÂM VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STEVIE WONDER ile/değil RAY CHARLES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STOACILIK = REVÂKİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç edinen, Kıbrıs'lı Zenon'un kurduğu, öğretiye ilişkin derslerin stoa denilen direkli galeride verildiği öğreti. )

- SUMAK'TA:
TÜRK
ile/ve İRAN ile/ve RUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNUCU(SERVER):
TOWER
ile/ve/değil/yerine/<> RACK ile/ve/değil/yerine/<> BLADE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÛR-U İSRÂFİL ile/ve RÂDİFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Başlangıç"ta. İLE/VE "Başlangıç"ta[kıyâmette]. )
( Sadâ. İLE İsfehan makamında olacak/mış.[Yassı namazının kameti de, İsfehan makamında okunur.] )

- SÛRET ile/ve/||/<> RUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnede. İLE/VE/||/<> Organizmada. )

- SÜLÂSİ ile/ve RUBAİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üçlü. İLE/VE Dörtlü. )

- SÜLÜN ile/ve RALİC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Borneo dağlarında yaşar. )

- ŞAPKA ile RELÖVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kenarı yüksek şapka. )

- ŞART (SÜRMEK) ile/değil/yerine RİCA (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFFAFLIK ile REKLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKK ile ŞÜPHE ile RAYB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY = THING[İng.] = CHOSE[Fr.] = DING[Alm.] = RES[Lat.] = ENS[Skolastik'te]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEYLERİN DOĞASI = UNIVERSE, NATURE[İng.] = NATURE[Fr.] = NATURDER DINGE[Alm.] = RERUM RATURA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİR ile RETORİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİKÂYET ile/ve/değil/yerine RİCÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜPHE[< TEŞBİH] ile/ve REYB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAFZİH[Ar.] değil/yerine/= REZİL ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin kötü yanlarını ortaya çıkarma. )

- TAHAKKUK ve/||/<> RUBÛBİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKİYYE ile/değil RİYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TALAŞ ile/ve REZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Testere ile biçilen ya da rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen odun kırıntıları. İLE/VE İnce talaş. )

- TALEP ile/ve/<> RAĞBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂLİK ile/ve/||/<> SÜLÜS(CELÎ) ile/ve/||/<> RİKÂ ile/ve/||/<> NESİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XIV. yy. sonlarında ve XV. yüzyıl başlarında, Anadolu'da. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> XIX. yüzyıl başlarında. İLE/VE/||/<> Kur'ân-ı Kerîm'de. )

- TANITIM ile REKLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRI ile/||/<> EVREN ile/||/<> RUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saltık ilke. İLE/|| Uyum/düzen. İLE/|| Bütünlük. )
( Zât. İLE/|| Sıfat. İLE/|| Ef'al/fiil. )

- TARİHLEME ile/ve/||/<> RADYOMETRİK TARİHLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Bazı izotoplar [kimyasal bir öğenin, belirli kütleye sahip atom çekirdekleri], kimyasal yapılarını değiştiren ve kendiliğinden oluşan radyoaktif bozunmaya uğrar. Bu bozunmanın hızı, izotopun bir özelliği olup sıcaklık, basınç ya da izotopun içinde yer aldığı kimyasal bileşikler gibi dış etmenlerden etkilenmez. Bozunma hızı, belirli bir örnekteki atom çekirdeklerinin yarısının bozunması için gereken "yarı-ömür" olarak tanımlanır. Kayaç örneklerini tarihlendirmede kullanılan radyometrik yöntem, radyoaktif izotopun ve bozunmaya uğrarken üretilen öğe mikdarının ölçülmesi esasına dayanır. Radyoaktif öğe ve izotopların görece mikdarı, bir kayacın oluşmasından itibaren kaç yarı-ömrün geçmiş olduğunu gösterir. Örneğin, çoğu mineralin kimyasal bileşeni olan ve doğal olarak ortamda bulunan potasyum, az miktarda radyoaktif potasyum-40 içerir. Bu izotop, kalsiyum-40 ya da argon-40 oluşturmak için 1 milyon 300 yıllık bir yarı-ömür ile bozunur. Bozunmaların %11'inde, argon-40 oluşur. Argon, bir gaz olduğundan, mineral ısıtıldığında ya da eritildiğinde, mineralden dışarı atılır. Bu nedenle, yeni katılaşmış bir magma kayacı, argon-40 içermez. Zaman içinde potasyum-40'ın bozunmasıyla kayaçta argon-40 birikir. Böylece, bir magma kayacındaki potasyum-40 ve argon-40 mikdarı, bu kayacın ne kadar süre önce katılaştığını gösterir.

Potasyum-argon ile tarihlemenin özü budur. Kavramsal olarak benzer öteki yöntemler, uranyum-kurşun, rubidyum-stronsiyum ve neodimiyum-samaryum yöntemleridir. Her yöntemin farklı üstünlük ya da sakıncaları, potansiyel hata kaynakları bulunmaktadır. Sonuçların daha güvenli alınması bakımından önemli kayaçlarda bu yöntemlerin birkaçı birden kullanılabilir. )

- TAS ile RİTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antik tas. )

- TASARIM/TASAR ÇİZİM = TASAVVUR = REPRESENTATION[İng.] = REPRÉSENTATION[Fr.] = VORSTELLUNG[Alm.] = REPRAESENTATIO[Lat.] = REPRESENTAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATMİN ve/||/<> İKNÂ ve/||/<> RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBÂ[Ar.] ile/ve REÂYÂ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. | Tanzimat'tan önce, Osmanlı'nın Müslüman olmayan uyrukları. | Hristiyan. )

- TECRİT ile RİYÂZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEHLİKE/Lİ ile/ve RİSK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tehlike, insana zarar verebilecek bir olgu gibi yorumlansa da, doğru davranış biçimleriyle aynı tehlike, ilerleme ve iç gelişme de sağlayabilir. )
( Tehlike, ruhu güçlendiririr ve içsel barışın, başarının en önemli kuralı olduğunu kavramamızı sağlar. )

- TEHLİKE/Lİ ile RİSK/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKİRDAĞ'DA:
MERKEZ İSKELE
ile/ve RÜSTEM PAŞA İSKELESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELESKOP ile/ve/<> RADYO TELESKOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en büyük ve en duyarlı single-dish radyo teleskopu, Porto Riko'dadır. )

- TERHİS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSAT VERME, İZİN VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İzin verme. | Askerliği tamamlayanları ordudan bırakma. )

- TERSİM[Ar.] değil/yerine/= RESMİNİ YAPMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSLEMEK ile/ve/değil/yerine REDDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEŞEKKÜRDE:
ESTAĞFİRULLÂH
ile/ve/değil/||/<> RİCA EDERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVÂTÜR ile RİVÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVEKKÜL ve/||/<>/> RIZÂ ve/||/<>/> SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ulaşamadığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Ulaştığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Kaybettiğine gösterdiğin. )

- TİRAJ[Fr. < TIRAGE] ile RATING[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kitap, gazete, kitap gibi şeylerin baskı sayısı. İLE Televizyon programlarının izlenme/izleyici oranı. )

- TİRB ile/ve/||/<> ZEMÎL ile/ve/||/<> SEMÎR ile/ve/||/<> SAHİB ile/ve/||/<> REFÎK ile/ve/||/<> HİLL ile/ve/||/<> NECİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizimle aynı yaşta olan. İLE/VE/||/<> İş arkadaşımız. İLE/VE/||/<> Oturduğumuz yerde bize arkadaşlık eden. İLE/VE/||/<> Bizimle geceleri konuşan. İLE/VE/||/<> Uzun süre bizimle arkadaşlık eden. İLE/VE/||/<> Yolculuk arkadaşımız. İLE/VE/||/<> Bizi kalbine yerleştiren. İLE/VE/||/<> Sırdaş. )

- TÖRPÜ ile RASPA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe. | Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe. İLE Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan, iri dişli bir törpü. )

- TÖVBE ile/ve RÜCÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tövbe bir kere olur, iki kere olan tövbe, tövbe değildir. )
( Tövbeyle büyük günahlar küçülür, ihmal ile küçük günahlar büyür. )

- TSUNAMI ile/değil RESACCAS DO MAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asya'da. İLE/DEĞİL Güney Amerika'da. )

- TÜRK MİLİ ile/<> FRANSIZ MİLİ ile/<> ALMAN MİLİ ile/<> RUS MİLİ ile/<> YUNAN MİLİ ile/<> DENİZ MİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1895 m. İLE/<> 1852 m. İLE/<> 7500 m. İLE/<> 7467 m. İLE/<> 10000 m. İLE/<> 1852 m. )

- TÜZE = JUSTICE[İng.] = DROIT[Fr.] = RECHT[Alm.] = DIRITTO[İt.] = DERECHO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULÛHİYET >< RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batın. >< Zahir. )
( Itlak. >< Mutlak.[< TALAK] )

- UMUT/ÜMİT[Türkçe, Fars.] = RECÂ[Ar.] = HOPE[İng.] = ESPOIR[Fr.] = HOFFNUNG[Alm.] = SPES[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
RIGHT TO OBLIVION
ile/ve/||/<> RIGHT TO BE FORGOTTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US = AKIL = REASON[İng.] = RAISON[Fr.] = VERNUNFT[Alm.] = RATIO[Lat.] = RAZON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USÇULUK = AKLİYE = RATIONALISM[İng.] = RATIONALISME[Fr.] = RATIONALISMUS[Alm.] = RATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USLAMLAMA = REASONING[İng.] = RAISONNEMENT[Fr.] = SCHLUßVERFAHREN[Alm.] = RATIOCINATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYAK/KÂFİYE[Ar.] ve/> REDİF[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/> Koşuklarda uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )
( Aynı anlam, aynı görev. İLE Farklı anlam, aynı görev. )
( Çeşidi vardır. İLE Çeşidi yoktur. )
( )
( )

- UZAK DURMAMAK/DURMAK ile/ve/=/||/<> RIZÂ GÖSTERMEK/GÖSTERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAMLI ŞEY = EXTENDED THING[İng.] = CHOSE ÉTENDUE[Fr.] = AUSGEDEHNTE DING[Alm.] = RES EXTENSA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY = MEKÂN = SPACE[İng.] = ESPACE[Fr.] = RAUM[Alm.] = SPATIUM[Lat.] = ESPACIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ AYLAR/ŞÜHÛR-İ SELÂSE:
RECEP
ve/> ŞABAN ve/> RAMAZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜREME = TENASÜL, TENÂSÜL = REPRODUCTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜM ile RAZAKI[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalınca kabuklu, iri ve uzunca taneli, şekeri çok, bir tür üzüm. )

- ÜZÜNTÜ ile/ve/<> RAHATSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile İLHÂMÂT ile RÜYÂ ile FERÂSET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cebrail ile gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Kendi öngördüğün. )

- VÂLİ ve/||/<> VELÎ ve/||/<> HÂMİ ve/||/<> RÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Koruyucu] Dışta. VE/||/<> İçte. )
( Maddî koruyucu. VE/||/<> Manevî koruyucu. )

- VARLIK ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve RIZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN:
MEZAR
ve/<> İNSAN ve/<> DÜZEN/NİZAM ve/<> TARİH ve/<> DESTAN/LAR ve/<> GAZÂVATNÂME ve/<> TÜRKÜ VE AĞIT ve/<> NİNE VE NİNNİ ve/<> ROMAN ve/<> HATIRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET ile/ve RİSÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, kendine. İLE/VE Herkese/Topluma. )
( Gidip alınıp gelinen. İLE Verilen. )
( Çağrılmaz. İLE Çağrılarak. )
( Özel/e. İLE Genel/e. )

- VİBRASYON[Fr./İng. < VIBRATION] ile REZONANS[Fr./İng. < RESONANCE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Titreşim. İLE Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. )

- VİTRAY[Fr.] değil/yerine/= REVZEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş, renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi ya da resim. )

- VUSLAT ile RÜCÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YADIRGAMA ile/ve/> RED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKUTİSTAN'IN İKİ RESMİ DİLİ:
YAKUTÇA
ile/ve/<> RUSÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakutça, Türk dilinin kuzey grubundan S kolu olarak kabul ediliyor.[YAZ=SAS, YOL=SOL] )

- YALAN:
SAFSATA
ile/ve/<> MECAZ ile/ve/<> PROPAGANDA ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefede. İLE/VE/<> Yazında(edebiyatta). İLE/VE/<> Siyasette. İLE/VE/<> Ticarette. İLE/VE/<> Gazetecilikte. )

- YARALI/HASTA TAŞIMADA:
OMUZ DESTEĞİ
ile/ve/||/<> KUCAKTA ile/ve/||/<> SIRTTA ile/ve/||/<> OMUZDA(İTFAİYECİ YÖNTEMİ) ile/ve/||/<> ELLERİN ÜZERİNDE[ALTIN BEŞİK] ile/ve/||/<> KOL VE BACAKLARDAN TUTARAK ile/ve/||/<> SANDALYE İLE ile/ve/||/<> BATTANİYEDEN SEDYE YAPARAK ile/ve/||/<> KAŞIK ile/ve/||/<> KÖPRÜ ile/ve/||/<> KARŞILIKLI DURARAK ile/ve/||/<> RENTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hasta/yaralı taşınmasında ilk yardımcı, kendi sağlığını riske sokmamalıdır.
Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır:
- Hastaya/yaralıya yakın mesafede çalışılmalıdır.
- Daha uzun ve güçlü kas öbekleri kullanılmalıdır.
- Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir.[Omurilik yaralanmaları riskini azaltır].
- Yerden destek alacak biçimde iki ayağı da kullanarak, biri ötekinden biraz öne yerleştirilmelidir.
- Kalkarken, ağırlığı, kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalıdır.
- Baş, her zaman düz tutulmalı, eşit ve düzgün bir biçimde hareket ettirilmelidir. - Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalıdır.
- Ağırlık kaldırırken, karın, düzgün tutulup kalça kasılmalıdır.
- Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin sırasında tutulmalıdır.
- Yön değiştirirken, ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır.
- Hasta/yaralı, olabildiğince az hareket ettirilmelidir.
- Hasta/yaralı, baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak, en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.
- Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalıdır. Bu kişi, hareketler için gereken yönergeleri["Dikkat! Kaldırıyoruz!" gibi] vermelidir. Bu kişi, genellikle, ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun bölümünü tutan kişi olmalıdır.
- Hasta/yaralı taşınırken mükemmel bir takım çalışması gerekmektedir. )
( [Acil taşıma teknikleri]
- Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske karşın acil taşıma zorunludur.
- En kısa sürede, yaralılar, güvenli bir yere taşınmalıdır.
)
( OMUZDAN DESTEK OLARAK


ile/ve/||/<>

KUCAKTA


ile/ve/||/<>

SIRTTA


ile/ve/||/<>

OMUZDA


ile/ve/||/<>

ALTIN BEŞİK TEKNİĞİ


ile/ve/||/<>

KOL VE BACAKLARDAN TUTARAK


ile/ve/||/<>

SANDALYE İLE


ile/ve/||/<>

SEDYE İLE


ile/ve/||/<>

BATTANİYE İLEile/ve/||/<>

KAŞIK TEKNİĞİ

- Bu teknik, hastaya/yaralıya, sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ilk yardımcı tarafından uygulanır.
- İlk yardımcılar, hastanın/yaralının tek bir yanında, bir dizleri yerde olacak biçimde diz çökerler.
- Hasta/yaralının elleri göğsünde birleştirilir.
- Birinci ilk yardımcı, baş ve omzundan, ikinci ilk yardımcı, sırtının alt bölümü ve uyluğundan, üçüncü ilk yardımcı, dizlerinin altından ve bileklerinden kavrar. Daha sonra kendi ellerini hastanın/yaralının gövdesinin altından geçirerek kavrar.
- Başını ve omzunu tutan birinci ilk yardımcının yönergesi ile tüm ilk yardımcılar aynı anda hastayı/yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyar.
- Aynı anda tek bir hareketle hastayı/yaralıyı göğüslerine doğru çevirirler. Sonra uyumlu bir biçimde ayağa kalkar ve aynı anda düzgün bir biçimde sedyeye koyarlar.

ile/ve/||/<>

KÖPRÜ TEKNİĞİ

- Hastaya/yaralıya, iki taraftan ulaşılması durumunda dört ilk yardımcı tarafından yapılır.
- İlk yardımcılar, bacaklarını açıp hastanın/yaralının üzerine hafifçe çömelerek yerleşirler.
- Birinci ilk yardımcı, başı koruyacak biçimde, omuz ve ensesinden, ikinci ilk yardımcı, kalçalarından, üçüncü ilk yardımcı da dizlerinin altından tutar.
- Birinci ilk yardımcının yönergesi ile üç ilk yardımcı hastayı kaldırır.
- Dördüncü ilk yardımcı, sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve hasta/yaralı, sedyenin üzerine konulur.

ile/ve/||/<>

KARŞILIKLI DURARAK

- Omurga yaralanmalarında ve kuşkusunda kullanılır. Üç ilk yardımcı tarafından uygulanır.
- İki ilk yardımcı, hastanın/yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çöker. Üçüncü ilk yardımcı, hastanın/yaralının dizleri hizasında diz çöker. - Hastanın/yaralının kolları, göğsünün üzerinde birleştirilerek, düz yatması sağlanır.
- Baş bölümündeki ilk yardımcılar, kollarını baş-boyun eksenini koruyacak biçimde hastanın/yaralının sırtına yerleştirirler.
- Hastanın/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilk yardımcı, kollarını açarak hastanın/yaralının bacaklarını düz olacak biçimde kavrar. Verilen yönergeyle tüm ilk yardımcılar hasta/yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirir.

ile/ve/||/<>

RENTEK TEKNİĞİ/MANEVRASI

- Kaza ortamı değerlendirilir; patlama, yangın tehlikesi belirlenir, çevre ve ilk yardımcının kendi güvenliği sağlanır.
- Hastanın/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve "iyi misiniz?" diye sorarak bilinci kontrol edilir, çevrede birileri varsa 112'yi araması istenir.
- Hastanın/yaralının solunum yapıp yapmadığı gözlemlenir[göğüs hareketleri izlenir].
- Eğer solunum yok ise, hastanın/yaralının ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur; emniyet kemeri açılır.
- Hastaya/yaralıya yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, öteki elle de çenesi kavranarak kafamızın da desteğiyle boynu sabitlenir.[Hafif hareketle]
- Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan, araçtan dışarı çekilir.
- Hasta/yaralı, yavaşça yere ya da sedyeye yerleştirilir.
[Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omurgaya zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması; yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanır.] )

- YARIŞ ile REKABET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM:
| ADÂLET
ve/||/<>/< RIZÂ
ve/||/<>/<
BİLGİ/HABER |

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi/haber vermek, rızânın;
rızâ, adâletin;
adâlet de yaşamın temeli(nde)dir/merkezi(nde)dir. )
( Rızâ yazısı için burayı tıklayınız... )
( |
  | )

- YAŞAM:
MASAL
ile/ve/||/<>/> ROMAN ile/ve/||/<>/> FIKRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıçta. İLE/VE/||/<>/> Yaşandıkça. İLE/VE/||/<>/> Anlattıkça. )

- YELKEN ile RANDA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken. )

- YETERLİ/LİK ile/ve/> RAHAT/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile RUSSELLENGEREĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok zehirli bir yılan. )

- YOK OLMA ile/ve RÜZGÂRLIĞI KALMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOL = ROAD[İng.] = RUE[Fr.] = STRAßE[Alm.] = STRADA[İt.] = CALLE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOLSUZLUK ve RÜŞVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖN = DIRECTION[İng., Fr.] = RICHTUNG[Alm.] = DIREZIONE[İt.] = DIRECCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUNAN ile ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavramlar. İLE Kurumlar. )

- YUNAN ile/ve/değil RUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜZ GİYDİRMEDE[Adli Tıp'ta]:
AMERİKAN MODELİ
ile RUS MODELİ ile İNGİLİZ MODELİ ile İSTANBUL MODELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂCİR ve/||/<>/>/< RAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Men ve yasak eden. VE İtaat eden. )

- ZELİL ile/ve/<> REZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİN ile REFHÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Varlık içinde yaşayan. )
( MELİ: Zengin, malı çok olan. )
( BÂNEVÂ/BÂNÜVÂ[Fars.]: Mal, mülk sahibi, zengin. | Ünlü/meşhur. )

- ZİKR:
ŞERİAT'TA
ile/ve RUHULLAH'TA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etmezsen olmaz. İLE/VE "Edersen olmaz." )

- ZÜRAFA ile ROTSCHILD ZÜRAFASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 209 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!