Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

R'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]

[11 Mayıs 2021]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]
( 3 yeni ekleme, 3 katkı(bilgi/açıklama) )

- GÜLTEN DAYIOĞLU ve/||/<> REŞAT NURİ GÜNTEKİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Nisan | 17:31 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57845(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BEŞ İNCELİK/LETÂİF-İ HAMSE[Ar.]:
KALB
ile/ve/||/<>/> RUH ile/ve/||/<>/> SIR ile/ve/||/<>/> HAFÎ ile/ve/||/<>/> AHFÂ
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan | 21:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57835(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REMAKE vs. REMASTERED
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart | 17:53 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57724(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şarkının tamamen yenilenmesi ya da başka müzik aletleriyle tekrar çalınması. [cover'ı yapılmış tüm şarkılar] İLE Bir şarkıdaki küçük düzenlemeler. )

Bugün[ 11 Mayıs 2021 ]
itibariyle 814 başlık/FaRk ile birlikte,
925 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- !RANT ve/ne yazık ki/> !"RAHAT"/LIK


- "RAFİNE TUZ" yerine DENİZ/KAYA TUZU


- "RAHAT" ile ÇOLPA/MELEME

( Rahatına düşkün. )


- "RAHAT/LIK" ile "YAVŞAK/LIK"


- "RAHAT/LIK" ile/ve/değil TERBİYESİZ/LİK


- "RAHATLAMAK" ile/ve "DÜZE/DÜZLÜĞE ÇIKMAK"


- "RAHATLIK" ile "KAFANIN BASMAMASI"


- "RAHATLIK" ile/ve/değil ANLAYIŞ


- "RAHATLIK" ile ATARAKSİ

( ... İLE Zihin rahatlığı. )


- "RAHATLIK" ile/ve CESÂRET

( Gereksiniminiz, içimizde bulacağımız cesârettir. )

( COMFORT vs./and COURAGE
Your need is the courage you're going to find inside yourself. )


- "RAHATLIK" ile/ve/değil/yerine ÖZGÜVEN


- "RAZI MIDIRLAR?" değil RAZILAR MIDIR?


- "REDDEDİLDİ" ile/ve/||/<> "KABUL EDİLMEDİ"

( DENIED vs/and/||/<> OVERRULED )


- "RENGİ DÖNMÜŞ" ile "RENGİ ATMIŞ"


- "RENK KATMAK" ile/ve TAMAMLAMAK

( "TO GIVE COLOR" vs./and TO COMPLETE )


- "RENK VERME(ME)K" ile/ve/<> "KOZ VERME(ME)K"


- "RENKLENDİRMEK" " ile/ve ÇEŞİTLENDİRMEK


- "RESMEN" ile "KESİN"


- "RESMÎ GEÇİT" değil RESM-İ GEÇİT


- "REZARVASYON" değil REZERVASYON


- "RİCA EDEBİLİRSEM/EDEBİLİR MİYİM?" değil RİCA EDEYİM

( İnceliğin, duyarlılığın, nezaketin ve kibarlığın da ölçülü, mantık çerçevesinde olması, abartılmaması gerekir.

Koşulun, koşulu olmaz! İki kere eğer ya da ise olmaz! ise'den sonra tekrar "ise", eğer'den sonra tekrar "eğer" olmaz! Mantıksızdır, anlamsızdır ve işlevsizdir! )


- "RİSK ALMAK" ile/değil/yerine/>< ÖNLEM ALMAK


- "RİVÂYET TEFSİRİ" ile/ve/değil/yerine/<> DİRÂYET TEFSİRİ


- "ROL GEREĞİ" değil ROLÜN EREĞİ


- "ROL YAPMAK" ile "ROL KESMEK"


- "ROMANTİK" ile/değil DUYGUSAL/LIK


- "RÖLANTİDE GİTMEK" ile/ve/||/<> "OTOMATİK PİLOTTA GİTMEK"


- "RÖLATİF"[İng.] değil/yerine/= GÖRELİ


- "RUH" değil ÖZBİLİNÇ


- "RUHSAL/LIK" değil/yerine ANLAM/LI/LIK


- "RUS" ELMASLARI/ALTINLARI değil YAKUTİSTAN ELMASLARI/ALTINLARI

( "Rus" elmaslarının %99'u, altınlarının %20'si, Yakutistan'dan çıkarılır. )


- (")REÇETE(") ile/ve/||/<> (")FORMÜL(")


- (")REDDETMEK(") ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/> ÜZERİNDE/HAKKINDA DÜŞÜN(E)MEMEK


- (not RELATED WITH) RELATED TO


- (not RESEMBLANCE) RESEMBLANCE TO


- (not RESEMBLE TO) RESEMBLE


- (not RESPONSIBLE TO) RESPONSIBLE FOR


- [Fars.] RÂH-BER[çoğ. PÎŞE-GÂN] ile RÂH-DÂN

( Rehber. İLE Yol bilen. )


- [Fars.] REHBER ile REHDÂN ile REHZEN

( Yol gösterici/gösteren, kılavuz. | Derviş olanı, şeyh huzuruna götüren. | Hz. Cebrail. İLE Yol bilen. İLE Yok kesici, )


- [Fars.] RİÇÂL ile RİÇÂR

( Reçel. İLE Reçel. )


- [Fars.] RÛ/Y ile RÛY ile -RÛ

( Yüz, çehre. İLE Tunç. İLE "biten, olan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[HOD-RÛ: Kendiliğinden.] )


- [not] "REAL" vs./and "STRONG"


- [not] REACH/CLAIM TO THE FREEDOM - OBLIGATORY OF THE FREEDOM (AND CONSEQUENTLY TO GET RESPONSIBILITY OF THE FREEDOM


- [not] RIGHT vs. CONSTANT


- B ve R


- GEÇMİŞ ODAKLILIK[RUMİNASYON]:
TAKINTILI ile BUNALIMLI/ÇÖKÜNTÜLÜ

( RUMINATION: OBSSESIVE vs. DEPRESSIVE )


- MÜŞTERİ[Ar.]/RESEPTÖR[Fr.] değil/yerine/= ALICI/(ALGILAYICI)/ALMAÇ


- RA'D ile RÂD[Fars.] ile RÂDD ile RADH

( Gök gürlemesi. İLE Cömert ve eliaçık. | Erdemli/faziletli, üstün, değerli. İLE Reddeden, geri döndüren/çeviren/bırakan. İLE Az bir şey verme, az verilen şey. | [eskiden] Savaşa katılan kadınlara, çocuklara, kölelere, zimmîlere, ganîmetten verilen bir orandaki mal. )


- RÂ ile RÂ'

( R sesini verir. | Rebîülevvel ayına işarettir. İLE "rı" harfinin bir adı. )


- RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB

( Avlulu ev. İLE Efendi, sahip. İLE Allah. İLE Sütbaba, üveybaba. )


- RAB ile/değil ALLAH

( Eril/lik. İLE/DEĞİL Dişil/lik. )


- RAB ile/ve/||/<>/> MÜREBBİ ile/ve/||/<>/> ALLAH

( Bebek için. İLE/VE/||/<>/> Çocuk için. İLE/VE/||/<>/> Aşkta.[meveddet] )


- rab ile rabb ile Rabb

( AVLULU EV ile EFENDİ, SAHİP | SÜTBABA, ÜVEY BABA ile TERBİYE EDEN ALLAH, MÜREBBİ | KENDİNİ, GEREKSİNİMİ DUYULAN ŞEYİ, KENDİ ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN ÖZEL BİR SIFATLA KAYITLANDIRILMIŞ ZÂT )


- RAB ile/ve/<>/< RÂBITA


- RAB ile/ve/<> TURAB


- RABB KORKUSU ile/ve/<> ÖLÜM KORKUSU

( Hikmetin başlangıcıdır. İLE/VE/<> Varoluşun sürekliliğidir/sağlayıcısıdır. )

( Nitelikli varoluş. İLE/VE/<> Varoluş. )

( Yaşama bağlanma güdüsü. İLE/VE/<> Varolma dürtüsü. )

( Duyulmayan, anlam çığlığı. )

( İkisi de, O'nsuz kalma korkusudur. )


- RABB-İ HAS ile RABB-ÜL ÂLEMÜN


- RABB ile/ve/<> ABD


- RABB ile SEYYİD


- RABBÂNİYYÛN ile ...

( KENDİLERİNİ ALLAH'A VERMİŞ OLANLAR )


- RÂBITA/TELEPATİ ile/ve AŞK


- RÂBITA ile/ve/<> MUKÂREBE

( İki kişi arasında. İLE/VE/<> Kişiler arasında, meclislerde. )

( Bir râbıta, bin zâbıtaya yeter. )


- RÂBITA ile/ve/> RÂBITA-İ ŞERİF


- RABİA ile ...

( İLK BAYAN MUTASAVVIF )


- RABÎTA ile RÂBITA/BEND[Fars.]

( Eski yazma kitaplarda sayfa numarası yerine gelmek üzere soldaki sayfanın, sağdaki sayfanın altına yazılan ilk sözcüğü. ile İKİ ŞEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN, BAĞ | MÜNÂSEBET, İLGİ | BAĞLILIK, SIRA, TERTÎP, USÛL, DÜZEN | İMGE İLE SİMGENİN BULUŞTURULMASI )


- RACA/RAJA ile/> MİHRACE[Sansk.]

( ... İLE/> Hindistan'da, Raca'dan daha büyük hükümdarlara verilen ad. )


- RÂCİ'/RÂCİA[< RÜCÛ] ile RÂCÎ[< RECÂ]

( Geri dönen. | İlgisi/münâsebeti olan. | [dilb.] Bir kişiden kinâye olan zamir. İLE Ricâ eden, yalvaran. | Ümitli. )


- RAD ile ...

( Işınım dozu birimi. )


- RADA ile ...

( Kazaklar'da halk meclisi. )(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2021 itibariyle 188 kez incelenmiş/okunmuştur.
ya da