B'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ARADA ile AKIŞTA" ise "- ARADA ile AKIŞTA [ile ARADA]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart 2020 - 06 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [29 Mayıs 2020] itibariyle
B'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2020 - 06 Mayıs 2020 arasında... ]
( 61 yeni ekleme, 71 katkı )


- GÖZYAŞI:
KEDERDE
ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BIT[b] ile/ve/||/<>/> BYTE[B]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 0 ve 1'i simgeleyen her bir veri. İLE/VE/||/<>/> 8 bitlik veri. [8 bit = 1 byte] [1 GB = 1024 MB(Byte) = 8192 Mb(bit)] )

- BİT ile BIT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvan. İLE Bilgisayardaki 0 ya 1 olarak karşılığı/simgesi olan her bir veri/karakter. )

- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ
ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Bayramın ...] Bir gün öncesi. İLE/VE/||/<>/< İki gün öncesi. )

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KIRK HANE ile/ve/||/<>/>/< BİR ÂRİF
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BATAĞAN ile KARA BOYUNLU BATAĞAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 12:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> KARARSIZLIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BALIK ile KAYA BALIĞI/DİŞLİ/TOKMAKBAŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs | 11:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık. )

- BÖREK ile KATMER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yağda ya da sacda pişirilen bir börek türü. | Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği. | Bir şeyi oluşturan katlardan her biri. )

- BULAŞICI HASTALIKLAR ve/||/<> CELALETTİN ALGAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs | 01:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- MANATİ:
KARAYİP
ile AMAZON ile BATI HİNT ile BATI AFRİKA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BOYLAM DEĞERLENDİRMEDE:
HADLEY SEKSTANTI
ve/||/<> H-4 KRONOMETRESİ ve/||/<> TELESKOP
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEYAZ PAPATYA ile SARI PAPATYA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAYKUŞ ile (BATI SİBİRYA) KARTAL BAYKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Mayıs | 17:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BEKÇİ ile/ve/||/<>/< GÖZETİCİ ile/ve/||/<>/< KURTARICI (OLMAK/OLMAMAK)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BITCOIN()BTC ile BITCOIN CASH(BCH)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BCH, BTC’ye göre daha yeni ve daha günceldir. BCH’nin daha yeni ve güncel olması yatırımcıların odak noktası haline gelmesini sağlıyor.

BTC’de işlem yapabileceğimiz blok sınırı 1 MB’dır. Fakat BCH kripto para biriminde işlem yapabileceğimiz blok sınırı 8 MB’dır. Yani BTC ağında saniyede en fazla 7 işlem yapılabilir. Ancak BCH ağında bundan onlarca kat daha fazla işlem yapılabilir.

BCH, SegWit protokolünü kullanmazken; BTC'de, SegWit protokolü kullanılır. BCH, bu protokolü kullanmadığından, yapılan işlemler hiçbir biçimde yavaşlatılmaz. Bu sayede, işlemlerimiz hem daha hızlı gerçekleşir, hem de daha az maliyetle işlem yapılır.

BCH, BTC’ye göre hem daha hızlı, hem de daha ucuzdur. BCH üzerine yapacağımız yatırımlarımızda BTC’ye göre çok daha fazla kazanç elde edebiliriz. Bu yatırımlar sayesinde sürpriz kazançlar da elde edebiliriz. )

- BEYAZ BURUNLU KOATİ ile HALKA KUYRUKLU KOATİ ile GÜNEY AMERİKA/BATI DAĞ/CÜCE KOATİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

(

ileile

)

- GÜNEŞ:
GAZ
ve/||/<> TOZ ve/||/<> BUZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Nisan | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güneş sistemi, yaklaşık 4.6 x 109[milyar]  yıl önce geniş bir gaz[çoğu hidrojen], toz ve buz bulutu olarak başladı. )

- BİLECİK < BELEKOMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan | 18:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KÜÇÜK DERT ile/ve/||/<> BÜYÜK DERT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan | 09:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşur/konuşturur. İLE/VE/||/<> Dilsizdir. )

- BİLECİK ile BİRECİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan | 08:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İl. İLE İlçe.[Urfa] )
( ... İLE Kelaynak kuşlarının koruma altına alındığı bölge. )

- "GÜNEŞ GİTTİ" değil BULUT GİRDİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan | 09:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güneş, hiçbir zaman bir yere gitmez. Araya bulut girmiştir ya da dünya döndüğünden, görünmeyen tarafındadır. )

- ESNEKLİK ve/||/<>/> SAĞLAMLIK/GÜÇ ve/||/<>/> BİLGELİK/İRFAN/HİKMET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan | 23:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çocuk gibi. VE/||/<>/> Demir gibi. VE/||/<>/> Bilge gibi. )

- BİLGİNİN VE ÜNİVERSİTENİN ÖNCELİKLİ İŞLEVLERİNDE:
ARAŞTIRMA
ve/||/<>/> AKTARIM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİR'DEN BAŞLAMAK ve/||/<>/> BİRDEN BİRE BULMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- "KURGU-BİLİM" değil BİLİM-KURGU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan | 08:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞTAN BAŞA ile BOYDAN BOYA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNCİR/YEMİŞ ile BURUK İNCİR/YEMİŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan | 07:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dalında kuruyan, kimyasal kullanılmış incir. )

- NEREDEN GELDİĞİNİ:
BİLMEYEN
ile/değil/yerine/>< BİLEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan | 05:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [nereye gideceğini] Bilmez. İLE/DEĞİL/YERİNE Bilir. )

- AŞK:
ZÂHİRÎ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BÂTINÎ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan | 01:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BORÇ ALMAK/ALAN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> EMİR ALMAK/ALAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan | 08:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAHARAT ile/||/<> EFHÂ'[Ar. < FEHÂ]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/||/<> Soğan ya da yemeklere konulan nane, kekik gibi kuru otlar. )

- "BEŞBETER" değil BESBETER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BÜK(ÜL)ME ile BURK(UL)MA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAYAÇLARDA:
MAGMA
ile/ve/||/<> TORTUL ile/ve/||/<> BAŞKALAŞIM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlangıçta erimiş durumdayken, daha sonra soğuyup kristalleşmiş nesnelerden oluşur. İLE/VE/||/<> Başka kayaçlardan, aşınma yoluyla kopmuş nesnelerin, rüzgâr ya da suyla taşınarak toprak üstünde ya da su altında birikmesiyle oluşur. İLE/VE/||/<> Magma ya da tortul kayaçların, kimyasal ya da yapısal değişikliğe uğrayacak ölçüde yüksek basınç ve sıcaklığa uğramasıyla oluşur. )
( Dünya üzerinde şimdiye kadar keşfedilen en eski kayaçlar, yaklaşık 3 milyar 800 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir.[İlk 800 milyon yılı hakkında doğrudan bir kayıt bulunmamaktadır.] )
( Tüm kayaçlar, mineral karışımlarıdır. )

- MÜREKKEPBALIĞI ile BÜYÜK KANCALI MÜREKKEPBALIĞI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- EJDER(DRAGON) ile BOYNUZLU DAĞ EJDERİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 17:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- KOORDİNASYON AKSİYOMU ile/ve/||/<> BAĞLANTI AKSİYOMU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BİLGİ:
BETİMLEYEREK
ile/ve/||/<>/< AŞİNALIKLA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAĞINTILARDA:
YANSIMA
ile BAKIŞIM(SİMETRİ) ile TERS BAKIŞIM ile GEÇİŞME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( xRx İLE xRy ise yRx İLE ... İLE xRy ^[ve] yRz ise xRz )

- İLİŞKİ ile/değil/yerine BAĞINTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MATEMATİK ve/=/||/<>/>/< BÜTÜN/LÜK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- TÜZE/HUKUK ve/=/||/<>/>/< BÜTÜN/LÜK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE ve/=/||/<>/>/< BÜTÜN/LÜK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- AYDINLANMADA:
ATİNA
ile/ve/||/<>/> BAĞDAT ile/ve/||/<>/> AMSTERDAM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart | 00:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- BİRAZ ile/ve/||/<> HATIRI SAYILIR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mart | 17:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAYAN ile/değil/yerine KADIN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mart | 10:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadınların, ad ya da soyadlarının önüne getirilen saygı sözü. | Kadın. | Eş, karı. | Kadınlara bir seslenme sözü. İLE/DEĞİL/YERİNE Erişkin dişil kişi, hatun, hatun kişi. | Analık ya da ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. )

- MATEMATİKTE:
EŞLEŞME
ve/||/<> ÖLÇME ve/||/<> SAYMA ve/||/<> STANDARDİZASYON ve/||/<> KÜME ve/||/<> BAĞINTI ve/||/<> İŞLEV(FONKSİYON)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mart | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- SU:
ÇARKI
ile/ve/||/<> DEĞİRMENİ ile/ve/||/<> BURGUSU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mart | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞKALAŞIM ile/ve/||/<> (")CANLANMA(")
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mart | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- MUTLAK/LIK ile/ve/||/<> BAĞLAYICI/LIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mart | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- FELSEFE ile/ve/||/<> BİLİM ile/ve/||/<> İDEOLOJİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mart | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- [ne yazık ki]
BAĞIMLILIKTAKİ EN YAYGIN SAVUNMA MEKANİZMALARI:
İNKÂR ETME
ile BAHANE BULMA ile YANSITMA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 12:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- BAŞ AĞRISINDA:
MİGREN[Fr. < Yun.]
ile/değil GERİLİM TİPİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Açıklamalarını okumak için burayı tıklayınız... )

- APTAL[Ar.] ile BUDALA[Ar.]/KAŞALOT[Fr.][argo]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık. İLE Zekâca geri olan, alık. | Ahmak, bön. | Bir şeye aşırı düşkün. )

- BELİRLİ OLMA ile/ve/||/<> FİLİZ VERME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart | 11:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- TUZ ile ASİT TUZU ile BAZİK TUZLAR ile KAYA TUZU ile DENİZ TUZU[HİPERTONİK] ile KAN TUZU[İZOTONİK] ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE Gövdemizdeki/kanımızdaki[izotonik] tuz, binde dokuz[0,009] oranındadır. İLE Deniz suyundaki[hipertonik] tuz, binde otuzdur[0,030][%3]. İLE ... )
( ... VS. ... VS. ... VS. ... VS. [0,009] in the blood/body. VS. [0,030][%3] in the sea water. VS. ... )

- BİLGİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLGELİK/HİKMET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart | 12:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçmiş/mazi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Gelecek/istikbal. )
( [not] Past. VS./AND/but/||/<>/> Future.
Future. INSTEAD OF Past. )
( Ekleyerek. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Uzaklaşarak. )
( [not] By adding. VS./AND/but/||/<>/> By retreating.
By retreating. INSTEAD OF By adding. )
( )
( "Bürünerek/giyinerek". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Soyunarak. )
( Knowledge is knowing what to say. AND/||/<>/> Wisdom is knowing whether or not to say it. )

 

  

 


 

 

( Bugün [29 Mayıs 2020] itibariyle
B'lerde,
5698 yeni ekleme, 6851 katkı
)


- !DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...'NIN:
TANIMI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLI OLDUĞU/OLABİLECEĞİ YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...'YI:
BAŞLATAN
ile/ve/değil/||/<>/> BAŞLATICILARDAN BİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BALIKSIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BALLIBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BALMUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BASIMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BASMAKALIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BEŞİBİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BİÇERDÖVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil BİNDALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AĞLAMA DUVARI" ile/değil/yerine BATI DUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AKIL VERMEK" ile/ve/değil/yerine BİLDİKLERİNİ ANLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANLAŞIL(A)MAZLIK" ile/değil BİLMEMEK, BİLMEK İSTEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ASİL" ile ÂCİZ ile BASİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ASİLLER İDARE EDER ACİZLER ŞİKÂYET EDER BASİTLER İFTİRA EDER )

- "AYIP" OLMAZ/ARANILMAZ!:
TIPTA
ile/ve/||/<> HUKUKTA ile/ve/||/<> SÖZLÜKTE ile/ve/||/<>
FELSEFEDE
ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> SANATTA ile/ve/||/<> SPORDA ile/ve/||/<>
DOĞADA
ile/ve/||/<> HAYVANLARDA ile/ve/||/<> BİTKİLERDE ile/ve/||/<>
NESNELERDE
ile/ve/||/<> DİRİMBİLİMDE ile/ve/||/<>
ANLIKTA(ZİHİNDE)
ile/ve/||/<> USTA(AKILDA) ile/ve/||/<> TARİHTE ile/ve/||/<>
RIZÂDA
ile/ve/||/<> GÜVENLİKTE ile/ve/||/<> İKİ KİŞİ ARASINDA ile/ve/||/<>
EŞEYSELLİKTE
ile/ve/||/<> DÖRT DUVAR ARASINDA ile/ve/||/<> BATTANİYENİN ALTINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BANA KALIRSANIZ" değil BANA KALIRSA, ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BASİTE İNDİRGEMEK" değil BASİTE İNDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞKALARI" değil BAZILARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞTAN AŞAĞIYA" değil BAŞTAN AŞAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BATAKLIKTA SİNEK AVLAMAK" değil/yerine BATAKLIĞI KURUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEĞENİP BEĞENMEMEK" değil/yerine BECERİP BECERMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılması gerekenlerin ya da düşünülmesi gerekenlerin, beğenilip beğenilmemesi değil becerip becerememek ya da ne kadar becerebildiğindir öncelikli(önemli) olan. )

- "BELLİ" değil/< BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENDEN/SENDEN" ile/yerine BENİMLE/SENİNLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENİ TUT!" ile/ve/değil/<> BANA TUTUN!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENİM YEĞLEDİĞİM/TERCİHİM" ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLİMİN YEĞLEDİĞİ/TERCİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BERABERCE" değil BİRLİKTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEŞBETER" değil BESBETER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLDİK" değil BİLİNDİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLİMADAMI" ile/ve/değil BİLEN KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLİME İNANMAK" değil BİLİMİ/BİLİMSELLİĞİ ÖNCELİKLİ KILMAK/TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim/bilimsellik, olay, olgu ve kavramları değerlendirmede/yorumlamada/konuşmada, olmazsa olmaz, aslolan ve öncelikli olanın, yanlı ya da keyfî davranmayarak, kendini/birini/kişiyi merkeze almadan (bu tavır ve tutumu anımsayarak/anımsatarak, göstererek), dayanakçalı düşünerek, konuşarak ve davranarak sağlanabilir/gösterilebilir. )
( Bilim/bilimsellik, doğrulanabilirlik ya da kanıt üzerinden değil yanlışlanana kadar doğru kabul etme gerekliliği ilkesiyle işleyen ve sürdürülebilen bir araç, yaklaşım ve tutumdur. )

- "BİLİYORSUNUZ" değil/yerine BİLENLER, BİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLMEK" ile/değil/yerine BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Etkinlik". İLE/DEĞİL/YERİNE Dayanakçalı. )

- "BİR ARAYA GELMEK" ile/ve/||/<>/> "BİR ARADA DURMAK" ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıç. İLE/VE/||/<>/> İlerleme. İLE/VE/||/<>/> Başarı. )

- "BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİR MUKABELE" değil BİL-MUKABELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİR NEBZE" ile BİR MİKDAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRBİRİNDEN AYIRDETMEK" değil BİRBİRİNDEN AYIRMAK ya da [sadece] AYIRDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRBİRİNLE(N)" değil BİRBİRİYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRBİRLERİMİZLE/BİRBİRLERİNDEN" değil BİRBİRİMİZLE/BİRBİRİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRBİRLERİNİZE" (ANLATIN/GÖSTERİN) değil BİRBİRİNİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRFİİL" değil BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRİSİ / BİRİSİNİN" değil BİRİ / BİRİNİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRİSİ" ile BİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRKAÇ BİRŞEY AÇIKLAMAK/PAYLAŞMAK" değil BİRKAÇ ŞEY AÇIKLAMAK/PAYLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRKAÇ BİRŞEY SÖYLEMEK" değil BİRKAÇ ŞEY SÖYLEMEK ya da BİRŞEY SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİRLEŞİK KAPLAR" değil BİLEŞİK KAPLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİSİKLET BİNMEK" değil BİSİKLETE BİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİSSÜRÜSÜ" değil BİRÇOĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİTİRİLDİ" ile/değil BÜTÜNLENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BOĞAZLARIM AĞRIYOR / BOĞAZLARIMI ÜŞÜTMÜŞÜM" değil BOĞAZIM AĞRIYOR / BOĞAZIMI ÜŞÜTMÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BU ÇERÇEVEDEN ..." değil BU ÇERÇEVEDE / BU PENCEREDEN ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BULANIK MANTIK" değil BULANIĞIN MANTIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BUNLARDAN KAÇINAMAZSIN/IZ" değil BUNLARDAN KAÇAMAZSIN/IZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BUNLARIN YÜZÜNDEN" değil BUNLAR YÜZÜNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BUNUN/ONUN 'ANLAM'I YOK!" ile/değil BUNUN/ONUN YARARI YOK!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÜTÜN BUNLAR" değil BUNLARIN HEPSİ/TÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÜYÜK" ZEKÂ ve/<> BÜYÜK SORUNLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ...VE/<> Kusursuzluk arayışı/çabası/tutkusu/hayranlığı/beklentisi. )

- "CESÂRET" değil BUNALIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇERÇEVE"[Fars.] ile BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇİRKİN/LİK" ile/değil/yerine BAKIMSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Çirkinlik"ten değil bakımsızlıktandır! )

- "ÇOCUK DÜŞÜNCESİ" ile/değil/yerine "ŞİZOİD DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine BİRLİK DÜŞÜNCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇOK BAMBAŞKA" değil BAMBAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAĞ" ile/ve/değil/yerine/<>/>/>< BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakmazsak/özenmezsek. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>/>< Bakarsak/özenirsek. )

- "DAHA ÇOK" ile/ve/<>/değil/yerine BİR DAHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DARALMA" ile/ve/<> BUNALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAVAR" ile/değil/yerine BU DA VAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( … İLE/DEĞİL/YERİNE )

- "DELİRTME" değil/yerine/>< BELİRTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnin başedemediği tek şey belirsizliktir. Eğer yakınlarımızı "delirtmek" istemiyorsak, ancak zihnimizden/düşünce(ler)mizden/niyetimizden/yaklaşımımızdan ve/veya durumumuzdan çevremizi haberdar ederek buna engel olabiliriz. Konuşmayarak, "susmayı"/"az konuşmayı" bir "beceri/fark" görerek iletişim ve paylaşım içinde olamaz, ortak alanda, birlikte hareket edemeyiz. )

- "DİRENÇLİ DANIŞAN" ile/ve/değil/||/<>/< BİLGİSİZ/BECERİKSİZ SAĞALTIMCI[TERAPİST]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoktur. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Vardır. )

- "DONUKLUK" ile/değil BULANIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DÜŞMAN OLMAK" değil/yerine/>< BİRBİRİNE HAYRAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DÜŞÜP BAYILMAK" değil BAYILIP DÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EKLEKTİK OLAN" ile/ve/değil/||/<>/< BÜTÜNCÜL/ENTEGRATİF OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EN KESTİRME YOL, BİLDİĞİN YOLDUR" ile/ve/||/<> BİLDİĞİN "CEHENNEM". BİLMEDİĞİN "CENNET"TEN İYİDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EN ÖNEMLİ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİRİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FARK YARATMA" ÇABASI yerine BÜTÜNÜ GÖRMEYE ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GEÇMİŞİN, BİZİ BIRAKMAMASI" değil/yerine/> BİZİM, GEÇMİŞİ BIRAKMAMIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÖNDERME" ile/ve/değil/yerine BAŞVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜNEŞ GİTTİ" değil BULUT GİRDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneş, hiçbir zaman bir yere gitmez. Araya bulut girmiştir ya da dünya döndüğünden, görünmeyen tarafındadır. )

- "GÜZEL DEĞİL" değil BAKILIŞI (YETERİNCE) GÜZEL DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAK" ile/değil BAĞIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAKSIZLIK" ile/değil BİLİNÇ FARKLILIKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAM" ile/ve/değil/||/<> BİÇİMSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HATA/KUSUR ARAMAK/BULMAK" (İÇİN/ÜZERE) ile/değil/yerine BİR EKSİĞİNİ/HATASINI (DAHA) DÜZELTTİRMEYE ARACI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HOMOJENLEŞME" değil/yerine/= BENZEŞME/BAĞDAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İNSANIN, ...[CANI İSTİYOR/ÇEKİYOR]" ile/ve/değil BENİM/SENİN/ONUN ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İZNİN(İZ)LE ..." ile/değil/yerine BİLGİNİZLE ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAFAM KARIŞTI" ile/ve/değil/yerine BİLMİYORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAPALI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KARIŞMA" ile/ve BAŞKALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KESKİN" ile BASKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KESKİN" ile/ve/değil/yerine BELİRGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİMSE DİKKAT ETMİYOR" yerine/değil BEN NE YAPMAMALIYIM/YAPABİLİRİM?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KONTEKS/T" değil/yerine/= BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÖRLÜK":
ZİHİNSEL
ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi eksiklerini "görememe". İLE/VE/||/<> Şirketinde tekrarlayan yanlışlara karşı oluşan "görememe". İLE/VE/||/<> Dost eleştirisine, "niyet okuyarak", inanmamak. )

- "KRALLIK" ile/ve/değil/||/<>/>/< BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranışla. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Sessizlikle. )

- "KURALCILIK" ile/ve BİLGİSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KURGU-BİLİM" değil BİLİM-KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUSURSUZLUK" ile/değil/yerine BÜTÜNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> BİLDİĞİNİZ GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MERKEZCİ/LİK" ile/ve/<>/> BAĞIMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NEYİ KAYBETTİK?" değil/yerine BAŞKALARI, BİR ŞEYLERİ İNŞÂ ETTİ, ETMEYE DEVAM EDİYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- "OLMAZ ÖYLE ŞEY" değil/yerine BENİM İÇİN UYGUN DEĞİL / BEN YAPAMAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "OMURGASIZ/LIK" ile/değil BİLGE/LİK / İRFAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ORTADA BIRAKMA/KALMA" ile/ve/||/<>/>/< BELİRSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNEMİ YOK" ile/değil BELİRLEYİCİLİĞİ YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA" ile/değil BİR SONRAKİ HAFTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖZEL" BİR ... ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRGİN BİR ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PİS" ile/değil BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SATIR ARASI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAVUNDUĞUNDAN" DOLAYI BİLMEK ile/değil/yerine/>< BİLDİĞİNDEN DOLAYI SAVUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SÖZÜN ÖZÜ" PROGRAMINDA:
ÖNERİLEN KİTAPLAR
ve/||/<> BÖLÜM ADLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( sehirisifkulubu.com/2018/11/24/sozun-ozu-programinda-tavsiye-edilen-kitaplar-ve-bolum-adlari )

- "START ALMAK/ALDIRMAK / VERMEK" değil/yerine/= BAŞLAMAK/BAŞLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞİMDİ (YAPACAĞIM/GİDECEĞİM vs.)" değil BİRAZDAN YAPACAĞIM/GİDECEĞİM vs.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞİMDİ YAPACAĞIMIZ GİBİ" değil BİRAZDAN YAPACAĞIMIZ GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAMAMEN" ile/değil/yerine BÜYÜK ORANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TANRILAŞTIRMAK" ile/değil/yerine BAŞATLAŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TATİL" değil/yerine/>< BAYRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tatile gitmeyi, bayram eder/etmiş gibi düşünmemeli; bazı bayramları da tatil olarak düşünmemeli, "tanımlamamalı" ve "görmemeliyiz". )

- "UNUTUYORUM" değil/yerine BAZEN ANIMSAYAMIYORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜSTÜNLÜK" ile/değil/yerine BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- "YANLIŞ" ile/değil BAĞLAMINDAN KOPUK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAPIYORUZ" değil BİZDEN YAPIYORLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARGI" ile/değil/yerine/>< BİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YASAK" ile/değil BAŞKASINA KAPALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAŞAMIN, GİDEREK KOLAYLAŞMASI" değil BİZİM, GİDEREK GÜÇLENMEMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YUVARLAMAK" ile BURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZÂTEN ..." ile/değil/yerine BİRİNCİSİ, ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZEKÂ" değil/ne yazık ki BOŞLAMA(İHMAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocukların, telefonda/tablette oyun bulup oynaması, zeki olduğunu değil ne yazık ki, boşlandığını gösterir. )

- "ZEMİN" ile/ve/<> BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZENGİNLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")BOZUK(") ile BOZUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozulmuş olan. | Görevini yapamaz, işlemez duruma gelmiş. | Kızgın, sıkıntılı. İLE Türk halk müziğinde kullanılan, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük, dokuz telli bir saz. )

- (")İNANMAK(") ile/değil/yerine/>< BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")KENDİLİK("):
(")KAYITLARIMIZDA(")
ile/ve/||/<>/< BELLEĞİMİZDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")NE YAPACAĞINI BİLMEK(") ile/ve/değil/||/<>/> BİLDİĞİNİ, YAPMAK/UYGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")OLAY(") ve/değil/||/=/<>/< BETİMLENEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")SEVGİ/İLGİDE("):
ABARTI
ile/ve/||/<>/> BOĞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")UNUTMAK(") ile/ve/değil/||/<>/< BOŞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (B)İLİM/LER ile/ve/+/||/<>/> BİLGELİK/İRFAN/HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçtekileri, dışa alma, dışta görme/gösterme bilgisi. İLE/VE/+/<> Dıştakileri, içe alma, içte yaşama bilgisi. )
( Bilgisi.[hikmetin] İLE/VE/+/<> Kendi.[hikmetin] | İlmi, hayata geçirme bilgisi. )
( [konunun] Öncesi | Sonrası | İçi | Dışı İLE/VE/+/<> Zamanı | Zemini )
( 4N İLE/VE/+/<> 2N )
( Nasıl?[Ne asıl?] | Niye?[Neye?] | Nereden? | Nereye? İLE/VE/+/<> Nerede? | Ne zaman? )
( Nasıl? İLE/VE/+/<> Niçin?[Ne için?] )
( Önü | Arkası | Sağı | Solu İLE/VE/+/<> Alt/ı ve üst/ü )
( Dört yön İLE/VE/+/<> Taban ve tepe )
( Yön İLE/VE/+/<> Konum )
( Değişken/araz. İLE/VE/+/<> Sabit/mutlak. )
( Akıl ile. İLE/VE/+/<> Akıl ve/+ gönül ile. )
( Görü. İLE/VE/+/<> Öngörü. )
( İdrak. İLE/VE/+/<> İz'an. )
( İdrak. İLE/VE/+/<> İlmi/ni idrak. )
( Rükû İLE/VE/+/<> Kıyam/Secde )
( Çevre İLE/VE/+/<> Çekirdek )
( Küre/Daire/Çember İLE/VE/+/<> Merkez/Nokta )
( Doğrusal. İLE/VE/+/<> Dairesel. Döngüsel. )
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
( "Yatay". İLE/VE/+/<> "Dikey". )
( "Dikey". İLE/VE/+/<> "Yatay". )
( "Yabancı"/"tanıdık"/"uzak". İLE/VE/+/<> Tanıdık/yakın. )
( Sözcükler[Terimleri/Kavramları] | Tarih[/Tarihçesi] | Doğası[Kimyası/Biyolojisi/Anatomisi] | İşlevselliği[Fizik/Fizyoloji] İLE/VE/+/<> Koşullar[Zamanı ve Zemini(Yeri/Mekânı)] )
( Önce İLE/VE/+/<> Sonra )
( Âlim İLE/VE/+/<> Ârif )
( ben İLE/VE/+/<> BEN )
( Sıfat İLE/VE/+/<> Zât )
( Gövde İLE/VE/+/<> Öz )
( Gövde İLE/VE/+/<> Göz )
( Beden ilmi. İLE/VE/+/<> Ledün ilmi. )
( İlmin marifeti. İLE/VE/+/<> Marifetin ilmi. )
( Marifetin ilmi. İLE/VE/+/<> İlmin marifeti. )
( Tümellerin idrâki. İLE/VE/+/<> Tekillerin idrâki. )
( Müşkil çözer. İLE/VE/+/<> Akıl üretir. )
( Maddeyi idrak becerisi yüksek kişiler. İLE/VE/+/<> Maddeyi idrak becerisi yüksek kişiler. )
( İlm-i Hudurî. İLE/VE/+/<> İlm-i Husulî. )
( Tasdik[Yargı] İLE/VE/+/<> Tasavvur[Kavram] )
( Görerek/gözlemleyerek. İLE/VE/+/<> İşiterek/dinleyerek. )
( Düşünce ve gözlem ile. İLE/VE/+/<> Katılım ve sezgi ile. )
( Sözlük. İLE/VE/+/<> Kılavuz. )
( Yazı/şekil ile. İLE/VE/+/<> Gelenek ile. )
( Veri/ler ile. İLE/VE/+/<> Bilgi/bilgelik ile. )
( Nesneyi bilmek. İLE/VE/+/<> Kendini bilmek. )
( Yanıtlar ile. İLE/VE/+/<> Sorular ile. )
( Bilinebilecekleri ve yapılması gerekenleri bilmek. İLE/VE/+/<> Kaçınılması/yapılmaması gerekenlerden kaçınmak. )
( Cehâleti gideren. İLE/VE/+/<> Gafleti gideren. )
( Evreni tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
( Doğayı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. İLE/VE/+/<> İnsanı tanımaya ve tanıtmaya çalışır. )
( Herkes/e. İLE/VE/+/<> Bazıları/na. )
( İsteyene. İLE/VE/+/<> Hak edene. )
( Herkes bilebilir. İLE/VE/+/<> Bazıları bilir. )
( "40 yaş öncesi". İLE/VE/+/<> "40 yaş sonrası". )
( Bilmenin/bilginin sonucu. İLE/VE/+/<> Bilmenin/bilginin kendi. )
( Bilmek. İLE/VE/+/<> Bilmekten, [sürekli] "bilme"ye geçmek. )
( Kişi, bilmediğiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. İLE/VE/+/<> Kişi, kendiyle karşılaşınca oluşmaya başlar. )
( Yatay. İLE/VE/+/<> Dikey. )
( Sizin araştırmalarınızla... İLE/VE/+/<> Birlikte paylaşımlarımızla... )
( Aramakla bulunabilir. İLE/VE/+/<> Aramakla bulunmaz. [Fakat bulanlar, aramış olanlarıdır!] )
( Fikri hür, vicdanı hür. İLE/VE/+/<> İrfanı hür. )
( Her yerde ve her şeyde. İLE/VE/+/<> Sende! [ İrfan/kültür, sokakta dolanır; almasını bilirsen! Bilim, doğanın her köşesinde var; görmesini bilirsen! ] )
( Hem Doğu'da, hem Batı'da. İLE/VE/+/<> [daha çok] Anadolu'da ve Doğu'da! )
( Bazen birden, bazen zamanla kazanılır! İLE/VE/+/<> Zamanla kazanılır. )
( Yeterince çalışılırsa, -neredeyse- mutlaka! İLE/VE/+/<> Belki! )
( Çeşm-i insaf gibi kâmile mîzân olmaz Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz. )
( Nasıl/nelerin konuş(ul)abileceğini öğretir. İLE/VE/+/<> Nasıl/neleri konuşmayacağını ve susabilmeni gösterir. )
( Maluma bakar. İLE/VE/+/<> Mazerete bakar. )
( Tâbi ol! İLE/VE/+/<> Talip ol! )
( Episteme. İLE/VE/+/<> Gnosis. )
( Genel rahmet. İLE/VE/+/<> Özel rahmet. )
( Geçmiş. İLE/VE/+/<> Gelecek. )
( Bileşikleri(mürekkebât) idrâktir. İLE/VE/+/<> Yalını(basît) idrâktir. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Bilgisizlikten sonraki bir duruma özeldir. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Yokluğun(adem) aracılık ettiği iki idrâkin sonucudur. )
( Mutlaktır. İLE/VE/+/<> Riyâzet yoluyla elde edilir. )
( Yöntemi zordur. İLE/VE/+/<> Yöntemi kolaydır. )
( İhtilâfı çoktur. İLE/VE/+/<> İhtilâfı azdır. )
( Neden-delili[burhân-i limmî] ile elde edilir. İLE/VE/+/<> Nasıl-delili[burhân-i innî] ile elde edilir. )
( Seni/onu, başkasına bildiren. İLE/VE/+/<> Seni, sana bildiren. )
( FERZÂN[Fars.]: İlim ve hikmet/irfan. )
( İrfan öğretisi, insanlığı bir bütün olarak algılayıp insanlık değerlerine nerede olursa olsun, duyarlı olmayı öğretir. )
( Nesnesinde tutan. İLE/VE/+/<> Özneyi/kişiyi değiştiren. )
( Bilgisizliğe karşıdır. İLE/VE/+/<> Bağnazlığa karşıdır. )
( Bilge kişi, nutuk atan değil sabırlı olan, kin ve korkudan kurtulmuş olandır. )
( Kitaplarla. İLE/VE/+/<> İnsanla[kişilerle]. )
( Bildiğini, duyduğunu/gördüğünü anlatır/aktarır. İLE/VE/+/<> Yaşadığını/deneyimlediğini paylaş(tır)ır. )
( Bilgisizlerin/cahillerin davet edildiği. İLE/VE/+/<> Bilenlerin davet edildiği. )
( Celâl'den. İLE/VE/+/<> Cemâl'den... )
( Zorunluluk. İLE/VE/+/<> Anlayış. )
( "Cehennem". İLE/VE/+/<> "Cennet". )
( Dıştakileri bilme. İLE/VE/+/<> Var olarak [amaca ve olgunluğa] dönüşerek bilme. )
( Parçaları bilme. İLE/VE/+/<> Bütünü/bütünlüğü bilme. )
( Nesneleri bilme. İLE/VE/+/||/<>/> Durumları bilme. )

- (BAZI TANINMIŞ) FİLOZOF ve BİLGİNLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * ORPHEUS: Antik Yunan'ın mitolojisini -mitini değil, mitinin lojisini, bilimini- oluşturan ve öğreten.
( Orpheus, Fenike dilinde Nur anlamına gelen Aur, Yunanca'da Arpha ile şifa anlamına gelen Rafae sözcüklerinden oluşmuştur ve "Nur ile şifa veren" anlamına gelmektedir. )
* HERMES: Hermes Trimegistes(Üç kere bilge Hermes).
( TRIMEGISTES (3 KEZ BİLGELİK): SEMÂVÎ ve ARZÎ ve KALBÎ )
( Hermes'in Mısır dilindeki adı Thot'dur. )
( İdris sözcüğünün anlamı terzidir. )
( Hermes sözcüğü Ermes, Hermis ve Heramis biçimlerinde söylendiği gibi, Anadolu Türkçesi'ne de Ermiş olarak girmiş ve Tanrı'ya kavuşma halinin bir adı olarak benimsenmiştir. Böylece tasavvufun en temel kavramı ve amacı "ermiş" olmuştur. )
( Hermetik Öğreti'nin etkisi altında gelişmiş İbrani ve Arabi kültürlerde, "İbrani Kabalası ve Zohar'da, Arabi Ebced ve Hurufilik'te" görülen sessiz harflerin sayılarla eşleştirilmesi ve yerlerinin değiştirilerek anlama kombinasyonları oluşturulması geleneği Hermetik'tir. )
* HERAKLEİTOS: Filozof.
( Herakleitos'a göre Evren, varlığı tüm içeriği bakımından sürekli bir oluş içinde değişmektedir. )
( Herakleitos'a göre, kişiler, duyular ve görüngüler tarafından aldatılmaktadır, bunun için bilge insan mutluluğa ve doyuma giden yolda us'u izlemelidir. )
* HERAKLEİTOS: Filozof.
( Parmenides'te "Doğa", "Var olan" anlamına gelir. )
* PROTOGORAS: Filozof.
( Hakikatin ölçüsü insandır; insandan bağımsız saltık bir hakikat yoktur. )
* DEMOKRİTOS: Filozof.
( Demokritos'a göre metafiziksel araştırmanın hedefi bilgi kazanmaktır; törel hedef ise mutluluğu, ansal barış ya da huzuru kazanmaktır. )
* ARKHILOKHOS: Şair.
* SAPPHO: Şair.
* ALKAIOS: Şair.
* SOLON: Kanun koyucu, hukukçu. (Yedi Bilge'den).
* THALES (M.Ö. 600): Doğa ve felsefe bilimcisi. Suyu ilk arke olarak nitelendirmiştir. İyonya Mektebi denilen meşhur mektebin kurucusu, Yedi Bilge'nin birincisi ve astronomi bilginlerindendir. Güneş tutulmasının olduğunu keşfetmiştir.
( Aristoteles tarafından Thales'in ilk filozof olarak kabul edilmesinin nedeni, Thales'in düşünceyi teolojiden doğa üzerine yöneltmesidir. Başka bir deyişle, evrende olan bitenin bilgisini kişinin kendi düşüncesi, becerisi ve çabasında aramayı, bunun için doğaüstü hiçbir güce gereksinim duymamayı, zihinsel düzeyde Thales başlatmıştı. Bu, kişinin inandan akla yükselmesinin bir göstergesidir. )
* ANAKSIMANDROS: Astronomi ve coğrafya bilginidir.
* PYTHAGORAS: Filozof ve geometri bilgini, sayı mistiği-matematikçi-felsefeci.
( Pİ: 3,1416, THA: İlk ilke, GORAS: Karanlıktan aydınlığa çıkaran, aydınlatan, RA'ya kavuşturan. )
( Matematikte (pi) ile gösterilen, "Çember uzunluğunun çemberin çapına oranı"ndan çıkartılan sabit bir sayıdır.
Pi sayısı sınırlı sonsuzluğu ifade etmekle, bilginin kesin değil ama yaklaşık olarak doğruluğunu belirtmekte.
Pi sayısı rasyonel tamsayılara karşın irrasyonel ve aşkın bir sayıdır.
Geometriye ait bir ifadenin matematiksel anlatımı.
Pythagoras'ın mistisizmindeki kavramsallığı, sınırlı sonludan sınırsız sonsuza akıl yoluyla bağ kurma çabasıdır. Başka bir deyişle, sonlu ve karşıtı sonsuzun akıl aracılığı ile armonik bir bütünlük olarak kavranma denemesidir. )
( Piramit: PY-RA-MYTH )
* AISOPOS: Meşhur Kinik, bir öykücü.
* PINDAROS: Şair.
* AISKHYLOS: Tragedya mucidi.
* SOPHOKLES: Dram yazan şairlerin birincisidir.
* ARISTOPHANES: Komedya şairi.
* HERODOTOS: Tarihçilerin babası. (Şeyhü'l-Müverrihîn)
* THUKYDIDES: Tarihçi.
* KSENEPHON: Filozof, tarihçi.
* METON: Matematikçi | Astronomide "Altın Dönem" denilen ondokuz senenyi keşfetmiştir.
* HIPPOKRATES: Tabâbeti diriltmiştir.
* PERIKLES: Kendi adıyla anılan bir ilerleme döneminin kurucusudur.
* ANAKSAGORAS: Atina'da felsefeyi ilk kurandır.
* SOKRATES: Filozof.
( GNOTHI SEATONU! )
( Sokrates dışta olan bitenden çok, insana, insan aklına ve onun kavramlarına yönelmekle, bilgi kuramcılığının temellerini atmıştır. )
* PLATON(EFLATUN): Filozof. Sokrates'in öğrencisi. Geniş omuzlu/göğüslü.
* ARİSTOTELES: Filozof. Platon'un öğrencisi.
( İSKENDER ÖNCESİ ARİSTOTELES ile İSKENDER SONRASI ARİSTOTELES )
* ARISTIPPOS: Tanınmış Kirene Okulu'nun kurucusudur ve Kirene'liler arasında en çok incelik sahibi olanıdır.
* PHIDIAS: Meşhur heykeltıraş.
* POLYGNOTOS: Meşhur ressam.
* DEMOSTHENES: Meşhur hatip.
* EUKLEIDES: Meşhur geometri bilgini.
* ARKHIEMEDES: Meşhur geometri bilgini olup, yakıcı aynaları ve hidrostatikteki kanunu ve burgusu ile olağanüstü şöhret kazanmıştır.
* KONFÜÇYÜS(KUNG-FU-TZU) (İ.Ö. 557-479): Öğretisi mistik değil, tamamıyla pratik ahlâk öğretisidir. Bu öğreti dinsel ve metafizik hiçbir öğe taşımaz. )

- (BAZI) TROPİKAL MEYVELERİN[AVOKADO, MANGO, KİVİ VB.] YUMUŞATILMASINDA:
PİRİNCİN İÇİNE YATIRMAK
ve/||/<> BUZDOLABININ ÜSTÜNE KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (BELİRLİ) BİR MİKDAR ile BİR ÖLÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (UYKUDAN) UYANMAK ile/ve/<>/< BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göz ile değil! İLE/VE/<> Söz ile değil! )

- (UZUN SÜRE) OTURMAK yerine BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile BEZZ-İSTÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bedesten/bedestan, esnaf çarşısı. )

- [Ar.] ÂNE ile BETRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil ve yabanî eşek. İLE Dişil eşek. )

- [Ar.] BÂRRÎ ile BÂRİYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- [Ar.] BATHÂ'[çoğ. BİTÂH] ile BATÎHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çakıl taşlı büyük dere. | Mekke'de dağ arasında bulunan bir dere. | Dağ arasındaki dere. | Mekke-i Mükerreme. İLE Sazlı, kamışlı dere. )

- [Ar.] BEHÎM ile BEHÎME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düz siyah şey, alacasız hayvan. İLE ... )

- [Ar.] BEHKEN ile BEHKENE/BEHKELE ile BEHNEKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel ve gösterişli genç eril. İLE Nârin, ince ve güzel gövdeli dişil. İLE Şişmanca ve gövdesi güzel dişil. )

- [Ar.] BENÂM ile BENÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmak ucu. İLE Parmaklar, parmak ucları. )

- [Ar.] BEŞÛŞ/BEŞÎR ile/ve/< BÂSİM/BESÎM[< BESM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güleryüzlü, şen. )
( BESÂMET/BEŞÂŞET: Güleryüzlülük. )

- [Ar.] BETÎL ile BETÎLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ayrılmış hurma fidanı. )

- [Ar.] BEYN ile BEYYİN ile BEYYİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ara, aralık. | Arada, araya, arasında. İLE Açık, âşikâr. İLE Delil, tanık/şahit. )

- [Fars.] BÂD ile BÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olsun, ola, olaydı. İLE Yel, rüzgâr. | Soluk, nefes. | Ah sesi, ah çekme. | [tas.] Allah'ın yardımı. | Övme, söz. | Büyüklük taslama, kibir. | Şarap. )

- [Fars.] BÂDÂM ile BÂDÂME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bâdem. | Sevgilinin güzel gözü. İLE İpek kurdu. | Nazarlık, nazar boncuğu. | Et beni. | Zincir halkası. | Eski püskü hırka. | Süslü nesne. )

- [Fars.] BÂFTE ile BÂFTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıfat. İLE Ad. )
( Dokunmuş. İLE Büyük renkli leke. | Oyma levha. | Parça. | Büyük bir haritayı oluşturan parçalardan her biri, pafta. )

- [Fars.] BAHSET ile BAHTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Horultu. | Uykuda ağırlık basma. (KÂBUS) İLE Uykuda ağırlık basma. (KÂBUS) | Küçük baht, kötü şans. )

- [Fars.] BAHŞ ile BAHŞ(Â)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağış, ihsan. İLE Bahşeden, bağışlayan, veren, affeden. | )

- [Fars.] BÂHTE[< BÂHTEN] ile BAHTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oynamış, oyunda yutulmuş/ütülmüş kişi. İLE Besili, semiz koyun. | Burulmuş, üç yaşında koç. )

- [Fars.] BÂLÎN ile BÂLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yastık. | Koltuk. İLE Yastık, yüz yastığı. )

- [Fars.] BÂLVER ile BÂLZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanatlı, uçabilen. İLE Uçan. )

- [Fars.] BÂŞÂM ile BÂŞÂME/BÂŞÛME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Perde, örtü. İLE Hanımların örtündükleri yaşmak, bürümcük, tülbent, başörtüsü, namaz bezi. )

- [Fars.] BED-RÂM ile BED-RÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sert başlı at. | Sürekli/dâima. | Hoş, lâtif, yakışıklı, süslü. İLE İşleri kötü yöneten. | Çapkın. [kadın] | Orospu. )

- [Fars.] BEHMEN ile Behmen
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zekî, anlayışlı. | Tedbirli. | Turpa benzeyen ve "kavza kökü" denilen bir ot. İLE İran hükümdarlarından İsfendiyâr'ın oğlu Erdşîr'in lâkabı. )

- [Fars.] BEN ile BENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harman, ekin. | Bağ. | Çitlenbik. İLE Küçük çitlenbik. )

- [Fars.] BENDENE ile/ve BENDÎME/BENDÎNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysinin bazı yerlerine dikilen düğme, kopça. İLE/VE Düğme, ilik. | Giysi yakasına ve kollarına açılan ufak delik. )

- [Fars.] BERBER ile BERBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saç/sakal kesen usta/esnaf. İLE Afrika'nın kuzeyinde bulunan bir budun/kavim[Ar.]. )

- [Fars.] BERG ile BERG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bent, set. İLE Yaprak. )

- [Fars.] BERVÂZE ile BESÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gezinti için tertiplenen yemek. İLE Hazırlık, yol/sefer hazırlığı. | Yol azığı. )

- [Fars.] BEYÂTÎ-PÛSELİK ile BEYÂTÎ-ARABÂN-PÛSELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fahri efendinin düzenlediği bir makamdır. )

- [Fars.] BÎ-RÛ ile BÎ-RÛH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzsüz, arsız. İLE Cansız. )

- [Fars.] BİHTER/EK ile/değil BİHTEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha, en, pek iyi. İLE/DEĞİL Farslılarca 120 yılda bir kere onüç ay olarak sayılan yılın adı. [sonraları, dört yılda bir gün fazlası olan SENE-İ KEBÎSE şekline konulmuştur.] )

- [Fars.] BİHTER/EK ile BİHTERÎ ile BİHTERÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha, en, pek iyi. İLE En iyi olma, üstünlük. İLE En iyi, pek iyi. )

- [Fars.] BİJEN ile BİJENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İran söylencesinde(mitolojisinde] kahraman ünlü Rüstem'in kızkardeşinin oğlu. [Efrâsyab'ın kızı Münije'ye âşık olmasından dolayı Efrâsyab tarafından bir kuyuya hapsedilmişse de Münije'nin yardımıyla Rüstem tarafından kurtarılmıştır.] İLE Kapı anahtarı. )

- [Fars.] BÎNÎ ile BÎNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Burun. | Uc. | Dağ tepesi. | Yayın ele alındığı kısmının ucu. İLE Görürlük. )

- [Fars.] BÎREG ile BÎ-RENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damarsız, soysuz, arsız. İLE Renksiz. | Renksiz, taslak durumunda bulunan resim. | İlâhî cevher. )

- [Fars.] BÎŞ ile BÎŞÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Artık, fazla. | Bıldırcın otu dnilen zehirli bir ot. [Çin'de bulunur] İLE Fazlalık. )

- [Fars.] BUNDUK ile BUNDUKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fındık. İLE Bir altın para. [Türkçe'de "Fındık altını" denilen Bundukî adı, Venedik şehrinin Arapça adı olan Bundukiyye'den gelmiştir.] )

- [Fars.] SEMEN ile/ve/||/<> BERG-İ SEMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yasemin. İLE/VE||/<> Yasemin yaprağı. )

- [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine/= BENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [İt.] BAS ile BASBARİTON ile BARİTON ile TENOR ile KONTRTENOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En kalın, eril seleni. | En kalın sesli orkestra çalgısı. İLE Basın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen, buna karşın, basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen eril seleni. İLE Bas ve tenor selenleri arasında bulunan eril seleni. İLE En tiz ya da en ince eril seleni. İLE Basın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen ve buna karşılık basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen bir eril seleni. )

- [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK
ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!"BİRBİRİNE DÜŞMEK"
değil/yerine/>< BİRBİRİNİ DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!"BENCİLLEŞME"
ile/değil/yerine/||/<>/< BİREYLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!DEDİKODU
ile/değil/yerine/>< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Dilde". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Akılda. )

- [ne yazık ki]
!MÜPTELA[Ar. < BELÂ]
değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"KÜÇÜK ŞEYLERİ KONUŞMAMAK"
ve/||/<>/>/ne yazık ki BÜYÜK ŞEYLERİ KONUŞAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"OHAL"
> BU HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
BAĞIMLILIKTAKİ EN YAYGIN SAVUNMA MEKANİZMALARI:
İNKÂR ETME
ile BAHANE BULMA ile YANSITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
BANKA AÇMAK
ile/ve/||/<> BANKA SOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir banka soymak, bir banka açmaktan daha büyük bir suç değildir. )

- [ne yazık ki]
DIŞLA(N)MA:
TOPLUMSAL
ile BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
DİLSİZ
ve/||/<>/< SESSİZ ve/||/<>/< BİLGİSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksızlıklara karşı. VE/||/<>/< Hukuksuzluklara karşı. VE/||/<>/< Devletin hukuki denetiminde. )

- [ne yazık ki]
ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLAR
ve/||/<>/>/< BAŞARACAĞIMIZA EN ÇOK İNANANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
EZİLENLER
ile/ve/||/<> BASKILANANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
GENELLEME
ve/||/<>/< BİLGİSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İNSANLIK SUÇLARI:
SOYKIRIM
ile/ve/||/<> İŞKENCE/ŞİDDET ile/ve/||/<> TERÖR ile/ve/||/<> NEFRET/DÜŞMANLIK ile/ve/||/<> IRKÇILIK ile/ve/||/<> KÖLELEŞTİRME ile/ve/||/<> İNSAN KAÇAKÇILIĞI ile/ve/||/<> ORGAN TİCARETİ ile/ve/||/<> BAĞIMLILAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağımlılaştırma - İnsanlık Suçu İlişkisi - Muharrem Balcı )
( * Kasten öldürme
* Kasten yaralama
* İşkence, eziyet ya da köleleştirme
* Kişiyi, özgürlüğünden yoksun kılma
* Bilimsel deneylere tâbi kılma
* Eşeysel saldırıda bulunma, çocukların eşeysel istismarı
* Zorla gebe bırakma
* Zorla fuhşa sevketme )

- [ne yazık ki]
İŞ KAZASI
ile/ve/değil BÜYÜK İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İŞGÜZÂR/LIK
ile/ve/<> BOŞBOĞAZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KALİFORNİYA SENDROMU:
HAZCILIK
ile/ve/+/||/<>/> BEN MERKEZCİLİK ile/ve/+/||/<>/> YALNIZLIK ile/ve/+/||/<>/> MUTSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KAPİTALİZM
ve/> BİLGİSİZLEŞMEK ve/> YOKSULLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapitalizm, okudukça cahil bırakır; çalıştıkça fakirleştirir. )

- [ne yazık ki]
KÖLELİK
ile/ve/||/<>/> BORÇ KÖLELİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KÖTÜMSERLİK
= BEDBİNLİK = PESSIMISM[İng.] = PESSIMISME[Fr.] = PESSIMISMUS[Alm.] = PESSIMUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KÜÇÜK HESAP
ile/ve/||/<>/>/< BİLGİSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkirciğe neden olur. İLE/VE/||/<>/>/< Hesapsızlığa ve fazla/yersiz "atılganlığa" neden olur. )

- [ne yazık ki]
MELÂNET[Ar. < LA'N]
değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SAÇMA
ile/ve/değil/||/<> BAĞLANTISIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SAVSAKLAMA
ile/ve/||/<> BOŞVERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SÖZCÜĞÜ/TERİMİ: ANLAMAMAK
ile/ve/değil/||/<>/> BAŞKA ANLAM/LAR "YÜKLEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 4 PARMAK ve/<> BAŞPARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [elini, kalbinin üzerine getirdiğinde] Geleneği/e işaret eder. VE/<> Kişiyi/e[seni/sana] işaret eder. )

- 5 ya da 4 YILDIZLI OTEL ile/ve/değil/yerine BUTİK OTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'RAF ile BERZAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İki şey arası, fasıl, boşluk, sınır alanı, âlem-i dünya ile âlem-i âhire arası. Hakk ile halk arası. | Ölülerin ruhlarının kıyâmete kadar bulunacakları yer. )

- ACCUSE vs. BLAME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI ÇEKTİĞİMİZDE ve/||/<> KORKTUĞUMUZDA ve/||/<> BAZI ŞEYLER, YOLUNDA GİTMEDİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendimize kızmayalım. VE/||/<> Kendimizi aşağılamayalım. VE/||/<> Kendimizi suçlamayalım. )

- ACTION AT A DISTANCE ile/ve/||/<>/> BUTTERFLY EFFECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK HAVA ve/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile/ve/değil BETİMLEME/TASVİR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile BAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en büyük omurgasızı/yumuşakçası, mürekkep balığıdır. [Eril mürekkep balıklarının boyu 19 metreye kadar ulaşabilir.] )
( )

- ADA ile/ve/BATMAYAN (KÜÇÜK/BÜYÜK) DAĞ/TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADALAR ve/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADALAR ve/> ÜSKÜDAR ve/> BEYOĞLU ve/> SURİÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ile/ve/<>/< BARIŞ[VARIŞ]/SULH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğer dünyada barış ve uyum istiyorsanız, aklınızda ve gönlünüzde barış ve uyum olmalıdır. )
( Kendinizde düzen olmadıkça, dünyada düzen olmayacaktır. )
( AN SÜKÛT'İN SULH: Davalının susması üzerine gerçekleşen barış. )
( YURTTA SULH, CİHANDA SULH! PAZ EN EL PAIS, PAZ EN EL MUNDO! )

- ADÂLET ile/ve/<> BİLİM ile/ve/<> AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/||/<>/< RIZÂ ve/||/<>/< BİLGİ/HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adâletin kaynağı da, hedefi de, durumdaki/olaydaki ilgili kişilerden birinin rızâsıdır. Adâlet, insanı ve rızâsını esas almaktır! [Tabii, rızâ da, en başta, (durumdan/olaydan/tespitten/(ön) "hüküm"den) haberdar olmakla/etmekle başlar.] )
( Bilgi/haber vermek, rızânın;
rızâ, adâletin;
adâlet de yaşamın temeli(nde)dir/merkezi(nde)dir. )
( Rızâ yazısı için burayı tıklayınız... )
( |
  | )

- ÂDET = CUSTOM[İng.] = COUTUME[Fr.] = BRAUCH[Alm.] = ABITUDINE[İt.] = COSTUMBRE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADLARI:
İLKÇAĞ'DA
ile BİZANS'TA ile OSMANLI'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEMONNESOI / PROPONTIDAS ile PAPADONISIA ile KIZIL ADALAR )

- ADRES[İng. ADDRESS] değil/yerine/= BULUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂFET ve/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âfetlerde, -bireysel- tek çözüm ve ulaşım aracı, bisiklettir. )

- AFFETMEK ile UNUTMAK ile BARIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFORİZMALAR ile/ve/||/<> BAHANELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGAMİ değil/yerine/= BORAZANKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güney Amerika'da yaşarlar. )

- AGAVE KAKTÜSÜ ile/ve/<> BENZERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meksika'da. İLE/VE/<> El Salvador'da.[Bu kaktüsten, doğal iplik elde ediliyor.] )

- AĞ[Azr.] = BEYAZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞ ile/ve BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞ ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞ ile/ve BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile/ve BAOBAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'ya özgü bir ağaç. [MORONDAWA-MADAGASKAR] )

- AĞAÇ ile/ve BEŞÂM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hicaz'da yetişen ve misvak yapılan hoş kokulu bir ağaç, balsama ağacı. )

- AĞAÇ ile BETÎL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Salkımları sarkık olan ağaç. )

- AĞAÇKAKAN ile BENEKLİ AĞAÇKAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇKAKAN ile BOYUNÇEVİREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaçkakan ailesi içinde yer alır. Ağaçkakandan çok, bir ötücüye benzerler. Orman açıklıkları barındıran, yaprak döken ormanlar ve ağaçlı açık arazilerde yaşarlar. Göç sırasında, çok değişik alanlarda görülebilirler. Tek göçmen ağaçkakandır. Başlıca avları, karıncalar ve öteki böceklerdir. Özellikle, karınca yuvalarının başında, onu, beslenirken görebiliriz. Gagaları kısa ve sivri, başları yuvarlaktır. Gövdelerinde, kahverengi benekler ve enine çizgiler vardır. Sırtı gri, kahverengi ve kirli sarı renklerde sık desenlidir. Sırtının ortasında, uzun ve koyu renk bir çizgi vardır. Alt tarafı, ince çizgili; boğazı, altın rengi-kremdir. Ağaçkakan ailesinde, ağaçkabuğu rengi tüylere sahip tek türdür. Kuyruğu uzun, geniş ve sık çizgilidir.

Sıkıştırıldıklarında kendilerine özgü bir korunma yöntemine başvururlar. Önce, kuyruk tüylerini aralayarak boyunlarını uzatırlar ve baş tüylerini, yukarı doğru kısa bir ibik halinde kaldırırlar; sonra, başlarını ve boyunlarını döndürerek yana yatırırlar ve aniden başlarını geri çekerek yılan taklidi yaparlar. )

- AĞI AĞACI ile/ve AVİZE AĞACI ile/ve BAN AĞACI ile/ve ÇUBUK AĞACI ile/ve DANTEL AĞACI ile/ve IĞ AĞACI ile/ve KÂĞIT AĞACI ile/ve LÂLE AĞACI ile/ve LÂSTİK AĞACI ile/ve MANTAR AĞACI ile/ve MERCAN AĞACI ile/ve ÖD AĞACI ile/ve PELESENK AĞACI[Lat. GUAIACUM OFFICINALE] ile/ve PORSUK AĞACI ile/ve SAKIZ AĞACI ile/ve SÜT AĞACI ile/ve TESPİH AĞACI/ÇALISI, ÇİN LEYLAĞI[Lat. MELIA AZEDARACH] ile/ve KÖR AĞAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIRSIKLET değil/yerine/= BAŞAĞIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIZ ile BEC[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ağzın içi, avurt. )

- AĞIZDAN SOLUK ALMAK ile/yerine BURUNDAN SOLUK ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞUSTOS BÖCEĞİ/ORAKBÖCEĞİ | ZÎZÜ[Ar.] | CICADA[İng.] | CICADIS/LANIUS[Lat.] ile/ve ATEŞBÖCEĞİ/YILDIZBÖCEĞİ[Lat. LAMPYRIS NOCTILUCA][1 cm.den daha küçüktürler.] ile/ve YERÂA[Ar. | çoğ. YERÂ'], KİRM-İ AHTER, KİRM-İ ŞEB-EFRÛZ, KİRM-İ ŞEB-TÂB, ÂTEŞÎZE[Fars.]) ile/ve BOK BÖCEĞİ(HUNFESÂ'[Ar. | çoğ. HANÂFİS], KÜSTEL[Fars.], GEOTRUPES STERCORARIUS[Lat.], SCARABE/KHEBER) ile/ve GELİN BÖCEĞİ ile/ve HANIM BÖCEĞİ ile/ve İPEK BÖCEĞİ[Ar. DÛD-İ HARÎR, DÛD-ÜL-KAZZ | Fars. DÎVE, KİRM-İ EBRİŞÎM/PÎLE | Lat. BOMBYX MORI] ile/ve KIZ BÖCEĞİ ile/ve UĞUR BÖCEĞİ/UÇUÇBÖCEĞİ/HANIMBÖCEĞİ[Lat. COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA] ile/ve AĞILI BÖCEK ile/ve ÇALGICI BÖCEK ile/ve MAKASLI BÖCEK ile/ve MAYIS BÖCEĞİ(COCKCHAFER)[Lat. MELOLONTHA VULGARIS] ile/ve TAM GELİŞMEMİŞ BÖCEK(NYMPH) ile/ve UYUZBÖCEĞİ[Lat. SARCOPTES SCABIEI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHIMSA ile/ve SATYA ile/ve ASTEYA ile/ve BRAHMAÇARYA ile/ve
APARIGRAHA
ile/ve DAYA ile/ve KŞAMA ile/ve
DHRITI
ile/ve MITAHARA ile/ve ARCAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddet kontrolü. [Şiddetsizlik] Zararsızlık; başkalarını düşünce, söz ve hareketle incitmemek. İLE/VE Yalan kontrolü. [Dürüstlük] İLE/VE Benimseme kontrolü. [Çalmama] İLE/VE Eşeysel enerji kontrolü. İLE/VE Biriktirme kontrolü. [Biriktirmemek] İLE/VE Nefret kontrolü. [Merhamet] İLE/VE Kızgınlık kontrolü. [Affetme] İLE/VE Güçsüzlük kontrolü. [Dayanıklılık] İLE/VE Aşırılık kontrolü. [Ilımlılık] İLE/VE Yanlışlık kontrolü. [Doğruluk] )

- ÂHİYÂNE[Fars.] değil/yerine/= BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂHŞÜME[Fars.] değil/yerine/= BOZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHTAPOT ile BATTANİYE AHTAPOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişilleri, erillerden 40.000 kat daha büyük olabiliyor. Bu türün dişilleri, 2 metreye kadar büyüyebilirken; erilleri, sadece birkaç santimetreye kadar büyüyor.[Hayvanlar arasında, dişil ile eril arasındaki en zıt orandır.] )

- AIRBUS A320 ile BOEING 747
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AİT OLMA ile/ve/||/<>/> BİREY OLMA ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AK ile BEYAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKADEMİSYEN değil/yerine/= BİLİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile BENEKLİ AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tropikal Afrika'dan gelen, nadir rastlanan bir türdür. )

- AKBİL'İ:
YAVAŞ BASMAK
değil/>< BASILI TUTMAK/BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- AKCİĞER ZARI YANGISI(SATLICAN/ZATÜLCENP[Ar.]) ile/ve KARACİĞER YANGISI ile/ve BRONŞİYOL YANGISI ile/ve LENF BOĞUMLARI YANGISI ile/ve MEME YANGISI(MASTİT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZATÜLCENP ile/ve HEPATİT, ZATÜLKEBED ile/ve BRONŞİYOLİT ile/ve ADEONOİT )
( BİLSÂM[Ar., Fars.]/PLEURÉSIE[Fr.]: Akciğer zarı yangısı, satlıcan. )
( Dünyada en sık karşılaşılan hastalık zatürree/bronşittir. )
( AKCİĞER YANGISI / GIŞÂ-İ CENB[Ar.] / PLEVRA[İt. göğüs boşluğunun iç yüzünü ve akciğerleri saran zar] )

- AKERDEON ile/ve BANDENEON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikey. İLE/VE Kare/küp şeklinde. )
( Omuza asılır. İLE/VE Elde tutulur. )

- AKERDEON ile BAYAN[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İki tarafı da tuşlu olan. Klavyesiz. )

- AKIL:
TAMAMLAYICI
ve/||/<>/> BÜTÜNLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL:
BÜTÜNSEL
ile/ve/değil/||/<>/< BÜTÜNLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve BEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan hem kafasını [Hüvelbâtın]ını, hem de bedenini [hüvezzahir]ini kullanabilmelidir. )

- AKIL ile/ve BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katıksız aklın, belleğe gereksinimi yoktur. )

- AKIL ile/ve/değil/||/<>/>/< BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Monolog". İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Diyalog. )

- AKIL ile/ve/||/<> BİLGİ ile/ve/||/<> HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl kavramsal olup akla; Bilgi simgesel olup sezgiye; Hikmet mistik olup iç görüye ve iç deneyime hitap eder. )
( Aklın bilgiye ve hikmete kavuşması, neredeyse tüm uygarlıklarda ortak olarak Güneş, Işık, Nur simgeleri ile belirtilmektedir. )
( Genç ve kuvvetli iken uyanmayan ve uyandığı zaman çaba göstermeyen, böylelikle tembelliğe ve karar yoksunluğuna düşen kişi, hiçbir zaman hikmet yolunu bulamaz. )
( Gölgesinin, bir kişiyi izlemesi gibi, saf olan akılla konuşan ve davranan kişiyi de sevinç izler. )
( Uyanmak için bir şoku beklemeyen akıllıdır. [ki bu çok sert olabilir] )
( Herşeyin akılla kavranamayacağını akıl edemeyen, akılsızdır. )
( Hikmetin dili, simge ve sükûttur. )
( HİKMET: Cehaleti kaldıran herşey! )
( HİKMET: Kuramsal aklın, erdemi. )
( Wise is he who does not wait for a shock, which can be quite rude. )

- AKIL ile/ve/<> BİLİNÇ(ŞUUR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl, bilincin, birincil aracıdır. )
( Yıkılmaya uygun/lâyık bir "akla" sahip ol! )

- AKIL ve/<> DİL ve/<> BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın dili sözcükler, gönlün dili muhabbettir. )
( Akıl, hiçbir zaman gövdede durmaz. Neyi, nereyi seviyorsa orada gezer durur. )

- AKİTTE:
TASAVVUN SURETİYLE BEYİ
ile/ve/||/<> TEVLİYET ile/ve/||/<> TERÂBUH ile/ve/||/<> TEHASSÜR ile/ve/||/<> ŞİRKET ile/ve/||/<> İKÂLE ile/ve/||/<> MÜBÂDELE ile/ve/||/<> SARF ile/ve/||/<> TEVEHHÜP ile/ve/||/<> SULH ile/ve/||/<> BORÇ ile/ve/||/<> TEATİ ile/ve/||/<> HIYAR ile/ve/||/<> SELEM ile/ve/||/<> MEŞRÛİYET KEYFİYETİ ile/ve/||/<> RIZÂ VE MUVAFAKAT >< FUZÛLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM'DA:
TAMLIK
ve KAPALILIK ve BASİTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM(ATİK) = AXIOM[İng.] = AXIOME/AXIOMATIQUE[Fr.] = AXIOM, GRUNDWAHRHEIT[Alm.] = ASSIOMA[İt.] = AXIOMA[İsp.] = PRONUNTIATUM[Lat.] = AKS.OMA[Yun.] = BEDÎHİYYE, MÜSELLEM[Ar.] = ASLÎ MUTEÂREF[Fars.] = AXIOMA[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM[Fr.] değil/yerine/= BELİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKÜLÜ/ELEKTRİKLİ BİSİKLET ile/ve BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALACAKLI TEMERRÜDÜ ile BORÇLU TEMERRÜDÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALACAKLININ, ALACAĞINI, ALMAYA GİTMESİ değil/yerine BORÇLUNUN, VERECEĞİNİ, ALACAKLIYA GÖTÜRMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- ALAN ile/ve BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi arasındaki boşluk köprünün kendidir. )

- ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK = MODESTY[İng.] = MODESTIE[Fr.] = BESCHIEDENHEIT[Alm.] = MODESTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDANMA ile BİLEREK ALDANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDIM ile/ve/değil BULDUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLEM ile/ve BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLEM ile/ve/<> BİLİNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLEM: Kendiyle başkasının bilindiği şey. )

- ALGI YANILSAMALARI'NDA:
MÜLLER-LYLER
ve POGGENDORFF ve WUNDT ve ZOLLNER ve BOURDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGISAL BİL(İN)EMEME/AGNOZİ ile BİL(İN)EMEME/AGNOZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALINGAN/LIK ile/değil BENCİL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizli şirk. )

- ALIŞIK/ALIŞKIN ile/ve/<>/değil/yerine BİLİNDİK/TANIDIK/ÂŞİNÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞKANLIK ve/< BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuz alışkanlıklar, bellekteki kayıtların kötüye kullanımlarından kaynaklanırlar. )

- ALİ ŞİR NEVÂÎ ve BİHZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elleri, avuç içlerini çarptırarak. İLE/VE/YERİNE Orta parmak ya da yüzük parmağını, baş parmakla birleştirip ve kaydırıp avuç içine çarptırarak. )
( Daha çok/güçlü ses çıkararak. İLE/VE/YERİNE Daha az/güçsüz ses çıkararak. )
( Daha kaba. İLE/VE/YERİNE Daha nazik. )
( Beğeni ve coşkunu daha çok ve doğrudan duyurmak/yansıtmak üzere. İLE/VE/YERİNE Sporcunun odaklanmasına ve derinleşmesine engel olmamak üzere. )

- ALLAH:
HÜSN-Ü MUTLAK
ve/ya da HAYR-I MAHZ ve/ya da BAHR-I ÂMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALOHA ile/ve BULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Merhaba!] Hawaii'de. İLE/VE Fiji'de. )

- ALTIN KÖKÜ ile BOYA KÖKÜ ile EĞİR KÖKÜ ile HELVACI KÖKÜ ile MEYAN KÖKÜ ile EK KÖK ile SAÇAK KÖK ile YUMRU KÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTIN[Au] ile BAKIR[Cu]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 118 Element Arasında Neden Altın Bu Kadar Değerli? )

- ALTIN ile BUNDUKÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir altın para. [Türkçe'de "Fındık altını" denilen Bundukî adı, Venedik şehrinin Arapça adı olan Bundukiyye'den gelmiştir.] )

- ALZHEIMER ile/ve/||/<> BINSWANGER SENDROMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMAÇ:
BİRLİK
ve/<> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMAÇ ve/||/<>/> BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam doğar. VE/||/<>~> Açıklama sunar. )

- AMBLEM değil/yerine/= BELİRTKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMCA ile/ve BABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Biyolojik açıdan] Babayla kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi/ye verilen ad. İLE/VE Testislerinde oluşan spermler aracılığıyla dünyaya gelinen kişi. )

- AMERİKA ÜZÜMÜ ile AYI ÜZÜMÜ ile BEKTAŞÎ ÜZÜMÜ ile ÇAVUŞ ÜZÜMÜ ile DENİZ ÜZÜMÜ ile KÖPEK ÜZÜMÜ ile KUŞ ÜZÜMÜ ile TİLKİ ÜZÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMSTERDAM ile BARSELONA ile PARİS ile NEW YORK ile DUBAİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
()

- ANA KUCAĞI ve/<> BABA OCAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANDIRIM ile/ve/||/<> BENZEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANGAJMAN değil/yerine/= BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANJİN değil/yerine BOĞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAK/ZEKÂ ile/ve/değil/||/<> BELLEK/HÂFIZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM VAROLANI ile/ve BİLGİ VAROLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam üretimi varsa. İLE/VE Veri ve bilgi sahibi. )
( Aşkın. İLE/VE Özdeş. )
( İnsan. İLE/VE Beşer. )

- ANLAM:
PARÇADA
ile/ve/değil/||/<>/> BÜTÜNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM/LI = MEAN/ING[İng.] = SIGNIFICATION[Fr.] = BEDEUTUNG[Alm.] = SIGNIFICATO[İt.] = SIGNIFICACION[İsp.] = SIGNIFICATIO[Lat.] = HE DIANOIA, HE DÜNAMIS[Yun.] = MEDLÛL, DELÂLET[Ar., Fars.] = BETEKENIS[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM ile/ve/<> BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM ile/ve/<>/>/< BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam, bütünlük gerektirir. )
( Meaning needs integrity. )
( Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır. )

- ANLAMAYI:
"UZATMAK"
değil BİR AN ÖNCE/EN KISA SÜREDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞLI/LIK ile BİLGİLİ/LİK / BİLGİSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞSIZ/LIK ile BİLİNÇLİ ANLAYIŞSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE ile/ve/ya da/||/<> BAKICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNELİK ile/ve/||/<> BİRİCİKLİK GEREKSİNİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile BEYAZ ANTİLOP(ADDAX)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sahara Çölü'nde yaşarlar. )

- APAÇIK/LIK = SELFEVIDENCE/SELFEVIDENT[İng.] = ÉVIDENCE/ÉVIDENT[Fr.] = OFFENKUNDIG/OFENKUNDIGKEIT[Alm.] = EVIDENZA[İt.] = EVIDENCIA[İsp.] = EVIDENTA, PERSPICUITAS[Lat.] = ANERGEIA[Yun.] = BEDEHA(T)/BEDİHÎ, BEYYİN[Ar.] = HODPEYDÂ[Fars.] = KLAARBLIJKELIJK/HEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APAYRI ile BAMBAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOLLONIUS ve/||/<> HIPPARKUS ve/||/<> BATLAMYUS ve/||/<> İBN ŞATIR ve/||/<> NASREDDİN TUSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APTAL[Ar.] ile BUDALA[Ar.]/KAŞALOT[Fr.][argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık. İLE Zekâca geri olan, alık. | Ahmak, bön. | Bir şeye aşırı düşkün. )

- ARABA değil/yerine BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arabadan İn, Bisiklete Bin!...

)

- ARAMA ile/ve/<> BULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aramakla bulunmaz fakat bulanlar aramış olanlardır. )
( Arayan aradığı sürece ayrı kalır. )

- ARAMADIĞIMIZI BULAMAMAK ile/ve/||/<> DOLDURMADIĞIMIZI BOŞALTAMAMAK ile/ve/||/<> SAHİP OLMADIĞIMIZDAN VAZGEÇEMEMEK ile/ve/||/<> BULUNMADIĞIMIZ YERİ TERK EDEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMAK ile/ve/değil/yerine/<> BULMAK İÇİN/ÜZERE ARAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMAK = SEARCH/SEEK/LOOK FOR[İng.] = CHERCHER[Fr.] = SUCHEN[Alm.] = CERCARE[İt.] = BUSCAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAŞTIRMA/ÇALIŞMA DÖNEMLERİNDE:
KULUÇKA
ile/ve/||/<>/> BELGE TOPLAMA ile/ve/||/<>/> OLGUNLAŞTIRMA(OKUMA) ile/ve/||/<>/> YAZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAYAN, BULUR!:
[ya] MEVLÂ
ya da BELÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAYIŞ ile/ve BEKLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZ[Ar.]/SEMPTOM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BULGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZİ ile BATAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZİ ile BOSTAN[Fars. < BÛSTÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sebze bahçesi. | Kavun, karpuz tarlası. | Kavun ve karpuza verilen ortak ad. )

- ARDA ile/ve BAGET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun değnek. İLE/VE İnce kısa değnek. )

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARI ile BRİTANYA KARA ARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARİSTOTELES ASTRONOMİSİ ile/ve BATLAMYUS KOZMOLOJİSİ[astronomisi değildir!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKEOLOJİ ileve/||/<> BİYOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile BAĞIRTKAN, TÜYLÜ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Günün 17 saatini uyuyarak geçirirler. [uyku sırasında kaldırmaya çalışsanız da uyanmazlar] )

- ARŞ ve/<> BEYN | BEYYİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyin. VE/<> İki yan/ı. )

- ARŞIN/ENDÂZE ile BİTEMİ/PİTHAMİ[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Arşın ve endâze tarzında, bez ölçmek için kullanılan ölçü birimi. | Bez ölçmede kullanılan, 48 cm.lik bir ölçü. | Osmanlı döneminde, keten ölçmek için kullanılan, 34.29 cm. uzunluğunda ölçü birimi.[20 bitemi=1 asma | 1 asma=10 arşın] | Karış uzunluğu. )
( "Bitemi" sözcüğü üzerine - Fethi Gedikli )

- ARŞİV değil/yerine/= BELGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARŞİV ile/ve/değil/yerine BELLEK/HAFIZA/GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batı geleneğinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Doğu geleneğinde. )

- ARTİKÜLASYON[Fr., İng. ARTICULATION] değil/yerine/= BOĞUMLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARÛZ ve/<> BELÂGAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARZ ile BEYÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASGARİ ile/ve/<> BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLAN ile/ve BEYAZ ASLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTROLOJİ ile BURÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞIRI değil/yerine/>< BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
[önce] AKIM
ve/sonra/||/<>/> BAKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
ZÂHİRÎ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BÂTINÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT ile BEYDÂH/BİDAH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sert başlı, haşarı at. )

- AT ile/ve/değil/yerine/||/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATA/LAR ile/ve BAHADIR/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATASÖZÜ ile/ve BERCESTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kolayca hatıra geliveren ve yüksek bir anlam taşıyan mısra ya da beyit. | Sağlam ve lâtif. | Seçme. )

- ATEŞ İSTİDASI ile/ve/=/||/<> BAŞA HASIR YAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAS KEMİĞİ[Boyun omurlarının birincisi] ile AŞIK KEMİĞİ ile BEL KEMİĞİ ile ÇEKİÇ KEMİĞİ ile DİRSEK KEMİĞİ ile ELMACIK KEMİĞİ ile KOL KEMİĞİ ile ÖRS KEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAS OKYANUSU ile/ve/||/<> BÜYÜK OKYANUS ile/ve/||/<> HİNT OKYANUSU ile/ve/||/<> GÜNEY OKYANUSU ile/ve/||/<> KUZEY BUZ DENİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ
ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATMACA ile BÂŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir cins küçük atmaca. )

- ATMAN ile/ve/||/<> BRAHMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İÇKİN ile AŞKIN )

- ATOM ALTI/NDA ve/<> BÜTÜNLÜK/TE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirsizliğin yaşandığı alanlar. )

- ATOM MODELLERİNDE:
DEMOCRITOS
ile/ve/||/<>/> DALTON ile/ve/||/<>/> THOMSON ile/ve/||/<>/> RUTHERFORD ile/ve/||/<>/> BOHR ile/ve/||/<>/> MODERN ATOM KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ATOM ile/ve/değil/yerine BÖLÜNEMEYEN EN KÜÇÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AUK ile BÜYÜK AUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ne yazık ki, soyu tükenmiştir. )

- AVOKADO:
FUERTE
ile/||/<> HASS ile/||/<> ZUTANO ile/||/<> ETTINGER ile/||/<> BACON ile/||/<> PINKERTON ile/||/<> WURTZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkiye'de daha çok yeğlenen. İLE/||/<> Dünyada daha çok yeğlenen. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... )
( Eylül, Haziran arası olan bu cinslerin hepsinin hasat zamanları farklıdır. )
( )

- AVRUPA SUSAMURU ile KANADA SUSAMURU ile BREZİLYA SUSAMURU ile HİNT SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU ile TIRNAKSI SUSAMURU ile KÜÇÜK TIRNAKLI SUSAMURU ile DENİZ SUSAMURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAKKABI ile BATİNKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ayakkabı. [Tataristan'da.] )

- AYAZ ile/ve/||/<> BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lokman Hekim, 32 temel hastalık belirlemiş. 16'sının, soğuktan; 16'sının da "yeme-içme"den kaynaklandığını görmüş. Üşütmemeyi ve çok yememeyi yeğlemeliyiz. )

- AYDIN = MÜNEVVER = INTELLECTUAL[İng.] = INTELLECTUEL[Fr.] = INTELLEKTUELL[Alm.] = INTELLETTUALE[İt.] = INTELECTUAL[İsp.] = PAIDEUMENOS[Yun.] = MUFEKKİR[Ar.] = RÛŞENFİKR[Fars.] = INTELLEKTUEEL[Felm.] = ZİYÂLİ[Azarbaycan = Özbek Tr.] = BİLİKTİ[Kazak Tr.] = BİLİMDÜ[Kırgız Tr.] = DIANOOUMENOS[Rumca] = PROSVEŞÇONNIY[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMADA:
ATİNA
ile/ve/||/<>/> BAĞDAT ile/ve/||/<>/> AMSTERDAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- AYDINLANMIŞ ile BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini tanıyan. İLE Kendini tanımakla birlikte/öte başkalarını da tanıyan. )
( Bir bilge, şeylerin, olduklarından farklı olmalarını istemez/beklemez. )
( Mutlu olmak için kendimizi(özümüzü) bilmek dışında, hiçbir şeye gereksiniminiz olmadığını bilmek, bilgeliktir. )
( Bilge, şu dört zaaftan tamamıyla korunmuş olan kişidir:
* Benlik
* Bencillik
* Önyargı
* İnat )
( Bilge, iç deneyimler ile sezgiyi yansıtmaktan âciz kalan kavramlarla elden geldiğince az iş görmeye bakar. )
( BİLGE: Seni, sana bildiren. )
( MERKEZ EFENDİ )
( Knows the self. VS. Knows the self with all others.
A wise/saint does not want things to be different from what they are.
To know that you need nothing to be happy, except self-knowledge, is wisdom. )

- AYGIR ile BEYGİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril at.[Damızlık] İLE Arabaya koşulan. Erildir fakat enenmiştir/kısırlaştırılmıştır. )
( EFRÂS[Ar. < FERES]: Atlar, beygirler, kısraklar. )
( ESB-İ LÂGAR[Fars.]: Zayıf beygir. )
( YÂM[Fars.]: Posta[menzil] beygiri. )

- AYIRDEDİLEMEZLİK ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gottfried Leibniz İLE/VE/||/<> Werner Heisenberg )

- AYIRICI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< BİRLEŞTİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNI ile/değil BENZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI/LIK ile/ve BAŞKA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI ile/ve BAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI değil/yerine/>< BİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

- AYRILIK ile/ve/>/değil BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILIKLARDA, UNUTABİLMEK İÇİN:
ZAMAN
ile/ve/ya da BAŞKA BİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrılıklar umutsuzluğa düşürmesin. Bir daha buluşmak için bir elveda gereklidir. )
( Buluşmak, dost olanlar için kaçınılmazdır. )

- AYRILMA ile/ve/||/<>/> BİREYLEŞME ile/ve/||/<>/> GERÇEK(LİK)LE İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( WINNICOTT > STERN > MAHLER )

- AYRILMA ile/ve/||/<>/> BOŞANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIM ile/ve/<> BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIM <>/> ÇATIŞKI <>/> BİREŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIMLI ÖZDEŞLİK ile/ve/<> BİREŞİM(TEVHİD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRINTI ve BASAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIŞIK/HETEROJEN[İng., Fr.] ile BAĞDAŞIK/MÜTECÂNİS[Ar.]/HOMOJEN[İng., Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIŞMA/AYRILMA ile/değil/yerine FARKLILAŞMA ile/değil/yerine BİREYLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölgeden çıkma. İLE Benliğinin ve ötekinin farkındalığıyla yaşayabilme. İLE Tek başına yaşayabilme, tek başına karar alabilme. )

- AYRIŞMAK değil/yerine BULUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIŞTIKLARIMIZ ile/değil/yerine BULUŞTUKLARIMIZ(BULUŞABİLECEKLERİMİZ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYSBERG değil/yerine/= BUZDAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZALMA ile/ve BOZULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZALT ve/değil/yerine/||/<>/>/< BIRAK ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇOĞALT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yediğin yemeği...
Yemeğin tuzunu...
İçtiğinin şekerini...
Satın alacağın eşyaları...
Harcadığın parayı...
Boşa geçen zamanı...
Gözyaşlarını...
Kafaya taktıklarını...
Televizyon ve bilgisayar/internet başında harcadığın zamanı.
Telefonla uğraştığın süreyi...
İnsandan beklentini...

VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/<

Hız yapmayı...
Şikâyet etmeyi...
Çekingenliği...
Rezil olma korkusunu...
Alaycılığı...
Sabırsızlığı...
Çocuğuna taparlığı...
Mazeret üretmeyi...
Başkaları için yaşamayı...
"Yapamam" "düşüncesini"...
Olumsuz düşünmeyi...
Olumsuz söz(cük)leri...
Surat asmayı...
Önyargıyı...
Herkesi eleştirmeyi...
Herkesi düzeltmeye çalışmayı...

VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/<

Özen göstermeyi...
Saygı göstermeyi...
Sevmeyi...
Selâm vermeyi...
Gülümsemeyi... :)
Olumlu düşünmeyi...
Vermeyi...
Sabrını...
Şükretmeyi...
Teşekkür etmeyi...
Su içme miktarını...
Çocuklarla zaman geçirmeyi...
Özür dilemeyi...
Mazur görmeyi...
Alttan almayı...
İstikrarını...
Hayal kurmayı...
Ayırmayı...
Yalınlaştırmayı...
Ara çözümleri...
Güzel söz söylemeyi...
Kitap ve sözlük okumayı... )

- B ile KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B KAT SAYISI[EINSTEIN KAT SAYILARI] ile B KAYNAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom ya da moleküllerin elektronik seviyeleri arasındaki geçiş olasılığını ve soğurma kat sayısı bulunduğu takdirde, ışıma kat sayısının da kendiliğinden bulunabileceğini gösteren Anm, Bmn, ve Bnm kat sayıları. Bir n durumundaki atomlar v frekanslı bir elektromanyetik ışınıma maruz kaldıklarında, hv enerjili bir foton soğurarak daha yüksek bir m enerji seviyesine geçiş yapabilirler. Bu geçişi yapan atomların sayısı; Bnm Nn.u(v) ile verilir. Burada, u(v), v frekanslı ışının enerji yoğunluğu, Nn; n durumundaki atomların sayısı, Bnm; soğurma için Einstein kat sayısıdır. Benzer şekilde, m durumundaki atomlar da ışınla etkileşebilir ve foton yayarak n durumuna geçiş yapabilirler. Bu değişimi yapan atomların sayısı, BnmNmu(v) ile verilir. m durumundaki atomlar da kendiliğinden, bir foton yayınıyla n durumuna geçiş yapabilir. Bu geçişi yapan atomların sayısı da AnmNmu(v) ile verilir. Bu kat sayılar arasında Bnm/Bmn = gm/gn bağıntısı vardır. Burada, gm ve gn; m ve n durumlarının istatistik ağırlıklarıdır. Isıl denge durumunda Bmn = Bnm ve Anm = 8 πv³/c³ Bnm = 8 πv³/c³Bnm dir.
İLE
Elektron tüplerinde anot için yüksek gerilim, ekran ızgara için de güç kaynağı. )

- B'yi DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B'yi dinlemek/anlamak istiyorsan SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B ve/||/<>/> İSİM ve/||/<>/> ALLAH ve/||/<>/> RAHMAN ve/||/<>/> RAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İle VE/||/<>/> Adı VE/||/<>/> Allah'ın VE/||/<>/> Doğa VE/||/<>/> Tasavvur
[Allah'ın, doğa ve tasavvur adı ile...] )

- B ile P
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( B: Bel'in simgesi. [B, b] | Bor'un simgesi. [B] | Elektrik alınganlığın simgesi. [B] | Manyetik akı yoğunluğunun(indüklemenin) simgesi. [B] | Temel tanecik fiziğinde, Baryon sayısının simgesi. [B] | Basınç birimi Bar'ın simgesi. [b] | Optik gerilme katsayısı brevster'ın simgesi. [b] | Yüzeyce genleşme katsayısının simgesi. [b]

İLE

P: Basıncın simgesi. [P, p] | Dinamik ağdalılık birimi poiz'in simgesi. [P] | Ettingshausen katsayısının simgesi. [P] | Fosforun simgesi. [P] | Gücün simgesi. [P] | Paritenin simgesi. [P] | Poynting vektörünün simgesi. [P] | Atomda, yörüngesel kuvantum sayısı l = 1 'e karşılık gelen elektron tabakalarının simgesi. [p] | Momentumun simgesi. [p] | Piko [10¯¹2;] 'nun simgesi. [p] | Plank'ın simgesi. [p] | Protaktinyum'un simgesi. [Pa] | Protonun simgesi. [p, ¦p, 1p¹] | Yarı iletken tipinin [p tipi] simgesi. [p]

)

- B ve R
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B12'DE:
SİYANA KOBALAMİN
ile/<> METİL KOBALAMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B12 ve/||/<>/< HOLOTRANSKOBALAMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B2B ile/ve/||/<>/> B2C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toptan/cılık İLE/VE/||/<>/> Perakende/cilik. )
( Business To Business. VS./AND/||/<>/> Business To Customer/Consumer. )

- BÂ-HUSÛS değil/yerine/= ÖZELLİKLE, EN ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂ' ile BÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( B harfinin Arapça okunuşu. [BÂ-İ MUVAHHİDE: Tek noktalı harf olmasından. | BÂ-İ TAHTÂNİYYE: Noktasının harfin altında olmasından.] İLE Kulaç. | Erişme, yetme. | Kuvvet, kudret, beceriklilik. | Şeref, kerem, vergili, verimli olma. )

- BA'DE ile BÂDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonra. İLE Şarap, içki. | Aşk, Allah sevgisi. | Halk öykülerinde Hızır'ın kahramanlara ve bazı saz şairlerine rüyalarında sunduğu içki. )

- BA'L ile BÂL[Fars.] ile BÂL ile BAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karı-koca'dan her biri. | Güneş tanrısı. [İslâm öncesi] İLE Kanat. | Kol. | Boypos. | Üst, yukarı. İLE Kalp, yürek, gönül, hatır. | Kızıldeniz'in Habeş sahillerinde bulunduğu söylencesiyle gayet büyük ve pullu bir balık. İLE Arıların, beslenmek için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. )

- BA'S[Ar.] değil/yerine/= GÖNDERME, GÖNDERİLME | DİRİLTME | PEYGAMBERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAALBEK(HELIOPOLIS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en geniş akrapolu olan Roma kalıntısı.[Beyrut] | Güneş şehri. [Lübnan'dadır.] )

- BAAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir görev için ayağa kalkmak. )

- BÂB-ÜS-SAÂDE ile/ve BÂB-ÜS-SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı/dış kapısı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı. )

- BÂB[Ar.] değil/yerine/= BÖLÜM, KONU BAŞLIĞI | KAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı, sığınılacak yer, başvurulacak yer. )
( Bir kitabın bölümlerinden her biri. )
( İş, husus, madde. )

- BÂB[çoğ. EBVÂB] ile BÂB[Fars.] ile BÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı. | Geçit, boğaz. | Bölüm. | İş, şekil, mesele, yol, konu/mevzû. | Tövbe.[tas.] İLE Uygun, lâyık. Elverişli. Hayır, uğur. İLE Baba, ata. | Mânevî önder, şeyh. )

- BABA BABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABA TATLISI = ŞAMBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür hamur tatlısı. )

- BABA-OĞUL ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acıbadem'dedir. [1841] )

- BABA:
EVE, "EKMEK" GETİREN
ile/ve/değil/||/<> SEVGİSİNE, EMEK VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABA[Azr.] = DEDE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABA ve/||/<> OĞUL ve/||/<> KUTSAL RUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yasama. VE/||/<> Yürütme. VE/||/<> Yargı. )

- BABAANNE ile/ve ANNEANNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABADAĞI ile/ve SANDAK DAĞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABALAR:
KAHRAMAN
ve/||/<> İLK ÂŞIK OLUNAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂBET[Fars.] ile BABET[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dizinde "kezâlik". | Uygun bir şey. | Bent, fıkra. | Taallûk, münâsebet. | Elmas dal. [süs] İLE Bayan [bale] ayakkabısı. )

- BÂBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan~büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dilin meydana gelmesi bakımından da masalda adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu, ilk çağdan kalma şehir. )

- BÂBİL ASTRONOMİSİ ile/ve YUNAN ASTRONOMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir olgunun zamanını belirlemek. İLE/VE Belirli bir zamanda olgunun kendini belirleme. )
( Aritmetik. İLE/VE Geometrik. )

- BABİL EKOLÜ ile YUNAN EKOLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂBİL TİPİ/TARZI KANIT ile YUNAN TİPİ/TARZI KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HESAB BİLİMİNDE ÖĞRENCİLERE KILAVUZ (İRŞÂDU'L-TULLÂB İLÂ 'İLMİ'L-HİSÂB) )

- BÂBİL/MARDUK KULESİ ile/değil (BAB-İL ile E-TEMEN-ANKİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/değil KAPI-BÖLGE/ŞEHİR ile EV-TEMEL-ANU'NUNKİ )

- BABUN ile HAMADRYAS BABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABUN ile ZEYTİN BABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABY vs. CHILD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂC-I AĞNAM ile/ve/<> BÂC-I TAMGA ile/ve/<> BÂC-I BÜZÜRK ile/ve/<> BÂC-I KIRTIL ile/ve/<> BÂC-I NİYÂBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÂC[Fars.]: Vergi/harç. | Gümrük vergisi. )

- BACAK/EL SALLAMAK ile/ve/değil/yerine BEKLENTİSİZ VE SAKİN, O ANDA VE ORADA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulunulan koşullardan çıkma ya da [çeşitli ve belirli/belirsiz] sıkılma durumlarında yapılan kontrolsüz el/kol/ayak/bacak sallamalarının/hareketlerinin nedeni daha çok "bir an önce o ortamdan/koşullardan çıkma/uzaklaşma" ya da "sonraki sürece/aşamalara geçme" isteği üzerinedir. Bunu da sürenin/sürecin "kısalması/hızlanması" beklentisiyle, farkında olmadan [/"ne yaptıklarını biliyor oldukları" "iddiasıyla"/zannıyla] el/ayak/bacak sallayarak ya da nesnelerle uğraşarak [çizerek, kağıt karalayarak, kalem çevirerek, nesne parçalayarak/delerek, tespih çekerek vs.], zihinlerini başka şeylerle meşgul ederek ve ancak bir şeylerle uğraşmak yoluyla çözmeye çalışırlar. Bu hareketler, "küçük/önemsiz/değersiz hareketler" varsayıldığından dolayı yapan kişi tarafından algılanmaz. [Daha çok da gençlikte/olgunlaşmamışlıktan ve/veya cahillikten dolayı görülen/yaşanılan bir durumdur.] Bu durumlarda, çevredeki kişiler, çıkan sesle ya da gözleriyle ve zihinleriyle, yapılan harekete ister istemez takılırlar. Bu uyaranları, hem kişinin kendi için, hem de çevresindekileri düşünerek kontrol altında tutmaları gerekir. Bunu da, zihinlerini bulundukları zaman ve zeminde tutmaya çalışarak, geçmesi gereken zamana ve koşullara biraz daha sabrederek ya da odaklanarak sağlayabilirler. Sürekli olarak anımsanmalı ki, zihin, başka/çeşitli noktalarda bulunabilir fakat gövdeyi düşünce hızında bir yerlere taşımak olanaklı değildir. )

- BACAKLARIN KAPALI-AÇIK TUTULMASI('NI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACAKSIZLAR/SÜRÜNGENLER ile KARINDANBACAKLILAR(GASTROPODLAR) ile 2 BACAKLILAR ile 4 BACAKLILAR ile 6 BACAKLILAR ile 8 BACAKLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tatlısu yumuşakçaları ve karındanbacaklılar, her yıl yaklaşık 10.000 kişinin ölümüne neden olan bir hastalık(şistosomiasisin) taşıyıcılarıdır. )

- BACCAO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm yaşamlarını ve çözümlerini deniz üzerinde kuran/sürdüren, karaya çıkmayanlar. [Filipinler'de] )

- BACH ve MENDELSON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACH ile/ve VIVALDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACH VIVALDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACHELOR ile/ve MASTER ile/ve Ph.D.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KALFA ile/ve USTA ile/ve ÜSTAD )
( Üniversite mezunu. İLE/VE Lisansüstü yapmış. İLE/VE Doktora yapmış. )
( Terimlerden haberdar olmuş olur. İLE/VE Yayınları ve kaynakları tanır/tarar. İLE/VE Özgün bir şeyler ortaya çıkarır. )

- BACIKURUM ile/ve BACIMALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Malezya yöresel giysisi] Bayanların. İLE/VE Bayların. )

- BACKGROUND vs. GROUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACON ile BACON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACTERIA ve ARCHAEA ve EUKARYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE ... VE Hayvanların bulunduğu alan. )

- BÂD-ÂVERD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğu müziğinde bir ses. )

- BÂD-İ SABÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SABÂ RÜZGÂRI, DOĞUDAN ESEN HAFİF, HOŞ RÜZGÂR | [müzik] ADI MANZUM ANONİM BİR EDVARDA GEÇEN MAKAM )

- BADAR/FALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayı yavrusu. )

- BADARNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halat sargısı. )

- BÂDÂŞ[Fars.] ile BAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mükâfât[< kifâyet], yeterlilik. İLE Her iki ayağın da öteki bacağın uyluğunun altına alınarak oturma biçimi. )

- BÂDELİ ÂŞIK ile BÂDESİZ ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BADEM[Fars.] ile PAYAM/ACIPAYAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SOMATA: Badem şerbeti. )

- BADEM ile ACIBADEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gülgillerden, bir meyve ağacı. | Bu ağacın, acımtırak, keskin kokulu meyvesi. )

- BADEM ile KARGADELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kabuğunun çok gevrek olması dolayısıyla kolay kırılan bir tür badem. )

- BADEM = LEVZE = AMANDE, NOYAU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BADEM ile TAŞBADEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kabuğu çok sert bir tür badem. )

- BADEMCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TONSIL )

- BÂDÎ[< BED] ile BÂDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Neden, mûcib. | Neden olan. | İlk, başlangıç. | [Fels.] Sonsal, aposteriori. İLE Rüzgâra ya a havaya özgü. | Geçici. )

- BÂDİHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂNİ İLHAM )

- BÂDİNCÂN ile BÂDİNGÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Patlıcan. )

- BÂDİR ile BÂDİRE[çoğ. BEVÂDİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hemen yapmak isteyen. | Birdenbire vukû bulan. | Dolunay. | Büyümüş çocuk. | Olgun meyve. İLE Musîbet, felâket. | Zor geçit. | Hiddetli iken yapılan bir yanlışlık. | Bazı nesnelerin ya da her türlü bitkinin ucu. | Külfetsiz, güçlük çekmeden söylenilen söz. )

- BÂDİYET-ÜŞ-ŞÂM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fırat ile Dicle'nin birleşip denize döküldüğü noktadan itibaren batıya doğru uzanan çöl. )

- BAGALEK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koltukaltından çıkan yumruca, köpek memesi. )

- BAGET[Fr. < BAGUETTE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bateri çalmaya yarayan ince, kısa çubuk. | [Öteki anlamları/kullanımları için sözlüklere başvurunuz!] )

- BAGİ ile BÂGÎ[Fars.] ile BÂGI[çoğ. BUGAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serkeşlik, azgınlık. İLE Aynı bahçede yetişen. İLE Haksızlık eden serkeş. )

- BAGL[çoğ. BİGAL] ile/ve BAGLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril katır. İLE/VE Dişil katır. )

- BAĞ-BADEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ-BAHÇE (İÇİNDE YAŞAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ:
ÖZERKLİK
ve/<> HAZIR OLMA ve/<> GÖNÜLLÜLÜK/RIZÂ ve/<> HAREKETE GEÇME/GEÇEBİLME ve/<> KURABİLME(SÜRDÜREBİLME/SÜREKLİLİK) ve/<> PAYLAŞIM ve/<> GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ[Azr.] = BAHÇE[Tr. < Fars. BAĞÇE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ/BAĞLANTI ile/ve AYRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/91 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ ile/ve/<> BAĞINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ ile BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ ile/ve/||/<>/> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ ile/ve/||/<> HEVENK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Bir ipe geçirilmiş ya da birbirine bağlanmış yaş yemiş ya da sebze bağı. )

- BAĞ ile İÇGÖBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çiçeklerin dişil örgeninde, yumurtacık ile kabuğu arasındaki bağ. )

- BAĞ ile/ve/<> İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ ile SAKANDIRIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Başlıklarda, çene bağı. )

- BAĞA ile ZEBL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaplumbağa kabuğu. İLE Deniz kaplumbağasının kabuğu. )

- BAĞDAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DARÜ'S-SELÂM )

- BAĞDAŞ KURMAK ile LOTUS OTURUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞDAŞIK = MÜTECÂNİS = HOMOGENEOUS[İng.] = HOMOGÈNE[Fr.] = GLEICHARTIG[Alm.] = OMOGENO[İt.] = HOMOGÉNEO[İsp.] = EIUSDEM GENERIS[Lat.] = HOMOGENES, HOMOIOMERES[Yun.] = MUTECÂNİS[Ar.] = MOTECÂNES[Fars.] = GELIJKSOORTIG[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞDAŞTIRMA ile ÖZDEŞLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/74 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Romantizme kapılma ya da saçma amaçları kendininkilerle özdeşleştirme tehlikesi vardır. )
( Arzuladığınız, korktuğunuz ve kendinizi duygularınızla özdeşleştirdiğiniz zaman, keder ve tutsaklığı yaratırsınız. )
( Sizi mutlu ya da mutsuz eden sadece kendinizi zihninizle özdeşleştirişinizdir. Zihninizin kölesi oluşunuza başkaldırın, tutsaklığınızı kendiniz yaratmış olduğunuzu görerek bağımlılık ve nefret zincirlerini kopartın. Özgürlük amacınızı zihninizde sürekli tutun, ta ki, özgür olduğunuz, özgürlüğün uzak bir gelecekte ve acı verici çabalarla kazanılacak bir şey olmadığı fakat onun her zaman sizin için, kullanmanız için hazır olduğu gerçeği içinize doğuncaya dek! )
( Tek sorununuz, her algıladığınız şeyle kendinizi özdeşleştirme hevesinde oluşunuzdur. )

- BAĞDAŞTIRMACILIK, SENKRETİZM = SYNCRETISM[İng.] = SYNCRÉTISME[Fr.] = SYNKRETISMUS[Alm.] = SINCRETISMO[İt.] = SYNCRETISMUS[Yeniçağ Lat.] = SÜNKRATISMOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIL HIZ ile/ve/||/<> BAKIŞIM/SİMETRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLI BİÇİMBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLI/LIK(MÜPTELÂLIK) ile ISRARCI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLI/LIK ile/yerine BAĞLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onlar mı size, siz mi onlara bağlısınız? )

- BAĞIMLILIK SÜRECİ VE SONUCU:
HASTAHANE
ve/||/<>/> CEZAEVİ ve/||/<>/> MEZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLILIK ile/ve AŞIRILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLILIK = DEPENDENCE[İng.] = DÉPENDANCE[Fr.] = ANHÄNGIGKEIT, DEPENDENZ[Alm.] = DIPENDENZA[İt.] = DEPENDENCIA[İsp.] = CONIUNCTIO[Lat.] = TO KATANTES, SÜNDESMOS[Yun.] = TAVAKKUF[Ar.] = BASTEGÎ[Fars.] = AFHANKELIJKHEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLILIK ile ÖZDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan değil mi, hem yapar, hem tapar! )

- BAĞIMLILIK ile/ve SAPLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLILIK ile/ve YERİNDEN OYNATILAMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanım aralığı. İLE/VE Değer aralığı. )

- BAĞIMSIZ/LIK ile/ve/||/<> ÖZERK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZ/LIK ile/ve/||/<> TAM/LIK ile/ve/||/<> TUTARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLAŞMA ile/ve/||/<> WILLIAM/WILHELM TELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile/ve/yerine DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile/ve ÖZGÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağımsızlığınızı idrak edin ve mutlu kalın. )

- BAĞIMSIZLIK ile/ve/||/<> RADİKAL BAĞIMSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile/ve/||/<> TARAFSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞINI KESMEK ile/ve KENDİNE YÖNELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞINTI ve/||/<> ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞINTILARDA:
YANSIMA
ile BAKIŞIM(SİMETRİ) ile TERS BAKIŞIM ile GEÇİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( xRx İLE xRy ise yRx İLE ... İLE xRy ^[ve] yRz ise xRz )

- BAĞINTILI/LIK ile/ve/||/<>/> ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIR ile/ve BÖĞÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kafesinin üst bölümü. İLE/VE Göğüs kafesinin alt bölümü. [Aşağıdaki 11. ve 12. kaburgaların bulunduğu bölge] )

- BAĞIRA ÇIĞIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRAN değil/yerine/>< BAĞIRMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değeri yüksek olmayan mal satanlar. DEĞİL/YERİNE/>< Değeri yüksek olan mal ve/veya hizmet sunanlar. )
( İşportacı, eskici. DEĞİL/YERİNE/>< Kuyumcu/sarraf. antikacılar. )
( "Pop", "rock" vb. müzikçiler. DEĞİL/YERİNE/>< Sanat müziği/klasik müzik vb. söyleyen ve dinleyenler. )

- BAĞIRARAK SÖYLEMEK ile/değil/yerine/= SERT SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRMA ile ÇIĞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRMA ile HAYKIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRMA ile VURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRMAK ile ANIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRMAK ile BOZLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Devenin anırması/"bağırması". | Çığlık koparmak. )

- BAĞIRMAK ile HÖYKÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kişilerin, dua ederken kendilerinden geçerek tek ya da hep bir ağızdan yüksek sesle bağırması/bağrışması. )

- BAĞIRMAK ile/değil YÜKSEK SESLE KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SESSİZ KALMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağırdır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Çok daha ağırdır. )

- BAĞIRSAK ile/ve/||/<> APANDİSİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAĞIRSAK ile/ve KÖRBAĞIRSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRSAK ile/ve/||/<> TÜMÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan pürtüklerin adı. )

- BAĞIRSAKLAR:
BOŞALTIM DÜZENİ/SİSTEMİ
değil SİNDİRİM DÜZENİ/SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağırtma! DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağırtmamak için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞ/HİBE ile/ve/değil/yerine HEDİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞ ile/ve BORÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip olunan nakit paranın en fazla 3'te 1'i. İLE/VE Sahip olunan nakit paranın en fazla 10'da 1'ini tek kişiye ya da paylaştırarak birkaç kişiye. )

- BAĞIŞ ile/<> İHSÂN ile/<> LÜTÛF ile/<> HİMMET ile/<> KEREM ile/<>
İNÂYET
ile/<> İLTİFAT ile/<> ATÂ ile/<> ATIFET ile/<> HÎBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞ ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞIKLIK:
MUTLAK
ile/değil/yerine/<>/>< SINIRLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞLAMA ile/ve DAYANÇ/SABIR (ETME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞLAMAK ile/ve/değil BAĞIŞ YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞLANMAK ve/||/<>/< BAĞIŞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pişmanlık duymayanı bağışlamak, "suya, resim yapmak" gibidir. )

- BAĞIŞLAYAN ile/ve/değil ESİRGEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞKESEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makaslıböcek. )

- BAĞLAÇ = CONJUNCTION[İng.] = CONJONCTION[Fr.] = KONJUNKTION[Alm.] = CONGIUNZIONE[İt.] = CONJUNCIÓN[İsp.] = COPULA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAM(INDA) ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜK(ĞÜNDE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAM ile/ve AÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAM ile/ve BAĞLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAM ile/ve/||/<> KOŞULLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAM ve/> NİYET ve/> EREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAM ve/||/<> YAŞAMSAL KOŞULLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Telli Kur'ân-ı Kerîm. )

- BAĞLAMA SAPINDA:
KISA
ile UZUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAĞLAMA ile/değil BAĞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaygın olarak bilinen, belirli bir boy ve düzende olan. | Tezeneli sazların genel adı olarak.[Tar dışında!] İLE/DEĞİL Topluluklarda pek kullanılmayan, cura ile tambura saz arası boyda, daha çok solo icrada [eski halk ozanları] kullanılan. )

- BAĞLAMA ile/ve/||/<> ÖZNEYE DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMA ile YONGAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üç telli bağlama. )

- BAĞLAMAK ile ÇÖZMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMAK ile/ve DÜĞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMAQ[Azr.] = KAPATMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağlamında KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMLARDA DÜŞÜNCE ve/||/<>/> BİLME-İNANMA ve/||/<>/> EYLEME-YAŞAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağlamlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANMA (İNKIYÂD)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANMA:
SAKİNLİK
ve/||/<>/>< KAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANMA ile/ve KARŞILIKLI RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTI (KURMAK) ile/ve YORUM (YAPMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTI ile "AYAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/88 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTI ile/ve BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTI ile ORANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/89 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTI ile/ve ÖZDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/90 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTI ile/ve/değil/||/<> YANKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTILANDIRMAK ile VURGULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLANTILANMA ile/ve/||/<> LEHİMLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bağlantılı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAYICILIK ile/ve BORÇLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAYICILIK ile/ve/||/<> KANIT NİTELİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAYICILIK ile/ve/<> ÖTEYE GEÇİLEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLI ile/değil BAĞIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLI/LIK ile/ve/<> SAYGILI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLILIK ile/ve GEREKSİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞNAZ/LIK ile/ve/<> YOBAZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞNAZLIĞIN KALKMASI:
BİLİMSEL TUTUM (İLE)
değil FELSEFİ ANLAYIŞ (İLE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞSIZ/LIK ile/ve/<> BAHTSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞY/İSYAN[Ar.] değil/yerine/= BAŞKALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azgınlık, zulüm, isyan. | İstemek, talep etmek. | Yaranın şişmesi. | Yağmurun şiddetle yağması. )

- BAHÇE ile/ve ÇİÇEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂH ile BÂH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehvet. İLE Yol. )

- BAHA-MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sığ deniz. )

- BAHÂ ile BAHÂ'[Fars.] ile BÂHÂ/BÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzellik, zariflik. | Parıltı. | Alışma, dadanma. İLE Değer, kıymet, bedel. İLE Bir evin etrafiındaki kapalı avlu ya da bahçe. | Açık meydan, alan. | Suyun derin yeri. )

- BAHÂ ile/değil/yerine BAHÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂ ile VÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- BAHÂÎ ile BAHAÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışkın. İLE Din. )

- BAHANE BULMAK ile/değil/yerine ÇÖZÜMÜNÜ/ÇARESİNİ BULMAK(/ARAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "İstemediği/n" herşeye. İLE/DEĞİL/YERİNE (Gerçekten) İstediği herşeyin. )

- BAHANE[Ar.] = MAHANA/MAHNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İleri sürülen, sözde neden. )

- BAHÂNE ile "İTİCİ GÜÇ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂNE yerine ÇÖZÜM/ÇÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bir işi] Yapmak istemeyenin "tutumu". YERİNE Yapmak isteyenin tutumu. )
( "Çareler" yazısı için burayı tıklayınız... )

- BAHANE <> GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂNE ile MAZERET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂNE ile/ve/değil VESÎLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHANELERE SIĞINMAK ve/> BAHANELERE ESİR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂR[Fars. çoğ. BAHÂRÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kışla yaz arasındaki mevsim. İlkyaz. [22 Mart - 21 Haziran arasıdır] )

- BAHÂR[Fars. çoğ. BAHÂRÂN] ile BAHÂR ile BAHHÂR[< BAHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kışla yaz arasındaki mevsim. İlkyaz. [22 Mart - 21 Haziran arasıdır] İLE Güzellik. | Güzel. | Sığırgözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. | Put, sanme, çelîpa. | Atılmış pamuk. | Ölçek. | Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şeyler. İLE Denizci, gemici. )

- BAHAR ile BAHAR/BAHARAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kuzey yarımküre için] 21 Mart'ta, gündüz-gece eşitliğiyle başlayarak, 22 Haziran'da, gündönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim, ilkyaz. | Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. | Gençlik çağı. İLE Yiyecek ve içeceklere, hoş koku ve tad vermek için kullanılan kurutulmuş ve öğütülmüş bitkiler. )
( BAHARİYE: Divan Edebiyatı'nda, bahar betimlemesi ile başlayan kaside. )
( BİBERİYE: Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde çok yetişen, yaprakları hoş kokulu bir bitki. [Lat. ROSMARINUS OFFICINALIS] )

- BAHÂRÂT[< BAHÂR] ile BAHÂRET[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Üstünlük, seçkinlik. )

- BAHARAT ile BARSAMA/MARSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hoş kokulu yaprakları yemeklere konulan, nane ve yabankekiğinin ortak adı. )

- BAHARAT ile/||/<> EFHÂ'[Ar. < FEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<> Soğan ya da yemeklere konulan nane, kekik gibi kuru otlar. )

- BAHARATLI ile/ve/değil ACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHARİYE ADALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haliç'te, Eyüp - Sütlüce tarafında bulunan küçük adacıklar. )

- BAHARİYE ile/ve BAHARİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp'te.[Bostan İskelesi - Silâhtarağa arasında] İLE/VE Kadıköy'de.[Altıyol - Küçük Moda arasında] )

- BAHARİYE ile/ve/||/<> ŞITAİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baharı anlatan şiirler. İLE/VE/||/<> Kışı anlatan şiirler. )

- BAHÇE[< Fars. BAĞ-ÇE: Küçük bağ.] ile/ve BAĞ/BOSTAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Büyük bahçe. | Sebze bahçesi. | Kavun/karpuz tarlası. )

- BAHÇE ile ÇEPER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çit. | Ahlâksız, huysuz, geçimsiz kişi. | Bağ çubuğu, çalı çırpı. | Sebze bahçesi. | [dirimbilim] Zar. )

- BAHÇE ile/ve HADİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ağaçlı bahçe. )

- BAHÇE ile HARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sebze ve meyve bahçesi. | Tarla ve bahçe çevresindeki çit. )

- BAHÇE ile/ve KELE/KELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bakımsız bahçe. | Sürülmemiş tarla. )

- BAHÇELİEVLER ile/ve BAHÇELİEVLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakırköy ve Zeytinburnu'nun kuzeyinde bulunan bir ilçe. İLE/VE Çengelköy - Kuleli semtlerinin doğusunda bulunan bir semt. )

- BÂHİK ile BÂHİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir gözü görmeyen. İLE Görmeyen, kör. )

- BAHÎL[< BUHL çoğ. BUHALÂ] ile BÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cimri, hasîs, tamahkâr. İLE Serseri, başıboş. | Eli değneksiz çoban. | Yularsız deve. )

- BAHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DENİZ, DERYÂ | EKİN SULAYICI, SULAYAN | BELİRLİ, AÇIK, APAÇIK | IŞIKLI, PARLAK )

- BAHİR ile BÂHİR ile BÂHİR ile BÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz. İLE Yalancı, ahmak, alık. İLE Ekin sulayıcı, sulayan. İLE Belirli, açık, apaçık. | Işıklı, parlak, güzel. )

- BÂHİRE ile BÂHİRE ile BAHÎRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikenli ağaç. | Çok koşan cins deve. İLE Vapur. İLE İslâm'dan önceki dönemde, Araplar'ın, kulağını keserek işaretleyip biraktıkları dişil deve ya da koyun. )

- BAHİS[< BAHS] ile BÂHİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşulan şey, söz. | İddialaşma. İLE Bahseden, araştıran. )

- BAHR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arûz'da aslî bir vezinle ondan doğan vezinler mecmûası. )

- BAHR-İ NÂZÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muradnâme'de geçtiğine göre en az 5-6 yüzyıllık bir makamdır. )

- BAHREYN:
2 ADA
ile/ve/+/<> 31 ADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bahreyn'in başkenti, Mename'nin yer aldığı Bahreyn Adası ve 8ona bir dalgakıranla bağlı olan küçük] Maharrak Adası. İLE/VE/+/<> Öteki 31 ada. )
( Bahreyn, 33 adadan oluşan bir aral(takımada) ülkesidir. )
( Bahreyn'in sözcük anlamı, "iki deniz ülkesi"dir. [Denizin içinde, tatlı su kaynakları olduğundan dolayı bu ad verilmiş.] )

- bahreyn ile Bahreyn
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki deniz. [Basra Körfezi ile Hint Denizi. / Akdeniz ile Hint Denizi. / Karadeniz ile Hint Denizi.] | İki büyük esas, temel şey. İLE Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesi. )

- BAHREYN ve/<> KUR'ÂN-I KERÎM MÜZESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bahreyn'in başkenti Mename'de bulunan İslâm Merkezi'nde, Bait Al Quran[Kur'ân-ı Kerîm Müzesi] bulunmaktadır. [Başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden getirilen ve çoğu el yazması olan Kur'ân'lar sergilenmektedir.][Gutenberg'in, matbaayı bulmasından sonra basılan ilk Kur'ân-ı Kerîm de bu müzede bulunmaktadır.] )

- BAHRİ ile BAHRî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuş. İLE Denizle ilgili. )

- BAHS ile BAHS/BAHİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kur'an tabirlerinden olup "nâkıs" anlamına gelir. | Yağmur suyu ile ekilmesi olanaklı tarla. | Zulüm, işkence. | Gümrük alma. İLE Konuşulan şey, söz. | İddialaşma. )

- BAHS ile/ve/||/<>/> HAFRİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz. | Üzerinde konuşulan şey, konu. | Görüşünde ya da iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü antlaşma. | Bir kitabın bölümlerinden her biri. | Araştırma. İLE/VE/||/<>/> Yeryüzünü kazmak, yarmak ve açığa çıkan fazlalıkları da atmak. )

- BAHS ve NAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma. VE Kuramsal bakış. )

- BAHŞ ile CEZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHŞİŞ VERMEK < NEREDE, NE KADAR BAHŞİŞ VERİLİR?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHŞİŞ ile ARMAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHŞİŞ ile/ve/değil/yerine/||/<> KATKI PAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHT ile BAHT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öz, hâlis, saf. İLE Tâlih, kader, kısmet. | Cet, büyük baba. | Kargı. )

- BÂHTER ile BÂHTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Batı. [Yeni şairlerin kullanımında] İLE Doğu. [Eski şairlerin kullanımında] )

- BAHTÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı Divan şairlerinin ortak olarak kullandıkları mahlas. )

- BAHTİYÂR[Fars.] ile BAHTİYÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutlu kişi. İLE Güneydoğu Anadolu, Musul ve Bağdat'ta kullanılan bir makam. )

- BAHTİYÂR ile/>< İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir söz ki, bir gönlü, bir ömür bahtiyâr eder;
Bir söz ki, bir gönlü, bir günde ihtiyâr eder. )

- BÂHÛR ile BAHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok sıcak/lık. İLE Ödağacı, misk, lâden gibi maddelerden meydana gelen ve yakılırsa güzel bir koku veren ot, tütsü, günlük. )

- BAI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akli Ruh. )

- BAIRD TAPİRİ ile HİNT/MALAY TAPİRİ ile DAĞ TAPİRİ ile OVA/AMERİKA/BREZİLYA TAPİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAÎD-İ LÂZIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir makamın seyir dahilinde bulunup da istimali yok denilecek kadar o makama dâhil olan perdelere denir. [Sabâ makamının seyrinde neva perdesinin cüz'i bulunması gibi] )

- BAÎM ile BÂİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Put, heykel. İLE Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu. )

- BAÎR ile BÂİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril deve. İLE Şaşkın, perişan durumda olan. )

- BAK-TERİ/LER/İN değil/< BAKTERİ/LER/İN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKA BAKA (ISKALAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKANAK ile TOYAK ile TOYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geviş getiren hayvanların tırnağı. İLE At tırnağı. İLE At, eşek gibi tektırnaklı hayvanların tırnağı. )

- BAKARA ile BAKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sığır, inek. İLE Sûre. )

- BAKICI ile/ve/değil/<> BAKIM VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKICI ile DADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKILAN ile/ve DÜŞÜNÜLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzeldir. İLE/VE Güzelliktir. )

- BAKIM ve/<> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIM ve KÜLTÜR ve UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIM ile/ve/<> ÖZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIM ile/ve/<> TEMİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIMLI/LIK ile/ve/> ALIMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIP BAKIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIR MAVİSİ ile BAKIR YEŞİLİ ile BERLİN MAVİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazik bakır karbonat. İLE Kurşun kromat ve bakır oksitten oluşan, doğal boyar madde. İLE Demir III hekzasiyano ferrat (II)'ın özel adı. )

- BAKIR NEFESLİLER ile/ve TAHTA NEFESLİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIR ile/ve/<> FÜLÜS[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bakır para. )

- BAKIR ile TOMBAK[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kuyumculukta kullanılan, %80 bakır, %20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım. | Bu alaşımdan yapılmış olan. )

- BAKIRKÖY < MAKRİKÖY[YEDİNCİ KÖY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ AÇISI [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ AÇISI [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ AÇISI ile/ve "ÇERÇEVE"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ AÇISI ile/ve/||/<>/>/< TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ:
DIŞARIDAN
ile/ve/değil/||/<>/< İÇERİDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ:
TAMAMLAYICI
ile/ve/||/<> UYUMLANICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ ile/ve AÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞ ile/ve/> UFUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakış/nazar derinleştikçe ufuk açılır. )

- BAKIŞ ile/ve YÖNELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIK = SYMMETRICAL[İng.] = SYMÉTRFIQUE[Fr.] = EBENMÄßIG, SPIEGELGLEICH[Alm.] = SIM(M)ETRICO[İt., İsp.] = ÆQUALIS ET CONGRUENS, CONVENIENTER COMPOSITUS[Lat.] = SÜMMETROS, EMMETROS, EURÜTHMOS[Yun.] = MAVÂZİ, MUTEVÂZİ[Ar.] = MUTEKÂRON[Fars.] = SYMMETRISCH[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/<> AYAR(GAUGE) SİMETRİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile AYAR/GAUGE SİMETRİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> EŞDEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/<>/|| KIRIK BAKIŞIM/SİMETRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> KÜTLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> SÜPER BAKIŞIM/SİMETRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] = SYMÉTRIE[Fr.] = EBENMAß, SPIEGELGLEICHHEIT, SYMMETRIE[Alm.] = SIMMETRIA[İt.] = SIMETRIA[İsp.] = CONVENIENTIA PARTIUM[Lat.] = SÜMMETRIA, EMMETRIA, EURÜTHMIA[Yun.] = el-TENÂSUK, el-TAMÂSUL, TAVÂZİ, MAVÂZÂT[Ar.] = TEKÂRON, SÂZOVÂRÎ[Fars.] = SYMMETRIE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIMSIZLIK/ASİMETRİ ile TERS ORANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞMAK ile/ve YİYİŞMEK/SEVİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂKİ'NİN:
25 YAŞ ÖNCESİ ŞİİRLERİ
ile/ve 25 YAŞ SONRASI ŞİİRLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bâkî'ye
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- bâkî[< BEKÂ çoğ. BEVÂKİ] ile bâkî[< BÜKÂ] ile BÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı. | Sürekli/daimi, kalıcı. | Alt taraf. | Artık, artan, fazla, geri kalan, bundan başka. İLE Ağlayan. [Fars. GİRYÂN] İLE Divan şairi ve uzun adıyla Abdülbâki Mahmut. Kanûnî Sultan Süleyman tarafından korunmuş ve Meliküşşuarâ, Sultânüşşuarâ gibi unvanlar kazanmıştır. [1527 - 1599] [Tüm Osmanlı tarihinde cenazesine en çok katılım olan kişidir.] )

- BÂKÎ[< BEKÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TANRI | DÂİMÎ, KALICI )

- BÂKÎ ile/ve/||/<> ASLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKKA, KÜÇÜK ÇEKİRDEKLİ ETLİ MEYVE = SİMÂR-I TUFFÂHÎYE-İ MATMÛRETÜ'N-NEVÂT = MÉLONIDE À PÉPINS, BAIE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKKAL-ÇAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKL, BAKLA[Ar. çoğ. BUKUL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sebze, yeşillik. | Yeşil kabuklu, iri taneli sebze. )

- BAKLA[Ar.] ile ACIBAKLA/YAHUDİBAKLASI/TÜRMÜS[bot.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Baklagillerden, acı olan, taneleri suda tatlılaştırılarak yenilen otsu bir bitki. )

- BAKLA ile ÇİN/HİNT BAKLASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Ar. (botanikte)] BÂKILÂ )

- BAKLA ile FUL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taşkırangillerden, çokça türü bulunan bir ağaççık ve bunun hoş kokulu, beyaz çiçeği. | Küçük taneli bir bakla türü. )

- BAKLAVA-BÖREK (YİYEREK YAŞAMIYOR OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKLAVA ile SAMSA[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Baklavaya benzeyen, bir tür hamur tatlısı. )

- BAKLİYE MEYVESİ, LEGÜMEN = SİMÂR-I BAKLÎYE = GOUSSE, LÉGUME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKMAK:
KAÇIRDIKLARINA
değil/yerine YAKALAYABİLECEKLERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKMAK ile "GÖZ ATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKMAK ile/ve "SÜZMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKMAK ile/ve GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NAZAR: Aklın hareketi.[HAREKET'ÜL AKL] )

- BAKMAK yerine NAZAR KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKMAK değil NAZAR KILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKMAYALIM! > KATILALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKŞÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÂTİP, FİLOZOF )

- BAKTERİ ile BAKTERİSİT ile BAKTERİYOFAJ ile BAKTERİYOSTATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Virüsten farklı, yaklaşık 0,4-1,5 μm boyutunda, sert bir hücre duvarı ile hücre zarı ve sitoplazmaya sahip, çekirdek zarları olmadığından dolayı, DNA ve RNA'ları sitoplazma içinde bulunan, Enterobacteria sınıfından bir mikroorganizma. İLE Bakteri öldürücü madde. İLE Bakterileri yok eden virüslere verilen ad. İLE Bakteriyi öldürmeksizin büyüme ve çoğalmasını yavaşlatma ya da durdurma özelliğine sahip olan. )

- BAKTERİ ile BASİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bakterilerin, çomak biçiminde, ince ve uzun olan türü. )

- BAKTERİ değil/yerine/= BOZGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKTERİ ile/ve MİKROFOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Nokta biçiminde hareketsiz bakteriler. )

- BAKTERİ ile/ve/||/<>/< SİYANOBAKTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAKTERİ ile SPİRİL[Fr. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sarmal biçiminde uzun ve kıvrık, bazıları titrek tüylerle kaplı, iplik biçimindeki bakterilerin genel adı. )

- BAKTERİ ile VİBRİYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Virgül biçimindeki bakteri. )

- BAKTERİ ile VİRÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Virüsten farklı, yaklaşık 0,4-1,5 μm boyutunda, sert bir hücre duvarı ile hücre zarı ve sitoplazmaya sahip, çekirdek zarları olmadığından dolayı, DNA ve RNA'ları sitoplazma içinde bulunan, Enterobacteria sınıfından bir mikroorganizma. İLE Bakteri öldürücü madde. İLE Canlı hücrelerde yaşayan, metabolizmaları bulunmayan, oksijen kullanılmayan, makromoleküller oluşturmayan, büyümeyen ya da ölmeyen fakat sadece canlı hücrelerde üreyen, biçimleri bakterilerininkilere benzeyen, çoğu hastalığa yol açan, ancak elektron mikroskobunda belirlenebilecek kadar küçük olan, protein ve nükleik asitlerden oluşan, enfeksiyon yapan nesne. )
( Bazı FaRkLaR'ını daha okumak için burayı tıklayınız... )
( Canlıdır. İLE Canlı değildir[ölü de değildir].["Uygun koşullarda canlanabilen" bir varolandır.]

Bakteri, "fare" ise. İLE Virüs, "yumurta" gibidir.

Fare canlıdır. Yumurta canlı değildir. Ama döllenmişse, uygun sıcaklıkta, uygun sürede bekletilirse civcive dönüşür, yani bir canlı olur.

Yine fareye, yani bakteriye dönelim:
Fare, fare zehri ile öldürülebilir. İşte bu "antibiyotik"tir.

Fareye, fare zehiri verirsek ölür. Ama yumurtanın üstüne istediğimiz kadar fare zehiri dökelim, yumurtaya hiçbir şey olmaz; sadece çevreye zehir saçmış oluruz. Yani antibiyotikler, virüslere etki etmez; sadece bize yardım eden, bağışıklık sistemimizi güçlendiren yararlı bakterilerimizi öldürmüş oluruz.

Fareyi bir kutuya kapatıp aç-susuz bırakırsak ölür. İLE Yumurtayı bir kutuya kapatsak haftalarca bozulmadan durabilir.

Yani eğer bağışıklık sistemimiz güçlüyse belirli bir süre sonra bakteriler kendiliğinden ölecektir. Ama virüsler, her şeyin içinde ya da üzerinde, çok uzun süre bozulmadan yumurta gibi bekleyebilir ve gövdemize girdiği andan itibaren 4-14 gün içinde canlanır.

Bir diş macunu reklamını anımsayalım:
İki kap sirke içine iki yumurta koyuyorlardı, birini şu marka macunla fırçalıyorlardı, öteki yumurta eriyordu ama öteki macunla fırçalanan yumurta sağlamdı.

İşte o deneydeki sirke, yumurtanın kabuğundaki kalsiyumu çözündürüyordu. Elimizdeki virüsün kabuğunu çözündürebilen şey sirke değil "sabun"dur. Sabun, virüsün kabuğunu eritir. Kabuğu eriyen virüs, ölür. Sabunun, kabuğu eritebilmesi için en az bir dakika, kabukla temas etmesi gerekiyor. Süreyi anlamak için elimizi sabunlarken, iki kere "Dandini dandini dasdana" şarkısını söyleyelim. Süre bu kadar. Sıvı sabunlarda süre uzuyor. Daha iyisi, katı sabun.

Alkol de virüsün kabuğunu çözündürüyor ama sabundan farklı olarak; o boş kabuktan kurtulamıyoruz, elimize yapışık durumda kalır. Evet, artık zararsız ama yine de elimizde virüs kabuklarıyla dolaşmak istemeyiz. Örneğin, dışarıda alkolle elimizdeki virüsü öldürdük, ilk fırsatta yine sabunlamalıyız ki, su, kabukları da alıp götürsün. )

- BAKTIĞIN ve/<> AKTIĞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKULUM ile/değil PENİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Klitoris/penis kemiği [os klitoris/os penis]. [Kemirgenlerde, rakun, mors, binturong ve bazı memelilerde bulunur.] [İnsan ve örümcek maymunları bu kemiğe sahip olmayan tek primatlardır.] )

- BÂKURE["ku" uzun okunur] ile BÂKÛRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sığır sürüsü. | Yararı, zararı ayıramayan sersem, budala. İLE Önce yetişen, turfanda yemiş. )

- BAL ARISI ile BÜYÜK SARI BAL ARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İskoçya'da yaşarlar. )

- BAL ARISI ile/ve EŞEK ARISI/ZENBUR ile/ve YABAN ARISI/SARICA ile/ve ERİL ARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bal yapan arı. İLE/VE Et yiyen arı. | Sarı eşek arısı, vesveseyi simgeler. İLE/VE ... İLE/VE Bal yapmayan iğnesiz arı. )
( Bal arıları, en uzun süre yaşayan böceklerdir. )
( Bal arısının iğnesinin ucu kıvrıktır, sokunca çıkaramaz. Yavaş çekse çıkarır ama öfkeli ve sinirli olduğu için, yavaş çekmek elinden gelmez. Birdenbire çekince de, iğnesi kopar ve soktuğu yerde kalır. )
( Arı, karnındaki boğum köklerden soluk alır. [Boğumlu, halkalı hayvanlar ciğersizdir.] )
( Arı kovanının ısısı insan gövdesiyle aynıdır. )
( Antenleriyle koku alırlar. )
( Balarıları, karmaşık bir dizi hareket ve sallanmadan oluşan "salınma danslarıyla" birbirlerine yiyeceğin niteliğini, uzaklığını ve tam konumunu anlatabilirler. [Bu iletişimlerini bizler de anlayabiliyoruz. Her salınım, kovandan 45 metre uzakta anlamına gelir. (Karl von Frisch 1945 [Bu keşfiyle, hayvan davranışları çalışmalarında verilen tek Nobel ödülünü kazanmıştır.]) ] )
( Bir turları yaklaşık 12 km.dir. )
( Saatte 30 km. hızla uçabilmektelerdir. )
( Dümdüz hatlar üzerinde gidip gelmektelerdir. )
( Tek kalan bir arı, ne kadar zeki olursa olsun, kovandan ayrı kaldığında tamamen savunmasızdır. )
( Beyinlerinde 950.000 sinir hücresi vardır. )
( Morötesi aralıkta görebilmektelerdir. [İnsan yüzlerini dahi tanırlar] )
( Arı kafalarının fotoğrafları... )

- BAL KAPANI HANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahtakale'dedir. [XV. yy.] )

- BÂL[Fars.] değil/yerine/= KUŞ KANADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- BAL ile/ve/değil EĞİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Arıların çıkardığı bir tür salgı. )

- BALA ile BALÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuk, yavru. İLE Ankara iline bağlı ilçelerden biri. )

- BALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan yavrusu. )

- BALAK ile KÖS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALAKLAVA ile/ve/||/<> BAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ile/ve/||/<> )

- BALANCE vs. HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALANİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Glans(penis başı) yangısı. )

- BALANS[Fr., İng.] değil/yerine/= DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALAST ile MUCUR[Erm.][MICIR değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Demiryoluna döşenen taş kırıkları. İLE Kömür kırıntısı. | Yol yapımında kullanılan taş kırıntısı. | Bir şeyin işe yaramayan bölümü. )

- BALÇIK ile LÖS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE En çok, vadilerle yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık. )

- BALE'DE:
5 AYAK DURUŞU
ile/ve/||/<> PLIE ile/ve/||/<> ÇARPMA ADIMI(BEATEN STEP) ile/ve/||/<> KEÇİ SIÇRAYIŞI(CAPRIOLLES/CAPRIOLA[İt.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AYAK DURUŞU:
1. Ayaklar yanlara doğru düz bir çizgidedir. ve topuklar birbirine değer.
2. Birinci duruşun bir adım boyu kadar yanlara açılmış durumudur ve ayaklar yine yanlara doğru düz bir çizgidedir.
3. Bir ayak ötekinin önündedir ve öndeki ayağın topuğu arkadaki ayağın orta çukuruna değmektedir.
4. Bir ayak, bir adım boyu ötekinin önündedir ve ayaklar dışa dönüktür.
5. Bir ayak, hemen ötekinin önünde ve ona tümüyle dokunacak şekilde ve dışa dönük olarak yerleşir. [Bu duruşta ön ayağın arkasından sadece arka ayağın başparmağı görülür.]

İLE/VE/||/<>

PLIE:
Dizlerin kırılması hareketidir. [Bir zıplama hareketine başlamadan önce ya da bitirdikten sonra dizler mutlaka plie ile yanlara eğilir.] | Günlük bale derslerinde dansçının kaslarının ve tendonlarının yumuşaması ve dengeyi güçlendirmesi için ayaklar dışa dönük şekilde dizleri yavaşça kırarak balenin 5 duruşunda yapılan dersin açılış hareketidir.

İLE/VE/||/<>

ÇARPMA ADIMI(BEATEN STEP):
Bir bacağın ötekine çarpması ya da havada iken iki bacağın karşılıklı çarparak geçişmesi hareketine verilen ad.

İLE/VE/||/<>

KEÇİ SIÇRAYIŞI(CAPRIOLLES/CAPRIOLA[İt.]):
Her yöne yapılabilen bu harekette, sıçradıktan sonra iki bacak yere paralel olacak kadar yükselir ve birbirine çarpar. )

- BALGAM[Ar.] ile TUZLU BALGAM/MAYASIL/EGZAMA[Fr. < ECZEMA < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Solunum örgenlerinin salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü sıvı. İLE Bazı deri hastalıklarının ortak adı. | Birdenbire ortaya çıkarak gelişen, kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı. )

- BALIK BAYKUŞU ile MANAVGAT BALIK BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm Avrupa kıtasındaki sayısının 10'un altında olduğu tahmin ediliyor ve hepsi de Toroslar'da yaşıyor.[2014] İLE Manavgat'ta yaşarlar.[Balık baykuşunun alt türüdür.][20 civarında oldukları düşünülüyor.(2018)] )
( Büyüklüğü: 54-57 cm. | Kanat açıklığı: 145-150 cm. İLE ... )
( Ayrıntılar için burayı tıklayınız... )
( Sudaki avlarının yerini alçak bir tünekten ya da o alanda alçaktan ileri geri uçarak saptıyor. Ayakları ve pençeleri balıkları yakalamak için inanılmaz bir adaptasyona sahip.

Çiftler halinde yaşadığı düşünülüyor. Uçurum kenarlarında tüneyip ıslığımsı sesler çıkarıyor.

Korku ve şaşkınlık anlarında tüylerini kabartıp kulak tüylerini dikleştiriyor. İLE ... )
(İLE ... )

- BALIK KARTALI ile BALIK KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su kıyılarında yaşayan, balıkla beslenen, beyaz, kahverengi çizgili, yırtıcı kuş. İLE Fok yavrularını avlarlar. )

- BALIK KARTALI ile MADAGASKAR, BALIK KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ÖLÇÜSÜ[ARCHIMEDES]:
YÜKSEKLİK
ve/||/<> UZUNLUK ORANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çemberin merkezinin, ötekinin çevresine değmesiyle oluşan balık biçimi. )
( 153.265: 3'ün kareköküne ve eşkenar üçgenin orantısına yakın tam sayı. )

- BALIK ile 4 GÖZLÜ BALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile ACIBALIK/GÖRDEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaşayan, 8-10 cm. uzunluğunda bir balık. )

- BALIK ile ANÇUEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile BALON BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BALIK ile CHAMBO BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Malawi'de, Malawi Gölü'nde yaşarlar. )

- BALIK ile/ve/değil ÇAMUR ZIP-ZIPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile DAMLA BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Denizin 900 metre derinliklerinde yaşar. )

- BALIK ile FİL BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile KAYA BALIĞI/DİŞLİ/TOKMAKBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık. )

- BALIK ile LAMPREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )

- BALIK ile MAVİ HALKALI ÇAMUR BALIKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sular çekildiğinde bile kara ve çamurda yaşayabilen balıklar. )

- BALIK ile OKÇU BALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile ORFOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hanigillerden, Ege ve Akdeniz'de bulunan bir balık. )

- BALIK ile PACU BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( )

- BALIK ile PAPAĞAN BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIKÇIL ile BALABANKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, ağır ve iri bir kuş. )

- BALIKÇIL ile GRİ BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( ... İLE Afrika'da, Sahra Çölü'nün güneyinde yaşarlar. Boyu 42,5 - 66 cm. arasındadır. Ayakları ve bacakları sarıdır. )
( )

- BALIKÇIL ile KIZILCA BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂLİĞ değil/yerine/= ERİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile BALEN BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile BEYAZ BALİNA/DENİZ KANARYASI (BELUGA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sırt yüzgeçleri yoktur. )
( ... ile Beyaz Balina )
( ... İLE Çıkardıkları seslerin yoğunluğu ve hoşluğundan dolayı, "Deniz kanaryası" olarak da adlandırılmaktalardır. )

- BALİNA ile BOYNUZLU BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Burunlarındaki uzantı, boynuz değil sol kesici dişlerinden birinin uzamış olmasıdır. )

- BALİNA ile BRIGHT BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile BRİT BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile BRYDE BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile BUZUL BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile EOSEN BALİNALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile GAGALI BALİNALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BALİNA ile GRİ BALİNA/KUZEY PASİFİK GERÇEK BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bilinçsizce yapılan avlanmalardan dolayı dünyada sadece 50 gri balina kalmıştır. )
( ... ile Gri Balina )

- BALİNA ile KADIRGABALIĞI/İSPERMEÇET/SPERM BALİNASI/KAŞALOT[Fr. CACHALOT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Erilleri, en büyük beyine sahip hayvandır. )
( ... İLE 1000 m. derinlikte yaşayabilir ve avlanırlar. [2000 m. derinliğe kadar dalabilirler] )
( ... İLE 40 dk. boyunca suyun altında kalabilirler. )
( ... İLE En yüksek sesli hayvandır. )
( ... İLE Karayip falezlerinde görülebilmektedir. )
( ... ile İspermeçet Balinası )
( ... ile )
( )

- BALİNA ile KAMBUR BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 12 - 16 metre uzunluğunda ve 35 - 40 ton ağırlıkları vardır. )
( ... İLE Her yıl beslenme ve üreme amacıyla göç ederler. [Kışın kutuplarda, yazın tropik denizlerde olmak üzere yaklaşık 25.000 km. yolculuk ederler.] )
( ... ile Kambur Balina )
( ... İLE NTV - Yaşam Öyküsü 1. Bölüm (İlk Adımlar)[15:15 - 19:30 arası] )

- BALİNA ile KATİL BALİNA / ORCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile Orca )
( Dünyada 50.000'e yakın oldukları kaydediliyor.[2013] )
( )

- BALİNA ile KAYTAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile KUZEY BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Okyanuslarda yaşayan balina. )

- BALİNA ile KÜÇÜK DİŞLİ BALİNALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile MAVİ BALİNA/GÖK BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gelmiş geçmiş en büyük canlıdır. [İkinci sırada bulunan Afrika Fili'nden 30 kat daha ağırdır.][En büyük dinozor bile ağırlığının yarısına zor erişirdi.] )
( ... İLE Boyu, burun ucundan kuyruğunun ucuna kadar ortalama 30 metre uzunluğa kadar ulaşabilmektedir. Ağırlığı da genellikle 190 ton civarındadır. )
( ... İLE Gövdesine günde 88, saatte 3.5 kg. ekler. )
( ... İLE Kalbi günde 7500 litre kan temizler. [Bir seferde 225 litre kan pompalar.] [Aort damarı 5 yaşında bir çocuğun yüzebileceği büyüklüktedir.] )
( ... İLE Ortalama ömürleri olan 70 yıl boyunca, her yıl Ekvator ile kutuplar arasında yolculuk yaparlar. )
( ... İLE 2-3 yılda bir ve yaklaşık bir yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru doğurarak ürerler. Yavrularını Ekvator sularında doğururlar ve büyümeleri için 5 ay boyunca Ekvator sularında kalırlar.[Her gün 500'er lt. süt emzirerek ve toplam 50 ton ağırlık kaybederek] )
( ... İLE Ortalama 22 kilometre hızla yol alsalar da, hızlarını kolayca 50 kilometreye kadar çıkarabilirler. )
( ... İLE İspermeçet balinasından sonra en yüksek sesli ikinci hayvandır. )
( ... İLE Ne yazık ki günümüzde sayıları 5000'in altına düşmüştür. [1868'te patlar zıpkının yapılmasından sonra avlanarak (1931'de, 29.000'i tek bir avlanma mevsiminde öldürülmüştür.) :((] )
( Bir fil, bir mavi balinanın dilinden daha hafiftir. )
( ... ile Mavi Balina | Mavi Balina İskeleti )
( Bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir. )

- BALİNA ile MİNKE BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile MUSUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile NAR BALİNASI / CESET BALİNASI / DENİZ GERGEDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Alt çenedeki tek dişin üst dudağı delerek 2 - 3 m. uzamasının sonucudur. )
( ... ile Nar Balinası / Deniz Gergedanı )

- BALİNA ile OLUKLU BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile PİLOT BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile SEİ BALİNASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile UZUN BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hatay'da karaya vuran balina haberi için burayı tıklayınız... )

- BALİNA ile VOLFİN/WHOLPHIN[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eril katil balina ile dişil yunusun birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Türüne oldukça az rastlanmaktadır. )
( ... İLE )

- BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ve/||/<> )

- BALKANLARDA TÜRKÇE YER ADLARI KILAVUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALKELEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bal kovanlarına çok zarar veren bir böcek. [Lat. GALLERIA CEREANA] )

- BALKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel, süslü, parlak. | Sancı, ağrı. )

- BALKIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parlamak, ışıldamak, çakmak. )

- BALKIR/ŞİMŞEK ile/ve GÖK GÜRLEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALKIR/ŞİMŞEK ile/ve YILDIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında ya da bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıldırak. | Parıltı. İLE/VE 30 milyon volt gücündeki elektriktir. 30.000°C'lık bir sıcaklığa ulaşır. Saatte 115.000 km.'nin üzerinde bir hızla gider. Tek bir yıldırım çarpması 100.000 amperlik elektrik akımı taşır, bu mikdar 200.000 nüfuslu bir şehri 1 dakika boyunca aydınlatabilir. )
( ... İLE/VE Dünyada her gün 17 milyondan fazla ya da saniyede 200'ün üzerinde yıldırım düşer. )
( ... İLE/VE Baylara, bayanlardan 6 kat daha fazla yıldırım çarpar. )
( Açık havada şimşekli ve gökgürültülü bir fırtınaya yakalanırsanız, en güvenli konum, ağaçlardan uzak durup yüzükoyun yere yatmaktır. )
( Her yıl 3-6 Britanya'lı ve 100 Amerika'lı yıldırım çarpması sonucu ölür. Ölüm nedenleri daha çok gövdelerine yakın bir yerde seyyar paratonerler (golf sopaları, karbon kamışlı olta ve balenli sutyen) taşımalarıdır. )
( Yıldırım çarpmalarının en çok görüldüğü yerler kıyı bölgeleridir.[Kilometrekare başına yılda yaklaşık 2 kez!] )
( Bulutlar arasında. İLE/VE Bulut ile yeryüzü arasında. )

- BALKON ile/ve/değil CUMBA/ŞÂH-NİŞÎN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALKON ile PARADİ[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tiyatro salonunda, en üst balkon. )

- BALKON ile VERANDA[< Portekizce]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Camlı taraça. )

- BALLANDIRA BALLANDIRA (ANLATMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALO[< İt. < Yun.] ile BALOZ[< Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danslı ve resmi giyimli gece toplantısı. İLE Gemici, işçi gibi kişilerin, eğlenmek üzere gittikleri içkili, danslı yer. )

- BALON[Azr.] = KAVANOZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALON ile ZEPLİN[Alm. < FERDINAND VON ZEPPELIN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çoğunlukla hidrojen ya da helyumla şişirilmiş, güdümlü balon. )

- BALOTAJ[< Fr. < Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir seçimde, adaylardan hiçbirinin, gerekli/eşik oy sayısını sağlayamaması nedeniyle seçimin sonuçsuz kalması. )

- BALSIRA ile BALSIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaprakların üzerinde oluşan bir tür küf. İLE Bir tür kudret helvası. )

- BALTA/KAZMA ile/değil ÇÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Bir tarafı balta, bir tarafı kazma olan araç. )

- BALTA ile ÇEKİÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALTA ile NACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sapı kısa, küçük, odun baltası. )

- BALTALARDA:
KERKİ
ile/ve NACAK ile/ve İVGİ/TEBERZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük olan. İLE/VE Küçük balta. Kısa saplı odun baltası. İLE/VE Ağaç oymada kullanılan kesici araç. )

- BALYOS ile BALYOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı döneminde, Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. İLE Büyük taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç. )

- BAM-GÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂM[Fars.]/SAKAF[Ar.] değil/yerine/= ÇATI, DAM, KUBBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAMBU AĞACININ YETİŞTİRİLMESİNDE:
ALTI HAFTA
ile/ve/değil/||/<>/< BEŞ YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAMBU MIZIKA ile MISKALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bambu mızıka benzeri eski bir müzik aracı. )

- BAMBU[Malezya yerlilerinin dilinden] ile/ve/değil KARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 metre kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi çoğu eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış. HEZAREN, HİNTKAMIŞI | Bu kamıştan yapılmış olan. İLE/VE/DEĞİL Bambunun küçüğü. Gövdesi 5-6 metre yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, kamış, saz. | Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak[Ar.]. )

- BAMBU ile BAMBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kurtçuk evresinde, ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kınkanatlı böcek. )

- BAMBU ile ÇİN BAMBUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAMBU ile HEZAREN[Fars.: HEZAR[BİN] RENK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Düğünçiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki. | Bambu. [Fars. HİZRAN] | Bambu saplarından yapılmış eşya. )

- BAMYA ANITI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı'ndadır. [1811] )

- BAMYA ile AMBERİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂN[Fars.] ile BÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dam, yüzey. İLE Sorgun ağacı, bey söğüdü. | [mecaz] Sevgilinin boyu. )

- BAN ile BAN[Hırvatça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı döneminde, Macaristan ve Slovenya dolaylarında, sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san. )

- BANA GÖRE (BİR ŞEY) ile/ve/değil BANA ÖZGÜ / BENİM İÇİN (BİR ŞEY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA:
"TERS"
ile/değil/yerine UZAK / AYKIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANAĞACI ile BANAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sepetçi söğüdü, sorgun. İLE Asya'nın tropik bölgelerinde ve Afrika'nın kuzeyinde yetişen, yaprakları telek damarlı, çiçekleri salkım durumunda, meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağaç. )

- BANAL[Fr.] değil/yerine SIRADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herkesin kullandığı/anladığı. | Bayağı, sıradan. İLE ... )

- BANÇO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Telli bir çalgı. )

- BANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güvenilir liman. )

- BANGIR BANGIR (BAĞIRMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANGKOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zeytin/Erik Köyü. [BANG: Köy. | MAKOK: Zeytin ya da erik ya da ikisinin karışımı.] )

- BANHU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaylı bir çalgı. )

- BANK[Azr.] = BANKA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANKA SOYMAK ve/=/||/<> BANKA AÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Banka soymak, banka açmaktan daha büyük bir suç değildir. )

- BANKA[Azr.] = KAVANOZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANKADAKİ PARA ve/||/=/<> BAYAT PARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN )

- BANU ÇİÇEK ve/<> BAMSI BEYREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dede Korkut Öyküleri'nde geçen bir aşk öyküsü. )

- BANYAN AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiji'de ve Asya'da bulunan, Hindu dininde de kutsal kabul edilen bir ağaç. )

- BAOBAB AĞACI = ŞİŞE AĞACI = TERSYÜZ AĞACI = ŞEYTAN AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Anavatanı Madagaskar olan Baobab ağaçları, Mali'de de bulunmaktadır. [İçinin su dolu olması, çöl koşullarında ayakta kalmalarını sağlamaktadır.][Beyaz çiçeklerinden sos yapılmaktadır.] )
( )

- BAOBAB AĞAÇLARI:
AFRİKA
ile/ve/<> BÜYÜK ile/ve/<> AVUSTRALYA ile/ve/<> MADAGASKAR ile/ve/<> PERRIER ile/ve/<> FONY ile/ve/<> SUAREZ ile/ve/<> ZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAR ile BÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayrılık(hastalık) sırasında dil üzerinde görülen beyaz renkli tabaka, pas. İLE Ağırlık, sıkıntı vermek. | Tanrı, Allah. )

- BAR ile BAR ile BAR[< İng.] ile BAR[< Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anadolu'nun, doğu ve kuzey bölgelerinde, en çok da Erzurum bölgesinde el ele tutuşularak oynanan bir oyun. [Hançer/bilezik barı.] İLE Kaplarda, su nedeniyle oluşan tortu. | Yağmurdan sonra toprağın yüzeyinde görülen beyaz tabaka. | Sayrılık sırasında, dil üzerinde görülen beyaz renkli tabaka. İLE Danslı, içkili eğlence yeri. | Ayaküstü içki içilen meyhane. | Bir salonda, içki içmek için hazırlanmış köşe. İLE Hava basıncı birimi. )

- BAR ile BAROMETRE ile BAROSKOP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( C.G.S. sisteminde, basınç birimi. [1 bar= 1 din/cm²=0,1000 Pa.] İLE Atmosfer basıncını ölçen aygıt. İLE İçinde sıvı bulunan, bir U tüpü şeklinde olan ve hava basıncındaki değişimleri kaydeden bir aygıt. )

- BAR ile MİLİBAR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir barın, binde biri değerinde, atmosfer basıncı ölçü birimi. )

- BÂR ile/değil/yerine YÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARACK OBAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARAKA ile HUĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Saz ya da kamıştan yapılmış baraka. )

- BARAKA ile IGLOO/APUTIAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eskimoların kar ve buzdan yaptıkları ev. )

- BARAKA ile SALAŞ[Macarca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkan. | Tahtadan yapılmış baraka. )

- BARAKA ile/ve SIĞINAK/PENÂH[Fars.]/MELCE'[Ar. < MELÂCİ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sığınılacak, iltica edilecek yer. | Hâmî. )

- BARAKA ile TAVHÂNE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Limonluk. | Yoksulların sığındığı sıcak yer. )

- BARASİNGA ile/ve LERCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bataklık geyiği. İLE/VE Misk geyiği. )

- BARBAROS[İt.] ile KIRMIZI SAKALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmızı sakallı. )

- BARBUNYA ile FASULYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARBYSOS değil/yerine/= KÂĞITHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARDAK DOLDURURKEN, DUDAK PAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçecekler ağzına kadar doldurulmaz. Hem taşırken dökülmemesi için, hem de içerken dudak payı denen bir boşluk bırakmak gerekir. )

- BARDAK ERİĞİ ile CAN ERİĞİ ile ÇAKAL ERİĞİ | [Lat. PRUNUS SPINOSA] ile DAĞ ERİĞİ ile GÖVEM ERİĞİ ile MALTA ERİĞİ/YENİDÜNYA ile TÜRBE ERİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TÜRBE ERİĞİ: Gülgillerden, kırmızı, tatlı, küçük çekirdekli, etinden kolay sıyrılabilen bir tür erik. )

- BARDAK-ÇANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARDAK ile KADEH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARDAQ[Azr.] = SÜRAHİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAREM(BARREME[Fr.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hazır cetvellerin sonucuna dayanılarak yapılan hesaplar için kullanılan terim. )

- BARINAK:
MAMUT KEMİĞİNDEN
ile/<>/> GÖKDELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARINAK ile APATAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika yerlilerinin barınağı. )

- BARINAK ile GÜME/GÜMELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bostanda kurulan bekçi barınağı. )

- BARINDIRMA ile KAPSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARINMA ile/ve BÜRÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MELCE'[Ar.]: Barınak, sığınak. )

- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ ile BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy'de. İLE Avcılar'da. )

- Barış ve KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ ve TUTKU =/||/<>/> SAADET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ:
KENDİNLE
ve/||/<> DÜNYAYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendiyle barışmayan, dünyayla barışamaz.
Kendinde, dünyayla barışmayan, kendiyle barışamaz. )

- BARIŞ(TIR)MAK:
BAŞKALARINI
ile/ve/değil/<> KENDİNİ (KENDİNLE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zaman zaman. İLE/VE/<>/DEĞİL Her zaman. )

- BARIŞ ile/ve/||/<>/>/< ERİNÇ/HUZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ ve/<> KURTULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Barışçıl KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞI:
KURMAK
ile/ve/||/<>/> KORUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞMAK ile/ve/değil/yerine AŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞMAK ile/ve UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞTA ile/ve/ne yazık ki/<>/>< "SAVAŞTA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuklar, anne-babalarını toprağa verir. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/<>/>< Anne-babalar, çocuklarını toprağa verir. )

- BARIŞTIRICI ile/ve/||/<> KURTARICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRİ[Fars.] değil/yerine/= EN AZINDAN / HİÇ OLMAZSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRÎ ile BÂRÎ[Fars.] ile BÂRİ'/BÂRİA[Ar. < BERÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaratan, yaratıcı. İLE Hiç olmazsa, bir kere, hâsılı. İLE Mükemmel, güzel, üstün. )

- BÂRİK ile BÂRÎK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parıldayan. İLE Nâzik, dakik, rakik/ince. )

- BÂRİKA-İ HAKİKAT ve/||/<>/< MÜSÂDEME-İ EFKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bârika-i hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar.
Gerçeğin kıvılcımı, düşüncelerin çatışmasından çıkar. )
( Gerçeğin kıvılcımı. VE/||/<>/< Düşüncelerin çatışması. )

- BARİSFER/PİROSFER[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın ateş halindeki çekirdeği. )

- BARİT ile BARİTİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baryum oksit [BaO] ya da Baryum Hidroksit [Ba (OH)2]. İLE Doğal Baryum Sülfat [Ba So4] )

- BARİYER[< İng. BARRIER] değil/yerine/= ÖNLEÇ/ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRİZ (OLAN) ile SABİT (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRİZ değil/yerine/= BELİRGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARKOD değil/yerine/= TANITKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAROGRAF[< Fr. < Yun.] ile BAROMETRE[< Fr. < Yun.] ile BAROSKOP[< Fr. < Yun.] ile BAROSTAT[< Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yükseltiyazar.[BAROS: Ağırlık. | GRAPHEIN: Yazmak.] İLE Basınçölçer. [BAROS: Ağırlık. | METRON: Ölçü.] İLE Havanın, içinde bulunduğu cisimlerin ağırlığı üzerine yaptığı hafifletici etkiyi gösteren ve hava basıncında oluşan değişimleri kaydeden, havası boşaltılabilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik aygıtı.[BAROS: Ağırlık. | SKOPEIN: Gözlemlemek.] İLE Basıncı sabit bir değerde tutmaya yarayan aygıt.[BAROS: Ağırlık. | STAT: Durum, ölçek.] )

- BAROK ile GEÇ BAROK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAROMETRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAROMETRE[< Fr. < Yun.] değil/yerine/= BASINÇÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRRÎ ile BÂRİYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- BARSAM ile BERLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzgeçleri dikenli ve zehirli, bir çeşit çarpanbalığı. İLE İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm. boyunda, Marmara ve Ege Denizi ve Akdeniz'de çokça bulunan bir balık türü. )

- BARUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAS BAS (BAĞIRMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASAMAK ile ASANSÖR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASAMAK ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASAMAK ile/ve/değil/<> TARAÇA[İt. < TERRAZZA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASAR ile/ve/<> BASÎRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dış/organik gözler. İLE/VE/<> İç göz, "kalp" gözü. | Hakk'tan görüş, seziş. )

- BASBAYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASDIRMAQ[Azr.] = GÖMMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASE vs. BASIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASE vs. METHOD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASE vs./and ELEMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASE[D] vs. FUNDAMENTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASIMEVİ/MATBAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı kuşların yumurtadan ilk çıktığı anda çevresinde hareket eden ilk nesneye bağlanıp sürekli o nesneyi izlemelerine verilen addır. )

- BASIN/MEDYA:
SİYASİ/EKONOMİK "GÜCÜN"/"İKTİDARLARIN"
değil
TOPLUMUN OLANAĞI/ÜRÜNÜ/HİZMETİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASIN = PRESS[İng.] = PRESSE[Fr.] = PRESSE[Alm.] = STAMPA[İt.] = PRENSA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇ(LI) = PRESSURE[İng.] = PRESSION[Fr.] = DRUCK[Alm.] = PRESSIONE[İt.] = PRESIÓN[İsp.] = PRESSUS[Lat.] = HO PIESMOS[Yun.] = ZAĞD[Ar.] = FEŞÂR[Fars.] = DRUK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇ ile/ve/||/<> DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basıncın daha çok olması için derinliğin de daha çok olması gerekir. İLE/VE/||/<> Derinlik azsa, basınç da az olur. )
( 1- Sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvının derinliği arttıkça yaptığı basınç da artar.
2- Sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Sıvının yoğunluğu arttıkça basıncı da artar.
[Sıvı basıncı, sıvının miktarına göredir, kabın biçimine bağlı değildir.] ) )

- BASINÇ ve/||/<> HIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( P1 + 1/2 + pv²1 + pgh1 = P2 + 1/2 + pv²2 + pgh2 )
( BERNOULILER )

- BASINÇ ile/ve/<> ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇ ile/ve/<> OTOKLAV[Fr. < Lat., Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Vida ve civatalarla tutturulmuş, basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap. | Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan, her türlü araç ve gereçleri mikropsuzlaştırmak için kullanılan, basınçlı buhar kazanı. )

- BASINÇÖLÇER ile BASIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇÖLÇER ile BASIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hava basıncını ölçerek, yer yükseltilerini ve hava değişimlerini saptamak için kullanılan aygıt, barometre. İLE Buharın ya da herhangi bir gazın bulunduğu kabın, yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen aygıt, manometre. | Akışkanların basıncını ölçen aygıt. )

- BASIP GİTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂSIT-ÜR-RIZK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir örgeni uzatıp açan kas. )

- BASÎRET[Ar.] değil/yerine/= SAĞGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. | Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. )

- BASİRET ile/<> BASİRETSİZLİK ile/<> AYMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlış yapmadan önce düşünmek. İLE/<> Yaparken, düşünmemek. İLE/<> Yanlış yapabileceğini düşünmemek. )

- BASİT "BİR ŞEKİLDE" ile/ve/değil/yerine KISA BİR ANLATIMLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT BAŞAK/SPİKA = SÜNBÜLE-İ ÂDÎYE = ÉPI SIMPLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT KAPİTULUM = KIMMÎYE-İ ÂDÎYE = CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ÖRGENLER/DOKULAR ile/ve/<> BİLEŞİK ÖRGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bütün organ olarak aynı adı taşıyan ve aynı tanımla belirlenen, görülen ve idrak edilen kısımlardır, et ve sinir gibi. İLE/VE/<> Bütün olarak farklı ölçüdeki kısımlardan meydana gelmiş olup, onların bu kısımları gerek doğa olarak, gerekse ad olarak, birbirinden farklıdır; el, ayak ve yüz gibi. )
( Basit örgenler: Kemikler, Kıkırdak, Sinirler, Tendonlar, Bağ Dokusu, Arterler, Venler/Damarlar, Membranlar, Et. İLE/VE ... )
( el-KÂNÛN fi't-TIBB )
( AHŞÂ'[Ar. < HAŞÂ]: İç örgenler. | Gövdede bulunan bağırsaklar, ciğer gibi şeyler, içirik. | Cihetler, mahaller, bölgeler. )
( MAÂRÎ[Ar.]: Kişinin sürekli açıkta olan/kalan örgenleri. )
( TELÂSUK[Ar.]: Bitişme, bitişiklik. | Bir örgenin bir başkasına bitişip yapışması. )

- BASİT SALKIM = ANKÛD-I ÂDÎ = GRAPPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT SÖZCÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SIMPLE / SIMPLEX WORD )

- BASİT ile BASİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolay, pratİk. İLE Aşağılayıcı, küçümseyici kullanım. )

- BASİT ile BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile/ve GENEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile MÜREKKEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile/ve/değil/yerine ÖZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile/ve/yerine ÖZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile/ve/değil ÖZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile/ve/yerine/değil ÖZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile/ve/<> SABİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT ile SIRADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİTLEŞTİRME ile DEĞERSİZLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİTLEŞTİRME ile/ve/değil DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİTLİK ve KUŞATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKETBOL değil/yerine/= SEPETTOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKETBOL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SİLEMBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKI ile/ve BASINÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek bir yönden. İLE/VE Her yönden. )
( Baskı yapan şeyi/nesneyi gösterir/düşündürür. İLE/VE Baskı olunan şeyi/nesneyi/durumu gösterir/düşündürür. )

- BASKI ile/ve/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKI ile/ve/değil/yerine/<> HAKİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKI ile HEGEMONYA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir devletin, başka bir devlet üzerindeki siyasi üstünlüğü ve baskısı. )

- BASKILAYICI TUTUM ile/değil/yerine SINIRLAYICI TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKIN/HAKİM GEN ile/ve/<> SAKLI GEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin geni olduğu gibi, dünyanın da geni, insandır. )

- BASKIN ile BASKILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKIN ile BAŞAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKIN ile/ve/||/<> EGEMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKIN ile/ve YAYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKIN ile YOĞUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASRA OKULU ile/ve/<> KÛFE OKULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASSO[Japonca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çinli Zen ustası Ma-tsu'ya (709-788) Japonya'da verilen ad. )

- BAST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YAYMA, AÇMA )

- BAST (HALİ) ile/ve KABZ (HALİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kâmil kişinin ihtiyârındadır. )

- BAST-I ZAMAN ile TAYY-İ ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanın uzamış gibi olması. İLE Zamanın kısalmış gibi olması. )

- BASTIR(IL)MAK ile SİNDİR(İL)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASTIRILMA ile/ve/<> DIŞLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASTIRILMIŞ/LIK ile/ve VAZGEÇMİŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler, neden/nasıl vazgeçerler?
( Why people give up? )

Hızlı sonuç beklediklerinden dolayı...
( Expect fast results... )

Kendilerine inançlarını kestiklerinden dolayı...
( Stop believing in themselves... )

Geçmişe saplanıp kalmalarından dolayı...
( Get stuck in the past... )

Hatalarında yaşadıklarından dolayı...
( Dwell on mistakes... )

Gelecekten korktuklarından dolayı...
( Fear the future... )

Değişime direndiklerinden dolayı...
( Resist the change/alteration... )

Güçlerinden vazgeçtiklerinden dolayı...
( Give up the power... )

Güçsüzlüklerine inandıklarından dolayı...
( Believe in their weaknesses... )

Dünyaya sahip oldukları zannından dolayı...
( Feel the world owes them something... )

Başarıyı istemekten çok, hata yapma korkularından dolayı...
( Fear failure more than desire success... )

Nelerin olanaklar içinde olduğunu görememelerinden dolayı...
( Never visualize what is possible... )

Kaybedecek şeylerinin çok olduğu zannından dolayı...
( Feel they have something to lose... )

Fazla çalışmaktan dolayı...
( Overwork... )

Sorunlarının sadece kendilerine özgü ve biricik olduğunu zannetmelerinden dolayı...
( Assume their problems are unique... )

Geri dönmenin ve geri dön işaretinin, hata yaptıkları anlamına geldiğini zannetmelerinden dolayı...
( See failure as the signal to turn back... )

Kendilerini, üzgün, güçsüz, acınası hissetmelerinden dolayı...
( Feel sorry for themselves... ) )

- BASTIRILMIŞ ile/ve GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASTIRMAK ile/ve/<> GÖZARDI ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASTON ile DEĞNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] ile KANLI BÂSÛR/DİZANTERİ[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. İLE Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan, bulaşıcı, salgın sayrılık. )

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] değil/yerine/= MAYASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )

- BAŞ AĞRISINDA:
MİGREN[Fr. < Yun.]
ile/değil GERİLİM TİPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklamalarını okumak için burayı tıklayınız... )

- BAŞ BİTİ ile/ve GÖVDE BİTİ ile/ve KASIK/PUBİS BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sadece elbiselerimizin üzerinde yaşarlar. İLE/VE Eşeysel örgenlerin çevresindeki kıl diplerine yerleşen bit. )
( ... İLE/VE 70.000 yıl önce, baş bitinden evrilmişlerdir. İLE/VE ... )
( Bir başta, en fazla 100 bit bulunur. [1 ayda bu sayıya ulaşırlar.] )
( Bitler, sıçrayamadıklarından dolayı ancak temas edilerek bulaşırlar. )
( Bitler, günde 6 yumurta bırakırlar. )
( Bit yavruları, yumurtadan çıkabilmek için bulundukları yumurtanın içine hava emerler. Yumurta kırılana kadar basınç artarak patlar ve bu şekilde dışarı çıkarlar. [1 haftada yetişkin olurlar.] )
( Bazı bitler oldukça zararlıdır. [İnsan gövdesine yapışan bitlerin dışkılarında tifüs ve siper humması gibi hastalıklar bulunur.] )
( ... ile/ve GORİL BİTİ[Lat. PTHIRUS GORILLAE] ile yakın akrabalardır. [DNA'ları 3 milyon yıl önce ayrılmıştır.] )
( BİTOTU: Sıracagillerden, çok çeşidi bulunan ve kuzey yarımkürede yetişen bir bitki. [Lat. PEDICULARIS] | Bitlere karşı kullanılan bir özdek/madde. )

- BAŞ DÖNMESİ ile DENGESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAŞ DÖNMESİ ile VERTİLİGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ GÖZÜ ile/ve KALP GÖZÜ ile/ve SIR GÖZÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "SUYUN AKMAYA BAŞLADIĞI KAYNAK" )

- BAŞ MELEK ile/ve CEBRAİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Meleklerin birliği. )
( ... İLE/VE Cebrail, anlayış ve ilimdir. )

- BAŞ PARMAK TIRNAĞI ile/ve ORTA PARMAK TIRNAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En hızlı uzayan. İLE/VE En yavaş uzayan. )

- BAŞ-GÖZ (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlendirmek. )

- BAŞ ile BAŞ/HEAD[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ = HEAD[İng.] = TÊTE[Fr.] = HAUPT[Alm.] = TESTA[İt.] = CABEZA[İsp.] = CAPUT[Lat.] = HE KEFALE[Yun.] = REİS[Ar.] = SER[Fars.] = HOOFD[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ ile KAFA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ ile/ve LEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ ile ÖN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞA BAŞ (MÜCADELE ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞA DÜŞMƏK[Azr.] = ANLAMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞA GELEN:
YOLDAŞTAN
ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞAK, SPİKA = SÜNBÜLE = ÉPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞAK ile BAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı. | Tarlalarda, bağlarda, dökülmüş ya da tek tük kalmış olan ürün. İLE Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları arasında bulunan burcun adı. )

- BAŞAK ile SAKSIGÜZELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Damkoruğugillerden, yaprakları etli, çiçekleri başak biçiminde bir süs bitkisi. )

- BAŞARI ÖYKÜSÜ ile/ve/||/<> BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI:
ZEKÂ
ve/değil/||/<>/< SORUNLARLA UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇMEYEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI:
SABIR
ve/+/x/||/<>/> ÇALIŞMA ve/+/x/||/<>/> İSTİKRAR ve/+/x/||/<>/>
DENEME
ve/+/x/||/<>/> KOŞULLAR ve/+/x/||/<>/> ZAMAN, ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI ve/<>/< ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI ile DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarılarınızı değerlerinize bağlarsanız, başarısızlıklarınızı da değerlerinize bağlarsınız. )

- BAŞARI ile/ve/||/<>/< ÖTEKİLERİN BAŞARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarıya ulaşmanın en hızlı yolu, ötekilerin başarısına (da) yardımcı olmaktır. )
( The fastest way to succeed is to help others succeed. )

- BAŞARI ve/||/<>/>/< ÖZGÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI ile/ve PARA KAZANMAK/SAHİBİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI = SUCCESS[İng.] = SUCCÈS[Fr.] = ERFOLG[Alm.] = SUCCESSO[İt.] = ÉXITO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Başarılı sonuç için süreçte KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARISIZ OLMAK ile/değil BAŞARISIZ KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARISIZLIK ile/değil/yerine/<>/></> BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklama gerektirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/<>/> Sessizdir. )

- BAŞARISIZLIK ile/değil/yerine DÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarısızlık, düştüğün yerde kalmaktır. İLE/DEĞİL/YERİNE Düşmek, başarısızlık değildir. )

- BAŞARISIZLIK ile/değil OLANAKSIZLIK/PARASIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARISIZLIK ile/ve/değil ŞANSSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşmek, başarısızlık değil düştüğün yerde kalmaktır. )

- BAŞARMAK ile/ve/değil KAZANMA (İSTEĞİ/COŞKUSU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞBAŞA/LIK ile/ve/değil BİRLİKTE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞBAŞA ile/değil/<> BİREBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞCIK, KÖMEÇ, KAPİTULUM = KIMME = CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂŞE-İ FELEK[Ar.]:
"Nesr-i tâir" ve "vâki" denilen iki yıldız.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂŞENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asma üzerinde bulunan üzüm salkımı. | Tohumluk olmak üzere alıkonulan sarı ve iri hıyar. )

- Başı ve sonu için BİŞNEV!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞIBOŞ:
İŞSİZLER
ile/ve/değil/<> DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK OLANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞIN AĞIRLIĞINDA:
"ÖNE EĞİK BOYUNDA"
ile/değil/yerine/>< DİK BOYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAŞINA GELECEK ile/ve/||/<>/> GÖZÜNE GÖRÜNECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞINA GELEN ile/ve/||/<>/< OLMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Başını ağrıtmamak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Başını kes ve SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA (BİR ÇÖZÜM) ile/ve/değil YENİ (BİR ÇÖZÜM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA (OLABİLİR/OLMAMALI):
"İÇİMİZDEKİ SAZLAR"
ile/ve/||/<>/>< AĞZIMIZDAN ÇIKAN SÖZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duygular. İLE/VE/||/<>/>< Düşünceler. )

- BAŞKA BİR ...:
"DÜNYA"
değil YAŞAM (BİÇİMİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoktur. DEĞİL Vardır, olanaklıdır. )

- Başka sözlere kulak kabartmadan DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA:
O İŞ
ile O İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA/LIK ile FARK(LI/LIK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA ile BAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA ile FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA ile ÖTEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKA ile/ve/||/<>/> ÖZGÜRLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARI ...:
BİZİMLE YÜRÜYEBİLİR
ve/fakat BİZİM İÇİN YÜRÜ(YE)MEYEBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARINA "EFENDİLİK" ile/değil/yerine/>< KENDİMİZE EFENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Güç" gerektirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Güçlü olmayı gerektirir. )

- BAŞKALARINI AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KENDİNİ AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Affetmek, bir mahkûmu serbest bırakmaktır ve o mahkûmun kendin olduğunu keşfetmektir. )
( AFFEDELİM!!!

Lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine bir teklifte bulunur:

"Bir yaşam deneyimine katılmak ister misiniz?"

Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. "O zaman" der öğretmen. "Bundan sonra ne dersem yapacağınıza da söz verin"

Öğrenciler bunu da yaparlar. "Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz!"

Öğrenciler, bu işten pek birşey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarını üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen:

"Şimdi, bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates alın,o kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun."

Bazı öğrenciler torbalarına üçer-beşer tane patates koyarken, bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen, kendine "Peki şimdi ne olacak?" der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar:

"Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin, bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın üstünde? Hep yanınızda olacaklar."

Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa girer girmez, denileni yapmış olan öğrenciler şikâyete başlarlar:
"Hocam, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor."
"Hocam, patatesler kokmaya başladı. Vallahi, kişiler, tuhaf bakıyorlar bana artık. Hem sıkıldık, Hem yorulduk!"

Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir:

"Görüyorsunuz ki, affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz,

halbuki affetmek, en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. )
( Kendini affetmeyen kişinin, tüm kusurları affedilebilir. )

- BAŞKALARINI DÜŞÜNMEK ile/değil/yerine BAŞKALARINI DA DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARININ (")TERBİYESİZLİĞİ(") ile/değil/yerine/>< KENDİ TERBİYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Başkalarıyla da KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARIYLA KIYASLAMA ile/değil/yerine/>< BAŞKALARINI ÖRNEK ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALAŞIM ile/ve/||/<> (")CANLANMA(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALAŞIM ile/ve DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALAŞIM ile GELİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALAŞIM ile İÇBAŞKALAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Püskürük magmaların, soğurdukları kültelerin/kayaçların etkisi altında, bileşimlerinde oluşan başkalaşım. )

- BAŞKALAŞIM ile YARIBAŞKALAŞIM ile TÜMBAŞKALAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Böceklerde, kurtçuk evresi görülmeyen başkalaşma türü. İLE Böceklerde, kurtçuk ve koza evresi geçiren başkalaşma türü. )

- BAŞKALAŞTIRMA ile/ve/değil/yerine DÖNÜŞTÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALDIRI ile/değil/yerine ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKAN/SERVER[Fars.] ile PATRON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKAN ile/ve/||/<> DANIŞMAN ile/ve/||/<> MUHTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dernek, vakıf, parti, enstitü, belediye, spor kulübü vb. gibi, "başkanlık" konumu ile sürdürülen kurum ve kuruluşlarda, "Başkan" olarak görev yapan kişinin, öteki yönetim kurulu üyelerinden hiçbir farkı, önceliği ya da üstünlüğü yoktur ve de ol(a)maz! Sadece, üstlenmiş olduğu geçici görevinde, biraz daha sorumluluk ve çok büyük bir fark ya da ayrıcalık oluşturmayacak bazı küçük ama önemli yetkileri bulunmaktadır. Bu, sınırsız ve sonsuz olmayan "yetkilerini" de, öncelikle ve tamamen, kurumun/kuruluşun ve yönetim kurulunun ne yapacakları değil ne gibi yanlışlıkların, eksikliklerin kalmaması, sorunların daha az çıkması yönünde, bilgi ve deneyim artılarını, kurum/kuruluş ve topluma sunacağı hizmeti amacıyla kullanmak durumundadır. Söz ya da karar verme makamı diye bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Ortak alınmış/alınacak olan uygulama, yürütme kararlarında, oy fazlalığının bulunması, kişisel isteği ya da çıkarları yönünde değil sadece toplumun ortak çıkarları yönünde kullanılmak üzere, biraz daha fazla olan bilgi ve deneyimiyle, olası yanlış karar ve uygulamalara engel olabilmesi içindir. Dolayısıyla, bir şeyleri kendilerine sormak ya da izin istemek gibi bir üstünlükleri de söz konusu değildir. Fakat ne yazık ki, "Aman, işimiz ve aramız bozulmasın" kaygısıyla, kişiler, olması ve yapılması gereken süreçlerde sessiz kalırlar ve bu da başkanlık görevinde bulunan kişinin yetkilerini aşmasına, kötüye kullanmasına ve bu yanlışlara göz yumulmasına kadar gitmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için de başta, yönetim ve yürütme kurulu olmak üzere, tüm üyelerin ve vatandaşların, kişi değil kavram, kurum ve hizmet esaslı bir çalışma sürecinde olunduğunu anımsaması gerekmektedir.

İLE/VE/||/<>

Kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet etmekte olan danışmanlar, kendilerine danışılan konuların uygulayıcısı durumunda değillerdir ve bu durumda bırakılamazlar. Olası uygulamalardaki, girilmeyecek, sapılmayacak yönleri ve yolları işaret etmekle görevlilerdir. Ne yapılması hakkında, bilgi ve deneyim aktarımında bulunurlar fakat önerdikleri alanda daha fazla bilgili diye, işi ya da süreci, danışmana bırakmak gibi bir tutum ya da beklenti sergilenemez.

İLE/VE/||/<>

Halk tarafından seçilerek ve belirli bir dönem, koşul, sorumluluk, yetki ve görevlerle sınırlı kalmak üzere, yaşanılan bölgenin ilk yönetimsel yetkilisi olarak, bölgedeki ne yapılacaklarla değil ne yapılmayacaklarla, neyin, ne kadar süre ve koşulda, eksik ya da sorunlu kalmamasını sağlamak üzere, ihtiyâr heyeti desteği ile işbirliğinde bulunan kişidir. "Muhtar" sözcüğü, "Hayır!" kökünden gelerek, kendi ya da yakın çevresinin irâdesiyle değil ne yapılmayacağının ya da engel olunacağının bilgisine sahip olan kişi, ihtiyârını devrede tutan kişi anlamına gelmektedir. Fiziksel olarak yapılması gereken işlerde de belediye başkanını, güvenlik amacıyla da vali, kaymakam, polis, jandarma gibi ilgili kurum ve yetkililerle daha yakın ve doğrudan ilişki içinde olma görevindelerdir. Kaymakam ve valilerden daha alt bir yetki ve konumda olsalar da, belediye başkanından sonra değil önce gelirler. )

- BAŞKASINA SÖYLEDİĞİN/SÖYLEYEBİLDİĞİN ile ANCAK/SADECE KENDİNE SÖYLEYEBİLECEĞİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKASINA:
BIRAKMA
ile/ve/<> "YIKMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKASINI "KANDIRMAK" değil KENDİNİ YADSIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKASININ SORUSU ile/değil/yerine KENDİ SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKASININ, BİZİ KEŞFETMESİ ile/ve/>/değil/yerine KENDİNİ KEŞFETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beşer. İLE/VE/>/DEĞİL/YERİNE İnsan. )

- BAŞKASININ/BAŞKALARININ YANITLARI ile/ve/değil/yerine KENDİ(NİN) YANITLARI(N)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKASIYLA PAYLAŞTIĞIN/PAYLAŞABİLDİĞİN ile ANCAK/SADECE KENDİN YAŞAYABİLECEĞİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKENT ile/ve/<> ÖTEKİ ŞEHİRLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLAMAK İÇİN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> BAŞLAMAMAK/YAPMAMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "En" doğru zamanı beklemek. İLE/VE/||/<>/> [bazen/çoğunlukla] Olumsal/keyfî "bahane" (olabilir). )

- BAŞLAMAK-BİTİRMEK ile BAŞLAMAK-TAMAMLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLAMAK ve/<> BAŞARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlamak, başarmanın yarısıdır. )
( Her iş, başlayana kadardır. )

- BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ (BİDÂYET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ:
EYLEM
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRTÜK EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/>< BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlangıca en yakın olan, bilince, en uzak olandır. )

- BAŞLANGIÇ ve/||/<> EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/ve/değil KAYIT TARİHİ, RESMİYET KAZAN(DIR)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile MAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/ve/||/<>/> ORTA ile/ve/||/<>/> SON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile ÖNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/ve SÜREÇ(VETÎRE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir öncekini içeren, bir sonrakine yol açan gelişim. )
( Ancak başlangıçta sizin olan sonda da sizin olarak kalır. )
( Başlangıç ile son arasındaki fark ancak zihinde vardır. )

- BAŞLANGIÇ ile/ve TÜRDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ve/=/||/<>/> VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/ve YENİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/ve/||/<> ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLAT(RESET) ile AÇMA-KAPAMA(POWER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLI BAŞINA (ELE ALMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLIBAŞINA ile BAMBAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLIK KISALTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ACRONYM )

- BAŞLIK ile BARATA[< İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı sarayında, genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış başlık. )

- BAŞLIK ile IŞKIRLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karagöz'ün başlığı. )

- BAŞLIK ile TAMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLU değil/yerine/= YARALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞÖRTÜSÜ ile/ve/değil YEMENİ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent. | Bir tür hafif ve kaba ayakkabı. )

- BAŞTA ile/ve/değil BAŞINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞTAN ANLATMAK ile/yerine SORULURSA ANLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞTAN AŞAĞI/YA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞTAN BAŞA (SARMAK, DOLAŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞTAN BAŞA ile BOYDAN BOYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞTAN SONA ile TÜMEVARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞTANKARA ile BAŞTAN KARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuş. İLE Gitmek, etmek. )

- BAŞTANKARA ile FANTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mevimsi yeşil renkli bir baştankara. )

- BAŞTANKARA ile MAVİ BAŞTANKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞUCU ile BAŞ UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAT/BATH/EPRAH[İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir hacim ölçüsü. )

- BATA-ÇIKA (BUGÜNLERE GELMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATAĞAN ile KARA BOYUNLU BATAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BATAĞAN ile KÜÇÜK BATAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATAKLIKKETENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Papirüs ailesinden, bataklıklarda yetişen bir bitki, pamukotu. [Lat. ERIOPHORUM] )

- BATBATA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazın ötmesi. )
( Kazın ötmesi. )
( Kazın suya dalışı. )

- BATI AVRUPA'DA AYDINLAR:
KİLİSE
ile/ve/<> RAHİPLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlar, Batı Avrupa'da, dinî–ilmî-felsefî-siyasî bir dizge olarak Kilise'nin yerini alan kapitalist-emperyalist–pozitivist yaşam görüşünün rahipleri olarak yükselmişlerdir. )

- BATI FELSEFESİ ile/ve/yerine ZİHİN FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI KÜLTÜRÜ ile/ve/<> DOĞU KÜLTÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sağır. İLE/VE/<> Kör. )
( Sağır olduklarından dolayı birbirleriyle [göstererek/işaret ederek] görsel dille iletişim ve paylaşımda bulunurlar. [Doğu'nun söylediklerini, anlattıklarını bilgeliklerini duyamazlar.] İLE/VE/<> Kör olduklarından dolayı birbirleriyle [ses ile] sözel/şifai dille iletişim ve paylaşımda bulunurlar. [Batı'nın gösterdiklerini, tekniğini, bilimini göremezler.] )
( Anadolu Kültürü, hem Batı'nın, hem de Doğu'nun değerlerini/olanaklarını, körlük ya da sağırlık yaşamadan biraraya getirebilmiş ve getirebilecek nadir kültürlerdendir. )
( Sol beyin/yarımküre ağırlıklı. İLE/VE/<> Sağ beyin/yarımküre ağırlıklı. )
( Hermetik.[Mısır] İLE/VE/<> Sanskrit.[Hindistan] )
( KÜLTÜR: Üretim-Tüketim-Paylaşım )
( KÜLTÜR[< CULTURA < COLERE/CULTIVARE]: Toprağa işlemek, toprağın işlenmesi/sürülmesi. | Bakmak, yetiştirmek. )
( Karıştırmamak ve/fakat birleştirmek gerekir. )

- BATI ROMA İMPARATORLUĞU ile/ve/değil DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fethedilmiş olan. )

- BATI/GÜNİNDİ ile/ve DOĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşin battığı yön. İLE/VE Güneşin doğduğu yön. )

- BATI/LI() ile BATI/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Coğrafya. İLE Uygarlık. )

- BATI/LI(coğrafya) = KEDİN, KURIYAKI = WEST/ERN[İng.] = OUEST, OCCIDENT/AL[Fr.] = DER WESTEN/WESTLICH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = OCCIDENS/OCCIDENTEM[Lat.] = HE DÜZIS/PROS HELION DÜZIN[Yun.] = el-ĞARB/ĞARBÎ[Ar.] = BÂKHTER/Î[Fars.] = HET WESTEN/WESTELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI değil BATI/RDI/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTIL[< BUTLÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BOŞ, BEYHÛDE | ÇÜRÜK | ZEMİNİ OLMAYAN )

- BÂTIL ile HURÂFE/SANAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vak'a'ya mutabık olmayan/olmama. İLE ... )

- BÂTIL ile/ve YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTIL ile ZULÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi dışında haklılık kabul etmeyen. İLE Sonuçları. )

- BATILILAŞMA ile "DEJENERASYON"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTIN:
UMÛMA GÖSTERİLİR
ile/ve (fakat) UMUM YARARLANAMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATIN/BATN[çoğ. BUTÛN, EBTÂN] ile BÂTIN[çoğ. BEVÂTIN] ile BATÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın. | Nesil, soy. İLE İç. | İç yüz. | Gizli, görünmeyen nesne. | Tanrı. | İçteki. | Çukur, kuytu yer. İLE Büyük karınlı. | Uzak yer. )

- BATIN ile BÂTIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın[bağırsak bölgesi]. İLE İç; gizli. )
( Karın. | Soy, nesil. İLE İç. | Gizli. | Gözle görülmeyen. )

- BÂTIN ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTINÎ >< ZÂHİRÎ değil/yerine/= İÇREK >< DIŞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTINÎ/LİK = ESOTERIC/ISM[İng.] = ÉSOTÉRIQUE/ÉSOTÉRISME[Fr.] = ESOTERISCH/ESOTERISMUS[Alm.] = ESOTERISMO[İt., İsp.] = ESOTERICUS[Lat.] = ESOTERIKOS[Yun.] = BÂTİNİ/YYE, SİRRİ/YYE[Ar.] = BÂTİNÎ/GERÎ[Fars.] = ESOTERISCH/ESOTERISME[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTINÎ ile/değil HERETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi dininin içindeki "sapmalar". İLE/DEĞİL Dinin dışına yönelik "sapmalar". )
( ... İLE/DEĞİL Ortodoksluk içinde ve sonrasında oluşmuşluğuyla ad bulmuştur. )

- BATIRMAK ile BANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATIYOR ama ACITMIYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senin sevdân! )
( YAŞAR )

- BATİK ile ÇİTENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zambiya'da, 2 m.'lik, göz alıcı renklerle yapılan tek parçalı, pamuk batik. )

- BATÎR ile BÂTİR ile BÂTİR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nalbant. İLE Keskin kılıç. İLE Turna. )

- BATKI, DÜŞ KIRIKLIĞI/HÜSRAN[Ar.] ile SÜKÛT-U HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATKI/HÜSRAN[Ar.] ile/değil/yerine ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATKI/HÜSRAN ile BUHRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATKI/HÜSRAN ile PİŞMANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Miktarı, bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen, eski bir ağırlık ölçüsü. )

- BATTANİYE ile PİKE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kabartmalı pamuklu kumaş. | Bu kumaştan yapılan yatak örtüsü. | Bu kumaştan yapılan eşya. | Yüksekten, hedef üzerine büyük bir açı ile inme, yüksekten, hederin üzerine dik olarak saldırma. )

- BATTANİYE ile VELENSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATTANİYE ile YORGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATTI ÇIKTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYAĞI KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile PEMBE KAŞIKÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ciconiiformes olarak bilinen Leyleksiler takımı üyesidir; ancak Thereskionithidae olarak bilinen aynakgiller ailesinde sınıflandırılır. Gagalarının "kaşık" gibi olmasından dolayı bu ad verilmiştir. )
( Afrika'nın güneyinde, Avrupa'da, Asya'nın orta ve güney kesimlerinde yaşarlar.[Yazın, başının gerisinde uzun, ucu sarıya çalan, beyaz tüylerden bir sorguç belirir.] İLE/||/<> Afrika'da yaşarlar. İLE/||/<> Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da yaşarlar. İLE/||/<> Yenidünya'da yaşarlar. )
( ile
)

- BAYAĞI ORİKS/ORYX ile AFRİKA ORİKSİ ile ARABİSTAN ORİKSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöllerde ve kurak düzlüklerde sürüler halinde yaşayan iri antiloplar. )
(

)

- BAYAN ile/değil/yerine KADIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadınların, ad ya da soyadlarının önüne getirilen saygı sözü. | Kadın. | Eş, karı. | Kadınlara bir seslenme sözü. İLE/DEĞİL/YERİNE Erişkin dişil kişi, hatun, hatun kişi. | Analık ya da ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. )

- BAYAT, DURMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( STALE[İng.] )

- BAYAT ile KURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk müziğinde, Uşşak dörtlüsüne, buselik beşlisi katılmasıyla oluşturulmuş, eski bir makam. )

- BAYBURT ile BABERT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkiye'de. İLE Irak'ta. )

- BAYBURT ile BAYBURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYEZİD MEYDANI'NDA:
ÇINAR AĞACI
ile/ve KESTANE AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYEZİD YANGIN KULESİ değil OSMANLI TOPU('nun dikilmiş hali)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mimar Krikor Amira Balyan [1828] )
( İstanbul Üniversitesi bahçesindedir. )
( 85 m. yüksekliktedir. Gözcülerin bulunduğu bölüm 68 m.'dedir. [180 basamaklıdır] )
( Dış çevresi 43.70 m., iç çevresi 11.20 m.'dir. )

- BAYEZİD'İN:
DELİSİ
ve VELİSİ ve KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYGIN ile/değil/yerine/>< AYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYILDIM YOKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maçka'dadır. )

- BAYILMA ile KENDİNDEN GEÇME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYILMA ile KOMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. İLE Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır. )
( [Bayılma nedenleri]
- Korku, aşırı heyecan.
- Sıcak, yorgunluk.
- Kapalı ortam, kirli hava.
- Aniden ayağa kalkma.
- Kan şekerinin düşmesi.
- Şiddetli enfeksiyonlar.

[Bayılma belirtileri]
- Baş dönmesi, baygınlık, yere düşme.
- Bacaklarda uyuşma.
- Bilinçte bulanıklık.
- Yüzde solgunluk.
- Üşüme, terleme.
- Hızlı ve zayıf nabız.

İLE

[Koma nedenleri]
- Düşme ya da şiddetli darbe.
- Özellikle kafa travmaları.
- Zehirlenmeler.
- Aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı.
- Şeker hastalığı.
- Karaciğer hastalıkları.
- Havale gibi ateşli hastalıklar.

[Koma belirtileri]
- Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması.
- Sesli ve ağrılı dürtülere tepki olmaması.
- İdrar ve dışkı kaçırma. )
( [Koma duruşu(yarı yüzükoyun-yan tutuş)]
- Sesli ya da omzundan hafif sarsarak, uyarı verilerek bilinç kontrol edilir.
- Sıkan giysiler, gevşetilir.
- Ağız içinde yabancı nesne olup olmadığı kontrol edilir.
- Bak, dinle, duyumsa yöntemi ile solunum kontrol edilir.
- Şah damarından nabız kontrol edilir.
- Hastanın/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökülür.
- Hastanın/yaralının karşı tarafta kalan kolu karşı omzunun üzerine konur.
- Karşı taraftaki bacağı, dik açı yapacak biçimde kıvrılır.
- İlk yardımcıya yakın kolu, baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır.
- Karşı taraf, omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir.
- Üstteki bacak, kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır.
- Alttaki bacak, hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır.
- Başı uzatılan kolun üzerine yan duruşta hafif öne eğik konur.
- Tıbbî yardım[112] gelinceye kadar bu duruşta tutulur.
- 3–5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.
)

- BAYILMAK ile/ve/değil/yerine/<>/> AYILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYIR[Azr.] = DIŞARI[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKAL GÖLÜ değil/< BAY-GAL GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş/Aşk Denizi[< BAY-GAL][Yakut dilinden]
Zengin Deniz[Moğollar ve Buryatların dilinde]
Baykal Denizi[göl olarak görmeyenler/değerlendirmeyenler]
Sibirya'nın Gözü
Boyu 648 km., eni 40 ilâ 80 km. arasında değişiyor.
31.000 km2'lik bir alanı kaplar ve 23.000 km3'lük bir su hacmi vardır.
En derin yeri 1637 metredir.[daha derin noktalarının olduğu da söyleniyor]
Göle akan 336 ırmak bulunmaktadır. [Fazla suyunu akıtan tek ırmak ise Angara Irmağı.]
25 milyon yaşında olduğu belirtiliyor. )

- BAYKAL GÖLÜ ve/<> LENA IRMAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Baykal Gölü'nden doğup 4400 km. sonra kuzey buz denizine dökülen ve dünyanın en uzun 11. ırmağıdır.[Yılda 540 km³ suyu denize akıtır. İrili ufaklı, 240.000 su kütlesiyle buluşur.][Lena ve kolları, tam 50.000 km² alanı kaplar.][Genişliği bazen 40 km.'ye ulaşır.] )
( ... VE/<> 1000 yıldır aynı yolu çizmektedir. Üzerinde herhangi bir baraj ya da bir elektrik santrali yapılmamıştır. Böylece, ekoloji, dünyanın bu bölgesinde korunmaktadır. 67 milyon yaşında olan Lena'nın suyu hâlâ içilebilir ve dünyanın en temiz ırmağıdır. )
( ... VE/<> Kışın, 210 gün boyunca donar. Üzerinde açılan yoldan trafik işler. Bu caddeye, "Yakut Asfaltı" derler. )

- BAYKAL GÖLÜ ile/ve TANGANİKA GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sibirya'da. İLE/VE Tanzanya'da. )
( [dünyadaki] En derin göl. İLE/VE İkinci en derin göl. )
( Baykal Gölü'nün suyu, rahatlıkla içilebilecek kadar temizdir. İLE/VE ... )
( Baykal Gölü'nün, 31.000 km²'lik alanı, 23.000 km³'lük hacmi vardır.[Dünyadaki tüm ırmaklar Baykal Gölü'ne aksa, bu hacmi, ancak bir yılda doldurabilirmiş.] )

- BAYKUŞ (PUHU KUŞU) ile ARUSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril baykuş. İLE Dişil baykuş. )
( Baykuşların 14 boyun omurları vardır. [Memelilerin iki katı.] )
( Kafalarını 360 derece çeviremezler fakat 270 dereceye kadar çevirebilirler. )
( Güzel sanatların simgesi. | Sanatın yaratıcısı. İLE/VE ... )
( Baykuş ile ... )
( Orman, dağ ve kayalıklarda yaşarlar. İLE ... )
( Uzunluğu 65 cm. olan ve sırtı koyu kahverengi bir kuş. İLE ... )

- BAYKUŞ PAPAĞAN ile/ve BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile (BATI SİBİRYA) KARTAL BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile ALACA BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile BATAKLIK BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Baykuşgillerden ailesinden, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü. )

- BAYKUŞ ile BÜYÜK GRİ BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kuzey kutbunda yaşarlar. )

- BAYKUŞ ile CÜCE BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile KISA KULAKLI BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile KUKUMAV[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşar. )
( Hindistan'da 15 baykuş türü bulunmaktadır. )

- BAYKUŞ ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile URAL BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile YAPALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYLARDA:
AYAKTA İŞEMEK
ile/yerine OTURARAK/ÇÖMELEREK İŞEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAK ile BANDIRA[< İt. < Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak. | Yabancı devlet bayrağı. )

- BAYRAK ile MISIR BAYRAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAK ile/ve/||/<>/< SANCAK/LİVA[Ar. çoğ. ELVİYE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ulusun, belirli bir topluluğun ya da bir örgütün simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş. | Öncü. | Simge. İLE/VE/||/<>/< Bayrak. | Çoğunlukla askeri birliklere verilen, yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. | Osmanlı yönetim örgütünde, illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık. | Gemilerin sağ yanı. )
( Vatanı simgeler. İLE/VE/||/<>/< Dili(mizi) simgeler. )
( Simgelerin işlevi, anlamı ve değeri çok büyüktür. Bayrak ve Sancak gibi.

Bayrağımız, toprağımızı, vatanımızı simgeler! Sancağımız ise o topraklardaki varlığımızın/birliğimizin göstergesi olan dilimizi!

Bayrak düşerse vatan kaybedilmiş sayılmaz ama Sancak düşmüşse herşey kaybedilmiş demektir! )

- BAYRAK ile UÇUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bayrağın gönder/uçkurluk karşısındaki kenarı. )

- BAYRAKÇIK, VEKSİLLUM, PAPILIONACEAE FAMİLYASINDA ÇİÇEĞİN ÜST PETALİ = BAYRAK = PAVILLON, ÉTENDARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAM (SEGÂH) TEKBİRİ ve NA'T-I MEVLÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, ItrÎ tarafından bestelenmiştir. )
( Segâh makamında. VE Rast makamında. )

- BAYRAM-SEYRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ
ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bayramın ...] Bir gün öncesi. İLE/VE/||/<>/< İki gün öncesi. )

- BAYRAM:
SEVİNDİĞİN KADAR
ile/ve/değil/||/<>/< SEVİNDİRDİĞİN KADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAM ile/ve/değil/||/<>/< BAYRAM ÖZLEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAM ile POTLAÇ[K. Amerika yerli dilinden]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amerikan yerlilerinin birbirlerine armağanlar verdikleri dinsel bayram. )

- BAYTÂR/BEYTÂR[Ar.]/VETERİNER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan hekimi. )

- BÂZ[Fars.] ile BÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kulaç boyu. İLE Karış. )

- BAZAN değil BAZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂZ ile BÂZ[Fars.] ile BA'Z
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geri, gerisin geriye. | Tekrar, yeniden. İLE Doğan, şahin, şeh-bâz. | Açık. | Oynatıcı, oynayan. | Tekrar, geri, yine. | Bir kulaç boyu. | İniş. | Fark etme, ayırma. | Sel uğrağı. | Yan taraf. | Karış. | Dönük. | Şarap. | Haraç. İLE Bir şeyin küçük parçası. | Birkaç, bir miktar, bir kısım, bir takım. )

- BAZ değil/yerine/= TABAN | ACIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZA ile LATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZA ile SOMYA[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet. )

- BAZAL METABOLİZMA HIZININ:
AZALMASI
ile/değil/yerine/>< ARTMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Az sayıda öğünle fazla miktarda beslenme, bazal metabolizma hızını azaltmaktadır. [İstenilen bir durum değildir.] İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Az az ve sık sık beslenme, bazal metabolizma hızını artırır.[Bazal metabolizma hızının artması, gövdemizde gerçekleşen sindirim ve emilim metabolizmalarının daha düzenli işleyişe sahip olmasını sağlar.] )
( BAZAL METABOLİZMA HIZI: Gövdenin, fiziksel anlamda dinlenme halinde iken gövdenin çalışması için harcanan enerji miktarı. )

- BAZAN değil BAZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her ne kadar [Ar. "BA'-ZÂN: VAkit vakit, ara-sıra.] gelse de, Türkçe'de BAZEN olarak yazılmakta/kulllanılmaktadır. )

- BAZEN ile BİR AÇIDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZEN ile/ve/değil/yerine YERİ GELDİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZEN ile ZAMAN ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI "KÖPRÜLERİ" ile/ve/||/<> BAZI "KÖPRÜLERİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmek gerek. VE/||/<> Yıkmak gerek. )

- BAZI "SÖZ(CÜK)LERİN/DEYİMLERİN":
"KULLANIMINDA" ve/||/<>
KİŞİLERİN/ÇALIŞANLARIN "DUYDUKLARI/ANLADIKLARI"
ile/değil/yerine/><
DAHA İYİSİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "O, benim işim/sorunum değil!":
"Yardım etmeye yanaşmayacağımızı belirtmiş olmak ya da kısaca/doğrudan "Hayır!" demiş olmanın yararı/değeri yoktur. ve/||/<>/> "Sadece, kendim için çalışırım."
İLE/DEĞİL/YERİNE
Yapamayacağımızı söylemek ya da daha sonra yapabileceğimizi, yardım edebileceğimizi söylemek.

"Onu daha önce denemiştik.":
Bir düşünce ya da ara çözüm önermek varken, "tarihi bağlam sunma"nın ya da kişileri dinlememenin kimseye bir yararı yoktur. ve/||/<>/> "Buna katılmak istemiyorum" ya da "Ben herşeyi bilirim", "Sen/siz, hiçbir şeyi bilmezsiniz"
İLE/DEĞİL/YERİNE
Yeni bir yaklaşım için her zaman bir yer vardır.

"Onun için bütçemiz yok/uygun değil.":
Bir düşünce ya da ara çözüm önermek varken, "ekonomik" sıkıntılardan söz etmenin ya da kişileri dinlememenin kimseye bir yararı yoktur. ve/||/<>/> "Başını önüne eğ ve senden beklenileni yap!"
İLE/DEĞİL/YERİNE
Her zaman büyük düşünceler oluşturulabilir/bulunabilir ya da daha düşük bütçelerle de çok fazla şey yapılabilir.[Çalışanların yaratıcılığını ve üretimini engellememek gerekir.]


"Ben (size) söylemiştim.":
Kişiler, düşünce ve girişimlerinin kötü bir düşünce olduğunu düşünür ve o konuda bir daha hiçbir şey yapmamaya başlarlar. ve/||/<>/> "Bugüne kadar bize karşı davranmış olduklarını düşündürür."
İLE/DEĞİL/YERİNE
Çözümü, bu sözü hiçbir zaman, zemin ve koşulda kullanmamaktır ya da sadece susabilmeyi becermektir.

"İşleyişe uygun değil!":
Konuşmaların, gevezelik ya da saçma olduğunu, süreçten uzak kalındığını düşündürtür. ve/||/<>/> "Burada, işlerin yürümesi için tek bir yol bulunmaktadır."
İLE/DEĞİL/YERİNE
Kurallar, kesin sonuçlar anlamına gelmediğinden dolayı, işleyiş, gelişmeyi engelliyorsa o engelleri değiştirmek/düzeltmek gerekir. )

- BAZI AĞAÇLARIN:
ERİLİ
ile/ve DİŞİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meyve vermez. İLE/VE Meyve verir. )

- BAZI AYRINTILARA DEĞİNME:
YANLIŞ ANLAŞILMAMASI İÇİN
ile/ve/değil/||/<>/< BOŞLUK KALMAMASI/BIRAKMAMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI BİLGİLER YA DA KENDİMİZLE İLGİLİ (BAZI) BİLGİLER:
(")ÖVÜNMEK İÇİN(")
ile/ve/değil/||/<>/< BİLİNMESİ VE FARKINDA OLUNMASI İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI BİLGİLERİN SUNUMUNDA:
TAÇLANMAK
ile/ve/değil/<>/></< TAŞLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşlanılmadan, taçlanılmaz! )

- BAZI BÖCEK TAKIMLARI'NDA:
ANOPLURA
ile COLEOPTERA ile DERMAPTERA ile DIPTERA ile HEMIPTERA ile HYMENOPTERA ile ISOPTERA ile LEPIDOPTERA ile ODONATA ile ORTHOPTERA ile SIPHONAPTERA ile TRICHOPTERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanatsız dış parazitlerdir. Ağız parçaları emici tiptedir. Küçük, yassılaşmış gövdeleri vardır. Gözler indirgenmiştir. Bacakların tarsus bölümleri, deriye tutunmak için tırnak şeklindedir. Yarı-başkalaşım geçirirler. Konağa özgü parazitlerdir. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti kalın ve derimsi, bir çifti zarsı]. Zırh şeklinde dış iskeletleri vardır. Ağız parçaları ısırıcı ve çiğneyicidir. Tam başkalaşım görülür. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti derimsi, bir çifti zarsı] ya da kanatsızlardır. Ağız parçaları ısırıcı tiptedir. Gövdenin arkasında kıskaç şeklinde uzantılar vardır. Yarı-başkalaşım görülür. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti kısmen derimsi, bir çifti zarsı]. Ağız parçaları delici ya da emici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE Zarsı iki çift kanatları vardır. Baş hareketlidir. Ağız parçaları çiğneyici ya da emicidir. Dişillerin arkasında zehir iğnesi vardır. Tam başkalaşım vardır. Birçoğu sosyal yaşam sürer. İLE İki çift zarsı kanatları vardır [bazı evreleri kanatsız]. Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. Oldukça sosyal hayvanlardır. İLE Küçük pullarla kaplı iki çift kanatları vardır. Dil şeklinde olan uzun ve kıvrık ağız parçası emici tiptedir. Tam başkalaşım görülür. İLE İki çift zarsı kanatları vardır. Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti derimsi, bir çifti zarsı]. Ağız parçaları ısırıcı ve çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE Gövde yanlardan basık ve kanatsızdır. Erginleri, kuşlardan ve memelilerden kan emerler. Ağız parçaları delici ve emici tiptedir. Bacakları sıçrayıcı tiptedir. Tam başkalaşım görülür. İLE İki çift, kıllı kanatları vardır. Ağız parçaları çiğneyici ya da yalayıcı tiptedir. Tam başkalaşım görülür. Sucul larvaları ipek ağ örerler ya da ipekle kum, çakıl ve odun parçalarını birleştirerek evcik inşa ederler. )
( Bit. İLE Kıt kanatlılar. İLE Kulağa kaçanlar. İLE Sinekler, sivrisinekler. İLE Gerçek tahtakurusu, kati tahtakurusu. İLE Karıncalar, arılar, eşekarıları. İLE Beyaz karıncalar. İLE Kelebekler, güveler. İLE Kızböcekleri, Teyyare böcekleri. İLE Cırcırlar, Çekirgeler, Peygamberdeveleri. İLE Pireler. İLE Evcikli böcekler. )
( Yaklaşık Tür Sayıları: 2.400 ile 500.000 ile 1.000 ile 120.000 ile 55.000 ile 100.000 ile 2.000 ile 140.000 ile 5.000 ile 30.000 ile 2.000 ile 7.000 )
( Amazonlar'da, 200.000'in üzeri çeşit, böcek bulunmaktadır. )
( ABC Adaları Mercan kayalıklarında, 800 balık türü, 8000 kabuklu ve omurgasız türü bulunmaktadır. )
( Böcekler Belgeseli )

- BAZI DAVRANIŞLAR/DURUMLAR/NESNELER:
"HAVA ATMAK İÇİN"
ile/ve/değil/||/<>/< HOŞLANDIĞINDAN DOLAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI DEĞERLERİ/İLKELERİ:
"ALMIŞ/ALMAMIŞ" OLMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<> ANLAMIŞ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI DOSYA UZANTILARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Metin dosyaları: .TXT RTF metin dosyası: .RTF MS Word: .DOC Wordperfect: .WP(+Sürüm No) Workbook: .WKB Lotus Tabloları: .WKE Adres Defteri: .DBF Evrak Çantası: .BRC Zip Arşiv dosyaları: .ZIP/.RAR MS PowerPoint: .PPT MS Excel: .XLS MS Access: .MDB MS Project: .MPP Resim/fotoğraf biçemleri: .TIF / .JPG / .BMP / .GIF Filmler: .MPG / .MOV / .AVI Ses Dosyaları: .WMV / .WAV MP3: .MP3 CD-Image?ları: .NRG / .IMG / .C2D Photoshop: .PSD Oyun dosyaları: .SVG Ayarlar: .CFG Yapılandırma: .INI )

- BAZI DURUMLARDAKİ YENİLGİNİN KESİNLİĞİNDE:
ÖYLE "YENİL(MEK)" Kİ
ile/ve/değil/||/<>/> DÜŞMANIN KAZAN(A)MAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI DURUMLARIN/ENGELLERİN/SIKINTILARIN:
"SEL GİBİ GEÇMESİ"
ve/||/<> "YEL GİBİ ESMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Derelerde/n". VE/||/<> "Tepelerde/n". )

- BAZI DUYGULAR/DURUMLAR:
DİLLENDİR(E)MESEK DE ...
ile/ve/değil/||/<>/>/< DİLLENDİRİRSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... de (")olur("). İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Bambaşka[tatlı/değerli/etkil(eşiml)i/karşılıklı/coşkulu/sevimli/sevecen] olur. )

- BAZI ESKİ ÖLÇÜLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 MERHALE = 45480 m.
1 FERSAH = 5685 m.
1 ESKİ MİL = 1895 m.
1 BERİD = 227 m.
1 KULAÇ = 1.89 m.
1 ZİRAİ MİMARİ (24 PARMAK) = 75.35 cm.
1 ARŞIN = 8 URUP = 68 cm.
1 ENDAZE = 65 cm.
1 URUP = 8.5 cm.
1 HAT = 0.268 cm. )

- BAZI KAVRAMLARI:
KOPYALA-YAPIŞTIR
değil/yerine TEKRAR TEKRAR DA OLSA YAZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI KISALTMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ad lib - Ad libitum
D.C. - Da Capo
Dim. - Diminuendo
f - Forte
ff, fff - Fortissimo
fz - Forzando
G.P. - General pause, Grand pause
M.D. - Main droite, Mano destra
M.G., M.S. - Main gauche, mano sinistra
mf - Mezzo forte
mp - Mezzo Piano
pp, ppp - Pianissimo
pizz - Pizzicato
rit - Ritenuto
sf, sfz - Sforzando, sforzato
V.S. - Volti subito )

- BAZI KİŞİLER(E/DEN):
UZAK DUR(!)MAK
ile/ve/değil/yerine/||/<> (FAZLA) YAKIN OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI MAKAMLARIN ETKİLİ OLABİLDİĞİ ZAMANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Rast-rehavî makamları, seher zamanı etkilidir.
* Hüseyni makamı, sabahları etkilidir.
* Irak makamı, kuşluk zamanı etkilidir.
* Nihavend makamı, öğle zamanı etkilidir.
* Hicâz makamı, öğleyle ikindi arası etkilidir.
* Buselik makamı, ikindi zamanı etkilidir.
* Uşşak makamı, gün batımında etkilidir.
* Zengüle makamı, günbatımından sonra etkilidir.
* Muhalif makamı, yatsıdan sonra etkilidir.
* Rast makamı, geceyarısı etkilidir.
* Zirefkend makamı, geceyarısından sonra etkilidir. )

- BAZI NOTA ÇEŞİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALİ UFKÎ BEY NOTASI (ALU)
DEMETRIUS CANTEMİR NOTASI (KANT)
NÂYÎ OSMAN DEDE NOTASI (KOD)
TANBURÎ KÜÇÜK ARTIN NOTASI (ART)
MARMARİNOS - HALAÇOĞLU NOTASI (MAR)
HAMPARSUM LİMONCİYAN NOTASI (HAL)
ABDÜLBÂKÎ NÂSIR NOTASI (AND)
BATI GRAFİK NOTASI )

- BAZI ŞEYLERİ:
ANLADIKTAN SONRA YAŞAMAK
ile/ve/<>/değil/yerine YAŞADIKTAN SONRA ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI ŞEYLERİ:
ÇIRPINARAK SİLMEK
ile/değil/yerine/>< BİR ÇIRPIDA SİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI ŞEYLERİ:
UNUTMAYA ÇALIŞMAK
ile/değil/yerine/>
HİÇ YAŞAMAMAK/YAŞAMAMAYA ÇALIŞMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI YİYECEKLERİN:
DOKUNMASI
ile/ve/değil/||/<>/< FAZLA GELMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI ile BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂZIA[Ar.] ile CÂİFE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deriyle birlikte biraz da etin kesilmesi şeklindeki yara. İLE Boşluğa(cevfe) kadar giden yara. )
( Adli Tıp'ta önemlidir. Cezası değişir. )

- BAZILIKA ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düz çatılı. )

- BÂZÎ ile BÂZÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beğenmeyen, istihfâf eden, ağzıbozuk, küfürbaz. İLE Oyun, eğlence. )

- BÂZÎÇE[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oyun, eğlence, oyuncak. )

- BAZİK TUZLAR ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bileşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre az, baz oranı normal tuza göre yüksek olan tuzlar. İLE Bileşiminde hidrat bulunan tuzlar. )

- BDT ile BDH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BE-HEME-HÂL değil/yerine/= MUTLAKA, ELBETTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MUTLAKA, ELBETTE )

- BE-YANI değil/< BEYÂN'I
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BE'S ile BES[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zarar, ziyan. | Zahmet, zorluk. | Azap, şiddet, korku. | Fenâlık. İLE Yeter, yetişir, tamam, kâfi. | Çok. )

- BEYİN ile/ve/<> EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK ile/ve/<>/> ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortalama 1 yaşına ulaşana kadar "Bebek", daha sonra "Çocuk" tanımına geçer. )
( ÇAĞA: Çocuk, bebek. )

- BEBEK ile/ve/<> ÇOCUK/İN[Türkçe]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Coşturur. İLE/VE/<> Eğlendirir. )
( Ortalama 1 yaşına ulaşana kadar "Bebek", daha sonra "Çocuk" tanımına geçer. )
( ... ile EN: Büyük çocuk, yetişkin kişi. )
( Çocuktan al haberi! )

- BEBEK ile/ve/değil YENİ DOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeni doğan bebekler, 440 hz yüksekliğinde ve la notasıyla ağlar. )

- BEAD vs. PEARL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEARER SHARES and REGISTERED SHARES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hamiline yazılı hisse senedi. VE Nama yazılı hisse senedi. )

- BEAT vs. BITE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEAUTINESS vs. WELL CARED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEAUTY vs. FEATURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEĞİN, ANNE SÜTÜNÜ ...:
NASIL ALDIĞI
ile/ve/||/<>/> NASIL SONLANDIRILDIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK BAKIMINDA, EN ÖNEMLİLER...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEBEĞİ, ÜŞÜTMEMEK VE DÜŞÜRMEMEK! )

- BEBEK BESLENMESİNDE:
BİBERON
ile/değil/yerine EMZİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annenin zanları ile. İLE/DEĞİL/YERİNE Bebeğin gereksinimi kadarı ile. )

- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ
ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE:
BAĞLANMA
ile/ve/||/<>/> AYRIŞMA ile/ve/||/<>/> KİMLİK KAZANIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 0 - 18 ay. İLE/VE/||/<>/> 18 - 36 ay. İLE/VE/||/<>/> 36 - 72 ay. )

- BEBEK/LİK EVRELERİ/NDE:
OTİSTİK
ile/ve/> SİMBİYOTİK ile/ve/> AYRIŞMA VE BİREYLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 0-2 ay. İLE/VE/> 2-5 ay. İLE/VE/> 6-30 ay. İLE/VE/> 30 ay sonrası. )
( [bkz.] Margaret Mahler )

- BEBEK ile/ve/<>/> ÇOCUK ile/ve/<>/> ERGEN ile/ve/<>/> GENÇ ile/ve/<>/> ORTA YAŞ ile/ve/<>/> YAŞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [yaş arası] 0-1 İLE/VE/<>/> 1-12. İLE/VE/<>/> 12-18. İLE/VE/<>/> 18-65. İLE/VE/<>/> 66-79. İLE/VE/<>/> 79-99.[Dünya Sağlık Örgütü'nün kabulü olarak] )

- BEBEK ile TAŞ BEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Genellikle alçı vb. yapılmış oyuncak bebek. | Yaşı ilerlemiş olmasına karşın genç görünen kişi. )

- BEBEKLERDE:
GAZ
ile REFLÜ ile KOLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEKTE:
BOŞLUK DUYUSU
ile/ve/||/<> YÜKSEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- beberuhi ile Beberuhi
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevimsiz, budala. İLE Karagöz oyunundaki cüce. )

- BECÂ' ile BECÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş, bol. | Geyik, karaca. İLE Yerinde, uygun. )

- BECAYİŞ[Fars.] ile TAKAS[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karşılıklı yer değiştirme. İLE Değişim. | İki ülke arasında yapılan alışverişin, karşılıklı olarak malla ödenmesi. )

- BECERİ:
SÖYLEMEK
değil/yerine DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinlemeyenler, öğrenemezler.
Öğrenemeyenler, bilemezler.
Bilemeyenler, olamazlar. )

- BECERİ ile/değil "BİLEK KIVRAKLIĞI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CİLASUN: Yiğit, eli çabuk, becerikli. )

- BECERİ ile/değil "OLANAK/LAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BECERİ ile/ve BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarının tek şartı sadece samimi ve ciddi istektir. )
( Gereksiz olana gösterilen sürekli ve kararlı direnç, başarının sırrıdır. )
( Başarıncaya kadar denemeye devam edin! )
( Başarı, ancak yorulmaksızın doğru çabaları göstererek kazanılır. )
( Alçakgönüllü yaşama biçimleri olanlar başarıya ulaşırlar. )
( Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir. )
( Kişi başarı için gerekli olan özelliklere yeterli ölçüde sahiptir. )
( Memnuniyet verici sınırlama. Başarı. )
( Anımsanması gerekeni anımsamak, başarının sırrıdır. )

- BECERİ ile/ve/||/<> TÂLİ(H)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişide, ikisinin de bulunması gerek. )

- BECERİKSİZ/LİK ile/değil TİTİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BECERMEK ile SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ile ... ile ... ile ... )
( Anavatanı, Afrika'dır. Boyları, 40 – 71 cm. ve ağırlıkları 700 - 1600 gram arasında değişir. İLE ... İLE ... İLE ... )
( Osmanlılar döneminde, Viyana'dan getirildiğinden dolayı Viyana tavuğu anlamına gelen "Beç Tavuğu" denilmiştir. "Beç", Osmanlı Türkçesi'nde, Viyana'nın adı olup Türkçe'ye, Macarca Bécs adından geçmiştir. İLE ... İLE ... İLE ... )

- BEÇÇE/BEÇE[Fars.] ile ENİK, ENCİK ile CERV[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan ya da hayvan yavrusuna verilen genel ad. İLE Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu. | [Ar. ENÎK] Güzel, sevimli, şirin şey. İLE Yırtıcı hayvan yavrusu. )

- BED-BAHT değil/yerine/= MUTSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÂN[Fars.] ile BED'AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fenâlar, yaramazlar, çirkinler. | Onunla. İLE Başlangıçta, ilk önce. )

- BEDAVA[Fars.] değil/yerine/= ÜCRETSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÂVET ile/değil/yerine/>< HADÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDBAHT[Fars.] >< BAHTİYÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutsuz. >< Mutlu. )

- BEDBAHT[Fars.] değil/yerine/= MUTSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEL (ÖDEMEK) ile/ve/<>/değil/yerine KEFÂLET (ÖDEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEL ile EDER(/FİYAT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEL ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuz(lar)da. Ödenir. İLE Olumlu(lar)da. Sağlanır/Bulunur. )

- BEDEL ile ZEKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDELİ/HARCAMAYI:
KABUL ETMEK
ile/ve/<> GÖZDEN ÇIKARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEN ile BED'EN/BED'AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözde, cisim, ten. İLE Başlangıçta, ilk önce. )

- BEDEN değil/yerine/= GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDENDE (OLMAK) ile/ve/değil BEDENDEN (OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEVÎ ile Bedevî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göçebe. | Çölde yaşayan. [BEDÂVET: Bedevîlik, göçebelik.] İLE Seyyit Ahmed-ül-Bedevî tarafından kurulan tarikat. )

- BEDEVÎ ile/değil/yerine/>< MEDENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÎHÎ:
TANIMLANABİLİR YAPIDA OLMAYAN
ile/ve DELİL GETİRİLEBİLİR YAPIDA OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDİHÎ ile NAZARÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Apaçık, zorunlu/zarûrî. İLE Kuramsal/teorik. )

- BEDÎHİYAT ile/ve BEDÎ'İYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Apaçık olan. İLE/VE Güzel sanatlar. )

- BEDÎHİYAT ile/ve NAZARİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Apaçık olan. İLE/VE Kuramsal olan. )
( Bedîhiyatta gaflet olur, nazariyatta hata olur. )

- BEDİÎ değil/yerine/= GÜZEL, GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÎİYYÂT/ESTETİK ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/< SANAT FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDR-İ BÜLEND ile BEDR-İ KÂMİL ile BEDR-İ MÜNÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın ondördü. İLE Ayın öndördüncü gecesi. İLE Parlak dolunay. )
( BEDR: Dolunay, ayın ondördüncü gecesi. )

- BEDR-İ KEMÂL ile BEDR-İ KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yazı çeşidi/tarzı. İLE Ayın ondördüncü gecesi. )

- BEDR ile Bedr
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın ondördüncü gecesi, dolunay. İLE Hz. Muhammed'in dinsizlerle çarpıştığı Mekke ile Medîne arasında bir yer. Bedir Gazâsı. )

- BEDRE ile BEDRİ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzu, oğlak derisi. | İçi altın dolu kese. İLE İçi altın dolu kese. )

- BEER YASASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işının, madde tarafından soğurulması ile ilgili temel bir eşitlik. [A=abc; a=soğurganlık, b=hücre kalınlığı, c=derişim] )

- BEFORE [...] vs. AFTER [...]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEFORE vs. LATER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEGIN(ING) vs. START(ING) vs. PRELUDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEGINNING vs. BEFORE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEGINNING vs. ORIGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEGINNING vs. PROCESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEGONYA[Fr. < Michel Bégon] ile PAŞAÇADIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Renkli çiçekleri olan, pek çok çeşidi olan, sıcak ülke bitkisi. İLE Begonyagillerden, yürek biçimindeki yapraklarının altı kırmızımtırak, üstü koyu yeşil, gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi. )

- BEĞEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< SARIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Facebook'ta. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< www.Good4Trust.org 'da. )

- BEĞENİ ile ÇEKEMEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENİ ile HOŞLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENİ ile/ve/<> İÇERİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENİ ile SAĞBEĞENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güzeli, çirkinden ayırt edebilme yetisinin en yükseği. )

- BEĞENİ ile/ve/<> TERBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENİ ile UMURSAMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UMÛR[Ar.< EMR]: İşler, hususlar, maddeler, şeyler. | Önem verme, aldırma, üzerinde durma, iş sayma/edinme. )

- BEĞENİLMEK ve/||/<>/>/< KABUL EDİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENMEK ile/ve/<> BENİMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENMEK ile/ve/<> SEVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEĞENMEMEK ile GÖZÜ TUTMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHAİM[Ar.] ile/ve EN'AM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan dışındaki tüm hareket edebilen canlılar. İLE/VE Yararı olan hayvanlar. [At, deve, sığır, koyun vs.] )

- BEHAVE TOGETHER vs. BEING TOGETHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHAVIOUR vs. ATTITUDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHAVIOUR vs./and STABLE BEHAVIOUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erilin memelerinin büyük olması. )

- BEHİŞT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CENNET, UÇMAK )

- BEHİYE[< BEHÂ]:
GÜZEL

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHRE-YÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİSSE VE NASÎBİ OLAN )

- BEHREC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eksik ya da ayarı bozuk para. )

- BEHREME ile BEHREME[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiçeğin göz alıcı güzelliği ve parlaklığı. | Hindlilerin ibâdeti. | Saç ve sakalı kına ile boyama. İLE Burgu. )

- BEHV/BEHVE ile BEHV[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Misafir odası. | Yer altında hayvan ağılı. | Geniş meydan, yer. | Göğsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık. | Rahim ile mahrecinin/çıkışının arası. İLE Köşk. | Sofa. | Salon. | Cumba. | Çardak. )

- BEING EMBEDED vs. BEING TRUE/REAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEING IN THE STATE OF vs. OBLIGATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEING vs. ...ING/["GERUNDS"]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEING vs. BEING SOMETHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEING vs. MAKING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEVAM, SEBAT | ÖLÜMSÜZLÜK )

- BEKÂ ile/ve FENÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKAR[Azr.] = İŞSİZ GÜÇSÜZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKAR ile BEKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nota imi. İLE Evlenmemiş/evli olmayan kimse. )

- BEKÂR ile/değil MÜCERRED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKÇİ ile ASES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gece bekçisi. | Osmanlı döneminde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. )

- BEKÇİ ile BEN-VÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tarla/harman/ekin bekçisi. )

- BEKÇİ ile DİZDAR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kale bekçisi. )

- BEKÇİ ile/ve/||/<>/< GÖZETİCİ ile/ve/||/<>/< KURTARICI (OLMAK/OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKÇİ ile KİZİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Köy bekçisi/kâhyası. )

- BEKÇİ ile/ve/<> POLİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Şehir. [Şehirleşmiş yaşamı, şehirde yaşama kurallarını takip eden.] )

- BEKÇİ ile/ve/değil/||/<> TÜRBEDAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ile İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ile NÖBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ve/> SORGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ve/= TERBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ve/= TERBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ve/> YORGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENİLEN ile/ve/değil/yerine SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENMEDİK ile/ve/<> SIRADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile KESTİRİM AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ İÇİNDE OLMAK ile/değil/yerine İSTEDİĞİN ŞEY İÇİN GEREKENİ YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ İÇİNDE OLMAK ile/yerine PLANLAMA YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ İÇİNDE SORMAK ile/değil/yerine ANLAMAK ÜZERE SORMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru biçimde anlamak için -inceleyin, araştırın. )
( Anlamak için öteki kişilere güvenmek, iyileşmek için doktorlara güvenmeye benzer. Onlardan, sadece var oldukları ve doğru oldukları zaman yararlanabiliriz. Yok olmuşlarsa ya da yanlışlarsa şanssızız demektir. Fakat bunun yerine, eğer tüm yaşamı, bildiklerimizi nasıl anlayacağımızı öğrenmeye harcarsak, içsel olarak kendini bilme sürekli bizimle birlikte olur, yanlış olduğu zaman ise hemen hemen her zaman işe yarayana kadar onu değiştirebiliriz. )

- BEKLENTİ SIRALAMASI:
"YÖNETİCİLERE GÖRE"
ile/değil/yerine/>/>< ÇALIŞANLARA GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BEKLENTİ(DE OLMAK) değil/yerine/>< KABUL (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir şey için! DEĞİL/YERİNE/>< Her şeyi. )
( Expect(ation) (for) nothing but accept(ion) (for) everything! )

- BEKLENTİ ile/yerine ARAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beklenti içinde olmamak esastır. )
( Anılardan ve beklentilerden doğan tahminler ve plânlarla avunmamalı. )

- BEKLENTİ ile/ve/<> BASKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< BATKI/HÜSRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/yerine BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beklenti içinde olmamak esastır. )

- BEKLENTİ yerine BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve ÇIKAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ yerine DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< DERT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ değil/yerine/>< EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/<>/< EZBER / KALIP / KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/değil/yerine GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beklenti içinde olmayın! )
( Beklentide olmamak en iyisidir. Göstereceğiniz tepkiler bunu tayin edecektir. )
( Anıları ve beklentileri terk edin! )
( Yapmanız gereken, tüm anıları ve beklentileri terk etmektir. )
( Beklenti sizi güvensiz kılar. )
( Beklemekle elde edeceğiniz yalnızca daha da beklemektir. )
( Amacınızın herhangi bir beklenti taşımayan salt iyi niyet olduğundan emin olun önce. )
( Elinizde var olandan eminseniz, sonsal olana asla ulaşamazsınız. )
( Kişi, esnek, içten ve beklentisiz olmalıdır ki verdiğinden çok almayı ummasın. )
( Herhangi bir şey gözönünde bulundurulduğu sürece ondan yararlanılmıyor demektir. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( Don't anticipate. )

- BEKLENTİ ile/ve/yerine/değil HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve HEDEF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/değil/yerine HEYECAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ değil/yerine HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ değil KENDİNDEN KAÇIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merkezden uzaklaşmak. )

- BEKLENTİ ile/yerine ÖNGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/değil/yerine ÜMİT/UMUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümidiniz, zihninizde sessiz ve gönlünüzde sakin kalmakta yatar. )
( Düşük tut! İLE/DEĞİL/YERİNE Yüksek tut! )

- BEKLENTİ ile/ve/<>/değil YÜKSEK EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİDE OLMA(MA)K ile/ve/değil/yerine/>< "RAHATLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİDE/İSTEKTE:
YENİ/Sİ
ile/ve/<> DAHA FAZLASI/ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİYE YANIT ARAMAK ile/yerine (SADECE ANLAMAK İÇİN) SORU SORMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeter ki, soru sormasını bil! Taşlar bile seninle konuşur. )

- BEKLENTİYİ YÖNETMEYE ODAKLANMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇABALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLETME ile YADSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bekletmeden KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLETMEK ile GECİKTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKTÂŞÎ SOFRASI =/<> GAZİ(ATATÜRK) SOFRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin orta bölümü. )

- BEL (EVLÂDI) değil/yerine YOL (EVLÂDI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEL EVLÂDI ile/ve/<> YOL EVLÂDI ile/ve/<> NEFES EVLÂDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEL ile/ve/<> BASEN ile/ve/<> KALÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs ile karın arasında daralmış bölüm. İLE/VE/<> Omurganın, bel ile kalça arasındaki bölümü. İLE/VE/<> Bacakla böğür arasındaki, iki yana doğru çıkıntılı bölümü. )

- BEL ile BEL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belki. İLE Ökçe. )

- BEL ile BEL ile BEL ile BEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İm, işaret. İLE İnsan gövdesinde, göğüs ile karın arasında, daralmış bölüm. | Bu bölümün, sırtın altına denk gelen bölgesi. | Hayvanlarda, omuz başı ile sağrı arası. | Dağ sırtlarında, geçit veren çukur yer. | Atmık, meni. | Geminin orta bölümü. İLE Toprağı kazmaya ya da kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek ya da çatal biçiminde bir tarım aracı. İLE Ses şiddetiyle ilgili birim.[< Graham Bell] | İletişim teknolojisinde iki farklı güç ya da şiddet değerini ya da bir gücün, bir referans güce oranını karşılaştırmak için kullanılan bir logaritmik birim. İki güç değeri P1 ve P2 ise aralarındaki fark, N = log10[p2 / p1] kadardır. Simgesi: B, b )

- BELÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GAM, KEDER, MUSÎBET, ÂFER, CEZÂ, GAYET ZOR İŞ, BÜYÜK GAİLE | EVET, HAYHAY, PEKÎ )

- BELÂ'DA:
ŞERİAT
ile TARİKAT ile HAKİKAT ile MÂRİFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabreder. İLE Rızâ gösterir, şükr eder. İLE Nedenini araştırır, ilmini yapar. İLE Hizmet eder. )

- BELÂ'YA SABIR ile/ve/değil/yerine NİMET'LERE SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamadığımız herşey başımıza belâ. )

- BELÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bin. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bir. )

- BELÂ ile BELÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evet, hayhay, peki. İLE Gam, keder, musîbet, âfet, cezâ, gayet zor iş, büyük uğraş. )

- BELÂ ile BELÂ-Yİ MÜBREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaçınılmaz belâ. )

- BELÂBİL[< BELBÂL] ile BELÂBİL[< BÜLBÜL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vesveseler, telâşlar, tasalar, kuruntular. İLE Bülbüller. )

- BELÂDE/BELÂD[Fars.] ile BELÂDET[Ar.]/ABRUTISSEMENT, APATHIE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü kişi, günahkâr, müzevir. | Fenâ şey. İLE İzansızlık, akılsızlık, sersemlik, budalalık. )

- BELÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İZANSIZLIK, AKILSIZLIK, SERSEMLİK, BUDALALIK )

- BELÂGAT'TA:
BEYÂN[Ar.]
ve BEDÎ ve MAÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirinden açık, değişik ifâde yollarını öğreten bölümü. VE Sözü sanatlarla güzelleştirmeyi öğreten bölümü. VE Dilin tümce yapısındaki incelikleri ve tümcenin konuya uygun kullanım yollarını öğreten bölümü. )

- BELÂGAT ile/ve/||/<> BEDÂHET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. | Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı. Retorik. | Konuya tüm yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlamaya yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıklıktan uzak, düzgün anlatma sanatı. | Bir şeyde, gizli olan derin anlam. İLE/VE/||/<> Apaçık olma durumu. | Bir konuda, hazırlıksız konuşabilme yeteneği. )

- BELDE[çoğ. BİLÂD, BÜLDÂN] ile BELED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehir, kasaba, memleket. İLE Şehir, memleket. )

- BELEDİYE OTOBÜSLERİ ile ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELEK ile/değil BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuk bezi. İLE/DEĞİL Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini, bilinçli olarak anlıkta saklama olanağı/gücü, hafıza. | Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm. )

- BELEŞÇİ/LİK ile/ve/<> OTLAKÇI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELEŞÇİ ile/ve/değil PARASIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGE ile/ve/||/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGE ile/ve KAYIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGİ ile/ve/<> BELGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. | Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. İLE Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. )

- BELGİT/SENET ÇEŞİTLERİ'NDE:
ADİ
ile RESMİ ile RE'SEN DÜZENLENMİŞ/TANZİM EDİLMİŞ ile TASDİKLİ ile HATIR ile KIYMETLİ ile TİCÂRÎ ile EMTİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AYET )

- BELIEF vs. FAITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELIEF vs./and STRUGGLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELIEF/FAITH vs./and LIFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELIEF vs./and SUBMISSION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNANÇ ile/ve TESLİMİYET )

- BELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAŞ ÜSTÜNE, HAY HAY )
( BAŞ ÜSTÜNE, HAY HAY )
( EVET )

- BELİ[Fars.] ile BELİĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evet. İLE Belagati olan, belagatli. )

- BELİĞ ile BELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belagati olan, belagatli. İLE Saç örgüsü. )

- BELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saç örgüsü. )

- BELİRGİN/LİK ile KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRGİN/LİK ile/ve SABİT/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRGİN/LİK ile/ve SÜREKLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRGİN ile/ve YAYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRGİNLEŞTİRME ile/ve/||/<> AÇIĞA ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME, OLUMSUZLAMADIR ile/değil/yerine OLUMSUZLAYARAK BELİRLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Olumsuzlama, kendini de olumsuzlayabildiğinden dolayı. )
( SPINOZA ile HEGEL )

- BELİRLEME ile/ve/> BİRARADA TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile/ve/>/<> DEĞİLLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile/ve İLİŞKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile/ve SINIRLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile/ve/>/<> SONSUZ DEĞİLLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile TARİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile TARİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile YADSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEMEK/BELİRLEYİCİ ile SONSAL SINIFLAMA / SONSALLIK / KATEGORİZASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEMEK ile "AYARLAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEMEK ile/ve KARAR VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEMEK ile/ve NETLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEMEK ile NİTELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BELİRLEMEK: Nedene dayandırmak. )

- BELİRLEMEK ile NİTELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENİM ile/ve DIŞTAN BELİRLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENİM ile/değil İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Farklılıkları birliğe getirici olan. )
( Birliğe getiren herşey ilkedir. )

- BELİRLENİM ile/ve KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENİM ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENİMSİZ/LİK ile/ve OLANAKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENMİŞ/LİK ile/ve/değil BELİRGİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENMİŞLİK ile KOŞULLANMIŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENMİŞLİK ile/ve SEÇİLMİŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENMİŞLİK ile/ve/||/<> SONSUZLUĞUN OLANAKSIZLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ (OLAN) ile/ve BELİRLEYECEK (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ/LİK ile/ve BAĞLAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ/LİK ile/ve/<> OYALAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ ile/ve/<> BELİRGİNLEŞTİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ ile/ve/değil/<> ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ ile/ve/||/<> ÖNCELİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ ile BELİRLİ-BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ BİR ALANDA/KONUDA:
BİN KİTAP OKUMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< (YETKİN) BİR KİTABI, BİN KEZ OKUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ BİR YERDELİK ile/ve/||/<>/> SIRALILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -di'li geçmiş. İLE/VE/<> -miş'li geçmiş. )
( [Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini]
Belirli ve kesinlikli bildiren kip. İLE/VE/<> Başkasından duyarak ya da belirsiz olarak bildiren kip. )

- BELİRLİ HATA ile BELİRSİZ HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nedeni bilinen, sonuçlara ancak ve sadece tek bir yönde etki eden ve giderilebilen, sistematik hata ile eş anlamlı bir hata sınıfı. İLE Ölçme sırasında kaçınılmaz, küçük, kontrol edilemeyen değişkenlerin etkisinden kaynaklanan belirsizlikler. )

- BELİRLİ NEDENLER ile/ve/||/<>/> BELİRLİ KOŞULLAR ile/ve/||/<>/> BELİRLİ SONUÇLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmiş. İLE/VE/||/<>/> Şimdi. İLE/VE/||/<>/> Gelecek. )

- BELİRLİ OLMA ile/ve/||/<> FİLİZ VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ OLMAZ ile BİLİNMEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ-BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ/LİK ile/ve BAĞIMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ/LİK ile/ve BELKİLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olanaklı/lık. İLE/VE Olası/lık. )

- BELİRLİ/LİK ile MUTLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ/LİK ile/ve ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ ile BAŞAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ ile BELİRGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİLİK ile/ve BİLİNEBİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRME ile/ve/<> TAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ (OLAN) ÜMİT ile/ve/yerine BELİRLİ (OLAN) ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ SÖZ/MUĞLAK İFADE ile/değil/yerine KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< BÖLÜNMÜŞ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile/ve/=/||/<> DEĞERSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile KEYFÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile MUTLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile/ve/||/<> OLUMSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnin, işleyebildiği tek durum/koşul belirginlik; rahat edemediği tek durum ise belirsizliktir. )

- BELİRSİZ ile BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ ile HERHANGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ ile KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ ile/ve TANIMLANAMAZ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Belirsizliği giderecek kadar konuş, sonra SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
GÖNDERMELİ
ile/ve/||/<> VURGULAMA ile/ve/||/<> ÇOK ANLAMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/<> (")BAŞEDİLEMEZLİK(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnin(/kişinin) başedemeyeceği tek olgu/durum. )

- BELİRSİZLİK ile/ve/değil BULANIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK <>/>< BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( INDEFINITENESS <>/>< INTEGRITY )

- BELİRSİZLİK ile/ve/<> GİZEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> KARARSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/<> KARMAŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnesizlikten/kavramsızlıktan. İLE/VE/<> Yöntemsizlikten. )

- BELİRSİZLİK ile/ve/<> KUŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/>/< OLANAKSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/değil/yerine/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> ÜMİTSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarıda, bazı/çoğu şeyde olabilir. İLE/VE (FAKAT)/||/<> İçeride ve hiçbir "şey/durum" için olmamalıdır! )

- BELİRTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTEÇ ile GÖSTERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTİ ile/ve/||/<>/> İZ ile/ve/||/<>/> İZİN İZİ ile/ve/||/<>/> GÖSTEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTİ ile ÖZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTİ ile/değil UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTİ ile/ve/<> YANSIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTİLER ile/ve/değil/yerine KÖKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTİLERİ BASKILAMA ile/değil/yerine/>< İYİLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEFINITE )

- BELİRTKE ile BELİTKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir özlü sözle birlikte kullanılan im. | Soyut bir şeyin, bir kavramın simgesi olan varolan ya da eşya. AMBLEM | Gösterge. İLE Belitler dizgesi. [BELİT/AKSİYOM: Kendiliğinden, apaçık olan ve böyle olduğundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme.] )

- BELİRTME DURUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTME ile BİLDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTME ile ORTAYA KOYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTMEK ile/ve "ALTINI ÇİZMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİT(AKSİYOM) = MÜTEARİFE = AXIOM[İng.] = AXIOME[Fr.] = AXIOM[Alm.] = AXIOMA[Yun.] = AXIOMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendiliğinden, apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme. İLE Bir gücün, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. | İnsan etkinliğinin ya da iradesinin açığa çıkması. | Hareket, iş. | Anamalın, belirli bir bölümü. | Hisse senedi. | Bir oyuncunun, sahne üzerindeki hareketi. | Oyunun temasını geliştiren, başlıca olay, öykü, gelişim. )

- BELİT/AKSİYOM ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİT/AKSİYOM ile/ve KOYUT/POSTULA(T)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan zihninin, tümel kuralları. İLE/VE Herhangi bir bilimin, tümel kuralları. )
( Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme. İLE/VE Ön doğru. )
( Belitler/aksiyomlar, temellendirilmez. )
( Kendileri kanıtlanmayan, kanıtları kanıtlanmaya gereksinim duyulmayacak ilk ilkelere verilen ad. | Tüm bilimler için uyulması gereken temel kurallar. İLE/VE Bir bilim dalının [üyesinin] kabul ettiği temel kurallar. )
( [ARISTOTELES] ÖZDEŞLİK İLKESİ | ÇELİŞMEZLİK İLKESİ | ÜÇÜNCÜ OLASININ/ŞIKKIN OLANAKSIZLIĞI )
( KOINAI ENNOIAI ile/ve AITEMATA )

- BELKA' ile BELKA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alaca, alaca bacaklı at. İLE Tenha [çöl], harap ve boş yer. )

- Belki dinleyemiyorsundur fakat DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Belki susamıyorsundur fakat SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELKİ ile/değil DÜŞÜK/YÜKSEK OLASILIKLA/OLASILIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tümbuktu - Mali'de yaşayan, kalker, odun, kum ve tuz ticareti yapan bir göçebe halkı. )

- BELLEĞE DAYANARAK YAŞAYAN ile BELLEĞİ (GEREKTİĞİNDE) KULLANARAK YAŞAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEĞE YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI) ile/yerine EYLEME YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEĞİN AŞAMALARI'NDA:
KODLAMA
ile/ve/> DEPOLAMA ile/ve/> ARA-BUL-GERİYE GETİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belleğe yerleştirilir. > Bellekte tutulur. > Bellekten çağrılır. )

- BELLEĞİNDEN SİLMEK ile/ve/> ETKİSİNDEN/"BÜYÜSÜNDEN" KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK SİLME ile/ve PROPAGANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK YİTİMİ ile DUYUM YİTİMİ ile ACI YİTİMİ ile SÖZ YİTİMİ ile HAREKETLERDEKİ DÜZENSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK-GÖVDE(/NEDENSEL-GÖVDE) ile/ve/değil/yerine/< GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK:
SEMANTİK
ile/ve/||/<> EPİZODİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgusal. İLE/VE/||/<> Özgeçmişe dayalı. )

- BELLEK ile/ve/<>/yerine AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve/<> ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KUVVE-İ ZÂKİRE ile/ve/<> İDRAK )
( Algı bir örgütlemedir. )
( Bellek Haritası )

- BELLEK ve/||/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve GELECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve GÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK = HÂFIZA = MEMORY[İng.] = MÉMOIRE[Fr.] = GEDÄCHTNIS[Alm.] = MEMORIA[dissil/f.]/RECUERDO[eril/m.][İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve/değil İLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/<> MNEMOTEKNİ[Fr. < Yun. MNEME: Bellek. | TEKHNE: Sanat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Bazı alıştırma ve çağrışımlardan yararlanarak, belleği geliştirme yöntemi. )

- BELLEK ile/ve/değil ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK ile/ve TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bellek, sadece benzerlik ve sürekliliği temel alırken, tarih farklılık ve düzensizlikleri önemser. )
( Bellek, geçmişi sözlü gelenek içinde yaşatırken, tarih, geçmişi, yazıyla sergilemektedir. )
( Bellek, sadece benzerlik ve sürekliliği temel alırken, tarih farklılık ve düzensizlikleri önemser. )
( Bellek, geçmişi sözlü gelenek içinde yaşatırken, tarih, geçmişi, yazıyla sergilemektedir. )

- BELLEK ile/ve US
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip olunan etkin/aktif ya da pasif bilgilerin, şimdiki zamanda, uygulanabilir/pratik bilgi olarak, hızla ortaya çıkartılabilmesi Us'a[akla/akıllı olmaya] işaret etmez. Beynin çalışma yapıları özerklik gösterdiğinden, içinde bulunulan topludurum[konjonktür] gereği beynin nasıl çalışabileceği önceden bilinebilir/tespit edilebilir değildir. )
( Bellek, süreklilik, yanılsama verir, tekrarlanış ise nedensellik fikrini yaratır. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( Bellek, iyi bir hizmetkârdır fakat kötü bir efendidir. )

- BELLEKTE TAŞIMAK ile/değil/yerine BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi 2'dir. 1. Hakkında veri sahibi olmak. 2. Nerede bulacağını/bulabileceğini bilmek. [Bu çağda olması gereken ve öncelikli olan nerede bulabileceğini bilmektir.] )
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- BELLEKTE TUTMAK/TAŞIMAK değil/>< BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEKTE TUTMAYA ÇALIŞMAK ile/ve/değil/yerine "HEYBEYE ATMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEME(EZBERLEME) ile/yerine ÖĞRENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEME ile BELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğrenip akılda tutmak. | Sanmak. İLE Bel denilen araçla toprağı işlemek. )

- BELLEMEK ile/ve/yerine EZBERLEMEK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/YERİNE Kalbe yazmak. )
( ... İLE/VE/YERİNE Kalbe yazmak. )

- BELLEMEK ile/yerine SORGULAMAK/DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sormaz ki bilsin, sorsa bilir; bilmez ki sorsun, bilse sorar. )

- BELLETİCİ AHLÂK ile/yerine DÖNÜŞTÜRÜCÜ AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELOVED vs. LOVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELSOĞUKLUĞU ile GLANS[PENİS BAŞI] YANGISI(İLTİHABI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GONORE ile BALANİT )

- BELSUYU(MENİ) İZİ ile DİŞ MACUNU İZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELSUYU/ATMIK(MENİ) ile/ve/> DÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELSUYU/ERSUYU ile/ve/<> COWPER BEZİ SIVISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEMİNAL VEZİKÜL: Spermleri besleyen ve üreme kanallarını kayganlaştıran, meni içindeki sıvıyı salgılayan bez. )
( MENÎ, SÂİL-İ MENEVÎ, HUVEYNÂT-I/HÜCEYRÂT-I MENEVİYYE ile/ve MEZİ/MEZİYY )
( Belsuyu/ersuyu, erilin/penisin boşaldığı(ejakülasyon) anda fışkırarak çıkan, koyu, süt rengine yakın, içinde sperm/ata bulunan sıvı/sekresyondur[gövde sıvılarının genel adı]. İLE/VE/<> Sevişme/düzüşme esnasında, boşalma öncesi penisten akan/akmaya devam eden şeffaf sıvı, Cowper Bezi ve birçok bileşimden gelen kaydırıcılığa/ıslaklığa yarayan/sağlayan sıvıdır. )

- BELVÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıkıntı, duvardan dışarı çıkan direk ucu. )

- BEMBEYAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEMM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanun, tambur gibi çalgılara takılan tel. | Pes perde. )

- BEMOL(b) ile DİEZ(#)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalınlaştırır. İLE İnceltir. )

- BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşun yavrusuna taşıdığı yem. )

- BEN - ben
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN İSTEDİM DİYE değil SEN İSTER İSEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Ben ol da bil, O ol da KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine NE OLDUM DELİSİ OLMAK ile/yerine BEN/NE OLDUM DELİSİ OLMAMAK(/BU DURUMA DÜŞMEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN OLMAYAN ile/ve/<> ÖTEKİ(LEŞTİRME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN-İM:
BENLİK
ile/ve/değil ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini merkeze koymak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Başkalarından/ötekilerden ayrı olan. )

- BEN-İM ile BENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Benim" bir kişiye özgü, ötekileri hesaba katmayan ayrımcılık demektir. )
( "Mine" implies exclusivity. )
( BENİM!

Uzun boylu, ay yüzlü bir kız vardı kasabanın birinde. Onun sevgisiyle herkes yolunu yitirmişti. İşi gücü dilberlikti, bez yıkarken saçlarını çözer, eteğini beline toplar, âşıklarının gönüllerine ateş çalardı.

Kemâle ermiş, yaşını başını almış bir adam da âşık oldu ona ve tez vakitte kemâlini yitirdi, tecrübeli aklı deliliğe yaklaştı, yüzünün aşkıyla beli iki kat olup gönlü belâ zinciriyle bir girdapta kaldı. Sonunda dayanamadı, kendini ona vakfetti, her işi onun için, herşeyi onun adına yapmaya başladı. Ücretle iş yapsa kazancını ona sunar, eline altın geçse gider o gümüş gövdeliye verirdi. Bir gün genç kız kendisine dedi ki:

- Yanışın her an biraz daha artmada ama aşkta masraf ziyâde gerek, sendeki sermaye yalnızca âşk olursa mutfak boş kalır, daha fazlaya gücün yetmezse geç bu sevdadan, davul dengi dengine demişler...

- Sevgili, dedi âşık, gövdemde bir avuç ilikten, bir parça deriden başka bir şey kalmadı yolunda harcayacak. Bari beni sat da elde ettiğinle bir müddet daha hoş ol.

- Genç kız âşığını derhal Mısır'a götürdü, orada bir kürsü kurmuşlar, âdet etmişler, satıcı kürsüye oturur, kölesi ayakta durup müşteri beklerdi. Bir müddet beklediler. Adam hiç üzüntü göstermiyor, hiç boynunu bükmüyor, hatta müşteri çıktığı vakit baş gösterecek ayrılığı da aklına getirmiyordu. Bir adam gelip genç kıza sordu:

- Şu ayakta bekleyen ihtiyar senin kulun mu?
- Evet, benim kulumdur!...

O sırada ihtiyar bayılıp düştü. Adam pazarlık ile onu satın aldı ve kendine geldiğinde şehrin dışında bir mezarlığa götürdü. Meğer o adamın babası ölmüş, o da babasının ruhu için bir köle azâd etmeyi ahdetmiş, ihtiyarı satın alması bundanmış. Mezarın başında zavallı ihtiyarı azâd edip cebini de altınla doldurduktan sonra gönlünü şâd etmek için dedi ki:

- Diliyorsan ey ihtiyar, Mısır'da kal, malın eksilmez, seni gözetirim. Dilersen de var git, çünkü artık hürsün, kendi kendinin sultanısın.

İhtiyar teşekkür ederek genç kızın ardınca koşup yetişti ve altınları avucuna sayıp gönlünü alana yine gönlünü teslim etti. Dünyayı onun yüzünde apaydın görüyordu ve dedi ki:

- A sevgili! Şu gönül, senin için satılmaktan aldığı lezzeti bugüne dek hiçbir şeyden almadı. Hele "benim kulumdur" dediğin andaki saadetim, sanmam ki başka bir kimsede olsun!

Haydi yine beni pazara götürüp sat ki,
tekrar "Benim!" dediğini duyayım! )

- BEN-SEN-O ile/ve/||/<>/> BİZ-SİZ-ONLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tekil. İLE/VE/||/<>/> Çoğul. )

- BEN:
"ŞUYUM/BUYUM, BU/ŞU KADARIM!"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/></>/< BEN'İM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN/LİK >< ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFS >< TEVÂZÛ )

- BEN/LİK ile/ve/<>/> KENDİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN/SEN BİLİNCİ ile/ve/<>/yerine BİZ BİLİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ben Var'ım!, Ben Tek'im!, Ben Anlamlı'yım! / Sen Var'sın!, Sen Tek'sin!, Sen Anlamlı'sın! İLE/YERİNE Biz Var'ız!, Biz Tek'iz!, Biz Anlamlı'yız! ( Hiçbir şey benim ya da sizin değildir - her şey bizimdir. )
( Nothing is mine or yours - everything is ours. )

- BEN/SEN ile/ve/<>/değil/yerine O/BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyameti koparttıracak olan. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Birliğe getirecek/götürecek olan. )

- BEN ile/ve/<> ben
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalarının yanındaki. İLE/VE/<> Mutlak. )

- BEN ile/ve/<> BEN OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birlik. İLE/VE/<> Çokluk. )

- BEN ve/||/<>/> BEN'İ (NASIL KURTARABİLİRİM?)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile BEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi. | 1. tekil kişi. İLE Harman, ekin. | Bağ. | Çitlenbik. )

- BEN ile BEN ile BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu doğuştan, tende bulunan, ufak, koyu renkli leke ya da kabartı. | En çok üzümde, olgunlaşma belirtisi. | Saçta, sakalda beliren beyazlık. İLE Kuşun, yavrusuna taşıdığı yem. İLE Tekil birinci kişiyi gösteren adıl. | Bireyi, öteki varolanlardan ayıran bilinç. | Bir kişinin, kişiliğini oluşturan temel öğe. )

- BEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/></< BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biz, ancak birlikte (olarak) bir adam ediyoruz/ederiz. )
( Sorun. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>( Ben'in yaratıcı gücü, başlangıçtır. )

- BEN ile/ve/<>/değil/yerine BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN yerine BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile/ve/<>/> BİZ ile/ve/<>/> KENDİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ben ile/değil EŞEYSEL ÖRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile/ve ET BENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Ar..] ŞÂME[çoğ. ŞÂM, ŞÂMÂT] ile/ve SÜÛL )
( HİND/HİNDÛ: Siyah ben. )

- BEN değil/yerine FAKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ben = me[İng.] = JE[Fr.] = ICH[Alm.] = IO[İt.] = YO[İsp.] = EGO[Lat., Yun.] = ANÂ[Ar.] = MÄN[Fars.] = IK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile/ve NEFS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol! )

- BEN ve/<> OLAN ve/<> BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halvetteki BEN. İLE/VE Celvetteki BEN. İLE/VE Celvetteki halvette olan BEN. )

- BEN ile/ve/<> SEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığım sensin, bilincin ben-im. )

- BEN ile/ve SEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN = ZÂT = I[İng.] = das SOSEIN[Alm.] = TO TI ESTIN, TO TI ÈN EINAI[Yun.] = ESSENTIA[Ortaçağ Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENÂT-I NÂŞ[Ar. < BİNT]/BENETNASH[Fr.]/ETA URSUS[Lat.]/ALKAID[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dübb-i Ekber denilen yıldız kümesinin kuyruğunun ucunda bulunan kümenin en sönük yıldızı. )

- BENCE ile/değil/yerine "BANA ÖYLE/ŞÖYLE GELİYOR Kİ ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENCE ile/ve/değil/yerine BENİM/SENİN İÇİN, BANA/SANA GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENCİ/LİK ile BENCİL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bencillik, parçanın adına ve bütünün zararına, açgözlülük etmek, ele geçirmek, biriktirmek demektir. )
( Kişi, iç gerçeklerini gözardı eder etmez bencilliğe sürüklenebilir. )
( Dar görüşlü, çiğ kişiler, varlığı bencilce kullanırken, büyük kişiler sahip olduklarını başkalarının yararına değerlendirirler. )
( Başkalarına yararlı olabilmek için esneklik, bencillikten kurtulmak ve insan doğasını anlamak gerekir. )
( Bencillik ıstırabın nedenidir. )
( Bencillik tüm kötülüklerin kaynağıdır. )
( Kendinin, gövde ve zihin olmadığını bilen bir kişi, bencil olamaz. Çünkü, bencillik nedeni olabilecek bir şeye sahip değildir. )
( Savunmak zorunda olduğunuz bir egonuz olduğu sürece şiddet kullanmak zorundasınız. )
( Tek kötülük, budalalık ve bencilliktir. )
( Bencillik merkezi yok olduğu zaman, tüm haz arzusu ve ıstırap korkusu biter. )
( Kişi, kendini sürekli yenilemeli ve başkalarını da meziyetiyle etkileyerek bencillikten uzaklaşmalıdır. )
( Selfishness is the source of all evil.
That as long as you have a self to defend, you must be violent. )

- BENCİL/LİK ile/değil/yerine BİREYSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENCİL/LİK ile ÇIKARCI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AFERİST: Çıkarcı, vurguncu, dalavereci. )

- BENCİL/LİK ile/ve/> SAHTEKÂR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENCİL/LİK ile/ve/> SORUMSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENCİLLİK ile/>< ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENCİLLİK ile/değil/yerine KİŞİLİK/ŞAHSİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, kendini dışarıdan/ötekinden koruyan değil, dışarıyı/ötekini kendinden koruyan kişidir. )

- BEND-İ HİSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sûz-i dil, pûselik~sultânî yegâh makamlarından oluşmuştur. )

- BEND değil/yerine/= YASA ALTMADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENDAKA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiddetli bakma, sert bakış. | Bir şeyi fındık gibi ufalama. )

- BENDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KUL, KÖLE, BAĞLI [bkz. ABD] )

- BENDE YOK, SENDE DE OLMASIN ile/değil/yerine SENDE VAR, BENDE DE OLSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENDİŞ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altın ve gümüş üzerine işlenilen nakış, savat. )

- BENDUKÎ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keten bezinin en iyisi. )

- BENEFIT vs. PROFIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENEFIT vs. TO GET/OBTAIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENEK[Fars.] ile BENEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir tür kumaş. İLE Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke. )

- BENEK ile/değil ÇİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENEKLİ KURBAĞA ile YILDIZLI CÜCE KURBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk kez 2010'da, Batı Ghats dağlarındaki vahşi yaşamı araştırırken bir yaprak çöpünün altında karşılaşılmıştır. İLE Hint Sri Lanka'lı amfibi alt ailesinden gelen yepyeni bir tür olarak 2019'da keşfedilmiştir.[En son ortak atalarının 57 - 76 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.] )
( ... ile )

- BENEKLİ YUNUS ile BÜYÜK ŞİŞE BURUNLU YUNUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinlerde avlanırlar. İLE/VE Sığ sularda avlanırlar. )
( ... İLE Karayipler'de yaşarlar. )
( Benekli Yunus ile Şişe Burunlu Yunus )

- BENEKLİ YUNUS ile ESMER YUNUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keçeden yapılmış Türkmen evi. | Emirlere~yüksek rütbelilere ait özel çadır. )

- BENGAL KEDİSİ ile BALIKÇI KEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güneydoğu Asya'nın, tropik ve subtorpik bölgelerinde yaşayan, vahşi bir türdür. İnce uzun bir gövdesi, yapılı yüzü vardır. Genellikle dere kenarları ve bataklıklarda yaşarlar ve suya bayılırlar. Suyun içinde balık avlamasını kolaylaştıracak uzun parmaklı ve gelişmiş patileri vardır. Yaşam alanı çoğunlukla ormanlardır. Balıkçı olduğundan, sulak alanlarda da karşılaşmak olanaklıdır. Gövdeleri 80 cm., kuyrukları ise 30 cm. uzunluğundadır. )

- BENGİ ZAMAN ile/ve ARDIŞIK ZAMAN ile/ve DÖNGÜSEL/ÇEVRİMSEL ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olguları verir. İLE/VE Tarihsel olguları verir. İLE/VE Kendini tekrarlayan olguları verir. Üretim birimleri sürecini gösterir.[doğa, mevsimler, ekip-biçme.] )
( Kıpı/an/şimdi. İLE/VE Geçmiş-Şimdi-Gelecek. İLE/VE ... )
( Kairos. İLE/VE Kronos. İLE/VE ... )

- BENHUR ve TITANIC ve YÜZÜKLERİN EFENDİSİ(YÜZÜK KARDEŞLİĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugüne kadar sadece bu üç film, onbir dalda Oscar ödülü kazanmıştır. )

- BENÎ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OĞULLAR(/I) (BENÎ İSRÂİL )

- BENİ/SENİ/ONU:
"ENTERESE ETMEZ"
değil
(FAZLA/YETERİNCE) İLGİLENDİRMİYOR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENÎKA[Ar. | çoğ. BENÂYIK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysinin koltukaltındaki parçası. )

- BENİMSEME ile/ve/değil/yerine/<> İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEME ile KİŞİSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ile "SAHİP ÇIKMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ile "TUTMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ile "TUTMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ve/||/<> ANIMSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ile/ve/değil/yerine/<> ÖZÜMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEMEK ile/ve/<> SAVUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENJAMIN ile BENJAMIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Walter Benjamin İLE Benjamin Franklin )
( 15 Temmuz 1892 - 26 Eylül 1940 İLE 17 Ocak 1706 - 17 Nisan 1790 )
( Alman edebiyat eleştirmeni, düşünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı. İLE Yayıncı, yazar, mucit, felsefeci, biliminsanı ve siyasetçi. )

- BENLE(N) değil BENİMLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİĞİN, TASARIMSAL KOLU ile/ve/||/<> KENDİLİĞİN, UYGULAYICI KOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK:
EMİR ALTINDA
ile/ve/> SORGULAYAN ile/ve/> SEZGİSEL ile/ve/> BEKLENTİSİZ ile/ve/>
RIZÂ SAHİBİ
ile/ve/> RÂZI OLUNAN ile/ve/> SAFLAŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK:
GERÇEK
ile/ve/||/<>/> İMGESEL ile/ve/||/<>/> SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK/EGO ile/ve/||/<> KENDİLİK(BENLİK KİMLİĞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİKTE ÖLMEK ve/||/<>/> HAKİKATTE DİRİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENMERKEZCİ/LİK ile/ve/değil/||/<> BENMERKEZLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENMERKEZCİ/LİK ile/değil/yerine/>< EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENNE[Ar. çoğ. BİNÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel koku. )

- BENÛ/H[Fars.] ile BENÛ/N[< İBN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yığın, küme. İLE Oğullar. )

- BENZEMEK ile/ve ANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZEN[< Fr. < Ar.] ile BENZİN[< Fr. < Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madenkömürü katranından çıkarılan, C6H6 formulündeki hidrokarbonun bilimsel adı. İLE Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı, yaklaşık olarak 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu olan bir sıvı. | Benzen. )

- BENZEN ile BENZEN DİSÜLFONİK ASİT ile BENZEN HEKZAKLORÜR ile BENZEN MONOSÜLFONİK ASİT ile BENZEN SÜLFİNİK ASİT ile BENZİDİN ile BENZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Formülü, C6H6, k.n. 78 °C; e.n. 5 °C, mol kütlesi 78,11 g olan, doymamış bir bileşik olduğu halde bu tür bileşiklere özgü katılma tepkimelerini vermeyen; renksiz, suda çözünmeyip alkol, eter ve asetonda çözünen, organik sentezlerde, boya üretiminde çözücü olarak kullanılan ve yanıcı bir organik madde. İLE Formülü, C6H4(SO3, H)2, mol kütlesi 238,2 g olan ve organik sentezlerde kullanılan aromatik bir madde. İLE Formülü, C6H6Cl6, mol kütlesi 290,78 g, e.n. 229 °C olan, suda çözünen, beyaz ve katı bir madde. İLE Formülü, C6H5(SO3H), mol kütlesi 158,2 g olan, renksiz, suda çözünmeyen ve aminler için belirteç olarak kullanılan aromatik bir madde. İLE Formülü, C6H5SO3-OH, mol kütlesi 142,1 g, e.n. 83 °C, bozunma noktası 100 °C, benzensülfonil ile izomer olan ve renksiz prizma şeklinde katı bir madde. İLE Formülü NH2C6H4-C6H4-NH2, mol kütlesi 184,23 g, e.n. 127 °C olan, sülfatlar, kan ve yüksek değerlikli metallerin düşük miktarları için ayıraç olarak kullanılan, alkol ve asitte çözünüp, suda az çözünen ve kaynayan suda çözünen organik bir madde. İLE Ham petrolün damıtılmasıyla 40-200 °C'de elde edilen, hidrokarbonlardan oluşan ve ham petrolün yaklaşık %30'unu oluşturan, renksiz bir sıvı olup, suda çözünmeyen, organik çözücülerle karışan, yağlar, alkaloit ve lastik için çözücü, tekstil temizleyicisi ve başlıca oto yakıtı olmak üzere çeşitli sanayi ürünlerinde girdi ya da çözücü olarak kullanılan ve karbon sayısı 7-12 olan bir kısım. )

- BENZER NESNELER ve/||/<> BENZER NESNELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZER/LİK ile/ve/değil/||/<> PARALEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZER/LİK ile/ve YAKLAŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZER ile AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZERLİK ile "MODA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZERLİK ile "YAKINLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZERLİK ile/değil AYRIMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirleyici olan/olması gereken benzerlik değil ayrımlardır! )

- BENZERLİKLERİN BİRARAYA GETİRİLMESİ ile/ve/<> FARKLILIKLARIN/AYRIMLARIN ÖNE ÇIKARILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZERLİKTE:
AYNILIK
ile/ve/||/<> FARKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZERSİZLEŞTİRME ile/ve/değil/yerine "FARKLILIK"/"ÖZGÜNLÜK" ATFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZEŞ/LİK ile EŞİT/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZEŞ/LİK ile ÖZDEŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZEŞİM ile/değil BAKIŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZEŞLİK ile ÖZDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZEŞME ve AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZETME:
AYRINTILI
ile KISALTILMIŞ ile PEKİŞTİRİLMİŞ ile GÜZEL(BELİĞ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BENZETME ile "BENZETME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZETME değil YAKIŞTIRMA/N
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZETMEK ile UZLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZETMELERDE:
AT
ile/ne yazık ki MAYMUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duygu olarak. İLE/NE YAZIK Kİ Biçim olarak. )

- BENZİN[Fr. < Ar.] ile MAZOT[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı, yaklaşık olarak 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu olan bir sıvı. | Benzen. İLE Akaryakıt olarak kullanılan ham petrolün, damıtma ürünlerinden biri. )

- BENZİN ile BENZOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt. )

- BER-BÂD[Fars.] ile BER-BATT[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Perîşan, harap, viran. | Pis, fenâ, kirli. İLE Kaz göğüslü. | Lavuta/lavta adlı bir çalgı.[LYRE(Fr.)] )

- BER-EFŞÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk müziğinin büyük usûllerindendir. )

- BER-HURDÂR[Fars. (BERHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hisse, nasip, pay.)] )

- BER-TENG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( At koşumunun sırt kayışı. | Cübbe ya da ferâce kuşağı. | Küçük çocuğu annesinin sırtına bağlamaya yarayan göğüs kuşağı. )

- BER[Fars.] ile -BER[Fars.] ile BER[Fars.] ile BER'/BÜR/BÜRÛ'[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzere. İLE Alan, getiren, götüren. [DİL-BER: Gönül alan. | PEYÂM-BER: Haber getiren.] İLE Göğüs, sîne. | Meyva, yemiş. | Meme. | Kucak. | Yaprak. | Genç hanım. | Evin kapısı. | En, genişlik. İLE Hastanın iyileşmeye başlaması. )

- BERÂAT ile BERÂET değil
BERÂT[çoğ. BEREVÂT] (KANDİLİ/GECESİ)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgunluk, iyilik, güzellik, meziyet, erdem/fazîlet. İLE Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. DEĞİL [eskiden] Rütbe, nişan ve ayrıcalık/imtiyaz verildiğini bildiren ferman. | Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. )
( BERÂT GECESİ: Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. )

- BERABERLİK ile HAŞR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERÂET ile/ve/<> BERÂET-İ ZİMMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir dâvâ sonucunda, temiz ve ilişkisiz çıkma, aklık, arılık, aklanma. İLE/VE/<> Zimmetinde bir şey olmayış, aklık. )

- BERÂH[Ar.]:
Açık, işlenmemiş ve ağaçsız bölge.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERÂHÎN[< BÜRHÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DELİLLER, TANIKLAR )

- BERÂRÎ[< Ar. BERRİYYE] ile ÇÖLLER, SAHRALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöller, sahralar. )

- BERÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BELGE )

- BERÂT-I CİBÂYET ile BERÂT GECESİ ile BERÂT-I HÜMÂYÛN ile BERÂT-I TERHÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vergi, resim ve icâre gibi, hazineye ya da vakfa ait paraları toplama yetkisini veren belge/vesîka. İLE Hz. Muhammed'e, peygamberliğinin bildirildiği, Şaban ayının beşinci gecesi. İLE Sultanlara özel ferman. İLE Gördüğü büyük bir hizmet karşılğı olarak vergiden muaf tutulması hakkında sultan tarafından verilen ferman. )

- BERÂY-İ MA'LÛMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİLGİ VERMEK İÇİN )

- BERBAH[Ar.]/ÉPIDIDYME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erbezi üstü. )

- BERBERBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hanigillerden, kuyruğunun çatalı çok uzun olan, Akdeniz'de yaşayan bir balık. [Lat. SERRANUS ANTHIAS] )

- BERÇEKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acem/Pers. )

- BERDE ile BERDE/BENDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mide dolgunluğu. İLE Tutsak, esir, köle, karavaş. )

- BERE ile BERE[Fars.] ile BERE[Fr. < BERET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vurma ve incitme sonucunda, gövdenin herhangi bir yerinde oluşan çürük. | Herhangi bir şeyde görülen çizik, ezik. İLE Kuzu. İLE Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık. )

- BERE ile BERTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vurma ve incitme sonucunda, gövdenin herhangi bir yerinde oluşan çürük. | Herhangi bir şeyde görülen çizik, ezik. İLE Yara, bere. | İncinmiş, burkulmuş. | Deride mor leke, çürük. )

- BERE ile ŞAPKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREHREHE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok güzel hanım. )

- BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEYMENET, SAÂDET, MUTLULUK | NİMETTE BOLLUK VE İYİLİK )

- BEREKET ALMAK ve EL TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile BEREKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolluk. | Meymenet, saâdet, mutluluk. | Tanrı vergisi. İLE Bolluklar, hayırlar. | Meymenetleri saâdetler, mutluluklar, hayırlar. )

- BEREKET ile/ve HAYIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile/ve NİSAN BEREKETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile/ve OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile/ve OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ve/<>/< PAYLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile/ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile/ve SIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile/ve ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEREKÂT[< BEREKET]: Bolluklar, hayırlar. | Meymenetleri saâdetler, mutluluklar, hayırlar. )
( Geleneğin, içsel etkiyle verilmesi ve içselleştirilmesi.İLE/VE ... )
( BEREKÂT[< BEREKET]: Bolluklar, hayırlar. | Meymenetleri saâdetler, mutluluklar, hayırlar. )
( Geleneğin, içsel etkiyle verilmesi ve içselleştirilmesi. İLE/VE ... )

- BEREM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzüm çubuklarının altına konulan çatal ağaç, herek. | Asma ve kabak çardağı. )

- BERFEND[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel söz. | Derin yer. )

- BERG[Fars.] ile BERK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaprak. İLE Şimşek. )

- BERGMAN ile/ve/||/<> BORGMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Einstein'in, Amerika'ya giderken yanında olmasını istediği iki matematikçi. )

- BERHÛD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saçmasapan söz. )

- BERİ ile BERRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşanın, önündeki iki uzaklıktan, kendine daha yakın olanı. | Bu uzaklıkta bulunan. | Çıkma durumundaki sözcüklerden sonra getirilerek bir işin başlangıcını gösterir. İLE Kara ile toprakla ilgili, karasal. )

- BERİ ile GERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERİ ile GERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERÎA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzelliği ve olgunluğuyla akranlarından üstün olan hanım. )

- BERİBERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beslenme bozukluğu. )

- BERÎCEN/BERÎZEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde ekmek pişirilen ocak, fırın. )

- BERÎK ile BERÎK/E, BÜRÛK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık, parıltı. İLE Un helvası. )

- BERİL ile BERİLYUM[Be]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada, altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat. iLE Atom sayısı 4, yoğunluğu 1.73 olan, zümrüt gibi kimi taşların bileşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı öğe/element. )

- BERİT/MENZİL ile/ve MERHALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 4 Fersah. İLE/VE 2 Berit.[8 Fersah] )

- BERİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÇÖL, KIR, SAHRÂ | HALK, BİREYLER )

- BERNİŞ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın ağrısı/sancısı. | Eklem/mafsal ağrısı, romatizma sancısı. )

- BERR-İ ATÎK ile/ve BERR-İ CEDÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski karalar/topraklar. [Asya, Avrupa, Afrika] İLE/VE Yeni karalar/topraklar. [Amerika, Avustralya] )

- BERR[Ar.] değil/yerine/= KARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERR ile BERR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara toprak. İLE Doğru sözlü, hayır işleyen. )

- BERRAK ile/ve NET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Berraklık ve yardımseverlik elele gider - her biri hem öbürüne muhtaçtır, hem de öbürünü güçlendirir. )
( Ayna, güneşi çekmek için hiçbir şey yapamaz. O sadece parlaklığını koruyabilir. )
( Durumunuzu berrak bir şekilde görün, bu berraklık sizi serbest hale getirecektir. )
( Bizi, insan yapacak olan, berraklık ve yardımseverliktir. )

- BERRÎ[Ar.] değil/yerine/= KARASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERRÜSTE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavun, karpuz, çayır, çimen gibi dal budak salıp yükselmeyen bitkiler. )

- BERS ile BERŞ[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çukur, yumuşak yer. İLE Afyon şurubu, keten yaprağı ile yapılan bir çeşit yatıştırıcı/müsekkin mâcun. | Arzu, gönül isteği. )

- BERTARAF ile TELÂFİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERTILLONAGE/ANTROPOMETRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suç işleyenlerin kimliğini bulmaya yarayan yollardan biri. )

- BERZAH ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERZAHLAR('I)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESBELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESIDE vs. BESIDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESİDOKU, ENDOSPERMA = SÜVEYDÂ = ENDOSPERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESİNLER:
KIRMIZI
ve/||/<> SARI ve/||/<> YEŞİL ve/||/<> MOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sağlıklı bir kalp için. VE/||/<> Eklemler için. VE/||/<> Saflaşmak ve arınmak için. VE/||/<> Daha uzun yaşam için. )
( For healthy heart. AND/||/<> For joints. AND/||/<> To purify and detox. AND/||/<> For a longer life. )

- BESLEMEK ile/ve/<> BESLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLEMEK ile/ve/<> BESTELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLEMEK ile/ve/<> DESTEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME ÖRGENLERİ = TAĞDİYE ÅLETLERİ = ORGANES DE NUTRITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME VE ÇİĞNEME SÜRESİ/SAYISI:
YANLIŞSA/EKSİKSE
değil/yerine/>< DOĞRUYSA/YERİNDEYSE/YETERİNCEYSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [İlâcın] Yararı yok. DEĞİL/YERİNE/>< Gerek yok. )

- BESLENME YETERSİZLİĞİ(DYSTROPHY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME:
"CANIN SIKILDIKÇA"
değil/yerine/>< ACIKTIKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME:
BÜTÜNSEL
ve/||/<> BİTKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME ile/ve/||/<> DEMLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME = NUTRITION[İng.] = NOURRIR[Fr.] = VERPFLEGEN[Alm.] = NUTRIRE[İt.] = NUTRIR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME ve/> SESLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak, hem zihinsel, hem fiziksel olanakları karşılanan kişi bir şey söylemeye, seslenmeye, hakkını aramaya olanak(güç/fırsat) bulur. )

- BESLENME = TAGADDİ, TAĞDİYE, İGTİDÂ'[< GIDÂ] = NUTRITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME ve/||/<> TRİGLİSERİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENMEDE, ...:
YEŞİL
ve/||/<> SARI ve/||/<> TURUNCU ve/||/<> KIRMIZI ve/||/<> MOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zehir atıcı. VE/||/<> Güzellik. VE/||/<> Kanserden koruyucu. VE/||/<> Kemik sağlığı. VE/||/<> Uzun yaşam. )
( )

- BESLEYİCİ MADDELER, GIDA MADDELERİ = ECZA-İ GIZÂÎYE = PRINCIPES ALIMENTAIRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESMELE:
113 SUREDE
ile/ve/<> 1 SUREDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESMELE ile/ve/<> HAMDELE ile/ve/<> SALVELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESMELE ile/ve/değil/> ZAMAN/FIRSAT/BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir eylem öncesinde kullanılan Besmele sadece bir söz değil, günlük hayattaki (zihinsel) koşuşturmanın içinde küçük aralar vererek kontrollü/farkındalıklı olmayı, kendine/zihnine ve olaya/olguya [birkaç salise/saniye olsa bile] fırsat/zaman/boşluk sunmayı sağlar. )

- BESTE-NİGÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En eski mürekkep Türk makamlarındandır. )

- BESTE ile FÜG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çoksesli müzikte bir beste. )

- BESTE ve/<>/> OPUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<>/> Besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik yapıtı. )

- BESTE ile/ve/değil/||/<>/< SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESTELEYEN ile/ve/<>/değil/yerine DÜZENLEYEN/TERTİPLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEŞ HAZRET ile/ve ÖNCESİ/SONRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * LÂHUT ÂLEMİ
* CEBERRUT ÂLEMİ
* MELEKUT ÂLEMİ
* MİSAL ÂLEMİ
* NÂSUT ÂLEMİ )

- BEŞ(5) DUYU ile BEŞ(5) SIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEŞEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cisim, gövde/beden. )
( Uzun boy. )
( Taraf, kenar, uc. )

- BEŞER DOĞMAK ile/ve/> KİŞİ/İNSAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEŞER İKEN BÎ-ŞER OLMAKTIR İNSAN OLMAK )

- BEŞER ile/değil/yerine/>< ÂDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kendi sorumluluğunu] Al(a)mayan/alamamış. İLE Alan/almış. )

- BEŞER ile BEŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan olma yolunda yürüyen. İLE Sayıları, beşer beşer saymak. )

- BEŞER ile/değil/yerine BÎ-ŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEŞER ile/ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabra dayanamayan. İLE/VE Sabrede(bile)n. )
( İnsan kişinin kurdu ise. İLE/VE İnsan kişinin dostu ise. )
( Beşer iken bî-şer olmaktır, insan olmak. )
( Gaflet uykusundan uyanan kişi beşerdir. Beşer nefsine mahkûm olan kişidir. Beşer Allah'ı anlamadan insan olamaz. İnsan da meseleyi hallederse Âdem olur. )
( Dostu bul ona kavuş fakat bunu hazmedemeyecek olanlara gösterme! )
( Melekler insan olamadıkları için üzgün, şeytan ise insan olmadığı için memnunmuş. )

- BEŞER ile/ve/>/değil/yerine KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi/belirli biri. İLE/VE/>/DEĞİL/YERİNE Sanatsal biri. )
( Başkasının sözünü bile aktaramayan. İLE/VE/>/DEĞİL/YERİNE Kendi sözünü söyleyebilen/söyleyen. )
( Hayvanlıktan ayağa kalkmış olan. İLE/VE/>/DEĞİL/YERİNE Bilinçte ayağa kalkmış olan. )

- BEŞERE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan derisinin dış tabakası. )

- BEŞERİYYÂT ile BEŞERİYYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan bilimi, antropoloji. İLE İnsanlık, beşerlik. )

- BEŞÎ' ile BEŞÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acı, ekşi, tadı kötü olan. İLE Müjde getiren, müjdeci. | Güleryüzlü, güleç. )

- BEŞPARMAK/BEŞPENÇE ile BEŞPARMAKOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derisidikenlilerden, beş ışınlı yıldız biçiminde bir deniz canlısı. | Beş renkte dokunmuş, çubuklu kumaş. İLE Gülgillerden, yol kıyılarında ve çayırlarda yetişen, sürgüne karşı kullanılan bir bitki, kurtpençesi. )

- BEŞÛŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜLERYÜZLÜ, ŞEN )

- BEŞÛŞ/BEŞÎR[Ar.] ile/ve HECCÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güleryüzlü, şen. İLE/VE Taşlama/hiciv yapan/sanatçısı. )

- BET-BENİZ(BETİ-BENZİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BET-BEREKET (ARAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETEL/KİFAS[İbr.] | PETRUS[Lat.] ile TEMELTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BETEL/KİFAS[İbr.] | PETRUS[Lat.] )

- BETHLEHEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekmeğin evi. Kudüs'ün güneyindedir. [Hz. İsa'nın doğduğu ve son yedi gününü geçirdiği bölge.] )

- BETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Resim ve yontu sanatlarında, varolanların biçimi. )

- BETİ-BENZİ (ATMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETÎL/BETÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HZ. MERYEM'İN VE FÂTIMAT-ÜZ-ZEHRÂ'NIN TAKMA ADI )

- BETİM, BETİMLEME = TASVİR, TAVSİF = DESCRIPTION[İng., Fr.] = BESCHREIBUNG[Alm.] = DESCRIPTIO[Lat.] = DESCRIPCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİM, BETİMLEME = TAVSÎF = DESCRIPTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİMLEME ile/ve BEKLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİMLEME ile/ve/||/<> DEĞER VERME/YÜKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİMLEME ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TANIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİMLEMEK ile/ve PLANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİMLEMELİ/TASAVVURLU DÜŞÜNME ile BETİMLEMESİZ/TASAVVURSUZ DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİMLEYİCİ ETİK ile/ve/||/<> NORMATİF ETİK ile/ve/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ ETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETÛK ile BETÛK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok keskin. İLE Yuvarlak tabla, bakkal sepeti. )

- BETÜL ile/değil BETÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Erkeklerden çekinen, nâmuslu kadın. | Ayrı kök salan fidan. )

- BEVÂ' ile BEVÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Benzer, beraber, beraber oluş. İLE Meydanda, âşikâr, belirli. )

- BEVÂDÎ[< BÂDİYE] ile BEVÂDÎR[< BÂDİRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöller/sahralar, kırlar. İLE Olagelen olaylar/hadiseler. )

- BEVÂRÎ[< BÂRİYÂ, BÂRİYYE/BÂRİYY] ile BEVÂRİH[< BÂRİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hasırlar, ince kamıştan örülen hasırlar. İLE Samyeli denilen sıcaklar ve şiddetli rüzgârlar. )

- BEVÂTIL[< BÂTIL] ile BEVÂTIN[< BÂTIN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bâtıl, yaramaz şeyler. İLE Gizli, kapalı şeyler. )

- BEVC ile BEVC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorulma. | Şimşek. | Haykırma. İLE Ziynet, süs, debdebe. | Büyüklük, gösteriş. )

- BEVGA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumuşak toprak. )

- BEVH ile BEVH ile BEVH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meydanda, zâhir, âşikâr. | Belâya uğrama, kederlenme. İLE Ateşin sönmesi. | Hiddet ve kızgınlığın geçmesi. İLE Düşünme, haberli olma. | Lânet etme, sövme, beddua etme, ilenme. | Eşeysel birliktelik/ilişki. )

- BEVL/TEBEVVÜL ile TEŞÂŞÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşemek. [BEVLE )

- BEVN ile BEVN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki şey arasındaki uzaklık, mesafe. İLE Pay, hisse, nasip. )

- BEVS ile BEVŞ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEVS ile BEVŞ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acele, ileri geçme/gitme. | Bıktırıncaya kadar ısrar etme. | Bir kimseden kaçıp gizlenme. | Bir şeyin rengi. İLE Çalım, gösteriş, debdebe. )

- BEVZ ile BEVZ / BEVZEK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli oturuş. | Kaybolan çillerden sonra yüzün güzelleşmesi. İLE Nem dolayısıyla yiyeyecek ve giyeceklerde oluşan yeşil küf. | Eşek arısı. | Ağacın köküne yakın olan yerleri. )

- BEWILDERMENT vs. FEAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEY-UL ...:
MUDAREBE (AKDİ)
ile MUAMELE (AKDİ) ile MURABAHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂN ETMEK ile/ve/değil AKTARMAK/NAKLETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂN:
TAKRİR
ve/||/<> TEFSİR ve/||/<> TAĞYİR ve/||/<> ZARURET ve/||/<> TEBDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrudan doğruya beyân. VE/||/<> Tefsir yoluyla beyân. VE/||/<> Tağyir yoluyla beyân. VE/||/<> Mantık sonucu beyân. VE/||/<> Başka bir sözü yerine koyarak beyân. )

- BEYÂN(/Î) ile/ve/değil/||/<> Â'YÂN/İYÂN/IYÂN(/Î)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAN ile/ve/<> İYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAN ile SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂN ile/ve/<> ŞEHÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNAT değil/yerine/= DEMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNİ AKIL ile/ve BURHANİ AKIL ile/ve İRFÂNİ AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNNAME değil/yerine/= BİLDİRİ/BİLDİRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂT ile BEY'AT/BÎAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gece uyuma, gece iş görme, geceyi işle geçirme. İLE Kabul ve onay/tasdik uygulaması. )

- BEYÂTÎ-ARABÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk müziğinin mürekkep makamlarındandır. )

- BEYÂTÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk müziğinin en eski makamlarındandır. )

- BEYÂTÎ[Fars.] ile BEYÂTÎ-ARABÂN ile BEYÂTÎ-ARABÂN-PÛSELİK ile BEYÂTÎ-PÛSELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk müziğinin en eski makamlarındandır. İLE Türk müziğinin mürekkep makamlarındandır. İLE Fahri efendinin düzenlediği bir makamdır. İLE Zekâi Dede'nin düzenlediği bir mürekkep makamdır. )

- BEYAZ (TÜYLÜ) KUĞU ile/ve SİYAH (TÜYLÜ) KUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bilim Tarihi'ni altüst eden ve Karl Raimund Popper'ın tespitiyle, bilimselliğin "Doğrulanabilirlik İlkesi" ile değil "Yanlışlanabilirlik İlkesi" ile sağlam zemine oturmasına vesile olan ve örnek olarak kullanılan siyah kuğu. )
( Siyah Kuğu | Siyah ve Beyaz Kuğu )

- BEYAZ AT ile/ve/değil/yerine/ya da DORU ile/ve/değil/yerine/ya da YAĞIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece barış ve törenlerde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE ... )

- BEYAZ BALİNA(BELUGA) ile NARLUGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Beyaz balina ile deniz gergedanının çiftleşmesiyle meydana gelmiştir. Kuzey Atlantik’te çok nadir görülen bir türdür. )
( ... İLE )

- BEYAZ BASTON/LU ile/ve/||/<> KIRMIZI - BEYAZ BASTON/LU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Görme engelli bir kişi, kırmızı - beyaz renkli baston kullanıyorsa bu, aynı zamanda kişinin işitme sorunu olduğu anlamına gelmektedir. )
( )

- BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Özellikle hurma yerler. )

- BEYAZ BOYUNLU YALIÇAPKINI ile/ve BEYAZ GÖĞÜSLÜ YALIÇAPKINI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hindistan'da yaşarlar. )

- BEYAZ BURUNLU KOATİ ile HALKA KUYRUKLU KOATİ ile GÜNEY AMERİKA/BATI DAĞ/CÜCE KOATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
(

ileile

)

- BEYAZ KAFALI KAPUÇİN ile KAHVERENGİ KAPUÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ KARE FİLİ ile SİYAH KARE FİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ KARE ile SİYAH KARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ KARINCA ile TERMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ KÖPEKBALIĞI ile BOĞA KÖPEKBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak tuzlu suda yaşayabilirler. İLE/VE Hem tuzlu, hem de tatlı sularda (akarsularda) da yaşayabilirler. )

- BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uganda'da bulunan, bölgesindeki ırmaklar, yeraltı suları, kaynaklar ve yağmurlarından beslenen Victoria Gölü, Beyaz Nil adını alan bölümün başlangıcıdır. İLE/VE/<> Etiyopya'nın Tana Gölü'nden doğan Mavi Nil[Abey], Sudan'ın başkenti Hartum'da Beyaz Nil ile buluşup, Mısır'a hayat verdikten sonra Akdeniz'e dökülmektedir.[Dünyada, güneyden, kuzeye doğru akan tek ırmaktır.] )

- BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ NİLÜFER ile/ve SARI NİLÜFER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ ORDU:
ÇEK LEJYONU
ve/<> KOLÇAK KUVVETLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LEJYON[Fr. < Lat.]: Eski Romalılar'da, piyade ve süvarinin oluşturduğu askeri birlik. | Birkaç takımdan oluşan asker birliği. )

- BEYAZ OY ile YEŞİL OY ile KIRMIZI OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul demektir. İLE Çekimser kalındığını gösterir. İLE Red demektir. )

- BEYAZ PAPATYA ile SARI PAPATYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ PİRİNÇ yerine/değil KABUKLU/KEPEKLİ PİRİNÇ, ÇELMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ TENLİ/LER(İN) ve RENKLİ GÖZLÜ/LER(İN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciltleri, güneş ışınlarına, çok daha duyarlı olduğundan dolayı daha fazla dikkatli olmaları gerekmektedir. )

- BEYAZ TÜYLÜ LEMUR ile/ve KOYU/SİYAH TÜYLÜ LEMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madagaskar'da yaşarlar. )
( Gebelik süresi: 140 gün. İLE/VE 130 gün. )
( Yılda bir doğum yaparlar. )
( Beyaz tüylü lemurlar su içmezler. )
( Lemur ile ... )
( MAKİ )
( Otuzdan fazla lemur türü bulunmaktadır. )

- BEYAZ YALAN ile KUYRUKLU YALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ[Ar.] değil/yerine/= AK, AKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ/RAFİNE ŞEKER, TUZ VE UNU KULLANMAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZIT değil BAYEZİD[BAYEZİD-İ VELÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Sultanlar arasında velî adı verilmiş tek sultan, II. BAYEZİD'dir. )

- BEYDAK[Ar. çoğ.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEYÂDIKA] )

- BEYHÛDE değil/yerine/= BOŞUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYHUDE ile NÂFİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ATLASI[İng.] ile/ve/<> BEYİN HARİTASI [İng.] ile/ve/<> BEYİN MÜZESİ[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BEYİN BÖLÜMLERİ/LOBLARI('NI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Burayı tıklayınız... )

- BEYİN GİRİNTİLERİ ve/<> BAĞIRSAK GİRİNTİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN:
AUSTRALOPİTEK
ile/ve/||/<>/> HOMO ERGASTER ile/ve/||/<>/> HOMO SAPİENS SAPİENS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 400 cm³ İLE/VE/||/<>/> 800 cm³ İLE/VE/||/<>/> 1200 cm³ )

- BEYİN:
YANSITICI
değil/yerine YARATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN[< Ar. BEYN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ara, Arada olan.]/EMİK ile ABCDEF ( 222.600 m² | Ort. 1200 - 1300 gr. )
( Bir saniyede, 38 katrilyon işlem yapma hızına sahiptir. )

- BEYİN/ZİHİN:
ÜRETİCİ/ÜRETEÇ
ile/ve/||/<> YANSITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile/ve/||/<> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Donanım/ekran. İLE/VE/||/<> Yazılım[işletim sistemi, program]. )

- BEYİN ile AYRIK BEYİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile/ve/<> BEYİNCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile/ve/<> BOZMADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Sinir gözelerinden oluşan, beyinde dış, omurilikte iç tabaka. )

- BEYİN = BRAIN[İng.] = CERVEAU[Fr.] = DAS GEHIRN[Alm.] = CERVELLO[İt.] = CEREBRO[İsp.] = CEREBRUM[Lat.] = HO EGKEFALOS[Yun.] = MUKH[Ar.] = MAĞZ[Fars.] = HET HERSENEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN değil/yerine EMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile/ve/<> GÖZ ile/ve/<> GÖĞÜS ile/ve/<> KALB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En iyi/güzel kıvam. [AHSEN-İ TAKVİM] )

- BEYİN / KALP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli. )

- BEYİN ve/<> KARACİĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyu ve hareket merkezi. VE/<> Fiziksel işlev ve beslenme merkezi. )
( Yaşam süresince, oksijenli taze kan ile pembe renktedir. [Öldükten sonra ya da çıkarıldığında, griye döner.] VE/<> ... )

- BEYİNDE/ZİHİNDE:
BİLİŞSEL
ve/||/<>/< DUYGUSAL ve/||/<>/< DUYUSAL ve/||/<>/< MOTOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİNDEKİ BOŞLUKLAR ile/ve KALPTEKİ BOŞLUKLAR[ikisi sağda, ikisi solda]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİNORAĞI ve BEYİNÜÇGENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beynin iki yarımküresi arasındaki zar. VE Beynin alt tarafındaki üç kıvrımlı yuvarlak çıkıntı. )

- BEYİS ile İHTİLÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİT ile/ve ŞAH BEYİT/BEYTÜ'L GAZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Gazelin, en güzel beyiti. )

- BEYKOZ[İNCİRKÖY] ve BEYLERBEYİ ve BEYOĞLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYLİK SÖZLER ve/||/<>/< EZBER SÖZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYN-EL-BAHREYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adı anonim bir edvarda geçen makam. )

- BEYNE BEYNE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne iyi, ne kötü. İkisinin ortası. )

- BEYNİN RENGİNDE:
PEMBE
ile/ve/||/<> GRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam süresince, oksijenli taze kan ile pembe renktedir. İLE/VE/||/<> Öldükten sonra ya da çıkarıldığında, griye döner. )

- BEYNİN:
DOĞALLIĞI
ile/ve/değil/yerine TARİHSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYNİN:
SAĞ YARIMYUVARI
ile/ve SOL YARIMYUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanatsal. İLE/VE Bilimsel, felsefî. )
( Bütüncül. İLE/VE Çözümleyici. )
( Görüntü. İLE/VE İşlev. )

- BEYNİN/ZİHNİN GELİŞİMİNDE:
SAĞ YARIMKÜRE
ve/||/<>/> SOL YARIMKÜRE (ÖZELLİKLERİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk iki yılda. VE/||/<>/> İkinci iki yılda. )

- BEYT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EV, ODA, HÂNE, OBA )

- BEYT-İ ANKEBÛT, BEYT-ÜL-ANKEBÛT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örümcek yuvası. | [mecaz] Derme-çatma ev. )

- BEYT ile BEYT-İ MUKADDES ile BEYT-İ ŞERİF/BEYT-ULLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MESKEN, HANE, EV, ODA, OBA ile KUDÜS, MESCİD-İ AKSÂ, ALLAH SEVGİSİNDEN BAŞKA BİR ŞEYE BAĞLI OLMAYAN BİR GÖNÜL ile KÂBE, "ALLAH'IN EVİ", MÜ'MİN KÂMİLİN KALBİ )

- BEYTÂRÂ[Ar.]/VETERİNERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan hekimliği. )

- BEYÛN ile BEYÛN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu. İLE Afyon. )

- BEYÛZ[< BEYZÂ] ile BEYÛS[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok yumurtlayan. İLE İstek. | Ümit. | Tamah. | Yaltaklanma. | Alçakgönüllülük. )

- BEYZÂR ile BEYZÂR/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tenâsül âleti, penis. İLE Geveze, çalçene. )

- BEYZET-ÜL-HARR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddetli sıcaklık. )

- BEYZİ[Ar.]/OVAL[Fr.] değil/yerine/= SÖBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biçimi, yumurta gibi olan. )

- BEZ BEZE ile BEZBEZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zafer, üstünlük, galebe. İLE Hızlı yürüme, kaçma. | Şiddetli sarsma, depretme. )

- BEZ[Ar. < BEZZ] ile BEZ[Ar. < BEYZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuk ya da keten ipliğinden yapılan dokuma. | Pamuktan, düz dokuma. | Herhangi bir cins kumaş. | Herhangi bir iş için kullanılan dokuma. | Gelişigüzel kumaş parçası, çaput. Bezden yapılmış. İLE İçinden geçen kandan ya da özsudan, bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan örgen, gudde. )

- BEZ[Ar. < BEZZ] ile NİPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pamuk ya da keten ipliğinden yapılan dokuma, çaput. | Pamuktan, düz dokuma. | Herhangi bir cins kumaş. | Herhangi bir iş için kullanılan dokuma. | Kumaş ya da dokumadan yapılmış olan. İLE Muzağacı lifinden yapılan bez. )

- BEZ ile BEZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZ ile/değil MUŞAMBA[Ar.]/LİNOLYUM[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Bir tarafına kauçuk ya da yağlıboya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez. | Bu bezden yapılmış olan. | Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk. | Yer döşemesi olarak kullanılan, üzeri ketenyağı ve mantar tozuyla kaplanmış jüt bezi, linolyum. )

- BEZ ile PAÇAVRA/ÇAPUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eskimiş bez ya da kumaş parçası. | [mecaz] Değersiz ve iğrenç şey ya da kişi. )

- BEZ ile PEÇETE[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yemek yerken, sofra örtüsünü ya da giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan küçük kâğıt ya da kumaş parçası. )

- BEZ ile SALAŞPUR[Hindistan'daki Şalpur kentinin adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Seyrek dokunmuş, astarlık, ince bez. )

- BEZ ile SOĞUK BEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Keten ipliğinden yapılmış, tülbende benzeyen bir tür ince, seyrek bez. )

- BEZ ile TELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez. )

- BEZÂ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşmada, açık-saçıklık. )

- BEZÂZET ile BEZÂZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bezcilik, manifaturacılık. İLE Perişanlık, pejmürdelik, kıyâfetsizlik. )

- BEZE ile BEZE[Fars.] ile BEZE ile BEZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fakir, miskin. İLE Günah, hata, suç, kabahat. İLE Hamur topağı, pazı. İLE Yara ya da çıban nedeniyle gövdenin herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik. )

- BEZE ile BEZECİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolda bir çıban çıksa, koltuğumuzun altında bir beze meydana gelir. Bu beze, gövdenin kendini korumak için oluşturduğu kaledir. Beze ya da bezeler mikropları tutup onların kana karışmasını ve tüm gövdeyi işgal etmesini engellemeye çalışır. )

- BEZELYE ile ARAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bazı kültürlerde] En dış kabuğuyla birlikte yenene verilen ad. İLE Bezelyenin tanelerine verilen ad. | İri taneli bezelye. )

- BEZELYE ile DELİ BEZELYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZGİN/LİK ile/ve DELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZGİN ile/değil/yerine/>< GEZGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZÎM ile BEZÎN[Fars. < BEZÎDEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuvvetli, zorlu kimse. İLE Esici, esen, esnek. )

- BEZİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keten tohumu yağı. )

- BEZK[Fars.] değil/yerine/= TESPİHBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZL değil/yerine/= SAÇMAK, DAĞITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZLERDE:
EKRİN
ile/ve/||/<> HOLOKRİN ile/ve/||/<> APOKRİN ile/ve/||/<> SERÖMÜKÖZ ile/ve/||/<> MÜKÖZ ile/ve/||/<> SERÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZLİ MİDE ile/ve TAŞLI MİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAŞLIK, KONSA, KATI: Kuşların sindirim kesesi. )

- BEZM-ÂRÂ ile BEZM-İ TARAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meclisi süsleyen. | Adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik~Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam. İLE Yeni terkib edilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. )

- BEZM ile/ve REZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZME ile BEZME[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gündüz yenilen bir öğün yemek. İLE Sohbet ve muhabbet meclisinin bir köşesi. )

- BEZMELELİK[< Fars. BEZM]:
İçkili, eğlenceli meclis.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZR ile BEZR[< BÜZÛR] ile BEZR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tohum, ekilecek tâne. İLE Çiçek ve sebze tanesi İLE Ekim, ziraat. )

- BEZZAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kumaş satan kişi, manifaturacı. )

- BHAJAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadakat uygulaması, dua, tapınma. )

- BHAKTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini adama, tapınma. "Bhakta" ise kendini adayan kişidir. )

- BHAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolma, -olumluluk-. )

- BHEL = ŞİŞME, KABARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHIKŞU[Sansk.] = BİKKU[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHİKŞU[Sansk.](BİKKU[Palice]) ile BHIKKHU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Budist rahip/keşiş, edebi olarak dilenci. İLE Münzevî. )

- BHOGA, BHOGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyevi sevinçler ve kederler deneyimi. "Bhoga Marga", Dünyevi şeylerin -sevinçlerin, kederlerin- peşinde olma yolu. "Bhogi", dünyevi sevinç ve kederlerle hemhal olan kimse. )

- BHUTATHATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrensel rahim olarak görülen Mutlak. )

- BIANNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VİYANA [Kıtlık yüzünden Girit Adası'ndan kaçan genç bir kız, adını bu şehre vermiştir.] )

- BICI BICI (YIKANMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BICIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşık kemiği altındaki küçük kemik. )

- BICIR BICIR (KONUŞMAK, HAREKET ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük, şirin çocuklar için söylenilen. )

- BICIRGAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boru biçimindeki maden paraların içini düzleştirip parlatmakta kullanılan aygıt. )

- BIÇAK SIRTI ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIÇAK ile EKMEK BIÇAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIÇAK ile FALÇETA/FALÇETE[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eğri, kunduracı bıçağı. )

- BIÇAK ile IŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kazımakta kullanılan, iki ucunda da sapı olan eğri bıçak. )

- BIÇAK ile JİLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIÇAK ile KAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak. | Açılmış olan boşluklarda tavan ve yanlardan taş ya da cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat öğeleri üstüne ya da arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası. | Kütüğü yarmak için kullanılan ucu sivri, yassı, enli çivi, takoz, kıskı. | Topun gerisini kapayan kapak. | Oyunda kazanılan her parti. | Oyunda sayı. )

- BIÇAK ile KASATURA[İt. < CACCIATORA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan ya da bel kayışına asılı olarak taşınan bir bıçak türü. )

- BIÇAK yerine KESKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIÇAK ile/ve/||/<> MASAT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Bıçak bilemeye yarayan, çelikten, çubuk biçiminde araç. )

- BIÇAK ile/ve/<> PIRAZVANA[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kılıç, bıçak gibi saplı şeylerin, sap içinde kalan bölümü. )

- BIÇAK ile/değil TAHRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür eğri budama bıçağı. )

- BIÇAK ile YATAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Namlusu eğimli, iki yanı da kesici, bir tür uzun savaş bıçağı. )

- BIÇAK ile YÜLGÜ/USTURA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tıraş için kullanılan bıçak. )

- BIÇKI ile HIZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tahta ve kereste biçmeye yarayan, çoğu su gücüyle çalışan, büyük bıçkı. )

- BID'/BID'A[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geceden bir bölüm. )

- BID'/BID'A ile BIDÂA/T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geceden bir bölüm. İLE Anapara, sermaya. | Bilgi. )

- BIDIK ile BIZDIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa ve tıknaz. İLE Ufak çocuk. )

- BIG vs. LARGE vs. GREAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIKKIN/LIK ile/ve SIKKIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIKMAK/USANMAK ile/ve SIKILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIKMAK ile KANIKSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BILATERAL AGREEMENT and MULTILATERAL AGREEMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki taraflı antlaşmalar. VE Çok taraflı antlaşmalar. )

- BILDIRCIN ile BILDIRCIN KILAVUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'dan, İskoçya'ya göçerler. )

- BILDIRCIN ile KEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FERİK: Keklik, bıldırcın gibi kuşların yumurtadan yeni çıkmış yavruları. )

- BINGIL BINGIL (SALLANMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şişmanların ya da yaşlıların sallanan/sarkan yerleri için söylenilen. )

- BIPM:
Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIPOLAR DISORDER ile/değil CYCLOMATIC BIPOLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile/ve "SALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile/ve/değil AŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile AYIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile/ve İZİN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile SALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile TERK ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile/ve/değil UNUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRAKMAK ile/ve/yerine/değil UZAKLAŞTIRMAK / TERCİH DEĞİŞTİRMEK [Özellikle sigara ve çeşitli bağımlılık yapıcılarda!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutlu olmak için herhangi bir şeye bağımlı olmak, çaresizliğin son aşamasıdır. )
( Herhangi bir şeye karşı artık bağımlı olmadığınızda, payınıza düşeni yapmışsınız demektir. )
( Zihninizi, içiyle dışıyla bilmedikçe, bağımlılıklar sizi terk etmeyeceklerdir. )
( Bağımlılıklarınızdan vazgeçin. Vazgeçmeniz gereken başka hiçbir şey yoktur. )
( Bilincine varmadığınız bir şeyi, terk edemezsiniz. )
( Alışkanlık ve ihtiras, kör eder ve yanlışa götürür. )
( Alışkanlık! Gereklilik değil! )
( SİGARAYI: "BIRAKTIM!" değil/yerine "İÇMİYORUM" ya da "İÇMEMEYİ YEĞLİYORUM/TERCİH EDİYORUM!" )
( Mücadelemiz içenlerle değil maddeyle!
Koruyup kolladığımız, kişiler; kovduğumuz, o sinsi madde!...
Davetimiz, sağlıklı olmak; kabul etmediğimiz, sararmak...
Çözümlerimiz, herkes için; çaresi "Hayır!"da...
Herkes için hayırlı olan, hayırsızı yakmamakta... )
( Not necessary! It's habit/addiction. )
( FEEL FREE TO SAY NO! )
( Dependence on anything for happiness is utter misery.
When you are no longer attached to anything, you have done your share.
Attachments are in the mind and will not leave you until you know your mind in and out.
Give up your addictions. There is nothing else to give up.
You cannot leave if you don't aware of it.
Habit/addiction and passion makes blind and takes to the false.
"I PREFER, NOT TO SMOKE" instead of "QUIT SMOKING/CIGARETTE" )

- BIRAKMAK ile YERİNE KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRTH AS HUMAN vs./and BEING HUMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRTH vs. TO SHAPE UP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIRTH vs./and PROGRESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIT[b] ile/ve/||/<>/> BYTE[B]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 0 ve 1'i simgeleyen her bir veri. İLE/VE/||/<>/> 8 bitlik veri. [8 bit = 1 byte] [1 GB = 1024 MB(Byte) = 8192 Mb(bit)] )

- BIT ile/ve/||/<>/> QUBIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Kutritler ile Üç Boyutlu Kuvantum Işınlama - Kozan Demircan )

- BITCOIN()BTC ile BITCOIN CASH(BCH)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BCH, BTC’ye göre daha yeni ve daha günceldir. BCH’nin daha yeni ve güncel olması yatırımcıların odak noktası haline gelmesini sağlıyor.

BTC’de işlem yapabileceğimiz blok sınırı 1 MB’dır. Fakat BCH kripto para biriminde işlem yapabileceğimiz blok sınırı 8 MB’dır. Yani BTC ağında saniyede en fazla 7 işlem yapılabilir. Ancak BCH ağında bundan onlarca kat daha fazla işlem yapılabilir.

BCH, SegWit protokolünü kullanmazken; BTC'de, SegWit protokolü kullanılır. BCH, bu protokolü kullanmadığından, yapılan işlemler hiçbir biçimde yavaşlatılmaz. Bu sayede, işlemlerimiz hem daha hızlı gerçekleşir, hem de daha az maliyetle işlem yapılır.

BCH, BTC’ye göre hem daha hızlı, hem de daha ucuzdur. BCH üzerine yapacağımız yatırımlarımızda BTC’ye göre çok daha fazla kazanç elde edebiliriz. Bu yatırımlar sayesinde sürpriz kazançlar da elde edebiliriz. )

- BITCOIN ile/ve/||/<> ALTCOIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BITCOIN ve/||/<> BLOCKCHAIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BITING vs. BREAKING OFF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BITN ile BITNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zengin. | Bodur. | Obur. | Şaşkın. | Sadece kendi çıkarını düşünen kişi. İLE Mide dolgunluğu. | Malın ve paranın çokluğundan doğan sevinç. )

- BIYIK ile PİSBIYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE Kılları gür olmayan ve biçime girmeyen bıyık. )

- BIYIK ile POS (BIYIK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gür ve uzun. )

- BIYIKLARDA:
BURMA
ile NEVHAT ile GAYTAN ile YOLUK ile KIRPIK ile PIRASA ile YASTIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÇÂR-DARB[Fars.]: Dört darp. Kalenderîlerin arasında sakal, bıyık, kirpik ve kaş yerine kullanılan bir deyimdir. )

- BIYIKLI VUNDU BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zambiya'nın Zambezi ırmağında yaşamaktadır. )

- BIZR ile BIZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş, beyhûde. İLE Klitoris. )

- Bİ- ile BÎ-[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başlarına eklendiği zaman sözcükleri -e haline getirir. [Bİ-HAKKIN: Hakkıyla.] İLE -sız, -maz. [BÎ-ÂR: arsız, utanmaz] )

- BÎ-ÇÂRE değil/yerine/= ÇARESİZ, ZAVALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎ-GÂNE değil/yerine/= KAYITSIZ, İLGİSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ-L-Fİ'L ile Bİ-L-HÂSSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçekten, hakîki olarak. İLE Özellikle, mahsus, hususî olarak, hele. )

- Bİ-L-İHTİMÂM ile Bİ-L-İHTİRÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özenerek, özenle, dikkat ederek, dikkatle. İLE Saygı duyarak, saygıyla. )

- Bİ-L-İSTİ'CÂL ile Bİ-L-İSTÎCÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acele ederek, aceleyle. İLE Kiraya vererek, kiralayarak. )

- Bİ-NİŞAN değil/yerine/= NİŞANSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎ-RENG değil/yerine/= İLÂHÎ CEVHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ-Z-ZÂT / BİZZAT ile/değil Bİ-L-Fİ'L / BİLFİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi. İLE/DEĞİL Gerçekten. / İş olarak, eylemli, edimli. )

- Bİ-Z-ZÂT ile Bİ-ZÂTİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi. İLE Kendiliğinden. )

- BÎ-ZÂD[Fars.] ile Bİ-Z-ZÂT / BİZZAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azıksız, zahiresiz. İLE Kendi. )

- BÎ-ZÂD[Fars.] ile/ve/<> BİZÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azıksız, zahiresiz. İLE/VE/<> Yetersizlik/kifâyetsizlik, perişanlık, pejmürdelik.[BEZÂZET, BÜZÛZET] )

- BÎ-ZENEB[Ar.]/ANOURE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyruksuz/lar. )

- Bİ'L KUVVE[Ar.]/POTANSİYEL[Fr., İng. POTENTIAL] = GİZİL GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ'L-MUTÂBAKA ile Bİ'T-TAZAMMUN ile Bİ'L-İLTİZÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örtüşme. İLE İçlem. İLE Gereklilik. )

- BİLİM ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE/VE/||/<> İnsanı anlatır. İLE/VE/||/<> Kişinin varoluşunu anlatır. )
( Varolan. İLE/VE/||/<> Var olması gereken. İLE/VE/||/<> Hayal ettiğini/n gerçekleştir(il)me(si). )
( Herhangi bir işi: Bilimsellikle başlat, sanatsallıkla destekle, felsefeyle tamamla! )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. | Görüp göstermek. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( MİFTÂHÜ'S-SAÂDE ve MİSBÂHÜ'S-SİYÂDE )
( FELSEFE: Aklı kullanma sanatı. )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )
( Sanat, dekoltedir. )
( Sanatın yolu, sanattır. )
( SANAT: Ben'in, yaratıcı gücünü keşfetmek. )
( Sanat, bir şeyi, başka bir şey olarak görme çabasıdır. | Başka bir şey olma olanağı tanımaktır. )
( Felsefe, kimsenin, itibar edip etmemesine, itibar etmeyendir/etmemektir. )
( Felsefe, olan ile olması gereken arasındaki kavramsal düzendir. )
( Felsefe, düşüncenin merdiveni ve mirâcıdır. )
( Felsefe, ekinin/kültürün bilincine varmaktır. )
( ya, ya da[0 / I] İLE/VE/||/<> hem, hem de İLE/VE/||/<> hem, hem de | ne, ne de )
( "Öğrenilmiş sanat" olmaz! )
( Felsefenin en büyük özelliği, hakikat dışındaki herşeyden uzak tutabilmesidir. )
( Felsefe, üçlülük üzerinedir/üzerindendir. )
( Felsefe, mantık bilimidir. )
( FELSEFE = MUHABBET'ÜL/İSÂR'ÜL HİKMET )

- BÎ ile/ve BİLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎAT[aslı BEY'AT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KABUL VE TASDİK, İNTİSAB MUÂMELESİ, İNÂBE, İNTİSAB ETMEK, NASİB ALMAK, DERVİŞ OLMAK, AHD Ü PEYMÂN )

- BÎAT değil BEY'AT(ONAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİAT ile BÎ-ADD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul ve onay uygulaması. İLE Sayısız. )

- BİAT ile/ve/||/<> İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBERDE:
ÇARLİSTON
ile ACI ÇARLİSTON ile İNCE SİVRİ ile KALIN SİVRİ ile KIL SİVRİ ile KILÇIK SİVRİ ile DOLMA ile KAPYA ile ÜÇBURUN ile KIRMIZI ŞİLİ ile YEŞİL ŞİLİ ile MACAR ÇARLİ ile MACAR DOLMA ile JELAPENO ile KAMPARİ ile SARI KALİFORNİYA ile KIRMIZI KALİFORNİYA ile CİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBERON değil/yerine/= EMZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBLİYOGRAFYA[İng.] değil/yerine/= KAYNAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİCÂD ile BİCÂD/E[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yol yol, çizgili olarak dokunulmuş kilim, halı, aba. | Hz. Abdullah'ın takma adı. İLE Kehribar gibi saman çöpünü kendine çeken, yâkuttan daha az değerli kırmızı bir taş. | Kırmızı dudak. )

- BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MORPH, FORM )

- BİÇİM DEĞİŞTİRMEK ile/değil KILIK DEĞİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİM ESTETİĞİ ile/ve/||/<> İÇERİK ESTETİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kant'ta. İLE/VE/||/<> Hegel'de. )

- BİÇİM ile/ve DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoklukta, birlik olan/olduran. )

- BİÇİM ile/ve/<> İÇERİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey bir şeyin içeriğiyse, içeriği olduğu şey onun biçimidir. )

- BİÇİM ile/ve/||/<> İDOLA/PUT/SANEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİM ile KİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİM ile/ve ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİM = SÛRET = FORM[İng.] = FORME[Fr.] = FORM[Alm.] = FORMA[Lat.] = MORPHE, EIDOS[Yun.] = FORMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MORPHOLOGY )

- BİÇİMBİLİMSEL KOŞULLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MORPHOLOGICAL CONDITIONING )

- BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMBİRİM ile BİÇİMBİRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMDE/YAMUKTA:
ALT ALAN
ile/ve/<> ÜST ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMİNİ KORUMAK ve ÜREMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HIFZ-I TERKİB )

- BİÇİMLENDİRİLMİŞ ile/ve/değil YARATILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/DEĞİL İnsan. )

- BİÇİMLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI) ile/ve/<>/değil/yerine YÖNLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMLENDİRME ile/ve/<> İLİŞKİLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMLENME ile/ve/<> BELİRLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMSEL SESBİLİM ile BİÇİMSEL SESBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMSİZ SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR ile/ve/||/<> SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMSİZ/LİK ile ÇİRKİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİD'AT HASENE ile BİD'AT-I KERAHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİD'AT-I KABÎHA ile/değil/yerine BİD'AT-I HASENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİD'AT-I SEİYYE ile/ve/değil/yerine BİD'AT-I HASENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİD'AT ile HURÂFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİD'AT ile KÜFÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİD'AT değil/yerine/= SONRADAN MEYDANA ÇIKAN | PEYGAMBER ZAMANINDAN SONRA DİNDE MEYDANA ÇIKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎD ile BİD ile BÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yok olma. İLE Arapça'daki bi edatının d,t ile başlayan sözcüklere katıldığı zamanki şeklidir. [Sözcüğü zarf yapar. (Bİ-D-DA'VÂ: Dâvâ ederek.)] İLE Söğüt ağacı. )

- BİDA' ile BİD'AT[< BİDA'] ile BİDÂD ile BÎ-DÂD/GÜRDÂS[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonradan meydana çıkan şeyler. İLE Sonradan meydana çıkan şey. | Peygamber zamanından sonra dinde meydana çıkarılan şey. İLE Hisse, bedel verme. | Arkadaşlar arasında nöbetle satın alma. İLE Zulüm, işkence. | Zâlim.[Ar. GAŞÛM] )

- BİDAK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Don, pantolon gibi ayaktan giyilenlerin paçası. )

- BİDÂL ile BÎDÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi başka bir şeyle değişme. İLE Uyanık, uyumayan, uykusuz. )

- BİDÂYET[Ar.] değil/yerine/= BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİDÂYET ile/ve NİHÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİDÂYET ve SONRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kelime-i Tevhid ile. VE Fatiha-i Şerîfe ile. )

- BİDAYUH ile/ve/<> İBAN ile/ve/<> ORANG-ULU ile/ve/<> RUMAH TİNGGİ ile/ve/<> MALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Irmak Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Melanav evi. İLE/VE/<> Malay evi. )
( Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sarawak eyaletindeki, Sarawak Kültür Köyü'nde hepsi birarada görülebilmektedir. )

- BİH ile BÎH[Fars.] ile BÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( O, onu, ona, ondan, onunla. İLE İyi, yeğ. | Ayva. İLE Kök, asıl, temel. | Kaynak. )

- BİHÂR[< BAHR] ile BÎ-HÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denizler. İLE Dikensiz. )

- BİHİM ile BİHÎN/E[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( O, onları, onlara, onlardan, onlarla. İLE Pek/en iyi, seçkin. | Hallaç. )

- BİHR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağız kokusu. )

- BİHTER/EK ile/değil BİHTEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha, en, pek iyi. İLE/DEĞİL Fars'lılarca 120 yılda bir kere onüç ay olarak sayılan yılın adı. [sonraları, dört yılda bir gün fazlası olan SENE-İ KEBÎSE şekline konulmuştur.] )

- BİJA-MANTRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tohum mantrası ya da tek kelimeden oluşan bir güç çığlığı. )

- BÎKA ile BİKA'[< BUK'A]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mercimek. İLE Yerler, topraklar, ülkeler. )

- Bil ki, DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bil ki, SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİL- ile BÎL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -ile anlamına gelip, eklendiği -kameriyye harfleriyle başlayan- sözcükleri zarf yapar. [BİL-İKTİFÂ: Yetinerek, iktifâ ederek.] İLE Bel; çapa. | Hindayvası denilen Hindistan'a özgü bir meyve. | Gübre sepeti. )

- BİL(E)MEMEK ile/ve DOĞRU/TAM TANIMLA(YA)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİL(E)MEMEK ile/ve EMİN OLMADIĞINDAN (DOLAYI) BİL(E)MEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLÂD-I AŞERE ile BİLÂD-I ERBAA ile BİLÂDI-I İSNÂ AŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )
( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )

- BİLÂD-I RÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı Devleti içinde bulunan kentler. Anadolu. )

- BİLÂD-I SELÂSE ile VİLÂYAT-I SELÂSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç şehir. İLE Üç vilâyet. )
( * Üsküdar, Galata, Eyüp.
* İstanbul, Edirne, Bursa.
İLE
Selânik, Manastır, Yanya. )

- BİLARDO MASASININ:
BOYU
ile/ve/<> ENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 284 cm. İLE/VE/<> 142 cm. )

- BİLÂVÂSITA ile BİLVÂSITA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vasıtasız. İLE Vasıtalı. )

- BİLDİĞİM/İNANDIĞIM ŞEYİ YAPARIM ile/değil BİLDİĞİM/İNANDIĞIM ŞEYİ, YAPARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildiğin anlaşılacak şekilde SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildiğin anlaşılmasın diye SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİĞİN GİBİ ile/ve BİLDİĞİN KADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir şey bildiğin/gördüğün gibi/kadar değildir/olmayabilir. )

- BİLDİĞİN GİBİ ve/||/<> SEVDİĞİN GİBİ ve/||/<>
DİLEDİĞİN GİBİ
... OLSUN!:

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİĞİNDEN DOLAYI KONUŞMAYAN ile BİLMEDİĞİNDEN DOLAYI KONUŞMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgelik/le, bilgelikte. İLE Özgüvensizlik/ten, taklitte. )

- BİLDİĞİNE GİDEN ile/ve/değil/yerine/<> BİLMEDİĞİNE GİDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİĞİNİ:
YAPMAZSAN
ile/değil/yerine YAPARSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece zihnin, bir miktar/bölüm bilir. İLE/DEĞİL/YERİNE Her/bir yerin (tam) bilir/yetkindir. )
( Yetersizdir. İLE/DEĞİL/YERİNE Yeterlidir. )

- BİLDİĞİNİ/BİLMEDİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN KONUŞMAK değil/yerine GERİBİLDİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİKLERİN ve/<> BİLMEDİKLERİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiğinizle amel/hizmet edin; bilmedikleriniz, size sunulacaktır. )

- Bildiklerine KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildiklerini KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİKLERİNİ YAPMAK ve/<> BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiğinizle amel/hizmet edin; bilmedikleriniz, size sunulacaktır. )

- Bildiklerinle KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİREN ile/ve/değil/yerine BULDURAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİREN ile/ve/değil BULDURAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildirerek KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRGE ile/ve/değil PAYLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRİLMİŞ TANRI ile AKLEDİLMİŞ TANRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRİM ile İŞAR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yazı ile bildirme. )

- Bildirişim için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildirişim için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildirişimli KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRME ile/değil/yerine ÇEKME/ÇEKİM(CÂZİBE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRME ile/ve/değil/yerine/<> ÖNERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildirmek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bildirmek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLDİRMEK ile/ve/değil/yerine/<> UYANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLE BİLE (YAPMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AN-KASDİN )

- BİLE ile BÎLE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birlikte. | Aynı zamanda. | Üstelik. İLE Ada. | Yanak. | Yan. | "Kesme" denilen küçük bahçıvan beli şeklindeki ok temreni. | Kayık küreği, gönderi. )

- BİLE değil/yerine/= İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLECEN/UKALÂ ile "ÇOK BİLMİŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLECİK:
DÖRT COĞRAFÎ BÖLGEYE SINIRI OLAN TEK KENT

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem Marmara, hem Ege, hem İç Anadolu, hem de Karadeniz'de toprağı bulunan tek kent, Osmanlı'nın kurulduğu kent olan Bilecik'tir. )

- BİLECİK < BELEKOMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLECİK ile BİRECİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İl. İLE İlçe.[Urfa] )
( ... İLE Kelaynak kuşlarının koruma altına alındığı bölge. )

- BİLEMEK ile "KESKİNLEŞTİRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KILAĞI/ZAĞ: Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın, keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları. )

- BİLEN AÇMAZI ile/ve/||/<> HERŞEYİ BİLME AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> ÖNCEDEN BİLME AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bilen susar! SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEN ile/ve/||/<> NÂKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEN ile/ve/||/<> ÖĞRENEN ile/ve/||/<> DİNLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bileni DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bilenin yanında DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bilenin yanında SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLENİN/BİLGENİN/USTANIN/HOCANIN, HER:
[hem] YAPTIĞI/NI
ile/ve/<>/||/değil/yerine/hem de DEDİĞİ/Nİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapma. İLE/VE/<>/||/DEĞİL/YERİNE Yap. )

- Bilenler konuşmuyor,
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEREK / BİLMEYEREK ile/ve/||/<> İSTEYEREK / İSTEMEYEREK ile/ve/||/<> DOĞRUDAN / DOLAYLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEREK DENEYİMLEDİKLERİMİZ ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEREK BİLDİKLERİNMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bilerek KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEREK/BİLE BİLE ile İNADINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEREK ile BİLE BİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEREK ile BİLE BİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEREK ile BİLE BİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞEN ile/ve/değil/<> BİLEŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞEN ile BİLEŞİK ile BİLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bileşiğin moleküllündeki elementler ya da alt grupların her biri. | Bir karışımın öğeleri. İLE İki ya da daha fazla maddenin belirli oranlarda tepkimeye girerek oluşturdukları ve özellikleri kendini oluşturan maddelerden farklı ve bileşenlerinin fiziksel yollarla birbirinden ayrılamadığı madde. İLE Bir materyali oluşturan öğeler ya da bileşikler. )

- BİLEŞEN ile BİLEŞİK ile BİLEŞİM ile BİLEŞKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fizikte ve dilde. İLE Kimyada, doğada, dilde, felsefede. İLE Kimyada. İLE Fizikte. )
( Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri. | Bileşim yoluyla bir sözcüğün yapısına giren sözcük. [Sivrisinek] İLE Bileşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. | Kİmyasal tepkimeler sonucunda, iki ya da daha çok öğeden oluşan ve bunlardan bağımsız, fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren özdek/madde. [Su] | Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası. İLE İki ya da daha çok öğenin biraraya gelerek yeni bir öğe oluşturması, terkip. | Bir maddenin, hangi kimyasal türlerden oluştuğun belirleyen verilerin tümü. | Bileşme sonucu oluşan cisim. İLE Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet. )

- BİLEŞEN ile PARAMETRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ÇİÇEK DURUMU, KAPİTULUM = EZHÂR-I MÜREKKEBE = CALATHIDE, CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ŞEMSİYE/UMBELLA = EZHÂR-I SAYVÂNÎYE-İ MÜREKKEBE = OMBELLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK/LİK ile BİREŞİK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ile KARIŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aynı cins moleküllerden meydana gelir. İLE Farklı cins atom ya da moleküllerden meydana gelir. )
( Kimyasal yollarla ayrıştırılırlar. İLE Fiziksel yollarla ayrıştırılırlar. )
( Saftır. İLE Saf değildir. )
( Yapısındaki elementler belirli kütle oranlarında birleşirler. İLE Belirli bir oran yoktur. )
( Yoğunlukları karakteristiktir. İLE Yoğunlukları karışımdaki maddelerin karışma miktarına bağlı olarak değişir. )

- BİLEŞİM ile BİREŞİM(/KURGUL)/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal. İLE Kavramsal. )

- BİLET ile AKBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLET ile DAVETİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEZİK ile HALHAL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kadınların, ayak bileklerine taktıkları bilezik. )

- BİLGE/ÂRİF ile BİLİM İNSANI/ÂLİM ile AYDINLANMIŞ ile CAHİL ile AHMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyreder. İLE Söz söyler, konuşur. İLE Susar. İLE İnat eder. İLE Laklak eder. )
( Âlimler, mesafe/menzil alırlar; cahiller, yolun başında birinin gelip kendini götürmesini bekler. )
( Cahilin kalbi, dudağında; âlimin/ârifin ağzı/dili, kalbindedir. )
( Âlimin sözü incidir; cahilin sözü, günde, bin can incitir. )
( Asıl güneş, âşıkların, âriflerin kalplerinden, gözlerinden doğan güneştir. )
( Bilen/bilge kişi konuşur, çünkü söyleyebileceği bir şeyleri vardır. Cahil kişi konuşur, çünkü "bir şeyler söylemek zorundadır". )
( Wise people talk, because they have something to say; fools talks, because they "have to say something". )
( [hatasını gösterdiğinde] Teşekkür eder. İLE ... İLE ... İLE Küfür/hakaret eder. İLE ... )
( Akıllı, şakadan bile öğüt alır; ahmak, her öğüdü, şaka sanar. )

- BİLGE/LER ile/ve/<> PEYGAMBER/LER ile/ve/<> FİLOZOF/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzakdoğu(da). İLE/VE/<> Doğu(da). İLE/VE/<> Batı(da). )
( MAGİ: Bilge/bilgin.[Peri] )

- BİLGE/LİK ile/ve BİLGİLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devirsel kalıpları anlamak. İLE/VE Bilgi sahibi olmak. )
( Gerçek olmayanın gerçek olmadığını görmek bilgeliktir. )
( Mutlu olmak için kendinizi (özünüzü) bilmek dışında hiçbir şeye gereksiniminiz olmadığını bilmek bilgeliktir. )
( Bilgeliğin önemli şartı düzen kurmaktır. )
( O asla vazgeçmez. )
( Bilgelik, kişinin doğuştan gelen yetilerinin üstüne kurulur ve bunların kazanılmış yetilerle beslenerek geliştirilmesi amaçlanır. )
( Bilgelik/Aydınlanma yolunda Arınma'da amaç: 1. İçgüdüler'i de içine alan duygular'ın uyumlandırılması, coşku ile yaşam sevinci'ne kavuşmak. 2. Duyarlılık Yetisi'nin eğitilmesiyle, algı yolları'nın yetkinleştirilmesi. 3. Sezgi ve buluş yollarının açılması. )
( Bilgelik, "altın orta yol"u izlemek. Aşırılığı, tutumsuzluğu ve tutkunluğu yok edebilmektir. [TAO] )
( Tüm ezoterik okullarda Arınma, Aydınlanma ve Sevgi, Bilgeliğin Yöntemi, ortak bir tutum olarak benimsenmiştir. )
( Kişi ağzından çıkan sözlerini ve zihnini kontrol etmeli ve kendi gövdesine hiçbir zarar vermemelidir. Ancak bu davranışları saf olursa, bilgelik yolunda ilerleyebilir. )

- BİLGE/LİK ile/ve BİLİNÇLİ "BENCİL/LİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGE/LİK ve/||/<> GÖNÜLLÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGE/LİK ile/ve/<> ÖZGÜR/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilge, köle de olsa özgürdür. )

- BİLGE ve/||/<> ALÇAKGÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herkesten farklı olduğumuzu kavrayabilecek kadar. VE/||/<> Kimseden daha iyi olmadığımızı sürekli anımsayabilecek kadar. )

- BİLGE ile/ve İLERİ GELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK:
(DERİNLİKLİ/KAPSAMLI) KONUŞMAK
ile/ve/<>/değil YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (Derinlikli/kapsamlı) Konuşmak, bilgelik değildir. Bilgelik, yapmaktır! )

- BİLGELİK/İRFAN ile BİLGİLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ve ANLAMA, ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgeliğin dudakları, anlamayanların kulaklarına kapalıdır. )

- BİLGELİK ile/ve/||/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalarının bilgisi. İLE/VE/||/<> Kendini tanıma. )

- BİLGELİK ve BAŞKALARINI KARALAMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ile BİLGİLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ve/||/<> CESÂRET ve/||/<> ÖLÇÜLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgelik, aklın; Cesaret, kalbin; Ölçülülük, duyguların kontrolüdür. )

- BİLGELİK = HİKMET = WISDOM[İng.] = PRAJNA/MOKSHA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ve/=/||/<> KARŞILIKSIZ HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ile/değil MİSTİK DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ve/<> SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıradan insanı, "etik insan"a dönüştürür. VE/<> Sıradan insanı, "estetik insan"a dönüştürür. )

- BİLGELİK ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir şey(liğ)i gördüğümüzde deneyimlenilen. VE/||/<> Herşey olduğumuzu gördüğümüzde deneyimlenilen. )
( Yaşam(ımımız), bu ikisi arasında akar/akmalı! )

- BİLGELİK ve/> TEMKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGEN ile BİRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ (VAROLANI) ile/ve/değil/yerine ANLAM (VAROLANI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşınan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Özümsenen. )

- BİLGİ [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ = (")DÜŞÜNCEDİR(") ile/ve/||/<> (")ERDEMDİR(") ile/ve/||/<> (")DÜZENDİR(") ile/ve/||/<> (")BAĞLAMDIR(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ise | durumu/düşüncesi] Felsefeyi verir. İLE/VE/||/<> Ahlâk'ı verir. İLE/VE/||/<> Toplumu verir. İLE/VE/||/<> Bilgeliği verir. )

- BİLGİ AHLÂKI ile/ve/<> TEFEKKÜR AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ÇOKLUĞU ile/ve/değil/yerine ANLAYIŞI GELİŞTİR(EBİL)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ DÜZENEĞİ ile/ve/||/<> DUYGU DÜZENEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ EDİNME HAKKI ile/ve/||/<> DİLEKÇE HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ KURAMI(TEORİSİ) ile BİLİM FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ SAHİBİ OLMA ile/ve/||/<>/> GEÇERLİ YARGILAMA/YORUMLAMA(MEŞRÛ MUHAKEME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ SORUNU ile/ve/<>/değil/yerine AYDINLANMA SORUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ TAŞIYICISI OLMAK ile/değil/yerine/||/<>/>/< ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ile/ve/+/||/<> BİYO TEKNOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ:
BETİMLEYEREK
ile/ve/||/<>/< AŞİNALIKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ:
FİİLÎ
ve İNFİALÎ[YENİLENEN, TECEDDÜD EDEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinenden önce meydana gelen varolan bilgidir. VE Bilinenden sonra meydana gelen bilgidir. )
( Bilgi, bilinenden öncedir. VE Bilgi, bilinenden sonradır. )
( Bilgi, bilineni yaratıyor. VE ... )

- BİLGİ:
MEŞHÛD
ile/ve/||/<> MERSÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görünebilir. İLE/VE/||/<> Gözlemlenebilir. )

- BİLGİ:
TAALLÜMÎ
ile/ve/<> NAZARÎ ile/ve/<> HADSÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinleyerek, öğrenilerek. İLE/VE/<> Öğrendiğini, zihninde, öğrenilmiş bir dil içinde, yeniden üreterek, inşâ ederek. İLE/VE/<> Öğrenilmiş bir dil olmaksızın, soyut akılla kavranarak. )

- BİLGİ:
TÜMEL/LİK
ile/ve/||/<> ÖZSEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ'DE:
KANIT/DELİL
ile/ve KEŞİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ'NİN ZEKÂTI ile/ve BİLGİN'İN ZEKÂTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ'NİN:
KAYNAĞI
ve/ YÖNTEMİ ve/ ÖLÇÜTÜ ve/ DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ(EL-İLM) ile ÖĞRENİM(TE'ALLÜM) ile ÖĞRETİM(TA'LÎM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İhvân'ın Îsâgûcî'de ele aldığı konulardan biridir. Ona göre; "Bilgi, bilinenin(nesne) bilenin(özne) zihnindeki suretinden; sanat ise bilen sanatkârın zihindeki bu suretleri dışa vurup maddeye uygulamasından başka bir şey değildir." Öbür taraftan, öğreticinin nefsi(zihin) fiil halinde, öğrencininki ise güç halinde "bilen"(allâme)'dir. Bu durumda öğretim , güç halindeki bilgiyi fiil haline çıkarma, öğrenim ise güç halindeki bilginin fiil haline çıkmasından öte bir şey değildir. Hal böyle olunca özü itibariyle güç halinde bilen durumundaki cüz'î insan nefislerinin fiil halinde bilen felekî-küllî nefs tarafından fiil haline geçirilmesi gerekmektedir. )

- BİLGİ/İLİM SAHİBİ OLMAK ile/ve/<> KENDİNİ BİLMEK(TANIMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi, kendine kayıtsız kalana acımaz. )

- BİLGİ/VERİ/HABER:
[ne yazık ki]
YOKSA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< VARSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Asıp kesme." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Saygı, sevgi, şefkat, merhamet, anlayış. )

- BİLGİ/VERİ ile/ve/<> DÜŞÜNCE/FİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi/veri sahibi olmadan, düşünce/fikir sahibi olunmaz/olunmamalı! )

- BİLGİ/VERİ ile/ve/değil/yerine YAKLAŞIK BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ulaştıklarımız, bilgi değil ancak yaklaşık bilgidir. )

- BİLGİ ve/= "DİL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile AHLÂK ile ESTETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile AHLÂK ile ESTETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anımsamayı bilgi sanıyorsunuz. Gerçek bilgi her zaman taze, yeni ve beklenmediktir. )

- BİLGİ ile/ve ANIMSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/||/<> BAĞDAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİLGİ ile/ve BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLGELİK/HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmiş/mazi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Gelecek/istikbal. )
( [not] Past. VS./AND/but/||/<>/> Future.
Future. INSTEAD OF Past. )
( Ekleyerek. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Uzaklaşarak. )
( [not] By adding. VS./AND/but/||/<>/> By retreating.
By retreating. INSTEAD OF By adding. )
( )
( "Bürünerek/giyinerek". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Soyunarak. )
( Knowledge is knowing what to say. AND/||/<>/> Wisdom is knowing whether or not to say it. )

- BİLGİ ile/ve/<> BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile BİLGİ OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi ile bilgi olmayanı ayıramamak, ne yazık ki, bilgi üretmemekten kaynaklanmaktadır. )

- BİLGİ ile/ve/<> BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenen/kullanılan/uygulanan veri/deneyim. İLE/VE/<> Yöntemli bilgi. )

- BİLGİ ile/ve/||/<> BİLİMLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> BİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarıdan. İLE/VE/<> İçeriden. )
( Hem desteklenebilen hem çürütülebilen iki yaklaşım vardır. [İkisinden birini tercih etmek değil ikisinin de aynı anda ve ayrı ayrı etkin olabileceği ve değerlendirilmesi gerektiği üzerinden yaklaşılmalıdır.] 1. Bilginin dışarıdan alınarak edinildiği. [TABULARASA] 2. Dışarıdan almaya gerek olmadan tüm bilgilerin kişide/özde [çekirdek/tohum gibi] bulunduğu. )

- BİLGİ ile/ve BİRİKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler, başaklara benzerler, içleri boşken havadadır, doldukça eğrilirler. )
( Bilgi tohumdur. Bire yüz verir. Verdigi yüzün her biri bir tohumdur ki, sana bilgelik, torunlarına da ilham verir. )
( Deneyimi olmayan kavram yetersiz, kavramı olmayan deneyim boştur. )
( Zihinsel bilgi sürecinde 5 aşama:
1. Genel deneyim.
2. Özel deneyim.
3. Olgusal Bilim.
a. Deney ve Gözlem,
b. Kuram oluşturma,
4. Günlük Bilim.
5. Aşkın Bilimler. )

- BİLGİ ve/<> BİTGİ/BİTKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organiklerdir. )

- BİLGİ ile/ve/<> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<>/= DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birine, gökyüzünde 300 trilyon yıldız olduğunu söylerseniz inanır/kabul eder ama "Şu masa, boyalı!" derseniz gidip önce bir eller. )
( ... VE/<>/= Farklı durumları görmek. )

- BİLGİ ile/ve/||/<>/> DENEYİM ile/ve/||/<>/> YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rasyonel akıl. İLE/VE Entellektüel akıl. Amaçlı, evrensel düşünme. )
( Geçmişte tutar. İLE/VE Gelecekte tutar, geleceğe yöneliktir. )
( Bilgi olmadan fikir olmaz/olmamalıdır. )

- BİLGİ ve EDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahsusun, makul duruma getirilmesi. VE Amaca bağlı davranışlar. )

- BİLGİ ve/<> EMEK/EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşe taşınmayan bir bilgi, kişinin sahip olduğu bir bilgi değildir. )

- BİLGİ ile/ve/= ERDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> GEREKÇELENDİRİLMİŞ BİLGİ(EPİSTEMOLOJİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi, erdem; erdem de mutluluk üretir. )

- BİLGİ ile/ve/||/<> GÜÇ/İKTİDAR ile/ve/||/<> ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paraya ve bilgiye mahkum olma! )

- BİLGİ ile/ve ISTIRAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi, kişinin korkusunun fethidir. )

- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiklerinizi eyleme geçirin, bilmedikleriniz size gelir. )

- BİLGİ ile/ve/<>/= İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<>/> İYİLİK ve/||/<>/> KARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşkudan kurtarır. VE/||/<>/> Acı çekmekten kurtarır. VE/||/<>/> Kaygıdan kurtarır. )

- BİLGİ ve/||/<> KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi, kendine kayıtsız kalana acımaz. )

- BİLGİ = KNOWLEDGE, COGNITION[İng.] = CONNAISSANCE[Fr.] = die ERKENNTNIS, die KENNTNIS[Alm.] = COGNITIO[Lat.] = HË GNÕSIS[Yun.] = CONOCIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve MENSUBİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<>/>/< NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/= ORTADAN KALKMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve SEÇENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/> SEÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<> SEVGİ ve/||/<> ŞEFKAT ve/||/<> MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/> SEVGİ ve/> VERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmeyen sevemez. )

- BİLGİ ve/<> TAMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/||/<>/> TAVTİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Anlatılacak amacı destekleyecek biçimde, önceden bazı sözler söylemek. )

- BİLGİ ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/yerine YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİBİLİM/GNOSEOLOJİ ile/değil/yerine EPİSTEMOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİBİLİM/GNOSEOLOJİ = GNOSEOLOGY[İng.] = GNOSÉOLOGIE[Fr.] = GNOSEOLOGIE[Alm.] = GNOSIS-LOGOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİBİLİM ile/ve VARLIKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİÇ ile BİLGİN ile BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildiğini zannetme, gereksiz/yararsız/yersiz bilgi sahibi olma, zamansız/bağlantısız paylaşma çabası. Bilgi obezi.[Malûmat-füruş/luk] İLE Âlim. Derin ve geniş bilgilere sahip olan. )
( [Söz(cük)lerin...] Gerçek anlamlarını kullanarak anlaşırlar. İLE Mecaz anlamlarıyla anlaşırlar. İLE Kinâye yoluyla anlaşırlar. )
( Bilge olmaya cesaret et![Sapere aude!] )

- BİLGİDE:
TÜMELLİK
ile/ve/||/<> KESİNLİK ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİDE/BİLİMDE, ALANDA/KONUDA ASLOLAN/ÖNCELİKLİ OLAN:
"BİLMEMİZ GEREKEN"
ile/ve/||/değil/yerine/>< TAKİP EDEBİLMEMİZ/ETMEYE ÇALIŞMAMIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİDE/BİLİMDE/BİLİMSELLİKTE,
DÜŞÜNCEDE/UYGULAMADA/YAŞAMDA:
DOĞRULANABİLİRLİK
ile/ve/değil/||/<>/< YANLIŞLANABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karl Popper )

- BİLGİLEN(DİR)ME ile/ve/<> EĞİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanuni Sultan Süleyman döneminde eğitim bütçesi toplam bütçenin dörtte biri kadardı. )

- BİLGİLEN(DİR)ME ile/ve/<> ÖĞREN(/T)İM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünmeden öğrenmek, yitirilmiş bir emektir. )
( Öğrenensiniz, yapansınız, öğretensiniz. )

- BİLGİLENME ile/ve/> AİDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLENME ve ÖZGÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLENMEK ile/ve/değil/yerine BİLGİ İŞLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLENMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLERİ/DEĞERLERİ:
KAYIP (ETMEK)
ile/değil/yerine/>< KAYIT (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİ/BİLGİSİZ ile/değil KIBLELİ/KIBLESİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi, bilgisinden çok, niyeti/yönelimi/yaklaşımı belirler. )

- BİLGİLİ/LİK ile/ve/||/<>/> SOĞUKKANLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİ ile/ve/<>/değil EDİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİ ile/ve/<>/>/< İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİK/ANSİKLOPEDİ ile SÖZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİK = KAMUS = ENCYCLOPEDIA[İng.] = ENCYLOPÉDIE[Fr.] = ENZYKLOPÄDIE[Alm.] = ENCICLOPEDIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalarının bilgisiyle (de) olabiliriz. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Ancak, kendi aklımızla olabiliriz. )

- BİLGİN ile/ve/değil/<>/> BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âlim. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Ârif. )
( Bilge, kendi bilincinde, insan doğasının sezgisel bilgi ve uygulayımsal bilgisini birleştirmiş kişidir. )
( Bilge kişi yaşamını, bir çiçeğin özünü alıp onun kokusuna ve güzelliğine zarar vermeksizin uçup giden bir arı gibi sürdürür. )
( Bilge kişi tedbirli, içine kapanık ve ölçülüdür. )
( Su yolları yapan kişiler o suları kontrolleri altına alırlar, marangozlar ağaçlardan nasıl yararlanacaklarını bilirler; bilge kişiler de aynı şekilde kendi zihinlerini kontrol ederler. )
( Karşılaştığı konuları bir acelecilik içinde değerlendirmeye ve çözümlemeye çalışan kişi, doğruluk yolunda değildir. Bilge kişi, herşeyi acele etmeden huzur içinde düşünür ve değerlendirir. Bu kişi, Gerçek'i korur, Gerçek de onu. )
( Çok konuşan kişiye değil, huzur içinde korkusuzca konuşan kişiye "Bilge" adı verilir. )
( BİLGE: Seni, sana bildiren. )
( Bilgin ol ki, kişileri, "büyük" görme. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Bilge ol ki, kişileri, "küçük" görme. )

- BİLGİNİN BİLİNCİ ile/ve ÂDETLERDEKİ ÖZÜ AÇIĞA ÇIKARACAK BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN DOĞRULUĞU ile/ve BİLGİNİN GÜZELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdrakte. İLE/VE Estetikte. )

- BİLGİNİN DOĞRULUĞU ile/ve/<> DOĞRULUĞUN BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN ELDE EDİLİŞİ ile/ve/<> BİLGİNİN PAYLAŞIMI/AKTARIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip olduğunuz herşeyi, her kimin gereksinimi varsa, onunla severek paylaşın. )
( Share willingly and gladly all you have with whoever needs. )

- BİLGİNİN ELDE EDİLİŞİ ile/ve BİLGİNİN PAYLAŞIMI/AKTARIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİ ile/ve (GÜVENİLİR) BİLGİYE SAHİP OLANIN GÜVENİLİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN VE ÜNİVERSİTENİN ÖNCELİKLİ İŞLEVLERİNDE:
ARAŞTIRMA
ve/||/<>/> AKTARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN:

GÜVENİLİRLİĞİ
ile/ve/<> ZORUNLULUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN:
BAŞLANGICI
ile/değil/yerine SÜRECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzmanlaştığını ve doruğa çıktığını sanmak. İLE/DEĞİL/YERİNE İşin başında olduğuna inanır. )

- BİLGİNİN:
DAĞITIMI
ile/ve/<> DENETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ
ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN:
NESNESİ/MADDESİ
ile/ve/||/<> BİÇİMİ/SÛRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN:
ÖĞELERİ
ile/ve BİÇİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maddî. İLE/VE Aklî. )

- BİLGİNİN/VERİNİN:
ÖZDEŞLİĞİ
ile/ve/||/<> TEMSİLİ ile/ve/||/<> TASVİRİ ile/ve/||/<> İNŞÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR:
TEKNOLOJİ
+ DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR:
VERİ ve/+ PROGRAM > ÇIKTI
ile/ve/değil/||/<>/>
VERİ ve/+ ÇIKTI > PROGRAM

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yapay zekâ"ya kadarki bilinç/yaklaşım/teknoloji. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> "Yapay zekâ" bilinci/yaklaşımı/teknolojisi. )

- BİLGİSAYAR = COMPUTER[İng., İt.] = ORDINATEUR[Fr.] = COMPUTER/KOMPUTER[Alm.] = COMPUTADOR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYARDA, ZAMAN KAYDI BAŞLANGICI/MİLÂD(EPOCH & UNIX TIMESTAMP)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 01 Ocak 1970 )

- BİLGİSELLİK KİPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EPISTEMIC MODALITY )

- BİLGİSİZ/CÂHİL ile/ve/değil/||/<>/< KAYITSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZ/LİK / CAHİL/LİK ile/ve/||/<>/>/< "DUYGUSAL/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZ/LİK ile/değil KÜLTÜRSÜZ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı verilere sahip olmamanın adı, bilgisizlik değil kültürsüzlüktür. )

- BİLGİSİZ ile/<>/>< ZEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, "mükemmel görme"ye eğilimli. İLE/<>/>< Yeteneklerini, "hafife alma"ya eğilimli. )

- BİLGİSİZİN/APTALIN HATASINI DÜZELTMEK ile BİLGENİN HATASINI DÜZELTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sizden nefret eder. İLE Size teşekkür eder. )

- BİLGİSİZLİĞİN "ESÂRETİ" ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLGELİĞİN BEREKETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK:
BİLMEMEK
ile/ve/değil/ne yazık ki/+/||/<>/< ANLAMAYA DİRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHÂLET ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHALET ve/> İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK ile/ve/||/<>/> BELİRSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK ile/değil CAHİLLİK/CEHALET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cehâlet ve zulmü kaldır, hidayet oradadır. )
( Hayatı amaçsız yaşamak. )
( Zekâ, doğruluk Hürmüz'ün; cehalet, yalan ise Ehrimen'in sıfatlarıdır. )

- BİLGİTEY(LİSE) ile/ve/<>/> BİLİMTEY(ÜNİVERSİTE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİLGİYE ERİŞİM:
GÖZLEM
ve/+/||/<>/>/< SEZGİ ve/+/||/<>/>/< FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİYE GİDİŞ ve/||/<> KAYNAĞA DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİYİ:
KULLANMAK
ile/ve/<> DÜZENLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİ BİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tavuk çağırma sesiyle kızdırmaya çalışmak. )

- BİLİM TARİHİ ile/ve DÜŞÜNCE TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ADAMI yerine BİLİM İNSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ALANI ile/ve BİLİM DALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME
ve/||/<>/> DENEYE DUYARLILIK ve/||/<>/> KURAMA DUYARLILIK ve/||/<>/> MATEMATİKSELLİK ve/||/<>/> YARARLILIK-İŞLEVSELLİK ve/||/<>/> GERÇEKLİĞİ BETİMLEYEBİLME ve/||/<>/>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM FELSEFESİ ile/ve BİR'İN FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM İLE DİN İLİŞKİSİ "YORUMLAMASINDA":
ÇATIŞTIRMACI/LIK
ile ONAYLAYICI/LIK ile GEÇİŞLİ/LİK ile BİRLİKTE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üst-alt. İLE Yanyana. İLE Teğet/paralel. İLE Kesişim.[bazı noktalarda ve belirli oranlarda] )

- BİLİM İNSANI değil/yerine/= BİLİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM MERKEZLİ TASNİF ile HİKMET MERKEZLİ TASNİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bilim olarak SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM TARİHİ'NDE:
J.J SÉDILLOT
ve/||/<> L.A SÉDILLOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. VE/||/<> Oğul. )
( "Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine" yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

- BİLİM TARİHİ ile/ve DÜŞÜNCE TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM VE SANAT'TA ÜÇ DÖNEM:
KLASİK
ile/ve/||/<>/> MODERN ile/ve/||/<>/> MODERN SONRASI(POSTMODERN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 600 - 1600 arası. İLE/VE/||/<>/> 1600 - 1950 arası. İLE/VE/||/<>/> 1950 ve sonrası. )

- BİLİM:
(1543)
ve/||/<>/> 1834/1870 ve/||/<>/> 1930 arasında
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM:
BİLİNMEYENDEN, BİLİNEBİLECEK OLANA YAPILAN YOLCULUK
değil BİLİNENDEN, BİLİNMEYENE YAPILAN YOLCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM:
EKLEMLİ
ile/ve/değil/<> SIÇRAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM'DE ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * OLGU VE OLAYLARDA TUTARLILIK ORANININ FAZLALIĞI
* DAHA FAZLA OLAYI AÇIKLAYAN/KUŞATAN KURAMLAR
* DOĞAL SÜREÇLERDEKİ ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK OLAN KURAMLAR
* BİR BİLİMSEL KURAM İNŞA EDİLDİĞİNDE, VAROLAN KURAMLARIN AÇIKLAYAMADIĞI OLGULARI AÇIKLAMA GÜCÜ GÖSTERİYORSA VAROLAN KURAMLARIN YERİNE YEĞLENİR
* İSTİSNALARI AZ OLAN KURAMLAR ÖTEKİLERE YEĞLENİR
* DAHA AZ KARMAŞIK VE BASİT OLAN KURAMLAR YEĞLENİR
* ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK KURAMLAR YEĞLENİR
* KURAMIN YENİ ARAŞTIRMALARA OLANAK SUNMASI ARANIR )

- BİLİM'İN:
TANIMI
ile/ve KONUSU ile/ve SORUN ALANI ile/ve AMACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM(LER)DE:
EVRİM
ile/ve/değil/||/<>/< DEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/İLİM ile İKTİSAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/İLİM ile SİYASET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlim artıran, dert artırır. )
( İlmin en yükseği, aczini ve özrünü bilmektir. )

- BİLİM/KİŞİ/İNSAN:
EŞİKLER
ve/||/<> ARALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/LER ve DİZGESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/SEL ile/ve KAVRAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve SU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim, Su ile simgelendirilmiştir. )

- BİLİM ile/ve/<> DOĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kelâm ilmi, öteki ilimlerin şemsiyesidir. )

- BİLİM ile/ve BİLİM FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimsel çalışma sözlüksüz, haritasız ve tarihsiz yapılmaz! )
( Bilim/ilim hayretle başlar. )
( Bilim, yalnızca cehaletimizin sınırlarını geriye iter. )
( Bilim/ilim olasılıklara dayanmaz. )
( Bilim hakikatlerle uğraşmaz, tümel ilişkilerle uğraşır. )
( Bilimi destekleyen de, engelleyen de bilim olabilir/olur. )
( Amelsiz ilim, kitap yüklü eşeğe benzer. )
( Edep olmadan ilim olmaz. )
( İlim, bir ağacın meyvesini yetiştirmek gibidir. O meyveyi yemedikten sonra, ha yetiştirmişsin, ha yetiştirmemişsin. )
( İlmî birikimde katkısı olanlar, sevinmek ve övünmek hakkına sahiptirler. )
( İlmin en yükseği, aczini ve özrünü bilmektir. )
( İlmin kral yolu yoktur. )
( İlim hâle inkılâp edince ses çıkmaz. )
( İlimler, konularının birbirinden ayrılmasıyla sağlanır. )
( Takdir edilmeyen ilim, göç eder. )
( Dış[zahir] ve iç[bâtın] tüm ilimler, ahlâkın arkasındadır. )

- BİLİM ile/ve/||/<> TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİLİM TARİHİ KILAVUZU - NOBEL YAY. )
( http://bilimtarihi.org )
( Tanrının yapıp etmelerini inceler. İLE/VE/||/<> Kişinin yapıp etmelerini inceler. )
( Türleri inceler. İLE/VE/||/<> Kişileri konuş(tur)ur. )

- BİLİM ile/ve AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve AHLÂK ile/ve DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KANT'IN ÜÇ SORUSUNDA: NE BİLEBİLİRİM? ile/ve NE YAPMALIYIM? ile/ve NEYİ ÜMİT EDEBİLİRİM? )

- BİLİM ile AKSİYOMATİK ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/||/<>/> BİLİMİN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİLİM ile/değil/yerine BİLİMSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile BİRİKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve/değil DİSİPLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/değil DOĞA FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve/<> FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şey üzerine düşünme. İLE/VE/<> Düşünme üzerine düşünme. )
( Şeylerin/eşyanın zihinde/akılda oluşan sûreti/bilinci. İLE/VE/<> Bilincin bilinci. )
( Dış/zahir. İLE/VE/<> İç/bâtın. )
( Açık-seçik kavramların bilinci[< bilgisi]. )
( Nesne, olay/olgu ya da durumlara, nesnelerle bakar. İLE/VE/<> Kavramlara, kavramlarla bakar. )
( FELSEFE: Varolanı açıklama bilimi. )
( Uygulayıcı. İLE/VE/<> Sorgulayıcı. )
( Süreci araştırmak. İLE/VE/<> Başı, süreci ve sonu araştırmak. )
( [başlangıç] Vardır. İLE/VE/||/<>/>< Yoktur. )

- BİLİM ile/ve/değil FELSEFE-BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/||/<> FELSEFE ve/||/<> DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnin yürüyüşü. VE/||/<> Aklın yürüyüşü. VE/||/<> Özün/ruhun yürüyüşü. )

- BİLİM ile FEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve GEÇERLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( + DÜZEN(KOZMOS) + NEDENSELLİK + ÖLÇME * MATEMATİK * DİLSEL + HESAP ETMEK * GEOMETRİ * ARİTMETİK * ŞİİR * MÜZİK + KEŞİF * GÖZLEM * KAYIT (İLK KAYIT: MISIR RASATHANELERİ M.Ö. 2500) + TAKLİT )
( İLİM: Yaşamın ahireti. )

- BİLİM = İLİM = SCIENCE[İng., Fr.] = WISSENSCHAFT[Alm.] = SCIENZA[İt.] = CIENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve/değil KABUL GÖRMÜŞ BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/< KORKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve KÜLTÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/=/> ÖNGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/<> SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesneler için. VE/<> İnsan için. )
( Bir kuşun, iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar, uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise "tavuk" olur... "Tavuk toplum", önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz. )
( Bilim/ilim olmaksızın, sanat, bir hiçtir!
[Lat.][Ars sine scienta nihil est!] )

- BİLİM ile/ve/<> SANAT (VE HAYAL ETME (YETİSİ)[MUHAYYİLE])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olanı kavramak. İLE/VE/<> "Olmayanı" getirmek. )

- BİLİM ile/ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve/||/<> SÖZDE BİLİM ile/ve/||/<> BİLİM OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/||/<> ŞİİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın şiiri. VE/||/<> Kalbin bilimi. )

- BİLİM ile/ve TEEMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve TEKNİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. | Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. | Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. | Yol, beceri, yöntem. )

- BİLİM ile TEKNOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM > TEKNOLOJİ > KONFOR(MİZM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/||/<>/< TÜMEVARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cinslerle. VE Bireylerle. )

- BİLİM ile/ve YORUMBİLİM/HERMENEUTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve/değil/< YÖNELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMBİREYİ BENZETMELERİNDE:
"KARINCA"
ile/ve "ÖRÜMCEK" ile/ve "ARI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplar ve istif eder. / Bazı bilimkişileri için geçerlidir. İLE/VE Örer ve bekler. / Bazı bilimkişileri, kurgular ve bekler. İLE/VE Toplar, özümser ve sunar. / Bazı bilimkişileri, olguları toplar, kuram içinde üretir ve sunar. )
( FRANCIS BACON - NOVUM ORGANON )

- BİLİMBİREYİ ile/ve/değil/yerine DOĞA FİLOZOFU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugünkü anlamda "Bilim" sözcüğünün kullanımı ilk kez ancak 1837 civarında kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 1837 öncesi uğraşlara "doğa felsefesi" ve bu alanda çalışma yapanlara "bilimkişisi" değil "doğa filozofu" tanımı kullanılmaktadır. )
( Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. )
( ... ile/ve/değil PERİPATETİK | MEŞŞAİ )
( Görüşmelerimiz sırasında, ... tutarlı bir biçimde, "bilgi kişisi" sözcüklerini kullanıyor ya da bu kavrama göndermeler yapıyordu. Ama bununla ne demek istediğini hiç açıklamamıştı. Bunu, ona sordum.

"Bilgi kişisi, öğrenimin zorluklarına katlanmayı göze almış kişidir," diye yanıtladı. "Acele etmeden, bocalamadan, erk ve bilgi gizlerinin sökülmesi, çözülmesi yolunda, gidebileceği son aşamaya varmış olan bir kişidir."

"Her isteyen, bilgi kişisi olabilir mi?"

"Hayır, herkes olamaz."

"Bilgi kişisi olmak için insan ne yapmalıdır öyleyse?"

"Dört doğal düşmanına meydan okuyup onları yenmelidir."

"O dört düşmanını yenen bir kişi, bilgi kişisi olur mu?"

"Evet. Ancak, dört düşmanının her birini yenebilen kişiye, 'bilgi kişisi' denir."

"Bu düşmanları yenen herkes, 'bilgi kişisi' olur mu?"

"Hepsini yenen herkes, 'bilgi kişisi' olur."

"Bu düşmanlarla savaşıma geçmeden önce, yapılması gereken başka şeyler yok mudur?"

"Yoktur. Her isteyen, bilgi kişisi, olmayı deneyebilir ama çok azı gerçekten başarır bu işi -doğal bir şey bu-. Bilgi kişisi olma yolunda karşılaşılan düşmanlar, gerçekten korkunç şeylerdir; çoğu kişi, yenik düşer onlara."

"Nasıl düşmanlar bunlar, ... ?

Düşmanlar konusunda konuşmak istemedi. Bu konuyu anlamam için daha çok zaman olduğunu söyledi. Sözü değiştirmemek amacıyla benim bir bilgi kişisi olup olamayacağımı sordum. Bunu kimsenin kestiremeyeceğini bildirdi. Ama bir bilgi kişisi olup olamayacağımı gösteren herhangi bir ipucu bulunup bulunmadığını ısrarla sorunca, bunun, o dört düşmanla savaşımımın sonucuna bağlı olduğunu -onları yenebiliyor muyum yoksa onlara yeniliyor muyum- ama o savaşımın sonucunu şimdiden bilmesinin olanaksızlığını belirtti.

"Savaşımın sonucunu görebilmek için büyü yapmak ya da fala bakmak olanaklı mıdır?" diye sordum. Hiçkimsenin, ne araç kullanırsa kullansın, bu savaşımın sonucunu önceden bilemeyeceğini, kesin bir dille anlattı. Neden olarak da bilgi kişisi olmanın, geçici bir şey olduğunu gösterdi. Bu noktayı açıklamasını istediğimde, yanıtı şöyle oldu:

"Bilgi kişisi olmak sürekli değildir! Bir kişi, tam olarak bilgi insanı olamaz. Ancak, çok kısa bir an için olunuverir. Dört düşmanı yendikten sonra!"

"Söylesene, nasıl düşmanlar bunlar?"

Yanıt vermedi. Yine üsteledim ama konuyu değiştirdi ve başka şeyler anlatmaya başladı.

 

( Ertesi gün... )

 

Gitmeye hazırlanıyorken, birden, bilgi kişinin düşmanlarını yine sormak geldi içimden. Uzun süre uzakta kalacağımı, söyleyeceklerini yazarsam, bu konuları düşünme fırsatını bulabileceğimi anlatarak onu ikna etmeye çalıştım.

Bir süre, ikircikli, bekledi; sonra konuşmaya başladı:

"Bir kişi, öğrenmeye başlayınca, amaçlarının neler olduğunu kesin olarak bilmez. Başka bir niyeti vardır, amaçları belirgin değildir. Hiçbir zaman gerçekleşemeyecek ödüller ummaktadır. Çünkü, öğrenmenin "zorluklarını" bilmiyordur henüz."

"Yavaş yavaş öğrenmeye başlar -önceleri azar azar, sonra da büyük parçalar halinde-. Çok geçmeden, düşünceleri çatışır. Öğrendiği şey, umduğu, düşlediği gibi çıkmamıştır; bu durum, onu korkutur. Öğrenim, hiç de beklendiği gibi olmamıştır. Öğreniminin her adımı, yepyeni görevler yükler kişiye; kişinin korkuları, acımasızca birikir, baş kaldırır. Bir savaş alanına döner yaşamı.

"İşte, doğal düşmanların birincisiyle böyle karşılaşılır: Korkuyla! Yenmesi güç, hain, korkunç bir düşmandır korku. Tüm yol boyunca saklanır, ummadığın yerlerde, sinsi sinsi bekler seni. Eğer, onu karşında gördüğün zaman, kaçmaya başlarsan, unut artık bilgiye ulaşmayı."

"Korkup kaçan kişiye ne olur?"

"Bir şey olmaz. Ama öğrenemez bir daha. Korkusunu göğüslemesi, korkusuna karşın, öğrenme yolunda, bir adım daha ilerlemeyi göze alması gerekir. Bir adım daha, bir adım daha. Korkuyla dolmalı... Evet! Ama korksa da ilerlemeyi sürdürmeli, durmamalı! Bu işin yöntemi böyledir! Bu birinci düşmanın, pes edeceği bir an gelecektir. Kişiye, güven gelir. Niyeti daha da güçlenir. Öğrenmeyi, öyle korkutucu bir şey gibi görmez artık."

"Bu sevinçli an gelince, birinci doğal düşmanını yendiğini çok iyi bilir kişi."

"Hemen mi olur bu, yoksa, azar azar mı?

"Azar azar olur ama korkusunun kaybolması çabuk olur. Birdenbire olur."

"Ama yeni bir şeyler gelirse başına, yine korkmaz mı kişi?"

"Hayır. Korkusunu, bir kez yitirmeyegörsün. Kişi, artık yaşamında korku nedir bilmez. Korkunun yerini, zihin berraklığı alır -korkuyu silen bir zihin berraklığı-. Artık, o kişi, ne istediğini biliyordur; o isteklerini nasıl doyuracağını da biliyordur. Yeni öğrenimleri kazanmak için adımlarını nasıl atması gerektiğini sezer; her şey apaçık çıkmıştır ortaya. Artık, hiçbir şey saklı değildir bu kişiden."

"Bu da, ikinci düşmanın karşısına çıkarır onu: Berraklık! Ulaşılması, o denli zor olan zihin berraklığı, korkuyu kovar ama kör eder insanı aynı zamanda."

"Kişinin, kendinden kuşku duymasına yol açar, istediği şeyi yapabileceği inancını verir ona. Çünkü, o kişi, artık, herşeyi apaçık görebilmektedir. Berraklığın yüreklendirdiği kişi, bir türlü durmak bilmez. Ama büyük bir hata yapmaktadır. Bu işin, bir eksik yanı vardır. Kişi, kendini bu sözde erke bırakırsa, ikinci düşmanına boyun eğmiş sayılır. Ve öğrenme diye bir şey kalmaz. Sabırlı olması gereken yerde aceleci olacak ya da acele edilmesi gereken yerde sabırlı olmayı yeğleyecektir. Zaman gelecek, artık, yeni bir şey öğrenme yetisini yitirecektir."

"Bu tür bir yenilgiye uğrayan kişiye ne olur? Ölür mü?"

"Hayır, ölmez. İkinci düşmanı, bu kişinin, bir bilgi insanı olma çabasını kösteklemiştir; artık, bu kişi, bilgi insanı olmayı istemek yerine, devingen, kıvrak bir savaşçı olmayı yeğleyebilir. Ya da soytarı olmayı. Ne var ki, kendine pek pahalıya mal olan o berraklık, hiçbir zaman karanlığa ve korkuya dönüşmeyecektir. Yaşam boyunca, her şeyi açıkça görecektir ama yeni bir şey öğrenemeyecektir, öğrenme özlemi çekmeyecektir."

"Ama yenilmemek için yapabileceği bir şey yok mudur?"

"Korkuyu nasıl aşmışsa yine öyle yapmalıdır. Berraklığa, meydan okumalıdır. Elde ettiği berraklığı, önünü daha iyi görüp yeni adımlarını ona göre atmak için kullanmalıdır. En önemlisi de, berraklığının, bir yanlışlık sonucu ortaya çıktığını düşünmelidir. Ve öyle bir an gelecektir ki, bu berraklığın, gözleri önündeki bir noktadan başka bir şey olmadığını anlayacaktır. Böylece, ikinci düşmanını da yenmiş olacaktır. Artık, hiçbir şeyin, ona zarar veremeyeceği bir yere ulaşacaktır. Bu, bir hata olmayacaktır. Bu, gerçek bir erk(güç) olacaktır."

"Bu yere ulaşınca, ardından koştuğu erke, sonunda kavuştuğunu bilecektir. Ne isterse yapar artık bu erkle. Dostu, onun buyruğundadır artık. Ne isterse, yasa odur. Çevresinde ne varsa görmektedir. Ne var ki, üçüncü düşman dikiliverir karşısına: Erk!

"Düşmanların en güçlüsüdür erk. En doğal şey, ona boyun eğmektir. Öyle ya... O kişinin buyruğunda değil midir erk!? Buyurur; kimi sakıncaları göze ala ala, kendi yasalarını, kendi yapar. Çünkü, buyruk ondadır."

"Bu durumdaki biri, yaklaşmakta olan üçüncü düşmanın, pek farkına varmaz. Bir bakmışsın, birdenbire, haberi bile olmadan yitivermiş savaşımı. Düşmanı, onu, kıyıcı, tutarsız bir adam haline getirivermiş..."

"Erkini yitirir mi?"

"Hayır, berraklığını da erkini de hiçbir zaman yitirmez."

"Bilgi kişinindan farkı nedir, öyleyse?"

"Kendi erkine yenilen bir kişi, onu, doğru dürüst yönlendiremeden ölür gider. Yazgısının üstüne, yük gibi biner erki. Böyle biri, kendini yönetemez ve bilmez erkini, ne zaman ya da nasıl kullanması gerektiğini."

"Bu düşmanlardan birine yenilirsen, bu kesin bir yenilgi mi demektir?"

"Evet, kesin yenilgi olur bu. Bu düşmanlardan biri, insanı yenmeyegörsün, artık yapılabilecek bir şey kalmaz."

"Örneğin, erke yenilen bir kişi, yanlışını görerek, durumu düzeltebilir mi?"

"Düzeltemez. Bir kere yenilmeyegörsün, işi bitmiştir artık."

"Ya geçiciyse erke aldanması; ya erki teperse zamanında?"

"Savaşım sürüyor sayılır o durumda. Hâlâ 'bilgi insanı' olmaya çalışıyor demektir bu. Artık, hiç çabalamıyorsa, kendini koyuverirse yenilmiş olur bu kişi ancak."

"Ama bir insan yıllarca korkuya yenik düşebilir ve sonunda korkusunu yenebilir."

"Hayır, doğru değildir bu. Korkuya kapılırsan, korkuyu yenemezsin; çünkü, öğrenmekten ürküyorsundur, öğrenmek için çaba göstermiyorsundur. Ama korkusunun içinde yıllar boyunca sürdürürse öğrenme çabasını, ola ki, korkusunu yenebilir. Çünkü, kendini, korkuya tümüyle bırakmamıştır."

"Üçüncü düşmanı nasıl yeneriz?"

"Ona karşı çıkarak. Bile bile... Kendimizin olmadığını kavrayarak. Tüm öğrendiklerimizi, dikkatle ve inançla kullanarak, sürekli olarak sınırlarımızı zorlamayarak... Kendimizi denetleme durumunda, berraklığın ve erkin, hatalardan da kötü olduğunu görebilirsek, her şeyi denetimimiz altında bulundurduğumuz bir noktaya erişebiliriz. İşte, o noktada, erkimizi nasıl ve ne zaman kullanabileceğimizi biliriz. Üçüncü düşmanı böylece yenmiş oluruz."

"Bu da kişiyi, öğrenim yolculuğunun sonuna getirir. Bir de ne görürsün! Sonuncu dü