-SEL

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- BİREYSEL ile TOPLUMSAL ise "- BİREYSEL ile TOPLUMSAL [ile BİREYSEL]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
-SAL/SEL bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme )

 

  

 


 

 

( Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
-SAL ekinde,
452 FaRk
)


- [ne yazık ki]
DIŞLA(N)MA:
TOPLUMSAL
ile BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İSTİSMÂR:
DUYGUSAL
ile/ve/ya da/||/<> FİZİKSEL ile/ve/ya da/||/<> EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KİŞİDE:
RASTLANTISAL/LIK
ile/ve/||/<> KEYFÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
MANTIK DIŞI/LIK
ile/değil "DUYGUSAL/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1 RAKAMI ile TEK SAYILAR ile ASAL SAYILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (TOPLUMSAL) BELLEK [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESEFOĞLU SANATSAL ÜRÜNLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
"EN YÜKSEK İYİ"
ile/ve/değil/yerine/<> EN YÜKSEK KAMUSAL İYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILSAL TASAVVUF ile/ve RUHSAL TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLÎ ZORUNLULUK ile/ve/<> OLGUSAL ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGISAL BİL(İN)EMEME/AGNOZİ ile BİL(İN)EMEME/AGNOZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGISAL EŞİKLER'DE:
ÖZEL ALICILAR
ile/ve MUTLAK EŞİK ile/ve FARK EŞİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTIN ORAN ve YAŞAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAYASA HUKUK BİLİMİNDE:
KLASİK DÖNEM
ile SİYASAL BİLİM YAKLAŞIMI ile YENİ ANAYASA HUKUKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANOSOGNOZİ ile/ve/<> YARISAL BOŞLAMA(İHMAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOSTERİORİ değil/yerine/= SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ AKILSALLIĞI ile/ve/<> DEĞER AKILSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÂL ile ÂSÂL[Fars.] ile ÂSÂL[Ar. < ASÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKINSAL İDEALİZM ile/ve/||/<>/> SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKINSAL = TRANSCENDENTAL[İng., Fr.] = TRANSZENDENTALE[Alm.] = TRANSCENDENTALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRMA ile SONSAL SINIFLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABA ve/||/<> OĞUL ve/||/<> KUTSAL RUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAM ve/||/<> YAŞAMSAL KOŞULLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK/ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLİŞKİLER:
İKİLİ
ile/ve/||/<>/> ÜÇLÜ ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEMEK/BELİRLEYİCİ ile SONSAL SINIFLAMA / SONSALLIK / KATEGORİZASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİĞİN, TASARIMSAL KOLU ile/ve/||/<> KENDİLİĞİN, UYGULAYICI KOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERRÎ[Ar.] değil/yerine/= KARASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİNDE/ZİHİNDE:
BİLİŞSEL
ve/||/<>/< DUYGUSAL ve/||/<>/< DUYUSAL ve/||/<>/< MOTOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZ/LİK / CAHİL/LİK ile/ve/||/<>/>/< "DUYGUSAL/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/değil ÇIKARIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/SEL ile/ve KAVRAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNCE KONU OLAN ile/ve DIŞSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ile/ve/||/<>/< TOPLUMSAL KOŞULLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLME/"BİLEBİLME":
(")UYKUDA(") DA
ile/ve/||/<> "HAYVANSAL DÜRTÜLERDE(") DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR
ve/||/<>/>
US
ve/||/<>/>
TİN
[Duyusal ve akılsal]
ve/||/<>/>
(DOĞA)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ile/ve KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUYURGANLIK ile/değil TOPLUMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (ÇEŞİTLİ) BİTKİSEL/HAYVANSAL YAĞLAR yerine ZEYTİNYAĞI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZGİSEL ile DOĞRUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZGİSEL ile/değil/yerine DOĞRUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM ile/ve/||/<> BİLİŞSEL YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM:
KİMYASAL
ile/ve/<> FİZİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRATİK TOPLUMUN GEREĞİNDE:
ÖLÇÜLÜLÜK
ve/||/<> ZORLAYICI TOPLUMSAL GEREKSİNİM ve/||/<> SON ÇÖZÜM İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile/ve/||/<> ZİHİNSEL/OLGUSAL DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/<>/değil/yerine RASTLANTISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞINDA OLAN ile/ve/değil DIŞSALLAŞMIŞ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞLAŞMA ile/ve/||/<> DIŞSALLAŞ(AMA)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DIŞSAL" ile/ve/||/=/<>/> DÜŞÜNCENİN YANSIMALARI/NESNELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSAL ile/ve/<> TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSAL ile/değil TİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSALLAYICI/LIK ile/değil/yerine/>< KAPSAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİJİTAL değil/yerine/= SAYISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve KURUMSAL DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve/||/<> KUTSAL KİTAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN:
(YAŞAMSAL BİR) OLGU
ve/<> (BİR) YANSIMA/TECELLİ ve/<> (YÜKSEK BİR) ANLAYIŞ/İDRAK ve/<> (YÜCE/ULVÎ BİR) KEŞİF ve/<> (YÜCE/ÂLÎ BİR) DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA:
VAROLUŞSAL
ile/ve GÖRÜNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL HAREKET ile/ve DAİRESEL/DÖNGÜSEL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ZAMAN ANLAYIŞI ile/ve/<> DÖNGÜSEL ZAMAN ANLAYIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ile ÇEVRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOKUNAKLI" ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNDÜRÜCÜ/DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOSTA VİSÂL ve MUTMAİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURMA = DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYARLILIK ile/ve "TOPLUMSAL ROL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL BİRLİK ve/< İLKESEL BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DUYGUSAL OLMAK" ile/değil/yerine DUYGUSAL OLABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL YALNIZLIK ile "ENTELEKTÜEL YALNIZLIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL = HİSSÎ = SENTIMENTAL[İng., Fr.] = SENTIMENTAL, EMPFINDSAM[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DUYGUSALLIK YAPMAK" ile/değil/yerine DUYGUSAL OLABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DUYARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSALLIK ve/> KONTROLSÜZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSALLIK ve/> MUTSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DUYGUSAL/LIK" ile/ve/||/<> TEPKİSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYULAR'DA:
MEKANİK
ile/ve/<> KİMYASAL ile/ve/<> TERMAL ile/ve/<> ELEKTROMANYETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUSAL SOYUT ile/ve/değil/||/<>/>/< SOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUSAL = HİSSÎ = SENSITIVE[İng.] = SENSITIF[Fr.] = SENSITIV, EMPFINDLICH[Alm.] = SENSITIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUSAL ile/ve/<> USSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE = FİKİR, MİSAL = IDEA[İng.] = IDÉE[Fr.] = IDEE[Alm.] = IDEA < IDEIN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK ile/ve/||/<> OLGUSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL UĞRAŞ ile/ve/<>/değil/yerine VAROLUŞSAL UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve/<> MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<> UZAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN ile UYUMSAL ORAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLEYİCİ KAVRAMLAR ile/ve/<> VAROLUŞSAL KAVRAMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ile DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE ile MASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKONOMİDE:
DOĞRUSAL
ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİ:
BİLİŞSEL
ile/ve/||/<>/> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMSÂL[< MESEL] ile EMSÂL[< MİSL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMSÂL ile NUMUNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ÇOK İNTİHARA YÖNELİKLER:
* KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN BAYLAR [Çin ile Güney Hindistan dışında!]
* KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN BAYANLAR [Çin'de, binde 30. Güney Hindistan'da, binde 148.]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN KUTSAL DAĞ:
KAILASH DAĞI
( Hem Budizm'de, hem Hinduizm'de, hem de Jainizm'de! )

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL/EMİR değil (KAVRAMSAL) OLUMSUZLUK BELİRTİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGELLİLER:
GÖVDESEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> DUYUSAL ile/ve/ne yazık ki/||/<> İŞİTME ile/ve/ne yazık ki/||/<> KONUŞMA ile/ve/ne yazık ki/||/<>
ZİHİNSEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> GEÇİCİ ile/ve/ne yazık ki/||/<> YAŞLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSÂL[< NESL] ile ENSÂR[< NÂSIR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSÂL[< NESL] ile ENZÂL[< NEZL/NEZÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK DEĞER ile/ve SANATSAL DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ÖNERME/YARGI ile/ve MANTIKSAL ÖNERME/YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL BOŞALMA ile/ve HEYECANSAL BOŞALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL ENGELLENME ile/ve/değil VAROLUŞSAL ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLİLİK ile/ve/değil KUTSAL EVLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL = UNIVERSAL[İng., Alm.] = GÉNÉRALE[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM ile/ve KAVRAMSAL EYTİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAHRî değil/yerine/= ONURSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ile/ve/<> SORUNSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FATURA değil/yerine/= YASAL ÖDENDİ BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ANLAYIŞ VE BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ VE SANATSAL DUYARLILIK ve/< BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ile/değil/yerine YORUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFİ yerine YORUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFİ değil YORUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKSEL NİCELİK İKİLİĞİ ile KİMYASAL NİCELİK İKİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKSEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENERAL vs. UNIVERSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK ile YAKLAŞIMSAL SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK ile/ve (TOPLUMSAL) UZLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> USSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL
ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKSEL ile/ve/||/<> UZAYSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRSEL/LİK ile DIŞSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜ:
BÜTÜNSEL
ile/ve/=/||/<> TANRISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZLEMSEL BİLGİ ile/ve KATILIMSAL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜ:
ZİHİNSEL
ile/ve/||/<> FİZYOLOJİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜSEL ile DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNÜMÜZDEKİ ENTELEKIA ile/değil/yerine KAVRAMSAL ENTELEKIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT = GERÇEKLİK ve/+ ÇEŞİTLİLLİK(OLGUSALLIKLAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT/İ ile/ve/değil/<> OLGUSALLIK/I
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARİM[Ar.] değil/yerine KUTSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTALIK ile KALITSAL/IRSÎ HASTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYATÎ/SURVIVAL[İng.] değil/yerine YAŞAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZ:
BİREYSEL
ile/ve/||/<> ÖBEK(GRUP) ile/ve/||/<> KENDİ KENDİNE(AUTO) ile/ve/||/<> BAŞKASI ARACILIĞIYLA ile/ve/||/<> YOL ile/ve/||/<> TOPLUMSAL ile/ve/||/<> SİYASAL REKLÂM AMACIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZ:
FARKINDALIĞIMIZDA OLANI DIŞSALLAŞTIRMAK
ve/||/<> FARKINDALIĞIMIZDA OLMAYANI İÇSELLEŞTİREBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEGRAL vs. UNIVERSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRSİ/YET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞINSAL ÇİÇEKLER = KAPİTULUMDAKİ DİLSİ KENAR ÇİÇEKLER = EZHÂR-I ŞUÂ'ÎYE = RAYONS, FLEURS RAYONNÉES, RUBANÉES, FLEURS LIGULÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİHÂD ile EMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİMÂÎ/YYE[Ar.] değil/yerine/= TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇGÖRÜ:
"DUYGUSAL"
ile/ve/değil/yerine/||/<> DÜŞÜNSEL/ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL TARİH ile/ve/||/<> DIŞSAL TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEOLOJİ KAYIRMACILIĞINDA:
SİYASAL
ile/ve/||/<> SIRADÜZENSEL(HİYEROKRATİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİLİ/LİK:
UZAYSAL/LIK
ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER:
AMAÇSAL
ile/ve/||/<> SÜREÇSEL ile/ve/||/<> SONUÇSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER:
BİLGİDE
ile/ve/=/||/<> OLGUSALLIKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELERİN:
VAROLMA SORUNSALI
ile/ve İŞLEVSELLİĞİ ile/ve DEĞİŞİMİ ile/ve OLMAMASI ile/ve BİRLİĞİ ile/ve İNKÂRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKESELLİK ile/ve/<> USSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKSEL ile SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGESEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGESEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL ile/ve/||/<>/> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİNA ile İMTİSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİSÂL[< MİSL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNFİSAL ile İNKİSAM ile İNFİKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKÂR ile/ve/||/<>/> "AKILSALLAŞTIRMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNORGANİK ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİSÂB ile/ve İMTİSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNZÂL ile/ve/<> İRSÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRÂDÎ ARABULUCU/LUK ile/ve/<> YARGISAL ARABULUCU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSAF ile İSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHRAÇ ile İSTİHSAL ile İSTİNTAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHSÂL[< HÂSIL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHSAL ile İSTİHZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİS'ÂL[< SUÂL] ile İSTÎSÂL[< ASL] ile İSTİSHÂL[< SEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİSAL ile/ve VUSLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM BİLGELİK:
TOPLUMSAL
değil BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM MATEMATİK'TE, ÜÇ SORUNSAL:
TESLÎS-İ ZÂVİYE
ile/ve TADÎF-İ MEZBAH ile/ve TERBİ'-İ DÂİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK
ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAMSARLIK değil/yerine/>< KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITSAL DAĞILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMIN:
AKILSALLIĞI
ile/değil TARİHSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSAL BİRLİK ile/ve/<> ZAMANSAL AYRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSAL/LIK ile/ve ARI KAVRAMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSAL/LIK ile/ve/<> OLGUSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSALLIK >< ÖZDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADCILIK/NOMİNALİZM:
KAVRAMSAL/LIK
ve/||/<> TERİMSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE:
"TANRI'YI BULMAK"
değil TANRISALLIĞI BULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK değil/yerine/= OLUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA SÜRELİ BELLEK ile/ve/değil YANKISAL DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYI/SAHİL[Ar.] ile/ve/değil KUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMYASAL BAĞLARDA:
İYONİK
ile/ve/||/<> KOVALENT ile/ve/||/<> METALİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ BAŞINA DÜŞEN, ULUSAL GELİRİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE:
BRUNEİ (SULTANLIĞI)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİNİN/İNSANIN:
BİREYSELLİĞİ
ile/ve/<> TOPLUMSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL/ÖZEL KÖTÜLÜKLER ile/ve/||/<>/> KAMUSAL YARAR/KAZANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONULMUŞ ile/ve/değil/yerine ÇIKARIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK BOYALI ile/ve DOĞAL BOYALI ile/ve KİMYASAL BOYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKEN DİLLER ile/ve/<> UZLAŞIMSAL DİLLER ile/ve/<> DAVRANIŞSAL DİLLER ile/ve/<> İMGESEL DİLLER ile/ve/<> KURMACA DİLLER ile/ve/<> BİÇİMSEL DİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL BİLGİ ile/ve ESTETİK BİLGİ ile/ve DEĞER/AKSİYOLOJİK BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL = NAZARÎ = THEORETIC[İng.] = THÉORIQUE, THÉORETIQUE[Fr.] = THEORETISCH[Alm.] = THEORIKOS, THEORETIKOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSALLIK ile/ve/<> YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGU/SAL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSAL BİR KARARI(/A):
BENİMSEMEK
ile/ve/değil/yerine/||/<> UYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSAL DEVLET ile KİŞİ DEVLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSAL DİN ile/ve BİREYSEL DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSALLAŞMA YÖNETİMİNDE/ÖNDERLİĞİNDE, ÖNDER VE ÇALIŞANLAR:
BAŞLANGIÇTA
ve/||/<>/> GEÇİŞTE ve/||/<>/> DENEYİMLİ ve/||/<>/> YETİŞMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSALLAŞMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURLU SORUMLULUK ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL RİSH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURLU SORUMLULUK(/HİZMET ve GÖREV) ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL NESNELERİ TUTMADA:
ELLE
ile/ve/değil/yerine KUMAŞLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSAL" OLMAZ/DEĞİLDİR!:
DİN
ve DİYÂR ve DEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL ile/ve/<>/değil DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL ile KUTSAL OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL = KUTSİ, MUKADDES = SAINT, HOLY[İng.] = SAINT[Fr.] = HEILIG[Alm.] = SANCTUS[Lat.] = SANTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL ile/ve/<> MUKADDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSALLAŞTIRMA ile KUTSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSALLAŞTIRMA" ile/ve/<> VAAZ (ETME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSALLIĞIN AŞKINLIĞI ile/ve KUTSALLIĞIN İÇKİNLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSALLIK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL/LIK ile/ve/değil BÜTÜNSEL/LİK / BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSALLIK" ile/ve/değil DUYGU YÜKLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL/LIK ile/ve/||/<> GİZLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESELLEŞME:
[ne yazık ki]
"ULUSLARARASILAŞMANIN GENİŞLEMESİ"
ile/ve/||/<> KURUMSAL ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEGAL değil/yerine/= YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE BAĞIMLI/LIĞI ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL BAĞIMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDECİLİK ile/ve ELEYİCİ MADDECİLİK ile/ve İNDİRGEYİCİ MADDECİLİK ile/ve SONSAL İNDİRGEMECİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAFSAL[Ar.] değil/yerine/= EKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")MANTIK(") ile/ve/değil/||/<>/< MANTIKSAL ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKLI ile MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL İLİŞKİ ile/ve KRONOLOJİK İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL İLİŞKİ ile KRONOLOJİK İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL KANIT ile/ve/<> MATEMATİKSEL KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL OLAN ile/ve ONTOLOJİK OLAN ile/ve EPİSTEMOLOJİK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL ÖNCELİK ile/ve VAROLUŞSAL ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK/SAL ile/ve/<> KAVRAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK(SAL) ile/ve MATEMATİK(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARTAVAL (OKUMAK) ile/ve/değil/yerine MASAL (ANLATMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASAL ile/ve/<> MESEL ile/ve/<> MİSAL ile/ve/<> HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASAL ile TANDIRNÂME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİĞİN:
TEMELDELİĞİ
ve/||/<> ARAÇSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL DOĞRULUK ile MANTIKSAL TUTARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAFİZİK <> OLUMSALLIK/RASTLANTI <> FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METİN:
YAZINSAL/EDEBÎ
ile/ve/||/<> BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Mİ'SÂL ile MİSÂL[< EMSÎLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİT ile/ve/<> KUTSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOMENTUM ile/ve/||/<> AÇISAL MOMENTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONAKO'DA:
ORDU ÇALIŞANI
ile/değil ULUSAL ORKESTRA GÖREVLİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOTION FOR DISMISSAL and MOTION FOR NEW TRIAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHASSAL[< HUSÛL] ile MUHASSAL[< HUSÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKADDES/KUTSAL ile/ve/değil MÜBÂREK/İDUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTASIL[< VASL]:
ULAŞAN, KAVUŞAN, BİTİŞEN, İTTİSÂL EDEN | ARALIKSIZ, HİÇ DURMADAN, BİTEVİYE

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTTASILA(İTTİSAL) ile MUNFASILA(İNFİSAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTE'SAL ile MÜSTE'SIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSÛL ile MÜSÜL[< MİSÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂSİL[< NESAK] ile NÂSİR[< NESR] ile NASÎR[< NASR] ile NASL[çoğ. NİSÂL, NUSÛL] ile NASR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZARÎ değil/yerine/= KURAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> ORANSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESL[çoğ. ENSÂL] ile NESR[çoğ. ENSÜR, NÜSÛR, NİSÂR] ile NESR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NET ile SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİHÂÎ değil/yerine/= SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİSÂL[< NASL] ile NİSÂR ile -NİSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OHAL'DE, (")ÖNLEMLER("):
ANAYASAL ve YASAL
ve/ne yazık ki YASADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKUR-YAZARLIK ile/ve/<> SAYISAL OKUR-YAZARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL GERÇEKLİK ile/ve AKILSAL GERÇEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile/ve/||/<> EDİMSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile/ve/<> FARKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile KARŞILIKLI OLGUSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSALLIK = REALITY[İng.] = RÉALITÉ[Fr.] = REALITÄT[Alm.] = REALITATIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSAL = MÜMKÜN = CONTINGENT[İng., Fr.] = KONTINGENT, ZUFÄLLIG[Alm.] = CONTINGENS[Lat.] = CONTINGENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "OLUMSALLIK" ile/ve/ne yazık ki/||/<> KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSALLIK = MÜMKÜNÂT = CONTINGENCY(ing.,) = CONTINGENCE[Fr.] = ZUFÄLLIGKEIT[Alm.] = CONTINGENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİK DÜŞÜNCE ile SINIFSAL DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine TOPLUMSAL ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORUÇ ile/ve SAVM-I VİSÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVER HISTORY vs. UNIVERSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞELER ile/ve/||/<>/> KİMYASAL EVRİM ile/ve/||/<>/> DİRİMSEL(BİYOLOJİK) EVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜ ile/ve YASALLIK/MEŞRUİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYKÜSEL KENDİLİK'TE:
KURGUSAL
ile TÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZCÜ VAROLUŞ DÜŞÜNCESİ ve/||/<>/> DOĞANIN MANTIKSAL ALGILANMASINDA, MATEMATİĞİN ÖNEMİ/YERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜN/LÜK ile/ve SANAT/SAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜVEN ile/ve/||/<>/> TOPLUMSAL GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARSAL = PARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASTORAL MÜZİK[Fr.] ile KIRSAL MÜZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASTORAL[Fr.] değil/yerine/= ÇOBANLAMA/KIRSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİSAGOR'CU SAYI ANLAYIŞI ile/ve/||/<> ORANSAL OLMAYAN SAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRE-İKONOGRAFİ'DE:
OLGUSAL
ile İFADESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROPOSAL vs. INVITATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROPOSAL vs. SUGGESTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKOLOJİ:
BİLİMSEL
ve/||/<> SANATSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKOLOJİK VE TOPLUMSAL SORUNLARIN KÖKENİNDE:
[ya] COŞKUNUN
ile/ve/ya da/||/<> ÖFKENİN ile/ve/ya da/||/<> KORKUNUN DÜZENLENEMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKO-TOPLUMSAL BEN ile/ve/||/<> TEMSİLİ BEN ile/ve/||/<> EYLEYEN BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKAMSAL ile/yerine İSTATİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMAZAN ve/||/<>/> TOPLUMSALLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI ile/ve/<> YAPISAL RASTLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ROMANTİK" ile/değil DUYGUSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RUHSAL/LIK" değil/yerine ANLAM/LI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUHSALLIK ve/< HALVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIMDA/TERAPİDE:
TIBBÎ
ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL ile/ve/||/<> BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIM/TERAPİ ÜCRETİNDE İNDİRİM:
DİNAMİK/ANALİTİK
ile/değil BİLİŞSEL/DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAL YAYLASI ve POKUT YAYLASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "...SAL" ile/değil OLUŞTURULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAL' ile SÂL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAL ile/ve KURGU/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT:
TASARIMSAL
ile/ve/||/<> UYGULAYIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT YAPITINDA:
DUYUSAL/LIK
ve/||/<> TİNSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SANATIN KAVRANMASI" değil SANATSAL DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATSAL DUYARLILIK İÇİN SANAT(IN):
EYLEMİ
ve/ya da İLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Sanatsal duyarlılıkla KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATSAL ÜRÜN VERMEK ile/ve/değil/yerine/<> (KENDİNE VE TOPLUMA) SANATSAL DUYARLILIK KAZAN(DIR)MAK/KAZANDIRABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATSAL ile/ve/fakat/<>/> SANATI AŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT/SAL ve/||/<>/= TİN/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATSALLAŞTIR(IL)MALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVUNMA MEKANİZMALARINDA:
FİZİKSEL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA SİLAHLARI
ile/ve DAVRANIŞSAL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA HAREKETLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYI ile TAM SAYI ile ASAL SAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYILABİLİR/SAYILAMAZ SONSUZLUK ile/ve/<> NOKTASAL SONSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYISAL OLMAYAN ve/<> AŞKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEKÜLERLİK:
DİNDIŞILIK
ile/ve/değil/||/<>/< TOPLUMSAL TÜZE(HUKUK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERİ ZAMAN ile/ve NOKTASAL ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> KUT/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGECİLİK ile İŞLEVSELCİLİK ile YAPISALCILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL YAPI(/BİLİNÇ) ile/ve/<> KAVRAMSAL YAPI(/BİLİNÇ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNDİRİM:
MEKANİK
ile/ve/||/<>/> KİMYASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNDİRİM ile/ve/||/<> SIĞAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİVİL VE SİYASİ HAKLAR ile/ve/||/<> İKTİSADİ/EKONOMİK VE TOPLUMSAL/SOSYAL HAKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASAL FELSEFE ile/ve/||/<> SİYASET BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SİYASAL KAYIRMACILIKTA:
PATRONAJ(BOSISM)
ile/ve/||/<> KLIENTALIZM ile/ve/||/<> HİZMET KAYIRMACILIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASET ile SİYASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOĞAN = BASAL = BULBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSAL NEDEN ile/ve ETKİLİ/ETKER NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSAL SINIFLAMA ile/ve/değil/yerine BİRBİRİNE DÖNÜŞTÜRÜLEMEYEN SONSAL SINIFLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSAL SINIFLAMA = CATEGORY[İng.] = CATEGORIE[Fr.] = KATEGORIE[Alm.] = PRAEDICAMENTUM[Lat.] = KATEGORIA[Yun.] = CATEGORÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSAL SINIFLAMA(KATEGORİ) ile/ve/||/<>/> KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (SONSAL) SINIFLAMA/KATEGORİZASYON ile/ve DIŞSALLIK, DIŞLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSAL SINIFLAMALAR/KATEGORİLER:
ARİSTOTELES'TE
ile/ve/<>/> FARABÎ'DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORU ile/ve/> SORUN ile/ve/> SORUNSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUN ile/ve/değil (KURAMSAL) DİL SORUN/LARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [SORUNSAL]
AKLIN:
NEYİ BİLİP
ile/ve/||/<> NEYİ BİLEMEYECEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNSAL = İHTİMALİ = PROBLEMATIC[İng.] = PRBOLÉMATIQUE[Fr.] = PROBLEMATISCH[Alm.] = PROBLEMATIKOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNSAL ile/ve/değil KURAMSAL SORUNSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT DİL ile/ve/<> TOPLUMSAL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUTLAMA ile OLASI SONSAL SOYUTLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUTLAMA ile OLASI SONSAL SOYUTLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZCÜĞÜN:
USSAL ANLAMI
ile DUYGUSAL ANLAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPEKÜLATİF[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGUSAL | SAPTIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STRÜKTÜRALİZM değil/yerine/= YAPISALCILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STRÜKTÜREL[Fr.] değil/yerine/= YAPISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SUÎ MİSÂL, MİSÂL DEĞİLDİR!" ile/ve/||/<> "KEM ÂLETLE, KEMÂLÂT OLMAZ!"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULTANIN:
GEREKLİLİĞİ
ile/ve/||/<> ÜSTÜNLÜĞÜ ile/ve/||/<> TEKLİĞİ ile/ve/||/<> KUTSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞİZOİD" ile/değil DUYUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile TASALLUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎ ile/ve MANTIKSAL ile/ve AKLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHKİKTE:
VİCDANÎ KANAAT
değil YASAL KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TALİH = FORTUNE[İng., Fr.] = SCHICKSAL[Alm.] = FORTUNA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRI:
NOUS
ve/||/<>/> LOGOS'UN, AŞKINSAL BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRI ile/ve KUTSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TANRILAŞTIRMAK" ile "TANRISALLAŞTIRMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TANRISAL GÖRÜ" ile/ve/değil ORTAK AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRISAL KRALLIK ile/ve DÜNYEVÎ KRALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRI/SAL ile/ve/değil KUT/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRISAL ile/ve/değil/<> TÜMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRI/SALLIK ile/ve/<> DEĞİŞMEZ(LİK)LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH:
OLGUSAL
ile/ve/||/<> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHİ DEĞER(İ OLAN) ile/ve/<> SANATSAL DEĞER(İ OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİKAT ile TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARLAKUŞU/TOYGAR/TURGAY/CÜSÂL[Ar.] ile/ve GELİNKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASALLÜB[Ar.] değil/yerine/= KATILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASARIMSAL AKIL ile İMGESEL AKIL ile DÜŞÜNSEL/ANALİTİK/İNDİRGEYİCİ AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASARIMSAL SONSUZ ve/=/||/<> KÖTÜ SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASARIMSAL ile/ve/||/<> İMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBSÎL[< BASAL] ile TEBSÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBSÎL[< BASAL] ile TEBZÎL[< BEZL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TİMSAL ETMEK" değil TEMSİL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİMSAL[Ar.] değil/yerine/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL ile/ve TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOHUM ve/||/<> MASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL ADÂLET'İN TANIMLARINDA:
GENEL
ile/ve TOPLUMSAL ile/ve SİYASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL AHLÂK ile/ve İDEOLOJİK AHLÂK ile/ve DİNİ AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL AHLÂK ile/ve ÖDEV AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL DIŞLA(N)MA ile/ve/||/<> KÜLTÜREL DIŞLA(N)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL GÜVEN ile/ve/||/<> BİREYSEL GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL HİZMET ve/||/<>/= AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL İNSANBİLİM/ANTROPOLOJİ ile/ve FİZİK İNSANBİLİM/ANTROPOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TOPLUMSAL KABUL/LER" ile/ve "TOPLUMSAL 'KALIP/LAR'"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL KALKINMA ile/ve/<> BİREYSEL DONANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL (OLAN) ile/ve KİŞİSEL (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL YAŞAM ile EĞİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL/SOSYAL BİLİMLER ile/ve/||/<> TOPLUMSAL/SOSYAL BİLGİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL ile/ve/||/<>/>/< BİREYSEL/ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL ile KİTLESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL = SOCIAL[İng., Fr., İsp.] = GESELLSCHAFTLICH[Alm.] = SOCIALE[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSALLAŞAMAMADA/DİSASASİYASYONDA:
GERÇEKLİK ALGISINI YİTİRME/DEREALİZASYON
ve/||/<> KİŞİLİK ALGISINI YİTİRME/DEPERSONALİZASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL/LAŞMA ile KAMUSAL/LAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUM(SALLIK) ve/||/<>/< ÖRGÜTLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL/LIK ile/ve TARİHSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMDENGELİMSEL ile/ve/||/<> TÜMEVARIMSAL ile/ve/||/<> GERİÇIKARIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZE ve/||/<>/>/< USSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSAL BİRLİK ile/ve/<> KABİLE BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSAL STANDARTLAR ile/ve ULUSLARARASI STANDARTLAR ile/ve AVRUPA STANDARTLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUS/ULUSAL ile/ve/<> TOPLUM/TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIVERSAL vs. PLURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIVERSAL vs. TOTAL/OVERALL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL BİLGİ ile/ve/<> SEZGİSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL ile/ve/||/<> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL/LIK ile/ve/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US/SAL/LIK ile/ve/=/<> OLGU/SAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/<> KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYSAL ve/||/<> UYUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIMSAL = İTİBARİ = CONVENTIONAL[İng.] = CONVENTIONNEL[Fr.] = KONVENTIONEL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZLAŞIM/SAL ile UYLAŞIM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (UZUN SÜRELİ) BELLEKTE:
ANISAL
ile/ve/||/<> ANLAMSAL ile/ve/||/<> İŞLEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ TEHLİKE:
AKILLILARDA
ile/ve/||/<> DUYGUSALLARDA ile/ve/||/<>
"ETKİLİLERDE"

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile/ve "KUTSAL" METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve / ile/ve OLASI SONSAL SOYUTLAMA/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve OLASI SONSAL SOYUTLAMA/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve/değil/<> YAŞAMSALLIK/HAYATİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKSAL ile/ve/değil VAROLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN'IN DÖRT NEDENİ:
MADDÎ
ile SURÎ/BİÇİMSEL(FORMEL) ile FAİL/ETKER ile GÂÎ/SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VARSAYISAL" değil SAYISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİSAL[< VASL] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKINLIK:
FİZİKSEL
ile/ve/||/<> UYGULAYIMSAL ile/ve/||/<> DUYGUSAL ile/ve/||/<> EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/değil/yerine MASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANIKLARDA:
ISI
ile/ve/||/<> ELEKTRİK ile/ve/||/<> IŞIN ile/ve/||/<> SÜRTÜNME ile/ve/||/<> KİMYASAL ile/ve/||/<> DONMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISAL ALGI ile/ve/<> DOĞRUDAN ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISAL BULANIKLIK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISAL DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPI/SAL ile/ve DÖNEM/SEL, (KONJONKTÜR/EL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISALCILIK = STRUCTURALISM[İng.] = STRUCTURALISME[Fr.] = STRUKTURALISMUS[Alm.] = STRUCTURA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMA/TRAVMA:
PSİKOJENİK
ile/ve/||/<> VAROLUŞSAL ile/ve/||/<> BAĞLANMA ile/ve/||/<> KAYIP ile/ve/||/<> BAĞLANMA DÜZENİ/SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMA/TRAVMA SAĞALTIMI/TERAPİSİ BASAMAKLARI/NDA:
İŞLEYİŞ
ile/ve/||/<> KAPSAMA ile/ve/||/<> GÜÇLENDİRME ile/ve/||/<> BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİM ile/ve/||/<> İÇGÖRÜSEL VE DİNAMİK DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARATICI İMGELEM ile/ve/<> KAVRAMSALLIK/GÖRÜNÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASAL EHLİYETTE:
<0
ile/ve/||/<>/> 0-15 ile/ve/||/<>/> 15-22 ile/ve/||/<>/> 22-70 ile/ve/||/<>/> 70>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASAL OLMAYAN ile KAYITSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASAL ile KAYITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASAL ile YASAL OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASALLIK İLKESİ ve/||/<> NEDENE BAĞLILIK ve/||/<> DEMOKRATİK TOPLUMUN GEREĞİ OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")YASALLIK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HUKUKÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASALLIK ile/ve/||/<>/< SUÇUN TANIMLANMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM:
MASAL
ile/ve/||/<>/> ROMAN ile/ve/||/<>/> FIKRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAYAN MİT ile/ve KURGUSAL MİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKE(OTORİTE):
GELENEKSEL
ile/ve/||/<> ETKİLEYİCİ(KARİZMATİK[Fr.]) ile/ve/||/<> YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILDIZ ile DOLAYKUTUPSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEMLER:
AŞKINSAL
ile/ve/||/<>/> KURGUL ile/ve/||/<>/> EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK ile/ve/||/<>/> OLGUSAL/FENOMENOLOJİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile ZAMAN (ANLAMSAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANSALLIK ile TARİHSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZITLIK ile/değil SORUNSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL SEZGİ ile/ve/değil AKILSAL SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/||/<> MANTIKSAL ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 


Bu bölümün devamı için burayı tıklayınız...

-SEL ekinde,
( 691 FaRk
)


- BİLGİDE/BİLİMDE/BİLİMSELLİKTE,
DÜŞÜNCEDE/UYGULAMADA/YAŞAMDA:
DOĞRULANABİLİRLİK
ile/ve/değil/||/<>/< YANLIŞLANABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
DIŞLA(N)MA:
TOPLUMSAL
ile BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
GELENEKSEL KİŞİ
ile MODERN KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... GERÇEKLİK:
EVRENSEL/BÜTÜNCÜL ...
ile/ve/||/<> FİZİKSEL ... ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ... ile/ve/||/<> ÖZNEL ... ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!IRKÇILIK
ile/ve/<> !EŞEYSELCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İSTİSMÂR:
DUYGUSAL
ile/ve/ya da/||/<> FİZİKSEL ile/ve/ya da/||/<> EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"KİŞİSELLEŞTİRME"
"YANSITARAK KİŞİSELLEŞTİRME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ORTAK ALANDA:
"KİŞİSEL DAVRANIŞ"
ve/||/<>/< "KEYFÎ TUTUM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFRODİZYAKTA:
EŞEYSEL İSTEĞİ ARTIRAN
ile/ve/||/<> EŞEYSEL GÜCÜ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL HAZZI ARTIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ile EŞEYSELLİK(CİNSELLİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK/ERDEM ve/||/<> EYLEM/SELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂKÎ ile/ve İNSANÎ/BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL:
BÜTÜNSEL
ile/ve/değil/||/<>/< BÜTÜNLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ve/<> TARİHSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLÎ BELİRLENİM (İLE) ile/değil SEZGİSEL DENEYİM (İLE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AMPİRİK/EMPİRİK" değil/yerine/= DENEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSAMAK ve/<> İÇSELLEŞ(TİR)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAK ile/ve/değil/yerine/> İÇSELLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM/KAVRAM:
NİCELİK EVRENSEL
ve/||/<> TİKEL ve/||/<> TEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APRİORİ değil/yerine/= İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDIŞIK/LIK ile/ve/||/<> ÖNSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞLIK/DOSTLUK ile/ve EŞEYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKAİK ile/ve/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASEL ile A'SEL ile ASER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂŞIK VEYSEL ve/<> SELMAN EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK YAŞAMI ile/ve/=/değil/yerine EŞEYSELLİK/SEKS YAŞAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/||/<>/> EŞEYSELLİK/SEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEİZM/ATEİST:
TANRI TANIMAZ/LIK
ile/ve/değil TANRIYI KARIŞTIRMADAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA/ÇALIŞMA YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYAKTA DURMAK/DURABİLMEK" ile/ve/<>/< KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRDINDALIK ile/ve/<> İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞNAZLIĞIN KALKMASI:
BİLİMSEL TUTUM (İLE)
değil FELSEFİ ANLAYIŞ (İLE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI DURUMLARIN/ENGELLERİN/SIKINTILARIN:
"SEL GİBİ GEÇMESİ"
ve/||/<> "YEL GİBİ ESMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK-GÖVDE(/NEDENSEL-GÖVDE) ile/ve/değil/yerine/< GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ben ile/değil EŞEYSEL ÖRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENCİL/LİK ile/değil/yerine BİREYSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENGİ ZAMAN ile/ve ARDIŞIK ZAMAN ile/ve DÖNGÜSEL/ÇEVRİMSEL ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEME ile/ve/değil/yerine/<> İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENİMSEME ile KİŞİSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK:
EMİR ALTINDA
ile/ve/> SORGULAYAN ile/ve/> SEZGİSEL ile/ve/> BEKLENTİSİZ ile/ve/>
RIZÂ SAHİBİ
ile/ve/> RÂZI OLUNAN ile/ve/> SAFLAŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENLİK:
GERÇEK
ile/ve/||/<>/> İMGESEL ile/ve/||/<>/> SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENMERKEZCİ/LİK ile/değil/yerine/>< EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME:
BÜTÜNSEL
ve/||/<> BİTKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİNDE/ZİHİNDE:
BİLİŞSEL
ve/||/<>/< DUYGUSAL ve/||/<>/< DUYUSAL ve/||/<>/< MOTOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYNİN:
DOĞALLIĞI
ile/ve/değil/yerine TARİHSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMBİLİMSEL KOŞULLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMBİRİM ile BİÇİMBİRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMSEL SESBİLİM ile BİÇİMSEL SESBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ:
TÜMEL/LİK
ile/ve/||/<> ÖZSEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSELLİK KİPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZLİK/CEHALET >< BİLİMSEL TUTUM ve BAĞNAZLIK >< FELSEFİ ANLAYIŞ ve GÜÇ/ŞİDDET >< SANATSAL DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME
ve/||/<>/> DENEYE DUYARLILIK ve/||/<>/> KURAMA DUYARLILIK ve/||/<>/> MATEMATİKSELLİK ve/||/<>/> YARARLILIK-İŞLEVSELLİK ve/||/<>/> GERÇEKLİĞİ BETİMLEYEBİLME ve/||/<>/>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/değil/yerine BİLİMSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLİME İNANMAK" değil BİLİMİ/BİLİMSELLİĞİ ÖNCELİKLİ KILMAK/TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/LER ve DİZGESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL "AKIL" ile/ve/<> FELSEFÎ "AKIL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ARAŞTIRMA ile/ve/<> FELSEFİ SORGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL BİLGİ ile/ve BİLİMSEL TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL DEĞER:
KONUSUYLA
ile/değil SORUSUYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL DEVRİM:
KOPERNİK
ve/<> BRAHE ve/<> KEPLER ve/<> GALILEO ve/<> NEWTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
| KİŞİSEL(KENDİNİ İSPAT) "...DIR!"I
ile
TAHMİN "...DIR!"I |
ile/değil/yerine/><
BİLİMSEL "...DIR!"

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL GERÇEKLİK ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNSEL GERÇEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL TERİM ile BİR BİLİM DALINA AİT TERİMLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL TUTUM ve/<> BİLİMSEL TARTIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bilimsel tutumla KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL YÖNTEM ile/ve/değil/yerine/<>/< BİLİMSEL TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/değil ÇIKARIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/||/<> EVRENİN BİLİMSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve FELSEFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM/SEL ile/ve KAVRAM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL ile/ve/<>/değil/yerine OLANAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL/LİK YANINDA/KARŞISINDA:
[ne] SALTANAT
ne de SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL/LİK ile/ve/değil BİLİMLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSELLİKTE:
DOĞRULANABİLİRLİK
ile/ve/değil/<> YANLIŞLANABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSELLİKTE:
"YANLIŞLANAMAZLIK"
ile/değil YANLIŞLANABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRARADALIK ile/ve/<> BÜTÜNSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREY ile/ve/<> BİREYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSEL DİN ile/ve/değil/yerine DİNİN, BİREYSEL OLAN YÖNÜ/YAN(LAR)I
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİREYSEL TARİH" değil "BİREYSEL GEÇMİŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSEL ile/değil ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSELLEŞME ile/ve/değil/<> BİREYLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSELLİK ile BİREYLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSELLİK ve/<>/>/< EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSEL/LİK ile/ve/<>/> YALNIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSELLİK ve/<>/> YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİCİK/LİK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİL DUYGULAR:
İŞLEVSEL(ADAPTİF)
ile/ve/||/<>/>< İŞLEVSEL OLMAYAN(MALADAPTİF)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ile/ve/<> BÜTÜNSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> İŞLEV/SELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTİŞİK/LİK ile/ve/||/<> ÖNSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİYOLOJİK değil/yerine/= DİRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BM'NİN KURALLARI:
KÜRESEL DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN
ile/ve/||/<> KENDİ İÇ DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLÜMSELLİK ile/ve/<> GEÇİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUZDAĞI ile/ve/||/<>/> EKİNSEL/KÜLTÜREL BUZDAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜN ile/ve/<> BÜTÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜN/LÜK ile/ve/||/<> DİZGESEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSEL ile BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSELLEŞTİRME ile İNDİRGEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSELLİK ile KUŞATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNSELLİK ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK SELÇUKLU YÖNETİMİ'NDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBİRSEL İNŞÂ ile/ve/||/<> GEOMETRİK İNŞÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNSEL yerine EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNSELLİK yerine EŞEYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COGNITIVE ATTENTIONAL SYNDROME[CAS] değil/yerine/= BİLİŞSEL DİKKAT SENDROMU[BDS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COUNCIL vs. COUNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞDAŞLIK:
TARİHSEL
ile/değil DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞIN MİTOSLARINDA:
TARAFSIZLIK
ile/ve EVRENSELLİK ile/ve NESNELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİMSEL BİÇİMBİLİM ile ÇEKİMSEL BİÇİMBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZGİSEL ile DOĞRUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZGİSEL ile/değil/yerine DOĞRUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ULUSLULUK ile/değil/yerine EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMSEL ile/ve/değil/||/<> ÇÖZÜMLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM ile/ve/||/<> BİLİŞSEL YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM:
KİMYASAL
ile/ve/<> FİZİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ve/||/<> İLKSELLİĞİN "İÇKİNLİĞİ/AŞKINLIĞI" ve/||/<> CANLILIK ve/||/<> YERÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞKEN/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> UZAKLIK/MESAFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLEME ile İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLER:
NİTELİKSEL
ile/ve/||/<> YÖNELİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMSEL TAMAMLIK ile SONUÇLU TAMAMLIK ile TÜMEL TAMAMLIK ile YAKIN GEÇMİŞ TAMAMLIK ile TAMAMLIK GÖRÜNÜŞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/değil DENEYİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/<>/değil/yerine RASTLANTISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERDE DEVÂ ile/ve/değil DERDE TESELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİMSEL = DYNAMISCH[Alm.] = DYNAMIS TEN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİMSEL/LİK[DİNAMİK(LİK)] ve VAR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEYİMSEL ile/ve/</değil DENEYİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSAL ile/ve/<> TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞSAL ile/değil TİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİK ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> CEBİRSEL DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKOTOMİ/[İng. DICHOTOMY] değil/yerine/= İKİLİK | İKİLEM/Lİ / İKİLEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLBİLGİSEL ile DİLBİLGİSEL BİÇİMBİRİM ile DİLBİLGİSEL CİNS ile DİLBİLGİSEL DURUM ile DİLBİLGİSEL GÖRÜNÜŞ ile DİLBİLGİSEL KOŞULLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNÇ/LİK ile/ve DEVİMSEL/LİK[DİNAMİK/LİK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNLEŞTİRİLMİŞ ile DİNSELLEŞTİRİLMİŞ/DİNÎLEŞTİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNSEL METİN ile KLÂSİK METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNSEL ile/ve/değil/yerine DİLSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRİMSEL/CANLI ile/ve/<> DEVİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL OLMAYAN/LAR]:
BAHÂRİYE
ile/ve/<> CEMREVİYE ile/ve/<> FAHRİYE ile/ve/<> IYDİYE ile/ve/<> MEDHİYE ile/ve/<> MERSİYE ile/ve/<> HİCVİYE ile/ve/<> GAZAVATNÂME ile/ve/<> SAKİNÂME ile/ve/<> HAMAMNÂME ile/ve/<> SAHİLNÂME ile/ve/<> KIYÂFETNÂME ile/ve/<> SURNÂME ile/ve/<> LÛGAZ ile/ve/<> MUAMMÂ ile/ve/<> HEZLİYÂT ile/ve/<> TARİH DÜŞÜRME ile/ve/<> ŞEHR-ENGİZ ile/ve/<> DÂRİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL]:
TEVHÎD
ile/ve/<> MÜNÂCÂT[< NECV] ile/ve/<> NAAT ile/ve/<> MİRÂCİYE ile/ve/<> MAKTEL-İ HÜSEYİN ile/ve/<> HİLYE ile/ve/<> MEVLİD ile/ve/<> KIRK HADİS ile/ve/<> MENÂKIBNÂME ile/ve/<> KISSA ile/ve/<> SİYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (DİYELEKTİK değil/değil/yerine/= DİYALEKTİK) değil/değil/yerine/= EYTİŞİM(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZİSEL ile DİZİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA:
SOMUT
ile/ve/||/<> ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL BİLİNÇ ile/ve/<> EYTİŞİMSEL BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL KÜRESELLEŞME ile/ve/||/<> YÖNLENDİRİLEN KÜRESELLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL SEÇİLİM ile/ve/||/<> EŞEYSEL SEÇİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL SİT ALANI ile/ve ARKEOLOJİK SİT ALANI ile/ve KENTSEL SİT ALANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞAL" ile/ve/değil "TARİHSEL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞAL" ile/değil TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞALLIK ile EŞEŞEYSELLİK/"İBNELİK"/HOMOSEKSÜELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞANIN/NESNELERİN OKUNMASINDA:
DİL
ile/ve/<> MATEMATİK ile/ve/<> İLİŞKİSEL ile/ve/<> DİL-MATEMATİK KESİŞİMİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL HAREKET ile/ve DAİRESEL/DÖNGÜSEL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ZAMAN ANLAYIŞI ile/ve/<> DÖNGÜSEL ZAMAN ANLAYIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ile ÇEVRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUSAL ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKUNMA ile/ve EŞEYSELLİK/SEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNEN ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNGÜSEL(CYCLOID) GEOMETRİ - 1599
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNÜŞTÜRMEK ile İÇSELLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUK DİN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DEVİMSEL/DİRİMSEL DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYARLILIK ile/ve/<> İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU:
İÇSEL
ile/ve/||/<>/> YOL GÖSTERİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU:
İLİŞKİSEL EYLEM EĞİLİMİ
ile/ve/||/<> ANLAM İNŞÂ SÜRECİ ile/ve/||/<> BİRİNCİL SİNYAL SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU:
İŞLEVSİZ
ile/değil/yerine/>< İŞLEVSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL BİRLİK ve/< İLKESEL BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DUYGUSAL/LIK" ile/ve/||/<> TEPKİSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYADA EŞEYSELLİK/SEKS ile/ve UZAYDA/BOŞLUKTA/YERÇEKİMSİZ ALANDA EŞEYSELLİK/SEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE DÖNEMLERİNDE:
"BÜYÜSEL"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> (")DİNSEL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME ile/ve/<> SİMGESEL DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL UĞRAŞ ile/ve/<>/değil/yerine VAROLUŞSAL UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve/<> MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve MANTIKSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL ile/ve/||/<> UZAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN/Lİ/LİK ile/ve/değil DÖNGÜ/SEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ile DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİMSELLİK:
DOĞADA
ve/||/<>/> TİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİMSELLİK ve/||/<>/> OLUMSUZLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGEMENLİK:
İÇ
ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKONOMİDE:
DOĞRUSAL
ile/değil/yerine/> GERİDÖNÜŞÜMLÜ ile/değil/yerine/> DÖNGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİ:
BİLİŞSEL
ile/ve/||/<>/> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİ ile/ve/||/<> DÖNÜŞTÜREREK İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMSÂL[< MESEL] ile EMSÂL[< MİSL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGELLİLER:
GÖVDESEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> DUYUSAL ile/ve/ne yazık ki/||/<> İŞİTME ile/ve/ne yazık ki/||/<> KONUŞMA ile/ve/ne yazık ki/||/<>
ZİHİNSEL
ile/ve/ne yazık ki/||/<> GEÇİCİ ile/ve/ne yazık ki/||/<> YAŞLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGON/OMİK değil/yerine/= İŞLEV/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİL YALANCI EŞEYSEL BOZUKLUK ile DİŞİL YALANCI EŞEYSEL BOZUKLUK ile ANORMAL EŞEYSEL GELİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ESNEK" ile "EVRENSEL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ GÖNDERİM ile EŞ GÖNDERİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEŞEYSEL/LİK ile/değil HEMEŞEYSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL BOŞALMA ile/ve HEYECANSAL BOŞALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL ENGELLENME ile/ve/değil VAROLUŞSAL ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL USANDIRI/TÂCİZ ile MOBBING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EŞEYSELLİK SORUNU" / EŞEYSELLİK UYUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK ile EŞEYSEL BİRLEŞME/BİRLİKTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK = SEXOLOGY[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK/SEKS:
"GÜÇ KAYBETMEK"
ile/değil/yerine DENGELENMEK/UYUMLANMAK/FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖN(DÜR)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK/"SEKS YAPMAK" ile/ve/değil/yerine EŞEYSELLİĞİN HAKKINI TESLİM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK/SEKS ve/> (İLK) TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK/SEKS ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SARILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK/SEKS ile/değil SEVGİNİN (ÇEŞİTLİ) (FİZİKSEL) DIŞAVURUMLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL AKIL ile/ve/<> BİREYSEL AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL BİLİM ile/ve/||/<> DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL BİLİM ile/değil EGEMEN BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL DİL ARAYIŞI ile/ve/||/<>/> YETER NEDEN İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile KÜRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile KÜRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile/ve ORTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile ORTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL ile/ve/değil/yerine PAYLAŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL = UNIVERSAL[İng., Alm.] = GÉNÉRALE[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EVRENSELCİLİK" ile EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL/KOZMİK ile MİSTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSELLER ile/ve/<> KENDİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSELLERİN:
ŞEYLERDEN ÖNCELİĞİ
ile/ve ŞEYLERİN İÇİNDELİĞİ ile/ve ŞEYLERDEN SONRALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KALICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSELLİK ile/ve/<>/< ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM:
DİRİMSEL
ile/değil TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM ve/<> EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM ve/||/<> YÖNTEMSEL KUŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM/DİYALEKTİK:
DOĞAL
ile/ve/||/<> TARİHSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİMSEL ile/ve/değil/||/<> KURGUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZOTERİK RİTÜEL ile/ve/<> DİNSEL RİTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLILIKLAR ile/>< ÖZSEL OLANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ve DİLİN EVRENSELLEŞTİRİLMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ve KİŞİSEL YÖNETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ANLAYIŞ VE BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ VE SANATSAL DUYARLILIK ve/< BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ MİT ile/ve/<> ŞİİRSEL MİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ ile/ve BİLİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERDÎ değil/yerine/= BİREYSEL/KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLMDE:
BELGESEL
ile/ve/||/<>/> KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ile/ve/||/<>/> FİZİĞİN MATEMATİKSELLEŞTİRİLMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ile METAFİZİK/MATEMATİKSEL FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKSEL CİSİM ile MATEMATİKSEL CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKSEL İŞ YAPMAK ile HİZMET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKSEL NİCELİK İKİLİĞİ ile KİMYASAL NİCELİK İKİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZYOLOJİK ile FİZİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONETİK:
DİLBİLİMSEL
ile/ve/||/<> GENEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOSENTEZDE ETMENLER:
BİTKİSEL
ile/ve/||/<> ÇEVRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOUCAULT SARKACI ile HUYGENS DÖNGÜSEL(CYCLOID) SARKACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİLİK ve/||/<> TUTARLILIK ve/||/<> TARİHSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİRİMLİ / BİRLEŞİMSEL ile/>< GEÇİRİMSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKSEL ENTELLEKTÜEL ile/ve/<> ORGANİK ENTELLEKTÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKSEL MİTOLOJİ ile/ve DİNSEL MİTOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKSEL ile/ve/değil/yerine/||/<> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKSELCİLER ile MODERNİSTLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENEKSELLEŞME ile/ve/||/<>/< KURUMSALLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL ile GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENETİK ile/değil GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİ/HENDESE ile/ve/||/<> MÜSELLESAT[Ar.]/TRİGONOMETRİ[Fr./İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİK ATOMCULUK ile/ve/> MATEMATİKSEL ATOMCULUK ile/ve/> FİZİKSEL ATOMCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve NEDENSELLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve KİŞİ ZİHNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKLİLİK ile/ve NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİM/LER:
DİRİMSEL
ile/ve/||/<>/> ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL
ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GLOBAL/LEŞ(TİR)ME değil/yerine/= KÜRESEL/LEŞ(TİR)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKÇÜL ile GÖKÇÜL/GÖKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKSEL ile/ve/||/<> UZAYSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRSEL/LİK ile DIŞSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜ:
BÜTÜNSEL
ile/ve/=/||/<> TANRISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNTÜ ile GÖRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNTÜSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÖRÜNTÜSÜ" ile/ve/değil/yerine İŞLEVSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ile/ve/||/<>/> GÖRÜNÜŞ ile/ve/||/<>/> EDİMSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDESEL ile GÖVDE BAĞIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZLEMSEL BİLGİ ile/ve KATILIMSAL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜ:
ZİHİNSEL
ile/ve/||/<> FİZYOLOJİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜSEL ile DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADÎS-İ KUTSÎ ile/ve HADÎS-İ MÜRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADÎS-İ MÜRSEL ile/ve HADÎS-İ SAHİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET:
SABİT HIZLA DÜZ ÇİZGİDE
ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTALIK ile/ve BÖLGESEL HASTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYALÎ yerine İMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRANLIK ile/ve/||/<>/> İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROSEL ile/ve/||/<> VARİKOSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZ:
BİREYSEL
ile/ve/||/<> ÖBEK(GRUP) ile/ve/||/<> KENDİ KENDİNE(AUTO) ile/ve/||/<> BAŞKASI ARACILIĞIYLA ile/ve/||/<> YOL ile/ve/||/<> TOPLUMSAL ile/ve/||/<> SİYASAL REKLÂM AMACIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZ:
FARKINDALIĞIMIZDA OLANI DIŞSALLAŞTIRMAK
ve/||/<> FARKINDALIĞIMIZDA OLMAYANI İÇSELLEŞTİREBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPNOZ UYGULAMALARINDA:
GELENEKSEL
ile/ve/||/<>/> MODERN ile/ve/||/<>/> M. H. ERICKSON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPOFİZ BEZİ ile KALKANBEZİ/TİROİD BEZİ ile PARATİROİD BEZİ ile LENF BEZİ ile BÖBREK ÜSTÜ BEZİ ile PANKREAS BEZİ ile EŞEYSEL BEZ ile İÇ SALGI BEZLERİ ile GASTRİT SUYU BEZİ ile GÖĞÜS KEMİĞİ ARKASINDA BULUNAN İÇSALGI BEZİ/TİMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜMSEL NİSPET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "Demek ki" ile her inancına ve kişisel sonuçlarına bağlamadan KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- II. ANALİTİK ve/+ GÖRSELLİK[Cetvel, pergel vb.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- î EKİ ile -sel EKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ DÜZEN ve/||/<>/< NEDENSELLİK BAĞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇGÖRÜ:
"DUYGUSAL"
ile/ve/değil/yerine/||/<> DÜŞÜNSEL/ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇKİN ile/ve İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL FUKARALIK ile/ve/<> EN BÜYÜĞÜN SAHİPLENİLMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL TARİH ile/ve/||/<> DIŞSAL TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İÇSEL" ve/||/<> DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL ile İÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLEŞTİRME ve/||/<> COŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLEŞTİRME ve/+/||/<>/> İŞSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLEŞTİRME ile/ve/||/<> "İYİ-KÖTÜ" BİRLEŞTİRMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İÇSELLEŞTİRME" ile/ve/<> "ÖZDEŞLEŞTİRME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLEŞTİRME ile ÖZÜMSEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLEŞTİRME ile/ve SAHİP ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLEŞTİRME ile/> SÜREKLİLİK/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLEŞTİRME ile/ve YAŞAMA YANSITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İÇSELLEŞTİRMEK" ile/değil (İYİ) ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL/LİK ile/ve/||/<> İLKESEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSELLİK ile/ve KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEAL değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEOLOJİ KAYIRMACILIĞINDA:
SİYASAL
ile/ve/||/<> SIRADÜZENSEL(HİYEROKRATİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİNCİLLEŞTİRME ile/ve/<> TARİHSELLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİDAR:
"EYLEMSEL"
değil/yerine/>HUKUKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİNEK/SEL ile/ve/değil/yerine TÖZ/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİLİ/LİK:
UZAYSAL/LIK
ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK NEDEN ile/ve NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK ile/değil İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ile/ve/<> BÜTÜNSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKEL ile/değil İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER:
AMAÇSAL
ile/ve/||/<> SÜREÇSEL ile/ve/||/<> SONUÇSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE/LER ile/ve EVRENSEL/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER ile/ve/değil/<> EVRENSELLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER ile/ve/değil/||/<> İLKESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İLKELERİM" ile/değil/yerine İLKELER (VE İLKESELLİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELERİN:
VAROLMA SORUNSALI
ile/ve İŞLEVSELLİĞİ ile/ve DEĞİŞİMİ ile/ve OLMAMASI ile/ve BİRLİĞİ ile/ve İNKÂRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE/Lİ/LİK ile/ve/<> İŞLEV/SEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKESELLİK ile/ve/<> USSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKESELLİK ve/||/<>/< ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKSEL ile/ve BİRİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKSEL ile SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGESEL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGESEL ile/ve/||/<>/> SEZGİSEL ile/ve/||/<>/> KAVRAMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGESELLİK ve/||/<> DOĞRUDANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİSİYASYONLAR/KATILIMLAR:
ZAHİRÎ/LİTERAL/DOGMATİK
ile/ve MİTSEL/ALEGORİK ile/ve MİSTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN:
DİRİMSEL(BİO)
ve/||/<> ANLIKSAL/ZİHİNSEL(PSİKO) ve/||/<> TOPLUMSAL(SOSYAL) VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANIN/KİŞİNİN:
TENSEL VAROLUŞ/U
ile/ve/<> TİNSEL VAROLUŞ/U
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİKSEL YASA ile/ve/||/<> ÇOK BÜYÜK SAYILAR YASASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİSTİKSEL ANLAM/LILIK / YORUM ile/ve/<> TARİHSEL ANLAM/LILIK / YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİSTİKSEL HATA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
YETERSİZ ÖRNEK
ile/ve/||/<> TEMSİL ETMEYEN ÖRNEK ile/ve/||/<> YANLIŞ BENZETME ile/ve/||/<> YOK SAYMA ile/ve/||/<> SÜMEN ALTI ile/ve/||/<> KUMARBAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİSTİKSEL/LİK ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> GENELLEYİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSYAN/KÂR/LIK ile/ve/değil/yerine/<> TEPKİ/SEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLERLİK ile/ve İŞLEVSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSEL(ADAPTİF) ile/ve/||/<>/>< İŞLEVSEL OLMAYAN(MALADAPTİF)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSEL/LİK ile/ve EREKSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSEL/LİK ile/ve EYLEMSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSELLİK ve/||/<> İŞE YARARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSELLİK ile OLANAKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSELLİK ile/ve/||/<> ÖZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞLEVSELLİK ile/ve YARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.])
ile MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] ile SHELL ile KTENIA ile LANGUST(İN)[Lat. PALINURUS VULGARIS] ile KARAVİDES(/KEREVİT) ile KRILL ile PAVURYA ile KARİDES[Rumca](SHRIMP) ile KREOPEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ile/ve/değil/<> İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM BİLGELİK:
TOPLUMSAL
değil BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIT ile/ve/||/<> BİLİMSEL BİLGİNİN OLANAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANT'I ETKİLEYENLER:
LİZBON DEPREMİ(1755)[9.0]
ile/ve/||/<> HUME VE NEDENSELLİK SORUNU ile/ve/||/<> ROUSSEAU VE ÖZGÜRLÜK SORUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ve/||/<> GÖRÜSEL KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMIN:
AKILSALLIĞI
ile/değil TARİHSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADCILIK/NOMİNALİZM:
KAVRAMSAL/LIK
ve/||/<> TERİMSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELEM/DÜRME/LAHANA[Yun.] ile BRÜKSEL LAHANASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KENDİ KİŞİSEL ...SI" değil KENDİ DÜŞÜNCESİ/KARARI/EŞYASI VB. ya da KİŞİSEL DÜŞÜNCESİ/KARARI/EŞYASI VB.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK'TE:
MİNİMAL
ile ÖYKÜSEL ile HEM MİNİMAL, HEM DE ÖYKÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<> TARİHSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENTSEL "ÖTELEME" ile/değil/yerine/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/değil/yerine MATEMATİKSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEVSEL ile KEVSER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİĞİN:
TARİHSELLİĞİ
ile/değil/yerine EVRENSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMLİK ile/ve/<> BENLİK ile/ve/<> BİREYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ ile/ve/<>/değil EVRENSEL İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLEŞTİRME ile KİŞİSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİNİN/İNSANIN:
BİREYSELLİĞİ
ile/ve/<> TOPLUMSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL DÜŞÜNCEM ile/ve/değil/yerine OLMASI/OLMAMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kişisel Gelişim'in için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kişisel Gelişim'in için KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kişisel Gelişim'in için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL GELİŞİM ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KİŞİSEL YÖNETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL İSTEK ile/ve/değil/yerine İYİ İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL MÜLK ile/ve/değil/yerine VAKIF MÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL VERİLERİN:
KORUNMASI HUKUKU
ile/ve/||/<>/< İŞLENMESİNDEKİ İLKELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (KİŞİSEL) YORUM ile/ve/değil/yerine/<> NESNELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL YÖNELİM ve KİŞİSEL YÖNETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kişisel Yönetim'in için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kişisel Yönetim'in için KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Kişisel Yönetim'in için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL YÖNETİM ile/ve/<> İÇSEL YÖNETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL ile/ve/||/<> KİTLESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL = ŞAHSİ = PERSONAL[İng.] = PERSONNEL[Fr.] = PERSÖNLICH, PERSONAL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİŞİSELLEŞTİRMEK" ile "KARAKTERLEŞTİRMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK KOŞULLANMA ile/ve BİLİŞSEL KOŞULLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLÂSİK NEDENSELLİK (ELEŞTİRİSİ) ile/ve MODERN NEDENSELLİK (ELEŞTİRİSİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile/ve/değil/yerine/<> GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLİNİK BİBLİYOTERAPİ ile/ve/||/<> GELİŞİMSEL BİBLİYOTERAPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOGNİTİF[İng. < COGNITIVE] değil/yerine/= BİLİŞSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMA ile/<>/> "BİTKİSEL" "YAŞAM"/DURUM ile/<>/> KİLİT DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZMİK değil/yerine/= EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKEN DİLLER ile/ve/<> UZLAŞIMSAL DİLLER ile/ve/<> DAVRANIŞSAL DİLLER ile/ve/<> İMGESEL DİLLER ile/ve/<> KURMACA DİLLER ile/ve/<> BİÇİMSEL DİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÖRLÜK":
ZİHİNSEL
ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL(LILIK) ile/ve NEDEN(SELLİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL(LILIK) ile/ve NEDEN/SELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL/LILIK ile/ve NEDEN/SELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL/TEORİK FİZİK ile MATEMATİKSEL FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURGUL ile/ve/değil/yerine SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUCU BAĞLILIK ile NEDENSEL BAĞLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSAL DİN ile/ve BİREYSEL DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞATAMAMADA:
NEDENSEL/LİK
ile/ve/||/<> YASALI/LIK ile/ve/||/<> GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> RASTGELE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL/LIK ile/ve/değil BÜTÜNSEL/LİK / BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLT[Fr. < Lat.] değil/yerine/= TAPINÇ/TAPMA | DİN | DİNSEL TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")KÜLTÜREL(") ile/ve/değil/yerine/||/<> DÖNEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜREL değil/yerine/= EKİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜREL(DÖNEMSEL) "DEĞER YARGILARI"NI "ÖĞRETMEK" değil/yerine/>< EĞİTİLENİ, DEĞER(LER)İN DÜŞÜNSEL BİLGİSİYLE DONATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESEL ISINMA ile/ve/değil KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESEL ile/ve/değil/||/<>/< BASKIN YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESEL ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESELLEŞME:
[ne yazık ki]
"ULUSLARARASILAŞMANIN GENİŞLEMESİ"
ile/ve/||/<> KURUMSAL ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESELLEŞME ve/||/<> YOKSULLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÜRESELLEŞMENİN ARTMASI" ile/ve/değil/||/<> SINIRLARIN AZALMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESELLEŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine EVRENSELLEŞ(TİR)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRESELLİK ile/ve/<> EVRENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNGUİSTİK değil/yerine/= DİL(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LURIANİK KABALA ile/ve GELENEKSEL KABALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile EVRENSEL ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDECİLİK ile FİZİKSELCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE/(î) değil/yerine/= ÖZDEK/(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞDURİYET:
TARİHSEL
ile/değil EKİNSEL/KÜLTÜREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHALLİ[Ar.] değil/yerine/= YÖRESEL/YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK ile/ve BİÇİMSEL MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK ile/ve/<> BİÇİMSELLEŞTİRİLMİŞ MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK ile/ve DAİRESEL MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL KANIT ile/ve/<> MATEMATİKSEL KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK(SAL) ile/ve MATEMATİK(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASAL ile/ve/<> MESEL ile/ve/<> MİSAL ile/ve/<> HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK ile/ve/||/<> SİMGESELLİK ile/ve/||/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL CİSİM ile FİZİK CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL DOĞRULUK ile MANTIKSAL TUTARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL DÜZEN:
[ya] TUTARLILIK
ile/ya da EKSİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL NESNELER ile/ve İDEALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL YAKLAŞIM ile FİZİKSEL YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL ile/ve/değil VEKTÖREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ
ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATHESIS UNIVERSALIS = MATHESIS:BİLME, BİLİM[Yun.] - UNIVERSALIS:EVRENSEL[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECÂZ-I MÜREKKEB / İSTİÂRE-İ MÜREKKEBE ile MECÂZ-I MÜRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİK ile DENEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEME KANSERİNDE:
GENETİK
ile/ve/değil/||/<>/< ÇEVRESEL/DIŞ KOŞULLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞHUR ile/ve MÜSELLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAFİZİK:
İÇKİN
ile/ve/||/<>/> AŞKIN ile/ve/||/<>/> İLİŞKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAFİZİKSEL GÖNDERME ile/ve/||/<> TEMELLENDİRİLEBİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METALİK/METALOİT[Fr.] değil/yerine/= MADENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSEL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHAFAZAKÂRLIK ile/ve/||/<> TEPKİSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK (KAVRAMLAR) ile/ve/değil EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK (KAVRAMLAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK (KAVRAMLAR) ile/ve/değil EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK (KAVRAMLAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRSEL[< RESEL] değil/yerine/= GÖNDERİLMİŞ, YOLLANMIŞ, İRSÂL EDİLMİŞ | PEYGAMBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEŞABİH ile/ve/değil/||/<> MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne] "YERELCİLİK" ne de SALT "EVRENSELCİLİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSEL YASA ile/ve/||/<>/> İSTATİKSEL YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK (ANLAYIŞI) ile YASA (ANLAYIŞI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK ile/değil ARDIŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK ile BİTİŞKENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK ile/ve/<>/değil/yerine BÜTÜNSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK ile/ve/değil/yerine DÖNGÜSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK ile/ve/değil EŞZAMANLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN/SEL/LİK ile/ve GEREKÇE/Lİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK = İLLİYET = CAUSALITY[İng.] = CAUSALITÉ[Fr.] = KAUSALITÄT[Alm.] = CAUSALITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> ORANSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSELLİK ile/ve YETER NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE İLİŞKİLERİ ile/ve/||/<> İÇSELLEŞTİRİLMİŞ NESNE İLİŞKİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNEL İLKE ile/ve TİNSEL İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNEL/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİCELİKLİ ile NİCELİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİCELİKSEL MATEMATİK ile KAVRAM MATEMATİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİCELİKSEL VAROLAN ile/ve/değil/||/<> NİTELİKSEL VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİTELİKLİ ile NİTELİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORMATİF değil/yerine/= DÜZGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜKLEER değil/yerine ÇEKİRDEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OCAK ile PARSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAYLAR VE KİŞİLER ve/||/<> YÜKLENEN ANLAM ve/||/<> ALGI ve/||/<> YORUM | BİLİŞSEL ÇARPITMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile/ve/||/<> EDİMSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAYLAYICI SÖZCÜKLER ve/||/<>/> HİZMET EYLEMLERİ ve/||/<>/> FİZİKSEL TEMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORKİT[Fr. < Yun.] ile HİDROSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRENME:
DENEYSEL
ile/ve/||/<> ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRENME'DE:
KLASİK
ile/ve EDİMSEL ile/ve PEKİŞTİRME ile/ve BİLİŞSEL ile/ve BİLGİSAYAR YARDIMIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCEL ile/ve/||/<>/> İLİNEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNSEL = KABLÎ = A PRIORI[İng., Fr., Alm., Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNSEL ile ÖNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜNTÜ KURMA DÜRTÜSÜ ve/||/<> KEŞİF ve/||/<> DUYUSAL/EŞEYSEL ve/||/<>
BAĞLANMA
ve/||/<> BAKICILIK ve/||/<> YAKINLIK ve/||/<> GERİ ÇEKİLME/KAÇINMA/ÖFKE/ZITLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYKÜSEL KENDİLİK'TE:
KURGUSAL
ile TÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ile/ve EVRENSEL ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ile/ve/||/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEŞLİK ile/ve/||/<> BİREYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEKSEL ile ÖZDEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/<> KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL ile/ve/değil/yerine KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZELLİK ile ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEN/ÖZENME ile/ve/||/<> TERESSÜL[< RESEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZERKLİK:
BİREYSEL
ve/||/<> BİLİSEL(ENFORMASYONEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZLÜ ile/ve/||/<> ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNEL/LİK ile/ve/||/<> ÖZSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARSEL ile İFRAZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POETİK değil/yerine/= ŞİİRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRE-İKONOGRAFİ'DE:
OLGUSAL
ile İFADESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRİMİTİF değil/yerine/= İLK(S)EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKANALİZ:
KLASİK
ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKODİNAMİK ile/ve/||/<> BİLİŞSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSİKOLOJİ:
BİLİMSEL
ve/||/<> SANATSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKAMSAL ile/yerine İSTATİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REN ile/ve/||/<> MOSEL ile/ve/||/<> KOBLENZ(ALMANYA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİM ile/ve/değil/||/<>/> TARİHSEL RESİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABİT ile ÖZSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ
ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIM:
DAVRANIŞÇI ve/ya da BİLİŞSEL
ile/ve/||/<> DİNAMİK ile/ve/||/<> VAROLUŞÇU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIMDA/TERAPİDE:
TIBBÎ
ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL ile/ve/||/<> BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIM/TERAPİ ÜCRETİNDE İNDİRİM:
DİNAMİK/ANALİTİK
ile/değil BİLİŞSEL/DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALDIRI SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
KARALAMA
ile/ve/||/<> NİTELİKSEL ile/ve/||/<> "SEN / SEN DE ..." ile/ve/||/<> DOLDURUŞA GETİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT BİÇİMİNDE:
SİMGESEL
ile/ve/||/<>/> KLASİK ile/ve/||/<>/> ROMANTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT DÖNEMLERİ/NDE:
SİMGESEL
ile/ve/<>/> KLASİK ile/ve/<>/> ROMANTİK ile/ve/<>/> MODERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT, GELENEKSEL UYGULAMANIN(RİTÜEL):
İÇİNDE
değil DIŞINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT:
ŞAHSÎ/KİŞİSEL
ve/||/<> MUHTEREM/KİŞİYE ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT YAPITINDA:
DUYUSAL/LIK
ve/||/<> TİNSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT ile/ve/değil DİNSEL DIŞLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT/SAL ve/||/<>/= TİN/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATTA:
BİLİNÇSİZ SİMGESELLİK
ile/ve/||/<>/> BİLİNÇLİ SİMGESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAPKIN EŞEYSELLİK ile/değil YOĞUN EŞEYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARMAL ile/değil DÖNGÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATHÎ[Ar.] değil/yerine/= YÜZEYSEL/GELİŞİGÜZEL/ÜSTÜNKÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAV/İDDİA"YA KARŞI, KANIT ORTAYA KOYMA SORUMLULUĞU:
GÜMRÜKTE
ve/||/<> KİŞİ(İNSAN) HAKLARINDA ve/||/<> KİŞİSEL VERİ İŞLEMEDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVUNMA MEKANİZMALARINDA:
FİZİKSEL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA SİLAHLARI
ile/ve DAVRANIŞSAL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA HAREKETLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEL[Ar. < SEYL] ile BUÂK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEL[Ar. < SEYL] ile/ve/<>/> SELİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEL[Ar. < SEYL] ile/ve/||/<>/> YARINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMÂVÎ[Ar.] değil/yerine GÖKÇÜL/GÖKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMBOLİK[İng.] değil/yerine/= SİMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMBOLİZMA değil/yerine/= SİMGESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESBİLİMSEL KOŞULLANMA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESBİLİMSEL ÖLÇÜT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ/SEZGİSELLİK ile/ve/değil/<> BÜTÜNLÜK/BÜTÜNSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile İÇSEL ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEZGİSEL AKIL" ile ÖTEKİ "AKILLAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİSEL ile/ve/<> İMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIR KAVRAMLAR ile/ve İLİŞKİSEL KAVRAMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGECİLİK ile İŞLEVSELCİLİK ile YAPISALCILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL (ANLATIM) ile/ve/<> ÇOKLU (ANLATIM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL (ANLATIM) ile/ve ÇOKLU (ANLATIM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL DİL ile/ve/<> BİÇİMSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL DÜŞÜNME ile/ve/> DÜŞÜNCENİN, KENDİNİ ÖRMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL YAPI(/BİLİNÇ) ile/ve/<> KAVRAMSAL YAPI(/BİLİNÇ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL ile/ve/<> BİÇİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL ile/ve/<> SOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL/LİK ile/ve/<> AŞKIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL/LİK ile/ve/değil/yerine/<>/hem de İŞLEVSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SİNİRLİ/LİK" ile/ve/değil/<> TEPKİSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSMİK/SEISMIC[Fr.] değil/yerine/= SARSIM/DEPREMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSTEMATİK ile TARİHSEL (AÇI/YÖN/DOĞRULTU/BOYUT/AÇILIM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOĞUK ALGINLIĞI ile MEVSİMSEL GRİP ile DOMUZ GRİBİ(H1N1)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLO değil/yerine/= BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUK ve/||/<> BESLENME ve/||/<> PSİKOLOJİ ve/||/<>
FİZYOLOJİ
ve/||/<> EŞEYSELLİK ve/||/<> İLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOMUT DİL ile/ve/<> BİREYSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONUÇ ile/ve TESELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT EVRENSELLER ile/ve SOMUT EVRENSELLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUT ile/ve EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUTLAMA ile/ve EVRENSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOYUTLAMA ile/ve EVRENSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZCÜK SINIFI ile SÖZCÜKBİÇİM ile SÖZCÜKSEL KOŞULLANMA ile SÖZDİZİM ile SÖZDİZİMSEL ÖLÇÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLÜK ile SÖZLÜK KÜTÜĞÜ ile SÖZLÜKBİRİM ile SÖZLÜKÇE ile SÖZLÜKSEL ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİLİM ile SÖZLÜKSEL KÜTÜK ile SÖZLÜKSEL BİÇİMBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SULAR SELLER (GİBİ EZBERLEMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ ile/ve/<> TARİHSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİ ile/ve GELENEKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRÛR[Ar.] ile NEŞE/SEVİNÇ | TESKİN/TESELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHSÎ değil/yerine/= KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİİRSEL/LİK ile/ve/değil/yerine SİMGESEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAASSUB ile/değil/yerine GELENEKSEL DEĞER/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM AYRI TUTMA/İSTİSNA ile/ve/||/<>/> BÖLÜMSEL/KISMÎ AYRI TUTMA/İSTİSNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TANIDIK MASA" ile/ve/||/<> "BİLİMSEL MASA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIM ile/ve BELİT/AKSİYOM/MÜSELLEMÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANRI/ALLAH:
FERDİYET/BİREYSELLİK
ve/> CEMÂL/ESTETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ÜSTÜ ile EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (TARİHSEL) SÜREÇ ile/ve (TARİHSEL) KOŞUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TARİHSEL" ile AŞKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHSEL/LİK ile/ve/<> BİLİMSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHSEL/LİK ile/ve/<> KATMANLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHSEL/LİK ile/ve/||/<> KUŞKULU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHSEL/LİK ve/<> ORTADAN KALKMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHYAZIMI:
GELENEKSEL
ile/ve/||/<>/> BÜTÜNSEL ile/ve/||/<>/> YENİ SİNEMA ile/ve/||/<>/> MİKRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAS'ÎR ile TA'SİR[< USR | çoğ. TA'SÎRÂT] ile TA'SÎR[< ASR | çoğ. TA'SÎRÂT] ile TA'SÎL[< ASEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASARIMSAL ile/ve/||/<> İMGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASAVVUF ile/ve/=/||/<>/< DİNİN EDİMSELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASAVVUF ve ŞİİRSEL FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECİM/SEL / TİCARET/TİCARİ ile/ve ÜRETİM/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKÂSÜR[< KESRET] ile TEKÂSÜR[< KESR] ile TEKÂSÜL[Ar. < KESEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMELLENDİRMEK ile NEDENSELLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEN/SEL ile/ve/<> TİN/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENSEL ile/ve/değil/<> TİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPKİSELLİK ile/değil/yerine İKNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPKİSELLİK ile/ve/değil/yerine İNANDIKLARINDAN VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPKİSELLİK ile/ve/değil/yerine SICAĞI SICAĞINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERRITORIAL[İng.] ile BÖLGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSİNEMEZLİK ve/||/<> EVRENSEL KÜTLE ÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESELLÎ değil/yerine/= AVUNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESELLİ ile KENDİNİ KANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESELLİDE:
DÜNYA
ile İSLÂM ile İMAN ile İHSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİKEL ile/ve/||/<>/< EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİN:
BÜTÜNSEL
ve/||/<> BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİN ile/ve TARİHSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL ALAN ile ESTETİK ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL ALAN ile ESTETİK ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL BENLİK ile/ve/<> AŞKIN BENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL ile/ve TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL/LİK ile/ve/<> TARİHSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL GÜVEN ile/ve/||/<> BİREYSEL GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL KALKINMA ile/ve/<> BİREYSEL DONANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL (OLAN) ile/ve KİŞİSEL (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL BİREYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL ile/ve/||/<>/>/< BİREYSEL/ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL ile KİTLESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMSAL/LIK ile/ve TARİHSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOTOLOJİ ile/değil/yerine/>< BÜTÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖREL = TÖRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖZ ile/ve TİNSEL TÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMDENGELİMSEL ile/ve/||/<> TÜMEVARIMSAL ile/ve/||/<> GERİÇIKARIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMEL = KÜLLİ = UNIVERSAL[İng., Alm., İsp.] = UNIVERSEL[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.] =
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMELLİK ve/||/<> ÖZSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRETİMSEL BİÇİMBİRİM ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRKİYE'DE, BÖLGESEL FaRkLaR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRKÜLERDE:
OYUN HAVALARI
ile/ve LİRİK ile/ve DOĞA(PASTORAL) ile/ve YERGİ(SATİRİK) KONULU ile/ve SİMGELİ/TEMSİLÎ ile/ve KAHRAMANLIK VE SERHAT HAVALARI ile/ve TÖRENSEL VE GİZEM İÇERİKLİ ile/ve SOSYAL İÇERİKLİ ile/ve GURBET VE HASRET ile/ve MİZAHÎ VE ALAN OYUN ile/ve ÂŞIKLAMALAR ile/ve AĞIT VE KIRAN DESTANLARI ile/ve KARŞILIKLI DEYİŞLEME VE ATIŞMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZEL/HUKUKÎ SORUMLULUK ile/ve/değil/=/||/<>/>/< İNSANÎ/BİREYSEL SORUMLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL BİLGİ ile/ve/<> SEZGİSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL/LIK ile/ve/<> EVRENSEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/<> BİREYSEL FEDÂKÂRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (UZUN SÜRELİ) BELLEKTE:
ANISAL
ile/ve/||/<> ANLAMSAL ile/ve/||/<> İŞLEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ AKIL:
MUTLU
ve/||/<> YARDIMSEVER ve/||/<> EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLKÜSEL(İDEAL) > ÜMİT > DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNİVERSİTENİN:
EVRENSELLİĞİ
ile/ve/değil EVRENSELLEŞTİRİCİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜRÜN ile/ve/> DİZGESELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜSLÛP'TA:
BİREYSELLİĞİN YÜCELİĞİ
ve GÜZELLİK SEVGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY DİNLERİ ile/ve EVRENSEL DİNLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ:
TÖZ
ile/ve/> ERK ile/ve/> ETKİ ile/ve/> EDİM ile/ve/> NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VISCERAL = İÇ ÖRGENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKINLIK:
FİZİKSEL
ile/ve/||/<> UYGULAYIMSAL ile/ve/||/<> DUYGUSAL ile/ve/||/<> EŞEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKÎNİYÂT ile/ve MEŞHÛRÂT ile/ve MÜSELLEMÂT ile/ve MAKBÛLÂT ile/ve ZANNİYÂT ile/ve MUHAYYELÂT ile/ve VEHMİYÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALNIZCA ile/değil İLKSEL OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALNIZLIK:
BİREYSELLİKTE
ile/ve/<> AŞKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANILSAMA(İLÜZYON) ile/değil ZİHİNSEL(MENTAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISAL DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPI/SAL ile/ve DÖNEM/SEL, (KONJONKTÜR/EL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMA/TRAVMA SAĞALTIMI/TERAPİSİ BASAMAKLARI/NDA:
İŞLEYİŞ
ile/ve/||/<> KAPSAMA ile/ve/||/<> GÜÇLENDİRME ile/ve/||/<> BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİM ile/ve/||/<> İÇGÖRÜSEL VE DİNAMİK DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YASAYA UYGUNLUK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EVRENSEL ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAVAN/LIK" ile/ve/||/<> "YÜZEYSEL/LİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGIN AĞRI(LAR) ile/ve BÖLGESEL AĞRI/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREL DEĞERLER ve/<> EVRENSEL DEĞERLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREL ile/ve/değil/yerine/||/<> BÖLGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREL/YÖRESEL/MAHALLİ SAAT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETERLİ NEDEN ile/ve YETERSİZ/BÖLÜMSEL NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKE(OTORİTE):
GELENEKSEL
ile/ve/||/<> ETKİLEYİCİ(KARİZMATİK[Fr.]) ile/ve/||/<> YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNETİM ile/ve/||/<>/> YÖNETİMİN SORUMLULUĞUNUN, TARİHSEL GELİŞİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNETİMSEL:
İŞLEM
ile/ve/||/<> EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNETİMSEL SORUMLULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİNDE:
MÜLK-DEVLET KURAMI
ile/ve/||/<>/> POLİS-DEVLET ANLAYIŞI ile/ve/||/<>/> HAZİNE KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNETİMSEL/İDARÎ İŞLEM ile/ve/||/<> YÖNETİMSEL/İDARÎ EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEM:
FELSEFÎ(EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK)
ile/ve/||/<> KURGUL ile/ve/||/<> SALTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEM ile/ve/<>/değil/yerine YÖNTEMSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNTEMLER:
AŞKINSAL
ile/ve/||/<>/> KURGUL ile/ve/||/<>/> EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK ile/ve/||/<>/> OLGUSAL/FENOMENOLOJİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖRESEL ile/ve/<> BÖLGESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖRÜNGE:
DAİRESEL
ile/ve/değil/||/<> ELİPTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEL(T)ME ile YÜCEL(T)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YÜZEYEL" değil YÜZEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜZEYSEL (ETKİ) ile DERİN (ETKİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"YÜZEYSEL/LİK"
ile/ve/||/<> "SIĞ/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN (DİLBİLGİSEL) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANSALLIK ile TARİHSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL ENGELLİ/LİK ile/ve DÜŞÜNME ENGELLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL FELSEFE ile/ve SAPTAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL SEZGİ ile/ve/değil AKILSAL SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİNCİRLEME TASIM = KIYAS-I MÜSELSEL = SORITES[İng., Yun.] = SORITE[Fr.] = KETTENSCHLUSS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  Bu bölümün devamı için burayı tıklayınız...

 SÖZLER

 

 

 

 

  

 

...

 

 

 


...

 

 

 

 

 


 

   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 263 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!