Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim
ya daYENİLİKLER / EN SON EKLENİLENLER

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)
Bugün [06 Temmuz 2020] itibariyle FaRkLaR Kılavuzu'na yapılmış olan bazı eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 06 Temmuz 2020 arası; 386 (x 2/3/4 ...) yeni alan, 400 katkı satırı/bilgisi. ]
( 230 bölümde/sözlükte, toplam 51519 karşılaştırmada, 120.000'e yakın Türkçe kavram/terim...
[İngilizce, Farsça, Arapça, Latince, Hintçe, Çince gibi çeşitli dillerdeki karşılıklarıyla!] )

( Yıllara göre eklenmiş olan FaRkLaR... )
[1996'da, ilk 6 farkla başlayarak]
2001'den, 2013'e kadar...
26880 FaRk, 30083 katkı/açıklama/bilgi...


2013'te...
2028 FaRk, 2545 katkı/açıklama/bilgi...


2014'te...
1720 FaRk, 2094 katkı/açıklama/bilgi...


2015'te...
2602 FaRk, 3038 katkı/açıklama/bilgi...


2016'da...
8720 FaRk, 9590 katkı/açıklama/bilgi...


2017'de...
2885 FaRk, 3401 katkı/açıklama/bilgi...


2018'de...
2924 FaRk, 3839 katkı/açıklama/bilgi...


2019'da...
3377 FaRk, 4473 katkı/açıklama/bilgi...


2020'de...
1362 FaRk, 1869 katkı/açıklama/bilgi...


---------------------------------------

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( Aşağıdaki her bir satırın sonuna, "KARIŞTIRILMAMALI!" getirilerek okunması gerekiyor! )
( "BİLGELİK ile AYDINLANMA"yı Karıştırmamak Gerekiyor(muş)! )

Blog
B (bile değil)

Betik(Kitap)
İzlence(Sinema/Film)
Son Harf - İlk Harf
Aynı Çift Harflilerde [ ...AA... ]
23456789 harflilerde
-LI/LU/LÜ
-LAR/LER
-SAL/SEL
-GA/GE/GI/Gİ/GU/GÜ
-MA/ME Olumsuzluk Eklerinde
| -ÇE | -M | -N |
İlk ve Son Harfleri Aynı Olanlar [ A/Z...A/Z ]
bölümlerimiz de yayına girmiştir!


En Son Eklenilenler

( Bugün [06 Temmuz 2020] itibariyle
388 yeni ekleme, 400 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır. )- İĞNE ile KLİPS[Fr. < CLIPS]

( ... İLE Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb. )


- ÇİMENTO ile KLİNKER[İng. < CLINKER]

( ... İLE Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü. )


- HIRSIZLIK ile/ve/||/<>/> KLEPTOMANİ[Fr.]

( ... İLE/VE/||/<>/> Gereksinim duyulmayan nesneleri çalma hastalığı. )


- KLASİK ile KLASİSİZM[Fr. < CLASSICISME]

( Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen yapıt. | XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. | Alışılmış. | Sanatta kuralcı. | Kökleşik. | Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt. | Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. İLE Eski Yunan, Roma sanatından, yazınından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve yazın çığırı. )


- KLAS/MAN[Fr. < CLASSE/MENT] değil/yerine/= BÖLÜM- KARBON/AZOT ile KİYANUS

( ... İLE Doğada serbest olarak bulunmayan fakat çok sayıda nesnenin birleşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz. )


- KUŞ ile KİVİGİLLER

( ... İLE Omurgalı hayvanlardan, kuşlar sınıfına giren bir aile. )


- ŞEKER ile KİŞNİŞ ŞEKERİ

( ... İLE İçinde bir kişniş tanesi bulunan ufak şeker. )


- ÜZÜM ile KİŞMİŞ[Fars.]

( ... İLE Küçük taneli bir tür çekirdeksiz üzüm. )


- KİSPET = KİSVET

( Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon. )


- KİRMAN = KİRMEN

( İp eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç. )


- KİRLOŞ = KİRLOZ

( Kirli ve pasaklı. )


- KAN ile KİRLİ KAN

( ... İLE Toplardamarların kalbe götürdüğü kan. )


- KAZMA ile KİRİZMA[Yun.]

( Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak. | Bu yolla çukur, kuyu, yol vb. oluşturmak. İLE Toprağı derince kazarak altını üstüne getirme. )


- KİRİŞLİ ile KİRİŞLİ

( Kirişi olan. İLE Kiriş yapısında olan. )


- KİRİŞLEME ile KİRİŞLEMEK

( Kirişlemek işi. | Ahşap döşemelerde yaklaşık 50 santimetre ara ile kirişler koyma. | Çapraz olarak, kılıçlama. İLE Kirişi çekip germek. | Kiriş olarak kullanılan keresteyi döşemek. )


- KİREÇ ile/||/<>/> KİREÇSÜTÜ

( ... İLE/||/<>/> Badana için hazırlanmış sulu kireç. )


- KİREÇ KLORÜRÜ ile KİREÇ KAYMAĞI

( ... İLE Bazı nesne ve yerleri mikroplardan arıtmakta, çamaşırları ağartmakta kullanılan, sarımsı beyaz renkte ve klor kokusunda, toz ya da sulandırılmış kireç klorürü. )


- KİREÇÇİL >< KİREÇYEREN

( Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen bitki. >< Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen. )


- KİREÇ ile KİREÇ TAŞI

( Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit.[CaO] | Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). İLE Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç. )


- PİDE[Yun.] ile KİRDE[Fars. < GİRDE]

( Mayalı hamurdan yapılan, ince, yayvan yiyecek. İLE Genellikle mısır unuyla yapılan bir pide türü. )


- KİPE[Alm. < KIPPE]

( Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle, gövdenin yatıştan ayaküstü duruşa ya da asılmadan dayanmaya geçmesi. )


- KINAKINA[isp. < QUINAQUINA] ile/ve/||/<>/> KİNİN[Fr. < QUININE]

( Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya'da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç. [Lat. CINCHONA] | Bu bitkiden yapılan içecek. İLE/VE/||/<>/> Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın sağaltımında kullanılan beyaz alkaloit. )


- KİNETİK[Fr. < CINETIQUE] ile KİNESTEZİ[Fr. < KINESTHESIE]

( Hareketle ilgili, hareket nedeniyle oluşan. | Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı. | Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. İLE Devin duyumu. )


- MEKANİK ile/ve/||/<> KİNEMATİK[Fr. < CINEMATIQUE]

( ... İLE/VE/||/<> Nesnelerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu. )


- KİMYA DOĞRULUMU/ŞİMİOTROPİZM ile KİMYA GÖÇÜMÜ/ŞİMİOTAKSİ

( Kimyasal nesnelerin etkisi ile bitkilerde görülen, nesneye doğru ya da ters yöne yönelme durumu. İLE Bir gözeli varolanlarda, kimyasal nesnelerin etkisi altında yanaşma ya da uzaklaşma biçiminde görülen yer değiştirme durumu. )


- KİM ile KİM

( "Hangi kişi?" anlamında tümcede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir sözcük. İLE [eskiden] Ki bağlacı. )


- VOLT ile KİLOVOLT

( Elektromotor gücün ya da gerilimin birimi. İLE Değeri bin volt olan elektrik gerilimi ya da potansiyel farkı birimi. )


- TON[Fr. < TONNE] ile KİLOTON[Fr.]

( Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. | Bin kilogramlık ağırlık birimi. İLE Değeri bin ton olan kütle birimi. )


- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]

( Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin ısı ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. İLE Büyük kalori. )


- SİKLON/KİKLON[Fr.] ile KİLOSİKL[Fr. < KILOCYCLE]

( Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına. İLE Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim. )


- METRE[m] ile/||/<>/> KİLOMETRE[km]

( Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. | Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı. İLE/||/<>/> 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi. )


- HERTZ ile KİLOHERTZ

( Saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit frekans birimi. İLE Bir saniyede bin titreşimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi. )


- KİLOGRAMAĞIRLIK/KİLOGRAMKUVVET ile KİLOGRAMMETRE

( Bir kilogramlık bir kütlenin yer tarafından çekilmesini sağlayan güce[9,81 Newton] eşit olan güç birimi. İLE Bir kilogram ağırlığındaki bir gücün, uygulandığı maddi bir noktayı güç doğrultusunda bir metre yer değiştirmesiyle yapılan işe eşit iş birimi. )


- SAZAN ile KİLİZ BALIĞI

( ... İLE Sazangillerden bir tür balık. )


- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]

( Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen, yumuşak ve yağlı toprak. İLE Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil. )


- YEVMİYE ile KIST el-YEVM

( Günlük yapılan iş ödenen ücret. İLE Görev başına gelinmediği günlerde kesilen ücret. )


- GALETA[İt. < GALLETTA] değil/yerine/= KIRIKKIRAK

( Çubuk biçiminde gevrek peksimet. )


- KESİNKES/KESİN KEZ = KESİNLİKLE- VAROLANIN/NESNENİN:
YÜKLEM ALABİLMESİ ile/>< YÜKLEM ALAMAMASI

( Varlık. İLE/>< Yokluk. )


- TESLİMİYET ve/||/<>/< UTANMA/UTANABİLME- KIRSIÇANIMSISI:
AĞAÇ ile ÇALI ile UÇURUM/ÇÖL- BUKALEMUN ve/||/<> ÇOBANALDATAN KUŞU

( )


- BÖCEK ile HERKÜL BÖCEĞİ- AKINTIYA KAPILMAK değil/yerine AKIŞA KATILMAK/BIRAKMAK- SIR:
"ÜSTÜ ÖRTÜLEN" değil PAYLAŞIL(A)MAYAN- AKIŞIYLA YAŞAMAK ile/ve/||/<> AŞKIYLA YAŞAMAK- MAYDANOZ ve SEMİZOTU- KAYA ile/ve/||/<> YILAN

( )


- KAYA ile/ve/||/<> YILAN

( Adam, altında bir yılan olduğunu bilmiyor.
Kadın da adamın üzerinde ağır bir taş olduğunu bilmiyor.

Kadın, şöyle düşünüyor:
“Düşeceğim! Ve tırmanamıyorum. Çünkü yılan beni ısıracak!
Neden biraz daha kuvvet kullanıp beni yukarı çekemiyor?!”

Adam da şöyle düşünüyor:
"Çok acı çekiyorum! Yine de seni hâlâ elimden geldiğince çekiyorum!
Neden biraz daha fazla tırmanmaya çalışmıyor?!"

Öteki tarafın baskı altında olduğunu göremeyiz. Öteki taraf da bizim ne kadar acı çektiğinizi göremez.

Yaşam böyledir işte; İş, Aile, Aşk, Arkadaşlık... Fark etmez.

Konu/sorun ne olursa olsun, birbirimizi anlamaya çalışmalı, farklı düşünmeyi öğrenmeli, empatiyle yaklaşarak daha iyi iletişim kurmayı denemeliyiz...

Unutmayalım ki dünyada yalnız değiliz.

Anladığımız ve anlaşıldığımız kadar varız... )


- KİKLOTRON[Yun. ] değil/yerine/= HIZLANDIRICI

( ... İLE Atom araştırmalarında, elektriklenmiş cisimlere yüksek hız veren bir aygıt. )


- LAPİNA ile KİKLA

( ... İLE Lapinagillerden, güzel renkli, 50 santimetre uzunluğunda bir balık. )


- ZAYIF ile KİKİRİK

( ... İLE Zayıf, ince, uzun boylu kişi. )


- KİFAFLANMAK[Ar.] değil/yerine/= AZLA YETİNMEK

( Elde ne varsa onunla, çok az yiyecekle karın doyurmak, çok az şeyle yetinmek. )


- Kİ[Fars.] ile -Kİ

( Anlam bakımından birbirleriyle ilgili tümceleri birbirine bağlayan bir sözcük. | Özneyi, tümleci güçlendirerek tümcenin temel bölümüne bağlayan bir sözcük. | "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı tümceye güç katan bir sözcük. | İkinci tümcedeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir sözcük. | İki tümcede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir sözcük. | Yakınma, kınama vb. duyguları anlatmak için bir tümcenin sonuna getirilen bir sözcük. | Bir soru tümcesinin sonuna getirildiğinde kuşku ya da kaygı anlatan bir sözcük. | Bazı sözcüklerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarf, yeni edatlar oluşturan bir sözcük.[Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki] İLE Zaman, yer/konum ya da koşul belirten sözcük eki.[önceki, buradaki, sıcaklıktaki] )


- Kİ[Fars.] ile -Kİ

( Ayrı yazılır. İLE Bitişik yazılır. )


- ŞEFTALİ ile KIZMEMESİ

( ... İLE Bir tür şeftali. )


- KUŞ ile KIZKUŞU

( ... İLE Yağmurkuşugillerden, uzunluğu 34 santimetre olan, başı sorguçlu, koyu yeşilimsi renkte esmer, küçük bir kuş. )


- ÇİÇEK ile KIZKALBİ

( ... İLE Şahteregillerden, kalp biçiminde pembe çiçekli bir süs bitkisi. )


- KIZMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK

( Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması. | At, eşek vb. hayvanların çiftleşme istemesi, kösnümek. | Dişi kuşların zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermesi. | Öfkelenmek, sinirlenmek. İLE Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. İLE Bitkilerin, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınması. İLE Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek. İLE Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak. | Hızlanmak, hareketlenmek. )


- YEL ile KIZIL YEL

( ... İLE Güneyden esen yel/rüzgâr. )


- GÜL ile KIZILYAPRAK/KOYUN OTU/FITIK OTU/KUZU PITRAĞI

( ... İLE Gülgillerden, 20-120 santimetre yüksekliğinde, yol kenarlarında biten, sarı çiçek açan, çok yıllık, otsu bir bitki. )


- KIZIL ile KIZILTI

( ... İLE Bir yerden yansıyan hafif kızıl renk, solgun kızıl. | Bu renkte olan. )


- BUVALDUR/EFLATUN[Ar. < Yun.] ile KIZILŞAP

( Açık mor renk. | Bu renkte olan. İLE Açık mor/eflatun renk. | Bu renkte olan. )


- SU YOSUNLARI ile KIZIL SU YOSUNLARI

( ... İLE Denizlerin yaklaşık 200 metre derinliklerinde yaşayan kırmızı renkli su yosunları. )


- ENFRARUJ[Fr. < INFRAROUGE] değil/yerine/= KIZILÖTESİ

( Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım. )


- AĞAÇ ile KIZILCADİŞİ

( ... İLE Yüksekliği 4-5 metre olan, beyaz çiçekli bir ağaççık. )


- KARATAVUK ile KIZILKUYRUK

( Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş. İLE Karatavukgillerden, kışın göçen, küçük, güzel bir kuş. )


- BOYA ile KIZILKÖK

( ... İLE Kök boyası. )

 

  

Son 24 saatte...

( 48 yeni ekleme, 42 katkı[bilgi/açıklama] )
[A'dan Z'ye...]


- AKINTIYA KAPILMAK değil/yerine AKIŞA KATILMAK/BIRAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIŞIYLA YAŞAMAK ile/ve/||/<> AŞKIYLA YAŞAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEK ile HERKÜL BÖCEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUKALEMUN ve/||/<> ÇOBANALDATAN KUŞU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÇİMENTO ile KLİNKER[İng. < CLINKER]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü. )

- GALETA[İt. < GALLETTA] değil/yerine/= KIRIKKIRAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çubuk biçiminde gevrek peksimet. )

- HERTZ ile KİLOHERTZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit frekans birimi. İLE Bir saniyede bin titreşimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi. )

- HIRSIZLIK ile/ve/||/<>/> KLEPTOMANİ[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Gereksinim duyulmayan nesneleri çalma hastalığı. )

- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin ısı ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. İLE Büyük kalori. )

- İĞNE ile KLİPS[Fr. < CLIPS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb. )

- KAN ile KİRLİ KAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Toplardamarların kalbe götürdüğü kan. )

- KARBON/AZOT ile KİYANUS
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Doğada serbest olarak bulunmayan fakat çok sayıda nesnenin birleşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz. )

- KAZMA ile KİRİZMA[Yun.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak. | Bu yolla çukur, kuyu, yol vb. oluşturmak. İLE Toprağı derince kazarak altını üstüne getirme. )

- KESİNKES/KESİN KEZ = KESİNLİKLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KINAKINA[isp. < QUINAQUINA] ile/ve/||/<>/> KİNİN[Fr. < QUININE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya'da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç. [Lat. CINCHONA] | Bu bitkiden yapılan içecek. İLE/VE/||/<>/> Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın sağaltımında kullanılan beyaz alkaloit. )

- KIRSIÇANIMSISI:
AĞAÇ
ile ÇALI ile UÇURUM/ÇÖL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen, yumuşak ve yağlı toprak. İLE Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil. )

- KİLOGRAMAĞIRLIK/KİLOGRAMKUVVET ile KİLOGRAMMETRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kilogramlık bir kütlenin yer tarafından çekilmesini sağlayan güce[9,81 Newton] eşit olan güç birimi. İLE Bir kilogram ağırlığındaki bir gücün, uygulandığı maddi bir noktayı güç doğrultusunda bir metre yer değiştirmesiyle yapılan işe eşit iş birimi. )

- KİM ile KİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Hangi kişi?" anlamında tümcede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir sözcük. İLE [eskiden] Ki bağlacı. )

- KİMYA DOĞRULUMU/ŞİMİOTROPİZM ile KİMYA GÖÇÜMÜ/ŞİMİOTAKSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal nesnelerin etkisi ile bitkilerde görülen, nesneye doğru ya da ters yöne yönelme durumu. İLE Bir gözeli varolanlarda, kimyasal nesnelerin etkisi altında yanaşma ya da uzaklaşma biçiminde görülen yer değiştirme durumu. )

- KİNETİK[Fr. < CINETIQUE] ile KİNESTEZİ[Fr. < KINESTHESIE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareketle ilgili, hareket nedeniyle oluşan. | Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı. | Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. İLE Devin duyumu. )

- KİPE[Alm. < KIPPE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle, gövdenin yatıştan ayaküstü duruşa ya da asılmadan dayanmaya geçmesi. )

- KİREÇ KLORÜRÜ ile KİREÇ KAYMAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı nesne ve yerleri mikroplardan arıtmakta, çamaşırları ağartmakta kullanılan, sarımsı beyaz renkte ve klor kokusunda, toz ya da sulandırılmış kireç klorürü. )

- KİREÇ ile KİREÇ TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit.[CaO] | Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). İLE Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç. )

- KİREÇ ile/||/<>/> KİREÇSÜTÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<>/> Badana için hazırlanmış sulu kireç. )

- KİREÇÇİL >< KİREÇYEREN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen bitki. >< Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen. )

- KİRİŞLEME ile KİRİŞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirişlemek işi. | Ahşap döşemelerde yaklaşık 50 santimetre ara ile kirişler koyma. | Çapraz olarak, kılıçlama. İLE Kirişi çekip germek. | Kiriş olarak kullanılan keresteyi döşemek. )

- KİRİŞLİ ile KİRİŞLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirişi olan. İLE Kiriş yapısında olan. )

- KİRLOŞ = KİRLOZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirli ve pasaklı. )

- KİRMAN = KİRMEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç. )

- KİSPET = KİSVET
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon. )

- KLAS/MAN[Fr. < CLASSE/MENT] değil/yerine/= BÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile KLASİSİZM[Fr. < CLASSICISME]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen yapıt. | XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. | Alışılmış. | Sanatta kuralcı. | Kökleşik. | Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt. | Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. İLE Eski Yunan, Roma sanatından, yazınından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve yazın çığırı. )

- KUŞ ile KİVİGİLLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Omurgalı hayvanlardan, kuşlar sınıfına giren bir aile. )

- MAYDANOZ ve SEMİZOTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİK ile/ve/||/<> KİNEMATİK[Fr. < CINEMATIQUE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Nesnelerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu. )

- METRE[m] ile/||/<>/> KİLOMETRE[km]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. | Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı. İLE/||/<>/> 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi. )

- PİDE[Yun.] ile KİRDE[Fars. < GİRDE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mayalı hamurdan yapılan, ince, yayvan yiyecek. İLE Genellikle mısır unuyla yapılan bir pide türü. )

- SAZAN ile KİLİZ BALIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sazangillerden bir tür balık. )

- SIR:
"ÜSTÜ ÖRTÜLEN"
değil PAYLAŞIL(A)MAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİKLON/KİKLON[Fr.] ile KİLOSİKL[Fr. < KILOCYCLE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına. İLE Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim. )

- ŞEKER ile KİŞNİŞ ŞEKERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İçinde bir kişniş tanesi bulunan ufak şeker. )

- TESLİMİYET ve/||/<>/< UTANMA/UTANABİLME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TON[Fr. < TONNE] ile KİLOTON[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. | Bin kilogramlık ağırlık birimi. İLE Değeri bin ton olan kütle birimi. )

- ÜZÜM ile KİŞMİŞ[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük taneli bir tür çekirdeksiz üzüm. )

- VAROLANIN/NESNENİN:
YÜKLEM ALABİLMESİ
ile/>< YÜKLEM ALAMAMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık. İLE/>< Yokluk. )

- VOLT ile KİLOVOLT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elektromotor gücün ya da gerilimin birimi. İLE Değeri bin volt olan elektrik gerilimi ya da potansiyel farkı birimi. )

- YEVMİYE ile KIST el-YEVM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günlük yapılan iş ödenen ücret. İLE Görev başına gelinmediği günlerde kesilen ücret. )

 

  

Öncelikliler'de...

( 13 yeni ekleme, 23 katkı )


- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİCE HİSSETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BÜTÜNLÜK ile/ve/değil/||/<>/< GÜZELLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUĞUMUZUN SEVGİSİ:
| HASTA OLAN ve KAYIP OLAN ve KÜÇÜK OLAN |
ve/değil/||/<>/>/< HEPSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 06:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | İyileşene kadar. VE/||/<> Dönene kadar. VE/||/<> Büyüyene kadar. | VE/DEĞİL/||/<>/< Ölene kadar. )

- ESARETİN BEDELİ(SHAWSHANK REDEMPTION) ile/ve/||/<>/> LA CASA DE PAPEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE/VE/||/<>/> )

- EŞİTLİK ve/=/||/<>/>/< SAVAŞÇILARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle hukuk mantığı ve tarihi açısından, "Eşitlik Savaşçısı[On The Basis of Sex]"'nı izlemenizi öneririz... )
( )

- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< MEŞGUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMAZAN ile/ve/||/<>/> GAMLI RAMAZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> 1812 ve 2020 yılındaki Ramazan ayı. )
( )

- TESLİMİYET ve/||/<>/< UTANMA/UTANABİLME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİYATRO ve/=/||/<> HALK SAĞLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLANIN/NESNENİN:
YÜKLEM ALABİLMESİ
ile/>< YÜKLEM ALAMAMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık. İLE/>< Yokluk. )

 

  

Genel'de...

( 9 yeni ekleme, 10 katkı )


- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ
ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bayramın ...] Bir gün öncesi. İLE/VE/||/<>/< İki gün öncesi. )

- EKİM ile/ve/||/<>/> KIRLANGIÇ DÖNÜMÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılın onuncu ayı. İLE/VE/||/<>/> Ekim ayının ilk günleri. )

- İSKONTO ile İŞTİRA KREDİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 10:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Senet sahibi ve senet ile ödeme yapan şirket] Aynı belediye sınırları içinde bulunma zorunluluğu taşır. İLE Farklı kentlerde bulunmalıdır. )

- KESİNTİ ile KESENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesilen parça, kırpıntı. | Bir işin bir süre için durması, inkıta. | Ödenilen bir paradan herhangi bir nedenle kesilen bölüm. İLE Görevlilerin aylıklarından her ay belirli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para. | Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam. )

- KEŞİDE[Fars.] değil/yerine/= ÇEKİLİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Banka ve her tür piyango ikramiyesinde çekme. | Arap harfli yazıda bazı harflerin baş tarafı yazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma. )

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYIS/mayıs ile/değil Mayıs
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taze sığır gübresi. | Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısı. İLE/DEĞİL Yılın beşinci ayı. )

- RAMAZAN ile/ve/||/<>/> GAMLI RAMAZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> 1812 ve 2020 yılındaki Ramazan ayı. )
( )

- TEMMUZ ile/ve/||/<>/> KIZIL ISI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılın yedinci ayı. İLE/VE/||/<>/> Temmuz'un çok sıcak olan ikinci yarısı. )

 

  

İnsan'da...

( 1 yeni ekleme, 2 katkı )


- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< GÖZBEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

TIP'ta...

( 33 yeni ekleme, 32 katkı )


- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- FOLİK ASİT ile FOLAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- g [KUVVETİ] ile G [KÜTLE ÇEKİMİ SABİTİ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızlanmaya bağlı olarak gövdemizin kütlesi yerinde durma direnci gösterir ve gövdemizle bizi iten araç arasındaki basınçtır. İLE ... )

- GÖZYAŞI:
KEDERDE
ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin ısı ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. İLE Büyük kalori. )

- KAN ile KİRLİ KAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Toplardamarların kalbe götürdüğü kan. )

- KAP ile KIRBA[Ar. < KİRBA]/KIRPA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İçinde su taşınılan, ağzı dar, altı geniş su kabı. | Çok su içen kişi. | Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık. )

- KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamakta olan. İLE Çok sıcak. İLE Yeni doğum yapmış anneye ve konuklara sunulan tatlı içecek. İLE Kaynak, pınar. | Kaynarca. )

- KEKİK ile/ve/||/<>/> KEKİK YAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Kekikten elde edilen ve genellikle geleneksel halk tedavisinde kullanılan kokulu yağ. )

- KEMİK ile KEMİKÇİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük kemik. )

- KEPMEK = ÇÖKMEK/YIKILMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESE ile KESECİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organizmanın bazı boşlukları. İLE Kulağın dolambacında bulunan ve lenf ile dolu olan küçük zarsı örgen. )

- KIKIRDAK ile KEMİRCİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Burun, kulak vb.nde bulunan küçük kıkırdak. )

- KINAKINA[isp. < QUINAQUINA] ile/ve/||/<>/> KİNİN[Fr. < QUININE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya'da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç. [Lat. CINCHONA] | Bu bitkiden yapılan içecek. İLE/VE/||/<>/> Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın sağaltımında kullanılan beyaz alkaloit. )

- KIRAN/ÖLET/AFET ile KIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırma işini yapan kişi. | Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık ya da başka neden. İLE Kıyı, kenar, çevre, uç. | Dağ sırtı, tepe, bayır. | Kıraç toprak. | Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı. )

- KIRBA[Ar. < KİRBA]/MATARA[Ar. < MİTHARE] ile KIRBA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı. İLE Çok su içen. | Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık. )

- KIRIK ile KIRIK ile KIRIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırılmış olan. | Tam nota göre düşük olan not. | Saf renkten hafif uzaklaşmış. | Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. | Kemiğin bir etki ile kırılması. | Bir şeyin kırılan yeri. | Kırıntı. | Melez. | Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. | Gücenmiş, üzgün. İLE Dişilin ya da erilin, yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu eril ya da dişil. İLE Fay. )

- KIRIM ile KIRIM ile Kırım
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savunmasız kişilerin ya da tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam. İLE Hayvanların hastalık, soğuk gibi sebeplerle ölmesi. İLE ... )

- KIRIŞIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KIVRIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırışmış olan. | Kırışmış yer, kırışıklık. | Deride esnekliğin kaybolmasından oluşan kıvrım. )

- KIVRAMAK ile KIVRANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin buruşup toplanması, kıvırcık duruma gelmesi. | Hızlı yürümek. | Harekete geçmek. İLE Ağrı, sancı gibi gövdesel ya da korku, heyecan gibi ruhsal nedenlerle gövdenin eğilip bükülmesi. | Acı çekmek, üzülmek. | Bir şeye çok gereksinim duymak. )

- KIYIN ile KIYINTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçlü birinin, yasaya ya da vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, zulüm. İLE/ Açlık nedeniyle midede duyulan eziklik. | Herhangi bir nedenle gövdede duyulan kırıklık. | İnce ince doğranmış küçük parça. )

- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen, yumuşak ve yağlı toprak. İLE Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil. )

- KİPE[Alm. < KIPPE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle, gövdenin yatıştan ayaküstü duruşa ya da asılmadan dayanmaya geçmesi. )

- KURT ile KESELİ KURT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Genellikle omurgalılarda, kasların içinde gelişen şerit kurtçuklarının genel adı. )

- KÜÇÜK PARÇA ile KIYMIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok küçük ve sivri tahta, demir ya da kemik parçası. )

- MR ile/ve/||/<> CT(TOMOGRAFİ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin yapısal anormalliklerini tespit etmede kullanılan manyetik alanlı ve radyo dalgalı bir görüntüleme aracı.[Daha çok tendon yaralanmalarında, omurilik sorunlarında, beyin tümorlerinde ve yumuşak bağ doku tespitlerinde kullanılır.][Manyetik alan kullanılır.][X-ray ışınları ve radyasyon kullanılmaz.][İşlemi, yarım saat kadar sürebilir.] İLE/VE/||/<> Daha çok kemik yaralanmalarında, ciğer ve göğüs sorunlarında ve kanser tespitlerinde kullanılır.[Radyasyon kullanılır.][Daha çok acil servislerde kullanılır.][İşlemi, yaklaşık beş dakika sürer.] )

- RAMAZAN ile/ve/||/<>/> GAMLI RAMAZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> 1812 ve 2020 yılındaki Ramazan ayı. )
( )

- TAÇLI VİRÜS ile/ve/||/<>/< TAÇSIZ VİRÜS/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Covid 19 İLE/VE/||/<>/< Yaşamımızdaki ve zihnimizdeki çoğu (olası) "sorun". )

- TİYATRO ve/=/||/<> HALK SAĞLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞ ile MANUKA YAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yeni Zelanda ve Avustralya'nın doğu ve batı bölgelerinde bulunan, gri yeşil kabuklu, 8 metre uzunluğunda, beyaz yaprakları ince noktalı, pembe ya da kırmızı çiçekli ince manuka ağacından elde edilen, antibakteriyel etkisinden dolayı sivilce, siğil, akne, açık yara ve yanıkların tedavisinde kullanılan bir yağ türü. )

 

  

Beslenme'de...

( 33 yeni ekleme, 35 katkı )


- ...'NIN:
"MUTFAĞI"
ile/ve/||/<> "ARKA SOKAKLAR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAMYA ile KINALI BAMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Trakya'da yetişen, baş tarafı kızıl renkte bir cins bamya. )

- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ
ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bayramın ...] Bir gün öncesi. İLE/VE/||/<>/< İki gün öncesi. )

- BİBER ile KIRMIZIBİBER
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patlıcangillerden bir tür biber. | Bu bitkinin olgunlaştığında kızarıp yakıcı bir acılık kazanan, kurutulup dövülerek yemeklerde baharat olarak kullanılan tozu. )

- BUĞDAY ile KIZILCA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kızıla çalan bir tür buğday. | Kızıla çalan, az kızıl. | Aşırı derecede, kızıl. )

- ÇİN('Lİ) ile JAPONYA('LI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin-Tibet dil ailesindedir. İLE Ural-Altay dil ailesindedir.
[İkisinde de Kanji abece kullanılır.] )
( [saçları ve kaşları] Daha seyrek. İLE Daha yoğun. )
( [boy] Daha uzun. İLE Daha kısa. )
( [ten] Daha koyu, buğday. İLE Daha beyaz. )

- ÇÖREK ile KETE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yağlı, mayalı ya da mayasız hamurdan yapılan çörek. )

- DONDURMA/BİSKÜVİ[Fr./İng. BISCUIT] ile KEDİDİLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Un, şeker ya da tuzla yapılan ince, gevrek bir tür kuru pasta. İLE Genellikle dondurmanın yanında yenilen bir tür tatlı bisküvi. )

- ELMA ile İSVİÇRE ELMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALETA[İt. < GALLETTA] değil/yerine/= KIRIKKIRAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çubuk biçiminde gevrek peksimet. )

- HAM ile/ve/||/<> KEKRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan. )

- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin ısı ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. İLE Büyük kalori. )

- KARAVANA[İt. < CAROVANA] ile KERES
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle orduda yemek dağıtımında kullanılan büyük metal kap. | Bu kaptan dağıtılan yemek. | İnce, yassı elmas. | Atış taliminde hedef tahtasını bile vuramama. İLE Büyük ve derin karavana. )

- KARPOZ[Yun.] ile KARPUZİ[Yun.]/KARPUZ[Fars. < HARPUZ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tür meyvenin genel adı. İLE Karpuz. )

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile KAYIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere mal ederek deftere geçirme. | Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması. | Önem verme. | Resmî belge. | Sesi ya da görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. | Şart. | Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. İLE Pencere çerçevesi. | Araç, eşya. | Yiyecek. )

- KAYNANADİLİ ile KAYNANADİLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dil biçiminde, yassı ve dikenli dalları olan bir tür kaktüs. İLE Bir iğne oyası deseni. )

- KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamakta olan. İLE Çok sıcak. İLE Yeni doğum yapmış anneye ve konuklara sunulan tatlı içecek. İLE Kaynak, pınar. | Kaynarca. )

- KEFÂF/KİFÂF[Ar.] ile AZIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak yetecek, yaşayacak kadar olan azık/yiyecek. İLE Ekmek. )

- KIRKAĞAÇ ile KIRK AĞAÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Manisa iline bağlı ilçelerden biri. İLE ... )

- KIYIN ile KIYINTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güçlü birinin, yasaya ya da vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, zulüm. İLE/ Açlık nedeniyle midede duyulan eziklik. | Herhangi bir nedenle gövdede duyulan kırıklık. | İnce ince doğranmış küçük parça. )

- KİFAFLANMAK[Ar.] değil/yerine/= AZLA YETİNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elde ne varsa onunla, çok az yiyecekle karın doyurmak, çok az şeyle yetinmek. )

- LAHANA ile KIRMIZILAHANA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYDANOZ ve SEMİZOTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİDE[Yun.] ile KİRDE[Fars. < GİRDE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mayalı hamurdan yapılan, ince, yayvan yiyecek. İLE Genellikle mısır unuyla yapılan bir pide türü. )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- ŞEFTALİ ile KIZMEMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür şeftali. )

- ŞEKER ile KİŞNİŞ ŞEKERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İçinde bir kişniş tanesi bulunan ufak şeker. )

- TART[Fr. < TARTE] ile/||/<> TARTÖLET ile/||/<> TURTA[İt. < TORTE] ile/||/<> PAY[İng. < PIE] ile/||/<> KİŞ[< QUICHE] ile/||/<> GALETTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tatlı ya da tuzlu olabilir. [Modern tartlar, genellikle meyve tabanlıdır, bazen de koyu krema ile olabilir.] İLE/||/<> Üzeri açık ve içinde dolgu kreması olan tartın küçük çeşididir. Genellikle tek kişilik minik kalıplarda pişirilir. İLE/||/<> Altı hamur, arası dolgu[meyve/sebze] üzeri ise hamurla kapatılarak yapılan ve genellikle tuzlu olabilen bir hamur çeşididir. İLE/||/<> Altı hamur, arası meyve dolgulu, üzeri rende hamur ya da kafes şeklinde hamur parçalarıyla kapatılan bir pasta çeşididir. İLE/||/<> Tart gibi altı hamur üzeri ise tamamen tuzlu olarak hazırlanan sebze dolgulu bir hamur çeşididir. İLE/||/<> Tarta benzeyen bir tatlı türüdür.[Hamurundaki farklılıklar nedeniyle tart ile birbirinden ayrılmaktadır. Galetta hamuru, pizza hamuru gibi açılır ve tart kalıbı yerine bir yuvarlak fırın kabının içine, dışarı taşacak biçimde fırın kağıdı serilip üzerine açılan hamur yerleştirilir. İçine meyveleri dizildikten sonra hamurun fazla kalan kenarları meyvelerin üzerine doğru kapatılır.] )

- TURP ile KIRMIZITURP
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Turpgillerden, kökü kırmızı olan bir tür turp. )

- ÜZÜM ile KİŞMİŞ[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük taneli bir tür çekirdeksiz üzüm. )

 

  

Spor'da...

( 6 yeni ekleme, 5 katkı )


- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYAK ile KIZAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kar, su ya DA çim üzerinde kaymak için ayağa takılan araç. | Bu aracı kullanarak yapılan spor. İLE Kar ya da buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt. | Ağaç tablaların kamburlaşmaması için liflere dikey konumda açılan kanala geçirilen uzun parça. | Ambalajın dibine uzunluğuna çakılan, hem dip levhası öğelerinin tutturulmasını, hem de ambalajın yerde kolayca kaymasını sağlayan kereste parçası. | Tersanelerde üzerinde gemi yapılan, onarılan ya da gemiyi suya indirip sudan çıkarmaya yarayan ızgara. )

- KEKİK ile/ve/||/<>/> KEKİK YAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Kekikten elde edilen ve genellikle geleneksel halk tedavisinde kullanılan kokulu yağ. )

- KEŞŞÂF[Ar.] değil/yerine/= İZCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVRAMAK ile KIVRANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin buruşup toplanması, kıvırcık duruma gelmesi. | Hızlı yürümek. | Harekete geçmek. İLE Ağrı, sancı gibi gövdesel ya da korku, heyecan gibi ruhsal nedenlerle gövdenin eğilip bükülmesi. | Acı çekmek, üzülmek. | Bir şeye çok gereksinim duymak. )

- KİSPET = KİSVET
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon. )

 

  

Davranış-Tutumlar'da...

( 56 yeni ekleme, 46 katkı )


- !ZULÜM/GADİR[Ar.] ile !KIYGI/KIYIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİCE HİSSETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK/KORNA ÇALMAK
ile/değil/yerine/>< SUSMAK/SESSİZLİĞİ YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Bilgisizlik ne kadarsa o kadar çok ve yüksektir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgelik ve zarafet ne kadar derinse/yüksekse. )

- [ne]
!TAHKİR
ile/ya da/ne de/||/<>/>< TAKDİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- AĞIR ile KIMKIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağır ağır konuşan kişi. | Her işinde ağır davranan kişi. )

- AHMAK ile/değil/yerine/>< FİLOZOF
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefeyi zorlaştırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Felsefeyi kolaylaştırır. )

- AKINTIYA KAPILMAK değil/yerine AKIŞA KATILMAK/BIRAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIŞIYLA YAŞAMAK ile/ve/||/<> AŞKIYLA YAŞAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere kadar. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Yolun sonuna kadar. )

- AVUÇLAMAK ile KISIMLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tek elle avuçlamak. )

- BASKIN ile/ve/değil/||/<> ÖNE ÇIKAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİN('Lİ) ile JAPONYA('LI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin-Tibet dil ailesindedir. İLE Ural-Altay dil ailesindedir.
[İkisinde de Kanji abece kullanılır.] )
( [saçları ve kaşları] Daha seyrek. İLE Daha yoğun. )
( [boy] Daha uzun. İLE Daha kısa. )
( [ten] Daha koyu, buğday. İLE Daha beyaz. )

- ÇOCUĞUMUZUN SEVGİSİ:
| HASTA OLAN ve KAYIP OLAN ve KÜÇÜK OLAN |
ve/değil/||/<>/>/< HEPSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 06:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | İyileşene kadar. VE/||/<> Dönene kadar. VE/||/<> Büyüyene kadar. | VE/DEĞİL/||/<>/< Ölene kadar. )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DÜMENCİ ile/değil/yerine/>< KÜREKÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EŞİTLİK ve/=/||/<>/>/< SAVAŞÇILARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle hukuk mantığı ve tarihi açısından, "Eşitlik Savaşçısı[On The Basis of Sex]"'nı izlemenizi öneririz... )
( )

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI MODA ile/değil/yerine/>< YAVAŞ MODA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Gerçek Bedel[The True Cost] ve Irmak Mavisi[River Blue] belgesellerini de izleyelim, bilgilenelim, bilinçlenelim, çevremize duyuralım! )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İDDİA ile/değil/yerine/> ÖZGÜVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgüven oluşunca/oluşursa, "iddia" sonlanır. )

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYA ile/ve/||/<> YILAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Adam, altında bir yılan olduğunu bilmiyor.
Kadın da adamın üzerinde ağır bir taş olduğunu bilmiyor.

Kadın, şöyle düşünüyor:
“Düşeceğim! Ve tırmanamıyorum. Çünkü yılan beni ısıracak!
Neden biraz daha kuvvet kullanıp beni yukarı çekemiyor?!”

Adam da şöyle düşünüyor:
"Çok acı çekiyorum! Yine de seni hâlâ elimden geldiğince çekiyorum!
Neden biraz daha fazla tırmanmaya çalışmıyor?!"

Öteki tarafın baskı altında olduğunu göremeyiz. Öteki taraf da bizim ne kadar acı çektiğinizi göremez.

Yaşam böyledir işte; İş, Aile, Aşk, Arkadaşlık... Fark etmez.

Konu/sorun ne olursa olsun, birbirimizi anlamaya çalışmalı, farklı düşünmeyi öğrenmeli, empatiyle yaklaşarak daha iyi iletişim kurmayı denemeliyiz...

Unutmayalım ki dünyada yalnız değiliz.

Anladığımız ve anlaşıldığımız kadar varız... )

- KAYNATMAK ile "KAYNATMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamasını sağlamak. | Kaynak yaptırmak. İLE Unutturmak. | Belirli etmeden almak. | Konuşmak, sohbet etmek. )

- KAYPAK ile/ve/||/<> KAYTAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönek. İLE/VE/||/<> Kuytu. | Sözünde durmayan. | Yağcı, dalkavuk, numaracı. )

- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< MEŞGUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIÇIN KIÇIN = GERİ GERİ (UZAKLAŞMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILIBIK >< KAZAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIM KIRIM (YÜRÜMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISINTI ile KISITLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her türlü gereksinimi karşılamada tutumlu davranma, kısma, azaltma. İLE Önceden verilmiş olan hak ve özgürlüklerin sınırlarını daraltmak, tahdit etmek. | Sınırlamak, daraltmak. | Birini, yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak. )

- KIVIL KIVIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluca hareket edip kaynaşarak. )

- KIVRAMAK ile KIVRANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin buruşup toplanması, kıvırcık duruma gelmesi. | Hızlı yürümek. | Harekete geçmek. İLE Ağrı, sancı gibi gövdesel ya da korku, heyecan gibi ruhsal nedenlerle gövdenin eğilip bükülmesi. | Acı çekmek, üzülmek. | Bir şeye çok gereksinim duymak. )

- KIYASIYA = ŞİDDETLİ/YOĞUN BİR BİÇİMDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok şiddetli, korkunç, müthiş. | Şiddetli bir biçimde. )

- KIYICI ile KIYICI/GADDAR ile KIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işini yapan kişi. İLE Gaddar. İLE Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kişi. )

- KIYIM ile KIYIM ile KIYIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işi. İLE Kıyılma biçimi. İLE Görev yönünden kötü bir duruma sokma, haksızlığa uğratma. )

- KIZMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması. | At, eşek vb. hayvanların çiftleşme istemesi, kösnümek. | Dişi kuşların zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermesi. | Öfkelenmek, sinirlenmek. İLE Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. İLE Bitkilerin, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınması. İLE Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek. İLE Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak. | Hızlanmak, hareketlenmek. )

- KİFAFLANMAK[Ar.] değil/yerine/= AZLA YETİNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elde ne varsa onunla, çok az yiyecekle karın doyurmak, çok az şeyle yetinmek. )

- KURNA[Ar. < KURNE] ile/ve/||/<> ZURNA[Fars. < SURNÂY]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hamama gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. İLE/VE/||/<> Düğüne gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. )
( Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş ya da plastik tekne. İLE/VE/||/<> Ağaçtan yapılan, iki karış boyunda, ağız bölümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla ya da dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı. )

- MERAKLI ile KIRKMERAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen. )

- MİNARE ile "EĞİK MİNARE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- OKUMA ile/ve/||/<>/></< DİNLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri ayrıştırır. İLE/VE/||/<>/< Kişileri/toplulukları/toplumu birleştirir. )

- SİNİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SINIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜSLÜ ile KIRNAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çalımlı, süslü kişi. | Güzel, titiz. | Cilveli, oynak. | Boylu boslu. | Çevik. | Cariye. )

- TESLİMİYET ve/||/<>/< UTANMA/UTANABİLME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTUMLULUK ile/ve/||/<> KISINMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Kendi gereksinimlerini karşılamakta tutumlu davranmak, imsak etmek. )

 

  

Hizmet'te...

( 54 yeni ekleme, 40 katkı )


- ...'NIN:
"MUTFAĞI"
ile/ve/||/<> "ARKA SOKAKLAR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİCE HİSSETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK/KORNA ÇALMAK
ile/değil/yerine/>< SUSMAK/SESSİZLİĞİ YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Bilgisizlik ne kadarsa o kadar çok ve yüksektir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgelik ve zarafet ne kadar derinse/yüksekse. )

- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )

- AKINTIYA KAPILMAK değil/yerine AKIŞA KATILMAK/BIRAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 07:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı. VE/||/<>/> Torunu.[Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'ni kuran, çok sayıda önemli kitabın çevirisini yaptıran ve Türk ansiklopedisini oluşturtan kişi] )
( )

- ANLAMAYA/ÖĞRENMEYE:
AÇIK
ile/ve/||/<>/> ÂŞIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere kadar. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Yolun sonuna kadar. )

- BASKIN ile/ve/değil/||/<> ÖNE ÇIKAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DİVAN EDEBİYATI ve/||/<>/> WALTER G. ANDREWS
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 11:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Bu dünyadan Walter G. Andrews da geçti" - İsmail Güleç yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

- DÜMENCİ ile/değil/yerine/>< KÜREKÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EŞİTLİK ve/=/||/<>/>/< SAVAŞÇILARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle hukuk mantığı ve tarihi açısından, "Eşitlik Savaşçısı[On The Basis of Sex]"'nı izlemenizi öneririz... )
( )

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI MODA ile/değil/yerine/>< YAVAŞ MODA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Gerçek Bedel[The True Cost] ve Irmak Mavisi[River Blue] belgesellerini de izleyelim, bilgilenelim, bilinçlenelim, çevremize duyuralım! )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İDDİA ile/değil/yerine/> ÖZGÜVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgüven oluşunca/oluşursa, "iddia" sonlanır. )

- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< GÖZBEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL ile/ve/||/<> (ÜSKÜDAR/LI) HOCA ALİ RIZA EFENDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALI KAPI ile/değil YANLIŞ ANAHTAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYA ile/ve/||/<> YILAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Adam, altında bir yılan olduğunu bilmiyor.
Kadın da adamın üzerinde ağır bir taş olduğunu bilmiyor.

Kadın, şöyle düşünüyor:
“Düşeceğim! Ve tırmanamıyorum. Çünkü yılan beni ısıracak!
Neden biraz daha kuvvet kullanıp beni yukarı çekemiyor?!”

Adam da şöyle düşünüyor:
"Çok acı çekiyorum! Yine de seni hâlâ elimden geldiğince çekiyorum!
Neden biraz daha fazla tırmanmaya çalışmıyor?!"

Öteki tarafın baskı altında olduğunu göremeyiz. Öteki taraf da bizim ne kadar acı çektiğinizi göremez.

Yaşam böyledir işte; İş, Aile, Aşk, Arkadaşlık... Fark etmez.

Konu/sorun ne olursa olsun, birbirimizi anlamaya çalışmalı, farklı düşünmeyi öğrenmeli, empatiyle yaklaşarak daha iyi iletişim kurmayı denemeliyiz...

Unutmayalım ki dünyada yalnız değiliz.

Anladığımız ve anlaşıldığımız kadar varız... )

- KAZMA ile KİRİZMA[Yun.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak. | Bu yolla çukur, kuyu, yol vb. oluşturmak. İLE Toprağı derince kazarak altını üstüne getirme. )

- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< MEŞGUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESAT[Ar. < KESÂD] değil/yerine/= DURGUNLUK, YOKLUK, KITLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILIBIK >< KAZAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRAN/ÖLET/AFET ile KIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırma işini yapan kişi. | Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık ya da başka neden. İLE Kıyı, kenar, çevre, uç. | Dağ sırtı, tepe, bayır. | Kıraç toprak. | Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı. )

- KIVRAMAK ile KIVRANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin buruşup toplanması, kıvırcık duruma gelmesi. | Hızlı yürümek. | Harekete geçmek. İLE Ağrı, sancı gibi gövdesel ya da korku, heyecan gibi ruhsal nedenlerle gövdenin eğilip bükülmesi. | Acı çekmek, üzülmek. | Bir şeye çok gereksinim duymak. )

- KIYASIYA = ŞİDDETLİ/YOĞUN BİR BİÇİMDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok şiddetli, korkunç, müthiş. | Şiddetli bir biçimde. )

- KIYASİ ile KIYASEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulama ve benzetme ile elde edilen. | Kurala göre yapılmış, kurallı. İLE Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. | Karşılaştırarak, oranlayarak. | Benzeterek. )

- KIYICI ile KIYICI/GADDAR ile KIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işini yapan kişi. İLE Gaddar. İLE Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kişi. )

- KIYIM ile KIYIM ile KIYIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işi. İLE Kıyılma biçimi. İLE Görev yönünden kötü bir duruma sokma, haksızlığa uğratma. )

- KIYTIRIK[argo] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİFAFLANMAK[Ar.] değil/yerine/= AZLA YETİNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elde ne varsa onunla, çok az yiyecekle karın doyurmak, çok az şeyle yetinmek. )

- MİNARE ile "EĞİK MİNARE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- OKUMA ile/ve/||/<>/></< DİNLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri ayrıştırır. İLE/VE/||/<>/< Kişileri/toplulukları/toplumu birleştirir. )

- RAMAZAN ile/ve/||/<>/> GAMLI RAMAZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> 1812 ve 2020 yılındaki Ramazan ayı. )
( )

- SİNİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SINIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 00:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİMİYET ve/||/<>/< UTANMA/UTANABİLME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUTUMLULUK ile/ve/||/<> KISINMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Kendi gereksinimlerini karşılamakta tutumlu davranmak, imsak etmek. )

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- YEVMİYE ile KIST el-YEVM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günlük yapılan iş ödenen ücret. İLE Görev başına gelinmediği günlerde kesilen ücret. )

 

  

Dil'de...

( 19 yeni ekleme, 24 katkı )


- "KONJEKTÖR" değil KONJONKTÖR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİN('Lİ) ile JAPONYA('LI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin-Tibet dil ailesindedir. İLE Ural-Altay dil ailesindedir.
[İkisinde de Kanji abece kullanılır.] )
( [saçları ve kaşları] Daha seyrek. İLE Daha yoğun. )
( [boy] Daha uzun. İLE Daha kısa. )
( [ten] Daha koyu, buğday. İLE Daha beyaz. )

- DİL ile KAYIŞ DİLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaba ve çirkin sözler kullanılarak konuşulan dil. )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KAKMAK ile/değil ÇAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 11:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNKES/KESİN KEZ = KESİNLİKLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIÇIN KIÇIN = GERİ GERİ (UZAKLAŞMAK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIM KIRIM (YÜRÜMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIŞ KIRIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVIL KIVIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluca hareket edip kaynaşarak. )

- KIYIN KIYIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyıdan, gizli gizli. )

- Kİ[Fars.] ile -Kİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam bakımından birbirleriyle ilgili tümceleri birbirine bağlayan bir sözcük. | Özneyi, tümleci güçlendirerek tümcenin temel bölümüne bağlayan bir sözcük. | "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı tümceye güç katan bir sözcük. | İkinci tümcedeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir sözcük. | İki tümcede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir sözcük. | Yakınma, kınama vb. duyguları anlatmak için bir tümcenin sonuna getirilen bir sözcük. | Bir soru tümcesinin sonuna getirildiğinde kuşku ya da kaygı anlatan bir sözcük. | Bazı sözcüklerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarf, yeni edatlar oluşturan bir sözcük.[Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki] İLE Zaman, yer/konum ya da koşul belirten sözcük eki.[önceki, buradaki, sıcaklıktaki] )
( Ayrı yazılır. İLE Bitişik yazılır. )

- KİM ile KİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Hangi kişi?" anlamında tümcede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir sözcük. İLE [eskiden] Ki bağlacı. )

- KLASİK ile KLASİSİZM[Fr. < CLASSICISME]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen yapıt. | XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. | Alışılmış. | Sanatta kuralcı. | Kökleşik. | Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt. | Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. İLE Eski Yunan, Roma sanatından, yazınından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve yazın çığırı. )

- VAROLANIN/NESNENİN:
YÜKLEM ALABİLMESİ
ile/>< YÜKLEM ALAMAMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık. İLE/>< Yokluk. )

 

  

Türkçe'si Varken...

( 24 yeni ekleme, 15 katkı )


- !ZULÜM/GADİR[Ar.] ile !KIYGI/KIYIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKEOLOJİ değil/yerine/= KAZI BİLİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları, tarih ve sanat açısından inceleyen bilim. )

- DİFRAKSİYON[Fr./İng. < DIFFRACTION] değil/yerine/= KIRINIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık, ses ve radyoelektrik dalgalarının karşılaştığı bazı engelleri dolanarak geçmesi. )

- ENFRARUJ[Fr. < INFRAROUGE] değil/yerine/= KIZILÖTESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım. )

- GALETA[İt. < GALLETTA] değil/yerine/= KIRIKKIRAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çubuk biçiminde gevrek peksimet. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KENGEL/KENGER[Fars.] = EŞEK DİKENİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birleşikgillerden, yaprakları dikenli yaban bir bitki. )

- KENTET[Fr. < QUINTETTE] değil/yerine/= BEŞLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERRAKE/KERÂKE[Ar.] değil/yerine/= ÜSTLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce softan hafif ve dar bir üstlük. )

- KERRAT[Ar.] (CETVELİ) değil/yerine/= ÇARPMA/ÇARPIM (TABLOSU)
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESAT[Ar. < KESÂD] değil/yerine/= DURGUNLUK, YOKLUK, KITLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞİDE[Fars.] değil/yerine/= ÇEKİLİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Banka ve her tür piyango ikramiyesinde çekme. | Arap harfli yazıda bazı harflerin baş tarafı yazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma. )

- KEŞŞÂF[Ar.] değil/yerine/= İZCİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIT[Ar. < KAHT] ile AZ/YETERSİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KITİPİYOZ[Yun.] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI, KÖTÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYICI ile KIYICI/GADDAR ile KIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işini yapan kişi. İLE Gaddar. İLE Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kişi. )

- KİFAFLANMAK[Ar.] değil/yerine/= AZLA YETİNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elde ne varsa onunla, çok az yiyecekle karın doyurmak, çok az şeyle yetinmek. )

- KİKLOTRON[Yun. ] değil/yerine/= HIZLANDIRICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Atom araştırmalarında, elektriklenmiş cisimlere yüksek hız veren bir aygıt. )

- KLAS/MAN[Fr. < CLASSE/MENT] değil/yerine/= BÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞDUR/İYET[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARON[Fr. < MARRON] değil/yerine/= KESTANE RENGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVİDANSİYALİZM[Fr./İng. PROVIDANTIALISM/E] değil/yerine/= KAYRACILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrendeki tüm olayları tanrısal nedene dayandıran, insanın ancak Tanrı kayrasıyla, bağışıyla kurtulabileceğini ileri süren öğreti. )

 

  

Yazın'da(Edebiyat'ta)...

( 19 yeni ekleme, 17 katkı )


- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 07:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı. VE/||/<>/> Torunu.[Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'ni kuran, çok sayıda önemli kitabın çevirisini yaptıran ve Türk ansiklopedisini oluşturtan kişi] )
( )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DİVAN EDEBİYATI ve/||/<>/> WALTER G. ANDREWS
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 11:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Bu dünyadan Walter G. Andrews da geçti" - İsmail Güleç yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

- FRANZ KAFKA ile/ve/||/<> NÂZIM HİKMET
[Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran | 19:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 03 Temmuz 1883 - 03 Haziran 1924 İLE/VE/||/<> 15 Ocak 1902 - 03 Haziran 1963 )
( )
( )
(

)
( )

- HOMEROS ile/ve/||/<> HESIODOS
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KALEM ile KEÇİTIRNAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kesici ağzı üçgen biçiminde olan oyma kalemi. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KITA ile KITA ile KITA ile KITA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara. İLE Askerlerin bir komutanın emrinde biraraya gelmesinden oluşan birlik. İLE Dörtlük. İLE Parça, tane. )

- KLASİK ile KLASİSİZM[Fr. < CLASSICISME]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen yapıt. | XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. | Alışılmış. | Sanatta kuralcı. | Kökleşik. | Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt. | Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. İLE Eski Yunan, Roma sanatından, yazınından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve yazın çığırı. )

- LUKIANOS ile/ve/||/<> JULES VERNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÖYKÜ(LEME)DE:
MAUPASSANT BİÇİMİ
ile ÇEHOV BİÇİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslolan, olaydır. Okuyucunun, öyküyü çok fazla yorumlamasına, hayal etmesine olanak tanınmaz.[Öyküdeki olay, mantıklı bir akış takip eder.][Kişiler, özenli ve ayrıntılı bir biçimde gösterilir.] İLE Aslolan, olay değildir. Öykü tamamlandığında, herşey bitmiş değildir. [Özellikle aktarımın sonrasında başlar.][Kişiler, her yönüyle tanıtılmadığından ve olaylarda kesinlik bulunmadığından dolayı okuyucu/izleyicinin hayal kurması ve kendine göre yorumlar yapabilmesi beklenilir.] )
( )

 

  

Tüze'de(Hukuk)...

( 50 yeni ekleme, 46 katkı )


- ...'NIN:
"MUTFAĞI"
ile/ve/||/<> "ARKA SOKAKLAR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki] :( ((((((
DENİZ GEZMİŞ
ve/||/<> YUSUF ASLAN ve/||/<> HÜSEYİN İNAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 20:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- [ne yazık ki]
GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK/KORNA ÇALMAK
ile/değil/yerine/>< SUSMAK/SESSİZLİĞİ YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Bilgisizlik ne kadarsa o kadar çok ve yüksektir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgelik ve zarafet ne kadar derinse/yüksekse. )

- [ne yazık ki]
İKİ "ÇETE":
"HIRSLI"
ile/ve/||/<> HIRSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne]
!TAHKİR
ile/ya da/ne de/||/<>/>< TAKDİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )

- ANTLAŞMA ile KESENE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sözleşme, yazılı antlaşma. | Götürü ya da toptan satış. )

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> KARARSIZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜMENCİ ile/değil/yerine/>< KÜREKÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EŞİTLİK ve/=/||/<>/>/< SAVAŞÇILARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle hukuk mantığı ve tarihi açısından, "Eşitlik Savaşçısı[On The Basis of Sex]"'nı izlemenizi öneririz... )
( )

- HIRSIZ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> POLİTİK HIRSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran | 09:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paramızı, şemsiyemizi, cüzdanımızı, bisikletimizi çalar. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Geleceğimizi, rüyalarımızı, yaşamımızı, emeğimizi, eğitimimizi, gülüşümüzü çalar. )
( Kişiyi seçer. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Kendimiz seçeriz. )
( Çoğunlukla polis tarafından yakalanıp cezalandırılır. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Polis tarafından korunur. )

- HIRSIZLIK ile/ve/||/<>/> KLEPTOMANİ[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Gereksinim duyulmayan nesneleri çalma hastalığı. )

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI MODA ile/değil/yerine/>< YAVAŞ MODA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Gerçek Bedel[The True Cost] ve Irmak Mavisi[River Blue] belgesellerini de izleyelim, bilgilenelim, bilinçlenelim, çevremize duyuralım! )

- İNDİRGEME ile/değil/yerine AZALTMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASKO ile/ve/||/<>/> TRAFİK SİGORTASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Her araç için zorunludur. İLE/VE/||/<>/> Zorunlu değildir. )
( [amacı] Kaza durumunda, suçsuz olan tarafın hasarının, suçlu tarafın sigorta şirketinin ödemesini sağlamaktır.[Suçu olmayan kişiyi mağdur etmemek için alınan bir önlemdir.][Terör, sel, su baskını, yanma vb. olaylara güvence vermez.] İLE/VE/||/<>/> Kaza yapılan araçta oluşan tüm masrafları karşılamaktır.[Çarpmaya, çalınmaya, yanma, sel ve deprem gibi olaylar sonucunda da hasar görmüş aracın tamir masraflarını ya da tamamının ücretini karşılamaktadır.][Süresi 1 yıldır] )

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile KAYIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere mal ederek deftere geçirme. | Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması. | Önem verme. | Resmî belge. | Sesi ya da görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. | Şart. | Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. İLE Pencere çerçevesi. | Araç, eşya. | Yiyecek. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAYNATMAK ile "KAYNATMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamasını sağlamak. | Kaynak yaptırmak. İLE Unutturmak. | Belirli etmeden almak. | Konuşmak, sohbet etmek. )

- KAYPAK ile/ve/||/<> KAYTAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönek. İLE/VE/||/<> Kuytu. | Sözünde durmayan. | Yağcı, dalkavuk, numaracı. )

- KAZA ile KAZA ile KAZA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstem dışı ya da umulmayan bir olay dolayısıyla birinin, bir nesnenin ya da bir aracın zarara uğraması. | Zamanında kılınmayan namazı ya da tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. İLE Yargı. | Kadılık görevi. İLE İlçe, kaymakamlık. )

- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< MEŞGUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNKES/KESİN KEZ = KESİNLİKLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNTİ ile KESENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesilen parça, kırpıntı. | Bir işin bir süre için durması, inkıta. | Ödenilen bir paradan herhangi bir nedenle kesilen bölüm. İLE Görevlilerin aylıklarından her ay belirli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para. | Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam. )

- KESİŞEN ile KESİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nokta ya da çizgi üzerinde birbirini kesip geçen çizgiler ya da yüzeyler. İLE Bir şey enlemesine ya da boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. | Bir toplumun bölümü, kesim. | Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç. | Bir nesne düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimi, makta. )

- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISINTI ile KISITLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her türlü gereksinimi karşılamada tutumlu davranma, kısma, azaltma. İLE Önceden verilmiş olan hak ve özgürlüklerin sınırlarını daraltmak, tahdit etmek. | Sınırlamak, daraltmak. | Birini, yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak. )

- KITAL[Ar. < KİTAL] değil/yerine/= SAVAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vuruşma, birbirini öldürme. | Savaş. )

- KIYASIYA = ŞİDDETLİ/YOĞUN BİR BİÇİMDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok şiddetli, korkunç, müthiş. | Şiddetli bir biçimde. )

- KIYASİ ile KIYASEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulama ve benzetme ile elde edilen. | Kurala göre yapılmış, kurallı. İLE Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. | Karşılaştırarak, oranlayarak. | Benzeterek. )

- KIYICI ile KIYICI/GADDAR ile KIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işini yapan kişi. İLE Gaddar. İLE Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kişi. )

- KIYIN KIYIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyıdan, gizli gizli. )

- MAĞDUR/İYET[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIR:
"ÜSTÜ ÖRTÜLEN"
değil PAYLAŞIL(A)MAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SINIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMÜRGECİLİK ile EMPERYALİZM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- TESLİMİYET ve/||/<>/< UTANMA/UTANABİLME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- YEVMİYE ile KIST el-YEVM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günlük yapılan iş ödenen ücret. İLE Görev başına gelinmediği günlerde kesilen ücret. )

 

  

Matematik'te...

( 6 yeni ekleme, 6 katkı )


- AÇIORTAY ile KENARORTAY
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir açısal bölgeyi, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru. İLE Bir üçgende, her tepeden karşı kenarın ortasına indirilen doğru parçası. | Bir dikdörtgenin, karşılıklı iki kenar ortasını birleştiren doğru parçası. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KERRAT[Ar.] (CETVELİ) değil/yerine/= ÇARPMA/ÇARPIM (TABLOSU)
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYASİ ile KIYASEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulama ve benzetme ile elde edilen. | Kurala göre yapılmış, kurallı. İLE Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. | Karşılaştırarak, oranlayarak. | Benzeterek. )

- PEMDAS and/sometimes/||/<> BODMAS
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 09:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parantheses > Exponents > Multiplication > Division > Addition > Subtraction AND/SOMETIMES/||/<> Brackets > Order > Division > Multiplication > Addition > Subtraction )
( Parantez > üstler > çarpma > bölme > toplama > çıkarma VE/BAZEN/||/<> Parantez > üstler > bölme > çarpma > toplama > çıkarma )

 

  

Fizik'te...

( 28 yeni ekleme, 28 katkı )


- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )

- | ENERJİ || HELYUM[He] || NÖTRON |
ile/ve/<>/<
DÖTERYUM[D] || TRİTYUM[T]

[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BUVALDUR/EFLATUN[Ar. < Yun.] ile KIZILŞAP
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık mor renk. | Bu renkte olan. İLE Açık mor/eflatun renk. | Bu renkte olan. )

- DİFRAKSİYON[Fr./İng. < DIFFRACTION] değil/yerine/= KIRINIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık, ses ve radyoelektrik dalgalarının karşılaştığı bazı engelleri dolanarak geçmesi. )

- DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZI:
KENDİ ÇEVRESİNDE
ile/ve/||/<>/> GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [saatte] 1670 km. İLE/VE/||/<>/> 107.627 km. hızla [yılda 2.6 milyon km.] )

- ENFRARUJ[Fr. < INFRAROUGE] değil/yerine/= KIZILÖTESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım. )

- g [KUVVETİ] ile G [KÜTLE ÇEKİMİ SABİTİ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hızlanmaya bağlı olarak gövdemizin kütlesi yerinde durma direnci gösterir ve gövdemizle bizi iten araç arasındaki basınçtır. İLE ... )

- GÖZYAŞI:
KEDERDE
ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- GÜNEŞ TUTULMASI ile HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERTZ ile KİLOHERTZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit frekans birimi. İLE Bir saniyede bin titreşimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi. )

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin ısı ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. İLE Büyük kalori. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAYNATMAK ile "KAYNATMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamasını sağlamak. | Kaynak yaptırmak. İLE Unutturmak. | Belirli etmeden almak. | Konuşmak, sohbet etmek. )

- KAZA ile KAZA ile KAZA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstem dışı ya da umulmayan bir olay dolayısıyla birinin, bir nesnenin ya da bir aracın zarara uğraması. | Zamanında kılınmayan namazı ya da tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. İLE Yargı. | Kadılık görevi. İLE İlçe, kaymakamlık. )

- KESİNKES/KESİN KEZ = KESİNLİKLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIR ile KIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran | 18:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk. | Bu renkte olan. İLE Kent ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ, bayır. )

- KIZMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması. | At, eşek vb. hayvanların çiftleşme istemesi, kösnümek. | Dişi kuşların zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermesi. | Öfkelenmek, sinirlenmek. İLE Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. İLE Bitkilerin, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınması. İLE Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek. İLE Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak. | Hızlanmak, hareketlenmek. )

- KİKLOTRON[Yun. ] değil/yerine/= HIZLANDIRICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Atom araştırmalarında, elektriklenmiş cisimlere yüksek hız veren bir aygıt. )

- KİLOGRAMAĞIRLIK/KİLOGRAMKUVVET ile KİLOGRAMMETRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kilogramlık bir kütlenin yer tarafından çekilmesini sağlayan güce[9,81 Newton] eşit olan güç birimi. İLE Bir kilogram ağırlığındaki bir gücün, uygulandığı maddi bir noktayı güç doğrultusunda bir metre yer değiştirmesiyle yapılan işe eşit iş birimi. )

- KİNETİK[Fr. < CINETIQUE] ile KİNESTEZİ[Fr. < KINESTHESIE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareketle ilgili, hareket nedeniyle oluşan. | Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı. | Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. İLE Devin duyumu. )

- MARIE CURIE ile/ve/||/<> PIERRE CURIE
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİK ile/ve/||/<> KİNEMATİK[Fr. < CINEMATIQUE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Nesnelerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu. )

- SIR:
"ÜSTÜ ÖRTÜLEN"
değil PAYLAŞIL(A)MAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİKLON/KİKLON[Fr.] ile KİLOSİKL[Fr. < KILOCYCLE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına. İLE Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim. )

- TON[Fr. < TONNE] ile KİLOTON[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. | Bin kilogramlık ağırlık birimi. İLE Değeri bin ton olan kütle birimi. )

- VOLT ile KİLOVOLT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elektromotor gücün ya da gerilimin birimi. İLE Değeri bin volt olan elektrik gerilimi ya da potansiyel farkı birimi. )

- YAPIŞTIRICI/TUTKAL SÜRME ile/ve/||/<> KEDİBASTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Tüm yüzeye tutkal sürmeyi gerektirmeyen işlerde, fırçayı aralıklı bastırarak yapıştırıcı/tutkal sürme biçimi. )

 

  

Kimya'da...

( 30 yeni ekleme, 29 katkı )


- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- | ENERJİ || HELYUM[He] || NÖTRON |
ile/ve/<>/<
DÖTERYUM[D] || TRİTYUM[T]

[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- AHMET NÂŞİT:
SELİM NÂŞİT
ile/ve/||/<>/> ÂDİLE NÂŞİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- BOYA ile/değil/yerine KINA[Ar. < HİNNÂ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz. )

- BUVALDUR/EFLATUN[Ar. < Yun.] ile KIZILŞAP
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık mor renk. | Bu renkte olan. İLE Açık mor/eflatun renk. | Bu renkte olan. )

- ÇİMENTO ile KLİNKER[İng. < CLINKER]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü. )

- FOLİK ASİT ile FOLAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZYAŞI:
KEDERDE
ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İNDİRGEME ile/değil/yerine AZALTMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARBON/AZOT ile KİYANUS
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Doğada serbest olarak bulunmayan fakat çok sayıda nesnenin birleşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz. )

- KARBONİL[Fr. < CARBONILE] ile KETON[Fr. < CETON]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birleşme değeri 2 olan karbonmonoksit. İLE Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik. )

- KESTERE = KİTRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gevenden çıkarılan bir zamk türü. )

- KINAKINA[isp. < QUINAQUINA] ile/ve/||/<>/> KİNİN[Fr. < QUININE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya'da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç. [Lat. CINCHONA] | Bu bitkiden yapılan içecek. İLE/VE/||/<>/> Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın sağaltımında kullanılan beyaz alkaloit. )

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZIL ile KIZILTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir yerden yansıyan hafif kızıl renk, solgun kızıl. | Bu renkte olan. )

- KIZMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması. | At, eşek vb. hayvanların çiftleşme istemesi, kösnümek. | Dişi kuşların zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermesi. | Öfkelenmek, sinirlenmek. İLE Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. İLE Bitkilerin, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınması. İLE Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek. İLE Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak. | Hızlanmak, hareketlenmek. )

- KİMYA DOĞRULUMU/ŞİMİOTROPİZM ile KİMYA GÖÇÜMÜ/ŞİMİOTAKSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal nesnelerin etkisi ile bitkilerde görülen, nesneye doğru ya da ters yöne yönelme durumu. İLE Bir gözeli varolanlarda, kimyasal nesnelerin etkisi altında yanaşma ya da uzaklaşma biçiminde görülen yer değiştirme durumu. )

- KİREÇ KLORÜRÜ ile KİREÇ KAYMAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı nesne ve yerleri mikroplardan arıtmakta, çamaşırları ağartmakta kullanılan, sarımsı beyaz renkte ve klor kokusunda, toz ya da sulandırılmış kireç klorürü. )

- KİREÇ ile KİREÇ TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit.[CaO] | Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). İLE Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç. )

- KİREÇ ile/||/<>/> KİREÇSÜTÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<>/> Badana için hazırlanmış sulu kireç. )

- KREM:
GÜNDÜZ
ile GECE
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran | 15:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREM ile LOSYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yağ içine su damlacıklarının karışımıdır.[Yüksek yağ yüzdesine sahiptir.][Kıvamı daha koyudur. Losyondan daha ağır ve daha zengin olabilir.] İLE Su içine yağ damlacıklarının karışımıdır.[Daha yüksek su yüzdesine sahiptir.][Hafif biçimde, yağsız ve deride daha kolay emilmeye yöneliktir.][Deride yağlı bir kalıntı bırakmamasını istenildiği zaman kullanılmaktadır.] )

- MAGNEZYUM ile KELİFİT[Fr. < KELYPHITE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 20:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir öğe. İLE Hidratlı doğal magnezyum silikat. )

- MARIE CURIE ile/ve/||/<> PIERRE CURIE
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİLİKAT ile KAZOLİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hidratlı doğal kurşun ve uranyum silikat. )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- TAŞ ile KAZAN TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalsiyum tuzları kapsayan suyun ısıtıldığı kabın iç yüzeyinde oluşturduğu katman. )

- YAPIŞTIRICI/TUTKAL SÜRME ile/ve/||/<> KEDİBASTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Tüm yüzeye tutkal sürmeyi gerektirmeyen işlerde, fırçayı aralıklı bastırarak yapıştırıcı/tutkal sürme biçimi. )

 

  

Doğa'da...

( 43 yeni ekleme, 45 katkı )


- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )

- ARKEOLOJİ değil/yerine/= KAZI BİLİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları, tarih ve sanat açısından inceleyen bilim. )

- BALIK ile KILIÇKUYRUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kemikli balıklar takımından uzunluğu 8-10 santimetre olan, tropik süs balığı. )

- BURUN/ZİRVE ile KEREMPE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Denize doğru uzanan taşlık burun. | Dağın en yüksek yeri. )

- BURUN ile KIL BURUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Deniz içine uzanmış ince kara parçası. )

- BÜTÜNLÜK ile/ve/değil/||/<>/< GÜZELLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİCLE ile FIRAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZI:
KENDİ ÇEVRESİNDE
ile/ve/||/<>/> GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [saatte] 1670 km. İLE/VE/||/<>/> 107.627 km. hızla [yılda 2.6 milyon km.] )

- EKİM ile/ve/||/<>/> KIRLANGIÇ DÖNÜMÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılın onuncu ayı. İLE/VE/||/<>/> Ekim ayının ilk günleri. )

- EKİZDE/FOTOĞRAFTA:
ANALEMMA
ile/ve/||/<> TUTULEMMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir gök cisminin bir başka gök cisminden gözlendiği zaman, gökküre üzerinde günün belirli bir anındaki ortalama konumuna göre yıl içindeki hareketini gösteren eğridir. Bir analemma fotoğrafı, yıl içinde farklı günlerde hep aynı saatte güneşin fotoğrafını çekerek elde edilebilir. İLE/VE/||/<> Analemma'nın güneş tutulması içereni. )

- FIRTINA ile KIRLANGIÇ FIRTINASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Nisan ayının ilk günlerinde görülen fırtına. )

- GAYZERİT[Fr. < GEYSÉRITE] değil/yerine/= KAYNAÇTAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Volkan bölgelerinde oluşan silisli çökelti. )

- GAZ BULUTU ile HİMİKO BULUTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüm evrende, gözlemlenebilen en büyük nesnedir.[Bizden 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki gaz bulutu] )

- GÜNEŞ TUTULMASI ile HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KAÇKARLAR ile/ve/||/<> KALÇARLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARBON/AZOT ile KİYANUS
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Doğada serbest olarak bulunmayan fakat çok sayıda nesnenin birleşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz. )

- KAYNAK/KAYNARCA/GÖZ/PINAR/MEMBA[Ar. < MENBA] ile/ve/||/<> KAYNAÇ/GAYZER[Fr. < GEYSÉR]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir suyun çıktığı yer. İLE Volkan bölgelerinde, belirli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR ile KAYNAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamakta olan. İLE Çok sıcak. İLE Yeni doğum yapmış anneye ve konuklara sunulan tatlı içecek. İLE Kaynak, pınar. | Kaynarca. )

- KAYNARCA ile Kaynarca
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynak. | Sıcak su kaynağı. | Hastalara kaynatılarak içirilen pekmez, yağ ve baharat karışımı. İLE Sakarya iline bağlı ilçelerden biri. )

- KAZI ile KAZI ile KAZI/HAK[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yeri kazma işi, hafriyat. İLE Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belirli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması. İLE Maden, ağaç, taş üzerine, elle yazı ya da biçim oyma, kazı. | Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı )

- KEPEZ ile KEPEZ ile KEPEZ ile Kepez
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek tepe, dağ. | Deniz kenarındaki kaya. | Dağların oyuk, kuytu yerleri. İLE Gelin başlığı. İLE Tavuk ve kuşların ibiği ya da başındaki uzun tüyler. İLE Antalya iline bağlı ilçelerden biri. )

- KESEK ile KESEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bel, çapa ya da sabanın topraktan kaldırdığı iri parça. | Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası. İLE Tezek. )

- KESİNKES/KESİN KEZ = KESİNLİKLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILKAPAN/SAMANKAPAN/KEHRİBAR[Fars. < KEHRUBÂ ] ile KARAKEHRİBAR/OLTU TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılan ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif nesneleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine. İLE Bu reçineden yapılmış: )

- KIR ile KIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran | 18:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk. | Bu renkte olan. İLE Kent ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ, bayır. )

- KIRAN/ÖLET/AFET ile KIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırma işini yapan kişi. | Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık ya da başka neden. İLE Kıyı, kenar, çevre, uç. | Dağ sırtı, tepe, bayır. | Kıraç toprak. | Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı. )

- KIRIK ile KIRIK ile KIRIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırılmış olan. | Tam nota göre düşük olan not. | Saf renkten hafif uzaklaşmış. | Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. | Kemiğin bir etki ile kırılması. | Bir şeyin kırılan yeri. | Kırıntı. | Melez. | Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. | Gücenmiş, üzgün. İLE Dişilin ya da erilin, yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu eril ya da dişil. İLE Fay. )

- KIŞ ile KIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey yarım kürede 22 Aralık - 21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim. | Çok soğuk hava. İLE Kovalamak için çıkarılan ses. )

- KIŞLAMAK ile KIŞLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kış mevsiminin gelmesi. | Kışı, bir yerde geçirmek. İLE Hayvanları kovalamak üzere ses çıkarmak. )

- KIZIL ile KIZILTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir yerden yansıyan hafif kızıl renk, solgun kızıl. | Bu renkte olan. )

- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen, yumuşak ve yağlı toprak. İLE Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil. )

- SEYHAN ile/ve/||/<> CEYHAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIR:
"ÜSTÜ ÖRTÜLEN"
değil PAYLAŞIL(A)MAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİKLON/KİKLON[Fr.] ile KİLOSİKL[Fr. < KILOCYCLE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına. İLE Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim. )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- TAŞ ile KAYRAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak. | Yassı, düz taş. | Bileği taşı. | Kayağan taş. )

- TAŞ ile KAZAN TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalsiyum tuzları kapsayan suyun ısıtıldığı kabın iç yüzeyinde oluşturduğu katman. )

- TEMMUZ ile/ve/||/<>/> KIZIL ISI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılın yedinci ayı. İLE/VE/||/<>/> Temmuz'un çok sıcak olan ikinci yarısı. )

- YAĞMUR ile KIRKİKİNDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Genellikle Orta Anadolu'da ikindi zamanı yağan sürekli yağmurlar. | Bu yağmurun yağdığı dönem. )

- YEL ile KIZIL YEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güneyden esen yel/rüzgâr. )

- YOKUŞ ile KIRKMERDİVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dik yokuş. )

 

 

Bitkiler'de...

( 52 yeni ekleme, 54 katkı )


- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )

- AĞAÇ ile KIZILAĞAÇ/KIZILSÖĞÜT
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gürgengillerden, dişil çiçekleri küçük ve sarımtırak, eril çiçekleri püskül biçiminde olan, boyu 30 metre kadar olabilen, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç. )

- AĞAÇ ile KIZILCADİŞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yüksekliği 4-5 metre olan, beyaz çiçekli bir ağaççık. )

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- BAMYA ile KINALI BAMYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Trakya'da yetişen, baş tarafı kızıl renkte bir cins bamya. )

- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ
ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bayramın ...] Bir gün öncesi. İLE/VE/||/<>/< İki gün öncesi. )

- BİBER ile KIRMIZIBİBER
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Patlıcangillerden bir tür biber. | Bu bitkinin olgunlaştığında kızarıp yakıcı bir acılık kazanan, kurutulup dövülerek yemeklerde baharat olarak kullanılan tozu. )

- BOYA ile/değil/yerine KINA[Ar. < HİNNÂ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz. )

- BOYA ile KIZILKÖK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kök boyası. )

- BÖCEK ile KIMIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek ya da yiyerek ekin hastalığına yol açan, gövdesi kalkana benzeyen zararlı bir böcek. )

- BUĞDAY ile KIZILCA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kızıla çalan bir tür buğday. | Kızıla çalan, az kızıl. | Aşırı derecede, kızıl. )

- ÇİÇEK ile KIZKALBİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şahteregillerden, kalp biçiminde pembe çiçekli bir süs bitkisi. )

- ELMA ile İSVİÇRE ELMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİNCİK ile/||/<> KIRLANGIÇ OTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE/||/<> Gelincikgillerden, çiçekleri altın ve limon sarısı renginde olan, tanelerinden asitsiz bir yağ elde edilen çok yıllık ve otsu bir bitki. )

- GÖZYAŞI:
KEDERDE
ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- GÜL ile KIZILYAPRAK/KOYUN OTU/FITIK OTU/KUZU PITRAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gülgillerden, 20-120 santimetre yüksekliğinde, yol kenarlarında biten, sarı çiçek açan, çok yıllık, otsu bir bitki. )

- HAM ile/ve/||/<> KEKRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan. )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KARPOZ[Yun.] ile KARPUZİ[Yun.]/KARPUZ[Fars. < HARPUZ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tür meyvenin genel adı. İLE Karpuz. )

- KAYIŞKIRAN = SABANKIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baklagillerden, kökleri toprağa derince girdiği için tarlalar sürülürken sabanı tutan, çiçekleri kırmızı bir bitki. )

- KAYNANADİLİ ile KAYNANADİLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dil biçiminde, yassı ve dikenli dalları olan bir tür kaktüs. İLE Bir iğne oyası deseni. )

- KAZMA ile KİRİZMA[Yun.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak. | Bu yolla çukur, kuyu, yol vb. oluşturmak. İLE Toprağı derince kazarak altını üstüne getirme. )

- KEÇİSAKALI/KEÇİSEDEFİ ile KEÇİSAKALI/ERKEÇSAKALI/ÇAYIRMELİKESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ladengillerden, çayırlarda, nemli yerlerde yetişen, yaprakları mızraksı ve çizgili, çiçekleri mavimtırak ya da mor renkte bir tür laden bitkisi. İLE Gülgillerden, beyaz ya da pembe çiçekli, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık. )

- KEDİ AYAĞI ile KEDİAYAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Birleşikgillerden, süs bitkisi olarak da yetiştirilen, beyazımsı, yumuşak, sık tüylü bir bitki. )

- KEKİK ile/ve/||/<>/> KEKİK YAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 11:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Kekikten elde edilen ve genellikle geleneksel halk tedavisinde kullanılan kokulu yağ. )

- KELEBEK OTU ile KELEBEK ÇİÇEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 19:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cins yaban yoncası. İLE İki çeneklilerden, aydınlık oda ve salonlarda zengin renkli ve çok dallı bir süs bitkisi. )

- KENDİBESLENEN = ÖZBESLENEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENGEL/KENGER[Fars.] = EŞEK DİKENİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birleşikgillerden, yaprakları dikenli yaban bir bitki. )

- KESTERE = KİTRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gevenden çıkarılan bir zamk türü. )

- KIN ile KIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı. İLE Buğdaygillerde olduğu gibi yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş dış bölüm. )

- KINA ÇİÇEĞİ ile KINA AĞACI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir ya da çok yıllık otsu bitki. İLE İki çeneklilerden, tropikal bölgelerde yetişen, kurutulmuş yapraklarından kına elde edilen, beyaz çiçekli, küçük bir ağaç. )

- KINAKINA[isp. < QUINAQUINA] ile/ve/||/<>/> KİNİN[Fr. < QUININE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya'da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç. [Lat. CINCHONA] | Bu bitkiden yapılan içecek. İLE/VE/||/<>/> Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın sağaltımında kullanılan beyaz alkaloit. )

- KIRKAĞAÇ ile KIRK AĞAÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Manisa iline bağlı ilçelerden biri. İLE ... )

- KIVIRCIK ile KIVIRCIK ile KIVIRCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük küçük kıvrımları olan. İLE Marul. İLE Koyun. )

- KIZMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması. | At, eşek vb. hayvanların çiftleşme istemesi, kösnümek. | Dişi kuşların zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermesi. | Öfkelenmek, sinirlenmek. İLE Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. İLE Bitkilerin, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınması. İLE Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek. İLE Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak. | Hızlanmak, hareketlenmek. )

- KİMYA DOĞRULUMU/ŞİMİOTROPİZM ile KİMYA GÖÇÜMÜ/ŞİMİOTAKSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal nesnelerin etkisi ile bitkilerde görülen, nesneye doğru ya da ters yöne yönelme durumu. İLE Bir gözeli varolanlarda, kimyasal nesnelerin etkisi altında yanaşma ya da uzaklaşma biçiminde görülen yer değiştirme durumu. )

- KİREÇÇİL >< KİREÇYEREN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen bitki. >< Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen. )

- LAHANA ile KIRMIZILAHANA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYDANOZ ile KILIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki. )

- MAYDANOZ ve SEMİZOTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OT ile KEDİOTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İki çeneklilerden, kök sapı hekimlikte kullanılan bir bitki. )

- OT ile KINDIRA
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu. )

- SAKIZ ile ÇENGEL SAKIZI / KENGEL/KENGER SAKIZI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kenger sütünden yapılan bir sakız türü. )

- SIÇAN ile KEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük sıçan. | Domalan. )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- SU YOSUNLARI ile KIZIL SU YOSUNLARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Denizlerin yaklaşık 200 metre derinliklerinde yaşayan kırmızı renkli su yosunları. )

- ŞEFTALİ ile KIZMEMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür şeftali. )

- TURP ile KIRMIZITURP
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Turpgillerden, kökü kırmızı olan bir tür turp. )

- ÜZÜM ile KİŞMİŞ[Fars.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük taneli bir tür çekirdeksiz üzüm. )

- YAĞ ile MANUKA YAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yeni Zelanda ve Avustralya'nın doğu ve batı bölgelerinde bulunan, gri yeşil kabuklu, 8 metre uzunluğunda, beyaz yaprakları ince noktalı, pembe ya da kırmızı çiçekli ince manuka ağacından elde edilen, antibakteriyel etkisinden dolayı sivilce, siğil, akne, açık yara ve yanıkların tedavisinde kullanılan bir yağ türü. )

- YOSUN ile KETENCİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Deniz yosununun ince bir cinsi. | Turpgillerden, küçük sarı çiçekli, yağlı bir bitki.[Chamaelina sativa] | Bu bitkiden elde edilen, sabun yapımında ve ressamlıkta kullanılan bir yağ. )

 

 

Mekânlar'da...

( 24 yeni ekleme, 25 katkı )


- AMFİ:
YUNAN
ile/ve/||/<>/> ROMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATATÜRK ve/||/<> ANITKABİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İNGİLTERE ile/ve/||/<> BÜYÜK BRİTANYA ile/ve/||/<> BİRLEŞİK KRALLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAYNARCA ile Kaynarca
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynak. | Sıcak su kaynağı. | Hastalara kaynatılarak içirilen pekmez, yağ ve baharat karışımı. İLE Sakarya iline bağlı ilçelerden biri. )

- KAYPAK ile/ve/||/<> KAYTAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönek. İLE/VE/||/<> Kuytu. | Sözünde durmayan. | Yağcı, dalkavuk, numaracı. )

- KAZA ile KAZA ile KAZA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstem dışı ya da umulmayan bir olay dolayısıyla birinin, bir nesnenin ya da bir aracın zarara uğraması. | Zamanında kılınmayan namazı ya da tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. İLE Yargı. | Kadılık görevi. İLE İlçe, kaymakamlık. )

- KEPEZ ile KEPEZ ile KEPEZ ile Kepez
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek tepe, dağ. | Deniz kenarındaki kaya. | Dağların oyuk, kuytu yerleri. İLE Gelin başlığı. İLE Tavuk ve kuşların ibiği ya da başındaki uzun tüyler. İLE Antalya iline bağlı ilçelerden biri. )

- KIRIM ile KIRIM ile Kırım
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savunmasız kişilerin ya da tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam. İLE Hayvanların hastalık, soğuk gibi sebeplerle ölmesi. İLE ... )

- KIRK HANE ile/ve/||/<>/>/< BİR ÂRİF
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRKAĞAÇ ile KIRK AĞAÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Manisa iline bağlı ilçelerden biri. İLE ... )

- KIŞLA ile KIŞLAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Askerlerin toplu olarak barındıkları yapıların tümü. | Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği ya da kışın barındığı kapalı ağıl. İLE Kışın barınılan yer. | Kışın orduların, göçebe oymakların hayvanlarıyla birlikte yayladan inip konakladıkları yer. )

- KIŞLAMAK ile KIŞLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kış mevsiminin gelmesi. | Kışı, bir yerde geçirmek. İLE Hayvanları kovalamak üzere ses çıkarmak. )

- KITA ile KITA ile KITA ile KITA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara. İLE Askerlerin bir komutanın emrinde biraraya gelmesinden oluşan birlik. İLE Dörtlük. İLE Parça, tane. )

- KURTULUŞ SAVAŞI'MIZDA:
KAĞNI
ve/||/<>/> UÇAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KYOTO ile/ve/||/<> TOKYO ile/ve/||/<> FUKUOKA ile/ve/||/<> HİROŞİMA ile/ve/||/<> İNOKAŞİRA ile/ve/||/<> GİNZA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Japonca'daki anlamı/karşılıkları]
Başkent. İLE/VE/||/<> Doğu başkenti. İLE/VE/||/<> Mutlu tepe. İLE/VE/||/<> Büyük ada. İLE/VE/||/<> Kuyubaşı. İLE/VE/||/<> Darphane. )

- LUKIANOS ile/ve/||/<> JULES VERNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SİPER[Fars.]/KAZAMAT[Fr. < CASEMATE] değil/yerine/= KUYTU, DULDA[yerel]
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KAZAMAT: Toplardan, bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper. )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- YOKUŞ ile KIRKMERDİVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dik yokuş. )

 

  

İstanbul'da...

( 9 yeni ekleme, 9 katkı )


- CUMHURİYET ANITINDA:
PIETRO CANONICA
ve/||/<> SABİHA ZİYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DİVAN EDEBİYATI ve/||/<>/> WALTER G. ANDREWS
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 11:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Bu dünyadan Walter G. Andrews da geçti" - İsmail Güleç yazısını okumak için burayı tıklayınız... )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İSTANBUL ile/ve/||/<> (ÜSKÜDAR/LI) HOCA ALİ RIZA EFENDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KANARYA MAHALLESİ ve/||/<> KUŞ ADLI SOKAKLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- LUKIANOS ile/ve/||/<> JULES VERNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MEDDAH İSMET (SOKAĞI) ile BEHÇET NECATİGİL (SOKAĞI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MİNARE ile "EĞİK MİNARE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

 

  

Yapı'da(Mimarlık'ta)...

( 22 yeni ekleme, 23 katkı )


- AMFİ:
YUNAN
ile/ve/||/<>/> ROMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATATÜRK ve/||/<> ANITKABİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÇİMENTO ile KLİNKER[İng. < CLINKER]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü. )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile KAYIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere mal ederek deftere geçirme. | Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması. | Önem verme. | Resmî belge. | Sesi ya da görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. | Şart. | Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. İLE Pencere çerçevesi. | Araç, eşya. | Yiyecek. )

- KEPMEK = ÇÖKMEK/YIKILMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KETEN/KENDİR ile/ve/||/<>/> KITIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Minder, yastık vb.ni doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri. )

- KIŞLA ile KIŞLAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Askerlerin toplu olarak barındıkları yapıların tümü. | Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği ya da kışın barındığı kapalı ağıl. İLE Kışın barınılan yer. | Kışın orduların, göçebe oymakların hayvanlarıyla birlikte yayladan inip konakladıkları yer. )

- KİREÇ ile KİREÇ TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit.[CaO] | Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). İLE Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç. )

- KİREÇ ile/||/<>/> KİREÇSÜTÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<>/> Badana için hazırlanmış sulu kireç. )

- KİRİŞ ile KEMERE[Yun.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden ya da betonarmeden yapılmış yatay destek parçası. İLE Gemi güvertesinin enine konulmuş kirişlerinden her biri. )

- KİRİŞLEME ile KİRİŞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirişlemek işi. | Ahşap döşemelerde yaklaşık 50 santimetre ara ile kirişler koyma. | Çapraz olarak, kılıçlama. İLE Kirişi çekip germek. | Kiriş olarak kullanılan keresteyi döşemek. )

- KİRİŞLİ ile KİRİŞLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirişi olan. İLE Kiriş yapısında olan. )

- KURNA[Ar. < KURNE] ile/ve/||/<> ZURNA[Fars. < SURNÂY]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hamama gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. İLE/VE/||/<> Düğüne gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. )
( Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş ya da plastik tekne. İLE/VE/||/<> Ağaçtan yapılan, iki karış boyunda, ağız bölümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla ya da dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı. )

- MİNARE ile "EĞİK MİNARE"
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1799 yılında, Jaipur'un merkezindeki Şehir Sarayı'nın, kadınlara ait bölümünün bir parçası olarak Maharaja Sawai Pratap Singh için inşâ edilmiştir. )
( )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- SPATULA[İt. < SPATOLA] ile KAZAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ev işleri, duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan, bir nesneyi kazımaya, yaymaya yarayan, küçük bir kürek ya da ucu keskin olmayan, bükülebilen bir bıçak biçiminde metal, ağaç, kemik vb. nesnelerden yapılmış araç. İLE Kazımakta ya da temizlemekte kullanılan demir araç. )

- UCUZ ile KELEPİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı. | Az emekle elde edilen. | Bayağı. İLE Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan ya da alınabilecek olan. )

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

 

  

Tarih'te...

( 54 yeni ekleme, 47 katkı )


- !ZULÜM/GADİR[Ar.] ile !KIYGI/KIYIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KONJEKTÖR" değil KONJONKTÖR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki] :( ((((((
DENİZ GEZMİŞ
ve/||/<> YUSUF ASLAN ve/||/<> HÜSEYİN İNAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 20:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- [ne yazık ki]
İKİ "ÇETE":
"HIRSLI"
ile/ve/||/<> HIRSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne]
!TAHKİR
ile/ya da/ne de/||/<>/>< TAKDİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 07:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı. VE/||/<>/> Torunu.[Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'ni kuran, çok sayıda önemli kitabın çevirisini yaptıran ve Türk ansiklopedisini oluşturtan kişi] )
( )

- AMFİ:
YUNAN
ile/ve/||/<>/> ROMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAYA/ÖĞRENMEYE:
AÇIK
ile/ve/||/<>/> ÂŞIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKEOLOJİ değil/yerine/= KAZI BİLİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları, tarih ve sanat açısından inceleyen bilim. )

- ATATÜRK ve/||/<> ANITKABİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BASKIN ile/ve/değil/||/<> ÖNE ÇIKAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUMHURİYET ANITINDA:
PIETRO CANONICA
ve/||/<> SABİHA ZİYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÇİN('Lİ) ile JAPONYA('LI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin-Tibet dil ailesindedir. İLE Ural-Altay dil ailesindedir.
[İkisinde de Kanji abece kullanılır.] )
( [saçları ve kaşları] Daha seyrek. İLE Daha yoğun. )
( [boy] Daha uzun. İLE Daha kısa. )
( [ten] Daha koyu, buğday. İLE Daha beyaz. )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EŞİTLİK ve/=/||/<>/>/< SAVAŞÇILARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle hukuk mantığı ve tarihi açısından, "Eşitlik Savaşçısı[On The Basis of Sex]"'nı izlemenizi öneririz... )
( )

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- HOMEROS ile/ve/||/<> HESIODOS
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İMPARATOR ile/||/<> KAYSER[Ar. < KAYSAR]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Roma ve Bizans imparatorlarına verilen san/unvan. )

- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< GÖZBEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile KAYIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere mal ederek deftere geçirme. | Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması. | Önem verme. | Resmî belge. | Sesi ya da görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. | Şart. | Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. İLE Pencere çerçevesi. | Araç, eşya. | Yiyecek. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAZI ile KAZI ile KAZI/HAK[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yeri kazma işi, hafriyat. İLE Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belirli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması. İLE Maden, ağaç, taş üzerine, elle yazı ya da biçim oyma, kazı. | Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı )

- KESİŞEN ile KESİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nokta ya da çizgi üzerinde birbirini kesip geçen çizgiler ya da yüzeyler. İLE Bir şey enlemesine ya da boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. | Bir toplumun bölümü, kesim. | Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç. | Bir nesne düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimi, makta. )

- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KITAL[Ar. < KİTAL] değil/yerine/= SAVAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vuruşma, birbirini öldürme. | Savaş. )

- KIYASIYA = ŞİDDETLİ/YOĞUN BİR BİÇİMDE
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok şiddetli, korkunç, müthiş. | Şiddetli bir biçimde. )

- KIYASİ ile KIYASEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulama ve benzetme ile elde edilen. | Kurala göre yapılmış, kurallı. İLE Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. | Karşılaştırarak, oranlayarak. | Benzeterek. )

- KIYICI ile KIYICI/GADDAR ile KIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işini yapan kişi. İLE Gaddar. İLE Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kişi. )

- KIYIM ile KIYIM ile KIYIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işi. İLE Kıyılma biçimi. İLE Görev yönünden kötü bir duruma sokma, haksızlığa uğratma. )

- KIYIN KIYIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyıdan, gizli gizli. )

- KLAS/MAN[Fr. < CLASSE/MENT] değil/yerine/= BÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK ile KLASİSİZM[Fr. < CLASSICISME]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen yapıt. | XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. | Alışılmış. | Sanatta kuralcı. | Kökleşik. | Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt. | Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. İLE Eski Yunan, Roma sanatından, yazınından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve yazın çığırı. )

- KURTULUŞ SAVAŞI'MIZDA:
KAĞNI
ve/||/<>/> UÇAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- LUKIANOS ile/ve/||/<> JULES VERNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MERAKLI ile KIRKMERAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen. )

- OKUMA ile/ve/||/<>/></< DİNLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri ayrıştırır. İLE/VE/||/<>/< Kişileri/toplulukları/toplumu birleştirir. )

- RAMAZAN ile/ve/||/<>/> GAMLI RAMAZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> 1812 ve 2020 yılındaki Ramazan ayı. )
( )

- RESİM ile/ve/||/<> SANAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Haziran | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMÜRGECİLİK ile EMPERYALİZM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- VAPUR ile/ve/||/<> BANDIRMA VAPURU
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 09:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

 

 

Osmanlı'da...

( 7 yeni ekleme, 8 katkı )


- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İSTANBUL ile/ve/||/<> (ÜSKÜDAR/LI) HOCA ALİ RIZA EFENDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- LUKIANOS ile/ve/||/<> JULES VERNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MAHYALARDA:
YAZI
ile/ve/||/<>/> RESİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Ramazan ayının ...] ... ilk onbeş gününde. İLE/VE/||/<>/> İkinci onbeş gününde. )
( )

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

 

  

Felsefe'de...

( 55 yeni ekleme, 42 katkı )
- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< ?????? [12 Mayıs 2020 | 00:09]

- "KONJEKTÖR" değil ?????? [14 Mayıs 2020 | 23:54]

- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ?????? [04 Haziran 2020 | 22:26]

- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< ?????? [10 Haziran 2020 | 13:02]
( ?????? )

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= ?????? [07 Mayıs 2020 | 11:55]

- AHMAK ile/değil/yerine/>< ?????? [12 Haziran 2020 | 13:04]
( ?????? )

- AKINTIYA KAPILMAK değil/yerine ?????? [06 Temmuz 2020 | 08:40]

- ALİ BEY ve/||/<>/> ?????? [08 Haziran 2020 | 07:28]
( ?????? )
( ?????? )

- ANLAMAYA/ÖĞRENMEYE:
AÇIK
ile/ve/||/<>/> ?????? [19 Haziran 2020 | 09:51]

- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [06 Haziran 2020 | 10:03]
( ?????? )

- BASKIN ile/ve/değil/||/<> ?????? [20 Haziran 2020 | 15:08]

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> ?????? [07 Mayıs 2020 | 23:04]

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< ?????? [28 Mayıs 2020 | 17:59]

- BİT ile ?????? [28 Mayıs 2020 | 17:28]
( ?????? )

- BÜTÜNLÜK ile/ve/değil/||/<>/< ?????? [04 Haziran 2020 | 19:20]

- HIZ ve/=/||/<>/> ?????? [17 Mayıs 2020 | 01:50]

- HOMEROS ile/ve/||/<> ?????? [10 Haziran 2020 | 16:57]
( ?????? )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ?????? [07 Haziran 2020 | 12:23]
( ?????? )

- İDDİA ile/değil/yerine/> ?????? [04 Haziran 2020 | 18:25]
( ?????? )

- İLİMLER:
(")GÜMÜŞ(")
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ?????? [12 Mayıs 2020 | 00:23]
( ?????? )

- İNDİRGEME ile/değil/yerine ?????? [21 Mayıs 2020 | 19:18]

- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< ?????? [28 Mayıs 2020 | 18:31]

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ?????? [14 Mayıs 2020 | 20:21]

- KAPALI KAPI ile/değil ?????? [07 Mayıs 2020 | 22:13]

- KAYA ile/ve/||/<> ?????? [05 Temmuz 2020 | 12:17]
( ?????? )
( ?????? )

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile ?????? [06 Mayıs 2020 | 17:36]
( ?????? )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> ?????? [06 Mayıs 2020 | 18:40]
( ?????? )

- KAYNATMAK ile ?????? [06 Mayıs 2020 | 19:06]
( ?????? )

- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< ?????? [07 Mayıs 2020 | 23:16]

- KESİŞEN ile ?????? [22 Haziran 2020 | 13:47]
( ?????? )

- KEŞŞÂF[Ar.] değil/yerine/= ?????? [22 Haziran 2020 | 15:14]

- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< ?????? [17 Mayıs 2020 | 10:11]

- KIRK HANE ile/ve/||/<>/>/< ?????? [12 Mayıs 2020 | 00:31]

- KIYASİ ile ?????? [01 Temmuz 2020 | 14:21]
( ?????? )

- KIYTIRIK[argo] değil/yerine/= ?????? [01 Temmuz 2020 | 18:40]

- KLAS/MAN[Fr. < CLASSE/MENT] değil/yerine/= ?????? [06 Temmuz 2020 | 14:18]

- KLASİK ile ?????? [06 Temmuz 2020 | 14:22]
( ?????? )

- KSENOFANES ile/<>/> ?????? [12 Haziran 2020 | 10:06]
( ?????? )

- MEKTUPLARDAKİ FELSEFE:
HANNAH ARENDT
ile ?????? [21 Haziran 2020 | 15:19]
( ?????? )

- MERAKLI ile ?????? [30 Haziran 2020 | 12:23]
( ?????? )

- OKUMA ile/ve/||/<>/></< ?????? [02 Haziran 2020 | 18:57]
( ?????? )

- ÖYKÜ(LEME)DE:
MAUPASSANT BİÇİMİ
ile ?????? [20 Mayıs 2020 | 20:04]
( ?????? )
( ?????? )

- PROVİDANSİYALİZM[Fr./İng. PROVIDANTIALISM/E] değil/yerine/= ?????? [06 Mayıs 2020 | 19:09]
( ?????? )

- RÜCÛ[Ar.] değil/yerine/= ?????? [06 Mayıs 2020 | 17:58]
( ?????? )

- SIR:
"ÜSTÜ ÖRTÜLEN"
değil ?????? [06 Temmuz 2020 | 08:38]

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ?????? [12 Mayıs 2020 | 16:38]

- TAÇLI VİRÜS ile/ve/||/<>/< ?????? [01 Haziran 2020 | 12:14]
( ?????? )

- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile ?????? [14 Mayıs 2020 | 00:28]

- TESLİMİYET ve/||/<>/< ?????? [06 Temmuz 2020 | 08:54]

- TEVHİD ve/=/||/<> ?????? [28 Mayıs 2020 | 17:42]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ?????? [28 Mayıs 2020 | 17:57]

- VAROLANIN/NESNENİN:
YÜKLEM ALABİLMESİ
ile/>< ?????? [06 Temmuz 2020 | 09:19]
( ?????? )
[ Üyeliğinizi yaparak, soru işaretlerinin karşılıklarını görebilirsiniz. ]

 

  

Bilim'de...

( 41 yeni ekleme, 44 katkı )


- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİCE HİSSETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 07:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı. VE/||/<>/> Torunu.[Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'ni kuran, çok sayıda önemli kitabın çevirisini yaptıran ve Türk ansiklopedisini oluşturtan kişi] )
( )

- ANLAMAYA/ÖĞRENMEYE:
AÇIK
ile/ve/||/<>/> ÂŞIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere kadar. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Yolun sonuna kadar. )

- BASKIN ile/ve/değil/||/<> ÖNE ÇIKAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZLİK ile/ve/||/<>/> KARARSIZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNLÜK ile/ve/değil/||/<>/< GÜZELLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLİK ASİT ile FOLAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZYAŞI:
KEDERDE
ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İDDİA ile/değil/yerine/> ÖZGÜVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgüven oluşunca/oluşursa, "iddia" sonlanır. )

- İLİMLER:
(")GÜMÜŞ(")
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< (")ALTIN(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışsal/zâhirî/dünyevi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçsel/bâtınî/manevî. )

- KAN ile KİRLİ KAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Toplardamarların kalbe götürdüğü kan. )

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALI KAPI ile/değil YANLIŞ ANAHTAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile KAYIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere mal ederek deftere geçirme. | Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması. | Önem verme. | Resmî belge. | Sesi ya da görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. | Şart. | Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. İLE Pencere çerçevesi. | Araç, eşya. | Yiyecek. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< MEŞGUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNKES/KESİN KEZ = KESİNLİKLE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 09:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KINKANAT ile KINKANATLILAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kın kanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı. İLE Böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, tümüyle başkalaşma gösteren bir takım. )

- KIRAN/ÖLET/AFET ile KIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırma işini yapan kişi. | Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık ya da başka neden. İLE Kıyı, kenar, çevre, uç. | Dağ sırtı, tepe, bayır. | Kıraç toprak. | Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı. )

- KIRIK ile KIRIK ile KIRIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırılmış olan. | Tam nota göre düşük olan not. | Saf renkten hafif uzaklaşmış. | Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. | Kemiğin bir etki ile kırılması. | Bir şeyin kırılan yeri. | Kırıntı. | Melez. | Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. | Gücenmiş, üzgün. İLE Dişilin ya da erilin, yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu eril ya da dişil. İLE Fay. )

- KISKAÇ ile KISKANÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 11:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense vb. araç. | Açılıp kapanan eğreti merdiven. | Böceklerde besinleri parçalamaya ve kendilerini savunmaya yarayan örgen. | Demircilerin kızgın demiri tuttukları maşa vb. araç. İLE Kıskanma huyunda olan kişi, günücü, haset, hasetçi, hasetli, hasut. )

- KIVIRCIK ile KIVIRCIK ile KIVIRCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük küçük kıvrımları olan. İLE Marul. İLE Koyun. )

- KIVRIK ile KIVIRCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğrilip bükülmüş, yuvarlak bir biçim verilmiş. İLE Küçük küçük kıvrımları olan. )

- KIYASİ ile KIYASEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulama ve benzetme ile elde edilen. | Kurala göre yapılmış, kurallı. İLE Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. | Karşılaştırarak, oranlayarak. | Benzeterek. )

- KIYTIRIK[argo] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması. | At, eşek vb. hayvanların çiftleşme istemesi, kösnümek. | Dişi kuşların zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermesi. | Öfkelenmek, sinirlenmek. İLE Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. İLE Bitkilerin, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınması. İLE Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek. İLE Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak. | Hızlanmak, hareketlenmek. )

- KİMYA DOĞRULUMU/ŞİMİOTROPİZM ile KİMYA GÖÇÜMÜ/ŞİMİOTAKSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal nesnelerin etkisi ile bitkilerde görülen, nesneye doğru ya da ters yöne yönelme durumu. İLE Bir gözeli varolanlarda, kimyasal nesnelerin etkisi altında yanaşma ya da uzaklaşma biçiminde görülen yer değiştirme durumu. )

- KİNETİK[Fr. < CINETIQUE] ile KİNESTEZİ[Fr. < KINESTHESIE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareketle ilgili, hareket nedeniyle oluşan. | Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı. | Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. İLE Devin duyumu. )

- KLAS/MAN[Fr. < CLASSE/MENT] değil/yerine/= BÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARIE CURIE ile/ve/||/<> PIERRE CURIE
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERAKLI ile KIRKMERAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen. )

- OKUMA ile/ve/||/<>/></< DİNLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri ayrıştırır. İLE/VE/||/<>/< Kişileri/toplulukları/toplumu birleştirir. )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAÇLI VİRÜS ile/ve/||/<>/< TAÇSIZ VİRÜS/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Covid 19 İLE/VE/||/<>/< Yaşamımızdaki ve zihnimizdeki çoğu (olası) "sorun". )

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

Sanat'ta...

( 67 yeni ekleme, 60 katkı )


- .jpg ile/ve/||/<>/> .png
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 18:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Web ortamında daha fazla performans gösterir ve daha çok kullanılan biçimdir.[Transparan özelliği yoktur.][1986] İLE/VE/||/<>/> Arkaplan görselleri ve desenlerinde PNG biçimli görseller yeğlenilir.[Transparan özelliği vardır.][Logo ve ikon yapımında yeğlenilir.][Genellikle daha nitelikli olduğundan, JPG'den boyut olarak daha büyüktür.][1990] )

- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİCE HİSSETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHMET NÂŞİT:
SELİM NÂŞİT
ile/ve/||/<>/> ÂDİLE NÂŞİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 07:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı. VE/||/<>/> Torunu.[Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'ni kuran, çok sayıda önemli kitabın çevirisini yaptıran ve Türk ansiklopedisini oluşturtan kişi] )
( )

- AMFİ:
YUNAN
ile/ve/||/<>/> ROMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAYA/ÖĞRENMEYE:
AÇIK
ile/ve/||/<>/> ÂŞIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere kadar. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Yolun sonuna kadar. )

- ATATÜRK ve/||/<> ANITKABİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BASKIN ile/ve/değil/||/<> ÖNE ÇIKAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNLÜK ile/ve/değil/||/<>/< GÜZELLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUMHURİYET ANITINDA:
PIETRO CANONICA
ve/||/<> SABİHA ZİYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DANS ile KAZASKA[Rusça]
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 18:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanılan bir halk dansı. | Bu dansın müziği. )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EKİZDE/FOTOĞRAFTA:
ANALEMMA
ile/ve/||/<> TUTULEMMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir gök cisminin bir başka gök cisminden gözlendiği zaman, gökküre üzerinde günün belirli bir anındaki ortalama konumuna göre yıl içindeki hareketini gösteren eğridir. Bir analemma fotoğrafı, yıl içinde farklı günlerde hep aynı saatte güneşin fotoğrafını çekerek elde edilebilir. İLE/VE/||/<> Analemma'nın güneş tutulması içereni. )

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- HALAY ile HORON
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğu'da. İLE Karadeniz'de. )

- HÜSNÜ ERTUĞRUL ve/||/<>/> MUHSİN ERTUĞRUL
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İDDİA ile/değil/yerine/> ÖZGÜVEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgüven oluşunca/oluşursa, "iddia" sonlanır. )

- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< GÖZBEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL ile/ve/||/<> (ÜSKÜDAR/LI) HOCA ALİ RIZA EFENDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALI KAPI ile/değil YANLIŞ ANAHTAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARİKATÜR (ÇİZMEK) ile/ve/||/<>/< KARAGÖZ (ÇİZMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile KAYIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere mal ederek deftere geçirme. | Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması. | Önem verme. | Resmî belge. | Sesi ya da görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. | Şart. | Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. İLE Pencere çerçevesi. | Araç, eşya. | Yiyecek. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAYNATMAK ile "KAYNATMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamasını sağlamak. | Kaynak yaptırmak. İLE Unutturmak. | Belirli etmeden almak. | Konuşmak, sohbet etmek. )

- KENDİMİZİ/ZİHNİMİZİ:
(")UYUŞTURMAK(")
ile/değil/yerine/>< MEŞGUL ETMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 23:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİŞEN ile KESİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nokta ya da çizgi üzerinde birbirini kesip geçen çizgiler ya da yüzeyler. İLE Bir şey enlemesine ya da boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. | Bir toplumun bölümü, kesim. | Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç. | Bir nesne düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimi, makta. )

- KEŞİDE[Fars.] değil/yerine/= ÇEKİLİŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Banka ve her tür piyango ikramiyesinde çekme. | Arap harfli yazıda bazı harflerin baş tarafı yazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma. )

- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYASİ ile KIYASEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulama ve benzetme ile elde edilen. | Kurala göre yapılmış, kurallı. İLE Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. | Karşılaştırarak, oranlayarak. | Benzeterek. )

- KIYTIRIK[argo] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen, yumuşak ve yağlı toprak. İLE Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil. )

- KLASİK ile KLASİSİZM[Fr. < CLASSICISME]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen yapıt. | XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. | Alışılmış. | Sanatta kuralcı. | Kökleşik. | Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt. | Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. İLE Eski Yunan, Roma sanatından, yazınından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve yazın çığırı. )

- KUKLA SANATINDA:
TALAT-SÜREYYA DUMANLI
ile/ve/<>/> NEVZAT AÇIKGÖZ ile/ve/<>/> DUYGU-OYA TANSI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KURTULUŞ SAVAŞI'MIZDA:
KAĞNI
ve/||/<>/> UÇAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MAHYALARDA:
YAZI
ile/ve/||/<>/> RESİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Ramazan ayının ...] ... ilk onbeş gününde. İLE/VE/||/<>/> İkinci onbeş gününde. )
( )

- MARON[Fr. < MARRON] değil/yerine/= KESTANE RENGİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 14:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDDAH İSMET (SOKAĞI) ile BEHÇET NECATİGİL (SOKAĞI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MERAKLI ile KIRKMERAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen. )

- OKUMA ile/ve/||/<>/></< DİNLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri ayrıştırır. İLE/VE/||/<>/< Kişileri/toplulukları/toplumu birleştirir. )

- ORTA OYUNU ile/ve/||/<>/> DOĞAÇLAMA/TULUAT[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Kavuklu ve Pişekâr İLE/VE/||/<>/> Uşak ve Efendi )

- ÖYKÜ(LEME)DE:
MAUPASSANT BİÇİMİ
ile ÇEHOV BİÇİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslolan, olaydır. Okuyucunun, öyküyü çok fazla yorumlamasına, hayal etmesine olanak tanınmaz.[Öyküdeki olay, mantıklı bir akış takip eder.][Kişiler, özenli ve ayrıntılı bir biçimde gösterilir.] İLE Aslolan, olay değildir. Öykü tamamlandığında, herşey bitmiş değildir. [Özellikle aktarımın sonrasında başlar.][Kişiler, her yönüyle tanıtılmadığından ve olaylarda kesinlik bulunmadığından dolayı okuyucu/izleyicinin hayal kurması ve kendine göre yorumlar yapabilmesi beklenilir.] )
( )

- PERUZ HANIM ile/ve/||/<>/> NURHAN DAMCIOĞLU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- RESİM ile/ve/||/<> SANAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Haziran | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SİNEMA ile/ve/||/<> SANAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Haziran | 20:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( 1- Jean Jacques Annaud / Gülün Adı(The Name of the Rose [1986])

2- Kim Ki-Duck / İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar(Bom Yeoareum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom)

3- Peter Weir / Ölü Ozanlar Derneği(Dead Poets Society)

4- Tony Kaye / Kopma(Detachment) [2011]

5- Andrzej Jakimowski / Hayallerin Ötesinde(Imagine) [2012]

6- Scott Hicks / Shine [1996]

7- Milos Forman / Guguk Kuşu(One Flew Over the Cuckoo's Nest)

8- Sidney Lamet / Equus

9- Michelangelo Antonioni / Cinayeti Gördüm(Blowup) [1966]

10- Alain Corneau / Dünyanın Tüm Sabahları(Tous les matins du monde) )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- STAN LAUREL ve/||/<> OLIVER HARDY
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran | 09:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜS ile KENAR SUYU
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kenar süslemesi. )

- TAÇLI VİRÜS ile/ve/||/<>/< TAÇSIZ VİRÜS/LER
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Covid 19 İLE/VE/||/<>/< Yaşamımızdaki ve zihnimizdeki çoğu (olası) "sorun". )

- TİYATRO ve/=/||/<> HALK SAĞLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEGÂNE HANIM ile/ve/||/<>/> MÜCAP OFLUOĞLU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- YOSUN ile KETENCİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Deniz yosununun ince bir cinsi. | Turpgillerden, küçük sarı çiçekli, yağlı bir bitki.[Chamaelina sativa] | Bu bitkiden elde edilen, sabun yapımında ve ressamlıkta kullanılan bir yağ. )

 

  

Müzik'te...

( 7 yeni ekleme, 5 katkı )


- AĞIT ile DENGBEJ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 21:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS ile KAZASKA[Rusça]
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 18:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanılan bir halk dansı. | Bu dansın müziği. )

- KEMÂNE ile KEMÂNE ile KEMÂNE ile KEMÂNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keman ve kemençe yayı. İLE Bir tür halk çalgısı. İLE Delgi ya da küçük torna çevirmek için kullanılan ok yayı biçimindeki araç. İLE Ahşap gemilerde talimarın üst ucundaki kıvrım.[TALİMAR[İt. < TAGLIAMARE]: Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik etmek amacıyla konulan ekleme.] )

- KENTET[Fr. < QUINTETTE] değil/yerine/= BEŞLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURNA[Ar. < KURNE] ile/ve/||/<> ZURNA[Fars. < SURNÂY]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hamama gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. İLE/VE/||/<> Düğüne gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. )
( Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş ya da plastik tekne. İLE/VE/||/<> Ağaçtan yapılan, iki karış boyunda, ağız bölümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla ya da dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı. )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

 

  

Hayvanlar'da...

( 66 yeni ekleme, 82 katkı )


- ARA/MAKAV/MACAW:
MAVİ SARI
ile/ve/||/<> SARI KIRMIZI ile/ve/||/<> MAVİ GÖĞÜSLÜ ile/ve/||/<> MAVİ BAŞLI ile/ve/||/<> YEŞİL KANATLI ile/ve/||/<> ASKER ile/ve/||/<> HAHN ile/ve/||/<> HYACINTH ile/ve/||/<> SPIX
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 12:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- BATAĞAN ile KARA BOYUNLU BATAĞAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 12:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİT ile BIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan. İLE Bilgisayardaki 0 ya 1 olarak karşılığı/simgesi olan her bir veri/karakter. )

- BÖCEK ile HERKÜL BÖCEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEK ile KIMIL
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yarım kanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek ya da yiyerek ekin hastalığına yol açan, gövdesi kalkana benzeyen zararlı bir böcek. )

- BÖCEK ile KIRMIZ BÖCEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zar kanatlılardan, küçük bir böcek. )

- BUKALEMUN ve/||/<> ÇOBANALDATAN KUŞU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÇÜTRE ile BAYAĞI ÇÜTRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 10:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DAĞ KEÇİSİ ile PİRENE DAĞ KEÇİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 Haziran | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUGUK KUŞU ile/||/<> KOŞAR/YER GUGUK KUŞU/ROAD RUNNER
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<> Kuzey Amerika'nın güney-batısındaki çöllerde yaşar. 1829 yılında sınıflandırılmıştır. )
( )

- GÜVERCİN ile YOLCU GÜVERCİNi
[Eklenme Tarih ve Saati: 25 Haziran | 21:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSKELET ile KEMİRDEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kuyruğun iskeleti. )

- İSPİNOZ ile KETEN KUŞU
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 15:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İspinozgillerden, güzel sesli, 13 santimetre uzunluğunda tarla ve çalılıklarda yaşayan bir kuş. )

- İSTAVRİT ile KRAÇA/KIRAÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İstavrit balığının küçüğü. )

- KÂĞIT BALIĞI ile/||/<> KAYIŞ BALIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<> Kâğıt balığıgillerden, Kuzey Avrupa denizleriyle Akdeniz'in derinliklerinde yaşayan kemikli bir balık. )

- KANARYA MAHALLESİ ve/||/<> KUŞ ADLI SOKAKLAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KARABATAK ile TEPELİ KARABATAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KARATAVUK ile KIZILKUYRUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş. İLE Karatavukgillerden, kışın göçen, küçük, güzel bir kuş. )

- KEDİ AYAĞI ile KEDİAYAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Birleşikgillerden, süs bitkisi olarak da yetiştirilen, beyazımsı, yumuşak, sık tüylü bir bitki. )

- KEDİ ile GEOFFREY KEDİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 21:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( ... İLE Bolivya ve Güney Brezilya'dan itibaren güneye doğru Patagonya'ya kadar, Güney Amerika'nın güney yarısında yaşar. Sadece Andlar'ın doğusunda bulunur. Ağaç bulunan tundralar ve aynı biçimdeki ormanlar yaşam alanıdır. )
( Alt türleri

Leopardus geoffroyi geoffroyi: Merkezî Arjantin
Leopardus geoffroyi euxantha: Kuzey Arjantin, Batı Bolivya
Leopardus geoffroyi leucobapta: Patagonya
Leopardus geoffroyi paraguae: Paraguay, Güneydoğu Brezilya, Uruguay, Kuzey Arjantin
Leopardus geoffroyi salinarum: Kuzeybatı ve Merkezî Arjantin )

- KEDİ ile KIRNAV
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çiftleşmek isteyen dişil kedi. )

- KELEBEK ile KELEBEK ile KELEBEK ile KELEBEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 19:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pul kanatlılardan, gövdesi, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böceklere verilen genel ad. İLE Biçim olarak bu böceklere benzeyen. İLE Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan. | Bu hayvanın neden olduğu hastalık. İLE Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm. )

- KELEBEK ile KRALİÇE ALEXANDRA KELEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Haziran | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Papua Yeni Gine'de yaşar. [Dişileri, erillerine oranla çok daha büyüktür. Yaklaşık olarak erillerin üç katı büyüklüğe sahiptir. Kanat genişliği, yaklaşık 30 santime kadar çıkabilmektedir.] )

- KELEBEK ile MADEİRAN BÜYÜK BEYAZ KELEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Haziran | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELER ile KAFKAS KELERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Haziran | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağrı Dağı eteklerindeki kayalıklarda yaşar. )

- KEMRE ile KEMRE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gübre, tezek. İLE Deride kalınlaşmış kir tabakası. | Başta olan kepek. )

- KEPEZ ile KEPEZ ile KEPEZ ile Kepez
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek tepe, dağ. | Deniz kenarındaki kaya. | Dağların oyuk, kuytu yerleri. İLE Gelin başlığı. İLE Tavuk ve kuşların ibiği ya da başındaki uzun tüyler. İLE Antalya iline bağlı ilçelerden biri. )

- KERTENKELE ile HIZLI KERTENKELE
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESEK ile KESEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bel, çapa ya da sabanın topraktan kaldırdığı iri parça. | Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası. İLE Tezek. )

- KINKANAT ile KINKANATLILAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kın kanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı. İLE Böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, tümüyle başkalaşma gösteren bir takım. )

- KIRAN/ÖLET/AFET ile KIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırma işini yapan kişi. | Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık ya da başka neden. İLE Kıyı, kenar, çevre, uç. | Dağ sırtı, tepe, bayır. | Kıraç toprak. | Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı. )

- KIRIM ile KIRIM ile Kırım
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savunmasız kişilerin ya da tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam. İLE Hayvanların hastalık, soğuk gibi sebeplerle ölmesi. İLE ... )

- KIRLANGIÇ ile KILIÇ KIRLANGICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRSIÇANIMSISI:
AĞAÇ
ile ÇALI ile UÇURUM/ÇÖL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKAÇ ile KISKANÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 11:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense vb. araç. | Açılıp kapanan eğreti merdiven. | Böceklerde besinleri parçalamaya ve kendilerini savunmaya yarayan örgen. | Demircilerin kızgın demiri tuttukları maşa vb. araç. İLE Kıskanma huyunda olan kişi, günücü, haset, hasetçi, hasetli, hasut. )

- KIŞLA ile KIŞLAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Askerlerin toplu olarak barındıkları yapıların tümü. | Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği ya da kışın barındığı kapalı ağıl. İLE Kışın barınılan yer. | Kışın orduların, göçebe oymakların hayvanlarıyla birlikte yayladan inip konakladıkları yer. )

- KIŞLAMAK ile KIŞLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kış mevsiminin gelmesi. | Kışı, bir yerde geçirmek. İLE Hayvanları kovalamak üzere ses çıkarmak. )

- KIVIRCIK ile KIVIRCIK ile KIVIRCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük küçük kıvrımları olan. İLE Marul. İLE Koyun. )

- KIZ BÖCEKLERİ ile KIZ BÖCEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 10:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek hayvanı kız böceği olan, kanatları eşit, camsı, uçuşları sürekli ve hızlı, avcı böcekler takımı. İLE Eklembacaklıların kız böcekleri takımından, başı büyük, gövdesi narin, zar kanatlı bir böcek. )

- KIZAN ile KIZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 19:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erkek çocuk. | Silahlı köy delikanlısı. | Çoluk çocuk. İLE Dişi köpek, kedi gibi hayvanların çiftleşme isteği gösterdikleri durum ya da zaman. )

- KIZMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK ile KIZIŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması. | At, eşek vb. hayvanların çiftleşme istemesi, kösnümek. | Dişi kuşların zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermesi. | Öfkelenmek, sinirlenmek. İLE Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak. İLE Bitkilerin, ıslaklık ve mikropların etkisi altında çürürken ısınması. İLE Hayvan, eş isteme zamanı gelmek, kösnümek. İLE Zorlu, sert, kızışık bir durum almak, şiddetlenmek, artmak. | Hızlanmak, hareketlenmek. )

- KURBAĞA ile KURBAĞA BALIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KURT ile KESELİ KURT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Genellikle omurgalılarda, kasların içinde gelişen şerit kurtçuklarının genel adı. )

- KURT ile KURT ile KURT
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 18:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan. | Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. | İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz. İLE Yumuşak ve uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız ya da çok ilkel ayaklı küçük hayvan. | Bazı böceklere ya da bazı böcek kurtçuklarına verilen ad. İLE Güney gök küresinde, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız. )
( )

- KUŞ ile KIZKUŞU
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yağmurkuşugillerden, uzunluğu 34 santimetre olan, başı sorguçlu, koyu yeşilimsi renkte esmer, küçük bir kuş. )

- KUŞ ile KİVİGİLLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Omurgalı hayvanlardan, kuşlar sınıfına giren bir aile. )

- KUŞ ile PO'OULİ KUŞU
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Haziran | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAPİNA ile KİKLA
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Lapinagillerden, güzel renkli, 50 santimetre uzunluğunda bir balık. )

- LEOPAR ile ZANZİBAR LEOPARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Haziran | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYIS/mayıs ile/değil Mayıs
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taze sığır gübresi. | Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısı. İLE/DEĞİL Yılın beşinci ayı. )

- ORANGUTAN ile BORNEO ORANGUTANI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ÖRDEK ile KILKUYRUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ördekgillerden, uzunluğu 55-65 santimetre, kuyruğu sivri, tüyleri ak yeşil karışık, gagası, ayakları mavi bir tür kuş. )

- ÖRÜMCEK ile ALTIN TEKERLEK ÖRÜMCEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( )

- ÖRÜMCEK ile DARWIN KABUKLU ÖRÜMCEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖTLEĞEN ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ÖTLEĞEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 20:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SAZAN ile KİLİZ BALIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sazangillerden bir tür balık. )

- SIÇAN ile KEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük sıçan. | Domalan. )

- SIĞIN/MUS:
AVRUPA
ile DOĞU ile BATI ile ALASKA ile SHIRAS ile SİBİRYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran | 12:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Finlandiya, İsveç ve Norveç'te. İLE Kanada'nın doğusunda ve ABD'nin kuzeydoğusunda. İLE Kanada'nın Batı'sında. İLE Alaska ve Yukon'da. İLE Wyoming ve Utah'ta[ABD]. İLE Sibirya ve Moğolistan'ın Doğu'sunda. )

- SIĞIR ile BALİ SIĞIRI
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran | 09:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRTLAN ile MAĞARA SIRTLANI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 08:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Size: Roughly‭ ‬1‭ ‬meter high at the shoulder,‭ ‬1.5‭ ‬meters long,‭ ‬70-120 ‬kilograms in weight.

Locations: Across Eurasia.

Time period: Pleistocene.

The cave hyena (Crocuta crocuta spelaea) is an extinct subspecies of spotted hyena (Crocuta crocuta) native to Eurasia, ranging from northern China to Spain and into the British Isles. Though originally described as a separate species from the spotted hyena due to large differences in fore and hind extremities, genetic analysis indicates no sizeable differences in DNA between Pleistocene cave hyena and modern day spotted hyena populations. It is known from a range of fossils and prehistoric cave art. With the decline of grasslands 12,500 years ago, Europe experienced a massive loss of lowland habitats favoured by cave hyenas, and a corresponding increase in mixed woodlands.The main distinction between the spotted hyena and the cave hyena is grounded on different lengths of the hind and fore limb bones. They have been estimated to have weighed 102 kg. Little is known of their social habits. Their use of caves as dens is widely accepted, although sites in the open-air are also known. Indications of whether cave hyenas lived in large clans or on a more solitary basis is lacking, though large clans are not considered likely in their Pleistocene habitat. )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- TİMSAH:
HANTAL
ile/ve/değil/>< ÇEVİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 18:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karada. İLE/VE/DEĞİL/>< Suda. )

- YAĞMUR KUŞU ile KILIÇ GAGALI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yağmur kuşugillerden, çok ince ve uzun gagalı, tüyleri ak, kanatları kara bir kuş. )

 

  

Nesneler'de...

( 96 yeni ekleme, 92 katkı )


- [ne yazık ki]
GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK/KORNA ÇALMAK
ile/değil/yerine/>< SUSMAK/SESSİZLİĞİ YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Bilgisizlik ne kadarsa o kadar çok ve yüksektir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgelik ve zarafet ne kadar derinse/yüksekse. )

- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ya/hem] Bir "bakış/algı/yorum". İLE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/YA DA/||/<>/>< Başka bir "bakış/algı/yorum". )

- ANTLAŞMA ile KESENE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sözleşme, yazılı antlaşma. | Götürü ya da toptan satış. )

- AVUÇLAMAK ile KISIMLAMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tek elle avuçlamak. )

- BAĞ ile KENET
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İki sert nesneyi birbirine bağlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kıvrık metal parça. )

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arıların, kendi beslenmeleri için [insan için değildir!] çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. İLE Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk. )

- BIÇAK ile KESKİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç. | Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç, tırnak. | Pulluk gövdesi önüne takılan ve toprağı kesip ayıran, bıçak ya da disk biçiminde çelikten yapılmış pulluk parçası. )

- BOYA ile/değil/yerine KINA[Ar. < HİNNÂ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz. )

- CAM ile/ve/||/<> KELEBEK CAMI
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Otomobilde ön kapı penceresinde ekseni çevresinde dönerek açılabilen ya da sabit bulunan küçük cam. )

- ÇİMENTO ile KLİNKER[İng. < CLINKER]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü. )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DÜZ VİTES ile OTOMATİK VİTES
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- GÖZLÜK ile/||/<> KELEBEK GÖZLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<> Burundan tutturularak kullanılan sapsız gözlük, kıskaç gözlük. )

- İĞNE ile KLİPS[Fr. < CLIPS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 15:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb. )

- İPLİK ile KILAPTAN[Ar. KULLÂB + Fars. -dān]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 16:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pirinç, bakır, kalay vb. madenlerden çekilerek gümüş ve altın yaldız vurulmuş ince metal iplik. | Pamuk ipliğine sırma katılarak eğrilmiş iplik. | Bu tür iplikten yapılmış olan. )

- KAKMAK ile/değil ÇAKMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 11:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALEM ile KEÇİTIRNAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kesici ağzı üçgen biçiminde olan oyma kalemi. )

- KAP ile KIRBA[Ar. < KİRBA]/KIRPA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İçinde su taşınılan, ağzı dar, altı geniş su kabı. | Çok su içen kişi. | Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık. )

- KAPAK ile KEPENK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İş yeri, pencere, kapı vb. yerleri kapamak için kullanılan, türlü biçimlerde sac levha, demir ya da tahta kanat. )

- KAPALI KAPI ile/değil YANLIŞ ANAHTAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAVANA[İt. < CAROVANA] ile KERES
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle orduda yemek dağıtımında kullanılan büyük metal kap. | Bu kaptan dağıtılan yemek. | İnce, yassı elmas. | Atış taliminde hedef tahtasını bile vuramama. İLE Büyük ve derin karavana. )

- KASKO ile/ve/||/<>/> TRAFİK SİGORTASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Her araç için zorunludur. İLE/VE/||/<>/> Zorunlu değildir. )
( [amacı] Kaza durumunda, suçsuz olan tarafın hasarının, suçlu tarafın sigorta şirketinin ödemesini sağlamaktır.[Suçu olmayan kişiyi mağdur etmemek için alınan bir önlemdir.][Terör, sel, su baskını, yanma vb. olaylara güvence vermez.] İLE/VE/||/<>/> Kaza yapılan araçta oluşan tüm masrafları karşılamaktır.[Çarpmaya, çalınmaya, yanma, sel ve deprem gibi olaylar sonucunda da hasar görmüş aracın tamir masraflarını ya da tamamının ücretini karşılamaktadır.][Süresi 1 yıldır] )

- KAYAK ile KIZAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kar, su ya DA çim üzerinde kaymak için ayağa takılan araç. | Bu aracı kullanarak yapılan spor. İLE Kar ya da buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt. | Ağaç tablaların kamburlaşmaması için liflere dikey konumda açılan kanala geçirilen uzun parça. | Ambalajın dibine uzunluğuna çakılan, hem dip levhası öğelerinin tutturulmasını, hem de ambalajın yerde kolayca kaymasını sağlayan kereste parçası. | Tersanelerde üzerinde gemi yapılan, onarılan ya da gemiyi suya indirip sudan çıkarmaya yarayan ızgara. )

- KAYIŞ ile KEFNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çuvaldız ya da kalın iğne ile iş işleyen kişinin, eline geçirdiği demirli kayış. )

- KAYIT[Ar. < KAYD] ile KAYIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere mal ederek deftere geçirme. | Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması. | Önem verme. | Resmî belge. | Sesi ya da görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. | Şart. | Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. İLE Pencere çerçevesi. | Araç, eşya. | Yiyecek. )

- KAYNAK/REFERANS[İng. < REFERENCE] ile/ve/||/<>/> KAYNAKÇA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araştırma ve incelemede yararlanılan belge. | Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da yapıtların tümü. İLE/VE/||/<>/> Belirli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt. )

- KAZA ile KAZA ile KAZA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstem dışı ya da umulmayan bir olay dolayısıyla birinin, bir nesnenin ya da bir aracın zarara uğraması. | Zamanında kılınmayan namazı ya da tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. İLE Yargı. | Kadılık görevi. İLE İlçe, kaymakamlık. )

- KAZI ile KAZI ile KAZI/HAK[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yeri kazma işi, hafriyat. İLE Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belirli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması. İLE Maden, ağaç, taş üzerine, elle yazı ya da biçim oyma, kazı. | Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı )

- KAZULET = KOCAMAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEFE[Ar. < KEFFE] ile KEFE
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Terazi gözlerinden her biri. İLE ... )

- KELEBEK ile KELEBEK ile KELEBEK ile KELEBEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 19:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pul kanatlılardan, gövdesi, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böceklere verilen genel ad. İLE Biçim olarak bu böceklere benzeyen. İLE Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan. | Bu hayvanın neden olduğu hastalık. İLE Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm. )

- KEMÂNE ile KEMÂNE ile KEMÂNE ile KEMÂNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keman ve kemençe yayı. İLE Bir tür halk çalgısı. İLE Delgi ya da küçük torna çevirmek için kullanılan ok yayı biçimindeki araç. İLE Ahşap gemilerde talimarın üst ucundaki kıvrım.[TALİMAR[İt. < TAGLIAMARE]: Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik etmek amacıyla konulan ekleme.] )

- KEPENEK ile KEPENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük, aba. İLE Pervane. )

- KERRAKE/KERÂKE[Ar.] değil/yerine/= ÜSTLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce softan hafif ve dar bir üstlük. )

- KERTERİZ[Yun.] (ALMA) değil/yerine/= ÖLÇME, ÖLÇÜ ALMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yerin nerede bulunduğunu pusula ile ölçme. Denizcilerin, denizde sığlıkları belirlemek için kullandıkları imlerin tümü. )

- KERTMEK = ÇENTME/SÜRTÜNME
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin kenarında kertik açmak. | Sertçe sürtünmek. )

- KESAT[Ar. < KESÂD] değil/yerine/= DURGUNLUK, YOKLUK, KITLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 12:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNTİ ile KESENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesilen parça, kırpıntı. | Bir işin bir süre için durması, inkıta. | Ödenilen bir paradan herhangi bir nedenle kesilen bölüm. İLE Görevlilerin aylıklarından her ay belirli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para. | Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam. )

- KESİŞEN ile KESİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nokta ya da çizgi üzerinde birbirini kesip geçen çizgiler ya da yüzeyler. İLE Bir şey enlemesine ya da boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. | Bir toplumun bölümü, kesim. | Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç. | Bir nesne düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimi, makta. )

- KETEN/KENDİR ile/ve/||/<>/> KITIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Minder, yastık vb.ni doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri. )

- KILICINA = KILIÇLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalas, cetvel tahtası gibi kalınlığı eninden az olan nesnelerin, keskin ve dar tarafının yukarı gelmesi üzerine. )

- KILKAPAN/SAMANKAPAN/KEHRİBAR[Fars. < KEHRUBÂ ] ile KARAKEHRİBAR/OLTU TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılan ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif nesneleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine. İLE Bu reçineden yapılmış: )

- KIN ile KIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı. İLE Buğdaygillerde olduğu gibi yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş dış bölüm. )

- KIR ile KIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran | 18:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk. | Bu renkte olan. İLE Kent ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ, bayır. )

- KIRBA[Ar. < KİRBA]/MATARA[Ar. < MİTHARE] ile KIRBA
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı. İLE Çok su içen. | Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık. )

- KIRIK ile KIRIK ile KIRIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırılmış olan. | Tam nota göre düşük olan not. | Saf renkten hafif uzaklaşmış. | Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. | Kemiğin bir etki ile kırılması. | Bir şeyin kırılan yeri. | Kırıntı. | Melez. | Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. | Gücenmiş, üzgün. İLE Dişilin ya da erilin, yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu eril ya da dişil. İLE Fay. )

- KIRIŞ KIRIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIŞIK ile/ve/değil/yerine/||/<> KIVRIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırışmış olan. | Kırışmış yer, kırışıklık. | Deride esnekliğin kaybolmasından oluşan kıvrım. )

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRPIK ile KIRPINTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırpılmış olan. | Bölük pörçük. İLE Kırpılan şeyden kalan küçük parça. )

- KIRTASİYE[Ar. < ] ile/ve/||/<> BETİKEVİ/KİTAPÇI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Defter, kâğıt, kalem vb. yazı araç ve gereçlerinin tümü. | Kâğıtla yapılan işlemler. İLE/VE/||/<> ... )

- KISKAÇ ile KISKANÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 11:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense vb. araç. | Açılıp kapanan eğreti merdiven. | Böceklerde besinleri parçalamaya ve kendilerini savunmaya yarayan örgen. | Demircilerin kızgın demiri tuttukları maşa vb. araç. İLE Kıskanma huyunda olan kişi, günücü, haset, hasetçi, hasetli, hasut. )

- KIT[Ar. < KAHT] ile AZ/YETERSİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KITA ile KITA ile KITA ile KITA
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara. İLE Askerlerin bir komutanın emrinde biraraya gelmesinden oluşan birlik. İLE Dörtlük. İLE Parça, tane. )

- KITİPİYOZ[Yun.] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI, KÖTÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIVIRCIK ile KIVIRCIK ile KIVIRCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük küçük kıvrımları olan. İLE Marul. İLE Koyun. )

- KIVRAMAK ile KIVRANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin buruşup toplanması, kıvırcık duruma gelmesi. | Hızlı yürümek. | Harekete geçmek. İLE Ağrı, sancı gibi gövdesel ya da korku, heyecan gibi ruhsal nedenlerle gövdenin eğilip bükülmesi. | Acı çekmek, üzülmek. | Bir şeye çok gereksinim duymak. )

- KIVRIK ile KIVIRCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğrilip bükülmüş, yuvarlak bir biçim verilmiş. İLE Küçük küçük kıvrımları olan. )

- KIYICI ile KIYICI/GADDAR ile KIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işini yapan kişi. İLE Gaddar. İLE Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kişi. )

- KIYIM ile KIYIM ile KIYIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işi. İLE Kıyılma biçimi. İLE Görev yönünden kötü bir duruma sokma, haksızlığa uğratma. )

- KIYTIRIK[argo] değil/yerine/= DEĞERSİZ, BAYAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZIL ile KIZILTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir yerden yansıyan hafif kızıl renk, solgun kızıl. | Bu renkte olan. )

- KİFAFLANMAK[Ar.] değil/yerine/= AZLA YETİNMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elde ne varsa onunla, çok az yiyecekle karın doyurmak, çok az şeyle yetinmek. )

- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen, yumuşak ve yağlı toprak. İLE Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil. )

- KİREÇ KLORÜRÜ ile KİREÇ KAYMAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı nesne ve yerleri mikroplardan arıtmakta, çamaşırları ağartmakta kullanılan, sarımsı beyaz renkte ve klor kokusunda, toz ya da sulandırılmış kireç klorürü. )

- KİREÇ ile KİREÇ TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit.[CaO] | Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). İLE Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç. )

- KİRİŞ ile KEMERE[Yun.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 10:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden ya da betonarmeden yapılmış yatay destek parçası. İLE Gemi güvertesinin enine konulmuş kirişlerinden her biri. )

- KİRMAN = KİRMEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç. )

- KİSPET = KİSVET
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon. )

- KREM:
GÜNDÜZ
ile GECE
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran | 15:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREM ile LOSYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 17:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yağ içine su damlacıklarının karışımıdır.[Yüksek yağ yüzdesine sahiptir.][Kıvamı daha koyudur. Losyondan daha ağır ve daha zengin olabilir.] İLE Su içine yağ damlacıklarının karışımıdır.[Daha yüksek su yüzdesine sahiptir.][Hafif biçimde, yağsız ve deride daha kolay emilmeye yöneliktir.][Deride yağlı bir kalıntı bırakmamasını istenildiği zaman kullanılmaktadır.] )

- KURNA[Ar. < KURNE] ile/ve/||/<> ZURNA[Fars. < SURNÂY]
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hamama gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. İLE/VE/||/<> Düğüne gidildiğinde/gidip beğenilmeyen/beğenmeyen. )
( Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş ya da plastik tekne. İLE/VE/||/<> Ağaçtan yapılan, iki karış boyunda, ağız bölümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla ya da dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı. )

- KURTULUŞ SAVAŞI'MIZDA:
KAĞNI
ve/||/<>/> UÇAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KÜÇÜK PARÇA ile KIYMIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok küçük ve sivri tahta, demir ya da kemik parçası. )

- LAMBA ile KEDİGÖZÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taşıtların arkasındaki kırmızı renkli işaret lambası. | Yollarda, ışık vurduğunda parlayan trafik işareti. )

- MEDDAH İSMET (SOKAĞI) ile BEHÇET NECATİGİL (SOKAĞI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- MEKANİK ile/ve/||/<> KİNEMATİK[Fr. < CINEMATIQUE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Nesnelerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu. )

- METRE[m] ile/||/<>/> KİLOMETRE[km]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 10:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. | Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı. İLE/||/<>/> 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi. )

- OLUK/YİV ve/||/<>/< KINDIRAÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 18:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<>/< Oluk ya da yiv açmaya yarayan araç. )

- SEPET ile KAZEVİ[Ar. < GAZEVÎ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Saz ya da kamıştan örülmüş büyük sepet. )

- SİPER[Fars.]/KAZAMAT[Fr. < CASEMATE] değil/yerine/= KUYTU, DULDA[yerel]
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KAZAMAT: Toplardan, bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper. )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

- SPATULA[İt. < SPATOLA] ile KAZAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ev işleri, duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan, bir nesneyi kazımaya, yaymaya yarayan, küçük bir kürek ya da ucu keskin olmayan, bükülebilen bir bıçak biçiminde metal, ağaç, kemik vb. nesnelerden yapılmış araç. İLE Kazımakta ya da temizlemekte kullanılan demir araç. )

- SÜS ile KENAR SUYU
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kenar süslemesi. )

- TAŞ ile KAZAN TAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalsiyum tuzları kapsayan suyun ısıtıldığı kabın iç yüzeyinde oluşturduğu katman. )

- TORBA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KESE KÂĞIDI
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçine bazı nesneler konulmak için kâğıttan yapılmış kese biçiminde torba. )

- UCUZ ile KELEPİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Haziran | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı. | Az emekle elde edilen. | Bayağı. İLE Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan ya da alınabilecek olan. )

- VAPUR ile/ve/||/<> BANDIRMA VAPURU
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 09:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- YAPIŞTIRICI/TUTKAL SÜRME ile/ve/||/<> KEDİBASTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 19:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Tüm yüzeye tutkal sürmeyi gerektirmeyen işlerde, fırçayı aralıklı bastırarak yapıştırıcı/tutkal sürme biçimi. )

- YELKENLİ ile HİNT YELKENLİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran | 17:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 2-3 direkli, üçgen yelkenli kıyı gemisi. )

 

  

Ürünler'de...

( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

Bisiklet'te...

( 2 yeni ekleme, 1 katkı )


- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

İlk'lerde...

( 0 yeni ekleme, 13 katkı )


- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 07:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı. VE/||/<>/> Torunu.[Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'ni kuran, çok sayıda önemli kitabın çevirisini yaptıran ve Türk ansiklopedisini oluşturtan kişi] )
( )

- ATATÜRK ve/||/<> ANITKABİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- CUMHURİYET ANITINDA:
PIETRO CANONICA
ve/||/<> SABİHA ZİYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- EŞİTLİK ve/=/||/<>/>/< SAVAŞÇILARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle hukuk mantığı ve tarihi açısından, "Eşitlik Savaşçısı[On The Basis of Sex]"'nı izlemenizi öneririz... )
( )

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- II. MAHMUT ve/||/<>/> ABDÜLAZİZ ve/||/<>/> FEYZİ PAŞA/FEYZULLAH İZMİDÎ
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KURTULUŞ SAVAŞI'MIZDA:
KAĞNI
ve/||/<>/> UÇAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 19:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- LUKIANOS ile/ve/||/<> JULES VERNE
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- VAPUR ile/ve/||/<> BANDIRMA VAPURU
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran | 09:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

 

  

En'lerde...

( 1 yeni ekleme, 1 katkı )


- GAZ BULUTU ile HİMİKO BULUTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüm evrende, gözlemlenebilen en büyük nesnedir.[Bizden 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki gaz bulutu] )

 

  

Eşik'lerde...

( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

Tek'lerde...

( 12 yeni ekleme, 17 katkı )


- ATATÜRK ve/||/<> ANITKABİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BUVALDUR/EFLATUN[Ar. < Yun.] ile KIZILŞAP
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık mor renk. | Bu renkte olan. İLE Açık mor/eflatun renk. | Bu renkte olan. )

- KAYNANADİLİ ile KAYNANADİLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dil biçiminde, yassı ve dikenli dalları olan bir tür kaktüs. İLE Bir iğne oyası deseni. )

- KAZAK ile KAZAK ile KAZAK[Fr. < CASAQUE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu halk ya da bu halktan olan kişi. | Güney Rusya'da yaşayan, Slavlaşmış bir topluluk ve bu topluluktan olan kişi. İLE Rusya'da ve İran'da ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker. | Karısına söz geçirebilen, dediğini yaptırabilen erkek, kılıbık karşıtı. İLE Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi. )

- KETEN/KENDİR ile/ve/||/<>/> KITIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Minder, yastık vb.ni doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri. )

- KIRIŞ KIRIŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 12:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRPIK ile KIRPINTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırpılmış olan. | Bölük pörçük. İLE Kırpılan şeyden kalan küçük parça. )

- KIVRAMAK ile KIVRANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin buruşup toplanması, kıvırcık duruma gelmesi. | Hızlı yürümek. | Harekete geçmek. İLE Ağrı, sancı gibi gövdesel ya da korku, heyecan gibi ruhsal nedenlerle gövdenin eğilip bükülmesi. | Acı çekmek, üzülmek. | Bir şeye çok gereksinim duymak. )

- KIZIL ile KIZILTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir yerden yansıyan hafif kızıl renk, solgun kızıl. | Bu renkte olan. )

- KİRMAN = KİRMEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç. )

- SÖZCÜKLER/ADLAR ile/ve/||/<>/< KENT KÖKENLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs | 06:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂLÂ/DANİSKA ile/ve/||/<>/< DANZIG/GDANSK(POLONYA)

BORDO[: Mora çalan kırmızı renk.] ile/ve/||/<>/< BORDEAUX(FRANSA)

ÇARLİSTON[biber / dans] ile/ve/||/<>/< CHARLESTON(AMERİKA)

DENIM[İng. : Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş.] ile/ve/||/<>/< NIMES(FRANSA)

FAYANS[Fr. : Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.] ile/ve/||/<>/< FAENZA(İTALYA)

FES ile/ve/||/<>/< FES(FAS) JEAN ile/ve/||/<>/< GENES/CENOVA(İTALYA)

KALAS[Rom.]: Kalın biçilmiş uzun tahta. ile/ve/||/<>/< GALATİ(ROMANYA)

KALAMATA[Yun. :Bir tür etli ve büyük zeytin.] ile/ve/||/<>/< KALAMATA(YUNANİSTAN)

KOLONYA[İt. < COLONIA: İçinde limon, lavanta vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir nesne.] ile/ve/||/<>/< COLOGNE/KÖLN(ALMANYA)

KÛFİ[Ar. : Arap yazısının, düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.] ile/ve/||/<>/< KÛFE(IRAK)

MIKNATIS ile/ve/||/<>/< MAGNESIA(YUNANİSTAN)

MİSİNA[İt. < MESSINA : Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ile/ve/||/<>/< MESSINA(İTALYA)

MUSLİN[Fr. MOUSSELINE : Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.] ile/ve/||/<>/< MUSUL(IRAK)

NİHAVENT[: Klasik Türk müziğinde bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİHÂVEND(İRAN)

NİŞABUREK[Fars. : Klasik Türk müziğinde rast makamı ve uşşak makamının buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir makam.] ile/ve/||/<>/< NİŞABUR(İRAN)

PARŞÖMEN[Fr. < PARCEMIN]/TİRŞE[Fars. : Yeşil ile mavi arası bir renk/ton.] ile/ve/||/<>/< PERGAMON/BERGAMA(TÜRKİYE)

SPA ile/ve/||/<>/< SPA(BELÇİKA)

TARANTULA[: Sekiz bacaklı, iki kollu bir tür örümcek.] ile/ve/||/<>/< TARANTO(İTALYA) )

 

  

Uc'larda...

( 0 yeni ekleme, 3 katkı )


- ...'NIN:
"MUTFAĞI"
ile/ve/||/<> "ARKA SOKAKLAR"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İKİ "ÇETE":
"HIRSLI"
ile/ve/||/<> HIRSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne]
!TAHKİR
ile/ya da/ne de/||/<>/>< TAKDİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜMENCİ ile/değil/yerine/>< KÜREKÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- HIRSIZ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> POLİTİK HIRSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran | 09:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paramızı, şemsiyemizi, cüzdanımızı, bisikletimizi çalar. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Geleceğimizi, rüyalarımızı, yaşamımızı, emeğimizi, eğitimimizi, gülüşümüzü çalar. )
( Kişiyi seçer. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Kendimiz seçeriz. )
( Çoğunlukla polis tarafından yakalanıp cezalandırılır. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Polis tarafından korunur. )

- HIRSIZLIK ile/ve/||/<>/> KLEPTOMANİ[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Gereksinim duyulmayan nesneleri çalma hastalığı. )

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI MODA ile/değil/yerine/>< YAVAŞ MODA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Gerçek Bedel[The True Cost] ve Irmak Mavisi[River Blue] belgesellerini de izleyelim, bilgilenelim, bilinçlenelim, çevremize duyuralım! )

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNATMAK ile "KAYNATMAK"
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaynamasını sağlamak. | Kaynak yaptırmak. İLE Unutturmak. | Belirli etmeden almak. | Konuşmak, sohbet etmek. )

- KAYPAK ile/ve/||/<> KAYTAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dönek. İLE/VE/||/<> Kuytu. | Sözünde durmayan. | Yağcı, dalkavuk, numaracı. )

- KITAL[Ar. < KİTAL] değil/yerine/= SAVAŞ
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vuruşma, birbirini öldürme. | Savaş. )

- KIYICI ile KIYICI/GADDAR ile KIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işini yapan kişi. İLE Gaddar. İLE Kıyılara vuran enkazı devletten aldığı izinle toplayan kişi. )

- KIYIN KIYIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyıdan, gizli gizli. )


06 Mart - 09 Mayıs 2020'deki yenilikler!Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 6234 kez incelenmiş/okunmuştur.