FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! UC'LARUC'LARDoğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )* ( Başlangıç tarihi: 06 Haziran 2009 )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 30 Mayıs 2020 arasında... ]

 

Bugün [30 Mayıs 2020] itibariyle
En'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 30 Mayıs 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

 

 

DEĞİL/YERİNE

UÇ değil UC!!!

ZIT/LAR değil/yerine UC/LAR!!!

( "Zıt" ve "zıtlık" kavramları, iki uc arasındaki ilişkiyi/süreci ifade eder.["lık" ekiyle üst bir soyutlama oluşur/oluşturulur]. İki ucta olanların varoluş biçimleri ve olgusallıkları sabittir.[Yorum/değerlendirme kabul etmez.] Aralarındaki ilişkiye zihnin katılımıyla bir anlam ve soyutlama yüklenir. Bu yükleme sonrasında elde ettiğimiz sonuç ise bir süre sonra -büyük bir yanılsamayla- zihnimizdeki haline indirgenerek ve tek tanım halini alarak kullanıma katılır. Daha sonra da kendi keşfimizmiş gibi ve hareket/düşünce bu sondan başlatılarak aktarıma/mirasa sokulur. [Buradaki ilişki ve geçişler gözlenmedikçe, sorgulanmadıkça da doğanın değişmez bir parçasıymışcasına zihnimizdeki başlangıç olarak yanlış kullanıma devam edilmektedir.] )
( Zıt'ı anlamak için Tezad ve Tenâkuz'u çok iyi anlamak ve aralarındaki ilişkiyi oturtmuş olmak gerekir! )
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur! )

ZITLAR ile/değil/yerine FARKLAR
( Zıtlar vardır ama zıtlık yoktur. )
( Zıtları birbirinden farklı ve ayrı haller olarak düşünürsünüz. Değildirler. )
( Zihnin ötesinde tüm farklılıklar biter. )
( Fark gözetmeyin ve ayrılmaz olanı ayırmayın. )
( [not] CONTRARIES/ANTONYMS with DIFFERENCES )
( DIFFERENCES instead of CONTRARIES/ANTONYMS )

ZIT ile/yerine/değil ÖBÜR UC

ZIT/LIK ile/değil İKİ/LİK

TERS / TERSİ değil UC / UCU

 

--------------------------

 

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER

DORUK/ZİRVE/EVC[Ar.] ile UC

UC ile/değil DORUK-ETEK

DİP ile UC

KÖK ile UC

BAŞ ile UC

EN ile UC

ÖN ile UC

SON ile UC

NOKTA ile UC

LÜKS ile UC

AŞIRI/LIK ile UC

SINIR ile UC

KIYI ile UC

EĞİM ile UC

UC ile TARAF

UC ile/ve GÜÇ

UC ile/değil KARŞILIK

UC ile UZANTI

UC ile KUTUP

UC ile BURUN

UC ile MERKEZ

UC ile ÖTESİ OLMAYAN

DIŞTAKİ UC ile/ve İÇTEKİ UC

İKİLİ ile/ve UC

KÖŞESİ ile/ve/değil UCU

EN UC NOKTADA ile/ve EN SON NOKTADA

EKSTREM değil/yerine UC

TARAFLILIK ile/ve YANILGI

KUTUPLAŞMA ile KAMPLAŞMA

HEDEF ile UC

ETRAF < TARAF: UC/LAR

İKİ TARAFLILIK ile/ve ÇOK TARAFLILIK

TEK TARAFLI ile/değil TEK TARAF AĞIRLIKLI

TARAFTA/LIK ile/ve/değil/yerine ETRAFTA/LIK

TEZAD ile TENÂKUZ

TENÂKUZ ile ZIT

( 3. şıkkın olanaksızlığı vardır. İLE 3. şıkkın olanaksızlığı yoktur. )

TEZAD ile AKS

TEZAD ile TAHT-EL-TEZAD

TEZAD ile/ve/> KOMİK

AYIP ile/ve/< TEZAD

TAKLİT ve/<>/= TEZAD

TEZAD ile ABES

TEZAD ile/ve/> MİZAH

( OPPOSITION with/and/> COMEDY )

İLGİNÇ ile TEZAD
( INTERESTING with OPPOSITION )

TEZAD ile KONTRAST
( OPPOSITION with CONTRAST )

EN AZ ile EN FAZLA
( MINIMUM with MAXIMUM )

UC ile TARAF
( Uclar, güdülenmeyi engeller! )
( TARAFEYN: Uclar. )
( NİHÂYE/T: Son, uc. )
( Tips interrupts the motivation! )
( TIP with SIDE )

UC ile/ve GÜÇ
( TIP with/and POWER )

EN UC NOKTADA ile/ve EN SON NOKTADA
( [Lat.] IN EXTREMIS cum/et IN ULTIMUS )

BEŞEN[Fars.]: Cisim, gövde/beden. | Uzun boy. | Taraf, kenar, uc.

BÎNÎ: Burun. | Uc. | Dağ tepesi. | Yayın ele alındığı kısmının ucu.

NEVK[Fars.]: Sivri uc. | Kuş gagası. | Kirpiğin ucu.

NİHÂYET-İ AZM[Ar.]: Kemik ucu.

RE'S[Ar.]: [coğr.] Burun. | Uc, tepe.

 

KAVRAMLAR'DA...

 

İLİM - ZANN

HİLM - CEHL

KÜFÜR - ŞÜKÜR

SIDK - KİZB

HÜSN - KUBH

TENÂSÜB - TENÂFÜR[< NEFRET]

 

İNSAN'DA...

DENGELİ ÖRGEN: EL

( Gövdenin tüm kısımlarınınkine nispetle el derisi en dengeli olanıdır. El derisinde, en dengeli olan avuçiçi derisidir. Sonra, sırasıyla parmakların derisi ve onlardan da işaret parmağının derisi ve son olarak en dengeli olan işaret parmağının uc kemiğinin derisidir. Bundan dolayıdır ki, işaret parmağının ve öteki parmakların ucları duyu idraki için en iyi örgenlerdir. ) 

SAÇ ile/ve TIRNAK

GLANS: PENİS UCU

[Ar.] BENÂM ile BENÂN

( Parmak ucu. İLE Parmaklar, parmak ucları. )
( [Fars.] SER-İ ENGÜŞT/SER-ENGÜŞT ile ... )

 

DOĞA'DA...

OMACA
: Üzüm asmasının dip kısmı.

 

HAYVANLAR'DA...

KALAK
: Hayvanlarda burun deliği/ucu.

NEVK[Fars.]: Kuş gagası.

YARASA: "Güzelliğim" "fazla görülmesin" diye gece uçar.
KUĞU: Güzelliğini sergilemekten, su içmeyi bile boşvererek/unutarak susuzluktan ölmüş.

 

NESNELER'DE...

BÂDİRE
[Ar. çoğ. BEVÂDİR]: Bazı nesnelerin ya da her türlü bitkinin ucu.

BELVÂZ[Fars.]: Çıkıntı, duvardan dışarı çıkan direk ucu.

 

MEKÂNLAR'DA...

ÜMİT BURNU ile/ve/değil ANGULUS

( Afrika'nın en uc noktası Ümit Burnu değil Angulus'tur. Angulus'a ulaşım kolay olmadığından Ümit Burnu ün kazanmıştır. )

ARKTİKA ile/ve ANTARTİKA
( Kuzey kutbunda kutup noktasıyla birinci enlem içinde kalan kara ve deniz parçası. İLE/VE Güney kutbu. )

SUMMIT ile ZENITH
( Yeryüzünde. İLE Uzayda, astronomide. )

7 DORUK/ZİRVE[Ar.]
( * ACONCAGUA:
Arjantin, Güney Amerika, Yükseklik : 6959 m.
* ELBRUZ: Rusya, Avrupa, Yükseklik : 5642 m.
* EVEREST: Nepal, Tibet, Yükseklik : 8848 m.
* KILIMANJARO: Tanzanya, Afrika, Yükseklik : 5895 m.
* KOSCIUSKO: Avustralya, Yükseklik : 2228 m.
* Mc. KINLEY: Alaska, Kuzey Amerika, Yükseklik : 6194 m.
* VINSON: Antarktika, yükseklik : 4897 m. )

AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)
( En uctaki cami.[Sultanahmet'ten Cankurtaran'a giden tren altgeçidinin yanındaki cami. İsmail Dede Efendi Evi'nin yolu üzerinde.] )

 

DORUKTA...

 

DİPTE...
( DİP: BÜN, KA'R[Ar. | çoğ. KUÛR], TEH[Fars.]
* TEH-İ ÇÂH
[Fars.]: Kuyunun dibi.
* TEH-İ DERYÂ[Fars.]: Denizin dibi. | Kat, mertebe.
* KA'R-I NÂ-YÂB[Ar.]: Dibi bulunmayan, dibi bulunamayacak derecede çukur olan.
* KA'R-I PÜR-SÜKÛN[Ar.]: Durgun dip. )

 

VAROLUŞ

1

TEK

EN

İNSAN

KENDİNİ TANIMAK

SUSMAK

TERK

HİZMETÇİLİK

ZEN

TASAVVUF

 

--------------------------

 

OLUMSUZLAR

ÇOK - HİÇ

HİÇ - HEP

HEP - ASLA

İFRAT - TEFRİT

KEYİF - ÖZGÜRLÜK

KABIZLIK(KONSTİPASYON) - İSHAL(DİYARE)

OBEZİTE - ANOREKSİYA (NEVROZA)

NE DİYORLAR? - NE DİYECEKLER?

 

NÖTR (DURUM)

"0" - "100"

GEÇMİŞ - GELECEK

SIVI - KATI

DURAĞAN - HAREKETLİ

HİZMET EHLİ - HÜKÜM EHLİ

KESÂFET - LETÂFET

BAŞLANGIÇ - SON

İLK - SON

TEK - ÇOK

HERKES - HİÇKİMSE

HAKİKATE YAKLAŞMAK ile/ve HAKİKATTEN UZAKLAŞMAK

( İki uc da çıldırmaya/delirmeye neden olur. )

 

DEĞİL!!!

MEKANİK ile ORGANİK 

Bugün [30 Mayıs 2020] itibariyle
En'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 30 Mayıs 2020 arasında... ]
( 170 yeni ekleme, 189 katkı )


- !CESÂRET ile !İNTİKAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İntikama yönelik çaba, cesâretten değil acziyettendir. )

- !HEMPA[Fars.] ile/değil/yerine/>< KANKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kişi, ayaktaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kan kardeşliği kadar yakınlıkla birlikte hareket eden/ler. )

- !İHTİKÂR ile !İHTİLAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vurgunculuk, vurgun. İLE Aşırma, para aşırma, aşırtı. )

- !KAVGA-DÖVÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KAVGA ile/yerine TARTIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her kavganın temelinde, taraflardan birinin cahilliği yatar. )

- !MAFYA ile/ve/<> (")HÜKÜMET(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FaRkLaR'ı değil önemli bir ortak yanları vardır. İkisinde de haktan, hukuktan eser yoktur ve/ya da olmayabilir (ne yazık ki[hükümet için]). )

- !ÖFKE ile/ve/ne yazık ki/> !SALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !ŞİRK ile/ve/||/<> !KİBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı'ya, başka bir şeyi/birini ortak koşmak. İLE/VE/||/<> Tanrı'ya, kendini ortak koşmak. )

- !TAHKİR ile/ve/||/<> !TEZYÎF[< ZEYF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma. İLE/VE/||/> Değersiz gösterme. | Alay etme. )

- !VANDALLIK ile !BARATARYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Miladın, başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda, acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen halkı. | Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan; bunların değerini bilmeyen kişi ya da halk. İLE Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre ya da sigorta ortaklığına, bilerek verdikleri zarar. )

- ...'NIN:
"SUÇLUSU"
ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞRU BİLDİĞİNİ" "YAPMAK" ile/değil "CANININ İSTEDİĞİNİ" "YAPMAK" [değil/yerine/daha iyisi YAPMAMAK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAÇMAK" ile/ve/değil/yerine ÜSTLENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEŞBİHTE HATA ARANMAZ" değil TEŞBİHTE, HATA OLMAZ/OLMAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TUTMAK" ile/ve/<> "ALIKOYMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARGISIZ İNFAZ" ile/ve/değil/ne yazık ki/<>/> "YARGILI" İNFAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (FAZLA) YALAN SÖYLEMEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] BENÂM ile BENÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmak ucu. İLE Parmaklar, parmak ucları. )

- [Lat.] MINIMUM vs. MAXIMUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey için gerekli en küçük derece, nicelik. | Değişebilen bir niceliğin, varabileceği en küçük olan sınır. İLE Bir şey için gerekli, en büyük derece, nicelik. | Değişebilen bir niceliğin, varabileceği en yüksek olan sınır. )

- [ne yazık ki]
MOBBING'DE:
KASITLILIK
ile/ve/||/<> SÜREKLİLİK ile/ve/||/<> SİSTEMATİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 7 DORUK/ZİRVE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * ACONCAGUA: Arjantin, Güney Amerika, Yükseklik: 6959 m.
* ELBRUZ: Rusya, Avrupa, Yükseklik: 5642 m.
* EVEREST: Nepal, Tibet, Yükseklik: 8848 m.
* KILIMANJARO: Tanzanya, Afrika, Yükseklik: 5895 m.
* KOSCIUSKO: Avustralya, Yükseklik: 2228 m.
* Mc. KINLEY: Alaska, Kuzey Amerika, Yükseklik: 6194 m.
* VINSON: Antarktika, yükseklik: 4897 m. )

- AĞAÇ DALI ile CADI ÇEKİRGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaç dalı görüntüsünde olduklarından dolayı ve hafiflikleri nedeniyle dalların ucunda kendilerini saklarlar. )
( ... İLE Dışkıları bile sopaya benzer. )
( ... İLE Öteki böceklerden korunmak üzere, göz yaşartıcı gazı çıkaran bezi bulunmaktadır. )

- AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM ile GENELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDANAN ya da ALDATAN ile/ve/||/<> HEM ALDANAN, HEM ALDATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan. İLE/VE/||/<> İnsan. )

- ALDATMA:
1 KERE
ve/||/<> 2 KERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınların aydınlat("a")madığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )
( Yazıklar olsun ona. VE/||/<> Yazıklar olsun bana. )

- ARKTİKA ile/ve ANTARTİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey kutbunda kutup noktasıyla birinci enlem içinde kalan kara ve deniz parçası. İLE/VE Güney kutbu. )
( KUTB-İ ŞİMÂLÎ: Kuzey kutbu. )

- AŞIRI/LIK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDAKİ 3 ZİRVE:
ULUĞ BEY
ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uluğ Bey, kurduğu sektans sistemi ile 1180 yıldızın konumunu ve bir yılın 365 gün olduğunu, Kopernik'ten 60, Galileo'dan 200 yıl önce, hemen hemen doğru olarak hesaplamıştır. )

- AYIP ile/ve < TEZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDİR ile BÂDİRE[çoğ. BEVÂDİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hemen yapmak isteyen. | Birdenbire vukû bulan. | Dolunay. | Büyümüş çocuk. | Olgun meyve. İLE Musîbet, felâket. | Zor geçit. | Hiddetli iken yapılan bir yanlışlık. | Bazı nesnelerin ya da her türlü bitkinin ucu. | Külfetsiz, güçlük çekmeden söylenilen söz. )

- BAŞ ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ HATA ile BELİRSİZ HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nedeni bilinen, sonuçlara ancak ve sadece tek bir yönde etki eden ve giderilebilen, sistematik hata ile eş anlamlı bir hata sınıfı. İLE Ölçme sırasında kaçınılmaz, küçük, kontrol edilemeyen değişkenlerin etkisinden kaynaklanan belirsizlikler. )

- BEYAZ YALAN ile KUYRUKLU YALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORCUNU/"VERGİNİ":
"ÖDEMEME"
ile/değil/yerine ÖDEYEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBİR = CEBR[Fars., Ar.] = ALGEBRA[İg., İt., İsp., Dan., Rus.] = ALGÈBRE[Fr.] = ARS RATIOCINANDI PER LITTERAS, ARS PER LITTERAS[Orta Lat.] = ALGEBRA, BUCHSTABENRECHNUNG[Alm.] = ALGEBRA, STELKUNDE[Fel.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜRÜM ile/değil CİRİM(ECRÂM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suç. İLE/DEĞİL Kütle/oylum[hacim]. )

- ÇAKMAK ile ÇAKMAK ile ÇAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası. | Çelik, taş ve tutuşacak maddeden yapılmış tutuşturma aygıtı. İLE Kuruyunca, kalın kabuk bağlayan, kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı. İLE Vurarak sokup yerleştirmek. | Çivi ile tutturmak. | [argo] Kabul edilmeyecek bir şeyi, kurnazlıkla kabul ettirmek. | Vurmak. | Bir şeyi, başka bir şeye sürtmek, vurmak ya da çarpmak. | Sezinlemek. | İçki içmek. | Parıldamak, ışık vermek. )

- ÇIKAR(MENFAAT) ÇATIŞMASI ile/değil/yerine ÇIKAR İLİŞKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARRÂ ile DARRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Kuma. )

- DEĞİL!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞTAKİ UC ile/ve İÇTEKİ UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİP ile KÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğer kökler sağlıklıysa ve iyi sulanıyorsa, meyveler elbette lezzetli olacaktır. )

- DİP ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİP ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DORUK/ZİRVE/EVC[Ar.] ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİM ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSTREM değil/yerine/= UC/AŞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN AZ ile EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN UC NOKTA:
PUNTO ARENAS

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güney Amerika'nın en uc noktasıdır ve Şili'nin, Antartika'ya açılan kapısıdır. )

- EN UC NOKTADA ile/ve EN SON NOKTADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN UC NOKTADA ile/ve EN SON NOKTADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3. şıkkın olanaksızlığı vardır. İLE 3. şıkkın olanaksızlığı yoktur. )
( Uclar, güdülenmeyi engeller! )
( TARAFEYN: Uclar. )
( NİHÂYE/T: Son, uc. )

- EN ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GABEN-İ FÂHİŞ ile/>< GABEN-İ YESÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Piyasadaki en yüksek satılandan altın ve gümüşte %2,5 ve daha fazlasına, urûzda yâni ölçülüp tartılan ve taşınabilen mallarda %5, hayvan için %10, binâ için %20'den, ibâdet konularında gerekli olan şeylerde de piyasadaki fiyatından iki misli fazla olan aldanmalar. * Bâyi(satıcı), bu mala, şu kadar Lira veren oldu deyip, satsa, sonra gaben-i fâhiş olduğu ve başkası, o kadar Lira vermediği anlaşılsa, müşteri[alıcı] bey'i (satışı, alış-verişi) fesh edebilir, bozabilir. [Mecelle] * Yolculukta, su, gaben-i fahişle satılırsa ya da piyasa fiyatı ile alacak fazla parası yok ise, namazını teyemmüm ile kılması câiz olur. [İbn-i Âbidîn] İLE/>< Az aldanma ya da az aldatma. )
( GABEN: Aldatma, aldanma, alıcı ve satıcıdan birinin ötekini aldatması. )

- GENELLEME:
"GENİŞ DÜŞÜNMEK"
değil GEVİŞ GETİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENELLEME ile/ve/<> EZBERİNİ SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENELLEME ile TOPTANCI TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENELLİYORSAK/GENELLEYECEKSEK
ile/değil/yerine/><
GENELLEMİYORSAK/GENELLEMEYECEKSEK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [söyleyeceğimizi] Söylemeyelim ve daha çok düşünmeye devam edelim. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Söyleyebiliriz/konuşabiliriz, düşünebiliriz. )

- GENELME ile GENELEME ile GENELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genişleme. İLE Bir düşüncenin, farklı sözlerle, yeniden/tekrar anlatılması. İLE Bir ya da birkaç özel/tekil veriyi/durumu, herşeyi/herkesi katarak ve tek bir şeye indirgeyerek açıklamaya çalışma "iddiası"/zayıflığı.[Tüm genellemeler, yanlıştır! Bu bile!] )

- GÜZEL/LİK >< ÇİRKİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKATE YAKLAŞMAK ile/ve HAKİKATTEN UZAKLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki uc da çıldırmaya/delirmeye neden olur. )

- HARAM ile/değil/yerine/>< HUZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haramda huzur ararsan, huzur sana haram olur. )

- HATÂ ile ATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuldan. İLE Allah'tan. )

- HATA ve/||/<>/< DENEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hata yapmış olman, denediğin anlamına gelir. Denemeden, vazgeçme! )

- HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> YETERSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDEF ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIRSIZ/LIK ile/ve/değil "UYANIK/LIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİLE ile/ve/<> DESİSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Hile, oyun, el altından yapılan iş. )

- HİLM >< CEHL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETÇİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUKUKU:
DELMEK
ile/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBZA ile İBZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCBÂR ile/değil/yerine İTİBÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFNÂ / İCBÂR değil/yerine İKNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMÂLÎ ile/ve/<> İCRÂÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLİ ile/ve UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİNÇ ile TEZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM >< ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK KAVGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN/KİŞİ:
KENDİ OLAN
ile/ve/||/<> ARASINDA (SIKIŞIP) KALAN ile/ve/||/<> ÂŞIK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞGAL ile/ve/<> DEĞERSİZLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYAS ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> HAKARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimseye ve de özellikle çocuklara, ne kıyas, ne de hakaret edilmez! )

- KIYI ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ÖRGÜTLENMELERİ/BOZUKLUKLARI:
[PARANOİD ile ŞİZOİD ile ŞİZOTİPAL]
ile [ANTİSOSYAL ile NARSİSİSTİK ile BORDERLINE ile HİSTRİONİK] ile [BAĞIMLI KİŞİLİK ile ÇEKİNGEN ile OBSESİF-KOMPULSİF] ile [PASİF AGRESİF ile KENDİNİ TEKRARLAYAN(SELF REPEATING)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOVMAK ile KOVALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile/ve KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞESİ ile/ve/değil UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİMİNOLOJİ ile/ve KRALANTİLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suç işle(t)me nedenlerini araştıran bilim dalı. İLE/VE Suçu ve suçluluğu inceleyen bilim. )

- KUĞU:
Güzelliğini sergilemekten, su içmeyi bile boşvererek/unutarak susuzluktan ölmüş.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUPLAŞMA ile KAMPLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUPSUZ/LUK ile TEK KUTUPLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY YERUCU/ARKTİK ile GÜNEY YERUCU/ANTARTİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey. İLE Güney. )
( ... İLE Hava, -93 °C'ye kadar düşebilir. )

- LÜKS ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİK ile ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Mİ'SÂL ile MİSÂL[< EMSÎLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucu uzun ağaç, gelberi. İLE Örnek. | Masal. | Düş/rüyâ. | Benzer, andırır. | Yalnızca ilk harfi[fâsı], harf-i illet olan sözcük.[VASL, VÂİZ, YÜMÜN, MEYSÛR vb.] )

- MUHTEŞEM ve/> SAÇMALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutheşemlikten, saçmalığa, sadece bir adım vardır.
[En'ler, uc'lar, tek'ler, peşinde koşulacak, hedef tutulacak noktalar değildir! Neyin müşterisi olup olmadığın ise en önemli eşiktir.] )

- MÜNTEHÂ[< NİHÂYET] ile MÜNTEHÎ[< NİHÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin varabildiği en uzak yer, son derece, son kerte, nihâyet bulmuş. | Son uc. | Yazıcıoğlu Ahmet Bîcan'ın dini, tasavvufî düzyazı yapıtı. İLE Sona eren, biten, nihâyet bulan. | Son, en son. | Bir şeyi tamamlayan. )

- NOKTA ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve/||/<> ORAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OM ile OM/OHM[Alm.] ile OM/AUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kemiklerin toparlak ucu. İLE Elektrik direnç birimi. İLE Uzakdoğu öğretilerinde adı geçen, doğaya ve bütünlüğe yakın ve yaklaşılabilen, meditasyonlar sırasında kullanılan ses/selen. )

- ÖN ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEYGAMBERDE:
HATA/GÜNAH
değil ZELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL İyilerden en iyiyi seçememe. )
( Peygamberin hatası olmaz! Sadece iyilerden en iyiyi seçememe olabilir belki. )

- PSİKOPAT ile/değil/yerine SOSYOPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RE'S/REÎS ile -RES[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baş/kafa. | Baş, başkan. | Baş, başlangıç. | [coğr.] Burun. | Uc, tepe. | Koyun/keçi gibi canlı hayvan. | Baş. | Tepe. | Bitkilerin kökten en uzak olan noktası. İLE "erişen, yetişen, ulaşan" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[NEV-RES: Yeni yetişme.] )

- SAVURGAN/LIK >< CİMRİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIDK >< KİZB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIR ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON ile UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUMMIT ile ZENITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünde. İLE Uzayda, astronomide. )

- SUSMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİLİ ve/<> SANTİAGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Şili'nin başkenti. [543 m. yükseklikte, çevresi dağlar ve tepelerle çevrili, büyük bir çanak şeklindeki düzlükte kurulmuş. Bu yüzden, ufuk çizgisi hiçbir zaman görülemiyor.][Kentin kurulduğu düzlüğün ortasında, 400 m. yüksekliğinde bulunan San Cristobal tepesi, kentin en yüksek noktasıdır.][Tepenin üstünde, Meryem Ana'nın ayakta duran, beyaz bir heykeli vardır. 36 m. yüksekliği olan bu heykelin dikiliş tarihi 1908'dir. Tepeye teleferikle çıkılıyor fakat burada yaşayanlar, tepeye bisikletleriyle çıkıyorlar.] )
( ... İLE/VE/<> Pedro de Valdivia adlı bir İspanyol tarafından, 12 Şubat 1541'de kurulmuştur. )

- TAKLİT ve/<>/= TEZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARAFLILIK ile/ve YANILGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARAFTA/LIK ile/ve/değil/yerine ETRAFTA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK TARAFLI ile/değil TEK TARAF AĞIRLIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEL ile/ve/||/<> TELCİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Çok ince tel. | Köklerin en ince uc bölümleri. | Eril örgende başçığı taşıyan ince bölüm. | Sinir ya da kas gözelerinin sitoplazmasında bulunan ince iplikçikler. )

- TENÂKUZ ile ZIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3. şıkkın olanaksızlığı vardır. İLE 3. şıkkın olanaksızlığı yoktur. )

- TENÂSÜB >< TENÂFÜR[< NEFRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEPE ile DİKMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Koni biçiminde tepe. )

- TERK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERS / TERSİ değil UC / UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAD ile/ve > KOMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAD ile ABES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAD ile AKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAD ile KONTRAST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAD ile/ve/> MİZAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAD ile TAHT-EL-TEZAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZAD ile TENÂKUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZEL/HUKUKÎ ERDEMLER'DE:
GENELLİK
ve/||/<> İLÂN ETME ve/||/<> GERİYE YÜRÜ(TÜLE)MEME ve/||/<> AÇIKLIK ve/||/<> ÇELİŞKİSİZLİK ve/||/<> UYMA OLANAĞI ve/||/<> KALICILIK ve/||/<> İLÂN EDİLEN KURAL İLE RESMÎ EYLEM ARASINDAKİ UYGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/değil AGLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Ayakkabı bağcıklarının ucunda bulunan bant. )

- UC ile BURUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/değil DORUK-ETEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile/ve GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile İBİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Horoz, hindi vb.'nin tepesinde bulunan, kırmızı deri uzantısı. | Kimi kemiklerde bulunan ve kaslara tutunmasına yarayan, çizgi durumunda, pürtüklü çıkıntı. | Emzik. | Köşe, kenar, uc. )

- UC ile/değil KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile KUTUP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile MERKEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile ÖTESİ OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile TARAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uclar, güdülenmeyi engeller! )
( TARAFEYN: Uclar. )

- UC ile TARAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UC ile UZANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇ değil UC!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİT/UMUT BURNU ile/ve/değil ANGULUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Afrika'nın en uc noktası, Ümit Burnu değil Angulus'tur. Angulus'a ulaşım kolay olmadığından Ümit Burnu ün kazanmıştır. )

- VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN SÖYLEMEK ile/ve/değil DOĞRUYU SÖYLEYEMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/değil/yerine MASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum. İLE/DEĞİL/YERİNE Ben bir masal uydurdum. )

- YALANCI ile/değil YANILICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞI SAVUNACAK KADAR BİLGİSİZ/LİK ile/ve/||/<> DOĞRUYU İNKÂR EDECEK KADAR NANKÖR/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPILMAYACAKLAR ve/|| DİLLENDİRİLEMEYECEKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Dillendiriyorsun. VE/|| Yapıyorsun. )
( İNTAK: Konuşturma, söyletme. | Dillendirme. )

- YARDIM ile/ve/<> YATAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASAL OLMAYAN ile KAYITSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIKICI ile/ve/<> KIYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIKICI ile/ve/<> TEHLİKELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRVA ile/değil/yerine/>< ZİRVE/DORUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zirvelerin, zırvalar ile işi olmaz. )

- ZIT/LAR değil/yerine UC/LAR!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Zıt" ve "zıtlık" kavramları, iki uc arasındaki ilişkiyi/süreci ifade eder.["lık" ekiyle üst bir soyutlama oluşur/oluşturulur]. İki ucta olanların varoluş biçimleri ve olgusallıkları sabittir.[Yorum/değerlendirme kabul etmez.] Aralarındaki ilişkiye zihnin katılımıyla bir anlam ve soyutlama yüklenir. Bu yükleme sonrasında elde ettiğimiz sonuç ise bir süre sonra -büyük bir yanılsamayla- zihnimizdeki haline indirgenerek ve tek tanım halini alarak kullanıma katılır. Daha sonra da kendi keşfimizmiş gibi ve hareket/düşünce bu sondan başlatılarak aktarıma/mirasa sokulur. [Buradaki ilişki ve geçişler gözlenmedikçe, sorgulanmadıkça da doğanın değişmez bir parçasıymışcasına zihnimizdeki başlangıç olarak yanlış kullanıma devam edilmektedir.] )
( Zıt'ı anlamak için Tezad ve Tenâkuz'u çok iyi anlamak ve aralarındaki ilişkiyi oturtmuş olmak gerekir! )
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur! )

- ZIT/LIK ile/değil İKİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT ile/yerine/değil ÖBÜR UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZITLAR ile/değil/yerine FARKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur. )
( Zıtları, birbirinden farklı ve ayrı haller olarak düşünürüz. Değillerdir. )
( Zihnin ötesinde, tüm farklılıklar biter. )
( Fark gözetmeyin ve ayrılmaz olanı ayırmayın. )
( There are opposites, but no opposition.
You imagine that they are distinct and separate states. They are not.
Beyond the mind all distinctions cease.
Make no distinction, don't separate the inseparable. )

- ZİRVE ile SON SINIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜLF ile/ve/<> ZÜLFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. | Sevgilinin saçı. İLE/VE/<> Küçük saçak, püskül. | Eski sülüs yazısı Elif'lerinin ucundaki çengel. )
 

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 285 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!