Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

İNGİLİZCE'de

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Haziran - 06 Temmuz 2022 arasında... ]

[06 Temmuz 2022]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Haziran - 06 Temmuz 2022 arasında... ]
( 709 yeni ekleme, 1 katkı(bilgi/açıklama) )

- TAŞAK/HAYA[Ar.]/TESTİS[İng. < TESTICLE] ile/ve/||/<> ANTER
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 16:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65356(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvan ve insanda. İLE/VE/||/<> Bitkide.[Çiceklerin tohum taşıyan torbaları] )

[ 06 Temmuz 2022 ]
Bugün itibariyle 9973 başlık/FaRk yer almaktadır.

- -NIN EKİ ve -DIR EKİ

( 'S to IS )


- !İSYAN ile/ve !KÜFÜR

( !UPRISING vs./and !CURSING )


- !KAVGA ile/yerine TARTIŞMA

( Her kavganın temelinde, taraflardan birinin cahilliği yatar. )

( !FIGHT vs. ARGUE
ARGUE instead of !FIGHT )


- !KÖLE ile/değil/<>/< İŞÇİ

( [not] SLAVE vs./but/<>/< WORKER )


- !TERÖR/İST/İZM[Fr./İng.]/!TEDHİŞ/Çİ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI/CI/LIK


- ... ADINA ile ... İÇİN/AÇISINDAN

( IN THE NAME OF ... vs. FOR/TO ... )


- ... DIŞI ile ...YI AŞAN

( OUT OF ... vs. PASS OVER OF ... )


- ... GİBİ HİSSETMEK ile/ve "O OLMAK"

( FEELING LIKE vs./and BEING THAT )


- ... GİBİ ile ... KADAR

( LIKE AS ... vs. AS MUCH AS ... )


- ... GİBİ ile/ve ...YA BENZEMEK

( LIKE ... vs. RESEMBLE TO ... )


- ...'NIN SANATI ile ... SANATI

( "ART OF ..." vs. "... ART" )


- ...'YA ÖZGÜ (OLMA) ile ...'YA AİT (OLMA)

( TO (BE) SPECIAL TO vs. TO (BE) BELONG TO )


- ...dır ile ...dır

( Tahmin "dır"ı. İLE Bilimsel "dır". )

( Bilimsel "dır". İLE Kendini ispat "dır"ı. )

( "is" as Guess. vs. "is" as Scientific.
"is" as Scientific. vs. "is" as To prove the self. )

( ...is VS. ...is )


- ...dir "?" ile ... değildir "?"

( ...is "?" vs. ...is not "?" )


- ...is vs. ...is

( "is" as Guess. vs. "is" as Scientific.
"is" as Scientific. vs. "is" as To prove the self. )


- ...is vs. ...is )

( "is" as Guess. vs. "is" as Scientific. )


- ...NIN SÜRECİ ile/ve ...NIN SÜRECİ

( PROCESS OF ... vs./and PROCESS OF ... )


- ...SIZ ile ...'YA KARŞIN/RAĞMEN

( ...LESS vs. ALTHOUGH )


- ...SIZ ile YOK

( ...LESS vs. THERE IS/ARE NOT )


- .asp(x) ile/yerine .php

( Windows sunucularda. İLE/YERİNE Linux sunucularda. )


- 'X'İN BİLGİSİ ile/ve 'X1'İN BİLGİSİ ile/ve 'X2'NİN BİLGİSİ ile/ve 'X3'ÜN BİLGİSİ

( KNOWLEDGE OF THE 'X' vs./and KNOWLEDGE OF THE 'X1' vs./and KNOWLEDGE OF THE 'X2' vs./and KNOWLEDGE OF THE 'X3' )


- "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ


- "... GÖRÜNMEK" ile/ve OLMAK

( "TO APPEAR AS ..." vs./and TO BE )


- "...'NIN KENDİ" ile "...'NIN NEDENİ"

( Nedenler sayısızdır, tek neden fikri bir yanılsamadır. )

( Her bir şeyin sayısız nedeni vardır. )

( Sizi güldüren ya da ağlatan bir mektup alırsınız, bunun nedeni olan postacı değildir. )

( For everything there are innumerable causes. )

( Causes are numberless; the idea of a sole cause is an illusion.
You get a letter that makes you laugh or cry. It is not the postman who does it. )

( THE SELF OF ... vs. THE REASON OF ... )


- "AÇIK OLMAK" ile İSTEKLİ OLMAK

( YA GEL, OL VE GİT!
YA GİT, OL VE GEL! )

( "TO BE OPEN (MINDED)" vs. WILLING )


- "AÇIK" KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AYRINTILI İFADE ETMEK

( [not] TO TALK FRANKLY vs./and EXPRESS IN DETAIL
EXPRESS IN DETAIL instead of TO TALK FRANKLY )


- "AÇMAK" ile/ve/<> ANLATMAK

( "TO OPEN" vs./and/<> TO EXPLAIN )


- "AD<a target="_blank" href="/ad.php?ad=180">/IM/IZ</a> ile/ve UNVAN

( NAME vs. TITLE (OF DIGNITY) )


- "AĞIRLIK" ile ÖNCELİK

( "HEAVINESS" vs. PRIORITY )


- "AĞZINI AÇMAK" ile/ve SAVUNMA

( Bazı durum ya da sorularda, doğrudan/gerçeklikten ne kadar bahsedecek olsan da ağzını açtığın anda haksız olduğun algısı oluşabilir. )

( Hiçbir şey söylenmemesi gereken durumlar vardır ve buna göre davranmak gerekir. )

( "TO OPEN THE MOUTH" vs./and DEFENCE )


- "ALDATMAK" ile/değil ANLATAMAMAK

( [not] "TO CHEAT" vs./but NOT ABLE TO EXPLAIN )


- "ANLAMAK" ile/ve YANLIŞ ANLAMA(MA)K

( "MEANING" vs./and (NOT TO) WRONG MEANING )


- "APTALLIK" ile "ÜMİT/UMUT"

( "STUPIDNESS" vs. "HOPE" )


- "AŞIRI/LIK" ile/ve/değil SIRADIŞI/LIK

( [not] "EXCESSIVE/NESS" vs./and/but EXTRAORDINARY/INESS )


- "AŞMAK" ile "ATLATMAK"

( "TO EXCEED" vs. "TO OVERCOME" )


- "BACAK" ile "AYAK"

( "LEG" vs. "FOOT" )


- "BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/>< GEREKSİNİM

( [not] DEPENDENCE vs.//but/>< NEED
NEED instead of DEPENDENCE )


- "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" ile/ve/değil GAZETECİLERİN SERBESTLİĞİ

( [not] FREEDOM OF PRESS vs./and/but FREEDOM OF JOURNALIST )


- "BELİRLİ NOKTALAR" ile "BAZI NOKTALAR"

( "KNOWN POINTS" vs. "SOME POINTS" )


- "BEN ..." ile/ve/değil/yerine "<a target="_blank" href="http://6Dtr.com/ad.php?ad=222">ADIM</a> ..."

( [not] "I AM ..." vs./and/but "MY NAME IS ..."
"MY NAME IS ..." instead of "I AM ..." )


- "BENDEN/SENDEN" ile/yerine BENİMLE/SENİNLE

( "FROM ME" vs. WITH ME/WITH YOU
WITH ME/WITH YOU instead of "FROM ME" )


- "BOŞ" ile/ve GEREKSİZ

( Boşa konuşabilirsin fakat boşu konuşamazsın! )

( "FUTILE" vs./and UNNECESSARY )


- "BU NE(DİR)?" ile/ve "BU NE İŞE YARAR?"

( Çocukların sorusu. İLE Yetişkinin sorusu. )

( "WHAT (IS) THIS?" vs./and "WHAT WORTH OF THIS?
Children's question. WTIH/AND Adult's question. )


- "BUZDAĞININ":
GÖRÜNEN BÖLÜMÜ ile/ve GÖRÜNMEYEN BÖLÜMÜ

( Gördüğümüz, olan değildir. )

( Görünüşler, aldatıcıdır. )

( Adı değiştirebiliriz fakat gerçek yine kalır. )

( Appearances are deceptive. )

( What you see is not what is.
You may change the name, but the fact remains. )

( VISIBLE PART OF ICEBERG vs./and INVISIBLE PART OF ICEBERG )


- "CİNS" değil FARKLI

( [not] "KIND" but DIFFERENT )


- "ÇOK DÜŞÜNME" ile/ve/değil/yerine İYİ/DOĞRU/YETERLİ/NİTELİKLİ DÜŞÜNME

( Çok düşün(ül)memeli, iyi/doğru/yeterli/nitelikli düşün(ül)meli! )

( [not] TO THINK MUCH vs./and/but TO THINK WELL/RIGHT/ENOUGH/QUALIFIED
TO THINK WELL/RIGHT/ENOUGH/QUALIFIED instead of TO THINK MUCH )


- "DERT ETMEK" ile DERT EDİNMEK

( Kendinize zulmetmek için yollar icat etmeyin! )

( Don't invent self-inflicted cruelties. )


- "DİKKAT ETMEK" ile/ve "SORGULAMAK"

( "TO PAY ATTENTION" vs./and "TO INTERROGATE" )


- "DİYECEKSİN Kİ ..." ile "DEMELİSİN Kİ ..."

( "YOU ARE GOING TO SAY ..." vs. "YOU SHOULD SAY ..." )


- "DONDURMAK" ile SABİTLEMEK

( "TO SET" vs. TO FIX )


- "DÜŞÜK" ile YETERSİZ

( "LOW" vs. INSUFFICIENT )


- "ELE ALMAK" ile TARTIŞMA

( "DISCUSS" vs. ARGUE )


- "FARK YARATMA" ÇABASI yerine BÜTÜNÜ GÖRMEYE ÇALIŞMAK

( TRYING TO SEE ENTIRE instead of TO STRIVE "TO CREATE DIFFERENCE" )


- "FİLİZ" ile/ve "KIVILCIM"

( "SHOOT" vs./and "SPARK" )


- "GENİŞ KAVRAM" ile "DERİN KAVRAM"

( "WIDE CONCEPT" vs. "DEEP CONCEPT" )


- "GÖĞÜSLER" değil GÖĞÜS/<a target="_blank" href="http://www.6Dtr.com/ad.php?ad=115">MEME</a>

( CÂM-I ŞÎR: Sütlü meme. )

( [not] CHEST but BREAST )


- "GÖRMEK" ile/ve KABUL ETMEK

( "TO SEE" vs./and TO ACCEPT )


- "GÜZEL"/"ÇİRKİN" diye birşey yok!

( There is no "BEAUTIFUL"/"UGLY"! )


- "HAK" ile/değil BAĞIMLILIK

( [not] RIGHT vs./but DEPENDENCE )


- "HAKLI BULMAK" ile/ve/değil/yerine SAVUNMAK

( [not] TO ACKNOWLEDGE TO BE RIGHT vs./and/but DEFENCE
DEFENCE instead of TO ACKNOWLEDGE TO BE RIGHT )


- "HAZMETMEK" ile/ve SORGULAMAK/SORGULAYABİLMEK

( "TO DIGEST" vs./and (ABLE) TO INTERROGATE )


- "HUME ÇATALI"NDA:
OLGULAR, OLGU DURUMLARI ile/ve/||/<> DÜŞÜNCELERİN BAĞINTILARI

( MATTERS OF FACT vs./and/||/<> RELATION OF IDEAS )


- "HURRA"[İng.] değil/yerine/= YAŞA!


- "İÇİ YAKAN ATEŞ" ile "DIŞI YAKAN ATEŞ"

( ŞÛLE: Mum ateşinin her bir kezlik kıpırtısı. )

( "WHICH THE FIRE BURNS INSIDE" vs. "WHICH THE FIRE BURNS OUTSIDE" )


- "İNANMADAN AİT OLMAK" ile/değil AİT OLMADAN İNANMAK

( [not] "BELONG WITHOUT BELIEVE" vs./but BELIEVE WITHOUT BELONG )


- "KALITIM" ile/ve/değil/yerine/||/<>/&gt;/&lt; KATILIM

( [not] HERITAGE vs./and/but/||/<>/>/< PARTICIPATION
PARTICIPATION instead of HERITAGE )


- "KARIŞMA" ile/ve BAŞKALDIRI

( "TO INVOLVE" vs./and REVOLT/UPRISING/REBELLION/MUTING )


- "KARIŞMAK" ile "BURNUNU SOKMAK"

( "TO INTERFERE/MEDDLE" vs. "TO NOSE INTO" )


- "KARIŞMAK" ile HAKKINDA/ÜZERİNE KONUŞMAK

( Konuşmayı bilmeden, kişileri tanımak olanaksızdır. )

( "TO INVOLVE" vs. TO TALK ABOUT/ON )(1/9)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2022 itibariyle 939 kez incelenmiş/okunmuştur.