DEĞİŞKENLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| İLK HARFE/SÖZCÜĞE GÖRE |

İlk harfi değişken olan FaRkLaR...
( 415 FaRk )


- -ÂVER[Fars.] ile A'VER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- -DİSÂR ile DİSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ".KOM" değil/yerine ".COM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANA" değil/yerine/= ONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "APIŞIP KALMAK" ile/ve/||/<> "YAPIŞIP KALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAĞ" ile/ve/değil/yerine/<>/>/>< BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GARİBİM" ile/değil KARÎBİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÂR" değil/yerine AR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "POZ" ile/değil/yerine KOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PUT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "KUT"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TAHT" değil "BAHT"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")İT(") ve/||/<>/> (")BİT(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")KAP(") ile (")ÇAP(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] -TER ile TER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] BEHMEN ile Behmen
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] DER-MİYÂN ile DER-NİYÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] Horâsân ile HORÂSÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] HÛŞENK ile Hûşenk
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] Hüsrev ile HÜSREV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] KÂM ile/ve/değil/yerine/||/<> RÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] KİŞ ile KÎŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] NEVÂÎ ile Nevâî[Ali Şîr-]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] PÂRS ile Pârs
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] PEŞÎN/PÎŞÎN ile PESÎN ile Peşîn
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] SÂM[çoğ. SILÂB] ile Sâm
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] SÂZ ile -SÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] ŞÎRÎN ile Şîrîn
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] TEHEMTEN ile Tehem-ten
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fr.] FARENJİT/ANJİN ile/ve/<> LARENJİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1 CİSİM <> 1001 İSİM/AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A-DEM değil ÂDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A.M. ile/ve P.M.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'FET ile ÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'LÂF[< ALEF] ile ÂLÂF[< ELF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'RÂK ile A'RÂK[< IRK] ile ARAK ile ARAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'RÂS[< URS] ile A'RÂS ile ARAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'YEN ile ÂYEN, ÂHEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'ZÂ[< UZV] ile AZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'ZÂR[< ÖZR] ile ÂZÂR[Fars.] ile ÂZÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTI ile KABARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABDAL ile Abdal
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂBİD[çoğ. EVÂBİD] ile ÂBÎD[Fars.] ile ABÎD[< ABD] ile ÂBİD[< İBÂDET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂBİD ile ABÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂBİR[< UBÛR, çoğ. ÂBİRÛN, ÂBİRÎN] ile ABÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACC ile ÂCC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACEB ile A'CEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACEM ile Acem ile A'CEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACEMÎ ile A'CEMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂCİN ile ACÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACİZ ile ÂCİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂCİZANE[< ÂCİZ] ile NAÇİZANE[< NAÇİZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD/I ile/ve/değil/yerine TAD/I
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADEM ile/ve ÂDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADET ile ÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADI ile/ve/değil/yerine/< TADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFAKAN değil HAFAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞ ile/ve BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞ ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AH ile ÂH ile ÂH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHÛ ile ÂHÛ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂKIL <> AK(I)L <> MAKÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKÎB[< AKEB] ile ÂKİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKİBET değil ÂKIBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKİT ile ÂKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLÂ ile ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÂ ile ALÂ, ALE ile A'LÂ ile ÂLÂ[Ar. < EYL] ile ÂLÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALA ile ALÂ ile ÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALAK ile ÂLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALAVERE-DALAVERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇI ile/ve/||/<> KARTONPİYER[Fr. < CARTON-PIERRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALEM ile ÂLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLÎ[< ULÜVV] ile ÂLÎ ile ALÎ[< ÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALİ ile ÂLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALİM ile ÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÎM ile ÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLİM <> İL(İ)M <> MALÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALLEM KALLEM (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AM ile ÂM[çoğ. A'VÂM] ile AMM[çoğ. AMMÂT] ile ÂMM[< UMÛM] ile HAMM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMÂ ile A'MÂ ile AMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂMÂK[Ar. < MAAK/MAUK] ile A'MÂK[Ar. < UMK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMELE[< ÂMİL] ile HAMELE[< HÂMİL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMİN[< Fr. AMONYAK] ile ÂMİN[Ar. < İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMİN ile ÂMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AN ile ÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANÂ' ile ÂNÂ'[< ÂNÎ] ile A'NÂ'[< İNV] ile ANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNAK ile A'NÂK ile A'NÂK[< UNK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNÂN[Fars. < ÂN] ile ANÂN[< ANÂNE] ile A'NÂN[< UNK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANI ile ... ÂNI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANI ve/<> TANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNÎ ile ÂNÎ ile ÂNÎ ile A'NÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNİD ile ANÎD[< İNÂD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANÎF[< UNF] ile ÂNİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARÂ' ile ÂRÂ'[Ar. < RE'Y] ile -ÂRÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAB ile ÂRÂB[< İREB, İRBE] ile A'RÂB[< ARAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAP ile ÂRÂP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARÂZİ[< ARZ] ile A'RÂZÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂREC[Fars.] ile AREC ile A'REC[Ar.] / LENG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARIŞ/İRİŞ ile ARIŞ ile ARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRIZA[Ar.] ile ARÎZA[< ÂRIZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİM ile ARİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİŞ[Fars.] ile ARÎŞ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİZ ile ARÎZ ile ARÎZ[< ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTIŞ:
İŞTEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DİŞTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARZ ile ARZ ile ÂRZ[Fars.] ile ARZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÂ ile ÂSÂ[Fars.] ile -ÂSÂ, ÂSÂY[Fars.] ile A'SÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÂR[Ar. < ESER] ile ASAR ile ÂSÂR[Ar. < ISR] ile ASÂR ile A'SÂR[Ar. < ASR] ile AS'AR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASEL ile A'SEL ile ASER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÎ[Ar. < ESER] ile ASÎ ile ASÎ, ASİYE ile ÂSÎ[< İSYÂN, çoğ. USÂT] ile ÂSÎ ile ÂSÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSİR ile ÂSİR/ÂSİRE ile ÂSİR/ÂSİRE ile ASÎR ile ASÎR ile ASÎR[< USRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSİRE ile ASÎRE, SECÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞ ve EŞ ve/||/<>/>/< İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞÂ' ile A'ŞÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂŞÎ[Fars.] ile ÂŞÎ[Ar.] ile AŞÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞÎR ile ÂŞİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
"SANDIĞIMIZ KADAR"
ile/değil YANDIĞIMIZ KADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
[önce] AKIM
ve/sonra/||/<>/> BAKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
SİN
ile/ve/||/<>/> ŞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/> EŞK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/< IŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATA ile HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATAL[çoğ. A'TÂL] ile ÂTÂL[< ITL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ ile/değil ÂTAŞ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATILIM ile/ve/<>/< KATILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂTÎ[< İTYÂN] ile ÂTÎ/ÂTÎYE[< UTV] ile ATÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂTİK[çoğ. AVÂTİK] ile ÂTİK ile ATÎK/ATÎKA[< ITK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVÂM[< ÂMM] ile A'VÂM[< ÂM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVÂZ[Ar.] ile ÂVÂZ[Fars.] ile A'VÂZ[Ar. < İVAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVEZ ile A'VEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVUNMA ile/ve/değil/yerine/|| SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYÂ ile ÂYÂ[Fars.], ACABA[Ar.] ile A'YÂ ile AYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAKKABI / KALOŞ[Yun.]/GALOŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYÂN ile Â'YÂN[< AYN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAN ile ÂYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAN ile ÂYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂYAR değil AYAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRMA ile/ve KAYIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZ ile/değil/yerine ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAR ile/ve/değil/||/<>/< NAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAR ile SAPARTA/ZAPARTA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZÎM/E[< AZAMET] ile ÂZİM[< AZM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZMAN (OLMAK) ile/değil/yerine/>< UZMAN (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂ ile VÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- bahreyn ile Bahreyn
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- bâkî[< BEKÂ çoğ. BEVÂKİ] ile bâkî[< BÜKÂ] ile BÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂR ile/değil/yerine YÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYGIN ile/değil/yerine/>< AYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- beberuhi ile Beberuhi
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEVÎ ile Bedevî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDR ile Bedr
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile/ve/<> ben
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile/ve/<> SEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN ile/ve SEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZGİN ile/değil/yerine/>< GEZGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİ ile/ve/<>/>/< İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BLAZMA ile PLAZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ ile/değil/yerine/>< HOŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CABASI ile ÇABASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CBT ile MBT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİN KÜLTÜRÜ ile/değil/yerine/| DİN KÜLTÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CORUM ile ÇORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COŞMAK ile/ve/<> KOŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CPU ile/ve/||/<> GPU ile/ve/||/<> APU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞDAŞ ve/||/<>/< AĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAT-PAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK ile KATALPA[Fr. < CATALPA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ile/>< YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAI ile/>< TAI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile VELÎ ile ÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPREMDE:
P DALGASI
ile/ve/> S DALGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRİLE DEVRİLE ile/değil/yerine/||/<>/> EVRİLE EVRİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİMNE ile Dimne
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile TİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve/<> TİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL SAYI (")KABULÜ("):
0-1-2-3-...
ile 1-2-3-...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURAÇ/TURAÇ ile DURAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİB ve/||/<> NAZİK ve/||/<> HAZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHÂLÎ/AHÂLİ[< EHL] ile EHÂLÎL[< İHLÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKTÂR[< KETER] ile EKTÂR/AKTÂR[< KUTR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMERGE SUBMERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİN ve/||/<>/> YEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ER[Fars.] ile ER[Tr.] ile Er.[kimya]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ER ile ER ile Er
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERÂZÎ/ARÂZÎ ile ERÂZİL[< ERZEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEB/İRDEB ile ERDEB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞE ve/<> NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞREF[< ŞERÎF] ile Eşref
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ ile/ve/||/<> İTKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİN ile/ve/<> YETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZELDE ve/||/<>/> GÜZELDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Fars ile FARS[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- g [KUVVETİ] ile G [KÜTLE ÇEKİMİ SABİTİ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAF ile LAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARÂBET[Ar.] ile KARABET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUSÛL ile/ve/||/<>/< USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNAH ile/ve/<> İSYAN ile/ve/<> NİSYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABERCİ ile CAŞIT/ÇAŞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABEŞÎ ile Habeşî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂBİL ile HABÎL ile Hâbîl
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADÎS[< EHÂDÎS] ile HÂDİS[< HUDÛS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Hakikat ile hakikat
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMD İLE AMD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARÎRÎ/HARÎRİYYE ile Harîriyye
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Hârûn ile HARÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂ' ile Hatâ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂ ile ATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂYÎ ile Hatâyî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂTEM ile Hâtem
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVLU ile/değil AVLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜMLÜ ile YÜKÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Irâk ile IRAK ile IRÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Isfahan ile ISFAHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITÂM ile IT'ÂM/İT'ÂM[< TAAM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITLÂK ile/>< İTİLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'CÂF ile İC'ÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'LÂF[< ALEF] ile ÎLÂF[< ÜLFET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'LÂM[< ELEM] ile İ'LÂM[< İLM] ile ÎLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'MÂLÂT[< İ'MÂL] ile İMÂLÂT[< İMÂLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'TİSÂ ile İ'TİSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCÂD ile ÎCÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ ve/<> ÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎKAF["ka" uzun okunur][< VAKF] ile İKÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎKÂR ile İK'ÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂ ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV] ile ÎLÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂ ile ÎLÂ' ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎLÂC ile İLÂC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂD ile İ'MÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İN ile İn ile İN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎRÂS[< İRS] ile İR'ÂS ile İR'ÂS-/İRÂŞ ile İ'RÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İREM ile İrem
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İS'ÂF ile ÎSÂF ile İsâf
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎSÂR ile İS'ÂR ile ÎSÂR ile İS'ÂR/İSGAR["ga" uzun okunur] ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSİM ile/ve/<> CİSİM/RESİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSPAT/TANIT ile/ve KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎTÂ' ile İ'TÂ'/ÎTÂ[< ATÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İVÂZ ile ÎVÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZ'ÂN ile ÎZÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZÂM[< AZÎM] ile İ'ZÂM[< AZM] ile İ'ZÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAF ile KÂF[Ar., Fars.] ile Kaf ile KÂF[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAİM[< KIYÂM] ile/ve/<> DAİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAKMAK ile/değil ÇAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂL ile HÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMARİLLA[İsp. < cAMARİLLA ] ile AZMETTİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMPANA[İt. CAMPANA] ile/değil/yerine/= ÇAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMPANYA < CAMPAGNA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMPİNG < CAMPING[Fr./İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂNÎ ile Kânî ile KANİ'[< KANÂAT | çoğ. KANİÛN, KANİÎN]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANTAT[Fr. < CANTATE] ile/değil/yerine İLÂHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANTİN[Fr. < CANTINE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANTON[Fr. < CANTON] değil/yerine/= BÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAR[< Ar. Soğuk.] ile/ve/değil DOLU/GIRCI/KIRCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGIN ile KARGIN ile Kargın
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARNAVAL[Fr./İng. < CARNAVAL] ile FESTİVAL[Fr./İng. < FESTIVAL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARNE[Fr. < CARNET] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARPUZ[Fars. < HARBÛZ] ile ŞALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile Kartal
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTEL[Fr. < CARTEL] ile KARTEL[Fr./İt. < CARTEL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂRÛN değil/yerine HÂRÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASİS[Fr. < CASSIS] ile ÇUKUR/TÜMSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASKO[İt. < CASCO] değil/yerine/= GÜVENCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATIK ile/ve/||/<> AZIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNARCA ile Kaynarca
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYYUM ile/ve/||/<> Kayyûm
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZÂ ile GAZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELEPÇE[Fars. < KELEBÇE] ile/ve/||/<>/> PRANGA[İt. < BRANCA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEZ değil GEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİLİSE ile/ve/||/<>/> KATEDRAL[Fr. < CATHÉDRALE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİMYA/GER ile SİMYA/GER ile el-KİMYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİN yerine DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KMML ile/||/<> JMML
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKU ile/ve/||/<> DOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞ ve/||/<> COŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK ve/<> GÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUNDUZ/SUİTİ/KASTOR[< Fr. < CASTOR] ile DUCKBILL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LED:
EDGE-LIT
ile FULL-ARRAY ile RGB ile OLED ile QLED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Lehçe ile LEHÇE[Ar.]/DİYALEKT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEVNÎ ile Levnî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLÂ' ile Leylâ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÛT[Fars.] ile Lût
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGRİB[< GARB | çoğ. MAGARİB] ile Magrib
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂLİK[< MÜLK | çoğ. MÜLLEK] ile Mâlik ile Mâlikî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALTIZ[< Malta Adası] ile Maltız
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂNİ'[< MEN | çoğ. MENEA] ile MA'NÎ/MÂNÂ[Fars.] ile Mânî[Fars.] ile MANİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENÂT ile Menât
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESÎH ile MESÎH[< MESH] ile Mesîh
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METROBÜSLERDE:
BULAŞIM
değil/yerine ULAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVT ile/ve/değil/||/<>/< FEVT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÎKAT[< VAKT | çoğ. MEVÂKÎT]["ka" uzun okunur] ile Mîkat["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİT ve/||/<>/> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Mn ile Mo
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOLEKÜL:
POLAR
ile APOLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MRI ile/ve/||/<>/> fMRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÛSÂ[< VESÂYET] ile MÛ-SÂ/Y[Fars.] ile Mûsâ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUŞ ile/değil HUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEKRÂ[< HİRÂ] ile MÜSTEKRÎ[< KİRA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂBÎ ile NÂBİ'/NÂBİA[< NEBEÂN] ile Nâbî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂCÎ ile NÂCİ' ile Nâcî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZ ile/ve/değil GAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NECD ile Necd
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDÎM ile Nedîm
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEF'Î[< NEF] ile Nef'î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEKÎR[< MA'RUF] >ile Nekîr[< NEKRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESÎMÎ ile Nesîmî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEVÎ[< NEV] ile NEV'Î[Fars.] ile Nev'î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Nîl["ka" uzun okunur] ile NÎL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOTA değil/yerine/= KÜYGE, KÜĞGE, YÜĞGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NSH değil/yerine PSH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMURGA ile KARİNA[İt. < CARENA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLMEK ile/ve/değil/yerine OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRGÜ ve/||/<>/> GÖRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖVGÜ ile/ve/||/<>/>< SÖVGÜ, ŞETİM/ŞETM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYLE ile BÖYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ve/=/||/<>/>/< GÖZ ve/=/||/<>/>/< SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ ile/ve/||/<>/>/< TÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> SÖZGÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZLEM ve/||/<>/> GÖZLEM ve/||/<>/> SÖZLEM ve/||/<>/> EYLEM ve/||/<>/> İŞLEM ve/||/<>/> İZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANAMA ile Panama
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPAZ ile/ve/||/<>/> KARDİNAL[Fr. < CARDINAL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PIRTLAMA ile OSURMA(YELLENME/GAZ ÇIKARMA/KAVARA/ZARTA[Ar.]/CARTA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLİÇE[İt. < BOLIZZA] ile BOLİÇE[İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- rab ile rabb ile Rabb
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂZÎ/RAZİYYE[< RIZÂ] ile RAZÎ/RADÎ[çoğ. RUZAÂ] ile Râzî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- re ile Re
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIDVÂN ile Rıdvân
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİBÂS[Fars.] ile LİBÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RNA ile/ve/<> DNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÛHÎ ile Rûhî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RZK >/<> ZKR >/<> KZR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂBİT[< SEBÂT, SÜBÛT] ile Sâbit
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇ ile A'SAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇ ile ZAÇ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÎR ile SÂİR[< SEYR] ile ŞÂİR[< Şİ'R]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKIT[Ar.] ile Sakıt
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAMAN ile SÂMÂN[Fars.] ile Sâmân
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂMÎ[< SÜMÜVV] ile SÂMÎ ile SÂMİ'[< SEM | çoğ. SÂMİÎN, SÂMİÛN] ile Sâmî ile Sâmî ile Sâmi ile SÂMİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANI/ZAN/ZEHAB[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<> KANI/KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇ ile ŞATRANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Sb ile Sc ile Se
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEB'A ile Sebâ ile SEBBÂH[< SİBÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEDÎD[< SEDÂD] ile SEDÎD ile ŞEDÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELÂM ve/> KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEN ve/||/<>/> BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEN ile/ve/değil/yerine ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEPET ile KAZEVİ[Ar. < GAZEVÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYHAN ile/ve/||/<> CEYHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- si ile Si
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİLİSYUM KARBÜR[Fr. < CARBURE] = KARBORUNDUM[Fr. < CARBORUNDUM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMETRİK MEDRESE/LER ile ASİMETRİK MEDRESE/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÎN[Ar.] ile Sîn ile SİN ile SİN/SİNN[Ar. çoğ. ESİNNE, ESNÂN, ESÜNN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Sînî ile SÎNÎ/SİNÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNİK ile SİNİK/KİNİK[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNÎN[< SENE] ile Sînîn[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİS ile İS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİS ile/ve/||/<>/> PUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLGUN değil/yerine/< OLGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUÂL ile SUÂL ile ŞUAL[< ŞU'LE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRÛRÎ ile Sürûrî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAH değil/yerine/></< AH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÂMİL[< ŞEML < ŞÜMÛL] ile/ve/<> KÂMİL[< KEMÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARK ile Şark
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞARKI ile KANTO[İt. < CANTO]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAVT ile SAVT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL ile/değil SEKL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEVK ve/> SEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂÎ ile Tâî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- taksîm[< kısm] ile/ve/değil/<> Taksim
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂMÂT[Fars.] ile DAMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK EL ve/değil/yerine/||/<>/> İKİ EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Terazi ile TERAZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERME ile Terme
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Tûbâ ile TÛBÂ ile TUBBA'[çoğ. TEBÂBİA] ile TUBA[Fr./İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUT! ve/||/<> YUT!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUZ-BUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Türkî[Tr. / Fars.] ile TÜRKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÛLÂ ile ULÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UMMÂN ile Ummân
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UMUT/ÜMİT[Türkçe, Fars.] = RECÂ[Ar.] = HOPE[İng.] = ESPOIR[Fr.] = HOFFNUNG[Alm.] = SPES[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UR ile ÛR[< A'VER, AVRÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜVERTÜR değil UVERTÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜZÜLMEK ile/ve/||/<>/> SÜZÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞÎ ile Vahşî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSIL/ZENGİN[Fars. SENGİN] ile/>< YOKSUL/FAKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM/VEHM ile/değil/yerine/>< FEHİM/FEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİZON ile BİZON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VUSÛL ve/||/<>/< USÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞMUR ile/değil ÇIVGIN/ŞIVGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÂHÛD[Fars.] ile Yahûd/Yehûd
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGIN ile/değil/yerine SAYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZIK ve/<> KAZIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİDÜNYA ile Yenidünya
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOL ile KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂLİM <>/>< ÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZATİ ile ZATî ile ZÂTÎ ile Zâtî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEBSE değil SEBZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMZEM ile Zemzem
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
İlk sözcüğe göre değişken olan FaRkLaR...
( 1714 FaRk )


- ^ İNCELTME İMİ(olarak kullanım) ile UZATMA İMİ(olarak kullanım)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- -Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- -DİSÂR ile DİSÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... ADINA ile ... İÇİN/AÇISINDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALİ KIRAN, BAŞ KESEN" değil DAL KIRAN, BAŞ KESER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANA OMURGA" değil "OMURGA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "APIŞIP KALMAK" ile/ve/||/<> "YAPIŞIP KALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AZAPHANE" (DERESİ) değil AZEPHANE DERESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENİM YEĞLEDİĞİM/TERCİHİM" ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLİMİN YEĞLEDİĞİ/TERCİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEŞBETER" değil BESBETER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEYAZ YAKALI" ile/ve/||/<> "MAVİ YAKALI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİR İKİNCİSİ" değil İKİNCİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİR MUKABELE" değil BİL-MUKABELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÜYÜK SÖZ" yerine HİKMETLİ SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKAR" ile/ve/||/<> "KÂR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKARLAR/IMIZ GEREĞİNCE" değil/yerine İLİŞKİLER GEREĞİNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇOCUK DÜŞÜNCESİ" ile/değil/yerine "ŞİZOİD DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine BİRLİK DÜŞÜNCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAVAR" ile/değil/yerine BU DA VAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİSPÜTÖR" değil DİSTRİBÜTÖR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞUM/ÖLÜM" TARİHİ ile/ve/değil KAYIT TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EL DELİSİ" ile/ve/||/<>/> "EV DELİSİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EN OPTİMAL" değil "OPTİMAL" ya da/daha iyisi/Türkçe'si EN ÇOK/YÜKSEK (SEVİYEDE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EŞ/LEŞTİRME" ile "ÖZDEŞ/LEŞTİRME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EVVELSİ GÜN" değil EVVELKİ GÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GEÇ EVLENMEK" ile/değil/yerine/>< GENÇ EVLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GICIK OLMAK" ile "FITIK OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇLÜ OLAN" ile/ve/||/<>/< "DAHA GÜÇLÜ OLAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HASTALIKLI BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/||/<>/< SAĞLIKLI BAĞIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAYAT AĞACI" ile "BİLGELİK AĞACI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HİNDİSTAN CEVİZİ TİPİ" ile/yerine "ŞEFTALİ TİPİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İKTİDARDA KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İTİBARDA KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İLERİYE SÜRMEK" değil İLERİ SÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İLK DİL" ile/ve "İKİNCİ DİL" ile/ve "ÜÇÜNCÜ DİL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İLK TANIŞTIĞIMIZ GÜN" değil TANIŞTIĞIMIZ GÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İNŞAALLAH" ile/ve/<> "MAAŞALLAH" ile/ve/<> "DUR BAKALIM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İSYANDA":
BAŞ EDEMEME
ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İŞİNE GELEN" ile/değil/ne yazık ki/||/<>/< "KOLAYINA GELEN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İYİLEŞTİRMEK" ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KADIN OLMAK" değil/yerine ÖNCE ADAM/İNSAN OLMAK SONRA "KADIN OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAS(KALAS)" "KAFALI" OLMAK yerine KASK KAFALI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KESER" ya da "RENDE" GİBİ OLMAK değil/yerine "TESTERE" GİBİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KESİN DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine TEMEL DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KURGU-BİLİM" değil BİLİM-KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÜÇÜK İŞ" ile/ve/<> "BÜYÜK İŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "LAHANACILAR" ile/ve "BAMYACILAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "O" DİLİ ve "BİZ" DİLİ ve "BEN" DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖNEMLİ FARK" ile/ve "BÜYÜK FARK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÖZ TÜRKÇE" ile/ve/değil/yerine/||/<> TAM TÜRKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RAFİNE TUZ" yerine DENİZ/KAYA TUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAATLER OLSUN" değil SIHHATLER OLSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SABAH RÜZGÂRI" değil SABÂ RÜZGÂRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SELAHADDÎN CAMİLERİ" değil SALÂTÎN (SULTAN) CAMİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SIRADAN BİRİ" ile/yerine/değil "HERHANGİ BİRİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "STRATEJİK ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< SİYASAL ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< ÇÖZÜM ORTAKLIĞI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TANIDIK MASA" ile/ve/||/<> "BİLİMSEL MASA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "URBAYI(GİYSİYİ) BEZDEN YAPARLAR" değil UÇKURU BEZDEN YAPARLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine YARDIMCI ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YUMUŞAK" OLMA(!) ile/ve/<>/>< "SERT" OLMA(!)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YÜKLÜ PROGRAM" ile "YOĞUN PROGRAM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAHMET"/Lİ ile/ve/değil/||/<>/> RAHMET/Lİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAMLI SÛRE" değil ZAMM-I SÛRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")ÇIKARLAR(").
GENEL
ile/ve/||/<>/< ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (HER GÜN) GERİNMELİ ve ESNEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile BEZZ-İSTÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] SULTANÎ (YAPRAK/PUL) MERCİMEK ile YEŞİL(SIRA) MERCİMEK ile (KABUKLU) KIRMIZI MERCİMEK ile KIRMIZI İÇ MERCİMEK ile YEŞİLİMSİ/SARI İÇ MERCİMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fr. < Yun.] MAYOZ (BÖLÜNME) ile MİTOZ/KARYOKİNEZ (BÖLÜNME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK
ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki] :( ((((((
DENİZ GEZMİŞ
ve/||/<> YUSUF ASLAN ve/||/<> HÜSEYİN İNAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!KIYIM
ile/ve/||/<> !"YIKIM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!SUÇLAMA
ile !KARALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"GÜÇ"/"İKTİDAR" "DÂVÂSI"
ile/ve/||/<>/< MÜLKİYET KAVGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
(FAZLA) ŞIMARTILAN ÇOCUK
ve/||/<>/> KENDİNDEN NEFRET EDEN ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ACELE İŞ
= ŞIPIN İŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
CENDEREYE ALMAK SOKMAK
ile/ve/<> KISKACINA ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KEYFÎ "DÜŞÜNMEK"/KONUŞMAK
ile/değil/yerine KENDİNE GÖRE "DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK/YAŞAMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KİBİR
ile/ve/<> GİZLİ KİBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
OTORİTER/LEŞME
ile/ve/||/<>/> TOTALİTER/LEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
YIRTICI
ile/ve/<> YIKICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUNUS EMRE ile/ve İSMAİL EMRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | SAVAŞMAK ve/||/<>/> KAÇMAK |
ve/||/<>/>
DONAKALMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1 HAFTA:
7 GÜN
ile/değil/<> 5 GÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1. TAAYYÜN ile/ve/> 2. TAAYYÜN ile/ve/> SEHER(/EZAN) ile/ve/> ZUHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 2 GÖZ ile/ve/||/<> 3. GÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 99 ESMÂ ile/ve/değil SONSUZ ESMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABİENİNİK ASİT ile ABİYETİK ASİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI DUYABİLEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< (KENDİ)/(ONUN/ÖTEKİNİN) ACISINI DUYABİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACİL YARDIM/TEDAVİ ile/ve/değil/||/<>/< İLK YARDIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK MAVİ ile/ve/||/<> KOYU MAVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK MEDRESE/LER ile/ve KAPALI MEDRESE/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK SİCİM ile/ve/||/<> KAPALI SİCİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇLIK ile ŞİDDETLİ AÇLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA ile KANARYA ADALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
VARLIĞI VE VAROLANI BİLMEK/TANIMAK
ve/||/<> HAK'I BİLMEK/TANIMAK ve/||/<> KENDİNİ BİLMEK/TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADALI FİYATI ile/ve/<>/değil/yerine ADADA FİYATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂDET BELİRTİLERİ ile/ve/||/<> GEBELİK BELİRTİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFRİKA FİLİ ile/ve ASYA FİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ KURBAĞASI ile KIRMIZI GÖZLÜ AĞAÇ KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile ACI AĞAÇ/KAVASYA[Fr. < QUASSIA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile AKÇAAĞAÇ/İSFENDAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile KARAAĞAÇ/NÂRVEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile TİK AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile/ve TÛBÂ AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile VAKVAK AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIR ALAŞIM ile HAFİF ALAŞIM ile SERT ALAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIZ UCUYLA SÖYLEMEK ile SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞLAYAN SÖĞÜT, SALKIMSÖĞÜDÜ ile SULTÂNÎ SÖĞÜT ile KEÇİSÖĞÜDÜ ile KIZILSÖĞÜT ile SEPETÇİSÖĞÜDÜ/SORKUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ile/ve İŞTİYÂK AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AİT OLMA ile/ve/||/<>/> BİREY OLMA ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AK KEŞİŞ/LER ile/ve KARA KEŞİŞ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKAR SU ile/ve AKAN SU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile ANT AKBABASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile KALİFORNİYA AKBABASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile KARA AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile MISIR AKBABASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKÇE ile KUŞGÖZÜ AKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKDİKEN ile YABANİ AKDİKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKHILLEUS İLE KAPLUMBAĞA AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRUVA SİNEĞİ AÇMAZI ile/ve/||/<>/> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<>/> NUMARALI TOPLAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> OK AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TANRILAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRISTRAM SHANGDY AÇMAZI ile/ve/||/<>/> UZAY GEMİSİ AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKILDA KESİNLİK ile/> DUYULARDA KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKL-I SELÎM ile/ve/<> KALB-İ SELÎM ile/ve/<> ZEVK-İ SELÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLIN DİLİ ile/ve/<> GÖNLÜN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLÎ İLÂHİYAT ile/ve SEM'Î İLÂHİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLÎ İLİM ile/ve/<> KEŞFÎ İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOMATİK BİLGİ ile DİNÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKŞEMSETTİN CAMİİ ile/ve AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALAN ile/ve/||/<>/> MEKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇI ile PARİS ALÇISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇITAŞI ile/değil KAYMAKTAŞI/SUMERMERİ/ALBATR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve ESTETİK ALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALICI BAKIŞ ile/ve/değil ŞAŞKIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIK ile KORKAK ile ALÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALLAIS AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> ST. PETERSBURG AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTIN LANGUR ile/değil TEPELİ GRİ LANGUR ile/değil MADRAS GRİ LANGURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMBULANS SİRENİ ile POLİS SİRENİ ile İTFAİYE SİRENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMELİNE GÜVENMEK ile/ve/değil/yerine ALLAH'A GÜVENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKA BADEMİ ile HİNT BADEMİ ile TAS BADEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKA VİZONU ile AVRUPA VİZONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKAN İNGİLİZCESİ ile İNGİLİZ İNGİLİZCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKAN BEZİ = KAPUT BEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKAN TİMSAHI ile TİMSAH[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMFİ:
YUNAN
ile/ve/||/<>/> ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANADOLU TÜRKÜLERİ ile/ve/değil İSTANBUL TÜRKÜLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAVAŞYA[Rumca] >< KATAVAŞYA[Rumca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM BİLİMİ ile DİL BİLİMİ ile EDEBİYAT BİLİMİ ile GÖK BİLİMİ ile HALK BİLİMİ ile İŞ BİLİMİ ile TOPLUM BİLİMİ ile TOPRAK BİLİMİ ile YER BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM ile/ve ALT ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANMA GÜNÜ ile/yerine/değil ANLAMA GÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE SÜTÜ:
ERİL BEBEK İÇİN
ile/ve/||/<> DİŞİL BEBEK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİNDE:
[ne yazık ki]
İHMÂL (EDEN)
ile/ve/ya da/||/<> İŞGÂL (EDEN) ile/ve/ya da/||/<> İSTİSMÂR (EDEN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE/BABA ile ÜVEY ANNE/BABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNEDEN DOĞAN ile/ve "BABADAN" DOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANOT ile/ve/||/<>/>< KATOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTEN/DUYARGA ile KÜÇÜK ANTEN/KÜÇÜK DUYARGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile (ÖKÜZ BAŞLI) AFRİKA ANTİLOPU/GNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile BEYAZ ANTİLOP(ADDAX)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile KAYAANTİLOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile MAVİ/BEYAZ SAKALLI ANTİLOP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile SAMURANTİLOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİLOP ile WALLER ANTİLOPU/GERENUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APTAL OLMAK ile/değil/yerine/||/<>/< İYİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARA:
1. GÜN
ile 2. GÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAP TASAVVUFU ile/ve İRAN TASAVVUFU ile/ve ANADOLU TASAVVUFU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAPÇA HAT KALEMİ ile İBRÂNİCE HAT KALEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAYAN KİMSENİN OLMAMASI ile/ve ARANABİLECEK KİMSENİN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDIÇ ile KARAARDIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARI KUŞU ile YEŞİL ARI KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADAŞINLA KARDEŞ (GİBİ) OLMAK/OLABİLMEK ile/ve KARDEŞİNLE KARDEŞ OLMAK/OLABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKEOLOJİ ileve/||/<> BİYOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKETİP ile PROTOTİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARŞIN ile ÇARŞI ARŞINI ile MİMAR/BİNA ARŞINI(ZİRA-I MİMARİ)/PARMAK ile YENİ ARŞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASAL SAYI ile/>< ASAL OLMAYAN SAYI/KARE SAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASGARÎ MÜŞTEREK ile/ve/yerine AZAMÎ MÜŞTEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLAN ile KAPLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLAN ile NUBİYA/ATLAS ASLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLANLI YALI = SAİD HALİM PAŞA YALISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASMA ile YABAN ASMASI/AKASMA/MERYEM ANA ASMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTRONOMİ'DE:
GÖZLEMLERİN DÜZELTİLMESİ
ile/ve İLKELERİN DÜZELTİLMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞAĞI EĞİLİM ile/ve YUKARI EĞİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞI ile AĞAÇ AŞILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞI ile KALEMAŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
"SANDIĞIMIZ KADAR"
ile/değil YANDIĞIMIZ KADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKIN TANRI ile İÇKİN TANRI ile TEVHİD TANRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT:
GEYİK
ve KAYIK ve HÖYÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT[Fars.] ile EŞEK/AFRİKA EŞEĞİ ile KATIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT ile ALABABACAK AT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ ÇİÇEĞİ ile ATLAS ÇİÇEĞİ ile ÇADIR ÇİÇEĞİ ile ÇUHA ÇİÇEĞİ ile GÜZELHATUN ÇİÇEĞİ HANIMELİ(HONEYSUCKLE) ile ITIR ÇİÇEĞİ ile İPEK ÇİÇEĞİ ile KAHKAHA ÇİÇEĞİ/GÜNDÜZ SEFASI ile KÜPE ÇİÇEĞİ ile LÂVANTA ÇİÇEĞİ ile MAHMUR ÇİÇEĞİ ile MUM ÇİÇEĞİ ile PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ile SALON ÇİÇEĞİ ile SARAY ÇİÇEĞİ ile TELGRAF ÇİÇEĞİ ile YAYLA ÇİÇEĞİ ile YILAN ÇİÇEĞİ ile YILDIZ ÇİÇEĞİ ile ÖLMEZ ÇİÇEK ile GELİNCİK ÇİÇEĞİ(POPPY)[Lat. FRITILLARIA IMPERIALIS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATILGAN ile KAPILGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATKUYRUĞU ile ATKUYRUĞU ile AT KUYRUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOMCU KELÂM ile/ve İBN-İ SÎNÂ'CI KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AUK ile BÜYÜK AUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVAM TENZİHİ ile/ve HAVAS (ÂRİF) TENZİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVRUPA ISTAKOZU[Lat. HOMARUS GAMMARUS] ile AMERİKAN ISTAKOZU[Lat. HOMARUS AMERICANUS] ile ÇEKİRGE ISTAKOZU ile KADİFE YÜZGEÇLİ ISTAKOZ ile KÜRKLÜ ISTAKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVRUPA SUSAMURU ile KANADA SUSAMURU ile BREZİLYA SUSAMURU ile HİNT SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU ile TIRNAKSI SUSAMURU ile KÜÇÜK TIRNAKLI SUSAMURU ile DENİZ SUSAMURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVUKAT/EUATHLOS AÇMAZI ile/ve/||/<> KÖPRÜ AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> UYUYAN GÜZEL AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYASOFYA'DA:
BİRİNCİ
ile/ve İKİNCİ ile/ve ÜÇÜNCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMA/HAK(K)'I BULMAK:
DERVİŞ OLMAKLA
ile/ve/||/<> ÂŞIK OLMAKLA ile/ve/||/<> İNSAN OLMAKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYI ile KESELİ AYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNALANMA:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<>/> İKİNCİL ile/ve/||/<>/> ÜÇÜNCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYVA ile JAPON AYVASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZ VEREN değil/yerine ÇOK VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAP değil/yerine HESAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAP ile ISTIRAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZİMUT ile/ve/<> MANYETİK AZİMUT ile/ve/<> AZİMUT AÇISI ile/ve/<> AZİMUT PUSULASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABAANNE ile/ve ANNEANNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABUN ile HAMADRYAS BABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABUN ile ZEYTİN BABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDELİ ÂŞIK ile BÂDESİZ ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BADEM[Fars.] ile PAYAM/ACIPAYAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BADEM ile ACIBADEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BADEM ile TAŞBADEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞINTILARDA:
YANSIMA
ile BAKIŞIM(SİMETRİ) ile TERS BAKIŞIM ile GEÇİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRSAK ile/ve KÖRBAĞIRSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHARAT ile/||/<> EFHÂ'[Ar. < FEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAIRD TAPİRİ ile HİNT/MALAY TAPİRİ ile DAĞ TAPİRİ ile OVA/AMERİKA/BREZİLYA TAPİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIR MAVİSİ ile BAKIR YEŞİLİ ile BERLİN MAVİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM/SİMETRİ ile AYAR/GAUGE SİMETRİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKTERİ ile/ve/||/<>/< SİYANOBAKTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK BAYKUŞU ile MANAVGAT BALIK BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile 4 GÖZLÜ BALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile KAYA BALIĞI/DİŞLİ/TOKMAKBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile PACU BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile BEYAZ BALİNA/DENİZ KANARYASI (BELUGA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile KATİL BALİNA / ORCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALİNA ile MAVİ BALİNA/GÖK BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇÖLÇER ile BASIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASRA OKULU ile/ve/<> KÛFE OKULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAST (HALİ) ile/ve KABZ (HALİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ BİTİ ile/ve GÖVDE BİTİ ile/ve KASIK/PUBİS BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ PARMAK TIRNAĞI ile/ve ORTA PARMAK TIRNAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI ÖYKÜSÜ ile/ve/||/<> BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞIN AĞIRLIĞINDA:
"ÖNE EĞİK BOYUNDA"
ile/değil/yerine/>< DİK BOYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARINI AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KENDİNİ AFFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALARIYLA KIYASLAMA ile/değil/yerine/>< BAŞKALARINI ÖRNEK ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALAŞIM ile İÇBAŞKALAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKALAŞIM ile YARIBAŞKALAŞIM ile TÜMBAŞKALAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLAMAK İÇİN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> BAŞLAMAMAK/YAPMAMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ:
EYLEM
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRTÜK EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞTANKARA ile MAVİ BAŞTANKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATAĞAN ile KARA BOYUNLU BATAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYAĞI KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile PEMBE KAŞIKÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYAĞI ORİKS/ORYX ile AFRİKA ORİKSİ ile ARABİSTAN ORİKSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYEZİD MEYDANI'NDA:
ÇINAR AĞACI
ile/ve KESTANE AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKAL GÖLÜ ile/ve TANGANİKA GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile (BATI SİBİRYA) KARTAL BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile ALACA BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile BÜYÜK GRİ BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKUŞ ile CÜCE BAYKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ
ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI BİLGİLER YA DA KENDİMİZLE İLGİLİ (BAZI) BİLGİLER:
(")ÖVÜNMEK İÇİN(")
ile/ve/değil/||/<>/< BİLİNMESİ VE FARKINDA OLUNMASI İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile KESTİRİM AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELÂ'YA SABIR ile/ve/değil/yerine NİMET'LERE SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ HATA ile BELİRSİZ HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ (OLAN) ÜMİT ile/ve/yerine BELİRLİ (OLAN) ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ ile BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK-GÖVDE(/NEDENSEL-GÖVDE) ile/ve/değil/yerine/< GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELSUYU/ERSUYU ile/ve/<> COWPER BEZİ SIVISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENGAL KEDİSİ ile BALIKÇI KEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENGİ ZAMAN ile/ve ARDIŞIK ZAMAN ile/ve DÖNGÜSEL/ÇEVRİMSEL ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ BURUNLU KOATİ ile HALKA KUYRUKLU KOATİ ile GÜNEY AMERİKA/BATI DAĞ/CÜCE KOATİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ KARE FİLİ ile SİYAH KARE FİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ PAPATYA ile SARI PAPATYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ TÜYLÜ LEMUR ile/ve KOYU/SİYAH TÜYLÜ LEMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ YALAN ile KUYRUKLU YALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN ile AYRIK BEYİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZELYE ile DELİ BEZELYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZLİ MİDE ile/ve TAŞLI MİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIT ile/ve/||/<>/> QUBIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BITCOIN()BTC ile BITCOIN CASH(BCH)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİM ESTETİĞİ ile/ve/||/<> İÇERİK ESTETİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLÂD-I SELÂSE ile VİLÂYAT-I SELÂSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEN AÇMAZI ile/ve/||/<> HERŞEYİ BİLME AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> ÖNCEDEN BİLME AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ (VAROLANI) ile/ve/değil/yerine ANLAM (VAROLANI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN BİLİNCİ ile/ve ÂDETLERDEKİ ÖZÜ AÇIĞA ÇIKARACAK BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ
ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/||/<>/> BİLİMİN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ile/ve KOLLEKTİF BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ile/ve/<> ÖZBİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇDIŞI:
BİLİNÇ ÖNCESİ
ile/ve/||/<> DİNAMİK BİLİNÇDIŞI ile/ve/||/<> DERİN BİLİNÇDIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİŞ ile/ve/||/<>/>/< ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ile KENDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEYE ÇALIŞMAK ile/ve/yerine/değil ANLAMAYA ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİOPSİ ile OTOPSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ŞEYİN:
İYİ OLDUĞUNDAN DOLAYI İSTENMESİ
ile/ve/değil/<> İSTENİYOR OLMASINDAN DOLAYI İYİ OLDUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ŞEYİN/BİRİNİN, DEĞERİNİ BİLMEK ile/ve/||/<>/< KENDİ DEĞERİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREYSEL BAŞVURUDA:
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ(AİHM)
ile/ve/değil/önce/||/<>/<
ANAYASA MAHKEMESİ(AYM)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİ NİTELİK(LER) ile İKİNCİ NİTELİK(LER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİL NARSİSİZM ile/ve/||/<>/> İKİNCİL NARSİSİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİL NİTELİKLER ile/ve/||/<>/> İKİNCİL NİTELİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile İKİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİL OLAN ile/ve/<> İKİNCİL OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİNCİL/ASLÎ İBÂDETLER ile/ve/<> İKİNCİL/TALÎ İBÂDETLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK ile/ve AYRIMLI BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETTE:
ELDİVEN
ve/değil/yerine KESİK PARMAKLI ELDİVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile ARI BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT / BETİK/KİTAP BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile ÇENELİ BİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile GÜVERCİN BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile KÖPEK BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile KUŞ BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile YAPRAK BİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile ZÜRAFA BİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİ HÜCRESİ ile HAYVAN HÜCRESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİ KATRANI ile MADEN KATRANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİYO ORGANİZMA ile/ve/değil KOZMİK ORGANİZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOĞAZIN:
ANADOLU KIYISI
ile/ve RUMELİ KIYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOLŞEVİKLER ile/ve MENŞEVİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORÇ ALMAK/ALAN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> EMİR ALMAK/ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZKURT ile/değil GÖKKURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZON/LAR ile/ve FERMİYON/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖBREK TAŞI ile TARLADAKİ TAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEK ile DEV SU BÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEK ile KALKAN BÖCEKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖCEK ile SEPET YILDIZI BÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLGE ile/ve/<> İÇBÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BROKOLİ ile ROMANESKO BROKOLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUĞDAY ile KARAKILÇIK BUĞDAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUĞULU CAM ile BUZLU CAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUHARA HALISI ve/<> SÜZANE KİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUKALEMUN ile AKDENİZ BUKALEMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUKALEMUN ile CÜCE BUKALEMUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUKALEMUN ile LABORT BUKALEMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULANIK DENEYİMDEN BİLGİ ile/ve İMLERDEN VE SÖZCÜKLERDEN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞMAK:
NESNE(SİN)DE
ile NESİNDE/NEDENİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUT ile KARABULUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUTLU LEOPAR ile FORMOZA BULUTLU LEOPAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BURGULU KAZIK ile ÇAKMA KAZIK ile FORE KAZIK ile KUM KAZIK ile MİNİ KAZIK ile SÜRTÜNME/ADERANS KAZIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUZUL DAĞLARI ile/değil SAYDAM BUZUL DAĞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜK(ÜL)ME ile BURK(UL)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜRDE ile -BÜRDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜĞÜN İÇİNDEKİ KÜÇÜK ile/ve/değil/yerine KÜÇÜĞÜN İÇİNDEKİ BÜYÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK ARMUTLU ile/ve KÜÇÜK ARMUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK BEBEK ile/ve KÜÇÜK BEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK DUDAKLAR ile/ve/<> KÜÇÜK DUDAKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK GÖZELER/HÜCRELER ile/ve/<> KÜÇÜK GÖZELER/HÜCRELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK
ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK KANYON ile COPPER KANYONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK KARAMAN ile/ve KÜÇÜK KARAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK TERİM ile/ve ORTA TERİM ile/ve KÜÇÜK TERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK YAZAÇ(İMLEÇ/HARF) ile KÜÇÜK YAZAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜKELÇİ ile ORTA ELÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜLTMEK ile/ve/=/> KÜÇÜLTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜZ(ÜL)ME ile/ve/||/<> BURK(UL)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAM KENARI değil PENCERE KENARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAM ile/değil MÜZE CAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAN SIKINTISINDAN (DOLAYI) YEMEK ile/değil/yerine AÇLIKTAN (DOLAYI) YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ORMAN ÖRTÜSÜ ile/ve CANSIZ ORMAN ÖRTÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLILARI İNCELEME (B)İLİMİ ile/ve İNSANIN OTOPSİSİNİN (B)İLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CARNOT ÇEVRİMİ ve/||/<> İDEAL ÇEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CD ile DVD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHEL SUTUN = KIRK SÜTUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELİLÜ'L-KELÂM ile DAKİKÜ'L KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEP TEL'DA:
KULAKLIKSIZ KULLANMAK
değil/yerine KULAKLIĞIYLA KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEVİZ ile AKBABA CEVİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİN KÜLTÜRÜ ile/değil/yerine/| DİN KÜLTÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİRİT ve MISIR CİRİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİSİM ile/ve/değil SERT CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİZYE ile MAKTÛ' CİZYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜNÛN ile FÜNÛN ile SÜKÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ile/ve/||/<> OSMANLI TÜRKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALI DİKENİ ile DEMİR DİKENİ ile DEVE DİKENİ ile EŞEK DİKENİ ile GEYİK DİKENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALI ile SARIÇALI/KADINTUZLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALMAK ile/değil/yerine/>< ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAM AĞACI/KÖKNAR ile/ve SÖĞÜT AĞACI ile/ve KAVAK AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAM ile ALAÇAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAM ile KATRANÇAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAP ile/ve/<> YARIÇAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇARŞI ile KAPALI ÇARŞI ile ALIŞVERİŞ MERKEZİ(AVM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇATALHÖYÜK ile/ve/||/<>/> HACILARHÖYÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAYIR MANTARI ile HOROZ MANTARI ile KAV MANTARI ile KEÇİ MANTARI/AK MANTAR ile KUZU MANTARI ile YER MANTARI/DOMALAN[Lat. TUBER MELANOSPORUM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİRGE ile CADI ÇEKİRGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİRGE ile KIR ÇEKİRGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİK YAPI ile (DEMİRLİ) BETON YAPI(KARKAS[Fr. < CARCASSE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEMBERLİTAŞ ile KIZTAŞI[< MARKIANOS SÜTUNU]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEVİRİ ile ÖDÜNÇLEMELİ ÇEVİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIBAN ile/ve/||/<> İRİ ÇIBAN/KAN ÇIBANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKIK ile KIRIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇINAR AĞACI ve DUT AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFT-Çİ ile/değil/yerine İKİ-Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİĞ SARIMSAK ile/ve/değil/yerine PİŞMİŞ SARIMSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİP[İng. < CHIP] değil/yerine/= KAMGA/YONGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİVİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BETON ÇİVİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİZGİLİ SIRTLAN(ANDIK) ile/ve KAHVERENGİ SIRTLAN ile/ve BENEKLİ SIRTLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUĞUMUZUN SEVGİSİ:
| HASTA OLAN ve KAYIP OLAN ve KÜÇÜK OLAN |
ve/değil/||/<>/>/< HEPSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUKLARI TERBİYE ETMEK ile/ve/değil/yerine KENDİMİZİ TERBİYE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve/değil ÇOKLU ANLAMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve ORTAK ANLAMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK SÖZ ile/yerine TOK SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOĞULLUK AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇORAK ile/ve KURAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ile YATIRIM ORTAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ARA ÇÖZÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÜTRE ile BAYAĞI ÇÜTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ FARESİ ile ÇAYIR FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ ile/ve YANARDAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ÖZELLİĞİ ile/ve BİRLEŞME ÖZELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA KOLAY ile/ve/||/<>/> EN KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALYASAN değil TAYLASÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMAR YAŞLANMASI ile/ve BAĞIŞIKLIK YAŞLANMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR YORUM ile/||/<>/>< GENİŞ YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI ile SÜPÜRGE DARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile ŞEKVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL'DA:
MEYDAN DAVULU
ile/ve KOLTUK DAVULU ile/ve NAĞARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<> KULLANIM DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞEREK DEVAM ETMEK ile/ve/||/<>/> DEVAM EDEREK DEĞİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞKEN ile/ve GİZLİ DEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile KESİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİKLİ KURUŞ ile/ve/||/<> KIRTILLI KURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL:
İZHAR EDİCİ
ile/ve/||/<> İSPAT EDİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile/değil HEME DEMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ ile/ve/değil/||/<>/> PİYASA DEMOKRASİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRATİK MEŞRÛİYET / KARİZMATİK MEŞRÛİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEME SÜRECİ ile DEMLENME SÜRECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETLEME:
ÜRETİM ÜZERİNDEN
ile/ve/değil/||/<>/< TÜKETİM ÜZERİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM YAŞAYAN BENLİK ile/ve/<> GÖZLEMLEYEN BENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGİNİ ARAMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ ARAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ BÖRÜLCESİ PİŞİRMEK/KAYNATMAK:
SOĞUK SUDA
değil KAYNAR SUDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ ÖRDEĞİ ile YABAN ÖRDEĞİ/ANGUT ile PEKİN ÖRDEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ YENGECİ ile TATLI SU YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZANASI ile PUSULA DENİZANASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZATI ile YOSUN BİÇİMİNDE DENİZATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZFİLİ ile GÜNEY DENİZFİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZİNEĞİ ile STELLER DENİZİNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZYILDIZI ile GÜNEŞ DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZYILDIZI ile TRİTON DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENKLEM ile/ve ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPOLANANIN DİLİ ile/ve/değil/yerine KULLANILANIN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPREMDE:
P DALGASI
ile/ve/> S DALGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERE ile KÜÇÜK DERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ ile/ve KİTAP DERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT HALİ ile ZEVK HALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERVİŞ ve/||/<>/< İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEV KAPLUMBAĞA ile ALDABRA KAPLUMBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVECİ ARMUDU ile AHLAT ARMUDU ile ANKARA ARMUDU ile ST. MARIA ARMUDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVEDİKENİ ile EŞEKDİKENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVEKUŞU ile FİL KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVEKUŞU ile TEPELİ DEVEKUŞU / (AVUSTRALYA) CASSOWARY KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ BURUN DELİKLERİ ile/ve İÇ BURUN DELİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ DUYULAR ile/ve/<>/+/ve İÇ DUYULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ DÜNYA ile/ve ORTAK DÜNYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ GÖÇ ile/ve/||/<> İÇ GÖÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞA BAKIŞ ile/ve/||/<>/> İÇE BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL (BİLGİSİ) YAZIP KONUŞMAK ile/ve/değil KONUŞUP, DİL (BİLGİSİ) YAZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve DOĞANIN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile KAYIŞ DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve KÜÇÜK DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLDEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TELDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN DERSİ ile/ve/||/<> DÜN DERSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN-İ/İMÂN-I MÜBÎN ile/ve/||/<> KİTÂB-I/KUR'ÂN-I MÜBÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN:
[<> Lat.] LIGARE
ile/ve/> RE-LIGARE :
RELIGION

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN:
BİLDİRİLMİŞ
ile/ve/||/<> İNDİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN:
MİTOLOJİK
ile/ve/||/<> PSİKOLOJİK ile/ve/||/<> TEOLOJİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile TEK TANRILI DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNÎ BİLGİ ile/ve İLMÎ BİLGİ ile/ve İRFANÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNÎ SÖYLEM ile TEOLOJİK SÖYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNİN DİLİ ile/ve İLMİN DİLİ ile/ve EDEBİYATIN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNSEL METİN ile KLÂSİK METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİPLEJİ ile HEMİPLEJİ ile KUADRİPLEJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞ ile FİL DİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞ ile GÖZDİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞ ile SÜTDİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÎVÂN EDEBİYATI ile TANZİMAT EDEBİYATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYET ÜRÜN ile DİYABETİK ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜKLÜ DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK FARMAKOLOJİ ile KİMYACILARIN FARMAKOLOJİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA VAROLANI ile/ve/değil/yerine EYLEM VAROLANI (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞADA/BİLİMDE:
ÖMRÜ
değil YARI ÖMRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL BİLİNÇ ile/ve/<> EYTİŞİMSEL BİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL FELÂKET/ÂFET ile/ve BEŞERÎ FELÂKET/ÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL SEÇİLİM ile/ve/||/<> EŞEYSEL SEÇİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL SİT ALANI ile/ve ARKEOLOJİK SİT ALANI ile/ve KENTSEL SİT ALANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAN ile KIZIL ENSELİ DOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAYI BİLMEK ile/ve DOĞA AYNASINDA, KENDİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU AKIM ile/ve/||/<> ALTERNATİF AKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUCA (ÜZERİNE) BAKIŞ ile/yerine SÜREGİDEN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRUDAN ile SONRADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUM ile LAMAZE DOĞUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKU ile KATILGAN DOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKU ile ÖZEKDOKU/PARANKİMA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKU ile PEKDOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKU ile SERTDOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKU ile SÜNGER DOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKU ile YAĞDOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAYIMLI BİLGİ ile/ve/<> DOĞRUDAN BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOMUZ ile/ve YERDOMUZU/AARDVARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DRAM[Fr. < Yun.] ile MELODRAM[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DRONE:
HAVADA
ile/ve/||/<> SUDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUA TEPE değil/< KEKİK TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUA ile/ve/||/<> MAHATMA GANDHI'NİN DUASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAK/MİDE ORUCU ile/ve/değil/||/< DİL ORUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAK ile/ve/değil YANAK ile/ve/değil YAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURAĞAN SÜREÇ ile/ve/değil/yerine ETKİN SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURAĞAN TOPLUM ile/değil/yerine/>< DEVİNGEN TOPLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUK DİN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DEVİMSEL/DİRİMSEL DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUM ile/ve/<> ARADURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUM ile/ve/||/<> SÜREDURUM/EYLEMSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUMUNDA OLMAK ile/ve KONUMUNDA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUT AĞACI ile/ve GÖLGE DUTU AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ŞEMALARI ile/ve/||/<> ANLAM ŞEMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL BİRLİK ve/< İLKESEL BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYULARDA KESİNLİK ile DUYULARIN KESİNLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA VATANDAŞLIĞI ile/ve/||/<>/> EKİN(KÜLTÜR) VATANDAŞLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZI:
KENDİ ÇEVRESİNDE
ile/ve/||/<>/> GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYAYI "ALGILAMA/YORUMLAMADA":
"OLDUĞUMUZ GİBİ"
ile/değil/yerine/>< OLDUĞU GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ile FARKLILIKLARI BİRLİĞE GETİREN DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME/KONUŞMA HAKKI ile/ve/||/<>/> BİLGİLENME HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEYİ BİLMEMEK ile/ve/<>/= KONUŞMAYI BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZ VİTES ile OTOMATİK VİTES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZ YÖNELTEÇ/GİDON ile/ve/>< TERS YÖNELTEÇ/GİDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLİ GÖÇ ile/ve/||/<> DÜZENSİZ GÖÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DYOGEN ile/ve KIBRIS'LI DYOGEN ile/ve ROMEN DYOGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİLİM ile/ve/<> YÖNELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EJDER(DRAGON) ile BOYNUZLU DAĞ EJDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLEM ile DÖNER EKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKMEK UNU ile/<> KEK UNU ile/<> PASTA UNU ile/<> ÇOK AMAÇLI UN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKREM REŞİT REY ve/||/<> CEMAL REŞİT REY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSEN ile GÖKEKSENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİ SONSUZ ile/ve/>< ARTI SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİK NEDEN ile/ve HAZIRLAYICI NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKŞİ MAYA(BUĞDAYÇAVDAR/YULAF/...) ile/<> YAŞ MAYA ile/<> ETKİN KURU MAYA ile/<> HAZIR/ÇABUK(INSTANT) KURU MAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİN KİRİ ile/ve/||/<>/>/< KALBİN KİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELMAS ile KARAELMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMEKLEME ve/||/<>/>/< MEMEYE EMEKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMERGE SUBMERGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENCÂM[Ar.] ile/ve/<>/> SERENCÂM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDERÛN ile/ve/||/<> DEHTERÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEREK ile KATIRYILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGİNAR ile SAKIZ ENGİNAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGUVAN ile/||/<> JAKARANDA/MAVİ JAKARANDA/SİYAH POUİ/EĞRELTİ AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEĞİN PC'Sİ ile KADININ PC'Sİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEKLERİN, KADINLARA YAPTIĞI ÖVGÜ/İLTİFAT ile KADINLARIN, ERKEKLERE YAPTIĞI ÖVGÜ/İLTİFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERMENİCE ile/ve/değil/<> KRAPAR ERMENİCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ES-SELÂMÜN ALEYKÜM değil/ya da ES-SELÂM-Ü ALEYKÜM değil/ya da SELÂMÜN ALEYKÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESKİ DİL ile TEMEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESNAF ile/ve/<> EŞRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESRE ile ESRE ile ÖTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK ELEŞTİRİ ile İZLENİMCİ ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇOK ANLAMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ ÖZDEŞİM ile TAMAMLAYICI ÖZDEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEK ARISI ile BÜYÜK/DEV EŞEK ARISI (YAK KATİLİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİTLİK ADÂLETİ ile/ve/<> ORAN ADÂLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVDE BAKIM ile/ve/||/<> HASTAHANEDE BAKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL BİLİM ile/değil EGEMEN BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM ile/ve/||/<> MOZAİK EVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM ile/ve/değil/yerine BÜTÜNLÜK İÇİNDE EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM ile/ve ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM ile ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM(SATSANG)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEMSİZ HAREKET ile/ve/||/<> KÜTLE ÇEKİMİ ALTINDAKİ NESNENİN HAREKETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANEROZOİK ZAMANDA:
PALEOZOİK
ile/ve/||/<>/> MEZOZOİK ile/ve/||/<>/> SENOZOİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARAZÎ ile/ve/değil/||/<>/< NAZARÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile AMERİKAN FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile/ve DİKENLİ FARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile/ve EV FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARE ile KÖR KÖSTEBEK FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKETMEK ile/ve/<> FARK'I FARKETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKLI OLMAK(/OLMAYA ÇALIŞMAK) ile/ve/değil/yerine FARK YARATMAK(/YARATMAYA ÇALIŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASULYE/BEZELYE ile HİNTBEZELYESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve/değil/<> EROSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ MİT ile/ve/<> ŞİİRSEL MİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERÂGAT AHLÂKI ile/ve/değil/yerine ANNELİK AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FES ÇEŞİTLERİ ile/ve KAVUK ÇEŞİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIKIH ile USUL-İ FIKIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİL DİŞİ ile FİLDİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLİKA[İt. < FELUCA] ile BÜYÜK FİLİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF BİLİM İNSANI ile TEKNİK BİLİM İNSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ANTROPOLOJİ ile/ve SOSYAL ANTROPOLOJİ ile/ve PALEO ANTROPOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK YASALARI:
BİRİNCİ DERECE
ile/ve/||/<>/> İKİNCİ DERECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ile KUVANTUM FİZİĞİ ile TERMO DİNAMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ile/ve METAFİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ile METAFİZİK/MATEMATİKSEL FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKSEL CİSİM ile MATEMATİKSEL CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKSEL NİCELİK İKİLİĞİ ile KİMYASAL NİCELİK İKİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FLAMİNGO ile ŞİLİ FLAMİNGOSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOK ile BAYKAL FOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOK ile GRÖNLAND FOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOK ile KÖRFEZFOKU ile KEŞİŞFOKU ile KULAKLIFOK ile FİLFOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF:
ÇEKİLEN
ile/ve/değil/||/<>/> SEÇİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRANSIZ BAHÇESİ ile İNGİLİZ BAHÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAGA ile ORNITORENG GAGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALILEO AÇMAZI ile/ve/||/<> HILBERT OTELİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TRISTRAM SHANDY AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAM ile MAJÖR GAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYBE/GAİBE İMAN değil GAYB/GAİB'TEN İMAN(EMİN OLMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRET ve/||/<>/> RİAYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEBELİKTE:
İLK 3 AY
ile/ve/<> İKİNCİ 3 AY ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 3 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GECE ile/ve KARANLIK GECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇİCİ ÇÖZÜM ile/ve/değil/||/<>/< ARA ÇÖZÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELECEK ve MİMARÎ ile/ve/||/<> MİMARÎ ve GELECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENGİ/GELENİ ile AVRUPA GELENGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEN ile/ve/||/<> MC1R GEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENİŞ KAVRAM ile DERİN KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİ ve/||/<> GONİOMETRİ[SİNÜS, COSİNÜS, TANJANT[TANGENS], COTANJANT[COTENGENS]]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİK ADÂLET ile/ve/||/<>/> ARİTMETİK ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEYİK ile KANADA GEYİĞİ/MUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEYİK ile/ve KATIRGEYİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEYİK ile/ve KIZILGEYİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEZEGEN ADLARI ve/> TANRI ADLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEZEGEN ile "SERSERİ GEZEGEN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEZEGEN ile CERES GEZEGENİ(EN BÜYÜK GEZEGEN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GHRELİN ve/||/<>/> İNSÜLİN ve/||/<>/> LEPTİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖĞÜS KABURGALARI ile/ve YÜZEN/YALANCI KABURGALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKTÜRK TÜRKÇESİ ile/ve/<> OĞUZ TÜRKÇESİ ile/ve/<> ANADOLU TÜRKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile TAM GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLGE ile YARIGÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİLİK/GALILEO GÖRELİLİĞİ ile/ve/<>/< ÖZEL GÖRELİLİK ile/ve/<>/< GENEL GÖRELİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE AMELİYATI ile/ve/||/<> MANEVİ AMELİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZ KARARI ile/ve EL KARARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZE ORGANELLERİNDE:
KLOROPLAST
ile/ve/<> KROMOPLAST ile/ve/<> LÖKOPLAST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZETİM ile/ve/<> DENETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZLEMSEL BİLGİ ile/ve KATILIMSAL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZYAŞI:
KEDERDE
ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZYAŞI ile/ve/değil/<> KANLI GÖZYAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZYAŞININ:
DIŞA AKMASI
ile/ve İÇE AKMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAND KANYON'DA:
KUZEY YAKASI
ile/ve/||/<> GÜNEY YAKASI ile/ve/||/<> BATI YAKASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURULTU ile/ve/> GÜRÜLTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ ile GİZİL GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜFTÂR[Fars.] ile/ve/+/değil/yerine/||/<>/> KÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜL[Fars.] ile/ve KAMELYA/ÇİNGÜLÜ/JAPONGÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜL[Fars.] ile MENEKŞEGÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜL ile "KIRIK GÜL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLMEK:
"UMDUĞUMUZLA
ile/ve/değil/yerine/>< BULDUĞUMUZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLSUYU:
KALP İÇİN
ve/<> BEYİN İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLÜN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> DOSTUN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> İNSANIN (DAHA) GÜZELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜMÜŞ SIRTLI GORİL/ENGAGİ[yerel dilde] ile DUMAN SIRTLI DAĞ GORİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜMÜŞ ile ALMANGÜMÜŞÜ/FAKFON/MAYŞOR[< Maillot ve Charier'in adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNDELİK METİN ile KURMACA METİN ile KULLANMALIK METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEĞİK/KARAKAVUK/HİNDİBÂ[Ar.] ile KARAHİNDİBA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞ SİSTEMİ ile/ve/||/<>/> SAMANYOLU GALAKSİSİ ile/ve/||/<>/> MİLYARLARCA GALAKSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞ ile/ve/<> BEYAZ GÜNEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞE:
ARKAMIZI DÖNMEK
değil/yerine/>< YÜZÜMÜZÜ DÖNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNLÜK DİL ile HUKUK DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜREŞ ile HİNTGÜREŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜREŞ ile SUMO GÜREŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜRÜLTÜ ile/ve/||/<> BEYAZ GÜRÜLTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVERCİN ile KAYA/YABANİ/BAYAĞI GÜVERCİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL EKİZ(FOTOĞRAF) ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ANLATAN EKİZ(FOTOĞRAF)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂCET(GEREK/SİNİM) YOK:
[ne] İNKÂR'A
ve/ne de İKRAR'A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ BİLMEK ile/ve HAKKINI BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFİF BAYGINLIK ile ŞİDDETLİ BAYGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFİF UNLU ile/ve ORTA DERECE UNLU ile/ve ÇOK UNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK ile/ve/||/<>/> DİRENME HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK ile/ve/||/<>/< HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT AHLÂKI ve ÖZGÜRLÜK AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂKİM ile/<> (SULH/CEZA) SORGU HAKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK'I, KİŞİYLE TANIMAK ile/ve/||/<> KİŞİ'Yİ, HAKK'LA TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKKIN, SENİN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK ile/ve/değil/yerine/<> KENDİNİN, HAKKIN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL EHLİ ile/ve/<> AŞK EHLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ve/> MAHAL ve/> TAHALLÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALİL İBRAHİM SOFRASI ile ZEKERİYÂ SOFRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂMÎ ile/ve/||/<>/> MAHMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAPŞIRMA ile IŞINSAL HAPŞIRMA YANSIMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARDAL ile AKHARDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET'TE:
YER DEĞİŞTİRMEK
değil KENDİ İÇİNDE DEĞİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASL ETMEK ile/ve/değil/yerine VASL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTALIK SONRASI SÜMÜK (TADI) ile BALGAM (TADI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTALIK TIBBI ile/ve/||/<>/< SAĞLIK TIBBI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTALIK ile KALITSAL/IRSÎ HASTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATM ETMEK ile/ve/<> HAZM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVA KİRLİLİĞİ ile/ve/değil/||/<> İÇ ORTAM/MEKÂN HAVA KİRLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVUÇ ile KUM HAVUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAT AĞACI ile/ve/değil/yerine/<> BİLGELİK AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYVAN-I NÂTIK ile HAYVAN-I DÂHIK ile CİSM-İ DÂHIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYVANLAR:
YEMEK
ve/||/<> BİNEK ve/||/<> DENEK
DEĞİLDİR!

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR BİLGİ ile/ve/değil/yerine YÖNLENDİRİCİ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂZİN ile ABDURRAHMAN el-HÂZİNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEBÂ değil/yerine/>< ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERAKLEITOS AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> THESEUS AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERCAİ MENEKŞE ile YABANİ HERCAİ MENEKŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERHANGİ BİRİ OLMAK ile/değil/yerine BELİRLİ BİR KİŞİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HESAPLAŞMAYI:
KENDİNLE YAPMAK
ile/ve KENDİNE YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIPOPE:
İKİ KÜRELİ
ile/ve/<> DÖRT KÜRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIYAR ile EŞEKHIYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIYAR ile HİNTHIYARI/HIYARŞEMBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZ ile/ve/||/<> ANLIK HIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZ ile BAĞIL HIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKICI KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI KULLANIM değil/yerine SAKİN KULLANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZLI ÖRGÜTLEN(EBİL)ME ile/ve/değil/<> NİTELİKLİ ÖRGÜTLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİNDİ/GÜLÜK ile GURK | BABA HİNDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİNT İNCİRİ ile KAVAK İNCİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPOFİZ BEZİ ile KALKANBEZİ/TİROİD BEZİ ile PARATİROİD BEZİ ile LENF BEZİ ile BÖBREK ÜSTÜ BEZİ ile PANKREAS BEZİ ile EŞEYSEL BEZ ile İÇ SALGI BEZLERİ ile GASTRİT SUYU BEZİ ile GÖĞÜS KEMİĞİ ARKASINDA BULUNAN İÇSALGI BEZİ/TİMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPOKONDRİASİS ile HİPERKONDRİASİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMET:
REHBETEN
ile/değil/yerine/>< RAĞBETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETİN:
[ne yazık ki]
KÖTÜ İŞLEMESİ
ile/ve/||/<>/< GEÇ İŞLEMESİ ile/ve/||/<>/< İŞLEMEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOR GÖRMEK ile KENDİNİ HOR GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUDURÎ BİLGİ ile/ve KESBÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HURMA AĞACI ile/= MAYAAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- I. VİYANA OKULU ile/ve/<> II. VİYANA OKULU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILICA > KAPLICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMPORT and DISCOUNTED IMPORTS and IMPORT LEVY and IMPORT REGIME and IMPORT SUBSTITUTION and SAFETY CONTROLS ON IMPORTS and SUBSIDISED IMPORTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRKÇI ULUSÇULUK ile ETNİK ULUSÇULUK ile KÜLTÜREL ULUSÇULUK ile VATAN ULUSÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIRARAK ile KOPARARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISLAK ZEMİN ile KAYGAN ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIK ile/ve/<> GÜNEŞ IŞIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITLÂK ile/>< İTİLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBN YUNUS ile KEMALEDDIN İBN YUNUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCÂZET KAYDI ile/ve MÜNÂVELE KAYDI ile/ve VAKIF KAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇ DENETİM ile/ve/<> BAĞIMSIZ DENETİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇBÜKEY/OBRUK/KONKAV ile DIŞBÜKEY/KONVEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇSEL TARİH ile/ve/||/<> DIŞSAL TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFLÂH (OLMA[MA]K) ile İSLÂH (OLMA[MA]K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFTİTÂH TEKBİRİ ile/ve/<> İSTİFTÂH TEKBİRİ ile/ve/<> TAHRİME TEKBİRİ ile/ve/<> TEŞRÎK TEKBİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İGTİMÂD/İGMÂD[< GIMÂ] | İĞTİLÂF/İGLÂF[< GILÂF] ile İTİMAD[< AMD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHSÂN ETMEK ile İKRÂM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİLÂF EKOLÜ ile/değil/yerine İTTİFAK EKOLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYÂRÎ VAKİT ile/ve/<> ZARURÎ VAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYÂT ile İTİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİ KÖK ile/<> KARE KÖK ile/<> KÜP KÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİNCİL KAYNAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİRİNCİL KAYNAKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİNCİL KAYNAKLAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANA KAYNAKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİNCİL KORUMA ile İNSANİ KORUMA ile GEÇİCİ KORUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKRÂM[< KEREM | çoğ. İKRÂMÂT] ve/||/<>/>/< İNÂM[< NİMET | çoğ. İNÂMÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKRAM ile/ve İNAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂCIN:
ETKİN DOZU
ile/ve/<> DEVAM DOZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂHİ ile USUL-İ İLÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİLENME ile/ve/||/<> İLİŞKİLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİMLERİN AMACI ile/ve AMELLERİN AMACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/değil İLİŞKİ DIŞI İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK FELSEFE ile/ve İKİNCİ FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK KEMÂL ile/ve İKİNCİ KEMÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKBAHAR NOKTASI ile SONBAHAR NOKTASI ile GÜN-TÜN EŞİTLİĞİ(EKİNOKS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ile/ve/||/<>/>/< ARKE ile/ve/||/<>/>/< ERKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKİN AĞIZLILAR ile/ve/değil/||/<>/> İKİNCİL AĞIZLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM el-YAKÎN ile AYN el-YAKÎN ile HAKK el-YAKÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM'EL YAKÎN ile/ve AYN'EL YAKÎN ile/ve HAKK'EL YAKÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM'EL YAKÎN ile AYN'EL YAKÎN ile HAKK'EL YAKÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN ile/ve İSLÂM ile/ve İHSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMANDA EKSİKLİK ile İNTİKAL VE İRFANDA EKSİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANILACAK BİLİM değil/yerine GÜVENİLİR BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİR/YEMİŞ ile BURUK İNCİR/YEMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİR ile MISIR/FRENK, HİNT, KİLİS, PABUÇ İNCİRİ / BABUTSA / KAYNANADİLİ / KÜREKYEMİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNGİLİZ SERVİSİ ile FRANSIZ SERVİSİ ile RUS SERVİSİ ile AMERİKAN SERVİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNGİLİZ YARARCILIĞI ile/ve/||/<>/> EVRİMCİ DOĞACILIK ile/ve/||/<>/> AMERİKAN YARARCILIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNORGANİK ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN:
"EN ŞEREFLİ" VAROLAN
değil TEK ŞEREFLİ VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN:
DOĞA VAROLANI
ve/||/<>/> EĞİTİM VAROLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANIN/KİŞİNİN:
TENSEL VAROLUŞ/U
ile/ve/<> TİNSEL VAROLUŞ/U
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANÎ KONULAR/DURUMLAR/OLAYLAR:
AŞILMASI GEREKEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAŞILMASI GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSÜLİN:
KISA SÜRE ETKİLİ
ile/ve UZUN SÜRE ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İP ile/<> LİKRALI İP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İPEK YOLU ve/||/<> İLİM YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İPEKYOLU ile/ve BAHARAT YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRÂDE DIŞI ile/ve/değil İHTİYÂR DIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRAN HURMASI ile ÖTEKİ HURMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSFENCİYYE-İ KARNİYYE ile İSFENCİYYE-İ KİLSİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSLÂM ile HRİSTİYANLAŞTIRILMIŞ İSLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİKSEL YASA ile/ve/||/<> ÇOK BÜYÜK SAYILAR YASASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ'ÂL[< ŞAAL] ile İŞ'ÂR[çoğ. İŞ'ÂRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞVE[Ar.] ile/ve CİLVE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİRAF ETMEK ile/değil KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ HEKİM ile/ve/||/<>/> USTA HEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİĞE İYİLİK ile KÖTÜLÜĞE İYİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİK:
NESNEL
ile/ve/||/<> ÖZNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZAHI yoksa/> MİZAHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JAMES COOK'UN:
I. YOLCULUĞU
ile/ve/||/<>/> II. YOLCULUĞU ile/ve/||/<>/> III. YOLCULUĞU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JOSEPH PULITZER ile GEORGES POLITZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABBALAH:
KABIN İLMİ
ile/ve/<> KABUL İLMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABLELMİLAT değil/yerine/= MİLÂTTAN ÖNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇKAR DAĞLARI ile/ve KÜRE DAĞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇKARLAR ile/ve/||/<> KALÇARLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile/ve/değil/ne yazık ki KOLAYINA KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADAYIF[Ar. < KATAİF] ile TEL KADAYIF ile KÜNEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADEH ile/ve/değil/yerine PİSAGOR'UN KADEHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFATASININ DIŞ ZARI ile KALP DIŞ ZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFATASININ DIŞ ZARI ile KEMİK DIŞ ZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFAYI:
SAĞA SOLA SALLAMAK
ile AŞAĞI YUKARI SALLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂĞIT BALIĞI ile/||/<> KAYIŞ BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂĞIT PARA:
HÜKÜMDARIN BORCU
ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HALKIN BORCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAHVERENGİ PELİKAN ile/ve/||/<> PERU PELİKANLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALA ile BEYAZ KALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALAALLİTLER ile/ve İNUVİALUİTLER ile/ve İNUPİATLAR, YUPİGETLER, YUPLİTLER, ALUTİİTLER ile/ve YUPİKLER[:
Gerçek kişi]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALBİN YOLU ile/ve/||/<> ZİHNİN YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALÇA KEMİĞİ ile PALDIM KEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALEM ile/ve DOLMA KALEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALIN HACİMLİ değil GENİŞ HACİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALP ZARI YANGISI ile/ve KARIN ZARI(PERİTON) YANGISI ile/ve BAĞIRSAK YANGISI ile/ve MESANE YANGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAN BAĞIŞI ve ÖRGEN BAĞIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAN ile KAN DOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAN ile PIHTILAŞMIŞ KAN(ALAK/ALEKA[Ar.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAN ile/ve/||/<>/> TEMİZ KAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAL ile SU KANALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANARYA SESİ ile/ve BÜLBÜL SESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAT TELEKLERİ ile/ve/<> KUYRUK TELEKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANCALI İĞNE değil/yerine ÇENGELLİ İĞNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANGURU ile KISA KUYRUKLU KANGURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAP KALAYLAMAK ile/ve/<>/değil/yerine KALP KALAYLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPI ile/ve ENGİN KAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPILAR:
İKİ MENTEŞELİ
değil/yerine (EN AZ) ÜÇ MENTEŞELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTALİZM:
ÜRÜN ÜRETME
değil/ne yazık ki/>< MÜŞTERİ ÜRETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLAN ile/ve BEYAZ KAPLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLAN ile HAZAR KAPLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLAN ile KILIÇ DİŞLİ KAPLAN(SMILODON)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLAN ile MALEZYA KAPLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLAN ile SİBİRYA KAPLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLAN ile/ve SUMATRA KAPLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLAN ile TAZMANYA KAPLANI/KURDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLUMBAĞA ile KUZEY YILAN BOYUNLU KAPLUMBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPLUMBAĞA ile YASSI BAŞLI VE YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAR ile/değil SULUSEPKEN/SEPKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARA ASTRONOMİSİ ile/ve DENİZ ASTRONOMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARA ÇAM ile/ve/yerine YEŞİL ÇAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARA KURBAĞASI ile DEV KARA KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARA KURBAĞASI ile FOWLER KARA KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABAŞ MARTI ile BÜYÜK KARABAŞ MARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK KARABAŞ MARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK MARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABATAK ile TEPELİ KARABATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARACIL OMURGALILAR:
SÜRÜNGENLER
ile/ve/<> KUŞLAR ile/ve/<> MEMELİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANFİL ile KASTAMONU KARANFİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARBON:
HAZNELERİ
ile/ve/||/<> AKIŞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARBONAT ile SODYUM KARBONAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/<> SÜTKARDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARDEŞ ile/ve ÜVEY KARDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA BURNU değil KARGABURNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile ALAKARGA/ALAKABAK/KESTANEKARGASI ile KIZILCA KARGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile BÜYÜK KARGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile EKİNKARGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile HİNT KARGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile KIRMIZI GAGALI, DAĞ KARGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile KÜÇÜK KARGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile SİBİRYA ALA KARGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGA ile SOYGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGODA:
HASARLI MAL
ile EKSİK MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile ARJANTİN KARINCASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile ATEŞ KARINCASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile ATLIKARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile BEYAZ KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile KIRMIZI KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile MERMİ KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile SÜRÜCÜ KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCA ile UÇAN KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINCAYİYEN/KARINCAKUŞU ile KESELİ KARINCAYİYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARİDES ile DÖVÜŞÇÜ KARİDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARİDES ile KÜÇÜK KARİDES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARİDES ile MANTİS KARİDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMAN ÇORMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARPUZ ile ÇAKAL KARPUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARPUZ ile DENSUKA KARPUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARPUZ ile EBU CEHİL KARPUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile KAMA KUYRUKLU KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile KAYA KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile KEL/DAZLAK KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile ŞAH KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTOPU ile KARTOPU ile KAR TOPU/TOPAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAS (GÜCÜ) ile/ve/<>/yerine/değil DÜŞÜNCE (GÜCÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAS BİLGİSİ/BİLİNCİ ve/<> KEMİK BİLGİSİ/BİLİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIR ile/ve YALI KASIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIRGA ile SİKLON KASIRGA[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATEGORİLERİ BİLMEK ile/değil KATEGORİLERLE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATİL BAL ARISI / AFRİKALILAŞTIRILMIŞ ARI ile AVRUPA BAL ARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATİL BALİNA ile YALANCI KATİL BALİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVAF[Ar. < HAFFÂF] ile/değil/yerine/>< ESNAF[çoğ. Ar. < SINIF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVAK ile ÇALIKKAVAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVAK / KARAKAVAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM KARMAŞASI ile/değil ZİHİN/DÜŞÜNÜŞ KARMAŞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM OLGUSU ile/ve İÇ OLGULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMI/MEFHUMU GÖRMEK ile/ve/değil/||/<>/< KAVRAM/MEFHUM İLE GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMLAR:
"TEŞBİH EDİLEN/LER"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TESBİH EDİLEN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMLARIN TRANSANDANTAL ANALİTİĞİ ile/ve/||/<> İLKELERİN TRANSANDANTAL ANALİTİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUN ile/ve/||/<>/< KELEK ile/ve/||/<>/< DÜĞLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUN ile MAKUVA URI KAVUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUN ile YUBARİ KAVUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVUŞAMAYANLARIN YAŞADIĞI AŞK ile/ve/değil/<> KAVUŞANLARIN YAŞATTIĞI AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYA KELERİ ile KERTENKELE/KELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGAN YAPRAK KURBAĞA ile MALEZYA YAPRAK KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIK ile İMAMİIN "KAYIĞI"/TABUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYINBABA/ANA değil KAİMBABA/ANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIŞKIRAN = SABANKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZ ile AK YANAKLI KAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZ ile MISIR KAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZ ile PUFLA KAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZ ile YABANKAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZÂ-NİZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZANA/NA YANAŞIRSAK ve/||/<> KÖTÜYE YANAŞIRSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEÇİ ile/ve BAZUA DAĞ KEÇİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEÇİ ile/ve MALTIZ KEÇİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ AYAĞI ile KEDİAYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile KAPLAN KESELİ KEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile PASLI KEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile SAZLIK KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEFAL ile İNCİ KEFALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKİK ile/ve TARHANA/EŞEK KEKİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKLİK ile BAYAĞI KAR KEKLİĞİ/RİEKKO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKLİK ile KINALI KEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELÂM ERBÂBI ile/ve/<> KALEM ERBÂBI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELÂM ile "ŞİÎ KELÂMI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELÂM ile/ve/<>/> CAMİ-ül-KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELÂM ile/ve FELSEFÎ KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELEBEK ile KRAL KELEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMİK ile KABURGA/GÖĞÜS KEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMİK ile KALBUR KEMİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMİRGEN ile BÜYÜK KEMİRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ BAŞINA DİL ile İNSAN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ KENDİNE ile/ve KENDİNDEN KENDİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ KENDİNİ (.../BİLMEK) değil KENDİNİ (.../BİLMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ ile/ve "KENDİNİN" YANISIRA KENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ ile/ve/ne yazık ki KENDİNE YABANCI/UZAK OLAN KENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDEN EMİN OLMAK ile/ve/değil KAYNAĞINDAN EMİN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNE YONTMAK değil/yerine KENDİNİ YONTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve BAŞKALARINI BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/||/<> KENDİNDEKİNİ, KENDİNDE BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEPEKSİZ TAHİN ile/değil/yerine KEPEKLİ TAHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERBELÂ ile KURB-U ÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERKENEZ ile ALA KERKENEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERKENEZ ile KÜÇÜK KERKENEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile ÇAKIL SIRTLI KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile DEMİR ZIRHLI DİKENLİ KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile GİLA KERTENKELESİ/"CANAVARI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile HIZLI KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile KAPLAN KERTENKELE(ALTIN TEGU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile MAVİ DİLLİ KERTENKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESE[Fars. < KÎSE] ile KESE ile HAVA KESESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESELİ SIÇANLARDA:
KESELİ
ile BASİT KESELİ ile BEYAZ KULAKLI ile BÜYÜK KULAKLI ile ANDEAN BEYAZ KULAKLI ile GUIAN BEYAZ KULAKLI ile KUZEY AMERİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİM ve/||/<>/> DİKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KESİNLİK ile/ve/değil/yerine/|| OLASILIKLI KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎLİK ile/ve ZORUNLULUKTAKİ KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILIÇ BALIĞI ile/değil YELKEN BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILIÇ BALIĞI ile/değil YELKEN BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIK/ÇI/SINIK/ÇI[yerel] ile/değil/yerine KEMİK HEKİMİ/ORTOPEDİST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRLANGIÇ ile BATAK/LIK KIRLANGICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRLANGIÇ ile KILIÇ KIRLANGICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRLANGIÇ ile KIR KIRLANGICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISA KOLLU ile KISA, KISA KOLLU ile OMUZ ALTI ile KOLSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİBAR-I KELÂM = BÜYÜKLERİN KELÂMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİL ile ARIKİL/KAOLİN[< Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİRLİ TOPRAK değil KİLLİ TOPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ ODAKLILIK ile/değil/yerine/>< OLGU(/DURUM/KAVRAM/BAĞLAM) ODAKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ OLMAK ile/ve/değil KENDİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ TANRI ile KAVRAM TANRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ:
"HINZIR'IN ÜSTÜNDE HINZIR'LAŞMIŞ"
ile/değil/yerine/>< HIZIR'IN ÜSTÜNDE HIZIR'LAŞMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİDE:
EBEVEYN BULAŞMASI
ile/ve/||/<> ÇOCUK BULAŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLER:
EKMEK GİBİ
ile İLÂÇ GİBİ ile MİKROP GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİ:
"OLANAK/FIRSAT OLARAK GÖRMEK"
ile/değil/yerine/>< İNSAN/KENDİ OLARAK GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile SÜPER KİŞİLİK ile KİŞİLİK ÖTESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİNİN BİLGİSİ ile/ve/<> DIŞ DÜNYANIN BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİNİN:
"KENDİ KENDİNE İTİRAF"
değil İTİRAF (ETMESİ) (GEREKEN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLASİK MEKANİK/"FİZİK" ile KUVANTUM MEKANİĞİ/"FİZİĞİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOÇ ile SAKIZ KOÇU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKARCA(AMERİKA/KIR SANSARI) ile ÇİZGİLİ/ŞERİTLİ KOKARCA ile DOMUZ BURUNLU KOKARCA ile KOKAN PORSUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLİN ile/ve/||/<> KARNİTİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLLARI:
SIYIRMAK
ile/değil KIVIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLTUKALTI BEZLERİ ve KULAK ARKASI BEZLERİ ve KASIKTAKİ BEZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMA ile/<>/> "BİTKİSEL" "YAŞAM"/DURUM ile/<>/> KİLİT DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONİKLER:
ELİPS[Fr. < Yun.]/İHLÎCÎ[Ar.]
ile PARABOL[Fr. < Yun.] ile HİPERBOL[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROLLÜ NEVROZ ile KONTROLSÜZ NEVROZ ile PSİKOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUM ve/||/<>/> KARŞI KONUM ve/||/<>/> BİLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMA DİLİ ile/ve YAZI DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞULABİLİR HİKMET ile KONUŞULAMAZ HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOORDİNASYON AKSİYOMU ile/ve/||/<> BAĞLANTI AKSİYOMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKAK ile/ve/<> KAYPAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORUK SUYU ile LİMON SUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLARDA:
HAKİKÎ
ile/ve/||/<> CALÎ ile/ve/||/<> İLLET HÜKMÜNDE ile/ve/||/<> SEBEP HÜKMÜNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLU ile BİTİŞİK KOŞULLU ile AYRIK KOŞULLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile/ve ANADOLU YABAN KOYUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile ROCKY DAĞLARI İRİ BOYNUZLU KOYUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK BOYALI ile/ve DOĞAL BOYALI ile/ve KİMYASAL BOYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKNAR:
YAYLA
ile/ve/||/<> OVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPEK ile YABAN KÖPEĞİ/KIRMIZI KÖPEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPEKBALIĞI ile KAPLAN KÖPEKBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ile KÜREK KEMİĞİ/KEBZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ile/ve/||/<>/> FAZIL AHMET PAŞA ve MUSTAFA PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖSTEBEK ile KESELİ KÖSTEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖSTEBEK ile YILDIZ BURUNLU KÖSTEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖTÜ HABER ile/ve/değil/yerine/||/<>/> İYİ HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREBS DÖNGÜSÜ değil/yerine/= ÜRETİM DÖNGÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREM FONDOTEN ile/yerine TOZ FONDOTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUARK ile/ve/||/<>/>< KARŞI KUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUELA ile KIRMIZI GAGALI KUELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUL OLMAK ile/ve/<> KÜL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK ile/ve KALP KULAĞI/KULAKCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUM KAPLANI KÖPEKBALIĞI ile BOĞA KÖPEKBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUM ile GÖKKUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAŞ ile/değil (BULUNMAZ) HİNT KUMAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUNDALİNİ YOGA = LAYA YOGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUR'AN HAFIZLIĞI ile/ve/<>/değil KURRÂ' HAFIZLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUR'AN-I KERÎM AHKÂMINDA:
İBÂRET-İ NASS
ile/ve İŞÂRET-İ NASS ile/ve DELÂLET-İ NASS ile/ve MAZMÛN-İ NASS ile/ve İLTİZÂM-İ NASS ile/ve İKTİZÂ-İ NASS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURALA UY/MAK ile/ve/<>/|| KUR'AN'A UY/MAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL/TEORİK FİZİK ile MATEMATİKSEL FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBAĞA ile (ZEHİRLİ) CAM KURBAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBAĞA ile ALASKA KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBAĞA ile ÇÖL YAĞMURU KURBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURMACA AÇMAZI ile/ve/||/<> TRAJEDİ AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURT ile ETİYOPYA KURDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURT ile KIZILKURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURT ile KURT ile KANCALI KURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURT ile MOĞOL KURDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURT ile/ve/||/<> TEL KURDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUMSAL DİN ile/ve BİREYSEL DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSMUK ile KARA KUSMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURLU SORUMLULUK(/HİZMET ve GÖREV) ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURLU SORUMLULUK ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL RİSH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ÜZÜMÜ ile KURU ÜZÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile ARIKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile BEYAZ ÇAM KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile BÜYÜK KUM KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile CENNET KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile ÇAVUŞKUŞU/İBİBİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile ÇAYIRKUŞU/TARLAKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile ÇELTİKÇİ KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile DEMİRCİ KIZ KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile DOKUMACI KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile FAREKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile FREGA KUŞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile GÜMÜŞ YANAKLI BOYNUZ GAGALI KUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile KAUAİ KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile KIRMIZI GAGALI BUFALO DOKUMACI KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile PALA BIYIKLI KUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile PERİ KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile TARAGOZ KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUP YILDIZI ile/ve "KUYRUKLU YILDIZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/ve ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/ve MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUYUNUN:
DERİN OLMASI
ile/ve/değil/||/<>/< DOLU OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZGUN ile GÖKKUZGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜĞÜN, BÜYÜĞE SELÂM VERMESİ ile/ve/değil/yerine BÜYÜĞÜN, KÜÇÜĞE SELÂM VERMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK AK BALIKÇIL ile BÜYÜK BALIKÇIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK DERT ile/ve/||/<> BÜYÜK DERT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI ile/ve/<> BÜYÜK KAN DOLAŞIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK ROK ile BÜYÜK ROK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK ÜNLÜ(LER) ile BÜYÜK ÜNLÜ(LER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR ile/ve/||/<> GELİŞİM ODAKLI DEĞERLER KÜLTÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRE ile SAHTE KÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜTÜPHANE ile/ve/değil/||/<> EŞEKLİ KÜTÜPHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂF YETİŞTİRMEK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ YETİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAHANA/KELEM ile KARALAHANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE ile ACEMLÂLESİ[Ar., Fars.]/GÜNEŞTOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE ile KATMER LÂLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE ile/ve TERS LÂLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAPİN ile AY LAPİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAPİN ile ÇUBUKLU LAPİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAZERDE:
A SABİTLERİ
ile/ve/||/<>/> B SABİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LENF DOKUSU ile/ve YAĞ DOKUSU ile/ve KEMİK DOKUSU ile/ve KIKIRDAK DOKUSU ile/ve GÖZENEKLİ DOKU ile/ve DESTEK, BAĞ DOKUSU ile/ve EPİTEL DOKU ile/ve KAS DOKUSU ile/ve SİNİR DOKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEOPAR ile ANADOLU LEOPARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEOPAR ile KAR LEOPARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLEK ile AYAKKABI GAGALI LEYLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLEK ile KARA LEYLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİBERALİZM ile/ve/||/<>/> NEOLİBERALİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİBERALİZM ile/ve/||/<> TOPLUMSAL REFAH LİBERALİZMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOKMANIN TADI ile/ve/||/<>/> YEMEĞİN TADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOZAN ANTLAŞMASI ile/değil UŞİ ANTLAŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADAM RÉCAMIER KOLTUK ile JOSEPHINE KOLTUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDİ HAZ ile/ve MANEVİ HAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDÎ İKRAM ile/ve/<>/|| MANEVÎ İKRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDÎ KEYİFLER/ZEVKLER ile/ve/değil/yerine MANEVÎ ZEVKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDÎ ZEKÂT ile/ve MÂNEVÎ ZEKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADEN-İ HÂS ve/||/<> KAVÎ İLTİMAS ve/||/<> DERK-İ TEMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ ve/||/<>/> KALSİYUM EKSİKLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHAYANA (OKULU) ile/ve HİNAYANA (OKULU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHKEME ile/ve/<> İSTİNAF (MAHKEMESİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAK ile ASLAN KUYRUKLU MAKAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAMDA YÜKSELİŞ ile/ve/değil/yerine HİZMETTE YÜKSELİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKET HELİKOPTERDE:
4 KANALLI
ile/ve/<>/> 6 KANALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKRO MİNARELLER ile/ve MİKRO MİNARELLER(ESER ÖĞELER/ELEMENTLER)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANATİ:
KARAYİP
ile AMAZON ile BATI HİNT ile BATI AFRİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANDA ile AFRİKA MANDASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANEVİ SOHBET ile/ve DÜNYEVÎ SOHBET ile/ve LÂTÎFE(MİZAH)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANİ ile/ve/değil/||/<>/< HİPOMANİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK (DİLİ) ile/ve MATEMATİK (DİLİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK EYTİŞİMİ ile/ve/değil/yerine YAŞAM EYTİŞİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL KANIT ile/ve/<> MATEMATİKSEL KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARCEL CAMUS ile ALBERT CAMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARIE CURIE ile/ve/||/<> PIERRE CURIE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARS'TA:
SU BUZU
ile/ve/<> KARBONDİOKSİT BUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI ile SICAKLIK KUŞAKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK YÜCE ile/ve/||/<> DAĞ YÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK'TE:
KÜÇÜKTÜR["<"]
ile BÜYÜKTÜR[">"]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK ile BAYEZYEN MATEMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL CİSİM ile FİZİK CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL YAKLAŞIM ile FİZİKSEL YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATLA'[< TULÛ] BEYİTİ ile/ve/< MAKTA'[< KAT] BEYİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂVERÂÜNNEHR:
SEYHUN/SİRİDERYA
ile/ve/||/<> CEYHUN/AMUDERYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYA TAKVİMİ'NDE:
KATUN
ile/ve KISA DÖNGÜ ile/ve BAKTUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYALANMA:
KELÂM (İLE)
ile/ve/değil HÂL (İLE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYISBÖCEĞİ ile/ve/<> HAZİRANBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile BAYKUŞ MAYMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile GERADA MAYMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile KAR MAYMUNU/JAPON ŞEBEĞİ/SARU[Jp.]/NİHONZARU[Jp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile MADAGASKAR MAYMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile SARI KUYRUKLU MAYMUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile YUNNAN (ÇİMDİK BURUNLU) MAYMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECÂZ-I MÜREKKEB / İSTİÂRE-İ MÜREKKEBE ile MECÂZ-I MÜRSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİK DİZGE ile/ve ORGANİK DİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENEKŞE REÇELİ ile FULYA REÇELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENEKŞE(< BENEFŞE[Fars.], BENEFSEC[Ar.]):
AFRİKA MENEKŞESİ
ile CEZAYİR MENEKŞESİ ile DENİZ MENEKŞESİ/ÇAN ÇİÇEĞİ ile HERCAİ MENEKŞE/ALACAMENEKŞE ile MISIR/FRENK MENEKŞESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERHABA ve NARHABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERSİN BALIĞI ile BELUGA MERSİN BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERSİN[Ar. < Yun.] ile BEYAZ MERSİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERSİN[Ar. < Yun.] ile YABAN MERSİNİ/KEÇİYEMİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- META ile/ve/||/<> HAYALÎ META
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAFİZİK ile/ve/||/<> FİZİK ile/ve/||/<> ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METALLERDE:
ALKALİ
ile/ve/||/<> TOPRAK ALKALİ ile/ve/||/<> GEÇİŞ METALLERİ ile/ve/||/<> TOPRAK ile/ve/||/<> KARBON ile/ve/||/<> AZOT ile/ve/||/<> OKSİJEN ile/ve/||/<> HALOJENLER ile/ve/||/<> SOY GAZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÎLÂDÎ TAKVİM(EFRENCÎ/GREGORYEN TAKVİM) ile/ve CELÂLÎ TAKVİMİ ile/ve HİCRÎ TAKVİM ile/ve RÛMÎ TAKVİM ile/ve MUSEVÎ TAKVİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMARİ ARŞIN(/BİNA ARŞINI) ile/ve ÇARŞI ARŞINI ile/ve ENDAZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMARÎ ile/değil/yerine/||/<>/< YEŞİL MİMARÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNİMAL KENDİLİK'TE:
GÖVDE BAĞIMLI
ile GÖVDE BAĞIMSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSK KEDİSİ ile MALABAR MİSK KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERN BİLİM ile/ve/değil/yerine ÇAĞDAŞ BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOLEKÜL OLUŞUMUNDA:
İKİ ATOM
değil ÜÇ ATOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOMENTUM ile/ve/||/<> AÇISAL MOMENTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONARŞİ:
MUTLAK
ile ANAYASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> BELİRLENMİŞ ÖĞRENCİ AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI İLAÇ AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MORKİNOS:
MAVİ YÜZGEÇLİ
ile/<> SARI YÜZGEÇLİ ile/<> ÇİZGİLİ YÜZGEÇLİ ile/<> KOCAGÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUALLAK TAŞ ile/ve KARA TAŞ[HACER'ÜL ESVED]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAZZAM ve/<> MUNTAZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHBİR ile/değil MUHABİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MURÂKEBE ile/ve/> MUKÂREBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUSON RÜZGÂRLARI ile MELTEM RÜZGÂRLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK MEKÂN ile/ve FİZİKÎ MEKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK/KAPSAMLI/TAMAMEN BAĞIŞIKLIK ile GÖRELİ BAĞIŞIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLULUK:
SEROTONİN
ve/||/<> OKSİTOSİN ve/||/<> MELATONİN ve/||/<>
NORADRENALİN
ve/||/<> FENİLETİLAMİN ve/||/<>
DOPAMİN
ve/||/<> ENDORFİN ve/||/<> ASETİLKOLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTSUZLUK MERKEZLERİ ile/ve/değil/yerine/>< MUTLULUK MERKEZLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUZ ile YAYLA/DAĞ MUZU (IŞGIN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜ'MİN GIYBETİ ile/ve KÂFİR'İN GIYBETİ ile/ve MÜNÂFIK'IN GIYBETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜEBBET ile AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKELLEF/İYET ile/ve/< MES'UL/İYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLHAK BÜTÇE ile/ve ÖZEL BÜTÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLTECİ ile KOŞULLU MÜLTECİ ile İKİNCİL KORUMA DURUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLTECİ ile ŞARTLI MÜLTECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNCERR ile/ve/||/<>/< CERR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREKKEPBALIĞI ile BÜYÜK KANCALI MÜREKKEPBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREN ile AKDENİZ MÜRENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREN ile KAHVERENGİ MÜREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜREN ile ŞERİT MÜREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRİT ve TİRİT[Fars. < TERİD] ve KÖR YİĞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NABIZ ALINABİLEN BÖLGELER:
ŞAH DAMARI
ile/ve/||/<> KOL DAMARI ile/ve/||/<> ÖN KOL DAMARI ile/ve/||/<> BACAK DAMARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAHİV ve FIKIH USULÜ ve TEFSİR USULÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAİL (OLMA) ile/ve/||/<> NASİB (OLMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKLÎ BİLGİ ile/ve KEŞFÎ BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAMAZ ile İKİNDİ NAMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NARSİSİZM:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<>/> İKİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZARÎ HİKMET ile/ve AMELÎ HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT
ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NE YAPABİLİRİM? ve/> NASIL YAPABİLİRİM?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NE YAPARSAK/YAZARSAK YAPALIM/YAZALIM,
HİÇBİR KONUDA:
ACELE ETME(YELİM)!
ve/||/<>/> ÖZEN GÖSTER(ELİM)!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDENSEL YASA ile/ve/||/<>/> İSTATİKSEL YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEGATİF/POZİTİF TAM SAYILAR / SAYMA SAYILARI
ile
DOĞAL SAYILAR
ile
GERÇEK/GERÇEL/KARMAŞIK SAYILAR
ile
ORANTISAL/RASYONEL SAYILAR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEM ile BAĞIL NEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEREDEYSE ÖLMEK ile/ve/değil/||/<>/< ÖLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESEB ASABİYESİ ile/değil/yerine SEBEP ASABİYESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESEB ile MEZHEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE İLİŞKİLERİ ile/ve/||/<> İÇSELLEŞTİRİLMİŞ NESNE İLİŞKİLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNEL İLKE ile/ve TİNSEL İLKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİCELİKSEL MATEMATİK ile KAVRAM MATEMATİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİCELİKSEL VAROLAN ile/ve/değil/||/<> NİTELİKSEL VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİSAN YAĞMURU ile/ve MAYIS YAĞMURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET AÇMAZI ile/ve/||/<> CAYDIRICILIK AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİZÂM ile/ve/||/<> İNTİZÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÖRON/LAR ile/ve AYNA NÖRON/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NUMUNE BAĞLARI ile/ve KAZIKLI BAĞLARI ile/ve CEVİZLİBAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÜKLEER PATLAMA ile ATMOSFERİK NÜKLEER PATLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OC DİLİ ile/ve OIL DİLİ ile/ve Sİ DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OCAK ile KUCAK ile TUZAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OEDIPUS:
ŞİŞ AYAK
ile/ve/||/<> BİLEN AYAK(KİŞİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OK AÇMAZI ile/ve/||/<> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<> UZAY GEMİSİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ SEVGİ
ile SEZGİSİZ ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve/<> OLANAKLI OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLASI (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ) ile/ve/değil/yerine OLASI(LIKLI) (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL GERÇEKLİK ile/ve AKILSAL GERÇEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGUSAL/LIK ile KARŞILIKLI OLGUSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMADIĞINDA (EN ÇOK) ARANAN ile/ve/<> OLDUĞUNDA (EN ÇOK) TARTIŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMAYANLARI ARAMAK ile/değil/yerine OLANLARI BULMAK/GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLMUŞ MU? ile/yerine ... MI OLMUŞ?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLAMA ile/ve OLUMSUZU OLUMSUZLAYARAK OLUMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU ÖZGÜRLÜK ile/ve OLUMSUZ ÖZGÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLULARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ ile OLUMSUZLARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ BAKIŞ/BAKAN ile/değil/yerine/>< OLUMLU BAKIŞ/BAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZ MANEVİYAT ile/değil/yerine OLUMLU MANEVİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZDAN "BESLENME" ile/değil/yerine OLUMLUDAN "BESLENME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMSUZLUK BELİRTİMİ ile/değil/yerine DURUM BELİRTİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMURGA ile HAYVAN OMURGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OMUZLA DİRSEK ARASINDAKİ KEMİK ile DİRSEKLE BİLEK ARASINDAKİ KEMİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONA BAKMAK ile/değil/yerine ONUNLA BAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONDA "VAR OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ONUNLA "VAR OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONLAR GİBİ OLMAK ile ONLARDAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPTİMUM ile MAKSİMUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORDUNUN DİLİ ile/ve SARAY'IN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİK DÜŞÜNCE ile KATEGORİK DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİK DÜŞÜNCE ile SINIFSAL DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORGANİK TARIM ile/ve/<> İYİ TARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORMAN TAVUĞU ile GÖLGELİ ORMAN TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine/||/<> ÇÖZÜM ORTAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTASINDA ile ARASINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORUÇ ile/ve NAFİLE ORUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORUÇ ile/ve/<> TEKNE ORUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OSMANCIK PİRİNCİ ile BALDO PİRİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OT ile KAŞIKOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OT ile KEDİOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTONOM SİNİR SİSTEMİ ile/ve/<> MOTOR SİNİR SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OTURANIN, AYAKTAKİNE SELÂM VERMESİ değil AYAKTAKİNİN, OTURANA SELÂM VERMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYNAMAZ EKLEM ile/ve AZ OYNAR EKLEM ile/ve OYNAR EKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞE ile/ve/||/<>/> BİLEŞİK ile/ve/||/<>/> TEK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> CANLI ile/ve/||/<>/> ÇOK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞELER ile/ve/||/<>/> KİMYASAL EVRİM ile/ve/||/<>/> DİRİMSEL(BİYOLOJİK) EVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖĞRETİLEN DİL ile YAŞAYAN DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKLİD GEOMETRİSİ:
YER/DÜNYA İÇİN
değil GÖK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKSÜRÜK ile KURU ÖKSÜRÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKÜZKAKAN:
KIZIL GAGALI
ile/||/<>/< SARI GAGALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖN-İKONOGRAFİ ile İKONOGRAFİ ile | İKONOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜLEBİLİR BİLİNMEYEN ile/ve/<> BİLİNEMEYECEK BİLİNMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜMÜZ ...:
BİR YILLIK İSE
ile/ve/değil/||/<>/>/<
ON YILLIK İSE
ile/ve/değil/||/<>/>/<
YÜZ YILLIK İSE

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNSÖZ AÇMAZI ile/ve/||/<> PİYANGO AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRDEK ile (ARJANTİN) MAVİ GAGALI ÖRDEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRGEN BAĞIŞI ve/> KADAVRA[İt. < CADAVERE] BAĞIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRS (KEMİĞİ) ile/ve ÇEKİÇ (KEMİĞİ) ile/ve ÜZENGİ (KEMİĞİ) ile/ve ORTA KULAK KEMİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile ALTIN TEKERLEK ÖRÜMCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile DARWIN KABUKLU ÖRÜMCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile/ve KÖR ÖRÜMCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile LOBLU ÖRÜMCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile TAVUSKUŞU ÖRÜMCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖTLEĞEN ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ÖTLEĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖYKÜ(LEME)DE:
MAUPASSANT BİÇİMİ
ile ÇEHOV BİÇİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZBESLENEN ile/ve/||/<>/> DIŞBESLENEN/DIŞBESLEK/ARDIBESLEK/HETEROTROF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZDEŞİM ile/ve/||/<> YANSITMALI ÖZDEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZEL HUKUK ile/ve/||/<> KAMU HUKUKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK/BELEDİYE MEYDANI ile/ve/<> SAN FRANSISCO MEYDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve İÇ ÖZGÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZLEM ve/||/<>/> GÖZLEM ve/||/<>/> SÖZLEM ve/||/<>/> EYLEM ve/||/<>/> İŞLEM ve/||/<>/> İZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZNE ile ESTETİK ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PALMİYE ile/ve PANAMA ŞAPKASI PALMİYESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANAMA KANALI ile/ve/||/<>/> YENİ/PARALEL PANAMA KANALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANCAR ile ŞEKERPANCARI/KOCABAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANDA ile KAHVERENGİ PANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANGOLİN ile BEYAZ GÖBEKLİ PANGOLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANGOLİN ile GÜNEY AFRİKA PANGOLİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANGOLİN ile HİNDİSTAN PANGOLİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPAĞAN ile AFRİKA GRİ PAPAĞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPAĞAN ile YEŞİL PAPAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPATYA ile AFRİKA PAPATYASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPATYA ile/ve ÇAYIR PAPATYASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPATYA ile/ve HOROZGÖZÜ, KOYUNGÖZÜ, SIĞIRGÖZÜ, TAVUKGÖZÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPATYA ile/ve VİRÂNE PAPATYASI/VARATİKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAPATYA ile YAYLA PAPATYASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARK STANDARTLARI RAPORU-2015 ve/||/<>/> KENT İÇİ BİSİKLET YOLLARI KILAVUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARKİNSON İLÂCI ile/değil HUZURSUZ BACAK İLÂCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARS ile ANADOLU PARSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAZAR ile AKŞAM PAZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAZARLIK PAYI ile/ve/değil/yerine İNDİRİM PAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELİKAN[Fr. < Lat.]/KAŞIKÇI KUŞU ile KAHVERENGİ PELİKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELİKAN ile AK PELİKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELİKAN ile DALMAÇYALI/TEPELİ PELİKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEMBE YALI (FETHİ AHMED PAŞA YALISI) ile PEMBE YALI (İLYAS BEY YALISI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PENGUEN ile PAPUA PENGUENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PIRASA ile/||/<> GÖMÜ PIRASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİRE ile BİTKİ PİRESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİRİNÇ ile BASMATİ PİRİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİRİNÇ ile HİNTPİRİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİYANODA:
TAM SESLER
ile/ve YARIM SESLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLİNOM DENKLEMLERDE:
I. DERECE
ve/<> II. DERECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLİTEİZM ile HENOTEİZM ile DÜEİZM ile MONOTEİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORSELEN ile MAYSERN PORSELENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORSUK ile KUTUP PORSUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POZİTİF BİLİM ile/ve MANEVÎ BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTEİN ile/ve/||/<>/> DNaz PROTEİN(DORNAZ ALFA) / rhDNaz[REKOMBİNANT DEOKSİRİBONÜKLEAZ I]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTEİN ile/ve/||/<> S PROTEİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PÜR TEMKÎN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EHL-İ TEMKÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> WANG AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> YEĞLEME AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHATSIZ ETMEK ile/ve RENCİDE[Fars.] ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHİM KANSERİ ile RAHİMAĞZI KANSERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMAK ile/ve/||/<>/> SEDD-İ RAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAMAZAN AYININ:
İLK 10 GÜNÜ
ile/ve/<> İKİNCİ 10 GÜNÜ ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI ile/ve/<> YAPISAL RASTLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDİF:
EK DURUMUNDA
ile SÖZCÜK DURUMUNDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS ile/ve/||/<>/> MORA REFLEKSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS ile/ve/||/<> VAGAL REFLEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENK KÖRLÜĞÜ ile/ve/değil BASİT RENK KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENKLİ ile TEK RENKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESİM ile/ve/değil/||/<>/> TARİHSEL RESİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REY değil/yerine/= OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ ile AÇIK RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA-EMİR ile EMİR-RİCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSK YÖNETİMİ ile/ve/||/<>/> KRİZ YÖNETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMAN YAZIMI:
ÖVMEK İÇİN
değil SORGULA(T)MAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUSSELL AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI ile/ve/||/<> RICHARD AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI ile/ve/||/<> YABLO AÇMAZI ile/ve/||/<> BERRY AÇMAZI ile/ve/||/<> HETEROLOJİK AÇMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜYA GİBİ ile/ve/||/<> JİLET GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABAN ile KARASABAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABIR ile/ve/değil/yerine BELÂ GELMEDEN ÖNCEKİ SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇ:
JÖLELİ
ile/ve/değil/yerine ISLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇ ile BİR TUTAM SAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇMA(LIK)LAR/SAFSATALAR:
BİÇİMSİZ
ile/ve/||/<> BELİRSİZLİK ile/ve/||/<> SALDIRI ile/ve/||/<> KONUNUN ÖZÜNÜ KAÇIRMA ile/ve/||/<> TARTIŞMALI NEDEN ile/ve/||/<> İSTATİSTİKSEL HATA ile/ve/||/<> ŞAŞIRTMA ile/ve/||/<> YETKEYE BAŞVURMA ile/ve/||/<> DUYGULARA BAŞVURMA ile/ve/||/<> KIYASLAMA HATALARI ile/ve/||/<> SINIFLANDIRMA HATALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIM/PSİKOTERAPİ ile/ve/||/<> ANALİTİK SAĞALTIM/PSİKOTERAPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞLAMLIK AÇMAZI ile/ve/||/<> GEÇERLİLİK AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞLIK TOPU ile/ve/||/<>/> SEPET[BASKET]/EL TOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞLIK ve/||/<>/> YOLCULUK SAĞLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHAFLAR ÇARŞISI < FESÇİLER ÇARŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAHTE KENDİLİK ile/ve/||/<> TAM NESNE-TAM KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKAL ile KABA SAKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKALLI HABEŞ/İPEK TAVUK ile SAKALSIZ HABEŞ/İPEK TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR değil SAKINILAN GÖZE ÇÖP BATAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKINMAK ile KAÇINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKIZ AĞACI CAMİSİ = SAHAF MUSLİHİDDİN CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKIZ AĞACI ile MAVİ SAKIZ AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKİN OLMAK ile/ve/||/<> SESSİZ OLMAK ile/ve/||/<> KENDİN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂLİK-İ MECZUB ile/||/<> MECZUB-U SÂLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALYANGOZ ile DİKENLİ SALYANGOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAMUR ile DENİZ SAMURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAMUR ile SUSAMURU/LUTR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANA GÖRE ile BANA GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAL DİN ile/değil/yerine DİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT:
[hem] ARAÇ OLARAK
ile/ve/hem de/||/<>/> AMAÇ OLARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT:
BİREYLERİ/TOPLUMU ...
ŞAŞIRTMAK (İÇİN)
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KIŞKIRTMAK (İÇİN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAYİ KAPİTALİZMİ ile/ve/||/<>/> FİNANS KAPİTALİZMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANSAR ile/ve KESELİ SANSAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAPKIN EŞEYSELLİK ile/değil YOĞUN EŞEYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARI SALTUK = DERVİŞ SALTUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARIGÜZEL CADDESİ değil/< SARIGÖREZ CADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARIMSAK ile KURTLUCA/SU SARIMSAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇ ile ÂRİFLERİN SATRANCI/YILANLI DAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATRANÇ ile BİSÂT-I SATRANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYDAM ile YARISAYDAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYI ile TAM SAYI ile ASAL SAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYILABİLİR SONSUZ/LUK ile/ve SAYILAMAZ SONSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYILABİLİR/SAYILAMAZ SONSUZLUK ile/ve/<> NOKTASAL SONSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAZ/GİTAR VB. ÇALMADA:
ALTTAN ÇIRPMA
ile/ve/değil/||/<> ÜSTTEN ÇIRPMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SCIENCE ile PSEUDO SCIENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBİL ile/ve SERSEBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEDEF KABUKLULAR ile SERT KABUKLULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELÂM ve/> İKRAM ve/> KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SELÂTİN KÜLLİYELERİ ile/ve SADRAZAM KÜLLİYELERİ ile/ve TEKKE KÜLLİYELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMÂVÎ CİSİM ile DÜNYEVÎ CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMENDER ile AKSOLOT SEMENDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEMPATİK ile/ve/<> PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERÇE ile SÖĞÜT SERÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERİ ZAMAN ile/ve NOKTASAL ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEROTONİN ve/||/<> DOPAMİN ve/||/<> OKSİTOSİN ve/||/<> ENDORFİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERT AĞAÇLAR ile/ve ORTA SERT AĞAÇLAR ile/ve YUMUŞAK AĞAÇLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERVİ AĞACI ile/ve SEDİR AĞACI/DAĞ SERVİSİ/ARAR[Ar.] (ELMALI-ANTALYA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESİMİZİ:
DOĞRUDAN DUYMAK
ile/ve/||/<> KAYIT ARACINDAN DUYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESLİ ile TEK SESLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SESSİZ ADÂLET ile/ve SESLİ ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ KOŞULSUZ SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİLMEYEN İŞ ile/yerine SEVİLEN İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİNÇ ile/ve/değil/yerine NEDENSİZ SEVİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİNÇ ile/ve/değil/<> NEDENSİZ SEVİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİYESİZ/KARŞILIKSIZ/TUTARSIZ İDDİA ile/yerine/değil SEVİYELİ İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SICAK GÖZYAŞI ile SOĞUK GÖZYAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIÇAN ile KESELİ SIÇAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIĞIR ile KARASIĞIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIMPSON AÇMAZI ile/ve/||/<> YABANCI DÜŞMANLIĞI AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINAAT/ZANAAT ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SANAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINAÎ EMEK ile/ve/||/<> TİCARÎ EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI YORUM ile/ve/||/<> DAR YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRADAN KİŞİ ile/değil AYDINLANAN KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRIK DOMATES ile YER DOMATESİ ile YEŞİL DOMATES ile KAVATA ile OVAL ile ELİKA ile SALKİTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRTLAN ile BENEKLİ DİŞİ SIRTLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRTLAN ile KARINCAYİYEN SIRTLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRTLAN ile MAĞARA SIRTLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIVI SABUN ile/ve/değil/yerine/||/<>/> KATI SABUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> ZAR KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİFAKA ile TAÇLI SİFAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİLİSYUM KARBÜR[Fr. < CARBURE] = KARBORUNDUM[Fr. < CARBORUNDUM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMETRİK MEDRESE/LER ile ASİMETRİK MEDRESE/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİMGESEL DİL ile/ve/<> BİÇİMSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNDİRİM'DE:
TÜKÜRÜK BEZİ
ile/ve/<> İNCEBAĞIRSAK BEZİ ile/ve/<> PANKREAS ile/ve/<> KARACİĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNEK/CİBİN ile/ve SİVRİSİNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNEK ile/ve SAPSİNEĞİ/EKİNSİNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNİR SİSTEMİ ile/ve/||/<> ENTERİK SİNİR SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİRİYOLOJİK HİYEROGLİF ile/ve TROPOLOJİK HİYEROGLİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİVRİSİNEK ile ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYASAL LİBERALİZM ve/||/<> EKONOMİK LİBERALİZM ve/||/<> KAPİTALİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOĞAN ile ARPACIK SOĞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUCAN ile YILBAŞI AĞACI SOLUCANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUNUM ve/||/<>/> DOĞRU SOLUNUM ve/||/<>/> DİYAFRAMA ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUNUMDA:
TAM TIKANMA
ile/ve/||/<> KISMÎ TIKANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOMUT DİL ile/ve/<> BİREYSEL DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONAR ile RADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONSUZ ile/ve SINIRLI SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORGU/İFADE TUTANAĞI:
ŞÜPHELİDE
ile/ve/değil/||/<>/> OLAYDA TARAF VARSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORGUÇÇU HAN ile SORGUÇÇULAR ÇARŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOY ADI/SOYADI değil/yerine SON ADI/SONADI, EK ADI/EKADI, İKİNCİ/İKİNCİL ADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZEL KOD ile/ve DEĞİŞTİRİM KODU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLÜK ile/ve/||/<> TÜRK YAZINI BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK(TEBDİZ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPATULA[İt. < SPATOLA] ile MALA[Fars. < MÂLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPERM ile/ve/<> BELSUYU/ERSUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU YILANI ile DAMALI SU YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU:
HİDROJEN
ile/ve/||/<> OKSİJEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUCUL OMURGALILAR:
YUVARLAK AĞIZLILAR
ile/ve/||/<> KIKIRDAKLI BALIKLAR ile/ve/||/<> KEMİKLİ BALIKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUDA ERİYEN VİTAMİNLER ile YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUMRU ile AK KANATLI SUMRU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSAMURU ile AVRASYA SUSAMURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSAMURU ile DEV SUSAMURU/IRMAK KURDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSAMURU ile JAPON SUSAMURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUSMA HAKKI ile/ve/||/<> BAĞIŞIKLIK HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLEYMANİYE CAMİİ ile/ve SELİMİYE CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLÜN ile TRAGOPAN SÜLÜNÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLÜN ile TURAÇ/DÜRRÂC/ÇİL KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMBÜL EFENDİ ve MUSA MUSLİHİDDİN(MERKEZ) EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMBÜL ile MOR SÜMBÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMSÜK ile KAP(CAPE) SÜMSÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile/ve DENİZ SÖMÜKLÜBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile KABUKLU SÜMÜKLÜBÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile MUZ SÜMÜKLÜBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRÜCÜ KARINCA ile/ve/||/<> ASKER SÜRÜCÜ KARINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜZÜLEN GÜNEŞ LEKESİ ile/ve PATLAYAN GÜNEŞ LEKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHÂDET ÂLEMİ ile/ve GAYB ÂLEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHIS ZAMİRİ ile/ve İŞARET ZAMİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHİN ile BAYAĞI ARI ŞAHİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHİN ile GALAPAGOS ŞAHİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAHİN ile KIZIL KUYRUKLU ŞAHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAİR ve/||/<> SARAYBOSNA'LI ŞAİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞALGAM ile ŞEYTANŞALGAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEFTALİ ile ETŞEFTALİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞERİAT EHLİ ile/ve TARİKAT EHLİ ile/ve/değil/yerine HAKİKAT EHLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİFRE OLARAK KALMASI GEREKEN ile/ve DEŞİFRE EDİLMESİ GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜKÜR:
DİL İLE
ile/ve KALP İLE ile/ve EYLEM İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÜPHELİNİN:
TAHLİYE TALEBİ
ile/ve/değil/||/<>/< SERBEST BIRAKILMA TALEBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TABİÎ NEFS ile/ve/<> NEBÂTÎ NEFS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAÇLI VİRÜS ile/ve/||/<>/< TAÇSIZ VİRÜS/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKIMYILDIZI:
GÜNEY
ile/ve/||/<> KUZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKİP ETMEK ile DEVAM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ETMEK ile/ve/değil/yerine DEVAM ETTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKVİM ile ETİYOPYA TAKVİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM GÖLGE ile/ve ALA GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM İFADE/MESAJ ile/ve EKSİKLİ İFADE/MESAJ ile/ve META İFADE/MESAJ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM İKİLEME ile YARI İKİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM TAHNÎT ile/değil/yerine YARIM TAHNÎT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM ZİNCİR ile/ve EKSİK ZİNCİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMARİN ile PAMUK BAŞLI TAMARİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANIMA:
YETKİN BİLME
ile/ve/||/<> YETERİNCE BİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANZİMAT FERMANI ile/ve/||/<>/> ISLÂHAT FERMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAR'IN TELLERİNDE:
AĞ TEL
ile/ve SARI TEL ile/ve KÖK TEL ile/ve BAM TELİ ile/ve 1. ÇİFT ZENG TELİ ile/ve 2. ÇİFT ZENG TELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHİN TEKRARINDA:
BİRİNCİSİ
ile/ve/||/<>/> İKİNCİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHLEME ile/ve/||/<> RADYOMETRİK TARİHLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASAVVURLU DÜŞÜNME ile TASAVVURSUZ DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASLAK ile KABATASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile BUZULTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile/ve ÇAKIL TAŞI, KÜÇÜK TAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile ÇAKILTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile DOLANTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile GAZTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile KAYRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile KAZAN TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile MALITAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile/ve MALTATAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile/değil PAMUKTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile SÜNGERTAŞI/PONZA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞ ile YAĞTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAŞIMA KARGATULUMBA[İt. < CARGA TROMBA] TAŞIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVUK ile/ve/değil KAR TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVUK ile KARATAVUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEALİMİYYÛN ile/ve/||/<> TABİÎYYÛN ile/ve/||/<> İŞRAKİYYÛN ile/ve/||/<> MENAZİRÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFEKKÜR ile ASLINA DÖNDÜREN TEFEKKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEİN[Fr.] ile/ve/||/<> KAFEİN[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK EL ve/değil/yerine/||/<>/> İKİ EL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK İPLİK ile İKİ İPLİK ile ÜÇ İPLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK TOYNAKLILAR ile/ve/||/<> ÇİFT TOYNAKLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK YANAK ile ÇİFT YANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK YUMURTA İKİZLERİ ile/ve ÇİFT YUMURTA İKİZLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEK ile/ve/değil SONSUZCA TEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEL SORUN ile/ve YAYGIN TEMEL SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMENNÂ ile KANDİLLİ TEMENNÂ/SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TER KOKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TEN KOKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERE[Fars.] ile ÇAYIRTERESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERE[Fars.] ile KAZTERESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERE[Fars.] ile SU TERESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERE[Fars.] ile YABANTERESİ/HOROZCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSİNİR DURUM DEĞİŞİMİ ile/ve/||/<> TERSİNEMEZ DURUM DEĞİŞİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIRTIL ile KESE BÖCEĞİ TIRTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIRTIL ile SEMER SIRTLI TIRTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIRTIL ile TURBULENT PHOSPHILA TIRTILLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TIRTIL ile YILAN BAŞLI TIRTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİBET MANDALASI ile/ve/||/<> HİNT MANDALASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİLKİ ile İNARİ TİLKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİLKİ ile KIZILTİLKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİLKİ ile KUTUP TİLKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİLKİ ile TİBET TİLKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL ALAN ile ESTETİK ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİNSEL BENLİK ile/ve/<> AŞKIN BENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOHUMLU BİTKİ/LER ile/ve TOHUMSUZ BİTKİ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOHUMLULAR / KAPALI TOHUMLULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMA HİZMET ve/||/<> TOPLAMA HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMDA YAŞAYAN ile/ve/<> TOPLUMLA YAŞAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPRAĞI:
GÜNEŞTE SULAMAK
ile/yerine GÖLGEDE/AKŞAMÜSTÜ SULAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPU TOPU (... KADAR) ALTI ÜSTÜ (... KADAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TORTUL KAYAÇLAR ile/ve/||/<>/>< MAGMA KAYAÇLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOYGAR KUŞU ile BOĞMAKLIKUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖZ:
BİRİNCİL
ile/ve/||/<>/> İKİNCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAŞ ile/ve "ETEK TRAŞI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİLYON[Fr. < TRILLION] ile/<>/> KATRİLYON[Fr. < QUATRILLION]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİPİTAKA:
VİNAYA PİTAKA
ile SUTTA PİTAKA ile ABHİDHAMMA PİTAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUĞRAKEŞ[Tr.+Fars.] ile/ve/||/<> KEMANKEŞ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TURNUSOL[Fr.] (KÂĞIDI) ile MİHENK (TAŞI) ile KİLİT (TAŞI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TURP ile KARATURP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUZ GÖLÜ ile LÛT GÖLÜ ile LA'NGA CO GÖLÜ ile SALT LAKE CITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUZ ile ASİT TUZU ile BAZİK TUZLAR ile KAYA TUZU ile DENİZ TUZU[HİPERTONİK] ile KAN TUZU[İZOTONİK] ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMCE ile İÇTÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMCE ile KESİK TÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMCE ile YALIN TÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMCE ile/ve/||/<> YANTÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRK MİLİ ile/<> FRANSIZ MİLİ ile/<> ALMAN MİLİ ile/<> RUS MİLİ ile/<> YUNAN MİLİ ile/<> DENİZ MİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜRK-İSLÂM değil İSLÂM-TÜRK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜZEL/HUKUKÎ SORUMLULUK ile/ve/değil/=/||/<>/>/< İNSANÎ/BİREYSEL SORUMLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- U KUARK ile/ve/||/<> D KUARK ile/ve/||/<> ELEKTRON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UCUZ İŞ ile/değil/yerine/>< İYİ İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UÇUCU NESNELER ile/ve/||/>< YANMAZ NESNELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULAŞIL(A)MAMIŞ OLAN ile/ve ULAŞILACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSAL BİRLİK ile/ve/<> KABİLE BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSAL STANDARTLAR ile/ve ULUSLARARASI STANDARTLAR ile/ve AVRUPA STANDARTLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULUSLARARASI ŞİRKET/LER ile/değil/ne yazık ki "ULUS AŞIRI" ŞİRKET/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNLARDA:
BUĞDAY
ile/||/<> TAM BUĞDAY ile/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA ile/||/<> KIRMIZI BUĞDAY ile/||/<> KEPEKLİ ile/||/<> SİYEZ ile/||/<> KAVILCA ile/||/<> KUNDUR ile/||/<> YULAF ile/||/<> ÇAVDAR ile/||/<> ARPA ile/||/<> MISIR ile/||/<> KİNOA ile/||/<> TEFF ile/||/<> AMARANT ile/||/<> NOHUT ile/||/<> KESTANE ile/||/<> KEÇİBOYNUZU ile/||/<> BADEM ile/||/<> CEVİZ ile/||/<> FINDIK ile/||/<> ANTEPFISTIĞI ile/||/<> ARAROT ile/||/<> DİNKEL[Alm.]/FARRO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMA HAKKI ve/||/<> UNUTULMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- USSAL BİLGİ ile/ve/<> SEZGİSEL BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYDU TELEFONU ile/ve/||/<> "AKILLI TELEFON"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIKLARARASI/LIK ile/ve/<> KÜLTÜRLERARASI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ ile/ve SAF SOYUT BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULANMAYAN AHLÂK ile/değil/yerine/>< UYGULANAN AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGULAYICI/PRATİSYEN HEKİM ile UZMAN HEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYKU:
TEK FAZLI(MONOFAZİK)
ile/ve/||/<> ÇOK FAZLI(POLİFAZİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAKLIK/MESAFE ile UZAY UZAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜCRETLİ İZİN ile/ve/||/<> ÜCRETSİZ İZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ KÜRE ve/||/<>/> YEDİ KÜRE ve/||/<>/> ONBİR KÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇGEN ile POLİTZER ÜÇGENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇGENİN İÇ AÇILARI ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< İNSANIN İÇ ACILARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇGENLER ile/ve/<> ÖZEL ÜÇGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLKE ile/ve/||/<>/> UZAY ÜLKESİ(ASGARDIA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜLSERATİF KOLİT TÜRLERİNDE:
ÜLSERATİF PROKTİT
ile PROKTOSİGMOİDİT ile SOL TARAFLI KOLİT ile PANKOLİT ile AKUT ŞİDDETLİ ÜLSERATİF KOLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMMÎYÛN ile/ve SAFÎYÛN ile/ve ZÂTÎYÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜNDEŞ ile/ve/<> YALIN ÜNDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜST BACAK KEMİĞİ ile KAVAL KEMİĞİ/BACAK KALEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF:
İSLÂM HUKUKUNDA
ile/ve/||/<>/> MEDENİ HUKUKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile/ve/||/<> İRSÂDÎ VAKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-BİLGİ TASAVVURU ile/ve AHLÂK TASAVVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK OLARAK VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİMİ ile/ve/||/<> UYGULAMALI VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile KARAKAL VAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile KARAKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATNAJÖKULL ile/ve/<> LANGJÖKULL ile/ve/<> HOFSJÖKULL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATOZ ile DİKENLİ/İĞNELİ VATOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHBÎ İLİM ile KİSBÎ İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENÜS:
SABAH TANRISI
ile/ve AKŞAM TANRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEREM(BCG) AŞISI ile ÖTEKİ AŞILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VICTORIA GÖLÜ ve/||/<> MALAWI GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRGÜL(",") KULLANIMI ile BÖLME(/AYIRMA/SLASH)("/") KULLANIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRGÜL(",")[Fr.] ile NOKTALI VİRGÜL(";")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRÜS ile YELLOWSTONE PARKINDAKİ VİRÜSLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YABAN ARISI ile KAZICI YABAN ARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YABAN KÖPEĞİ ile AVUSTRALYA YABAN KÖPEĞİ/DİNGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YABANDOMUZU ile DÜĞMELİ YABANDOMUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YABANSI/ACAYİP[Ar. < ACAİB] ile/ve/||/<> GARAYİP ile/ve/||/<> [Ar. < GARAİB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YABLO AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞ ile ÇAM YAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞ ile KALIN/AĞIR YAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞ ile MANUKA YAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAĞLI CİLT ile/ve/<> SİVİLCELİ CİLT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKIN GEZEGENLER ile BÜYÜK GEZEGENLER ile KÜÇÜK GEZEGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKIN NEDEN ile UZAK NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKLAŞIK DEĞER ile TAM DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALAN ile/||/<> KÖTÜ YALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALANCI İLAÇ AÇMAZI ile/ve/||/<> KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN İNANÇ AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALANCI(EPİMENİDES) AÇMAZI ile/ve/||/<> KENDİNİ DEĞİŞTİRME AÇMAZI ile/ve/||/<> CURRY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALI ÇAPKINI ile MADAGASKAR YALI ÇAPKINI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALIN CİSİM ile/ve BİLEŞİK CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALIN ÜNDEŞ ile/ve/<> YAPIŞIK ÜNDEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANAK GAMZESİ ile BEL GAMZESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANAR DAĞ değil YANARDAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANAŞMAK ile YILIŞMAK ile SIRNAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANGIN ile/ve/değil/||/<> KONTROLLÜ YANGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞ TANIMLAMA YOLUYLA HATA YAPMAYA BAĞIŞIKLIK'TA:
EYLEYENLİK DÜŞÜNCESİ
ile/ve/||/<> SAHİPLİK DÜŞÜNCESİ ile/ve/||/<> TEKİLLİK DÜŞÜNCESİ ile/ve/||/<> ÖZELLİK DÜŞÜNCESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAY "ZEKÂ":
OTONOM
ile/ve/<> OTONOM OLMAYAN ile/ve/<>
YARI OTONOM

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAY ZEKÂ ve/||/<> SÜRÜ ZEKÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPILACAK İŞ ile/ve/||/<>/> YAPILABİLECEK İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPILANMA ile/ve/||/<>/>< KARŞI YAPILANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISAL DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPIŞIK KULAK MEMESİ ile AYRIK KULAK MEMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMA!:
SUSACAKKEN KONUŞMAK
ve/||/<> KONUŞACAKKEN SUSMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMACIK OLUP SEVİLMEK değil/yerine/>< KENDİN OLUP SEVİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARASA ile BORU BURUNLU YARASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARIÇAP ile İÇYARIÇAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARILMA ile AYRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASA ile/ve/||/<>/< ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YASEMİN[Fars.] ile YABANİ YASEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞADIĞIN GİBİ "DÜŞÜNMEK" ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM HAKKI ile/ve/||/<> MAHREMİYET HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM HAKKI ile/ve/=/||/<>/< SAVUNMA HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM:
BİR NEFES
ile KAFES ile HEVES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAMINA, GÜN EKLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜNÜNE, YAŞAM EKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAYAN MİT ile/ve KURGUSAL MİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞLI ile ÇOK YAŞLI/MÜSİNN[Ar. < SİNN], A'MER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YATAY ile/ve DİKEY/DÜŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGIN AĞRI(LAR) ile/ve BÖLGESEL AĞRI/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGIN ÖLÜMCÜL HASTALIK ile/ve/değil/||/<> KÜRESEL SALGIN HASTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYINBALIĞI ile ÇİZGİLİ YAYINBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZ LASTİĞİ ile KIŞ LASTİĞİ["KAR LASTİĞİ" değil!] ile DÖRT MEVSİM LASTİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZ/HIZIR GÜNLERİ <> KIŞ/KASIM GÜNLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZILIM UZMANI ile/ve/<> YAZILIM GELİŞTİRİCİ ile/ve/<> YAZILIM KORSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZIM/YAZI DİLİ ile SESLENDİRİŞ/KONUŞMA DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEDİĞİMİZİ ile/ve/||/<> İÇTİĞİMİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEDİĞİN/DEN | İÇTİĞİN/DEN ile/ve/değil/yerine YEMEDİĞİN/DEN | İÇMEDİĞİN/DEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEL/RÜZGÂR[< Fars. Zaman, vakit.] ile MELTEM(HAFİF RÜZGÂR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEL ile SAM[Ar.] (YELİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile (MİNİK) KEMANCI YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile DUNGENESS YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile HİNDİSTAN CEVİZİ YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile/ve KAMUFLAJLI YENGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile/ve NAL YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENGEÇ ile/ve ÖRÜMCEK YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİ CAMİ(HATİCE TURHAN SULTAN CAMİ) ile YENİ CAMİ(GÜNNÛŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN CAMİİ) ile ESKİ-YENİ CAMİ / KASIM ÇAVUŞ CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YER DEĞİŞTİRME ile/ve/<> BİÇİM DEĞİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YER FISTIĞI/ARAŞİT[Fr.] ile ŞAM FISTIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREBATAN SARNICI ile/ve BİNBİRDİREK SARNICI / FLOKSENUS SARNICI ile/ve ŞEREFİYE SARNICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREL DEĞERLER ve/<> EVRENSEL DEĞERLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREL DİL/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖVDE DİLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZİHİN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERİNDE KALMAK/SAYMAK ile/değil EVDE KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLERİN:
ESKİ ADI
ile/ve/> YENİ ADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLEŞME/İMPLANTASYON AĞRISI ile ÂDET/REGL AĞRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLİ ile/değil ONO(PATAGONYA) YERLİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEŞİL KARTAL ile YILAN KARTALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETERLİ NEDEN ile/ve YETERSİZ/BÖLÜMSEL NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKE(OTORİTE):
GELENEKSEL
ile/ve/||/<> ETKİLEYİCİ(KARİZMATİK[Fr.]) ile/ve/||/<> YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA
ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIKICI ile/ve/<> KIYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIL ile YAZSIZ YIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile/ve ÇİVİT YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile KARA MAMBA/SİYAH AĞAÇ YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILANBALIĞI ile KURT YILANBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILDIZ ile "KUYRUKLU YILDIZ"(KOMET)/KİRLİ KARTOPU/BUZLU ÇAMUR TOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILDIZ ile TAKIMYILDIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUĞUN ESASI VE USÛLÜ ile VARLIĞIN ESASI VE USÛLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUK:
TERBİYE EDER
ve/+/||/<>/> ADAM EDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKTUR:
YOLA ÇIKIP VARMAYAN
ve/||/<> YOLDAN ÇIKIP VARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOLCU OLMAK ile/ve/değil YOLDA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOLU BİLMEK ile/ve/> YOLDA İLERLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YONCA ile EKŞİYONCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM:
TİKELE DAYALI
değil TÜMELE DAYALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOSUN ile PASİFİK YOSUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖK HOCASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YOK HOCASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUKARI KUARK ile/ve/||/<> AŞAĞI KUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUMUŞAK DAMAK ile/ve SERT DAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUNUS ile BAIJI BEYAZ YUNUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUNUS ile ÇİZGİLİ YUNUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUVARLAK YÖNDEÇ(PUSULA) ile "SİLVA" TİPİ YÖNDEÇ(PUSULA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEK ATEŞTE(HARLIDA) ISITMAK ile/değil/yerine KISIK ATEŞTE ISITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEK TEKNOLOJİ değil İLERİ TEKNOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜNLÜGELİN ile/değil DENİZLİ YÜNLÜGELİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜRÜYÜŞ ile HERVELE YÜRÜYÜŞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜZ GİYDİRMEDE[Adli Tıp'ta]:
AMERİKAN MODELİ
ile RUS MODELİ ile İNGİLİZ MODELİ ile İSTANBUL MODELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜZÇEÇ ile GÖĞÜS YÜZGECİ ile SIRT YÜZGECİ ile KARIN YÜZGECİ ile KUYRUK YÜZGECİ ile ANAL YÜZGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜZEYSEL (ETKİ) ile DERİN (ETKİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMBAK ile KUM ZAMBAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ETMEK ile/ve/||/<> ÜMİT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAYIF "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI
ile/değil
GÜÇLÜ "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEBSE değil SEBZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEHİRLİ YILANLAR ile ZEHİRSİZ YILANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVKİ SÜREN ve/<> ZEKİ MÜREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYBEK'TE:
"ALTTAN ÇIRPMA"
değil ÜSTTEN ÇIRPMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYBEK ile KIRIK ZEYBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL SEZGİ ile/ve/değil AKILSAL SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİ ve GÖNLÜ:
DAR OLAN
ile/değil/yerine/>< ZENGİN OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜRAFA ile ROTSCHILD ZÜRAFASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜRAFA ile TORNİKROFT ZÜRAFASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| ORTADAKİ HARFLERE/SÖZCÜKLERE GÖRE |

Ortadaki harflere göre değişken olan FaRkLaR...
( 1451 FaRk )


- "... YÖNETMENLİĞİ" değil ... YÖNETMELİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "...'YI ANIMSAYACAKSINIZ ..." ile/değil "...'YI ANIMSAYACAKSANIZ ..."
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AFİLLİ" değil AFİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AMOZON" değil AMAZON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYI" ile/değil/yerine "ARI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEŞBETER" değil BESBETER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİLDİK" değil BİLİNDİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EVVELSİ GÜN" değil EVVELKİ GÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EYİTİM" değil EĞİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GEÇ EVLENMEK" ile/değil/yerine/>< GENÇ EVLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜNEŞ, BATIDAN DOĞAR" değil GÜNEŞ, BÂTI(N)DAN[İÇİMİZDEN] DOĞAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İLM-EN YAKÎN" değil İLM-EL YAKÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KALÖRİFER" değil KALORİFER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAPILANMAK" ve/<> KAPLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAPISKA" değil KAPUSKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAREKTER" değil KARAKTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KARNIBAHAR" değil KARNABAHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KATOLOG" değil KATALOG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAVONOZ" değil KAVANOZ[Rumca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAVRAM KARGAŞASI" değil KAVRAM KARMAŞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAYSI" değil KAYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KELLİ FELLİ" değil KERLİ FERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KOLANYA" değil KOLONYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KOMŞU" değil KONŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KONJÖKTÜR/KONJUKTÜR/KONJEKTÜR" değil KONJONKTÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUL" ile/ve/||/<> KÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "LÖNK" ile/değil LÖK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MAİYET" ile MAHİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MAHSUR" ile MAHZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MATAMATİK" değil MATEMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MAYDONOZ" değil MAYDANOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MİSTİİZİM" değil MİSTİSİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SARHOŞ İKEN" ile/değil SARHOŞ İSEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SDK" değil STK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SELVİ AĞACI" değil SERVİ AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SELVİ BOYLU" değil SERVİ BOYLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEMFONİ" değil SENFONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEYEHAT" değil SEYAHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TARİH/TÜRKÇE YAZILIMI" değil TARİH YAZIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEK TANRICI" ile/değil TEK TANRILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TERÖRİZE ETMEK" ile/değil/yerine/>< TEORİZE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YESYENİ" değil YEPYENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YUMŞAK" değil YUMUŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YÜZEYEL" değil YÜZEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")KURAL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")SUÇLULUK(") ile/değil/yerine SUSLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")SÜS(") ile/ve/||/<> (")SOS(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile FAKÎR-HÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] HANÎS ile HÂNİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] ÂSİTÂN ile ÂSTÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] BÂHTE[< BÂHTEN] ile BAHTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] BÂŞÂM ile BÂŞÂME/BÂŞÛME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] BÎREG ile BÎ-RENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] DEH ile DEH/DÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] DEHÂN ile DEHEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] DİH ile -DİH ile DÎH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] DİL ile DÎL ile | [Tr.] DİL ile DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] DÎZ ile DİZ ile | DİZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] DÜRÜŞT ile/değil/yerine/>< DÜRÜST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] EFŞÜRDE ile EFŞÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] FERÂMÛŞ ile FERÂMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] HÂM ile HAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] HÂMÛŞ/SÂKİT[Ar. < SÜKÛT]/SAMUT[Ar.] ile HAMÛŞ/HAMUŞ/HÂMUŞ/HÂMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] HAR ile HÂR ile HÂR ile HÂR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] HASTE ile HÂSTE ile HÂSTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] HOR ile HOR ile -HÔR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] KÂLÂ ile KÂLE ile KAL'A[Ar. çoğ. KILÂ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] LÂLESAR ile LÂLE-ZÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] MÎH ile MİH[çoğ. MİHÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] NAKARE["ka" uzun okunur] ile NÂ-KÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] PÂSEK ile PÂ-SENG/PÂR-SENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] PELE ile PELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] PERHÎZ ile PERÎZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] PEŞÎN/PÎŞÎN ile PESÎN ile Peşîn
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] RÂZ-BÂN ile RÂZ-DÂN ile RÂZ-DÂR ile RÂZ-PÛŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] SER-TÂB ile SERTÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] SUHAN ile SÛHÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] ÜŞKÛFE ile ÜŞKÜFTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fr.] OLEİK ile OLEİN ile OLEFİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Lat.] MINIMUM vs. MAXIMUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!KIYIM
ile/ve/||/<> !"YIKIM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
HAKARET
ile KAZF/KAZİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İDAM
ile/ve/değil/<> İTHAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
KARAMSAR/LIK
ve/||/<> KARARSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
STK
ile/değil "SDK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
VERGİ KAÇIRMAK
değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'DÂD[< ADED] ile A'DÂD[< ADAD, ADUD] ile A'DAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'KAL[< AKIL ] ile ÂKAL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'LÂF[< ALEF] ile ÂLÂF[< ELF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'TAF[< ATF] ile A'TÂF[< ATF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'YEN ile ÂYEN, ÂHEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALLEGORİ değil ALEGORİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABDAL ile Abdal
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABDEST ALMAK yerine ÇEHİZLENMEK/ÇEYİZLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂBİD ile ABÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂBİR[< UBÛR, çoğ. ÂBİRÛN, ÂBİRÎN] ile ABÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACEM ile Acem ile A'CEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂCİN ile ACÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACUR/AJUR ile ACUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂDÂK[Fars.] ile ADAKK[Ar.] ile ADAK/NEZİR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂVET değil/yerine/>< ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADETİ değil ADEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADI ANILMAYAN ile/ve/<> ADI ANILAMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADUD ile ADÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂFET ile ÂFÂT[< ÂFET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGA ile AĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile TİMBUL/TEMBUL/TENBUL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHED ve/<> AHMED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLAT ile AHLÂT[< HILT] ile AHLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHRAS ile AHRÂS[< HÂRİS] ile AHRAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHSEN ile AHZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHZÂR[< HAZER] ile AHZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKÎB[< AKEB] ile ÂKİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKİBET değil ÂKIBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂKİL ile AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLIN AŞINMASI ile/ve/değil/yerine AKLIN AŞILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSAT ile AKSÂT[< KIST]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALAK ile ÂLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇI ile/ve/||/<> KARTONPİYER[Fr. < CARTON-PIERRE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDANMAK ile ALDATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLEM ile/ve/<> ÂDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÎM ile ÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLİM <> İL(İ)M <> MALÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMAÇ ile/ve/değil/yerine ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMASYA ile AMASRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AN'ANÂT ile ANÂNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AN ile/ve/||/<> ANLAK ile/ve/||/<> ANLIK ile/ve/||/<> US
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANÂ' ile ÂNÂ'[< ÂNÎ] ile A'NÂ'[< İNV] ile ANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAGOJİ ile ANALOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNAK ile A'NÂK ile A'NÂK[< UNK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAKARA ile ANKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANÂNE ile AN'ANE[çoğ. AN'ANÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNİD ile ANÎD[< İNÂD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANÎF[< UNF] ile ÂNİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂNÎSE[Fars.] ile ÂNİSE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAŞMA ile/ve/değil/<> ANTLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATIM/AKTARIM:
YASALARLA
ile/ve/<>/> MESELLERLE ile/ve/<>/> MİSALLERLE ile/ve/<>/> MASALLARLA ile/ve/<>/> KAVRAMLARLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATMAK ile/ve/<> ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYABİLMEK ve/||/<>/ ANLATABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLIK ile/ve ANLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTAT değil/yerine ANTANT[Fr.] (KALMAK) | değil/yerine ANTLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİPARANTEZ değil ANTRPARANTEZ (ya da ARTIPARANTEZ) / İSTİTRAT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAB ile ÂRÂB[< İREB, İRBE] ile A'RÂB[< ARAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARÂMÎ ile/ve ARABÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARANAN ile/ve/<>/> ARINAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAP ile ÂRÂP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARHAN/ARAHANT[Sansk.] = ARHAT[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARIŞ/İRİŞ ile ARIŞ ile ARIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRIZA[Ar.] ile ARÎZA[< ÂRIZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİŞ[Fars.] ile ARÎŞ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİZ ile ARÎZ ile ARÎZ[< ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKADA ile/ve/değil ARKANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMATÖR ile ARMATÜR[Fr. < Lat.] ile ARMATUR[Alm. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARSAMEIA ile/ve ARTAMEIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTTIRMAK ile/değil ARTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÂR[Ar. < ESER] ile ASAR ile ÂSÂR[Ar. < ISR] ile ASÂR ile A'SÂR[Ar. < ASR] ile AS'AR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASER ile A'SER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASHAR ile ASHÂR[< SIHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÎL ile ASÎL[< ASL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSİR ile ÂSİR/ÂSİRE ile ÂSİR/ÂSİRE ile ASÎR ile ASÎR ile ASÎR[< USRET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSİRE ile ASÎRE, SECÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASKERÎ ile/değil ASGARÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLÎ ile ASİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTRONOMİ ile/ve ASTROLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÛF ile ASÛF[< ASF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞİB ile AŞÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞÎR ile ÂŞİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
SİN
ile/ve/||/<>/> ŞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKÂR[/Â/E], ÂŞİKÂR/E[Fars.] ile AŞKAR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATAL[çoğ. A'TÂL] ile ÂTÂL[< ITL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATÂLET ile/değil/yerine/>< ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ ile/değil ÂTAŞ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ ile NİRÂN[< NÂR, NÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATFETMEK ile ADDETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATHÂR[< TÂHİR] ile ATHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAS[Yun.] ile ATLÂS[< TALAS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAK SÜRÜYEREK YÜRÜMEK ile/yerine/değil AYAK SÜRÜMEDEN YÜRÜMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAKKABI/BAŞMAK ile AYAKAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYÂN ile Â'YÂN[< AYN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYARLAMAK ile AYARTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLATMA ile/ve/değil AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRMAK ile AYIKLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRMAK ile/değil/yerine AYRICALIK/LAR (TANIMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYKIRI ile/ve/değil/yerine/<>/< AYRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNI AÇIDAN BAKMAK ile/ve/||/<>/>/< AYNI ACIDAN BAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNI ANDA DOĞRU ile/ve/değil/yerine AYRI AYRI/TEK TEK DOĞRU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI/LIK ile/ve AYKIRI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILMA ile AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIM ile AYIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRINTI ile AYIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRINTI ile AYRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BA'L ile BÂL[Fars.] ile BÂL ile BAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂBET[Fars.] ile BABET[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDÂŞ[Fars.] ile BAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDİNCÂN ile BÂDİNGÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAGİ ile BÂGÎ[Fars.] ile BÂGI[çoğ. BUGAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂ ile BAHÂ'[Fars.] ile BÂHÂ/BÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂÎ ile BAHAÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂR[Fars. çoğ. BAHÂRÂN] ile BAHÂR ile BAHHÂR[< BAHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂRÂT[< BAHÂR] ile BAHÂRET[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÎL[< BUHL çoğ. BUHALÂ] ile BÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHİR ile BÂHİR ile BÂHİR ile BÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂHİRE ile BÂHİRE ile BAHÎRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHİS[< BAHS] ile BÂHİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂHÛR ile BAHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAÎR ile BÂİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂKURE["ku" uzun okunur] ile BÂKÛRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAR ile BÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRİK ile BÂRÎK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRRÎ ile BÂRİYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇÖLÇER ile BASIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATIN/BATN[çoğ. BUTÛN, EBTÂN] ile BÂTIN[çoğ. BEVÂTIN] ile BATÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATIN ile BÂTIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATÎR ile BÂTİR ile BÂTİR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZAN değil BAZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂZ ile BÂZ[Fars.] ile BA'Z
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BE'S ile BES[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEÇÇE/BEÇE[Fars.] ile ENİK, ENCİK ile CERV[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÂN[Fars.] ile BED'AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEN ile BED'EN/BED'AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÎHİYAT ile/ve BEDÎ'İYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKAR ile BEKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELEK ile/değil BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRTKE ile BELİTKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN-İM ile BENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BENZEN[< Fr. < Ar.] ile BENZİN[< Fr. < Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEREKET ile BEREKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERGMAN ile/ve/||/<> BORGMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERİ ile BERRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLEMEK ile/ve/<> BESLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEŞER ile/değil/yerine BÎ-ŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEŞERİYYÂT ile BEŞERİYYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETÜL ile/değil BETÛL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂT ile BEY'AT/BÎAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZ BEZE ile BEZBEZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHİKŞU[Sansk.](BİKKU[Palice]) ile BHIKKHU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIT[b] ile/ve/||/<>/> BYTE[B]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIZR ile BIZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ-L-İHTİMÂM ile Bİ-L-İHTİRÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ-L-İSTİ'CÂL ile Bİ-L-İSTÎCÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎ-ZÂD[Fars.] ile/ve/<> BİZÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİAT ile BÎ-ADD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİMSEL SESBİLİM ile BİÇİMSEL SESBİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎD ile BİD ile BÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİH ile BÎH[Fars.] ile BÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİHÂR[< BAHR] ile BÎ-HÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎKA ile BİKA'[< BUK'A]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİL- ile BÎL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLE ile BÎLE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLECİK ile BİRECİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGEN ile BİRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLLÛR ile BİLÛR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİN- ile BİN[çoğ. BENÎ] ile BÎN[çoğ. BÜYÛN] ile -BÎN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİNÂ' ile BÎNÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR KONUNUN/DURUMUN/AYRINTININ:
İŞLEYİŞİ
ile/ve/değil/||/<> İŞLENİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ile Bİ'R[çoğ. ÂBÂR] ile BİRR ile BÎR[Fars.] ile BİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRAZ TOPARLASIN ile/değil BİRAZ TOPARLANSIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLEŞİK ile/değil BİLEŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETÇİ ile/ve/değil BİSİKLETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT- ile BÎT ile BİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile BIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile KENE/SAKIRGA/SAKARGA ile MAYT ile GÜVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTA' ile BÎ-TÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİZLE ile BİZLE/BEZLE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYNA ile BOYUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYUNA ile BOYUNCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BU'D ile BÛD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BU'RE ile BÛRE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUDA-DHARMA[Sansk.] = BUDA-DHAMMA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUHUR[< BAHR] ile BUHÛR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNALMA ile BUNAMA/ATEH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BURKULMA ile/değil BURULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜN < BÜTÛN[Ar. < BATN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CA'D ile CÂDD/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CA'L ile CÂL/CÂLÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂBE ile CA'BE[< BEYT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂBÜLKÂ ile/ve CÂBÜLSÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAHD ile CÂHİD[< CAHD] ile CÂHİD[< CEHD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂHİZ ile CAHİZ/CAFİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂİL ile CÂHİL[< CEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂLÎ ile CÂLİ' ile CA'LÎ ile CÂL/CÂLÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMBAZ değil CÂN-BÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMGÖZ ile "CAM GÖZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂMİ'[< CEM çoğ. CEVÂMİ'] ile CÂMİ'[< CEM çoğ. CEVÂMİ'] ile Câmî[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAR CAR ile CARCAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBÂN ile CEBBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEFR ile CEFR/CİFR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMÂH ile CENÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CENÂH ile VECHE[aslı VİCHE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CERİB ile CERÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CERİD/E, CERDÂ ile CERÎDE ile CERÎDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEZÎL ile CEZL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CIVA[Fr. < CİVE] ile ZİNCİFRE/ZİNCEFRE[Ar. < ZİNCEFR/ZUNCUFR]/SÜLÜĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CIYIRTI ile CIZIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİMA' ile/ve CUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİSİM ile/ve/||/<>/> CİRİM ile/ve/||/<>/> CESED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜLMÛD ile CÜLMÜD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜRM ile/değil CİRM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜRÛF ile CÜRÜF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜZAM/CÜZZAM, LEPRA[< Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇATIŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEMÂN[Fars.] ile ÇEMEN[Erm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİVİ ile/ve EKSER/ENSER/MIH[Fars.]/MİSMÂR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞA-ZANBİL değil DUR-UNTAŞ/DURAN-TAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILIM ile DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHİ ile DÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHİL ile DÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂHİL ile DAHÎL[< DÜHÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHÎM[< DAHÂMET] ile DÂHİM ile DÂHÎM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALEVERE değil DALAVERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR ile DÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARR ile DARR ile DÂRR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVACI ile/>< DAVALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVULLAR'DA:
TSUZIMI
ile/ve MIRDANGA/MRIDANGA/MRIDANGAM ile/ve DUNDUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEF'ATEN ile DEF'ATEYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLÂT ile DELÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile/değil DENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK[Tr.] ile DELÎK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEM'ÂN ile DEMÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DER-UHDE[Fars.] değil/yerine/= ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVÂT[Ar.] ile/ve/=/||/<> DEVÎT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEYİM ile DEĞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİĞER ile/ve/değil/yerine/||/<>/></< DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİĞERLERİNE GÖRE YAŞAMAK ile/değil/yerine DEĞERLERİNE GÖRE YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN DERSİ ile/ve/||/<> DÜN DERSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile DİN ile DIN[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRETMEK ile/ve/değil/yerine/önce/+/||/<>/></>/< DİRENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUHÛL ile DÜHÜL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÛR[< DÂR] ile DÛR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜSÛR ile DÜSÜR[< DİSÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME ile DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜYÜM değil DÜĞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜYÜN değil DÜĞÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EB'AD[< BA'D] ile EB'ÂD[< BU'D]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBÂRİK ile EBÂRÎK[< İBRİK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBHAL[< BUHL] ile EBHÂR[< BAHR] ile EBHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBÎ ile EBİR/EBR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBLEC ile EBREC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBTAL[çoğ. EBÂTIL] ile EBTÂL[< BATTÂL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECİR/ECR[< UCÛR] ile ECÎR[< ECR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECRÂM ve/<> ECSÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve EDEBİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFDAL[< FÂDIL/FÂZIL] ile EFDÂL[< FAZL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFFAK ile EFFÂK[< İFK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFHÂM[< FEHM] ile EFHAM[< FEHÎM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSÛN[Fars.] ile EFZÛN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHASS[< HASİS] ile EHASS[< HÂSS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EJDERHÂ/EJDEHÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKG ile EEG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKRANDA:
LCD
ile LED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELBÜRZ ile ELBÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİBBÂ[< LEBÎB] ile ELİFBÂ/ELİFBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİF ile ELÎF[< ÜLFET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELTAF[< LATÎF] ile ELTÂF[< LÛTF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMÂRÂT[< EMÂRE] ile EMÂRET[< EMR] ile EMÂRİD[< EMRED]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMÂRE ile EMMÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMCÂD[< MECÎD] ile EMCED[< MECÎD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMLÂ'[< MELÂ] ile EMLAH[< MELÎH] ile EMLÂH[< MİLH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMSÂL[< MESEL] ile EMSÂL[< MİSL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDÂD[< NİDD] ile ENDÂD/ENZÂD[< NADAD/NAZAD] ile ENDÂHT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENİK/ENCİK[Ar.] ile SEG-PEÇE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSÂB[< NESEB] ile ENSÂB[< NUSUB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSÂF[< NISF] ile ENSAF[< İNSÂF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSÂL[< NESL] ile ENZÂL[< NEZL/NEZÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSÂR[< NÂSIR] ile ENZÂR[< NAZAR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERES ile ER'ES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGEN ile ERKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERHAM[< RAHÎM] ile ERHÂM[< RAHM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERK ile/ve EREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESÂKIF[< ÜSKUF] ile ESÂKİF[< ESKEF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESÎNE ile ESİNNE[< SİNÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTÂR[< SİTR] ile ESTÂR[< SATR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞ'ÂR[< Şİ'R] ile EŞ'AR[< ŞAİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEK ile/değil/yerine/>< EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞFAK[< ŞEFÎK] ile EŞFÂK[< ŞAFAK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKEN ile ETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVSÂM[< VESM/VEŞM] ile EVSÂM[< VASM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVSÂT[< VASAT] ile EVSAT[çoğ. EVÂSİT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVTÂR[< VATAR] ile EVTÂR[< VETER]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVZÂR[< VEZER] ile EVZÂR/EFZÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYÂLÂT[< EYÂLET] ile EYÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYİLİM değil EĞİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYİM değil EĞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLENCE değil EĞLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYRİ değil EĞRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZ'AF[< ZAÎF] ile EZ'ÂF[< ZI'F]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAHŞÂ'(FAHŞ/FÂHİŞ/FUHUŞ) ile FAHS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKAT ile FAKD ile FAKÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKR ile FAHR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FALANCA ..., FİLANCA ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂNİ[Ar.] ile FANİ[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANİ ile FÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASÂHAT ile FAZÂHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASIL[çoğ. FUSÛL] ile FÂSIL[< FASL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂSİH[< FESH] ile FASÎH[çoğ. FUSAHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂTİR ile FATÎR ile FATR[çoğ. FUTUR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZLA FAZLA ile/değil FASLA FASLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FE'S[çoğ. FÜÛS] ile FES[< FAS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEHÎM[< FEHM] ile FEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELÂ ile FELÂH ile FELAH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE:
DÜŞÜNCENİN ...
TARİFİ
ile/ve/değil/||/<>/< TARİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERAH ile FERÂH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERÂSET/FİRÂSET ile FERÂŞET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERC[çoğ. FÜRÛC] ile FEREC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERÎKAN["ka" uzun okunur] ile FERÎKAYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FESÂHÂT değil FASÂHÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FETÂ[Ar. çoğ. FİTYÂN] ile FETHA[çoğ. FETEHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIRÂK[< FIRKA] ile FİRÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FITNAT ile FITRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİL DİŞİ ile FİLDİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİRÂŞ[çoğ. FÜRÜŞ] ile/ve/değil MENÂM[< NEVM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF "ÇEKİLMEK/ÇEKİNMEK" değil FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GADİR["ga" uzun okunur] ile GADÎR[çoğ. GUDERÂ', GUDÜRÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAFİR["ga" uzun okunur] ile GAFÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAFİR ile GAFÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAGA ile TUMŞUK/TOMŞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALİ-BA değil GALİBA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAR["ga" uzun okunur] ile -GÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARAZ değil GAREZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARÎB[< GURBET/GARÂBET] ile GARİB[< GURÛB | "ga" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYYÛR değil GAYÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZ[Fr. < Lat. CHAOS[Van Helmont] | "ga" uzun okunur] ile GÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZAL[Ar.] ile GAZEL[Ar.] ile GAZEL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZAP ile GADAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÂZİ ile GÂZİ ile GAZÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇE ile GEÇE ile GECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELENGİ/GELENİ ile AVRUPA GELENGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİNCİK ile/<> KAKIM/KAKUM/ERMİN/AS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEMİ ile/değil BARÇA[İt. < BARZA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİİNGO ile GINKO(-BLOBA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖÇ ve/<>/< GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖÇÜ/KAYŞA/HEYELAN[Ar.] ile AŞINMA/AŞINIM/İTİKÂL[Ar.]/EROZYON[Fr. < ÉROSION]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNÜL:
ONA...
KAYAR
ve/||/<>/> KAÇAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖYNÜK ile GÖYÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZ RENKLERİNDE:
SEVDÂ
ile SERKÂ ile ŞEHLÂ ile ŞEVLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURÂB ile GÛRÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURULTU ile/ve/> GÜRÜLTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜ ve/||/<>/>/< GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜN ile GÜN[Fars.] ile GÛN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜYÜM değil GÜĞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABAK ile HABÂK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂBİL ile HABÎL ile Hâbîl
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACC ile HÂCC[çoğ. HÜCCÂC]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACI ile/ve/değil HÂCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADÂLET ile HADÂRET ile HADÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADEME[Ar.] ile/ve KAVAS[Ar. < KAVVAS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADÎS[< EHÂDÎS] ile HÂDİS[< HUDÛS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFF ile HÂFF ile HAF[< İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂFİYEN ile HAFİYYEN/HAFİYYETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂİF[< HAVF] ile HÂİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂİL[< HAVL] ile HÂİL[< HEVL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK ile HÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK ile HÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKATEN[Ar. + Fars.] ile HAKİKATTEN[Ar. + Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂKİM ile/ve/değil/yerine/||/<> HÂDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKÎM ile HÂKİM ile HAKEM ile HEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂKKA ile HAKKA["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKKAK["ka" uzun okunur] ile HAKKÂK[< HAKK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ile HÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALA/HÂLA[çoğ. HÂLÂT] ile HÂLÂ ile HALÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÂK ile HALAK ile HALAK[< HALKA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALAKAT[< HALKA | "ka" uzun okunur] ile HALÂKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLÂT[< HALET] ile HÂLÂT[< HALA] ile HALAT[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALAT[Yun.] ile/değil HÂLÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLÎ ile HÂLÎ ile HÂLİ' ile HALÎ' ile HALÎ[Fars., Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLİC ile HÂLİB ile HALÎC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLİF ile HALÎF ile HALÎF[çoğ. HULEFÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALLÎ ile HALLÎ ile HÂLLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLÛK ile HALÛK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMÎS ile HÂMİS ile HÂMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HANÂN ile HÂNÂN[Fars. < HÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HANİ ile HANİ ile HÂNİ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂNİF ile HANÎF[çoğ. HUNEFÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HANÛT ile HÂNÛT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile HAREKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARFİYAT değil HAFRİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARÎ ile HÂRÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂRİB ile HARÎB ile HÂRİB[< HARÂB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂRİC ile HÂRİC ile HARÎC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂRİD ile HARÎD ile HARÎD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂRİF ile HARÎF[< HİRFET] ile HARÎF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Hârûn ile HARÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASÂRET ile HASÂRET[çoğ. HASÂRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASIM ile/değil/yerine HISIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASÎB ile HASÎB ile HÂSİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂSİF[< HUSÛF] ile HASÎF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASÎR ile HÂSİR[< HASRET] ile HÂSİR[< HASÂR | çoğ. HÂSİRÂN, HÂSİRÎN, HÂSİRÛN] ile HÂSÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASRET ile/değil HASLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞÂHİŞ[< HAŞHÂŞ] ile HAŞÂİŞ/HAŞÂYİŞ[< HAŞÎŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞÎM ile HÂŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂR ile HATAR[çoğ. HATARÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂT ile HATÂT ile HATTÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂTİB ile HATÎB[çoğ. HUTEBÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÎR/HATTÂR/HATÛR ile HATÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATM ETMEK ile/ve/<> HAZM ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYR:
SÖZ (İLE)
ile/ve/||/<> SÜKÛT (İLE) ile/ve/||/<> NAZAR (İLE) ile/ve/||/<> AMEL (İLE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR ile HÂZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂZİM[< HEZÎMET] ile HAZÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELÂ/HALÂ[Ar.]/KENEF/WC/TOILET[İng.]/00[Fr.]/TUVALET[Fr.] ile TUVALET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEMATİT[Fr. < HÉMATITE] değil/yerine/= KAN TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERKELE ile HERGELE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEY'Î ile HEYÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEYELAN[Ar.][HEYALAN değil!] değil/yerine/= GÖÇÜ/KAYŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HINSIR/HINSAR ile HINSÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HISÂN ile HISAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIYÂZ[< HAYZ] ile HIYÂZ[< HAVZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZ ile/ve HAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİBBE[< HİBEB] ile HİBE[< HİBÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİCAL[< HACLE] ile HİCÂL[< HECL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİCÎR ile HİCR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDÂS ile HİDÂŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİNDİSTAN ile HANDİSTÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİRÂM[< HEREM] ile HİRÂM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİTÂR ile HİTR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZÂB ile HÎZAB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMET[bkz. HİDMET, HİDEMÂT] değil/yerine/= İŞ GÖRME, GÖREV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETÇİ ile/değil/yerine HİZMETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÖST ile HÖT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUD'A ile HUDÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUDDÂM[< HÂDEM] ile HÜDÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜLLE ile HÜLLE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜVEYZA ve HÜVEYDÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜYÂM ile HÜYYÂM[< HÂİM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IKÂL[< AKL/AKIL] ile/> IK'ÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Irâk ile IRAK ile IRÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISKAÇA[İt.] ile ISKARÇA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITÂM ile IT'ÂM/İT'ÂM[< TAAM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITLÂ' ile ITLÂ'[< TULÛ] ile ITRÂ'[< TARÂVET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITLÂK ile/>< İTİLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'CÂF ile İC'ÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'LÂM[< ELEM] ile İ'LÂM[< İLM] ile ÎLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İ'TİLÂF[< ÜLFET | çoğ. İ'TİLÂFÂT] ile İHTİLÂF/ŞİKAK[< HİLÂFET | çoğ. İHTİLÂFÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÂLE ile İÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBÂD[< ABD] ile İBÂD ile İB'ÂD[< BU'D]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBDÂ ile/ve/||/<>/> İBKA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBLÂ' ile İBLÂĞ ile İBRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBRA ile İBDÂ'/İBZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBTİZÂZ ile İBYİZÂZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDÂD ile İDÂD/İDED ile İDÂD[< ADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDÂRÎ ile İRÂDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFLÂH (OLMA[MA]K) ile İSLÂH (OLMA[MA]K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFTİDA'[< FİDYE] ile İFTİDÂH/İFTİZÂH[< FADÂHAT/FAZÂHAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHÂN[< VEHN] ile İHAN[< İHNET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİKÂK[< HİKKE] ile İHTİKAK["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİKAR[< HAKARET] ile İHTİKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİLAÇ ile İHTİYAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİSÂS[< HİSS | çoğ. İHTİSÂSÂT] ile İHTİSÂS[< HUSÛS] ile İHTİZÂZ ile İ'TİSÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYÂT ile İTİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎKAD["ka" uzun okunur] ile ÎKÂD ile İK'ÂD[< KUÛD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎKAF["ka" uzun okunur][< VAKF] ile İKÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎKÂR ile İK'ÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİSÂD[Ar. < KASD] ile İHTİSÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİZÂ[< KAZÂ] ile/ve/<> İKTİFÂ[< KİFÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂH ve/ CİRİM ve/ CİSİM ve/ İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İM'ÂN[< MAAN] ile ÎMÂN[< EMN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎMÂ' ile İ'MÂ ile