Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

DEĞİŞKENLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)İlk harfi değişken olan FaRkLaR...
( 698 FaRk )- -ÂVER[Fars.] ile A'VER- -DİSÂR ile DİSÂR- 'ILM/İLM ile MA'RİFET- 'ILM/İLM ile RESH- 'ILM/İLM ile RÜ'YET- 'ILM/İLM ile ŞEHÂDET- 'ILM/İLM ile ŞU'ÛR- 'ILM/İLM ile/>< ZANN- 'ILM/İLM ile ZİKR- ".KOM" değil/yerine ".COM"- "AKIL-BALİĞ" değil ÂKİL-BALİĞ- "ANA" değil/yerine/= ONA- "APIŞIP KALMAK" ile/ve/||/<> "YAPIŞIP KALMAK"- "APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA- "BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "BAĞ" "DERSEK"- "BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "HAYIR"("!") "DERSEK"- "BİTİK" ile/ve/değil/yerine/||/<> YİTİK- "DAĞ" ile/ve/değil/yerine/<>/>/>< BAĞ- "ELE GÜNE REZİL OLMAK" değil "İL'E(DEVLET'E) KÜN'E(HALK'A) REZİL OLMAK"- "ERKEN KALKAN YOL ALIR" ile "ACELE GİDEN, ECELE GİDER"- "GARİBİM" ile/değil KARÎBİM- "KÂR" değil/yerine AR- "POZ" ile/değil/yerine KOZ- "PUT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "KUT"- "TAHT" değil "BAHT"- "ZAHMET"/Lİ ile/ve/değil/||/<>/> RAHMET/Lİ- (")İT(") ve/||/<>/> (")BİT(")- (")KAP(") ile (")ÇAP(")- ("BİR BEN VAR BENDE, BENDEN İÇERU" OLAN) "BEN" ile/ve/<> "ben"- [Fars.] -TER ile TER- [Fars.] BEHMEN ile Behmen- [Fars.] DER-MİYÂN ile DER-NİYÂM- [Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y- [Fars.] Horâsân ile HORÂSÂN- [Fars.] HÛŞENK ile Hûşenk- [Fars.] Hüsrev ile HÜSREV- [Fars.] KÂM ile/ve/değil/yerine/||/<> RÂM- [Fars.] KİŞ ile KÎŞ- [Fars.] NEVÂÎ ile Nevâî[Ali Şîr-]- [Fars.] PÂRS ile Pârs- [Fars.] PEŞÎN/PÎŞÎN ile PESÎN ile Peşîn- [Fars.] SÂM[çoğ. SILÂB] ile Sâm- [Fars.] SÂZ ile -SÂZ- [Fars.] ŞÎRÎN ile Şîrîn- [Fars.] TEHEMTEN ile Tehem-ten- [ne yazık ki]
ŞİŞMAN/LIK ve/||/<>/> PİŞMAN/LIK- [ne yazık ki]
!SABOTAJ[Fr.] ile !KOMPLO[Fr. COMPLOT] ile !KUMPAS/KOMPAS[Fr. COMPAS] ile !MANİPLE[Fr.]- [ne yazık ki]
"MUTSUZ/LUK" ile/ve/||/<>/>/< "UMUTSUZ/LUK"- [ne yazık ki]
BAZI KİŞİLERİN, HATALARI/SUÇLARI:
"ÇUVALA BASMASI" ile/ve/||/<> "DUVARA ASMASI"- [ne yazık ki]
YALAP-ŞAP / YALAP ŞALAP YARIM-YAMALAK (İŞ YAPMAK)- [ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL- 1 CİSİM <> 1001 İSİM/AD- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR- 7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT- A-DEM değil ÂDEM- A.M. ile/ve P.M.- A'FET ile ÂFET- A'LÂF[< ALEF] ile ÂLÂF[< ELF]- A'RÂK ile A'RÂK[< IRK] ile ARAK ile ARAKK- A'RÂS[< URS] ile A'RÂS ile ARAS- A'YEN ile ÂYEN, ÂHEN[Fars.]- A'ZÂ[< UZV] ile AZÂ'- A'ZÂR[< ÖZR] ile ÂZÂR[Fars.] ile ÂZÂR[Fars.]- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ- ABARTI ile KABARTI- ABDAL ile Abdal- ÂBİD[çoğ. EVÂBİD] ile ÂBÎD[Fars.] ile ABÎD[< ABD] ile ÂBİD[< İBÂDET]- ÂBİD ile ABÎD- ÂBİR[< UBÛR, çoğ. ÂBİRÛN, ÂBİRÎN] ile ABÎR- ACC ile ÂCC- ACEB ile A'CEB- ACEM ile Acem ile A'CEM- ACEMÎ ile A'CEMÎ- ACIMA ile/ve/||/<>/> SEMPATİ ile/ve/||/<>/> EMPATİ ile/ve/||/<>/> ŞEFKAT- ÂCİN ile ACÎN- ACİZ ile ÂCİZ- ÂCİZÂNE[Ar. < ÂCİZ + Fars. < ÂNE] ile NÂÇİZÂNE[Fars. < NAÇİZ]- AÇILIM ile AÇILIŞ/KÜŞAT[Fars. < GUŞÂD]- AD/I ile/ve/değil/yerine TAD/I- ADÂLET ile/ve/<>/< BARIŞ[VARIŞ]/SULH- ADEM ile/ve ÂDEM- ADET ile ÂDET- ADI ile/ve/değil/yerine/< TADI- ADINI BİLMEK ile TADINI BİLMEK- ADL ile IDL- AFAKAN değil HAFAKAN- ÂFET değil/yerine/>< İFFET- AFRA TAFRA (YAPMAK)- AFUR TAFUR (ÇALIM)- AĞ ile/ve BAĞ- AĞ ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞ- AĞIR ile/ve/||/<> SAĞIR- AĞIŞ >< YAĞIŞ- AĞLAMAK ile/ve/||/<>/> BAĞLAMAK- AH ile ÂH ile ÂH[Fars.]- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]- ÂHIM ŞÂHIM (DEĞERDE/NİTELİKTE OLMAMA)- AHÛ ile ÂHÛ[Fars.]- AKÇA-PAKÇA- ÂKIL <> AK(I)L <> MAKÛL- AKÎB[< AKEB] ile ÂKİB- AKİBET değil ÂKIBET- AKİT ile ÂKİT- AKLÎ BİLGİ ile NAKLÎ BİLGİ- AKLÎ İLİMLER ile/ve/<> NAKLÎ İLİMLER- AKRAN[Ar.] değil/yerine/= YAŞIT/ÖĞÜR/BÖĞÜR/BOYDAŞ/TAYDAŞ[halkta]- AKTÖR/LER ile/ve/değil/yerine/<>/>< FAKTÖR/LER- ALÂ[Ar.] ile/ve/=/||/<> BÂLÂ[Fars.]- ÂLÂ ile ALA- ALÂ ile ALÂ, ALE ile A'LÂ ile ÂLÂ[Ar. < EYL] ile ÂLÂ[Fars.]- ALA ile ALÂ ile ÂLÂ- ALAK ile ÂLÂK- ALAN TALAN- ALAVERE DALAVERE- ALÇI ile/ve/||/<> KARTONPİYER[Fr. < CARTON-PIERRE]- ALEM ile ÂLEM- ALEMCİ ile "ÂLEMCİ"- ÂLÎ[< ULÜVV] ile ÂLÎ ile ALÎ[< ÂLET]- ALİ ile ÂLİ- ALİM ile ÂLİM- ALÎM ile ÂLİM- ÂLİM ile ALÎM- ÂLİM <> İL(İ)M <> MALÛM- ÂLİMLER/ÂRİFLER/ZARİFLER/ÂŞIKLAR ile/>< CAHİLLER- ALLÂHU A'LEMU Bİ-ZÂTİHÎ ile ALLÂHU A'LEMU Lİ-ZÂTİHÎ- ALLEM KALLEM (ETMEK)- AM ile ÂM[çoğ. A'VÂM] ile AMM[çoğ. AMMÂT] ile ÂMM[< UMÛM] ile HAMM- AMÂ ile A'MÂ ile AMA- ÂMÂK[Ar. < MAAK/MAUK] ile A'MÂK[Ar. < UMK]- AMBARGO[Fr. < EMBARGO] ile SANSÜR[Fr. < CENSURE]- AMBOLİ[Fr.] ile/ve/||/<> EMBOLİZM[Fr.]- AMELE[< ÂMİL] ile HAMELE[< HÂMİL]- AMİN[Fr. < AMONYAK] ile ÂMİN[Ar. < İbr.]- AMİN ile ÂMİN- AMORE ve/||/<>/< MORE ve/||/<>/< ORE ve/||/<>/< RE- AMPİRİK/EMPİRİK değil/yerine/= DENEYSEL/DENEYİMSEL / DOLAYSIZCA- AMPİRİK ile EMPİRİK- ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]- AN ile ÂN- ANÂ' ile ÂNÂ'[< ÂNÎ] ile A'NÂ'[< İNV] ile ANA- ÂNAK ile A'NÂK ile A'NÂK[< UNK]- ÂNÂN[Fars. < ÂN] ile ANÂN[< ANÂNE] ile A'NÂN[< UNK]- ANI ile ... ÂNI- ANI ve/<> TANI- ÂNÎ ile ÂNÎ ile ÂNÎ ile A'NÎ- ÂNİD ile ANÎD[< İNÂD]- ANÎF[< UNF] ile ÂNİF- ANLI ŞANLI- ANTEP/ŞAM FISTIĞI ile SİİRT FISTIĞI ile ÇAM FISTIĞI- ANYA değil HANYA- APARTMAN ile DEPARTMAN- AR ile/ve/||/<>/> VR ile/ve/||/<>/> MR- ARA AŞIĞI ile DAMLALIK AŞIĞI ile MAHYA AŞIĞI ile MONTAJ AŞIĞI/KONSTRÜKTİF AŞIK ile AŞIK TAKOZU ile ÂŞIKYOLU- ARÂ' ile ÂRÂ'[Ar. < RE'Y] ile -ÂRÂ[Fars.]- ARAB ile ÂRÂB[< İREB, İRBE] ile A'RÂB[< ARAB]- ARAMA ile/ve/||/<> TARAMA- ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU- ARAP ile ÂRÂP- ARÂZİ[< ARZ] ile A'RÂZÎ- ÂREC[Fars.] ile AREC ile A'REC[Ar.] / LENG[Fars.]- ARIŞ/İRİŞ ile ARIŞ ile ARIŞ- ÂRIZA[Ar.] ile ARÎZA[< ÂRIZ]- ÂRİM ile ARİM- ÂRİŞ[Fars.] ile ARÎŞ[Ar.]- ÂRİZ ile ARÎZ ile ARÎZ[< ARZ]- ARŞ[Ar.] ile ARŞ[Fr. < MARCHE]/MARŞ- ARTIŞ/ARTIM:
İŞTEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DİŞTEN- ARZ ile ARZ ile ÂRZ[Fars.] ile ARZ- ASÂ ile ÂSÂ[Fars.] ile -ÂSÂ, ÂSÂY[Fars.] ile A'SÂ- ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB- ÂSÂR[Ar. < ESER] ile ASAR ile ÂSÂR[Ar. < ISR] ile ASÂR ile A'SÂR[Ar. < ASR] ile AS'AR- ASEL ile A'SEL ile ASER- ASIL ile/ve/<> FASIL- ÂSÎ[Ar. < ESER] ile ASÎ ile ASÎ, ASİYE ile ÂSÎ[< İSYÂN, çoğ. USÂT] ile ÂSÎ ile ÂSÎ[Fars.]- ÂSİM ile ESİM- ÂSİR ile ÂSİR/ÂSİRE ile ÂSİR/ÂSİRE ile ASÎR ile ASÎR ile ASÎR[< USRET]- ÂSİRE ile ASÎRE, SECÎR- ASKER ile KOMANDO[Fr. < COMMANDO]- AŞ "ERME" değil AŞ YERME- AŞ ve EŞ ve/||/<>/>/< İŞ- AŞ ile/ve/||/<>/< BAŞ- AŞÂ' ile A'ŞÂ- AŞIK ile ÂŞIK- ÂŞÎ[Fars.] ile ÂŞÎ[Ar.] ile AŞÎ- AŞÎR ile ÂŞİR- AŞK:
"SANDIĞIMIZ KADAR" ile/değil YANDIĞIMIZ KADAR- AŞK:
SİN ile/ve/||/<>/> ŞIN- AŞK/ÇOĞU DURUM:
[önce] AKIM ve/sonra/||/<>/> BAKIM- AŞK ile/ve ÂŞIK- AŞK ile/ve/> EŞK[Fars.]- AŞK ile/< IŞK- AŞK ile TAŞKIN SEVGİ, ĞARAM/GARAM- AT ile AŞKAR/EŞKAR[Ar.]- ATA ile HATA- ATAL[çoğ. A'TÂL] ile ÂTÂL[< ITL]- ATEİZM["ATAİZM" değil!] ile TEİZM- ATEŞ ile/değil ÂTAŞ[Ar.]- ATILIM ile/ve/<>/< KATILIM- ATIŞMAK ile ÇATIŞMAK- ÂTÎ[< İTYÂN] ile ÂTÎ/ÂTÎYE[< UTV] ile ATÎ- ÂTİK[çoğ. AVÂTİK] ile ÂTİK ile ATÎK/ATÎKA[< ITK]- ATON İKANETON- AVÂM[< ÂMM] ile A'VÂM[< ÂM]- AVÂZ[Ar.] ile ÂVÂZ[Fars.] ile A'VÂZ[Ar. < İVAZ]- AVEZ ile A'VEZ- AVUNMA ile/ve/değil/yerine/|| SAVUNMA- AYÂ ile ÂYÂ[Fars.], ACABA[Ar.] ile A'YÂ ile AYA- AYAKKABI / KALOŞ[Yun.]/GALOŞ- AYÂN ile Â'YÂN[< AYN]- AYAN ile ÂYAN- AYAN ile ÂYAN- ÂYAR değil AYAR- AYGIN BAYGIN- AYIP ile/ve/<>/> KAYIP- AYIRMA ile/ve KAYIRMA- AYIT/HAYIT- AYRI ile/ve GAYRI ile/ve ŞEBİH- AZ ile Az- AZ ile/değil/yerine ÖZ- AZAR ile/ve/değil/||/<>/< NAZAR- AZAR ile SAPARTA/ZAPARTA[İt.]- AZÎM/E[< AZAMET] ile ÂZİM[< AZM]- AZMAN (OLMAK) ile/değil/yerine/>< UZMAN (OLMAK)- BAHÂ ile VÂHA- BAHARAT ile BARSAMA[Yun.]/MARSAMA- bahreyn ile Bahreyn- bâkî[< BEKÂ çoğ. BEVÂKİ] ile bâkî[< BÜKÂ] ile BÂKÎ- BÂL ile HÂL- BALDIZ ile/değil DALDIZ- BALYA[İt. < BALLA] ile Balya- BÂR ile/değil/yerine YÂR- BASÎRET ile 'ILM/İLM- BAYGIN ile/değil/yerine/>< AYGIN- BE ile BE ile Be- beberuhi ile Beberuhi- BEDEVÎ ile Bedevî- BEDR ile Bedr- BEL BEL / MEL MEL (BAKMAK)- BEN - ben- BEN ile/ve/<> ben- BEN ile/ve/<> SEN- BEN ile/ve SEN- BENLİK:
GERÇEK ile/ve/||/<>/> İMGESEL ile/ve/||/<>/> SİMGESEL- BESLE(N)ME ile/ve/||/<>/> SESLE(N)ME- BESLENME ve/> SESLENME- BEYLERBEYİ ile BEYLERBEYİ- BEZGİN ile/değil/yerine/>< GEZGİN- BEZM ile/ve REZM- BİLGİ ve İLGİ ve EYLEM/TEPKİ- BİLGİLİ ile/ve/<>/>/< İLGİLİ- BİLİM(LER)DE:
EVRİM ile/ve/değil/||/<>/< DEVRİM- BİLİM/İLİM ile İKTİSAT- BİRLİK/ÇABA/ÖNCELİK:
ANDA ve/||/<> CANDA ve/||/<> KANDA ve/||/<> DONDA- BLAZMA ile PLAZMA- BOŞ ile/değil/yerine/>< HOŞ- BOYUN ile/ve/<> OYUN- BÖREK-ÇÖREK- CABASI ile ÇABASI- CBT ile MBT- CİN KÜLTÜRÜ ile/değil/yerine/| DİN KÜLTÜRÜ- cm ile Cm- CORUM ile ÇORUM- COŞMAK ile/ve/<> KOŞMAK- CPU ile/ve/||/<> GPU ile/ve/||/<> APU- CÜCE/LİK ile/>< YÜCE/LİK- ÇAĞDAŞ ve/||/<>/< AĞDAŞ- ÇALINTI ile/değil ALINTI- ÇAT-PAT- ÇIKRA ile/ve GEVEN/KEVEN- ÇITIR ile/ve/||/<> KITIR- ÇİÇEK ile KATALPA[Fr. < CATALPA]- ÇOK ile/>< YOK- Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]- DAI ile/>< TAI- DAKTİLODA/KLAVYEDE:
A KLAVYE ile F KLAVYE ile E KLAVYE ile Q KLAVYE- DARILMAK ile/değil/yerine/>< SARILMAK- DELİ ile VELÎ ile ÖLÜ- DEMİR ile/ve/değil/||/<>/< EMİR- DEPREMDE:
P DALGASI ile/ve/> S DALGASI- DERİNLİK ile/ve SERİNLİK- DEVRİLE DEVRİLE ile/değil/yerine/||/<>/> EVRİLE EVRİLE- DEVRİM ile/ve/>/değil/yerine EVRİM- DIŞKI ile/ve/değil/||/<> FIŞKI- DİKKAT ile/ve/<> RİKKAT- DİMNE ile Dimne- DİMYAT ile Dimyat- DİN ile TİN- DİN ile/ve/<> TİN- DİRÂYET ile 'ILM/İLM- DİŞİLİK ile/yerine KİŞİLİK- DİYÂNET >< HIYÂNET/İHÂNET- DİZEK/PORTE ile FORTE- DOĞAL SAYI (")KABULÜ("):
0-1-2-3-... ile 1-2-3-...- DOLANA KADAR ile/ve/değil/yerine//||/<>/> OLANA KADAR- DOLGUNLUK ile/yerine OLGUNLUK- DOST ile/ve POST- DURAÇ/TURAÇ ile DURAÇ- DÜN/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜN/LER- DÜNLER ile/ve/değil/yerine/||/<>/> GÜNLER- EDEB ile/ve ÂDÂB- EDİB ve/||/<> NAZİK ve/||/<> HAZİK- EHÂLÎ/AHÂLİ[< EHL] ile EHÂLÎL[< İHLÎL]- EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ- EKTÂR[< KETER] ile EKTÂR/AKTÂR[< KUTR]- EMERGE SUBMERGE- EMİN ve/||/<>/> YEMİN- ENFRARUJ[Fr. < INFRAROUGE] değil/yerine/= KIZILÖTESİ- ENGEL ile/ve ÇENGEL- ER[Fars.] ile ER ile ER[Tr.] ile Er.[kimya]- ERÂZÎ/ARÂZÎ ile ERÂZİL[< ERZEL]- ERDEB/İRDEB ile ERDEB[Fars.]- ESİN ve/||/<>/> BESİN- EŞE ve/<> NEŞE- EŞREF[< ŞERÎF] ile Eşref- EŞZAMAN/SENKRON[Fr. < SYNCHRONE] >< YADINKURUN/ASENKRON[Fr. < ASYNCHRONE]- ETKİ ile/ve/||/<> İTKİ- ETKİN ile/ve/<> YETKİN- FARENJİT/ANJİN[Fr.] ile/ve/<> LARENJİT[Fr.]- Fars ile FARS[Fr.]- FARZ ile KARZ- FASL-VASL ile/ve HAŞR-NEŞR- FASM ile KASM- FERAH ile REFAH- FIKH ile 'ILM/İLM- FITNAT ile 'ILM/İLM- FİKİR ile/ve ZİKİR- FORM ile AMORF- g [KUVVETİ] ile G [KÜTLE ÇEKİMİ SABİTİ]- GAF ile LÂF- GARÂBET[Ar.] ile KARABET- GAYRET ve/||/<>/< HAYRET- GAZ ile KSENON[Fr. < XENON]- GEVHER[Fars. > GÜHER] ile/=/> CEVHER- GONCA[Fars. < GONÇE] ile YONCA/TRIFOLIUM[Lat.]- GUSÛL ile/ve/||/<>/< USÛL- GÜL ve/||/<> BÜLBÜL- GÜNAH ile/ve/<> İSYAN ile/ve/<> NİSYAN- GÜNAYDIN ile/ve/||/<>/> TÜNAYDIN- HABER ile 'ILM/İLM- HABERCİ ile CAŞIT/ÇAŞIT- HABEŞÎ ile Habeşî- HÂBİL ile HABÎL ile Hâbîl- HADÂLET ile/değil ADÂLET- HADÎS[< EHÂDÎS] ile HÂDİS[< HUDÛS]- Hakikat ile hakikat- HAKÎR ile SAGÎR- HAKLI OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKLI OLMAK- Hâlik ile HÂLİK[< HELÂK] ile HÂLİK[çoğ. HALAKA] ile HALÎK- HAMD İLE AMD- HAMUR ile/ve/<> ÇAMUR- HARÎRÎ/HARÎRİYYE ile Harîriyye- Hârûn ile HARÛN- HASL ETMEK ile/ve/değil/yerine VASL ETMEK- HATÂ' ile Hatâ- HATÂ ile ATÂ- HATAR ile GARAR- HATÂYÎ ile Hatâyî- HÂTEM ile Hâtem- HAVLU ile/değil AVLU[Yun.]/HANAY/SAHN[Ar.]/HAYAT[Ar. < HIYÂT]- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ- HAYTA/SERSERİ/APAŞ[Fr. < APACHE] ile Hayta- HAZAR[Ar.] ile Hazar- HÂZIR ve NÂZIR- HEMZ ile LEMZ- HIFZ ile 'ILM/İLM- HİDDET ile/ve ŞİDDET- HİSBE ve NİSBE- HİSS ile 'ILM/İLM- HİTAP ile İTAP- HUMBARA/HUMBERE[Fars.] ile HUMBARA/KUMBARA[Fars. < HUMBERE]- HUSÛL[Ar.] değil/yerine/= ÜREME, TÜREME, ORTAYA/MEYDANA ÇIKIŞ- HÜKÜMLÜ ile YÜKÜMLÜ- IQ ile/ve/||/<> CQ ile/ve/||/<> EQ ile/ve/||/<> SQ ile/ve/||/<> KQ- Irâk ile IRAK ile IRÂK- Isfahan ile ISFAHAN- ITÂM ile IT'ÂM/İT'ÂM[< TAAM]- ITLÂK ile/>< İTİLÂK- IVIR ZIVIR/KIVIR ZIVIR- İ'CÂF ile İC'ÂF- İ'LÂF[< ALEF] ile ÎLÂF[< ÜLFET]- İ'LÂM[< ELEM] ile İ'LÂM[< İLM] ile ÎLÂM- İ'MÂLÂT[< İ'MÂL] ile İMÂLÂT[< İMÂLE]- İ'TİSÂ ile İ'TİSÂR- İBÂDET ile/ve TAAT ile/ve İTAAT- İCÂD ile ÎCÂD- İÇ ve/<> ÜÇ- İĞNE ile KLİPS[Fr. < CLIPS]- ÎKAF["ka" uzun okunur][< VAKF] ile İKÂF- ÎKÂR ile İK'ÂR- İKONA/LAR ile KOKONA/LAR- İL/EL:
ORDA + KUN + BUDUN- İLÂ ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV] ile ÎLÂ'- İLÂ ile ÎLÂ' ile ÎLÂ' ile İ'LÂ[< ULÜVV]- ÎLÂC ile İLÂC- İLM-İ NAHV ile İLM-İ MAHV- İMÂD ile İ'MÂD- İMGE ile/ve SİMGE- İN ile İn ile İN- İNDİRİM/ISKONTO[İt.][İSKONTO değil!] ile/ve/değil/yerine "İYİLEŞTİRME"- İNORGANİK[İng.]/ANORGANİK[Fr.] ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK- İNSANLIK:
"KURUŞ" İLE ile/değil/yerine DURUŞ İLE- İNSİ-CİNSİ (BELİRLİ OLMAMAK)- İP ile KOTONPERLE[Fr. < COTON PERLE]- İP ile TARAZ/DARAZ- İPEK/İBRİŞİM[Fars. < EBRİŞUM] ile/ve KEMHA- ÎRÂS[< İRS] ile İR'ÂS ile İR'ÂS-/İRÂŞ ile İ'RÂZ- İREM ile İrem- İS'ÂF ile ÎSÂF ile İsâf- ÎSÂR ile İS'ÂR ile ÎSÂR ile İS'ÂR/İSGAR["ga" uzun okunur] ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İ'SÂR ile İSÂR- İSHAL ile/değil ISHAL- İSİM ile/ve/<> CİSİM/RESİM- İSPAT/TANIT ile/ve KANIT- ÎTÂ' ile İ'TÂ'/ÎTÂ[< ATÂ]- İVÂZ ile ÎVÂZ[Fars.]- İZ'ÂN ile ÎZÂN- İZAHI OLMAYAN > MİZAH- İZÂM[< AZÎM] ile İ'ZÂM[< AZM] ile İ'ZÂM- KABA-SABA (KONUŞMAK)- KAF ile KÂF[Ar., Fars.] ile Kaf ile KÂF[Fars.]- KAİM[< KIYÂM] ile/ve/<> DAİM- KAKMAK ile/değil ÇAKMAK- KÂL ile HÂL- KAMARİLLA[İsp. < cAMARİLLA ] ile AZMETTİRİCİ- KAMPANA[İt. CAMPANA] ile/değil/yerine/= ÇAN- KAMPANYA < CAMPAGNA[İt.]- KAMPİNG < CAMPING[Fr./İng.]- KAN BİRLİĞİ ile/ve/yerine/değil CAN BİRLİĞİ- KANAL ile LAĞIM[Yun.]/GERİZ/KERİZ/KEHRİZ/KARIZ- KANTAT[Fr. < CANTATE] ile/değil/yerine İLÂHÎ- KANTİN[Fr. < CANTINE]- KANTON[Fr. < CANTON] değil/yerine/= BÖLGE- KAOS = CHAOS[İng., Fr., Alm.] = KHAOS:UÇURUM[Yun.] = CAOS[İsp.]- KAR[< Ar. Soğuk.] ile/ve/değil DOLU/GIRCI/KIRCI- KARBONİL[Fr. < CARBONILE] ile KETON[Fr. < CETON]- KARGIN ile KARGIN ile Kargın- KARMAŞIK ile/değil/yerine "SARMAŞIK"- KARNAVAL[Fr./İng. < CARNAVAL] ile FESTİVAL[Fr./İng. < FESTIVAL]- KARNE[Fr. < CARNET] değil/yerine/= BELGE- KARPUZ[Fars. < HARBÛZ] ile ŞALAK- KARTAL ile Kartal- KARTEL[Fr. < CARTEL] ile KARTEL[Fr./İt. < CARTEL]- KÂRÛN değil/yerine HÂRÛN- KASİS[Fr. < CASSIS] ile ÇUKUR/TÜMSEK- KASKO[İt. < CASCO] değil/yerine/= GÜVENCELİK- KATIK ile/ve/||/<> AZIK- KAYGI değil/yerine/>< SAYGI- KAYNARCA ile Kaynarca- KAYYUM ile/ve/||/<> Kayyûm- KAZÂ ile GAZÂ- KÂZIM ve/||/<>/> NÂZIM- KELEPÇE[Fars. < KELEBÇE] ile/ve/||/<>/> PRANGA[İt. < BRANCA]- KENDİNİ BİLMEK ve/> GÖZYAŞINI SİLMEK- KERLİ-FERLİ ("KELLİ FELLİ" DEĞİL!)- KEVEN/GEVEN ve TEZEK- KEZ değil GEZ- KIŞKIRTMA ile/ve/> FIŞKIRTMA- KİL[Fars. < GİL] ile KİLERMENİ[Fars. GİL + ERMENİ]- KİLİSE ile/ve/||/<>/> KATEDRAL[Fr. < CATHÉDRALE]- KİMYA/GER ile SİMYA/GER ile el-KİMYA- KİN yerine DİN- KİŞİ:
ŞER ile/değil/yerine/>< ER- KİŞİNİN:
(")ÖZ GEÇMİŞİ(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SÖZ GEÇMİŞİ- KİTAP ile HİTAP- KMML ile/||/<> JMML- KODAMAN ile KERLİ FERLİ["KELLİ FELLİ" değil!]- KOKU ile/ve/||/<> DOKU- KOMA[Fr. < COMA] ile KOMA[Yun.]- KOMİ[Fr. < COMMIS] ile/ve/||/<>/> GARSON[Fr. < GARÇON]- KONSOL[Fr. < CONSOLE] değil/yerine/= DOLAP- KONSÜLTASYON[Fr./İng. < CONSULTATION]/KONSULTO[İt. < CONSULTO] değil/yerine/= DANIŞIM/DANIŞMA- KONTRA[İt. < CONTRA] ile KONTRAST[Fr. < CONTRASTE]- KOORDİNE[Fr. < COORDINNE] değil/yerine/= EŞGÜDÜMLÜ- KORİNDON[Fr. < CORINDON] = BOKSİT[Fr. < BAUXITE]- KORNA[İt. < CORNA] ile/= KLAKSON[Fr. < KLAXON]- KORNER[İng. < CORNER] değil/yerine/= KÖŞE | KÖŞE ATIŞI- KORNET[Fr. < CORNET] ile KORNET- KORO[İt. < CORO] ile KORAL[Fr. < CHORAL]- KORTE[İt. < CORTE]/FLÖRT[Fr./İng. < FLIRT] değil/yerine/= ÂŞIKTAŞLIK- KOŞ ve/||/<> COŞ- KOTON[Fr./İng. < COTON] değil/yerine/= PAMUK(LU)- KOVBOY[İng. < COWBOY] ile/ve GOŞO- KOZ[Fars. < GAVZ, GOZ] ile KOZ- KÖK ve/<> GÖK- KRANK[İng. < CRANK] ile/ve/||/<> KRANK MİLİ- KRİSTAL[Fr. < CRISTAL] değil/yerine/= BİLLUR- KUNDUZ/SUİTİ/KASTOR[< Fr. < CASTOR] ile DUCKBILL- KUR'ÂN-I KERÎM:
KİTAB ile/ve/||/<>/< HİTAB- KURGU/LAMAK ile/ve/<> VURGU/LAMAK- KURNA[Ar. < KURNE] ile/ve/||/<> ZURNA[Fars. < SURNÂY]- KUŞ ile KOLİBRİ[Fr. < COLIBRI]- KUZGUNCUK ile Kuzguncuk- KÜL RENGİ ile GÜL RENGİ- KÜLFET[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÜLFET[Ar.]- KÜRE ile KÜRE ile Küre- KÜŞADE[Fars. < GUŞÂDE] değil/yerine/= AÇIK, AÇILMIŞ- KÜTİKÜL[Fr. < CUTICULE] ile KÜTİN- LÂ ile MÂ- LAKTOZ[Fr. < LACTOSE] ile KOLOSTRUM[Fr. < COLOSTRUM]- LED:
EDGE-LIT ile FULL-ARRAY ile RGB ile OLED ile QLED- Lehçe ile LEHÇE[Ar.]/DİYALEKT[Yun.]- LEVNÎ ile Levnî- LEYLÂ' ile Leylâ'- LÛT[Fars.] ile Lût- M.Ö. ile/ve/değil/||/<>/< G.Ö.- MAGRİB[< GARB | çoğ. MAGARİB] ile Magrib- MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı)- MALAK/BALAK ile/ve/||/<>/> MANDA- MÂLİK[< MÜLK | çoğ. MÜLLEK] ile Mâlik ile Mâlikî- MÂLİK[< MÜLK | çoğ. MÜLLEK] ile/ve/değil/yerine/||//<>/>/< SÂLİK[< SÜLÛK]- MALTIZ[< Malta Adası] ile Maltız- MÂNİ'[< MEN | çoğ. MENEA] ile MA'NÎ/MÂNÂ[Fars.] ile Mânî[Fars.] ile MANİ- MEDÂİN/MEDÂYİN[< MEDÎNE] ile MEDÂYÎN[< MİDYÂN] ile Medâin- MEKANİK ile/ve/||/<> KİNEMATİK[Fr. < CINEMATIQUE]- MENÂT ile Menât- MESÎH ile MESÎH[< MESH] ile Mesîh- METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ- METROBÜSLERDE:
BULAŞIM değil/yerine ULAŞIM- MEVT ile/ve/değil/||/<>/< FEVT- MÎKAT[< VAKT | çoğ. MEVÂKÎT]["ka" uzun okunur] ile Mîkat["ka" uzun okunur]- MİT ve/||/<>/> ÜMİT- MİTİK ile/ve/<> YİTİK- MİTOZ[Fr. < AMITOSE]/KARYOKİNEZ[Fr. < CARYOCINESE] ile AMİTOZ[Fr. < AMITOSE]- MİZAN[< VEZN] ile/ve/||/<>/>/< İZAN- Mn ile Mo- MOLEKÜL:
POLAR ile APOLAR- MORF ile/ve AMORF- MRI ile/ve/||/<>/> fMRI- MUÂSIR[< ASR] ile MUHÂSIR[< HASR]- MUKAVVA[Ar.]/KARTON[Fr. < CARTON] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİLMİŞ KÂĞIT- MÛSÂ[< VESÂYET] ile MÛ-SÂ/Y[Fars.] ile Mûsâ- MUŞ ile/değil HUŞ- MÜRŞİD ile/ve HURŞİD- MÜSTEKRÂ[< HİRÂ] ile MÜSTEKRÎ[< KİRA]- NÂBÎ ile NÂBİ'/NÂBİA[< NEBEÂN] ile Nâbî- NÂCÎ ile NÂCİ' ile Nâcî- NAZ ile/ve/değil GAZ- NECD ile Necd- NEDÎM ile Nedîm- NEF'Î[< NEF] ile Nef'î- NEKÎR[< MA'RUF] >ile Nekîr[< NEKRE]- NESÎMÎ ile Nesîmî- NESNENİN (T)ÖZÜ ve/||/<> İNSANIN (T)ÖZÜ ve/||/<> TİNİN (T)ÖZÜ- NEVÎ[< NEV] ile NEV'Î[Fars.] ile Nev'î- NEZLE/DUMAĞI/TUMAĞI/İNGİN/ZÜKÂM[Ar.] ile ALERJİ- Nîl["ka" uzun okunur] ile NÎL[Fars.]- NOTA değil/yerine/= KÜYGE, KÜĞGE, YÜĞGE- NSH değil/yerine PSH- NURLANMIŞ ve/||/<> ONURLANMIŞ- OLAY ve KOLAY- OMURGA ile KARİNA[İt. < CARENA]- OOOH değil/yerine AAAH- ORG ile/ve ARMONYUM/HARMONYUM[Fr.]/REGAL- OTİZM ile/ve/değil/<>/> SUSKUNLUK/MUTİZM- ÖLMEK ile/ve/değil/yerine OLMAK- ÖNCELİK ve/||/<>/>/< İNCELİK- ÖRGÜ ve/||/<>/> GÖRGÜ- ÖRÜNTÜ ile/ve/<> GÖRÜNTÜ- ÖVGÜ ile/ve/||/<>/>< SÖVGÜ, ŞETİM/ŞETM[Ar.]- ÖYLE BÖYLE- ÖYLE ile BÖYLE- ÖYLE ile BÖYLE- ÖZ ve/=/||/<>/>/< GÖZ ve/=/||/<>/>/< SÖZ- ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> SÖZGÜRLÜK- ÖZLEM ve/||/<>/> GÖZLEM ve/||/<>/> SÖZLEM ve/||/<>/> EYLEM ve/||/<>/> İŞLEM ve/||/<>/> İZLEM- PANAMA ile Panama- PAPAZ ile/ve/||/<>/> KARDİNAL[Fr. < CARDINAL]- PAZU[Fars. < BÂZÛ](BİSEPS) ile/ve TRİSEPS- PIRTLAMA ile OSURMA(YELLENME/GAZ ÇIKARMA/KAVARA/ZARTA[Ar.]/CARTA)- PİDE[Yun.] ile KİRDE[Fars. < GİRDE]- POLİÇE[İt. < BOLIZZA] ile BOLİÇE[İbr.]- RAB' ile RABB ile Rabb ile RÂBB- rab ile rabb ile Rabb- RÂZÎ/RAZİYYE[< RIZÂ] ile RAZÎ/RADÎ[çoğ. RUZAÂ] ile Râzî- re ile Re- REÇİNE[Yun.] ile KOPAL[Fr./İsp. < COPAL]- RESÛL ve MESÛL- RIDVÂN ile Rıdvân- RİBÂS[Fars.] ile LİBÂS- RİTOS ile/ve/<> MİTOS- RNA ile/ve/||/<>/< DNA- RÛHÎ ile Rûhî- RÜKÛN ile SÜKÛN- RZK >/<> ZKR >/<> KZR- SÂBİT[< SEBÂT, SÜBÛT] ile Sâbit- SAÇ RENGİ AÇMADA:
SOMBRE ile/değil/||/<> OMBRE- SAÇ ile A'SAC- SAÇ ile ZAÇ[Ar.]- SAĞ ile ZAĞ/KILAĞI- SAÎR ile SÂİR[< SEYR] ile ŞÂİR[< Şİ'R]- SAKIT[Ar.] ile Sakıt- SALGIN ile KOLERA[Fr. < CHOLERA]- SAMAN ile SÂMÂN[Fars.] ile Sâmân- SÂMÎ[< SÜMÜVV] ile SÂMÎ ile SÂMİ'[< SEM | çoğ. SÂMİÎN, SÂMİÛN] ile Sâmî ile Sâmî ile Sâmi ile SÂMİH- SANI/ZAN/ZEHAB[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<> KANI/KANAAT- SATEN ile/değil ZATEN- SATRANÇ ile ŞATRANÇ- Sb ile Sc ile Se- SEB'A ile Sebâ ile SEBBÂH[< SİBÂHAT]- SEDÎD[< SEDÂD] ile SEDÎD ile ŞEDÎD- SEFÂ ile/ve/||/<>/></< CEFÂ/ÜZGÜ- SELÂM ve/> KELÂM- SEMPATİKO ile/ve/||/<> SEMPATİ ile/ve/||/<> EMPATİ ile/ve/||/<> CONPATİ- SEN ve/||/<>/> BEN- SEN ile/ve/değil/yerine ZEN- SEPET ile KAZEVİ[Ar. < GAZEVÎ]- SEVGİ:
EDÂ ile/ve/||/<>/> SEDÂ- SEVGİ:
SÖZ/SES ve/||/<> GÖZ ve/||/<> ÖZ- SEVGİLİNİN:
SÖZLERİ ile/ve/değil/yerine/||/<> GÖZLERİ- SEYHAN ile/ve/||/<> CEYHAN- SIKI-FIKI (ARKADAŞ/DOST, YAKIN OLMAK)- si ile Si- SİLİSYUM KARBÜR[Fr. < CARBURE] = KARBORUNDUM[Fr. < CARBORUNDUM]- SİMETRİ ile ASİMETRİ- SİMETRİK MEDRESE/LER ile ASİMETRİK MEDRESE/LER- SÎN[Ar.] ile Sîn ile SİN ile SİN/SİNN[Ar. çoğ. ESİNNE, ESNÂN, ESÜNN]- Sînî ile SÎNÎ/SİNÎ[Fars.]- SİNİK ile SİNİK/KİNİK[Fr. < Yun.]- SİNÎN[< SENE] ile Sînîn[Fars.]- SİS ile İS- SİS ile/ve/||/<>/> PUS- SİZ ile -SİZ- SOLGUN değil/yerine/< OLGUN- SQL'DE:
DML ile/ve/||/<>/> DDL ile/ve/||/<>/> DCL ile/ve/||/<>/> TCL- SUÂL ile SUÂL ile ŞUAL[< ŞU'LE]- SUT[Fr. SOUDE] ile ŞUT[İng. SHOOT]- SÜKLÜM-PÜKLÜM (EĞİLMEK)- SÜRÛRÎ ile Sürûrî- ŞAH değil/yerine/></< AH- ŞÂMİL[< ŞEML < ŞÜMÛL] ile/ve/<> KÂMİL[< KEMÂL]- ŞARAP ile/ve/değil/> SERAP- ŞARK ile Şark- ŞARKI ile KANTO[İt. < CANTO]- ŞAŞKIN/LIK ile/değil/yerine AŞKIN/LIK- ŞAVT ile SAVT- ŞEKİL ile/değil SEKL- ŞEVK ve/> SEVK- ŞİKÂYET ile/ve/değil/yerine/||/=/<>/></>/< HİKÂYET- TABİB ve HABİB- TÂÎ ile Tâî- taksîm[< kısm] ile/ve/değil/<> Taksim- TÂMÂT[Fars.] ile DAMAT- TANITLAMA ile KANITLAMA- TANRI ile SANRI- TAPINCAK/SANEM[Ar.]/PUT[Fars. < BUT]/FETİŞ[Fr.] ile ONGUN/TOTEM[Fr.]- TARİKAT ile/ve BARİKAT- TAŞ ile/değil/yerine/||/<>/>< AŞ- TAŞKIN ile/ve/değil/yerine AŞKIN- TAŞKINLIK ile/ve/<> ŞAŞKINLIK- TEİZM ile DEİZM- TEK EL ve/değil/yerine/||/<>/> İKİ EL- TENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K ile BEN'DE/BENDE OLMA(MA)K/KALMA(MA)K- Terazi ile TERAZİ- TERK ile DERK- TERME ile Terme- TESTİ[Fars. < DESTİ] ile/ve/< AMFORA/AMFOR[Lat./Fr. < Yun.]- TIRNAK ile CIRNAK- TOKAT ile Tokat ile !TOKAT- TOMURCUK ile GONCA[Fars. < GONÇE]/KONCA- Tûbâ ile TÛBÂ ile TUBBA'[çoğ. TEBÂBİA] ile TUBA[Fr./İng.]- TUT! ve/||/<> YUT!- TUZ-BUZ- Türkî[Tr. / Fars.] ile TÜRKÎ- ÛLÂ ile ULÂ- UMMÂN ile Ummân- UMUT[Türkçe]/ÜMİT[Fars.] = RECÂ[Ar.] = HOPE[İng.] = ESPOIR[Fr.] = HOFFNUNG[Alm.] = SPES[Lat.]- UR ile ÛR[< A'VER, AVRÂ]- UYLUK/OYLUK ile/ve BALDIR/İNCİK/SÂK[Ar.]- ÜVERTÜR değil UVERTÜR- ÜZÜLME ve/||/<>/> BÜZÜLME- ÜZÜLMEK ile/ve/||/<>/> SÜZÜLMEK- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve FURGON[Fr. < FOURGON]- VAHŞÎ ile Vahşî- VARLIK ve/<> DARLIK- VARSAYIM = FARAZİYE = HYPOTHESIS[İng.] = HYPOTHÉSE[Fr.] = HYPOTHESE[Alm.] = SUPPOSITIO[Lat.] = HYPOTHESIS[Yun.]- VARSIL/ZENGİN[Fars. SENGİN] ile/>< YOKSUL/FAKİR- VEHİM/VEHM ile/değil/yerine/>< FEHİM/FEHM- VİZON ile BİZON- VUSÛL ve/||/<>/< USÛL- YA ÖYLE, YA ÖYLE ile YA ÖYLE, YA BÖYLE- YAĞMUR ile/değil ÇIVGIN/ŞIVGIN- YÂHÛD[Fars.] ile Yahûd/Yehûd- YAPILABİLECEKLERİ:
ÖTELEMEK ile/değil/yerine/>< İTELEMEK- YAYGIN ile/değil/yerine SAYGIN- YAZIK ve/<> KAZIK- yDNA ile/ve/||/<> mtDNA- YENİDÜNYA ile Yenidünya- YIĞIN ile LODA/NODA- YOL ile KOL- YUTTURMA ile/değil/yerine/>< TUTTURMA- ZÂLİM <>/>< ÂLİM- ZARAR ile/değil/yerine KARAR- ZATİ ile ZATî ile ZÂTÎ ile Zâtî- ZEBSE değil SEBZE- ZEMZEM ile Zemzem- ZEVK ile/ve/||/<>/>/< ŞEVK
İlk sözcüğe göre değişken olan FaRkLaR...
( 4112 FaRk )- ^ İNCELTME İMİ(olarak kullanım) ile UZATMA İMİ(olarak kullanım)- - "..., HAYIRLI OLSUN" ile/ve/değil/||/<>/>/< "..., (... İÇİN) (DE) HAYIRLI OLSUN, HAYIRLARA VESİLE OLSUN"- -Dİ'Lİ GEÇMİŞ ile/<> -MİŞ'Lİ GEÇMİŞ- -DİSÂR ile DİSÂR- -NIN EKİ ve -DIR EKİ- ... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU- ... ADINA ile ... İÇİN/AÇISINDAN- ... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR- ... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU- ...'NIN:
"SUÇLUSU" ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU- 'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ- "... BİÇİMİNDE DÜŞÜNMEK" ile "... BİÇİMİNDE BAKMAK"- "... VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR" değil "... VAROLUŞLARINI SÜRDÜRÜYOR"- "...'NIN ADINA" değil ... ADINA- "57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY- "AÇIK OLMAK" ile İSTEKLİ OLMAK- "ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine ÂDÂBINA GÖRE- "ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine MUHATABINA GÖRE- "ADL ETMEK" değil ADDETMEK[Ar.]- "AĞLAMA DUVARI" ile/değil/yerine BATI DUVARI- "AJDA BARDAĞI" değil AİDA BARDAĞI- "ALİ KIRAN, BAŞ KESEN" değil DAL KIRAN, BAŞ KESER- "ANA OMURGA" değil "OMURGA"- "ANAYASALI DEVLET" ile/değil/yerine ANAYASA DEVLETİ- "APIŞIP KALMAK" ile/ve/||/<> "YAPIŞIP KALMAK"- "APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA- "APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR- "AZAPHANE" (DERESİ) değil AZEPHANE DERESİ- "AZİMLE SIÇAN BETONU DELER" değil AZİMLİ SIÇAN, BETONU DELER- "BELKİ OLABİLİR" değil OLABİLİR- "BENİM YEĞLEDİĞİM/TERCİHİM" ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLİMİN YEĞLEDİĞİ/TERCİHİ- "BEŞBETER" değil BESBETER- "BEYAZ YAKALI" ile/ve/||/<> "MAVİ YAKALI"- "BİÇTİĞİN" ve/||/<>/>/< "EKTİĞİN"- "BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ- "BİR İKİNCİSİ" değil İKİNCİSİ- "BİR MUKABELE" değil BİL-MUKABELE- "BÜTÜN BUNLAR" değil TÜM BUNLAR- "BÜYÜK SÖZ" ile/ve/||/<> "BEYLİK SÖZ"- "BÜYÜK SÖZ" yerine HİKMETLİ SÖZ- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK- "ÇIKAR" ile/ve/||/<> "KÂR"- "ÇIKARLAR/IMIZ GEREĞİNCE" değil/yerine İLİŞKİLER GEREĞİNCE- "ÇİRKİN" ile/değil/yerine ŞEKLEN "ÇİRKİN"- "ÇOCUK DÜŞÜNCESİ" ile/değil/yerine "ŞİZOİD DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine BİRLİK DÜŞÜNCESİ- "ÇOK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ" ile/değil/yerine HAK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ- "ÇORBA YAPMAK" ile "HELVA YAPMAK"- "DALGALANMA" ile/ve "ÇALKALANMA"- "DAVAR" ile/değil/yerine BU DA VAR- "DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU- "DEVLETİN MİLLETİ" değil MİLLETİN DEVLETİ- "DİKKAT EKSİKLİĞİ/AZLIĞI" ile/değil İLGİ EKSİKLİĞİ/AZLIĞI- "DOĞUM/ÖLÜM" TARİHİ ile/ve/değil KAYIT TARİHİ- "DÜNYAYI/ÜLKEYİ/KİŞİLERİ" "KURTARMAK/KORUMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ KURTARMAK VE KORUMAK- "EL DELİSİ" ile/ve/||/<>/> "EV DELİSİ"- "ELE GÜNE REZİL OLMAK" değil "İL'E(DEVLET'E) KÜN'E(HALK'A) REZİL OLMAK"- "EN OPTİMAL" değil "OPTİMAL" ya da/daha iyisi/Türkçe'si EN ÇOK/YÜKSEK (SEVİYEDE)- "EŞ/LEŞTİRME" ile "ÖZDEŞ/LEŞTİRME"- "EVVELSİ GÜN" değil EVVELKİ GÜN- "EVVELSİ" SENE değil EVVELKİ(ÖNCEKİ) YIL/SENE- "GEÇ EVLENMEK" ile/değil/yerine/>< GENÇ EVLENMEK- "GEÇMİŞİN KÖLESİ OLMAK" değil/yerine/>< GELECEĞİN MİMARI OLMAK- "GEÇTİĞİMİZ HAFTA" değil GEÇEN HAFTA- "GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF- "GICIK OLMAK" ile "FITIK OLMAK"- "GÖRMEYE DEĞER" değil "GÖRÜLMEYE DEĞER"- "GÜÇLÜ OLAN" ile/ve/||/<>/< "DAHA GÜÇLÜ OLAN"- "GÜÇLÜ OLMAK" ile/değil/yerine/< MUTLU OLMAK- "HASTALIKLI BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/||/<>/< SAĞLIKLI BAĞIMLILIK- "HAYAT AĞACI" ile "BİLGELİK AĞACI"- "HAYATINI YAŞAMAK" ile/ve/<>/değil/yerine HAYATI YAŞAMAK- "HER İKİ KAPILARIMIZ" değil İKİ KAPIMIZ- "HİÇ ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ" değil ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ- "HİNDİSTAN CEVİZİ TİPİ" ile/yerine "ŞEFTALİ TİPİ"- "ISITILAN KURBAĞA" ÖYKÜSÜ değil/yerine "SARI ÖKÜZ" ÖYKÜSÜ- "İKTİDARDA KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İTİBARDA KALMAK- "İLERİ" ile "GERİ"- "İLERİYE SÜRMEK" değil İLERİ SÜRMEK- "İLK DİL" ile/ve "İKİNCİ DİL" ile/ve "ÜÇÜNCÜ DİL"- "İLK TANIŞTIĞIMIZ GÜN" değil TANIŞTIĞIMIZ GÜN- "İNANILMAZ BİR ŞEY/İŞ YAPMAMIZ" ile/değil/yerine YAPTIĞIMIZ ŞEYİ/İŞİ, İNANILMAZ BİR BİÇİMDE YAPMAMIZ- "İNANIR" ile/ve/<> ÖFKELİ "İNANIR"- "İNŞAALLAH" ile/ve/<> "MAAŞALLAH" ile/ve/<> "DUR BAKALIM"- "İNTİKAM ALMAK" ile/değil/yerine/>< GÖNÜL ALMAK- "İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME- "İŞİNE GELEN" ile/değil/ne yazık ki/||/<>/< "KOLAYINA GELEN"- "İYİ OLMAK" ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK- "İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK- "İYİLEŞTİRMEK" ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK- "KADIN OLMAK" değil/yerine ÖNCE ADAM/İNSAN OLMAK SONRA "KADIN OLMAK"- "KAFA KARIŞTIRIYOR" değil (BİLMEDİĞİMDEN) "KAFAM KARIŞIYOR"- "KAFESİN İÇİNDEN ÇIKMAK" değil "KAFESİ", İÇİNDEN ÇIKARMAK- "KALABALIKLARDAN YANA OLMAK" ile/değil/yerine HAKTAN YANA OLMAK- "KALDIĞIMIZ YER" değil/yerine "KARAR KILDIĞIMIZ YER"- "KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRMAK" ile "EŞEĞİN ..INA SU KAÇIRMAK"- "KAPALI" SORU SORMA ile/ve "AÇIK" SORU SORMA- "KÂR ETMEYE ÇALIŞMAK" ile/değil/yerine/< ZARAR ETMEMEYE ÇALIŞMAK- "KARIŞMAK":
NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE ile/değil
NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE- "KARTAL"IN:
SOLA BAKAN TARAFI ile SAĞA BAKAN TARAFI- "KAS(KALAS)" "KAFALI" OLMAK yerine KASK KAFALI OLMAK- "KAYIP" SANILAN KAZANÇ ile/ve/||/<> "KAZANÇ" SAYILAN KAYIP- "KAZANÇ/KÂR" ile/değil/yerine YARAR(FAYDA)- "KESER" ya da "RENDE" GİBİ OLMAK değil/yerine "TESTERE" GİBİ OLMAK- "KESİN BİLGİ" ile/ve/değil/yerine YETKİN BİLGİ- "KESİN DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine TEMEL DÜŞÜNCE- "KISACASI" değil/yerine "SÖZÜN KISASI"- "KİŞİYE GÖRE RENK DEĞİŞTİRMEK" ile/değil/>< KİŞİLİĞİNİN, RENKLİ OLMASI- "KÖR-KÜTÜK ÂŞIK" değil SIRILSIKLAM ÂŞIK- "KRAL OLMAK" ile/değil/yerine/>< "BABA OLMAK"- "KURBAN KESMEK" değil KURBAN/YAKINLIK KESBETMEK[: Çalışarak kazanma.]- "KURGU-BİLİM" değil BİLİM-KURGU- "KUŞKU" ile/değil/yerine FELSEFİ KUŞKU- "KUYRUKLU YILDIZLAR" ile/ve/||/<> NÖTRON YILDIZLARI ile/ve/||/<> MAVİ SÜPER DEV YILDIZLARI- "KÜÇÜK İŞ" ile/ve/<> "BÜYÜK İŞ"- "KÜÇÜK ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "ORTA ZİHİN" ile/değil/yerine/<>/> "İLERİ ZİHİN"- "LAHANACILAR" ile/ve "BAMYACILAR"- "MANTIKEN" ile/ve/değil "KURAMSAL/TEORİK OLARAK"- "MEYDAN/CANINA OKUMAK" değil/yerine/>< KİTAP OKUMAK- "MUTLAK DEĞERLİ" ile/değil/yerine DEĞERLİ- "MUTLAK ÖZGÜRLÜK" >< EŞİTLİK ile/<> "MUTLAK EŞİTLİK" >< ÖZGÜRLÜK- "NASIL OLSA" (ŞU/RADA VAR) ile/değil/yerine "NEYSE Kİ", ŞU/RADA VAR- "NİYE KONUŞUYORUZ?" değil NEYİ KONUŞUYORUZ?- "O" DİLİ ve "BİZ" DİLİ ve "BEN" DİLİ- "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER- "ÖLÜMDEN KAÇMAK" değil/yerine KÖTÜLÜKTEN KAÇINMAK- "ÖNEMLİ FARK" ile/ve "BÜYÜK FARK"- "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA" ile/değil BİR SONRAKİ HAFTA- "ÖZ TÜRKÇE" ile/ve/değil/yerine/||/<> TAM TÜRKÇE- "ÖZGÜRLÜĞÜNE" YÖNELİM/EĞİLİM ile/ve/değil/yerine ÖZGÜRLÜĞE YÖNELİM/EĞİLİM- "PARALEL EVREN" değil ÇOKLU EVREN- "RAFİNE TUZ" yerine DENİZ/KAYA TUZU- "RENKLENDİRMEK" " ile/ve ÇEŞİTLENDİRMEK- "SAATLER OLSUN" değil SIHHATLER OLSUN- "SABAH RÜZGÂRI" değil SABÂ RÜZGÂRI- "SAÇI KEL" değil KAFASI KEL- "SAHİBİ OLMAK" ile/değil/yerine PARÇASI OLMAK- "SAPKIN" ile/değil/yerine ÇAPKIN- "SELAHADDÎN CAMİLERİ" değil SALÂTÎN (SULTAN) CAMİLERİ- "SENİ SEVİYORUM!" ile/belki/yerine/değil "SENİN, BENİ SEVEBİLME OLASILIĞINI SEVİYORUM!"- "SESİMİZİ YÜKSELTMEK" ile/değil/yerine/>< SÖZÜMÜZÜ YÜKSELTMEK- "SEZGİSEL AKIL" ile ÖTEKİ "AKILLAR"- "SIRADAN BİRİ" ile/yerine/değil "HERHANGİ BİRİ"- "SIRT ÇEVİRMEK" değil YÜZ ÇEVİRMEK ya da SIRTINI DÖNMEK- "STRATEJİK ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< SİYASAL ORTAKLIK" ile/ve/||/<>/< ÇÖZÜM ORTAKLIĞI"- "SÜREÇ/YOL":
SABIR İLE ve/||/<>/> NİYAZ İLE- "ŞAKA GİBİ" ile/ve/=/||/<>/< GİBİ GİBİ- "TAKINTI" ile/değil/yerine GEREKENİ/GEREĞİNİ YAPMAK- "TANIDIK MASA" ile/ve/||/<> "BİLİMSEL MASA"- "TEĞET":
| FAKİR ve ORTA İÇİN | ile/değil/ne yazık ki "ZENGİN" İÇİN- "TERS İLİŞKİ" ile/değil TERSİNE BİR İLİŞKİ- "TİMSAL ETMEK" değil TEMSİL ETMEK- "TUTACAK BİR DAL/ŞEY" değil TUTUNACAK BİR DAL/ŞEY- "TÜKETME ÇABASI" yerine ANLAMA ÇABASI- "URBAYI(GİYSİYİ) BEZDEN YAPARLAR" değil UÇKURU BEZDEN YAPARLAR- "ÜST SINIF" ile "ORTA SINIF" ile "ALT SINIF"- "VAR ETMEK" ile/değil İDRAK ETMEK- "VARSAYISAL" değil SAYISAL- "YALNIZ, İNSAN, ..." değil YALNIZCA İNSAN, ...- "YANLIŞ DÜŞÜNMEK" ile/değil FARKLI DÜŞÜNMEK- "YAPAY ZEKÂ" değil/yerine YARDIMCI ZEKÂ- "YAR/UÇURUM" OLMAK ile/değil/yerine/>< YÂR OLMAK- "YUMUŞAK" OLMA(!) ile/ve/<>/>< "SERT" OLMA(!)- "YÜKLÜ PROGRAM" ile "YOĞUN PROGRAM"- "ZAHMET"/Lİ ile/ve/değil/||/<>/> RAHMET/Lİ- "ZAMLI SÛRE" değil ZAMM-I SÛRE- "ZARAR" ile/değil/yerine DAHA AZ ZARAR- "ZARARLI OLMAK" ile/ve "ZARARDA OLMAK"- (")ÇIKARLAR(").
GENEL ile/ve/||/<>/< ÖZEL- (")EĞLENME(")Yİ (")SEVMEK(")
ile/ve/değil/yerine/||/<>/<
ÖĞRENMEYİ SEVMEK- (")İYİ HİSSETMEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İYİCE HİSSETMEK- (")KAYIP("):
GERİ GEL(E)MEYECEK OLAN ile/ve/||/<> YERİ DOLDURULAMAYACAK OLAN- (")MİKROSKOP(") ile/ve/||/<>/>< (")TELESKOP(")- (")TIRNAK İÇİNE ALMAK(") ile/ve/||/<> (")PARANTEZ İÇİNE ALMAK(")- (AYNI/FARKLI) HATALAR İÇİN:
"KİMSEYE GÜVENMEMEK" ile/değil/yerine İKİ KEZ GÜVENMEMEK- (B)İLİM'DE 3 KARIŞ:
1. KARIŞ ve/||/<>/>/< 2. KARIŞ ve/||/<>/>/< 3. KARIŞ- (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR- (BİR ŞEYLER) BİLİYOR OLMAK ile/ve/değil/yerine (DERİNLEMESİNE) BİLİYOR OLMAK- (DAHA/EN) KORKUNÇ/VAHİM OLAN:
SOKAKTAKİ KARGAŞA ile/değil DİLDEKİ KARMAŞA- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK- (HER GÜN) GERİNMELİ ve ESNEMELİ!- (SEVDİĞİN)(BİR ŞEYİ)TOK KARNINA YEMEK ile/yerine AÇKEN (KARARINCA) YEMEK- (SİYAH) AKREP ile SARI AKREP- [Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile BEZZ-İSTÂN- [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ- [Fars.] SULTANÎ (YAPRAK/PUL) MERCİMEK ile YEŞİL(SIRA) MERCİMEK ile (KABUKLU) KIRMIZI MERCİMEK ile KIRMIZI İÇ MERCİMEK ile YEŞİLİMSİ/SARI İÇ MERCİMEK- [Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY- [Fr. < Yun.] MAYOZ (BÖLÜNME) ile MİTOZ/KARYOKİNEZ (BÖLÜNME)- [hem] BİLMEK ile/ve/||/<>/>/</=/hem de YAPABİLMEK- [KAMUSAL MAL'DA] KÖY ORTA MALLARI:
OTLAK ile/ve/||/<> YAYLAK ile/ve/||/<> KIŞLAK ile/ve/||/<> BALTALIK- [ne yazık ki] :( ((((((
DENİZ GEZMİŞ ve/||/<> YUSUF ASLAN ve/||/<> HÜSEYİN İNAN- [ne yazık ki]
SEVGİSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLETİŞİMSİZ/LİK ile/ve/||/<> İLGİSİZ/LİK- [ne yazık ki]:
GAFLET ile/değil/yerine/||/> İHÂNET- [ne yazık ki]
!KIYIM ile/ve/||/<> !"YIKIM"- [ne yazık ki]
!SUÇLAMA ile !KARALAMA- [ne yazık ki]
"BİLDİĞİNİ OKUMAK" ile/değil/yerine/>< GÖRDÜĞÜNÜ OKUMAK- [ne yazık ki]
"GÜÇ"/"İKTİDAR" "DÂVÂSI" ile/ve/||/<>/< MÜLKİYET KAVGASI- [ne yazık ki]
"KORKUYU, ÖFKE İLE YATIŞTIRMAK" ile/ve/||/<> "ÖFKEYİ, KORKU İLE YATIŞTIRMAK"- [ne yazık ki]
(FAZLA) ŞIMARTILAN ÇOCUK ve/||/<>/> KENDİNDEN NEFRET EDEN ÇOCUK- [ne yazık ki]
ACELE İŞ = ŞIPIN İŞİ- [ne yazık ki]
BAZI KİŞİLERİN, HATALARI/SUÇLARI:
"ÇUVALA BASMASI" ile/ve/||/<> "DUVARA ASMASI"- [ne yazık ki]
CENDEREYE ALMAK SOKMAK ile/ve/<> KISKACINA ALMAK- [ne yazık ki]
DERE/IRMAK SELLERİ ile/ve/||/<> DAĞLIK ALAN (KURU VADİ) SELLERİ ile/ve/||/<> KENT SELLERİ ile/ve/||/<> KIYI SELLERİ ile/ve/||/<> BARAJ SELLERİ- [ne yazık ki]
DÜŞÜLEN YALNIZLIK ile/ve/değil/yerine YEĞLENİLEN YALNIZLIK- [ne yazık ki]
ET YİYENLER ile LEŞ YİYENLER- [ne yazık ki]
GELİR ADÂLETSİZLİĞİ ile/ve/||/<>/> "SERVET" ADÂLETSİZLİĞİ- [ne yazık ki]
GENELLEME ile/ve/ya da/||/<>/= İNDİRGEME ile/ve/ya da/||/<>/= ÖZDEŞLEŞTİRME ile/ve/ya da/||/<>/= "KÖKTENCİLİK" ile/ve/ya da/||/<>/= "TOPTANCILIK" ile/ve/ya da/||/<>/= "SONUÇ ODAKLILIK"- [ne yazık ki]
GÖRELİ YOKSULLUK ile/ve/||/<> MUTLAK YOKSULLUK ile/ve/||/<> İNSANİ YOKSULLUK- [ne yazık ki]
İKİ YANLIŞ!:
SUSULACAK YERDE, KONUŞMAK ve/||/<> KONUŞULACAK YERDE, SUSMAK- [ne yazık ki]
KEYFÎ "DÜŞÜNMEK"/KONUŞMAK ile/değil/yerine KENDİNE GÖRE "DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK/YAŞAMAK"- [ne yazık ki]
KİBİR ile/ve/<> GİZLİ KİBİR- [ne yazık ki]
KONU(ŞULAN)LARI:
"SULANDIRMA" ile/ve/||/<>/< "ÇOK BİLMİŞLİK"- [ne yazık ki]
KÖR ŞİDDET ile NEDENSİZ ŞİDDET- [ne yazık ki]
KURUCU ŞİDDET ile/ve/||/<>/> KORUYUCU ŞİDDET- [ne yazık ki]
ORANTISIZ YORUM ile AŞIRI YORUM- [ne yazık ki]
OTORİTER/LEŞME ile/ve/<> TOTALİTER/LEŞME- [ne yazık ki]
PARA BATIRMA YANILIMINDA:
TITANIC ile/ve/||/<>/> CONCORDE- [ne yazık ki]
SAVAŞTAN GERİYE KALANLAR:
ÖLÜLER "ORDUSU" ile/ve/||/<>/> YAS TUTANLAR "ORDUSU" ile/ve/||/<>/> HIRSIZLAR "ORDUSU"- [ne yazık ki]
SİYASET İLE ve/||/<> DİN İLE ve/||/<> FUTBOL İLE ve/||/<> SAVAŞ İLE- [ne yazık ki]
SUÇLAMA ile/ve/<> DIŞLAMA- [ne yazık ki]
YALAN SÖYLEYEN ile/değil/yerine/>< DOĞRU SÖYLEYEN- [ne yazık ki]
YALAP-ŞAP / YALAP ŞALAP YARIM-YAMALAK (İŞ YAPMAK)- [ne yazık ki]
YIKICI BENCİLLİK ile/değil/yerine/>< GÖZETICİ BENCİLLİK- [ne yazık ki]
YIRTICI ile/ve/<> YIKICI- [ne yazık ki]
ZORBALIK ile/ve/değil/<>/> AKRAN ZORBALIĞI- [ne yazık ki]
VEFÂ:
ÇIKARA ile/değil/yerine/>< KİŞİYE- [ne] İKRAR ne de İNKÂR- [ne] KARDAŞ, [ne de] ARKADAŞ ile/değil/sadece HALDAŞ- [ne] KUSURSUZ KİŞİ ne de KİŞİDE/İNSANDA KUSUR- [ne]
([ne yazık ki] [ya]) "KÂR" ne de/ya da İNKÂR- [Ortalık yerde karıştırılmamalı!]
BURUN DELİKLERİ ve/||/<> KULAK DELİKLERİ- [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM DE TEŞBİH | NE TENZİH, NE DE TEŞBİH- [ya] "PSİKOLOĞA GÖRÜNMEK" ile/değil/yerine/ya da/>< OLDUĞUMUZ GİBİ GÖRÜNMEK- CANLI AŞILAR ile/ve CANSIZ AŞILAR- | "HAZ YAŞAMI" ile/ve/||/<> "POLİTİK YAŞAM" |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
KURAMSAL YAŞAM- | "ÖFKE GÜCÜ" ve "İSTEK/ARZU GÜCÜ" | ile/ve/değil/yerine/<>/> AKIL GÜCÜ- | SAVAŞMAK ve/||/<>/> KAÇMAK |
ve/||/<>/>
DONAKALMAK- 1 BEYGİRGÜCÜ[CV] ile/ve/<> 1 İNGİLİZ/AMERİKAN BEYGİRGÜCÜ[HP]- 1 HAFTA:
7 GÜN ile/değil/<> 5 GÜN- 1 RAKAMI ile TEK SAYILAR ile ASAL SAYILAR- 1. CEMRE ile/ve/||/<>/> 2. CEMRE ile/ve/||/<>/> 3. CEMRE- 1. TAAYYÜN ile/ve/> 2. TAAYYÜN ile/ve/> SEHER(/EZAN) ile/ve/> ZUHÛR- 1670 km/s ve/||/<> 108.000 km/s ile/ve/||/<> (yaklaşık) 70.000 km.- 2 GÖZ ile/ve/||/<> 3. GÖZ- 20 BAB ve 35 BAB- 32 FARZ ile/ve 54 FARZ- 4 UNSUR(BASÂİD, ANÂSIR-I ERBAA, ÇÂR-I ANÂSIR)/ERKÂN[< RÜKN] ve/<> HILTLAR/SUYUK (İLK SIVILAR)- 4 YÖN ile/ve/<> KOZMİK YÖN/2 KONUM- 40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR- 444 Hertz ve 528 Hertz- 57 KİTAP ile/ve/değil 5 KİTAP- 7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT- 99 ESMÂ ile/ve/değil SONSUZ ESMÂ- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL- ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL- ÂBEHU ile LEMEZEHU- ABİENİNİK ASİT ile ABİYETİK ASİT- ACI DUYABİLEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< (KENDİ)/(ONUN/ÖTEKİNİN) ACISINI DUYABİLEN- ACİL YARDIM/TEDAVİ ile/ve/değil/||/<>/< İLK YARDIM- ACZİNİ BİLMEK ile/ve/<> HADDİNİ BİLMEK- AÇIK BAKIŞIKLIK(SİMETRİ) ile/ve GİZLİ BAKIŞIKLIK(SİMETRİ)- AÇIK KÜME ile KAPALI KÜME- AÇIK MAVİ ile/ve/||/<> KOYU MAVİ- AÇIK MEDRESE/LER ile/ve KAPALI MEDRESE/LER- AÇIK SİCİM ile/ve/||/<> KAPALI SİCİM- AÇIKLAMAK ile/ve ANLAMAK- AÇIORTAY ile KENARORTAY- AÇLIK ile ŞİDDETLİ AÇLIK- AÇMAZ ile ÇIKMAZ- AD TAMLAMASI ile SIFAT TAMLAMASI- AD ile/ve ÖNAD/SIFAT- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KELER BALIĞI ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI[Lat. TRIGLA HURUNDO] ile KIZILKANAT[Lat. SCARDINUS ERYHROPHTHALMUS] ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KUM BALIĞI[Lat. AMMODYTES] ile KUPES[Lat. BOOPS BOOPS] ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]- ADA BALIĞI = AMBER BALIĞI- ADA ile KANARYA ADALARI- ADA ile MERCANADA/ATOL[Maldiv Adaları yerlilerinin dilinden]- ADALAR ile BAHARİYE ADALARI- ADÂLET:
"KİŞİ/ŞAHIS/ŞAHSÎ" KONU(SU) değil KİŞİLİK/ŞAHSİYET KONUSU- ADÂLET:
BİLGİNİN KONUSU ile/ve/değil/||/<> DÜŞÜNCENİN KONUSU- ADÂLET:
ÖZNEL değil/>< NESNEL- ADÂLET:
VARLIĞI VE VAROLANI BİLMEK/TANIMAK ve/||/<> HAK'I BİLMEK/TANIMAK ve/||/<> KENDİNİ BİLMEK/TANIMAK- ADÂLET'İN KURALI ile/ve/||/<> AKIL'IN KURALI- ADÂLET ile/ve/<> DÜŞMANIN "ADÂLETİ"- ADALI FİYATI ile/ve/<>/değil/yerine ADADA FİYATI- ADENOM ile KARSİNOM- ÂDET ile İBÂDET- ADI OLAN ile/ve/<>/değil/yerine KENDİ OLAN- ADI UNUTABİLMEK İÇİN:
ZİKİR YOLU ile/ve MUHABBET YOLU- ADINI BİLMEK ile TADINI BİLMEK- AEROSİT[Yun.] ile AKONDRİT[Fr.]- ÂFET değil/yerine/>< İFFET- AFRİKA FİLİ ile/ve ASYA FİLİ- AFRODİZYAKTA[Yun.]:
EŞEYSEL İSTEĞİ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL GÜCÜ ARTIRAN ile/ve/||/<> EŞEYSEL HAZZI ARTIRAN- AĞAÇ EV ile/ve/değil AHŞAP EV- AĞAÇ KURBAĞASI ile KIRMIZI GÖZLÜ AĞAÇ KURBAĞASI- AĞAÇ ile ACI AĞAÇ/KAVASYA[Fr. < QUASSIA]- AĞAÇ ile AKAĞAÇ- AĞAÇ ile AKÇAAĞAÇ/İSFENDAN[Fars.]- AĞAÇ ile AVİZE AĞACI- AĞAÇ ile DİKENLİ DİDİERA AĞACI- AĞAÇ ile HAYAT AĞACI- AĞAÇ ile KARAAĞAÇ/NÂRVEN[Fars.]- AĞAÇ ile KIZILAĞAÇ/KIZILSÖĞÜT- AĞAÇ ile TİK AĞACI- AĞAÇ ile/ve TÛBÂ AĞACI- AĞAÇ ile VAKVAK AĞACI- AĞAÇKAKAN ile AKSIRTLI AĞAÇKAKAN- AĞAÇKAKAN ile KIRMIZI ŞAPKALI/KOKARTLI AĞAÇKAKAN- AĞAÇKAKAN ile SURİYE/ALACA AĞAÇKAKANI ile GÖKNAR AĞAÇKAKANI ile GRİ AĞAÇKAKAN ile KIZIL AĞAÇKAKAN ile ORMAN AĞAÇKAKANI ile SARI AĞAÇKAKAN ile TEPELİ AĞAÇKAKAN- AĞIR ALAŞIM ile HAFİF ALAŞIM ile SERT ALAŞIM- AĞIR YUVAR ile DÜZLEM YUVAR ile HAVA YUVARI ile IŞIK YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YARI YUVAR ile YARIM YUVAR- AĞIZ UCUYLA SÖYLEMEK ile SÖYLEMEK- AĞIZDAN SOLUK ALMAK ile/yerine BURUNDAN SOLUK ALMAK- AĞLAYAN SÖĞÜT, SALKIMSÖĞÜDÜ ile SULTÂNÎ SÖĞÜT ile KEÇİSÖĞÜDÜ ile KIZILSÖĞÜT ile SEPETÇİSÖĞÜDÜ/SORKUN- AĞYÂR ile/ve/değil/yerine/>< YÂR- AHLÂK BİLİMİ değil/yerine/= TÖRE BİLİMİ- AHLÂK ile/ve DÖNÜŞTÜRÜCÜ AHLÂK- AHLÂK ile/ve İŞTİYÂK AHLÂKI- AHLÂKÎ OLAN ile/ve/<> TÜZEL OLAN ile/ve/<> POLİTİK OLAN- AHLÂKÎ OLGU değil OLGULARIN, "AHLÂKÎ" "YORUMLARI"- AHLÂKÎ(DİANOETİK) ERDEM/LER ile/ve ENTELLEKTÜEL ERDEM/LER- AHLÂKSIZLIK ile/ve/değil KÖTÜ/OLUMSUZ AHLÂK- AHMET NÂŞİT:
SELİM NÂŞİT ile/ve/||/<>/> ÂDİLE NÂŞİT- AHTAPOT[Yun.] ile ARGONOT[Yun.]- AHTAPOT ile BATTANİYE AHTAPOTU- AHTAPOT ile TAKLİTÇİ AHTAPOT- AİLE/OCAK ile KÖR OCAK- AİT OLMA ile/ve/||/<>/> BİREY OLMA ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE OLMA- AİT OLMAK ile PARÇASI OLMAK- AK DEMİR = DÖVME DEMİR- AK KEŞİŞ/LER ile/ve KARA KEŞİŞ/LER- AKAİD USÛLÜ ile/ve/||/<>/> HADİS USÛLÜ ile/ve/||/<>/> TEFSİR USÛLÜ ile/ve/||/<>/> FIKIH USÛLÜ- AKAR SU ile/ve AKAN SU- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA- AKBABA ile ANT AKBABASI- AKBABA ile BENEKLİ AKBABA- AKBABA ile KALİFORNİYA AKBABASI- AKBABA ile KARA AKBABA- AKBABA ile KIRMIZI BAŞLI AKBABA- AKBABA ile KIZIL AKBABA- AKBABA ile KÜÇÜK AKBABA- AKBABA ile MISIR AKBABASI- AKBABA ile SAKALLI AKBABA- AKBABA ile SARKIK YANAKLI AKBABA- AKBALIK = AKYABALIĞI- AKÇE ile KUŞGÖZÜ AKÇE- AKDENİZ KORSAN(LIĞ)I ile/ve OKYANUS KORSAN(LIĞ)I- AKDİKEN ile YABANİ AKDİKEN- AKERDEON ile/ve DİATONİK AKERDEON- AKHILLEUS İLE KAPLUMBAĞA AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRUVA SİNEĞİ AÇMAZI ile/ve/||/<>/> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<>/> NUMARALI TOPLAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> OK AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TANRILAR AÇMAZI ile/ve/||/<>/> TRISTRAM SHANGDY AÇMAZI ile/ve/||/<>/> UZAY GEMİSİ AÇMAZI- AKIL-FİKİR SAHİBİ OLMA(MA)K ile İFLÂH OLMA(MA)K- AKIL'IN KONUSU ile/ve VEHİM'İN KONUSU- AKILDA KESİNLİK ile/> DUYULARDA KESİNLİK- AKILLI ile/ve "GÖZÜNDEN AKILLI"- AKINTI ile DİP AKINTISI- AKINTI ile TERS AKINTI- AKIŞ ile/ve/değil/||/<>/> LAMİNER AKIŞ- AKIŞIYLA YAŞAMAK ile/ve/||/<> AŞKIYLA YAŞAMAK- AKKÖY ÇİLEĞİ ile SULTANHİSAR ÇİLEĞİ- AKL-I SÂLİM ile/ve/> KALB-İ SELÎM ile/ve/> SEKÎNE- AKL-I SELÎM ile/ve/<> KALB-İ SELÎM ile/ve/<> ZEVK-İ SELÎM ile/ve/<> ZEVK-İ SELÎM- AKLIN AHLÂKI ve/||/<> KALBİN AHLÂKI- AKLIN DİLİ ile/ve/<> GÖNLÜN DİLİ- AKLIN:
DIŞ SINIRI ile/ve İÇ SINIRI- AKLÎ BİLGİ ile NAKLÎ BİLGİ- AKLÎ BİRLİK ile/ve SİYASÎ BİRLİK- AKLÎ İLÂHİYAT ile/ve SEM'Î İLÂHİYAT- AKLÎ İLİM ile/ve/<> KEŞFÎ İLİM- AKLÎ İLİMLER ile/ve/<> NAKLÎ İLİMLER- AKORDEON[Fr. < ACCORDEON] ile/ve/||/<> BANDENEON- AKREP ile ARİZONA AKREBİ- AKREP ile ÇÖL AKREBİ- AKREP ile HİNT KIZIL AKREBİ- AKREP ile KUM AKREBİ- AKSİNE/BİL-AKİS[Ar.] değil/yerine/= TERSİNE- AKSİYOMATİK BİLGİ ile DİNÎ BİLGİ- AKŞAMSEFASI = GECESEFASI- AKŞEMSETTİN CAMİİ ile/ve AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)- AKTAVŞAN/ARABİSTAN TAVŞANI ile UZUN KULAKLI ARAP TAVŞANI- AKÜ:
JEL ile/ve/||/<> KURU- AKÜLÜ/ELEKTRİKLİ BİSİKLET ile/ve BİSİKLET- AKYUVAR/LÖKOSİT ile/ve/||/<> ALYUVAR/ERİTROSİT- ALABORA[İt.] (OLMAK) değil/yerine/= TEPETAKLAK (OLMAK)- ALAN ile/ve/||/<>/> MEKÂN- ALBATROS ile KARA AYAKLI ALBATROS- ALBATROS ile LAYSAN ALBATROSU- ALÇAKGÖNÜLLÜ OLURSAK ... ve/||/<> ÇALIŞKAN OLURSAK ... ve/||/<> CÖMERT OLURSAK ... ve/||/<> NAZİK OLURSAK ... ve/||/<> MERAKLI OLURSAK ... ve/||/<> GÜVENİLİR OLURSAK ... ve/||/<> AFFEDİCİ OLURSAK ... ve/||/<> KENDİMİZ OLURSAK ... ve/||/<>- ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK ile/ve YÜCEGÖNÜLLÜ/LÜK- ALÇI ile PARİS ALÇISI- ALÇITAŞI ile/değil KAYMAKTAŞI/SUMERMERİ/ALBATR[Fr.]- ALDEHİT ile FORMALDEHİT ile FORMOL- ALGI:
DIŞ ile/ve/||/<> İÇ- ALGI ile/ve ESTETİK ALGI- ALGISAL BİL(İN)EMEME/AGNOZİ ile BİL(İN)EMEME/AGNOZİ- ALGOLOJİ/FİKOLOJİ ile SU YOSUNU BİLİMİ- ALICI BAKIŞ ile/ve/değil ŞAŞKIN BAKIŞ- ALIK/SERSEM/EBLEH ile KORKAK ile ALÇAK- ALIN BÖLÜMÜ(LOBU) ile/ve ÇEPER BÖLÜMÜ(LOBU)- ALIN TERİ/TERLEMESİ ile SIRT TERİ/TERLEMESİ ile KIÇ TERİ/TERLEMESİ- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ- ALIŞILABİLİRLİK ile/ve/||/<> KALDIRILABİLİRLİK- ALIŞKANLIK AHLÂKI ile/ve/değil/yerine YEĞLEME/TERCİH AHLÂKI- ALÎ (SIFATI) ile REFÎ' (SIFATI)- ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL- ALKIŞ ile/ve/yerine BİLARDO ALKIŞI- ALLÂH'IN MAKAMI:
NAZ MAKAMI değil NİYÂZ MAKAMI- ALLAH'IN SIFATLARI:
SELBÎ/TENZİHÎ ile/ve/||/<>/> SUBÛTÎ- ALLAIS AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> ST. PETERSBURG AÇMAZI- ALT ÇENE DİŞLERİ ile/ve ÜST ÇENE DİŞLERİ- ALT ÇENE ve ÜST ÇENE- ALT GEZEGENLER ile/ve/||/<> ÜST GEZEGENLER- ALT HAVA YUVARI ile GÖZ YUVARI ile HAVA YUVARI ile ISI/SICAK YUVARI(MAGMA KATMANI) ile IŞIK YUVARI ile İYON YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YER YUVARI- ALTIN KÖKÜ ile BOYA KÖKÜ ile EĞİR KÖKÜ/OTU ile HELVACI KÖKÜ/ÇÖVEN ile MEYAN KÖKÜ ile EK KÖK ile SAÇAK KÖK ile YUMRU KÖK- ALTIN LANGUR ile/değil TEPELİ GRİ LANGUR ile/değil MADRAS GRİ LANGURU- ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile ALTIN KURBAĞA- ALÜMİNYUM ile/değil GALYUM- AMATÖR değil/yerine/= ÖZENGEN/İSTEGEN- AMATÖR ile/ve/= PES ETMEMİŞ AMATÖR/PROFESYONEL- AMAZON IRMAĞI ve/||/<> ORNACO IRMAĞI- AMBERBARİS[Lat.] ile SARIÇALI/KADINTUZLUĞU/ÇOBANTUZLUĞU- AMBULANS SİRENİ ile POLİS SİRENİ ile İTFAİYE SİRENİ- AMD/KAST ile/ne yazık ki ŞİBH-İ AMD/KAST/ŞİBH-ÜL-HATÂ- AMELİNE GÜVENMEK ile/ve/değil/yerine ALLAH'A GÜVENMEK- AMERİKA ARMUDU(AVOKADO) ile ÇAKAL ARMUDU ile DAĞ ARMUDU ile HİNT ARMUDU- AMERİKA BADEMİ ile HİNT BADEMİ ile TAS BADEMİ- AMERİKA BİZONU ile AVRUPA BİZONU, BONNACON, VAHŞİ İNEK ile HİNT BİZONU, GAUR- AMERİKA ELMASI ile DAĞ ELMASI/YABANİ ELMA ile DEVE ELMASI ile FİL ELMASI ile KİRAZ ELMASI ile PAMUK ELMASI ile LÜBNAN ELMASI[TUFFÂH-İ LÜBNÂN] ile YER ELMASI/BADAT/TUFFÂH-ÜL-ARZ[Ar.]- AMERİKA ÜZÜMÜ ile AYI ÜZÜMÜ ile BEKTAŞÎ ÜZÜMÜ ile ÇAVUŞ ÜZÜMÜ ile DENİZ ÜZÜMÜ ile KÖPEK ÜZÜMÜ ile KUŞ ÜZÜMÜ ile TİLKİ ÜZÜMÜ- AMERİKA VİZONU ile AVRUPA VİZONU- AMERİKAN BEZİ = KAPUT BEZİ- AMERİKAN İNGİLİZCESİ ile İNGİLİZ İNGİLİZCESİ- AMERİKAN TİMSAHI ile TİMSAH[Ar.]- AMFİ:
YUNAN ile/ve/||/<>/> ROMA- AMİGDALA YOLU ile/ve/||/<> NEOKORTEKS YOLU- ÂMİL KUVVET ile/ve FAİL KUVVET- AMİRAL ile VİSAMİRAL[Fr.]- AMNEZİ[Fr. < AMNESIE] ile PARAMNEZİ- AMORE ve/||/<>/< MORE ve/||/<>/< ORE ve/||/<>/< RE- AMORTİSMAN[Fr. < AMMORTISSEMENT] değil/yerine/= YIPRANMA/AŞINMA PAYI- AMPER ile VOLTAMPER[Fr.] ile KİLOAMPER ile MİKROAMPER- ANA ARTER değil ARTER- ANA KUCAĞI ve/<> BABA OCAĞI- ANADOLU HİSARI(GÜZELCEHİSAR/YENİCEHİSAR) ile/ve ANADOLU HİSARI- ANADOLU TÜRKÜLERİ ile/ve/değil İSTANBUL TÜRKÜLERİ- ANADOLU ile ASYA (KITASI)- ANAHTAR ile PAPAĞAN ANAHTARI- ANAHTARLAR:
SOL ile/ve/<> DO ile/ve/<> FA- ANAKONDA ile YEŞİL ANAKONDA- ANALİTİK YARGI ile/ve SENTETİK YARGI- ANASON ile ÇİNANASONU/YILDIZANASONU- ANATOMİ ve ETİYOLOJİ ve PATOLOJİ- ANATOMİ KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ- ANAVAŞYA[Yun.] >< KATAVAŞYA[Yun.]- ANEMİ[Fr.] ile PERNİSİYÖZ ANEMİ- ANESTEZİ[Fr. < ANESTHESIE]:
EPİDURAL ile SPİNAL- ÂNESTU Bİ BASARÎ ile AHSESTU Bİ BASARÎ- ANKA KUŞU :/<> TURNA KUŞU- ANKARA KEÇİSİ ile/ve YABAN KEÇİSİ(NÄFE[Fars.]) ile/ve AKDAĞ KEÇİSİ ile/ve MARKOR ile/ve ŞAMİ ile/ve ŞAMUA ile/ve TAR ile/ve TİFTİK- ANLAM BİLİMİ ile DİL BİLİMİ ile YAZIN/EDEBİYAT BİLİMİ ile GÖK BİLİMİ ile HALK BİLİMİ ile İŞ BİLİMİ ile TOPLUM BİLİMİ ile TOPRAK BİLİMİ ile YER BİLİMİ/ARZİYAT- ANLAM VAROLANI ile/ve BİLGİ VAROLANI- ANLAM YİTİMİ ile/ve DİRENÇ YİTİMİ- ANLAM ile/ve ALT ANLAM- ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT- ANLAŞILMAMAK/ANLAŞILAMAMAK ile/ve/> YANLIŞ ANLAŞILMAK- ANLAŞILMAMAK ile/ve/<>/değil/yerine/en azından YANLIŞ ANLAŞILMAMAK- ANLATMAK ile/ve/<> ÖĞRENMEK ÜZERE/İÇİN ANLATMAK- ANLATMAK ile/ve ÖYLE/ŞÖYLE/BÖYLE ANLATMAK- ANMA GÜNÜ ile/yerine/değil ANLAMA GÜNÜ- ANNE SÜTÜ:
ERİL BEBEK İÇİN ile/ve/||/<> DİŞİL BEBEK İÇİN- ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİNDE:
[ne yazık ki]
İHMÂL (EDEN) ile/ve/ya da/||/<> İŞGÂL (EDEN) ile/ve/ya da/||/<> İSTİSMÂR (EDEN)- ANNE/BABA ile ÜVEY ANNE/BABA- ANNEDEN DOĞAN ile/ve "BABADAN" DOĞAN- ANNELERİN/BABALARIN EN BÜYÜK KORKUSU ile/ve/<> ENGELLİ ANNELERİNİN/BABALARININ EN BÜYÜK KORKUSU- ANOKSİ[Yun.] ile HİPOKSİ[Yun.]- ANOREKSİYA ile PAROREKSİA ile HİPOROREKSİA- ANSEFAL[Fr.] >< ANANSEFAL[Fr.]- ANTEP/ŞAM FISTIĞI ile SİİRT FISTIĞI ile ÇAM FISTIĞI- ANTİK YUNAN'DA:
HELEN DÖNEMİ ile/ve/<> HELENİSTİK DÖNEM ile/ve/<> ROMA DÖNEMİ- ANTİLOP ile (ÖKÜZ BAŞLI) AFRİKA ANTİLOPU/GNU- ANTİLOP ile BEYAZ ANTİLOP(ADDAX)- ANTİLOP ile KARAANTİLOP- ANTİLOP ile KAYAANTİLOPU- ANTİLOP ile MAVİ/BEYAZ SAKALLI ANTİLOP- ANTİLOP ile SAMURANTİLOPU- ANTİLOP ile SAYGA ANTİLOBU/CEYLANI- ANTİLOP ile TİBET ANTİLOBU- ANTİLOP ile WALLER ANTİLOPU/GERENUK- APARTMAN ile DEPARTMAN- APTAL OLMAK ile/değil/yerine/||/<>/< İYİ OLMAK- APTAL ile/değil EFTAL- APTAL ile ŞAPŞAL- ARA AŞIĞI ile DAMLALIK AŞIĞI ile MAHYA AŞIĞI ile MONTAJ AŞIĞI/KONSTRÜKTİF AŞIK ile AŞIK TAKOZU ile ÂŞIKYOLU- ARA:
1. GÜN ile 2. GÜN- ARA/MAKAV/MACAW:
MAVİ SARI ile/ve/||/<> SARI KIRMIZI ile/ve/||/<> MAVİ GÖĞÜSLÜ ile/ve/||/<> MAVİ BAŞLI ile/ve/||/<> YEŞİL KANATLI ile/ve/||/<> ASKER ile/ve/||/<> HAHN ile/ve/||/<> HYACINTH ile/ve/||/<> SPIX- ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU- ARAP TASAVVUFU ile/ve İRAN TASAVVUFU ile/ve ANADOLU TASAVVUFU- ARAPÇA HAT KALEMİ ile İBRÂNİCE HAT KALEMİ- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ile/ve/||/<> ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- ARAYAN KİMSENİN OLMAMASI ile/ve ARANABİLECEK KİMSENİN OLMAMASI- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU/HİNT YAĞI AĞACI ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT- ARDIÇ ile KARAARDIÇ- ARI KUŞU ile AVRUPA ARI KUŞU- ARI KUŞU ile KIZIL ARI KUŞU- ARI KUŞU ile YEŞİL ARI KUŞU- ARI ile ORKİDE ARISI- ARINMA/TEMİZLENME(TAHÂRET[Ar.]):
PİSLİKTEN/NECASETTEN ve/||/<> OLAYLARDAN/HADESTEN- ARITA/IMARI PORSELENİ ile/ve NABESHIMA PORSELENİ- ÂRIZ OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÂRİF OLMAK- ARİTMETİK ORAN ve/||/<> GEOMETRİK ORAN- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAŞ/LIK- ARKADAŞINLA KARDEŞ (GİBİ) OLMAK/OLABİLMEK ile/ve KARDEŞİNLE KARDEŞ OLMAK/OLABİLMEK- ARKEOLOJİ ileve/||/<> BİYOLOJİ- ARKETİP ile PROTOTİP- ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO- ARMUT ile HİNTARMUDU- ARPANET ile/ve/||/<>/> MILNET ile/ve/||/<>/> NSFNET ile/ve/||/<>/> INTERNET- ARPAYI BOL BULMAK ile/ve/||/<> BOSTANI BOŞ BULMAK- ARŞIN ile ÇARŞI ARŞINI ile MİMAR/BİNA ARŞINI(ZİRA-I MİMARİ)/PARMAK ile YENİ ARŞIN- ARŞİMET BURGUSU/VİDASI değil/yerine/= SU BURGUSU/VİDASI- ARŞİV ile/ve/değil/yerine BELLEK/HAFIZA/GÖNÜL- ARTI UC/ANOT[Fr. < ANODE] ile/ve/||/<>/>< EKSİ UC/KATOT[Fr. < CATHODE] ile/ve/||/<>/>< ANTİKATOT[Fr. < ANTICATHODE]- ARZÎ(/FERŞÎ) MELEK(E) ile SEMÂVÎ(/ULVÎ) MELEK(E)- ASAL SAYI ile/>< ASAL OLMAYAN SAYI/KARE SAYI- ASALAK ile DIŞASALAK- ASALAK ile İÇASALAK- ASALAK ile TAMASALAK- ASALAK ile YARIMASALAK- ASALAK ile/değil YATALAK- ASGARÎ MÜŞTEREK ile/ve/yerine AZAMÎ MÜŞTEREK- ASİT ile FORMİK ASİT- ASİT ile POLİASİT[Fr.]- ASLAN ile/ve ASYA ASLANI- ASLAN ile/ve BEYAZ ASLAN- ASLAN ile KAPLAN- ASLAN ile/ve MALA MALA ASLANI- ASLAN ile NUBİYA/ATLAS ASLANI- ASLAN ile SİYAH ASLAN- ASLANLI YALI = SAİD HALİM PAŞA YALISI- ASMA ile YABAN ASMASI/AKASMA/MERYEM ANA ASMASI- ASTRONOMİ'DE:
GÖZLEMLERİN DÜZELTİLMESİ ile/ve İLKELERİN DÜZELTİLMESİ- ASTRONOT[Fr. < ASTRONAUTE] = KOZMONOT[Fr. < COSMONAUTE]- AŞAĞI EĞİLİM ile/ve YUKARI EĞİLİM- AŞI ile AĞAÇ AŞILAMA- AŞI ile KALEMAŞISI- AŞIRI SEVGİ ile/yerine SEVGİ- ÂŞİYAN MEZARLIĞI değil KAYALAR MEZARLIĞI- AŞK (İLE) ve/||/<>/> (B)İLİM (İLE)- AŞK YAŞAMI ile/ve/=/değil/yerine EŞEYSELLİK/SEKS YAŞAMI- AŞK:
"SANDIĞIMIZ KADAR" ile/değil YANDIĞIMIZ KADAR- AŞK:
ANLAMAYAN İÇİN ile/değil/yerine ANLAYAN İÇİN- AŞK ile/ve/> SEVGİ- AŞKA DÜŞMEK:
GÖNÜL İLE ile ZEKÂ İLE ile AKIL İLE ile DUYGU İLE ile DÜŞMEZSEK- AŞKIN TANRI/LAR ile YARI TANRI/LAR- AŞKIN TANRI ile İÇKİN TANRI ile TEVHİD TANRI- AŞKINSAL İDEALİZM ile/ve/||/<> ÖZNEL İDEALİZM ile/ve/||/<> AŞKINSAL VE ÖZNEL İDEALİZM ile/ve/||/<> ESTETİK İDEALİZM ile/ve/||/<> SALTIK İDEALİZM- AŞKTAN DOĞANLAR ile/ve/değil AŞKIN DOĞANLAR/VAROLANLAR- AŞÛRE ile SARAY AŞÛRESİ- AT SİNEĞİ ile CIZ SİNEĞİ ile ÇEÇE SİNEĞİ ile ET SİNEĞİ ile EV SİNEĞİ/KARASİNEK[Lat. STOMOXYS CALCITRANS] ile MEYVE SİNEĞİ ile SIĞIR SİNEĞİ ile SİRKE SİNEĞİ[Lat. DROSOPHILA] ile SU SİNEĞİ ile UYUZ SİNEĞİ- AT:
GEYİK ve KAYIK ve HÖYÜK- AT[Fars.] ile EŞEK/AFRİKA EŞEĞİ ile KATIR- AT ile ALABABACAK AT- AT ile/değil PREZAVALSKI ATI- AT ile YAKUT ATI- AT ile YILKI(OTLAK) ATI(/ÖZGÜR AT)- ATA EFENDİ ve/||/<> NAZİF EFENDİ- ATARDAMAR YANGISI ile/ve TOPLARDAMAR DUVARLARI YANGISI ile/ve AK KAN BEZİ YANGISI(ADENİT) ile/ve KALP KAPAKÇIĞI YANGISI- ATARDAMAR ile ANA/BÜYÜK ATARDAMAR/AORT[Fr./İng. < AORTE]- ATEİZM ile NATURALİZM- ATEŞ BÖCEĞİ ile MAVİ ATEŞ BÖCEĞİ- ATEŞ ÇİÇEĞİ[Lat. SALVIA SPLENDENS] ile ATLAS ÇİÇEĞİ ile ÇADIR ÇİÇEĞİ ile ÇUHA ÇİÇEĞİ ile GÜZELHATUN ÇİÇEĞİ HANIMELİ(HONEYSUCKLE) ile ITIR ÇİÇEĞİ ile İPEK ÇİÇEĞİ ile KAHKAHA ÇİÇEĞİ/GÜNDÜZ SEFASI ile KOHLERIA ÇİÇEĞİ ile KÜPE ÇİÇEĞİ ile LÂVANTA ÇİÇEĞİ ile MAHMUR ÇİÇEĞİ ile MUM ÇİÇEĞİ ile PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ile SALON ÇİÇEĞİ ile SARAY ÇİÇEĞİ ile TELGRAF ÇİÇEĞİ ile YAYLA ÇİÇEĞİ ile YILAN ÇİÇEĞİ ile YILDIZ ÇİÇEĞİ ile ÖLMEZ ÇİÇEK ile GELİNCİK ÇİÇEĞİ(POPPY)[Lat. FRITILLARIA IMPERIALIS]- ATILGAN ile KAPILGAN- ATKI AÇIKLIĞI ile/<> ETKEN/EFEKTİF/HESAP AÇIKLIK ile/<> SERBEST AÇIKLIK- ATKUYRUĞU ile ATKUYRUĞU ile AT KUYRUĞU- ATLAR:
GÜÇLÜ ile/ve DAYANIKLI ile/ve HIZLI/SÜRATLİ- ATLAS KEMİĞİ[Boyun omurlarının birincisi] ile AŞIK KEMİĞİ ile BEL KEMİĞİ/AMUDUFIKARİ ile ÇEKİÇ KEMİĞİ ile DİRSEK KEMİĞİ ile ELMACIK KEMİĞİ ile KOL KEMİĞİ ile ÖRS KEMİĞİ- ATLAS OKYANUSU ile/ve/||/<> BÜYÜK OKYANUS ile/ve/||/<> HİNT OKYANUSU ile/ve/||/<> GÜNEY OKYANUSU ile/ve/||/<> KUZEY BUZ DENİZİ- ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI- ATLAS ile/ve/yerine LACİVERT ATLAS- ATOM DÜZEYİ ile/ve/> MOLEKÜLER DÜZEY ile/ve/> ORGANEL DÜZEYİ ile/ve/> GÖZE DÜZEYİ ile/ve/> DOKU DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZENİ(SİSTEMİ) DÜZEYİ ile/ve/> ORGANİZMA DÜZEYİ- ATOM NUMARASI ile/ve KÜTLE NUMARASI- ATOMCU KELÂM ile/ve İBN-İ SÎNÂ'CI KELÂM- ATON İKANETON- AUK ile BÜYÜK AUK- AUTOCRITAS" ile "POTESTAS"- AVAM TENZİHİ ile/ve HAVAS (ÂRİF) TENZİHİ- AVRUPA ISTAKOZU[Lat. HOMARUS GAMMARUS] ile AMERİKAN ISTAKOZU[Lat. HOMARUS AMERICANUS] ile ÇEKİRGE ISTAKOZU ile KADİFE YÜZGEÇLİ ISTAKOZ ile KÜRKLÜ ISTAKOZ- AVRUPA SUSAMURU ile KANADA SUSAMURU ile BREZİLYA SUSAMURU ile HİNT SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU ile TIRNAKSI SUSAMURU ile KÜÇÜK TIRNAKLI SUSAMURU ile DENİZ SUSAMURU- AVUÇ/LAMAK ile/ve KOŞAM/LAMAK- AVUKAT/EUATHLOS AÇMAZI ile/ve/||/<> KÖPRÜ AÇMAZI ile/ve/||/<> İKİ ZARF AÇMAZI ile/ve/||/<> UYUYAN GÜZEL AÇMAZI- AVURT ile/ve/||/<> ART AVURT- AY AY/TARSİER ile FİLİPİN TARSİERİ- AYAKTAKİ KEMİKLER:
BAŞPARMAKTA ile/ve/||/<> ÖTEKİ PARMAKLARDA- AYASOFYA MİNARELERİ'NDE:
MİMAR SİNAN DÖNEMİ ile FATİH DÖNEMİ- AYASOFYA'DA:
BİRİNCİ ile/ve İKİNCİ ile/ve ÜÇÜNCÜ- AYAZ ile/ve/||/<> BOĞAZ- AYDINLANMA/HAK(K)'I BULMAK:
DERVİŞ OLMAKLA ile/ve/||/<> ÂŞIK OLMAKLA ile/ve/||/<> İNSAN OLMAKLA- AYDINLANMA ile MİSTİK AYDINLANMA- AYI ile GÖZLÜKLÜ AYI- AYI ile KESELİ AYI- AYI ile KODYAK AYISI- AYI ile KUTUPAYISI- AYIRICI AKIL ile/ve UYGULAMALI AKIL ile/ve KURAMSAL AKIL- AYNA:
| DOĞA NESNELERİ ve/||/<> NESNELER | ve/||/<> KİŞİ/İNSAN ve/||/<> YAZI- AYNA ile/ve/||/<> DİKİZ AYNASI- AYNALANMA:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL ile/ve/||/<>/> ÜÇÜNCÜL- AYNI ile/ve/değil HEMEN HEMEN AYNI- AYRIKOTU ile İDRİSOTU- AYRIKOTU ile/değil ZEMBİLOTU- AYRILIKLARIN BİRLİĞİ ile VARLIK BİRLİĞİ- AYVA ile JAPON AYVASI- AZ VEREN değil/yerine ÇOK VEREN- AZÂB ile İKÂB- AZALT ve/değil/yerine/||/<>/>/< BIRAK ve/değil/yerine/||/<>/>/< ÇOĞALT- AZAP değil/yerine HESAP- AZAP ile ISTIRAP- AZÎMU'L-KAVM ile KEBÎRU'L-KAVM- AZİMUT ile/ve/<> MANYETİK AZİMUT ile/ve/<> AZİMUT AÇISI ile/ve/<> AZİMUT PUSULASI- BABAANNE ile/ve ANNEANNE- BABADAĞI ile/ve SANDAK DAĞLARI- BÂBİL ASTRONOMİSİ ile/ve YUNAN ASTRONOMİSİ- BÂBİL TİPİ/TARZI KANIT ile YUNAN TİPİ/TARZI KANIT- BABUN ile HAMADRYAS BABUNU- BABUN ile ZEYTİN BABUNU- BÂDELİ ÂŞIK ile BÂDESİZ ÂŞIK- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR- BADEM:
AK ile/||/<> KAYA ile/||/<> RÜŞTÜ ile/||/<> NURLU ile/||/<> DİŞ ile/||/<> KARABAĞ ile/||/<> SIRA- BADEM[Fars.] ile PAYAM/ACIPAYAM- BADEM ile ACIBADEM- BADEM ile TAŞBADEMİ- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN- BAĞINTILARDA:
YANSIMA ile BAKIŞIM(SİMETRİ) ile TERS BAKIŞIM ile GEÇİŞME- BAĞIRA ÇIĞIRA- BAĞIRSAK:
GEÇİRGEN/SIZDIRAN ile/değil/yerine/>< SAĞLIKLI- BAĞIRSAK ile/ve KÖRBAĞIRSAK- BAĞIŞIKLIK:
MUTLAK ile/değil/yerine/<>/>< SINIRLI- BAĞLAM ile/ve/||/<>/< ANLAM ile/ve/||/<>/< KAVRAM- BAHARAT ile/||/<> EFHÂ'[Ar. < FEHÂ]- BAIRD TAPİRİ ile HİNT/MALAY TAPİRİ ile DAĞ TAPİRİ ile OVA/AMERİKA/BREZİLYA TAPİRİ- BAKICI ile DADI- BAKIR MAVİSİ ile BAKIR YEŞİLİ ile BERLİN MAVİSİ- BAKIŞIM/SİMETRİ ile AYAR/GAUGE SİMETRİLERİ- BAKLA ÇİÇEĞİ ile BAKLAÇİÇEĞİ- BAKTERİ ile/ve/||/<>/< SİYANOBAKTERİ- BAL ARISI ile/ve EŞEK ARISI/ZENBUR ile/ve YABAN ARISI/SARICA ile/ve ERİL ARI- BAL ile AĞAÇ BALI/KEDİ BALI- BALGAM[Ar.] ile TUZLU BALGAM/MAYASIL/EGZAMA[Fr. < ECZEMA < Yun.]- BALIK BAYKUŞU ile MANAVGAT BALIK BAYKUŞU- BALIK KARTALI ile MADAGASKAR, BALIK KARTALI- BALIK SIRTI değil BALIKSIRTI- BALIK ile 4 GÖZLÜ BALIK- BALIK ile ACIBALIK/GÖRDEK- BALIK ile BALON BALIĞI- BALIK ile BERBERBALIĞI- BALIK ile BIYIKLI VUNDU BALIĞI- BALIK ile CENNETBALIĞI- BALIK ile CHAMBO BALIĞI- BALIK ile DAMLA BALIĞI- BALIK ile FİL BALIĞI- BALIK ile KAYA BALIĞI/DİŞLİ/TOKMAKBAŞ- BALIK ile MAVİ HALKALI ÇAMUR BALIKLARI- BALIK ile OKÇU BALIK- BALIK ile OMUL BALIĞI- BALIK ile PACU BALIĞI- BALIK ile PAPAĞAN BALIĞI- BALIKÇIL ile GRİ BALIKÇIL- BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL- BALIKÇIL ile KIZILCA BALIKÇIL- BALIKÇIL ile SIĞIR BALIKÇILI- BALİNA ile BALEN BALİNASI- BALİNA ile BEYAZ BALİNA/DENİZ KANARYASI (BELUGA)- BALİNA ile BOYNUZLU BALİNA- BALİNA ile BRIGHT BALİNASI- BALİNA ile BRİT BALİNA- BALİNA ile BRYDE BALİNASI- BALİNA ile BUZUL BALİNASI- BALİNA ile EOSEN BALİNALARI- BALİNA ile GAGALI BALİNALAR- BALİNA ile GRİ BALİNA/KUZEY PASİFİK GERÇEK BALİNASI- BALİNA ile KAMBUR BALİNA- BALİNA ile KATİL BALİNA / ORCA- BALİNA ile KUZEY BALİNASI- BALİNA ile KÜÇÜK DİŞLİ BALİNALAR- BALİNA ile MAVİ BALİNA/GÖK BALİNA- BALİNA ile MİNKE BALİNASI- BALİNA ile NAR BALİNASI / CESET BALİNASI / DENİZ GERGEDANI- BALİNA ile OLUKLU BALİNA- BALİNA ile PİLOT BALİNA- BALİNA ile SEİ BALİNASI- BALİNA ile UZUN BALİNA- BAMYA ile KINALI BAMYA- BAN YAĞI = HİNT YAĞI- BANDIRMA VAPURU ile/ve/||/<>/> KARADENİZ VAPURU- BAOBAB AĞACI = ŞİŞE AĞACI = TERSYÜZ AĞACI = ŞEYTAN AĞACI- BARBAR[Fr. < BARBARE] ile/ve/||/<>/< BAR BAR- BARDAK ERİĞİ ile CAN ERİĞİ ile ÇAKAL ERİĞİ | [Lat. PRUNUS SPINOSA] ile DAĞ ERİĞİ ile GÖVEM ERİĞİ ile MALTA ERİĞİ/YENİDÜNYA ile TÜRBE ERİĞİ- BARİSFER/PİROSFER[Fr.] değil/yerine/= AĞIR KÜRE- BÂRİZ (OLAN) ile SABİT (OLAN)- BAROK ile GEÇ BAROK- BARSAM ile BERLAM- BASIK ile KISIK- BASINÇÖLÇER ile BASIÖLÇER- BASİT ÖRGENLER/DOKULAR ile/ve/<> BİLEŞİK ÖRGENLER- BASKILAYICI TUTUM ile/değil/yerine SINIRLAYICI TUTUM- BASRA OKULU ile/ve/<> KÛFE OKULU- BAST (HALİ) ile/ve KABZ (HALİ)- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] ile KANLI BÂSÛR/DİZANTERİ[Fr. < Yun.]- BAŞ BİTİ ile/ve GÖVDE BİTİ ile/ve KASIK/PUBİS BİTİ- BAŞ PARMAK TIRNAĞI ile/ve ORTA PARMAK TIRNAĞI- BAŞARI ÖYKÜSÜ ile/ve/||/<> BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ- BAŞIN AĞIRLIĞINDA:
"ÖNE EĞİK BOYUNDA" ile/değil/yerine/>< DİK BOYUN- BAŞKALARINI AFFETMEK ile/ve/||/<>/< KENDİNİ AFFETMEK- BAŞKALARIYLA KIYASLAMA ile/değil/yerine/>< BAŞKALARINI ÖRNEK ALMA- BAŞKALAŞIM ile İÇBAŞKALAŞIM- BAŞKALAŞIM ile YARIBAŞKALAŞIM ile TÜMBAŞKALAŞIM- BAŞKAN ile ASBAŞKAN- BAŞKASININ, BİZİ KEŞFETMESİ ile/ve/>/değil/yerine KENDİNİ KEŞFETME- BAŞLAMAK İÇİN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> BAŞLAMAMAK/YAPMAMAK İÇİN- BAŞLANGIÇ MİT/LERİ ile/ve KURULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTULUŞ MİT/LERİ ile/ve KURTARICI MİT/LER ile/ve SON/KIYÂMET MİT/LERİ ile/ve YENİDEN DİRİLİŞ MİT/LERİ ile/ve GELECEK/ESKATOLOJİ MİT/LERİ ile/ve ÜTOPYA/CENNET MİT/LERİ ile/ve BAŞLANGIÇ/KOZMOGONİ MİT/LERİ ile/ve NEDENSELLİK/ETYOLOJİ MİT/LERİ ile/ve AHLÂK MİT/LERİ ile/ve PSİŞİK MİT/LER- BAŞLANGIÇ:
EYLEM ile/ve/değil/||/<>/< ÖRTÜK EYLEM- BAŞTANKARA ile MAVİ BAŞTANKARA- BATAĞAN ile KARA BOYUNLU BATAĞAN- BATI FELSEFESİ ile/ve/yerine ZİHİN FELSEFESİ- BATI KÜLTÜRÜ ile/ve/<> DOĞU KÜLTÜRÜ- BAYAĞI KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile PEMBE KAŞIKÇI- BAYAĞI ORİKS/ORYX ile AFRİKA ORİKSİ ile ARABİSTAN ORİKSİ- BAYEZİD MEYDANI'NDA:
ÇINAR AĞACI ile/ve KESTANE AĞACI- BAYKAL GÖLÜ ile/ve TANGANİKA GÖLÜ- BAYKUŞ ile (BATI SİBİRYA) KARTAL BAYKUŞU- BAYKUŞ ile ALACA BAYKUŞ- BAYKUŞ ile BATAKLIK BAYKUŞU- BAYKUŞ ile BÜYÜK GRİ BAYKUŞ- BAYKUŞ ile CÜCE BAYKUŞ- BAYKUŞ ile KAR BAYKUŞU- BAYKUŞ ile KISA KULAKLI BAYKUŞ- BAYKUŞ ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU- BAYKUŞ ile LAPON BAYKUŞU- BAYKUŞ ile URAL BAYKUŞU- BAYRAK ile/ve/||/<>/< SANCAK/LİVA[Ar. çoğ. ELVİYE]- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ- BAZI BİLGİLER YA DA KENDİMİZLE İLGİLİ (BAZI) BİLGİLER:
(")ÖVÜNMEK İÇİN(") ile/ve/değil/||/<>/< BİLİNMESİ VE FARKINDA OLUNMASI İÇİN- BAZI SEBZELER:
TARLADA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SAKSIDA- BAZİK TUZLAR ile BİLEŞİMİNDE HİDRAT BULUNAN TUZLAR- BEBEK ile TAŞ BEBEK- BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU- BEKÇİ ile ASES ile ASESBAŞI- BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile KESTİRİM AÇMAZI- BELÂ'YA SABIR ile/ve/değil/yerine NİMET'LERE SABIR- BELEDİYE OTOBÜSLERİ ile ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ- BELİRLEME, OLUMSUZLAMADIR ile/değil/yerine OLUMSUZLAYARAK BELİRLEME- BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ- BELİRLİ HATA ile BELİRSİZ HATA- BELİRSİZ (OLAN) ÜMİT ile/ve/yerine BELİRLİ (OLAN) ÜMİT- BELİRSİZ ile BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ- BELLEK YİTİMİ ile DUYUM YİTİMİ ile ACI YİTİMİ ile SÖZ YİTİMİ ile HAREKETLERDEKİ DÜZENSİZLİK- BELLEK-GÖVDE(/NEDENSEL-GÖVDE) ile/ve/değil/yerine/< GÖVDE- BELLETİCİ AHLÂK ile/yerine DÖNÜŞTÜRÜCÜ AHLÂK- BELSUYU/ERSUYU ile/ve/<> COWPER BEZİ SIVISI- BENEK ile AK BENEK- BENEKLİ KURBAĞA ile YILDIZLI CÜCE KURBAĞA- BENEKLİ YUNUS ile BÜYÜK ŞİŞE BURUNLU YUNUS- BENEKLİ YUNUS ile ESMER YUNUS- BENGAL KEDİSİ ile BALIKÇI KEDİ- BENGİ ZAMAN ile/ve ARDIŞIK ZAMAN ile/ve DÖNGÜSEL/ÇEVRİMSEL ZAMAN- BENLİK:
GERÇEK ile/ve/||/<>/> İMGESEL ile/ve/||/<>/> SİMGESEL- BENZEŞLİK ile ÖZDEŞLİK- BESLENME ile/ve/||/<> DEMLENME- BEYAZ BALİNA(BELUGA) ile NARLUGA- BEYAZ BASTON/LU ile/ve/||/<> KIRMIZI - BEYAZ BASTON/LU- BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI- BEYAZ BURUNLU KOATİ ile HALKA KUYRUKLU KOATİ ile GÜNEY AMERİKA/BATI DAĞ/CÜCE KOATİ- BEYAZ KARE FİLİ ile SİYAH KARE FİLİ- BEYAZ KÖPEKBALIĞI ile BOĞA KÖPEKBALIĞI- BEYAZ NİL ile/ve/<> MAVİ NİL- BEYAZ PAPATYA ile SARI PAPATYA- BEYAZ TÜYLÜ LEMUR ile/ve KOYU/SİYAH TÜYLÜ LEMUR- BEYAZ YALAN ile KUYRUKLU YALAN- BEYİN ZARLARINDA(MENİNSKLERDE):
SERT/DURA[Yun.] ile/ve/||/<> ÖRÜMCEKSİ/ARAKNOID[Yun.] ile/ve/||/<> İNCE/ANNE/PIA[Yun.]- BEYİN ile AYRIK BEYİN- BEYİT ile/ve ŞAH BEYİT/BEYTÜ'L GAZEL- BEYLİK SÖZLER ve/||/<>/< EZBER SÖZLER- BEZELYE ile DELİ BEZELYE- BEZLİ MİDE ile/ve TAŞLI MİDE- BIÇAK ile EKMEK BIÇAĞI- BIT ile/ve/||/<>/> QUBIT- BITCOIN(BTC) ile BITCOIN CASH(BCH)- BİBER[Yun.] ile ARNAVUT BİBERİ- BİBER ile KIRMIZIBİBER- BİBERDE:
ÇARLİSTON ile ACI ÇARLİSTON ile İNCE SİVRİ ile KALIN SİVRİ ile KIL SİVRİ ile KILÇIK SİVRİ ile DOLMA ile KAPYA ile ÜÇBURUN ile KIRMIZI ŞİLİ ile YEŞİL ŞİLİ ile MACAR ÇARLİ ile MACAR DOLMA ile JELAPENO ile KAMPARİ ile SARI KALİFORNİYA ile KIRMIZI KALİFORNİYA ile CİN- BİÇİM DEĞİŞTİRMEK ile/değil KILIK DEĞİŞTİRMEK- BİÇİM ESTETİĞİ ile/ve/||/<> İÇERİK ESTETİĞİ- BİÇİMLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI) ile/ve/<>/değil/yerine YÖNLENDİRME (GİRİŞİMİ/ÇABASI)- BİLÂD-I SELÂSE ile VİLÂYAT-I SELÂSE- BİLDİĞİN GİBİ ve/||/<> SEVDİĞİN GİBİ ve/||/<>
DİLEDİĞİN GİBİ
... OLSUN!:- BİLDİĞİNE GİDEN ile/ve/değil/yerine/<> BİLMEDİĞİNE GİDEN- BİLDİRİLENİ BİLMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEK- BİLDİRİLMİŞ TANRI ile AKLEDİLMİŞ TANRI- BİLEN AÇMAZI ile/ve/||/<> HERŞEYİ BİLME AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI AÇMAZI ile/ve/||/<> ÖNCEDEN BİLME AÇMAZI- BİLGELİK ile/ve/||/<>/>/< KALITIMSAL BİLGELİK- BİLGİ (VAROLANI) ile/ve/değil/yerine ANLAM (VAROLANI)- BİLGİ AHLÂKI ile/ve/<> TEFEKKÜR AHLÂKI- BİLGİ EDİNME HAKKI ile/ve/||/<> DİLEKÇE HAKKI- BİLGİ SORUNU ile/ve/<>/değil/yerine AYDINLANMA SORUNU- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ile/ve/+/||/<> BİYO TEKNOLOJİ- BİLGİ ile/ve/<> GEREKÇELENDİRİLMİŞ BİLGİ(EPİSTEMOLOJİ)- BİLGİ ve/> SEVGİ ve/> VERGİ- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)- BİLGİNİN BİLİNCİ ile/ve ÂDETLERDEKİ ÖZÜ AÇIĞA ÇIKARACAK BİLİNÇ- BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ- BİLGİYİ:
KULLANMAK ile/ve/<> DÜZENLEMEK- BİLİM FELSEFESİ ile/ve BİR'İN FELSEFESİ- BİLİM MERKEZLİ TASNİF ile HİKMET MERKEZLİ TASNİF- BİLİM TARİHİ'NDE:
J.J SÉDILLOT ve/||/<> L.A SÉDILLOT- BİLİM TARİHİ ile/ve DÜŞÜNCE TARİHİ- BİLİM ve/||/<>/> BİLİMİN BİLİMİ- BİLİMİNSANI:
UYGULAYICI ile/ve/değil/||/<>/< DÜŞÜNÜR- BİLİMSEL/İLMÎ (ÇALIŞMA) ile AKADEMİK (ÇALIŞMA)- BİLİMSELLİKTE:
DOĞRULANABİLİRLİK ile/ve/değil/<> YANLIŞLANABİLİRLİK- BİLİNÇ ile/ve KOLLEKTİF BİLİNÇ- BİLİNÇ ile/ve/||/<>/< ÖZ BİLİNÇ- BİLİNÇ ile/ve/<> ÖZBİLİNÇ- BİLİNÇDIŞI:
BİLİNÇ ÖNCESİ ile/ve/||/<> DİNAMİK BİLİNÇDIŞI ile/ve/||/<> DERİN BİLİNÇDIŞI- BİLİNEMEZ ile/ve/=/||/<> BÖLÜNEMEZ- BİLİNENİN BİLGİSİ ile BİLENİN BİLGİSİ- BİLİŞ ile/ve/||/<>/>/< ÜST BİLİŞ- BİLİŞİM SUÇLARI ile/ve/||/<> ELEKTRONİK SUÇLAR ile/ve/||/<> DİJİTAL SUÇLAR ile/ve/||/<> BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SUÇLARI- BİLME ZEVKİ ile/ve/<> ÖĞRENME ZEVKİ/SEVGİSİ- BİLME:
"YETİSİ" ile/ve/||/<>/> YÖNTEMİ- BİLMEDİĞİNDE SUSMAK ile/ve/değil BİLGELİKLE SUSMAK/SUSABİLMEK- BİLMEDİĞİNDEN KORKMAK ile/ve/değil/yerine BİLDİĞİNDEN KORKMAK- BİLMEK ile/ve/||/<> KENDİNİ BİLMEK ile/ve/||/<> BAŞKASINI BİLMEK- BİLMEK ile/ve ANLAŞILIR KILABİLMEYİ BİLMEK- BİLMEK ile/ve BİLİNEBİLİRLİĞİ/Nİ BİLMEK- BİLMEK ile/ve/<> BİLMEDİĞİNİ BİLMEYİ BİLMEK- BİLMEK ile/ve BİLMEYİ BİLMEK- BİLMEK ile/ve DOĞAYI BİLMEK- BİLMEK ile KENDİNİ BİLMEK- BİLMEK ile/ve/<> ÖZÜ BİLMEK- BİLMELEKE AKIL ile BİLFİİL AKIL ile MÜSTEFÂD AKIL ile FAAL AKIL- BİLMEYE ÇALIŞMAK ile/ve/yerine/değil ANLAMAYA ÇALIŞMAK- BİLMİYORUM ile/ve/||/<>/> NEREDEN BİLİYORUM?- BİOPSİ ile OTOPSİ- BİR ALAN/KONU HAKKINDA ve/+/||/<>/> ÇOĞU ŞEY HAKKINDA- BİR GÜN(DE) ile AYNI GÜN(DE)- BİR KİTAP OKUYAN ile/ve/<> İKİ KİTAP OKUYAN ile/ve/<> ÜÇ KİTAP OKUYAN- BİR OLAY/DURUM:
ÖNCESİNDEKİ DÜŞÜNCE/SÖZ/YORUM ile/değil/yerine SONRASINDAKİ DÜŞÜNCE/SÖZ/YORUM- BİR ÖNCEKİ HAFTA ile/değil GEÇEN HAFTA- BİR ŞEYİN BÜTÜNÜ ile KENDİNDE BÜTÜN- BİR ŞEYİN:
İYİ OLDUĞUNDAN DOLAYI İSTENMESİ ile/ve/değil/<> İSTENİYOR OLMASINDAN DOLAYI İYİ OLDUĞU- BİR ŞEYİN/BİRİNİN, DEĞERİNİ BİLMEK ile/ve/||/<>/< KENDİ DEĞERİNİ BİLMEK- BİR-LİK ile BİRLİK- BİR/BAZI ŞEY/LER YAPMAK:
BİRİLERİYLE/BAŞKALARIYLA ve/||/<>/> BİRİLERİ/BAŞKALARI İÇİN- BİR/KAÇ KONUYU/SORUNU:
AÇMAK/AÇMAYA ÇALIŞMAK ile/ve/||/<>/> AŞMAK/AŞMAYA ÇALIŞMAK- BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ ile/ve TOPLUMUN ÖZGÜRLÜĞÜ- BİREYSEL BAŞVURUDA:
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ(AİHM)
ile/ve/değil/önce/||/<>/<
ANAYASA MAHKEMESİ(AYM)- BİRİNCİ NİTELİK(LER) ile İKİNCİ NİTELİK(LER)- BİRİNCİL DUYGULAR:
İŞLEVSEL(ADAPTİF) ile/ve/||/<>/>< İŞLEVSEL OLMAYAN(MALADAPTİF)- BİRİNCİL DUYULAR ile/ve İKİNCİL DUYULAR- BİRİNCİL NARSİSİZM ile/ve/||/<>/> İKİNCİL NARSİSİZM- BİRİNCİL NİTELİKLER ile/ve/||/<>/> İKİNCİL NİTELİKLER- BİRİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken) ile İKİNCİL OLAN(/Olma[ma]sı Gereken)- BİRİNCİL OLAN ile/ve/<> İKİNCİL OLAN- BİRİNCİL/ASLÎ İBÂDETLER ile/ve/<> İKİNCİL/TALÎ İBÂDETLER- BİRLİK, 4/4'LÜK NOTA ile 1/2'LİK, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64'LÜK NOTA- BİRLİK/ÇABA/ÖNCELİK:
ANDA ve/||/<> CANDA ve/||/<> KANDA ve/||/<> DONDA- BİRLİK ile/ve AYRIMLI BİRLİK- BİRLİK ile/ve ÇIKAR BİRLİĞİ- BİSİKLET YARIŞLARINDA:
SARI MAYO ile/ve YEŞİL MAYO ile/ve BEYAZ MAYO ile/ve KIRMIZI PUANLI MAYO- BİSİKLETTE:
ELDİVEN ve/değil/yerine KESİK PARMAKLI ELDİVEN- BİSİKLETTE:
ÖN FREN ile/ve/değil/yerine ARKA FREN- BİT ile AĞAÇ BİTİ- BİT ile ARI BİTİ- BİT / BETİK/KİTAP BİTİ- BİT ile ÇENELİ BİT- BİT ile/değil ÇİÇEKBİTİ- BİT ile EVCİL PİGME DOMUZU BİTİ- BİT ile GÜVERCİN BİTİ- BİT ile KABUKLU BİT/KIRMIZ BÖCEĞİ/KOŞNİL[Fr. < COCHENILLE]- BİT ile KÖPEK BİTİ- BİT ile KUŞ BİTİ- BİT ile YAPRAK BİTİ- BİT ile ZÜRAFA BİT- BİTİŞİK "DE/DA" ile AYRIK "DE/DA"- BİTİŞİK "Kİ" ile AYRIK "Kİ"- BİTKİ HÜCRESİ ile HAYVAN HÜCRESİ- BİTKİ KATRANI ile MADEN KATRANI- BİTKİ/AĞAÇ DİKENLERİ:
"KORUNMAK İÇİN" değil HAVADAN, SU TOPLAMAK İÇİN- BİTKİ ile YILLIK BİTKİ- BİTKİLER ile FİNBOS BİTKİLERİ- BİTKİLER ile TALLI BİTKİLER- BİTLİS'Lİ İDRİS/İDRİS-İ BİTLİSÎ ile BİTLİS'Lİ ZARO AĞA- BİYO ORGANİZMA ile/ve/değil KOZMİK ORGANİZMA- BİYOLOJİK BELİRLENİM ile/ve KÜLTÜREL BELİRLENİM- BOAYILANI ile AĞAÇ BOAYILANI- BOCALAMAK ile/ve SAÇMALAMAK- BOETIUS NOTA YAZISI ve GREGORIUS NOTA YAZISI- BOĞAZ/YUTAK YANGISI ile/ve BADEMCİK YANGISI- BOĞAZ ile ARGIT/DAĞ BOĞAZI/DERBENT[Fars.]- BOĞAZ ile İSTANBUL BOĞAZI- BOĞAZIN:
ANADOLU KIYISI ile/ve RUMELİ KIYISI- BOĞULMA:
YAKIN ile/ve/||/<> YAŞ/KURU ile/ve/||/<> ETKİN/EDİLGEN- BOK BÖCEĞİ ile/değil AVUVA BÖCEĞİ- BOKBÖCEĞİ ile GÜBREBÖCEĞİ- BOLŞEVİKLER ile/ve MENŞEVİKLER- BORÇ ALMAK/ALAN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> EMİR ALMAK/ALAN- BOYA ile KOK BOYASI/KIRMIZISI/ALİZARİN[Fr. < ALIZARINE]- BOYA ile TOPRAK BOYA- BOYUN OMURLARI ile/ve/<> SIRT OMURLARI ile/ve/<> BEL OMURLARI- BOYUT ile/ve KESİRLİ BOYUT- BOZKURT ile/değil GÖKKURT- BOZOKLAR ile/ve ÜÇOKLAR- BOZON/LAR ile/ve FERMİYON/LAR- BÖBREK TAŞI ile TARLADAKİ TAŞ- BÖCEK ile DEV SU BÖCEĞİ- BÖCEK ile GERGEDANBÖCEĞİ- BÖCEK ile HERKÜL BÖCEĞİ- BÖCEK ile KALKAN BÖCEKLERİ- BÖCEK ile KIRMIZ BÖCEĞİ- BÖCEK ile KUDUZ/KUNDUZ BÖCEĞİ- BÖCEK ile KÜRK BÖCEĞİ- BÖCEK ile SEPET YILDIZI BÖCEĞİ- BÖCEK ile SUBÖCEĞİ/HİDROFİL- BÖCEK ile SUİKASTÇI BÖCEK- BÖLGE ile/ve/<> İÇBÖLGE- BÖLÜMLEME ile/ve/<> KÜMELEME- BÖREK ile SUBÖREĞİ ile KOLBÖREĞİ- BROKOLİ ile ROMANESKO BROKOLİ- BRÜT ÜCRET ile/ve NET ÜCRET- BU ... ile ... (/BU ŞEY ile ŞEY)- BUĞDAY ile KARAKILÇIK BUĞDAYI- BUĞULU CAM ile BUZLU CAM- BUHAR ile ÇÜRÜK BUHAR- BUHARA HALISI ve/<> SÜZANE KİLİMİ- BUKALEMUN ile AKDENİZ BUKALEMUNU- BUKALEMUN ile CÜCE BUKALEMUN- BUKALEMUN ile LABORT BUKALEMUNU- BUKLE değil KUPLE[İng. < COUPLE] [bunların yerine ÇİFT/BEYİT]- BULANIK DENEYİMDEN BİLGİ ile/ve İMLERDEN VE SÖZCÜKLERDEN BİLGİ- BULUŞMAK:
NESNE(SİN)DE ile NESİNDE/NEDENİNDE- BULUŞMAK ile/ve UYUŞMAK- BULUT/"UFO" değil MERCEK BULUTLARI- BULUT ile KARABULUT- BULUT ile MERCİMEK BULUTU- BULUTLU LEOPAR ile FORMOZA BULUTLU LEOPAR- BUNAMADA:
VASKÜLER ile/ve/||/<> LEWY CİSİMCİKLİ ile/ve/||/<> FRONTOTEMPORAL ile/ve/||/<> PARKINSON ile/ve/||/<> HUNTINGTON- BURGAZADA ile/ve KAŞIK ADASI / "PİDE"[< PİTA] ADASI- BURGULU KAZIK ile ÇAKMA KAZIK ile FORE KAZIK ile KUM KAZIK ile MİNİ KAZIK ile SÜRTÜNME/ADERANS KAZIĞI- BURUN YANGISI ile DİŞETİ YANGISI/PİYORE[Fr.]- BURUN ile KIL BURUN- BUZDAĞI ile MAVİ BUZDAĞI- BUZUL DAĞLARI ile/değil SAYDAM BUZUL DAĞLARI- BÜK(ÜL)ME ile BURK(UL)MA- BÜLBÜL ile SÖĞÜT BÜLBÜLÜ- BÜRDE ile -BÜRDE[Fars.]- BÜRÜNME ve/<>/> GÖRÜNME- BÜYÜĞÜN İÇİNDEKİ KÜÇÜK ile/ve/değil/yerine KÜÇÜĞÜN İÇİNDEKİ BÜYÜK- BÜYÜK ARMUTLU ile/ve KÜÇÜK ARMUTLU- BÜYÜK AVARYA ile/ve KÜÇÜK AVARYA- BÜYÜK BEBEK ile/ve KÜÇÜK BEBEK- BÜYÜK DEVLET ile/ve/değil/yerine KÜÇÜK DEVLET- BÜYÜK DUDAKLAR ile/ve/<> KÜÇÜK DUDAKLAR- BÜYÜK ESMA SULTAN YALISI ile/ve KÜÇÜK ESMA SULTAN YALISI- BÜYÜK GÖZELER/HÜCRELER ile/ve/<> KÜÇÜK GÖZELER/HÜCRELER- BÜYÜK HATA:
BİR ŞEYE/KİŞİYE, GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER VERMEK ile/ve/değil/<> KENDİNE, HAK ETTİĞİNDEN DAHA AZ DEĞER VERMEK- BÜYÜK KANYON ile COPPER KANYONU- BÜYÜK KAPI/LAR ile/ve KÜÇÜK KAPI/LAR- BÜYÜK KARAMAN ile/ve KÜÇÜK KARAMAN- BÜYÜK OKYANUS [KUZEY]:
DOĞU ÇİN DENİZİ ile/ve/||/<> KORE BOĞAZI ile/ve/||/<> SARI DENİZ ile/ve/||/<> KORE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JAPON DENİZİ ile/ve/||/<> LA PEROUSE BOĞAZI ile/ve/||/<> TERPENİYA BOĞAZI ile/ve/||/<> OHOTSK DENİZİ ile/ve/||/<> TTATAR BOĞAZI ile/ve/||/<> UDSKAYA KOYU ile/ve/||/<> ŞELİHOV KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PENJUNA KOYU ile/ve/||/<> KURİLSKİYE BOĞAZI ile/ve/||/<> BERING DENİZİ ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI ile/ve/||/<> ANADIR KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU- BÜYÜK TERİM ile/ve ORTA TERİM ile/ve KÜÇÜK TERİM- BÜYÜK YAZAÇ(İMLEÇ/HARF) ile KÜÇÜK YAZAÇ- BÜYÜKAYI ile KÜÇÜKAYI- BÜYÜKELÇİ ile ORTA ELÇİ- BÜYÜLTMEK ile/ve/=/> KÜÇÜLTMEK- BÜZ(ÜL)ME ile/ve/||/<> BURK(UL)MA- CADDEBOSTAN < CADI BOSTANI- CÂHİL ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< GÂFİL- CÂHİL ile KÂMİL- CAHİLİN AĞLAYIŞI ile/değil/yerine ÂLİMİN AĞLAYIŞI- CAM KENARI değil PENCERE KENARI- CAM ile/ve/||/<> KELEBEK CAMI- CAM ile/değil MÜZE CAMI- CAMİ:
CEBRAİL ve/||/<> AZRAİL ve/||/<> MİKAİL ve/||/<> İSRAFİL- CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)- CÂMİ ile/değil MOLLA CÂMÎ- CAN ERİK ile PAPAZ ERİK- CAN SIKINTISINDAN (DOLAYI) YEMEK ile/değil/yerine AÇLIKTAN (DOLAYI) YEMEK- CANLI ORMAN ÖRTÜSÜ ile/ve CANSIZ ORMAN ÖRTÜSÜ- CANLILARI İNCELEME (B)İLİMİ ile/ve İNSANIN OTOPSİSİNİN (B)İLİMİ- CARNOT ÇEVRİMİ ve/||/<> İDEAL ÇEVRİM- CD (SÜRÜCÜ) ile/||/<>/> DVD (SÜRÜCÜ) ile/||/<>/> BLUE-RAY (SÜRÜCÜ)- CEBRÂİL/GABRIEL[İng.] ile/ve/<> MİKÂİL/MICHAEL[İng.] ile/ve/<> İSRÂFİL/RAPHAEL[İng.] ile/ve/<> AZRÂİL/AZRAEL[İng.]- CEBRİYE ile KADERİYE- CEHÂLET KİBARLIĞI ile/değil/yerine KİBARLIK- CEHEL SUTUN = KIRK SÜTUN- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID- CELİLÜ'L-KELÂM ile DAKİKÜ'L KELÂM- CEP TEL'DA:
KULAKLIKSIZ KULLANMAK değil/yerine KULAKLIĞIYLA KULLANMAK- CESÂRET ve/||/<>/> BASİRET ve/||/<>/> FERÂSET ve/||/<>/> HAYRET ve/||/<>/> HİKMET ve/||/<>/> MERHAMET- CESÂRET ile/ve/değil CAHİL CESÂRETİ- CEVİZ ile AKBABA CEVİZİ- CEZÂ TÜZESİNDE/HUKUKUNDA ile/ve İCRÂ TÜZESİNDE/HUKUKUNDA ile/ve CEZÂ USÛLÜNDE ile/ve DÜŞMAN CEZÂ TÜZESİNDE/HUKUKUNDA- CIVA ile METİL CIVA- CİHAN-NÜMÂ ile/ve KIBLE-NÜMÂ- CİN KÜLTÜRÜ ile/değil/yerine/| DİN KÜLTÜRÜ- CİNS ile DOĞAL CİNS- CİNSEL/LİK yerine EŞEYSEL/LİK- CİRİT ve MISIR CİRİDİ- CİSİM ile/ve/değil SERT CİSİM- CİSİMDEN SOYUT OLAN ile MADDEDEN SOYUT OLAN- CİZYE ile MAKTÛ' CİZYE- CLAPEYRON CLAUSIUS DENKLEMİ ile/||/<> CLAUSIUS CLAPEYRON DENKLEMİ ile/||/<> CLAPEYRON KURAMI- CORNU HARTMANN FORMÜLÜ / HARTMANN FORMÜLÜ ile/||/<> CORNU KUVARS PRİZMASI- COUDÉ NEWTON CASSEGRAİN TELESKOBU ile COUDÉ TELESKOBU ile COUDÉ ODAK NOKTASI ile COUDÉ SİSTEMİ ile COUDÉ SPEKTOGRAFI ile COUETTE AKIŞI- CÛD ile/ve/> VÜCÛD ile/ve/> MEVCÛD ile/ve/> VİCDAN- CUMHURİYET/ATA ALTINI ile REŞAT ALTINI- CÜCE BUĞDAY ile/değil/yerine BUĞDAY- CÜCE YILDIZLARDA:
BEYAZ ile/ve/||/<> KIRMIZI ile/ve/||/<> SARI- CÜNÛN ile FÜNÛN ile SÜKÛN- CÜZ'Ü MİNE'L-CÜMLE ile SEHMÜ MİNE'L-CÜMLE- Ç DALGASI = ÇİFTLENMİŞ DALGALAR- ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ile/ve/||/<> OSMANLI TÜRKÇESİ- ÇAKAL/KURT/KÖPEK ile/değil ÇAKUPEK- ÇALI DİKENİ ile DEMİR DİKENİ ile DEVE DİKENİ ile EŞEK DİKENİ ile GEYİK DİKENİ- ÇALI ile SARIÇALI/KADINTUZLUĞU- ÇALMAK ile/değil/yerine/>< ÇALIŞMAK- ÇAM AĞACI/KÖKNAR ile/ve SÖĞÜT AĞACI ile/ve KAVAK AĞACI- ÇAM ile ALAÇAM- ÇAM ile KATRANÇAMI- ÇAMUR ile SERT ÇAMUR/KURUTKA- ÇAMUR ile SULU ÇAMUR- ÇAN ile BOR (NİĞDE) ÇANI- ÇAP ile/ve/<> YARIÇAP- ÇARPIM ile/ve/||/<> KARTEZYEN ÇARPIM- ÇARPIŞMA ile/||/<> ÇARPIŞMA FREKANSI ile/||/<> ÇARPIŞMA KURAMI ile/||/<> ÇARPIŞMA MATRİSİ / SAÇILMA MATRİSİ ile/||/<> ÇARPIŞMASIZ BOLTZMANN DENKLEMİ / VLASOV DENKLEMİ ile/||/<> ÇARPIŞMA ETKİ KESİTİ / ÇARPIŞMA TESİR KESİTİ / ETKİ KESİTİ / TESİR KESİTİ ile/||/<> ÇARPIŞMAYLA İYONLAŞMA ile/||/<> ÇARPIŞMAYLA UYARMA ile/||/<> ÇARPIŞMA YOĞUNLUĞU- ÇARŞI ile KAPALI ÇARŞI ile ALIŞVERİŞ MERKEZİ(AVM)- ÇATALHÖYÜK ile/ve/||/<>/> HACILARHÖYÜK- ÇATI PRİZMA = AMİCİ PRİZMASI- ÇATIŞMA ile İNDİRGENEMEZ ÇATIŞMA- ÇAY ile ADA /ÇAYI/DAĞ ÇAYI- ÇAYIR MANTARI ile HOROZ MANTARI ile KAV MANTARI ile KEÇİ MANTARI/AK MANTAR ile KUZU MANTARI ile YER MANTARI/KEME/KARAKEME/DOMALAN[Lat. TUBER MELANOSPORUM] KARA KEME- ÇAYIROTU/FLEOL ile KOKULU ÇAYIROTU- ÇEKİÇ (KEMİĞİ) ile/ve ÖRS (KEMİĞİ) ile/ve ÜZENGİ (KEMİĞİ) ile/ve ORTA KULAK KEMİKLERİ- ÇEKİRDEK ile/||/<> ÇEKİRDEK BAĞLANMA ENERJİSİ / BAĞLANMA ENERJİSİ ile/||/<> ÇEKİRDEK BOZULMA MODU / BOZULMA ile/||/<> ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ- ÇEKİRGE ile CADI ÇEKİRGESİ- ÇEKİRGE ile JAPON YAPRAK ÇEKİRGESİ- ÇEKİRGE ile KIR ÇEKİRGESİ- ÇELİK YAPI ile (DEMİRLİ) BETON YAPI(KARKAS[Fr. < CARCASSE]- ÇELİK ile PASLANMAZ ÇELİK- ÇELİŞKİ ile/ve/değil/||/<>/< ANA ÇELİŞKİ- ÇEMBERLİTAŞ ile KIZTAŞI[< MARKIANOS SÜTUNU]- ÇEMOSFER = TERMOSFER- ÇENEYİ "ÇALIŞTIRMAK" değil/yerine ELİNİ "ÇALIŞTIRMAK"- ÇENEYİ KULLANMADA:
(FAZLA) KONUŞMAK İÇİN ile/ve/değil/yerine ÇİĞNEMEK İÇİN- ÇEŞİTLERİ BAKIMINDAN ve DELÂLET BAKIMINDAN- ÇEVİRİ ile ÖDÜNÇLEMELİ ÇEVİRİ- ÇIBAN ile/ve/||/<> İRİ ÇIBAN/KAN ÇIBANI- ÇIKAR "AHLÂKI" ile/değil/yerine FERÂGAT AHLÂKI- ÇIKIK ile KIRIK- ÇILDIRI/PSİKOZ ile SİNİRCE/NEVROZ- ÇINAR AĞACI ve DUT AĞACI- ÇINGIRAKLI YILAN ile DOĞU ELMAS SIRTLI ÇINGIRAKLI YILAN ile BATI ELMAS SIRTLI ÇINGIRAKLI YILAN- ÇIPLAKTOHUMLULAR, AÇIKTOHUMLULAR = URYÂNÜ'L-BÜZÛR = GYMNOSPERMES- ÇİÇEK ile ATATÜRK ÇİÇEĞİ/NOEL YILDIZI/POINSETTIA- ÇİÇEK ile ERSELİK ÇİÇEK- ÇİÇEK ile KAUDUPUL ÇİÇEĞİ- ÇİÇEK değil SUÇİÇEĞİ- ÇİÇEKLİ BİTKİLER ile ÇİÇEKSİZ BİTKİLER- ÇİFT KÖPRÜ = KELVİN KÖPRÜSÜ- ÇİFT YARIK ile/ve/||/<> ÇOKLU YARIK- ÇİFT-Çİ ile/değil/yerine İKİ-Cİ- ÇİĞ SARIMSAK ile/ve/değil/yerine PİŞMİŞ SARIMSAK- ÇİLEK ile DAĞ ÇİLEĞİ/KOCAYEMİŞ/PİĞRETİN- ÇİN TIBBI ile YUNAN TIBBI- ÇİNGENE ile DENİZ ÇİNGENESİ(BAJAU/BADJAU)- ÇİNTE/BOZ KİRAZ KUŞU ile ALACA ÇİNTE/KAR KİRAZ KUŞU ile MAHMUZLU ÇİNTE ile AK KAŞLI ÇİNTE ile BATAKLIK ÇİNTESİ ile KÜÇÜK ÇİNTE- ÇİP[İng. < CHIP] değil/yerine/= KAMGA/YONGA- ÇİVİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BETON ÇİVİSİ- ÇİZGİ GENİŞLEMESİ / DOPPLER GENİŞLEMESİ ile/||/<> ÇİZGİSEL KUSUR ile/||/<> ÇİZGİSEL KUTUPLANMA / DOĞRUSAL KUTUPLANMA ile/||/<> ÇİZGİSEL MOMENTUM / MOMENTUM ile/||/<> ÇİZGİSEL SOĞURMA KAT SAYISI / DOĞRUSAL SOĞURMA KAT SAYISI ile/||/<> ÇİZGİSEL YÜK YOĞUNLUĞU ile/||/<> ÇİZGİ SPEKTRUMU- ÇİZGİLİ SIRTLAN(ANDIK) ile/ve KAHVERENGİ SIRTLAN ile/ve BENEKLİ SIRTLAN- ÇOCUĞUMUZUN SEVGİSİ:
| HASTA OLAN ve KAYIP OLAN ve KÜÇÜK OLAN | ve/değil/||/<>/>/< HEPSİ- ÇOCUK HAKLARINDA:
NESEB HAKLARI ile/ve/||/<> MİRAS HAKLARI ile/ve/||/<> VASIF HAKLARI ile/ve/||/<> VASİYET HAKLARI- ÇOCUK YETİŞTİRMEDE:
"OLDUĞU KADAR" ile/ve/değil/yerine/ ||/<>/> OLABİLDİĞİ KADAR- ÇOCUK ile VAHŞİ ÇOCUK- ÇOCUKLAR:
"İSTEDİĞİMİZ GİBİ" değil/yerine/< YETİŞTİRDİĞİMİZ GİBİ- ÇOCUKLARI TERBİYE ETMEK ile/ve/değil/yerine KENDİMİZİ TERBİYE ETMEK- ÇOĞALTICI ile/||/<> ÇOĞALTICI TÜP / ELEKTRON ÇOĞALTICI TÜP / ÇOĞALTICI FOTOTÜP / ELEKTRON ÇOĞALTICI FOTOTÜP ile/||/<> ÇOĞALTKAN OLMAYAN ORTAM / ÇOĞALTKAN OLMAYAN REAKTÖR / REAKTİFLİK- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve/değil ÇOKLU ANLAMLILIK- ÇOK ANLAMLILIK ile/ve ORTAK ANLAMLILIK- ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM- ÇOK SÖZ ile/yerine TOK SÖZ- ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOĞULLUK AÇMAZI- ÇORAK ile KURAK- ÇÖL FARESİ ile BEYAZ ÇÖL FARESİ- ÇÖREK ile AY ÇÖREĞİ- ÇÖZME GÜCÜ = AYIRMA GÜCÜ- ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ile YATIRIM ORTAKLIĞI- ÇÖZÜM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ARA ÇÖZÜM- ÇUKUR ile CALORIS ÇUKURU- ÇULLUK ile BATAKÇULLUĞU- ÇULLUK ile SUÇULLUĞU/BATAKLIKÇULLUĞU- ÇÜTRE ile BAYAĞI ÇÜTRE- D:
"VİTAMİNİ" değil HORMONU- DAĞ FARESİ ile ÇAYIR FARESİ- DAĞ KEÇİSİ ile ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ- DAĞ KEÇİSİ ile PİRENE DAĞ KEÇİSİ- DAĞ ile/ve YANARDAĞ- DAĞILMA ÖZELLİĞİ ile/ve BİRLEŞME ÖZELLİĞİ- DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL- DAHA KOLAY ile/ve/||/<>/> EN KOLAY- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE- DAKTİLODA/KLAVYEDE:
A KLAVYE ile F KLAVYE ile E KLAVYE ile Q KLAVYE- DALGA GEÇMEK İÇİN GÜLMEK ile/değil SEVDİĞİNDEN DOLAYI GÜLMEK- DALGA ile/ve/||/<>/> KARE DALGA- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK- DALYASAN değil TAYLASÂN- DAMAK ile/ve/||/<> ART DAMAK- DAMAR YAŞLANMASI ile/ve BAĞIŞIKLIK YAŞLANMASI- DAMAR ile/ve/<> KILCAL DAMAR- DAMAR ile SEFANVEN (DAMARI)- DAMARSIZ BİTKİLER ile/ve DAMARLI BİTKİLER- DAR YORUM ile/||/<>/>< GENİŞ YORUM- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK- DARI ile KATALAN DARISI- DARI ile SÜPÜRGE DARISI- DÂVÂ ile ŞEKVÂ- DÂVÂ değil/yerine/>< TERK-İ DÂVÂ- DAVRANIM(CONDUCT) BOZUKLUĞU ile/ve ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU- DAVRANIŞ ile/ve/<> KURTARICI DAVRANIŞ- DAVUL'DA:
MEYDAN DAVULU ile/ve KOLTUK DAVULU ile/ve NAĞARA- DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI- DAYATMA/CI "ÇÖZÜMLER" ile/değil/yerine/>< GERÇEK/SAĞLAM ÇÖZÜMLER- DEDE/NİNE
ile/ve/||/<>/>
ANNE/BABA
ile/ve/||/<>/>
ABLA/AĞABEY
ile/ve/||/<>/>
BEN
ile/ve/||/<>/>
ERKEK/KIZ KARDEŞ- DEFNE/DEVELİK ile YABAN DEFNESİ ile ARABİSTAN DEFNESİ- DEĞER ile/ve/<> BAĞIL DEĞER- DEĞER ile/ve/<> KULLANIM DEĞERİ- DEĞİŞEREK DEVAM ETMEK ile/ve/||/<>/> DEVAM EDEREK DEĞİŞMEK- DEĞİŞİM ve GELİŞİM:
DOĞADA ile/ve/||/<>/> EKİNDE ile/ve/||/<>/> DEVLETTE ile/ve/||/<>/> ALTYAPIDA ile/ve/||/<>/> TİCARETTE ile/ve/||/<>/> MODADA ile/ve/||/<>/> TEKNOLOJİDE- DEĞİŞİM ile/ve/<>/yerine/değil HEMEN DEĞİŞİM- DEĞİŞİMİN:
KURBANI OLMAK değil/yerine/>< USTASI OLMAK- DEĞİŞKEN ile/ve GİZLİ DEĞİŞKEN- DELÂLETU'L-ÂYET ile DELÂLETU'L-TAZMÎNU'L-ÂYET- DELİK ile KESİK- DELİKLİ KURUŞ ile/ve/||/<> KIRTILLI KURUŞ- DELİL:
İZHAR EDİCİ ile/ve/||/<> İSPAT EDİCİ- DELİLİK ile/değil/yerine GÜVENİLİR "DELİLİK"- DELÎLU'L-HİTÂB ile FEHVA'L-HİTÂB- DELİSİ OLMAK ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> NANKÖRÜ OLMAK- DEMİR ile/değil HEME DEMİR- DEMİR ile ŞERİTLİ DEMİR KAYALARI- DEMOKRASİ ile/ve/değil/||/<>/> PİYASA DEMOKRASİSİ- DEMOKRATİK MEŞRÛİYET / KARİZMATİK MEŞRÛİYET- DEMOKRİTOS ATOMCULUĞU ile/ve/||/<> PLATON KOZMOLOJİSİ- DENEME SÜRECİ ile DEMLENME SÜRECİ- DENETİMLİ SİNİRCE/NEVROZ ile DENETİMSİZ SİNİRCE/NEVROZ ile ÇILDIRI/PSİKOZ- DENETLEME:
ÜRETİM ÜZERİNDEN ile/ve/değil/||/<>/< TÜKETİM ÜZERİNDEN- DENEY BİLİMLERİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİLİM- DENEY ile/ve/||/<>/> DENETIMLİ DENEY- DENEYCİLİK ile DUYUMCULUK/HİSÇİLİK- DENEYCİLİKTE:
SAYMAYA YÖNELİK ile VARSAYIMA YÖNELİK- DENEYİM YAŞAYAN BENLİK ile/ve/<> GÖZLEMLEYEN BENLİK- DENEYİM ile/ve/||/<> ZİHİNSEL/OLGUSAL DENEYİM- DENGİNİ ARAMAK/ARAYAN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ ARAMAK/ARAYAN- DENGİNİ BULMAK ile/ve/||/<>/> DENGENİ BULMAK- DENİZ ASLANI ile AVUSTRALYA DENİZ ASLANI- DENİZ ASLANI ile YELELİ DENİZ ASLANI- DENİZ BÖRÜLCESİ PİŞİRMEK/KAYNATMAK:
SOĞUK SUDA değil KAYNAR SUDA- DENİZ FOKU ile/ve GÖL FOKU- DENİZ KAPLUMBAĞALARINDA:
CARETTA CARETTA/KUTU KAPLUMBAĞASI ile YEŞİL KAPLUMBAĞA/CHELONIA MYDAS- DENİZ KAPLUMBAĞASI ile DERİ SIRTLI DENİZ KAPLUMBAĞASI- DENİZ KAPLUMBAĞASI ile ŞAHİN GAGALI/GÖKKUŞAĞI PARLAYAN DENİZ KAPLUMBAĞASI- DENİZ ÖRDEĞİ ile YABAN ÖRDEĞİ/ANGUT ile PEKİN ÖRDEĞİ- DENİZ SALYANGOZU ile/ve KÖPEK DENİZ SALYANGOZU- DENİZ YENGECİ ile TATLI SU YENGECİ- DENİZ YILANI ile ÇİZGİLİ DENİZ YILANI ile MERCAN YILANI ile OK YILANI ile MIZRAK YILANI ile SU YILANI- DENİZ ile ARA DENİZ- DENİZALTININ:
SOL KANADI ile/ve/||/<> SAĞ KANADI- DENİZANASI ile/ve KUTU DENİZANASI- DENİZANASI ile PUSULA DENİZANASI- DENİZASLANI ile AVUSTRALYA DENİZASLANI- DENİZASLANI ile GÜNEY DENİZASLANI- DENİZATI ile KÜÇÜK/CÜCE DENİZATI- DENİZATI ile YOSUN BİÇİMİNDE DENİZATI- DENİZAYGIRI/MORS ile PASİFİK DENİZAYGIRI- DENİZFİLİ ile GÜNEY DENİZFİLİ- DENİZİNEĞİ ile STELLER DENİZİNEĞİ- DENİZYILDIZI ile GÜNEBAKAN DENİZYILDIZI- DENİZYILDIZI ile GÜNEŞ DENİZYILDIZI- DENİZYILDIZI ile TRİTON DENİZYILDIZI- DENKLEM ile/ve ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM/LER- DEPOLANANIN DİLİ ile/ve/değil/yerine KULLANILANIN DİLİ- DEPREMDE:
P DALGASI ile/ve/> S DALGASI- DERE ile KÜÇÜK DERE- DERGİ ile/ve KİTAP DERGİ- DERİ KAYDIRMA/GREFT ile/ve/||/<> DOKU KAYDIRMA/FLEP- DERİMİZİN "RENGİ" değil/yerine DEĞERLERİMİZİN RENGİ- DERİN KONU ile CİDDİ KONU- DERT HALİ ile ZEVK HALİ- DERVİŞ ve/||/<>/< İŞ- DESTAN:
YAPAY ile DOĞAL- DEV KAPLUMBAĞA ile ALDABRA KAPLUMBAĞASI- DEVE-CÜCE OYUNU ile/değil/yerine AŞURE OYUNU- DEVE ile SAMBURU DEVESİ- DEVECİ ARMUDU ile AHLAT ARMUDU ile ANKARA ARMUDU ile ST. MARIA ARMUDU- DEVEDİKENİ ile EŞEKDİKENİ- DEVEKUŞU ile FİL KUŞU- DEVEKUŞU ile TEPELİ DEVEKUŞU / (AVUSTRALYA) CASSOWARY KUŞU- DEVLET-İ OSMÂNİYE ile/ve/||/<> KAVÂİD-İ OSMÂNİYE- DEVLETLÜ RE'FETLÜ ile RİF'ATLÜ ile SAÂDETLÜ- DEVRAN ile/ve/||/<> SEYRAN ile/ve/||/<> HAYRET ile/ve/||/<> MERAK ile/ve/||/<> İLİM- DEVRİMLER/DE:
FRANSIZ ile/ve/||/<> ALMAN ile/ve/||/<> İTALYAN ile/ve/||/<> BOLŞEVİK ile/ve/||/<> ANADOLU/TÜRK- DIŞ "GÜZELLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İÇ GÜZELLİK- DIŞ BURUN DELİKLERİ ile/ve İÇ BURUN DELİKLERİ- DIŞ DUYULAR ile/ve/<>/+/ve İÇ DUYULAR- DIŞ DÜNYA ile/ve ORTAK DÜNYA- DIŞ DÜNYADAKİ KÜRE ile/ve KUSURSUZ KÜRE- DIŞ GÖÇ ile/ve/||/<> İÇ GÖÇ- DIŞ KULAK ile/ve/||/<> ORTA KULAK ile/ve/||/<> İÇ KULAK- DIŞA BAKIŞ ile/ve/||/<>/> İÇE BAKIŞ- DIŞINDA OLAN ile/ve/değil DIŞSALLAŞMIŞ OLAN- DİKENLİ FARE ile/ve ANADOLU DİKENLİ FARESİ- DİKENLİ OKLU KİRPİ ile BREZİLYA OKLU KİRPİSİ- DİKİŞ:
EL İLE ile/ve/değil/yerine/||/<>/> MAKİNE İLE- DİKKAT ile/ve MEDİTATİF DİKKAT ile/ve KONTEMPLATİF DİKKAT- DİL (BİLGİSİ) YAZIP KONUŞMAK ile/ve/değil KONUŞUP, DİL (BİLGİSİ) YAZMAK- DİL OYNAMAZ ile/ve DUDAK OYNAMAZ- DİL:
GÖNÜL "KARIŞTIRAN" ile/ve/||/<> ZİHİN KARIŞTIRAN- DİL ile/ve DOĞANIN DİLİ- DİL ile KAYIŞ DİLİ- DİL ile/ve KÜÇÜK DİL- DİLDEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TELDEN- DİLLE ZİKİR ile/ve KALPLE(SESSİZ) ZİKİR- DİN DERSİ ile/ve/||/<> DÜN DERSİ- DİN-İ/İMÂN-I MÜBÎN ile/ve/||/<> KİTÂB-I/KUR'ÂN-I MÜBÎN- DİN:
[<> Lat.] LIGARE ile/ve/> RE-LIGARE :
RELIGION- DİN:
BİLDİRİLMİŞ ile/ve/||/<> İNDİRİLMİŞ- DİN:
MİTOLOJİK ile/ve/||/<> PSİKOLOJİK ile/ve/||/<> TEOLOJİK- DİN ile DİNDAR ile DİNİ DAR- DİN ile TEK TANRILI DİN- DİNDAR ile ATEİST-DİNDAR- DİNÎ BİLGİ ile/ve İLMÎ BİLGİ ile/ve İRFANÎ BİLGİ- DİNÎ SÖYLEM ile TEOLOJİK SÖYLEM- DİNİN DİLİ ile/ve İLMİN DİLİ ile/ve EDEBİYATIN DİLİ- DİNSEL METİN ile KLÂSİK METİN- DİPLEJİ ile HEMİPLEJİ ile KUADRİPLEJİ- DİPLOMATİK[Fr. < DIPLOMATIQUE] ile/ve/||/<> KORDİPLOMATİK[Fr. < CORPS DIPLOMATIQUE]- DİSLEKSİ ile/ve/||/<> ALEKSİ- DİŞ/LER ile/ve ALT ÇENE DİŞLERİ ile/ve AZI/AKIL DİŞLERİ- DİŞ ile FİL DİŞİ- DİŞ ile GÖZDİŞİ- DİŞ ile SÜTDİŞİ- DİŞİL SİVRİSİNEK ile/ve ERİL SİVRİSİNEK- DİŞİL YAŞDÖNÜMÜ/MENOPOZ[Fr.] ile ERİL YAŞDÖNÜMÜ/ANDROPOZ[Fr.]- DİŞLİ BALİNALAR ile/ve DİŞSİZ/ÇUBUKLU BALİNALAR- DÎVÂN EDEBİYATI ile TANZİMAT EDEBİYATI- DİYÂNET >< HIYÂNET/İHÂNET- DİYET ÜRÜN ile DİYABETİK ÜRÜN- DİZGE ile/ve/<> BÜTÜNLÜKLÜ DİZGE- DİZİ ZAMAN ALGILAMASI ile SÜREKLİ ZAMAN ALGILAMASI- DİZİ ZAMAN ile/ve NOKTASAL ZAMAN- DOĞA ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK FARMAKOLOJİ ile KİMYACILARIN FARMAKOLOJİSİ- DOĞA KAYNAKLI FELÂKET/ÂFET ile/ve İNSAN KAYNAKLI FELÂKET/ÂFET ile/ve TEKNOLOJİ KAYNAKLI FELÂKET/ÂFET- DOĞA VAROLANI ile/ve/değil/yerine EYLEM VAROLANI (OLMAK)- DOĞA'YA DOĞAN ile/değil YAŞAM'A DOĞAN- DOĞADA, "BÜTÜN VARLIKLAR" değil TÜM VAROLANLAR- DOĞADA/BİLİMDE:
ÖMRÜ değil YARI ÖMRÜ- DOĞAL AHLÂK ile/ve AKLÎ AHLÂK ile/ve ŞER'Î AHLÂK- DOĞAL BİLİNÇ ile/ve/<> EYTİŞİMSEL BİLİNÇ- DOĞAL BİLİNÇ ve/||/<> ÖZ BİLİNÇ- DOĞAL DEĞİŞİM ile YAPAY/SUNİ DEĞİŞİM- DOĞAL DİLLER ile BİÇİMSEL/FORMEL DİLLER ile ALAN DİLLERİ- DOĞAL FİYAT ile/ve PİYASA FİYATI- DOĞAL NESNE ile/ve YAPAY NESNE- DOĞAL NESNELER ile/ve GEOMETRİK NESNELER- DOĞAL SEÇİLİM ile/ve/||/<> EŞEYSEL SEÇİLİM- DOĞAL SEMERE ile MEDENÎ SEMERE- DOĞAL SİT ALANI ile/ve ARKEOLOJİK SİT ALANI ile/ve KENTSEL SİT ALANI- DOĞAN ile KIZIL ENSELİ DOĞAN- DOĞAYI BİLMEK ile/ve DOĞA AYNASINDA, KENDİNİ BİLMEK- DOĞRU AKIM ile/ve/||/<> ALTERNATİF AKIM- DOĞRU ile/ve AYKIRI DOĞRU- DOĞRUCA (ÜZERİNE) BAKIŞ ile/yerine SÜREGİDEN BAKIŞ- DOĞRUDAN KAYIP ile DOLAYLI KAYIP- DOĞRUDAN YARDIM ile/değil/yerine DOLAYLI YARDIM- DOĞRUDAN ile SONRADAN- DOĞUM VE ÖLÜM:
1'ER KERE ile/ve/değil/<>/> 2'ŞER KERE- DOĞUM ile LAMAZE DOĞUM- DOĞUŞTAN/NATAL DİŞ ile İLK AY DİŞİ/NEONATAL DİŞ- DOKU ile KATILGAN DOKU- DOKU ile KORUN DOKUSU- DOKU ile ÖZEK DOKU/PARANKİMA[Yun.]- DOKU ile PEKDOKU- DOKU ile SERTDOKU- DOKU ile SÜNGER DOKU- DOKU ile YAĞDOKU- DOKU ile/ve YARALARI ONARAN DOKU ile/ve NASIR- DOKUNMA COŞKUSU/TUTKUSU ile/ve/değil/yerine/<> GÖRME COŞKUSU/TUTKUSU- DOLANA KADAR ile/ve/değil/yerine//||/<>/> OLANA KADAR- DOLAYIMLI BİLGİ ile/ve/<> DOĞRUDAN BİLGİ- DOLAYLI ELERKİ(DEMOKRASİ) ile/değil/yerine DOLAYSIZ/TEMSİLSİZ ELERKİ(DEMOKRASİ)- DOMİNO ETKİSİ ile/ve/||/<> ZİNCİRLEME ETKİ- DOMUZ ile GİNE DOMUZU- DOMUZ ile HİNTDOMUZU- DOMUZ ile KUNE KUNE DOMUZU- DOMUZ ile/ve YERDOMUZU/AARDVARK- DOWN SENDROMUNDA:
EDWARDS ile/||/<> PATAU- DOYMA ile AŞIRI DOYMA- DÖLLENME ile ÇİÇEKLERDE DÖLLENME- DÖRT SÜTUN:
GOTLAR ve/||/<> MISIR OBELİSKİ ve/||/<> CONSTANTINUS ve/||/<> IUSTINIANUS- DRAM[Fr. < Yun.] ile MELODRAM[Fr. < Yun.]- DRONE:
HAVADA ile/ve/||/<> SUDA- DUA TEPE değil/< KEKİK TEPE- DUA ile/ve/||/<> MAHATMA GANDHI'NİN DUASI- DUDAK/MİDE ORUCU ile/ve/değil/||/< DİL ORUCU- DUDAK ile/ve/değil YANAK ile/ve/değil YAKA- DUDAKSIL HARFLER ile/ve YARI DUDAKSIL HARFLER- DURAĞAN SÜREÇ ile/ve/değil/yerine ETKİN SÜREÇ- DURAĞAN TOPLUM ile/değil/yerine/>< DEVİNGEN TOPLUM- DURUK DİN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DEVİMSEL/DİRİMSEL DİN- DURUM/HAL ve/<>/|| GENİŞ/GELECEK ZAMAN- DURUM ile/ve/<> ARADURUM- DURUM ile/ve/||/<> SÜREDURUM/EYLEMSİZLİK- DURUMUNDA OLMAK ile/ve KONUMUNDA OLMAK- DURUŞ ile/ve/||/<>/>/< OTURUŞ- DUT AĞACI ile/ve GÖLGE DUTU AĞACI- DUVARDA:
KİREÇ HARÇLI ile/ve HORASAN HARÇLI- DUYARGA ile KÜÇÜK DUYARGA/ANTEN[Fr. < ANTENNE]- DUYGU ŞEMALARI ile/ve/||/<> ANLAM ŞEMALARI- DUYGU:
SEMPATİK DÜZENEK ve/||/<> PARASEMPATİK DÜZENEK- DUYGUSAL BİRLİK ve/< İLKESEL BİRLİK- DUYGUSAL YALNIZLIK ile "ENTELEKTÜEL YALNIZLIK"- DUYULARDA KESİNLİK ile DUYULARIN KESİNLİĞİ- DÜĞÜM ile/değil KÖRDÜĞÜM- DÜMENCİ ile/değil/yerine/>< KÜREKÇİ- DÜN/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜN/LER- DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ- DÜNYA VATANDAŞLIĞI ile/ve/||/<>/> EKİN(KÜLTÜR) VATANDAŞLIĞI- DÜNYADA, BİR KİŞİ/İNSAN OLMAK ile/ve/<>/değil BİR KİŞİ İÇİN DÜNYA OLMAK- DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZI:
KENDİ ÇEVRESİNDE ile/ve/||/<>/> GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE- DÜNYAYI "ALGILAMA/YORUMLAMADA":
"OLDUĞUMUZ GİBİ" ile/değil/yerine/>< OLDUĞU GİBİ- DÜRBÜN ile ÇİÇEK DÜRBÜNÜ(KALEYDESKOP)- DÜŞMAN OLMAK ile/ve "GICIK" OLMAK- DÜŞMAN OLMAK değil/yerine/>< BİRBİRİNE HAYRAN OLMAK- DÜŞME KAYGISI ile/ve/||/<> YÜKSEK SES KAYGISI- DÜŞÜNCE ile FARKLILIKLARI BİRLİĞE GETİREN DÜŞÜNCE- DÜŞÜNCE ile/değil/yerine TÜREYEBİLİR/TÜRETİLEBİLİR DÜŞÜNCE- DÜŞÜNCEDE ile/ve/||/<>/>/< EĞİTİMDE ile/ve/||/<>/>/< BİLİMDE- DÜŞÜNME/KONUŞMA HAKKI ile/ve/||/<>/> BİLGİLENME HAKKI- DÜŞÜNME ile/ve/değil DOĞRU DÜŞÜNME- DÜŞÜNME ile/ve/<> YANSIMALI DÜŞÜNME- DÜŞÜNMEK ile/ve VAR OLMAYANI DÜŞÜN(EBİL)MEK- DÜŞÜNMEYİ BİLMEMEK ile/ve/<>/= KONUŞMAYI BİLMEMEK- DÜZ ÇİZME ile/ve/yerine KÖRÜKLÜ ÇİZME- DÜZ VİTES ile OTOMATİK VİTES- DÜZ YÖNELTEÇ/GİDON ile/ve/>< TERS YÖNELTEÇ/GİDON- DÜZELTME ile (YENİDEN) DÜZENLEME- DÜZEN ile/ve GİZLİ DÜZEN- DÜZENLİ GÖÇ ile/ve/||/<> DÜZENSİZ GÖÇ- DÜZLÜK ÜZERİNE YAPILAN RESİM ile KUBBE ÜZERİNE YAPILAN RESİM- DYOGEN ile/ve KIBRIS'LI DYOGEN ile/ve ROMEN DYOGEN- EBCED'İN ÇEŞİTLERİ:
KÜÇÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ SAĞİR) ile EN KÜÇÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ ASGAR) ile BÜYÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ KEBİR) ile EN BÜYÜK EBCED HESABI(CÜMEL-İ EKBER)- EBEGÜMECİ/PİNPİRİK ile AĞAÇ EBEGÜMECİ- EDAT/ZARF/ADPOSITION(PREPOSITION / POSTPOSITION) değil/yerine/= İLGEÇ/BELİRTEÇ(ADVERB) [dilbilgisinde]- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN- EFRÂDINI CÂMÎ ve/<> ÂĞYÂRINI MÂNÎ- EFSÂNEVÎ ile/ve/||/<> ÂBİDEVÎ- EGE DENİZİ değil ADALAR DENİZİ- EĞİLİM ile/ve/<> YÖNELİM- EĞİTİM/ÖĞRETİM:
KAZANIM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< PAYLAŞIM/AKTARIM- EĞİTİM ile/ve/||/<>/> DENETİM- EJDER(DRAGON) ile BOYNUZLU DAĞ EJDERİ- EK İŞ ile/ve/değil TEK İŞ- EKÂME Bİ'L-MEKÂN ile GANİYE Bİ'L-MEKÂN- EKİZDE/FOTOĞRAFTA:
ANALEMMA ile/ve/||/<> TUTULEMMA- EKLEM ile DÖNER EKLEM- EKMEK UNU ile/<> KEK UNU ile/<> PASTA UNU ile/<> ÇOK AMAÇLI UN- EKONOMİK DEĞER ile/ve ESTETİK DEĞER- EKREM REŞİT REY ve/||/<> CEMAL REŞİT REY- EKSEN ile GÖKEKSENİ- EKSİ SONSUZ ile/ve/>< ARTI SONSUZ- EKSİK NEDEN ile/ve HAZIRLAYICI NEDEN- EKSİK NEDEN ile/ve HAZIRLAYICI NEDEN- EKŞİ MAYA(BUĞDAYÇAVDAR/YULAF/...) ile/<> YAŞ MAYA ile/<> ETKİN KURU MAYA ile/<> HAZIR/ÇABUK(INSTANT) KURU MAYA- EL TIRNAKLARI ile AYAK TIRNAKLARI- EL-BEYİN İLİŞKİSİ/EYTİŞİMİ ile/ve/<> DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ/EYTİŞİMİ- ELDIVEN:
VİNİL ile/ve/||/<>/> LATEKS ile/ve/||/<>/> NİTRİL- ELEKTRİK (ALANI) ve/||/<>/> MANYETİK (ALAN)- ELEKTRİK/KÖMÜR ile BEYAZ KÖMÜR- ELEKTRO GİTAR ile/ve BAS GİTAR- ELEKTRON ile BETATRON- ELİF ile/ve HEMZE (ELİF)- ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/> DİLİMİZİN DÖNDÜĞÜ KADAR- ELİN KİRİ ile/ve/||/<>/>/< KALBİN KİRİ- ELİNE ile/ve DİLİNE ile/ve BELİNE SAHİP ÇIKMAK- ELMA ile İSVİÇRE ELMASI- ELMAS ile KARAELMAS- EMÂNETİ:
TESLİM ETMEK ile/ve/değil/<> TEVDÎ ETMEK- EMEKLEME ve/||/<>/>/< MEMEYE EMEKLEME- EMEL ile TÛLE EMEL- EMERGE SUBMERGE- ENCÂM[Ar.] ile/ve/<>/> SERENCÂM[Fars.]- ENDERÛN ile/ve/||/<> DEHTERÛN- ENFLASYON ile/ve STAGFLASYON- ENGELLEM/AMBARGO[Fr.]:
SÜEL/ASKERÎ değil/yerine/= GEÇİMSEL/EKONOMİK değil/yerine/= YÖNETKİL/SİYASİ- ENGELLERDE/MÂNİ:
ŞER'Î MÂNİ ile/ve/||/<> TABİÎ'Î MÂNİ ile/ve/||/<> ÖRFE DAYANAN MANİÎ ŞER'Î- ENGEREK ile KATIRYILANI- ENGİNAR ile SAKIZ ENGİNAR- ENKERE MİN-HU KEZÂ ile NEKAME MİN-HU KEZÂ- ENSTRÜMAN[Fr.] değil/yerine/= ÇALGI/MÜZİK ARACI- EPA ya da DHA ile/değil/yerine/>< ALA- ER ile/ve/||/<>/> ONBAŞI ile/ve/||/<>/> ÇAVUŞ ile/ve/||/<>/> YÜZBAŞI ile/ve/||/<>/> BİNBAŞI ile/ve/||/<>/> AĞA ile/ve/||/<>/> BAŞ AĞA[> PAŞA]- ERGEN(İN) ELEŞTİRİSİ ile/ve/değil/yerine/||/<> ERGİNİN(/YETKİN) ELEŞTİRİSİ- ERGİME ile AŞIRI ERGİME- ERGUVAN ile/||/<> JAKARANDA/MAVİ JAKARANDA/SİYAH POUİ/EĞRELTİ AĞACI- ERİK ile MÜRDÜMERİĞİ- ERKEĞİN PC'Sİ ile KADININ PC'Sİ- ERKEKLERİN, KADINLARA YAPTIĞI ÖVGÜ/İLTİFAT ile KADINLARIN, ERKEKLERE YAPTIĞI ÖVGÜ/İLTİFAT- ERKEN BAROK ile BAROK- ERMENİCE ile/ve/değil/<> KRAPAR ERMENİCESİ- EROS ile/ve HİMEROS- ES-SELÂMÜN ALEYKÜM değil/ya da ES-SELÂM-Ü ALEYKÜM değil/ya da SELÂMÜN ALEYKÜM- ESER ÖĞELER(ELEMENTLER) ile/ve ULTRA ESER ÖĞELER(ELEMENTLER)- ESER ile/ve/<>/|| ŞAH-ESER- ESKATOLOJİ ile/ve FUTUROLOJİ- ESKİ ASTRONOMİ ile YENİ ASTRONOMİ- ESKİ ÇAĞ ile/ve/||/<>/> ANTİK ÇAĞ ile/ve/||/<>/> ORTA ÇAĞ ile/ve/||/<>/> YENİ ÇAĞ- ESKİ DİL ile TEMEL DİL- ESKİ QUITO ile/ve/<> YENİ QUITO- ESKİ YUNAN'DA:
SIVI HACİM ÖLÇÜLERİ ile/ve KATI HACİM ÖLÇÜLERİ- ESNAF ile/ve/<> EŞRAF- ESRE ile ESRE ile ÖTRE- ESTETİK ALGI ile ESTETİK YARGI- ESTETİK CERRAHİ ile/ve/<>/< PLASTİK CERRAHİ- ESTETİK DEĞER ile/ve SANATSAL DEĞER- ESTETİK ELEŞTİRİ ile İZLENİMCİ ELEŞTİRİ- ESTETİK ÖNERME/YARGI ile/ve MANTIKSAL ÖNERME/YARGI- ESTETİK YARGILAR ile/ve ETİK YARGILAR- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇİFT ANLAMLI/LIK- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve ÇOK ANLAMLI/LIK- EŞ ANLAMLI/LIK ile/ve/değil YAYGIN ANLAMLI/LIK- EŞ ANLAMLI ile/ve/değil YAKIN ANLAMLI- EŞ ÖZDEŞİM ile TAMAMLAYICI ÖZDEŞİM- EŞEK ARISI ile AFRİKALILAŞTIRILMIŞ ARI- EŞEK ARISI ile AMAZON EŞEK ARISI- EŞEK ARISI ile BÜYÜK/DEV EŞEK ARISI (YAK KATİLİ)- EŞEK ARISI ile ÇÖMLEKÇİ ARISI- EŞEK ARISI ile YER EŞEK ARISI (AĞUSTOSBÖCEĞİ KATİLİ)- EŞEK BAŞI (DEĞİLIM/Z) ile/ve/değil/yerine/||/<> BOSTAN KORKULUĞU (DEĞİLIM/Z)- EŞEK HAZZI ile SANATÇI HAZZI- EŞEK ile YABANEŞEĞİ- EŞEŞEYSEL/LİK ile/değil HEMEŞEYSEL/LİK- EŞEYSEL BOŞALMA ile/ve HEYECANSAL BOŞALMA- EŞİTLİK ADÂLETİ ve/||/<> ONUR ADÂLETİ- EŞİTLİK ADÂLETİ ile/ve/<> ORAN ADÂLETİ- EŞYA UNUTMAK ile BEBEK/ÇOCUK UNUTMAK- ET "UYGARLIĞI" ile/değil/yerine ANLAM/MÂNÂ UYGARLIĞI- ETÂ FULÂNUN ile CÂE FULÂNUN- ETİLEN[Fr. < ÉTHYLÈNE] ile ASETİLEN[Fr. < ACÉTYLÈNE]- ETİMOLOJİK MEŞRÛLAŞTIRMA ile MİMOLOJİK MEŞRÛLAŞTIRMA- EVDE BAKIM ile/ve/||/<> HASTAHANEDE BAKIM- EVLİLİK ile/ve/değil KUTSAL EVLİLİK- EVLİYÂ ile/ve BEŞİK EVLİYÂSI- EVREN:
"SONLU" değil SINIRSIZ-SONLU- EVRENSEL BİLİM ile/değil EGEMEN BİLİM- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE- EVRİM:
DOĞAL SEÇİLİM KURAMI/ÖRNEĞİ ile/ve/değil/yerin/<>/>< DAYANIŞMA(SYMBIOSIS) KURAMI/ÖRNEĞİ- EVRİM ile/ve/||/<> MOZAİK EVRİM- EVVELİYÂT ile MÜŞÂHEDÂT ile MÜCERREBÂT ile HADSİYÂT ile MÜTEVÂTİRÂT ile FITRÎYÂT(KIYASI KENDİNDE ÖNERMELER)- EYLEM ile/ve/değil/yerine BÜTÜNLÜK İÇİNDE EYLEM- EYLEM ile/ve ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM- EYLEM ile ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EYLEM(SATSANG)- EYLEMSİZ "ÖNGÖRÜ" ile/ve/<> ÖNGÖRÜSÜZ "EYLEM"- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE- EYLEMSİZ HAREKET ile/ve/||/<> KÜTLE ÇEKİMİ ALTINDAKİ NESNENİN HAREKETİ- EZELDE ve/||/<>/> GÜZELDE- EZGİ/NAĞME[Ar.]/MELODİ[Fr. < MÉLODIE] ile ARA NAĞME- EZOTERİK RİTÜEL ile/ve/<> DİNSEL RİTÜEL- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL- FÂİL TANRI ile ÂMİL TANRI- FAKİR OLUP DA SABRETMEK ile/ve/<> ZENGİN OLUP DA ŞÜKRETMEK- FAKİRİN SABRI ile ZENGİNİN SABRI- FANEROZOİK ZAMANDA:
PALEOZOİK ile/ve/||/<>/> MEZOZOİK ile/ve/||/<>/> SENOZOİK- FARAZÎ ile/ve/değil/||/<>/< NAZARÎ- FARE ile AMERİKAN FARESİ- FARE ile ANADOLU FARESİ- FARE ile/ve BANDİKUT FARESİ- FARE ile/ve BEYAZ ÇÖL FARESİ- FARE ile BÜYÜK KAFALI KÖSTEBEK FARESİ- FARE ile CÜCE FARE- FARE ile ÇEKİRGE FARESİ- FARE ile ÇIPLAK, KÖR FARE- FARE ile/ve EV FARESİ- FARE ile FINDIK FARESİ- FARE ile FİL FARESİ- FARE ile FİLFARESİ- FARE ile GELENİ/TARLA FARESİ- FARE ile GÜMÜŞ, PİRİNÇ FARESİ- FARE ile/ve HUŞFARESİ- FARE ile KIR FARESİ/SİVRİ FARE/SOREKS- FARE ile KÖR KÖSTEBEK FARESİ- FARE ile/ve KUŞFARESİ- FARE ile LAĞIM FARESİ- FARE ile MEEKAP/FİRAVUN FARESİ- FARE ile MİSK FARESİ/KALEMİS- FARE ile/ve ORMANFARESİ- FARE ile/ve PAMUKFARESİ- FARE ile SİVRİFARE- FARE ile YABAN FARESİ- FARE ile YELELİ FARE- FARKETMEK ile/ve/<> FARK'I FARKETMEK- FARKLI OLMAK(/OLMAYA ÇALIŞMAK) ile/ve/değil/yerine FARK YARATMAK(/YARATMAYA ÇALIŞMAK)- FASULYE/BEZELYE ile HİNTBEZELYESİ- FAZLA/LIK ile/değil AŞKIN/LIK- FEDERASYON[Fr./İng. < FEDERATION] değil/yerine/= ÜSTBİRLİK- FEHÂMETLÜ DEVLETLÜ ile ÜBBEHETLÜ DEVLETLÜ- FEHVA'L-HİTÂB ile DELÎLU'L-HİTÂB- FELSEFE TARİHİ ile/ve/değil DÜŞÜNCE TARİHİ- FELSEFE'DE SEZGİ ile NIETZSCHE'DE SEZGİ- FELSEFE(PHILO-SOPHIA):
BİLGELİK SEVGİSİ ile/ve/||/<> SEVGİNİN BİLGELİĞİ- FELSEFE ile/ve/değil/<> EROSEFE- FELSEFE ile/ve FELSEFE ÜZERİNE FELSEFE- FELSEFE ile/ve KURAMSAL/TEORİK AKIL- FELSEFE ile ÖLÜ FELSEFE- FELSEFENİN GEÇMİŞİ ile GEÇMİŞTEKİ FELSEFE- FELSEFİ GÖRÜŞ/LER ile/ve GÖRELİ FELSEFÎ GÖRÜŞ/LER- FELSEFÎ MİT ile/ve/<> ŞİİRSEL MİT- FENER ADASI ile/ve İNCİRLİ ADASI- FERÂGAT AHLÂKI ile/ve/değil/yerine ANNELİK AHLÂKI- FERÂGAT AHLÂKI > AŞK AHLÂKI- FERAH ile REFAH- FES ÇEŞİTLERİ ile/ve KAVUK ÇEŞİTLERİ- FESLEĞEN ile YERFESLEĞENİ- FEVKALADE SIKINTILI değil FAZLASIYLA SIKINTILI- FIKIH ile USUL-İ FIKIH- FINDIK ile MAKADEMYA FINDIĞI- FIRTINA DERE ve İKİZDERE- FIRTINA ile KIRLANGIÇ FIRTINASI- FISTIK/PİSTE[Fars.] ile/ve/< YERFISTIĞI/ARAŞİT[Fr.(< Yun.)]- FIŞKI ile/ve MAYIS/TEZEK ile/ve KESEK- FİL DİŞİ ile FİLDİŞİ- FİLİKA[İt. < FELUCA] ile BÜYÜK FİLİKA- FİLM:
SESSİZ ile/ve/||/<>/> SESLİ- FİLMDE:
80'LER ile 90'LAR ile 2000'LER ile 2010'LAR- FİLOZOF BİLİM İNSANI ile TEKNİK BİLİM İNSANI- FİSYON ile FÜZYON- FİZİK ANTROPOLOJİ ile/ve SOSYAL ANTROPOLOJİ ile/ve PALEO ANTROPOLOJİ- FİZİK YASALARI:
BİRİNCİ DERECE ile/ve/||/<>/> İKİNCİ DERECE- FİZİK ile/ve/||/<> ASTRO FİZİK- FİZİK ile KUVANTUM FİZİĞİ ile TERMO DİNAMİK- FİZİK ile/ve/||/<>/> METAFİZİK- FİZİK ile METAFİZİK/MATEMATİKSEL FİZİK- FİZİK ile/ve MÜZİK- FİZİKSEL CİSİM ile MATEMATİKSEL CİSİM- FİZİKSEL NİCELİK İKİLİĞİ ile KİMYASAL NİCELİK İKİLİĞİ- FLAMİNGO ile BATI HİNT FLAMİNGOLARI- FLAMİNGO ile ŞİLİ FLAMİNGOSU- FLÜT ile/ve YAN FLÜT- FOIX KALESİ ile/ve MONTESEGUR KALESİ ile/ve QUERIBUS KALESİ- FOK ile BAYKAL FOKU- FOK ile GRÖNLAND FOKU- FOK ile KÖRFEZFOKU ile KEŞİŞFOKU ile KULAKLIFOK ile FİLFOKU- FOK ile LEOPAR/PARS FOKU- FOK ile WEDDLE FOKU- FOLYA ile KULAKLI FOLYA- FOTOĞRAF:
ÇEKİLEN ile/ve/değil/||/<>/> SEÇİLEN- FRANSIZ BAHÇESİ ile İNGİLİZ BAHÇESİ- GAGA ile ORNITORENG GAGASI- GALILEO AÇMAZI ile/ve/||/<> HILBERT OTELİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TRISTRAM SHANDY AÇMAZI ile/ve/||/<> CANTOR AÇMAZI- GAM ile MAJÖR GAM- GANJ IRMAĞI YUNUSU ile AMAZON/PEMBE, IRMAK YUNUSU(BOTO)- GASTRONOMİ değil ASTRONOMİ- GAYBE/GAİBE İMAN değil GAYB/GAİB'TEN İMAN(EMİN OLMA)- GAYR-I HABERİYE(İNŞAÎ) ile HABERİYE(MEŞKÛKE)- GAYR'A BENZEMEK değil/yerine HAKK'A BENZEMEK- GAYRET ve/||/<>/> RİAYET- GAZ BULUTU ile HİMİKO BULUTU- GAZ ile BOĞUCU GAZ- GAZ ile ÇAMUR GAZI- GAZETE OKUMAK ile/ve/<>/||/değil/yerine KİTAP OKUMAK- GAZLAR ile ASAL/SOY GAZLAR- GAZLAR ile/ve ASIL GAZLAR- GEBELİK BELİRTİLERİ ile/ve/değil/||/<> ÂDET BELİRTİLERİ- GEBELİKTE:
İLK 3 AY ile/ve/<> İKİNCİ 3 AY ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 3 AY- GECE UYKUSU ile/ve/||/<> GÜNDÜZ (ÖĞLE) UYKUSU/KAYLÛLE[Ar.]- GECE ile/ve KARANLIK GECE- GEÇ YAŞTA ile/değil/yerine GENÇ YAŞTA- GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ- GEÇİCİ ÇÖZÜM ile/ve/değil/||/<>/< ARA ÇÖZÜM- GEÇİCİ NUR ile/ve SOYUT NUR ile/ve NURLAR NURU- GEÇİCİ/ÖN YARGI ile/ve/||/<>/> YARGI- GEÇMİŞ:
"AİT OLDUĞUMUZ" değil BANA/BİZE AİT OLAN- GEÇMİŞ:
"EV GİBİ" değil/yerine/>< KİTAP GİBİ- GEKO ile YAPRAK KUYRUKLU GEKO- GELECEK ve MİMARÎ ile/ve/||/<> MİMARÎ ve GELECEK- GELENEKSEL MİTOLOJİ ile/ve DİNSEL MİTOLOJİ- GELİN ile EĞRETİ GELİN- GELİNCİK ile YABAN GELİNCİĞİ- GELİŞTİRME ile/ve/<> PEKİŞTİRME- GEN ile/ve/||/<> MC1R GEN- GENELDE ile/ve/değil TEMELDE- GENELLEŞTİRME ile/ve SOYUTLAYARAK GENELLEŞTİRME- GENETİK ile/ve/değil/||/<>/> EPİGENETİK- GENİŞ KAVRAM ile DERİN KAVRAM- GENİŞ ZAMANDA ile/ve/||/<> DAR ZAMANDA- GENİTAL:
SİVİLCE ile/ve/||/<> UÇUK- GEOMETRİ ve/||/<> GONİOMETRİ[SİNÜS, COSİNÜS[TAMÂM-I CEYB], TANJANT[TANGENS], COTANJANT[COTENGENS]]- GEOMETRİK ADÂLET ile/ve/||/<>/> ARİTMETİK ADÂLET- GERÇEK DOST:
İYİ GÜNDE ve/||/<> KÖTÜ GÜNDE- GERÇEK KİŞİ/LİK ile TÜZEL KİŞİ/LİK- GERÇEK KUZEY ile/ve/<> GRİD KUZEYİ ile/ve/<> MANYETİK KUZEY- GERÇEK OLMAYAN HAKKINDAKİ FARKINDALIK ile/ve/>< GERÇEK DOĞAMIZ HAKKINDAKİ FARKINDALIK- GERÇEKLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve NEDENSELLİK TANIMI/TASAVVURU ile/ve KİŞİ ZİHNİ- GERGEDANLAR'DA:
SİYAH AFRİKA GERGEDANI ile AKGERGEDAN ile HİNT GERGEDANI ile ENDONEZYA GERGEDANI ile KUZEY BEYAZ GERGEDANI ile SUMATRA GERGEDANI ile YAVA GERGEDANI- GERGEDAN ile SUMATRA GERGEDANI- GERGEDAN ile TÜYLÜ GERGEDAN- GERİ KALMAK ile GEÇMİŞİNDEN GERİ KALMAK- GERİLLA[Fr. < GUERILLA] ile/>< KONTRGERİLLA[Fr. < CONTRE-GUERILLA]- GEYİK ile/ve ALAGEYİK/SIĞIN/MUS[Ural ormanında]- GEYİK ile FARE/CÜCE GEYİK- GEYİK ile KANADA GEYİĞİ/MUS- GEYİK ile/ve KATIRGEYİĞİ- GEYİK ile/ve KIZILGEYİK- GEYİK ile MAVİ GEYİK- GEZEGEN ADLARI ve/> TANRI ADLARI- GEZEGEN ile "SERSERİ GEZEGEN"- GEZEGEN ile CERES GEZEGENİ(EN BÜYÜK GEZEGEN)- GEZEGENLER:
BEYAZ CÜCE ile KARA CÜCE- GHRELİN ve/||/<>/> İNSÜLİN ve/||/<>/> LEPTİN- GİDİMLİ AKIL ile VİCDÂNİ AKIL- GİRDİLER DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> YAŞAM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> UYUM DÖRTLÜSÜ ile/ve/<> DEĞERLER DÖRTLÜSÜ- GİRİŞİM:
YAPICI ile/>< YIKICI- GİTAR ile/ve/<> PERDESİZ GİTAR- GİZLİ EVSİZLER ile GEÇİCİ EVSİZLER ile SÜREKLİ EVSİZLER- GLİKOZ ile/ve/<> FRÜKTOZ/LEVÜLOZ[Fr.]- GÖBEK ile GEBELİK/BEBEK- GÖÇ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ile/ve/||/<> İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ- GÖĞÜS KABURGALARI ile/ve YÜZEN/YALANCI KABURGALAR- GÖKNAR ile KAZDAĞI GÖKNARI- GÖKTEN DÜŞEN ile GÖNÜLDEN DÜŞEN- GÖKTÜRK TÜRKÇESİ ile/ve/<> OĞUZ TÜRKÇESİ ile/ve/<> ANADOLU TÜRKÇESİ- GÖL ile ARJANTİN GÖLÜ- GÖLET ile FİLET- GÖLGE/LİK ile/ve/değil/||/<>/< BİLGE/LİK- GÖLGE ile TAM GÖLGE- GÖLGE ile/ve/||/<> YARI GÖLGE- GÖLGENDE DİNLENEN değil/yerine GÖNLÜNDE DİNLENEN- GÖNENCE/KONFOR ALANI ile/ve/||/<>/< GÜVEN ALANI- GÖNÜL KOYMAK ile/değil/yerine/||/<>/< MESAFE KOYMAK- GÖRELİ ile/ve/||/<> DURUMA GÖRE- GÖRELİLİK/GALILEO GÖRELİLİĞİ ile/ve/<>/< ÖZEL GÖRELİLİK ile/ve/<>/< GENEL GÖRELİLİK- GÖRELİLİK ile/ve YASALI GÖRELİLİK- GÖRME/TATMA/KOKLAMA/DOKUNMA ile/ve/değil/||/<>/< DUYMA- GÖRMEMEK ile GÖRÜNENİ GÖRENİ GÖRMEMEK- GÖRÜ AKSİYONLARI ile/ve/||/<> ALGI ÖNGÖRÜLERİ ile/ve/||/<> DENEYİM ANALOJİLERİ ile/ve/||/<> AMPİRİK DENEYİMİN POSTULATLARI[genel]- GÖRÜNEN UYUM ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖRÜNMEYEN UYUM- GÖRÜNÜR HAREKET ile/ve GERÇEK HAREKET- GÖVDE AMELİYATI ile/ve/||/<> MANEVİ AMELİYAT- GÖVDE'NİN:
ABDESTİ ile/ve KULLUĞU- GÖVDE ile KONGÖVDE- GÖVDENİN EYLEMİ ile/ve/<> NEFSİN EYLEMİ ile/ve/<> ÖZÜN EYLEMİ- GÖVDENİN/TEN'İN ABDESTİ ile/ve AKIL'IN/VİCDANIN ABDESTİ ile/ve NEFS'İN ABDESTİ- GÖZ KARARI ile/ve EL KARARI- GÖZ TANSİYONUNDA:
AÇIK AÇILI ile KAPALI AÇILI- GÖZ ile KENE GÖZ- GÖZDE:
SİYANOLAB ile/ve/||/<> KLOROLAB ile/ve/||/<> ERITOLAB- GÖZE ORGANELLERİNDE:
KLOROPLAST ile/ve/<> KROMOPLAST ile/ve/<> LÖKOPLAST- GÖZETİM ile/ve/<> DENETİM- GÖZLEMSEL BİLGİ ile/ve KATILIMSAL BİLGİ- GÖZLÜK ile/||/<> KELEBEK GÖZLÜK- GÖZYAŞI:
KEDERDE ile BOZULMADA ile SOĞANDA ile GÜLÜŞTE- GÖZYAŞI ile/ve/değil/<> KANLI GÖZYAŞI- GÖZYAŞININ:
DIŞA AKMASI ile/ve İÇE AKMASI- GRAND KANYON'DA:
KUZEY YAKASI ile/ve/||/<> GÜNEY YAKASI ile/ve/||/<> BATI YAKASI- GRANİT ile/değil/yerine/||/<>/> BİYO GRANİT- GRES YAĞI ile/ve/değil/yerine/||/<>/> MOTOREKS GRES YAĞI- GREYFURT ile POMELO(ŞADOK ÇİN GREYFURDU)- GRİ MADDE ile/ve/<> BEYAZ MADDE- GRİ SU ile/ve SİYAH SU- GUGUK KUŞU ile/||/<> KOŞAR/YER GUGUK KUŞU/ROAD RUNNER- GURULTU ile/ve/> GÜRÜLTÜ- GURUR(LU OLMAK)/MAĞRUR ile/değil/yerine VAKUR (OLMAK)- GURUR ile/ve/değil/yerine ONUR- GÜBRE[Yun.]/KEMRE ile/ve FIŞKI- GÜÇ ile GİZİL GÜÇ- GÜÇLÜ OLMAK ve/||/<> AKILLI OLMAK ve/||/<> KENDİN OLMAK- GÜÇLÜ ve/||/<>/> DAHA GÜÇLÜ- GÜDÜK ile KADÜK[Fr.]- GÜFTÂR[Fars.] ile/ve/+/değil/yerine/||/<>/> KÂR[Fars.]- GÜHERÇİLE ile/ve/<> ŞİLİ GÜHERÇİLESİ- GÜL[Fars.] ile/ve KAMELYA/ÇİNGÜLÜ/JAPONGÜLÜ- GÜL[Fars.] ile MENEKŞEGÜLÜ- GÜL ile "KIRIK GÜL"- GÜL ve/||/<> BÜLBÜL- GÜL ile ÇİN GÜLÜ- GÜL ile YEŞİL GÜL- GÜLMEK :) ile/ve/||/<>/>/< GÖZLERİNİN İÇİNİN GÜLMESİ :)- GÜLMEK:
"UMDUĞUMUZLA ile/ve/değil/yerine/>< BULDUĞUMUZLA- GÜLSUYU:
KALP İÇİN ve/<> BEYİN İÇİN- GÜLÜMSEME :) ve/||/<> DUCHENNE GÜLÜMSEMESİ :)- GÜLÜN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> DOSTUN (DAHA) GÜZELİ ve/||/<>/> İNSANIN (DAHA) GÜZELİ- GÜMÜŞ SIRTLI GORİL/ENGAGİ[yerel dilde] ile DUMAN SIRTLI DAĞ GORİLİ- GÜMÜŞ ile ALMANGÜMÜŞÜ/FAKFON/MAYŞOR[< Maillot ve Charier'in adından]- GÜN:
24 SAAT değil 23.56 SAAT- GÜN ile ALA GÜN- GÜN ile/ve/||/<> ARTIK GÜN- GÜNÇİÇEĞİ/GÜNEBAKAN/GÜNDÖNDÜ = AYÇİÇEĞİ- GÜNDE:
24 SAAT ile/ve 12 SAAT- GÜNDELİK METİN ile KURMACA METİN ile KULLANMALIK METİN- GÜNEĞİK/KARAKAVUK/HİNDİBÂ[Ar.] ile KARAHİNDİBA- GÜNEŞ PATLAMALARINDA:
KUZEYE YÖNELİK OLAN ile/ve GÜNEYE YÖNELİK OLAN- GÜNEŞ SİSTEMİ ile/ve/||/<>/> SAMANYOLU GALAKSİSİ ile/ve/||/<>/> MİLYARLARCA GALAKSİ- GÜNEŞ TUTULMASI/KÜSUF[Ar.] ile HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI- GÜNEŞ ile/ve/<> BEYAZ GÜNEŞ- GÜNEŞBALIĞI ile OKYANUS GÜNEŞBALIĞI- GÜNEŞE:
ARKAMIZI DÖNMEK değil/yerine/>< YÜZÜMÜZÜ DÖNMEK- GÜNEY AFRİKA KÜRKLÜ FOKU ile YENİ ZELANDA KÜRKLÜ FOKU- GÜNEY YARIM KÜREDE ile/ve KUZEY YARIM KÜREDE- GÜNLÜK DİL ile HUKUK DİLİ- GÜNLÜK YAŞA(MAK) ile/değil/yerine GÜNÜ YAŞA(MAK)- GÜNÜMÜZDEKİ ENTELEKIA ile/değil/yerine KAVRAMSAL ENTELEKIA- GÜREŞ ile HİNTGÜREŞİ- GÜREŞ ile SUMO GÜREŞİ- GÜRÜLTÜ ile/ve/||/<> BEYAZ GÜRÜLTÜ- GÜVE ile ATLAS GÜVESİ/KELEBEĞİ- GÜVEMERİĞİ/GÖVEMERİĞİ = GEYİKDİKENİ/AKDİKEN- GÜVENLİ BAĞLANMA ile GÜVENSİZ BAĞLANMA ile BAĞLANTI NESNESİNİN OLMAMASI- GÜVERCİN ile GÖÇMEN GÜVERCİN- GÜVERCİN ile KAYA/YABANİ/BAYAĞI GÜVERCİNİ- GÜVERCİN ile YOLCU GÜVERCİNi- GÜZEL (OLAN) ile/değil İSTEDİĞİM GİBİ (OLAN)- GÜZEL EKİZ(FOTOĞRAF) ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ANLATAN EKİZ(FOTOĞRAF)- GÜZEL KUR'AN OKUYOR değil AĞZI KUR'AN'A YAKIŞIYOR- GÜZEL ÖRNEK ile/ve/değil/||/<>/< İYİ ÖRNEK- GÜZELİ SEVMEK ile/ve/değil/yerine/<> GÜZELLİĞİ SEVMEK- GÜZELLİK FELSEFESİ ile SANAT FELSEFESİ- HABERDÂR[Ar. + Fars.] ile ALEMDÂR[Ar. + Fars.] ile FEHİMDÂR[Ar. + Fars.]- HACC'A GİTMEK ile/ve HACC'TAN GİTMEK- HÂCET(GEREK/SİNİM) YOK:
[ne] İNKÂR'A ve/ne de İKRAR'A- HADDİNİ BİLMEK ile/ve HAKKINI BİLMEK- HADDİNİ BİLMEK ve HESABINI BİLMEK- HAFİF BAYGINLIK ile ŞİDDETLİ BAYGINLIK- HAFİF UNLU ile/ve ORTA DERECE UNLU ile/ve ÇOK UNLU- HAK ile/ve/||/<>/> DİRENME HAKKI- HAK ile/ve/||/<>/< HAKLARA SAHİP OLMA HAKKI- HAK ile/ve YERİNDE HAK- HÂKA BİHİ ile NEZELE BİHİ- HAKİKAT AHLÂKI ve ÖZGÜRLÜK AHLÂKI- HAKİKAT'TEN ÖĞRENMEK ile/ve/<> HAKİKATEN ÖĞRENMEK- HAKİKİ CEVHER ile/ve GÖRELİ CEVHER- HÂKİM ile/<> (SULH/CEZA) SORGU HAKİMİ- HAKK'I, KİŞİYLE TANIMAK ile/ve/||/<> KİŞİ'Yİ, HAKK'LA TANIMAK- HAKKIN, SENİN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK ile/ve/değil/yerine/<> KENDİNİN, HAKKIN YANINDA OLDUĞUNA İNANMAK- HAKLAR:
SINIRLANDIRILAMAZ OLANLAR ile/ve/||/<> SINIRLANDIRILABİLİR OLANLAR- HAKLI OLANI, GÜÇLÜ KILAMAMAK ve/ne yazık ki/> GÜÇLÜ OLANI, "HAKLI KILMAK"- HAKLI OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKLI OLMAK- HAKLI/HAKSIZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK ile/değil/yerine ANLAMAYA ÇALIŞMAK- HAKSIZ "GÜÇ" ile GÜÇSÜZ HAK- HAKSIZLIĞA/YANLIŞ ANLAŞILMAYA:
MÂRUZ KALMAK ile/ve/+/değil/yerine/> MAĞDUR OLMAK ile/ve/+/değil/yerine/> MÜŞTEKÎ OLMAK- HAL EHLİ ile/ve/<> AŞK EHLİ- HAL ve/> MAHAL ve/> TAHALLÜL- HALÂ ile/ve MELÂ- HALİL İBRAHİM SOFRASI ile ZEKERİYÂ SOFRASI- HALT (ETMEK) ile/değil/yerine/>< HÂL (ETMEK)- HÂMÎ ile/ve/||/<>/> MAHMÎ- HAMİD-İ EVVEL (I. ABDÜLHAMİD) SEBİLİ) ile MAHMUD II SEBİLİ ile MAHMUD II SEBİLİ- HAMİYYETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB ile HİKMETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB- HANYA-KONYA ('YI GÖRMEK/GÖRÜRSÜN!)- HAPŞIRMA ile IŞINSAL HAPŞIRMA YANSIMASI- HARÂMÎ/KORSAN[İt./Lat. < KORSO] ile/ve IZBANDUT[İt. SBANDATO < Cerm.] ile/ve EŞKIYÂ/PİRAT- HARCANILACAK PARA ile/ve BİRİKTİRİLECEK/SAKLANILACAK PARA- HARD DISK:
SSD ile M2 SSD- HARDAL ile AKHARDAL- HAREKET:
DOĞAL ile/ve/||/<> ZORLAMALI- HAREKET'TE:
YER DEĞİŞTİRMEK değil KENDİ İÇİNDE DEĞİŞMEK- HAREKET ile/ve/||/<>/>< (HAREKETİN) TERS YÖN(ÜN)DE(Kİ) HAREKET- HAREKETİN KAYNAĞI ile BİLGİNİN KAYNAĞI- HAREKETTE YETENEK:
ÖNGÖRÜLEBİLİR ile/ve/||/<> ÖNGÖRÜLEMEYEN- HARF (KULLANIMI) ile/ve RAKAM (KULLANIMI)- HARF ABECESİ ile/ve/||/<>/< HECE ABECESİ- HASL ETMEK ile/ve/değil/yerine VASL ETMEK- HASTALIK SONRASI SÜMÜK (TADI) ile BALGAM (TADI)- HASTALIK TIBBI ile/ve/||/<>/< SAĞLIK TIBBI- HASTALIK ile/ve BÖLGESEL HASTALIK- HASTALIK ile KALITSAL/IRSÎ HASTALIK- HATALU'L-LİSÂN ile ZELEKU'L-LİSÂN- HATM ETMEK ile/ve/<> HAZM ETMEK- HATT ile ŞEYH HAMDULLAH KARAHİSAR HATTI- HAVA KİRLİLİĞİ ile/ve/değil/||/<> İÇ ORTAM/MEKÂN HAVA KİRLİLİĞİ- HAVAYA GİRMEK ve BUNALIMA GİRMEK- HAVUÇ ile KUM HAVUCU- HAYAL OLAN ile/ve/||/<>/> "YALAN OLAN"- HAYAL-MEYAL (ANIMSAMAK)- HAYAT AĞACI ile/ve/değil/yerine/<> BİLGELİK AĞACI- HAYRAN BAKIŞ ile AYRAN BAKIŞ- HAYVAN HORTUMU ile FİL HORTUMU ile BÖCEKLERDE GÖRÜLEN HORTUM- HAYVAN-I NÂTIK ile HAYVAN-I DÂHIK ile CİSM-İ DÂHIK- HAYVAN ile BEBEK/ÇOCUK KAÇIRAN HAYVAN- HAYVANLAR:
YEMEK ve/||/<> BİNEK ve/||/<> DENEK
DEĞİLDİR!- HAYVANSAL "PROTEİN" ile/değil/yerine/||/<>/< BİTKİSEL PROTEİN- HAZIR BİLGİ ile/ve/değil/yerine YÖNLENDİRİCİ BİLGİ- HÂZİN ile ABDURRAHMAN el-HÂZİNÎ- HEBÂ değil/yerine/>< ÇABA- HELVA ile KOZ HELVA- HEMATİT ile MANYATİT- HEMEN DEĞİŞİM ile/ve ÂNÎ DEĞİŞİM- HER ile/ve BASİT HER- HERAKLEITOS AÇMAZI ile/ve/||/<> ÇOKLUK AÇMAZI ile/ve/||/<> THESEUS AÇMAZI- HERCAİ MENEKŞE ile YABANİ HERCAİ MENEKŞE- HERETİZM ile ATEİZM ile PANTEİZM- HERHANGİ BİRİ OLMAK ile/değil/yerine BELİRLİ BİR KİŞİ OLMAK- HERMETİK ile/ve HERMENEUTİK- HERTZ:
60 ile/<>/> 90 ile/<>/> 120 ile/<>/> 144- HERTZ ile KİLOHERTZ- HESAPLAŞMAYI:
KENDİNLE YAPMAK ile/ve KENDİNE YAPMAK- HEVESKÂR ile/ve/değil/yerine GAYRETKÂR- HEYET[Ar.]/ENCÜMEN/KOMİTE[Fr. < COMITE]/KOMİSYON değil/yerine/= YARKURUL/ALT KURUL- HEYET ile/ve/||/<>/< MAHİYET- HEYKEL[Ar.] değil/yerine/= ANIT/YAPIT/YONTU- HIPOPE:
İKİ KÜRELİ ile/ve/<> DÖRT KÜRELİ- HIRSIZ ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> POLİTİK HIRSIZ- HIRSIZIN:
HIRSIZLIKTAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI ile/ve/||/<> YAKALANMASINDAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI- HIYAR ile EŞEKHIYARI- HIYAR ile HİNTHIYARI/HIYARŞEMBE- HIZ REKORU ile/değil HIRS REKORU- HIZ ile/ve/||/<> ANLIK HIZ- HIZ ile BAĞIL HIZ- HIZLI GİTMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UZAĞA GİDEBİLMEK- HIZLI KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AKICI KONUŞMAK- HIZLI KULLANIM değil/yerine SAKİN KULLANIM- HIZLI MODA ile/değil/yerine/>< YAVAŞ MODA- HIZLI ÖRGÜTLEN(EBİL)ME ile/ve/değil/<> NİTELİKLİ ÖRGÜTLENME- HİCRÎ TAKVİM ile/ve MÎLÂDÎ TAKVİM(EFRENCÎ/GREGORYEN TAKVİM) ile/ve MUSEVÎ TAKVİMİ- HİNDİ/GÜLÜK ile GURK | BABA HİNDİ- HİNT İNCİRİ ile KAVAK İNCİRİ- HİNT OKYANUSUNDA:
ANDAMAN DENİZİ ile/ve/||/<> MALAKKA BOĞAZI ile/ve/||/<> MARTABAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BENGAL KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANBAY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KUÇ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> UMMAN DENİZİ ile/ve/||/<> UMMAN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BASRA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> YEMEN DENİZİ ile/ve/||/<> ADEN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KIZILDENİZ ile/ve/||/<> MOZAMBİK KANALI ile/ve/||/<> SOFALA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DELAGOA KÖRFEZİ- HİPOFİZ BEZİ ile KALKANBEZİ/TİROİD BEZİ ile PARATİROİD BEZİ ile LENF BEZİ ile BÖBREK ÜSTÜ BEZİ ile PANKREAS BEZİ ile EŞEYSEL BEZ ile İÇ SALGI BEZLERİ ile GASTRİT SUYU BEZİ ile GÖĞÜS KEMİĞİ ARKASINDA BULUNAN İÇSALGI BEZİ/TİMUS- HİPOKONDRİASİS ile HİPERKONDRİASİS- HİSSE ile MAHFÛZ HİSSE- HİSSÎ İDRAK ile/ve/> HAYALÎ İDRAK ile/ve/> VEHMÎ İDRAK ile/ve/> AKLÎ İDRAK- HİSSÎ SÛRET ile/ve KÜLLÎ SÛRET- HİSSİYAT ile/ve HADSİYAT- HİYEROGLİF ile/ve/||/<> REŞİD/ROSETTA TAŞI- HİZMET:
AŞK İLE değil SEVGİ/MUHABBET İLE- HİZMET:
MİNNETSİZ ve/<> KÜLFETSİZ ve/<> ÜCRETSİZ ve/<> TEŞEKKÜRSÜZ- HİZMET:
REHBETEN ile/değil/yerine/>< RAĞBETEN- HİZMET ile/ve/değil/yerine KARŞILIKSIZ HİZMET- HİZMETİN:
[ne yazık ki]
KÖTÜ İŞLEMESİ ile/ve/||/<>/< GEÇ İŞLEMESİ ile/ve/||/<>/< İŞLEMEMESİ- HOMEROS ile/ve/||/<> HESIODOS- HOMOZİGOT ile HETEROZİGOT- HOR GÖRMEK ile KENDİNİ HOR GÖRMEK- HOTEL ile APART HOTEL- HÖDÜK/LÜK ile/ve/değil/<> GÜDÜK/LÜK- HUBER KÖŞKÜ ile/= CUHMURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ- HUDURÎ BİLGİ ile/ve KESBÎ BİLGİ- HURMA AĞACI ile/= MAYAAĞACI- HUSÛSÎ MAHİYET ARZEDEN, EF'AL-İ BEŞERİYE:
ÖLÜYE AİT ile/ve/||/<> DİRİYE AİT- HUZÛR ve/||/<> SÜRÛR- HUZUREVİ değil/yerine YAŞAMEVİ- HÜKÜMLÜ ile YÜKÜMLÜ- HÜSNÜ ERTUĞRUL ve/||/<>/> MUHSİN ERTUĞRUL- HZ. MEVLÂNÂ:
GÖZLENİLEN ile/ve/||/<> ÖZLENİLEN ile/ve/||/<> GİZLENİLEN ile/ve/||/<> İZLENİLEN- HZ. YÛŞA TÜRBESİ ile UZUN EVLİYA TÜRBESİ- I. RÖNESANS ile/ve II. RÖNESANS- I. ŞEKİL ile II. ŞEKİL ile III. ŞEKİL ile IV. ŞEKİL- I. TANZİMAT ile/ve/||/<>/> II. TANZİMAT ile/ve/||/<>/> SERVET-İ FÜNÛN ile/ve/||/<>/> FECR-İ ÂTÎ ile/ve/||/<>/> MİLLÎ EDEBİYAT- I. VİYANA OKULU ile/ve/<> II. VİYANA OKULU- IGUANA ile GALAPAGOS KARA IGUANASI ile GALAPAGOS DENİZ IGUANASI- II. RAMSES'İN:
YAŞAM TAPINAĞI ile/ve/||/<> ÖLÜM TAPINAĞI- ILICA > KAPLICA- IMMANUEL KANT'IN, ÜÇ KİTABI:
SAF AKLIN ELEŞTİRİSİ ile PRATİK AKLIN KRİTİĞİ ile YARGI GÜCÜNÜN ELEŞTİRİSİ- IMPORT and DISCOUNTED IMPORTS and IMPORT LEVY and IMPORT REGIME and IMPORT SUBSTITUTION and SAFETY CONTROLS ON IMPORTS and SUBSIDISED IMPORTS- INSANLIĞI "KURTARMA" "ISTEĞİ" ile/değil/ne yazık ki/>< "INSANLIĞA HÜKMETME ISTEĞİ"- IRKÇI ULUSÇULUK ile ETNİK ULUSÇULUK ile KÜLTÜREL ULUSÇULUK ile VATAN ULUSÇULUK- IRKÎ ŞUUBİYE ile/değil LİSÂNÎ ŞUUBİYE- IRMAK ile BÜYÜK IRMAK- IRMAK ile/ve GÖL ile/ve DENİZ ile/ve ANADENİZ/OKYANUS- IRSÎ BAĞLAR ile/ve SIHRÎ BAĞLAR- ISI ile ÖZGÜL ISI- ISIN/KALORİ[Fr.] ile KİLOKALORİ[Fr.]- ISIRARAK ile KOPARARAK- ISLAK ZEMİN ile KAYGAN ZEMİN- IŞIĞA, IŞIKLA BAKMAK ile/ve YÖNTEME, YÖNTEMLE BAKMAK- IŞIĞI GÖRMEK ile/ve/değil/||/<>/< IŞIKLA GÖRMEK- IŞIK MİKROSKOBU ile/ve ELEKTRON MİKROSKOBU ile/ve KUVANTUM MİKROSKOBU- IŞIK ile/ve/<> GÜNEŞ IŞIĞI- IŞIMA ile/ve/||/<> ISIL IŞIMA- IŞINSAL ÇİÇEKLER = KAPİTULUMDAKİ DİLSİ KENAR ÇİÇEKLER = EZHÂR-I ŞUÂ'ÎYE = RAYONS, FLEURS RAYONNÉES, RUBANÉES, FLEURS LIGULÉES- ITLÂK ile/>< İTİLÂK- İÂNE ile İÂRE ile İÂŞE ile İBÂTE- İBÂDET:
GÖZ İLE ve/||/<>/< DİL/LİSAN İLE ve/||/<>/< KONUŞMA/KÂL İLE- İBÂRÂTLAR ile/ve İŞÂRÂTLAR ile/ve LETÂİF/LER ile/ve HAKÂİK/LER ile/ve MESEL/LER- İBN YUNUS ile KEMALEDDIN İBN YUNUS- İBRİK ile SU İBRİĞİ- İCÂZET KAYDI ile/ve MÜNÂVELE KAYDI ile/ve VAKIF KAYDI- İCTEZE'E ile BİH ile İKTEFÂ BİH- İCTİMA-İ NAKİZEYN ile İRTİFÂ-İ NAKİZEYN- İÇ BEN/LİK ile/ve/<> DIŞA YANSIYAN BEN/LİK- İÇ DENETİM ile/ve/<> BAĞIMSIZ DENETİM- İÇ SALGI ile DIŞ SALGI- İÇBÜKEY/OBRUK/MUKAAR/KONKAV[Fr. < CONCAVE] ile DIŞBÜKEY/KONVEKS[Fr. < CONVEXE]- İÇEDÖNÜK/LÜK ile DIŞADÖNÜK/LÜK- İÇERİK DEĞER ile/ve/<> KÜLTÜREL DEĞER- İÇİNDE OLMAK ile/ve PARÇASI OLMAK- İÇSEL TARİH ile/ve/||/<> DIŞSAL TARİH- İD ile/ve/||/<> EGO ile/ve/||/<> SÜPER EGO- İDÂRÎ KOLLUK ile/ve/<> ADLÎ KOLLUK- İDEAL OLAN ile/ve GERÇEK OLAN- İFÂ[Ar. < VEFÂ] ile/ve EDÂ'- İFLÂH (OLMA[MA]K) ile İSLÂH (OLMA[MA]K)- İFŞÂ ETMEK ile AFİŞE ETMEK- İFTİTÂH TEKBİRİ ile/ve/<> İSTİFTÂH TEKBİRİ ile/ve/<> TAHRİME TEKBİRİ ile/ve/<> TEŞRÎK TEKBİRİ- İGTİMÂD/İGMÂD[< GIMÂ] | İĞTİLÂF/İGLÂF[< GILÂF] ile İTİMAD[< AMD]- İGUANA ile/ve/<> DENİZ İGUANASI- İHÂLE ETMEK ile/ve EMÂNET ETMEK- İHÂTA DUVARI ile/ve/||/<> İSTİNÂD DUVARI- İHBÂRÎ ÖNERME ile İNŞÂÎ ÖNERME- İHLÂS:
YANLIŞIN KARŞITI değil YALANIN KARŞITI- İHMAL ETMEK ile/ve/değil/yerine İMAL ETMEK- İHSÂN ETMEK ile İKRÂM ETMEK- İHTİLÂF EKOLÜ ile/değil/yerine İTTİFAK EKOLÜ- İHTİLÂF ile HİLÂF- İHTİYÂR SAHİBİ (OLMAK/OLAN) ile/ve/<>/|| TASARRUF SAHİBİ (OLMAK/OLAN)- İHTİYÂR ile/ve DENGELİ(İTİDALİ/İTİDALLİ) İHTİYÂR- İHTİYÂRÎ VAKİT ile/ve/<> ZARURÎ VAKİT- İHTİYÂT ile İTİYAT- İHVÂN ile DERVİŞÂN ile MÜRÎDÂN- İKİ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE:
[ne yazık ki]
| "BEL ALTI/NDAN" "BAKAN/YAKLAŞAN" ile/ve/||/<> "KARINDAN" "BAKAN/YAKLAŞAN" ile/ve/||/<> "ZİHİN/DEN" "BAKAN/YAKLAŞAN" |
ile/değil/yerine/><
KALP/TEN BAKAN/YAKLAŞAN- İKİ KÖK ile/<> KARE KÖK ile/<> KÜP KÖK- İKİNCİL KAYNAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİRİNCİL KAYNAKLAR- İKİNCİL KAYNAKLAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANA KAYNAKLAR- İKİNCİL KORUMA ile İNSANİ KORUMA ile GEÇİCİ KORUMA- İKLİM HARİTASI ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ANAKARA/KITA HARİTASI- İKONA/LAR ile KOKONA/LAR- İKRÂM[< KEREM | çoğ. İKRÂMÂT] ve/||/<>/>/< İNÂM[< NİMET | çoğ. İNÂMÂT]- İKRAM ile/ve İNAM- İKTİDAR:
"EYLEMSEL" değil/yerine/>- İL/EL:
ORDA + KUN + BUDUN- İLÂCIN ETKİSİ ile/ve/< HEKİMİN ETKİSİ- İLÂCIN:
ETKİN DOZU ile/ve/<> DEVAM DOZU- İLÂHÎ MELANKOLİ ile AKLÎ MELANKOLİ ile HAYALÎ MELANKOLİ- İLÂHİ ile USUL-İ İLÂHİ- İLGİ ile/ve/<> SEVGİ- İLGİLENME ile/ve/||/<> İLİŞKİLENME- İLİMLERİN AMACI ile/ve AMELLERİN AMACI- İLİŞKİ ile/değil İLİŞKİ DIŞI İLİŞKİ- İLİŞKİDE/EVLİLİKTE:
İKİ KİŞİNİN "BİR KİŞİ OLMASI" (VE BEKLENTİSİ) ile/değil/yerine/>< BİR KİŞİNİN İKİ KİŞİ OLABİLMESİ- İLİŞKİLİ NEDEN ile DIŞTAKİ NEDEN- İLK BARAJ:
DÜNYADA ile/ve/||/<>/> ANADOLU'DA- İLK DİL ile/ve EVRENSEL DİL- İLK DÜĞME ile/ve/||/<>/> SONRAKİ DÜĞMELER- İLK ERGİNLEŞME ile/ve/||/<>/> İKİNCİ ERGİNLEŞME ile/ve/||/<>/> ERGENLİK ile/ve/||/<>/> ERİŞKİNLİK ile/ve/||/<>/> YETİŞKİNLİK ile/ve/||/<>/> OLGUNLUK- İLK FELSEFE ile/ve İKİNCİ FELSEFE- İLK KEMÂL ile/ve İKİNCİ KEMÂL- İLK NEDEN ile/ve NEDENSELLİK- İLK SÖZLER ile SONRAKİ SÖZLER- İLKBAHAR NOKTASI ile SONBAHAR NOKTASI ile GÜN-TÜN EŞİTLİĞİ(EKİNOKS)- İLKE ile/ve/||/<>/>/< ARKE ile/ve/||/<>/>/< ERKE- İLKEL DİNLER ile/ve AHLÂK DİNLERİ ile/ve KOZMİK DİNLER- İLKİN AĞIZLILAR ile/ve/değil/||/<>/> İKİNCİL AĞIZLILAR- İLKOKUL değil İLKÖĞRETİM (OKULU)- İLM el-YAKÎN ile AYN el-YAKÎN ile HAKK el-YAKÎN- İLM'EL YAKÎN ile/ve AYN'EL YAKÎN ile/ve HAKK'EL YAKÎN- İLM'EL YAKÎN ile AYN'EL YAKÎN ile HAKK'EL YAKÎN- İMAN:
GENEL(İCMÂLİ) ile/ve/||/<>/>/< AYRINTILI/AÇIKLAMALI(TAFSİLÎ)- İMAN ile/ve İSLÂM ile/ve İHSAN- İMANDA EKSİKLİK ile İNTİKAL VE İRFANDA EKSİKLİK- İMPARATOR PENGUENİ ile/değil ADELİE PENGUENİ- İMZA ile CEMAL SÜREYYA'NIN İMZASI- İMZAYI:
ADIN ALTINA ATMAK ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNE ATMAK- İNANÇ ile/ve/||/<> KÖK İNANÇ / ŞEMA- İNANILACAK BİLİM değil/yerine GÜVENİLİR BİLİM- İNCİ ile/ve/||/<> MERCAN- İNCİR AĞACI ile/değil KOKAR AĞACI- İNCİR/YEMİŞ/BALLIDARI ile BURUK İNCİR/YEMİŞ- İNCİR ile KAYA İNCİRİ- İNCİR ile LOP İNCİR- İNCİR ile MISIR/FRENK, HİNT, KİLİS, PABUÇ İNCİRİ / DİKENLİ İNCİR / BABUTSA / KAYNANADİLİ / KÜREKYEMİŞİ- İNCİR ile PATLICAN İNCİRİ- İNDİRGENMİŞ RASYONEL/LİK ile/ve/değil/yerine RASYONEL/LİK- İNEK ile MANDA/DOMBAY/SU SIĞIRI/CAMIŞ/KÖMÜŞ[Fars. < GAVMİŞ]- İNGİLİZ SERVİSİ ile FRANSIZ SERVİSİ ile RUS SERVİSİ ile AMERİKAN SERVİSİ- İNGİLİZ YARARCILIĞI ile/ve/||/<>/> EVRİMCİ DOĞACILIK ile/ve/||/<>/> AMERİKAN YARARCILIĞI- İNORGANİK[İng.]/ANORGANİK[Fr.] ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK- İNSAN BAĞIRSAĞI MİKROBİYATASINDA:
FIRMICUTES ile/ve/||/<> BACTEROIDETES ile/ve/||/<> ACTINOBACTERIA ile/ve/||/<> PROTEOBACTERIA- İNSAN BİLİMLERİ ile/ve FEN BİLİMLERİ- İNSAN GÖVDESİNDE BULUNAN:
DOĞAL ÖĞELER(ELEMENTLER) ile/ve/<> İZ ÖĞELER(ELEMENTLER)- İNSAN KAYNAKLI YARALANMA/TRAVMALARDA:
KAZAYLA OLANLAR ile/ve/ne yazık ki/||/<> KASITLI/AMAÇLI OLANLAR- İNSAN YAŞAMI değil/yerine YAŞAM- İNSAN, ZAMANDA değil ZAMAN, İNSANDA- İNSAN:
"EN ŞEREFLİ" VAR OLAN değil TEK, ŞEREFLİ/ONURLU VAR OLAN- İNSAN:
"EN ŞEREFLİ" VAROLAN değil TEK ŞEREFLİ VAROLAN- İNSAN:
DİRİMSEL(BİYO) ve/||/<> ANLIKSAL/ZİHİNSEL(PSİKO) ve/||/<> TOPLUMSAL(SOSYAL) VAROLAN- İNSAN:
DOĞA VAROLANI ve/||/<>/> EĞİTİM VAROLANI- İNSAN:
İRÂDE SAHİBİ ile/ve/değil/||/<>/< (TEK) İHTİYÂR SAHİBİ- İNSAN/KİŞİ:
KENDİ OLAN ile/ve/||/<> ARASINDA (SIKIŞIP) KALAN ile/ve/||/<> ÂŞIK OLAN- İNSANDA:
BAKTERİ SAYISI ile GÖZE(HÜCRE) SAYISI- İNSANIN/KİŞİNİN:
TENSEL VAROLUŞ/U ile/ve/<> TİNSEL VAROLUŞ/U- İNSANÎ KONULAR/DURUMLAR/OLAYLAR:
AŞILMASI GEREKEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAŞILMASI GEREKEN- İNSÜLİN:
KISA SÜRE ETKİLİ ile/ve UZUN SÜRE ETKİLİ- İNTİZÂÎ TECVİZ ile/ve İHTİRAÎ TECVİZ- İP ile/<> LİKRALI İP- İPEK MAYMUN/TAMARİN ile PEMBE MAYMUN- İPEK YOLU ve/||/<> İLİM YOLU- İPEKYOLU ile/ve BAHARAT YOLU- İRÂDE DIŞI ile/ve/değil İHTİYÂR DIŞI- İRÂDÎ ERDEMLER ile GAYRİ İRÂDÎ ERDEMLER- İRAN HURMASI ile ÖTEKİ HURMALAR- İRMİK HELVASI ile/ve UN HELVASI- İRMİK ile/ve HİNT İRMİĞİ/SAGU[Malezya dilinden]- İRŞÂD HİLÂFETİ ile/ve HİZMET HİLÂFETİ- İS MÜREKKEBİ ile/ve ZER/ALTIN MÜREKKEBİ- İSFENCİYYE-İ KARNİYYE ile İSFENCİYYE-İ KİLSİYYE- İSHAK KUŞU/BATAKLIK BAYKUŞU ile ÇİZGİLİ İSHAK KUŞU- İSİM CÜMLESİ ile/ve FİİL CÜMLESİ- İSLÂM DÜŞÜNCESİ ile/ve TÜRK DÜŞÜNCESİ- İSLÂM/MÜSLÜMANLIK:
TEK TANRI DİNİ değil AŞKIN TANRI DİNİ- İSLÂM ile HRİSTİYANLAŞTIRILMIŞ İSLÂM- İSMET ve/<> İFFET- İSPANYOL MERKANTİLİZMİ ile FRANSIZ MERKANTİLİZMİ(KOLBERTİZM) ile İNGİLİZ MERKANTİLİZMİ- İSPİNOZ ile GALAPAGOS VAMPİR İSPİNOZU- İST. BOĞAZI'NDA:
ÜST AKINTI ile/ve ALT AKINTI- İSTANBUL('UN):
EFENDİSİ ile/ve MANEVÎ EFENDİSİ ile/ve KÜLTÜREL EFENDİSİ- İSTATİKSEL YASA ile/ve/||/<> ÇOK BÜYÜK SAYILAR YASASI- İSTATİSTİK ve/||/<> BOLTZMANN İSTATİSTİK YASASI- İSTATİSTİKSEL ANLAM/LILIK / YORUM ile/ve/<> TARİHSEL ANLAM/LILIK / YORUM- İSTEK DIŞI/DOĞAL ÖLÜM ile/ve/değil/yerine/< İSTEYEREK ÖLÜM- İSTİKLÂL (SAVAŞI):
"KURTULUŞ" (SAVAŞI) ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞIMSIZLIK (SAVAŞI)- İSTİRİDYE ile/ve/||/<>/> İNCİ İSTİRİDYESİ/KABUĞU- İŞ'ÂL[< ŞAAL] ile İŞ'ÂR[çoğ. İŞ'ÂRÂT]- İŞLENEBİLİR VERİ ile/ve/||/<>/> ERİŞİLEBİLİR VERİ ile/ve/||/<>/> OKUNABİLİR VERİ ile/ve/||/<>/> ANLAŞILABİLİR VERİ- İŞLEVSEL(ADAPTİF) ile/ve/||/<>/>< İŞLEVSEL OLMAYAN(MALADAPTİF)- İŞLEVSEL/FONKSİYONEL ile İŞLETSEL/İŞLEYSEL/MEKANİK- İŞTEN ÇIKIŞTA/ÇIKARILMADA:
KIDEM TAZMİNATI ile/ve/<> İHBAR TAZMİNATI ile/ve/<> İŞSİZLİK ÖDENEĞİ- İŞVE[Ar.] ile/ve CİLVE[Ar.]- İTİRAF ETMEK ile/değil KABUL ETMEK- İYİ HEKİM ile/ve/||/<>/> USTA HEKİM- İYİ NİYET(Lİ YAKLAŞIM) ile/ve/<>/değil/yerine ÇÖZÜMCÜ (VE YAPICI) YAKLAŞIM- İYİ ile/ve/değil KÖTÜNÜN İYİSİ- İYİLİĞE İYİLİK ile KÖTÜLÜĞE İYİLİK- İYİLİK:
NESNEL ile/ve/||/<> ÖZNEL- İZAHI yoksa/> MİZAHI- JAMES COOK'UN:
I. YOLCULUĞU ile/ve/||/<>/> II. YOLCULUĞU ile/ve/||/<>/> III. YOLCULUĞU)- JAPONCA'DA (KANJİ):
AĞAÇ ile/ve/||/<>/> KİTAP/KÖK ile/ve/||/<>/> KORU ile/ve/||/<>/> ORMAN- JEAN JACQUES ROUSSEAU ile/ve JACQUES COUSTEAU- JOSEPH JOHN THOMSON ile/ve/||/<>/> GEORGE PAGET THOMSON- JOSEPH PULITZER ile GEORGES POLITZER- JUL[Fizik bilgini Joule'ün adından] ile/ve/<>/> KİLOJUL- JÜRİ[Fr. < İng.] değil/yerine/= KURUL/SEÇİCİ KURUL- KABAK ile ARMUT KABAĞI- KABAK ile ASMA KABAĞI- KABAK ile BALKABAĞI/HELVACIKABAĞI/KESTANEKABAĞI- KABBALAH:
KABIN İLMİ ile/ve/<> KABUL İLMİ- KABLELMİLAT değil/yerine/= MİLÂTTAN ÖNCE- KABURGALAR ile/ve UCLARI SERBEST OLAN 11. 12. KABURGALAR- KAÇKAR DAĞLARI ile/ve KÜRE DAĞLARI- KAÇKARLAR ile/ve/||/<> KALÇARLAR- KAÇMAK ile/ve/değil/ne yazık ki KOLAYINA KAÇMAK- KADAYIF[Ar. < KATAİF] ile TEL KADAYIF ile KÜNEFE- KADDERA LEHÛ KEZÂ ile MENÂ LEHÛ KEZÂ- KADEH ile/ve/değil/yerine PİSAGOR'UN KADEHİ- KAFATASININ DIŞ ZARI ile KALP DIŞ ZARI- KAFATASININ DIŞ ZARI ile KEMİK DIŞ ZARI- KAFAYI:
SAĞA SOLA SALLAMAK ile AŞAĞI YUKARI SALLAMAK- KÂĞIT BALIĞI ile/||/<> KAYIŞ BALIĞI- KÂĞIT BOYAMADA:
KINA ile/ve/||/<> CEVİZ KABUĞU ile/ve/||/<> SOĞAN KABUĞU- KÂĞIT PARA:
HÜKÜMDARIN BORCU ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HALKIN BORCU- KÂĞIT ile KUŞEKÂĞIDI/PAPYEKUŞE[Fr. < COUCHE]- KAHVERENGİ PELİKAN ile/ve/||/<> PERU PELİKANLARI- KAHVERENGİ ile BAKIR RENGİ- KAKTÜS[Fr., İng. CACTUS] ile SÜTLEĞEN/JAPON KAKTÜSÜ- KALA ile BEYAZ KALA- KALAALLİTLER ile/ve İNUVİALUİTLER ile/ve İNUPİATLAR, YUPİGETLER, YUPLİTLER, ALUTİİTLER ile/ve YUPİKLER[:
Gerçek kişi]- KALBİN YOLU ile/ve/||/<> ZİHNİN YOLU- KALÇA KEMİĞİ ile PALDIM KEMİĞİ- KALDIRIM ile ARNAVUT KALDIRIMI- KALEDONYA ile/ve/<> YENİ KALEDONYA- KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK- KALEM ile/ve DOLMA KALEM- KALEM ile KURŞUN KALEM- KALIN HACİMLİ değil GENİŞ HACİMLİ- KALP ZARI YANGISI ile/ve KARIN ZARI(PERİTON) YANGISI ile/ve BAĞIRSAK YANGISI ile/ve MESANE YANGISI- KALSEDON/KALKEDON TAŞI değil/yerine/= KADIKÖY TAŞI- KAMER BALIĞI değil/yerine/= AY BALIĞI- KAMIŞ ile SU KAMIŞI/HASIR OTU/KOFA/KİLİZ- KAMUTAY ile/ve/||/<> KURULTAY[Moğolca]- KAMUTAY ile/ve/||/<>/> OĞUŞLUK KAMUTAYI ile/ve/||/<>/> ULUS KAMUTAYI ile/ve/||/<>/> URAY KAMUTAYI- KAN BAĞIŞI ve ÖRGEN BAĞIŞI- KAN BİRLİĞİ ile/ve/yerine/değil CAN BİRLİĞİ- KAN ile KAN DOKU- KAN ile KİRLİ KAN- KAN ile PIHTILAŞMIŞ KAN(ALAK/ALEKA[Ar.])- KAN ile/ve/||/<>/> TEMİZ KAN- KANAL ile MİDİ KANALI- KANAL ile SU KANALI- KANAMALAR:
DIŞ ile/ve/||/<> İÇ ile/ve/||/<> DELİKLERDEN[doğal] ile/ve/||/<> ATAR DAMAR ile/ve/||/<> TOPLAR DAMAR ile/ve/||/<> KILCAL DAMAR- KANARYA SESİ ile/ve BÜLBÜL SESİ- KANAT TELEKLERİ ile/ve/<> KUYRUK TELEKLERİ- KANCALI İĞNE değil/yerine ÇENGELLİ İĞNE- KANGURU ile KISA KUYRUKLU KANGURU- KANGURU ile KIZIL KANGURU- KANSIZLIK/ANEMİ[Fr. < ANEMIE] ile AKDENİZ ANEMİSİ(TALASEMİ[Fr.])- KANTARON ile KANTARON ile KIZIL KANTARON- KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN ile SULTAN SÜLEYMAN- KAP KALAYLAMAK ile/ve/<>/değil/yerine KALP KALAYLAMAK- KAPI TOKMAKLARINDA:
BÜYÜK HALKA ile/ve KÜÇÜK HALKA- KAPI ile/ve ENGİN KAPI- KAPILAR:
İKİ MENTEŞELİ değil/yerine (EN AZ) ÜÇ MENTEŞELİ- KAPİTALİZM:
ÜRÜN ÜRETME değil/ne yazık ki/>< MÜŞTERİ ÜRETME- KAPLAN ile/ve BENGAL KAPLANI- KAPLAN ile/ve BEYAZ KAPLAN- KAPLAN ile/ne yazık ki GÜNEY ÇİN KAPLANI- KAPLAN ile HAZAR KAPLANI- KAPLAN ile KILIÇ DİŞLİ KAPLAN(SMILODON)- KAPLAN ile MALEZYA KAPLANI- KAPLAN ile SİBİRYA KAPLANI- KAPLAN ile/ve SUMATRA KAPLANI- KAPLAN ile TAZMANYA KAPLANI/KURDU- KAPLUMBAĞA ile KIRMIZI KULAKLI SU KAPLUMBAĞASI- KAPLUMBAĞA ile KUZEY YILAN BOYUNLU KAPLUMBAĞASI- KAPLUMBAĞA ile TİMSAH KAPAN KAPLUMBAĞASI- KAPLUMBAĞA ile TİMSAH TÜRÜ KAPLUMBAĞA- KAPLUMBAĞA ile YASSI BAŞLI VE YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞA- KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK- KAR ile/değil SULUSEPKEN/SEPKEN- KARA ASTRONOMİSİ ile/ve DENİZ ASTRONOMİSİ- KARA ÇAM ile KIZIL ÇAM ile YEŞİL ÇAM- KARA ÇÖL ile/ve/<> KIZIL ÇÖL- KARA KAPLUMBAĞASI ile BATAKLIK KAPLUMBAĞASI ile TATLISU KAPLUMBAĞASI ile DENİZ KAPLUMBAĞASI- KARA KURBAĞASI ile DEV KARA KURBAĞASI- KARA KURBAĞASI ile FOWLER KARA KURBAĞASI- KARA MEMELİLERİ ile/ve DENİZ MEMELİLERİ- KARA/TOPRAK UYGARLIĞI ile/ve/||/<>/> DENİZ UYGARLIĞI- KARABAŞ MARTI ile BÜYÜK KARABAŞ MARTI- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK KARABAŞ MARTI- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK MARTI- KARABATAK ile TEPELİ KARABATAK- KARACIL OMURGALILAR:
SÜRÜNGENLER ile/ve/<> KUŞLAR ile/ve/<> MEMELİLER- KARADENİZ MEDRESELERİ ile/ve AKDENİZ MEDRESELERİ- KARANFİL ile KASTAMONU KARANFİLİ- KARANLIĞIN:
OLUMSUZLUĞU ile/ve/||/<> DOĞURTUCULUĞU- KARAR VERMEK ile/ve İZİN VERMEK- KARATE KUŞAKLARINDA:
BEYAZ ile/ve/||/<>/> SARI ile/ve/||/<>/> TURUNCU ile/ve/||/<>/> YEŞİL ile/ve/||/<>/> MAVİ ile/ve/||/<>/> KAHVERENGİ(3. KYU) ile/ve/||/<>/> KAHVERENGİ(2. KYU) ile/ve/||/<>/> KAHVERENGİ(1. KYU) ile/ve/||/<>/> SİYAH (1. DAN) ile/ve/||/<>/> SİYAH (2. - 10. DAN)- KARBON:
HAZNELERİ ile/ve/||/<> AKIŞLARI- KARBONAT ile SODYUM KARBONAT- KARDEŞ ile/<> SÜTKARDEŞ- KARDEŞ ile/ve ÜVEY KARDEŞ- KARGA BURNU değil KARGABURNU- KARGA ile ALAKARGA/ALAKABAK/KESTANEKARGASI ile UZUN TEPELİ/DAĞ/ÇAM/STELLER ALAKARGA/SI ile KIZILCA KARGA- KARGA ile BÜYÜK KARGA- KARGA ile EKİNKARGASI- KARGA ile HİNT KARGASI- KARGA ile KIRMIZI GAGALI, DAĞ KARGASI- KARGA ile/ve KUZGUN/KARAKARGA- KARGA ile KÜÇÜK KARGA- KARGA ile SİBİRYA ALA KARGASI- KARGA ile SOYGA- KARGANIN SESİ ile MARTININ SESİ- KARGODA:
HASARLI MAL ile EKSİK MAL- KARINCA ile/ve AKKARINCA/DİVİK/TERMİT ile/ve ÖTEKİ KÜÇÜK CANLILAR- KARINCA ile ARJANTİN KARINCASI- KARINCA ile ATEŞ KARINCASI- KARINCA ile ATLIKARINCA- KARINCA ile BEYAZ KARINCA- KARINCA ile KIRMIZI KARINCA- KARINCA ile MERMİ KARINCA- KARINCA ile SÜRÜCÜ KARINCA- KARINCA ile UÇAN KARINCA- KARINCAYİYEN/KARINCAKUŞU ile KESELİ KARINCAYİYEN- KARİDES ile DÖVÜŞÇÜ KARİDES- KARİDES ile KÜÇÜK KARİDES- KARİDES ile MANTİS KARİDESİ- KARİDES ile TAVUSKUŞU, PEYGAMBER DEVESİ KARİDESİ- KARİKATÜR (ÇİZMEK) ile/ve/||/<>/< KARAGÖZ (ÇİZMEK)- KARMAN ÇORMAN- KARPUZ ile ÇAKAL KARPUZU- KARPUZ ile DENSUKA KARPUZU- KARPUZ ile EBU CEHİL KARPUZU- KARŞILIKSIZ HİZMET ile/ve/<> GÖNÜLLÜ HİZMETÇİLİK- KARTAL ile (SİYAH) KESTANE KARTALI- KARTAL ile AFRİKA DENİZ KARTALI- KARTAL ile AK BAŞLI KARTAL- KARTAL ile AK SIRTLI KARTAL- KARTAL ile AKKUYRUKLU KARTAL- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTAL- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTALI- KARTAL ile BEYAZ BAŞLI BALIK KARTALI- KARTAL ile BEYAZ GÖĞÜSLÜ/AK KARINLI DENİZ KARTALI- KARTAL ile BÜYÜK ORMAN KARTALI- KARTAL ile FİLİPİN KARTALI- KARTAL ile HARPIA KARTALI- KARTAL ile KAMA KUYRUKLU KARTAL- KARTAL ile KAYA KARTALI- KARTAL ile KEL KARTAL- KARTAL ile KEL/DAZLAK KARTAL- KARTAL ile KORSAN KARTAL- KARTAL ile KÜÇÜK KARTAL- KARTAL ile KÜÇÜK ORMAN KARTALI- KARTAL ile MOĞOL KARTALI- KARTAL ile ÖTÜCÜ KARTAL- KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL- KARTAL ile ŞAH KARTAL- KARTAL ile TEPELİ ATMACA KARTALI- KARTOPU ile KARTOPU ile KAR TOPU/TOPAĞI- KAS (GÜCÜ) ile/ve/<>/yerine/değil DÜŞÜNCE (GÜCÜ)- KAS BİLGİSİ/BİLİNCİ ve/||/<> KEMİK BİLGİSİ/BİLİNCİ- KAS YANGISI ile DERİ VE KAS YANGISI ile DERİ ALTINDAKİ KATILGAN DOKU YANGISI- KASIR ile/ve YALI KASIR- KASIRGA ile SİKLON KASIRGA[Fr. < Yun.]- KATEGORİK/HARFÎ/DOKTRİNEL AHLÂK ile/yerine GNOSTİK/İRFAN/TEVHİD AHLÂKI- KATEGORİLERİ BİLMEK ile/değil KATEGORİLERLE BİLMEK- KATİL BAL ARISI / AFRİKALILAŞTIRILMIŞ ARI ile AVRUPA BAL ARISI- KATİL BALİNA ile YALANCI KATİL BALİNA- KAVAF[Ar. < HAFFÂF] ile/değil/yerine/>< ESNAF[çoğ. Ar. < SINIF]- KAVAK ile AKÇAKAVAK/AKKAVAK/HOLLANDA KAVAĞI- KAVAK ile ÇALIKKAVAK- KAVAK / KARAKAVAK- KAVRAM KARMAŞASI ile/değil ZİHİN/DÜŞÜNÜŞ KARMAŞASI- KAVRAM OLGUSU ile/ve İÇ OLGULAR- KAVRAM/LAR ile/ve/<> SINIR KAVRAM/LAR- KAVRAM/LAR ile/ve SINIR KAVRAM/LAR- KAVRAM ile/ve/<> ANLAM- KAVRAMI/MEFHUMU GÖRMEK ile/ve/değil/||/<>/< KAVRAM/MEFHUM İLE GÖRMEK- KAVRAMLAR:
"TEŞBİH EDİLEN/LER" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TESBİH EDİLEN/LER- KAVRAMLARDA:
HAKÎKÎ ile/ve İTİBÂRÎ ile/ve VEHMÎ- KAVRAMLARIN TRANSANDANTAL ANALİTİĞİ ile/ve/||/<> İLKELERİN TRANSANDANTAL ANALİTİĞİ- KAVRULMUŞ BADEM değil/yerine ÇİĞ BADEM- KAVUN ile/ve/||/<>/< KELEK ile/ve/||/<>/< DÜĞLEK- KAVUN ile MAKUVA URI KAVUNU- KAVUN ile YUBARİ KAVUNU- KAVUŞAMAYANLARIN YAŞADIĞI AŞK ile/ve/değil/<> KAVUŞANLARIN YAŞATTIĞI AŞK- KAVUŞUM AYI ile/ve/!=/||/<> YILDIZ AYI- KAYA KELERİ ile KERTENKELE/KELER- KAYA ile KÖR KAYA- KAYA ile YAŞAYAN KAYA- KAYAK ile KIZAK- KAYGAN YAPRAK KURBAĞA ile MALEZYA YAPRAK KURBAĞASI- KAYGI ile/ve/||/<>/>/< ÜST KAYGI- KAYIK ile İMAMİIN "KAYIĞI"/TABUT- KAYINBABA/ANA değil KAİMBABA/ANA- KAYIŞKIRAN = SABANKIRAN- KAYIT ile ZABIT (/TUTMAK)- KAYNAĞA/KİTABA/SÖZE/SÖYLEYENE GÜVENMEK ile/ve/değil/yerine ANLAMA GÜVENMEK- KAZ ile AK YANAKLI KAZ- KAZ ile MISIR KAZI- KAZ ile NİL KAZI- KAZ ile PUFLA KAZI- KAZ ile SİBİRYA KAZI- KAZ ile YABANKAZI- KAZÂ-NİZÂ- KAZANA/NA YANAŞIRSAK ve/||/<> KÖTÜYE YANAŞIRSAK- KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ ile YESERİZÂDE KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ- KEÇİ ile/ve BAZUA/BEZUVAR DAĞ KEÇİSİ- KEÇİ ile HALEP KEÇİSİ- KEÇİ ile/ve MALTIZ KEÇİSİ- KEDİ AYAĞI ile KEDİAYAĞI- KEDİ ile BENGAL KEDİSİ- KEDİ ile GELİNCİK KEDİSİ- KEDİ ile GEOFFREY KEDİSİ- KEDİ ile KAPLAN KESELİ KEDİ- KEDİ ile NORVEÇ ORMAN KEDİSİ- KEDİ ile PASLI KEDİ- KEDİ ile SAZ KEDİSİ- KEDİ ile SAZLIK KEDİSİ- KEDİ ile VAHŞİ SERVAL KEDİSİ- KEFAL ile İNCİ KEFALİ- KEFAL ile UÇARKEFAL- KEFÂRET:
AHLÂKÎ ile/ve/||/<> HUKUKÎ- KEKİK ile İZMİR KEKİĞİ- KEKİK ile/ve TARHANA/EŞEK KEKİĞİ- KEKLİK ile BAYAĞI KAR KEKLİĞİ/RİEKKO- KEKLİK ile KINALI KEKLİK- KEL KARTAL ile AK KUYRUKLU KARTAL- KELÂM ERBÂBI ile/ve/<> KALEM ERBÂBI- KELÂM ile "ŞİÎ KELÂMI"- KELÂM ile/ve/<>/> CAMİ-ül-KELÂM- KELÂM ile/ve FELSEFÎ KELÂM- KELEBEK ile AKKELEBEK- KELEBEK ile AMİRAL KELEBEĞİ- KELEBEK ile ANADOLU MELİKESİ KELEBEĞİ- KELEBEK ile BALKELEBEĞİ- KELEBEK ile BAYKUŞ KELEBEĞİ- KELEBEK ile KRAL KELEBEĞİ- KELEBEK ile KRALİÇE ALEXANDRA KELEBEĞİ- KELEBEK ile MADEİRAN BÜYÜK BEYAZ KELEBEĞİ- KELEM/DÜRME/LAHANA[Yun.] ile BRÜKSEL LAHANASI- KELER ile KAFKAS KELERİ- KEMÂL ve/> ZEVÂL- KEMİK YANGISI ile/ve KIKIRDAK DOKUSU YANGISI ile/ve EKLEM YANGISI ile/ve EKLEM SIVISI İÇEREN KESELERİN YANGISI- KEMİK ile KABURGA/GÖĞÜS KEMİĞİ- KEMİK ile KALBUR KEMİĞİ- KEMİK ile PARMAK KEMİĞİ- KEMİK ile SABANKEMİĞİ- KEMİRGEN ile BÜYÜK KEMİRGEN- KENDİ BAŞINA DİL ile İNSAN DİLİ- KENDİ KENDİNE ile/ve KENDİNDEN KENDİNE- KENDİ KENDİNİ (.../BİLMEK) değil KENDİNİ (.../BİLMEK)- KENDİ ile/ve "KENDİNİN" YANISIRA KENDİ- KENDİ ile/ve/ne yazık ki KENDİNE YABANCI/UZAK OLAN KENDİ- KENDİBESLENEN = ÖZBESLENEN- KENDİNDEN EMİN OLMAK ile/ve/değil KAYNAĞINDAN EMİN OLMAK- KENDİNE YONTMAK değil/yerine KENDİNİ YONTMAK- KENDİNİ TANIMAK ile/ve/<> KENTİNİ TANIMAK- KENDİNİ BİLMEK ile/ve BAŞKALARINI BİLMEK- KENDİNİ BİLMEK ile/ve/||/<> KENDİNDEKİNİ, KENDİNDE BİLMEK- KENDİNİ KURTARAN VELİ/VELÂYET ile/ve BAŞKALARINI KURTARAN VELİ/VELÂYET- KENDİNİ TANI/BİL!:
HÜRMET ve/<> MUHABBET ve/<> MERHAMET- KENT ile KÖY KENT- KEPEKSİZ TAHİN ile/değil/yerine KEPEKLİ TAHİN- KERBELÂ ile KURB-U ÂLÂ- KEREVİZ ile KIBRIS KEREVİZİ- KEREVİZ ile SU KEREVİZİ- KERKENEZ ile ALA KERKENEZ- KERKENEZ ile KÜÇÜK KERKENEZ- KERPİÇ/HIŞT[Fars.] EV ile TORLUK- KERTE ÇİZGİSİ/LOKSODROM ile/ve/<> ORTODROM- KERTENKELE ile ÇAKIL SIRTLI KERTENKELE- KERTENKELE ile DEMİR ZIRHLI DİKENLİ KERTENKELE- KERTENKELE ile DENİZ KERTENKELESİ / MAVİ EJDERHA / MAVİ DENİZ TAVŞANI- KERTENKELE ile GİLA KERTENKELESİ/"CANAVARI"- KERTENKELE ile HALKA KUYRUKLU KERTENKELE- KERTENKELE ile HIZLI KERTENKELE- KERTENKELE ile KAPLAN KERTENKELE(ALTIN TEGU)- KERTENKELE ile MAVİ DİLLİ KERTENKELE- KERTENKELE ile ZÜMRÜT KERTENKELE- KERVAN ile/ve AĞIR KERVAN- KESE[Fars. < KÎSE] ile KESE ile HAVA KESESİ- KESELİ SIÇANLARDA:
KESELİ ile BASİT KESELİ ile BEYAZ KULAKLI ile BÜYÜK KULAKLI ile ANDEAN BEYAZ KULAKLI ile GUIAN BEYAZ KULAKLI ile KUZEY AMERİKA- KESİM:
LAZER ile/ve/||/<> PLAZMA- KESİM ve/||/<>/> DİKİM- KESİNLİK ile/ve/değil/yerine/|| OLASILIKLI KESİNLİK- KESİNLİK ile/ve/değil/||/<>/> PEKİNLİK- KESİR ile BAYAĞI/ADİ KESİR- KESİR ile BİLEŞİK KESİR- KESİT ile ARA KESİT- KESTANE ile GÖLKESTANESİ- KEŞİŞFOKU ile KARAYİP KEŞİŞFOKU- KETEN ile SU KETENİ / YABAN KETENİ- KEYFÎ DAYATMA ile ZORUNLU "DAYATMA"- KEYFÎLİK ile/ve ZORUNLULUKTAKİ KEYFÎLİK- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"- KILIÇ BALIĞI ile/değil YELKEN BALIĞI- KILKAPAN/SAMANKAPAN/KEHRİBAR[Fars. < KEHRUBÂ ] ile KARAKEHRİBAR/OLTU TAŞI- KILKIRAN = SAÇKIRAN- KINIK BOYU ile/ve KAYI BOYU ile/ve BAYAT BOYU- KIR ile BAKLA KIRI- KIRAATHANELER ile/ve/||/<>/> MARMARA KIRAATHANESİ- KIRIK/ÇI/SINIK/ÇI[yerel] ile/değil/yerine KEMİK HEKİMİ/ORTOPEDİST- KIRLANGIÇ ile BATAK/LIK KIRLANGICI- KIRLANGIÇ ile DAĞ KIRLANGICI/ÇOBANALDATAN- KIRLANGIÇ ile KEÇİSAĞAN/ÇOBANALDATAN/EBÂBÎL[Ar.] ile AKKARINLI EBÂBÎL[Ar.] ile KARASAĞAN EBÂBÎL[Ar.]- KIRLANGIÇ ile KILIÇ KIRLANGICI- KIRLANGIÇ ile KIR KIRLANGICI- KIRLANGIÇ ile SUMRU/DENİZKIRLANGICI- KIRMIZI ÖLÜM ile/ve BEYAZ ÖLÜM ile/ve YEŞİL ÖLÜM ile/ve SİYAH ÖLÜM- KISA KOLLU ile KISA, KISA KOLLU ile OMUZ ALTI ile KOLSUZ- KISA ROL ile KÜÇÜK ROL- KISA SÜRELİ BELLEK ile/ve/<> UZUN SÜRELİ BELLEK- KISA VADELİ YARAR-UZUN VADELİ ZARAR ile/değil/yerine ÂN'I YAŞAMAK- KISKANÇLIK:
HALK ARASINDA ile SINIRLI/BELİRLİ BİR ÇEVREDE (/[eskiden] SARAYDA)- KIYAS ile/değil YANLIŞ KIYAS- KIZIL GERDANLI DALGIÇKUŞU ile KARA GERDANLI DALGIÇKUŞU- KIZILGERDAN = | NAR BÜLBÜLÜ = KINALI = GÖĞSÜ KINALI |[yerel]- Kİ[Fars.] ile -Kİ- KİBAR-I KELÂM = BÜYÜKLERİN KELÂMI- KİL ile ARIKİL/KAOLİN[< Çince]- KİMLİK ile/ve/||/<>/>/!= SÜREKLİLİK- KİMYON[Ar. < KEMMUN] ile YABANİ KİMYON- KİRAZ ÇEKİRDEĞİ ve ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ve KEÇİBOYNUZU ÇEKİRDEĞİ- KİREMİT[Yun.] ile ALMANKİREMİDİ- KİRLİ TOPRAK değil KİLLİ TOPRAK- KİRPİ ile AVUSTRALYA KİRPİSİ- KİRPİ ile DİKENLİ OKLU KİRPİ- KİRPİ ile UZUN KULAKLI ÇÖL KİRPİSİ- KİŞİ ODAKLILIK ile/değil/yerine/>< OLGU(/DURUM/KAVRAM/BAĞLAM) ODAKLILIK- KİŞİ OLMAK ile/ve/değil KENDİ OLMAK- KİŞİ TANRI ile KAVRAM TANRI- KİŞİ, NE YAPARSA:
KENDİ YAPAR ve/+/<> KENDİNE YAPAR- KİŞİ:
"HINZIR'IN ÜSTÜNDE HINZIR'LAŞMIŞ" ile/değil/yerine/>< HIZIR'IN ÜSTÜNDE HIZIR'LAŞMIŞ- KİŞİ(ŞAHIS) ORTAKLIĞI(ŞİRKETİ) ile TİCARİ ORTAKLIK(ŞİRKETİ) ile ANONİM ORTAKLIK(ŞİRKET)- KİŞİ/İNSAN:
KÂR VAROLANI ile/değil/yerine DEĞERLER VAROLANI- KİŞİ/İNSAN ile/ve/> İNSAN/LIKTA OLAN KİŞİ- KİŞİDE:
EBEVEYN BULAŞMASI ile/ve/||/<> ÇOCUK BULAŞMASI- KİŞİLER:
EKMEK GİBİ ile İLÂÇ GİBİ ile MİKROP GİBİ- KİŞİLERE/İN DAVET(İ) ile/ve NESNELERE/İN DAVET(İ)- KİŞİLERİ:
"OLANAK/FIRSAT OLARAK GÖRMEK" ile/değil/yerine/>< İNSAN/KENDİ OLARAK GÖRMEK- KİŞİLERİN/İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ- KİŞİLERİN/ÜNLÜLERİN:
DOĞUM TARİHİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖLÜM TARİHİ- KİŞİLİK "(MESELESİ)" ile GURUR "(MESELESİ)"- KİŞİLİK ile SÜPER KİŞİLİK ile KİŞİLİK ÖTESİ- KİŞİNİN AHLÂKI ile/ve HERHANGİ BİR ŞEYİN/NESNENİN "AHLÂKI"- KİŞİNİN BİLGİSİ ile/ve/<> DIŞ DÜNYANIN BİLGİSİ- KİŞİNİN İDÂRESİ ile/ve/<> TOPLUMUN İDÂRESİ ile/ve/<> DEVLETİN İDÂRESİ- KİŞİNİN:
"KENDİ KENDİNE İTİRAF" değil İTİRAF (ETMESİ) (GEREKEN)- KİŞİNİN:
(")ÖZ GEÇMİŞİ(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SÖZ GEÇMİŞİ- KİŞİNİN:
ANLAYACAĞI DİL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "KENDİ DİLİ"- KİŞİYİ:
FARKLI KILAN ve/||/<> GÜÇLÜ KILAN ve/||/<> KENDİ KILAN- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ELEŞTİRMEK ile/değil/yerine/></< DAVRANIŞI ELEŞTİRMEK- KİŞİYİ/İNSANI:
DOĞRUDAN ANLAMAK ile/ve/değil/yerine DOLAYLI OLARAK ANLAMAK- KLARNET ile/ve SERKAN ÇAĞRI SOL KLARNET/İ- KLARNET ile/ve Sİ-BEMOL/JAZZ KLARNET/İ- KLÂSİK GİTAR ile/ve AKUSTİK GİTAR- KLASİK GELENEKTE ve MODERN GELENEKTE- KLASİK KOŞULLANMA ile/ve BİLİŞSEL KOŞULLANMA- KLASİK MEKANİK/"FİZİK" ile KUVANTUM MEKANİĞİ/"FİZİĞİ"- KLAVYE KULLANIMI(/CISI) ile FARE KULLANIMI(/CISI)- KLAVYE ile/ve/||/<>/> MEKANİK KLAVYE- KOBRA ile TÜKÜREN KOBRA- KOCA KOSKOCA- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ- KOÇ ile SAKIZ KOÇU- KOÇAN ile MISIR KOÇANI/FUÇA- KOJİKİ ile/ve/||/<>/> NİNŞOKİ- KOKARCA(AMERİKA/KIR SANSARI) ile ÇİZGİLİ/ŞERİTLİ KOKARCA ile DOMUZ BURUNLU KOKARCA ile KOKAN PORSUK- KOL ile/ve/<> ÖNKOL- KOLDAŞ = İŞ ARKADAŞI- KOLİN ile/ve/||/<> KARNİTİN- KOLLARI:
SIYIRMAK ile/değil KIVIRMAK- KOLTUKALTI BEZLERİ ve KULAK ARKASI BEZLERİ ve KASIKTAKİ BEZLER- KOMA ile/<>/> "BİTKİSEL" "YAŞAM"/DURUM ile/<>/> KİLİT DURUM- KOMBİ (HERMETİK) ile/değil/yerine YOĞUŞMALI KOMBİ- KONFOR ALANI ile/değil/ne yazık ki "KAYGI/KORKU" ALANI- KONİKLER:
ELİPS[Fr. < Yun.]/İHLÎCÎ[Ar.] ile PARABOL[Fr. < Yun.] ile HİPERBOL[Yun.]- KONT[Fr. < COMTE] ile VİKONT[Fr. < VICOMTE] ile BARON[Fr.] ile ŞÖVALYE[Fr. < CHEVALIER]- KONTROL ile MALİYET KONTROLÜ- KONTRPLAKTA:
HUŞ ile KAVAK- KONUM ve/||/<>/> KARŞI KONUM ve/||/<>/> BİLEŞTİRME- KONUSU OLMAK ile PARÇASI OLMAK- KONUŞMA DİLİ ile/ve YAZI DİLİ- KONUŞMAYI ÖĞRENMEK ile/ve/||/<>/> SUSABİLMEYİ ÖĞRENMEK- KONUŞULABİLİR HİKMET ile KONUŞULAMAZ HİKMET- KOOPERATİFÇİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK- KOORDİNASYON AKSİYOMU ile/ve/||/<> BAĞLANTI AKSİYOMU- KOPARILMIŞI YEMEK ile/ve/değil/yerine AĞAÇTAN KOPARARAK YEMEK- KORKAK ile/ve/<> KAYPAK- KORKU ile/ve/||/<> DENETİM ODAKLI KORKU- KORKULMASI GEREKEN:
HATA YAPMAK ile/değil/> AYNI HATALARI TEKRAR (TEKRAR) YAPMAK- KORKULUK ile BOSTAN KORKULUĞU/MİCDÂR[Ar.]/ÜFÇE[Fars.]- KORKUYA DAYALI "SAYGI" ile/değil/yerine SAYGI- KORUK SUYU ile LİMON SUYU- KOŞULLAR:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ ile/ve/||/<> GENEL ile/ve/||/<> ÖZEL ile/ve/||/<> KİŞİSEL ile/ve/||/<> FİZİKSEL ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ile/ve/||/<> ZORUNLU ile/ve/||/<> İTİBARİ ile/ve/||/<> YAKIN ile/ve/||/<> UZAK- KOŞULLARDA:
HAKİKÎ ile/ve/||/<> CALÎ ile/ve/||/<> İLLET HÜKMÜNDE ile/ve/||/<> SEBEP HÜKMÜNDE- KOŞULLU ile BİTİŞİK KOŞULLU ile AYRIK KOŞULLU- KOYU ile ÇOK KOYU/KUZGUNÎ- KOYUN ile/ve ANADOLU YABAN KOYUNU- KOYUN ile ROCKY DAĞLARI İRİ BOYNUZLU KOYUNU- KÖK BOYALI ile/ve DOĞAL BOYALI ile/ve KİMYASAL BOYALI- KÖKEN TANRI ile MİMAR TANRI ile YARATICI TANRI- KÖKNAR:
YAYLA ile/ve/||/<> OVA- KÖLE ile/değil/yerine GÖNÜLLÜ "KÖLE"- KÖMÜR ile KOK[İng. < COKE] ile SÖMİKOK[Fr.]- KÖMÜRCÜ SAKASI ile KASIM SAKASI (KENESEKLİ SAKA)- KÖPEK ile YABAN KÖPEĞİ/KIRMIZI KÖPEK- KÖPEKBALIĞI ile BAKIR KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BALİNA KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BAMBU KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile/değil BEYAZ YÜZGEÇLİ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BODUR FENER KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BOYNUZLU KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BOZ CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile BÜYÜK, BEYAZ KÖPEKBALIĞI / HARHARYAS[Tr.]- KÖPEKBALIĞI ile ÇİZGILİ/PİJAMALI KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile FIRFIRLI KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile GOBLİN KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile GRÖNLAND KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile HEMŞİRE KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile JAPON TESTERE KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile KAPLAN KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile KARA YÜZGEÇLİ RESİF KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile KUMKAPLANI KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile LEOPAR KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile MAKO KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile MANTA(/YASSI KÖPEKBALIĞI)- KÖPEKBALIĞI ile MAYMUNBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile MELEK KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile PAMUK KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile PORTEKİZ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile SABANBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile SİVRİ CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile TAŞIL(FOSİL) KÖPEKBALIĞI- KÖPEKBALIĞI ile TEHLİKELİ/SALDIRGAN KÖPEKBALIĞI- KÖPRÜ ile ASMA KÖPRÜ- KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ile KÜREK KEMİĞİ/KEBZE- KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ile/ve/||/<>/> FAZIL AHMET PAŞA ve MUSTAFA PAŞA- KÖPÜK ile KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN KÖPÜK- KÖRLER ÇARŞISINDA ve/||/<> SAĞIRLAR ÇARŞISINDA- KÖSTEBEK ile KESELİ KÖSTEBEK- KÖSTEBEK ile YILDIZ BURUNLU KÖSTEBEK- KÖSTEK değil/yerine/>< DESTEK- KÖTÜ GÜN/DURUM/HAL DOSTU (OLMAK) ile/ve/yerine İYİ GÜN/DURUM/HAL DOSTU (OLMAK)- KÖTÜ HABER ile/ve/değil/yerine/||/<>/> İYİ HABER- KREBS DÖNGÜSÜ değil/yerine/= ÜRETİM DÖNGÜSÜ- KREM FONDOTEN ile/yerine TOZ FONDOTEN- KREM:
GÜNDÜZ ile GECE- KUARK ile/ve/||/<>/>< KARŞI KUARK- KUELA ile KIRMIZI GAGALI KUELA- KÛFİ ile/ve SATRANÇ KÛFÎ- KUİPER KUŞAĞI:
İÇ ile/ve/||/<> DIŞ- KUL OLMAK ile/ve/<> KÜL OLMAK- KULAK ile/ve/<> İÇ KULAK- KULAK ile/ve KALP KULAĞI/KULAKCIK- KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<> DEĞİŞİM DEĞERİ ile/ve/<> SİMGESEL/GÖSTERİM DEĞERİ- KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<> UYGULANIM DEĞERİ- KULLARI İKNÂ ile VİCDÂNI İKNÂ- KUM ÇÖLÜ ile/ve TAŞ ÇÖLÜ ile/ve KAYA ÇÖLÜ- KUM KAPLANI KÖPEKBALIĞI ile BOĞA KÖPEKBALIĞI- KUM ile GÖKKUMU- KUMAŞ PANTOLON İZİ ile KOT PANTOLON İZİ- KUMAŞ ile/değil (BULUNMAZ) HİNT KUMAŞI- KUNDALİNİ YOGA = LAYA YOGA- KUR'AN HAFIZLIĞI ile/ve/<>/değil KURRÂ' HAFIZLIĞI- KUR'AN OKUMAK:
"AĞLAMAK İÇİN" değil ANLAMAK İÇİN- KUR'AN-I KERÎM AHKÂMINDA:
İBÂRET-İ NASS ile/ve İŞÂRET-İ NASS ile/ve DELÂLET-İ NASS ile/ve MAZMÛN-İ NASS ile/ve İLTİZÂM-İ NASS ile/ve İKTİZÂ-İ NASS- KURALA UY/MAK ile/ve/<>/|| KUR'AN'A UY/MAK- KURAMSAL BİLGİ ile/ve ESTETİK BİLGİ ile/ve DEĞER/AKSİYOLOJİK[Fr.] BİLGİ- KURAMSAL(TEORİK) BİLGİ ile TEKNİK BİLGİ- KURAMSAL(TEORİK) FELSEFE ile UYGULAYIMSAL(PRATİK) FELSEFE- KURAMSAL/TEORİK AHLÂK(MORAL) ile/ve UYGULAYIMSAL/KILGISAL/PRATİK AHLÂK- KURAMSAL/TEORİK FİZİK ile MATEMATİKSEL FİZİK- KURBAĞA ile (KIÇI) KILLI KURBAĞA- KURBAĞA ile (ZEHİRLİ) CAM KURBAĞA- KURBAĞA ile AFRİKA YAĞMURU KURBAĞASI- KURBAĞA ile ALASKA KURBAĞASI- KURBAĞA ile BREZİLYA ZEHİRLİ KURBAĞASI- KURBAĞA ile ÇÖL KURBAĞASI- KURBAĞA ile ÇÖL YAĞMURU KURBAĞASI- KURBAĞA ile GECE KURBAĞASI- KURBAĞA ile HİNT KURBAĞASI- KURBAĞA ile KARA KURBAĞA/OTLUBAĞA- KURBAĞA ile MİKROHİLİD KURBAĞA/NOKTALI VINLAYAN KURBAĞA- KURBAĞA ile OVA KURBAĞASI- KURBAĞA ile TOROS KURBAĞASI- KURBAN BAYRAMI değil/yerine/= YAKINLIK BAYRAMI- KURGUSAL TARİH FELSEFESİ ile/ve ELEŞTİREL TARİH FELSEFESİ- KURMACA AÇMAZI ile/ve/||/<> TRAJEDİ AÇMAZI- KURT ile AMERİKA BOZKURDU- KURT ile ETİYOPYA KURDU- KURT ile KESELİ KURT- KURT ile KIR KURDU- KURT ile KIZIL KURT- KURT ile KURT ile KANCALI KURT- KURT ile MOĞOL KURDU- KURT ile SİYAH KURT- KURT ile/ve/||/<> TEL KURDU- KURT ile YELELİ KURT- KURU SARIMSAK ile/ve TAZE SARIMSAK- KURU ile KUPKURU- KURUCU BAĞLILIK ile NEDENSEL BAĞLILIK- KURUCU İKTİDAR ile "KURULMUŞ İKTİDAR"- KURUCU KLÂSİK ile BÜYÜK SENTEZ KLÂSİĞİ ile MEDENİYETLERİ YATAY/DİKEY(/HEM YATAY, HEM DİKEY) KESEN KLÂSİKLER- KURUCU/YAPICI SURETLER(ES-SUVERU'L-MUKAVVİME) ile TAMAMLAYICI SURETLER(ES-SUVERU'L-MUTEMMİME)- KURUMSAL DEVLET ile KİŞİ DEVLET- KURUMSAL DİN ile/ve BİREYSEL DİN- KUSMUK ile KARA KUSMUK- KUSURLU SORUMLULUK(/HİZMET ve GÖREV) ile/ve/||/<> KUSURSUZ SORUMLULUK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL OLASILIK- KUSURSUZ DİL ile/ve EVRENSEL DİL- KUŞ ÜZÜMÜ ile KURU ÜZÜM- KUŞ ile ARIKUŞU- KUŞ ile BEYAZ ÇAM KUŞU- KUŞ ile BÜYÜK KUM KUŞU- KUŞ ile CENNET KUŞU- KUŞ ile ÇAVUŞKUŞU/İBİBİK- KUŞ ile ÇAYIRKUŞU/TARLAKUŞU- KUŞ ile ÇELTİKÇİ KUŞU- KUŞ ile DEMİRCİ KIZ KUŞU- KUŞ ile DOKUMACI KUŞU- KUŞ ile FAREKUŞU- KUŞ ile FREGA KUŞLARI- KUŞ ile FREGAT/MANOWAR KUŞU- KUŞ ile GÜMÜŞ YANAKLI BOYNUZ GAGALI KUŞ- KUŞ ile/ne yazık ki HUBARA KUŞU- KUŞ ile KAUAİ KUŞU- KUŞ ile KIRMIZI GAGALI BUFALO DOKUMACI KUŞU- KUŞ ile KIZKUŞU- KUŞ ile/değil MULAN/YULAN MANOLYASI- KUŞ ile PALA BIYIKLI KUŞ- KUŞ ile PERİ KUŞU- KUŞ ile PO'OULİ KUŞU- KUŞ ile SAKSONYA KRALI CENNET KUŞU- KUŞ ile ŞEKER/NEKTAR KUŞU- KUŞ ile ŞEMSİYE KUŞU- KUŞ ile TARAGOZ KUŞU- KUŞKANADI ile KUŞ KANADI- KUŞKU SORUSU ile/yerine ANLAMA SORUSU- KUŞKU:
GÜÇLÜ ile ZAYIF- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ- KUŞKULU SEVGİ yerine KOŞULSUZ SEVGİ- KUŞKUSUZ SEVGİ ile/ve/||/<>/>/< KOŞULSUZ SEVGİ- KUŞLAR ile/ve/||/<> KARS KUŞLARI- KUTUP YILDIZI ile/ve "KUYRUKLU YILDIZ"- KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/||/<> ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/||/<> MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL ile/||/<> KARA SIRTLI ÇAKAL ile/||/<> ÇİZGİLİ ÇAKAL- KUYRUKLU YILDIZDA:
İYON KUYRUĞU ile/ve/||/<> TOZ KUYRUĞU- KUYU ile/değil KÖR KUYU- KUYUNUN:
DERİN OLMASI ile/ve/değil/||/<>/< DOLU OLMASI- KUZEY KUTBU ile/ve GÜNEY KUTBU- KUZEY YEMEN('LİLER) ile/ve/<> GÜNEY YEMEN('LİLER)- KUZEY YERUCU/ARKTİK ile GÜNEY YERUCU/ANTARTİKA- KUZEY-GÜNEY ile ALT-ÜST- KUZEY ile/ve GÜNEY/KÜNEY- KUZGUN ile GÖKKUZGUN- KUZU DİŞİ = SÜT DİŞİ- KUZU KESTANESİ ile AT KESTANESİ ile HİNT KESTANESİ- KUZUKULAĞI = EKŞİKULAK- KÜÇÜĞÜN, BÜYÜĞE SELÂM VERMESİ ile/ve/değil/yerine BÜYÜĞÜN, KÜÇÜĞE SELÂM VERMESİ- KÜÇÜK AK BALIKÇIL ile BÜYÜK BALIKÇIL- KÜÇÜK ATARDAMAR ile ATARDAMAR- KÜÇÜK DERT ile/ve/||/<> BÜYÜK DERT- KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI ile/ve/<> BÜYÜK KAN DOLAŞIMI- KÜÇÜK ROK ile BÜYÜK ROK- KÜÇÜK ŞALGAM = YAĞ ŞALGAMI- KÜÇÜK ÜNLÜ(LER) ile BÜYÜK ÜNLÜ(LER)- KÜÇÜK ile GÜDÜK- KÜL RENGİ ile GÜL RENGİ- KÜLTÜR MANTARI ile ZEHİRLİ/ŞAPKALI MANTAR- KÜLTÜR YAPITI ile/ve/||/<>/< BARBARLIK YAPITI- KÜLTÜR ile/ve/||/<> GELİŞİM ODAKLI DEĞERLER KÜLTÜRÜ- KÜLTÜREL GELENEK ile/ve/<> FELSEFÎ GELENEK- KÜLTÜREL GELENEK ile/ve FELSEFÎ GELENEK- KÜME ile/ve/||/<> ALT KÜME- KÜMÜLÜS değil/yerine/= KÜME BULUT- KÜPE:
SAĞ KULAKTA ile SOL KULAKTA- KÜRE ile/ve/<> DAİRE- KÜRE ile SAHTE KÜRE- KÜRE ile YARIKÜRE- KÜTLE ÇEKİMİ
ile/ve/+/||/<>
ELEKROMANYETİK ETKİLEŞİM
ile/ve/+/||/<>
GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
ile/ve/+/||/<>
ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ- KÜTÜPHANE ile/ve/değil/||/<> EŞEKLİ KÜTÜPHANE- KYOTO PORSELENİ ile KUTANI PORSELENİ- LÂF YETİŞTİRMEK ile/değil/yerine/>< KENDİNİ YETİŞTİRMEK- LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL- LÂFZÎ ZİKİR ile/ve KALBÎ ZİKİR- LAHANA[Yun.] ile BAŞLAHANA- LAHANA/KELEM ile KARALAHANA- LAHANA ile KIRMIZILAHANA- LAHANA ile YABANİLAHANA- LÂL OLANDAN ve AÇ OLANDAN ve HİÇ OLANDAN- LÂLE ile ACEMLÂLESİ[Ar., Fars.]/GÜNEŞTOPU- LÂLE ile DAĞ LÂLESİ/MANİSA LÂLESİ/ANEMON[Yun.]- LÂLE ile KATMER LÂLE- LÂLE ile/ve TERS LÂLE/DERVİŞ LÂLESİ/AĞLAYAN GELİN- LAPİN ile AY LAPİNİ- LAPİN ile ÇUBUKLU LAPİN- LAZER ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BUZ LAZER- LAZERDE:
A SABİTLERİ ile/ve/||/<>/> B SABİTLERİ- LEGAL PRESUMPTION ile PRESUMPTION OF FACT ile SIMPLE PRESUMPTION ile CONCLUSIVE PRESUMPTION- LEKSİKOLOJİ[Fr., İng.] değil/yerine/= SÖZCÜKBİLİM/SÖZLÜKBİLİM- LEMUR ile (KALIN KUYRUKLU) CÜCE LEMUR- LEMUR ile FARE LEMURU- LENF DOKUSU ile/ve YAĞ DOKUSU ile/ve KEMİK DOKUSU ile/ve KIKIRDAK DOKUSU ile/ve GÖZENEKLİ DOKU ile/ve DESTEK, BAĞ DOKUSU ile/ve EPİTEL DOKU ile/ve KAS DOKUSU ile/ve SİNİR DOKUSU- LEONHARD EULER ile ULF VON EULER- LEOPAR ile AMUR LEOPARI- LEOPAR ile ANADOLU LEOPARI- LEOPAR ile ASYA LEOPARI- LEOPAR ile KALAHARİ LEOPARI- LEOPAR ile KAR LEOPARI- LEOPAR ile VISAYAN LEOPARI- LEOPAR ile ZANZİBAR LEOPARI- LETÂFET(LÂTİF) ile/ve KESÂFET(KESİF)- LEYLEK ile AYAKKABI GAGALI LEYLEK- LEYLEK ile KARA LEYLEK- LIGARE ile/> RELIGARE- LIVERPOOL'LU KÖPEKLER ile İSKOÇ KÖPEKLER- LİBERALİZM ile/ve/||/<>/> NEOLİBERALİZM- LİBERALİZM ile/ve/||/<> TOPLUMSAL REFAH LİBERALİZMİ- LİMON ile AĞAÇ KAVUNU- LLULL KOMBİNATUVARI ile/ve BRUNO KOMBİNATUVARI- LOKMANIN TADI ile/ve/||/<>/> YEMEĞİN TADI- LOKUM ile KUŞLOKUMU- LOZAN ANTLAŞMASI ile/değil UŞİ ANTLAŞMASI- LURIANİK KABALA ile/ve GELENEKSEL KABALA- LÛT GÖLÜ ile/ve/<> TABERYA GÖLLERİ- M.Ö. ile/ve/değil/||/<>/< G.Ö.- MADAM RÉCAMIER KOLTUK ile JOSEPHINE KOLTUK- MADDE - KARANLIK MADDE - ANTİ MADDE ile/ve/<> KARANLIK ENERJİ- MADDİ HAZ ile/ve MANEVİ HAZ- MADDÎ İKRAM ile/ve/<>/|| MANEVÎ İKRAM- MADDÎ KEYİFLER/ZEVKLER ile/ve/değil/yerine MANEVÎ ZEVKLER- MADDÎ ZEKÂT ile/ve MÂNEVÎ ZEKÂT- MADEN-İ HÂS ve/||/<> KAVÎ İLTİMAS ve/||/<> DERK-İ TEMAS- MADEN/TAŞ/LİNYİT[Fr. < Lat.] KÖMÜRÜ ile/değil ODUN KÖMÜRÜ- MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ ve/||/<>/> KALSİYUM EKSİKLİĞİ- MAĞDUR HAKLARI ile/ve/<> SANIK HAKLARI- MAHAYANA (OKULU) ile/ve HİNAYANA (OKULU)- MAHKEME ile/ve/<> İSTİNAF (MAHKEMESİ)- MAHKEME ile/ve/||/<>/> UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ- MAKAK ile ASLAN KUYRUKLU MAKAK- MAKAMDA YÜKSELİŞ ile/ve/değil/yerine HİZMETTE YÜKSELİŞ- MAKET HELİKOPTERDE:
4 KANALLI ile/ve/<>/> 6 KANALLI- MAKRO MİNARELLER ile/ve MİKRO MİNARELLER(ESER ÖĞELER/ELEMENTLER)- MAKTA ile/ve HÜSN-Ü MAKTA- MAKUL KUŞKU ile YETERLİ KUŞKU ile AĞIRLIKLI KUŞKU- MAL "TAKASI" ile/ve KÜLTÜR "TAKASI"- MALI SEVME ile/değil/yerine KENDİNİ SEVME- MALİK ASİT ile SİTRİK ASİT/LİMON ASİDİ- MANATİ:
KARAYİP ile AMAZON ile BATI HİNT ile BATI AFRİKA- MANDA ile AFRİKA MANDASI- MANDALİN ÇİNCESİ ile/ve ÇEŞİTLİ ÇİNCELER- MANDALİNADA:
SATSUMA ile AKDENİZ ile KRAL ile NORMAL- MANEVİ SOHBET ile/ve DÜNYEVÎ SOHBET ile/ve LÂTÎFE(MİZAH)- MANGA ile/ve/||/<>/> TAKIM ile/ve/||/<>/> BÖLÜK ile/ve/||/<>/> TABUR ile/ve/||/<>/> ALAY ile/ve/||/<>/> TUGAY/LİVA ile/ve/||/<>/> TÜMEN/FIRKA ile/ve/||/<>/> KOLORDU ile/ve/||/<>/> ORDU ile/ve/||/<>/> KUVVETLER ile/ve/||/<>/> GENEL KURMAY- MANİ ile/ve/değil/||/<>/< HİPOMANİ- MANİKÜR[Fr.] değil/yerine/= EL/TIRNAK BAKIMI- MANTAR[Yun.] ile KÖK MANTAR- MANTAR ile ŞİŞE MANTARI- MANTIK (DİLİ) ile/ve MATEMATİK (DİLİ)- MANTIK EYTİŞİMİ ile/ve/değil/yerine YAŞAM EYTİŞİMİ- MANTIKÇA DÜŞÜNMEK ile/ve/<> VARLIKÇA DÜŞÜNMEK- MANTIKÎ MÂKULÂT ile/ve FELSEFÎ MÂKULÂT- MANTIKSAL KANIT ile/ve/<> MATEMATİKSEL KANIT- MANTIKSAL OLAN ile/ve ONTOLOJİK OLAN ile/ve EPİSTEMOLOJİK OLAN- MANTRA ile BİJA-MANTRA- MARCEL CAMUS ile ALBERT CAMUS- MAREŞAL ile FELDMAREŞAL- MARIE CURIE ile/ve/||/<> PIERRE CURIE- MÂRİFET ile/ve/<>/> MAHÂRET- MARS'TA:
SU BUZU ile/ve/<> KARBONDİOKSİT BUZU- MARTI ile (TEPELİ) KUTUP MARTISI / MAVİ-YEŞİL MARTI- MARTI ile AKDENİZ MARTISI- MARTI ile ARAP MARTISI- MARTI ile ÇATAL KUYRUKLU MARTI- MARTI ile DOĞU MARTISI- MARTI ile GÜMÜŞ MARTI- MARTI ile İNCE GAGALI MARTI- MARTI ile KARA AYAKLI MARTI- MARTI ile/ve/<> KIRLANGIÇ KUYRUKLU MARTI- MARTI ile KIZILDENİZ MARTISI- MARTI ile MAKAS GAGALI MARTI- MARTI ile NORVEÇ MARTISI- MARTI ile SORGUÇLU MARTI- MARTI ile VAN GÖLÜ MARTISI- MARTIGİLLER ile KORSANMARTILAR- MARUL ile/<> KIVIRCIK ile/<> GÖBEK ile/<> LOLOROSSO ile/<> ÇİN MARULU- MASA'nın Var'ı. ile AĞAÇ'ın Var'ı. ile TANRI'nın Var'ı.- MASTÜRBASYON/İSTİMNÂ[Ar.]/ATTIRMA[argo]/ONANİZM ile/ve KARŞILIKLI MASTÜRBASYON- MASTÜRBASYON ile/ve SEVGİLİ/EŞ ÜZERİNDE MASTÜRBASYON- MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI ile SICAKLIK KUŞAKLARI- MATEMATİK YÜCE ile/ve/||/<> DAĞ YÜCE- MATEMATİK'TE:
KÜÇÜKTÜR["<"] ile BÜYÜKTÜR[">"]- MATEMATİK/SEL/LİK:
DEĞERLİ ile/ve/fakat/||/<>/> YETERLİ DEĞİL- MATEMATİK ile BAYEZYEN MATEMATİK- MATEMATİK ile KURAMSAL/TEORİK FİZİK- MATEMATİK ile/ve/||/<> VORTEKS MATEMATİĞİ- MATEMATİKSEL CİSİM ile FİZİK CİSİM- MATEMATİKSEL YAKLAŞIM ile FİZİKSEL YAKLAŞIM- MATERYAL DEĞERLER ile POST-MATERYAL DEĞERLER- MATLA'[< TULÛ] BEYİTİ ile/ve/< MAKTA'[< KAT] BEYİTİ- MÂVERÂÜNNEHR:
SEYHUN/SİRİDERYA ile/ve/||/<> CEYHUN/AMUDERYA- MAVİ PASAPORT ile YEŞİL PASAPORT ile KIRMIZI PASAPORT- MAYA TAKVİMİ'NDE:
KATUN ile/ve KISA DÖNGÜ ile/ve BAKTUN- MAYA ile/ve/<> ANADOLU MAYASI- MAYALANMA:
KELÂM (İLE) ile/ve/değil HÂL (İLE)- MAYDANOZ ile EŞEKMAYDANOZU- MAYDANOZ ile YABAN MAYDONOZU- MAYISBÖCEĞİ ile/ve/<> HAZİRANBÖCEĞİ- MAYMUN ile BAYKUŞ MAYMUNU- MAYMUN ile/ve GALAGO/OJAM/ÇALIBEBEĞİ/KÜÇÜK GECE MAYMUNU- MAYMUN ile GERADA MAYMUNU- MAYMUN ile İPEK MAYMUNU (MARMOSET)- MAYMUN ile KAR MAYMUNU/JAPON ŞEBEĞİ/SARU[Jp.]/NİHONZARU[Jp.]- MAYMUN ile MADAGASKAR MAYMUNU- MAYMUN ile SARI KUYRUKLU MAYMUN- MAYMUN ile YUNNAN (ÇİMDİK BURUNLU) MAYMUNU- MECÂZ-I MÜREKKEB / İSTİÂRE-İ MÜREKKEBE ile MECÂZ-I MÜRSEL- MECZUB OLMAK ile/ve/<>/değil/yerine CÂZİB OLMAK- MEDENİYET DİLİ ile/ve/değil KÜLTÜR DİLİ- MEDYATİK ZİHNİYET ile AKADEMİK ZİHNİYET ile SİSTEMİK ZİHNİYET ile BİLGE ZİHNİYET- MEKÂNİK DAYANIŞMA ile/ve DAYANIŞMA- MEKANİK DİZGE ile/ve ORGANİK DİZGE- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ- MELTEMLERDE:
KARA VE DENİZ MELTEMLERİ ile DAĞ VE VADİ MELTEMLERİ- MEMNUN (OLMAK) ile/ve/değil/yerine/||/<>/< RÂZI (OLMAK)- MEN YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN ile VELLEZÎ YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN- MENEKŞE REÇELİ ile FULYA REÇELİ- MENEKŞE(< BENEFŞE[Fars.], BENEFSEC[Ar.]):
AFRİKA MENEKŞESİ ile CEZAYİR MENEKŞESİ ile DENİZ MENEKŞESİ/ÇAN ÇİÇEĞİ ile HERCAİ MENEKŞE/ALACAMENEKŞE ile MISIR/FRENK MENEKŞESİ- MENENGİÇ AĞACI ile/>/= FISTIK AĞACI- MERCAN ile KUPA MERCANI- MERCEK ile CODDINGTON MERCEĞİ- MERCİMEK ÇORBASI ile EZOGELİN ÇORBASI- MERHABA ve NARHABA- MERMER ile/ve/||/<>/> KEFEKİ/KÖSELE TAŞI- MERSİN BALIĞI ile BELUGA MERSİN BALIĞI- MERSİN[Ar. < Yun.] ile BEYAZ MERSİN- MERSİN[Ar. < Yun.] ile YABAN MERSİNİ/KEÇİYEMİŞİ- MESAFE NAVLUNU ile/ve PİŞMANLIK NAVLUNU- MESÂFE[Ar. çoğ. MESÂFÂT, MÜSÂF] ile KAT'-I MESAFE- MEŞE ile MANTARMEŞESİ/SEZÜ- META ile/ve/||/<> HAYALÎ META- METAFİZİK ile/ve/||/<> FİZİK ile/ve/||/<> ANLAM- METAL KAŞIK ile/yerine TAHTA KAŞIK- METAL[Fr. < Yun.] ile AMETAL[Fr.] ile YARI METAL ile SOYGAZ/ASALGAZ- METALLERDE:
ALKALİ ile/ve/||/<> TOPRAK ALKALİ ile/ve/||/<> GEÇİŞ METALLERİ ile/ve/||/<> TOPRAK ile/ve/||/<> KARBON ile/ve/||/<> AZOT ile/ve/||/<> OKSİJEN ile/ve/||/<> HALOJENLER ile/ve/||/<> SOY GAZLAR- METİN:
ANLATMAYA BAĞLI ile/ve/||/<> GÖSTERMEYE BAĞLI- METRE[m] ile/||/<>/> KİLOMETRE[km]- METROPOL/MEGAPOL[Fr., İng.] ile/ve ANAKENT/BÜYÜKŞEHİR- MEVLÂNÂ ile HZ. MEVLÂNÂ (CELÂLEDDİN RÛMÎ)- MEY'DE:
ANA MEY ile/ve ORTA MEY ile/ve CURA MEY- MEYVE FİDANI:
TÜPLÜ ile AÇIK KÖKLÜ- MEYVE YARASASI ile DEV ALTINİBİKLİ YARASA- MEZHEBLERDE İHTİLÂF ile CİNSLERDE İHTİLÂF- MEZUN:
KENDİNİ KURTARACAK KADAR ile BAŞKASINI KURTARACAK KADAR- MIKAWACHI PORSELENİ ile HASAMI PORSELENİ ile SETO PORSELENİ- MIKNATIS ile/||/<> ÇUBUK MIKNATIS- MISIR TAKVİMİ ile/ve/||/<> ÖMER HAYYAM TAKVİMİ- MIZIKA SESİ ile/ve AKORDİYON/AKORDEON SESİ- MİDYE ile AKDENİZ MİDYESİ- MİDYE ile AYVADA MİDYESİ- MİDYE ile KUM MİDYESİ/AKİVADES- MİKDAR İLE UĞRAŞMAK ile ADET İLE UĞRAŞMAK- MİKROKOK ile STREPTOKOK- MİKROP ile ATEŞ YAPAN MİKROP- MÎLÂDÎ TAKVİM(EFRENCÎ/GREGORYEN TAKVİM) ile/ve CELÂLÎ TAKVİMİ ile/ve HİCRÎ TAKVİM ile/ve RÛMÎ TAKVİM ile/ve MUSEVÎ TAKVİMİ- MİMAR FİLOZOF ile YASA KOYUCU FİLOZOF- MİMARİ ARŞIN(/BİNA ARŞINI) ile/ve ÇARŞI ARŞINI ile/ve ENDAZE- MİMARÎ ile/değil/yerine/||/<>/< YEŞİL MİMARÎ- MİN MÂLÎ ile FÎ MÂLÎ- MİNARE ile "EĞİK MİNARE"- MİNİMAL KENDİLİK'TE:
GÖVDE BAĞIMLI ile GÖVDE BAĞIMSIZ- MİSK KEDİSİ ile MALABAR MİSK KEDİSİ- MİSK KOKUSU ile/ve/değil/yerine DOST KOKUSU- MİSTİK GİZLİLİK ile/değil/yerine EZOTERİK GİZLİLİK- MİTOS ve EPOS ve LOGOS- MİTOS ile/ve LOGOS- MODERN BİLİM ile/ve/değil/yerine ÇAĞDAŞ BİLİM- MODERN GELENEK ile/ve KLASİK GELENEK- MODERN SANAT ile/ve YUNAN/KLÂSİK SANAT- MOLA[İt.] ile TİRAMOLA[İt.]- MOLEKÜL OLUŞUMUNDA:
İKİ ATOM değil ÜÇ ATOM- MOLLA ile/ve KULAK MOLLASI- MOMENTUM ile/ve/||/<> AÇISAL MOMENTUM- MONARŞİ:
MUTLAK ile ANAYASAL- MONARŞİ ile SALTIK(MUTLAK) MONARŞİ- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> BELİRLENMİŞ ÖĞRENCİ AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> YALANCI İLAÇ AÇMAZI- MORİTANYA'DA/TROBRİAND ADALARI'NDA:
ATAERKİLLİK ile/ve/değil/<> ANAERKİLLİK- MORKİNOS:
MAVİ YÜZGEÇLİ ile/<> SARI YÜZGEÇLİ ile/<> ÇİZGİLİ YÜZGEÇLİ ile/<> KOCAGÖZ- MORS ABECESİ ile/ve/||/<> BREYL(BRAILLE) ABECESİ- MUALLAK TAŞ ile/ve KARA TAŞ[HACER'ÜL ESVED]- MUAZZAM ve/<> MUNTAZAM- MUGALEBE[< GALEBE]/TEGALÜB ile ...- MUHAMMES ile/ve MÜTEKERRİR ile/ve MUHAMMES-MÜTEKERRİR- MUHBİR ile/değil MUHABİR- MUHİT-İ DAİRE(ÇEMBER) ile/ve/< DAİRE(< DEVİR)- MUKAYYET(BİTİMLİ/KAYITLI/SINIRLI) VARLIK ile GAYRİ-MUKAYYET VARLIK- MUKAYYET(BİTİMLİ/KAYITLI/SINIRLI) VARLIK ile GAYRİ-MUKAYYET VARLIK- MUMAĞACI ile/<> MUMPALMİYESİ ile/<> MUMÇİÇEĞİ- MURÂKEBE ile/ve/> MUKÂREBE- MUSON RÜZGÂRLARI ile MELTEM RÜZGÂRLARI- MUTEFADDIL ile FÂDIL- MUTLAK (KAVRAMLAR) ile/ve/değil EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK (KAVRAMLAR)- MUTLAK MEKÂN ile/ve FİZİKÎ MEKÂN- MUTLAK/KAPSAMLI/TAMAMEN BAĞIŞIKLIK ile GÖRELİ BAĞIŞIKLIK- MUTLAK ile İNAK- MUTLU İKEN ile ÜZÜNTÜLÜ İKEN ile ÖFKELİ İKEN- MUTLULUK:
FİYATI OLANLARLA değil/yerine DEĞERİ OLANLARLA- MUTLULUK:
GERÇEK ile/ve/||/<> GÖRELİ- MUTLULUK:
SEROTONİN ve/||/<> OKSİTOSİN ve/||/<> MELATONİN ve/||/<>
NORADRENALİN ve/||/<> FENİLETİLAMİN ve/||/<>
DOPAMİN ve/||/<> ENDORFİN ve/||/<> ASETİLKOLİN- MUTSUZLUK MERKEZLERİ ile/ve/değil/yerine/>< MUTLULUK MERKEZLERİ- MUZ ÇORAP değil MUS ÇORAP- MUZ ile YAYLA/DAĞ MUZU (IŞGIN)- MUZIR ile ZIPIR- MÜ'MİN GIYBETİ ile/ve KÂFİR'İN GIYBETİ ile/ve MÜNÂFIK'IN GIYBETİ- MÜEBBET ile AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET- MÜEKKED SÜNNET ile/ve GAYR-I MÜEKKED SÜNNET- MÜHÜR ile DEMİRBAŞ MÜHRÜ ile BAĞIŞ MÜHRÜ ile VAKIF MÜHRÜ ile ZÂT MÜHRÜ- MÜKELLEF/İYET ile/ve/< MES'UL/İYET- MÜLHAK BÜTÇE ile/ve ÖZEL BÜTÇE- MÜLTECİ ile KOŞULLU MÜLTECİ ile İKİNCİL KORUMA DURUMU- MÜLTECİ ile ŞARTLI MÜLTECİ- MÜNCERR ile/ve/||/<>/< CERR- MÜREKKEB ile SÜLH MÜREKKEB- MÜREKKEP BALIĞI/SÜBYE[Yun.] ile DEV MÜREKKEP BALIĞI- MÜREKKEPBALIĞI ile BÜYÜK KANCALI MÜREKKEPBALIĞI- MÜREN ile AKDENİZ MÜRENİ- MÜREN ile KAHVERENGİ MÜREN- MÜREN ile ŞERİT MÜREN- MÜRİT ve TİRİT[Fars. < TERİD] ve KÖR YİĞİT- MÜTEFERRİKA ile İBRAHİM MÜTEFERRİKA- MÜTEVASSIL değil/yerine/= VÂSIL OLAN, KAVUŞAN | MÜNÂSEBET VE YAKINLIK KURAN- MÜZİK ile/ve KLÂSİK MÜZİK- NABIZ ALINABİLEN BÖLGELER:
ŞAH DAMARI ile/ve/||/<> KOL DAMARI ile/ve/||/<> ÖN KOL DAMARI ile/ve/||/<> BACAK DAMARI- NABIZ:
ERİL YOĞUN GÖVDEDE ile DİŞİL YOĞUN GÖVDEDE- NAHİV ve FIKIH USULÜ ve TEFSİR USULÜ- NAİL (OLMA) ile/ve/||/<> NASİB (OLMA)- NAKLÎ BİLGİ ile/ve KEŞFÎ BİLGİ- NAMAZ ile İKİNDİ NAMAZI- NARSİSİZM:
BİRİNCİL ile/ve/||/<>/> İKİNCİL- NAZARGÂH-I İLÂHÎ ile/ve AYİNE-İ İLÂHÎ- NAZARÎ ERDEM ile/ve FİKRÎ ERDEM ile/ve HULKÎ ERDEM ile/ve AMELÎ ERDEM(SANATLAR)- NAZARÎ HİKMET ile/ve AMELÎ HİKMET- NAZIM BİÇİMLERİNDE:
TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT ile/<> TERBİ ile/<> TAHMİS ile/<> TAŞTIR ile/<> TESDİS ile/<> MUHAMMES ile/<> TARDİYE ile/<> MÜSEDDES ile/<> NAZİRE ile/<> TEHZİL- NE ÂLÂ ile/ve/<> PEK ÂLÂ- NE OLDU? ile/ve NASIL OLDU? ile/ve NEDEN OLDU?- NE YAPABİLİRİM? ve/> NASIL YAPABİLİRİM?- NE YAPARSAK/YAZARSAK YAPALIM/YAZALIM,
HİÇBİR KONUDA:
ACELE ETME(YELİM)! ve/||/<>/> ÖZEN GÖSTER(ELİM)!- NE'LİK(SİZ) ile/ve NİTELİK(SİZ)- NEDEN ile/ve KENDİNİN NEDENİ- NEDEN ile/ve ÖZGÜR NEDEN- NEDENSEL YASA ile/ve/||/<>/> İSTATİKSEL YASA- NEDENSELLİK ile/ve YETER NEDEN- NEFSÂNÎ SOHBET ile RAHMÂNÎ SOHBET- NEFSİ İÇİN SEYR-Ü SÜLÛK ile/yerine ALLAH İÇİN SEYR-Ü SÜLÛK- NEGATİF/POZİTİF TAM SAYILAR / SAYMA SAYILARI
ile
DOĞAL SAYILAR
ile
GERÇEK/GERÇEL/KARMAŞIK SAYILAR
ile
ORANTISAL/RASYONEL SAYILAR- NEM ile BAĞIL NEM- NEREDEYSE ÖLMEK ile/ve/değil/||/<>/< ÖLMEK- NESEB ASABİYESİ ile/değil/yerine SEBEP ASABİYESİ- NESEB ile MEZHEB- NESNE AKTARIMI ile/değil/yerine KENDİLİK AKTARIMI- NESNE İLİŞKİLERİ ile/ve/||/<> İÇSELLEŞTİRİLMİŞ NESNE İLİŞKİLERİ- NESNE PUTU ile/ve/- NESNE ile/ve ESTETİK NESNE- NESNEL İLKE ile/ve TİNSEL İLKE- NESNEL/OBJEKTİF DUYGULAR ile/ve PAY ALMA/KATILMA DUYGULARI ile/ve DURUM (İÇERİKSİZ) DUYGULARI- NESNESİNE/KONUSUNA GÖRE İLİM ile/ve AMACINA GÖRE İLİM- NEY ÇALMAK değil NEY ÜFLEMEK- NEYSE Kİ ... ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NE GÜZEL/HOŞ Kİ ...- Nİ'MET ile RAHMET- NİCELİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NİTELİK- NİCELİKSEL MATEMATİK ile KAVRAM MATEMATİĞİ- NİCELİKSEL VAROLAN ile/ve/değil/||/<> NİTELİKSEL VAROLAN- NİFÂK ile/değil/yerine/>< İNFÂK- NİNE ile HAMİNNE[< HANIM NİNE]- NİSAN YAĞMURU ile/ve MAYIS YAĞMURU- NİTELİKLİ YAŞAM İÇİN ...:
YARISI ile/ve/||/<> 2 KATI ile/ve/||/<> 3 KATI :) :) :) ile/ve/||/<> SINIRSIZ ve KOŞULSUZ- NİTRİK ASİT ile/ve/<>/> PİKRİK ASİT[Fr. < Yun.]- NİYET AÇMAZI ile/ve/||/<> CAYDIRICILIK AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI- NİYET DİLLERİ ile/ve/<> GERÇEK DİLLER- NİZÂM ile/ve/||/<> İNTİZÂM- NOTA ile/ve HAMPARSUM NOTASI- NÖRON/LAR ile/ve AYNA NÖRON/LAR- NUMUNE BAĞLARI ile/ve KAZIKLI BAĞLARI ile/ve CEVİZLİBAĞ- NUN HARFİNİN:
GÖRÜNEN ANLAMLARI ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN ANLAMLARI- NÜKLEER PATLAMA ile ATMOSFERİK NÜKLEER PATLAMA- OBJEKTİF SUBJEKTİF- OBJEKTİF ile/ve/||/<>/> TELEOBJEKTİF- OC DİLİ ile/ve OIL DİLİ ile/ve Sİ DİLİ- OCAK ile KUCAK ile TUZAK- ODA ile KÖY ODASI- OEDIPUS KARMAŞIKLIĞI/KOMPLEKSİ ve/||/<> ELEKTRA KARMAŞIKLIĞI/KOMPLEKSİ- OEDIPUS:
ŞİŞ AYAK ile/ve/||/<> BİLEN AYAK(KİŞİ)- OĞLAK DÖNENCESİ ile/ve YENGEÇ DÖNENCESİ- OK AÇMAZI ile/ve/||/<> KOŞU YOLU AÇMAZI ile/ve/||/<> UZAY GEMİSİ AÇMAZI ile/ve/||/<> TANRILAR AÇMAZI- OLABİLECEKLER ile/ve/||/<>/>/< OLMASI GEREKENLER- OLAMAZ/OLMAMALI!:
ZEKÂSIZ VE AKILSIZ SEVGİ ile SEZGİSİZ ZEKÂ- OLAN ile/ve/<> OLANAKLI OLAN- OLAN ile/ve VAROLAN- OLAN ile VAROLAN- OLAN ile/ve YAYILIMLI (OLAN)- OLASI (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ) ile/ve/değil/yerine OLASI(LIKLI) (BİR DURUM/SÜREÇ/YANLIŞLIK/KAZA/SONUÇ)- OLGUSAL GERÇEKLİK ile/ve AKILSAL GERÇEKLİK- OLGUSAL/LIK ile KARŞILIKLI OLGUSAL/LIK- OLMADIĞINDA (EN ÇOK) ARANAN ile/ve/<> OLDUĞUNDA (EN ÇOK) TARTIŞILAN- OLMAYANLARI ARAMAK ile/değil/yerine OLANLARI BULMAK/GÖRMEK- OLMUŞ MU? ile/yerine ... MI OLMUŞ?- OLUMLAMA ile/ve OLUMSUZU OLUMSUZLAYARAK OLUMLAMA- OLUMLU ÖZGÜRLÜK ile/ve OLUMSUZ ÖZGÜRLÜK- OLUMLULARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ ile OLUMSUZLARDA "MA"(OLUMSUZLUK) EKİ- OLUMSUZ BAKIŞ/BAKAN ile/değil/yerine/>< OLUMLU BAKIŞ/BAKAN- OLUMSUZ MANEVİYAT ile/değil/yerine OLUMLU MANEVİYAT- OLUMSUZDAN "BESLENME" ile/değil/yerine OLUMLUDAN "BESLENME"- OLUMSUZLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÜRETKEN OLUMSUZLAMA- OLUMSUZLUK BELİRTİMİ ile/değil/yerine DURUM BELİRTİMİ- OLURUNA BIRAKMAK ile/ve/<> AKIŞINA BIRAKMAK- OLUŞ ile/ve/değil SÜREKLİ OLUŞ- OLUŞ ile SÜREKLİ OLUŞ- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ- OLUŞ ile VAROLUŞ- OMURGA ile HAYVAN OMURGASI- OMUZLA DİRSEK ARASINDAKİ KEMİK ile DİRSEKLE BİLEK ARASINDAKİ KEMİKLER- ONA BAKMAK ile/değil/yerine ONUNLA BAKMAK- ONDA "VAR OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ONUNLA "VAR OLMAK"- ONLAR GİBİ OLMAK ile ONLARDAN OLMAK- ONTOLOJİ ile/ve/||/<>/> EPİSTEMELOJİ ile/ve/||/<>/> METAFİZİK- OOOH değil/yerine AAAH- OPTİMUM ile MAKSİMUM- ORANGUTAN ile BORNEO ORANGUTANI- ORDUNUN DİLİ ile/ve SARAY'IN DİLİ- ORGANİK DÜŞÜNCE ile KATEGORİK DÜŞÜNCE- ORGANİK DÜŞÜNCE ile SINIFSAL DÜŞÜNCE- ORGANİK TARIM ile/ve/<> İYİ TARIM- ORKİDE ile KOVA ORKİDE- ORKİDE ile MAYMUN ORKİDESİ- ORMAN TAVUĞU ile GÖLGELİ ORMAN TAVUĞU- ORMANGÜLÜ(KOMAR/KUMAR) ile/||/<> MOR ÇİÇEKLİ ORMANGÜLÜ- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ- ORTAÇAĞ:
ERKEN ile/ve/<>/> YÜKSEK/KLASİK ile/ve/<>/> GEÇ- ORTAK ALAN ALAN- ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine/||/<> ÇÖZÜM ORTAKLIĞI- ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine DAYANIŞMACI ORTAKLIK- ORTASINDA ile ARASINDA- ORTAYA ÇIKARMA ile ÖNE ÇIKARMA- ORTEZ ile/ve/||/<> PROTEZ- ORUÇ ile/ve NAFİLE ORUÇ- ORUÇ ile/ve/<> TEKNE ORUCU- OSMANCIK PİRİNCİ ile BALDO PİRİNCİ- OSMANLI ARŞİVİ ile/ve CUMHURİYET ARŞİVİ- OSMANLI'DA:
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ ile/ve ALAN ÖLÇÜLERİ ile/ve AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ- OT YİYEN MEMELİLER ile ET YİYEN MEMELİLER ile ÇOKLU (HEM OT, HEM ET İLE) BESLENENLER (HEPÇİL)- OT YİYENLER/OTOBURLAR ile/ve ET YİYENLER/ETOBURLAR ile/ve HEPÇİLLER[hem OT, hem ET YİYENLER] ile/ve LEŞ YİYENLER/LEŞOBURLAR ile/ve AYRIŞTIRICILAR- OT ile BALIK OTU- OT ile KAŞIKOTU- OT ile KEDİOTU- OTİZM ile/ve/değil/<>/> SUSKUNLUK/MUTİZM- OTONOM SİNİR SİSTEMİ ile/ve/<> MOTOR SİNİR SİSTEMİ- OTORİTE SANSÜRÜ ile/değil/yerine/< OTO SANSÜR- OTORİTE/R[İng. < AUTHORITY/Fr. < AUTORITE] değil/yerine/= YETKE/Cİ- OTURANIN, AYAKTAKİNE SELÂM VERMESİ değil AYAKTAKİNİN, OTURANA SELÂM VERMESİ-