VA... - VU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| VA... |

VA... ile başlayan FaRkLaR...
( 698 FaRk, 846 katkı )


- ... değil VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...MIŞ GİBİ ile/değil VARSAYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEKÂRET" ile/ve/değil VAJİNUSMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENLİK" ile/ve/değil/yerine/<>/>< VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAYBETMEK":
(")YENİLİNCE(")
değil VAZGEÇİNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSALLAŞTIRMA" ile/ve/<> VAAZ (ETME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜLKİYET" "HAZZI" değil/yerine VAROLUŞ SEVİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PES ETMEK" ile/ve/değil/yerine VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEHLİKE" ile/değil VAROLUŞ SORUNSALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAHİH" değil VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAZİYET ETMEK" değil VÂZ-I YED ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Duruma el koymak. )

- "YENİLGİ":
"KAYBETTİĞİNDE"
değil VAZGEÇTİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] ÂLÂ ile/ve/||/<> VASAT ile/ve/||/<> EDNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En yüksek. İLE/VE/||/<> Orta. İLE/VE/||/<> En düşük. )

- YOK ile/ve/değil/yerine VAR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/||/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dilin düzeni varlığın düzenidir, varlığın düzeni dilin düzenidir. )
( Ülkesinin yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. )

- AÇIK SEÇİK = CLEAR-CUT, CLEAR AND DISTINCT[İng.] = CLAIR(E) ET DISTINCT(E)[Fr.] = KLAR/DISTINCTEKLARE UND DEUTLICH(E)[Alm.] = CHIARO E DISTINTO[İt.] = CLARO Y DISTINTO[İsp.] = CLARUS/CLARE ET DISTINCTUS[Lat.] = SAF?S[Yun.] = VÂZIH VE MÜTEMÂYİZ[Ar., Fars.] = KLAAR EN DUIDELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD(İSİM):
VAROLANLARA VERİLİŞİNE GÖRE
ile/ve/<> VAROLANLARIN SAYISINA GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özel ad. | Tür adı. İLE/VE/<> Tekil ad. | Çoğul ad. )

- ADA(N)MAK ile/ve VAKFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/||/<> SABREDEBİLMEK ile/ve/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kişiyi] Farklı kılar. İLE/VE/||/<> Güçlü kılar. İLE/VE/||/<> Kendi kılar. )

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile VAKVAK AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞLI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ ŞEBEKÎYE = VAISSEAUX RÉTICULAIRES, VAISSEAUX RÉTICULÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHÂDİYET ile/ve VAHİDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm. İLE Tüme ait bir parça(-özellikle- "bütün"e(/"ün) değil!). )
( Kıyısı yoktur. İLE/VE Kıyısı vardır. )
( Bahr-ı ahadiyet(rahmaniyet denizi)(Suyu acı). İLE Yemm-i vahidiyet(rahimiyet denizi)(Suyu tatlı). (Bu iki denizin suları birbirine karışmaz) )
( Ahâdiyet, ağacın görünmeyen kökü ve özü. Vahidiyet, görünen gövde, dal, yaprak ve meyveleridir. )
( Vahidiyet âleminde mânâdaki kesret ahadiyet, maddedeki kesret ise hayaldir. Maddede vücut ve mevcudiyet yok, sadece hayal vardır. )
( Tûba Ağacı(Vahidiyet Ağacı). Kökleri yukarıda, dalları aşağıda olan ağaç. Devamlılık arz eder. Görünmeyen yaşam ağacıdır. )
( Bir. Siyah nur. Asıl. Enerji olarak Enerji. İLE Herhangi bir. Vahitler arası ilişki. Birden türemiş birlerin birleşimi. Işık/ısı enerjisi olarak enerji. )
( AHADİYET'İN: ÇİÇEĞİ: LÂLE AĞACI: SERVİ SAZI: NEY SİMGESİ: HİLÂL MEYVESİ: HURMA (BULUNMADIĞI YERDE ERİK) ZİKRİ: HU EBCED: HÜVE = 5 + 6 ( İslâm'ın şartları. + İman'ın şartları. )
( RİSÂLE-İ ELİFİYE - İBN ARABİ )
( VAHDET = İLİŞKİ )
( VAHDETNÂME )
( TÜMEL ile/ve GENEL )

- AHLÂKÇILIK ile/ve/<> VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKALAZYA ile VAJİNUSMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasın fiziksel olarak gevşeyememesi. İLE Vajina kaslarının zihinsel olarak rahat bırakılmaması. )

- AKIL ile/ve VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mum ile güneş aranmaz, akılla da vahiy tartılmaz. )

- ALTIPLANO ve/<> VALLES ve/<> ORIENTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolivya'nın, üç yerleşim bölgesi.[Dünyanın en yüksek yerleşim alanı.][3600 - 3800 m.] )

- AN ve/<> VAKİT ve/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANKARA KEDİSİ/ANGORA ile/ve VAN KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suyu sevmezler. İLE/VE Suyu, suda oynamayı ve yüzmeyi seven, ender türden kedilerdir. )
( Hareketlidir. İLE/VE Yavaş hareket ederler. )
( İki gözü de mavidir. İLE/VE Bir gözü mavi, öteki ise yeşil ya da sarıdır.[Genetik bozukluktan dolayı] )

- ANLAMAK ile/ve VAROLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILIKLARIN BİRLİĞİ ile VARLIK BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Armoni. İLE Vahdet-i Vücud. )

- AZ-ÇOK ile VAR-YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂ ile VÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- BASTIRILMIŞ/LIK ile/ve VAZGEÇMİŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler, neden/nasıl vazgeçerler?
( Why people give up? )

Hızlı sonuç beklediklerinden dolayı...
( Expect fast results... )

Kendilerine inançlarını kestiklerinden dolayı...
( Stop believing in themselves... )

Geçmişe saplanıp kalmalarından dolayı...
( Get stuck in the past... )

Hatalarında yaşadıklarından dolayı...
( Dwell on mistakes... )

Gelecekten korktuklarından dolayı...
( Fear the future... )

Değişime direndiklerinden dolayı...
( Resist the change/alteration... )

Güçlerinden vazgeçtiklerinden dolayı...
( Give up the power... )

Güçsüzlüklerine inandıklarından dolayı...
( Believe in their weaknesses... )

Dünyaya sahip oldukları zannından dolayı...
( Feel the world owes them something... )

Başarıyı istemekten çok, hata yapma korkularından dolayı...
( Fear failure more than desire success... )

Nelerin olanaklar içinde olduğunu görememelerinden dolayı...
( Never visualize what is possible... )

Kaybedecek şeylerinin çok olduğu zannından dolayı...
( Feel they have something to lose... )

Fazla çalışmaktan dolayı...
( Overwork... )

Sorunlarının sadece kendilerine özgü ve biricik olduğunu zannetmelerinden dolayı...
( Assume their problems are unique... )

Geri dönmenin ve geri dön işaretinin, hata yaptıkları anlamına geldiğini zannetmelerinden dolayı...
( See failure as the signal to turn back... )

Kendilerini, üzgün, güçsüz, acınası hissetmelerinden dolayı...
( Feel sorry for themselves... ) )

- BAŞLANGIÇ ve/=/||/<>/> VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ/VERİ/HABER:
[ne yazık ki]
YOKSA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< VARSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Asıp kesme." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Saygı, sevgi, şefkat, merhamet, anlayış. )

- BİLGİ ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİBİLİM ile/ve VARLIKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLENME ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK/BİLİNEN ile/ve/<> VAR ETMEK/VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ile/ve/||/<> VAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonsal sınıflama[kategori] değillerdir. Herşeyde varlardır. )
( Dili olanaklı kılanlar. )
( Transandant terimlerdir. [bkz. KANT] )

- BİRLİK = VAHDET = UNITY[İng.] = UNITÉ[Fr.] = EINHEIT[Alm.] = UNITAS< UNUS[Lat.] = UNIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİZSİ YAPRAK = VARAK-I MIHSAFÎ = FEUILLE SUBULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORU, ODUN BORUSU = Vİ'Â = VAISSEAU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORULAR, ODUN BORULARI = EV'İYE = VAISSEAUX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ SÖZ ve/||/<>/>/< VAKİT HIRSIZLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞLUK ile/ve/<> VAROLAN/VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖBREKSİ YAPRAK = VARAK-I KİLYEVÎ = FEUILLE OBLONGUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRAHMANLAR ile/ve KŞATRİYALAR ile/ve VAYSYALAR ile/ve SUDRALAR ile/ve PARYALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Brahma'nın ağzından yaratılmış rahipler sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kolundan yaratılmış soylular ve savaşanlar sınıfı. Krallar, savaşçılar ve soylular. [Tenleri kırmızımsıdır.] İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış çiftçi ve tüccar sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış hizmetkâr ve işçi sınıfı. İLE/VE Bu dört sınıf dışında kalanlar. )

- CAN ve/=/||/<>/>/< VAR OLUŞUN SÜREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI/CANSIZ ile/ve/değil/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET:
"SEÇTİKLERİMİZ"
değil VAZGEÇTİKLERİMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET = ŞECÂ'AT, CESÂRET[Fars., Ar.] = COURAGE[İng., Fr.] = FORTITUDO[Lat.] = MUT[Alm.] = HË ANDREIA[Yun.] = CORRAGIO[İt.] = VALOR[İsp.] = MOED[Fel.] = MOD[Dan.] = MUJYESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİÇ ile/ve VARYOS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Taş kırmak için kullanılan, iki ucu az keskin büyük çekiç. )

- ÇEŞİTLENME ve/<> VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK HAKLARINDA:
NESEB HAKLARI
ile/ve/||/<> MİRAS HAKLARI ile/ve/||/<> VASIF HAKLARI ile/ve/||/<> VASİYET HAKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK ile VAHŞİ ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hindistan'da. )

- DEFAULT yerine VARSAYILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = KIYMET = VALUE, WORTH[İng.] = VALEUR[Fr.] = WERT[Alm.] = VALOR[Lat., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM = ALTERATION/VARIATION[İng.] = VARIATION[Fr.] = UNTERSCHIED[Alm.] = VARIAZIONE[İt.] = VARIACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLET:
AKLÎ/ZÂTÎ
ile/ve TABİÎ ile/ve VAZ'Î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. )

- DENEYCİLİKTE:
SAYMAYA YÖNELİK
ile VARSAYIMA YÖNELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bacon. İLE Galileo. )

- DENİZLİ ile/ve VAN ile/ve MALATYA ile/ve NİĞDE ile/ve UŞAK ile/ve ISPARTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERVİŞ:
DÜNYA
ve/||/<> İKİYÜZLÜLÜK ve/||/<> VARLIK ve/||/<> YALAN ve/||/<> KÖSNÜ/ŞEHVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERVİŞ: DAL ve/||/<> RA ve/||/<> VAV ve/||/<> YE ve/||/<> ŞIN )

- DEVİMSEL/LİK[DİNAMİK(LİK)] ve VAR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLET ile/ve/||/<> VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece yükümlülükleri vardır. [Hak sahipliği söz konusu değildir.] İLE/VE/||/<> Hakları ve yükümlülükleri vardır. )

- DİL'İ KULLANMAK ve VAROLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNGİNCİLİK ile/ve VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYAFRAM ile/ve/||/<> VAGUS STİMİLASYONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOGMA ile VARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUA ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizden çıkan. İLE Ondan gelen. )
( Kulun, Allah'la konuşması. İLE Allah'ın, kul ile konuşması. )

- DURUM = VAZİYET = SITUATION[İng., Fr., Alm.] = SITUS[Lat.] = SITUACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA VATANDAŞI ile/ve VATANSIZ/HAYMATLOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> En temel düşünce. )

- DÜŞÜNCE ile/ve VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME/KONUŞMA:
"OLANAK(LI/SIZ)"
ile/ve/değil/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK ile/ve VAROLMAYANI DÜŞÜN(EBİL)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL UĞRAŞ ile/ve/<>/değil/yerine VAROLUŞSAL UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLEYİCİ KAVRAMLAR ile/ve/<> VAROLUŞSAL KAVRAMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM ile/ve/= VAROLUŞTA SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKZİSTANSİYALİZM değil/yerine/= VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİF ve/||/<> VAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ELİPTİK YAPRAK = VARAK-I YÜBSÎ = FEUILLE ELLIPTIQUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELZEM[Ar.] değil/yerine VAZGEÇİLMEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESER ADI ve MÜELLİF ADI ve VAKIF MÜHRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL ENGELLENME ile/ve/değil VAROLUŞSAL ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARZ ile VÂCİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERÂGAT ile VAZGEÇME, EL ÇEKME, ÖZVERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VAZGEÇME, EL ÇEKME, ÖZVERİ )

- FİJİ'DE:
VİTU LEVU
ile/ve/<> VANAU LEVU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiji takımadalarının en büyüğü.[160 km. uzunluğunda] İLE/VE/<> İkinci büyük adası.
[Halkın %90'ı bu iki büyük adaya yerleşmiş.] )
( Jim Carrey'nin oynadığı "The Truman Show" filminin çekim yapıldığı adalar.

[Brooke Shields'in oynadığı "Mavi Göl" filmi de, Fiji takımadalarında bulunan Kaplumbaga Adası[Turtle Island]'nda çekilmiştir.] )

- FİZİKÖTESİ ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİMLER ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİM ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefede. İLE/VE/||/<> Felsefede. İLE/VE/||/<> Teknolojide. İLE/VE/||/<> Bilimde. )

- GAFLET >< VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gitsin! >< Gelsin! )

- GETTO[İbr.] ile VAROŞ[Macarca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kentin kendiliğinden herhangi bir azınlık kümesince yerleşilen kesimi. | Yahudi'lerin gönüllü olarak ya da zorlanarak yerleştikleri kent dışındaki yer. [Adını/yerleşikliğini, Venedik'teki baruthaneden alır.] İLE Kent ya da kasabada dış mahalle. )

- GİDERİLEMEZ/LİK ile/ve/<> VAROLUŞU REDDEDİLEMEZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖREV = VAZİFE, ÜFULE = FUNCTION[İng.] = FONCTION[Fr.] = FUNKTION[Alm.] = FUNCTIO[Lat.] = FUNCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNTÜ PANELLERİNDE:
TN
ile VA ile IPS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURUR(LU OLMAK)/MAĞRUR ile/değil/yerine VAKUR (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURUR >< VAKUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefsini dik tutma. >< Yol(un)da olma. )

- GÜZELLİK ve VASIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABERSİZ AYRILMADA/UZAKLAŞMADA:
VAROLUP OLMAMANI UMURSAMAMAK
ile/ve/<>/< VAROLUŞUNUN, ÖNEMİ/ANLAMI/DEĞERİ/FARKI YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ BİLMEK ve/||/<> VAROLMA/VAROLABİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ile/ve/değil VAK'A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ile/ve VAKIA ile/ve SIDKİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂKİM OLMAK ile/ve/<> VÂKIF OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK ve/||/=/<> VARLIK ve/||/=/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlıkbilimsel. VE/||/=/<> Bilgibilimsel. )
( Kişinin sırrı. VE/||/=/<> Hakk'ın zâhiri. )

- HALAT'LARDA:
BRAGA/MARSPET/PATRISA
ile/ve GOMANA ile/ve KANDİLİSA ile/ve İSTRUMAÇA ile/ve VARAGELE ile/ve YOMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde kullanılan halat. İLE/VE Gemi demirinin bağlı olduğu halat. İLE/VE Gemideki serenleri kaldırmaya yarayan halat. İLE/VE Birbirine takılmış halat. İLE/VE Bir şeyi bir yerden başka bir yere çekmek için kullanılan halat. İLE/VE 3-4 kat kol bükülmüş halat. )

- HALAT ile VARAGELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir şeyi bir yerden başka bir yere çekmek için kullanılan halat. )

- HALKALI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HALKAVÎYE = VAISSEAUX ANNULAIRES, VAISSEAUX ANNELÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÜSİNASYON değil/yerine/= VARSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASAN-ül BASRİ ile/ve/<>/< VÂSIL b. ATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASL ETMEK ile/ve/değil/yerine VASL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELEZONLU ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HELEZONÎYE = VAISSEAUX SPIRAUX, VAISSEAUX SPIRALÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROSEL ile/ve/||/<> VARİKOSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUZUR/BARIŞ/BİRLİK/DİRLİK SAĞLA(T)MAK:
SÖZLERLE
ile/ve/<>/> YAPILANLARLA ile/ve/<>/> VAROLUŞLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne söylemeyeceğini bilerek. İLE/VE/<>/> Ne yapmayacağını bilerek. İLE/VE/<>/> (hiçbir şey söylemesen ve yapmasan bile) Varoluşun, yeterlidir![ve de bunu sürekli anımsayarak!] )

- IRKÇI ULUSÇULUK ile ETNİK ULUSÇULUK ile KÜLTÜREL ULUSÇULUK ile VATAN ULUSÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBÂDET ve/<>/= VAROLANA VE KİŞİLERE HİZMET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBÂDET: Sevgiliyi göreyim de, ona hizmet etmeyeyim mi? )
( Kazası/ertelemesi vardır. VE/||/<> Kazası/ertelemesi yoktur. )

- İCÂZET KAYDI ile/ve MÜNÂVELE KAYDI ile/ve VAKIF KAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ya da birkaç yapıtının rivâyet hakkını vermesidir. İLE/VE Müellifin yapıtının rivâyet hakkını vermesidir. Bizzat müellif tarafından dersinde hazır olan kişiye verilir. İLE/VE ... )
( Her münâvele icâzettir fakat her icâzet münâvele değildir. )

- İDDİA ile VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFŞÂ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİ AYRI ŞEYİN BULUŞMASI ile/ve/değil VAROLANIN ALGILANMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİYE YARIK YAPRAK = VARAK-I SÜNÂÎYÜ'Ş-ŞUKÛK = FEUILLE BIFIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİYE YARIK YAPRAK = VARAK-I ZÛŞIKKAYN = FEUILLE BIFIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİZÂ ile/ve/||/<> TAHYİR ile/ve/||/<> VAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşkulu. İLE Kuşkusuz. )
( ... İLE Özdeki kaydın, açığa çıkması. )

- İLKE ile/ve VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂN ile VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlksel ya da Sonsal. İLE Sonsal. )
( Üç yanlış varsayım:
* Kişinin, başkaları ile meşgul olmasının gerekliliği,
* Kişinin, öbürüne değer biçebileceği,
* Öğrencinin ilerlemesinden, öğretmenin sorumlu olduğu. )

- İNAT ETMEK ile/ve/||/<> PES ETMEMEK ile/ve/||/<> VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNAT ETMEK ile/ve/yerine VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN FELSEFESİNDE:
FİZİK ÖTESİ/METAFİZİK
ve/<> VARLIKBİLİM/ONTOLOJİ ve/<> BİLGİBİLİM/EPİSTEMOLOJİ ve/<> ZİHİNBİLİM/PSİKOLOJİ ve/<> TOPLUMBİLİM/SOSYOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ile/ve/||/=/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANIN:
"VARLIĞI"
ile/değil/||/<> VAROLUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Varlık" sözcüğü, en üst soyutlama olarak felsefî bir kavram olmakla birlikte amacımızı karşılayan kavram ve sözcük ise mevcudiyeti yani "varoluşu" olarak kullanmak durumundayız. )

- KAÇMAK ile/değil/yerine VAZGEÇMEYİ BİLMEK/BECERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALPSİ YAPRAK = VARAK-I KALBÎ = FEUILLE CORDIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANGURU ile VALABİ, VOLARU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞINMA:
RAHİMDE
değil VAJİNADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç yüzeyde. [olmaz!] DEĞİL Dış bölgede/yüzeyde. )
( "Rahmim kaşınıyor" diye bir söz olmaz. DEĞİL "Vajina(m)da kaşıntı var/oluyor" olabilir. )

- KEDİ ile VAHŞİ SERVAL KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile/değil/<>/< VAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gebelik süreleri, 56-63 gündür. İLE ... )
( Kedilerin her bir kulağında, 32 adele/kas vardır. İLE ... )
( Kedi ile ... )
( Kediler, geceleri daha iyi görürler. İLE/DEĞİL/<>/< ... )
( Limon ve portakal kokusunu pek sevmezler. İLE/DEĞİL/<>/< ... )
( Siyah kediler, beyaz kedilere göre daha sakindir. İLE/DEĞİL/<>/< ... )
( Dişil kediler, erillerden daha iyi görme özelliğine sahiptir. İLE/DEĞİL/<>/< ... )

- KELÂM ile/ve VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MÜSENNİNÎ = FEUILLE DENTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI FİSTOLU YAPRAK = VARAK-I MÜNFERİCÎ = FEUILLE FESTONNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI OYMALI YAPRAK = VARAK-I MUZARRASÎ = FEUILLE CRÉNELÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI TESTERE DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MİNŞÂRÎ = FEUILLE SERRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI YAYIK GİRİNTİLİ OLAN YAPRAK = VARAK-I CÜYÛBÎ = FEUILLE ÉCHANCRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ KORUMA ile/ve/<>/değil VAROLUŞUNU SÜRDÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile VARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile VASİLİS KERTENKELESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Doğadaki en hızlı hayvandır. )

- KESRET ile/ve VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senlik benlik zuhur edince, ahlâk meydana çıkar. Kesreti vahdet yaptın mı, ne din, ne millet, ne birşey... )
( Sevgi, kesretin, ikiliğin bittiği yerdir. )

- KİRAZ ile/ve VAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL MÜLK ile/ve/değil/yerine VAKIF MÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOCAKARI SOĞUKLARI
(EYYÂM-I HUSUM, BERD-İ ACÛZ):
SIN
ile/ve/||/<>/> SİNNABER ile/ve/||/<>/> VABIR ile/ve/||/<>/> AMİR ile/ve/||/<>/> MUTEMİR ile/ve/||/<>/> MUALLEL ile/ve/||/<>/> MATFİYÜLCEMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Acüz", omurgamızdaki "kuyruk sokumu" dediğimiz son kemiğin adıdır. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar duyumsanmasından dolayı böyle bir benzetme olmuş. Bu sözcük, Arapça'da kocakarı anlamına gelen "acüze" sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının yaşamını yitirmesi söz konusu olunca, deyim, halkın ağzında "kocakarı soğukları" olarak kalmış. )
( Mart ayının ortalarında[11-17 Mart arasında] buz gibi bir soğuk getiren hava durumu. )

- KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> VAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞMA ile VARSAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türkleri'nin söyledikleri koşma. )

- KREM ile VAZELİN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ham petrolden çıkarılan ve 31 °C'de ergiyen bir tür mineral yağ. )

- KULAK ve/= VAJİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşüncenin başlangıcı/girişi. VE/= Gövdelenmenin başlangıcı/girişi. )
( İkisi de varoluşun başlangıcıdır. )

- KULAK ve VAJİNA:
Var oluş/ediş eşikleri.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMLAR/TEORİLER ile VARSAYIMLAR/HİPOTEZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -- ABBE KURAMI(ABBE'S THEORY):
( Gerçek bir görüntü elde edilecek bir mercek, cismin tüm kırınım saçaklarını geçirecek kadar büyük olmalıdır. )

-- BATLAMYUS KURAMI(PTOLEMIAN THEORY):
( Yerküre, evrenin merkezidir ve güneş ile ay, yer çevresinde döner. )

-- BÜYÜK PATLAMA KURAMI(BIG BANG THEORY):
( Evren başlangıçta tıkız bir madde kitlesi (kozmik yumurta) halindeydi. Daha sonra bu patladı ve gaz kırıntılarından oluşan bir kitle haline dönüştü. Bu kırıntılar da yoğunlaşarak yıldızları meydana getirdi. )

-- DALTON'UN ATOM KURAMI(ATOMIC THEORY OF DALTON):
( 1) Tüm maddeler yok edilemez, küçücük, bölünmez taneciklerden oluşmuştur.
2) Fiziksel ve kimyasal değişimlerde atomlar varlıklarını korurlar. Parçalanamaz ya da yeniden oluşturulamazlar.
3) Aynı elemetin atomları büyüklük, biçim, kütle ve daha başka özellikleri bakımından birbirinden ayırt edilemez. Ancak bir element atomları başka elementlerin atomlarından farklıdır.
4) Kimyasal olaylar atomların birleşmesi ya da ayrılması sonucudur. Atomlar birleşerek molekülleri oluşturur. Bu bileşik moleküller tamamen birbirinin aynıdır. )

-- DARWIN KURAMI(DARWIN'S THEORY):
( Organizmalar tümünün yaşaması olanaksız sayıda yavru ürettiklerinden, yavrular sağ kalabilme savaşına girerler ve içlerinden ancak yeterince gelişmiş olanlar yaşamlarını sürdürebilirler. Sağ kalmalarını sağlayan özellikler kalıtım yoluyla bir sonraki kuşağa geçtiğinden, bu kuşağın canlıları da bir önceki kuşağın başarılı yönlerini edinirler. )

-- FLOJİSTON KURAMI(THEORY OF PHLOGISTON):
( Yanıcı maddelerde bir akışkan madde vardır ve bunun içinde bulunduğu maddeden ayrılması yanma olayına rol açar. )

-- GEZEGENLERİN OLUŞUMU KURAMI(PLANETESTIMAL THEORY):
( Bir yıldız güneşe yaklaşarak gaz kütlelerini çeker ve soğuyarak ufak gezegenleri oluşturur. )

-- GÖRELİLİK/İZAFİYET KURAMI(THEORY OF RELATIVITY):
( Einstein'ın açıkladığı, enerji ile kütle arasında bir eşdeğerliğin bulunduğu, herhangi bir enerji kaybının bir kütle kazancına kütle kaybının da enerji kazancına yol açacağı ilkesi. )

-- HÜCRE KURAMI(CELL THEORY):
( 1) Tüm organizmalar hücrelerden oluşur.
2) Yaşamsal etkinliklerin tümü hücrelerde gerçekleşir.
3) Tüm canlı hücreler öteki hücreler tarafından bölünme ya da üreme yolu ile oluşturulur. )

-- IŞIĞIN DALGA KURAMI(WAVE THEORY OF LIGHT):
( Işık dalgalar halinde yayılır. )

-- IŞIĞIN PARÇACIK KURAMI(PARTICLE THEORY OF LIGHT):
( Işık çok küçük hızlı taneciklerden oluşur. )

-- KENDİLİĞİNDEN OLUŞ KURAMI(THEORY OF SPONTANEUS GENERATION):
( Abiyogenez; cansız maddelerin birden ve kendiliğinden bir canlı oluşturması kuramı. )

-- KOPERNİK KURAMI(COPERNICUS THEORY):
( Yerküre de dahil olmak üzere gezegenler eksenleri etrafında döner ve güneş etrafında bir yörünge üzerinde hareket ederler. )

-- KUVANTUM KURAMI(QUANTUM THEORY):
( Işın-enerji, "kuanta" denen belirli, küçük birimler verir ve emer; bir cisim enerji verirken de alırken de içindeki atomların durumu bozulur, titreşmeye başlar; atomların bu titreşimi ışık şeklinde ortaya çıkar, bu ışık da bize renk şeklinde görünür. )

-- LAMARK'IN EVRİM KURAMI(LAMARC'S THEORY OF EVOLUTION):
( 1) Kullanılan her organ büyür ve ve kuvvetlenir. Kullanılmayanlar da zayıflar, küçülür ve sonuçta körelir.
2) Gereksinim, yeni organların oluşmasına neden olur. Ve böylece canlının ortama uyması olanaklı olur.
3) Sonradan kazanılan bu karakterler, dölden döle geçerek canlının ortama daha iyi uymasını sağlar ve yeni türler meydana gelir. )

 

-- AVOGADRO VARSAYIMI(AVOGADRO'S HYPOTHESIS):
( Aynı basınç ve sıcaklık koşulları altında bulunan tüm gazların eşit hacimleri, aynı sayıda molekül içerir. [6.02 x 10 üssü 23] )

-- NEBULA VARSAYIMI(NEBULA HYPOTHESIS):
( Güneş sistemi dönen bir Nebula(bulutsu), gazdan iç içe halkalar oluşturmuş daha sonra bu gaz halkalar soğuma sonucu yoğunlaşarak gezegenleri ve bunların uydularını; nebulanın çekirdek bölümü ise güneşi meydana getirmiştir. ) )

- KUŞTÜYÜMSÜ YAPRAK, PİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ = FEUILLE PENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHİYET ile/ve/değil/= VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir nitelik ve nicelik, mahiyete yüklen(e)mez. )

- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİHMÂZÎ = PÉTALE CALCARIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANET ile VAN GOGH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKÇA DÜŞÜNMEK ile/ve/<> VARLIKÇA DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL ÖNCELİK ile/ve VAROLUŞSAL ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK ve VARLIKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Matematiğin Güzelliği...

[tam ekran izleyiniz!] )

- MEKÂN ile/ve/< VATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAFİZİK ile VARLIKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIZRAKSI YAPRAK = VARAK-I RUMHÎ = FEUILLE LANCÉOLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİĞFER BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİĞFERÎ = PÉTALE GALÉIFORME, PÉTALE CUCULLIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONADELF, TEK DEMET HALİNDE BİRLEŞİK = VÂHİDÜ'L-AH = MONADELPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONET ile VAN GOGH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜVERRİH[< ÎRÂH] ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih yazan, tarihçi. | Ebced hesabına göre manzûm olarak tarih düşürenler. İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- MYTRA/KÜLT(ÜR) ile VARUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçdışı veriler donatısı. İLE Güneş. )
( Dost. Dürüstlük, uyum. İLE Mytra'nın kardeşi. )
( Düşünce. İSE Güç. )
( Kahinlik. İSE İktidar. )
( Bilen. İSE Uygulayan. )

- NATÜRMORT ile/ve/||/<>/> VANITAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE İLİŞKİLERİNDE:
ANNA FREUD
ile/ve/||/<> MELANIE KLEIN ile/ve/||/<> ROLAND FAIRBAIRN ile/ve/||/<> OTTO F. KERNBERG ile/ve/||/<> HEINZ KOHUT ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> DANIEL N. STERN ile/ve/||/<> JAMES F. MASTERSON ile/ve/||/<> VAMIK VOLKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNENİN/MALIN/PARANIN:
YOKLUĞU
ile/>< VARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaşılması kolaydır. İLE/>< Paylaşılması zordur. )

- OKSİTOSİN ile/ve/<> VAZOPRESİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annelik içgüdüsü. Doğumla başlayan annelerde salgılanan hormon. İLE/VE/<> Babalık içgüdüsü. Doğumla başlayan babalarda salgılanan hormon. )

- OKSU YAPRAK = VARAK-I SEHMÎ = FEUILLE SAGITTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin içindeki varolanlar kimine kıyâmet, kimine alâmet olur. )

- OLANAK ve/<> VAROLAN(MEVCUT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU = VAKIA = FACT[İng.] = FAIT[Fr.] = FAKTUM[Alm.] = FACTUM[Lat.] = HECHO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU-OLUMSUZ ALGISI ile/ve VARLIK-YOKLUK ALGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi varoluş sermayesinden iflâs eden kurtulur. )

- ONTOLOJİ değil/yerine/= VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORKİDE ile/ve VANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVAT YAPRAK, YUMURTANIN BOYUNA KESİTİ BİÇİMİNDE OLAN YAPRAK = VARAK-I BEYZÎ = FEUILLE OVALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖDEV = VAZİFE = DUTY[İng.] = DEVOIR[Fr.] = PFLICHT[Alm.] = DEON, KATHETON[Yun.] = OFFICIUM[Lat.] = DEBER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜ EKSİKLİKLERİNDE:
İMÂLE
ile/ve/<> ZİHAF ile/ve/<> MED ile/ve/<> VASL(ULAMA) ile/ve/<> KASR ile/ve/<> SEKT-İ MELİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa olan hecenin, uzun okunması. İLE/VE/<> Uzun hecenin, kısa okunması. İLE/VE/<> Bir tam sesi, birbuçuk sese yükseltmek. İLE/VE/<> Sessizle biten sözcüğün, sesliyle başlayan sözcüğe bağlanması. İLE/VE/<> Sessizle biten sözcüğün, sesliyle başlayan sözcüğe bağlanması. İLE/VE/<> Uzun heceyi, inceltmek. İLE/VE/<> Kısa hecelerin, birleşerek, uzun hece oluşturması. )
( )

- ÖNERME ile/ve VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANENTEİZM ile/ve VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜNKASİM = FEUILLE DIVISÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜREKKEBE = FEUILLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARİPİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ TEV'EMÎ = FEUILLE CONJUGUÉE, FEUILLE PARIPENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARMAKSI PARÇALI YAPRAK = VARAK-I ISBI'Î = FEUILLE DIGITÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASKALYA ÇÖREĞİ ile/<> VASİLOPİTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Yılbaşında yapılır.[St. Vasil için 1 tabak-çatal takımı fazladan konulur.] )

- PLUTOKRASİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= VARSILERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUALIFIERS ile/ve/||/<> SYMBOLS ile/ve/||/<> ATTRIBUTE ile/ve/||/<> OPERATORS ile/ve/||/<> VARIABLE ile/ve/||/<> VALIDATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS ile/ve/||/<> VAGAL REFLEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> [Parasempatik ve/+ sempatik][1- Aynı anda.] > [2- Sıcak.] > [3. Sağlıklı öfke.] )

- RUNSİNAT YAPRAK = VARAK-I KÜLLÂBÎ = FEUILLE RONCINÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAAT'TE:
GEÇİYOR, GEÇTİ
ile VAR, KALDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE 30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz ! Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE 30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz! Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )

- SAĞALTIM:
DAVRANIŞÇI ve/ya da BİLİŞSEL
ile/ve/||/<> DİNAMİK ile/ve/||/<> VAROLUŞÇU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKSI ile VAZO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprak bulunur. İLE En fazla su bulunur. )
( Geniş. İLE İnce. )
( Pişmiş topraktan yapılan, içine toprak konularak çiçek yetiştirmekte yararlanılan kap. İLE Çiçek koymak için kullanılan kap. )

- SALEP[Ar.] ile VANİLYA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerin örnek bitkisi. | Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden, dövülerek hazırlanan beyaz toz. | Bu tozun, şekerli su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek. İLE Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. )
(

Vanilya )

- SANAT ile/> VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, aklın ötesine geçildikten sonradır. )

- SERVET[Ar.] değil/yerine/= VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBET ile/ve VAAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPATÜLSÜ YAPRAK = VARAK-I MİSVATÎ = FEUILLE SPATULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STAMEN = Vİ'Â-İ TAL'Î = VAISSEAU POLLINIQUE, ÉTAMINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜFLÎ ile VASAT ile FEVKÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMELA MANASTIRI ile/ve/<> VAZELON MANASTIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de Trabzon'dadır. )

- ŞEY:
CİSİM ANLAMINDA
ile/ve VAR ANLAMINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY:
CİSİM ANLAMINDA
ile/ve VAR ANLAMINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂKA ile/ve VASİSTAS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tavana yakın ufak pencere. İLE/VE Pencere ya da kapının üst yanında bulunan ve havanın değişimine yarayan, üstten açılır kapanır bölüm. )

- TANINMIŞ/LIK ile/ve/<>/değil VAZGEÇİLEMEZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHÇİ ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAA ile/değil/yerine VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECDÎR[< CEDERÎ] ile VAKT-İ TEFRÎH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuğun çiçek çıkarması. İLE Çiçek hastalığı aşısının yapılmasından etkisini gösterinceye kadar geçen zaman. )

- TEK ANLAMLI = VAHİD-ÜL-MÂNÂ = UNIVOCAL[İng.] = UNIVOQUE[Fr.] = EINDEUTIG[Alm.] = UNIVOCUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKÇİLİK = VAHDETİYE = MONISM[İng.] = MONISME[Fr.] = MONISMUS[Alm.] = MONOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKTANRICILIK = VAHDANİYE = MONOTHEISM[İng.] = MONOTHÉISME[Fr.] = MONOTHEISMUS[Alm.] = MONOS:TEK, THEOS:TANRI[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMSİL ETMEK ile/ve/değil VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERK ETMEK ile/ve VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilincine varmadığınız bir şeyi terk edemezsiniz. )
( Öteye devam etmek için terk etmek durumundasınız. )
( Önemli[öncelikli] olan, ne yaptığınız değil, ne yapmaktan vazgeçtiğinizdir. )
( Fiziksel vazgeçiş ve terk yalnızca bir içtenlik, bir samimiyet belirtisidir, fakat yalnızca içtenlik de özgürlüğe kavuşturamaz; uyanık bir idrak, istekli bir araştırma ve derin bir incelemeden doğan bir anlayışa gereksinim vardır. )
( Yapmanız gereken, tüm anıları ve beklentileri terk etmektir. )
( Dıştaki hiçbir şey bir değer ifade etmediği ve gönül her şeyi terk etmeye hazır olduğu zaman, zihinsel olgunluk düzeyine ulaşılmış demektir. )
( İç değerinizi bilmelisiniz, ona güvenmelisiniz ve günlük yaşantınızda, arzu ve korkularınızı feda ederek bunu belirgin kılmalısınız. )
( Duyup da/bilip de terk etmelidir. )
( Birinci adımdan vazgeçmeyen, ikinci adımı atamaz. )
( [Kendine/Bilgiye] Teslim olmadan terk edemezsin. )
( Ortak etmeni bulmak için tüm ayrımları terk etmek zorundasınız. Ancak evrensel olan ortaktır. )
( Gerçek vazgeçiş, terk edilecek bir şeyin bulunmadığını, çünkü size ait hiçbir şeyin bulunmadığını idrak ediştedir. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Yanlış anlamalarınızı ortaya çıkarın ve onları terk edin, hepsi bu kadar. )
( Birine, vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinde, ilk vazgeçeceği kişi sen olursun. )
( You cannot abandon what you do not know.
To go beyond, you must abandon them.
It is not what you do, but what you stop doing that matters.
Mere physical renunciation is only a token of earnestness, but earnestness alone does not liberate. There must be understanding which comes with alert perceptivity, eager enquiry and deep investigation.
All you have to do is to abandon all memories and expectations.
You must know your inner worth and trust it and express it in the daily sacrifice of desire and fear.
The real giving up is in realising that there is nothing to give up, for nothing is your own.
Give up the false and the true will come into its own. )

- TEVLİYET[Ar.] değil/yerine/= VAKIF MALLARINA BAKMA GÖREVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZGÂHTAR ile VANDÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tezgâhtar kadın. )

- TİMSAH ile/değil VARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOZ ile/ve VAKIF/CAMİ TOZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULURU ile/ve NAZCA ile/ve TRAXIEN ile/ve VALCOMANICA ile/ve GOZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avustralya'da. İLE/VE Peru'da. İLE/VE Malta'da. İLE/VE İtalya'da. İLE/VE Malta'da. )

- ULUSÇULUK ile/değil/yerine/>/< VATANSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ LOPLU YAPRAK = VARAK-I SÜLÂSÎYÜ'L-FÜSÛS = FEUILLE TRILOBÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ YAPRAK, TERNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ MÜSELLES = FEUILLE TERNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VA'D ile VÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz verme, üstüne alma. | Yapılmasına söz verilen şey. İLE Oğul. )

- VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişiye, kalbini yumuşatacak, kendini iyiliğe sevk edecek biçimde söz söyleme. | Dini öğüt. İLE Koyma, konulma. | Belirleme, tayin etme. | Kurma, icad etme. | Bir şeye ad koyma. | Meydana getirme. | Duruş, tavır, hareket. İLE Bırakma, terk. )

- VAAD/VÂDE ile/ve BORÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâde, söz demektir. )
( Sakın para için evlenmeyin! Çok daha uygun koşullarda borç bulabilirsiniz. )

- VAAD ile TAAHHÜT/D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAAZ ile/ve HUTBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VABESTE[Fars.] değil/yerine/= BAĞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂCİB-ÜL-VÜCÛD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARLIĞI GEREKLİ OLAN |ALLAH )

- VACİB ile MUHTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂCİBU'L-VUCÛD yerine KÂDİRU'L-MUHTÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂCİD ile VÂCİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vücûda getirici/getiren. | Zengin. [Allah'ın sıfatıdır.] İLE Kısa. )

- VÂCİP ile KADÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VACİP ile MÜMKÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığını kendinden alan. İLE Varlığını dışarıdan alan. )

- VADE değil/yerine/= ERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki geniş aralık. )

- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve FURGON[Fr. < FOURGON]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Eşya vagonu. )

- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve/||/<> TENDER[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı. İLE/VE/||/<> Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu taşıyan vagon. )

- VAGON ile/ve/<> VAGONET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )

- VAGZAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstasyon. )

- VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâh, yazık, ay. İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- VAHÂ[Ar.] ile ILGIM/SERAP/YALGIN/PUSARIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. İLE ... )

- VAHDÂNİYYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİRLİK, ALLAH'IN BİR OLUŞU )

- VAHDET-EL VÜCÛD ile/ve/||/>/< VAHDET-EL MEVCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitlilik. İLE/VE/||/>/< Aynılaşma. )

- VAHDET-İ ŞUHÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ KUSÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ MEVCÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ VUCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VUCUD ile HEPTANRICILIK/TÜMTANRICILIK/PANTEİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAKK <> DOĞA ile HAKK > DOĞA )

- VAHDET-İ VUCUD ile VAHDET-İ ŞÜHÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCUD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARLIĞIN TEK OLUŞU | TASAVVUF MESLEĞİ )

- VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve VAHDET el-VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCÛD ile VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'A YAKINLIK, ALLAH'A ULAŞMA | YALNIZLIK, TEKLİK, BİRLİK | ÖZGÜR BİREYLERİN BİRLİĞİ )

- VAHDET ile/ve/<> TEVHÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgu/durum. İLE/VE/<> İlke/kavram. )
( Durum. İLE/VE/<> Eylem. )
( ... İLE/VE/<> Kendinden memnun olmak. )
( TEVHÎD'E GEL, TEVHÎD'E
ZİKR ET! HAKK'I, HER YERDE )
( İnsan - İnsan ilişkisi. İLE/VE/<> İnsan - Tanrı ilişkisi. )

- VAHDET ile VUSLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİ[Ar.] ile/değil/>< VAHİY[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş, saçma. İLE/DEĞİL/>< Tanrı tarafından, bir buyruk ya da düşüncenin, peygambere bildirilmesi. )

- VAHİD-ÜR-RAHÎM[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En çok bir yavru yapan hayvanlar. )

- VÂHİD[< VAHDET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YALNIZ, TEK )

- VÂHİD ile/ve ÂHİD/AHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir, ikincisi düşünülemeyen. Sıfat. İLE/VE Tek. Zât. )

- VÂHİDE ile/ve MEAL GAYR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ben. İLE/VE Biz. )

- VÂHİDİYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİRLİK, TEKLİK, BİR OLMA, TEK OLMA )

- VAHİDİYETTE KESRET ile KESRETTE VAHİDİYET ile KESRETTE VAHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesreti saklayamazsın fakat birliği/tevhidi istediğin kadar saklayabilirsin. )
( Asıl tevhid, kesretten sonraki tevhiddir. )
( İş, bu kesreti tevhid etmektedir. )
( Kesreti saklayamazsın fakat birliği, tevhidi istediğin kadar saklayabilirsin. )

- VÂHİM[< VEHM] ile VAHÎM[çoğ. VİHÂM, VAHÂMÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuran, kuruntulu. İLE Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu. )

- VAHİM/ÜZÜCÜ OLAN:
YALAN SÖYLEMİŞ OLMASI
ile/ve/değil/||/<>/> ONA BİR DAHA GÜVENEMEYECEK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİM ile/ve HAZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİM ile/ve/değil/> VAHŞET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂHİME ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçekliği olmayan değerler üretmek. )

- VAHİY DİNLERİ ile/ve EVRENSEL DİNLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile/ve "KUTSAL" METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile HADİS(-İ KUTSÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile İLHÂMÂT ile RÜYÂ ile FERÂSET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cebrail ile gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Kendi öngördüğün. )

- VAHİY ile/ve/||/<>/> TEBLİĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHS/VEHS ile VAHZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak altında çiğneme. | Kırma. İLE Çimdikleme. | Sivri bir şey batırarak acıtma. | Isırma, sokma. )

- VAHŞ/VAHÎŞ ile VAHŞ[çoğ. VAHŞÂN, VUHÛŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. | Issız, tenha yer. )
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. )

- VAHŞET ile/ve VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ[Ar.] değil/yerine/= YABANIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞÎ ile/<>/> BARBAR ile/<>/> UYGAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [İnsan/lık tarihinin] %66'sı. İLE/<>/> %33'ü. İLE/<>/> %1'i. )

- VAHŞİ ile/değil GÖÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ ile/ve HIRÇIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ ile/ve/değil/||/<> İLKEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ ile/ve/değil SALDIRGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞÎ ile Vahşî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabanî, insandan kaçan. | Ürkek, korkak. | Merhametsiz, duygusuz. İLE Uhud Gazâsı'nda, Hz. Hamza'yı öldüren köle. )

- VAHY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR FİKRİN YA DA BİR EMRİN ALLAH TARAFINDAN BİR PEYGAMBERE BİLDİRİLMESİ )

- VAÎD ile VÂİZ[< VA'Z | çoğ. VÂİZÂN, VU'ÂZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma. İLE Dini öğütlerde bulunan.[ibâdet yerlerinde] )

- VAİRAGYA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyevi arzuların yokluğu. Gerçek olmayana, geçici olana karşı kayıtsızlık. Zevk~haz verici olan nesnelere yönelik hiçbir çekimin duyulmaması. Bağımlılıklardan kurtuluş. )

- VAİŞYALAR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret ve zanaat ile uğraşanlar. [Tenleri sarımsıdır.] )

- VÂİZ[< VA'Z] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÎNÎ ÖĞÜTLERDE BULUNAN (İBADET YERLERİNDE) )

- VAJİNA ile/ve DÖLYATAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAJİNA ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAJRA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elmas ya da adamantin. Nihai yok edilemez ve gerçek anlamlarında kullanılır. )

- VAJRAYANA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elmas Araç/Yol. Tibet ve Moğolistan'da yaygın olan bir Mahayana Budizmi okulu. Batıda Lamaizm olarak geçer. Öğretileri ve uygulamaları genelde yanlış anlaşılır. )

- VAK'A-NÜVİS[Ar., Fars.]/KRONOGRAF değil/yerine/= SÜREYAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAK'A ile/ve/<> KAZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAK'A ile/ve VAKIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olay, olgu. İLE/VE Gerçeklik. [Düştüğü gibi.] )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )

- VAK(İ)T ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAAT, GÜNÜN ÇEŞİTLİ SAATLERİ | MEVSİM | BELİRTİLEN ZAMAN | VAK(İ)T ile ABCDEF ( FIRSAT | ZAMAN )

- VAKAR değil/yerine/= AĞIRBAŞLILIK, TEMKİNLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşin yanması, tutuşması. İLE Vakit, zaman. | Saat, günün çeşitli saatleri. | Mevsim. | Uygun zaman. | Boş zaman. | Geçim. | Çağ, zaman. | Fırsat. | Belirli/belirtilen zaman. )

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKF-I AKAR/ASL-I VAKF değil/yerine/= GELİR KAYNAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKF-I MÜŞTEREK ile VAKF-I MEVKUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKFE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DURAK, DURULACAK YER | HACILARIN ARAFAT'TA DURMALARI (ÖĞLEDEN ERTESİ GÜN ŞAFAK SÖKENE KADAR) | DURAKLAMA ÂNI )

- VAKFİYE DİLİ:
XIII. yy.'a KADAR
ile/ve/||/<>/> XIII. yy.dan SONRA ile/ve/||/<>/> XVI. yy.dan SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arapça. İLE/VE/||/<>/> Moğolca, Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçe'si. İLE/VE/||/<>/> Osmanlı Türkçe'si ve İran'da, Farsça] )

- VAKFİYE/VAKIFNÂME ile/ve/||/<> VELÂYET/TEVLİYET ile/ve/||/<> MÜTEVELLİ/NÂZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂKIÂ ile VÂKIA[çoğ. VÂKIÂT] ile VAKİA[çoğ. VAKAYİ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçek, gerçi, her ne kadar. İLE Olmuş bir iş, vuku' bulmuş, gerçek. | Düş, rüya. | Cenk, savaş. İLE Olay, vak'a, hadise. )

- VAKIF TEMELLERİ/AMAÇLARI:
HAYRAT
ile/ve/||/<> AKARAT ile/ve/||/<> VAKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünsel/fikrî temel. İLE/VE/||/<> Amaç/gaye aracı/vasıtası. İLE/VE/||/<> Yaşamsallık/hayatiyet ve hukuksallık. )

- VAKIF:
İSLÂM HUKUKUNDA
ile/ve/||/<>/> MEDENİ HUKUKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF[Ar. < VAKF: Duruş, durma.]/TESİS ile DERNEK/CEMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir mülkü kamu yararına -satılmamak kaydıyla- sonsuz olarak tahsis etmek. İLE Çıkarlarını savunmak, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan yasal topluluk. )

- VÂKIF ile/ve ÂGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip olan. İLE/VE Farkında/uyanık olan. )
( Sahip olan. İLE/VE Farkında/uyanık olan. )
( Bilen bilir bizi, bilmeyen ne bilir bizi. )

- VAKIF ile/ve CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile/ve/||/<> İRSÂDÎ VAKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile/ve/<> TESİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile VÂKIF (/OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para, mülk. İLE Bilmek. | Vakfeden. Bir şeyi, vakıf haline getiren. )

- VAKIFLAR [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIFLAR [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂKİ[< VUKÛ] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OLAN, DÜŞEN | OLAGELEN, RASTLAYAN | GEÇEN, GEÇMİŞ OLAN | GERÇEKLEŞME )

- VÂKÎ ile VÂKİ'[< VUKU'] ile VAKİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koruyan, saklayan. | Önleyici tedbir, ilâç. İLE Olan, düşen, olagelen, rastlayan, vuku' bulan. | Geçen, geçmiş olan. İLE Edepsiz, utanmaz, hayâsız. )

- VÂKİ ile/ve ZÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT NAMAZI ile TATAVVÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Farz. İLE Sünnet ve teravih namazları. )

- VAKİT TAMAM OLDU, DAVET HENÜZ TAMAM OLMADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve AKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve/<> DEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir zaman dilimine anlam/değer verilmiş/yüklenmiş süre. İLE/VE/<> Kişinin, bu belirli zaman diliminde yaşadığı hal. )
( Zamanın tayinine vakit, vaktin içindeki hazza dem denilir. )

- VAKİT ile/ve/<> NAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve NAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve NAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKT-İ MERHÛN değil/yerine/= BEKLENİLEN ÇAĞ VE ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKT-İ MERHÛN ve/> MAYALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğum. VE/> ... )

- VAKTAKİ ...[Ar., Fars.] değil/yerine/= NE ZAMAN Kİ ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKUM[Lat.] değil/yerine/= BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALABİ ile KAYA VALABİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALEYBOL değil VOLEYBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALF[İng.] değil/yerine/= VANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA vs. INVALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİ[EPARHOS]:
< LONCA ÖRGÜTÜ
ile/ve/||/<> LAGATARIOS ile/ve/||/<> SIMPANOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel denetimi sağlayanlar. İLE/VE/||/<> Yabancı tüccarların denetimini sağlayanlar. İLE/VE/||/<> Esnaf localarını denetleyenler.[2 kişi] )

- VALİ ile TEKFUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bizans döneminde vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad. )

- VÂLİ ve/||/<> VELÎ ve/||/<> HÂMİ ve/||/<> RÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Koruyucu] Dışta. VE/||/<> İçte. )
( Maddî koruyucu. VE/||/<> Manevî koruyucu. )

- VÂLİD[< VİLÂDET] ile VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. İLE Ana, doğuran. )

- VÂLİD ile/ve/<> VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİDE ÇEŞMESİ / BEZMİÂLEM SULTAN ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ / GÖKSU ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maçka'da, Spor Caddesi'ndedir. İLE Küçüksu iskelesinde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Aksaray meydanında, Valide Sultan Camisi yanındadır. )
( Sultan Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Sultan'ın anısı için yaptırtmıştır. [1839] İLE Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan anısı için yaptırtmıştır. [1806] İLE 1871'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Pertevniyal Sultan tarafından. [Pertevniyal Sultan Çeşmesi adıyla da bilinir.] )

- VALİDE KÖŞKÜ ile VALİDE KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı bahçesindedir. İLE Koşuyolu'ndadır. )

- VALİDE SEBİLİ ile VALİDE ÇİNİ SEBİLİ ile VALİDE-İ CEDİT SEBİLİ / YENİ VALİDE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'nde, Bahçekapı'da, İş Bankası yanındadır. İLE Üsküdar'da, Toptaşı'nda, Çinili Cami yanındadır. İLE Üsküdar'da, Yeni Valide Camisi köşesindedir. )
( 1663'te, Sultan IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan tarafından. İLE 1640'ta, Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan tarafından. İLE 1709'da, Sultan IV. Mehmed'in eşi Gülnûş Sultan tarafından. )

- VÂLİDE SULTAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı'larda Sultan'ın annesi. [Protokolda Sultan'dan sonra gelir.] )

- VÂLİDE[Ar.] değil/yerine/= ANNE/ANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİDE/PERTEVNİYAL SULTAN CAMİSİ ile VALİDE SULTAN CAMİSİ / YENİ CAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray meydanının köşesindedir. İLE Eminönü'ndedir. )
( Sultan Abdülaziz, annesi Pertevniyal Sultan anısı için yaptırmıştır. [1871] İLE 1590'da, Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılmıştır. Sultan IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan tarafından tamamlanmıştır. [Plânları Mimar Davud Ağa tarafından, tamamlanması Mimar Mustafa Ağa tarafından.] )

- VALİZ[Fr. < İt.] değil/yerine/= ÇANTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- VALLÂHİ ile/ve BİLLÂHİ ile/ve TALLÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üçüncü derece yemin/kasem. İLE/VE İkinci derece yemin/kasem. İLE/VE Birinci derece yemin/kasem. )

- VALS ile/değil/< SEMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALS ile YAVAŞ(SLOW) VALS/İNGİLİZ VALSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XVIII. yüzyılda, Bavyera(Almanya) ve Avusturya Alpleri yöresine özgü, geleneksel halk dansı olan Landler'den doğup gelişen ve Habsburg Sarayı'nda oynanmasından sonra popüler olan Vals, Fransa'ya özgü bir danstır ve çeşitli türleri arasında en ünlüsü, hızlı dönüşlerle yapılan Viyana Valsi'dir. Önceleri, çeşitli dönüş ile tepinmeden sonra düşey sıçramalarla gerçekleştirilen ve bir köylü dansı olarak kabul edilen Vals, yıllar geçtikçe eklenen, yerde kayma ve dönme adımları ile bir burjuva ve yüksek sosyete dansına dönüşür. Çiftlerin birbirine sarılarak kendi etraflarında çember çizip dönmelerinden oluşan Vals, ülkemizde, Tanzimat Dönemi'nde başlar. Cumhuriyet Dönemi'nde de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni ve Senfoni orkestralarının konserleri aracılığıyla icra edilir.

İLE

"İngiliz Valsi" olarak da bilinen Slow Vals, ¾'lük ölçüyle yavaş ve romantik bir yapıyla uygulanır. Adından da anlaşılacağı üzere, yavaş tempoda yapılan Slow Vals, Viyana Valsi'nin klasik yapısına karşın çok daha gelişmiş ve değişik figürler içeren Slow Vals, standart salon danslarının en bilinenidir. )

- VALUE vs. EQUIVALENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂMIK[Ar.] değil/yerine/= SEVEN, ÂŞIK, SEVDÂLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAMP ile NEMFOMANYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filmlerde uğursuz kadın rolü yapan sanatçı. | Maceraperest kadın, eril peşinde koşan dişil kişi. İLE Eşeysel güdüsü aşırı olan dişil kişi. )

- VAN KEDİSİ ile KHAO MANEE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VANA'DA:
8
ile/<> 16
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrıntıları için burayı tıklayınız... )

- VANADYUM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 23, atom ağırlığı 51, yoğunluğu 5.7 olan ve 1710 °C'de ergiyen, beyaz bir öğe. Simgesi: V )

- VANİLYA[İsp.] ile/< VANİLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. İLE/< ... )

- VANTOK KÜLTÜRÜ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Tek ağız" anlamına gelen, Papua Yeni Gine'de bulunan bir kabilenin, üyelerinin aynı dili kullanmalarıyla birbirlerini her yönden korudukları bir kültür. )

- VANTRİLOK[Fr. VENTRE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VANTUZ değil/yerine/= ÇEKMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türlü hayvanlarda, asalaklarda, yer değiştirmeye, kendini bir yere bağlamaya ya da yutmaya yarayan örgen. | Şişe çekmekte kullanılan araç. )

- VANTUZ ile VAKUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAPUR ile ÇATANA/İSTİMBOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük vapur. )

- VAPUR ile GEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MELLÂH: Denizci, gemici, kaptan. )
( [Kofti] ... ile KAY )

- VAR DEĞİL/OLMAYAN ile/ve KULLANIMDA VAR (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ETMEK ile/ve/<> SAHİP ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ETMEK ile/ve VAR KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR KILMAK ile/ve/değil BİÇİMLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR KOŞULLARINDA
ile/ve/değil/||/<>/<
DAR KOŞULLARINDA

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR OLAN ile/ve/||/<> İŞARET EDİLEBİLİR OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR OLMAK =< ALGILANMIŞ OLMAK
ile/ve/||/<>/>
ALGILAMAK ya da ALGILAYAN OLMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesne. VE/||/<>/> Tin. )
( George Berkeley )

- VAR OLMAK ile/ve/||/<>/> KİŞİ/İNSAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada. İLE/VE/||/<>/> Ancak, başka bir insan ile. )

- VAR-LIK ile/ve MUTLAK-LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR'DAN VAROLAN ile/ve/değil/||/<>/> YOK'TAN VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> İnsan. )

- VAR/LIK ile/ve YOK/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( dır. İLE/VE değildir. )
( Sorun. İLE/VE Hiç. )
( Hiç. İLE/VE Sorun. )
( Dans var, dansçı yok; Dansçı var, dans yok. )
( Varlık seviştirir, yokluk dövüştürür. )

- VAR/OLANI:
TÜKETMEK
ile/ve/değil/yerine/<>/< YÖNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ile "VAR OĞLU VAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ve/||/<> ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ile/ve GÜÇLÜ/ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birşeyin varolması için güçlü/etkili olması gerekmez. [ayrıca, varoluşu da gücünün göstergesidir] )

- VAR ile/ve SABİT(/HAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VAR(DIR): Çelişkiye düşmeksizin düşünülebilir olan. )

- VAR ve/||/<> VAR'IN BİLGİSİ ve/||/<> VAR'IN PAYLAŞILABİLİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vardır. VE/||/<>/> Bilinebilir. VE/||/<>/> Her zaman, zemin ve koşulda. )

- VAR ile/>< YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sende varsa. İLE/>< Sende yoksa. )
( Herkeste. İLE/>< Hiçkimsede. )

- VARDA[İt.] ile VARDAKOSTA[İt.] ile VARDA BANDIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikkat et, savul, destur! İLE Kıyıları koruyan gemilere verilen ad. | İriyarı ve gösterişli kadın. İLE İşaretçi er. )

- VARDIR ile/ve/değil/yerine VAR OLMAKTADIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARDİYYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARESTE[Fars.] değil/yerine/= KURTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂRESTE değil/yerine/= KURTULMUŞ | SERBEST, RAHAT | İLİŞİKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGEL ile/ve/||/<> VARGEL TEZGÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir makinenin, bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası. İLE/VE/||/<> Madensel parçaların üzerindeki kabalıkları almak için kullanılan makine. )

- VARGI = NETİCE = CONSEQUENCE[İng.] = CONSÉQUENCE[Fr.] = KONSEQUENZ, FOLGERUNG[Alm.] = COMSEQUENTIA[Lat.] = CONSECUENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGI ile YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Verilen bir önermeden, çıkarsama yoluyla varılan sonuç. İLE Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi.[HÜKÜM] | Yasalara göre mahkemece bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.[KAZA] )

- VARIABLE(/VARIATION) vs./and RELATIVE(NESS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARIETY vs. KIND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARILAN/VARILACAK:
MAHAL
ile/ve/<> HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARIOUS vs. DIFFERENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂRİD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SU BULMA GÖREVLİSİ )

- VÂRİDÂT[< VÂRİDE] ile/değil/yerine ESİN/İLHAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıllık/aylık gelir. | Hatıra gelen, içe doğan şeyler. İLE/DEĞİL/YERİNE Etkilenme, çağrışım ya da içe doğmayla akla gelen, yaratıcı düşünce, duygu. )

- VARİL[Fr.] ile KAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap. | Bir varilin kapsadığı madde miktarı. İLE ... )

- VÂRİS[< VERASET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MİRASÇI )

- VARİS[Fr.] ile VÂRİS[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplardamar genişlemesi. [Daha çok bacaklarda görülür] İLE Kalıt/miras sahibi. )

- VARİYANT değil/yerine/= DEĞİŞİKLİK, DÖNEMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIĞI İSTEMEK ve/||/<> YOKLUKTAN KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIĞIM ile BEN VARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIĞIN BİLİNCİ ile/ve BİLİNCİN VARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK >< YOKLUK ile/ve/<> BAŞLANGIÇ >< BİTİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK KAŞİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK BİLGİSİ ile/ve/= ALLAH'IN BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK BİLİM BİLGİ BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK BİRLİĞİ ile/ve ÖZDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK FELSEFESİ/VAHDET-İ VÜCUD ile/ve/sonra/> BİRİCİK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk felsefe. İLE/VE En son. )

- VARLIK FELSEFESİ/VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve/sonra/> sonra BİRİCİK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk felsefe. İLE/VE En son. )

- VARLIK İLKELERİ ile/ve/> VAROLUŞ NİTELİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK SIRADÜZENİ(HİYERARŞİSİ) ile/ve BİLGİ SIRADÜZENİ(HİYERARŞİSİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-BİLGİ TASAVVURU ile/ve AHLÂK TASAVVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık ve Bilgi Tasavvuru olmayanın, Ahlâk Tasavvuru olmaz. )
( Ahlâk, kendimiz ve başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler bütünüdür. )
( Ahlâk: İnsanla/kişilerle ilgili bilgileri birleştirmek. )
( Ahlâk: Ödev sorumluluğu. )
( )
( Varlık ve Bilgi Tasavvuru olmayanın Ahlâk Tasavvuru olmaz. )

- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-YOKLUK ile/değil VERİP-VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK/VAROLUŞ ve/||/<> HAK ve/||/<> HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK/VUCUD ile/ve/değil/||/<>/> VAROLAN/VAROLUŞ/MEVCUDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamın olduğu yerdir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Anlam aranmaz/bulunmaz. )
( Nedeni, kendinde olan. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Nedeni, dışarıda olan. )
( Aklın alanında/sınırlarında. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zihnin alanında/sınırlarında. )
( VARLIK [< BARLIK] [Türkçe'de V ile başlayan sözcük yoktur.] )
( Tektir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Çoktur. )
( Varlık, ölçülebilir ile ölçülemezin; sınırlı ile sınırsızın; oranlanabilir ile oranlanamazın harmanıdır. )
( Kendi özüne bağlı olarak varoluş! )
( Varlığın, görünüşte ne başlangıcı ne de sonu vardır, çünkü o her an yeniden başlar. )
( Evrende, herhangi bir şey, ancak, ilişkileriyle varlaşır. )
( Birlik, barış ve varlık üretir. )
( Kendiyle çelişkide olanın, varlığı yoktur. Ya da anlık bir varlığı vardır ki, bu da aynı anlama gelir. )
( Varlaşma, ilişkilerin belirmesi; değişme, ilişkilerin değişmesi; gelişme, ilişkilerin çözülerek, ilgili nesne, olay, olgu için daha üst bir konumda, yeniden kurulmasıdır. )
( Varlığın ve yokluğun ötesinde, hakiki olanın sonsuzluğu yatar. )
( Varlığın, kendi hakkında bilinçli olması gerekmez. )
( Her ne görürseniz, o gördüğünüz, sürekli olarak sizin kendi varoluşunuzdur. )
( Bilincinde olmadığım bir şeyin, "var olmadığı"nı söylemek, tümüyle yanlıştır. )
( Bilinçli deneyiminiz dışında, var olduğunu iddia ettikleriniz, eldeki bilgilerden çıkarılmış sonuçlardır. )
( Bildiğinizi, sonuna kadar araştırın, inceleyin! Varoluşunuzun, bilinmeyen katmanlarına ulaşacaksınız. )
( VARLIK: İçerik(mahiyet) olarak harf, dışlaşmış(tezahür etmiş) olarak rakam. )
( Dış dünyada bulunan varolanların biçimleri, zihinde, kavramlar olarak bulunur. )
( Gerçek varoluşunuzun derin katmanlarına ulaştıkça, zihninizin, yüzeydeki oyunlarının sizi pek az etkilediğini göreceksiniz. )
( Varoluşta, süreklilik olamaz. )
( Kişi, kendi emeğinin varolanıdır. )
( Varlığın dört tarzı: * VÜCUD-İ AYNÎ * VÜCUD-İ ZİHNÎ * VÜCUD-İ LİSANÎ * VÜCUD-İ HATTÎ )
( VARLIK:
* Özne-nesne ilişkisinde somut(vucûd fi'l-a'yân [Ar.])
* Zihnî (vucûd fi'l-ezhân [Ar.])
* Sözlü (vucûd fi'l-ibâre [Ar.])
* Yazılı (vucûd fi'l-kitâbe [Ar.]) )
( VUCÛD-U HARİCÎ: Varoluşunu, benim istencime/irâdeme borçlu olmayan. )
( VARLIK: Ne yapacağının araçlarını bilmek açısından bilmek. )
( Bütünlük. İLE/VE/DEĞİL/<> Parça. )
( İlkeseldir. İLE/VE/DEĞİL/<> Olmayabilir. )
( Becoming has, apparently, no beginning and no end, for it restarts every moment.
What contradicts itself, has no being. Or it has only momentary being, which comes to the same.
Beyond being and not-being lies the immensity of the real.
Being need not be self-conscious.
To say that what I am not conscious of does not exist, is altogether wrong.
What you claim exists outside conscious experience is inferred.
Whatever you see it is always your own being that you see.
Investigate what you know to its very end and you will reach the unknown layers of your being.
When you reach the deep layers of your true being, you will find that the mind's surface-play affects you very little.
There can be no continuity in existence. )
( Bâtın. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zâhir. )

- VARLIK ile/ve / ile/ve OLASI SONSAL SOYUTLAMA/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En son soyutlama. İLE/VE Yapılabilen/yapılabilecek soyutlamalar. )

- VARLIK ile/ve MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile ARA-VARLIK/LAR(NOUS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitlilik içinde birlik, doğaldır ve iyidir. )

- VARLIK ile/ve BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herkes diye bir şey yok. Varlık birdir fakat biz kendimizi yok edersek görürüz. )

- VARLIK ve/=/<> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> DARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/= DİRENÇ[+]/DİRÂYET[YETENEK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve ENSTRÜMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile ENSTRÜMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve ENSTRÜMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölge, silindirle ezilemez. )

- VARLIK ile/ve/= HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve İKİLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve/< İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, varoluşunu açıklayabilecek hiçbir örnek olamaz/yoktur. )

- VARLIK ile/ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve İRÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve İRÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<>/||/= İYİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> KUDRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve KÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küre, varlığı simgeler. )
( ... VE Bir düzlemin üzerinde, aynı anda iki noktaya birden değemez. )

- VARLIK ile/ve/<> METAFİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fiziğin konusu olanları/olabilecekleri konu kılmaz. )
( Varlık, metafiziğin söz konusudur. )

- VARLIK = MEVCUDİYET = BEING[İng.] = ÊTRE[Fr.] = SEIN, SEIENDE[Alm.] = ENS, ESSE[Lat.] = TO ON, EINAI[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve MÜRİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve MÜRİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve NOKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nokta, uzayın yokluğu, olumsuzlamasıdır. )
( Noktada yol yoktur. )
( ... İLE/VE Ahâdiyet simgesi. | Tanımsız. )

- VARLIK ile/ve OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Akılsal olarak olasılık verme. )

- VARLIK ile/ve OLASI SONSAL SOYUTLAMA/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En son soyutlama. İLE/VE Yapılabilen/yapılabilecek soyutlamalar. )

- VARLIK ile/ve/||/<> ÖZ ile/ve/||/<> KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve RIZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile SAYI/SI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve SINIRLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/> SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve TAHSİL EDİLEN VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK OLARAK VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve MİN-HAYSU-HÜVE-HÜVE )

- VARLIK ile/ve/<> VAROLAN ile/ve/<> TİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakk. İLE/VE/<> Halk. İLE/VE/<> Hüve. )

- VARLIK ile/ve VAROLMA ile/ve YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akla ilişkindir. İLE/VE Zamana ilişkindir. İLE/VE Zemine/mekâna ilişkindir. )
( ... İLE/VE Gerçeklik alanıdır. İLE/VE Gerçeklik kavramıyla karşılanamaz. )

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> VAROLUŞ ve/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve VAROLUŞ ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve/değil/<> YAŞAMSALLIK/HAYATİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve YOK VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Tin. )
( Sadece kişi, yoktan varolur. )

- VARLIK ile/ve/değil/<> YOKLUĞUN VARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> İnsan. )

- VARLIK ile YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( dır. İLE değildir. )
( İzzetiyet. İLE/VE Zilletiyet. )
( dır. İLE/VE değildir. )
( Kurtuluş, yokluktadır. Yani aczimizi anlayıp, tam bir teslimiyetle teslim olmaktadır. )
( Manevî ilmin nihayeti yokluktur. )

- VARLIK ile/ve/<> YORUMLANMIŞ VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Dil. )

- VARLIK ile/ve YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile/ve ARKETİPLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile/ve FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ve HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM = MEHBAS-İ VÜCUT = ONTOLOGY[İng.] = ONTOLOGIE[Fr., Alm.] = ONTOLOGIA[Lat.] = ON, ONTOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile VARLIKDENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKLAŞTIRMA ile/değil BİÇİMLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKSAL ile/ve/değil VAROLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARNA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört temel kast. Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaişyalar, Şudralar ve bu kastın dışında tutulan Paryalar. Varna aynı zamanda "renk" anlamına da gelmektedir. Sidharta Gautama bu ayrıma karşı çıkmıştır. )

- VAROL-MASI değil VAR OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİM(ONTOLOJİ) ile/ve VARLIK FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİMİ ile/ve/||/<> UYGULAMALI VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİMİNDE:
ALAN
ile/ve/||/<> ÜST SEVİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN:
SÜREKSİZ OLAN
ile/ve/||/<> TANE ÜZERİNDEN DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN'DA:
DOĞRULUK
ile/ve GEÇİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN'IN DÖRT NEDENİ:
MADDÎ
ile SURÎ/BİÇİMSEL(FORMEL) ile FAİL/ETKER ile GÂÎ/SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN/LAR'DA:
BİRLİK
ve ÖZDEŞLİK ve SÜREKLİLİK ve TÜRDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN/LAR ile/ve KULLANIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullanın, fakat kötü(ye) kullanmayın! )

- VAROLAN/MEVCÛD ile/ve/=/<> BİLİNEN/MALUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN/VAROLUŞ GÜDÜSÜ:
AZ ENERJİ HARCAMA
ile/ve ÇOK ENERJİ DEPOLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, ikisinin de dengesini kuran/sağlayandır. )

- VAROLAN/VAROLUŞ ile/ve GEÇİCİ VAROLAN/VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile BELİRLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile BELİRLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/değil DUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/değil DUYUMLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ve/<> GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ve/<> GÖRÜNMEYEN VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrendeki her şey. VE/<> İnsan. )

- VAROLAN ile/ve/değil GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ve KARŞILAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/<> OLANAKLI ile/ve/<> OLASILIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve OLMAZSA OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve OLMAZSA OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/değil OLUMSUZLANMIŞ VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/değil/<> SÖZ KONUSU OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulunuş. İLE/VE Buluş. )
( ... İLE Fiziğin konusu olanları/olabilecekleri konu kılmaz. )
( Varlık, metafiziğin söz konusudur. )

- VAROLAN ile/ve/değil ŞEKİLLENDİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/||/<> TÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Varolanların oluşumu. )

- VAROLAN ile/ve/<> VAR OLMASI GEREKEN ile/ve/<> HAYAL ETTİĞİNİ/N GERÇEKLEŞTİR(İL)ME(Sİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim. İLE/VE/<> Felsefe. İLE/VE/<> Sanat. )

- VAROLAN ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLANLAR ile/ve ARA-VAROLAN/LAR(NOUS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce gerçek varlığınıza dönün ve sevginin yüreğinden harekete geçin. )

- VAROLANLARDA:
YANSIMA
ile/ve İKİNCİLLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLANLARIN, VAROLMASI...:
GÖZLEMLEYEBİLSEK DE
ve/||/<> GÖZLEMLEYEMESEK DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLDUĞUNDAN DOLAYI DÜŞLENEN ile/ve/||/<> DÜŞLENDİĞİNDEN DOLAYI VAR OLACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLMA ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin elindedir. İLE Üzerine düşünülebilecek/söylenilebilecek herşeyin bulunduğu ve hiçbir şeyin bulunmadığı. )

- VAROLMAYAN ile/değil BİLİNEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Varoluş için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Varoluş için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ NESNESİ ile/ve VAROLUŞ ÖZNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ:
TÖZ
ile/ve/> ERK ile/ve/> ETKİ ile/ve/> EDİM ile/ve/> NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ'TA:
KUŞKULANILAMAZLIK
ile/ve KANITLANAMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> DEĞİŞTİRİLEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/||/<> DİL ile/ve/||/<> MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/<> DİRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/<> DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> EGEMENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/||/<> EŞİTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> İDRÂK EDİLMİŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/||/<> KARAR ALABİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/= KENDİNİ AŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/yerine/= NEFS MERTEBELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/||/<> TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil/<> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolan, olasıların en iyisidir. )
( Saf varoluşta, parça fikri yoktur. )
( Varoluş başlangıçsızdır ve sonsuzdur. )

- VAROLUŞ = VÜCUT, MEVCUDİYET = EXISTENCE[İng., Fr.] = DASEIN, EXISTENZ[Alm.] = EXISTENTIA[Lat.] = EXISTENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞÇU MAHİYET ALGISI/YORUMU ile MAHİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öncelik. İLE Sınır. )
( Sadece insanda. İLE Tüm varolanlarda. )
( Zamansal. İLE Olguların kaynağı. )

- VAROLUŞÇULUK = EXISTENTIALISM[İng.] = EXISTENTIALISME[Fr.] = EXISTENZIALISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞUMUZ:
ANLAMLI!
ve/||/<> YETERLİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece, varolmamız/varoluşumuz bile, (yeterince) anlamlı ve yeterlidir!
[ Bir miktar fazlası da, -beklenti içine düşmeden!- olabilir elbette! ] )

- VAROLUŞUNDAN RÂZI OLUNMUŞ/LUK ile AHLÂKINDAN RÂZI OLUNMUŞ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RÂZİYE ile/ve MARZİYE )

- VAROLUŞUNDAN RÂZI OLUNMUŞLUK ile/ve/<>/>/< AHLÂKINDAN RÂZI OLUNMUŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RÂZİYE ile/ve/<>/>/< MARZİYE )

- VAROŞ ile/<> FAVELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gecekondu mahallelerinde yaşayanlar. İLE/<> Rio de Janeiro - Brezilya gecekondu mahallelerinde yaşayanlar. )

- VARSAYIM ile ÇIKARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM = FARAZİYE = HYPOTHESIS[İng.] = HYPOTHÉSE[Fr.] = HYPOTHESE[Alm.] = SUPPOSITIO[Lat.] = HYPOTHESIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM ile/ve HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM ile İNAK/DOGMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM ile/ve/değil OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYMAK ile MUTLAK KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( United Kingdom + 19 countries English: turkey The de facto official language of the United Kingdom is English, which is spoken as the primary language of 95% of the UK population. The Welsh language is also an official language in Wales, is the only de jure official language in any part of the United Kingdom, and is the second most spoken language in the United Kingdom. )

- VARSAYMAK ile/ve/<>/değil/yerine ZANNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSIL/LIK(ZENGİN/LİK) ile/ve/<>/=/>< YOKSUL/LUK(FAKİR/LİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Malı. İLE/VE/<>/=/>< Çenesine vurur. )
( Rezilliğin yardımcısı. İLE/VE/<>/=/>< Erdemin düşmanı. )
( ... İLE/VE/<>/=/>< Suçsuz olmasına karşın, "düzenden"/"erkten" korkan. )
( Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip olana kadar zengin değilsinizdir. )

- VARSIL/ZENGİN[Fars. SENGİN] ile/>< YOKSUL/FAKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSIL/ZENGİN
ile/ve/değil/yerine/=/||/</<>/><
YOKSUL/FAKİR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( "Beş parasızmış" gibi yaşadıklarından dolayı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/=/||//>< "Zenginmiş" gibi yaşadıklarından dolayı. )

- VARSIL/ZENGİN ile/ve/<> GÖNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Varlıklı. )

- VARSIL ile/ve/değil/yerine/||/<> KANAAT SAHİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARTA[Ar.] değil/yerine/= TEHLİKELİ DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYANT[Fr.] ile VARYASYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yol şebekesi üzerinde, belirli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol. | Bir metnin, bir yapıtın, aslından az çok ayrılan değişik biçimlisi. İLE [müzik] Çeşitleme. | [dirimbilim] Değişim. )

- VARYASYON yerine ÇEŞİTLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYETE[Fr.] değil/yerine/= GÖSTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi, aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. )

- VAS(I)F ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖZELLİK, NİTELİK | ÖVME )

- VÂS(I)L ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (BİR ŞEYİ BAŞKA BİR ŞEYE) ULAŞTIRMA, BİRLEŞTİRME | ULAŞMA, BİRLEŞME | KAVUŞMA(VUSLAT) | HAKK'A ERME | HAKK'A EREN KİŞİ )

- VASAT ile/ve/değil/<> İTİDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASATÎ HATÂ ile VASATÎ MÜRABBAÎ HATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSIB ile VASIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli, yerinde duran. İLE Hasta. )

- VASIF[Ar.] değil/yerine/= NİTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASIFLANDIRMA/TAVSÎF[Ar. < VASF] değil/yerine/= NİTELENDİRME, NİTELİKLERİNİ SÖYLEME | İLİM, BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSITA değil/yerine/= ARAÇ/TAŞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASITA ile TAŞIT ile ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSİ'[< VÜS'AT] ile VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş, açık, enli, bol. | Allah'ın adlarından biri. İLE Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen kişi. | Bir yetimin ya da akılca zayıf ve hasta olan bir kişinin malını idare eden kişi. | Hz. Ali. [İmamiye mezhebine göre] )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂRİS[< VERÂSET | çoğ. VERESE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Kendine kalıt/miras kalan kişi/ler. )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂSİ/VÂSİA[< VÜS'AT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Geniş, engin, açık, enli, bol. )

- VASİ ile VÂSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mirası yöneten. İLE Geniş, engin. )

- VASÎ ile VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zorunlu. İLE Gönüllü. )

- VASİYET ile/ve/<> NASİHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASSALE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski kitapların onarılması. )

- VASUBANDHU ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yogachara doktrininin kurucusu olan Hintli Budist filozof (280-360). )

- VAŞAK ile AVRASYA VAŞAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile/ve GAPAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile İBER VAŞAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- VAŞAK ile KANADA VAŞAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( )

- VAŞAK ile KARAKAL VAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile KARAKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Asya ve Afrika'da yaşayan vahşi bir kedi türüdür. Anadolu'yu da yaşam alanı olarak seçen Karakulağın soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır ve avlanması yasaktır. Latince adı Caracal Caracal olan bu kedinin adı, Türkçe'den gelmektedir. Kulaklarının üstündeki uzun siyah tüyler yüzünden, uzun süre, bir çeşit vaşak olduğu düşünülse de yapılan araştırmalar sonucu ayrı bir tür olduğu ortaya konulmuştur. Hatta vaşak türünün ortaya çıkmasından da önce var olduğu bilinmektedir. )
( )

- VAŞAK ve KURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ehlileştirilmişleri: KEDİ ve KÖPEK )
( Doğadaki en vahşi hayvanlardandır. )

- VAŞAK ile LYNEX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amerika'da yaşarlar. )

- VAŞAK ile/ve UŞEK/ÜŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Küçük vaşak. )

- VATAN [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN-MİLLET (ELELE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN:
MEZAR
ve/<> İNSAN ve/<> DÜZEN/NİZAM ve/<> TARİH ve/<> DESTAN/LAR ve/<> GAZÂVATNÂME ve/<> TÜRKÜ VE AĞIT ve/<> NİNE VE NİNNİ ve/<> ROMAN ve/<> HATIRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN =/ya da SİLİSTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Namık Kemal'in, 1872'de kaleme aldığı dört perdelik ilk tiyatro yapıtıdır. "Silistre" adlı oyununun, "Vatan" olarak da kullanılmasıyla "Vatan yahut Silistre" adıyla yaygınlaşmıştır. )

- VATAN ve/=/||/<> YÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN ile YURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıdk ile çalışır benimseyerek
Milletine, ulusuna uyanlar
Demez, "neme lâzım, neyime gerek"

Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan
Babamız, dedemiz, döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygıyla anarız, şehid diyerek

Vatan hakkıyla çalışan kafa
Muhakkak erişir öndeki saffa
Teshîr, nüfûz olur her bir tarafa
Herkes onu büyük tanır, severek

Olmak istiyorsan dünyada mesûd
Hakk'a, halk'a yarayacak bir iş tut!
Çalıştır oğlunu, kızını okut!
İnsan olmak için okumak gerek!

Vatan bizim, ülke bizim, el bizim
Emin ol ki, her çalışan kol bizim
Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim
Söyle Veysel, övünerek, överek...

[ Veysel (Âşık) 'ın yazdığı ilk şiirlerindendir ]

[ Sürekli erişim adresi...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11307 ]

)
( VATAN: Rüyayı, doğru ve birlikte görmek. )

- VATANDAŞ ile/ve/<> BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ ile/ve HALK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ ile SEÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ değil/ile/ve/yerine/<>/= YURTTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANINI SEVMEK ve/||/<> ALLAH'I SEVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANSEVER(/PERVER) değil/yerine/= YURTSEVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANSIZ/LAR ile/ve/||/<> KÂĞITSIZ/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATİKAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1929 yılında Papa ve Mussolini arasında imzalanan Latran Antlaşması ile egemenliği resmileşmiş din devleti. [Katolikliğin merkezidir.] [Burada yasa Papa'nın iradesidir.] [44 hektarlık bir alandır]. )

- VATKA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysilerde, omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla içine pamuk vb. konulan parça. )

- VATM ile VATY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakla çiğneme. | Perdeyi salıverme. İLE Ayakla çiğneme. | Birleşme, birlikte olma, eşeysel ilişkiye girme. )

- VATMAN[İng.] ile KONDÜKTÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tramvay sürücüsü. İLE Yolcu trenlerinde, biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan görevli. )

- VATNAJÖKULL ile/ve/<> LANGJÖKULL ile/ve/<> HOFSJÖKULL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey Kutbu'nda ve İzlanda yakınlarındaki üç büyük buzul. )

- VATOZ ile DİKENLİ/İĞNELİ VATOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karayipler'de yaşarlar. )
( Köpekbalıklarından, sırtında büyük dikenleri olan, kuma gömülü olarak yaşayan bir balık. İLE ... )

- VATOZ ile ELMAS VATOZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATOZ ile HAYALET VATOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATOZ ile KIRKAMBARBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük bir tür vatoz. )

- VAV için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAV için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAV ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyle her şey olan yön. | Kasem. | Mutlak kaynak/dayanak. )

- VAV ile ile VA' ile VÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( V harfinin adı. Osmanlı abecesinin yirmidokuzuncu harfidir.[Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır.] İLE "Vah, yazık!" anlamına gelerek esef, hayıf, hasret gibi sözcüklerle kullanılır.[VÂ-HAYFÂ: Eyvah! Yazık!] İLE Çakal. İLE "Geri, arkada" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[VÂ-MÂNDE: Geride kalmış, geride.] )

- VAYU ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hava. )

- Vâz et ve KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vâz-ı yed et sonra KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇ! ile/ve/||/<> VAZGEÇME!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyadan. İLE/VE/||/<> Kendinden! )

- VAZGEÇİRMEDE/CAYDIRICILIKTA:
GENEL ÖNLEM
ile/ve/||/<> ÖZEL ÖNLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vazgeçme! DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK:
"ZAYIFLIK"
değil/yerine/>< BIRAKABİLECEK KADAR GÜÇLÜ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile/ve ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir kişi vazgeçilir değildir. Hiçbir kişi vazgeçilmez değildir. )

- VAZGEÇMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> DEĞİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile/değil/yerine DİNLENMEK/ARA VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile FERÂGAT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile ÖDÜN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< PEŞİNDE KOŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK değil/yerine SIĞDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âlimin tutumu. DEĞİL/YERİNE Ârifin tutumu. )

- VAZGEÇMEK ile/ve TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile YERİNE KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEYELİM!:
GÜLÜMSEMEKTEN
ile/ve/||/<> SEVMEKTEN ile/ve/||/<>
ÖĞRENMEKTEN
ile/ve/||/<> HAYALLERİMİZDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEYELİM ve ERTELEMEYELİM ve
ÜŞENMEYELİM

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂZI'[< VAZ] ile VÂZIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyan. | Temelini koyan, kuran, yapan, hazırlayan. İLE Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

- VÂZIH[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

- VAZÎ'[< VAZ] ile VAZ'Î/VAZ'İYYE ile VAZÎH[< VUZÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçak, bayağı, âdî, aşağı. İLE Onunla ilgili, vaz'a mensup. İLE Apaçık, besbelirli, meydanda. )

- VAZîFE[Ar.] değil/yerine/= ÖDEV/GÖREV; İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vaziyet neyi gerektiriyorsa onu KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZİYET değil/yerine/= DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZO[İt. < VASO]/SÜRÂHÎ[Ar.] değil/yerine/= SULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.den yapılan kap. )

- VERİLİ ile/ve/||/<>/> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/||/<>/> Kültür. )

- VERMEK ve/||/<>/> VAR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ve/||/<>/> VARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/||/<>/>/< VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİCDAN ile/ve/<> VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRGÜL ile/<> VAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VUCÛD ile/ve VÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VUSLAT ile/ve/<> VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YABANCI ile/ve VAHŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PHALANG/GUAVA[Tayca] ile/ve ... )

- YALIN (ÖNERME) = VAKİİYE = ASSERTORIC[İng.] = ASSERTORIQUE[Fr.] = ASSERTORISCH[Alm.] = ASSERERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPRAK = VARAK = FEUILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMA/TRAVMA:
PSİKOJENİK
ile/ve/||/<> VAROLUŞSAL ile/ve/||/<> BAĞLANMA ile/ve/||/<> KAYIP ile/ve/||/<> BAĞLANMA DÜZENİ/SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. FRANZ RUPPERT )

- YARATILAN değil/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAYAN/YAŞAMAK/"YAŞAMASI" ile/ve/<>/değil VAROLAN/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan için geçerlidir. İLE/VE/<>/DEĞİL İnsan ve insan/lar dışındaki herşey için geçerlidir. )
( Herkes. İLE/VE/<>/DEĞİL Herşey. )

- YOK OLMAK ile/ve/=/değil VAR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK ile/yerine VAR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK yerine VAR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUĞA DAYANAMAYAN ile/>< VARLIĞA DAYANAMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUĞUN ESASI VE USÛLÜ ile VARLIĞIN ESASI VE USÛLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUK'TA YOKLUK ile VARLIK'TA YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yokluk, fazlasıyla zor ve ağır bir durumdur fakat yokluktan daha zoru da vardır ki, o da, varlıkta/olanaklar içinde yokluktur. )

- YOKLUK ile/ve/||/<>/>< VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölgesi olmaz! İLE/VE/||/<>/>< Gölgesi mutlaka vardır. )
( Yokluğun varlığa gücü yeter de, varlığın yokluğa gücü yetmez. )
( Varlığımın değerini bilmeyeni, yokluğumla terbiye ederim! [en uzun süre 7 yıldır!] )
( Yoktur. İLE/VE/||/<>/>< Vardır. )
( There is no shadow! vs./AND/||/<>/>< Shadow is exist absolutely. )
( Yokluğunuzu hissetmeyeni, varoluşunuzla "rahatsız etmeyin!" )

- YOKLUKTAN OLUŞAN YOKLUKLAR ile/ve/değil VARLIKTAN OLUŞAN YOKLUKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve/<> VAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Özel bir dilim. )
( Vakit, idrak sahibinedir. )
( Vakit, keskin kılıçtır. )
( Zaman onları ifnâ etmez, vaktin içinde vakti yaşayanlara ibn'ül-vakt denilir. )
( Zaman, insana emanettir. )
( Yarın ya da yarına bırakmak tarikat halinden değildir. )
( SA'AT-İ VAHİDEDİR ÖMR-İ CİHAN SA'ATİ TAATE SARFEYLE HEMAN )

- ZENGİN ile/değil/yerine VARLIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılmaz Özdil'in, Mustafa Koç yazısı için burayı tıklayınız... )

- ZENGİN değil/yerine/= VARSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK AHLÂKI ile/ve VAROLMA AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
- VA'D ile VÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz verme, üstüne alma. | Yapılmasına söz verilen şey. İLE Oğul. )

- VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişiye, kalbini yumuşatacak, kendini iyiliğe sevk edecek biçimde söz söyleme. | Dini öğüt. İLE Koyma, konulma. | Belirleme, tayin etme. | Kurma, icad etme. | Bir şeye ad koyma. | Meydana getirme. | Duruş, tavır, hareket. İLE Bırakma, terk. )

- VAAD/VÂDE ile/ve BORÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâde, söz demektir. )
( Sakın para için evlenmeyin! Çok daha uygun koşullarda borç bulabilirsiniz. )

- VAAD ile TAAHHÜT/D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAAZ ile/ve HUTBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VABESTE[Fars.] değil/yerine/= BAĞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂCİB-ÜL-VÜCÛD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARLIĞI GEREKLİ OLAN |ALLAH )

- VACİB ile MUHTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂCİBU'L-VUCÛD yerine KÂDİRU'L-MUHTÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂCİD ile VÂCİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vücûda getirici/getiren. | Zengin. [Allah'ın sıfatıdır.] İLE Kısa. )

- VÂCİP ile KADÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VACİP ile MÜMKÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığını kendinden alan. İLE Varlığını dışarıdan alan. )

- VADE değil/yerine/= ERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki geniş aralık. )

- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve FURGON[Fr. < FOURGON]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Eşya vagonu. )

- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve/||/<> TENDER[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı. İLE/VE/||/<> Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu taşıyan vagon. )

- VAGON ile/ve/<> VAGONET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )

- VAGZAL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstasyon. )

- VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâh, yazık, ay. İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- VAHÂ[Ar.] ile ILGIM/SERAP/YALGIN/PUSARIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. İLE ... )

- VAHDÂNİYYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİRLİK, ALLAH'IN BİR OLUŞU )

- VAHDET-EL VÜCÛD ile/ve/||/>/< VAHDET-EL MEVCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitlilik. İLE/VE/||/>/< Aynılaşma. )

- VAHDET-İ ŞUHÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ KUSÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ MEVCÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ VUCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VUCUD ile HEPTANRICILIK/TÜMTANRICILIK/PANTEİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAKK <> DOĞA ile HAKK > DOĞA )

- VAHDET-İ VUCUD ile VAHDET-İ ŞÜHÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCUD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARLIĞIN TEK OLUŞU | TASAVVUF MESLEĞİ )

- VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve VAHDET el-VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCÛD ile VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'A YAKINLIK, ALLAH'A ULAŞMA | YALNIZLIK, TEKLİK, BİRLİK | ÖZGÜR BİREYLERİN BİRLİĞİ )

- VAHDET ile/ve/<> TEVHÎD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgu/durum. İLE/VE/<> İlke/kavram. )
( Durum. İLE/VE/<> Eylem. )
( ... İLE/VE/<> Kendinden memnun olmak. )
( TEVHÎD'E GEL, TEVHÎD'E
ZİKR ET! HAKK'I, HER YERDE )
( İnsan - İnsan ilişkisi. İLE/VE/<> İnsan - Tanrı ilişkisi. )

- VAHDET ile VUSLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİ[Ar.] ile/değil/>< VAHİY[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş, saçma. İLE/DEĞİL/>< Tanrı tarafından, bir buyruk ya da düşüncenin, peygambere bildirilmesi. )

- VAHİD-ÜR-RAHÎM[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En çok bir yavru yapan hayvanlar. )

- VÂHİD[< VAHDET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YALNIZ, TEK )

- VÂHİD ile/ve ÂHİD/AHÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir, ikincisi düşünülemeyen. Sıfat. İLE/VE Tek. Zât. )

- VÂHİDE ile/ve MEAL GAYR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ben. İLE/VE Biz. )

- VÂHİDİYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİRLİK, TEKLİK, BİR OLMA, TEK OLMA )

- VAHİDİYETTE KESRET ile KESRETTE VAHİDİYET ile KESRETTE VAHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesreti saklayamazsın fakat birliği/tevhidi istediğin kadar saklayabilirsin. )
( Asıl tevhid, kesretten sonraki tevhiddir. )
( İş, bu kesreti tevhid etmektedir. )
( Kesreti saklayamazsın fakat birliği, tevhidi istediğin kadar saklayabilirsin. )

- VÂHİM[< VEHM] ile VAHÎM[çoğ. VİHÂM, VAHÂMÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuran, kuruntulu. İLE Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu. )

- VAHİM/ÜZÜCÜ OLAN:
YALAN SÖYLEMİŞ OLMASI
ile/ve/değil/||/<>/> ONA BİR DAHA GÜVENEMEYECEK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİM ile/ve HAZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİM ile/ve/değil/> VAHŞET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂHİME ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçekliği olmayan değerler üretmek. )

- VAHİY DİNLERİ ile/ve EVRENSEL DİNLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile/ve "KUTSAL" METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile HADİS(-İ KUTSÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile İLHÂMÂT ile RÜYÂ ile FERÂSET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cebrail ile gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Kendi öngördüğün. )

- VAHİY ile/ve/||/<>/> TEBLİĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHS/VEHS ile VAHZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak altında çiğneme. | Kırma. İLE Çimdikleme. | Sivri bir şey batırarak acıtma. | Isırma, sokma. )

- VAHŞ/VAHÎŞ ile VAHŞ[çoğ. VAHŞÂN, VUHÛŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. | Issız, tenha yer. )
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. )

- VAHŞET ile/ve VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ[Ar.] değil/yerine/= YABANIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞÎ ile/<>/> BARBAR ile/<>/> UYGAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [İnsan/lık tarihinin] %66'sı. İLE/<>/> %33'ü. İLE/<>/> %1'i. )

- VAHŞİ ile/değil GÖÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ ile/ve HIRÇIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ ile/ve/değil/||/<> İLKEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞİ ile/ve/değil SALDIRGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞÎ ile Vahşî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabanî, insandan kaçan. | Ürkek, korkak. | Merhametsiz, duygusuz. İLE Uhud Gazâsı'nda, Hz. Hamza'yı öldüren köle. )

- VAHY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR FİKRİN YA DA BİR EMRİN ALLAH TARAFINDAN BİR PEYGAMBERE BİLDİRİLMESİ )

- VAÎD ile VÂİZ[< VA'Z | çoğ. VÂİZÂN, VU'ÂZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma. İLE Dini öğütlerde bulunan.[ibâdet yerlerinde] )

- VAİRAGYA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyevi arzuların yokluğu. Gerçek olmayana, geçici olana karşı kayıtsızlık. Zevk~haz verici olan nesnelere yönelik hiçbir çekimin duyulmaması. Bağımlılıklardan kurtuluş. )

- VAİŞYALAR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret ve zanaat ile uğraşanlar. [Tenleri sarımsıdır.] )

- VÂİZ[< VA'Z] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÎNÎ ÖĞÜTLERDE BULUNAN (İBADET YERLERİNDE) )

- VAJİNA ile/ve DÖLYATAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAJİNA ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAJRA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elmas ya da adamantin. Nihai yok edilemez ve gerçek anlamlarında kullanılır. )

- VAJRAYANA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elmas Araç/Yol. Tibet ve Moğolistan'da yaygın olan bir Mahayana Budizmi okulu. Batıda Lamaizm olarak geçer. Öğretileri ve uygulamaları genelde yanlış anlaşılır. )

- VAK'A-NÜVİS[Ar., Fars.]/KRONOGRAF değil/yerine/= SÜREYAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAK'A ile/ve/<> KAZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAK'A ile/ve VAKIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olay, olgu. İLE/VE Gerçeklik. [Düştüğü gibi.] )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )

- VAK(İ)T ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAAT, GÜNÜN ÇEŞİTLİ SAATLERİ | MEVSİM | BELİRTİLEN ZAMAN | VAK(İ)T ile ABCDEF ( FIRSAT | ZAMAN )

- VAKAR değil/yerine/= AĞIRBAŞLILIK, TEMKİNLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşin yanması, tutuşması. İLE Vakit, zaman. | Saat, günün çeşitli saatleri. | Mevsim. | Uygun zaman. | Boş zaman. | Geçim. | Çağ, zaman. | Fırsat. | Belirli/belirtilen zaman. )

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKF-I AKAR/ASL-I VAKF değil/yerine/= GELİR KAYNAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKF-I MÜŞTEREK ile VAKF-I MEVKUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKFE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DURAK, DURULACAK YER | HACILARIN ARAFAT'TA DURMALARI (ÖĞLEDEN ERTESİ GÜN ŞAFAK SÖKENE KADAR) | DURAKLAMA ÂNI )

- VAKFİYE DİLİ:
XIII. yy.'a KADAR
ile/ve/||/<>/> XIII. yy.dan SONRA ile/ve/||/<>/> XVI. yy.dan SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arapça. İLE/VE/||/<>/> Moğolca, Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçe'si. İLE/VE/||/<>/> Osmanlı Türkçe'si ve İran'da, Farsça] )

- VAKFİYE/VAKIFNÂME ile/ve/||/<> VELÂYET/TEVLİYET ile/ve/||/<> MÜTEVELLİ/NÂZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂKIÂ ile VÂKIA[çoğ. VÂKIÂT] ile VAKİA[çoğ. VAKAYİ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçek, gerçi, her ne kadar. İLE Olmuş bir iş, vuku' bulmuş, gerçek. | Düş, rüya. | Cenk, savaş. İLE Olay, vak'a, hadise. )

- VAKIF TEMELLERİ/AMAÇLARI:
HAYRAT
ile/ve/||/<> AKARAT ile/ve/||/<> VAKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünsel/fikrî temel. İLE/VE/||/<> Amaç/gaye aracı/vasıtası. İLE/VE/||/<> Yaşamsallık/hayatiyet ve hukuksallık. )

- VAKIF:
İSLÂM HUKUKUNDA
ile/ve/||/<>/> MEDENİ HUKUKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF[Ar. < VAKF: Duruş, durma.]/TESİS ile DERNEK/CEMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir mülkü kamu yararına -satılmamak kaydıyla- sonsuz olarak tahsis etmek. İLE Çıkarlarını savunmak, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan yasal topluluk. )

- VÂKIF ile/ve ÂGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahip olan. İLE/VE Farkında/uyanık olan. )
( Sahip olan. İLE/VE Farkında/uyanık olan. )
( Bilen bilir bizi, bilmeyen ne bilir bizi. )

- VAKIF ile/ve CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile/ve/||/<> İRSÂDÎ VAKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile/ve/<> TESİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIF ile VÂKIF (/OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para, mülk. İLE Bilmek. | Vakfeden. Bir şeyi, vakıf haline getiren. )

- VAKIFLAR [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKIFLAR [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂKİ[< VUKÛ] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OLAN, DÜŞEN | OLAGELEN, RASTLAYAN | GEÇEN, GEÇMİŞ OLAN | GERÇEKLEŞME )

- VÂKÎ ile VÂKİ'[< VUKU'] ile VAKİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koruyan, saklayan. | Önleyici tedbir, ilâç. İLE Olan, düşen, olagelen, rastlayan, vuku' bulan. | Geçen, geçmiş olan. İLE Edepsiz, utanmaz, hayâsız. )

- VÂKİ ile/ve ZÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT NAMAZI ile TATAVVÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Farz. İLE Sünnet ve teravih namazları. )

- VAKİT TAMAM OLDU, DAVET HENÜZ TAMAM OLMADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve AKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve/<> DEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir zaman dilimine anlam/değer verilmiş/yüklenmiş süre. İLE/VE/<> Kişinin, bu belirli zaman diliminde yaşadığı hal. )
( Zamanın tayinine vakit, vaktin içindeki hazza dem denilir. )

- VAKİT ile/ve/<> NAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve NAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile/ve NAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKT-İ MERHÛN değil/yerine/= BEKLENİLEN ÇAĞ VE ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKT-İ MERHÛN ve/> MAYALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğum. VE/> ... )

- VAKTAKİ ...[Ar., Fars.] değil/yerine/= NE ZAMAN Kİ ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKUM[Lat.] değil/yerine/= BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALABİ ile KAYA VALABİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALEYBOL değil VOLEYBOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALF[İng.] değil/yerine/= VANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA vs. INVALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİ[EPARHOS]:
< LONCA ÖRGÜTÜ
ile/ve/||/<> LAGATARIOS ile/ve/||/<> SIMPANOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel denetimi sağlayanlar. İLE/VE/||/<> Yabancı tüccarların denetimini sağlayanlar. İLE/VE/||/<> Esnaf localarını denetleyenler.[2 kişi] )

- VALİ ile TEKFUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bizans döneminde vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad. )

- VÂLİ ve/||/<> VELÎ ve/||/<> HÂMİ ve/||/<> RÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Koruyucu] Dışta. VE/||/<> İçte. )
( Maddî koruyucu. VE/||/<> Manevî koruyucu. )

- VÂLİD[< VİLÂDET] ile VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. İLE Ana, doğuran. )

- VÂLİD ile/ve/<> VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİDE ÇEŞMESİ / BEZMİÂLEM SULTAN ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ / GÖKSU ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maçka'da, Spor Caddesi'ndedir. İLE Küçüksu iskelesinde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Aksaray meydanında, Valide Sultan Camisi yanındadır. )
( Sultan Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Sultan'ın anısı için yaptırtmıştır. [1839] İLE Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan anısı için yaptırtmıştır. [1806] İLE 1871'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Pertevniyal Sultan tarafından. [Pertevniyal Sultan Çeşmesi adıyla da bilinir.] )

- VALİDE KÖŞKÜ ile VALİDE KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı bahçesindedir. İLE Koşuyolu'ndadır. )

- VALİDE SEBİLİ ile VALİDE ÇİNİ SEBİLİ ile VALİDE-İ CEDİT SEBİLİ / YENİ VALİDE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'nde, Bahçekapı'da, İş Bankası yanındadır. İLE Üsküdar'da, Toptaşı'nda, Çinili Cami yanındadır. İLE Üsküdar'da, Yeni Valide Camisi köşesindedir. )
( 1663'te, Sultan IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan tarafından. İLE 1640'ta, Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan tarafından. İLE 1709'da, Sultan IV. Mehmed'in eşi Gülnûş Sultan tarafından. )

- VÂLİDE SULTAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı'larda Sultan'ın annesi. [Protokolda Sultan'dan sonra gelir.] )

- VÂLİDE[Ar.] değil/yerine/= ANNE/ANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİDE/PERTEVNİYAL SULTAN CAMİSİ ile VALİDE SULTAN CAMİSİ / YENİ CAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray meydanının köşesindedir. İLE Eminönü'ndedir. )
( Sultan Abdülaziz, annesi Pertevniyal Sultan anısı için yaptırmıştır. [1871] İLE 1590'da, Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılmıştır. Sultan IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan tarafından tamamlanmıştır. [Plânları Mimar Davud Ağa tarafından, tamamlanması Mimar Mustafa Ağa tarafından.] )

- VALİZ[Fr. < İt.] değil/yerine/= ÇANTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- VALLÂHİ ile/ve BİLLÂHİ ile/ve TALLÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üçüncü derece yemin/kasem. İLE/VE İkinci derece yemin/kasem. İLE/VE Birinci derece yemin/kasem. )

- VALS ile/değil/< SEMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALS ile YAVAŞ(SLOW) VALS/İNGİLİZ VALSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XVIII. yüzyılda, Bavyera(Almanya) ve Avusturya Alpleri yöresine özgü, geleneksel halk dansı olan Landler'den doğup gelişen ve Habsburg Sarayı'nda oynanmasından sonra popüler olan Vals, Fransa'ya özgü bir danstır ve çeşitli türleri arasında en ünlüsü, hızlı dönüşlerle yapılan Viyana Valsi'dir. Önceleri, çeşitli dönüş ile tepinmeden sonra düşey sıçramalarla gerçekleştirilen ve bir köylü dansı olarak kabul edilen Vals, yıllar geçtikçe eklenen, yerde kayma ve dönme adımları ile bir burjuva ve yüksek sosyete dansına dönüşür. Çiftlerin birbirine sarılarak kendi etraflarında çember çizip dönmelerinden oluşan Vals, ülkemizde, Tanzimat Dönemi'nde başlar. Cumhuriyet Dönemi'nde de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni ve Senfoni orkestralarının konserleri aracılığıyla icra edilir.

İLE

"İngiliz Valsi" olarak da bilinen Slow Vals, ¾'lük ölçüyle yavaş ve romantik bir yapıyla uygulanır. Adından da anlaşılacağı üzere, yavaş tempoda yapılan Slow Vals, Viyana Valsi'nin klasik yapısına karşın çok daha gelişmiş ve değişik figürler içeren Slow Vals, standart salon danslarının en bilinenidir. )

- VALUE vs. EQUIVALENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂMIK[Ar.] değil/yerine/= SEVEN, ÂŞIK, SEVDÂLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAMP ile NEMFOMANYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filmlerde uğursuz kadın rolü yapan sanatçı. | Maceraperest kadın, eril peşinde koşan dişil kişi. İLE Eşeysel güdüsü aşırı olan dişil kişi. )

- VAN KEDİSİ ile KHAO MANEE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VANA'DA:
8
ile/<> 16
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayrıntıları için burayı tıklayınız... )

- VANADYUM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 23, atom ağırlığı 51, yoğunluğu 5.7 olan ve 1710 °C'de ergiyen, beyaz bir öğe. Simgesi: V )

- VANİLYA[İsp.] ile/< VANİLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. İLE/< ... )

- VANTOK KÜLTÜRÜ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Tek ağız" anlamına gelen, Papua Yeni Gine'de bulunan bir kabilenin, üyelerinin aynı dili kullanmalarıyla birbirlerini her yönden korudukları bir kültür. )

- VANTRİLOK[Fr. VENTRE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VANTUZ değil/yerine/= ÇEKMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türlü hayvanlarda, asalaklarda, yer değiştirmeye, kendini bir yere bağlamaya ya da yutmaya yarayan örgen. | Şişe çekmekte kullanılan araç. )

- VANTUZ ile VAKUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAPUR ile ÇATANA/İSTİMBOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Küçük vapur. )

- VAPUR ile GEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MELLÂH: Denizci, gemici, kaptan. )
( [Kofti] ... ile KAY )

- VAR DEĞİL/OLMAYAN ile/ve KULLANIMDA VAR (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ETMEK ile/ve/<> SAHİP ÇIKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ETMEK ile/ve VAR KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR KILMAK ile/ve/değil BİÇİMLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR KOŞULLARINDA
ile/ve/değil/||/<>/<
DAR KOŞULLARINDA

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR OLAN ile/ve/||/<> İŞARET EDİLEBİLİR OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR OLMAK =< ALGILANMIŞ OLMAK
ile/ve/||/<>/>
ALGILAMAK ya da ALGILAYAN OLMAK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesne. VE/||/<>/> Tin. )
( George Berkeley )

- VAR OLMAK ile/ve/||/<>/> KİŞİ/İNSAN OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada. İLE/VE/||/<>/> Ancak, başka bir insan ile. )

- VAR-LIK ile/ve MUTLAK-LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR'DAN VAROLAN ile/ve/değil/||/<>/> YOK'TAN VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> İnsan. )

- VAR/LIK ile/ve YOK/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( dır. İLE/VE değildir. )
( Sorun. İLE/VE Hiç. )
( Hiç. İLE/VE Sorun. )
( Dans var, dansçı yok; Dansçı var, dans yok. )
( Varlık seviştirir, yokluk dövüştürür. )

- VAR/OLANI:
TÜKETMEK
ile/ve/değil/yerine/<>/< YÖNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ile "VAR OĞLU VAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ve/||/<> ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ile/ve GÜÇLÜ/ETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birşeyin varolması için güçlü/etkili olması gerekmez. [ayrıca, varoluşu da gücünün göstergesidir] )

- VAR ile/ve SABİT(/HAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VAR(DIR): Çelişkiye düşmeksizin düşünülebilir olan. )

- VAR ve/||/<> VAR'IN BİLGİSİ ve/||/<> VAR'IN PAYLAŞILABİLİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vardır. VE/||/<>/> Bilinebilir. VE/||/<>/> Her zaman, zemin ve koşulda. )

- VAR ile/>< YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sende varsa. İLE/>< Sende yoksa. )
( Herkeste. İLE/>< Hiçkimsede. )

- VARDA[İt.] ile VARDAKOSTA[İt.] ile VARDA BANDIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikkat et, savul, destur! İLE Kıyıları koruyan gemilere verilen ad. | İriyarı ve gösterişli kadın. İLE İşaretçi er. )

- VARDIR ile/ve/değil/yerine VAR OLMAKTADIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARDİYYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARESTE[Fars.] değil/yerine/= KURTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂRESTE değil/yerine/= KURTULMUŞ | SERBEST, RAHAT | İLİŞİKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGEL ile/ve/||/<> VARGEL TEZGÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir makinenin, bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası. İLE/VE/||/<> Madensel parçaların üzerindeki kabalıkları almak için kullanılan makine. )

- VARGI = NETİCE = CONSEQUENCE[İng.] = CONSÉQUENCE[Fr.] = KONSEQUENZ, FOLGERUNG[Alm.] = COMSEQUENTIA[Lat.] = CONSECUENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGI ile YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Verilen bir önermeden, çıkarsama yoluyla varılan sonuç. İLE Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi.[HÜKÜM] | Yasalara göre mahkemece bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.[KAZA] )

- VARIABLE(/VARIATION) vs./and RELATIVE(NESS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARIETY vs. KIND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARILAN/VARILACAK:
MAHAL
ile/ve/<> HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARIOUS vs. DIFFERENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂRİD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SU BULMA GÖREVLİSİ )

- VÂRİDÂT[< VÂRİDE] ile/değil/yerine ESİN/İLHAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıllık/aylık gelir. | Hatıra gelen, içe doğan şeyler. İLE/DEĞİL/YERİNE Etkilenme, çağrışım ya da içe doğmayla akla gelen, yaratıcı düşünce, duygu. )

- VARİL[Fr.] ile KAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap. | Bir varilin kapsadığı madde miktarı. İLE ... )

- VÂRİS[< VERASET] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MİRASÇI )

- VARİS[Fr.] ile VÂRİS[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplardamar genişlemesi. [Daha çok bacaklarda görülür] İLE Kalıt/miras sahibi. )

- VARİYANT değil/yerine/= DEĞİŞİKLİK, DÖNEMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIĞI İSTEMEK ve/||/<> YOKLUKTAN KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIĞIM ile BEN VARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIĞIN BİLİNCİ ile/ve BİLİNCİN VARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK >< YOKLUK ile/ve/<> BAŞLANGIÇ >< BİTİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK KAŞİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK BİLGİSİ ile/ve/= ALLAH'IN BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK BİLİM BİLGİ BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK BİRLİĞİ ile/ve ÖZDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK FELSEFESİ/VAHDET-İ VÜCUD ile/ve/sonra/> BİRİCİK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk felsefe. İLE/VE En son. )

- VARLIK FELSEFESİ/VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve/sonra/> sonra BİRİCİK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk felsefe. İLE/VE En son. )

- VARLIK İLKELERİ ile/ve/> VAROLUŞ NİTELİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK SIRADÜZENİ(HİYERARŞİSİ) ile/ve BİLGİ SIRADÜZENİ(HİYERARŞİSİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-BİLGİ TASAVVURU ile/ve AHLÂK TASAVVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlık ve Bilgi Tasavvuru olmayanın, Ahlâk Tasavvuru olmaz. )
( Ahlâk, kendimiz ve başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler bütünüdür. )
( Ahlâk: İnsanla/kişilerle ilgili bilgileri birleştirmek. )
( Ahlâk: Ödev sorumluluğu. )
( )
( Varlık ve Bilgi Tasavvuru olmayanın Ahlâk Tasavvuru olmaz. )

- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-VAROLAN-ANLAM/BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK-YOKLUK ile/değil VERİP-VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK/VAROLUŞ ve/||/<> HAK ve/||/<> HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK/VUCUD ile/ve/değil/||/<>/> VAROLAN/VAROLUŞ/MEVCUDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamın olduğu yerdir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Anlam aranmaz/bulunmaz. )
( Nedeni, kendinde olan. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Nedeni, dışarıda olan. )
( Aklın alanında/sınırlarında. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zihnin alanında/sınırlarında. )
( VARLIK [< BARLIK] [Türkçe'de V ile başlayan sözcük yoktur.] )
( Tektir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Çoktur. )
( Varlık, ölçülebilir ile ölçülemezin; sınırlı ile sınırsızın; oranlanabilir ile oranlanamazın harmanıdır. )
( Kendi özüne bağlı olarak varoluş! )
( Varlığın, görünüşte ne başlangıcı ne de sonu vardır, çünkü o her an yeniden başlar. )
( Evrende, herhangi bir şey, ancak, ilişkileriyle varlaşır. )
( Birlik, barış ve varlık üretir. )
( Kendiyle çelişkide olanın, varlığı yoktur. Ya da anlık bir varlığı vardır ki, bu da aynı anlama gelir. )
( Varlaşma, ilişkilerin belirmesi; değişme, ilişkilerin değişmesi; gelişme, ilişkilerin çözülerek, ilgili nesne, olay, olgu için daha üst bir konumda, yeniden kurulmasıdır. )
( Varlığın ve yokluğun ötesinde, hakiki olanın sonsuzluğu yatar. )
( Varlığın, kendi hakkında bilinçli olması gerekmez. )
( Her ne görürseniz, o gördüğünüz, sürekli olarak sizin kendi varoluşunuzdur. )
( Bilincinde olmadığım bir şeyin, "var olmadığı"nı söylemek, tümüyle yanlıştır. )
( Bilinçli deneyiminiz dışında, var olduğunu iddia ettikleriniz, eldeki bilgilerden çıkarılmış sonuçlardır. )
( Bildiğinizi, sonuna kadar araştırın, inceleyin! Varoluşunuzun, bilinmeyen katmanlarına ulaşacaksınız. )
( VARLIK: İçerik(mahiyet) olarak harf, dışlaşmış(tezahür etmiş) olarak rakam. )
( Dış dünyada bulunan varolanların biçimleri, zihinde, kavramlar olarak bulunur. )
( Gerçek varoluşunuzun derin katmanlarına ulaştıkça, zihninizin, yüzeydeki oyunlarının sizi pek az etkilediğini göreceksiniz. )
( Varoluşta, süreklilik olamaz. )
( Kişi, kendi emeğinin varolanıdır. )
( Varlığın dört tarzı: * VÜCUD-İ AYNÎ * VÜCUD-İ ZİHNÎ * VÜCUD-İ LİSANÎ * VÜCUD-İ HATTÎ )
( VARLIK:
* Özne-nesne ilişkisinde somut(vucûd fi'l-a'yân [Ar.])
* Zihnî (vucûd fi'l-ezhân [Ar.])
* Sözlü (vucûd fi'l-ibâre [Ar.])
* Yazılı (vucûd fi'l-kitâbe [Ar.]) )
( VUCÛD-U HARİCÎ: Varoluşunu, benim istencime/irâdeme borçlu olmayan. )
( VARLIK: Ne yapacağının araçlarını bilmek açısından bilmek. )
( Bütünlük. İLE/VE/DEĞİL/<> Parça. )
( İlkeseldir. İLE/VE/DEĞİL/<> Olmayabilir. )
( Becoming has, apparently, no beginning and no end, for it restarts every moment.
What contradicts itself, has no being. Or it has only momentary being, which comes to the same.
Beyond being and not-being lies the immensity of the real.
Being need not be self-conscious.
To say that what I am not conscious of does not exist, is altogether wrong.
What you claim exists outside conscious experience is inferred.
Whatever you see it is always your own being that you see.
Investigate what you know to its very end and you will reach the unknown layers of your being.
When you reach the deep layers of your true being, you will find that the mind's surface-play affects you very little.
There can be no continuity in existence. )
( Bâtın. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zâhir. )

- VARLIK ile/ve / ile/ve OLASI SONSAL SOYUTLAMA/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En son soyutlama. İLE/VE Yapılabilen/yapılabilecek soyutlamalar. )

- VARLIK ile/ve MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile ARA-VARLIK/LAR(NOUS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitlilik içinde birlik, doğaldır ve iyidir. )

- VARLIK ile/ve BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herkes diye bir şey yok. Varlık birdir fakat biz kendimizi yok edersek görürüz. )

- VARLIK ve/=/<> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> DARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/= DİRENÇ[+]/DİRÂYET[YETENEK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve ENSTRÜMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile ENSTRÜMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve ENSTRÜMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölge, silindirle ezilemez. )

- VARLIK ile/ve/= HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve İKİLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve/< İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, varoluşunu açıklayabilecek hiçbir örnek olamaz/yoktur. )

- VARLIK ile/ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve İRÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve İRÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<>/||/= İYİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> KUDRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve KÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küre, varlığı simgeler. )
( ... VE Bir düzlemin üzerinde, aynı anda iki noktaya birden değemez. )

- VARLIK ile/ve/<> METAFİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fiziğin konusu olanları/olabilecekleri konu kılmaz. )
( Varlık, metafiziğin söz konusudur. )

- VARLIK = MEVCUDİYET = BEING[İng.] = ÊTRE[Fr.] = SEIN, SEIENDE[Alm.] = ENS, ESSE[Lat.] = TO ON, EINAI[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve MÜRİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve MÜRİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve NOKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nokta, uzayın yokluğu, olumsuzlamasıdır. )
( Noktada yol yoktur. )
( ... İLE/VE Ahâdiyet simgesi. | Tanımsız. )

- VARLIK ile/ve OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Akılsal olarak olasılık verme. )

- VARLIK ile/ve OLASI SONSAL SOYUTLAMA/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En son soyutlama. İLE/VE Yapılabilen/yapılabilecek soyutlamalar. )

- VARLIK ile/ve/||/<> ÖZ ile/ve/||/<> KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve RIZÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile SAYI/SI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve SINIRLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/> SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve TAHSİL EDİLEN VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK OLARAK VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve MİN-HAYSU-HÜVE-HÜVE )

- VARLIK ile/ve/<> VAROLAN ile/ve/<> TİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakk. İLE/VE/<> Halk. İLE/VE/<> Hüve. )

- VARLIK ile/ve VAROLMA ile/ve YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akla ilişkindir. İLE/VE Zamana ilişkindir. İLE/VE Zemine/mekâna ilişkindir. )
( ... İLE/VE Gerçeklik alanıdır. İLE/VE Gerçeklik kavramıyla karşılanamaz. )

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> VAROLUŞ ve/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve VAROLUŞ ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve/değil/<> YAŞAMSALLIK/HAYATİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve YOK VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Tin. )
( Sadece kişi, yoktan varolur. )

- VARLIK ile/ve/değil/<> YOKLUĞUN VARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> İnsan. )

- VARLIK ile YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( dır. İLE değildir. )
( İzzetiyet. İLE/VE Zilletiyet. )
( dır. İLE/VE değildir. )
( Kurtuluş, yokluktadır. Yani aczimizi anlayıp, tam bir teslimiyetle teslim olmaktadır. )
( Manevî ilmin nihayeti yokluktur. )

- VARLIK ile/ve/<> YORUMLANMIŞ VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Dil. )

- VARLIK ile/ve YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile/ve ARKETİPLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile/ve FİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ve HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM = MEHBAS-İ VÜCUT = ONTOLOGY[İng.] = ONTOLOGIE[Fr., Alm.] = ONTOLOGIA[Lat.] = ON, ONTOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile VARLIKDENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKLAŞTIRMA ile/değil BİÇİMLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKSAL ile/ve/değil VAROLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARNA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört temel kast. Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaişyalar, Şudralar ve bu kastın dışında tutulan Paryalar. Varna aynı zamanda "renk" anlamına da gelmektedir. Sidharta Gautama bu ayrıma karşı çıkmıştır. )

- VAROL-MASI değil VAR OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİM(ONTOLOJİ) ile/ve VARLIK FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİMİ ile/ve/||/<> UYGULAMALI VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİMİNDE:
ALAN
ile/ve/||/<> ÜST SEVİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN:
SÜREKSİZ OLAN
ile/ve/||/<> TANE ÜZERİNDEN DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN'DA:
DOĞRULUK
ile/ve GEÇİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN'IN DÖRT NEDENİ:
MADDÎ
ile SURÎ/BİÇİMSEL(FORMEL) ile FAİL/ETKER ile GÂÎ/SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN/LAR'DA:
BİRLİK
ve ÖZDEŞLİK ve SÜREKLİLİK ve TÜRDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN/LAR ile/ve KULLANIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullanın, fakat kötü(ye) kullanmayın! )

- VAROLAN/MEVCÛD ile/ve/=/<> BİLİNEN/MALUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN/VAROLUŞ GÜDÜSÜ:
AZ ENERJİ HARCAMA
ile/ve ÇOK ENERJİ DEPOLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, ikisinin de dengesini kuran/sağlayandır. )

- VAROLAN/VAROLUŞ ile/ve GEÇİCİ VAROLAN/VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile BELİRLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile BELİRLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/değil DUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/değil DUYUMLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ve/<> GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ve/<> GÖRÜNMEYEN VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evrendeki her şey. VE/<> İnsan. )

- VAROLAN ile/ve/değil GÖRÜNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ve KARŞILAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/<> OLANAKLI ile/ve/<> OLASILIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve OLMAZSA OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve OLMAZSA OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/değil OLUMSUZLANMIŞ VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/değil/<> SÖZ KONUSU OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulunuş. İLE/VE Buluş. )
( ... İLE Fiziğin konusu olanları/olabilecekleri konu kılmaz. )
( Varlık, metafiziğin söz konusudur. )

- VAROLAN ile/ve/değil ŞEKİLLENDİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/||/<> TÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Varolanların oluşumu. )

- VAROLAN ile/ve/<> VAR OLMASI GEREKEN ile/ve/<> HAYAL ETTİĞİNİ/N GERÇEKLEŞTİR(İL)ME(Sİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim. İLE/VE/<> Felsefe. İLE/VE/<> Sanat. )

- VAROLAN ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLANLAR ile/ve ARA-VAROLAN/LAR(NOUS)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce gerçek varlığınıza dönün ve sevginin yüreğinden harekete geçin. )

- VAROLANLARDA:
YANSIMA
ile/ve İKİNCİLLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLANLARIN, VAROLMASI...:
GÖZLEMLEYEBİLSEK DE
ve/||/<> GÖZLEMLEYEMESEK DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLDUĞUNDAN DOLAYI DÜŞLENEN ile/ve/||/<> DÜŞLENDİĞİNDEN DOLAYI VAR OLACAK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLMA ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin elindedir. İLE Üzerine düşünülebilecek/söylenilebilecek herşeyin bulunduğu ve hiçbir şeyin bulunmadığı. )

- VAROLMAYAN ile/değil BİLİNEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Varoluş için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Varoluş için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ NESNESİ ile/ve VAROLUŞ ÖZNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ:
TÖZ
ile/ve/> ERK ile/ve/> ETKİ ile/ve/> EDİM ile/ve/> NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ'TA:
KUŞKULANILAMAZLIK
ile/ve KANITLANAMAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> DEĞİŞTİRİLEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/||/<> DİL ile/ve/||/<> MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/<> DİRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/<> DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> EGEMENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/||/<> EŞİTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/<> İDRÂK EDİLMİŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/||/<> KARAR ALABİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ve/= KENDİNİ AŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/yerine/= NEFS MERTEBELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/||/<> TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil/<> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolan, olasıların en iyisidir. )
( Saf varoluşta, parça fikri yoktur. )
( Varoluş başlangıçsızdır ve sonsuzdur. )

- VAROLUŞ = VÜCUT, MEVCUDİYET = EXISTENCE[İng., Fr.] = DASEIN, EXISTENZ[Alm.] = EXISTENTIA[Lat.] = EXISTENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞÇU MAHİYET ALGISI/YORUMU ile MAHİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öncelik. İLE Sınır. )
( Sadece insanda. İLE Tüm varolanlarda. )
( Zamansal. İLE Olguların kaynağı. )

- VAROLUŞÇULUK = EXISTENTIALISM[İng.] = EXISTENTIALISME[Fr.] = EXISTENZIALISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞUMUZ:
ANLAMLI!
ve/||/<> YETERLİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece, varolmamız/varoluşumuz bile, (yeterince) anlamlı ve yeterlidir!
[ Bir miktar fazlası da, -beklenti içine düşmeden!- olabilir elbette! ] )

- VAROLUŞUNDAN RÂZI OLUNMUŞ/LUK ile AHLÂKINDAN RÂZI OLUNMUŞ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RÂZİYE ile/ve MARZİYE )

- VAROLUŞUNDAN RÂZI OLUNMUŞLUK ile/ve/<>/>/< AHLÂKINDAN RÂZI OLUNMUŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RÂZİYE ile/ve/<>/>/< MARZİYE )

- VAROŞ ile/<> FAVELA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gecekondu mahallelerinde yaşayanlar. İLE/<> Rio de Janeiro - Brezilya gecekondu mahallelerinde yaşayanlar. )

- VARSAYIM ile ÇIKARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM = FARAZİYE = HYPOTHESIS[İng.] = HYPOTHÉSE[Fr.] = HYPOTHESE[Alm.] = SUPPOSITIO[Lat.] = HYPOTHESIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM ile/ve HAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM ile İNAK/DOGMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYIM ile/ve/değil OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYMAK ile MUTLAK KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( United Kingdom + 19 countries English: turkey The de facto official language of the United Kingdom is English, which is spoken as the primary language of 95% of the UK population. The Welsh language is also an official language in Wales, is the only de jure official language in any part of the United Kingdom, and is the second most spoken language in the United Kingdom. )

- VARSAYMAK ile/ve/<>/değil/yerine ZANNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSIL/LIK(ZENGİN/LİK) ile/ve/<>/=/>< YOKSUL/LUK(FAKİR/LİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Malı. İLE/VE/<>/=/>< Çenesine vurur. )
( Rezilliğin yardımcısı. İLE/VE/<>/=/>< Erdemin düşmanı. )
( ... İLE/VE/<>/=/>< Suçsuz olmasına karşın, "düzenden"/"erkten" korkan. )
( Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip olana kadar zengin değilsinizdir. )

- VARSIL/ZENGİN[Fars. SENGİN] ile/>< YOKSUL/FAKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSIL/ZENGİN
ile/ve/değil/yerine/=/||/</<>/><
YOKSUL/FAKİR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( "Beş parasızmış" gibi yaşadıklarından dolayı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/=/||//>< "Zenginmiş" gibi yaşadıklarından dolayı. )

- VARSIL/ZENGİN ile/ve/<> GÖNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Varlıklı. )

- VARSIL ile/ve/değil/yerine/||/<> KANAAT SAHİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARTA[Ar.] değil/yerine/= TEHLİKELİ DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYANT[Fr.] ile VARYASYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yol şebekesi üzerinde, belirli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol. | Bir metnin, bir yapıtın, aslından az çok ayrılan değişik biçimlisi. İLE [müzik] Çeşitleme. | [dirimbilim] Değişim. )

- VARYASYON yerine ÇEŞİTLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYETE[Fr.] değil/yerine/= GÖSTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi, aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. )

- VAS(I)F ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖZELLİK, NİTELİK | ÖVME )

- VÂS(I)L ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (BİR ŞEYİ BAŞKA BİR ŞEYE) ULAŞTIRMA, BİRLEŞTİRME | ULAŞMA, BİRLEŞME | KAVUŞMA(VUSLAT) | HAKK'A ERME | HAKK'A EREN KİŞİ )

- VASAT ile/ve/değil/<> İTİDAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASATÎ HATÂ ile VASATÎ MÜRABBAÎ HATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSIB ile VASIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli, yerinde duran. İLE Hasta. )

- VASIF[Ar.] değil/yerine/= NİTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASIFLANDIRMA/TAVSÎF[Ar. < VASF] değil/yerine/= NİTELENDİRME, NİTELİKLERİNİ SÖYLEME | İLİM, BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSITA değil/yerine/= ARAÇ/TAŞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASITA ile TAŞIT ile ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSİ'[< VÜS'AT] ile VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş, açık, enli, bol. | Allah'ın adlarından biri. İLE Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen kişi. | Bir yetimin ya da akılca zayıf ve hasta olan bir kişinin malını idare eden kişi. | Hz. Ali. [İmamiye mezhebine göre] )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂRİS[< VERÂSET | çoğ. VERESE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Kendine kalıt/miras kalan kişi/ler. )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂSİ/VÂSİA[< VÜS'AT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Geniş, engin, açık, enli, bol. )

- VASİ ile VÂSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mirası yöneten. İLE Geniş, engin. )

- VASÎ ile VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zorunlu. İLE Gönüllü. )

- VASİYET ile/ve/<> NASİHAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASSALE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski kitapların onarılması. )

- VASUBANDHU ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yogachara doktrininin kurucusu olan Hintli Budist filozof (280-360). )

- VAŞAK ile AVRASYA VAŞAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile/ve GAPAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile İBER VAŞAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- VAŞAK ile KANADA VAŞAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( )

- VAŞAK ile KARAKAL VAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAŞAK ile KARAKULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Asya ve Afrika'da yaşayan vahşi bir kedi türüdür. Anadolu'yu da yaşam alanı olarak seçen Karakulağın soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır ve avlanması yasaktır. Latince adı Caracal Caracal olan bu kedinin adı, Türkçe'den gelmektedir. Kulaklarının üstündeki uzun siyah tüyler yüzünden, uzun süre, bir çeşit vaşak olduğu düşünülse de yapılan araştırmalar sonucu ayrı bir tür olduğu ortaya konulmuştur. Hatta vaşak türünün ortaya çıkmasından da önce var olduğu bilinmektedir. )
( )

- VAŞAK ve KURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ehlileştirilmişleri: KEDİ ve KÖPEK )
( Doğadaki en vahşi hayvanlardandır. )

- VAŞAK ile LYNEX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amerika'da yaşarlar. )

- VAŞAK ile/ve UŞEK/ÜŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Küçük vaşak. )

- VATAN [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN [PAYLAŞILAMIYOR/PAYLAŞILMIYOR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN-MİLLET (ELELE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN:
MEZAR
ve/<> İNSAN ve/<> DÜZEN/NİZAM ve/<> TARİH ve/<> DESTAN/LAR ve/<> GAZÂVATNÂME ve/<> TÜRKÜ VE AĞIT ve/<> NİNE VE NİNNİ ve/<> ROMAN ve/<> HATIRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN =/ya da SİLİSTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Namık Kemal'in, 1872'de kaleme aldığı dört perdelik ilk tiyatro yapıtıdır. "Silistre" adlı oyununun, "Vatan" olarak da kullanılmasıyla "Vatan yahut Silistre" adıyla yaygınlaşmıştır. )

- VATAN ve/=/||/<> YÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATAN ile YURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıdk ile çalışır benimseyerek
Milletine, ulusuna uyanlar
Demez, "neme lâzım, neyime gerek"

Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan
Babamız, dedemiz, döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygıyla anarız, şehid diyerek

Vatan hakkıyla çalışan kafa
Muhakkak erişir öndeki saffa
Teshîr, nüfûz olur her bir tarafa
Herkes onu büyük tanır, severek

Olmak istiyorsan dünyada mesûd
Hakk'a, halk'a yarayacak bir iş tut!
Çalıştır oğlunu, kızını okut!
İnsan olmak için okumak gerek!

Vatan bizim, ülke bizim, el bizim
Emin ol ki, her çalışan kol bizim
Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim
Söyle Veysel, övünerek, överek...

[ Veysel (Âşık) 'ın yazdığı ilk şiirlerindendir ]

[ Sürekli erişim adresi...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11307 ]

)
( VATAN: Rüyayı, doğru ve birlikte görmek. )

- VATANDAŞ ile/ve/<> BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ ile/ve HALK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ ile SEÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANDAŞ değil/ile/ve/yerine/<>/= YURTTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANINI SEVMEK ve/||/<> ALLAH'I SEVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANSEVER(/PERVER) değil/yerine/= YURTSEVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATANSIZ/LAR ile/ve/||/<> KÂĞITSIZ/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATİKAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1929 yılında Papa ve Mussolini arasında imzalanan Latran Antlaşması ile egemenliği resmileşmiş din devleti. [Katolikliğin merkezidir.] [Burada yasa Papa'nın iradesidir.] [44 hektarlık bir alandır]. )

- VATKA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysilerde, omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla içine pamuk vb. konulan parça. )

- VATM ile VATY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakla çiğneme. | Perdeyi salıverme. İLE Ayakla çiğneme. | Birleşme, birlikte olma, eşeysel ilişkiye girme. )

- VATMAN[İng.] ile KONDÜKTÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tramvay sürücüsü. İLE Yolcu trenlerinde, biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan görevli. )

- VATNAJÖKULL ile/ve/<> LANGJÖKULL ile/ve/<> HOFSJÖKULL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey Kutbu'nda ve İzlanda yakınlarındaki üç büyük buzul. )

- VATOZ ile DİKENLİ/İĞNELİ VATOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karayipler'de yaşarlar. )
( Köpekbalıklarından, sırtında büyük dikenleri olan, kuma gömülü olarak yaşayan bir balık. İLE ... )

- VATOZ ile ELMAS VATOZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATOZ ile HAYALET VATOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATOZ ile KIRKAMBARBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyük bir tür vatoz. )

- VAV için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAV için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAV ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyle her şey olan yön. | Kasem. | Mutlak kaynak/dayanak. )

- VAV ile ile VA' ile VÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( V harfinin adı. Osmanlı abecesinin yirmidokuzuncu harfidir.[Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır.] İLE "Vah, yazık!" anlamına gelerek esef, hayıf, hasret gibi sözcüklerle kullanılır.[VÂ-HAYFÂ: Eyvah! Yazık!] İLE Çakal. İLE "Geri, arkada" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[VÂ-MÂNDE: Geride kalmış, geride.] )

- VAYU ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hava. )

- Vâz et ve KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vâz-ı yed et sonra KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇ! ile/ve/||/<> VAZGEÇME!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyadan. İLE/VE/||/<> Kendinden! )

- VAZGEÇİRMEDE/CAYDIRICILIKTA:
GENEL ÖNLEM
ile/ve/||/<> ÖZEL ÖNLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vazgeçme! DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK:
"ZAYIFLIK"
değil/yerine/>< BIRAKABİLECEK KADAR GÜÇLÜ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile/ve ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir kişi vazgeçilir değildir. Hiçbir kişi vazgeçilmez değildir. )

- VAZGEÇMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> DEĞİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile/değil/yerine DİNLENMEK/ARA VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile FERÂGAT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile ÖDÜN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< PEŞİNDE KOŞMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK değil/yerine SIĞDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âlimin tutumu. DEĞİL/YERİNE Ârifin tutumu. )

- VAZGEÇMEK ile/ve TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEK ile YERİNE KOYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEYELİM!:
GÜLÜMSEMEKTEN
ile/ve/||/<> SEVMEKTEN ile/ve/||/<>
ÖĞRENMEKTEN
ile/ve/||/<> HAYALLERİMİZDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZGEÇMEYELİM ve ERTELEMEYELİM ve
ÜŞENMEYELİM

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂZI'[< VAZ] ile VÂZIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyan. | Temelini koyan, kuran, yapan, hazırlayan. İLE Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

- VÂZIH[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

- VAZÎ'[< VAZ] ile VAZ'Î/VAZ'İYYE ile VAZÎH[< VUZÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçak, bayağı, âdî, aşağı. İLE Onunla ilgili, vaz'a mensup. İLE Apaçık, besbelirli, meydanda. )

- VAZîFE[Ar.] değil/yerine/= ÖDEV/GÖREV; İŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vaziyet neyi gerektiriyorsa onu KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZİYET değil/yerine/= DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZO[İt. < VASO]/SÜRÂHÎ[Ar.] değil/yerine/= SULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.den yapılan kap. )
- ... değil VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...MIŞ GİBİ ile/değil VARSAYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEKÂRET" ile/ve/değil VAJİNUSMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENLİK" ile/ve/değil/yerine/<>/>< VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DÜŞÜNDÜĞÜNÜ", VAROLANA "GİYDİRMEK" ile/değil/yerine VAROLANI DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAYBETMEK":
(")YENİLİNCE(")
değil VAZGEÇİNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSALLAŞTIRMA" ile/ve/<> VAAZ (ETME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜLKİYET" "HAZZI" değil/yerine VAROLUŞ SEVİNCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PES ETMEK" ile/ve/değil/yerine VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEHLİKE" ile/değil VAROLUŞ SORUNSALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAHİH" değil VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAZİYET ETMEK" değil VÂZ-I YED ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Duruma el koymak. )

- "YENİLGİ":
"KAYBETTİĞİNDE"
değil VAZGEÇTİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] ÂLÂ ile/ve/||/<> VASAT ile/ve/||/<> EDNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En yüksek. İLE/VE/||/<> Orta. İLE/VE/||/<> En düşük. )

- YOK ile/ve/değil/yerine VAR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/||/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dilin düzeni varlığın düzenidir, varlığın düzeni dilin düzenidir. )
( Ülkesinin yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. )

- AÇIK SEÇİK = CLEAR-CUT, CLEAR AND DISTINCT[İng.] = CLAIR(E) ET DISTINCT(E)[Fr.] = KLAR/DISTINCTEKLARE UND DEUTLICH(E)[Alm.] = CHIARO E DISTINTO[İt.] = CLARO Y DISTINTO[İsp.] = CLARUS/CLARE ET DISTINCTUS[Lat.] = SAF?S[Yun.] = VÂZIH VE MÜTEMÂYİZ[Ar., Fars.] = KLAAR EN DUIDELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD(İSİM):
VAROLANLARA VERİLİŞİNE GÖRE
ile/ve/<> VAROLANLARIN SAYISINA GÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özel ad. | Tür adı. İLE/VE/<> Tekil ad. | Çoğul ad. )

- ADA(N)MAK ile/ve VAKFETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/||/<> SABREDEBİLMEK ile/ve/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kişiyi] Farklı kılar. İLE/VE/||/<> Güçlü kılar. İLE/VE/||/<> Kendi kılar. )

- AFFEDEBİLMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞAÇ ile VAKVAK AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞLI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ ŞEBEKÎYE = VAISSEAUX RÉTICULAIRES, VAISSEAUX RÉTICULÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHÂDİYET ile/ve VAHİDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm. İLE Tüme ait bir parça(-özellikle- "bütün"e(/"ün) değil!). )
( Kıyısı yoktur. İLE/VE Kıyısı vardır. )
( Bahr-ı ahadiyet(rahmaniyet denizi)(Suyu acı). İLE Yemm-i vahidiyet(rahimiyet denizi)(Suyu tatlı). (Bu iki denizin suları birbirine karışmaz) )
( Ahâdiyet, ağacın görünmeyen kökü ve özü. Vahidiyet, görünen gövde, dal, yaprak ve meyveleridir. )
( Vahidiyet âleminde mânâdaki kesret ahadiyet, maddedeki kesret ise hayaldir. Maddede vücut ve mevcudiyet yok, sadece hayal vardır. )
( Tûba Ağacı(Vahidiyet Ağacı). Kökleri yukarıda, dalları aşağıda olan ağaç. Devamlılık arz eder. Görünmeyen yaşam ağacıdır. )
( Bir. Siyah nur. Asıl. Enerji olarak Enerji. İLE Herhangi bir. Vahitler arası ilişki. Birden türemiş birlerin birleşimi. Işık/ısı enerjisi olarak enerji. )
( AHADİYET'İN: ÇİÇEĞİ: LÂLE AĞACI: SERVİ SAZI: NEY SİMGESİ: HİLÂL MEYVESİ: HURMA (BULUNMADIĞI YERDE ERİK) ZİKRİ: HU EBCED: HÜVE = 5 + 6 ( İslâm'ın şartları. + İman'ın şartları. )
( RİSÂLE-İ ELİFİYE - İBN ARABİ )
( VAHDET = İLİŞKİ )
( VAHDETNÂME )
( TÜMEL ile/ve GENEL )

- AHLÂKÇILIK ile/ve/<> VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKALAZYA ile VAJİNUSMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasın fiziksel olarak gevşeyememesi. İLE Vajina kaslarının zihinsel olarak rahat bırakılmaması. )

- AKIL ile/ve VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mum ile güneş aranmaz, akılla da vahiy tartılmaz. )

- ALTIPLANO ve/<> VALLES ve/<> ORIENTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolivya'nın, üç yerleşim bölgesi.[Dünyanın en yüksek yerleşim alanı.][3600 - 3800 m.] )

- AN ve/<> VAKİT ve/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANKARA KEDİSİ/ANGORA ile/ve VAN KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suyu sevmezler. İLE/VE Suyu, suda oynamayı ve yüzmeyi seven, ender türden kedilerdir. )
( Hareketlidir. İLE/VE Yavaş hareket ederler. )
( İki gözü de mavidir. İLE/VE Bir gözü mavi, öteki ise yeşil ya da sarıdır.[Genetik bozukluktan dolayı] )

- ANLAMAK ile/ve VAROLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILIKLARIN BİRLİĞİ ile VARLIK BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Armoni. İLE Vahdet-i Vücud. )

- AZ-ÇOK ile VAR-YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂ ile VÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- BASTIRILMIŞ/LIK ile/ve VAZGEÇMİŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler, neden/nasıl vazgeçerler?
( Why people give up? )

Hızlı sonuç beklediklerinden dolayı...
( Expect fast results... )

Kendilerine inançlarını kestiklerinden dolayı...
( Stop believing in themselves... )

Geçmişe saplanıp kalmalarından dolayı...
( Get stuck in the past... )

Hatalarında yaşadıklarından dolayı...
( Dwell on mistakes... )

Gelecekten korktuklarından dolayı...
( Fear the future... )

Değişime direndiklerinden dolayı...
( Resist the change/alteration... )

Güçlerinden vazgeçtiklerinden dolayı...
( Give up the power... )

Güçsüzlüklerine inandıklarından dolayı...
( Believe in their weaknesses... )

Dünyaya sahip oldukları zannından dolayı...
( Feel the world owes them something... )

Başarıyı istemekten çok, hata yapma korkularından dolayı...
( Fear failure more than desire success... )

Nelerin olanaklar içinde olduğunu görememelerinden dolayı...
( Never visualize what is possible... )

Kaybedecek şeylerinin çok olduğu zannından dolayı...
( Feel they have something to lose... )

Fazla çalışmaktan dolayı...
( Overwork... )

Sorunlarının sadece kendilerine özgü ve biricik olduğunu zannetmelerinden dolayı...
( Assume their problems are unique... )

Geri dönmenin ve geri dön işaretinin, hata yaptıkları anlamına geldiğini zannetmelerinden dolayı...
( See failure as the signal to turn back... )

Kendilerini, üzgün, güçsüz, acınası hissetmelerinden dolayı...
( Feel sorry for themselves... ) )

- BAŞLANGIÇ ve/=/||/<>/> VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ/VERİ/HABER:
[ne yazık ki]
YOKSA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< VARSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Asıp kesme." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Saygı, sevgi, şefkat, merhamet, anlayış. )

- BİLGİ ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİBİLİM ile/ve VARLIKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇLENME ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK/BİLİNEN ile/ve/<> VAR ETMEK/VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR ile/ve/||/<> VAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonsal sınıflama[kategori] değillerdir. Herşeyde varlardır. )
( Dili olanaklı kılanlar. )
( Transandant terimlerdir. [bkz. KANT] )

- BİRLİK = VAHDET = UNITY[İng.] = UNITÉ[Fr.] = EINHEIT[Alm.] = UNITAS< UNUS[Lat.] = UNIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİZSİ YAPRAK = VARAK-I MIHSAFÎ = FEUILLE SUBULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORU, ODUN BORUSU = Vİ'Â = VAISSEAU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORULAR, ODUN BORULARI = EV'İYE = VAISSEAUX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ SÖZ ve/||/<>/>/< VAKİT HIRSIZLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞLUK ile/ve/<> VAROLAN/VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖBREKSİ YAPRAK = VARAK-I KİLYEVÎ = FEUILLE OBLONGUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRAHMANLAR ile/ve KŞATRİYALAR ile/ve VAYSYALAR ile/ve SUDRALAR ile/ve PARYALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Brahma'nın ağzından yaratılmış rahipler sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kolundan yaratılmış soylular ve savaşanlar sınıfı. Krallar, savaşçılar ve soylular. [Tenleri kırmızımsıdır.] İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış çiftçi ve tüccar sınıfı. İLE/VE Brahma'nın kalçasından yaratılmış hizmetkâr ve işçi sınıfı. İLE/VE Bu dört sınıf dışında kalanlar. )

- CAN ve/=/||/<>/>/< VAR OLUŞUN SÜREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI/CANSIZ ile/ve/değil/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI ile/ve/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET:
"SEÇTİKLERİMİZ"
değil VAZGEÇTİKLERİMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET = ŞECÂ'AT, CESÂRET[Fars., Ar.] = COURAGE[İng., Fr.] = FORTITUDO[Lat.] = MUT[Alm.] = HË ANDREIA[Yun.] = CORRAGIO[İt.] = VALOR[İsp.] = MOED[Fel.] = MOD[Dan.] = MUJYESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİÇ ile/ve VARYOS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Taş kırmak için kullanılan, iki ucu az keskin büyük çekiç. )

- ÇEŞİTLENME ve/<> VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK HAKLARINDA:
NESEB HAKLARI
ile/ve/||/<> MİRAS HAKLARI ile/ve/||/<> VASIF HAKLARI ile/ve/||/<> VASİYET HAKLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK ile VAHŞİ ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hindistan'da. )

- DEFAULT yerine VARSAYILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = KIYMET = VALUE, WORTH[İng.] = VALEUR[Fr.] = WERT[Alm.] = VALOR[Lat., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM = ALTERATION/VARIATION[İng.] = VARIATION[Fr.] = UNTERSCHIED[Alm.] = VARIAZIONE[İt.] = VARIACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLET:
AKLÎ/ZÂTÎ
ile/ve TABİÎ ile/ve VAZ'Î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. )

- DENEYCİLİKTE:
SAYMAYA YÖNELİK
ile VARSAYIMA YÖNELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bacon. İLE Galileo. )

- DENİZLİ ile/ve VAN ile/ve MALATYA ile/ve NİĞDE ile/ve UŞAK ile/ve ISPARTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERVİŞ:
DÜNYA
ve/||/<> İKİYÜZLÜLÜK ve/||/<> VARLIK ve/||/<> YALAN ve/||/<> KÖSNÜ/ŞEHVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERVİŞ: DAL ve/||/<> RA ve/||/<> VAV ve/||/<> YE ve/||/<> ŞIN )

- DEVİMSEL/LİK[DİNAMİK(LİK)] ve VAR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVLET ile/ve/||/<> VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece yükümlülükleri vardır. [Hak sahipliği söz konusu değildir.] İLE/VE/||/<> Hakları ve yükümlülükleri vardır. )

- DİL'İ KULLANMAK ve VAROLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNGİNCİLİK ile/ve VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYAFRAM ile/ve/||/<> VAGUS STİMİLASYONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOGMA ile VARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUA ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizden çıkan. İLE Ondan gelen. )
( Kulun, Allah'la konuşması. İLE Allah'ın, kul ile konuşması. )

- DURUM = VAZİYET = SITUATION[İng., Fr., Alm.] = SITUS[Lat.] = SITUACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA VATANDAŞI ile/ve VATANSIZ/HAYMATLOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ile/ve/||/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> En temel düşünce. )

- DÜŞÜNCE ile/ve VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME/KONUŞMA:
"OLANAK(LI/SIZ)"
ile/ve/değil/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK ile/ve VAROLMAYANI DÜŞÜN(EBİL)MEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNSEL UĞRAŞ ile/ve/<>/değil/yerine VAROLUŞSAL UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZENLEYİCİ KAVRAMLAR ile/ve/<> VAROLUŞSAL KAVRAMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM ile/ve/= VAROLUŞTA SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKZİSTANSİYALİZM değil/yerine/= VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİF ve/||/<> VAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ELİPTİK YAPRAK = VARAK-I YÜBSÎ = FEUILLE ELLIPTIQUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELZEM[Ar.] değil/yerine VAZGEÇİLMEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESER ADI ve MÜELLİF ADI ve VAKIF MÜHRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSEL ENGELLENME ile/ve/değil VAROLUŞSAL ENGELLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARZ ile VÂCİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERÂGAT ile VAZGEÇME, EL ÇEKME, ÖZVERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VAZGEÇME, EL ÇEKME, ÖZVERİ )

- FİJİ'DE:
VİTU LEVU
ile/ve/<> VANAU LEVU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiji takımadalarının en büyüğü.[160 km. uzunluğunda] İLE/VE/<> İkinci büyük adası.
[Halkın %90'ı bu iki büyük adaya yerleşmiş.] )
( Jim Carrey'nin oynadığı "The Truman Show" filminin çekim yapıldığı adalar.

[Brooke Shields'in oynadığı "Mavi Göl" filmi de, Fiji takımadalarında bulunan Kaplumbaga Adası[Turtle Island]'nda çekilmiştir.] )

- FİZİKÖTESİ ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİMLER ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİM ile/ve/||/<> VAROLUŞBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefede. İLE/VE/||/<> Felsefede. İLE/VE/||/<> Teknolojide. İLE/VE/||/<> Bilimde. )

- GAFLET >< VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gitsin! >< Gelsin! )

- GETTO[İbr.] ile VAROŞ[Macarca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kentin kendiliğinden herhangi bir azınlık kümesince yerleşilen kesimi. | Yahudi'lerin gönüllü olarak ya da zorlanarak yerleştikleri kent dışındaki yer. [Adını/yerleşikliğini, Venedik'teki baruthaneden alır.] İLE Kent ya da kasabada dış mahalle. )

- GİDERİLEMEZ/LİK ile/ve/<> VAROLUŞU REDDEDİLEMEZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖREV = VAZİFE, ÜFULE = FUNCTION[İng.] = FONCTION[Fr.] = FUNKTION[Alm.] = FUNCTIO[Lat.] = FUNCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNTÜ PANELLERİNDE:
TN
ile VA ile IPS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURUR(LU OLMAK)/MAĞRUR ile/değil/yerine VAKUR (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GURUR >< VAKUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefsini dik tutma. >< Yol(un)da olma. )

- GÜZELLİK ve VASIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABERSİZ AYRILMADA/UZAKLAŞMADA:
VAROLUP OLMAMANI UMURSAMAMAK
ile/ve/<>/< VAROLUŞUNUN, ÖNEMİ/ANLAMI/DEĞERİ/FARKI YOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HADDİNİ BİLMEK ve/||/<> VAROLMA/VAROLABİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ile/ve/değil VAK'A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ile/ve VAKIA ile/ve SIDKİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂKİM OLMAK ile/ve/<> VÂKIF OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK ve/||/=/<> VARLIK ve/||/=/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlıkbilimsel. VE/||/=/<> Bilgibilimsel. )
( Kişinin sırrı. VE/||/=/<> Hakk'ın zâhiri. )

- HALAT'LARDA:
BRAGA/MARSPET/PATRISA
ile/ve GOMANA ile/ve KANDİLİSA ile/ve İSTRUMAÇA ile/ve VARAGELE ile/ve YOMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde kullanılan halat. İLE/VE Gemi demirinin bağlı olduğu halat. İLE/VE Gemideki serenleri kaldırmaya yarayan halat. İLE/VE Birbirine takılmış halat. İLE/VE Bir şeyi bir yerden başka bir yere çekmek için kullanılan halat. İLE/VE 3-4 kat kol bükülmüş halat. )

- HALAT ile VARAGELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir şeyi bir yerden başka bir yere çekmek için kullanılan halat. )

- HALKALI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HALKAVÎYE = VAISSEAUX ANNULAIRES, VAISSEAUX ANNELÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÜSİNASYON değil/yerine/= VARSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASAN-ül BASRİ ile/ve/<>/< VÂSIL b. ATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASL ETMEK ile/ve/değil/yerine VASL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELEZONLU ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HELEZONÎYE = VAISSEAUX SPIRAUX, VAISSEAUX SPIRALÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROSEL ile/ve/||/<> VARİKOSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUZUR/BARIŞ/BİRLİK/DİRLİK SAĞLA(T)MAK:
SÖZLERLE
ile/ve/<>/> YAPILANLARLA ile/ve/<>/> VAROLUŞLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne söylemeyeceğini bilerek. İLE/VE/<>/> Ne yapmayacağını bilerek. İLE/VE/<>/> (hiçbir şey söylemesen ve yapmasan bile) Varoluşun, yeterlidir![ve de bunu sürekli anımsayarak!] )

- IRKÇI ULUSÇULUK ile ETNİK ULUSÇULUK ile KÜLTÜREL ULUSÇULUK ile VATAN ULUSÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBÂDET ve/<>/= VAROLANA VE KİŞİLERE HİZMET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBÂDET: Sevgiliyi göreyim de, ona hizmet etmeyeyim mi? )
( Kazası/ertelemesi vardır. VE/||/<> Kazası/ertelemesi yoktur. )

- İCÂZET KAYDI ile/ve MÜNÂVELE KAYDI ile/ve VAKIF KAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ya da birkaç yapıtının rivâyet hakkını vermesidir. İLE/VE Müellifin yapıtının rivâyet hakkını vermesidir. Bizzat müellif tarafından dersinde hazır olan kişiye verilir. İLE/VE ... )
( Her münâvele icâzettir fakat her icâzet münâvele değildir. )

- İDDİA ile VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFŞÂ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİ AYRI ŞEYİN BULUŞMASI ile/ve/değil VAROLANIN ALGILANMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİYE YARIK YAPRAK = VARAK-I SÜNÂÎYÜ'Ş-ŞUKÛK = FEUILLE BIFIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİYE YARIK YAPRAK = VARAK-I ZÛŞIKKAYN = FEUILLE BIFIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİZÂ ile/ve/||/<> TAHYİR ile/ve/||/<> VAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşkulu. İLE Kuşkusuz. )
( ... İLE Özdeki kaydın, açığa çıkması. )

- İLKE ile/ve VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂN ile VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlksel ya da Sonsal. İLE Sonsal. )
( Üç yanlış varsayım:
* Kişinin, başkaları ile meşgul olmasının gerekliliği,
* Kişinin, öbürüne değer biçebileceği,
* Öğrencinin ilerlemesinden, öğretmenin sorumlu olduğu. )

- İNAT ETMEK ile/ve/||/<> PES ETMEMEK ile/ve/||/<> VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNAT ETMEK ile/ve/yerine VAZGEÇMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN FELSEFESİNDE:
FİZİK ÖTESİ/METAFİZİK
ve/<> VARLIKBİLİM/ONTOLOJİ ve/<> BİLGİBİLİM/EPİSTEMOLOJİ ve/<> ZİHİNBİLİM/PSİKOLOJİ ve/<> TOPLUMBİLİM/SOSYOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ile/ve/||/=/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANIN:
"VARLIĞI"
ile/değil/||/<> VAROLUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Varlık" sözcüğü, en üst soyutlama olarak felsefî bir kavram olmakla birlikte amacımızı karşılayan kavram ve sözcük ise mevcudiyeti yani "varoluşu" olarak kullanmak durumundayız. )

- KAÇMAK ile/değil/yerine VAZGEÇMEYİ BİLMEK/BECERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALPSİ YAPRAK = VARAK-I KALBÎ = FEUILLE CORDIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANGURU ile VALABİ, VOLARU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞINMA:
RAHİMDE
değil VAJİNADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç yüzeyde. [olmaz!] DEĞİL Dış bölgede/yüzeyde. )
( "Rahmim kaşınıyor" diye bir söz olmaz. DEĞİL "Vajina(m)da kaşıntı var/oluyor" olabilir. )

- KEDİ ile VAHŞİ SERVAL KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEDİ ile/değil/<>/< VAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gebelik süreleri, 56-63 gündür. İLE ... )
( Kedilerin her bir kulağında, 32 adele/kas vardır. İLE ... )
( Kedi ile ... )
( Kediler, geceleri daha iyi görürler. İLE/DEĞİL/<>/< ... )
( Limon ve portakal kokusunu pek sevmezler. İLE/DEĞİL/<>/< ... )
( Siyah kediler, beyaz kedilere göre daha sakindir. İLE/DEĞİL/<>/< ... )
( Dişil kediler, erillerden daha iyi görme özelliğine sahiptir. İLE/DEĞİL/<>/< ... )

- KELÂM ile/ve VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MÜSENNİNÎ = FEUILLE DENTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI FİSTOLU YAPRAK = VARAK-I MÜNFERİCÎ = FEUILLE FESTONNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI OYMALI YAPRAK = VARAK-I MUZARRASÎ = FEUILLE CRÉNELÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI TESTERE DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MİNŞÂRÎ = FEUILLE SERRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI YAYIK GİRİNTİLİ OLAN YAPRAK = VARAK-I CÜYÛBÎ = FEUILLE ÉCHANCRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ KORUMA ile/ve/<>/değil VAROLUŞUNU SÜRDÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile VARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERTENKELE ile VASİLİS KERTENKELESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Doğadaki en hızlı hayvandır. )

- KESRET ile/ve VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senlik benlik zuhur edince, ahlâk meydana çıkar. Kesreti vahdet yaptın mı, ne din, ne millet, ne birşey... )
( Sevgi, kesretin, ikiliğin bittiği yerdir. )

- KİRAZ ile/ve VAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL MÜLK ile/ve/değil/yerine VAKIF MÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOCAKARI SOĞUKLARI
(EYYÂM-I HUSUM, BERD-İ ACÛZ):
SIN
ile/ve/||/<>/> SİNNABER ile/ve/||/<>/> VABIR ile/ve/||/<>/> AMİR ile/ve/||/<>/> MUTEMİR ile/ve/||/<>/> MUALLEL ile/ve/||/<>/> MATFİYÜLCEMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Acüz", omurgamızdaki "kuyruk sokumu" dediğimiz son kemiğin adıdır. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar duyumsanmasından dolayı böyle bir benzetme olmuş. Bu sözcük, Arapça'da kocakarı anlamına gelen "acüze" sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının yaşamını yitirmesi söz konusu olunca, deyim, halkın ağzında "kocakarı soğukları" olarak kalmış. )
( Mart ayının ortalarında[11-17 Mart arasında] buz gibi bir soğuk getiren hava durumu. )

- KOMİK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<> VAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞMA ile VARSAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türkleri'nin söyledikleri koşma. )

- KREM ile VAZELİN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ham petrolden çıkarılan ve 31 °C'de ergiyen bir tür mineral yağ. )

- KULAK ve/= VAJİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşüncenin başlangıcı/girişi. VE/= Gövdelenmenin başlangıcı/girişi. )
( İkisi de varoluşun başlangıcıdır. )

- KULAK ve VAJİNA:
Var oluş/ediş eşikleri.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMLAR/TEORİLER ile VARSAYIMLAR/HİPOTEZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -- ABBE KURAMI(ABBE'S THEORY):
( Gerçek bir görüntü elde edilecek bir mercek, cismin tüm kırınım saçaklarını geçirecek kadar büyük olmalıdır. )

-- BATLAMYUS KURAMI(PTOLEMIAN THEORY):
( Yerküre, evrenin merkezidir ve güneş ile ay, yer çevresinde döner. )

-- BÜYÜK PATLAMA KURAMI(BIG BANG THEORY):
( Evren başlangıçta tıkız bir madde kitlesi (kozmik yumurta) halindeydi. Daha sonra bu patladı ve gaz kırıntılarından oluşan bir kitle haline dönüştü. Bu kırıntılar da yoğunlaşarak yıldızları meydana getirdi. )

-- DALTON'UN ATOM KURAMI(ATOMIC THEORY OF DALTON):
( 1) Tüm maddeler yok edilemez, küçücük, bölünmez taneciklerden oluşmuştur.
2) Fiziksel ve kimyasal değişimlerde atomlar varlıklarını korurlar. Parçalanamaz ya da yeniden oluşturulamazlar.
3) Aynı elemetin atomları büyüklük, biçim, kütle ve daha başka özellikleri bakımından birbirinden ayırt edilemez. Ancak bir element atomları başka elementlerin atomlarından farklıdır.
4) Kimyasal olaylar atomların birleşmesi ya da ayrılması sonucudur. Atomlar birleşerek molekülleri oluşturur. Bu bileşik moleküller tamamen birbirinin aynıdır. )

-- DARWIN KURAMI(DARWIN'S THEORY):
( Organizmalar tümünün yaşaması olanaksız sayıda yavru ürettiklerinden, yavrular sağ kalabilme savaşına girerler ve içlerinden ancak yeterince gelişmiş olanlar yaşamlarını sürdürebilirler. Sağ kalmalarını sağlayan özellikler kalıtım yoluyla bir sonraki kuşağa geçtiğinden, bu kuşağın canlıları da bir önceki kuşağın başarılı yönlerini edinirler. )

-- FLOJİSTON KURAMI(THEORY OF PHLOGISTON):
( Yanıcı maddelerde bir akışkan madde vardır ve bunun içinde bulunduğu maddeden ayrılması yanma olayına rol açar. )

-- GEZEGENLERİN OLUŞUMU KURAMI(PLANETESTIMAL THEORY):
( Bir yıldız güneşe yaklaşarak gaz kütlelerini çeker ve soğuyarak ufak gezegenleri oluşturur. )

-- GÖRELİLİK/İZAFİYET KURAMI(THEORY OF RELATIVITY):
( Einstein'ın açıkladığı, enerji ile kütle arasında bir eşdeğerliğin bulunduğu, herhangi bir enerji kaybının bir kütle kazancına kütle kaybının da enerji kazancına yol açacağı ilkesi. )

-- HÜCRE KURAMI(CELL THEORY):
( 1) Tüm organizmalar hücrelerden oluşur.
2) Yaşamsal etkinliklerin tümü hücrelerde gerçekleşir.
3) Tüm canlı hücreler öteki hücreler tarafından bölünme ya da üreme yolu ile oluşturulur. )

-- IŞIĞIN DALGA KURAMI(WAVE THEORY OF LIGHT):
( Işık dalgalar halinde yayılır. )

-- IŞIĞIN PARÇACIK KURAMI(PARTICLE THEORY OF LIGHT):
( Işık çok küçük hızlı taneciklerden oluşur. )

-- KENDİLİĞİNDEN OLUŞ KURAMI(THEORY OF SPONTANEUS GENERATION):
( Abiyogenez; cansız maddelerin birden ve kendiliğinden bir canlı oluşturması kuramı. )

-- KOPERNİK KURAMI(COPERNICUS THEORY):
( Yerküre de dahil olmak üzere gezegenler eksenleri etrafında döner ve güneş etrafında bir yörünge üzerinde hareket ederler. )

-- KUVANTUM KURAMI(QUANTUM THEORY):
( Işın-enerji, "kuanta" denen belirli, küçük birimler verir ve emer; bir cisim enerji verirken de alırken de içindeki atomların durumu bozulur, titreşmeye başlar; atomların bu titreşimi ışık şeklinde ortaya çıkar, bu ışık da bize renk şeklinde görünür. )

-- LAMARK'IN EVRİM KURAMI(LAMARC'S THEORY OF EVOLUTION):
( 1) Kullanılan her organ büyür ve ve kuvvetlenir. Kullanılmayanlar da zayıflar, küçülür ve sonuçta körelir.
2) Gereksinim, yeni organların oluşmasına neden olur. Ve böylece canlının ortama uyması olanaklı olur.
3) Sonradan kazanılan bu karakterler, dölden döle geçerek canlının ortama daha iyi uymasını sağlar ve yeni türler meydana gelir. )

 

-- AVOGADRO VARSAYIMI(AVOGADRO'S HYPOTHESIS):
( Aynı basınç ve sıcaklık koşulları altında bulunan tüm gazların eşit hacimleri, aynı sayıda molekül içerir. [6.02 x 10 üssü 23] )

-- NEBULA VARSAYIMI(NEBULA HYPOTHESIS):
( Güneş sistemi dönen bir Nebula(bulutsu), gazdan iç içe halkalar oluşturmuş daha sonra bu gaz halkalar soğuma sonucu yoğunlaşarak gezegenleri ve bunların uydularını; nebulanın çekirdek bölümü ise güneşi meydana getirmiştir. ) )

- KUŞTÜYÜMSÜ YAPRAK, PİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ = FEUILLE PENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHİYET ile/ve/değil/= VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir nitelik ve nicelik, mahiyete yüklen(e)mez. )

- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİHMÂZÎ = PÉTALE CALCARIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANET ile VAN GOGH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKÇA DÜŞÜNMEK ile/ve/<> VARLIKÇA DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIKSAL ÖNCELİK ile/ve VAROLUŞSAL ÖNCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK ve VARLIKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Matematiğin Güzelliği...

[tam ekran izleyiniz!] )

- MEKÂN ile/ve/< VATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAFİZİK ile VARLIKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIZRAKSI YAPRAK = VARAK-I RUMHÎ = FEUILLE LANCÉOLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİĞFER BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİĞFERÎ = PÉTALE GALÉIFORME, PÉTALE CUCULLIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONADELF, TEK DEMET HALİNDE BİRLEŞİK = VÂHİDÜ'L-AH = MONADELPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONET ile VAN GOGH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜVERRİH[< ÎRÂH] ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih yazan, tarihçi. | Ebced hesabına göre manzûm olarak tarih düşürenler. İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- MYTRA/KÜLT(ÜR) ile VARUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçdışı veriler donatısı. İLE Güneş. )
( Dost. Dürüstlük, uyum. İLE Mytra'nın kardeşi. )
( Düşünce. İSE Güç. )
( Kahinlik. İSE İktidar. )
( Bilen. İSE Uygulayan. )

- NATÜRMORT ile/ve/||/<>/> VANITAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE İLİŞKİLERİNDE:
ANNA FREUD
ile/ve/||/<> MELANIE KLEIN ile/ve/||/<> ROLAND FAIRBAIRN ile/ve/||/<> OTTO F. KERNBERG ile/ve/||/<> HEINZ KOHUT ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> DANIEL N. STERN ile/ve/||/<> JAMES F. MASTERSON ile/ve/||/<> VAMIK VOLKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNENİN/MALIN/PARANIN:
YOKLUĞU
ile/>< VARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaşılması kolaydır. İLE/>< Paylaşılması zordur. )

- OKSİTOSİN ile/ve/<> VAZOPRESİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annelik içgüdüsü. Doğumla başlayan annelerde salgılanan hormon. İLE/VE/<> Babalık içgüdüsü. Doğumla başlayan babalarda salgılanan hormon. )

- OKSU YAPRAK = VARAK-I SEHMÎ = FEUILLE SAGITTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile/ve VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAN ile VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin içindeki varolanlar kimine kıyâmet, kimine alâmet olur. )

- OLANAK ve/<> VAROLAN(MEVCUT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLGU = VAKIA = FACT[İng.] = FAIT[Fr.] = FAKTUM[Alm.] = FACTUM[Lat.] = HECHO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUMLU-OLUMSUZ ALGISI ile/ve VARLIK-YOKLUK ALGISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi varoluş sermayesinden iflâs eden kurtulur. )

- ONTOLOJİ değil/yerine/= VAROLAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORKİDE ile/ve VANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVAT YAPRAK, YUMURTANIN BOYUNA KESİTİ BİÇİMİNDE OLAN YAPRAK = VARAK-I BEYZÎ = FEUILLE OVALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖDEV = VAZİFE = DUTY[İng.] = DEVOIR[Fr.] = PFLICHT[Alm.] = DEON, KATHETON[Yun.] = OFFICIUM[Lat.] = DEBER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜ EKSİKLİKLERİNDE:
İMÂLE
ile/ve/<> ZİHAF ile/ve/<> MED ile/ve/<> VASL(ULAMA) ile/ve/<> KASR ile/ve/<> SEKT-İ MELİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa olan hecenin, uzun okunması. İLE/VE/<> Uzun hecenin, kısa okunması. İLE/VE/<> Bir tam sesi, birbuçuk sese yükseltmek. İLE/VE/<> Sessizle biten sözcüğün, sesliyle başlayan sözcüğe bağlanması. İLE/VE/<> Sessizle biten sözcüğün, sesliyle başlayan sözcüğe bağlanması. İLE/VE/<> Uzun heceyi, inceltmek. İLE/VE/<> Kısa hecelerin, birleşerek, uzun hece oluşturması. )
( )

- ÖNERME ile/ve VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANENTEİZM ile/ve VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜNKASİM = FEUILLE DIVISÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALI YAPRAK = VARAK-I MÜREKKEBE = FEUILLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARİPİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ TEV'EMÎ = FEUILLE CONJUGUÉE, FEUILLE PARIPENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARMAKSI PARÇALI YAPRAK = VARAK-I ISBI'Î = FEUILLE DIGITÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASKALYA ÇÖREĞİ ile/<> VASİLOPİTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Yılbaşında yapılır.[St. Vasil için 1 tabak-çatal takımı fazladan konulur.] )

- PLUTOKRASİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= VARSILERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUALIFIERS ile/ve/||/<> SYMBOLS ile/ve/||/<> ATTRIBUTE ile/ve/||/<> OPERATORS ile/ve/||/<> VARIABLE ile/ve/||/<> VALIDATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFLEKS ile/ve/||/<> VAGAL REFLEKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> [Parasempatik ve/+ sempatik][1- Aynı anda.] > [2- Sıcak.] > [3. Sağlıklı öfke.] )

- RUNSİNAT YAPRAK = VARAK-I KÜLLÂBÎ = FEUILLE RONCINÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAAT'TE:
GEÇİYOR, GEÇTİ
ile VAR, KALDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE 30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz ! Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )
( Saat başından, 30 olana kadarki geçen tüm zaman, 5/10/15(ya da çeyrek)/20/25 "geçiyor, geçti" olarak tanımlanır. İLE 30'dan sonraki, saat sonuna/öteki saat başına kadarki zaman, 25/20/15(ya da çeyrek)/10/5 "var, kaldı" olarak tanımlanır. 30'dan sonrakiler için kesinlikle 35/40/45/50/55 geçiyor gibi bir tanım kullanılmaz, olmaz! Ayıptır, küçük düşürür. Dikkatsiz, amatör, bilgisiz ve bilinçsiz imajı oluşturur etrafta. )

- SAĞALTIM:
DAVRANIŞÇI ve/ya da BİLİŞSEL
ile/ve/||/<> DİNAMİK ile/ve/||/<> VAROLUŞÇU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKSI ile VAZO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprak bulunur. İLE En fazla su bulunur. )
( Geniş. İLE İnce. )
( Pişmiş topraktan yapılan, içine toprak konularak çiçek yetiştirmekte yararlanılan kap. İLE Çiçek koymak için kullanılan kap. )

- SALEP[Ar.] ile VANİLYA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerin örnek bitkisi. | Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden, dövülerek hazırlanan beyaz toz. | Bu tozun, şekerli su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek. İLE Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. )
(

Vanilya )

- SANAT ile/> VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, aklın ötesine geçildikten sonradır. )

- SERVET[Ar.] değil/yerine/= VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOHBET ile/ve VAAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SPATÜLSÜ YAPRAK = VARAK-I MİSVATÎ = FEUILLE SPATULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STAMEN = Vİ'Â-İ TAL'Î = VAISSEAU POLLINIQUE, ÉTAMINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜFLÎ ile VASAT ile FEVKÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜMELA MANASTIRI ile/ve/<> VAZELON MANASTIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de Trabzon'dadır. )

- ŞEY:
CİSİM ANLAMINDA
ile/ve VAR ANLAMINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY:
CİSİM ANLAMINDA
ile/ve VAR ANLAMINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂKA ile/ve VASİSTAS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tavana yakın ufak pencere. İLE/VE Pencere ya da kapının üst yanında bulunan ve havanın değişimine yarayan, üstten açılır kapanır bölüm. )

- TANINMIŞ/LIK ile/ve/<>/değil VAZGEÇİLEMEZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİHÇİ ile VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- TAVSİYE ve/||/<> VASİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBAA ile/değil/yerine VATANDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECDÎR[< CEDERÎ] ile VAKT-İ TEFRÎH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuğun çiçek çıkarması. İLE Çiçek hastalığı aşısının yapılmasından etkisini gösterinceye kadar geçen zaman. )

- TEK ANLAMLI = VAHİD-ÜL-MÂNÂ = UNIVOCAL[İng.] = UNIVOQUE[Fr.] = EINDEUTIG[Alm.] = UNIVOCUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKÇİLİK = VAHDETİYE = MONISM[İng.] = MONISME[Fr.] = MONISMUS[Alm.] = MONOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKTANRICILIK = VAHDANİYE = MONOTHEISM[İng.] = MONOTHÉISME[Fr.] = MONOTHEISMUS[Alm.] = MONOS:TEK, THEOS:TANRI[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMSİL ETMEK ile/ve/değil VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERK ETMEK ile/ve VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilincine varmadığınız bir şeyi terk edemezsiniz. )
( Öteye devam etmek için terk etmek durumundasınız. )
( Önemli[öncelikli] olan, ne yaptığınız değil, ne yapmaktan vazgeçtiğinizdir. )
( Fiziksel vazgeçiş ve terk yalnızca bir içtenlik, bir samimiyet belirtisidir, fakat yalnızca içtenlik de özgürlüğe kavuşturamaz; uyanık bir idrak, istekli bir araştırma ve derin bir incelemeden doğan bir anlayışa gereksinim vardır. )
( Yapmanız gereken, tüm anıları ve beklentileri terk etmektir. )
( Dıştaki hiçbir şey bir değer ifade etmediği ve gönül her şeyi terk etmeye hazır olduğu zaman, zihinsel olgunluk düzeyine ulaşılmış demektir. )
( İç değerinizi bilmelisiniz, ona güvenmelisiniz ve günlük yaşantınızda, arzu ve korkularınızı feda ederek bunu belirgin kılmalısınız. )
( Duyup da/bilip de terk etmelidir. )
( Birinci adımdan vazgeçmeyen, ikinci adımı atamaz. )
( [Kendine/Bilgiye] Teslim olmadan terk edemezsin. )
( Ortak etmeni bulmak için tüm ayrımları terk etmek zorundasınız. Ancak evrensel olan ortaktır. )
( Gerçek vazgeçiş, terk edilecek bir şeyin bulunmadığını, çünkü size ait hiçbir şeyin bulunmadığını idrak ediştedir. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Yanlış anlamalarınızı ortaya çıkarın ve onları terk edin, hepsi bu kadar. )
( Birine, vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinde, ilk vazgeçeceği kişi sen olursun. )
( You cannot abandon what you do not know.
To go beyond, you must abandon them.
It is not what you do, but what you stop doing that matters.
Mere physical renunciation is only a token of earnestness, but earnestness alone does not liberate. There must be understanding which comes with alert perceptivity, eager enquiry and deep investigation.
All you have to do is to abandon all memories and expectations.
You must know your inner worth and trust it and express it in the daily sacrifice of desire and fear.
The real giving up is in realising that there is nothing to give up, for nothing is your own.
Give up the false and the true will come into its own. )

- TEVLİYET[Ar.] değil/yerine/= VAKIF MALLARINA BAKMA GÖREVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEZGÂHTAR ile VANDÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tezgâhtar kadın. )

- TİMSAH ile/değil VARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOZ ile/ve VAKIF/CAMİ TOZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ULURU ile/ve NAZCA ile/ve TRAXIEN ile/ve VALCOMANICA ile/ve GOZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avustralya'da. İLE/VE Peru'da. İLE/VE Malta'da. İLE/VE İtalya'da. İLE/VE Malta'da. )

- ULUSÇULUK ile/değil/yerine/>/< VATANSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ LOPLU YAPRAK = VARAK-I SÜLÂSÎYÜ'L-FÜSÛS = FEUILLE TRILOBÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇLÜ YAPRAK, TERNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ-İ MÜSELLES = FEUILLE TERNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VA'D ile VÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz verme, üstüne alma. | Yapılmasına söz verilen şey. İLE Oğul. )

- VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişiye, kalbini yumuşatacak, kendini iyiliğe sevk edecek biçimde söz söyleme. | Dini öğüt. İLE Koyma, konulma. | Belirleme, tayin etme. | Kurma, icad etme. | Bir şeye ad koyma. | Meydana getirme. | Duruş, tavır, hareket. İLE Bırakma, terk. )

- VÂCİD ile VÂCİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vücûda getirici/getiren. | Zengin. [Allah'ın sıfatıdır.] İLE Kısa. )

- VAGON ile/ve/<> VAGONET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )

- VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâh, yazık, ay. İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- VAHDET-EL VÜCÛD ile/ve/||/>/< VAHDET-EL MEVCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitlilik. İLE/VE/||/>/< Aynılaşma. )

- VAHDET-İ ŞUHÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ KUSÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ MEVCÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ VUCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VUCUD ile VAHDET-İ ŞÜHÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve VAHDET el-VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCÛD ile VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİ[Ar.] ile/değil/>< VAHİY[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş, saçma. İLE/DEĞİL/>< Tanrı tarafından, bir buyruk ya da düşüncenin, peygambere bildirilmesi. )

- VÂHİM[< VEHM] ile VAHÎM[çoğ. VİHÂM, VAHÂMÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuran, kuruntulu. İLE Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu. )

- VAHİM ile/ve/değil/> VAHŞET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHS/VEHS ile VAHZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak altında çiğneme. | Kırma. İLE Çimdikleme. | Sivri bir şey batırarak acıtma. | Isırma, sokma. )

- VAHŞ/VAHÎŞ ile VAHŞ[çoğ. VAHŞÂN, VUHÛŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. | Issız, tenha yer. )
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. )

- VAHŞÎ ile Vahşî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabanî, insandan kaçan. | Ürkek, korkak. | Merhametsiz, duygusuz. İLE Uhud Gazâsı'nda, Hz. Hamza'yı öldüren köle. )

- VAÎD ile VÂİZ[< VA'Z | çoğ. VÂİZÂN, VU'ÂZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma. İLE Dini öğütlerde bulunan.[ibâdet yerlerinde] )

- VAK'A ile/ve VAKIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olay, olgu. İLE/VE Gerçeklik. [Düştüğü gibi.] )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşin yanması, tutuşması. İLE Vakit, zaman. | Saat, günün çeşitli saatleri. | Mevsim. | Uygun zaman. | Boş zaman. | Geçim. | Çağ, zaman. | Fırsat. | Belirli/belirtilen zaman. )

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKF-I MÜŞTEREK ile VAKF-I MEVKUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂKIÂ ile VÂKIA[çoğ. VÂKIÂT] ile VAKİA[çoğ. VAKAYİ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçek, gerçi, her ne kadar. İLE Olmuş bir iş, vuku' bulmuş, gerçek. | Düş, rüya. | Cenk, savaş. İLE Olay, vak'a, hadise. )

- VAKIF TEMELLERİ/AMAÇLARI:
HAYRAT
ile/ve/||/<> AKARAT ile/ve/||/<> VAKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünsel/fikrî temel. İLE/VE/||/<> Amaç/gaye aracı/vasıtası. İLE/VE/||/<> Yaşamsallık/hayatiyet ve hukuksallık. )

- VAKIF ile VÂKIF (/OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para, mülk. İLE Bilmek. | Vakfeden. Bir şeyi, vakıf haline getiren. )

- VÂKÎ ile VÂKİ'[< VUKU'] ile VAKİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koruyan, saklayan. | Önleyici tedbir, ilâç. İLE Olan, düşen, olagelen, rastlayan, vuku' bulan. | Geçen, geçmiş olan. İLE Edepsiz, utanmaz, hayâsız. )

- VALF[İng.] değil/yerine/= VANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂLİD[< VİLÂDET] ile VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. İLE Ana, doğuran. )

- VÂLİD ile/ve/<> VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİDE ÇEŞMESİ / BEZMİÂLEM SULTAN ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ / GÖKSU ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maçka'da, Spor Caddesi'ndedir. İLE Küçüksu iskelesinde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Aksaray meydanında, Valide Sultan Camisi yanındadır. )
( Sultan Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Sultan'ın anısı için yaptırtmıştır. [1839] İLE Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan anısı için yaptırtmıştır. [1806] İLE 1871'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Pertevniyal Sultan tarafından. [Pertevniyal Sultan Çeşmesi adıyla da bilinir.] )

- VALİDE KÖŞKÜ ile VALİDE KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı bahçesindedir. İLE Koşuyolu'ndadır. )

- VALİDE SEBİLİ ile VALİDE ÇİNİ SEBİLİ ile VALİDE-İ CEDİT SEBİLİ / YENİ VALİDE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'nde, Bahçekapı'da, İş Bankası yanındadır. İLE Üsküdar'da, Toptaşı'nda, Çinili Cami yanındadır. İLE Üsküdar'da, Yeni Valide Camisi köşesindedir. )
( 1663'te, Sultan IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan tarafından. İLE 1640'ta, Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan tarafından. İLE 1709'da, Sultan IV. Mehmed'in eşi Gülnûş Sultan tarafından. )

- VALİDE/PERTEVNİYAL SULTAN CAMİSİ ile VALİDE SULTAN CAMİSİ / YENİ CAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray meydanının köşesindedir. İLE Eminönü'ndedir. )
( Sultan Abdülaziz, annesi Pertevniyal Sultan anısı için yaptırmıştır. [1871] İLE 1590'da, Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılmıştır. Sultan IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan tarafından tamamlanmıştır. [Plânları Mimar Davud Ağa tarafından, tamamlanması Mimar Mustafa Ağa tarafından.] )

- VANİLYA[İsp.] ile/< VANİLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. İLE/< ... )

- VANTUZ ile VAKUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ETMEK ile/ve VAR KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ve/||/<> VAR'IN BİLGİSİ ve/||/<> VAR'IN PAYLAŞILABİLİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vardır. VE/||/<>/> Bilinebilir. VE/||/<>/> Her zaman, zemin ve koşulda. )

- VARDA[İt.] ile VARDAKOSTA[İt.] ile VARDA BANDIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikkat et, savul, destur! İLE Kıyıları koruyan gemilere verilen ad. | İriyarı ve gösterişli kadın. İLE İşaretçi er. )

- VARDIR ile/ve/değil/yerine VAR OLMAKTADIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGEL ile/ve/||/<> VARGEL TEZGÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir makinenin, bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası. İLE/VE/||/<> Madensel parçaların üzerindeki kabalıkları almak için kullanılan makine. )

- VARİS[Fr.] ile VÂRİS[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplardamar genişlemesi. [Daha çok bacaklarda görülür] İLE Kalıt/miras sahibi. )

- VARLIK İLKELERİ ile/ve/> VAROLUŞ NİTELİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK/VUCUD ile/ve/değil/||/<>/> VAROLAN/VAROLUŞ/MEVCUDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamın olduğu yerdir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Anlam aranmaz/bulunmaz. )
( Nedeni, kendinde olan. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Nedeni, dışarıda olan. )
( Aklın alanında/sınırlarında. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zihnin alanında/sınırlarında. )
( VARLIK [< BARLIK] [Türkçe'de V ile başlayan sözcük yoktur.] )
( Tektir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Çoktur. )
( Varlık, ölçülebilir ile ölçülemezin; sınırlı ile sınırsızın; oranlanabilir ile oranlanamazın harmanıdır. )
( Kendi özüne bağlı olarak varoluş! )
( Varlığın, görünüşte ne başlangıcı ne de sonu vardır, çünkü o her an yeniden başlar. )
( Evrende, herhangi bir şey, ancak, ilişkileriyle varlaşır. )
( Birlik, barış ve varlık üretir. )
( Kendiyle çelişkide olanın, varlığı yoktur. Ya da anlık bir varlığı vardır ki, bu da aynı anlama gelir. )
( Varlaşma, ilişkilerin belirmesi; değişme, ilişkilerin değişmesi; gelişme, ilişkilerin çözülerek, ilgili nesne, olay, olgu için daha üst bir konumda, yeniden kurulmasıdır. )
( Varlığın ve yokluğun ötesinde, hakiki olanın sonsuzluğu yatar. )
( Varlığın, kendi hakkında bilinçli olması gerekmez. )
( Her ne görürseniz, o gördüğünüz, sürekli olarak sizin kendi varoluşunuzdur. )
( Bilincinde olmadığım bir şeyin, "var olmadığı"nı söylemek, tümüyle yanlıştır. )
( Bilinçli deneyiminiz dışında, var olduğunu iddia ettikleriniz, eldeki bilgilerden çıkarılmış sonuçlardır. )
( Bildiğinizi, sonuna kadar araştırın, inceleyin! Varoluşunuzun, bilinmeyen katmanlarına ulaşacaksınız. )
( VARLIK: İçerik(mahiyet) olarak harf, dışlaşmış(tezahür etmiş) olarak rakam. )
( Dış dünyada bulunan varolanların biçimleri, zihinde, kavramlar olarak bulunur. )
( Gerçek varoluşunuzun derin katmanlarına ulaştıkça, zihninizin, yüzeydeki oyunlarının sizi pek az etkilediğini göreceksiniz. )
( Varoluşta, süreklilik olamaz. )
( Kişi, kendi emeğinin varolanıdır. )
( Varlığın dört tarzı: * VÜCUD-İ AYNÎ * VÜCUD-İ ZİHNÎ * VÜCUD-İ LİSANÎ * VÜCUD-İ HATTÎ )
( VARLIK:
* Özne-nesne ilişkisinde somut(vucûd fi'l-a'yân [Ar.])
* Zihnî (vucûd fi'l-ezhân [Ar.])
* Sözlü (vucûd fi'l-ibâre [Ar.])
* Yazılı (vucûd fi'l-kitâbe [Ar.]) )
( VUCÛD-U HARİCÎ: Varoluşunu, benim istencime/irâdeme borçlu olmayan. )
( VARLIK: Ne yapacağının araçlarını bilmek açısından bilmek. )
( Bütünlük. İLE/VE/DEĞİL/<> Parça. )
( İlkeseldir. İLE/VE/DEĞİL/<> Olmayabilir. )
( Becoming has, apparently, no beginning and no end, for it restarts every moment.
What contradicts itself, has no being. Or it has only momentary being, which comes to the same.
Beyond being and not-being lies the immensity of the real.
Being need not be self-conscious.
To say that what I am not conscious of does not exist, is altogether wrong.
What you claim exists outside conscious experience is inferred.
Whatever you see it is always your own being that you see.
Investigate what you know to its very end and you will reach the unknown layers of your being.
When you reach the deep layers of your true being, you will find that the mind's surface-play affects you very little.
There can be no continuity in existence. )
( Bâtın. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zâhir. )

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK OLARAK VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve MİN-HAYSU-HÜVE-HÜVE )

- VARLIK ile/ve/<> VAROLAN ile/ve/<> TİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakk. İLE/VE/<> Halk. İLE/VE/<> Hüve. )

- VARLIK ile/ve VAROLMA ile/ve YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akla ilişkindir. İLE/VE Zamana ilişkindir. İLE/VE Zemine/mekâna ilişkindir. )
( ... İLE/VE Gerçeklik alanıdır. İLE/VE Gerçeklik kavramıyla karşılanamaz. )

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> VAROLUŞ ve/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve VAROLUŞ ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile VARLIKDENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKSAL ile/ve/değil VAROLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROL-MASI değil VAR OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİM(ONTOLOJİ) ile/ve VARLIK FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/<> VAR OLMASI GEREKEN ile/ve/<> HAYAL ETTİĞİNİ/N GERÇEKLEŞTİR(İL)ME(Sİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim. İLE/VE/<> Felsefe. İLE/VE/<> Sanat. )

- VAROLAN ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLMA ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin elindedir. İLE Üzerine düşünülebilecek/söylenilebilecek herşeyin bulunduğu ve hiçbir şeyin bulunmadığı. )

- VAROLUŞ NESNESİ ile/ve VAROLUŞ ÖZNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil/<> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolan, olasıların en iyisidir. )
( Saf varoluşta, parça fikri yoktur. )
( Varoluş başlangıçsızdır ve sonsuzdur. )

- VARYANT[Fr.] ile VARYASYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yol şebekesi üzerinde, belirli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol. | Bir metnin, bir yapıtın, aslından az çok ayrılan değişik biçimlisi. İLE [müzik] Çeşitleme. | [dirimbilim] Değişim. )

- VASATÎ HATÂ ile VASATÎ MÜRABBAÎ HATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSIB ile VASIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli, yerinde duran. İLE Hasta. )

- VÂSİ'[< VÜS'AT] ile VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş, açık, enli, bol. | Allah'ın adlarından biri. İLE Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen kişi. | Bir yetimin ya da akılca zayıf ve hasta olan bir kişinin malını idare eden kişi. | Hz. Ali. [İmamiye mezhebine göre] )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂRİS[< VERÂSET | çoğ. VERESE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Kendine kalıt/miras kalan kişi/ler. )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂSİ/VÂSİA[< VÜS'AT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Geniş, engin, açık, enli, bol. )

- VASİ ile VÂSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mirası yöneten. İLE Geniş, engin. )

- VATM ile VATY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakla çiğneme. | Perdeyi salıverme. İLE Ayakla çiğneme. | Birleşme, birlikte olma, eşeysel ilişkiye girme. )

- VAV ile ile VA' ile VÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( V harfinin adı. Osmanlı abecesinin yirmidokuzuncu harfidir.[Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır.] İLE "Vah, yazık!" anlamına gelerek esef, hayıf, hasret gibi sözcüklerle kullanılır.[VÂ-HAYFÂ: Eyvah! Yazık!] İLE Çakal. İLE "Geri, arkada" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[VÂ-MÂNDE: Geride kalmış, geride.] )

- VAZGEÇ! ile/ve/||/<> VAZGEÇME!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyadan. İLE/VE/||/<> Kendinden! )

- VÂZI'[< VAZ] ile VÂZIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyan. | Temelini koyan, kuran, yapan, hazırlayan. İLE Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

- VAZÎ'[< VAZ] ile VAZ'Î/VAZ'İYYE ile VAZÎH[< VUZÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçak, bayağı, âdî, aşağı. İLE Onunla ilgili, vaz'a mensup. İLE Apaçık, besbelirli, meydanda. )

- VERİLİ ile/ve/||/<>/> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/||/<>/> Kültür. )

- VERMEK ve/||/<>/> VAR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ve/||/<>/> VARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/||/<>/>/< VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİCDAN ile/ve/<> VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRGÜL ile/<> VAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VUCÛD ile/ve VÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VUSLAT ile/ve/<> VAHDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YABANCI ile/ve VAHŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PHALANG/GUAVA[Tayca] ile/ve ... )

- YALIN (ÖNERME) = VAKİİYE = ASSERTORIC[İng.] = ASSERTORIQUE[Fr.] = ASSERTORISCH[Alm.] = ASSERERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPRAK = VARAK = FEUILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARALANMA/TRAVMA:
PSİKOJENİK
ile/ve/||/<> VAROLUŞSAL ile/ve/||/<> BAĞLANMA ile/ve/||/<> KAYIP ile/ve/||/<> BAĞLANMA DÜZENİ/SİSTEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. FRANZ RUPPERT )

- YARATILAN değil/yerine VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAYAN/YAŞAMAK/"YAŞAMASI" ile/ve/<>/değil VAROLAN/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan için geçerlidir. İLE/VE/<>/DEĞİL İnsan ve insan/lar dışındaki herşey için geçerlidir. )
( Herkes. İLE/VE/<>/DEĞİL Herşey. )

- YOK OLMAK ile/ve/=/değil VAR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK ile/yerine VAR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK yerine VAR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUĞA DAYANAMAYAN ile/>< VARLIĞA DAYANAMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUĞUN ESASI VE USÛLÜ ile VARLIĞIN ESASI VE USÛLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOKLUK'TA YOKLUK ile VARLIK'TA YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yokluk, fazlasıyla zor ve ağır bir durumdur fakat yokluktan daha zoru da vardır ki, o da, varlıkta/olanaklar içinde yokluktur. )

- YOKLUK ile/ve/||/<>/>< VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölgesi olmaz! İLE/VE/||/<>/>< Gölgesi mutlaka vardır. )
( Yokluğun varlığa gücü yeter de, varlığın yokluğa gücü yetmez. )
( Varlığımın değerini bilmeyeni, yokluğumla terbiye ederim! [en uzun süre 7 yıldır!] )
( Yoktur. İLE/VE/||/<>/>< Vardır. )
( There is no shadow! vs./AND/||/<>/>< Shadow is exist absolutely. )
( Yokluğunuzu hissetmeyeni, varoluşunuzla "rahatsız etmeyin!" )

- YOKLUKTAN OLUŞAN YOKLUKLAR ile/ve/değil VARLIKTAN OLUŞAN YOKLUKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve/<> VAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Özel bir dilim. )
( Vakit, idrak sahibinedir. )
( Vakit, keskin kılıçtır. )
( Zaman onları ifnâ etmez, vaktin içinde vakti yaşayanlara ibn'ül-vakt denilir. )
( Zaman, insana emanettir. )
( Yarın ya da yarına bırakmak tarikat halinden değildir. )
( SA'AT-İ VAHİDEDİR ÖMR-İ CİHAN SA'ATİ TAATE SARFEYLE HEMAN )

- ZENGİN ile/değil/yerine VARLIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılmaz Özdil'in, Mustafa Koç yazısı için burayı tıklayınız... )

- ZENGİN değil/yerine/= VARSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK AHLÂKI ile/ve VAROLMA AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
- VA'D ile VÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz verme, üstüne alma. | Yapılmasına söz verilen şey. İLE Oğul. )

- VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kişiye, kalbini yumuşatacak, kendini iyiliğe sevk edecek biçimde söz söyleme. | Dini öğüt. İLE Koyma, konulma. | Belirleme, tayin etme. | Kurma, icad etme. | Bir şeye ad koyma. | Meydana getirme. | Duruş, tavır, hareket. İLE Bırakma, terk. )

- VÂCİD ile VÂCİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vücûda getirici/getiren. | Zengin. [Allah'ın sıfatıdır.] İLE Kısa. )

- VAGON ile/ve/<> VAGONET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )

- VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vâh, yazık, ay. İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )

- VAHDET-EL VÜCÛD ile/ve/||/>/< VAHDET-EL MEVCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitlilik. İLE/VE/||/>/< Aynılaşma. )

- VAHDET-İ ŞUHÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ KUSÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ MEVCÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ VUCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VUCUD ile VAHDET-İ ŞÜHÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve VAHDET el-VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHDET-İ VÜCÛD ile VAHDET-İ VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİ[Ar.] ile/değil/>< VAHİY[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş, saçma. İLE/DEĞİL/>< Tanrı tarafından, bir buyruk ya da düşüncenin, peygambere bildirilmesi. )

- VÂHİM[< VEHM] ile VAHÎM[çoğ. VİHÂM, VAHÂMÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuran, kuruntulu. İLE Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu. )

- VAHİM ile/ve/değil/> VAHŞET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHS/VEHS ile VAHZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayak altında çiğneme. | Kırma. İLE Çimdikleme. | Sivri bir şey batırarak acıtma. | Isırma, sokma. )

- VAHŞ/VAHÎŞ ile VAHŞ[çoğ. VAHŞÂN, VUHÛŞ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. | Issız, tenha yer. )
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. )

- VAHŞÎ ile Vahşî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabanî, insandan kaçan. | Ürkek, korkak. | Merhametsiz, duygusuz. İLE Uhud Gazâsı'nda, Hz. Hamza'yı öldüren köle. )

- VAÎD ile VÂİZ[< VA'Z | çoğ. VÂİZÂN, VU'ÂZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma. İLE Dini öğütlerde bulunan.[ibâdet yerlerinde] )

- VAK'A ile/ve VAKIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olay, olgu. İLE/VE Gerçeklik. [Düştüğü gibi.] )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )
( Tekrarlanmayan. İLE/VE Tekrarlanabilir olan. )

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşin yanması, tutuşması. İLE Vakit, zaman. | Saat, günün çeşitli saatleri. | Mevsim. | Uygun zaman. | Boş zaman. | Geçim. | Çağ, zaman. | Fırsat. | Belirli/belirtilen zaman. )

- VAKD ile VAKT/VAKİT[çoğ. EVKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKF-I MÜŞTEREK ile VAKF-I MEVKUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂKIÂ ile VÂKIA[çoğ. VÂKIÂT] ile VAKİA[çoğ. VAKAYİ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçek, gerçi, her ne kadar. İLE Olmuş bir iş, vuku' bulmuş, gerçek. | Düş, rüya. | Cenk, savaş. İLE Olay, vak'a, hadise. )

- VAKIF TEMELLERİ/AMAÇLARI:
HAYRAT
ile/ve/||/<> AKARAT ile/ve/||/<> VAKIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünsel/fikrî temel. İLE/VE/||/<> Amaç/gaye aracı/vasıtası. İLE/VE/||/<> Yaşamsallık/hayatiyet ve hukuksallık. )

- VAKIF ile VÂKIF (/OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para, mülk. İLE Bilmek. | Vakfeden. Bir şeyi, vakıf haline getiren. )

- VÂKÎ ile VÂKİ'[< VUKU'] ile VAKİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koruyan, saklayan. | Önleyici tedbir, ilâç. İLE Olan, düşen, olagelen, rastlayan, vuku' bulan. | Geçen, geçmiş olan. İLE Edepsiz, utanmaz, hayâsız. )

- VALF[İng.] değil/yerine/= VANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂLİD[< VİLÂDET] ile VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. İLE Ana, doğuran. )

- VÂLİD ile/ve/<> VÂLİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİDE ÇEŞMESİ / BEZMİÂLEM SULTAN ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ / GÖKSU ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maçka'da, Spor Caddesi'ndedir. İLE Küçüksu iskelesinde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Aksaray meydanında, Valide Sultan Camisi yanındadır. )
( Sultan Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Sultan'ın anısı için yaptırtmıştır. [1839] İLE Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan anısı için yaptırtmıştır. [1806] İLE 1871'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Pertevniyal Sultan tarafından. [Pertevniyal Sultan Çeşmesi adıyla da bilinir.] )

- VALİDE KÖŞKÜ ile VALİDE KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı bahçesindedir. İLE Koşuyolu'ndadır. )

- VALİDE SEBİLİ ile VALİDE ÇİNİ SEBİLİ ile VALİDE-İ CEDİT SEBİLİ / YENİ VALİDE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'nde, Bahçekapı'da, İş Bankası yanındadır. İLE Üsküdar'da, Toptaşı'nda, Çinili Cami yanındadır. İLE Üsküdar'da, Yeni Valide Camisi köşesindedir. )
( 1663'te, Sultan IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan tarafından. İLE 1640'ta, Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan tarafından. İLE 1709'da, Sultan IV. Mehmed'in eşi Gülnûş Sultan tarafından. )

- VALİDE/PERTEVNİYAL SULTAN CAMİSİ ile VALİDE SULTAN CAMİSİ / YENİ CAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray meydanının köşesindedir. İLE Eminönü'ndedir. )
( Sultan Abdülaziz, annesi Pertevniyal Sultan anısı için yaptırmıştır. [1871] İLE 1590'da, Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılmıştır. Sultan IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan tarafından tamamlanmıştır. [Plânları Mimar Davud Ağa tarafından, tamamlanması Mimar Mustafa Ağa tarafından.] )

- VANİLYA[İsp.] ile/< VANİLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. İLE/< ... )

- VANTUZ ile VAKUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ETMEK ile/ve VAR KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAR ve/||/<> VAR'IN BİLGİSİ ve/||/<> VAR'IN PAYLAŞILABİLİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vardır. VE/||/<>/> Bilinebilir. VE/||/<>/> Her zaman, zemin ve koşulda. )

- VARDA[İt.] ile VARDAKOSTA[İt.] ile VARDA BANDIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikkat et, savul, destur! İLE Kıyıları koruyan gemilere verilen ad. | İriyarı ve gösterişli kadın. İLE İşaretçi er. )

- VARDIR ile/ve/değil/yerine VAR OLMAKTADIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARGEL ile/ve/||/<> VARGEL TEZGÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir makinenin, bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası. İLE/VE/||/<> Madensel parçaların üzerindeki kabalıkları almak için kullanılan makine. )

- VARİS[Fr.] ile VÂRİS[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplardamar genişlemesi. [Daha çok bacaklarda görülür] İLE Kalıt/miras sahibi. )

- VARLIK İLKELERİ ile/ve/> VAROLUŞ NİTELİKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK/VUCUD ile/ve/değil/||/<>/> VAROLAN/VAROLUŞ/MEVCUDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamın olduğu yerdir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Anlam aranmaz/bulunmaz. )
( Nedeni, kendinde olan. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Nedeni, dışarıda olan. )
( Aklın alanında/sınırlarında. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zihnin alanında/sınırlarında. )
( VARLIK [< BARLIK] [Türkçe'de V ile başlayan sözcük yoktur.] )
( Tektir. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Çoktur. )
( Varlık, ölçülebilir ile ölçülemezin; sınırlı ile sınırsızın; oranlanabilir ile oranlanamazın harmanıdır. )
( Kendi özüne bağlı olarak varoluş! )
( Varlığın, görünüşte ne başlangıcı ne de sonu vardır, çünkü o her an yeniden başlar. )
( Evrende, herhangi bir şey, ancak, ilişkileriyle varlaşır. )
( Birlik, barış ve varlık üretir. )
( Kendiyle çelişkide olanın, varlığı yoktur. Ya da anlık bir varlığı vardır ki, bu da aynı anlama gelir. )
( Varlaşma, ilişkilerin belirmesi; değişme, ilişkilerin değişmesi; gelişme, ilişkilerin çözülerek, ilgili nesne, olay, olgu için daha üst bir konumda, yeniden kurulmasıdır. )
( Varlığın ve yokluğun ötesinde, hakiki olanın sonsuzluğu yatar. )
( Varlığın, kendi hakkında bilinçli olması gerekmez. )
( Her ne görürseniz, o gördüğünüz, sürekli olarak sizin kendi varoluşunuzdur. )
( Bilincinde olmadığım bir şeyin, "var olmadığı"nı söylemek, tümüyle yanlıştır. )
( Bilinçli deneyiminiz dışında, var olduğunu iddia ettikleriniz, eldeki bilgilerden çıkarılmış sonuçlardır. )
( Bildiğinizi, sonuna kadar araştırın, inceleyin! Varoluşunuzun, bilinmeyen katmanlarına ulaşacaksınız. )
( VARLIK: İçerik(mahiyet) olarak harf, dışlaşmış(tezahür etmiş) olarak rakam. )
( Dış dünyada bulunan varolanların biçimleri, zihinde, kavramlar olarak bulunur. )
( Gerçek varoluşunuzun derin katmanlarına ulaştıkça, zihninizin, yüzeydeki oyunlarının sizi pek az etkilediğini göreceksiniz. )
( Varoluşta, süreklilik olamaz. )
( Kişi, kendi emeğinin varolanıdır. )
( Varlığın dört tarzı: * VÜCUD-İ AYNÎ * VÜCUD-İ ZİHNÎ * VÜCUD-İ LİSANÎ * VÜCUD-İ HATTÎ )
( VARLIK:
* Özne-nesne ilişkisinde somut(vucûd fi'l-a'yân [Ar.])
* Zihnî (vucûd fi'l-ezhân [Ar.])
* Sözlü (vucûd fi'l-ibâre [Ar.])
* Yazılı (vucûd fi'l-kitâbe [Ar.]) )
( VUCÛD-U HARİCÎ: Varoluşunu, benim istencime/irâdeme borçlu olmayan. )
( VARLIK: Ne yapacağının araçlarını bilmek açısından bilmek. )
( Bütünlük. İLE/VE/DEĞİL/<> Parça. )
( İlkeseldir. İLE/VE/DEĞİL/<> Olmayabilir. )
( Becoming has, apparently, no beginning and no end, for it restarts every moment.
What contradicts itself, has no being. Or it has only momentary being, which comes to the same.
Beyond being and not-being lies the immensity of the real.
Being need not be self-conscious.
To say that what I am not conscious of does not exist, is altogether wrong.
What you claim exists outside conscious experience is inferred.
Whatever you see it is always your own being that you see.
Investigate what you know to its very end and you will reach the unknown layers of your being.
When you reach the deep layers of your true being, you will find that the mind's surface-play affects you very little.
There can be no continuity in existence. )
( Bâtın. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Zâhir. )

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VARLIK OLARAK VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve MİN-HAYSU-HÜVE-HÜVE )

- VARLIK ile/ve/<> VAROLAN ile/ve/<> TİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakk. İLE/VE/<> Halk. İLE/VE/<> Hüve. )

- VARLIK ile/ve VAROLMA ile/ve YOKLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akla ilişkindir. İLE/VE Zamana ilişkindir. İLE/VE Zemine/mekâna ilişkindir. )
( ... İLE/VE Gerçeklik alanıdır. İLE/VE Gerçeklik kavramıyla karşılanamaz. )

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> VAROLUŞ ve/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve VAROLUŞ ve İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKBİLİM ile VARLIKDENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIKSAL ile/ve/değil VAROLUŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROL-MASI değil VAR OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN BİLİM(ONTOLOJİ) ile/ve VARLIK FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve/<> VAR OLMASI GEREKEN ile/ve/<> HAYAL ETTİĞİNİ/N GERÇEKLEŞTİR(İL)ME(Sİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim. İLE/VE/<> Felsefe. İLE/VE/<> Sanat. )

- VAROLAN ile VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLAN ile/ve VAROLUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLMA ile VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin elindedir. İLE Üzerine düşünülebilecek/söylenilebilecek herşeyin bulunduğu ve hiçbir şeyin bulunmadığı. )

- VAROLUŞ NESNESİ ile/ve VAROLUŞ ÖZNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ ile/ve/değil/<> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolan, olasıların en iyisidir. )
( Saf varoluşta, parça fikri yoktur. )
( Varoluş başlangıçsızdır ve sonsuzdur. )

- VARYANT[Fr.] ile VARYASYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yol şebekesi üzerinde, belirli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol. | Bir metnin, bir yapıtın, aslından az çok ayrılan değişik biçimlisi. İLE [müzik] Çeşitleme. | [dirimbilim] Değişim. )

- VASATÎ HATÂ ile VASATÎ MÜRABBAÎ HATÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂSIB ile VASIB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli, yerinde duran. İLE Hasta. )

- VÂSİ'[< VÜS'AT] ile VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş, açık, enli, bol. | Allah'ın adlarından biri. İLE Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen kişi. | Bir yetimin ya da akılca zayıf ve hasta olan bir kişinin malını idare eden kişi. | Hz. Ali. [İmamiye mezhebine göre] )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂRİS[< VERÂSET | çoğ. VERESE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Kendine kalıt/miras kalan kişi/ler. )

- VASÎ[< VESÂYET | çoğ. EVSIYÂ'] ile VÂSİ/VÂSİA[< VÜS'AT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetimin/öksüzün ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kişi. | Vefât etmiş birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kişi. İLE Geniş, engin, açık, enli, bol. )

- VASİ ile VÂSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mirası yöneten. İLE Geniş, engin. )

- VATM ile VATY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakla çiğneme. | Perdeyi salıverme. İLE Ayakla çiğneme. | Birleşme, birlikte olma, eşeysel ilişkiye girme. )

- VAV ile ile VA' ile VÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( V harfinin adı. Osmanlı abecesinin yirmidokuzuncu harfidir.[Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır.] İLE "Vah, yazık!" anlamına gelerek esef, hayıf, hasret gibi sözcüklerle kullanılır.[VÂ-HAYFÂ: Eyvah! Yazık!] İLE Çakal. İLE "Geri, arkada" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[VÂ-MÂNDE: Geride kalmış, geride.] )

- VAZGEÇ! ile/ve/||/<> VAZGEÇME!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyadan. İLE/VE/||/<> Kendinden! )

- VÂZI'[< VAZ] ile VÂZIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyan. | Temelini koyan, kuran, yapan, hazırlayan. İLE Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

- VAZÎ'[< VAZ] ile VAZ'Î/VAZ'İYYE ile VAZÎH[< VUZÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçak, bayağı, âdî, aşağı. İLE Onunla ilgili, vaz'a mensup. İLE Apaçık, besbelirli, meydanda. )

| VE... |

VE... ile başlayan FaRkLaR...
( 343 FaRk, 398 katkı )


- "DATABEYZ"[İng. DATABASE] değil/yerine/= VERİTABANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DELİCİ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< VERİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DERİNLEŞMEK" ile ve"KÖK SALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MERÂTİB" ile/ve/değil/||/<>/< VETÎRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VEHÇE" değil VECHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VEREBİLİNİR" değil VERİLEBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VERESİYE/YAPASIYA KADAR" değil/yerine VERENE/YAPANA KADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [hem] ŞİFRELEME ile/ve/değil/yerine/hem de/<>/>/< VERİYİ/BİLGİYİ GİZLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
VERGİ KAÇIRMAK
değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADAK ile/ve VERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFEDEBİLMEK ve/||/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL'IN KONUSU ile/ve VEHİM'İN KONUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üçgenlik. İLE/VE Üçgen. )

- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Veren, her zaman vermeye hazırdır. )
( Kendilerinde olanlar, verebilirler. )
( Verirsin ve alırsın! Verirsen alırsın! Verdikçe alırsın! Ver/verebil ki, alabil! )
( Biriktiren biriktirmeye memur, harcayan harcamaya. Veren ise, hazineyi kullanma yetkisine sahiptir. )
( Verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek kimse yoktur. )

- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslolan, alış-veriş değil, VERİŞ-ALIŞ'tır. )
( Kendilerinde olanlar, verebilirler. )
( Nasıl ilerlemeli? İki kâse pirinç fedâ edilerek. )

- ANLAK = ZEKÂ = INTELLECT/INTELLIGENCE[İng.] = ENTENDEMENT/INTELLIGENCE[Fr.] = VERSTAND/INTELLIGENZ[Alm.] = INTELLECTUS/INTELLIGENITIA[Lat.] = INTELIGENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTER/LER ile/ve/<> VEN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalpten çıkarlar. İLE/VE/<> Karaciğerden çıkarlar. )
( Kalp için kanı havalandırıp metabolizmanın neden olduğu işlerden dolayı kanı temizlemekte görevlilerdir. Yaşamsal güçleri tüm gövdeye taşırlar. İLE/VE/<> Gövdenin birçok yanına kanı dağıtırlar. )

- AŞK ile/ve/>/değil VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NE MÜMKÜNDÜR VEFÂ BULMAK CİHANIN BÎ-VEFÂSINDAN
MUHİB-İ SÂDIKI YEĞDİR KİŞİNİN AKRABASINDAN )

- ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ
ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILACAK ZAMAN ve/||/<> VERİLECEK SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefâ bilmeyene zaman ayrılmaz/ayrılmamalı. VE/||/<> Değer bilmeyene selâm verilmez. )

- BAHÂNE ile/ve/değil VESÎLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALKON ile VERANDA[< Portekizce]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Camlı taraça. )

- BAŞ DÖNMESİ ile VERTİLİGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATTANİYE ile VELENSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYEZİD'İN:
DELİSİ
ve VELİSİ ve KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME = NUTRITION[İng.] = NOURRIR[Fr.] = VERPFLEGEN[Alm.] = NUTRIRE[İt.] = NUTRIR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/> SEVGİ ve/> VERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmeyen sevemez. )

- BİLMEK ve/> SEVMEK ve/> VERMEK ve/> BULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmimizce bilinir, ikramımızca ihsan görür, sevdiğimizce seviliriz. )
( Ne kadar geç verirse o kadar çok verir. )

- BİSİKLET ve/<> VERİŞ-ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEY/FLORA ile/ve VEJETASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bölgede yaşayan tüm bitkisel canlıların düzenli olarak sınıflandırılması. İLE/VE Bir bölgede yaşayan bitkilerin oluşturduğu topluluk. )

- BİTEY/FLORA ile/ve VEJETASYON ile/ve HABİTAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bölgede yaşayan tüm bitkisel canlıların düzenli olarak sınıflandırılması. İLE/VE Bir bölgedeki bitki topluluğunun oluşturduğu örtü. [Orman, bozkır, çayırlık vb.] Herhangi coğrafi bölgenin bir kesimi üzerinde, yaşam koşulları birbirine benzeyen bitkilerin bir arada toplanma biçimi. | Bitkinin, tohumdan gelişip tekrar tohum verecek duruma gelene kadar geçen dönemi. İLE/VE Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı. )

- BOLİVYA <> VELLAGRANDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adını, İspanyollar'a karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Simon Bolivar'dan almıştır. <> Bu kasaba, adını, 1967'de, Bolivya dağlarında öldürülen Che Guevara için, yaklaşık 8.000 kişinin yaşadığı Vellagrande'de, ölümünün 30. yılında düzenlediği törenlerle, tüm dünyaya duyurmuş oldu.[Vellagrande sakinleri, evlerinin duvarlarını Che'nin portresi ve "Che yaşıyor!" sözüyle kaplamışlar.] )

- BÖCEK değil VETA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CENÂH ile VECHE[aslı VİCHE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanat, kuş kanadı. | Kol, pazı. | Yan, kol. | Âhiret. İLE Yüz. | Yan, taraf, semt. )

- CIVILITAS <> HUMANITAS <> VERITAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİHET ile/ve VECH[Ar. çoğ. VÜCÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞMA ile/ve/<> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ONGUN: Çok verimli olan. | Yarar duruma gelmiş. | Mutlu. | Kutlu. | Totem. | Arma. )

- ÇEVREL ÇİÇEK DURUMU, VERTİSİLASTER = EZHÂR-I HALKAVÎYE = VERTICILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DATA[İng.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = MERIT[İng.] = MÉRITE[Fr.] = VERDIENST[Alm.] = MERITUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ/LİK ile VELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deli, kendi deli olduğu gibi başkasını da delirten. İLE Veli, başkasını ihyâ eden. )
( İnsan aklı bırakırsa Deli, akıl insanı bırakırsa Veli. )
( "Deliyim!" demek, bir şey değil. Marifet, zırva bulabilmekte! )
( Velîlik, altın; nebîlik, gümüş kerpiçtir. İlâhî zevk ve saltanat makamına "Altın kerpiç", Peygamber'in, kişileri davet etmek için indiği tenezzül makamına da "Gümüş kerpiç" denilmiştir. )

- DELİ ile VELÎ ile ÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini kurtarmış. İLE Kendini kurtarmışlıkla birlikte bir başkasını daha kurtarabilme olanağı/kudreti bulunan. İLE ... )
( [Sürekli] Anlaşılmaya çalışan. İLE/VE Anlamaya çalışan. İLE Anlayabileceği bir şeyi kalmayan. )
( ... İLE Ermiş, seven, dost, sahip. | Tüm işlerini, Allah'a sunan kişi. İLE ... )
( Akıl, baştan çıkarsa. İLE Dünya, senden çıkarsa. İLE Sen, dünyadan çıkarsan. )

- DOĞRU = TRUE[İng.] = VRAI[Fr.] = WAHR, RICHTIG[Alm.] = VERUS[Lat.] = VERDADERO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULAMA, OLUMLAMA = TAHKİK = VERIFICATION[İng.] = VÉRIFICATION[Fr.] = VERIFIKATION[Alm.] = VERIFICACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULAMAK = VERIFY[İng.] = VÉRIFIER[Fr.] = VERIFIZIEREN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULUK = HAKİKAT = TRUTH[İng.] = VÉRITÉ[Fr.] = WAHRHEIT, RICHIGKEIT[Alm.] = VERITAS[Lat.] = ALÉTHEIA[Yun.] = VERDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUŞTAN = VEHBİ, FITRİ = INNATE[İng.] = INNÉ[Fr.] = ANGEBOREN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DONE[Fr.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME (")YOĞUNLUĞU(") ile/değil/>< VERİ PAYLAŞIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBEVEYN ile VELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELVERİŞLİ ile VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEM = FAZİLET = VIRTUE[İng.] = VERTU[Fr.] = TUGEND[Alm.] = VIRTUS[Lat.] = ARETE[Yun.] = VIRTUD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESRİME = VECİT[Ar.] = ECSTASY[İng.] = EXTASE[Fr.] = EKSTASE[Alm.] = EKSTASIS[Yun.] = ÉXTASIS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKEN ile VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVHAM ile VESVESE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANİLA ile/ve VELENSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- FECAÂT ile VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIRSAT ile/ve VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARK ve/> VECD ve/> MEVT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK = TRUTH[İng.] = VÉRITÉ[Fr.] = WAHRHEIT[Alm.] = VERITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ/KUVVET | BÜYÜKLÜKLER:
SKALER
ile/ve/||/<> VEKTÖREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜLENME ve/> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABER ile/ve/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAİN/LİK ile/değil/yerine VEFÂSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI/LIK ile/ve VERİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARF ile/ve/<>/> HECE ile/ve/<>/> CÜZ ile/ve/<>/> TEFİLE ile/ve/<>/> VEZİN ile/ve/<>/> BAHRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ ile/ve VERA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Haramdan kaçınma. )

- HAYAL ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile VEHİM/FACULTE ESTIMATIVE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYIRLI ile/ve/<>/değil/yerine VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR ile/ve VERİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİKMET ve VECD ve İSTİĞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tasavvufun başı kalbî sezgi, sonu herşeyi kaplayan ilâhi irfan ve sevgidir. )
( Hikmet, boş midelere iner. )

- HİSSÎ İDRAK ile/ve/> HAYALÎ İDRAK ile/ve/> VEHMÎ İDRAK ile/ve/> AKLÎ İDRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜMDAR ile/ve/<>/> VELİAHT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/> Bir hükümdarın ölümünden ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kişi. )

- HÜRMET = VENERATION[İng.] = VÉNÉRATION[Fr.] = HOCHACTUNG[Alm.] = VENERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HZ. NUH'UN TENZİHİ ile VE HZ. İDRİS'İN TENZİHİ ile HZ. MUHAMMED'İN TENZİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolanlardan tenzih. İLE/VE Tenzihin tenzihten çıkarılması. İLE/VE ... )
( Olumsuzlama/İnkâr. İLE/VE Olumsuzlanmanın olumsuzlanması. İLE/VE ... )

- İLE yerine/değil VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile VESVESE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHÂMAT ile VESVESE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİZAÎ ile/ve VEHMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRŞÂD ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefatla sonlanır. İLE Vefatla bile sonlanmaz. )

- İSTATİSTİK ile/ve/değil VERİTABANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞKOLİK ile/değil/yerine VERİMLİ ÇALIŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İYİLİK:
SÖZ İLE
ve/||/<> VERMEK İLE ve/||/<> DÜŞÜNCE İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güven oluşturur. VE/||/<> Sevgi oluşturur. VE/||/<> Derinlik oluşturur. )

- İYİLİK ile/ve/||/<> DOĞRULUK ile/ve/||/<> CESÂRET ile/ve/||/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötülüğe karşın. İLE/VE/||/<> Yanlışa karşın. İLE/VE/||/<> Zorluğa karşın. İLE/VE/||/<> Mesafeye karşın. )

- KABAK ile VEZİRKÜLÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabak kızartılmamalıdır. [Tüm özellikleri nitelikleri kaybolur.] )

- KATILIM ile/ve/<> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMLARDA:
HAKÎKÎ
ile/ve İTİBÂRÎ ile/ve VEHMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile VESVESE/İŞKİLLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEFİL ile/ve/<> VEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELER ile VEZEGA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir çeşit büyük keler. )

- KENDİNİ BİL(EBİL)MEK:
ALIRKEN
ile/ve/değil VERİRKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini bilemezsin. İLE/VE/DEĞİL Kendini bulursun. )

- KERTENKELE ile VERDÂNE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Koca başlı kertenkele. )

- KİŞİNİN:
ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEK
ile/ve/||/<>/>/< VERMESİNİ ENGELLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMEDİ ile/ve VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUNTU/YANILSAMA = VEHİM = ILLUSION[İng., Fr.] = ILLUSION, TÄUSCHUNG[Alm.] = ILLUSIO[Lat.] = DOXA[Yun.] = ILUSIÓN[İsp.] = MAYA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALZEME ile/ve VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARİFET VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL ile/ve/değil VEKTÖREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile VERVET MAYMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZİ ile/ve VEDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Daha çok, sidikten/işedikten sonra ya da bazı uyarılma hallerinde az miktarda gelen sıvı. )

- MİRÂC:
ALIRKEN
ile/ve/değil VERİRKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçsiz. İLE/VE/DEĞİL Bilinçli. )

- MUTLULUK ile/ve/> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂREK[< BEREKET] değil/yerine/= VERİMLİ/KUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEREKETLİ, FEYİZLİ | UĞURLU, HAYIRLI, MUTLU, KUTLU )

- MÜNBİT[Ar. < NEBÂT] değil/yerine/= VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NANKÖR ile/değil/yerine/>< VEFÂLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek bir yanlışınızı/eksiğinizi/zararınızı görse, tüm iyiliklerinizi/artılarınızı/yararlarınızı unutur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Çok fazla yanlışınızı/eksiğinizi/zararınızı görse bile iyiliklerinizi/artılarınızı/yararlarınızı unutmaz. )

- NEBÎ ile VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tenzil eder. İLE Te\'vil eder. )

- NEDEN/SEBEP/MÜSEBBİB ile VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE ile/ve VERİ/MA'LÛMÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEZÂRET[< NAZAR] ile/ve/<> VEKÂLET/VEKİLLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakma, bakış, etrafı görme, seyir. | Gözetme, gözden geçirme, denetim. | İdâre, reislik. | Nâzırlık, vekillik. İLE/VE/<> Başkasının işini görmeye görevli ve/veya yetkili olma. | Birini, kendi yerine geçirme. | Birinin yerini tutma. | Vekillik, nezâret. | Vekilin, görev yaptığı yer/bina. )

- ÖLÇEK ile VERNİYE[< VERNIER adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Doğrusal ya da dairesel boyutların ölçülmesinde, ölçme duyarlılığını artıran, çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzenek. )

- ÖLÜM yerine/değil VEFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCÜLÜK ETMEK ile VESİLE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile/ve/değil/yerine/<> VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARA VAKFI(NUKUD) ile VEFÂEN SATIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARALEL ile/ve VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEŞİN SATAN ile/ve/<> VERESİYE SATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şişman. İLE/VE/<> Pişman. )

- PEYGAMBERLER ve VELÎLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümmetleriyle bilinir. VE Dostlarıyla bilinir. )

- PUTLAŞTIRMA ile/değil/yerine VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RANDIMAN[Fr.] değil/yerine/= VERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSÂLET VE NÜBÜVVET ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek kişi. İLE ... )
( Yasalarla koruma. İLE Sevgiyle koruma. )
( Fark. İLE Tevhid. )
( Bildirme. İLE Çekim/câzibe. )
( Yönetir. İLE Yönetmez. )
( Korur. İLE Sunar. )
( Sunarak. İLE Sarılarak. )
( Bildirir. İLE Paylaşır. )

- RİSÂLET ile NÜBÜVVET ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümmetinin sınırlarıyla anlatarak. İLE kendi sınırlarıyla anlayarak. İLE Sevgiyle/şefkatle. )

- ROSACEAE = VERDÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADÂKAT ile/ve/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Sadakatin zirvesi. )

- SARAÇHANE = VEZNECİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI/SEVGİ ve/> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/> Arkanda bıraktığını, giderken yaktığını, yabana atmamak. )

- SEBEB ile/ve/<> VETED ile/ve/<> FÂSILA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp. İLE/VE/<> Kazık. İLE/VE/<> İp ile kazıkların arası.
[Çadır terimlerinden.] )
( 2 harf. İLE/VE/<> 3 harf. İLE/VE/<> 4 harf ve fazlası. )

- SEVGİDE:
KOŞULSUZLUK
ve/||/<> HESAPSIZLIK ve/||/<>
SÜREKLİLİK
ve/||/<> VEREREK BAŞLAMAK(< ALMA DÜŞÜNCESİNİN/BEKLENTİSİNİN OLMAMASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIDDIK ile/ve/<>/= VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRADÜZEN(HİYERARŞİ) YETKİSİ ile/ve/||/<> VESÂYET YETKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUMLULUK = MESÛLİYET = RESPONSIBILITY[İng.] = RESPONSABILITÉ[Fr.] = VERANTWORTUNG[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLEŞME = MUKÂVELE[Ar.] = CONTRACT[İng.] = CONTRAT[Fr.] = VERTRAG[Alm.] = CONTRAER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ = VETİRE = PROCESS[İng.] = PROCESSUS[Fr.] = PROZESS[Alm.] = PROCESSUS[Lat.] = PROCESO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAH ile/ve VEZİR ile/ve FİL ile/ve AT ile/ve KALE/ROK ile/ve PİYON[Fr. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve FERZ/FERZÎN/FERZÂNE/FERZEND[Fars.] ile/ve PÎL ile/ve ... ile/ve RUH ile/ve PİYÂDE, BEYDÂK[Ar.] )

- ŞEKK ile/ve/< ZANN ile/ve/< ZAN-I GALİP ile/ve/< VEHİM ile/ve/< ŞÜPHE[< TEŞBİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine muhalif iki şeyden birini, ötekine yeğleme sırasında kişide ortaya çıkan ikircik. Bir yargıda herhangi birini yeğlemeksizin "...dır" ile "...değildir" arasında yaşanan ikircik(tereddüt). İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilememesi. İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilebilmesi. [Yakîn(kesinlik) derecesindedir.] İLE/VE Yargının yeğlenen tarafı. İLE/VE Kavramın/olgunun gizliliği, karmaşıklığı ve kapalılığı. )

- ŞEY ile/değil/yerine VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKVÂ[Ar. < VİKAYE] ile/ve VERA'[Ar.] ile/ve ZÜHD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakınma - Korunma - Ümit. İLE/VE Şüpheliyi uzakta tutmak. İLE/VE Şüpheli olma olasılığı ile mübâhların çoğunu terk etmek. )
( Haramlardan sakınma/ittikâ. İLE/VE Şüphelilerden sakınma/ittikâ. İLE/VE Mübâhları terk. )
( Tevâzû. İLE/VE Mahviyet. İLE/VE ... )
( Dinin yasak ettiği şeylerden kaçınma. | Belirli olan şeyin yanından geçmemek. | Günahlara direnç kazanmak. İLE Haramdan kaçınma. )
( TAKVA: Yolculuk azığı. )

- TAPINMA, ULULAMA = DEVOTION[İng.] = FERVEUR[Fr.] = VEREHRUNG[Alm.] = DEVOTIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ile/ve/<> VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAUN[Ar.] ile/<> VEBÂ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulaşıcı hastalıklar. İLE/<> Hasta sıçanlardan, insana geçen bir mikrobun oluşturduğu, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık. )

- TAVAF ile VEDÂ TAVÂFI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENKİT ile VERYANSIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESELLÜM[Ar.] değil/yerine/= VERİLEN BİR ŞEYİ ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVERRÜM[Ar.] değil/yerine/= VEREM OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖVBE ile/ve/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de süreklidir/sürekli olmalıdır. )

- TÖVBE ile/ve/<> VEFÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAFİK = TRAFFIC[İng.] = CIRCULATION[Fr.] = VERKEHR[Alm.] = TRAFFICO[İt.] = TRÁFICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US = AKIL = REASON[İng.] = RAISON[Fr.] = VERNUNFT[Alm.] = RATIO[Lat.] = RAZON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİTSİZLİK/UMUTSUZLUK = DEPAIR[İng.] = DÉSESPOIR[Fr.] = VERZWEIFLUNG[Alm.] = DESPERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞET ile/ve VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKFİYE/VAKIFNÂME ile/ve/||/<> VELÂYET/TEVLİYET ile/ve/||/<> MÜTEVELLİ/NÂZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂLİ ve/||/<> VELÎ ve/||/<> HÂMİ ve/||/<> RÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Koruyucu] Dışta. VE/||/<> İçte. )
( Maddî koruyucu. VE/||/<> Manevî koruyucu. )

- VARLIK-YOKLUK ile/değil VERİP-VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASÎ ile VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zorunlu. İLE Gönüllü. )

- VE ile HEM DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VE ile/ve/||/<> İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- VE ile VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dahî, de, hem, ile. İLE Çok kez "ü" gibi ve sesli biten sözcükten sonra "vü" olarak okunur. )

- VEBA ile ÇOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hasta sıçanlardan, insana geçen bir mikrobun oluşturduğu, bulaşıcı ve öldürücü bir sayrılık. | Bazı hayvan hastalıklarına da veba denir. İLE Hastalık, dert. | Sığır vebası. )

- VEBÂ ile MALKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hayvan vebâsı. )

- VEBÂL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞİDDET, AĞIRLIK, AZAP | GÜNAH )

- VEBER[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deve ya da tavşan tüyü. )

- VECÂ-İ BATN ile VECÂ-İ CENB ile VECÂ-İ MEFÂSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın ağrısı, kuru buruntu. İLE Göğsün yan tarafındaki ağrı. İLE Eklem ağrıları. )

- VECÂR/VİCÂR[Ar. çoğ. EVCİRE, VÜCÜR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurt, aslan gibi yırtıcı hayvan yatağı, in. )

- VECD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİNDEN GEÇEREK İLÂHİ AŞKA DALMA | AŞIRI HEYECAN | KEDERLENME )

- VECD ile/ve CEZBE ile/ve İSTİĞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECD ile ŞEHVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECD ve/> VİCDAN ve/> ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LAF-Ü-GÜZAF, KIL-Ü-KÂL KALKTIĞINDA GERİYE ZEVK VE VİCDAN KALIR )

- VECD ile/ve VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 12. İLE/ve Sevilenin sevene ikramı. / Bulmak. Zatın kendini kendinde bulması. )
( Zatın sıfatları açısından kendini kendinde bulması. )

- VECD ile/ve ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah, icat etti.[buldu değildir!] İLE/VE Peygamber, ilm-el yakîn bilir.["zann" tanımı kullanılmış olsa bile] )

- VECHE[aslı VİCHE] değil/yerine/= YAN, TARAF, SEMT | YÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECHE yerine AÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECHE ile CEPHE/CEBHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Alın (yüz). | Savaş bölgesi. | Taraf, yön. )

- VECHE ile CİHET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECHE ile/ve/değil İTİBAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECÎ[< VECÂ] ile VECÎH[çoğ. VÜCEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrıtıcı, sızlatıcı. İLE Bir kavmin ulu'su, büyüğü, başkanı. | Güzel, hoş, lâtif. | Uygun/münasip. )

- VECÎZ/VECÎZE[< VECÂZET] ile VECÎZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa, derli-toplu. İLE Özdeyiş, îcazlı söz, lâfzı az mânâsı çok ifade. )

- VECİZE/KELÂM-I KİBAR/AFORİZMA değil/yerine/= ÖZDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VED ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜL | DOSTLUK )

- VEDA' ile VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyaz boncuk. İLE Ayrılma, ayrılış. )

- VEDA'LARDA:
RIG
ile/ve SAMA ile/ve YACUR ile/ve ATHARVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDA[Sans.] ile/değil VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÂ ile/ve/değil/||/<>/< VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDALAŞMAK ile/ve HELÂLLEŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÎ ile VEDÎ'[< VEDA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşeme bittikten sonra çıkan su. | Arabistan'ın bazı yerlerinde alınan vergi. İLE Başkasının malını saklamakla görevli kişi. )

- VEDUD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÇOK ŞEFKATLİ, KENDİNE ÇOK SEVGİ BESLENEN | Tanrı'nın bir isim-sıfatı; seven, sevginin kaynağı. )

- VEDÛK[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kösnük, kösnümüş, çiftleşme zamanı gelmiş hayvan. )

- VEFÂ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÖZÜNDE DURMA, SÖZÜNÜ YERİNE GETİRME )
( DOSTLUĞU DEVAM ETTİRME )
( ONUN YANINDAYKEN NASILSAN, UZAKTAYKEN DE AYNI OLMAK )

- VEFÂ ile/ve/<> HİLM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözünde durma, sözünü yerine getirme. | Dostluğu devam ettirme. | Onun yanındayken nasılsan, uzaktayken de aynı olmak. İLE/VE/<> Kişinin doğasında olan yumuşaklık. )
( Doğanızdaki yumuşaklığı anımsayarak kimseye hesap/borç takmayın! )

- VEFÂ ile/ve/değil/<> SAYGI GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEFD ile VEFD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçiler, temsilciler. İLE Gelme, varma, ulaşma, erişme. | Özel bir iş ile birinin yanına gitme, elçi gibi gönderilen insan topluluğu. )

- VEGAN BESLEN("ME")MEK/OL("MA")MAK:
HAYVANLARA
ve/değil/yerine/||/<>/> BİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pahalıya mal olur. VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Ucuza mal olur. )
( APUKURYA[Yun.]: Et yenilmeyen dönem. )

- VEGAN/LIK ve/||/<> CAYNACI/LIK(JAİNİZM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir hayvanın etini ve/veya ürünlerini yememenin yanısıra, hayvanları, mal/kaynak ya da köle olarak kullanmamayı esas alarak yaşam sürdürme tutumu. VE/||/<> Doğaya, düzene(sisteme) yük ya da olumsuz etki yaratmayacak şekilde, temel gereksinim/zorunlulukların ötesine geçmeyecek şekilde, doğayla uyumlu ve bütünlüklü bir yaşam sürdürme tutumu. )

- VEGETABLE vs. FRUIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEGETABLE vs. PLANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHÂMET ile/ve/<> HEZİMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHBÎ İLİM ile KİSBÎ İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHHÂB[< VEHB] değil/yerine/= ÇOK HÎBE EDEN, FAZLA BAĞIŞLAYAN, KARŞILIKSIZ VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM([çoğulu] EVHÂM) ile MİSAFİR-İ GAYBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu, yersiz korku. Şüphe, tereddüt. İLE Zaman zaman kişinin aklına gelen kötü düşünceler.[Gelip geçicidir!] )

- VEHİM/VEHM ile/değil/yerine/>< FEHİM/FEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu. İLE Anlama, düşünme. )

- VEHİM ile AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vehmin "işlevi", kişiyi kaygılandırmak, aklın görevi ise uyarmaktır. )
( Akıldan istedim delâlet, akıl verdi dalâlet. )

- VEHİM ile KARMAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ve ŞEKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ve ŞEKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ile/ve/||/<> TELÂŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ile ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHLETEN[Ar.] değil/yerine/= ANSIZIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHM ile/> ŞÜPHE/ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zanaay. İLE/> Sanat. )
( 1-49 İLE/> 51-99 )

- VEHM ile/ve VEHİM/VÂHİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu. İLE/VE Tekil/tikel anlamları tespit eden güç. )

- VEJETALİN[Fr.] değil/yerine/= KATI YAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı bitkilerden çıkarılan ve sade yağ yerine kullanılan katı yağ. )

- VEJETARYEN ile VEGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [hiçbir hayvanın canına kıymamak üzere]
Etini yememeyi yeğleyen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> Etini ve tüm hayvansal ürünleri tüketmemeyi ve kullanmamayı yeğleyen. Hayvanları, mal, kaynak ve köle olarak görmemek ve kullanmayan. )
( Bitkisel beslenme bilgisi ve bilincinde olmak. )

- VEKÂLET:
MÜŞTEKÎ
ile/ve/değil/||/<> MÜDÂFİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Vekâletnâme] Gerekir. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Gerekmez. )
( Müştekinin vekili olur. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Sanığın/şüphelinin müdâfisi olur. )

- VEKÂLET ile/değil İCÂZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKÂLET ile/değil İCÂZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKTÖR:
ŞİDDET
ve/||/<>/> YÖN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKTÖR[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok imiyle gösterilen doğru çizgi. | Büyüklüğü ile yönü olan nicelik. İLE ... )

- VELÂYET-İ ÂMME ile VELÂYET-İ HASSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET:
ÖZGÜRLÜK
ve/<> ÖZGÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ERMİŞLİK, VELÎLİK | ALLAH DOSTLUĞU | VELÎ VE ERMİŞ OLAN KİMSENİN HÂLİ VE SIFATI | BAŞKASINA SÖZÜNÜ GEÇİRME | DOSTLUK, SADÂKAT )

- VELÂYET ile/ve/||/<> HIDÂNE HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET ile/ve RİSÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, kendine. İLE/VE Herkese/Topluma. )
( Gidip alınıp gelinen. İLE Verilen. )
( Çağrılmaz. İLE Çağrılarak. )
( Özel/e. İLE Genel/e. )

- VELÂYET ile/ve VESÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korunma. İLE/VE Sakınma. )

- VELÂYETTEN KURTULMAK ile/ve VESÂYETTEN KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARESTE[Fars.]: Kurtulmuş. )

- VELED-İ BENÂT ile VELED-İ BENÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil çocukların eril ve dişil çocukları. İLE Eril çocukların eril ve dişil çocukları. )

- VELED-İ KALB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KALP ÇOCUĞU, MÂNEVÎ HAL )

- VELEH ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (KEDERDEN GELEN) ŞAŞKINLIK, SERSEMLİK | KAHIR VE HIŞIM )

- VELEH ile VELEH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kederden gelen] Şaşkınlık, sersemlik. İLE Kahır ve hışım. )

- VELENSE[İsp.] değil/yerine/= BATTANİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzü uzun tüylü, kalın ve ağır battaniye. )

- VELEV[Ar.] değil/yerine/= İSTER, İSTERSE, OLSA DA, KALDI Kİ, HATTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELHÂSIL[Ar.] değil/yerine/= KISACASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÎ[Ar.] ile/ve/= DOST[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIYIM-KIYIM, KIYIL Kİ, DOST ÖNÜNE ÇIK(ABİL) )

- VELÎ[Ar.] ile/ve/= DOST[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELİ değil/yerine/= ELÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÎME[Ar. çoğ. VELÂİM] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düğün yemeği/ziyafeti, şölen. | Evlenme, düğün. )

- VELİYY-ÜD-DİN değil/yerine/= DÎNE SIMSIKI BAĞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELİYY[çoğ. EVLİYÂ] ile VELÎ[Fars. < VELÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın 99 adından biri. | Sahip. | Bir çocuğun her türlü hareketinden ve durumundan sorumlu olan kişi. | Ermiş, eren. İLE Velâkin, ammâ, fakat. )
( "ve er"in kısaltması Ve, eğer. İLE "Sahip, usta, mâlik" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[DÂNİŞ-VER: Âlim. | SUHAN-VER: Şair, edip.] )

- VELVELE[Ar.] değil/yerine/= BAĞRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gürültü, bağrışma. | Gereksiz telaşa ve heyecana düşürmek. )

- VEN ile/ve/<> VENÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanı kalbe doğru götüren toplardamarlar. İLE/VE/<> Kılcal damar yatağı ve bir ven arasında kan taşıyan kan damarı. )

- VENA:
AŞK
ve/<> ŞARAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENEDİK TÜZÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENUS URANIA ile/ve/||/<> VENUS PANDEMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saf Aşk. İLE/VE/||/<> Duygularla olan. )
( Gökte. İLE/VE/||/<> Yerde. )

- VENÜS:
SABAH TANRISI
ile/ve AKŞAM TANRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşk. İLE/VE Savaş. )

- VENÜS değil/yerine/= ÇULPAN/ÇOBANYILDIZI/ZÜHRE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merkür'den sonra, güneşe en yakın gezegen. )
( Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına karşın sıcaklık bakımından 464 °C ile birinci sıradaki gezegendir. Bunun nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. )
( Saat yönünde dönen tek gezegen, Venüs'tür. )

- VENÜSÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerden, esmer kırmızımsı renkte olan, çiçekleri çarığa benzeyen güzel bir süs bitkisi. )

- VER(EBİL)MEK:
OLDUĞUNDA/BOLLUKTA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLMADIĞINDA/KITLIKTA/ZORLUKTA/YOKLUKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERÂ'/VERÂ ile VER'A ile VERÂ[çoğ. VERÂYÂ] ile VERA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arka, geri, öte. | Başka, gayri. | Kıç, geri, dübür. İLE Korkaklık. İLE Halk, mahluk; âlem, kâinat. İLE Haramdan kaçınma. )

- VERA' ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HARAMDAN, ŞÜPHELİLERDEN KAÇINMA/SAKINMA )

- VERB[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani hayvan ini. )

- VERBAL vs. ORAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERBAL/NON-VERBAL değil/yerine/= SÖZEL/SÖZEL OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERE ile VERDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kalenin ya da berkitilmiş bir yerin teslimi. İLE Bir borudan, bir saniyede geçen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı. )

- VEREM(BCG) AŞISI ile ÖTEKİ AŞILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GALOPAN: Hızla ilerleyen verem. )

- VEREM[Ar.]/SİLL[Ar.]/ÇIBAN/AKARSU ile AKARCA/FİSTÜL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kemik veremi. | Sürekli işleyen çıban. | Küçük akarsu. | Kaplıca. )

- VERESİYE değil/yerine KONSİNYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEREV ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir köşeden, karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış ya da konulmuş olan. )

- VERGİ ile HARÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile/ve KİRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile OKTRUVA[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE [eskiden] Kente giren şeylerden alınan vergi. )

- VERGİ ile ŞEREFİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belediyenin, yol yapmak/genişletmek gibi hizmetleri nedeniyle değeri artan mülk sahibinden, artan değerin üçte biri miktarı üzerinden alınan vergi. )

- VERITAS ile ALETHIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Latince. İLE Yunanca. )
( Hakikat ve doğruluk. )

- VERİ/BİLGİ/HABER:
"HEVESİMİZİ KAÇIRMAK İÇİN"
değil SÜRECİMİZİ KOLAYLAŞTIRSIN VE YOĞUNLAŞALIM DİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİ ile/ve/> BİLİ ile/ve/> BİLGİ ile/ve/> FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİ ile/ve/=/<> HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİ ile/ve/> SPERMATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi nesnesi. İLE/VE/> Dönüştürücü/dölleyici bilgi. )

- VERİLİ (ORTAK) AKIL ile/ve/> KURULU (ORTAK) AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kültür. İLE/VE/> Uygarlık. )
( Nedenbilimsel. İLE/VE/> Erekbilimsel. )

- VERİLİ OLAN ile GERÇEK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçeğe varmış kişi, en içten kişidir. )
( Gerçeği arayışın kendi gerçeğin devinimidir. )
( Gerçeğin devam gereksinimi yoktur. )
( En iyi olan, yalnızca gerçek olandır. )
( Zaman ve uzay ile sınırlı ve bir tek kişi için geçerli olan, gerçek değildir. )
( Gerçek, herkes için her zaman geçerlidir. )
( Eğer anlatabilirseniz, o gerçek olan değildir. )
( Gerçeğe varış, kaynağı keşfetmek ve onda karar kılmaktır. )

- VERİLİ ile ÇEVRİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAZANILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİLİ ile/ve/||/<>/> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/||/<>/> Kültür. )

- VERİM ile/ve BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bereket maddeyle ölçülmez. )

- VERİM ile/ve/||/<> YAPIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİMLİ/LİK ile/ve/||/<> ÇİLECİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİMLİLİK ve/> BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİMLİLİK ve/||/<> BEREKET ve/||/<> ÜRETKENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİNCE, ALMAYI BEKLEMEK değil/yerine ALINCA, VERMEYİ BECERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİP VERİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİRKEN:
AVUÇ AŞAĞI BAKAR ŞEKİLDE UZATMAK
yerine AÇIK AVUÇLA (YUKARI BAKAR ŞEKİLDE) UZATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİRKEN:
AVUÇ AŞAĞIYA BAKAR ŞEKİLDE UZATMAK
yerine/değil AÇIK AVUÇLA (YUKARI BAKAR ŞEKİLDE) UZATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİVERME ile VERİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vermek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vermek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK/ALMAK ile PAYLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaşmak, zevki bir kat artırır. )

- VERMEK/VERİLMİŞ OLAN ile/ve/değil EMÂNET ETMEK/EDİLMİŞ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine BEKLENTİ İÇİNDE OLMADAN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine BEKLENTİ İÇİNDE OLMADAN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine DEVRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/<>/değil GERİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine HEDİYE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TUHFE: Armağan, hediye. | İlâhî hediye. )

- VERMEK ile/ve/yerine İKRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve KATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/<>/< NASIL VERECEĞİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslolan/esas. İLE/VE/<>/< Yöntem/usûl. )

- VERMEK ile/ve/değil/yerine SUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ve/||/<>/> VAR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ve/||/<>/> VARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/||/<>/>/< VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil ZAMANINDA VERMEK/İNFÂK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERNİK[Yun.] değil/yerine/= KORUYUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürüldükleri yüzeyde, koruyucu katman yapan katı cisimlerle ya da kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç. )

- VERONİKA[İt.] değil/yerine/= YAVŞANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERSİYON[Fr., İng. VERSION] değil/yerine/= SÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERTIGO ve/||/<> HITCHCOCK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alfred Hitchcock'un en çok sevilen filmi. )

- VERTİGO ve/<> TİP 1 DİYABET ve/<> HEMATOİD ARTRİT ve/<> LUPUS ve/<> MS ve/<> HAŞİMATO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERTİGO ile VİTİLİGO/ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kerevizde bulunan psoralenler, deride, melanin üretimini artırarak, vitiligodan[beyaz lekeler] kurtulmaya yardımcı olur. )

- VERY TIGHT vs. FULL OF LIFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERY vs. SO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERY vs. TOO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESAİRE ile/ve/> VE ŞAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESAİT yerine ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESEN ile VESEN[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyku ağırlığı, uyuklama. İLE Put. )

- VESENÎ ile VESENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESÎLE ile BAHÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi niyetle. İLE Kötü niyetle. )

- VESİLE değil/yerine/= NEDENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESM ile VESM[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döğüp toz durumuna getirme. İLE Dağlama, damgalama. )

- VESVESE ile "KUR(MAK)"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESVESE ile EVHAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESVESE ile VEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VETED:
MECMÛ
ile/ve/<> METRÛK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk ikisi harekeli, sonundaki sakin ise. [örnek: sekiz] İLE/VE/<> Sondaki sakin, ortaya gelmişse. [örnek: altı] )
( Kısa hece önce ve uzun hece sonra. İLE/VE/<> Uzun hece önce ve kısa hece sonra. )

- VETO ile/değil/yerine/= İPTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetkinin/yasanın/kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. )

- VEYL[Ar.] ile YAZIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vay! | Yazık, vah vah. | Cehennemde bir derenin adı. İLE Herkesi üzebilecek şey, günah. | Acınma, üzüntü anlatan bir söz. | Kınama anlatan bir söz. )

- VEZÂRET[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vezirlik, paşalık. [Osmanlı'da en büyük rütbe.] )

- VEZİN ile/ve UYAK/KÂFİYE, AYAK SUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden bazı meclislerde, bazı zamanlarda söylenecek sözün şiirle söyleme gerekliliği ve zorunluluğu bulunurmuş. )

- VEZÎR-İ A'ZAM ile VEZÎR-İ MAÂL-İ SEMÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başvekil, en büyük vezir, sadrâzam. İLE Yüksek niteliği/vasfı olan vezir. )

- VEZİR ile/ve NEDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEZİRLERİN SIFATLARI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Zeki (vâfiru'l-akl)
* Düzgün tabiatlı (selimu't-tab)
* Edebli (edibu'n-nefs)
* Mutedil mizaçlı (mutedilu'l-ahlâk)
* Doğru iş yapan (munâsibu'l-efâl)
* Çabuk karar veren (serîatu'l-bedîha)
* İyi görünüşlü (makbûlu's-sûre)
* Açık görüşlü (cezlu'r-rey)
* Fikri isabetli (saibu'l-fikre)
* Sır vermeyen (kalilu's-sirre)
* Yerinde tedbir sahibi (hasenu't-tedbîr) )

- VEZN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TARTMA, TARTILMA, TARTI )

- VEZNECİLER ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adını, barut ölçüsünden[vezne < vezn] ve bu ölçüyle barut satan dükkanların bulunduğu bölgeden almıştır. )

- WUHAN'DAN[ - ÇİN], (BAZI) HAYVANLARLA OLAN YAKIN İLİŞKİLERİNDEN DOLAYI ÇIKAN HASTALIKLAR:
SUÇİÇEĞİ
ve/||/<>/> VEBÂ ve/||/<>/> KORONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- YA DA ile VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKÎNİYÂT ile/ve MEŞHÛRÂT ile/ve MÜSELLEMÂT ile/ve MAKBÛLÂT ile/ve ZANNİYÂT ile/ve MUHAYYELÂT ile/ve VEHMİYÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakîniyât: En üst derecedeki önerme. - Bedihiye. - Nazariye. Bedihiye: Apaçık. - Bedâhet-i Akliye. - Bedâhet-i Hissiye. Bedâhet-i Akliye: - Evveliyât. - Fıtriyât. Bedâhet-i Hissiye: - Müşâhedât. - Hadsiyât. - Mücerrebât. - Mütevâtirât. )
( VÂHİME: Gerçekliği olmayan değerler üretmek. )

- YARDIMCI OLMAK ile VESİLE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETİ = MELEKE = FACULTY[İng.] = FACULTÉ[Fr.] = VERMÖGEN, FÄHIGKEIT[Alm.] = FACULTAS[Lat.] = FACULTAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNETİM = MANAGEMENT[İng.] = DIRECTION[Fr.] = VERWALTUNG[Alm.] = DIREZIONE[İt.] = MANEJO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANN ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İki olasılığın (güçlü/güçsüz) birine zihnin/nefsin katılımı. )

- ZÂT-ÜL-FIKARÂT[Ar.] = VERTÉBRÉS[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omurgalılar, belkemiği olan hayvanlar. )
- VE ile HEM DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VE ile/ve/||/<> İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- VE ile VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dahî, de, hem, ile. İLE Çok kez "ü" gibi ve sesli biten sözcükten sonra "vü" olarak okunur. )

- VEBA ile ÇOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hasta sıçanlardan, insana geçen bir mikrobun oluşturduğu, bulaşıcı ve öldürücü bir sayrılık. | Bazı hayvan hastalıklarına da veba denir. İLE Hastalık, dert. | Sığır vebası. )

- VEBÂ ile MALKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hayvan vebâsı. )

- VEBÂL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞİDDET, AĞIRLIK, AZAP | GÜNAH )

- VEBER[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deve ya da tavşan tüyü. )

- VECÂ-İ BATN ile VECÂ-İ CENB ile VECÂ-İ MEFÂSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın ağrısı, kuru buruntu. İLE Göğsün yan tarafındaki ağrı. İLE Eklem ağrıları. )

- VECÂR/VİCÂR[Ar. çoğ. EVCİRE, VÜCÜR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kurt, aslan gibi yırtıcı hayvan yatağı, in. )

- VECD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİNDEN GEÇEREK İLÂHİ AŞKA DALMA | AŞIRI HEYECAN | KEDERLENME )

- VECD ile/ve CEZBE ile/ve İSTİĞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECD ile ŞEHVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECD ve/> VİCDAN ve/> ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LAF-Ü-GÜZAF, KIL-Ü-KÂL KALKTIĞINDA GERİYE ZEVK VE VİCDAN KALIR )

- VECD ile/ve VÜCÛD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 12. İLE/ve Sevilenin sevene ikramı. / Bulmak. Zatın kendini kendinde bulması. )
( Zatın sıfatları açısından kendini kendinde bulması. )

- VECD ile/ve ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah, icat etti.[buldu değildir!] İLE/VE Peygamber, ilm-el yakîn bilir.["zann" tanımı kullanılmış olsa bile] )

- VECHE[aslı VİCHE] değil/yerine/= YAN, TARAF, SEMT | YÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECHE yerine AÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECHE ile CEPHE/CEBHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Alın (yüz). | Savaş bölgesi. | Taraf, yön. )

- VECHE ile CİHET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECHE ile/ve/değil İTİBAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECÎ[< VECÂ] ile VECÎH[çoğ. VÜCEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrıtıcı, sızlatıcı. İLE Bir kavmin ulu'su, büyüğü, başkanı. | Güzel, hoş, lâtif. | Uygun/münasip. )

- VECÎZ/VECÎZE[< VECÂZET] ile VECÎZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa, derli-toplu. İLE Özdeyiş, îcazlı söz, lâfzı az mânâsı çok ifade. )

- VECİZE/KELÂM-I KİBAR/AFORİZMA değil/yerine/= ÖZDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VED ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜL | DOSTLUK )

- VEDA' ile VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyaz boncuk. İLE Ayrılma, ayrılış. )

- VEDA'LARDA:
RIG
ile/ve SAMA ile/ve YACUR ile/ve ATHARVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDA[Sans.] ile/değil VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÂ ile/ve/değil/||/<>/< VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDALAŞMAK ile/ve HELÂLLEŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÎ ile VEDÎ'[< VEDA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşeme bittikten sonra çıkan su. | Arabistan'ın bazı yerlerinde alınan vergi. İLE Başkasının malını saklamakla görevli kişi. )

- VEDUD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÇOK ŞEFKATLİ, KENDİNE ÇOK SEVGİ BESLENEN | Tanrı'nın bir isim-sıfatı; seven, sevginin kaynağı. )

- VEDÛK[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kösnük, kösnümüş, çiftleşme zamanı gelmiş hayvan. )

- VEFÂ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÖZÜNDE DURMA, SÖZÜNÜ YERİNE GETİRME )
( DOSTLUĞU DEVAM ETTİRME )
( ONUN YANINDAYKEN NASILSAN, UZAKTAYKEN DE AYNI OLMAK )

- VEFÂ ile/ve/<> HİLM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözünde durma, sözünü yerine getirme. | Dostluğu devam ettirme. | Onun yanındayken nasılsan, uzaktayken de aynı olmak. İLE/VE/<> Kişinin doğasında olan yumuşaklık. )
( Doğanızdaki yumuşaklığı anımsayarak kimseye hesap/borç takmayın! )

- VEFÂ ile/ve/değil/<> SAYGI GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEFD ile VEFD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçiler, temsilciler. İLE Gelme, varma, ulaşma, erişme. | Özel bir iş ile birinin yanına gitme, elçi gibi gönderilen insan topluluğu. )

- VEGAN BESLEN("ME")MEK/OL("MA")MAK:
HAYVANLARA
ve/değil/yerine/||/<>/> BİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pahalıya mal olur. VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Ucuza mal olur. )
( APUKURYA[Yun.]: Et yenilmeyen dönem. )

- VEGAN/LIK ve/||/<> CAYNACI/LIK(JAİNİZM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir hayvanın etini ve/veya ürünlerini yememenin yanısıra, hayvanları, mal/kaynak ya da köle olarak kullanmamayı esas alarak yaşam sürdürme tutumu. VE/||/<> Doğaya, düzene(sisteme) yük ya da olumsuz etki yaratmayacak şekilde, temel gereksinim/zorunlulukların ötesine geçmeyecek şekilde, doğayla uyumlu ve bütünlüklü bir yaşam sürdürme tutumu. )

- VEGETABLE vs. FRUIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEGETABLE vs. PLANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHÂMET ile/ve/<> HEZİMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHBÎ İLİM ile KİSBÎ İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHHÂB[< VEHB] değil/yerine/= ÇOK HÎBE EDEN, FAZLA BAĞIŞLAYAN, KARŞILIKSIZ VEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM([çoğulu] EVHÂM) ile MİSAFİR-İ GAYBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu, yersiz korku. Şüphe, tereddüt. İLE Zaman zaman kişinin aklına gelen kötü düşünceler.[Gelip geçicidir!] )

- VEHİM/VEHM ile/değil/yerine/>< FEHİM/FEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu. İLE Anlama, düşünme. )

- VEHİM ile AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vehmin "işlevi", kişiyi kaygılandırmak, aklın görevi ise uyarmaktır. )
( Akıldan istedim delâlet, akıl verdi dalâlet. )

- VEHİM ile KARMAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ve ŞEKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ve ŞEKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ile/ve/||/<> TELÂŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHİM ile ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHLETEN[Ar.] değil/yerine/= ANSIZIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEHM ile/> ŞÜPHE/ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zanaay. İLE/> Sanat. )
( 1-49 İLE/> 51-99 )

- VEHM ile/ve VEHİM/VÂHİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu. İLE/VE Tekil/tikel anlamları tespit eden güç. )

- VEJETALİN[Fr.] değil/yerine/= KATI YAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı bitkilerden çıkarılan ve sade yağ yerine kullanılan katı yağ. )

- VEJETARYEN ile VEGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [hiçbir hayvanın canına kıymamak üzere]
Etini yememeyi yeğleyen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> Etini ve tüm hayvansal ürünleri tüketmemeyi ve kullanmamayı yeğleyen. Hayvanları, mal, kaynak ve köle olarak görmemek ve kullanmayan. )
( Bitkisel beslenme bilgisi ve bilincinde olmak. )

- VEKÂLET:
MÜŞTEKÎ
ile/ve/değil/||/<> MÜDÂFİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Vekâletnâme] Gerekir. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Gerekmez. )
( Müştekinin vekili olur. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Sanığın/şüphelinin müdâfisi olur. )

- VEKÂLET ile/değil İCÂZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKÂLET ile/değil İCÂZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKTÖR:
ŞİDDET
ve/||/<>/> YÖN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKTÖR[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok imiyle gösterilen doğru çizgi. | Büyüklüğü ile yönü olan nicelik. İLE ... )

- VELÂYET-İ ÂMME ile VELÂYET-İ HASSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET:
ÖZGÜRLÜK
ve/<> ÖZGÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ERMİŞLİK, VELÎLİK | ALLAH DOSTLUĞU | VELÎ VE ERMİŞ OLAN KİMSENİN HÂLİ VE SIFATI | BAŞKASINA SÖZÜNÜ GEÇİRME | DOSTLUK, SADÂKAT )

- VELÂYET ile/ve/||/<> HIDÂNE HAKKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET ile/ve RİSÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, kendine. İLE/VE Herkese/Topluma. )
( Gidip alınıp gelinen. İLE Verilen. )
( Çağrılmaz. İLE Çağrılarak. )
( Özel/e. İLE Genel/e. )

- VELÂYET ile/ve VESÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korunma. İLE/VE Sakınma. )

- VELÂYETTEN KURTULMAK ile/ve VESÂYETTEN KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARESTE[Fars.]: Kurtulmuş. )

- VELED-İ BENÂT ile VELED-İ BENÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil çocukların eril ve dişil çocukları. İLE Eril çocukların eril ve dişil çocukları. )

- VELED-İ KALB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KALP ÇOCUĞU, MÂNEVÎ HAL )

- VELEH ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (KEDERDEN GELEN) ŞAŞKINLIK, SERSEMLİK | KAHIR VE HIŞIM )

- VELEH ile VELEH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kederden gelen] Şaşkınlık, sersemlik. İLE Kahır ve hışım. )

- VELENSE[İsp.] değil/yerine/= BATTANİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzü uzun tüylü, kalın ve ağır battaniye. )

- VELEV[Ar.] değil/yerine/= İSTER, İSTERSE, OLSA DA, KALDI Kİ, HATTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELHÂSIL[Ar.] değil/yerine/= KISACASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÎ[Ar.] ile/ve/= DOST[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIYIM-KIYIM, KIYIL Kİ, DOST ÖNÜNE ÇIK(ABİL) )

- VELÎ[Ar.] ile/ve/= DOST[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELİ değil/yerine/= ELÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÎME[Ar. çoğ. VELÂİM] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düğün yemeği/ziyafeti, şölen. | Evlenme, düğün. )

- VELİYY-ÜD-DİN değil/yerine/= DÎNE SIMSIKI BAĞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELİYY[çoğ. EVLİYÂ] ile VELÎ[Fars. < VELÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın 99 adından biri. | Sahip. | Bir çocuğun her türlü hareketinden ve durumundan sorumlu olan kişi. | Ermiş, eren. İLE Velâkin, ammâ, fakat. )
( "ve er"in kısaltması Ve, eğer. İLE "Sahip, usta, mâlik" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[DÂNİŞ-VER: Âlim. | SUHAN-VER: Şair, edip.] )

- VELVELE[Ar.] değil/yerine/= BAĞRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gürültü, bağrışma. | Gereksiz telaşa ve heyecana düşürmek. )

- VEN ile/ve/<> VENÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanı kalbe doğru götüren toplardamarlar. İLE/VE/<> Kılcal damar yatağı ve bir ven arasında kan taşıyan kan damarı. )

- VENA:
AŞK
ve/<> ŞARAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENEDİK TÜZÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENUS URANIA ile/ve/||/<> VENUS PANDEMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saf Aşk. İLE/VE/||/<> Duygularla olan. )
( Gökte. İLE/VE/||/<> Yerde. )

- VENÜS:
SABAH TANRISI
ile/ve AKŞAM TANRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşk. İLE/VE Savaş. )

- VENÜS değil/yerine/= ÇULPAN/ÇOBANYILDIZI/ZÜHRE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Merkür'den sonra, güneşe en yakın gezegen. )
( Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına karşın sıcaklık bakımından 464 °C ile birinci sıradaki gezegendir. Bunun nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. )
( Saat yönünde dönen tek gezegen, Venüs'tür. )

- VENÜSÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerden, esmer kırmızımsı renkte olan, çiçekleri çarığa benzeyen güzel bir süs bitkisi. )

- VER(EBİL)MEK:
OLDUĞUNDA/BOLLUKTA
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLMADIĞINDA/KITLIKTA/ZORLUKTA/YOKLUKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERÂ'/VERÂ ile VER'A ile VERÂ[çoğ. VERÂYÂ] ile VERA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arka, geri, öte. | Başka, gayri. | Kıç, geri, dübür. İLE Korkaklık. İLE Halk, mahluk; âlem, kâinat. İLE Haramdan kaçınma. )

- VERA' ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HARAMDAN, ŞÜPHELİLERDEN KAÇINMA/SAKINMA )

- VERB[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani hayvan ini. )

- VERBAL vs. ORAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERBAL/NON-VERBAL değil/yerine/= SÖZEL/SÖZEL OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERE ile VERDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kalenin ya da berkitilmiş bir yerin teslimi. İLE Bir borudan, bir saniyede geçen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı. )

- VEREM(BCG) AŞISI ile ÖTEKİ AŞILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GALOPAN: Hızla ilerleyen verem. )

- VEREM[Ar.]/SİLL[Ar.]/ÇIBAN/AKARSU ile AKARCA/FİSTÜL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kemik veremi. | Sürekli işleyen çıban. | Küçük akarsu. | Kaplıca. )

- VERESİYE değil/yerine KONSİNYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEREV ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir köşeden, karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış ya da konulmuş olan. )

- VERGİ ile HARÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile/ve KİRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERGİ ile OKTRUVA[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE [eskiden] Kente giren şeylerden alınan vergi. )

- VERGİ ile ŞEREFİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belediyenin, yol yapmak/genişletmek gibi hizmetleri nedeniyle değeri artan mülk sahibinden, artan değerin üçte biri miktarı üzerinden alınan vergi. )

- VERITAS ile ALETHIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Latince. İLE Yunanca. )
( Hakikat ve doğruluk. )

- VERİ/BİLGİ/HABER:
"HEVESİMİZİ KAÇIRMAK İÇİN"
değil SÜRECİMİZİ KOLAYLAŞTIRSIN VE YOĞUNLAŞALIM DİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİ ile/ve/> BİLİ ile/ve/> BİLGİ ile/ve/> FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİ ile/ve/=/<> HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİ ile/ve/> SPERMATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi nesnesi. İLE/VE/> Dönüştürücü/dölleyici bilgi. )

- VERİLİ (ORTAK) AKIL ile/ve/> KURULU (ORTAK) AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kültür. İLE/VE/> Uygarlık. )
( Nedenbilimsel. İLE/VE/> Erekbilimsel. )

- VERİLİ OLAN ile GERÇEK OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçeğe varmış kişi, en içten kişidir. )
( Gerçeği arayışın kendi gerçeğin devinimidir. )
( Gerçeğin devam gereksinimi yoktur. )
( En iyi olan, yalnızca gerçek olandır. )
( Zaman ve uzay ile sınırlı ve bir tek kişi için geçerli olan, gerçek değildir. )
( Gerçek, herkes için her zaman geçerlidir. )
( Eğer anlatabilirseniz, o gerçek olan değildir. )
( Gerçeğe varış, kaynağı keşfetmek ve onda karar kılmaktır. )

- VERİLİ ile ÇEVRİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KAZANILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİLİ ile/ve/||/<>/> VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/||/<>/> Kültür. )

- VERİM ile/ve BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bereket maddeyle ölçülmez. )

- VERİM ile/ve/||/<> YAPIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİMLİ/LİK ile/ve/||/<> ÇİLECİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİMLİLİK ve/> BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİMLİLİK ve/||/<> BEREKET ve/||/<> ÜRETKENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİNCE, ALMAYI BEKLEMEK değil/yerine ALINCA, VERMEYİ BECERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİP VERİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİRKEN:
AVUÇ AŞAĞI BAKAR ŞEKİLDE UZATMAK
yerine AÇIK AVUÇLA (YUKARI BAKAR ŞEKİLDE) UZATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİRKEN:
AVUÇ AŞAĞIYA BAKAR ŞEKİLDE UZATMAK
yerine/değil AÇIK AVUÇLA (YUKARI BAKAR ŞEKİLDE) UZATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİVERME ile VERİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vermek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Vermek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK/ALMAK ile PAYLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaşmak, zevki bir kat artırır. )

- VERMEK/VERİLMİŞ OLAN ile/ve/değil EMÂNET ETMEK/EDİLMİŞ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine BEKLENTİ İÇİNDE OLMADAN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine BEKLENTİ İÇİNDE OLMADAN VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine DEVRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/<>/değil GERİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil/yerine HEDİYE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TUHFE: Armağan, hediye. | İlâhî hediye. )

- VERMEK ile/ve/yerine İKRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve KATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/<>/< NASIL VERECEĞİNİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslolan/esas. İLE/VE/<>/< Yöntem/usûl. )

- VERMEK ile/ve/değil/yerine SUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ve/||/<>/> VAR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ve/||/<>/> VARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/||/<>/>/< VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil ZAMANINDA VERMEK/İNFÂK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERNİK[Yun.] değil/yerine/= KORUYUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürüldükleri yüzeyde, koruyucu katman yapan katı cisimlerle ya da kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç. )

- VERONİKA[İt.] değil/yerine/= YAVŞANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERSİYON[Fr., İng. VERSION] değil/yerine/= SÜRÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERTIGO ve/||/<> HITCHCOCK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alfred Hitchcock'un en çok sevilen filmi. )

- VERTİGO ve/<> TİP 1 DİYABET ve/<> HEMATOİD ARTRİT ve/<> LUPUS ve/<> MS ve/<> HAŞİMATO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERTİGO ile VİTİLİGO/ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kerevizde bulunan psoralenler, deride, melanin üretimini artırarak, vitiligodan[beyaz lekeler] kurtulmaya yardımcı olur. )

- VERY TIGHT vs. FULL OF LIFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERY vs. SO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERY vs. TOO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESAİRE ile/ve/> VE ŞAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESAİT yerine ARAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESEN ile VESEN[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyku ağırlığı, uyuklama. İLE Put. )

- VESENÎ ile VESENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESÎLE ile BAHÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi niyetle. İLE Kötü niyetle. )

- VESİLE değil/yerine/= NEDENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESM ile VESM[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döğüp toz durumuna getirme. İLE Dağlama, damgalama. )

- VESVESE ile "KUR(MAK)"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESVESE ile EVHAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESVESE ile VEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VETED:
MECMÛ
ile/ve/<> METRÛK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk ikisi harekeli, sonundaki sakin ise. [örnek: sekiz] İLE/VE/<> Sondaki sakin, ortaya gelmişse. [örnek: altı] )
( Kısa hece önce ve uzun hece sonra. İLE/VE/<> Uzun hece önce ve kısa hece sonra. )

- VETO ile/değil/yerine/= İPTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yetkinin/yasanın/kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. )

- VEYL[Ar.] ile YAZIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vay! | Yazık, vah vah. | Cehennemde bir derenin adı. İLE Herkesi üzebilecek şey, günah. | Acınma, üzüntü anlatan bir söz. | Kınama anlatan bir söz. )

- VEZÂRET[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vezirlik, paşalık. [Osmanlı'da en büyük rütbe.] )

- VEZİN ile/ve UYAK/KÂFİYE, AYAK SUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden bazı meclislerde, bazı zamanlarda söylenecek sözün şiirle söyleme gerekliliği ve zorunluluğu bulunurmuş. )

- VEZÎR-İ A'ZAM ile VEZÎR-İ MAÂL-İ SEMÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başvekil, en büyük vezir, sadrâzam. İLE Yüksek niteliği/vasfı olan vezir. )

- VEZİR ile/ve NEDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEZİRLERİN SIFATLARI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Zeki (vâfiru'l-akl)
* Düzgün tabiatlı (selimu't-tab)
* Edebli (edibu'n-nefs)
* Mutedil mizaçlı (mutedilu'l-ahlâk)
* Doğru iş yapan (munâsibu'l-efâl)
* Çabuk karar veren (serîatu'l-bedîha)
* İyi görünüşlü (makbûlu's-sûre)
* Açık görüşlü (cezlu'r-rey)
* Fikri isabetli (saibu'l-fikre)
* Sır vermeyen (kalilu's-sirre)
* Yerinde tedbir sahibi (hasenu't-tedbîr) )

- VEZN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TARTMA, TARTILMA, TARTI )

- VEZNECİLER ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adını, barut ölçüsünden[vezne < vezn] ve bu ölçüyle barut satan dükkanların bulunduğu bölgeden almıştır. )
- "DATABEYZ"[İng. DATABASE] değil/yerine/= VERİTABANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DELİCİ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< VERİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DERİNLEŞMEK" ile ve"KÖK SALMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MERÂTİB" ile/ve/değil/||/<>/< VETÎRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VEHÇE" değil VECHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VEREBİLİNİR" değil VERİLEBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VERESİYE/YAPASIYA KADAR" değil/yerine VERENE/YAPANA KADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [hem] ŞİFRELEME ile/ve/değil/yerine/hem de/<>/>/< VERİYİ/BİLGİYİ GİZLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
VERGİ KAÇIRMAK
değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADAK ile/ve VERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFEDEBİLMEK ve/||/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL'IN KONUSU ile/ve VEHİM'İN KONUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üçgenlik. İLE/VE Üçgen. )

- ALIŞ-VERİŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ-ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Veren, her zaman vermeye hazırdır. )
( Kendilerinde olanlar, verebilirler. )
( Verirsin ve alırsın! Verirsen alırsın! Verdikçe alırsın! Ver/verebil ki, alabil! )
( Biriktiren biriktirmeye memur, harcayan harcamaya. Veren ise, hazineyi kullanma yetkisine sahiptir. )
( Verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek kimse yoktur. )

- ALIŞ ile/ve/değil/yerine VERİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslolan, alış-veriş değil, VERİŞ-ALIŞ'tır. )
( Kendilerinde olanlar, verebilirler. )
( Nasıl ilerlemeli? İki kâse pirinç fedâ edilerek. )

- ANLAK = ZEKÂ = INTELLECT/INTELLIGENCE[İng.] = ENTENDEMENT/INTELLIGENCE[Fr.] = VERSTAND/INTELLIGENZ[Alm.] = INTELLECTUS/INTELLIGENITIA[Lat.] = INTELIGENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTER/LER ile/ve/<> VEN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalpten çıkarlar. İLE/VE/<> Karaciğerden çıkarlar. )
( Kalp için kanı havalandırıp metabolizmanın neden olduğu işlerden dolayı kanı temizlemekte görevlilerdir. Yaşamsal güçleri tüm gövdeye taşırlar. İLE/VE/<> Gövdenin birçok yanına kanı dağıtırlar. )

- AŞK ile/ve/>/değil VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NE MÜMKÜNDÜR VEFÂ BULMAK CİHANIN BÎ-VEFÂSINDAN
MUHİB-İ SÂDIKI YEĞDİR KİŞİNİN AKRABASINDAN )

- ATLAS OKYANUSUNDA:
[KUZEY AMERİKA] LABRADOR DENİZİ
ile/ve/||/<> BELLE ADASI BOĞAZI ile/ve/||/<> FUNDY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CHESAPEAKE KOYU ile/ve/||/<> SARGASSO DENİZİ ile/ve/||/<> FLORİDA BOĞAZI ile/ve/||/<> APALACHEE KOYU ile/ve/||/<> CAMPECHE KOYU ile/ve/||/<> YUCATAN KANALI ile/ve/||/<> HONDURAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PANAMA KANALI ile/ve/||/<> COLON KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VENEZUELA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MONA BOĞAZI ile/ve/||/<> ANEGADA BOĞAZI ile/ve/||/<> AMAZON AĞZI ile/ve/||/<> MARAJO KOYU ile/ve/||/<> MARCOS KOYU ile/ve/||/<> BLANCA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. MATIAS KÖRFEZİ ile/ve/||/<> S. JORGE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> GRANDE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> MACELLAN BOĞAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRILACAK ZAMAN ve/||/<> VERİLECEK SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefâ bilmeyene zaman ayrılmaz/ayrılmamalı. VE/||/<> Değer bilmeyene selâm verilmez. )

- BAHÂNE ile/ve/değil VESÎLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALKON ile VERANDA[< Portekizce]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Camlı taraça. )

- BAŞ DÖNMESİ ile VERTİLİGO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATTANİYE ile VELENSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYEZİD'İN:
DELİSİ
ve VELİSİ ve KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME = NUTRITION[İng.] = NOURRIR[Fr.] = VERPFLEGEN[Alm.] = NUTRIRE[İt.] = NUTRIR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/> SEVGİ ve/> VERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmeyen sevemez. )

- BİLMEK ve/> SEVMEK ve/> VERMEK ve/> BULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmimizce bilinir, ikramımızca ihsan görür, sevdiğimizce seviliriz. )
( Ne kadar geç verirse o kadar çok verir. )

- BİSİKLET ve/<> VERİŞ-ALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEY/FLORA ile/ve VEJETASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bölgede yaşayan tüm bitkisel canlıların düzenli olarak sınıflandırılması. İLE/VE Bir bölgede yaşayan bitkilerin oluşturduğu topluluk. )

- BİTEY/FLORA ile/ve VEJETASYON ile/ve HABİTAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bölgede yaşayan tüm bitkisel canlıların düzenli olarak sınıflandırılması. İLE/VE Bir bölgedeki bitki topluluğunun oluşturduğu örtü. [Orman, bozkır, çayırlık vb.] Herhangi coğrafi bölgenin bir kesimi üzerinde, yaşam koşulları birbirine benzeyen bitkilerin bir arada toplanma biçimi. | Bitkinin, tohumdan gelişip tekrar tohum verecek duruma gelene kadar geçen dönemi. İLE/VE Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı. )

- BOLİVYA <> VELLAGRANDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adını, İspanyollar'a karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Simon Bolivar'dan almıştır. <> Bu kasaba, adını, 1967'de, Bolivya dağlarında öldürülen Che Guevara için, yaklaşık 8.000 kişinin yaşadığı Vellagrande'de, ölümünün 30. yılında düzenlediği törenlerle, tüm dünyaya duyurmuş oldu.[Vellagrande sakinleri, evlerinin duvarlarını Che'nin portresi ve "Che yaşıyor!" sözüyle kaplamışlar.] )

- BÖCEK değil VETA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CENÂH ile VECHE[aslı VİCHE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanat, kuş kanadı. | Kol, pazı. | Yan, kol. | Âhiret. İLE Yüz. | Yan, taraf, semt. )

- CIVILITAS <> HUMANITAS <> VERITAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİHET ile/ve VECH[Ar. çoğ. VÜCÛH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞMA ile/ve/<> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ONGUN: Çok verimli olan. | Yarar duruma gelmiş. | Mutlu. | Kutlu. | Totem. | Arma. )

- ÇEVREL ÇİÇEK DURUMU, VERTİSİLASTER = EZHÂR-I HALKAVÎYE = VERTICILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DATA[İng.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = MERIT[İng.] = MÉRITE[Fr.] = VERDIENST[Alm.] = MERITUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ/LİK ile VELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deli, kendi deli olduğu gibi başkasını da delirten. İLE Veli, başkasını ihyâ eden. )
( İnsan aklı bırakırsa Deli, akıl insanı bırakırsa Veli. )
( "Deliyim!" demek, bir şey değil. Marifet, zırva bulabilmekte! )
( Velîlik, altın; nebîlik, gümüş kerpiçtir. İlâhî zevk ve saltanat makamına "Altın kerpiç", Peygamber'in, kişileri davet etmek için indiği tenezzül makamına da "Gümüş kerpiç" denilmiştir. )

- DELİ ile VELÎ ile ÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini kurtarmış. İLE Kendini kurtarmışlıkla birlikte bir başkasını daha kurtarabilme olanağı/kudreti bulunan. İLE ... )
( [Sürekli] Anlaşılmaya çalışan. İLE/VE Anlamaya çalışan. İLE Anlayabileceği bir şeyi kalmayan. )
( ... İLE Ermiş, seven, dost, sahip. | Tüm işlerini, Allah'a sunan kişi. İLE ... )
( Akıl, baştan çıkarsa. İLE Dünya, senden çıkarsa. İLE Sen, dünyadan çıkarsan. )

- DOĞRU = TRUE[İng.] = VRAI[Fr.] = WAHR, RICHTIG[Alm.] = VERUS[Lat.] = VERDADERO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULAMA, OLUMLAMA = TAHKİK = VERIFICATION[İng.] = VÉRIFICATION[Fr.] = VERIFIKATION[Alm.] = VERIFICACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULAMAK = VERIFY[İng.] = VÉRIFIER[Fr.] = VERIFIZIEREN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULUK = HAKİKAT = TRUTH[İng.] = VÉRITÉ[Fr.] = WAHRHEIT, RICHIGKEIT[Alm.] = VERITAS[Lat.] = ALÉTHEIA[Yun.] = VERDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUŞTAN = VEHBİ, FITRİ = INNATE[İng.] = INNÉ[Fr.] = ANGEBOREN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DONE[Fr.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME (")YOĞUNLUĞU(") ile/değil/>< VERİ PAYLAŞIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBEVEYN ile VELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELVERİŞLİ ile VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEM = FAZİLET = VIRTUE[İng.] = VERTU[Fr.] = TUGEND[Alm.] = VIRTUS[Lat.] = ARETE[Yun.] = VIRTUD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESRİME = VECİT[Ar.] = ECSTASY[İng.] = EXTASE[Fr.] = EKSTASE[Alm.] = EKSTASIS[Yun.] = ÉXTASIS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKEN ile VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVHAM ile VESVESE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANİLA ile/ve VELENSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- FECAÂT ile VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIRSAT ile/ve VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARK ve/> VECD ve/> MEVT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK = TRUTH[İng.] = VÉRITÉ[Fr.] = WAHRHEIT[Alm.] = VERITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ/KUVVET | BÜYÜKLÜKLER:
SKALER
ile/ve/||/<> VEKTÖREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜLENME ve/> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABER ile/ve/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAİN/LİK ile/değil/yerine VEFÂSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKLI/LIK ile/ve VERİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARF ile/ve/<>/> HECE ile/ve/<>/> CÜZ ile/ve/<>/> TEFİLE ile/ve/<>/> VEZİN ile/ve/<>/> BAHRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ ile/ve VERA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Haramdan kaçınma. )

- HAYAL ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYAL ile VEHİM/FACULTE ESTIMATIVE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYIRLI ile/ve/<>/değil/yerine VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIR ile/ve VERİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİKMET ve VECD ve İSTİĞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tasavvufun başı kalbî sezgi, sonu herşeyi kaplayan ilâhi irfan ve sevgidir. )
( Hikmet, boş midelere iner. )

- HİSSÎ İDRAK ile/ve/> HAYALÎ İDRAK ile/ve/> VEHMÎ İDRAK ile/ve/> AKLÎ İDRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜKÜMDAR ile/ve/<>/> VELİAHT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<>/> Bir hükümdarın ölümünden ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kişi. )

- HÜRMET = VENERATION[İng.] = VÉNÉRATION[Fr.] = HOCHACTUNG[Alm.] = VENERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HZ. NUH'UN TENZİHİ ile VE HZ. İDRİS'İN TENZİHİ ile HZ. MUHAMMED'İN TENZİHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolanlardan tenzih. İLE/VE Tenzihin tenzihten çıkarılması. İLE/VE ... )
( Olumsuzlama/İnkâr. İLE/VE Olumsuzlanmanın olumsuzlanması. İLE/VE ... )

- İLE yerine/değil VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile VESVESE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHÂMAT ile VESVESE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİŞKİ ile/ve VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİZAÎ ile/ve VEHMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRŞÂD ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefatla sonlanır. İLE Vefatla bile sonlanmaz. )

- İSTATİSTİK ile/ve/değil VERİTABANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞKOLİK ile/değil/yerine VERİMLİ ÇALIŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- İYİLİK:
SÖZ İLE
ve/||/<> VERMEK İLE ve/||/<> DÜŞÜNCE İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güven oluşturur. VE/||/<> Sevgi oluşturur. VE/||/<> Derinlik oluşturur. )

- İYİLİK ile/ve/||/<> DOĞRULUK ile/ve/||/<> CESÂRET ile/ve/||/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötülüğe karşın. İLE/VE/||/<> Yanlışa karşın. İLE/VE/||/<> Zorluğa karşın. İLE/VE/||/<> Mesafeye karşın. )

- KABAK ile VEZİRKÜLÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabak kızartılmamalıdır. [Tüm özellikleri nitelikleri kaybolur.] )

- KATILIM ile/ve/<> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMLARDA:
HAKÎKÎ
ile/ve İTİBÂRÎ ile/ve VEHMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYGI ile VESVESE/İŞKİLLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEFİL ile/ve/<> VEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELER ile VEZEGA[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir çeşit büyük keler. )

- KENDİNİ BİL(EBİL)MEK:
ALIRKEN
ile/ve/değil VERİRKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini bilemezsin. İLE/VE/DEĞİL Kendini bulursun. )

- KERTENKELE ile VERDÂNE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Koca başlı kertenkele. )

- KİŞİNİN:
ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEK
ile/ve/||/<>/>/< VERMESİNİ ENGELLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMEDİ ile/ve VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUNTU/YANILSAMA = VEHİM = ILLUSION[İng., Fr.] = ILLUSION, TÄUSCHUNG[Alm.] = ILLUSIO[Lat.] = DOXA[Yun.] = ILUSIÓN[İsp.] = MAYA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALZEME ile/ve VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARİFET VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİKSEL ile/ve/değil VEKTÖREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile VERVET MAYMUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZİ ile/ve VEDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Daha çok, sidikten/işedikten sonra ya da bazı uyarılma hallerinde az miktarda gelen sıvı. )

- MİRÂC:
ALIRKEN
ile/ve/değil VERİRKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçsiz. İLE/VE/DEĞİL Bilinçli. )

- MUTLULUK ile/ve/> VERİMLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜBÂREK[< BEREKET] değil/yerine/= VERİMLİ/KUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEREKETLİ, FEYİZLİ | UĞURLU, HAYIRLI, MUTLU, KUTLU )

- MÜNBİT[Ar. < NEBÂT] değil/yerine/= VERİMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NANKÖR ile/değil/yerine/>< VEFÂLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek bir yanlışınızı/eksiğinizi/zararınızı görse, tüm iyiliklerinizi/artılarınızı/yararlarınızı unutur. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Çok fazla yanlışınızı/eksiğinizi/zararınızı görse bile iyiliklerinizi/artılarınızı/yararlarınızı unutmaz. )

- NEBÎ ile VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tenzil eder. İLE Te\'vil eder. )

- NEDEN/SEBEP/MÜSEBBİB ile VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE ile/ve VERİ/MA'LÛMÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEZÂRET[< NAZAR] ile/ve/<> VEKÂLET/VEKİLLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakma, bakış, etrafı görme, seyir. | Gözetme, gözden geçirme, denetim. | İdâre, reislik. | Nâzırlık, vekillik. İLE/VE/<> Başkasının işini görmeye görevli ve/veya yetkili olma. | Birini, kendi yerine geçirme. | Birinin yerini tutma. | Vekillik, nezâret. | Vekilin, görev yaptığı yer/bina. )

- ÖLÇEK ile VERNİYE[< VERNIER adından]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Doğrusal ya da dairesel boyutların ölçülmesinde, ölçme duyarlılığını artıran, çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzenek. )

- ÖLÜM yerine/değil VEFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNCÜLÜK ETMEK ile VESİLE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile/ve/değil/yerine/<> VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARA VAKFI(NUKUD) ile VEFÂEN SATIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARALEL ile/ve VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEŞİN SATAN ile/ve/<> VERESİYE SATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şişman. İLE/VE/<> Pişman. )

- PEYGAMBERLER ve VELÎLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümmetleriyle bilinir. VE Dostlarıyla bilinir. )

- PUTLAŞTIRMA ile/değil/yerine VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RANDIMAN[Fr.] değil/yerine/= VERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİSÂLET VE NÜBÜVVET ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek kişi. İLE ... )
( Yasalarla koruma. İLE Sevgiyle koruma. )
( Fark. İLE Tevhid. )
( Bildirme. İLE Çekim/câzibe. )
( Yönetir. İLE Yönetmez. )
( Korur. İLE Sunar. )
( Sunarak. İLE Sarılarak. )
( Bildirir. İLE Paylaşır. )

- RİSÂLET ile NÜBÜVVET ile VELÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümmetinin sınırlarıyla anlatarak. İLE kendi sınırlarıyla anlayarak. İLE Sevgiyle/şefkatle. )

- ROSACEAE = VERDÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADÂKAT ile/ve/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Sadakatin zirvesi. )

- SARAÇHANE = VEZNECİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI/SEVGİ ve/> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/> Arkanda bıraktığını, giderken yaktığını, yabana atmamak. )

- SEBEB ile/ve/<> VETED ile/ve/<> FÂSILA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İp. İLE/VE/<> Kazık. İLE/VE/<> İp ile kazıkların arası.
[Çadır terimlerinden.] )
( 2 harf. İLE/VE/<> 3 harf. İLE/VE/<> 4 harf ve fazlası. )

- SEVGİDE:
KOŞULSUZLUK
ve/||/<> HESAPSIZLIK ve/||/<>
SÜREKLİLİK
ve/||/<> VEREREK BAŞLAMAK(< ALMA DÜŞÜNCESİNİN/BEKLENTİSİNİN OLMAMASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIDDIK ile/ve/<>/= VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRADÜZEN(HİYERARŞİ) YETKİSİ ile/ve/||/<> VESÂYET YETKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUMLULUK = MESÛLİYET = RESPONSIBILITY[İng.] = RESPONSABILITÉ[Fr.] = VERANTWORTUNG[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZLEŞME = MUKÂVELE[Ar.] = CONTRACT[İng.] = CONTRAT[Fr.] = VERTRAG[Alm.] = CONTRAER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ = VETİRE = PROCESS[İng.] = PROCESSUS[Fr.] = PROZESS[Alm.] = PROCESSUS[Lat.] = PROCESO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAH ile/ve VEZİR ile/ve FİL ile/ve AT ile/ve KALE/ROK ile/ve PİYON[Fr. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve FERZ/FERZÎN/FERZÂNE/FERZEND[Fars.] ile/ve PÎL ile/ve ... ile/ve RUH ile/ve PİYÂDE, BEYDÂK[Ar.] )

- ŞEKK ile/ve/< ZANN ile/ve/< ZAN-I GALİP ile/ve/< VEHİM ile/ve/< ŞÜPHE[< TEŞBİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine muhalif iki şeyden birini, ötekine yeğleme sırasında kişide ortaya çıkan ikircik. Bir yargıda herhangi birini yeğlemeksizin "...dır" ile "...değildir" arasında yaşanan ikircik(tereddüt). İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilememesi. İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilebilmesi. [Yakîn(kesinlik) derecesindedir.] İLE/VE Yargının yeğlenen tarafı. İLE/VE Kavramın/olgunun gizliliği, karmaşıklığı ve kapalılığı. )

- ŞEY ile/değil/yerine VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKVÂ[Ar. < VİKAYE] ile/ve VERA'[Ar.] ile/ve ZÜHD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakınma - Korunma - Ümit. İLE/VE Şüpheliyi uzakta tutmak. İLE/VE Şüpheli olma olasılığı ile mübâhların çoğunu terk etmek. )
( Haramlardan sakınma/ittikâ. İLE/VE Şüphelilerden sakınma/ittikâ. İLE/VE Mübâhları terk. )
( Tevâzû. İLE/VE Mahviyet. İLE/VE ... )
( Dinin yasak ettiği şeylerden kaçınma. | Belirli olan şeyin yanından geçmemek. | Günahlara direnç kazanmak. İLE Haramdan kaçınma. )
( TAKVA: Yolculuk azığı. )

- TAPINMA, ULULAMA = DEVOTION[İng.] = FERVEUR[Fr.] = VEREHRUNG[Alm.] = DEVOTIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ile/ve/<> VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAUN[Ar.] ile/<> VEBÂ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulaşıcı hastalıklar. İLE/<> Hasta sıçanlardan, insana geçen bir mikrobun oluşturduğu, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık. )

- TAVAF ile VEDÂ TAVÂFI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENKİT ile VERYANSIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESELLÜM[Ar.] değil/yerine/= VERİLEN BİR ŞEYİ ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVERRÜM[Ar.] değil/yerine/= VEREM OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÖVBE ile/ve/<> VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de süreklidir/sürekli olmalıdır. )

- TÖVBE ile/ve/<> VEFÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAFİK = TRAFFIC[İng.] = CIRCULATION[Fr.] = VERKEHR[Alm.] = TRAFFICO[İt.] = TRÁFICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US = AKIL = REASON[İng.] = RAISON[Fr.] = VERNUNFT[Alm.] = RATIO[Lat.] = RAZON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMİTSİZLİK/UMUTSUZLUK = DEPAIR[İng.] = DÉSESPOIR[Fr.] = VERZWEIFLUNG[Alm.] = DESPERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHŞET ile/ve VEHÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKFİYE/VAKIFNÂME ile/ve/||/<> VELÂYET/TEVLİYET ile/ve/||/<> MÜTEVELLİ/NÂZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂLİ ve/||/<> VELÎ ve/||/<> HÂMİ ve/||/<> RÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Koruyucu] Dışta. VE/||/<> İçte. )
( Maddî koruyucu. VE/||/<> Manevî koruyucu. )

- VARLIK-YOKLUK ile/değil VERİP-VERMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASÎ ile VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zorunlu. İLE Gönüllü. )

- VE ile VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dahî, de, hem, ile. İLE Çok kez "ü" gibi ve sesli biten sözcükten sonra "vü" olarak okunur. )

- VECÂ-İ BATN ile VECÂ-İ CENB ile VECÂ-İ MEFÂSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın ağrısı, kuru buruntu. İLE Göğsün yan tarafındaki ağrı. İLE Eklem ağrıları. )

- VECÎ[< VECÂ] ile VECÎH[çoğ. VÜCEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrıtıcı, sızlatıcı. İLE Bir kavmin ulu'su, büyüğü, başkanı. | Güzel, hoş, lâtif. | Uygun/münasip. )

- VECÎZ/VECÎZE[< VECÂZET] ile VECÎZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa, derli-toplu. İLE Özdeyiş, îcazlı söz, lâfzı az mânâsı çok ifade. )

- VEDA' ile VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyaz boncuk. İLE Ayrılma, ayrılış. )

- VEDA[Sans.] ile/değil VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÂ ile/ve/değil/||/<>/< VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÎ ile VEDÎ'[< VEDA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşeme bittikten sonra çıkan su. | Arabistan'ın bazı yerlerinde alınan vergi. İLE Başkasının malını saklamakla görevli kişi. )

- VEFD ile VEFD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçiler, temsilciler. İLE Gelme, varma, ulaşma, erişme. | Özel bir iş ile birinin yanına gitme, elçi gibi gönderilen insan topluluğu. )

- VEHM ile/ve VEHİM/VÂHİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu. İLE/VE Tekil/tikel anlamları tespit eden güç. )

- VELÂYET-İ ÂMME ile VELÂYET-İ HASSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET ile/ve VESÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korunma. İLE/VE Sakınma. )

- VELÂYETTEN KURTULMAK ile/ve VESÂYETTEN KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARESTE[Fars.]: Kurtulmuş. )

- VELED-İ BENÂT ile VELED-İ BENÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil çocukların eril ve dişil çocukları. İLE Eril çocukların eril ve dişil çocukları. )

- VELEH ile VELEH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kederden gelen] Şaşkınlık, sersemlik. İLE Kahır ve hışım. )

- VELİYY[çoğ. EVLİYÂ] ile VELÎ[Fars. < VELÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın 99 adından biri. | Sahip. | Bir çocuğun her türlü hareketinden ve durumundan sorumlu olan kişi. | Ermiş, eren. İLE Velâkin, ammâ, fakat. )
( "ve er"in kısaltması Ve, eğer. İLE "Sahip, usta, mâlik" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[DÂNİŞ-VER: Âlim. | SUHAN-VER: Şair, edip.] )

- VEN ile/ve/<> VENÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanı kalbe doğru götüren toplardamarlar. İLE/VE/<> Kılcal damar yatağı ve bir ven arasında kan taşıyan kan damarı. )

- VENUS URANIA ile/ve/||/<> VENUS PANDEMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saf Aşk. İLE/VE/||/<> Duygularla olan. )
( Gökte. İLE/VE/||/<> Yerde. )

- VERÂ'/VERÂ ile VER'A ile VERÂ[çoğ. VERÂYÂ] ile VERA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arka, geri, öte. | Başka, gayri. | Kıç, geri, dübür. İLE Korkaklık. İLE Halk, mahluk; âlem, kâinat. İLE Haramdan kaçınma. )

- VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERE ile VERDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kalenin ya da berkitilmiş bir yerin teslimi. İLE Bir borudan, bir saniyede geçen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı. )

- VERİVERME ile VERİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESAİRE ile/ve/> VE ŞAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESEN ile VESEN[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyku ağırlığı, uyuklama. İLE Put. )

- VESENÎ ile VESENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESM ile VESM[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döğüp toz durumuna getirme. İLE Dağlama, damgalama. )

- VESVESE ile VEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEZÎR-İ A'ZAM ile VEZÎR-İ MAÂL-İ SEMÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başvekil, en büyük vezir, sadrâzam. İLE Yüksek niteliği/vasfı olan vezir. )

- WUHAN'DAN[ - ÇİN], (BAZI) HAYVANLARLA OLAN YAKIN İLİŞKİLERİNDEN DOLAYI ÇIKAN HASTALIKLAR:
SUÇİÇEĞİ
ve/||/<>/> VEBÂ ve/||/<>/> KORONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- YA DA ile VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKÎNİYÂT ile/ve MEŞHÛRÂT ile/ve MÜSELLEMÂT ile/ve MAKBÛLÂT ile/ve ZANNİYÂT ile/ve MUHAYYELÂT ile/ve VEHMİYÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakîniyât: En üst derecedeki önerme. - Bedihiye. - Nazariye. Bedihiye: Apaçık. - Bedâhet-i Akliye. - Bedâhet-i Hissiye. Bedâhet-i Akliye: - Evveliyât. - Fıtriyât. Bedâhet-i Hissiye: - Müşâhedât. - Hadsiyât. - Mücerrebât. - Mütevâtirât. )
( VÂHİME: Gerçekliği olmayan değerler üretmek. )

- YARDIMCI OLMAK ile VESİLE OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETİ = MELEKE = FACULTY[İng.] = FACULTÉ[Fr.] = VERMÖGEN, FÄHIGKEIT[Alm.] = FACULTAS[Lat.] = FACULTAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÖNETİM = MANAGEMENT[İng.] = DIRECTION[Fr.] = VERWALTUNG[Alm.] = DIREZIONE[İt.] = MANEJO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANN ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İki olasılığın (güçlü/güçsüz) birine zihnin/nefsin katılımı. )

- ZÂT-ÜL-FIKARÂT[Ar.] = VERTÉBRÉS[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omurgalılar, belkemiği olan hayvanlar. )
- VE ile VE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dahî, de, hem, ile. İLE Çok kez "ü" gibi ve sesli biten sözcükten sonra "vü" olarak okunur. )

- VECÂ-İ BATN ile VECÂ-İ CENB ile VECÂ-İ MEFÂSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın ağrısı, kuru buruntu. İLE Göğsün yan tarafındaki ağrı. İLE Eklem ağrıları. )

- VECÎ[< VECÂ] ile VECÎH[çoğ. VÜCEHÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrıtıcı, sızlatıcı. İLE Bir kavmin ulu'su, büyüğü, başkanı. | Güzel, hoş, lâtif. | Uygun/münasip. )

- VECÎZ/VECÎZE[< VECÂZET] ile VECÎZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa, derli-toplu. İLE Özdeyiş, îcazlı söz, lâfzı az mânâsı çok ifade. )

- VEDA' ile VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyaz boncuk. İLE Ayrılma, ayrılış. )

- VEDA[Sans.] ile/değil VEDÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÂ ile/ve/değil/||/<>/< VEFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEDÎ ile VEDÎ'[< VEDA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşeme bittikten sonra çıkan su. | Arabistan'ın bazı yerlerinde alınan vergi. İLE Başkasının malını saklamakla görevli kişi. )

- VEFD ile VEFD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elçiler, temsilciler. İLE Gelme, varma, ulaşma, erişme. | Özel bir iş ile birinin yanına gitme, elçi gibi gönderilen insan topluluğu. )

- VEHM ile/ve VEHİM/VÂHİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruntu. İLE/VE Tekil/tikel anlamları tespit eden güç. )

- VELÂYET-İ ÂMME ile VELÂYET-İ HASSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELÂYET ile/ve VESÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korunma. İLE/VE Sakınma. )

- VELÂYETTEN KURTULMAK ile/ve VESÂYETTEN KURTULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARESTE[Fars.]: Kurtulmuş. )

- VELED-İ BENÂT ile VELED-İ BENÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dişil çocukların eril ve dişil çocukları. İLE Eril çocukların eril ve dişil çocukları. )

- VELEH ile VELEH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kederden gelen] Şaşkınlık, sersemlik. İLE Kahır ve hışım. )

- VELİYY[çoğ. EVLİYÂ] ile VELÎ[Fars. < VELÂYET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın 99 adından biri. | Sahip. | Bir çocuğun her türlü hareketinden ve durumundan sorumlu olan kişi. | Ermiş, eren. İLE Velâkin, ammâ, fakat. )
( "ve er"in kısaltması Ve, eğer. İLE "Sahip, usta, mâlik" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[DÂNİŞ-VER: Âlim. | SUHAN-VER: Şair, edip.] )

- VEN ile/ve/<> VENÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanı kalbe doğru götüren toplardamarlar. İLE/VE/<> Kılcal damar yatağı ve bir ven arasında kan taşıyan kan damarı. )

- VENUS URANIA ile/ve/||/<> VENUS PANDEMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saf Aşk. İLE/VE/||/<> Duygularla olan. )
( Gökte. İLE/VE/||/<> Yerde. )

- VERÂ'/VERÂ ile VER'A ile VERÂ[çoğ. VERÂYÂ] ile VERA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arka, geri, öte. | Başka, gayri. | Kıç, geri, dübür. İLE Korkaklık. İLE Halk, mahluk; âlem, kâinat. İLE Haramdan kaçınma. )

- VERDİĞİN ŞEYLERİ "GÖRMEMEK" ve/||/<>/>/< VEREBİLECEĞİN ŞEYLERİ ARTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERE ile VERDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kalenin ya da berkitilmiş bir yerin teslimi. İLE Bir borudan, bir saniyede geçen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı. )

- VERİVERME ile VERİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESAİRE ile/ve/> VE ŞAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESEN ile VESEN[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyku ağırlığı, uyuklama. İLE Put. )

- VESENÎ ile VESENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESM ile VESM[çoğ. EVSÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döğüp toz durumuna getirme. İLE Dağlama, damgalama. )

- VESVESE ile VEHM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEZÎR-İ A'ZAM ile VEZÎR-İ MAÂL-İ SEMÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başvekil, en büyük vezir, sadrâzam. İLE Yüksek niteliği/vasfı olan vezir. )

| VI/Vİ... |

VI/Vİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 170 FaRk, 184 katkı )


- [Ar.] VİDÂC ile VİDÂCÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyun damarlarından biri. İLE Boyun damarlarından biri ile ilgili. | Boyun kara damarı. )

- [ne yazık ki]
BELLEK KAYBININ NEDENLERİ:
KAN ŞEKERİNİN OYNAMASI
ve/||/<> VİTAMİNLERİN EKSİLMESİ ve/||/<> MİNERAL YOKSUNLUĞU ve/||/<> YAĞLARIN DENGESİZLİĞİ ve/||/<> HORMONLARIN AZLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/||/<> VİCDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Adâlet evi. )
( Her yerde, zamanda ve koşulda. VE/||/<> Zirvesinde.[İnsanda!] )

- ADIM ile VİDA ADIMI/HATVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir vidanın, bir dönüşte aldığı yol. )

- AKOR'DA ÖNEMLİ SESLER:
I.
ve/ III. ve/ V. ve/ VII.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMİRAL ile VİSAMİRAL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Amiralden bir rütbe aşağıdaki deniz subayı. )

- ANIMA MOTRIX ile/ve/||/<>/> VIS MOTRIX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACH ile/ve VIVALDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BACH VIVALDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKTERİ ile VİBRİYON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Virgül biçimindeki bakteri. )

- BAKTERİ ile VİRÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Virüsten farklı, yaklaşık 0,4-1,5 μm boyutunda, sert bir hücre duvarı ile hücre zarı ve sitoplazmaya sahip, çekirdek zarları olmadığından dolayı, DNA ve RNA'ları sitoplazma içinde bulunan, Enterobacteria sınıfından bir mikroorganizma. İLE Bakteri öldürücü madde. İLE Canlı hücrelerde yaşayan, metabolizmaları bulunmayan, oksijen kullanılmayan, makromoleküller oluşturmayan, büyümeyen ya da ölmeyen fakat sadece canlı hücrelerde üreyen, biçimleri bakterilerininkilere benzeyen, çoğu hastalığa yol açan, ancak elektron mikroskobunda belirlenebilecek kadar küçük olan, protein ve nükleik asitlerden oluşan, enfeksiyon yapan nesne. )
( Bazı FaRkLaR'ını daha okumak için burayı tıklayınız... )
( Canlıdır. İLE Canlı değildir[ölü de değildir].["Uygun koşullarda canlanabilen" bir varolandır.]

Bakteri, "fare" ise. İLE Virüs, "yumurta" gibidir.

Fare canlıdır. Yumurta canlı değildir. Ama döllenmişse, uygun sıcaklıkta, uygun sürede bekletilirse civcive dönüşür, yani bir canlı olur.

Yine fareye, yani bakteriye dönelim:
Fare, fare zehri ile öldürülebilir. İşte bu "antibiyotik"tir.

Fareye, fare zehiri verirsek ölür. Ama yumurtanın üstüne istediğimiz kadar fare zehiri dökelim, yumurtaya hiçbir şey olmaz; sadece çevreye zehir saçmış oluruz. Yani antibiyotikler, virüslere etki etmez; sadece bize yardım eden, bağışıklık sistemimizi güçlendiren yararlı bakterilerimizi öldürmüş oluruz.

Fareyi bir kutuya kapatıp aç-susuz bırakırsak ölür. İLE Yumurtayı bir kutuya kapatsak haftalarca bozulmadan durabilir.

Yani eğer bağışıklık sistemimiz güçlüyse belirli bir süre sonra bakteriler kendiliğinden ölecektir. Ama virüsler, her şeyin içinde ya da üzerinde, çok uzun süre bozulmadan yumurta gibi bekleyebilir ve gövdemize girdiği andan itibaren 4-14 gün içinde canlanır.

Bir diş macunu reklamını anımsayalım:
İki kap sirke içine iki yumurta koyuyorlardı, birini şu marka macunla fırçalıyorlardı, öteki yumurta eriyordu ama öteki macunla fırçalanan yumurta sağlamdı.

İşte o deneydeki sirke, yumurtanın kabuğundaki kalsiyumu çözündürüyordu. Elimizdeki virüsün kabuğunu çözündürebilen şey sirke değil "sabun"dur. Sabun, virüsün kabuğunu eritir. Kabuğu eriyen virüs, ölür. Sabunun, kabuğu eritebilmesi için en az bir dakika, kabukla temas etmesi gerekiyor. Süreyi anlamak için elimizi sabunlarken, iki kere "Dandini dandini dasdana" şarkısını söyleyelim. Süre bu kadar. Sıvı sabunlarda süre uzuyor. Daha iyisi, katı sabun.

Alkol de virüsün kabuğunu çözündürüyor ama sabundan farklı olarak; o boş kabuktan kurtulamıyoruz, elimize yapışık durumda kalır. Evet, artık zararsız ama yine de elimizde virüs kabuklarıyla