Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

V'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]

[11 Mayıs 2021]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]
( 1 yeni ekleme, 1 katkı(bilgi/açıklama) )

- CLEBSCH GORDON KAT SAYISI = VEKTÖR ÇİFTLENİM KAT SAYISI
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan | 23:23 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57793(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

Bugün[ 11 Mayıs 2021 ]
itibariyle 829 başlık/FaRk ile birlikte,
970 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- !VANDALLIK ile !BARATARYA

( Miladın, başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda, acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen halkı. | Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan; bunların değerini bilmeyen kişi ya da halk. İLE Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre ya da sigorta ortaklığına, bilerek verdikleri zarar. )


- "... VAZİYETTE" yerine "... DURUMDA"


- "VAHİH" değil VAHİY


- "VAKİTLİCE" ile ZAMANINDA


- "VALEYBOL" değil VOLEYBOL


- "VAMPİR" ile/değil YARASA

( ... İLE/DEĞİL Ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, gövdesi yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen, memeli hayvan. )

( ... ile/değil Yarasa )

( ... İLE/DEĞİL "Güzelliğim" "fazla görülmesin" diye gece uçar. )

( Küba'da, 27 farklı tür yarasa bulunmaktadır. )

( ... cum VESPERTILIO )

( ... ile/ve HUFFÂŞ/E[çoğ. HAFÂFÎŞ], VATVÂT[çoğ. VATÂVÎT] )

( ... ile/ve MÜRG-İ BÂG/BÂM/ÇEMEN/HOŞ-HÂN, ŞEB-ENGÎZ, ŞEB-PER/ŞEB-PERE )


- "VAR ETMEK" ile/değil İDRAK ETMEK


- "VAR"I "YOK"LAMAK ile "YOK"U "YOK"LAMAK

( "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "EXISTENCE" vs. "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "NONEXISTENCE" )


- "VARLIĞIN AÇIKLANABİLMESİ" ile "TANRI"

( Ontolojik epistemoloji. İLE ... )


- "VARLIĞIN AÇIKLANABİLMESİ" ile "TANRI"

( Ontolojik epistemoloji. İLE ... )


- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL


- "VARSAYIM" ve CESÂRET


- "VARSAYISAL" değil SAYISAL


- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL


- "VARSIL/ZENGİN" ile/değil/yerine GANÎ


- "VAZ CAYDIM" değil "VAZGEÇTİM"


- "VAZİYET ETMEK" değil VÂZ-I YED ETMEK

( ... DEĞİL Duruma el koymak. )


- "VE DE ..." ile "Kİ ..."


- "VE"[v] ile "VE/VEYA"[^/v]


- "VE" ile/ve "+(ARTI)"


- "VEHÇE" değil VECHE


- "VER PİYAZI, ÇEK AYAZI" ile ...


- "VEREBİLİNİR" değil VERİLEBİLİR


- "VERESİYE/YAPASIYA KADAR" değil/yerine VERENE/YAPANA KADAR


- "VERİRSEN ALIRSIN" değil "VERİRSEN, ALIRSIN"


- "VEYA"[v] ile "VE/VEYA"[^/v]


- "VİCDÂNÎ" DİN ve/+/||/<> AHLÂKSIZLIK


- "VURDULU KIRDILI" (FİLM/LER)


- "VURDUMDUYMAZ/LIK" ile/değil/yerine NEŞELİ/LİK


- "VURGULAMAK" ile/ve "ALTINI ÇİZMEK"


- (")VARSILLIK/ZENGİNLİK(") ile/ve/değil/||/<>/> SERVET

( Bağırır. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Fısıldar. )


- (VAR İKEN) "YOK" ile (YOK İKEN) "VAR"

( Dememeli[/sin/yiz]! [ya da çok dikkatli olmak gerekir] İLE Diyemezsin! [dersen de sonraki bedeli çok ağır olur!] )


- [ne yazık ki]
VERGİ KAÇIRMAK değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK


- [ne yazık ki]
VEFÂ:
ÇIKARA ile/değil/yerine/>< KİŞİYE


- | VARGI <> SONUÇ | > ORTA


- n x v

( KÜTLE x HIZ )


- SAVAŞ:
VEKİL ile/ve/||/<>/> MELEZ


- V ve/||/<> P ve/||/<> T ve/||/<> E

( Hız. VE/||/<> Basınç. VE/||/<> Zaman. VE/||/<> Enerji. )


- VA'D ile 'AHD


- VA'D ile VÂD[Fars.]

( Söz verme, üstüne alma. | Yapılmasına söz verilen şey. İLE Oğul. )


- VA'D ile VE'Y


- VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]

( Bir kişiye, kalbini yumuşatacak, kendini iyiliğe sevk edecek biçimde söz söyleme. | Dini öğüt. İLE Koyma, konulma. | Belirleme, tayin etme. | Kurma, icad etme. | Bir şeye ad koyma. | Meydana getirme. | Duruş, tavır, hareket. İLE Bırakma, terk. )


- VAAD/VÂDE ile/ve BORÇ

( Vâde, söz demektir. )

( Sakın para için evlenmeyin! Çok daha uygun koşullarda borç bulabilirsiniz. )


- VAAD ile TAAHHÜT/D


- VAAZ ile/ve HUTBE


- VABESTE[Fars.] değil/yerine/= BAĞLI


- VÂCİB-ÜL-VÜCÛD ile ...

( VARLIĞI GEREKLİ OLAN |ALLAH )


- VACİB ile MUHTAR


- VÂCİBU'L-VUCÛD yerine KÂDİRU'L-MUHTÂR


- VÂCİD ile VÂCİZ

( Vücûda getirici/getiren. | Zengin. [Allah'ın sıfatıdır.] İLE Kısa. )


- VÂCİP ile KADÎM


- VACİP ile MÜMKÜN

( Varlığını kendinden alan. İLE Varlığını dışarıdan alan. )


- VADE değil/yerine/= ERİM


- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ

( Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki geniş aralık. )


- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve FURGON[Fr. < FOURGON]

( ... İLE/VE Eşya vagonu. )


- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve/||/<> TENDER[Fr.]

( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı. İLE/VE/||/<> Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu taşıyan vagon. )


- VAGON ile/ve/<> VAGONET

( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )


- VAGZAL ile ...

( İstasyon. )


- VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]

( Vâh, yazık, ay. İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )


- VAHÂ[Ar.] ile ILGIM/SERAP/YALGIN/PUSARIK

( Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. İLE ... )

( OASIS vs. MIRAGE )


- VAHDET-EL VÜCÛD ile/ve/||/>/< VAHDET-EL MEVCÛD

( Çeşitlilik. İLE/VE/||/>/< Aynılaşma. )


- VAHDET-İ ŞUHÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ KUSÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ MEVCÛD ile/ve/||/<>/hem de VAHDET-İ VUCÛD


- VAHDET-İ VUCUD ile HEPTANRICILIK/TÜMTANRICILIK/PANTEİZM

( HAKK <> DOĞA ile HAKK > DOĞA )


- VAHDET-İ VUCUD ile VAHDET-İ ŞÜHÛD


- VAHDET-İ VÜCUD ile ...

( VARLIĞIN TEK OLUŞU | TASAVVUF MESLEĞİ )


- VAHDET-İ VÜCÛD ile/ve VAHDET el-VÜCÛD


- VAHDET-İ VÜCÛD ile VAHDET-İ VÜCÛD


- VAHDET ile/ve/<> TEVHÎD

( Olgu/durum. İLE/VE/<> İlke/kavram. )

( Durum. İLE/VE/<> Eylem. )

( ... İLE/VE/<> Kendinden memnun olmak. )

( TEVHÎD'E GEL, TEVHÎD'E
ZİKR ET! HAKK'I, HER YERDE )

( İnsan - İnsan ilişkisi. İLE/VE/<> İnsan - Tanrı ilişkisi. )


- VAHDET ile VAHDÂNİYYET

( Allah'a yakınlık, Allah'a ulaşma. | Yalnızlık, teklik, birlik. | Özgür bireylerin birliği. İLE Birlik, Allah'ın bir oluşu. )(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2021 itibariyle 197 kez incelenmiş/okunmuştur.
ya da