Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

V'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Haziran - 07 Temmuz 2022 arasında... ]

[07 Temmuz 2022]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Haziran - 07 Temmuz 2022 arasında... ]
( 102 yeni ekleme, 104 katkı(bilgi/açıklama) )

- p.v.[Lat. < PER VAGINAM] değil/yerine/= VAJİNA YOLUYLA
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65481(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- et al.[Lat. < ET ALII] değil/yerine/= VE ÖTEKİLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65429(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- et[Lat.] değil/yerine/= VE
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65428(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- det.[Lat. < DETUR] değil/yerine/= VERİLSİN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65414(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARTI ile VAN GÖLÜ MARTISI
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran | 09:25 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65359(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VYS/DATABASE MANAGEMENT SYSTEM[İng.] değil/yerine/= VERITABANI YÖNETIM DÜZENİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65322(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VRML/VIRTUAL REALITY MODELING LANGUAGE[İng.] değil/yerine/= SANAL GERÇEKLİK MODELLEME DİLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65321(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VR/VIRTUAL REALITY[İng.] değil/yerine/= SANAL GERÇEKLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65320(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VOLÜMETRİK/HACİMSEL/VOLUMETRIC[İng.] değil/yerine/= OYLUMSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65319(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VOLÜM/HACİM/VOLUME[İng.] değil/yerine/= OYLUM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65318(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VOLONTER/VOLUNTARY[İng.] değil/yerine/= GÖNÜLLLÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65317(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VOLATIL/VOLATILE[İng.] değil/yerine/= UÇUCU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65316(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VOKAL KORT/VOCAL CORD[İng.] değil/yerine/= SES TELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65315(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VOG/VİDEO OKÜLOGRAFİ/VIDEO OCULOGRAPHY[İng.] değil/yerine/= VİDEO GÖZ ÇİZGELEMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65314(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VLOG/VIDEO BLOG[İng.] değil/yerine/= VİDEO KAYDI İLE WEB BLOG UYGULAMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65313(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VK/VİTAL KAPASİTE/VITAL CAPACITY[İng.] değil/yerine/= YAŞAMSAL SIĞA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65312(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİZYON/VISION[İng.] değil/yerine/= UZAKGÖRÜ, UZGÖRÜ | GÖRME | GÖSTERİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65311(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİZÜELİZASYON/VISUALIZATION[İng.] değil/yerine/= GÖRSELLEŞTİRME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65310(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİZÜEL ALGI/VISUAL PERCEPTION[İng.] değil/yerine/= GÖRSEL ALGI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65309(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİZÜEL AGNOZİ/VISUAL AGNOSIA[İng.] değil/yerine/= GÖRSEL TANIMAZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65308(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİZÜEL/VISUAL[İng.] değil/yerine/= GÖRSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65307(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİYAL/VIAL[İng.] değil/yerine/= SIVI İLAÇ ŞİŞESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65306(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİYABILITE/VIABILITY[İng.] değil/yerine/= YAŞAYABİLİRLİK, CANLILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65305(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİYABIL/VIABLE[İng.] değil/yerine/= CANLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65304(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİTRÖZ/VITREOUS[İng.] değil/yerine/= CAMSI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65303(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VITREOUS HUMOR[İng.] değil/yerine/= GÖZ İÇİ SIVISI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65302(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VITALİTE/VITALITY[İng.] değil/yerine/= YAŞAMA GÜCÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65301(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VITAL KAPASİTE/VITAL CAPACITY[İng.] değil/yerine/= YAŞAMSAL SIĞA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65300(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VITAL[İng.] değil/yerine/= YAŞAMSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65299(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİSKÖZ/VISCOUS[İng.] değil/yerine/= AKIŞMAZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65298(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİSKOZİTE/VISCOSITY[İng.] değil/yerine/= AKIŞMAZLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65297(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİSERAL/VISCERAL[İng.] değil/yerine/= İÇE AIT | İÇ ÖRGENE AIT
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65296(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİSER/VISCUS (VİSCERA)[İng.] değil/yerine/= İÇ ÖRGEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65295(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRÜLANS/VIRULENCE[İng.] değil/yerine/= SAYRILANDIRMA YETISİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65294(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRÜLAN/VIRULENT[İng.] değil/yerine/= SAYRILANDIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65293(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VIRTUALIZATION[İng.] değil/yerine/= SANALLAŞTIRMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65292(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRTUAL REALITY TERAPİSİ/VIRTUAL REALITY THERAPY[İng.] değil/yerine/= SANAL GERÇEKLİK SAĞALTIMI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65291(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VIRTUAL REALITY[İng.] değil/yerine/= SANAL GERÇEKLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65290(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VIRTUAL DOM/VIRTUAL DOCUMENT OBJECT MODEL[İng.] değil/yerine/= SANAL BELGE NESNESİ MODELİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65289(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VIRTUAL[İng.] değil/yerine/= SANAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65288(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRTOPSİ/VIRTOPSY[İng.] değil/yerine/= KAPALI ÖLÜ TANILAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65287(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİLÜS/VILLUS, VILLI[İng.] değil/yerine/= PARMAKSI ÇIKINTI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65286(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİJİLANS/VİGILANCE[İng.] değil/yerine/= UYANIKLIK | SÜREÇ İZLEM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65285(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİBRASYON/VİBRATION[İng.] değil/yerine/= TİTREŞİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65284(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEZİKÜL/VESICLE[İng.] değil/yerine/= KESECİK | SULU KABARCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65283(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESTIBÜLER/VESTIBULER[İng.] değil/yerine/= İÇ KULAKLA İLGILİ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65282(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VESTIBÜL/VESTIBULE[İng.] değil/yerine/= GİRİŞ BOŞLUĞU | İÇ KULAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65281(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERTİGO[İng.] değil/yerine/= BAŞ DÖNMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65280(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERTEKS/VERTEX[İng.] değil/yerine/= TEPE | KAFA TEPESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65279(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERSİYON/VERSION[İng.] değil/yerine/= SÜRÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65278(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERİFİKASYON/VERİFICATION[İng.] değil/yerine/= DOĞRULAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65277(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEP/VİZÜEL EVOK POTANSİYEL/VISUAL EVOKED POTENTIAL[İng.] değil/yerine/= GÖRSEL UYARILMIŞ GİZİL GÜÇ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65276(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENTROMEDİYAL/VENTROMEDIAL[İng.] değil/yerine/= ÖN-İÇ YAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65275(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENTRİKÜL/VENTRICLE[İng.] değil/yerine/= KARINCIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65274(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENTRAL[İng.] değil/yerine/= ÖN | KARIN (İLİŞKİLİ)
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65273(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENTILATUVAR/VENTILATORY SOLUTUMSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65272(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENTILATÖR/VENTILATOR[İng.] değil/yerine/= HAVALANDIRICI | SOLUTUCU
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65271(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENTILASYON/VENTILATION[İng.] değil/yerine/= SOLUTMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65270(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENOM[İng.] değil/yerine/= HAYVANSAL ZEHİR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65269(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VENOGRAFİ/VENOGRAPHY[İng.] değil/yerine/= TOPLARDAMAR GÖRÜNTÜLEMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65268(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEN/VEIN[İng.] değil/yerine/= TOPLARDAMAR
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65267(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VELOSITE/VELOCITY[İng.] değil/yerine/= HIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65266(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEKTÖR/VECTOR[İng.] değil/yerine/= BİLEŞKE | YÖNEY | TAŞIYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65265(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEJETATİF HAYAT/VEGETATIVE STATE[İng.] değil/yerine/= BİTKİSEL YAŞAM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65264(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VEJETATİF/VEGETATIVE[İng.] değil/yerine/= BİTKİSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65263(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VBP/DATA SCIENCE PYRAMID[İng.] değil/yerine/= VERİ BİLİMİ PIRAMİDİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65262(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZOSPAZM/VASOSPASM[İng.] değil/yerine/= ANİ DAMAR KASILMASI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65261(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZORÖLAKSASYON/VASORELAXATION[İng.] değil/yerine/= DAMAR GEVŞEMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65260(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZORÖLAKSAN/VASORELAXANT[İng.] değil/yerine/= DAMAR GEVŞETICİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65259(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZOMOTOR/VASOMOTOR[İng.] değil/yerine/= DAMAR DEVİNIMSEL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65258(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZOKONSTRİKTÖR/VASOCONSTRICTOR[İng.] değil/yerine/= DAMAR BÜZÜCÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65257(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZOKONSTRİKSİYON/VASOCONSTRICTION[İng.] değil/yerine/= DAMAR BÜZÜLMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65256(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZODİLATÖR/VASODILATOR[İng.] değil/yerine/= DAMAR GENİŞLETICİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65255(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZODİLATASYON/VASODILATATION[İng.] değil/yerine/= DAMAR GENİŞLEMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65254(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZODEPRESÖR/VASODEPRESSOR[İng.] değil/yerine/= DAMAR BASKILAYICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65253(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAZOAKTİF/VASOACTIVE[İng.] değil/yerine/= DAMAR ETKINLEŞTİRICİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65252(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATS/VIDEO ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY[İng.] değil/yerine/= VİDEO YARDIMLI GÖĞÜS BOŞLUĞU GÖREÇLEME CERRAHİSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65251(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASKÜLER/VASCULAR[İng.] değil/yerine/= DAMARLI OLUŞUM | DAMARSAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65250(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASKÜLARİZASYON/VASCULARIZATION[İng.] değil/yerine/= DAMARLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65249(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VASAT[AR.]/MEDIA[İng.] değil/yerine/= BESİYERİ, ORTAM, ORTA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65248(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYASYON/VARİATION[İng.] değil/yerine/= DEĞİŞİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65247(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYANT/VARIANT[İng.] değil/yerine/= DEĞİŞKEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65246(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYANS/VARIANCE[İng.] değil/yerine/= DEĞİŞKENLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65245(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYABL/VARIABLE[İng.] değil/yerine/= DEĞİŞKEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65244(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARYABILITE/VARIABILITY[İng.] değil/yerine/= DEĞİŞEBİLİRLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65243(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARUS[İng.] değil/yerine/= İÇE ÇARPIKLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65242(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARİYETE/VARİETY[İng.] değil/yerine/= ÇEŞİTLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65241(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAPORİZATÖR/VAPORİZER[İng.] değil/yerine/= BUHARLAŞTIRICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65240(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAPORİZASYON/VAPORIZATION[İng.] değil/yerine/= BUHARLAŞ(TIR)MA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65239(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALİDİTE/VALIDITY[İng.] değil/yerine/= GEÇERLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65238(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALIDASYON/VALIDATION[İng.] değil/yerine/= GEÇERLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65237(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALGUS[İng.] değil/yerine/= DIŞA ÇARPIKLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65236(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALF/VALVE[İng.] değil/yerine/= KAPAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65235(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VALANS/VALENCE[İng.] değil/yerine/= DEĞER, DEĞERLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65234(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKÜOL/VACUOLE[İng.] değil/yerine/= KOFUL
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65233(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKUM/VACUUM[İng.] değil/yerine/= HAVASIZ BOŞLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65232(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKSİNASYON/VACCINATION[İng.] değil/yerine/= AŞILAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65231(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKSİN/VACCINE[İng.] değil/yerine/= AŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65230(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKA RAPORU/CASE REPORT[İng.] değil/yerine/= OLGU YAZANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65229(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAD/VENTRİKÜLER DESTEK CİHAZI VENTRICULAR ASSIST DEVICE[İng.] değil/yerine/= KARINCIK DESTEK AYGITI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65228(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAC/VAK/VACUUM ASSISTED CLOSURE[İng.] değil/yerine/= VAKUM YARDIMLI YARA KAPATMA, NEGATİF BASINÇLI YARA KAPATMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65227(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ile/ve BİR/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz | 17:53 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1872(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

( EXISTENCE vs./and UNITY )

( HEN ile ON )

( VÜCUD ile/ve VAHDET )

Bugün[ 07 Temmuz 2022 ]
itibariyle 996 başlık/FaRk ile birlikte,
1143 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- !VANDALLIK ile !BARATARYA

( Miladın, başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda, acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen halkı. | Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan; bunların değerini bilmeyen kişi ya da halk. İLE Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre ya da sigorta ortaklığına, bilerek verdikleri zarar. )


- "... VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR" değil "... VAROLUŞLARINI SÜRDÜRÜYOR"


- "... VAZİYETTE" yerine "... DURUMDA"


- "VAHİH" değil VAHİY


- "VAKİTLİCE" ile ZAMANINDA


- "VALEYBOL" değil VOLEYBOL


- "VAR ETMEK" ile/değil İDRAK ETMEK


- "VAR"I "YOK"LAMAK ile "YOK"U "YOK"LAMAK

( "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "EXISTENCE" vs. "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "NONEXISTENCE" )


- "VARLIĞIN AÇIKLANABİLMESİ" ile "TANRI"

( Ontolojik epistemoloji. İLE ... )


- "VARLIĞIN AÇIKLANABİLMESİ" ile "TANRI"

( Ontolojik epistemoloji. İLE ... )


- "VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL


- "VARSAYIM" ve CESÂRET


- "VARSAYISAL" değil SAYISAL


- "VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL


- "VARSIL/ZENGİN" ile/değil/yerine GANÎ


- "VAZ CAYDIM" değil "VAZGEÇTİM"


- "VAZİYET ETMEK" değil VÂZ-I YED ETMEK

( ... DEĞİL Duruma el koymak. )


- "VE DE ..." ile "Kİ ..."


- "VE"[v] ile "VE/VEYA"[^/v]


- "VE" ile/ve "+(ARTI)"


- "VEHÇE" değil VECHE


- "VER PİYAZI, ÇEK AYAZI" ile ...


- "VEREBİLİNİR" değil VERİLEBİLİR


- "VERESİYE/YAPASIYA KADAR" değil/yerine VERENE/YAPANA KADAR


- "VERİRSEN ALIRSIN" değil "VERİRSEN, ALIRSIN"


- "VEYA"[v] ile "VE/VEYA"[^/v]


- "VİCDÂNÎ" DİN ve/+/||/<> AHLÂKSIZLIK


- "VURDULU KIRDILI" (FİLM/LER)


- "VURDUMDUYMAZ/LIK" ile/değil/yerine NEŞELİ/LİK


- "VURGULAMAK" ile/ve "ALTINI ÇİZMEK"


- (")VARSILLIK/ZENGİNLİK(") ile/ve/değil/||/<>/> SERVET

( Bağırır. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Fısıldar. )


- (VAR İKEN) "YOK" ile (YOK İKEN) "VAR"

( Dememeli[/sin/yiz]! [ya da çok dikkatli olmak gerekir] İLE Diyemezsin! [dersen de sonraki bedeli çok ağır olur!] )


- [ne yazık ki]
VERGİ KAÇIRMAK değil/yerine VERGİDEN KAÇINMAK


- | VARGI <> SONUÇ | > ORTA


- EKRANDA/MONİTÖRDE:
VGA ile/ve/||/<>/> DVI ile/ve/||/<>/> HDMI ile/ve/||/<>/> DISPLAY

( ile ile )


- ELDIVEN:
VİNİL ile/ve/||/<>/> LATEKS ile/ve/||/<>/> NİTRİL

( Tek kullanımlık eldivenler içinde, nitril eldivenler vinil ve lateks eldivenlerle karşılaştırılabilir. Nitril eldiven ile lateks eldivenler karıştırılsa da aralarında birçok fark mevcut. Lateks eldivenler farklı iş alanlarında genel olarak rahat bir kullanım sunar, buna ek olarak kullanım kolaylığı ve konfor da sunmaktadır. Pudralı olabilen lateks eldivenlerin nitril eldivene göre içerdiği dezavantaj ise alerjik reaksiyona neden olabilmesidir. Latekse alerjisi olanların kullanamadığı eldivenler, sektörel olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Lateks eldivenler, sağlık merkezleri başta olmak üzere temizlik işlerinde, otomotiv ve birçok endüstride yeğlenir. Elastik ve biyobozunur bir ürün olması lateksin avantajı iken, nitril eldivene göre delinme ve kimyasallara göre daha düşük bir dirence sahiptir. Bu nedenle nitril eldivenler, lateks eldivenlere göre hem alerjen olmaması hem de yüksek dirence sahip olması ile ön plana çıkmaktadır. Nitril eldivenler, lateks içermeyen bir yapıdadır. Pudralı ve pudrasız olarak tercih edilebilen nitril eldivenler uzun süre kullanıma izin vermektedir. Lateks ve nitril eldivenlerle birlikte anılan vinil eldiven ise petrol bazlı bir filmden üretilen eldivenlerdir. Vinil eldivenler, nitril ve latekse göre daha az koruyucudur. )

( Nitril eldivenlerin kullanıldığı alanlar:

Farklı sektörlerde, çalışanların güvenliği için yeğlenen nitril eldivenler, muayene eldiveni olarak da bilinmektedir. Nitril eldivenin kullanım amacı değişken olabilir. Kimyasal nesnelerle doğrudan değilen iş alanlarında nitril eldiven yeğlenir. Laboratuvarlar da nitril eldivenlerin kullanıldığı alanlardandır. Buna ek olarak inşaatlarda ya da alkol bazlı ürünlerin yer aldığı işletmelerde de nitril eldiven, çalışanların ellerini tehlikeli nesnelere karşı koruması ile ön plana çıkmaktadır. Nitril eldivenin içinde genellikle pamuktan üretilmiş bir astar yer alır. Nitril kaplaması ise temel görevi gerçekleştirir ve tehlikeli nesnelere karşı koruma sağlar.

Nitril eldivenin temel özellikleri:

- Kimyasal nesnelere karşı direnç gücü yüksektir, delinmeye karşı dirençlidir. - Sızdırmaz yapıya sahip olması ile güvenlidir. - Gerilmelere karşı dayanıklıdır. - Farklı sektörlerde, farklı amaçla kullanılabilir ve uzun bir raf süresine sahiptir.

Nitril eldivenler, özel isteklere göre kabartmalı, pudrasız ya da %100 nitril gibi seçeneklere de sahiptir. Sanayinin çeşitli alanlarında, tamir merkezlerinde, üretim merkezlerinde, laboratuvarlarda ve inşaatlarda kullanılabilen nitril eldivenler, vinil ve lateks ile farklar içerir. )


- n x v

( KÜTLE x HIZ )


- SAVAŞ:
VEKİL ile/ve/||/<>/> MELEZ


- V ve/||/<> P ve/||/<> T ve/||/<> E

( Hız. VE/||/<> Basınç. VE/||/<> Zaman. VE/||/<> Enerji. )


- VA'D ile 'AHD


- VA'D ile VÂD[Fars.]

( Söz verme, üstüne alma. | Yapılmasına söz verilen şey. İLE Oğul. )


- VA'D ile VE'Y


- VA'Z ile VAZ'[çoğ. EVZÂ'] ile VÂZ[Fars.]

( Bir kişiye, kalbini yumuşatacak, kendini iyiliğe sevk edecek biçimde söz söyleme. | Dini öğüt. İLE Koyma, konulma. | Belirleme, tayin etme. | Kurma, icad etme. | Bir şeye ad koyma. | Meydana getirme. | Duruş, tavır, hareket. İLE Bırakma, terk. )


- VAAD/VÂDE ile/ve BORÇ

( Vâde, söz demektir. )

( Sakın para için evlenmeyin! Çok daha uygun koşullarda borç bulabilirsiniz. )


- VAAD ile TAAHHÜT/D


- VAAZ ile/ve HUTBE


- VABESTE[Fars.] değil/yerine/= BAĞLI


- VAC/VAK/VACUUM ASSISTED CLOSURE[İng.] değil/yerine/= VAKUM YARDIMLI YARA KAPATMA, NEGATİF BASINÇLI YARA KAPATMA


- VÂCİB-ÜL-VÜCÛD ile ...

( VARLIĞI GEREKLİ OLAN |ALLAH )


- VACİB ile MUHTAR


- VÂCİBU'L-VUCÛD yerine KÂDİRU'L-MUHTÂR


- VÂCİD ile VÂCİZ

( Vücûda getirici/getiren. | Zengin. [Allah'ın sıfatıdır.] İLE Kısa. )


- VÂCİP ile KADÎM


- VACİP ile MÜMKÜN

( Varlığını kendinden alan. İLE Varlığını dışarıdan alan. )


- VAD/VENTRİKÜLER DESTEK CİHAZI VENTRICULAR ASSIST DEVICE[İng.] değil/yerine/= KARINCIK DESTEK AYGITI


- VADE FARKI değil/yerine/= SÜREV ARTISI


- VÂDE FARKSIZ değil/yerine/= SÜREV ARTISIZ


- VADE değil/yerine/= ERİM


- VÂDELİ HESAP değil/yerine/= SÜREVLİ SAYANAK


- VÂDESİZ HESAP değil/yerine/= SÜREVSİZ SAYANAK


- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ

( Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki geniş aralık. )


- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve FURGON[Fr. < FOURGON]

( ... İLE/VE Eşya vagonu. )


- VAGON[Fr./İng. < WAGON] ile/ve/||/<> TENDER[Fr.]

( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı. İLE/VE/||/<> Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu taşıyan vagon. )


- VAGON değil/yerine/= TAŞIR


- VAGON ile/ve/<> VAGONET

( Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği, demiryolu aracı. İLE Yana ya da arkaya doğru devrilebilen ve kimi toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon. )


- VAGONET değil/yerine/= TAŞIRCIK


- VAGZAL ile ...

( İstasyon. )


- VÂH ile VÂH/VÂHA[çoğ. VÂHÂT]

( Vâh, yazık, ay. İLE Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. )


- VAHÂ[Ar.] ile ILGIM/SERAP/YALGIN/PUSARIK

( Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. İLE ... )

( OASIS vs. MIRAGE )(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2022 itibariyle 335 kez incelenmiş/okunmuştur.