PALİCE'DE/PALİ

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- KOZMOS ile KAOS ise "- KOZMOS ile KAOS [ile KOZMOS]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
Palice bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 04 Haziran 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

 


 

 

( Bugün [04 Haziran 2020] itibariyle
Palice bölümünde,
20 başlık/FaRk yer almaktadır.
)
- ANATMAN(ANATTA[Palice])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ben'in yokluğu, ruhun yokluğu doktrini; kişisel, ayrık, sürekli bir benliğin var olmadığını savunan öğreti. Theravada Budizmi'nde varoluşun üç özelliğinden biri; Atman yok anlamına gelen bir sözcük. )

- ANATMAN[Sansk.] = ANATTA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANİTYA[Sansk.](Anikka[Palice])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçicilik, değişkenlik; Theravada Budizmi'nde varoluşun üç özelliğinden biri. )

- ANİTYA[Sansk.] = ANİKKA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARHAN/ARAHANT[Sansk.] = ARHAT[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATMA/ATMAN[Sansk.](ATTA[Palice]) ile ATMA-BHAKTİ ile ATMA-PRAKASH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En Yüce Benlik (Öz), bireysel ruh. Atman, Prakriti'nin üç guna'sından ötedir. Eylemi yapan atmandeğil, sadece Prakriti'dir. İLE En Yüce Olan'a isâbet. İLE Öz Varlık'ın ışığı. )

- ATMA/ATMAN[Sansk.](ATTA[Palice]) ile ATMARAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her varlıkta varolan ölmez, bozulmaz, değişmez, bileşmez özvarlık; varolan herşeyin ne kadar değişik görünümde de olsa aynı özvarlığı paylaştığı doktrin. Upanişadlar'da kendi özünü kavrayan kişinin Brahma ile bütünleştiğine, Tanrı ile bir olduğuna inanılır. İLE Öz Varlık'ın sevinci. )

- ATMAN[Sansk.] = ATTA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHIKŞU[Sansk.] = BİKKU[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHİKŞU[Sansk.](BİKKU[Palice]) ile BHIKKHU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Budist rahip/keşiş, edebi olarak dilenci. İLE Münzevî. )

- BUDA-DHARMA[Sansk.] = BUDA-DHAMMA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanmış Bilgelik. )

- DHARMA[Sansk.] = DHAMMMA[Palice] = FA[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1) Evrensel Kanun.(Hakikat, öğreti, doğruluk, bir şeyin doğası.)
2) Yöntem ve yol.
3) Herhangi bir şey, fikir, nesne, kavram.
4) Buda'nın öğretisi.
5) Evreni yöneten ilke.
6) Zen yaşantısının özü.
7) Sözcüklerle iletilmesi olanaksız olan iç öğreti.
8) Sezgisel, doğrudan doğruya kavranan ve kişisel olarak deneyimlenen aydınlanmanın özü. | Adâlet, dürüstlük. )

- DUKKHA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acı, ıstırap, doğum, yaşlanma, hastalık, ölüm... Dört yüce gerçekten biri. Buda'nın öğretisiyle acı~ıstıraptan kurtulmanın yolu bulunabilir.
1. Dukha dukkha: Sıradan acı çekme.
2. Viparinama dukkha: Değişimlerden dolayı acı çekme.
3. Samkhara dukkha: Koşullanmalardan dolayı acı çekme. )

- KARMA[Sansk.](KAMMA[Palice]) ile KARMA/BLENDING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etkinlik. Eylem, özellikle sorumluluğu olan iyi ve kötü eylem. Her hareketin bir öncekine bağlandığı nedensellik döngüsü, uygun nedenlerden oluşan sonuçlar zinciri.

Karma, üç türlüdür:
Sanchita(geçmiş enkarnasyonlardan birikmiş olanlar),
Pararabdha(karma'nın şimdiki yaşamda çözümlenmesi gereken bölümü),
Agami(gelecekte meyvesini verecek olan karma) )

- KARMA[Sansk.] = KAMMA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NIRVANA = NIBBANA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİRVANA[Sansk.] = NİBBAHA[Palice] = SATORİ[Zen, Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRAJNA[Sansk.](PUNNA[Palice], HUİ[Çince]) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En yüksek bilgelik, aşkın bilgelik. Ayırdedici bilgelik. İçgörü, sezgi. Şeylerin gerçek doğasına yalın aklın ötesinde doğrudan doğruya bakma yetisi durumu. Evrensel madde. )

- TRISHA[Sansk.] = TANHA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRİSHNA[Sansk.](TANHA[Palice]) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tutkular, aşırı istekler, yaşam için duyulan doyumsuzluk. Theravada Budizmi'nde dört yüce gerçekten biri. )

 

  
SÖZLER

 

 

 

 

  

 

YAZILAR......

--------------------

 

  

 


 

   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 138 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!