Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

P'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]

[11 Mayıs 2021]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]
( 5 yeni ekleme, 9 katkı(bilgi/açıklama) )

- PUSAT ile PUSAT ile PUSAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan | 22:39 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57777(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Araç. İLE Silah, zırh vb. savaş aracı. İLE Giysi ya da giysilik kumaş. )

- MİKROFİBER ile POLYESTER
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan | 11:41 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57772(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Mikro fibere göre daha az su emer, kolay kolay leke tutmaz. )

( Hafif dalgalı bir yüzeyi vardır. İLE Dokunduğunuzda daha pürüzsüzdür. )

( Mevsimlik olarak düşünülebilir. İLE Yaz ayları için yeğlenmesi daha uygundur.[Kırışıklıklara ve kullanıma daha dayanıklıdır.] )

- PERVÂSIZ/LIK[Fars.] ile PATAVATSIZ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Nisan | 03:49 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57736(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çekinmez, sakınmaz, korkusuz kişi. / Çekinmeden, sakınmadan, korkmadan. İLE/VE/||/<>/> Sakınmama, korkusuzluk: Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen kişi/tutum. )

- İNSAN BAĞIRSAĞI MİKROBİYATASINDA:
FIRMICUTES
ile/ve/||/<> BACTEROIDETES ile/ve/||/<> ACTINOBACTERIA ile/ve/||/<> PROTEOBACTERIA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart | 07:04 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57720(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( %65 ile/ve/||/<> %15 ile/ve/||/<> ... ile/ve/||/<> ... )

( )

( image )

- PEŞTAMAL[Fars.] ile/değil/||/<> KEŞAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mart | 15:22 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57717(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

Bugün[ 11 Mayıs 2021 ]
itibariyle 1283 başlık/FaRk ile birlikte,
1389 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- "PABUÇ BIRAKMAMAK" ile "PABUCUNU DAMA ATMAK"


- "PAHALI" ile/değil/yerine "BANA ÇOK GELİR"


- "PAHALI" ile/ve/değil "BANA ÇOK GELİR"


- "PANİK YAPMA!" ile "ACELE ETME!"


- "PARA" (SAPLANTISI) değil/yerine "KİŞİ"[KARDEŞ/ARKADAŞ/OLANAKSIZ/MAĞDUR]


- "PARA" ile/değil/yerine İNSANLIK

( Ne önemi var? İLE/DEĞİL/YERİNE Önemli/mühim olan. )


- "PARALEL EVREN" değil ÇOKLU EVREN

( HUGH EVERETT )


- "PARALI SEKS" ile "PARAYLA SEKS"

( Olabilir. İLE Olmaz! )


- "PARAMETRE/LER" ile/ve "DİNAMİK/LER"

( "PARAMETER/S" vs./and "DYNAMIC/S" )


- "PARANTEZE ALMAK" ile "KENARA KOYMAK/ASKIYA ALMAK"


- "PARASINI ÖDEMEK" ile/değil/yerine "ÜCRETİNİ ÖDEMEK"


- "PARÇA"[Fars. < PÂÇE] ile SONAT[Fr. < SONATE]

( ... İLE Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtı. | Çeşitli türlerde [Allegro, Adacco, Andante] üç ya da dört bölümden oluşan müzik parçası. )


- "PARMAK BASMAK" ile "ALTINI ÇİZMEK"


- "PARTNER" ile KAVALYE


- "PASTIRMA YAZI" değil
BASTIRMA(/BASTIRAN) "YAZ"/I


- "PATRON OLMAK" ile/değil/yerine ÖRNEK VE ÖNDER OLMAK

( [not] BEING BOSS vs./but BEING EXAMPLE AND LEADER
BEING EXAMPLE AND LEADER instead of BEING BOSS )


- "PAY" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< HAK


- "PAYLAŞMAK" ile "KIRIŞMAK"


- "PAZARLIK" ile/değil/yerine TARTIŞMA

( [not] NEGOTIATION vs./but ARGUE
ARGUE instead of NEGOTIATION )


- "PAZARTESİ'NE" değil PAZARTESİ'YE


- "PAZU GÖSTERMEK" ile/değil/yerine/||/<>/>&lt;/&lt; GÖNLÜNÜN GENİŞLİĞİ


- "PEK KOLAY DEĞİL" değil "PEK OLASI DEĞİL"


- "PERDE" ile/değil/yerine "BASAMAK"


- "PERDE" ile "PERDELEME"


- "PERŞEMBE'NİN GELİŞİ, ÇARŞAMBA'DAN, BELİRLİ OLUR" ile/<> "ADAM OLACAK ÇOCUK, BOKUNDAN BELİRLİ OLUR"


- "PES ETMEK" ile/ve/değil/yerine/>< AKIŞINA BIRAKMAK


- "PES ETMEK" ile/ve/değil/yerine VAZGEÇMEK


- "PEŞİNDE KOŞMAMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> VAZGEÇMEK


- "PİÇ/FIR"/KOPİL[Yun.] ile "PUŞT"[Fars.]


- "PİS" ile/değil/yerine "ÇİĞ"


- "PİS" ile/değil BİZ


- "PİŞMİŞ AŞA SU KATMAK" ile "BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK"

( BER-BÂD[Fars.]: Perîşan, harap, viran. | Pis, fenâ, kirli. )


- "PLUTON OLMA!" ve "MERKÜR OLMA!"

( Donarsın! VE Yanarsın! )

( İkisi de olma! Dünya/da ol! )


- "POLİTİKACI" değil/yerine DEVLET ADAMI

( Seçimleri düşünür. DEĞİL/YERİNE Gelecek kuşakları düşünür. )


- "POLYANNA'CI/LIK" ile/değil/yerine/<>/< İYİMSER/LİK


- "POMPALAMAK" ile/değil/yerine DESTEKLEMEK


- "PORTAKAL GAZI" değil RENKLİ VE GAZLI SİS BOMBASI

( Portakal gazı diye bir şey yokmuş. )


- "POSTA KOYMAK" ile/ve "ULTİMATOM VERMEK"


- "POT KIRMAK" ile "ÇAM DEVİRMEK"


- "POTANSİYEL" ile "KONDİSYON"


- "POZ" ile/değil/yerine KOZ


- "PRENSİP OLARAK ..."/"PRENSİPTE ..." değil/yerine İLKECE ...


- "PRI MADONNA" değil PRIMA DONNA[İt.]

( ... DEĞİL Operada, baş kadın rolünü oynayan oyuncu. )


- "PROBLEM" değil AYRIM


- "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)


- "PUT KIRMAK" ile/değil "YORGAN SİLKMEK"


- "PUT" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "KUT"


- (")PARLAMA(") ile (")ALEVLENME(")

( İŞTİAL: Tutuşma, parlama, alevlenme. )


- (")PİS OLMAK(") ile/ve/<>/değil/yerine (YETERİNCE) TEMİZ OLMAMAK


- (")PİYON(") ile/ve/değil/||/<>/> (")VEZİR(")

( )


- (")PUT/LARI/NI KIRMAMAK(") ve/||/<>/> KENDİNİ, PUT KILMAK


- (not PROUD FOR) PROUD OF


- [Fars.] PÂRE ile -PÂRE

( Parça. | Tane, adet. | Sayı, bölük. | Para. İLE "parça" anlamıyla bileşik sözcükler yapar.[SEMS-PÂRE: Güneş parçası, güzel. | YEK-PÂRE: Tek/bir parça.] )


- [Fars.] PÂRS ile Pârs

( Panter[Yun.]. İLE İran, Fars iklimi, Acemistan. )


- [Fars.] PÂSEK ile PÂ-SENG/PÂR-SENG

( Esneme/esneyiş. İLE Teraziyi denkleştirmek için kefesine konulan şey. )


- [Fars.] PE


- [Fars.] PELE ile PELLE

( Terazi kefesi. | Merdiven basamağı. | Çark dişi. İLE Pele. | Derece. | Merdiven basamağı. )


- [Fars.] PENÂH ile -PENÂH

( Sığınma, sığınılacak yer. İLE Bir şeyin sığınağı, koruyucusu, dayanağı anlamlarıyla bileşik sözcükler yapar.[ADÂLET-PENÂH: Adâletin sığındığı yer.] )


- [Fars.] PERHÎZ ile PERÎZ

( Sağlığı korumak ya da düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni.[REJİM, RİYAZET/RİYAZAT] | Dince yasak edilen şeylerden tamamıyla uzak kalma/durma. | İncitici sözlerden kaçınma. | Hristiyan ve Yahudiler'in, belirli günlerde, bazı yiyecekleri yemeden tuttukları oruç. İLE Bağırma, haykırma. | Su kenarında yetişen yeşil saz, ot. )


- [Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ

( Uçma, uçuş. | Saçak. | Göze/hücre. | Ayna. | Dolap. | Aynalı, ince ve uzun tahta. İLE "Uçan, uçucu" anlamlarıyla birleşik sözcük yapar.[BÂLÂ-PERVÂZ: Yüksekten uçan. | BÜLEND-PERVÂZ: İddialı, inatçı.] İLE Kır, gezinti için hazırlanan yemek. | Gece eğlencesi ışığı. | Altın ve gümüş yaprakların kırıntısı. İLE Divân-ı Hümâyün ve Defter-i Hâkânî kalemlerine devam ve hizmet etmeden ve de hâcegândan olmadan, yolunu bularak bu kalemlerden birinde ketebeden olduğuna dair kayıtlarına şerh verilen kişi. )


- [Fars.] PEŞÎN/PÎŞÎN ile PESÎN ile Peşîn

( Önden, önce. | Önden verilen. İLE Sonraki, en son. İLE Keykubad'ın üçüncü oğlu. )


- [Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ

( Ön ve arka. İLE Arka ve ön. )


- [Fars.] PÎŞE[çoğ. PÎŞE-GÂN] ile PÎŞE

( Sanat/zanaat, meslek. | İş. | Huy, tabiat, alışkanlık, âdet. | Kaval. İLE "alışmış, huy edinmiş" anlamlarına gelerek bileşik sözcükler oluşturur.[FESÂD-PÎŞE: Kötülük peşinde olan.] )


- [ne yazık ki]
PATAVATSIZLIK ile/ve/||/<> TOKSÖZLÜLÜK

( Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşma, davranışlarına dikkat etmememe. İLE Hatır ve gönül dinlemeden, hiçbir şeyden "çekinmeden" konuşmak. )


- [ne yazık ki]
POLİFALJİ ile/ve/||/<> OBURLUK


- [not] "PULL/INFLUENCE" vs./and TO GIVE (HIS/HER/ITS) DUE


- [not] PERSONAL REQUEST vs./and GOOD REQUEST


- [not] POWERFUL/STRONG vs. DIFFERENT


- | PİRİNÇ EKMEK ile AĞAÇ DİKMEK |
ile/ve/değil/||/<>/<
ÇOCUK YETİŞTİRMEK

( [öngörümüz/"beklentimiz"] Bir yıllıksa. İLE On yıllıksa. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Yüz yıllık olursa. )(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2021 itibariyle 195 kez incelenmiş/okunmuştur.
ya da