Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

ÖNCESİ -SONRASI

( EVVEL - AHİR )
( SİBAK - SİYAK )
( BEFORE - AFTER )

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Eylül - 11 Aralık 2023 arasında... ]

[11 Aralık 2023]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Eylül - 11 Aralık 2023 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )

BULUŞ
( INVENTION )

YARATIM
( CREATION )

"(O) ELMA"
( "(THAT) APPLE" )

TARIM
( AGRICULTURE )

11.000 [YENİ/NEOLİTİK ÇAĞ]
( 11.000 [NEW/NEOLITHIC AGE] )

M.Ö. 3200
( YAZININ İCÂDI )
( B.C. 3200 )
( INVENTION OF WRITING )

YAZI
( WRITING )

ABECE
( TURKISH ALPHABET )

KEŞİFLER
( DISCOVERS )

ŞEKİL
( MORPH )

ÇİZİM
( DRAW )

İŞARET
( SIGN )

TEKERLEK
( WHEEL )

YELKEN
( SAIL )

SATRANÇ
( CHESS )

MOTOR
( MOTOR/ENGINE )

SANAYİ
( INDUSTRY )

M.S. 1900
( A.D. 1900 )

M.S. 1923
( A.D. 1923 )

M.S. 960
( A.D. 960 )

@ M.S. 1215
( MAGNA CARTA )
( A.D. 1215 )

M.S. 1453
( A.D. 1453 )

M.S. 1482
( HİNT/ARAP RAKAMLARININ YAYGIN OLARAK KULLANIMI )
( A.D. 1482 )
( COMMON USING OF INDIAN/ARABIC NUMBERS )

SINIRSIZ EVREN TASAVVURU
( )

M.S. 1635
( A.D. 1635 )

M.S. 1650
( ONDALIK SAYILARIN KULLANIMI, ASTRONOMİ )
( A.D. 1650 )
( USING OF DECIMAL NUMBERS, ASTRONOMY )

M.S. 1660
( BİLİM KURUMU )
( A.D. 1660 )
( COUNCIL OF SCIENCE )

M.S. 1670
( IŞIK BİLGİSİ, OPTİK )
( A.D. 1670 )
( OPTICS )

M.S. 1687
( A.D. 1687 )

M.S. 1726
( A.D. 1726 )

1730-EULER
( HAREKETİN NİCELLEŞTİRİLMESİNİN KALKÜLÜS HESABA GÖRE İNŞA EDİLMESİ )
( 1730-EULER )
( BUILDING THE QUALIFYING OF MOVEMENT ACCORDING TO CALCULUS )

M.S. 1744
( BİR DEVLETİN (FRANSA) BİR BİLİM SİSTEMİNİ KABUL ETMESİ )
( A.D. 1744 )
( ONE GOVERNMENT'S ACCEPTION OF A SCIENCE SYSTEM (WHICH IS FRANCE) )

1784-LAGRANGE
( MEKANİK BİLİMİNİN MÜKEMMELLEŞMESİ )
( 1784-LAGRANGE )
( OPTICS )

M.S. 1789
( A.D. 1789 )

M.S. 1830
( TARIM )
( A.D. 1830 )
( AGRICULTURE )

M.S. 1872
( "EN ESKİ KİTAP" PARADİGMASININ DEĞİŞİMİ (TUFAN METNİ) )
( A.D. 1872 )
( CHANGING OF THE PARADIGM WHICH IS "THE OLDEST BOOK" (THE DELUGE/FLOOD TEXT) )

M.S. 1882
( KOPERNİK SİSTEMİNİN KABULÜ )
( A.D. 1882 )
( ACCEPTION OF COPERNICUS' SYSTEM )

TELESKOP
( TELESCOPE )

MİKROSKOP
( MICROSCOPE )

MATBAA
( PRINTING )

BARUT
( GUNPOWDER )

MIKNATIS
( MAGNET )

TERMOMETRE
( THERMOMETER )

BAROMETRE
( BAROMETER )

UÇAK
( PLANE )

AY'A GİDİŞ
( FIRST STEP IN THE MOON )

ELEKTRİK
( ELECTRICITY )

VENEDİK TÜZÜĞÜ

GÖSTERGE
( INTERNET )

TELEFON
( TELEPHONE )

RADYO
( RADIO )

TELEVİZYON
( TELEVISION )

BİLGİSAYAR
( COMPUTER )

BUZDOLABI
( REFRIGERATOR )

LINUX

WINDOWS

KİŞİ/İNSAN
( PERSON/HUMAN )

ERGENLİK
( ADOLESCENCE )

İLK
( FIRST )

İLGİ
( INTEREST )

İLİŞKİ
( RELATIONSHIP )

OLAY
( EVENT/OCCURRENCE )

TANIŞMA
( TO MEET )

DÜZEN
( REGULARITY )

DERS
( LESSON/EXAMPLE )

SOHBET
( CHAT )

YEMEK
( Duş/yıkanma sonrası olmalıdır! )
( MEAL )
( Must be after shower! )

AŞK
( FALL IN LOVE )

GÖRÜNTÜ
( APPEARANCE )

SES
( SOUND )

YELLENME/OSURMA
( TO FART )

ADIM
( STEP )

GÜN
( THE DAY )

AN
( THE MOMENT )

OKUMA
( TO READ )

DUYMA
( TO HEAR )

YÖNETİCİ
( MANAGER )

ÖNDER
( LEADER )

BİLGİ
( KNOWLEDGE )

SORUN
( PROBLEM )

SONUÇ
( RESULT/CONSEQUENCE )

BAŞLANGIÇ
( BEGINNING )

VAROLAN
( EXIST )

HASTALIK
( DISEASE )

ENGEL
( HANDICAP/BARRIER )

MATBAA
( PRINTING HOUSE )

KİTAP
( BOOK )

BİRLEŞME
( UNIFICATION/COITUS )

SOLUK
( BREATH )

ZEN
TASAVVUF
( SUFISM )

HERMENEUTİK
( HERMENEUTICS )

FARKINDALIK
( AWARENESS )

KAYIP
( LOST )

KAZANÇ
( GAIN )

DİSİPLİN
( DISCIPLINE )

CEZA
( PUNISHMENT )

KORKU
( FEAR )

KAYGI
( ANXIETY/CONCERN )

GÜLÜMSEME :)
( TO SMILE :) )

SELÂM
( SALUTATION )

BAKIŞ
( GLANCE/LOOK )

SÖZ
( WORD/LOGIC )

ETKİLEŞİM
( INTERACTION )

DİL
( LANGUAGE )

SORU
( QUESTION )

KAVUŞMA/VUSLAT
( COITUS )

GERDEK/ZİFAF
( WEDDING NIGHT )

DOKUNMA
( TO TOUCH )

BOŞALMA
( EJACULATION )

FaRkLaR KILAVUZU/"SÖZLÜĞÜ"
( DiFfeReNCeS GUIDE/"DICTIONARY" )

19 TEMMUZ 2009

( Sigara kısıtlamasının tam olarak uygulanmaya başlanması. )

19 MAYIS 2008
( Sigara kısıtlamasının kapalı alanlarda, işyerlerinde ve bazı açık hava mekânlarında geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması. )

07 KASIM 1996
( Türkiye'de ilk sigara kısıtlamasının yürürlüğe girmesi ve uygulanmaya başlanması. )

 
BUDA
( BUDDHA )

KONFÜÇYÜS
( CONFUCIUS/K'UNG-FU-TZU )

HZ. MUSA
( PROPHET MOSES )

LOKMAN HEKİM
( LOCMAN )

THALES

SOKRATES

ARİSTOTELES (Biyolojide!)
( ARISTOTLE ( IN BIOLOGY) )

PEYGAMBER
( PROPHET )

HIDIRELLEZ[< HIZIRİLYAS]

( Yazın başlangıcı olarak kutlanır. )
( HIZIR ve İLYAS Peygamber'in buluşması. )

HZ. İSA
( JESUS )

MİLÂD
( NEXUS )

HZ. MUHAMMED
( PROPHET MUHAMMED )

MUHYİDDİN b. ARABÎ

GAZZÂLÎ

FAHREDDİN RÂZİ

ALİ KUŞÇU

FATİH SULTAN MEHMET

ATATÜRK

BODDHIDHARMA

SIR ISAAC NEWTON

GALILEO GALILE

NICOLAS COPERNICUS

RENÉ DESCARTES

IMMANUEL KANT

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

SEBASTIAN BACH

-@ CARL POPPER

SIGMUND FREUD (1895 ve 1896 ve 1897)

ALBERT EINSTEIN

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

LUDWIG WITTGENSTEIN

FERDINAND DE SAUSSURE

CHARLES DARWIN

DILTHEY

BARACK OBAMA

MAHATMA GANDHI

SRI NISARGADATTA MAHARAJ

BEN

SEN

O


 
ÖNCESİ - SONRASI OLMAZ!
( TEMELDE/HER ZAMAN!)(HEP VARDI, HEP VAROLUYOR, HEP VAROLACAK, 'HEP VAROLMALI' )
( OLMAZSA OLMAZ )
( NON BEFORE-AFTER )

SEVGİ
( LOVE )

DİL
( LANGUAGE )

DÜZEN
( REGULARITY )

DEĞİŞİM
( ALTERATION )

GELİŞİM
( DEVELOPMENT )

ÖZGÜRLÜK
( FREEDOM )

ENERJİ
( ENERGY )

FARKINDALIK
( AWARENESS )

UYUM
( HARMONY )

BÜTÜNLÜK
( INTEGRITY )

DOĞA
( NATURE )

DOĞALLIK
( NATURALNESS )

FELSEFE
( PHILOSOPHY )

BİLİM
( SCIENCE )

KAVRAM
( CONCEPT )

TARİH
( HISTORY )

SANAT
( ART )

BAŞLANGIÇ
( BEGINNING )

HZ. ÂDEM
( PROPHET ADAM )

DİN
( RELIGION )

OLGU
( FACT )

VARLIK
( BEING )

SOLUK
( BREATH )

AN
( MOMENT )

TANRI/ALLAH
( THE GOD )

Bugün[ 11 Aralık 2023 ]
itibariyle 134 başlık/FaRk ile birlikte,
141 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/2)


- "(O) ELMA"


- "ÇOK GÜZELSİN!" DEMENİN:
ÖNCESİ ile/ve/||/<>/> SONRASI

( )

( "Çok Güzelsin!" Demenin Etkileri... yazısı için burayı tıklayınız... )


- 07 KASIM 1996


- 11.000 [YENİ/NEOLİTİK ÇAĞ]


- 1730-EULER

( BUILDING THE QUALIFYING OF MOVEMENT ACCORDING TO CALCULUS )


- 19 MAYIS 2008


- 19 TEMMUZ 2009

( Sigara sınırlamasının tam olarak uygulanılmaya başlanılması. )


- ADIM


- ALİ KUŞÇU


- ARİSTOTELES (Biyolojide!)


- BAKIŞ


- BARACK OBAMA


- BAROMETRE


- BARUT

( GUNPOWDER )


- BASIMEVİ/MATBAA

( PRINTING )


- BAŞLANGIÇ

( BEGINNING )


- BEN


- BİLGİ

( KNOWLEDGE )


- BİLGİSAYAR

( COMPUTER )


- BİLİM TERİMİ/KAVRAMINDA:
1924 ve/<>/< 1837

( Kuvantum kuramının ortaya çıkmasıyla, artık, bilim, önü açık, önceden kestirilemeyen bir düşünme tarzı olarak görülmeye başlamıştır. [Burada, büyük oranda, kast edilen, doğa bilimleri, özellikle de fiziktir.] VE/<>/< "Deneysel Bilimlerin Tarihi"(Bilimsel History of Experimental Science) [William Whewels] kitabının yayımlanmasıyla, science[bugünkü anlamdaki bilim] terimi, tarihsel gelişimi de dikkate alınarak artık ayrı bir bilme yöntemi, tarzı olarak tanımlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. )


- BİRLEŞME


- BODDHIDHARMA


- BUDA

( BUDDHA )


- BULUŞ

( INVENTION )


- BÜTÜNLÜK

( INTEGRITY )


- BUZDOLABI


- CEZA


- CHARLES DARWIN


- ÇİZİM

( DRAW )


- DEĞİŞİM

( ALTERATION )


- DERS

( LESSON/EXAMPLE )


- DILTHEY


- DİN

( RELIGION )


- DİSİPLİN

( DISCIPLINE )


- DOĞA

( NATURE )


- DOĞALLIK


- DOKUNMA


- DUYMA

( TO HEAR )


- DÜZEN

( REGULARITY )


- ELEKTRİK

( ELECTRICITY )


- ENERJİ

( ENERGY )


- ENGEL

( HANDICAP/BARRIER )


- ETKİLEŞİM


- FAHREDDİN RÂZİ


- FARKINDALIK

( AWARENESS )


- FATİH SULTAN MEHMET


- FERDINAND DE SAUSSURE


- FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE


- GALILEO GALILE


- GAZZÂLÎ


- GELİŞİM

( DEVELOPMENT )


- GERDEK/ZİFAF

( WEDDING NIGHT )


- GÖRÜNTÜ


- HERMENEUTİK

( HERMENEUTICS )


- HZ. ÂDEM

( PROPHET ADAM )


- HZ. İSA

( JESUS )


- HZ. MUHAMMED

( PROPHET MUHAMMED )


- HZ. MUSA

( PROPHET MOSES )


- İLGİ

( INTEREST )


- İLİŞKİ

( RELATIONSHIP )


- İLK

( FIRST )


- IMMANUEL KANT


- İŞARET

( SIGN )


- İTALYA DEPREMİNİN:
ÖNCESİ ile/ve/> SONRASI

( Fotoğraflar için burayı tıklayınız... )


- KARL POPPER

( )


- KAVUŞMA/VUSLAT

( COITUS )


- KOLOMB ÖNCESİ UYGARLIKLAR MÜZESİ

( Şili'nin başkenti, Santiago'da bulunmaktadır. )

( MUSCO de ARTE PRECOLOMBIANO )


- KONFÜÇYÜS

( CONFUCIUS/K'UNG-FU-TZU )


- KÖPEK ile KUTUP AYISI

( ... İLE Başlı başına, yürüyen burun gibi bir canlı. Koku alma duyusu en gelişkin canlı. )

( ... İLE Solaklardır. )

( ... İLE Bir yavru kutup ayısı, doğduğunda, sadece 450 gram ağırlığındadır. Yetişkin olduklarında ise ağırlığıkları 750 kilogramı bulabilir.
)(1/2)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2023 itibariyle 426 kez incelenmiş/okunmuştur.