ÖNCESİ - SONRASI
( EVVEL - AHİR )
( SİBAK - SİYAK )
( BEFORE - AFTER )


 

 

BULUŞ
( INVENTION )

YARATIM
( CREATION )

"(O) ELMA"
( "(THAT) APPLE" )

TARIM
( AGRICULTURE )

11.000 [YENİ/NEOLİTİK ÇAĞ]
( 11.000 [NEW/NEOLITHIC AGE] )

M.Ö. 3200
( YAZININ İCÂDI )
( B.C. 3200 )
( INVENTION OF WRITING )

YAZI
( WRITING )

ABECE
( TURKISH ALPHABET )

KEŞİFLER
( DISCOVERS )

ŞEKİL
( MORPH )

ÇİZİM
( DRAW )

İŞARET
( SIGN )

TEKERLEK
( WHEEL )

YELKEN
( SAIL )

SATRANÇ
( CHESS )

MOTOR
( MOTOR/ENGINE )

SANAYİ
( INDUSTRY )

M.S. 1900
( A.D. 1900 )

M.S. 1923
( A.D. 1923 )

M.S. 960
( A.D. 960 )

@ M.S. 1215
( MAGNA CARTA )
( A.D. 1215 )

M.S. 1453
( A.D. 1453 )

M.S. 1482
( HİNT/ARAP RAKAMLARININ YAYGIN OLARAK KULLANIMI )
( A.D. 1482 )
( COMMON USING OF INDIAN/ARABIC NUMBERS )

SINIRSIZ EVREN TASAVVURU
( )

M.S. 1635
( A.D. 1635 )

M.S. 1650
( ONDALIK SAYILARIN KULLANIMI, ASTRONOMİ )
( A.D. 1650 )
( USING OF DECIMAL NUMBERS, ASTRONOMY )

M.S. 1660
( BİLİM KURUMU )
( A.D. 1660 )
( COUNCIL OF SCIENCE )

M.S. 1670
( IŞIK BİLGİSİ, OPTİK )
( A.D. 1670 )
( OPTICS )

M.S. 1687
( A.D. 1687 )

M.S. 1726
( A.D. 1726 )

1730-EULER
( HAREKETİN NİCELLEŞTİRİLMESİNİN KALKÜLÜS HESABA GÖRE İNŞA EDİLMESİ )
( 1730-EULER )
( BUILDING THE QUALIFYING OF MOVEMENT ACCORDING TO CALCULUS )

M.S. 1744
( BİR DEVLETİN (FRANSA) BİR BİLİM SİSTEMİNİ KABUL ETMESİ )
( A.D. 1744 )
( ONE GOVERNMENT'S ACCEPTION OF A SCIENCE SYSTEM (WHICH IS FRANCE) )

1784-LAGRANGE
( MEKANİK BİLİMİNİN MÜKEMMELLEŞMESİ )
( 1784-LAGRANGE )
( OPTICS )

M.S. 1789
( A.D. 1789 )

M.S. 1830
( TARIM )
( A.D. 1830 )
( AGRICULTURE )

M.S. 1872
( "EN ESKİ KİTAP" PARADİGMASININ DEĞİŞİMİ (TUFAN METNİ) )
( A.D. 1872 )
( CHANGING OF THE PARADIGM WHICH IS "THE OLDEST BOOK" (THE DELUGE/FLOOD TEXT) )

M.S. 1882
( KOPERNİK SİSTEMİNİN KABULÜ )
( A.D. 1882 )
( ACCEPTION OF COPERNICUS' SYSTEM )

TELESKOP
( TELESCOPE )

MİKROSKOP
( MICROSCOPE )

MATBAA
( PRINTING )

BARUT
( GUNPOWDER )

MIKNATIS
( MAGNET )

TERMOMETRE
( THERMOMETER )

BAROMETRE
( BAROMETER )

UÇAK
( PLANE )

AY'A GİDİŞ
( FIRST STEP IN THE MOON )

ELEKTRİK
( ELECTRICITY )

VENEDİK TÜZÜĞÜ

GÖSTERGE
( INTERNET )

TELEFON
( TELEPHONE )

RADYO
( RADIO )

TELEVİZYON
( TELEVISION )

BİLGİSAYAR
( COMPUTER )

BUZDOLABI
( REFRIGERATOR )

LINUX

WINDOWS

KİŞİ/İNSAN
( PERSON/HUMAN )

ERGENLİK
( ADOLESCENCE )

İLK
( FIRST )

İLGİ
( INTEREST )

İLİŞKİ
( RELATIONSHIP )

OLAY
( EVENT/OCCURRENCE )

TANIŞMA
( TO MEET )

DÜZEN
( REGULARITY )

DERS
( LESSON/EXAMPLE )

SOHBET
( CHAT )

YEMEK

( Duş/yıkanma sonrası olmalıdır! )
( MEAL )
( Must be after shower! )

AŞK
( FALL IN LOVE )

GÖRÜNTÜ
( APPEARANCE )

SES
( SOUND )

YELLENME/OSURMA
( TO FART )

ADIM
( STEP )

GÜN
( THE DAY )

AN
( THE MOMENT )

OKUMA
( TO READ )

DUYMA
( TO HEAR )

YÖNETİCİ
( MANAGER )

ÖNDER
( LEADER )

BİLGİ
( KNOWLEDGE )

SORUN
( PROBLEM )

SONUÇ
( RESULT/CONSEQUENCE )

BAŞLANGIÇ
( BEGINNING )

VAROLAN
( EXIST )

HASTALIK
( DISEASE )

ENGEL
( HANDICAP/BARRIER )

MATBAA
( PRINTING HOUSE )

KİTAP
( BOOK )

BİRLEŞME
( UNIFICATION/COITUS )

SOLUK
( BREATH )

ZEN
TASAVVUF
( SUFISM )

HERMENEUTİK
( HERMENEUTICS )

FARKINDALIK
( AWARENESS )

KAYIP
( LOST )

KAZANÇ
( GAIN )

DİSİPLİN
( DISCIPLINE )

CEZA
( PUNISHMENT )

KORKU
( FEAR )

KAYGI
( ANXIETY/CONCERN )

GÜLÜMSEME :)
( TO SMILE :) )

SELÂM
( SALUTATION )

BAKIŞ
( GLANCE/LOOK )

SÖZ
( WORD/LOGIC )

ETKİLEŞİM
( INTERACTION )

DİL
( LANGUAGE )

SORU
( QUESTION )

KAVUŞMA/VUSLAT
( COITUS )

GERDEK/ZİFAF
( WEDDING NIGHT )

DOKUNMA
( TO TOUCH )

BOŞALMA
( EJACULATION )

FaRkLaR KILAVUZU/"SÖZLÜĞÜ"
( DiFfeReNCeS GUIDE/"DICTIONARY" )

19 TEMMUZ 2009

( Sigara kısıtlamasının tam olarak uygulanmaya başlanması. )

19 MAYIS 2008
( Sigara kısıtlamasının kapalı alanlarda, işyerlerinde ve bazı açık hava mekânlarında geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması. )

07 KASIM 1996
( Türkiye'de ilk sigara kısıtlamasının yürürlüğe girmesi ve uygulanmaya başlanması. )

 
BUDA
( BUDDHA )

KONFÜÇYÜS
( CONFUCIUS/K'UNG-FU-TZU )

HZ. MUSA
( PROPHET MOSES )

LOKMAN HEKİM
( LOCMAN )

THALES

SOKRATES

ARİSTOTELES (Biyolojide!)
( ARISTOTLE ( IN BIOLOGY) )

PEYGAMBER
( PROPHET )

HIDIRELLEZ[< HIZIRİLYAS]

( Yazın başlangıcı olarak kutlanır. )
( HIZIR ve İLYAS Peygamber'in buluşması. )

HZ. İSA
( JESUS )

MİLÂD
( NEXUS )

HZ. MUHAMMED
( PROPHET MUHAMMED )

MUHYİDDİN b. ARABÎ

GAZZÂLÎ

FAHREDDİN RÂZİ

ALİ KUŞÇU

FATİH SULTAN MEHMET

ATATÜRK

BODDHIDHARMA

SIR ISAAC NEWTON

GALILEO GALILE

NICOLAS COPERNICUS

RENÉ DESCARTES

IMMANUEL KANT

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

SEBASTIAN BACH

-@ CARL POPPER

SIGMUND FREUD (1895 ve 1896 ve 1897)

ALBERT EINSTEIN

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

LUDWIG WITTGENSTEIN

FERDINAND DE SAUSSURE

CHARLES DARWIN

DILTHEY

BARACK OBAMA

MAHATMA GANDHI

SRI NISARGADATTA MAHARAJ

BEN

SEN

O


 
ÖNCESİ - SONRASI OLMAZ!
( TEMELDE/HER ZAMAN!)(HEP VARDI, HEP VAROLUYOR, HEP VAROLACAK, 'HEP VAROLMALI' )
( OLMAZSA OLMAZ )
( NON BEFORE-AFTER )

SEVGİ
( LOVE )

DİL
( LANGUAGE )

DÜZEN
( REGULARITY )

DEĞİŞİM
( ALTERATION )

GELİŞİM
( DEVELOPMENT )

ÖZGÜRLÜK
( FREEDOM )

ENERJİ
( ENERGY )

FARKINDALIK
( AWARENESS )

UYUM
( HARMONY )

BÜTÜNLÜK
( INTEGRITY )

DOĞA
( NATURE )

DOĞALLIK
( NATURALNESS )

FELSEFE
( PHILOSOPHY )

BİLİM
( SCIENCE )

KAVRAM
( CONCEPT )

TARİH
( HISTORY )

SANAT
( ART )

BAŞLANGIÇ
( BEGINNING )

HZ. ÂDEM
( PROPHET ADAM )

DİN
( RELIGION )

OLGU
( FACT )

VARLIK
( BEING )

SOLUK
( BREATH )

AN
( MOMENT )

TANRI/ALLAH
( THE GOD )

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 175 kez incelenmiş/okunmuştur.