Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

M'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 13 Nisan 2024 arasında... ]

[13 Nisan 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 13 Nisan 2024 arasında... ]
( 10 yeni ekleme, 10 katkı(bilgi/açıklama) )

- KÂN(OLUŞ) ||/>
MEKÂN
ile/ve/||/<>/> DUYU ile/ve/||/<>/> DUYGU ile/ve/||/<>/> HAL ile/ve/||/<>/> MAHAL ile/ve/||/<>/> MAKAM
||/> AKIL/KAVRAM

[Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan | 21:06 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67056(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIM (NOKTASI):
KAVŞAK
ile/ya da/||/<> MAKAS ile/ya da/||/<> ÇATAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart | 14:20 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67044(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A/AN[Yun.] ile/||/<> ANTİ[Yun.] ile/||/<> Bİ/BİS[Lat.] ile/||/<> DE/DES[Fr.] ile/||/<> DİS[Yun.] ile/||/<> EX[Lat.] ile/||/<> EXO[Lat.] ile/||/<> EPİ[Yun.] ile/||/<> FOS[Yun.] ile/||/<> GEO( >JEO)[Yun.] ile/||/<> HETER/O[Yun.] ile/||/<> HYPO(HİPO)[Yun.] ile/||/<> HYPER(HİPER) ile/||/<> HYDRO(HİDRO)[Yun.] ile/||/<> HOMO[Yun.] ile/||/<> İL/İN ile/||/<> İNTER[Lat.] ile/||/<> İZO[Yun.] ile/||/<> COZMO(KOZMO)[Yun.] ile/||/<> KONTRA[İt.] ile/||/<> KO/KOL/KOM/KON[Lat.] ile/||/<> MAKRO[Yun.] ile/||/<> MİKRO[Yun.] ile/||/<> MONO[Yun.] ile/||/<> NEO[Yun.] ile/||/<> OTO[Yun.] ile/||/<> PAN[Yun.] ile/||/<> PAR/PARA[Yun.] ile/||/<> POLİ[Yun.] ile/||/<> PRE[Fr.] ile/||/<> PRO[Yun.] ile/||/<> RE[Lat.] ile/||/<> SYN/SYM/SEM[Yun.] ile/||/<> SÜR[Lat.] ile/||/<> TELE[Yun.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart | 18:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67041(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok/luk. [ametal | amorf | aritmik] [analjezi | anestezi | anonim]

İLE/||/<>

Karşıt. [antibiyotik | antipatik | antitez]

İLE/||/<>

Çift, tekrar. [binok | bisiklet]

İLE/||/<>

Olumsuzluk.[demode | deforme | deşifre]

İLE/||/<>

Olumsuzluk ve güçlük. [diskalifiye | dismorf | disfonksiyon]

İLE/||/<>

Dışı, dışında, ...-dan başka. [exporte | expresyonizm | expresyon]

İLE/||/<>

Dışarıdan, dıştan bakılınca. [exotermik | exotizm]

İLE/||/<>

Üzerinde. [epiderm | epigrafi]

İLE/||/<>

Işık, parıltı. [fosfat | fosfor]

İLE/||/<>

Yerle ilgili ön ek. [jeofizik | jeoloji/jeolog]

İLE/||/<>

Öteki, öbür, başka. [heterojen | heterozigot]

İLE/||/<>

Aşağı, alt, daha alt. [hipoderm | hipotenüs | hipotez]

İLE/||/<>

Üstünde, aşırı, yukarı, dışında. [hipertansiyon]

İLE/||/<>

Su, suyla ilgili. [hidrosefali | hidrografi | hidrojen]

İLE/||/<>

Eş, benzer. [homojen | homonim | homolog]

İLE/||/<>

-dan yoksun. [illegal] [indirekt | inorganik]

İLE/||/<>

Ara, arası. [internasyonal | interpol]

İLE/||/<>

Eşitlik. [izobar | izotop | izoterm]

İLE/||/<>

Evren. [kozmogami | kozmopolit | kozmoloji]

İLE/||/<>

Karşı, aksi yönde. [kontrast | kontgerilla | kontratak]

İLE/||/<>

Birlik, beraberlik. [koalisyon | koleksiyon | konferans

İLE/||/<>

Büyük, geniş. [makrosefal | makrostopi]

İLE/||/<>

Küçük. [mikrofilm | mikrometre | mikrofon]

İLE/||/<>

Bir, tek. [monarşi | monolog | monopol]

İLE/||/<>

Yeni. [neolitik]

İLE/||/<>

Kendi, kendiliğinden. [otobiyografi | otopsi | otokritik]

İLE/||/<>

Bütün, birlik. [panorama | pankreas]

İLE/||/<>

Boyunca, karşı, üstünde, yanında. [paragraf | paralel]

İLE/||/<>

Çok. [poliandri | poliklinik]

İLE/||/<>

İlk, önceki, birinci. [prefabrik | prematüre]

İLE/||/<>

İleride, önde. [prolog | prova | prototip]

İLE/||/<>

Yeniden, tekrar, geri döndürmek. [reaksiyon | redaktör]

İLE/||/<>

Birlikte. [simetri | senfoni | sempati]

İLE/||/<>

Süper, üstünlük. [sürmenaj]

İLE/||/<>

Uzak, ırak. [teleferik | telefon | telepati] )

- METAFİZİK ile/ve/değil/||/<>/< KURUNTU/VEHİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart | 00:36 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67031(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLET ile/ve/||/<> MİLLİYET
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart | 00:04 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67028(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEPSİZ/LİK ile/ve/değil/||/<> MÜSTEHCEN/LİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart | 23:21 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67025(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKRÛH[Ar. < KERH] ile/ve/değil/||/<>/< METRUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart | 14:33 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67017(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İğrenç. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Terk edilmiş. )

- MAVİ GELİNCİK ile/||/<> KIRMIZI GELİNCİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart | 21:30 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67010(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ile )

- MORS "(OLMAK/ETMEK)" ile/değil/||/<> MARS (OLMAK/ETMEK)
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart | 12:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67009(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEZEL[Ar. < HEZL] ile MİZÂH[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart | 22:46 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/56265(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çevresindekileri neşelendirmek amacıyla yazılan ya da söylenilen söz. | Bir şiiri ya da şiir parçasını şakalı bir anlatıma çevirme. İLE Eğlendirme, güldürme ve birinin davranışına, incitmeden takılma amacını güden ince alay. | Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan yazın türü. )

Bugün[ 13 Nisan 2024 ]
itibariyle 4466 başlık/FaRk ile birlikte,
4894 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/6)


-


- -MEK ile/ve/||/<> -LİK


- !MAKTUL ile/ve/değil/||/<> MÂDUM


- !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ


- !MEYHÂNE ile/ve/||/<> !BOZAHÂNE[Fars. < BÛZEHÂNE(BİRAHÂNE)] ile/ve/||/<> !KAHVEHÂNE


- !MİSİLLEME ile/ve/ne yazık ki/> !SAVAŞ


- !MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK

( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )


- !MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK

( Muşta ile vurma. DEĞİL Sevinilecek bir işin, olayın vb. olduğunu, birine haber vermek, müjdelemek. )


- ...MELİ/MALI ile/değil/yerine OLSA GEREK


- ...MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL


- ...MIŞ GİBİ ile/ve GİZLİ


- ...MIŞ GİBİ ile/değil VARSAYMAK


- "MAİYET" ile MAHİYET

( Birlikte bulunma. İLE Nitelik. )


- "MADARA OLMAK" ile "REZİL OLMAK"

( Kötü duruma düşmek, yalanı, yanlışı ortaya çıkmak. İLE ... )


- "MAĞDUR/HASTA EDEN/ETMEK" ile/ve/değil/||/<>/< MAĞDUR/HASTA OLAN/OLMAK


- "MAHSUR" ile MAHZUR


- "MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> ANIMSARSANIZ ...


- "MALUMUNUZ" ... ile/ve/değil/yerine/<> BİLDİĞİNİZ GİBİ


- "MALZEME" ile SONUÇ


- "MANTIK" ile/ve/<> "MAKSAT"


- "MANTIK" ile/değil/yerine UYGULAMA


- "MANTIKEN" ile/ve/değil "KURAMSAL/TEORİK OLARAK"

( [not] "LOGICALLY" vs./and/but "THEORICALLY" )


- "MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN


- "MANYAK/LIK" ile/ve/değil ÜMİT/UMUT


- "MASUMDUR!" ile/ve/değil/yerine/||/<> "SUÇLU DEĞİL!"

( "Suçlu değil!" demek, her zaman, zemin ve koşulda "Masumdur!" anlamına gelmez. )


- "MATAMATİK" değil MATEMATİK


- "MAYDONOZ" değil MAYDANOZ


- "MAYMUN İŞTAHLI" ile "GEL-GİT GÖNÜLLÜ"


- "MAYMUN İŞTAHLI/LIK" ile/değil/yerine ÇOK YÖNLÜ/LÜK


- "MAZUR GÖRÜN" ile/değil/yerine "KUSURA BAKMAYIN"


- "MEHENG, MEHEKK" değil MİHEKK


- "MEKANİZMA" ile/ve/||/<> İLKE


- "MEKANİZMA" ile/değil METABOLİZMA[Fr. < Yun. METABOLE: Değişme.]

( ... İLE/DEĞİL Canlı organizmada ya da canlı gözelerde, hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, dirimbilimsel ve kimyasal değişimlerin tümü. )


- "MEME YAPMAK" ile "PATLAK VERMEK"


- "MEMUR" ile/değil/yerine AHBAB


- "MERAK EDİYORUM" değil DÜŞÜNÜYORUM


- "MERAK ETME(!)" ile/ve/değil/yerine "ENDİŞELENME(!)"


- "MERÂTİB" ile/ve/değil/||/<>/< VETÎRE


- "MERKEZ" ile/ve/<> EV

( HESTIA: Yuva/ocak tanrıçası. )


- "MERKEZCİ/LİK" ile/ve/<>/> BAĞIMLI/LIK


- "MESAFE KOYMAK" ile/ve/<> "MESAFE YARATMAK"


- "MESAFELİ OLMAK" ile/ve "POLİTİK DAVRANMAK"


- "MEŞGUL OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ETKİN OLMAK

( 13 Fark için burayı tıklayınız... )


- "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN


- "MESİH"/HIZIR ile/değil/yerine DÜŞÜNCE(MİZ)


- "MEYDAN OKUMA" ile/değil/yerine DİRENÇ


- "MEYDAN VERMEMEK" ile/ve "MEYDAN BIRAKMAMAK"


- "MEYDAN/CANINA OKUMAK" değil/yerine/>< KİTAP OKUMAK


- "MEYHÂNE"[Fars.] ile MEYANE[Fars.]

( İçki içilen lokanta. | Kabare. | Dergâh. | Mürşidin bulunduğu tekke ya da mürşidin gönlü. İLE Çorba gibi yiyeceklere tad kazandırmak için un ve yağla yapılan sos. )


- "MEYHÂNE"[Fars.] ile TAVERNA[İt.]

( ... İLE Çalgılı meyhane. )


- "MEYHÂNE" ile/ve/<> "ŞARAP"

( Gönül. İLE/VE/<> Aşk. )


- "MEYVA" değil MEYVE[Fars.]


- "MİMLE(N)MEK" ile/ve/||/<> "DİŞ BİLE(N)MEK"


- "MİNÜBÜS/MÜNÜBÜS" değil MİNİBÜS


- "MİNÜR"[Ar.] değil MÜNÎR[Ar. < NÛR]

( ... DEĞİL Işık veren, nurlandıran, parlak. )


- "MISIR YOLU" ile/ve "ÇİN YOLU"

( Sanat tarihinin seçtiği yol. İLE/VE ... )


- "MİSTİİZİM" değil MİSTİSİZM


- "MİSTİK" değil/yerine TANIMLANAMAYAN ÖĞELER


- "MİSTİZM" değil MİSTİSİZM


- "MIZMIZ/LIK ("FELSEFE")" ile/değil/yerine FELSEFE


- "MODERN TÜRKÇE'MİZ" değil TÜRKÇE'NİN, MODERN KULLANIMI


- "MODERN" (OLMAK) değil/yerine UYGAR OLMAK


- "MODERNİZM" ile "BATI'LILAŞMA"


- "MODERNLİK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> ÇARPIK KENTLEŞME


- "MORALMAN" değil MORAL


- "MUHABBET SOKAK" değil İNCİLİ ÇAVUŞ SOKAĞI


- "MUHÂFAZA ve/+ KÂR" ile/değil/yerine/>< MUHÂFAZAKÂR/KORUYUCU


- "MUHAKKAK Kİ ..." ile/değil/yerine "HERHALDE ..."


- "MÜKEMMEL/LİK" >< KİŞİ/İNSAN(1/6)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 158 kez incelenmiş/okunmuştur.