JAPONCA'DA/JAPANESE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- KOZMOS ile KAOS ise "- KOZMOS ile KAOS [ile KOZMOS]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Japonca bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

 


 

 

( Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
Japonca bölümünde,
50 başlık/FaRk yer almaktadır.
)Uzakdoğu Kültürü Terimleri Sözlüğü için burayı tıklayınız...

Japonca Sözlük için burayı tıklayınız...
- [Jap.] MONDO ile KOAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen öğrencisini, Zen gerçeğine uyandırmak amacı güden Zen Ustası'yla öğrencisi arasında ya da iki Zen Ustası arasında soru-yanıt biçiminde bir söyleşi. İLE Zen'de, aydınlanmak üzere kullanılan bilmece/ler, soru/lar. Paradoksal soru. Çözmesi için bir öğrenciye verilen bir problem. Zen öğrencilerine derin anlamlarını iyice anlayarak bir çözüm bulmaları için verilen bulmaca benzeri tümceler. )

- ALO ile/ve/||/<> HELLO[İng.] ile/ve/||/<> MOSHI MOSHI[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMIDA[Jap.] = Amitabha[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM(BÖLÜNEMEZLİK) = ATOME[İng.] = ATOME[Fr.] = ATAMUS, INDIVIDIUM CORPUS[Lat.] = (HE) ATOMOS[Yun.] = CUZ'UN LA-YETECEZZA, ZERRE[Ar.] = ATOM, ZERRE[Fars.] = PARAMANU, TANMATRA, ANU[Sans.] = YUANZI[Çince] = GENŞİ[Jap.] = NGUYÊN TU'[Vietnamca] = PARÁNY[Macarca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVALOKITESVARA[Sansk.] = KWAN-YIN[Çince] = KWANNON[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUDA = BUTSU[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUSHİDO[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Samurai'nin ahlâk yasası. Japon şövalyelik mesleği. )

- CHA-NO-YU[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geleneksel Japon çay töreni. )

- DARUMA[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen'in kurucusu ve pirler dizisinin 28.'si. Çin'deki birinci pir olarak kabul edilen Bodhi Dharma'ya Japonca'da verilen ad. )

- DHYANA[Sansk.](CH'AN[Çince], ZEN[Jap.])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İleri seviyede meditasyon uygulamasında erişilen bir zihin hâli. Hatalı düşüncelerin giremeyeceği derin saflık, temizlik, soyutlama. )

- DHYANA[Sansk.] = CH'AN[Çince] = ZEN[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENO[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin'li Zen ustalarından 6. Pîr Hui-neng'e (637-713) Japonya'da verilen ad. )

- JODO[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arık Ülke Budizmi. Amida Buda'nın adını içtenlikle, inanla ananların öldükten sonra tekrar doğacaklarına inandıkları cennet. bkz. Amida )

- KİNHİN[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürüyerek sürdürülen meditasyon; Sakyamuni Buda'nın tam ve aşılmaz aydınlanmaya ulaştıktan sonra altında uyandığı kutsal Hintinciri ağacının gölgesinde bir hafta boyunca yürüdüğü yolundaki söylentiden gücünü alan uygulama. )

- KOAN[Jap.](Kung-an[Çince]) ile/ve MUAMMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen'de, aydınlanmak üzere kullanılan bilmece/ler, soru/lar. Paradoksal soru. Çözmesi için bir öğrenciye verilen bir problem. Zen öğrencilerine derin anlamlarını iyice anlayarak bir çözüm bulmaları için verilen bulmaca benzeri tümceler. [Bu tümceler, genellikle Mondo'lardan alınır. bkz. MONDO] İLE/VE Şiir sanatında harflerle yapılan bilmece/ler. Düğüm, düğümlü. )
( Koanlar için, ZEN ETİ, ZEN KEMİĞİ adlı kitabı okumanızı salık veririz. )
( Muamma çeşitleri için EMRÎ DİVÂNI'nı okumanızı salık veririz. )
( EMRÎ: En çok muamma yapan kişi. )
( ÖMER ZÜLFE'nin EMRÎ [ö. 1575] DÎVÂNI'NDA HARF OYUNLARI'nı okumanızı salık veririz. )
( FUZÛLÎ'nin MUAMMA RİSÂLESİ'ni de okumanızı salık veririz. )
( ÂMİL ÇELEBİOĞLU'nun HARFLERE DAİR makalesini de okumanızı salık veririz. )
( NEJAT SEFERCİOĞLU'nun EBCED adlı kitabını da okumanızı salık veririz. )

- KOAN[Jap.] = KUNG-AN[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOSHİ[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omuriliğin, göbek hizasının altında kalan bölümüne verilen ad. )

- MANTRA[Sansk.](SHİNGON[Jap.]) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlâhi, bir düşünce aracı, harfler halinde göz önüne getirilen ve telaffuz edilen ideal sesler. Mantra, sürekli tekrarlanışı kendine özgü sonuçlar doğuran bir sözcükler topluluğudur. Sihirli bir gücü olduğuna inanıldığı için ya da zihinde etkin bir değişim yapmak amacıyla aralıksız tekrarlanan bir sözcük, bir hece ya da bir harf. (Tasavvuf'ta ile ABCDEF ( Zikir) )

- MANTRA[Sansk.] = SHİNGON[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKADO[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japon imparartorlarına verilen san. | Küçük çubuklarla oynanan bir oyun. )

- NEMBUTSU[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buda'nın adı anılarak kazanılacağına inanılan kurtuluş yolu; Arık Ülke(Jodo, Shin) Budizmi'ni anlatmak için kullanılır. Namu Butsu(Buda Adına) biçiminde Buda'nın adının anılmasından oluşan bir sözcük. )

- NİRVANA[Sansk.](NİBBAHA[Pali])(SATORİ[ZEN, Jap.]) ile NİRVANE ile NİRVANİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanma. (ZEN'de, Satori) Yaşam ışığının nihai eriyişi ve sönüşü. Maddeden kurtuluş, En Yüce Ruh (Brahman) ve yeniden birleşme. Budist summum bonumilkesi. En son Gerçeklik. Saltık Hakikat. Aydınlandıkları zaman, yanıltıcı egolarının bilinciyle sınırlı olmayan bir duruma giren kişilerin son durumu. Bağımlılıklardan, tutkulardan, yanılsamalardan kurtulup, uyanıp aydınlanma sonucu ulaşılan iç suskunluk, iç barış. (Tasavvuf'ta ile ABCDEF ( İşrak) İLE Bağımsızlığa, iç özgürlüğe ulaşmış kişi. İLE Nirvana'yı arayan. )

- NİRVANA[Sansk.] = NİBBAHA[Palice] = SATORİ[Zen, Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİSHİREN[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tendai Budizm okulundan türemiş yurt sevgisini herşeyden öne alan, çağımızda savaşçı Japon faşizmini etkilemiş olan Budist okulu. )

- OBOKU[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çinli Zen Ustası Huang-po'ya (ölümü 850) Japonca'da verilen ad. )

- RİNZAİ[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin'li Zen Ustası Lin-chi'ye [ö. 867], Japonca'da verilen ad. | Ansızın Aydınlanma Okulu'nun adı. )

- ROSHI[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen Ustalarına verilen ad. Zen öğretimi yapmaya yeterli, gerçek Satori'ye ulaşmış Zen Ustası. )

- SAKURA[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kiraz çiçeği (ağacı). )

- SAMURAİ[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japonya'da Zen'den çok etkilenmiş, mesleği savaşçılık olan sınıf. Bir tür şövalyelik. bkz. Bushido )

- SANZEN[Jap.](SAN-CH'AN[Çince]) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen çalışması. Zen Ustası'yla öğrencisi arasında genellikle Koan konusunda belirli aralıklarla yapılan kişisel görüşme. )

- SANZEN[Jap.] = SAN-CH'AN[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATORİ[Jap.](Nirvana) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin gerçek yaratılışını tanımasıyla sonuçlanan Zen yaşantısı. Uyanma, aydınlanma. Her türlü ikici, karşıt görüşler aşılarak kişinin küçük, göreli benliğinin yok olmasını sağlayan dönüşüm. (Tasavvuf'ta )

- SHİN[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Jodo ya da Arık Ülke Budizmi'nin bir kolu. bkz. Amida, Jodo )

- SHİNGON[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görkemli törenleri ve töre severliğiyle ün yapmış Budist okulu. )

- SOTO[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin'li Zen Ustası Ts'ao-shan'ın (840-901) adından bozulmuş bir sözcük. Basamaklı, aşamalı aydınlanmayı öngören Zen Okulu. )

- TARİKİ[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir Buda ya da Bodhisattva'ya bağlanarak onun aracılığıyla kurtuluşu aramak. (Tasavvuf'ta da Tarikat/Yol; İntisab) )

- TATAMİ[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japonya'da yer döşemesi olarak kullanılan bir tür hasır. Japon yaşamında bu hasırın üstüne konan yastıklara oturulur. )

- TEMDAİ[Jap.] =/ile T'İEN T'Aİ[Çince] =/ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Budist okulundan geliştirilmiş Japon Budist okulu. Budist filozof Nagarjuna'nın felsefesine dayanan bu okulda felsefe içeriği çok yüksektir. )

- TO[Jap.] ile HACİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japonya'da eski bir hacim ölçüsü. )

- YABANCI ile DIŞARIDA TUTULAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAZEN[Jap.](Tso Ch'an[Çince]) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oturarak yapılan Zen Meditasyonu. Gözler çok hafif açık(kapalı-açık arası) olarak uygulanır. )

- ZEN[Jap. < ZENNA < CHENNA(Çince)] ile ZEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefe, düşünüş, yaşam biçimi. İLE Kadın. )

- ZENDO[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen manastırlarında toplu meditasyon yapmak için ayrılmış olan salon. (Tasavvuf'ta ile ABCDEF ( Meydan; Zikir ve/veya Sema yapılan alan) )


Uzakdoğu Kültürü Terimleri Sözlüğü için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )SÖZLER

 

 

 

 

  

 

YAZILAR......

--------------------

 

  

 


 

   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 226 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!