Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

HAYVANLAR'da

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)
04 EKİM (ve HER GÜN/AN), DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜDÜR!

Hiçbir canlının, bir başka canlıdan daha üstün ya da önce olmadığının, tüm varolanları, ancak bazı artı ya da eksileriyle değerlendirip, ne insanın, ne de başka bir "özellik"/"nitelik" ya da "gücün", doğayı, çevreyi, ötekileri ve özellikle de hayvanları sömüremeyeceğini ve hepimizin, hiçbir ayrım olmaksızın, birbirinden ayrılamaz bir bütünün parçası olduğumuzu anımsamamızda!...

Hayvanların da varoluşlarının önemli ve yaşamlarının kutsal olduğunu anımsayabilir, hayvanları, mal, kaynak ve köle olarak sömürmekten vazgeçebiliriz.

Şiddetsizlikle ve Merhamet ederek...
Hayvanların Yaşam Hakkı için...
İnsanın sağlığı ve gezegenin/çevrenin iyiliği için...


EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Temmuz - 20 Temmuz 2024 arasında... ]

[20 Temmuz 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Temmuz - 20 Temmuz 2024 arasında... ]
( 11 yeni ekleme, 11 katkı(bilgi/açıklama) )

- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ ile BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68081(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın ortalama sıcaklığının ve hava modellerinin uzun vadede değişmesi. İLE Bu değişimler, biyolojik çeşitlilik üzerinde birçok olumsuz etkiye sahiptir ve birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmakta. )

- ENDEMİK TÜRLER ile BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68048(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirli bir coğrafi bölgede sadece bulunan türler. İLE Dünyadaki tüm canlı türlerinin çeşitliliği. )

- SOYU TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN TÜRLER ile/ve/||/<>/> KORUMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68047(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyu tükenme tehlikesi altında olan türler, yok olma tehlikesi altında olan türler. İLE/VE/||/<>/> Bu türlerin yok olmasını önlemek için yapılan çalışmalar. )

- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ile SOYU TÜKENMEKTE OLAN TÜRLER
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/68032(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyadaki tüm canlı türlerinin çeşitliliği. İLE Doğada doğal yaşam alanlarında var oluşunu sürdürebilecek kadar az sayıda kalan ve yakın gelecekte yok olma riski altında olan türleri tanımlar. )

- NİŞASTA ile/ve/||/<>/> GLİKOJEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz | 00:14 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67938(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bitkilerde enerji depolayan polisakkarit. İLE/VE/||/<>/> Hayvanlarda enerji depolayan polisakkarit. )

- MİTOKONDRİ ile/ve/||/<>/< KLOROPLAST
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz | 22:49 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57528(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gözelerde enerji üreten organel ve enerji üretim merkezi. İLE/VE/||/<>/< Bitki gözelerinde fotosentezi gerçekleştiren organel. )

- ÖGE ile/ve/||/<>/> BİLEŞİK ile/ve/||/<>/> TEK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> CANLI ile/ve/||/<>/> ÇOK GÖZELİ/HÜCRELİ ile/ve/||/<>/> İNSAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz | 01:47 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48657(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> ... İLE/VE/||/<>/> Bir gözeden oluşan organizmalar. İLE/VE/||/<>/> ... İLE/VE/||/<>/> Birden fazla gözeden oluşan organizmalar. İLE/VE/||/<>/> ... )

- İNORGANİK[İng.]/ANORGANİK[Fr.] ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz | 15:05 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45950(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karbon dışındaki ögelerin bileşiklerini inceleyen kimya dalı. İLE/||/<>/> ... İLE/||/<>/> Karbon bileşiklerini inceleyen kimya dalı. )

- GENETİK ile/ve/değil/||/<>/> EPİGENETİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz | 22:55 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31451(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kalıtsal verileri inceleyen bilim dalı. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Genlerin çevresel etmenler tarafından nasıl denetlendiğini inceleyen bilim dalı. )

- SUJE[Fr.]/KOBAY[Fr. < COBAYE] değil/yerine/= KONU | ÖZNE | DENEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 00:52 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6075(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı. Hint domuzu[Lat. CAVIA PORCELLUS] | Deney konusu. )

- MİTOKONDRİYAL DNA ile/ve/||/<> NÜKLEER DNA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz | 12:40 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5191(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hem kız, hem erkek çocuğa X kromozomunu taşır. İLE/VE/||/<> Sadece erkek çocuğa Y kromozomunu taşır. )

- HAYVÂN[Ar.]: Canlılık, dirilik. | Canlı şey. | İnsanı da içine alan tüm canlılar.

- HAYVAN: HAYEVÂN

- AKUK
[Ar.]: Gebe hayvan.

- Z: HAYAT | ZÕIO[< ZÕION]: CANLI

- BACTERIA ve ARCHAEA ve EUKARYA

( ... VE ... VE Hayvanların bulunduğu alan. )

- CANLILAR SINIFLANDIRMASI'NDA: EUBACTERIA ve ARCHAEBACTERIA ve ARCHAEZOA ve PROTISTA ve CHROMISTA ve FUNGI ve PLANTAE ve ANIMALIA

- ALAN ile/ve/< ÂLEM ile/ve/< ŞUBE ile/ve/< SINIF ile/ve/< TAKIM ile/ve/< AİLE ile/ve/< CİNS ile/ve/< TÜR

( ZÜMRE[Ar.]: Alttakım. )
( DOMAIN ile/ve/< REGNUM ile/ve/< FILUM ile/ve/< CLASSIS ile/ve/< ORDO ile/ve/< FAMILIA ile/ve/< GENUS ile/ve/< SPECIES )
( LEOPAR: Eukarya alanının, Hayvan/Animalia âleminin, Chordata şubesinin, Memeli/Mammalia sınıfının, Etobur/Carnivora takımının, Felidae ailesinin, Panthera cinsinin, Panthera Pardus türündendir. )

- SINIFLAR ile/ve [ŞUBELER('İ)] ve (ÖZELLİKLERİ)
( * KINGDOM ANIMALIA
Parazoa
[Porifera (Süngerler)] - ( Koanositler [yakalı hücreler-özgün kamçılı hücreler, bakterileri ve küçük besin parçacıklarını sindirir]; hücreler çok olanaklı[totipotent] olma eğilimindedir[zigotta görülen tüm hayvanı meydana getirebilme olanağına sahiplerdir] )
* EUMETAZOA
Radiata
- [Cnidaria (Hidralar, denizanaları, deniz şakayıkları, mercanlar)] - ( Özgün iğneleyici yapıların [Cnidae] her biri özelleşmiş bir hücre [knidosit] içinde yer alır. Tek[gastrovasküler] açıklık vardır [sindirim kanalı tam olmayıp ağız var fakat anüs yoktur] )
- [Ctenophora (Taraklı hayvanlar)] - ( Avı yakalamada kullanılan yapışıcı yapılar [kolloblastlar] vardır. Sekiz sıra halinde dizilmiş, silli plakaların oluşturduğu taraklar mevcuttur. Tek[gastrovasküler] açıklık vardır. )
* BILATERIA
Protostomia:
Lophotrochozoa

- [Platyhelminthes (Yassı solucanlar)] - ( Gövdeleri dorsoventral olarak yassılmış, segmentsiz ve asölomatlardır. Tek[gastrovasküler] açıklık vardır ya da sindirim kanalı yoktur. )
- [Rotifera (Rotiferler)] - ( Sindirim kanalı tam olan pseudosölomat hayvanlardır. Yutakta trofi denilen çeneler vardır. Baş, silli taç [corona] taşır. Dolaşım sistemi yoktur. [İlk, tam sindirim kanalı görülen!] )
- [Lotoforlu Şubeler (Bryozoa, Brachiopoda, Phoronida)] - ( Lotofor [silli tentaküller taşıyan beslenme ile ilgili yapı] taşıyan sölomat hayvanlardır. )
- [Nemertea (Hortumlu solucanlar)] - ( Önde yer alan özgün hortum, içi sıvı dolu bir boşluk [rhynchocoel] ile çevrilidir. Sindirim sistemi tamdır [ağız ve anüs vardır]. Kapalı dolaşım sistemi vardır. [İlk kapalı dolaşım!] )
- [Mollusca (Midye, salyangoz, mürekkepbalığı)] - ( Üç gövde bölgesi [kaslı ayak, iç kitle, manto] içeren sölomlu hayvanlardır. Sölom indirgenmiştir. Temel gövde boşluğu hemosöldür. )
- [Annelida (Halkalı solucanlar)] - ( Gövde duvarı ve iç organları [sindirim kanalı dışında] segmentli, sölomat hayvanlardır. )
Protostomia:
Ecdysozoa

- [Nematoda (Yuvarlak solucanlar)] - ( Silindirik gövdeleri ilk uçta incelmiş, segmentsiz, pseudosölomat hayvanlardır. Dolaşım sistemi yoktur. )
- [Arthropoda (kabuklular, böcekler, örümcekler)] - ( Gövdeleri segmentli, üyeleri eklemli olan, dış iskeletleri ektodermden gelişen sölomat hayvanlardır. )
Deuterostomia
- [Echinodermata (Deniz yıldızları, deniz kestaneleri)] - ( İkincil olarak radiyal anatomi [larvalar bilateral; erginler radiyal] gösteren, özgün su-damar sistemine sahip, iç iskeleti olan sölomat hayvanlardır. )
- [Chordata (amfiöksüsler, tunikatlar, omurgalılar)] - ( Notokordu olan, dorsalde içi boş sinir şeridi bulunan, farenjiyal yarıkları ve kaslı postanal kuyruğu olan sölomat hayvanlardır. ) )

- HAYVAN ile/ve İNSAN
( Canlı. İLE/VE Konuşabilen canlı. [HAYVAN-I NÂTIK] )
( Hayvanlarda huyların ancak biri vardır. İLE/VE İnsanda hayvanlardaki huyların hepsi bulunur. )

- DİREY ile/ve BİREY

- HAYVAN ile BEHÂİM/BEHÎME

( Canlı. İLE İnsan dışındaki tüm hareket edebilen canlılar. | Dört ayaklı hayvan. )

- [Ar.] BEHÎM ile BEHÎME
( Düz siyah şey, alacasız hayvan. İLE ... )

- HAYVAN ile BEĞNEK
( ... İLE Kuyruğu kesik, güdük hayvan. )

- İNSANIN DOĞUMU ile HAYVANIN DOĞUMU
( [not] BIRTH with BREED )

- BEHAİM[Ar.] ile/ve EN'AM
( İnsan dışındaki tüm hareket edebilen canlılar. İLE/VE Yararı olan hayvanlar. [At, deve, sığır, koyun vs.] )

- BEÇÇE/BEÇE[Fars.] ile ENİK, ENCİK ile CERV[Ar.]
( İnsan ya da hayvan yavrusuna verilen genel ad. İLE Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu. | [Ar. ENÎK] Güzel, sevimli, şirin şey. İLE Yırtıcı hayvan yavrusu. )

- HAYVAN ile YIRTICI HAYVAN
( [Ar.] ... ile CÂRİHA, SEBÛ'[çoğ. SİBÂ'] )
( MESBAA[Ar.]: Yırtıcı hayvanı çok olan yer. )
( ANIMAL with PREDATOR )

- [Ar.] VAHŞ[çoğ. VUHÛŞ] ile VUHÛŞ-İ BERRİ
( Yabani hayvanlar. İLE Karada yaşayan yabani hayvanlar. )

- EDEYÂN[Fars.]: Çok koşan hayvan.

- EDRA'[Ar.]: Başı kara, gövdesi beyaz hayvan.

- SEBK[Ar.]: Koşuda kazanan hayvan.

- VAHİD-ÜR-RAHÎM[Ar.]: En çok bir yavru yapan hayvanlar.

- İBRÎ/İBRİYYE[Ar.][İng. STYLOID | Fr. STYLOÏDE]: İğneliler.

- HAYVAN ile TEK HÜCRELİ
( ... İLE Hayvanlardaki gibi beslenme tarzına sahip olan, besinleri yutarak sindiren tek hücreli organizmalar. )
( ANIMAL with PROTIST[A]/PROTOZOAN/PROTOZOA[plural] )

- HAYVAN HÜCRESİ ile BİTKİ HÜCRESİ
( * Hücre çeperi bulunmaz.
* Plastitler yoktur.
* Kofullar az ve küçüktür.
* Lisozom ve sentrozom bulunur.
* Anket organeli bulunur. İLE
Bitki hücresinde:
* Hücre çeperi bulunur.
* Sitoplâzmada plastitler vardır.
* Kofullar çok ve büyüktür.
* Lisozom ve sentrozom bulunmaz.
* Anket yapamaz. )

- HAYVANLAR ile/ve DİREY
( ... İLE/VE Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )
( ANIMALS with/and FAUNA )

- BİTEY ve/<> DİREY
( Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü. VE/<> Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )
( FLORA and/<> FAUNA )

- MİKRO DİREY/FAUNA ile/ve MAKRO DİREY/FAUNA

- HAYVAN ile/değil BİYOLOJİK YIĞIN

( Doğasında. İLE/DEĞİL Hayvanat bahçesinde. )

- !"HAYVANAT BAHÇESİ" ile/değil HAPİSHANE

- !"HAYVANAT BAHÇESİ"(NDE YAŞATMAK) yerine DOĞAL ORTAMLARI(NDA YAŞAMALARINA İZİN VERMEK)

- HAYVAN SEÇER değil/yerine/>< HAYVANSEVER

( Kedi, köpek sevip inek, koyun, balık yediğinizde, hayvansever değil, hayvan seçer oluyorsunuz. Ne zaman bir köpeğe duyduğunuz sevgiyi ve dostâne yakınlaşmayı bir ineğe de duyarsınız; işte o zaman kendinizle çelişmemiş olacaksınız. )

- "KIYMATARYEN" değil/yerine KIYMETARYEN
( Hayvanlara/canlılara kıyan ya da "kıyma" denilen şeyden yapılan "şeyler" yiyen. DEĞİL/YERİNE Hayvanların değerini bilip tüm canlılara saygı göstererek yaşama olanağı sunmayı tercih etme zihninde, tutum ve davranışında olanlar. )

- HAYVANLAR (DOĞAL YAŞAMLARINDA)...: * ÇÖP ÜRETEMEZ | * KİLO ALAMAZ

- CEMÂDAT(CANSIZLAR) ve NEBÂDAT(BİTKİLER) ve HAYVANAT(CANLILAR) ve HAYVAN-I NÂTIK(BEŞER/İNSAN)

- ÖYKÜNCE(FABL) ve ÇEŞİTLERİ

( KELÎLE ve DİMNE (BEYDEBÂ/BİDPÂY[Fars.]) ve MARTI (Richard BACH) adlı kitapları okumanızı salık veririz. )

- (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR
( [İnsanların] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

- ADÂLET ile/ve/+/<> KUDRET ile/ve/+/<> HİKMET ile/ve/+/<> SEVGİ
( [Simgeleri/Sûretleri] Aslan. İLE/VE/+/<> Boğa. İLE/VE/+/<> Kartal. İLE/VE/+/<> İnsan. )

- BAYTÂR/BEYTÂR[Ar.]/VETERİNER: Hayvan hekimi.

- BEYTÂRÂ[Ar.]/VETERİNERLİK: Hayvan hekimliği.

- FOTOĞRAFLAR

- HABERLER (NTVMSNBC)

 

- AGONİZM
: Hayvanların tüm davranışları.

- ETOLOJİ: Hayvan davranışlarını hayvanın doğal çevresi içinde inceleyen bilim dalı.

- İHTİYOLOJİ: Balık bilimi.

- PARAZİTOLOJİ[İng. PARASITOLOGY | Fr. PARASITOLOGIE][Osm. Ar. TUFEYLİYYÂT]: Asalakları inceleyen bilim dalı.

- PROTİSTOLOJİ: Tek hücrelileri inceleyen bilim dalı.

- TERATOLOJİ: Ucubeleri inceleyen bilim dalı.

- SYSTEMATICS ile/ve TAXONOMY
( Bitkiler ve hayvanların sınıflandırma işleriyle uğraşan bilim dalı. İLE/VE
Doğal bağlantılarına göre bitkileri ve hayvanları çeşitli sınıflara koymakla uğraşan bilim dalı. )

- BAKTERİ ile/ve MİKROFOK
( ... İLE/VE Nokta biçiminde hareketsiz bakteriler. )

- VİVİPAR/VIVIPAROUS[İng.]/VİVİPARE[Fr.]: Doğurucu, canlı yavru doğuran.

- SYMBIOSIS: Yaşam ortaklığı.

 

- OMURGALILAR ile/ve OMURGASIZLAR
( VERTEBRATES with INVERTEBRATES )

- YÜKSEK OMURGALILAR ile/ve AŞAĞI OMURGALILAR
( FIKARİYYE-İ/FEKARİYYE ÂLİYYE ile/ve FIKARİYYE-İ/FEKARİYYE SÜFLİYYE )

- MEMELİ/LER ile YUMURTLAYAN/LAR
( Kendi boyuyla karşılaştırıldığında en küçük yumurtayı yumurtlayan hayvan devekuşu [kendi ağırlığının %1.5'undan hafiftir], en büyük yumurtayı yumurtlayan benekli küçük kividir. [kendi ağırlığının %26'sı kadardır] )
( Herhangi bir hayvan tarafından yumurtlanmış en büyük yumurta (dinozorlar da dahil) Madagaskar'da yaşayan Fil Kuşu[Lat. Aepyornis maximus]'na aitti. [Soyu 1700'de tükenmiştir] [9 litre hacminde, 180 tavuk yumurtasına denktir] )
( [Ar.] ZÂT-ÜS-SEDÂYÂ ile ... )
( [İng.] MAMMALS ile ... )
( [Fr.] MAMMIFÈRES avec ... )

- OT YİYEN MEMELİLER ile ET YİYEN MEMELİLER ile ÇOKLU (HEM OT, HEM ET İLE) BESLENENLER (HEPÇİL)
( HERBIVOROUS MAMMALS with CARNIVOROUS MAMMALS with OMNIVOROUS )

- MEMELİ TAKIMLARI: MONOTREMATA ve MARSUPIALIA ve PROBOSCIDAE ve SIRENIA ve EDENTATA ve RODENTIA ve LAGOMORPHA ve PRIMATA ve CARNIVORA ve CETARTIODACTYLA [ARTIODACTYLA | CETACEA] ve PERISSODACYLA ve CHIROPTERA ve INSECTIVORA
( Platypus, ekidna. VE Kangurular, opossumlar, kolalar. VE Filler. VE Deniz inekleri(manatlar). VE Tembel hayvanlar, karıncayiyenler, armadilolar. VE Sincaplar, kunduzlar, oklu kirpiler, fareler. VE Tavşanlar, Amerikan tavşanları, pikalar. VE Lemurlar, maymunlar, insan benzeri maymunlar, insanlar. VE Köpekler, kurtlar, ayılar, kediler, sansarlar, susamurları, ayıbalıkları, morslar. VE [ARTIODACTYLA] * Koyunlar, domuzlar. * Sığırlar, geyikler. * Zürafalar. || [CETACEA] Balinalar, yunuslar, domuz balinaları. VE Atlar, zebralar, tapirler, gergedanlar. VE Yarasalar. VE "Gerçek böcekçiller", bazı köstebekler, bazı cüce fareler. )
( Yumurta bırakırlar. Meme ucları yoktur.[Sütü annenin kürkündenn emerler.] VE Embriyonik gelişimlerini marsupial kese içinde tamamlarlar. VE Uzun kaslı bir hortuma, kalın gevşek deriye, üst azı dişlerinin uzamasıyla oluşmuş iki uzun fildişine sahiplerdir. VE Sucul otoburlardır. Yüzme özelliğine sahip yüzgeç benzeri ön üyeleri vardır fakat arka üyeleri yoktur. VE Dişilleri yok ya da indirgenmiştir. VE Törpüleme özelliğine sahip törpü şeklinde sürekli büyüyen kesici dişlere sahiptirler. VE Törpü benzeri kesici dişleri vardır. Ön üyelerinden daha uzun olan arka üyeleri zıplamak ve koşmak üzere uyum sağlamıştır. VE Hepçildirler[Omnivor]. Başparmaklarını öteki parmaklarının karşısına getirebilirler. Yüzün önüne yönelmiş gözler, çok iyi gelişmiş beyin kabukları vardır. VE Etçillerdir. Kesici özellikte, kesip koparmak üzere sivri uclu kesici dişlere sahiplerdir. VE Her bir ayakta çift tırnaklı toynağa sahiplerdir. Otoburdurlar. || Balık benzeri gövdeye sahip deniz hayvanlarıdır. Ön üyeleri kürek şeklinde ve arka üyeleri yoktur. Yalıtım için kalın bir yağ tabakaları vardır. VE Otoburlardır. Her bir ayakta tek tırnaklı bir toynağa sahiplerdir. VE Uçmaya uyum sağlamışlardır. Uzun olan parmaklarında gövde ve bacaklara kadar uzanan, geniş, katlanabilen deriye sahiplerdir. Böcek yiyen memelilerdir. )

- KESELİ MEMELİLER ile/ve PLASENTALI MEMELİLER
( Plantigale, Keseli köstebek, Şeker Planörü, Wombat, Tazmanya Canavarı, Kanguru. İLE/VE
Geyik faresi, Köstebek, Uçan sincap, Marmot, Obur, Patagonya manası. )
( [Ar.] KÎSİYYE ile/ve ... )

- KARA MEMELİLERİ ile/ve DENİZ MEMELİLERİ
( Doğumda, önce başları çıkar. İLE/VE Doğumda, önce kuyrukları çıkar. )

- SÜRÜNGEN/LER ile OMURGASIZLAR
( REPTILE/S with INVERTEBRATE/S )

- SÜRÜNGEN/LER ile KELER/LER
( [Ar.] ZÂHİFE[çoğ. ZEVAHİF], ZIBÂBİYYE )
( ZIBÂBİYYE-İ BERİYYE[: Kertenkele ve benzeri hayvanlar.] ile/ve ZIBÂBİYYE-i MÂİYYE[: Bu sınıfın suda yaşayanları.] )
( REPTILE/S with LIZARD/S )

- SÜRÜNGEN/LER ile SKINK/LER
( ... İLE Daha çok çöl bölgelerinde, kurak bölgelerde yaşayan üzerleri pullarla örtülü, küçük gövdeli sürüngenlerin oluşturduğu tür. )
( REPTILE/S with SKINK/S )
( [Lat.] ... cum SCINCUS )

- HEM KARADA, HEM SUDA YAŞAYABİLEN CANLILAR ile SÜRÜNGENLER ve BALIKLAR
( [Ar.] ZÂT-ÜT-TENEFFÜS-İL-MÜZDEVİC, ZU-L-MAÂŞEYN/MÂÎŞEYN ile ... )
( [Fars.] FERZEND-İ ÂB: Suda yaşayan hayvanlar. )
( AMPHIBIANS with REPTILES and FISHES )
( [Fr.] AMPHIBIE avec ... et ... )

- ZIBÂBİYYE[Ar.]: Kertenkele, timsah, bukalemun, kör yılan gibi hayvanları içine alan bir sınıf.

- ZIBÂBİYYE-İ BERRİYYE[Ar.]: Kertenkele ve benzeri hayvanlar.

- ZIBÂBİYYE-İ MÂİYYE[Ar.]: Bu sınıfın suda yaşayan bölümü.

- AVCILAR ile/ve AYRIŞTIRICILAR

- ÜRETİCİLER ile/ve TÜKETİCİLER ile/ve AYRIŞTIRICILAR

( Otoburlar. İLE/VE Etoburlar. İLE/VE Küçük omurgasızlar/böcekler. )

- OT YİYENLER/OTOBURLAR ile/ve ET YİYENLER/ETOBURLAR ile/ve HEPÇİLLER[hem OT, hem ET YİYENLER] ile/ve LEŞ YİYENLER/LEŞOBURLAR ile/ve AYRIŞTIRICILAR
( [Fars.] DÂD ile/ve DED ile/ve DÂD Ü DED ile/ve ... ile/ve ... )
( HERBIVOROUS with/and CARNIVOROUS with/and OMNIVOROUS with/and ... with/and ... )

- ET YİYENLER ile LEŞ YİYENLER
( [Ar., Fars.] LÂHİME ile CÎFE-HÂR )
( [Fars.] DED ile CÎFE-HÂR, LÂŞE-HÂR, MEYTE-HÂR )
( BUGAS[Ar.]: Leş yiyen kuşlar. )
( MEYTE/MEYYİTE/CÎFE[çoğ. CİYEF][Ar.]/LÂŞE[Fars.]/CARCASS[İng.]: Hayvan leşi. )
( CARNIVOROUS with SCAVENGER )

- GEVİŞ GETİRENLER ile GEVİŞ GETİRMEYENLER
( RUMMINANTS with NON-RUMMINANTS )

- KIŞ UYKUSUNA YATANLAR ile KIŞ UYKUSUNA YATMAYANLAR

- UYKU ile/ve KIŞ UYKUSU

( SLEEPING with/and HIBERNATION )

- MAHBEL[Ar.]: Hayvanın gebelik zamanı.

- EHLİLEŞTİRME ile EVCİLLEŞTİRME
( Seçici çiftleştirme. İLE İnsanlarla birlikte hareket ettirebilme/yaşatma ve insana zarar vermeyecek şekilde eğitmek. )
( * REN GEYİĞİ: M.Ö. 12.000 [yaklaşık olarak]
* KÖPEK [Avrasya ve Kuzey Amerika'da]: 12.000 [yaklaşık olarak]
* KOYUN [Güneybatı Asya'da]: 8.000 [yaklaşık olarak]
* AT [Türkistan'da]: M.Ö. 6000 - 8000 [yaklaşık olarak]
* SIĞIR [Güneybatı Asya, Hindistan, Kuzey Afrika'da]: M.Ö. 6000 [yaklaşık olarak] )

- ZEHİR ile/ve/< PANZEHİR[Fars. < PÂD-İ ZEHR(PÂD: Saklayan. | Koruyan, bekleyen. | Büyük, ulu.)]
( VENOM with/and/< ANTI-VENOM )

- SEVÂMM[Ar. < SÂMME] ile SEVÂİM[Ar. < SÂİME]
( Zehirli hayvan/lar. İLE Çayıra boşu boş olarak salıverilen hayvanlar, otlak hayvanı. | Zekât hesabına katılan çift tırnaklı hayvanlar.[koyun, keçi, sığır, deve vs.] )

- VAHŞ/VAHÎŞ ile VAHŞ[çoğ. VAHŞÂN, VUHÛŞ]
( Dört ayaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. İLE Yabani, ürkek, insandan kaçan hayvan. )

- VAHŞİ ile/ve HIRÇIN

- VAHŞİ ile/ve/değil SALDIRGAN

- SAYD
: İnsandan kaçan yabani hayvan. [kaçmamaları için bir neden mi var ki?]
[ Hayvanları sevemeyen yaban beşerlerinden kim, nasıl kaçsın?]

- AKUR: Yaralayan, ısıran, azgın, kuduz hayvan.

- ÂBİL: Çayırda otlayarak suya gereksinimi olmayan hayvan.

- ADÎMET-ÜL-KURÛN[Ar.]: Deve gibi boynuzu oymayan çatal tırnaklılar.

- BÎ-ZENEB[Ar.]/ANOURE[Fr.]: Kuyruksuz/lar.

- HAYVÂNÂT-I MÂSSA[Ar.]: Pire ve benzeri gibi hortumuyla emen hayvanlar.

- HAYVÂNÂT-I MÂZIG[Ar.]: Geviş getiren hayvanlar.

- KUVÂDİYYE[Ar.]: Sıçangiller.

- MA'DÛM-ÜL-CENÂH[Ar.]: Kanatsızlar.

- MA'DÛM-ÜL-ERCÜL[Ar.]: Ayaksızlar.

- MÂİYYE[Ar.]: Susallar. | AQUATIQUES[Fr.]

- MÂŞÎ-ALEL-ESÂBİ'[Ar.]: Parmaklarının ucları üzerinde yürüyen ve et yiyen sınıfında bulunan hayvanlar.[köpek, sırtlan vb.]

- MÂŞÎ-ALEL-KEFF[Ar.]: Ayaklarının tabanına basan ve et yiyen sınıfında bulunan hayvanlar.[ayı vb.]

- MÂŞİYE[Ar. | çoğ. MEVÂŞÎ]: Deve, koyun, keçi gibi hayvan.

- MAŞKÛK-ÜR-RİCL[Ar.]: Yarıkayaklılar.

- MERCÂNİYYE[Ar.]: Mercanlar, mercangiller.

- MERCÛL[Ar.]: Ayak yerinde olan kanatları karnında ya da başında bulunan hayvan.

- MERCÛL-ÜL-BATN[Ar.]: Karından ayaklı/lar.[MERCÛL/]

- MEŞÎMÎ[Ar.]: Etenliler. PLACENTAIRES[Fr.]

- NAKÎİYYE[Ar.]/INFLUSOIRES[Fr.]: Haşlamlılar.

- PARİDİYYE[Ar.]/PARIDÉES[Fr.]: Baştankaragiller.

- RİEVİYYE[Ar.]: Akciğerliler.

- SEDYE-İ ZÜ-Z-ZAFÎR[Ar.]: Toynaklılar.

- ŞÂTIİYYE[Ar.]: Uzunbacaklılar. | ÉCHASSIERS[Fr.]

- ŞEMSİYYE[Ar.]: Günsüler. | HÉLIOZOAIRES[Fr.]

- ŞUÂİYYE[Ar.]: Işınlılar. | RADIOLAIRES[Fr.]

- TENÂSÜL-İ BİKRÎ[Ar.], PARTENOJENEZ/PARTHÉNOGÉNÈSHE[Fr.]: Eşeysel ilişki olmaksızın gerçekleşen doğum.

- ZÂHİR-ÜZ-ZENEB[Ar.]: Kuyruklular. | URODÈLES[Fr.]

- ZÂT-ÜL-BATNEYN[Ar.]: İkikarınlı. | BIVENTRE[Fr.]

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-BATNİYYE[Ar.]: Karındanbacaklılar. | GASTÉROPODES[Fr.]

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-CEZRİYYE[Ar.]: Köktenbacaklılar.

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-KEFFİYYE[Ar.]: Perdeayaklılar. | PALMIPÈDES[Fr.]

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-KESÎRE[Ar.]: Çokayaklılar. | MYRIAPODES[Fr.]

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-MAFSALİYYE[Ar.]: Eklembacaklılar. | ARTHROPODES[Fr.]

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-MEŞKUKA[Ar.]["ka" uzun okunur]: Çataltırnaklılar.

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İR-RE'SİYYE[Ar.]: Baştanayaklılar. | CÉPHALOPODES[Fr.]

- ZÂT-ÜL-ESÂBİ'-İL-MÜFREDE[Ar.]: Toynaklılar, tektırnaklılar. | ONGULÉS[Fr.]

- ZÂT-ÜL-ESÂBİ-İL-MÜZDEVİCE[Ar.]: Suaygırı gibi ayakları eşit parmaklarla biten iri hayvanlar.

- ZÂT-ÜL-EYDİ-L-ERBA'[Ar.]: Dört elli hayvanlar.

- ZÂT-ÜL-EZFÂR[Ar.]: Parmakları birbirinden ayrı, hareketli ve pençeli olan hayvanlar.

- ZÂT-ÜL-FIKARÂT[Ar.]: Omurgalılar, belkemiği olan hayvanlar. | VERTÉBRÉS[Fr.]

- ZÂT-ÜL-GALSAMET-İL-MUSAFFAHA[Ar.]: Yassısolungaçlılar. | LAMELLIBRANCHES[Fr.]

- ZÂT-ÜL-HARÂŞİF-İL-MÜŞA'ŞAA[Ar.]: Cildi mineli ya da kemikli olan balık sınıfı.

- ZÂT-ÜL-HURTÛM[Ar.]: Hortumlu hayvanlar sınıfı, hortumlular. | PROBOSCIDIENS[Fr.]

- ZÂT-ÜL-IZÂM-İT-TÂMME[Ar.]: Tamamen kemikleşmiş fıkraları birer kıhıftan ibaret olan balıklar sınıfı.

- ZÂT-ÜL-KÎSÎ[Ar.]: Karnının altında bir kesesi olup yavrularını ilk kez olarak bunun içinde doğuran hayvanlar.

- ZÂT-ÜL-KURÛN-İL-MUSAMME/MÜCEVVEFE[Ar.]: Boynuzlarının içi boş olan hayvanlar, boş boynuzlular.

- ZÂT-ÜL-KURÛN-İS-SÂKITA[Ar.]: Geyik, karaca gibi sadece erillerinde bulunup mevsim mevsim düşen ve sonra yeniden boynuzu çıkan hayvanlar sınıfı.

- ZÂT-ÜL-MİSKAB[Ar.]: Karınlarının sonunda birer delik bulunan omurgasız hayvanlar.

- ZÂT-ÜS-SEDÂYÂ-Yİ BAHRİYYE[Ar.]: Denizayılanı gibi memeliler sınıfı. | SIRÉNIENS[Fr.]

- ZÂT-ÜS-SUKABÂT[Ar.]: Delikliler. | FORAMINIFÈRES[Fr.]

- ZÂT-ÜS-SUKABÂT-I GAYR-İ MÜŞA'ARA[Ar.]: Matraporalar. | MADRÉPORES[Fr.]

- ZEVCİY-YÜL-ESÂBİ'[Ar.]: Çiftparmaklılar. | ARTIODACTYLES[Fr.]

- ZÜ-L-CENÂHEYN[Ar.]: Çiftekanatlılar.

- ZÜ-L-CENÂH-I MÜCELLED[Ar.]: Abalı memeliler. | DERMAPTÈERES[Fr.]

- ZÜ-L-CENÂH-I SÂBİH[Ar.]: Yanyüzergiller. | PLEURONECTES[Fr.]

- ZÜ-L-CİNSEYN[Ar.]: İkieşeyli, hünsa. | BISEXUELLE[Fr.]

- ZÜ-L-EFVÂH-I CENBİYYE[Ar.]: Köpekbalıkları.

- ZÜ-L-EHDÂB[Ar.]: Kirpikliler. | CILIÉS[Fr.]

- ZÜ-L-FEM-İL-MÜSTEDÎR[Ar.]: Yuvarlakağızlılar. | CYLOSTOME[Fr.]

- ZÜ-L-GALSAMET-İL-MUSAFFAHA[Ar.]: Yassısolungaçlılar. | LAMELLIBRANCHES[Fr.]

- ZÜ-L-HÂFİR[Ar.]: Toynaklılar, tek tırnaklılar. | ONGULÉS[Fr.]

- ZÜ-L-HASALE[Ar.]: Kavuzlular. | GLUMIFLORES[Fr.]

- ZÜ-L-LEVÂHİK[Ar.]: Kamçılılar.

- ZÜ-L-MEFÂSIL[Ar.]: Eklemliler.

- ZÜ-L-MİMÂS[Ar.]: Sifonlular.

- ZÜ-L-YEDEYN[Ar.]: İki elliler. | İnsan.

- HIRLAMA ile HAVLAMA
( [Ar.] HERÎR ile NİBÂH )

- HIRLAMA ile ULUMA
( [Ar.] HERR, HERÎR )

- HOWL: Ulumak.

 


- KAN GRUPLARI
( Domuzlarda 16, ineklerde 12, köpeklerde 7, kedilerde ise 2 kan grubu vardır. )

Ağaçkakan: 1 yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Ahtapot: 1 yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Alabalık: 1 - 5 yıl

[<12 - 60 / ? ay | <52 - 260 / ? hafta | <365 - 1825 / ? gün]

Alaca sansar: 1 yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Alageyik: 10 - 15 yıl

[120 - 180 / ? ay | 520 - 780 / ? hafta | 3650 - 5475 / ? gün]

Alaycı kuş: 8 - 9 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[96 - 108 / >240 ay | 416 - 468 / >1040 hafta | 2920 - 3285 / >7300 gün]

Albatros: 40 - 50 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[480 - 600 / ? ay | 2080 - 2600 / ? hafta | 14600 - 18250 / ? gün]

Alpaka: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Amerikan Bizonu: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Amerikan Keseli Sıçanı: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Amur Leoparı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Anakonda: 10 - 30 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 2340 hafta | 3650 - 16380 gün]

Anka kuşu: 50 - 70 yıl

[600 - 840 ay | 2600 - 3640 hafta | 18250 - 25550 gün]

Anoa: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Antilop: 10 - 25 yıl

[120 - 300 ay | 520 - 1300 hafta | 3650 - 9125 gün]

Antilop: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Apotir: 8 yıl

[96 ay | 416 hafta | 2920 gün]

Arap tavşanı: 6 yıl

[72 ay | 312 hafta | 2190 gün]

Arı: yıl

[ ay | 4 - 6 hafta | 28 - 42 gün]

Arka: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Aşkın balığı: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Aslan: 10 - 16 (vahşi) / 25 (esaret) yıl

[120 - 192 / 300 ay | 520 - 832 / 1300 hafta | 3650 - 5840 / 9125 gün]

Aslan balığı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Asma kurdu: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Asya Fili: 60 - 70 (vahşi) / 80 (esaret) yıl

[720 - 840 / 960 ay | 3120 - 3640 / 4160 hafta | 21900 - 25550 / 29200 gün]

At: 25 - 30 (vahşi) / >40 (esaret) yıl

[300 - 360 / >480 ay | 1300 - 1560 / >2080 hafta | 9125 - 10950 / >14600 gün]

At sineği: yıl

[ ay | hafta | 14 - 28 gün]

Atmaca: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7280 - 9125 gün]

Av kuşu: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Avrupa Minki: <1 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[<12 / >120 ay | <52 / >520 hafta | <365 / >3650 gün]

Ayı: 20 - 25 (vahşi) / >30 (esaret) yıl

[240 - 300 / >360 ay | 1040 - 1300 / >1560 hafta | 7300 - 9125 / >10950 gün]

Babun: 20 - 30 (vahşi) / >45 (esaret) yıl

[240 - 360 / >540 ay | 1040 - 1560 / >2340 hafta | 7300 - 10950 / >16425 gün]

Balina: 50 - 100 yıl

[600 - 1,200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Balık: 2 - 100 yıl

[24 - 1,200 ay | 104 - 5200 hafta | 730 - 36500 gün]

Baykuş: 1 - 20 yıl

[12 - 240 ay | 52 - 1040 hafta | 365 - 7280 gün]

Beyaz Kuyruklu Geyik: <10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[<120 / >240 ay | <520 / >1040 hafta | <3650 / >7300 gün]

Bizon: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Böcek: 1 - 3 yıl

[Ara.36 ay | 52 - 156 hafta | 365 - 1095 gün]

Boz Ayı: 20 - 30(vahşi)/>40(esaret) yıl

[240 - 360/>480 ay | 1040 - 1560/>2080 hafta | 7300 - 10950/>14600 gün]

Büyük kedi (Tiger, Jaguar, Leopard): 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7280 gün]

Cam Kanatlı Kelebek: yıl

[ ay | 1 - 2 hafta | 7 - 14 gün]

Çamurcun: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Canavar Balığı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Çayır Faresi: <1(vahşi)/3(esaret) yıl

[<12/36 ay | <52/156 hafta | <365/1095 gün]

Çekiç Başlı Köpek Balığı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Çember Sakallı Penguen: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Cennet Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Cennet Kuşu: 5 - 20 yıl

[60 - 240 ay | 260 - 1040 hafta | 1825 - 7300 gün]

Ceylan: 8 - 12 yıl

[96 - 180 ay | 416 - 780 hafta | 2920 - 5475 gün]

Çin Aslanı (Çov Çov): 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Çinçilla: 8(vahşi)/15(esaret) yıl

[96/180 ay | 416/780 hafta | 2920/5475 gün]

Çita: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Çizgili Sincap: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Çizgili sırtlan: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Çıplak Kör Fare: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Cırcır böceği: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Çöl faresi: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Cüce tavşan: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2920 gün]

Çulluk: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Dağ Aslanı: 10 - 14 yıl

[120 - 168 ay | 520 - 728 hafta | 3640 - 5110 gün]

Dağ Gelinciği: 3(vahşi)/10(esaret) yıl

[36/120 ay | 156/520 hafta | 1095/3650 gün]

Dağ keçisi: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Dalmaçyalı Köpek: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Damalı At: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Damalı Balık: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2920 gün]

Damar Kurbağası: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Damarlı Semender: 10 - 25 yıl

[120 - 300 ay | 520 - 1300 hafta | 3640 - 9125 gün]

Damızlık Boğa: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Damselfish: 2 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 104 - 260 hafta | 730 - 1825 gün]

Dana: yıl

[18 - 24 ay | 72 - 96 hafta | 540 - 720 gün]

Darwin Kurbağası: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Delfin: 20 - 50 yıl

[240 - 600 ay | 1040 - 2600 hafta | 7280 - 18250 gün]

Demir Tavşanı: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Deniz Aslanı: 15(vahşi)/30(esaret) yıl

[180/360 ay | 780 - 1560 hafta | 5475 - 10950 gün]

Deniz Atı: 1 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 52 - 260 hafta | 365 - 1825 gün]

Deniz Aygırı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Deniz Kaplumbağası: 50 - 100 yıl

[600 - 1200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Denizyıldızı: 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Dere Kurbağası: 2 - 4 yıl

[12 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Dev Akrep: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Dev Penguen: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7280 gün]

Dev Tavşan: 9 - 10 yıl

[108 - 120 ay | 468 - 520 hafta | 3276 - 3650 gün]

Deve: 40(vahşi)/50(esaret) yıl

[480/600 ay | 2080/2600 hafta | 14600/18250 gün]

Devr-i Âlem Kelebeği: yıl

[12 ay | 48 hafta | 336 gün]

Dikenli Balina: 30 - 50 yıl

[360 - 600 ay | 1560 - 2600 hafta | 10950 - 18250 gün]

Dikenli Yıldız: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Dingo: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Dipsiz Göl Balığı: 100 - 200 yıl

[1,200 - 2,400 ay | 5200 - 10400 hafta | 36500 - 73000 gün]

Dişi Aslan: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Dişi Fil: 60 - 70 yıl

[720 - 840 ay | 3120 - 3640 hafta | 21900 - 25550 gün]

Dişi Goril: 35 - 40 yıl

[420 - 480 ay | 1820 - 2080 hafta | 12775 - 14600 gün]

Dişi Kaplan: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Dişi Zürafa: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Dişli Balina: 70 yıl

[840 ay | 3640 hafta | 25550 gün]

Doberman: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Dodo Kuşu: 20 yıl

[240 ay | 104 hafta | 728 gün]

Domuz: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4380 gün]

Domuz Gergedanı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Dromedary Deve: 40 - 50 yıl

[420 - 600 ay | 2080 - 2600 hafta | 14600 - 18250 gün]

Düdükçün: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Dugong: 50 - 70 yıl

[600 - 840 ay | 2600 - 3640 hafta | 18250 - 25550 gün]

Dünya Kaplumbağası: 100 yıl

[1200 ay | 5200 hafta | 36500 gün]

Dürbün Ahtapotu: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Duva: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Düzlük Llaması: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Düzlük Pica: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Ebabil kuşu: 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[36 - 60 / >120 ay | 156 - 260 / >520 hafta | 1095 - 1825 / >3650 gün]

Ebe Kurbağa: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Eğrez balığı: <1 (vahşi) / >1 (esaret) yıl

[<12 / >12 ay | <52 / >52 hafta | <365 / >365 gün]

Ejder sineği: <1 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Ekidne: 10 - 15 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[120 - 180 / >240 ay | 520 - 780 / >1040 hafta | 3650 - 5475 / >7300 gün]

Eland: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7280 gün]

Elektrikli yılan balığı: 15 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[180 / >240 ay | 780 / >1040 hafta | 5475 / >7300 gün]

Elenantilopesi: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

Elk: 10(vahşi)/20(esaret) yıl

[120/240 ay | 520/1040 hafta | 3650/7300 gün]

Elmas Çıngıraklı Yılan: <10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[<120 / >240 ay | <520 / >1040 hafta | <3650 / >7300 gün]

Emeu: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 --7300 gün]

Emu kuşu: 10(vahşi)/>20(esaret) yıl

[120/>240 ay | 520/>1040 hafta | 3650/>7300 gün]

Engerek yılanı: <10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[<120 / >240 ay | <520 / >1040 hafta | <3650 / >7300 gün]

Enok: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Entelodont: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Ermine: <1 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[<12 / >120 ay | <52 / >520 hafta | <365 / >3650 gün]

Eşek: 25 (vahşi) / 40 (esaret) yıl

[300 / 480 ay | 1300 / 2080 hafta | 9125 / 14600 gün]

Eşek arısı: <1 (vahşi) / >1 (esaret) yıl

[<12 / >12 ay | <52 / >52 hafta | <365 / >365 gün]

Eskimo Köpeği: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Esmer Ayı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Fahaka: 10 (vahşi) / >15 (esaret) yıl

[120 / >180 ay | 520 / >780 hafta | 3650 / >5475 gün]

Falcon: 12 - 20 yıl

[104 - 240 ay | 624 - 1040 hafta | 4380 - 9125 gün]

Falorop: <1 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Fare: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Fare Kuşu: 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[36 - 60 / >120 ay | 156 - 260 / >520 hafta | 1095 - 1825 / >3650 gün]

Fare Opossumu: 1 - 2 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[12 - 24 / ? ay | 52 - 104 / ? hafta | 365 - 730 / ? gün]

Fener Balığı: 10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[120 / >240 ay | 520 / >1040 hafta | 3650 / >7300 gün]

Fener Kuyruklu Kuzgun: 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Fener Sineği: <1 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Fennec Tilki: 10 - 14 yıl

[120 - 168 ay | 520 - 728 hafta | 3650 - 4380 gün]

Fil: 60 - 70 yıl

[720 - 840 ay | 3120 - 3640 hafta | 21900 - 25550 gün]

Firavun Fareleri: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Fındık Faresi: <1(vahşi)/3(esaret) yıl

[<12/36 ay | <52/156 hafta | <365/1095 gün]

Fındık faresi: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Fıstıkçınları: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Flamingo: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Fok: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Frigate Kuşu: 25 - 50 yıl

[300 - 600 ay | 1300 - 2600 hafta | 9125 - 18250 gün]

Funda: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Galago: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Gelincik: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Gelincik sincabı: 5 - 7 yıl

[60 - 84 ay | 260 - 364 hafta | 1825 - 2555 gün]

Genet: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 1460 - 2190 gün]

Gergedan: 35 - 50 (vahşi) / >60 (esaret) yıl

[420 - 600 / >720 ay | 1820 - 2600 / >3120 hafta | 12775 - 18250 / >21900 gün]

Geyik: 8 - 25 yıl

[96 - 300 ay | 416 - 1300 hafta | 2920 - 9125 gün]

Gibbon: 20 - 35 yıl

[240 - 420 ay | 1040 - 1820 hafta | 7300 - 12775 gün]

Gine domuzu: 4 - 8 yıl

[48 - 96 ay | 208 - 416 hafta | 1460 - 2912 gün]

Gine tavşanı: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Girit kurdu: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Girit tavşanı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Gökçe balığı: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Göl kekliği: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Gölge sincabı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Gölge tavşanı: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Gördes papağanı: 15 yıl

[180 ay | 780 hafta | 5475 gün]

Goril: 35 - 40 (vahşi) / >50 (esaret) yıl

[420 - 480 / >600 ay | 1820 - 2080 / >2600 hafta | 12775 - 14600 / >18250 gün]

Greyfurt sineği: yıl

[1 ay | 4 hafta | 28 gün]

Greyfurt tavşanı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Gri balina: 50 - 70 yıl

[600 - 840 ay | 2600 - 3640 hafta | 18250 - 25550 gün]

Gri kurt: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Grizzly ayısı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Guguk Kuşu: 10(vahşi)/>15(esaret) yıl

[120/>180 ay | 520/>780 hafta | 3650/>5475 gün]

Güvercin: 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[36 - 60 / >120 ay | 156 - 260 / >520 hafta | 1095 - 1825 / >3650 gün]

Hamamböceği: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Hamsi: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Hamster: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Hançer balığı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Harnup: 30 - 50 yıl

[360 - 600 ay | 1560 - 2600 hafta | 10950 - 18250 gün]

Hav Hav balığı: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Hav-ı şahin: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4380 gün]

Havacılı sineği: yıl

[1 ay | 4 hafta | 30 gün]

Havlama tavşanı: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4380 gün]

Havyar balığı: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Haydut kartalı: 12 - 20 yıl

[144 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 4380 - 7280 gün]

Helikopter balığı: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Herkül böceği: yıl

[2 - 4 ay | 8 - 16 hafta | 60 - 120 gün]

Hindi: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Hindistan timsahı: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Hırçın domuz: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Hırsız sincap: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Hızır balığı: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Hızır kuşu: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

Hörgüçlü deve kuşu: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Horoz: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

İguana: 4 - 25 yıl

[48 - 300 ay | 208 - 1300 hafta | 1460 - 9125 gün]

İnek: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7280 - 9125 gün]

İpek Böceği: 2 - 14 yıl

[24 - 168 ay | 104 - 728 hafta | 730 - 5104 gün]

Irak Yedikardeşi: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Işık Veren Hacıyatmaz: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

İskorpit: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Islık Çalan Marmot: 13 - 15 yıl

[156 - 180 ay | 676 - 780 hafta | 4745 - 5475 gün]

İspermeçet Balinası: 50 - 80 yıl

[600 - 960 ay | 2600 - 4160 hafta | 18250 - 29120 gün]

İspinoz: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Istakoz: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

İstavrit: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

İstiridye: 5 - 20 yıl

[60 - 240 ay | 260 - 1040 hafta | 1825 - 7300 gün]

İtalyan Kertenkelesi: 4 - 8 yıl

[48 - 96 ay | 208 - 416 hafta | 1460 - 2910 gün]

İzlanda Atı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

İzlanda Köpeği: 12 - 16 yıl

[144 - 192 ay | 624 - 832 hafta | 4375 - 5825 gün]

İzlanda Yarasa: 16 - 20 yıl

[192 - 240 ay | 832 - 1040 hafta | 5825 - 7300 gün]

Jaguar: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

Jakamar: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Jako: 40 - 60 yıl

[480 - 720 ay | 2080 - 3120 hafta | 14600 - 21900 gün]

Japon Balığı: 10 - 30 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 1560 hafta | 3650 - 10950 gün]

Jenet: 8 - 13 yıl

[96 - 156 ay | 416 - 676 hafta | 2920 - 4745 gün]

Kağıt Balığı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Kagu: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Kalkan Balığı: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Kambur Balina: 50 - 100 yıl

[600 - 1200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Kanarya: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Kanguru: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Kaplan: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Kaplumbağa: 50 - 100 yıl

[600 - 1,200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Kapuçin maymunu: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Karga: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Kaya Antilobu: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2920 - 3650 gün]

Kaz: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4368 gün]

Keçi: 10 - 18 yıl

[120 - 216 ay | 520 - 936 hafta | 3640 - 6570 gün]

Kedi: 12 - 18 yıl

[144 - 216 ay | 624 - 936 hafta | 4380 - 6570 gün]

Kertenkele: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2920 gün]

Keseli Sıçangil: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Kirpi: 2 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 104 - 260 hafta | 730 - 1825 gün]

Kılıçbalığı: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Kızıl karga: 8 yıl

[96 ay | 416 hafta | 2920 gün]

Kobra: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Köpek: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Köpek Balığı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Köpeksi maymun: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Koyun: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4368 gün]

Kuduz yarasası: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Kuş: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1820 - 3650 gün]

Kuzu: 6 ay - 1 yıl

[<12 ay | <52 hafta | 180 - 365 gün]

Lama: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Lapin Balığı: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Lebistes: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Leopar: 12 - 17 yıl

[144 - 204 ay | 624 - 884 hafta | 4380 - 6205 gün]

Levrek: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Leylek: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Likapa: 12 - 14 yıl

[144 - 168 ay | 624 - 728 hafta | 4368 - 5096 gün]

Limenitis: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Lir Kuşu: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Llama: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Lobster: 5 - 45 yıl

[60 - 540 ay | 260 - 2340 hafta | 1820 - 16380 gün]

Loris: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7280 gün]

Lutra (Su Samuru): 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Mağara ayısı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7280 - 9125 gün]

Makak: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Manda: 18 - 25 yıl

[216 - 300 ay | 936 - 1300 hafta | 6570 - 9125 gün]

Mantar balığı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Marmot: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Marten: 14 - 18 yıl

[168 - 216 ay | 728 - 936 hafta | 5110 - 6552 gün]

Martı: 10 - 30 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 1560 hafta | 3650 - 10950 gün]

Mavi Balina: 80 - 90 yıl

[960 - 1080 ay | 4160 - 4680 hafta | 29200 - 32850 gün]

Maymun: 10 - 40 YIL yıl

[120 - 480 ay | 520 - 2080 hafta | 3650 - 14600 gün]

Mersin Balığı: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 1460 - 2190 gün]

Mezgit: 14 yıl

[168 ay | 728 hafta | 5110 gün]

Mirket: 10 - 14 yıl

[120 - 168 ay | 520 - 728 hafta | 3650 - 5110 gün]

Mongoose: 6 - 10 yıl

[72 - 120 ay | 312 - 520 hafta | 2184 - 3640 gün]

Mors: 15 - 30 yıl

[180 - 480 ay | 780 - 1560 hafta | 5475 - 10950 gün]

Muflon: 10 - 16 yıl

[120 - 192 ay | 520 - 832 hafta | 3650 - 5840 gün]

Müren: 5 - 30 yıl

[60 - 360 ay | 260 - 1560 hafta | 1825 - 10950 gün]

Mustela Erminea: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Mustela Nivalis: 1 - 3 yıl

[12 - 36 ay | 52 - 156 hafta | 365 - 1095 gün]

Mustela Vison: 3 - 10 yıl

[36 - 120 ay | 156 - 520 hafta | 1095 - 3640 gün]

Nandu: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Narval: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Neon Balığı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Numbat: 5 - 6 yıl

[60 - 72 ay | 260 - 312 hafta | 1825 - 2190 gün]

Oklu Kirpi: 3 - 8 yıl

[36 - 96 ay | 156 - 416 hafta | 1095 - 2920 gün]

Öksüz Balığı: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Öküz: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Öpücük Böceği: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Orangutan: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Ördek: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Ördek Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Orkinos: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Orman Faresi: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Orman Horuzu: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 832 hafta | 4380 - 5475 gün]

Ornitorenk: 10 - 17 yıl

[120 - 204 ay | 520 - 884 hafta | 3650 - 6205 gün]

Örümcek: 1 - 3 yıl

[12 - 36 ay | 52 - 156 hafta | 365 - 1095 gün]

Örümcek Maymunu: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Oselo: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Ötücü Kuşlar: 2 - 15 yıl

[24 - 180 ay | 104 - 780 hafta | 730 - 5475  gün]

Panda: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Pangolin: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Panter: 12 - 17 yıl

[144 - 204 ay | 624 - 884 hafta | 4380 - 6205 gün]

Papağan: 10 - 80 yıl

[120 - 960 ay | 520 - 4160 hafta | 3650 - 29200 gün]

Patalya maymunu: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Pekari: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Pelikan: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Penguen: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Pirana: 7 - 25 yıl

[84 - 300 ay | 364 - 1300 hafta | 2555 - 9125 gün]

Piton: 15 - 30 yıl

[180 - 360 ay | 780 - 1560 hafta | 5475 - 10950 gün]

Porsuk: 4 - 8 yıl

[48  - 96 ay | 208 - 416 hafta | 730 - 2912 gün]

Pudu: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Puma: 8 - 13 yıl

[96 - 156 ay | 416 - 676 hafta | 2920 - 4745 gün]

Rakun: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Ren Geyiği: 15 - 18 yıl

[180 - 216 ay | 780 - 936 hafta | 5475 - 6570 gün]

Richard İncir Kuşu: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Ringa Balığı: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Roan Antilobu: 17 yıl

[510 ay | 884 hafta | 6205 gün]

Şahin: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Şahmeran yılanı: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Saka Köpeği: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Saka Kuşu: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Sakarca: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2912 gün]

Şakrak Kuşu: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Salyangoz: 1 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 52 - 260 hafta | 365 - 1825 gün]

Sardalya: 2 - 5 yıl

[24 - 60 ay | 104 - 260 hafta | 730 - 1825 gün]

Sazan: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Şempanze: 40 - 50 yıl

[480 - 600 ay | 2080 - 2600 hafta | 14600 - 18250 gün]

Şeritli kasırga yılanı: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Şeritli sansar: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Sibirya Kaplanı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Şili Orman Kedisi: 11 - 14 yıl

[132 - 168 ay | 572 - 728 hafta | 4015 - 5110 gün]

Sincap: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Sinek: yıl

[ ay | hafta | 15 - 30 gün]

Sinek Balığı: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Sinek Kuşu: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Şipşak yarasa: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 9125 gün]

Şişe Burunlu Balina: 40 - 60 yıl

[480 - 720 ay | 2080 - 3120 hafta | 14600 - 21900 gün]

Sivrisinek: yıl

[ ay | 2 - 4 hafta | 14 - 28 gün]

Sıçan: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Sıçan maymunu: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Sırtlan: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Sırtlan Balığı: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Sırtlan Köpeği: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

Sıvacı Kuşu: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Şnorkel balığı: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Su Aygırı(Hipopotam): 40 - 50 yıl

[480 - 600 ay | 2080 - 2600 hafta | 14600 - 18250 gün]

Su Samuru: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Su Samuru Foku: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Sumatra Gergedanı: 35 - 40 yıl

[ ay | hafta | gün]

Tamarin: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Taraklı Kaplumbağa: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Tarantula: 5 - 15 yıl

[60 - 180 ay | 260 - 780 hafta | 1825 - 5475 gün]

Tarsius: 12 - 20 yıl

[144 - 240 ay | 624 - 1040 hafta | 4380 - 7300 gün]

Tavşan: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Tavşanbalığı: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2912 gün]

Tavuk: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Teke: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Tekir Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Tengeri Atı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Tilki: 2 - 14 yıl

[24 - 168 ay | 104 - 728 hafta | 730 - 5110 gün]

Timsah: 30 - 80 yıl

[360 - 960 ay | 2080 - 4160 hafta | 14600 - 29200 gün]

Timsah: 30 - 60 yıl

[360 - 720 ay | 2080 - 3120 hafta | 14600 - 21900 gün]

Tırtıl: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Tokay Keleri: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Ton Balığı: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 7300 gün]

Toy Terrier: 12 - 16 yıl

[144 - 192 ay | 624 - 832 hafta | 4380 - 5840 gün]

Tropikal Balık: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Tukan: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 9125 gün]

Tuna Balığı: 5 - 12 yıl

[60 - 144 ay | 260 - 624 hafta | 1825 - 4380 gün]

Turna: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Tuzlu Su Timsahı: 70 - 100 yıl

[840 - 1200 ay | 3640 - 5200 hafta | 25550 - 36500 gün]

Uakari: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 9125 gün]

Üç Benekli Gurami Balığı: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 1460 - 2190 gün]

Uçan Balık: 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Uçan Sincap: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 730 - 2190 gün]

Uğur Böceği: yıl

[2 - 3 ay | 8 - 12 hafta | 60 - 90 gün]

Uskumru: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Üveyik: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Üvez: yıl

[1 - 2 ay | 4 - 8 hafta | 30 - 60 gün]

Üzgün Balığı: 7 yıl

[84 ay | 364 hafta | 2555 gün]

Vapiti: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Vaşak: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Vatoz Balığı: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Vervet: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Vikunya: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Vizon: 6 - 10 yıl

[72 - 120 ay | 312 - 520 hafta | 2190 - 3650 gün]

Yaban arısı (Vespa): 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Yaban tavşanı (Oryctolagus cuniculus): 4 yıl

[48 ay | 208 hafta | 1460 gün]

Yak (Bos grunniens): 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Yalıçapkını: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Yarasa: 10 - 15 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 1560 hafta | 3650 - 10950 gün]

Yarasa Büyük Kelebek Kulaklı (Barbastella barbastellus): 24 yıl

[288 ay | 1248 hafta | 8760 gün]

Yarasa Büyük Mağara (Rhinolophus ferrumequinum): 30 yıl

[360 ay | 1560 hafta | 10920 gün]

Yarasa Büyük Uçkur (Rhinolophus euryale): 30 yıl

[360 ay | 1560 hafta | 10920 gün]

Yarasa gri kurda (Nyctalus noctula): 6 yıl

[72 ay | 312 hafta | 2190 gün]

Yarasa kahverengi kurda (Eptesicus serotinus): 9 yıl

[108 ay | 468 hafta | 3276 gün]

Yarasa kelebek kulaklı (Plecotus auritus): 16 yıl

[192 ay | 832 hafta | 5840 gün]

Yarasa kılıçkulaklı (Emballonura semicaudata): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa kıllı (Pipistrellus): 4 yıl

[48 ay | 208 hafta | 1460 gün]

Yarasa kunduz kuyruklu (Rhinolophus hipposideros): 16 yıl

[192 ay | 832 hafta | 5840 gün]

Yarasa kuyruklu (Tylonycteris robustula): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa mavi kulaklı (Myotis lucifugus): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa sakallı (Myotis mystacinus): 4 yıl

[48 ay | 208 hafta | 1460 gün]

Yarasa şeritli sırtlı (Sicista concolor): 2 yıl

[24 ay | 104 hafta | 730 gün]

Yarasa su samuru (Myotis daubentonii): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa uzun parmaklı (Myotis capaccinii): 10 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Yavruağzı balığı (Alosa fallax): 10 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Yengeç: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Yılan: 5 - 25 yıl

[60 - 300 ay | 260 - 1300 hafta | 1825 - 9125 gün]

Yılan balığı: 15 yıl

[180 ay | 780 hafta | 5475 gün]

Yunus: 20 - 40 yıl

[240 - 720 ay | 1040 - 3120 hafta | 7300 - 21900 gün]

Zargana: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Zebra: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Zebra Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Zebra Köpek Balığı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Zürafa: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Arı: yıl

[ ay | 4 - 6 hafta | 28 - 42 gün]

At sineği: yıl

[ ay | hafta | 14 - 28 gün]

Cam Kanatlı Kelebek: yıl

[ ay | 1 - 2 hafta | 7 - 14 gün]

Dana: yıl

[18 - 24 ay | 72 - 96 hafta | 540 - 720 gün]

Devr-i Âlem Kelebeği: yıl

[12 ay | 48 hafta | 336 gün]

Greyfurt sineği: yıl

[1 ay | 4 hafta | 28 gün]

Havacılı sineği: yıl

[1 ay | 4 hafta | 30 gün]

Herkül böceği: yıl

[2 - 4 ay | 8 - 16 hafta | 60 - 120 gün]

Sinek: yıl

[ ay | hafta | 15 - 30 gün]

Sivrisinek: yıl

[ ay | 2 - 4 hafta | 14 - 28 gün]

Uğur Böceği: yıl

[2 - 3 ay | 8 - 12 hafta | 60 - 90 gün]

Üvez: yıl

[1 - 2 ay | 4 - 8 hafta | 30 - 60 gün]

Entelodont: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Ejder sineği: <1 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Falorop: <1 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Fener Sineği: <1 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Eğrez balığı: <1 (vahşi) / >1 (esaret) yıl

[<12 / >12 ay | <52 / >52 hafta | <365 / >365 gün]

Eşek arısı: <1 (vahşi) / >1 (esaret) yıl

[<12 / >12 ay | <52 / >52 hafta | <365 / >365 gün]

Avrupa Minki: <1 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[<12 / >120 ay | <52 / >520 hafta | <365 / >3650 gün]

Ermine: <1 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[<12 / >120 ay | <52 / >520 hafta | <365 / >3650 gün]

Çayır Faresi: <1(vahşi)/3(esaret) yıl

[<12/36 ay | <52/156 hafta | <365/1095 gün]

Fındık Faresi: <1(vahşi)/3(esaret) yıl

[<12/36 ay | <52/156 hafta | <365/1095 gün]

Beyaz Kuyruklu Geyik: <10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[<120 / >240 ay | <520 / >1040 hafta | <3650 / >7300 gün]

Elmas Çıngıraklı Yılan: <10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[<120 / >240 ay | <520 / >1040 hafta | <3650 / >7300 gün]

Engerek yılanı: <10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[<120 / >240 ay | <520 / >1040 hafta | <3650 / >7300 gün]

Asma kurdu: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Ağaçkakan: 1 yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Ahtapot: 1 yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Alaca sansar: 1 yıl

[<12 / ? ay | <52 / ? hafta | <365 / ? gün]

Girit kurdu: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Hızır balığı: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Limenitis: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Öpücük Böceği: 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Yaban arısı (Vespa): 1 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Amerikan Keseli Sıçanı: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Çulluk: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Duva: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Dürbün Ahtapotu: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Gökçe balığı: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Hamamböceği: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Işık Veren Hacıyatmaz: 1 - 2 yıl

[12 - 24 ay | 52 - 104 hafta | 365 - 730 gün]

Fare Opossumu: 1 - 2 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[12 - 24 / ? ay | 52 - 104 / ? hafta | 365 - 730 / ? gün]

Baykuş: 1 - 20 yıl

[12 - 240 ay | 52 - 1040 hafta | 365 - 7280 gün]

Böcek: 1 - 3 yıl

[Ara.36 ay | 52 - 156 hafta | 365 - 1095 gün]

Mustela Nivalis: 1 - 3 yıl

[12 - 36 ay | 52 - 156 hafta | 365 - 1095 gün]

Örümcek: 1 - 3 yıl

[12 - 36 ay | 52 - 156 hafta | 365 - 1095 gün]

Alabalık: 1 - 5 yıl

[<12 - 60 / ? ay | <52 - 260 / ? hafta | <365 - 1825 / ? gün]

Deniz Atı: 1 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 52 - 260 hafta | 365 - 1825 gün]

Salyangoz: 1 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 52 - 260 hafta | 365 - 1825 gün]

Arka: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Aşkın balığı: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Dikenli Yıldız: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Lir Kuşu: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Öksüz Balığı: 10 yıl

[120 ay | 520 hafta | 3650 gün]

Yarasa uzun parmaklı (Myotis capaccinii): 10 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Yavruağzı balığı (Alosa fallax): 10 yıl

[12 ay | 52 hafta | 365 gün]

Çita: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Çizgili sırtlan: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Domuz: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4380 gün]

Funda: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Galago: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Hav-ı şahin: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4380 gün]

Havlama tavşanı: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4380 gün]

Jakamar: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Kalkan Balığı: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Kaz: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4368 gün]

Koyun: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3640 - 4368 gün]

Richard İncir Kuşu: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Saka Köpeği: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Sırtlan: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Uskumru: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Vervet: 10 - 12 yıl

[120 - 144 ay | 520 - 624 hafta | 3650 - 4380 gün]

Dalmaçyalı Köpek: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Doberman: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Köpek: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Vapiti: 10 - 13 yıl

[120 - 156 ay | 520 - 676 hafta | 3650 - 4745 gün]

Dağ Aslanı: 10 - 14 yıl

[120 - 168 ay | 520 - 728 hafta | 3640 - 5110 gün]

Fennec Tilki: 10 - 14 yıl

[120 - 168 ay | 520 - 728 hafta | 3650 - 4380 gün]

Mirket: 10 - 14 yıl

[120 - 168 ay | 520 - 728 hafta | 3650 - 5110 gün]

Alageyik: 10 - 15 yıl

[120 - 180 / ? ay | 520 - 780 / ? hafta | 3650 - 5475 / ? gün]

Amur Leoparı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Aslan balığı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Av kuşu: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Canavar Balığı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Çin Aslanı (Çov Çov): 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Dağ keçisi: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Damızlık Boğa: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Dişi Aslan: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Domuz Gergedanı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3640 - 5475 gün]

Eskimo Köpeği: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Hindi: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Kanarya: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Kaplan: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Mantar balığı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Marmot: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Nandu: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Sibirya Kaplanı: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Su Samuru: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Tamarin: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Vaşak: 10 - 15 yıl

[120 - 180 ay | 520 - 780 hafta | 3650 - 5475 gün]

Yarasa: 10 - 15 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 1560 hafta | 3650 - 10950 gün]

Ekidne: 10 - 15 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[120 - 180 / >240 ay | 520 - 780 / >1040 hafta | 3650 - 5475 / >7300 gün]

Muflon: 10 - 16 yıl

[120 - 192 ay | 520 - 832 hafta | 3650 - 5840 gün]

Aslan: 10 - 16 (vahşi) / 25 (esaret) yıl

[120 - 192 / 300 ay | 520 - 832 / 1300 hafta | 3650 - 5840 / 9125 gün]

Ornitorenk: 10 - 17 yıl

[120 - 204 ay | 520 - 884 hafta | 3650 - 6205 gün]

Keçi: 10 - 18 yıl

[120 - 216 ay | 520 - 936 hafta | 3640 - 6570 gün]

Büyük kedi (Tiger, Jaguar, Leopard): 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7280 gün]

Emeu: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 --7300 gün]

Antilop: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Kılıçbalığı: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Kuduz yarasası: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Sazan: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Tokay Keleri: 10 - 20 yıl

[120 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 3650 - 7300 gün]

Antilop: 10 - 25 yıl

[120 - 300 ay | 520 - 1300 hafta | 3650 - 9125 gün]

Damarlı Semender: 10 - 25 yıl

[120 - 300 ay | 520 - 1300 hafta | 3640 - 9125 gün]

Anakonda: 10 - 30 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 2340 hafta | 3650 - 16380 gün]

Japon Balığı: 10 - 30 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 1560 hafta | 3650 - 10950 gün]

Martı: 10 - 30 yıl

[120 - 360 ay | 520 - 1560 hafta | 3650 - 10950 gün]

Maymun: 10 - 40 YIL yıl

[120 - 480 ay | 520 - 2080 hafta | 3650 - 14600 gün]

Papağan: 10 - 80 yıl

[120 - 960 ay | 520 - 4160 hafta | 3650 - 29200 gün]

Fahaka: 10 (vahşi) / >15 (esaret) yıl

[120 / >180 ay | 520 / >780 hafta | 3650 / >5475 gün]

Fener Balığı: 10 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[120 / >240 ay | 520 / >1040 hafta | 3650 / >7300 gün]

Guguk Kuşu: 10(vahşi)/>15(esaret) yıl

[120/>180 ay | 520/>780 hafta | 3650/>5475 gün]

Emu kuşu: 10(vahşi)/>20(esaret) yıl

[120/>240 ay | 520/>1040 hafta | 3650/>7300 gün]

Elk: 10(vahşi)/20(esaret) yıl

[120/240 ay | 520/1040 hafta | 3650/7300 gün]

Dünya Kaplumbağası: 100 yıl

[1200 ay | 5200 hafta | 36500 gün]

Dipsiz Göl Balığı: 100 - 200 yıl

[1,200 - 2,400 ay | 5200 - 10400 hafta | 36500 - 73000 gün]

Şili Orman Kedisi: 11 - 14 yıl

[132 - 168 ay | 572 - 728 hafta | 4015 - 5110 gün]

Likapa: 12 - 14 yıl

[144 - 168 ay | 624 - 728 hafta | 4368 - 5096 gün]

Elenantilopesi: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

Hızır kuşu: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

Jaguar: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

Orman Horuzu: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 832 hafta | 4380 - 5475 gün]

Sırtlan Köpeği: 12 - 15 yıl

[144 - 180 ay | 624 - 780 hafta | 4380 - 5475 gün]

İzlanda Köpeği: 12 - 16 yıl

[144 - 192 ay | 624 - 832 hafta | 4375 - 5825 gün]

Toy Terrier: 12 - 16 yıl

[144 - 192 ay | 624 - 832 hafta | 4380 - 5840 gün]

Leopar: 12 - 17 yıl

[144 - 204 ay | 624 - 884 hafta | 4380 - 6205 gün]

Panter: 12 - 17 yıl

[144 - 204 ay | 624 - 884 hafta | 4380 - 6205 gün]

Kedi: 12 - 18 yıl

[144 - 216 ay | 624 - 936 hafta | 4380 - 6570 gün]

Falcon: 12 - 20 yıl

[104 - 240 ay | 624 - 1040 hafta | 4380 - 9125 gün]

Haydut kartalı: 12 - 20 yıl

[144 - 240 ay | 520 - 1040 hafta | 4380 - 7280 gün]

Tarsius: 12 - 20 yıl

[144 - 240 ay | 624 - 1040 hafta | 4380 - 7300 gün]

Islık Çalan Marmot: 13 - 15 yıl

[156 - 180 ay | 676 - 780 hafta | 4745 - 5475 gün]

Mezgit: 14 yıl

[168 ay | 728 hafta | 5110 gün]

Marten: 14 - 18 yıl

[168 - 216 ay | 728 - 936 hafta | 5110 - 6552 gün]

Gördes papağanı: 15 yıl

[180 ay | 780 hafta | 5475 gün]

Yılan balığı: 15 yıl

[180 ay | 780 hafta | 5475 gün]

Ren Geyiği: 15 - 18 yıl

[180 - 216 ay | 780 - 936 hafta | 5475 - 6570 gün]

Alpaka: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Çember Sakallı Penguen: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Dev Penguen: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7280 gün]

Eland: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7280 gün]

Havyar balığı: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Kagu: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Loris: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7280 gün]

Orkinos: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Öküz: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Penguen: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Su Samuru Foku: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Şipşak yarasa: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 9125 gün]

Tukan: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 9125 gün]

Uakari: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 9125 gün]

Vatoz Balığı: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Vikunya: 15 - 20 yıl

[180 - 240 ay | 780 - 1040 hafta | 5475 - 7300 gün]

Amerikan Bizonu: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Düzlük Llaması: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Fıstıkçınları: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Hav Hav balığı: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Lama: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Llama: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Orman Faresi: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Pelikan: 15 - 25 yıl

[180 - 300 ay | 780 - 1300 hafta | 5475 - 9125 gün]

Mors: 15 - 30 yıl

[180 - 480 ay | 780 - 1560 hafta | 5475 - 10950 gün]

Piton: 15 - 30 yıl

[180 - 360 ay | 780 - 1560 hafta | 5475 - 10950 gün]

Elektrikli yılan balığı: 15 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[180 / >240 ay | 780 / >1040 hafta | 5475 / >7300 gün]

Deniz Aslanı: 15(vahşi)/30(esaret) yıl

[180/360 ay | 780 - 1560 hafta | 5475 - 10950 gün]

Yarasa kelebek kulaklı (Plecotus auritus): 16 yıl

[192 ay | 832 hafta | 5840 gün]

Yarasa kunduz kuyruklu (Rhinolophus hipposideros): 16 yıl

[192 ay | 832 hafta | 5840 gün]

İzlanda Yarasa: 16 - 20 yıl

[192 - 240 ay | 832 - 1040 hafta | 5825 - 7300 gün]

Roan Antilobu: 17 yıl

[510 ay | 884 hafta | 6205 gün]

Manda: 18 - 25 yıl

[216 - 300 ay | 936 - 1300 hafta | 6570 - 9125 gün]

Yarasa şeritli sırtlı (Sicista concolor): 2 yıl

[24 ay | 104 hafta | 730 gün]

Balık: 2 - 100 yıl

[24 - 1,200 ay | 104 - 5200 hafta | 730 - 36500 gün]

İpek Böceği: 2 - 14 yıl

[24 - 168 ay | 104 - 728 hafta | 730 - 5104 gün]

Tilki: 2 - 14 yıl

[24 - 168 ay | 104 - 728 hafta | 730 - 5110 gün]

Ötücü Kuşlar: 2 - 15 yıl

[24 - 180 ay | 104 - 780 hafta | 730 - 5475  gün]

Cırcır böceği: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Fare: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Fındık faresi: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Firavun Fareleri: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Gelincik: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Gölge sincabı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Hamster: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Hançer balığı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Kağıt Balığı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Lebistes: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Neon Balığı: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Rakun: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Sıçan: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Şakrak Kuşu: 2 - 3 yıl

[24 - 36 ay | 104 - 156 hafta | 730 - 1095 gün]

Dere Kurbağası: 2 - 4 yıl

[12 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Düdükçün: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Mustela Erminea: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Keseli Sıçangil: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Tırtıl: 2 - 4 yıl

[24 - 48 ay | 104 - 208 hafta | 730 - 1460 gün]

Damselfish: 2 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 104 - 260 hafta | 730 - 1825 gün]

Kirpi: 2 - 5 yıl

[12 - 60 ay | 104 - 260 hafta | 730 - 1825 gün]

Sardalya: 2 - 5 yıl

[24 - 60 ay | 104 - 260 hafta | 730 - 1825 gün]

Anoa: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Dodo Kuşu: 20 yıl

[240 ay | 104 hafta | 728 gün]

Düzlük Pica: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Karga: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Kobra: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Pangolin: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Şeritli kasırga yılanı: 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Yak (Bos grunniens): 20 yıl

[240 ay | 1040 hafta | 7300 gün]

Atmaca: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7280 - 9125 gün]

Bizon: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Çekiç Başlı Köpek Balığı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Esmer Ayı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Grizzly ayısı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

İnek: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7280 - 9125 gün]

Mağara ayısı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7280 - 9125 gün]

Şahin: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Zebra Köpek Balığı: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Zürafa: 20 - 25 yıl

[240 - 300 ay | 1040 - 1300 hafta | 7300 - 9125 gün]

Ayı: 20 - 25 (vahşi) / >30 (esaret) yıl

[240 - 300 / >360 ay | 1040 - 1300 / >1560 hafta | 7300 - 9125 / >10950 gün]

Çıplak Kör Fare: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Deniz Aygırı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Flamingo: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Fok: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

İzlanda Atı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Köpek Balığı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Leylek: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Örümcek Maymunu: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Panda: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Tengeri Atı: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Zebra: 20 - 30 yıl

[240 - 360 ay | 1040 - 1560 hafta | 7300 - 10950 gün]

Babun: 20 - 30 (vahşi) / >45 (esaret) yıl

[240 - 360 / >540 ay | 1040 - 1560 / >2340 hafta | 7300 - 10950 / >16425 gün]

Boz Ayı: 20 - 30(vahşi)/>40(esaret) yıl

[240 - 360/>480 ay | 1040 - 1560/>2080 hafta | 7300 - 10950/>14600 gün]

Gibbon: 20 - 35 yıl

[240 - 420 ay | 1040 - 1820 hafta | 7300 - 12775 gün]

Yunus: 20 - 40 yıl

[240 - 720 ay | 1040 - 3120 hafta | 7300 - 21900 gün]

Delfin: 20 - 50 yıl

[240 - 600 ay | 1040 - 2600 hafta | 7280 - 18250 gün]

Yarasa Büyük Kelebek Kulaklı (Barbastella barbastellus): 24 yıl

[288 ay | 1248 hafta | 8760 gün]

Damalı At: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Dev Akrep: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Dişi Zürafa: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Şahmeran yılanı: 25 yıl

[300 ay | 1300 hafta | 9125 gün]

Kapuçin maymunu: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Köpeksi maymun: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Makak: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Patalya maymunu: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

Turna: 25 - 30 yıl

[300 - 360 ay | 1300 - 1560 hafta | 9125 - 10920 gün]

At: 25 - 30 (vahşi) / >40 (esaret) yıl

[300 - 360 / >480 ay | 1300 - 1560 / >2080 hafta | 9125 - 10950 / >14600 gün]

Frigate Kuşu: 25 - 50 yıl

[300 - 600 ay | 1300 - 2600 hafta | 9125 - 18250 gün]

Eşek: 25 (vahşi) / 40 (esaret) yıl

[300 / 480 ay | 1300 / 2080 hafta | 9125 / 14600 gün]

Mustela Vison: 3 - 10 yıl

[36 - 120 ay | 156 - 520 hafta | 1095 - 3640 gün]

Hamsi: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

İstavrit: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Lapin Balığı: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Saka Kuşu: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Yengeç: 3 - 4 yıl

[36 - 48 ay | 156 - 208 hafta | 1095 - 1460 gün]

Cennet Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Çöl faresi: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Girit tavşanı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Greyfurt tavşanı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Irak Yedikardeşi: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

İspinoz: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Ördek Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Sıçan maymunu: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Sırtlan Balığı: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Şnorkel balığı: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Tekir Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 730 - 1095 gün]

Tropikal Balık: 3 - 5 yıl

[36  - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Üveyik: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Zebra Balığı: 3 - 5 yıl

[36 - 60 ay | 156 - 260 hafta | 1095 - 1825 gün]

Ebabil kuşu: 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[36 - 60 / >120 ay | 156 - 260 / >520 hafta | 1095 - 1825 / >3650 gün]

Fare Kuşu: 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[36 - 60 / >120 ay | 156 - 260 / >520 hafta | 1095 - 1825 / >3650 gün]

Güvercin: 3 - 5 (vahşi) / >10 (esaret) yıl

[36 - 60 / >120 ay | 156 - 260 / >520 hafta | 1095 - 1825 / >3650 gün]

Oklu Kirpi: 3 - 8 yıl

[36 - 96 ay | 156 - 416 hafta | 1095 - 2920 gün]

Dağ Gelinciği: 3(vahşi)/10(esaret) yıl

[36/120 ay | 156/520 hafta | 1095/3650 gün]

Yarasa Büyük Mağara (Rhinolophus ferrumequinum): 30 yıl

[360 ay | 1560 hafta | 10920 gün]

Yarasa Büyük Uçkur (Rhinolophus euryale): 30 yıl

[360 ay | 1560 hafta | 10920 gün]

Çamurcun: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Hindistan timsahı: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Hörgüçlü deve kuşu: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Narval: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Orangutan: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Taraklı Kaplumbağa: 30 - 40 yıl

[360 - 480 ay | 1560 - 2080 hafta | 10950 - 14600 gün]

Dikenli Balina: 30 - 50 yıl

[360 - 600 ay | 1560 - 2600 hafta | 10950 - 18250 gün]

Harnup: 30 - 50 yıl

[360 - 600 ay | 1560 - 2600 hafta | 10950 - 18250 gün]

Timsah: 30 - 60 yıl

[360 - 720 ay | 2080 - 3120 hafta | 14600 - 21900 gün]

Timsah: 30 - 80 yıl

[360 - 960 ay | 2080 - 4160 hafta | 14600 - 29200 gün]

Dişi Goril: 35 - 40 yıl

[420 - 480 ay | 1820 - 2080 hafta | 12775 - 14600 gün]

Sumatra Gergedanı: 35 - 40 yıl

[ ay | hafta | gün]

Goril: 35 - 40 (vahşi) / >50 (esaret) yıl

[420 - 480 / >600 ay | 1820 - 2080 / >2600 hafta | 12775 - 14600 / >18250 gün]

Gergedan: 35 - 50 (vahşi) / >60 (esaret) yıl

[420 - 600 / >720 ay | 1820 - 2600 / >3120 hafta | 12775 - 18250 / >21900 gün]

Yaban tavşanı (Oryctolagus cuniculus): 4 yıl

[48 ay | 208 hafta | 1460 gün]

Yarasa kıllı (Pipistrellus): 4 yıl

[48 ay | 208 hafta | 1460 gün]

Yarasa sakallı (Myotis mystacinus): 4 yıl

[48 ay | 208 hafta | 1460 gün]

İguana: 4 - 25 yıl

[48 - 300 ay | 208 - 1300 hafta | 1460 - 9125 gün]

Damar Kurbağası: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Gine tavşanı: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Göl kekliği: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Ringa Balığı: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Sinek Balığı: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Sinek Kuşu: 4 - 5 yıl

[48 - 60 ay | 208 - 260 hafta | 1460 - 1825 gün]

Genet: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 1460 - 2190 gün]

Mersin Balığı: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 1460 - 2190 gün]

Uçan Sincap: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 730 - 2190 gün]

Üç Benekli Gurami Balığı: 4 - 6 yıl

[48 - 72 ay | 208 - 312 hafta | 1460 - 2190 gün]

Gine domuzu: 4 - 8 yıl

[48 - 96 ay | 208 - 416 hafta | 1460 - 2912 gün]

İtalyan Kertenkelesi: 4 - 8 yıl

[48 - 96 ay | 208 - 416 hafta | 1460 - 2910 gün]

Porsuk: 4 - 8 yıl

[48  - 96 ay | 208 - 416 hafta | 730 - 2912 gün]

Dromedary Deve: 40 - 50 yıl

[420 - 600 ay | 2080 - 2600 hafta | 14600 - 18250 gün]

Su Aygırı(Hipopotam): 40 - 50 yıl

[480 - 600 ay | 2080 - 2600 hafta | 14600 - 18250 gün]

Şempanze: 40 - 50 yıl

[480 - 600 ay | 2080 - 2600 hafta | 14600 - 18250 gün]

Albatros: 40 - 50 (vahşi) / ? (esaret) yıl

[480 - 600 / ? ay | 2080 - 2600 / ? hafta | 14600 - 18250 / ? gün]

Jako: 40 - 60 yıl

[480 - 720 ay | 2080 - 3120 hafta | 14600 - 21900 gün]

Şişe Burunlu Balina: 40 - 60 yıl

[480 - 720 ay | 2080 - 3120 hafta | 14600 - 21900 gün]

Deve: 40(vahşi)/50(esaret) yıl

[480/600 ay | 2080/2600 hafta | 14600/18250 gün]

Denizyıldızı: 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Fener Kuyruklu Kuzgun: 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Uçan Balık: 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa kılıçkulaklı (Emballonura semicaudata): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa kuyruklu (Tylonycteris robustula): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa mavi kulaklı (Myotis lucifugus): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Yarasa su samuru (Myotis daubentonii): 5 yıl

[60 ay | 260 hafta | 1825 gün]

Çizgili Sincap: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Darwin Kurbağası: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Dingo: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Ebe Kurbağa: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Horoz: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Istakoz: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

İskorpit: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Kuş: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1820 - 3650 gün]

Levrek: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Ördek: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Sincap: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Tavuk: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Ton Balığı: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 7300 gün]

Yalıçapkını: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Zargana: 5 - 10 yıl

[60 - 120 ay | 260 - 520 hafta | 1825 - 3650 gün]

Tuna Balığı: 5 - 12 yıl

[60 - 144 ay | 260 - 624 hafta | 1825 - 4380 gün]

Tarantula: 5 - 15 yıl

[60 - 180 ay | 260 - 780 hafta | 1825 - 5475 gün]

Cennet Kuşu: 5 - 20 yıl

[60 - 240 ay | 260 - 1040 hafta | 1825 - 7300 gün]

İstiridye: 5 - 20 yıl

[60 - 240 ay | 260 - 1040 hafta | 1825 - 7300 gün]

Yılan: 5 - 25 yıl

[60 - 300 ay | 260 - 1300 hafta | 1825 - 9125 gün]

Müren: 5 - 30 yıl

[60 - 360 ay | 260 - 1560 hafta | 1825 - 10950 gün]

Lobster: 5 - 45 yıl

[60 - 540 ay | 260 - 2340 hafta | 1820 - 16380 gün]

Numbat: 5 - 6 yıl

[60 - 72 ay | 260 - 312 hafta | 1825 - 2190 gün]

Gelincik sincabı: 5 - 7 yıl

[60 - 84 ay | 260 - 364 hafta | 1825 - 2555 gün]

Cüce tavşan: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2920 gün]

Damalı Balık: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2920 gün]

Kertenkele: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2920 gün]

Tavşanbalığı: 5 - 8 yıl

[60 - 96 ay | 260 - 416 hafta | 1825 - 2912 gün]

Kaplumbağa: 50 - 100 yıl

[600 - 1,200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Balina: 50 - 100 yıl

[600 - 1,200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Deniz Kaplumbağası: 50 - 100 yıl

[600 - 1200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Kambur Balina: 50 - 100 yıl

[600 - 1200 ay | 2600 - 5200 hafta | 18250 - 36500 gün]

Anka kuşu: 50 - 70 yıl

[600 - 840 ay | 2600 - 3640 hafta | 18250 - 25550 gün]

Dugong: 50 - 70 yıl

[600 - 840 ay | 2600 - 3640 hafta | 18250 - 25550 gün]

Gri balina: 50 - 70 yıl

[600 - 840 ay | 2600 - 3640 hafta | 18250 - 25550 gün]

İspermeçet Balinası: 50 - 80 yıl

[600 - 960 ay | 2600 - 4160 hafta | 18250 - 29120 gün]

Arap tavşanı: 6 yıl

[72 ay | 312 hafta | 2190 gün]

Yarasa gri kurda (Nyctalus noctula): 6 yıl

[72 ay | 312 hafta | 2190 gün]

Mongoose: 6 - 10 yıl

[72 - 120 ay | 312 - 520 hafta | 2184 - 3640 gün]

Vizon: 6 - 10 yıl

[72 - 120 ay | 312 - 520 hafta | 2190 - 3650 gün]

Enok: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Gri kurt: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Hırsız sincap: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Kanguru: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2920 gün]

Sakarca: 6 - 8 yıl

[72 - 96 ay | 312 - 416 hafta | 2190 - 2912 gün]

Kuzu: 6 ay - 1 yıl

[<12 ay | <52 hafta | 180 - 365 gün]

Dişi Fil: 60 - 70 yıl

[720 - 840 ay | 3120 - 3640 hafta | 21900 - 25550 gün]

Fil: 60 - 70 yıl

[720 - 840 ay | 3120 - 3640 hafta | 21900 - 25550 gün]

Asya Fili: 60 - 70 (vahşi) / 80 (esaret) yıl

[720 - 840 / 960 ay | 3120 - 3640 / 4160 hafta | 21900 - 25550 / 29200 gün]

Üzgün Balığı: 7 yıl

[84 ay | 364 hafta | 2555 gün]

Demir Tavşanı: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Oselo: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Sıvacı Kuşu: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Şeritli sansar: 7 - 10 yıl

[84 - 120 ay | 364 - 520 hafta | 2555 - 3650 gün]

Pirana: 7 - 25 yıl

[84 - 300 ay | 364 - 1300 hafta | 2555 - 9125 gün]

Dişli Balina: 70 yıl

[840 ay | 3640 hafta | 25550 gün]

Tuzlu Su Timsahı: 70 - 100 yıl

[840 - 1200 ay | 3640 - 5200 hafta | 25550 - 36500 gün]

Apotir: 8 yıl

[96 ay | 416 hafta | 2920 gün]

Kızıl karga: 8 yıl

[96 ay | 416 hafta | 2920 gün]

Helikopter balığı: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Hırçın domuz: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Kaya Antilobu: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2920 - 3650 gün]

Lutra (Su Samuru): 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Pudu: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Teke: 8 - 10 yıl

[96 - 120 ay | 416 - 520 hafta | 2912 - 3650 gün]

Ceylan: 8 - 12 yıl

[96 - 180 ay | 416 - 780 hafta | 2920 - 5475 gün]

Dişi Kaplan: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Gölge tavşanı: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Pekari: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Tavşan: 8 - 12 yıl

[96 - 144 ay | 416 - 624 hafta | 2912 - 4368 gün]

Jenet: 8 - 13 yıl

[96 - 156 ay | 416 - 676 hafta | 2920 - 4745 gün]

Puma: 8 - 13 yıl

[96 - 156 ay | 416 - 676 hafta | 2920 - 4745 gün]

Geyik: 8 - 25 yıl

[96 - 300 ay | 416 - 1300 hafta | 2920 - 9125 gün]

Alaycı kuş: 8 - 9 (vahşi) / >20 (esaret) yıl

[96 - 108 / >240 ay | 416 - 468 / >1040 hafta | 2920 - 3285 / >7300 gün]

Çinçilla: 8(vahşi)/15(esaret) yıl

[96/180 ay | 416/780 hafta | 2920/5475 gün]

Mavi Balina: 80 - 90 yıl

[960 - 1080 ay | 4160 - 4680 hafta | 29200 - 32850 gün]

Yarasa kahverengi kurda (Eptesicus serotinus): 9 yıl

[108 ay | 468 hafta | 3276 gün]

Dev Tavşan: 9 - 10 yıl

[108 - 120 ay | 468 - 520 hafta | 3276 - 3650 gün]

Ağaçkakan

10 - 20 gün[kuluçka süresi]

Ahtapot

30 - 90 gün[yumurtlama süresi]

Akbaba

50 - 60 gün[kuluçka süresi]

Alabalık

20 - 30 gün[yumurtlama süresi]

Alageyik

6 - 7 ay

Alpaka

320 - 360 gün[11 ay 25 gün / 52 hafta]

Amerikan Bizonu

217 gün[7 ay 7 gün / 31 hafta]

Anka kuşu

60 - 90 gün[2 - 3 ay / 8 - 12 hafta]

Antilop

180 - 240 gün

Arı

3 hafta[21 gün]

Armadillo

120 gün[4 ay / 16 hafta]

Aslan

100 - 120 gün

Asya fili

22 ay

Asya yaban kedisi

60 - 70 gün

At

330 - 340 gün

Atmaca

35 gün[5 hafta]

Avrupa Minki

50 gün[1 ay 20 gün / 7 hafta]

Ayı

180 - 270 gün

Ayı (Boz)

215 gün[7 ay 5 gün / 30 hafta]

Ayı (Kutup)

241 gün[8 ay / 32 hafta]

Ayı (Siyah)

220 gün[7 ay 10 gün / 30 hafta]

Aynak

390 - 410 gün[13 ay / 56 - 59 hafta]

Babun

180 - 200 gün[6 ay 7 gün / 26 - 29 hafta]

Bal arısı

21 gün[kuluçka süresi]

Balina

270 - 540 gün[9 - 18 ay(ort. 12 - 14 ay) / 38/52 - 77 hafta]

Balık

[Yumurtlama süresi türe göre değişir.][balon balığı 14 gün, bıyıklı balık 10 - 12 gün yumurtlar]

Baykuş

30 - 40 gün[1 ay / 4 -5 hafta][kuluçka süresi]

Beyaz kuyruklu geyik

6 - 7 ay

Bizon

270 gün[9 ay / 38 hafta]

Bıldırcın

16 - 18 gün[2 - 3 hafta][kuluçka süresi]

Boa yılanı

120 - 240 gün{4 - 8 ay / 17 - 34 hafta]

Böcek

Değişken

Boğa

285 - 295 gün

Boğa antilobu

240 - 250 gün

Bufalo

270 gün[9 ay / 38 hafta]

Çaça

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Çakal

60 - 70 gün[2 ay / 8 - 9 hafta]

Çakıl taşı balığı

28 - 30 gün[1 ay / 4 hafta]

Çalı kuşu

12 - 14 gün[kuluçka süresi]

Çamur balığı

25 - 40 gün[1 ay / 4 - 6 hafta]

Çamurcun

2 ay[2 ay / 9 hafta]

Çapak balığı

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Çatal boynuzlu antilop

240 - 250 gün

Çayır engereği

Canlı doğum yapar. 90 - 120 gün

Çayır faresi

21 - 23 gün[3 - 4 hafta]

Çayır kertenkelesi

30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Çelik böcekleri

90 - 120 gün[3 - 4 ay / 13 - 17 hafta]

Cennet balığı

2 - 3 gün[yumurtlama süresi]

Cennet kuşu

18 - 20 gün[kuluçka süresi]

Ceylan

180 - 200 gün[6 ay / 26 - 29 hafta]

Çift hörgüçlü deve

360 - 440 gün

Çinçilla

110 gün[3 ay 20 gün / 16 hafta]

Çita

90 gün[3 ay / 13 hafta]

Civciv

21 gün[kuluçka süresi]

Cırcır

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Cüce kertenkele

30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Cüce sincap

29 - 31 gün[1 ay / 4 hafta]

Cüce su aygırı

190 - 210 gün

Cüce tembelhayvan

150 - 180 gün

Dağ Gelinciği

41 gün[1 ay 11 gün / 6 hafta]

Dama

230 - 240 gün

Damarlı semender

30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Damhirsch

210 gün[7 ay / 30 hafta]

Damselfly

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Dana

285 - 295 gün

Deniz Aslanı

240 - 350 gün[8 - 12 ay / 34 - 50 hafta]

Deniz aslanları [Zalophus cinsi]

11 - 12 ay

Deniz atı

14 - 21 gün[2 - 3 hafta]

Deve

360 - 440 gün[12 - 15 ay / 51 - 63 hafta]

Deve kuşu

40 - 50 gün[kuluçka süresi]

Dikenli balık

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Dingo

60 - 70 gün[2 ay / 9 hafta]

Domuz (Evcil)

114 gün[3 ay 24 gün / 16 hafta]

Domuz (Gine)

65 gün[2 ay / 9 hafta]

Düdükçün

21 - 23 gün

Ejder balığı

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Ekin kargası

15 - 18 gün[kuluçka süresi]

Eland

240 - 270 gün

Elbeyli

114 gün[3 ay, 3 hafta, 3 gün]

Elk

245 gün[8 ay 5 gün / 35 hafta]

Engerek yılanı

90 - 120 gün[canlı doğum yapar]

Erik kedisi

60 gün[2 ay / 9 hafta]

Eşek

330 - 340 gün[11 ay / 47 - 48 hafta]

Eşek arısı

20 - 28 gün[kuluçka süresi]

Eşek arısı kraliçesi

14 gün

Esmer ayı

6 - 9 ay

Ev faresi

19 - 21 gün

Ev Kedisi

64 gün[2 ay 4 gün / 9 hafta]

Ev Köpeği

61 gün[2 ay / 9 hafta]

Evcil At

335 gün[11 ay / 48 hafta]

Evcil fare

20 - 25 gün

Evcil Keçi

150 gün[5 ay / 21 hafta]

Evcil Koyun

147 gün[4 ay 27 gün / 21 hafta]

Evcil Tavşan

32 gün[1 ay / 5 hafta]

Eyvah

150 - 160 gün

Fare

20 - 25 gün

Fare (Çayır)

21 gün gün[3 hafta]

Fener balığı

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Fennec tilkisi

50 - 52 gün

Fil

640 - 660 gün[20 ay 16 gün / 91 - 94 hafta]

Fil (Asya)

616 gün[20 ay 16 gün / 88 hafta]

Fındık

6 - 8 ay[tohumlama süresi]

Flamingo

28 - 32 gün[kuluçka süresi]

Fok

240 - 330 gün[8 - 11 ay / 34 - 47 hafta]

Fok

330 gün

Fret kedi

41 - 43 gün

Gavial

90 - 100 gün[yumurtlama süresi]

Gayal

285 - 295 gün

Gelincik

3 - 4 hafta

Gelincik pengueni

33 - 34 gün

Gerbil

23 gün[3 hafta]

Gergedan

640 - 660 gün[14 - 16 ay / 91 - 94 hafta]

Gergedan kuşu

35 - 45 gün

Geyik

200 - 230 gün[7 - 8 ay / 28 - 33 hafta]

Geyik (Beyaz Kuyruklu)

201 gün[6 ay 21 gün / 29 hafta]

Geyik (Kanada)

245 gün[8 ay / 35 hafta]

Gibbon

7 ay

Gine domuzu

60 - 70 gün

Gine tavşanı

30 - 35 gün

Gökkuşağı alabalığı

14 - 21 gün

Gölge kedisi

56 - 72 gün

Goril

250 - 270 gün[8 ay / 36 - 39 hafta]

Grizzly ayısı

180 - 250 gün

Guguk kuşu

12 - 14 gün[kuluçka süresi]

Güve

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Güvercin

14 - 20 gün

Hacıyatmaz kınkanatlısı

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Haddok

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Halka kuyruklu maymun

160 - 170 gün

Halka kuyruklu possum

16 - 18 gün

Hamam böceği

30 - 40 gün[kuluçka süresi]

Hamsi

35 gün

Hamster

15 - 20 gün

Havucun kara kök böceği

10 - 14 gün

Hindi

28 gün

Hipopotam

240 - 260 gün 8 ay

Huma kuşu

40 gün

Iguana

60 - 70 gün[yumurtlama süresi]

İmpala

195 - 200 gün

İmparator penguen

65 gün[kuluçka süresi]

İnci balığı

10 - 15 gün

İnek

280 - 290 gün[9 ay / 40 - 42 hafta]

İpek böceği

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Işıkçı balığı

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

İskorpit

10 - 15 gün

Islıklı tavşan

30 - 35 gün

Ispinoz

12 - 14 gün[kuluçka süresi]

Istakoz

9 - 12 ay[yumurtlama süresi]

İstiridye

10 - 15 gün

Jaguar

93 - 105

Jakamar kuşu

Tropik 18 - 20 gün[kuluçka süresi]

Jako papağanı

Evcil 25 - 30 gün[kuluçka süresi]

Japon balığı

10 - 15 gün

Japon böceği

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Jenet

60 - 65 gün

Jerboa

Cırboğa türü. 25 - 30 gün

Kalkan balığı

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Kambur balina

330 - 360 gün

Kanguru

30 - 42 gün[1 - 1.5 ay / 4 - 6 hafta]

Kaplan

95 - 110 gün[3 - 3.5 ay / 13 - 16 hafta]

Karaca

6 - 8 ay

Karga

18 - 20 gün[kuluçka süresi]

Kartal

35 - 45 gün[kuluçka süresi]

Kaya antilobu

150 - 160 gün

Keçi

150 - 155 gün

Kedi

60 - 67 gün

Keklik

23 - 25 gün[kuluçka süresi]

Kelaynak

29 - 31 gün

Kenarlı kertenkele

60 - 70 gün[yumurtlama süresi]

Kerata

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Kertenkele

2 - 3 ay

Kirpi

30 - 40 gün ya da 112 gün[3 ay / 16 hafta]

Kılıç balığı

6 - 8 ay

Kırlangıç

15 - 18 gün

Kızıl Tilki

52 gün[1 ay / 7 hafta]

Koala

30 - 35 gün

Kobay faresi

60 - 70 gün

Kobra

60 - 80 gün

Kokarca

32 - 65 gün

Komodo ejderi

90 - 100 gün[yumurtlama süresi]

Köpek

58 - 68 gün

Köpek balığı

9 ay - 2 yıl[ymurtlama ya da doğurma süresi]

Korat

60 - 65 gün

Koyun

142 - 155 gün

Kral yılan

60 - 70 gün

Kudu

7 ay

Kurt

60 - 65 gün

Kuş

10 - 20 gün

Kutup tilkisi

50 - 60 gün

Kuzgun

18 - 21 gün

Labradoodle

60 - 65 gün

Lacustris balığı

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lahana kelebeği

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Lama

330 - 350 gün

Lama

330 gün[11 ay / 47 hafta]

Langur

200 - 210 gün

Lapin balığı

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Latin çiçeği

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Leopar

90 - 105 gün[3 - 3.5 ay / 13 - 15 hafta]

Leopar salyangozu

30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Leptodon

25 - 30 gün[kuluçka süresi]

Levrek

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Leylak güvesi

10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Leylek

30 - 35 gün[kuluçka süresi]

Liman tavşanı

30 - 44 gün

Limon tetra

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lir kuşu

20 - 25 gün[kuluçka süresi]

Llama

330 - 350 gün

Lophotus

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lorikeet

25 - 30 gün[kuluçka süresi]

Loris

166 gün

Lüfer

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lüfer balığı

4 - 7 gün

Lungfish

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lutung

180 - 190 gün

Makak Maymunu

162 - 193

Mamut

660

Manda

328 - 375

Manda Yılanı

3 - 4 ay(yumurtalar, 2 - 3 ay sonra çatlar)

Mandrill

5 - 6 ay

Marmoset

140 - 150 [4 - 5 ay / 20 -21 hafta]

Martı

22 - 26 gün

Mavi Balina

365 - 395 gün[12 - 13 ay]

Mavi penguen

35 - 40 gün

Mayıs Böceği

730 - 6205 gün

Maymun

164 - 257 gün

Mersin Balığı

14 - 21 gün

Mezgit

Yumurta Bırakma

Midye

300 - 365 gün

Mink

55 gün[1 ay 25 gün / 8 hafta]

Mirket

774 gün

Misk Geyiği

185 - 195 gün

Misk Sıçanı

292 gün

Mısır domuzu

115 gün

Mısır Faresi

19 - 21 gün

Mors

330 - 350 gün[11 - 13 ay]

Mors

?

Muflon

5 - 6 ay

Muhabbet Kuşu

18 - 21

Müren Balığı

30 - 40

Naberlek

30 - 35

Nandu

40 - 42

Narval

405 - 480

Neapolitan Mastiff

63

Nematod

?

Neon Balığı

2 - 3

Nilgai

240 - 260

Nothalca

?

Notilus

yumurtaları 8 - 10 ay sonra çatlar

Nudibranch

?

Numbat

14

Öglena

Değişken

Okapi

440 - 450 gün

Oklu Kirpi

35 - 40

Öksüz balığı

Değişken

Öküz

285 gün

Öküz kurbağası

12 - 48 saat

Oluklu kertenkele

?

Omurgasızlar

1 - 2 gün

Öpücük böceği

Değişken

Opussum

12 - 13

Orangutan

245 - 275 gün

Ördek

21 - 35 gün

Ördek balığı

Değişken

Ördek midyesi

Değişken

Orkinos

[Yumurta Bırakma]

Orman çıvgını

?

Orman düdükçünü

?

Orman Faresi

21 - 23

Orman fili

660 - 670 gün

Orman gülü

?

Orman Horuzu

150 - 180

Orman sivri faresi

?

Orman tavşanı

28 - 35 gün

Orman tavuğu

?

Orman toygarı

?

Ornitorenk

10

Ortanca ağaçkakan

2

Örümcek

20 - 60 gün

Örümcek ağı babun fareleri

28 - 40 gün

Örümcek maymunu

140 - 170 gün

Oselo

63 - 70

Osmanlı toyuğu

21 gün

Ötücü kuşlar

Değişken

Ova tilkisi

?

Ovaz

?

Palamut balığı

?

Panda

95 - 160

Pangolin

140

Papağan

18 - 30

Pars

90 - 105 gün

Pelikan

29 - 36 gün

Penguen

30 - 66

Pire

?

Piton

60 - 90

Porsuk

60 - 70 gün(ort. 49 gün)

Primatlar

90 - 225 gün

Pudu

210 gün

Puhu

28 - 34 gün

Puma

82 - 96 gün[3 ay / 12 - 14 hafta]

Rakun

63 - 65 gün[2 ay 3-5 gün / 8 - 9 hafta]

Rambutan meyvesi

Değişken

Rebutia

Değişken

Remora

Değişken

Ren geyiği

210 - 240

Resus/Rhesus Maymunu

164 gün[5 ay 14 gün / 23 hafta]

Richard incir kuşu

13

Rina balığı

Değişken

Ringa balığı

Değişken

Roan antilobu

280

Rottweiler

63 gün

Rozet çiçeği

Değişken

Ruj çiçeği

Değişken

Rüzgâr kuşu

18 - 21 gün

Şahin

28 - 45 gün

Şahmeran yılanı

80 - 90 gün

Sansar

40 - 43 gün

Şebnem kuşu

16 - 18 gün

Şempanze

230 - 260 gün[8 ay / 32 - 37 hafta]

Şempanze

240 gün

Sibirya kaplanı

95 - 105 gün

Şimal geyiği

225 - 240 gün

Sincap

31 - 35 gün[4 hafta]

Sincap (Gri)

35 gün[1 ay / 5 hafta]

Siyah Gergedan

450 gün[15 ay / 64 hafta]

Sıçan

21 - 23 gün

Sıçan (Amerikan Keseli)

12 gün[2 hafta]

Sıçan (misk)

29 gün[4 hafta]

Sıçan (misk)(sakallı)

40 - 45 gün

Sırtlan

110 gün

Sperm Balinası

530 gün[17 ay 20 gün / 76 hafta]

Su aygırı

240 - 250 gün[7 ay 25 gün / 34 - 35 hafta]

Su samuru

60 - 70 gün[2 ay 15 gün / 11 hafta]

Sümsük porsuğu

60 gün

Tavşan

28 - 31 gün

Tavus kuşu

28 - 30 gün

Tazı

60 - 64 gün

Tepeli tavus kuşu

28 - 30 gün

Tilki

49 - 58 gün

Tukan kuşu

16 - 20 gün

Tüy yumağı ağaçkakanı

12 - 14 gün

Uakari

180 - 270 gün

Üç benekli gurami balığı

3 - 4 gün[yumurtlama süresi]

Uğur böceği

15 - 20 gün

Uluyan maymun

180 - 190 gün

Umutsuz tilki

50 - 60 gün

Ur keklikleri

22 - 24 gün

Uria

28 - 34 gün[kuluçka süresi]

Uskumru

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Ustura balığı

5 - 7 gün[yumurtlama süresi]

Üveyik

24 - 28 gün[kuluçka süresi]

Uykucu kaya balığı

10 - 12 gün[yumurtlama süresi]

Uyuşturan balığı

3 - 5 gün[yumurtlama süresi]

Üzgün balığı

10 - 12 gün[yumurtlama süresi]

Uzun boynuzlu keçi

5 ay - 6 ay arası

Vahşi Kurt

65 gün[2 ay 5 gün / 9 hafta]

Valabi

30 - 40 gün

Vampir yarasa

90 - 120 gün

Vapiti

240 - 250 gün

Vaşak

68 - 105 gün

Vaşak kedisi

70 - 75 gün

Vatoz

30 - 90 gün arasında değişebilir.

Vega balığı

Yaklaşık 30 gün

Vikunya

330 - 350 gün

Vizon

Yaklaşık 40 - 75 gün

Volverin

30 - 50 gün

Vombat

27 gün[4 hafta]

Yaban domuzu

100 - 120 gün

Yaban keçisi

150 - 180 gün

Yaban tavşanı

28 - 35 gün

Yalıçapkınıgiller

20 - 30 gün[kuluçka süresi]

Yarasa

40 - 180 gün[türe göre değişir]

Yarım ay balığı

Yaklaşık 1 ay

Yarım maymun

5 - 7 ay

Yarım memeli (Marsupialia)

21 gün - 13 ay

Yavruağzı balığı

2 - 4 hafta

Yeleli fil sıçanı

4 - 5 hafta

Yengeç

10 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Yılan

30 - 180 gün[ 1 - 6 ay][canlı doğum süresi yaklaşık 90 - 150 gün][bazıları yumurta ile bazıları ise canlı doğum]

Yırtıcı kuşlar

30 - 45 gün

Yırtıcı memeliler

50 - 110 gün

Yırtıcı sürüngenler

50 - 70 gün

Yumuşakçalar

2 hafta ile 8 ay

Yunus

10 - 18 ay

Zakkum balığı

24 - 48 saat

Zargana

10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Zebra

360 - 390 gün[12 - 13 ay / 52 - 56 hafta]

Zebra balığı

2 - 4 hafta(2 - 3 gün[yumurtlama süresi])

Zebra duiker

210 - 225 gün

Zebra kelebeği

10 - 15 gün[kuluçka süresi)

Zebra köpek balığı

12 - 16 ay

Zebu

285 - 295 gün

Zehirli oklu kirpi

35 - 40 gün

Zingel

10 - 12 gün[yumurtlama süresi]

Zıplayan fare

21 gün

Zümrüt kertenkele

3 - 6 hafta

Zürafa

435 - 460 gün[14 ay 15 gün / 62 hafta]İNSAN: 270 gün[9 ay / 40 hafta]
(Gebelik süresi teknik olarak 280 gün olarak geçer. Ancak yapılan araştırmalar, insan dişilerinin sadece %4’ünün 280 günde doğurduğunu göstermektedir. Hatta tüm gebeliklerin yalnızca %70'i 270 - 290 gün aralığında gerçekleşir. Çoğunlukla gebelik 270 gün civarında sürer.)
[Bazılarının gebelik süresi ...]
Asya Fili: 616 gün[20 ay 16 gün / 88 hafta]
Sperm Balinası: 530 gün[17 ay 20 gün / 76 hafta]
Siyah Gergedan: 450 gün[15 ay / 64 hafta]
Zürafa: 435 gün[14 ay 15 gün / 62 hafta]
Deve: 390 gün[13 ay / 56 hafta]
Zebra: 375 gün[12 ay 15 gün / 54 hafta]
Eşek: 365 gün[12 ay / 52 hafta]
Alpaka: 355 gün[11 ay 25 gün / 51 hafta]
Deniz Aslanı: 350 gün[11 ay 20 gün / 50 hafta]
Evcil At: 335 gün[11 ay / 48 hafta]
Fok: 330 gün[11 ay / 47 hafta]
Lama: 330 gün[11 ay / 47 hafta]
İnek: 285 gün[9 ay / 41 hafta]
Goril: 257 gün[8 ay / 37 hafta]
Elk: 245 gün[8 ay 5 gün / 35 hafta]
Kanada Geyiği: 245 gün[8 ay / 35 hafta]
Kutup Ayısı: 241 gün[8 ay / 34 hafta]
Şempanze: 240 gün[8 ay / 34 hafta]
Su Aygırı: 235 gün[7 ay 25 gün / 34 hafta]
Siyah Ayı: 220 gün[7 ay 10 gün / 31 hafta]
Amerikan Bizonu: 217 gün[7 ay 7 gün / 31 hafta]
Boz Ayı: 215 gün[7 ay 5 gün / 31 hafta]
Beyaz Kuyruklu Geyik: 201 gün[6 ay 21 gün / 29 hafta]
Babun: 187 gün[6 ay 7 gün / 27 hafta]
Resus Maymunu: 164 gün[5 ay 14 gün / 23 hafta]
Evcil Keçi: 150 gün[5 ay / 21 hafta]
Evcil Koyun: 147 gün[4 ay 27 gün / 21 hafta]
Evcil Domuz: 114 gün[3 ay 24 gün / 16 hafta]
Kirpi: 112 gün[3 ay / 16 hafta]
Çinçilla: 110 gün[3 ay 20 gün / 16 hafta]
Aslan: 108 gün[3 ay 18 gün / 15 hafta]
Kaplan: 107 gün[3 ay / 15 hafta]
Leopar: 94 gün[3 ay / 13 hafta]
Puma: 90 gün[3 ay / 13 hafta]
Su Samuru: 75 gün[2 ay 15 gün / 11 hafta]
Gine Domuzu: 65 gün[2 ay / 9 hafta]
Vahşi Kurt: 65 gün[2 ay 5 gün / 9 hafta]
Ev Kedisi: 64 gün[2 ay 4 gün / 9 hafta]
Rakun: 63 gün[2 ay 3 gün / 9 hafta]
Ev Köpeği: 61 gün[2 ay / 9 hafta]
Mink: 55 gün[1 ay 25 gün / 8 hafta]
Kızıl Tilki: 52 gün[1 ay / 7 hafta]
Avrupa Minki: 50 gün[1 ay 20 gün / 7 hafta]
Kanguru: 42 gün[1 ay / 6 hafta]
Dağ Gelinciği: 41 gün[1 ay 11 gün / 6 hafta]
Gri Sincap: 35 gün[1 ay / 5 hafta]
Evcil Tavşan: 32 gün[1 ay / 5 hafta]
Sincap: 31 gün[4 hafta]
Misk Sıçanı: 29 gün[4 hafta]
Vombat: 27 gün[4 hafta]
Gerbil: 23 gün[3 hafta]
Sıçan: 22 gün[3 hafta]
Fare: 21 gün[3 hafta]
Çayır Faresi: 21 gün gün[3 hafta]
Hamster: 18 gün[3 hafta]
Amerikan Keseli Sıçan: 12 gün[2 hafta]


İnsan: 270 gün[9 ay / 40 hafta]
(Gebelik süresi teknik olarak 280 gün olarak geçer. Ancak yapılan araştırmalar, insan dişilerinin sadece %4’ünün 280 günde doğurduğunu göstermektedir. Hatta tüm gebeliklerin yalnızca %70'i 270 - 290 gün aralığında gerçekleşir. Çoğunlukla gebelik 270 gün civarında sürer.)
yumurtaları 8 - 10 ay sonra çatlar

NotilusYumurta Bırakma

MezgitYaklaşık 40 - 75 gün

VizonYaklaşık 30 gün

Vega balığıYaklaşık 1 ay

Yarım ay balığıTropik 18 - 20 gün[kuluçka süresi]

Jakamar kuşuEvcil 25 - 30 gün[kuluçka süresi]

Jako papağanıDeğişken

BöcekDeğişken

ÖglenaDeğişken

Öksüz balığıDeğişken

Öpücük böceğiDeğişken

Ördek balığıDeğişken

Ördek midyesiDeğişken

Ötücü kuşlarDeğişken

Rambutan meyvesiDeğişken

RebutiaDeğişken

RemoraDeğişken

Rina balığıDeğişken

Ringa balığıDeğişken

Rozet çiçeğiDeğişken

Ruj çiçeğiCırboğa türü. 25 - 30 gün

JerboaCanlı doğum yapar. 90 - 120 gün

Çayır engereği95 - 160

Panda95 - 110 gün[3 - 3.5 ay / 13 - 16 hafta]

Kaplan95 - 105 gün

Sibirya kaplanı93 - 105

Jaguar90 gün[3 ay / 13 hafta]

Çita90 - 225 gün

Primatlar90 - 120 gün[canlı doğum yapar]

Engerek yılanı90 - 120 gün[3 - 4 ay / 13 - 17 hafta]

Çelik böcekleri90 - 120 gün

Vampir yarasa90 - 105 gün[3 - 3.5 ay / 13 - 15 hafta]

Leopar90 - 105 gün

Pars90 - 100 gün[yumurtlama süresi]

Gavial90 - 100 gün[yumurtlama süresi]

Komodo ejderi9 ay - 2 yıl[ymurtlama ya da doğurma süresi]

Köpek balığı9 - 12 ay[yumurtlama süresi]

Istakoz82 - 96 gün[3 ay / 12 - 14 hafta]

Puma80 - 90 gün

Şahmeran yılanı774 gün

Mirket730 - 6205 gün

Mayıs Böceği70 - 75 gün

Vaşak kedisi7 ay

Gibbon7 ay

Kudu68 - 105 gün

Vaşak660 - 670 gün

Orman fili660

Mamut65 gün[kuluçka süresi]

İmparator penguen65 gün[2 ay 5 gün / 9 hafta]

Vahşi Kurt65 gün[2 ay / 9 hafta]

Domuz (Gine)640 - 660 gün[20 ay 16 gün / 91 - 94 hafta]

Fil640 - 660 gün[14 - 16 ay / 91 - 94 hafta]

Gergedan64 gün[2 ay 4 gün / 9 hafta]

Ev Kedisi63 gün

Rottweiler63 - 70

Oselo63 - 65 gün[2 ay 3-5 gün / 8 - 9 hafta]

Rakun63

Neapolitan Mastiff616 gün[20 ay 16 gün / 88 hafta]

Fil (Asya)61 gün[2 ay / 9 hafta]

Ev Köpeği60 gün[2 ay / 9 hafta]

Erik kedisi60 gün

Sümsük porsuğu60 - 90 gün[2 - 3 ay / 8 - 12 hafta]

Anka kuşu60 - 90

Piton60 - 80 gün

Kobra60 - 70 gün[yumurtlama süresi]

Iguana60 - 70 gün[yumurtlama süresi]

Kenarlı kertenkele60 - 70 gün[2 ay 15 gün / 11 hafta]

Su samuru60 - 70 gün[2 ay / 9 hafta]

Dingo60 - 70 gün[2 ay / 8 - 9 hafta]

Çakal60 - 70 gün(ort. 49 gün)

Porsuk60 - 70 gün

Asya yaban kedisi60 - 70 gün

Gine domuzu60 - 70 gün

Kobay faresi60 - 70 gün

Kral yılan60 - 67 gün

Kedi60 - 65 gün

Jenet60 - 65 gün

Korat60 - 65 gün

Kurt60 - 65 gün

Labradoodle60 - 64 gün

Tazı6 - 9 ay

Esmer ayı6 - 8 ay[tohumlama süresi]

Fındık6 - 8 ay

Karaca6 - 8 ay

Kılıç balığı6 - 7 ay

Alageyik6 - 7 ay

Beyaz kuyruklu geyik58 - 68 gün

Köpek56 - 72 gün

Gölge kedisi55 gün[1 ay 25 gün / 8 hafta]

Mink530 gün[17 ay 20 gün / 76 hafta]

Sperm Balinası52 gün[1 ay / 7 hafta]

Kızıl Tilki50 - 70 gün

Yırtıcı sürüngenler50 - 60 gün[kuluçka süresi]

Akbaba50 - 60 gün

Kutup tilkisi50 - 60 gün

Umutsuz tilki50 - 52 gün

Fennec tilkisi50 - 110 gün

Yırtıcı memeliler50 gün[1 ay 20 gün / 7 hafta]

Avrupa Minki5 ay - 6 ay arası

Uzun boynuzlu keçi5 - 7 gün[yumurtlama süresi]

Ustura balığı5 - 7 ay

Yarım maymun5 - 6 ay

Mandrill5 - 6 ay

Muflon49 - 58 gün

Tilki450 gün[15 ay / 64 hafta]

Siyah Gergedan440 - 450 gün

Okapi435 - 460 gün[14 ay 15 gün / 62 hafta]

Zürafa41 gün[1 ay 11 gün / 6 hafta]

Dağ Gelinciği41 - 43 gün

Fret kedi405 - 480

Narval40 gün

Huma kuşu40 - 50 gün[kuluçka süresi]

Deve kuşu40 - 45 gün

Sıçan (misk)(sakallı)40 - 43 gün

Sansar40 - 42

Nandu40 - 180 gün[türe göre değişir]

Yarasa4 - 7 gün

Lüfer balığı4 - 5 hafta

Yeleli fil sıçanı390 - 410 gün[13 ay / 56 - 59 hafta]

Aynak365 - 395 gün[12 - 13 ay]

Mavi Balina360 - 440 gün[12 - 15 ay / 51 - 63 hafta]

Deve360 - 440 gün

Çift hörgüçlü deve360 - 390 gün[12 - 13 ay / 52 - 56 hafta]

Zebra35 gün[5 hafta]

Atmaca35 gün[1 ay / 5 hafta]

Sincap (Gri)35 gün

Hamsi35 - 45 gün[kuluçka süresi]

Kartal35 - 45 gün

Gergedan kuşu35 - 40 gün

Mavi penguen35 - 40 gün

Zehirli oklu kirpi35 - 40

Oklu Kirpi335 gün[11 ay / 48 hafta]

Evcil At330 gün[11 ay / 47 hafta]

Lama330 gün

Fok330 - 360 gün

Kambur balina330 - 350 gün[11 - 13 ay]

Mors330 - 350 gün

Lama330 - 350 gün

Llama330 - 350 gün

Vikunya330 - 340 gün[11 ay / 47 - 48 hafta]

Eşek330 - 340 gün

At33 - 34 gün

Gelincik pengueni328 - 375

Manda320 - 360 gün[11 ay 25 gün / 52 hafta]

Alpaka32 gün[1 ay / 5 hafta]

Evcil Tavşan32 - 65 gün

Kokarca31 - 35 gün[4 hafta]

Sincap300 - 365 gün

Midye30 - 90 gün[yumurtlama süresi]

Ahtapot30 - 90 gün arasında değişebilir.

Vatoz30 - 66

Penguen30 - 50 gün

Volverin30 - 45 gün

Yırtıcı kuşlar30 - 44 gün

Liman tavşanı30 - 42 gün[1 - 1.5 ay / 4 - 6 hafta]

Kanguru30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Cüce kertenkele30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Çayır kertenkelesi30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Damarlı semender30 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Leopar salyangozu30 - 40 gün[kuluçka süresi]

Hamam böceği30 - 40 gün[1 ay / 4 -5 hafta][kuluçka süresi]

Baykuş30 - 40 gün ya da 112 gün[3 ay / 16 hafta]

Kirpi30 - 40 gün

Valabi30 - 40

Müren Balığı30 - 35 gün[kuluçka süresi]

Leylek30 - 35 gün

Gine tavşanı30 - 35 gün

Islıklı tavşan30 - 35 gün

Koala30 - 35

Naberlek30 - 180 gün[ 1 - 6 ay][canlı doğum süresi yaklaşık 90 - 150 gün][bazıları yumurta ile bazıları ise canlı doğum]

Yılan3 hafta[21 gün]

Arı3 - 6 hafta

Zümrüt kertenkele3 - 5 gün[yumurtlama süresi]

Uyuşturan balığı3 - 4 hafta

Gelincik3 - 4 gün[yumurtlama süresi]

Üç benekli gurami balığı3 - 4 ay(yumurtalar, 2 - 3 ay sonra çatlar)

Manda Yılanı292 gün

Misk Sıçanı29 gün[4 hafta]

Sıçan (misk)29 - 36 gün

Pelikan29 - 31 gün[1 ay / 4 hafta]

Cüce sincap29 - 31 gün

Kelaynak285 gün

Öküz285 - 295 gün

Boğa285 - 295 gün

Dana285 - 295 gün

Gayal285 - 295 gün

Zebu280 - 290 gün[9 ay / 40 - 42 hafta]

İnek280

Roan antilobu28 gün

Hindi28 - 45 gün

Şahin28 - 40 gün

Örümcek ağı babun fareleri28 - 35 gün

Orman tavşanı28 - 35 gün

Yaban tavşanı28 - 34 gün[kuluçka süresi]

Uria28 - 34 gün

Puhu28 - 32 gün[kuluçka süresi]

Flamingo28 - 31 gün

Tavşan28 - 30 gün[1 ay / 4 hafta]

Çakıl taşı balığı28 - 30 gün

Tavus kuşu28 - 30 gün

Tepeli tavus kuşu270 gün[9 ay / 38 hafta]

Bizon270 gün[9 ay / 38 hafta]

Bufalo270 - 540 gün[9 - 18 ay(ort. 12 - 14 ay) / 38/52 - 77 hafta]

Balina27 gün[4 hafta]

Vombat250 - 270 gün[8 ay / 36 - 39 hafta]

Goril25 - 40 gün[1 ay / 4 - 6 hafta]

Çamur balığı25 - 30 gün[kuluçka süresi]

Leptodon25 - 30 gün[kuluçka süresi]

Lorikeet245 gün[8 ay 5 gün / 35 hafta]

Elk245 gün[8 ay / 35 hafta]

Geyik (Kanada)245 - 275 gün

Orangutan241 gün[8 ay / 32 hafta]

Ayı (Kutup)240 gün

Şempanze240 - 350 gün[8 - 12 ay / 34 - 50 hafta]

Deniz Aslanı240 - 330 gün[8 - 11 ay / 34 - 47 hafta]

Fok240 - 270 gün

Eland240 - 260 gün 8 ay

Hipopotam240 - 260

Nilgai240 - 250 gün[7 ay 25 gün / 34 - 35 hafta]

Su aygırı240 - 250 gün

Boğa antilobu240 - 250 gün

Çatal boynuzlu antilop240 - 250 gün

Vapiti24 - 48 saat

Zakkum balığı24 - 28 gün[kuluçka süresi]

Üveyik230 - 260 gün[8 ay / 32 - 37 hafta]

Şempanze230 - 240 gün

Dama23 gün[3 hafta]

Gerbil23 - 25 gün[kuluçka süresi]

Keklik225 - 240 gün

Şimal geyiği220 gün[7 ay 10 gün / 30 hafta]

Ayı (Siyah)22 ay

Asya fili22 - 26 gün

Martı22 - 24 gün

Ur keklikleri217 gün[7 ay 7 gün / 31 hafta]

Amerikan Bizonu215 gün[7 ay 5 gün / 30 hafta]

Ayı (Boz)210 gün[7 ay / 30 hafta]

Damhirsch210 gün

Pudu210 - 240

Ren geyiği210 - 225 gün

Zebra duiker21 gün[kuluçka süresi]

Bal arısı21 gün[kuluçka süresi]

Civciv21 gün gün[3 hafta]

Fare (Çayır)21 gün - 13 ay

Yarım memeli (Marsupialia)21 gün

Osmanlı toyuğu21 gün

Zıplayan fare21 - 35 gün

Ördek21 - 23 gün[3 - 4 hafta]

Çayır faresi21 - 23 gün

Düdükçün21 - 23 gün

Sıçan21 - 23

Orman Faresi201 gün[6 ay 21 gün / 29 hafta]

Geyik (Beyaz Kuyruklu)200 - 230 gün[7 - 8 ay / 28 - 33 hafta]

Geyik200 - 210 gün

Langur20 - 60 gün

Örümcek20 - 30 gün[yumurtlama süresi]

Alabalık20 - 30 gün[kuluçka süresi]

Yalıçapkınıgiller20 - 28 gün[kuluçka süresi]

Eşek arısı20 - 25 gün[kuluçka süresi]

Lir kuşu20 - 25 gün

Evcil fare20 - 25 gün

Fare2 hafta ile 8 ay

Yumuşakçalar2 ay[2 ay / 9 hafta]

Çamurcun2 - 4 hafta(2 - 3 gün[yumurtlama süresi])

Zebra balığı2 - 4 hafta

Yavruağzı balığı2 - 3 gün[yumurtlama süresi]

Cennet balığı2 - 3 ay

Kertenkele2 - 3

Neon Balığı2

Ortanca ağaçkakan195 - 200 gün

İmpala190 - 210 gün

Cüce su aygırı19 - 21 gün

Ev faresi19 - 21 gün

Mısır Faresi185 - 195 gün

Misk Geyiği180 - 270 gün

Ayı180 - 270 gün

Uakari180 - 250 gün

Grizzly ayısı180 - 240 gün

Antilop180 - 200 gün[6 ay 7 gün / 26 - 29 hafta]

Babun180 - 200 gün[6 ay / 26 - 29 hafta]

Ceylan180 - 190 gün

Lutung180 - 190 gün

Uluyan maymun18 - 30

Papağan18 - 21 gün

Kuzgun18 - 21 gün

Rüzgâr kuşu18 - 21

Muhabbet Kuşu18 - 20 gün[kuluçka süresi]

Cennet kuşu18 - 20 gün[kuluçka süresi]

Karga166 gün

Loris164 gün[5 ay 14 gün / 23 hafta]

Resus/Rhesus Maymunu164 - 257 gün

Maymun162 - 193

Makak Maymunu160 - 170 gün

Halka kuyruklu maymun16 - 20 gün

Tukan kuşu16 - 18 gün[2 - 3 hafta][kuluçka süresi]

Bıldırcın16 - 18 gün

Halka kuyruklu possum16 - 18 gün

Şebnem kuşu150 gün[5 ay / 21 hafta]

Evcil Keçi150 - 180 gün

Cüce tembelhayvan150 - 180 gün

Yaban keçisi150 - 180

Orman Horuzu150 - 160 gün

Eyvah150 - 160 gün

Kaya antilobu150 - 155 gün

Keçi15 - 20 gün

Hamster15 - 20 gün

Uğur böceği15 - 18 gün[kuluçka süresi]

Ekin kargası15 - 18 gün

Kırlangıç147 gün[4 ay 27 gün / 21 hafta]

Evcil Koyun142 - 155 gün

Koyun140 - 170 gün

Örümcek maymunu140 - 150 [4 - 5 ay / 20 -21 hafta]

Marmoset140

Pangolin14 gün

Eşek arısı kraliçesi14 - 21 gün[2 - 3 hafta]

Deniz atı14 - 21 gün

Gökkuşağı alabalığı14 - 21 gün

Mersin Balığı14 - 20 gün

Güvercin14

Numbat13

Richard incir kuşu120 gün[4 ay / 16 hafta]

Armadillo120 - 240 gün{4 - 8 ay / 17 - 34 hafta]

Boa yılanı12 gün[2 hafta]

Sıçan (Amerikan Keseli)12 - 48 saat

Öküz kurbağası12 - 16 ay

Zebra köpek balığı12 - 14 gün[kuluçka süresi]

Çalı kuşu12 - 14 gün[kuluçka süresi]

Guguk kuşu12 - 14 gün[kuluçka süresi]

Ispinoz12 - 14 gün

Tüy yumağı ağaçkakanı12 - 13

Opussum115 gün

Mısır domuzu114 gün[3 ay, 3 hafta, 3 gün]

Elbeyli114 gün[3 ay 24 gün / 16 hafta]

Domuz (Evcil)110 gün[3 ay 20 gün / 16 hafta]

Çinçilla110 gün

Sırtlan11 - 12 ay

Deniz aslanları [Zalophus cinsi]100 - 120 gün

Aslan100 - 120 gün

Yaban domuzu10 - 40 gün[yumurtlama süresi]

Yengeç10 - 20 gün[kuluçka süresi]

Ağaçkakan10 - 20 gün

Kuş10 - 18 ay

Yunus10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Çaça10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Çapak balığı10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Dikenli balık10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Ejder balığı10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Fener balığı10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Haddok10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Işıkçı balığı10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Kalkan balığı10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Kerata10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lacustris balığı10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lapin balığı10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Levrek10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Limon tetra10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lophotus10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lungfish10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Lüfer10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Uskumru10 - 15 gün[yumurtlama süresi]

Zargana10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Cırcır10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Damselfly10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Güve10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Hacıyatmaz kınkanatlısı10 - 15 gün[kuluçka süresi]

İpek böceği10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Japon böceği10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Lahana kelebeği10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Latin çiçeği10 - 15 gün[kuluçka süresi]

Leylak güvesi10 - 15 gün[kuluçka süresi)

Zebra kelebeği10 - 15 gün

İnci balığı10 - 15 gün

İskorpit10 - 15 gün

İstiridye10 - 15 gün

Japon balığı10 - 14 gün

Havucun kara kök böceği10 - 12 gün[yumurtlama süresi]

Uykucu kaya balığı10 - 12 gün[yumurtlama süresi]

Üzgün balığı10 - 12 gün[yumurtlama süresi]

Zingel10

Ornitorenk1 - 2 gün

Omurgasızlar[Yumurtlama süresi türe göre değişir.][balon balığı 14 gün, bıyıklı balık 10 - 12 gün yumurtlar]

Balık[Yumurta Bırakma]

Orkinos?

Mors?

Nematod?

Nothalca?

Nudibranch?

Oluklu kertenkele?

Orman çıvgını?

Orman düdükçünü?

Orman gülü?

Orman sivri faresi?

Orman tavuğu?

Orman toygarı?

Ova tilkisi?

Ovaz?

Palamut balığı?

Pire
- AFRİKA FİLİ ile/ve ASYA FİLİ

( Daha iri. İLE/VE Daha küçük. )

( Her biri, her gün 200 kilo ot yer. )

( Hortumları, 3 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındadır. [4 litre suyu bir anda çekebilecek yapıdadır.] [Ucundaki parmak benzeri bölümler sayesinde tek bir pirinç tanesini yerden alabilecek kadar duyarlıdır.] [Bir aslanı tek darbede öldürebilecek kadar güçlüdür.][Gövdemizdeki tüm kasların toplamından 100 kat daha fazla kas bulunur.] )

( Ayak uclarında yürürler. [Tabanı ile topuk kemiği arasında kalın ve yüksek bir kıkırdak tabakası bulunur.] )

( Koşamaz ve zıplayamazlar fakat yürüyüşleriyle saatte 25 km. hıza ulaşabilirler.] )

( Öteki fillerin 10 km. öteden gelen düşük frekanslı sesleri ayaklarıyla duyabilirler. )

( Yunuslar ve bazı primatlar gibi kendilerini aynada tanıyabilirler. )

( Her gün, 100 litre su içmeleri gerekmektedir. [her bir emişte 8 litre su içebilmektelerdir] )

( Günde, sadece 2 saat uyurlar. )

( Sürü önderleri dişillerdir. )

( Ortalama ömürleri 50 yıldır. [80 yaşına kadar yaşamış olanı da vardır.] )

( Az sayıda doğal düşmanı olan filler genellikle yaşlandıkça aşınan dişlerinden dolayı aç kalarak ölürler. )

( Ölülerini sık sık ziyaret ederler. [Ölenlerin kemik ve dişlerini hortumlarıyla okşarlar.] )

( Gebelik süresi en uzun hayvan. [22 ay / 600-360 gün] )

( Her bir filin kan damarları, kendine özgü bir yapı sergilediğinden, tıpkı insandaki parmak izi gibi ayırt ettirici özelliğe sahiptir. )

( Filler, ehllileştirilebilir fakat evcilleştirilemez. )

( En yakın akrabaları denizinekleri[yaşayan] ve damanlardır. )

( Ayaklarıyla sismik hareketleri duyarlar ve çeşitli göç ve hareketlerini yeraltı verilerine[verilerinden aldıkları yorumlara] göre de belirlemektelerdir. )

( NEHÎM[Ar.]: Aslan kükremesi ve fil sesi. )

( Fil )

( Tek başlarına hareket edebilirler. İLE/VE Ancak/daha çok eşleriyle birlikte hareket ederler. )

( Zıplamayan tek memelidir. )

( )

( )

( Afrika'da, 1980'de 1 milyonu aşkın olan fillerin sayısı, günümüzde[2020] 300 bin civarındadır ne yazık ki. :( ((( )

( PÎL
PÎLESTE: Fildişi. )

( AFRICAN ELEPHANT vs. INDIAN ELEPHANT )

( ELEPHAS )

( EL ELEFANTE )


- ASLAN ile DAĞ ASLANI/YENİDÜNYA ASLANI/PUMA/KUGAR

( ... İLE Avlarını sadece akşamları yerler. )

( ... İLE Gebelik süreleri üç aydır. Patogonya'da bulunan pumalar Nisan ayında doğum yaparlar. )

( ... ile KUGAR/PUMA )

( ... ile Puma | Puma )

( LION vs. COUGAR )

( FELIS LEO cum FELIS CONCOLOR )


- ASLAN ile KAPLAN

( Yemek için avlanır. Toksa saldırmaz. İLE Aç ya da tok olsa da saldırır. )

( Afrika'da yaşar. İLE Asya'da yaşar. )

( Dişilleri, hem daha hızlı, hem de daha çeviktir. İLE ... )

( Yüksek kolesterol hastalarıdır. İLE ... )

( Kükremeleri, birbiriyle iletişim kurmak içindir. [avını yıldırmak için değil!] İLE ... )

( Kükreyebilirler fakat mırıldanamazlar. [Boğaz kemikleri kedilerinki gibi katı değildir. Esnek bir kirişle bağlanmıştır. Böylece gırtlakları genişleyebilmekte ve titreşmektedir] İLE ... )

( En çok kaplan, Amerika'da yaşar. )

( 300 kadar vahşi Asya Aslanı, Hindistan'ın kuzeyindeki Gujarat'ta bulunan Gir Ormanı'nda yaşamaktadır. İLE Güney Çin Kaplanı'ndan sadece 30 tane kalmıştır. )

( Dünyada 5100 ile 7500 vahşi kaplan kaldığı tahmin edilmektedir. )

( ... İLE Hindistan kaplanları 3000 ila 4700 arasındadır. [100 yıl önce 40.000 kadardı] )

( ... İLE 3 m. ve 300 kg. kadar olanları vardır. )

( ... İLE 35 kg. kadar et yiyebilirler. )

( ... İLE Yalnız yaşar ve avlanırlar. )

( ... İLE Kendi bölgelerini oluşturmak üzere 200 km. kadar yol alabilirler. )

( ... İLE Yalnızca tüyleri değil, derileri de çizgilidir. )

( ... İLE Ayakları perdeli olduğundan çok iyi bir yüzücülerdir. 15 mil kadar yüzebilirler. )

( ... İLE Alkol kokusuna dayanamazlar. İçkili herkese saldırırlar. )

( Yavruların sadece %10'u 2 yaşını geçebilir. [ve de sadece şanslı olanlar 10 yaş ve üzerine ulaşabilir] İLE ... )

( Bir dişil aslan, kızıştığında, eril aslan dört gün boyunca sürekli ve belirli aralıklarla çiftleşir. [Günde 50 keze kadar çıkabilir] [Hayatta kalan her bir yavru için yaklaşık 3000 kez ilişkiye girmektelerdir] İLE ... )

( Gebelik süreleri 105-112 gündür. İLE Gebelik süreleri 155 gündür. )

( Güneşi simgeler. İLE [şiirlerde, Dîvân Edebiyatı'nda] "Leyla" sözü geçen/görülen yerde kaplan, karanlık ve yıldız vardır/aramak gerekir. )

( Saldırmayı simgeler. İLE Kibiri simgeler. )

( VERD[Ar.]: Rengi doru olan aslan. )

( EKLEF: Koyu renkli aslan. )

( ŞİBL: Aslan yavrusu. )

( YAGUS[Ar.]["gu" uzun okunur]: Aslan şeklinde olan eski bir putun adı. )

( Aslan ile Kaplan Aslan ile Kaplan
Kaplan
Kaplan )

( Bir günde, 50 kez çiftleşebilirler. İLE ... )

( ESED[çoğ. ÂSÂD], DIRGAM/ZIRGAM[çoğ. ZARÂGIM], DIRGAME/ZIRGAME["ga" uzun okunur], ABBÂS, HAYDAR, HERSEME, HİZEBR/HİZBER[çoğ. HEZÂBİR], LEYS, MEHÎB[< HEYBET], MERHÛB, NECÎD ile NEMİR, NİMR[çoğ. NİMÂR, NÜMÛR/NİMÜR], NİMRE[: Dişil kaplan.]
NEHÎM: Aslan kükremesi ve fil sesi. | ZEİR/ZE'R: Aslan kükremesi. )

( ŞÎR/NERRE-ŞÎR[: Eril aslan.] | ŞÎR-İ MÂDE: Dişil aslan. | ŞÎR-İ YELE: Güçlü, saldırıcı aslan. )

( Maalesef, Kafkaslar'daki son aslan X. yy.'da, Türkiye'de XIX. yy. sonlarında, İran'da ise 1941'de öldürülmüştür. İLE Hazar Denizi civarındaki kaplanların soyu 1950'lerde, Java ve Bali adalarındaki kaplanlar 1937 ile 1972 arasında tükenmiştir.
LION vs. TIGER )

( FELIS/PANTHERA LEO cum FELIS/PANTHERA TIGRIS )

( EL LEON con EL TIGRE )


- AT[Fars.] ile EŞEK/AFRİKA EŞEĞİ ile KATIR

( At ve eşek kendi neslinin devamı olan hayvanlardır. Hem kendi içlerinde, hem de at ile eşek arasındaki farkları bilmek gerekir. Katır ise, at ile eşeğin çiftleştirilmesi ile oluşan bir hayvandır. Üçü de geviş getirmeyenler[non rumminants] sınıfındadır. )

( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE Gebelik süreleri 348-377 gündür. İLE ... )

( Atlarda safra kesesi yoktur. )

( Eşeklerin kulakları, atlarınkinden çok daha uzundur. )

( FERESİYYE: Atgiller. )

( AKRAH: Alnı beyaz at. )

( BELAK: Ayakları alacalı at. )

( BÛR[Fars.]/KÜMEYT[Ar..]: Doru, kızıla çalar at. [KÜRÂN, KÜREND, KÜRENG[Fars.]: Kırmızı/al renkli at.] )

( EBREŞ: Sisli, alaca benekli at. )

( GARRÂ': Alnında beyaz bir lekesi, akıtması olan at vs. )

( SABÂH-ÜL-HAYR: Bazı atların alnında bulunan beyaz leke. [beyazlık alnından burnunun üstüne kadar uzarsa buna "akıtma" denilir.] )

( HACÎL[Ar.]/ŞİKÂL[Fars.]: Üç ayağı beyaz[sekili] olan at. )

( HANEB[Ar.]: Atın arka ayaklarının ortasında bulunan dirsek gibi dışarı çıkık bölümü. )

( İŞKİL/İŞKÎL[Fars.]: Önden sağ ve arkadan sol ayağı beyaz olan at.[Araplarca hiç makbul sayılmaz] )

( KARAKUŞ: Atların ayağında görülen bir hastalık. )

( MEŞBÛB[Ar. çoğ. MEŞÂBÎB]: İki ayağı beyaz olan at. )

( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. )

( NEVEND/E[Fars.]: Hızlı giden at. )

( ESB-İ YELE[Fars.]: Koşucu at. )

( PÂLÂ/PÂLÂD/PÂLÂDE/PÂLÂY[Fars.]: Yedek at. )

( PULÂD-REG[Fars.]: Sert damarlı, dayanıklı at. )

( PÂY-İ SEMEND: At ayağı. )

( RÜMMÂNÎ[Ar.]: Kır ile doru arasında bir donu olan at. )

( SABÂ-REFTÂR[Ar., Fars.]: Rüzgâr gibi hafif ve çabuk giden. )

( SARÎH[Ar. çoğ. SARÂİH]: Safkan Arap atı. )

( SEBBAK[Ar.]: Yüğrük[İyi yürüyen/koşan. | Çalışkan. | Çevik, güçlü.] at. )

( SEMEND[Fars.]: Kula[: al ile kır arası] at. | Çevik ve güzel at. )

( ŞU'LE[Fars. çoğ. ŞUAL]: Atlarda beyaz tüylerden oluşan benekler. )

( TAHCÎL[< Ar. HACLE]: Atların ayağında beyaz siğil bulunması. )

( TEKÂVER[Fars.]: Koşucu, seğirtici at. | ESB-İ TEKÂVER: Koşu atı. )

( URNE[Ar.]: Bıcılgan hastalığı.[atların topuklarına yakın yerlerin iltihaplanması] )

( ÜSTÛR[Fars.]: Davar, at ve katır gibi dört ayaklı hayvan. )

( VERD, VERD-İ AĞBES[Ar.]: Doru at. | Hz. Muhammed'in yedi atından birinin adı. )

( YA'FUR[Ar. | çoğ. YAÂFİR]: Hz. Muhammed'in Hayber Vak'ası'nda ganîmet olarak aldığı bir eşeğin adı. )

( HEDÎR[Ar.] / ŞÎHE[Fars.]: At kişnemesi. )

( NEHÂK/NEHÎK/NÜHÂK[< NEHK]: Eşek anırtısı. )

( 6000 - 8000 yıl önce, Türkistan'da evcileştirilmişlerdir. İLE 6000 yıl önce, Etiyopya ve Somali'de evcileştirilmişlerdir. İLE ... )

( Eşek, şehveti simgeler. )

( HERGELE[Fars. | çoğ. HERÂGİ]: Eşek sürüsü. | Binek ve taşıta alışmamış huysuz hayvan. )

( PÂDE[Fars.]: Eşek ve sığır sürüsü. )

( [Ermenice] ... ile AVANAK ile ... )

( At ile Eşek ile Katır )

( Süleymaniye Kütüphanesi'nde, incelenmeyi bekleyen 57 adet yazma bulunmaktadır. )

( * SAKARYA: ATATÜRK'ün atı/nın adı.
* HAYYAM: Halife Abdülmecid'in atı/nın adı.
* DERVİŞ: Enver Paşa'nın atı/nın adı.
* MARENGO: Napolyon'un atı/nın adı.
* BUKEFALOS / ÖKÜZ KAFA: İskender'in atı/nın adı.
* İNKİTATUS(SENATÖ): Kaligu'nın atı/nın adı. )

( Tarih Konuşmaları - NTV )

( RAHVAN: Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan at. )

( ÇAVAA[Batı Moğolistan Tsengel Tuvaları'nda]: 1 yaşındaki at. )

( ... ile MERKEB, HIMAR, AYR[çoğ. A'YÂR] ile BAGL/[BAGLE: Dişil katır], BAĞLÜ )

( ESB, FERES, RAHŞ[: Gösterişli, yürük ve güzel.], BÂRE, BÂR-GÎR ile HAR/MARSIVAN ile ESTER )

( HORSE vs. DONKEY[< DUN&MONKEY][end of XVIII. century] [JACK/JACKASS(male) | JENNY(female)] vs. MULE )

( EQUUS CABALLUS cum EQUUS ASINUS cum EQUUS MULUS )

( EL CABALLO con ... con ... )


- AT ile DAV/ZEBRA

( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE Gebelik süreleri 345 gündür. )

( At ile Zebra )

( Zebraların çizgileri, ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engeller. )

( HORSE vs. ZEBRA )

( EQUUS CABALLUS cum EQUUS ZEBRA/HIPPOTIGRIS BURCHELLI )

( ... con LA CEBRA )


- BALİNA ile MAVİ BALİNA/GÖK BALİNA

( ... İLE Gelmiş geçmiş en büyük canlıdır. [İkinci sırada bulunan Afrika Fili'nden 30 kat daha ağırdır.][En büyük dinozor bile ağırlığının yarısına zor erişirdi.] )

( ... İLE Boyu, burun ucundan kuyruğunun ucuna kadar ortalama 30 metre uzunluğa kadar ulaşabilmektedir. Ağırlığı da genellikle 190 ton civarındadır. )

( ... İLE Gövdesine günde 88, saatte 3.5 kg. ekler. )

( ... İLE Kalbi günde 7500 litre kan temizler. [Bir seferde 225 litre kan pompalar.] [Aort damarı 5 yaşında bir çocuğun yüzebileceği büyüklüktedir.] )

( ... İLE Ortalama ömürleri olan 70 yıl boyunca, her yıl Ekvator ile kutuplar arasında yolculuk yaparlar. )

( ... İLE 2-3 yılda bir ve yaklaşık bir yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru doğurarak ürerler. Yavrularını Ekvator sularında doğururlar ve büyümeleri için 5 ay boyunca Ekvator sularında kalırlar.[Her gün 500'er lt. süt emzirerek ve toplam 50 ton ağırlık kaybederek] )

( ... İLE Ortalama 22 kilometre hızla yol alsalar da, hızlarını kolayca 50 kilometreye kadar çıkarabilirler. )

( ... İLE İspermeçet balinasından sonra en yüksek sesli ikinci hayvandır. )

( ... İLE Ne yazık ki günümüzde sayıları 5000'in altına düşmüştür. [1868'te patlar zıpkının yapılmasından sonra avlanarak (1931'de, 29.000'i tek bir avlanma mevsiminde öldürülmüştür.) :((] )

( Bir fil, bir mavi balinanın dilinden daha hafiftir. )

( ... ile Mavi Balina | Mavi Balina İskeleti )

( Bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir. )


- BEYAZ TÜYLÜ LEMUR ile/ve KOYU/SİYAH TÜYLÜ LEMUR

( Madagaskar'da yaşarlar. )

( Gebelik süresi: 140 gün. İLE/VE 130 gün. )

( Yılda bir doğum yaparlar. )

( Beyaz tüylü lemurlar su içmez. )

( Lemur ile ... )

( MAKİ )

( Otuzdan fazla lemur türü bulunmaktadır. )


- BOZAYI ile KARAAYI

( Siyah renkte olabilirler. İLE Bozayı renginde olabilirler. )

( Burun buruna gelinirse ölü taklidi yapılarak kandırılabilirler. İLE Bir biçimde kaçmak gerekir. [Ölü taklidi yapılsa bile yemeğe kalkarlar.] )

( Ayıların gebelik süreleri 180-187 gündür. [Dişil ayılar uykularında doğurabilirler.] )

( Ayıların, uyuşukluk[kış uykusu] süreleri 7 aydır. [Bu süre içinde yemek yemez, su içmez, boşaltım işlemlerini gerçekleştirmezler.] [Gövdelerindeki üreyi proteine çevirir, kloaklarını, dışkı, kıl ve kuru ottan oluşan bir karışımla tıkarlar.] )

( Dişilleri 225 kg.'ya kadar, erilleri 500 kg.'ya kadar ulaşırlar. Dört ayak üstündeki boyları 1.5 metre iken iki ayak üstünde, 3 metreye kadar ulaşırlar. İLE ... )

( Eskiden daha geniş alanlarda yaygınlarken günümüzde[2012], ancak Alaska ve Kanada'da, 15.000 civarında kalmışlardır. İLE ... )

( Tırnakları 10 cm.dir. İLE ... )

( GRIZZLY/BROWN BEAR vs. BLACK BEAR )

( URSUS ARCTOS HORRIBILIS cum URSUS AMERICANUS )

( EL OSO )


- BUHTE ile HECÎN

( Çift hörgüçlü deve. İLE Çift hörgüçlü ve çok hızlı koşan cins deve. | Tek hörgüçlü deve. )

( Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar. Suyun depolandığı yer gövdeleridir, özellikle de kan dolaşım sistemleridir. )

( Develer, gövde ağırlıklarının %40'ını kaybedene kadar su kaybından zarar görmezler ve su içmeden 7 gün boyunca yaşayabilirler. İçtiklerinde bir kerede 225 litre kadar içerler. )

( Develer kızdıklarında, deve bakıcısı deveyi sakinleştirmek için ceketini deveye verir. Deve, elbisenin üzerinde tepinir, ısırır, parçalara ayırır. Kızgınlığı geçtiğinde bakıcısı ile tekrar uyum içinde yaşayabilirler. )

( Gebelik süreleri 345-375 gündür. İLE ... )

( Deve, kini simgeler. )

( Develerin gözlerini kuma karşı koruyan tam üç katlı bir göz kapakları vardır. )

( Çok hızlı giden atı, deve geçer. )

( VESÎC[Ar.]: Hızlı yürüyen deve. )

( MENHÛS[Ar.]: Kuyruğunun yanları uyuz olan deve. )

( BAHBAHA[Ar.]: Develerin çıkardığı ses, kükreme. )

( NEHEM[Ar.]: Deve homurtusu. )

( BEVÂNÎ[Ar.]: Deve ayakları. )

( İBLÂN[Ar.]: İki sürü deve. )

( EBÛ EYYÛB: Deve. )

( KUSVÂ/KASVÂ: Hz. Muhammed'i taşıyan deve. )

( ŞİKÂL[Ar.]: Devenin ayağının bağlandığı ip, bukağı, köstek; el ve ayak zinciri. | Devenin palanını bağlayan ip. )

( Deve ile Hecin )

( CEMEL, HUFF, İBİL[çoğ. ÂBÂL] ile MEHRÎ[çoğ. MEHÂRÎ] )

( ŞÜTÜR, ÜŞTÜR ile ...
ŞÜTÜREK: Küçük deve, devecik. | ŞÜTÜR-KÜRRE/ŞÜTÜR-PEÇE: Deve yavrusu. ile ... )

( CAMELUS cum CAMELLUS DROMEDARIUS )


- CEYLAN/ÂHÛ ile DİBAGAT/ANTİLOP[Fr.] ile GEYİK

( ... İLE ... İLE Gebelik süreleri, 160-200 gündür. )

( MARAL: Dişil geyik. )

( Ceylan ile Antilop ile Geyik )

( MİSK, GAZÂL[çoğ. GAZALE, GAZELÂN][: Ceylan. | Geyik, maral, âhû. | Geyik yavrusu. | Güzel göz.] ile ... ile BECÂ'
ZABY: Geyik, karaca, gazal gibi hayvanlar.
GAZÂLE: Dişil geyik.
YA'FUR[çoğ. YAÂFİR]: Tüyü toprak rengi olan ceylan. | Ceylan yavrusu. ile ... ile HIŞF: Geyik yavrusu. )

( ÂHÛ-BERE: Ceylan yavrusu.
ÂHÛ-MÂDE: Dişil ceylan. )

( GAZELLE vs. ANTELOPE vs. DEER )

( GAZELLE DORCAS cum ANTHILOPUS cum CERVUS ELAPHUS )

( GACELA con ANTÍLOPE con EL CIERVO )


- ÇİTA ile LEOPAR

( Öncelikle, yüzlerinden anlaşılır. Her yerinde benekleri bulunan fakat sadece burnunun iki yanında siyah çizgi olan ÇİTA. İLE Benekleri burnunun yanında da olmak üzere her yerinde bulunan LEOPAR'dır. )

( Daha zayıf ve narin görünüşlüdür. İLE Daha kaba ve sert görünüşlüdür. )

( ... İLE Gebelik süreleri, 3 aydır. )

( Dünyanın, en hızlı hayvanı.[Saatte, 100 km. hızla koşabilirler. Fakat kısa sürelidir. Çok çabuk yorulurlar.] İLE ... )

( Avlarını çok kısa mesafede yakalamaları gerekir. Çok uzun süre koşamazlar. İLE ... )

( Zaman zaman, leoparlar, çitaları avlar. )

( Çita ile Leopar )

( image )

( 3 km. öteyi görebilirler.[Isı dalgaları nedeniyle net bir görüş elde edemeyebilirler.] İLE ... )

( CHEETAH vs. LEOPARD )

( ACINONYX JUBATUS cum PANTHERA PARDUS )


- DENİZ ASLANI/FOK ile DENİZ AYISI/İNEĞİ (MANAT)

( Gebelik süreleri 11 aydır. Her seferinde tek bir yavru doğurur. Doğurunca hemen bir yenisine gebe kalır. İLE 1.5 - 2 m. boyunda, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi. )

( SEA LION/SEAL vs. SEA COW )

( PHOCA cum TRICHECHUS MANATUS / ARCTOCEPHALUS URSINUS )


- DOMUZ ile FESEK

( ... İLE Yabani domuz. )

( Gebelik süreleri 119-130 gündür. İLE ... )

( Çin, yaban domuzlarının ilk olarak evcilleştirildiği yerdir. [9000 yıl önce] )

( Dünyada bir milyardan fazla domuz vardır. )

( Domuzlar, ter bezleri olmadığından dolayı terlemezler. [Güneş yanığına karşı zayıflardır, buna karşın yalıtıcı kalın bir yağ tabakasına sahiplerdir.] [Serin kalmak ve korunmak için gövdelerini saran çamurdan bir tabakaya gereksinim duyarlar.] )

( DOKS[Tuna Bulgarları'na ait kitâbelerde] ile ... )

( Domuz ile Yaban Domuzu )

( BOCUK ile ... )

( HINZÎR[çoğ. HANÂZÎR] ile ...
HINZIÎRİYYE: Domuzgiller. )

( BAĞRÂ[Eril], GÜRÂZ[: Azgın eril domuz.], HÛK ile ... )

( PIG/HOG vs. WILD BOAR )

( SUS SCROFA DOMESTICA cum SUS SCROFA )

( EL CERDO con ... )

( PUAA ile ... )


- FARE ile SIÇAN

( Fareler, tüm kıtalarda yaşar. [5200 metreye kadar] )

( Gebelik süreleri 22-24 gündür. [Doğumdan 24 saat sonra gebeliğe uygun duruma gelir.][Yılda 60 kadar yavru doğurabilmektelerdir.] İLE ... )

( [Sans.] MUSH[< MUSHKA: Küçük fare. | Haya/testis. > MUSK (Misk geyiğinin erbezi benzeri salgı bezinden) > MUSCLE(< derinin altında fare/sperm gibi hareket etmekten)]: Fare. | Çalmak. [Fare için 40 ayrı sözcük kullanılır.] )

( Fare ile ... )

( FER'/FE'RA, FÂR ile FE'RU )

( FAR/MÛŞ, BİBR ile ...
MÛŞEK: Fare yavrusu. )

( MOUSE vs. RAT )

( MUS MUSCULUS [< Sans. MUSH] cum RATTUS NORVEGICUS )

( MYS ile ... )


- GERGEDANLAR'DA:
SİYAH AFRİKA GERGEDANI ile AKGERGEDAN ile HİNT GERGEDANI ile ENDONEZYA GERGEDANI ile KUZEY BEYAZ GERGEDANI ile SUMATRA GERGEDANI ile YAVA GERGEDANI

( Gebelik süreleri 540 gündür. )

( Yaşayan, ancak beş gergedan türü vardı.[22 Mart 2018 itibariyle, dörde düştü. Son akgergedanın da ölmesiyle bir tür daha, rezil avcı bozuntuları eliyle yok edilmiş oldu ne yazık ki. :( (((((( ] )

( Yaşayan Endonezya gergedanı sayısı sadece 60'tır. En çok tehlike altında olan dördüncü türdür. )

( Tümüyle keratinden oluşan bir boynuza sahip tek hayvandır. )

( Sığır, koyun, ceylan ve zürafanın boynuzlarından farklı olarak kemik özü bulunmaz. )

( Boynuzları hasar gördüyse bazen düşerler. Gençlerinin boynuzları tamamen yeniden çıkabilir. )

( Boynuzları olmayan dişil gergedanlar yavrularına düzgün bir biçimde bakamazlar. )

( Gergedanların çok gelişmiş koku ve işitme duyuları vardır fakat görme duyuları kötüdür. )

( Genellikle yalnız yaşarlar ve sadece çiftleşmek için biraraya gelirler. )

( Beklenmedik bir durumla karşılaştıklarında işerler ya da dışkılarlar. )

( Saldıracaklarında, Asya'dakiler ısırır, Afrika'dakiler karşı tarafa doğru büyük bir hızla saldırırlar. )

( Siyah Afrika Gergedanı, kısa bacaklarına karşın, saatte 55 km. hıza ulaşabilir. )

( Türk mitolojisinde hayvanların kralı olarak kabul edilir. )


- GİNEPİG/GUINEA PIGS ile HAMSTER

( 0,7 - 1,2 kilo arasında değişmektedir. İLE ... )

( 4 - 8 yıl arasında yaşamları vardır. İLE ... )

( 59 - 72 gün gebelik süreleri vardır. İLE ... )


- HOROZ ile/değil ORMAN HOROZU

( ... İLE/DEĞİL Domuzgiller ailesindendir. Afrika'nın tropikal ormanlarında yaşar. Öteki domuzlara göre daha uzun bacaklı ve ince yapılıdır. Başında iki çift boynuzumsu çıkıntı vardır. Bu çıkıntılar savunma amaçlı kullanılır. Otçuldur. Meyve, kök, yumurta ve böcek gibi besinlerle beslenir. Gebelik süresi 150-180 gün arasındadır. )


- İNEK ile MANDA/DOMBAY/SU SIĞIRI/CAMIŞ/KÖMÜŞ[Fars. < GAVMİŞ]

( Genç inek: DÜVE ile Yavrusu: MALAK )

( Gebelik süreleri: 275 - 285 gündür. İLE 308 - 320 gündür. )

( [zool.] ... ile BUBALUS )

( BAKARA ile CÂMÛS )

( ... ile GÂMÛS )

( COW vs. WATER BUFFALO )

( ... cum BUFFELUS )


- KEDİ ile/değil/<>/< VAŞAK

( Gebelik süreleri, 56-63 gündür. İLE ... )

( Kedilerin her bir kulağında, 32 adele/kas vardır. İLE ... )

( Kedi ile ... )

( Kediler, geceleri daha iyi görürler. İLE/DEĞİL/<>/< ... )

( Limon ve portakal kokusunu pek sevmezler. İLE/DEĞİL/<>/< ... )

( Siyah kediler, beyaz kedilere göre daha sakindir. İLE/DEĞİL/<>/< ... )

( Dişil kediler, erillerden daha iyi görme özelliğine sahiptir. İLE/DEĞİL/<>/< ... )

( PİSTAN/PİSİK )

( SİNNEVR[çoğ. SENÂNÎR], HİRR, HİRRE[: dişil kedi. | çoğ. HÜRER], KITT[çoğ. KITÂT] ile ZAYVEN[: Eril kedi. | Yaban kedisi. | çoğ. ZAYÂVİN]
HİRRİYYE: Kedigiller.
HÜZÎ: Kedi yavrusu. )

( GÜRBE ile VEŞAK )

( CAT vs. WILDCAT/LYNX )

( FELIS DOMESTICA cum CARACAL MELANOTIS/LYNX PARDINA/LYNX LYNX )


- KISRAK ile BAYKAL/YUND

( Dişil at. İLE Yabani kısrak. )

( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE ... )


- KOÇ ile/ve/<> KOYUN/MARYA[Yun.]

( Eril. İLE/VE/<> Dişil. )

( ... İLE/VE/<> Dişil koyun. | Dişil hayvan. | Bir tür küçük balık. )

( KUÇİ[Tuna Bulgarları'na ait kitâbelerde] ile/ve/<> ... )

( ... İLE/VE/<> Gebelik süreleri 147-154 gündür. )

( KEBŞ[çoğ. KİBÂŞ] ile/ve/<> GANEM, NA'CE[çoğ. NİÂC], ŞÂT )

( HÛC ile/ve/<> ... )


- KÖPEK ile YABAN KÖPEĞİ/KIRMIZI KÖPEK

( ... İLE Büyük Sahra'nın güney ve doğu kesimlerinde yaşarlar. )

( 400'den fazla köpek türü vardır. )

( Tüm köpek türlerinin kökeni gri kurtlardan gelmektedir. )

( Dünyadaki hiçbir canlı şekil ve boyut olarak bu kadar çeşitlilik göstermez. )

( Köpeklerin burnunda 220 milyon koku alma hücresi bulunur. [İnsanda 5 milyon] )

( Köpeklerin burnu, insandaki parmakizi gibi her biri kendine özgüdür. )

( Köpeklerin burnuna hava tutulur -ya da bir biçimde üflenirse- kaçarlar. )

( Neşeli köpekler kuyruklarını, daha çok gövdelerinin sağ tarafına doğru sallarlar. [Üzgünlerse sola] )

( Köpekler, mavi ile sarıyı ayırabilirler fakat yeşille kırmızıyı ayıramazlar. )

( Herhangi bir tür köpek herhangi bir türle çiftleştirilebilir. )

( Bilinmeyen bir nedenle, köpekler melez bir tür meydana getirmek için çiftleştirildiklerinde, çiftleşen iki tür arasında ortalama bir sonuç almak yerine çoğu zaman hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşılır. Bu yeni tür yine başka türlerle çiftleşerek üreme yetisini sürdürür. )

( DÜĞÜMLENME: Köpekler arkadan birleşerek çiftleşirler fakat daha sonra bacaklarından birini eşlerinin üzerinden geçirerek arka arkaya gelmiş olurlar. Bu olunca eril köpeğin penis ucu[bulbus glandis] kan pompalanarak şişer ve bu da geri çekilmeyi olanaksızlaştırır. Bu durum sperm sızmasını engellemeye yarar. Boşalma olana kadar bir iteleme süreci yaşanır ve sonucunda penis küçülerek köpekler birbirinden ayrılabilir. )

( Parmakizi gibi, köpekler de burun izleriyle tanınabilirler. )

( Gebelik süreleri 63-70 gündür. İLE ... )

( Köpek, öfkeyi[gazabı] simgeler. )

( CANIS MAJOR: GECE GÖRÜNEN ile/ve GÜNDÜZ GÖRÜNEN )

( BASBASA: Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması. | Dalkavukların hali. )

( LÂHİS[Ar.]: Sıcaktan ya da susuzluktan dilini çıkararak soluyan köpek. )

( TAHALLÜB-İ RİEVÎ[Ar.]: Köpeğin, dilini çıkararak soluması. )

( TEHÂRÜŞ-İ KİLÂB[Ar.]: Köpeklerin hırıldaşarak dalaşması. )

( VÜLÛG[Ar.]: Köpeğin su içmesi. )

( PUPPY: Köpek ve köpekbalığı yavrusu. )

( Öteki dillerde HAV HAV[Türkçe'de] tanımları/seslendirmeleri:
* HEM HEM[Arnavutluk'ta]
* VENG VENG[Çin'de]
* GONG GONG[Endonezya'da]
* BAU BAU[İtalya'da]
* VOFF[İzlanda'da]
* BAP BAP[Katalan'da]
* HOV HOV[Slovenya'da]
* HAF HAF[Ukrayna'da]
* GAV GAV[Yunanistan'da] )

( Bazı köpek cinsleri:
Affenpinscher (Affenpinscher)
Afgan Tazısı (Afgan Hound)
Aidi (Aidi)
Airedale Teriyeri (Airedale Terrier)
Akbaş (Akbash Dog)
Akita (Akita Inu)
Alabay (Alabay)
Alaska Malamutu (Alaskan Malamute)
Alman Çoban Köpeği (German Shepherd Dog)
Alman Kısa Tüylü Puanteri (German Shorthaired Pointer)
Alman Pinscher
Alman Telsi Tüylü Puanteri (German Wirehaired Pointer)
Amerikan Cocker Spaniel (American Cocker Spaniel)
Amerikan Eskimo Köpeği (American Eskimo Dog)
Amerikan Fokshaundu (American Foxhound)
Amerikan Pit Bull Terrier (Pitbull)
Amerikan Staffordshire teryesi (American Staffordshire Terrier)
Amerikan Su Spanyeli (American Water Spaniel)
Australian Cattle Dog
Australian Shepherd
Australian Terrier
Bandog
Base (Basset Hound)
Basenji (Basenji)
Batı Highland beyaz teryesi (West Highland White Terrier)
Beagle (Beagle)
Bearded Collie
Bedlington Terrier
Belgian Malinois
Belçika Çoban Köpeği (Belgian Sheepdog)
Belgian Tervuren
Bernese Mountain Dog
Bichon Bolognese
Bichon Frise
Black and Tan Coonhound
Black Russian Terrier
Bloodhound (Bloodhound)
Border Collie
Border Terrier
Borzoy (Borzoi)
Boston Terrier
Bouvier des Flandres
Boxer
Bretagne Epanyölü (Brittany)
Brie Çoban Köpeği (Briard)
Brüksel Griffonu (Brussels Griffon)
Bull Terrier
Buldok (Bulldog) Boğa Köpeği
Bulmastif (Bullmastiff)
Cairn Terrier
Canaan Dog
Cardigan Welsh Corgi
Cavalier King Charles Spaniel (Cavalier King Charles Spaniel)
Chesapeake Bay Retriever
Chihuahua (Chihuahua)
Chinese Crested
Chow Chow (Chow Chow)
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Collie (Collie)
Curly-Coated Retriever
Dakhund (Dachshund)
Dalmaçyalı (Dalmatian)
Dandie Dinmont Terrier
Danua (Great Dane)
Doberman (Doberman Pinscher)
Dogo (Argentine Dogo)
English Cocker Spaniel
English Foxhound English Springer Spaniel
English Toy Spaniel
Field Spaniel
Finnish Spitz
Fin Tazısı Flat-Coated Retriever
Foksterye (Fox Terrier)
Fransız Buldoğu (French Bulldog)
Gazel Tazısı (Saluki)
Giant Schnauzer
Glen of Imaal Terrier
Golden Retriever (Golden Retriever)
Gordon Seter (Gordon Setter)
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Greyhound (Greyhound)
Harrier
Havanese
Ibizan Hound
İngiliz Buldoğu (Bulldog)
İngiliz Fokshaundu (English Foxhound)
İngiliz Seteri (English Setter)
İrlanda Seteri (Irish Setter)
İrlanda Teriyesi (Irish Terrier)
İrlanda Su Spanyölü (Irish Water Spaniel)
İrlanda Kurt Köpeği (Irish Wolfhound)
İskoç Teriyeri
Italian Greyhound
Japon Köpeği (Japanese Chin)
Kangal (Kangal Dog) Sivas Kangal
Keeshond
Kerry Blue Terrier
Komondor
Kuvasz
King Charles Spaniel
Labrador Retriever (Labrador Retriever)
Lakeland Terrier
Landseer (Landseer)
Lhasa Apso
Löwchen
Labradoodle
Macar Vizsla (Hungarian Vizsla)
Maltese
Manchester Terrier
Mastiff
Miniature Bull Terrier
Miniature Pinscher
Miniature Schnauzer
Neapolitan Mastiff
Newfoundland (Newfoundland)
Norfolk Terrier
Norwegian Elkhound
Norwich Terrier
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Old English Sheepdog
Otterhound
Pap Rusel (Papillon) Terriyer
Parson Russell Terrier
Pekinez (Pekingese)
Pembroke Welsh Corgi
Petit Basset Griffon Vendéen
Pharaoh Hound
Plott Pointer (Pointer)
Polish Lowland Sheepdog
Pomeranian
Poodle
Portekiz Su Köpeği (Portuguese Water Dog)
Pug (Pug)
Puli (Puli)
Papplion
Rhodesian Ridgeback
Rottweiler (Rottweiler)
Saint Bernard (Saint Bernard)
Samoyed
Saluki (Saluki)
Schipperke
Scottish Deerhound
Sealyham Terrier
Shar-Pei (Shar Pei)
Shetland Sheepdog
Shiba Inu
Shih Tzu
Sibirya Kurdu (Haski)
Silky Terrier
Skye Terrier
Smooth Fox Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier
Spinone Italiano
Staffordshire Bull Terrier
Standard Schnauzer
Sussex Spaniel
Tibetli Mastiff
Tibetli Spaniel
Tibetli Terrier
Toy Fox Terrier
Vizsla (Vizsla)
Yorkshire Teriyeri (Yorkshire Terrier)
Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Welsh Terrier
Whippet (Whippet)
Wire Fox Terrier
Wirehaired Pointing Griffon )

( HOŞHOŞ: Çocuk dilinde. )

( Köpekler, ağızlarından hızlı hızlı soluk alıp vererek gövde sıcaklıklarını düzenlerler. Terlemeyi ayaklardan yaparlar. )

( Köpeklerde 2-6 ay arası çocukluk, 6 ay - 2 yıl arası ergenlik, 2-7 yaş arası yetişkinlik ve 12 yaşa kadar olan süreç yaşlılık olarak sınıflandırılabilir.[Genel olarak yeğlenen ve yanlış yapılan "hesaplama", köpeğin yaşını yedi ile çarpmaktı.] )

( İT, KELB ile ...
KELBİYYE: Köpekgiller. )

( SEG, LÂS ile ... )

( DOG vs. WILD DOG )

( CANIS FAMILIARIS cum LYCAON PICTUS[Alacalı kurt] )

( EL PERRO con ... )

( SAMSUN: Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad. )


- KURT ile KIZIL KURT

( ... İLE Amerika'da yaşarlar. )

( Gebelik süreleri 63-70 gündür. İLE ... )

( KELBİYYE-İ ZENEBİYYE, SİRHÂN[çoğ. SERÂHÎN], Zİ'B ile ... )

( GÜRG ile ... )


- MAYMUN ile/ve PRİMAT[Fr.]

( ... İLE/VE Tüm maymun türlerini içine alan memeliler takımı. )

( Gebelik süreleri 180-270 gündür. İLE/VE ... )

( Amazonlar'da 150 çeşit maymun bulunmaktadır. )

( PİÇİN: Maymun yavrusu. )

( Maymun ile/ve ... )

( KIRD[çoğ. AKRÂD, KIREDE, KURÛD] ile/ve KIREDE )

( BÛZÎNE/BÛZİNE/BÛZNÎNE/PÛZÎNE, BEHNÂNE ile/ve ... )

( MONKEY/APE[İnsansı maymun.] vs./and PRIMAT )

( EL MONO con/y ... )


- ÖKÜZ ile İNEK

( ... İLE Gebelik süreleri 275-285 gündür. )

( ... ile İnek )

( OX vs. COW )


- PENGUEN ile GÜNEY AFRİKA/"EŞEK" PENGUENİ

( 18 saate kadar durmaksızın avlanabilirler ve suyun altında kalabilirler. İLE ... )

( 13 mil hızla yol alabilirler. İLE ... )

( 175 m. kadar dalabilirler. İLE ... )

( ... İLE Cape yarımadasının belirli bir noktasında yaşarlar. )

( ... İLE Gebelik süreleri, 40 gündür. )


- SİNCAP[< Fars. SİNCÂB] ile KANGURU

( ... İLE Gebelik süreleri 22 - 24 gündür. [Yavruları 1 aylıkken annesinin kesesine geçer.] )

( ... İLE Doğumun kuraklık zamanına gelmesini engelleyebilirler. [Embriyolarını yumurtalıklarından birinde aylarca saklayabilirler.] )

( ... İLE Dişillerin 3 vajinası vardır. [Biri doğurmak, ikisi çiftleşmek üzere] )

( ... İLE Meme bezleri, tam yağlı ve yağsız sütü aynı anda üretebilir. )

( ... İLE Saatte 32 km. hıza ulaşabilirler. [Hızlandıkça daha az enerji harcarlar.][Kullandıkları enerjinin %70'ini geri dönüştürebilirler. (İnsanda ise ancak %20)] )

( ÇEKELEZ/ÇÖKELEZ, DEĞİN, GALLİ, TEYİN ile ... )

( SİNCÂBİYYE[Ar.]: Sincapgiller. )

( ... ile Kanguru )

( ... İLE Büyümeleri, hiç durmaz. )

( ... İLE Yavruları, 6.5 aylık olduklarında annelerinin keselerinden çıkarlar. )

( ... İLE Kangurugillerden, Avustralya'da yaşayan, iri, otçul, memeli, ön ayakları kısa, arka ayakları ile kuyruğu uzun ve güçlü, başı küçük, dişisinin karnında yavrularını taşıyacak bir kesesi bulunan keseli hayvan. )

( SİNCÂB ile KENGAR )

( SQUIRREL vs. KANGAROO )

( SCIURUS VULGARIS/ANOMALIS cum MACROPUS GIGANTEUS [FAMILY OF MACROPODIDAE] )

( ... con EL CANGURO )


- SİYAH AFRİKA GERGEDANI ile AKGERGEDAN

( Gebelik süreleri 540 gündür. )

( Yaşayan, ancak beş gergedan türü vardı.[22 Mart 2018 itibariyle, dörde düştü. Son akgergedanın da ölmesiyle bir tür daha, rezil avcı bozuntuları eliyle yok edilmiş oldu ne yazık ki. :( (((((( ] )

( Yaşayan Endonezya gergedanı sayısı sadece 60'tır. En çok tehlike altında olan dördüncü türdür. )

( Tümüyle keratinden oluşan bir boynuza sahip tek hayvandır. )

( Sığır, koyun, ceylan ve zürafanın boynuzlarından farklı olarak kemik özü bulunmaz. )

( Boynuzları hasar gördüyse bazen düşerler. Gençlerinin boynuzları tamamen yeniden çıkabilir. )

( Boynuzları olmayan dişil gergedanlar yavrularına düzgün bir biçimde bakamazlar. )

( Gergedanların, çok gelişmiş koku ve işitme duyuları vardır fakat görme duyuları kötüdür. )

( Genellikle yalnız yaşarlar ve sadece çiftleşmek için biraraya gelirler. )

( Beklenmedik bir durumla karşılaştıklarında işerler ya da dışkılarlar. )

( Saldıracaklarında, Asya'dakiler ısırır, Afrika'dakiler karşı tarafa doğru büyük bir hızla saldırırlar. )

( Siyah Afrika Gergedanı, kısa bacaklarına karşın, saatte 55 km. hıza ulaşabilir. )

( Türk mitolojisinde hayvanların kralı olarak kabul edilir. )

( ... İLE Akgergedanlar, Siyah Afrika Gergedan'larının ağaç dallarını yemekte kullandığı kıvrak dudaklardan yoksundur. )

( ... ile )

( ... İLE Akgergedanlar, beyaz değildir. Afrikanca'da WEIT[Geniş] sözcüğünden İngilizce'ye WHITE[Beyaz] olarak geçmesindendir. Gövdesinden çok, ağzıyla ilgilidir. )


- TAZMANYA CANAVARI/SARCOPOLUS[Lat.] ile ...

( Yeni Zelanda'nın güneyindeki Tazmanya'da yaşar. Gebelik süreleri 21 gündür. Her doğumda 30 civarında çok minik yavruları olur annenin sadece 4 memesi olduğu için ancak 3-4'ü yaşar. )


- TİLKİ ile ÇAKAL

( Gebelik süreleri, 50-54 gündür. İLE ... )

( Tilki, hileyi simgeler. İLE ... )

( KELÎLE ile DİMNE )

( KELÎLE ve DİMNE (BEYDEBÂ) adlı kitabı okumanızı salık veririz. )

( ANUBIS: Çakal Tanrı. )

( ... İLE Avının üzerine atılmağa hazır kişi. | Dehşet günlerinde vurgunculuk yapan kişi. | Gösterişli cenaze törenleri düzenleyen kişi. )

( SA'LEB, KELBİYYE-İ SA'LEBİYYE, VA' ile İBNÜ'L ÂVİ, KELBİYYE-İ ŞEGALİYYE )

( RÛBÂH/RÛBEH ile ŞEGAL[ga uzun okunur] )

( FOX vs. JACKAL )

( RENARD avec CHACAL/CHAKAL[< Türkçe] )

( FUCHS mit SCHAKAL )

( VULPES cum CANIS AUREUS )

( ZORRO con CHACAL )

( VOLPE con SCIACALLO, SCIACAL, JACAL[< Türkçe] )


- YILAN ile EFA/EFİ

( ... İLE Engerek yılanı. )

( ... İLE Dişillerin gebelik süreleri 18 aydır. [bu süre boyunca hiçbir şey yemezler] )


- YUNUS ile BALİNA

( Yunuslar ve balinalar 38 cins ile 90 türden oluşur. )

( Yunuslar, balina ailesinden gelir. )

( Yunuslar, beyinlerinin bir yarısını ve aynı anda zıt yöndeki gözlerini kapatarak uyur. Beynin geri kalanı uyanık kalırken öteki göz, yırtıcı hayvanları ve engelleri izler ve su yüzüne çıkıp soluk almayı anımsar. İLE ... )

( 260'a kadar dişleri olabilir. [Dişleri sadece avı kavramaya yarar.][Avlarını bütün olarak yutar.] İLE ... )

( Yunusların derisi su akışını en üst sınıra çıkaracak biçimde iki saatte bir dökülür ve yenilenir. İLE ... )

( Yunusların ses telleri yoktur. [Çıkardıkları dil şaklatması, ıslık, inilti, ciyaklama ve havlamaya benzer seslerin tümü burun kanallarının altıdanki keselerden gelir ve saniyede 1200'ü bulduğu olur.] İLE ... )

( ... İLE Balinaların kemikleri süngerimsidir ve içi yağla doludur. [Bu sayede su üstünde durabilirler.] )

( Yağlı ve saydam bir salgı, gözleri denizin olumsuz etkisinden korur. )

( Gebelik süreleri 330-360 gündür. İLE Gebelik süreleri 330-365 gündür. )

( Doğum anında dişi yunusların yanında başka iki dişi yunus daha bulunur. Bu hayvanlar anne yunusun iki yanında yüzerler. Görevleri doğum anında savunmasız kalan anne yunusu ve yavruyu korumaktır. Doğum sırasında akan kanın kokusuna gelebilecek köpek balıklarına karşı anneyi ve yavruyu bu yardımcı yunuslar korur. )

( MECÂRÎ-İ HEVÂİYE: Balina, yunus, gergedan gibi bazı hayvanların başlarının üst tarafında bulunan bir ya da iki delik. )

( Yunus ile Balina )

( Gözleri açık uyurlar. İLE ... )

( )

( )

( DOLPHIN vs. WHALE )

( DELPHINUS cum BALAENA MISTYCETUS )

( ... con LA BALLENA )


- ZÜRAFA ile OKAPİ

( Kütlelerinin dengelenmesi adına zürafaların boynunda, tam göğüs kemiğiyle birleştiği noktada, öteki memelilerden bir tane daha fazla omur bulunur. İLE Zürafa, sırtlan, lama, zebra karışımı özelliklere sahip çok ilginç bir hayvan. )

( Eril zürafaların boynu ve kafatası hayat boyu büyümeye devam eder. İLE ... )

( Bacaklarının farklı uzunlukta olması sayesinde boyunları dengelenir. İLE ... )

( 50 cm.'ye kadar uzayabilen uzun dilleri vardır. İLE ... )

( Eril zürafaların kötü kokmaları temiz ve sağlıklı oldukları anlamına gelir. [İçten gelen bir parazit kovucu gibi işlev görür ve zürafanın derisi üzerinde otlanan mikropları ve mantarımsı organizmaları öldürür. Kan emici keneleri öldürmek üzere kreozotun etkin bileşeni olan bir maddeyi bile salgılar. (Bu koku, insan dışkısına da özgün kokusunu veren azotlu bileşik indoldür.)] [Bu kokularıyla, dişil zürafaların etkilenmesini de sağlarlar.] İLE ... )

( Gebelik süreleri 420-450 gündür. İLE ... )

( Kan basınçları kişininkinden iki kat yüksektir ve kalpleri 20 kat daha ağırdır. )

( OSSICONE: Zürafaların başlarının üzerindeki deri kaplı beş adet boynuzumsu çıkıntı. )

( Zürafa ile

Okapi )

( Zürafa ile

Okapi )

( Zürafalar, yüzemez. İLE ... )

( ZERÂFE, ZERRÂFE[çoğ. ZERÂFÎ] ile ... )

( SURNÂ-PÂ, ŞÜTÜR-GÂV/ÜŞTÜR-GÂV, ZERÂF ile ... )

( GIRAFFA CAMELOPARDALIS cum OKAPIA JOHNSTONI )


- [Yun.] AHTAPOT ile KALAMAR

( OCTOPUS cum LOLIGO VULGARIS )


- [Yun.] MİDYE ile PİNES

( MYTILUS cum PINNA NOBILIS )


- AFRİKA FİLİ ile/ve ASYA FİLİ

( Daha iri. İLE/VE Daha küçük. )

( Her biri, her gün 200 kilo ot yer. )

( Hortumları, 3 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındadır. [4 litre suyu bir anda çekebilecek yapıdadır.] [Ucundaki parmak benzeri bölümler sayesinde tek bir pirinç tanesini yerden alabilecek kadar duyarlıdır.] [Bir aslanı tek darbede öldürebilecek kadar güçlüdür.][Gövdemizdeki tüm kasların toplamından 100 kat daha fazla kas bulunur.] )

( Ayak uclarında yürürler. [Tabanı ile topuk kemiği arasında kalın ve yüksek bir kıkırdak tabakası bulunur.] )

( Koşamaz ve zıplayamazlar fakat yürüyüşleriyle saatte 25 km. hıza ulaşabilirler.] )

( Öteki fillerin 10 km. öteden gelen düşük frekanslı sesleri ayaklarıyla duyabilirler. )

( Yunuslar ve bazı primatlar gibi kendilerini aynada tanıyabilirler. )

( Her gün, 100 litre su içmeleri gerekmektedir. [her bir emişte 8 litre su içebilmektelerdir] )

( Günde, sadece 2 saat uyurlar. )

( Sürü önderleri dişillerdir. )

( Ortalama ömürleri 50 yıldır. [80 yaşına kadar yaşamış olanı da vardır.] )

( Az sayıda doğal düşmanı olan filler genellikle yaşlandıkça aşınan dişlerinden dolayı aç kalarak ölürler. )

( Ölülerini sık sık ziyaret ederler. [Ölenlerin kemik ve dişlerini hortumlarıyla okşarlar.] )

( Gebelik süresi en uzun hayvan. [22 ay / 600-360 gün] )

( Her bir filin kan damarları, kendine özgü bir yapı sergilediğinden, tıpkı insandaki parmak izi gibi ayırt ettirici özelliğe sahiptir. )

( Filler, ehllileştirilebilir fakat evcilleştirilemez. )

( En yakın akrabaları denizinekleri[yaşayan] ve damanlardır. )

( Ayaklarıyla sismik hareketleri duyarlar ve çeşitli göç ve hareketlerini yeraltı verilerine[verilerinden aldıkları yorumlara] göre de belirlemektelerdir. )

( NEHÎM[Ar.]: Aslan kükremesi ve fil sesi. )

( Fil )

( Tek başlarına hareket edebilirler. İLE/VE Ancak/daha çok eşleriyle birlikte hareket ederler. )

( Zıplamayan tek memelidir. )

( )

( )

( Afrika'da, 1980'de 1 milyonu aşkın olan fillerin sayısı, günümüzde[2020] 300 bin civarındadır ne yazık ki. :( ((( )

( PÎL
PÎLESTE: Fildişi. )

( AFRICAN ELEPHANT vs. INDIAN ELEPHANT )

( ELEPHAS )

( EL ELEFANTE )


- AĞAÇ ile GÜRGEN

( ... cum CARPINUS BATULUS )


- AHMES[Ar.] ile AHMEZ[Ar.]


- AHTAPOT[Yun.] ile ARGONOT[Yun.]

( HEŞT-PÂ ile ... )

( OCTOPUS vs. ARGONAUT )

( OCTOPUS cum ARGONAUTA ARGO )


- AHTAPOT ile BATTANİYE AHTAPOTU


- AHTAPOT ile HİNDİSTAN CEVİZİ AHTAPOTU


- AHTAPOT ile TAKLİTÇİ AHTAPOT


- AKİVADES[Yun.] değil/yerine/= MİDYE TÜRÜ


- ALG[Lat.] ile DİYATOME[Fr. < Yun.]


- ANAEROBİK[Fr. < ANAÉROBIQUE]/ANAEROBIC[İng.] değil/yerine/= OKSİJENSİZ ORTAMDA/KOŞULLARDA YAŞAYABİLEN | SERBEST OKSİJEN GEREKSİNIMSİZ


- AVRUPA SUSAMURU ile KANADA SUSAMURU ile BREZİLYA SUSAMURU ile HİNT SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU ile TIRNAKSI SUSAMURU ile KÜÇÜK TIRNAKLI SUSAMURU ile DENİZ SUSAMURU


- BAĞA ile ZEBL


- BAHAR[Fars. çoğ. BAHÂRÂN] ile BAHAR[Ar. çoğ. BAHARAT]


- BALIK BAYKUŞU ile MANAVGAT BALIK BAYKUŞU

( KETUPA ZEYLONENSIS cum ... )


- BALIK KARTALI ile BALIK KARTALI

( OSPREY[Lat. < OSSIFRAGUS: Bone crusher. / Kemik kıran.] vs. ... )

( PANDION HALIAETUS cum HALIAEETUS PELAGICUS )


- BALIK KARTALI ile MADAGASKAR, BALIK KARTALI


- BENGAL KEDİSİ ile BALIKÇI KEDİ


- BEŞPARMAK/BEŞPENÇE ile BEŞPARMAKOTU

( URASTER cum POTENTILLA REPTANS )


- BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI

( ... cum GYPOHIERAX ANGOLENSIS )


- BİTKİ ile HALOFİT


- BÖCEK ile SUBÖCEĞİ/HİDROFİL

( ... cum HYDROPHILUS CARABOIDES )


- BÖRÜLCE/KARNIKARA ile KURŞUNOTU

( VIGNA SINONSIS / DOLICHOS cum ... )

( DOLICHOS BEAN, COWPEA, BLACK-EYED PEA vs. SEA BEAN/ASPARAGUS, SAMPHIRE, GLOSSWORT )


- BUKALEMUN ile AKDENİZ BUKALEMUNU


- DENİZ ASLANI/FOK ile DENİZ AYISI/İNEĞİ (MANAT)

( Gebelik süreleri 11 aydır. Her seferinde tek bir yavru doğurur. Doğurunca hemen bir yenisine gebe kalır. İLE 1.5 - 2 m. boyunda, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi. )

( SEA LION/SEAL vs. SEA COW )

( PHOCA cum TRICHECHUS MANATUS / ARCTOCEPHALUS URSINUS )


- DENİZ ASLANI ile/değil TAKLİTÇİ AHTAPOT


- DENİZ ASLANI ile YELELİ DENİZ ASLANI


- DENİZ BÖRÜLCESİ PİŞİRMEK/KAYNATMAK:
SOĞUK SUDA değil KAYNAR SUDA


- DENİZ FOKU ile/ve GÖL FOKU


- DENİZ KAPLUMBAĞALARINDA:
CARETTA CARETTA/KUTU KAPLUMBAĞASI ile YEŞİL KAPLUMBAĞA/CHELONIA MYDASdevamı için burayı tıklayınız...


- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KELER BALIĞI ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI[Lat. TRIGLA HURUNDO] ile KIZILKANAT[Lat. SCARDINUS ERYHROPHTHALMUS] ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KUM BALIĞI[Lat. AMMODYTES] ile KUPES[Lat. BOOPS BOOPS] ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]


- ADA BALIĞI = AMBER BALIĞI

( CATODON MACROCEPHALUS )


- AKBALIK = AKYABALIĞI

( LICHIA AMIA )


- ALABALIK ile/değil DENİZALASI

( TRUTTA FARIS cum SALMO TRUTTA MARINA )


- ALABALIK ile GÖLALASI

( ... cum SAIMO LACUSTRIS )


- ALIK ile/||/<> BALIK


- ANAVAŞYA[Yun.] >< KATAVAŞYA[Yun.]


- ARAPAYMA BALIĞI ile ARANOVA BALIĞI ile TAMBAKUİ BALIĞI


- ATERİNA[Yun.] ile SARDALYE[İt.]

( ... cum CLUPEA PILCHARDUS )


- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA[Yun.] ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]


- BA'L[Ar.] ile BÂL[Ar.] ile BÂL[Ar.] ile BAL[Ar.]


- BALIK PULU ile/ve/||/<> MEMELİ KILI


- BALIK ile 4 GÖZLÜ BALIK


- BALIK ile ACIBALIK/GÖRDEK

( ... cum RHODEUS AMARUS )


- BALIK ile AMFİBİ


- BALIK ile ANÇUEZ


- BALIK ile BALLIK


- BALIK ile BALON BALIĞI


- BALIK ile BERBERBALIĞI


- BALIK ile BIYIKLI VUNDU BALIĞI


- BALIK ile/ve/değil ÇAMUR ZIP-ZIPI


- BALIK ile CENNETBALIĞI


- BALIK ile CHAMBO BALIĞI


- BALIK ile DAMLA BALIĞI


- BALIK ile FİL BALIĞI


- BALIK ile KAYA BALIĞI/DİŞLİ/TOKMAKBAŞ

( ... İLE GOBIUS GOBIUS )


- BALIK ile KILIÇKUYRUK

( ... cum XIPHOPHORUS HELLERI )


- BALIK ile LAMPREY


- BALIK ile MAVİ HALKALI ÇAMUR BALIKLARI


- BALIK ile OKÇU BALIK


- BALIK ile OMUL BALIĞI


- BALIK ile ORFOZ

( ... cum EPINEPHELES GIGAS / EPINEPHELUS MARGINATUS )


- BALIK ile PACU BALIĞI


- BALIK ile PAPAĞAN BALIĞI


- BALIKÇIL ile BALABANKUŞU

( ... cum BOTAURUS )


- BALIKÇIL ile GRİ BALIKÇIL


- BALIKÇIL ile KIZILCA BALIKÇIL


- BALİNA ile BALEN BALİNASI

( ... ile Balen Balinası )


- BALİNA ile BEYAZ BALİNA/DENİZ KANARYASI (BELUGA)


- BALİNA ile BOYNUZLU BALİNA


- BALİNA ile BRIGHT BALİNASI


- BALİNA ile BRİT BALİNA


- BALİNA ile BRYDE BALİNASI


- BALİNA ile BUZUL BALİNASI

( ... cum EUBALAENA GLACIALIS )


- BALİNA ile EOSEN BALİNALARI


- BALİNA ile GAGALI BALİNALAR

( ... vs. BAIRD’S BEAKED WHALE )


- BALİNA ile GRİ BALİNA/KUZEY PASİFİK GERÇEK BALİNASI

( ... cum EUBALAENA JAPONICA )

( ... vs. THE NORTH PACIFIC RIGHT WHALE )


- BALİNA ile KADIRGABALIĞI/İSPERMEÇET/SPERM BALİNASI/KAŞALOT[Fr. CACHALOT]


- BALİNA ile KAMBUR BALİNA

( ... vs. HUMPBACK WHALE )

( ... cum MEGAPTERA NOVAEANGLIAE )


- BALİNA ile KATİL BALİNA / ORCA

( CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ': Kılıçbalığı. | Balina. )

( WHALE vs. ORCA )


- BALİNA ile KAYTAS


- BALİNA ile KÜÇÜK DİŞLİ BALİNALAR


- BALİNA ile KUZEY BALİNASI


- BALİNA ile MAVİ BALİNA/GÖK BALİNA

( ... İLE Gelmiş geçmiş en büyük canlıdır. [İkinci sırada bulunan Afrika Fili'nden 30 kat daha ağırdır.][En büyük dinozor bile ağırlığının yarısına zor erişirdi.] )

( ... İLE Boyu, burun ucundan kuyruğunun ucuna kadar ortalama 30 metre uzunluğa kadar ulaşabilmektedir. Ağırlığı da genellikle 190 ton civarındadır. )

( ... İLE Gövdesine günde 88, saatte 3.5 kg. ekler. )

( ... İLE Kalbi günde 7500 litre kan temizler. [Bir seferde 225 litre kan pompalar.] [Aort damarı 5 yaşında bir çocuğun yüzebileceği büyüklüktedir.] )

( ... İLE Ortalama ömürleri olan 70 yıl boyunca, her yıl Ekvator ile kutuplar arasında yolculuk yaparlar. )

( ... İLE 2-3 yılda bir ve yaklaşık bir yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru doğurarak ürerler. Yavrularını Ekvator sularında doğururlar ve büyümeleri için 5 ay boyunca Ekvator sularında kalırlar.[Her gün 500'er lt. süt emzirerek ve toplam 50 ton ağırlık kaybederek] )

( ... İLE Ortalama 22 kilometre hızla yol alsalar da, hızlarını kolayca 50 kilometreye kadar çıkarabilirler. )

( ... İLE İspermeçet balinasından sonra en yüksek sesli ikinci hayvandır. )

( ... İLE Ne yazık ki günümüzde sayıları 5000'in altına düşmüştür. [1868'te patlar zıpkının yapılmasından sonra avlanarak (1931'de, 29.000'i tek bir avlanma mevsiminde öldürülmüştür.) :((] )

( Bir fil, bir mavi balinanın dilinden daha hafiftir. )

( ... ile Mavi Balina | Mavi Balina İskeleti )

( Bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir. )


- BALİNA ile MİNKE BALİNASI


- BALİNA ile MUSUR


- BALİNA ile NAR BALİNASI / CESET BALİNASI / DENİZ GERGEDANI


- BALİNA ile OLUKLU BALİNA


- BALİNA ile PİLOT BALİNA


- BALİNA ile SEİ BALİNASI


- BALİNA ile UZUN BALİNA

( ... cum BALAENOPTERAPHYSALUS )


- BALİNA ile VOLFİN/WHOLPHIN[İng.]


- BARBUNYA[Yun.] ile BARBUNYA[Yun. < BARBUN]

( MULLUS BARBATUS cum ... )


- BARSAM ile BERLAM

( TRACHINUS VIPERA cum MERLUCCIUS MERLUCCIUS )


- BENEKLİ YUNUS ile BÜYÜK ŞİŞE BURUNLU YUNUS

( ... cum TURSIOPS TURUNCATUS )


- BENEKLİ YUNUS ile ESMER YUNUS


- BEYAZ BALİNA(BELUGA) ile NARLUGA


- BEYAZ KÖPEKBALIĞI ile BOĞA KÖPEKBALIĞI


- BÜNBEK/BENBEK ile KADIRGA BALIĞIdevamı için burayı tıklayınız...


- BALİNA ile BALEN BALİNASI

( ... ile Balen Balinası )


- BALİNA ile BEYAZ BALİNA/DENİZ KANARYASI (BELUGA)


- BALİNA ile BOYNUZLU BALİNA


- BALİNA ile BRIGHT BALİNASI


- BALİNA ile BRİT BALİNA


- BALİNA ile BRYDE BALİNASI


- BALİNA ile BUZUL BALİNASI

( ... cum EUBALAENA GLACIALIS )


- BALİNA ile EOSEN BALİNALARI


- BALİNA ile GAGALI BALİNALAR

( ... vs. BAIRD’S BEAKED WHALE )


- BALİNA ile GRİ BALİNA/KUZEY PASİFİK GERÇEK BALİNASI

( ... cum EUBALAENA JAPONICA )

( ... vs. THE NORTH PACIFIC RIGHT WHALE )


- BALİNA ile KADIRGABALIĞI/İSPERMEÇET/SPERM BALİNASI/KAŞALOT[Fr. CACHALOT]


- BALİNA ile KAMBUR BALİNA

( ... vs. HUMPBACK WHALE )

( ... cum MEGAPTERA NOVAEANGLIAE )


- BALİNA ile KATİL BALİNA / ORCA

( CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ': Kılıçbalığı. | Balina. )

( WHALE vs. ORCA )


- BALİNA ile KAYTAS


- BALİNA ile KÜÇÜK DİŞLİ BALİNALAR


- BALİNA ile KUZEY BALİNASI


- BALİNA ile MAVİ BALİNA/GÖK BALİNA

( ... İLE Gelmiş geçmiş en büyük canlıdır. [İkinci sırada bulunan Afrika Fili'nden 30 kat daha ağırdır.][En büyük dinozor bile ağırlığının yarısına zor erişirdi.] )

( ... İLE Boyu, burun ucundan kuyruğunun ucuna kadar ortalama 30 metre uzunluğa kadar ulaşabilmektedir. Ağırlığı da genellikle 190 ton civarındadır. )

( ... İLE Gövdesine günde 88, saatte 3.5 kg. ekler. )

( ... İLE Kalbi günde 7500 litre kan temizler. [Bir seferde 225 litre kan pompalar.] [Aort damarı 5 yaşında bir çocuğun yüzebileceği büyüklüktedir.] )

( ... İLE Ortalama ömürleri olan 70 yıl boyunca, her yıl Ekvator ile kutuplar arasında yolculuk yaparlar. )

( ... İLE 2-3 yılda bir ve yaklaşık bir yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru doğurarak ürerler. Yavrularını Ekvator sularında doğururlar ve büyümeleri için 5 ay boyunca Ekvator sularında kalırlar.[Her gün 500'er lt. süt emzirerek ve toplam 50 ton ağırlık kaybederek] )

( ... İLE Ortalama 22 kilometre hızla yol alsalar da, hızlarını kolayca 50 kilometreye kadar çıkarabilirler. )

( ... İLE İspermeçet balinasından sonra en yüksek sesli ikinci hayvandır. )

( ... İLE Ne yazık ki günümüzde sayıları 5000'in altına düşmüştür. [1868'te patlar zıpkının yapılmasından sonra avlanarak (1931'de, 29.000'i tek bir avlanma mevsiminde öldürülmüştür.) :((] )

( Bir fil, bir mavi balinanın dilinden daha hafiftir. )

( ... ile Mavi Balina | Mavi Balina İskeleti )

( Bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir. )


- BALİNA ile MİNKE BALİNASI


- BALİNA ile MUSUR


- BALİNA ile NAR BALİNASI / CESET BALİNASI / DENİZ GERGEDANI


- BALİNA ile OLUKLU BALİNA


- BALİNA ile PİLOT BALİNA


- BALİNA ile SEİ BALİNASI


- BALİNA ile UZUN BALİNA

( ... cum BALAENOPTERAPHYSALUS )


- BALİNA ile VOLFİN/WHOLPHIN[İng.]


- BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK


- BENEKLİ YUNUS ile BÜYÜK ŞİŞE BURUNLU YUNUS

( ... cum TURSIOPS TURUNCATUS )


- BENEKLİ YUNUS ile ESMER YUNUS


- BEYAZ BALİNA(BELUGA) ile NARLUGA


- BİZİM:
GOETHE ve/||/<> YUNUS


- DİŞLİ BALİNALAR ile/ve DİŞSİZ/ÇUBUKLU BALİNALAR

( ODONTOCETI cum/et MISTICETI )


- GANJ IRMAĞI YUNUSU ile AMAZON/PEMBE, IRMAK YUNUSU(BOTO)

( PLANISTA GANGETICA cum INIA GEOFFRENSIS )


- İBN YUNUS ile KEMALEDDIN İBN YUNUS


- KATİL BALİNA ile YALANCI KATİL BALİNA


- KÖPEKBALIĞI ile BALİNA KÖPEKBALIĞI

( ... cum RHINCODON TYPUS )


- YUNUS EMRE ile/ve İSMAİL EMRE


- YUNUS EMRE RİVÂYETLERİNDE:
KÂDI ile/ve/<> ÇİFTÇİ


- Yunus Emre'ye KONUŞ!!!


- YUNUS/BALİNA ile PASİFİK DOMUZ BALİNASI (MUTUR/YUNUS/AZAK YUNUSU)

( ... cum PHOCOENA PHOCOENA )


- YUNUS ile BAIJI BEYAZ YUNUS


- YUNUS ile BALİNA

( Yunuslar ve balinalar 38 cins ile 90 türden oluşur. )

( Yunuslar, balina ailesinden gelir. )

( Yunuslar, beyinlerinin bir yarısını ve aynı anda zıt yöndeki gözlerini kapatarak uyur. Beynin geri kalanı uyanık kalırken öteki göz, yırtıcı hayvanları ve engelleri izler ve su yüzüne çıkıp soluk almayı anımsar. İLE ... )

( 260'a kadar dişleri olabilir. [Dişleri sadece avı kavramaya yarar.][Avlarını bütün olarak yutar.] İLE ... )

( Yunusların derisi su akışını en üst sınıra çıkaracak biçimde iki saatte bir dökülür ve yenilenir. İLE ... )

( Yunusların ses telleri yoktur. [Çıkardıkları dil şaklatması, ıslık, inilti, ciyaklama ve havlamaya benzer seslerin tümü burun kanallarının altıdanki keselerden gelir ve saniyede 1200'ü bulduğu olur.] İLE ... )

( ... İLE Balinaların kemikleri süngerimsidir ve içi yağla doludur. [Bu sayede su üstünde durabilirler.] )

( Yağlı ve saydam bir salgı, gözleri denizin olumsuz etkisinden korur. )

( Gebelik süreleri 330-360 gündür. İLE Gebelik süreleri 330-365 gündür. )

( Doğum anında dişi yunusların yanında başka iki dişi yunus daha bulunur. Bu hayvanlar anne yunusun iki yanında yüzerler. Görevleri doğum anında savunmasız kalan anne yunusu ve yavruyu korumaktır. Doğum sırasında akan kanın kokusuna gelebilecek köpek balıklarına karşı anneyi ve yavruyu bu yardımcı yunuslar korur. )

( MECÂRÎ-İ HEVÂİYE: Balina, yunus, gergedan gibi bazı hayvanların başlarının üst tarafında bulunan bir ya da iki delik. )

( Yunus ile Balina )

( Gözleri açık uyurlar. İLE ... )

( )

( )

( DOLPHIN vs. WHALE )

( DELPHINUS cum BALAENA MISTYCETUS )

( ... con LA BALLENA )


- YUNUS ile ÇİN IRMAK YUNUSU


- YUNUS ile ÇİZGİLİ YUNUS

( ... cum STENELLA COERULEOALBA )


- YUNUS ile DOMUZBALIĞI

( ... cum PHOCAENA COMMUNIS )


- YUNUS ile DÖNÜCÜ YUNUS


- YUNUS ile FALYANOS


- YUNUS ile/ve GANJ IRMAĞI YUNUSU


- YUNUS ile/ve MEVLÂNÂ


- YUNUS ile TATLI SU YUNUSU


- Yunusları DİNLE!!!


- YÜRÜYEN BALİNA = OSMANLI

- AFRİKA FİLİ ile/ve HİNDİSTAN FİLİ
( Daha iri. İLE/VE Daha küçük. )
( Her biri, her gün 200 kilo ot yerler. )
( Hortumları, 3 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındadır. [4 litre suyu bir anda çekebilecek yapıdadır.] [Ucundaki parmak benzeri bölümler sayesinde tek bir pirinç tanesini yerden alabilecek kadar duyarlıdır.] [Bir aslanı tek darbede öldürebilecek kadar güçlüdür.][Gövdemizdeki tüm kasların toplamından 100 kat daha fazla kas bulunur.] )
( Ayak uclarında yürürler. [Tabanı ile topuk kemiği arasında kalın ve yüksek bir kıkırdak tabakası bulunur.] )
( Koşamaz ve zıplayamazlar fakat yürüyüşleriyle saatte 25 km. hıza ulaşabilirler.] )
( Öteki fillerin 10 km. öteden gelen düşük frekanslı sesleri ayaklarıyla duyabilirler. )
( Yunuslar ve bazı primatlar gibi kendilerini aynada tanıyabilirler. )
( Her gün, 100 litre su içmeleri gerekmektedir. [her bir emişte 8 litre su içebilmektedirler] )
( Günde, sadece 2 saat uyurlar. )
( Sürü önderleri dişillerdir. )
( Ortalama ömürleri 50 yıldır. [80 yaşına kadar yaşamış olanı da vardır.] )
( Az sayıda doğal düşmanı olan filler genellikle yaşlandıkça aşınan dişlerinden dolayı aç kalarak ölürler. )
( Ölülerini sık sık ziyaret ederler. [Ölenlerin kemik ve dişlerini hortumlarıyla okşarlar.] )
( Gebelik süresi en uzun hayvan. [22 ay / 600-360 gün] )
( Her bir filin kan damarları kendine özgü bir yapı sergilediğinden, tıpkı insanlardaki parmak izi gibi ayırt ettirici özelliğe sahiptir. )
( Filler ehllileştirilebilir fakat evcilleştirilemezler. )
( En yakın akrabaları denizinekleri[yaşayan] ve damanlardır. )
( Ayaklarıyla sismik hareketleri duyarlar ve çeşitli göç ve hareketlerini yeraltı verilerine[verilerinden aldıkları yorumlara] göre de belirlemektedirler. )
( NEHÎM[Ar.]: Aslan kükremesi ve fil sesi. )
( [Fars.] PÎL )
( [Fars.] PÎLESTE: Fildişi. )
( AFRICAN ELEPHANT with INDIAN ELEPHANT )
( [Lat.] ELEPHAS )
( [İsp.] EL ELEFANTE )
( Fil )

- FİL ile KİNCER[Fars.]
( ... İLE Büyük fil. )
( EFYÂL/FÜYÛL[Ar. < FÎL]: Filler. [bilinen büyük hayvanlar] )

- MAMUT ile ELEPHAS
( [Ar.] MÂMUUT ile ... )
( MAMMOTH with ELEPHAS )
( [Lat.] ELEPHAS PRIMIGENIUS )

- MAMUT ile MASTADON
( ... İLE Sadece fosili bulunan Mamut'a benzer bir fil. )
( MAMMOTH with MASTADON )


- DİŞ ile FİL DİŞİ

( ... İLE Büyümüş köpekdişidir. )

( TOOTH vs. IVORY )


- FARE, FİL, ASLAN, KEDİ, KURT ile/ve ÖTEKİ HAYVANLAR

( Kurt, haseti simgeler. )


- FARE ile FİLFARESİ

( ... İLE Burun bölümü hortum gibi uzun olan, uzun kuyruklu, kanguru gibi sıçrayabilen bir fare. )

( ... İLE Afrika'da yaşarlar. )

( image )

( ... cum MACROSCELIDES PROBOSCIDEUS )


- FİL ile KİNCER[Fars.]

( ... İLE Büyük fil. )

( EFYÂL/FÜYÛL[Ar. < FÎL]: Filler. [bilinen büyük hayvanlar] )


- FİL ile/<> SUİKASTÇI BÖCEK


- HAYVAN HORTUMU ile FİL HORTUMU ile BÖCEKLERDE GÖRÜLEN HORTUM

( HORTUMLULAR: HORTÛMİYYE[Ar.], PROBOSCIDIAN[İng.], PROBOSCIDIENS[Fr.] )

( ... İLE Fillerin hortumları, 15.000 kastan oluşmaktadır. İLE ... )

( ... ile HURTÛM[çoğ. HARÂTÎM] ile ... )

( SNOUT vs. TRUNK vs. PROBOSCIS )


- KAPLUMBAĞA ve/||/<> GORİL ve/||/<> FİL

( [karadaki] En yaşlı. VE/||/<> En güçlü. VE/||/<> En büyük. )


- MAMUT ile ASYA FİLİ/ELEPHAS

( )

( )

( MÂMUUT ile ... )

( MAMMOTH vs. ELEPHAS )

( ELEPHAS PRIMIGENIUS cum ... )

ARACHNIDA: Akrepleri, örümcekleri, keneleri ve akarları içine alan hayvan sınıfı.

- KAYA ÖRÜMCEĞİ ile/ve ŞEYTAN ÖRÜMCEĞİ ile/ve YER ÖRÜMCEĞİ

- ÖRÜMCEK ile/ve HUNİ ÖRÜMCEK

- ÖRÜMCEK ile/ve KÖR ÖRÜMCEK

( ... İLE/VE Sadece Hawaii'deki Kauai volkanik adasında üç zifiri karanlık mağarada yaşarlar. )
( ... İLE/VE Büyük gözlü Kurt Örümceği ailesine mensuptur. )

- ÖRÜMCEK ile/ve SUÖRÜMCEĞİ

- ÖRÜMCEK ile/ve TARANTULA

( [Ar.] ANKEBÛT/ANKÛT[çoğ. ANÂKİB] ile/ve ... )
( [Fars.] CÛLÂH, KEREV ile/ve ... )
( SPIDER with/and TARANTULA )
( [Lat.] ARACHNE cum/et LYCOSA TARENTULA )

- ÖRÜMCEK ile/ve KUNDA
( ... İLE/VE İri ve zehirli. )

- ÖRÜMCEK ile/ve BÖĞ/KARADUL/POY/RÜTEYLÂ[: ]/TARANTULA
( ... İLE/VE Zehirli ve bazı örümcekler. )
( RÜTEYLÂ[Ar.]: Zehirli ve iri bir cins kır örümceği. )

- ÖRÜMCEK ile/ve İPEKÖRÜMCEĞİ

- ÖRÜMCEK ile/ve PİSAURA

- ÖRÜMCEK ile/ve YENGEÇÖRÜMCEĞİ

- ÖRÜMCEK AĞI
: TENE, KERÎ[Fars.] | BEYT-ÜL-ANKEBUT[Ar.] | COBWEB[İng.]


- AĞ ile ÖRÜMCEK AĞI

( ... ile BEYT-İ ANKEBÛT, BEYT-ÜL-ANKEBÛT )

( ... ile MEGES-GÎR, TÂR-I ANKEBÛT, TENE, TENTE )

( WEB vs. COBWEB )


- KIRMIZI ÖRÜMCEK ile KIRMIZI SIRTLI ÖRÜMCEK

( TETRANYCHUSURTICAE - TETRANYCHUSALTHAEAE cum ... )


- MAYMUN ile ÖRÜMCEK MAYMUNU

( MONKEY/APE vs. SPIDER MONKEY )

( ... cum ATELES )


- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da][Lat. SAXICOLA] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.]) ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(TURTLE DOVE[İng.], STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ


- ÖRÜMCE ile ÖRÜMCEK

( ANTHOPHILA PARIANA cum ARANEA )


- ÖRÜMCEK AĞI =/=/= TENE, KERÎ[Fars.] =/=/= BEYT-ÜL-ANKEBUT[Ar.] =/=/= COBWEB[İng.] )


- ÖRÜMCEK MAYMUN ile/ve (BIYIKLI) İPEK MAYMUNU ile/ve SİNCAP MAYMUNU ile/ve BAŞLIKLI MAYMUN


- ÖRÜMCEK ile ALTIN TEKERLEK ÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile BÖĞ/KARADUL/POY/RÜTEYLÂ[Ar.]/TARANTULA

( ANKEBÛT/ANKÛT[çoğ. ANÂKİB] ile/ve ... )

( CÛLÂH, KEREV ile/ve ... )

( SPIDER vs./and TARANTULA )

( ARACHNE cum/et LYCOSA TARENTULA / LATRODECTUS MACTANS )


- ÖRÜMCEK ile DARWIN KABUKLU ÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile/değil DEVE ÖRÜMCEĞİ/SARIÖMER/SARIKIZ/BÖĞ/BÖĞÜ/BÖYÜ

( ... cum SOLIFUGAE )

( ... vs. CAMEL SPIDER )


- ÖRÜMCEK ile/ve HUNİ ÖRÜMCEK


- ÖRÜMCEK ile/ve İPEKÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile/ve KÖR ÖRÜMCEK

( ... İLE/VE Sadece Hawaii'deki Kauai volkanik adasında üç zifiri karanlık mağarada yaşarlar. )


- ÖRÜMCEK ile KUNDA


- ÖRÜMCEK ile KURT ÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile LOBLU ÖRÜMCEK

( ... cum ARGIOPE LOBATA )


- ÖRÜMCEK ile MÜHÜR ÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile/ve PİSAURA


- ÖRÜMCEK ile ŞEYTANÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile/ve SU (ALTI) ÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile SU ÖRÜMCEĞİ

( ... cum ARGYRONETA AQUATICA )


- ÖRÜMCEK ile TAVUSKUŞU ÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile/ve YENGEÇÖRÜMCEĞİ


- ÖRÜMCEK ile ZIPLAYAN ÖRÜMCEK


- ÖRÜMCEKLER ve/||/<> GÖZLERİ


- SIDNEY HUNİAĞI ÖRÜMCEĞİ ile/ve/||/<> KIZILSIRTLI ÖRÜMCEK


- YENGEÇ ile/ve ÖRÜMCEK YENGECİ


- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KELER BALIĞI ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI[Lat. TRIGLA HURUNDO] ile KIZILKANAT[Lat. SCARDINUS ERYHROPHTHALMUS] ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KUM BALIĞI[Lat. AMMODYTES] ile KUPES[Lat. BOOPS BOOPS] ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]


- BOA YILANI ile/değil/||/<>/> MAHMUZLU YILAN/KUM BOASI

( ... cum ERYX JACULUS )


- BOAYILANI ile AĞAÇ BOAYILANI

( BOA CONSTRICTOS cum ... )


- ÇINGIRAKLI YILAN ile DOĞU ELMAS SIRTLI ÇINGIRAKLI YILAN ile BATI ELMAS SIRTLI ÇINGIRAKLI YILAN


- DENİZ YILANI ile ÇİZGİLİ DENİZ YILANI ile MERCAN YILANI ile OK YILANI ile MIZRAK YILANI ile SU YILANI

( PELAMIS PLATURUS cum ELAPS CORALLINUS cum ZAMENIS GAMONENSIS cum BOTHROPS ATROX cum CERASTES HASSELQUISTII, NATRIX NATRIX )


- DENİZ YILANI ile/değil TAKLİTÇİ AHTAPOT


- DENİZÇAKISI ile DENİZDANTELİ ile DENİZGERGEDANI ile DENİZHIYARI[HOLOTÜRİT (Yun.)] ile DENİZISIRGANLARI ile DENİZİĞNESİ ile DENİZİNEĞİ/MANATİ[MANATEE] ile DENİZKADAYIFI ile DENİZKAZI ile DENİZKEDİSİ/DENİZMAYMUNU ile DENİZKESTANESİ ile DENİZKIRLANGICI ile DENİZKOZALAĞI ile DENİZKÖPÜĞÜ ile DENİZKULAĞI ile DENİZMARULU ile DENİZMENEKŞESİ ile DENİZÖRDEĞİ ile DENİZÖRÜMCEĞİ ile DENİZPALAMUDU ile DENİZREZENESİ ile DENİZŞAKAYIĞI ile DENİZTARAĞI ile DENİZTAVŞANCILI/BALIKKARTALI ile DENİZTAVŞANI ile DENİZYILANI ile DENİZYILDIZI

( SOLEN cum MİLLE POROS cum MONODON MONOCEROS cum HOLOTHURION cum ... cum SYNGNATHUS ACUS cum HYDRODAMALIS GIGAS cum ALARIA ESCULENTA cum BERNICLA cum CHIMAERA MONSTROSA cum ECHINUS ESCULENTUS cum STERNA HIRUNDO cum CONUS cum ... cum HALLOTIS cum ULVA LACTUCA cum ... cum THALASSSIDROMA PELAGICA cum MAJA SQUINADO cum BALANUS cum CRITHMUM MARITIMUM cum ANEMONIA ACTINIA cum PECTEN cum PANDION HALIATAETUS cum CYCLOPTERUS LUMPUS cum HYDROPH'S cum ASTER )


- EN ÖLÜMCÜLLER:
KÖPEKBALIKLARI değil KURT | ASLAN | FİL | SUAYGIRI | TİMSAH | TENYA(SOLİTER SOLUCAN) | ÇEÇE SİNEĞİ | KATİL BÖCEK | KÖPEKLER[KUDUZLA] | YILAN[ZEHİRİYLE] | BAĞIRSAK SOLUCANI | TATLISU SALYANGOZU[KAN KURTLANMASIYLA] | İNSAN[CİNAYETLE] | SİVRİSİNEK[SITMAYLA]


- ENGEREK YILANI ile MIZRAKBAŞLI ENGEREK YILANI


- ENGEREK ile KATIRYILANI


- GÖZLÜKLÜYILAN(KOBRA[Portekizce'den]) ile/ve KRAL KOBRA

( COBRA vs./and KING COBRA )

( NAJA cum/et OFIA FEGIS )


- KAPLUMBAĞA ile KUZEY YILAN BOYUNLU KAPLUMBAĞASI

( TURTLE vs. NORTHERN SNAKE-NECKED TURTLE )


- KARA YILANI ile/ve KARAYILAN

( RINGED/GRASS SNAKE vs./and WHIPSNAKE )

( TROPIDONOTUS NATRIX cum/et COLUBER JUGULARIS / DOLICHOPHIS JUGULARIS )


- KERTENKELE/YILAN ile/değil OLUKLU KERTENKELE

( ... cum PSEUDOPUS APODUS )


- KERTENKELE ile YILAN GÖZLÜ KERTENKELE

( ... vs. OPHISOPS ELEGANS )


- KRAL YILAN ile DOĞU KRAL YILANI


- SIÇANYILANI ile/ve ÇİN SIÇANYILANI

( RAT SNAKE / AESCULAPIAN SNAKE vs. CHINESE RAT SNAKE )

( AMENIS LONGISSIMUS cum PTYAS KORROS )


- SU YILANI/OK YILANI ile YILANBALIĞI

( WATER SNAKE vs. EEL )

( CERASTES HASSELQUISTII cum ANGUILLA )


- SU YILANI ile DAMALI SU YILANI


- TATLISU KAPLUMBAĞALARINDA:
BENEKLİ ile FIRAT ile NİL ile ... ile YILAN BOYUNLU TATLISU KAPLUMBAĞASI ile KIRMIZI YANAK(ROTWANGEN) ile ÇİN KAPLUMBAĞASI

( EMYS ARBICULARIS cum TRIONYX EUPHRATICUS / RAFETUS EUPHRATICUS cum TRIONYX TRIUNGUIS cum MAUREMYS CASPICA cum CHRYSEMYS SCRIPTA ELEGANS cum CHINEMYS REEVESIL )


- TIRTIL ile YILAN BAŞLI TIRTIL


- YARI SUCUL YILAN/KÜPELİ SUYILANI ile SUYILANI

( SNAKE vs. WATER SNAKE )

( NATRIX NATRIX cum NATRIX TESELLATA )


- YEŞİL KARTAL ile YILAN KARTALI

( ... vs. SHORT-TOED EAGLE )

( ... cum CIRCAETUS GALLICUS )


- YILAN BALIĞI ile BAHÇE YILAN BALIĞI

( ANGUILLA ANGUILLA cum HETEROCONGRINAE )


- YILAN BALIĞI ile DENİZ YILANI


- YILAN ZEHİRİ ile BÖCEK ZEHİRİ

( SNAKE POISON vs. PESTICIDE )


- YILAN ile ANAKONDA[İng.]

( SNAKE vs. ANACONDA )

( NATRIX cum ... )


- YILAN ile ASALE


- YILAN ile BATI MERCAN YILANI


- YILAN ile BOA YILANI

( ... cum BOA CONSTRICTOR )


- YILAN ile/ve BOĞMAKLI YILAN


- YILAN ile/ve BOYUNDURUKLU YILAN


- YILAN ile BOZYÜRÜK

( ... cum ERYX )


- YILAN ile ÇINGIRAKLI YILAN

( SNAKE vs. RATTLE SNAKE )

( NATRIX cum CROTALUS )


- YILAN ile/ve ÇİVİT YILANI


- YILAN ile ÇİYAN

( ... cum SCOLOPENDRA )


- YILAN ile/ve DAL YILANI


- YILAN ile DENİZ YILANI


- YILAN ile DOMUZ BURUNLU YILAN


- YILAN ile DOMUZ BURUNLU YILAN(ZEHİRSİZ)


- YILAN ile EF'Â/EF'Î[Ar.]


- YILAN ile EFA/EFİ

( ... İLE Engerek yılanı. )

( ... İLE Dişillerin gebelik süreleri 18 aydır. [bu süre boyunca hiçbir şey yemezler] )


- YILAN ile ESKÜLAP YILANI

( ... cum ZAMENIS LONGISSIMUS )


- YILAN ile GABON


- YILAN ile GILA


- YILAN ile/ve HABU


- YILAN ile HALKALI MERCAN YILANI


- YILAN ile HAZER YILANI/BOZYÖRÜK


- YILAN ile ISLIKLI YILAN/HAFET[Ar.]


- YILAN ile KAHVERENGİ KARAKÜTÜK YILANI


- YILAN ile/ve KAHVERENGİYILAN


- YILAN ile KAPLICA YILANI


- YILAN ile KARA MAMBA/SİYAH AĞAÇ YILANI

( ... cum DENDROASPIS POLYLEPIS )


- YILAN ile KARA YILANI

( SNAKE vs. RINGED/GRASS SNAKE )

( NATRIX cum TROPIDONOTUS NATRIX )


- YILAN ile KIRBAÇ YILANI


- YILAN ile KOBRA

( HAY, HAYYE, HAYYÂ ile ...
NİBÂH: Yılan tıslaması. )

( MÂR ile ... )

( SNAKE vs. COBRA )


- YILAN ile KÖR YILAN

( ... İLE TYPHLOPS VERMICULARIS )


- YILAN ile KRAL YILAN


- YILAN ile KUKRİYILANI


- YILAN ile/ve KURTYILANI


- YILAN ile MANGROV


- YILAN ile/ve MEHELYA


- YILAN ile MERCAN YILANI

( ... cum MICRUROIDES EURYXANTHUS )


- YILAN ile MOKASENYILANI


- YILAN ile ÖKÜZYILANI


- YILAN ile PAMA


- YILAN ile PİTON

( SNAKE vs. PYTHON )

( NATRIX cum PYTHON )


- YILAN ile RUSSELLENGEREĞİ


- YILAN ile SAĞIRYILAN/ENGEREK

( ... cum VIPERA ASPIS )


- YILAN ile/ve SALYANGOZYILANI


- YILAN ile SOLUCANIMSI YILAN

( ... cum LEPTOTYPHLOPS BILINEATA )


- YILAN ile SUYILANI

( SNAKE vs. WATER SNAKE )

( NATRIX cum NATRIX TESELLATA )


- YILAN ile TAYPAN


- YILAN ile TITANOBOA YILANI


- YILAN ile UZUN İNCE YILAN

( SNAKE vs. LONG THIN SNAKE )

( NATRIX cum COLUBER NAJADUM )


- YILAN ile UZUN KUYRUKLU DENİZYILANI


- YILAN ile VUTU


- YILAN ile/ve YAPRAKBURUN


- YILAN ile/ve YEŞİL YILAN


- YILAN ve/<> YILANCIL

( ... cum/<> THRESHKLORNIS AETHIOPICA )


- YILAN ile ZEYTİNYEŞİLİ SUYILANI


- YILANBALIĞI/YAYINBALIĞI ile ELEKTRİKLİ YILANBALIĞI


- YILANBALIĞI ile KURT YILANBALIĞI


- YILANBALIĞI ile LAMPRİ

( EEL vs. (SEA) LAMPREY )

( ANGUILLA cum PETROMYZON )


- YILANBALIĞI ile MAGRİ


- YILANBALIĞI ile MAGRİ[Yun.]

( CONGER CONGER )


- YILANBALIĞI ile MİGRA


- YILANBALIĞI ile MURANA/ŞAKIT

( ... cum MURAENA )


- YILANIN:
BURNU ve/||/<> JACOBSON ÖRGENİ


- YILANLARDA:
PUSUDA BEKLEYENLER ile/ve/değil/yerine/||/<> AV PEŞİNDE HAREKET EDENLER


- ZEHİRLİ YILANLAR ile ZEHİRSİZ YILANLAR

- https://www.kustr.org

- https://kusbank.blogspot.com

- https://www.kusbank.org

- https://www.kusgozlem.com

- KUŞLAR DÎVÂNI [ÖMÜR CEYLAN - KAPI YAY.] adlı kitabı okumanızı salık veririz.

- MANTIKU'T TAYR [FERİDÜDDİN ATTAR - KAKNÜS YAY. adlı kitabı okumanızı salık veririz.

- ORNİTOLOJİ(ORNITHOLOGY): Kuş bilimi.

- RATİTE: Kanatsız kuşlar öbeği.

- SEBBÂHE: Yüzücü kuşlar sınıfı.

- TÂİR[< TAYERÂN]: Uçucu, uçan. | Kuş.

- TAVÎLET-ÜL-ERCÜL: İncikleri uzun olan kuşlar.[leylek, devekuşu vb.]

- TAYR[Ar. < ATYÂR, TUYÛR]/MÜRG[Fars.]: Kuş.

- UÇANLAR ile/ve UÇAMAYANLAR

- [Fars.] BÂLVER ile BÂLZEN
( Kanatlı, uçabilen. İLE Uçan. )

- UÇMAK ile SÜZÜLMEK

- GÖÇ(M)EN KUŞLAR ile YERLEŞİK/GÖÇMEYEN KUŞLAR

- ÖTÜCÜ KUŞLAR ile/ve TAKLACI KUŞLAR

- PERDELİ AYAKLILAR ile/ve PERDESİZLER

- ADÎMET-ÜL-ERCÜL: AYAKSIZLAR, APODES[Fr.]

- ARKA PARMAK BULUNANLAR ile/ve ARKA PARMAK BULUNMAYANLAR


- ADÎMET-ÜL-CENÂH, APTERİKS: Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş.

- AGAMİ: Borazankuşu. (Güney Amerika'da.)

- ÂMÛT[Fars.]: Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası.

- ÇAKŞIR: Kuşların ayağındaki tüy.

- ÇIMKIRIK: Kuş pisliği.

- FERAH: Kuş yavrusu.

- HEDBE[Ar.]: Ufak tespih böceği.

- HÜMÂ: Kutluluk simgesi kuş.

- İNTİMÂ'[Ar.]: Kuşun bir yerden uçup başka bir yere konması.

- KOKAKO: Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş.

- İRİAYAK: Avustralya'ya özgü bir kuş.

- JAKAMAR: Bir tür kuş.

- KARINSA: Kuşların tüy değiştirmesi.

- KUTÛ'[Ar.]: Kuşların göç etmesi.

- KÜNÂM[Fars.]: Kuş yuvası. | Vahşi hayvan ini.

- NAÎB: Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü.

- NAÎK: Karga ötüşü. | Horoz sesi.

- NEÂB[Ar.]: Karga yavrusu. | Karga ya da horoz gibi ötme. )

- SULAK: Kuşlar için su konulan kap.

- TASFÎK[Ar. çoğ. TASFÎKAT]: Kanat çırpma.

- KUŞ GRİBİ ile PSİTTAKOZ

- MEFHAS
[Ar. | çoğ. MEFÂHİS]: Kuş yuvası.

- TEDSÎR[Ar.]: Kuşun, yuvasını düzenlemesi/düzeltmesi.

- ÂTIK: Yavru kuş.

- CENNET KUŞU: Papua Yeni Gine'de bulunur.

- KARAKUL: Bir tür kuş.

- TURGAY: Bir tür çayırkuşu.

- TUYGUN: Yırtıcı bir kuş.

- BEZLİ MİDE ile/ve TAŞLI MİDE
( TAŞLIK, KONSA, KATI: Kuşların sindirim kesesi. )

- BEN: Kuşun yavrusuna taşıdığı yem.

- BASIMLAMA: Bazı kuşların yumurtadan ilk çıktığı anda çevresinde hareket eden ilk nesneye bağlanıp sürekli o nesneyi izlemelerine verilen addır.

- CÂGER[Fars.]: Kuş kursağı.

- CENÂH[Ar.]: Kuş kanadı.

- HAVSALA[Ar.]: Kuş kursağı.

- SA'VE[Ar. çoğ. SA'VÂT, SIÂ]: Kuyruk sallayan kuş.

- SÛZEN-BÂL[Fars.]: Kanadının tüyleri iğne gibi düz ve dik olan kuş.

- [Ar.] MEVKİN[çoğ. MEVÂKİN] UŞ/UŞŞ, VEKN[çoğ. VÜKÛN], VEKR[çoğ. EVKÂR, VÜKÛR]: Kuş yuvası.

- AĞIZ ile/ve/değil GAGA
( [not] MOUTH with/and BEAK )

- BURUN ile/ve/değil GAGA
( [Ar.] HATM[insanda ve hayvanda] ile/ve/değil HATM[: Kuş gagası.] )
( MOUTH with/and BEAK )

- GAGA ile ORNITORENG GAGASI

- GAGALAMAK ile GAGA İLE TÜYLERİNİ TARAMAK/DÜZELTMEK

( PECK with PREEN )

- ÇENEK: Kuş gagasının alt ve üst bölümlerinin her biri.

- NÛK[Fars.] ile/ve TOMŞUK
( Kuş gagası. İLE/VE Kuşların kıvrık gagası. )

- MİNKAR[Ar. | çoğ. MENÂKÎR] ile TOMŞUK
( Kuş gagası. | Yırtıcı kuşların gagaları. İLE Kırık gaga. )

- ALT ÇENE ve ÜST ÇENE
( LOWER JAW with UPPER JAW )

- BÂL[Fars.]: Kuş kanadı.

- KİNESET: Kuş gagası dibindeki sert kıllar.

- HOTOZ: Bazı kuşların başlarındaki tüyler.

- KUŞ TÜYÜNÜN BİR KILI ile TÜY
( BARB with FEATHER, PLUME, PILE )

- TELEK/RÎŞ ile/ve YELEK
( Kuşların, gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, türlü renklerde kalın eksenli tüy. İLE/VE
Kuş kanadının büyük kalemli tüyü. ) ( [Fars.] PER: Kanat. | Yelek, kuş kanadının büyük tüyleri. )

- TELEK ile TEREK
( ... İLE Kuşların üzerindeki renkli tüyler. )
( Kuş Tüyleri )

- KUŞ TÜYÜ ile/ve YONDA
( ... İLE Kuşun tüyleri altındaki ince kıllar. )

- KUŞ TÜYÜ ile/ve ŞEH-PER[Fars.]
( ... İLE Kuş kanadının en uzun tüyü. )

- TÜY ile/ve/değil TELEK
( [not] PLUME with/and QUILL )

- KANAT TELEKLERİ ile/ve/<> KUYRUK TELEKLERİ
( El, Kol ve Kın Telekleri. İLE/VE/<> ... )

- TELEK ile/ve/değil ÖRTÜ

- EL ÖRTÜLERİ ile/ve/<> KOL ÖRTÜLERİ

- BÜYÜK EL ÖRTÜLERİ ile/ve/<> ORTA EL ÖRTÜLERİ

- KÜÇÜK KOL ÖRTÜLERİ ile/ve/<> ORTA KOL ÖRTÜLERİ

- DIŞ BAYRAK ile/ve/<> İÇ BAYRAK

- İSFENCİYYE-İ KARNİYYE ile İSFENCİYYE-İ KİLSİYYE

( Yumuşak susüngerleri. İLE Kireçli süngerler. )
( [Fr.] CÉRATOSPONGES ile CALEISPONGES )

- TÜLEK: Tüy dökümü.

- TEKKE-İ MÜRGAN: Kuşların tekkesi. [Süleyman Peygamber'in kurduğu tekke.]
( Yılda bir kez kuşlar burada toplanır ve 7 gün boyunca belirsiz bir yerden gelen yiyeceklerini yerler. )
Kuşlar sayfası için burayı tıklayınız...


- (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR


- [Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA


- AFRİKA FİLİ ile/ve ASYA FİLİ

( Daha iri. İLE/VE Daha küçük. )

( Her biri, her gün 200 kilo ot yer. )

( Hortumları, 3 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındadır. [4 litre suyu bir anda çekebilecek yapıdadır.] [Ucundaki parmak benzeri bölümler sayesinde tek bir pirinç tanesini yerden alabilecek kadar duyarlıdır.] [Bir aslanı tek darbede öldürebilecek kadar güçlüdür.][Gövdemizdeki tüm kasların toplamından 100 kat daha fazla kas bulunur.] )

( Ayak uclarında yürürler. [Tabanı ile topuk kemiği arasında kalın ve yüksek bir kıkırdak tabakası bulunur.] )

( Koşamaz ve zıplayamazlar fakat yürüyüşleriyle saatte 25 km. hıza ulaşabilirler.] )

( Öteki fillerin 10 km. öteden gelen düşük frekanslı sesleri ayaklarıyla duyabilirler. )

( Yunuslar ve bazı primatlar gibi kendilerini aynada tanıyabilirler. )

( Her gün, 100 litre su içmeleri gerekmektedir. [her bir emişte 8 litre su içebilmektelerdir] )

( Günde, sadece 2 saat uyurlar. )

( Sürü önderleri dişillerdir. )

( Ortalama ömürleri 50 yıldır. [80 yaşına kadar yaşamış olanı da vardır.] )

( Az sayıda doğal düşmanı olan filler genellikle yaşlandıkça aşınan dişlerinden dolayı aç kalarak ölürler. )

( Ölülerini sık sık ziyaret ederler. [Ölenlerin kemik ve dişlerini hortumlarıyla okşarlar.] )

( Gebelik süresi en uzun hayvan. [22 ay / 600-360 gün] )

( Her bir filin kan damarları, kendine özgü bir yapı sergilediğinden, tıpkı insandaki parmak izi gibi ayırt ettirici özelliğe sahiptir. )

( Filler, ehllileştirilebilir fakat evcilleştirilemez. )

( En yakın akrabaları denizinekleri[yaşayan] ve damanlardır. )

( Ayaklarıyla sismik hareketleri duyarlar ve çeşitli göç ve hareketlerini yeraltı verilerine[verilerinden aldıkları yorumlara] göre de belirlemektelerdir. )

( NEHÎM[Ar.]: Aslan kükremesi ve fil sesi. )

( Fil )

( Tek başlarına hareket edebilirler. İLE/VE Ancak/daha çok eşleriyle birlikte hareket ederler. )

( Zıplamayan tek memelidir. )

( )

( )

( Afrika'da, 1980'de 1 milyonu aşkın olan fillerin sayısı, günümüzde[2020] 300 bin civarındadır ne yazık ki. :( ((( )

( PÎL
PÎLESTE: Fildişi. )

( AFRICAN ELEPHANT vs. INDIAN ELEPHANT )

( ELEPHAS )

( EL ELEFANTE )


- AHTAPOT ile TAKLİTÇİ AHTAPOT


- AKTAVŞAN/ARABİSTAN TAVŞANI ile UZUN KULAKLI ARAP TAVŞANI

( VEBR[çoğ. VİBÂR, VİBÂRE, VUBÛR] )


- ALBATROS ile KARA AYAKLI ALBATROS


- BAKTERİ/YAL ile VİRÜS/VİRAL


- BAKTERİ ile/ve/||/<>/< SİYANOBAKTERİ

( BACTERIA vs./and/||/<>/< CYANOBACTERIA )


- BALIK BAYKUŞU ile MANAVGAT BALIK BAYKUŞU

( KETUPA ZEYLONENSIS cum ... )


- BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL

( ... cum EGRETTA ARDESIACA[< ARDEIDAE] )


- BİTKİ GÖZESİ/HÜCRESİ ile HAYVAN GÖZESİ/HÜCRESİ


- DAĞ FARESİ ile ÇAYIR FARESİ


- DIŞKI(FEÇEZ/GAİTA/KAZÛRÂT/ÇÖMÜK/BOK) ile GÜBRE[Yun.]/KEMRE

( AHBESEYN: En yaramaz(murdar) şeylerden ikisi. [dışkı ve sidik] )

( FAECES/FECES/EXCREMENT vs. DUNG/MANURE )


- DÖNGÜ ile/ve BOKBÖCEĞİ/KHEBER[Mısır'da]

( CYCLE/CYCLONE vs./and SCARAB )

( ... cum GEOTRUPES STERCORARIUS )


- DRONE:
HAVADA ile/ve/||/<> SUDA


- DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< FELSEFE-BİLİM TARİHİ


- EN ÖLÜMCÜLLER:
KÖPEKBALIKLARI değil KURT | ASLAN | FİL | SUAYGIRI | TİMSAH | TENYA(SOLİTER SOLUCAN) | ÇEÇE SİNEĞİ | KATİL BÖCEK | KÖPEKLER[KUDUZLA] | YILAN[ZEHİRİYLE] | BAĞIRSAK SOLUCANI | TATLISU SALYANGOZU[KAN KURTLANMASIYLA] | İNSAN[CİNAYETLE] | SİVRİSİNEK[SITMAYLA]


- EPA ya da DHA ile/değil/yerine/>< ALA


- EVRİM/EVOLASYON[İng. < EVOLUTION] ile DEĞİŞİNİM/MUTASYON

( EVOLUTION vs. MUTATION )


- EVRİM/SEL ile/ve/||/<> GELİŞİM/SEL

( EVOLUTION vs./and/||/<> PROGRESS/DEVELOPMENT )


- FİLMDE:
80'LER ile 90'LAR ile 2000'LER ile 2010'LAR


- GEBE/LİK ve/||/<> GEBERMEK[< KABARMAK/GABARMAK]


- GENETİK ile/ve/değil/||/<>/> EPİGENETİK

( Kalıtsal verileri inceleyen bilim dalı. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/> Genlerin çevresel etmenler tarafından nasıl denetlendiğini inceleyen bilim dalı. )


- GÖZE ORGANELLERİNDE:
KLOROPLAST ile/ve/<> KROMOPLAST ile/ve/<> LÖKOPLAST


- GÜVERCİN ile GUGUK KUŞU

( COLUMBA cum CUCULUS CANORUS )


- İNORGANİK[İng.]/ANORGANİK[Fr.] ile/||/<>/> KİMYASAL ile/||/<>/> ORGANİK

( Karbon dışındaki ögelerin bileşiklerini inceleyen kimya dalı. İLE/||/<>/> ... İLE/||/<>/> Karbon bileşiklerini inceleyen kimya dalı. )


- İNSAN BAĞIRSAĞI MİKROBİYATASINDA:
FIRMICUTES ile/ve/||/<> BACTEROIDETES ile/ve/||/<> ACTINOBACTERIA ile/ve/||/<> PROTEOBACTERIA


- İNSAN ile/ve/||/<>/< MAYMUN/SÜRÜNGEN/BALIK


- KANARYA MAHALLESİ ve/||/<> KUŞ ADLI SOKAKLAR


- KARİDES ile MANTİS KARİDESİ

( SHRIMP vs. MANTIS SHRIMP )

( PALAEMON, CRAGO VULGARIS cum STOMATOPODA )


- KEDİ ile PASLI KEDİ

( CAT vs. RUSTY SPOTTED CAT )

( ... cum PRIONAILURUS RUBIGINOSUS )


- KEREN ile/değil KARAN


- KIRMIZI ÖRÜMCEK ile KIRMIZI SIRTLI ÖRÜMCEK

( TETRANYCHUSURTICAE - TETRANYCHUSALTHAEAE cum ... )


- KÖPEK ile/ve/||/<>/< KÖPÜK


- KÖPEKBALIĞI ile MEGALODON

( ... vs. MEGALODON )

( ... cum CARCHAROCLES MEGALODON )


- KUELA ile KIRMIZI GAGALI KUELA


- KURBAĞA ile ALASKA KURBAĞASI


- KURBAĞA ile ÇÖL YAĞMURU KURBAĞASI


- KURBAĞA ile KURBAĞA BALIĞI

( FROG vs. FROG FISH )


- KUŞ ile DOKUMACI KUŞU


- KUŞLAR ile/ve/||/<> KARS KUŞLARI


- MİKROBİYOTA ile/ve/||/<> MİKROBİYOM ile/ve/||/<> METAGENOM


- ÖRÜMCEK ile ALTIN TEKERLEK ÖRÜMCEĞİ


- OT YİYEN MEMELİLER ile ET YİYEN MEMELİLER ile ÇOKLU (HEM OT, HEM ET İLE) BESLENENLER (HEPÇİL)

( HERBIVOROUS MAMMALS vs. CARNIVOROUS MAMMALS vs. OMNIVOROUS )


- OT YİYENLER/OTOBURLAR ile/ve ET YİYENLER/ETOBURLAR ile/ve HEPÇİLLER[hem OT, hem ET YİYENLER] ile/ve LEŞ YİYENLER/LEŞOBURLAR ile/ve AYRIŞTIRICILAR

( DÂD ile/ve DED ile/ve DÂD Ü DED ile/ve ... ile/ve ... )

( HERBIVOROUS vs./and CARNIVOROUS vs./and OMNIVOROUS vs./and ... vs./and ... )


- PTEROZOR ile/ve/||/<> ARCHAEOPTERYX ile/ve/||/<> COMPSOGNATHUS


- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF


- SOYA FASULYESİ ile/ve/||/<> HURMA YAĞI ile/ve/||/<> OKALİPTUS


- TITANIC ve/||/<>/> HALOMONAS TITANICAE


- TÜY ile/ve/değil/||/<> KIL

( MÛY, MÛ )

( FEATHER vs. BRISTLE )


- UÇMAK ile SÜZÜLMEK


- VEBÂ/COCOLIZTLI[Aztek dili]:
HIYARCIKLI/BUBONİK ile/ve/||/<> AKCİĞER/PNÖMONİK ile/ve/||/<> PULMONER/SEPTİSEMİK


- VEGAN YAŞAMDA/BİLİNÇTE:
| "AZALTMACILIK" ya da "AŞAMACILIK" | değil/yerine/>< 6 İLKE


- WILHELM VON HUMBOLDT ve/||/<> ALEXANDER VON HUMBOLDT


- YILAN ile KARA MAMBA/SİYAH AĞAÇ YILANI

( ... cum DENDROASPIS POLYLEPIS )


- YILANBALIĞI ile KURT YILANBALIĞI

Hiçbir canlının, bir başka canlıdan daha üstün ya da önce olmadığının, tüm varolanları, ancak bazı artı ya da eksileriyle değerlendirip, ne insanın, ne de başka bir "özellik"/"nitelik" ya da "gücün", doğayı, çevreyi, ötekileri ve özellikle de hayvanları sömüremeyeceğini ve hepimizin, hiçbir ayrım olmaksızın, birbirinden ayrılamaz bir bütünün parçası olduğumuzu anımsamamızda!...

Hayvanların da varoluşlarının önemli ve yaşamlarının kutsal olduğunu anımsayabilir, hayvanları, mal, kaynak ve köle olarak sömürmekten vazgeçebiliriz.

Şiddetsizlikle ve Merhamet ederek...
Hayvanların Yaşam Hakkı için...
İnsanın sağlığı ve gezegenin/çevrenin iyiliği için...


- !"HAYVANAT BAHÇESİ"(NDE YAŞATMAK) yerine DOĞAL ORTAMLARI(NDA YAŞAMALARINA FIRSAT VERMEK)


- !"HAYVANAT BAHÇESİ" ile/değil HAPİSHANE/ZİNDAN[Fars.]


- (BAZI ŞEYLERİ:)
ÖĞRENDİKTEN SONRA YAŞAMAK ile/ve/<>/değil/yerine YAŞADIKTAN SONRA ÖĞRENMEK

( [not] TO REALIZE SOMETHING BEFORE TO LEARN vs./and/but TO LEARN SOMETHING BEFORE TO REALIZE
TO LEARN SOMETHING BEFORE TO REALIZE instead of TO REALIZE SOMETHING BEFORE TO LEARN )


- (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR

( [bireylerin] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

( )


- (ÇEŞİTLİ) BİTKİSEL/HAYVANSAL YAĞLAR yerine ZEYTİNYAĞI!

( )


- [ne yazık ki]
"KEYFİ/Nİ YAŞAMAK" ile/ve/değil/||/<>/>/< KEYFİ/Nİ (VE KENDİNİ) DAYATMAK


- [ne yazık ki]
"KEYFİNİ SÜRMEK" ile/ve/||/<>/> EZBERİNİ YAŞAMAK/DAYATMAK


- [ne yazık ki]
EZBERE YAŞAMAK ve/||/<>/> KÖTÜLÜK


- [ne yazık ki]
"FAYTON":
"NOSTALJİ" değil ATLARI KÖLELEŞTİRME


- | "GEÇMİŞİNDE YAŞAMAK" ile/ve/<>
"GELECEKTE YAŞAMAK" |
değil/yerine/><
ŞU ANDA OLMAK

( | Pişmanlık, suçluluk, şikâyet, üzüntü ve kızgınlık yaşatır. İLE/VE/<> Kaygı, gerginlik, huzursuzluk yaşatır. |
DEĞİL/YERİNE/><
Özgürlük, neşe, hafiflik, bilgelik yaşatır. )


- AÇLIK ve SOĞUK

( Kişiyi, çok ciddi yıpratanlar. Yaşamımıza bulaşmamasını sağlamak için elinizden gelen yapılmalıdır. )

( HUNGER and COLD )


- ADÂLET ve/||/<>/> HUZUR

( Gücün, "haklı olduğu" yerde bekleme! VE/||/<>/> Güce tapan bireylerin olduğu yerde bekleme! )


- ADÂLET ve/||/<> YAŞAM


- AĞ ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞ


- AKCİĞER
SİGARA:
(")İÇİLEN(") ile/değil/yerine/&gt;&lt;/< İÇİLMEYEN

( )


- ANATOMİ KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ

( Otçul, Etçil ve Hepçil arasındaki FaRkLaR... )


- ANLAM (BULMAK/ARAMAK) ve/<> HUZUR


- ANLAMLI YAŞAM ile/ve/yerine MUTLU YAŞAM

( Geçmiş ve/ya da gelecek üzerine kurulan. İLE/VE/YERİNE ÂN üzerine kurulan. )


- AYAKTA DURACAK DURUMUNUN OLMAMASI ile/ve/||/<>/< YAŞAMDA DURACAK NEDENLERİNİN OLMASI


- AYNI ile/değil/yerine/>< AYNA

( Çevremizdekilerin [bazı/çoğu olumsuz/kötü/yanlış] zihniyle[düşünce, duygu, davranış, değer, deneyim ve dil] aynı olmak. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Çevremizdekilere yapmayabileceklerimizle[ihtiyârımızla] [etkin ve yetkin] ayna ve örnek olmak. )


- B12 ve/||/<>/< HOLOTRANSKOBALAMİN


- BAŞKA BİR ...:
"DÜNYA" değil YAŞAM (BİÇİMİ)

( Yoktur. DEĞİL Vardır, olanaklıdır. )


- BAZI ŞEYLERİ:
ANLADIKTAN SONRA YAŞAMAK ile/ve/<>/değil/yerine YAŞADIKTAN SONRA ANLAMAK


- BENMERKEZCİ/LİK ile/değil/yerine/>< EVRENSELLİK


- BİLGİ ve/||/<>/> ERDEM ve/||/<>/> MUTLULUK ve/||/<>/> BİLGELİK


- BİLİM ve YAŞAM

( Cinslerle. VE Bireylerle. )


- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ ve/||/<> FELSEFÎ ANLAYIŞ ve/||/<> SANATSAL/ESTETİK DUYARLILIK ve/||/<> HAREKETLİ(SPORCUL) YAŞAM

( Hayret. VE/||/<> Hayranlık. VE/||/<> Aşk. VE/||/<> Coşku. )


- BİLİNÇ ve/||/<> KİŞİ ve/||/<> YAŞAM

( Gövde. VE/||/<> Kişi. VE/||/<> Yaşam. )

( Tohum. VE/||/<> Ağaç. VE/||/<> Meyve. )


- BİRLİKTE:
YAŞAMAK ve/||/<>/> YAŞLANMAK


- CAN ve/<> HAKK

( CANDIR, HAKK'IN BEDELİ )


- CAN = TİRİM = PSYCHY[İng.] = ÂME[Fr.] = ANIMA, VITA[Lat., İt.] = LEBENSHAUCH, DAS BELEBENDE[Alm.] = TO PNEUMA, HO ZÕN[Yun.] = ALMA[İsp.] = ZIEL[Fel.] = SJÆL, İLDSJÆL[Dan.] = DUH[Rus.]


- CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK


- CANLI ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNÇLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< BİLİNCİNİN BİLİNCİNDE OLAN/OLABİLEN

( Uyurken. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< "Uyurgezer". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Uyanıkken. )

( Bitki. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Hayvan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )


- CESÂRET ile/ve/||/<>/> GÜÇ ile/ve/||/<>/> MUTLULUK

( En kısa sürede özür dileyerek. İLE/VE/||/<>/> En kısa sürede affederek. İLE/VE/||/<>/> En kısa zamanda unutarak. )


- ÇEVRE İÇİN YAŞAMAK değil/yerine ÇEVRE İLE BİRLİKTE YAŞAMAK


- ÇEVRECİ/LİK ile/ve/değil DOĞACI/LIK


- ÇİFTE STANDART ile İKİYÜZLÜLÜK/RİYÂ


- CIVA ile METİL CIVA


- ÇOK YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine İYİ/NİTELİKLİ YAŞAMAK

( Nicelikli. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Nitelikli. )

( Yaşlanılan gün/saat/dakika/ÂN. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yaşanılan gün/saat/dakika/ÂN. )


- ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR ile/ve/||/<> YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAK, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURUZ


- DEĞİŞİM:
KARARDA ile/ve/||/<> YAŞAMDA ile/ve/||/<> KİŞİDE

( Bir sözcükle. İLE/VE/||/<> Bir duyguyla. İLE/VE/||/<> Bir kişiyle[seninle/onunla]. )


- DENGE ve/<> HUZUR


- DİRETMEK ile/ve/değil/yerine/önce/+/||/<>/&gt;&lt;/>/< DİRENMEK

( "İrâde"[yapma bilgisi/"isteği"]. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İhtiyâr[yapma bilgisi/"isteği"]. )

( [not] TO INSIST vs./and/but/+/||/<>/>/< TO RESIST
TO RESIST instead of TO INSIST )


- DOĞA'YA DOĞAN ile/değil YAŞAM'A DOĞAN

( Behaim(Hayvan). İLE/DEĞİL İnsan. )


- DOĞA ile/ve/||/<> YAŞAM

( Doğru. İLE/VE/||/<> Yanlış. )

( Aynı. İLE/VE/||/<> Ayrı. )


- DURUŞ ve/<> SAYGI ve/<> SEVGİ

( Kıyam. VE/<> Rükû. VE/<> Secde. )


- DÜRÜSTLÜK ile/ve/<> SAYGI

( Dürüst olmayan cezalandırılır. İLE/VE Saygı göstermeyene toplumda yer verilmez. )

( Teşekkür ve özür dilemeyi bilmek/uygulamak ile. )

( TO BE HONEST vs./and RESPECT )


- ELE GEÇİRMEK ile/ve/değil/||/<>/>/< YÖNETEBİLMEK

( )


- ENERJİNİN/BESİNİN:
KAYNAĞI ve/||/<>/> ARACI ve/||/<>/> TAŞIYICISI ve/||/<>/> TÜKETİCİSİ

( Güneş. VE/||/<>/> Toprak. VE/||/<>/> Bitkiler. VE/||/<>/> Hayvan/İnsan. )


- ERİNÇ/HUZUR ve/||/<> BARIŞ

( İç/içte. VE/||/<> Dış/dışta. )


- ERİNÇ/ORUNLUK/HUZUR ile/ve DİNGİNLİK

( BAYSAL: Erinç ve dinginlik içinde olan. )


- EVRENİ ANLAMAK ile/ve YAŞAMAK


- GELİRİNİ KULLANMA/TÜKETME:
YAŞAMAK ÜZERE ve/||/<>/> HAYIR İŞLEMEK ÜZERE ve/||/<>/> "HAYIR!" DİYEBİLMEK ÜZERE


- GERÇEK OLMAYAN HAKKINDAKİ FARKINDALIK ile/ve/>< GERÇEK DOĞAMIZ HAKKINDAKİ FARKINDALIK

( Gerçek olmayan hakkındaki farkındalık hali ile gerçek doğanız hakkındaki farkındalık hali arasında bir uçurum vardır. )

( Gerçek olmayanlara olan bağımlılığımızdan vazgeçelim! O zaman, gerçek olan, hızla ve pürüzsüzce kendi yerini alacaktır. )

( From the awareness of the unreal to the awareness of your real nature there is a chasm. )

( Let go our attachment to the unreal! The real will swiftly and smoothly step into its own. )

( AWARENESS ABOUT THE UNREAL vs./and AWARENESS ABOUT THE YOUR REAL NATURE )


- GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine YAŞAMAK

( [not] TO SHOW vs./and/but TO LIVE/VALUE
TO LIVE/VALUE instead of TO SHOW )


- HALT (ETMEK) ile/değil/yerine/||/>< HALK (ETMEK)

( Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma. | Uygun olmayan, beğenilmeyen. | Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/>< Oluşturma, "yaratma". )


- HAYATÎ[Ar.]/SURVIVAL[İng.]/VITAL[İng.] değil/yerine YAŞAMSAL


- HAYATI/NI YAŞAMAK ile/değil/yerine ADAM OLMAK


- HAYATINI YAŞAMAK ile/ve/<>/değil/yerine HAYATI YAŞAMAK


- HAYVAN ile/ve İNSAN

( Canlı. İLE/VE Konuşabilen canlı. [HAYVAN-I NÂTIK] )

( Hayvanlarda huyların ancak biri vardır. İLE/VE İnsanda hayvanlardaki huyların hepsi bulunur. )

Vegan Yaşam bölümünün içeriğini görmek için burayı tıklayınız...

Tüze(Hukuk) bölümünün içeriğini görmek için burayı tıklayınız...

(Koşulsuz) Saygı ve Sevgi bölümünün içeriğini görmek için burayı tıklayınız...- DİNOZOR ile İRİ DİNOZOR
( Mesozoik çağda yaşamış olan ve bugün yalnızca fosilleri bulunan çok büyük bir cins sürüngen. )
( DINOSAUR with TYRANNOSAURUS )
( [kökeni/etimolojisi] [Yun.] DEINOS [MONSTROUS] + SAUROS [LIZARD] )
( Dinozor ile İri Dinozor )

- FARE, FİL, ASLAN, KEDİ, KURT ile/ve ÖTEKİ HAYVANLAR
( Kurt, haseti simgeler. )

- KURT ile KIZILKURT
( ... İLE Amerika'da yaşarlar. )
( Gebelik süreleri 63-70 gündür. İLE ... )
( [Ar.] KELBİYYE-İ ZENEBİYYE, SİRHÂN[çoğ. SERÂHÎN], Zİ'B ile ... )
( [Fars.] GÜRG ile ... )

- KURT ile/ve GÜRBÜZ
( ... İLE/VE Davar şeklinde kurt.[GURK: KURT, BUZ: DAVAR] )
( BİHÂK/BUHAK[Ar.]: Eril kurt. )

- TAPİR[Brezilya yerlilerinin dilinden]: Kısa hortumlu bir hayvan türü.
( Asya ve Afrika'nın tropikal bölgelerinde yaşarlar. )
( [Lat.] TAPIRUS )

- KEDİ ile VAŞAK
( Gebelik süreleri 56-63 gündür. İLE ... )
( Kedilerin her bir kulağında 32 adele/kas vardır. İLE ... )
( [Ar.] SİNNEVR[çoğ. SENÂNÎR], HİRR, HİRRE[: dişil kedi. | çoğ. HÜRER], KITT[çoğ. KITÂT] ile ZAYVEN[: Eril kedi. | Yaban kedisi. | çoğ. ZAYÂVİN] )
( [Ar.] HİRRİYYE: Kedigiller. )
( [Ar.] HÜZÎ: Kedi yavrusu. )
( [Fars.] GÜRBE ile VEŞAK )
( CAT with WILDCAT/LYNX )
( [Lat.] FELIS DOMESTICA cum CARACAL MELANOTIS/LYNX PARDINA/LYNX LYNX )
( Kedi ile ... )

- VAŞAK ile KARAKAL VAŞAK

- KARAKULAK ile VAŞAK

( [Fars.] SİYÂH-GÛŞ ile ... )

- KEDİ ile VAHŞİ SERVAL KEDİSİ
( [Fars.] GÜRBE ile ... )
( [Ar.] SİNNEVR[çoğ. SENÂNÎR], HİRR, HİRRE[dişil kedi] ile ... )
( CAT with WILDCAT/LYNX )
( [Lat.] FELIS DOMESTICA cum CARACAL MELANOTIS/LYNX PARDINA/LYNX LYNX )

- VAŞAK ile/ve UŞEK/ÜŞEK
( ... İLE/VE Küçük vaşak. )

- VAŞAK ile/ve GAPAR

- YABAN KEDİSİ ile/ve OSELO/T

( ... İLE/VE Bir tür yabani kedi. )
( WILDCAT with/and ... )
( [Lat.] FELIS SILVESTRIS cum/et ... )

- VAŞAK ve KURT
( Ehlileştirilmişleri: KEDİ ve KÖPEK )
( Doğadaki en vahşi hayvanlardandır. )

- KEDİ ile BURMA KEDİSİ

- KEDİ ile BİNTURONG

( ... İLE Bir fokun yüzüne ve bıyıklarına, bir ayının kalın kabarık kürküne ve yassı ayaklarına, bir maymunun kuyruğuna ve bir firavunfaresinin pençelerine sahiptir. )
( ... İLE 20 kg. ağırlığında ve 180 cm. uzunluğundadırlar. )
( ... İLE Beş tırnaklı güçlü pençeleri bulunur. [Pençelerinin sürtünmeye karşı etli tabanları vardır.] )
( ... İLE Kendi etrafında dönebilen ayak bilekleri vardır. [Ağaca tırmanırken kuyruklarını da kullanırlar.] )
( ... İLE Erillerinden çok daha iri olan dişillerinin, -sırtlanlarınki kadar büyük olmasa da- penis benzeri klitorisleri vardır. )
( ... İLE Bir kısım memelide bulunan bakulumları[penis kemikleri] vardır. )
( [Lat.] ... cum ARCTITIS BINTURONG[< artık kullanılmayan bir Malezya dilinden] )
( ... ile Binturong )

- KEDİ ile DAĞ KEDİSİ
( [Ar.] ... ile SİNNEVR-İ CEBELÎ )

- KEDİ ile PALLAS KEDİSİ
( ... İLE Ufak yapılı kedi. )

- KEDİ ile MANKEDİSİ
( ... İLE Kuyruksuz bir kedi. [Man Adası'nda yaşarlar.] )

- KEDİ ile GELİNCİK KEDİSİ

- KEDİ ile MİSK KEDİSİ

( [Ar.] ... ile ZEBÂD )

- KEDİ ile PARS (KEDİSİ)
( [Ar.] ... ile NEMİR )
( [Fars.] ... ile YÛZ )
( ... with ... )
( [Lat.] ... cum FELİS PARDUS )

- KEDİ ile REKSKEDİSİ

- KEDİ ile SAZ KEDİSİ

( ... İLE Nesli tehlike altında olan 3 canlıdan biri. [Saz Kedisi, Orfoz, Deniz Kaplumbağası] )

- ANKARA KEDİSİ ile/ve VAN KEDİSİ

- ENİK/ENCİK
[Ar.] ile SEG-PEÇE[Fars.]
( Kedi, köpek yavrusu. İLE Köpek yavrusu. )

- GELİNCİK ile YABAN GELİNCİĞİ
( Evcilleştirilmiş Avrupa kokarcaları olarak da bilinirler. İLE ... )
( 18 saat boyunca uyurlar. İLE ... )
( İnsanlara özgü olarak bilinen bazı hastalıklara yakalanabilirler. [Pankreas ve lenf kanseri oldukça yaygındır.] İLE ... )
( WEASEL with FERRET )
( ... ile Yaban Gelinciği )

- GELİNCİK ile SANSAR
( WEASEL with MARTEN )
( [Alm.] WIESEL mit MARDER )
( [Fr.] BELETTE avec MARTRE )
( [İt.] DONNOLA con MARTORA )
( [İsp.] COMADREJA con MARTA )
( [Lat.] MUSTELA PUTORIUS FURO[: Misk otuyla beslenen kötü kokulu hırsız] cum MARTES )

- SANSAR ile FENEK
( [Lat.] MARTES MARTES cum ... )

- SANSAR ile FERSÂN[Fars.]
( ... İLE Kır sansarı. )

- SANSAR ile MİNK/VİZON

- SANSAR ile ZERDEVA

( ... İLE Ağaç sansarı. )

- SANSAR ile VİZON
( [Lat.] MARTES MARTES cum/et MUSTELA VISON )

- SANSAR ile PORSUK/DACHS[Alm.]
( [Lat.] MARTES MARTES cum MELES, MELEN VULGARIS )

- PORSUK ile BOZ ALABAŞLI BOZ PİS PORSUK
( ... İLE Zeki Müren'in seslendirdiği/yaygınlaştırdığı tekerlemede geçen. )

- PORSUK ile DACHSHUND
( ... İLE Sosis şeklinde gövdeleri olan köpekler. )

- SAMUR ile SUSAMURU
( [Ar.] SEMMÛR[çoğ. SEMÂMÎR] )
( SUSAMURUGİLLER: SEMMÛRİYYE[Ar.] | MUSTÉLIDÉS[Fr.] )
( SABLE with OTTER )
( [Lat.] MARTES ZIBELINA cum LUTRA LUTRA )
( [Alm.] ... mit OTTER )
( [İsp.] ... con NUTRIA )
( [Fr.] ... avec LOUTRE )
( [İt.] ... con LONTRA )

- SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU

- KÖPEK ile YABAN KÖPEĞİ/KIRMIZI KÖPEK

( ... İLE Büyük Sahra'nın güney ve doğu kesimlerinde yaşarlar. )
( 400'den fazla köpek türü vardır. )
( Tüm köpek türlerinin kökeni gri kurtlardan gelmektedir. )
( Dünyadaki hiçbir canlı şekil ve boyut olarak bu kadar çeşitlilik göstermez. )
( Köpeklerin burnunda 220 milyon koku alma hücresi bulunur. [İnsanda 5 milyon] )
( Köpeklerin burnu, insandaki parmakizi gibi her biri kendine özgüdür. )
( Köpeklerin burnuna hava tutulur -ya da bir şekilde üflenirse- kaçarlar. )
( Neşeli köpekler kuyruklarını, daha çok gövdelerinin sağ tarafına doğru sallarlar. [Üzgünlerse sola] )
( Köpekler, mavi ile sarıyı ayırabilirler fakat yeşille kırmızıyı ayıramazlar. )
( Herhangi bir tür köpek herhangi bir türle çiftleştirilebilir. )
( Bilinmeyen bir nedenle, köpekler melez bir tür meydana getirmek için çiftleştirildiklerinde, çiftleşen iki tür arasında ortalama bir sonuç almak yerine çoğu zaman hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşılır. Bu yeni tür yine başka türlerle çiftleşerek üreme yetisini sürdürür. )
( DÜĞÜMLENME: Köpekler arkadan birleşerek çiftleşirler fakat daha sonra bacaklarından birini eşlerinin üzerinden geçirerek arka arkaya gelmiş olurlar. Bu olunca eril köpeğin penis ucu[bulbus glandis] kan pompalanarak şişer ve bu da geri çekilmeyi olanaksızlaştırır. Bu durum sperm sızmasını engellemeye yarar. Boşalma olana kadar bir iteleme süreci yaşanır ve sonucunda penis küçülerek köpekler birbirinden ayrılabilir. )
( Parmakizi gibi, köpekler de burun izleriyle tanınabilirler. )
( Gebelik süreleri 63-70 gündür. İLE ... )
( Köpek, öfkeyi[gazabı] simgeler. )
( CANIS MAJOR: GECE GÖRÜNEN ile/ve GÜNDÜZ GÖRÜNEN )
( BASBASA: Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması. | Dalkavukların hali. )
( LÂHİS[Ar.]: Sıcaktan ya da susuzluktan dilini çıkararak soluyan köpek. )
( TAHALLÜB-İ RİEVÎ[Ar.]: Köpeğin, dilini çıkararak soluması. )
( TEHÂRÜŞ-İ KİLÂB[Ar.]: Köpeklerin hırıldaşarak dalaşması. )
( VÜLÛG[Ar.]: Köpeğin su içmesi. )
( [Ar.] İT, KELB ile ... )
( [Ar.] KELBİYYE: Köpekgiller. )
( [Fars.] SEG, LÂS ile ... )
( DOG with WILD DOG )
( PUPPY: Köpek ve köpekbalığı yavrusu. )
( [Yun.] SAMSUN: Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad. )
( [Lat.] CANIS FAMILIARIS cum LYCAON PICTUS[Alacalı kurt] )
( [İsp.] EL PERRO con ... )
( Öteki dillerde HAV HAV[Türkçe'de] tanımları/seslendirmeleri:
* HEM HEM[Arnavutluk'ta]
* VENG VENG[Çin'de]
* GONG GONG[Endonezya'da]
* BAU BAU[İtalya'da]
* VOFF[İzlanda'da]
* BAP BAP[Katalan'da]
* HOV HOV[Slovenya'da]
* HAF HAF[Ukrayna'da]
* GAV GAV[Yunanistan'da] )
( Bazı köpek cinsleri:
Affenpinscher (Affenpinscher)
Afgan Tazısı (Afgan Hound)
Aidi (Aidi)
Airedale Teriyeri (Airedale Terrier)
Akbaş (Akbash Dog)
Akita (Akita Inu)
Alabay (Alabay)
Alaska Malamutu (Alaskan Malamute)
Alman Çoban Köpeği (German Shepherd Dog)
Alman Kısa Tüylü Puanteri (German Shorthaired Pointer)
Alman Pinscher
Alman Telsi Tüylü Puanteri (German Wirehaired Pointer)
Amerikan Cocker Spaniel (American Cocker Spaniel)
Amerikan Eskimo Köpeği (American Eskimo Dog)
Amerikan Fokshaundu (American Foxhound)
Amerikan Pit Bull Terrier (Pitbull)
Amerikan Staffordshire teryesi (American Staffordshire Terrier)
Amerikan Su Spanyeli (American Water Spaniel)
Australian Cattle Dog
Australian Shepherd
Australian Terrier
Bandog
Base (Basset Hound)
Basenji (Basenji)
Batı Highland beyaz teryesi (West Highland White Terrier)
Beagle (Beagle)
Bearded Collie
Bedlington Terrier
Belgian Malinois
Belçika Çoban Köpeği (Belgian Sheepdog)
Belgian Tervuren
Bernese Mountain Dog
Bichon Bolognese
Bichon Frise
Black and Tan Coonhound
Black Russian Terrier
Bloodhound (Bloodhound)
Border Collie
Border Terrier
Borzoy (Borzoi)
Boston Terrier
Bouvier des Flandres
Boxer
Bretagne Epanyölü (Brittany)
Brie Çoban Köpeği (Briard)
Brüksel Griffonu (Brussels Griffon)
Bull Terrier
Buldok (Bulldog) Boğa Köpeği
Bulmastif (Bullmastiff)
Cairn Terrier
Canaan Dog
Cardigan Welsh Corgi
Cavalier King Charles Spaniel (Cavalier King Charles Spaniel)
Chesapeake Bay Retriever
Chihuahua (Chihuahua)
Chinese Crested
Chow Chow (Chow Chow)
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Collie (Collie)
Curly-Coated Retriever
Dakhund (Dachshund)
Dalmaçyalı (Dalmatian)
Dandie Dinmont Terrier
Danua (Great Dane)
Doberman (Doberman Pinscher)
Dogo (Argentine Dogo)
English Cocker Spaniel
English Foxhound English Springer Spaniel
English Toy Spaniel
Field Spaniel
Finnish Spitz
Fin Tazısı Flat-Coated Retriever
Foksterye (Fox Terrier)
Fransız Buldoğu (French Bulldog)
Gazel Tazısı (Saluki)
Giant Schnauzer
Glen of Imaal Terrier
Golden Retriever (Golden Retriever)
Gordon Seter (Gordon Setter)
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Greyhound (Greyhound)
Harrier
Havanese
Ibizan Hound
İngiliz Buldoğu (Bulldog)
İngiliz Fokshaundu (English Foxhound)
İngiliz Seteri (English Setter)
İrlanda Seteri (Irish Setter)
İrlanda Teriyesi (Irish Terrier)
İrlanda Su Spanyölü (Irish Water Spaniel)
İrlanda Kurt Köpeği (Irish Wolfhound)
İskoç Teriyeri
Italian Greyhound
Japon Köpeği (Japanese Chin)
Kangal (Kangal Dog) Sivas Kangal
Keeshond
Kerry Blue Terrier
Komondor
Kuvasz
King Charles Spaniel
Labrador Retriever (Labrador Retriever)
Lakeland Terrier
Landseer (Landseer)
Lhasa Apso
Löwchen
Labradoodle
Macar Vizsla (Hungarian Vizsla)
Maltese
Manchester Terrier
Mastiff
Miniature Bull Terrier
Miniature Pinscher
Miniature Schnauzer
Neapolitan Mastiff
Newfoundland (Newfoundland)
Norfolk Terrier
Norwegian Elkhound
Norwich Terrier
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Old English Sheepdog
Otterhound
Pap Rusel (Papillon) Terriyer
Parson Russell Terrier
Pekinez (Pekingese)
Pembroke Welsh Corgi
Petit Basset Griffon Vendéen
Pharaoh Hound
Plott Pointer (Pointer)
Polish Lowland Sheepdog
Pomeranian
Poodle
Portekiz Su Köpeği (Portuguese Water Dog)
Pug (Pug)
Puli (Puli)
Papplion
Rhodesian Ridgeback
Rottweiler (Rottweiler)
Saint Bernard (Saint Bernard)
Samoyed
Saluki (Saluki)
Schipperke
Scottish Deerhound
Sealyham Terrier
Shar-Pei (Shar Pei)
Shetland Sheepdog
Shiba Inu
Shih Tzu
Sibirya Kurdu (Haski)
Silky Terrier
Skye Terrier
Smooth Fox Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier
Spinone Italiano
Staffordshire Bull Terrier
Standard Schnauzer
Sussex Spaniel
Tibetli Mastiff
Tibetli Spaniel
Tibetli Terrier
Toy Fox Terrier
Vizsla (Vizsla)
Yorkshire Teriyeri (Yorkshire Terrier)
Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Welsh Terrier
Whippet (Whippet)
Wire Fox Terrier
Wirehaired Pointing Griffon )

- LIVERPOOL'LU KÖPEKLER ile İSKOÇ KÖPEKLER
( Daha yüksek perdeden sese sahiptirler. İLE Daha düşük perdeden sese sahiptirler. )

- CHIHUAHUA ile YORKSHIRE TERİYERİ
( Uzunlukça en kısa. İLE Boyca en kısa. )
( Adını Meksika'daki bir eyaletten alır.[Toltek ve Aztek sanatına dayanarak oranın yerlisi olduğuna inanılıyordu] İLE ... )
( Genel olarak dünyadaki en küçük köpek cinsinin Chihuahua olduğu söylenir. Guiness Rekorlar Kitabı'na göre yaşayan en küçük köpek rekoru tek bir cinsin elinde değildir. )
( Dünyadaki kayda geçmiş en küçük köpek Yorkshire Teriyeri'dir.[Omuzdan 6.5 cm. boyunda, burun ucundan kuyruk ucuna 9.5 cm. uzunluğunda, 113 gr. ağırlığındaydı. 1945'te ölmüştür.] )

- KÖPEK ile ALP MASTISI
( ... ile ST. BERNARD[Alm. < BÄREN: Ayı.] )

- KÖPEK ile KANİŞ/RAKÎB/PODDLE[İng. < (Alm.: Suya atlamak. [ilk başta ördek avlamada kullanılmalarından dolayı])]

- FLANDRA ile FLANDRE
( Bir tür balık. İLE Bir tür çoban köpeği. )

- TAZI ile KÖPEK
( [Ar.] SELUKIY ile KELB )
( GRAYHOUND with DOG )
( [Lat.] CANIS FAMILIARIS GRAJUS HIPERNICUS cum CANIS FAMILIARIS )

- TAZI ile/ve BORZOY
( ... İLE/VE Rus tazısı. )

- TAZI ile/ve SALUKİ, KOPOY, BASERJİ

- KÖPEK ile/ve AYI

( DOG with/and BEAR )
( [Lat.] CANIS FAMILIARIS cum/et URSUS ARCTOS )

- KÖPEK ile KUTUP AYISI
( ... İLE Başlı başına, yürüyen burun gibi bir canlı. Koku alma duyusu en gelişkin canlı. )
( ... İLE Solaktırlar. )

- BULDOG ile BAKSIR
( BULLDOG with BOXER )

- AT ile EŞEK/AFRİKA EŞEĞİ ile KATIR
( At ve eşek kendi neslinin devamı olan hayvanlardır. Hem kendi içlerinde, hem de at ile eşek arasındaki farkları bilmek gerekir.
Katır ise, at ile eşeğin çiftleştirilmesi ile oluşan bir hayvandır. Üçü de geviş getirmeyenler[non rumminants] sınıfındadır. )
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE Gebelik süreleri 348-377 gündür. İLE ... )
( Atlarda safra kesesi yoktur. )
( Eşeklerin kulakları, atlarınkinden çok daha uzundur. )
( FERESİYYE: Atgiller. )
( AKRAH: Alnı beyaz at. )
( BELAK: Ayakları alacalı at. )
( BÛR[Fars.]/KÜMEYT[Ar..]: Doru, kızıla çalar at. [KÜRÂN, KÜREND, KÜRENG[Fars.]: Kırmızı/al renkli at.] )
( EBREŞ: Sisli, alaca benekli at. )
( GARRÂ': Alnında beyaz bir lekesi, akıtması olan at vs. )
( SABÂH-ÜL-HAYR: Bazı atların alnında bulunan beyaz leke. [beyazlık alnından burnunun üstüne kadar uzarsa buna "akıtma" denilir.] )
( HACÎL[Ar.]/ŞİKÂL[Fars.]: Üç ayağı beyaz[sekili] olan at. )
( HANEB[Ar.]: Atın arka ayaklarının ortasında bulunan dirsek gibi dışarı çıkık bölümü. )
( İŞKİL/İŞKÎL[Fars.]: Önden sağ ve arkadan sol ayağı beyaz olan at.[Araplarca hiç makbul sayılmaz] )
( KARAKUŞ: Atların ayağında görülen bir hastalık. )
( MEŞBÛB[Ar. çoğ. MEŞÂBÎB]: İki ayağı beyaz olan at. )
( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. )
( NEVEND/E[Fars.]: Hızlı giden at. )
( ESB-İ YELE[Fars.]: Koşucu at. )
( PÂLÂ/PÂLÂD/PÂLÂDE/PÂLÂY[Fars.]: Yedek at. )
( PULÂD-REG[Fars.]: Sert damarlı, dayanıklı at. )
( PÂY-İ SEMEND: At ayağı. )
( RÜMMÂNÎ[Ar.]: Kır ile doru arasında bir donu olan at. )
( SABÂ-REFTÂR[Ar., Fars.]: Rüzgâr gibi hafif ve çabuk giden. )
( SARÎH[Ar. çoğ. SARÂİH]: Safkan Arap atı. )
( SEBBAK[Ar.]: Yüğrük[İyi yürüyen/koşan. | Çalışkan. | Çevik, güçlü.] at. )
( SEMEND[Fars.]: Kula[: al ile kır arası] at. | Çevik ve güzel at. )
( ŞU'LE[Fars. çoğ. ŞUAL]: Atlarda beyaz tüylerden oluşan benekler. )
( TAHCÎL[< Ar. HACLE]: Atların ayağında beyaz siğil bulunması. )
( TEKÂVER[Fars.]: Koşucu, seğirtici at. | ESB-İ TEKÂVER: Koşu atı. )
( URNE[Ar.]: Bıcılgan hastalığı.[atların topuklarına yakın yerlerin iltihaplanması] )
( ÜSTÛR[Fars.]: Davar, at ve katır gibi dört ayaklı hayvan. )
( VERD, VERD-İ AĞBES[Ar.]: Doru at. | Hz. Muhammed'in yedi atından birinin adı. )
( YA'FUR[Ar. | çoğ. YAÂFİR]: Hz. Muhammed'in Hayber Vak'ası'nda ganîmet olarak aldığı bir eşeğin adı. )
( HEDÎR[Ar.] / ŞÎHE[Fars.]: At kişnemesi. )
( NEHÂK/NEHÎK/NÜHÂK[< NEHK]: Eşek anırtısı. )
( 6000 - 8000 yıl önce, Türkistan'da evcileştirilmişlerdir. İLE 6000 yıl önce, Etiyopya ve Somali'de evcileştirilmişlerdir. İLE ... )
( Eşek, şehveti simgeler. )
( [Fars.] ESB, FERES, RAHŞ[: Gösterişli, yürük ve güzel.], BÂRE, BÂR-GÎR ile HAR ile ESTER )
( HERGELE[Fars. | çoğ. HERÂGİ]: Eşek sürüsü. | Binek ve taşıta alışmamış huysuz hayvan. )
( PÂDE[Fars.]: Eşek ve sığır sürüsü. )
( [Ar.] ... ile MERKEB, HIMAR, AYR[çoğ. A'YÂR] ile BAGL/[BAGLE: Dişil katır], BAĞLÜ )
( [Ermenice] ... ile AVANAK ile ... )
( HORSE with DONKEY[< DUN&MONKEY][end of XVIII. century] [JACK/JACKASS(male) | JENNY(female)] with MULE )
( [Lat.] EQUUS CABALLUS cum EQUUS ASINUS cum ... )
( [İsp.] EL CABALLO con ... con ... )
( At ile Eşek ile Katır )

- EŞEK ile AHDERİY/YAHMÛR[Ar.]/GÛR[Fars.]
( ... İLE Yaban eşeği. [ÂNE: Dişil ve yabanî eşek. | Yabanî eşek sürüsü.] [BEYDÂNE: Yabani dişil eşek.] )

- EŞEK ile HİMÂR
( ... İLE Eril eşek. )

- [Ar.] ÂNE ile BETRE
( Dişil ve yabanî eşek. İLE Dişil eşek. )

- KATIR ile ESTER
( Eril eşek ve dişil atın[kısrağın] çiftleşmesiyle. İLE Eril at ve dişil eşeğin çiftleşmesiyle. )
( Katırın üreyememesinin nedeni kromozom sayısının [63] tek olmasıdır. [Eşek ve atların kromozomları 62'dir.] )
( ESTER-İ EBTER: Kuyruksuz katır. )

- BAGL[çoğ. BİGAL] ile/ve BAGLE
( Eril katır. İLE/VE Dişil katır. )

- KATIR ile ZEEBRASSE/ZONKEY[İng.]
( ... İLE Eşeklerle çiftleştirilen zebraların yavrularına verilen ad. [her 10.000 melezden sadece biri doğurgandır] )

- HAR ile HÂR
( Eşek. İLE Diken. )

- DAV/GÛR[Fars.] ile/ve ÂNE[Ar.]
( Yabani eşek. Zebra. İLE/VE Yabani dişil eşek. | Yabani eşek sürüsü. )

- AT ile DRUGU/TÜRK ATI
( İlk İslâm devrinde Türk-atı(Esb-i Türk) ünlüydü. )
( Türk at kültürü ile birlikte, iğdiş, yağız, ulak, yam, yamçı, yılkı sözcükleri Arapça'ya ve Farsça'ya geçmiştir. )

-@@ İNGİLİZ ATI ile/< ARAP ATI
( Kısa mesafe koşucusu. İLE Uzun mesafe koşucusu. )
@( ... İLE/< Lumbar vertebrasında bir kemik eksiktir. Diş yapısı farklıdır. )
( [Fars.] ... ile/< ESB-İ TÂZÎ )

- AT ile AŞKAR[Ar.]
( ... İLE Doru[gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara] at. )

- AT ile BEYDÂH/BİDAH[Fars.]
( ... İLE Sert başlı, haşarı at. )

- AT ile EDHEM
( ... İLE Karayağız at. )

- AT ile MUSTANG(/MESTENGO)
( HORSE with MUSTANG )

- AT ile DAV/ZEBRA
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE Gebelik süreleri 345 gündür. )
( HORSE with ZEBRA )
( [Lat.] EQUUS CABALLUS cum EQUUS ZEBRA/BURCHELLI )
( [İsp.] ... con LA CEBRA )
( At ile Zebra )

- AT ile YILKI(OTLAK) ATI(/ÖZGÜR AT)
( ... İLE Tek tırnaklı hayvan sürüsü. )
( ... ile Yılkı )

- AT ile YABANİ AT/KULAN
( ... with WILD BRUMBIES )

- AT ile TEVSEN[Fars.]
( ... İLE Başı sert at. )

- MİDİLLİ/KILBARAK ve KATANA
( Küçük at. VE İri yapılı at. )

- HARIN ile KULAN/TARPAN
( Huysuz at. İLE Yabani at. )
( HERGELE: Yabani at sürüsü. )

- AT ile KÜHEYLAN
( ... İLE Hızlı koşan arap atı. | Gözü sürmeli, cins arap atı. )
( HORSE with MUSTANG )

- AT ile DÜLDÜL[Ar.]
( ... ile Hz. Muhammed'in, Ester cinsi, dişil katırı. )

- AT ile KIR AT
( [Ar.] ... ile EŞHEB )

- AT ile KARAYAĞIZ AT
( [Ar.] ... ile EDHEM )

- AT ile ALABABACAK AT
( [Ar.] ... ile EBLAK )

- AT ile ALACALI AT
( [Ar.] ... ile ABRÂŞ )

- AT ile AŞKAR/EŞKAR[Ar.]
( ... İLE Koyu kırmızı doru at. Battal Gazi'nin atının adıdır. Aşkar Devzâde denilen bu at çok yetenekliymiş. )

- AYGIR ile KISRAK
( Eril at. İLE Dişil at. )
( [Ar.] HİSÂN ile FERÂSE )
( [Fars.] ... with MARE, MÂDİYÂN )

- KISRAK ile BAYKAL/YUND
( Dişil at. İLE Yabani kısrak. )
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE ... )

- FERÂSE ile FERÂŞE/PERVÂNE
( Kısrak. İLE Gece kelebeği. )

- AYGIR ile BEYGİR
( Eril at.[Damızlık] İLE Arabaya koşulan. Erildir fakat enenmiştir/kısırlaştırılmıştır. )
( [Ar.] FAHLUL-HAYL ile HISÂNULCERR )
( EFRÂS[Ar. < FERES]: Atlar, beygirler, kısraklar. )
( ESB-İ LÂGAR[Fars.]: Zayıf beygir. )
( YÂM[Fars.]: Posta[menzil] beygiri. )
( ... with MARE )

- TAY/TAYLAK ile SIPA/KODOK
( At yavrusu. [Üç yaşına kadar] İLE Eşek yavrusu. )
( GULİN ile ... )
( [Ar.] MÜHR[çoğ. EMHÂR, MİHÂR] ile KÜRRE )
( [Fars.] KÜRRE ile KÜRRE-İ HAR )
( COLT/FOAL with DONKEY-FOAL )
( [Lat.] HIPPOMAN: Yeni doğan tayın alnındaki küçük siyah zar. )

- SIPA/KODOK ile/ve KULUN/KOLON
( Eşek yavrusu. İLE/VE At ve eşek yavrusu. )
( [Fars.] HAR-KÜRRE ile/ve ... )

- KIRI ile/> SIPA

- KAŞKA ile SAKAR/AKITMA

( Atın alnındaki beyaz leke. İLE Hayvanların alnındaki beyaz leke. )

- AT ile/ve COB, TEVSEN

- TIRIS
: Atların kısa adımlarla hızlı yürüyüşü.

- ÂLÎZ/Î[Fars.]: Çifte.

- ASLAN ile KAPLAN
( Yemek için avlanır. Toksa saldırmaz. İLE Aç ya da tok olsa da saldırır. )
( Afrika'da yaşar. İLE Asya'da yaşar. )
( Dişilleri hem daha hızlı, hem de daha çeviktir. İLE ... )
( Yüksek kolesterol hastasıdırlar. İLE ... )
( Kükremeleri, birbirleriyle iletişim kurmak içindir. [avını yıldırmak için değil!] İLE ... )
( Kükreyebilirler fakat mırıldanamazlar. [Boğaz kemikleri kedilerinki gibi katı değildir. Esnek bir kirişle bağlanmıştır. Böylece gırtlakları genişleyebilmekte ve titreşmektedir] İLE ... )
( En çok kaplan Amerika'da yaşar. )
( Maalesef, Kafkaslar'daki son aslan X. yy.'da, Türkiye'de XIX. yy. sonlarında, İran'da ise 1941'de öldürülmüştür. İLE Hazar Denizi civarındaki kaplanların soyu 1950'lerde, Java ve Bali adalarındaki kaplanlar 1937 ile 1972 arasında tükenmiştir. )
( 300 kadar vahşi Asya Aslanı, Hindistan'ın kuzeyindeki Gujarat'ta bulunan Gir Ormanı'nda yaşamaktadır. İLE Güney Çin Kaplanı'ndan sadece 30 tane kalmıştır. )
( Dünyada 5100 ile 7500 vahşi kaplan kaldığı tahmin edilmektedir. )
( ... İLE Hindistan kaplanları 3000 ila 4700 arasındadır. [100 yıl önce 40.000 kadardı] )
( ... İLE 3 m. ve 300 kg. kadar olanları vardır. )
( ... İLE 35 kg. kadar et yiyebilirler. )
( ... İLE Yalnız yaşar ve avlanırlar. )
( ... İLE Kendi bölgelerini oluşturmak üzere 200 km. kadar yol alabilirler. )
( ... İLE Yalnızca tüyleri değil, derileri de çizgilidir. )
( ... İLE Ayakları perdeli olduğundan çok iyi bir yüzücüdürler. 15 mil kadar yüzebilirler. )
( ... İLE Alkol kokusuna dayanamazlar. İçkili herkese saldırırlar. )
( Yavruların sadece %10'u 2 yaşını geçebilir. [ve de sadece şanslı olanlar 10 yaş ve üzerine ulaşabilir] İLE ... )
( Bir dişil aslan, kızıştığında, eril aslan dört gün boyunca sürekli ve belirli aralıklarla çiftleşir. [Günde 50 keze kadar çıkabilir] [Hayatta kalan her bir yavru için yaklaşık 3000 kez ilişkiye girmektedirler] İLE ... )
( Gebelik süreleri 105-112 gündür. İLE Gebelik süreleri 155 gündür. )
( Güneşi simgeler. İLE [şiirlerde, Dîvân Edebiyatı'nda] "Leyla" sözü geçen/görülen yerde kaplan, karanlık ve yıldız vardır/aramak gerekir. )
( Saldırmayı simgeler. İLE Kibiri simgeler. )
( [Ar.] ESED[çoğ. ÂSÂD], DIRGAM/ZIRGAM[çoğ. ZARÂGIM], DIRGAME/ZIRGAME["ga" uzun okunur], ABBÂS, HAYDAR, HERSEME, HİZEBR/HİZBER[çoğ. HEZÂBİR], LEYS, MEHÎB[< HEYBET], MERHÛB, NECÎD ile NEMİR, NİMR[çoğ. NİMÂR, NÜMÛR/NİMÜR], NİMRE[: Dişil kaplan.] )
( VERD[Ar.]: Rengi doru olan aslan. )
( EKLEF: Koyu renkli aslan. )
( ŞİBL: Aslan yavrusu. )
( [Ar.] NEHÎM: Aslan kükremesi ve fil sesi. | ZEİR/ZE'R: Aslan kükremesi. )
( [Fars.] ŞÎR/NERRE-ŞÎR[: Eril aslan.] | ŞÎR-İ MÂDE: Dişil aslan. | ŞÎR-İ YELE: Güçlü, saldırıcı aslan. )
( YAGUS[Ar.]["gu" uzun okunur]: Aslan şeklinde olan eski bir putun adı. )
( LION with TIGER )
( [Lat.] FELIS/PANTHERA LEO cum FELIS/PANTHERA TIGRIS )
( [İsp.] EL LEON con EL TIGRE )
( Aslan ile Kaplan
Aslan ile Kaplan | Kaplan | Kaplan )

- ASLAN ile GAZANFER[Ar.]
( ... İLE İri aslan. )

- ASLAN ile DAĞ ASLANI/PUMA/KUGAR
( ... İLE Avlarını sadece akşamları yerler. )
( ... İLE Gebelik süreleri üç aydır. Patogonya'da bulunan pumalar Nisan ayında doğum yaparlar. )
( ... ile KUGAR/PUMA )
( LION with COUGAR )
( [Lat.] FELIS LEO cum FELIS CONCOLOR )
( ... ile Puma | Puma )

- ASLAN ile/ve MALA MALA ASLANI

- ASLAN ile/ve ASYA ASLANI

- ASLAN ile/ve BEYAZ ASLAN

- LİGER ile TİGON

( Eril aslanla dişil kaplanın yavrusu. İLE Eril kaplanla dişil aslanın yavrusu. )
( Liger ile ... )

- KAPLAN ile/ve BEYAZ KAPLAN

- KAPLAN ile/ve BENGAL KAPLANI

- KAPLAN ile/ve SUMATRA KAPLANI

- KAPLAN ile BEBR/BEBİR
[Fars.]
( ... İLE Hindistan'da kaplana benzeyen, kedi yapılı, gayet büyük, üstü yol yok tüylü bir hayvanmış. Saldırdığı zaman tüyleri öyle bir kabarırmış ki gören ürkermiş. Böbürlenmek sözcüğünün bebr'den geldiği sanılmaktadır. Efsaneye göre bu hayvanın derisine ok, kılıç, mızrak gibi savaş aletleri işlemezmiş. )

- ÇİTA ile LEOPAR
( Öncelikle, yüzlerinden anlaşılır. Her yerinde benekleri bulunan fakat sadece burnunun iki yanında siyah çizgi olan ÇİTA. İLE
Benekleri burnunun yanında da olmak üzere her yerinde bulunan LEOPAR'dır. )
( Daha zayıf ve narin görünüşlüdür. İLE Daha kaba ve sert görünüşlüdür. )
( ... İLE Gebelik süreleri 3 aydır. )
( Dünyanın en hızlı hayvanı. İLE ... )
( Avlarını çok kısa mesafede yakalamaları gerekir. Çok uzun süre koşamazlar. İLE ... )
( Zaman zaman, leoparlar, çitaları avlarlar. )
( CHEETAH with LEOPARD )
( [Lat.] ACINONYX JUBATUS cum PANTHERA PARDUS )
( Çita ile Leopar )

( Çita-Leopar )

- ÇİTA ile ASYA ÇİTASI

- LEOPAR ile KAR LEOPARI

- LEOPAR ile ASYA LEOPARI

- LEOPAR ile KALAHARİ LEOPARI

- LEOPAR ile TEKİR

( LEOPARD with OUNCE )
( [Lat.] ACINONYX JUBATUS cum PANTHERA PARDUS )

- PÂRS[Fars.]/YUZ ile LEOPAR
( Kimi benekli, kimi düz kara. İLE Benekli. )
( Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşar. İLE ... )
( [Ar.] EKŞEM, FEHD[çoğ. FÜHÛD] ile ... )
( ... with LEOPARD )
( [Lat.] FELIS PARDUS cum PANTHERA PARDUS )

- SİYAH LEOPAR ile PANTER
( Afrika ve Asya'da yaşarlar. İLE Panter sözcüğü, Aslan, Kaplan, Jaguar ve Leopar'a [bu 4 kükreyebilen kediye] verilen genel addır. )
( Hiçbir hayvan tamamen siyah değildir. [Yakından bakıldığında derilerindeki benekler hafifçe görülür] )
( Panterler Ortaçağ armalarında çok renkli, uysal ve güzel kokan olarak betimlenmiştir. )
( [Fars.] ... ile PELENG[çoğ. PELENGÂN] )
( [Sansk.] ... ile PANTER: Beyazımsı sarı renk. | PANDARAH: Kaplan. )
( [Yun.] ... ile PANTHERA: Tüm hayvanlar. [Hem gerçek, hem de mitolojik hayvanları tanımlamak üzere] )

- SİYAH JAGUAR ile PANTER
( Güney Amerika'da yaşarlar. İLE ... )
( Hiçbir hayvan tamamen siyah değildir. [Yakından bakıldığında derilerindeki benekler hafifçe görülür] )

- "SİYAH PUMA" değil PANTER
( Panter deyince akla gelen "Siyah Puma"dır fakat böyle bir hayvan bulunmamıştır. )

- JAGUAR ile LEOPAR
( İri benekli. İLE Benekli. )
( Orta ve Güney Amerika'da yaşar. İLE ... )
( Çok seyrek rastlanan beyaz panterler, albino leopar ya da jaguarlardır. )
( JAGUAR with LEOPARD )
( [Lat.] FELIS/PANTHERA ONCA cum PANTHERA PARDUS )

- SIRTLAN ile YABAN KÖPEĞİ
( 4 modern türleri bulunmaktadır. İLE ... )
( Sırtlanların, köpeklerle bir akrabalığı yoktur. [En yakın akrabaları misk kedileridir.] )
( Aslanlarınkinden iki kat büyüklükte kalpleri vardır. İLE ... )
( 5 kilometre boyunca saatte 55 kilometre hızla koşabilirler. İLE ... )
( Sırtlanlar çok miktarda ve çok hızlı yerler. [Gövde ağırlıklarının 3 katı kadar] İLE ... )
( Hedefteki avı kaçmaktan vazgeçene kadar kilometrelerce takip ederler. Kurban pes ettiği anda, karnına ve bacaklarına saldırırlar. İLE ... )
( Av hayvanı ölümlerinin 1/4'ünden sorumludurlar. [Bir çok bölgede, avladıkları hayvanlar, aslanların en büyük besin kaynağıdır.] İLE ... )
( Tek rakipleri aslanlardır. [Aralarında sürekli bir savaş hali bulunur.][Her ikisi de birbirlerindne yemek çalarlar fakat yaygın inancın aksine, daha çok aslanlar sırtlanların leşlerinden aşırırlar.]Bir ısırıştaki uyguladığı çene gücü, aslanınkinden daha fazladır. İLE ... )
( Midelerindeki konsantre hidroklorik asit sayesinde deri ve kemikleri de sindirebilirler. [Kalsiyumun etkisiyle dışkıları beyaz renktedir.] İLE ... )
( Yavruları çiftler halinde doğarlar. [Yavrulardan birinin egemenlik kurmak için ikizini öldürdüğü sıkça görülmektedir.] İLE ... )
( Dişillerin önderlik ettiği topluluklar halinde yaşarlar. İLE ... )
( Bir ailedeki sırtlan sayısı 80'e kadar çıkabilir.[Fakat avlanmak için küçük gruplara bölünürler.] İLE ... )
( Yaşlanmış aslanlar sürünün dışında kaldıklarından dolayı sırtlanlar tarafından parçalanırlar.] )
( BEHDEL[Ar.]: Sırtlan yavrusu. )
( [Ar.] ZAB', ZABU'/DABU'[çoğ. ZIBÂ'], ARCÂ/ARFÂ ile ... )
( [Fars.] KEFTAR ile ... )
( HYENA with WILD DOG )
( [Lat.] HYANENA cum CANIS AUREUS )

- SIRTLAN ile BUDUK

- SIRTLAN ile KARINCAYİYEN SIRTLAN

- ÇİZGİLİ SIRTLAN ile/ve KAHVERENGİ SIRTLAN ile/ve BENEKLİ SIRTLAN

( Çizgili ve kahverengi sırtlanlar yalnız dolaşır ve avlanırlar. İLE/VE Topluluk ve geniş bir aile olarak dolaşır ve avlanırlar. )
( 3'ü de Afrika'da yaşarlar. )

- SIRTLAN ile BENEKLİ DİŞİ SIRTLAN
( ... İLE Erilin penisine denk gelecek büyüklükte klitorisleri bulunur. )
( [Lat.] ... cum CROCUTA CROCUTA )

- SIRTLAN ile OKAPİ

- TİLKİ ile ÇAKAL

( Gebelik süreleri 50-54 gündür. İLE ... )
( Tilki, hileyi simgeler. )
( KELÎLE ile DİMNE )
( KELÎLE ve DİMNE (BEYDEBÂ) adlı kitabı okumanızı salık veririz. )
( ANUBIS: Çakal Tanrı. )
( [Ar.] SA'LEB, KELBİYYE-İ SA'LEBİYYE, VA' ile İBNÜ'L ÂVİ, KELBİYYE-İ ŞEGALİYYE )
( [Fars.] RÛBÂH/RÛBEH ile ŞEGAL["ga" uzun okunur] )
( [İng.] FOX with JACKAL )
( [İt.] VOLPE con SCIACALLO, SCIACAL, JACAL[< Türkçe'den] [Avının üzerine atılmağa hazır kimse. | Dehşet günlerinde vurgunculuk yapan kimse. | Gösterişli cenaze törenleri düzenleyen kimse.] )
( [Fr.] RENARD avec CHACAL/CHAKAL[< Türkçe'den] )
( [İsp.] ZORRO con CHACAL )
( [Alm.] FUCHS mit SCHAKAL )
( [Lat.] VULPES cum CANIS AUREUS )

- TİLKİ ile KIZILTİLKİ
( ... İLE Yeryüzündeki en yaygın ve sayıca kalabalık vahşi etobur türüdür. )
( ... İLE Dünyanın her yerinde ve koşulunda yaşayabilmektedirler. [Özellikle şehir tilkileri, çok çeşitli hayvan ve sebze/meyveyle beslenebilirler.] )
( ... İLE Fare avlamada kedilerden daha başarılıdırlar. [Ürken fare yukarı doğru zıplar fakat tilkiler 90 cm. yukarı kadar zıplayabilir ve "fare dalışı" denilen biçimde tepelerine inerler.] )
( Tilki ile Kızıl Tilki )

- TİLKİ ile BENGAL TİLKİSİ

- TİLKİ ile KORSAK/KARSAK

- TİLKİ ile KUTUP TİLKİSİ

- TİLKİ ile OVA TİLKİSİ

- TİLKİ ile PAMPA TİLKİSİ

- TİLKİ ile SOLUKTİLKİ

- TİLKİ ile TİBET TİLKİSİ

- TİLKİ ile BOZTİLKİ, ÇÖL TİLKİSİ, KIRTİLKİ, KUMTİLKİSİ

- KUYRUK UCU BEYAZ ÇAKAL ile/ve ALTIN RENGİ ÇAKAL ile/ve MAVİ TÜYLÜ ÇAKAL

( Orta Afrika'da yaşar. İLE/VE Kuzey Afrika'da, Hindistan'da ve çeşitli kıtalarda görülürler. İLE/VE Afrika'da yaşar. )
( Herbiri kendisine ait 30 km.lik bir bölgede avlanırlar. )
( Görme ve işitme kapasiteleri çok yüksek olduğundan avın kokusunu 1 km. öteden alabilirler. )
( Yılda 500-1500 kadar kemirgen avlarlar. )
( Avlanmanın yanısıra çöplerden de yararlanırlar. )
( Genellikle aile olarak yaşar ve avlanırlar. )
( Avlarının %35'i leştir. )
( 6 yıldan uzun yaşayanı pek yoktur. )
( Haklarında çok fazla efsane yazılmıştır. )

- KUTUP TİLKİSİ ile KUTUPAYISI

- AYI ile KUTUPAYISI

( ... İLE Kutupayıları beyaz değildir. Derileri siyah renktedir, kürkleri yarı saydamdır. [Beyaz görünümleri, ışığın saydam yüzeylerden kırılarak yansımasının bir sonucudur] )
( [Ar.] DÜBB/DÜBBE[dişil], DÜBBİYYE[: Ayıgiller] ile DÜBB-İ ŞİMÂLÎ )
( EBÛ-HAMÎD / EBÛ-HÛMİD: Ayı. )
( [Fars.] HIRS ile ... )
( [Fars.] HIRS-BEÇE: Ayı yavrusu. )
( [Lat.] ... cum URSUS MARITIMUS )
( Ayı ile Kutup Ayısı )

- BOZAYI ile KARAAYI
( Siyah renkte olabilirler. İLE Bozayı renginde olabilirler. )
( Burun buruna gelinirse ölü taklidi yapılarak kandırılabilirler. İLE Bir şekilde kaçmak gerekir. [Ölü taklidi yapılsa bile yemeğe kalkarlar.] )
( Ayıların gebelik süreleri 180-187 gündür. [Dişil ayılar uykularında doğurabilirler.] )
( Ayıların, uyuşukluk[kış uykusu] süreleri 7 aydır. [Bu süre içinde yemek yemez, su içmez, boşaltım işlemlerini gerçekleştirmezler.] [Gövdelerindeki üreyi proteine çevirir, kloaklarını, dışkı, kıl ve kuru ottan oluşan bir karışımla tıkarlar.] )
( GRIZZLY/BROWN BEAR with BLACK BEAR )
( [Lat.] URSUS ARCTOS HORRIBILIS cum URSUS AMERICANUS )
( [İsp.] EL OSO )

- AMERİKA KARAAYISI ile ASYA KARAAYISI
( AMERICAN BLACK BEAR with ASIATIC BLACK BEAR )

- AYI ile MALAYAAYISI

- AYI ile AYI SANSARI/VOLVERİN

- AYI ile KESELİ AYI

( [Lat.] ... cum PHASCOGILLERCTOS CINEREUS )

- AYI ile/ve KANADA AYISI
( ... İLE/VE Avlanmak için suyun içine dalma özelliği geliştirmiştir. )

- BOAR with/and SOW
( Yetişkin eril ayı. İLE/VE Dişil ayılar, bu dişil domuz adıyla tanımlanırlar. )

- BADAR/FALAK: Ayı yavrusu.

- CEYLAN/ÂHÛ ile DİBAGAT/ANTİLOP ile GEYİK
( ... İLE ... İLE Gebelik süreleri 160-200 gündür. )
( [Fars.] ÂHÛ-BERE: Ceylan yavrusu. )
( [Fars.] ÂHÛ-MÂDE: Dişil ceylan. )
( [Ar.] MİSK, GAZÂL[çoğ. GAZALE, GAZELÂN][: Ceylan. | Geyik, maral, âhû. | Geyik yavrusu. | Güzel göz.] ile ... ile BECÂ' )
( [Ar.] ZABY: Geyik, karaca, gazal gibi hayvanlar. )
( [Ar.] GAZÂLE: Dişil geyik. )
( MARAL: Dişil geyik. )
( [Ar.] YA'FUR[çoğ. YAÂFİR]: Tüyü toprak rengi olan ceylan. | Ceylan yavrusu. ile ... ile HIŞF: Geyik yavrusu. )
( GAZELLE with ANTELOPE with DEER )
( [Lat.] GAZELLE DORCAS cum ANTHILOPUS cum CERVUS ELAPHUS )
( [İsp.] GACELA con ANTÍLOPE con EL CIERVO )
( Ceylan ile Antilop ile Geyik )

- ANTİLOP ile/ve İMPALA
( ... İLE/VE Bir tür antilop. )

- ANTİLOP ile KOA
( ... İLE Hilâl boynuzlu bir Afrika antilobu. )

- NİYALA ile/ve ORİBİ
( Afrika'ya özgü antilop. İLE/VE Afrika'ya özgü antilop. )

- ANTİLOP ile ORİKS
( ... İLE Çöllerde yaşayan bir antilop. )

- ANTİLOP ile/ve ÖKÜZ BAŞLI ANTİLOP
( ... İLE/VE Güney Afrika'da yaşarlar. )

- ANTİLOP ile KARAANTİLOP

- ANTİLOP ile KARACA

( ... İLE Boynuzları küçük ve çatallıdır. )
( [Ar.] ... ile MA'Z, ÜM'ÛZ )
( [Lat.] ... cum CAPREOLUS )

- KARACA ile EBBÂZ
( ... İLE Sıçrayıp atlayan karaca. )

- ANTİLOP ile KAYAANTİLOPU

- ANTİLOP ile KOBUS

- ANTİLOP ile KUDU

- ANTİLOP ile SAMURANTİLOPU

- ANTİLOP ile SAYGA

- ANTİLOP ile SİTATUNGA

- ANTİLOP ile TİBET ANTİLOBU

- ANTİLOP ile WALLER ANTİLOPU/GERENUK

- GEYİK ile/ve ÇİTAL

( ... İLE/VE Benekli geyik. )

- GEYİK ile/ve MUNÇAK
( ... İLE/VE Küçük yapılı bir geyik. )

- HONA ile/ve BURÇİN/MARAL
( Eril geyik. İLE/VE Dişil geyik. )

- GEYİK ile/ve SAMBAR
( ... İLE/VE Asya'da yaşar. )

- REN ile/ve KARİBU/CARIBOU
( Evcil geyik. İLE/VE Bir tür ren geyiği. )
( Yılda 4800 km. yol alarak göç ederler. [Karada 77 km., suda 9.6 km. hıza ulaşabilirler] )
( Sürü göç ederken, ayaklarındaki tıkırdayan bir tendondan dolayı ses çıkar. )
( Ren geyiği boynuzu olan tek geyik türüdür. )
( Dişillerin boynuzları erillerinkinden daha kısa ve gösterişsizdir fakat günde 2.5 cm.'nin üzerinde bir hızla büyürler. [Tüm memelilerde en hızlı büyüyen dokudur.] )
( Boynuzları her yıl düşer ve tekrar çıkar. [Eril olanları kış başında, dişil olanları yavruladığı ilkbaharda boynuzlarını düşürürler.] )

- BARASİNGA ile/ve LERCİ
( Bataklık geyiği. İLE/VE Misk geyiği. )

- GEYİK ile/ve ALAGEYİK/SIĞIN/MUS

- GEYİK ile/ve GÖZEN

- GEYİK ile/ve KANÇİL

- GEYİK ile/ve KARİYAKU

- GEYİK ile/ve KATIRGEYİĞİ

- GEYİK ile/ve KIZILGEYİK

- GEYİK ile/ve PEREDAVİTGEYİĞİ

- GEYİK ile/ve RUSA

- GEYİK ile/ve SİKA

- GEYİK ile/ve YAĞMURCA

- REHBER-İ HÜRRİYET
: II. Meşrutiyet'ten önce II. Abdülhamit yönetimine karşı ayaklanarak arkadaşlarıyla beraber Makedonya'da dağa çıkan kolağası Resne'li Niyazi'nin yanında gezdirdiği geyik.

- DİBAGAT/ANTİLOP ile DEMİRKIR

- SİNCAP ile AMERİKA SİNCABI

( SQUIRREL with CHIPMUNK )
( Sincap ile Amerika Sincabı
Sincap

Sincap )

- SİNCAP ile KIRMIZI SİNCAP

- SİNCAP ile UÇAN SİNCAP

- SİNCAP ile ŞEKER PLANÖRÜ

- SİNCAP[< Fars. SİNCÂB] ile KANGURU

( ... İLE Gebelik süreleri 22 - 24 gündür. [Yavruları 1 aylıkken annesinin kesesine geçer.] )
( ... İLE Doğumun kuraklık zamanına gelmesini engelleyebilirler. [Embriyolarını yumurtalıklarından birinde aylarca saklayabilirler.] )
( ... İLE Dişillerin 3 vajinası vardır. [Biri doğurmak, ikisi çiftleşmek üzere] )
( ... İLE Meme bezleri, tam yağlı ve yağsız sütü aynı anda üretebilir. )
( ... İLE Saatte 32 km. hıza ulaşabilirler. [Hızlandıkça daha az enerji harcarlar.][Kullandıkları enerjinin %70'ini geri dönüştürebilirler. (İnsanlarda ise ancak %20)] )
( ÇEKELEZ/ÇÖKELEZ, DEĞİN, GALLİ, TEYİN ile ... )
( SİNCÂBİYYE[Ar.]: Sincapgiller. )
( [Ar.] SİNCÂB ile KENGAR )
( SQUIRREL with KANGAROO )
( [Lat.] SCIURUS VULGARIS/ANOMALIS cum FAMILY OF MACROPODIDAE )
( [İsp.] ... con EL CANGURO )
( ... ile Kanguru )

- KANGURU ile/ve BUDİ
( Avustralya'da bulunan keseli hayvan. İLE/VE Fare kangurusu. )

- KANGURU ile VALABİ, VOLARU

- KANGURU ile PATAGONYA MANASI

- OPOSSUM
: Keseli, memeli bir hayvan. Avustralya dışında olan ve Amerika'da yaşayan tek keseli hayvan.

- VOMBAT/WOMBAT: Keseli, kısa bacaklı memeli bir hayvan. Avustralya'da yaşar.
( [Lat.] PHASCOLOMYS URSINUS )

- MARMOT ile OBUR

- MAYMUN ile/ve PRİMAT
[Fr.]
( ... İLE/VE Tüm maymun türlerini içine alan memeliler takımı. )
( Gebelik süreleri 180-270 gündür. İLE/VE ... )
( Amazonlar'da 150 çeşit maymun bulunmaktadır. )
( [Ar.] KIRD[çoğ. AKRÂD, KIREDE, KURÛD] ile/ve KIREDE )
( [Fars.] BÛZÎNE/BÛZİNE/BÛZNÎNE/PÛZÎNE, BEHNÂNE ile/ve ... )
( PİÇİN: Maymun yavrusu. )
( MONKEY/APE[İnsansı maymun.] with/and PRIMAT )
( [İsp.] EL MONO con/y ... )
( Maymun ile/ve ... )

- MANDRIL/KÖPEKBAŞLI ile KAPUŞİN
( Eski dünya maymunu. İLE Yeni dünya maymunu. )
( Tehlikeli bir maymun. İLE Orta ve Güney Amerika'da yaşarlar. )
( Kuyrukları yoktur. İLE Saran/uzun kuyruğu vardır. )
( Burun kılları birbirine yakın ve biraradadır. İLE Burun kılları taşar ve yayılır. )
( ... İLE Parmak uclarıyla tutunabilirler. )
( MANDRILL with CAPUCHIN )
( [Lat.] MANDRILLUS SPHINX cum ... )

- MAYMUN ile ŞEMPANZE
( ... İLE Kuyruksuz maymun. İnsan becerilerine en yakın olan. )
( ... İLE 8 yaşına kadar çok önemli/öncelikli bazı yeteneklerini/donanımlarını kazanamazlarsa daha sonra hiçbir zaman kazanamıyorlar. )
( MONKEY/APE with CHIMPANZEE )
( [Lat.] ... cum PAN TROGLODYTES )

- GORİL ile ORANGUTAN[Malezya dilinden, ORANG: İnsan. UTAN: Orman.]
( Ekvator bölgesinde ormanlarda yaşar. Maymunların en iri ve en güçlü olanıdır. İLE
Sumatra ve Borneo'da yaşar. İnsana benzer. )
( Dişilleri ve genç olanları ağaçlarda, eriller ve gümüşsırt(silverback) denilenleri yerde uyumayı tercih eder. )
( Goriller yüzemez. )
( ... İLE Yavrularının annesini/bölgesini terk etmesi belirli donanımları edinmesiyle ya da edinmeleri için en az 9 yıl gerektirir. [200 çeşit meyveyi/otu ayırd edebilmelilerdir] )
( ... İLE 50 yıl kadar yaşayabilirler. )
( 48 kromozomları vardır. [İnsandan 2 fazla] )
( [Ar.] GURİLLÂ ile ... )
( GORILLA with ORANGUTAN, ORANG-OUTANG )
( [Lat.] TROGLODYTES/GORILLA GORILLA cum PONGO PYGMAEUS, SIMIA SATYRUS )
( Goril ile Orangutan )


- OVA GORİLLERİ ile DAĞ GORİLLERİ
( Temizlerdir ve yaşadıklara yere özen gösterirler. İLE Yuvalarını sürekli pisletir ve çoğunlukla kendi dışkı birikintilerinin üzerinde uyurlar. )

- MAYMUN ile ANGOLA/COLOBUS MAYMUNU
( [Lat.] ... cum COLOBUS ANGOLENSIS )

- MAYMUN ile AVAHİ

- MAYMUN ile AY AY/TARSİER

( ... İLE Toprağın 3-4 m. altındaki hareketi algılayabilirler. )
( Boylarının 40 katı kadar zıplayabilirler. )
( Tek, otobur primattır. )
( ... İLE Madagaskar'da yaşarlar. )
( ... ile Ay-ay Maymunu )

- MAYMUN ile/ve BAŞLIKLI MAYMUN
( ... İLE/VE Trinidad Adaları'nda, Güney ve Orta Amerika'da yaşarlar. )

- MAYMUN ile BABUN
( MONKEY/APE with BABOON )
( ... ile Babun )

- MAYMUN ile BEYAZ YANAKLI MANGABEY
( [Lat.] ... cum LOPHOCEBUS ALBIGENA )

- MAYMUN ile DOMUZ KUYRUKLU MAYMUN
( [Lat.] ... cum MACACA NEMESTRINA )

- MAYMUN ile GİBON

- MAYMUN ile/ve (KIZIL) HAVLAYAN MAYMUN

( ... İLE/VE Sadece Trinidad-Karayip Adaları'nda yaşarlar. )
( ... İLE/VE Otçuldurlar. )

- MAYMUN ile MAKAK
( [Lat.] ... cum MACACA FUSCATA )

- MAKAK/LAR ile REŞİKEŞ MAKAKLARI

- ÇALI BEBEĞİ ile AY AY

- MAYMUN ile ÖRÜMCEK MAYMUNU

( MONKEY/APE with SPIDER MONKEY )
( [Lat.] ... cum ATELES )

- MAYMUN ile/ve ALTIN ASLAN İPEK MAYMUNU
( ... İLE/VE Yılda iki kez, biri dişil, biri eril ikiz doğumu yaparlar. )

- ÖRÜMCEK MAYMUN ile/ve (BIYIKLI) İPEK MAYMUNU ile/ve SİNCAP MAYMUNU ile/ve BAŞLIKLI MAYMUN

- BEYAZ KAFALI KAPUÇİN ile KAHVERENGİ KAPUÇİN

- MAYMUN ile/ve (SİYAH-BEYAZ) KOLOMBUS MAYMUNU

- MAYMUN ile/ve LANGUR

( ... İLE/VE Güney Asya'da yaşar. )

- MAYMUN ile MAGO
( ... İLE Kızılsarı tüylü bir maymun. )

- MAYMUN ile PATAS
( ... İLE Afrika'da yaşar. )

- MAYMUN ile POTTO
( ... İLE Afrika'da yaşar. )

- MAYMUN ile PROBOSCIS MAYMUNU
( ... İLE Sandakan - Borneo'da yaşar. )

- MAYMUN ile RHESUS MAKAKLARI
( ... İLE Çok güzel olan dişillerin yüz ve kıç fotoğraflarını görmek için "bedel" ödeyebildikleri [meyve sularından feragat ettikleri] görülmüştür. [çirkinlerde ise ancak rüşvet (büyük bardakta meyve suyu) vererek dikkatleri çekilmiştir.] )
( [Lat.] ... cum MACACA INULATTA )

- MAYMUN ile ST. KITTS MAYMUNU
( ... İLE Karayip'lerde yaşarlar. )
( Barlara gitmekte ve insanların yarıda bıraktıkları içkileri bitirmektedirler. )

- MAYMUN ile ŞEBEK
( ... İLE Afrika'nın dağlık bölgelerinde sürüler durumunda yaşayan, uzun ya da kısa kuyruklu türleri olan maymunlar. )

- MAYMUN ile TİTİ
( ... İLE Güney Amerika'da yaşar. )

- MAYMUN ile/ve GALAGO

- MAYMUN ile GELADA

- MAYMUN ile GENON

- MAYMUN ile GEREZA

- MAYMUN ile KARAMAYMUN

- MAYMUN ile MAKAK

- MAYMUN ile MANGABEY

- MAYMUN ile İPEK MAYMUNU (MARMOSET)

- MAYMUN ile MONA

- MAYMUN ile NESNAS

- MAYMUN ile SAKİ

- MAYMUN ile SİFAKA

- MAYMUN ile (ALTIN) TAMARİN

- MAYMUN ile UVAKARİ

- MAYMUN ile VERVET MAYMUNU

( [Lat.] ... cum CHLOROCEBUS AETHIOPS )

- MAYMUN ile ZATI

- LORİ ile LORİ

( Kuyruksuz bir maymun. İLE Parlak renkli bir papağan. )

- BEYAZ TÜYLÜ LEMUR ile/ve KOYU/SİYAH TÜYLÜ LEMUR
( Madagaskar'da yaşarlar. )
( Gebelik süresi: 140 gün. İLE/VE 130 gün. )
( Yılda bir doğum yaparlar. )
( Beyaz tüylü lemurlar su içmezler. )
( Lemur ile ... )
( MAKİ )

- LEMUR ile TAÇLI LEMUR [PROSIMIAE]

- LEMUR ile/değil SİFAKA

- LEMUR ile HALKA KUYRUKLU LEMUR

( Çiftleşme dönemleri sadece dişillerinin kızıştığı 24 saattir. )

- LEMUR ile AY AY

- PANDA ile KESELİAYI/KOALA

( ... İLE Günde 22 saat uyurlar. )
( ... İLE Yaşamları ancak 10 yıldır. )
( PANDA with KOALA )
( [Lat.] AILURUS FULGENS cum ... )
( [İsp.] EL PANDA con ... )
( Panda ile Koala )

- İKİ PARMAKLI TEMBEL HAYVAN ile ÜÇ PARMAKLI TEMBEL HAYVAN
( Vahşidir. İLE Evcil olabilirler. )
( Boyunlarında altı kemik/omur vardır. [Dolayısıyla da kafasını çevirmekte zorlanırlar.] İLE Boyunlarında dokuz kemik vardır. )
( Tedirgin olduklarında tıslarlar. İLE Burun delikleriyle acı ve tiz sesler çıkarırlar. )
( İki parmaklılar üç parmaklılardan biraz daha hızlıdır. )
( Aynı ailelerden değillerdir. )
( AFROTHERIA: Tembel hayvanları, karınca yiyenleri ve kemerli hayvanları içine alan memeli hayvanların bir dalı. )

- BRADIPUS ile KOALA
( Çok/en yavaş hareket eden hayvan. İLE Sakin hayvan. )
( Bradipus ile Koala )

- BRADIPUS ile/ve AĞUSTOS BÖCEĞİ
( En yavaş hayvan. İLE/VE
17 yıl toprak altında ağaç kökleriyle beslenerek yaşarlar. Havanın 17 ºC olduğu günün gecesi çiftleşmek üzere dışarı/yüzeye çıkarlar. 2 günde ağaçların tepesine ulaşmaya çalışırlar. Büyük bir çoğunluğu iki hafta içinde ölür. [Orman zemini için büyük bir azot kaynağıdır.] )
( ... İLE Yeraltındaki geçirdikleri süre boyunca kendi dışkılarını kullanarak, sellerden korunmalarını sağlayacak su geçirmez hücreler inşa ederler. [Buna karşın yumurtaların %98'i, çatlama zamanı gelmeden telef olur.] )
( ... İLE Amerika'nın doğusunda yaşarlar. )
( ... İLE Sadece erilleri, sıcak yaz gecelerinde "şarkı" söyler. [Bazı türlerde ses şiddeti 120 desibele kadar çıkabilir. Sesleri 2 km. öteden duyulabilir.] )
( ... İLE "Topraktan çıkarak hayat bulma" betimlemesi nedeniyle birçok kültürde yeniden doğuşu ve ölümsüzlüğü ifade eder. [Taoculuk'ta, ruhu (TSIEN) simgeler.] )
( ... with CRICKET )
( [kökeni/etimolojisi] ... ile MAGICICADAS[< MAGOS: Sihirbaz] [Yıllık yaşam döngülerini bir asal sayıya denk getirdiklerinden dolayı bu adla betimlendirilmişlerdir.] )
( ... ile AVUSTRALYA'DA BULUNANLAR: AĞUSTOS BÖCEĞİ ve AVUSTRALYA AĞUSTOS BÖCEĞİ ve ÇİZGİLİ AĞUSTOS BÖCEĞİ ve TÜYLÜ AĞUSTOS BÖCEĞİ ve İDRAR KESELİ AĞUSTOS BÖCEĞİ )

- BRADIPUS ile KAPLUMBAĞA
( Kaplumbağadan da yavaş hareket eder. İLE ... )

- KAPLUMBAĞA ile KARA KAPLUMBAĞASI
( İzleyelim... )
( Türkiye'de 10 kaplumbağa türü bulunmaktadır. )
( [Ar.] TURÂBİYYE[Fr. TESTUDO]: Kara kaplumbağaları. )
( [Ar.] SELÂHİF[< SULHAFÂT, SULAHFÂT ]: Kaplumbağalar. )
( TURTLE with TORTOISE )

- KAPLUMBAĞA/TOSBAĞA ile TATLI SU KAPLUMBAĞASI
( REFŞ: Bir tür nehir kaplumbağası.[Fırat ve Dicle'de bulunur.] )
( [Ar.] SÜLHAFÂ[çoğ. SELÂHİF] ile ATÛM )
( SÜLHAFİYYE[Ar.] | CHÉLONIENS[Fr.]: Kaplumbağalar. )
( [Fars.] KEŞEF, BÂHE, SENG-PUŞT ile ... )
( TURTLE with/and ... )
( [Lat.] TESTUDO GRAECA cum EMYS ORBICULARIS )
( [İsp.] LA TORTUGA con ... )
( Kaplumbağa ile ... )

- KAPLUMBAĞA ile KIRMIZI KULAKLI SU KAPLUMBAĞASI
( [Lat.] TESTUDO GRAECA cum TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS )
( MISSISSIPPI )

- DENİZ KAPLUMBAĞASI ile ŞAHİN GAGALI DENİZ KAPLUMBAĞASI
( [Lat.] ... cum ERETMOCHELYS IMBRICATA )
( ... ile Şahin Gagalı Deniz Kaplumbağası )

- KAPLUMBAĞA ile CARETTA CARETTA/KUTUKAPLUMBAĞASI
( Caretta Caretta Kaplumbağa'larının yumurtlama dönemi: 25 Mayıs - 30 Temmuz arasında yumurtlama, 01 - 30 Ağustos arasında yumurtadan çıkışlar!!! )
( Özellikle Çıralı - Antalya sahilinde onları izleyerek ve bu ilgi sayesinde sahilin talan edilme girişimlerini engellemeye destek olmanızı rica ederiz!!! )

- KAPLUMBAĞA'LARDA: ERİL ile/ve DİŞİL
( Alt yan kabukları içe dönükse. İLE/VE Alt yan kabukları dışa dönükse. )

- BAĞA ile ZEBL
( Kaplumbağa kabuğu. İLE Deniz kaplumbağasının kabuğu. )

- KAPLUMBAĞA ile TİMSAH TÜRÜ KAPLUMBAĞA

- DEV KAPLUMBAĞA ile ALDABRA KAPLUMBAĞASI

( 20 türü bulunur. [Yok olma tehlikesi altındadırlar.] [1750'lerde ise 250 tür bulunuyordu.] İLE Toplam dev kaplumbağa nüfusunun %90'ıdır. [Günümüzde 152.000 civarındadırlar.] )
( ... İLE "Adwaitya" adlı Aldabra kaplumbağası, 2006 yılına kadar 255 yıl yaşamıştır. )
( ... İLE Her 10 yumurtadan sadece biri erişkinliğe ulaşır. )
( ... İLE Eşeysel olgunluğa ulaşmaları 30 yıldır. )
( ... İLE 250 kg. ağırlıkları vardır. )
( [Lat.] COLOSSOSCHELYS ATLAS cum GEOCHELONE GIGANTES )

- KAPLUMBAĞA ile İKİ BAŞLI KAPLUMBAĞA

- KAPLUMBAĞA ile İKİ KUYRUKLU KAPLUMBAĞA

- KAPLUMBAĞA ile KUTUKAPLUMBAĞASI

( ... İLE Kuzey Amerika'da yaşar. )

- ISIRMA GÜCÜ'NDE: SIRTLAN ve TİMSAH TÜRÜ KAPLUMBAĞA
( 450 kg./1000 lbs.[Bir ısırıştaki uyguladığı çene gücü, aslanınkinden daha fazladır.] VE 453 kg./1004 lbs. )

- İŞKEMBE ile/ve/> BÖRKENEK ile/ve/> KIRKBAYIR ile/ve/> ŞİRDEN/ŞÎRDÂN[Fars.]/KUTNE
( ... İLE/VE Geviş getiren hayvanlarda ikinci mide. İLE/VE Geviş getiren hayvanlarda üçüncü mide. İLE/VE Geviş getiren hayvanlarda dördüncü mide. )
( RUMEN with/and/> RETIKULUM with/and/> OMASUM with/and/> ABOMASUM )

- GEVİŞ GETİREN: RUMINANT

- NÜŞ-HÂR
[Fars.]: Geviş.

- BUĞRA/CEMEL/BAÎR/LÖK ile/ve MAYA
( Eril deve. İLE/VE Dişil deve. )
( ECMÂL[< ECMEL]: Eril develer. )
( LÖK: Yedi yaş üstü deve. [Lök gibi oturmak.] )

- MAYA/BAİR/ARVANA/NÂKA ile BURHA
( Dişil deve. İLE Çok cins olan dişil deve. )

- BUHTE ile HECÎN
( Çift hörgüçlü deve. İLE Çift hörgüçlü ve çok hızlı koşan cins deve. | Tek hörgüçlü deve. )
( Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar. Suyun depolandığı yer gövdeleridir, özellikle de kan dolaşım sistemleridir. )
( Develer, gövde ağırlıklarının %40'ını kaybedene kadar su kaybından zarar görmezler ve su içmeden 7 gün boyunca yaşayabilirler. İçtiklerinde bir kerede 225 litre kadar içerler. )
( Develer kızdıklarında, deve bakıcısı deveyi sakinleştirmek için ceketini deveye verir. Deve, elbisenin üzerinde tepinir, ısırır, parçalara ayırır. Kızgınlığı geçtiğinde bakıcısı ile tekrar uyum içinde yaşayabilirler. )
( Gebelik süreleri 345-375 gündür. İLE ... )
( Deve, kini simgeler. )
( Develerin gözlerini kuma karşı koruyan tam üç katlı bir göz kapakları vardır. )
( Çok hızlı giden atı, deve geçer. )
( VESÎC[Ar.]: Hızlı yürüyen deve. )
( MENHÛS[Ar.]: Kuyruğunun yanları uyuz olan deve. )
( BAHBAHA[Ar.]: Develerin çıkardığı ses, kükreme. )
( NEHEM[Ar.]: Deve homurtusu. )
( BEVÂNÎ[Ar.]: Deve ayakları. )
( MENSİM[Ar. | çoğ. MENÂSİM]: Deve tırnağı. )
( İBLÂN[Ar.]: İki sürü deve. )
( EBÛ EYYÛB: Deve. )
( KUSVÂ/KASVÂ: Hz. Muhammed'i taşıyan deve. )
( ŞİKÂL[Ar.]: Devenin ayağının bağlandığı ip, bukağı, köstek; el ve ayak zinciri. | Devenin palanını bağlayan ip. )
( [Ar.] CEMEL, HUFF, İBİL[çoğ. ÂBÂL] ile MEHRÎ[çoğ. MEHÂRÎ] )
( [Fars.] ŞÜTÜR, ÜŞTÜR ile ... )
( [Fars.] ŞÜTÜREK: Küçük deve, devecik. | ŞÜTÜR-KÜRRE/ŞÜTÜR-PEÇE: Deve yavrusu. ile ... )
( [Lat.] CAMELUS cum CAMELLUS DROMEDARIUS )
( Deve ile Hecin )


- DEVE ile TÜLÜ
( ... İLE Güreşçi eril deve. )

- DEVE ile ÂNİS[Ar.]
( ... İLE Büyük ve şişman deve. [Yaşlı kız. | Yaşlı bekâr.] )

- DEVE ile BERCÎS[Ar./Fars.]/BİRCÎS[Ar.]
( ... İLE Sütü çok olan deve. | Müşterî[Sakıt, Erendiz, Jüpiter, Mars] denilen yıldız. )

- DEVE ile DEHN
( ... İLE Az süt veren deve. )

- DEVE ile LÛK[Fars.]
( ... İLE Kısa tüylü, yük devesi. )

- DEVE ile NÂB[Ar.]
( ... İLE Yaşlı deve. )

- DEVE ile SÂİBE[Ar.]
( ... İLE Başıboş bırakılmış hayvan, dişil deve. )

- DORUM/KÖŞEK/KÖÇEK/POTUK/TAYLAK/YELEK ile TAYLAN
( Deve yavrusu. İLE İki yaşında deve yavrusu. )

- TAYLAN ile BİNT-İ MEHÂD ile HİKKA
( ... İLE İki yaşına girmiş dişil deve. İLE Dört yaşına giren dişil deve. )

- TEK HÖRGÜÇLÜ DEVE ile/ve ÇİFT HÖRGÜÇLÜ DEVE
( BÎSERÂK/BÎSEREK[Fars.]: İki hörgüçlü eril deve ile tek hörgüçlü dişil devenin yavrusu. | KÜRÜK[Fars.]: Deve yavrusu. )
( SENÂM[Ar. çoğ. ESNÂM]: Deve hörgücü. [SENÂM-ÜN-NAKA: Devenin hörgücü.] )
( KÛHÂN[Fars.]: Deve ya da sığır hörgücü. )
( HUMP[İng.]: Hörgüç. )

- DEVE ile SAMBURU DEVESİ

- DEVE ile ENBÜRE

( ... İLE Tüyü dökülmüş deve. )

- DEVE ve AT
( [Ar.] HUFF Ü HÂFİR )

- EŞEK ve/<> DEVE
( İkisi de birbirini takip eder/miş. :) )

- LAMA ile DEVE(HECİN)
( Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşar. Tükürmesiyle ünlüdür. İLE ... )
( [Ar.] LÂME ile ZELÛL[çoğ. EZİLLE, ZÜLÜL] )
( [Lat.] LAMA cum CAMELUS )
( Lama ile Hecin )

- LAMA ile/ve/değil GUANAKO
( ... İLE/VE/DEĞİL Yabani lama. Lamaların atası. Güney Amerika ve özellikle Patagonya'da bulunur. )
( Lama ile Guanako )

- LAMA ile OKAPİ

- LAMA ile VİGONİ

- ZÜRAFA ile OKAPİ

( Kütlelerinin dengelenmesi adına zürafaların boynunda, tam göğüs kemiğiyle birleştiği noktada, öteki memelilerden bir tane daha fazla omur bulunur. İLE Zürafa, sırtlan, lama, zebra karışımı özelliklere sahip çok ilginç bir hayvan. )
( Eril zürafaların boynu ve kafatası hayat boyu büyümeye devam eder. İLE ... )
( Bacaklarının farklı uzunlukta olması sayesinde boyunları dengelenir. İLE ... )
( 50 cm.'ye kadar uzayabilen uzun dilleri vardır. İLE ... )
( Eril zürafaların kötü kokmaları temiz ve sağlıklı oldukları anlamına gelir. [İçten gelen bir parazit kovucu gibi işlev görür ve zürafanın derisi üzerinde otlanan mikropları ve mantarımsı organizmaları öldürür. Kan emici keneleri öldürmek üzere kreozotun etkin bileşeni olan bir maddeyi bile salgılar. (Bu koku, insan dışkısına da özgün kokusunu veren azotlu bileşik indoldür.)] [Bu kokularıyla, dişil zürafaların etkilenmesini de sağlarlar.] İLE ... )
( Gebelik süreleri 420-450 gündür. İLE ... )
( Kan basınçları insanınkinden iki kat yüksektir ve kalpleri 20 kat daha ağırdır. )
( [Ar.] ZERÂFE, ZERRÂFE[çoğ. ZERÂFÎ] ile ... )
( [Fars.] SURNÂ-PÂ, ŞÜTÜR-GÂV/ÜŞTÜR-GÂV, ZERÂF ile ... )
( OSSICONE: Zürafaların başlarının üzerindeki deri kaplı beş adet boynuzumsu çıkıntı. )
( [Lat.] GIRAFFA CAMELOPARDALIS cum OKAPIA JOHNSTONI )
( Zürafa ile

Okapi )

( Zürafa ile

Okapi )

- MİDE ile BÖRKENEK(İKİNCİ MİDE)(GEVİŞ GETİRENLERDE)
( RUMEN/PAUNCH with RETICULUM )

- ANURA ile/ve APODA
( Dört üyeli, kuyruksuz amfibileri kapsayan su ve kara kurbağaları takımı. İLE/VE Bacaksız amfibileri kapsayan takım. )

- KURBAĞA ile KARA KURBAĞASI
( 5000'in üzerinde kurbağa türü vardır. [Sri Lanka'da, 2002 yılında 100 yeni tür daha bulunmuştur] )
( Türkiye'de 29 kurbağa türü bulunmaktadır. )
( Maalesef kurbağaların nesli hızla tükenmektedir. :( [Kurbağalar derileri aracılığıyla soluk alan canlılar olduklarından tüm türlerin üçte biri tehlike altındadır.][Zehirleri bizler için tehlikeli olabilir fakat insanların etrafa saçtığı zehirler onlar için çok daha öldürücüdür.] )
( [Ar.] BÜRKE, DIFDEA/DIFDA'[DIFDAİYYE: Kurbağagiller] ile ... )
( [Ar.] VAKVAKA: Kurbağa sesi. )
( [Fars.] GÛK ile ... )
( FROG with TOAD )
( [Lat.] RANUCULA cum ... )
( [İsp.] LA RANA con ... )
( Kurbağa ile Kara Kurbağası
Kurbağa )

- KARA KURBAĞASI ile FOWLER KARA KURBAĞASI
( ... İLE Soğuk algınlığına yakalanmış bir koyunun melemesine benzer bir ses çıkarır. )
( [Lat.] ... cum BUFO FOWLER )
( [İsp.] LA RANA con ... )

- KARA KURBAĞASI ile DEV KARA KURBAĞASI
( ... İLE Çok zehirlidirler. [Büyük timsahları bile zehirleyebilecek güçtedir.] )
( ... İLE Anavatanları, Orta ve Güney Amerika'dır. )
( ... İLE Avustralya'da 100 milyon dev karakurbağası yaşamaktadır. [Dev karakurbağası dışında karakurbağası türü yaşamaz.][Avustralya'ya özgü kurbağa türlerinden dört kat daha fazla yumurtlarlar.] )
( [Lat.] ... cum BUFO MARINUS )

( ... ile Dev Kara Kurbağası )

- KURBAĞA ile (KIÇI) KILLI KURBAĞA
( FROG with ... )

- KURBAĞA ile ÇÖL KURBAĞASI

- KURBAĞA ile KÜÇÜK ZEHİRLİ KURBAĞA

- ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile KARA AYAKLI OK KURBAĞASI

( Dünyanın en zehirli kurbağası. İLE Dünyanın ikinci en zehirli kurbağası. )
( Adını, zehirlerini kamışçıkların ucundaki oklara bulayan yerliler vermiştir. [Şişe kapağı kadar ölçüdeki zehirle 10 insanı ya da 20.000 fareyi öldürebilecek kadar zehirlidir] )
( Kimi zaman nane yeşili, kimi zaman sarıdır. İLE Parlak turuncu ya da sarı renkte bir gövdesi, deniz mavisi bacakları vardır. )
( Keşfeden, Kaptan James Cochrane. [1823] İLE ... )
( APOSEMATİZM: Uyarı işareti. [Kurbağa ne kadar güzelse o kadar tehlikelidir.] )
( [Lat.] PHYLLOBATES TERRIBILIS cum PHYLLOBATES BICOLOR )

- ALTIN ZEHİRLİ OK KURBAĞASI ile SEMENDER
( ... İLE Kurbağagillerin kuyruklu takımından bir hayvan. | Ateşte yaşar [ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan] bir masal hayvanı. )
( [Lat.] ... cum SALAMANDRA MACULOSA )

- YEŞİL KURBAĞA ve BÜYÜK KURBAĞA
( Koltuk altlarında bir zehir vardır. VE 125 yıl yaşayan büyük kurbağaların da koltuk altlarında bir zehir vardır. )

- KURBAĞA ile LİOPELMA

- KURBAĞA ile BOĞA KURBAĞA

- KURBAĞA ile ÖKÜZ KURBAĞASI

( ... İLE Güney Afrika'da yaşar. )

- DİŞİL KURBAĞA ile GOLYAT KURBAĞASI
( Çoğunlukla ses çıkarmazlar. İLE Hiç ses çıkarmaz. Dilsizdir. En büyük kurbağadır. )
( Kurbağalarda her tür kendi frekansını seçer. Dişi kurbağalar sadece kendi türlerinin çıkardığı seslere kulak kesilirler. )
( AMPLEXUS: Kurbağaların çiftleşme pozisyonuna verilen ad. [Bazı eriller, kendilerini dişiye kenetlemek için yapışkanlı "çiftleşme tamponları" geliştirirler.][Bazen azgın bir eril kurbağanın, ölü bir balığa kenetlendiği bile görülür] )
( Öteki dillerde VIRAK VIRAK[Türkçe'de]:
* RIBBIT[Amerika'da]
(Tüm kurbağaların bu sesi çıkardıkları yaygındır fakat sadece Hollywood'da yaşayan Pasifik Ağaç Kurbağası[Lat. HYLA REGILLA]'nın çıkardığı bir sestir. )
* BÖRP[Arjantin'de]
* GAR GAR[Cezayir'de]
* GAU GAU[Çin'de]
* GANGOR-GANGOR[Endonezya'da]
* Mİ:KO:Mİ:K-Mİ:KO:Mİ:K[Hindistan'da]
* KİRO KİRO[Japonya'da]
* GAE-GOOL GAE-GOOL[Kore'de]
* KAM KAM[Polonya'da]
* OB OB[Tayland'da] )

- (BAĞIRAN) AĞAÇ KURBAĞASI ile DÜLGER KURBAĞA ile GÜNEY AMERİKA CENNET KURBAĞASI ile PORTO RİKO MİNİK COQUI
( Köpek gibi havlar. İLE Sesleri iki marangozun çivilere farklı anlarda vururken çıkardığı sese benzer. İLE Domuz gibi hırıldar. [Bu türün yavru hali kurbağanın üç katı kadardır.] İLE Çıkardıkları en yüksek ses, yaklaşık 1 metreden 95 desibel olarak kaydedilmiştir. [Havalı bir matkabın çıkardığı sese ve insan ağrı eşiğine yakındır.] )
( ... İLE ... İLE Latince adını erişkinlerden üç kat büyük olan yavrulardan alır. İLE ... )
( [Lat.] HYLA GRATIOSA cum RANA VIRGAPITES cum PSEUDIS PARADOXICA cum ELEUTHERODACTYLUS COQUI )

- (BAĞIRAN) AĞAÇ KURBAĞASI ile EKVATOR AĞAÇ KURBAĞASI
( [Lat.] HYLA GRATIOSA cum EPIPEDOBATES TRICOLOR )

- AĞAÇ KURBAĞASI ile KIRMIZI GÖZLÜ AĞAÇ KURBAĞASI
( ... İLE Yan taraflarında mavi-sarı çizgiler taşıyan yeşil bir gövdesi, turuncu ayak parmakları ve ateş kırmızısı gözleri vardır. )
( ... İLE Kosta Rika'da yaşarlar. )
( ... İLE Çıngıraklı yılanın yavrusu gibi ses çıkarırlar fakat tamamen zararsızdırlar. )
( Bazı zehirli kurbağa türü dışında çoğu kurbağa türü tehlikeli değildir fakat öyleymiş gibi görünecek şekilde evrimleşmişlerdir. )
( BATES TAKLİDİ: Henry Walter BATES [1852 - 1892 yılları arasında Alfred Russel ile Amazon'larda yedi yıllarını geçirerek bilim dünyasına 8000 yeni tür kazandırmışlardır.] )

- ZÂT-ÜL-GALSAME-İ DÂİME[Ar.]: Şeklini değiştirme özelliği eksik olan bir tür kurbağa.

- ÖKÜZ ile İNEK
( ... İLE Gebelik süreleri 275-285 gündür. )
( OX with COW )
( ... ile İnek )

- ÖKÜZ ile BERZE-GÂV
( [Ar.] SEVR ile ... )
( [Fars.] GÂV/GÂVE, CEVDER İLE Çift öküzü, tarla sürecek öküz. )
( GÂV-I LÂGAR[Fars.]: Zayıf öküz. )

- ÖKÜZ ile İĞDİŞ EDİLMİŞ ÖKÜZ
( OX with BULLOCK )

- ÖKÜZ ile BOĞA
( OX with BULL )

- GENÇ BOĞA: Kele, oğuz, tosun.

- DÜVE ile GEVSÂLE[Fars.]
( Bir yaşını geçmiş, doğurmamış dana. İLE Bir yaşını geçmiş dana. )

- ÖKÜZ ile (HÖRGÜÇLÜ) HİNT ÖKÜZÜ
( OX with ZEBU )
( [Lat.] ... cum BOS INDICUS )

- ÖKÜZ ile MİSK ÖKÜZÜ
( ... İLE/VE Kuzey Kutbu'nda yaşarlar. )

- ÖKÜZ ile TİBET ÖKÜZÜ
( OX with YAK )

- HİNT ÖKÜZÜ ile TİBET ÖKÜZÜ
( ZEBU with YAK )

- ZEBU ile GAYAL
( Hint öküzü. İLE Hint sığırı. )

- SIĞIR ile HONA
( ... İLE Eril sığır. )
( Sığır, çok yemeyi simgeler. )
( BUZAĞI/İCL[Ar.]: Sütten kesilmemiş eril sığır, dana. )
( TEBÎ[Ar.]: Sığır yavrusu, mal. )
( [Ar.] BAKARÎ: Sığır cinsinden olan hayvanlarla ilgili. | BAKARİYYE: Hayvanbilimdeki genel adı, sığırlar. )
( [Ar.] BAKAR, BAKARA [çoğ. BUKUR, BUKAR, BUKARÂT] ile ... )
( SİGOR[Tuna Bulgarları'na ait kitâbelerde] ile ... )
( [Altay Türkçesi] BOOS ile ... )
( [İsveççe] BOSKAP ile ... )

- SIĞIR ile ZEBİ
( ... İLE Asya'ya özgü bir sığır. )

- NAHİR: Sığır sürüsü.

- BUFFALO ile BİZON
( Bir cins yaban sığırları. )
( Afrika ve Güney Amerika'da yaşarlar. İLE Kuzey Amerika büyük düzlüklerinde yaşarlar. )
( ... İLE Kuzey Amerika'nın en büyük memelisidirler. [1 ton ağırlığında, 3 metre uzunluğundaki erişkin bir eril bizonun sırt yumrularının arasındaki mesafe, 2 metreyi bulabilmektedir.] )
( ... İLE Ağırlıklarının %40'ını sindirim yolları oluşturur. [Midelerinin dördüncü gözü 300 litrelik kapasiteye sahiptir.] [Bir ağız dolusu otu sindirmeleri 90 saatlerini alır.] )
( ... İLE İnekler gibi geviş getirirler fakat 1/3 oranında daha fazla besin elde ederler. )
( ... İLE XVII. yüzyılda 60 milyon iken, XIX. yüzyılın sonunda sadece birkaç yüze düşmüştür. Sürülerin uzunluğu 80 kilometreye, genişliği 30 kilometreye kadar çıkabiliyordu. [1890'da 635 bizon kalmıştı. Günümüzde ise otlaklarda dolaşan 50.000 bizon vardır.] )
( Hörgüçleri, kocaman başları için enerji tasarrufu sağlayan bir manivela işlevi görür. Böylece ağzın sürekli zemine yakın, yemeye hazır şekilde durmasını sağlar. )
( [Lat.] SYNCERUS CAFFER cum BISON BISON BISON )
( Bufalo ile Bizon )


- BİZON ile AVRUPA BİZONU, BONNACON, VAHŞİ İNEK
( Dışkılarını 70 metrenin üzerinde bir mesafeye püskürterek kendilerini savunurlarmış. [Ortaçağ dönemine ait metinlerden] )

- SU BUFALOSU ile/ve KOCA BURUN BUFALOSU
( [Lat.] BUBALUS cum/et ... )

- SU BUFALOSU ile/ve AFRİKA BUFALOSU
( [Lat.] BUBALUS cum/et SYNCEROS )

- İNEK ile MANDA/DOMBAY/SUSIĞIRI
( Genç inek: DÜVE ile Yavrusu: MALAK )
( Gebelik süreleri: 275 - 285 gündür. İLE 308 - 320 gündür. )
( [Ar.] BAKARA ile CÂMÛS )
( [Fars.] ... ile GÂMÛS )
( COW with WATER BUFFALO )
( [Lat.] ... cum BUFFELUS )
( [zool.] ... ile BUBALUS )

- MANDA ile/ve EVERE
( ... İLE/VE Dört yaşına kadar dişil manda. )

- MANDA ile/ve KORABO
( ... İLE/VE Malezya'da yaşar. )

- İNEK ile/ve AVGAN
( ... İLE/VE Gebe inek. )

- İNEK ile SİNEK

- KEMİRGEN
: RODENT

- GELENGİ: Memeli ve kemirici bir hayvan.

- FARE ile YABAN FARESİ
( [Ar.] ... ile ZEBÂBE )

- FARE ile SIÇAN
( Fareler, tüm kıtalarda yaşarlar. [5200 rakıma kadar] )
( Gebelik süreleri 22-24 gündür. İLE ... )
( [Ar.] FER'/FE'RA, FÂR ile FE'RU )
( [Fars.] FAR/MÛŞ, BİBR ile ... )
( [Fars.] MÛŞEK: Fare yavrusu. )
( MOUSE with RAT )
( [Sans.] MUSH[< MUSHKA: Küçük fare. | Haya/testis. > MUSK (Misk geyiğinin erbezi benzeri salgı bezinden) > MUSCLE(< derinin altında fare/sperm gibi hareket etmekten)]: Fare. | Çalmak. [Fare için 40 ayrı sözcük kullanılır.] )
( [Lat.] MUS MUSCULUS [< Sans. MUSH] cum RATTUS NORVEGICUS )
( [Yun.] MYS ile ... )
( Fare ile ... )

- SIÇAN ile SARİG
( ... İLE/VE Amerika'da yaşayan keseli bir tür sıçan. Yavrularını sırtında taşır. )
( [Lat.] RATTUS cum DIDELPHYS DORSIGERA )

- SIÇAN ile KAKIRCA
( ... İLE Bir tür dağ sıçanı. )

- SIÇAN ile KEME
( ... İLE Büyük sıçan. )
( [Lat.] RATTUS cum RATTUS RATTUS )

- SIÇAN ile KAHVERENGİ SIÇAN
( Kahverengi sıçanlar, normal sıçanların yok olmasına neden olmuşlardır. İLE Kutup buzulları ve Alberta - Kanada dışında bulunmadıkları yer yoktur. )
( ... İLE Anavatanları Moğolistan'dır. [1727'de Batı Avrupa'ya yayılmışlardır.] [1942 yılında Alberta şehrinin doğu sınırına varmışlardır.(Alberta'lılar savaşmaya karar vererek 650 km. uzunluğunda, bugün bile korunan bölge oluşturmuştur.)] )
( ... İLE Dünyada 150 milyon kadar oldukları tahmin edilmektedir. )
( ... İLE 15 metre yükseklikten hiç incinmeden atlayabildikleri iddia edilmektedir.. )
( ... İLE Dik yüzeylere tırmanabilirler. [1 metreye kadar sıçrayabilirler.(Sıçanın üzerinize doğru sıçraması size değil, omzunuzun üzerinden ışığa/kaçacağı noktaya yöneliktir.)] )
( ... İLE İp üzerinde yürüyebilirler. )
( ... İLE Susuzluğa deveden bile daha çok dayanabilirler. )
( ... İLE Hiç durmadan 72 saat yüzebildikleri iddia edilmektedir. )
( ... İLE Yenilebilir herşeyi yerler. [Kurşun plağı, yumuşak beton, tuğla, kereste ve alüminyum gibi][Elektrik kablolarındaki zararların 1/4'ünün nedeni sıçanların büyük dişleridir. Nedeni açıklanamayan ev yangınlarının da çoğunlukla sorumlularıdırlar.][Dünyada her yıl üretilen ürünün 1/5'ini tüketirler.] )
( ... İLE 3 ayda eşeysel olgunluğa erişirler. [Günde 20 kereye kadar çiftleşirler.][Çok eşlidirler.] )
( ... İLE Yılda 12 doğum yaparlar ve her seferinde 22 yavru doğururlar. )
( ... İLE 70'ten fazla aşırı derecede bulaşıcı ve sorunlu hastalık taşırlar. [Veba, kolera, tifüs, tüberküloz, Weil hastalığı, salmonella, sahte sporidyoz, E.coli, şap hastalığı, SARS][8 çeşit asalak solucan türünü de taşırlar.] )
( ... İLE Zeki ve beceriklilerdir. Çabuk öğrenirler ve müthiş bir belleğe sahiptirler. )
( ... İLE Tüm pislik algılamalarına karşın zamanlarının neredeyse yarısını kendilerini temizlemekle geçirirler. )
( Fareler ve sıçanlar iletişimlerini sidikleriyle sağlarlar. [Sevgi, etkilenme, egemenlik ya da itaat ettiklerini göstermek için birbirlerinin üzerine ya da yenilebilir olduğunu göstermek için yiyeceğin üzerine işerler.] )
( [Lat.] RATTUS RATTUS cum RATTUS NORVEGICUS )

- SIÇAN ile KÖSTEBEK/KÖRSIÇAN/YERSIÇANI/YER GÖÇKENİ/SOKUR
( [Ar.] FE'RU ile HULDÜ )
( [Fars.] ... ile ENGÜŞT BÜREK )
( RAT with MOLE )
( [Lat.] RATTUS cum TALPA EUROPAEA )

- KÖSTEBEK ile KESELİ KÖSTEBEK

- KÖSTEBEK ile YILDIZ BURUNLU KÖSTEBEK

- KÖSTEBEK ile ALTIN KÖSTEBEK

( ... İLE Çölde bulunurlar. )
( ... İLE Görünen herhangi bir gözleri bulunmamaktadır.[kumdaki ve havadaki titreşimlerle ilerlemektedir.] )
( ... İLE Ot öbeklerindeki termitleri avlarlar. )

- SIÇAN ile CIRBAĞA/ÇÖLSIÇANI

- SIÇAN ile GELENİ/TARLASIÇANI

- FARE ile ANADOLU FARESİ

- FARE ile KIR FARESİ/SİVRİ FARE/SOREKS

( ... İLE Uzun burunlu, hortum gibi burnu olan bir fare. Bir numaralı ölüm makinası. Her dakika bir canlı yemek zorundadır. )
( MOUSE with SHREW )

- FARE ile FINDIK FARESİ

- FARE ile TARLA FARESİ

( [Ar.] FE'RA ile CÜREZ, YERBÛ'[çoğ. YERÂBÎ'] )

- FARE ile LAĞIM FARESİ

- FARE ile/ve EV FARESİ

( [Lat.] ... cum/et MUS MUSCULUS )

- FARE ile MİSK FARESİ/KALEMİS

- FARE ile/ve BANDİKUT FARESİ

- FARE ile/ve BEYAZ ÇÖL FARESİ

- FARE ile/ve BİŞ-MÛŞ
[Fars.]
( ... İLE/VE Bıldırcın otu ile beslenen bir fare. | Bıldırcın otu ile birlikte yetişen safran kökü.[bıldırcın otunun panzehiri] )

- FARE ile/ve DİKENLİ FARE

- FARE ile MEEKAP/FİRAVUN FARESİ

( [Ar.] ... ile NİMS )
( MOUSE with PHARAOH MOUSE )

- FARE ile/ve KESEĞEN

- FARE ile/ve GERBİL

- FARE ile HAMSTER

- FARE ile/ve HUŞFARESİ

- FARE ile JERBOA

- FARE ile/ve KUŞFARESİ

- FARE ile/ve LEMMİNG

- FARE ile/ve ORMANFARESİ

- FARE ile/ve PAMUKFARESİ

- FARE ile PLANTIGALE

- FARE ile/ve SIÇRAYAN

- FARE ile YELELİFARE

- AGUTİ
: Dasyproctidae türünden çikolata renkli bir kemirgen.

- PUTİYA: Küba'da yaşarlar.
( En zehirli bitkileri bile sindirebilecek 3 mideleri bulunmaktadır. )

- MYOTIS ile ROUSETTUS ile TADARIDA
( Ufak, kahverengi yarasa. İLE Meyve Yarasası. İLE ... )

- KUNDUZ/SUİTİ/KASTOR[< Fr.] ile DUCKBILL
( Yorkshire'da bulunan Beverly kasabası [< Beaver], adını kunduzlardan almıştır. [Bazı biliminsanları Pennine ormanlarının yok olarak yerini Fens ormanlarına bırakmasını, XIII. yüzyılın başına kadar İngiltere'de yaşayan kunduzların varlığına bağlar.] )
( [Ar.] KUNDÜS, KAZIME-İ ZÂT-ÜT-TERKOVA ile ... )
( [Fars.] BÎDESTER/BÂDESTER, SEG-ÂBÎ ile ... )
( BEAVER with DUCKBILL )
( [Lat.] CASTOR FIBER cum ORNITHORHYNCHUS ANATINUS )

- KUNDUZ ile/ve DAĞKUNDUZU
( Avrasya kunduzu. İLE/VE Kuzey Amerika'da yaşar. )
( Bu iki tür, 24.000 yıl önce ayrılmıştır ve artık çiftleşememektedirler. )
( Kunduzlar 15 dakikaya kadar suyun altında kalabilirler. [Suyun altındayken su girmemesi için dudakları ön dişlerinin arkasında sımsıkı kapanır] )
( Öndeki dört kesici dişleri açık turuncu renktedir. [Büyümesi hiç durmayan bu dişlerin minelerinde, fazladan kuvvet sağlayan demir bulunur] )
( İlkbahar ve sonbahar aylarında kunduzların kuyruk boyu ikiye katlanır. [Enerjilerini kuyruklarında depoladıkları için, yağın kullanıldığı kış aylarında hacmini kaybeder] )
( [Lat.] CASTOR FIBER cum CASTOR CANADENSIS )

- KUNDUZ ile/ve DEV KUNDUZ
( ... İLE/VE 10.000 yıl önce nesli tükenmiştir. )
( Kunduzlar düşünebileceğinizden çok daha büyüktür. [Gelişimini tamamlamış bir kunduz 8 yaşındaki bir çocuğun boyundadır] )
( [Lat.] ... cum CASTOR OHIOENSIS )

- KOKARCA(AMERİKA/KIR SANSARI) ile ÇİZGİLİ KOKARCA
( [Ar.] ZIRBÂN ile ... )
( POLECAT[< Fr. POULE CHAT: Tavuk kedisi.]/SKUNK with SKUNK )
( [Lat.] MUSTELA PUTORIUS cum MEPHITIS MEPHITIS )

- KOKARCA ile SANSAR
( ... with MARTEN )
( [Lat.] ... cum MARTES )

- SANSAR ile/ve KESELİ SANSAR

- RAKUN ile NASUA

( Kuzey Amerika'da yaşar. İLE ... )
( RACCOON with NASUA )
( [Lat.] PROCYON LOTOR cum ... )
( Rakun ile ... )

- RAKUN ile TANUKİ
( [Lat.] ... cum NYCTEREUTES )
( ... ile Tanuki )

- DOMUZ ile FESEK
( ... İLE Yabani domuz. )
( Gebelik süreleri 119-130 gündür. İLE ... )
( Çin, yaban domuzlarının ilk olarak evcilleştirildiği yerdir. [9000 yıl önce] )
( Dünyada bir milyardan fazla domuz vardır. )
( Domuzlar, ter bezleri olmadığından dolayı terlemezler. [Güneş yanığına karşı zayıftırlar, buna karşın yalıtıcı kalın bir yağ tabakasına sahiplerdir.] [Serin kalmak ve korunmak için gövdelerini saran çamurdan bir tabakaya gereksinim duyarlar.] )
( DOKS[Tuna Bulgarları'na ait kitâbelerde] ile ... )
( [Ar.] HINZÎR[çoğ. HANÂZÎR] ile ... )
( [Ar.] HINZIÎRİYYE: Domuzgiller. )
( [Fars.] BAĞRÂ[Eril], GÜRÂZ[: Azgın eril domuz.], HÛK ile ... )
( PIG/HOG with WILD BOAR )
( [Lat.] SUS SCROFA DOMESTICA cum SUS SCROFA )
( [İsp.] EL CERDO con ... )
( [Samoa dilinde] PUAA ile ... )
( Domuz ile Yaban Domuzu )

- YABANDOMUZU ile/ve CÜCE DOMUZ

- DOMUZ ile/ve YERDOMUZU

- DOMUZ ile PEKARİ

- DOMUZ ile BAĞRÂ
[Fars.]
( ... İLE Eril domuz. )

- BURTLAK/MOZAK ile/ve ÇORPA
( Domuz yavrusu. İLE/VE Dağ domuzu yavrusu. )
( PIGLET with/and ... )

- BÛKALEMÛN[Fars.] ile KERTENKELE/KELER
( Bulunduğu yerin rengine girme özelliğiyle bilinir. İLE ... )
( Türkiye'de 64 kertenkele türü bulunmaktadır. [Hiçbiri zehirli değildir.] )
( SQUAMATA: Kertenkeleleri ve yılanları içeren öbek. )
( [Ar.] EBÛ KALEMÛN, HİRBÂ/HIRBÂ' ile ZABB/DABB[çoğ. ZIBÂB/ZUBBÂN] )
( [Fars.] ... ile SÛSMÂR, BEZAGA, BÜJMEJE )
( CHAMELEON with LIZARD )
( [Lat.] CHAMAELEON VULGARIS, CHAMAELEO CHAMAELEON cum LACERTILIA/SAURIA )

- BUKALEMUN ile NAMAK(UA) BUKALEMUNU

- KERTENKELE ile ÇÖLVARANI/KEÇİEMEN/GÜMGÜM
[Kürtçe]
( [Lat.] ... cum VARANUS GRINISUS )

- KERTENKELE ile/ve DİKENLİ ŞEYTAN

- KERTENKELE ile GILA

- KERTENKELE ile/ve GEKO

- KERTENKELE ile/ve MAVİ KAMÇI KUYRUK KERTENKELE

( ... İLE/VE ABC Adaları'nda yaşamaktadırlar. )
( Eril kertenkeleler, (dişil) eşlerini de avlayarak yiyebilirler. )

- KERTENKELE ile/ve MONİTÖR KERTENKELE

- KERTENKELE ile PEYGAMBER/PİGME KERTENKELESİ

( ... İLE Su üzerinde yürüyebilir. )
( ... İLE Çok küçük ve çok hafiftir. [Suyun zarını delmeyecek kadar hafiftir.] )
( ... İLE Brezilya'da yaşar. )

- KERTENKELE ile SAKANGUR

- KERTENKELE ile SU KERTENKELESİ

( ... İLE Karınaltı ölümcül bakterileri [tetradotoksin] ile kendisini yutan hayvanların ölümüne neden olarak kurtulur. )

- KERTENKELE ile/değil YUSUFÇUK

- KERTENKELE ile VARAN

- KERTENKELE, KELER ile KELER

( ... İLE/VE Küçük köpekbalığı. )

- KERTENKELE ile VERDÂNE[Ar.]
( ... İLE Koca başlı kertenkele. )

- YUSUFÇUK ile YUSUFÇUK
( Böcek. İLE Kuş. )
( Yusufçuk böceği yalnızca 24 saat yaşar. )

- KELER ile SUKELERİ/KİLİS

- KELER ile VEZEGA
[Ar.]
( ... İLE Bir çeşit büyük keler. )

- KELER ile KAYA KELERİ/ÂFTÂB-GERDEK[Fars.]

- ZARBÂN[Ar.]: Kertenkeleleri avlayan, kedi büyüklüğünde yırtıcı bir hayvan.

- KELEBEK ile KRAL KELEBEĞİ
( İspanya'dan Rusya'ya kadarlık coğrafyada 500 tür varken sadece Türkiye'de 400 tür kelebek bulunmaktadır. )
( TENÂSÜH: Bazı hayvanların kurttan kelebek haline dönüşmesi durumu. )
( "Türkiye'nin Kelebekleri" (Ahmet BAYTAŞ) kitabını incelemenizi salık veririz. )
( BUTTERFLY with ... )
( [İsp.] EL MARIPOSA con ... )
( Kelebek ile ... )

- KELEBEK ile/ve PERVÂNE / GECE KELEBEĞİ
( Tad alma duyusu ayağında olan hayvan. İLE/VE Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. )
( Işık pervaneleri çekmez, onlara yönlerini şaşırtır. )
( Pervaneler giysileri yemezler. Giysileri yiyen onların tırtıllarıdır. )

- KELEBEK/FERAŞE ile FELFELEK

- KELEBEK ile FERÂŞE/PERVÂNE

( ... İLE Gece kelebeği. )

- KRİZALİT ile KELEBEK
( [Ar.] DÛD-İ HADÎS ile FERÂŞE )
( PUPA with BUTTERFLY )
( [Fr.] CHRYSALIDE avec PAPILLON )

- KRİZALİT: Böceğin başkalaşma hali.

- KİRPİ ile DİKENLİ OKLU KİRPİ
( [Ar.] DÜLDÜL, KUNFUZ[çoğ. KANÂFİZ] ile ... )
( [Fars.] JÎK, JÎKÂSE HÂR-PÜŞT[mecaz], ÜSKÜR ile SENGER, ÜŞGUR )
( HEDGEHOG/CENTIPEDE with PORCUPINE )
( [Lat.] ERINACEUS EUROPAEUS/CONCOLOR cum HYSTRIXCRISTATUS )
( Kirpi ile ... )

- KİRPİ ile AVUSTRALYA KİRPİSİ
( [Ar.] ... ile ZÂT-ÜL-LİSÂN )

- KİRPİ ile EKİDNE

- KİRPİ ile ARMADİLLO

( ... İLE 20 türü vardır. [30-40 milyon civarındadırlar] [hepsi de Amerika'da yaşarlar] )
( ... İLE 60 milyon yıldır yeryüzündedirler. )
( ... İLE Soluklarını 6 dakikaya kadar tutabilirler. [Uzun bir mesafe almaları gerektiğinde ciğerlerini havayla doldurup, midelerini can yeleği gibi şişirirler] )
( ... İLE Ürkütüldüklerinde ve bir savunma mekanizması olarak metrelerce havaya sıçrarlar. )
( ... İLE Teksas eyaletindeki her iki memeliden biri armadillodur. [Öteki ise, Teksas Uzunboynuz sığırıdır.("Teksas hız kesicisi" takma adıyla da anılırlar)] )
( Fareler [ve insanlar] dışında cüzzamdan ciddi biçimde etkilenen tek hayvan türüdür. [Amerika'nın Louisiana eyaletindeki armadillolarının çoğu cüzzamlıdır] )
( Armadillo'lar, en büyük penise sahip memelidir. )
( HEDGEHOG/CENTIPEDE with ARMADILLO )
( [Lat.] ERINACEUS EUROPAEUS cum [İsp.]ARMADO< [Lat.]ARMARE )
( [Azteklerde] ... ile AZOTOCHTLI[: Kaplumbağamsı tavşan.] )
( ... ile Armadillo | Armadillo )

- ARMADİLLO ile DOKUZ KEMERLİ ARMADİLLO
( [Lat.] ... cum DASYPUS NOVEMCINCTUS )

- ARMADİLLO ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ARMADİLLO
( [Lat.] ... cum CHLAMYPHORUS TRUNCATUS )

- ARMADİLLO ile BAĞIRTKAN, TÜYLÜ ARMADİLLO
( ... İLE Günün 17 saatini uyuyarak geçirirler. [uyku sırasında kaldırmaya çalışsanız da uyanmazlar] )
( [Lat.] ... cum CHAETOPHRACTUS VELLEROSUS )

- ARMADİLLO ile DEV ARMADİLLO
( ... İLE 60 kg. ağırlığındadırlar. )
( ... İLE En fazla sayıda dişe sahip memelilerdir. )
( ... İLE Tırnakları 20 cm. civarındadır. )
( [Lat.] ... cum PRIODONTES MAXIMUS )

- ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO
( ... İLE Top gibi yuvarlanabilen tek türdür. )
( [Lat.] ... cum TOLYPEUTES TRINCINTUS )

- ARMADİLLO ile PANGOLİN

- AMERİKAN TİMSAHI ile TİMSAH

( Tatlı suda yaşarlar. İLE Bazıları tuzlu suda yaşarlar. )
( Karada saldırgan değildir. İLE Büyük ve saldırgandır. )
( Tek çenelerini kullanırlar. İLE İki çenelerini de kullanırlar. )
( ... İLE Daha uzun ve daha dar burunları vardır. Gözleri daha öndedir. Dördüncü dişleri alt çeneden dışarı taşar. )
( Mide özsularında, demir ve çeliği eritmeye yetecek kadar hidroklorik asit vardır. )
( ARCHOSAURIA: Timsahları, dinozorları ve kuşları içeren sürüngen öbeği. )
( ARCHOSAURIA: Timsahları, dinozorları ve kuşları içeren sürüngen öbeği. )
( [Ar.] ... ile TİMSÂH[çoğ. TEMÂSÎH] )
( [Fars.] ... ile NEHENG/NİHENG[çoğ. NEHENGÂN] )
( ALLIGATOR with CROCODILE )
( [Lat.] ... cum CROCODILUS )
( CAYMAN[Amazonlar'da] ile ... )
( [kökeni/etimolojisi] EL LAGARTO DAS INDIAS[İsp. Hint kertenkelesi] ile KROKODEILOS[Yun.]: Kertenkele. [İlk kez Heredot kullanmıştır.] )
( Timsah | Timsah | Timsah )

- TİMSAH ile/ve GAVYAL

- TİMSAH ile/ve GİRYAL

- TİMSAH'IN: ILIK YUMURTASI ile/ve SOĞUK YUMURTASI

( Eril timsah. İLE Dişil timsah. )

- TİMSAH ile/ve TİMSAH TÜRÜ KAPLUMBAĞA
( Isırma güçleri: 1134 kg. / 2500 lbs. İLE/VE 453 kg. / 1004 lbs. )

- SU AYGIRLARI'NDA: BAYAĞI ile/ve CÜCE
( Afrika ve Asya fillerinden sonra en büyük üçüncü memelidir. İLE/VE ... )
( Aslanları suyun içine batırıp boğarak, timsahları ısırıp ikiye bölerek, köpekbalıklarını suyun dışına sürükleyip ayaklarıyla ezerek öldürürler. )
( Sadece derilerinin ağırlığı 1 ton gelir. Derileri 4 cm. kalınlığındadır ve kurşun geçirmezdir. )
( Bir insandan çok daha hızlı koşabilirler. )
( Balina ve yunusların dışında suyun altında çiftleşip doğuran tek memelidir. )
( Suyun altında 5 dakika boyunca kalabilirler. )
( Azı dişleri 30 cm.'e kadar varmaktadır. )
( Esniyor gibi göründüklerinde aslında, etraflarındakilerin kendilerinden uzak durması için onlara kötü kokan soluklarını salarlar. )

- SU AYGIRI(/DENİZ ÖKÜZÜ) ile GERGEDAN
( [Ar.] BERNÎK, FERES-ÜL-BAHR, HISÂN-I BAHRÎ, HISÂN-ÜL-BAHR ile GERGEDENN )
( [Fars.] GÂV-I BAHRÎ ile ERC )
( HIPPOPATAMUS with RHINOCEROS )
( [Lat.] HIPPOPATAMI cum RHINOCEROS UNICORNIS )
( [Yun.] ... ile RHINO[Burun]-KERAS[Boynuz] )
( [İsp.] ... con RINOCERONTE )
( Suaygırı ile Gergedan )

- GERGEDANLAR'DA: SİYAH AFRİKA GERGEDANI ile AKGERGEDAN ile HİNT GERGEDANI ile ENDONEZYA GERGEDANI ile SUMATRA GERGEDANI ile YAVA GERGEDANI
( Gebelik süreleri 540 gündür. )
( Yaşayan ancak beş gergedan türü vardır. )
( Yaşayan Endonezya gergedanı sayısı sadece 60'tır. En çok tehlike altında olan dördüncü türdür. )
( Tümüyle keratinden oluşan bir boynuza sahip tek hayvandır. )
( Sığır, koyun, ceylan ve zürafanın boynuzlarından farklı olarak kemik özü bulunmaz. )
( Boynuzları hasar gördüyse bazen düşerler. Gençlerinin boynuzları tamamen yeniden çıkabilir. )
( Boynuzları olmayan dişil gergedanlar yavrularına düzgün bir şekilde bakamazlar. )
( Gergedanların çok gelişmiş koku ve işitme duyuları vardır fakat görme duyuları kötüdür. )
( Genellikle yalnız yaşarlar ve sadece çiftleşmek için biraraya gelirler. )
( Beklenmedik bir durumla karşılaştıklarında işerler ya da dışkılarlar. )
( Saldıracaklarında, Asya'dakiler ısırır, Afrika'dakiler karşı tarafa doğru büyük bir hızla saldırırlar. )
( Siyah Afrika Gergedanı, kısa bacaklarına karşın, saatte 55 km. hıza ulaşabilir. )
( Türk mitolojisinde hayvanların kralı olarak kabul edilir. )

- SİYAH AFRİKA GERGEDANI ile AKGERGEDAN
( ... İLE Akgergedanlar beyaz değildir. Afrikanca'da WEIT[Geniş] sözcüğünden İngilizce'ye WHITE[Beyaz] olarak geçmesindendir. Gövdesinden çok ağzıyla ilgilidir. )
( ... İLE Akgergedanlar, Siyah Afrika Gergedan'larının ağaç dallarını yemekte kullandığı kıvrak dudaklardan yoksundur. )

- PENGUEN ile İMPARATOR/KRAL PENGUEN
( ... İLE Yavruları, 1 yıl boyunca, anne-babalarının bakımına muhtaç olarak büyürler. )
( ... İLE 535 metre derinliğe dalabilirler. )
( [Ar.] ZERADİYYE ile ... )
( PENGUIN with EMPEROR PENGUIN )
( [Lat.] APTERODYTES PATAGONICA cum ... )

- PENGUEN ile CÜCE PENGUEN
( Buzullarda. İLE Avustralya'da. )
( [Lat.] APTERODYTES PATAGONICA cum ... )

- PENGUEN ile SAKALLI PENGUEN

- PENGUEN ile YALANCI PENGUEN

( ... İLE Avlanma nedeniyle soyları tükenmeden önce Kuzey Atlas Okyanusu'ndaki adalarda endemik bir türdü. )
( [Lat.] ... cum PINGUINIS IMPENNIS )

- PENGUEN ile ...
( 18 saate kadar durmaksızın avlanabilirler ve suyun altında kalabilirler. )
( 13 mil hızla yol alabilirler. )
( 175 m. kadar dalabilirler. )

- KARA İGUANASI (HİNT KERTENKELESİ) ile SU-KARA İGUANASI
( Kahverengi. İLE Siyah. )
( Amerika'nın tropikal bölgelerinde yaşar. İLE Galapagos Adaları'nda yaşar. )
( IGUANA with MARINE IGUANA )
( [kökeni/etimolojisi] Karaibçe'den İspanyolca'ya geçmiştir. )
( [Lat.] IGUANA TUBERCULARA, CONOLOPHUS SUBCRISTATUS )

- İGUANA ile YAKALI İGUANA
( ... İLE Madagaskar'da yaşar. )

- İGUANA ile YEŞİL İGUANA

- İGUANA ile KALAKBAŞ/TEPEGÖZ

( ... İLE Kafalarının ön tarafında üçüncü bir "göz"leri vardır. [Işığa duyarlıdır ve büyük olasılıkla gövde ısısını düzenlemeye yarar.] )
( ... İLE 100 yıldan uzun yaşayabilirler. )
( ... İLE Yeni Zelanda'nın kıyılarındaki adalarda yaşarlar. [Serin adalarda yaşayabiliyorlar.] )
( ... İLE En ilkel sürüngendirler. )
( ... İLE Dişleri yoktur. [Tek parça bir çene kemikleri vardır.] )
( ... İLE Kıçlarını birbirlerine bastırarak çiftleşirler. )
( ... İLE Dişilleri 4 yılda sadece bir kez yumurtlar ve kuluçkaları 1 yıldan uzun sürer. )
( ... İLE Yavrunun dişil mi eril mi olduğu yumurta sıcaklığından anlaşılır. )
( ... İLE Nüfusu 2 kat daha fazla eril üretmektedir. [toplam 55.000 kadardırlar] )
( ... İLE İpe bağlı bir topu ısırıp bırakmadıkları için yakalanırlar. [Maymunların, sadece ellerinin girebileceği büyüklükteki bir delikten muzu almak üzere sepetten çıkartmak isterken ellerinin yumruk olmasıyla ve muzu bırakmamalarıyla yakalandıkları gibi] )
( [İng.] ... with TUATARA )
( [Lat.] ... cum SFENEDON ailesi )
( [Maori dilinde] ... ile SİVRİ SIRTLI )

- İGUANA ile/ve KOMODO EJDERİ
( Amerika'ya özgü bir kertenkele. Hint Kertenkelesi. İLE/VE ... )
( ... İLE/VE En büyük zehirli hayvan. )

- KISKAÇ (YENGEÇ) ile MENGENE (TAHTA İÇİN)
( CHELA(E) with CLAMP )

 

ARTHROPODA: Hayvanlar âleminde en fazla çeşitliliğe sahip olan hayvanlar.

BÖCEKLER'DE: KİRM[Fars.]
- AKARİB[< AKREB]: Zehirli ve tehlikeli hayvancıklar.

- GIŞÂİYY-ÜL-CENÂH[Ar.]: Zarkanatlılar.

- HÂMME[Ar. çoğ. HEVÂMM]: Zararlı böcekler/haşerât.

- HAŞERE[Ar. çoğ. HAŞERÂT]: Küçük böcekler. | Arı, karınca, örümcek, akrep, fare, yılan ve benzerleri gibi küçük hayvanlar, böcekler.

- BAZI BÖCEK TAKIMLARI'NDA: ANOPLURA ile COLEOPTERA ile DERMAPTERA ile DIPTERA ile HEMIPTERA ile HYMENOPTERA ile ISOPTERA ile LEPIDOPTERA ile ODONATA ile ORTHOPTERA ile SIPHONAPTERA ile TRICHOPTERA
( Kanatsız dış parazitlerdir. Ağız parçaları emici tiptedir. Küçük, yassılaşmış gövdeleri vardır. Gözler indirgenmiştir. Bacakların tarsus bölümleri, deriye tutunmak için tırnak şeklindedir. Yarı-başkalaşım geçirirler. Konağa özgü parazitlerdir. İLE
İki çift kanatları vardır [bir çifti kalın ve derimsi, bir çifti zarsı]. Zırh şeklinde dış iskeletleri vardır. Ağız parçaları ısırıcı ve çiğneyicidir. Tam başkalaşım görülür. İLE
İki çift kanatları vardır [bir çifti derimsi, bir çifti zarsı] ya da kanatsızdırlar. Ağız parçaları ısırıcı tiptedir. Gövdenin arkasında kıskaç şeklinde uzantılar vardır. Yarı-başkalaşım görülür. İLE
İki çift kanatları vardır [bir çifti kısmen derimsi, bir çifti zarsı]. Ağız parçaları delici ya da emici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE
Zarsı iki çift kanatları vardır. Baş hareketlidir. Ağız parçaları çiğneyici ya da emicidir. Dişillerin arkasında zehir iğnesi vardır. Tam başkalaşım vardır. Birçoğu sosyal yaşam sürer. İLE
İki çift zarsı kanatları vardır [bazı evreleri kanatsız]. Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. Oldukça sosyal hayvanlardır. İLE
Küçük pullarla kaplı iki çift kanatları vardır. Dil şeklinde olan uzun ve kıvrık ağız parçası emici tiptedir. Tam başkalaşım görülür. İLE
İki çift zarsı kanatları vardır. Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE
İki çift kanatları vardır [bir çifti derimsi, bir çifti zarsı]. Ağız parçaları ısırıcı ve çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE
Gövde yanlardan basık ve kanatsızdır. Erginleri, kuşlardan ve memelilerden kan emerler. Ağız parçaları delici ve emici tiptedir. Bacakları sıçrayıcı tiptedir. Tam başkalaşım görülür. İLE
İki çift, kıllı kanatları vardır. Ağız parçaları çiğneyici ya da yalayıcı tiptedir. Tam başkalaşım görülür. Sucul larvaları ipek ağ örerler ya da ipekle kum, çakıl ve odun parçalarını birleştirerek evcik inşa ederler. )
( Bit. İLE Kıt kanatlılar. İLE Kulağa kaçanlar. İLE Sinekler, sivrisinekler. İLE Gerçek tahtakurusu, kati tahtakurusu. İLE Karıncalar, arılar, eşekarıları. İLE Beyaz karıncalar. İLE Kelebekler, güveler. İLE Kızböcekleri, Teyyare böcekleri. İLE Cırcırlar, Çekirgeler, Peygamberdeveleri. İLE Pireler. İLE Evcikli böcekler. )
( Yaklaşık Tür Sayıları:
2.400 ile 500.000 ile 1.000 ile 120.000 ile 55.000 ile 100.000 ile 2.000 ile 140.000 ile 5.000 ile 30.000 ile 2.000 ile 7.000 )
( Amazonlar'da 200.000'in üzeri çeşit böcek bulunmaktadır. )
( ABC Adaları Mercan kayalıklarında, 800 balık türü, 8000 kabuklu ve omurgasız türü bulunmaktadır. )
( Böcekler Belgeseli )

- SEDEF KABUKLULAR ile SERT KABUKLULAR
( Salyangoz, istiridye gibi. İLE Kitin kaplı böcekler. [Hamam böceği, bok böceği gibi.] )

- AĞUSTOS BÖCEĞİ/ZÎZÜ[Ar.]/CICADA[İng.]/CICADIS[Lat.] ile/ve ATEŞBÖCEĞİ ile/ve YERÂA[Ar. | çoğ. YERÂ'], KİRM-İ AHTER, KİRM-İ ŞEB-EFRÛZ, KİRM-İ ŞEB-TÂB, ÂTEŞÎZE[Fars.]) ile/ve BOK BÖCEĞİ(HUNFESÂ'[Ar. | çoğ. HANÂFİS], KÜSTEL[Fars.] SCARABE/KHEBER) ile/ve GELİN BÖCEĞİ ile/ve HANIM BÖCEĞİ ile/ve İPEK BÖCEĞİ[Ar. DÛD-İ HARÎR, DÛD-ÜL-KAZZ | Fars. DÎVE, KİRM-İ EBRİŞÎM/PÎLE] ile/ve KIZ BÖCEĞİ ile/ve UÇUÇ BÖCEĞİ ile/ve UĞUR BÖCEĞİ ile/ve AĞILI BÖCEK ile/ve ÇALGICI BÖCEK ile/ve MAKASLI BÖCEK ile/ve MAYIS BÖCEĞİ(COCKCHAFER)(lat. MELOLONTHA VULGARIS) ile/ve TAM GELİŞMEMİŞ BÖCEK(NYMPH)

- KARAFATMA ile HAMAMBÖCEĞİ/KAKALAK ile TAHTAKURUSU

( ORIENTAL COCKROACH/BLACK BEETLE with COCKROACH/TICK/ACARID with CHINCH )
( [Lat.] CARABUS cum BLATTA ORIENTALIS cum ... )

- ÇEKİRGE ile CIRCIR BÖCEĞİ
( [Ar.] CERÂDE/CERÂD[Çoğul] ile ... )
( [Fars.] MELÂH ile ... )
( GRASSHOPPER/LOCUST with CRICKET )
( [Lat.] ACRIDIUM | LOCUSTA cum GRYLLUS )

- ÇEKİRGE ile BÜRKAN/BİRKAN[Ar.]
( [Ar.] ... İLE Alaca çekirge. )

- PİRE ile BİT
( Bit yiğitte, pire itte bulunur. [Rüstem Paşa'nın, Cüzzam'lı olmamasına bağlı olarak söylendiği varsayılmaktadır.] )
( [Ar.] BÜRGÛS[çoğ. BERÂGÎS], HADÛŞ[: Sinek. | Pire.] ile KAML/KAMLE, KEHLE )
( [Ar.] MASS-I ADÎM-ÜL-CANÂHİYYE: Pireler. )
( [Fars.] ... ile ŞÜPÜŞ )
( [argo] ... ile MACAR )
( YAVŞAK: Bit yavrusu. )
( FLEA with LOUSE [YOUNG LOUSE] )
( XENOPYSLLA )
( [Lat.] PULEX IRRITANS cum PEDICULUS )

- BAŞ BİTİ ile/ve GÖVDE BİTİ ile/ve KASIK/PUBİS BİTİ
( ... İLE/VE Sadece elbiselerimizin üzerinde yaşarlar. İLE/VE Eşeysel örgenlerin çevresindeki kıl diplerine yerleşen bit. )
( ... İLE/VE 70.000 yıl önce baş bitinden evrilmişlerdir. İLE/VE ... )
( Bir başta, en fazla 100 bit bulunur. [1 ayda bu sayıya ulaşırlar.] )
( Bitler, sıçrayamadıklarından dolayı ancak temas edilerek bulaşırlar. )
( Bitler, günde 6 yumurta bırakırlar. )
( Bit yavruları, yumurtadan çıkabilmek için bulundukları yumurtanın içine hava emerler. Yumurta kırılana kadar basınç artarak patlar ve bu şekilde dışarı çıkarlar. [1 haftada yetişkin olurlar.] )
( Bazı bitler oldukça zararlıdır. [İnsan gövdesine yapışan bitlerin dışkılarında tifüs ve siper humması gibi hastalıklar bulunur.] )
( ... ile/ve GORİL BİTİ[Lat. PTHIRUS GORILLAE] ile yakın akrabadırlar. [DNA'ları 3 milyon yıl önce ayrılmıştır.] )
( HEADLOUSE with/and BODY LOUSE with/and CRAB LOUSE )
( [Lat.] PEDICULUS HUMANUS CAPITIS cum/et PEDICULUS HUMANUS HUMANUS cum/et PTHIRUS PUBIS )

- BİT ile KUŞ BİTİ
( ... İLE Üzerinde bulundukları kuşlar öldüğü ya da fazla kalabalık olduklarında bir sineğe tutunup başka bir hayvana taşınabilirler. [Sinek üstünde yaşayamadıklarından dolayı yeni bir kuş bulamazlarsa 2 gün içinde ölürler.] )

- BİT ile KÖPEK BİTİ
( ... İLE Avrupa dışındaki tüm köpeklere bulaşırlar. )
( ... İLE Avustralya'da kangurularda da yaşamak üzere evrimleşmişlerdir. [4000 yıl önce Endonezya'lı balıkçılar tarafından başka bir ortama taşınınca dingolara da bulaşmışlardır.] )
( [Lat.] ... cum HETERODOXUS SPINIGER )

- BİT ile EVCİL PİGME DOMUZU BİTİ
( ... İLE Hindistan savanalarında yaşayan küçük pigme domuzları üzerinde yaşarlar. [Tehlikeli sınıfına sokulan tek bittir.] )
( [Lat.] ... cum HAEMATOPINUS OLIVERI )

- BİT ile GÜVERCİN BİTİ
( ... İLE Yok olmuş bir türdür. )
( [Lat.] ... cum LIPERCUS EXTINCTUS )

- BİT ile ÇENELİ BİT
( ... İLE Yok olmuş bir türdür. )
( [Lat.] ... cum COLPOCEPHALUM CALIFORNICI )

- BİT ile SU BİTİ

- BİT ile TAHTABİTİ/BAKKA
[Ar.]

- BİT ile YAPRAK BİTİ

- BİT ile ORİBATA

( ... Bitkilerde yaşayan bir bit. )

- BİT ile/ve/değil SİRKE
( ... İLE/VE/DEĞİL Bit yumurtası. )

- BİT ile BİTKİ BİTİ/BİTLERİ
( LOUSE with PLANT LOUSE/LICE )

- BİT ile KENE/SAKIRGA/SAKARGA ile MAYT ile GÜVE
( Bilinen, 866 tür kene vardır. )
( [Ar.] ... ile SIFÂR ile ... ile ... )
( [Fars.] ... ile KENE ile ... ile BÎV, PÎVE, SÛS )
( LOUSE with TICK/ACARID with MITE with MOTH )
( [Lat.] PEDICULUS cum TRICHODECTES CAMELI[Deve kenesi]/HAEMATOPINUS PILIFERUS[Köpek kenesi]/TRICHODECTES OVIS[Koyun kenesi] cum ... cum TINEA PELLIONELLA )

- TENYA ile/ve EKİNOKOK
( ... İLE/VE Etoburların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan tenya türü. )

- TENYA ile/ve ZÂT-ÜL-HUFEYRE-İ RE'S[Ar.]
( ... İLE/VE Uzunluğu 20 m. kadar olan bir çşit tenya, şerit. )

- MİKROP ile PLANKTON
( ... İLE Suda bulunan mikroskobik küçük canlılar topluluğu. | Okyanusların, göllerin/göletlerin yüzeyine yakın olarak zayıf bir şekilde yüzen ya da edilgin bir şekilde sürüklenen, çoğunluğu mikroskobik organizmalar. )
( MICROBE/GERM with PLANKTON )

- PLANKTON ile ALG
( PLANKTON with ALGA/E )

- LARVA ile PUPA
( [İnsanda] EMBRİYON ile FETÜS )

- DENİZYILDIZI ile GÜNEBAKAN DENİZYILDIZI
( Kevgire benzeyen ve Madreporite adı verilen açıklıklarından içeri deniz suyunu alır ve içerideki mekanizmayla ayak tüplerine dağıtır. [Suyu sürekli alıp vererek şaşırtıcı şekilde hızlı hareket eder. (Bazı türleri dakikada 1 metre gidebilmektedir.)] )
( Alt kısımlarını kaplayan çok görevli yüzlerce tüp bacak bulunur. [Soluk almak, hareket etmek ve kendisini avına yapıştırmak üzere] )
( Bacaklarının ucunda ışık algılayıcısı görevi gören "göz noktaları" bulunur. )
( Her bir bacak üstünde büyük eşeysel örgenler bulunur fakat bu örgenlerini açamadıkları için erili dişilden ayırmak olanaksızdır. )
( Yumurtlarken öbekler oluştururlar. [Eril olanlar yumurta görürse spermlerini suya bırakır. Dişiller etrafta sperm görürse bir seferde 2.5 milyon kadar yumurta salabilir. ] ( Derilerindeki duyu hücreleri sayesinde avlarının etrafa saldığı kokular, koku tüyleri aracılığıyla algılanır ve kimyasal değişime tepki verilir. )
( "Ön"leri ya da "arka"ları yoktur. [Yıldız şeklinde olmalarından dolayı] )
( Bir ağzı ve bir kloak'ı bulunur. [Ağız altta, kloak üstte!] )
( Bir parçaları kopsa bile yeniden oluşturabilmektedirler. [Linckia türü, büyük bir bölümünü bile tekrar oluşturabilir. (Büyük bir kol, küçük bir gövde ve dört küçük kol olarak başlar.)] )
( Olgunlaşmış olanlarının dikenli derileri kendilerini kızdıracak herşeyi sokabilecek küçük kıymıklarla kaplıdır. )
( Asalaklardan korunmak için kendi derilerini tımar edebilirler. [Luidia adlı türü, yakalandığı zaman bir anda kendisini parçalara ayırabilir.] )
( İstiridyelere yaklaşık 30 dk. boyunca uyguladığı düşük basınçla kabuklarını açtırırlar. )
( 1600 kadar türü bilinir. )
( [Ar.] NECM-ÜL-BAHR ile ... )
( ASTER )
( STARFISH with ... )

- DENİZYILDIZI ile GÜNEŞ DENİZYILDIZI

- EN KISA SÜRE YAŞAYAN BÖCEK ile EN UZUN SÜRE YAŞAYAN BÖCEK

( Balarısı. İLE Tahtakurusu. )

- KANFESE: Tespih böceği.

- KIMIZ, LAL: Böcekten çıkan bir tür boya.

- KULAĞAKAÇAN BÖCEĞİ: EARWIG[İng. Kulak yaratığı], PERCE-OREILLE[Fr. Kulak delen], OHRWURM[Alm. Kulak solucanı], CONTRAPLUMAS[İsp. Çakı], TİJERETA[İsp. Makas darbesi], FORBICINA[İt. Küçük makas]
( Bu adı almasındaki bir tahmin, arkasındaki kıskaçların, önceleri kulak delmekte kullanılan alete benzemesidir. )
( Kulağa kaçarsa, çıkana kadar kaçan kişinin kulağına tükürülmesi öneriliyor. )
( Birincisinin kırılması durumunda (bu sık sık başına gelir) yedek bir penisi vardır. )
( Dev bir türü (8.5 cm.) Napolyon Bonapart'ın sürgünde son yıllarını geçirdiği Atlantik'in güneyindeki St. Helen Adası'nda yaşıyordu. Hâlâ orada yaşıyor olabilir fakat en son 1967'de görülmüştür. )
( Malaya kulağakaçanlarının iki türü, çıplak yarasaların cansız derileriyle ve gövdelerinden sızan sıvıyla beslenirler. )

- SÜNE: Ekinlere zarar veren bir böcek.

- GOLYAT BÖCEĞİ: Dünyanın en ağır böceği.

- BEZK[Fars.]: Tespihböceği.

- MÂZÛ[Fars.]/CYNIPS[Fr.]: Mazı böceği denilen bir böcek.

- ZÜRRÂH/ZERRÂH/ZÜRRÛH/ZERRÛH[Ar. çoğ. ZERÂRÎH]: Kuduz böceği.

 

ARILAR'DA:
- APİYOLOJİ/APIOLOGY
[İng.]: Arı bilimi.

- APIAN: Arı ile ilgili.

Arı

- BAL ARISI ile/ve EŞEK ARISI/ZENBUR ile/ve YABAN ARISI/SARICA ile/ve ERİL ARI
( Bal yapan arı. İLE/VE Et yiyen arı. | Sarı eşek arısı, vesveseyi simgeler. İLE/VE ... İLE/VE Bal yapmayan iğnesiz arı. )
( Bal arıları, en uzun süre yaşayan böceklerdir. )
( Bal arısının iğnesinin ucu kıvrıktır, sokunca çıkaramaz. Yavaş çekse çıkarır ama öfkeli ve sinirli olduğu için, yavaş çekmek elinden gelmez. Birdenbire çekince de, iğnesi kopar ve soktuğu yerde kalır. )
( Arı, karnındaki boğum köklerden soluk alır. [Boğumlu, halkalı hayvanlar ciğersizdir.] )
( Arı kovanının ısısı insan gövdesiyle aynıdır. )
( Antenleriyle koku alırlar. )
( Balarıları, karmaşık bir dizi hareket ve sallanmadan oluşan "salınma danslarıyla" birbirlerine yiyeceğin niteliğini, uzaklığını ve tam konumunu anlatabilirler. [Bu iletişimlerini bizler de anlayabiliyoruz. Her salınım, kovandan 45 metre uzakta anlamına gelir. (Karl von Frisch 1945 [Bu keşfiyle, hayvan davranışları çalışmalarında verilen tek Nobel ödülünü kazanmıştır.]) ] )
( Bir turları yaklaşık 12 km.dir. )
( Saatte 30 km. hızla uçabilmektedirler. )
( Dümdüz hatlar üzerinde gidip gelmektedirler. )
( Tek kalan bir arı, ne kadar zeki olursa olsun, kovandan ayrı kaldığında tamamen savunmasızdır. )
( Beyinlerinde 950.000 sinir hücresi vardır. )
( Morötesi aralıkta görebilmektedirler. [İnsan yüzlerini dahi tanırlar] )
( [Ar.] NAHL[çoğ. NÜHÛL], ASSÂLE, RÂHİYE[çoğ. REVÂHÎ] ile/ve ZÜNBÛR[çoğ. ZENÂBÎR] ile/ve ... ile/ve ... )
( [Fars.] MEGES-İ ENGÜBÎN, KİBT ile/ve TÜNTE ile/ve ... ile/ve ... )
( BEE/WASP with/and WASP/HORNET, VESPIT WASP with/and COMMON WASP with/and DRONE )
( [Lat.] APIS MELLIFERA cum/et ... cum/et ... cum/et ... )

- YABAN ARISI ile KAZICI YABAN ARISI
( Yaban arılarının çoğu steril dişillerdir. )
( Sadece tatlı meyve nektarı yiyebilirler. )
( WASP with FOSSORIAL/DIGGER WASP )

- ADİ YABAN ARISI ile ALMAN YABAN ARISI
( Yüzlerinde çapaya benzer bir işaret bulunur. İLE Yüzlerinde üç tane benek bulunur. )
( Binlerce yabanarısı türü içinde sadece bu iki tür bizleri rahatsız eder. )
( İkisi de koloni halinde yaşarlar. )
( İkisi de soktuğunda oldukça acıtır. )
( Yabanarısını öldürmek iyi bir tutum değildir. Ölü yabanarılarının feromon adlı bir salgıları olur. Bu da yuvadaki öteki arılara tehlike çağrısı uyandırır. Bir anda etrafınız yabanarılarıyla sarılabilir. )
( [Lat.] VESPULA VULGARIS cum VESPULA GERMANICA )

- YABAN ARISI ile SARI PİZOZ
( ... İLE Avrupa yabanarılarının en büyüğüdür. )
( Arılar zehirlerini, ayı ve porsuk gibi ballarına saldıran omurgalılara karşı geliştirmiştir. Sarı Pizoz'un zehrinin hedefi ise avladığı omurgasızlardır. )
( [Lat.] ... cum VESPA CRABRO )

- EŞEK ARISI ile BÜYÜK/DEV EŞEK ARISI (YAK KATİLİ)
( ... İLE Çok büyüktürler ve iğneleri 2.5 cm. uzunluğundadır. )
( ... İLE Yılda elliden fazla insanın ölümüne neden olurlar. )
( ... İLE Japonya'da yaşarlar. )
( VESPIT with (GIANT) HORNET ) ( [Lat.] ... cum VESPA MANDARINA )

- EŞEK ARISI ile AFRİKALILAŞTIRILMIŞ ARI
( WASP with HAD AFRICAN BEE )
( [Lat.] VESPA cum ... )

- EŞEK ARISI ile ÇÖMLEKÇİ ARISI
( WASP with POTTER WASP )

- ARI ile ALBİNO ARI
( ... with ALBINO BEE )

- ARI ile İĞNESİZ ARI
( ... with MELIPONINI )
( ARI İĞNESİ: STING/ER )

- ARI BİTİ: OIL BEETLE

- ASSÂLE
[Ar.]: Arı kovanı. | Bal peteği. | Bal arısı.

- BAL ile/ve/değil EĞİR
( ... İLE/VE/DEĞİL Arıların çıkardığı bir tür salgı. )

 

SİNEKLER'DE:
- AT SİNEĞİ(HORSE FLY) ile CIZ SİNEĞİ ÇEÇE SİNEĞİ(TSE-TSE FLY)
[İnsana uyku aşılayan sinek.] ile ET SİNEĞİ ile EV SİNEĞİ/KARASİNEK(HOUSE FLY) ile MEYVE SİNEĞİ[Uzaya çıkmış ilk hayvan.] ile SIĞIR SİNEĞİ ile SİRKE SİNEĞİ ile SU SİNEĞİ ile UYUZ SİNEĞİ

- SİNEK//CİBİN ile/ve SİVRİSİNEK

( ... İLE/VE Bilinen 2500 sivrisinek türü vardır. [400'ü Anopheles ailesin aittir ve bunlardan 40'ı sıtma bulaştırabilir.] )
( İspanyolca ve Portekizce'de "küçük sinek" anlamına gelir. )
( Divân şiirinde sevgilinin beni, bir kara sinek olarak ele alınır. )
( [Ar.] ZEBÂB/ZÜBÂB[çoğ. ZİBBÂN] ile/ve BAÛZA/BAUZ, BİÛZA, BAKKA )
( [Fars.] MEGES/MEKES ile/ve PEŞŞE/PEŞE )
( FLY/HOUSEFLY with/and MOSQUITO )
( [Lat.] MUSCA DOMESTICA cum CULEX OR ANOPHELES )

- DİŞİL SİVRİSİNEK ile/ve ERİL SİVRİSİNEK
( İnsanları ısırır. İLE/VE Sadece bitkileri ısırır. )
( ... İLE/VE Dişillerden daha yüksek bir perdeden vızıldarlar. )
( ... İLE/VE Si-natürel bir diyapozon notasıyla eşeysel olarak uyarılabilirler. )
( Beslendikleri yere çeken şeyler nem, süt, karbondioksit, gövde sıcaklığı ve harekettir. Terli insanların ve gebelerin ısırılma olasılıkları daha fazladır. İLE/VE ... )
( 100'den fazla ölümcül hastalık taşırlar. )
( Günümüzde her 12 saniyede bir kişiyi öldürüyorlar. )
( Şu ana kadar ölmüş insanların yarısını (olasılıkla 45 milyar kadar) dişi sivrisinekler öldürmüştür. )
( Ronald Ross, dişi sivrisineklerin Plazmodyum[sıtma mikrobu] parazitini salyalarıyla nasıl taşıdıklarını gösteren kişidir. )
( KİNİN: Bazı hastalıklarda ateşi düşürmek için [özellikle sıtma tedavisinde] kullanılan ilâçtır. )

- SİVRİSİNEK ile HEMEC[Ar.]

- SİNEK KURDU ile LARVA
( [Ar.] SÜRFE ile ... )
( [Fars.] SÛS ile ... )
( MAGGOT with LARVA(E) )

- SİNEK ile/ve SAPSİNEĞİ/EKİNSİNEĞİ

- SİNEK ile/ve İLEK

( ... İLE/VE İncirlerde döllenmeyi sağlayan sinek. )

- SİNEK ile/ve İVEZ

- SİNEK ile EŞEK SİNEĞİ

( [Ar.] ZEBÂB ile NUARA )
( FLY/HOUSEFLY with GADFLY/HORSEFLY )
( [Lat.] MUSCA DOMESTICA cum TABANUS )

- SİNEK ile MAVİ SİNEK/ET SİNEĞİ
( [Ar.] ZEBÂB ile ZEBÂB-I LÂHMÎ )
( FLY/HOUSEFLY with GADFLY/HORSEFLY )

- SİNEK ile ZÜBÂB-I BAKARÎ
( ... İLE Büvelek, sığırlara musallat olan sinek. )

- SİNEK ile TABUT SİNEĞİ
( ... İLE İnsan cesedinde yumurtlayarak/çoğalarak cesedi ayrıştıran sinek. [Yerin bir metre derinliğine kadar girerler.] )
( ... İLE Hantal uçuşu nedeniyle "Seğirten Sinek" olarak da bilinir. )
( ... ile [KAMBUR] PHORID [APOCEPHALUS adlı bir cinsi daha vardır] )

- SİVRİSİNEK ile/ve/değil YAKARCA

- SİVRİSİNEK ile/ve ANOFEL/TATARCIK

( ... İLE/VE Hastalık, sıtma mikrobu bulaştıran sivrisinek. )

- SİVRİSİNEK ile ÜVEZ
( [Ar.] BAÛZA/BAUZ ile GUBEYRÂ )
( [Lat.] CULEX OR ANOPHELES cum SORBUS )

- SİVRİSİNEK ile/ve GÖLE/K

- SİVRİSİNEK ile HELİKOPTER SİNEĞİ

- BÜĞELEK
: Sığırları ısıran sinek.

- SİNEK ile ARI
( FLY with BEE )
( [Lat.] ... cum APIS MELLIFICA )

- CENÂH-I ZÜBÂB[Ar.]: Sinek kanadı.

- TANÎN-İ ZÜBÂB[Ar.]: Sinek vızıltısı.

- MEZBÛBE[Ar.]: Sineği çok olan yer.

 

KARINCALAR'DA:
- KARINCA ile AKKARINCA/DİVİK/TERMİT ve öteki küçük canlılar

( Karıncaların bilinen 8000 türü vardır. 130 milyon yıldır yaşıyorlar. İLE 2600 termit türü vardır. )
( Dünyadaki toplam böceklerin %1'ini karıncalar oluşturur. [1 kentilyon olarak hesaplanmıştır.] )
( Günde ancak birkaç dakika uyurlar. )
( Sualtında 19 gün yaşayabilirler. )
( Ağaç karıncası kafası kopuk olarak 24 saat yaşayabilir fakat kolonisi dışında tek başına yaşayamaz. )
( Toplam kütleleri, insanların toplam kütlesinden daha fazladır. )
[ Beyinleri, gövdelerinin toplam ağırlığının %6'sını oluşturur. )
( Karınca, açgözlülüğü simgeler. )
( KARINCA[< KARNI İNCE]'den geldiği söylenir. )
( [Fars.] MÛR[çoğ. MÛRÂN] ile ... ve ... )
( [Ar.] NEML[çoğ. NİMÂL] ile ... ve ... )
( KÖRE: Karınca yuvası. )
( NEMLİYYE[Ar.]/FORMICIDÉES[Fr.]: Karıncalar. )
( ŞÜTÜR-MUR[Fars.]: Mitolojik, büyük bir karınca. )
( ANT with TERMITE and all other bugs )
( [Lat.] FORMICA cum ... cum ... )
( [İsp.] LA HORMIGA con ... con ... )

- TERMİT ile GÜNEYDOĞU ASYA AHŞAPTERMİTİ
( ... İLE Termit nüfusunun iki katıdır. )
( ... İLE 2.5 kat fazla yerler. )
( Kraliçe termit, hergün binlerce yumurtlar. [Yumurtalıkları genişledikçe kendi büyüklüğünün 300 katına kadar büyüyebilirler.] )
( Hindistan Kule Termiti [Odontotermes obesus], saniyede bir, günde 80.000'den fazla yumurta bırakırlar. )
( Formosa Termiti [Coptotermes Formosanus], karıncaları ve yuvarlak solucanları uzak tutmak için yuvasını naftalinle dezenfekte ederler. [Naftalin doğal olarak üretilmediğinden, hayvanın bunu nereden bulduğu ya da nasıl ürettiği bilinmiyor.] )
( Termitler tek eşlidir fakat Zootermopsis Nevadensis türünün %50'si eşlerini terk eder. )
( Hangi ağacı yiyeceklerine, çiğnemeye bağladıkları zaman çıkan titreşime göre karar verirler. [Ağaç lifleri çiğnendiği zaman çatırdar, bu ses, termit tarafından bir veri olarak algılanır ve ağacın tipini ve büyüklüğünü anlamalarını sağlar.] [Küçük ağaç parçalarını, mobilyaları büyük kütüklere tercih ederler.] )
( Ağaç yeme ve koloninin geri kalanını ağız ya da kıçlarından besleme işini kör işçiler yapar. )
( Bazı türlerde, işçiler, dışkılarını biraraya getirir ve üzerlerinde mantar yetişmesini sağlarlar. [Kuru mevsimlerde bile zengin protein kaynağına sahip olmalarını sağlar.] )
( Selülozu sindirebilmek için çok odalı mideleri vardır. [Bağırsaklarında 200 çeşit mikrop bulunur ve hepsi de ağaçtan enerji elde etmeye yardımcı olur.] )
( Betonun içine bile yuva yapabilirler. )
( Kuzey Amerika'daki binalara yangın ve su baskınlarından daha çok zarar verirler. [Dünya genelinde neden oldukları yıllık zarar 5 milyar doların üzerindedir.] )
( Didgeridoo[Aborjin'lerin üflemeli çalgısı] müzik aletleri, içi termitlerce oyulmuş okaliptüs yapraklarından yapılır. )

- TERMİT ile/değil/< HAMAMBÖCEĞİ
( Önceki adları olan Isoptera[eşit kanat] terk edilmiş ve Blattodea'ya dönüşmüşlerdir. [Kurama göre, ağaç yeme özelliklerini geliştirmeleriyle birlikte hamamböceğine benzeyen atalarından evrilmeye başlamışlardır.] )

- KARINCA ile ARJANTİN KARINCASI

- ATLI KARINCA ile/ve SİYAH KARINCA ile/ve HUBUBAT YİYEN KARINCA

( Tatlı, yağ ve peynir yerler. İLE/VE Üzümün ve meyve ağaçlarının suyunu emerler. Yuvalarındaki çöpler, yapraklar üzerine kusar, katılaşan bu usâreyi kışın emerler. İLE/VE Buğdayın, arpanın sürgün yapacak yerini kesip yerler. )

- KARINCA ile KIRMIZI KARINCA
( ANT with RED ANT )

- KARINCA ile BEYAZ KARINCA
( ANT with WHITE ANT )

- BEYAZ KARINCA ile TERMİT
( WHITE ANT with TERMIT )

- KARINCA ile YÜRÜYEN ÇUBUK

- KARINCA ile UÇAN KARINCA

- KARINCAYİYEN ile/ve KESELİ KARINCAYİYEN

( Her gece 10.000 akkarınca yemek zorundadırlar. )
( ... ile/ve NUMBAT )
( [Ar.] ÂKİL-ÜN-NEMEL ile/ve ... )
( ANT EATER with/and ... )
( [Lat.] ECHIDNA ACULEATA cum ... )

- KARINCAYİYEN ile/ve DİKENLİ KARINCAYİYEN

- KARINCAYİYEN ile İPEKSİ KARINCAYİYEN

- KARINCAYİYEN ile TAMANDUA

- KARINCAYİYEN/KİRPİ/ORNİTORENG ile EKİDNE

( ... İLE Kuşlar gibi gagası, kirpiler gibi dikenleri, kertenkele gibi yumurtaları, keseli hayvanlarınki gibi torbası bulunan ve dört başlı bir penise sahip bir hayvandır. )
( ... İLE Avustralya ve çevresindeki adalarda yaşarlar. )
( ... İLE Dikenlerinden başka bir yanları görünmeyecek şekilde toprağı kazarak gizlenebilirler ya da top gibi bir görüntüye bürünerek kapanabilirler. )
( ... İLE Dişil ekidnenin meme başı olmadığından dolayı yavru, annesinin meme bezlerinden sızan sütü yalayarak beslenir. )
( ... İLE Boşaltım ve üremeleri aynı tek delikten(kloak) gerçekleşir. [MONOTREM: Tek delikli] )
( Karıncayiyenlerde olduğu gibi ekidnelerde de uzun yapışkan bir dil ve güçlü ön bacaklar bulunur. )
( Ornitorenglerle birlikte dört ekidne türünün 180 milyon yıl önce süperkıta Pangae'nin parçalanıp kuzeydeki muadillerinden ayrılan güney memelilerinden geriye kalan tek torunları olduğu düşünülmektedir. [Yaşayan en eski, memeli grubudur.] )
( ... with ECHIDNA/E )
( [Lat.] ... cum TACHYGLOSSUS )
( Karıncayiyen ile Ekidne | Dişil Ekidne'nin alttan görünümü )

- EKİDNE ile KISA GAGALI EKİDNE
( ... İLE Avustralya'da en yaygın dağılım gösteren memelidir. )
( ... İLE Tüm memeliler arasında kan sıcaklığı en düşük olan hayvandır. [Gövde sıcaklıklarını 4°C'ye düşürerek ve sadece 3 dakikada bir soluk alıp vererek enerji tasarrufu yapabilirler.] )
( ... İLE 50 yıl yaşayabilirler. )
( [Lat.] ... cum TACHYGLOSSUS ACULEATUS )
( ... ile Kısa Gagalı Ekidne )

- EKİDNE ile UZUN GAGALI EKİDNE
( ... İLE Yeni Gine'de yaşarlar. )
( ... İLE Gövdesinin ve burunlarının büyüklüğü akrabalarının iki katıdır. )
( ... İLE Dillerindeki özel dikenleri saplayarak öldürdükleri yersolucanlarıyla beslenirler. [Geceleri avlanırlar.] )
( ... İLE 50 yıl yaşayabilirler. )
( [Lat.] ... cum ZAGLOSSUS BRUIJNI )
( ... ile Uzun Gagalı Ekidne )

- KARINCAYİYEN ve KARINCAYİYEN SIRTLAN

- ÇUBUK/DAL ile YÜRÜYEN ÇUBUK

( Bitki. İLE Hayvan. )

- ANTEN/DUYARGA ile KÜÇÜK ANTEN/KÜÇÜK DUYARGA
( ANTENNA with ANTENNULE )

- ZERR[Ar.]: Karınca yumurtası.

 

-@@ MALAKOLOJİ ile/ve/||/<> HELMİNTOLOJİ[Fr. < Yun.]
( [Yumuşakçalar bilimi. İLE/VE/||/<> Kurtbilim. )

- TENÂSÜH: Bazı hayvanların kurttan kelebek haline dönüşmesi durumu.

- BÖRÜ/SİRHAN, DÎDÂN[< DÛD]/NEMF, ŞUFEYRE/ŞÜFEYRE, ÜŞBE[Ar.] / NYMPH[İng.] / NYMPHE[Fr.]: KURT | KURTÇUK

- [Fars.] KİRM ile/ve GÜRG-ZÂDE
( Kurt. İLE/VE Kurt yavrusu. )

- SOLUCAN/SOĞULCAN ile SÜLÜK
( Solucan, Şubat ayında sırf fosfordur, tavuklar yiyecek olursa ölürler. )
( [Ar.] DÛD, HARÂTÎN, HURTUUN ile ALAK, SİL'A )
( [Ar.] HARÂTÎNİYYE: Halkalılar. )
( [Ar.] ZÂT-ÜR-RE'S-İ ŞA'RÎ: Baş tarafı kıl gibi ince bir tür solucan.[kara hümmâdan ölenlerde çok bulunur] )
( [Ar.] HAREKET-İ DÛDİYYE/DİDÂNÎ: Solucan gibi hayvanların büzülmesi durumu. )
( [Fars.] ... ile DÎV-ÇE/DÎVEK[: Ağaç kurdu, güve. | Sülük. | Kadın tuzluğu denilen bitki. | Arka kaşağısı.] )
( EARTWORM with LEECH )
( [Lat.] ... cum HIRUDO (MEDICINALIS) )

- SOLUCAN ile DENİZ SOLUCANI
( ... İLE Deniz solucanı. )
( [Ar.] ... ile ZÜ-S-SUKBE )
( [Fr.] ... avec HOLOTHURIDE )

- ZÜ-L-TARAFEYN-İ MÜFEVVEHE[Ar.]: Bir çeşit şerit solucanı.

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile SOLUCAN
( [Ar.] BÜZZÂKA, HALEZUUN ile HURTUUN )
( SLUG with EARTHWORM )
( [Lat.] LIMAX cum LUMBRICUS TERRESTRIS )

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile KABUKLU SÜMÜKLÜBÖCEK
( [Ar.] BÜZZÂKA ile HALEZÔN )

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile/ve DENİZ SÖMÜKLÜBÖCEĞİ
( Zehirsizdirler. İLE/VE Zehirlidirler. )

- KURD ile TENYA/DÎDÂN-I EM'A[Ar.]
( ... İLE Bağırsak kurdu. )

- KURD ile BİDRE
( ... İLE Ağaç kurdu. )
( [Ar.] Zİ'B[çoğ. ZU-BÂN] ile ... )
( [Ar.] Zİ'B-İ BAHRÎ: Deniz kurdu denilen bir cins yırtıcı büyük balık. )

- SOLUCAN ile KURD
( EARTWORM with WORM )

- SOLUCAN ile BAĞIRSAK SOLUCANI
( EARTWORM with TRICHINA )

- SOLUCAN ile YASSI SOLUCAN
( PLANARYA: Daha küçük hayvanları avlayan ya da ölü hayvanlarla beslenen etobur yassı solucanlar. )
( [Ar.] ... ile ARÎZ-ÜL-CİSM )
( EARTWORM with FLATWORM )
( [Fr.] VER avec PLATHEIMINTES )

- SOLUCAN ile/ve UZUN SAKALLI SOLUCAN

- YASSI SOLUCAN/PLANARYA(PLANARIAN) ile YUVARLAK SOLUCAN ile HALKALI SOLUCAN

- SÜMÜKLÜBÖCEK ile SALYANGOZ

( [Ar.] ... ile BEZZÂKA )
( SLUG with SNAIL )
( [Lat.] LIMAX cum HELIX )

- SALYANGOZ ile/ve KONİK SALYANGOZ
( Karada. İLE/VE Denizde. )
( Bir salyangoz üç yıl kesintisiz uyuyabilir. )
( ... İLE/VE Avustralya'da, resiflerde yaşarlar. )
( ... İLE/VE Dünyanın en zehirli canlılarındandır. )
( ... İLE/VE Zehirleri, çeşitli hastalıkları tedavide kullanılırlar. )
( ... İLE/VE 600 çeşidi vardır. 100'ü Avustralya Büyük Mercan Resif'lerinde bulunur. )
( ... İLE/VE İnsanlar için en zehirli olan hayvanları avlarlar. )

- SALYANGOZ ile/ve ELONA

- DENİZ SALYANGOZU ile/ve KÖPEK DENİZ SALYANGOZU

- DİKENLİ DENİZ SALYANGOZLARI'NDA:
MUREX TRUNCULUS ile MUREX BRANDARIS ile MUREX HAEMOSTOMA

- GÜVE ile AY GÜVESİ

( CLOTHES MOTH with MOON CLOTHES MOTH )
( [Lat.] TINEA PELLIONELLA cum ... )

- KIRKAYAK ile TIRTIL
( Taşların altında yaşar. | Kasıkbiti. İLE Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu. )
( Tek sayılı ayak çiftine sahiptirler. Ayak sayıları 15 - 191 çift arasında değişir. İLE ... )
( [Ar.] ÜMMÜ ERBA', ERBAİN ile ... )
( [Fars.] HEZÂR-PÂ, PÜR-PÂYE ile ... )
( DIPLOPODA: Kırkayakları [binayakları] içeren hayvan sınıfı. )
( UNIRAMIA: Kırkayakların, çiyanların ve böceklerin yer aldığı şube. )
( MILLIPEDE (/CENTIPEDE) with CATERPILLAR )
( [Lat.] JULUS TERRESTRIS, CENTIPEDA[Yüzayak] cum ... )

- TIRTIL ile YILAN BAŞLI TIRTIL

- TIRTIL ile/ve NİMFA ile/ve KELEBEK

- (SİYAH) AKREP ile SARI AKREP

( ... İLE Siyah akreplerden çok daha zehirlidirler. [Dişilleri, erillerden daha zehirlidir.] )
( ... İLE Tek bir iğne darbesinde daha az zehir salgılar fakat Sarı Kobra yılanının zehrinden 3 kat daha güçlüdür. )
( ... İLE Sahra Çölü'nde yaşamaktadırlar. )
( Dünyada 1200'den fazla akrep türü vardır. )
( 400 milyon yıldır varolmaktadırlar. [100'den fazlası sadece Afrika'da yaşar.] )
( İnsanlarda, geliştirilen tedaviler ile akrep sokmalarının sadece %3'ü ölümle sonuçlanmaktadır. [Çoğunlukla çocuklarda görülmektedir. Gövde küçüldükçe zehrin etkisi artar.] )
( [Ege bölgesinde] KUYRUKLU: Akrep. )

( SCORPION[İng.]/SCORPIO[Lat.] )

- AKREP ile AKREBEK
( ... İLE Küçük akrep. )

- AKREP ile GEJDÜM[Fars.]
( ... İLE Eğri kuyruklu akrep. )

 

KEÇİLER'DE:
( Gebelik süreleri 147 gündür. )
( Keçi | Keçi ve Yavruları )

)

- ANKARA KEÇİSİ ile/ve YABAN KEÇİSİ(NÄFE[Fars.]) ile/ve AKDAĞ KEÇİSİ ile/ve MARKOR ile/ve ŞAMUA ile/ve TAR ile/ve TİFTİK

- KEÇİ ile/ve DAĞ KEÇİSİ

( [Ar.] MÂIZ, MA'Z, ÜM'ÛZ ile/ve ... )
( [Fars.] BÜZ ile/ve BÜZ-İ KÛHÎ )

- KEÇİ ile/ve BAZUA DAĞ KEÇİSİ

- ELİK/TECEN ile/ve ŞAMUA

( Dağ keçisi. İLE/VE Bir tür dağ keçisi. )

- KEÇİ ile/ve GORAL
( ... İLE/VE Keçiye benzer bir memeli. )

- KEÇİ ile/ve KÖSEMEN
( ... İLE/VE Kılavuzluk eden keçi. )

- KEÇİ ile/ve MALTIZ KEÇİSİ
( ... İLE/VE Kısa tüylü, küçük bir cins. Malta Adası'nda bulunur. )

- KEÇİ ile/ve TEKE[Fars.]
( ... İLE/VE Eril keçi. )

- KEÇİ ile/ve OĞLAK
( ... İLE/VE Keçi yavrusu, genç/küçük keçi. )
( [Ar.] ... ile/ve YA'MÛR, CEDÎ[astr.] )
( [Fars.] BÜZ ile/ve BÜZÎÇE, BÜZBEÇE, BÜZGALE[ga uzun okunur] )

- ÇEPİÇ: Bir yaşındaki keçi.

- BÜZ-BÂN[Fars.]: Keçi çobanı.

- TEKE ile TEKE
( Bir karides türü. İLE Eril keçi. )
( [Ar.] ... ile MÂIZ )

KOYUNLAR'DA: (HAMEL/HARUUF[: Kuzu], GANEM, ŞÂT[Ar.]), MÎŞ, KUSFEND/GÛS-PEND[Fars.], LAMB[İng.], LA OVEJA[İsp.], Koyun )

- KOÇ ile/ve KOYUN/MARYA
[Yun.]
( Eril. İLE/VE Dişil. )
( ... İLE/VE Gebelik süreleri 147-154 gündür. )
( [Ar.] KEBŞ[çoğ. KİBÂŞ] ile/ve GANEM, NA'CE[çoğ. NİÂC], ŞÂT )
( [Fars.] HÛC ile/ve ... )
( KUÇİ[Tuna Bulgarları'na ait kitâbelerde] ile/ve ... )

- KOÇ ile BAHTE[Fars.]
( ... İLE Besili, semiz koyun. | Burulmuş, üç yaşında koç. )

- KOÇ ile ECEMME[Ar.]
( ... İLE Boynuzsuz koç. )

- KOÇ ile KOÇKAR/KÖSEMEN
( ... İLE İri koç. | Kılavuzluk eden koç. )

- KOÇ ile SAKIZ KOÇU
( ... İLE Osmanlı döneminde Sakız Adası'ndan getirtilen koç. )
( ... İLE Sultan Abdülaziz, bunların meraklılarındandı. )

- ŞİŞEK ile/ve ÖVEÇ
( İki yaşını geçmemiş, doğurmamış koyun. İLE/VE İki-üç yaşındaki eril koyun. )

- KOYUN ile AHLES
( ... İLE Sırtında kızıl yamalar bulunan siyah tüylü koyun. )

- KOYUN ile YABAN KOYUNU

- KOYUN ile/ve ANADOLU YABAN KOYUNU

( ... İLE/VE
Anadolu Yaban Koyunları:
* Sadece Türkiye'de yaşarlar. (Konya-Odul Baba Dağı'nda yaşarlar.)
* Dişillerin boynuzu yoktur, erillerin vardır.
* Dişiller 1.5 yaşında, eriller 3.5 yaşında ergenleşir.
* Ön bacaklar arka bacaklardan kısadır. )

- YABAN KOYUNU ile ARGALI

- SAKIZ ile/ve MERİNOS

( Tüyleri uzun. İLE/VE En nitelikli tüylülerden. )

- TOKLU ile ÖVEÇ
( Bir yaşındaki eril kuzu/hamel. İLE İki, üç yaşındaki eril kuzu. )
( [İsp.] EL CORDERO con ... )
( Kuzu ile ... )

- KOYUN ile/ve BARAL (MAVİ KOYUN)
( ... İLE/VE Hindistan'da yaşarlar. )

- KOYUN ile/ve BORDERLEICESTER

- KOYUN ile/ve GUSFEND

- KOYUN ile İVESİ

- KOYUN ile İSPANYOL

- KOYUN ile/ve KARAGÜL

- KOYUN ile/ve KARAKAŞ

- KOYUN ile/ve KESBER

- KOYUN ile/ve MİHALİÇ

- KOYUN ile/ve ODESA

- KOYUN ile/ve PANAMA

- KOYUN ile/ve ROMNEY

- KOYUN ile/ve SHROPSHIRE

- KOYUN ile/ve SOUTHDOWN

- KOYUN ile/ve TARGEE

- KOYUN ile/ve TUJ

- KOYUN ile/ve ALPAKA/VİŞKAÇA

( ... İLE/VE Güney Amerika'da yaşayan, uzun tüylü koyuna benzer bir hayvan. Çift parmaklılar takımının, devegiller sınıfından. )
( [Lat.] ... cum/et LAMA GLAMA PACOS )

- DAVAR[Ar.] ile GELE[Fars.]
( Keçi/koyun sürüsü. )

- DAVAR ile MAL
( Koyun, keçi. İLE Öküz, inek. )
( [Ar.] MÂŞİYE[çoğ. MEVÂŞÎ] )

- BERE[Fars.]: Kuzu.

- ÇİTEN: Kuzu ağılı.

- DAVAR/SELLE: Keçi/koyun sürüsü.

- EMÎHE: Koyunlarda meydana gelen uyuzluk.

- ÇAYIRLIK ile/ve HAYMANA
( ... İLE/VE Hayvanların salındığı çayırlık. )

- A'SAM ile A'SÂM-ÜL YÜMNÂ
( Ön ayakları beyaz olan at, geyik ya da koyun. İLE Sağ ayağı beyaz olan at, geyik ya da koyun. )

 

TAVUKLAR'DA: (CHICKEN/HEN)
- BEÇ TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU

- HİNDİ ile GURK | BABA HİNDİ

( ... İLE Eril hindi. )
( Kökenleri Meksika ve Kuzey Amerika'dır. )
( "Hindi" adı, İspanyol'ların Amerika'ya "Indies" demesinden dolayıdır. )
( Amerika yerlilerinin kullandıkları ad "FURKEE"dir. [Pilgrim Fathers] )
( İngilizce'de "turkey"[Baş harfi(t) küçük olarak!] olarak geçmesinin nedeni, hindinin ticaretini İspanya'dan tüm Avrupa'ya yapanların Türk tüccarlar olmasıdır. [Avrupa'ya hindinin gelişi 1520'lerdir.] )
( "TÜRKİYE HOROZU" [Eskiden İngiltere'de hindileri satanlardan dolayı] )
( Portekiz'liler hindi için "PERU" adını kullanırlar. )
( [Ar.] DİKÜN RUMİY ile ... )
( [Fars.] HURÛS-İ HİNDÎ ile ... )
( [Choctaw dilinde] FAKİT [Hindinin çıkardığı sesi benzettikleri sözcük olarak] )
( [İbranice] MEKARKERİM )
( [Lat.] MELEAGRIS GALLOPAVO[beçtavuğu, tavuskuşu] )
( Hindi sesi çoğu dilde "GLU GLU" ya da "KRUK KRUK" olarak yazılır. )
( Hindi ile ... )

- DAMIZLIK HİNDİLERDE: NORFOLK BLACK ile/ve WHITE HOLLAND
( İngiliz damızlığı olan cinslerdir. )
( ABD'deki hindilerin çoğu bu cinslerdendir. )

- DEVR-İ TEFRÎH: Kuluçka devri.

TAVŞANLAR'DA:
( Tavşan, gafleti simgeler. )
( Gebelik süreleri 28-33 gündür. )

- TAVŞAN ile YABANİ TAVŞAN
( [Ar.] ERNEB[çoğ. ERÂNİB], ERNEBİYYE[: Tavşangiller.] ile ... )
( [Fars.] HARGÛŞ [HARGÛŞEK: Tavşan yavrusu.] ile ... )
( KAVUŞ-KON ile ... )
( DVANŞ[Tuna Bulgarları'na ait kitâbelerde] ile ... )
( RABBIT with HARE )
( [Lat.] LEPUS EUROPAEUS cum ... )
( [İsp.] EL CONEJO con ... )
( Tavşan ile ... )

- TAVŞAN ile AKTAVŞAN/ARABİSTAN TAVŞANI
( [Ar.] ... ile VEBR[çoğ. VİBÂR, VİBÂRE, VUBÛR] )

- TAVŞAN ile AMERİKA TAVŞANI/ŞİNŞİLA
( RABBIT with JACK RABBIT )
( [Lat.] LEPUS EUROPAEUS cum ... )

- TAVŞAN ile MARA
( ... İLE Pampa/Patogonya tavşanı. )

- TAVŞAN ile PİKA

- ADA TAVŞANI ile AMERİKA TAVŞANI ile ARAP TAVŞANI ile DAĞ TAVŞANI ile YABAN TAVŞANI

- ÇİŞİK
: Tavşan yavrusu.

- Madagaskar Adası'nda 33 farklı tür hayvan bulunmaktadır.


Bugün[ 20 Temmuz 2024 ]
itibariyle 3300 başlık/FaRk ile birlikte,
4719 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/5)


- !"HAYVANAT BAHÇESİ"(NDE YAŞATMAK) yerine DOĞAL ORTAMLARI(NDA YAŞAMALARINA FIRSAT VERMEK)


- !"HAYVANAT BAHÇESİ" ile/değil HAPİSHANE/ZİNDAN[Fars.]


- !SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM


- ...
SALMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SAÇMAK


- (BAĞIRAN) AĞAÇ KURBAĞASI ile DÜLGER KURBAĞA ile GÜNEY AMERİKA CENNET KURBAĞASI ile PORTO RİKO MİNİK COQUI

( Köpek gibi havlar. İLE Sesleri iki marangozun çivilere farklı anlarda vururken çıkardığı sese benzer. İLE Domuz gibi hırıldar. [Bu türün yavru hali kurbağanın üç katı kadardır.] İLE Çıkardıkları en yüksek ses, yaklaşık 1 metreden 95 desibel olarak kaydedilmiştir. [Havalı bir matkabın çıkardığı sese ve insan ağrı eşiğine yakındır.] )

( ... İLE ... İLE Latince adını erişkinlerden üç kat büyük olan yavrulardan alır. İLE ... )

( HYLA GRATIOSA cum RANA VIRGAPITES cum PSEUDIS PARADOXICA cum ELEUTHERODACTYLUS COQUI )


- (BAĞIRAN) AĞAÇ KURBAĞASI ile EKVADOR AĞAÇ KURBAĞASI ile YEŞİL AĞAÇ KURBAĞASI

( HYLA GRATIOSA cum EPIPEDOBATES TRICOLOR cum LITORIA CAERULEA )

( BARKING TREE FROG vs. PHANTASMAL POISON FROG vs. GREEN TREE FROG )


- (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR

( [bireylerin] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

( )


- (SİYAH) AKREP ile SARI AKREP

( ... İLE Siyah akreplerden çok daha zehirlilerdir. [Dişilleri, erillerden daha zehirlidir.] )

( ... İLE Tek bir iğne darbesinde daha az zehir salgılar fakat Sarı Kobra yılanının zehrinden 3 kat daha güçlüdür. )

( ... İLE Sahra Çölü'nde yaşamaktalardır. )

( Dünyada 1200'den fazla akrep türü vardır. )

( 400 milyon yıldır varolmaktalardır. [100'den fazlası sadece Afrika'da yaşar.] )

( İnsanda, geliştirilen tedaviler ile akrep sokmalarının sadece %3'ü ölümle sonuçlanmaktadır. [Çoğunlukla çocuklarda görülmektedir. Gövde küçüldükçe zehrin etkisi artar.] )

( [Ege bölgesinde] KUYRUKLU: Akrep. )

( SCORPION[İng.]/SCORPIO[Lat.] )


- [Ar.] ÂNE ile BETRE

( Dişil ve yabanî eşek. İLE Dişil eşek. )


- [Ar.] BEHÎM ile BEHÎME

( Düz siyah şey, alacasız hayvan. İLE ... )


- [Ar.] MİNNET ile/ve ŞÜKRAN

( Bir iyiliğe, bir iyilik yapana yönelik, kendini borçlu görme. | Görülen iyiliğe yönelik teşekkürde bulunma. İLE/VE İyilik bilme, gönül borcu. )


- [Ar.] ŞAKIRRÂK/ŞIKIRRÂK ile ŞAKRAK


- [Ar.] VAHŞ[çoğ. VUHÛŞ] ile VUHÛŞ-İ BERRİ

( Yabani hayvanlar. İLE Karada yaşayan yabani hayvanlar. )


- [Lat.] CARITAS ve/||/<>/>/< CUPIDITAS

( Tanrı[uhrevî] sevgisi. VE/||/<>/>/< Kişi/nesne/dünya sevgisi. )


- [ne yazık ki]
!"CAN/I ACITMAK" ile/ve/||/<> !"CAN YAKMAK" ile/ve/||/<> !"CANINA OKUMAK"


- [ne yazık ki]
!ÇÖP ATMAK =/||/<> !"ÇÖP BIRAKMAK"


- [ne yazık ki]
!TUZAK ile/ve/||/<> !KUNDAK


- [ne yazık ki]
"TEDBİR" ile/değil/yerine/>< SEVGİ

( Her konuda tedbirli olabiliriz; ancak, "severken/sevdiğimize karşı tedbirli olmak", gerçek mutluluk için en zararlısıdır. )


- [ne yazık ki]
AVCI ile/ve/=/||/<> AYI

( Hile bilir de. İLE/VE/=/||/<> Yol bilmez mi? )


- [ne yazık ki]
AYRIMCILIK ile/ve/||/<> NEFRET


- [ne yazık ki]
ET YİYENLER ile LEŞ YİYENLER

( [Ar., Fars.] LÂHİME ile CÎFE-HÂR )

( BUGAS[Ar.]: Leş yiyen kuşlar. )

( MEYTE/MEYYİTE/CÎFE[çoğ. CİYEF][Ar.]/LÂŞE[Fars.]/CARCASS[İng.]: Hayvan leşi. )

( DED ile CÎFE-HÂR, LÂŞE-HÂR, MEYTE-HÂR )

( CARNIVOROUS vs. SCAVENGER )


- [ne yazık ki]
GARİBAN ile/ve/değil/||/<> GARİBE

( Kimsesiz, zavallı, garip olan. İLE/VE/DEĞİL/<> Şaşılacak şey, yadırganacak şey. )


- [ne yazık ki]
HAKSIZLIK ve/||/<>/>/< ÖFKE

( Haksızlık etme. öfkenle hareket etme! )


- [ne yazık ki]
SERA GAZI SALIMINDA:
1990 ile/ve/||/<>/> 2002 ile/ve/||/<>/> 2016

( )


- [ne yazık ki]
ŞİDDETİN MEŞRÛLAŞTIRILMASI ile/ve/<> ÖTEKİLEŞTİRME


- [ne yazık ki]
YIRTICI ile/ve/<> YIKICI


- [ne yazık ki]
"FAYTON":
"NOSTALJİ" değil ATLARI KÖLELEŞTİRME


- [Yun.] AHTAPOT ile KALAMAR

( Omurgasızlarda en zeki olanlar. )

( Kafadan bacaklılardan, dokunaçlı bir tür mürekkep balığı. | Genellikle burun zarı üzerinde çıkan bir ur türü, polip. İLE Bir tür mürekkep balığı. )

( OCTOPUS cum LOLIGO VULGARIS )


- [Yun.] MİDYE ile PİNES

( Yassısolungaçlı yumuşakçalardan, kavkıları birbirine eşit, denizlerin kayalık yerlerinde, kümeler durumunda yaşayan, kabuklu bir deniz hayvanı. iLE Yumuşakçalardan, midye biçiminde, ondan daha büyük kavkılı bir deniz hayvanı. )

( MYTILUS cum PINNA NOBILIS )


- [Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA

( DOKUZLUKLAR[Yun. ENNEADLAR]
[simgelerdi...]
Ruhların, metafizik ve kehanet bilimlerinin sanatını.
İLE/<>
Yüzünde taşıdığı trajik maske ile Yaşam ve Ölümü.
İLE/<>
Bilimin tekrar doğuş sürecini.
İLE/<>
Tıp bilimini.
İLE/<>
Maji bilimini.
İLE/<>
İnsan ve psikolojik yapısının bilimini.
İLE/<>
Taşlar bilimini.
İLE/<>
Bitkiler bilimini.
İLE/<>
Hayvanlar Bilimini. )

( )


- JAGUAR[Amerika Yerlilerinin dilinden] ile LEOPAR

( İri benekli. İLE Benekli. )

( Orta ve Güney Amerika'da yaşar. İLE ... )

( Çok seyrek rastlanan beyaz panterler, albino leopar ya da jaguarlardır. )

( Amerika'nın, en büyük etçilidir. İLE ... )

( Çenesi, en güçlü etçildir. İLE ... )

( JAGUAR vs. LEOPARD )

( FELIS/PANTHERA ONCA cum PANTHERA PARDUS )


- | KAÇMAK ile/ve/ya da/||/<>/> SAVAŞMAK |
ile/ve/ya da/||/<>/>
DONAKALMAK

( [Olanaklar(ımız)/koşullar(ımız)/araçlar(ımız)]
| Yetmiyorsa, uygun değilse. İLE/VE/YA DA/||/<>/> Yetiyorsa, uygunsa. |
İLE/VE/YA DA/||/<>/>
İkisi arasında kalmış ya da hiçbir karar veremiyorsak. )

( | Sempatik. VE Sempatik. |
İLE/VE/YA DA/||/<>/>
Parasempatik. )


- A'LÂF[Ar. < ALEF] ile ÂLÂF[Ar. < ELF]

( Hayvan yemleri. | Otlar, samanlar. İLE Binler. )


- A'SÂM[Ar. < USME] ile A'SAM ile ASAMM ile ÂSÂN[Fars.]

( Gerdanlıklar. | Tasmalar. İLE Ön ayakları sekili olan hayvan. İLE Sağır, işitmez. | Söz işitmez. | Sert, güç, tahammül edilmez. | Arap yazısında, ikinci ve üçüncü kökünde, uzun harf bulunan bir fiil. İLE Kolay. )

( SEKİ: Atın ayağında genellikle bileğe ya da dize kadar çıkan beyazlık. )


- A'SAM ile A'SÂM-ÜL YÜMNÂ

( Ön ayakları beyaz olan at, geyik ya da koyun. İLE Sağ ayağı beyaz olan at, geyik ya da koyun. )


- ABDESTBOZAN/ŞERİT/SIĞIR ŞERİDİ/TENYASI/TENYA ile ABDESTBOZAN OTU

( Şeritgillerden, gövdesi yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı. İLE Gülgillerden, almaşık yapraklı, yeşilimsi ya da kan kırmızı çiçekler açan, idrar söktürmede ve kan dindirmede kullanılan bir bitki. )

( ... cum POTERIUM SPINOSUM )


- ACI ÇIĞLIĞI ile/ve ZEVK ÇIĞLIĞI


- ACIMA(MA) ile/ve/||/<> AFFETME(ME)

( ... İLE/VE/||/<> Acıma(ma) düşüncesi/duygusu barındırabilir de, barındırmayabilir de. )

( Tüm varolanlar için geçerli olabilir. İLE/VE/||/<> Sadece insan için geçerlidir. )

( Nesnesine ve/ya da olgusuna, doğrudan ve/ya da dolaylı etkisi olmayabilir/olmaz. İLE/VE/||/<> Kişisine ve/ya da kendine, doğrudan ve/ya da dolaylı etkisi/katkısı/artısı olabilir/olur. )


- ADA BALIĞI ile ALABALIK(TROUT) ile ATLANTİK KERTENKELE BALIĞI ile ATEŞ BALIĞI ile AY BALIĞI[Lat. MOLA MOLA] ile BENİ BALIĞI[Lat. CYPRINION MACROSTOMUS] ile ÇAÇA BALIĞI ile ÇUPRA BALIĞI ile DİL BALIĞI(SOLEFISH, [Lat. SOLEA VULGARIS]) ile DÜLGER BALIĞI[Lat. ZEUS FABER] ile FENERBALIĞI[LOPHIUS PISCATORIUS] ile FULYA BALIĞI[Lat. MYLIOBATIS AQUILA] ile GÜNBALIĞI[Lat. JULIS TURCICA] ile İSTAVRİT[Yun.][Lat. TRACHURUS TRACHURUS] ile KEDİ BALIĞI(CATFISH) ile KELER BALIĞI ile KILIÇ BALIĞI(CEMEL-İL-BAHR / CEMEL-ÜL-MÂ'[Ar.], SWORDFISH[İng.]) ile KIRLANGIÇ BALIĞI[Lat. TRIGLA HURUNDO] ile KIZILKANAT[Lat. SCARDINUS ERYHROPHTHALMUS] ile KÖPEK BALIĞI(SHARK) ile KUM BALIĞI[Lat. AMMODYTES] ile KUPES[Lat. BOOPS BOOPS] ile KÜÇÜK AĞIZLI LOTAK[Lat. CYPRINION KAIS] ile MERCAN BALIĞI ile OK BALIĞI ile ORKİNOS[Yun.]/TON[Lat. THUNNUS] ile ÖRDEK BALIĞI[Lat. LABRUS MIXTUS] ile PAPAZBALIĞI[Lat. CHROMIS CHROMIS] ile PEMBE, KURBAĞA AĞIZ BALIĞI ile RİNGA BALIĞI(HERRING)[Lat. CLUPEA HARENGUS] ile SANDIK BALIĞI[Lat. LACTOPHRYS TRIQUETER] ile TON BALIĞI(TUNAFISH) ile TARANGA ile TORPİLBALIĞI ile YILAN BALIĞI(İNKİLÎS[Ar.], EEL[İng.]) ile ACI BALIK ile BIYIKLI BALIK ile DİKENLİ BALIK[Lat. G. ACULEATUS] ile DUBAR[Lat. MUGIL CEPHALUS] ile ÜZGÜNBALIĞI[Lat. CALLIONYMUS LYRA]

( Dünyanın en büyük omurgasızı/yumuşakçası, mürekkep balığıdır. [Eril mürekkep balıklarının boyu 19 metreye kadar ulaşabilir.] )


- ADA BALIĞI = AMBER BALIĞI

( Balinagillerden, boyu 25 metreye kadar çıkabilen, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık. )

( CATODON MACROCEPHALUS )


- ADA TAVŞANI ile AMERİKA TAVŞANI ile ARAP TAVŞANI ile DAĞ TAVŞANI ile YABAN TAVŞANI


- ADA ile KANARYA ADALARI

( Köpek Adası[Insula Canaria]. Kuşlar adaya değil, Kanarya Adası, kanarya kuşlarına köpek anlamına gelen adını vermiştir. )


- ADÂLET ile/ve/+/<> KUDRET ile/ve/+/<> HİKMET ile/ve/+/<> SEVGİ

( [Simgeleri/Sûretleri] Aslan. İLE/VE/+/<> Boğa. İLE/VE/+/<> Kartal. İLE/VE/+/<> İnsan. )


- ADELA[Yun.] değil/yerine/= PARLAK RENKLİ KÜÇÜK KELEBEK


- ADİ YABAN ARISI ile ALMAN YABAN ARISI

( Yüzlerinde çapaya benzer bir işaret bulunur. İLE Yüzlerinde üç tane benek bulunur. )

( Binlerce yabanarısı türü içinde sadece bu iki tür bizleri rahatsız eder. )

( İkisi de koloni halinde yaşarlar. )

( İkisi de soktuğunda oldukça acıtır. )

( Yabanarısını öldürmek iyi bir tutum değildir. Ölü yabanarılarının feromon adlı bir salgıları olur. Bu da yuvadaki öteki arılara tehlike çağrısı uyandırır. Bir anda etrafınız yabanarılarıyla sarılabilir. )

( VESPULA VULGARIS cum VESPULA GERMANICA )


- ADÎMET-ÜL-CENÂH = APTERİKS

( Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş. )


- ADÎMET-ÜL-KURÛN[Ar.]

( Deve gibi boynuzu oymayan çatal tırnaklılar. )


- AFRİKA FİLİ ile/ve ASYA FİLİ

( Daha iri. İLE/VE Daha küçük. )

( Her biri, her gün 200 kilo ot yer. )

( Hortumları, 3 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındadır. [4 litre suyu bir anda çekebilecek yapıdadır.] [Ucundaki parmak benzeri bölümler sayesinde tek bir pirinç tanesini yerden alabilecek kadar duyarlıdır.] [Bir aslanı tek darbede öldürebilecek kadar güçlüdür.][Gövdemizdeki tüm kasların toplamından 100 kat daha fazla kas bulunur.] )

( Ayak uclarında yürürler. [Tabanı ile topuk kemiği arasında kalın ve yüksek bir kıkırdak tabakası bulunur.] )

( Koşamaz ve zıplayamazlar fakat yürüyüşleriyle saatte 25 km. hıza ulaşabilirler.] )

( Öteki fillerin 10 km. öteden gelen düşük frekanslı sesleri ayaklarıyla duyabilirler. )

( Yunuslar ve bazı primatlar gibi kendilerini aynada tanıyabilirler. )

( Her gün, 100 litre su içmeleri gerekmektedir. [her bir emişte 8 litre su içebilmektelerdir] )

( Günde, sadece 2 saat uyurlar. )

( Sürü önderleri dişillerdir. )

( Ortalama ömürleri 50 yıldır. [80 yaşına kadar yaşamış olanı da vardır.] )

( Az sayıda doğal düşmanı olan filler genellikle yaşlandıkça aşınan dişlerinden dolayı aç kalarak ölürler. )

( Ölülerini sık sık ziyaret ederler. [Ölenlerin kemik ve dişlerini hortumlarıyla okşarlar.] )

( Gebelik süresi en uzun hayvan. [22 ay / 600-360 gün] )

( Her bir filin kan damarları, kendine özgü bir yapı sergilediğinden, tıpkı insandaki parmak izi gibi ayırt ettirici özelliğe sahiptir. )

( Filler, ehllileştirilebilir fakat evcilleştirilemez. )

( En yakın akrabaları denizinekleri[yaşayan] ve damanlardır. )

( Ayaklarıyla sismik hareketleri duyarlar ve çeşitli göç ve hareketlerini yeraltı verilerine[verilerinden aldıkları yorumlara] göre de belirlemektelerdir. )

( NEHÎM[Ar.]: Aslan kükremesi ve fil sesi. )

( Fil )

( Tek başlarına hareket edebilirler. İLE/VE Ancak/daha çok eşleriyle birlikte hareket ederler. )

( Zıplamayan tek memelidir. )

( )

( )

( Afrika'da, 1980'de 1 milyonu aşkın olan fillerin sayısı, günümüzde[2020] 300 bin civarındadır ne yazık ki. :( ((( )

( PÎL
PÎLESTE: Fildişi. )

( AFRICAN ELEPHANT vs. INDIAN ELEPHANT )

( ELEPHAS )

( EL ELEFANTE )


- AĞ ile AĞ

( İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. | Örümcek gibi bazı hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. | Ülke geneline yaygınlaştırılmış örgü, şebeke. | Oyun alanını ortadan ikiye bölen, iple yapılmış örgü. İLE Donun ya da pantolonun, apış arasına gelen yeri, apışlık. )


- AĞ ile/ve/değil/||/<>/>/< BAĞ


- AĞ ile KOZA

( PÎLE: İpek kozası, ipek. )

( WEB vs. COCOON )


- AĞ ile ÖRÜMCEK AĞI

( ... ile BEYT-İ ANKEBÛT, BEYT-ÜL-ANKEBÛT )

( ... ile MEGES-GÎR, TÂR-I ANKEBÛT, TENE, TENTE )

( WEB vs. COBWEB )


- AĞAÇ DALI ile CADI ÇEKİRGESİ

( ... İLE Ağaç dalı görüntüsünde olduklarından dolayı ve hafiflikleri nedeniyle dalların ucunda kendilerini saklarlar. )

( ... İLE Dışkıları bile sopaya benzer. )

( ... İLE Öteki böceklerden korunmak üzere, göz yaşartıcı gazı çıkaran bezi bulunmaktadır. )


- AĞAÇ KURBAĞASI ile KIRMIZI GÖZLÜ AĞAÇ KURBAĞASI

( ... İLE Yan taraflarında mavi-sarı çizgiler taşıyan yeşil bir gövdesi, turuncu ayak parmakları ve ateş kırmızısı gözleri vardır. )

( ... İLE Kosta Rika'da yaşarlar. )

( ... İLE Çıngıraklı yılanın yavrusu gibi ses çıkarırlar fakat tamamen zararsızlardır. )

( Bazı zehirli kurbağa türü dışında çoğu kurbağa türü tehlikeli değildir fakat öyleymiş gibi görünecek biçimde evrimleşmişlerdir. )

( BATES TAKLİDİ: Henry Walter BATES [1852 - 1892 yılları arasında Alfred Russel ile Amazon'larda yedi yıllarını geçirerek bilim dünyasına 8000 yeni tür kazandırmışlardır.] )


- AĞAÇKAKAN/TAKDELEN ile TUHAF

( ... İLE Ağaçkakan türünden iri gagalı bir kuş. )

( 200'den fazla türü vardır. İLE ... )

( Gaga uzunlukları bazı türlerde kendi boyunun üçte ikisi kadar olabilir. İLE ... )

( Herbirinin kendine özgü delme hızı ve ritmi vardır. [Bazıları ağaca saniyede 16 kere vurabilir.] İLE ... )

( Gagasını her vurduğunda yerçekiminin uyguladığı gücün bin katını uygular. [Astronotların dikey havalanış sırasında maruz kaldıkları basıncın 250 katı] İLE ... )

( Kafataslarının kırılmamasının nedeni, şokun hemen hemen tamamını emen süngerimsi kıkırdak yastıktır. İLE ... )

( Dillerinin kullanılmadığı zamanlarda içi sıvı dolu bir akerdeon gibi katlanmasını sağlayan bir dizi zarımsı dil kemiği vardır. [Kullanılmadığı zamanlar kafatasının etrafındaki yerde toplanır, burun deliklerinin arkasında sabitlenir.] İLE ... )

( Kulakları dillerinin ucundadır. [Kaçmaya çalışan böcekleri dinlemesini sağlar.] İLE ... )

( Gagalarını vururkenki amaçları yemek aramak değildir. Haberleşmeye ve eşleri çekmeye yarayan türe özgü bir "imza"dır. İLE ... )

( PECKER/WOODPECKER vs. ... )


- AĞAÇKAKAN ile AKSIRTLI AĞAÇKAKAN

( ... vs. WHITE-BACKED WOODPECKER )

( ... cum DENDROCOPOS LEUCOTOS )


- AĞAÇKAKAN ile ALTIN AĞAÇKAKAN

( Bir çift ağaçkakan, Discovery adlı uzay mekiğinin dış tankının köpük kaplaması üzerinde 200'den fazla delik açmıştı. [Mekiğin fırlatılmasının gecikmesine neden olmuşlardı.] [1995] )

( ... vs. YELLOWHAMMER/YELLOW-SHAFTED FLICKER )

( ... cum COLAPTES AURATUS )


- AĞAÇKAKAN ile BENEKLİ AĞAÇKAKAN

( ... vs. GREAT SPOTTED WOODPECKER )

( ... cum DENDROCOPOS MAJOR )


- AĞAÇKAKAN ile BOYUNÇEVİREN

( ... İLE Ağaçkakan ailesi içinde yer alır. Ağaçkakandan çok, bir ötücüye benzerler. Orman açıklıkları barındıran, yaprak döken ormanlar ve ağaçlı açık arazilerde yaşarlar. Göç sırasında, çok değişik alanlarda görülebilirler. Tek göçmen ağaçkakandır. Başlıca avları, karıncalar ve öteki böceklerdir. Özellikle, karınca yuvalarının başında, onu, beslenirken görebiliriz. Gagaları kısa ve sivri, başları yuvarlaktır. Gövdelerinde, kahverengi benekler ve enine çizgiler vardır. Sırtı gri, kahverengi ve kirli sarı renklerde sık desenlidir. Sırtının ortasında, uzun ve koyu renk bir çizgi vardır. Alt tarafı, ince çizgili; boğazı, altın rengi-kremdir. Ağaçkakan ailesinde, ağaçkabuğu rengi tüylere sahip tek türdür. Kuyruğu uzun, geniş ve sık çizgilidir.

Sıkıştırıldıklarında kendilerine özgü bir korunma yöntemine başvururlar. Önce, kuyruk tüylerini aralayarak boyunlarını uzatırlar ve baş tüylerini, yukarı doğru kısa bir ibik halinde kaldırırlar; sonra, başlarını ve boyunlarını döndürerek yana yatırırlar ve aniden başlarını geri çekerek yılan taklidi yaparlar. )


- AĞAÇKAKAN ile KIRMIZI ŞAPKALI/KOKARTLI AĞAÇKAKAN

( ... vs. RED COCKADED WOODPECKER )

( ... cum PICOIDES BOREALIS )


- AĞAÇKAKAN ile KÜÇÜK AĞAÇKAKAN

( ... vs. LESSER SPOTTED WOODPECKER )

( ... cum DENDROCOPOS MINOR )


- AĞAÇKAKAN ile ORTANCA AĞAÇKAKAN

( ... vs. MIDDLE SPOTTED WOODPECKER )

( ... cum DENDROCOPOS MEDIUS )


- AĞAÇKAKAN ile SİYAH/KARA AĞAÇKAKAN

( ... vs. BLACK WOODPECKER )

( ... cum DRYOCOPUS MARTIUS )


- AĞAÇKAKAN ile SURİYE/ALACA AĞAÇKAKANI ile GÖKNAR AĞAÇKAKANI ile GRİ AĞAÇKAKAN ile KIZIL AĞAÇKAKAN ile ORMAN AĞAÇKAKANI ile SARI AĞAÇKAKAN ile TEPELİ AĞAÇKAKAN

( ... vs. SYRIAN WOODPECKER vs. GREAT SPOTTED WOODPECKER vs. GREY-FACED WOODPECKER vs. REDHEADED WOODPECKER vs. GREAT-SPOTTED WOODPECKER vs. WOODPECKER vs. PILEATED WOODPECKER )

( ... cum PICOIDES TRIDACTYLUS cum ... cum ... cum ... cum ... cum ... cum DRYOCOPUS PILEATUS )


- AĞAÇKAKAN ile ÜÇ PARMAKLI AĞAÇKAKAN

( ... vs. THREE-TOED WOODPECKER )

( ... cum PICOIDES TRIDACTYLUS )


- AGAMİ değil/yerine/= BORAZANKUŞU

( Güney Amerika'da yaşarlar. )


- AĞIL/ARKAÇ ile AĞIL

( Üstü açık, çit ya da duvarla çevrili yer. İLE Hale. )


- AĞIL/ARKAÇ ile/ve/<> AHIR

( Üstü açık. İLE/VE/<> Üstü kapalı. )


- AĞIL ile KÜM

( ... İLE Küme, yığın. | Küçük ağıl. )(1/5)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )Yük hayvanı olarak kullanılan atlara ve katırlara kapasitelerinin üzerinde yük yüklenmemesi

İstanbul Kâdısı'na hüküm ki:

İstanbul Muhtesibi Mehmet Çavuş mektubunda şu hususları arz etmiştir.

Hamalların taşımacılıkta kullandıkları at ve katırlara taşıyamayacakları kadar fazla yük yükleniyormuş.

Hamallar kethüdâsına buyurdum ki:

Bundan sonra hiçbir at ve katıra kapasitesinden fazla yük yükletmeyesin. At ve katırların beslenmelerine, nallarına ve semerlerine dikkat edilmesi için gerekli önlemleri aldırasın. Hiçbir hamala semtlere göre belirlenen ücretten fazla bir şey talep ettirmeyesin. Yakın semtlere ücret az diye taşıma yapmak istemeyenleri ve belirlenen ücretten fazla bir şey isteyenlerin adlarını ötekilere ibret olması için yazıp bildiresin ki, gerekli ceza verilsin. Bu emrime uygun hareket eden hamallara kimse dokunmasın.

Sultan II. Murad

18 Mart 1587


KIRKAYAK

Hayvanlar kendi aralarında günlük faaliyetlerini devam ettirmelerinin yanısıra, zaman zaman çeşitli sosyal etkinlikler de düzenliyorlar. Kimisi şarkı söylüyor, kimisi tiyatro, taklit, kimisi dans ederek hep birlikte eğleniyorlar. Fakat içlerinde biri bunlardan hiç memnun değil. KURBAĞA! Bu kurbağanın hiç sevmediği biri var. O da bu gösterilerde en yetenekli, en usta, herkesin gönlünde taht kurmuş, en başarılı dansçı olan KIRKAYAK. Fakat bir türlü Kırkayak'ın başarısını kabullenemeyen kurbağa her fırsatta onu kötüler, ona çeşitli tuzaklar kurar ve hiçbirinde de başarılı olamaz. Yine bir gün evinde oturmuş, nasıl bir tuzak kursam da artık bir daha hiç dans edemese diye düşünürken kafasında adice (kendi açısından parlak) bir fikir belirir. Alır kağıdı kalemi eline, üç sayfalık bir mektup yazar.

İlk iki sayfa övgü dolu sözlerle doludur;

" Ben, sizi çok beğenen bir hayranınızım. Tüm gösterilerinizi kaçırmadan izlerim. Arkadaşlarıma da hep anlatırım sizin ne kadar yetenekli, ne kadar usta olduğunuzu. Bence hiç kimse sizin kadar iyi dans edemez. En iyisi sizsiniz. Sizi kutluyorum ve başarılar diliyorum." Üçüncü sayfaya geldiğinde tüm bu övgülerin ardından bir soru gelir.

"Gerçekten çok çok iyisiniz. Bir profesyonelsiniz. Fakat nasıl oluyor da, kırk ayağınızı birden, karıştırmadan, bu kadar iyi dans edebiliyorsunuz?"

Böyle bir soruyla kafası karışan Kırkayak artık bir daha dans edemez noktaya gelir.

 

Düşündürdükleri;

- Hayatımızda bir tümcenin, bir sözcüğün, ne kadar etkili olabildiği;
- Konuştuklarımızın ve yaptıklarımızın ne derecede etkili olabildiği;
- Bazı bilgileri zamanında, yerinde, kişiye ve olaylara göre değerlendirme gibi büyük sorumluluğumuzun olduğu;.
- Kişileri ve kitleleri maniple etmek gibi bir hataya düşmemek gerektiği.
SİMURG

Kuşların hükümdârı olan Simurg Anka, Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve herşeyi bilirmiş...

Kuşlar, Simurg'a inanır ve onun, kendilerini kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında herşey ters gittikçe, onlar da Simurg'u bekler dururlarmış. Ne var ki, Simurg ortada görünmedikçe, kuşkulanır olmuşlar ve sonunda ümidi kesmişler.

Derken, bir gün uzak bir ülkede, bir kuş sürüsü, Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş. Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar, toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler.

Ancak, Simurg'un yuvası, etekleri, bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya varmak için yedi dipsiz vâdiyi aşmak gerekirmiş. Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. Yorulanlar ve düşenler olmuş.

Önce, Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını anımsayıp;
Papağan, o güzelim tüylerini bahane etmiş (oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış);
Kartal, yükseklerdeki krallığını bırakamamış;
Baykuş, yıkıntılarını özlemiş,
Balıkçıl kuşu, bataklığını...
Yedi vâdi üzerinden uçtukça, sayıları, gittikçe azalmış.

Ve sonunda, beş vadiden geçtikten sonra gelen Altıncı Vâdi olan "şaşkınlık" ve sonuncusu olan Yedinci Vâdi olan "yok oluş"ta, tüm kuşlar, ümidini yitirmiş... Kaf Dağı'na vardıklarında, geriye, otuz kuş kalmış.

Simurg'un yuvasını bulunca, öğrenmişler ki...
"SİMURG ANKA, "Otuz Kuş" demekmiş.

Onların hepsi Simurg'muş. Her biri de Simurg'muş!

----------------------------

 

Simurg Anka'yı beklemekten vazgeçerek, şaşkınlık ve yok oluşu yaşadıktan sonra bile uçmayı sürdürerek, kendi küllerimiz üzerinden yeniden doğabilmek için kendimizi yakmadıkça, bataklığımızda, tüneklerimizde ve kafeslerimizde yaşamaktan kurtulamayacağız.
DAYANIŞMA

(Üveyik - Keklik - Ördek, üçü beraber sahneye çıkarlar, izleyicilere selâm verirler.)
- Merhaba arkadaşlar! Biz, birkaç av kuşuyuz.

Üveyik - "Benim adım, şirin Üveyik!"
Keklik - "Merhaba, ben, zeki Keklik!"
Ördek - "Merhaba, ben, Vak Vak!... Tanıştığımıza sevindim de (Keklik'e döner) senin adın, neden Zeki?"
Keklik - "Çünkü, ben çok zekiyim. Her sorunu çözerim."
Üveyik - "İyi öyleyse, benim, bir sorunum var. Buna çözüm bulabilir misin?"
Keklik - "Söyle bakalım! Sorunun nedir?
Üveyik - "Benim sorunum, avcılar..."
Keklik - "Ne?... Hani, nerede avcılar?" (Korkuyla)
Ördek - "Benim de sorunum aynı..."
Keklik - "Kusura bakmayın arkadaşlar. Buna bir çözüm bulamam. Neden derseniz; benim de sorunum avcılardır. Tek başıma, sorunu çözemem. Ama hepimiz birlik olursak, belki bu sorunu çözeriz. Yalnız, çok dikkatli olmalıyız!"
Üveyik - "Ben, bu düşünceye katılıyorum. Ancak, bir plan yapmalıyız!"
Ördek - "Evet! İyi bir plan!"... Vak vak!
Keklik - "Tüm arkadaşları uyarmak gerekir."
Ördek - "Ben, bizimkileri uyarayım, siz de sizinkileri uyarın!"
Üveyik - "Benim bildiğim, avcıların elinde, bizim seslere benzer ses çıkaran âletleri var. Avcılar gelince ses çıkarmayacağız ki, bizim seslerle âlet sesleri birbirine karışmasın.
Ördek - "Önce sessizlik..." Vak!
Üveyik - "Aman dikkat!..."
Keklik - "Âlet sesine kanan arkadaşlar, gidip avcıların torbalarına konuyorlar ve ne yazık ki av çorbası oluyorlar!..."
Üveyik - "Dikkatli olalım! Seslere kanmayalım!
Ördek - "Avcıların torbasına konmayalım!"
Keklik - "Haydi! Herkes kendi cinslerine haber versin, planımızı açıklasın."

( Herkes yanına birkaç arkadaş alarak, ormana, dağa bayıra, göle ovaya dağılmış, tüm kuşları uyarmış. Tekrar, üçü, planlanan yere gelmiş. )

Keklik - "Herşey tamam mı arkadaşlar?"
Ördek - "Tüm ördeklere haber verdik."
Üveyik - "Tüm kuşlara haber saldık. Susss!... Bir ses duydunuz mu?"
Ördek - "Benim karnım açlıktan guruldadı da..."
Keklik - "Öyle ise birlikte sofra hazırlayıp başarımızı kutlayalım. Ha ne dersiniz?"
Ördek - "Üveyik - Tamam deriz, ne diyelim!..."

Elif ENGİN
7/A No.102
Lalaşahinpaşa İlköğretim Okulu

Eşref YILMAZ'ın, "ÇOCUKLAR DA YAZAR" adlı kitabından. (GÜNİZİ KİTAPLIĞI)
KUYRUK ACISI

Zamanın birinde bir oduncu, ormanda odun keserken çalı arasında bir yılana rastlamış. Elindeki baltayı kaldırıp yılanın başını vurmak üzereyken bir an göz göze gelmiş. Yaradana olan aşkı -yılan bile olsa- yaratılana yansımış ve yılanı vurmaya kıyamamış. Yılan da duygulanmış, dile gelmiş. Ey insan, sen bana kıyamadın, ben de sana bir iyilik edeceğim demiş. Bir kör kuyuya dalmış ve kaybolmuş.

Biraz sonra ağzında bir altın lira ile dönmüş ve oduncuya uzatmış. "Bundan böyle ömür boyu sana her gün bir altın lira vereceğim." Oduncu altını bozdurmuş ve evinde o gün şenlik olmuş. Hiçkimseye olan biteni anlatmamış, ailesi dahil. Herkes sadece oduncunun çok çalıştığı için durumunun düzeldiğini zannetmiş. Yıllar boyu her gün o kör kuyunun başına gitmiş, yılan ile buluşmuş ve altınını almış.

Gel zaman git zaman, oduncu ağır hastalanmış. Kuyunun başına gidemez olmuş. Bir kaç gün geçince bolluğa alışmış evinde darlık başlamış. Oduncu oğlunu yanına çağırmış ve yılanın sırrını anlatmış.

"Git kör kuyunun başına ve oğlum olduğunu söyle, yılan sana altın verecek" demiş. Oğlu inanmamış ama gitmiş, yılan önce saklanmış, sonra ortaya çıkmış.

Onun oduncunun oğlu olduğuna iyice kanaat getirince de kuyuya inip bir altın getirmiş. Oğlan önce inanmadığı öykünün gerçek olduğunu görünce hırsa kapılmış, kimbilir daha ne kadar altın var kuyudan içeride demiş... Hırsla yılanı öldürmek için bir hamle yapmış, ıskalamış ama yılanın kuyruğunu koparmış. Yılan da can havliyle dönüp oğlanı sokmuş ve öldürmüş. Akşam yaklaşıp da oğlu gelmeyince oduncu iyice endişelenmiş. Hasta yatağından sürünerek bile olsa kalkmış.

Kuyunun başına gitmiş ki oğlu cansız yatıyor. Yılan o arada görünmüş ki, kuyruğu yok ve kanlar içinde...

Oduncu durumu anlamış ve çok üzülmüş. Canının parçası oğlu yerde cansız, yıllardır velinimeti olan yılan yaralı...

Hatalı olan oğlum olmalı demiş ve yılandan özür dilemiş. Tekrar dost olalım demiş...

Yılan ise acı acı gülümsemiş. Çok isterdim ama... Sende bu evlat acısı, bende de bu kuyruk acısı varken biz artık dost olamayız.
İYİLİK VE VEFÂ

Bir kurdu avcılar fena halde sıkıştırmıştır. Kurt ormanda oraya buraya kaçmakta, ancak peşindeki avcıları bir türlü ekememektedir. Canını kurtarmak için deli gibi koşarken bir köylüye rastlar. Köylü elinde yabasıyla tarlasına girmektedir.Kurt, adamın önüne çöker ve yalvarmaya başlar:

Ey insan ne olur yardım et bana, peşimdeki avcılardan kaçacak nefesim kalmadı, eğer sen yardım etmezsen biraz sonra yakalayıp öldürecekler.

Köylü bir an düşündükten sonra yanındaki boş çuvalı açar, kurda içine girmesini söyler. Çuvalın ağzını bağlar, sırtına vurur ve yürümeye devam eder. Birkaç dakika sonra da avcılara rastlar. Avcılar köylüye bu civarda bir kurt görüp görmediğini sorarlar; köylü "görmedim" der ve avcılar uzaklaşır.

Avcıların iyice uzaklaştığından emin olduktan sonra köylü sırtındaki torbayı indirir; ağzını açar; kurdu dışarı salar.

"Çok teşekkür ederim." der kurt; "Bana büyük bir iyilik yaptın.".

"Önemli değil" der köylü ve tarlasına gitmek üzere yürümeye başlar.

Bir dakika, diye seslenir kurt.

"Çok uzun zamandır bu avcılardan kaçıyorum; çok bitkin düştüm, açım. Kuvvetimi toplamam için bir şeyler yemem gerek ve burada senden başka yiyecek bir şey yok."

Köylü şaşırır:
"Olur mu, ben senin hayatını kurtardım."
"Yapılan iyiliklerden, verilen hizmetlerden daha çabuk unutulan bir şey yoktur", der kurt.
"Ben de kendi çıkarım için senin iyiliğini unutmak ve seni yemek zorundayım."

Bir süre tartıştıktan sonra, ormanda karşılarına çıkacak olan ilk üç kişiye bu konuyu sormaya ve ona göre davranmaya karar verirler. Karşılarına önce yaşlı bir kısrak çıkar.

"Ne vefâsı?" der kısrak. "Ben sahibime yıllarca hizmet ettim, arabasını çektim, taylar doğurdum, gezdirdim. Ve yaşlanıp bir işe yaramadığım zaman, beni böylece kapıya koydu..."

Bir sıfır öne geçen kurt sevinirken bir köpeğe rastlarlar.

"Ben hizmetin değerini bilen bir efendi görmedim" der köpek.
"Yıllardır sadakatle hizmet ederim sahibime koyunlarını korurum, yabancılara saldırırım, ama o beni her gün tekmeler, sopayla vurur..."

Kurt köylüye döner:
"İşte gördün" der.

Köylü de son bir çabayla;
"Ama üç diye konuşmuştuk, birine daha soralım, sonra beni ye" diye yanıt verir.

Bu kez karşılarına bir tilki çıkar. Başlarından geçenleri, tartışmalarını anlatırlar. Tilki hep nefret ettiği kurda bir oyun oynayacağı için keyiflenir.

"Her şeyi anladım da..." der tilki. "Bu küçücük torbaya sen nasıl sığdın?"

Kurt bir şeyler söyler, tilki inanmamış gibi yapar:

"Gözümle görmeden inanmam..." İşin sonuna geldiğini düşünen kurt torbaya girer girmez, tilki köylüye işaret eder ve köylü torbanın ağzını sıkıca bağlar. Köylü eline bir taş alır ve: Beni yemeye kalktın ha nankör yaratık! diyerek, torbanın içindeki kurdu bir süre pataklar.

Sonra tilkiye döner:
"Sana minnettarım beni bu kurttan kurtardın" der.

Tilki de:
"Benim için bir zevkti" diye yanıt verir.

O an köylünün gözü tilkinin parlak kürküne takılır; bu kürkü satarsa alacağı parayı düşünür ve hiç beklemeden elindeki taşı kafasına vurup tilkiyi öldürür.

Sonra da torbanın içindeki kurdu ayağıyla dürter:
"Haklıymışsın kurt, yapılan iyilikten daha çabuk unutulan bir şey yokmuş..."
DEĞERİNİ/Zİ BİLİN!

Kırlangıç, bir adama âşık olmuş.

Penceresinin önüne konmuş, tüm cesaretini toplamış, tüylerini kabartmış, güzel durduğuna ikna olduktan sonra....

Küçük sevimli gagasıyla cama vurmuş.

Tık... tık... tık...

Adam, cama bakmış. Fakat içeride, kendi işleriyle ugraşıyormuş. Bir meşgulmüş, bir meşgul! Kimmiş, onu işinden alıkoyan?

Minik bir kırlangıç!

Heyecanlı kırlangıç, telâşını bastırmaya çalışarak, deriiin bir soluk almış, şirin gagasını açmış, sözcükler dökülmeye başlamış:

- Hey! Adam! Ben, seni seviyorum. Nedenini, niçinini sorma! Uzun zamandır, seni izliyorum. Konuşmaya, bugün cesaret bulabildim. Lütfen, pencereyi aç ve beni içeri al! Birlikte yaşayalım...

Adam, birden parlamış...

- "Yok, daha neler?

- Durduk yerde, sen de nereden çıktın şimdi? Olmaz! Alamam!" demiş.

Gerekçesi de sersemceymiş:

- "Sen kuşsun! Hiç, kuş, insana âşık olur mu?

Kırlangıç, çok utanmış. Başını, önüne eğmiş. :( Fakat pes etmemiş, bir süre sonra tekrar penceresine gitmiş, gülümseyerek :) bir kez daha şansını denemiş...

- "Adam, adam! Haydi aç artık şu pencereni! Al beni içeri! Ben sana dost olurum. Hiç canını sıkmam."

Adam, kararlı...

- "Yok, yok! Seni içeri alamam" demiş. Biraz da kabaymış, sözü, kısa kesmiş:

- "İşim gücüm var, git başımdan!

Aradan, bir süre daha geçmiş, kırlangıç, son kez, adamın penceresine gitmiş...

- "Bak! Soğuklar da başladı, üşüyorum dışarıda. Aç şu pencereyi, al beni içeri! Yoksa, sıcak yerlere göç etmek zorunda kalırım. Çünkü, ben, ancak sıcakta yaşarım. Pişman olmazsın, seni eğlendiririm. Birlikte yemek yeriz. Bak! Hem, sen de yalnızsın! Yalnızlığını paylaşırım..." demiş.

Bazıları, gerçekleri duymayı sevmezmiş. Adam, bu yalnızlık konusuna içerlemiş. Pek sinirlenmış.

- "Ben, yalnızlığımdan memnunum" demiş. Kuştan, onu rahat bırakmasını istemiş. Düpedüz, kovmuş. Kırlangıç, son denemesinden de başarısızlıkla çıkınca, başını önüne eğmiş, çekip gitmiş.

Yine aradan zaman geçmiş. Adam, önce düşünmüş, sonra kendi kendine itiraf etmiş...

- "Hay benim akılsız başım" demiş.

- "Ne kadar aptallık ettim! Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostluk fırsatını teptim. Niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi, böyle kös kös oturacağıma, keyifli vakit geçirirdik birlikte."

Pişman olmuş olmasına fakat iş işten geçmiş. Yine de kendini rahatlatmayı ihmal etmemiş.

- "Sıcaklar başlayınca, kırlangıcım nasıl olsa yine gelir. Ben de onu içeri alır, mutlu bir hayat sürerim."

Ve çok uzunca bir süre, sıcakların gelmesini beklemiş. Gözü, yollardaymış. Yaz gelmiş, öteki kırlangıçlar gelmiş. Fakat ... Onunki, hiç görünmemiş!

Yazın sonuna kadar penceresi açık beklemiş fakat boşuna. Kırlangıç, yokmuş!

Gelen, öteki kırlangıçlara sormuş fakat gören olmamış. Sonunda, danışmak ve bilgi almak için bir bilgeye gitmiş.

Olanları anlatmış. Bilge, gözlerini adama dikmiş ve demiş ki:

- Kırlangıçların ömrü, altı aydır...

* * * * *

Yaşamda bazı fırsatlar vardır, sadece bir kez elinize geçer ve değerlendiremezseniz uçup gider.

Yaşamda bazı kişiler vardır, sadece bir kez karşınıza çıkar, değerini bilemezseniz kaçıp giderler.

Ve asla geri gelmezler.
MORO'NUN BİR ÇİFT SÖZÜ VAR

Ben her "insana" güvendim. Çevremde hiçbir şeye ve hiç kimseye zarar vermedim. Kendi köpek arkadaşlarıma bile, sahibimi kıskanmadığım sürece, havlamadım. Yaşamım boyunca bir kediyi bile ürkütmedim, kovalamadım.

Merhaba insan dostlarım. Adım Moro. Yunanca "bebek" demek. Yedi yaşında çok yakışıklı, simsiyah, otuz kiloluk bir kurdum... Bir köpek olarak dünyaya gelmişim elimde olmadan. Görenler bakmaya, dokunanlar sevmeye doyamazlardı. Tüm bunlar, sekiz saat boyunca çektiğim dayanılmaz acılarla "ölmek için yalvartan" zehiri yemeden önceydi tabii... Nazar mı deydi acaba ? Hiç kimseye zararım yoktu ki...

Tüm aşılarım zamanında yapıldığından, yılda iki kez dökülen tüylerim bile kimseye zarar vermezdi. Yaşadığım apartmanın arka bahçesinde küçük çocuklarla top oynar, benden korkan çocuklara da sevecen davranarak onlara hayvan sevgisi aşılardım. Üstüme binmelerine, tüylerimi, hatta çok gurur duyduğum kulaklarımı çekmelerine birşey demezdim. Ne zaman havlayacağımı, ne zaman susacağımı bilirdim.

Sahibimin deyişiyle "yakışıklı" bir köpektim. Sahibim, en sevdiğim kemiği "Bırak!" derse bırakır, "Bekle!" derse bekler, "Koş!" derse koşardım. Aslında "Öl!" dese ölürdüm bile onun için. O denli mutluydum ki onunla... Çok seviyordum onu. Ben onunla yedi yıl birlikte yaşadım; bu yüzden bilirdim ki; kemiği ya da topumu bıraksam bile, o birazdan bana onu mutlaka verirdi...

Hep güvendim ona. Yalnızca ona değil, ben her "insana" güvendim. Çevremde hiçbir şeye ve hiç kimseye zarar vermedim. Kendi köpek arkadaşlarıma bile, sahibimi kıskanmadığım sürece, havlamadım.

Yaşamım boyunca kediyi bile ürkütmedim, kovalamadım.

Dolu dolu, maceralıca yaşadım. Sizlerden ve kendi ırkımdan çok sayıda dostum oldu. Bir kez daha zehirlenmiştim önceleri; ama o alerjik birşeydi; yüzüm gözüm biraz şişmişti, hepsi bu... Sonra bir kez de yüksek bir yerden denize düşmüştüm. Bir kez de araba çarpmış, kalça kemiğim kırılmıştı. Ama tüm bu olaylarda hiç kimse bana zarar vermek için plan yapmamıştı. Bir sokak kavgasında, sevgilimi paylaşmak istemediğimden başka bir ırkdaşımca zarar görseydim, bu bile benim seçimim olurdu. Oysa hiç koklamadığım, hiç tanımadığım bir zehiri, sevdiğim bir et ve ekmek parçasının üzerine koyarak beni öldürmeniz, sekiz saat can çekişmeme neden olmanız, bunu evimin bahçesinde yapmanız... Bana pek hakça gelmedi...

Yaşamlarını, benim gibi evde sürdüremeyen ve sokaklarda gruplar halinde dolaşan diğer arkadaşlarım bu konuda benden daha şanslılar... Çünkü, bu zehiri yememek için, gruptan biri özveride bulunup onu yiyormuş. Onun debelenerek can verdiğini gören ötekiler, bir daha o kokunun yanına yaklaşmıyorlarmış. Tıpkı, karşıdan karşıya geçmeyi, bir arabanın çarptığı arkadaşlarını seyrederek öğrendikleri gibi... Bunları şimdiki dünyamda, diğer ölenlerle konuşarak, öğreniyorum... Ama artık çok geç... Beni ne çok seven olduğunu, öldürülmemden dolayı herkesin ne denli üzüldüğünü, kimlerin sahibimi aradığını, ne çok insanın benim için ağladığını görebiliyor ve duyabiliyordum yukarıdan. Onlar için çok üzülüyorum. Ama ahh, o sahibim yok mu? Ah, onun üzüntüsü burada beni binlerce kez daha öldürüyor... Bir de ne biliyor musunuz ? Son anlarımda, sürüne sürüne yanına gidip, üç-dört dakika gözlerinin taa içine bakıp vedalaşmıştım; ama onun bu vedayı anlamadığı, anlamak istemediği anda bana "Hadi yine yırttın yakışıklı!" dediği o sesi hâlâ kulağımda...

Sizinle birlikte olmayı, koşmayı, zıplayıp havadan topumu kapmayı, sahilde frizbi oynamayı, yedi yıldır çiğneyip de ancak yarısına gelebildiğim plastik kemiğimi bitirebilmeyi -tadı hâlâ damağımda-, denize girmeyi, dağda özgürce koşabilmeyi, sahibimin bisikletinin arkasından koşabilmeyi, kana kana su içebilmeyi, kuru ekmek yemeyi, sahibimin sevinçten çişimi kaçırdığımdaki azarlamasını bile yeniden yaşayabilmeyi ne çok isterdim... Henüz yolun yarısındaydım; ama bitirmeme izin vermediler. O zehri oraya atanlara söyleyecek birkaç sözüm var:

"Bu dünya sizin değil!" yaşadığım sürece, sokak arkadaşlarımı gece havladıkları için size şikayet ederek zehir atmanıza neden olan insanların çocukları, evimizin karşısındaki açık tiyatroda her gece sabahlara dek nara atıp, biz köpeklerden daha fazla gürültü yaparak, onlarca bira şişesi kırıyorlardı.

O cam parçaları yüzünden, iki kez ayağım kesilmişti. Yollarımızda, sürücüler, bir yaya gördüklerinde frene basacaklarına kornaya ve gaza sonuna dek basıyorlar, arabalarını hızlı hızlı kullanarak insanların üstlerine sürüyorlardı. "Tanır mıyım acaba?" diye kokladığım çişlerin kimi insanlara aitti. Yerler köpek kokusundan çok, insan tükürüğü ile doluydu. Peki bu sırada siz ne yapıyordunuz?

Trafik terörünü önleyebilmek için bugüne dek herhangi bir düşünce geliştirdiniz mi? Yollara tüküren, sümküren, hatta pisleyenlere ne yaptınız? Kırılan bira şişelerinin değerini, onu süpüren belediye işçisinin zamanını, orada oynarken ayağı kesilen bir çocuğun acısını, o kesiği diken doktorun zaman kaybını hesap ettiğinizi de hiç sanmıyorum.

Çünkü, siz en vahşi yolu en kolay ve en pahalı olduğu için seçenlerdensiniz. Siz asıl sorunları tartışmak yerine, "Zehiri etin içine mi, yoksa lavaş ekmeğinin içine mi süreceğinizi" tartışıyordunuz. Ben karşıdan gelen bir çocuğa kuyruk sallayıp, çevremdeki insanlara sevgi dağıtırken, siz beni nasıl öldüreceğinizi hesaplıyordunuz. Çok kırgınım, gene de size benim ölümüm gibi bir ölüm dilemek, benim hayvanca duygularıma yakışmaz...

Bence "insanlığınızı" ve "aklınızı" sorgulayın... Doğru yapıp yapmadığınızı, insanların yaptığı işkenceleri, cinayetleri, rant uğruna verdikleri zararı, bir de dünyaya bizim verdiğimiz sevgiyi düşünün... Yüreğinizden sevgi hiç eksilmesin dileklerimle...

Moro Jr., Belçika Kurdu, erkek, 01.03.1992'de doğdu. 09.07.1999'da İzmir Karşıyaka'da striktin ile zehirlenerek öldürüldü. Büyük Yamanlar Dağı Karagöl yolunda, oynamayı çok sevdiği bir yere gömüldü.


Sayın Ali DEMİRSOY'a, Lütfi YALÇINKAYA'ya ve A. Kadir ALTINDAŞ'a,
belgesel yapımcı ve araştırmacılarına,
Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları ve Cahillikler Kitabı yazar ve çevirmenlerine
paylaşımları/katkıları için çok teşekkür ederiz.


İlişkili Kılavuzlar


Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 315 kez incelenmiş/okunmuştur.