Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

F'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]

[11 Mayıs 2021]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 11 Mayıs 2021 arasında... ]
( 5 yeni ekleme, 5 katkı(bilgi/açıklama) )

- ŞİFRE ÇÖZÜCÜ / DECODER ile/ve/||/<> FİZİKSEL ÇÖZÜCÜ / ENCODER
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan | 14:43 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57839(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK ile/ve/||/<>/> KİMYA ile/ve/||/<>/> DİRİMBİLİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan | 11:01 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57826(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [nesne ...] Kımıldamıyorsa. İLE/VE/||/<>/> Kokuyorsa. İLE/VE/||/<>/> Kımıldıyorsa. )

- FBI ile/ve/||/<> CIA
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan | 11:27 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57771(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Federal Bureau of Investigation İLE/VE/||/<> Central Intelligence Agency )

- BAŞARILI OLMAK İÇİN...:
YUMUŞAK
ile/ve/||/<>/> MÂKUL ile/ve/||/<>/> DERİN ile/ve/||/<>/> ile/ve/||/<>/> YETERİNCE ile/ve/||/<>/> ŞIK ile/ve/||/<>/> KORKUSUZ ile/ve/||/<>/> SABIRLA ile/ve/||/<>/> FARKLI ile/ve/||/<>/> HOŞGÖRÜLÜ ile/ve/||/<>/> DÜRÜST ile/ve/||/<>/> DÜZENLİ ile/ve/||/<>/> AKILLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan | 10:28 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57760(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuş. İLE/VE/||/<>/> Ye. İLE/VE/||/<>/> Soluk al. İLE/VE/||/<>/> Uyu. İLE/VE/||/<>/> Giyin. İLE/VE/||/<>/> Hareket et. İLE/VE/||/<>/> Çalış. İLE/VE/||/<>/> Düşün. İLE/VE/||/<>/> Davran. İLE/VE/||/<>/> Kazan. İLE/VE/||/<>/> Biriktir. İLE/VE/||/<>/> Tüket. )

- FRİG:
"VADİSİ"
değil VADİLERİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mart | 21:56 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/57713(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

Bugün[ 11 Mayıs 2021 ]
itibariyle 1119 başlık/FaRk ile birlikte,
1251 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- !FÂHİŞ ile !İHTİKÂR


- !FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ


- !FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM


- !FİTNE-!FESAT


- !FİTNE-!FÜCUR


- "FALAKA" ile "FALAKA"

( Ömer Seyfettin'in, öykü kitabı. İLE Ahmet Rasim'in, anı kitabı. )


- "FALAN FİLAN" ile "ŞUDUR BUDUR"


- "FALAN" ile "YANİ"


- "FANATİK" değil/yerine/= "BAĞNAZ/TUTKUN"


- "FANTEZİ YAPMAK" ile/değil/yerine "FANTEZİ/LER ÜRETMEK/YARATMAK"


- "FARK YARATMA" ÇABASI yerine BÜTÜNÜ GÖRMEYE ÇALIŞMAK

( TRYING TO SEE ENTIRE instead of TO STRIVE "TO CREATE DIFFERENCE" )


- "FARKLI DÜŞÜNMEK" ile/ve "GENİŞ DÜŞÜNMEK"


- "FASÜLYE" değil FASULYE


- "FAYTON SEFÂSI" değil ATLARIN CEFÂSI


- "FAZLA KONUŞMAK" ile/değil/yerine GEREĞİNDEN FAZLA KONUŞMAK

( Kişinin, "Fazla konuşmak" diye bir durumu ol(a)maz fakat belirli/belirsiz bir konuda/alanda/olguda, gereğinden fazla konuşması söz konusu olabilir. [Kişinin, doğadaki fiziksel donanımlarının yetersizliğini giderecek olanın, beyni ve zihni olmasından dolayı ve bunu da, geri dönülmez bir duruma girmeden önce gidermek, çözüm üretmek üzere dili ve konuşma becerisi karşılar. Modern dönemlerde gelinmiş kopukluklar, hızlı ve kısa/kesik sözler kullanma "çabası/beklentisi" nedeniyle de "konuşmanın fazlası" diye bir olgu, durum geliştirilemez ve/ya da bu kişisel/düşük "beklentinin" karşılanması, çevremizdeki kişilerden beklenilemez!] )


- "FAZLA"/"BOŞ"/"BOŞUNA ile/ve/değil/yerine GEREKLİ/LİK


- "FELSEFE ÖĞRENMEK" değil/yerine "FELSEFE YAPMAK"


- "FELSEFE" ile PARADİGMA


- "FELSEFÎ KAYGI" ile/ve/değil FELSEFÎ YAKLAŞIM


- "FELSEFİ" ile SOYUT


- "FENÂLAŞMAK" değil/yerine/= KENDİNDEN GEÇMEK


- "FEODALİZM" ile/ve/||/<>/> "FEDERALİZM"


- "FERÂGAT ETMEK" ile "ÖDÜN VERMEK"


- "FEVKALADE SIKINTILI" değil FAZLASIYLA SIKINTILI


- "FIRLAMA" ile "PİÇ"


- "FİKİR YÜRÜTMEK" ile/ve "ÇERÇEVE OLUŞTURMAK"


- "FİLİZ" ile/ve "KIVILCIM"

( "SHOOT" vs./and "SPARK" )


- "FİLOZOFİK" değil FELSEFÎ


- "FUTILE" vs./and UNNECESSARY


- (")FARKLILIKLAR(") ile/değil FARKLAR

( [not] DIFFERENCE but DIFFERENCES )


- (FAZLA) İÇMEMELİ!


- (FAZLA) KIZMAMALI!


- (FAZLA) YALAN SÖYLEMEMELİ!


- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK


- (not FEEL GUILTY FOR) FEEL GUILTY ABOUT


- (not FOURTY) FORTY


- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile FAKÎR-HÂNE

( Fakire yakışacak biçimde/sûrette. | Fakircesine. | Nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı. İLE [alçakgönüllülükle] Söz söyleyenin evi. )


- [Fars.] FAŞÂFEŞ ile FEŞFEŞE

( Atılan okun havada çıkardığı ses. İLE Hışırtı. )


- [Fars.] FERMÂ ile FERMÂN

( Buyuran, emreden, âmir. | Süren. İLE Buyruk, emir. | Padişah tarafından verilen yazılı emir, berat, buyrultu. )


- [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE değil/yerine "AYIL!" DİYE


- [Fıkıh'ta] AYN ile/ve MENFAAT

( [Kelâm'da] CEVHER ile/ve ARAZ )


- [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine/= BENEK


- [ne yazık ki]
"FORMÜL" ile/ve/<> "SLOGAN"

( [ne yazık ki] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )


- [ne yazık ki]
(FAZLA) ŞIMARTILAN ÇOCUK ve/||/<>/> KENDİNDEN NEFRET EDEN ÇOCUK


- [not] "FAVOUR" vs./and CONTRIBUTION/ADDITION


- [not] (")FREIGHT(") vs./and BURDEN


- [not] FAST vs./and ACTIVE


- [not] FEAR vs./and FACT


- [not] FREE vs. TRANSCENDENT


- | FAZLALIK ve GEREKSİZ | ile/değil/yerine CANIMIZ

( Kenara çekilen. VE Ardımızda olan/kalan. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanımızda olan, yanında olduğumuz. )


- F = ve/||/<> E =

( F = G M1 / r2

ile/ve/||/<>

E = E0 q1 q2 / r2 )


- f SAYISI(BAĞIL AÇIKLIK/DURDURMA SAYISI) ile F(APPLETON) TABAKASI

( Merceğin, odak uzaklığının etkin çarpına oranıyla elde edilen, ışınlama[exposure] süresiyle ters orantılı olan ve odak oranı bulunan bir karakteristiği. İLE İyonosferin, yeryüzünden yaklaşık olarak 150 - 1000 km. yükseklikler arasındaki, serbest elektronların en yüksek derişimde bulunduğu en yüksek tabakası. )


- F. NIETZSCHE ve/||/<> S. FREUD ve/||/<> K. MARX


- f = d/dt (-----> mv)


- F ve FÂ'

( Osmanlı abecesinin 23. harfidir. Ebced hesabında 80 sayısının karşılığıdır. )


- F = GM, M<font size="-2">2</font> / r²


- F = m a


- F = ma

( Maxwell Denklemi )


- F ve/||/<> S ve/||/<> T ve/||/<> K ve/||/<> Ç ve/||/<> Ş ve/||/<> H ve/||/<> P
[FISTIKÇI ŞAHAP]

( Bu harfler, ayrık de'lerin kullanımı dışında, ancak, buradaki öteki harflerle kullanılırlar.
Levent'te | Erdinç'te | Sınıfta | Geçitte, Geçişte | Sancak'ta | Sehpada | Edip'te | Sevinçte, Sevinç'te | Eletkrikçi )


- FÂ ile FÂ

( Şartın yanıtı olan. İLE Atıf harfi olan. )


- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL

( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )

( VEZİN - MEVZUN )


- FAALİYET yerine ETKİNLİK


- FABL değil/yerine/= ÖYKÜNCE


- FABRİKA değil/yerine/= ÜRETİMLİK


- FACE vs. BODY


- FACEBOOK ile TWITTER ile YOUTUBE ile LINKEDIN ile INSTAGRAM ile PINTEREST ile BLOG ile FOUR SQUARE

( Kurabiye yemeyi seviyorum. İLE Kurabiye yiyorum. İLE Bakın nasıl da yiyorum kurabiyeyi. İLE Nasıl kurabiye canavarı oldum? İLE Buyurun, kurabiye yerkenki fotoğrafım. İLE Kurabiye tarifimi de paylaşayım. İLE Kurabiye yapma/yeme anılarım. İLE Şurada, kurabiye yiyorum. )

( I like eating cookie. VS. I'm eating cookie. VS. This is how I eat my cookie. VS. My skills include eating cookie. VS. Here's a photo of the cookie I eat. VS. Here's my recipe for the cookie. WITH Here's my cookie eating experience. VS. This is where I am eating the cookie. )


- FÂCİ'[çoğ. FEVÂCİ] ile FÂCİR/E[< FÜCÛR | çoğ. FECERE/FÜCCÂR]

( Kişiyi dertli eden, keder veren, acıklı. İLE Kötü huylu. | Ayyaş, sefih. | Rezil, habîs, şerîr, şakî. | Yalancı. | Bayanlara düşkün bay, baylara düşkün bayan. )


- FÂCİR[&lt; FÜCÛR]

( FENA HUYLU, GÜNAHKÂR | AYYAŞ, SEFİH | HABÎS, REZİL, ŞERÎR, ŞAKÎ | YALANCI | KADINA DÜŞKÜN ERKEK, ERKEĞE DÜŞKÜN KADIN )


- FÂCİR ile FÂCİRE

( Kadınlara düşkün eril kişi. İLE Baylara düşkün, çapkın dişil kişi. )(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2021 itibariyle 215 kez incelenmiş/okunmuştur.
ya da