Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

F'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Haziran - 06 Temmuz 2022 arasında... ]

[06 Temmuz 2022]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Haziran - 06 Temmuz 2022 arasında... ]
( 11 yeni ekleme, 68 katkı(bilgi/açıklama) )

- supozituvar/supp./suppos.[Lat. < SUPPOSITORIUM] değil/yerine/= FİTİL,
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65500(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ft. pulv.[Lat. < FIAT PULVIS] değil/yerine/= TOZ DURUMUNA GETİRİNİZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65439(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- fldxt.[Lat. < FLUIDEXTRACTUM] değil/yerine/= BİTKİSEL İLÂCIN SIVI HALDEKİ ÖZÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65438(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- f.l.a.[Lat. < FIAT LEGE ARTIS] değil/yerine/= ALANIN YÖNTEMİNE GÖRE YAPINIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65437(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- filt.[Lat. < FILTRA] değil/yerine/= SÜZÜNÜZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65436(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- feb. dur.[Lat. < FEBRE DURANTE] değil/yerine/= ATEŞ SIRASINDA, ATEŞ VARKEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65435(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- f./ft.[Lat. < FIAT] değil/yerine/= YAP, YAPINIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 19:00 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65434(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞKI ile/ve/değil/||/<> FIŞKI
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 23:28 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/65375(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sindirim sonunda dışarı atılan besin artığı. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Taze, hayvan dışkısı/gübre. )

- STEM/SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS[İng.] değil/yerine/= FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDISLİK, MATEMATİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 14:02 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/64911(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< DÜŞÜNCE TARİHİ ile/ve/||/<>/>/< <a href="https://FaRkLaR.net/ad.php?ad=1242" target="_blank">FELSEFE-BİLİM TARİHİ</a>
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz | 18:11 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51422(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Felsefe - Bilim Tarihi Zihin Haritası )

- BİLİM ile/ve/||/<> SANAT ile/ve/||/<> FELSEFE
[Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz | 14:05 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4774(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( PHILO SOPHOS:
BİLGELİĞİ SEVMEK değil TANRI'YI SEVMEK )

( SCIENCE vs./and/||/<> PHILOSOPHY vs./and/||/<> ART )

Bugün[ 06 Temmuz 2022 ]
itibariyle 1363 başlık/FaRk ile birlikte,
1513 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- !FÂHİŞ ile !İHTİKÂR


- !FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ


- !FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM


- !FİTNE-!FESAT


- !FİTNE-!FÜCUR


- ... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU


- "FALAKA" ile "FALAKA"

( Ömer Seyfettin'in, öykü kitabı. İLE Ahmet Rasim'in, anı kitabı. )


- "FALAN FİLAN" ile "ŞUDUR BUDUR"


- "FALAN" ile "YANİ"


- "FANATİK" değil/yerine/= "BAĞNAZ/TUTKUN"


- "FANTEZİ YAPMAK" ile/değil/yerine "FANTEZİ/LER ÜRETMEK/YARATMAK"


- "FARK YARATMA" ÇABASI yerine BÜTÜNÜ GÖRMEYE ÇALIŞMAK

( TRYING TO SEE ENTIRE instead of TO STRIVE "TO CREATE DIFFERENCE" )


- "FARKLI DÜŞÜNMEK" ile/ve "GENİŞ DÜŞÜNMEK"


- "FASÜLYE" değil FASULYE


- "FAYTON SEFÂSI" değil ATLARIN CEFÂSI


- "FAZLA KONUŞMAK" ile/değil/yerine GEREĞİNDEN FAZLA KONUŞMAK

( Kişinin, "Fazla konuşmak" diye bir durumu ol(a)maz fakat belirli/belirsiz bir konuda/alanda/olguda, gereğinden fazla konuşması söz konusu olabilir. [Kişinin, doğadaki fiziksel donanımlarının yetersizliğini giderecek olanın, beyni ve zihni olmasından dolayı ve bunu da, geri dönülmez bir duruma girmeden önce gidermek, çözüm üretmek üzere dili ve konuşma becerisi karşılar. Modern dönemlerde gelinmiş kopukluklar, hızlı ve kısa/kesik sözler kullanma "çabası/beklentisi" nedeniyle de "konuşmanın fazlası" diye bir olgu, durum geliştirilemez ve/ya da bu kişisel/düşük "beklentinin" karşılanması, çevremizdeki kişilerden beklenilemez!] )


- "FAZLA"/"BOŞ"/"BOŞUNA ile/ve/değil/yerine GEREKLİ/LİK


- "FELSEFE ÖĞRENMEK" değil/yerine "FELSEFE YAPMAK"


- "FELSEFE" ile PARADİGMA


- "FELSEFÎ KAYGI" ile/ve/değil FELSEFÎ YAKLAŞIM


- "FEODALİZM" ile/ve/||/<>/> "FEDERALİZM"


- "FERÂGAT ETMEK" ile "ÖDÜN VERMEK"


- "FIRLAMA" ile "PİÇ"


- "FİKİR YÜRÜTMEK" ile/ve "ÇERÇEVE OLUŞTURMAK"


- "FİLİZ" ile/ve "KIVILCIM"

( "SHOOT" vs./and "SPARK" )


- "FİLOZOFİK" değil FELSEFÎ


- "FUTILE" vs./and UNNECESSARY


- (")FARKLILIKLAR(") ile/değil FARKLAR

( [not] DIFFERENCE but DIFFERENCES )


- (FAZLA) İÇMEMELİ!


- (FAZLA) KIZMAMALI!


- (FAZLA) YALAN SÖYLEMEMELİ!


- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK


- (not FEEL GUILTY FOR) FEEL GUILTY ABOUT


- (not FOURTY) FORTY


- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile FAKÎR-HÂNE

( Fakire yakışacak biçimde/sûrette. | Fakircesine. | Nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı. İLE [alçakgönüllülükle] Söz söyleyenin evi. )


- [Fars.] FAŞÂFEŞ ile FEŞFEŞE

( Atılan okun havada çıkardığı ses. İLE Hışırtı. )


- [Fars.] FERMÂ ile FERMÂN

( Buyuran, emreden, âmir. | Süren. İLE Buyruk, emir. | Padişah tarafından verilen yazılı emir, berat, buyrultu. )


- [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE değil/yerine "AYIL!" DİYE


- [Fıkıh'ta] AYN ile/ve MENFAAT

( [Kelâm'da] CEVHER ile/ve ARAZ )


- [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine/= BENEK


- [ne yazık ki]
!"FAŞİST/LİK" ile/değil/yerine !ZORBA/LIK


- [ne yazık ki]
!FIRSATÇILAR ile/ve !KONFORCULAR


- [ne yazık ki]
"FORMÜL" ile/ve/<> "SLOGAN"

( [ne yazık ki] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )


- [ne yazık ki]
(FAZLA) ŞIMARTILAN ÇOCUK ve/||/<>/> KENDİNDEN NEFRET EDEN ÇOCUK


- [not] "FAVOUR" vs./and CONTRIBUTION/ADDITION


- [not] (")FREIGHT(") vs./and BURDEN


- [not] FAST vs./and ACTIVE


- [not] FEAR vs./and FACT


- [not] FREE vs. TRANSCENDENT


- <a target="_blank" href="/ad.php?ad=210">FELSEFE</a> ile/ve <a target="_blank" href="/ad.php?ad=213">İNSAN BİLGİSİ</a>


- <a target="_blank" href="/ad.php?ad=210">FELSEFE</a> ile/ve/||/<>/> <a target="_blank" href="/ad.php?ad=214">BİLİM</a>

( Tanımlama ve tanıtlaması kendi içinde olan. İLE/VE Tanımlama ve tanıtlaması kendi dışında olan. )

( Kendi üzerine düşünebilme. İLE/VE Nesnesi üzerine yöntem uygulamaları. )

( Bilmediklerimiz. İLE/VE Bildiklerimiz. )

( Nesnesi, içindedir. İLE/VE Nesnesi, dışarıdadır. )

( Bilinç-bilinç ilişkisi. İLE/VE Bilinç-nesne ilişkisi. )

( Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür. )

( FELSEFE: VARLIK ile/ve METAFİZİK ile/ve AHLÂK )

( FELSEFE: Yasaların örgünlüğünün bütünlüğü. )

( FELSEFE: BİLGİ OLARAK ile/ve/yerine YAŞAM TARZI OLARAK )

( FELSEFE: Nesillerarası mektuplaşma. Hem öldüren, hem de dirimli tutan bir özellik ve/ya da durumdur. )

( Felsefe, İyonya'da doğmuştur. Felsefeye ilk biçimini kazandıran üç filozof Thales, Anaksimander ve Anaksimenes'tir. )

( Düşünmenin yetkin biçimleridir. )

( Öngörme/öngörebilme gereksinimidir. )

( Nitelikli kavramlarını, daha nitelikli hale getirmektir. )

( Dili, daha nettir. )

( Betimlemeden kavrama, yasalılığa geçişin ilkeli olmasıdır. )

( BENZER YÖNLERİ:
İkisi de akla ve düşünme yasalarına dayanarak kendilerini haklı kılmaya çalışır.
İkisi de evreni, insanı ve yaşamı, bilinçli, yöntemli ve düzenlilik içinde araştırır.
İkisinde de eleştiri süzgecinden geçirilmeyen bilgi güvenli bulunmaz.
İkisi de eleştiri sonrası kavramlar ve soyutlamalarla bazı ilke ve yasalara ulaşarak genellemeler yapar.
FARKLI YÖNLERİ:
Felsefe; evreni, insanı ve yaşamı sorgularken; bilim, kendini olgular ile sınırlar. Evreni, kendi inceleme alanına göre parçalara ayırır.
Felsefe, olgu ve olayların ardındaki gerçekliği açıklamaya çalışır. Bilim, doğa olayları arasında nedensellik bağları kurarak doğa ile ilgili yasalara ulaşmayı hedefler.
Felsefe, kurgusal(spekülatif) ve rasyonel düşünüş gibi yöntemler kullanır. Bilimler ise tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanır. )


- <a target="_blank" href="/ad.php?ad=222">FİLOZOFLAR('I)</a>


- | FAZLALIK ve GEREKSİZ | ile/değil/yerine CANIMIZ

( Kenara çekilen. VE Ardımızda olan/kalan. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanımızda olan, yanında olduğumuz. )


- DİN:
FEDÂ ve/||/<> FERÂGAT


- F = ve/||/<> E =

( F = G M1 / r2

ile/ve/||/<>

E = E0 q1 q2 / r2 )


- f SAYISI(BAĞIL AÇIKLIK/DURDURMA SAYISI) ile F(APPLETON) TABAKASI

( Merceğin, odak uzaklığının etkin çarpına oranıyla elde edilen, ışınlama[exposure] süresiyle ters orantılı olan ve odak oranı bulunan bir karakteristiği. İLE İyonosferin, yeryüzünden yaklaşık olarak 150 - 1000 km. yükseklikler arasındaki, serbest elektronların en yüksek derişimde bulunduğu en yüksek tabakası. )


- F. NIETZSCHE ve/||/<> S. FREUD ve/||/<> K. MARX


- f./ft.[Lat. < FIAT] değil/yerine/= YAP, YAPINIZ


- f.l.a.[Lat. < FIAT LEGE ARTIS] değil/yerine/= ALANIN YÖNTEMİNE GÖRE YAPINIZ


- f = d/dt (-----> mv)


- F ve FÂ'

( Osmanlı abecesinin 23. harfidir. Ebced hesabında 80 sayısının karşılığıdır. )


- F = GM, M<font size="-2">2</font> / r²


- F = m a


- F = ma

( Maxwell Denklemi )


- F ve/||/<> S ve/||/<> T ve/||/<> K ve/||/<> Ç ve/||/<> Ş ve/||/<> H ve/||/<> P
[FISTIKÇI ŞAHAP]

( Bu harfler, ayrık de'lerin kullanımı dışında, ancak, buradaki öteki harflerle kullanılır.
Levent'te | Erdinç'te | Sınıfta | Geçitte, Geçişte | Sancak'ta | Sehpada | Edip'te | Sevinçte, Sevinç'te | Eletkrikçi )


- FÂ ile FÂ

( Şartın yanıtı olan. İLE Atıf harfi olan. )


- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL

( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )

( VEZİN - MEVZUN )


- FAAL/AKTİF değil/yerine/= ETKİN


- FAALİYET/AKTİVİTE değil/yerine/= ETKİNLİK(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2022 itibariyle 267 kez incelenmiş/okunmuştur.