Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

F'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 18 Haziran 2024 arasında... ]

[18 Haziran 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 18 Haziran 2024 arasında... ]
( 9 yeni ekleme, 12 katkı(bilgi/açıklama) )

- HEKSİS ile/ve/||/<>/> FUSIS ile/ve/||/<>/> PSUKE ile/ve/||/<>/> HEGEMONİKON
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 15:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67310(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROMAN ve/||/<> FELSEFE
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs | 20:42 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67214(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]:
FAİZ
ve/||/<>/>/< BİLGİSİZLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs | 20:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67213(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]:
FAİZ
ile/değil/yerine/>< ÜRETİM(EKİN/KÜLTÜR)
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs | 20:36 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67212(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKÇİLİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< VESİLECİLİK
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 17:27 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67189(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTENÇ/İRÂDE VE SİNİRBİLİM DENEYLERİNDE:
LIBET
ile/ve/||/<> HAGGARD VE EIMER ile/ve/||/<> HAYNES ile/ve/||/<> FRIED
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs | 17:07 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67188(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ve/||/<> TUTUM ve/||/<> ÖZGÜNLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 16:20 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67161(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( AWARENESS and/||/<> ATTITUDE and/||/<> AUTHENTICITY )

- FENER ile/ve/||/<>/> AYAKLI FENER/FANUS[Ar.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs | 00:54 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67154(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> Süslü, ayaklı fener. | Saat, mikroskop vb. araçları tozdan korumak için üzerine kapatılan, yarım küre biçiminde cam kap. | Genellikle silindir biçiminde olan mum, gaz lambası vb. aydınlatma araçlarının çevresini kapatarak rüzgârdan koruyan cam. | Hamam kubbelerinde içeri aydınlık girmesi için bırakılan deliklerin üzerine konan şişkin cam. )

- [ne yazık ki]
DESPOT[Fr. < DESPOTE | Yun. < DESPOTES(: Efendi.)]
ile/ve/<> DESPOT[Yun.] ile/ve/<> DİKTATÖR[Lat. < DICTATOR] ile/ve/<> FAŞİST[İt. < FASCIO(: Demet, birlik.)] ile/ve/<> TİRAN[Yun. < TYRANNOS]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs | 23:59 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36295(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İSTİBDAT: Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız tek erklik/monarşi, despotluk. )

( MÜSTEBİT ile/ve/<> ... )

Bugün[ 18 Haziran 2024 ]
itibariyle 1381 başlık/FaRk ile birlikte,
1540 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/3)


- !FÂHİŞ ile !İHTİKÂR


- !FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ


- !FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM


- !FİTNE-!FESAT


- !FİTNE-!FÜCUR


- ... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU


- "FALAKA" ile "FALAKA"

( Ömer Seyfettin'in, öykü kitabı. İLE Ahmet Rasim'in, anı kitabı. )


- "FALAN FİLAN" ile "ŞUDUR BUDUR"


- "FALAN" ile "YANİ"


- "FANATİK" değil/yerine/= "BAĞNAZ/TUTKUN"


- "FANTEZİ YAPMAK" ile/değil/yerine "FANTEZİ/LER ÜRETMEK/YARATMAK"


- "FARK YARATMA" ÇABASI yerine BÜTÜNÜ GÖRMEYE ÇALIŞMAK

( TRYING TO SEE ENTIRE instead of TO STRIVE "TO CREATE DIFFERENCE" )


- "FASÜLYE" değil FASULYE


- "FAYTON SEFÂSI" değil ATLARIN CEFÂSI


- "FAZLA KONUŞMAK" ile/değil/yerine GEREĞİNDEN FAZLA KONUŞMAK

( Kişinin, "Fazla konuşmak" diye bir durumu ol(a)maz fakat belirli/belirsiz bir konuda/alanda/olguda, gereğinden fazla konuşması söz konusu olabilir. [Kişinin, doğadaki fiziksel donanımlarının yetersizliğini giderecek olanın, beyni ve zihni olmasından dolayı ve bunu da, geri dönülmez bir duruma girmeden önce gidermek, çözüm üretmek üzere dili ve konuşma becerisi karşılar. Modern dönemlerde gelinmiş kopukluklar, hızlı ve kısa/kesik sözler kullanma "çabası/beklentisi" nedeniyle de "konuşmanın fazlası" diye bir olgu, durum geliştirilemez ve/ya da bu kişisel/düşük "beklentinin" karşılanması, çevremizdeki kişilerden beklenilemez!] )


- "FAZLA"/"BOŞ"/"BOŞUNA ile/ve/değil/yerine GEREKLİ/LİK


- "FELSEFE ÖĞRENMEK" değil/yerine "FELSEFE YAPMAK"


- "FELSEFE" ile PARADİGMA


- "FELSEFÎ KAYGI" ile/ve/değil FELSEFÎ YAKLAŞIM


- "FEODALİZM" ile/ve/||/<>/> "FEDERALİZM"


- "FERÂGAT ETMEK" ile "ÖDÜN VERMEK"


- "FİKİR YÜRÜTMEK" ile/ve "ÇERÇEVE OLUŞTURMAK"


- "FİLİZ" ile/ve "KIVILCIM"

( "SHOOT" vs./and "SPARK" )


- "FİLOZOFİK" değil FELSEFÎ


- "FIRLAMA" ile "PİÇ"


- "FUTILE" vs./and UNNECESSARY


- (")FARKLILIKLAR(") ile/değil FARKLAR

( [not] DIFFERENCE but DIFFERENCES )


- (FAZLA) İÇMEMELİ!


- (FAZLA) KIZMAMALI!


- (FAZLA) YALAN SÖYLEMEMELİ!


- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK


- (not FEEL GUILTY FOR) FEEL GUILTY ABOUT


- (not FOURTY) FORTY


- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE[Ar.] ile FAKÎR-HÂNE[Ar.]

( Fakire yakışacak biçimde/sûrette. | Fakircesine. | Nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı. İLE [alçakgönüllülükle] Söz söyleyenin evi. )


- [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE değil/yerine "AYIL!" DİYE


- [Fıkıh'ta] AYN ile/ve MENFAAT

( [Kelâm'da] CEVHER ile/ve ARAZ )


- [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine/= BENEK


- [ne yazık ki]:
FAİZ ve/||/<>/>/< BİLGİSİZLİK


- [ne yazık ki]:
FAİZ ile/değil/yerine/>< ÜRETİM(EKİN/KÜLTÜR)


- [ne yazık ki]
!"FAŞİST/LİK" ile/değil/yerine !ZORBA/LIK


- [ne yazık ki]
!FIRSATÇILAR ile/ve !KONFORCULAR


- [ne yazık ki]
"FORMÜL" ile/ve/<> "SLOGAN"

( [ne yazık ki] İlkesizlerin aradıkları/başvurdukları. İLE/VE/<> Düşün(e)meyenlerin aradıkları/başvurdukları. )


- [ne yazık ki]
(FAZLA) ŞIMARTILAN ÇOCUK ve/||/<>/> KENDİNDEN NEFRET EDEN ÇOCUK


- [not] "FAVOUR" vs./and CONTRIBUTION/ADDITION


- [not] (")FREIGHT(") vs./and BURDEN


- [not] FAST vs./and ACTIVE


- [not] FEAR vs./and FACT


- [not] FREE vs. TRANSCENDENT


- FELSEFE ile/ve İNSAN BİLGİSİ


- FELSEFE ile/ve/||/<>/> BİLİM

( Tanımlama ve tanıtlaması kendi içinde olan. İLE/VE Tanımlama ve tanıtlaması kendi dışında olan. )

( Kendi üzerine düşünebilme. İLE/VE Nesnesi üzerine yöntem uygulamaları. )

( Bilmediklerimiz. İLE/VE Bildiklerimiz. )

( Nesnesi, içindedir. İLE/VE Nesnesi, dışarıdadır. )

( Bilinç-bilinç ilişkisi. İLE/VE Bilinç-nesne ilişkisi. )

( Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür. )

( FELSEFE: VARLIK ile/ve METAFİZİK ile/ve AHLÂK )

( FELSEFE: Yasaların örgünlüğünün bütünlüğü. )

( FELSEFE: BİLGİ OLARAK ile/ve/yerine YAŞAM TARZI OLARAK )

( FELSEFE: Nesillerarası mektuplaşma. Hem öldüren, hem de dirimli tutan bir özellik ve/ya da durumdur. )

( Felsefe, İyonya'da doğmuştur. Felsefeye ilk biçimini kazandıran üç filozof Thales, Anaksimander ve Anaksimenes'tir. )

( Düşünmenin yetkin biçimleridir. )

( Öngörme/öngörebilme gereksinimidir. )

( Nitelikli kavramlarını, daha nitelikli hale getirmektir. )

( Dili, daha nettir. )

( Betimlemeden kavrama, yasalılığa geçişin ilkeli olmasıdır. )

( BENZER YÖNLERİ:
İkisi de akla ve düşünme yasalarına dayanarak kendilerini haklı kılmaya çalışır.
İkisi de evreni, insanı ve yaşamı, bilinçli, yöntemli ve düzenlilik içinde araştırır.
İkisinde de eleştiri süzgecinden geçirilmeyen bilgi güvenli bulunmaz.
İkisi de eleştiri sonrası kavramlar ve soyutlamalarla bazı ilke ve yasalara ulaşarak genellemeler yapar.
FARKLI YÖNLERİ:
Felsefe; evreni, insanı ve yaşamı sorgularken; bilim, kendini olgular ile sınırlar. Evreni, kendi inceleme alanına göre parçalara ayırır.
Felsefe, olgu ve olayların ardındaki gerçekliği açıklamaya çalışır. Bilim, doğa olayları arasında nedensellik bağları kurarak doğa ile ilgili yasalara ulaşmayı hedefler.
Felsefe, kurgusal(spekülatif) ve rasyonel düşünüş gibi yöntemler kullanır. Bilimler ise tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanır. )

( Tümel. İLE/VE/||/<>/> Tikel. )


- FİLOZOFLAR('I)


- | FAZLALIK ve GEREKSİZ | ile/değil/yerine CANIMIZ

( Kenara çekilen. VE Ardımızda olan/kalan. İLE/DEĞİL/YERİNE Yanımızda olan, yanında olduğumuz. )


- BAKLAVA:
FISTIKLI yerine CEVİZLİ yerine FINDIKLI


- BİLGİ:
FİİLÎ ve İNFİALÎ[YENİLENEN, TECEDDÜD EDEN]

( Bilinenden önce meydana gelen varolan bilgidir. VE Bilinenden sonra meydana gelen bilgidir. )

( Bilgi, bilinenden öncedir. VE Bilgi, bilinenden sonradır. )

( Bilgi, bilineni yaratıyor. VE ... )


- DİN:
FEDÂ ve/||/<> FERÂGAT


- F = ve/||/<> E =

( F = G M1 / r2

ile/ve/||/<>

E = E0 q1 q2 / r2 )


- f SAYISI(BAĞIL AÇIKLIK/DURDURMA SAYISI) ile F(APPLETON) TABAKASI

( Merceğin, odak uzaklığının etkin çarpına oranıyla elde edilen, ışınlama[exposure] süresiyle ters orantılı olan ve odak oranı bulunan bir karakteristiği. İLE İyonosferin, yeryüzünden yaklaşık olarak 150 - 1000 km. yükseklikler arasındaki, serbest elektronların en yüksek derişimde bulunduğu en yüksek tabakası. )


- F. NIETZSCHE ve/||/<> S. FREUD ve/||/<> K. MARX


- f./ft.[Lat. < FIAT] değil/yerine/= YAP, YAPINIZ


- f.l.a.[Lat. < FIAT LEGE ARTIS] değil/yerine/= ALANIN YÖNTEMİNE GÖRE YAPINIZ


- F[Ar.] ve FÂ'[Ar.]

( Osmanlı abecesinin 23. harfidir. Ebced hesabında 80 sayısının karşılığıdır. İLE Atıf harfi olan. )


- f = d/dt (-----> mv)


- F = GM, M2 / r²


- F = m a


- F = ma

( Maxwell Denklemi )


- F ve/||/<> S ve/||/<> T ve/||/<> K ve/||/<> Ç ve/||/<> Ş ve/||/<> H ve/||/<> P
[FISTIKÇI ŞAHAP]

( Bu harfler, ayrık de'lerin kullanımı dışında, ancak, buradaki öteki harflerle kullanılır.
Levent'te | Erdinç'te | Sınıfta | Geçitte, Geçişte | Sancak'ta | Sehpada | Edip'te | Sevinçte, Sevinç'te | Eletkrikçi )


- FÂ[Ar.] ile FÂ[Ar.]

( Şartın yanıtı olan. İLE Atıf harfi olan. )


- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL

( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )

( VEZİN - MEVZUN )


- FAAL/AKTİF değil/yerine/= ETKİN(1/3)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 166 kez incelenmiş/okunmuştur.