Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

DiFfeReNCeS GUIDE/"DICTIONARY"

( WHAT NEEDS TO BE IN YOUR AWARENESS;
WHAT NEEDS TO BE DISTINGUISHED! )

( DO NOT CONFUSE!!! )EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 23 Haziran 2024 arasında... ]

[23 Haziran 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 23 Haziran 2024 arasında... ]
( 2 yeni ekleme, 1 katkı(bilgi/açıklama) )

- GUEST ile/ve/||/<> GHOST ile/ve/||/<> GEIST
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Haziran | 00:38 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67343(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuk. İLE/VE/||/<>/> Hayalet. İLE/VE/||/<>/> Tanrı. )

- ORIGIN vs. ETYMOS
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 14:41 ]
[www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/67135(Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( It's possible to make search in the guide by "Ctrl + F" buttons on your keyboard or "Search + Find" on the left top line by your mouse. )
( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Accesable for Windows. [Windows için geçerlidir.] )
* ( Linux and Macintosh users knows what/how to do. [Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır.] )
* ( You can recognize the additions by "-@" sign on the page. )
( Sayfalarda yapılan yenilikleri/eklemeleri, "-@" simgesi ile tanıyabilirsiniz. )
* ( Last update: January - 16 - 2006 )
( Son değişiklik/yenilik tarihi: 16 Ocak 2006 )
* ( Before last update: November - 21 - 2005 )
( Bir önceki değişiklik/yenilik tarihi: 21 Kasım 2005 )

- This guide/dictionary aim is, rise to support to interest more to/in language/words/concepts and to use dictionaries more.
( Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. )

- Especially, there are not any placeS for some words/concepts by some consciousness/approach. YES! / NO!
( Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. EVET! / HAYIR! )

- That's possible to think (not abled to) undefined "3rd" meanings but the responses in our minds and/or middle meanings of between all compared/stated words in this page.
( Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir. )

- There is going to be place to etymological responses of the words in this page in the right time. ( We look forward your attention/contributions/support. )
( Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine de yer verilecektir.( Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız! )

- All the information in this page can be guide to NLP(Neuro Linguistic Programming) appliers/students.
( Buradaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine çalışanlara kılavuzluk edebilir. )

- This guide is can be used for vehicle of questioning and intensive/deep thinking.
( Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir. )

- There aren't string on words in any priority/difference/speciality/emphasize between before "... with" after "to(/with) ...". Both of them mustn't confuse, must be aware of deepness/importance and to be seriousness to give place/support to both words.
( Sözcükleri dizerken "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir. )

- Evaluate the words to think deeper, the "word" before "- ... with", put the (same) "word" after the "to(/with) ..." word at the last again in your mind. )
( if "- PRIMARY with SECONDARY", "- PRIMARY with SECONDARY [to(/with) PRIMARY]" )
( Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BİRİNCİL OLAN ile İKİNCİL OLAN" ise "- BİRİNCİL OLAN ile İKİNCİL OLAN [ile BİRİNCİL OLAN]" gibi. )

- You can try to pronounce the Turkish responses of the words by the second line.
( İlk parantez içindekiler Türkçe'deki seslendirilişleridir. :(iki nokta üstüste) kullanılan yerler biraz uzatılmalıdır. Fakat kesinlikle Türkçe'deki seslendirildikleri(Türkçe seslendirmek üzere yazıldıkları) durumlarıyla aklınızda tutmaya çalışmayın. Sözcüklerin öncelikle imgelerini(zihninizdeki karşılıklarını), sonra İngilizce yazılışlarını gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Seslendirme/söyleniş kısmı zihninizde zamanla yerini otomatik olarak alacaktır[hiç şüpheniz olmasın]. )

- There won't be place to Turkish pronounciations of all words, by some consciousness/approach.
( Bazı/birçok sözcükte özellikle/bilerek/belli bir bilinçle/yaklaşımla Türkçe karşılıkları ve Türkçe seslendirmeleri bulunmamaktadır. )

- It will be pleasure to see/get all your contribution/support/warnings/commentaries and suggestions about this guide/dictionary! Also you can recommend/send this page/address to your friends by click here.
( Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz. )


 


 

 

- GENERAL with SPECIFIC
( cenırıl vit sipesifik )
( GENEL ile ÖZEL )

- PRIMARY with SECONDARY
( pıraymeri vit sekındıri )
( BİRİNCİL OLAN ile İKİNCİL OLAN )

- MEANS & ENDS/PURPOSE
( mi:ns end ends/pörpıs )
( AMAÇ ile ARAÇ )

- PROCESS with/<> OUTCOME
( proses vit autkam )
( SÜREÇ ile SONUÇ )

- THEORY with PRACTICE
( tiori vit prektıs )
( TEORİ ile PRATİK )

- FEAR & ANXIETY
( fiır end engzayiti )
( KORKU ile KAYGI )

 

 

- CONCEPTS with WORDS
( konsepts vit vörds )
( KAVRAMLAR ile SÖZCÜKLER )

- HUMAN with ANYTHING
( hü:mın vit eniting )
( İNSAN ile HERHANGİ BİR ŞEY )

- THAT and THAT
( det end det )
( ONU ve ONU )

- THAT with THAT
( det vit det )
( ONUNLA ONU )

- THIS with THAT
( dis vit det )
( BUNUNLA ONU )

 

- TO CONFUSE with TO REPLACE
( KARIŞTIRMA ile YERİNE KOYMA )

- TO CONFUSE with TO RECONCILE
( KARIŞTIRMA ile BAĞDAŞTIRMA )

- TO CONFUSE with TO TIDY UP
( KARIŞTIRMA ile TOPARLAMA )

- TO CONFUSE with TO ROLL UP
( KARIŞTIRMA ile YUVARLAMA )

- TO CONFUSE with TO UNITE
( KARIŞTIRMAK ile BİRLEŞTİRMEK )

- TO CONFUSE with TO SMUDGE
( KARIŞTIRMAK ile BULAŞTIRMAK )

- TO CONFUSE with TO CALL
( KARIŞTIRMAK ile ÇAĞRIŞTIRMAK )

- TO CONFUSE with TO FASTEN/ATTACH
( KARIŞTIRMAK ile İLİŞ(TİR)MEK )

- TO CONFUSE with TO NOT CONFUSE
( KARIŞTIRMAK ile KARIŞTIRMAMAK )

- TO CONFUSE with TO RESEARCH
( KARIŞTIRMAK ile İNCELEMEK )

- TO CONFUSE with TO LOSE
( KARIŞTIRMAK ile ŞAŞIRMAK )

- TO CONFUSE with TO DELVE
( İNCELEMEK ile KURCALAMAK )

- TO MIX with GET INSIDE
( KARIŞMAK ile İÇİNE GİRMEK )

- TO INTERFERE/MEDDLE with TO NOSE INTO
( KARIŞMAK ile "BURNUNU SOKMAK" )

- TO INTERFERE/MEDDLE with TO INTERVENE
( KARIŞMAK ile MÜDAHALE (ETMEK) )

- TO CONFUSE with TO BOTHER
( KARIŞMAK ile UĞRAŞMAK )

- INTERSECTION with TO CONJUNCTION
( KESİŞME ile BİRLEŞME )

- TO ASCRIBE with TO RECONCILE
( YAKIŞ(TIR)MA ile BAĞDAŞ(TIR)MA )

- TO RECONCILE with IDENTIFICATION
( BAĞDAŞTIRMA ile ÖZDEŞLEŞTİRME )- COMMON FIELD with COMMON POINT
( ORTAK ALAN ile ORTAK NOKTA )

- COMMON POINT with TO LIKEN
( ORTAK NOKTA ile BENZE(T)MEK )

- COMMON POINT with COMMON SENSE
( ORTAK NOKTA ile ASGARİ MÜŞTEREK )

- CONNECTION with TRICK
( BAĞLANTI ile "AYAK" )

- CONNECTION with PROPORTION
( BAĞLANTI ile ORANTI )

- TO UNITE with TO INTEGRATE
( BİRLEŞTİRMEK ile BÜTÜNLEŞTİRMEK )

- TO UNITE with TO COMPLETE
( BİRLEŞTİRMEK ile TAMAMLAMAK )

- TO UNITE with TO COME TOGETHER
( BİRLEŞTİRMEK ile BULUŞTURMAK )

- PUT IN SIDE BY SIDE with TO BRING TOGETHER
( YANYANA KOYMAK ile BİRARAYA GETİRMEK )

- TO PUT with TO LEAVE
( KOYMAK ile BIRAKMAK )

- BEGINNING with PROCESS
( BAŞLANGIÇ ile SÜREÇ )

- DURATION with PROCESS

- BEGINNING with BEFORE
( BAŞLANGIÇ ile ÖNCE )

- BEGINNING with ORIGIN
( BAŞLANGIÇ ile MAYA )

- PROCESS with DURABLE
( SÜREÇ ile SÜREGİDEN )

- PROCESS with TRACK
( SÜREÇ ile İZ )

- VISIBLE PART OF "ICEBERG" with INVISIBLE PART OF "ICEBERG"
( "BUZDAĞININ" GÖRÜNEN BÖLÜMÜ ile "BUZDAĞININ" GÖRÜNMEYEN BÖLÜMÜ )

- TO RECOGNIZE THE SELF with TO KNOW THE SELF
( KENDİNİ TANIMAK ile KENDİNİ BİLMEK )

- INTEGRITY IN THE SELF with SEPERATION TO OUT WORLD [AND MANAGEMENT]
( KENDİ İÇİNDE BİRLİK ile DIŞ DÜNYA İÇİN AYRIŞMA (VE YÖNETİMİ) )

- FREEDOM with INTERNAL FREEDOM
( ÖZGÜRLÜK ile İÇ ÖZGÜRLÜK )

- SPIRIT with INSTINCT
( TİN ile İÇGÜDÜ )

- INTERIOR DYNAMIC with EXTERNAL DYNAMIC
( İÇ DİNAMİK ile DIŞ DİNAMİK )

- "WHICH THE FIRE BURNS INSIDE" with "WHICH THE FIRE BURNS OUTSIDE"
( "İÇİ YAKAN ATEŞ" ile "DIŞI YAKAN ATEŞ" )

- TRANSFORMATION with ALTERATION
( DÖNÜŞÜM ile DEĞİŞİM )

- PROGRESS with TRANSFORMATION
( GELİŞİM ile DÖNÜŞÜM )

- TO PROGRESS with TO CONSOLIDATE
( GELİŞTİRME ile PEKİŞTİRME )

- TO CONSOLIDATE with TO RIVET
( PEKİŞTİRME ile PERÇİNLEME )

- METAMORPHISM with ALTERATION
( BAŞKALAŞIM ile DEĞİŞİM )

- NATURAL ALTERATION with ARTIFICIAL ALTERATION
( DOĞAL DEĞİŞİM ile SUNİ DEĞİŞİM )

- BIRTH with TO SHAPE UP
( DOĞUŞ ile BİÇİMLENİŞ )

- ALTERATION with IMMEDIATELY ALTERATION
( DEĞİŞİM ile HEMEN DEĞİŞİM )

- IMMEDIATELY ALTERATION with SUDDEN ALTERATION
( HEMEN DEĞİŞİM ile ÂNİ DEĞİŞİM )

- TO CHANGE with TO GET (NOT) (ABLE TO) CHANGE
( DEĞİŞMEK ile DEĞİŞTİRİL(E)ME(ME)K )

- EXCHANGEABLE(NESS) with ARBITRARY(-I-NESS)
( DEĞİŞEBİLİR(LİK) ile KEYFî(LiK) )

- ARBITRARY(-I-NESS) with PROBABILITY
( KEYFî(LİK) ile OLASILIK )

- TO TRANSFORM with TO CHANGE
( DÖNÜŞTÜRME ile BAŞKALAŞTIRMA )

- CIRCULATION with MOVEMENT
( DOLAŞIM(SİRKÜLÂSYON) ile DEVİNİM )

- GENERAL with REAL
( GENEL ile GERÇEK )

- GENERAL with WHOLE
( GENEL ile TÜM )

- GENERAL with UNIVERSAL
( GENEL ile TÜMEL )

- GENERAL with REGULAR/CONTINUAL GENERAL
( GENEL ile DÜZENLİ/SÜREKLİ GENEL )

- GENERALIZATION with WHOLENESS ATTITUDE
( GENELLEME ile TOPTANCI TUTUM )

- UNIVERSAL with PLURAL
( TÜMEL ile ÇOĞUL )

- PLURAL with SINGULAR
( ÇOĞUL ile TEKİL )

- TOTALITY OF SOMETHING with TOTAL IN SELF
( BİRŞEYİN BÜTÜNÜ ile KENDİNDE BÜTÜN )

- COMPLETE with CONNECTED/RELATED
( BÜTÜN ile BAĞLANTILI )

- UNITY with INTEGRITY
( BİRLİK ile BÜTÜNLÜK )

- UNITY with IDENTITY
( BİRLİK ile ÖZDEŞLİK )

- INTEGRITY with CONCENTRATION
( BÜTÜNLÜK ile KONSANTRASYON )

- COMPLETE with IN A SINGLE PIECE
( BÜTÜN ile YEKPARE )

- ON SELF with TO DRESS
( KENDİNDE ile GİYDİRİLMİŞ )

- LAW with JUSTICE
( TÜZE(HUKUK) ile ADALET )

- ALL with EACH/PER
( TÜM ile HER )- TO COMPARE with "TO KNOCK"
( KIYASLAMA ile "TOKUŞTURMA" )

- COMPARISON with SIMILE
( KARŞILAŞTIRMA ile BENZETME )

- TO SIMILE with TO COMPROMISE
( BENZETMEK ile UZLAŞMAK )

- TO END/FINISH with TO COMPLETE
( BİTİRMEK ile TAMAMLAMAK

- TO (GET) COMPLETE with TO BE
( TAMAMLA(N)MAK ile OLMAK )

- COMPLETE with INTEGRITY
( TAM(LIK) ile BÜTÜN(LÜK) )

- COMPLETE with FINISHED
( TAM(LIK) ile BİTMİŞ(LİK) )

- TO FINISH with "TO PUNCTUATE"
( BİTİRMEK ile "NOKTALAMAK" )

- TO FINISH with TO BRING TO END
( BİTİRMEK ile SONLANDIRMAK )

- TO GET FINISH with TO RELEASE
( SONA ERDİRME ile KURTULMA/KURTARMA )

- TO FINISH with CLOSING
( BİTİRMEK ile KAPATMAK )

- TO FINISH with TO CONSUME
( BİTİRMEK ile TÜKETMEK )

- TO SPEND with TO CONSUME
( HARCAMAK ile TÜKETMEK )

- TO FINISH with TO SOLVE
( BİTİRMEK ile HALLETMEK )

- TO FINISH with TO END UP
( BİTİRMEK ile BAĞLAMAK )

- TO BEGIN-TO FINISH with TO BEGIN-TO COMPLETE
( BAŞLAMAK-BİTİRMEK ile BAŞLAMAK-TAMAMLAMAK )

- TO VISUALIZE LIKE HOW/WHAT YOU ARE with TO BE LIKE HOW/WHAT YOU ARE
( OLDUĞUN GİBİ GÖRÜNMEK ile GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OLMAK )

- GOING TO DO with SHOULD DO
( YAPILACAK ile YAPILABİLECEK )

- DEAL WITH with NOT TO DEAL
( UĞRAŞILMASI GEREKEN ile UĞRAŞILMAMASI GEREKEN )

- EXECUTION with TO BEAR
( İŞİ YÜRÜTMEK ile İŞİ GÖTÜRMEK )

- EXECUTION with TO FASTEN
( YÜRÜTME ile TUTTURMA )

- TO KNOW THE WAY with TO BE ON THE WAY/TO PROGRESS
( YOLU BİLMEK ile YOLDA İLERLEMEK )

- [not] TO GIVE/TAKE WEIGHT instead TO CONTROL THE WEIGHT UP/DOWN
( KİLO VERMEK/ALMAK değil/yerine KİLOYU AŞAĞIYA/YUKARIYA KONTROL ETMEK )

- [not] TO PASS THE DAY instead LIVE THE DAY
( GÜNÜ GEÇİRMEK değil/yerine GÜNÜ YAŞAMAK )

- THIS with THIS EXIST TOO
( BÖYLE ile BU DA VAR )

- PROBABLE with LIKE
( OLABİLİR ile GİBİ )

- NOT with EVEN NOT
( DEĞİL ile BİLE DEĞİL )

- NOT with NON-BEING
( DEĞİL ile OLMAMA )

- LIKE with "IF LIKE"
( GİBİ ile "MIŞ GİBİ" )

- AS IF with LIKE
( SANKİ ile GİBİ )

- THIS with THAT with IT
( BU ile ŞU ile O )

- EACH/EVERY with ALL
( HER ile TÜM )

- EACH/EVERY with ALWAYS
( HER ile HEP )

- EVERY THING with EVERYTHING
( HER ŞEY ile HERŞEY('İ) )

- EVERYTHING with EVERYTHING
( HERŞEY ile HERŞEY('İ) )

- TWO with EVERYTHING/EVERYBODY/EVERYTIME
( İKİ(2) ile HERŞEY/HERKES/HER ZAMAN )

- EVERY THING with EVERY THING
( HER ŞEY ile HER ŞEY('İ) )

- ANYTHING with ANYTHING
( HERHANGİ BİR ŞEY ile HERHANGİ BİR ŞEY('İ) )

- NOTHING with NOTHING
( HİÇBİR ŞEY ile HİÇBİR ŞEY('İ) )- SURE with YES
( TABİİ ile EVET )

- YES with NO
( EVET ile HAYIR )

- SOUND with SILENCE
( SES ile SESSİZLİK )

- SILENCE with QUIETNESS
( GÜRÜLTÜSÜZLÜK ile SESSİZLİK/SAKİNLİK )

- QUIETNESS with CALMNESS
( SAKİNLİK ile SAKİNLİK(YUMUŞAKBAŞLILIK) )

- SITUATIONS
( DURUMLAR(HALLER)'I )

- SITUATION with POSITION
( DURUM ile KONUM )

- CONDITION with POWER
( HAL ile MECAL )

- TO STATE THE SITUATION with TO STATE THE NEGATIVENESS
( NO LIKE with NOT LIKE )
( DURUM BELİRTİMİ ile OLUMSUZLUK BELİRTİMİ )
( Seviyor Değilim(/Sevmiyorum). İLE Sevmiyorum. )

- TO STATE with TO EXPOSE
( BELİRTME ile ORTAYA KOYMA )

- THE WAYS/DIRECTIONS
( YOLLAR('I) )

- QUESTION with PERSON
( SORU ile KİŞİ )

- QUESTION with DOUBT
( SORU ile KUŞKU(/ŞÜPHE) )

- QUESTION with INTERPRETATION/COMMENT
( SORU ile YORUM )

- QUESTION-COMMENT with COMMENT-QUESTION
( SORU-YORUM ile YORUM-SORU )

- DOUBT with DISBELIEF
( KUŞKU ile İNANÇSIZLIK )

- EPOCHES/AGES with CENTURIES with PERIODS
( ÇAĞLARI ve YÜZYILLARI ve DÖNEMLERİ )

- TREND with TO MARK A NEW EPOCH
( "TREND" ile ÇIĞIR AÇMAK )

- CYCLE with PERIOD
( DEVİR ile DÖNEM )

- WEST CULTURE with EAST CULTURE
( Not to confuse but also to merge. )
( BATI KÜLTÜRÜ ile DOĞU KÜLTÜRÜ )
( Karıştırmamak ve/fakat birleştirmek gerekir. ) )

- TURKISH with OTHER LANGUAGES
( TÜRKÇE ile ÖBÜR/ÖTEKİ DİLLER )

- RATIO with TO COMPARE
( NİSPET ile KIYAS )

- PROPORTION with BALANCE/PROPORTION
( ORAN ile ORANTI )

- STATISTICS
( İSTATİSTİKLER('İ) )

- COMMENTS
( YORUMLAR('I) )

- COMMENT with EVALUATION
( YORUM ile DEĞERLENDİRME )

- CRITIQUE with EVALUATION
( ELEŞTİRİ ile DEĞERLENDİRME )

- TO DEFINE with EVALUATION
( TANIMLAMA ile DEĞERLENDİRME )

- TO DEFINE with LIMITING
( TANIMLAMA ile SINIRLAMA )

- NOT DEFINITION with NO DEFINITION
( TANIMAZLIK ile TANIMAMAZLIK )

- COMMENT with IDEA
( YORUM ile FİKİR )

- COMMENT with CRITIQUE
( YORUM ile ELEŞTİRİ )

- COMMENT with APPROACH
( YORUM ile YAKLAŞIM )

- APPROACH with REACTION
( YAKLAŞIM ile TEPKİ )

- REACTION with FEEDBACK
( TEPKİ ile GERİBİLDİRİM )

- COMMENT with FEEDBACK
( YORUM ile GERİBİLDİRİM )

- COMMENT with LOOKING
( YORUM ile BAKIŞ )

- COMMENT with "IN ONE RESPECT"
( YORUM ile "BİR BAKIMA" )

- DEFINITION with DOMINANT FEATURE
( TANIM ile BASKIN ÖZELLİK )

- TO CLOSE with TO GET CLOSER
( YAKLAŞMAK ile YAKINLAŞMAK )

- CLOSENESS with WARMTH
( YAKINLIK ile SICAKLIK )

- TO FIND STRANGE with TO REGARD AS A STRANGER
( GARİPSEMEK ile YADIRGAMAK )

- ABSOLUTELY with IN ONE WAY
( MUTLAKA ile BİR ŞEKİLDE )

- ELEMENT with ABSOLUTE
( ÖĞE(UNSUR) ile MUTLAK )

- TO THINK with TO APPRECIATE/EVALUATE
( DÜŞÜNMEK ile DEĞERLENDİRMEK )

- TO THINK with TO CALCULATE
( DÜŞÜNMEK ile HESAPLAMAK )

- CONTEMPLATION with TO SLEEP
( DERİN DÜŞÜNMEK ile UYUMAK )

- TO DON'T THINK with HAVEN'T THOUGHT ABOUT
( DÜŞÜNMEMEK ile DÜŞÜNMEMİŞ OLMAK )

- HAVEN'T THOUGHT ABOUT with/not INSUFFICIENCY/WEAKNESS/BACKWARD
( DÜŞÜNMEMİŞ OLMAK ile/değil YETERSİZLİK/ZAYIFLIK/GERİLİK )

- TO NOT (ABLE TO) THINK DEEP/INTENSIVE/WIDE with IGNORANCE/THOUGHTLESSNESS
( DERİN/YOĞUN/GENİŞ DÜŞÜN(E)MEMEK ile BİLGİSİZLİK/DÜŞÜNCESİZLİK )

- TO BE INSUFFICIENT with INCAPACITY
( YETERSİZ OLMAK ile YETERSİZ KALMAK )

- TO THINK and MANAGE TO NOT VAIN/WASTE TALKING
( DÜŞÜNMEK ve BOŞ KONUŞMAMAYI BECERMEK )

- ONLY/MERE/SHEER with MORE/FURTHER
( SADECE/SIRF ile DAHA ÇOK )

- ONLY with ESPECIALLY
( SADECE ile ÖZELLİKLE )

- ...is with ...is )
( "is" as Guess. with "is" as Scientific. )
( ...dır ile ...dır )
( Tahmin "dır"ı. İLE Bilimsel "dır". )

- ...is with ...is
( "is" as Scientific. with "is" as To prove the self. )
( ...dır ile ...dır )
( Bilimsel "dır". İLE Kendini ispat "dır"ı. )

- ...is "?" with ...is not "?"
( ...dir "?" ile ... değildir "?" )

- TO ATTRACT ATTENTION with TO AROUSE INTEREST
( DİKKAT ÇEKMEK ile İLGİ TOPLAMAK )

- ASSERTION with TO INSIST
( İDDİA ile İDDİADA İDDİA )

- PRETENTIOUS with ENOUGH
( İDDİALI ile YETERLİ )

- HAPPENNED WHAT with NOT HAPPENNED WHAT
( NE OLDUĞU ile NE OLMADIĞI )

- ACCORDING TO YOU with ACCORDING TO ME
( SANA GÖRE ile BANA GÖRE )

- ACCORDING TO ME with FOR ME
( BANA GÖRE ile BENİM İÇİN )

- IN THE NAME OF ... with FOR/TO ...
( ... ADINA ile ... İÇİN )

- CONCEPTS with WORDS
( KAVRAMLAR ile SÖZCÜKLER )

- CONCEPTS with SUBJECT/TOPIC
( KAVRAMLAR ile KONU )

- SUBJECT/TOPIC with FORM
( KONU ile BİÇİM )

- SUBJECT/TOPIC with SITUATION
( KONU ile DURUM )

- SUBJECT/TOPIC with AIM
( KONU ile AMAÇ )

- SUBJECT/TOPIC with PROBLEM
( KONU ile SORUN )

- SHAPE/FORM with/and CONTENT
( BİÇİM ile İÇERİK )

- GIVING NAME with TO CONCEPT
( ADLANDIRMA ile KAVRAMLAŞTIRMA )

- TO CONCEPT with TO CONCEPTUAL
( KAVRAMLAŞTIRMA ile KAVRAMSALLAŞTIRMA )

- COMPREHENSION with CONTAIN
( KAVRAMA ile KAPSAMA )

- TO PROJECT with TO ARRANGE
( TASARLAMAK ile AYARLAMAK )

- PROGRAMME with DESIGN
( PROGRAM ile TASARIM )

- THE MEANINGS OF THE WORDS
( SÖZCÜKLERİN ANLAMLARINI )

- RECOGNIZE THE SELF with SELF REALIZATION
( KENDİNİ TANIMA ile KENDİNİ TAMAMLAMA )

- COSMOLOGY with TEOLOGY with HUMAN
( KOZMOLOJİ ile TEOLOJİ ile İNSAN )

- HUMAN with MIRROR
( İNSAN ile AYNA )

- ME with YOU
( BEN ile SEN )

- ME with WE/US
( BEN ile BİZ )

- YOU with WE/US
( SEN ile BİZ )

- ME CONSCIOUSNESS/YOU CONSCIOUSNESS with WE/US CONSCIOUSNESS
( WE/US CONSCIOUSNESS instead of ME CONSCIOUSNESS/YOU CONSCIOUSNESS )
( BEN BİLİNCİ/SEN BİLİNCİ ile/yerine BİZ BİLİNCİ )

- YOU/TO YOU with YOU/TO YOU
( SEN/SANA ile SİZ/SİZE )

- FROM ME with WITH ME/WITH YOU
( WITH ME/WITH YOU instead of FROM ME )
( BENDEN/SENDEN ile/yerine BENİMLE/SENİNLE )

- EGO IN EXPERIENCE with EGO IN OBSERVATION
( DENEYİM YAŞAYAN BENLİK ile GÖZLEMLEYEN BENLİK )

- EYE with FACE
( GÖZ ile YÜZ(SURAT, VECİH, ÇEHRE, SİMA) )

- FACE with BODY
( YÜZ ile GÖVDE(BEDEN) )

- WATER with HOT WATER
( SU ile SICAK SU )

- AT OUTSIDE with FAR AWAY
( DIŞTAKİ ile UZAKTAKİ )

- FROM OUT with FROM THERE
( DIŞARIDAN ile ORADAN )

- ESSENCE with MARKET
( ÖZ ile MARKET )

- ESSENCE with ESSENCE KINDS
( ÖZ ile ÖZ ÇEŞİTLERİ )

- COVER with ESSENCE
( KABUK(ar. KIŞR) ile CEVHER(/ÖZ) )

- ÖNCELİK(Lİ) (OLAN) ile/ve ÖNEM(Lİ) (OLAN)
( (THE) PRIORITY(/PRIMARY) with/and (THE) IMPORTANT(/IMPORTANCE) )

- HEAVINESS with PRIORITY
( AĞIRLIK(LI) ile ÖNCELİK(Lİ) )

- PRIVILEGED with PRIORITY
( AYRICALIK(LI) ile ÖNCELİK(Lİ) )

- IMPORTANT with SPECIAL/PRIVATE
( ÖNEMLİ ile ÖZEL )

- IMPORTANT with PRECIOUS
( ÖNEMLİ ile DEĞERLİ )

- SPECIAL/PRIVATE/CONFIDENTIAL with SECRET/HIDDEN
( ÖZEL ile GİZLİ )

- SECRET/HIDDEN with COVERED
( GİZLİ ile ÖRTÜK )

- ILLEGAL with SECRET/HIDDEN
( KAÇAK ile GİZLİ )

- GIVING IMPORTANCE with TO VALUE/SUPPORT
( ÖNEM VERMEK ile DEĞER/DESTEK VERME )

- TO SUPPORT with TO ADVERTISE
( DESTEK VERMEK ile REKLÂMINI YAPMAK )

- EVERYBODY with "EVERYBODY"
( HERKES ile "HERKES"İ
- EVERYBODY with MANY
( HERKES ile BİRÇOK )

- EVERYBODY with NOBODY
( HERKES ile HİÇKİMSE )

- EVERYBODY with ALL OF US
( HERKES ile HEPİMİZ )

- EVERYBODY with PEOPLE
( HERKES ile MİLLET )

- SOME OF with SOME
( BİRTAKIM ile BAZI )

- EXISTENCE with PRESENCE
( VARLIK ile MEVCUDİYET )

- INNER EXISTENCE with EXTERIOR EXISTENCE
( İÇ VARLIK ile DIŞ VARLIK )

- EXISTENCE with QUANTITY OF EXISTENCE
( VARLIK ile SAYI(SI) )

- INTEGRATED with SAME
( BİR/BÜTÜN ile AYNI )

- EXACTLY with COMPLETELY
( AYNEN ile TAMAMEN )

- ONE with UNITY with INTEGRITY
( BİR ile BİRLİK ile BÜTÜNLÜK )

- BEHAVE TOGETHER with BEING TOGETHER
( BİRLİKTE HAREKET ETMEK ile BİRLİKTE OLMAK )

- INTEGRATED with EQUAL
( BİR ile EŞİT )

- EFFECTIVE with WHAT EVER
( BİREBİR ile OLDUĞU GİBİ )

- ODD with EVEN
( TEK ile ÇİFT )

- LONE with ALONE
( YALNIZ ile TEK )

- ONLY ... with JUST ...
( YALNIZ ... ile SADECE ... )

- PIECE with ENTIRE/WHOLE
( PARÇA ile BÜTÜN )

- TO DETERMINE/ACCEPTANCE THE PIECE with TO DETERMINE/ACCEPTANCE THE ENTIRE/WHOLENESS
( PARÇA(NIN) SAPTA(N)MASI/KABULÜ ile BÜTÜN(ÜN) SAPTA(N)MASI/KABULÜ )

- TO BREAK INTO PIECES with TO BE DIVIDED
( PARÇALANMIŞ(LIK) ile BÖLÜNMÜŞ(LÜK) )

- PIECE BY PIECE with ALL IN PIECES
( PARÇA PARÇA ile PARAMPARÇA )

- GRAIN with PIECE
( TANE ile PARÇA )

- PARALLEL(NESS) with COOPERATION
( PARALEL(LİK) ile BERABER(LİK) )

- EXPERIMENT with TEST
( DENEY ile TEST )

- EXPERIMENT with OBSERVATION
( DENEY ile GÖZLEM )

- EXPERIMENT with EXPERIENCE
( DENEY ile DENEYİM )

- EXPERIENCE with ACCUMULATION
( DENEYİM ile BİRİKİM )

- WHY? with HOW?
( Questions of the science. )
( NEDEN?(NE'DEN?) ile NASIL?(NE ASIL?) )
( Bilimin sorularıdır. ) )

- WHO? with FOR/TO WHAT?
( Questions of the philosophy and religion.
( KİM? ile NİÇİN?(NE İÇİN?) )
( Felsefe ve din alanının sorularıdır. )

- DIVISION with PARTITION
( BÖLÜM ile BÖLME )

- PART with SECTOR
( KISIM ile KESİM )

- DIVISION with UNIT
( BÖLÜM ile BİRİM )

- TO DIVIDE with TO SEPARATE
( BÖLMEK ile AYIRMAK )

- TO SEPARATE with SELECTION
( AYIRMAK ile AYIKLAMAK )

- TO SEPARATE with CATEGORIZE
( AYIRMA ile KATEGORİZASYON )

- STIMULUS/IMPULSE with IMPULSED
( UYARAN ile UYARILAN )

- WARNING with THREAT
( UYARI ile TEHDİT )

- OTHER with ANOTHER
( BAŞKA ile BAŞKA )

- ANOTHER with DIFFERENT
( BAŞKA ile FARKLI )

- DIFFERENT with INTERESTING
( FARKLI ile İLGİNÇ )

- SEPARATE with QUITE SEPARATE
( AYRI ile APAYRI )

- SEPARATE with ANOTHER
( AYRI ile BAŞKA )

- DISTINCT with SPECIAL
( AYRI ile ÖZEL )

- BROKEN OFF with SEPARATED
( KOPUK ile AYRIK )

- MINIMUM with MAXIMUM
( EN AZ ile EN FAZLA )

- EXTERNALIZE with TO CONCRETIZE
( DIŞLAŞMA ile SOMUTLAŞMA )

- THOUGHT with ATTENTION
( DÜŞÜNCE ile DİKKAT )

- TO INTENSIFY with ATTENTION
( ATTENTION instead of TO INTENSIFY )
( YOĞUNLAŞMA ile/yerine DİKKAT )

- TO MAKE DEEPEN with TO FIT WELL
( DERİNLEŞTİRMEK ile OTURTMAK )

- TO LOCATE with TO FIT WELL
( YERLEŞTİRMEK ile OTURTMAK )

- SUPERFICIAL (/EFFECT) with DEEP (/EFFECT)
( YÜZEYSEL (/ETKİ) ile DERİN (/ETKİ) )

- TECHNICAL (/TOPIC, THEME) with DEEP (/TOPIC, THEME)
( TEKNİK (/KONU) ile DERİN (/KONU) )

- MOTIVATION <-> PATIENCE <-> MOTIVATION
( GÜDÜLENME(MOTİVASYON) <-> SABIR <-> GÜDÜLENME(MOTİVASYON) )

- PATIENCE with DUPERY
( SABIR ile ENAYİLİK )

- TO MAKE DEEPEN with TO FEED
( DERİNLEŞTİRMEK ile BESLEMEK )

- NORMAL with COMMON
( NORMAL ile YAYGIN )

- NORMAL with USUAL/ORDINARY
( NORMAL ile ALIŞILMIŞ )

- NATURAL with USUAL/ORDINARY
( DOĞAL ile ALIŞILMIŞ )

- WIDE OPEN with CLEAR(NESS)/CERTAINTY
( APAÇIK ile NET(LİK)/KESİN(LİK) )

- OPEN with OPENNESS
( AÇIK ile AÇIKLIK )

- OPEN with DIM/FAINT
( AÇIK ile SÖNÜK )

- CLEAR(NESS) with CERTAINTY
( NET(LİK) ile KESİN(LİK) )

- LIMPID with CLEAR
( BERRAK ile NET )

- CERTAINTY with STERN(NESS)
( KESİN(LİK) ile KATI(LIK) )

- CERTAIN with PUNGENT
( KESİN ile KESKİN )- STRICT(NESS) with STERN(NESS)
( SIKI(LAŞMA) ile KATI(LAŞMA) )

- CLEAR with CLARITY
( NETLİK ile BELİRGİNLİK )

- CLEAR with "EXCESSIVENESS"
( NETLİK ile "AŞIRILIK" )

- GIVING RESPONSIBILITY with TAKING RESPONSIBILITY
( TAKING RESPONSIBILITY instead of GIVING RESPONSIBILITY )
( It's not right to "giving responsibility". Better to arrange conditions "to taking responsibility". )
( SORUMLULUK VERME ile/yerine SORUMLULUK ALMA )
( Sorumluluk verilmez, sorumluluk alınır. Sorumluluk alınması için şartlar uygun yapıya büründürülür. )

- RESPONSIBILITY with OBLIGATION
( SORUMLULUK ile ZORUNLULUK )

- RIGHT with GOOD with BEAUTIFUL with MERIT [IN RELIGION]
( Rational. with Ethic. with Aesthetics. with Religious. )
( DOĞRU ile İYİ ile GÜZEL ile SEVAP )
( Akıl. İLE Ahlâk. İLE Estetik. İLE Din. )

- WRONG/MISTAKE with BAD with UNPLEASANT with SIN
( Rational. with Ethic. with Aesthetics. with Religious. )
( YANLIŞ ile KÖTÜ ile ÇİRKİN ile GÜNAH )
( Akıl. İLE Ahlâk. İLE Estetik. İLE Din. )

- WRONG/MISTAKE with "CROOK"
( YANLIŞ ile "YAMUK" )

- (THE SPEECH:) MISUNDERSTANDING with DISTORTION
( (SÖZÜ:) YANLIŞ ANLAMA ile SAPTIRMA )

- RIGHT/TRUE(HONESTY) with WRONG/FALSE
( DOĞRU(LUK) ile YANLIŞ(LIK) )

- RIGHT/TRUE(HONESTY) with APPROPRIATE(NESS)
( DOĞRU(LUK) ile UYGUN(LUK) )

- RIGHT-WRONG with TRUE-FALSE
( DOĞRU-YANLIŞ ile DOĞRU-YALAN )

- SERIOUS/BIG MISTAKE with MISTAKE/HAPPEN/BEHAVE IN REGRET
( CİDDİ/BÜYÜK HATA ile PİŞMANLIK DUYULACAK EYLEM/HATA/OLGU )

- MISTAKE with BLANK/DEFICIT
( HATA ile AÇIK/HESAP AÇIĞI )

- MISTAKE with DEFICIT
( YANLIŞ ile YANILGI )

- MISTAKE with SHAMEFUL
( YANLIŞ(HATÂ) ile AYIP )

- MISTAKE with "REVERSE"
( YANLIŞ ile "TERS" )

- TO SMOOTH; TO CORRECT with TO PACK/TIDY UP; SUMMARIZE
( DÜZELTMEK ile TOPARLAMAK )

- TO ORGANIZE with SUMMARIZE
( DÜZENLEME ile TOPARLAMA )

- TO GET BETTER with TO BECOME ERECT
( DÜZELMEK ile DOĞRULMAK )

- TO MAKE BETTER with TO CORRECT
( DÜZELTMEK ile DOĞRULTMAK )

- WHERE? with UNTIL WHERE?
( NEREYE? ile NEREYE KADAR? )

- INSIDE with OUTSIDE
( insayd vit autsayd )
( İÇ ile DIŞ )

- I with ME
( ay vit mi: )
( ( "BİR BEN VAR BENDE, BENDEN İÇERU" OLAN) "BEN" ile "ben" )

- I/ME with I AM
( ay/mi vit ay em )
( BEN ile BEN-İM )

- I AM with MINE/MY
( ay em vit mayn/may )
( BEN-İM ile BENİM )

- I with ME/TOOL/VEHICLE
( ay vit mi/tu:l/ )
( ZAT ile SIFAT )

- EVERYONE with "EVERYONE"
( evrivan vit evrivan )
( HERKES ile "HERKES"İ )

- EVERYTIME with "EVERYTIME"
( evritaym vit evritaym )
( HER ZAMAN ile "HER ZAMAN"I )

- BASE with METHOD
( beyz vit metıd )
( ESAS ile USÜL )

- PREFER with CHOOSE
( prifö:r vit çu:z )
( TERCİH ile SEÇİM )

- TENDENCY with INTEREST
( tendınsi vit intırest )
( EĞİLİM ile İLGİ )

- WANT/REQUEST with REALLY WANT/REQUEST
( vant/rikuest vit ri:li vant/rikuest )
( İSTEMEK ile GERÇEKTEN İSTEMEK )

- GREED with REQUEST
( gri:d vit rikuest )
( TAMAH ile İSTEK )

- KNOWING WHAT I REQUEST with REQUESTING WHAT I KNOW
( noving vat ay rikuest vit rikuesting vat ay nov )
( İSTEDİĞİM ŞEYİ BİLMEK ile BİLDİĞİM ŞEYİ İSTEMEK )

- ISSUE with SUBJECT with TOPIC with PARAMETER
( işu: vit sabjekt vit topik vit parametır )
( ÖNEMLİ NOKTA ile KONU ile KONU ile PARAMETRE )

- SUBJECT with CONCEPT
( sabjekt vit konsept )
( KONU ile KAVRAM )

- PERSON with CONCEPT/EVENT
( pörsın vit konsept/ivent )
( KİŞİ/BİREY ile KAVRAM/OLAY )

- EVENT with FACT
( ivent vit fekt )
( OLAY ile OLGU )

- IDENTITY with PERSONALITY
( aydentiti vit pörsınaliti )
( KİMLİK ile KİŞİLİK )

- PURE with SIMPLE
( püur vit simpıl )
( SAF ile SADE )

- NOTHINGNESS with NON-BEING
( natingnıs vit nanbiing )
( HİÇLİK ile YOKLUK )

- IMAGE with SYMBOL
( imıc vit simbıl )
( İMGE ile SİMGE )

- SYMBOL with CONCEPT
( simbıl vit konsept )
( SİMGE ile KAVRAM )

- DATA with INFORMATION with KNOWLEDGE with AWARENESS/WISDOM
( deyta vit infırmeyşın vit novlıc vit eveyrnıs/vizdım )
( VERİ ile BİLİ/ENFORMASYON ile BİLGİ ile FARKINDALIK )

- DISTINGUISHNESS with AWARENESS
( distinguişnıs vit eveyr-nıs )
( AYIRDINDALIK ile FARKINDALIK )- TO KNOW with AWARENESS
( tu now vit eveyr-nıs )
( BİLMEK ile FARKINDALIK )

- WILLPOWER with AWARENESS
( vilpavır vit eveyr-nıs )
( İRADE ile BİLİNÇ/FARKINDALIK )

- SCIENCE with SCIENTIFIC
( sayns vit sayntifik )
( BİLİM ile BİLİMSEL )

- EDUCATION with INSTRUCTION
( ecukeyşın vit instrakşın )
( EĞİTİM ile ÖĞRETİM )

- AIM with TARGET
( eym vit targıt )
( AMAÇ ile HEDEF )

- RESULT with JUDGE
( rizalt vit cac )
( VARGI ile YARGI )

- SURMISE with HALLUCINATION
( sırmayz vit halüsineyşın )
( SANI ile SANRI )

- TEMPORARY with PERMANENT
( tempırari vit pörmınınt )
( GEÇİCİ ile KALICI )

- PRESENT with PAST
( prezınt vit past )
( ŞİMDİ ile GEÇMİŞİ )

- PRESENT with FUTURE
( prezınt vit fü:çır )
( ŞİMDİ ile GELECEĞİ )

- REASON with INTELLIGENCE
( ri:zın vit intelicıns )
( AKIL ile ANLAK(ZEKÂ) )

- REASON with MIND
( ri:zın vit maynd )
( AKIL ile ZİHİN )

- MEMORY with REASON
( memori vit ri:zın )
( HAFIZA ile AKIL )

- SUBCONSCIOUS with UNCONSCIOUS
( sab-konşıs vit an-konşıs )
( BİLİNÇALTI ile BİLİNÇDIŞI )- THOUGHT with EMOTION
( toğt vit imo:şın )
( DÜŞÜNCE ile DUYGU )

- DESIRE with THOUGHT
( dizayr vit toğt )
( ARZU ile DÜŞÜNCE )

- WISH with DESIRE
( viş vit dizayr )
( DİLEK ile ARZU )

- THOUGHT with BELIEF
( toğt vit bili:f )
( DÜŞÜNCE ile İNANÇ )

- BELIEF with FAITH
( bili:f vit feyt )
( İNANÇ ile İMAN )

- INSPIRATION with INTUITION
( inspirayşın vit intuişın )
( İLHAM ile SEZGİ )

- INTUITION with DIVINE
( intuişın vit divayn )
( SEZGİ ile KUTSAL; KEHANET; HİSSETMEK )

- THESIS "AS HOMEWORK" with THESIS
( teziz "ez homvörk" vit teziz )
( TEZ ile SAV )

- HUMAN with ANIMAL
( hü:mın vit enımıl )
( İNSAN ile HAYVAN )

- COMFORT with FREEDOM
( komfırt vit fri:dım )
( RAHATLIK ile ÖZGÜRLÜK )

- FREEDOM with BEHAVING IN HOWEVER YOU WANT
( fri:dım vit biheyving in havevır yu vant )
( ÖZGÜRLÜK ile CANININ İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMAK )

- FREEDOM with DOING WHATEVER YOU WANT
( fri:dım vit duing vatevır yu vant )
( ÖZGÜRLÜK ile HER İSTEDİĞİNİ YAPMAK )

- FREEDOM with STRAYNESS
( fri:dım vit streynıs )
( ÖZGÜRLÜK ile BAŞI BOŞLUK )

- FREEDOM with FREENESS
( fri:dım vit fri:nıs )
( ÖZGÜRLÜK ile SERBESTİ )

- MY PERSONAL IDEA with THAT IS THE WAY SHOULD/SHOULDN'T BE
( may pörsınıl aydia vit det iz dı vey şuld/şudınt bi )
( KİŞİSEL DÜŞÜNCEM ile OLMASI / OLMAMASI GEREKEN )

- WISDOM with KNOWLEDGE
( vizdım vit novlıc )
( BİLGELİK ile BİLGİLİLİK )

- ENLIGHTENMENT with RIPEN
( enlaytınmınt vit ripın )
( AYDINLANMA ile OLGUNLAŞMA )

- TRAVELLER with TOURIST
( trevılır vit tu:rist )
( GEZGİN ile TURİST )

- PERCEPTION with FEELING
( pörsepşın vit fi:ling )
( ALGILAMAK ile HİSSETMEK )

- COMPREHENSION/UNDERSTANDING with TOLERANCE
( komprihenşın/andırstending vit tolırıns )
( ANLAYIŞ ile HOŞGÖRÜ )

- INTERACTION with COMMUNICATION
( interekşın vit komünikeyşın )
( ETKİLEŞİM ile İLETİŞİM )

- INFORM with COMMUNICATION
( inform vit komünikeyşın )
( HABERLEŞME ile İLETİŞİM )

- CONFERENCE with SEMINAR
( konfırıns vit seminar )
( KONFERANS ile SEMİNER )

- UNDERSTANDING with PACT
( andırstending vit pekt )
( ANLAŞMA ile ANTLAŞMA )

- GET VOICED with SAYING
( get voysd vit seying )
( SESLENDİRME ile SÖYLEME )

- SAYING with EXPLAINING
( seying vit ekspleyning )
( SÖYLEME ile ANLATMA )

- VOICE with SOUND
( voys vit saund )
( İNSAN SESİ ile SES )

- EMOTION with FEEL(ING)
( imo:şın vit fiıl(ing) )
( DUYGU ile HİS )

- TOUCHING with FEELING
( taçing vit fiıling )
( DOKUNMAK ile HİSSETMEK )

- EFFECT with CONTRIBUTION
( efekt vit kontribişın )
( ETKİ ile KATKI )

- TASTE with DELICIOUS
( teyst vit dilişıs )
( TAT ile LEZZET )

- MERCY with PITY
( mörsi vit piti )
( MERHAMET ile ACIMAK )

- PAIN with SORROW
( peyn vit sorov )
( ACI ile ISTIRAP )

- PAIN with ACHE
( peyn vit eyk )
( ACI ile AĞRI )

- ACHE with STITCH
( eyk vit stiç )
( AĞRI ile SANCI )

- PAIN with SORROW
( peyn vit sorov )
( ACI ile SIZI )- BEHAVIOUR with ATTITUDE
( bihevyır vit etitüud )
( DAVRANIŞ ile TUTUM )

- ATTITUDE with MANNER
( etitüud vit menır )
( TUTUM ile TAVIR )

- MAD with CRAZY
( med vit kreyzi )
( DELİLİK ile ÇILGINLIK )

- PRECAUTION with PARANOIA
( preko:şın vit paranoya )
( TEDBİR ile PARANOYA )

- PRECAUTION with FORBIDDEN
( preko:şın vit forbidın )
( TEDBİR ile YASAK )

- CHARACTER with TEMPERAMENT
( karektır vit temprmınt )
( KARAKTER ile MİZAÇ )

- BABY with CHILD
( beybi vit çayld )
( BEBEK ile ÇOCUK )

- EYEBROW with EYELASH
( aybrov vit ayleş )
( KAŞ ile KİRPİK )

- TERM with TIME
( törm vit taym )
( MÜHLET ile ZAMAN )

- WORD/ACTION with RIGHT TIME
( vörd/ekşın vit rayt taym )
( SÖZ/EYLEM ile DOĞRU ZAMAN )

- WORD/ACTION with RIGHT PLACE
( vörd/ekşın vit rayt pileys )
( SÖZ/EYLEM ile DOĞRU YER )

- TALKING with ARGUE
( tolking vit argüu )
( KONUŞMA ile TARTIŞMA )

- FIGHT with ARGUE
( fayt vit argüu )
( KAVGA ile TARTIŞMA )

- DISCUSS with ARGUE
( diskas vit argüu )
( ELE ALMAK ile TARTIŞMA )

- MOVEMENT with ACTION
( muvmınt vit ekşın )
( HAREKET ile EYLEM )

- SHIVE with SHAKE
( şiv vit şeyk )
( TİTREMEK ile SARSILMAK )

- WANT with NEED
( vant vit ni:d )
( İSTEK ile GEREKSİNİM(İHTİYAÇ) )

- WANT with BIDDING
( vant vit biding )
( İSTEK ile EMİR )

- ADMIRE with JEALOUSY
( edmayr vit celısi )
( GIPTA ile KISKANÇLIK )

- NEED with GREED
( ni:d vit gri:d )
( GEREKSİNİM(İHTİYAÇ) ile AÇGÖZLÜLÜK )

- GREED with INSATIABLE
( gri:d vit inseyşıbıl )
( AÇGÖZLÜLÜK ile DOYMAZLIK )

- GREED with APPETITE
( gri:d vit epitayt )
( AÇGÖZLÜLÜK ile İŞTAH )

- NEED with OBLIGATION
( ni:d vit obligeyşın )
( İHTİYAÇ ile ZORUNLULUK )

- KEEPING with COLLECTING
( ki:ping vit kollekting )
( BULUNDURMA ile BİRİKTİRME )

- STINGINESS with THRIFTYNESS
( stincınıs vit triftınıs )
( CİMRİLİK ile TUTUMLULUK )

- FOUNDER with OWNER
( faundır vit ovnır )
( KURUCUSU OLMAK ile SAHİP OLMAK )

- TRADE with BARTER
( treyd vit bartır )
( ALIŞVERİŞ/TİCARET ile DEĞİŞTOKUŞ )

- COMMISION with BRIBE
( komi:şın vit brayb )
( KOMİSYON ile RÜŞVET )

- PRESENT with BRIBE
( prezınt vit brayb )
( HEDİYE ile RÜŞVET )

- GENEROSITY with EXTRAVAGANCE
( cenırasıti vit ikstravıgıns )
( CÖMERTLİK ile İSRAF )

- HOLD with KEEPING
( hold vit ki:ping )
( TUTMA ile BULUNDURMA )

- ABLE TO with POSSIBILITY
( eybıl tu vit pasıbiliti )
( İMKÂN ile OLASILIK )

- POSSIBILITY with CHANCE
( pasıbiliti vit çens )
( OLASILIK ile ŞANS )

- PROBABILITY with CHANCE
( probıbiliti vit çens )
( İHTİMAL ile ŞANS )

- PROBABILITY with POSSIBILITY
( probıbiliti vit pasıbiliti )
( İHTİMAL ile OLASILIK )

- LIFE with LIVING
( layf vit living )
( YAŞAM ile YAŞANTI )- ANNOUNCEMENT with ADVERTISEMENT
( enaunsmınt vit edvırtayzmınt )
( İLAN ile REKLAM )

- BENEFIT with PROFIT
( benıfit vit profit )
( FAYDA ile KÂR )

- DIFFERENCE with PROFIT
( difirıns vit profit )
( FARK ile KÂR )

- CONTROL with INSPECTION
( kontrol vit inspekşın )
( KONTROL ile DENETLEME )

- ASSIMILATION with IDENTITY
( asimileyşın vit aydentiti )
( BENZEŞLİK ile ÖZDEŞLİK )

- INFINITE with UNLIMITED
( infini:t vit anlimitıd )
( SONSUZ ile SINIRSIZ )

- SEE with LOOK
( si: vit luk )
( GÖRMEK ile BAKMAK )

- HEAR with LISTEN
( hiır vit lisın )
( İŞİTMEK ile DUYMAK )

- CALMNESS with QUIETNESS
( kolmnıs vit kuaytnıs )
( SAKİNLİK ile SESSİZLİK )

- SILENCE with QUIETNESS
( saylıns vit kuaytnıs )
( GÜRÜLTÜSÜZLÜK ile SESSİZLİK )

- BEWILDERMENT with FEAR
( bivildırmınt vit fiır )
( ŞAŞKINLIK ile KORKU )

- ANXIETY with APPREHENSION
( engzayiti vit eprıhenşın )
( KAYGI ile KURUNTU )

- FEAR with AVOID
( fiır vit evoyd )
( KORKMAK ile ÇEKİNMEK )

- AVOID with TO PROTECT
( evoyd vit tu protekt )
( ÇEKİNMEK ile SAKINMAK )

- ABSTAINER with TIMID
( absteynır vit timi:d )
( ÇEKİMSER ile ÇEKİNGEN )

- TO PROTECT with ABSTAIN
( tu protekt vit absteyn )
( SAKINMAK ile KAÇINMAK )

- SHOCK with BEING SHOCKED
( şok vit biing şokd )
( ŞOK ile ŞOKE OLMAK )

- INSURANCE with REINSURANCE
( inşurıns vit ri-inşurıns )
( SİGORTA ile REASÜRANS )

- GUARANTEE with GUARANTY
( gerınti: vit gerınti )
( GÜVENCE ile GARANTİ )

- REALITY with TRUTH
( rialiti vit tru:t )
( GERÇEKLİK ile HAKİKAT )

- REAL with LIKE
( riıl vit layk )
( GERÇEK ile GİBİ )

- REAL with RESULT BY APPROACH
( riıl vit rizalt bay epro:ç )
( GERÇEK ile YAKLAŞIMSAL SONUÇ )

- TRUE with REALITY
( tru: vit rialiti )
( DOĞRU ile GERÇEK )

- CHECKING with COMPARE
( çeking vit kompeyr )
( KARŞILAŞTIRMA ile KIYAS )

- ESSENCE with LATER
( esıns vit leytır )
( ÖZ ile SONRADAN OLAN )

- BEFORE with LATER
( bifo:r vit leytır )
( ÖNCEKİ ile SONRAKİ )- VIRTUE with MERIT
( virçu vit merit )
( ERDEM ile MEZİYET )

- MERIT with TALENT/CAPACITY
( merit vit talınt/kapasiti )
( MEZİYET ile YETENEK/KAPASİTE )

- ART with CRAFT
( art vit kraft )
( SANAT ile ZANAAT )

- DETAIL with NUANCE
( di:teyl vit nüans )
( AYRINTI ile AYIRTI )

- DETAIL with DIFFERENTIATION
( di:teyl vit difırenşıeyşın )
( AYRINTI ile AYRIM )

- LABO(U)R with EFFORT
( leybır vit efırt )
( EMEK ile ÇABA )

- DETERMINATION with INSISTENCE
( ditırmineyşın vit insistıns )
( AZİM ile ISRAR )

- MANAGER with LEADER
( menıcır vit li:dır )
( YÖNETİCİ ile ÖNDER )

- BEING IN THE STATE OF with OBLIGATION
( biing in dı steyt of vit obligeyşın )
( DURUMUNDA OLMAK ile ZORUNLULUK )

- CLASSIC with MODERN
( klasik vit modırn )
( KLASİK ile MODERN )

- RULE with LAW
( ru:l vit lov )
( KURAL ile YASA )

- PRINCIPLE with FORBIDDEN
( prinsipıl vit forbidın )
( PRENSİP ile YASAK )

- CRIME with MISTAKE
( kraym vit misteyk )
( SUÇ ile HATA )

- CRIME with ACCIDENT
( kraym vit eksidınt )
( SUÇ ile KAZA )

- ACCIDENT with DISASTER
( eksidınt vit dizastır )
( KAZA ile FELAKET )

- MISTAKE with SIN
( misteyk vit sin )
( HATA ile GÜNAH )

- MISTAKE with SHAMEFUL
( misteyk vit şeymfıl )
( HATA ile AYIP )

- SIN with SHAMEFUL
( sin vit şeymfıl )
( GÜNAH ile AYIP )

- RESPOND with REACT
( rispond vit riekt )
( TEPKİ VERMEK ile TEPKİ GÖSTERMEK )

- INCITEMENT with PROVOKE
( insaytmınt vit provo:k )
( TAHRİK ile KIŞKIRTMA )

- OBSTINACY with
( obstineysi vit )
( İNATÇILIK ile DİK BAŞLILIK )

- DECISIVENESS with OBSTINACY
( disisivnıs vit obstineysi )
( KARARLILIK ile İNATÇILIK )

- TO GET ANGRY with TO GRUMBLE
( tu get engri vit tu grambıl )
( KIZMAK ile HOMURDANMAK )

- TO THANK with TO APPRECIATE
( tu tenk vit to epreşıeyt )
( TEŞEKKÜR ETMEK ile TAKDİR ETMEK )

- REASON with PROOF
( ri:zın vit pru:f )
( NEDEN ile KANIT )- SENSITIVENESS with AWARENESS
( sensitivnıs vit eveyrnıs )
( HASSASLIK ile DUYARLILIK )

- TROUBLE with PROBLEM
( trabıl vit prablım )
( DERT ile SORUN )

- EASY with PRACTICAL
( i:zi vit prektikıl )
( KOLAY ile PRATİK )

- EASY(NESS) with SIMPLE(NESS)
( i:zi(nıs) vit simpıl(nıs) )
( KOLAY/LIK ile BASİT/LİK )

- FALL IN LOVE with LOVE
( fol in lav vit lav )
( AŞK ile SEVGİ )

- LOVE with UNCONDITIONAL LOVE
( lav vit ankondişınıl lav )
( SEVGİ ile KOŞULSUZ SEVGİ )

- TRUST with LEAN
( trast vit li:n )
( GÜVEN ile DAYANMA )

- CLASH with COINCIDE
( kleş vit koinsid )
( ÇATIŞMA ile ÇAKIŞMA )

- MICROBE with VIRUS
( maykrob vit vayrıs )
( MİKROP ile VİRÜS )

- DISAPPOINTED with FRUSTRATION
( disepointıd vit frustreyşın )
( HAYAL KIRIKLIĞI ile ENGELLENME )

- DIFFERENCE with THE OTHER
( difırıns vit dı adır )
( BAŞKA ile ÖTEKİ )

- OPPOSITE with OTHER
( apızit vit adır )
( KARŞIT ile ÖBÜR(DİĞER) )

- OPPOSITE with TO / DIRECTED
( apızit vit tu / dayrektıd )
( KARŞI ile YÖNELİK )

- TO BACK with THE BACK
( tu bek vit dı bek )
( GERİ ile ARKA )

- LONELINESS with SOLITUDE/ALONE
( lo:nlinıs vit salitiud/elo:n )
( ZİHİNSEL YALNIZLIK ile BEDENSEL YALNIZLIK )

- ARROGANCE with PRIDE
( erıgıns vit prayd )
( KİBİR ile GURUR )

- PRIDE with HONOUR
( prayd vit an'ır )
( GURUR ile ONUR )

- WORKING with PRODUCTION
( vörking vit prodakşın )
( ÇALIŞMA ile ÜRETİM )

- WORKING with PRODUCTIVITY
( vörking vit prodaktiviti )
( ÇALIŞMA ile VERİMLİLİK )

- WORKING with STRUGGLE
( vörking vit stragıl )
( ÇALIŞMA ile UĞRAŞMA )

- STUDY with WORK
( stadi vit vörk )
( DERS ÇALIŞMAK ile ÇALIŞMAK )

- DILIGENCE with TO BE INTELLIGENT
( dilicıns vit tu bi intelicınt )
( ÇALIŞKANLIK ile ZEKİLİK )

- FEATURE with QUALITY
( fi:çır vit kualiti )
( NİTELİK ile KALİTE )

- FEATURE with FUTURE
( fi:çır vit fü:çır )
( NİTELİK ile GELECEK )

- EXTEND with WIDEN
( ekstend vit vaydın )
( YAYMAK ile GENİŞLETMEK )

- COMPLETE with FINISH
( kompli:t vit finiş )
( TAMAMLAMAK ile BİTİRMEK )

- A LOT with ABUNDANCE
( e lat vit ebandıns )
( ÇOK ile BOL )

- VARIETY with KIND
( varieti vit kaynd )
( ÇEŞİT ile TÜR )

- FILE with FOLDER
( fayl vit foldır )
( DOSYA ile KLASÖR )

- TO GIVE with TO TAKE
( tu giv vit tu teyk )
( VERMEK ile ALMAK )

- TO GIVE/TO TAKE with SHARING
( tu giv/tu teyk vit şe:ring )
( VERMEK/ALMAK ile PAYLAŞMAK )

- RUB with TOUCH
( rab vit taç )
( SÜRTMEK ile DEĞMEK )

- WIT and JOKE
( vit vit co:k )
( ESPRİ ve ŞAKA )- COLO(U)RS and ENJOYMENT
( kalırs end encoymınt )
( RENKLER ve ZEVKLER )

- LAUGHING with LAUGHING LOUDLY
( lafing vit lafing laudli )
( GÜLMEK ile KAHKAHA )

- LAUGHING with TO GRIN
( lafing vit tu grin )
( GÜLMEK ile SIRITMAK )

- LAUGHING with SMILING
( lafing vit smayling )
( GÜLMEK ile TEBESSÜM )

- PLEASED with HAPPINESS
( pli:zd vit hepinıs )
( MEMNUNİYET ile MUTLULUK )

- JOY with HAPPINESS
( coy vit hepinıs )
( NEŞE ile MUTLULUK )

- ENJOYMENT with PLEASURE
( encoymınt vit plejır )
( ZEVK ile HAZ )

- ENJOYMENT with LIKE
( encoymınt vit layk )
( ZEVK ile BEĞENİ )

- HANDSOME/BEAUTIFUL with LIKABLE
( hendsım/byutıfıl vit laykıbıl )
( YAKIŞIKLI/GÜZEL ile SEMPATİK )

- BEAUTINESS with WELL CARED
( byutinıs vit vel keyrd )
( GÜZELLİK ile BAKIMLILIK )

- SHAME with ABSTAIN
( şeym vit absteyn )
( UTANMA ile ÇEKİNME )

- FRIENDSHIP with SEXUALITY
( frendşip vit sekşualiti )
( ARKADAŞLIK/DOSTLUK ile EŞEYSELLİK )

- RAKISHNESS with DEBAUCHERY
( rekişnıs vit diboçıri )
( HOVARDALIK ile ÇAPKINLIK )

- LOVE with PASSION
( lav vit peşın )
( AŞK ile TUTKU )

- PASSION with LUST
( peşın vit last )
( TUTKU ile ŞEHVET )

- LOVE with SEX
( lav vit seks )
( AŞK ile SEKS )

- MAKE LOVE with SCREW
( meyk lav vit skru )
( SEVİŞME ile DÜZÜŞME )

- EROTIC with PORNOGRAPHIC
( erotik vit pornografik )
( EROTİK ile PORNOGRAFİK )

- EXCITABLE EJACULATION with SEXUAL EJACULATION
( ekzaytıbl ecakuleyşın vit sekşuıl ecakuleyşın )
( HEYECANSAL BOŞALMA ile CİNSEL BOŞALMA )

- SPERM with SEMEN
( spırm vit semın )
( SPERM ile BELSUYU(MENİ) )

- GAY with TRANSVESTITE with TRANSEXUAL
( gey vit tranvestit vit transekşuıl )
( GAY ile TRA(NS)VESTİ ile TRANSEKSÜEL )

- GUY with GAY

- SPOUSE with BUSINESS
( spauz vit biznıs )
( EŞ ile İŞ )

- BUSINESS LIFE with PRIVATE LIFE
( biznıs layf vit prayvıt layf)
( İŞ HAYATI ile ÖZEL HAYATI )

- HYGIENE with CLEANLINESS
( hayci:n vit kli:nlinıs )
( HİJYEN ile TEMİZLİK )

- ONENESS with UNITY
( BİR-LİK ile BİRLİK )

- ELEMENT with PART
( ÖĞE ile PARÇA )

- PART with WHOLE
( PARÇA ile BÜTÜN )

- CONNECTIVE with INTEGRANT
( BİRLEŞTİRİCİ ile BÜTÜNLEYİCİ )

- INTEGRANT with COMPLEMENTARY
( BÜTÜNLEYİCİ ile TAMAMLAYICI )

- MEAN INTEGRITY with HANDLE IN PIECE BY PIECE
( ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ ile PARÇA PARÇA ELE ALIŞ )

- ABSTRACT with CONCRETE
( SOYUT ile SOMUT )

- INTENSIFY with DEEPEN
( YOĞUNLAŞMA ile DERİNLEŞME )

- ASTRAY with DEGENERATION
( SAPKINLIK ile DEJENERASYON )

- MATERIAL with MORAL
( MADDÎ ile MANEVÎ )

- LEAVE with SEPERATE
( BIRAKMAK ile AYIRMAK )

- DEPENDENCE with ATTACHMENT
( BAĞIMLILIK ile BAĞLILIK )

- TENSION with STRECH
( GERİLME ile GERİNME )

- CONTENT with CONTEXT
( İÇERİK ile BAĞLAM )

- DUALLY with DIALECTIC
( DUALİTE ile DİYALEKTİK ( EYTİŞİM) )

- SAMENESS with ANALOGY
( AYNİYET ile ANALOJİ )

- OPPOSITE with OTHER
( KARŞI ile DİĞER )

- MYSTIC with GNOSTIC
( MİSTİK ile GNOSTİK )- ZEN with BUDHISM
( ZEN ile BUDİZM )

- ZEN with ANYTHING
( ZEN ile HERHANGİ BİR ŞEY )

- DESIRE / REQUEST / WANT with CHOOSING FREEDOM
( ARZU/İSTEK ile SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ )

- FOOD THAT SHOULD BE / SHOULDN'T BE EATEN AT A MEAL
( AYNI ÖĞÜNDE YENMESİ / YENMEMESİ GEREKENLERİ )

- VEGETABLE with PLANT
( SEBZE ile BİTKİ )

- VEGETABLE with FRUIT
( SEBZE ile MEYVE )

- DIET with REGIMEN
( DİYET ile REJİM )

- DECORATION with ADORNMENT
( SÜSLEME ile BEZEME )

- AESTHETIC with AESTHETISED
( ESTETİK ile ESTETİZE )

- STORY with ARTICLE
( HİKÂYE ile ROMAN )

- ENGINEER with ARCHITECT
( MÜHENDİS ile MİMAR )

- DUST with SMOKE
( TOZ ile DUMAN )

- FOG with SMOKE
( SİS ile DUMAN )

- FLAME with FIRE
( ALEV ile ATEŞ / YANGIN )

- FAMOUS with KNOWN
( ŞÖHRET ile TANINMIŞ )

- PICTURE with PHOTOGRAPH
( RESİM ile FOTOĞRAF )

- SONG with MUSIC
( ŞARKI ile MÜZİK )

- MELODY with MUSIC
( MELODİ ile MÜZİK )

- TEMPO with RHYTHM
( TEMPO ile RİTİM )

- FOLK with PUBLIC DANCES
( FOLKLOR ile HALK OYUNLARI )

- FOR .... with AS BEING ....
( .... İÇİN ile ..... OLARAK )

- SLANG with SWEARWORD
( ARGO ile KÜFÜR )- PSYCHOLOGY with PSYCHIATRY
( PSİKOLOJİ ile PSİKİYATRİ )

- MEGALOMANIA with NARCISSISNESS
( MEGALOMANİ ile NARSİSİSTLİK )

- EVOLUTION with MUTATION
( EVRİM ile MUTASYON )

- MUTATION with PERMUTATION
( MUTASYON ile PERMUTASYON )

- EVOLUTION with DEVELOPMENT
( EVRİM ile GELİŞİM )

- METAMORPHISM with DEVELOPMENT
( BAŞKALAŞIM ile GELİŞİM )

- ADVANCE with DEVELOPMENT with CHANGE
( İLERLEME ile GELİŞME ile DEĞİŞME )

- ATHEISM with THEISM
( ATEİZM ile TEİZM )

- INCARNATION with BIRTH
( ENKARNASYON ( BEDENLENME) ile DOĞUM )

- RE-INCARNATION with NEW-INCARNATION
( RE-ENKARNASYON ile NEW-ENKARNASYON )

- YOGA with MEDITATION
( YOGA ile MEDİTASYON )

- MEDITATION with CONTEMPLATION
( MEDİTASYON ile KONTEMPLASYON )

- TELEPATHY with CLAIRVOYANCE
( TELEPATİ ile DURUGÖRÜ )

- TELEKINESIS with LEVITATE
( TELEKİNEZİ ile LEVİTASYON )

- TOP with SUMMIT
( TEPE ile ZİRVE )

- ORPHAN with MOTHERLESS
( YETİM ile ÖKSÜZ )

- FOUNTAIN with TAP
( ÇEŞME ile MUSLUK )

- STEAMER with SHIP
( VAPUR ile GEMİ )

- MOIST with WET
( NEMLİ ile ISLAK )

- INNOCENT with PROTECTED
( MÂSUM ile MASÛN )

- PUNISHMENT with SANCTION
( CEZA ile YAPTIRIM )

- VOLUME with CRIME
( CİRİM ile CÜRÜM )

- STAIRS with STEP)
( MERDİVEN ile BASAMAK )

- FURNITURE with PROPERTY
( EŞYA ile MAL )

- BEAD with PEARL
( BONCUK ile İNCİ )

- MOTHER OF PEARL with PEARL
( SEDEF ile İNCİ )

- FOULARD with SCARF
( FULAR ile EŞARP )

- CLOTH with CURTAIN
( ÖRTÜ ile PERDE )

- PAGE with PAPER)
( SAYFA ile YAPRAK )

- TICKET with INVITATION
( BİLET ile DAVETİYE )- BULLDOG with BOXER
( BULDOK ile BAKSIR )

- IRON with STEEL
( DEMİR ile ÇELİK )

- STORM with HURRICANE
( FIRTINA ile KASIRGA )

- ADDITION with EXCESS
( EK ile FAZLA )

- EXCESS with MANY
( FAZLA ile ÇOK )

- WASTE with EXCESS
( ATIK ile FAZLALIK )

- WASTE with GARBAGE
( ATIK ile ÇÖP )

- DETERMINING with DETERMINED
( TAMLAYAN ile TAMLANAN )

- BACKGROUND with GROUND
( ARKATASAR ile ZEMİN )

- SWING with SHAKE OFF
( SALLAMAK ile SİLKELEMEK )

- BITING with BREAKING OFF
( ISIRARAK ile KOPARARAK )

- TRIM with CUT
( KIRPMAK ile KESMEK )

- STATE with GOVERNMENT
( DEVLET ile HÜKÜMET )

- TOMORROW with THE NEXT DAY
( YARIN ile ERTESİ GÜN )

- WAKE UP with GET UP
( UYANMAK ile KALKMAK )

- AWAKE with SOBER
( UYANIK ile AYIK )

- SPECIAL with PECULIAR
( ÖZEL ile ÖZGÜ )

- WEATHER with AIR
( HAVA ile NEFES )

- TO OPEN with OPENING
( AÇIŞ ile AÇILIŞ )

- UNDERESTIMATE with DESPISE
( AZIMSAMAK ile KÜÇÜMSEMEK )

- ECHO with REFLECTION
( YANKILANMA ile YANSIMA )

- CONCENTRATED with TO CONCENTRATE
( KONSANTRE ile KONSANTRASYON )

- SUSPECT with ACCUSED
( ZANLI ile SANIK )

- BUCKLE with SHAKING HANDS
( TOKA ile TOKALAŞMAK )

- "DURUMU" KABUL ETMEK ile KABULLENMEMEK
( TEK ELİNİ KALDIRMAK ile İKİ ELİNİ BİRDEN KALDIRMAK )

- MAIN ROAD with STREET
( CADDE ile SOKAK )

- ANGLE with DIRECTION
( AÇI ile YÖN )

- DIRECTIONS
( YÖNLERİ )

- WEST with EAST
( BATI ile DOĞU )

- NORTH with SOUTH
( KUZEY ile GÜNEY )

- RIGHT with LEFT
( SAĞ ile SOL )

- ROOT with DERIVE
( KÖK ile TÜREMİŞ )

- ADDITIONAL with ROOT
( EK ile KÖK )

- ROOT with USING FURTHER
( KÖK ile SONRAKİ KULLANIMI )

- ACCEDE with EXCEED
( RAZI OLMAK/KABUL ETMEK ile AŞMAK )

- ACCESS with EXCESS
( GİRİŞ ile AŞIRI/FAZLA )

- ADAPT with ADOPT
( UYMAK ile BENİMSEMEK/EVLAT EDİNMEK )

- ADDITION with EDITION
( EKLEME ile BASKI/YAYIM )

- ADDITIONAL with SUPPLEMENTARY
( EK ile EK BİÇİMDE )- COMPLEMENTARY with COMPLIMENTARY
( TAMAMLAYICI ile ÖVÜCÜ )

- ADVICE with ADVISE
( TAVSİYE(İSİM) ile TAVSİYE ETMEK(FİİL) )

- AFFECT with EFFECT
( ETKİLEMEK(FİİL) ile ETKİ(İSİM) )

- ADEQUATE with AMPLE
( YETERLİ ile BOL )

- ADMISSION with ADMITTANCE
( 1.GİRİŞ, 2.İTİRAF ile MEKANA GİRİŞ/KABUL EDİLME )

- ADVANTAGE with BENEFIT
( AVANTAJ ile YARAR )

- ALL TOGETHER with ALTOGETHER
( HEP BİRLİKTE ile TAMAMEN/TÜMÜYLE )

- ALLUSION with ILLUSION
( İMÂ ile YANILSAMA )

- ALL WAYS with ALWAYS
( HER YOL/ŞEKİL ile HER ZAMAN/DAİMA )

- AMONG with BETWEEN
( ARASINDA(3 ^v 3'den fazla ise) ile ARASINDA(2 şey veya insan arasında) )

- ANGEL with ANGLE
( MELEK ile AÇI )

- ANTICIPATE with EXPECT with HOPE
( ÜMİTLE BEKLEMEK ile BEKLENTİ ile UMMAK )

- AS with LIKE
( GİBİ(Fillerle) ile GİBİ(İsim ve Zamirlerle) )

- LIABLE with LIKELY
( 1.SORUMLU, 2.MARUZ, 3.EĞİLİMLİ ile OLASI )

- ASCEND with ASSENT
( YÜKSELMEK, ÇIKMAK ile RIZA )

- ASCERTAIN with LEARN
( ARAŞTIRARAK ÖĞRENMEK ile ÖĞRENMEK )

- TO ASSIMILATE with TO SIMULATE
( SİNDİRMEK ile TAKLİT ETMEK )

- TO ASSUME with TO PRESUME
( VARSAYMAK ile KUVVETLİ BİR KANAAT BELİRTMEK )

- TO ASSURE with TO ENSURE with TO INSURE
( GARANTİ VERMEK ile SAĞLAMAK ile SİGORTALAMAK )

- BASE with BASIS
( 1. TEMEL, 2. ESAS, 3.ADİ,ALÇAK 4.ÜS ile TEMEL, ESAS )

- BESIDE with BESIDES
( YANINDA ile ...DEN BAŞKA )

- BIG with LARGE with GREAT
( BÜYÜK(Hacim) ile GENİŞ ile BÜYÜK(Manevi) )

- BRIEF with SHORT
( KISA(Sadece zaman için) ile KISA(Hem zaman, hem madde için) )

- CAUSE with REASON
( SEBEP[ORTAYA ÇIKARAN] ile MANTIKLA İLGİLİ NEDEN, [AÇIKLAYICI] )

- CEASE with PAUSE with STOP
( DURMAK(Edebi ve resmi) ile DURAKLAMAK ile DURMAK(Fiziksel) )

- TO CENSOR with TO CENSURE
( SANSÜRLEMEK ile KINAMAK )

- CENTER/CENTRE with MIDDLE
( MERKEZ ile ORTA )

- CESSION with SESSION
( FERAGAT ile OTURUM/CELSE )

- COARSE with COURSE
( KABA ile KURS )

- COLLABORATION with COLLUSION
( İŞBİRLİĞİ ile GİZLİ ANTLAŞMA )

- COMMON with MUTUAL
( ORTAK ile KARŞILIKLI )

- TO COMMEND with TO COMMENT
( ÖVMEK ile YORUMLAMAK )

- TO COMPOSE with TO COMPRISE
( OLUŞTURMAK ile ...DEN OLUŞMAK, KAPSAMAK, İBARET OLMAK )

- COMPREHEND with UNDERSTAND
( KAVRAMAK ile ANLAMAK )

- COMPREHENSIBLE with COMPREHENSIVE
( ANLAŞILABİLİR ile GENİŞ KAPSAMLI )

- TO CONVINCE with TO PERSUADE
( DELİLLERLE İNANDIRMAK ile İKNA ETMEK )

- COUNCIL with COUNSEL
( KONSEY, KURUL ile ÖĞÜT )

- DETERIORATE with DEGENERATE
( KÖTÜLEŞMEK ile DEJENERE, YOZLAŞMA )

- DETRACT with DISTRACT
( BİR ŞEYİN DEĞERİNİ AZALTMAK ile DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEK )

- DEVICE with DEVISE
( ALET ile PLANLAMAK )

- DIMINISH with MINIMIZE
( AZALMAK ile AZALTMAK )

- REDUCE with DECREASE
( İNDİRMEK, AZALTMAK ile AZALTMAK )

- TO DISCLOSE with TO EXPOSE/TO REVEAL with TO DIVULGE
( AÇIKLAMAK ile AÇIĞA VURMAK ile GİZLİ BİR ŞEYİ AÇIKLAMAK )- DISCOVER with INVENT
( KEŞFETMEK ile İCAT ETMEK )

- ECONOMIC with ECONOMICAL
( EKONOMİ/İKTİSAT İLE İLGİLİ ile TUTUMLU )

- ELUSIVE with ILLUSIVE
( BİR GÖRÜNÜP, BİR KAYBOLAN İNSAN ile YANILTICI )

- EMERGE with SUBMERGE
( ORTAYA ÇIKMAK, BELİRMEK ile DALMAK((Suya) )

- EMINENT with IMMINENT
( ÜNLÜ, SEÇKİN ile PEK YAKINDA )

- EMPTY with VACANT
( BOŞ(dolu olmayan ile BOŞ(işgal edilmeyen) )

- ERROR with FALLACY with MISTAKE(BY)
( HATA ile KANDIRICI BİR İNANÇ, YANLIŞLIKLA )

- EXCEEDINGLY with EXCESSIVELY
( ÇOK FAZLA with AŞIRI DERECEDE ÇOK )

- EXCEPT with ACCEPT
( HARİÇ, HARİCİNDE ile KABUL ETMEK )

- TO EXCITE with TO INCITE
( HEYECANLANDIRMAK ile KIŞKIRTMAK )

- EXPLICIT with IMPLICIT
( AÇIK, NET ile DOLAYLI, İMALI )

- EXTERIOR with EXTERNAL
( DIŞ KISIM ile DIŞ ŞEKLİ )

- EXTERIOR with EX
( DIŞ KISIM ile ESKİ )

- FEASIBLE with POSSIBLE
( YAPILABİLİR ile OLANAKLI )

- FLAIR with FLARE
( DOĞUŞTAN YETENEK ile PARLAMA, ALEVLENME )

- FOREWORD with FORWARD
( ÖNSÖZ ile İLERİ )

- FOREWORD with PREFACE
( ÖNSÖZ ile YAZAR TARAFINDAN YAZILAN ÖNSÖZ )

- TICKET with INVITATION
( BİLET ile DAVETİYE )

- STAIRS with STEP
( MERDİVEN ile BASAMAK )

- STAIRS with LADDER
( MERDİVEN ile EL MERDİVENİ )

- LAIR with DEN
( İN(küçük hayvanların) ile İN(büyük hayvanların) )

- BEGIN(ING) with START(ING) with PRELUDE
( ile )

- SAVE with CARE
( KORUMA(SAKLAMA) ile BAKIM/İLGİ )

- SPEAK with TALK
( KONUŞMAK ile KONUŞMAK )

- SEEK with LOOK FOR
( ARAMAK ile ARAMAK )

- WRITTEN with PRONOUNCE
( YAZILAN ile SESLENDİRİLEN )

- ACRONYME with ABBREVIATION
( UNICEF ile FBI )

- TURKEY/Turkey with turkey
( ÜLKE OLAN ile HİNDİ )

- RIGHT with RIGHT
( Doğru! ile Sağ. )

- SHADOW with ARBOUR
( Gölge. İLE Gölgelik, çardak. )- THRILL with SHIVER with RIGOR with VIBRATION

- RECEIPT with INVOICE

- PRAY with INVOKE

- TENDENCY with INCLINATION

- REGULAR VERBS with IRREGULAR VERBS

- MANNER with ASSUMPTION

- SEWER with SEWER

- SEWER with CESSPOOL

- SEWER with SEWER SYSTEM

- ABYSS with HELL

- ABASH with SHAME

- SISTER with NUN with ABBESS with MOTHER

- NUN with NONE

- ABATE with DECREASE

- HYPHEN with DASH

- PARENTHESES ( ) with BRACKETS [ ]

- PUNCTUATIONS

- SLASH with VIRGULE

- VIGO(U)R with POWER

- PRECISE(NESS) with DEFINITE with ABSOLUTE

- CONTRAST with OPPOSITE with ANTONYMOUS with REVERSE with INVERSE

- CONTRARY with ANTI

- LIGHT with FAIR

- XANTHOUS with YELLOW with BLONDE

- XYLO with WOOD with FIREWOOD

- XYSTER with SPATULA

- JUNGLE with FOREST

- PRETEND with FORGERY

- DRESS(ING) with WEAR(ING) with CLOTH(ING)

- FROG with FOG

- FOG with FORK

- FRIED with FRIEND

- EXECUTION with DEATH PENALTY

- FONDLE with TOUCH

- COGNITION with RECOGNITION

- COGNITION with TO KNOW

- SURVIVAL with CHALLENGE

- FURTHER with BEYOND

- MORE with BEYOND

- ILLIMUNATE with LIGHTENMENT

- PATTERN with FORM

- TO KISS with SNOGGING

- ARGUE ile DISAGREEMENT

- UPPERCASE with LOWERCASE

- MANAGE(MENT) with MÉNAGE

- SYNCHRONICITY ile SIMULTANEISM

- SUE with CASE

- NANNY with BABYSITTER

- STAFF ile CREW

- DROP with LEAVE

- DIVISION with PART

- IDEA with THOUGHT

- DENY with REJECTION with OBJECTION

- CLOCK with WATCH

- WATCH with WATCH

- OK with DONE

- WHOLE with HOLE

- VERY with SO

- TRUE with RIGHT

- KEY with MASTER KEY

- FOLDER with HOLDER

- EMBED with INTEGRATE

- EXPERIMENT with EXPERIENCE

- INVENTION with INNOVATION

- RESONANCE with VIBRATION

- WHOLE with HALL

- WHOLE with HOLE

- FLESH with MEAT

- MEAT with MEET

- OVER with BEYOND

- SOUP with SOAP

- PLACE with PALACE

- INSTEAD with EUPHEMISM

- CELEBRATION with CONGRATULATION

- RANDOM with COINCIDENCE

- DIRECTION with DESTINATION

- GET with TAKE with BUY

- DELAY with LATE

- PROGRAM with PROGRAMME

- LEAN with RELY

- SURRENDER with GIVEUP

- CRUELTY with COMPULSION

- DUDE with BUDDY

- PHENOMENON with FACT

- WASTE with WAIST- BREATH with BREATHE
( SOLUK ile SOLUK ALMAK )

- FEAR with PRECAUTION
( KORKU ile TEDBİR )

- ACTION with TO APPLY
( EYLEM ile UYGULAMA )

- DEFINITION with DIFFERENTATION
( TANIM ile AYRIM )

- REFRACTION with TO PERISH
( KIRILMA ile BOZULMA )

- TO PERISH with TO DEGENERATE
( BOZULMA ile YOZLAŞMA )

- TO CONFUSE with TO COMPARE
( KARIŞTIRMAK ile KARŞILAŞTIRMAK )

- TO (CAN) NOT SEE with TO (CAN) NOT ATTEND
( GÖR(E)MEMEK ile DİKKAT ETMEMEK/EDEMEMEK )

- BEING with ...ING/["GERUNDS"]
( OLMAK ile ...-İŞ-MEK )

- READING! and READING! and READING!
( OKUMAK! ve OKUMAK! ve OKUMAK! )

- GOING TO READ with GOING TO TALK
( OKUNACAKLAR ile KONUŞULACAKLAR )

- REQUEST SO MUCH with REALLY REQUEST/WANT
( REALLY REQUEST/WANT instead of REQUEST SO MUCH )
( ÇOK İSTEMEK ile/yerine GERÇEKTEN İSTEMEK )

- TO GENERALIZE with (VALUE) TO BE AS POSSIBILITY
( [VALUE] TO BE AS POSSIBILITY instead of TO GENERALIZE )
( GENELLEŞTİRME ile/yerine OLASILIK OLARAK (DEĞERLENDİRME) )

- FULL with COMPLETE
( DOLU ile TAM )

- TO LEAN with TO LEAN AGAINST
( DAYANMAK ile YASLANMAK )- CYCLONE with HABIT
( DÖNGÜ ile ALIŞKANLIK )

- CRITIQUE with REJECTION
( ELEŞTİRİ ile RED )

- ALLUSION with CRITICISM
( KİNAYE ile TENKİT )

- PARTICIPATION with/and TO SHARE
( KATILIM ile PAYLAŞIM )

- [not] TO CHANGE with ALTERATION
( ALTERATION instead of TO CHANGE )
( DEĞİŞTİRMEK ile/değil/yerine DEĞİŞİM )

- IN THE TERM OF CHANGE with/and NOT IN THE TERM OF CHANGE
( DEĞİŞEN ile/ve DEĞİŞMEYEN )

- DEVELOPMENT with PROGRESS
( GELİŞİM ile İLERLEME )

- INSTEAD with NOT
( YERİNE ile DEĞİL )

- THE THINGS: TO SEE HOW YOU IMAGINE/DREAM instead TO SEE WHAT EVER THEY ARE, AS BEING
( ŞEYLERİ: HAYAL ETTİĞİNİZ GİBİ GÖRMEK yerine ONLARI OLDUKLARI GİBİ GÖRMEK )

- QUESTION IN DOUBT with COMPREHENSION QUESTION
( COMPREHENSION QUESTION instead of QUESTION IN DOUBT )
( ŞÜPHE SORUSU ile/yerine ANLAMA SORUSU )

- LOW with INSUFFICIENT
( DÜŞÜK ile YETERSİZ )

- PRIVATE with PERSONAL
( ÖZEL ile KİŞİSEL )

- not GOAL with INTENTION
( AMAÇ ile/değil KASIT )

- "KNOWN POINTS" with "SOME POINTS"
( "BELLİ NOKTALAR" ile "BAZI NOKTALAR" )

- İLK ile/(ve) TEK
( FIRST with/(and) UNIQUE )

- DIFFERENT with SEPERATED
( FARKLI ile AYRI )

- DIFFERENT with ASSERTIVE
( FARKLI ile İDDİALI )

- HABIT with NECESSITY
( ALIŞKANLIK ile GEREKLİLİK )

- VERY TIGHT with FULL OF LIFE
( SIMSIKI ile DİPDİRİ )

- GOOD with BAD
( İYİ ile KÖTÜ )

- SOOTHSAYING/PREDICTION/PROPHECY/AUGURY with FORESIGHT/PRUDENCE
( KEHANET ile ÖNGÖRÜ )

- TO UNDERSTAND WHAT HE/SHE SAID with TO UNDERSTAND WHAT HE/SHE MEANT TO SAY
( NE DEDİĞİ(Nİ ANLAMAK) ile NE DEMİŞ OLABİLECEĞİ(Nİ ANLAMAK) )

- TO VERIFY with TO SUPPORT
( DOĞRULAMAK ile DESTEKLEMEK )

- MESSY with DIRTY
( DAĞINIK ile PİS )

- TO GIVE PERMISSION with TO GIVE AN OPPORTUNITY
( İZİN VERMEK ile FIRSAT VERMEK )

- SUBJECT with EVENT with FACT
( NESNE ile OLAY ile OLGU )

- ALTERNATIVE with POSSIBILITY
( ALTERNATİF ile OLANAK )

- POVERTY with "STRAIT"
( YOKLUK ile "SIKINTI" )

- TO PRODUCE with TO CREATE
( ÜRETMEK/ÜRETİM ile YARATMAK/YARATIM )

- [IN] ONE DAY with [IN] SAME DAY
( BİR GÜN(DE) ile AYNI GÜN(DE) )

- SHOPPING IN LONG PERIOD with/[instead] LOOKING TO THE NECESSITY
( VİTRİNLERE/TEZGAHLARA UZUN UZUN BAKMAK ile/(yerine) GEREKENE/GEREKTİĞİ KADAR BAKMAK )

- GIVING EXAMPLE with TO SIGN
( ÖRNEK VERMEK ile İŞARET ETMEK )

- TO GIVE with TO GIVE AS A GIFT
( VERMEK ile HEDİYE ETMEK )

- TO GIVE with/and TO GIVE UP
( VERMEK ile/ve VAZGEÇMEK )

- [not] TO GIVE with TO GIVE IN RIGHT TIME
( VERMEK ile/değil ZAMANINDA VERMEK )

- TO GIVE UP with TO POSTPONE/DELAY
( VAZGEÇMEK ile ERTELEMEK )

- EXTREME DEVOTION with SELF-SACRIFICE
( FEDAKÂRLIK ile ÖZVERİ )

- KNOWN with UNKNOWN
( BİLİNEN ile BİLİNMEYEN )

- TO KNOW with TO BE
( BİLMEK ile OLMAK )

- BASE[D] with FUNDAMENTAL
( TABAN(LI) ile TEMEL(Lİ) )

- TO SLOW DOWN with TO AVOID SHOWING OFF
( YAVAŞLATMAK ile AĞIRDAN ALMAK )

- ONE'S FATE with DESTINY
( ALINYAZISI ile KADER )

- EASY with SPONTANEOUS
( RAHAT/KOLAY ile KENDİLİĞİNDEN )

- not PRETEXT with MEANS
( BAHANE ile/değil VESİLE )

- CAUSE with MEANS
( NEDEN ile VESİLE )

- PURITY with TOLERENCE
( SAFLIK ile HOŞGÖRÜ )

- MUSICIAN with VIRTUOSO
( MÜZİSYEN ile VİRTÜÖZ )

- ACTING THE INTUITION with RIPENING THE INTUITION
( SEZGİYİ HAREKETE GEÇİRMEK ile/ve SEZGİYİ OLGUNLAŞTIRMAK )

- EXPERIMENT with EXPERIENCE
( Outside. with Inside. )
( DENEY ile DENEYİM )
( Dışta. İLE İçte. )- HALLUCINATION with SIMULATION
( HALÜSİNASYON ile SİMÜLASYON )

- LEFT BEHIND THE ALTERATION WITHOUT CHANGE with APPEARING OF CONSTANTS IN ALTERATION
( DEĞİŞİMLERDE DEĞİŞMEDEN KALAN ile DEĞİŞMEZ OLANLARIN DEĞİŞİMLERDE ORTAYA ÇIKMASI )

- JUSTICE and LOVE
( ADALET ve SEVGİ )

- HUMAN with HUMAN IN HUMANITY
( İNSAN ile İNSAN(LIK)DA OLAN İNSAN )

- SHARING with/and SOLIDARITY
( PAYLAŞIM ile/ve DAYANIŞMA )

- TO BLAME with TO DETERMINE
( TO DETERMINE instead of TO BLAME )
( SUÇLAMA ile/"yerine" TESPİT )

- EXTREME DEVOTION with TO BEAR
( FEDAKÂRLIK ile KATLANMA )

- TO OVERDO with TO EXAGGERATE
( DOZUNU KAÇIRMAK ile ABARTMAK )

- CONTINUAL with REPEATITION
( SÜREKLİ ile TEKRAR )

- CONTINUAL with MUCH
( SÜREKLİ ile ÇOK )

- NEGATORY with TO REMOVE THE COVERS
( OLUMSUZLAMA ile ÖRTÜLERİ KALDIRMA )

- ONTOLOGY with ONTOEXPERIMENT
( VARLIKBİLİM ile VARLIKDENEYİM )

- METAPHYSICS with ONTOLOGY
( METAFİZİK ile ONTOLOJİ )

- CONTEMPLATION with CONTEMPLATION IN WHICH TURNS TO THE BASE
( TEFEKKÜR ile ASLINA DÖNDÜREN TEFEKKÜR )

- DOUBT with CONTRADICTION
( KUŞKU ile ÇELİŞKİ )- CONSCIOUSNESS and LOVE (IN SELF-EXISTENCE)
( ÖZVARLIK'TA: BİLİNÇ VE SEVGİ )

- METHOD with FACULTY
( YÖNTEM ile YORDAM(MELEKE) )

- METHOD with THE METHOD WITHOUT METHOD
( YÖNTEM ile YÖNTEMSİZ YÖNTEM )

- SELF-INTEREST with BENEFIT
( BENEFIT instead of SELF-INTEREST )
( ÇIKAR ile/"yerine" YARAR )

- TO DETERMINE with TO PUT/BRING FORWARD
( TESPİT ile İLERİ SÜRME )

- TO BE CARRIED AWAY with SENSATION
( KAPILMA ile DUYGULANIM )

- GUIDE with LEADER
( REHBER ile ÖNDER )

- MAJORITY with PLURAL
( ÇOĞUNLUK ile ÇOĞUL )

- BEING with MAKING
( OLAN ile YAPILAN )

- IGNORANCE with OPPRESSION
( CEHALET/CAHİL ile ZULM/ZALİM )

- PLEASURE with INDOLENCE
( KEYİF ile TEMBELLİK )

- OBLIGATION with IF NOT BE, WILL NOT
( ZORUNLULUK ile OLMAZSA OLMAZ )

- CAPABLE with WILL[POWER]
( KUDRET ve İRADE )

- DEFINITE with EXCELLENT
( KESİN ile MÜKEMMEL )

- HARMONY with APPROPRIATENESS
( UYUMLULUK ile UYGUNLUK )

- HARMONY with BEAUTY
( UYUMLULUK ile GÜZELLİK )

- TALENT/CAPACITY with STATE
( YETENEK ile HAL )

- AFFIRMATION with/and AFFIRMATION THE NEGATIVES IN NEGATORY
( OLUMLAMA ile/ve OLUMSUZU OLUMSUZLAYARAK OLUMLAMA )

- CAPACITY with QUALITY
( SIFAT ile NİTELİK )

- NOT TO USE with TO DENY
( KULLANMAMA ile YADSIMA )

- EDUCATION with SENSITIVENESS
( EĞİTİM ile DUYARLILIK )

- "LEG" with "FOOT" [IN OBJECTS]
( NESNELER'DE: "BACAK" ile "AYAK" )

- INTELLIGENCE with CONSCIOUSNESS
( AKIL ile BİLİNÇ(ŞUUR) )

- ANALYSIS with INTERPRETATION
( TAHLİL ile YORUM )

- CURRENT with DISCIPLINE
( AKIM ile DİSİPLİN )

- HISTORY with TIME
( TARİH ile ZAMAN )

- JUSTICE with MERCY
( ADALET ile/ve MERHAMET )

- DEFINITION with LIMITING
( TANIM ile SINIRLAMA )

- TROUBLE with SUBJECT/ISSUE
( DERT ile KONU )- THE MOST with UNIQUE
( EN ile TEK )

- UNIMPORTANT with SECONDARY
( ÖNEMSİZ ile İKİNCİL )

- EXPLANATION with SUMMARY
( AÇIKLAMA ile ÖZET )

- JUSTICE with EQUITY
( ADALET ile HAKKANİYET )

- TO SAVE UP with MOVEMENT
( MOVEMENT instead of TO SAVE UP )
( BİRİKTİRME ile/yerine AKIM )

- TEST ile ANALİZ TEST with ANALYSIS
( TEST ile ANALİZ TEST )

- TO FOLLOW with TO CONTINUE
( TAKİP ETMEK ile DEVAM ETMEK )

- GENERALIZATION with INFERENCE
( GENELLEME ile ÇIKARIM )

- DELIVERANCE with TO BECOME FREE
( KURTULMAK ile ÖZGÜRLEŞMEK )

- DENSE with "HEAVY"
( YOĞUN ile "AĞIR" )

- "TO INVOLVE" with TO TALK ABOUT/ON
( "KARIŞMAK" ile HAKKINDA/ÜZERİNE KONUŞMAK )

- DEBT with GRATEFULNESS
( BORÇ ile MİNNETTARLIK )

- TO TALK with TO TALK IN NECESSITY
( TO TALK IN NECESSITY instead of TO TALK )
( KONUŞMAK ile/yerine GEREKTİĞİ KADAR KONUŞMAK )

- "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "EXISTENCE" with "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "NONEXISTENCE"
( "VAR"I "YOK"LAMAK ile "YOK"U "YOK"LAMAK )

- EXPLANATION [OF ...] with THE NAME [OF ...]
( AÇIKLAMA(SI) ile AD(I)(/İSİM) )

- TO SEARCH FOR EXPECTATION with TO ASK [JUST TO UNDERSTAND]
( TO ASK [JUST TO UNDERSTAND] instead of TO SEARCH FOR EXPECTATION )
( BEKLENTİYE YANIT ARAMAK ile/yerine (SADECE ANLAMAK İÇİN) SORU SORMAK )

- PUNGENT with DENSE
( KESKİN ile YOĞUN )

- SIGNIFIER with SIGNIFIED
( GÖSTEREN ile GÖSTERİLEN )

- EXISTENCE and UNITY
( VARLIK ve BİRLİK )

- DEEP SUBJECT with SERIOUS SUBJECT
( DERİN KONU ile CİDDİ KONU )

- TO BELIEVE with TO GET BASE
( TO BELIEVE instead of TO GET BASE )
( İNANMAK ile/yerine TEMEL ALMAK )

- TO TALK AT LENGTH with "TO PROLONG"
( UZUN UZUN KONUŞMAK ile "UZATMAK" )

- TO GET IMPRESS with TO TAKE
( ETKİLENMEK ile ALIMLAMAK )

- TO DIE with TO BE DESTROYED
( ÖLMEK ile TELEF OLMAK )

- WEALTH with CAPITAL
( SERVET ile SERMAYE )

- MEDIATICAL MIND with ACADEMICAL MIND with SYSTEMATICAL MIND with WISE MIND
( Prudence in 50-100 days. with Prudence in 50-100 years. with Prudence in 500-1000 years. with Prudence in 5000 - ~ years. )
( MEDYATİK ZİHNİYET ile AKADEMİK ZİHNİYET ile SİSTEMİK ZİHNİYET ile BİLGE ZİHNİYET )
( 50-100 günü öngermek. İLE 50-100 yılı öngermek. İLE 500-1000 yılı öngermek. İLE 5000 - ~ yılı öngermek. )

- TO GROW with TO DEVELOP
( BÜYÜME ile GELİŞME )

- DEVELOPMENT with TO STRENGTHEN
( GELİŞTİRME ile GÜÇLENDİRME )

- TO BELIEVE with TO AGREE
( İNANMAK ile KATILMAK )

- EXPLANATION with METAPHOR
( AÇIKLAMA ile EĞRETİLEME )

- LACKING with MISTAKE with INTENTION
( EKSİK ile HATA ile KASIT )

- TO DESCRIBE with TO PLAN
( BETİMLEMEK ile PLÂNLAMAK )- SALES with/and MARKETING )
"( To serve the ready product. with/AND To prepare the unprepared product to sale. )"
( SATIŞ ile/ve PAZARLAMA )
"( Hazır olan ürünün sunulması. İLE/VE Hazır olmayan ürünün satışa hazırlanması. )"

- TO CONTROL AT THE END with TO CONTROL AT THE BEGINNING AND CONTINUOUSLY
( TO CONTROL AT THE BEGINNING AND CONTINUOUSLY instead of TO CONTROL AT THE END )
( KONTROLÜ SONDA YAPMAK ile/yerine KONTROLÜ BAŞTA VE SÜREKLİ YAPMAK )

- CONTROL with COST CONTROL
( KONTROL ile MALİYET KONTROLÜ )

- OVER HISTORY with UNIVERSAL
( TARİH ÜSTÜ ile EVRENSEL )

- METHOD with PROCESS
( YÖNTEM ile SÜREÇ )

- MORAL with METAPHYSICS
( MANEVî ile METAFİZİK )

- RELIGIOUS TEXT with CLASSICAL TEXT
( DİNSEL METİN ile KLÂSİK METİN )

- GOOD with EFFECTIVE
( İYİ ile ETKİLİ )

- FOUNDER CLASSIC with BIG SYNTHESIS CLASSIC with CLASSICS IN, TO CEASE THE CIVILIZATIONS VERTICAL/HORIZONTAL(/BOTH)
( KURUCU KLASİK ile BÜYÜK SENTEZ KLASİĞİ ile MEDENİYETLERİ YATAY/DİKEY(/HEM YATAY, HEM DİKEY) KESEN KLASİKLER )

- HISTORY with TIME
( TARİH ile ZAMAN )

- DISCIPLINE with SYSTEM
( DİSİPLİN ile DİZGE )

- INTERPRETATION/COMMENT with EXCESSIVE INTERPRETATION/COMMENT
( YORUM ile AŞIRI YORUM )

- ARGUMENT with SQUABBLE
( ÇATIŞMA ile TAKIŞMA )

- ADORING TO INTELLIGENCE with ENLIGHTENMENT
( ENLIGHTENMENT instead of ADORING TO INTELLIGENCE )
( AKILTAPARLIK ile/yerine AYDINLANMA )

- THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION with THOUGHT/TO THINK IN ACTION
( THOUGHT/TO THINK IN ACTION instead of THOUGHT/TO THINK WITHOUT ACTION )
( EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE )

- TO SENSE with EXCITEMENT
( DUYUMSAMA ile HEYECAN )

- LOGIC with DIALECTICS
( MANTIK ile EYTİŞİM )

- LOGIC with ORGANIZATION
( MANTIK ile ORGANİZASYON )

- PHENOMENON with REALITY
( GÖRÜNÜŞ ile GERÇEKLİK )- LAW with ABSOLUTE
( YASA ile MUTLAK )

- LAW with/and HARMONY
( YASA ile/ve UYUM )

- FORM with MORPH
( FORM ile MORF )

- [ON] EVERYTHING/PLACE with [ON] NOTHING/PLACE
( HER ŞEY(DE)/YER(DE) ile/ve HİÇBİR ŞEY(DE)/YER(DE) )

- SPACE and TIME
( UZAY ve ZAMAN )

- [not] CLASSIFICATION with CATEGORY
( CATEGORY instead of CLASSIFICATION )
( SINIFLAMA ile/yerine/değil SONSAL/BÜTÜNCÜL SINIFLAMA(KATEGORİ) )

- TO PERCEIVE with TO EXCEED
( SEZMEK ile AŞMAK )

- EXPANSION with EVOLUTION
( AÇILIM ile EVRİM )

- BOUNDARY with/and OTHER
( SINIR ile/ve ÖTEKİ )

- QUALITY with BOUNDARY
( NİTELİK ile SINIR )

- REALITY with MEASUREMENT
( GERÇEK ile ÖLÇÜ(M) )

- TO ASK with TO SAY
( SORMAK ile SÖYLEMEK )

- SELF/ONSELF with INSELF
( KENDİ(NDE) ile İÇİ(NDE) )

- RELATION with/and DISCRIMINATION(-/)UNION
( İLİŞKİ ile/ve AYIRIM(-/)BİRLEŞİM )

- RELATION with PROCESS
( İLİŞKİ ile SÜREÇ )

- TO SHOW with TO PRESENT
( GÖSTERMEK ile SUNMAK )

- LINEAR TIME PARADIGM with VICIOUS CIRCLE TIME PARADIGM
( DOĞRUSAL ZAMAN ANLAYIŞI ile DÖNGÜSEL ZAMAN ANLAYIŞI )

- MEASURABLE[S] with UNMEASURABLE[S]
( ÖLÇÜLEBİLİR(LER) ile ÖLÇÜLEMEZ(LER) )

- TO FIND ORDERLINESS: INSIDE/INSELF with OUTSIDE/OUTSELF
( DÜZEN'İN: İÇTE ARANMASI ile DIŞTA ARANMASI )

- EXISTENCE AT OUT with EXISTENCE AT MIND with EXISTENCE AT LANGUAGE with EXISTENCE IN WRITTEN
( DIŞ DÜNYADAKİ VARLIK ile ZİHİNDEKİ VARLIK ile DİLDEKİ VARLIK ile YAZILI VARLIK )

- COPYING with CREATION
( TAKLİT ile YARATIM )

- FIXED with RELATION
( SABİT ile İLİŞKİ )

- ABSOLUTE[NESS] with RIGHT[NESS]
( MUTLAK(LIK) ile DOĞRU(LUK) )

- BEFORE [...] with AFTER [...]
( (...) ÖNCE(Sİ) ile (...) SONRA(SI) )

- THEORY with SCENARIO
( TEORİ ile SENARYO )

- GENERAL with IN GENERAL
( GENEL ile GENELDE )

- IGNORANCE with CARELESSNESS
( CEHALET ile GAFLET )

- STAR with PLANET
( YILDIZ ile GEZEGEN )- TOWER'S
( KULELER'İ )

- INFORMATION with/"instead" METHOD
( BİLGİ ile/"yerine" YÖNTEM )

- JEWELLER with GOLD DEALER
( KUYUMCU ile SARRAF )

- BEAUTY with FEATURE
( GÜZELLİK ile ÖZELLİK )

- TO DELUDE with TO DECEIVE
( KANDIRMAK ile ALDATMAK )

- TO FORGET with NOT TO KNOW
( UNUTMAK ile BİLMEMEK )

- LIKE ... with AS MUCH AS ...
( ... GİBİ ile ... KADAR )

- TO LIVE THE PERSONAL LIFE with TO LIVE IN THE PERSONAL LIFE
( KENDİ DÜNYANI YAŞAMAK ile KENDİ DÜNYANDA YAŞAMAK )

- TO HOPE with TO GUESS
( UMMAK ile TAHMİN ETMEK )

- YOL ile/ve SÜREÇ
( PATH with/and PROCESS )

- AYIRMAK ile KOPARMAK
( TO SEPARATE with TO BREAK OFF )

- MEANLESS with ABSURD
( ANLAMSIZ ile SAÇMA )

- AQUEDUCT with BRIDGE
( KEMER ile KÖPRÜ )

- MONUMENT with STATUE
( ANIT ile HEYKEL )

- MOULD with RUST
( KÜF ile PAS )

- CHANCE to(with) POSSIBILITY
( ŞANS ile OLANAK )

- TO CONSTITUTE to(with) TO SHAPE
( YAPILANDIRMA ile ŞEKİLLENDİRME )

- OPENNESS to(with) TRANSPARENCY
( AÇIKLIK ile ŞEFFAFLIK )

- FEELING LIKE to(with) BEING THAT
( GİBİ HİSSETMEK ile O OLMAK )

- [not] SOON to(with) LATER
( LATER instead of SOON )
( AZ SONRA ile/değil/yerine DAHA SONRA )

- "TO MAKE WAY FOR" to(with) TO CAUSE
( "YOL AÇMA" ile NEDEN OLMA )

- INFORMATION to(with) TO KNOW
( BİLGİ ile BİLME )
( Dışarıdan. İLE İçeriden. )

- SABOTAGE to(with) CONSPIRACY
( SABOTAJ ile KOMPLO )

- NO to(with) LEAVE
( HAYIR ile TERK )- [not] ANTONYMS to(with) DIFFERENCES
( DIFFERENCES instead of ANTONYMS )
( ZITLAR ile/değil/yerine FARKLAR )

- PROPOSAL to(with) INVITATION
( TEKLİF ile DAVET )

- TO TURN INSIDE OUT to(with) TO REPLACE
( TERSİNE ÇEVİRME ile YER DEĞİŞTİRME )

- [not] OPPOSITE TO (ME/MY THOUGHT/FAITH) to(with) FAR TO (ME/MY THOUGHT/FAITH)
( BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA ) "TERS" ile/değil/yerine BANA/DÜŞÜNCEME/İNANCIMA ) UZAK )

- SUPERIOR to(with) BEYOND
( ÜSTÜN ile ÖTE )

- ONE WITHIN THE OTHER to(with) ONE AFTER THE OTHER/SUCCESSIVELY
( İÇ İÇE ile ARKA ARKAYA )

- "COOL" to(with) IMPORTANT
( "İDDİALI" ile ÖNEMLİ )

- IN THE ESSENCE to(with) AT THE BEHIND OF to(with) BELOW
( ÖZÜNDE ile ARKASINDA ile ALTINDA )

- POSSIBILITY to(with) OPPORTUNITY
( OLANAK ile FIRSAT )

- CAPACITY to(with) "STATE"
( KAPASİTE ile "DURUM" )

- TO CONFUSE to(with) TO LIKEN
( KARIŞTIRMAK ile BENZETMEK )

- TO CHEAT to(with) "TO CONCOCT"
( ALDATMA ile "TEZGAH" )

- "SAME" to(with) "SIMILAR"
( "AYNI" ile "BENZER" )

- DETAIL with DELICACY
( AYRINTI ile İNCELİK )

- THOUGHTLESSNESS with NOT ABLE TO THINK
( DÜŞÜNCESİZLİK ile DÜŞÜNEMEMEK/DÜŞÜNEMEMİŞ OLMAK )

- TO BE READY with EXPECTATION
( HAZIR OLMAK ile BEKLENTİ )

- SKILL/ABILITY with SUCCESS
( BECERİ ile BAŞARI )

- PURIFY with TO BE REFINED
( SAFLAŞMA ile İNCELME )

- TO CONFUSE with TO UNITE
( KARIŞTIRMAK ile BİRLEŞTİRMEK )

- POWER with ORGANIZED POWER
( GÜÇ ile ORGANİZE GÜÇ )

- MOSTLY with EVERY TIME
( ÇOĞUNLUKLA ile HER ZAMAN )

- TO EXAGGERATE with TO DISTORT
( ABARTMAK ile SAPTIRMAK )

- MEANING/SENSE with SUPPORT
( ANLAM ile DAYANAK )

- VARIOUS with DIFFERENT
( DEĞİŞİK ile FARKLI )

- UNDERWATER with ATMOSPHERE
( SUALTI ile/ve ATMOSFER/SU ÜSTÜ )

- [not] TO BOAST with EXPRESSION OF HAPPINESS
( ÖVÜNME/HAVA BASMAK ile/değil MUTLULUĞUN DIŞAVURUMU )

- SOLUTION with RESULT/CONSEQUENCE
( ÇÖZÜM ile SONUÇ )

- LIE with CAMOUFLAGE
( YALAN ile KAMUFLAJ )

- DIRECTION with DIMENSION
( YÖN ile BOYUT )

- LOVE with SEARCHING/SEEKING
( SEVGİ ile ARAYIŞ )

- TO EXCEED with PROGRESS
( AŞMA ile İLERLEME )

- CRITIQUE with TO DENY/REJECT
( ELEŞTİRİ ile YADSIMA )

- TO ADOPT with "TO SUPPORT/LIKE"
( BENİMSEMEK ile "TUTMAK" )

- PROBLEM with RISKY
( SORUNLU ile RİSKLİ )

- DANGEROUS with RISKY
( TEHLİKELİ ile RİSKLİ )

- REASON with TRIGGER
( NEDEN ile TETİKLEYİCİ )

- REPRODUCTION with INCREASE
( ÜREME ile ÇOĞALMA )

- EXISTENCE with/and UNITY
( VARLIK ile/ve BİRLİK )

- EXISTENCE IN SELF with EXISTENCE FOR SELF with EXISTENCE IN SELF AND FOR SELF
( KENDİNDE VARLIK ile KENDİ İÇİN VARLIK ile KENDİNDE VE KENDİ İÇİN VARLIK )

- EXISTENCE with INSTRUMENT
( VARLIK ile ENSTRÜMAN )

- LIMITED EXISTENCE with EXCEPTION OF LIMITED EXISTENCE
( MUKAYYET(BİTİMLİ/KAYITLI/SINIRLI) VARLIK ile GAYRİ-MUKAYYET VARLIK )

- TO BREAKT INTO PIECES with/and EXPLANATION
( PARÇALAMA ile/ve AÇIKLAMA )

- MISTAKE with DESTRUCTION
( HATA ile HELÂK )

- DOMINANT with WIDESPREAD/COMMON
( BASKIN ile YAYGIN )

- [not] TO MAKE OBJECT THE SELF > DISCOVER THE SELF
( KENDİNİ OBJE KILMAK değil KENDİNİ KEŞFETMEK )

- DENSITY with/and SHARING
( YOĞUNLUK ile/ve PAYLAŞIM )

- INFORM with/and INVITATION
( BİLGİ ile/ve DAVET )- DICTIONARY with/and ENCYCLOPEDIC DICTIONARY
ENCYCLOPEDIC DICTIONARY instead of DICTIONARY
(SÖZLÜK ile/ve/yerine ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK )

- LANGUAGE with/and HISTORY
( DİL ile/ve TARİH )

- "HISTORICALESSNESS" with INDIFFERENCE
( TARİHSİZLİK ile/ve ALDIRMAZLIK )

- SAME with COMMON
( AYNI ile ORTAK )

- LOGIC with METHOD
( MANTIK ile YÖNTEM )

- TO NARROW with REDUCTION
( DARALTMA ile İNDİRGEME )

- COPYING with CUSTOM/HABIT
( TAKLİT ile ÂDET )

- DEFICIENCY(IES) with DEFECT(S)
( EKSİKLİKLER('İ) ile/ve AKSAKLIKLAR('I) )

- TO EXCLUDE with TO PRETEND NOT TO SEE/TO TURN A BLIND EYE
( DIŞLAMAK ile GÖRMEZLİKTEN GELMEK )

- REASON with REASON IN FORCE
( GEREKÇE ile ZORLAYICI GEREKÇE )

- PERSUASION with/and JUSTICE/MERCY
( İKNA ile/ve İNSAF )

- COMPREHENSION/UNDERSTANDING with/and PLEASURE
( ANLAYIŞ ile/ve ZEVK )

- TO SCRATCH with TO DIG UP
( EŞELEMEK ile DEŞMEK )

- SETTING/ORDER/REGULARITY with BALANCE
( DÜZEN ile DENGE )

- BALANCE with HARMONY
( DENGE ile UYUM )

- UNIQUE with HARMONY
( BİR ile UYUM )

- "SELF-NESS" with TO KEEP ON SELF
( KENDİLİK ile KENDİNİ SÜRDÜRME )

- SITUATION with PROCESS
( DURUM ile SÜREÇ )

- SITUATION with FACT
( DURUM ile OLGU )

- TO DISTORT with TO REFLECT BACK
( ÇARPITMAK ile GERİYE YANSITMA )

- TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR UNKNOWN WORDS with TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR [ESPECIALLY] KNOWN WORDS
TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR [ESPECIALLY] KNOWN WORDS instead of TO CHECK/LOOK DICTIONARY TO/FOR UNKNOWN WORDS
( BİLMEDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK ile/yerine [ÖZELLİKLE] BİLDİĞİN SÖZCÜKLER İÇİN SÖZLÜĞE BAKMAK )

- CONCEPT with TERM
( KAVRAM ile TERİM )

- DESIGNATION with LIMITING
( BELİRLEME ile SINIRLAMA )

- [not] SAME with SIMILAR
( AYNI ile/değil BENZER )

- PERFECT with "RIGGY"
( YETKİN ile DONANIMLI )

- INFORMATION OF: SOURCE and METHOD and CRITERION and VALUE/WORTH
( BİLGİ'NİN: KAYNAĞI ve YÖNTEMİ ve ÖLÇÜTÜ ve DEĞERİ )

- RIGHT with PRIVILIGE
( HAK ile AYRICALIK/İMTİYAZ )

- TO EAT MUCH with TO LOVE TO EAT
( ÇOK YEMEK ile YEMEĞİ SEVMEK )

- FLEXIBLE with FAST
( ESNEK ile HIZLI )

- NOT with UN
( DEĞİL ile OLMAYAN )

- ENJOYMENT with/and TO ENJOY
( ZEVK ile/ve SEFA(ZEVKÜSEFA) )

- CONSCIOUSNESS with INTUITION
( BİLİNÇ ile SEZGİ )

- REPEAT with INSISTENCE
( TEKRAR ile ISRAR )

- INTEREST FIELD with/and EFFECT FIELD
( İLGİ ALANI ile/ve ETKİ ALANI )

- PATIENCE with/and HARMONY
( SABIR ile/ve UYUM )

- INTELLIGENCE with EXPERIENCE
( ANLAK(ZEKÂ) ile TECRÜBE )- ON BOOK: TO FOLD UP HALF OF(/TIP OF) THE PAPER -> TO USE SEPARATOR
ON BOOK: TO USE SEPARATOR instead of TO FOLD UP HALF OF(/TIP OF) THE PAPER
( KİTAPTA: YAPRAĞIN UCUNU/YARISINI KATLAMAK değil/yerine AYRAÇ KULLANMAK )

- EXPLOITATION with ABUSE with MANIPULATION
( SÖMÜRÜ ile SUİSTİMAL ile MANİPÜLÂSYON )

- VALUE with EQUIVALENT
( DEĞER ile KARŞILIK )

- RIGHT with APPROPRIATE
( DOĞRU ile UYGUN )

- RELEVANT with RELATED
( İLGİLİ ile BAĞLANTILI )

- INTERESTING with SPECIAL
( İLGİNÇ ile ÖZEL )

- TO OPEN with TO WIDEN
( AÇMAK ile GENİŞLETMEK )

- RELATION with TO BE IN COMPANY
( İLİŞKİ ile BİRLİKTELİK )

- REPRESENTATIVE DEMOCRACY with PARTICIPATIVE DEMOCRACY
PARTICIPATIVE DEMOCRACY instead of REPRESENTATIVE DEMOCRACY
( TEMSİLCİ DEMOKRASİ ile/yerine KATILIMCI DEMOKRASİ )

- OPPORTUNITY with/and AMBIENCE IN POTENTIAL
( FIRSAT ile/ve ORTAM )

- DENSE with BUSY
( YOĞUN ile MEŞGUL )

- [not] AVERAGE with APPROXIMATE
APPROXIMATE instead of AVERAGE
( ORTALAMA ile/yerine/değil YAKLAŞIK )

- [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY with [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION )
[TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT ACTION instead of [TO MANAGE/USE] KNOWLEDGE IN THE AIMED AT MEMORY
( BELLEĞE YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI) ile/yerine EYLEME YÖNELİK BİLGİ (YÖNETİMİ/KULLANIMI) )

- WRITTEN RULES with/and UNWRITTEN RULES
( YAZILI KURALLAR ile/ve YAZILI OLMAYAN KURALLAR )

- CHANCE with/and HOPE
( ŞANS ile/ve ÜMİT )

- MESSAGE with TO INVITE
( ÇAĞIRMAK ile DAVET ETMEK )

- MESSAGE with SUMMON
( ÇAĞRI ile CELP )

- PRECAUTION with PARANOIA
( TEDBİR ile PARANOYA )

- DIFFERENCE with PECULIARITY
( FARK ile ÖZELLİK )

- HAPPY with PLEASED/GLAD
( MUTLU ile MEMNUN )

- TO WORK with TO PRODUCE
( ÇALIŞMAK ile ÜRETMEK )

- POLITICAL/DIPLOMATIC/MILITARY HISTORY with HISTORY
( SİYASİ/DİPLOMATİK/ASKERİ TARİH ile TARİH )

- TO BELIEVE with WANT TO BELIEVE
( İNANMAK ile İNANMAK İSTEMEK )

- FAITH/BELIEF with CONFIDENCE/TRUST
( İNANÇ ile GÜVEN )

- DISBELIEF with DOUBT/SUSPICION
( İNANÇSIZLIK ile KUŞKU/ŞÜPHE )

- ANSWER with EQUIVALENT
( YANIT ile KARŞILIK )

- TO EXPLAIN with/and TO EXPLAIN TO/FOR TO LEARN
( ANLATMAK ile/ve ÖĞRENMEK ÜZERE/İÇİN ANLATMAK )

- IMPROVEMENT with CONTINUITY
( İLERLEME ile DEVAMLILIK )

- TO TRAVEL with TO STROLL/RAMBLE/WANDER
( GEZMEK ile GEZİNMEK )

- MIRAGE with ILLUSION
( SERAP ile YANILSAMA )

- TO THINK with TO IMAGINE
( DÜŞÜNMEK ile HAYAL ETMEK )

- KNOWLEDGE IN TO KNOW OR NOT TO with KNOWLEDGE IN THE NECESSITY TO KNOW
( BİLİNSE DE, BİLİNMESE DE OLACAK BİLGİ ile BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİ )

- RECIPROCAL with IN THE SAME TIME/MOMENT
( KARŞILIKLI ile AYNI ANDA )

- TO BE DEVIDED with TO DISPERSE
( BÖLÜNME ile DAĞILMA )- QUALITY with DOSE
( KALİTE ile DOZ )

- DOSE with LEVEL
( DOZ ile SEVİYE )

- MODERN with CONTEMPORARY
( MODERN ile ÇAĞDAŞ )

- INTELLIGENCE with/and NATURE
( ANLAK(ZEKÂ) ile/ve DOĞA )

- COPY with RECORD
( KOPYA ile KAYIT )

- TO MEET with TO HARMONIZE
( BULUŞMAK ile UYUŞMAK )

- TROUBLE with DISTRESS/BOREDOM
( DERT ile SIKINTI )

- TREATY with PREARRANGED-FEEDBACKED
( ANTLAŞMALI ile DANIŞIKLI-DÖNÜŞÜKLÜ )

- PACT with TO COMPROMISE
( ANTLAŞMA ile UZLAŞMA )

- THE PERSON DOES NOT TO TALK BY/IN THE WISDOM with THE PERSON DOES NOT TO TALK IN IGNORANCE
( BİLDİĞİ İÇİN KONUŞMAYAN ile BİLMEDİĞİ İÇİN KONUŞMAYAN )

- NATURAL AND COMPULSORY with NATURAL BUT NOT COMPULSORY with NEITHER NATURAL, NOR COMPULSORY
( DOĞAL VE ZORUNLU ile DOĞAL AMA ZORUNLU DEĞİL ile NE DOĞAL NE ZORUNLU )

- FOOTNOTE with PARENTHESIS
( DİPNOT ile PARANTEZ )

- LIMITED with ELECTIVE/MULTIPLE-CHOICE
( SINIRLI ile SEÇMELİ )

- HISTORY with TRADITION
( TARİH ile GELENEK )

- EQUIVALENT OF INTENTION with EQUIVALENT OF IGNORANCE
( NİYETİN BEDELİ ile BİLGİSİZLİĞİN BEDELİ )

- DIALECTIC with CONTRARINESS
( EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ile ZITLIK )

- OLD with CLASSICAL
( ESKİ ile KLÂSİK )

- WHOLENESS/COMPLETENESS with MATURITY/RIPENESS
( TAM-LIK ile KEMÂL )

- INVENTION with CATCH
( BULUŞ ile YAKALAMA )

- ACCUSATION/TO BLAME with TO DETERMINE
( SUÇLAMA ile TESPİT )

- INCREMENT OF PRODUCTION with/and SEARCH/LOOK FOR QUALITY
( ÜRETİM ARTIŞI ile/ve NİTELİK ARAYIŞI )

- ANXIETY with BOREDOM/DISTRESS/DEPRESSION
( ENDİŞE ile SIKINTI )

- TO QUIT with ABANDONMENT/FORSAKE/RENOUNCE/LEAVE
( BIRAKMAK ile TERK ETMEK )

- ABANDONMENT/FORSAKE/RENOUNCE/LEAVE with/and GIVE UP
( TERK ETMEK ile/ve VAZGEÇMEK )

- UNNECESSARY/LACK OF NEED/WASTE with EXTRA
( GEREKSİZ ile FAZLA(DAN) )

- ADDITIONAL with CONTRIBUTION
( EK ile KATKI )

- DIFFERENCES with DIFFERENCENESSES
( FARKLAR ile FARKLILIKLAR )

- PROFIT with BENEFIT/ADVANTAGE
( KÂR ile KAZANÇ )

- INFLUENCE/TO EFFECT with "TO INVOLVE"
( ETKİ ETMEK ile "KARIŞMAK" )

- TO SEARCH with/and TO SHARE
( ARAMAK ile/ve PAYLAŞMAK )

- TO SALUTE with/and LOVE
( SELÂM ile/ve SEVGİ )

- PRECAUTION with COMPOSURE
( TEDBİR ile TEMKİN )

- [not] WRONG/FALSE with INCOMPLETE/LESS/LACK/DEFICIENCY/DEFECT
( INCOMPLETE/LESS/LACK/DEFICIENCY/DEFECT instead of WRONG/FALSE )
( YANLIŞ ile/değil/yerine EKSİK - WRONG/FALSE with INCOHERENCY/INCONSISTENCY
( YANLIŞ ile TUTARSIZLIK )

- IDEA with TO APPEAR
( FİKİR ile TEZAHÜR )- SCIENCE with TECHNOLOGY
( BİLİM ile TEKNOLOJİ )

- EMPTY/VACANT/VAIN/FUTILE with ROTTEN
( BOŞ ile KOF )

- TOOL/DEVICE/INSTRUMENT with SCIENCE
( ÂLET ile İLİM - TITLE with NOUN/PROPOSITIONAL PHRASE
( BAŞLIK ile TAMLAMA )

- BENEFIT with TO GET/OBTAIN
( KAZANIM ile ELDE EDİŞ )

- AIM with METHOD
( AMAÇ ile YÖNTEM )

- TO EVALUATE with TO CHARACTERIZE/TO DESCRIBE
( DEĞERLENDİRME ile NİTELENDİRME )

- [not] TO DISAPPEAR with TRANSFORMATION
( TRANSFORMATION instead of TO DISAPPEAR
( KAYBOLMA ile/yerine/değil DÖNÜŞÜM - [not] TO REPLACE with TRANSFORMATION
( YERİNE KOYMA ile/değil DÖNÜŞÜM )

- RELATED with IDENTICAL
( İLİŞKİLİ ile ÖZDEŞ )

- PRINCIPLE with PREACCEPTANCE
( İLKE ile ÖNKABUL )

- ASTONISHMENT/AMAZEMENT with ADMIRATION
( HAYRET (ETMEK) ile HAYRANLIK )

- ADMIRATION with ECSTASY
( HAYRANLIK ile CEZBE )

- TO (GET) INFORM(ATION) with TO TEACH/LEARN
( BİLGİLEN(DİR)ME ile ÖĞREN(/T)İM )

- TO (GET) INFORM(ATION) with EDUCATION
( BİLGİLEN(DİR)ME ile EĞİTİM )

- KNOWLEDGE OF PERSON with KNOWLEDGE OF OUT WORLD
( KİŞİNİN BİLGİSİ ile DIŞ DÜNYANIN BİLGİSİ

- SEZGİ ile TAHMİN
( INTUITION with TO GUESS/ESTIMATE )

- ADJECTIVE with ATTRIBUTE

- CHECK with CONTROL

- PARTICULAR with SPECIAL

- QUALITY with CAPACITY
( NİTELİK ile KAPASİTE )

- DISTRUSTFULNESS/LACK OF CONFIDENCE with LACK OF SURE
( GÜVENSİZLİK ile EMİNSİZLİK )

- TO SYMBOLIZE with TO REPRESENT
( SİMGELEMEK ile TEMSİL ETMEK )

- MARRIAGE with WEDDING
( NİKÂH ile DÜĞÜN )

- FEATURE with QUALITY
( ÖZELLİK ile NİTELİK )

- [not] TO FORGET with PASSING FAST
PASSING FAST instead of TO FORGET
( UNUTMAK ile/değil/yerine HIZLI GEÇMEK )

- POTENTIAL with PROBABILITY/POSSIBILITY
( POTANSİYEL ile OLASILIK/OLANAKLILIK )

- [not] TO BE ASSERTIVE with TO MAKE AN EFFORT
TO MAKE AN EFFORT instead of TO BE ASSERTIVE
( İDDİALI OLMAK ile/yerine/değil ÇABA(SINI) GÖSTERMEK )

- RISING THE THRESHOLD with IMPROVEMENT THE SELF
IMPROVEMENT THE SELF instead of RISING THE THRESHOLD
( EŞİĞİNİ YÜKSELTMEK ile/yerine KENDİNİ GELİŞTİRMEK

- CONTINUAL with/and REGULAR
( SÜREKLİ ile/ve DÜZENLİ )

- [not] YEAR with PERIOD/SEASON
( YIL ile/değil DÖNEM/SEZON )

- [not] CHANCE with PROBABILITY
PROBABILITY instead of CHANCE
( ŞANS ile/değil/yerine OLASILIK )

- TO MAKE DIFFICULTIES with TO GET HOPELESSNESS/DESPAIR
TO GET HOPELESSNESS/DESPAIR instead of TO MAKE DIFFICULTIES
( YOKUŞA SÜRMEK ile/yerine ÜMİTSİZLENDİRMEK )

- THEORY with/and UTOPIA
( TEORİ ile/ve ÜTOPYA )

- TO UNDERSTAND with/and TO COMPREHEND
( ANLAMAK ile/ve KAVRAMAK )

- METHOD with WAY
( YÖNTEM/METOD ile YOL )

- [not] BENEFIT with RECIPROCAL BENEFIT
RECIPROCAL BENEFIT instead of BENEFIT
( YARAR ile/yerine/değil KARŞILIKLI YARAR )

- INDEPENDENCE with/and SOLIDARITY
SOLIDARITY instead of INDEPENDENCE
( BAĞIMSIZLIK ile/ve/yerine DAYANIŞMA )

- [not] COPY with REPETITION
( KOPYA ile/"değil" TEKRAR )

- VISUAL(NESS) with EXTERIOR(NESS)
( GÖRSEL(LİK) ile DIŞSAL(LIK) )

- POVERTY with DEPRIVATION
( YOKSULLUK ile YOKSUNLUK )

- LOVE with/and PARADIGM
( SEVGİ ile/ve ANLAYIŞ )

- TO GIVE UP with TO PREFER
( VAZGEÇMEK ile TERCİH )

- DIFFICULT with "HEAVY"
( ZOR ile "AĞIR" )

- WILLPOWER with WILL
( İRADE ile İSTEK )

- LACK with NOT
( YOK ile DEĞİL )- [not] HISTORY with PAST
( Human/people have not history, have past. )
( TARİH ile/değil GEÇMİŞ )
( İnsanın/bireylerin tarihi olmaz, geçmişi olur. )

- CIRCULATION with CYCLONE
( SİRKÜLASYON ile SİKLON/SİKLUS )

- MANY/MUCH with VERY/QUITE
( ÇOK ile PEK )

- INTERESTED with CONNECTED/RELATED
( İLGİLİ ile İLİŞKİLİ )

- REASON with CONNECTION
( NEDEN ile BAĞLANTI )

- ENCYCLOPEDIA with INTERNET
INTERNET instead of ENCYCLOPEDIA
( ANSİKLOPEDİ ile/yerine INTERNET )

- DISCIPLINE with STERNNESS
( DİSİPLİN ile KATILIK )

- DIRECT with INDIRECT
( DİREKT ile DOLAYLI )

- INDIVIDUALISM OF HUMAN with SOCIALISM OF HUMAN
( İNSANIN BİREYSELLİĞİ ile/ve İNSANIN TOPLUMSALLIĞI )

- REGULARITY with HARMONIOUS PROPORTION
( DÜZEN ile UYUMSAL ORAN )

- MEASURABILITY with DISMEASURABILITY
( Art inteterest to dismeasurability of universe. )
( ÖLÇÜLEBİLİRLİK ile ÖLÇÜLEMEZLİK )
( Sanat, evrenin ölçülemezliği ile uğraşır. )

- UNMEASURABILITY with MEASURABILITY OF TRANSMISSING
( ÖLÇÜLEMEZLİK ile AKTARILANIN ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ )

- MATHEMATICS with MYSTICISM
( MATEMATİK ile MİSTİSİZM )

- DONKEY PLEASURE with PLEASURE OF ARTIST
( EŞEK HAZZI ile SANATÇI HAZZI )

- [not] ESSENCE with BRIEFLY/SHORTLY
( ÖZ ile/değil KISACA )

- WHAT (IS) THIS? with/and WHAT WORTH OF THIS?
( Child question. with/AND Adult question. )
( BU NE(DİR)? ile/ve BU NE İŞE YARAR? )
( Çocuk sorusu. İLE Yetişkin sorusu. )

- HAS GOT QUESTION with HAS GOT ANSWER
( Child. with Adult. )
( SORUSU OLAN ile YANITI OLAN )
( Çocuk. İLE Yetişkin. ) )

- [not] GOING TO MEANING (BASED) FROM WORD with GOING TO WORD (BASED) FROM MEANING
( GOING TO WORD (BASED) FROM MEANING instead of GOING TO MEANING (BASED) FROM WORD )
( SÖZCÜKTEN ANLAMA GİTMEK ile/yerine/değil ANLAMDAN SÖZCÜĞE GİTMEK )

- THING: MEANING IN SUBSTANCE with/and MEANING IN EXISTS
( ŞEY: CİSİM ANLAMINDA ile/ve VAR ANLAMINDA )

- TRUE NATURE/ESSENTIAL CHARACTER with TRUTH
( MÂHİYET ile HAKİKAT )

- VIVACITY with ALIVE
( DİRİ ile CANLI )

- [not] OPPOSITE with OTHER TIP
( OTHER TIP instead of OPPOSITE )
( ZIT ile/yerine/değil ÖBÜR UC )

- "YOU ARE GOING TO SAY ..." with "YOU SHOULD SAY ..."
( "DİYECEKSİN Kİ ..." ile "DEMELİSİN Kİ ..." )

- CONTINUAL QUANTITY with DISCONTINUOUS/TRANSIENT QUANTITY
( Unit. with Quantity. )
( SÜREKLİ NİCELİK ile SÜREKSİZ NİCELİK )

( Adet. İLE Miktar. )

- ABSTRACT with ISOLATED
( SOYUT ile YALITILMIŞ )

- METAPHYSICS with MATHEMATICS with PHYSICS
( METAFİZİK ile/ve MATEMATİK ve(/ile/ve) FİZİK )
( İLM-İ ALÂ ile/ve İLM-İ EVSÂT ve(/ile/ve) İLM-İ EDNÂ )
( MANTIK - ÂLET İLMİ )

- ORGANIZER/REGULATOR CONCEPTS with ONTOLOGICAL CONCEPTS
( DÜZENLEYİCİ KAVRAMLAR ile ONTOLOJİK KAVRAMLAR )

- ATTRIBUTION with INTERPRETATION
( ATIF ile YORUM )

- WISDOM with CAUSE with REASON
( Theology. with Metaphysics. with Physics. )
( HİKMET ile İLLET ile SEBEP )
( Teoloji. İLE Metafizik. İLE Fizik. )

- ABUNDANCE with/and UNITY
( ÇOKLUK ile/ve BİRLİK )

- TO KNOW with/and TO KNOW THE HISTORY OF YOU KNOW/KNOWLEDGE
( BİLMEK ile/ve BİLDİĞİNİN TARİHİNİ BİLMEK )

- HOW? with HOW MUCH?
( NASIL? ile NE KADAR? )

- SUSPICION with INTERROGATE
( INTERROGATE instead of SUSPICION )
( KUŞKU ile/yerine SORGULAMA )

- LOGIC with INFERENCE
( MANTIK ile ÇIKARIM )

- BEING EMBEDED with BEING TRUE/REAL
( VERİLİ OLAN ile GERÇEK OLAN )

- RELATION with TRANSITION
( İLİŞKİ ile GEÇİŞ )

- PROCESS with PHASE
( SÜREÇ ile AŞAMA )

- TO RESPECT with TO EXALT
( SAYGI DUYMA ile YÜCELTME )

- TO PRAISE with TO EXALT
( ÖVME ile YÜCELTME )

- SELF-SATISFIED(/SELF-SATISFACTION) with EGOIST(/EGOISM)
( BENCİ(LİK) ile BENCİL(LİK) )

- INTEGRATION with TO GET COMPLETION
( BÜTÜNLEŞME ile BÜTÜNLENME )

- ORIGINAL/AUTHENTIC with/ve FREE
( ÖZGÜN ile/ve ÖZGÜR )

- [not] TO BE PART OF with TO BE EXTENSION
( TO BE EXTENSION instead of TO BE PART OF )
( PARÇASI OLMAK ile/yerine/değil UZANTISI OLMAK )

- "OPPOSITE" with INCONGRUOUS
( "TERS" ile AYKIRI )

- INCONGRUOUS with "FAR"
( AYKIRI ile "UZAK" )

- [not] BOOK with WORK
( WORK instead of BOOK )
( KİTAP ile/yerine/değil ESER )

- LOVE with/and ATTENTION
( SEVGİ ile/ve DİKKAT )

- BIRTH with/and PROGRESS
( DOĞUM ile/ve GELİŞİM )- VALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA with INVALID KNOWLEDGE/INFORMATION/DATA
( GEÇERLİ BİLGİ ile GEÇERSİZ BİLGİ )

- ABSTRACTION with/and ABSTRACTION IN INTEGRITY
( SOYUTLAMA ile/ve BÜTÜNLÜKLÜ SOYUTLAMA )

- DOGMA with JUDGEMENT
( DOGMA ile YARGI )

- DOGMA with VERDICT
( DOGMA ile VARGI )

- METAPHYSICS with MYSTICISM
( METAFİZİK ile MİSTİSİZM )

- PHILOSOPHY with METAPHYSICS
( FELSEFE ile/ve METAFİZİK )

- HARD with TIGHT
( SERT ile SIKI )

- LAICISM with SECULARISM
( Management style. with To be out/far of religion. )
( LAİKLİK ile SEKÜLERLİK )
( Yönetim biçimi. İLE Din dışılık. )

- ABSURD with "SHIFTY/RISKY"
( SAÇMA ile "SAKAT" )

- TO FORGET with NEGLIGENCE
( UNUTMA ile İHMAL )

- CRISIS with SYNDROME
( KRİZ ile SENDROM )

- "TO SKIP" with "TO PASS OVER"
( "ATLAMAK" ile "ES GEÇMEK" )

- PERSONAL with SELF
( ÖZEL ile KENDİ(Sİ) )

- FEW with SECRET/HIDDEN
( AZ ile GİZLİ )

- [not] CAUSE OF with CAUSES OF ONE
( NEDENİ ile/yerine/değil NEDENLERİNDEN BİRİ )

- INSENSITIVITY with/and NON-REACTING
( DUYARSIZLIK ile/ve TEPKİSİZLİK )

- WEST PHILOSOPHY with/and MIND PHILOSOPHY
( MIND PHILOSOPHY instead of WEST PHILOSOPHY )
( BATI FELSEFESİ ile/ve/yerine ZİHİN FELSEFESİ )

- PURIFIED REASON with/and INTENTION = HEART
( SAF(LAŞTIRILMIŞ) AKIL ile/ve NİYET = KALP )

- MIND with/and BRAIN
( ZİHİN ile/ve BEYİN )

- PURIFICATION with/and ENLIGHTENMENT
( ARINMA ile/ve AYDINLANMA )

- INTENTION with/and ACTION
( NİYET ile/ve EYLEM )

- INDEPENDENCE with ARBITRARINESS
( BAĞIMSIZLIK ile KEYFÎLİK )

- BIRTH AS HUMAN with/and BEING HUMAN
( BEŞER DOĞMAK ile/ve İNSAN OLMAK )

- HUMAN with/and ADAM
( İNSAN ile/ve ÂDEM )

- PURITY and WISDOM and LOVE
( SÂFİYET ve İRFÂNİYET ve AŞK )

- SOURCE with CENTER
( KAYNAK ile MERKEZ )

- RATIO with CONSIDERATION
( NİSPET ile ÎTİBAR )

- RATIO with ACCORDING TO
( NİSPET ile GÖRE )

- INTUITION with GUESS
( SEZGİ ile ZAN )

- MERE/SHEER with PURE
( SIRF ile SAF )

- PURE with UNADULTERATED
( SAF ile KATIŞIKSIZ )- TO (GET) INFORM with EDUCATION/INSTRUCTION
( BİLGİLEN(DİR)ME ile ÖĞREN(/T)İM )

- TO (GET) INFORM with EDUCATION
( BİLGİLEN(DİR)ME ile EĞİTİM )

- AMAZEMENT with ADMIRATION
( HAYRET ile HAYRANLIK )

- ADMIRATION with ECSTASY
( HAYRANLIK ile CEZBE )

- [not] TO REPLACE with TRANSFORMATION
( YERİNE KOYMA ile/değil DÖNÜŞÜM )

- POLEMIC with PHILOSOPHICAL DISCUSSION
( POLEMİK ile FELSEFİ TARTIŞMA )

- TO COME ACROSS with BEING ON THE SAME PLANE
( KARŞI KARŞIYA GELMEK ile AYNI DÜZLEMDE OLMAK )

- DIVINE with/and ABSOLUTE
( İLÂHÎ ile/ve MUTLAK )

- MAJESTY with GRANDEUR
( HAŞMET ile HEYBET )

- FREE(DOM) with/and FREE
( Metaphysics. with/AND Physics. )
( HÜR(LÜK) ile/ve SERBEST(LİK) )
( Metafizik. İLE/VE Fizik. )

- DIFFICULT with IMPOSSIBLE
( ZOR ile OLANAKSIZ )

- TO CALL/TO SEEK/TO SEARCH with/and TO SHARE
( ARAMAK ile/ve PAYLAŞMAK )

- SALUTATION/GREETING with/and LOVE
( SELÂM ile/ve SEVGİ )

- LIE with SLANDER
( YALAN ile İFTİRA )

- TO LEAVE with TO DIGRESS
( AYRILMAK ile UZAKLAŞMAK )

- POLITENESS with/and CULTURE
( NEZÂKET ile/ve KÜLTÜR )

- TO FIT WELL with HARMONIZE
( OTUR(T)MAK ile ÖRTÜŞ(TÜR)MEK )

- PRESENTATION with TO TELL/TO EXPLAIN/TO DESCRIBE
( SUNUŞ ile ANLATMAK )

- EMPATHY with ALTRUISM
( EMPATİ ile ALTROİZM )

- QUALITY with TRAIT
( NİTELİK ile AYIRT EDİCİ NİTELİK )

- INSISTENCE with COMPULSION
( ISRAR ile ZORLAMA )

- TO PROTECT/SAVE with TO WATCH FOR/TO PROTECT
( KORUMAK ile KOLLAMAK )

- REASON with STRATEGY
( AKIL ile/ve STRATEJİ )

- TRANSPARENCY with ADVERTISEMENT
( ŞEFFAFLIK ile REKLÂM )

- FINDING SOLUTION with FIX THE SOLUTION
( ÇÖZÜM ÜRETMEK ile ÇÖZÜM OTURTMAK )

- PERCEPTION with/and TO LISTEN
TO LISTEN for PERCEPTION
( ALGILAMAK ile/ve/için DİNLEMEK )

- METHOD with/and QUESTION
( YÖNTEM ile/ve SORU )

- [not] (NOT) TO KNOW with (NOT) TO REMEMBER
( BİL(ME)MEK ile/değil ANIMSA(MA)MAK )

- INTEREST with/and INTELLIGENCE
( İLGİ ile/ve ZEKÂ )

- TO APPROVE with TO GET FIXED
( ONAYLAMAK ile SABİTLEŞTİRMEK )

- [not] TO BE DEVOTED with TO ATTACH IMPORTANCE/PRIORITY (IN NECESSARY/ENOUGH)
TO ATTACH IMPORTANCE/PRIORITY (IN NECESSARY/ENOUGH) instead of TO BE DEVOTED
( ADANMAK ile/yerine/değil (GEREKTİĞİ/YETERİ KADAR) ÖNCELİK/ÖNEM VERMEK )

- [not] TO TALK/WRITE with/and/also TO DO(/MAKE)/TO APPLY
TO DO(/MAKE)/TO APPLY instead of TO TALK/WRITE
( KONUŞMAK/YAZMAK ile/ve/yerine/değil/hem de YAPMAK/UYGULAMAK )

- INTEREST with SYMPATHY
( İLGİ ile/ve SEMPATİ )

- (NOT) TO INTEREST with NEARNESS/STRANGENESS
( İLGİLENME(ME)K ile YAKINLIK/YABANCILIK )

- SABIR ile/ve ANLAYIŞ PATIENCE with/and UNDERSTANDING
( SABIR ile/ve ANLAYIŞ )

- TO LEARN with TO GET INFORMATION
( ÖĞRENMEK ile BİLGİ EDİNMEK )

- TO TRUST with/and TO CONSOLIDATE
( GÜVENMEK ile/ve SAĞLAMLAŞTIRMAK )

- [not] TO GET ANGRY with TO SAY DIRECT
( KIZMAK ile/değil DİREKT SÖYLEMEK )

- [not] "TO CHEAT" with NOT ABLE TO EXPLAIN
( "ALDATMAK" ile/değil ANLATAMAMAK )

- OR with AND
( YA DA ile VE )

- AND with ALSO
( VE ile HEM DE )

- MISTAKE with ATTITUDE
( HATA ile TUTUM )

- IGNORANCE with TO BE FAR
( CEHALET ile UZAK OLMAK )

- FORESIGHTLESSNESS with/and TO BE FAR
( ÖNGÖRÜSÜZLÜK ile/ve CEHALET )

- EXCITEMENT with/and ENERGY
( HEYECAN ile/ve ENERJİ )

- EXCITEMENT with/and ENTHUSIASM
( HEYECAN ile/ve YOĞUN İLGİ/İSTEKLİLİK )

- ADVENTURE with PROCESS
( SERÜVEN ile SÜREÇ )

- PRESTIGE with CHARISMA
( PRESTİJ ile KARİZMA )

- TO ASK/REQUIRE with/and TO BELIEVE
( İSTEMEK ile/ve İNANMAK )- ON PERCEPTION/ACCEPTION: [not] UNIQUE DEFINITION with INFORMATION IN PARENTHESIS
ON PERCEPTION/ACCEPTION: INFORMATION IN PARENTHESIS instead of UNIQUE DEFINITION
( ALGIDA/KABULDE: TEK TANIM ile/yerine/değil PARANTEZ BİLGİ )

- NONSENSE/FOOLISH with STUPIDITY
( SAÇMALIK ile AHMAKLIK )

- CONCENTRATION with TO GET FOCUS
( YOĞUNLAŞMA ile ODAKLANMA )

- SITUATION with CONSEQUENCE/RESULT
( DURUM ile SONUÇ )

- TO SAVE with TO CLAIM
( KORUMAK ile SAHİP ÇIKMAK )

- TO HIDE with TO SAVE
( SAKLAMAK ile KORUMAK )

- PERMISSION with/and APPROVE
( İZİN ile/ve ONAY )

- NOT TO BE IN APPROPRIATE with NOT ENOUGH AS MUCH AS TO BE IN APPROPRIATE
( UYGUN OLMAMAK ile YETERİ KADAR UYGUN OLMAMAK )

- INTERPRETATION/COMMENT with SPECULATION
( YORUM ile SPEKÜLÂSYON )

- [not] "TO SHOW OFF" with TO SHARE
TO SHARE instead of "TO SHOW OFF"
( "HAVA ATMAK" ile/değil/yerine PAYLAŞMAK )

- HAPPYNESS with/and PEACE
( MUTLULUK ile/ve HUZUR )

- DECISION with CONSEQUENCE/RESULT
( KARAR ile SONUÇ )

- [not] DEBT with LOYALTY
( BORÇ ile/değil VEFA )

- PERPENDICULAR with/and HIGH
( DİK ile/ve YÜKSEK )

- COMPARISON with/and INTERPRETATION/COMMENT
( KIYAS ile/ve YORUM )

- NEXUS with 0 (ZERO)
( MİLÂD ile 0 (SIFIR) )

- ASSERTION with/and SERIOUSNESS
( İDDİA ile/ve CİDDİYET )

- [not] INCONSISTENT ASSERTION with ASSERTION IN OUTSTANDING
ASSERTION IN OUTSTANDING with INCONSISTENT ASSERTION
( SEVİYESİZ/KARŞILIKSIZ/TUTARSIZ İDDİA ile/yerine/değil SEVİYELİ İDDİA )

- ["not"] ADVERTISEMENT with NEWS/MESSAGE
( REKLÂM ile/"değil" HABER )

- NEWS with MESSAGE
( HABER ile HAVADİS )

- [not] NO TALKING with TO TALK IN RIGHT PLACE/APPROPRIATE/REASONABLE
TO TALK IN RIGHT PLACE/APPROPRIATE/REASONABLE instead of NO TALKING )
( KONUŞMAMAK ile/değil/yerine YERİNDE/KARARINCA/UYGUN KONUŞMAK

- TO BE/GET USED TO with TO BE EASY/CONVENIENT FOR
( ALIŞMAK ile KOLAYINA GELMEK )

- TO KNOW with/and TO BELIEVE
( BİLMEK ile/ve İNANMAK )

- [not] TO UNDERSTAND WRONGLY with WRONG MEANING
( YANLIŞ ANLAMAK ile/değil YANLIŞ ANLAMLANDIRMAK )

- EVERY TIME with ALWAYS/FOREVER
( HER ZAMAN ile SÜREKLİ/DAİMA )

- FEAR with/and PROTECTION
( KORKU ile/ve KORUMA )

- RESPONSIBILITY with/and DECISION
( SORUMLULUK ile/ve KARAR )

- UNIQUE with ONLY
( BİR ile SADECE )

- SURPRISE with UNEXPECTED PROGRESS
( SÜRPRİZ ile BEKLENMEDİK GELİŞME )

- FREEDOM OF PRESS with/and FREEDOM OF JOURNALIST
( BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ile/ve GAZETECİ ÖZGÜRLÜĞÜ )

- ANGER with REBELLION
( KIZGINLIK ile İSYAN )

- TO THINK: WHILE RUN AWAY with/and WHILE SHIT
( DÜŞÜNMEK: KAÇARKEN ile/ve SIÇARKEN )

- STARBOARD with PORT SIDE
( Right side. with Left side. )
( SANCAK ile İSKELE )
( Sağ taraf. İLE Sol taraf. )

- TO OBSERVE with TO SCAN
( GÖZLEMLEMEK ile TARAMAK )

- TO UNDERSTAND with/and TO APPRECIATE
( ANLAMAK ile/ve TAKDİR ETMEK )

- BEHAVIOUR with/and STABLE BEHAVIOUR
( DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ )

- BELIEF/FAITH with/and LIFE
( İNANÇ ile/ve YAŞAM )

- REPETITION with DEJA VU
( TEKRAR ile DEJA VU )

- DISPERSION with DISTRIBUTION
( DAĞILIM ile DAĞITIM )

- DISPERSION with ALLOCATION
( DAĞILIM ile AYIRMA )

- TRUST with/and PLAUSIBILITY
( GÜVEN ile/ve İNANDIRICILIK )

- [not] EXCESS with/and ADEQUATELY/SUFFICIENTLY
ADEQUATELY/SUFFICIENTLY with/and EXCESS
( FAZLA ile/ve/yerine/değil YETERİNCE )

- KIND with TYPE
( TÜR ile TİP )

- DILEMMA with HESITATION
( İKİLEM ile İKİRCİK )

- SUPPORT with/and ENCOURAGEMENT
( DESTEK ile/ve TEŞVİK )- [not] WALKING IN, TO DRAG ALONG THE FOOT with WALKING IN, NOT TO DRAG ALONG THE FOOT
WALKING IN, TO DRAG ALONG THE FOOT with WALKING IN, NOT TO DRAG ALONG THE FOOT
( AYAK SÜRÜYEREK YÜRÜMEK ile/yerine/değil AYAK SÜRÜMEDEN YÜRÜMEK )

- WISH with AT LEAST
( KEŞKE ile BARİ/EN AZINDAN )

- AGENT/FACTOR with REASON/CAUSE
( ETKEN ile NEDEN )

- SELF-CRITICISM with CONFESSION
( ÖZELEŞTİRİ ile İTİRAF )

- GENERAL with EXTENSIVE
( GENEL ile GENİŞ )

- PROBLEM/ISSUE with DISTRESS
( SORUN ile SIKINTI )

- CLEAR/OBVIOUS with CONSTANT
( BARİZ (OLAN) ile SABİT (OLAN) )

- NUMBER with KIND
( SAYI ile ÇEŞİT )

- (ABLE) TO ACCEPT with (NOT ABLE) TO WITHSTAND
( KABULLEN(EBİL)MEK ile DAYANMAK/DAYANABİLMEK )

- NOT TO ACCEPT with NOT TO WITHSTAND
( KABULLEN(E)MEMEK ile DAYAN(A)MAMAK )

- [not] TO SEE WORTHLESS/LITTLE with TO (HAD) BEEN FARAWAY
( DEĞERSİZ/KÜÇÜK GÖRMEK ile/değil UZAK(LAŞMIŞ) OLMAK )

- SUPPORT with/and BACKGROUND
( DAYANAK ile/ve ARKAPLAN )

- RESPECT with/and EMPATHY
( SAYGI ile/ve EMPATİ )

- [not] "REAL" with/and "STRONG"
"STRONG" instead of REAL
( "GERÇEK" ile/ve/değil/yerine "SAĞLAM" )

- [not] (ONLY) TO TALK THE PROBLEMS with/and TO SEARCH/FIND SOLUTION FOR PROBLEMS
TO SEARCH/FIND SOLUTION FOR PROBLEMS instead of (ONLY) TO TALK THE PROBLEMS
( SORUNLARI (SADECE) KONUŞMAK ile/ve/yerine/değil SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM ARAMAK/BULMAK )

- [not] TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS with TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS
TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS instead of TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS
( SORUNLARI SORUN OLARAK KONUŞMAK ile/yerine/değil SORUNLARI İLERLEME/GELİŞİM ARACI OLARAK KONUŞMAK/DEĞERLENDİRMEK )

- [not] COMMITTEE with/and COORDINATION
( COORDINATION instead of COMMITTEE )
( KURUL ile/ve/yerine/değil KOORDİNASYON )

- STYLE with TYPE
( STİL ile TİP )

- METHOD with/and WAY
( YÖNTEM ile/ve YORDAM )

- [not] NEWS with/and/also INFORMATION
( HABER ile/ve/hem de/değil/yerine BİLGİ )

- METHOD with LOGY
( YÖNTEM ile LOJİ )

- BUREAUCRACY with "DEEP STATE"
( BÜROKRASİ ile "DERİN DEVLET" )

- MESSAGE with/ve TO GUIDE
( MESAJ ile/ve YÖNLENDİRME )

- WAY with/and COMMUNICATION
( YOL ile/ve İLETİŞİM )

- TO COMPLAIN with TO SQUEAL/SNITCH
( ŞİKÂYET ile GAMMAZLAMA )

- (TO) DECREASE with/and (TO) INCREASE
( AZAL(T)MA ile/ve ÇOĞAL(T)MA )

- TO TRAIN with/and PRACTICE/EXERCISE/DRILL
( TERBİYE ile/ve TALİM )

- ANSWER with/and EXPLANATION
( YANIT ile/ve AÇIKLAMA )

- FAVOUR with SPECIAL PRIVILEGE
( LÜTUF ile İMTİYAZ )

- NECESSARY/REQUIRED with SUFFICIENT/ENOUGH
( GEREKLİ ile YETERLİ )

- [not] COORDINATION with SYNCHRONIZATION
( KOORDİNASYON ile/değil SENKRON(İZASYON) )

- DUALITY with CONTRADICTION
( İKİLİK ile ÇELİŞKİ )

- YIELD with ABUNDANCE
( VERİM ile BEREKET )- [not] TO GET/GIVE PROMISE with TO GET/GIVE APPROVAL/CONSENT
TO GET/GIVE APPROVAL/CONSENT instead of TO GET/GIVE PROMISE
( SÖZ (ALMAK/VERMEK) ile/değil/yerine OLUR/ONAY (ALMAK/VERMEK) )

- [not] LIE with MISTAKE
( YALAN ile/değil YANLIŞ )

- TO SAY DIRECTLY with TO SAY/TALK FRANKLY/OPENLY
( DİREKT SÖYLEMEK ile AÇIK AÇIK SÖYLEMEK/KONUŞMAK )

- [not] AFFRAID with TO GET IN DEFENSE
( KORKMAK ile/değil SAVUNMAYA GEÇMEK )

- NEGATIVE LOOKING with LOOK IN DESPISE
( OLUMSUZ(NEGATİF) BAKIŞ ile AŞAĞILAYICI BAKIŞ )

- [not] SINGLE SIDED with MAINLY SINGLE SIDED
( TEK TARAFLI ile/değil TEK TARAF AĞIRLIKLI )

- [not] (NOT) TO UNDERSTAND with (NOT) TO ACCEPT
( ANLAMA(MA)K ile/değil KABUL ETME(ME)K )

- PERFECT with STRONG
( YETKİN ile SAĞLAM )

- [not] THE BEAUTIFUL with WHICH/WHAT I WOULD LIKE TO
( GÜZEL (OLAN) ile/değil İSTEDİĞİM GİBİ (OLAN) )

- [not] THE LOVE/HATE OF HISTORY with INFORMATION/KNOWLEDGE OF HISTORY
INFORMATION/KNOWLEDGE OF HISTORY instead of THE LOVE/HATE OF HISTORY
( TARİH AŞKI/TARİH NEFRETİ değil/yerine TARİH BİLGİSİ )

- ASSERTION with EGO
( İDDİA ile BENCİLLİK )

- TO WASTE with EXTRAVAGANCE
( ZİYAN ile İSRAF )

- LOVE with/and ENERGY
( SEVGİ ile/ve ENERJİ )

- ENERGY with/and/or CAPACITY
( ENERJİ ile/ve/ya da KAPASİTE )

- NECESSARY(NECESSITY) with COMPULSIVE(NESS)
( GEREKLİ(LİK) ile ZORUNLU(LUK) )

- JUSTICE with EQUALITY
( ADALET ile EŞİTLİK )

- ESSENCE with/and NATURE
( ÖZ ile/ve DOĞA )

- SPEEDER with/and FACILITATER
( HIZLANDIRICI ile/ve KOLAYLAŞTIRICI )

- NEGATIVENESS with DISTRUSTFULNESS/LACK OF CONFIDENCE
( OLUMSUZLUK ile GÜVENSİZLİK )

- REASON with/and NATURE
( AKIL ile/ve DOĞA )

- INTELLIGENCE with/and SKILL/ABILITY
( ZEKÂ ile/ve BECERİ )

- TO ARRANGE with TO ENTICE/SEDUCE/TEMPT
( AYARLAMAK ile AYARTMAK )

- CONSIOUSNESS with/and PARADIGM
( BİLİNÇ ile/ve ANLAYIŞ )

- FLOWNESS with CONTINUOUSNESS/CONTINUITY
( AKIŞKANLIK ile SÜREKLİLİK )

- [not] RIGHT with CONSTANT
( DOĞRU ile/değil SABİTE )

- TO LEAN with TO LEAN AGAINST/OVER
( DAYANMAK ile ABANMAK )

- EXCESS with/and PROBLEM
( FAZLA ile/ve SORUN )

- SPECIAL with/and/also BEAUTIFUL
( ÖZEL ile/ve/hem de GÖZEL )

- POWER with/and TO RULE/DOMINATE
( GÜÇ ile/ve HAKİMİYET )

- FULL with DENSE
( DOLU ile YOĞUN )

- CYCLE with SYSTEM
( DÖNGÜ ile SİSTEM )- CATEGORIZATION with CLASSIFICATION
( SINIFLANDIRMA ile BÖLÜMLEME )

- [not] TO TALK FRANKLY with/and EXPRESS IN DETAIL
EXPRESS IN DETAIL instead of TO TALK FRANKLY
( "AÇIK" KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AYRINTILI İFADE ETMEK )

- [not] CRITIQUE with TO DETERMINE
TO DETERMINE instead of CRITIQUE
( ELEŞTİRİ ile/değil/yerine TESPİT )

- TO MEMORIZE with INTERROGATE/TO THINK
INTERROGATE/TO THINK instead of TO MEMORIZE
( BELLEMEK ile/yerine SORGULAMAK/DÜŞÜNMEK )

- [not] HELP with/and BUSINESS
BUSINESS instead of HELP
( YARDIM ile/ve/değil/yerine İŞ )

- SENSATION with SPECULATION
( SANSASYON ile SPEKÜLÂSYON )

- GROUND with SUBSTRUCTURE
( ZEMİN ile ALTYAPI )

- BELIEF with/ve SUBMISSION
( İNANÇ ile/ve TESLİMİYET )

- POWERFUL/STRONG with FACILITATED
( GÜÇLÜ ile DONANIMLI )

- IMPRESSIVE with/and DETERMINER
( ETKİLEYİCİ ile/ve BELİRLEYİCİ )

- [not] DISRESPECTFULNESS with/and THOUGHTLESSNESS
( SAYGISIZLIK ile/ve/değil DÜŞÜNCESİZLİK )

- [not] "PULL/INFLUENCE" with/and TO GIVE (HIS/HER/ITS) DUE
TO GIVE (HIS/HER/ITS) DUE instead of "PULL/INFLUENCE"
( "TORPİL" ile/ve/değil/yerine HAKKINI VERMEK )

- NECESSITY TO BE with/and SELF-SACRIFICE
( OLMASI GEREKEN ile/ve ÖZVERİ/TAVİZ )

- CONTROL with SOVEREIGNTY/DOMINATION
( KONTROL ile HÂKİMİYET )

- DIFFERENT/DIFFERENCY with DIFFERENCE/Y OF QUALITY
( FARK(LILIK) ile NİTELİK FARKI/FARKLILIĞI )

- AGE with/and PERIOD
( ÇAĞ ile/ve DÖNEM )

- GOVERNMENT with DYNASTY
( HÜKÜMET ile HANEDAN )

- (THE AWARE OF) FAST ALTERATION with (THE AWARE OF) SLOW ALTERATION
( HIZLI DEĞİŞİM (-İN FARKINDALIĞI) ile YAVAŞ DEĞİŞİM (-İN FARKINDALIĞI) )
( Örnek: Sıcak suya atılmış kurbağa.(hemen zıplar) İLE Kaynayacak olan sudaki kurbağa.(hiçbir şey farketmez) )

- ELEMENT with BASE
( ÖĞE/UNSUR ile ASIL )

- [not] NOT ABLE TO KNOW/AGNOSTIC with UNKNOWN/INDEFINITE
( BİLİNEMEZ ile/değil/yerine BELİRSİZ )

- ABSOLUTE with DOGMA
( MUTLAK ile İNAK )

- DIALECTIC with/and DYNAMIC
( DİYALEKTİK ile/ve DİNAMİK )

- REFLECTION with/and "TO BECOME APPARENT"
( YANSIMA ile/ve "SIRITMA" )

- TO UNITE with/and (NOT) TO MIX
( KAVUŞMAK ile/ve KARIŞMA(MA)K )

- [not] MEANING SPACE with/and MEANING LOSS
( ANLAM BOŞLUĞU ile/ve/değil ANLAM YİTİMİ )

- MEANING with/and INTEGRITY
( ANLAM ile/ve BÜTÜNLÜK )

- UNITY with DISCRIMINATED UNITY
( BİRLİK ile AYIRIMLI BİRLİK )

- FREE(DOM) with/and ORIGINAL(ITY)
( ÖZGÜR(LÜK) ile/ve ÖZGÜN(LÜK) )

- LIFE with FORSIGHTABLE LIFE
( YAŞAM ile ÖNGÖRÜLEBİLİR YAŞAM )

- PHYSIOLOGICAL NEEDS with/and PSYCHOLOGICAL NEEDS
( FİZYOLOJİK GEREKSİNİMLER ile/ve PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLER

- INTEGRAL with UNIVERSAL
( BÜTÜNCÜL ile TÜMEL )

- SUBTLE with/and TOP
( İNCE ile/ve ÜST )

- USING with MANIPULATION
( KULLANIM ile MANİPÜLASYON )

- SERIAL TIME with/and POINTAL TIME
( SERİ ZAMAN ile/ve NOKTASAL ZAMAN )

- TIME with HISTORY
( ZAMAN ile TARİH

- PERCEPTION OF SERIAL TIME with PERCEPTION OF CONTINUAL TIME
( SERİ ZAMAN ALGILAMASI ile SÜREKLİ ZAMAN ALGILAMASI )

- LIMITLESS/UNLIMITED/BOUNDLESS with NOT POSSIBLE TO LIMIT/BOUND
( SINIRSIZ ile SINIRLANAMAYAN )

- MIXTURES with/and COMPOSITIONS
( KARIŞIMLAR('I) ile/ve BİLEŞİMLER('İ) )

- TO SEE with/and TO PERCEIVE
( GÖRMEK ile/ve ALGILAMAK )

- EVERYTHING with/and RELIABILITY
( HERŞEY ile/ve GÜVENİLİRLİK )

- [not] TO ENCOURAGE with/and (ONLY) EXPLAINING
(ONLY) EXPLAINING instead of TO ENCOURAGE
( ÖZENDİRME ile/ve/değil/yerine (SADECE) ANLATIM )

- POSTURE/POSITION with/and ATTITUDE
( DURUŞ ile/ve TUTUM )

- [not] NOTHINGNESS with/and/=/maybe/also/or INTEGRITY
INTEGRITY instead of NOTHINGNESS
( HİÇLİK ile/ve/=/değil/yerine/belki/hem de/ya da BÜTÜNLÜK )

- DIFFERENCY with PRIVILEGE
( FARKLILIK ile AYRICALIK )

- [not] PERSONAL REQUEST with/and GOOD REQUEST ) )

GOOD REQUEST instead of PERSONAL REQUEST
( KİŞİSEL İSTEK ile/ve/değil/yerine İYİ İSTEK )

- FULL with DENSE
( DOLU ile YOĞUN )

- "THE SELF OF ..." with "THE REASON OF ..."
( "...'NIN KENDİSİ" ile "...'NIN NEDENİ" )

- EXTERNALIZED POWER with/and THE POWERS WHICH EXTERNALIZED
( DIŞLAŞMIŞ GÜÇ ile/ve GÜCÜN DIŞLAŞMIŞ OLANLARI )

- TARGET with SUCCESS
( HEDEF ile BAŞARI )

- ORDER with/and REPETITION
( DÜZEN ile/ve TEKRAR )- CONTINUITY with ORDER
( SÜREKLİLİK ile DÜZEN )

- KNOWLEDGE with FACT
( BİLGİ ile OLGU )

- FREE(DOM) with UNTAMED(NESS)
( SERBEST(LİK) ile BAŞIBOŞ(LUK) )

- TO EXAGGERATE with/and TO GENERALIZE
( "BÜYÜTMEK" ile/ve GENELLEMEK )

- [not] CORRECTION with/and TO INFORM
( DÜZELTME ile/ve/değil BİLGİLENDİRME )

- POSSITIVE RESPOND with RESPONSE
( OLUMLU YANIT ile KARŞILIK )

- TO MAKE ONE'S OWN with TO GET ACCUSTOMED
( BENİMSEMEK ile KANIKSAMAK )

- THE THING, IF HAPPENS, WOULD NOT BE A PROBLEM with THE THING, WHICH WOULD BE BETTER IF NOT HAPPENS
( OLURSA SORUN OLMAYAN/OLMAYACAK ile OLMASA/YAŞANMASA DAHA İYİ OLACAK OLAN )

- TO SHARE with DIVIDE UP AMONG
( PAYLAŞMAK ile BÖLÜŞMEK )

- TO LISTEN/PRETEND TO LISTEN with INDIFFERENCE/UNCONCERN/NEGLIGENCE
( DİNLEMEK/DİNLER GİBİ GÖRÜNMEK ile İLGİSİZLİK/KAYITSIZLIK )

- REFLECTION with ECHO
( YANSI ile YANKI )

- BELIEF with/and STRUGGLE
( İNANÇ ile/ve UĞRAŞ )

- [not] INFERENCE with (ONLY) THINKING
(ONLY) THINKING instead of INFERENCE
( ÇIKARIM ile/değil/yerine (SADECE) DÜŞÜNME )

- PROPOSAL with SUGGESTION
( TEKLİF ile ÖNERİ )

- TO BE HABBITED with/and NOT TO FEEL
( ALIŞKINLIK ile/ve HİSSETMEMEK )

- IGNORANCE with/and HATRED/SPITE/GRUDGE
( CEHALET ile/ve KİN )

- TO HASTEN with TO GROW IMPATIENT
( ACELE ETMEK ile SABIRSIZLANMAK )

- UNITY with UNITY FOR PROFIT
( BİRLİK ile ÇIKAR BİRLİĞİ )

- [not] TO TALK with/and TO PROVE
TO PROVE instead of TO TALK
( KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine İSPATLAMAK )

- DEFENCE with DEFENCE OF IGNORANTS
( SAVUNMA ile CAHİLLERİN SAVUNMASI )

- [not] LIE with TO TAKE ON
( YALAN ile/değil ÜSTLENME )

- PROCESS with CONTENT
( SÜREÇ ile İÇERİK )

- TO UNDERSTAND with "DIGESTION"
( ANLAMAK ile "HAZM ETMEK" )

- EDUCATION with/and RIGGING
( EĞİTİM ile/ve DONANIM )

- [not] INHERITANCE with DEPOSIT
( MİRAS ile/değil EMANET )

- MEANLESS with UNFOUNDED
( ANLAMSIZ ile YERSİZ )

- UNFOUNDED with WORTHLESS
( YERSİZ ile DEĞERSİZ )

- [not] SHARING with/and TO LIVE/FEEL THE SHARING
( PAYLAŞIM ile/ve/değil PAYLAŞIMI YAŞAMAK )

- REPRESENTING with EXPRESSION
( TEMSİL ile İFADE )

- [not] LEVEL with FREQUENCY )
FREQUENCY instead of LEVEL
( SEVİYE ile/değil/yerine FREKANS )

- [not] EXPECTATION with DREAM
DREAM instead of EXPECTATION
( BEKLENTİ ile/yerine/değil HAYAL )

- [not] TO BE SILENT with/and ABLE TO BE SILENT
ABLE TO BE SILENT instead of TO BE SILENT
( SUSMAK ile/ve/değil/yerine SUSABİLMEK )

- NOT TRUE with LIE
( DOĞRU OLMAYAN ile YALAN )

- [not] TO SEEK FOR NON-BEINGS with TO SEE(K)/FIND BEINGS
( OLMAYANLARI ARAMAK ile/değil/yerine OLANLARI BULMAK/GÖRMEK )

- INTELLIGENCE with/ve WISDOM
( ZEKÂ ile/ve BİLGELİK )

- TO RESIST with REBELLION
( DİRENMEK ile İSYAN )

- REBELLION with NOT ABLE TO ACCEPT
( İSYAN ile KABUL EDEMEMEK )

- ANGLE with/and SPEED
( AÇI ile/ve HIZ )

- EXCITEMENT with/and HASTE
( HEYECAN ile/ve ACELE )

- [not] TO CARRY ON MEMORY with TO KNOW
TO KNOW instead of TO CARRY ON MEMORY
( BELLEKTE TAŞIMAK ile/değil/yerine BİLMEK )

- EASY with ORDINARY
( KOLAY ile SIRADAN )

- ENTENTION with AIM/PURPOSE/GOAL
( NİYET ile EREK )

- INTENTION with/and SERIOUSNESS
( NİYET ile/ve CİDDİYET )

- TO SAVE with TO REDEEM
( KORUMAK ile KURTARMAK )

- WIDE with WHITE
( GENİŞ ile BEYAZ )

( TO PEACE with/and TO FORGET
( BARIŞMAK ile/ve UNUTMAK )

( TO KNOW with/and TO ANTICIPATE
( BİLMEK ile/ve ÖNGÖRMEK )

- DESTINY with/and COINCIDENCE
( KADER ile/ve RASTLANTI/TESADÜF )- TO CEASE/STOP with/and TO SLOW DOWN
( DURDURMAK ile/ve YAVAŞLATMAK )

- SHARING with/and APPROACHING
( PAYLAŞIM ile/ve YAKLAŞIM )

- LOVE with/and FEAR
( SEVGİ ile/ve KORKU )

- PRIMITIVE RELIGIONS with/and MORAL RELIGIONS with/and COSMIC RELIGIONS
( İLKEL DİNLER ile/ve AHLÂK DİNLERİ ile/ve KOZMİK DİNLER )

- TO TOUCH with/and SEX
( DOKUNMA ile/ve EŞEYSELLİK/SEKS )

- TALENT with/and EFFECTIVENESS
( YETENEK ile/ve ETKİLİLİK )

- INTENTION with PURPOSE
( NİYET ile KASIT )

- CONCEPT with/and LIFE
( KAVRAM ile/ve YAŞAM )

- CRIME with/and INFRINGEMENT
( SUÇ ile/ve İHLÂL )

- THE FREEDOM with/and CAPTIVITY OF THE FREEDOM
( ÖZGÜRLÜK ile/ve ÖZGÜRLÜĞE MAHKUMİYET )

- PHASE with LAP/STAGE
( AŞAMA ile ETAP )

- TO SAY with TO DETERMINE
( SÖYLEMEK ile SAPTAMAK )

- INTUITION with/ve INSTINCT
( SEZGİ ile/ve İÇGÜDÜ )

- DIFFERENCE with PARADOX
( FARK ile PARADOKS )

- PARADOX with ANTINOMY
( PARADOKS ile ANTİNOMİ )

- PLEASURE with/ve RENUNCIATION
( ZEVK ile/ve FERAGAT )

- TO BE/GET USED TO with/and TO BE INURED TO
( ALIŞMA ile/ve KANIKSAMA )

- TO BE CONSOLED with TO BE INURED TO
( AVUNMA ile KANIKSAMA )

- TO BE CONSOLED(/TO SOOTHE/DIVERT) with TO (BE) DECEIVE(D)
( AVUN(/T)MA ile KAN(DIR)MA )

- INTEREST with/and REACTION
( İLGİ ile/ve TEPKİ )

- CRITIQUE with/and CREATION
( ELEŞTİRİ ile/ve YARATIM )

- CREATION with/and TRANSFORMATION
( YARATIM ile/ve DÖNÜŞÜM )

- NECESSITY with/and NEED
( GEREKLİLİK ile/ve GEREKSİNİM )

- TO WIDEN with/and TO BECOME SPACIOUS, TO FEEL RELIEVED
( GENİŞLEME ile/ve FERAHLAMA )

- DEVELOPMENT with/and FORMATION/CONSTITUTION
( GELİŞİM ile/ve OLUŞUM )

- SOLUTION with/and GAME
( ÇÖZÜM ile/ve OYUN )

- REACTION with/and RESPONSE
( TEPKİ ile/ve YANIT )

- PARAMETER with VARIABLE
( PARAMETRE ile DEĞİŞKEN )

- PARTICIPATION with/and IMPRESSION
( KATILIM ile/ve İZLENİM )

- EXPLAINING with/and SHARING
( ANLATMAK ile/ve PAYLAŞMAK )

- RESPECT with/and FAITH
( SAYGI ile/ve İMAN )

- GREED with PASSION ) )

( HIRS ile İHTİRAS )

- LOVE with GREED
( AŞK ile HIRS )

- SECURITY with/ve DEPOSIT/ENTRUST
( EMNİYET ile/ve EMANET )

- CLEAR with A POSTERIORI
( NET ile SONSAL )

- FACTOR with/and DETERMINATOR
( ETKEN ile/ve BELİRLEYİCİ )

- BEING with BEING SOMETHING
( OLUŞ ile BİR ŞEY OLUŞ )

- TO GET FURTHER/BEYOND with TO POSTPONE/DELAY
( ÖTELEME ile ERTELEME )

- MOTIVATION with PERFORMANCE
( MOTİVASYON ile PERFORMANS )

- TO FIX/DETERMINE with/and TO CATCH
( SAPTAMA ile/ve YAKALAMA )

- OPEN(NESS) with/and APPROPRIATE(NESS)
( AÇIK(LIK) ile/ve UYGUN(LUK) )

- SURMISE with/and ACCEPTANCE
( ZAN ile/ve KABUL )

- SURMISE with/and CONDITIONING
( ZAN ile/ve KOŞULLANMA )

- [not] LEARNING with/and CONDITIONING
CONDITIONING instead of LEARNING
( ÖĞRENME ile/ve/değil/yerine KOŞULLANMA )

- FORESIGHT with/and ASSERTION
( ÖNGÖRÜ ile/ve İDDİA )

- TARGET with/and ASSERTION
( HEDEF ile/ve İDDİA )

- INSISTENCE with ASSERTION
( ISRAR ile İDDİA )

- CONTENT with/and ASSERTION
( İÇERİK ile/ve İDDİA )

- [not] NOT TO UNDERSTAND with/and LAZINESS/INDOLENCE
( ANLAMAMAK ile/ve/değil TEMBELLİK )

- [not] TO DENY with/and TO TURN AWAY FROM
TO TURN AWAY FROM instead of TO DENY
( REDDETMEK ile/ve/değil/yerine YÜZ ÇEVİRMEK )

- PECULIARITY/SPECIALITY with/and PRIVILEGENESS
( ÖZELLİK ile/ve AYRICALILIK )

- TO GET EVEN WITH: YOUR SELF with/and TO YOUR SELF
( HESAPLAŞMAYI: KENDİNLE YAPMAK ile/ve KENDİNE YAPMAK )

- [not] (")FREIGHT(") with/and BURDEN
BURDEN instead of (")FREIGHT(")
( (")YÜK(") ile/ve/değil/yerine AĞIRLIK )

- [not] GOODNESS/KINDNESS with/and TO GIVE TO THE BUSINESS IT'S DUE
( İYİLİK ile/ve/değil İŞİNİN HAKKINI VERMEK )

- "FUTILE" with/and UNNECESSARY
( "BOŞ" ile/ve GEREKSİZ )

- SEPARATENESS with/and THE LAST/FINAL/END/RESULT
( AYRILIK ile/ve SON )

- MODERATION with/and BALANCE
( ÖLÇÜLÜLÜK ile/ve DENGE )

- LOVE with/and COURAGE
( AŞK ile/ve CESARET )

- DECISION with/and APPROVAL/ACKNOWLEDGEMENT
( KARAR ile/ve ONAY )

- METAPHOR with METAMORPHOSIS
( METAFOR ile METAMORFOZ )

- TIP with SIDE
( UC ile TARAF )- LIVELINESS/VIGOUR with/and PROFUNDITY
( CANLILIK ile/ve DERİNLİK )

- IGNORANCE with/and TRADE/COMMERCE
( CEHALET ile/ve TİCARET )

- (UP)RIGHT(NESS) with/and APPROPRIATE(NESS)
( DOĞRU(LUK) ile/ve UYGUN(LUK) )

- COURAGE with/and DECISIVENESS/STABILITY
( CESARET ile/ve KARARLILIK )

- [not] OBLIGATION with/and RESPONSIBILITY
( ZORUNLULUK ile/ve/değil SORUMLULUK )

- TO BECOME LOFTY, (TO EXALT/SUBLIMATE) with TO RISE/INCREASE, (TO PROMOTE)
( YÜCEL(T)MEK ile YÜKSEL(T)MEK )

- PROVING with/and PLAUSIBILITY/PERSUASIVENESS
( İSPAT ile/ve İNANDIRICILIK )

- "TO EXCEED" with "TO OVERCOME"
( "AŞMAK" ile "ATLATMAK" )

- [not] TO EXCEED with/and TO GET USED TO
( AŞMAK ile/ve/değil ALIŞMAK )

- [not] TO LIE with/and NOT TO SAY THE TRUTH
( YALAN SÖYLEMEK ile/ve/değil DOĞRUYU SÖYLEYEMEMEK )

- LOVE with/and TO LAUGH
( AŞK ile/ve GÜLMEK )

- DEPRESSION with/and DISTRESS/BOREDOM
( BUNALIM ile/ve SIKINTI )

- [not] HAVE AN EVIL INTENTION with LACK OF INTENTION
( NİYET BOZUKLUĞU ile/değil NİYET EKSİKLİĞİ )

- PATIENCE/FORBEARANCE instead of EXPECTATION
( BEKLENTİ yerine SABIR )

- TO DETERMINE with/and TO CLEAR
( BELİRLEMEK ile/ve NETLEŞTİRMEK )

- COMFORT with/and CLOSENESS/SYMPATHY
( RAHATLIK ile/ve YAKINLIK )

- RELATION with/and CLOSENESS/SYMPATHY
( İLİŞKİ ile/ve YAKINLIK )

- PROBLEM with DEFICIENCY
( SORUN ile EKSİKLİK )

- WELL-FOUNDING with JUSTIFING
( TEMELLENDİRME ile GEREKÇELENDİRME )

- TO INCREASE with/and SAVING/ECONOMIZING
( ÇOĞALTMAK ile/ve ARTIRMAK )

- TO BELIEVE with/and TO JOIN
( İNANMAK ile/ve KATILMAK )

- [not] TO GET READY with/and PROGRAMMING
( HAZIRLA(N)MAK ile/ve/değil PROGRAM YAPMAK )

- SYSTEM with/and CONCEPT
( SİSTEM ile/ve KAVRAM )

- DEFINITION with/and CAUSE/REASON
( TANIM ile/ve NEDEN )

- [not] ALLWAYS with TWO (TIMES)/TWICE
( HEP ile/değil 2 (KEZ) )

- NEW with/and STRANGE
( YENİ ile/ve YABANCI )

- UNIVERSAL with TOTAL/OVERALL
( TÜMEL ile TOPLAM )

- DRAWBACK with INCONVENIENCE
( ÇEKİNCE ile SAKINCA )

- [not] FAST with/and ACTIVE
ACTIVE instead of FAST
( HIZLI ile/ve/değil/yerine HAREKETLİ )

- MARKETING with TRICK
( PAZARLAMA ile HİLE )

- TRICK with/and CALCULATION
( HİLE ile/ve HESAP )

- TIME with PERIOD
( ZAMAN ile DÖNEM )

- HEAVINESS with PRIORITY
( AĞIRLIK ile ÖNCELİK )

- TO TRANSFER/TRANSMIT with TO SEND
( AKTARMAK ile GÖNDERMEK )

- INNER CORRUPTION/SPOIL with OUTER CORRUPTION/SPOIL
( İÇTEN BOZULUŞ ile DIŞTAN BOZULUŞ )

- [not] POWERFUL/STRONG with DIFFERENT
DIFFERENT instead of POWERFUL/STRONG
( GÜÇLÜ ile/değil/yerine FARKLI )

- CONFESSION with TO LET SLIP, TO BLURT OUT
( İTİRAF ile AĞZINDAN KAÇIRMAK )

- "[not]" QUESTION with INSULT
( SORU ile/ve/"değil" HAKARET )

- [not] ACCEPTANCE with/and GAME
( KABUL ile/ve/değil OYUN )

- [not] "FAVOUR" with/and CONTRIBUTION/ADDITION
CONTRIBUTION/ADDITION instead of "FAVOUR"
( KIYAK ile/ve/değil/yerine KATKI )

- FICTION with APPREHENSION
( KURGU ile KURUNTU )

- FREEDOM with/and HONOUR
( ÖZGÜRLÜK ile/ve NAMUS )

- TO (GET) DEVOTE with/and TO DONATE
( ADA(N)MAK ile/ve VAKFETMEK )

- INFORMATION with/and IDEA
( BİLGİ ile/ve FİKİR )- [not] REACH/CLAIM TO THE FREEDOM - OBLIGATORY OF THE FREEDOM (AND CONSEQUENTLY TO GET RESPONSIBILITY OF THE FREEDOM
( ÖZGÜRLÜĞE ULAŞMAK/SAHİP ÇIKMAK değil ÖZGÜRLÜĞÜN ZORUNLULUĞU (VE DOLAYISIYLA SORUMLULUĞUNU ALMAK) )

- OBJECT-TOPIC with/and TOPIC
( NESNE-KONU ile/ve KONU )

- [not] SATISFACTION with/and TO (GET) IMPRESS
TO (GET) IMPRESS instead of SATISFACTION
( TATMİN ile/ve/değil/yerine ETKİLE(N)ME )

- [not] TO BLAME with TO CRITICIZE
TO CRITICIZE instead of TO BLAME
( SUÇLAMA ile/değil/yerine ELEŞTİRİ )

- WAY/METHOD with/and BUSINESS with/and WISDOM
( YOL/YÖNTEM ile/ve İŞ ile/ve BİLGELİK )

- RELATION with/and CONNECTION
( İLİŞKİ ile/ve BAĞLANTI )

- PLEASURE with/and JUDGEMENT
( HAZ ile/ve YARGI )

- DEFINITION with/and CONSISTENCE
( TANIM ile/ve TUTARLILIK )

- ATTRIBUTION with/and TO GET SHARE
( ATIF ile/ve PAY ALMA )

- PERMANENCE with CONTINUOUSNESS
( KALICILIK ile SÜREKLİLİK )

- EFFECTIVE with IMPRESSIVE
( ETKİLİ ile ETKİLEYİCİ )

- LOOK/GLANCE with/and ANGLE
( BAKIŞ ile/ve AÇI )

- SIMILAR with REASON
( BENZER ile AKIL )

- INFORMATION with/and PAIN
( BİLGİ ile/ve ACI )

- EMOTION with/and WATER
( DUYGU ile/ve SU )

- [not] TO SHOW with/and TO LIVE/VALUE
TO LIVE/VALUE instead of TO SHOW
( GÖSTERME ile/ve/değil/yerine YAŞAMAK )

- UNIVERSALIZATION with/and TO GET INFINITE
( EVRENSELLEŞTİRME ile/ve SONSUZLAŞTIRMA )

- TO REDUCE with/and NEGLIGENCE
( İNDİRGEME ile/ve İHMAL )

- SELECTION with/and TO IGNORE
( AYIKLAMA ile/ve GÖZARDI ETME )

- EFFECT with/and ECHO
( ETKİ ile/ve YANKI )

- TO EXCLUDE with TO LEAVE OUT
( DIŞLAMAK ile DIŞARIDA BIRAKMAK )

- [not] DEFICIENCY with DEFECT WITH ...
DEFECT WITH ... instead of DEFICIENCY
( EKSİK ile/değil/yerine EKSİKLİ )

- PRINCIPLE with/and INTEGRITY
( İLKE ile/ve BÜTÜNSEL(LİK) )

- [not] ABSOLUTE APPEARANCES with ABSOLUTE PRINCIPLE OF THE APPEARANCES
( SALTIK GÖRÜNÜŞLER ile/değil GÖRÜNÜŞLERİN SALTIK İLKESİ )

- DESCRIPTION with/and EXPECTATION
( BETİMLEME ile/ve BEKLENTİ )

- DETERMINATION with/and OBLIGATION
( BELİRLENİM ile/ve ZORUNLULUK )

- IMPORTANT with/and SERIOUS
( ÖNEMLİ ile/ve CİDDİ )

- LOVE with/and HOLY
( SEVGİ ile/ve KUT(SAL) )

- LOVE with/and TO APPRECIATE
( SEVGİ ile/ve TAKDİR )

- LOVE with PASSION
( SEVGİ ile TUTKU )

- LOVE with/and RELATION
( SEVGİ ile/ve İLİŞKİ )

- LIMITING with/and TO TIE
( SINIRLAMAK ile/ve BAĞLAMAK )

- SESSION/UNION with TO UNITE
( BİRLEŞİM ile BİRLEŞTİRİM )

- LESS-MUCH with THERE IS/PRESENT - THERE IS NOT/ABSENT
( AZ-ÇOK ile VAR-YOK )

- COMMUNITY with SOCIETY
( TOPLULUK ile TOPLUM )

- LOGIC with/and SHAPED LOGIC
( MANTIK ile/ve BİÇİMSELLEŞTİRİLMİŞ MANTIK )

- CLUE with/and "SHOOT"
( İPUCU ile/ve "FİLİZ" )

- "SHOOT" with/and "SPARK"
( "FİLİZ" ile/ve "KIVILCIM" )

- TO THINK with/and SOBER THINK
( DÜŞÜNME ile/ve AYIK DÜŞÜNME )

- SUMMIT with TIP
( DORUK ile UC )

- DYNAMO with LOCOMOTIVE
( DİNAMO ile LOKOMOTİF )

- STOPPER with/and SANCTER
( DURDURUCU ile/ve YAPTIRICI )

- STRANGE with WILD
( YABANCI ile VAHŞİ )

- MEANING with/and INTERPRETATION
( ANLAM ile/ve YORUM )

- PROPORTION with/and SYMMETRY
( ORAN ile/ve SİMETRİ )

- [not] TO TEACH with TO EXPLAIN
TO EXPLAIN instead of TO TEACH
( ÖĞRETMEK ile/değil/yerine ANLATMAK )

- [not] LEARNED FREEDOM with FREEDOM
FREEDOM instead of LEARNED FREEDOM
( ÖĞRENİLEN ÖZGÜRLÜK ile/değil/yerine ÖZGÜRLÜK )

- NOT ABLE TO TEACH with/and NOT ABLE TO ADVICE with/and NOT ABLE TO ADVISE
( ÖĞRETİLEMEYEN ile/ve ÖĞÜTLENEMEYEN ile/ve TAVSİYE EDİLEMEYEN )

- NOT (ABLE TO) DETERMINE FROM OUT with/and NOT (ABLE TO) DETERMINE BY ITSELF
( DIŞARIDAN BELİRLEN(E)MEYEN ile/ve KENDİNCE BELİRLEN(E)MEYEN )

- TO PREPARE with/and RIGGING
( HAZIRLIK ile/ve DONANIM )

- VARIABLE(/VARIATION) with/and RELATIVE(NESS)
( DEĞİŞKEN(LİK) ile/ve GÖRELİ(LİK) )

- PRINCIPLE with/and HYPOTHESIS
( İLKE ile/ve VARSAYIM )

- SEPARATENESS with/and FIELD SEPARATION
( AYRILIK ile/ve ALAN AYRILIĞI )

- INTERFERENCE with/and LIMITING
( MÜDAHALE ile/ve SINIRLAMA )

- TO CREATE with/and TO ACCEPT AS PRESENT/EXIST
( VAR ETMEK ile/ve VAR KABUL ETMEK )

- ...LESS with ALTHOUGH
( ...SIZ ile ...'YA KARŞIN/RAĞMEN )

- LAW with/and STRENGTH/POWER
( YASA ile/ve KUVVET )

- PRINCIPLE with/and TRANSFORMATION
( İLKE ile/ve DÖNÜŞÜM )

- MODEL with/and PARADIGM
( MODEL ile/ve PARADİGMA )

- PRINCIPLE OF THE REASON with/and REASON
( AKLIN İLKESİ ile/ve AKIL )

- AGREEMENT with/and FAITH
( UZLAŞMA ile/ve İMAN )

- DETERMINATION with/and
( BELİRLENİM ile/ve DIŞTAN BELİRLENİM )

- DOGMA with/and DETERMINATION
( DOGMA ile/ve BELİRLENİM )

- PRINCIPLE with/and REGULARITY
( İLKE ile/ve DÜZEN )

- REALIZATION with/and PRINCIPLE
( TAHAKKUK ile/ve İLKE )

- ENTERPRISE with/and TO SHINE/BRIGHTEN UP
( GİRİŞİM ile/ve PARLAMA )

- RIGHT/TRUE with/and WRONG/FALSE
( DOĞRU ile/ve YANLIŞ )

- PROFICIENCY with/and PARADIGM
( USTALIK ile/ve ANLAYIŞ )

- [not] SCIENCE with/and PARADIGM
PARADIGM instead of SCIENCE
( İLİM ile/ve/değil/yerine ANLAYIŞ )

- PARADIGM with/and ALTERATION
( ANLAYIŞ ile/ve DEĞİŞİM )

- ALTERATION with/and CHANGING THE SELF
( DEĞİŞİM ile/ve KENDİ KENDİNİ DEĞİŞİM )

- HARMONY with/and RESONANCE
( UYUM ile/ve REZONANS )

- HARMONY with/and SYNCHRONIZATION
( UYUM ile/ve EŞZAMANLAMA )

- "TO GIVE COLOR" with/and TO COMPLETE
( "RENK KATMAK" ile/ve TAMAMLAMAK )

- [not] TO DENY with NOT TO SUBMIT
( REDDETMEK ile/değil BOYUN EĞMEMEK )

- EXCESS with/and STATE OF BELONGING
( FAZLALIK ile/ve AİDİYET )

- PROCESS with/and STRUCTURE
( SÜREÇ ile/ve YAPI )

- "SIDE" with CHARACTER
( "TARAF" ile KARAKTER )

- TO KNOW and TO DEFINE and TO UNDERSTAND
( BİLMEK ve TANIMLAMAK ve ANLAMAK )

- CURIOSITY with/and LIMIT/BORDER
( MERAK ile/ve SINIR )

- ABSOLUTE with/and JUSTICE
( MUTLAK ile/ve ADÂLET )

- [not] FEAR with/and FACT
FACT instead of FEAR
( KORKU ile/ve/değil/yerine OLGU )

- REAL with ORGANIC
ORGANIC instead of REAL
( GERÇEK ile/ve/değil/yerine ORGANİK )

- PASSION with/and ATTITUDE
ATTITUDE instead of PASSION
( TUTKU ile/ve/değil/yerine TUTUM )

- DISTRESS/BOREDOM with/and REMEDY
( SIKINTI ile/ve ÇARE )

- TO GET RELATION with/and TO DEEPEN
( İLİŞKİLENDİRMEK ile/ve DERİNLEŞTİRMEK )

- CONNECTION with/and RELATION
( BAĞ ile/ve İLİŞKİ )

- REALITY with/and TO GET EXPOUND
( GERÇEKLİK ile/ve AÇIMLANMA )

- REALITY with/and NECESSITY
( GERÇEKLİK ile/ve GEREKLİLİK )- TO PREFER with/and LIKING
( TERCİH ile/ve BEĞENİ )

- LIKING with/and BRINGING UP
( BEĞENİ ile/ve TERBİYE )

- LIKING with/and CONTENT
( BEĞENİ ile/ve İÇERİK )

- NONEXISTENT/THERE IS NOT with NONEXISTENCE
( YOK ile YOKLUK )

- [not] TO FACILITATE with/and TO ESCAPE
( KOLAYLAŞTIRMA ile/ve/değil KAÇMA )

- MORALS with/and WORD/PROMISE
( AHLÂK ile/ve SÖZ )

- FAR with BIG
( UZAK ile BÜYÜK )

- SHAPE/MORPH and ORDER/REGULARITY
( BİÇİM ve DÜZEN )

- TO CONTINUE with TO LIVE
( SÜRDÜRMEK ile YAŞAMAK )

- STYLE with MANNER
( TARZ ile TAVIR )

- PIECE with/and MANNER
( PARÇA ile/ve TAVIR )

- AGGREEMENT with/and HARMONY
( UZLAŞIM ile/ve UYUM )

- LOGIC with/and MODERATION
( MANTIK ile/ve ÖLÇÜ )

- INTELLECTUAL with/and LOGICAL
( DÜŞÜNSEL ile/ve MANTIKSAL )

- BASE with/and ELEMENT
( ASIL ile/ve UNSUR )

- TO COLLAPSE with TO DISPERSE
( ÇÖKME ile DAĞILMA )

- SIDE BY SIDE with/and ONE AFTER ANOTHER
( YANYANA ile/ve ART ARDA )

- NOT TO GIVE PLACE TO with INCOHERENCY/INCONSISTENCY
( YER VERMEMEK ile TUTARSIZLIK )

- COOPERATION with/and DIVISION OF LABOUR
( İŞBİRLİĞİ ile/ve İŞBÖLÜMÜ )

- POWER with/and RESISTANCE
( GÜÇ ile/ve DİRENÇ )

- [not] GENERALIZATION with SIMILE
( GENELLEME ile/değil TEŞBİH )

- INDIVIDUALSIM with INDIVIDUALITY
( BİREYSELLİK ile BİREYLİK )

- PART with SIDE
( KISIM ile TARAF )

- HISTORY with/and HISTORY OF CULTURE
( TARİH ile/ve KÜLTÜR TARİHİ )

- SIMPLE with USUAL
( YALIN ile OLAĞAN )

- [not] FREE with TRANSCENDENT
TRANSCENDENT instead of FREE
( BOŞLUK ile/değil/yerine AŞKIN )

- TO FREE IMAGINATION: [not] TO TEACH with TO SUPPLY/OFFER POSSIBILITIES
TO FREE IMAGINATION: TO SUPPLY/OFFER POSSIBILITIES instead of TO TEACH
( ÖZGÜR DÜŞÜNME'Yİ: ÖĞRETMEK değil/yerine OLANAKLARINI SAĞLAMAK/SUNMAK )

- TO DETERMINE with "TO ARRANGE"
( BELİRLEMEK ile "AYARLAMAK" )

- PERMISSION/MAY with PROBABILITY/MIGHT
MAY with MIGHT
( İZİN ile OLASILIK )

- [not] SENSES with AWARENESS
( DUYULAR ile/değil FARKINDALIK )

- [not] LACK OF MOTION with/and CONSTANTNESS
( DEVİNİMSİZLİK ile/ve/değil DEĞİŞMEZLİK )

- SENSITIVENESS with/and POWER
( HASSASİYET ile/ve GÜÇ )

- 100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English
( İngilizce'de Sıklıkla Yanlış Telaffuz Edilen 100 Sözcük ve Deyimler )

  

- A(N) with ONE
( Meslek adlarından önce a/an kullanılmalıdır. )

- ABET with ENCOURAGE with ENTICE with INCITE with INDUCE with LURE with PROVOKE with URGE

- ABOVE with OVER

- ACCUSE with BLAME

- ACQUIRE with EARN with GAIN with GET with OBTAIN with PROCURE with RECIEVE with TAKE with WIN

- ACROSS with OVER

- ADHERENT with ADHESIVE

- ADJUST with ARRANGE with ORGANIZE

- ADMONISH with CASTIGATE with CHASTISE with CHIDE with REBUKE with REPRIMAND with SCOLD

- ADVICE with ADVISE with OFFER with PROPOSE with RECOMMEND with SUGGEST

- ADVERSE with AVERSE

- AFFLUENCE with OPULENCE with WEALTH

- AFTER with AFTERWARDS

- BY AIR with IN THE AIR with ON (OVER) AIR

- ALIVE with LIVELY

- ALL READY with ALREADY

- ALLEGE with ASSERT with CLAIM with RECKON

- ALLIGATOR with CROCODILE

- ALLUSION with DELUSION

- ALMOST with NEARLY

- ALTERNATE with ALTERNATIVE

- ALTERNATIVE with CHOICE

- ALTHOUGH with THOUGH

- AMBIGUOUS with DIM with OBSCURE with UNLUCID VAGUE

- ANXIOUS ABOUT with ANXIOUS FOR with ANXIOUS TO

- APPETITE with DESIRE

- APPRECIABLE with APPRECIATIVE

- APPROPRIATE with CONVENIENT with EXPEDIENT with PROPER with SUITABLE

- ARGUE with BICKER with DEBATE with DISCUSS with DISPUTE with QUARREL

- ARRIVE AT with ARRIVE IN

- ARTICULATE with DEFINE with ENUNCIATE with EXPATIATE with EXPLAIN with EXPRESS with EXPLICATE with NARRATE with STATE

- ASCRIBE with ATTRIBUTE with IMPUTE

- ASSENT with CONFIRM with JUSTIFY with SUBSTANTIATE with VERIFY

- AT with IN

- AWARE OF with FAMILIAR WITH

- IN BACK OF with IN THE BACK OF

- IN THE BALANCE with ON BALANCE

- BEAT with BITE

- AT THE BEGINNING with IN THE BEGINNING- BELOVED with LOVELY

- BORROW with LEND

- BRAND with MAKE

- BREATH with BREATHE

- BREED with FEED

- BUY with PURCHASE

- BY with WITH

- CAJOLE with CANVASS with COAX with CONVINCE with PERSUADE with WHEEDLE

- CANCEL/DELAY with POSTPONE

- CAPITAL with CAPITOL

- CARE ABOUT with CARE FOR

- IN CASE OF with IN THE CASE OF

- IN THIS/THAT CASE with IN THIS/THAT RESPECT(POINT)

- CHANCE with LUCK

- CHOKE with DROWN with STRANGLE with SUFFOCATE

- CITIZEN with DENIZEN with INHABITANT with RESIDENT

- CLAIM with ASSERT

- CLASSIC with CLASSICAL

- CLIENT with CUSTOMER

- CLOTHES with CLOTHS

- COMIC with COMICAL

- COMPARATIVE with COMPARABLE

- COMPARE TO with COMPARE WITH

- COMPOSITION with COMPOSITE

- CONCERNED ABOUT with CONCERNED WITH

- CONCOMITANT with CONCURRENT with SIMULTANEOUS

- CONFIDENTLY with CONFIDENTIALLY

- CONGENITAL with INBORN with INBRED with INHERENT with INNATE

- CONSCIOUS with CONSCIENTIOUS

- CONSIDER with CONTEMPLATE with MEDITATE with PONDER with RUMINATE with THINK

- CONSPICUOUS with EMINENT with DISTINGUISHED with NOTICEABLE with OUTSTANDING with PROMINEN with REMARKABLE with SALIENT with STRIKING

- CONTINUITY with CONTINUUM

- CONTINUOUS with CONTINUAL

- CONTROL with INSPECT

- CONVERSION with CONVERTIBLE

- COOK with COOKER

- CUSTOM with HABIT- DANDRUFF with BRAN

- DECLINE with OBJECT with REFUSE with REJECT with RESIST with REPUDIATE

- DEFICIENCY with DISCREPANCY with LACK with LIMITATION with SCARCITY with SHORTAGE with SHORTCOMING with WANT

- DEFICIENT with DEFECTIVE

- DEFINITIVE with DEFINITE

- DEPENDENT with DEPENDANT

- DESERT with DESSERT

- DISINTERESTED with UNINTERESTED

- DISPERSE with SCATTER with SPREAD with STREW

- DISTINCTIVE with DISTINCT

- DISUSE with MISUSE

- DRAMATIC with TRAGIC

- DRINKABLE with POTABLE

- DURING with FOR

- DURING with IN

- DUTY with MISSION with TASK

- EACH with EVERY

- EARN with WIN

- ECONOMICS with ECONOMY

- ELDER with ELDERLY

- ELECT with SELECT

- ELECTRIC with ELECTRICAL

- ELECTRONIC with ELECTRONICS

- ELICIT with ILICIT

- ELICIT with INTERROGATE with INQUIRE with INVESTIGATE with QUESTION

- EPHEMERAL with PERISHABLE with PROVISIONAL with TOPICAL with TRANSIENT with TRANSITIONAL

- EXAMPLE with SAMPLE with INSTANCE with SPECIMEN

- EXCEPTIONAL with EXCEPTIONABLE

- FANTASY with IMAGINATION

- FARTHER/FURTHER with FURTHER

- FASTIDIOUS with FUSSY with METICULOUS with PAINSTAKING with PERNICKETY with SCRUPULOUS with THOROUGH

- FETCH with BRING

- FEVER with TEMPERATURE

- A FEW with A LITTLE

- FEWER with LESS

- FLING with THROW

- FLOOR with GROUND

- BY FOOT with ON FOOT

- FOR with AT

- FOREBODE with FORECAST with FORESEE with FORESHADOW W FORETELL with PREDICT

- FORERUNNER with HARBINGER with HERALD with MESSENGER with OMEN with PORTENT with SIGN with SYMPTOM

- FORGET with LEAVE

- FORMAL with OFFICIAL

- IN FUTURE with IN THE FUTURE- GAME with PLAY

- GLANCE with GLIMPSE

- GRAVE with CEMETERY

- FOR GOOD with TO THE GOOD

- GOODS with POSSESSIONS

- GRADUALLY with BY AND BY

- GROW with GROW UP

- HAIR with HAIRS

- HARBOUR with JETTY with PIER with PORT with QUAY with WHARF

- I HAVEN'T with I DON'T HAVE

- HEALTHY with HEALTHFUL

- HIRE with RENT

- LET with RENT

- HISTORIC with HISTORICAL

- HOPE with ANTICIPATE with EXPECT with ENVISAGE with ENVISION

- HOT with HEAT

- HOUSE with HOME- IGNORE with NEGLECT

- ILL with SICK

- ILLNESS with SICKNESS with AILMENT with DISEASE with MALADY

- ILLEGIBLE with ELIGIBLE

- IMAGINARY with IMAGINATIVE

- IMMIGRATE with EMIGRATE

- IMMINENT with IMMANENT

- IMPLICATION with IMPLICIT

- IN with WHITIN

- INAUGURATE with INITIATE with INSTIGATE with PROMPT with SPARK with TRIGGER

- INCAPABLE with UNABLE

- INCOME with INCREMENT with PROFIT with REVENUE

- INCREDIBLE with IMPLAUSIBLE with UNBELIEVABLE

- INDUSTRIAL with INDUSTRIOUS

- INFER with IMPLY

- INGENIOUS with INGENUOUS

- INTUITION with INSTINCT with INSIGHT with INKLING

- INVALUABLE with VALUABLE

- INVALUABLE with UNVALUABLE- LATE with LATELY

- LATER with LATTER

- LAY with LIE

- LEAP with JUMP

- LEGIBLE with READABLE

- LOSE with LOOSE

- MAGIC with MAGICAL

- MAJORITY with MINORITY

- MAKE with DO

- MEMORIES with MEMOIRS

- MIDDLE with MIDST

- MIGRATE with EMIGRATE

- MISER with STINGY

- MIX with CONFUSE

- MUSHROOM with FUNGUS

- NEGLIGENT with NEGLIBLE

- OBSERVATION with OBSERVANCE

- OBSTRUSIVE with OBSTRUCTIVE

- OBSTRUCTIVE with OBSTINATE with OBDURATE with DISOBEDIENT with MULISH with REALCITRANT with STUBBORN

- OLD with BIG

- ON with AT- PAIN with ACHE

- PATH with LANE

- PEOPLE with PEOPLES

- PERSECUTE with PROSECUTE

- PERSONAL with PERSONNEL

- PHYSIC with PHYSICS with PHYSICAL

- PHYSICIAN with PHYSICIST

- PLENTY with PLENTIFUL

- POETRY with POEM

- POLICE with POLICEMAN

- POUR with SPILL

- POWER with STRENGTH

- PRACTICAL with PRACTICABLE

- PRECEDE with PROCEED

- PRESENTLY with AT PRESENT

- PRESENTLY with JUST NOW

- PRICE with COST

- PRINCIPLE with PRINCIPAL

- PRIZE with REWARD

- PROVIDE with SUPPLY

- RAISE with RISE

- RARELY with SCARCELY

- REFUSE with DENY

- REGRETTABLE with REGRETFUL

- RELATION with RELATIONSHIP

- REMEMBER with REMIND

- RESEARH with SEARCH

- ROAD with STREET- SATISFACTORY with SATISFYING

- SAY with TELL

- SCENERY with SCENE

- SCHOLARLY with SCIENTIFIC

- SENSITIVE with SENSIBLE

- SHADE with SHADOW

- SHORT with LOW

- SIDE with SIGHT

- SINCE with FOR

- SIT with SEAT

- SLIDE with SKID

- SOMETIME with SOMETIMES

- SPIN with WHIRLING

- STATIONERY with STATIONARY

- STAY with REMAIN

- STIMULANT with STIMULUS

- STRANGER with FOREIGNER

- SUCCESS with SUCCESSION

- SUCCESSIVE with SUCCESSFUL

- SYMPATHIZE with LIKE

- TAKE with GET

- TALENT with SKILL

- THANK YOU with NO, THANK YOU

- THEREFOR with THEREFORE

- IN TIME with ON TIME

- TIRED OF with TIRED WITH (not TIRED FROM)

- TIRESOME with TIRING

- TO with TILL/UNTIL

- TRAVEL with JOURNEY with TRIP with EXPEDITION

- TRUST with TRUST IN

- TRUSTFUL with TRUSTWORTHY- UNREASONABLE with IRRATIONAL

- VERBAL with ORAL

- VERY with SO

- VERY with TOO

- WAIT FOR with EXPECT

- WEAR with DRESS with PUT ON

- WEIGH with WEIGHT

- WELL with GOOD

- WHATEVER - WHENEVER - WHEREVER - WHICHEVER - WHOEVER - WHOMEVER - HOWEVER

- WHETHER with IF

- WIN with BEAT

- WOODS with FOREST with JUNGLE

- WORK OVERTIME with OVERWORK

 

 

- OXYMORONS

- HOMONYMES

- SYNONYMES

 

 

- MULTILINGUAL DICTIONARY

 
 

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

 

 

Cmabridge Üinversitesi'nde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir szöcküdkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl szcökülrei bir btüün oralak omukadısır.

 

 

  

 

 

 
 

NOT!

- (not IN AVERAGE) ON AVERAGE

- (not ASK TO SOMEONE) ASK SOMEONE

- (not ASTONISHEDLY) ASTONISHINGLY

- (not ACCUSE FOR) ACCUSE OF

- (not ADVICES) ADVICE

- (not AFRAID FROM) AFRAID OF

- (not APPROVE [/TO]) APPROVE OF

- (not BAD IN) BAD AT

- (not BEHAVE WITH) BEHAVE TOWARDS

- (not BELIEVE TO) BELIEVE IN

- (not BORED) GET/GOT BORED WITH

- (not CAPABLE TO) CAPABLE OF

- (not COME AT) COME TO

- (not COMPRISE OF) COMPRISE

- (not AS A CONCLUSION) IN CONCLUSION

- (not CONSIST FROM) CONSIST OF

- (not DIFFERENT THAN) DIFFERENT FROM

- (not SEE/SAW A DREAM) HAVE A DREAM

- (not DRINK SOUP) EAT SOUP

- (not ENGAGED WITH) ENGAGED TO

- (not FOURTY) FORTY

- (not GLAD FROM/WITH) GLAD OF/ABOUT

- (not GO TO HOME) GO HOME

- (not GROUND) GROUNDS

- (not FEEL GUILTY FOR) FEEL GUILTY ABOUT

- (not GUILTY FOR) GUILTY OF

- (not HARMFUL FOR) HARMFUL TO

- (not HEADACHE) A HEADACHE

- (not INFERIOR THAN) INFERIOR TO

- (not INSIDE OF) INSIDE

- (not MARRIED WITH) MARRIED TO

- (not ACCORDING TO ME) TO ME

- (not IN THAT/THIS MOMENT) AT THAT/THIS MOMENT

- (not MAKE NOISE) MAKE A NOISE

- (not OLD FASHION) OLD-FASHIONED

- (not ONE TIME) ONCE

- (not OPPOSITE FROM) OPPOSITE TO

- (not PROUD FOR) PROUD OF

- (not RELATED WITH) RELATED TO

- (not RESPONSIBLE TO) RESPONSIBLE FOR

- (not RESEMBLANCE) RESEMBLANCE TO

- (not RESEMBLE TO) RESEMBLE

- (not THE REST) THE REST OF

- (not SATISFIED FROM) SATISFIED WITH

- (not SIMILAR WITH) SIMILAR TO

- (not AFTER TOMORROW) THE DAY AFTER TOMORROW

- (not BEFORE YESTERDAY) THE DAY BEFORE YESTERDAY

- (not TWO TIMES) TWICE

- (not WRITE WITH PENCIL/INK) WRITE IN PENCIL/INK

 

 


  

AMERICAN ENGLISH - BRITISH ENGLISH
( Amerikan İngilizcesi - İngiliz İngilizcesi )

 

1960's - 1960s

AIRPLANE - AEROPLANE

ALUMINUM - ALUMINIUM

ANALYZE - ANALYSE

APARTMENT - FLAT

APPETIZER - ENTREE, STARTER

ARCHEOLOGY - ARCHAEOLOGY

 

BABYSITTER - MINDER

BAGGAGE - LUGGAGE

BAKED POTATO - JACKET POTATO

BAND-AID - ELASTOPLAST

BANK TELLER - CASHIER

BATHE - TAKE A BATH

BATHROOM - THE TOILET

BRACES[for teeth] - BRACE

 

CAB - TAXI

CAFETERIA - REFECTORY

CALL - RING

CAN - TIN

CANDY - SWEETS

CATALOG - CATALOGUE

CHAPSTICK - LIP BALM

CENTER - CENTRE

CENTS - PENCE

CHECK - BILL

CHECK - CHEQUE

CHECKERS - DRAUGHTS

CLERK - SHOP ASSISTANT

CLOSET - WARDROBE

CLUMSY - CACKHANDED

COLOR - COLOUR

COOKIE - BISCUIT

COTTON CANDY - CANDY FLOSS

CURB - KERB  

DEFENSE - DEFENCE

DETOUR - DIVERSION

DIAPER - NAPKIN, NAPPY

DRUGSTORE - CHEMIST

 

EGGPLANT - AUBERGINE

ELEVATOR - LIFT

ERASER - RUBBER

EXPENSIVE - DEAR

 

FALL - AUTUMN

FAUCET - TAP

FAVORITE - FAVOURITE

FIRE DEPARTMENT - FIRE BRIGADE

FIRST FLOOR - GROUND FLOOR

FLASHLIGHT - TORCH

FREEWAY - MOTORWAY, CARRIAGEWAY

 

GAME - MATCH

GARBAGE - RUBBISH

GAS(OLINE) - PETROL

GLUE - GUM

GRAY - GREY

GUTTER - GULLY

 

HALL - CORRIDOR

HIGHWAY - MAIN ROAD

HONEY - DARLING

HONOR - HONOUR

HOOD - BONNET

HORNY - RANDY

HUMOR - HUMOUR

HUNGRY - PECKISH

 

INTERSECTION - CROSSROADS

 

JAIL - GAOL

JELLY - JAM

JEWELRY - JEWELLERY

 

KILOMETER - KILOMETRE

 

LABOR - LABOUR

LADYBUG - LADYBIRD

LAWYER - BARRISTER, SOLICITOR

LEASH - LEAD

LICENSE - LICENCE

LICENSE PLATE - NUMBER PLATE

LINE - QUEUE

LITER - LITRE

LIVING ROOM - LOUNGE

LONESOME - LONELY

 

MAIL - POST

MAILBOX - POSTBOX

MAILMAN - POSTMAN

MANEUVER - MANOEUVRE

MATH - MATHS

METER - METRE

MOLD - MOULD

MOTOR - ENGINE

MOVIE - CINEMA, FILM

 

NAPKIN - SERVIETTE NEIGHBOR - NEIGHBOUR

NUDIST - NATURIST  

OVEN - COOKER

OVERALLS - DUNGAREES

OVERPASS - FLYOVER

 

PANTS - TROUSERS

PARADE - CARNIVAL

PAJAMAS - PYJAMAS

PHARMACIST - CHEMIST

POTATO CHIPS - POTATO CRISPS

PRACTICE - PRACTISE

PROGRAM - PROGRAMME

 

RAILROAD - RAILWAY

RAINCOAT - MACKINTOSH

REALTOR - ESTATE AGENT

RENT - HIRE

RESTROOM - TOILET

ROBE - DRESSING GOWN

 

SEMESTER - TERM

SHADES - SUNGLASSES

SHOPPING CART/BASKET - TROLLEY

SICK - ILL

SIDEWALK - PAVEMENT

SOCCER - FOOTBALL

SPELLED - SPELT

STORE - SHOP

STROLLER - PRAM, PUSHCHAIR

STYROFOAM - POLYSTYRENE

SUBWAY - UNDERGROUND

SUSPENDERS - BRACES

SWEATER - PULLOVER, JUMPER

 

THEATER - THEATRE

TIRE - TYRE

TRAILER - CARAVAN

TRASH - RUBBISH

TRASH CAN - BIN, DUSTBIN

TRAVELER - TRAVELLER

TRUCK - LORRY

TRUNK - BOOT

TUXEDO - DINNER JACKET

 

UMBRELLA - BROLLY

UNDERSHIRT - VEST

UNDERWEAR - PANTS, KNICKERS

 

VACATION - HOLIDAY

VEST - WAISTCOAT

 

WALLET - PURSE

WINDSHIELD - WINDSCREEN

 

YARD - GARDEN

 

ZEE - ZED
[ON SPELLING Z LETTER]

ZIP CODE - POST CODE

ZIPPER - ZIP

ZUCCHIN - COURGETTE

- INTERNATIONAL - BRITISH:

( Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-ray, Yankee, Zulu -
Ack, Beer, Charlie, Don, Edward, Freddy, George, Harry, Ink, Johnnie, King, London, Monkey, Nuts, Orange, Pip, Queen, Robert, Sugar, Toc, Uncle, Vic, William, X-ray, Yorker, Zebra )

- EK KAVRAMLAR
 

REGULAR / IRREGULAR VERBS
( DÜZENLİ / DÜZENSİZ FİİLLER )

 

ARISE - AROSE - ARISEN
( KALKMAK )

AWAKE - AWOKE/AWAKED - AWOKEN/AWAKED
( UYANMAK )

BE(AM, IS, ARE) - WAS, WERE - BEEN
( OLMAK )

BEAT - BEAT - BEATEN
( DÖVMEK )

BECOME - BECAME - BECOME
( OLMAK )

BEGIN - BEGAN - BEGUN
( BAŞLAMAK )

BENT - BENT - BENT
( EĞMEK, BÜKMEK )

BIND - BOUND - BOUND
( CİLTLEMEK )

BITE - BIT - BITTEN
( ISIRMAK )

BLEED - BLED - BLED
( KANAMAK )

BLOW - BLEW - BLOWN
( ESMEK, ÜFLEMEK )

BREAK - BROKE - BROKEN
( KIRMAK )

BREED - BRED - BRED
( BESLEMEK, YETİŞTİRMEK )

BUILD - BUILT - BUILT
( İNŞA ETMEK )

BURN - BURNT/BURNED - BURNT/BURNED
( YAKMAK, YANMAK )

BUY - BOUGHT - BOUGHT
( SATIN ALMAK )

CAST - CAST - CAST
( ATMAK, SAÇMAK )

CATCH - CAUGHT - CAUGHT
( YAKALAMAK, YETİŞTİRMEK )

CHOOSE - CHOSE - CHOSE
( SEÇMEK )

CLING - CLUNG - CLUNG
( TUTUNMAK, SARILMAK )

COME - CAME - COME
( GELMEK )

COST - COST - COST
( MALİYET )

CREEP - CREPT - CREPT
( (YERDE) SÜRÜNMEK )

CUT - CUT - CUT
( KESMEK )

DEAL - DEALT - DEALT
( UĞRAŞMAK, ALIŞVERİŞ YAPMAK )

DIG - DUG - DUG
( KAZMAK )

DO - DID - DONE
( YAPMAK )

DRAW - DREW - DRAWN
( ÇİZMEK )

DREAM - DREAMT/DREAMED - DREAMT/DREAMED
( RÜYA GÖRMEK )

DRINK - DRANK - DRUNK
( İÇMEK )

DRIVE - DROVE - DRIVEN
( ARABA SÜRMEK )

EAT - ATE - EATEN
( YEMEK )

FALL - FELL - FALLEN
( DÜŞMEK )FIND - FOUND - FOUND
( BULMAK )

FLING - FLUNG - FLUNG
( HIZLI ATMAK, FIRLATMAK )

FLY - FLEW - FLOWN
( UÇMAK )

FORBID - FORBADE - FORBIDDEN
( YASAKLAMAK )

FORECAST - FORECAST - FORECAST
( TAHMİN ETMEK )

FORGET - FORGOT - FORGOT
( UNUTMAK )

FORGIVE - FORGAVE - FORGIVEN
( AFFETMEK )

FREEZE - FROZE - FROZEN
( DONMAK )

GET - GOT - GOT(TEN)
( ALMAK )

GIVE - GAVE - GIVEN
( VERMEK )

GO - WENT - GONE
( GİTMEK )

GRIND - GROUND - GROUND
( ÖĞÜTMEK )

GROW - GREW - GROWN
( BÜYÜ(T)MEK, YETİŞTİRMEK )

HAVE - HAD - HAD
( SAHİP OLMAK )

HEAR - HEARD - HEARD
( İŞİTMEK )

HIDE - HID - HIDDEN
( SAKLAMAK )

HIT - HIT - HIT
( VURMAK )

HOLD - HELD - HELD
( TUTMAK )

HURT - HURT - HURT
( İNCİTMEK )

KEEP - KEPT - KEPT
( TUTMAK, MUHAFAZA ETMEK )

KNEEL - KNELT - KNELT
( DİZ ÇÖKMEK )

KNOW - KNEW - KNOWN
( BİLMEK )LAY - LAID - LAID
( SERMEK )

LEAD - LED - LED
( ÖNDERLİK ETMEK )

LEAP - LEAPT/LEAPED - LEAPT/LEAPED
( SIÇRAMAK )

LEAVE - LEFT - LEFT
( TERKETMEK )

LEND - LENT - LENT
( ÖDÜNÇ VERMEK )

LET - LET - LET
( İZİN VERMEK )

LIE - LAY - LAIN
( UZANMAK )

LIGHT - LIT - LIT
( YAKMAK )

LIGHT - LIGHTED - LIGHTED
( AYDINLATMAK )

LOSE - LOST - LOST
( KAYBETMEK )

MAKE - MADE - MADE
( YAPMAK )

MEAN - MEANT - MEANT
( KASTETMEK )

MEET - MET - MET
( BULUŞMAK )

PAY - PAID - PAID
( ÖDEMEK )

PUT - PUT - PUT
( KOYMAK )

QUIT - QUIT - QUIT
( BIRAKMAK, TERKETMEK )READ - READ - READ
( OKUMAK )

RING - RANG - RUNG
( ZİLİN ÇALMASI )

RISE - ROSE - RISEN
( YÜKSELMEK )

RUN - RAN - RUN
( KOŞMAK )

SAY - SAID - SAID
( DEMEK, SÖYLEMEK )

SEE - SAW - SEEN
( GÖRMEK )

SEEK - SOUGHT - SOUGHT
( ARAMAK )

SHAKE - SHOOK - SHAKEN
( SALLAMAK, SARSMAK )

SELL - SOLD - SOLD
( SATMAK )

SEND - SENT - SENT
( GÖNDERMEK )

SET - SET - SET
( DÜZENLEMEK )

SHINE - SHONE - SHONE
( PARLAMAK )

SHOOT - SHOT - SHOT
( ATEŞ ETMEK )

SHOW - SHOWED - SHOWN
( GÖSTERMEK )

SHRINK - SHRANK - SHRUNK
( ÇEKMEK, UFALMAK )

SHUT - SHUT - SHUT
( KAPATMAK )

SING - SANG - SUNG
( ŞARKI SÖYLEMEK )

SINK - SANK - SUNK
( BATMAK, DALMAK )

SIT - SAT - SAT
( OTURMAK )

SLEEP - SLEPT - SLEPT
( UYUMAK )

SLIDE - SLID - SLID
( KAYMAK )

SLIT - SLIT - SLIT
( YARMAK )

SPEAK - SPOKE - SPOKEN
( KONUŞMAK )

SPEED - SPED/SPEEDED - SPED/SPEEDED
( HIZ YAPMAK )

SPEND - SPENT - SPENT
( HARCAMAK )

SPILL - SPLIT/SPILLED - SPLIT/SPILLED
( DÖKMEK, SAÇMAK )

SPIN - SPUN - SPUN
( BÜKMEK, DÖNMEK )

SPLIT - SPLIT - SPLIT
( AYIRMAK )

SPIT - SPAT - SPAT
( TÜKÜRMEK )

SPREAD - SPREAD - SPREAD
( YAYMAK, YAYILMAK )

SPRING - SPRANG - SPRUNG
( SIÇRAMAK, FIRLAMAK )

STAND - STOOD - STOOD
( AYAKTA DURMAK )

STICK - STUCK - STUCK
( YAPIŞTIRMAK )

STING - STUNG - STUNG
( (BÖCEK) SOKMASI )

STINK - STANK/STUNK - STUNK
( PİS KOKMAK )

STREW - STREWED - STREWN/STREWED
( SAÇMAK, YAYMAK )

STRIVE - STROVE - STRIVEN
( UĞRAŞMAK, ÇABALAMAK )

SWEAR - SWORE - SWORN
( YEMİN ETMEK )

SWEEP - SWEPT - SWEPT
( SÜPÜRMEK )

SWELL - SWELLED - SWOLLEN/SWELLED
( ŞİŞMEK )

SWIM - SWAM - SWUM
( YÜZMEK )

SWING - SWUNG - SWUNG
( SALLAMAK, SALLANMAK )TAKE - TOOK - TAKEN
( ALMAK )

TEACH - TAUGHT - TAUGHT
( ÖĞRETMEK )

TEAR - TORE - TORN
( YIRTMAK )

TELL - TOLD - TOLD
( ANLATMAK )

THINK - THOUGHT - THOUGHT
( DÜŞÜNMEK )

THRIVE - THROVE/THRIVED - THRIVEN/THRIVED
( BAŞARMAK )

THROW - THREW - THROWN
( ATMAK )

THRUST - THRUST - THRUST
( İTMEK, DÜRTMEK )

TREAD - TROD - TROD/TRODDEN
( YÜRÜMEK; AYAKLA EZMEK )

UNDERSTAND - UNDERSTOOD - UNDERSTOOD
( ANLAMAK )

UPSET - UPSET - UPSET
( ÜZMEK )

WAKE - WOKE/WAKED - WOKEN/WAKED
( UYANMAK )

WEAR - WORE - WORN
( GİYMEK )

WEAVE - WOVE - WOVEN - DOKUMAK )

WEEP - WEPT - WEPT
( AĞLAMAK )

WET - WET - WET
( ISLANMAK; ISLATMAK )

WIN - WON - WON
( KAZANMAK )

WIND - WOUND - WOUND
( DÖNDÜRMEK, KURMAK )

WITHDRAW - WITHDREW - WITHDRAWN
( GERİ ÇEKMEK; GERİ ALMAK )

WRING - WRUNG - WRUNG
( BURMAK, BÜKMEK; SIKMAK )

WRITE - WROTE - WRITTEN
( YAZMAK )

 

 
 

 

 

   
Bugün[ 23 Haziran 2024 ]
itibariyle 2103 başlık/FaRk ile birlikte,
2107 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

(1/4)


- ...is "?" vs. ...is not "?"


- ...is vs. ...is

( "is" as Guess. vs. "is" as Scientific.
"is" as Scientific. vs. "is" as To prove the self. )


- ...is vs. ...is )

( "is" as Guess. vs. "is" as Scientific. )


- ...LESS vs. ALTHOUGH


- "[not]" QUESTION vs. INSULT


- "COOL" vs. IMPORTANT


- "FUTILE" vs./and UNNECESSARY


- "HISTORICALESSNESS" vs. INDIFFERENCE


- "KNOWN POINTS" vs. "SOME POINTS"


- "LEG" vs. "FOOT" [IN OBJECTS]


- "OPPOSITE" vs. INCONGRUOUS


- "SAME" vs. "SIMILAR"


- "SELF-NESS" vs. TO KEEP ON SELF


- "SHOOT" vs./and "SPARK"


- "SIDE" vs. CHARACTER


- "THE SELF OF ..." vs. "THE REASON OF ..."


- "TO EXCEED" vs. "TO OVERCOME"


- "TO GIVE COLOR" vs./and TO COMPLETE


- "TO INVOLVE" vs. TO TALK ABOUT/ON


- "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "EXISTENCE" vs. "TO MAKE NONEXISTENCE" TO THE "NONEXISTENCE"


- "TO MAKE WAY FOR" vs. TO CAUSE


- "TO SKIP" vs. "TO PASS OVER"


- "WHICH THE FIRE BURNS INSIDE" vs. "WHICH THE FIRE BURNS OUTSIDE"


- "YOU ARE GOING TO SAY ..." vs. "YOU SHOULD SAY ..."


- (ABLE) TO ACCEPT vs. (NOT ABLE) TO WITHSTAND


- (not ACCORDING TO ME) TO ME


- (not ACCUSE FOR) ACCUSE OF


- (not ADVICES) ADVICE


- (not AFRAID FROM) AFRAID OF


- (not AFTER TOMORROW) THE DAY AFTER TOMORROW


- (not APPROVE [/TO]) APPROVE OF


- (not AS A CONCLUSION) IN CONCLUSION


- (not ASK TO SOMEONE) ASK SOMEONE


- (not ASTONISHEDLY) ASTONISHINGLY


- (not BAD IN) BAD AT


- (not BEFORE YESTERDAY) THE DAY BEFORE YESTERDAY


- (not BEHAVE WITH) BEHAVE TOWARDS


- (not BELIEVE TO) BELIEVE IN


- (not BORED) GET/GOT BORED WITH


- (not CAPABLE TO) CAPABLE OF


- (not COME AT) COME TO


- (not COMPRISE OF) COMPRISE


- (not CONSIST FROM) CONSIST OF


- (not DIFFERENT THAN) DIFFERENT FROM


- (not DRINK SOUP) EAT SOUP


- (not ENGAGED WITH) ENGAGED TO


- (not FEEL GUILTY FOR) FEEL GUILTY ABOUT


- (not FOURTY) FORTY


- (not GLAD FROM/WITH) GLAD OF/ABOUT


- (not GO TO HOME) GO HOME


- (not GROUND) GROUNDS


- (not GUILTY FOR) GUILTY OF


- (not HARMFUL FOR) HARMFUL TO


- (not HEADACHE) A HEADACHE


- (not IN AVERAGE) ON AVERAGE


- (not IN THAT/THIS MOMENT) AT THAT/THIS MOMENT


- (not INFERIOR THAN) INFERIOR TO


- (not INSIDE OF) INSIDE


- (not MAKE NOISE) MAKE A NOISE


- (not MARRIED WITH) MARRIED TO


- (not OLD FASHION) OLD-FASHIONED


- (not ONE TIME) ONCE


- (not OPPOSITE FROM) OPPOSITE TO


- (not PROUD FOR) PROUD OF


- (not RELATED WITH) RELATED TO


- (not RESEMBLANCE) RESEMBLANCE TO


- (not RESEMBLE TO) RESEMBLE


- (not RESPONSIBLE TO) RESPONSIBLE FOR


- (not SATISFIED FROM) SATISFIED WITH(1/4)

FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 636 kez incelenmiş/okunmuştur.