DA... - DU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| DA... |

CA... ile başlayan FaRkLaR...
( 665 FaRk, 767 katkı )


- "(ZIR)DELİ" ile/değil DÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişilerin/toplumun anlayamadıkları ve/ya da kabul edemedikleri. İLE/DEĞİL Deliliğini, topluma kabul ettire(bile)n. )
(
Özellikle sözlük çalışması, dilin önemi, bireyin farkı ve değeri, yaşam hakkı, aşk, dostluk, psikoloji, ümit, hizmet, hukuksal süreç bağlamında ve daha çoğu bireysel (||/<>) toplumsal düşünce, duygu ve değerler açısından izlenilmesi gerekli olan, gerçek bir yaşam öyküsünün işlenilmiş olduğu etkileyici, ilginç ve harika bir film. )

- "ALİ KIRAN, BAŞ KESEN" değil DAL KIRAN, BAŞ KESER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AŞIRI ..." değil/yerine DAHA YOĞUN ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENCİLLİK" değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAĞILMAK" değil/yerine/>< DALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

- "DAHA ÇOK OLAN"I ARAMAK değil/yerine DAHA AZ OLANIN TADINI ÇIKARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAHA SONRA AKLIMA GELMEZ" değil DAHA SONRA AKLIMA GELMEZSE/GELMEYEBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DARA DÜŞMEK" ile DÂRA GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdam edilmek, dâr ağacına gelmek. )

- "HASTA" ile/değil DANIŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seni, daha iyi bir insan yapan, "inançların" değil davranışlarındır. )

- "NAPOLYON KİRAZ"[< ZİRAAT 0900] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR NAPOLYONU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel ve ziraat terimi. İLE/VE/||/=/<> Afyon bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Manisa bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Malatya bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Çanakkale bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Almanya'daki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> İtalya'daki adı/türü. )

- "TANIDIK/LAR" ile/değil/yerine DANIŞMAN/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMADAN" ile/ve/<>/değil/yerine DAHA ÇOK ANIMSAMAYA ÇALIŞARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARGILAMA" ile/ve/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZARAR" ile/değil/yerine DAHA AZ ZARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")DESTEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] -DÂN ile DÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arapça, Farsça, bazen de Türkçe sözcüklere takılarak, yer, mahfaza, kab anlamına sözcükler oluşturur. [CÜZ-DÂN vs.] | Bilen, bilir.[SUHAN-DÂN: Söz bilir. | NA-DÂN: Cahil.] İLE Tâne. )

- [Fars.] DÂDER ile DÂDENDER ile DÂDER-ENDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kardeş. İLE Üvey kardeş. İLE Üvey kardeş. )

- [Fars.] DÂR ile -DÂR ile DÂR ile DAR/DARR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Darağacı. | Ağaç. | Direk. İLE Tutan.[DEFTER-DÂR: Defter tutan.] | Sahip, malik.[ALÂKA-DÂR: İlgili. | HİSSE-DÂR: Hisseli. | HÜKÜM-DÂR: Hükme sahip.] İLE Savaş.[DÂR Ü GÎR: Kavga, savaş.] İLE Sıkıntı, belâ. | Zarar. )

- [Fars.] DÂS ile DÂSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orak. İLE Orak. )

- [ne yazık ki]
ACELECİLİK
ile/ve/||/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne] İSTEMEK ne de DAYATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACZİYET ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA TAVŞANI ile AMERİKA TAVŞANI ile ARAP TAVŞANI ile DAĞ TAVŞANI ile YABAN TAVŞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
"GÖRELİ"
değil DAYANIŞMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
DENKLEŞTİRİCİ
ile/ve/||/<> DAĞITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/||/<>/>/< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞI AĞACI ile/ve AVİZE AĞACI ile/ve BAN AĞACI ile/ve ÇUBUK AĞACI ile/ve DANTEL AĞACI ile/ve IĞ AĞACI ile/ve KÂĞIT AĞACI ile/ve LÂLE AĞACI ile/ve LÂSTİK AĞACI ile/ve MANTAR AĞACI ile/ve MERCAN AĞACI ile/ve ÖD AĞACI ile/ve PELESENK AĞACI[Lat. GUAIACUM OFFICINALE] ile/ve PORSUK AĞACI ile/ve SAKIZ AĞACI ile/ve SÜT AĞACI ile/ve TESPİH AĞACI/ÇALISI, ÇİN LEYLAĞI[Lat. MELIA AZEDARACH] ile/ve KÖR AĞAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHIMSA ile/ve SATYA ile/ve ASTEYA ile/ve BRAHMAÇARYA ile/ve
APARIGRAHA
ile/ve DAYA ile/ve KŞAMA ile/ve
DHRITI
ile/ve MITAHARA ile/ve ARCAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddet kontrolü. [Şiddetsizlik] Zararsızlık; başkalarını düşünce, söz ve hareketle incitmemek. İLE/VE Yalan kontrolü. [Dürüstlük] İLE/VE Benimseme kontrolü. [Çalmama] İLE/VE Eşeysel enerji kontrolü. İLE/VE Biriktirme kontrolü. [Biriktirmemek] İLE/VE Nefret kontrolü. [Merhamet] İLE/VE Kızgınlık kontrolü. [Affetme] İLE/VE Güçsüzlük kontrolü. [Dayanıklılık] İLE/VE Aşırılık kontrolü. [Ilımlılık] İLE/VE Yanlışlık kontrolü. [Doğruluk] )

- AKIL ile/ve DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKINTI ile/ve/<>/değil DALGA/RÜZGÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suyun/denizin içinde. İLE/VE/<>/DEĞİL Suyun/denizin üstünde. )

- ALIŞKANLIK ile DADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞMA ile DADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevimsiz şeyler, put edinilmez. )

- ALTIGEN ile/ve/<> DAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMCA ile/ve/< DAYI[< TAGAY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babayla kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi/ye verilen ad. İLE/VE Anneyle kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi. )

- AMERİKA ARMUDU(AVOKADO) ile ÇAKAL ARMUDU ile DAĞ ARMUDU ile HİNT ARMUDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağaç. | Bu ağacın, armuda benzer yemişi. İLE ... İLE ... İLE ... )

- AMERİKA ELMASI ile DAĞ ELMASI/YABANİ ELMA ile DEVE ELMASI ile FİL ELMASI ile KİRAZ ELMASI ile PAMUK ELMASI ile LÜBNAN ELMASI[TUFFÂH-İ LÜBNÂN] ile YER ELMASI/BADAT/TUFFÂH-ÜL-ARZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMU ile/ve/= DALTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AMU ve DALTON aynı birimdir. )
( Nötron ve protonun kütleleri yaklaşık bir dalton'dur. [Bir elektronun kütlesi nötron ya da protonun kütlesinin 1/2.000'i kadar olduğu için, atomun toplam kütlesi hesaplanırken, bu miktar ihmal edilir.] )
( DALTON YASASI: Bir ideal gaz karışımının toplam basıncı, karışımı oluşturan gazların kısmî basınçlarının toplamına eşittir. )

- ANLAM ile/ve/> DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA = FEHM, İDRAK = UNDERSTANDING, COMPREHENSION[İng.] = COMPRENDRE[Fr.] = DAS VERSTEHEN, HET VERSTAAN[Alm.] = ENTENDER, COMPRENDER[İsp.] = COMPREHENSIO[Lat.] = HE DIANOIA[Yun.] = MEFHUM[Ar.] = DARK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATIMDA:
BİRAZ SONRA
değil DAHA SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATIMLARDA:
BİRAZ SONRA
değil DAHA SONRA, BİR SÜRE SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTLAŞMALI ile DANIŞIKLI-DÖNÜŞÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Por. ve İsp.] KOMPRADOR: İşbirlikçi. )

- ARA AŞIĞI ile DAMLALIK AŞIĞI ile MAHYA AŞIĞI ile MONTAJ AŞIĞI/KONSTRÜKTİF AŞIK ile AŞIK TAKOZU ile ÂŞIKYOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahya aşığı ile damlalık aşığı arasında kalan aşıklardan her biri. İLE Ahşap makaslı çatılarda, oluk tarafında dış duvarlar üzerine yerleştirilen ve mertek uclarını taşıyan aşık. Kırma ya da beşikörtüsü çatılarda, mahyaya yerlşetirilen aşık. İLE Mahyada, taşıyıcı aşık bulunmaması durumunda ya da bir mertek çatısında mertek uclarını bağlamak için bunların altına yerleştirilen ve mertekler tarafından taşınan küçük kesitli aşık. İLE Aşıkların oturmalarını sağlamak ve kaymalarını önlemek için eğik makas kirişlerinin üzerine çakılan konik ağaç parça. İLE Dik köşeli çizgilerin kırılarak devam etmesiyle oluşan eski bir geometrik bezeme.[Eskiden, "âşık yolunu şaşırmış" ya da "sarhoşyolu" da denilmiş.] )

- ARAZİ ile DAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çıplak toprak. )

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞAMALI ile/ve/||/<> DALGA DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ve/||/<> DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT:
GÜÇLÜ
ile/ve/değil DAYANIKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT ile DAV/ZEBRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE Gebelik süreleri 345 gündür. )
( At ile Zebra )
( Zebraların çizgileri, ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engeller. )

- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAR:
GÜÇLÜ
ile/ve DAYANIKLI ile/ve HIZLI/SÜRATLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM MODELLERİNDE:
DEMOCRITOS
ile/ve/||/<>/> DALTON ile/ve/||/<>/> THOMSON ile/ve/||/<>/> RUTHERFORD ile/ve/||/<>/> BOHR ile/ve/||/<>/> MODERN ATOM KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- AZ SONRA ile/değil/yerine DAHA SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile/ve/yerine DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞLAMA ile/ve DAYANÇ/SABIR (ETME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAIRD TAPİRİ ile HİNT/MALAY TAPİRİ ile DAĞ TAPİRİ ile OVA/AMERİKA/BREZİLYA TAPİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKICI ile DADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile DAMLA BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Denizin 900 metre derinliklerinde yaşar. )

- BARDAK ERİĞİ ile CAN ERİĞİ ile ÇAKAL ERİĞİ | [Lat. PRUNUS SPINOSA] ile DAĞ ERİĞİ ile GÖVEM ERİĞİ ile MALTA ERİĞİ/YENİDÜNYA ile TÜRBE ERİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TÜRBE ERİĞİ: Gülgillerden, kırmızı, tatlı, küçük çekirdekli, etinden kolay sıyrılabilen bir tür erik. )

- BASKI ile/ve/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞIBOŞ:
İŞSİZLER
ile/ve/değil/<> DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK OLANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKAN ile/ve/||/<> DANIŞMAN ile/ve/||/<> MUHTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dernek, vakıf, parti, enstitü, belediye, spor kulübü vb. gibi, "başkanlık" konumu ile sürdürülen kurum ve kuruluşlarda, "Başkan" olarak görev yapan kişinin, öteki yönetim kurulu üyelerinden hiçbir farkı, önceliği ya da üstünlüğü yoktur ve de ol(a)maz! Sadece, üstlenmiş olduğu geçici görevinde, biraz daha sorumluluk ve çok büyük bir fark ya da ayrıcalık oluşturmayacak bazı küçük ama önemli yetkileri bulunmaktadır. Bu, sınırsız ve sonsuz olmayan "yetkilerini" de, öncelikle ve tamamen, kurumun/kuruluşun ve yönetim kurulunun ne yapacakları değil ne gibi yanlışlıkların, eksikliklerin kalmaması, sorunların daha az çıkması yönünde, bilgi ve deneyim artılarını, kurum/kuruluş ve topluma sunacağı hizmeti amacıyla kullanmak durumundadır. Söz ya da karar verme makamı diye bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Ortak alınmış/alınacak olan uygulama, yürütme kararlarında, oy fazlalığının bulunması, kişisel isteği ya da çıkarları yönünde değil sadece toplumun ortak çıkarları yönünde kullanılmak üzere, biraz daha fazla olan bilgi ve deneyimiyle, olası yanlış karar ve uygulamalara engel olabilmesi içindir. Dolayısıyla, bir şeyleri kendilerine sormak ya da izin istemek gibi bir üstünlükleri de söz konusu değildir. Fakat ne yazık ki, "Aman, işimiz ve aramız bozulmasın" kaygısıyla, kişiler, olması ve yapılması gereken süreçlerde sessiz kalırlar ve bu da başkanlık görevinde bulunan kişinin yetkilerini aşmasına, kötüye kullanmasına ve bu yanlışlara göz yumulmasına kadar gitmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için de başta, yönetim ve yürütme kurulu olmak üzere, tüm üyelerin ve vatandaşların, kişi değil kavram, kurum ve hizmet esaslı bir çalışma sürecinde olunduğunu anımsaması gerekmektedir.

İLE/VE/||/<>

Kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet etmekte olan danışmanlar, kendilerine danışılan konuların uygulayıcısı durumunda değillerdir ve bu durumda bırakılamazlar. Olası uygulamalardaki, girilmeyecek, sapılmayacak yönleri ve yolları işaret etmekle görevlilerdir. Ne yapılması hakkında, bilgi ve deneyim aktarımında bulunurlar fakat önerdikleri alanda daha fazla bilgili diye, işi ya da süreci, danışmana bırakmak gibi bir tutum ya da beklenti sergilenemez.

İLE/VE/||/<>

Halk tarafından seçilerek ve belirli bir dönem, koşul, sorumluluk, yetki ve görevlerle sınırlı kalmak üzere, yaşanılan bölgenin ilk yönetimsel yetkilisi olarak, bölgedeki ne yapılacaklarla değil ne yapılmayacaklarla, neyin, ne kadar süre ve koşulda, eksik ya da sorunlu kalmamasını sağlamak üzere, ihtiyâr heyeti desteği ile işbirliğinde bulunan kişidir. "Muhtar" sözcüğü, "Hayır!" kökünden gelerek, kendi ya da yakın çevresinin irâdesiyle değil ne yapılmayacağının ya da engel olunacağının bilgisine sahip olan kişi, ihtiyârını devrede tutan kişi anlamına gelmektedir. Fiziksel olarak yapılması gereken işlerde de belediye başkanını, güvenlik amacıyla da vali, kaymakam, polis, jandarma gibi ilgili kurum ve yetkililerle daha yakın ve doğrudan ilişki içinde olma görevindelerdir. Kaymakam ve valilerden daha alt bir yetki ve konumda olsalar da, belediye başkanından sonra değil önce gelirler. )

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ile ... ile ... ile ... )
( Anavatanı, Afrika'dır. Boyları, 40 – 71 cm. ve ağırlıkları 700 - 1600 gram arasında değişir. İLE ... İLE ... İLE ... )
( Osmanlılar döneminde, Viyana'dan getirildiğinden dolayı Viyana tavuğu anlamına gelen "Beç Tavuğu" denilmiştir. "Beç", Osmanlı Türkçesi'nde, Viyana'nın adı olup Türkçe'ye, Macarca Bécs adından geçmiştir. İLE ... İLE ... İLE ... )

- BEKLENTİ yerine DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİDE/İSTEKTE:
YENİ/Sİ
ile/ve/<> DAHA FAZLASI/ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN = ZÂT = I[İng.] = das SOSEIN[Alm.] = TO TI ESTIN, TO TI ÈN EINAI[Yun.] = ESSENTIA[Ortaçağ Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN = BRAIN[İng.] = CERVEAU[Fr.] = DAS GEHIRN[Alm.] = CERVELLO[İt.] = CEREBRO[İsp.] = CEREBRUM[Lat.] = HO EGKEFALOS[Yun.] = MUKH[Ar.] = MAĞZ[Fars.] = HET HERSENEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLET ile DAVETİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/değil DAHA/EN DOĞRU(YA YAKIN) OLAN TANIMI/BİLGİYİ DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYUN EĞMEK ile/değil DAYANÇ/SABIR ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNHİNA: Eğrilme, bükülme. | Baş eğme. )

- BÖBREK YANGISI(İLTİHABI)/NEFRİT[Fr. < Yun.] ile/ve ÖD/SAFRA KESESİ YANGISI(İLTİHABI) ile/ve DALAK[Ar. TIHÂL] YANGISI(İLTİHABI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFRİT, ZÂT-ÜL-KİLYE ile/ve KOLESİSTİT ile/ve SPLENİT )

- BÖCEK ile DALGIÇBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLÜNME ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= DAL/KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHÂLET ile/ve/<>/> DALGI/GAFLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, eşyanın hakikatine ilişkin bilgisizliği. İLE/VE/<>/> Kişinin, kendi hakikatine ilişkin bilgisizliği. )
( Eden kendine eder; yapan bulur ve çeker. Sürekli anımsa! Kazanmak, koca bir yaşam ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. )
( [giderilebilir!] Tâlimle. İLE/VE/<>/> Tenbihle. )

- CELİLÜ'L-KELÂM ile DAKİKÜ'L KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İtikad. İLE Aklî felsefe [varlık, doğa, kişi, toplum vs...]. )

- CEYLAN ile/<> DAĞ CEYLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Dünyada, sayıları 1500'ü geçmeyen Gazella Gazella türü dağ ceylanlarından 231'i Hatay'da, geri kalanı ise İsrail'de bulunmaktadır. )
( Ceylan İLE/<> )

- ÇAĞIRMAK ile/ve/<>/değil/yerine DAVET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİNGEN/LİK ile/ve/<> DAYANÇLI/LIK/SABIRLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEMBER ile DAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların toplamı. )

- ÇİLEK ile DAĞ ÇİLEĞİ/KOCAYEMİŞ/PİĞRETİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖKME ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜLME ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂ'-İ DALTON[Ar.]/DALTONISM[İng.]/AKROMATOPSİ değil/yerine/= RENK KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DA'IY/MÜTEBENNÂ[< BENÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlâtlık, evlât edinilen çocuk. (TEBENNÎ[< BENÎ] ile ABCDEF ( Evlât edinme. )

- DA'VÂ ile DÂV[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şikâyetçi olarak mahkemeye başvurma. | Sorun, mesele. | Bir konu/sorun üzerinde özel bir düşünce sahibi olma, iddia. İLE Satranç, dama, tavla gibi oyunlarda tutulan sıra, nöbet. | Oyunda sürülen para. | Sövme. | Dâvâ. | Duvar sırası. )

- DANS ile/ve/<> BALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dans, kendinden emin olmayan, ne istediğini bilmeyen kişinin yapacağı iş değildir. )
( Dans Tarihçeleri )

- DABB ile DÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele. İLE Şan ve şeref. )

- DABNE ile/ve/<> MERAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyükayının sonundaki iki parlak yıldız. )

- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin onyedinci harfidir.[ebced değeri 800'dür.] İLE Adâlet, doğruluk. | İhsan, vergi. | Veriş, satış. | Sızlanma, yanıp yakılma. | Feryâd, figan. | Kısmet, nasip. | Tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. )

- DADI/TAYA[Fars. < DÂYE] ile/ve DÂDÛ/LÂLÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayan çocuk bakıcısı. | Süt annesi. İLE/VE Bay çocuk bakıcısı. | Şehzâdelerin özel eğitmenleri. | Sultanların, vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. )

- DADLI[Azr.] = NEFİS, LEZZETLİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂG[Fars.] değil/yerine/= YANIK YARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ FARESİ ile ÇAYIR FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DAĞ NANESİ ile TAŞ NANESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ, KÛH[Fars.] ile/ve RÂG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dağ eteği. | Çayırlık, çimenlik, bağlık, bahçelik. )

- DAĞ/DA BAYIR/DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ ile/ve AKLAN/MAİLE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri. )

- DAĞ ile BALKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sarp ve ormanlık sıradağlar. )

- DAĞ ile/ve BERDENG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çöl ortasında bulunan küçük dağ ve tepe. )

- DAĞ ile BÎSÜTÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şîrîn'in emriyle, Ferhad'ın deldiği dağ. Bugün Bağdat ile Hamedan arasında Kirman Şâh'ın 30 km. doğusunda kalır. Dik, kayalık ve sarp bir dağdır. )

- DAĞ ile TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞİMRÂH: Dağ tepesi. )
( BÎSÜTÛN: Âşık Ferhad'ın, sevgilisi Şîrîn'in emriyle Kermanşah civarında deldiği dağ. | Gökyüzü. )
( Sevgili Ersin Alok'un çektiği dağ fotoğraflarını görmek için burayı tıklayınız... )
( )
( )

- DAĞ ile TÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hazreti Musa'nın ilâhi tecelliye mazhar olduğu dağ. )

- DAĞ ile/ve YANARDAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cameroun
Cotopaxi
Etna
Fujiyama
Hecla
Mauna Loa
Mount St. Helens
Popacatapetl
Stromboli
Tristan de Cunha
Vesuvius )
( ... ile/ve )
( Kula Karataşcıl Yanardağ Oluşum Alanı ile Peribacaları - Övgün Ahmet Ercan (Prof. Dr.) )

- DAĞ ile/ve YAYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası. PLATO | Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın, yaşam koşulları güç olduğundan dolayı boş bırakılan, yazınsa havası iyi ve serin olan dinlenme yeri. )

- DAĞILIM ile AYIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILIM ile DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ÖZELLİĞİ ile/ve BİRLEŞME ÖZELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA/SI ile/ve/<> UZAKLAŞMA/SI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ile/ve/> İNCELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ile/ve/> SEYRELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ile/ve/değil YAYILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK/LIK ile BİÇİMSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK/LIK ile KOPUK/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK ile PİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK ile/değil YAYILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kafkas dağlarının kuzeyinde ve Hazar Denizi'nin batı kıyısında bulunan bir bölge. İLE Dağlık yer. )

- DAĞITIM ile/ve/<> BÖLÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞITMAQ[Azr.] = YIKMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞLARA-TAŞLARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA "AKILLI" OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAHA DİSİPLİNLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA "İYİ"/"KÖTÜ" değil/yerine NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA AZ DÜŞÜN! ile/ve/<> DAHA ÇOK DÜŞÜN!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Düşündüğün...] Kendini, kötü hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. İLE/VE/<> Kendini, iyi hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. )

- DAHA ÇOK İNANAN:
CAMİLERDE
ve/değil/||/<> HASTAHANELERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÇOK SARILMA:
DÜĞÜNLERDE
ve/değil/||/<> OTOGARLARDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA FAZLA/SI ile/ve/değil/yerine İSABETLİ OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA FAZLASI ile/ve/değil/yerine DAHA İLERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA GÜZEL değil/yerine BAŞKA/AYRI BİR GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA İYİ DUYMAK/DİNLEMEK ile/ve/||/<>/> BAĞ KURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA KOLAY ile/ve/||/<>/> EN KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki]
Kolay/rahat/hızlı kazanılan paranın tüketilmesi. İLE/VE/||/<>/> Başkasının/vatandaşın/emekçinin parasının "tüketilmesi". )

- DAHA ÖTE ile/ve/değil/yerine DAHA FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÖZEL ALGILA/YORUMLA! ile/ve/<> DAHA GENEL DÜŞÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, iyi hissettiğinde. İLE/VE/<> Kendini, kötü hissettiğinde. )

- DAHA UYGUN ile/ve/||/<> SONRAKİ ile/ve/||/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile/değil/yerine HÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA yerine HÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile/ve/değil/yerine HENÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile/yerine KERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok gülen/gülücü. İLE Çemşîd'in yerini almış olan Îran'ın zâlim ve gaddar bir hükümdarıydı. )

- DAHİ ile DÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bile. İLE Yaratıcı gücü olan kişi. )
( ... İLE Bir Milletin Bekâsı - Teoman Duralı... )

- DÂHİ ile/ve DEVRİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dâhi kişi, başkasına da dehâ aşılayabilen kişidir. )

- DAHİL ile DÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışma. İLE İç, içeri. )

- DÂHİL ile DAHÎL[< DÜHÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç, içeri, içeride, içeri girmiş. İLE Yabancı, sığıntı, sığınan, sığınmış. )

- DAHİLEN ile DAHİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden, içten. | İçilerek, yutularak. İLE İçle ilgili, içsel. )

- DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHÎM[< DAHÂMET] ile DÂHİM ile DÂHÎM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla kalın olan, yoğun. İLE Nasip ve rızk. İLE Taç. )

- DAI ile/>< TAI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dua eden. İLE/VE Tanrı'yı inkâr eden. )

- DAİM ile BÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİMA yerine SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/ve OLANAK/KAPASİTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/değil/=/||/<>/< SONSUZ/ÇOK KÖŞELİ/LİK / SONSUZ KENARLI ÇOKGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/ve ÜÇGEN ile/ve KARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareketli. İLE/VE Etkin. İLE/VE Durağan. )

- DAİREDE:
İÇ ALAN
ile/ve/<> DIŞ ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

- DAKİK DİL ve/||/<>/> SAHİH TASAVVUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAKTİLODA/KLAVYEDE:
A KLAVYE
ile F KLAVYE ile Q KLAVYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Klavyede, harflerin bulunduğu sol üst köşeye göre ad alırlar. )
( Hiyeroglif klavyesi... http://discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/hieroglyphic-typewriter )
( Marcin Wichary'nin, "Sadece Türkçe bir daktiloya bakarak diller hakkında öğrendiklerim" yazısı için burayı tıklayınız... )
( )
( What I learned about languages just by looking at a Turkish typewriter )
( İHSAN SITKI YENER KİMDİR?

Liseyi, 1942 yılında, İzmir Ticaret Lisesi'nde bitirdi. Ortaokul yıllarında, daktiloda on parmak yazı yazmaya başlayan İhsan Sıtkı Yener, 1940'lı yıllardan itibaren standart klavye konusunda çalışmaya başladı.

Yüksek öğrenimini, 1946 yılında, İstanbul'da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Aynı yıl, Sultanahmet Lisesi'nde daktilografi öğretmenliği yaptı. Yüksek Lisans için ABD'ye giderek New York Üniversitesi'nde “Ölçme ve Değerlendirme” konusunda yüksek lisans yaptı ve aynı yıl doktorasını tamamladı.

Yener, 1946 yılında öğretmenliğe başladığı sırada, Türk dilinin özelliklerine göre yapılmış bir daktilo icat etme çalışmalarına başladı. "On parmak için ideal Türk Klavyesi"ni, 1955 yılında kabul ettirdi ve 1974 yılında tüm daktiloların F klavye olmasını sağladı. )
( Ümit Kıvanç'ın, "F klavye, Türkiye'de yapılmış tek düzgün iştir" yazısı için burayı tıklayınız... )
( )
( Bilgisayarınızda klavyeler tanımlanmışsa "Alt + Shift" komutu ile direkt olarak geçiş yapabilirsiniz. Aynı klavyeyi ister F, ister Q olsun, hem F, hem Q olarak kullanabilirsiniz. )
( F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener, yaşamını kaybetti - 02 Eylül 2016 )
( )

- DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BRANCH )

- DAL-BUDAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL-BUDAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL-TAŞAK (GEZMEK, DOLAŞMAK, ORTALIKTA GEZİNMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL[Azr.] = ART, ARKA, PEŞ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL/BUDAK/ÇANGAL ile BURÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağacın taze dalı, filizi. )

- DAL/YAPRAK ile/ve/||/<> KAVRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ateş yakmak için kullanılan kuru yaprak, ince dal. )

- DAL ile DAL ile DAL ile DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. | Kol, bölüm. | Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların biraraya gelmesiyle oluşan birlik, şube. İLE Arka, sırt. | Kol. | Boyun, ense. İLE Çıplak, yalın. İLE Zaman belirten sözcüklerin karşısına getirildiğinde sözcüğün anlamını güçlendirir. )

- DÂL ile/ve/> DELÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL ile FIŞKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir ağacın dibinden süren, ince dal. | Asma kütüğünde, hereğin üst yanında biten dal. )

- DAL ve/||/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALAI LAMA ile TASHI LAMA ile PACHA LAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALAKOTU = DUVARSEDEFİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde kuru yerlerde yetiştirilen, yüz kadar türü bulunan, güçlendirici, uyarıcı ve yara sağaltıcı olarak kullanılan otsu ya da odunsu bitki. )

- DALÂLET ile FAZLA/ZİYÂDE AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla aşk/tutku, kişiyi birçok hatanın eşiğinde tutar. )
( Beşerin böyle dalâletleri var, Kendi yapar, kendi tapar. )

- DALDAN DALA (ZIPLAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALDIRMAK ile/ve/<> BATIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALEVERE değil DALAVERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OROSTOPOLLUK[argo]: Kurnazca iş, dalavere, dolap. )

- DALGA BOYLARI ile/ve DALGA GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işığın rengini oluşturur. İLE/VE Işığın şiddetini[intensity] ya da parlaklığını[brightness] oluşturur. )

- DALGA GEÇMEK İÇİN GÜLMEK ile/değil SEVDİĞİNDEN DOLAYI GÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA GEÇMEK ile/değil/yerine (SADECE) TAKLİT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozarak, yamultarak tekrar/taklit. İLE/DEĞİL/YERİNE Birinin davranışını/tutumunu, sözünü/sesisini gerçeğine en yakın durum çabasıyla tekrarlama. )
( Olumsuz. İLE/DEĞİL/YERİNE Olumlu ya da nötr. )
( Gereksiz, yersiz, anlamsız. İLE/DEĞİL/YERİNE Belirli bir ölçüde kabul görebilecek kadar/şekilde. )

- DALGA GEÇMEK ile/ve/değil CİDDİYE ALMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciddiye almayabilirsiniz fakat dalga geçmek gerekmiyor! )

- DALGA SÖRFÜ ile RÜZGÂR SÖRFÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA-DÜMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile/değil AKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile KARINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Geminin yanından vurarak gemiyi sarsan dalga. | Anaforlarda oluşan çevrinti. )

- DALGA ile/ve/<>/hem de/ne de PARÇACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile TSUNAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gel-git etkisiyle, havayla, rüzgârla ya da çeşitli doğal nedenlerle denizde oluşan dalga. İLE Denizaltındaki yer sarsıntısından ileri gelen büyük dalga. )

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALGALARDA:
ALFA
ile BETA ile GAMMA ile TETA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Saniyede] 8-12 titreşim. İLE 25-100 titreşim. İLE 1 sn. İLE ... )

- DALGALI/ALTERNATİF AKIM ile DOĞRU AKIM ile KUVVETLİ AKIM ile ZAYIF AKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli ve eşit zaman aralıkları ile yeğinliği aynı değer ve yönde olarak değişen elektrik akımı. İLE İletken bir devre üzerinde, hep aynı yöne doğru giden elektrik akımı. İLE Aydınlatmada ve makinelerin çalıştırılmasında kullanılan akım. İLE Yapıda, zil, telefon, anten, yangın ihbar düzeni gibi iletişim aygıtlarını işletmekte yararlanılan akım. )

- DALGI/GAFLET ile/ve/||/<> HADSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGI/GAFLET ile/ve/<>/değil/yerine İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGI/GAFLET ile/ve YANILGI/SAPKI/SAPINÇ/DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tembih ile giderilir. İLE/VE Tâlim ile giderilir. )

- DALGI/GAFLET ile YANLIŞ(HATÂ) ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, yanlışları olup da bunları düzeltmezse, bunları benimsemiş demektir. )
( Gaflet de bir nimettir. )

- DALGIÇBÖCEKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sivrisinek kurtçuklarına saldırarak yok eden, durgun sularda yaşayan kınkanatlılar ailesi. )

- DALGIÇKUŞLARI ile/ve/<> DALGIÇKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan bazı kuşları içine alan kuşlar takımı. İLE/VE/<> Dalgıçkuşlarından, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bir hayvan. )

- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakış yakındakine olsa da zihin/düşünceler uzakta/kine. İLE Bakış da, zihin de yakındakine. )
( İlgi, başka bir yerdekine. İLE İlgi, baktığında. )

- DALGIN/LIK ile/ve/||/<> DURGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGIR[Fars. MENEVŞE | Ar. HARE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

- DALI ile PICASSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALINÇ/İSTİĞRAK ile KONSANTRASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALINI KIRMAMAK ve/||/<> GÜVENİNİ KIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçtan, meyve almak istiyorsak... VE/||/<> Kişilerden, sevgi bekliyorsak... )

- DALIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçkulaktaki kemik dolambacın orta bölümü. )

- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALKIRAN ile DALKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Zorlu esen yel/rüzgâr. )

- DALKIRAN ile DALKURUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Kabuk altındaki odun katında oyuklar açarak dişbudak sürgünlerini ve zeytin dallarını kurutan, kınkanatlı böcek. )

- DÂLL[< DELÂLET] ile DÂLL/E[< DALÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gösteren, işâret eden, delâlet eden. İLE Doğru yoldan ayrılmış. | Hataya düşmüş. )

- DALLANDIRIP BUDAKLANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALLANMIŞ BAŞAK, PANİKULA = SÜNBÜLE-İ MÜTEFERRİ'A = PANICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALLI KÖK = CEZR-İ MÜTEŞA'İB = RACINE RAMEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALMADAN ile/değil/yerine DAĞILMADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALYA[< İt.] ile DALYA[< DAHL(İsveç'li bitkibilimci)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Yıldızçiçeği. )

- DALYA[İt. < TAGLIA] ile JÜBİLE[Fr. < İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Eski Ahit'e göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. | Katoliklerde, Roma'ya Hacc'a gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. | Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. | Bir meslekte uzun süre başarılı olarak çalışanlar için düzenlenen tören. )

- DALYASAN değil TAYLASÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAM ile DAM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapıları, dış etkilerden korumak amacıyla, üzerlerine yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm. | Toprak damlı ev, küçük ev. | Tutukevi. İLE Dansta, kavalyenin eşi. )

- DAMA ile/ve ÇİN DAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMA ile/değil/yerine SATRANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 2000 sonrası. İLE/DEĞİL/YERİNE 2000 öncesi. )

- DAMAR AĞLARININ GELİŞİMİ:
BİTKİDE
ve/=/||/<> HAYVANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklamalarını okumak için burayı tıklayınız... )

- DAMAR YAŞLANMASI ile/ve BAĞIŞIKLIK YAŞLANMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşımız, damarlarımızın yaşlan(ma)dığı kadardır. )

- DAMAR ile ATARDAMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMAR ile/ve/<> KILCAL DAMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMAR ile SEFANVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalp ameliyatları için yararlanılan bacaktaki damar. )

- DAMAR ile SUREDÂN[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dil altında bulunan iki siyah damar. )

- DAMAR ile ŞAH DAMARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile HABL-ÜL-VERÎD )
( ... İLE Boynun iki yanında, kanı, başa taşıyan aort damarlarından her biri. | En önemli nokta. )

- DAMAR ile YAPRAK DAMARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMARSIZ BİTKİLER ile/ve DAMARLI BİTKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMGA ile/ve/değil MARKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMGA ile/ve MÜHÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMIZLIK HİNDİLERDE:
NORFOLK BLACK
ile/ve WHITE HOLLAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İngiliz damızlığı olan cinslerdir. )
( ABD'deki hindilerin çoğu bu cinslerdendir. )

- DÂMİA[Ar.] ile DAMİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla damla kan sızdıran yara. İLE Kanı akan yara. )

- DAMKORUĞU ile/ve/<> DAMKORUĞUGİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damkoruğugillerden, bir ya da çok yıllık türleri olan, ılık iklimlerde yetişen, otsu bir bitki. İLE/VE/<> İkiçeneklilerden, örnek bitkisi damkoruğu olan bir bitki ailesi. )

- DAMLA/NİKRİS[Ar.]/GUT[Fr.] ile/ve/<> KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organizmadaki ürik asidin atılmayarak gövdenin bazı yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve ekleme yerlerinde birikmesinden kaynaklanan, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan sayrılık. İLE/VE/<> İnsan eti yemekten kaynaklanan bir hastalık.[En son, 1979'da, Papua Yeni Gine'de rastlanmıştır.] )

- DAMLA ile SU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük bir kürecik içinde toplanmış, boyutları akışkanın özelliklerine ve fizikî koşullarına bağlı olarak değişen, çok küçük miktardaki sıvı. İLE ... )

- DAMLA ile/ve/<> DERYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deryanın damlaya gereksinimi yoktur fakat damlayı kurtardım diye sevinir. )
( DAMLAMIZ DERYAYA SALDIK BİZ BUGÜN DAMLA NİCE ANLAR DERYA OLAN ANLAR HAYVAN NİCE ANLAR HAYRAN OLAN ANLAR )

- DAN DUN (VURMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAN-DUN (KOŞMAK/YÜRÜMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANA ile DÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vakıf ve hayır için yapılan sadaka ya da benzerleri. | Terketme, bırakma. İLE Bilen. )

- DANA ile/<>/> TOSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu. İLE/<>/> Danalıktan yeni çıkmış genç boğa. | [mecaz] Sağlıklı, tıknaz delikanlı. )

- DANAAYAĞI ile DANABURNU ile DANAKIRANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılanyastığıgillerden, yaprakları lekeli bir bitki. İLE Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kökkurdu. | Aslanağzı çiçeği. İLE Salepgillerden, bataklık yerlerde yetişen bir bitki. )

- DANDRUFF vs. BRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANGALAK/LIK ile ACİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANGEROUS vs. RISKY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANGIL-DUNGUL (KONUŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞAN ve/||/<>/> CO-TERAPİST ve/||/<>/> OTOTERAPİST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞMA ve/||/<>/> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bin bilsek de bir bilene danışmak gerek. )

- DANIŞMAK ile/ve/||/<>/> BİLGİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞMAN/LIK ile KOÇ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danışan, dağları aşmış; danışmayan, düz yolda şaşmış. )
( MEŞVERET[Ar.] (ETMEK): Danışma. )

- DANIŞMAN ile/ve/değil/||/<>/< DANIŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞMAQ[Azr.] = KONUŞMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂNİK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir dirhemin dörtte(/altıda) biri. | Mangır. )

- DÂNİK[Ar.] ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DÂNİK ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DANS EDELİM! ve/||/<> ŞARKI SÖYLEYELİM! ve/||/<> SEVELİM! ve/||/<> YAŞAYALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçkimse izlemiyormuş gibi. VE/||/<> Hiçkimse dinlemiyormuş gibi. VE/||/<> Hiç incinmemiş gibi. VE/||/<> Dünya, cennetmiş gibi. )

- DANS ETMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS = DANCE[İng.] = DANSER[Fr.] = TANZEN[Alm.] = BALLARE[İt.] = BAILAR/DANZAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS ile FOKSTROT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dört tempolu bir dans. )

- DANS ile HABANERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok kıvrak bir Küba dansı. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile HULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS ile JIG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İrlanda ve İskoçya'ya özgü, hareketli bir dans türü. )

- DANS ile KADRİL[Fr. < QUADRILLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fransız kökenli bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile KALİPSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Jamaika'dan yayılmış iki zamanlı bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile KANKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı. )

- DANS ile KAZASKA[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanılan bir halk dansı. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile MAZURKA[Slavca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Polonya kökenli bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile/ve/değil/<> OHYOKHAI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Yakutlar'a özgü bir Şaman uygulaması.
[Ohuokay ustasının çevresine toplanan halk, el ele tutuşarak büyük bir çember oluşturuyor ve ustanın sözlerini tekrarlayarak, hafif hafif öne ve arkaya eğilerek hareket edip güneşin doğduğu yönden, battığı yöne doğru dönerler.]
[Bu uygulamaya özgü, belirli bir müziği bulunmamaktadır.] )

- DANS ile SALON DANSLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Aşk, tutku ve estetiğin müzik ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan salon dansları, bazen bir başkaldırı, bazense duyguların dışa vurumu olarak bilinir. En genel ifade ile de Batı Avrupa'da ve Amerika'da, çiftler tarafından yapılan her türlü dans olarak tanımlanır.

Salon danslarının tarihi, XVIII. yüzyıla kadar uzanır. Tarihsel gelişimine bakıldığında, XVIII. yüzyılın sonlarında, XIX. yüzyılın başlarında, İngiltere'deki soyluların katıldığı balolarda ortaya çıkan bir dans türüdür. Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde ise balo salonları dışında, halk tarafından da öğrenilmeye başlanan salon dansları, zamanla daha popüler bir hâl alır.

Bilinen en eski salon dansı ise Avrupa'da XVI. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkar fakat ahlâk dışı sayılarak yasaklanır. 1880'lerde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde doğmaya başlayan ve toplum tarafından kabulü epey zaman alan salon danslarının Amerika'da ortaya çıkışı ise XX. yüzyıla rastlar. Temeli, hafif tempoda kendi etrafında dönmeye dayalı olan bu danslar, yıllar geçtikçe giderek çeşitlenme gösterir ve bu çeşitlilik beraberinde, izleyenlere, farklı ritmlerin de yer aldığı görsel bir şölen sunar. 1900'lü yılların başında salon danslarına olan ilgi artar ve bu kapsamda 1904 yılından bu yana İngiltere'de hizmet veren Dans Öğretmenleri, İmparatorluk Derneği (ISTD) tarafından, 1924 yılında, dans fakülteleri kurulması düşüncesi geliştirilir ve yaşama geçirilir. Sayıları onikiyi bulan bu fakülteler aracılığıyla salon dansları meraklılarının, dans türlerine ait kavramları yakından tanımaları sağlanır. Ayrıca bu fakülteler sayesinde salon danslarının müzikleri, adımları ve tekniklerine yönelik olarak da belirli standartlar getirilir. Günümüzde, Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan bir coğrafyada, milyonlarca dansçı ve danssever, bu türün takipçileri olarak yaşamlarında, salon danslarına önemli bir yer ayırır. )

- DANS ile SİRTO[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Türk müziğinde, bir oyun havası. | Bir tür halk dansı. )

- DANS ile/ve/||/<> TWIST[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> 1961 yılında yaygınlık kazanan çok hızlı ritmi olan bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANTELAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dulaptalotugillerden, Antillerde yetişen, sünger gibi kullanılan, kabuk lifleri dantele benzeyen bir ağaç. [Lat. LAGETTA] )

- DAPDAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR YORUM ile/||/<>/>< GENİŞ YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR'ÜL-HARB ile/değil/yerine/>< DAR'ÜL-İSLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Barış. )

- DAR ile DÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ensiz. İLE Ev. )

- DARALMA ile/ve/||/<> SIKILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTILMIŞ OLAN ile ODAKLANILMIŞ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTMA ile İNDİRGEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTMA ile/ve/<> İNDİRGEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTMA ile SIKIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARB ile/ve MUTTASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki harfi birbirine katmak. İLE/VE ... )

- DARB ile/ve PEKİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARBE GENİŞLİĞİ ile DARBE GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Darbenin düşmeye başladığı an ile yükselme zamanının sonu arasındaki zaman farkı. İLE Bir darbenin, tam değeri, sayısal bir değer verildiğinde belirlenebilen tepe, ortalama, etkin, anî vb. değerleri ya da bunlardan biri. )

- DARBUKA'DA:
MADENİ DARBUKA
ile/ve KÜP(SERAMİK) DARBUKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARBUKA ile/değil ÇİFTENAĞRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Birbirine bağlı, küçük iki dümbelekten oluşan çalgı. )

- DÂREYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜNYA İLE ÂHİRET, İKİ ÂLEM )

- DARGIN/LIK ile/ve/<> DURGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI DARINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI ile AKDARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, tohumları, gerektiğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki. | Mısır. İLE Buğdaygillerden, bir yıllık ya da daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü. )

- DARI ile/değil DARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI ile HİNTDARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdaygillerden, doğu ülkelerinde ekilen, taneleri yenilen, darıya benzeyen bir bitki. )

- DARI / KARACADARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, hayvan yemi olarak kullanılan bir ot. )

- DARI ile KATALAN DARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI ile SÜPÜRGE DARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdaygillerden, sıcak bölgelerde yetişen ve çiçek saplarından süpürge yapılan, darıya benzeyen bir bitki. )

- DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMA DUMAN (OLMAK, HİSSETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMADAĞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMADAĞIN (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMADUMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARR ile DARR ile DÂRR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıntı, belâ. İLE Zarar. İLE Zararlı. )

- DARRÂ ile DARRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Kuma. )

- DARRÂ ile MENFAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Yarar, kâr, çıkar. )

- DARTMAQ[Azr.] = ÇEKMEK, ÇEKİŞTİRMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARUMA[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen'in kurucusu ve pirler dizisinin 28.'si. Çin'deki birinci pir olarak kabul edilen Bodhi Dharma'ya Japonca'da verilen ad. )

- DARÜL ELHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konservatuvar.[İlk müzik/sanat okuludur.][Şehzade Camii ile Binbirdirek arasındaki Vefa Lisesi sokağındaydı.] )

- DÂRÜLFÜNÛN ile/ve DÂRÜLFÜNÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basın Müzesi. İLE/VE Ayasofya'da bulunan üniversite binasıydı. )
( 1828 - 1930 yılları arası süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurslar ve sergiler düzenlenmektedir. İLE/VE ... )
( Çemberlitaş'ta, II. Mahmud Türbesi yanında. İLE/VE Yanarak 1933'te yok olmuştur. )
( 1865 yılında inşa edilmiştir. 1988'den beri müze olarak kullanılmaktadır. İLE/VE ... )

- DÂRÜLHADİS ile/ve DÂRÜLHADİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 24 odalı bir medrese. "Öğretmen yeri" anlamına gelmektedir. İLE/VE Medrese. )
( Sultanahmed Camisi ile Türbesi arasında. İLE/VE Toptaşı - Üsküdar'da. [Atik Valide Camii külliyesinde.] )
( 1616 yılında inşa edilmiştir. İLE/VE 1583 yılında III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır. )

- DÂRÜSSAÂDE ile/ve DÂRÜSSAÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un "Mutluluk Evi" anlamına gelen eski bir adı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nda, Dârüssaâde ağalarının [Padişahların özel işlerine bakan] oturduğu daire. "Saadet Yeri ve Saray" anlamına gelmektedir. )

- DARÜŞŞİFA:
FATİH
ile/ve/||/<> HASEKİ ile/ve/||/<> SÜLEYMANİYE ile/ve/||/<> ATİK VÂLİDE SULTAN ile/ve/||/<> SULTAN AHMED ile/ve/||/<> TOPKAPI SARAYI ENDERUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARVAN ile/ve/<> SANÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanâ'ya 2 fersah mesafede. [Yemen] )

- DARWIN'İN (")İSABETLİLİĞİ("):
ZİHİN İÇİN
ile/değil GÖVDE İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARWIN/İZM ile/değil SPENCER/İZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARWIN ile/ve/||/<>/> MİTHAT EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Kitaplarının ilk Türkçe çevirilerini yapan. )

- DAS CAPITAL:
1867
ile/ve/||/<>/> 1873
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( I. basım. İLE/VE/||/<>/> II. basım. )

- DATA vs. INFORMATION vs. KNOWLEDGE vs. AWARENESS/WISDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DATA[İng.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DATCHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rusya'da haftasonu evleri. )

- DATÇA'DA:
OVABÜKÜ
ve/||/<> HAYITBÜKÜ ve/||/<> PALAMUTBÜKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAV/GÛR[Fars.] ile/ve ÂNE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani eşek. Zebra. İLE/VE Yabani dişil eşek. | Yabani eşek sürüsü. )

- DÂVÂ[Azr.] = KAVGA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve/||/<>/< DÂVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve DELİL ile/ve İSPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEYYİNE: Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem. | Duruşma sırasında bir savı gerçekleştirmek için başvurulan belge, tanıt, tutamak, delil. )

- DÂVÂ ile/ve/||/<>/> DURUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve/değil/yerine HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< MÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmezler mânâsını, ederler dâvâsını. )

- DÂVÂ ile ŞEKVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şikâyetin, mahkemelik olmadan, dava haline getirilmesi. )

- DÂVÂ değil/yerine/>< TERK-İ DÂVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVACI ile/>< DAVALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVAR[Ar.] ile GELE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keçi/koyun sürüsü. )

- DAVAR/SELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keçi/koyun sürüsü. )

- DAVAR ile MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyun, keçi. İLE Öküz, inek. )

- DAVET:
SÖZ İLE
ile/ve/değil/||/<>/< HÂL İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVET ve/<>/> İCÂBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVETİYE değil/yerine/= ÇAĞRI KÂĞIDI, OKUNTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVID RICARDO ile/ve/||/<>/> ADAM SMITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 16 Haziran 1723 - 17 Temmuz 1790 İLE/VE/||/<> 18 Nisan 1772 - 11 Eylül 1823 )

- DAVID = MAHBUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIM(CONDUCT) BOZUKLUĞU ile/ve ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 18 yaş altındakilerin olumsuz davranış/tutumlarında tanımlanan. İLE/VE 18 yaş üstündekilerin olumsuz davranış/tutumlarında tanımlanan. )

- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koşullarınızı (belki) değiştiremezsiniz, fakat tavır ve tutumunuzu değiştirebilirsiniz. )
( Başkalarına açık davranırsanız kaybetmezsiniz. )
( Davranışlarda üç amaç: * Yarar, * Haz, * İyi. )
( Kendi tutumunuzu değiştirebilirsiniz. )
( Tutum, fırsatı kendine çeker. )
( Önemli[öncelikli] olan, ne yaptığınız değil, ne yapmaktan vazgeçtiğinizdir. )
( Gövdenin öfkesini gözleyin, davranışlarınız kontrol altında olsun. Hiç kimseye davranışlarınızla zarar vermeyin. )

- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, beklenti ve davranışlarında sade olmalıdır. )

- DAVRANIŞ ve/<> İYİ NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranışların en iyisi iyi niyetten, niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır. )

- DAVRANIŞ ile/ve/<> KURTARICI DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve/||/<> ÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ve TUTUMLAR'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞLARIMIZ:
"İYİ/KÖTÜ"
ile/ve/değil/||/<> GÜÇLÜ/ZAYIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM ile/ve/||/<> BİLİŞSEL YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL'DA:
MEYDAN DAVULU
ile/ve KOLTUK DAVULU ile/ve NAĞARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL/GONG ile TAMTAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. | Afrika yerlilerinin çaldığı davul. | Bazı olayları haber vermeye ya da açıklamaya yarayan, davulla yapılan ses. )

- DAVUL ile CEMBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mali'de kullanılan bir davul. )

- DAVUL ile DÜNBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bekçi davulu. | Dümbelek. )
( TABBÂL: Davulcu. )

- DAVUL ile/ve/değil/<> KHAMU-AT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Soyotlar, şamanlarının davullarına verdikleri addır. "Şaman atı" anlamına gelmektedir. )

- DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL ile TİMBAL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bakırdan yapılan, küre biçiminde bir davul türü. )

- DAVUL ve/||/<> TOKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davul, ayrı kişide; tokmak, ayrı kişide olmaz! )

- DAVULDA:
TOKMAK
ile/ve/||/<> BIZBIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Davula sol elle vurulan ince değnek. )

- DAVULLAR'DA:
TRAMPET[İng. < DRUMBEAT]
ile/ve KÖS/GROSKES ile/ve NAKKARE[Ar.] ile/ve TIMPANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki değnek ile çalınan küçük davul. İLE/VE Büyük davul. İLE/VE Mehterhanede kullanılan davul. İLE/VE Orkestra'da kullanılan davul. )

- DAVULLAR'DA:
TSUZIMI
ile/ve MIRDANGA/MRIDANGA/MRIDANGAM ile/ve DUNDUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japonya'ya özgü. İLE/VE Hindistan'a özgü. İLE/VE Nijerya'ya özgü. )

- DAYAKLAR ile/ve/değil/yerine PENANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [kafatası avcılığı] Yapmışlardır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yapmamışlardır. )
( Iban, Kayan, Kenyan, Melanau ve Murat aşiretleri olarak ayrılmışlardır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Nereden geldikleri kesin olarak bilinmiyor. [Miri kentinin 100 km. güneyinde yer alan Nia Mağarası'nda yapılan arkeolojik kazılar, Penanlar'ın atalarının 50.000 yıl önce bu topraklara yerleştiğini ortaya çıkarmıştır.] )

- DAYAMA ile DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerde. İLE "Davranış ve tutumlarda". )

- DAYAMAK ile KARINLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemi yanını dayamak. )

- DAYAN(DIR)MAK ile "TAKILMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK ile/ve ARKAPLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK ile DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK = MABİH-İL-KIVAM = SUBSTRATUM[İng.] = SUBSTRAT[Fr., Alm.] = SUBSTSRATUM[Lat.] = HYPOKEIMENON[Yun.] = LECHO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK ile/ve ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dayanakçalı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dayanamayacakların için önceden düşün ve KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ'TA/SABIR'DA:
METÂNET
ile HOŞGÖRÜ ile DUA ile GÖZYAŞI ile HASRET ile AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acıya sabredersek. İLE Kişilere sabredersek. İLE Dileğe sabredersek. İLE Duygulara sabredersek. İLE Özleme sabredersek. İLE Sevgiye sabredersek. )
( Madem görüyorsunuz... O zaman, hoşgörün!
[Âşık Veysel] )

- DAYANÇ/SABIR:
BOYUN EĞMEK
değil/yerine ÇABA GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> "KENDİNİ TUTMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğer sabır gösterirseniz, başarmamak olanaksızdır. )
( If you persevere, there can be no failure. )
( Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. )

- DAYANÇ/SABIR ve/||/<> BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DİNGİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ve DOĞRU (ZAM)ANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ve/<> GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> İSTİKRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SABIR ÇİÇEĞİ / GIAN AGAVE[Lat.] [Ancak 10 yılda açar.] )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanaat eden aziz olur, Kanaatsizlik eden zelil olur. [azza men kanea, zelle men tamea] )

- DAYANÇ/SABIR ve/<> KARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve MÜCADELE (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabırla koruk tut, yaprağı Atlas olur. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/> SELÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabrın sonu, selâmettir. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve SIĞINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgun kişi, zayıf ve kendinden aşağı unsurlara karşı sabır gösterir ve onlara önem verir. )
( Uyumsuzluğu, zayıf iradeli kişi yaratır. )

- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI/LIK ile/ve/||/<> AĞIRBAŞLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI/LIK ile SAĞLAM/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK = FORTITUDE[İng.] = FORCE D'ÂME[Fr.] = GEISTESKRAFT[Alm.] = FORTITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK ve/||/<> GÖNÜL FERAHLIĞI ve/||/<> MERHAMET ve/||/<> SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha yüksek bir terbiye yoktur. VE/||/<> Daha büyük bir mutluluk yoktur. VE/||/<> Daha kutsal bir görev yoktur. VE/||/<> Daha etkili bir güç yoktur. )

- DAYANIŞMA:
MEKANİK
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIŞMA ile/ve/<> GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler kendilerine değil birbirleriyle dayanışma içindelerse güven duyabilir ve yansıtabilirler. [özellikle de eşler ve ortaklar!] )
( Aslanlar [ve birçok güçlü görünen hayvan] bile tek başına yeterli güçte değillerdir. Ancak birlikte ve dayanışmayla ayakta kalırlar. )
( Loncaları inceleyiniz. )

- DAYANMA ile KATLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile ABANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile SIĞINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile YASLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAQ[Azr.] = DURMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANTI = UKNUM = HYPOSTASIS[İng.] = HYPOSTASE[Fr.] = HYPOSTASE[Alm.] = HYPOSTASIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATILAN ile/değil/yerine BENİMSETİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA/CI "ÇÖZÜMLER" ile/değil/yerine/>< GERÇEK/SAĞLAM ÇÖZÜMLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/"BİLDİĞİNİ OKUMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/= ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile BASTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA değil/yerine ESİNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ve GASP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/> İSYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etki. İLE/VE/> Tepki. )

- DAYATMA ile/değil/yerine ÖĞRETME[ANLATMA/GÖSTERME]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/değil/yerine SINIRLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/ZORUNDA BIRAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/değil/yerine ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYAYIP DÖŞEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLET ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Delil. İLE Gaflet. )
( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )
( Ben istiyorum delâlet
"Gönül" istiyor dalâlet )

- DELİL ile/ve DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMON ile DAIMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ ve/||/<> DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji. VE Etki eden enerji. )

- DENSİZ/LİK ile/ve/<> DANGALAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DESEN ile/ve DAİRE/GEOMETRİ/NESNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NOKTA-ÇİZGİ ile/ve NOKTA-ALAN )

- DESTEK ile/ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVR ve/||/<> DAİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRİM ile/ve/değil DARBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIGITAL DIARY ile DATABANK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIHK - > DÂHIK - > DAHHAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREK ile/ve/<> DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRENMEK ile/ve DAYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREŞİM/SEBÂT ile/ve/<> DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRETME ile/ne yazık ki DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSTİLLASYON ile DAMITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSTRİBÜTÖR değil/yerine/= DAĞITICI/DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞETİ ile/ve DAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL OLMAYAN/LAR]:
BAHÂRİYE
ile/ve/<> CEMREVİYE ile/ve/<> FAHRİYE ile/ve/<> IYDİYE ile/ve/<> MEDHİYE ile/ve/<> MERSİYE ile/ve/<> HİCVİYE ile/ve/<> GAZAVATNÂME ile/ve/<> SAKİNÂME ile/ve/<> HAMAMNÂME ile/ve/<> SAHİLNÂME ile/ve/<> KIYÂFETNÂME ile/ve/<> SURNÂME ile/ve/<> LÛGAZ ile/ve/<> MUAMMÂ ile/ve/<> HEZLİYÂT ile/ve/<> TARİH DÜŞÜRME ile/ve/<> ŞEHR-ENGİZ ile/ve/<> DÂRİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XIII. yy.'dan, XIX. yy.'a kadar, 3182 Dîvân Şairi vardır. )
( Bahar nitelemeleriyle başlanarak birini övmek için yazılan kasîde. | Baharın gelişiyle doğanın uyanışını, değişimini, güzelleşmesini konu edinen kasîdeler. İLE/VE/<>
Bayramlar, baharlar gibi cemre vesilesiyle, dönemlerindeki önemli kişiler için yazılan şiirler. İLE/VE/<>
Bir kişinin[devletli, bir başka şair ya da şairin kendinin] övüldüğü şiirler. İLE/VE/<>
Dönem büyüklerinden birini bayramın gelişi dolayısıyla öven kasîde türü. İLE/VE/<>
Bir kişiyi [devlet ya da tasavvuf ileri gelenlerini] övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir ölenin/vefâtın ardından duyulan acıyı anlatmak, öleni övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir kişiyi, kurumu, toplumsal olayı, geleneği yeren/taşlayan manzum türü. [Siham-ı Kaza - Nef'î] İLE/VE/<>
Savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan manzum ya da mensur yapıtlar. [İlk gazavatnameler XV. yy.'da yazılmaya başlanmıştır] İLE/VE/<>
İçki ve içki âlemlerinin övülerek anlatıldığı manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hamamları, hamam eğlencelerini ve hamamdaki güzelleri betimlemek üzere yazılan manzum yapıtlar. [ilki: Deli Birader - Gazalî] İLE/VE/<>
İstanbul kıyıları ile buralardaki yerlerinin anlatıldığı şiirlerin genel adı. [Fennî] İLE/VE/<>
Kişilerin karakterlerini, fiziksel görünümlerini [göz rengi, boy uzunluğu/kısalığı vb.] temel alarak açıklamaya çalışan yapıtlar. İLE/VE/<>
Sarayın mutlu günlerini [evlenme, doğum şenlikleri vb.] anlatann manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hece vezniyle yazılmış manzum bilmece. İLE/VE/<>
Belirli kurallara göre düzenlenip çözülebilen manzum bilmece. İLE/VE/<>
Alaylı bir dille yazılmış manzum türü. [zarif bir nükte ya da güzel bir mazmun kadar kaba şakalara, taşlamalara ve sövgülere de yer verilir] İLE/VE/<>
Önem verilen bir olayın ya da bir yapının kuruluş yılını bildiren bir tümce, bir mısra ya da beyit yazmak. İLE/VE/<>
[Fars.: "Şehir karıştıran"] Bir kenti, o kentin güzelliklerini, doğal ve sosyal özelliklerini anlatan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Yeni yaptırılmış saray, köşk, yalı benzeri binalar için yazılmış kasîdeler. )

- DOĞRUSAL HAREKET ile/ve DAİRESEL/DÖNGÜSEL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAREKET-İ MÜSTAKİME ile/ve HAREKET-İ MÜSTEDİRE )

- DOĞRUSAL ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAMAQ[Azr.] = DALGA GEÇMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNEN ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Konumsal/vaz'î. )

- DURGUN BAKIŞ ile/ve DARGIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ve/<> DUYGU ve/<> DAVRANIŞ/TUTUM ve/<> DENEYİM ve/<> DEĞER ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl[doğru bağ/lar] ve ilim ile yapılandırılır. İLE/VE/||/<> Çeşitli fizyolojik ve psikolojik isteklerle ve eğlencelerle doyurulur. İLE/VE/||/<> Çalışarak, iş yaparak, kazanarak ve kazandırarak dengelenir. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )
( Düşünceler, duygulardan önce gelir. )
( %80 ile/ve/||/<> %20 ile/ve/||/<> ... ile/ve/||/<> ... ile/ve/||/<> ... )
( Duygu yok fakat [çeşitli oranlarda/yoğunluklarda] etkisi olabilir. İLE/VE/||/<> Düşünce var. İLE/VE/||/<> Düşünce ve duygu var. İLE/VE/||/<> Öncenin, kendimizin ve başkalarının düşünceleri var. İLE/VE/||/<> Tümü var. )
( Saniyelerde. İLE/VE/||/<> Milisaniyelerde. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )

- DÜZ YAZI ile DANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürümeye benzetilebilir.[Kendi dışında bir amacı vardır.] İLE Şiire benzetilebilir.[Amacı, kendidir.] )

- EIDOLON ve/<>/|| DAEMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinin bilgisi. )

- ELEŞTİRİ ile/ve/değil/yerine/<>/> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPOZE (ETMEK) değil/yerine/= DAYATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ... değil/yerine DAHA ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Ya, ya da" düşüncesi/zannı/yüklemesi. DEĞİL/YERİNE "Hem, hem de | Ne, ne de" düşüncesiyle/mantığıyla. )
( Durağan. DEĞİL/YERİNE Hareketli. )
( Yapay. DEĞİL/YERİNE Doğal. )
( Sahte. DEĞİL/YERİNE Gerçek. )
( Konfor temelli/odaklı. DEĞİL/YERİNE Yaşam temelli/odaklı. )
( İnorganik. DEĞİL/YERİNE Organik. )

- EN YÜKSEK İYİ = HAYR-İ ÂLÂ = SUMMUM BONUM[İng., Lat.] = LE SOUVERAIN BIEN[Fr.] = DAS HÖCHSTE GUT[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENAYİLİK ile/değil/yerine DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİME ile/ve/değil/<> DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- EVRİM:
DOĞAL SEÇİLİM KURAMI/ÖRNEĞİ
ile/ve/değil/yerin/<>/>< DAYANIŞMA(SYMBIOSIS) KURAMI/ÖRNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekvator bölgesinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Sibirya'da. )
( CHARLES DARWIN ile/ve/değil/yerine/<>/>< PYOTR KROPOTKIN[09 Aralık 1842 - 08 Şubat 1921] )

- FARKINDALIK ile/ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERİT PAŞA ile DAMAT FERİT PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- FREKANS ile/ve DALGA BOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRÎ ile/değil/yerine DAHİLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİN ve/<> DAMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İ'SÂR[Ar.]: Gelin olma çağına gelme. )

- GENİŞ ZAMANDA ile/ve/||/<> DAR ZAMANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkı olabilirsek. İLE/VE/||/<> Ferah olabiliriz. )

- GEREKÇE ile/ve DAYANAK/ÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİM ile/ve/> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL
ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE = BEDEN = BODY[İng.] = CORPS[Fr.] = DAS LEIB, DER KÖRPER[Alm.] = IL CORPO[İt.] = EL CUERPO[İsp.] = CORPUS[Lat.] = TO SOMA, HO KHROS[Yun.] = CİSM, CESED, CURM[Ar.] = BEDEN[Fars.] = HET LICHAAM[Felm.] = DEHA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZÜPEK = DARING[İng.] = AUDACIEUX[Fr.] = KÜHN[Alm.] = AUDAX[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZÜPEKLİK = DARING, AUDACITY[İng.] = AUDACE[Fr.] = KÜHNHEIT, TOLLKÜHNHEIT[Alm.] = AUDACIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ ile DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ve/||/<>/> DAHA GÜÇLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zayıf yanını, herkesten daha iyi bilen. VE/||/<>/> Zayıf yanına hükmedebilen. )

- GÜÇSÜZLÜK/OLANAKSIZLIK ile/ve/> DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜLENME ve/>/< DAYANÇ/SABIR ( ve/>/< GÜDÜLENME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam, Güdülenme ve Sabır üzerine işlemektedir. )
( Herhangi bir işe başlarken çeşitli nedenlerle zihinsel hareketlilik başlatılır fakat uzun süren/sürecek işlerde ancak bir yere kadar yeterli olur. Güdünün tükenmeye başladığı noktada sabır devreye girer/girmelidir. İşin süresine, zorluğuna göre sabrın da yetmeyeceği noktaya gelinir. Sabrın tükendiği noktada da işin tamamlanması noktasına yaklaşılmıştır ve sona yaklaşmış olmanın güdülemesiyle de süreç/iş tamamlanır. )

- GÜNEY OKYANUSUNDA:
AMUNDSEN DENİZİ
ve/||/<> BELLINGSHAUSEN DENİZİ ve/||/<> SCOTIA DENİZİ ve/||/<> WEDDELL DENİZİ ve/||/<> DAVIS DENİZİ ve/||/<> ROSS DENİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVEN ile DAYANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güvenmek, sırtını dayama anlamında bir rahatlık/saptırma gerekliliği ya da anlamına gelmez. )
( İyiye güven duymak olumludur. )
( Güven, özgüven/enerji getirir. )
( Güven, deneyimle birlikte gelir. )
( Yoğun bir deneyim yaşayan insan güven ve cesâret yayar. )
( GÜVEN: İnancın bilincinde olmak. )
( Hayatın her yolunda, başlangıçta güven esastır. )
( Kendi düşünce berraklığınıza, amaçtaki safiyetinize ve eylemdeki dürüstlüğünüze güvenin. )
( Kişiye dayanma, ölür; ağaca dayanma, kurur. )

- GÜVENCE ile/ve DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK SİLLESİNİN:
SADÂSI
ve/||/<> DEVÂSI ve/||/<> DÂVÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olmaz! )

- HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine/= DALGIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

- HAREKET:
SABİT HIZLA DÜZ ÇİZGİDE
ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bilinçsiz/bilinçli hareket. )

- HEYECAN ile/ve DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIEROPHANTES ile/ve/<> DADOUCHOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutsalı açıklayan. İLE/VE/<> Meşale taşıyan. )

- HIRKA ile/ve DALK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dervişlerin giydiği hırka. )

- HIZ değil/yerine/>< DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILGIM/YALGIN ile/ve/değil/<> DALGIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

- ISIRGAN OTU değil DALGAN(DALAYAN) OTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan ısırır, ot dalar. )
( Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca, karınca asidi denilen, çok kaşındırıcı bir madde çıkaran bir ot. İLE ... )

- ISTIRAP ile/ve DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annesi ölene, "öksüz"; babası ölene, "yetim"; eşi ölene, "dul" denilir. Fakat çocuğu ölene, hiçbir şey diyemezler. Çünkü bu, öyle bir ıstıraptır ki, o ıstırabı anlatabilecek bir sözcük bile yoktur. )

- İBN MİSKEVEYH ile/ve DARWIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/değil/yerine DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İddiaya itiraz edilmez! Ancak "delil"lerine edilebilir. )
( UMDE: Dayanılacak, güvenilecek şey/kişi/yer, destek. | İlke. | Herkesin güvendiği kişi. )

- İDDİA ile/değil/yerine DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ile/ve/||/<> DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME ile/ve/değil/yerine/>< DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER
ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSNÂD[çoğ. İSNÂDÂT] değil/yerine/= DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİGRÂK[< GARK] değil/yerine/= DALMA, İÇİNE GÖMÜLME | KENDİNDEN GEÇİP DÜNYAYI UNUTMA | BOĞULMA | FAZLA ABARTMA [bkz. GULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİKRARSIZLIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DALGALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMLÂK ile DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞARE değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> DAHA İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> EN İYİ ŞEYLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnanırsak gelir. İLE/VE/||/<>/> Sabredersek gelir. İLE/VE/||/<>/> Vazgeçmezsek gelir. )

- İYİ ile/ve/<>/> DAHA İYİ ile/ve/<>/> EN İYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnanırsak. İLE/VE/<>/> Sabredersek. İLE/VE/<>/> Vazgeçmezsek. )

- JOHN BELL ile/ve/||/<>/< DAVID BOHM ile/ve/||/<>/< EPR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1963 ile/ve/||/<>/< 1950 ile/ve/||/<>/< 1935 )

- KABUL ETMEMEK ile/ve/değil DAHA ÇOK YAKLAŞMASINI SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(E)MEMEK ile DAYAN(A)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(EBİL)MEK ile DAYANMAK/DAYANABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her ne gelirse, sarsılmadan dayanmanın soyluluğu ve erdemi vardır fakat anlamsız işkence ve aşağılanmayı reddetmenin onurluluğu[vakarı] da vardır. )

- KAİM[< KIYÂM] ile/ve/<> DAİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaimse daim de olur. )
( Daim değilse kaim de değildir. )
( Var. | Ayakta duran/bulunan. | Birinin yerini tutan, birinin yerine geçen. | Bir işte sebât eden. | Her zaman var olan [Tanrı]. İLE/VE/<> Sürekli, sonsuz. | Daima. )

- KALDIRMAK/BİTİRMEK ile/ve/<>/değil/yerine DARALTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANT ile/ve/||/<>/> SCHILLER ile/ve/||/<>/> FICHTE ile/ve/||/<>/> SCHLEIERMACHER ile/ve/||/<>/> SCHLEGEL ile/ve/||/<>/> HEGEL ile/ve/||/<>/> SCHELLING ile/ve/||/<>/> SCHOPENHAUER ile/ve/||/<>/> FUERBACH ile/ve/||/<>/> DARWIN ile/ve/||/<>/> SPENCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Doğum Tarihi] 1724 ile/ve/||/<>/> 1759 ile/ve/||/<>/> 1762 ile/ve/||/<>/> 1768 ile/ve/||/<>/> 1770 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1775 ile/ve/||/<>/> 1788 ile/ve/||/<>/> 1804 ile/ve/||/<>/> 1809 ile/ve/||/<>/> 1820 )
( Wilhelm Schlegel, 22 Ocak 1798'de Jena'dan, Berlin'de kardeşi Friedrich Schlegel ile küçük bir evi paylaşan Schleiermacher'a, kardeşinin yarattığı skandallardan dolayı sitem dolu bir mektup yazar ve yakın zamanda taşınmış olduğu Berlin'den Jena'ya, kendinin yanına dönmesi için Friedrich'i ikna etmesini ister; zira kardeşi, Schiller ile girdiği tartışma sonrasında yayımladığı son metniyle tümden tozu dumana katmıştır. Öyle ki, aynı soyadını taşımasıyla Wilhelm dahi gözden çıkarılmanın eşiğine gelmiştir. Sonunda, Goethe, tartışmaya dahil olur ve Friedrich ile babacan bir konuşma yaparak, ondan kibarca, bundan sonra başka bir alan üzerine, başka bir yerde çalışmasını ister. Oysa Friedrich, bu tavsiye üzerine gittiği Berlin’de, çoktan kendi çevresini kurarak yeni bir edebi akımın öncülüğü görevini üstlenmiştir. Henüz 25 yaşındaki bir genç tarafından yazılıp böylesi büyük bir etki yaratan, yepyeni ve tümüyle özgün bir düşünsel hareketin öncüsü olan bu metin, Eleştirel Fragmanlar'dı ve yalnızca 37 sayfalık 127 aforizmadan oluşuyordu. Aradan geçen neredeyse iki yüz yıl boyunca Eleştirel Fragmanlar üzerine yüzlerce kitap yazılacaktı. Schlegel kimilerine göre yaygaracı, kimilerine göre dâhi olarak adlandırılacak ama her halükârda Romantik hareketin düşünsel temellendiricisi olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktı... )

- KAP ile/değil DAĞAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Ağzı yayvan, toprak kap. | Dağarcık. )

- KARABİBER ile DÂR-İ FÜLFÜL[Fars., Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karabibere benzer, uzun dâneli baharat. )

- KARAGÖZ SAHNESİNDE:
ÇIRAK
ile/ve/<> YARDAK ile/ve/<> DAYREZEN ile/ve/<> SANDIKKAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLI/LIK ve/||/<>/< DAYANIKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile/ve/değil DAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIT ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATLANMA/TAHAMMÜL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katlanmak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Direnmek. )
( Maddî olanlara. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Manevî olanlara. )

- KATMANDU'DAKİ MEYDANLAR:
DURBAR
ile/ve/||/<> HANUMAN DHOKA(MAYMUNLAR KRALI) ile/ve/||/<> TAUMADHI ile/ve/||/<> DATTATRAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATRE/KATRA[Ar. çoğ. KATER, KATARÂT] değil/yerine/= DAMLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla, damlayan şey. )

- KAYIK ile/ve DAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan bir sandal. )

- KEÇİ ile/ve DAĞ KEÇİSİ / YAĞMURCA / ELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Boynuzlugillerden, ufak sürüler halinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü. )

- KEDİ ile DAĞ KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ SAKINMAK ve/<> DAYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERPETEN ile DAVYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Diş çekme kerpeteni. )

- KESİNLİK ile/ve DAKİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRILMA ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRLANGIÇ ile DAĞ KIRLANGICI/ÇOBANALDATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISALIK ile/ve DARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki nokta arasında. İLE/VE Alanlarda. )
( cm. ile tanımlanır. İLE/VE cm² ya da cm³ ile tanımlanır. )

- KİRAZ ile DALBASTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür, iri, aşılı kiraz. )

- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ELEŞTİRMEK ile/değil/yerine/></< DAVRANIŞI ELEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utancı artırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ÖVMEK ile/değil/yerine/||/></< DAVRANIŞI ÖVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kibri geliştirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KONSÜLTASYON değil/yerine/= DANIŞIM/DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile/değil DAĞLIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Kıvırcık koç ile karaman koyununun çiftleşmesinden doğan melez koyun. )

- KÖKEN DİLLER ile/ve/<> UZLAŞIMSAL DİLLER ile/ve/<> DAVRANIŞSAL DİLLER ile/ve/<> İMGESEL DİLLER ile/ve/<> KURMACA DİLLER ile/ve/<> BİÇİMSEL DİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAŞ ile DASTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUNDUZ ile/ve DAĞKUNDUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrasya kunduzu. İLE/VE Kuzey Amerika'da yaşar. )
( Bu iki tür, 24.000 yıl önce ayrılmıştır ve artık çiftleşememektelerdir. )
( Kunduzlar 15 dakikaya kadar suyun altında kalabilirler. [Suyun altındayken su girmemesi için dudakları ön dişlerinin arkasında sımsıkı kapanır] )
( Öndeki dört kesici dişleri açık turuncu renktedir. [Büyümesi hiç durmayan bu dişlerin minelerinde, fazladan kuvvet sağlayan demir bulunur] )
( İlkbahar ve sonbahar aylarında kunduzların kuyruk boyu ikiye katlanır. [Enerjilerini kuyruklarında depoladıkları için, yağın kullanıldığı kış aylarında hacmini kaybeder] )

- KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRE ile/ve/<> DAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daire, bir küre kesitidir. )

- KÜRESEL ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE ile DAĞLÂLESİ/ANEMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOBİ değil/yerine/= DALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk. | Otel, tiyatro gibi yerlerde, girişe yakın, geniş yer. | Bazı çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluk. )

- MADDE BAĞIMLI/LIĞI ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL BAĞIMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALAYLAR ile/ve/<> DAYAKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Borneo Adası'nda yaşayan] Müslüman olan yerel halk. İLE/VE/<> Öteki dinlerden olan yerel halk.[Ada nüfusunun 1/4'ünü oluşturmaktalardır.(Yaklaşık 3.5 milyon)]
[Yerel halkla birlikte, Hint, Çin ve Avrupa'lı topluluklar da yaşamaktadır.] )

- MANTIK ile/ve DAİRESEL MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK YÜCE ile/ve/||/<> DAĞ YÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dağ. İLE/VE/||/<> Kasırga. )

- MEKÂNİK DAYANIŞMA ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELTEMLERDE:
KARA VE DENİZ MELTEMLERİ
ile DAĞ VE VADİ MELTEMLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gündüz, deniz meltemi; gece, kara meltemi oluşur. İLE Gündüz, vadi meltemi; gece, dağ meltemi olur. [Dağlarda nem oranı az olduğundan vadi ve ovalara göre daha erken ısınır, daha erken soğur.] )
( Deniz meltemi, özellikle Ege kıyılarında görülen, öğleden sonra, denizden karaya doğru esmeye başlayan yeldir. )

- MESNED/SİZ[Ar.] yerine DAYANAK/SIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞVERET[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danışma, bir iş üzerinde konuşma. )

- METÂNET[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dayanıklılık, güçlü olma, metin olma, sağlamlık, muhkemlik. )

- MƏNZİL[Azr.] = DAİRE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MISIR ile DARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık iki metre olabilen, eril çiçekleri tepede salkım durumunda, dişil çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir tarım bitkisi. | Bu bitkinin, koçan üzerindeki taneli ürünü. İLE Buğdaygillerden, tohumları, gereğinde buğday yerine gıda olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı. )

- MİNNET/TARLIK = GRATITUDE, GRATEFULNESS[İng.] = RECONNAISSANCE, OUGRATITUDE[Fr.] = DANK ODER DANKBARKEIT[Alm.] = GRATIA SEU GRATITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODA ile/ve DAYATILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHİT-İ DAİRE(ÇEMBER) ile/ve/< DAİRE(< DEVİR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKATTAR[Ar. < KATR] değil/yerine/= DAMITILMIŞ/DAMITIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

- MUTLULUK İÇİN ...:
DAHA AZ ...
ve/>< DAHA ÇOK ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... nefret edelim. VE/>< ... sevelim.
... kaygılanalım. VE/>< ... dans edelim.
... alalım. VE/YERİNE/>< ... verelim.
... tüketelim. VE/YERİNE/>< ... üretelim/türetelim.
... somurtalım. VE/YERİNE/>< ... gülelim.
... konuşalım. VE/YERİNE/>< ... dinleyelim.
... korkalım. VE/YERİNE/>< ... deneyelim.
... yargılayalım. VE/YERİNE/>< ... kabul edelim.
... izleyelim. VE/YERİNE/>< ... yapalım.
... şikâyet edelim. VE/YERİNE/>< ... takdir/tebrik edelim. )

- MUTLULUK:
DAHA ÇOK OLANI ARAMAK
değil/yerine/>< DAHA AZ OLANIN, TADINI ÇIKARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTSUZLUK NEDENLERİ'NDE:
CEHÂLET
ve DALGI/GAFLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRACAAT[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA/BAŞVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEŞÂR[Ar. < MEŞVERET] değil/yerine/= DANIŞILAN/DANIŞMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHAMMİL[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLI, GÖTÜRÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂDÂN[Fars.] değil/yerine/>< DÂNÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmez. | Nobran, kaba, terbiyesi kıt. | Kendini beğenmiş, kibirli. >< Bilen, bilici, bilgiç. )

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- NESNE İLİŞKİLERİNDE:
ANNA FREUD
ile/ve/||/<> MELANIE KLEIN ile/ve/||/<> ROLAND FAIRBAIRN ile/ve/||/<> OTTO F. KERNBERG ile/ve/||/<> HEINZ KOHUT ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> DANIEL N. STERN ile/ve/||/<> JAMES F. MASTERSON ile/ve/||/<> VAMIK VOLKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEY/NÂY/MİZMÂR[Ar.] [akordlarına göre]:
BOLÂHENK/NISF/NISFİYE
ile/ve SÜPÜRDE ile/ve MÜSTAHSEN ile/ve KIZ NEYİ ile/ve MANSUR ile/ve ŞAH ile/ve DÂVUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ney'in kendi sesi yoktur. )
( Ney'in sesi HÛ'dur. )
( Ney, ahadiyetin sesidir. )
( Ney Forum [ http://neyforum.net ] )
( Ney Derneği [ http://neyforum.biz ] )
( REED FLUTE )

- OLANI/ELDEKİNİ:
BEĞENMEMEK
ile/ve/<>/değil/yerine DAHA İYİSİNİ İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONDÜLE[Fr.] değil/yerine/= DALGALI / KIVRIMLI / KIVRILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine DAYANIŞMACI ORTAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVA GORİLLERİ ile DAĞ GORİLLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temizlerdir ve yaşadıklara yere özen gösterirler. İLE Yuvalarını sürekli pisletir ve çoğunlukla kendi dışkı birikintilerinin üzerinde uyurlar. )
( ... İLE Sadece Ruanda, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde[eski Zaire] bulunmaktalardır. )

- ÖĞRETİLEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DAHA FAZLASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKE = DÂHİ = GENIUS[İng.] = GÉNIE[Fr.] = GENIE[Alm.] = GENIUS < GIGNO:YARATIYORUM[Lat.] = GENIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKELİK = DÂHİLİK = GENIALITÉ[Fr.] = GENIALITÄT[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜM ile/ve/değil/yerine DAĞILMA/YAYILMA/AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile DARWIN KABUKLU ÖRÜMCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ve/||/<> EŞİTLİK ve/||/<> DAYANIŞMA/KARDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanmanın doğurduğu ilkelerdir. Bunların, topluma yansıması, toplumda karşılık bulması, bir devrim niteliğinde olmakla birlikte, tarihî bir birikimi de gösterir. )

- PALMİYE ile DARDAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Palmiye cinsinden bir ağaç. | Bu ağacın, çitlembik büyüklüğünde, sert çekirdekli, tatlı yemişi. )

- PARÇALAMA ile DAĞITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALANMA ile/ve/değil/yerine DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASAKLI/LIK, ÇAPAÇUL ile/ve/değil DAĞINIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAMAQ[Azr.] = DAĞITMAK, BÖLÜŞTÜRMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAŞIM ile/ve DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAŞIM ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELİKAN ile DALMAÇYALI/TEPELİ PELİKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )

- PİŞMAN/LIK değil/yerine/>< DAYANÇ/LI / SABIR/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun süreli. DEĞİL/YERİNE/>< Kısa süreli.
[Kısa süreli dayanç, uzun süreli pişmanlıktan korur.] )

- PLONJON[Fr.] değil/yerine/= DALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORSUK ile DACHSHUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sosis şeklinde gövdeleri olan köpekler. )

- RESİM ile DAĞLAMA RESMİ/PİROGRAVÜR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaç üzerine, kızgın demirle yapılan bir tür resim, yakma resim. )

- REVÜ[Fr.] değil/yerine/= DANS GÖSTERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne gösterisi. )

- SAÇMAK ile/ve/değil DAĞITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADELİK ve/||/<> DAYANÇ(SABIR) ve/||/<> ŞEFKAT ve/||/<> MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIMDA/TERAPİDE:
TIBBÎ
ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL ile/ve/||/<> BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKİNLİK ile/ve DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir bilgi ve bilinç/tutum gerektirir! )

- SAKKARA PİRAMİDİ ile DAHSHUR PİRAMİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında yer alan, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği bölge olarak kullanılmış Sakkara'da bulunmaktadır. [İnşâ: M.Ö. 2500] İLE Mısır'da, Kahire'nin yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Nil'in batı kıyısındaki çölde bulunan bir kraliyet nekropolisidir. Dahshur, içinde bulunan piramitler ile tanınmaktadır ve bu piramitlerden ikisi, Mısır'daki en eski, en büyük ve en iyi korunmuş olanlarıdır. [İnşâ: M.Ö. 2613-2589] )
( Mısır'daki Giza Piramitleri, 165 adettir. )

- SANAT ile/ve/||/<>/> DAHA/EN SANAT/SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANDAL ile/ve DAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan sandal. )

- SATAŞMAK ile/ve/||/<> DALAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVUNMA MEKANİZMALARINDA:
FİZİKSEL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA SİLAHLARI
ile/ve DAVRANIŞSAL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA HAREKETLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVURGANLIK ile/ve/<>/değil/yerine DAĞINIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEDÂ/SÂDÂ (ÇIKARMAK):
DİŞLERİN ISLIKLI SESİ YOLUYLA
ile/ve DİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ YOLUYLA ile/ve DAMAĞIN BÜZÜLMESİ YOLUYLA ile/ve DUDAKLARIN BİRBİRİNE BASTIRILMASI YOLUYLA ile/ve BURUNDAN SOLUMA YOLUYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERBEST/LİK ile DAĞINIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIÇAN ile DAĞ SIÇANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIÇAN ile DAĞSIÇANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKI ile/ve/||/<> DAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIF ile/değil/yerine DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI YORUM ile/ve/||/<> DAR YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SITMA/MALARYA[İt.] ile/ve DANG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sivrisineklerle bulaşan hastalıklar. )
( Anofel türü sivrisineğin kesmesiyle insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık. İLE ... )

- SİNİR ile/ve/||/<> DAMAR ile/ve/||/<> LENF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLİDARİST/SOLİDARİZM/SOLİDARİTE[Fr.] değil/yerine/= DAYANIŞMACI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORARKEN:
"... MIDIR?"
ile/değil/yerine DAHA ÇOK, NEDİR? (NE OLSA GEREK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMÜRÜ ile/ve/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU YILANI ile DAMALI SU YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜNEPE ile DALKAVUK/YALAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BASBASA: Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması. | Dalkavukların hali. )

- SÜRE = MÜDDET, SAYRURE = DURATION[İng.] = DURÉE[Fr.] = DAUER[Alm.] = DURATIO[Lat.] = DURACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ ile/ve/||/<>/< DAYANÇ/ÇIDAM/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak, anlayış, aydınlatır. )

- SÜZMEK ile DAMITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHİR/YOL BİSİKLETİ ile/ve DAĞ BİSİKLETİ ile/ve YOKUŞ AŞAĞI(DOWNHILL) BİSİKLETİ ile/ve SABİT(FIX) BİSİKLET ile/ve YARIŞ(SPOR) BİSİKLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİKESTE[Fars.] değil/yerine/= DARGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırılmış, kırık. | Yenilmiş, yenik düşmüş. | Gücenmiş, kırgın, kederli. )

- ŞİLİ = DANİMARKA - ORTA AFRİKA ARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şili'nin üst ucunu Danimarka'ya yerleştirseniz, alt ucu, Orta Afrika'yla denk gelir. )

- ŞÛRA-YI DEVLET değil/yerine/= DANIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAMMÜL[Ar.] değil/yerine/= DAYANMA, KATLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. | Kişinin kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. )

- TAHAMMÜLFERSA[Ar.+Fars.] değil/yerine/= DAYANILMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂMÂT[Fars.] ile DAMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygunsuz, saçmasapan söz. İLE ... )

- TANE ile/değil DANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANE ile/= DÂNE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir sayıda olan şey, adet. | Bazı bitkilerin tohumu. | Çekirdekli küçük meyve. )

- TARİH ve/< DAYANAKÇA ve/< KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARLA ile/ve DARBI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sulak tarla. )

- TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVLA ile DAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayal. İLE Zekâ. )
( Satranç tahtasında, dama oynayan kaybeder. )
( Hesap + olasılık. İLE Küçük hesap. )

- TEDBİRSİZLİK ile/ve/değil DALGI/GAFLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKLİF ile/ve/<> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKLİF ile/ve/değil/yerine/<> DAVET ile/ve/değil/yerine/<> DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKRAR ile/ve DARB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMELLENDİRME ile/ve/<> DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEVVÜC[Ar. < MEVC] değil/yerine/= DALGALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESÂNÜD[Ar. < SENED] değil/yerine/= DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİMİYET ve/<>/|| DAYANMA GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESPİH'İN:
TANESİ
değil DÂNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVÂZÛ ile DAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU:
"DÜZENLEME"
ile/ve/değil/yerine DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPRAKLAR'DA:
MARN
ile DAZ ile ALDARBIZ/ALATAV ile KİL ile ALÜVYON/BALÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kireçli toprak. [Pekmez yapımında kullanılan toprak.] İLE Çıplak toprak. İLE Az tavlı toprak. İLE Yumuşak toprak. İLE Selin getirdiği çamurlu toprak. )

- TÖZ = CEVHER = SUBSTANCE[İng., Fr.] = das WESEN, WESENHEIT, STAMMBEGRIFF, SUBSTANZ[Alm.] = SUBSTANTIA[Lat.] = HË UZIA, HYPOSTASIS, HYPOKEIMENON[Yun.] = SOSTANZA[İt.] = SUBSTANCIA[İsp.] = SUBSTANTIE[Fel.] = SUBSTANS[Dan.] = SUBSTANTSIYA[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TURNA ve/||/<> DAĞ KEÇİSİ ve/||/<> SEPET ve/||/<> KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan. VE/||/<> Kutsallık. VE/||/<> Bilgelik. VE/||/<> Gök Tanrı/Tengri. )

- TUTARLI/LIK ile/ve DAYANAKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derin anlamda devamlılığa, tutarlılık sonucu ulaşılır. )
( Tutarlı olun, yapaylık ve kurnazlıktan uzak durun. )

- TÜRKÜ ile/değil DAĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Dağlık bölgelerde söylenilen türkülerin makamı. )

- UN, NİŞASTA = DAKÎK = FÉCULE AMYLACÉE, AMIDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> DARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ = VÜCUT, MEVCUDİYET = EXISTENCE[İng., Fr.] = DASEIN, EXISTENZ[Alm.] = EXISTENTIA[Lat.] = EXISTENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞLANABİLİRLİK ile/ve/>/değil/yerine DAHA DA İYİ BİR ARAŞTIRMA/ÇALIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPTIRIM ile/ve/değil DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM AĞACI ile/ve/||/<> DARWIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Yaşam Ağacı Belgeseli(BBC)'ni de izlemenizi salık veririz... )

- YAŞLANMA ve/<> DAĞA TIRMANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [çıktıkça] Soluğunuz daralır, yorgunluğunuz artar. VE/FAKAT/<> Görüş/bakış açınız genişler. )

- YAYMAK ile DAĞITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEMEK ile DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA
ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile/ve DAL YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILDIZÇİÇEĞİ = DALYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bileşikgillerden, çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi. )

- YOĞUNLAŞ(TIR)MA ve/<>/> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAİR ve DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ziyaret eden. VE Delâlet eden. )

- ZİKİR ve/<> DARB-I ESMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde ve dilde. VE/<> Kalpte/gönülde, kalbe/gönüle. )

- ZORLAMA ile/ve DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
- DÂ'-İ DALTON[Ar.]/DALTONISM[İng.]/AKROMATOPSİ değil/yerine/= RENK KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DA'IY/MÜTEBENNÂ[< BENÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlâtlık, evlât edinilen çocuk. (TEBENNÎ[< BENÎ] ile ABCDEF ( Evlât edinme. )

- DA'VÂ ile DÂV[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şikâyetçi olarak mahkemeye başvurma. | Sorun, mesele. | Bir konu/sorun üzerinde özel bir düşünce sahibi olma, iddia. İLE Satranç, dama, tavla gibi oyunlarda tutulan sıra, nöbet. | Oyunda sürülen para. | Sövme. | Dâvâ. | Duvar sırası. )

- DANS ile/ve/<> BALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dans, kendinden emin olmayan, ne istediğini bilmeyen kişinin yapacağı iş değildir. )
( Dans Tarihçeleri )

- DABB ile DÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele. İLE Şan ve şeref. )

- DABNE ile/ve/<> MERAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyükayının sonundaki iki parlak yıldız. )

- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin onyedinci harfidir.[ebced değeri 800'dür.] İLE Adâlet, doğruluk. | İhsan, vergi. | Veriş, satış. | Sızlanma, yanıp yakılma. | Feryâd, figan. | Kısmet, nasip. | Tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. )

- DADI/TAYA[Fars. < DÂYE] ile/ve DÂDÛ/LÂLÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayan çocuk bakıcısı. | Süt annesi. İLE/VE Bay çocuk bakıcısı. | Şehzâdelerin özel eğitmenleri. | Sultanların, vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. )

- DADLI[Azr.] = NEFİS, LEZZETLİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂG[Fars.] değil/yerine/= YANIK YARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ FARESİ ile ÇAYIR FARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DAĞ NANESİ ile TAŞ NANESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ, KÛH[Fars.] ile/ve RÂG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dağ eteği. | Çayırlık, çimenlik, bağlık, bahçelik. )

- DAĞ/DA BAYIR/DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞ ile/ve AKLAN/MAİLE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri. )

- DAĞ ile BALKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sarp ve ormanlık sıradağlar. )

- DAĞ ile/ve BERDENG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çöl ortasında bulunan küçük dağ ve tepe. )

- DAĞ ile BÎSÜTÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şîrîn'in emriyle, Ferhad'ın deldiği dağ. Bugün Bağdat ile Hamedan arasında Kirman Şâh'ın 30 km. doğusunda kalır. Dik, kayalık ve sarp bir dağdır. )

- DAĞ ile TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞİMRÂH: Dağ tepesi. )
( BÎSÜTÛN: Âşık Ferhad'ın, sevgilisi Şîrîn'in emriyle Kermanşah civarında deldiği dağ. | Gökyüzü. )
( Sevgili Ersin Alok'un çektiği dağ fotoğraflarını görmek için burayı tıklayınız... )
( )
( )

- DAĞ ile TÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hazreti Musa'nın ilâhi tecelliye mazhar olduğu dağ. )

- DAĞ ile/ve YANARDAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cameroun
Cotopaxi
Etna
Fujiyama
Hecla
Mauna Loa
Mount St. Helens
Popacatapetl
Stromboli
Tristan de Cunha
Vesuvius )
( ... ile/ve )
( Kula Karataşcıl Yanardağ Oluşum Alanı ile Peribacaları - Övgün Ahmet Ercan (Prof. Dr.) )

- DAĞ ile/ve YAYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası. PLATO | Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın, yaşam koşulları güç olduğundan dolayı boş bırakılan, yazınsa havası iyi ve serin olan dinlenme yeri. )

- DAĞILIM ile AYIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILIM ile DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ÖZELLİĞİ ile/ve BİRLEŞME ÖZELLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA/SI ile/ve/<> UZAKLAŞMA/SI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ile/ve/> İNCELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ile/ve/> SEYRELME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞILMA ile/ve/değil YAYILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK/LIK ile BİÇİMSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK/LIK ile KOPUK/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK ile PİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞINIK ile/değil YAYILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kafkas dağlarının kuzeyinde ve Hazar Denizi'nin batı kıyısında bulunan bir bölge. İLE Dağlık yer. )

- DAĞITIM ile/ve/<> BÖLÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞITMAQ[Azr.] = YIKMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞLARA-TAŞLARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA "AKILLI" OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAHA DİSİPLİNLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA "İYİ"/"KÖTÜ" değil/yerine NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA AZ DÜŞÜN! ile/ve/<> DAHA ÇOK DÜŞÜN!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Düşündüğün...] Kendini, kötü hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. İLE/VE/<> Kendini, iyi hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. )

- DAHA ÇOK İNANAN:
CAMİLERDE
ve/değil/||/<> HASTAHANELERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÇOK SARILMA:
DÜĞÜNLERDE
ve/değil/||/<> OTOGARLARDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA DEĞİL değil HENÜZ DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA FAZLA/SI ile/ve/değil/yerine İSABETLİ OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA FAZLASI ile/ve/değil/yerine DAHA İLERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA GÜZEL değil/yerine BAŞKA/AYRI BİR GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA İYİ DUYMAK/DİNLEMEK ile/ve/||/<>/> BAĞ KURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA KOLAY ile/ve/||/<>/> EN KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki]
Kolay/rahat/hızlı kazanılan paranın tüketilmesi. İLE/VE/||/<>/> Başkasının/vatandaşın/emekçinin parasının "tüketilmesi". )

- DAHA ÖTE ile/ve/değil/yerine DAHA FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÖZEL ALGILA/YORUMLA! ile/ve/<> DAHA GENEL DÜŞÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, iyi hissettiğinde. İLE/VE/<> Kendini, kötü hissettiğinde. )

- DAHA UYGUN ile/ve/||/<> SONRAKİ ile/ve/||/<> ÖZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile/değil/yerine HÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA yerine HÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile/ve/değil/yerine HENÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ile/yerine KERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok gülen/gülücü. İLE Çemşîd'in yerini almış olan Îran'ın zâlim ve gaddar bir hükümdarıydı. )

- DAHİ ile DÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bile. İLE Yaratıcı gücü olan kişi. )
( ... İLE Bir Milletin Bekâsı - Teoman Duralı... )

- DÂHİ ile/ve DEVRİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dâhi kişi, başkasına da dehâ aşılayabilen kişidir. )

- DAHİL ile DÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışma. İLE İç, içeri. )

- DÂHİL ile DAHÎL[< DÜHÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç, içeri, içeride, içeri girmiş. İLE Yabancı, sığıntı, sığınan, sığınmış. )

- DAHİLEN ile DAHİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden, içten. | İçilerek, yutularak. İLE İçle ilgili, içsel. )

- DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHÎM[< DAHÂMET] ile DÂHİM ile DÂHÎM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla kalın olan, yoğun. İLE Nasip ve rızk. İLE Taç. )

- DAI ile/>< TAI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dua eden. İLE/VE Tanrı'yı inkâr eden. )

- DAİM ile BÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİMA yerine SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/ve OLANAK/KAPASİTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/değil/=/||/<>/< SONSUZ/ÇOK KÖŞELİ/LİK / SONSUZ KENARLI ÇOKGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/ve ÜÇGEN ile/ve KARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareketli. İLE/VE Etkin. İLE/VE Durağan. )

- DAİREDE:
İÇ ALAN
ile/ve/<> DIŞ ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

- DAKİK DİL ve/||/<>/> SAHİH TASAVVUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAKTİLODA/KLAVYEDE:
A KLAVYE
ile F KLAVYE ile Q KLAVYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Klavyede, harflerin bulunduğu sol üst köşeye göre ad alırlar. )
( Hiyeroglif klavyesi... http://discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/hieroglyphic-typewriter )
( Marcin Wichary'nin, "Sadece Türkçe bir daktiloya bakarak diller hakkında öğrendiklerim" yazısı için burayı tıklayınız... )
( )
( What I learned about languages just by looking at a Turkish typewriter )
( İHSAN SITKI YENER KİMDİR?

Liseyi, 1942 yılında, İzmir Ticaret Lisesi'nde bitirdi. Ortaokul yıllarında, daktiloda on parmak yazı yazmaya başlayan İhsan Sıtkı Yener, 1940'lı yıllardan itibaren standart klavye konusunda çalışmaya başladı.

Yüksek öğrenimini, 1946 yılında, İstanbul'da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Aynı yıl, Sultanahmet Lisesi'nde daktilografi öğretmenliği yaptı. Yüksek Lisans için ABD'ye giderek New York Üniversitesi'nde “Ölçme ve Değerlendirme” konusunda yüksek lisans yaptı ve aynı yıl doktorasını tamamladı.

Yener, 1946 yılında öğretmenliğe başladığı sırada, Türk dilinin özelliklerine göre yapılmış bir daktilo icat etme çalışmalarına başladı. "On parmak için ideal Türk Klavyesi"ni, 1955 yılında kabul ettirdi ve 1974 yılında tüm daktiloların F klavye olmasını sağladı. )
( Ümit Kıvanç'ın, "F klavye, Türkiye'de yapılmış tek düzgün iştir" yazısı için burayı tıklayınız... )
( )
( Bilgisayarınızda klavyeler tanımlanmışsa "Alt + Shift" komutu ile direkt olarak geçiş yapabilirsiniz. Aynı klavyeyi ister F, ister Q olsun, hem F, hem Q olarak kullanabilirsiniz. )
( F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener, yaşamını kaybetti - 02 Eylül 2016 )
( )

- DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BRANCH )

- DAL-BUDAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL-BUDAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL-TAŞAK (GEZMEK, DOLAŞMAK, ORTALIKTA GEZİNMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL[Azr.] = ART, ARKA, PEŞ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL/BUDAK/ÇANGAL ile BURÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağacın taze dalı, filizi. )

- DAL/YAPRAK ile/ve/||/<> KAVRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ateş yakmak için kullanılan kuru yaprak, ince dal. )

- DAL ile DAL ile DAL ile DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. | Kol, bölüm. | Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların biraraya gelmesiyle oluşan birlik, şube. İLE Arka, sırt. | Kol. | Boyun, ense. İLE Çıplak, yalın. İLE Zaman belirten sözcüklerin karşısına getirildiğinde sözcüğün anlamını güçlendirir. )

- DÂL ile/ve/> DELÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAL ile FIŞKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir ağacın dibinden süren, ince dal. | Asma kütüğünde, hereğin üst yanında biten dal. )

- DAL ve/||/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALAI LAMA ile TASHI LAMA ile PACHA LAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALAKOTU = DUVARSEDEFİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde kuru yerlerde yetiştirilen, yüz kadar türü bulunan, güçlendirici, uyarıcı ve yara sağaltıcı olarak kullanılan otsu ya da odunsu bitki. )

- DALÂLET ile FAZLA/ZİYÂDE AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla aşk/tutku, kişiyi birçok hatanın eşiğinde tutar. )
( Beşerin böyle dalâletleri var, Kendi yapar, kendi tapar. )

- DALDAN DALA (ZIPLAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALDIRMAK ile/ve/<> BATIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALEVERE değil DALAVERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OROSTOPOLLUK[argo]: Kurnazca iş, dalavere, dolap. )

- DALGA BOYLARI ile/ve DALGA GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işığın rengini oluşturur. İLE/VE Işığın şiddetini[intensity] ya da parlaklığını[brightness] oluşturur. )

- DALGA GEÇMEK İÇİN GÜLMEK ile/değil SEVDİĞİNDEN DOLAYI GÜLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA GEÇMEK ile/değil/yerine (SADECE) TAKLİT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozarak, yamultarak tekrar/taklit. İLE/DEĞİL/YERİNE Birinin davranışını/tutumunu, sözünü/sesisini gerçeğine en yakın durum çabasıyla tekrarlama. )
( Olumsuz. İLE/DEĞİL/YERİNE Olumlu ya da nötr. )
( Gereksiz, yersiz, anlamsız. İLE/DEĞİL/YERİNE Belirli bir ölçüde kabul görebilecek kadar/şekilde. )

- DALGA GEÇMEK ile/ve/değil CİDDİYE ALMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciddiye almayabilirsiniz fakat dalga geçmek gerekmiyor! )

- DALGA SÖRFÜ ile RÜZGÂR SÖRFÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA-DÜMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile/değil AKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile KARINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Geminin yanından vurarak gemiyi sarsan dalga. | Anaforlarda oluşan çevrinti. )

- DALGA ile/ve/<>/hem de/ne de PARÇACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGA ile TSUNAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gel-git etkisiyle, havayla, rüzgârla ya da çeşitli doğal nedenlerle denizde oluşan dalga. İLE Denizaltındaki yer sarsıntısından ileri gelen büyük dalga. )

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DALGALARDA:
ALFA
ile BETA ile GAMMA ile TETA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Saniyede] 8-12 titreşim. İLE 25-100 titreşim. İLE 1 sn. İLE ... )

- DALGALI/ALTERNATİF AKIM ile DOĞRU AKIM ile KUVVETLİ AKIM ile ZAYIF AKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli ve eşit zaman aralıkları ile yeğinliği aynı değer ve yönde olarak değişen elektrik akımı. İLE İletken bir devre üzerinde, hep aynı yöne doğru giden elektrik akımı. İLE Aydınlatmada ve makinelerin çalıştırılmasında kullanılan akım. İLE Yapıda, zil, telefon, anten, yangın ihbar düzeni gibi iletişim aygıtlarını işletmekte yararlanılan akım. )

- DALGI/GAFLET ile/ve/||/<> HADSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGI/GAFLET ile/ve/<>/değil/yerine İHMAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGI/GAFLET ile/ve YANILGI/SAPKI/SAPINÇ/DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tembih ile giderilir. İLE/VE Tâlim ile giderilir. )

- DALGI/GAFLET ile YANLIŞ(HATÂ) ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, yanlışları olup da bunları düzeltmezse, bunları benimsemiş demektir. )
( Gaflet de bir nimettir. )

- DALGIÇBÖCEKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sivrisinek kurtçuklarına saldırarak yok eden, durgun sularda yaşayan kınkanatlılar ailesi. )

- DALGIÇKUŞLARI ile/ve/<> DALGIÇKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan bazı kuşları içine alan kuşlar takımı. İLE/VE/<> Dalgıçkuşlarından, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bir hayvan. )

- DALGIN BAKIŞ ile BAYGIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakış yakındakine olsa da zihin/düşünceler uzakta/kine. İLE Bakış da, zihin de yakındakine. )
( İlgi, başka bir yerdekine. İLE İlgi, baktığında. )

- DALGIN/LIK ile/ve/||/<> DURGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGIR[Fars. MENEVŞE | Ar. HARE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

- DALI ile PICASSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALINÇ/İSTİĞRAK ile KONSANTRASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALINI KIRMAMAK ve/||/<> GÜVENİNİ KIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçtan, meyve almak istiyorsak... VE/||/<> Kişilerden, sevgi bekliyorsak... )

- DALIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçkulaktaki kemik dolambacın orta bölümü. )

- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALKIRAN ile DALKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Zorlu esen yel/rüzgâr. )

- DALKIRAN ile DALKURUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Kabuk altındaki odun katında oyuklar açarak dişbudak sürgünlerini ve zeytin dallarını kurutan, kınkanatlı böcek. )

- DÂLL[< DELÂLET] ile DÂLL/E[< DALÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gösteren, işâret eden, delâlet eden. İLE Doğru yoldan ayrılmış. | Hataya düşmüş. )

- DALLANDIRIP BUDAKLANDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALLANMIŞ BAŞAK, PANİKULA = SÜNBÜLE-İ MÜTEFERRİ'A = PANICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALLI KÖK = CEZR-İ MÜTEŞA'İB = RACINE RAMEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALMADAN ile/değil/yerine DAĞILMADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALYA[< İt.] ile DALYA[< DAHL(İsveç'li bitkibilimci)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Yıldızçiçeği. )

- DALYA[İt. < TAGLIA] ile JÜBİLE[Fr. < İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Eski Ahit'e göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. | Katoliklerde, Roma'ya Hacc'a gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. | Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. | Bir meslekte uzun süre başarılı olarak çalışanlar için düzenlenen tören. )

- DALYASAN değil TAYLASÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAM ile DAM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapıları, dış etkilerden korumak amacıyla, üzerlerine yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm. | Toprak damlı ev, küçük ev. | Tutukevi. İLE Dansta, kavalyenin eşi. )

- DAMA ile/ve ÇİN DAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMA ile/değil/yerine SATRANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 2000 sonrası. İLE/DEĞİL/YERİNE 2000 öncesi. )

- DAMAR AĞLARININ GELİŞİMİ:
BİTKİDE
ve/=/||/<> HAYVANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklamalarını okumak için burayı tıklayınız... )

- DAMAR YAŞLANMASI ile/ve BAĞIŞIKLIK YAŞLANMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşımız, damarlarımızın yaşlan(ma)dığı kadardır. )

- DAMAR ile ATARDAMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMAR ile/ve/<> KILCAL DAMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMAR ile SEFANVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalp ameliyatları için yararlanılan bacaktaki damar. )

- DAMAR ile SUREDÂN[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dil altında bulunan iki siyah damar. )

- DAMAR ile ŞAH DAMARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile HABL-ÜL-VERÎD )
( ... İLE Boynun iki yanında, kanı, başa taşıyan aort damarlarından her biri. | En önemli nokta. )

- DAMAR ile YAPRAK DAMARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMARSIZ BİTKİLER ile/ve DAMARLI BİTKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMGA ile/ve/değil MARKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMGA ile/ve MÜHÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMIZLIK HİNDİLERDE:
NORFOLK BLACK
ile/ve WHITE HOLLAND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İngiliz damızlığı olan cinslerdir. )
( ABD'deki hindilerin çoğu bu cinslerdendir. )

- DÂMİA[Ar.] ile DAMİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla damla kan sızdıran yara. İLE Kanı akan yara. )

- DAMKORUĞU ile/ve/<> DAMKORUĞUGİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damkoruğugillerden, bir ya da çok yıllık türleri olan, ılık iklimlerde yetişen, otsu bir bitki. İLE/VE/<> İkiçeneklilerden, örnek bitkisi damkoruğu olan bir bitki ailesi. )

- DAMLA/NİKRİS[Ar.]/GUT[Fr.] ile/ve/<> KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organizmadaki ürik asidin atılmayarak gövdenin bazı yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve ekleme yerlerinde birikmesinden kaynaklanan, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan sayrılık. İLE/VE/<> İnsan eti yemekten kaynaklanan bir hastalık.[En son, 1979'da, Papua Yeni Gine'de rastlanmıştır.] )

- DAMLA ile SU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük bir kürecik içinde toplanmış, boyutları akışkanın özelliklerine ve fizikî koşullarına bağlı olarak değişen, çok küçük miktardaki sıvı. İLE ... )

- DAMLA ile/ve/<> DERYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deryanın damlaya gereksinimi yoktur fakat damlayı kurtardım diye sevinir. )
( DAMLAMIZ DERYAYA SALDIK BİZ BUGÜN DAMLA NİCE ANLAR DERYA OLAN ANLAR HAYVAN NİCE ANLAR HAYRAN OLAN ANLAR )

- DAN DUN (VURMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAN-DUN (KOŞMAK/YÜRÜMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANA ile DÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vakıf ve hayır için yapılan sadaka ya da benzerleri. | Terketme, bırakma. İLE Bilen. )

- DANA ile/<>/> TOSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu. İLE/<>/> Danalıktan yeni çıkmış genç boğa. | [mecaz] Sağlıklı, tıknaz delikanlı. )

- DANAAYAĞI ile DANABURNU ile DANAKIRANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılanyastığıgillerden, yaprakları lekeli bir bitki. İLE Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kökkurdu. | Aslanağzı çiçeği. İLE Salepgillerden, bataklık yerlerde yetişen bir bitki. )

- DANDRUFF vs. BRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANGALAK/LIK ile ACİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANGEROUS vs. RISKY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANGIL-DUNGUL (KONUŞMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞAN ve/||/<>/> CO-TERAPİST ve/||/<>/> OTOTERAPİST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞMA ve/||/<>/> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bin bilsek de bir bilene danışmak gerek. )

- DANIŞMAK ile/ve/||/<>/> BİLGİ VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞMAN/LIK ile KOÇ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danışan, dağları aşmış; danışmayan, düz yolda şaşmış. )
( MEŞVERET[Ar.] (ETMEK): Danışma. )

- DANIŞMAN ile/ve/değil/||/<>/< DANIŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANIŞMAQ[Azr.] = KONUŞMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂNİK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir dirhemin dörtte(/altıda) biri. | Mangır. )

- DÂNİK[Ar.] ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DÂNİK ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DANS EDELİM! ve/||/<> ŞARKI SÖYLEYELİM! ve/||/<> SEVELİM! ve/||/<> YAŞAYALIM!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçkimse izlemiyormuş gibi. VE/||/<> Hiçkimse dinlemiyormuş gibi. VE/||/<> Hiç incinmemiş gibi. VE/||/<> Dünya, cennetmiş gibi. )

- DANS ETMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS = DANCE[İng.] = DANSER[Fr.] = TANZEN[Alm.] = BALLARE[İt.] = BAILAR/DANZAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS ile FOKSTROT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dört tempolu bir dans. )

- DANS ile HABANERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok kıvrak bir Küba dansı. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile HULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS ile JIG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İrlanda ve İskoçya'ya özgü, hareketli bir dans türü. )

- DANS ile KADRİL[Fr. < QUADRILLE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fransız kökenli bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile KALİPSO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Jamaika'dan yayılmış iki zamanlı bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile KANKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı. )

- DANS ile KAZASKA[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanılan bir halk dansı. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile MAZURKA[Slavca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Polonya kökenli bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANS ile/ve/değil/<> OHYOKHAI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Yakutlar'a özgü bir Şaman uygulaması.
[Ohuokay ustasının çevresine toplanan halk, el ele tutuşarak büyük bir çember oluşturuyor ve ustanın sözlerini tekrarlayarak, hafif hafif öne ve arkaya eğilerek hareket edip güneşin doğduğu yönden, battığı yöne doğru dönerler.]
[Bu uygulamaya özgü, belirli bir müziği bulunmamaktadır.] )

- DANS ile SALON DANSLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Aşk, tutku ve estetiğin müzik ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan salon dansları, bazen bir başkaldırı, bazense duyguların dışa vurumu olarak bilinir. En genel ifade ile de Batı Avrupa'da ve Amerika'da, çiftler tarafından yapılan her türlü dans olarak tanımlanır.

Salon danslarının tarihi, XVIII. yüzyıla kadar uzanır. Tarihsel gelişimine bakıldığında, XVIII. yüzyılın sonlarında, XIX. yüzyılın başlarında, İngiltere'deki soyluların katıldığı balolarda ortaya çıkan bir dans türüdür. Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde ise balo salonları dışında, halk tarafından da öğrenilmeye başlanan salon dansları, zamanla daha popüler bir hâl alır.

Bilinen en eski salon dansı ise Avrupa'da XVI. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkar fakat ahlâk dışı sayılarak yasaklanır. 1880'lerde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde doğmaya başlayan ve toplum tarafından kabulü epey zaman alan salon danslarının Amerika'da ortaya çıkışı ise XX. yüzyıla rastlar. Temeli, hafif tempoda kendi etrafında dönmeye dayalı olan bu danslar, yıllar geçtikçe giderek çeşitlenme gösterir ve bu çeşitlilik beraberinde, izleyenlere, farklı ritmlerin de yer aldığı görsel bir şölen sunar. 1900'lü yılların başında salon danslarına olan ilgi artar ve bu kapsamda 1904 yılından bu yana İngiltere'de hizmet veren Dans Öğretmenleri, İmparatorluk Derneği (ISTD) tarafından, 1924 yılında, dans fakülteleri kurulması düşüncesi geliştirilir ve yaşama geçirilir. Sayıları onikiyi bulan bu fakülteler aracılığıyla salon dansları meraklılarının, dans türlerine ait kavramları yakından tanımaları sağlanır. Ayrıca bu fakülteler sayesinde salon danslarının müzikleri, adımları ve tekniklerine yönelik olarak da belirli standartlar getirilir. Günümüzde, Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan bir coğrafyada, milyonlarca dansçı ve danssever, bu türün takipçileri olarak yaşamlarında, salon danslarına önemli bir yer ayırır. )

- DANS ile SİRTO[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Türk müziğinde, bir oyun havası. | Bir tür halk dansı. )

- DANS ile/ve/||/<> TWIST[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> 1961 yılında yaygınlık kazanan çok hızlı ritmi olan bir dans. | Bu dansın müziği. )

- DANTELAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dulaptalotugillerden, Antillerde yetişen, sünger gibi kullanılan, kabuk lifleri dantele benzeyen bir ağaç. [Lat. LAGETTA] )

- DAPDAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR YORUM ile/||/<>/>< GENİŞ YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR'ÜL-HARB ile/değil/yerine/>< DAR'ÜL-İSLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Barış. )

- DAR ile DÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ensiz. İLE Ev. )

- DARALMA ile/ve/||/<> SIKILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTILMIŞ OLAN ile ODAKLANILMIŞ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTMA ile İNDİRGEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTMA ile/ve/<> İNDİRGEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARALTMA ile SIKIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARB ile/ve MUTTASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki harfi birbirine katmak. İLE/VE ... )

- DARB ile/ve PEKİŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARBE GENİŞLİĞİ ile DARBE GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Darbenin düşmeye başladığı an ile yükselme zamanının sonu arasındaki zaman farkı. İLE Bir darbenin, tam değeri, sayısal bir değer verildiğinde belirlenebilen tepe, ortalama, etkin, anî vb. değerleri ya da bunlardan biri. )

- DARBUKA'DA:
MADENİ DARBUKA
ile/ve KÜP(SERAMİK) DARBUKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARBUKA ile/değil ÇİFTENAĞRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Birbirine bağlı, küçük iki dümbelekten oluşan çalgı. )

- DÂREYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜNYA İLE ÂHİRET, İKİ ÂLEM )

- DARGIN/LIK ile/ve/<> DURGUN/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI DARINA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI ile AKDARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, tohumları, gerektiğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki. | Mısır. İLE Buğdaygillerden, bir yıllık ya da daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü. )

- DARI ile/değil DARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI ile HİNTDARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdaygillerden, doğu ülkelerinde ekilen, taneleri yenilen, darıya benzeyen bir bitki. )

- DARI / KARACADARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, hayvan yemi olarak kullanılan bir ot. )

- DARI ile KATALAN DARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARI ile SÜPÜRGE DARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdaygillerden, sıcak bölgelerde yetişen ve çiçek saplarından süpürge yapılan, darıya benzeyen bir bitki. )

- DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMA DUMAN (OLMAK, HİSSETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMADAĞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMADAĞIN (OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARMADUMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARR ile DARR ile DÂRR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıntı, belâ. İLE Zarar. İLE Zararlı. )

- DARRÂ ile DARRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Kuma. )

- DARRÂ ile MENFAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Yarar, kâr, çıkar. )

- DARTMAQ[Azr.] = ÇEKMEK, ÇEKİŞTİRMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARUMA[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen'in kurucusu ve pirler dizisinin 28.'si. Çin'deki birinci pir olarak kabul edilen Bodhi Dharma'ya Japonca'da verilen ad. )

- DARÜL ELHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konservatuvar.[İlk müzik/sanat okuludur.][Şehzade Camii ile Binbirdirek arasındaki Vefa Lisesi sokağındaydı.] )

- DÂRÜLFÜNÛN ile/ve DÂRÜLFÜNÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basın Müzesi. İLE/VE Ayasofya'da bulunan üniversite binasıydı. )
( 1828 - 1930 yılları arası süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurslar ve sergiler düzenlenmektedir. İLE/VE ... )
( Çemberlitaş'ta, II. Mahmud Türbesi yanında. İLE/VE Yanarak 1933'te yok olmuştur. )
( 1865 yılında inşa edilmiştir. 1988'den beri müze olarak kullanılmaktadır. İLE/VE ... )

- DÂRÜLHADİS ile/ve DÂRÜLHADİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 24 odalı bir medrese. "Öğretmen yeri" anlamına gelmektedir. İLE/VE Medrese. )
( Sultanahmed Camisi ile Türbesi arasında. İLE/VE Toptaşı - Üsküdar'da. [Atik Valide Camii külliyesinde.] )
( 1616 yılında inşa edilmiştir. İLE/VE 1583 yılında III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır. )

- DÂRÜSSAÂDE ile/ve DÂRÜSSAÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un "Mutluluk Evi" anlamına gelen eski bir adı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nda, Dârüssaâde ağalarının [Padişahların özel işlerine bakan] oturduğu daire. "Saadet Yeri ve Saray" anlamına gelmektedir. )

- DARÜŞŞİFA:
FATİH
ile/ve/||/<> HASEKİ ile/ve/||/<> SÜLEYMANİYE ile/ve/||/<> ATİK VÂLİDE SULTAN ile/ve/||/<> SULTAN AHMED ile/ve/||/<> TOPKAPI SARAYI ENDERUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARVAN ile/ve/<> SANÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanâ'ya 2 fersah mesafede. [Yemen] )

- DARWIN'İN (")İSABETLİLİĞİ("):
ZİHİN İÇİN
ile/değil GÖVDE İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARWIN/İZM ile/değil SPENCER/İZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARWIN ile/ve/||/<>/> MİTHAT EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Kitaplarının ilk Türkçe çevirilerini yapan. )

- DAS CAPITAL:
1867
ile/ve/||/<>/> 1873
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( I. basım. İLE/VE/||/<>/> II. basım. )

- DATA vs. INFORMATION vs. KNOWLEDGE vs. AWARENESS/WISDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DATA[İng.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DATCHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rusya'da haftasonu evleri. )

- DATÇA'DA:
OVABÜKÜ
ve/||/<> HAYITBÜKÜ ve/||/<> PALAMUTBÜKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAV/GÛR[Fars.] ile/ve ÂNE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yabani eşek. Zebra. İLE/VE Yabani dişil eşek. | Yabani eşek sürüsü. )

- DÂVÂ[Azr.] = KAVGA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve/||/<>/< DÂVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve DELİL ile/ve İSPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEYYİNE: Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem. | Duruşma sırasında bir savı gerçekleştirmek için başvurulan belge, tanıt, tutamak, delil. )

- DÂVÂ ile/ve/||/<>/> DURUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve/değil/yerine HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< MÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmezler mânâsını, ederler dâvâsını. )

- DÂVÂ ile ŞEKVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şikâyetin, mahkemelik olmadan, dava haline getirilmesi. )

- DÂVÂ değil/yerine/>< TERK-İ DÂVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVACI ile/>< DAVALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVAR[Ar.] ile GELE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keçi/koyun sürüsü. )

- DAVAR/SELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keçi/koyun sürüsü. )

- DAVAR ile MAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koyun, keçi. İLE Öküz, inek. )

- DAVET:
SÖZ İLE
ile/ve/değil/||/<>/< HÂL İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVET ve/<>/> İCÂBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVETİYE değil/yerine/= ÇAĞRI KÂĞIDI, OKUNTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVID RICARDO ile/ve/||/<>/> ADAM SMITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 16 Haziran 1723 - 17 Temmuz 1790 İLE/VE/||/<> 18 Nisan 1772 - 11 Eylül 1823 )

- DAVID = MAHBUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIM(CONDUCT) BOZUKLUĞU ile/ve ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 18 yaş altındakilerin olumsuz davranış/tutumlarında tanımlanan. İLE/VE 18 yaş üstündekilerin olumsuz davranış/tutumlarında tanımlanan. )

- DAVRANIŞ ile/ve TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koşullarınızı (belki) değiştiremezsiniz, fakat tavır ve tutumunuzu değiştirebilirsiniz. )
( Başkalarına açık davranırsanız kaybetmezsiniz. )
( Davranışlarda üç amaç: * Yarar, * Haz, * İyi. )
( Kendi tutumunuzu değiştirebilirsiniz. )
( Tutum, fırsatı kendine çeker. )
( Önemli[öncelikli] olan, ne yaptığınız değil, ne yapmaktan vazgeçtiğinizdir. )
( Gövdenin öfkesini gözleyin, davranışlarınız kontrol altında olsun. Hiç kimseye davranışlarınızla zarar vermeyin. )

- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve İSTİKRARLI DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, beklenti ve davranışlarında sade olmalıdır. )

- DAVRANIŞ ve/<> İYİ NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davranışların en iyisi iyi niyetten, niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır. )

- DAVRANIŞ ile/ve/<> KURTARICI DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ile/ve/||/<> ÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ ve TUTUMLAR'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞLARIMIZ:
"İYİ/KÖTÜ"
ile/ve/değil/||/<> GÜÇLÜ/ZAYIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM ile/ve/||/<> BİLİŞSEL YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL'DA:
MEYDAN DAVULU
ile/ve KOLTUK DAVULU ile/ve NAĞARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL/GONG ile TAMTAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. | Afrika yerlilerinin çaldığı davul. | Bazı olayları haber vermeye ya da açıklamaya yarayan, davulla yapılan ses. )

- DAVUL ile CEMBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Mali'de kullanılan bir davul. )

- DAVUL ile DÜNBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bekçi davulu. | Dümbelek. )
( TABBÂL: Davulcu. )

- DAVUL ile/ve/değil/<> KHAMU-AT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Soyotlar, şamanlarının davullarına verdikleri addır. "Şaman atı" anlamına gelmektedir. )

- DAVUL ile/ve SÜRTMELİ DAVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVUL ile TİMBAL[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bakırdan yapılan, küre biçiminde bir davul türü. )

- DAVUL ve/||/<> TOKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davul, ayrı kişide; tokmak, ayrı kişide olmaz! )

- DAVULDA:
TOKMAK
ile/ve/||/<> BIZBIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Davula sol elle vurulan ince değnek. )

- DAVULLAR'DA:
TRAMPET[İng. < DRUMBEAT]
ile/ve KÖS/GROSKES ile/ve NAKKARE[Ar.] ile/ve TIMPANO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki değnek ile çalınan küçük davul. İLE/VE Büyük davul. İLE/VE Mehterhanede kullanılan davul. İLE/VE Orkestra'da kullanılan davul. )

- DAVULLAR'DA:
TSUZIMI
ile/ve MIRDANGA/MRIDANGA/MRIDANGAM ile/ve DUNDUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Japonya'ya özgü. İLE/VE Hindistan'a özgü. İLE/VE Nijerya'ya özgü. )

- DAYAKLAR ile/ve/değil/yerine PENANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [kafatası avcılığı] Yapmışlardır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yapmamışlardır. )
( Iban, Kayan, Kenyan, Melanau ve Murat aşiretleri olarak ayrılmışlardır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Nereden geldikleri kesin olarak bilinmiyor. [Miri kentinin 100 km. güneyinde yer alan Nia Mağarası'nda yapılan arkeolojik kazılar, Penanlar'ın atalarının 50.000 yıl önce bu topraklara yerleştiğini ortaya çıkarmıştır.] )

- DAYAMA ile DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerde. İLE "Davranış ve tutumlarda". )

- DAYAMAK ile KARINLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemi yanını dayamak. )

- DAYAN(DIR)MAK ile "TAKILMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK ile/ve ARKAPLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK ile DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK = MABİH-İL-KIVAM = SUBSTRATUM[İng.] = SUBSTRAT[Fr., Alm.] = SUBSTSRATUM[Lat.] = HYPOKEIMENON[Yun.] = LECHO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK ile/ve ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dayanakçalı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dayanamayacakların için önceden düşün ve KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ'TA/SABIR'DA:
METÂNET
ile HOŞGÖRÜ ile DUA ile GÖZYAŞI ile HASRET ile AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acıya sabredersek. İLE Kişilere sabredersek. İLE Dileğe sabredersek. İLE Duygulara sabredersek. İLE Özleme sabredersek. İLE Sevgiye sabredersek. )
( Madem görüyorsunuz... O zaman, hoşgörün!
[Âşık Veysel] )

- DAYANÇ/SABIR:
BOYUN EĞMEK
değil/yerine ÇABA GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> "KENDİNİ TUTMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eğer sabır gösterirseniz, başarmamak olanaksızdır. )
( If you persevere, there can be no failure. )
( Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. )

- DAYANÇ/SABIR ve/||/<> BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DİNGİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ve DOĞRU (ZAM)ANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ve/<> GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> İSTİKRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SABIR ÇİÇEĞİ / GIAN AGAVE[Lat.] [Ancak 10 yılda açar.] )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanaat eden aziz olur, Kanaatsizlik eden zelil olur. [azza men kanea, zelle men tamea] )

- DAYANÇ/SABIR ve/<> KARARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve MÜCADELE (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabırla koruk tut, yaprağı Atlas olur. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/> SELÂMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabrın sonu, selâmettir. )

- DAYANÇ/SABIR ile/ve SIĞINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/||/<> TEVEKKÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> UYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olgun kişi, zayıf ve kendinden aşağı unsurlara karşı sabır gösterir ve onlara önem verir. )
( Uyumsuzluğu, zayıf iradeli kişi yaratır. )

- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI/LIK ile/ve/||/<> AĞIRBAŞLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI/LIK ile SAĞLAM/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK = FORTITUDE[İng.] = FORCE D'ÂME[Fr.] = GEISTESKRAFT[Alm.] = FORTITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK ve/||/<> GÖNÜL FERAHLIĞI ve/||/<> MERHAMET ve/||/<> SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha yüksek bir terbiye yoktur. VE/||/<> Daha büyük bir mutluluk yoktur. VE/||/<> Daha kutsal bir görev yoktur. VE/||/<> Daha etkili bir güç yoktur. )

- DAYANIŞMA:
MEKANİK
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ORGANİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIŞMA ile/ve/<> GÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiler kendilerine değil birbirleriyle dayanışma içindelerse güven duyabilir ve yansıtabilirler. [özellikle de eşler ve ortaklar!] )
( Aslanlar [ve birçok güçlü görünen hayvan] bile tek başına yeterli güçte değillerdir. Ancak birlikte ve dayanışmayla ayakta kalırlar. )
( Loncaları inceleyiniz. )

- DAYANMA ile KATLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile ABANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile SIĞINMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAK ile YASLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAQ[Azr.] = DURMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANTI = UKNUM = HYPOSTASIS[İng.] = HYPOSTASE[Fr.] = HYPOSTASE[Alm.] = HYPOSTASIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATILAN ile/değil/yerine BENİMSETİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA/CI "ÇÖZÜMLER" ile/değil/yerine/>< GERÇEK/SAĞLAM ÇÖZÜMLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/"BİLDİĞİNİ OKUMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/= ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile BASTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA değil/yerine ESİNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ve GASP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/> İSYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etki. İLE/VE/> Tepki. )

- DAYATMA ile/değil/yerine ÖĞRETME[ANLATMA/GÖSTERME]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/değil/yerine SINIRLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/ZORUNDA BIRAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/değil/yerine ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYAYIP DÖŞEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
- "(ZIR)DELİ" ile/değil DÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişilerin/toplumun anlayamadıkları ve/ya da kabul edemedikleri. İLE/DEĞİL Deliliğini, topluma kabul ettire(bile)n. )
(
Özellikle sözlük çalışması, dilin önemi, bireyin farkı ve değeri, yaşam hakkı, aşk, dostluk, psikoloji, ümit, hizmet, hukuksal süreç bağlamında ve daha çoğu bireysel (||/<>) toplumsal düşünce, duygu ve değerler açısından izlenilmesi gerekli olan, gerçek bir yaşam öyküsünün işlenilmiş olduğu etkileyici, ilginç ve harika bir film. )

- "ALİ KIRAN, BAŞ KESEN" değil DAL KIRAN, BAŞ KESER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AŞIRI ..." değil/yerine DAHA YOĞUN ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENCİLLİK" değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAĞILMAK" değil/yerine/>< DALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAHA ..." ile/ve (fakat)/ne yazık ki/||/<>/>< DAHA ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Daha yüksek binalarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha kısa sabrımız var.
"Daha geniş otoyollarımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha dar bakış açılarımız var.
"Daha büyük evlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha küçük ailelerimiz var.
"Daha çok ev gereçlerimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az zamanımız var.
"Daha çok eğitimimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağduyumuz var.
"Daha fazla bilgimiz var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az bilgeliğimiz var.
"Daha çok uzmanımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok sorunumuz var.
"Daha çok ilacımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az sağlığımız var.
"Daha çok mal varlığımız var." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az değerlerimiz var.
"Daha rahat geçinmeyi öğrendik." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yaşam kurmayı öğrenemedik.
"Daha büyük işler yaptık." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha iyi işler yapamadık.
"Daha çok harcıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şeye sahibiz.
"Daha fazla satın alıyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az hoşnut kalıyoruz.
"Daha fazla söylüyoruz." İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az konuşuyoruz.
Daha çok nefret ediyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az seviyoruz.
Daha az gülüyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çok somurtuyoruz.
Daha çok sigara, alkol, şeker tüketiyoruz. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha savurganca para harcıyoruz.
Daha hızlı araba kullanıyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha çabuk kızıyoruz.
Daha geç saatlere kadar oturuyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha yorgun kalkıyoruz.
Daha az okuyor, daha çok televizyon izliyoruz. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Daha az şükrediyoruz.
Yaşamımıza, yıllar kattık. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Yıllarımıza, yaşam katamadık.
Uzayı fethettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< İç dünyamızı fethedemedik.
Havayı temizledik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik. İLE/VE (FAKAT)/NE YAZIK Kİ/||/<>/>< Önyargılarımıza hükmedemedik.
)

- "DAHA ÇOK OLAN"I ARAMAK değil/yerine DAHA AZ OLANIN TADINI ÇIKARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAHA SONRA AKLIMA GELMEZ" değil DAHA SONRA AKLIMA GELMEZSE/GELMEYEBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DARA DÜŞMEK" ile DÂRA GELMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdam edilmek, dâr ağacına gelmek. )

- "HASTA" ile/değil DANIŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seni, daha iyi bir insan yapan, "inançların" değil davranışlarındır. )

- "NAPOLYON KİRAZ"[< ZİRAAT 0900] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR NAPOLYONU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel ve ziraat terimi. İLE/VE/||/=/<> Afyon bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Manisa bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Malatya bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Çanakkale bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Almanya'daki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> İtalya'daki adı/türü. )

- "TANIDIK/LAR" ile/değil/yerine DANIŞMAN/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTMADAN" ile/ve/<>/değil/yerine DAHA ÇOK ANIMSAMAYA ÇALIŞARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARGILAMA" ile/ve/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZARAR" ile/değil/yerine DAHA AZ ZARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")DESTEK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] -DÂN ile DÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arapça, Farsça, bazen de Türkçe sözcüklere takılarak, yer, mahfaza, kab anlamına sözcükler oluşturur. [CÜZ-DÂN vs.] | Bilen, bilir.[SUHAN-DÂN: Söz bilir. | NA-DÂN: Cahil.] İLE Tâne. )

- [Fars.] DÂDER ile DÂDENDER ile DÂDER-ENDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kardeş. İLE Üvey kardeş. İLE Üvey kardeş. )

- [Fars.] DÂR ile -DÂR ile DÂR ile DAR/DARR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Darağacı. | Ağaç. | Direk. İLE Tutan.[DEFTER-DÂR: Defter tutan.] | Sahip, malik.[ALÂKA-DÂR: İlgili. | HİSSE-DÂR: Hisseli. | HÜKÜM-DÂR: Hükme sahip.] İLE Savaş.[DÂR Ü GÎR: Kavga, savaş.] İLE Sıkıntı, belâ. | Zarar. )

- [Fars.] DÂS ile DÂSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orak. İLE Orak. )

- [ne yazık ki]
ACELECİLİK
ile/ve/||/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne] İSTEMEK ne de DAYATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACZİYET ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA TAVŞANI ile AMERİKA TAVŞANI ile ARAP TAVŞANI ile DAĞ TAVŞANI ile YABAN TAVŞANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
"GÖRELİ"
değil DAYANIŞMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET:
DENKLEŞTİRİCİ
ile/ve/||/<> DAĞITICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/||/<>/>/< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞI AĞACI ile/ve AVİZE AĞACI ile/ve BAN AĞACI ile/ve ÇUBUK AĞACI ile/ve DANTEL AĞACI ile/ve IĞ AĞACI ile/ve KÂĞIT AĞACI ile/ve LÂLE AĞACI ile/ve LÂSTİK AĞACI ile/ve MANTAR AĞACI ile/ve MERCAN AĞACI ile/ve ÖD AĞACI ile/ve PELESENK AĞACI[Lat. GUAIACUM OFFICINALE] ile/ve PORSUK AĞACI ile/ve SAKIZ AĞACI ile/ve SÜT AĞACI ile/ve TESPİH AĞACI/ÇALISI, ÇİN LEYLAĞI[Lat. MELIA AZEDARACH] ile/ve KÖR AĞAC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHIMSA ile/ve SATYA ile/ve ASTEYA ile/ve BRAHMAÇARYA ile/ve
APARIGRAHA
ile/ve DAYA ile/ve KŞAMA ile/ve
DHRITI
ile/ve MITAHARA ile/ve ARCAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddet kontrolü. [Şiddetsizlik] Zararsızlık; başkalarını düşünce, söz ve hareketle incitmemek. İLE/VE Yalan kontrolü. [Dürüstlük] İLE/VE Benimseme kontrolü. [Çalmama] İLE/VE Eşeysel enerji kontrolü. İLE/VE Biriktirme kontrolü. [Biriktirmemek] İLE/VE Nefret kontrolü. [Merhamet] İLE/VE Kızgınlık kontrolü. [Affetme] İLE/VE Güçsüzlük kontrolü. [Dayanıklılık] İLE/VE Aşırılık kontrolü. [Ilımlılık] İLE/VE Yanlışlık kontrolü. [Doğruluk] )

- AKIL ile/ve DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKINTI ile/ve/<>/değil DALGA/RÜZGÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suyun/denizin içinde. İLE/VE/<>/DEĞİL Suyun/denizin üstünde. )

- ALIŞKANLIK ile DADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞMA ile DADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevimsiz şeyler, put edinilmez. )

- ALTIGEN ile/ve/<> DAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMCA ile/ve/< DAYI[< TAGAY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babayla kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi/ye verilen ad. İLE/VE Anneyle kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi. )

- AMERİKA ARMUDU(AVOKADO) ile ÇAKAL ARMUDU ile DAĞ ARMUDU ile HİNT ARMUDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağaç. | Bu ağacın, armuda benzer yemişi. İLE ... İLE ... İLE ... )

- AMERİKA ELMASI ile DAĞ ELMASI/YABANİ ELMA ile DEVE ELMASI ile FİL ELMASI ile KİRAZ ELMASI ile PAMUK ELMASI ile LÜBNAN ELMASI[TUFFÂH-İ LÜBNÂN] ile YER ELMASI/BADAT/TUFFÂH-ÜL-ARZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMU ile/ve/= DALTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AMU ve DALTON aynı birimdir. )
( Nötron ve protonun kütleleri yaklaşık bir dalton'dur. [Bir elektronun kütlesi nötron ya da protonun kütlesinin 1/2.000'i kadar olduğu için, atomun toplam kütlesi hesaplanırken, bu miktar ihmal edilir.] )
( DALTON YASASI: Bir ideal gaz karışımının toplam basıncı, karışımı oluşturan gazların kısmî basınçlarının toplamına eşittir. )

- ANLAM ile/ve/> DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA = FEHM, İDRAK = UNDERSTANDING, COMPREHENSION[İng.] = COMPRENDRE[Fr.] = DAS VERSTEHEN, HET VERSTAAN[Alm.] = ENTENDER, COMPRENDER[İsp.] = COMPREHENSIO[Lat.] = HE DIANOIA[Yun.] = MEFHUM[Ar.] = DARK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATIMDA:
BİRAZ SONRA
değil DAHA SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATIMLARDA:
BİRAZ SONRA
değil DAHA SONRA, BİR SÜRE SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTLAŞMALI ile DANIŞIKLI-DÖNÜŞÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Por. ve İsp.] KOMPRADOR: İşbirlikçi. )

- ARA AŞIĞI ile DAMLALIK AŞIĞI ile MAHYA AŞIĞI ile MONTAJ AŞIĞI/KONSTRÜKTİF AŞIK ile AŞIK TAKOZU ile ÂŞIKYOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mahya aşığı ile damlalık aşığı arasında kalan aşıklardan her biri. İLE Ahşap makaslı çatılarda, oluk tarafında dış duvarlar üzerine yerleştirilen ve mertek uclarını taşıyan aşık. Kırma ya da beşikörtüsü çatılarda, mahyaya yerlşetirilen aşık. İLE Mahyada, taşıyıcı aşık bulunmaması durumunda ya da bir mertek çatısında mertek uclarını bağlamak için bunların altına yerleştirilen ve mertekler tarafından taşınan küçük kesitli aşık. İLE Aşıkların oturmalarını sağlamak ve kaymalarını önlemek için eğik makas kirişlerinin üzerine çakılan konik ağaç parça. İLE Dik köşeli çizgilerin kırılarak devam etmesiyle oluşan eski bir geometrik bezeme.[Eskiden, "âşık yolunu şaşırmış" ya da "sarhoşyolu" da denilmiş.] )

- ARAZİ ile DAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çıplak toprak. )

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞAMALI ile/ve/||/<> DALGA DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ve/||/<> DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT:
GÜÇLÜ
ile/ve/değil DAYANIKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT ile DAV/ZEBRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gebelik süreleri 330-335 gündür. İLE Gebelik süreleri 345 gündür. )
( At ile Zebra )
( Zebraların çizgileri, ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engeller. )

- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATLAR:
GÜÇLÜ
ile/ve DAYANIKLI ile/ve HIZLI/SÜRATLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM MODELLERİNDE:
DEMOCRITOS
ile/ve/||/<>/> DALTON ile/ve/||/<>/> THOMSON ile/ve/||/<>/> RUTHERFORD ile/ve/||/<>/> BOHR ile/ve/||/<>/> MODERN ATOM KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- AZ SONRA ile/değil/yerine DAHA SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZLIK ile/ve/yerine DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞLAMA ile/ve DAYANÇ/SABIR (ETME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAIRD TAPİRİ ile HİNT/MALAY TAPİRİ ile DAĞ TAPİRİ ile OVA/AMERİKA/BREZİLYA TAPİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKICI ile DADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile DAMLA BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Denizin 900 metre derinliklerinde yaşar. )

- BARDAK ERİĞİ ile CAN ERİĞİ ile ÇAKAL ERİĞİ | [Lat. PRUNUS SPINOSA] ile DAĞ ERİĞİ ile GÖVEM ERİĞİ ile MALTA ERİĞİ/YENİDÜNYA ile TÜRBE ERİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TÜRBE ERİĞİ: Gülgillerden, kırmızı, tatlı, küçük çekirdekli, etinden kolay sıyrılabilen bir tür erik. )

- BASKI ile/ve/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞIBOŞ:
İŞSİZLER
ile/ve/değil/<> DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK OLANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞKAN ile/ve/||/<> DANIŞMAN ile/ve/||/<> MUHTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dernek, vakıf, parti, enstitü, belediye, spor kulübü vb. gibi, "başkanlık" konumu ile sürdürülen kurum ve kuruluşlarda, "Başkan" olarak görev yapan kişinin, öteki yönetim kurulu üyelerinden hiçbir farkı, önceliği ya da üstünlüğü yoktur ve de ol(a)maz! Sadece, üstlenmiş olduğu geçici görevinde, biraz daha sorumluluk ve çok büyük bir fark ya da ayrıcalık oluşturmayacak bazı küçük ama önemli yetkileri bulunmaktadır. Bu, sınırsız ve sonsuz olmayan "yetkilerini" de, öncelikle ve tamamen, kurumun/kuruluşun ve yönetim kurulunun ne yapacakları değil ne gibi yanlışlıkların, eksikliklerin kalmaması, sorunların daha az çıkması yönünde, bilgi ve deneyim artılarını, kurum/kuruluş ve topluma sunacağı hizmeti amacıyla kullanmak durumundadır. Söz ya da karar verme makamı diye bir üstünlüğü de söz konusu değildir. Ortak alınmış/alınacak olan uygulama, yürütme kararlarında, oy fazlalığının bulunması, kişisel isteği ya da çıkarları yönünde değil sadece toplumun ortak çıkarları yönünde kullanılmak üzere, biraz daha fazla olan bilgi ve deneyimiyle, olası yanlış karar ve uygulamalara engel olabilmesi içindir. Dolayısıyla, bir şeyleri kendilerine sormak ya da izin istemek gibi bir üstünlükleri de söz konusu değildir. Fakat ne yazık ki, "Aman, işimiz ve aramız bozulmasın" kaygısıyla, kişiler, olması ve yapılması gereken süreçlerde sessiz kalırlar ve bu da başkanlık görevinde bulunan kişinin yetkilerini aşmasına, kötüye kullanmasına ve bu yanlışlara göz yumulmasına kadar gitmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için de başta, yönetim ve yürütme kurulu olmak üzere, tüm üyelerin ve vatandaşların, kişi değil kavram, kurum ve hizmet esaslı bir çalışma sürecinde olunduğunu anımsaması gerekmektedir.

İLE/VE/||/<>

Kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet etmekte olan danışmanlar, kendilerine danışılan konuların uygulayıcısı durumunda değillerdir ve bu durumda bırakılamazlar. Olası uygulamalardaki, girilmeyecek, sapılmayacak yönleri ve yolları işaret etmekle görevlilerdir. Ne yapılması hakkında, bilgi ve deneyim aktarımında bulunurlar fakat önerdikleri alanda daha fazla bilgili diye, işi ya da süreci, danışmana bırakmak gibi bir tutum ya da beklenti sergilenemez.

İLE/VE/||/<>

Halk tarafından seçilerek ve belirli bir dönem, koşul, sorumluluk, yetki ve görevlerle sınırlı kalmak üzere, yaşanılan bölgenin ilk yönetimsel yetkilisi olarak, bölgedeki ne yapılacaklarla değil ne yapılmayacaklarla, neyin, ne kadar süre ve koşulda, eksik ya da sorunlu kalmamasını sağlamak üzere, ihtiyâr heyeti desteği ile işbirliğinde bulunan kişidir. "Muhtar" sözcüğü, "Hayır!" kökünden gelerek, kendi ya da yakın çevresinin irâdesiyle değil ne yapılmayacağının ya da engel olunacağının bilgisine sahip olan kişi, ihtiyârını devrede tutan kişi anlamına gelmektedir. Fiziksel olarak yapılması gereken işlerde de belediye başkanını, güvenlik amacıyla da vali, kaymakam, polis, jandarma gibi ilgili kurum ve yetkililerle daha yakın ve doğrudan ilişki içinde olma görevindelerdir. Kaymakam ve valilerden daha alt bir yetki ve konumda olsalar da, belediye başkanından sonra değil önce gelirler. )

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ile ... ile ... ile ... )
( Anavatanı, Afrika'dır. Boyları, 40 – 71 cm. ve ağırlıkları 700 - 1600 gram arasında değişir. İLE ... İLE ... İLE ... )
( Osmanlılar döneminde, Viyana'dan getirildiğinden dolayı Viyana tavuğu anlamına gelen "Beç Tavuğu" denilmiştir. "Beç", Osmanlı Türkçesi'nde, Viyana'nın adı olup Türkçe'ye, Macarca Bécs adından geçmiştir. İLE ... İLE ... İLE ... )

- BEKLENTİ yerine DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİDE/İSTEKTE:
YENİ/Sİ
ile/ve/<> DAHA FAZLASI/ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN = ZÂT = I[İng.] = das SOSEIN[Alm.] = TO TI ESTIN, TO TI ÈN EINAI[Yun.] = ESSENTIA[Ortaçağ Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN = BRAIN[İng.] = CERVEAU[Fr.] = DAS GEHIRN[Alm.] = CERVELLO[İt.] = CEREBRO[İsp.] = CEREBRUM[Lat.] = HO EGKEFALOS[Yun.] = MUKH[Ar.] = MAĞZ[Fars.] = HET HERSENEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLET ile DAVETİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEMEK ile/değil DAHA/EN DOĞRU(YA YAKIN) OLAN TANIMI/BİLGİYİ DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYUN EĞMEK ile/değil DAYANÇ/SABIR ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNHİNA: Eğrilme, bükülme. | Baş eğme. )

- BÖBREK YANGISI(İLTİHABI)/NEFRİT[Fr. < Yun.] ile/ve ÖD/SAFRA KESESİ YANGISI(İLTİHABI) ile/ve DALAK[Ar. TIHÂL] YANGISI(İLTİHABI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFRİT, ZÂT-ÜL-KİLYE ile/ve KOLESİSTİT ile/ve SPLENİT )

- BÖCEK ile DALGIÇBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖLÜNME ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= DAL/KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHÂLET ile/ve/<>/> DALGI/GAFLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, eşyanın hakikatine ilişkin bilgisizliği. İLE/VE/<>/> Kişinin, kendi hakikatine ilişkin bilgisizliği. )
( Eden kendine eder; yapan bulur ve çeker. Sürekli anımsa! Kazanmak, koca bir yaşam ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. )
( [giderilebilir!] Tâlimle. İLE/VE/<>/> Tenbihle. )

- CELİLÜ'L-KELÂM ile DAKİKÜ'L KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İtikad. İLE Aklî felsefe [varlık, doğa, kişi, toplum vs...]. )

- CEYLAN ile/<> DAĞ CEYLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Dünyada, sayıları 1500'ü geçmeyen Gazella Gazella türü dağ ceylanlarından 231'i Hatay'da, geri kalanı ise İsrail'de bulunmaktadır. )
( Ceylan İLE/<> )

- ÇAĞIRMAK ile/ve/<>/değil/yerine DAVET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKİNGEN/LİK ile/ve/<> DAYANÇLI/LIK/SABIRLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEMBER ile DAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların toplamı. )

- ÇİLEK ile DAĞ ÇİLEĞİ/KOCAYEMİŞ/PİĞRETİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖKME ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜLME ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DA'VÂ ile DÂV[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şikâyetçi olarak mahkemeye başvurma. | Sorun, mesele. | Bir konu/sorun üzerinde özel bir düşünce sahibi olma, iddia. İLE Satranç, dama, tavla gibi oyunlarda tutulan sıra, nöbet. | Oyunda sürülen para. | Sövme. | Dâvâ. | Duvar sırası. )

- DABB ile DÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele. İLE Şan ve şeref. )

- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin onyedinci harfidir.[ebced değeri 800'dür.] İLE Adâlet, doğruluk. | İhsan, vergi. | Veriş, satış. | Sızlanma, yanıp yakılma. | Feryâd, figan. | Kısmet, nasip. | Tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. )

- DADI/TAYA[Fars. < DÂYE] ile/ve DÂDÛ/LÂLÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayan çocuk bakıcısı. | Süt annesi. İLE/VE Bay çocuk bakıcısı. | Şehzâdelerin özel eğitmenleri. | Sultanların, vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. )

- DAĞILIM ile DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kafkas dağlarının kuzeyinde ve Hazar Denizi'nin batı kıyısında bulunan bir bölge. İLE Dağlık yer. )

- DAHA "AKILLI" OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAHA DİSİPLİNLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA AZ DÜŞÜN! ile/ve/<> DAHA ÇOK DÜŞÜN!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Düşündüğün...] Kendini, kötü hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. İLE/VE/<> Kendini, iyi hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. )

- DAHA FAZLASI ile/ve/değil/yerine DAHA İLERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÖTE ile/ve/değil/yerine DAHA FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÖZEL ALGILA/YORUMLA! ile/ve/<> DAHA GENEL DÜŞÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, iyi hissettiğinde. İLE/VE/<> Kendini, kötü hissettiğinde. )

- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok gülen/gülücü. İLE Çemşîd'in yerini almış olan Îran'ın zâlim ve gaddar bir hükümdarıydı. )

- DAHİ ile DÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bile. İLE Yaratıcı gücü olan kişi. )
( ... İLE Bir Milletin Bekâsı - Teoman Duralı... )

- DAHİL ile DÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışma. İLE İç, içeri. )

- DÂHİL ile DAHÎL[< DÜHÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç, içeri, içeride, içeri girmiş. İLE Yabancı, sığıntı, sığınan, sığınmış. )

- DAHİLEN ile DAHİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden, içten. | İçilerek, yutularak. İLE İçle ilgili, içsel. )

- DAHÎM[< DAHÂMET] ile DÂHİM ile DÂHÎM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla kalın olan, yoğun. İLE Nasip ve rızk. İLE Taç. )

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

- DAL ile DAL ile DAL ile DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. | Kol, bölüm. | Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların biraraya gelmesiyle oluşan birlik, şube. İLE Arka, sırt. | Kol. | Boyun, ense. İLE Çıplak, yalın. İLE Zaman belirten sözcüklerin karşısına getirildiğinde sözcüğün anlamını güçlendirir. )

- DALEVERE değil DALAVERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OROSTOPOLLUK[argo]: Kurnazca iş, dalavere, dolap. )

- DALGA BOYLARI ile/ve DALGA GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işığın rengini oluşturur. İLE/VE Işığın şiddetini[intensity] ya da parlaklığını[brightness] oluşturur. )

- DALGI/GAFLET ile YANLIŞ(HATÂ) ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, yanlışları olup da bunları düzeltmezse, bunları benimsemiş demektir. )
( Gaflet de bir nimettir. )

- DALGIÇKUŞLARI ile/ve/<> DALGIÇKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan bazı kuşları içine alan kuşlar takımı. İLE/VE/<> Dalgıçkuşlarından, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bir hayvan. )

- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALKIRAN ile DALKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Zorlu esen yel/rüzgâr. )

- DALKIRAN ile DALKURUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Kabuk altındaki odun katında oyuklar açarak dişbudak sürgünlerini ve zeytin dallarını kurutan, kınkanatlı böcek. )

- DÂLL[< DELÂLET] ile DÂLL/E[< DALÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gösteren, işâret eden, delâlet eden. İLE Doğru yoldan ayrılmış. | Hataya düşmüş. )

- DALMADAN ile/değil/yerine DAĞILMADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALYA[< İt.] ile DALYA[< DAHL(İsveç'li bitkibilimci)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Yıldızçiçeği. )

- DAM ile DAM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapıları, dış etkilerden korumak amacıyla, üzerlerine yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm. | Toprak damlı ev, küçük ev. | Tutukevi. İLE Dansta, kavalyenin eşi. )

- DAMARSIZ BİTKİLER ile/ve DAMARLI BİTKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂMİA[Ar.] ile DAMİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla damla kan sızdıran yara. İLE Kanı akan yara. )

- DAMKORUĞU ile/ve/<> DAMKORUĞUGİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damkoruğugillerden, bir ya da çok yıllık türleri olan, ılık iklimlerde yetişen, otsu bir bitki. İLE/VE/<> İkiçeneklilerden, örnek bitkisi damkoruğu olan bir bitki ailesi. )

- DANA ile DÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vakıf ve hayır için yapılan sadaka ya da benzerleri. | Terketme, bırakma. İLE Bilen. )

- DANAAYAĞI ile DANABURNU ile DANAKIRANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılanyastığıgillerden, yaprakları lekeli bir bitki. İLE Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kökkurdu. | Aslanağzı çiçeği. İLE Salepgillerden, bataklık yerlerde yetişen bir bitki. )

- DANIŞMA ve/||/<>/> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bin bilsek de bir bilene danışmak gerek. )

- DANIŞMAN ile/ve/değil/||/<>/< DANIŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂNİK[Ar.] ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DÂNİK ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DANS = DANCE[İng.] = DANSER[Fr.] = TANZEN[Alm.] = BALLARE[İt.] = BAILAR/DANZAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR'ÜL-HARB ile/değil/yerine/>< DAR'ÜL-İSLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Barış. )

- DAR ile DÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ensiz. İLE Ev. )

- DARBE GENİŞLİĞİ ile DARBE GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Darbenin düşmeye başladığı an ile yükselme zamanının sonu arasındaki zaman farkı. İLE Bir darbenin, tam değeri, sayısal bir değer verildiğinde belirlenebilen tepe, ortalama, etkin, anî vb. değerleri ya da bunlardan biri. )

- DARI ile/değil DARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARR ile DARR ile DÂRR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıntı, belâ. İLE Zarar. İLE Zararlı. )

- DARRÂ ile DARRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Kuma. )

- DÂRÜLFÜNÛN ile/ve DÂRÜLFÜNÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basın Müzesi. İLE/VE Ayasofya'da bulunan üniversite binasıydı. )
( 1828 - 1930 yılları arası süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurslar ve sergiler düzenlenmektedir. İLE/VE ... )
( Çemberlitaş'ta, II. Mahmud Türbesi yanında. İLE/VE Yanarak 1933'te yok olmuştur. )
( 1865 yılında inşa edilmiştir. 1988'den beri müze olarak kullanılmaktadır. İLE/VE ... )

- DÂRÜLHADİS ile/ve DÂRÜLHADİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 24 odalı bir medrese. "Öğretmen yeri" anlamına gelmektedir. İLE/VE Medrese. )
( Sultanahmed Camisi ile Türbesi arasında. İLE/VE Toptaşı - Üsküdar'da. [Atik Valide Camii külliyesinde.] )
( 1616 yılında inşa edilmiştir. İLE/VE 1583 yılında III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır. )

- DÂRÜSSAÂDE ile/ve DÂRÜSSAÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un "Mutluluk Evi" anlamına gelen eski bir adı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nda, Dârüssaâde ağalarının [Padişahların özel işlerine bakan] oturduğu daire. "Saadet Yeri ve Saray" anlamına gelmektedir. )

- DÂVÂ ile/ve/||/<>/< DÂVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVACI ile/>< DAVALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYAMA ile DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerde. İLE "Davranış ve tutumlarda". )

- DAYANAK ile DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLET ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Delil. İLE Gaflet. )
( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )
( Ben istiyorum delâlet
"Gönül" istiyor dalâlet )

- DELİL ile/ve DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMON ile DAIMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ ve/||/<> DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji. VE Etki eden enerji. )

- DENSİZ/LİK ile/ve/<> DANGALAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DESEN ile/ve DAİRE/GEOMETRİ/NESNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NOKTA-ÇİZGİ ile/ve NOKTA-ALAN )

- DESTEK ile/ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVR ve/||/<> DAİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRİM ile/ve/değil DARBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIGITAL DIARY ile DATABANK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIHK - > DÂHIK - > DAHHAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREK ile/ve/<> DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRENMEK ile/ve DAYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREŞİM/SEBÂT ile/ve/<> DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRETME ile/ne yazık ki DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSTİLLASYON ile DAMITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSTRİBÜTÖR değil/yerine/= DAĞITICI/DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞETİ ile/ve DAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL OLMAYAN/LAR]:
BAHÂRİYE
ile/ve/<> CEMREVİYE ile/ve/<> FAHRİYE ile/ve/<> IYDİYE ile/ve/<> MEDHİYE ile/ve/<> MERSİYE ile/ve/<> HİCVİYE ile/ve/<> GAZAVATNÂME ile/ve/<> SAKİNÂME ile/ve/<> HAMAMNÂME ile/ve/<> SAHİLNÂME ile/ve/<> KIYÂFETNÂME ile/ve/<> SURNÂME ile/ve/<> LÛGAZ ile/ve/<> MUAMMÂ ile/ve/<> HEZLİYÂT ile/ve/<> TARİH DÜŞÜRME ile/ve/<> ŞEHR-ENGİZ ile/ve/<> DÂRİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XIII. yy.'dan, XIX. yy.'a kadar, 3182 Dîvân Şairi vardır. )
( Bahar nitelemeleriyle başlanarak birini övmek için yazılan kasîde. | Baharın gelişiyle doğanın uyanışını, değişimini, güzelleşmesini konu edinen kasîdeler. İLE/VE/<>
Bayramlar, baharlar gibi cemre vesilesiyle, dönemlerindeki önemli kişiler için yazılan şiirler. İLE/VE/<>
Bir kişinin[devletli, bir başka şair ya da şairin kendinin] övüldüğü şiirler. İLE/VE/<>
Dönem büyüklerinden birini bayramın gelişi dolayısıyla öven kasîde türü. İLE/VE/<>
Bir kişiyi [devlet ya da tasavvuf ileri gelenlerini] övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir ölenin/vefâtın ardından duyulan acıyı anlatmak, öleni övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Bir kişiyi, kurumu, toplumsal olayı, geleneği yeren/taşlayan manzum türü. [Siham-ı Kaza - Nef'î] İLE/VE/<>
Savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan manzum ya da mensur yapıtlar. [İlk gazavatnameler XV. yy.'da yazılmaya başlanmıştır] İLE/VE/<>
İçki ve içki âlemlerinin övülerek anlatıldığı manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hamamları, hamam eğlencelerini ve hamamdaki güzelleri betimlemek üzere yazılan manzum yapıtlar. [ilki: Deli Birader - Gazalî] İLE/VE/<>
İstanbul kıyıları ile buralardaki yerlerinin anlatıldığı şiirlerin genel adı. [Fennî] İLE/VE/<>
Kişilerin karakterlerini, fiziksel görünümlerini [göz rengi, boy uzunluğu/kısalığı vb.] temel alarak açıklamaya çalışan yapıtlar. İLE/VE/<>
Sarayın mutlu günlerini [evlenme, doğum şenlikleri vb.] anlatann manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Hece vezniyle yazılmış manzum bilmece. İLE/VE/<>
Belirli kurallara göre düzenlenip çözülebilen manzum bilmece. İLE/VE/<>
Alaylı bir dille yazılmış manzum türü. [zarif bir nükte ya da güzel bir mazmun kadar kaba şakalara, taşlamalara ve sövgülere de yer verilir] İLE/VE/<>
Önem verilen bir olayın ya da bir yapının kuruluş yılını bildiren bir tümce, bir mısra ya da beyit yazmak. İLE/VE/<>
[Fars.: "Şehir karıştıran"] Bir kenti, o kentin güzelliklerini, doğal ve sosyal özelliklerini anlatan manzum yapıtlar. İLE/VE/<>
Yeni yaptırılmış saray, köşk, yalı benzeri binalar için yazılmış kasîdeler. )

- DOĞRUSAL HAREKET ile/ve DAİRESEL/DÖNGÜSEL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAREKET-İ MÜSTAKİME ile/ve HAREKET-İ MÜSTEDİRE )

- DOĞRUSAL ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAMAQ[Azr.] = DALGA GEÇMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNEN ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Konumsal/vaz'î. )

- DURGUN BAKIŞ ile/ve DARGIN BAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE ve/<> DUYGU ve/<> DAVRANIŞ/TUTUM ve/<> DENEYİM ve/<> DEĞER ve/<> DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl[doğru bağ/lar] ve ilim ile yapılandırılır. İLE/VE/||/<> Çeşitli fizyolojik ve psikolojik isteklerle ve eğlencelerle doyurulur. İLE/VE/||/<> Çalışarak, iş yaparak, kazanarak ve kazandırarak dengelenir. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )
( Düşünceler, duygulardan önce gelir. )
( %80 ile/ve/||/<> %20 ile/ve/||/<> ... ile/ve/||/<> ... ile/ve/||/<> ... )
( Duygu yok fakat [çeşitli oranlarda/yoğunluklarda] etkisi olabilir. İLE/VE/||/<> Düşünce var. İLE/VE/||/<> Düşünce ve duygu var. İLE/VE/||/<> Öncenin, kendimizin ve başkalarının düşünceleri var. İLE/VE/||/<> Tümü var. )
( Saniyelerde. İLE/VE/||/<> Milisaniyelerde. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )

- DÜZ YAZI ile DANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürümeye benzetilebilir.[Kendi dışında bir amacı vardır.] İLE Şiire benzetilebilir.[Amacı, kendidir.] )

- EIDOLON ve/<>/|| DAEMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinin bilgisi. )

- ELEŞTİRİ ile/ve/değil/yerine/<>/> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPOZE (ETMEK) değil/yerine/= DAYATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ... değil/yerine DAHA ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Ya, ya da" düşüncesi/zannı/yüklemesi. DEĞİL/YERİNE "Hem, hem de | Ne, ne de" düşüncesiyle/mantığıyla. )
( Durağan. DEĞİL/YERİNE Hareketli. )
( Yapay. DEĞİL/YERİNE Doğal. )
( Sahte. DEĞİL/YERİNE Gerçek. )
( Konfor temelli/odaklı. DEĞİL/YERİNE Yaşam temelli/odaklı. )
( İnorganik. DEĞİL/YERİNE Organik. )

- EN YÜKSEK İYİ = HAYR-İ ÂLÂ = SUMMUM BONUM[İng., Lat.] = LE SOUVERAIN BIEN[Fr.] = DAS HÖCHSTE GUT[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENAYİLİK ile/değil/yerine DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİME ile/ve/değil/<> DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- EVRİM:
DOĞAL SEÇİLİM KURAMI/ÖRNEĞİ
ile/ve/değil/yerin/<>/>< DAYANIŞMA(SYMBIOSIS) KURAMI/ÖRNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekvator bölgesinde. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Sibirya'da. )
( CHARLES DARWIN ile/ve/değil/yerine/<>/>< PYOTR KROPOTKIN[09 Aralık 1842 - 08 Şubat 1921] )

- FARKINDALIK ile/ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERİT PAŞA ile DAMAT FERİT PAŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş üretir. Durumu değiştirmektir. İLE/VE Psişik durumların dışavurumu. İLE/VE Bilinçli, amaçlı etkinlik. )

- FREKANS ile/ve DALGA BOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRÎ ile/değil/yerine DAHİLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİN ve/<> DAMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İ'SÂR[Ar.]: Gelin olma çağına gelme. )

- GENİŞ ZAMANDA ile/ve/||/<> DAR ZAMANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkı olabilirsek. İLE/VE/||/<> Ferah olabiliriz. )

- GEREKÇE ile/ve DAYANAK/ÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİM ile/ve/> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKSİNİMLER ve İLİŞKİLER SIRADÜZENİ:
DİRİMSEL
ve/||/<>/> BİLİŞSEL ve/||/<>/> DAVRANIŞSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE = BEDEN = BODY[İng.] = CORPS[Fr.] = DAS LEIB, DER KÖRPER[Alm.] = IL CORPO[İt.] = EL CUERPO[İsp.] = CORPUS[Lat.] = TO SOMA, HO KHROS[Yun.] = CİSM, CESED, CURM[Ar.] = BEDEN[Fars.] = HET LICHAAM[Felm.] = DEHA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZÜPEK = DARING[İng.] = AUDACIEUX[Fr.] = KÜHN[Alm.] = AUDAX[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZÜPEKLİK = DARING, AUDACITY[İng.] = AUDACE[Fr.] = KÜHNHEIT, TOLLKÜHNHEIT[Alm.] = AUDACIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ ile DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇLÜ ve/||/<>/> DAHA GÜÇLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zayıf yanını, herkesten daha iyi bilen. VE/||/<>/> Zayıf yanına hükmedebilen. )

- GÜÇSÜZLÜK/OLANAKSIZLIK ile/ve/> DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜLENME ve/>/< DAYANÇ/SABIR ( ve/>/< GÜDÜLENME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşam, Güdülenme ve Sabır üzerine işlemektedir. )
( Herhangi bir işe başlarken çeşitli nedenlerle zihinsel hareketlilik başlatılır fakat uzun süren/sürecek işlerde ancak bir yere kadar yeterli olur. Güdünün tükenmeye başladığı noktada sabır devreye girer/girmelidir. İşin süresine, zorluğuna göre sabrın da yetmeyeceği noktaya gelinir. Sabrın tükendiği noktada da işin tamamlanması noktasına yaklaşılmıştır ve sona yaklaşmış olmanın güdülemesiyle de süreç/iş tamamlanır. )

- GÜNEY OKYANUSUNDA:
AMUNDSEN DENİZİ
ve/||/<> BELLINGSHAUSEN DENİZİ ve/||/<> SCOTIA DENİZİ ve/||/<> WEDDELL DENİZİ ve/||/<> DAVIS DENİZİ ve/||/<> ROSS DENİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVEN ile DAYANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güvenmek, sırtını dayama anlamında bir rahatlık/saptırma gerekliliği ya da anlamına gelmez. )
( İyiye güven duymak olumludur. )
( Güven, özgüven/enerji getirir. )
( Güven, deneyimle birlikte gelir. )
( Yoğun bir deneyim yaşayan insan güven ve cesâret yayar. )
( GÜVEN: İnancın bilincinde olmak. )
( Hayatın her yolunda, başlangıçta güven esastır. )
( Kendi düşünce berraklığınıza, amaçtaki safiyetinize ve eylemdeki dürüstlüğünüze güvenin. )
( Kişiye dayanma, ölür; ağaca dayanma, kurur. )

- GÜVENCE ile/ve DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK SİLLESİNİN:
SADÂSI
ve/||/<> DEVÂSI ve/||/<> DÂVÂSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olmaz! )

- HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine/= DALGIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

- HAREKET:
SABİT HIZLA DÜZ ÇİZGİDE
ile DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve DAVRANIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bilinçsiz/bilinçli hareket. )

- HEYECAN ile/ve DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIEROPHANTES ile/ve/<> DADOUCHOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kutsalı açıklayan. İLE/VE/<> Meşale taşıyan. )

- HIRKA ile/ve DALK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Dervişlerin giydiği hırka. )

- HIZ değil/yerine/>< DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILGIM/YALGIN ile/ve/değil/<> DALGIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

- ISIRGAN OTU değil DALGAN(DALAYAN) OTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan ısırır, ot dalar. )
( Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca, karınca asidi denilen, çok kaşındırıcı bir madde çıkaran bir ot. İLE ... )

- ISTIRAP ile/ve DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annesi ölene, "öksüz"; babası ölene, "yetim"; eşi ölene, "dul" denilir. Fakat çocuğu ölene, hiçbir şey diyemezler. Çünkü bu, öyle bir ıstıraptır ki, o ıstırabı anlatabilecek bir sözcük bile yoktur. )

- İBN MİSKEVEYH ile/ve DARWIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile/değil/yerine DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİA ile DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İddiaya itiraz edilmez! Ancak "delil"lerine edilebilir. )
( UMDE: Dayanılacak, güvenilecek şey/kişi/yer, destek. | İlke. | Herkesin güvendiği kişi. )

- İDDİA ile/değil/yerine DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ile/ve/||/<> DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME ile/ve/değil/yerine/>< DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER
ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSNÂD[çoğ. İSNÂDÂT] değil/yerine/= DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİGRÂK[< GARK] değil/yerine/= DALMA, İÇİNE GÖMÜLME | KENDİNDEN GEÇİP DÜNYAYI UNUTMA | BOĞULMA | FAZLA ABARTMA [bkz. GULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİKRARSIZLIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DALGALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMLÂK ile DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞARE değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> DAHA İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> EN İYİ ŞEYLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnanırsak gelir. İLE/VE/||/<>/> Sabredersek gelir. İLE/VE/||/<>/> Vazgeçmezsek gelir. )

- İYİ ile/ve/<>/> DAHA İYİ ile/ve/<>/> EN İYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnanırsak. İLE/VE/<>/> Sabredersek. İLE/VE/<>/> Vazgeçmezsek. )

- JOHN BELL ile/ve/||/<>/< DAVID BOHM ile/ve/||/<>/< EPR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1963 ile/ve/||/<>/< 1950 ile/ve/||/<>/< 1935 )

- KABUL ETMEMEK ile/ve/değil DAHA ÇOK YAKLAŞMASINI SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(E)MEMEK ile DAYAN(A)MAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLEN(EBİL)MEK ile DAYANMAK/DAYANABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her ne gelirse, sarsılmadan dayanmanın soyluluğu ve erdemi vardır fakat anlamsız işkence ve aşağılanmayı reddetmenin onurluluğu[vakarı] da vardır. )

- KAİM[< KIYÂM] ile/ve/<> DAİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaimse daim de olur. )
( Daim değilse kaim de değildir. )
( Var. | Ayakta duran/bulunan. | Birinin yerini tutan, birinin yerine geçen. | Bir işte sebât eden. | Her zaman var olan [Tanrı]. İLE/VE/<> Sürekli, sonsuz. | Daima. )

- KALDIRMAK/BİTİRMEK ile/ve/<>/değil/yerine DARALTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANT ile/ve/||/<>/> SCHILLER ile/ve/||/<>/> FICHTE ile/ve/||/<>/> SCHLEIERMACHER ile/ve/||/<>/> SCHLEGEL ile/ve/||/<>/> HEGEL ile/ve/||/<>/> SCHELLING ile/ve/||/<>/> SCHOPENHAUER ile/ve/||/<>/> FUERBACH ile/ve/||/<>/> DARWIN ile/ve/||/<>/> SPENCER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Doğum Tarihi] 1724 ile/ve/||/<>/> 1759 ile/ve/||/<>/> 1762 ile/ve/||/<>/> 1768 ile/ve/||/<>/> 1770 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1772 ile/ve/||/<>/> 1775 ile/ve/||/<>/> 1788 ile/ve/||/<>/> 1804 ile/ve/||/<>/> 1809 ile/ve/||/<>/> 1820 )
( Wilhelm Schlegel, 22 Ocak 1798'de Jena'dan, Berlin'de kardeşi Friedrich Schlegel ile küçük bir evi paylaşan Schleiermacher'a, kardeşinin yarattığı skandallardan dolayı sitem dolu bir mektup yazar ve yakın zamanda taşınmış olduğu Berlin'den Jena'ya, kendinin yanına dönmesi için Friedrich'i ikna etmesini ister; zira kardeşi, Schiller ile girdiği tartışma sonrasında yayımladığı son metniyle tümden tozu dumana katmıştır. Öyle ki, aynı soyadını taşımasıyla Wilhelm dahi gözden çıkarılmanın eşiğine gelmiştir. Sonunda, Goethe, tartışmaya dahil olur ve Friedrich ile babacan bir konuşma yaparak, ondan kibarca, bundan sonra başka bir alan üzerine, başka bir yerde çalışmasını ister. Oysa Friedrich, bu tavsiye üzerine gittiği Berlin’de, çoktan kendi çevresini kurarak yeni bir edebi akımın öncülüğü görevini üstlenmiştir. Henüz 25 yaşındaki bir genç tarafından yazılıp böylesi büyük bir etki yaratan, yepyeni ve tümüyle özgün bir düşünsel hareketin öncüsü olan bu metin, Eleştirel Fragmanlar'dı ve yalnızca 37 sayfalık 127 aforizmadan oluşuyordu. Aradan geçen neredeyse iki yüz yıl boyunca Eleştirel Fragmanlar üzerine yüzlerce kitap yazılacaktı. Schlegel kimilerine göre yaygaracı, kimilerine göre dâhi olarak adlandırılacak ama her halükârda Romantik hareketin düşünsel temellendiricisi olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktı... )

- KAP ile/değil DAĞAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Ağzı yayvan, toprak kap. | Dağarcık. )

- KARABİBER ile DÂR-İ FÜLFÜL[Fars., Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karabibere benzer, uzun dâneli baharat. )

- KARAGÖZ SAHNESİNDE:
ÇIRAK
ile/ve/<> YARDAK ile/ve/<> DAYREZEN ile/ve/<> SANDIKKAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARARLI/LIK ve/||/<>/< DAYANIKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile/ve/değil DAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIT ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATLANMA/TAHAMMÜL ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katlanmak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Direnmek. )
( Maddî olanlara. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Manevî olanlara. )

- KATMANDU'DAKİ MEYDANLAR:
DURBAR
ile/ve/||/<> HANUMAN DHOKA(MAYMUNLAR KRALI) ile/ve/||/<> TAUMADHI ile/ve/||/<> DATTATRAYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATRE/KATRA[Ar. çoğ. KATER, KATARÂT] değil/yerine/= DAMLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla, damlayan şey. )

- KAYIK ile/ve DAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan bir sandal. )

- KEÇİ ile/ve DAĞ KEÇİSİ / YAĞMURCA / ELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Boynuzlugillerden, ufak sürüler halinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü. )

- KEDİ ile DAĞ KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ SAKINMAK ve/<> DAYANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERPETEN ile DAVYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Diş çekme kerpeteni. )

- KESİNLİK ile/ve DAKİKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRILMA ile DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRLANGIÇ ile DAĞ KIRLANGICI/ÇOBANALDATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISALIK ile/ve DARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki nokta arasında. İLE/VE Alanlarda. )
( cm. ile tanımlanır. İLE/VE cm² ya da cm³ ile tanımlanır. )

- KİRAZ ile DALBASTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir tür, iri, aşılı kiraz. )

- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ELEŞTİRMEK ile/değil/yerine/></< DAVRANIŞI ELEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utancı artırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ÖVMEK ile/değil/yerine/||/></< DAVRANIŞI ÖVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kibri geliştirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KONSÜLTASYON değil/yerine/= DANIŞIM/DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUN ile/değil DAĞLIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Kıvırcık koç ile karaman koyununun çiftleşmesinden doğan melez koyun. )

- KÖKEN DİLLER ile/ve/<> UZLAŞIMSAL DİLLER ile/ve/<> DAVRANIŞSAL DİLLER ile/ve/<> İMGESEL DİLLER ile/ve/<> KURMACA DİLLER ile/ve/<> BİÇİMSEL DİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMAŞ ile DASTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUNDUZ ile/ve DAĞKUNDUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrasya kunduzu. İLE/VE Kuzey Amerika'da yaşar. )
( Bu iki tür, 24.000 yıl önce ayrılmıştır ve artık çiftleşememektelerdir. )
( Kunduzlar 15 dakikaya kadar suyun altında kalabilirler. [Suyun altındayken su girmemesi için dudakları ön dişlerinin arkasında sımsıkı kapanır] )
( Öndeki dört kesici dişleri açık turuncu renktedir. [Büyümesi hiç durmayan bu dişlerin minelerinde, fazladan kuvvet sağlayan demir bulunur] )
( İlkbahar ve sonbahar aylarında kunduzların kuyruk boyu ikiye katlanır. [Enerjilerini kuyruklarında depoladıkları için, yağın kullanıldığı kış aylarında hacmini kaybeder] )

- KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRE ile/ve/<> DAİRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daire, bir küre kesitidir. )

- KÜRESEL ile/ve/değil DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE ile DAĞLÂLESİ/ANEMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOBİ değil/yerine/= DALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk. | Otel, tiyatro gibi yerlerde, girişe yakın, geniş yer. | Bazı çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluk. )

- MADDE BAĞIMLI/LIĞI ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL BAĞIMLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALAYLAR ile/ve/<> DAYAKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Borneo Adası'nda yaşayan] Müslüman olan yerel halk. İLE/VE/<> Öteki dinlerden olan yerel halk.[Ada nüfusunun 1/4'ünü oluşturmaktalardır.(Yaklaşık 3.5 milyon)]
[Yerel halkla birlikte, Hint, Çin ve Avrupa'lı topluluklar da yaşamaktadır.] )

- MANTIK ile/ve DAİRESEL MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK YÜCE ile/ve/||/<> DAĞ YÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dağ. İLE/VE/||/<> Kasırga. )

- MEKÂNİK DAYANIŞMA ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELTEMLERDE:
KARA VE DENİZ MELTEMLERİ
ile DAĞ VE VADİ MELTEMLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gündüz, deniz meltemi; gece, kara meltemi oluşur. İLE Gündüz, vadi meltemi; gece, dağ meltemi olur. [Dağlarda nem oranı az olduğundan vadi ve ovalara göre daha erken ısınır, daha erken soğur.] )
( Deniz meltemi, özellikle Ege kıyılarında görülen, öğleden sonra, denizden karaya doğru esmeye başlayan yeldir. )

- MESNED/SİZ[Ar.] yerine DAYANAK/SIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞVERET[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danışma, bir iş üzerinde konuşma. )

- METÂNET[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dayanıklılık, güçlü olma, metin olma, sağlamlık, muhkemlik. )

- MƏNZİL[Azr.] = DAİRE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MISIR ile DARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık iki metre olabilen, eril çiçekleri tepede salkım durumunda, dişil çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir tarım bitkisi. | Bu bitkinin, koçan üzerindeki taneli ürünü. İLE Buğdaygillerden, tohumları, gereğinde buğday yerine gıda olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı. )

- MİNNET/TARLIK = GRATITUDE, GRATEFULNESS[İng.] = RECONNAISSANCE, OUGRATITUDE[Fr.] = DANK ODER DANKBARKEIT[Alm.] = GRATIA SEU GRATITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODA ile/ve DAYATILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHİT-İ DAİRE(ÇEMBER) ile/ve/< DAİRE(< DEVİR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUKATTAR[Ar. < KATR] değil/yerine/= DAMITILMIŞ/DAMITIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

- MUTLULUK İÇİN ...:
DAHA AZ ...
ve/>< DAHA ÇOK ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... nefret edelim. VE/>< ... sevelim.
... kaygılanalım. VE/>< ... dans edelim.
... alalım. VE/YERİNE/>< ... verelim.
... tüketelim. VE/YERİNE/>< ... üretelim/türetelim.
... somurtalım. VE/YERİNE/>< ... gülelim.
... konuşalım. VE/YERİNE/>< ... dinleyelim.
... korkalım. VE/YERİNE/>< ... deneyelim.
... yargılayalım. VE/YERİNE/>< ... kabul edelim.
... izleyelim. VE/YERİNE/>< ... yapalım.
... şikâyet edelim. VE/YERİNE/>< ... takdir/tebrik edelim. )

- MUTLULUK:
DAHA ÇOK OLANI ARAMAK
değil/yerine/>< DAHA AZ OLANIN, TADINI ÇIKARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTSUZLUK NEDENLERİ'NDE:
CEHÂLET
ve DALGI/GAFLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜRACAAT[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA/BAŞVURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜSTEŞÂR[Ar. < MEŞVERET] değil/yerine/= DANIŞILAN/DANIŞMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTEHAMMİL[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLI, GÖTÜRÜMLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂDÂN[Fars.] değil/yerine/>< DÂNÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmez. | Nobran, kaba, terbiyesi kıt. | Kendini beğenmiş, kibirli. >< Bilen, bilici, bilgiç. )

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- NESNE İLİŞKİLERİNDE:
ANNA FREUD
ile/ve/||/<> MELANIE KLEIN ile/ve/||/<> ROLAND FAIRBAIRN ile/ve/||/<> OTTO F. KERNBERG ile/ve/||/<> HEINZ KOHUT ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> DANIEL N. STERN ile/ve/||/<> JAMES F. MASTERSON ile/ve/||/<> VAMIK VOLKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEY/NÂY/MİZMÂR[Ar.] [akordlarına göre]:
BOLÂHENK/NISF/NISFİYE
ile/ve SÜPÜRDE ile/ve MÜSTAHSEN ile/ve KIZ NEYİ ile/ve MANSUR ile/ve ŞAH ile/ve DÂVUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ney'in kendi sesi yoktur. )
( Ney'in sesi HÛ'dur. )
( Ney, ahadiyetin sesidir. )
( Ney Forum [ http://neyforum.net ] )
( Ney Derneği [ http://neyforum.biz ] )
( REED FLUTE )

- OLANI/ELDEKİNİ:
BEĞENMEMEK
ile/ve/<>/değil/yerine DAHA İYİSİNİ İSTEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONDÜLE[Fr.] değil/yerine/= DALGALI / KIVRIMLI / KIVRILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ORTAKLIK ile/ve/değil/yerine DAYANIŞMACI ORTAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OVA GORİLLERİ ile DAĞ GORİLLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temizlerdir ve yaşadıklara yere özen gösterirler. İLE Yuvalarını sürekli pisletir ve çoğunlukla kendi dışkı birikintilerinin üzerinde uyurlar. )
( ... İLE Sadece Ruanda, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde[eski Zaire] bulunmaktalardır. )

- ÖĞRETİLEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DAHA FAZLASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKE = DÂHİ = GENIUS[İng.] = GÉNIE[Fr.] = GENIE[Alm.] = GENIUS < GIGNO:YARATIYORUM[Lat.] = GENIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖKELİK = DÂHİLİK = GENIALITÉ[Fr.] = GENIALITÄT[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜM ile/ve/değil/yerine DAĞILMA/YAYILMA/AYRIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile DARWIN KABUKLU ÖRÜMCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ve/||/<> EŞİTLİK ve/||/<> DAYANIŞMA/KARDEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanmanın doğurduğu ilkelerdir. Bunların, topluma yansıması, toplumda karşılık bulması, bir devrim niteliğinde olmakla birlikte, tarihî bir birikimi de gösterir. )

- PALMİYE ile DARDAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Palmiye cinsinden bir ağaç. | Bu ağacın, çitlembik büyüklüğünde, sert çekirdekli, tatlı yemişi. )

- PARÇALAMA ile DAĞITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARÇALANMA ile/ve/değil/yerine DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PASAKLI/LIK, ÇAPAÇUL ile/ve/değil DAĞINIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAMAQ[Azr.] = DAĞITMAK, BÖLÜŞTÜRMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAŞIM ile/ve DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAYLAŞIM ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PELİKAN ile DALMAÇYALI/TEPELİ PELİKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )

- PİŞMAN/LIK değil/yerine/>< DAYANÇ/LI / SABIR/LI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzun süreli. DEĞİL/YERİNE/>< Kısa süreli.
[Kısa süreli dayanç, uzun süreli pişmanlıktan korur.] )

- PLONJON[Fr.] değil/yerine/= DALIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PORSUK ile DACHSHUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sosis şeklinde gövdeleri olan köpekler. )

- RESİM ile DAĞLAMA RESMİ/PİROGRAVÜR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağaç üzerine, kızgın demirle yapılan bir tür resim, yakma resim. )

- REVÜ[Fr.] değil/yerine/= DANS GÖSTERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne gösterisi. )

- SAÇMAK ile/ve/değil DAĞITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SADELİK ve/||/<> DAYANÇ(SABIR) ve/||/<> ŞEFKAT ve/||/<> MERHAMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞALTIMDA/TERAPİDE:
TIBBÎ
ile/ve/||/<> DAVRANIŞSAL ile/ve/||/<> BİLİŞSEL ile/ve/||/<> DUYGUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAKİNLİK ile/ve DAYANÇ/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir bilgi ve bilinç/tutum gerektirir! )

- SAKKARA PİRAMİDİ ile DAHSHUR PİRAMİTLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında yer alan, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği bölge olarak kullanılmış Sakkara'da bulunmaktadır. [İnşâ: M.Ö. 2500] İLE Mısır'da, Kahire'nin yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Nil'in batı kıyısındaki çölde bulunan bir kraliyet nekropolisidir. Dahshur, içinde bulunan piramitler ile tanınmaktadır ve bu piramitlerden ikisi, Mısır'daki en eski, en büyük ve en iyi korunmuş olanlarıdır. [İnşâ: M.Ö. 2613-2589] )
( Mısır'daki Giza Piramitleri, 165 adettir. )

- SANAT ile/ve/||/<>/> DAHA/EN SANAT/SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANDAL ile/ve DAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ganj Nehri'nde kullanılan sandal. )

- SATAŞMAK ile/ve/||/<> DALAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVUNMA MEKANİZMALARINDA:
FİZİKSEL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA SİLAHLARI
ile/ve DAVRANIŞSAL OLARAK KAZANILMIŞ SAVUNMA HAREKETLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVURGANLIK ile/ve/<>/değil/yerine DAĞINIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEDÂ/SÂDÂ (ÇIKARMAK):
DİŞLERİN ISLIKLI SESİ YOLUYLA
ile/ve DİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ YOLUYLA ile/ve DAMAĞIN BÜZÜLMESİ YOLUYLA ile/ve DUDAKLARIN BİRBİRİNE BASTIRILMASI YOLUYLA ile/ve BURUNDAN SOLUMA YOLUYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SERBEST/LİK ile DAĞINIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve/<> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIÇAN ile DAĞ SIÇANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIÇAN ile DAĞSIÇANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIKI ile/ve/||/<> DAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIF ile/değil/yerine DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLI YORUM ile/ve/||/<> DAR YORUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SITMA/MALARYA[İt.] ile/ve DANG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sivrisineklerle bulaşan hastalıklar. )
( Anofel türü sivrisineğin kesmesiyle insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık. İLE ... )

- SİNİR ile/ve/||/<> DAMAR ile/ve/||/<> LENF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLİDARİST/SOLİDARİZM/SOLİDARİTE[Fr.] değil/yerine/= DAYANIŞMACI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORARKEN:
"... MIDIR?"
ile/değil/yerine DAHA ÇOK, NEDİR? (NE OLSA GEREK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖMÜRÜ ile/ve/<> DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU YILANI ile DAMALI SU YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜNEPE ile DALKAVUK/YALAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BASBASA: Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması. | Dalkavukların hali. )

- SÜRE = MÜDDET, SAYRURE = DURATION[İng.] = DURÉE[Fr.] = DAUER[Alm.] = DURATIO[Lat.] = DURACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREÇ ile/ve/||/<>/< DAYANÇ/ÇIDAM/SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak, anlayış, aydınlatır. )

- SÜZMEK ile DAMITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHİR/YOL BİSİKLETİ ile/ve DAĞ BİSİKLETİ ile/ve YOKUŞ AŞAĞI(DOWNHILL) BİSİKLETİ ile/ve SABİT(FIX) BİSİKLET ile/ve YARIŞ(SPOR) BİSİKLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞİKESTE[Fars.] değil/yerine/= DARGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırılmış, kırık. | Yenilmiş, yenik düşmüş. | Gücenmiş, kırgın, kederli. )

- ŞİLİ = DANİMARKA - ORTA AFRİKA ARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şili'nin üst ucunu Danimarka'ya yerleştirseniz, alt ucu, Orta Afrika'yla denk gelir. )

- ŞÛRA-YI DEVLET değil/yerine/= DANIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHAMMÜL[Ar.] değil/yerine/= DAYANMA, KATLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. | Kişinin kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. )

- TAHAMMÜLFERSA[Ar.+Fars.] değil/yerine/= DAYANILMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂMÂT[Fars.] ile DAMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygunsuz, saçmasapan söz. İLE ... )

- TANE ile/değil DANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANE ile/= DÂNE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir sayıda olan şey, adet. | Bazı bitkilerin tohumu. | Çekirdekli küçük meyve. )

- TARİH ve/< DAYANAKÇA ve/< KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARLA ile/ve DARBI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sulak tarla. )

- TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVLA ile DAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayal. İLE Zekâ. )
( Satranç tahtasında, dama oynayan kaybeder. )
( Hesap + olasılık. İLE Küçük hesap. )

- TEDBİRSİZLİK ile/ve/değil DALGI/GAFLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKLİF ile/ve/<> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKLİF ile/ve/değil/yerine/<> DAVET ile/ve/değil/yerine/<> DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEKRAR ile/ve DARB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMELLENDİRME ile/ve/<> DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEVVÜC[Ar. < MEVC] değil/yerine/= DALGALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESÂNÜD[Ar. < SENED] değil/yerine/= DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİMİYET ve/<>/|| DAYANMA GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESPİH'İN:
TANESİ
değil DÂNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVÂZÛ ile DAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU:
"DÜZENLEME"
ile/ve/değil/yerine DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPRAKLAR'DA:
MARN
ile DAZ ile ALDARBIZ/ALATAV ile KİL ile ALÜVYON/BALÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kireçli toprak. [Pekmez yapımında kullanılan toprak.] İLE Çıplak toprak. İLE Az tavlı toprak. İLE Yumuşak toprak. İLE Selin getirdiği çamurlu toprak. )

- TÖZ = CEVHER = SUBSTANCE[İng., Fr.] = das WESEN, WESENHEIT, STAMMBEGRIFF, SUBSTANZ[Alm.] = SUBSTANTIA[Lat.] = HË UZIA, HYPOSTASIS, HYPOKEIMENON[Yun.] = SOSTANZA[İt.] = SUBSTANCIA[İsp.] = SUBSTANTIE[Fel.] = SUBSTANS[Dan.] = SUBSTANTSIYA[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TURNA ve/||/<> DAĞ KEÇİSİ ve/||/<> SEPET ve/||/<> KARTAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan. VE/||/<> Kutsallık. VE/||/<> Bilgelik. VE/||/<> Gök Tanrı/Tengri. )

- TUTARLI/LIK ile/ve DAYANAKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derin anlamda devamlılığa, tutarlılık sonucu ulaşılır. )
( Tutarlı olun, yapaylık ve kurnazlıktan uzak durun. )

- TÜRKÜ ile/değil DAĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Dağlık bölgelerde söylenilen türkülerin makamı. )

- UN, NİŞASTA = DAKÎK = FÉCULE AMYLACÉE, AMIDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARLIK ve/<> DARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAROLUŞ = VÜCUT, MEVCUDİYET = EXISTENCE[İng., Fr.] = DASEIN, EXISTENZ[Alm.] = EXISTENTIA[Lat.] = EXISTENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANLIŞLANABİLİRLİK ile/ve/>/değil/yerine DAHA DA İYİ BİR ARAŞTIRMA/ÇALIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPTIRIM ile/ve/değil DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM AĞACI ile/ve/||/<> DARWIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Yaşam Ağacı Belgeseli(BBC)'ni de izlemenizi salık veririz... )

- YAŞLANMA ve/<> DAĞA TIRMANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [çıktıkça] Soluğunuz daralır, yorgunluğunuz artar. VE/FAKAT/<> Görüş/bakış açınız genişler. )

- YAYMAK ile DAĞITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEMEK ile DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKEYE BAŞVURMA SAÇMA(LIK)LARI/SAFSATALARI:
BİR BİLENE SORMA
ile/ve/||/<> YETERSİZ KAYNAK ile/ve/||/<> İNANCA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ORTAK TUTUMA BAŞVURMA ile/ve/||/<> ÖBEK BASKISI ile/ve/||/<> YARARCI ile/ve/||/<> BEĞENDİRME ile/ve/||/<> DAYATMA ile/ve/||/<> İÇİNDEKİ DEĞİL DIŞINDAKİ(ZARF-MAZRUF) ile/ve/||/<> "GENETİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILAN ile/ve DAL YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILDIZÇİÇEĞİ = DALYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bileşikgillerden, çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi. )

- YOĞUNLAŞ(TIR)MA ve/<>/> DAVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAİR ve DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ziyaret eden. VE Delâlet eden. )

- ZİKİR ve/<> DARB-I ESMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde ve dilde. VE/<> Kalpte/gönülde, kalbe/gönüle. )

- ZORLAMA ile/ve DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
- DA'VÂ ile DÂV[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şikâyetçi olarak mahkemeye başvurma. | Sorun, mesele. | Bir konu/sorun üzerinde özel bir düşünce sahibi olma, iddia. İLE Satranç, dama, tavla gibi oyunlarda tutulan sıra, nöbet. | Oyunda sürülen para. | Sövme. | Dâvâ. | Duvar sırası. )

- DABB ile DÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele. İLE Şan ve şeref. )

- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin onyedinci harfidir.[ebced değeri 800'dür.] İLE Adâlet, doğruluk. | İhsan, vergi. | Veriş, satış. | Sızlanma, yanıp yakılma. | Feryâd, figan. | Kısmet, nasip. | Tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. )

- DADI/TAYA[Fars. < DÂYE] ile/ve DÂDÛ/LÂLÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayan çocuk bakıcısı. | Süt annesi. İLE/VE Bay çocuk bakıcısı. | Şehzâdelerin özel eğitmenleri. | Sultanların, vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz. )

- DAĞILIM ile DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dâğıstân ile DÂĞISTAN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kafkas dağlarının kuzeyinde ve Hazar Denizi'nin batı kıyısında bulunan bir bölge. İLE Dağlık yer. )

- DAHA "AKILLI" OLMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DAHA DİSİPLİNLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA AZ DÜŞÜN! ile/ve/<> DAHA ÇOK DÜŞÜN!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Düşündüğün...] Kendini, kötü hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. İLE/VE/<> Kendini, iyi hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. )

- DAHA FAZLASI ile/ve/değil/yerine DAHA İLERİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÖTE ile/ve/değil/yerine DAHA FARKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAHA ÖZEL ALGILA/YORUMLA! ile/ve/<> DAHA GENEL DÜŞÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, iyi hissettiğinde. İLE/VE/<> Kendini, kötü hissettiğinde. )

- DAHHÂK[< DIHK] ile Dahhâk[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok gülen/gülücü. İLE Çemşîd'in yerini almış olan Îran'ın zâlim ve gaddar bir hükümdarıydı. )

- DAHİ ile DÂHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bile. İLE Yaratıcı gücü olan kişi. )
( ... İLE Bir Milletin Bekâsı - Teoman Duralı... )

- DAHİL ile DÂHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışma. İLE İç, içeri. )

- DÂHİL ile DAHÎL[< DÜHÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç, içeri, içeride, içeri girmiş. İLE Yabancı, sığıntı, sığınan, sığınmış. )

- DAHİLEN ile DAHİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden, içten. | İçilerek, yutularak. İLE İçle ilgili, içsel. )

- DAHÎM[< DAHÂMET] ile DÂHİM ile DÂHÎM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla kalın olan, yoğun. İLE Nasip ve rızk. İLE Taç. )

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

- DAL ile DAL ile DAL ile DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. | Kol, bölüm. | Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların biraraya gelmesiyle oluşan birlik, şube. İLE Arka, sırt. | Kol. | Boyun, ense. İLE Çıplak, yalın. İLE Zaman belirten sözcüklerin karşısına getirildiğinde sözcüğün anlamını güçlendirir. )

- DALEVERE değil DALAVERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( OROSTOPOLLUK[argo]: Kurnazca iş, dalavere, dolap. )

- DALGA BOYLARI ile/ve DALGA GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işığın rengini oluşturur. İLE/VE Işığın şiddetini[intensity] ya da parlaklığını[brightness] oluşturur. )

- DALGI/GAFLET ile YANLIŞ(HATÂ) ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, yanlışları olup da bunları düzeltmezse, bunları benimsemiş demektir. )
( Gaflet de bir nimettir. )

- DALGIÇKUŞLARI ile/ve/<> DALGIÇKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan bazı kuşları içine alan kuşlar takımı. İLE/VE/<> Dalgıçkuşlarından, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bir hayvan. )

- DALKAVUK OLMAK değil/yerine DAL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALKIRAN ile DALKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Zorlu esen yel/rüzgâr. )

- DALKIRAN ile DALKURUTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuk böcekleri ailesinden, fındık ağaçlarında yaşayan, kınkanatlı böcek. İLE Kabuk altındaki odun katında oyuklar açarak dişbudak sürgünlerini ve zeytin dallarını kurutan, kınkanatlı böcek. )

- DÂLL[< DELÂLET] ile DÂLL/E[< DALÂLET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gösteren, işâret eden, delâlet eden. İLE Doğru yoldan ayrılmış. | Hataya düşmüş. )

- DALMADAN ile/değil/yerine DAĞILMADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALYA[< İt.] ile DALYA[< DAHL(İsveç'li bitkibilimci)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey sayılırken, birim olarak alınan sayıya gelince söylenilen uyarma sözü. İLE Yıldızçiçeği. )

- DAM ile DAM[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapıları, dış etkilerden korumak amacıyla, üzerlerine yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm. | Toprak damlı ev, küçük ev. | Tutukevi. İLE Dansta, kavalyenin eşi. )

- DAMARSIZ BİTKİLER ile/ve DAMARLI BİTKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂMİA[Ar.] ile DAMİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla damla kan sızdıran yara. İLE Kanı akan yara. )

- DAMKORUĞU ile/ve/<> DAMKORUĞUGİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damkoruğugillerden, bir ya da çok yıllık türleri olan, ılık iklimlerde yetişen, otsu bir bitki. İLE/VE/<> İkiçeneklilerden, örnek bitkisi damkoruğu olan bir bitki ailesi. )

- DANA ile DÂNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vakıf ve hayır için yapılan sadaka ya da benzerleri. | Terketme, bırakma. İLE Bilen. )

- DANAAYAĞI ile DANABURNU ile DANAKIRANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılanyastığıgillerden, yaprakları lekeli bir bitki. İLE Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kökkurdu. | Aslanağzı çiçeği. İLE Salepgillerden, bataklık yerlerde yetişen bir bitki. )

- DANIŞMA ve/||/<>/> DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bin bilsek de bir bilene danışmak gerek. )

- DANIŞMAN ile/ve/değil/||/<>/< DANIŞILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂNİK[Ar.] ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DÂNİK ile DÂNG[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DANS = DANCE[İng.] = DANSER[Fr.] = TANZEN[Alm.] = BALLARE[İt.] = BAILAR/DANZAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAR'ÜL-HARB ile/değil/yerine/>< DAR'ÜL-İSLÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Barış. )

- DAR ile DÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ensiz. İLE Ev. )

- DARBE GENİŞLİĞİ ile DARBE GENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Darbenin düşmeye başladığı an ile yükselme zamanının sonu arasındaki zaman farkı. İLE Bir darbenin, tam değeri, sayısal bir değer verildiğinde belirlenebilen tepe, ortalama, etkin, anî vb. değerleri ya da bunlardan biri. )

- DARI ile/değil DARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARR ile DARR ile DÂRR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıntı, belâ. İLE Zarar. İLE Zararlı. )

- DARRÂ ile DARRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mihnet, keder. Şiddet. Belâ. İLE Kuma. )

- DÂRÜLFÜNÛN ile/ve DÂRÜLFÜNÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basın Müzesi. İLE/VE Ayasofya'da bulunan üniversite binasıydı. )
( 1828 - 1930 yılları arası süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurslar ve sergiler düzenlenmektedir. İLE/VE ... )
( Çemberlitaş'ta, II. Mahmud Türbesi yanında. İLE/VE Yanarak 1933'te yok olmuştur. )
( 1865 yılında inşa edilmiştir. 1988'den beri müze olarak kullanılmaktadır. İLE/VE ... )

- DÂRÜLHADİS ile/ve DÂRÜLHADİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 24 odalı bir medrese. "Öğretmen yeri" anlamına gelmektedir. İLE/VE Medrese. )
( Sultanahmed Camisi ile Türbesi arasında. İLE/VE Toptaşı - Üsküdar'da. [Atik Valide Camii külliyesinde.] )
( 1616 yılında inşa edilmiştir. İLE/VE 1583 yılında III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır. )

- DÂRÜSSAÂDE ile/ve DÂRÜSSAÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un "Mutluluk Evi" anlamına gelen eski bir adı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nda, Dârüssaâde ağalarının [Padişahların özel işlerine bakan] oturduğu daire. "Saadet Yeri ve Saray" anlamına gelmektedir. )

- DÂVÂ ile/ve/||/<>/< DÂVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVACI ile/>< DAVALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYAMA ile DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerde. İLE "Davranış ve tutumlarda". )

- DAYANAK ile DAYANAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLI TÜKETİM ARACI ile/ve/||/<> DAYANIKSIZ TÜKETİM ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK ile/ve DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| DE... |

CE... ile başlayan FaRkLaR...
( 1438 FaRk, 1703 katkı )


- ... değil DEMİRYOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil DEVETABANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ...MANİ ile/ve DEPRESYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AMPİRİK/EMPİRİK" değil/yerine/= DENEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ASLINDA ŞÖYLE DEĞİL!" değil DEĞİL!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYARLAMAK" ile/ve/<>/değil DENK GETİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞARILI" ile/değil/yerine DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Verdiğinden, fazlasını alır/almaya çalışır. İLE/DEĞİL/YERİNE Aldığından, fazlasını vermeye çalışır. )

- "BİR" ile DENK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BOZULMA" ile/ve/değil/> GELİŞİM ile/ve/değil/> DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇOK SESLİLİK" / "İFADE HAKKI" ile/değil DENSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Sosyal medya"da. İLE/DEĞİL Günlük yaşamda. )
( Keyfiyette. İLE/DEĞİL Gerçeklikte. )
( "Kendi çıkarlarında." İLE/DEĞİL Ortak alanda, olanaklarda ve koşullarda. )

- "DEDİMSE DE" değil DEDİYSEM DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DEFALARCA DEFALARCA" değil DEFALARCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fazla tekrarın, ne anlatım niteliği, ne mantığı, ne işlevi, ne de gerekliliği yoktur! )

- "DEĞERİ OLMAYAN" ile/ve/değil DEĞERİNİ ÖLÇME OLANAĞI BULUNMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DEĞERLERİ BELİRLEMEK" değil/yerine/< DEĞERLERİN, BİZİM İÇİN DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DEĞİLDİRLER" değil DEĞİLLERDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DEĞİŞİYOR" ile/değil DEĞİŞEBİLİYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DENGESİZ" ile/değil DENGİ(/N/M) DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DERT ETMEK" ile DERT EDİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinize zulmetmek için yollar icat etmeyin! )

- "GELDİLER" ile DELİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> DEĞER BİLMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KIRILMA" ve/> DEĞİŞİM ve/> GÜÇLENME ve/> UMURSAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSAL" OLMAZ/DEĞİLDİR!:
DİN
ve DİYÂR ve DEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MUTLAK DEĞERLİ" ile/değil/yerine DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MUTSUZLUK" değil/yerine/> DEĞERİNİ AZALTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin/kişinin, bize verdiği mutsuzluktan kurtulmak istiyorsak, ona verdiğimiz "değeri/itibarı" azaltmamız gerekiyor. )

- "ÖNEMLİ(ÖNCELİKLİ)" ile/ve/değil/yerine/<>/>< DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyaset ve ticaretin itibar ettiği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< İlim ve irfanın itibar ettiği. )

- "POLİTİKACI" değil/yerine DEVLET ADAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçimleri düşünür. DEĞİL/YERİNE Gelecek kuşakları düşünür. )

- "POMPALAMAK" ile/değil/yerine DESTEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RAFİNE TUZ" yerine DENİZ/KAYA TUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SİYÂSETÇİ/LER" ile/değil/yerine DEVLET ADAMI/ADAMLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devletin günlük sorunlarıyla uğraşır/lar. İLE/DEĞİL/YERİNE Devletin yüzyıllık sorunlarıyla uğraşır/lar. )

- "SUÇLAMAK" ile/değil/yerine DEĞERLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞÖYLE DÜŞÜNMEK" ve/||/<>/>/< DENEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TARTMAK" ile/ve/<> DEĞERLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEMİN/TEMİNKİ" değil DEMİN/DEMİNKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEST ETMEK" değil/yerine DENEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UZATMAK"(ITNÂB[Ar.]) ile/ve/değil DEVAM ETTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UZUN" YAŞAMAK ile/ve/<>/değil/yerine DERİN/DÜRÜST/DOĞRU YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAŞAMAK" ile DENEYİMLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YUMUŞATMA" ile/ve/<> DENGELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")TRAVMA(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [örüntüsü/bağlamı/öyküsü/anlamı] Yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Vardır. )

- [Ar.] DEVR-İ HİNDÎ ile DEVR-İ HİNDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makam. İLE Güzellikler/güzeller. )

- [Ar.] DEVR-İ REVÂN ile DEVR-İ REVÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Usûl. İLE Dünya. | Devir eden devrân. )

- [Fars.] DEH ile DEH/DÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi, güzel. | Saf, sıra. İLE On[10]. [Ar. AŞR] )

- [Fars.] DEHÂN ile DEHEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağız. İLE Ağız. )

- [Fars.] DEHÛN ile DEH-ÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ezber okuma, anımsama. İLE Onuncu. )

- [Fars.] DER-MİYÂN ile DER-NİYÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortada, arada. İLE Kında, kılıfta, kına sokulmuş. )

- [Fars.] DER ile -DER ile DERR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -de, içinde.[DER-ANBAR: Anbarda. | DER-HÂTIR: Hatırda.] | Kapı.[DER-SAADET: İstanbul.] | Mağara. | Kere, defâ. | Cins, çeşit, kısım, nevi. İLE "Yırtan, yırtıcı, yaran, delen" anlamlarına sözcükleri sıfatlaştırır.[PERDE-DER: Perde yırtıcı, edepsiz.] İLE Kimse, kişi. | Güzel iş/eser. )

- [Fars.] DERHÛR ile DER-HÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygun, lâyık, münasip. İLE Lâyık. )

- [Fars.] DERVÂ/DERVÂH ile DERVÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şaşkın, hayran. | Başaşağı asılmış, ters. | Gerekli/lâzım, zorunlu/zarûrî. İLE Hastalıktan yeni kurtulup yeterince kendine gelemeyen. | Sağlam, muhkem. | Doğru, gerçek. | Ayıp, utanma. | Cesâret, şecâat. | Sertlik, kabalık. )

- [Fars.] DESTÂN ile DESTÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eller. İLE Öykü/hikâye, kıssa. | Hîle, mekr, tezvîr. [Fr. ÉPOPÉE] )

- [KISMÎ ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
DELÂLET
ile/ve/||/<> İŞARETLE DELÂLET ile/ve/||/<> DELÂLETLE DELÂLET ile/ve/||/<> İKTİZÂ ÜZERİNE DELÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
DEVİNİMSİZLİK
ile/ve/değil DEĞİŞMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ISTIRAP:
HAFİF
ile DERİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşulabilir. İLE Konuşulamaz, dile gel(e)mez/getiril(e)mez. )

- [ne yazık ki]
NİCELİK EGEMENLİĞİ
ile/ve/<> DEĞERSİZLİK ile/ve/<> GÖRELİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
TEZYÎF[Ar. < ZEYF]
değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ÖĞRENİYORUZ/ANLIYORUZ]
OKUDUĞUMUZU
ile/ve/<> DUYDUĞUMUZU ile/ve/<>
GÖRDÜĞÜMÜZÜ
ile/ve/<>
HEM DUYUP, HEM GÖRDÜĞÜMÜZÜ
ile/ve/<>
TARTIŞTIĞIMIZI
ile/ve/<> DENEYİMLEDİĞİMİZİ ile/ve/<>
ANLATTIĞIMIZI/ÖĞRETTİĞİMİZİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %10 ile/ve/<> %20 ile/ve/<> %30 ile/ve/<> %50 ile/ve/<> %70 ile/ve/<> %80 ile/ve/<> %95 )

- [Yun.] DEKAGRAM ile DEKALİTRE ile DEKAMETRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kilonun yüzde biri.[dag] İLE On litrelik oylum ölçü birimi.[dal] İLE On metre uzunluğunda bir ölçü birimi.[dam] )

- 3. BOYUT:
YÜKSEKLİK
değil DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ile/ve/||/=/<>/< DENGE, ÖLÇÜLÜLÜK/İTİDÂL[< ADL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumla olan ilişkide. İLE/VE/||/=/<>/< Kişide. )
( İçte. İLE/VE/||/=/<>/< Dışta. )

- ADANMA ve/<>/> DERİNLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂVET değil/yerine/>< DEĞİM/LİYÂKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADET ile/ve/değil DEMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADET değil DEMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIT ile DENGBEJ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIŞKAN ile/ve DEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIŞKAN ile DEVİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSON ile/ve/<> DENDRİTLER ile/ve/<> SİNAPSLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her bir nöronda 10.000'e kadar dendrit olabilir fakat sadece bir akson vardır. VE/<> Akson ve dendritler arasındaki sinirsel iletilerin gerçekleştiği yerlerdir. )
( İnsan beyninde yaklaşık 5.000.000 km. akson, 1 katrilyon sinaps vardır. )
( Akson, küçük bir nöron hücresinden binlerce kat daha uzun olabilir. [Bazı kişilerde aksonların uzunluğu 1.5 metreyi bulabilmektedir.] [Zürafalarda bulunan en uzun akson 4.5 metre uzunluğundadır.] )

- ALABALIK ile/değil DENİZALASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alabalıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, bir tatlı su balığı. İLE Kemikli balıklar takımının alabalıkgiller ailesinden, denizlerde yaşayan bir balık türü. )

- ALAY (ETME) = DERISION[İng.] = DÉRISION[Fr.] = SPOTT[Alm.] = IRRISIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLÂYİŞ değil/yerine/= DEPDEBE, TANTANA, GÖSTERİŞ (BU ANLAMI UYDURMA OLMAKLA BİRLİKTE YAYGINDIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI DÜZENEĞİ ile/ve DEĞERLER DİZGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI ile/ve/> DEĞER ile/ve/> YARGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGILAYIŞ ile/ve/<> DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞVERİŞ/TİCARET ile/ve DEĞİŞTOKUŞ/TAKAS/TRAMPA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ABRA: Değiştokuşta üste verilen. )
( MÜTÂCERE: Birbiriyle ticaret yapma. )

- AMAÇ ve/||/<>/> DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKA ELMASI ile DAĞ ELMASI/YABANİ ELMA ile DEVE ELMASI ile FİL ELMASI ile KİRAZ ELMASI ile PAMUK ELMASI ile LÜBNAN ELMASI[TUFFÂH-İ LÜBNÂN] ile YER ELMASI/BADAT/TUFFÂH-ÜL-ARZ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKA ÜZÜMÜ ile AYI ÜZÜMÜ ile BEKTAŞÎ ÜZÜMÜ ile ÇAVUŞ ÜZÜMÜ ile DENİZ ÜZÜMÜ ile KÖPEK ÜZÜMÜ ile KUŞ ÜZÜMÜ ile TİLKİ ÜZÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAK/ZEKÂ ile DENEYİM/TECRÜBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM ile/ve/||/<>/< DEĞER ile/ve/||/<>/< AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Herkeste, [zannı] var." İLE/VE/||/<>/< "Herkeste var." İLE/VE/||/<>/< Herkeste yok. )

- ANLAM ile/ve/<> DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam, amaca yönelik olandır/olmalıdır. )

- ANLAMAK ile/ve/> DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMLANDIRMA ile/ve DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLATMAK ile/ve/değil/yerine DEĞİLLE(TTİR)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamasını sağla(t)mak. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Kavramasını sağla(t)mak. )
( Yok. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Var değil. )

- ANLAYIŞ ile/ve DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTREPO(ARDİYE[Ar.]) ile DEPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vergileri ödenmemiş, gümrüğe ait malların korunması için kurulan depo. İLE ... )

- APARTMAN ile DEPARTMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ AKILSALLIĞI ile/ve/<> DEĞER AKILSALLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARI ile DEV JAPON ARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARİSTOTELES ve/||/<> DEMOKRITOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMADİLLO ile DEV ARMADİLLO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 60 kg. ağırlığındalardır. )
( ... İLE En fazla sayıda dişe sahip memelilerdir. )
( ... İLE Tırnakları 20 cm. civarındadır. )

- ARTI DEĞER ve DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÂLAR:
KAŞAĞ
ile MU'ÎN/İTTİKÂ ile DESTECÛB ile ŞEŞBER ile MÜTTEKÂ ile ZERDESTE ile CEVGÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/ve/> DERT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşkın gıdası, derttir. )
( Söylemem derdimi, hemderde bile! )
( Söyletir. İLE/VE/> Dinletir. )
( Aşk adamı inletir, dert adamı söyletir. )
( Aşkın gıdası derttir. )

- AŞK ile/ve DEVAMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞMAK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞTİRMEK/DÖNÜŞTÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEİZM ile DEİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATMACA ile/değil DELİCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVRUPA SUSAMURU ile KANADA SUSAMURU ile BREZİLYA SUSAMURU ile HİNT SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU ile TIRNAKSI SUSAMURU ile KÜÇÜK TIRNAKLI SUSAMURU ile DENİZ SUSAMURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMA ile/ve/<>/> DEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYN ile/ve DEYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zat. İLE/VE Sıfat. )

- AYRINTI ile/ve DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABA[Azr.] = DEDE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLILIK = DEPENDENCE[İng.] = DÉPENDANCE[Fr.] = ANHÄNGIGKEIT, DEPENDENZ[Alm.] = DIPENDENZA[İt.] = DEPENDENCIA[İsp.] = CONIUNCTIO[Lat.] = TO KATANTES, SÜNDESMOS[Yun.] = TAVAKKUF[Ar.] = BASTEGÎ[Fars.] = AFHANKELIJKHEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALANS[Fr., İng.] değil/yerine/= DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇ ile/ve/||/<> DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basıncın daha çok olması için derinliğin de daha çok olması gerekir. İLE/VE/||/<> Derinlik azsa, basınç da az olur. )
( 1- Sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvının derinliği arttıkça yaptığı basınç da artar.
2- Sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Sıvının yoğunluğu arttıkça basıncı da artar.
[Sıvı basıncı, sıvının miktarına göredir, kabın biçimine bağlı değildir.] ) )

- BASİTLEŞTİRME ile DEĞERSİZLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASTON ile DEĞNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞ DÖNMESİ ile DENGESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BAŞARI ile DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başarılarınızı değerlerinize bağlarsanız, başarısızlıklarınızı da değerlerinize bağlarsınız. )

- BAŞKALAŞIM ile/ve DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(coğrafya) = KEDİN, KURIYAKI = WEST/ERN[İng.] = OUEST, OCCIDENT/AL[Fr.] = DER WESTEN/WESTLICH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = OCCIDENS/OCCIDENTEM[Lat.] = HE DÜZIS/PROS HELION DÜZIN[Yun.] = el-ĞARB/ĞARBÎ[Ar.] = BÂKHTER/Î[Fars.] = HET WESTEN/WESTELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZI BÖCEK TAKIMLARI'NDA:
ANOPLURA
ile COLEOPTERA ile DERMAPTERA ile DIPTERA ile HEMIPTERA ile HYMENOPTERA ile ISOPTERA ile LEPIDOPTERA ile ODONATA ile ORTHOPTERA ile SIPHONAPTERA ile TRICHOPTERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanatsız dış parazitlerdir. Ağız parçaları emici tiptedir. Küçük, yassılaşmış gövdeleri vardır. Gözler indirgenmiştir. Bacakların tarsus bölümleri, deriye tutunmak için tırnak şeklindedir. Yarı-başkalaşım geçirirler. Konağa özgü parazitlerdir. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti kalın ve derimsi, bir çifti zarsı]. Zırh şeklinde dış iskeletleri vardır. Ağız parçaları ısırıcı ve çiğneyicidir. Tam başkalaşım görülür. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti derimsi, bir çifti zarsı] ya da kanatsızlardır. Ağız parçaları ısırıcı tiptedir. Gövdenin arkasında kıskaç şeklinde uzantılar vardır. Yarı-başkalaşım görülür. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti kısmen derimsi, bir çifti zarsı]. Ağız parçaları delici ya da emici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE Zarsı iki çift kanatları vardır. Baş hareketlidir. Ağız parçaları çiğneyici ya da emicidir. Dişillerin arkasında zehir iğnesi vardır. Tam başkalaşım vardır. Birçoğu sosyal yaşam sürer. İLE İki çift zarsı kanatları vardır [bazı evreleri kanatsız]. Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. Oldukça sosyal hayvanlardır. İLE Küçük pullarla kaplı iki çift kanatları vardır. Dil şeklinde olan uzun ve kıvrık ağız parçası emici tiptedir. Tam başkalaşım görülür. İLE İki çift zarsı kanatları vardır. Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE İki çift kanatları vardır [bir çifti derimsi, bir çifti zarsı]. Ağız parçaları ısırıcı ve çiğneyici tiptedir. Yarı-başkalaşım görülür. İLE Gövde yanlardan basık ve kanatsızdır. Erginleri, kuşlardan ve memelilerden kan emerler. Ağız parçaları delici ve emici tiptedir. Bacakları sıçrayıcı tiptedir. Tam başkalaşım görülür. İLE İki çift, kıllı kanatları vardır. Ağız parçaları çiğneyici ya da yalayıcı tiptedir. Tam başkalaşım görülür. Sucul larvaları ipek ağ örerler ya da ipekle kum, çakıl ve odun parçalarını birleştirerek evcik inşa ederler. )
( Bit. İLE Kıt kanatlılar. İLE Kulağa kaçanlar. İLE Sinekler, sivrisinekler. İLE Gerçek tahtakurusu, kati tahtakurusu. İLE Karıncalar, arılar, eşekarıları. İLE Beyaz karıncalar. İLE Kelebekler, güveler. İLE Kızböcekleri, Teyyare böcekleri. İLE Cırcırlar, Çekirgeler, Peygamberdeveleri. İLE Pireler. İLE Evcikli böcekler. )
( Yaklaşık Tür Sayıları: 2.400 ile 500.000 ile 1.000 ile 120.000 ile 55.000 ile 100.000 ile 2.000 ile 140.000 ile 5.000 ile 30.000 ile 2.000 ile 7.000 )
( Amazonlar'da, 200.000'in üzeri çeşit, böcek bulunmaktadır. )
( ABC Adaları Mercan kayalıklarında, 800 balık türü, 8000 kabuklu ve omurgasız türü bulunmaktadır. )
( Böcekler Belgeseli )

- BEDÎHÎ:
TANIMLANABİLİR YAPIDA OLMAYAN
ile/ve DELİL GETİRİLEBİLİR YAPIDA OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< DERT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEME ile/ve/>/<> DEĞİLLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile/ve/=/||/<> DEĞERSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEĞİN AŞAMALARI'NDA:
KODLAMA
ile/ve/> DEPOLAMA ile/ve/> ARA-BUL-GERİYE GETİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belleğe yerleştirilir. > Bellekte tutulur. > Bellekten çağrılır. )

- BESLEMEK ile/ve/<> DESTEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME ile/ve/||/<> DEMLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİM, BETİMLEME = TASVİR, TAVSİF = DESCRIPTION[İng., Fr.] = BESCHREIBUNG[Alm.] = DESCRIPTIO[Lat.] = DESCRIPCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİM, BETİMLEME = TAVSÎF = DESCRIPTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİMLEME ile/ve/||/<> DEĞER VERME/YÜKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNAT değil/yerine/= DEMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZELYE ile DELİ BEZELYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZGİN/LİK ile/ve DELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLENİN/BİLGENİN/USTANIN/HOCANIN, HER:
[hem] YAPTIĞI/NI
ile/ve/<>/||/değil/yerine/hem de DEDİĞİ/Nİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapma. İLE/VE/<>/||/DEĞİL/YERİNE Yap. )

- BİLEREK DENEYİMLEDİKLERİMİZ ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEREK BİLDİKLERİNMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ'NİN:
KAYNAĞI
ve/ YÖNTEMİ ve/ ÖLÇÜTÜ ve/ DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<>/= DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birine, gökyüzünde 300 trilyon yıldız olduğunu söylerseniz inanır/kabul eder ama "Şu masa, boyalı!" derseniz gidip önce bir eller. )
( ... VE/<>/= Farklı durumları görmek. )

- BİLGİ ile/ve/||/<>/> DENEYİM ile/ve/||/<>/> YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİLGİNİN:
DAĞITIMI
ile/ve/<> DENETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM DEĞERLERİNDE:
GÖZLEM/VERİ/OLGU ÖBEĞİNDE DESTEKLENME
ve/||/<>/> DENEYE DUYARLILIK ve/||/<>/> KURAMA DUYARLILIK ve/||/<>/> MATEMATİKSELLİK ve/||/<>/> YARARLILIK-İŞLEVSELLİK ve/||/<>/> GERÇEKLİĞİ BETİMLEYEBİLME ve/||/<>/>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM(LER)DE:
EVRİM
ile/ve/değil/||/<>/< DEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ile/ve/<> DENEYİM/TECRÜBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇDIŞI:
BİLİNÇ ÖNCESİ
ile/ve/||/<> DİNAMİK BİLİNÇDIŞI ile/ve/||/<> DERİN BİLİNÇDIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİLME ile/ve/||/<>/>/< DENEYİMLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ve/<>/= DEĞİŞTİREBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ve/=/> DEĞİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM ile/ve/||/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREY YÖNETİMİ ile/ve TOPLUMUN YÖNETİMİ ile/ve DEVLETİN YÖNETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<> DESTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ SÖZ ile/ve/değil DEDİKODU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/58 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYUT ile/ve/<> DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZMAK ile DEĞİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahrife, tarif gerekmez. )

- BÖCEK ile DEV SU BÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BÖYLE ve/||/<>/> BU DA VAR
ve/||/<>/>
GİBİ
ve/||/<>/> OLABİLİR ve/||/<>/> DEĞİL ve/||/<>/> BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VARLIK - YOKLUK
[ l - O ]


Herhangi bir şeyden bahsedebilmemizin olanaklılığı ve/veya tüm koşulları, ancak, varoluşla ve varolanların bilgisi ile başlar/başlatılabilir. Herhangi bir verinin de bir değer ya da nitelikli bilgi olabilmesi için varoluş kaynağına ve ilkesine yönelmiş olma zorunluluğu söz konusudur. Varoluştan bağımsız bir bilgi de söz konusu değildir.

Varolan/bilimi[ontoloji] olmadan, bilgi/bilim[epistemoloji] olmaz!

Varolanların değerinin bilinmesi ve anımsanması ise ancak o durumun, olanağın, nesnenin ya da kişinin kaybında ve/veya yokluğunda söz konusudur. Fakat yaşamımızdaki, gövdemizdeki ve zihnimizdeki varolanların değerini bilmek içinse sahip olduklarımızın ya da ötelediğimiz ilişkilerin kaybını beklememiz gerekmemektedir.
"El duası olmadan, dil duası olmayacağını" anlayarak ve anımsayarak, bir şeylerin yaşanmasında ya da sahip olunmasında, kaygı duymanın anlamsızlığını da fark etmemizi, zamanında, araç ve olanaklarımız yerindeyken harekete geçmemiz sağlar.
İnsanın, kendini tanıma, gelişme ve gerçekleştirme sürecinde, aile, çevre, okul aracılığıyla edindiği eğitim ve öğrenim aşamaları bulunmaktadır. Bu süreçteki tüm bilgi, kayıt ve deneyimlerimizi, ekmek/sandöviç arası malzemesine benzetip, tüm bu süreç boyunca, bu malzemenin, yani bilgi ve deneyimlerimizin etrafında olmazsa olmazlarımız bulunmaktadır.
Bu olmazsa olmazlarımızın, kullanılagelenleri olarak en değerli ve öncelikli olanı, Sağlık ve Özgürlük'tür. İkinci sırada, Zaman ve Enerji'mizdir. Üçüncü sırada da, Bilgi ve Farkındalık'tır.
Uygulanagelenleri olarak, en değerli ve öncelikli olanı, Doğa ve Doğallık, ikinci sırada, Uyum ve Bütünlük'tür. Üçüncü sırada da, Gelişim ve Değişim'dir.

Bunların hepsinin temelinde, kaynağında, kökeninde ise
KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ
bulunmaktadır.

Büyük çoğunluk için yaşamın tamamı, bu dönemle sınırlı kalmış, bilgi ve (b)ilim süreci olarak, az ya da çok bilgi, kayıt, yorum ve deneyimle tamamlanmış ya da tamamlanacak olmasının yanı sıra, bu süreci aşmak isteyenler için bir sonraki ve üst aşaması/dönemi olan, (d)olgun insan olma ve kendini gerçekleştirmek üzere, bilgelik(irfan/hikmet) ile sürdürme bilincine ve dönemine girilir.

Bilgi ve bilim bilinci ve dönemi, dört şeyi bilme süreci içinde devam eder. Bir şeyin, içini ve dışını, öncesini ve sonrasını [zâhir, bâtın, evvel, âhir] bilmekle tanımlanır. Bilgelik dönemi ise bu dörde ek olarak, iki şeyi daha bilmekle, bilinen her bir şeyin, zaman ve zeminini bilmekle ve İlm-i Siyâset ile gerçekleşir.
[ İlim ile İrfan arasındaki FaRkLaR için...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7688 ]


Bu, dönemsel deneyimlerin ve donanımların temelinde, içinde ve/veya dışında, paralelinde, ötesinde düşünülmeye ve yaşanmaya çalışıldığında ise ortada, ancak tek bir bilgi ve bilinç söz konusudur. VAR(OLAN) Bilinci ve Deneyimi.

Varolan[mevcud] bilinci, iki ve dört kavramdan oluşan düşünce, bakış, algılama, yorumlama, değerlendirme sürecinde bulunarak, bilinç ve yoğunlaşma isteğine göre değişmek üzere belirlenen ilk iki [Böyle ve Bu da var] ve sonraki dört sözcük/kavram [... gibi. | ... olabilir. | ... değil. | ... bile değil.] aracılığıyla, yaklaşık 3 ilâ 6'şar aylık sürede ve süreçte gerçekleşebileşecek işler kadar, ayrı ayrı çalışılarak gerçekleşebilir.

Zihnin, bu bilince alışması ve yeniden yapılandırılması için 3 ilâ 6 boyunca, gördüğümüz tüm nesnelere ve kişilere, tüm olaylara; duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz tüm olgu ve kavramlara, sadece, "Böyle" gözlüğü takılarak, Böyle'nin yanına, önüne, ardına, başka hiçbir düşünce, bilgi, sözcük yanaştırılmadan düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir. Çalışılan "Böyle" sözcüğü ve döneminden sonra, yine herşeye, sadece, "Bu da var" gözlüğü takılarak bakılması, düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir.

Bu çalışmalar sonrasında ise dört kavrama daha geçilebilecektir. Öncelikle, gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz ve düşündüğümüz her bir şey, kişi, durum, süreç, imge, simge, kavram ya da ad/etiketin yanına, sadece, "... gibi." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Sonrasında ise yine aynı koşullar ve süreyle, "... olabilir." gözlüğü takılarak çalışılması gerekecektir. Bu iki sözcükten sonra yine aynı koşullar ve süreyle fakat daha farklı bir zihin oluşturabilecek olan değilleme sürecinde, herşeyin yanına/sonuna "... değil." gözlüğü takılarak bakılacaktır. Bu sürecin dengelenmesi içinse dördüncü kavram olan "... bile değil." gözlüğü takılarak çalışılacaktır.

Varoluş bilincinin kapsayıcılığının yanı sıra, yetersizliği ya da sınırlılığı da söz konusudur. İşleyişi, "ya, ya da" "0 l" "mantığı/algısı" ya da "Newton Fiziği" ile düşünülebilen varoluş bilinci, doğa, fizik, matematik ve laboratuvarda geçerlidir.

OLuş bilincinde ise bir şeyin, ne ve ne kadar olduğundan çok ve ötesinde, şu/bu/o koşulda/biçimde olabilmesinin yanı sıra, hem belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmakla birlikte, hem de belirli bir koşul, zaman ve zeminde olmayarak, ne belirli, ne de belirsiz bir koşul, zaman ve zeminde de bulunmadığı bilgisi ile "hem, hem de | ne, ne de" "mantığı/algısı" ya da "Kuvantum Mekaniği" ile tanımlanmaktadır. Bu bilinçte, sadece, "OLmak, OLan ya da OLuş" söz konusudur.

Tüm varoluşun, insanın, bilincin, süreçlerin ve sonuçların, herşeyin karşısında, Yokluk [O] alanı ve durumu söz konusudur. Dolayısıyla, herşeyin başında ve sonunda, yokluğu düşünmek, yok olmayı, bulun(a)mamayı, göz önünde tutmak durumundayızdır. Fakat bu bilgi ve bilinçle de bunu bilmenin ötesine geçmek zorunda olduğumuzdan dolayı, yokluğu da hem bilip, hem gözardı edebilecek kadarıyla "yok etmek", ne tek bilgi, ne de tüm bilgi ya da gerçeklik olarak kabul etmek isabetli olmayacağından dolayı, yok'un, yokluk ile ilişkisini, kendiyle sağlayamayacağımızdan dolayı da burada, elimizde kalan ve kullanılabilecek tek bilgi, "bile değil" kavramı ve sözcüğüdür. "Bile değil" bile olsa, onu kullanıyor olmak da bir varoluş alanı ve durumu oluşturacağından dolayı, "bile değil"i de "bile değil" ile devam ettirmek, bunları da yine ancak tekrar "bile değil" ile devam ettirmek ve sonsuza kadar, azalarak ve küçülerek, yok olarak gidebilecek tek kavram olan "bile değil", devam ettirilerek ve doğada, durabilerek; insanda ise susabilerek, tüm "süreç ve sonuç", "algı", "yorum", "kavramsallık", "ilkesellik", "evrensellik", "birlik" ve "bütünlük" deneyimlenir.
[Durmayabilmek ve susmayabilmek ise hâlâ insana özgülüğüyle ve ayrıcalığıyla, düşündüğünü düşünebilen, kuvantumsal ve sabit olmayan bir bilinç olmasından dolayı, insanın, zihninde, dilinde ve elinde olmaya, kısır döngü ya da nereye doğru ilerlediği bilinemeyecek eliptik bir döngü şeklinde devam eder durur.]


YOK(LUK)
[ xOx ] [ bile değil ]>[ bile değil ]>[ bile değil ] >[ bile değil ] >[ bile değil ]>[ bile değil ] ~ ]
^
|
|
OL(UŞ)[ hem O[yok] l[var] , hem de l[var] O[yok] ve ne O[yok] , ne de l[var] "mantığı/algısı" ]
( Şu/bu/o, şöyle/böyle/öyle, şu/bu/o kadar, şu/bu/o zamanda, zeminde, koşulda/biçimde, sınırlan(dır)madan ve çerçevelen(dir)meden,
herhangi bir şey(le) olmadan ve olmayan!
Sadece OLMAK, OLAN ya da OLUŞ! )
^
|
|
VAR(OLAN)
[ ya O ya da l "mantığı/algısı"]
[- BÖYLE | BU DA VAR ]
||/>
[ ... GİBİ >
... OLABİLİR >
... DEĞİL >
... BİLE DEĞİL ]

------------------------------------------------
(D)OLGUN/KÂMİL İNSAN
S~ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ~S
[OLGUNLUK/KEMÂL]

--------------------------------------
^
|
|

İNSAN
| KENDİNİ TANIMA SÜRECİ |
(GELİŞİM)


-------------------------------------
[OLMAZSA OLMAZLAR]

[Kullanılagelenler]

1.) SAĞLIKÖZGÜRLÜK

2.) ZAMAN ve ENERJİ

3.) BİLGİ ve FARKINDALIK

----------------------------------
| TÜM BİLGİ ve DENEYİMLER |
----------------------------------
[Uygulanagelenler]

1.) DOĞA ve DOĞALLIK

2.) UYUM ve BÜTÜNLÜK

3.) GELİŞİM ve DEĞİŞİM
-------------------------------------------------
|KOŞULSUZ SAYGI ve SEVGİ|
-------------------------------------------------
)
( Sigorta Sözcükler/Kavramlar İLE/VE/||/<>/> Varoluşsal Sözcükler/Kavramlar )

- BUKET değil/yerine/= DEMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜLBÜL'ÜN:
"SESİ"
ile/ve/değil/||/<>/< DERDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- CANLI/LIK ile/ve DERİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışları önlemek ve işlememek; çıkarları, iyilikleri getirmek ve işlemekten öncelik kazanır. )
( Def-i mefâsıd, celb-i menâfiden evlâdır. )

- CİLT değil/yerine/= DERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CREDO UT INTELLIGAM ile/ve/||/<> NOVETIM TE, NOVETIM ME ile/ve/||/<> TE INVOCO, DEUS VERITAS ile/ve/||/<> DEUS SAPIENTIA ile/ve/||/<> DEUS BEATITUDO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUMHURİYET ile/ve DEMOKRASİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli (bir) ideolojide. İLE/VE İdeolojiler arasında. )
( ONAFHANKELIJKHEIDPLEIN
[Paramaribo'daki, Cumhuriyet Meydanı'nın yerel adı.] )

- CURCUNA ile DEBDEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Musikîde hızlı bir usûl. İLE ... )

- CÜCE[Fars.] ve/< DEV[Fars. < DÎV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇABALAMAK ile/ve/<> DEBELENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALI DİKENİ ile DEMİR DİKENİ ile DEVE DİKENİ ile EŞEK DİKENİ ile GEYİK DİKENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜŞVİKE: Dikenli ağaç. )

- ÇALIŞMALARI:
YOĞUNLAŞTIRMA
ile/ve DERİNLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEŞİTLERİ BAKIMINDAN ve DELÂLET BAKIMINDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEŞİTLİLİK ile/ve DERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKAR ile/değil/yerine DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİNGENE ile DENİZ ÇİNGENESİ(BAJAU/BADJAU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİYAN ile DEV ÇİYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK ile DELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok, fazla, ziyade. )

- DÂHİ ile/ve DEVRİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dâhi kişi, başkasına da dehâ aşılayabilen kişidir. )

- DÂL ile/ve/> DELÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMLA ile/ve/<> DERYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deryanın damlaya gereksinimi yoktur fakat damlayı kurtardım diye sevinir. )
( DAMLAMIZ DERYAYA SALDIK BİZ BUGÜN DAMLA NİCE ANLAR DERYA OLAN ANLAR HAYVAN NİCE ANLAR HAYRAN OLAN ANLAR )

- DÂVÂ ile/ve DELİL ile/ve İSPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEYYİNE: Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem. | Duruşma sırasında bir savı gerçekleştirmek için başvurulan belge, tanıt, tutamak, delil. )

- DE JURE ile DE FACTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yöntem ve kurallara dayanır. İLE Ötekilerinin inancına dayanır. )

- DEAL WITH vs. NOT TO DEAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEBDÂB ile DEBDÂB[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Davul. İLE Şöhret, azamet. )

- DEBDEBE[Fars.] ile GÜRÜLTÜ/PATIRTI/TANTANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ululuk, haşmet, büyük bir gösteriş. | Gürültü, tantana. İLE ... )

- DEBORA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bayan peygamber. )

- DEBT vs. GRATEFULNESS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECISION vs. CONSEQUENCE/RESULT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECISION vs./and APPROVAL/ACKNOWLEDGEMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECISION and DIRECTIVE and OPINION and RECOMMENDATION and REGULATION and RESOLUTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karar. VE Yönerge. VE Görüş. VE Tavsiye kararı. VE Tüzük. VE İlke kararı. )

- DECISIVENESS vs. OBSTINACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECLINE vs. OBJECT vs. REFUSE vs. REJECT vs. RESIST vs. REPUDIATE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECORATION vs. ADORNMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dede Efendi Evi'nde DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEDİKODU/GIYBET:
SÖZLE
ile/ve HAREKETLE ile/ve DİNLEYEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/59 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEDİKODU/KOĞUCULUK/GIYBET ile/ve "ÇEKİŞTİRME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEMÎMESÂZ: Dedikoducu. )

- DEDİKODU ile/ve/<>/= CEHÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEDİKODU ile/ve GEVEZELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEDİKODU ile/değil/yerine HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalışmayanın "yaptığı". İLE/DEĞİL/YERİNE Çalışanın yaptığı. )

- DEDİKODU ile SÖZ/LAF TAŞIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEDİKODU ile/ve/değil/< TEVÂTÜR[Ar. < VİTR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/60 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylenti. [Olumsuz/istenmeyen.] İLE/VE/DEĞİL Bir haberin/bilgi(nin) yayılması. [Olumludur.] )

- DEDİKODUCU ile NEMMÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/64 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Lâf taşıyan. )

- DEEP SUBJECT vs. SERIOUS SUBJECT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEF ETMEK ile/ve DEFN ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEF ETMEK ile/ve DEFN ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEF'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖTEYE İTME, SAVMA, UZAKLAŞTIRMA | VERME, ORTADAN KALDIRMA | GİDERME )

- DEF' ile DEFF[Ar.]/DEF[Fars.]/
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öteye itme, savma, savulma. | Verme, ortadan kaldırma. | Giderme. | Bir dâvâyı savunmak üzere açılan başka bir dâvâ. İLE Tef. Zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden oluşturulan çalgı, daire. )

- DEF'ATEN ile DEF'ATEYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir defada, birden. İLE Şöhret, azamet. )

- DEF ile/ve TEF/DAİRE ile/ve MAZHAR/MIZHER/BENDER/BENDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Etrafında ziller olan. İLE/VE Tekkelerde zikir esnasında kullanılan ve bazılarının kenarlarında halkalar bulunan, kasnağı çifte kirişli, zilsiz, kasnak çapı 50-60 cm. civarında, def biçimindeki ritim sazı. )

- DEFANS değil/yerine/= SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFAULT yerine VARSAYILAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFENCE vs. DEFENCE OF IGNORANTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFICIENCY vs. DISCREPANCY vs. LACK vs. LIMITATION vs. SCARCITY vs. SHORTAGE vs. SHORTCOMING vs. WANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFICIENCY(IES) vs. DEFECT(S)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFICIENT vs. DEFECTIVE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFINITE vs. EXCELLENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFINITION vs. DIFFERENTATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFINITION vs. DOMINANT FEATURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFINITION vs. LIMITING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFINITION vs./and CAUSE/REASON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFINITION vs./and CONSISTENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFINITIVE vs. DEFINITE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFNE[Yun.] ile YABANDEFNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Defnegillerden, yaprakları hoş kokulu ve yaz-kış yeşil olan bir ağaç. İLE İkiçeneklilerden, çiçekleri beyaz, sarı ya da pembe renkli, orman ve çayırlarda yetişen bir süs bitkisi. )

- DEFORMASYON değil/yerine BİÇİM BOZULMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFTER-DÂR[Ar./Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İl'de Maliye Bakanlığı'nın en yüksek memuru. )

- DEGAS ile CEZANNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEGİŞİK/LİK ile ÖZEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEGRADE ile GRADYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER "YARGISI" ile/değil/yerine/>< DEĞER BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ve/< KOLAYLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER DÜŞÜRÜCÜ/LÜK ile/değil HAYAL KIRIKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( )
( )
( )

- DEĞER/İNİ BİLMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER/KİŞİ:
KAYBETTİĞİMİZDE ANLAŞILAN
değil SAHİPKEN BİLİNMESİ GEREKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER/LER ile/ve/<> KAVRAM/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uğruna yaşanılacak kavramlar. İLE/VE/<> ... )

- DEĞER/LER ile/ve/<> TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER/LER ile/ve/<> TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile ANLAM ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/||/<> AYAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<> BAĞILDEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bir aritmetik sayısının, önüne (+) ya da (-) imleri yazıldıktan sonraki değeri. | Bir sayının, rakamlarından her birinin, bulunduğu basamağa göre aldığı değer. )

- DEĞER ve/=/||/<> EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<> GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<>/= GEREKSİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile KARŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = KIYMET = VALUE, WORTH[İng.] = VALEUR[Fr.] = WERT[Alm.] = VALOR[Lat., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile KRİTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<> KULLANIM DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<>/< KULLANIM DEĞERİ ile/ve/<>/< PAYLAŞIM DEĞERİ ile/ve/<>/< DEĞİŞİM/SOYUT DEĞERİ ile/ve/<>/< ÜRETİM DEĞERİ ile/ve/<>/< ARTI DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = MERIT[İng.] = MÉRITE[Fr.] = VERDIENST[Alm.] = MERITUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<> NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<> SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/değil TESPİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/||/<> YARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/değil YÖN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERİ, ÜCRETİ yerine EDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERİNİ BİLMEK ile ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERİNİ/Zİ BİLİN!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEĞERİNİ/Zİ BİLİN!

Kırlangıç, bir adama âşık olmuş.

Penceresinin önüne konmuş, tüm cesâretini toplamış, tüylerini kabartmış, güzel durduğuna iknâ olduktan sonra...

Küçük, sevimli gagasıyla cama vurmuş.

Tık... tık... tık...

Adam, cama bakmış. Ama içeride kendi işleriyle ugraşıyormuş. Bir meşgulmüş, bir meşgulmüş! Kimmiş, onu işinden alıkoyan?

Minik bir kırlangıç!

Heyecanlı kırlangıç, telâşını bastırmaya çalışarak, deriiin bir soluk almış, şirin gagasını açmış, sözcükler dökülmeye başlamış:

- Hey adam! Ben seni seviyorum. Nedenini, niçinini sorma. Uzun zamandır, seni izliyorum. Bugün, cesâret buldum konuşmaya. Lütfen, pencereyi aç ve beni içeri al. Birlikte yaşayalım.

Adam birden parlamış.

- Yok daha neler?

- Durduk yerde sen de nereden çıktın şimdi? Olmaz alamam! demiş.

Gerekçesi de sersemceymiş:

- Sen kuşsun! Hiç kuş insana aşık olur mu?

Kırlangıç mahçup olmuş. Başını önüne eğmiş. Ama pes etmemiş, bir süre sonra tekrar pencereye gelmiş, gülümseyerek bir kez daha şansını denemiş:

- Adam, adam! Haydi aç artık şu pencereni. Al beni içeri! Ben, sana dost olurum. Hiç canını sıkmam.

Adam, kararlı; adam, ısrarlı:

- "Yok, yok ben seni içeri alamam" demiş. Biraz da kabaymış, sözü kısa kesmiş:

- "İşim gücüm var, git başımdan!"

Aradan bir zaman geçmiş. Kırlangıç, son kez adamın penceresine gitmiş:

- "Bak! Soğuklar da başladı, üşüyorum dışarıda. Aç şu pencereyi, al beni içeri! Yoksa, sıcak yerlere göç etmek zorunda kalırım. Çünkü, ben ancak sıcakta yaşarım. Pişman olmazsın, seni eğlendiririm. Birlikte yemek yeriz, bak hem sen de yalnızsın! Yalnızlığını paylaşırım..." demiş.

Bazıları, gerçekleri duymayı sevmezmiş. Adam, bu yalnızlık sorununa içerlemiş. Pek bir sinirlenmiş.

- "Ben, yalnızlığımdan memnunum!" demiş... Kuştan, onu rahat bırakmasını istemiş. Düpedüz kovmuş. Kırlangıç, son denemesinden de başarısızlıkla çıkınca, başını önüne eğmiş, çekip gitmiş.

Yine aradan zaman geçmiş. Adam, önce düşünmüş, sonra itiraf etmiş:

- "Hay benim akılsız başım" demiş.

- "Ne kadar aptallık ettim! Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostluk fırsatını teptim. Niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi böyle kös kös oturacağıma, zevkli vakit geçirirdik birlikte."

Pişman olmuş olmasına ama iş işten geçmiş. Yine de kendini rahatlatmayı ihmal etmemiş:

- "Sıcaklar başlayınca, kırlangıcım nasıl olsa yine gelir. Ben de onu içeri alır, mutlu bir yaşam sürerim."

Ve çok uzunca bir süre, sıcakların gelmesini beklemiş. Gözü yollardaymış. Yaz gelmiş, başka kırlangıçlar gelmiş. Ama... Onunki hiç görünmemiş!

Yazın sonuna kadar penceresi açık beklemiş ama boşuna. Kırlangıç, yokmuş!

Gelen başka kırlangıçlara sormuş ama gören olmamış. Sonunda, danışmak ve bilgi almak için bir bilge kişiye gitmiş.

Olanları anlatmış. Bilge kişi, gözlerini adama dikmiş ve demiş ki:

- "Kırlangıçların yaşamı, altı aydır..."

* * * * *

Yaşamda bazı fırsatlar vardır, yalnızca bir kez elimize geçer ve değerlendiremezsek uçup gider.

Yaşamda bazı kişiler vardır, sadece bir kez karşımıza çıkar, değerini bilemezsek kaçıp giderler. Ve asla geri gelmezler. )

- DEĞERLENDİRME YAPMAK ve/için/< HAKİKATLERİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLENDİRME ile/ve/> ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLENDİRME ile DEĞER-LENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLENDİRME ile HESAPLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLENDİRME ile NİTELENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLENDİRMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLERİMİZİ, ÇÖP DURUMUNA DÜŞÜRMEK değil/yerine ÇÖPLERİMİZİ, DEĞER DURUMUNA ÇIKARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLİ OLAN BİR ŞEYİ/ŞEYLERİ SEVMEK ile/ve/<>/değil/yerine DEĞERİ SEVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLİ TAŞ/CEVHER ile/ve/<> GANG[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde. )

- DEĞERLİLİK ile/ve/||/<> YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERSİZ/"KÜÇÜK" GÖRMEK ile/değil UZAK(LAŞMIŞ) OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERSİZ ile YALIN/BASİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIYTIRIK: Değersiz, bayağı, basit. )

- DEĞERSİZLEŞİR ile/ve/||/<> YOLDA KALIR ile/ve/||/<> YALNIZLAŞIR ile/ve/||/<> TÜKENİR ile/ve/||/<> BİLGİSİZ SAYILIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her durumunu anlatan. İLE/VE/||/<> Herkese güvenen. İLE/VE/||/<> Her sırrını açığa vuran. İLE/VE/||/<> Her becerisini ortaya döken. İLE/VE/||/<> Her bildiğini söyleyen. )

- DEĞİL!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL/LİK ile/ve OLAMAZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile "YOK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile/ve HAYIR!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile OLMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİL ile/ve/değil/yerine YERİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİLLEME ve/> AŞKINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİLLEME ve BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİLLEME ve DEĞİLLEYEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİLLEME = NEFİY, İNKÂR, SELB = NEGATION[İng., Fr., Alm.] = NEGATIO[Lat.] = APOPHASIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİLLEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİLLİK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEGATIVE )

- DEĞİM/LİYÂKAT ile HAK EDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİM/LİYÂKÂT ile/ve/değil LÜTÛF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı nasip olanlar/olabilecekler, liyâkat ile değil lütûfladır. )

- DEĞİN ile DEĞİN ile DEĞGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "...'ya kadar/dek" gibi bir işin/durumun sona erdiği/ereceği zamanı/yeri gösteren sözcük. İLE Sincap. İLE İlişkin, üstüne, ait, dair. )

- DEĞİN ile DENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİNİLEN:
YUKARIDA
değil DEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Okumada. DEĞİL Konuşmada. )

- DEĞİNMEK ile İŞLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİRMEN ile YELDEĞİRMENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞ(TİR)MEYE ÇALIŞMAK ile/ve/değil/yerine/< ANLAMAYA ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞEBİLİR/LİK ile KEYFÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞEBİLİRLER ile/ve DEĞİŞMEMESİ GEREKENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞEN ile/ve/<> DEĞİŞMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değişmeyen de değişecek olanın/değişmesi gerekenin değişimine etkide/katkıda bulunabilir. )
( Değişme gereksiniminde olan nasılsa değişecektir. )
( İçinizde değişmeyen nedir? )
( Değişmez olan ancak sessizlik içinde idrak edilebilir. )
( Doğrulukta, değişmez olursunuz. )
( Değişmez olan sizin işinize yaramaz. )
( Değişmeyenin bilincinde olamazsınız. )
( Değişmez-olanı idrak etmek, değişmez-olan olmak demektir. )
( Kendinizi değişmek olarak, değişken zihnin tanığı olarak bilin. Bu yeterlidir. )
( Hareket eden'in içinde devinimsiz olan'ı, değişenin içinde değişmez olanı ayırt edebilmeyi öğrenin, ta ki tüm farklılıkların sadece görünüşte olduğunu ve birliğin gerçek olduğunu idrak edinceye kadar. )
( Değişmez ve mutluluk-verici olanı bulmak için değişen ve acı verici olana sarılmayı bırakmak zorundasınız. )
( TÜREV: Değişkenin değişkeni. )

- DEĞİŞEN ile/ve/değil DÖNÜŞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa. İLE/VE/DEĞİL Zekâ. )

- DEĞİŞEREK DEVAM ETMEK ile/ve/||/<>/> DEVAM EDEREK DEĞİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİK/LİK ile FARKLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİK/LİK ile İLGİNÇ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM:
ESMA'DA
değil ESMA'NIN MÂNÂ'SINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM:
KARARDA
ile/ve/||/<> YAŞAMDA ile/ve/||/<> KİŞİDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sözcükle. İLE/VE/||/<> Bir duyguyla. İLE/VE/||/<> Bir kişiyle[seninle/onunla]. )

- DEĞİŞİM:
KIRILINCA
ile/ve/||/<> KANDIRILINCA ile/ve/||/<> ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENİNCE ile/ve/||/<> ÂŞIK OLUNCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM:
KİMYASAL
ile/ve/<> FİZİKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Maddenin molekül yapısı değişir.
* Maddenin görünür yapısı değişir.
* Hem moleküler yapısı, hem de görünür yapısı itibariyle yeni bir madde meydana gelir. [kâğıdın yanması]
* Ortaya çıkan yeni madde, eski durumuna kesinlikle geri dönemez. [Yanan nesneden [kağıttan vs.] arta kalan küllerle yeni bir nesne [kağıt vs.] meydana getirilemez.]
[Örnekler: Yanıcı madde olan hidrojen ve oksijen moleküllerinin tepkimeye girerek; yanıcı olmayan suyun ortaya çıkması. | Kâğıdın yakılması. | Un helvası yapımı. | Mumun yanması. | Demirin paslanması. | Odunun yanması. | Sebzelerin çürümesi.

İLE/VE/<>

Maddenin molekül yapısında değişme meydana gelmez.
Maddenin sadece şekli, görüntüsü değişir.
Sadece görünür yapısı değişen, moleküler yapısı değişim göstermemiş yeni bir madde ortaya çıkar [Suyun buharlaşması]
Ortaya çıkan bu madde, eski durumuna dönebilir.[Buharlaşan suyun, tekrar suya dönüşebilmesi. Bulut ve yağmur]
[Örnekler: Eriyen mumun tekrar donarak tekrar kullanılması. | Kağıdın yırtılması. | Çaydanlıkta bulunan suyun kaynaması ve ortaya çıkan buharın tekrar yoğunlaşarak suya dönüşmesi.] )

- DEĞİŞİM:
UZAYDA
ile/ve DÜNYADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tekil. İLE/VE Türsel. )

- DEĞİŞİM'DE:
ÖZ
ile/ve/<> HAL/LER ile/ve/<> HEM ÖZ, HEM HAL/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalaşım [tagayyür]. İLE/VE/<> Değişim [tahavvül]. İLE/VE/<> Gelişim [tekâmül]. )

- DEĞİŞİM ile/ve/değil/||/<> [KÜTLE ve/||/<> AN ve/||/<> ENERJİ]'DEKİ DEĞİŞİMİN ORANI/DEĞİŞİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( d/dt (--->mv )

- DEĞİŞİM ile/ve/||/<>/>/< AÇILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM = ALTERATION/VARIATION[İng.] = VARIATION[Fr.] = UNTERSCHIED[Alm.] = VARIAZIONE[İt.] = VARIACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/> ANLAM KAZANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ve/||/<> DEĞİŞİMDE DEĞİŞMEYEN ve/||/<> CANLI-CANSIZ ve/||/<> YERÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile DEĞİŞİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile DEĞİŞİNİM/MUTASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir süreç içindeki değişikliklerin tümü. | Yeni döllerin, atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü. | Üretilen malların, başka mallar ya da para karşılığı takası. | Bir niceliğin, birbirinden ayrı değerler alması ya da böyle iki değer arasındaki ayrım. | Rüzgârın yön değiştirmesi. İLE Doğada ve toplumda, niteliksel değişmelerin, yavaş yavaş değil birdenbire olması, bir şeyin, ortam ve koşullarını bulduğunda, birdenbire nitelik değiştirmesi. )

- DEĞİŞİM ve/< DEĞİŞMEZ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/değil DEVİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/<>/yerine/değil HEMEN DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değişmek, acı çekmekten daha kolaydır. )
( Easier to change, than to suffer. )

- DEĞİŞİM ve/||/<> İLKSELLİĞİN "İÇKİNLİĞİ/AŞKINLIĞI" ve/||/<> CANLILIK ve/||/<> YERÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünya, düşünce[felsefe/bilim] tarihinin en temel sorun(sal)ları. )

- DEĞİŞİM ile/ve KENDİ KENDİNE DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve KENDİNDE DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/değil MAYALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/||/<> SÜREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/<> SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİMDE:
KATILAŞMIŞLIK
değil/yerine AKILLANMIŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Canı çok acıyarak. DEĞİL/YERİNE Yeterince/çok şey öğrenerek/bilerek. )

- DEĞİŞİMDE/METABOLE [ARISTOTELES'TE]:
| OLUŞ ile/ve/||/>< BOZULUŞ |
ve/||/<>
| NİCELİK ile/ve/||/<> NİTELİK ile/ve/||/<> YER DEĞİŞTİRME |

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Değişimin için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Değişimin için KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Değişimin için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİMİN:
KURBANI OLMAK
değil/yerine/>< USTASI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİMLERDE, DEĞİŞMEDEN KALAN ile DEĞİŞMEZ OLANLARIN, DEĞİŞİMLERDE ORTAYA ÇIKMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hareket eden'in, içinde devinimsiz olan'ı, değişenin içinde değişmez olanı ayırt edebilmeyi öğrenin, ta ki tüm farklılıkların sadece görünüşte olduğunu ve birliğin gerçek olduğunu idrak edinceye kadar. )
( Yunan Düşüncesi: Değişkenliğin içindeki değişmezliği[subûtiyeti] aramak. )
( Harekete neden olan, hareket etmeyen/ler. )

- DEĞİŞKEN/LİK ile/ve AKICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞKEN/LİK ile/ve GÖRELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞKEN/LİK ile/ve/||/<> NEDENSEL/LİK ile/ve/||/<> UZAKLIK/MESAFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞKEN ile/ve DEĞİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞKEN ile/ve GİZLİ DEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞME ile/ve/değil BİR BAŞKA OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sizi, eskisi gibi kullanamadıklarında, değiştiğinizi "söylerler". )

- DEĞİŞMEK ile DEĞİŞTİRİL(E)ME(ME)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞMEK ile/ve/değil/||/<>/< FARKINA VARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEĞİŞİM )

- DEĞİŞMEYEN/LER ile/ve DEĞİŞENLERDE DEĞİŞMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞMEYEN ile/ve/>/değil/yerine DÖNÜŞÜMDE, DEĞİŞMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞMEZ/LİK ile SÜREKLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süreklilik, geçmiş-şimdi-gelecek'teki kimlik aynılığını gerektirir. Böyle bir ayrılık olanaklı değildir, çünkü tanımlama vasıtası durmadan dalgalanıp değişir. )
( Süreklilik, kalıcılık, bunlar belleğin yarattığı yanılsamalardır; yalnızca zihnin yansıttığı -aslında var olmayan- bir resim, bir kalıptır. )
( Şehrin yeri değişirse de kuyunun yeri değişmez. )

- DEĞİŞMEZLİK ile/ve/değil/yerine BENZERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞTİRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( PARAMETER )

- DEĞİŞTİRİCİ ile BELİRLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞTİRMEK ile/değil/yerine DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞTİRMEK ile/ve/değil/yerine DEĞİŞİME KATKIDA BULUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değişimin sırrı, tüm enerjini, yeniyi inşâ etmek üzerine odaklamandır! Eskiyle savaşmak üzerine değil! )
( The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new. )

- DEĞİŞTİRMEK ile/ve DÖNÜŞTÜRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dıştakileri. İLE/VE İçtekileri/Kendini. )
( İnsanı. İLE/VE Toplumu. )

- DEĞİŞTİRMEK ile/ve/değil/yerine GÜNCELLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞTİRMEK ile/ve/değil/yerine ZENGİNLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞME ile/değil GERİ TEPME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞNEK yerine ÂSÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞNEK ile CIRDAVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ucu demirli, uzun, cirit değneği. )

- DEĞNEK ile/değil ISTAKA/İSTAKA[İt. < Cerm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Bilardo oyununda kullanılan değnek. | Basımevlerinde, kitap formalarını kırmak, katlamak için kullanılan, tahtadan yapılmış küçük araç. )

- DEĞNEK ile SOPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kalın değnek. )

- DEHA-BUDDHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öz Varlığı fiziksel gövdeyle özdeşleştiren akıl, düşünme yetisi. )

- DEHÂ ile/ve/|/<>/>< DELİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisinin arasında, çok ince bir çizgi, aralık vardır. )

- DEHÂ ile/ve/değil/||/<> ODAKLANMA GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEHÂ =/||/<> RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEHÂ ile/ve/değil TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meleksi varlık. )

- DEİOUS ile DEMİORGUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEİZM:
(")İNANÇ(")
ile/ve/değil/||/<>/< "TAVIR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEİZM ile PANTEİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEİZM ile/ve SEKÜLERİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERASYON ile ASİMİLASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERASYON değil/yerine/= YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERASYON değil/yerine/= YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERE ile DEFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERE değil/yerine/= YOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan. | Kaba, adi, bayağı. | Yozlaşmış. | Kısır. )

- DEK ile DEK ile DEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "...ya kadar" gibi, bir eylemin sona erdiği noktayı ya da zamanı anlatır. İLE Düzen, hile. | Dilenci. | Tokuşma, çatışma. | Sağlam. İLE Tek. )

- DEKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mâlî Papaz. )

- DEKAN değil/yerine/= YETİLBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEKLARASYON değil/yerine/= BİLDİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEKOVİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük demiryolu. )

- DELÂLÂT ile DELÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yol göstermeler, kılavuzluklar. İLE Gösterme, yol gösterme, kılavuzluk. | İz, işâret. )

- DELÂLET-İ LAFZİYE ile DELÂLET-İ GAYR-I LAFZİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sesli/Sözlü delâlet. İLE Sessiz/Sözlü delâlet. )
( Tabii | Vazî | Aklî İLE/VE Tabii | Vazî | Aklî )
( İkisi de; Tabiiye, Akliye, Vaz'iye olarak 3'e ayrılır. )
( Delâlet-i Gayr-ı Lafziye'ye örnekler; * Tabiiye(Aşık, maşuku rüyet zamanında(gördüğünde), vech-i aşıkta zuhur eden kırmızılık) * Akliye[Kardaki (ayak/dal vs.) iz(i)] * Vaz'iye[ (-Duman işaretleri, -Trafik lambaları) (uylaşım(sal)) (muvadaa/karşılıklı konmak) (dil) (mantık)] )
( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )

- DELÂLET:
AKLÎ/ZÂTÎ
ile/ve TABİÎ ile/ve VAZ'Î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. İLE/VE Lafzî. | Gayr-ı lafzî. )

- DELÂLET ile DALÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Delil. İLE Gaflet. )
( Delâleti(rehberi) olmayan, dalâlete düşer. )
( Ben istiyorum delâlet
"Gönül" istiyor dalâlet )

- DELÂLET ve HİDÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLET ile/ve/<> MUTABAKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELÂLETEN ile/ve/<> İŞÂRETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrudan. İLE Dolaylı. )

- DELAY vs. LATE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELFİ(DELPHOI) TAPINAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atina'nın 130 km. kuzeybatısındadır. )

- DELGEÇ/ZIMBA[Ar.] ile DELGİ/MATKAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç. İLE Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan araç. )

- DELHİ SARANGİSİ ile/ve NEPAL SARANGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalınışı zordur. İLE/VE Yalnızca gelir düzeyi yüksek eriller çalar. Ses rengi nedeniyle "yüz renkli çalgı" adı da verilir. )

- DELHİZ değil DEHLİZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor. )

- DELIVERANCE vs. TO BECOME FREE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ DOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ OLMAK ile/ve/değil ZIRVA BULABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Deliyim" demek bir şey değil; önemli olan, zırva bulabilmek. )

- DELİ/LİK ile/ve/değil/||/></ne yazık ki BİLGİSİZ/LİK / CAHİL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akıl, kişiyi terk etmişse. İLE/VE/DEĞİL/||/>
- DELİ/LİK ile ÇILGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ/LİK ile ÇILGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ/LİK ile VELİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deli, kendi deli olduğu gibi başkasını da delirten. İLE Veli, başkasını ihyâ eden. )
( İnsan aklı bırakırsa Deli, akıl insanı bırakırsa Veli. )
( "Deliyim!" demek, bir şey değil. Marifet, zırva bulabilmekte! )
( Velîlik, altın; nebîlik, gümüş kerpiçtir. İlâhî zevk ve saltanat makamına "Altın kerpiç", Peygamber'in, kişileri davet etmek için indiği tenezzül makamına da "Gümüş kerpiç" denilmiştir. )

- DELİ ile/değil/yerine "AKLI DALGALI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile AKILSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile/ve/değil ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile/değil DENÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile DÎVÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dîvan'dan, bir söz çıkar, âleme sığmaz. Dîvâne'den bir söz çıkar, Dîvân'a sığmaz. )
( Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!
[ Bâyezîd-i Bistâmî, bir tımarhanenin önünden talebeleriyle birlikte geçiyormuş.

Onlara ders vermek üzere hekime sorar:
"Sen akıl hastalıklarına çare buluyorsun, günah derdine de bir çâre var mı?"

Hekim, başını kaşıya dursun,
bir deli yanıt verir:
"İstiğfar kökünü tövbe yaprağıyla karıştırmalı,
gönül havanına koyup tevhid tokmağıyla dövmeli,
insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli,
aşk ateşinde pişirip muhabbet balıyla karıştırmalı
ve kanaat kaşığıyla da gece gündüz yemeli!"

Delinin bu sözü bittikten sonra, Bâyezid-i Bistâmi şöyle der:

Ârifim ben! diye hiçbir kimseye ta'n etme sen,
Defter-ü-divâna sığmaz söz gelir, dîvâneden!] )

- DELİ ile/değil MECZUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Deliyim!" demek, bir şey değil. Marifet, zırva bulabilmekte! )
( Delileri, zihinlerini yorarak sınarlardı. Zihin yorulunca kendini bırakır, delilik hali varsa böylece meydana çıkardı. )
( Delilerin sınavı, posteki saymaktı. )
( Akl-ı maaş'tan kayan. İLE Akl-ı maad'dan kayan. )
( Maddî ve siyasi iradedeki boşluk artırır. İLE Manevî alandaki boşluk artırır. )

- DELİ ile MİSTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihnin altında ezilirsek. İLE Zihni aşabilirsek. )

- DELİ ile SUÇLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ ile VELÎ ile ÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini kurtarmış. İLE Kendini kurtarmışlıkla birlikte bir başkasını daha kurtarabilme olanağı/kudreti bulunan. İLE ... )
( [Sürekli] Anlaşılmaya çalışan. İLE/VE Anlamaya çalışan. İLE Anlayabileceği bir şeyi kalmayan. )
( ... İLE Ermiş, seven, dost, sahip. | Tüm işlerini, Allah'a sunan kişi. İLE ... )
( Akıl, baştan çıkarsa. İLE Dünya, senden çıkarsa. İLE Sen, dünyadan çıkarsan. )

- DELİCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Buğdaygillerden, genellikle buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabani bir bitki. [Lat. LOLIUM TEMULENTUM] )

- DELİK DEŞİK (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK[Tr.] ile DELÎK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dar/küçük açıklık. İLE Gül tohumu. )

- DELİK/YIRTIK ile/değil İLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile/değil/yerine AÇIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile AVGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Duvarda, suyun geçmesine yarayan delik. | Üstü kapalı su yolu. )

- DELİK ile AYRIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile/değil BARBAKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Kale duvarlarında, düşmana ok atmak üzere açılmış delik. )

- DELİK ile CIRNIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Set duvarlarında, su akacak delik. )

- DELİK ile ÇİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile/ve/değil/< GEDİK/RAHNE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile GÖZENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile KESİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile LOMBAR[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan, dörtgen biçiminde delik. )

- DELİK ile OYUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile YARIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile YURDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İğne deliği. )

- DELİKLİ KURUŞ ile/ve/||/<> KIRTILLI KURUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DELİL:
İZHAR EDİCİ
ile/ve/||/<> İSPAT EDİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL ile/ve DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL ile/ve GEREKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL ile/ve İSPAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önermeleri, kıyası sağlayacak şekilde düzenlemek. İLE/VE ... )

- DELİL ile/ve/||/<> MÜLHAK DELİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( … İLE/VE/||/<> 16 delil çeşidi bulunmaktadır. bkz. İslâm Hukuku Nazariyatı - Sava Paşa] )

- DELİL ile/ve SONUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her delilden, her sonuç çıkarılamaz! )

- DELİL değil/yerine/= TUTAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİLİK ile AMOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Öldürücü delilik. [Malezya'da] )

- DELİLİK ile/değil/yerine GÜVENİLİR "DELİLİK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİLİK ile/ve/değil İNANÇ/İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİLLER [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİLLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİOTU ya da KUDUZOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Turpgillerden, bahçelere süs olarak dikilen bir bitki. )

- DELK ile DELK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El ile ovma, sürtme, ovuşturma/ovuşturulma. İLE Eski giysi, yamalı dilenci hırkası. | Dervişlerin giydiği eski aba ve yırtık cübbe. )

- DEM'ÂN ile DEMÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçi pek dolu, ağzına kadar dolu kap. İLE Heyecanlı, hiddetli. | Kükremiş. | Bağırıp çığırma. | Heybetli, zorlu. | Vakit, zaman. )

- DEM[Ar.] ile DEM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kan. İLE An. | Zaman, çağ. | Soluk/nefes. | İçki. | Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından, istenilen durumu. | Koku. | Pişirilen yemeklerin, yenilecek kıvama gelmesi. )

- DEM[çoğ. DİMÂ'] ile DEM' ile DEM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kan. İLE Gözyaşı. Gözyaşı dökme. İLE Soluk/nefes. | İçki. | An, vakit, saat, zaman. )

- DEM ile DEHR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( An. İLE/VE An. | Gökkubbenin tamamı. | Felek. | Çağ. )

- DEM ve/||/<> GAM ve/||/<> SERENCÂM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olsun! VE/||/<> Olmasın! VE/||/<> Hayrolsun! )

- DEMAGOJİ ile POLEMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yazarak/yazılı tartışma.[söz dalaşı vs. değildir!] [İSTİŞ'ÂR: Yazı ile bildirilmesini isteme.] )

- DEMAGOJİ ile TOTOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEME, NEFES: Alevî ve Bektâşî şiiri.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMEDİKLERİMİZİ DEMESİNLER ile/değil/yerine/||/<>/< "İSTEDİKLERİNİ DESİNLER"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMEK ile SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözün aktarımı/seslendirilişi. İLE Düşüncenin/kavramın/olgunun/durumun bildirimi/paylaşımı. )

- DEMET ile SALKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMETER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bereket tanıçası. )

- DEMİN ile ŞİMDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR KİLİSE:
İSTANBUL'DA
ile/ve/<> ARJANTİN'DE ile/ve/<> AVUSTURYA'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR(Fe)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile BAKIR/TUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Atom numarası: 29 | Atom ağırlığı: Cu = 63,54 )
( Bakır/Bronz/Demir üretimin tarihsel gelişimi: M.Ö. 20.000: Cilâlı Taş Devri M.Ö. 10.000: Buzul çağının sona ermesi. M.Ö. 6.000: TÜRKİSTAN/ANO'da bakır devri. M.Ö. 5.500: ELAM'da bakır devri. M.Ö. 5.000: MISIR'da bakır devri. M.Ö. 4.500: TÜRKİSTAN/ULU-KEM'de bronz devri. M.Ö. 2.000: MISIR'da bronz devri. M.Ö. 1.200: MISIR'da demir devri. M.Ö. 1.200: TRUVA'da demir devri. )

- DEMİR ile/ve ATEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile/ve ATEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile ÇELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Demire, %2 karbon katılarak. / Karbon oranının azaltılmasıyla. )
( HESPAIDOS: Demir tanrısı. )
( LAHOR ÇELİĞİ )

- DEMİR ile GLOKONİ[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Koyu yeşil renkli, hidratlı doğal demir ve potasyum silikat. )

- DEMİR ile/değil HEME DEMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile HERDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hurda demir. )

- DEMİR ile İĞDEMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Marangozlukta, ağaç delmek için kullanılan çelik araç. )

- DEMİR ile METAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile/ve/<> NALÇA[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ayakkabıların altına çakılan demir. )

- DEMİR ile ŞERİTLİ DEMİR KAYALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİR ile ŞERİTLİ DEMİR KAYALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMİRHİNDİ ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baklagillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç. | Bu ağacın meyvesi. | Bu meyveden yapılan şerbet. | Pinti, hasis. )

- DEMİRKAPI ile DEMİRKAPI ile DEMİRKAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarayburnu'nda bulunan deniz surları kapılarından biriydi. [Demiryolu yapımı sırasında yıkılmıştır.] İLE Eyüp'te bir semt. İLE Hoca Paşa mahallesi. )
( Haçlılar ile Osmanlılar'ın İstanbul'u alırken kente girdikleri kapılardan biri. İLE ... İLE ... )

- DEMİRYOLU ile/ve/<> HİCAZ DEMİRYOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> 2666 taş/kâgir köprü ve menfez, 7 demir köprü, 9 tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su deposu, 2 hastahane ve 3 atölye yapılmıştır. [8 yılda tamamlanmıştır.] )

- DEMLENME ile "TATLANMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ:
DEMOS
ve/+/||/<>/> KRATOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halk. VE/+/||/<>/> Tanrısal güç. )

- DEMOKRASİ:
DİSİPLİN REJİMİ
ile/değil DİSİPLİNLİ REJİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ:
DOĞRUDAN
ile TEMSİLİ ile LİBERAL ile SOSYALİST ile SOSYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ ile/ve/değil !SIRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ değil/yerine/= ELERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ ile/ve/değil/||/<>/> PİYASA DEMOKRASİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ ile SANDIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her demokrasi olan yerde/ülkede sandık vardır fakat her sandık olan yerde/ülkede "demokrasi vardır" diyemeyiz. )

- DEMOKRASİ ile/ve TEMSİLÎ DEMOKRASİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 500 kişiye kadar uygulanabilen. İLE/VE Temsilcilerle uygulanabilen. )

- DEMOKRATİK MEŞRÛİYET / KARİZMATİK MEŞRÛİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan, Asya'da yaşayan çevik ve yırtıcı hayvan (Felis tigris). )

- DEMOKRATİK TOPLUMUN GEREĞİNDE:
ÖLÇÜLÜLÜK
ve/||/<> ZORLAYICI TOPLUMSAL GEREKSİNİM ve/||/<> SON ÇÖZÜM İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRİTOS ATOMCULUĞU ile/ve/||/<> PLATON KOZMOLOJİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziğin, Pisagor'cu süreksiz nicelik üzerinden, Zaman Paradoksları'na göre yeniden kuruluşu. İLE/VE/||/<> ... )

- DEMON ile DAIMON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOS ile ETNOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülkü birliği. Bir düşünce üzerinde buluşan topluluk. İLE Kan birliği. Aynı gen havuzunu paylaşan bireylerin oluşturduğu topluluk. )

- DENDENE ile DENDENE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözü, açık söyleme. İLE Ağır ağır, dudak kıpırtısıyla söylenilen söz, mırıltı, homurdanma. )

- DENDİĞİNDE ile DENİLDİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENDROGAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soyağacı. )

- DENEME SÜRECİ ile DEMLENME SÜRECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEME-YANILMA ile/ve/bazen/ne yazık ki DENEME-"YAMULMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEME ile DENETLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEME ile/değil DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEME ile/ve/değil SAĞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEMEK > TAKLİT ETMEK değil/yerine/> DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En acı olan. > En kolay olan. DEĞİL/YERİNE/<>/> En akıllıca olan. )

- DENEMEK ile/ve SINAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENENEBİLİR/LİK ile/ve/||/<>/> DENETLENEBİLİR/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETİMCİ/LİK ile/ve/<> KATILIMCI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CONTROL )

- DENETLEME:
ÜRETİM ÜZERİNDEN
ile/ve/değil/||/<>/< TÜKETİM ÜZERİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETLEME ile/ve TEKRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETLENEMEZLİK ve/<> DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETLEYEBİLMEK ile/ve/= BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY BİLİMLERİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY VE GÖZLEM ve/||/<> ÖLÇÜ VE YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve/değil DENEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışta. İLE/VE İçte. )
( En önemli sözcüklerden biri, "Denemek"tir. )
( Yoğun bir deneyim yaşayan kişi, güven ve cesâret yayar. )
( Geçmiş deneyimlere göre davranmayalım, yeniden ve tekrar tekrar deneyelim. )
( Doğrudan deneyim, en son kanıttır. )
( Deneyim eşsizdir/benzersizdir, kuşku götürmez ve yanlış anlaşılmaz. )
( Sürekli olan deneyimlenemez, çünkü onun sınırları yoktur. )
( Tüm deneyim, zihindedir. )
( Denemezsek, saplanıp kalırız. )
( Deneyelim! Her seferinde, bir adım daha kolaydır. )
( Deneyin ve yine deneyin! )
( Tekrar deneyin! Denemeye devam edersek, bir şey olabilir. )
( Başarıncaya kadar, denemeye devam edelim! )
( Laboratuvarda. İLE/VE Kişi(ler)de/ki. )
( Outside. VS./AND Inside.
Experiment anew, don't go by past experience.
Direct experience is the final proof.
The experience is unique and unmistakable.
The continuous cannot be experienced, for it has no borders.
All experience is in the mind.
If you don't try, you are stuck.
Try. One step at a time is easy.
Try and try again.
Try again. If you keep on trying, something may happen.
You just keep on trying until you succeed. )

- DENEY ile/ve DÜZENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve/<> SORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY = TECRÜBE = EXPERIENCE, EXPERIMENT[İng.] = EXPÉRIENCE[Fr.] = ERFAHRUNG[Alm.] = EXPERIENTIA[Lat.] = EMPEIRIA[Yun.] = EXPERIENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile TEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem. İLE Birinin, bir topluluğun doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. | Doğru yanıtın, seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü. | Biyolojik bir işlevi ya da değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama. | Bir hastalığın varoluşunu ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması. )

- DENEY ve YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYCİLİK ile HİSÇİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYCİLİK = İHTİBARİYE = EMPIRICISM[İng.] = EMPIRISME[Fr.] = EMPIRISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYCİLİKTE:
SAYMAYA YÖNELİK
ile VARSAYIMA YÖNELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bacon. İLE Galileo. )

- DENEYEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖZLEMLEYEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DİNLEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Aptal/ahmak". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< "Yarı akıllı". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Akıllı. )
( DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYENİ, DİNLERLER]
DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYEN, RAHAT EDER]
DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYEN, DİN SAHİBİ OLUR] )

- DENEYEREK DENEYİMLEDİKLERİMİZ ile/ve/||/<> DENEYİMLEYEREK DENEDİKLERİMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM YAŞAYAN BENLİK ile/ve/<> GÖZLEMLEYEN BENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoğun bir deneyim yaşayan kişi, güven ve cesâret yayar. )
( Gerçek benliğin bulunabilmesi için sahte olanın terk edilmesi zorunludur. )
( Düşüncelerinizi, duygularınızı, sözlerinizi ve eylemlerinizi gözleyin. )
( A man who is intense in his experience will radiate confidence and courage.
The false self must be abandoned before the real self can be found.
Watch over your thoughts, feelings, words and actions. )

- DENEYİM:
YAŞLANARAK
değil YAŞAYARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile/ve/<> ANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ve ANIMSATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deneyimi aktaramazsınız fakat yol gösterebilir ve anımsatabilirsiniz. )

- DENEYİM ile/ve BİRİKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrudan deneyim, tek geçerli doğrulamadır. )
( Geçmiş deneyimlere göre davranmayalım, yeniden deneyelim. )
( Tüm deneyim, imgelemeden doğmuştur. )
( Direct experience is the only valid confirmation.
All experience is born of imagination. )

- DENEYİM ile/ve/||/<> DENEYİMLENİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile/ve/||/<>/> DÜZENLEYİCİ DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile İLM-İ LEDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi öğrendiğin. İLE Allah'ın öğrettiği. )

- DENEYİM ve/||/<>/> KENDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile KULLANIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deneyim, kişinin başına gelen değil, başına gelenle ne yaptığıdır. )

- DENEYİM ile/ve PAYLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM = TECRİP = EXPERIMENT, EXPERIENCE[İng.] = ERFAHRUNG, EXPERIMENT[Alm.] = EXPÉRIMENTATION, EXPÉRIENCE[Fr.] = EXPERIENTIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile/değil/yerine/> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ümit, her zaman, deneyimi yener. )

- DENEYİM ile/ve/||/<> ZİHİNSEL/OLGUSAL DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMCİ MATEMATİK ile/ve METAFİZİK MATEMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİME AÇIK/LIK ile/ve/<> DIŞADÖNÜK/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLEME ile İÇSELLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLEMEK ile/ve/<>/>/< DEYİMLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLEMEK ile/ve/<> GÖZLEMLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLER:
NİTELİKSEL
ile/ve/||/<> YÖNELİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMLEYEN ile/ve/||/<> DENEYİMLEME BAĞI ile/ve/||/<> DENEYİMLENİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİMSEL TAMAMLIK ile SONUÇLU TAMAMLIK ile TÜMEL TAMAMLIK ile YAKIN GEÇMİŞ TAMAMLIK ile TAMAMLIK GÖRÜNÜŞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYLENEBİLİR BİLGİ ile/ve/değil/<> DENEYİMLENEBİLİR BİLGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/değil DENEYİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYSEL ile/ve/<>/değil/yerine RASTLANTISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Denge için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Denge için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ile/ve/<> DİNGİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/=/< DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ile EŞİTLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/<> HUZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/||/<>/> KONFOR[=> ÇÜRÜME] ve/||/<>/> SORUN ve/||/<>/> KARMAŞA ve/||/<>/> ÇÖZÜMLER/ÇARELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En "dengeli" ya da eşit durum, ölümdür. VE/||/<>/> En konforlu durum, çürümedir ve mezarlıktadır. VE/||/<>/> En büyük/ciddi "sorunlar" ile harekete geçilir. VE/||/<>/> En hareketli ortamlarda karmaşa ve kargaşa oluşur. VE/||/<>/> Daha iyi/nitelikli/isabetli çözümler oluş(tur)maya başlarız. )

- DENGE ve/||/<> SÜKÛNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGELEYİCİLİK ile/ve BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dengeli KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGELİ ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGELİ ile/ve/||/<> İYİLEŞTİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGİ ile/ve GUARDIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sivrisinekten geçer. İLE/VE Sudan geçen bir parazit. [Bağırsaklara yerleşiyor. 3-4 gün ateş yapıyor. İshal ve gaz çıkışı en önemli işaretleri. Bir hapla bu parazitin yok edilmesi gerekiyor.]
[Papua Yeni Gine'de sıkça karşılaşılan hastalıklar] )

- DENGİNİ ARAMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ ARAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGİNİ BULMAK ile/ve/||/<>/> DENGENİ BULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİR ile DENİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ ARSLANI ile YELELİ DENİZ ARSLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney kutbunda yaşarlar. )

- DENİZ ASLANI/FOK ile DENİZ AYISI/İNEĞİ (MANAT)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gebelik süreleri 11 aydır. Her seferinde tek bir yavru doğurur. Doğurunca hemen bir yenisine gebe kalır. İLE 1.5 - 2 m. boyunda, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi. )

- DENİZ ASLANI ile/değil TAKLİTÇİ AHTAPOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ BÖRÜLCESİ PİŞİRMEK/KAYNATMAK:
SOĞUK SUDA
değil KAYNAR SUDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fokurdayan kaynar suda, ateşi ve haşlama süresini iyi ayarlamak, yumuşamasını sürekli takip etmek gerekir. Saplarından da titizlikle sıyırmayı gerektirir. Üzerine de (sızma) zeytinyağı ve limon sıkarak yemeye hazırdır. [Bitkinin kendi tuzlu olduğundan dolayı da, tuz atmamak gerekir.] )

- DENİZ FOKU ile/ve GÖL FOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sadece Baykal Gölü'nde yaşar. )

- DENİZ KAPLUMBAĞALARI ALT SINIFLARINDA:
SİNİ
ile D.KAPLUMBAĞASIGİLLER ile ZEYTİN RENKLİ ile ARCHELON ile PROTOSTEGA ile TOXOCHELYIDAE ile THALASSEMYDIDAE ile PROTOSTEGIDAE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki yılda bir çiftleşirler.[Altı yuvaya kadar, her yuvaya yüzden fazla yumurta bırakabilir.][Yavrular, yaklaşık altmış günde yumurtalarından çıkarlar.] İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... )

- DENİZ KAPLUMBAĞALARINDA:
CARETTA CARETTA/KUTU KAPLUMBAĞASI
ile YEŞİL KAPLUMBAĞA/CHELONIA MYDAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Caretta Caretta Kaplumbağa'larının yumurtlama dönemi: 25 Mayıs - 30 Temmuz arasında yumurtlama, 01 - 30 Ağustos arasında yumurtadan çıkışlar!!! )
( Özellikle Çıralı - Antalya sahilinde onları izleyerek ve bu ilgi sayesinde sahilin talan edilme girişimlerini engellemeye destek olmanızı rica ederiz!!! )
( Ayakların dış tarafında, iki tırnak bulunur.[Ön ayakları, palet biçimini almıştır. Ön ayaklar, arka ayaklardan daha büyüktür.] İLE Ön ayaklarında, bir tırnak bulunur. )
( Kabukların arkası, kalp biçimindedir. Kabuk, açık renkli; sırt, kırmızı ve kahverengidir. İLE Kabukları daha koyu kahverengidir. )
( Büyüklükleri, 1 m.'dir. 40-150 kg. ağırlığında olabilirler. İLE Büyüklükleri, 1.40 cm. olabilir. 30-100 kg. olanlarına rastlanılabilmektedir. )

- DENİZ KAPLUMBAĞASI ile DERİ SIRTLI DENİZ KAPLUMBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ KAPLUMBAĞASI ile ŞAHİN GAGALI/GÖKKUŞAĞI PARLAYAN DENİZ KAPLUMBAĞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile Şahin Gagalı Deniz Kaplumbağası )

- DENİZ KULAĞI ile/<> DENİZ KESTANESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz kulağı yavruları, deniz kestanesinin koruması altında olabilir. )

- DENİZ OTOBÜSLERİNDE:
AUTHORISED PERSONNEL ONLY
yerine ANCAK YETKİLİ KİŞİ GİREBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ ÖRDEĞİ ile YABAN ÖRDEĞİ/ANGUT ile PEKİN ÖRDEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ SALYANGOZU ile/ve KÖPEK DENİZ SALYANGOZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ SEVİYESİ ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ TAŞITLARINDA:
SANCAK
ile/ve İSKELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ ÜSTÜ ile/ve DENİZ ALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ YENGECİ ile TATLI SU YENGECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ YILANI ile ÇİZGİLİ DENİZ YILANI ile MERCAN YILANI ile OK YILANI ile MIZRAK YILANI ile SU YILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hint Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a kadar ılık sahil sularında bulunurlar. Tamamının yüzgeç benzeri bir kuyruğu bulunur ve çoğu onlara yılan balığı benzeri bir görüntü kazandıran yandan basık bir gövdeye sahiptirler. Solungaçları bulunmaz ve soluk alabilmek için düzenli olarak yüzeye çıkmak zorunda kalırlar. Bazıları tüm yılanlar arasındaki en güçlü zehire sahiptirler. Bazıları uysal yaradılışlı ve sadece uğraşıldıklarında ısırırlarken iken bazıları da daha fazla saldırgandır. 62 türü kapsayan 17 cins bulunmaktadır. İLE Kırmızı olan gövdesinde, halka biçiminde siyah lekeler bulunan bir Amerikan yılanı. İLE Başı pullu, boyu iki metre kadar olan, zehirli ve tehlikeli bir yılan. İLE Andlar'ın doğusunda, Güney Amerika'nın kuzey kesimlerindeki tropik alçak bölgelerinde bulunan bir çukur engerek türüdür. Tanımlanmış herhangi bir alt türü bulunmamaktadır. İLE Suyılanıgillerden, uzunluğu 50 cm. olan, su kenarlarında ve bağlarda yaşayan bir yılan. )
( 50'den fazla deniz yılanı türü bulunmaktadır. )
( Deniz yılanlarının bazıları, en zehirli kara yılanı olan kara mambalar kadar zehirli olabilir. )

- DENİZ YILANI ile/değil TAKLİTÇİ AHTAPOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ/OKYANUS ile/değil BATYAL[< Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL 200 ilâ 1.000 m. arasında derinliği olan deniz. )

- DENİZ ve/||/<> DALGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji. VE Etki eden enerji. )

- DENİZAĞZI/AHMEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suyun içinde sürekli açılıp kapanan bir deniz canlısı. )

- DENİZALTININ:
SOL KANADI
ile/ve/||/<> SAĞ KANADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışbükey. İLE/VE/||/<> İçbükey. )
( Ön tarafta bulunan sol kanat açılarak, basıncın, alttan itmesi ve motor/pervâne desteğiyle yüzeye çıkılır. İLE/VE/||/<> Ön tarafta bulunan sağ kanat açılarak, basıncın, üstten bastırması ve motor/pervâne desteğiyle dalış yapılır. )

- DENİZANASI ile/ve KUTU DENİZANASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE En zehirlisidir. [Tek bir kerede çıkan zehir, aynı anda 60 yetişkini öldürebilir.] )
( ... İLE/VE Pasifik sularında yaşarlar. )
( ... ile Kutu Denizanası )

- DENİZANASI ile PUSULA DENİZANASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZASLANI ile AVUSTRALYA DENİZASLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZASLANI ile FOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha kalın kürkü vardır. İLE Daha yağlıdır. )
( Kulakları gözle görülür. İLE Arka kanatları arkaya doğru bakar. )
( Fokların gözleri deniz altında bulanık görmez. )
( Fok ile Denizaslanı iskeletlerinin farkları )
( Alttaki. İLE Üstteki. )

- DENİZASLANI ile GÜNEY DENİZASLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZATI ile KÜÇÜK/CÜCE DENİZATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denizatlarının dişileri, sırtlarındaki şeritlerden anlaşılmaktadır. )
( ... İLE Endonezya resiflerinde yaşarlar. )

- DENİZATI ile YAPRAKSI DENİZ EJDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZATI ile YOSUN BİÇİMİNDE DENİZATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZAYGIRI/MORS[Laponca] ile FOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüm memeliler arasında, sütü, en yağlı olandır. [Yavrusunun hızlı büyümesinin zorunluluğundan dolayı][Birkaç hafta içinde sütten kesilirler] )
( Mors/Denizaygırı ile Fok )

- DENİZAYGIRI/MORS ile PASİFİK DENİZAYGIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Alaska'da ve Kuzey Kutbu'nda yaşarlar. )

- DENİZCİLİK ile/ve ASTRONOMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZCİLİK ile GEMİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZÇAKISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuma, dikine gömülerek yaşayan, çakı diye de adlandırılan, 20 cm. boyunda, ikiçenetli yumuşakça. [Lat. SOLEN] )

- DENİZÇAKISI ile DENİZDANTELİ ile DENİZGERGEDANI ile DENİZHIYARI[HOLOTÜRİT (Yun.)] ile DENİZISIRGANLARI ile DENİZİĞNESİ ile DENİZİNEĞİ/MANATİ[MANATEE] ile DENİZKADAYIFI ile DENİZKAZI ile DENİZKEDİSİ/DENİZMAYMUNU ile DENİZKESTANESİ ile DENİZKIRLANGICI ile DENİZKOZALAĞI ile DENİZKÖPÜĞÜ ile DENİZKULAĞI ile DENİZMARULU ile DENİZMENEKŞESİ ile DENİZÖRDEĞİ ile DENİZÖRÜMCEĞİ ile DENİZPALAMUDU ile DENİZREZENESİ ile DENİZŞAKAYIĞI ile DENİZTARAĞI ile DENİZTAVŞANCILI/BALIKKARTALI ile DENİZTAVŞANI ile DENİZYILANI ile DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuma, dikine gömülerek yaşayan, çakı diye de adlandırılan, 20 cm. boyunda, ikiçenetli yumuşakça. İLE Sıcak denizlere özgü, taşımsı bir tür polip birikintisi oluşturan deniz hayvanı. İLE Balinagillerden, 8-10 m. uzunluğunda, erilinin üst çenesinde iki uzun diş bulunan bir deniz memelisi. İLE Denizhıyarlarından, boyu 25 cm. kadar olabilen, yuvarlak ve yumuşak gövdeli derisidikenli. İLE Salgıladıkları sıvılarla insan derisinde, ısırgan etkisi uyandıran, iri medüzleri içine alan selentereler sınıfı. İLE Yuvarlak somaklı, gövdesi ince ve uzun bir deniz balığı. İLE Amerika ve Afrika'nın tropikal kıyı sularında yaşayan, 2-3 m. uzunluğunda deniz memelisi. İLE Esmer suyosunlarından bir deniz bitkisi. İLE Denizde yaşayan, ayakları yüzgeç biçimindeki tüm kaplumbağalara verilen genel ad. İLE Yazın, kutup bölgelerinde yaşayan, kışın, ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı, yabani bir tür kuş, akbaş. İLE Tümbaşlılar takımından, gövdesi ince uzun, büyük başlı, derin ve büyük denizlerde yaşayan bir balık. İLE Hareket edebilen dikenlerle örtülü, yuvarlak kalker kabuklu, derisidikenlilerden bir yumuşakça. İLE Balıkçın. İLE Konik biçimli, kavkısında bir yarık bulunan karındanbacaklı yumuşakça. İLE Lületaşı. İLE Yassı kavkılı, içi sedefli, 10 cm. uzunluğunda bir deniz yumuşakçası. | Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış ya da kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy ya da körfez, lagün. İLE Sığ sularda bulunan, ince, levhaya benzeyen yaprakları olan yeşil suyosunu. İLE Çançiçeğinin bir türü. İLE Perdeayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, denizördeği, fırtınakuşu. İLE Kabuklu bir böcek türü. İLE Kıyı kayalarının üzerinde, yapışık olarak yaşayan, beyaz kalkerli plakalarla çevrili, koni biçiminde, küçük, kabuklu bir böcek. İLE Maydanozgillerden, deniz kumsallarında bol olarak yetişen, ıtırlı bir bitki. İLE Kayalıklara yapışık olarak yaşayan, dokunaçları çok ve uzun, güzel renkli bir polip türü. İLE İkiçenetli kabuklu bir yumuşakça türü. İLE Ağız dokunaçları geniş ve etli, uzun, çıplak gövdeli deniz yumuşakçası. İLE Yılanlar takımından, çok zehirli, kürek biçiminde, yassı kuyruklu, Hint ve Pasifik Okyanuslarında yaşayan bir hayvan. İLE Denizyıldızlarından, yıldız biçiminde, beş kolu olan, kayalıklar üzerinde yaşayan derisidikenli. )

- DENİZE EN UZAK BAŞKENT:
ULAN BATUR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en soğuk başkenti olarak görenler de vardır. )
( 1778 yılında kurulmuştur. Halha dilinde, "Kızıl Kahraman" anlamına geliyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1350 m. Dört dağın çevrelediği kentte, yazın sıcaklık 30 dereceye yükselirken, kışın -30 dereceye kadar düşebiliyor. Pekin ile St. Petersburg arasındaki "Çay yolu" üzerinde yer almaktadır. )

- DENİZFİLİ ile GÜNEY DENİZFİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Erilleri, dişillerinden 6 kat daha büyüktür.[4 ton ağırlığındalardır.] )
( Suyun altında, 2 saat kalabilirler. [1.5 km. derine inebilirler.][Vurgundan kaçınabilmek için ciğerlerindeki tüm havayı boşaltırlar ve damarlarındaki emilmiş olan oksijeni kullanırlar.][Daldıklarında, kalp atışları dakikada 94'e kadar düşer.] )
( Gövdelerinde, çoğu memelinin 2 katı kadar kan vardır. )

- DENİZİNEĞİ ile DUGONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZİNEĞİ ile STELLER DENİZİNEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ne yazık ki, soyu tükenmiştir. :( )

- DENİZKIZI ile DENİZ KIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Balık. İLE Mitoloji. )

- DENİZLİ ile/ve VAN ile/ve MALATYA ile/ve NİĞDE ile/ve UŞAK ile/ve ISPARTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZYILDIZI ile GÜNEBAKAN DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kevgire benzeyen ve Madreporite adı verilen açıklıklarından içeri deniz suyunu alır ve içerideki mekanizmayla ayak tüplerine dağıtır. [Suyu sürekli alıp vererek şaşırtıcı şekilde hızlı hareket eder. (Bazı türleri dakikada 1 metre gidebilmektedir.)] )
( Alt kısımlarını kaplayan çok görevli yüzlerce tüp bacak bulunur. [Soluk almak, hareket etmek ve kendini avına yapıştırmak üzere] )
( Bacaklarının ucunda ışık algılayıcısı görevi gören "göz noktaları" bulunur. )
( Her bir bacak üstünde büyük eşeysel örgenler bulunur fakat bu örgenlerini açamadıkları için erili dişilden ayırmak olanaksızdır. )
( Yumurtlarken öbekler oluştururlar. [Eril olanlar yumurta görürse spermlerini suya bırakır. Dişiller etrafta sperm görürse bir seferde 2.5 milyon kadar yumurta salabilir. ] ( Derilerindeki duyu hücreleri sayesinde avlarının etrafa saldığı kokular, koku tüyleri aracılığıyla algılanır ve kimyasal değişime tepki verilir. )
( "Ön"leri ya da "arka"ları yoktur. [Yıldız şeklinde olmalarından dolayı] )
( Bir ağzı ve bir kloak'ı bulunur. [Ağız altta, kloak üstte!] )
( Bir parçaları kopsa bile yeniden oluşturabilmektelerdir. [Linckia türü, büyük bir bölümünü bile tekrar oluşturabilir. (Büyük bir kol, küçük bir gövde ve dört küçük kol olarak başlar.)] )
( Olgunlaşmış olanlarının dikenli derileri kendilerini kızdıracak herşeyi sokabilecek küçük kıymıklarla kaplıdır. )
( Asalaklardan korunmak için kendi derilerini tımar edebilirler. [Luidia adlı türü, yakalandığı zaman bir anda kendini parçalara ayırabilir.] )
( İstiridyelere yaklaşık 30 dk. boyunca uyguladığı düşük basınçla kabuklarını açtırırlar. )
( 1600 kadar türü bilinir. )
( ASTER )

- DENİZYILDIZI ile GÜNEŞ DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZYILDIZI ile TRİTON DENİZYILDIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENK/LİK ile/ve ÖZDEŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENKLEM DERECELERİ/TİPLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENKLEM ile/ve ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENKLEMLERDE EŞİKLER:
PİSAGOR
ile/ve/||/<>/> LOGARİTMA ile/ve/||/<>/> TÜREV ile/ve/||/<>/> KARMAŞIK SAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( )

- DENKLİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENKLİK ile İZDÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENOUNCE/DISSOLUTION >< RATIFICATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fesih. >< Onay. )

- DENSE vs. "HEAVY"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENSE vs. BUSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENSITY vs./and SHARING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENSİZ/LİK ile/ve/<> DANGALAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENSİZ/LİK ile/ve/<> PATAVATSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENTROLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaç bilimi. )

- DENY vs. REJECTION vs. OBJECTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEONDROKRONOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İklim değişikliklerini inceleyen bilim dalı. )

- DEONTOLOJİ(ÖDEV BİLİMİ) = İLM-İ VEZAİF = DEONTOLOGY[İng.] = DÉONTOLOGIE[Fr.] = DEONTOLOGIE[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPAR[Fr.] değil/yerine ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPARTMAN değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPENDENCE vs. ATTACHMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPENDENT vs. DEPENDANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPLAZMOLİZ değil/yerine/= SU ALMA/YUTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPO/KÖMÜRLÜK değil/yerine EV/OFİS/APARTMAN/PARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPO ile/ve/||/<> ANTREPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPO ile HANGAR[Fr. < Cerm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Uçak, araba, tarım aracı, eşya gibi nesneleri barındırmaya yarayan, kapalı yer. )

- DEPO değil/yerine/= YIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPOLANANIN DİLİ ile/ve/değil/yerine KULLANILANIN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPOZİT değil/yerine/= GÜVENCE AKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPREM, ÖLDÜRMEZ ve/||/<> KUSURSUZ CİNAYET YOKTUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki]/[fakat] Kötü yapı öldürür. VE/||/<> Kusurlu soruşturmalar vardır. )

- DEPREMDE:
ÇÖKMEK
ile/ve/||/<> KAPANMAK ile/ve/||/<> TUTUNMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
()

- DEPREMDE:
P DALGASI
ile/ve/> S DALGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPREMDE:
RICHTER ÖLÇÜMÜ
ile/ve/yerine MMS[Moment Magnitude Scale-Moment Büyüklüğü Ölçeği]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 600 km.lik mesafede meydana gelen sismik dalgaları ya da titreşimi ölçer. İLE/VE/YERİNE Depremin açığa çıkardığı enerjinin ifade edilmesidir. Fayın iki parçası arasındaki kayma mesafesini etkilenen toplam alanla çarpar. )
( Depremde İlk 72 Saat )

- DEPRESİF ile MELANKOLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [günümüzde] Hem erilde, hem dişilde. İLE [eskiden][daha çok] Dişilde. )

- DEPRESSION vs./and DISTRESS/BOREDOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPRESYON değil/yerine/= BUNALIM, ÇÖKÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPRESYON ile DEMANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPRESYON ile MELANKOLİ ile HİSTERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Modern çağda. İLE Ortaçağda. İLE Antik çağda. )
( Daha çok bayanlarda görülen ortak hastalıklardan. )
( Dünyada her yıl bayanların %10'u, bayların 3-4'i ciddi boyutta depresyona girmektedir. )

- DEPRESYON ile MUTSUZ OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DER-DEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TUTMA, ELDE ETME )
( ELDE OLAN, YAPILMAKTA OLAN )

- DER-UHDE[Fars.] değil/yerine/= ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sur kapısı. )

- DERC[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sokma, arasına sıkıştırma. | Gazteye yazma. | Toplama, biriktirme. )
( Hattatların yazdıkları meşk tomarı. )
( Nakışlı kâğıda yazılmış yazı. )

- DERDE DEVÂ ile/ve/değil DERDE TESELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERDE:
DERMAN
ile/ve/değil/yerine/||/<> TESELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERDE:
DEVÂ
ile/ve/değil/yerine/<> TESELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdede. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Zihinde. )

- DERDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YEDİ GEZEGEN )

- DERDEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TUTMA, ELDE ETME )
( ELDE OLAN, YAPILMAKTA OLAN )

- DERE KENARI ile DERE YATAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERE TEPE (YÜRÜMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERE ile/ve/<> ÇATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle, yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı. | İki dağ arasındaki uzun çukur. | Damlarda, yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko ya da kiremit yol. İLE/VE/<> İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı. | Yapışık, ikiz meyve. | Kavgacı. )

- DERE ile ÇAY ile IRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERE ile/ve/<> IĞIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Belirli olmayacak kadar yavaş akan su. )

- DERE ile KÜÇÜK DERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEREBEYLİK ile/değil/yerine/<>/> DEVLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECE ile/ve DEĞER/LENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECE ile/ve DEREKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECE ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECE ile GRADO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir sıvının içindeki alkol derecesi. )

- DERECE ile KERE/KEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECE ile KERTE/RADDE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECE ile SEVİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECELENDİRİLEBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERECELENDİRİLEBİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GRADABILITY )

- DEREOTU ile YABANTIRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sulak yerlerde yetişen, bir tür dereotu. )

- DERGÂH - KOLHOS - KİBUTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ/GAZETE OKUMAK ZAMANINI VE YERİNİ BİLMEK[ARKADAŞ VE YAKINLARIN YANINDA değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ ile/değil BELLETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi, bilim dergisi. )

- DERGİ ile/ve DERGİ-KİTAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE "COGITO", "US DÜŞÜN VE ÖTESİ" dergileri gibi. )

- DERGİ ile/ve KİTAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERGİ ile/ve KİTAP DERGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEVKUTE: Süreli yayın. )

- DERHAL ile HEMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİ ALT TABAKASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİ KIRIŞIKLIĞI ile YAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂJENG[Fars.]: Yaşlılıktan ya da öfkeden dolayı beliren kırışıklık. )

- DERİ[Tr.] ile DERÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan ve hayvan gövdesini kaplayan, tüy/kıl ya da pulla kaplı örtü. İLE Farsça'nın düzgünü/fasîhi/sahîhi. | Havası iyi, yeşilliği bol olan dağ eteği. )

- DERİ ile/ve/değil PUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve/değil SEFAT )

- DERİMİZİN "RENGİ" değil/yerine DEĞERLERİMİZİN RENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN BİR SOLUK ve/||/<> DERİN BİR ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN DERİN (DÜŞÜNMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN DÜŞÜNME ve/<> TAHAMMÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN DÜŞÜNMEK(TEFEKKÜR) ile/ve UYUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uykunun karanlığı bile tazeleyici ve gençleştiricidir. )
( Uyanıkken bilinçlisiniz; uyurken sadece canlısınız. )
( FİKR-İ AMÎK[Ar. < UMK]: DERİN DÜŞÜNCE )

- Derin kalın değil! KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN KONU ile CİDDİ KONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Derin KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Derin KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN/LİK ile/değil ABİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği bölüm. )

- DERİN/LİK ile/ve TUTARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinlik, kişinin en kapsamlı gereksinimlerine olan hassaslığında yaratılan dengeden söz eder. Tutarlılıksa güvenilirliğe değinir. )

- DERİN/LİK ile/ve UZAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİN/YOĞUN/GENİŞ DÜŞÜN(E)MEMEK ile/değil/<> BİLGİSİZLİK/DÜŞÜNCESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgisizlik de, bilgi de zihindedir, gerçekte değil. )
( Bilgisiz olup, doğruyu savunacağına; bilgili olup, yanlışı savun! )

- DERİN ile/ve/değil SAKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Derinlemesine KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLEŞME ile/ve/||/<> KALICILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLEŞMEK ile/ve UZAKLAŞMAK/YAKINLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLEŞTİRME ile/ve/||/<> DUYARLILAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLEŞTİRMEK ile/ve/<> BESLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLEŞTİRMEK ile OTURTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Derinliği DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLİK ile/ve/değil EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLİK ve/||/<>/> İSKANDİL[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<>/> Denizin derinliğini ölçme. | Bu iş için kullanılan araç. )

- DERİNLİK ile/ve SERİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLİK ile/ve/<> YAYILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Derinlikli KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİŞİK >< SEYRELTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERKENAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir metnin hâmişlerine(kenarlarına) konuyla ilgili düşülen notlar. )

- DERLEME ile KOLAJ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERLEMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERLEYİP TOPARLAMA ile/ve/<> ANIMSATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERLEYİP TOPARLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERLİ TOPLU (OLMAK, HALE GETİRMEK/SOKMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERLİ-TOPLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERMAN ile ŞİFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dermanlı KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERME-ÇATMA (BİR YERDE YAŞAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERNEKLER [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERNEKLER [HEM PAYLAŞILABİLİR, HEM DE PAYLAŞILMAZ; NE PAYLAŞILIR, NE DE PAYLAŞILMAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERNEKLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERNEKLER [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS ÇALIŞMAK ile/ve/> (NİTELİKLİ/AYRICALIKLI) ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS YAPMAK ile/değil/yerine DERS(İ) İŞLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS ile/ve DERS-İ AAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS ile/ve MÜTÂLAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Camide. İLE/VE Medresede. )

- DERS ile/ve MÜTÂLAA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS ile/ve/<> ÖDEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenen/alınan dersleri üşünmeden, ertelemeden, gereksiz görmeden sıcağı sıcağına ödevlerle tekrarlamak gerekir! )

- DERS ile/yerine SOHBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Dersten sonra KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT HALİ ile ZEVK HALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT SAHİPLİĞİ ile/ve/değil ADANMIŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT[Fars. < DERD] ile TASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dert icat etmek zorunda değiliz! )
( Üzüntü. | Hastalık. | Ağrı. | Sorun, kaygı. | Ur. İLE Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. | Tatmin edici olmayan ya da tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici düşünce ve duygu. )

- DERT ile/ve ADANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ve/<> DERMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERMAN ARARDIM, DERDİME
DERDİM, BANA DERMAN İMİŞ

BURHAN ARARDIM, ASLIMA
ASLIM, BANA BURHAN İMİŞ )
( SÖYLEMEM KİMSEYE DERDİMİ,
DERMANIM OLMASIN DİYE! )
( Derdini bilen, dermanını bulmuş demektir. )
( Derdine derman olmayacak ortamda derdini konuşmak edepsizliktir! )
( I was seeking the recipe to my trouble...
I saw that, my trouble was the recipe...

I was seeking the evidence to my essense...
I saw that, my essense was the evidence... )

- DERT ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DERS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile KONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile MERAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile/ve MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile/ve/yerine NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaştıkça, azalır. İLE/VE Paylaştıkça, artar. )

- DERT ile/ve/= NİTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baki olan bir dert edin! Bu fâni dünyada. )
( Ehl-i derdin sohbetine mahrem et! )
( Söylemem derdimi hemderde bile! )
( Allah derdinizi artırsın! )

- DERT ile SIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendinize zulm etmek için yollar icat etmeyin! )

- DERT ile SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile/değil/yerine UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERTLERİ "ÇOK/BÜYÜK" OLAN ve/||/<>/> GÜLÜŞÜ SICAK OLAN :)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERTLERİN ARTMASI ile/değil GERÇEKLERİN ANLAŞILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERTLEŞME ile/ve "DERS" (ÇIKARMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERTLİ ile/ve/<> EDİP ile/ve/<> ÂŞIK ile/ve/<> ÂRİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Derdini] Yalın anlatan. İLE/VE/<> Hoş anlatan. İLE/VE/<> Haliyle anlatan. İLE/VE/<> Gülümseyişiyle örterek anlatan. )

- DERTSİZ KİŞİ ile/ve/<> AŞSIZ KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan değil. [Bunu anlayın!] İLE/VE/<> Hayvan cinsi. [Bunu dinleyin!] )

- DERÛN/Î
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İÇ ÂLEMİNE İLİŞKİN )
( İÇ ÂLEMİNE İLİŞKİN )
( GÖNÜL, KALP )

- DERVİŞ:
DÜNYA
ve/||/<> İKİYÜZLÜLÜK ve/||/<> VARLIK ve/||/<> YALAN ve/||/<> KÖSNÜ/ŞEHVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERVİŞ: DAL ve/||/<> RA ve/||/<> VAV ve/||/<> YE ve/||/<> ŞIN )

- DERVİŞ'İN:
DIŞI
ile/ve/||/<>/< İÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şeriat. İLE/VE/||/<>/< Hakikat. )

- DERVİŞ/LİK ve/||/<>/> KENDİNİ "YOK ETMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERVİŞ ile/ve ABDAL/TORLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Gezgin derviş. )

- DERVİŞ ile/ve ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Önce nefsini yok etmeye çabalar. İLE/VE Önce aklını yok etmeye çabalar. )
( Âşık'ın uykusu: Hâl-i istiğrak. Gözü uyur ama, özü uyumaz. )
( Âlimlerin uykusu ibâdettir. )
( DERVİŞ: Başına gelmiştir ve fakat anlamamıştır. )
( Tüm tarikatlerde bazı (hal üzere) yol alanlar. İLE/VE (Alevi-)Bektaşî'likte. )

- DERVİŞ =/||/<>/< DÜŞMANI OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERVİŞ ile/ve/değil EŞİK
[