BEN - ben
( ZAT - SIFAT )
( I - ME )

İNSAN - BEŞER

HAKİKAT - GERÇEKLİK
( TRUTH - REALITY )

LETÂFET (LÂTİF) - KESÂFET (KESİF)
( SUPTILE - DENSE )

NÖRON - HÜCRE
( NEURON - CELL )

FARKINDALIK - BİLİNÇ
( AWARENESS - CONSIOUSNESS )

O - BEN
( HE/SHE/IT - ME )

ÖYLE - BÖYLE
( LIKE THAT - LIKE THIS )

HÜCRE/BEYİN/ZİHİN - GÖVDE
( CELL/BRAIN/MIND - BODY )

GÖZ - YÜZ
( EYE - FACE )

YÜZ - GÖVDE
( FACE - BODY )

DÜŞÜNME - EYLEM
( TO THINK - ACTION )

 

TOPRAK - AĞAÇ
( SOIL/LAND - TREE )

ÖZNE - NESNE
( SUBJECT - OBJECT )

ÖZ - DIŞAVURUM
( ESSENCE - EXPRESSION )

ÖZ - KALIP
( ESSENCE - MATRIX )

ÖZ - NE

VARLIK BİLİM - BİLGİ BİLİM
( ONTOLOGY - EPISTEMOLOGY )

MUHABBET - SOHBET

SINIRSIZ - SINIRLI
( UNLIMITED - LIMITED )

(......-SIZ) - (....-LI)
( (......-LESS) - (WITH ...) )

BELİRSİZ - BELİRLİ
( INDEFINITE - DEFINITE )

OLMUŞ - HAM
( RIPE - UNRIPE )

AN - ZAMAN
( MOMENT - TIME )

GECE/DÜN - GÜNDÜZ
( NIGHT - DAY )

UNISEKS - SEKS
( UNISEX - SEX )

BOŞLUK - HACİM
( CAVITY - VOLUME )

UZAY - DÜNYA
( SPACE - EARTH )

ATMOSFER - YER
( ATMOSPHERE - LAND )

GAZ - KATI
( GAS - SOLID )

GÖRÜNMEZ - GÖRÜNÜR
( INVISIBLE - VISIBLE )

HERŞEYİ İÇİNE ALAN - HERŞEYİN İÇİNDE OLAN
( INCLUDES EVERYTHING - IN EVERYTHING )

SİNERJİ - ENERJİ
( SYNERGY - ENERGY )

ENERJİ - MADDE
( ENERGY - MATTER )

MÂNEVÎ - MADDÎ

NİTELİK - NİCELİK
( QUALITY - QUANTITY )

ÖLÇÜLEMEYEN - ÖLÇÜLEBİLEN
( UNMEASURABLE - MEASURABLE )

BÖLÜNMEYEN/BÖLÜNEMEYEN - BÖLÜNEN/BÖLÜNEBİLEN
( INDIVISIBLE - DIVISIBLE )

AYNA - GÖRÜNTÜ
( MIRROR - VISION )

MARİFET - VERİ
( KNOWLEDGE - DATA )

BÜTÜN - PARÇA
( ENTIRE - PIECE )

TOPLU - DAĞINIK
( GATHERED - SCATTERED )

TEK(İL) - ÇOK(ÇOĞUL)
( SINGULAR - PLURAL )

OBJEKTİF - SUBJEKTİF
( OBJECTIVE - SUBJECTIVE )

TOPLUMSAL - BİREYSEL
( SOCIAL - PERSONAL )

METAFİZİK - FİZİK
( METAPHYSICS - PHYSICS )

ORTAK ALAN - ALAN
( COMMON FIELD - FIELD )

BAĞLI - BAĞIMLI
( RELATED - DEPENDENT )

RİYÂZÂT - ORUÇ
( DIET - FASTING )

FORM - MORF
( FORM - MORPH )

ATON - İKANETON
( ATON - IKANETON )

DEVİM - DEVİNİM

NOMEN - FENOMEN

NUMENAL - FENOMENAL

MANİFEST - OCCULT


 
 
IŞIK - SES
( LIGHT - SOUND )

ATEŞ - ALEV
( FIRE - FLAME )

GAZ - BALON
( GAS - BALOON )

UZADUYUM - GÖSTERGE
( TELEPATHY - INTERNET )

MEKTUP - ZARF
( LETTER - ENVELOPE )

GÖZ - GÖZLÜK
( EYE - EYEGLASSES )

SİMGE - YAZI
( SYMBOL - TYPE )

TURBO - KANAT
( TURBO - WING )

ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE
( UNIVERSITY - FACULTY )

VARLIK - KAŞİF
( EXISTENCE - DISCOVERER )

DOST - ARKADAŞ

YOL - YOLCU
( WAY - PASSENGER )

SÜRÜCÜ - ARAÇ
( DRIVER - VEHICLE )

HABER - HABERCİ
( NEWS - MESSENGER )

ANTRENÖR - SPORCU
( TRAINER - ATHLETE/SPORTSMAN )

YÖNETMEN - OYUNCU
( DIRECTOR - ACTOR/ACTRESS )

İŞVEREN - İŞÇİ
( EMPLOYER - WORKER )

GEZGİN - TURİST
( TRAVELLER - TOURIST )

DÜZLÜK - ENGEBE
( FLATNESS - ROUGHNESS )

MAHCÛB - MEKŞUF

EN - DAM

DOKTOR - HASTA
( DOCTOR - PATIENT )

REASÜRANS - SİGORTA
( REINSURANCE - INSURANCE )

SİGORTALAYAN - SİGORTALANAN
( INSURER - INSURED )

ZENGİN - FAKİR
( RICH - POOR )

UÇAR - AYAKTA DURUR
( FLIES - STANDS )

YATAK - YASTIK
( BED - PILLOW )

ÇANTA - TAŞIYAN
( BAG - PORTER/CARRIER )

100 km.'den - 0'a (1 mm.'de ) - 10 m. kayar
( Stops from 100 km. to 0 (in 1 mm.) - Slides 10 m. )

 

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 105 kez incelenmiş/okunmuştur.  

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!