Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

BEN-ben'de

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs - 21 Mayıs 2024 arasında... ]

[21 Mayıs 2024]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs - 21 Mayıs 2024 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )

 


 BEN - ben

( ZÂT - SIFAT )
( I - ME )İNSAN - BEŞERHAKİKAT - GERÇEKLİK

( TRUTH - REALITY )LETÂFET (LÂTİF) - KESÂFET (KESİF)

( SUPTILE - DENSE )NÖRON - HÜCRE

( NEURON - CELL ) 

FARKINDALIK - BİLİNÇ

( AWARENESS - CONSIOUSNESS ) 
 

O - BEN

( HE/SHE/IT - ME ) 

ÖYLE - BÖYLE

( LIKE THAT - LIKE THIS ) 

HÜCRE/BEYİN/ZİHİN - GÖVDE

( CELL/BRAIN/MIND - BODY ) 

GÖZ - YÜZ

( EYE - FACE ) 

YÜZ - GÖVDE

( FACE - BODY ) 

DÜŞÜNME - EYLEM

( TO THINK - ACTION ) 

TOPRAK - AĞAÇ

( SOIL/LAND - TREE ) 

ÖZNE - NESNE

( SUBJECT - OBJECT ) 

ÖZ - DIŞAVURUM

( ESSENCE - EXPRESSION ) 

ÖZ - KALIP

( ESSENCE - MATRIX ) 

ÖZ - NE

 

VARLIK BİLİM - BİLGİ BİLİM

( ONTOLOGY - EPISTEMOLOGY ) 

MUHABBET - SOHBET

 

SINIRSIZ - SINIRLI

( UNLIMITED - LIMITED ) 

(......-SIZ) - (....-LI)

( ......-LESS) - (WITH ...) ) 

BELİRSİZ - BELİRLİ

( INDEFINITE - DEFINITE ) 

OLMUŞ - HAM

( RIPE - UNRIPE ) 

AN - ZAMAN

( MOMENT - TIME ) 

GECE/DÜN - GÜNDÜZ

( NIGHT - DAY ) 

UNISEKS - SEKS

( UNISEX - SEX ) 

BOŞLUK - HACİM

( CAVITY - VOLUME ) 

UZAY - DÜNYA

( SPACE - EARTH ) 

ATMOSFER - YER

( ATMOSPHERE - LAND ) 

GAZ - KATI

( GAS - SOLID ) 

GÖRÜNMEZ - GÖRÜNÜR

( INVISIBLE - VISIBLE ) 

HERŞEYİ İÇİNE ALAN - HERŞEYİN İÇİNDE OLAN

( INCLUDES EVERYTHING - IN EVERYTHING ) 

SİNERJİ - ENERJİ

( SYNERGY - ENERGY ) 

ENERJİ - MADDE

( ENERGY - MATTER ) 

MÂNEVÎ - MADDÎ

 

NİTELİK - NİCELİK

( QUALITY - QUANTITY ) 

ÖLÇÜLEMEYEN - ÖLÇÜLEBİLEN

( UNMEASURABLE - MEASURABLE ) 

BÖLÜNMEYEN/BÖLÜNEMEYEN - BÖLÜNEN/BÖLÜNEBİLEN

( INDIVISIBLE - DIVISIBLE ) 

AYNA - GÖRÜNTÜ

( MIRROR - VISION ) 

MARİFET - VERİ

( KNOWLEDGE - DATA ) 

BÜTÜN - PARÇA

( ENTIRE - PIECE ) 

TOPLU - DAĞINIK

( GATHERED - SCATTERED ) 

TEK(İL) - ÇOK(ÇOĞUL)

( SINGULAR - PLURAL ) 

OBJEKTİF - SUBJEKTİF

( OBJECTIVE - SUBJECTIVE ) 

TOPLUMSAL - BİREYSEL

( SOCIAL - PERSONAL ) 

METAFİZİK - FİZİK

( METAPHYSICS - PHYSICS ) 

ORTAK ALAN - ALAN

( COMMON FIELD - FIELD ) 

BAĞLI - BAĞIMLI

( RELATED - DEPENDENT ) 

RİYÂZÂT - ORUÇ

( DIET - FASTING ) 

FORM - MORF

( FORM - MORPH ) 

ATON - İKANETON

( ATON - IKANETON ) 

DEVİM - DEVİNİM
 
NOMEN - FENOMEN
 
NUMENAL - FENOMENAL
 
MANİFEST - OCCULT
 
 
IŞIK - SES

( LIGHT - SOUND ) 

ATEŞ - ALEV

( FIRE - FLAME ) 

GAZ - BALON

( GAS - BALOON ) 

UZADUYUM - GÖSTERGE

( TELEPATHY - INTERNET ) 

MEKTUP - ZARF

( LETTER - ENVELOPE ) 

GÖZ - GÖZLÜK

( EYE - EYEGLASSES ) 

SİMGE - YAZI

( SYMBOL - TYPE ) 

TURBO - KANAT

( TURBO - WING ) 

ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE

( UNIVERSITY - FACULTY ) 

VARLIK - KAŞİF

( EXISTENCE - DISCOVERER ) 

DOST - ARKADAŞ

 

YOL - YOLCU

( WAY - PASSENGER ) 

SÜRÜCÜ - ARAÇ

( DRIVER - VEHICLE ) 

HABER - HABERCİ

( NEWS - MESSENGER ) 

ANTRENÖR - SPORCU
( TRAINER - ATHLETE/SPORTSMAN ) 

YÖNETMEN - OYUNCU
( DIRECTOR - ACTOR/ACTRESS ) 

İŞVEREN - İŞÇİ

( EMPLOYER - WORKER ) 

GEZGİN - TURİST

( TRAVELLER - TOURIST ) 

DÜZLÜK - ENGEBE

( FLATNESS - ROUGHNESS ) 

MAHCÛB - MEKŞUF
 
EN - DAM
 
DOKTOR - HASTA

( DOCTOR - PATIENT ) 

REASÜRANS - SİGORTA

( REINSURANCE - INSURANCE ) 

SİGORTALAYAN - SİGORTALANAN

( INSURER - INSURED ) 

ZENGİN - FAKİR

( RICH - POOR ) 

UÇAR - AYAKTA DURUR

( FLIES - STANDS ) 

YATAK - YASTIK

( BED - PILLOW ) 

ÇANTA - TAŞIYAN

( BAG - PORTER/CARRIER ) 

100 km.'den - 0'a (1 mm.'de ) - 10 m. kayar

( Stops from 100 km. to 0 (in 1 mm.) - Slides 10 m. )

    
Bugün[ 21 Mayıs 2024 ]
itibariyle 81 başlık/FaRk ile birlikte,
81 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

- (......-SIZ) (....-LI)

( (......-LESS)
(WITH ...) )


- 100 km.'den 0'a (1 mm.'de ) 10 m. kayar


- ATEŞ ALEV


- ATON İKANETON


- AYNA GÖRÜNTÜ


- BAĞLI ile/değil BAĞIMLI


- BELİRSİZ BELİRLİ


- BEN - ben


- BEN ile/ve/değil/||/<>/< ben

( Başkalarının yanındaki. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Mutlak. )


- BÖLÜNMEYEN/BÖLÜNEMEYEN BÖLÜNEN/BÖLÜNEBİLEN


- BOŞLUK HACİM


- BÜTÜN PARÇA


- ÇALIŞTIRICI/ANTRENÖR SPORCU


- ÇANTA TAŞIYAN


- DEVİM DEVİNİM


- DOKTOR HASTA


- DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/> EYLEM


- DÜZLÜK ENGEBE

( FLATNESS
ROUGHNESS )


- EN DAM


- ENERJİ MADDE


- FARKINDALIK BİLİNÇ

( AWARENESS
CONSIOUSNESS )


- FORM MORF


- GAZ BALON


- GAZ KATI


- GAZYUVARI/ATMOSFER YER


- GECE/DÜN GÜNDÜZ


- GEZGİN TURİST

( TRAVELLER
TOURIST )


- GÖRÜNMEZ GÖRÜNÜR


- GÖZ GÖZLÜK


- GÖZ YÜZ


- HABER HABERCİ

( NEWS
MESSENGER )


- HAKİKAT GERÇEKLİK


- HERŞEYİ İÇİNE ALAN HERŞEYİN İÇİNDE OLAN


- HÜCRE/BEYİN/ZİHİN ile/ve/||/<>/> GÖVDE


- İNSAN BEŞER


- IŞIK SES

( LIGHT
SOUND )


- İŞVEREN İŞÇİ

( EMPLOYER
WORKER )


- MAHCÛB MEKŞUF


- MÂNEVÎ MADDÎ


- MANİFEST OCCULT


- MARİFET VERİ

( KNOWLEDGE
DATA )


- MEKTUP ZARF


- METAFİZİK FİZİK


- MUHABBET SOHBET


- NİTELİK NİCELİK

( QUALITY
QUANTITY )


- NOMEN FENOMEN


- NÖRON HÜCRE


- NUMENAL FENOMENAL


- O BEN


- OBJEKTİF SUBJEKTİF


- ÖLÇÜLEMEYEN ÖLÇÜLEBİLEN


- OLMUŞ HAM


- ORTAK ALAN ALAN


- ÖZ DIŞAVURUM

( ESSENCE
EXPRESSION )


- ÖZ KALIP

( ESSENCE
MATRIX )


- ÖZ NE


- ÖZNE NESNE


- REASÜRANS SİGORTA


- RİYÂZÂT ORUÇ


- SİGORTALAYAN SİGORTALANAN


- SİMGE YAZI


- SİNERJİ ENERJİ


- SINIRSIZ >< SINIRLI

( APERION >< PERION )


- SÜRÜCÜ ARAÇ


- TEK(İL) ÇOK(ÇOĞUL)


- TOPLU DAĞINIK


- TOPLUMSAL BİREYSEL


- TOPRAK AĞAÇ


- TURBO KANAT

( TURBO
WING )


- UÇAR AYAKTA DURUR


- UNISEKS SEKS

( UNISEX
SEX )


- ÜNİVERSİTE FAKÜLTE


- UZADUYUM GÖSTERGE


- UZAY DÜNYA


- VARLIK KAŞİF

( EXISTENCE
DISCOVERER )


- VARLIK BİLİM BİLGİ BİLİM


- VARSIL/ZENGİN[Fars. SENGİN] ile/>< YOKSUL/FAKİR

( )


- YATAK YASTIK

( BED
PILLOW )


- YOL YOLCU

( WAY
PASSENGER )


- YÖNETMEN OYUNCU


- YÜZ GÖVDEBu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 229 kez incelenmiş/okunmuştur.