A'dan Z'ye

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )
| A... |

A ile başlayan FaRkLaR...
( 94 FaRk )- A'LÂ ile FEVK- ABD ile MEMLÛK- ÂBEHU ile LEMEZEHU- ABES ile el-LA'İB ile LEHV- ABÎD ile HAVEL- ACEB ile İDD- ACEB ile İMR- ACÎB ile TARÎF- ACZ ile MEN- ADÂVET ile BİĞZA- ADÂVET ile ŞENEÂN- ÂDET ile DE'B- ÂDET ile SÜNNET- ADÎL ile MİSL- ADL ile FEDÂ'- ADL ile HASEN- ADL ile IDL- ADL ile İNSAF- ADL ile İNSÂF- ADL ile KIST- ADUVV ile KÂŞİH- AFV ile GUFRÂN- AHD ile MÎSÂK- ÂHİR ile ÂHAR- ÂHİR ile BA'DE- ÂHİRU'Ş-ŞEY'İ ile NİHÂYETUHÛ- AHMAK ile MÂİK- AHMEDTU'N-NÂRA ile ETFE'TUHÂ- AHZ ile İTTİHÂZ- AHZ ile TENÂVÜL- AKD ile AHD- AKD ile KASEM- ÂKIBET ile HADD ile NİHÂYET- AKİB ile VELED- AKL ile ERB- AKL ile HICÂ- AKL ile İLM- AKL ile LÜBB- AKL ile NÜHÂ- AKL ile ZİHN- ÂL ile 'ITRE- ÂL ile EHL- ÂLÂ ile NİAM- ALÂMET ile ÂYET- ALÂMET ile DELÂLET- ALÂMET ile EMÂRE- ALÂMET ile ESER- ALÂMET ile RESM- ALÂMET ile SİMET- ÂLEM ile DÜNYA- ÂLEM ile NÂS- ALÎ (SIFATI) ile REFÎ' (SIFATI)- ÂLİM ile ALÎM- ÂLİM ile HAKÎM- ÂLİM ile MÜTEHAKKIK- ÂLİMU Bİ'Ş-ŞEY'İ ile MUHÎTU BİHİ- ALLÂH ile ALLÂHUMME- ALLAH ile İLÂH- ALLÂHU A'LEMU Bİ-ZÂTİHÎ ile ALLÂHU A'LEMU Lİ-ZÂTİHÎ- ALLÂM ile ALLÂME- ÂM ile SENE- AMEL ile CA'L- AMEL ile Fİ'L- AMEL ile SUN'- ÂMM ile MÜBHEM- ÂNESTU Bİ BASARÎ ile AHSESTU Bİ BASARÎ- ARİYYE ile İFKÂR- ÂSİM ile ESİM- ASL ile CİZM- ASL ile SİNH- ASL ile ÜSS- ASR ile DEHR- ATF-I BEYÂN ile SIFAT- ATIF ile İSTİSNÂ- ATİK ile KADÎM- ATİYYE ile CÂİZE- ATİYYE ile NİHLE- AYN ile BASAR- AZÂB ile ELEM- AZÂB ile İKÂB- ÂZÎM ile KEBÎR- AZÎMU'L-KAVM ile KEBÎRU'L-KAVM- AZÎZ ile AZÎZÎ- AZÎZ ile KÂHİR- AZM ile MEŞÎET- AZM ile NİYET- AZM ile ZEMÂ'- BÜKRA ile GADÂT ile MESÂ' ile 'İŞÂ' ile 'ÂSŞİYY ile ASÎL- FEVK ile A'LÂ- İSTİSNÂ ile ATIF- SÂMİ' ile ÂLİM- SEBEB ile ÂLET- SÜR'AT ile ÂCELE- ŞAHS ile ÂL
A... ve A... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk )- ÂHİR ile ÂHAR- AKD ile AHD- ALÂMET ile ÂYET- ÂLİM ile ALÎM- ALLÂH ile ALLÂHUMME- ALLÂHU A'LEMU Bİ-ZÂTİHÎ ile ALLÂHU A'LEMU Lİ-ZÂTİHÎ- ALLÂM ile ALLÂME- ÂNESTU Bİ BASARÎ ile AHSESTU Bİ BASARÎ- AZÎZ ile AZÎZÎ

| B... |

B ile başlayan FaRkLaR...
( 71 FaRk )- ADÂVET ile BİĞZA- ÂHİR ile BA'DE- AYN ile BASAR- BÂ'İS ile FAKÎR- BA'L ile/ve/||/<> ZEVC- BA'S ile İNFÂZ- BA'S ile İRSÂL- BA'S ile NÜŞÛR- BA'Z ile CÜZ'- BAHÂ ile CEMÂL- BAHS ile NUKSÂN- BÂKÎ ile KÂDÎM ile MÜTEKADDİM- BÂL ile HÂL- BÂL ile KALB- BASÎR ile MUSTEBSIR- BASÎRET ile 'ILM/İLM- BE'S/BÜ'S ile HAVF- BE'SÂ' ile DARRÂ'- BEDÂ' ile NESH- BEDEN ile CESED- BEDENE ile HEDY- BEDÎHE ile NAZAR- BEDÎHE ile REVİYYE- BEDV ile ZUHÛR- BEHCET ile HÜSN- BEHL ile LA'N- BEKÂ ile HULÛD- BELÂ' ile NİKME- BELÂ ile NE'AM- BER' ile HALK- BERİYYE ile NÂS- BESS ile HÜZN- BESSEHÛ ile FERRAKAHÛ- BEŞÂŞET ile BİŞR- BEŞÂŞET ile TALÂKATU'L-VECH- BEŞER ile NÂS- BEVŞ ile CEMÂ'AT- BEYÂN ile FÂİDE- BEYÂN ile HEDY- BEYNE ile VASAT- BİNYE ile TE'LÎF- BİRR ile HAYR- BİRR ile KURBÂN- BİRR ile SADAKA- BİRR ile SILA- BUĞZ ile KERÂHET- BUHL ile DANN- BURHÂN ile DELÂLET- BÜKRA ile GADÂT ile MESÂ' ile 'İŞÂ' ile 'ÂSŞİYY ile ASÎL- BÜSLE ile HULVÂN ile RİŞVET- CEHADEHU ile CEHADE ile BİHİ- CEMÂ'AT ile BEVŞ- CEMÂL ile BAHÂ'- CÜZ' ile BA'Z- DARRÂ ile BE'SÂ'- FÂİDE ile BEYÂN- FERRAKAHÛ ile BESSEHÛ- HALK ile BER'- HEDY ile BEDENE- HEDY ile BEYÂN- IVAZ ile BEDEL- İCTEZE'E ile BİH ile İKTEFÂ BİH- KEFERE'N-Nİ'METE ile BATİRA'N-Nİ'METE- MUSTEBSIR ile BASÎR- ŞECÂ'AT ile BESÂLET- ŞUHH ile BUHL- TALEB ile BAHS- TULÛ' ile BUZÛĞ ile ŞURÛK- ZAMAN ile HIKBE ile BURHE- ZULM ile BAĞY- ZÛR ile KEZİB ile BÜHTÂN
B... ve B... ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk )- ÂHİR ile ÂHAR- AKD ile AHD- ALÂMET ile ÂYET- ÂLİM ile ALÎM- ALLÂH ile ALLÂHUMME- ALLÂHU A'LEMU Bİ-ZÂTİHÎ ile ALLÂHU A'LEMU Lİ-ZÂTİHÎ- ALLÂM ile ALLÂME- ÂNESTU Bİ BASARÎ ile AHSESTU Bİ BASARÎ- AZÎZ ile AZÎZÎ- BEŞÂŞET ile BİŞR

| C... |

C ile başlayan FaRkLaR...
( 79 FaRk )- AMEL ile CA'L- ASL ile CİZM- ATİYYE ile CÂİZE- BA'Z ile CÜZ'- BAHÂ ile CEMÂL- BEDEN ile CESED- BEVŞ ile CEMÂ'AT- CAHD ile İNKÂR- CAHD ile KEZİB- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK- CÂNİB ile KENEF- CÂNİB ile NÂHİYE ile CİHET- CEBERÛT ile CİRİYYE ile KİBR- CEHADEHU ile CEHADE ile BİHİ- CEHL ile HUMK- CEHR ile I'LÂN- CEHR ile IZHÂR- CEHR ile KEŞF- CELÂDET ile NEFÂZ- CELÂLET ile HEYBET- CEM' ile ECMA'U- CEM' ile HAŞR- CEM' ile KÜLL- CEM ile TE'LÎF- CEMÂ'AT ile BEVŞ- CEMÂ'AT ile FERÎK- CEMÂ'AT ile FERÎK- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB- CEMÂ'AT ile Fİ'E- CEMÂ'AT ile MELE'- CEMÂ'AT ile ŞİRZİME- CEMÂ'AT ile TÂİFE- CEMÂL ile BAHÂ'- CEMÂL ile HÜSN- CEMÂL ile NEBL- CEMÂL ile SERV- CEMM ile KESÎR- CERH ile KESB- CEVÂD ile NEDÂ- CEVÂD ile VÂSİ'- CEVR ile ZULM- CEZÂ ile MUKÂBELE- CEZEL ile SÜRÛR- Cİ'TUHÛ ile Cİ'TU İLEYHİ- CİBİLLE ile NÂS- CİBRİYYE ile KİBR ile CEBERÛT- CİDD ile İNKİMÂŞ- CİDE ile GINÂ ile YESÂR- CİNS ile KABÎL- CİNS ile NEV'- CİNS ile SINIF- CİNS ile VECH- CİSM ile CİRM- CİSM ile ŞAHS- CİSM ile ŞEY'- CİSMU LÂ YENFEKKU MİN KEZÂ ile LÂ YEBRAHU ile LÂ YEZÂLU ile LÂ YAHLÛ ile LÂ TE'ARRÂ- CİSN ile DARB- CÛD ile KEREM- CÛD ile SEHÂ'- CÜZ' ile BA'Z- CÜZ'Ü MİNE'L-CÜMLE ile SEHMÜ MİNE'L-CÜMLE- DARB ile CİNS- ECMA'U ile CEM'- ETÂ FULÂNUN ile CÂE FULÂNUN- Fİ'E ile CEMÂ'AT- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR- HEYBET ile CELÂLET- HUVE KAMÎNUN BİHİ ile HUVE HARİYYUN BİHİ ile HALÎKUN BİHİ ile CEDÎRUN BİHİ- KÜLL ile CEM'- MEZHEBLERDE İHTİLÂF ile CİNSLERDE İHTİLÂF- ŞAHS ile CÜSSE- ŞEHÂMET ile CEZÂLET- ŞÎ'A ile CEMÂ'AT- ŞİDDET ile CELED- ŞÜKR ile CEZÂ'- TALEL ile CESED- ZAMM ile CEM'- ZANN ile CEHL- ZENB ile CÜRM
C... ve C... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk )- CÂNİB ile NÂHİYE ile CİHET- CEBERÛT ile CİRİYYE ile KİBR- CEHADEHU ile CEHADE ile BİHİ- Cİ'TUHÛ ile Cİ'TU İLEYHİ- CİBRİYYE ile KİBR ile CEBERÛT- CİSM ile CİRM

| D... |

D ile başlayan FaRkLaR...
( 48 FaRk )- ÂDET ile DE'B- ALÂMET ile DELÂLET- ÂLEM ile DÜNYA- ASR ile DEHR- BE'SÂ' ile DARRÂ'- BUHL ile DANN- BURHÂN ile DELÂLET- CİSN ile DARB- DÂİM ile SERMED- DALÂL ile GAYY- DAMÂN ile KEFÂLET- DAMÎN ile HAMÎL- DARÂ'AT ile ZÜLL- DARB ile CİNS- DARR ile DARRÂ'- DARR ile DURR- DARRÂ ile BE'SÂ'- DAYK ile DIYK- DAYK ile HAREC- DEB ile 'ÂDET- DEFTER ile KİTÂB- DEHR ile EBED- DEHR ile MÜDDET- DEHŞ ile HAYRET- DELÂLET ile 'ILLET- DELÂLET ile DELÎL- DELÂLET ile EMÂRE- DELÂLET ile HÜCCET- DELÂLET ile İSTİDLÂL- DELÂLET ile ŞÜBHE- DELÂLETU'L-ÂYET ile DELÂLETU'L-TAZMÎNU'L-ÂYET- DELÂLETU'L-KELÂM ile DELÂLETU'L-BURHÂN- DELÎLU'L-HİTÂB ile FEHVA'L-HİTÂB- DELV ile ZENÛB- DEVÂM ile HULÛD- DEVLET ile MÜLK- DEYN ile KARZ- DÎN ile ŞERÎ'AT- DİRÂYET ile 'ILM/İLM- DUÂ' ile MES'ELE- DUÂ ile NİDÂ'- DURR ile SÛ'- DURR ile ŞERR- DÜNÜVV ile KURB- FEHVA'L-HİTÂB ile DELÎLU'L-HİTÂB- HAMÎL ile DAMÎN- HAYRET ile DEHŞ- SAHÎFE ile DEFTER
D... ve D... ile başlayan FaRkLaR...
( 6 FaRk )- DARR ile DARRÂ'- DARR ile DURR- DAYK ile DIYK- DELÂLET ile DELÎL- DELÂLETU'L-ÂYET ile DELÂLETU'L-TAZMÎNU'L-ÂYET- DELÂLETU'L-KELÂM ile DELÂLETU'L-BURHÂN

| F... |

F ile başlayan FaRkLaR...
( 80 FaRk )- 'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ- 'USUVV ile FESÂD- A'LÂ ile FEVK- ADL ile FEDÂ'- AMEL ile Fİ'L- BÂ'İS ile FAKÎR- BESSEHÛ ile FERRAKAHÛ- BEYÂN ile FÂİDE- CEMÂ'AT ile FERÎK- CEMÂ'AT ile FERÎK- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB- CEMÂ'AT ile Fİ'E- DELÎLU'L-HİTÂB ile FEHVA'L-HİTÂB- FÂ ile FÂ- FÂİDE ile BEYÂN- FAKÎR ile MUSRİM- FAKÎR ile MÜMLİK- FAKR ile HÂCET- FAKR ile HALLE- FAKR ile İ'DÂM- FAKR ile MESKENET- FALK ile ŞAKK- FARK ile FASL- FARK ile TEFRÎK- FARZ ile HATM- FARZ ile KARZ- FARZ ile VUCÛB- FASL ile FETH- FASL ile FETK- FASL ile KAT'- FASM ile KASM- FATR ile Fİ'L- FÂZA ile SÂLE- FAZL ile İHSÂN- FEHM ile 'İLM- FEHVA'L-HİTÂB ile DELÎLU'L-HİTÂB- FENÂ ile NEFÂD- FERAH ile SÜRÛR- FERRAKAHÛ ile BESSEHÛ- FESÂD ile GAYY- FESÂD ile KABÎH- FETK ile FASL- FEVK ile A'LÂ- FEVZ ile NECÂT- FEVZ ile ZAFER- FEY' ile GANÎMET- FEZ'A ile HEL'A ile HAVF- FEZA' ile HAŞYET ile HAZER ile HAVF- FEZZ ile VÂHİD- FIKH ile 'ILM/İLM- FISK ile FUCÛR- FISK ile HURÛC- FITNAT ile 'ILM/İLM- FITNAT ile HİZK ile KEYS- FITNAT ile NEFÂZ- FITNAT ile ZEKÂ- Fİ'E ile CEMÂ'AT- Fİ'L ile FATR- Fİ'L ile HALK ile TAĞYÎR- Fİ'L ile İHTİRÂ'- Fİ'L ile İNŞÂ'- FİKR ile NAZAR- FİTNE ile İHTİBÂR- FUCÛR ile FISK- FUHŞ ile KUBH- FURKAN ile KUR'ÂN- FÜTYÂ/FETVÂ ile MES'ELE/SUÂL- HÂCET ile FAKR- HAVF ile HEL'A' ile FEZ'A- İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL- MERDÛD ile FÂSİD ile MENHÎYYUN 'ANH- MİN MÂLÎ ile FÎ MÂLÎ- MUTEFADDIL ile FÂDIL- RUCÛ' ile FEY'- SALÂH ile/ve/||/<>/> FELÂH- ŞAKK ile FALK- TAVL ile FAZL- VÂHİD ile FERD- VÂHİD ile VAHÎD ile FERÎD- ZILL ile FEY'

| G... |

| H... |

H ile başlayan FaRkLaR...
( 205 FaRk )- ABÎD ile HAVEL- ADL ile HASEN- ÂKIBET ile HADD ile NİHÂYET- AKL ile HICÂ- ÂLİM ile HAKÎM- BÂL ile HÂL- BE'S/BÜ'S ile HAVF- BEDENE ile HEDY- BEHCET ile HÜSN- BEKÂ ile HULÛD- BER' ile HALK- BESS ile HÜZN- BEYÂN ile HEDY- BİRR ile HAYR- BÜSLE ile HULVÂN ile RİŞVET- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK- CEHL ile HUMK- CELÂLET ile HEYBET- CEM' ile HAŞR- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB- CEMÂL ile HÜSN- DAMÎN ile HAMÎL- DAYK ile HAREC- DEHŞ ile HAYRET- DELÂLET ile HÜCCET- DEVÂM ile HULÛD- EMR ile HABER- ENÂT ile HİLM- ESEF ile GAMM ile HASRET- FAKR ile HÂCET- FAKR ile HALLE- FARZ ile HATM- FEZ'A ile HEL'A ile HAVF- FEZA' ile HAŞYET ile HAZER ile HAVF- FISK ile HURÛC- FITNAT ile HİZK ile KEYS- Fİ'L ile HALK ile TAĞYÎR- GABT ile HASED- GALAT ile HATA- GAMM ile HEMM- GARAR ile HATAR- GAZAB ile HARD- GURÛR ile HAD'- HABER ile 'ILM/İLM- HABER ile HADÎS- HABER ile NEBE'- HABER ile ŞEHÂDET- HABS ile HASR- HACC ile KASD- HACEL ile HAYÂ'- HÂCET ile FAKR- HAD' ile KEYD- HAD' ile NAKS- HADD ile HAKİKAT- HADD ile İSM- HADD ile NİHÂYET ile 'ÂKIBET- HADD ile RESM- HADÎS ile HABER- HADÎS ile KASAS- HAFÎZ ile RAKÎB- HÂKA BİHİ ile NEZELE BİHİ- HAKÎKAT ile HADD- HAKÎKAT ile HAKK- HAKÎKAT ile MA'NÂ- HAKÎKAT ile ZÂT- HÂKİM ile HAKEM- HAKÎR ile SAGÎR- HALÂK ile NASÎB- HALF ile HALEF- HALF ile KASEM- HALÎ ile MÂZÎ- HÂLİS ile MAHZ- HALK ile BER'- HALK ile İHTİLÂK- HALK ile KESB- HALK ile NÂS- HALT ile LÜBS- HAMÂKAT ile RAKÂ'AT- HAMD ile İHMÂD- HAMD ve/<> MEDH- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR- HAMD ile/ve/<> ŞÜKÜR- HAMÎL ile DAMÎN- HAMİYYETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB ile HİKMETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB- HANEF ile HAYF- HARÂM ile MAHZÛR- HARÂM ile SUHT- HARD ile KASD- HAREKET ile IZDIRÂB- HAREKET ile NUKLE- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR- HARS ile KEZİB- HASED ile GABT- HASEN ile 'ADL- HASEN ile HASENE- HASEN ile MUBÂH/MÜBÂH- HASR ile HABS- HASR ile İHSÂR- HÂSS ile HUSÛS- HAŞYET ile HAVF- HAŞYET ile İTTİKÂ- HATA' ile LAHN- HATÂ ile HATA'- HATALU'L-LİSÂN ile ZELEKU'L-LİSÂN- HATAR ile GARAR- HÂTIR ile NAZAR- HATÎ'E ile İSM- HATM ile RESM- HATM ile TAB'- HAVF ile HEL'A' ile FEZ'A- HAVF ile HEVL- HAVF ile REHBE- HAVF ile VECEL- HAYÂT ile 'IYŞ- HAYÂT ile KUDRET- HAYÂT ile NEMÂ- HAYÂT ile RÛH- HAYR ile MENFA'AT- HAYR ile Nİ'MET- HAYR ile SALÂH- HAYRET ile DEHŞ- HAYY ile HAYEVÂN- HAZER ile İHTİRÂZ- HAZF ile İKTİSÂR[KASR]- HAZZ ile KISM- HAZZ ile NASÎB- HEDY ile BEDENE- HEDY ile BEYÂN- HELÂL ile MÜBÂH- HEMM ile GAMM- HEMM ile HİMMET- HEMM ile İRÂDE- HEMM ile KASD- HEMZ ile LEMZ- HENÎ' ile MERÎ'- HEVÂ ile ŞEHVET- HEYBET ile CELÂLET- HEZL ile MİZÂH- HICÂ ile 'AKL- HIFZ ile 'ILM/İLM- HIFZ ile HIRÂSE- HIFZ ile HİMÂYE- HIFZ ile KİLÂE- HIFZ ile Rİ'ÂYE- HIFZ ile ZABT- HISSA ile NASÎB- HİBE ile HEDİYE- HİBE ile İ'TÂ'- HİBE ile MİNHA- HİBE ile Nİ'MET- HİCÂB ile KİTMÂN ile İHFÂ' ile SETR- HİCV ile ZEMM- HİDÂYET ile İRŞÂD- HİDÂYET ile NECÂT- HÎLE ile MEKR- HÎLE ile TEDBÎR- HİLM ile İMHÂL- HİLM ile VAKÂR- HİLYE ile HEY'ET- HÎN ile SENE- HİSS ile 'ILM/İLM- HİSSE ile NASÎB- HÛB ile ZENB- HUBB ile VİDD- HUBÛR ile SÜRÛR- HUBÛT ile NÜZÛL- HUDÛ' ile HUŞÛ'- HUDÛ' ile İHBÂT- HUDÛ' ile İHBÂT- HUDÛ' ile ZÜLL- HUDÜS ile İHDÂS- HULLE ile SADÂKAT- HUMÂM ile KAMKÂM- HUMÛD ile HÜMÛD- HUVE KAMÎNUN BİHİ ile HUVE HARİYYUN BİHİ ile HALÎKUN BİHİ ile CEDÎRUN BİHİ- HUZUVÂNE ile NAHVE- HÜKM ile KADÂ- HÜSN ile KASÂMET- HÜSN ile SABÂHAT- HÜSN ile VEDÂET- HÜSN ile VESÂMET- HÜZN ile KEÂBET- HÜZN ile KERB- İKTİSÂR/KASR ile HAZF- KADÂ ile HÜKM- MÜHMEL ile HEZEYÂN ile HEZER- RIZK ile HAZZ- SEKB ile SABB ile SÜFÛH ile HÜMÛL ile HETL- SENE ile HİCCE- SETR ile HİCÂB ile GITÂ'- SEYYİD ile HUMÂM- SIDK ile HAKK- SIFAT ile HÂL- SIFAT ile HEY'ET- SÛRET ile HEY'ET- ŞÂHİD ile HÂZIR- TÂ'AT ile HİDMET/HİZMET- VAZÎ'A ile HUSRÂN- YE'S ile KUNÛT ile HAYBET- ZAMAN ile HIKBE ile BURHE- ZANN ile HİSBÂN- ZER' ile HALK- ZİKR ile HÂTIR- ZULM ile HEZM- ZÜLL ile HİZY

| I-İ... |

| J... |

J ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk )

| K... |

K ile başlayan FaRkLaR...
( 138 FaRk )- 'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ- 'İBÂRE ile KELÎME ile KAVL- ADL ile KIST- ADUVV ile KÂŞİH- AKD ile KASEM- ATİK ile KADÎM- ÂZÎM ile KEBÎR- AZÎMU'L-KAVM ile KEBÎRU'L-KAVM- AZÎZ ile KÂHİR- BÂKÎ ile KÂDÎM ile MÜTEKADDİM- BÂL ile KALB- BİRR ile KURBÂN- BUĞZ ile KERÂHET- CAHD ile KEZİB- CÂNİB ile KENEF- CEBERÛT ile CİRİYYE ile KİBR- CEHR ile KEŞF- CEM' ile KÜLL- CEMM ile KESÎR- CERH ile KESB- CİBRİYYE ile KİBR ile CEBERÛT- CİNS ile KABÎL- CÛD ile KEREM- DAMÂN ile KEFÂLET- DEFTER ile KİTÂB- DEYN ile KARZ- DÜNÜVV ile KURB- EVVEL ile KABLE- FARZ ile KARZ- FASL ile KAT'- FASM ile KASM- FESÂD ile KABÎH- FITNAT ile HİZK ile KEYS- FUHŞ ile KUBH- FURKAN ile KUR'ÂN- GALEBE ile KAHR- GALEBE ile KUDRET- HACC ile KASD- HAD' ile KEYD- HADÎS ile KASAS- HALF ile KASEM- HALK ile KESB- HARD ile KASD- HARS ile KEZİB- HAYÂT ile KUDRET- HAZZ ile KISM- HEMM ile KASD- HIFZ ile KİLÂE- HİCÂB ile KİTMÂN ile İHFÂ' ile SETR- HUMÂM ile KAMKÂM- HÜKM ile KADÂ- HÜSN ile KASÂMET- HÜZN ile KEÂBET- HÜZN ile KERB- İ'TİMÂD ile KEVN- İBÂ' ile KERÂHET- İCÂBET ile KABÛL ile ECÂBE ile İSTECÂBE- İCTİHÂD ile KIYAS- İFK ile KEZİB- İHCÂM ile KEFF- İLHÂD ile KÜFR- İRÂDE ile KASD- İSTİTÂ'AT ile KUDRET- KABÎH ile VAHŞ- KADÂ İLEYHİ ile KADÂ BİHÎ- KADÂ ile HÜKM- KADÂ ile KADER- KADD ile KATT- KADDERA LEHÛ KEZÂ ile MENÂ LEHÛ KEZÂ- KADEH ile KE'S- KADER ile TAKDÎR- KADÎR ile KAVÎ- KÂDİR ile MUKÎT- KÂDİR ile MÜTEMEKKİN- KADÎR ile RABB- KADÎRUN 'ALEYHİ ile KADÎRUN 'ALÂ Fİ'LİHÎ- KÂHİR ile 'AZÎZ- KAHR ile KUDRET- KÂİN ile SÂBİT- KANÂ'AT ile KASD- KARÎHA ile TABÎ'AT- KARN ile KAVM- KASD ile NAHV- KÂŞİH ile 'ADUVV- KATL ile MEVT- KEF ile MİSL- KEFERE'N-Nİ'METE ile BATİRA'N-Nİ'METE- KEFF ile İHCÂM- KEFF ile MEN'- KEFF ile TERK- KELÂM ile TEKLÎM- KEMÂL ile TAMÂM- KERÂHET ile NUFÛRU'T-TAB'- KESB ile KEDH- KESÎR ile VÂFİR- KETB ile NESH- KEVKEB ile NECM- KEVN ile SÜKÛN- KEYD ile MEKR- KEZİB ile MUHÂL- KIST ile NASÎB- KIYMET ile SEMEN- KİB[İ]R ile UCB- KİBR ile KİBRİYÂ'- KİBR ile TÎH- KİBR ile ZEHV- KİTÂB ile MECELLE- KİTÂB ile MENŞÛR- KİTÂB ile MUSHAF- KİTÂB ile SİFR- KUBH ile SEMÂCE- KUDRET ile MÜNNET- KUDRET ile SIHHAT- KUDRET ile TÂKAT- KUNÛ' ile SUÂL- KUVVET ile METÂNET- KUVVET ile ŞEHÂMET- KUVVET ile ŞİDDET- KÜFR ile ŞİRK- KÜLL ile CEM'- MEVCÛD ile KÂİN- MU'ÂRAZA ile KALBU'L-MES'ELE- MÜMÂSSE ile KEVN- MÜTEKELLİM ile KİLMÂNÎ- SÂHİB ile KARÎN- SALÂBET ile KASVET- SAVT ile KELÂM- SEFERTUHÛ ile KENENTUHÛ- SEYYİDU'L-KAVM ile KEBÎRİHUM- SÛ' ile KABÎH- TÂ'AT ile KABÛL- TİLÂVET ile/ve/||/<>/> KIRAAT ile/ve/||/<>/> TERTİL ile/ve/||/<>/> MAKAM- YE'S ile KUNÛT ile HAYBET- YESÎR ile KALÎL- ZEBH ile KATL- ZEBR ile KETB- ZENB ile KABÎH- ZÛR ile KEZİB ile BÜHTÂN

| L... |

L ile başlayan FaRkLaR...
( 33 FaRk )- 'INDÎ ile LEDÜNNÎ- ÂBEHU ile LEMEZEHU- ABES ile el-LA'İB ile LEHV- AKL ile LÜBB- BEHL ile LA'N- CİSMU LÂ YENFEKKU MİN KEZÂ ile LÂ YEBRAHU ile LÂ YEZÂLU ile LÂ YAHLÛ ile LÂ TE'ARRÂ- ELMA'Î ile LEVZÂ'Î- HALT ile LÜBS- HATA' ile LAHN- HEMZ ile LEMZ- ITÂB ile LEVM- İLLÂ ile LÂKİN- İLZÂM ile LÜZÛM- LÂ YAĞFİRU EN YUŞREKE BİHÎ ile LÂ YAĞFİRU'Ş-ŞİRKE BİHÎ- LÂ ile MÂ- LATAF ile LUTF- LEHV ile LA'İB- LEM YENFEKKE ile LEM YEBRAH ile LEM YEZEL- LEM' ile LEMH- LEMMÂ ile LEM- LEMS ile MESS- LEVM ile TESRÎB ile TEFNÎD- LEVZA'Î ile ELMA'Î- LEZZET ile Nİ'MET- LEZZET ile RÂHAT- LUTF ile MUDÂRE- LUTF ile RIFK- LUTF ile TEVFÎK- MÂ LEKE LÂ TEF'ALU KEZÂ ile LİME LÂ TEF'ALU- ŞEHVET ile LEZZET- TEREKTÜ'Ş-ŞEY'E ile LEHEYTU ÂNHU- YEBGAZUHÛ ile LÂ YUHIBBUHÛ- ZEMM ile LEVM

| M... |

M ile başlayan FaRkLaR...
( 154 FaRk )- 'ILM/İLM ile MA'RİFET- 'INDE ile MA'A- ABD ile MEMLÛK- ACZ ile MEN- ADÎL ile MİSL- AHD ile MÎSÂK- AHMAK ile MÂİK- ÂLİM ile MÜTEHAKKIK- ÂLİMU Bİ'Ş-ŞEY'İ ile MUHÎTU BİHİ- ÂMM ile MÜBHEM- AZM ile MEŞÎET- BÂKÎ ile KÂDÎM ile MÜTEKADDİM- BASÎR ile MUSTEBSIR- BÜKRA ile GADÂT ile MESÂ' ile 'İŞÂ' ile 'ÂSŞİYY ile ASÎL- CEMÂ'AT ile MELE'- CEZÂ ile MUKÂBELE- DEHR ile MÜDDET- DEVLET ile MÜLK- DUÂ' ile MES'ELE- ECEL ile MÜDDET- EMÎN ile ME'MÛN- FAKÎR ile MUSRİM- FAKÎR ile MÜMLİK- FAKR ile MESKENET- FÜTYÂ/FETVÂ ile MES'ELE/SUÂL- GÂYETU'Ş-ŞEY'İ ile MEDÂHU- HAKÎKAT ile MA'NÂ- HALÎ ile MÂZÎ- HÂLİS ile MAHZ- HAMD ve/<> MEDH- HARÂM ile MAHZÛR- HASEN ile MUBÂH/MÜBÂH- HAYR ile MENFA'AT- HELÂL ile MÜBÂH- HENÎ' ile MERÎ'- HEZL ile MİZÂH- HİBE ile MİNHA- HÎLE ile MEKR- ITRÂ' ile MEDH- İ'TİMÂD ile MUSÂKKE- İBÂ' ile MUZÂDDE- İKBÂL ile MUDİYY ile MECÎ'- İLÂH ile MA'BÛD Bİ HAKKIN- İLHÂM ile MA'RİFETU'Z-ZARÛRİYE- İRÂDE ile MA'NÂ- İRÂDE ile MAHABBET- İRÂDE ile MEŞÎET- İSÂE ile MAZARRAT- İSTİHZÂ ile MİZÂH- İZHÂB ile MAHK- KADDERA LEHÛ KEZÂ ile MENÂ LEHÛ KEZÂ- KÂDİR ile MUKÎT- KÂDİR ile MÜTEMEKKİN- KATL ile MEVT- KEF ile MİSL- KEFF ile MEN'- KEYD ile MEKR- KEZİB ile MUHÂL- KİTÂB ile MECELLE- KİTÂB ile MENŞÛR- KİTÂB ile MUSHAF- KUDRET ile MÜNNET- KUVVET ile METÂNET- LÂ ile MÂ- LEMS ile MESS- LUTF ile MUDÂRE- MÂ HADDUHÛ ile MÂ HUVE- MÂ LEKE LÂ TEF'ALU KEZÂ ile LİME LÂ TEF'ALU- MA'A ile 'INDE- MA'BÛD Bİ HAKKIN ile İLÂH- MA'NÂ ile MEVSÛF- MA'RÛF ile MEŞHÛR- MAHABBET ile İŞK- MAHABBET ile SADÂKAT- MAHABBET ile ŞEHVET- MAHFİL ile MECLİS- MÂL ile NEŞEB- MÂLİK ile MELİK- MÂLİK ile MELÎK- MÂLİK ile RABB- MECÎD ile REFÎ'- MEDDE İLEYHİ BASARAHU ile İSTEŞRAFEHU Bİ BASARİHÎ- MEDH ile SENÂ'- MEDH ile TAKRÎZ- MEKÂN ile MEKÂNET- MELİK ile MİLK- MELİK ile SULTÂN- MEN YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN ile VELLEZÎ YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN- MEN' ile SADD- MENÂ'TÜHÛ 'ANİ'L-Fİ'Lİ ile SENEYTHU 'ANHU- MENFA'AT ile NE'MÂ'- MENFA'AT ile Nİ'MET- MENİ ile NUTFE- MER' ile RACUL- MERDÛD ile FÂSİD ile MENHÎYYUN 'ANH- METÂ' ile MENFA'AT- MEVCÛD ile KÂİN- MEVLÂ ile VELÎ- MEYL ile MEYD- MEYL ile MEYEL- MEZHEB ile MAKÂLE- MEZHEBLERDE İHTİLÂF ile CİNSLERDE İHTİLÂF- MİHR ile SADÂK- MİLK ile MİLKU'L-YEMÎN- MİN MÂLÎ ile FÎ MÂLÎ- MİNHA ile 'ARİYYE- MİNNET ile Nİ'MET- MİSL ile MESEL- MİSL ile NAZÎR- MİSL ile NİDD- MİSL ile ŞEKL- MİSLEYN ile MUTTEFİKAYN- MİZÂH ile MUCÛN- MU'ÂDÂT ile MUHÂSAME- MU'ÂDÂT ile MÜNÂVE'E- MU'ÂRAZA ile İCRÂU'L-İLLET Fİ'L-MA'LÛL- MU'ÂRAZA ile İLZÂM- MU'ÂRAZA ile KALBU'L-MES'ELE- MUDİYY ile ZEHÂB- MUHÂL ile MÜMTENİ'- MUHÂL ile TENÂKUZ- MUHÂRİF ile MAHDÛD- MUHDES ile MEF'ÛL- MUHTELİF ile MUTEZÂD- MUKÂREBE ile MULÂKÂT- MUSTAKÎM ile SAHÎH ile SAVÂB- MUSTEBSIR ile BASÎR- MUTEFADDIL ile FÂDIL- MÜBDİ' ile MÜBTEDİ'- MÜCÂVERE ile İCTİMÂ'- MÜDDET ile ZAMAN- MÜHEYMİN ile RAKÎB- MÜHMEL ile HEZEYÂN ile HEZER- MÜMÂSSE ile İ'TİMÂD- MÜMÂSSE ile KEVN- MÜNÂZA'A ile MUTÂLEBE- MÜRSEL ile RASÛL- MÜSÂVÂT ile MÜMÂSELE- MÜTEKELLİM ile KİLMÂNÎ- NEDY ile MECLİS ile MUKÂME- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT- SEYYİD ile MÂLİK- ŞÂHİD ile MÜŞÂHİD- ŞİBH ile MİSL- ŞÜKR ile MÜKÂFEET- TÂ'AT ile MUVÂFAKATU'L-İRÂDE- TAKÎ ile MUTTAKÎ ile MÜ'MİN- TALEB ile MUHÂVELE- TİLÂVET ile/ve/||/<>/> KIRAAT ile/ve/||/<>/> TERTİL ile/ve/||/<>/> MAKAM- VÂHİD ile MÜNFERİD- VAKT ile MÎKÂT- ZELÎL ile MEHÎN ile MÜZ'İN- ZENB ile MA'SIYET- ZEYG ile MEYL

| N... |

N ile başlayan FaRkLaR...
( 97 FaRk )- ÂHİRU'Ş-ŞEY'İ ile NİHÂYETUHÛ- ÂKIBET ile HADD ile NİHÂYET- AKL ile NÜHÂ- ÂLÂ ile NİAM- ÂLEM ile NÂS- ATİYYE ile NİHLE- AZM ile NİYET- BA'S ile NÜŞÛR- BAHS ile NUKSÂN- BEDÂ' ile NESH- BEDÎHE ile NAZAR- BELÂ' ile NİKME- BELÂ ile NE'AM- BERİYYE ile NÂS- BEŞER ile NÂS- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK- CÂNİB ile NÂHİYE ile CİHET- CELÂDET ile NEFÂZ- CEMÂL ile NEBL- CEVÂD ile NEDÂ- CİBİLLE ile NÂS- CİNS ile NEV'- DUÂ ile NİDÂ'- ENÂM ile NÂS- ENKERE MİN-HU KEZÂ ile NEKAME MİN-HU KEZÂ- ENKERE ile NAKAME- FENÂ ile NEFÂD- FEVZ ile NECÂT- FITNAT ile NEFÂZ- FİKR ile NAZAR- GANİMET ile NEFEL- HABER ile NEBE'- HAD' ile NAKS- HADD ile NİHÂYET ile 'ÂKIBET- HÂKA BİHİ ile NEZELE BİHİ- HALÂK ile NASÎB- HALK ile NÂS- HAREKET ile NUKLE- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR- HÂTIR ile NAZAR- HAYÂT ile NEMÂ- HAYR ile Nİ'MET- HAZZ ile NASÎB- HISSA ile NASÎB- HİBE ile Nİ'MET- HİDÂYET ile NECÂT- HİSSE ile NASÎB- HUBÛT ile NÜZÛL- HUZUVÂNE ile NAHVE- İ'ÂNE ile NUSRET- İHSÂN ile NEF'- İNTİZÂR ile NAZAR- İSTİDLÂL ile NAZAR- KASD ile NAHV- KERÂHET ile NUFÛRU'T-TAB'- KETB ile NESH- KEVKEB ile NECM- KIST ile NASÎB- LEZZET ile Nİ'MET- MÂL ile NEŞEB- MENFA'AT ile NE'MÂ'- MENFA'AT ile Nİ'MET- MENİ ile NUTFE- MİNNET ile Nİ'MET- MİSL ile NAZÎR- MİSL ile NİDD- NÂFİLE ile NEDB- NÂS ile SUBE- NÂS ile VERÂ- NASÎR ile VELÎ- NAZAR ile RÜ'YET- NAZAR ile TE'EMMÜL- NEBZ ile TARH- NECÂT ile TEHALLUS- NECVÂ ile SIRR- NEDEM ile TEVBE- NEDY ile MECLİS ile MUKÂME- NEFER ile RAHT- NEHÂR ile YEVM- Nİ'MET ile RAHMET- NİDÂ ile SIYÂH- NİSYÂN ile SEHV- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RİYÂ ile NİFÂK- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT- SENÂ' ile NESÂ'- SIFAT ile NA'T- SÜNNET ile NÂFİLE- ŞECÂ'AT ile NECDET- TAHÂRET ile NEZÂFET- TAHSÎS ile NESH- TEESSÜF ile NEDEM- VELÂYET ile NUSRET[< NASR]- VESVESE ile NEZ'- ZEHV ile NAHVE- ZİYÂ ile/ve/||/<>/> NUR- ZİYÂ ile/ve/||/<>/> NUR- ZİYÂDE ile NEMÂ

| R... |

R ile başlayan FaRkLaR...
( 55 FaRk )- 'ILM/İLM ile RESH- 'ILM/İLM ile RÜ'YET- 'UMRÂ ile RUKBÂ- ALÂMET ile RESM- ALÎ (SIFATI) ile REFÎ' (SIFATI)- BEDÎHE ile REVİYYE- BÜSLE ile HULVÂN ile RİŞVET- HADD ile RESM- HAFÎZ ile RAKÎB- HAMÂKAT ile RAKÂ'AT- HATM ile RESM- HAVF ile REHBE- HAYÂT ile RÛH- HIFZ ile Rİ'ÂYE- İHKÂM ile RASF- İRÂDE ile RIZÂ- KADÎR ile RABB- LEZZET ile RÂHAT- LUTF ile RIFK- MÂLİK ile RABB- MECÎD ile REFÎ'- MER' ile RACUL- MÜHEYMİN ile RAKÎB- MÜRSEL ile RASÛL- NAZAR ile RÜ'YET- NEFER ile RAHT- Nİ'MET ile RAHMET- RABB ile SEYYİD- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMAN(İYET) ile/ve RAHİM(İYET)- RAHMET ile RE'FET- RAHMET ile RİKKAT- REC' ile REDD- RECÂ' ile TAMA'- RECÂH ile REZÂNE- REDD ile REF'- REÎS ile ZA'ÎM- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RESÛL ile/ve/||/<> NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI- RIZK ile HAZZ- RİYÂ ile NİFÂK- RİYBE ile TÖHMET- RUCÛ' ile FEY'- RUCÛ' ile İNÂBE- RUCÛ' ile İNKILÂB- RUCÛ' ile İYÂB- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT- RUSÛH ile SEBÂT ile RUSUVV- RÜKÛN ile SÜKÛN- RÜŞD ile REŞED- SU'ÛD ile RUKİYY- ŞEFÎK ile RAKÎK- TALEB ile RAVM- VAKÂR ile REZÂNE- ZA'ÎM ile REÎS- ZA'N ile RAHL- ZELZELE ile RECFE

| S-Ş... |

S-Ş ile başlayan FaRkLaR...
( 129 FaRk )- 'ILLET ile SEBEB- ÂDET ile SÜNNET- ALÂMET ile SİMET- ÂM ile SENE- AMEL ile SUN'- ASL ile SİNH- ATF-I BEYÂN ile SIFAT- BİRR ile SADAKA- BİRR ile SILA- CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR ile HARÎK- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB- CEMÂL ile SERV- CEZEL ile SÜRÛR- CİNS ile SINIF- CÛD ile SEHÂ'- CÜZ'Ü MİNE'L-CÜMLE ile SEHMÜ MİNE'L-CÜMLE- DÂİM ile SERMED- DURR ile SÛ'- FÂZA ile SÂLE- FERAH ile SÜRÛR- GAZAB ile SUHT-SAHT- GITÂ' ile SETR- GUFRÂN ile SETR- HAKÎR ile SAGÎR- HARÂM ile SUHT- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HAREKET ve/<> SÜKÛN- HARÎK ile CAHÎM ile NÂR ile SA'ÎR- HAYR ile SALÂH- HİCÂB ile KİTMÂN ile İHFÂ' ile SETR- HÎN ile SENE- HUBÛR ile SÜRÛR- HULLE ile SADÂKAT- HÜSN ile SABÂHAT- IVAZ ile SEMEN- İ'TİMÂD ile SÜKÛN- İSÂET ile SÛ'- İSİM ile SIFAT- İSİM ile/ve/||/<> SIFAT ile/ve/||/<> FİİL- İSLÂM ile ÎMÂN ile SALÂH- İSTİBŞÂR ile SÜRÛR- İSTİHZÂ ile SUHRİYYET- KÂİN ile SÂBİT- KEVN ile SÜKÛN- KIYMET ile SEMEN- KİTÂB ile SİFR- KUBH ile SEMÂCE- KUDRET ile SIHHAT- KUNÛ' ile SUÂL- MAHABBET ile SADÂKAT- MEDH ile SENÂ'- MELİK ile SULTÂN- MEN' ile SADD- MENÂ'TÜHÛ 'ANİ'L-Fİ'Lİ ile SENEYTHU 'ANHU- MİHR ile SADÂK- MUSTAKÎM ile SAHÎH ile SAVÂB- NÂS ile SUBE- NECVÂ ile SIRR- NİDÂ ile SIYÂH- NİSYÂN ile SEHV- RABB ile SEYYİD- RUSÛH ile SEBÂT ile RUSUVV- RÜKÛN ile SÜKÛN- SÂBIK ile EVVEL- SABR ile İHTİMÂL- SADAKALLÂHU ile SADAKA BİHİ- SAFF ile GUFRÂN- SAFV ile SAFVET- SÂHİB ile KARÎN- SAHÎFE ile DEFTER- SALÂBET ile KASVET- SALÂH ile/ve/||/<>/> FELÂH- SAMED ile SEYYİD- SÂMİ' ile ÂLİM- SAVT ile KELÂM- SAVT ile SIYÂH- SEBB ile ŞETM- SEBEB ile 'ILLET- SEBEB ile ÂLET- SEBEB ile ŞART- SEBİL ile/ve TARÎK ile/ve SIRAT- SEFERTUHÛ ile KENENTUHÛ- SEHV ile GAFLET- SEHV ile İĞMÂ'- SEKB ile SABB ile SÜFÛH ile HÜMÛL ile HETL- SELÂM ile TAHİYYE- SELH ile İHRÂC- SEM' ile İSGÂ'- SEM' ile İSTİMÂ'- SEMEN ile 'IVAZ- SENÂ' ile NESÂ'- SENE ile HİCCE- SETR ile HİCÂB ile GITÂ'- SEVÂB ile 'IVAZ- SEVÂB ile ECR- SEVFE ile SİN[< SE-YEF'ALU]- SEYYİD ile HUMÂM- SEYYİD ile MÂLİK- SEYYİDU'L-KAVM ile KEBÎRİHUM- SIDK ile HAKK- SIFAT ile HÂL- SIFAT ile HEY'ET- SIFAT ile NA'T- SIFAT ile TAHLİYE- SIFAT ile VASF- SIHHAT ile 'ÂFİYET- SIHHAT ile SELÂMET- SİHR ile ŞA'BEZE- SİHR ile TEMVÎH- SİYÂSET ile TEDBÎR- SÛ' ile KABÎH- SÛ' ile SEV'- SU'ÛD ile İRTİFÂ'- SU'ÛD ile İS'ÂD- SU'ÛD ile RUKİYY- SUÂL ile İSTİFHÂM- SUÂL ile İSTİHBÂR- SÛRET ile HEY'ET- SÛRET ile SIBGA- SÜNNET ile NÂFİLE- SÜR'AT ile ÂCELE- ŞETM ile SEFEH- ŞİDDET ile SALÂBET- ŞİDDET ile SU'ÛBET- TALEB ile SUÂL- TAYŞ ile SEFEH- VAKÂR ile SEMT- VAKT ile SÂ'AT- VELED ile SIBT- ZÜLL ile SAGÂR

| T... |

T ile başlayan FaRkLaR...
( 119 FaRk )- 'ILM/İLM ile TAKLÎD- 'ILM/İLM ile TEBYÎN- 'İBÂDET ile TÂ'AT- ACÎB ile TARÎF- AHZ ile TENÂVÜL- BEŞÂŞET ile TALÂKATU'L-VECH- BİNYE ile TE'LÎF- CEM ile TE'LÎF- CEMÂ'AT ile TÂİFE- ENÂT ile TU'EDE- FARK ile TEFRÎK- Fİ'L ile HALK ile TAĞYÎR- HATM ile TAB'- HÎLE ile TEDBÎR- İ'ADE ile TEKRÂR- İ'ÂNE ile TAKVİYE- İBÂDET ile/ve TAAT ile/ve İTAAT- İBRÂM ile TE'RÎB- İCÂBET ile TÂ'AT- İFDÂL ile TEFADDUL- İHBÂT ile TEKFÎR- İHTİBÂR ile TECRÎB- İHTİLÂF ile TEFÂVÜT- İKDÂM ile TEKAHHUM- İN'ÂM ile TEMETTU'- İNTİZÂR ile TERABBUS- İNTİZÂR ile TERACCÎ- İRÂDE ile TAHARRÎ- İRÂDE ile TAVTÎNU'N-NEFS- İRÂDE ile TEVAHHÎ- İSTİ'ÂRE ile TEŞBÎH- İSTİĞFÂR ile TEVBE- KADER ile TAKDÎR- KARÎHA ile TABÎ'AT- KEFF ile TERK- KELÂM ile TEKLÎM- KEMÂL ile TAMÂM- KİBR ile TÎH- KUDRET ile TÂKAT- LEVM ile TESRÎB ile TEFNÎD- LUTF ile TEVFÎK- MEDH ile TAKRÎZ- MUHÂL ile TENÂKUZ- NAZAR ile TE'EMMÜL- NEBZ ile TARH- NECÂT ile TEHALLUS- NEDEM ile TEVBE- RECÂ' ile TAMA'- RİYBE ile TÖHMET- SEBİL ile/ve TARÎK ile/ve SIRAT- SELÂM ile TAHİYYE- SIFAT ile TAHLİYE- SİHR ile TEMVÎH- SİYÂSET ile TEDBÎR- ŞAHS ile TALEL- ŞERH ile TAFSÎL- TÂ'AT ile HİDMET/HİZMET- TÂ'AT ile KABÛL- TÂ'AT ile MUVÂFAKATU'L-İRÂDE- TA'LÎM ile TELKÎN- TÂBA'TU ZEYDEN ile VÂFAKTUHÛ- TÂBİ' ile TÂLÎ- TAFSÎL ile TAKSÎM- TAHÂRET ile NEZÂFET- TAHLİYE ile ITLÂK- TAHSÎS ile NESH- TAHVÎF ile İNZÂR- TAHVÎL ile TEMVÎL- TAKÎ ile MUTTAKÎ ile MÜ'MİN- TAKLÎD ile TENHÎT- TAKLÎD ile ZANN- TALEB ile BAHS- TALEB ile İKTİZÂ'- TALEB ile İLTİMÂS- TALEB ile MUHÂVELE- TALEB ile RAVM- TALEB ile SUÂL- TALEL ile CESED- TASAVVUR ile TAHAYYÜL- TASAVVUR ile TEVEHHÜM- TAVL ile FAZL- TAYŞ ile SEFEH- TE'EKKEDENÎ'Ş-ŞEY'U ile ŞAKKA 'ALEYYE- TE'LÎF ile TASNÎF- TE'LÎF ile TERTÎB ile TANZÎM- TEBDÎL ile İBTÂL- TEBDÎL ile İTYÂN Bİ-GAYRİHİ- TEDBİR[< DÜBÛR] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAKDİR- TEDBİR[< DÜBÛR] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAKDİR- TEDBİR[< DÜBÛR] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAKDİR- TEDBİR[< DÜBÛR] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAKDİR- TEESSÜF ile NEDEM- TEFEKKÜR ile TEDEBBÜR- TEFERREDE ile TEVAHHADE- TEFRÎK ile ŞA'B- TEFRÎK ile TEFKÎK- TEKLÎF ile İBTİLÂ'- TEKLÎF ile TAHMÎL- TEMÂMEN LEHÛ ile TEMÂMEN 'ALEYHİ- TEMENNÎ ile İRÂDE- TEMENNÎ ile ŞEHVET- TEMKÎN ile İKDÂR- TEMKÎN ile TEMLÎK- TENÂFÎ ile TEZÂD- TENHİYE ile İZÂLE- TEREKTÜ'Ş-ŞEY'E ile LEHEYTU ÂNHU- TERK ile TAHLİYE- TESDÎD ile TAKVÎM- TEVBE ile İ'TİZÂR- TEYEMMÜM ile İRÂDE- TEZÂD ile TENÂKUZ- TEZÂD ile TENÂKUZ- TEZELLÜL ile/değil/yerine/< TEVÂZÛ- TEZELLÜL ile/değil/yerine/< TEVÂZÛ- TEZELLÜL ile ZÜLL- TEZKÎR ile TENBÎH- TİLÂVET ile/ve/||/<>/> KIRAAT ile/ve/||/<>/> TERTİL ile/ve/||/<>/> MAKAM- TUĞYÂN ile 'UTUVV- TULLE DEMUHÛ ile UHDİRE DEMUHÛ- TULÛ' ile BUZÛĞ ile ŞURÛK- VAKÂR ile TEVKÎR- ZANN ile TASAVVUR- ZIDD ile TERK- ZÜLL ile TEZELLÜL

| U-Ü... |

| V... |

V ile başlayan FaRkLaR...
( 51 FaRk )- 'UMMÂLET ile VELÂYET- AKİB ile VELED- BEYNE ile VASAT- CEVÂD ile VÂSİ'- CİNS ile VECH- ELEM ile VEC'- ELEM ile VESAB- EVHÂ ile VEHÂ- EVHADU ile VÂHİD[< VAHDET]- FARZ ile VUCÛB- FEZZ ile VÂHİD- HAVF ile VECEL- HİLM ile VAKÂR- HUBB ile VİDD- HÜSN ile VEDÂET- HÜSN ile VESÂMET- İDRÂK ile VİCDÂN- İNZÂR ile VASİYET- KABÎH ile VAHŞ- KESÎR ile VÂFİR- MEN YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN ile VELLEZÎ YE'TÎNÎ FE LEHÛ DİRHEMUN- MEVLÂ ile VELÎ- NÂS ile VERÂ- NASÎR ile VELÎ- SIFAT ile VASF- TÂBA'TU ZEYDEN ile VÂFAKTUHÛ- VA'D ile 'AHD- VA'D ile VE'Y- VAHDET ile VAHDÂNİYYET- VÂHİD ile EHAD- VÂHİD ile FERD- VÂHİD ile MÜNFERİD- VÂHİD ile VAHÎD ile FERÎD- VAKÂR ile REZÂNE- VAKÂR ile SEMT- VAKÂR ile TEVKÎR- VAKT ile İZ- VAKT ile MÎKÂT- VAKT ile SÂ'AT- VAST ile VASAT- VAZÎ'A ile HUSRÂN- VECEL ile EMEL- VEHN ile ZA'F- VEKÎL ile Vekîl- VELÂYET ile NUSRET[< NASR]- VELED ile İBN- VELED ile SIBT- VESÎLE ile ZERÎ'A- VESVESE ile NEZ'- VİZR ile ZENB- ZAMÂN ile VAKT

| Y... |

| Z... |

Z ile başlayan FaRkLaR...
( 66 FaRk )- 'ILM/İLM ile/>< ZANN- 'ILM/İLM ile ZİKR- AKL ile ZİHN- AZM ile ZEMÂ'- BA'L ile/ve/||/<> ZEVC- BEDV ile ZUHÛR- CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB- CEVR ile ZULM- DARÂ'AT ile ZÜLL- DELV ile ZENÛB- EBNÂ ile ZÜRRİYET- FEVZ ile ZAFER- FITNAT ile ZEKÂ- HAKÎKAT ile ZÂT- HATALU'L-LİSÂN ile ZELEKU'L-LİSÂN- HIFZ ile ZABT- HİCV ile ZEMM- HÛB ile ZENB- HUDÛ' ile ZÜLL- İNTİKÂL ile ZEVÂL- İSM ile ZENB- KİBR ile ZEHV- MUDİYY ile ZEHÂB- MÜDDET ile ZAMAN- REÎS ile ZA'ÎM- RÛH ile MÜHCE ile NEFS ile ZÂT- TAKLÎD ile ZANN- TEZELLÜL ile ZÜLL- VEHN ile ZA'F- VESÎLE ile ZERÎ'A- VİZR ile ZENB- ZA'ÎM ile REÎS- ZA'N ile RAHL- ZAMAN ile HIKBE ile BURHE- ZAMÂN ile VAKT- ZAMM ile CEM'- ZANN ile CEHL- ZANN ile HİSBÂN- ZANN ile ŞEKK- ZANN ile TASAVVUR- ZEBH ile KATL- ZEBR ile KETB- ZEHV ile NAHVE- ZELÎL ile MEHÎN ile MÜZ'İN- ZELZELE ile RECFE- ZEMM ile LEVM- ZENB ile CÜRM- ZENB ile KABÎH- ZENB ile MA'SIYET- ZER' ile HALK- ZEVK ile İDRÂKU'T-TA'M- ZEYG ile MEYL- ZIDD ile TERK- ZILL ile FEY'- ZİKR ile HÂTIR- ZİYÂ ile/ve/||/<>/> NUR- ZİYÂ ile/ve/||/<>/> NUR- ZİYÂDE ile NEMÂ- ZU'F ile ZA'F- ZULM ile BAĞY- ZULM ile GAŞM- ZULM ile HEZM- ZÛR ile KEZİB ile BÜHTÂN- ZÜLL ile HİZY- ZÜLL ile SAGÂR- ZÜLL ile TEZELLÜL- ZÜLL ile ZA'A

 
Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 15 kez incelenmiş/okunmuştur.