Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7| 7 |

- NOKTA
( ELİF )
( POINT )

- HAT
( 2 KAŞ, 2 ALT KİRPİK, 2 ÜST KİRPİK VE SAÇLAR )
( LINE )
( 2 EYE BROW, 2 BOTTOM EYE LASH, 2 UPPER EYE LASH AND HAIR )

- DELİK
( YÜZ, NEY )
( HOLE )

- 40
( 280 GÜN/DAYS )/( 9 AY/MONTH 10 GÜN/DAYS )
(bkz. Gövde'de/Human Body)

- MEVSİM
( AMERİKA YERLİLERİ, ABORJİNLER ve KULİNLER için )
( SEASONS )

- GÜN
( DAYS )

- KABURGALARI
( RIBS )
(bkz. İnsan'da/Human)

- HERMES ÖĞRETİSİ'NDE İNSAN
( HUMAN IN HERMES DOCTRINE )

- BİLİNÇ MERKEZİ
( CONSCIOUSNESS CENTER )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- OKULA BAŞLANGIÇ YAŞI
( THE AGE OF BEGINNING TO GO TO THE SCHOOL )

- CÜCE/LER
( MIDGETS )

- BÜYÜK HATA
( BIG MISTAKE )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- DÖRT UNSUR TABAKASI
( LAYERS OF FOUR ELEMENT )
(bkz. Bilim'de/Science)

- KUTSAL ELEMENT
( ÇİN'DE )
( HOLLY ELEMENTS )
( IN CHINA )

- İLETİŞİM SAYISI
( FENG SHUI'de )
( COMMUNICATION NUMBER )
( ON FENG SHUI )

- KİŞİLİK İÇİN
( FOR THE PERSONALITY )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- NEFS MERTEBELERİ
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- AKIL MERTEBELERİ
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- SEYR-İ SÜLÛK
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- TÜR ZİKİR
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- KALBİN TAVRI
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- TEMEL İNANÇ VE DİNLER
( BASIC FAITH AND RELIGIONS )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- İSLÂM FELSEFE-BİLİM TARİHİ'NDE
( PHILOSOPHY-SCIENCE IN HISTORY OF ISLAM )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- ZEL
( THE NUMERIC VALUE OF THE LETTER Z'S IN ARABIC ALPHABET )
( EBCED'DE )

- VII
( ROMAN NUMERAL )

- GEZEGEN
( PLANETS )

- KITA
( CONTINENTS )

- CİHAN
( EARTH )

- DÜVEL
( STATES )

- BÖLGE
( REGIONS IN TURKIYE )

- TEPE
( HILLS )
( İSTANBUL, ROMA, RIO )
( ISTANBUL, ROME, RIO )
(bkz. Mekânlar'da/Places)

- ZİRVE
( SUMMIT )
(bkz. Mekânlar'da/Places)

- HARİKA
( GREATS )
(bkz. Mekânlar'da/Places)

- RENK
( GÖKKUŞAĞI'NDA )
( COLORS )

- NOTA
( MUSICAL NOTES )
(bkz. Müzik'te/Music)

- KAN GRUBU
( Köpeklerde. )
( BLOOD TYPES )
( Dogs'. )

| 6 |

- OLMAZSA OLMAZ
( THE MOST IMPORTANTS )
( CONDITIO SINE QUA NON )

- SOLUK | BESLENME | PSİKOLOJİ | FİZYOLOJİ | EŞEYSELLİK | İLETİŞİM
( BREATHING | NUTRITION | PSYCHOLOGY | PHYSIOLOGY | SEXOLOGY | COMMUNICATION )

- İMAN
( İSLÂM'DA )
( FAITH [IN ISLAM] )

- YÖN
( DIRECTION/QUARTER )

- YÜZ/YÜZEY
( KÜP )
( SURFACE )
( CUBE )

- VAV
( THE NUMERIC VALUE OF THE LETTER V'S IN ARABIC ALPHABET )
( EBCED'DE )

- VI
( ROMAN NUMERAL )

- NESNE
( OBJECT )
(bkz. Nesneler'de/Objects)

- HALAT
( ROPE )
(bkz. Nesneler'de/Objects)

- ŞAH | VEZİR | FİL | AT | KALE | PİYON
( KING | QUEEN | BISHOP | KNIGHT | ROOK | PAWN )

- HAREKETİN BAŞLAMASI İÇİN ZORUNLU OLANLAR
( COMPULSORY OF THE BEGINNING OF MOVEMENT )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- KELÂM
( LOGIC )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- ETKİLEŞİM BÖLGESİ
( INTERACTION REGIONS )
(bkz. Mekânlar'da/Places)

- TÖVBE AŞAMALARI
( REPENTANCE LEVELS )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- DİNLERDE EN TEMEL MİTOSLAR
( THE MOST BASIC MITOS' IN RELIGIONS )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- DRAKE DENKLEMİ
( THE DRAKE EQUATION )
( DÜNYA DIŞI "UYGARLIKLAR" - ISAAC ASIMOV - TÜBİTAK )

- VII

| 5 |

- 5 TÜMEL/KÜLLÎ/SES/LÂFIZ/YANIT(KÜLLÎYAT-I HAMS)
( 5 UNIVERSALS )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- BURHAN
( DEMONSTRATION )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- SÖZLER(EKÂVÎL)
( WORDS )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- HE
( THE NUMERIC VALUE OF THE LETTER H'S IN ARABIC ALPHABET )
( EBCED'DE )

- V
( ROMAN NUMERAL )

- N/W
( NE? - NEREDE? - NİÇİN? - NE ZAMAN? - NASIL? )
( WHAT? - WHERE? - WHY? - WHEN? - HOW? )

- SANAT
( ART )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- DUYU
( DIŞ ve İÇ )
( SENSES )
( OUTER and INNER )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- VAROLUŞU ANLAMANIN ARACI
( THE VEHICLE OF THE EXISTENCE )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- GEREKSİNİMLER SIRADÜZENİ
( NEEDS HIERARCHY )
(bkz. İnsan'da/Human)

- KANT'IN SORULARI
( KANT'S QUESTIONS )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- PSİKİYATRİ'DE PARADİGMALAR
( PARADIGMS IN PSYCHIATRY )
(bkz. Bilim'de/Science)

- GEREKLİ OLAN ŞEYLER
( NECESSITIES )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- PARMAK
( FINGERS )

- YÜZEN/YALANCI KABURGALAR
( RIBS )
(bkz. İnsan'da/Human)

- KADİM MEDENİYET HAVZALARI
( ANCIENT )
(bkz. Mekânlar'da/Places)

- HAZRET

- ŞART
( İSLÂM'IN )

- DİNİN SAĞLADIKLARI/KORUDUKLARI
( CAN, AKIL, NESİL, MAL, DİN )
( PROTECTION OF RELIGION'S )
( LIFE, REASON, GENERATION, PROPERTY, RELIGION )

| 4 |

- UNSUR
( ELEMENTS )
(bkz. Gövde'de/General)

- HILT
( SECRETION )
(bkz. Gövde'de/Human Body)

- YÖN
( DIRECTION/QUARTER )

- MEVSİM
( SEASONS )
(bkz. Genel'de/General)

- ADÂLET
( JUSTICE )

- İŞLEM (A'MÂL-İ ERBAA[Ar.])

- KAN GRUBU
( BLOOD TYPES )
(bkz. Gövde'de/Human Body)

- KİTAP
( BOOKS )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- İMAM
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- ÖĞRENİM(TALİM) VE EĞİTİM(TERBİYE) YAŞI ( 4 YAŞ, 4 AY, 4 GÜN )
( Çocuğun öğrenime ve eğitime başlatılma zamanıdır! )
( 4 YEARS, 4 MONTHS, 4 DAYS )
( The time of the beginning of education. )

- DAL
( THE NUMERIC VALUE OF THE LETTER D'S IN ARABIC ALPHABET )
( EBCED'DE )

- IV
( ROMAN NUMERAL )

- NESNE'DE
( OBJECT )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- BİLGİ AŞAMASI
( KNOWLEDGE LEVELS )
(bkz. Bilgi İnsanı)

- BİLGİ TÜRÜ
( KNOWLEDGE KINDS )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- YARARLI-İYİ-DOĞRU-GÜZEL
( BENEFICIAL-GOOD-RIGHT-BEAUTIFUL )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- GÜZELLİK/KEMÂL
( BEAUTY/MATURITY )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- İDEALAR
( IDEAS )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- VARLIK
( BEING )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- METAFİZİK'TE
( METAPHYSICS )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- METAFİZİK YAPMA TARZI
( STYLES OF METAPHYSICS )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- BİLGİ'NİN: KAYNAĞI ve YÖNTEMİ ve ÖLÇÜTÜ ve DEĞERİ
( SOURCE and METHOD and MEASUREMENT and VALUE OF KNOWLEDGE )

- NİSEB
( RATIO )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- EBCED'İN ANLAMLARINDA
( MEANINGS OF THE NUMERIC VALUES IN ARABIC ALPHABET )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- ZÜLF
( SIDE LOCK OF HAIR )
(bkz. Gövde'de/Human Body)

- ÇÂR-DARB
(bkz. Gövde'de/Human Body)

- ZEVK
( PLEASURE )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- KAVUŞMA EVRESİ
( COITUS )
(bkz. Eşeysellik'te/)

- S
(bkz. Genel'de/General)

- KAPILAR/TEKBİR
( DOORS )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- SINIFLANDIRMA
( CLASSIFICATION )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- DELİL
( KİTAP - SÜNNET - İCMÂ - KIYAS )

- GİRDİLER DÖRTLÜSÜ / YAŞAM DÖRTLÜSÜ / UYUM DÖRTLÜSÜ / DEĞERLER DÖRTLÜSÜ
( INPUT QUARTET / LIFE QUARTET / HARMONY QUARTET / VALUES QUARTET )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- IMMANUEL KANT'DA İNSANIN YETENEKLERİ
( HUMAN SKILLS IN IMMANUEL KANT'S PHILOSOPHY )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- DİREK
( POLE )
(bkz. Nesneler'de/Objects)

| 3 |

- ÖZ-GÖZ-SÖZ
( ESSENCE-EYE-WORD )

- BOYUT
( EN-BOY-DERİNLİK )
( DIMENSION )
( WIDTH-LENGTH-DEPTH )

- 1 ve 2 ve 3
( Belirsiz. VE Sonsuza gider. VE Belirli. )
( Undefined. AND Goes to infinite. AND Defined. )

- CEMRE
( INCREASE OF WARMTH )
(bkz. Genel'de/General)

- KÜP
( CUBE )

- CİM
( THE NUMERIC VALUE OF THE LETTER C'S IN ARABIC ALPHABET )
( EBCED'DE )

- III
( ROMAN NUMERAL )

- ASLÎ YETİ
( MAIN FACULTY )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- AŞK'IN FİZYOLOJİSİ
( PHYSIOLOGY OF THE FALL IN LOVE )
(bkz. İnsan'da/Human)

- KORKU - UMUT - SEVGİ
( Hareket ettiriciler. )
( FEAR - HOPE - LOVE )
( Gets movement. )

- SPOR - SANAT - FELSEFE
( SPORT - ART - PHILOSOPHY )

- BİLİM - SANAT - FELSEFE
( SCIENCE-ART-PHILOSOPHY )

- NAZARÎ İLİMLER YA DA FELSEFELER
( SCIENCES OR PHILOSOPHIES )
(bkz. Bilim'de/Science)

- MODERN BİLİMİN ORTAYA ÇIKMASINDA
( APPEARANCE OF THE MODERN SCIENCE )
(bkz. Bilim'de/Science)

- BİLİMİNSANI BENZETMESİ
( ALLEGORY OF SCIENTIST )
(bkz. Bilim'de/Science)

- SİMYA
( ALCHEMY )
(bkz. Bilim'de/Science)

- YANILSAMA NEDENİ
( ILLUSIONS )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- YÖNTEMİNE GÖRE BİLGİ
( KNOWLEDGE IN METHODS )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- YASAMA-YÜRÜTME-YARGI
( LEGISLATION-EXECUTION-JUDGEMENT )

- İÇ KONUŞMA - DIŞ KONUŞMA - ÜÇÜNCÜ KONUŞMA
( INTERIOR TALK - EXTERIOR TALK - THIRD TALK )

- TERK
( ZÜHD MAKAMLARI )
( ABANDONMENT )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- KUVANTUM'DA
( QUANTUM )
(bkz. Bilim'de/Science)

- HERMETİK EĞİTİM
( HERMETIC EDUCATION )
(bkz. İnsan'da/Human)

- GALEN - HİPOKRAT - İBN SİNÂ

- SOKRATES- PLATON - ARISTOTELES

- MEDİTASYON'DA
( MEDITATION )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- SEFAR-SİPUR-SEFER
( KABALAH )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- TARIM "ÇAĞI"(/TOPLUMU) - SANAYİ "ÇAĞI"(/TOPLUMU) - BİLGİ "ÇAĞI"(/TOPLUMU)
( AGRICULTURAL "AGE"(/SOCIETY) - INDUSTRIAL "AGE"(/SOCIETY) - INFORMATION "AGE"(/SOCIETY) )

- MAKAM
( MODES )
(bkz. Müzik'te/Music)

- EKSEN ŞEHİR
( AXIS CITIES )
(bkz. Mekânlar'da/Places)

- BEYAZ
( ŞEKER-TUZ-UN )
( Uyuşturucu, alkol ve sigaradan sonra kabul edilir. )
( WHITE )
( SUGAR-SALT-FLOUR )

- YAKÎN
( CERTAINTY )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ - FELSEFÎ ANLAYIŞ - ESTETİK DUYARLILIK
( SCIENTIFIC ATTITUDE - PHILOSOPHICAL PARADIGM - AESTHETICAL SENSITIVENESS )

- ÖZDEŞLİK - ÇELİŞMEZLİK - 3. OLASILIĞIN/ŞIKKIN OLANAKSIZLIĞI
( LAW OF IDENTITY - LAW OF NONCONTRADICTION - TERTIUM NONDATUR, EXCLUDED THIRD/MIDDLE )
(bkz. Bilim'de/Science)

- TAHKİK
( INVESTIGATION )
(bkz. Yazmalar'da/Manuscripts)

- PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI)
( FINGERPRINT GROUPS )
(bkz. Gövde'de/Human Body)

| 2 |

- YİN-YANG

- GECE-GÜNDÜZ
( NIGHT-DAY )

- HAZİRAN'IN 21/22'Sİ - ARALIK'IN 21/22'Sİ
( En uzun gün ve günün kısalmaya başlaması. - En kısa gün ve günün uzamaya başlaması. )
( 21st/22nd of JUNE - 21st/22nd of DECEMBER )

- BEN-ben
( I - ME )
(bkz. BEN-ben/I-me)

- ZÂT-SIFAT
( I - ME )
(bkz. BEN-ben/I-me)

- DİL - ÜRETİM
( Toplumları ayakta tutacak ve devam ettirebilecek en önemli iki değer! )
(bkz. Dil'de/Language)

- UZUVLAR
( Tek olanlar dışındakiler. )
( ORGANS )
( Except the uniques. )
(bkz. Gövde'de/Human Body)

- "HİNDİSTAN CEVİZİ TİPİ" ve "ŞEFTALİ TİPİ"
( Dıştan sert görünen fakat içi boş olan. VE Dıştan yumuşak görünen fakat içi sağlam olan. )

- 0-1
( TEKNOLOJİ'DE/BİLGİSAYAR'DA, TECHNOLOGY/COMPUTER )

- TAHİN-PEKMEZ
( SESAME OIL-MOLASSES )

- SAĞLIK-ÖZGÜRLÜK
( HEALTH-FREEDOM )

- GELİŞİM-DEĞİŞİM
( DEVELOPMENT-ALTERATION )

- VERİŞ-ALIŞ
( GIVING-TAKING )

- UC
( TIPS )
(bkz. Uc'lar)

- ÇİFT
( COUPLE )

- KUTUP
( POLES )

- KARE
( SQUARE )

- + / -

- B
( THE NUMERIC VALUE OF THE LETTER B'S IN ARABIC ALPHABET )
( EBCED'DE )

- II
( ROMAN NUMERAL )

- KAN GRUBU
( Kedilerde. )
( BLOOD TYPES )
( Cats'. )

- FELSEFE-BİLİM
( PHILOSOPHY-SCIENCE )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- BİLİM'DE
( SCIENCE )
(bkz. Bilim'de/Science)

- BİLİM'DE BUGÜN
( SCIENCE TODAY )
(bkz. Bilim'de/Science)

- İLİM-İRFAN
( SCIENCE-WISDOM )

- DIŞ-İÇ/ZAHİR-BÂTIN
( OUTER-INNER )

- ÖNCESİ-SONRASI
( BEFORE-AFTER
)

- SÜREÇ-SONUÇ
( PROCESS-CONSEQUENCE )

- GENEL-ÖZEL
( GENERAL-SPECIFIC )

- KURAM-UYGULAMA
( THEORY-PRATIC )

- TÜMDENGELİM - TÜMEVARIM
( INDUCTION - DEDUCTION )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- KIYAS
( COMPARISON )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- ŞEKK
( %50 %50 )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- ÇELİŞKİ
( CONTRADICTION )
(bkz. Felsefe'de/Philosophy)

- TASAVVUR
( DESCRIPTION )
(bkz. Mantık'ta/Logic)

- EFRÂDINI CÂMÎ, ÂĞYÂRINI MÂNÎ

- Gerçeğin bilinebilecek yönlerini, doğru olarak algılamak.
VE
Bilenemeyecek olanların bilinemeyeceğini, doğru olarak algılamak.

- NE YAPABİLİRİM? - NASIL YAPABİLİRİM?
( Kişinin kendine sorabileceği en temel sorulardır! )
( WHAT CAN I DO? - HOW CAN I DO IT? )

- BİLGİ
( Kendisi. | Nerede olduğu/bulunabileceği. )
( KNOWLEDGE )
( Itself. | Where it is. )

- METİN ve HOCA
( TEXT and TEACHER )

- İLİM
( BEDEN-LEDÜN )
( PHILOSOPHY-SCIENCE )
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- 2'DE 1 BİLİNDİ
1'DE 2 SİLİNDİ
BUNU BİLEN SEVİNDİ

| 1 |

- NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK !!!
( TO KNOW WHAT, NOT TO DO!!! )

- İSTANBUL

- ANADOLU
( ANATOLIA )

- PISA KULESİ
( PISA TOWER )

- SÜLEYMANİYE CAMİİ ve SELİMİYE CAMİİ
( SULEYMANIYE MOSQUE and SELIMIYE MOSQUE )
(bkz. Mekânlar'da/Places)

- SADREDDİN KONEVÎ CAMİİ
( SADREDDİN KONEVÎ MOSQUE )
( Giriş kapısı mihrabın yanında bulunan tek cami. )(KONYA)

 

- KÜRE
( SPHERE )

- MERKEZ
( CENTER )

- DOĞA ( NATURE )

- GÜNEŞ
( SUN )

- DÜNYA
( EARTH )

- İNSAN
( HUMAN )

- DİL/KELÂM
( LANGUAGE/LOGIC )

- SU
( WATER )

- KÖK, KÖKEN
( ROOT )

- ALTIN ORAN
( GOLDEN PROPORTION/RATIO/MEAN/SECTION )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- AHLÂK
( MORAL )

- İYİ
( GOOD )

- ADÂLET
( JUSTICE )

- ÖZGÜRLÜK ( FREEDOM )

- KOŞULSUZ SEVGİ
( UNCONDITIONAL LOVE )

- KENDİNİ TANI!
( KNOW THYSELF! )
( GNOTHI SEAUTONU! )

- BEN
( I/ME )

- BEYİN
( BRAIN )

- KALP
( HEART )

- ZEN

- AN
( MOMENT )
(bkz. Öncelikliler'de/Priorities)

- TANRI/HAKK
( THE GOD )

- VARLIK
( BEING )

- ELİF
( THE NUMERIC VALUE OF THE LETTER A'S IN ARABIC ALPHABET )
( EBCED'DE )

- I
( ROMAN NUMERAL )

- NOKTA
( POINT )

- 1 RAKAMI ile TEK SAYILAR
(bkz. Tasavvuf'ta/Sufism)

- 1

Bugün[ 24 Temmuz 2024 ]
itibariyle 3 başlık/FaRk ile birlikte,
3 katkı[bilgi/açıklama] yer almaktadır.

- HAT

( 2 EYE BROW, 2 BOTTOM EYE LASH, 2 UPPER EYE LASH AND HAIR )


- KENDİNİ TANI!


- NOKTA
Bu sayfa 01 Ocak 2024 itibariyle 11 kez incelenmiş/okunmuştur.