Söz(cük)leri/ni ve tutumu/nu değiştir... Dünya/n değişsin!

Bu nedir? | Nasıl kullanılır? | Nasıl okumalı/anlamalı? | Sıkça Sorulan Sorular | Yenilikler | İletişim

-AN(KAN/GAN)/EN(KEN/GEN)/
IN(KIN/GIN)/İN(GİN/KİN)/
UN(GİN/KİN)/ÜN(GÜN/KÜN)
ile biten sözcüklerde

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!

(SÜREKLİ AYIRDINDA OLUNMASI GEREKENLER!!!)EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Haziran - 06 Temmuz 2022 arasında... ]

[06 Temmuz 2022]
Bugün itibariyle yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Haziran - 06 Temmuz 2022 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı(bilgi/açıklama) )


- "DÜZÜŞGEN" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SEVİŞGEN


- "ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ


- "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN


- AĞAÇ ile GÜRGEN

( ... cum CARPINUS BATULUS )


- AKIŞKAN ile/ve DEĞİŞKEN

( FLUID vs./and VARIABLE )


- AKIŞKAN ile DEVİNGEN


- ALICI ile İLETKEN


- ALTIGEN ile/ve/<> DAİRE


- AMATÖR değil/yerine/= ÖZENGEN/İSTEGEN


- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN


- BAĞIRSAK:
GEÇİRGEN/SIZDIRAN ile/değil/yerine/>< SAĞLIKLI


- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> EŞDEĞİŞKEN

( SYMMETRY vs./and/||/<> COVARIANT )


- BEBEK ile/ve/<>/> ÇOCUK ile/ve/<>/> ERGEN ile/ve/<>/> GENÇ ile/ve/<>/> ORTA YAŞ ile/ve/<>/> YAŞLI


- ben ile/değil EŞEYSEL ÖRGEN


- BİLGEN ile BİRGEN

( HABÎR ile VAHHAB )


- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY


- BİTİŞİK ile BİTİŞKEN


- BİTİŞKEN ile BÜKÜLGEN

( AGGLUTINANT vs. FLEXIBLE )

( İLTİSÂKÎ ile İNHİNÂÎ )


- BÜZGEN ile/ve/<> BÜZÜK


- CEKET ile CEPKEN


- ÇEKİNGEN ile ÇEKİNİK ile ÇEKKİN


- DAİRE ile/ve ÜÇGEN ile/ve KARE


- DEĞİŞKEN ile/ve GİZLİ DEĞİŞKEN

( VARIABLE vs. HIDDEN VARIABLE )


- DEĞİŞTİRGEN


- DİK ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> CEBİRSEL DÜŞÜNME


- DİK ÜÇGEN ve/<> HİPOTENÜS[Yun.]


- DİRGEN ile TOPLA


- DİRİMSEL/CANLI ile/ve/<> DEVİNGEN


- DOÇENT değil/yerine/= BİLGEN


- DURAĞAN ile/ve/değil/yerine/||/>< DEVİNGEN


- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN


- EDİLGEN ile/ve/değil/||/<>/< ETKİN OL(A)MAYAN


- EDİLGEN ile ETTİRGEN

( PASSIVE vs. CAUSATIVE )


- EDİLGEN ile GAİB


- EN DENGELİ ÖRGEN


- ENZİM değil/yerine/= ÖZGEN


- ER ile ERGEN ile ERMİŞ


- ERGEN ile ERKEN


- ETKEN = ÂMİL = FACTOR[İng., İsp.] = FACTEUR[Fr.] = FAKTOR[Alm.]


- ETKEN ile/ve BELİRLEYİCİ

( FACTOR vs./and DETERMINATOR )


- ETKEN ile ETKİN


- ETKEN ile ETMEN


- ETKEN ile NEDEN

( AGENT/FACTOR vs. REASON/CAUSE )


- ETKEN ile VESİLE

( AGENT/FACTOR vs. MEANS )


- ETKİLEŞİMLİ ve/||/<> DEVİNGEN


- ETKİN ile ETKEN


- GEÇİRGEN ile/değil/<> İLETKEN


- GEÇİŞKEN/LİK ile/ve/||/<> İLİŞKİLİ/LİK


- GEZEGEN ile "SERSERİ GEZEGEN"


- GEZEGEN ile/ve ACUN/DÜNYA

( SEYYÂRE[Güneşin etrafında dolaşan gezegen.] ile/ve RÜB-İ MESKÛN )

( ... ile/ve CİHÂN )

( PLANET vs./and EARTH )

( ... ile/ve KUN )


- GEZEGEN ile CERES GEZEGENİ(EN BÜYÜK GEZEGEN)

( PLANET vs. CERES )


- GEZEGEN ile/ve FELEK


- GEZEGEN ile GÖK CİSMİ

( PLANET vs. HEAVENLY BODY )


- GEZEGEN ile KÜÇÜK GEZEGEN/ASTEROİD[NEA]

( PLANET vs. PLANETOID )


- GEZEGEN = SEYYARE[Ar.] = PLANET[İng.] = PLANÈTE[Fr.] = PLANET[Alm.] = PIANETA[İt.] = PLANETA[İsp.]


- GÖBELEZ ile/ve/<> GÖCEN/GÖÇKEN


- HAVADAR[Ar., Fars.] değil/yerine/= YELEÇ/YELEKEN


- HAZ:
DEĞİŞKEN ile/değil/yerine DEVİNGEN


- İLETKEN ile/değil/yerine/||/&gt;&lt;/< YALITKAN


- İRGEN


- KANAATKÂR değil/yerine/= YETİNGEN


- KAR ile/değil SULUSEPKEN/SEPKEN


- KARŞICIL/MUHÂLİF[Ar.] ile/ve/değil/||/<> ÇEKİNGEN


- KATALİZ/ÖR[Fr. < CATALYSE/UR] değil/yerine/= TEZGEN


- KAYISI ile/ve İRİBİTİRGEN


- KEMİRGEN ile ...


- KEMİRGEN ile BÜYÜK KEMİRGEN

( ... cum JOSEPHOARTIGASIA MONES )


- KEYFÎ ile/ve DEĞİŞKEN


- KÜLTÜR değil/yerine/= EKİN, ÖZGEN


- LİZOZOM değil/yerine/= SİNDİRGEN


- MAİN[Ar.] değil/yerine/= KARE/EŞKENAR DÖRTGEN


- MAYISTRA[İt.] ile/değil/yerine RÜZGÂR/YELKEN


- MİTOKONDRİ değil/yerine/= ÜRETGEN


- MUHTERİZ[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİNGEN


- MÜTEHAVVİL[Ar.]/PARAMETRE[Fr.] ile DEĞİŞKEN

( PARAMETER vs. VARIABLE )


- NOKTA ile/ve/||/<>/> ÇİZGİ ile/ve/||/<>/> ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> PİRAMİT


- ORGAN/UZUV değil/yerine/= ÖRGEN


- ORTAÇAĞ:
ERKEN ile/ve/<>/> YÜKSEK/KLASİK ile/ve/<>/> GEÇ


- ÖRGEN ile/ve/||/<> TAL[Fr. THALLE]


- PASİF değil/yerine/= EDİLGEN


- PLUTON:
GEZEGEN ile/ve/değil GAZ BULUTU


- PLÜTON:
GEZEGEN ile CÜCE GEZEGEN

( PLANET vs. DWARF PLANET )


- POLO[Tibet dilinden] = ÇEVGEN[Fars.]


- RAF[Fars.] | CÂME-KEN[Fars.]/VİTRİN[Fr.] değil/yerine/= SERGEN


- RİBOZOM değil/yerine/= BİREŞGEN


- SENTRİOL değil/yerine/= ÇEKİLGEN


- SÜRÜNGEN ile SÜRÜNGEN


- TARİH değil/yerine/= ÖTKEN


- ÜÇGEN ile/ve/=/||/<> DELTA


- ÜÇGEN ile PENROSE ÜÇGENİ


- ÜÇGEN ile/değil SİVRİ


- ÜÇKEN değil ÜÇGEN


- YELKEN ile FLOK


- YELKEN ve/<> İSKOTA[İt.]


- YELKEN ile RANDA[İt.]


- YELKEN >< YELKESEN


- YILAN yerine SÜRETKER(SÜRÜNGEN)


- YUVARLAK ile/ve ALTIGEN


- "DÜZÜŞGEN" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SEVİŞGEN


- "ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ


- "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN


- AĞAÇ ile GÜRGEN

( ... cum CARPINUS BATULUS )


- AKIŞKAN ile/ve DEĞİŞKEN

( FLUID vs./and VARIABLE )


- AKIŞKAN ile DEVİNGEN


- ALICI ile İLETKEN


- ALTIGEN ile/ve/<> DAİRE


- AMATÖR değil/yerine/= ÖZENGEN/İSTEGEN


- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN


- BAĞIRSAK:
GEÇİRGEN/SIZDIRAN ile/değil/yerine/>< SAĞLIKLI


- BAKIŞIM/SİMETRİ ile/ve/||/<> EŞDEĞİŞKEN

( SYMMETRY vs./and/||/<> COVARIANT )


- BEBEK ile/ve/<>/> ÇOCUK ile/ve/<>/> ERGEN ile/ve/<>/> GENÇ ile/ve/<>/> ORTA YAŞ ile/ve/<>/> YAŞLI


- ben ile/değil EŞEYSEL ÖRGEN


- BİLGEN ile BİRGEN

( HABÎR ile VAHHAB )


- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY


- BİTİŞİK ile BİTİŞKEN


- BİTİŞKEN ile BÜKÜLGEN

( AGGLUTINANT vs. FLEXIBLE )

( İLTİSÂKÎ ile İNHİNÂÎ )


- BÜZGEN ile/ve/<> BÜZÜK


- CEKET ile CEPKEN


- ÇEKİNGEN ile ÇEKİNİK ile ÇEKKİN


- DAİRE ile/ve ÜÇGEN ile/ve KARE


- DEĞİŞKEN ile/ve GİZLİ DEĞİŞKEN

( VARIABLE vs. HIDDEN VARIABLE )


- DEĞİŞTİRGEN


- DİK ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> CEBİRSEL DÜŞÜNME


- DİK ÜÇGEN ve/<> HİPOTENÜS[Yun.]


- DİRGEN ile TOPLA


- DİRİMSEL/CANLI ile/ve/<> DEVİNGEN


- DOÇENT değil/yerine/= BİLGEN


- DURAĞAN ile/ve/değil/yerine/||/>< DEVİNGEN


- EDENLİ EDİLGEN ile EDENSİZ EDİLGEN


- EDİLGEN ile/ve/değil/||/<>/< ETKİN OL(A)MAYAN


- EDİLGEN ile ETTİRGEN

( PASSIVE vs. CAUSATIVE )


- EDİLGEN ile GAİB


- EN DENGELİ ÖRGEN


- ENZİM değil/yerine/= ÖZGEN


- ER ile ERGEN ile ERMİŞ


- ERGEN ile ERKEN


- ETKEN = ÂMİL = FACTOR[İng., İsp.] = FACTEUR[Fr.] = FAKTOR[Alm.]


- ETKEN ile/ve BELİRLEYİCİ

( FACTOR vs./and DETERMINATOR )


- ETKEN ile ETKİN


- ETKEN ile ETMEN


- ETKEN ile NEDEN

( AGENT/FACTOR vs. REASON/CAUSE )


- ETKEN ile VESİLE

( AGENT/FACTOR vs. MEANS )


- ETKİLEŞİMLİ ve/||/<> DEVİNGEN


- ETKİN ile ETKEN


- GEÇİRGEN ile/değil/<> İLETKEN


- GEZEGEN ile "SERSERİ GEZEGEN"


- GEZEGEN ile/ve ACUN/DÜNYA

( SEYYÂRE[Güneşin etrafında dolaşan gezegen.] ile/ve RÜB-İ MESKÛN )

( ... ile/ve CİHÂN )

( PLANET vs./and EARTH )

( ... ile/ve KUN )


- GEZEGEN ile CERES GEZEGENİ(EN BÜYÜK GEZEGEN)

( PLANET vs. CERES )


- GEZEGEN ile/ve FELEK


- GEZEGEN ile GÖK CİSMİ

( PLANET vs. HEAVENLY BODY )


- GEZEGEN ile KÜÇÜK GEZEGEN/ASTEROİD[NEA]

( PLANET vs. PLANETOID )


- GEZEGEN = SEYYARE[Ar.] = PLANET[İng.] = PLANÈTE[Fr.] = PLANET[Alm.] = PIANETA[İt.] = PLANETA[İsp.]


- GÖBELEZ ile/ve/<> GÖCEN/GÖÇKEN


- HAVADAR[Ar., Fars.] değil/yerine/= YELEÇ/YELEKEN


- HAZ:
DEĞİŞKEN ile/değil/yerine DEVİNGEN


- İLETKEN ile/değil/yerine/||/&gt;&lt;/< YALITKAN


- İRGEN


- KANAATKÂR değil/yerine/= YETİNGEN


- KAR ile/değil SULUSEPKEN/SEPKEN


- KARŞICIL/MUHÂLİF[Ar.] ile/ve/değil/||/<> ÇEKİNGEN


- KATALİZ/ÖR[Fr. < CATALYSE/UR] değil/yerine/= TEZGEN


- KAYISI ile/ve İRİBİTİRGEN


- KEMİRGEN ile ...


- KEMİRGEN ile BÜYÜK KEMİRGEN

( ... cum JOSEPHOARTIGASIA MONES )


- KEYFÎ ile/ve DEĞİŞKEN


- KÜLTÜR değil/yerine/= EKİN, ÖZGEN


- LİZOZOM değil/yerine/= SİNDİRGEN


- MAİN[Ar.] değil/yerine/= KARE/EŞKENAR DÖRTGEN


- MAYISTRA[İt.] ile/değil/yerine RÜZGÂR/YELKEN


- MİTOKONDRİ değil/yerine/= ÜRETGEN


- MUHTERİZ[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİNGEN


- MÜTEHAVVİL[Ar.]/PARAMETRE[Fr.] ile DEĞİŞKEN

( PARAMETER vs. VARIABLE )


- NOKTA ile/ve/||/<>/> ÇİZGİ ile/ve/||/<>/> ÜÇGEN ile/ve/||/<>/> PİRAMİT


- ORGAN/UZUV değil/yerine/= ÖRGEN


- ORTAÇAĞ:
ERKEN ile/ve/<>/> YÜKSEK/KLASİK ile/ve/<>/> GEÇ


- ÖRGEN ile/ve/||/<> TAL[Fr. THALLE]


- PASİF değil/yerine/= EDİLGEN


- PLUTON:
GEZEGEN ile/ve/değil GAZ BULUTU


- PLÜTON:
GEZEGEN ile CÜCE GEZEGEN

( PLANET vs. DWARF PLANET )


- POLO[Tibet dilinden] = ÇEVGEN[Fars.]


- RAF[Fars.] | CÂME-KEN[Fars.]/VİTRİN[Fr.] değil/yerine/= SERGEN


- RİBOZOM değil/yerine/= BİREŞGEN


- SENTRİOL değil/yerine/= ÇEKİLGEN


- SÜRÜNGEN ile SÜRÜNGEN


- TARİH değil/yerine/= ÖTKEN


- ÜÇGEN ile/ve/=/||/<> DELTA


- ÜÇGEN ile PENROSE ÜÇGENİ


- ÜÇGEN ile/değil SİVRİ


- ÜÇKEN değil ÜÇGEN


- YELKEN ile FLOK


- YELKEN ve/<> İSKOTA[İt.]


- YELKEN ile RANDA[İt.]


- YELKEN >< YELKESEN


- YILAN yerine SÜRETKER(SÜRÜNGEN)


- YUVARLAK ile/ve ALTIGEN


- !KÖLE/LİK ile/ve ŞAŞKIN/LIK


- "ALIŞKIN" ile/değil/yerine ALIŞKANLIĞI OLAN


- "AŞKIN EKSİKLİĞİ" ile/değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN EKSİKLİĞİ


- "AŞKINLAŞTIRMA" ile "KRİSTALLEŞTİRME"


- "HAKİM ..." ile "BASKIN ..."


- "KESKİN" ile BASKIN


- "KUDURUK" ile/ve "AZGIN"


- "SAPIK" ile/değil AZGIN


- "SAPKIN" ile/değil/yerine ÇAPKIN


- "TARİHSEL" ile AŞKIN


- "YAKIN" ile EŞ

( "NEAR/CLOSE" vs. MATCH )


- "YÜKSEK/LİK" ile/ve/değil/yerine AŞKIN/LIK, MÜTEAL, YÜCE/LİK

( ... ile/ve/değil/yerine PARA )


- (")YAKIN(") ile/ve/değil/<>/> UZAK DURULAN/TUTULAN "YAKIN"


- | KORKU ile/ve/||/<> KIZMA/ÖFKE ile/ve/||/<> ÜZÜNTÜ/ÜZÜLME ile/ve/||/<> UTANMA/UTANÇ[>< AÇGÖZLÜLÜK] ile/ve/||/<> İĞRENME/TİKSİNTİ | ile/ve/||/<> SEVİNÇ(NEŞE)/COŞKU ile/ve/||/<> ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK/HAYRET


- AĞIR ile/ve/değil "BASKIN"


- AKIM ile/değil AKIN


- AKIN/SÖKÜN ile CURNATA


- AKLA YALIN ile/ve/||/<> AKLA YATKIN


- ALICI BAKIŞ ile/ve/değil ŞAŞKIN BAKIŞ


- ALIŞIK/ALIŞKIN ile/ve/<>/değil/yerine BİLİNDİK/TANIDIK/ÂŞİNÂ[Fars.]


- ALIŞKANLIK ile/ve/<> ŞAŞKINLIK


- ANLIK/ZİHİN:
SABİT ile/değil/yerine/>< GELİŞİME AÇIK/YAKIN


- ARINMA ile/ve/> AŞKINLIK

( PURIFICATION vs./and/> TRANSCENDENCY )


- AŞK:
ÇOK UZAK ile/ve/<>/< FAZLA YAKIN


- AŞK ve/<> AŞKINLIK


- AŞK ile TAŞKIN SEVGİ, ĞARAM/GARAM


- AŞKIN KİŞİ ile/ve/<> AŞK('IN) KİŞİSİ


- AŞKIN OLMAMA ile/değil ZORUNLU OLMA


- AŞKIN TANRI/LAR ile YARI TANRI/LAR


- AŞKIN TANRI ile İÇKİN TANRI ile TEVHİD TANRI


- AŞKIN(TRANSANDANTAL) ile SOYUT


- AŞKIN/LIK ile/ve/<>/> İÇKİN/LİK

( TRANSCENDENT/TRANSCENDENCY vs./and/<>/> IMMANENT )

( SAMADHI ile/ve/<>/> SAMAVAYA )

( CHAOYUE ile/ve/<>/> ... )


- AŞKIN/LIK ile İÇKİN/LİK

( TRANSCENDENT vs./and IMMANENT )


- AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]


- AŞKINLIĞA ULAŞMAK ile/ve/değil/yerine AŞKINLIĞIN, KİŞİDE AÇIĞA ÇIKMASI


- AŞKINLIK:
ZİHİNDEN "KURTULMA" ve/||/<> AKILDAN "KURTULMA"


- AŞKINLIK ile/ve/> GÖREVDEŞLİK/SİNERJİ

( TRANSCENDENCY vs./and/> SYNERGY )


- AŞKINLIK ve/||/<>/< İLKELERİN OYNANAMAZLIĞI


- AŞKINLIK ve/||/<>/< ZAMANSIZLIK


- AŞKINSAL İDEALİZM ile/ve/||/<> ÖZNEL İDEALİZM ile/ve/||/<> AŞKINSAL VE ÖZNEL İDEALİZM ile/ve/||/<> ESTETİK İDEALİZM ile/ve/||/<> SALTIK İDEALİZM


- AŞKINSAL İDEALİZM ile/ve/||/<>/> SANAT


- AŞKINSAL ile AŞKIN

( TRANSCENDENTAL vs. TRANSCENDENT )


- AŞKINSAL = TRANSCENDENTAL[İng., Fr.] = TRANSZENDENTALE[Alm.] = TRANSCENDENTALIS[Lat.]


- AŞKTAN DOĞANLAR ile/ve/değil AŞKIN DOĞANLAR/VAROLANLAR


- ATEŞ ile YANGIN

( FLAME vs. FIRE )


- AYRI/LIK ile/ve TAŞKIN/LIK

( DISTINCT vs./and IMPETUOSITY )


- BASKIN ile BASKILI


- BASKIN ile BAŞAT


- BASKIN ile/ve/||/<> EGEMEN


- BASKIN ile/ve YAYGIN


- BASKIN ile YOĞUN

( DOMINANT vs. INTENSE )


- BATKI/HÜSRAN[Ar.] ile/değil/yerine ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK


- BAYGIN ile/değil/yerine/>< AYGIN


- BELİRGİN ile/ve YAYGIN

( CLEAR vs./and COMMON )


- BOŞLUK ile/değil/yerine AŞKIN

( [not] FREE vs./but TRANSCENDENT
TRANSCENDENT instead of FREE )


- BÜYÜK >< KÜÇÜK ile/ve/<> UZAK >< YAKIN


- ÇEKİMSER ile ÇEKİNGEN/SINGIN

( ABSTAINER vs. TIMID )


- ÇIKIN ile/ve/<> BOHÇA

( BUNDLE )


- DAL ile FIŞKIN


- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK


- DEĞİLLEME ve/> AŞKINLIK


- DEĞİŞİM ve/||/<> İLKSELLİĞİN "İÇKİNLİĞİ/AŞKINLIĞI" ve/||/<> CANLILIK ve/||/<> YERÇEKİMİ


- DELİK ile AVGIN


- DİNLEMEK ve/||/<>/>/< AŞKINLIK

( TO LISTEN and/||/<>/>/< TRANSCENDENTALNESS )


- DOĞRU ile/ve/değil YAYGIN

( [not] RIGHT vs./and/but COMMON )


- DOĞRUYA EN YAKIN ile/ve YANLIŞTAN EN UZAK

( THE CLOSEST TO THE STRAIGHT vs./and THE FAREST FROM THE FALSE )


- DOMİNANT değil/yerine/= BAŞAT/BASKIN


- DURUMU/OLAYI BÜYÜLTMEYE:
"YAKIN" ile/ve/değil/<> "AÇIK"


- EGEMEN ile/değil/yerine YAYGIN


- ETKİN ile/ve BASKIN

( AFFECTIVE vs./and DOMINANT )


- EVLİLİKLERİN SONLANMASI:
"AŞKIN BİTMESİ" değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN OLMAMASI


- GERGİN/LİK ile ŞAŞKIN/LIK

( ... cum CONSTERNATIO )


- GERİ GİDİŞ ile/değil/yerine AŞKINLIK


- ILGIM/YALGIN ile/ve/değil/<> DALGIR

( SERAP ile/ve/değil/<> MENEVİŞ/HARE )


- ILGIN ile ILGINCAR/KUŞKİRAZI/GELİNFENERİ

( TAMARIX cum PADUS AVIUM )


- İÇKİN/IMMANENT ile/ve TİNSEL/AŞKIN/TRANSANDANS


- İSLÂM/MÜSLÜMANLIK:
TEK TANRI DİNİ değil AŞKIN TANRI DİNİ


- İSTENÇ/İRÂDE:
UZAK ile/ve/||/<>/> ORTA ile/ve/||/<>/> YAKIN


- İSTENÇ/İRÂDE ile/ve AŞKINLIK

( WILLPOWER vs./and TRANSCENDENCE )


- İŞGÜZAR[Azr.] = BECERİKLİ, ELİ İŞE YATKIN [Tr.]


- İYİ/LİK ve/||/<>/< AŞKIN/LIK


- KABARCIK ile İSİLİK/ISIRGIN

( PUSTULE vs. PRICKLY HEAT )


- KAÇAK ile KAÇIK ile KAÇINTI ile KAÇKIN


- KAÇAK ile KAÇKIN


- KAPSAYICILIK ile/ve/değil AŞKINLIK


- KAYNAKÇALARDA, OLAYIN/KİŞİNİN:
ZAMANI/DÖNEMİ ile/ve/<> ZAMANINA/DÖNEMİNE EN YAKIN


- KIZMA/KIZGINLIK ile/ve/değil ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK

( [not] TO GET ANGRY vs./and/but BEWILDERMENT )


- KİŞİ:
MUTLU ve/||/<>/> KARARLI ve/||/<>/> ONURLU ve/||/<>/> "BÜYÜK" ve/||/<>/> SAYGIN ve/||/<>/> İNSAN


- KUTSALLIĞIN AŞKINLIĞI ile/ve KUTSALLIĞIN İÇKİNLİĞİ

( TRANSCENDENCE OF THE HOLINESS vs./and IMMANENCE OF THE HOLINESS )


- KÜRESEL ile/ve/değil/||/<>/< BASKIN YEREL


- KÜSKÜN/LÜK ile/ve/+/||/<>/> BIKKIN/LIK


- MAĞDUR/İYET[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN/LIK


- MERAK ile/ve/<> ŞAŞKINLIK


- METAFİZİK:
İÇKİN ile/ve/||/<>/> AŞKIN ile/ve/||/<>/> İLİŞKİSEL


- MİSTİK ile/ve AŞKIN


- MUZ ile YAYLA/DAĞ MUZU (IŞGIN)

( ... ile IŞKIN/AŞGIN/AŞKIN/EŞKİN/EŞGİN/IÇGIN/IÇKIN/UÇGUN/UÇKUN/UŞGUN/UŞKUN )

( ... cum RHEUM RIBES )


- MÜSTEVLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= SALGIN


- NORMAL ile YAYGIN

( NORMAL vs. COMMON )


- ÖZ ile AŞKIN

( ESSENCE vs. TRANSCENDENT )


- PODYUM[Yun.] değil/yerine/= ÇIKMALIK, YAYKIN


- RAVENT[Ar.] ile IŞKIN


- SAPKIN EŞEYSELLİK ile/değil YOĞUN EŞEYSELLİK


- SAYGILI ile SAYGIN


- SAYISAL OLMAYAN ve/<> AŞKIN


- SERSEMLEMEK, ŞAŞKINLAMAK = SANGILAMAK


- SİMGE:
İÇKİN ile/ve/||/<> AŞKIN


- SİMGESEL/LİK ile/ve/<> AŞKIN/LIK

( SYMBOLIC/NESS vs./and/<> TRANSCENDENTAL/NESS )


- SİVİLCE ile/değil İSİLİK/ISIRGIN

( [not] PIMPLE vs./but PRICKLY HEAT )


- SUNA YAKIN değil SUNAY AKIN


- SUNAY AKIN ve/||/<> OYUNCAK MÜZESİ


- ŞAŞKIN BAKKAL ile ...


- ŞAŞKIN/LIK ile/değil/yerine AŞKIN/LIK


- ŞAŞKIN/LIK ile/ve/<> GÜVENSİZ/LİK


- ŞAŞKIN/LIK ile/ve/değil HAYRAN/LIK

( BEHT )


- ŞAŞKIN/LIK ile/ve/<> KARARSIZ/LIK


- ŞAŞKIN/LIK ve PANİK


- ŞAŞKIN/LIK ile/ve/> SUSKUN/LUK/SUSMA


- ŞAŞKINLIK(/HAYRET) ile/ve/||/<>/> KUŞKU


- ŞAŞKINLIK ile "GÖT OLMAK"


- ŞAŞKINLIK ile BELİNLEME


- ŞAŞKINLIK = CONSTERNATION[İng., Fr.] = BESTÜRZUNG[Alm.] = CONSTERNATIO[Lat.]


- ŞAŞKINLIK ile KORKU

( BEWILDERMENT vs. FEAR )


- ŞİKESTE[Fars.] değil/yerine/= DARGIN


- TANIM ile BASKIN ÖZELLİK

( DEFINITION vs. DOMINANT FEATURE )


- TANRI:
NOUS ve/||/<>/> LOGOS'UN, AŞKINSAL BİRLİĞİ


- TAŞKIN/LIK ile AZGIN/LIK


- TAŞKIN ile/ve/değil/yerine AŞKIN


- TAŞKINLIK:
İYİLİK ODAKLILARDA ile KÖTÜLÜK ODAKLILARDA


- TAŞKINLIK ile/ve/<> ŞAŞKINLIK


- TAŞMA ile TAŞIM ile TAŞKIN


- TELKÎN[Ar.] ile/değil/yerine/= TALKIN


- TİNSEL BENLİK ile/ve/<> AŞKIN BENLİK

( SPIRITUAL SELF vs./and/<> TRANSCENDENTAL SELF )

( JINGSHEN ZIWO ile/ve/<> CHAOYUE ZIWO )


- TÜMDENGELİM ile/ve/||/<>/> AŞKINSAL/TRANSANDANTAL TÜMDENGELİM


- VAROLUŞ ve/= KENDİNİ AŞKINLIK


- YAĞMUR ile/değil ÇIVGIN/ŞIVGIN


- YAKIN ile/ve/değil ARDIŞIK

( [not] NEAR vs./and/but CONSECUTIVE )


- YAKIN ile/ve UZAK

( NEAR vs./and FAR/DISTANT )


- YAKIN ile YAKÎN


- YAKIN ile YAKÎN[< YAKN]


- YANGIN ile/ve/değil/||/<> KONTROLLÜ YANGIN


- YATIK ile YATKIN


- YATKIN/LIK ile/ve/||/<> YETKİN/LİK


- YAYGIN ile/ve/||/<> BİLİNEN


- YAYGIN ile BÜYÜK

( COMMON vs. BIG )


- YAYGIN ile ENDER/NADİR

( COMMON vs. UNCOMMON )


- YAYGIN ile GENİŞ


- YAYGIN ile/değil/yerine SAYGIN


- YIĞIN ile KÜRTÜN


- YILGAR/SATKIN/HAİN[Ar.] ile/ve/değil BİLGİSİZ/CAHİL[Ar.]


- YÖNTEMLER:
AŞKINSAL ile/ve/||/<>/> KURGUL ile/ve/||/<>/> EYTİŞİMSEL/DİYALEKTİK ile/ve/||/<>/> OLGUSAL/FENOMENOLOJİK


- ZİNHAR[Fars.] değil/yerine/= SAKIN


- "ALIŞKIN" ile/değil/yerine ALIŞKANLIĞI OLAN


- "HAKİM ..." ile "BASKIN ..."


- "KESKİN" ile BASKIN


- "KUDURUK" ile/ve "AZGIN"


- "SAPIK" ile/değil AZGIN


- "SAPKIN" ile/değil/yerine ÇAPKIN


- "TARİHSEL" ile AŞKIN


- AĞIR ile/ve/değil "BASKIN"


- AKLA YALIN ile/ve/||/<> AKLA YATKIN


- ALIŞIK/ALIŞKIN ile/ve/<>/değil/yerine BİLİNDİK/TANIDIK/ÂŞİNÂ[Fars.]


- ATEŞ ile YANGIN

( FLAME vs. FIRE )


- BASKIN ile BASKILI


- BASKIN ile BAŞAT


- BASKIN ile/ve/||/<> EGEMEN


- BASKIN ile/ve YAYGIN


- BASKIN ile YOĞUN

( DOMINANT vs. INTENSE )


- BAYGIN ile/değil/yerine/>< AYGIN


- BELİRGİN ile/ve YAYGIN

( CLEAR vs./and COMMON )


- BOŞLUK ile/değil/yerine AŞKIN

( [not] FREE vs./but TRANSCENDENT
TRANSCENDENT instead of FREE )


- ÇEKİMSER ile ÇEKİNGEN/SINGIN

( ABSTAINER vs. TIMID )


- DAL ile FIŞKIN


- DARGIN/LIK ile/ve KIRGIN/LIK


- DELİK ile AVGIN


- DOĞRU ile/ve/değil YAYGIN

( [not] RIGHT vs./and/but COMMON )


- DOMİNANT değil/yerine/= BAŞAT/BASKIN


- EGEMEN ile/değil/yerine YAYGIN


- ETKİN ile/ve BASKIN

( AFFECTIVE vs./and DOMINANT )


- ILGIM/YALGIN ile/ve/değil/<> DALGIR

( SERAP ile/ve/değil/<> MENEVİŞ/HARE )


- ILGIN ile ILGINCAR/KUŞKİRAZI/GELİNFENERİ

( TAMARIX cum PADUS AVIUM )


- KABARCIK ile İSİLİK/ISIRGIN

( PUSTULE vs. PRICKLY HEAT )


- KAÇAK ile KAÇIK ile KAÇINTI ile KAÇKIN


- KAÇAK ile KAÇKIN


- KİŞİ:
MUTLU ve/||/<>/> KARARLI ve/||/<>/> ONURLU ve/||/<>/> "BÜYÜK" ve/||/<>/> SAYGIN ve/||/<>/> İNSAN


- KÜSKÜN/LÜK ile/ve/+/||/<>/> BIKKIN/LIK


- MAĞDUR/İYET[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN/LIK


- METAFİZİK:
İÇKİN ile/ve/||/<>/> AŞKIN ile/ve/||/<>/> İLİŞKİSEL


- MİSTİK ile/ve AŞKIN


- MUZ ile YAYLA/DAĞ MUZU (IŞGIN)

( ... ile IŞKIN/AŞGIN/AŞKIN/EŞKİN/EŞGİN/IÇGIN/IÇKIN/UÇGUN/UÇKUN/UŞGUN/UŞKUN )

( ... cum RHEUM RIBES )


- MÜSTEVLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= SALGIN


- NORMAL ile YAYGIN

( NORMAL vs. COMMON )


- ÖZ ile AŞKIN

( ESSENCE vs. TRANSCENDENT )


- PODYUM[Yun.] değil/yerine/= ÇIKMALIK, YAYKIN


- RAVENT[Ar.] ile IŞKIN


- SAYGILI ile SAYGIN


- SAYISAL OLMAYAN ve/<> AŞKIN


- SİMGE:
İÇKİN ile/ve/||/<> AŞKIN


- SİVİLCE ile/değil İSİLİK/ISIRGIN

( [not] PIMPLE vs./but PRICKLY HEAT )


- ŞİKESTE[Fars.] değil/yerine/= DARGIN


- TAŞKIN/LIK ile AZGIN/LIK


- TAŞKIN ile/ve/değil/yerine AŞKIN


- TAŞMA ile TAŞIM ile TAŞKIN


- YAĞMUR ile/değil ÇIVGIN/ŞIVGIN


- YANGIN ile/ve/değil/||/<> KONTROLLÜ YANGIN


- YATIK ile YATKIN


- YAYGIN ile/ve/||/<> BİLİNEN


- YAYGIN ile BÜYÜK

( COMMON vs. BIG )


- YAYGIN ile ENDER/NADİR

( COMMON vs. UNCOMMON )


- YAYGIN ile GENİŞ


- YAYGIN ile/değil/yerine SAYGIN


- !CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET


- ...'YA İLİŞKİN ile/ve ...'YA YÖNELİK


- "BU KADAR YETKİLERİN, ..." değil "BU KADAR YETKİNİN, ..."


- "BURNU BÜYÜK/LÜK" ile/değil/yerine SEÇKİN/LİK


- "EMANETİ, EHLİNE VERMEK" ile/ve/||/<>/> İŞİ, O İŞE UYGUN/YETKİN KİŞİYE VERMEK


- "EZİK" ile/değil UTANGAÇ/SİNGİN


- "GÜNDELİK DENEYİM/YAŞAYIŞ" ile/değil/yerine ÖZGÜN DENEYİM/YAŞAYIŞ

( ERLEBNIZ mit ERFAHRUNG )


- "KESİN BİLGİ" ile/ve/değil/yerine YETKİN BİLGİ


- "KESİN/LİK" ile/ve/değil/yerine YETKİN/LİK


- "KESKİN SİRKE, KÜPÜNE ZARAR" ile/ve/||/<> "ÖFKEYLE KALKAN, ZARARLA OTURUR"


- "KESKİN" ile BASKIN


- "KESKİN" ile/ve/değil/yerine BELİRGİN


- "MEŞGUL OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ETKİN OLMAK


- "ÖZEL" BİR ... ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRGİN BİR ...


- "ÜSTÜN" İNSAN değil OLGUN/YETKİN/KÂMİL KİŞİ


- (BAZI TANINMIŞ) FİLOZOF ve BİLGİNLER


- (İÇ):
ÇOCUK ile/ve/||/<> YETİŞKİN ile/ve/||/<> EBEVEYN


- [ne yazık ki]
!ELİT/İST değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ


- 112'Yİ[1-1-2'yi] ARAMA:
YETİŞKİNDE ile/ve/||/<> ÇOCUKTA


- ACİL YARDIMDA:
BEBEK ile/ve/||/<>/> ÇOCUK ile/ve/||/<>/> YETİŞKİN


- AİT ile/yerine İLGİLİ/İLİŞKİN

( BELONG TO vs./and RELATING TO
RELATING TO instead of BELONG TO
Your belonging is a matter of your own feeling and conviction.
The wise man counts nothing as his own. )


- AKTİVİTE değil/yerine/= ETKİNLİK


- ALGILAMA SÜRECİNDE:
BELİRGİNLİK ile/ve/> KONUM ile/ve/> ŞİDDET ile/ve/> SÜRE


- ARGÜMAN[İng. ARGUMENT] değil/yerine/= (İKNA EDİCİ, YETERLİ/YETKİN) KANIT | SAV


- AŞKIN TANRI ile İÇKİN TANRI ile TEVHİD TANRI


- AŞKIN/LIK ile/ve/<>/> İÇKİN/LİK

( TRANSCENDENT/TRANSCENDENCY vs./and/<>/> IMMANENT )

( SAMADHI ile/ve/<>/> SAMAVAYA )

( CHAOYUE ile/ve/<>/> ... )


- AŞKIN/LIK ile İÇKİN/LİK

( TRANSCENDENT vs./and IMMANENT )


- AZGIN/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAŞKIN/LIK


- BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK


- BÂRİZ[Ar.] değil/yerine/= BELİRGİN


- BELGİ ile/ve/<> BELGİN

( ŞİAR/ALÂMET/NİŞAN ile/ve/<> SARİH )


- BELİRGİN/LİK ile KESİN/LİK

( CLARITY vs. CERTAINTY )


- BELİRGİN/LİK ile/ve SABİT/LİK

( CLARITY vs./and CONSTANCY )


- BELİRGİN/LİK ile/ve SÜREKLİ/LİK

( CLARITY vs./and CONTINUITY )


- BELİRGİN ile/ve YAYGIN

( CLEAR vs./and COMMON )


- BELİRLEYİCİ ile/ve/<> BELİRGİNLEŞTİRİCİ


- BELİRLİ BİR ALANDA/KONUDA:
BİN KİTAP OKUMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< (YETKİN) BİR KİTABI, BİN KEZ OKUMAK


- BELİRLİ ile BELİRGİN


- BELİRSİZ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BELİRGİN/LİK


- BENZERSİZLEŞTİRME ile/ve/değil/yerine "FARKLILIK"/"ÖZGÜNLÜK" ATFETMEK


- BEZGİN/LİK ile/ve DELİ/LİK


- BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK

( MEFTÛR[< FÜTÛR] ile/ve/||/<>/>/< ME'YÛS[< YE'S] )


- BEZGİN ile/değil/yerine/>< GEZGİN


- BIÇAK yerine KESKİN


- BİLEMEK ile "KESKİNLEŞTİRMEK"


- BİLGİÇ ile BİLGİN ile BİLGE

( PEDANT vs. SCHOLAR )


- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)


- BİLGİN ile/ve/değil/<>/> BİLGE

( [not] SCHOLAR vs./and/but/<>/> WISE )


- BİLİNÇ ve/<> AMAÇ ve/<> EYLEM/ETKİNLİK

( CONSCIOUSNESS and/<> AIM/PURPOSE and/<> ACTION )


- BİLİNİRLİK ile/ve/||/<>/>/< BELİRGİNLİK


- BİSİKLET ve/<> (DAHA) AZ GERGİNLİK/STRES


- BÜYÜK DEVLET BAŞKANLARI ile/<> BÜYÜK BİLGİNLER


- ÇALIŞMA ile ETKİN-LİK/FAALİYET

( WORKING vs. ACTIVITY/ACTIVE-NESS
Work is by the whole for the whole, activity is by oneself for oneself. )


- ÇALIŞMA ile SALT ETKİN-LİK

( WORKING vs. PURE ACTIVITY/ACTIVE-NESS )


- ÇEKİMSER ile ÇEKİNGEN/SINGIN

( ABSTAINER vs. TIMID )


- ÇEKİNGEN ile ÇEKİNİK ile ÇEKKİN


- ÇİSENTİ ile ÇİSKİN


- ÇOCUK/LUK ile/> YETİŞKİN/LİK


- ÇOCUKLARIN, KARANLIKTAN KORKMASI
ile/değil/ne yazık ki/>
"YETİŞKİNLERİN", AYDINLIKTAN KORKMASI


- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DİNGİNLİK

( PATIENCE vs./and/<> INERTIA )


- DEĞİN ile DEĞİN ile DEĞGİN


- DEĞİN ile DENLİ


- DİLİ(ZİHNİ) (DOĞRU/YETKİN) KULLANMAK ile/ve/<> TÜRKÇE'Yİ (DOĞRU/YETKİN) KULLANMAK


- DİN ve/<> YAŞAM ve/<> ETKİNLİK ve/<> İŞBÖLÜMÜ-İŞBİRLİĞİ


- DİNGİNCİLİK ile/ve BİLİNEMEZCİLİK

( QUIETISM vs./and AGNOSTICISM )


- DİNGİNCİLİK ile/ve VAROLUŞÇULUK

( QUIETISM vs./and EXISTENTIALISM )


- Dinginliği DİNLE!!!


- Dinginliğin için DİNLE!!!


- Dinginliğin için SUS!!!


- DİNGİNLİK (TERVİH)


- DİNGİNLİK ve DENGE


- DİNGİNLİK ile HAREKETSİZLİK

( INERTIA vs. MOTIONLESS )


- DİNLENMEK ile/ve/<> DİNGİNLEŞMEK


- DİREKLER ARASI ETKİNLİKLERİ:
KIŞ RAMAZANLARINDA değil YAZ RAMAZANLARINDA


- DOĞRU/YETKİN DAVRANIŞ/EYLEM(SÂLİH AMEL):
BARIŞ ve/<> KURTULUŞ[KURTARICI EYLEM]


- DOLUDİZGİN (İLERLEMEK, YOL ALMAK)


- DÖNÜŞÜM ile/ve/<> ETKİNLİK

( TRANSFORMATION vs./and/<> ACTIVITY )


- DUMUR ile BİTKİNLİK/SÜRMENAJ[Fr.]


- DURAĞAN SÜREÇ ile/ve/değil/yerine ETKİN SÜREÇ

( [not] STATIC PROCESS vs./and/but ACTIVE PROCESS
ACTIVE PROCESS instead of STATIC PROCESS )


- DÜŞÜNCE:
ETKİNLİĞİ ile/ve/||/<> OLAYI ile/ve/||/<> NESNESİ

( THOUGHT ACTION vs./and/||/<> THOUGHT EVENT vs./and/||/<> THOUGHT OBJECT )


- Düşüncelerini dizginlemek için DİNLE!!!


- Düşüncelerini dizginlemek için SUS!!!


- DÜŞÜNMEK ile/ve/<>/= ETKİNLİK


- DÜŞÜNSEL İZLENİMLER:
DİNGİN ile/ve/||/<> ŞİDDETLİ


- EDİLGEN ALICI ile/ve/değil/yerine/<>/< ETKİN KURUCU


- EDİLGEN ile/ve/değil/||/<>/< ETKİN OL(A)MAYAN


- EDİLGİN = MÜNFAİL = PASSIVE[İng.] = PASSIF[Fr.] = PASSIV[Alm.] = PASSIVUS[Lat.] = PASIVO[İsp.]


- EDİLGİNLİK, TUTKU = PASSION[İng., Fr.] = LEIDENSCHAFT[Alm.] = PASSIO[Lat.]


- EKŞİ MAYA(BUĞDAYÇAVDAR/YULAF/...) ile/<> YAŞ MAYA ile/<> ETKİN KURU MAYA ile/<> HAZIR/ÇABUK(INSTANT) KURU MAYA


- EMİN/LİK ile/ve PEKİN/LİK


- EN ÖZGÜN ŞENLİK/LER


- ENERJİK değil/yerine/= ERKİN


- ENGİN ile ENGİN


- ERGEN(İN) ELEŞTİRİSİ ile/ve/değil/yerine/||/<> ERGİNİN(/YETKİN) ELEŞTİRİSİ


- ERGEN/YENİYETME ile/ve/<>/> YETİŞKİN ile/ve/<>/> BİLGE


- ERİN ve ERİŞKİN ile/ve/||/<>/> ERGİN


- ERİNÇ, DİNGİNLİK = PEACE, REPOSE[İng.] = TRAQUILLITÉ[Fr.] = BERUHIGUNG[Alm.] = QUIETUS[Lat.]


- ERİNÇ/ORUNLUK/HUZUR ile/ve DİNGİNLİK


- ERİŞKİN/LİK ile/ve YETKİN/LİK


- ERKİNCİLİK = SERBESTİYE = LIBERALISM[İng.] = LIBÉRALISME[Fr.] = LIBERALISMUS[Alm.] = LIBERALIS[Lat.] = LIBERACIÓN[İsp.]


- ETKEN ile ETKİN


- ETKİLEŞİM ile/ve/değil/yerine ETKİNLEŞMEK

( [not] REACTIVE vs./and/but ACTIVE
ACTIVE instead of REACTIVE
[not] Emotional. WITH/AND/BUT Unconditional love. )


- ETKİN ile/ve BASKIN

( AFFECTIVE vs./and DOMINANT )


- ETKİN ile/ve EGEMEN

( ... ile/ve ALİİ SİLİ )


- ETKİN ile ETKEN


- ETKİN ile/ve/<> ETKİLİ


- ETKİN = FAAL = ACTIVE[İng.] = ACTIF[Fr.] = AKTIV[Alm.] = ACTIVO[İsp.]


- ETKİN ile/ve İŞLEYEN


- ETKİN ile/ve/<> YETKİN


- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- ETKİNLİK ile EDİLGENLİK


- ETKİNLİK = FAALİYET, FAİLİYET = ACTIVITY[İng.] = ACTIVITÉ[Fr.] = AKTIVITÄT, TÄTIGKEIT[Alm.] = ACTIVIDAD[İsp.]


- ETKİNLİK ile/ve/||/<> NESNELERİN BÜTÜNLÜĞÜ


- ETKİNLİK ile/ve/değil/yerine/> ÜRETİM

( [not] ACTIVITY vs./and/but TO PRODUCE
TO PRODUCE instead of ACTIVITY )


- ETKİNLİK ile/ve ÜRETKENLİK

( ACTIVITY vs./and PRODUCTIVITY )


- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( ACTION vs./and ACTIVITY )


- FAALİYET yerine ETKİNLİK


- FAZLA ile/ve/değil ETKİN

( [not] EXCESS vs./and/but ACTIVE | EFFECTIVE )


- FELSEFE:
"ÖĞRETİ" değil ETKİNLİK


- FELSEFE:
AKLIN SORUNLARINA YANIT ARAMAK ve/<>/>
SORU(N)LARINA YANIT ARAMAK ve/<>/>
ETKİNLİK


- FELSEFE:
EĞİTİM ile/ve/değil/||/<>/> YETKİNLEŞTİRME


- FELSEFE:
ELEŞTİREL ile/ve/<> YARATICI ile/ve/<> ETKİN


- FELSEFE'DE:
SORUN ÇÖZMEK ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET


- FÖRST KLAS/FIRST CLASS değil/yerine/= BİRİNCİ SINIF, SEÇKİN YER, BAŞTAPKI


- GAMGÎN değil/yerine/= GAMLANAN


- GARİP değil/yerine/= ELGİN


- GECE ve DİNGİNLİK ve DİNLENMEK


- GENÇLİK ile/<>/>< YETİŞKİNLİK ile/<>/>< YAŞLILIK


- GEOİD değil/yerine/= YERGİN, YERİMSİ


- GERGİN/LİK ile/ve/değil ŞİŞKİN/LİK


- GERGİNLİĞİN BÖLGELERİNDE:
BOYUN ile/ve/||/<> OMUZ ile/ve/||/<> ÜST SIRT ile/ve/||/<> ORTA SIRT ile/ve/||/<> ALT SIRT ile/ve/||/<> MİDE


- GEZGİN TURİST

( TRAVELLER
TOURIST )


- GEZGİNCİ değil GEZGİN


- GÜDÜLENMEDE:
ALGI ve/||/<>/> SEÇME ve/||/<>/> ÖZERKLİK ve/||/<>/> ÖZYETKİNLİK


- GÜDÜLENMEDE:
İLİŞKİLİLİK ve/||/<>/> GÜVEN ve/||/<>/> ŞEFKÂT ve/||/<>/> ÖZGÜNLÜK


- HAREKET/DEVİM ile/ve ETKİNLİK/DEVİNİM

( MOVEMENT vs./and ACTION )


- HAREKET ve/<> DİNGİNLİK


- HAREKET ile/ve ETKİNLİK

( MOVEMENT vs./and ACTIVITY )


- HAREKET ve/<> HAREKETTE DİNGİNLİK


- HAREKETLİ/LİK ile/ve/<> ETKİN/LİK


- ISTIFÂ' değil/yerine/= AYIKLAMA, AYIKLANMA | BİR ŞEYİN HÂLİSİNİ, TEMİZİNİ SEÇİP ALMA | SEÇME, SEÇKİNLİK


- İÇKİN/IMMANENT ile/ve TİNSEL/AŞKIN/TRANSANDANS


- İÇKİN/LİK ile/ve/değil BAŞAT/LIK


- İÇKİN ile/ve İÇSEL

( IMMANENT vs./and INTERNAL )


- İÇKİN = MÜNDEMİÇ = IMMANENT[İng., Fr., Alm.] = IMMANENS[Lat.]


- İÇKİN ile/ve SAKLI

( IMMANENT vs./and HIDDEN )


- İÇSEL ile İÇKİN


- İDDİALI ile/ve YETKİN


- İLÂCIN:
ETKİN DOZU ile/ve/<> DEVAM DOZU


- İLK YARDIMDA ÖNCELİKLİLER:
YETİŞKİNDE ile ÇOCUKTA/BEBEKTE


- İVEDİ/MÜSTACEL değil/yerine EVGİN


- KABA ile/değil/yerine ENGİN


- KAPI ile/ve ENGİN KAPI


- KATILIM ile/ve ERGİNLENME/İNTİSAB/İNİSİYASYON


- KAVRAM ve/<> BELİRGİNLİK

( CONCEPT and/<> CLARITY )


- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ile/ve/<>/> KENDİNİ YETKİNLEŞTİRMEK

( TO DEVELOPE THE SELF vs./and TO PERFECT THE SELF )


- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ile/ve/||/<>/> DİNGİNLİK


- KERÂMET ile/ve/değil KESKİN ZEKÂ


- KESİN İFADE ile MÜMKÜNSE


- KESİN İFADELER ile GENİŞ ZAMANLI İFADELER


- KESİN OLAN ÜZERİNE ile/ve/değil/yerine OLASILIK ÜZERİNE

( [not] ON CERTAINTY vs./and/but ON PROBABLITY
ON PROBABLITY instead of ON CERTAINTY )


- KESİN ile KESKİN

( DEFINITE vs. KEEN )


- KESKİN/LİK ile/ve/<> CİDDİ/YET


- KESKİN ile/değil/yerine/>< SAKİN


- KESKİN ile YOĞUN


- KİŞİ/İNSAN:
DÜŞKÜN ile/değil/yerine/>< İÇKİN


- KORKU ile/ve/||/<>/> AĞRI ile/ve/||/<>/> GERGİNLİK


- KÖK HÜCRE KAYNAKLARINDA:
EMBRİYONİK ile/ve/||/<> FETAL ile/ve/||/<> ERİŞKİN


- KUTSALLIĞIN AŞKINLIĞI ile/ve KUTSALLIĞIN İÇKİNLİĞİ

( TRANSCENDENCE OF THE HOLINESS vs./and IMMANENCE OF THE HOLINESS )


- MASALLAR:
ÇOCUKLARA ile/ve/||/<> YETİŞKİNLERE


- METAFİZİK:
İÇKİN ile/ve/||/<>/> AŞKIN ile/ve/||/<>/> İLİŞKİSEL


- MİSKİN/LİK ile/ve/<> BEZGİN/LİK


- MODLAR:
| ÇOCUK ve İÇ EBEVEYN ve BAŞ ETME |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
SAĞLIKLI YETİŞKİN


- MUTENA[Ar.]/GÜZİDE[Fars.]/ELİT[Fr.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ, ÖNEMLİ


- MUTLAK/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YETKİN/LİK


- MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN


- MÜNDEMİÇ[Ar.] değil/yerine/= İÇKİN


- MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ


- MÜZİK'TE:
"ÖZGÜN/LÜK" değil BİZE ÖZGÜ/LÜK


- NESNENİN "GÜZELLİĞİ" ve/||/<>/> YETKİN/LİK


- NETLİK ile BELİRGİNLİK

( CLEAR vs. CLARITY
When the sun shines, it's hardly visible. )


- NEZLE/DUMAĞI/TUMAĞI/İNGİN/ZÜKÂM[Ar.] ile ALERJİ


- NEZLE/DUMAĞI/TUMAĞI/İNGİN/ZÜKÂM[Ar.] ile GRİP ile KORONA(CORONA)/COVID-19 ile HANTA

( NEVÂZİL, SÜTÂ', ZÜKÂM ile ... ile ... )


- NİTELİKLİ ile/ve/<>/değil SEÇKİN

( [not] QUALIFIED vs./and/<>/but DISTINGUISHED )


- OLGUN/LUK ile/ve YETKİN/LİK


- OLGUN ile/ve/<>/+ YETKİN


- OLUMSUZLAMA ve ETKİN OLABİLMEK

( NEGATORY and TO BE ABLE TO AFFECTIVE )


- ORİJİN değil/yerine/= KÖKEN


- ÖFKE ile/ve/||/<>/> GERGİNLİK


- ÖRGÜNLÜK ile/ve/<> YETKİNLİK


- ÖZ ile/ve ENGİN

( ESSENCE vs./and VAST )


- ÖZBİLİNÇ ile/ve/=/<> ÖZGÜRLÜK ile/ve/=/<> ÖZGÜNLÜK


- ÖZGÜN TANIM ile BİRİNİN/...'NIN TANIMI

( ORIGINAL/AUTHENTIC DEFINITION vs. SOMEONE'S DEFINITION )


- ÖZGÜN ZEMİN ile/ve/> YETKİN HEDEF

( AUTHENTIC/ORIGINAL GROUND vs./and/> PERFECT GOAL/TARGET )


- ÖZGÜN/LÜK ile ÖZERK/LİK


- ÖZGÜN/LÜK ile/ve/değil ÖZGÜL/LÜK

( ... ile/ve/değil VİSEŞA )


- ÖZGÜN/LÜK ile/ve SANAT/SAL/LIK


- ÖZGÜNLÜK ile/ve/<> BENZERSİZLİK


- ÖZGÜRLÜK ve/<>/= ETKİNLİK

( FREEDOM and/<>/= ACTIVITY )


- ÖZNE ile/ve/değil/yerine ETKİN ÖZNE

( [not] SUBJECT vs./and/but ACTIVE SUBJECT
ACTIVE SUBJECT instead of SUBJECT )


- PEKİN = CERTAIN[İng., Fr.] = GEWIß[Alm.] = CERTUS[Lat.]


- PERFORMANS =/ve İLETİŞİM =/ve GÜDÜLENME =/ve YETKİNLİK/LER


- PİŞKİN/LİK ile/ve/değil/yerine EMİN/LİK


- PİŞKİN/LİK ile/ve PUŞT/LUK


- POTANSİYEL[İng. < POTENTIAL] değil/yerine/= İÇKİN/GİZİL


- RADYOAKTİF/RADYOAKTİVİTE[Fr.] değil/yerine/= IŞINETKİN/LİK


- REŞİT/RÜŞT[Ar.] değil/yerine/= ERGİN


- SAKİN değil/yerine/= DİNGİN


- SARI ile ERMİŞ/ERGİN


- SEBT GÜNÜ:
DİNLENME GÜNÜ değil/yerine DİNGİNLİK/DÖNÜŞÜM GÜNÜ


- SEÇKİN ile/ve/değil/yerine ÖNCÜ


- SERGİN ile SERGİN


- SESSİZLİK ile/ve DİNGİNLİK

( QUIETNESS vs./and INERTIA )


- SEYYAH[Ar.]/TURİST[İng.] değil/yerine/= GEZGİN


- SEYYÂR[Ar. < SEYR] değil/yerine/= GEZGİN/GEZİCİ


- SİMGE:
İÇKİN ile/ve/||/<> AŞKIN


- SON ETKİNLİK


- STRES değil/yerine/= GERGİNLİK


- STRESLİ değil/yerine/= GERGİN


- ŞARLATAN ile/değil/yerine/>< BİLGİN


- ŞİŞKİNLİK ile NOKRA


- TANIMA:
YETKİN BİLME ile/ve/||/<> YETERİNCE BİLME


- TASDİ[Ar.] değil/yerine/= CAN SIKMA, BAŞ AĞRITMA, TEDİRGİN ETME


- TEBELLÜR ETME değil/yerine/= BELİRGİNLEŞME


- TEHDİT ile/ve/||/<>/> TEDİRGİNLİK


- TEKEMMÜL[Ar. < KEMÂL] değil/yerine/= YETKİNLEŞME


- TEMBEL/LİK ile/ve/<> BEZGİN/LİK


- TEVETTÜR[Ar. < VETR/VİTRET] değil/yerine/= GERİLME, GERGİN DURUMA GERME | GERİLİM


- TIRIS >< EŞKİN


- TİN = SPIRIT[İng.] = ESPRIT[Fr.] = GEIST[Alm.] = SPIRITUS[Lat.] = PNEUMA, NOUS[Yun.] = ALIENTO[İsp.]


- TİZ[Fars.] değil/yerine/= İNCE, KESKİN (SES)


- TOPLUMLARI:
BİLGİNLER/AYDINLAR AYDINLAT("A")MAZSA ne yazık ki/> ŞARLATANLAR ALDATIR


- TRAVMALAR:
ANNE KARNINDA ile/ve/||/<> BEBEKLİKTE ile/ve/||/<> ÇOCUKLUKTA ile/ve/||/<> GENÇLİKTE ile/ve/||/<> YETİŞKİNLİKTE


- TURİST[İng.]/GEZEN ile/değil/yerine <a target="_blank" href="https://www.FaRkLaR.net/ad.php?ad=150">GEZGİN</a>

( [not] TOURIST vs./and/but TRAVELLER
TRAVELLER instead of TOURIST )


- TÜCCARLAR ile/ve GEZGİNLER ile/ve DERVİŞLER/SÛFÎLER


- UYGUN ile/ve İLİŞKİN

( APPROPRIATE vs./and RELATING TO )


- VAROLUŞ ile/ve/<> ETKİNLİK


- VELÂYET:
ÖZGÜRLÜK ve/<> ÖZGÜNLÜK


- YALIN/LIK ile/ve/<> YETKİN/LİK


- YAŞ:
ÇOCUKLUKTA/GENÇLİKTE ile/ve/||/<>/> YETİŞKİNLİKTE


- YAŞAM/HAYAT ve/> ETKİNLİK/FAALİYET ve/> BİLİNÇ/ŞUUR

( LIFE and/> ACTIVITY and/> CONSCIOUSNESS )


- YATKIN/LIK ile/ve/||/<> YETKİN/LİK


- YEĞİN ile/>< YEĞNİ


- YEMEK YEME "YARIŞI":
ÇOCUKLUKTA ile/ve/değil/yerine YETİŞKİNLİKTE


- YERLEŞİK ile/ve/<> GEZGİN


- YETENEK ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( TALENT vs./and ACTIVITY )


- YETİŞKİN ve/<> BİSİKLET


- YETİŞKİN ile/ve OLGUN


- YETİŞKİN ile/ve/<>/değil YENİYETME


- YETKİ ile/ve/değil/yerine/<> YETKİNLİK


- YETKİLİ ile/değil/< YETKİN


- YETKİN BİLGİ ile/değil/yerine KESİN(YAKÎN) BİLGİ

( [not] PERFECT KNOWLEDGE vs./but DEFINITE/CERTAIN/EXACT KNOWLEDGE
DEFINITE/CERTAIN/EXACT KNOWLEDGE instead of PERFECT KNOWLEDGE )


- Yetkin KONUŞ!!!


- YETKİN/LİK ve/<> GÜÇLÜ/LÜK ve/<> YETERLİ/LİK

( PERFECT/ION and/<> POWERFUL/NESS ve/<> ENOUGH/SUFFICIENCY )


- YETKİN/LİK ve/<>/= ÖZGÜR/LÜK

( PERFECTION and/<>/= FREEDOM )


- YETKİN ile DONANIMLI

( PERFECT vs. "RIGGY" )


- YETKİN ile KESİN

( PERFECT vs. DEFINITE )


- YETKİN ile SAĞLAM

( PERFECT vs. STRONG )


- YETKİN ile YETİŞKİN


- YETKİNLEŞ(TİR)MEK ile/ve/<> TAMAMLA(N)MAK


- YETKİNLİK ile/ve ERDEM


- YETKİNLİK ile/ve/<> TAMAMLANMA


- YOKSUL/FAKİR ile/değil EZGİN


- YOL:
İNCE ve/||/<> KILIÇTAN KESKİNCE


- YOLCU ile/ve <a target="_blank" href="/ad.php?ad=150">GEZGİN</a>

( PASSENGER vs./and TRAVELLER )


- YÖNETİCİLER:
"SEÇKİN" ve/<> "KOZMİK" ve/<> "İLÂHİ"


- YÜRÜK ile/ve SENGİN


- ZEKÂ:
(HIZLI) (İSÂBETLİ) "BİRLEŞTİRME/BAĞLANTILANDIRMA/KESKİNLEŞTİRME" BİLGİSİ ile/ve/değil/||/<> AYIRMA BİLGİSİ/YETİSİ


- Zihnini dizginlemek için DİNLE!!!


- Zihnini dizginlemek için SUS!!!


- !CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET


- "EZİK" ile/değil UTANGAÇ/SİNGİN


- "KESKİN" ile/ve/değil/yerine BELİRGİN


- "ÖZEL" BİR ... ile/ve/değil/yerine/||/<> BELİRGİN BİR ...


- (BAZI TANINMIŞ) FİLOZOF ve BİLGİNLER


- [ne yazık ki]
!ELİT/İST değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ


- ALGILAMA SÜRECİNDE:
BELİRGİNLİK ile/ve/> KONUM ile/ve/> ŞİDDET ile/ve/> SÜRE


- AZGIN/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAŞKIN/LIK


- BALİNANIN SIRTINDA ve/||/<> RÜZGÂRI Dİ(ZGİ)NLEYEN ÇOCUK


- BÂRİZ[Ar.] değil/yerine/= BELİRGİN


- BELGİ ile/ve/<> BELGİN

( ŞİAR/ALÂMET/NİŞAN ile/ve/<> SARİH )


- BELİRGİN/LİK ile KESİN/LİK

( CLARITY vs. CERTAINTY )


- BELİRGİN/LİK ile/ve SABİT/LİK

( CLARITY vs./and CONSTANCY )


- BELİRGİN/LİK ile/ve SÜREKLİ/LİK

( CLARITY vs./and CONTINUITY )


- BELİRGİN ile/ve YAYGIN

( CLEAR vs./and COMMON )


- BELİRLEYİCİ ile/ve/<> BELİRGİNLEŞTİRİCİ


- BELİRLİ ile BELİRGİN


- BELİRSİZ/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> BELİRGİN/LİK


- BEZGİN/LİK ile/ve DELİ/LİK


- BEZGİN/LİK ile/ve/||/<>/>/< ÜMİTSİZ/LİK

( MEFTÛR[< FÜTÛR] ile/ve/||/<>/>/< ME'YÛS[< YE'S] )


- BEZGİN ile/değil/yerine/>< GEZGİN


- BİLGİÇ ile BİLGİN ile BİLGE

( PEDANT vs. SCHOLAR )


- BİLGİN (OLMAK) ile/ve/değil/||/<>/> AKILLI (OLMAK)


- BİLGİN ile/ve/değil/<>/> BİLGE

( [not] SCHOLAR vs./and/but/<>/> WISE )


- BİLİNİRLİK ile/ve/||/<>/>/< BELİRGİNLİK


- BİSİKLET ve/<> (DAHA) AZ GERGİNLİK/STRES


- BÜYÜK DEVLET BAŞKANLARI ile/<> BÜYÜK BİLGİNLER


- ÇEKİMSER ile ÇEKİNGEN/SINGIN

( ABSTAINER vs. TIMID )


- DAYANÇ/SABIR ile/ve/<> DİNGİNLİK

( PATIENCE vs./and/<> INERTIA )


- DEĞİN ile DEĞİN ile DEĞGİN


- DİNGİNCİLİK ile/ve BİLİNEMEZCİLİK

( QUIETISM vs./and AGNOSTICISM )


- DİNGİNCİLİK ile/ve VAROLUŞÇULUK

( QUIETISM vs./and EXISTENTIALISM )


- Dinginliği DİNLE!!!


- Dinginliğin için DİNLE!!!


- Dinginliğin için SUS!!!


- DİNGİNLİK (TERVİH)


- DİNGİNLİK ve DENGE


- DİNGİNLİK ile HAREKETSİZLİK

( INERTIA vs. MOTIONLESS )


- DİNLENMEK ile/ve/<> DİNGİNLEŞMEK


- DOLUDİZGİN (İLERLEMEK, YOL ALMAK)


- Düşüncelerini dizginlemek için DİNLE!!!


- Düşüncelerini dizginlemek için SUS!!!


- DÜŞÜNSEL İZLENİMLER:
DİNGİN ile/ve/||/<> ŞİDDETLİ


- EDİLGİN = MÜNFAİL = PASSIVE[İng.] = PASSIF[Fr.] = PASSIV[Alm.] = PASSIVUS[Lat.] = PASIVO[İsp.]


- EDİLGİNLİK, TUTKU = PASSION[İng., Fr.] = LEIDENSCHAFT[Alm.] = PASSIO[Lat.]


- ENGİN ile ENGİN


- ERGEN(İN) ELEŞTİRİSİ ile/ve/değil/yerine/||/<> ERGİNİN(/YETKİN) ELEŞTİRİSİ


- ERİN ve ERİŞKİN ile/ve/||/<>/> ERGİN


- ERİNÇ, DİNGİNLİK = PEACE, REPOSE[İng.] = TRAQUILLITÉ[Fr.] = BERUHIGUNG[Alm.] = QUIETUS[Lat.]


- ERİNÇ/ORUNLUK/HUZUR ile/ve DİNGİNLİK


- GAMGÎN değil/yerine/= GAMLANAN


- GARİP değil/yerine/= ELGİN


- GECE ve DİNGİNLİK ve DİNLENMEK


- GEOİD değil/yerine/= YERGİN, YERİMSİ


- GERGİN/LİK ile/ve/değil ŞİŞKİN/LİK


- GERGİNLİĞİN BÖLGELERİNDE:
BOYUN ile/ve/||/<> OMUZ ile/ve/||/<> ÜST SIRT ile/ve/||/<> ORTA SIRT ile/ve/||/<> ALT SIRT ile/ve/||/<> MİDE


- GEZGİN TURİST

( TRAVELLER
TOURIST )


- GEZGİNCİ değil GEZGİN


- HAREKET ve/<> DİNGİNLİK


- HAREKET ve/<> HAREKETTE DİNGİNLİK


- İVEDİ/MÜSTACEL değil/yerine EVGİN


- KABA ile/değil/yerine ENGİN


- KAPI ile/ve ENGİN KAPI


- KATILIM ile/ve ERGİNLENME/İNTİSAB/İNİSİYASYON


- KAVRAM ve/<> BELİRGİNLİK

( CONCEPT and/<> CLARITY )


- KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME ile/ve/||/<>/> DİNGİNLİK


- KORKU ile/ve/||/<>/> AĞRI ile/ve/||/<>/> GERGİNLİK


- MİSKİN/LİK ile/ve/<> BEZGİN/LİK


- NETLİK ile BELİRGİNLİK

( CLEAR vs. CLARITY
When the sun shines, it's hardly visible. )


- NEZLE/DUMAĞI/TUMAĞI/İNGİN/ZÜKÂM[Ar.] ile ALERJİ


- NEZLE/DUMAĞI/TUMAĞI/İNGİN/ZÜKÂM[Ar.] ile GRİP ile KORONA(CORONA)/COVID-19 ile HANTA

( NEVÂZİL, SÜTÂ', ZÜKÂM ile ... ile ... )


- ÖFKE ile/ve/||/<>/> GERGİNLİK


- ÖZ ile/ve ENGİN

( ESSENCE vs./and VAST )


- REŞİT/RÜŞT[Ar.] değil/yerine/= ERGİN


- SAKİN değil/yerine/= DİNGİN


- SARI ile ERMİŞ/ERGİN


- SEBT GÜNÜ:
DİNLENME GÜNÜ değil/yerine DİNGİNLİK/DÖNÜŞÜM GÜNÜ


- SERGİN ile SERGİN


- SESSİZLİK ile/ve DİNGİNLİK

( QUIETNESS vs./and INERTIA )


- SEYYAH[Ar.]/TURİST[İng.] değil/yerine/= GEZGİN


- SEYYÂR[Ar. < SEYR] değil/yerine/= GEZGİN/GEZİCİ


- STRES değil/yerine/= GERGİNLİK


- STRESLİ değil/yerine/= GERGİN


- ŞARLATAN ile/değil/yerine/>< BİLGİN


- TASDİ[Ar.] değil/yerine/= CAN SIKMA, BAŞ AĞRITMA, TEDİRGİN ETME


- TEBELLÜR ETME değil/yerine/= BELİRGİNLEŞME


- TEHDİT ile/ve/||/<>/> TEDİRGİNLİK


- TEMBEL/LİK ile/ve/<> BEZGİN/LİK


- TEVETTÜR[Ar. < VETR/VİTRET] değil/yerine/= GERİLME, GERGİN DURUMA GERME | GERİLİM


- TOPLUMLARI:
BİLGİNLER/AYDINLAR AYDINLAT("A")MAZSA ne yazık ki/> ŞARLATANLAR ALDATIR


- TURİST[İng.]/GEZEN ile/değil/yerine <a target="_blank" href="https://www.FaRkLaR.net/ad.php?ad=150">GEZGİN</a>

( [not] TOURIST vs./and/but TRAVELLER
TRAVELLER instead of TOURIST )


- TÜCCARLAR ile/ve GEZGİNLER ile/ve DERVİŞLER/SÛFÎLER


- YERLEŞİK ile/ve/<> GEZGİN


- YOKSUL/FAKİR ile/değil EZGİN


- YOLCU ile/ve <a target="_blank" href="/ad.php?ad=150">GEZGİN</a>

( PASSENGER vs./and TRAVELLER )


- YÜRÜK ile/ve SENGİN


- Zihnini dizginlemek için DİNLE!!!


- Zihnini dizginlemek için SUS!!!


- ...'YA İLİŞKİN ile/ve ...'YA YÖNELİK


- "BU KADAR YETKİLERİN, ..." değil "BU KADAR YETKİNİN, ..."


- "BURNU BÜYÜK/LÜK" ile/değil/yerine SEÇKİN/LİK


- "EMANETİ, EHLİNE VERMEK" ile/ve/||/<>/> İŞİ, O İŞE UYGUN/YETKİN KİŞİYE VERMEK


- "KESİN BİLGİ" ile/ve/değil/yerine YETKİN BİLGİ


- "KESİN/LİK" ile/ve/değil/yerine YETKİN/LİK


- "KESKİN SİRKE, KÜPÜNE ZARAR" ile/ve/||/<> "ÖFKEYLE KALKAN, ZARARLA OTURUR"


- "KESKİN" ile BASKIN


- "MEŞGUL OLMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ETKİN OLMAK


- "ÜSTÜN" İNSAN değil OLGUN/YETKİN/KÂMİL KİŞİ


- (İÇ):
ÇOCUK ile/ve/||/<> YETİŞKİN ile/ve/||/<> EBEVEYN


- 112'Yİ[1-1-2'yi] ARAMA:
YETİŞKİNDE ile/ve/||/<> ÇOCUKTA


- ACİL YARDIMDA:
BEBEK ile/ve/||/<>/> ÇOCUK ile/ve/||/<>/> YETİŞKİN


- AİT ile/yerine İLGİLİ/İLİŞKİN

( BELONG TO vs./and RELATING TO
RELATING TO instead of BELONG TO
Your belonging is a matter of your own feeling and conviction.
The wise man counts nothing as his own. )


- AKTİVİTE değil/yerine/= ETKİNLİK


- ARGÜMAN[İng. ARGUMENT] değil/yerine/= (İKNA EDİCİ, YETERLİ/YETKİN) KANIT | SAV


- AŞKIN TANRI ile İÇKİN TANRI ile TEVHİD TANRI


- AŞKIN/LIK ile/ve/<>/> İÇKİN/LİK

( TRANSCENDENT/TRANSCENDENCY vs./and/<>/> IMMANENT )

( SAMADHI ile/ve/<>/> SAMAVAYA )

( CHAOYUE ile/ve/<>/> ... )


- AŞKIN/LIK ile İÇKİN/LİK

( TRANSCENDENT vs./and IMMANENT )


- AZGIN/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< TAŞKIN/LIK


- BELİRLİ BİR ALANDA/KONUDA:
BİN KİTAP OKUMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< (YETKİN) BİR KİTABI, BİN KEZ OKUMAK


- BIÇAK yerine KESKİN


- BİLEMEK ile "KESKİNLEŞTİRMEK"


- BİLİNÇ ve/<> AMAÇ ve/<> EYLEM/ETKİNLİK

( CONSCIOUSNESS and/<> AIM/PURPOSE and/<> ACTION )


- ÇALIŞMA ile ETKİN-LİK/FAALİYET

( WORKING vs. ACTIVITY/ACTIVE-NESS
Work is by the whole for the whole, activity is by oneself for oneself. )


- ÇALIŞMA ile SALT ETKİN-LİK

( WORKING vs. PURE ACTIVITY/ACTIVE-NESS )


- ÇEKİNGEN ile ÇEKİNİK ile ÇEKKİN


- ÇİSENTİ ile ÇİSKİN


- ÇOCUK/LUK ile/> YETİŞKİN/LİK


- ÇOCUKLARIN, KARANLIKTAN KORKMASI
ile/değil/ne yazık ki/>
"YETİŞKİNLERİN", AYDINLIKTAN KORKMASI


- DİLİ(ZİHNİ) (DOĞRU/YETKİN) KULLANMAK ile/ve/<> TÜRKÇE'Yİ (DOĞRU/YETKİN) KULLANMAK


- DİN ve/<> YAŞAM ve/<> ETKİNLİK ve/<> İŞBÖLÜMÜ-İŞBİRLİĞİ


- DİREKLER ARASI ETKİNLİKLERİ:
KIŞ RAMAZANLARINDA değil YAZ RAMAZANLARINDA


- DOĞRU/YETKİN DAVRANIŞ/EYLEM(SÂLİH AMEL):
BARIŞ ve/<> KURTULUŞ[KURTARICI EYLEM]


- DÖNÜŞÜM ile/ve/<> ETKİNLİK

( TRANSFORMATION vs./and/<> ACTIVITY )


- DUMUR ile BİTKİNLİK/SÜRMENAJ[Fr.]


- DURAĞAN SÜREÇ ile/ve/değil/yerine ETKİN SÜREÇ

( [not] STATIC PROCESS vs./and/but ACTIVE PROCESS
ACTIVE PROCESS instead of STATIC PROCESS )


- DÜŞÜNCE:
ETKİNLİĞİ ile/ve/||/<> OLAYI ile/ve/||/<> NESNESİ

( THOUGHT ACTION vs./and/||/<> THOUGHT EVENT vs./and/||/<> THOUGHT OBJECT )


- DÜŞÜNMEK ile/ve/<>/= ETKİNLİK


- EDİLGEN ALICI ile/ve/değil/yerine/<>/< ETKİN KURUCU


- EDİLGEN ile/ve/değil/||/<>/< ETKİN OL(A)MAYAN


- EKŞİ MAYA(BUĞDAYÇAVDAR/YULAF/...) ile/<> YAŞ MAYA ile/<> ETKİN KURU MAYA ile/<> HAZIR/ÇABUK(INSTANT) KURU MAYA


- EMİN/LİK ile/ve PEKİN/LİK


- ENERJİK değil/yerine/= ERKİN


- ERGEN/YENİYETME ile/ve/<>/> YETİŞKİN ile/ve/<>/> BİLGE


- ERİŞKİN/LİK ile/ve YETKİN/LİK


- ERKİNCİLİK = SERBESTİYE = LIBERALISM[İng.] = LIBÉRALISME[Fr.] = LIBERALISMUS[Alm.] = LIBERALIS[Lat.] = LIBERACIÓN[İsp.]


- ETKEN ile ETKİN


- ETKİLEŞİM ile/ve/değil/yerine ETKİNLEŞMEK

( [not] REACTIVE vs./and/but ACTIVE
ACTIVE instead of REACTIVE
[not] Emotional. WITH/AND/BUT Unconditional love. )


- ETKİN ile/ve BASKIN

( AFFECTIVE vs./and DOMINANT )


- ETKİN ile/ve EGEMEN

( ... ile/ve ALİİ SİLİ )


- ETKİN ile ETKEN


- ETKİN ile/ve/<> ETKİLİ


- ETKİN = FAAL = ACTIVE[İng.] = ACTIF[Fr.] = AKTIV[Alm.] = ACTIVO[İsp.]


- ETKİN ile/ve İŞLEYEN


- ETKİN ile/ve/<> YETKİN


- ETKİNLİK/FİİL ile/ve DAVRANIŞ ile/ve EYLEM


- ETKİNLİK ile EDİLGENLİK


- ETKİNLİK = FAALİYET, FAİLİYET = ACTIVITY[İng.] = ACTIVITÉ[Fr.] = AKTIVITÄT, TÄTIGKEIT[Alm.] = ACTIVIDAD[İsp.]


- ETKİNLİK ile/ve/||/<> NESNELERİN BÜTÜNLÜĞÜ


- ETKİNLİK ile/ve/değil/yerine/> ÜRETİM

( [not] ACTIVITY vs./and/but TO PRODUCE
TO PRODUCE instead of ACTIVITY )


- ETKİNLİK ile/ve ÜRETKENLİK

( ACTIVITY vs./and PRODUCTIVITY )


- EYLEM/FİİL ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( ACTION vs./and ACTIVITY )


- FAALİYET yerine ETKİNLİK


- FAZLA ile/ve/değil ETKİN

( [not] EXCESS vs./and/but ACTIVE | EFFECTIVE )


- FELSEFE:
"ÖĞRETİ" değil ETKİNLİK


- FELSEFE:
AKLIN SORUNLARINA YANIT ARAMAK ve/<>/>
SORU(N)LARINA YANIT ARAMAK ve/<>/>
ETKİNLİK


- FELSEFE:
EĞİTİM ile/ve/değil/||/<>/> YETKİNLEŞTİRME


- FELSEFE:
ELEŞTİREL ile/ve/<> YARATICI ile/ve/<> ETKİN


- FELSEFE'DE:
SORUN ÇÖZMEK ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET


- FÖRST KLAS/FIRST CLASS değil/yerine/= BİRİNCİ SINIF, SEÇKİN YER, BAŞTAPKI


- GENÇLİK ile/<>/>< YETİŞKİNLİK ile/<>/>< YAŞLILIK


- GERGİN/LİK ile/ve/değil ŞİŞKİN/LİK


- GÜDÜLENMEDE:
ALGI ve/||/<>/> SEÇME ve/||/<>/> ÖZERKLİK ve/||/<>/> ÖZYETKİNLİK


- HAREKET/DEVİM ile/ve ETKİNLİK/DEVİNİM

( MOVEMENT vs./and ACTION )


- HAREKET ile/ve ETKİNLİK

( MOVEMENT vs./and ACTIVITY )


- HAREKETLİ/LİK ile/ve/<> ETKİN/LİK


- ISTIFÂ' değil/yerine/= AYIKLAMA, AYIKLANMA | BİR ŞEYİN HÂLİSİNİ, TEMİZİNİ SEÇİP ALMA | SEÇME, SEÇKİNLİK


- İÇKİN/IMMANENT ile/ve TİNSEL/AŞKIN/TRANSANDANS


- İÇKİN/LİK ile/ve/değil BAŞAT/LIK


- İÇKİN ile/ve İÇSEL

( IMMANENT vs./and INTERNAL )


- İÇKİN = MÜNDEMİÇ = IMMANENT[İng., Fr., Alm.] = IMMANENS[Lat.]


- İÇKİN ile/ve SAKLI

( IMMANENT vs./and HIDDEN )


- İÇSEL ile İÇKİN


- İDDİALI ile/ve YETKİN


- İLÂCIN:
ETKİN DOZU ile/ve/<> DEVAM DOZU


- İLK YARDIMDA ÖNCELİKLİLER:
YETİŞKİNDE ile ÇOCUKTA/BEBEKTE


- KENDİNİ GELİŞTİRMEK ile/ve/<>/> KENDİNİ YETKİNLEŞTİRMEK

( TO DEVELOPE THE SELF vs./and TO PERFECT THE SELF )


- KERÂMET ile/ve/değil KESKİN ZEKÂ


- KESİN ile KESKİN

( DEFINITE vs. KEEN )


- KESKİN/LİK ile/ve/<> CİDDİ/YET


- KESKİN ile/değil/yerine/>< SAKİN


- KESKİN ile YOĞUN


- KİŞİ/İNSAN:
DÜŞKÜN ile/değil/yerine/>< İÇKİN


- KÖK HÜCRE KAYNAKLARINDA:
EMBRİYONİK ile/ve/||/<> FETAL ile/ve/||/<> ERİŞKİN


- KUTSALLIĞIN AŞKINLIĞI ile/ve KUTSALLIĞIN İÇKİNLİĞİ

( TRANSCENDENCE OF THE HOLINESS vs./and IMMANENCE OF THE HOLINESS )


- MASALLAR:
ÇOCUKLARA ile/ve/||/<> YETİŞKİNLERE


- METAFİZİK:
İÇKİN ile/ve/||/<>/> AŞKIN ile/ve/||/<>/> İLİŞKİSEL


- MODLAR:
| ÇOCUK ve İÇ EBEVEYN ve BAŞ ETME |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
SAĞLIKLI YETİŞKİN


- MUTENA[Ar.]/GÜZİDE[Fars.]/ELİT[Fr.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ, ÖNEMLİ


- MUTLAK/LIK ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YETKİN/LİK


- MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN


- MÜNDEMİÇ[Ar.] değil/yerine/= İÇKİN


- MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ


- NESNENİN "GÜZELLİĞİ" ve/||/<>/> YETKİN/LİK


- NİTELİKLİ ile/ve/<>/değil SEÇKİN

( [not] QUALIFIED vs./and/<>/but DISTINGUISHED )


- OLGUN/LUK ile/ve YETKİN/LİK


- OLGUN ile/ve/<>/+ YETKİN


- OLUMSUZLAMA ve ETKİN OLABİLMEK

( NEGATORY and TO BE ABLE TO AFFECTIVE )


- ÖRGÜNLÜK ile/ve/<> YETKİNLİK


- ÖZGÜN ZEMİN ile/ve/> YETKİN HEDEF

( AUTHENTIC/ORIGINAL GROUND vs./and/> PERFECT GOAL/TARGET )


- ÖZGÜRLÜK ve/<>/= ETKİNLİK

( FREEDOM and/<>/= ACTIVITY )


- ÖZNE ile/ve/değil/yerine ETKİN ÖZNE

( [not] SUBJECT vs./and/but ACTIVE SUBJECT
ACTIVE SUBJECT instead of SUBJECT )


- PEKİN = CERTAIN[İng., Fr.] = GEWIß[Alm.] = CERTUS[Lat.]


- PERFORMANS =/ve İLETİŞİM =/ve GÜDÜLENME =/ve YETKİNLİK/LER


- PİŞKİN/LİK ile/ve/değil/yerine EMİN/LİK


- PİŞKİN/LİK ile/ve PUŞT/LUK


- POTANSİYEL[İng. < POTENTIAL] değil/yerine/= İÇKİN/GİZİL


- RADYOAKTİF/RADYOAKTİVİTE[Fr.] değil/yerine/= IŞINETKİN/LİK


- SEÇKİN ile/ve/değil/yerine ÖNCÜ


- SİMGE:
İÇKİN ile/ve/||/<> AŞKIN


- SON ETKİNLİK


- ŞİŞKİNLİK ile NOKRA


- TANIMA:
YETKİN BİLME ile/ve/||/<> YETERİNCE BİLME


- TEKEMMÜL[Ar. < KEMÂL] değil/yerine/= YETKİNLEŞME


- TIRIS >< EŞKİN


- TİZ[Fars.] değil/yerine/= İNCE, KESKİN (SES)


- TRAVMALAR:
ANNE KARNINDA ile/ve/||/<> BEBEKLİKTE ile/ve/||/<> ÇOCUKLUKTA ile/ve/||/<> GENÇLİKTE ile/ve/||/<> YETİŞKİNLİKTE


- UYGUN ile/ve İLİŞKİN

( APPROPRIATE vs./and RELATING TO )


- VAROLUŞ ile/ve/<> ETKİNLİK


- YALIN/LIK ile/ve/<> YETKİN/LİK


- YAŞ:
ÇOCUKLUKTA/GENÇLİKTE ile/ve/||/<>/> YETİŞKİNLİKTE


- YAŞAM/HAYAT ve/> ETKİNLİK/FAALİYET ve/> BİLİNÇ/ŞUUR

( LIFE and/> ACTIVITY and/> CONSCIOUSNESS )


- YATKIN/LIK ile/ve/||/<> YETKİN/LİK


- YEMEK YEME "YARIŞI":
ÇOCUKLUKTA ile/ve/değil/yerine YETİŞKİNLİKTE


- YETENEK ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET

( TALENT vs./and ACTIVITY )


- YETİŞKİN ve/<> BİSİKLET


- YETİŞKİN ile/ve OLGUN


- YETİŞKİN ile/ve/<>/değil YENİYETME


- YETKİ ile/ve/değil/yerine/<> YETKİNLİK


- YETKİLİ ile/değil/< YETKİN


- YETKİN BİLGİ ile/değil/yerine KESİN(YAKÎN) BİLGİ

( [not] PERFECT KNOWLEDGE vs./but DEFINITE/CERTAIN/EXACT KNOWLEDGE
DEFINITE/CERTAIN/EXACT KNOWLEDGE instead of PERFECT KNOWLEDGE )


- Yetkin KONUŞ!!!


- YETKİN/LİK ve/<> GÜÇLÜ/LÜK ve/<> YETERLİ/LİK

( PERFECT/ION and/<> POWERFUL/NESS ve/<> ENOUGH/SUFFICIENCY )


- YETKİN/LİK ve/<>/= ÖZGÜR/LÜK

( PERFECTION and/<>/= FREEDOM )


- YETKİN ile DONANIMLI

( PERFECT vs. "RIGGY" )


- YETKİN ile KESİN

( PERFECT vs. DEFINITE )


- YETKİN ile SAĞLAM

( PERFECT vs. STRONG )


- YETKİN ile YETİŞKİN


- YETKİNLEŞ(TİR)MEK ile/ve/<> TAMAMLA(N)MAK


- YETKİNLİK ile/ve ERDEM


- YETKİNLİK ile/ve/<> TAMAMLANMA


- YOL:
İNCE ve/||/<> KILIÇTAN KESKİNCE


- YÖNETİCİLER:
"SEÇKİN" ve/<> "KOZMİK" ve/<> "İLÂHİ"


- ZEKÂ:
(HIZLI) (İSÂBETLİ) "BİRLEŞTİRME/BAĞLANTILANDIRMA/KESKİNLEŞTİRME" BİLGİSİ ile/ve/değil/||/<> AYIRMA BİLGİSİ/YETİSİ


- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN


- ... değil ORTAOYUN


- "AŞIRI ..." değil/yerine DAHA YOĞUN ...


- "AŞK HASTALIĞI" değil ÂŞIK OLMAMA(NIN YARATTIĞI) SORUN/LARI


- "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM


- "BÜYÜK" ZEKÂ ve/<> BÜYÜK SORUNLARI


- "ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR" ile/ve/||/<> "YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAK, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURUZ"


- "DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU


- "ENGEL/SORUN" ile/değil/yerine ARA/DİNLENME NOKTASI/VESİLESİ


- "EŞEYSELLİK SORUNU" / EŞEYSELLİK UYUMU


- "FANATİK" değil/yerine/= "BAĞNAZ/TUTKUN"


- "İNMEK" ile/ve YOĞUNLAŞMAK


- "MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN


- "OYUN" ile "DÜMEN"


- "OYUN" ile/ve/değil CİLVE


- "SADECE" ve/<> "AĞIRLIKLA"/YOĞUNLUKLA

( ONLY vs./<> IN "HEAVINESS"/DENSITY )


- "SORUN" ile/ve/değil/<> "YÜK"


- "SORUN/SIKINTI":
"FARKLI OLMAK/TA" ile/ve/||/<>/ne yazık ki FARKINDA OLMAMAK/TA


- "SORUNLARLA/SIKINTILARLA":
"BOĞUŞMAK" değil/yerine YOĞRULMAK


- "SORUNLU" ile/değil/yerine/>< SORUMLU


- "TAKILMA" ile/değil/yerine YOĞUNLAŞMA


- "TEHLİKE" ile/değil VAROLUŞ SORUNSALI


- "YAKIN İLİŞKİ" ile/ve/||/<> "YOĞUN İLİŞKİ"


- "YAPAMAMA/GERÇEKLEŞTİREMEME":
"YOĞUNLUK"TAN DOLAYI ile/ve/değil/<> ÖNCELİKLER(İN)DEN DOLAYI


- "YAŞLANDIĞIMIZDAN DOLAYI OYUN OYNAMAKTAN VAZGEÇMEK"
değil/ne yazık ki
VAZGEÇTİĞİMİZDEN DOLAYI OYUN OYNAMAMAK


- "YÜKLÜ PROGRAM" ile "YOĞUN PROGRAM"


- (")SORUN("):
(")ENGEL(") ile/değil/yerine/>< (")BASAMAK(")


- (")SORUN(") ile/değil/yerine FARK


- (")SORUNLARI("):
BAŞKALARIYLA OLAN/LAR ile/değil/yerine (OLABİLDİĞİNCE) KENDİYLE OLAN/LAR


- (")YORULMADA("):
HAREKET ile/değil DURGUNLUK


- (AYAĞIM, ELİM/KOLUM VB.) SORUNLU ile RAHATSIZ ile SAKAT


- (BAZI) DUYGULARI/NI:
SÜREKLİ YAŞAMAK/DUYUMSAMAK ile/ve/değil YOĞUN YAŞAMAK/DUYUMSAMAK


- (SORUN:
) "İNANMAK/İNANMAMAK" değil KAYITSIZLIK


- [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE değil/yerine "AYIL!" DİYE


- [ne yazık ki]
"DÜNYANIN DAR GELMESİ" ile/ve/değil/<> "KÖŞELERİN KAPILMASI/TUTULMASI OYUNU/ÇABASI/YANILSAMASI"


- [ne yazık ki]
BAĞIMLI ile/değil TUTKUN


- [ne yazık ki]
BÜYÜK SORUN/YANILSAMA:
"ACI ÇEKMEMEK" ve/||/<>/>/< "KENDİMİZİ KANDIRMAK" / KANDIRDIĞIMIZI/KANDIRABİLECEĞİMİZİ ZANNETMEK


- [ne yazık ki]
SORUNU ÇÖZMEYE:
NİYETİNİN OLMAMASI ile/ve/değil/||/<> KARARLILIK GÖSTERMEMEK


- [SORUNSAL]
AKLIN:
NEYİ BİLİP ile/ve/||/<> NEYİ BİLEMEYECEĞİ


- ABBE KIRILMA ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE KURAMI ve/||/<> ABBE ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE PRİZMASI ve/||/<> ABBE SAYISI ve/||/<> ABBE YOĞUNLAŞTIRICISI


- ADÂLETSİZLİK DURUMLARINDA, "TARAFSIZ"(SESSİZ/ÂTIL) DURUYORSAK, KÖTÜLERİN/KÖTÜLÜĞÜN TARAFINI TUTMUŞUZDUR ile/ve/||/<> ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR


- ANIMSA(YA)BİLMEDE:
ÖNCELİK ve/||/<> YOĞUNLUK ve/||/<> PEKİŞTİRME


- AŞK'IN GETİRDİĞİ TUTKU ile/ve TUTKUNUN GETİRDİĞİ BELÂ


- BASKIN ile YOĞUN

( DOMINANT vs. INTENSE )


- BAŞARI:
ZEKÂ ve/değil/||/<>/< SORUNLARLA UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇMEYEREK


- BAŞKASININ SORUSU ile/değil/yerine KENDİ SORUN


- BİLGİ SORUNU ile/ve/<>/değil/yerine AYDINLANMA SORUNU


- BİLİM'İN:
TANIMI ile/ve KONUSU ile/ve SORUN ALANI ile/ve AMACI


- BİRLEŞME ile/ve/> YOĞUNLAŞMA


- BİSİKLET ve/<> (DAHA) AZ TRAFİK SORUNU


- BİSİKLET ve/<> OYUN(CAK)/LAR


- BOYUN ile BOĞAZ

( UNK[çoğ. A'NÂK] ile HULKÛM[çoğ. HALÂKÎM] )

( GERDÂN/GERDEN: Dönücü, dönen. | Gövdenin baş ile omuzlar arasındaki bölümü. | Şişmanlarda, çenenin altındaki tombulluk.] ile GÜLÛ )


- BOYUN ile/ve/<> OYUN


- BOZUK ile SORUNLU


- BÜTÜNLÜK ile YOĞUNLAŞMA/KONSANTRASYON

( INTEGRITY vs. CONCENTRATION )


- CANLI ile/ve YOĞUN

( ALIVE vs./and DENSE )


- ÇALIŞMA SÜRESİ/SAATİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EMEK YOĞUNLUĞU/NİTELİĞİ


- ÇALIŞMALARI:
YOĞUNLAŞTIRMA ile/ve DERİNLEŞTİRME


- ÇOCUĞUN GEREKSİNİMLERİ/SORUNLARI İLE "İLGİLENMEK"/KENDİ YAPABİLECEKLERİNİ "GİDERMEK" ile/değil/ne yazık ki/> ÇOCUĞU KÖRELTMEK/KAYBETMEK


- ÇOĞUL KİŞİLİK ile/ve/||/<> AYRIŞMA SORUNU


- ÇÖZÜM ile/ve OYUN

( SOLUTION vs./and GAME )


- DAHA UYGUN ile/ve/||/<> SONRAKİ ile/ve/||/<> ÖZEL

( LEX SUPERIOR vs./||/<> LEX POSTERIOR vs./||/<> LEX SPECIALIS )


- DALGIN/LIK ile/ve/||/<> DURGUN/LUK


- DARGIN/LIK ile/ve/<> DURGUN/LUK


- DENGE ve/||/<>/> KONFOR[=> ÇÜRÜME] ve/||/<>/> SORUN ve/||/<>/> KARMAŞA ve/||/<>/> ÇÖZÜMLER/ÇARELER


- DERİN/YOĞUN/GENİŞ DÜŞÜN(E)MEMEK ile/değil/<> BİLGİSİZLİK/DÜŞÜNCESİZLİK

( [not] TO NOT (ABLE TO) THINK DEEP/INTENSIVE/WIDE vs./but/<> IGNORANCE/THOUGHTLESSNESS
Ignorance and knowledge are in the mind, not in the real. )


- DERT ile SORUN

( TROUBLE vs. PROBLEM )


- DEVE-CÜCE OYUNU ile/değil/yerine AŞURE OYUNU


- DIŞLAŞMA ile YOĞUNLAŞMA

( EXTERNALIZE vs. TO INTENSIFY )


- DOĞRU ile UYGUN

( ... ile ŞÂYESTE, ÇESPÂN )

( RIGHT vs. APPROPRIATE )


- DOĞRU ile UYGUN


- DOLU ile YOĞUN

( FULL vs. DENSE )


- DURGUN BAKIŞ ile/ve DARGIN BAKIŞ


- DURGUN/LUK ile/ve/değil/yerine DİNGİN/LİK


- DUYGUYA ODAKLANMADA:
VAROLUŞUMUZU SÜRDÜRMEK ile/ve/||/<> İLİŞKİLERİMİZİ DÜZENLEMEK ile/ve/||/<> SORUN ÇÖZMEK


- DÜŞÜNME (")YOĞUNLUĞU(") ile/değil/>< VERİ PAYLAŞIMI


- DÜŞÜNME ile YOĞUNLAŞMA/KONSANTRASYON


- EN BÜYÜK SORUNLAR:
KENDİNDEN MEMNUN OL(A)MAMA ile/ve/||/<> TATMİN OL(A)MAMA


- FAIR-PLAY değil/yerine/= DÜRÜST OYUN


- FARKINDALIK ile/ve/<> SORUNSALLIK


- FARKINDALIK ile/ve/<> YOĞUNLAŞMA

( AWARENESS vs./and/<> TO BECOME DENSE )


- FAZLA ile/ve SORUN

( EXCESS vs./and PROBLEM )


- FELSEFE SORUSU/SORUNU ile/değil SORU-NUN/SORUNUN FELSEFESİ


- FELSEFE:
AKLIN SORUNLARINA YANIT ARAMAK ve/<>/>
SORU(N)LARINA YANIT ARAMAK ve/<>/>
ETKİNLİK


- FELSEFE'DE:
SORUN ÇÖZMEK ile/ve ETKİNLİK/FAALİYET


- FİLOZOF ve SORU/SORUN


- FOLKLOR ile HALK OYUNLARI

( FOLK vs. PUBLIC DANCES )


- GALİBİYET ve/> BOZGUN

( VICTORY/TRIUMPH vs./> ROUT/DEFEAT )


- GENLEŞME ile YOĞUNLAŞMA


- GEZEGEN ile/ve ACUN/DÜNYA

( SEYYÂRE[Güneşin etrafında dolaşan gezegen.] ile/ve RÜB-İ MESKÛN )

( ... ile/ve CİHÂN )

( PLANET vs./and EARTH )

( ... ile/ve KUN )


- GİRİFTÂR[Fars.] ile TUTKUN


- GİRİŞİM/KALKIŞMA ve/<>/> BOZGUN


- GUT ve/||/<> SERTLEŞME SORUNU ve/||/<> KALP KRİZİ


- HEYECAN ile/ve YOĞUN İLGİ/İSTEKLİLİK

( EXCITEMENT vs./and ENTHUSIASM )


- İKİ SORUN:
ADÂLETSİZLİK ile/ve/||/<> ANLAMSIZLIK


- İLKELERİN:
VAROLMA SORUNSALI ile/ve İŞLEVSELLİĞİ ile/ve DEĞİŞİMİ ile/ve OLMAMASI ile/ve BİRLİĞİ ile/ve İNKÂRI


- İNİŞ ile/ve/değil/<> YOĞUNLAŞMA


- İNSAN/KİŞİ:
OLGUN ile/ve/değil/<> ONURLU


- İŞTİYÂK[< ŞEVK] değil/yerine/= ÖZLEM, HASRET | YOĞUN İSTEK/ARZU


- KABUL ile/ve/değil OYUN

( [not] ACCEPTANCE vs./and/but GAME )


- KADÎM MATEMATİK'TE, ÜÇ SORUNSAL:
TESLÎS-İ ZÂVİYE ile/ve TADÎF-İ MEZBAH ile/ve TERBİ'-İ DÂİRE


- KANT'I ETKİLEYENLER:
LİZBON DEPREMİ(1755)[9.0] ile/ve/||/<> HUME VE NEDENSELLİK SORUNU ile/ve/||/<> ROUSSEAU VE ÖZGÜRLÜK SORUNU


- KARAGÖZ OYUNUNDA:
MUHÂVERE ile/ve/<> FASIL


- KARGA ile/ve KUZGUN/KARAKARGA

( CROW vs./and ... )

( CORVUS MONEDULA cum/et CORVUS CORAX )


- KATI ile/ve/değil YOĞUN

( [not] SOLIDS vs./and DENSE )


- KESİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUN


- KESKİN ile YOĞUN


- KIVILCIM/ŞERÂRE[Ar.] ile/değil UÇKUN


- KİPLİK:
SORUN BELİRTEN ÖNERME ve/||/<> İDDİA EDİLEN ve/||/<> İTİRAZ GÖTÜRMEZ OLAN/APAÇIK


- KONDANSATÖR[Fr.] değil/yerine/= YOĞUNLAÇ


- KONUŞMA BOZUKLUĞU/SORUNLARI ile KEKELEMEK

( ... cum BALBÛT )


- KOYU ile DOLGUN


- KÖTÜMSER ile/değil SORUNLU


- KUZGUN ile GÖKKUZGUN

( ... cum CORACIAS GARRULUS )


- MADDE ile/ve/<> YOĞUNLUK


- MAHKUM İKİLEMİ ile/ve/||/<> NEWCOMB SORUNU


- MAKAM/MANSIP/MESNET/MEVKİ değil/yerine/= ORUN


- MESELE değil/yerine/= SORUN


- MIZIKÇI/LIK değil/yerine/= OYUNBOZAN/LIK


- MUTLU OLMAK:
"HERŞEYİN YOLUNDA OLMASIYLA" değil SORUNLARI, GÖRMEMEZLİKTEN GELEREK


- MÜNASİP değil/yerine/= UYGUN


- MÜSAİT yerine UYGUN


- MÜTEKÂSİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUNLAŞMIŞ, KOYULAŞMIŞ, DERİŞİK


- MÜTENÂSİB[< NİSBET] ile ORAN/ORANLI, UYGUN


- NABIZ:
ERİL YOĞUN GÖVDEDE ile DİŞİL YOĞUN GÖVDEDE

( ASDAGÂN: İnsanın kollarındaki nabız damarları. )


- NESNENİN DURUMLARINDA:
KATI ile/ve AMORF KATI ile/ve SIVI ile/ve GAZ ile/ve PLAZMA ile/ve SÜPER AKIŞKAN ile/ve SÜPER KATI ile/ve DEJENERE KATI ile/ve NÖTRONYUM ile/ve GÜÇLÜ SİMETRİK NESNE ile/ve ZAYIF SİMETRİK NESNE ile/ve KUARK-GLUON PLAZMA ile/ve FERMİYONİK YOĞUNLAŞTIRMA ile/ve BOSE-EINSTEIN YOĞUNLAŞTIRMASI ile/ve ACAYİP MADDE


- NOKTA ile/ve/değil YOĞUN TİTREŞİM


- ODAKLANMA ile YOĞUNLAŞMA/KONSANTRASYON

( FOCUS vs. CONCENTRATION )


- OLGUN ile/ve/değil/||/<> "DURGUN"


- OLGUN ve/||/=/<> ACIYA GÜLEBİLEN


- OLGUN ile YETİK


- OLGUN ile/ve/<>/+ YETKİN


- OLUMLU ile "OLGUN"


- OLUMSUZLUĞU/SORUNU/ÇÖZÜMÜ:
HESABA KATMAMIŞ OLMAK ile/ve/değil/||/<>/>/< GÖZE ALMIŞ OLMAK


- OLURSA, SORUN OLMAYAN/OLMAYACAK ile OLMASA/YAŞANMASA, DAHA İYİ OLACAK OLAN

( THE THING, IF HAPPENS, WOULD NOT BE A PROBLEM vs. THE THING, WHICH WOULD BE BETTER IF NOT HAPPENS )


- OYUN HAVASI ile LONGA[Romence]


- OYUN VE OYUNCAKTA:
TAKIL ve/||/<> KATIL ve/||/<> ATIL


- OYUN VE OYUNCAKTA:
TAŞ ile/ve/||/<> TOPRAK ile/ve/||/<> TUĞLA


- OYUN VE OYUNCAKTA:
TON[RENK] ile/ve/||/<> TINI ile/ve/||/<> TANIŞ


- OYUN ile TAMZARA


- OYUNCAK MÜZESİ ve/||/<> OYUN MÜZESİ ve/||/<> MASAL MÜZESİ


- OYUNLAR [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]


- OYUNUN KURALLARINI ÖĞRENMEK ve/||/<>/> OYNAMAK


- PAMUK/KUTUN ile/ve KÜTLÜ


- PİS ile/değil YOĞUN


- PROBLEM yerine SORUN


- PSİKODRAMADA:
ISINMA ve/||/<>/> OYUN ve/||/<>/> PAYLAŞIM


- PSİKOLOJİK VE TOPLUMSAL SORUNLARIN KÖKENİNDE:
[ya] COŞKUNUN ile/ve/ya da/||/<> ÖFKENİN ile/ve/ya da/||/<> KORKUNUN DÜZENLENEMEMESİ


- REKLÂM VE GÖRÜNTÜ <a target="_blank" href="http://6Dtr.com/ad.php?ad=76">KİRLİLİĞİ</a> ve <a target="_blank" href="http://6Dtr.com/ad.php?ad=77">GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ</a> ve <a target="_blank" href="http://6Dtr.com/ad.php?ad=78">SİGARA SORUNU</a>


- RÖVANŞ[Fr.] değil/yerine/= İKİNCİ OYUN/KARŞILAŞMA


- SAÇLARDA:
GÜR ile YOĞUN


- SANAT ve/||/<>/< OYUN


- SAPKIN EŞEYSELLİK ile/değil YOĞUN EŞEYSELLİK


- SERT/LİK ile YOĞUN/LUK


- SEZA[Fars.] değil/yerine/= UYGUN


- SIK/LIK ile/ve/||/<> SIKI/LIK ile/ve/||/<> YOĞUN/LUK


- SİNSİN ile HALK OYUNU


- SİSTEM FELSEFESİ/FİLOZOFU ile PROBLEM(/SORUN) FELSEFESİ/FİLOZOFU


- SOLGUN değil/yerine/</>< OLGUN


- SORU(N)LARI:
ÇÖZMEK ile/ve/||/<>/> AŞMAK


- SORU ile/ve/> SORUN ile/ve/> SORUNSAL

( QUESTION and/> PROBLEM and/> PROBLEMATICAL )


- SORUN

( PROBLEM )


- SORUN YAŞAMAK ile ÇİLE ÇEKMEK


- SORUN:
"YAP(A)MAMA" ile/ve/değil/||/<>/< BAŞLAYAMAMA


- SORUN:
(")SORUN(") değil SORUNA BAKIŞ AÇIMIZ


- SORUN/LAR ile/ve/<> İLETİŞİM KOPUKLUĞU


- SORUN/LU ile RİSK/Lİ

( PROBLEM vs. RISK/Y )


- SORUN ile/ve/=/||/<>/< "SONUÇ"


- SORUN ile/ve/değil (KURAMSAL) DİL SORUN/LARI


- SORUN ile/ve ÇÖZÜLMESİ GEREKEN


- SORUN ile/ve/değil DEĞERLENDİRME


- SORUN ile/ve EKSİKLİK

( PROBLEM vs./and DEFICIENCY )


- SORUN ve/||/<>/> HEDEF ve/||/<>/> ENGEL ve/||/<>/> GÜÇ KAYNAĞI


- SORUN ile/ve/değil/<> KAÇMA


- SORUN ile/ve/değil/yerine KONU

( [not] PROBLEM vs./and/but SUBJECT/TOPIC
SUBJECT/TOPIC instead of PROBLEM
Become fully aware of your problem, look at it from all sides, watch how it affects your life. Then leave it alone.
No problem is solved completely, but you can withdraw from it to a level on which it does not operate. )


- SORUN = MESELE = PROBLEM[İng., Alm.] = PROBLEME[Fr.] = PROBLEMA < PRO:ÖNE. BALLEIN:ATMAK[Yun.] = PROBLEMA[İsp.]


- SORUN ile/ve/değil ÖNCELİK

( [not] PROBLEM vs./and/but PRIORITY )


- SORUN ile SIKINTI

( PROBLEM/ISSUE vs. DISTRESS )


- SORUN ile/ve/ne yazık ki/||/<>/< SORUNUN OLMAMASI SORUNU


- SORUN ile SORUNUN SONUCU

( PROBLEM vs. CONSEQUENCE/RESULT OF THE PROBLEM )


- SORUNDA:
ÇOKLUĞU ile/değil/yerine HİKMETİ


- SORUNLAR SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM ARAMAK/BULMAK


- SORUNLAR:
"DARBE" ile/değil/yerine PÜRÜZ


- SORUNLAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SORUNLARI TERK ETMEK


- SORUNLARA ODAKLANMAK ile/değil/yerine/>< OLASILIKLARA VE (ARA) ÇÖZÜMLERE ODAKLANIRSAK


- SORUNLARDA:
"ARKADAŞ KAYBETMEK" değil ARKADAŞ KEŞFETMEK


- SORUNLARDAN/KİŞİLERDEN "KAÇMAK/UZAKLAŞMAK" ile/değil/yerine SORUN(LU)LARI UZAKLAŞTIRMAK


- SORUNLARI (SADECE) KONUŞMAK ile/ve/yerine/değil SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM ARAMAK/BULMAK

( [not] (ONLY) TO TALK THE PROBLEMS vs./and TO SEARCH/FIND SOLUTION FOR PROBLEMS
TO SEARCH/FIND SOLUTION FOR PROBLEMS instead of (ONLY) TO TALK THE PROBLEMS )


- SORUNLARI ERTELEMEK/DAHA SONRAYA TAŞIMAK yerine SORUNLARI TERK ETMEK


- SORUNLARI:
SORUN OLARAK KONUŞMAK ile/yerine/değil İLERLEME/GELİŞİM ARACI OLARAK KONUŞMAK/DEĞERLENDİRMEK

( [not] TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS vs. TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS
TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS instead of TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS )


- SORUNLARI(N):
ÖNEMSEMEMEK ile/ve/değil/yerine ÜSTÜNDE DURMAMAK


- SORUNLARI/SIKINTILARI:
ÖTELEMEK ile/değil/yerine ÇÖZMEK


- Sorunların çözülmesi için SUS!!!


- SORUNLARIN:
OLUŞMASI ile/ve/değil/||/<>/< ORTAYA ÇIKMASI


- SORUNLU "YASALARI":
REDDEDELİM değil/yerine DEĞİŞTİRELİM


- SORUNSAL = İHTİMALİ = PROBLEMATIC[İng.] = PRBOLÉMATIQUE[Fr.] = PROBLEMATISCH[Alm.] = PROBLEMATIKOS[Yun.]


- SORUNSAL ile/ve/değil KURAMSAL SORUNSAL


- Sorunu KONUŞ!!!


- SORUNU YOK ETMEK değil/yerine SORUNU YÖNETMEK


- SORUNU:
GÖRMEMEK ile/ve/||/<> ÇARPITMAK


- SORUNUN:
"ÜSTÜNÜ ÖRTMEK" değil/yerine/>< ÜSTESİNDEN GELMEK


- SÖĞÜT ile SORGUN/SORKUN

( SALIX cum ... )


- SU ile DURGUN SU


- SUSKUN/LUK ile/ve/değil DURGUN/LUK


- TAPINCAK/SANEM[Ar.]/PUT[Fars. < BUT]/FETİŞ[Fr.] ile ONGUN/TOTEM[Fr.]


- TEKÂSÜF[< KESÂFET]:
SIKLAŞMA, KOYULAŞMA | YOĞUNLAŞMA


- TEKRAR ile/ve OYUN

( REPETITION vs./and GAME )


- TEMEL SORUN ile/ve YAYGIN TEMEL SORUN

( BASIC PROBLEM vs./and COMMON BASIC PROBLEM )


- TİYATRO:
OYUNU, GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ve/||/<> GERÇEĞİ, OYUNLAŞTIRMAK İÇİN


- TUTKUN/LUK ile/değil DÜŞKÜN/LÜK


- TUTUNMA ile/ve/||/<>/> TUTKUN/LUK


- TUYGUN ile ...


- TÜRKÜLERDE:
OYUN HAVALARI ile/ve LİRİK ile/ve DOĞA(PASTORAL) ile/ve YERGİ(SATİRİK) KONULU ile/ve SİMGELİ/TEMSİLÎ ile/ve KAHRAMANLIK VE SERHAT HAVALARI ile/ve TÖRENSEL VE GİZEM İÇERİKLİ ile/ve SOSYAL İÇERİKLİ ile/ve GURBET VE HASRET ile/ve MİZAHÎ VE ALAN OYUN ile/ve ÂŞIKLAMALAR ile/ve AĞIT VE KIRAN DESTANLARI ile/ve KARŞILIKLI DEYİŞLEME VE ATIŞMALAR


- TÜTÜN(/SİGARA/NARGİLE VS.) <a href="http://www.FaRkLaR.net/ad.php?ad=1050" target="_blank">SORUNUNDA</a>:

"YASAK" değil SINIRLAMA
ve/||/<>
DUMAN değil GAZ
ve/||/<>
"BIRAKMA" değil BAŞLAMAMA
ve/||/<>
İRÂDE
["Evet!"
diyebilme olanağı/gücü/isteği]
değil
İHTİYÂR
["Hayır!"
diyebilme olanağı/gücü/isteği]


- UCUZ ile/değil "UYGUN"


- UÇKUN ile UÇKUN


- UNUTMAK(UNUTKANLIK) ile/değil ZİHNİN(AKLIN/"KAFANIN") YOĞUN/BİR YER(LER)DE OLMASI


- UPUYGUN = MUTABIK = ADEQUAT[İng.] = ADÉQUAT[Fr.] = ADÄQUAT[Alm.] = ADEQUATUS[Lat.] = ADECUADO/DA[İsp.]


- UŞKUN

( RHEUM RHAPONTICUM )


- UYGUN ile/ve HAZIR

( APPROPRIATE/FIT vs./and READY )


- UYGUN ile/ve İLİŞKİN

( APPROPRIATE vs./and RELATING TO )


- UYGUN ile/ve KULLANIŞLI

( APPROPRIATE/FIT vs./and USEFUL )


- ÜÇ NESNE SORUNU:


- VERİ/BİLGİ/HABER:
"HEVESİMİZİ KAÇIRMAK İÇİN" değil SÜRECİMİZİ KOLAYLAŞTIRSIN VE YOĞUNLAŞALIM DİYE


- VURGUN ile DERİNLİK SARHOŞLUĞU


- YAPAYLIK ile/değil OYUN


- YASTIK/OYUNCAK AYI VS. ile/ve/yerine ARKADAŞ


- YAŞAM:
OYUN ile/ve/ne yazık ki/||/<> "KÖŞE KAPMACA" OYUNU


- YENİ ile/ve YOĞUN

( NEW vs./and DENSE )


- YETİŞKİN ile/ve OLGUN


- YOĞUN/LUK ile SIK/LIK

( DENSE/DENSITY vs. FREQUENT/FREQUENCY )


- YOĞUN ile "AĞIR"


- YOĞUN ile "YÜKSEK"


- YOĞUN ile BOL

( DENSE/INTENSIVE vs. ABUNDANT/AMPLE )


- YOĞUN ile MEŞGUL


- YOĞUNLAŞ(TIR)MA ve/<>/> DAVET


- YOĞUNLAŞMA ile/ve/yerine (EN AZINDAN) YAKINLAŞMA

( TO INTENSIFY vs./and TO APPROACH, TO GET CLOSER )


- YOĞUNLAŞMA ile DERİNLEŞME

( INTENSIFY vs. DEEPEN )


- YOĞUNLAŞMA ile DERİNLEŞME

( INTENSIFY vs. DEEPEN )


- YOĞUNLAŞMA ile/yerine DİKKAT

( TO INTENSIFY vs. ATTENTION
ATTENTION instead of TO INTENSIFY )


- YOĞUNLAŞMA ve/||/<> FARKLILAŞMA ve/||/<> BELİRLEME


- YOĞUNLAŞMA ile ODAKLANMA

( CONCENTRATION vs. TO GET FOCUS )


- YOĞUNLAŞMA ile/ve/<>/>< SEYRELME

( TEKÂSÜF[< KESÂFET] ile/ve/<>/>< TAHALLÜL[< HALL | çoğ. TAHALLÜLÂT][: Hallolma, parçaları birbirinden ayrılma. | [kimya] Ayrışma. ] )


- YOĞUNLAŞTIRMA ile/ve SIKIŞTIRMA

( INTENSIFY vs./and TO SQUEEZE )


- YOĞUNLUK ile AZLIK >< ÇOKLUK


- YOĞUNLUK ile KABALIK


- YOĞUNLUK ile/ve PAYLAŞIM

( DENSITY vs./and SHARING )


- YOKSUN ile/değil UZAK


- YÖNTEM/TARZ/YAKLAŞIM SORUNU ile/ve/değil/daha çok SONUÇ ÇIKARMA SORUNU


- ZITLIK ile/değil SORUNSALLIK


- ZİHİN YOĞUNLUĞU ile/ve LİBİDO DÜŞÜKLÜĞÜ


- ZOR ile/ve/değil/yerine SORUNLU

( [not] DIFFICULT vs./and/but PROBLEMATIC
PROBLEMATIC instead of DIFFICULT )


- ZORUNLU ile/ve/<> SORUNLU


- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN


- "FANATİK" değil/yerine/= "BAĞNAZ/TUTKUN"


- "MANTIKLI" ile/ve/değil/<> UYGUN


- [ne yazık ki]
BAĞIMLI ile/değil TUTKUN


- DAHA UYGUN ile/ve/||/<> SONRAKİ ile/ve/||/<> ÖZEL

( LEX SUPERIOR vs./||/<> LEX POSTERIOR vs./||/<> LEX SPECIALIS )


- DOĞRU ile UYGUN

( ... ile ŞÂYESTE, ÇESPÂN )

( RIGHT vs. APPROPRIATE )


- DOĞRU ile UYGUN


- GALİBİYET ve/> BOZGUN

( VICTORY/TRIUMPH vs./> ROUT/DEFEAT )


- GİRİFTÂR[Fars.] ile TUTKUN


- GİRİŞİM/KALKIŞMA ve/<>/> BOZGUN


- İNSAN/KİŞİ:
OLGUN ile/ve/değil/<> ONURLU


- KARGA ile/ve KUZGUN/KARAKARGA

( CROW vs./and ... )

( CORVUS MONEDULA cum/et CORVUS CORAX )


- KIVILCIM/ŞERÂRE[Ar.] ile/değil UÇKUN


- KOYU ile DOLGUN


- KUZGUN ile GÖKKUZGUN

( ... cum CORACIAS GARRULUS )


- MÜNASİP değil/yerine/= UYGUN


- MÜSAİT yerine UYGUN


- MÜTENÂSİB[< NİSBET] ile ORAN/ORANLI, UYGUN


- OLGUN ile/ve/değil/||/<> "DURGUN"


- OLGUN ve/||/=/<> ACIYA GÜLEBİLEN


- OLGUN ile YETİK


- OLGUN ile/ve/<>/+ YETKİN


- OLUMLU ile "OLGUN"


- SEZA[Fars.] değil/yerine/= UYGUN


- SOLGUN değil/yerine/</>< OLGUN


- SÖĞÜT ile SORGUN/SORKUN

( SALIX cum ... )


- TAPINCAK/SANEM[Ar.]/PUT[Fars. < BUT]/FETİŞ[Fr.] ile ONGUN/TOTEM[Fr.]


- TUTKUN/LUK ile/değil DÜŞKÜN/LÜK


- TUYGUN ile ...


- UCUZ ile/değil "UYGUN"


- UÇKUN ile UÇKUN


- UPUYGUN = MUTABIK = ADEQUAT[İng.] = ADÉQUAT[Fr.] = ADÄQUAT[Alm.] = ADEQUATUS[Lat.] = ADECUADO/DA[İsp.]


- UŞKUN

( RHEUM RHAPONTICUM )


- UYGUN ile/ve HAZIR

( APPROPRIATE/FIT vs./and READY )


- UYGUN ile/ve İLİŞKİN

( APPROPRIATE vs./and RELATING TO )


- UYGUN ile/ve KULLANIŞLI

( APPROPRIATE/FIT vs./and USEFUL )


- VURGUN ile DERİNLİK SARHOŞLUĞU


- YETİŞKİN ile/ve OLGUN


- "...'YA (ÇOK) DÜŞKÜN" ile/ve/değil/yerine "...'YI (ÇOK) SEVEN"


- "DELİSİ OLMAK/OLAN" ile/değil/yerine DÜŞKÜN


- "GÜNDELİK DENEYİM/YAŞAYIŞ" ile/değil/yerine ÖZGÜN DENEYİM/YAŞAYIŞ

( ERLEBNIZ mit ERFAHRUNG )


- "KENDİNE ÖZGÜN" değil KENDİNE ÖZGÜ ya da ÖZGÜN


- "ÖZGÜN" ile/değil "KAFASI KARIŞIK"


- "ÜSTÜN" İNSAN değil OLGUN/YETKİN/KÂMİL KİŞİ


- "ÜSTÜN" ile/değil ÜSTTE DURAN


- (")ÜSTÜN(") ve/||/=/<> İNSANI/KİŞİLERİ SEVEN


- AKIN/SÖKÜN ile CURNATA


- ARİFE değil/yerine/= ÖNGÜN


- BENZERSİZLEŞTİRME ile/ve/değil/yerine "FARKLILIK"/"ÖZGÜNLÜK" ATFETMEK


- DOĞRU-DÜZGÜN


- DOĞRU ile/ve ÖZGÜN

( RIGHT vs./and ORIGINAL/AUTHENTIC )


- DÜŞKÜNLÜK:
GÜZELLİĞE ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DÜRÜSTLÜĞE


- DÜŞKÜNLÜK ile/ve/değil/yerine ÖNCELİK (VERMEK/VERİLEN)

( [not] FONDNESS/ADDICTION vs./and/but PRIORITY
PRIORITY instead of FONDNESS/ADDICTION )


- DÜŞKÜNLÜK ile/ve/değil/yerine SEVGİ


- DÜYÜN değil DÜĞÜN


- DÜZGÜN ADAM değil FATİHÂ'SI DÜZGÜN


- DÜZGÜN ile/ve/değil/||/<>/< DÜZ


- DÜZGÜN ile/ve/||/<> DÜZENLİ


- DÜZGÜN ile YAMUK


- EN KİTAP DÜŞKÜNÜ SULTANLAR


- EN ÖZGÜN ŞENLİK/LER


- ETKİNLİK ile/ve/||/<> NESNELERİN BÜTÜNLÜĞÜ


- FİDAN, SÜRGÜN ile/ve AĞAÇ

( ... ile/ve ŞEÇER[çoğ. EŞCÂR] )

( NİHÂL ile/ve BÎŞE )

( SAPLING vs./and TREE, [ANNUAL RINGS(AĞACIN YAŞINI GÖSTEREN HALKALAR)] )


- GÜDÜLENMEDE:
İLİŞKİLİLİK ve/||/<>/> GÜVEN ve/||/<>/> ŞEFKÂT ve/||/<>/> ÖZGÜNLÜK


- İLK KÜSKÜNLÜK


- KENDİNE GÖRE ile ÖZGÜN


- KIZGIN/LIK ile/ve/değil/<> ÜZÜNTÜ/ÜZGÜN

( Worry is mental pain and pain is invariably a call for attention. The moment you give attention, the call for it ceases and the question of ignorance dissolves.
You need not worry about your worries. )


- KİŞİ/İNSAN:
DÜŞKÜN ile/değil/yerine/>< İÇKİN


- KUSURSUZ ile DÜZGÜN

( FLAWLESS vs. PROPER )


- KÜSEĞEN ile KÜSEĞEN/KÜSKÜN/KÜSTÜM OTU

( ... cum MIMOSA PUDICA )


- KÜSKÜN/LÜK ile/ve/+/||/<>/> BIKKIN/LIK


- LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN


- MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN


- MÜZİK'TE:
"ÖZGÜN/LÜK" değil BİZE ÖZGÜ/LÜK


- ORİJİNAL değil/yerine/= ÖZGÜN


- ÖRGÜNLÜK ile/ve/<> YETKİNLİK


- ÖZBİLİNÇ ile/ve/=/<> ÖZGÜRLÜK ile/ve/=/<> ÖZGÜNLÜK


- ÖZEL ile/ve/değil ÖZGÜN


- ÖZGÜ ile ÖZGÜN


- ÖZGÜN TANIM ile BİRİNİN/...'NIN TANIMI

( ORIGINAL/AUTHENTIC DEFINITION vs. SOMEONE'S DEFINITION )


- ÖZGÜN ZEMİN ile/ve/> YETKİN HEDEF

( AUTHENTIC/ORIGINAL GROUND vs./and/> PERFECT GOAL/TARGET )


- ÖZGÜN/LÜK ile ÖZERK/LİK


- ÖZGÜN/LÜK ile/ve/değil ÖZGÜL/LÜK

( ... ile/ve/değil VİSEŞA )


- ÖZGÜN/LÜK ile/ve/||/<>/< ÖZGÜR/LÜK

( ORIGINAL/AUTHENTIC vs./and/||/<>/< FREE/NESS )


- ÖZGÜN/LÜK ile/ve SANAT/SAL/LIK


- ÖZGÜN ile ...

( IDIOSYCRATIC )


- ÖZGÜN ile/ve/<>/|| FARKLI


- ÖZGÜN ile/ve/<> ÖZEL


- ÖZGÜN ile/ve YENİ

( ORIGINAL/AUTHENTIC vs./and NEW )


- ÖZGÜNLÜK ile/ve/<> BENZERSİZLİK


- SIKINTILI ile ÜZGÜN


- TAKINTI ile/ve/değil/yerine DÜŞKÜNLÜK


- TİRYÂKİ değil/yerine/= DÜŞKÜN


- TUTKUN/LUK ile/değil DÜŞKÜN/LÜK


- ÜRÜN ile/ve/> DİZGESELLİK


- ÜRÜN ile/değil EDİM


- ÜRÜN ile/ve/<> YAPIT ile/ve/<> MEYVE


- ÜSTÜN ile/ve/değil ÖTE

( [not] SUPERIOR vs./and/but BEYOND )


- ÜSTÜN ile ÜSTÜN[Ar.]/FETHA


- VELÂYET:
ÖZGÜRLÜK ve/<> ÖZGÜNLÜK


- VUSLAT ve/değil ÖZGÜNLÜK


- YARATICI ile/ve/değil ÖZGÜN


- ZAAF[Ar.] değil/yerine/= DÜŞKÜN/LÜK


- ZAYIF ile SÜZÜK/SÜZGÜN


- "...'YA (ÇOK) DÜŞKÜN" ile/ve/değil/yerine "...'YI (ÇOK) SEVEN"


- "DELİSİ OLMAK/OLAN" ile/değil/yerine DÜŞKÜN


- "KENDİNE ÖZGÜN" değil KENDİNE ÖZGÜ ya da ÖZGÜN


- "ÖZGÜN" ile/değil "KAFASI KARIŞIK"


- AKIN/SÖKÜN ile CURNATA


- ARİFE değil/yerine/= ÖNGÜN


- DOĞRU-DÜZGÜN


- DOĞRU ile/ve ÖZGÜN

( RIGHT vs./and ORIGINAL/AUTHENTIC )


- DÜŞKÜNLÜK:
GÜZELLİĞE ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DÜRÜSTLÜĞE


- DÜŞKÜNLÜK ile/ve/değil/yerine ÖNCELİK (VERMEK/VERİLEN)

( [not] FONDNESS/ADDICTION vs./and/but PRIORITY
PRIORITY instead of FONDNESS/ADDICTION )


- DÜŞKÜNLÜK ile/ve/değil/yerine SEVGİ


- DÜZGÜN ADAM değil FATİHÂ'SI DÜZGÜN


- DÜZGÜN ile/ve/değil/||/<>/< DÜZ


- DÜZGÜN ile/ve/||/<> DÜZENLİ


- DÜZGÜN ile YAMUK


- EN KİTAP DÜŞKÜNÜ SULTANLAR


- FİDAN, SÜRGÜN ile/ve AĞAÇ

( ... ile/ve ŞEÇER[çoğ. EŞCÂR] )

( NİHÂL ile/ve BÎŞE )

( SAPLING vs./and TREE, [ANNUAL RINGS(AĞACIN YAŞINI GÖSTEREN HALKALAR)] )


- İLK KÜSKÜNLÜK


- KENDİNE GÖRE ile ÖZGÜN


- KIZGIN/LIK ile/ve/değil/<> ÜZÜNTÜ/ÜZGÜN

( Worry is mental pain and pain is invariably a call for attention. The moment you give attention, the call for it ceases and the question of ignorance dissolves.
You need not worry about your worries. )


- KİŞİ/İNSAN:
DÜŞKÜN ile/değil/yerine/>< İÇKİN


- KUSURSUZ ile DÜZGÜN

( FLAWLESS vs. PROPER )


- KÜSEĞEN ile KÜSEĞEN/KÜSKÜN/KÜSTÜM OTU

( ... cum MIMOSA PUDICA )


- KÜSKÜN/LÜK ile/ve/+/||/<>/> BIKKIN/LIK


- LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN


- ORİJİNAL değil/yerine/= ÖZGÜN


- ÖZEL ile/ve/değil ÖZGÜN


- ÖZGÜN ile ...

( IDIOSYCRATIC )


- ÖZGÜN ile/ve/<>/|| FARKLI


- ÖZGÜN ile/ve/<> ÖZEL


- ÖZGÜN ile/ve YENİ

( ORIGINAL/AUTHENTIC vs./and NEW )


- SIKINTILI ile ÜZGÜN


- TAKINTI ile/ve/değil/yerine DÜŞKÜNLÜK


- TİRYÂKİ değil/yerine/= DÜŞKÜN


- TUTKUN/LUK ile/değil DÜŞKÜN/LÜK


- YARATICI ile/ve/değil ÖZGÜN


- ZAAF[Ar.] değil/yerine/= DÜŞKÜN/LÜK


- ZAYIF ile SÜZÜK/SÜZGÜN
Bu sayfa 01 Ocak 2022 itibariyle 227 kez incelenmiş/okunmuştur.