FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - "SANAT"


SANAT/LAR'DA
KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin hem sözlüklerdeki karşılığına/anlamına da yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, pratik, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan/açıklamalardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin kendilerinin düşünmelerine/değerlendirmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler gözardı edilebilir.
[ ( ) Parantez içinde yer verilmelerinin nedeni de budur! ]
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler ek bilgi ya da açıklama olarak, [] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Bazı/birçok sözcüğe özellikle/bilerek/belirli bir bilinçle/yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, birçok sözcüğün/kavramın altında bazen "açıklama/ları" bulunmakta, bazen -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak ve dil/sözlük çalışmalarının yeterince ilgi görmemesinden dolayı maddî[üyelik ya da bağış] desteğinize/katkılarınıza başvurarak gelişmek üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkürler!] )

- Bu çalışmanın sözlük olarak algılanmamasını/kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle ":"[iki nokta üst üste] ya da "...dır!" şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların] ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [Bir DEĞİL!'leme çalışması olarak değerlendirilmelidir!]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların/belirtmelerin tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen "3." anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce'ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla bir bilince sahip olmanıza aracı/yardımcı olabilmektir.

- Zamanla buradaki birçok sözcüğün etimolojik derinliklerine ve öbür dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir.(Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- DANS ile BALE " ise "- DANS ile BALE (ile DANS)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Kasım - 24 Ocak 2018 arasında... ]

 

Bugün [24 Ocak 2018] itibariyle
Sanat bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Kasım - 24 Ocak 2018 arasında... ]
( 8 yeni ekleme, 2 katkı )


-@ GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine/<> SİMGELERLE/ÖYKÜLERLE/MASALLARLA ANLATMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLDUĞUNDAN DOLAYI DÜŞLENEN ile/ve/||/<> DÜŞLENDİĞİNDEN DOLAYI VAR OLACAK OLAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAMLANDIRMAK ile/ve/<>/> KAVRAMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERÇEKLERİ DÜŞÜNMEK ile/ve/değil/||/<>/>/< GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARABİLECEKLERİ DÜŞÜNMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AĞIZ, DOLUYKEN KONUŞMAK ile/ve/=/||/<> ZİHİN, BOŞKEN KONUŞMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GAUDI ve/<> ETSURO SOTO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin! )
( Sözcüklerin gücü anlaşılmadan, insanın gücü anlaşılmaz. )
( İnsan, dilinin ardında gizlidir. )

-@ KARTON ile PASPARTU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çerçeve şeklinde kesilmiş, ortası boş mukavva/karton. )

 


 

 

- SAN'A:
( * AMACINI KENDİ İÇİNDE TAŞIYAN
* AMACINI İÇEREN EYLEM )

- SANAT[Ar. < SUN]:
Yapmak, üretmek. | İlâhî olarak üretilmiş olan. )

- SANAT: DUA

- SEPTUM ARTES LIBERALES

( Buradaki kullanımı/anlamı Sanat değil Bilim'dir! [Yedi ilim dalı] )

- ENGEISTON: SANATÇI

- SANAT ve/<> İNSAN/SANATÇI

( Bir resimde, bir sanat eserinde aradığım, sevdiğim şey, insandır. Sanatçının kendi! )
( Dans le tableau [l'oeuvre d'art] je cherche, j'aime l'homme l'artiste. )

- İCRACI ile DÜZENLEYİCİ(KOMPOZİTÖR)

- İCRA/CI ile/ve/<> SANAT/ÇI

- SANATÇI ile/ve/<> BİLGE

- SANATÇI ile/ve DEVRİMCİ

- SANATÇI OLABİLMEK ya da HİÇ BİR ŞEY OLMAK

- DÜZENLEYİCİ(KOMPOZİTÖR) ile YARATICI

- ŞARKICI ile YORUMCU

- ŞARKICI ile/ve/değil MÜZİSYEN

- ŞAİR ile/ve/değil OZAN

- MÛSİKÎŞİNAS ile/ve MUTRİB

( Müzikle uğraşan. )

- MÜZİSYEN ile VİRTÜÖZ
( MUSICIAN with VIRTUOSO )

- BARİTON ile TENOR

- RESİM ÖĞRETMENİ ile/ve RESSAM

- KARİKATÜRİST ile/ve/değil ÇİZER

- MEDDAH ile/ve/< KISSAHAN

- SANAT NESNESİ ile/ve/> SANAT YAPITI

- BİLİM ve/<> FELSEFE ve/<> SANAT

( İnsan olmayan herşeyden bahseder. İLE İnsanı anlatır. İLE İnsanın varoluşunu anlatır. )
( Birleştirmek/birlikte tutmak gerekiyor. )
( Sanatın özü, içsel bir deneyimi iletebilmek için dış formları kullanmaktır. )
( Sanatı olmayan millet, her zaman dilencidir. )
( Sanat: Mekânı/zamanı iyi kullanmak. )
( SCIENCE and/<> PHILOSOPHY and/<> ART )
( The essence of art is to use the outer form to convey an inner experience. )

- SANAT ESERİNİN: İFŞÂ ETTİĞİ ile/ve/değil AFİŞE ETMEDİĞİ (ŞEY/LER)
( BAYKUŞ: Güzel sanatların simgesi. | Sanatın yaratıcısı. )
( AS THAT WHICH A WORKS BETRAYS BUT DOES NOT PARADE :ON ART )

- TRETE: Bir bilim ya da sanatın ana kurallarının yazılı olduğu kitap.

- SANAT ve/<> FELSEFE
( Hayranlık. VE/<> Hayret. )

- SANAT ve TARİH
( Görünür olanlar. VE Okunur/bilinir olanlar. )

- SANAT ile/ve/<> DOĞA

- SANAT ve/<> DİL

- SANAT/SAL ve TİN/SEL

- SANAT ve HERMENEUTİK

- SANAT ile/ve TASAVVUF SÜZGECİNDEN GEÇMİŞ SANAT

- MODERN SANAT ile/ve YUNAN/KLÂSİK SANAT

( İzlenim. İLE Düşünce. )

- SANAT ESERİ SUNMAK ile SANAT ESERİ "ÜRETMEK"
( Sanat eseri üretilebilir mi, üretilen midir? )

- ZANAAT ile/ve/değil/yerine SANAT
( Tasarım. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yaratıcı imgelem. )

- ZANAAT/ZANAATKÂR ve FELSEFE/FİLOZOF

- TE'KHNÉ ile/ve ALÊTHEIA

( Zanaat, Sanat. İLE/VE Bir şeyin içinde olanın âşikâr olması. )

- SANAT ile/ve/<> TASARIM
( Sanat kavramda olur, tasarımda değil. )

- SANAT ile/ve EĞLENCE
( ART with/and ENTERTAINMENT )

- DANS ile/ve/<> BALE
( Dans, kendinden emin olmayan, ne istediğini bilmeyen insanın yapacağı iş değildir. )
( Dans Tarihçeleri )
( DANCE with/and/<> BALLET )
( [Samoa dilinde] SİVA: Samoa Adası [Polinezya Adaları] yerlilerinin dansı. )

- BALE'DE:
( 5 AYAK DURUŞU
:
1. Ayaklar yanlara doğru düz bir çizgidedir. ve topuklar birbirine değer.
2. Birinci duruşun bir adım boyu kadar yanlara açılmış durumudur ve ayaklar yine yanlara doğru düz bir çizgidedir.
3. Bir ayak ötekinin önündedir ve öndeki ayağın topuğu arkadaki ayağın orta çukuruna değmektedir.
4. Bir ayak, bir adım boyu ötekinin önündedir ve ayaklar dışa dönüktür.
5. Bir ayak, hemen ötekinin önünde ve ona tümüyle dokunacak şekilde ve dışa dönük olarak yerleşir. [Bu duruşta ön ayağın arkasından sadece arka ayağın başparmağı görülür.] )
( PLIE: Dizlerin kırılması hareketidir. [Bir zıplama hareketine başlamadan önce ya da bitirdikten sonra dizler mutlaka plie ile yanlara eğilir.] | Günlük bale derslerinde dansçının kaslarının ve tendonlarının yumuşaması ve dengeyi güçlendirmesi için ayaklar dışa dönük şekilde dizleri yavaşça kırarak balenin 5 duruşunda yapılan dersin açılış hareketidir. )
( ÇARPMA ADIMI(BEATEN STEP): Bir bacağın ötekine çarpması ya da havada iken iki bacağın karşılıklı çarparak geçişmesi hareketine verilen ad. )
( KEÇİ SIÇRAYIŞI(CAPRIOLLES/CAPRIOLA[İt.]): Her yöne yapılabilen bu harekette, sıçradıktan sonra iki bacak yere paralel olacak kadar yükselir ve birbirine çarpar. )

- SALSA ile/ve RUEDA

- SALSA [DANS STİLLERİNDE]:
KÜBA ile/ve/> COLUMBIA ile/ve/> PUERTO RICO ile/ve/> NEW YORK ile/ve/> LOS ANGELES ile/ve/> MIAMI

- BOLERO ile BOLERO ile BOLERO

( Kısa ve kolsuz hanım ceketi. İLE Ağır ritimli bir İspanyol dansı. İLE Ağır ritimli İspanyol dansının müziği. )

- BUGAKU: Japon imparatorluk sarayında türemiş danslar.

- GALOP/GALOPPADE: 2/4'lük bir ölçüde, dönülerek sıçranılan, çok hızlı tempodaki bir dans. [1820 sonlarında, Duchesse de Berry tarafından]

- HULA: Güney Amerika'da bir dans.

- KADRİL: Fransız kökenli bir dans.

- KANKAN: Afrika'ya özgü bir dans.

- KATHAK/KATHAKALİ: Hindistan'a özgü bir dans.

- LAVOLTA/LEVALTO/LAVATOE: İtalyan kökenli bir dans.

- MANİPURİF: Hindistan'a özgü bir dans.

- MARİNERA: Portekiz ve Şili'ye özgü bir dans.

- MAZURKA: Polonya kökenli bir dans.

- MENUET: Bir tür dans.

- ORİSSİ: Hindistan'a özgü bir dans.

- PAVANE: Avrupa kökenli bir dans.

- POLKA[Çekçe]: Polonya'ya özgü bir dans.

- POLONEZ: Polonya milli dansı ve bu dans için yapılmış müzik parçası.

- RASLİLA: Hindistan'a özgü bir halk oyunu.

- RİGAUDON: Bir tür dans.

- SARABAND: İspanya'ya özgü bir dans.

- SARDANA: Bir tür dans.

- SİNSİN: Bir tür halk oyunu.

- ZİGANKA: Rus köylü dansı.

- FOLKLOR ile HALK OYUNLARI
( FOLK with PUBLIC DANCES )

- TELKARİ - BEYPAZARI

- MIMESIS ile TAKLİT/İMİTASYON/IMITATION

( Mimesis, sözlü sanatlarda etkindir. İLE ... )

- SÖZÜN ÇEŞİTLERİ VE DERECELERİ/DEREKELERİ:
ŞİİR
   ^
KELÂM-I KİBAR [Vecize, Atasözü]
   ^
--- SÖZ ---
   v

LÂF / KÜNGE / JÂJ[Fars.] [Evin içinden çıkan çer-çöp.]
   v
KÜFÜR [Ar. < KFR: Örtme, gizleme.]
   v
HİCV
   v
HERZ[Ar.: Anlamsız, boş, saçma. | Hakaret. ], YÂVE, TÜRREHÂT / HERZE/BESBÂS[Fars.]

 

- ŞİİR ile/ve/<> MÜZİK
( Şiir, ifade edilemez olanı sözlere dökme sanatıdır. )
( Tanrı Toth'un konuşmasının taklidi. )
( Şiir şişmanlatmaz fakat (egoyu) şişirir. )
( [Ar.] el-ARÛZ ile/ve/<> ... )
( POEM with/and/<> MUSIC )
( Poetry is the art of putting into words the inexpressible. )
( [Çince] CI: Lirik şiir. )

- ŞİİR ile RETORİK

- ARYA
[İt.]: Orkestra eşliğinde söylenen ve tek ses için bestelenmiş müzik parçası.
( Opera ve oratoryolarda önemli yeri vardır. )

- ŞİİR ile/ve İCAZ
( ... İLE/VE Az sözle çok şey anlatma. )

- ŞİİR ile/ve DEME
( ... İLE/VE Halk edebiyatında şiir. )

- ŞİİR ile/ve OD
( ... İLE/VE Bir tür lirik şiir. )

- ŞİİR ile/ve KOŞMA
( ... İLE/VE Sazla beraber okunan halk şiiri. )

- ŞİİR ile/ve/değil MÂNİ
( ... İLE/VE/DEĞİL Eğin'deki Mâni Yolu'nda yürümenizi salık veririz. )

- KOŞMA ile/ve SEMAİ

- ŞİİR ile/ve SONE
[Fr.]
( ... İLE/VE İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, ondört dizeli bir batı koşuk türü. )

- ŞİİR ve/<> ŞUUR

- ŞİİR-ŞİFA BULMAK

- ŞİİR ile/ve/değil DUYGU BOŞALIMI

- EGLOG
[Yun.] ile/ve İDİL
( Kısa kır/pastoral koşuğu. İLE/VE Kır hayatını anlatan şiir, yazı. )

- YAZIN ile/ve/=/<> EDEBİYAT

- EDEBİYATTA/ŞİİRDE: ÇİFT DİLLİLİK ile ÇİFT DİLLİLİK ile ÇİFT DİLLİLİK

( Sanatın kendi özgür yapısında. İLE Siyasi baskı altında. İLE Bilinçdışında. )
( Sanatın kendi olanakları açısından. İLE Siyasi baskılar altında oluşmuş, bilinçli anlamda kurulmuş olan. İLE Bilinçdışına atılmış simgelerin etkileşimli ve travmatik dışavurumları ile. )

- EDEBİYAT: Dili, dildeki göstergeleri ile dil üzerinden ve dil aracılığıyla dile getirmenin dili.

- TÜRK EDEBİYATI ile/ve DİVAN EDEBİYATI

- DİVAN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME

( [Yaklaşık olarak] 1250 - 1451 ile/ve/> 1451 - 1512 ile/ve/> 1512 - 1603 ile/ve/> I. Ahmed - IV. Mehmet [dönemi] ile/ve/> III. Ahmet - Tanzimat )

- MUHAMMES ile/ve MÜTEKERRİR ile/ve MUHAMMES-MÜTEKERRİR
( Divân şiirinde, beş mısralık kıtalardan meydana gelen nazım şekli. İLE/VE Birinci bendinin son mırası, öbür bentlerin sonunda olduğu gibi tekrarlanan murabba; son iki mısrası bentlerin sonunda tekrarlanan (muhammes) nazım şekilleri. İLE/VE Bu iki nazım şeklinin bir arada kullanılması sonucunda yazılmış olan şiir. )

- IYDİYE ile/ve KASÎDE

- KASÎDE ile BEYT-ÜL-KASÎD

( ... İLE Kasîdenin en iyi beyti. )

- KASÎDE ile ŞİTÂİYYE
( ... İLE Giriş bölümü kıştan bahseden ya da kış betimlemeleriyle başlayan kasîde. )

- NAZÎRE ile/ve TEKZİR
( Benzer şiir yazmak. İLE/VE ... )

- DİZE/MISRA ile BEYİT

- DİZE/MISRA ile/ve KIT'A

- ŞAİR ile ŞAHİR

( İsmet Özel'in "Şiir Okuma Kılavuzu" kitabında açıklamasını bulabilirsiniz. )
( Bir şaire bir beyit yeter. )
( Şairlerin en kötü şiirleri, hayatlarıdır. )

- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR

- SAZ ŞAİRLERİ ile ORTAÇAĞ OZANLARI ile AŞKA DAİR KISA KOŞUKLAR SÖYLEYENLER

( MINSTRELS with JONGLEURS with MADRIGALISTS )

- ŞİİR OKUMAK ile/ve/değil/yerine ŞİİR YAZMAK

- LÂ EDRİ ile ANONİM

- TAKMA AD/MAHLAS/MÜSTEÂR[Ar. < ÂRİYYET] ile/ve AYANÎ

( ... İLE/VE Divan Şiiri'nde takma ad. )

- BAHTÎ: Bazı Divan şairlerinin ortak olarak kullandıkları mahlas.

- ATASÖZÜ ile/ve BERCESTE
( ... İLE/VE Kolayca hatıra geliveren ve yüksek bir anlam taşıyan mısra ya da beyit. )

- BAHR: Arûz'da aslî bir vezinle ondan doğan vezinler mecmûası.
( HEZEC[Neşeyle şarkı söyleme] | RECEZ[Titrek] | REMEL[Koşan] | MÜNSERİH[Akıcı] | MUZÂRÎ'[Benzeyen] | MÜCTES[Kopmuş] | SERÎ'[Çabuk] | HAFÎF[Hafif] | MÜTEKARİB[Yakın] | KÂMİL[Yetkin] | TAVÎL[Uzun] )

- İŞTİKÂK: Türeme. Edebiyatta aynı kökten türemiş olan sözcükleri bir arada bulundurma sanatı.

- MEYAN: Şarkıların üçüncü dizesi.

- RAMEL: Aruz ölçüsü.

- REDİF: Koşuklarda uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ya da ek.

- TEMREN/PEYKÂN[Fars.]: Okun ucundaki sivri demir. Temren. Başak. | [Divan şiirinde] Sevgili'nin kirpiği.

- DİVAN ile/ve KÜLLİYAT

- AKROSTİŞ/İSTİHRÂC
[< HURÛC]/MUVAŞŞAH[< VİŞÂH]: Mısra başlarındaki harflerden, şiirin ithaf edildiği kişinin adı okunan şiir biçimi.

- GAZEL: Lâtif. | Bayanlar için söylenen güzel ve aşk dolu söz.

- KASÎDE ile/ve BAAT
( ... İLE/VE Bir tür kasîde. )

- RUBAİ ile TUYUĞ
( ... İLE Halk edebiyatındaki mani türüne benzeyen bir nazım birimi. [sadece Türk edebiyatında görülür] )

- MURABBA'[< RUB] ile ŞARKI ile TERBİ'
( Dörtlü, dört şeyden olma. İLE Divan şiirinde bestelenmeye uygun vezin kalıplarıyla yazılan nazım biçimi. İLE Bir gazelin beyitlerine, bir başka şair tarafından aynı vezinle ikişer mısra eklenerek yazılan murabba türü. )

- MUHAMMES[< HUMS] ile TARDİYE ile TAHMÎS[< HUMS] ile TAŞTÎR[< ŞATR]
( Aynı vezinde beşer mısralık bendlerden oluşan nazım biçimi. İLE Beş mısralık bendlerden oluşan ve az kullanılan musammat türü. İLE Bir gazelin her beyitinin başına aynı ölçüde üç mısra ekleyerek oluşturulan muhammes. | Beşinci mısrası birinci bendin dört mısrasıyla uyaklı olmayan muhammes. [Hüsn-ü Aşk - Şeyh Galip] İLE Gazelin her beyitinin arasına üç mısra eklenerek düzenlenen biçim. [bir gazeli taştir eden şair, mahlasını son beyitte söyler] )

- MÜSEDDES[< SÜDS] ile TESDÎS[< SÜDS] ile MÜSEMMEN[< SEMN] ile MUAŞŞER[< UŞR] ile TERKİB-İ BEND VE TERCİ-İ BEND
( Aynı vezinde altışar mısralık bendlerden oluşan nazım biçimi. İLE Bir gazelin her beyitine dört mısra daha ekleyerek gazeli altılı bendler haline getirme. [tahmis türünde olduğu gibi genellikle eksik gazellere uygulanır] İLE Bendlerin mısra sayısı sekiz olan nazım biçimi. İLE Aynı ölçüde onar mısralık bendlerden oluşan nazım biçimi. İLE Uyakları nazım biçiminde düzenlenmiş "hane" adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının [genellikle 5-12 hane] "vasıta" denilen bir beyitle birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimi. )

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL OLMAYAN/LAR]:
BAHÂRİYE ile/ve CEMREVİYE ile/ve FAHRİYE ile/ve IYDİYE ile/ve MEDHİYE ile/ve MERSİYE ile/ve HİCVİYE ile/ve GAZAVATNÂME ile/ve SAKİNÂME ile/ve HAMAMNÂME ile/ve SAHİLNÂME ile/ve KIYÂFETNÂME ile/ve SURNÂME ile/ve LÛGAZ ile/ve MUAMMÂ ile/ve HEZLİYÂT ile/ve TARİH DÜŞÜRME ile/ve ŞEHR-ENGİZ ile/ve DÂRİYE

( Bahar nitelemeleriyle başlanarak birini övmek için yazılan kasîde. | Baharın gelişiyle doğanın uyanışını, değişimini, güzelleşmesini konu edinen kasîdeler. İLE/VE
Bayramlar, baharlar gibi cemre vesilesiyle, dönemlerindeki önemli kişiler için yazılan şiirler. İLE/VE
Bir kişinin[devletli, bir başka şair ya da şairin kendisinin] övüldüğü şiirler. İLE/VE
Dönem büyüklerinden birini bayramın gelişi dolayısıyla öven kasîde türü. İLE/VE
Bir kişiyi [devlet ya da tasavvuf ileri gelenlerini] övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE
Bir ölenin/vefâtın ardından duyulan acıyı anlatmak, öleni övmek için yazılan manzum yapıtlar. İLE/VE
Bir kişiyi, kurumu, toplumsal olayı, geleneği yeren/taşlayan manzum türü. [Siham-ı Kaza - Nef'î] İLE/VE
Savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan manzum ya da mensur yapıtlar. [İlk gazavatnameler XV. yy.'da yazılmaya başlanmıştır] İLE/VE
İçki ve içki âlemlerinin övülerek anlatıldığı manzum yapıtlar. İLE/VE
Hamamları, hamam eğlencelerini ve hamamdaki güzelleri betimlemek üzere yazılan manzum yapıtlar. [ilki: Deli Birader - Gazalî] İLE/VE
İstanbul kıyıları ile buralardaki yerlerinin anlatıldığı şiirlerin genel adı. [Fennî] İLE/VE
İnsanların karakterlerini, fiziksel görünümlerini [göz rengi, boy uzunluğu/kısalığı vb.] temel alarak açıklamaya çalışan yapıtlar. İLE/VE
Sarayın mutlu günlerini [evlenme, doğum şenlikleri vb.] anlatann manzum yapıtlar. İLE/VE
Hece vezniyle yazılmış manzum bilmece. İLE/VE
Belirli kurallara göre düzenlenip çözülebilen manzum bilmece. İLE/VE
Alaylı bir dille yazılmış manzum türü. [zarif bir nükte ya da güzel bir mazmun kadar kaba şakalara, taşlamalara ve sövgülere de yer verilir] İLE/VE
Önem verilen bir olayın ya da bir yapının kuruluş yılını bildiren bir tümce, bir mısra ya da beyit yazmak. İLE/VE
[Fars.: "Şehir karıştıran"] Bir kenti, o kentin güzelliklerini, doğal ve sosyal özelliklerini anlatan manzum yapıtlar. İLE/VE
Yeni yaptırılmış saray, köşk, yalı benzeri binalar için yazılmış kasîdeler. )

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL]:
TEVHÎD ile/ve MÜNÂCÂT
[< NECV] ile/ve NAAT ile/ve MİRÂCİYE ile/ve MAKTEL-İ HÜSEYİN ile/ve HİLYE ile/ve MEVLİD ile/ve KIRK HADİS ile/ve MENÂKIBNÂME ile/ve KISSA ile/ve SİYER
( Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiir/ler. İLE/VE
Allah'a dua etme, yalvarma. | Allah'a dua konulu şiirler/manzûme. İLE/VE
Hz. Muhammed'i övmek, ona yakarma, şefaat dileme amacıyla yazılmış şiir/ler. İLE/VE
Hz. Muhammed'in mirâcını anlatan şiirler. İLE/VE
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini konu alan ve acıklı bir üslûpta yazılan eserler. İLE/VE
Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özelliklerini, örnek davranışlarını konu alan eserler. İLE/VE
Hz. Muhammed'in doğumunu ve kısaca yaşamını övgüyle anlatan yapıtlar. İLE/VE
Hz. Muhammed'in kırk sözünden oluşan yapıtlar. İLE/VE
Din büyüklerinin, tarikat kurucularının, ermişlerin olağanüstü yaşamlarını anlatan yapıtlardır. İLE/VE
Öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü eserler. İLE/VE
Hz. Muhammed'in hayatını anlatan yapıtlar. )

- TEŞBÎH[< ŞİBH](/BENZETME) ile/ve İSTİARE ile/ve MECÂZ[< CEVAZ] ile/ve MECÂZ-I MÜRSEL(/DÜZ DEĞİŞMECE) ile/ve TÂ'RÎZ[< ARZ] ile/ve TEŞHÎS[< ŞAHS] VE İNTÂK[< NUTK]
( Ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar arasında benzerlik kurma sanatı. İLE/VE
Bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatı. İLE/VE
Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatı. İLE/VE
Bir sözcüğü, benzetme amacı gütmeden, başka bir sözcük yerine kullanma sanatı. [iki nesne/kavram arasında çok çeşitli ilişkiler kurulmasıyla] İLE/VE
Bir sözü, hem gerçek, hem de mecâzî anlamıyla kullanma sanatı. [Söylenilen sözün gerçek anlamından bir sonuç çıksa da geçerli olan mecâzî anlamıdır][alay, sitem, şaka gibi kullanımlarda] İLE/VE
Birini eleştirme, küçük düşürme ya da alay etmek amacıyla söylenilmek istenileni tam tersi bir anlamda bir sözle, incelikle ve lâtîfeyle[espriyle] anlatma sanatı. İLE/VE
Teşhis, cansız varolanları ya da hayvanları kişileştirme sanatı. [FABL] | İntak, nesneleri konuşturma sanatı. )

- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM ile/ve TEVRİYE
[< VERÂ] ile/ve İSTİHDAM ile/ve MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve LEFF Ü NEŞR ile/ve TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve SİHR-İ HELÂL ile/ve İRSÂD ile/ve MÜBALAĞA ile/ve TEZAD ile/ve İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve TEKRÎR[< KERR] ile/ve RÜCÛ ile/ve TEFRÎK[< FARK] ile/ve KAT' ile/ve TERDÎD[< REDD] ile/ve İLTİFÂT ile/ve TELMİH ile/ve İRSÂL-İ MESEL
( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

- CİNÂS/TECNİS ile/ve KALB ile/ve İŞTİKAK[< ŞAKK] ile/ve AKİS ile/ve İADE ile/ve TARSÎ'/TERSÎ'
( Söylenişleri ve yazılışları aynı, anlamları farklı iki sözcüğü birarada kullanmaya bağlı bir sanat. İLE/VE
Bir sözcükte harflerin yerleri değiştirilerek yapılan cinas. [anlamlı olma koşuluyla] İLE/VE
Aynı kökten türemiş sözcükleri aynı mısra ya da beyitin içinde kullanma sanatı. [teslîm, selâmet, selâm] İLE/VE
Bir mısranın söz sırasını anlamlı bir biçimde değiştirerek yineleme sanatı. İLE/VE
Bir şiirde her beyitin son sözcüğünü (ya da sözcük öbeğini), ondan sonraki beyitin ilk sözcüğü olarak kullanmak. [her beyitin ilk sözcüğü aynı beyitin son sözcüğü olarak yinelenirse ve şiirin uyağını oluşturursa mukaddem ü muahhar[< te'hîr] adını alır.] İLE/VE
Bir şiirin mısralarındaki sözcükleri sayı, uyak ve ölçü bakımından birbirine denkleştirme sanatı. [bu sanatın kullanıldığı şiirlere murassa' denilir] )

- CİNÂS-I TAMM ile/ve CİNÂS-I NÂKIS ile/ve CİNÂS-I MÜREKKEB ile/ve CİNÂS-I MEFRÛK ile/ve CİNÂS-I DARBÎ
( Söyleniş ve yazılışı aynı [eksik ya da fazlalık bulunmayan], anlamı ayrı iki sözcüğün birlikte kullanılışı. İLE/VE
Cinaslı sözcüklerin birinde, bir ya da birkaç harfin fazla olması şeklinde yapılan cinas. [dem > âdem gibi] Cinaslı sözlerden biri, iki ayrı sözcük olan cinas türü. İLE/VE
Cinaslı sözcüklerden biri, bağımsız iki sözcükten oluşan cinas türü. İLE/VE
Pekiştirme sıfatıyla yapılan cinas türü. )

- KİNÂYE'LERDE:
KİNÂYE-İ KARÎBE ile/ve KİNÂYE-İ BAÎDE ile/ve KİNÂYE-İ MÜFREDE ile/ve KİNÂYE-İ MÜREKKEBE

( Sözün başka bir anlama gelme olasılığı yoksa. [uzak bir karîneye/ipucuna dayanan] İLE/VE
Sözün anlamı gizleniyorsa. [uzak bir karîneye/ipucuna dayanan] İLE/VE
Bir özelliği belirtiyorsa. İLE/VE
Birkaç özelliği birden belirtiyorsa. )

- KİNÂYE-İ KARÎBE ile/ve KİNÂYE-İ VÂZIHA
( ... İLE/VE Başka bir anlama gelme olasılığı olmayan, apaçık kinâye. )

- BEYİT ile/ve ŞAH BEYİT/BEYTÜ'L GAZEL
( ... İLE/VE Gazelin en güzel beyiti. )

- MATLA'[< TULÛ] BEYİTİ ile/ve MAKTA'[< KAT] BEYİTİ
( Kasîde ya da gazelin ilk beyiti. İLE/VE Kasîde ya da gazelin son beyiti. )

- MAKTA ile/ve HÜSN-Ü MAKTA
( Kasîde ya da gazelin ilk beyiti. İLE/VE Kasîde ya da gazelin sondan bir önceki beyiti. [yazarın mahlası makta beyitinde değilse bu beyittedir] )

- [Ar.] AKD ve HALL
( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )

- VEZİN ile/ve UYAK/KÂFİYE, AYAK SUNMAK
( Eskiden bazı meclislerde, bazı zamanlarda söylenecek sözün şiirle söyleme gerekliliği ve zorunluluğu bulunurmuş. )

- UYAK/KÂFİYE ile/ve AYAK SUNMAK
( Şiirde. İLE/VE Halk şiirinde uyak. )

- UYAK(KÂFİYE) ile/ve İKFÂ
( ... İLE/VE Sesleri birbirine yakın olan harflerle uyak yapma. )

- UYAK ve/> REDİF[Ar.]
( ... VE/> Koşuklarda uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )

- İMÂRE ve ZİHÂF
( ... VE İbarede uzun okunması gereken bir sesli harfin vezin zorunluluğuyla kısa okunması. )

- DÜZYAZI ile/ve ŞİİR
( Anlatım. İLE/VE Yaratım. )
( Başka dile çevrilebilir. İLE Çevrilemezler ve/fakat yeniden/tekrar kurulabilir. )
( NESİR/MENSÛR ile/ve NAZIM/MANZUM )

- NESİR'LERDE: SADE ile/ve SÜSLÜ ile/ve ORTA

- DİVAN NESİRLERİ'NDE: TEZKİRE ile/ve TARİH ile/ve SEFARETNAME ile/ve SEYAHATNAME ile/ve SİYASATNAME ile/ve MÜNAZARA ile/ve MÜNŞEAT ile/ve EVLİYA TEZKİRESİ ile/ve KISAS-I ENBİYÂ

- MÜLEMMA'
[Ar. <LEM]: Bir kısmı Türkçe, bir kısmı Arapça ya da Farsça söylenmiş/yazılmış olan şiir/manzûme.

- DEME, NEFES: Alevî ve Bektâşî şiiri.

- EPOPE[Fr. < Yun.]: Destan. Konusu kahramanlık olan uzun manzume.

- HAİKU: Beş heceli üç dizeden oluşan Japon şiir türü.

- MÜREMMÂ: Türkçe-Fransızca karışımı şiir.

- NAGBİGA: Kendi kendine şair olan.

- POETİKA: Üretim/İntac.

- İNŞAD: Şiir okuma.

- NEVHA: Ağıt.

- LİVRE/LİBRETTO: Operanın söz kısmı. Opera kitabı.

- ŞAİRİN ŞİİRİ ile ŞİİRİN ŞİİRİ

- BÂKİ'NİN: 25 YAŞ ÖNCESİ ŞİİRLERİ ile/ve 25 YAŞ SONRASI ŞİİRLERİ

- İNTİHÂL ile TEVÂRÜD

( Çalma. Edebiyatta birinin yazı ya da şiirini kendisinin gibi göstermesi. İLE
İki şairin birbirlerinden habersiz olarak aynı mısra ya da beyti söylemeleri. )
( Kasıt vardır. İLE Kasıt yoktur. )

- SECÎ ile KÂFİYE değil FÂSILA
( Düzyazıda. İLE Şiirde. DEĞİL Kur'an'da. )
( SECÎ: Düzyazı[nesir] içinde uyak{kâfiye]. Düzyazıda tümce ve tümceciklerin sonunu, kulakta aynı sesi bırakan sözcüklerle uyaklayarak süsleme sanatı.
( TESCİ': Secî yapmak. )
( MÜSECCA: Secî yapılarak yazılmış eserler. )

- CİNÂS[Ar.]: Sesçe aynı, anlamca farklı olan sözcükleri birarada bulundurma sanatı.
( KISMETİNDİR GEZDİREN YER YER SENİ
ARŞA ÇIKSAN ÂKIBET YER YER SENİ )
( UĞRARIZ SADMESİNE HER GELENİN
BU DA BİR SADMESİ HERGELENİN )
( "Sadme" ve bu kılavuzda açıklaması bulunmayan sözcükler/kavramlar için sözlüklere başvurunuz!!! )

- SES TEKRARI/ALLİTERASYON[Fr.]: Şiirde ya da düzyazıda aynı harf ve hecelerin uyum oluşturacak şekilde tekrar edilmesi. Bu sanat ile sözcükler arasında bir musikî oluşturulur,dizenin kulağa hoş gelmesi sağlanmış olur.

- RESİM ile/ve FOTOĞRAF
( Resim ressamın zihninde ve resmin içinde; resim, ressamın zihnindeki resmin içindeki ressamın zihninde! )
( PICTURE with/and PHOTOGRAPH )

- FOTOĞRAF ile TEMSİL

- SİYAH/BEYAZ ile RENK

- AÇIK-KOYU ile IŞIK

- RESİM ile HEYKEL/SİN-TAŞ

- HEYKEL ile PIETA

( ... İLE Kucağında, ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana heykeli. )

- TANRI DIANISOS'A BAĞLANAN SANATLAR ile TANRI APOLLON'A BAĞLANAN SANATLAR

- KLASİK ile GELENEKSEL

( CLASSIC with TRADITIONAL )

- KLÂSİK ile MODERN
( CLASSIC with MODERN )

- "KLASİK" ile/değil ANTİK/A
( [not] CLASSIC with ANTIQUE )

- KLASİK ile/ve/>< BAROK
( Heinrich Wölfflin Kuramsallığı ile...
* ÇİZGİSELLİK/LINEAR[İng., Alm.] ile/ve/>< GÖLGESELLİK/PAINTERLY[İng.]/MALERISCH[Alm.]
* DÜZLEMSELLİK/PLANE[İng.]/FLÄCHE[Alm.] ile/ve/>< DERİNLİK/RECESSION[İng.]/TIEFE[Alm.]
* KAPALI BİÇİM/TECTONIC FORM[İng.]/GESCHLOSSEN[Alm.] ile/ve/>< AÇIK BİÇİM/A-TECTONIC FORM[İng.]/OFFEN[Alm.]
* ÇOKLUK(ÇOKLUKTAKİ BİRLİK)/MULTIPLICITY[İng.]/VIELHEIT[Alm.] ile/ve/>< BİRLİK(TEKLİKTEKİ BİRLİK)/UNITY[İng.]/EINHEIT[Alm.]
* AÇIKLIK/APAÇIKLIK/ABSOLUTE CLARITY[İng.]/KLARHEIT[Alm.] ile/ve/>< GÖRECE AÇIKLIK/RELATIVE CLARITY[İng.]/UNKLARHEIT UND BEWEGTHEIT[Alm.] )
( "XVI. yy." İLE/VE/>< "XVII. yy." )
( ... İLE/VE/>< Motif, hareket ve gerilim ağırlıklıdır. )

- KLASİK ile/ve/> BAROK ile/ve/> ROKOKO
( XVI. yüzyıl. ile/ve/> XVII. yüzyıl. ile/ve/> XVIII. yüzyıl. )

- ERKEN BAROK ile BAROK

- BAROK ile GEÇ BAROK

- YUNAN ile GOTİK

( Daha çok ışık işlenir ve ışık biçimlendirilir. İLE Daha çok gölge işlenir ve gölgeyi biçimlendirir. )

- ÖN-İKONOGRAFİ ile İKONOGRAFİ ile | İKONOLOJİ
( Tanımlama. İLE Çözümleme. İLE | Yorumlama. )
( Olgusal. İLE | Özsel. )
( Biçim. İLE | İçerik. )

- PRE-İKONOGRAFİ'DE: OLGUSAL ile İFADESEL
( Konu. İLE Çözümleme. )
( ... İLE Uzlaşımsal. - Muvazaa )
( FACTUAL ile EXPRESSIONAL )

- İZLENİMCİLK ile DIŞAVURUMCULUK
( Fransız zihniyetiyle. İLE Alman zihniyetiyle. )
( EMPRESSIONISM with EXPRESSIONISM )

- STİL/LER BİLGİSİ ile/ve TİP/LER BİLGİSİ

- İFŞA ETMEK ile AFİŞE ETMEK

( İÇERİK[sanatta]: Eserin ifşa ettiği fakat afişe etmediği. Sezdirdiği fakat göstermediği. )

- SON AKŞAM YEMEĞİ ile/ve "SON AKŞAM YEMEĞİ"
( 1495 - 1498 arasında. İLE/VE 1662[Çuhacılar Loncası] )
( Tabloda 26 el bulunur. İLE/VE 5 el bulunur. )
( Leonardo da Vinci.[15 Nisan 1452 - 02 Mayıs 1519] İLE/VE Rembrandt Harmenszoon van Rijn.[15 Temmuz 1606 – 04 Ekim 1669] )
( Son Akşam Yemeği - Leonardo ile/ve Son Akşam Yemeği[Çuhacılar Loncası] - Rembrandt )

- MONET ile MANET
( Oscar Claude MONET ile Edouard MANET )
( 14 Kasım 1840 – 05 Aralık 1926 ile 23 Ocak 1832 – 30 Nisan 1883 )
( ... İLE "Kırda Yemek" tablosu. )

- RAFAEL/RAPHAEL/RAFFAELLO ile GUIDO RENI
( ... İLE Rafael'in çalışmalarının/tablolarının taklitlerini yapmıştır. )
( 06 Nisan 1483 - 06 Nisan 1520 İLE 04 Kasım 1575 - 18 Ağustos 1642 )

- AFRODİT ile/= VENÜS
( Yunan'ların (en) güzele verdikleri ad. İLE/= Roma'lıların (en) güzele verdikleri ad. )

- ALEGORİ: Soyut bir fikri heykel ya da resimle anlatma.

- GROTESK[Fr.]: Eskiçağ Roma yapılarında bulunan, tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme biçemi. | Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.

- İLLÜSTRASYON: Resimlerle süsleme.

- KONTUR: Resim sanatında kenar çizgisi.

- MADON: Meryem Ana heykelciği.

- NÜ: Çıplak gövde resmi.

- PİETA: Meryem'in üzüntülü kompozisyonları.

- ŞÖVALE[Fr.]: Tabloların üzerine konulup resim yapıldığı sehpa.

- HEYKEL ile/ve TORS
( ... İLE/VE Gövde heykeli. )

- NÜANS: Resim sanatındaki renk derecesi.

- ORANS: Resim sanatında dua ederken betimlenen kişi.

- PASPARTU: Çerçeve şeklinde kesilmiş, ortası boş mukavva/karton.

- TUVAL: CANVAS[İng.]

- ESEFOĞLU SANATSAL ÜRÜNLERİ

- TEZHÎP[< ZEHEB] ile/ve TASVİR/MİNYATÜR

( Altın sürme. | Yaldızlama. | Süsleme. İLE/VE .... )

- MİNYATÜR ile/yerine/< TASVİR

- ZEREFŞAN
[Fars.]: Tezhip sanatında bezeme, süsleme sanatı.

- MİNYATÜR[Fr.] ile GRAVÜR[Fr.]
( Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve oylum duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı. | Bu biçimde yapılmış resim. | Bir şeyin küçük ölçekte kopyası ya da benzeri. İLE
Ağaç, metal ya da taş bir yüzeye ayrı katlar halinde değişik boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği. | Kazıma resim. )
( İki boyutlu. İLE (Kısmî) Üç boyutlu. )
( BİHZÂD: Büyük bir Türk minyatür ressamıdır. Herat'ta yaşamıştır. )

- GRAVÜR ile RÖLYEF[Fr.]
( Kazıma resim. İLE Kabartma. )

- SÜLH MÜREKKEB: KIRMIZI MÜREKKEB

- SULUBOYA ile YAĞLIBOYA

- PORTRE ile PORTE

- SİMETRİ ile ASİMETRİ

- DÜZGÜN ile YAMUK

- RESİM ile RESMİN MİMARÎ YAPIYLA OLAN İLİŞKİSİ

- DÜZLÜK ÜZERİNE YAPILAN RESİM ile KUBBE ÜZERİNE YAPILAN RESİM

- SÜSLEME ile BEZEME

( DECORATION with ADORNMENT )

- ESTETİK ile ESTETİZE
( AESTHETIC with AESTHETISED )

- ESTETİK ile/ve/<> SANAT
( Estetik sanatın ahlâkıdır. )
( Estetik, duyarlılıkta oluşan tikel anlamın şeyleşmesini/nesneleşmesini hem duyarlılık, hem de nesneleşme yönünden inceleyen bilimdir. )
( Sanatın nesneleri estetiktir fakat estetiğin nesneleri sorun yaratır. )
( Estetik duygulanım, estetik değildir. )
( Estetik için süreklilik gerekir. )
( Estetik duyuş kavrama dayanmaz. )
( Estetiği kuran şiirdir. )
( [Ar.] İLM-İ MAHÂSİN ile/ve/<> FENN )

- ESTETİK DEĞER ile/ve SANATSAL DEĞER
( Doğal. İLE/VE Yapay. )

- ESTETİK ile/ve MANTIK

- ALGI İLE ESTETİK ALGI

- ESTETİK ALGI ile ESTETİK DEĞER

- ESTETİK NESNE ile/ve ESTETİK ÖZNE

- NESNE ile/ve ESTETİK NESNE

- DOĞAL NESNE ile/ve YAPAY NESNE

- ESTETİK ÖZNE ile/ve/> ESTETİK NESNE ile/ve/> ESTETİKTAVIR ile/ve/> ESTETİK HAZ ile/ve/> ESTETİK YARGI ile/ve/> DEĞER

- ÖZNE ile ESTETİK ÖZNE

- ESTETİK ELEŞTİRİ ile İZLENİMCİ ELEŞTİRİ

- GÜZELLİK: MANTIK'TA ile ESTETİK'TE

( Doğruluk. İLE Güzellik. )

- SUNUM ile/ve DEĞER

- ÖYKÜ(HİKÂYE) ile ROMAN

( TAHKİYE[< HİKÂYE]: Hikâye etme, anlatma. )
( STORY with ARTICLE )

- MİZAH ile/ve FIKRA

- ADANMIŞ/LIK ile FEDAKÂR/LIK

- ADANMIŞ(LIK) ile İNANMIŞ(LIK)

- ŞÖHRET ile TANINMIŞ

( FAMOUS with KNOWN )

- PİYES ile/ve TİYATRO
( ... İLE/VE Tiyatro, sanatların mâbedidir. )

- PİYES ve PERİPESİ
( ... VE Piyesi sonuçlayan olay. )

- PİYES ile/değil SKEÇ[İng. < Yun.]
( ... İLE/DEĞİL Daha çok radyodan yayınlanmak üzere hazırlanmış kısa oyun. )

- KABUKİ ile/ve BUNRAKU
( Geleneksel Japon tiyatrosu. İLE/VE Kukla tiyatrosu. )

- MONOLOG: Bir kişi tarafından oynanan küçük komedi. | Yalnız başına konuşan bir kişinin sözleri.

- TETRALOJİ: Bir yazarın dört piyeslik eserinin tümü.

- TİRAT: Bir tiyatro oyununda, oyunculardan birinin uzun uzun konuşması.

- PANTOMİM[Fr. < Yun.] ile/ve PANDOMİMA[İt. < Yun.]
( Düşünce ve duyguları müzik ya da türlü eşyalar eşliğinde kimi kez dansla, kimi kez de gövde ve yüz devinimleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun. İLE/VE
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki tiyatroların çoğunda izlenen oyunlar arasına sıkıştırılan sözsüz oyun. | Pantomim. )

- PARODİ ile PASTİŞ

- DRAMATÜRJ
: Tiyatro eseri yazan, okuyan.

- TİP: Benzerlerinin niteliklerini toplayan örnek.

- ISTA: Uluslararası tiyatro antropolojisi.

- SİNEMA ile/ve TİYATRO
( CINEMA with/and THEATER )

- SİNEMA ile/ve FİLM
( CINEMA with/and FILM, MOVIE )

- PRÖMİYE(PREMIER) ile GALA

- SUARE
: Sinema ve tiyatroların akşam/gece [daha çok 21.00] gösterdikleri son film/oyun.

- GÖSTERİ ile/ve/değil DİNLETİ

- KISA ROL ile KÜÇÜK ROL

- DOĞAÇLAMA ile KOMPOZİSYON

- KENDİLİĞİNDENLİK ile DOĞAÇLAMA

- TERKİP ile/ve NAZIM

- DRAM(A) ile TRAJEDİ

( ... İLE Üzücü iki [ve üzeri] olmazın biraradalığı. )

- SAHNE ile ŞANO
( ... İLE Tiyatro sahnesi. )

- FİGÜR ile FORM
( Şekil. İLE Biçim/Suret. )

- BİLGİNİN DOĞRULUĞU ile/ve BİLGİNİN GÜZELLİĞİ
( İdrakte. İLE/VE Estetikte. )

- TARZ ile ÜSLÛP

- DUYARLILIK ile İMGELEM

( DUYUSALLIK + DUYGUSALLIK = DUYARLILIK )

- GÜNDELİK METİN ile KURMACA METİN ile KULLANMALIK METİN

- FERDİ TAYFUR ile FERDİ TAYFUR

( Sinemacı olan. İLE Yorumcu olan. )
( Önceki. İLE Sonraki. )

  

Bugün [24 Ocak 2018] itibariyle
Sanat bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 24 Ocak 2018 arasında... ]
( 1612 yeni ekleme, 947 katkı )


-@ GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine/<> SİMGELERLE/ÖYKÜLERLE/MASALLARLA ANLATMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLDUĞUNDAN DOLAYI DÜŞLENEN ile/ve/||/<> DÜŞLENDİĞİNDEN DOLAYI VAR OLACAK OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAMLANDIRMAK ile/ve/<>/> KAVRAMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2017 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERÇEKLERİ DÜŞÜNMEK ile/ve/değil/||/<>/>/< GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARABİLECEKLERİ DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2017 | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AĞIZ, DOLUYKEN KONUŞMAK ile/ve/=/||/<> ZİHİN, BOŞKEN KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2017 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GAUDI ve/<> ETSURO SOTO
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2017 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin! )
( Sözcüklerin gücü anlaşılmadan, insanın gücü anlaşılmaz. )
( İnsan, dilinin ardında gizlidir. )

-@ KARTON ile PASPARTU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2017 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çerçeve şeklinde kesilmiş, ortası boş mukavva/karton. )

-@ GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine/<> SİMGELERLE/ÖYKÜLERLE/MASALLARLA ANLATMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLDUĞUNDAN DOLAYI DÜŞLENEN ile/ve/||/<> DÜŞLENDİĞİNDEN DOLAYI VAR OLACAK OLAN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2017 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAMLANDIRMAK ile/ve/<>/> KAVRAMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2017 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERÇEKLERİ DÜŞÜNMEK ile/ve/değil/||/<>/>/< GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARABİLECEKLERİ DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2017 | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AĞIZ, DOLUYKEN KONUŞMAK ile/ve/=/||/<> ZİHİN, BOŞKEN KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2017 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GAUDI ve/<> ETSURO SOTO
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HABERİNİN OLMAMASI" ile/ve/||/<>/ne yazık ki HABERİNİN OLMAMASINDAN, HABERİNİN OLMAMASI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2017 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DENEYİMLEMEK ile/ve/<> GÖZLEMLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2017 | 08:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İBÂRET ile/ve/<> İBRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2017 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÖZE BATMA" ile/değil/yerine "GÖZE ÇARPMA"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAKYAJ[Fr.] değil/yerine SÜSLEM / YÜZ BOYAMA
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ekim 2017 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNEMLİ ile/ve/<> ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2017 | 17:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAYIŞ ile/ve/||/<> YAKLAŞIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Eylül 2017 | 00:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHAYYÜL[Ar.] değil/yerine/= HAYALDE CANLANDIRMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKİ SORUN:
ADÂLETSİZLİK
ile/ve/||/<> ANLAMSIZLIK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüze(hukuk) ile sağlanmaya/çözülmeye çalışılmaktadır fakat hukuka ulaşılamamıştır. İLE/VE/||/<> Sanat ile giderilmeye çalışılmaktadır fakat ne yazık ki, sanat, insanlara ulaşamamıştır. )

-@ KIRMIZI ile FUŞYA[< LEONART FUCHS]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Eylül 2017 | 16:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Canlı morumsu, kırmızı renk. )

-@ ÂLÎ[< ULÜVV] ile ÂLÎ ile ALÎ[< ÂLET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2017 | 19:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüce, ulu. | Kişi adı. İLE/< Ebû Tâlib'in oğlu ve Hz. Muhammed'in damadı, dördüncü halife. İLE/< Âlete ait, âletle ilgili. | Yemin edici/eden. )

-@ KADRAJ[Fr. CADRAGE] değil/yerine/= ÇERÇEVEYE ALMAK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2017 | 08:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sinema ve fotoğrafçılıkta, görüntüyü, çerçeve içine alma. )

-@ ŞEVKET[Ar.] değil/yerine/= BÜYÜKLÜK, ULULUK, YÜCELİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 20:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEKLEN[Ar.] ile ŞEKLÎ[Ar.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2017 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Biçim bakımından, biçim yönünden. İLE Biçimle ilgili, biçimsel. )

-@ YÜCELTME ile KUTSAMA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2017 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞANO[İt. SCENA] değil/yerine/= TİYATRO SAHNESİ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAKKADAK değil/yerine/= ANSIZIN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERİBİLDİRİM'DE:
"HIIIIII"
ile/değil/>< HMMM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2017 | 18:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dinleyenin, küçümseyici/reddedici, kinâyeli bir tutum göstererek çıkardığı ses. İLE/DEĞİL/>< Dinleyenin, sözü/konuyu, tam olarak anlamasıyla çıkardığı ses. )

-@ İŞLEMEK ile/ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2017 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAŞILAN/ANLAŞILIR ile/ve/||/<>/> AŞILAN/AŞILIR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2017 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALÂKA ile MÜNÂSEBET
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2017 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİHNİNİ ...:
"YORMAK"
değil KULLANMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2017 | 00:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANLIŞ ANLATIM ile/değil KARŞILIK BULMAMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2017 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANLIŞ ANLATIM ile/değil YETERSİZ ANLATIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2017 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAKIMAK ile "ŞAKIMAK"
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ötücü kuşlar ezgili ses çıkarmak, ötmek, şakramak, terennüm etmek. İLE Çok konuşmak, çenesi düşmek. | Şarkıları/şiirleri hoş söylemek ya da okumak. )

-@ SÜRME ile SÜRME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 19:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Araç kullanmak. | Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen düzenek, sürgü. | Masa ve dolapta küçük çekmece. | Sürülerek kullanılan. İLE Kirpik diplerine sürülen, siyah boya, sürme, is. )

-@ İLELEBET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGİT
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDÂR-I İFTİHÂR değil/yerine/= ÖVÜNME NEDENİ/ARACI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVAM EDEN değil/yerine/= SÜREGELEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2017 | 18:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜLÜS[Ar.] ile SÜLÜS[Ar.] ile SÜLÜS[Ar.]
[Bölüm: matematik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 18:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üçte bir. İLE Arap abecesiyle yazılan bir tür süslü yazı. İLE Erlere, yolculuklarda indirim sağlayan belge. )

-@ SÜHÛLET ile SUHÛNET
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolaylık. | Yumuşaklık, naziklik. | Uygun ortam. İLE Sıcaklık. )

-@ KAVRAMAK ve/||/<>/> HEYECAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE:
BETİMLEME
> KAVRAM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Felsefe, betimlemeden, kavrama geçiştir. )

-@ ÖKE/DEHÂ ve/||/+/<>/> GÜZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİMTEY'DE:
SANATÇI YETİŞTİRMEK
ve/||/<>/< SANATÇININ DEĞERİNİ BİLMEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARATICILIK ile YENİLİK/TİCARİLEŞTİRME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞULSUZ/LUK ile KUŞKUSUZ/LUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 18:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL ve/||/<> GÖRME ve/||/<> DUYMA ve/||/<> KONUŞMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 17:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( CAMİ: CEBRAİL ve/||/<> AZRAİL ve/||/<> MİKAİL ve/||/<> İSRAFİL )

-@ OLMAK ve/<>/:/= ANLAMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 17:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZELTME ile/ve/değil/<>/> GELİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM/HAYAT AĞACI = AKÇAM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NESNENİN "GÜZELLİĞİ" ve/||/<>/> YETKİN/LİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendini oluşturan bölümlerle birlikte, göstermiş olduğu uyumdur. VE/||/<>/> Bir şeyin, kendi kavramıyla uygunluğu. )
( Doğa, en yüce uyum ve yetkinliktir. )

-@ TİN ve/||/<>/< ŞAŞMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şaşma, tin'in kapısıdır. )

-@ ŞAŞKINLIK(/HAYRET) ile/ve/<>/> KUŞKU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİHİN > AKIL ve/||/<>/> BETİMLEME > KAVRAM ve/||/<>/> OLASILIK > ZORUNLULUK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİHİNDE:
OLGU
değil [ya] NESNE [ya da] OLAY
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVMEK ile/ve/+/||/<>/>/< SEVMEYİ İSTEMEK/YEĞLEMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2017 | 11:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAKUL ve/||/<>/> MAKBUL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2017 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Akılcı, akla uygun. VE/||/<>/> Kabul edilir/edilebilir. )

-@ "KÖPÜRTME" ile/<> "KÖRÜKLEME"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2017 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUFLE[Fr.] ile SUFLE[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 21:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü ya da tümceyi anımsatma. İLE Un, şeker vb. maddelerin yoğun sıvı kıvama gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılan bir tatlı türü. )

-@ STÜDYO[İt.] ile LOFT
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2017 | 20:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat çalışmaları için düzenlenmiş oda. | Fotoğrafçının çalıştığı oda, alan, fotoğrafçı işliği. | Sinema, televizyon ve radyo için film çekilen, ses alınan ve yayın yapılan yer. | Bir odalı daire. İLE ... )

-@ [ne yazık ki] GENELLEME ve/||/<>/< BİLGİSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2017 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞMAN OLMAK değil/yerine/>< BİRBİRİNE HAYRAN OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2017 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "STAR"[İng.] değil/yerine/= "YILDIZ"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPEKÜLATİF[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGUSAL | SAPTIRICI
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SPEKÜLASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= KURGU
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2017 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTİARE değil/yerine EĞRETİLEME
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞAL BİLİNÇ ile/ve/<> EYTİŞİMSEL BİLİNÇ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLERLEME ile/ve/değil YOL ALIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] AYRIŞ(TIR)MA ile/ve/<> YABANCILAŞ(TIR)MA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2017 | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİRTO[Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türk müziğinde, bir oyun havası. | Bir tür halk dansı. )

-@ SİM[Fars.] ile SİM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2017 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gümüş. | Genellikle, işlemelerde kullanılan, gümüş görünüş ve parlaklığında olan iplik vb. | Gümüş gibi parlayan. İLE İm, işaret. )

-@ GÜZEL GENÇ ve/||/<> GÜZEL YAŞLI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 05:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğanın eseridir. VE/||/<> Sanatın eseridir. )

-@ [ya] "BİR YOL BULMAK/AÇMAK" ve/ya da/||/<>/>/< [ya] YOL AÇMAK ve/ya da/||/<>/>/< YOLDAN ÇEKİLMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALBİN YOLU ile/ve/||/<> ZİHNİN YOLU
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hoştur fakat tehlikelidir. VE/||/<> Sıradandır fakat güvenlidir. )

-@ ZİHNİN ALTINDA EZİLİRSEK ile/değil/yerine/>< ZİHNİ AŞABİLİRSEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 04:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deli oluruz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Veli oluruz. )

-@ SAMİMİYET ve/||/<> SAMİMİ BİR NİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2017 | 03:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEYKEL[Ar.] değil/yerine/= YONTU/YAPIT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SFENKS[Yun.] değil/yerine/= YONTU
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yunan mitolojisinde, geçen yolculara, bazı bilmeceler sorarak, bilmeyenleri yuttuğuna inanılan söylence canavarı. | Mısır'da, eski Mısır'lılar çağından kalma kadın başlı, aslan gövdeli yontu. )

-@ OYUNCU:
TEŞHİRCİ
değil/yerine UTANMAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 00:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKİKATLERİN SANATI ile SANATIN HAKİKATLERİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2017 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TİCARET, BİLİM VS. ile SANAT ve FELSEFE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortalama akıl, yeterlidir. İLE Ortalama akıl, yetmez. )

-@ "BESLENME" ile "TUTUNMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2017 | 01:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERVET[Ar.] değil/yerine/= VARLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mart 2017 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIŞIMSIZLIK/ASİMETRİ ile TERS ORANTI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLEYİCİ ile/ve/<> BELİRGİNLEŞTİRİCİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2017 | 12:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞÇİ ile/ve/||/<>/> USTA ile/ve/||/<>/> SANATKÂR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Mart 2017 | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Elleriyle çalışan. İLE/VE/||/<>/> Elleri ve aklıyla çalışan. İLE/VE/||/<>/> Elleri, aklı ve gönlüyle çalışan. )

-@ SEANS[Fr.] ile MATİNE[Fr.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2017 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mesleğini ya da sanatını yapan birinin yanında, o kişinin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre. | Sinema, tiyatro, konser gibi sanat dallarında yapılan gösterilerden her biri. | Aralıksız, bir iş için harcanan süre. İLE Tiyatro, sinema, konser salonu vb.'de, gündüz gösterimi. )

-@ FARK ile/ve/||/<> MÜBÎN[Ar. BEYN/BEYÂN]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2017 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> İyiyi, kötüyü [hayr'ı, şer'i] ayıran. | Açık, apaçık, belirli. )

-@ SARILMAK ile SARINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2017 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sarma eyleminin yapılması. | Bir şeyin üzerine, bir ya da birkaç kez dolanmak. | Kollarını dolamak, kucaklamak. | Tüm gücü ile ele almak. | Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek. | Hemen yapmaya koyulmak, girişmek. İLE Kendi üstüne sarmak. )

-@ YORULMA:
ZİHİNDE
ile/ve/||/<> GÖVDEDE
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyku kaçar. İLE/VE/||/<> Uyku gelir. )
( Yeterince düşünmekten kaçmak ve/veya uykunuzun gelmesini istiyorsanız, fiziksel işler yapınız, (daha çok) hizmet ediniz. )

-@ MUTLAKLİK ile/ve/||/<>/> YETKİNLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin mutlak olması, yetkin olduğu anlamına gelmez. )

-@ SANAT ve/||/<>/< OYUN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 12:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKİKAT ve/||/<>/> ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/> DOYUM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2017 | 12:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİBİR değil/yerine/>< ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 06:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyük görünme. / Küçüklüğün ölçüsü. DEĞİL/YERİNE/>< Küçük görünme. / Büyüklüğün ölçüsü. )

-@ TERBİYE ETMEK:
ÇOCUKLARIMIZI
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİMİZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 05:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖZ ve/||/<> KALP
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülmek için!... :) VE/||/<> Sevmek için!... )

-@ GÜZELLİK ile/ve/||/<> BÜTÜNSEL KAVRAYIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZMANLIK ile/ve/<> DERİNLİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Şubat 2017 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜZİKAL[Fr.] ile MÜZİKHOL[İng.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Müzikle ilgili. | Müzik eşliğinde sergilenen, film ya da tiyatro oyunu. İLE Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer. )

-@ MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 16:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEFEKKİR[Ar.] değil/yerine/= DÜŞÜNÜR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTECESSİS[Ar.] değil/yerine/= MERAKLI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 14:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSTAİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN YETENEKLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SALSA ile BACHATA ile MAMBO ile MERENGUE ile SAMBA ile RUMBA ile CHA CHA CHA ile PASO DOBLE ile JIVE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın her yerinde bilinen Salsa, Avrupa'da, Karayipler'de, özellikle Küba ve Porto Riko'da, Orta Amerika'da, Panama, Guatemala ve New York'un Latin kolonilerinde çok gelişir. Elektrikli çalgıların da kullanıldığı Salsa danslarında, Afrika kökenli vurmalı çalgılar ve bakır üflemeli sazlar büyük rol oynar. Salsa'da, şarkılar her zaman İspanyolca olup şarkıların başlıca İşlevleri, dans figürlerine eşlik etmektir. Dünyanın belirli bölgelerinde, belirgin olarak ötekilerden ayrılan Salsa stilleri vardır. Birbirlerinden farklı figürlere sahip olan Salsa'nın tarzları, aynı dansın farklı yaklaşımları ve felsefeleri olarak kabul edilebilir.

İLE

1980'lerde, Dominik Cumhuriyeti'nde, turizmin gelişmesi ve ülkenin dünyaya açılması sonucu popülerliği artan Bachata, içinde aşk, tutku gibi duyguları yansıtan romantik şarkılarla yapılan bir dans türüdür. Bachata, ayrıca, ülkemizde Salsa'dan sonra en çok yeğlenen, yakın eşli bir danstır.

İLE

Küba'da ortaya çıkan Mambo, Kuzey Amerika'daki, Swing ve Rock gibi türlerden etkilenerek günümüzde yapılan biçimini alır. Erkek dansçının sol ayakla başladığı ve ağırlık merkezini ise kalça olarak belirlediği bu dans türü, en yaygın şekilde Küba'da karşımıza çıkar. 1950'li yıllarda, Avrupa tarafından da tanınan Mambo, kıtaları aşan bir dans olarak tüm dünyaya yayılır.

İLE

Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansı olan Merengue, özellikle küçük ve kalabalık dans salonlarına karşı oynanan bir dans türüdür. Oldukça hareketli figürler içeren Merengue, öğrenilmesi kolay, doğaçlamaya açık bir "eğlence" dansı olarak da bilinir. Çiftlerle değil, bir çember şeklinde uygulanan Merengue, hızlı ayak hareketleri, omuzların silkilmesi ve kıvrak kalça hareketleri, bu dansın ana yapısını oluşturur.

İLE

Samba, Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen karnavallarda, kutlama ve eğlenceyi temsil eden dans olarak bilinir. Brezilya müziğine ait kuvvetli bir davulun da yer aldığı, özgün bir müziğe sahip olan Samba, Rio Karnavalı'ndaki dansçıların, gösterişli giysileriyle gösteriye dönüşür. Karnavallarda yapılan bu tip Samba, daha gelişmiş bir biçim olan Uluslararası Samba'dan farklıdır. Samba, Rio Karnavalı'nda, kişisel olarak uygulansa da uluslararası gösterilerde eşli olarak uygulanır.

İLE

Yavaş tempolu, zor bir Latin Amerikan dansı olan Rumba, dans eden çiftler arasındaki tutkuyu hareketlere yansıtır. Aşkın dansı olarak da nitelendirilen rumbada, dansın tutkusunun ve etkisinin büyük bölümü, müzikteki ezgilerde yaşam bulur. Rumba'yı, kusursuz olarak uygulamak için müziğe ve teknik ayrıntılara bağlılık gerekir. Bu ayrıntılar da dansçılardaki güçlü bir denge ve bilek, diz ve kalça koordinasyonu sonucunda ortaya çıkar.

İLE

Amerika'da, 1950'li yıllarda, Mambo ve Rumba'nın birleşiminden doğarak ortaya çıkan Cha Cha Cha, neşeli ritmleri ve müzikleriyle zamanla tüm dünyaya yayılan bir dans türü olur ve Uluslararası Latin Amerikan Dansları'nın vazgeçilmezlerinden sayılır. Canlı, dinamik, hızlı hareketler içeren Cha Cha Cha; neşeli, sevinçli, yerinde duramayanların dansı olarak adlandırılır.

İLE

Kökleri İspanya'ya uzanan "Paso Doble", "iki adım" anlamına gelir. Temiz ve canlı hareketler gerektiren Paso Doble'nin ruhunu seyirciye aktarabilmek için yavaş ve sakin hareketlerden kaçınmak gerekir. Latin dansları arasında en son öğrenilen Paso Doble'de, doğaçlama figürler yoktur, önceden belirlenmiş bir koreografiyi gerektirir.

İLE

Temelinde akrobatik hareketler barındıran bu dans türü, İkinci Dünya Savaşı süresince, Amerika'dan İngiltere'ye yayılır ve ilk olarak 1944 yılında, Londra'lı bir dans öğretmeni olan Victor Silvester tarafından "Jive" olarak adlandırılır. Canlı ve enerjik olmanın yanısıra, zarif bir görünüm de gerektiren bir Latin Amerikan dansı olan Jive, oldukça hareketli figürler içerir. )

-@ TANGO ile FOKSTROT ile QUICK STEP
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 10:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1880'lerde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde, hızlı tempolu, duyumsal ve kötü bir şöhrete sahip bir Arjantin dansı olan Milonga ile İspanyol Tangosu'nun kaynaşması sonucu ortaya çıkan Tango'nun, aynı zamanda, çok kıvrak bir Küba dansı olan "Habanera"dan da etkilendiği söylenir. Kökeninin, XV. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen Tango'nun; Brezilya, Güney İspanya, Arjantin, Küba gibi coğrafyalarda, çeşitli biçimleri yaratılır. Bu dans türü, zamanla çeşitlendirilip çok karmaşık bir duruma getirilen adımlarla ileri yürüyüşler, dönüşler, çıkışlar, yön değiştirmeler, Habanera adımları[gövdenin hafifçe sallanması], gezintiler vb. birbirine karıştırılır.

İLE

XX. yüzyılın başlarında, Avrupa'da görülmeye başlanan ve asıl ününe I. Dünya Savaşı zamanlarında, Caz'ın gelişmesiyle ulaşmış olan Fokstrot, kısa hızlı ve uzun yavaş adımlar kullanılarak yapılan dört tempolu bir salon dansı olarak bilinir. Yıllar boyunca, Fokstrot'un değişik türlerinin ortaya çıkmasına karşın, aralarında en popüler olanları, Slow Fokstrot ve Quick Step'tir. Slow Fokstrot'ta, ani dönüşler ve hareketler olmadığından, dansçıların uzun çizgiler boyunca durmaksızın hareket durumunda olmalarını gerektiren güçlü bir denge gereklidir. Ayrıca, dansa ait her hareket için dansçıların sürekli kontrolü ellerinde bulundurmaları gerekir. Dolayısıyla, bu dans türü, öteki türlere kıyasla zor bir dans olarak kabul edilir.

İLE

1930'larda, İngiltere'de, hızlı ve popüler bir dans olan Fokstrot'un yerini alan Quick Step, dönüşler ve zıplamalar içeren, hareketli ve neşeli bir salon dansıdır. Üç farklı yaş grubuna sahip dansçılar için değişik tipleri geliştirilen bu dans türünde, genç dansçılar için oldukça neşeli ve hareketli, orta yaşlı dansçılar için biraz yavaşlatılmış, sakinleştirilmiş ve ileri yaş dansçılar için ise seçilmiş koreografilerden oluşan yavaş ve daha az hareketli koreografiler uygulanır. Ayrıca Quick Step'te, çok fazla hareket çeşidi olduğundan, standart danslar içinde, yaratıcılığa en açık olanı olarak kabul edilir. )

-@ VALS ile YAVAŞ(SLOW) VALS/İNGİLİZ VALSİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 09:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( XVIII. yüzyılda, Bavyera(Almanya) ve Avusturya Alpleri yöresine özgü, geleneksel halk dansı olan Landler'den doğup gelişen ve Habsburg Sarayı'nda oynanmasından sonra popüler olan Vals, Fransa'ya özgü bir danstır ve çeşitli türleri arasında en ünlüsü, hızlı dönüşlerle yapılan Viyana Valsi'dir. Önceleri, çeşitli dönüş ile tepinmeden sonra düşey sıçramalarla gerçekleştirilen ve bir köylü dansı olarak kabul edilen Vals, yıllar geçtikçe eklenen, yerde kayma ve dönme adımları ile bir burjuva ve yüksek sosyete dansına dönüşür. Çiftlerin birbirine sarılarak kendi etraflarında çember çizip dönmelerinden oluşan Vals, ülkemizde, Tanzimat Dönemi'nde başlar. Cumhuriyet Dönemi'nde de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni ve Senfoni orkestralarının konserleri aracılığıyla icra edilir.

İLE

"İngiliz Valsi" olarak da bilinen Slow Vals, ¾'lük ölçüyle yavaş ve romantik bir yapıyla uygulanır. Adından da anlaşılacağı üzere, yavaş tempoda yapılan Slow Vals, Viyana Valsi'nin klasik yapısına karşın çok daha gelişmiş ve değişik figürler içeren Slow Vals, standart salon danslarının en bilinenidir. )

-@ DANS ile SALON DANSLARI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2017 | 09:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aşk, tutku ve estetiğin müzik ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan salon dansları, bazen bir başkaldırı, bazense duyguların dışa vurumu olarak bilinir. En genel ifade ile de Batı Avrupa'da ve Amerika'da, çiftler tarafından yapılan her türlü dans olarak tanımlanır.

Salon danslarının tarihi, XVIII. yüzyıla kadar uzanır. Tarihsel gelişimine bakıldığında, XVIII. yüzyılın sonlarında, XIX. yüzyılın başlarında, İngiltere'deki soyluların katıldığı balolarda ortaya çıkan bir dans türüdür. Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde ise balo salonları dışında, halk tarafından da öğrenilmeye başlanan salon dansları, zamanla daha popüler bir hâl alır.

Bilinen en eski salon dansı ise Avrupa'da XVI. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkar fakat ahlâk dışı sayılarak yasaklanır. 1880'lerde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde doğmaya başlayan ve toplum tarafından kabulü epey zaman alan salon danslarının Amerika'da ortaya çıkışı ise XX. yüzyıla rastlar. Temeli, hafif tempoda kendi etrafında dönmeye dayalı olan bu danslar, yıllar geçtikçe giderek çeşitlenme gösterir ve bu çeşitlilik beraberinde, izleyenlere, farklı ritmlerin de yer aldığı görsel bir şölen sunar. 1900'lü yılların başında salon danslarına olan ilgi artar ve bu kapsamda 1904 yılından bu yana İngiltere'de hizmet veren Dans Öğretmenleri, İmparatorluk Derneği (ISTD) tarafından, 1924 yılında, dans fakülteleri kurulması düşüncesi geliştirilir ve yaşama geçirilir. Sayıları onikiyi bulan bu fakülteler aracılığıyla salon dansları meraklılarının, dans türlerine ait kavramları yakından tanımaları sağlanır. Ayrıca bu fakülteler sayesinde salon danslarının müzikleri, adımları ve tekniklerine yönelik olarak da belirli standartlar getirilir. Günümüzde, Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan bir coğrafyada, milyonlarca dansçı ve danssever, bu türün takipçileri olarak yaşamlarında, salon danslarına önemli bir yer ayırır. )

-@ MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNEKKİT[Ar.] değil/yerine/= ELEŞTİRMEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜLHEM[Ar.] değil/yerine/= İÇE DOĞMUŞ, ESİNLENİLMİŞ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 18:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜDEVVER[Ar.] değil/yerine/= YUVARLAK
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜCMEL[Ar.] değil/yerine/= KISA VE ÖZLÜ
[Bölüm: YAZIN] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Özet olarak anlatılmış. )

-@ MÜCESSEM[Ar.] değil/yerine/= BELİRMİŞ OLAN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2017 | 12:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Cisim/madde durumunda olan. | Somut bir varolanda, tam olarak belirmiş olan. )

-@ İRTİZÂK[RIZK] ile/ve/<> İRTİBAT[< RABT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Şubat 2017 | 00:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Rızıklanma, rızk alma. İLE/VE/<> Bağlanış, bağlanma. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı. )

-@ MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2017 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAYATMA değil/yerine/>< DAYANIŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFÎ MİT ile/ve/<> ŞİİRSEL MİT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAYGI ve/||/<>/< CİDDİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")YALPALAMA(") ile/<> (")TÖKEZLEME(")
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOHUM ve/||/<> MEYVE ve/||/<> ÇEKIRDEK
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVRAM ve/||/<>/> TIKEL SANAT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KANT ve/||/<>/> HEGEL )

-@ TAŞRADA ve/||/<> EVDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Adâlet. VE/||/<> Muhabbet. )

-@ NE KADAR SEVDİĞİNİZ ve/+/||/<> NE KADAR NAZİK YAŞADIĞINIZ ve/+/||/<> NASIL, ZARAFETLE VAZGEÇEBİLDİĞİNİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 02:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALEM TÜKETMEK ile/ve/değil/daha çok/+/||/<>/></< SİLGİ TÜKETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 01:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "MEŞGUL" ile/değil/yerine/>< ÜRETKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2017 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] (ÇOK) BENCİLLİK değil/yerine/>< (ÇOK) BİLGİ(LİLİK)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ocak 2017 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne kadar bilgi, o kadar az bencillik; ne kadar az bilgi, o kadar çok bencillik. )

-@ AYRIM <>/> ÇATIŞKI <>/> BİREŞİM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile SAYRILIK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2017 | 09:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [İt. < Lat.] MOZAİK ile FRESK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2017 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş ya da pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi. İLE Yaş duvar sıvası üzerine, kireç suyunda eritilmiş madensel boyalarla resim yapma yöntemi. | Bu yöntemle yapılmış duvar resmi. )

-@ BELLEK ile/<> MNEMOTEKNİ[Fr. < Yun. MNEME: Bellek. | TEKHNE: Sanat.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2017 | 18:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/<> Bazı alıştırma ve çağrışımlardan yararlanarak, belleği geliştirme yöntemi. )

-@ MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİM[Ar.] ile MİM[Lat. < Yun.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 15:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arap abecesinde, m harfinin adı. | Ebced hesabında, karşılığı 40 olan harf. | Bir bir yazının altına konulan im. İLE Eski Yunan ve Roma'da, yaşamı, töreleri taklit amacı güden komedi türü. | Bir oyuncunun, herhangi bir davranış ya da duyguyu, yüz ve gövde devinimleriyle anlattığı komedi türü. | Bu türü gerçekleştiren sanatçı. )

-@ MİHVER[Ar.] değil/yerine/= EKSEN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2017 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksen. | Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. )

-@ GÜL GİBİ ve/||/<> GÜN GİBİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ocak 2017 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SENİ, SENDEN EDEN" ile/ve/||/<> SENİ, SEN EDEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2017 | 21:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşka düşüren düşünce/kişi/durum/koşul/olay. İLE/VE/||/<> Farkında olmanı sağlayan ve/veya yardımcı olan düşünce/kişi/durum/koşul/olay. )

-@ GELİŞME ile/ve/<> DÖNÜŞME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞK: ANLAMAYAN İÇİN ile/değil/yerine ANLAYAN İÇİN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ocak 2017 | 14:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir günlük. İLE/DEĞİL/YERİNE Ömürlük. )

-@ ESKİYLE "SAVAŞMAK" ile/değil/yerine YENİSİNİ YARATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ocak 2017 | 21:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZIRVA ile/değil/yerine/>< ZİRVE/DORUK
[Bölüm: uc] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ocak 2017 | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zirvelerin, zırvalar ile işi olmaz. )

-@ DRAM[Fr. < Yun.] ile DRAMATURGİ[Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dram yazma ve oyun yönetme kurallarını ele alan sanat ve bu sanatın uygulanması. | Tiyatro yapıtları incelemesi. )

-@ DRAM[Fr. < Yun.] ile MELODRAM[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2017 | 01:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sahnede oynanmak üzere yazılmış oyun. | Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü. | Tiyatro yazını. | Acıklı olay. İLE Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı konuşma. | Müzik eşliğinde, oyuncuların sahneye girip çıktıkları bir oyun türü. | Çağdaş tiyatroda, hareketli ve duygusal olaylara dayalı bir oyun türü. )

-@ MUTSUZLUK ya da KAYGILILIK ile/değil/yerine/>< HUZURLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 04:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçmişte. YA DA Gelecekte. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Şu anda ve burada/kilerle. )

-@ DEĞER/İNİ BİLMEK:
SAHİP OLMADAN ÖNCE
ile SAHİP İKEN ile KAYBETTİKTEN SONRA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2017 | 04:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ [Ar.] MEDDAH ile MEDDAH
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ocak 2017 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

-@ BÜYÜMEK ile/ve/||/<>/>/< ÇOCUKLAŞABİLMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2017 | 05:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zamanın etkisi. İLE/VE/||/<>/>/< Kişinin becerisi. )
( İçindeki çocuğa sarıl! Sana, insanı anlatır... )
( )

-@ MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

-@ MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2017 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

-@ MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2017 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topluluğun olan, ortaklaşa. )

-@ İSTİŞHÂD ile İSTİŞHÂD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ocak 2017 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanık getirme, tanık gösterme. | Şehit olma. İLE Edebî bir düşüncenin sağlamlığını kanıtlamak için, değerli yapıtlardan örnek gösterme. )

-@ "GÖMMEK" değil/yerine/>< GÖRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİNİRLİK ile/ve/||/<>/>/< BELİRGİNLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 17:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİNMEZLİK ile/ve/<>/>/< BELİRSİZLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ASLINDA ..." ile/değil/yerine ÖNCELİKLE ,,,
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 17:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "... NEDENİYLE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "... GEREĞİNCE"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 17:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNCELİK ve/||/<>/> İNCİNME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2017 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAMSAL(VİTAL) ile/ve/<> YAYILMACI/BULAŞICI(VİRAL)
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT:
"PROPAGANDA"
değil/yerine ÖĞRETIM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [ne yazık ki] İNDİRGEME ile/ve/değil/||/<> YOK SAYMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAMED ve/||/<> SOMUT
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ocak 2017 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL:
SESİN YÜKSEKLİĞİNDE
değil SÖZÜN İNCELİĞİNDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2017 | 13:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAĞŞUŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 21:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZARARSIZ ile MASUM
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKELLİK değil/yerine/>< İLKELİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2016 | 10:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanı ayakta tutan, iskelet ve kas sistemi değil ilkeliliğidir. )

-@ ORTAK GEÇMİŞ ve/değil/yerine/||/<>/>/< ORTAK GELECEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOYUTLANMA ve/<> GÜZELLİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜRÜN ile/ve/<> YAPIT ile/ve/<> MEYVE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 22:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YORMAK ile YORMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yorgun duruma getirmek. İLE Bir nedenle bağlamak, bir duruma işaret saymak, bir anlam vermek, yorumlamak. )

-@ YONGA/KAMGA ile YONTU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 21:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kesilen, yontulan ya da rendelenen bir şeyden çıkan parça. İLE Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek ya da yoğrulup pişirilerek oluşturulan yapıt. )

-@ [ne yazık ki]
SEVGİSİZLİK
ile/ve/<> İLETİŞİMSİZLİK ile/ve/<> İLGİSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 18:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki]
[İnsanları ...] Geçimsiz yapan. İLE/VE/<> Birbirine düşman eden. İLE/VE/<> Güzellikleri yok eden. )

-@ KOÇAKLAMA = YİĞİTLEME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABİLİYET[Ar.] değil/yerine/= YETENEK/BECERİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAZILANLARIN ANLAŞILMASI:
OKUNDUĞU KADAR
ile/ve/değil/||/<>/> DOKUNDUĞU KADAR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 01:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAZIN ile YAZIN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 20:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olay, düşünce, duygu ve imgelerin, dil aracılığıyla biçimlendirilmesi sanatı, edebiyat. | Bu sanatın kuralları ve ürünleri ile uğraşan bilim kolu. | Bir çağda, bir dide, bir ulusta yazılmış sanat yapıtlarının tümü. | Bir bilim kolunun, türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtların tümü, literatür. İLE Yaz mevsiminde, yaz aylarında. )

-@ GRAFOLOJİ değil/yerine/= YAZIBİLGİSİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 19:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El yazısından, yazanın karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi. )

-@ YARATMA ile YARATIM ile YARATIŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olmayan bir şeyi var etmek. | Anlak ve düşgücünden yararlanılarak, o zamana kadar görülmeyen, yeni bir şey ortaya koymak. | Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, aracı olmak. İLE Yaratma eylemi. İLE Yaratma eylemi ya da biçimi. )

-@ TASNİ[Ar.] değil/yerine/= YAPINTI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerçekle çeliştiğini, gerçekliğe uymadığını bile bile tasarlanan şey, hayal gücüyle yaratılmış olan şey. | Bilgi kuramında ve varlıkbilimde, gerçeğe uymayan, ancak belirli bir kuramsal ya da kılgılı amaç için kullanılması sakıncasız olan tasarım. )

-@ GİYSİ ile YAPIK
[Bölüm: tekstil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Belleme. | Yeniçeriler'in giydikleri üstlük. )

-@ MUGALATA değil/yerine/= YANILTMACA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2016 | 03:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme. | Başkasını yanıltmak için, doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama. )

-@ [Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2016 | 22:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DOKUZLUKLAR[Yun. ENNEADLAR]
[simgelerdi...]
Ruhların, metafizik ve kehanet bilimlerinin sanatını.
İLE/<>
Yüzünde taşıdığı trajik maske ile Yaşam ve Ölümü.
İLE/<>
Bilimin tekrar doğuş sürecini.
İLE/<>
Tıp bilimini.
İLE/<>
Maji bilimini.
İLE/<>
İnsan ve psikolojik yapısının bilimini.
İLE/<>
Taşlar bilimini.
İLE/<>
Bitkiler bilimini.
İLE/<>
Hayvanlar Bilimini. )
( )

-@ "DENEME-YANILMA" değil/yerine YAŞANMIŞLIKLARDAN DERS ALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞÜNMEYİ BECEREMEMEK ve/||/<>/>/< DÜŞÜNMEYİ SEV(E)MEMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2016 | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞARKI ile VODVİL[Fr.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Meyhanelerde söylenen, neşeli, alaylı, taşlamalı şarkı. | Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürülü tiyatro gösterisi. )

-@ DÜZ YAZI ile DANS
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2016 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürümeye benzetilebilir.[Kendi dışında bir amacı vardır.] İLE Şiire benzetilebilir.[Amacı, kendidir.] )

-@ SANAT ve/||/<> SEVGİ ve/||/<> FELSEFE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2016 | 03:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARYETE[Fr.] değil/yerine/= GÖSTERİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi, aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. )

-@ KOŞMA ile VARSAĞI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türkleri'nin söyledikleri koşma. )

-@ VÂRİDÂT[< VÂRİDE] ile/değil/yerine ESİN/İLHAM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 12:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıllık/aylık gelir. | Hatıra gelen, içe doğan şeyler. İLE/DEĞİL/YERİNE Etkilenme, çağrışım ya da içe doğmayla akla gelen, yaratıcı düşünce, duygu. )

-@ "DERİNLİK" ile/ve/<> İÇİÇELİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜDAHİL ile/ve/<> NÜFÛZ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "...'YA DİKKAT ÇEKMEK" ile/ve/<> "...'YA ATIFTA BULUNMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOMİNO ETKİSİ ile/ve/||/<> ZİNCİRLEME ETKİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2016 | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEVK ve/||/<>/< ZEKÂ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ve/||/<>/> SAĞALTIM ARACI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARGILAMA ile/değil/yerine/>SORGULAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖRTÜŞME ile/ve/<> UYUMLULUK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜSTÜN ile ÜSTÜN[Ar.]/FETHA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 22:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. | Birine ya da bir şeye göre, nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan.[FAİK] İLE Arap yazısında, bir ünsüzün, geniş, kısa ve düz [a, e] okunacağını gösteren im. )

-@ FELSEFE ile/ve/||/<>/< ŞAŞMA/HAYRET
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Felsefenin başlangıcı, şaşmadır/hayrettir. )

-@ "DEMEK İSTİYORUM Kİ, ..." ile/değil/yerine "DİYORUM Kİ, ..."
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UÇUK ile UÇUK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 17:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soluk. | Açık renk. | Hafif, belirsiz. İLE Genellikle ateşli sayrılıklar, bunalımlar sonucu, deride fiskeler durumunda beliren kabarcık. )

-@ İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> DAHA İYİ ŞEYLER ile/ve/||/<>/> EN İYİ ŞEYLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnanırsak gelir. İLE/VE/||/<>/> Sabredersek gelir. İLE/VE/||/<>/> Vazgeçmezsek gelir. )

-@ "SAVUNDUĞUNDAN" DOLAYI BİLMEK ile/değil/yerine/>< BİLDİĞİNDEN DOLAYI SAVUNMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Aralık 2016 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÜÇÜK İŞ" ile/ve/<> "BÜYÜK İŞ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Aralık 2016 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [iş/çalışma/etkinlik] Kent içindeyse. İLE/VE/<> Kent dışındaysa. )
( Küçük çocuklara, işe gitmenin ve geri dönüşün ne kadar süreceğini anlatmak üzere kullanılabilecek sözler. )

-@ MERAK ile/ve/<> ŞAŞKINLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞSAL ile/ve/<> TARİHSEL
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYDURMAK ile/değil/yerine DUYURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİYET ile/ve/<> YÖNTEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2016 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEMEK ile/ve/<> "DÜŞÜRMEK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2016 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞILIK ile/ve/değil/||/<> BAKIŞIM
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SONUÇ" ile/değil/yerine ÇIKARIM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ODAKLANMA ile/ve/<> KÜMELEME
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAHİP OLMADIĞIN ŞEY/DEĞER/OLANAK/KOŞUL ve BULUNMADIĞIN YER
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Kasım 2016 | 22:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vazgeçemeyiz. VE Terk edemeyiz. )

-@ ÖDEV ile/değil/yerine ERDEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 13:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Yükleme." İLE/DEĞİL/YERİNE "Yüklenme." )

-@ HAYR ile/ve/||/<> TEVHÎD
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÂKÎ ile/ve/||/<> ASLÎ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLATMAK ile/değil ANIMSATMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONUÇ ile/ve/değil/||/<>/> ÜRÜN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2016 | 11:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "TEHDİT" ile/değil/yerine TESPİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 11:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZDÜŞÜM ile/ve/<> UZANTI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")MAYALANDIRMA(") ile/ve/<> (")ÇOĞALTMA(")
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Kasım 2016 | 10:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ ile/ve/<>/> YANSIMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 04:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İADE[< AVD] >< MÜSÂDERE[< SUDÛR | çoğ. MÜSÂDERÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2016 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri gönderme/çevirme. | Eski/önceki durumuna getirme. | Karşılık yapma. | Birinci dizenin son sözcüğünü, ikinci dizenin başında tekrarlayarak yazılan şiir. >< Tanzimat'tan önce, herhangi suçlu birinin malının, hükümetçe, sultan adına alıkonulması. | Yasak bir şeyin, yasaya uygun olarak alıkonulması/zabtı, zoralım. )

-@ ŞARLATAN değil/yerine/>< FİLOZOF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2016 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Filozofların aydınlatmadığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )

-@ "ÖYLESİNE ..." ile/değil ÖYLESİ ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2016 | 16:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM ve/=/||/<> FARK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Kasım 2016 | 11:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENELLEME ile/ve/||/<>/< "İDDİA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2016 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAFİYE ve/||/<>/> TASFİYE
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 23:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DUYARLIK" değil DUYARLILIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖREMEZSİN ile/değil GÖRÜNMEZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ve/||/<> EYTİŞİM/DİYALEKTİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK ve/||/<>/> ÖZGÜRLÜK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzellik, özgür kılar. )

-@ KARANLIĞIN:
OLUMSUZLUĞU
ile/ve/||/<> DOĞURTUCULUĞU
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL:
BÜTÜNSEL
ile/ve/değil/||/<>/< BÜTÜNLEYİCİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜNLENME ile/ve/||/<> TAMAMLANMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞAVURUM ile/ve/||/<> UZANTI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN YAPITI ile/değil/yerine/< DOĞA VAROLANI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 06:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEYİR ile/değil/yerine GİDİŞAT
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ekim 2016 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YER DEĞİŞTİRME ile/ve/<> BİÇİM DEĞİŞTİRME
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAGVİYE[<> İGVÂ, çoğ. GAVÂYE] ile/değil TAKVİYE[< KUVVET]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 09:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baştan çıkarma, azdırma. İLE/DEĞİL Güçlendir(il)me. )

-@ YÖNETMEK ile/ve/||/<> "YÖN VERMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 03:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIŞ AÇISI ile/ve/||/<>/>/< TUTUM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ekim 2016 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÂVÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< MÂNÂ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2016 | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilmezler mânâsını, ederler dâvâsını. )

-@ "BEN OLMA" GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> "AİT OLMA" GEREKSİNİMİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ekim 2016 | 23:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En temel/öncelikli gereksinimler. )

-@ EVRENSELLİK ile/ve/<>/< ZORUNLULUK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂŞİKÂR ile/değil ÂŞİNÂ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2016 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVMEK:
SIRADIŞI ŞEYLER YAPMAK
değil SIRADAN ŞEYLERİ, ÖZENLE YAPMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2016 | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE:
NİTELİKLİ SORU, SORMA "SANATI"
ile/ve/||/<>
NİTELİKLİ, SORU SORMA "SANATI"

[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ekim 2016 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SUNAY AKIN ve/||/<> OYUNCAK MÜZESİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sunay Akın VE/||/<> Oyuncak Müzesi )

-@ SUNA YAKIN değil SUNAY AKIN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Eylül 2016 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUYMAK/DUYUMSAMAK ile/ve/||/<>/< ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2016 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DRAM ile KOMEDİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2016 | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Duyguya yöneliktir. İLE Zekâya yöneliktir. )

-@ "ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEN, SORUNUN BİR PARÇASISINDIR" ile/ve/||/<> "YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAN, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURSUN"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Eylül 2016 | 19:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM:
BİR NEFES
ile KAFES ile HEVES
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2016 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aldığın kadar. İLE Kaldığın kadar. İLE Daldığın kadar. )

-@ "HUZUR" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2016 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYRAM:
SEVİNDİĞİN KADAR
ile/ve/değil/||/<>/< SEVİNDİRDİĞİN KADAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2016 | 03:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKINLIK[< KURBİYET / KURBAN] BAYRAMIMIZ:
HAYVAN KESEREK / CAN ALARAK
değil/yerine
SEVDİKLERİMİZİ, BİRBİRİMİZİ ANLAMAK VE
YAKINLAŞMAK[< KURBİYET / KURBAN] İÇİN BİR ŞEYLER(İN)DEN VAZGEÇEREK/VEREREK...

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2016 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİYET ve/||/<>/> KARAR ve/||/<>/> UYGULAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Eylül 2016 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İNCE ELEYİP, SIK DOKUMAK" değil İNCE EĞİRİP, SIK DOKUMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAÇMAK" ile/değil/yerine KAÇINMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 13:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem] ŞİFRELEME ile/ve/değil/yerine/hem de/<>/>/< VERİYİ/BİLGİYİ GİZLEME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2016 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AĞIT = SAĞU
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 20:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÜSN-Ü NİYET değil/yerine/= SAĞİSTEM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyi niyet. )

-@ SAĞDUYU ile/ve/||/<> SAĞGÖRÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. | Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. İLE/VE/||/<> Gerçekleri, yanılmadan görebilme yeteneği. )

-@ BEĞENİ ile SAĞBEĞENİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Güzeli, çirkinden ayırt edebilme yetisinin en yükseği. )

-@ TEŞEBBÜS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONUÇ ile/ve/||/<> ÖZET
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 18:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RÖPRODÜKSİYON[Fr.] değil/yerine/= ÇOĞALTMA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 14:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aslını bozmadan yapılan taklit. | Bir sanat yapıtının kopyası ya da taklidi. )

-@ KOŞUK ile ROMANS[İsp.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 03:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol koşuk türü. | Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste. )

-@ RIH[Fars.] ile RIHDAN[Fars.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. İLE Rıhın konulduğu kap. )

-@ REVÜ[Fr.] değil/yerine/= DANS GÖSTERİSİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne gösterisi. )

-@ SELÂMLAMA ile REVERANS[Fr.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 22:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Selâm ya da teşekkür için eğilerek ya da dizleri kırarak yapılan hareket. )

-@ REPLİK[Fr.] değil/yerine/= SON SÖZ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 21:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz. | Oyunda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme. )

-@ ARÛZ[Ar.] ile REMEL[Ar.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 21:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Aruz ölçülerinden biri. | Türk müziğinde bir usûl. )

-@ REDİF[Ar.] ile REDİF[Ar.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 20:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er. İLE Koşuklarda, uyaktan sonra yinelenen, aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )

-@ PROLOG[Fr.] değil/yerine/= ÖNDEYİŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RESİM ile/ve/<> PİTORESK[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Ağustos 2016 | 01:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Durumu ve görünüşü, resim konusu olmaya değer görünüş. )

-@ KAVUKLU ile PİŞEKÂR[Fars.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ortaoyununda, kavuklu ile konuşarak oyunu açan kişi. )

-@ PİST ile PİST[Fr.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kedileri kovmak için kullanılan söz. İLE Gösteri yapmak, dans etmek vb. için düzenlenmiş, genellikle yuvarlak yer. | Bir havaalanında, uçakların kalkıp inmesine, park yerlerine gidip gelmesine yarayan, özel olarak hazırlanmış şerit. | Yarışlar ve koşular için özel olarak düzenlenmiş yer, yarışlık. )

-@ RESİM ile DAĞLAMA RESMİ/PİROGRAVÜR[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ağaç üzerine, kızgın demirle yapılan bir tür resim, yakma resim. )

-@ RESİM ile PEYZAJ[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 19:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kır resmi. | Bahçe düzenleme işi. )

-@ KÜLTÜR EKONOMİSİ ve/||/<> KÜLTÜR POLİTİKASI ve/||/<> KÜLTÜR YÖNETİMİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Grafiklerle Türkiye'nin Kültür Ekonisi 2016 için burayı tıklayınız... )

-@ PASTORAL[Fr.] değil/yerine/= ÇOBANLAMA/KIRSAL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 21:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PÂYE[Fars.] değil/yerine/= AŞAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2016 | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİKTE:
[ne yazık ki] !"NEDEN ARAYIŞI"
ve/<> !"ÖDÜL BEKLENTİSİ"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Herhangi bir nedeni de olmaz/olmamalıdır ve hiçbir ödül beklentisi de oluşmamalıdır. İyilik, neden-sonuç ilişkisinin tamamen dışındadır ve ancak dışındaysa iyiliktir. )

-@ ...'NIN:
"ONURU"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLURU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2016 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİR ALANIN/KONUNUN:
"EN İYİSİ" OLMAK
ile/değil TEK KİŞİSİ OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2016 | 22:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANALİZASYON ve/||/<> HAMAM ve/||/<> KÜTÜPHANE
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ağustos 2016 | 02:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kentin kirini alır götürür. VE/||/<> Gövdenin kiri temizlenir. VE/||/<> Aklın boşlukları/"tozları" alınır. )

-@ OKUMA:
EKRANDAN
ile/değil/yerine KÂĞITTA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ekrandan okuma, kâğıt üzerinden okumaya göre %25 daha yavaştır. )

-@ OLURSA ile/ve/<> OLMAZSA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne iyi/âlâ. İLE/VE/<> Pek iyi/âlâ. )

-@ "YANLIŞ" ile/değil FARKLI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 12:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YÜKLENMEK" ile/ve/<> ABANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DONAKALMAK değil/yerine/>< ODAKLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2016 | 02:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜLT ile/değil/yerine/<> KÜLTÜR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 17:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EKSİKLERİ/Nİ TAMAMLAMAK ile/ve/değil/||/<> FAZLALIKLARI/NI ATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ile/ve/<> TAKLİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2016 | 01:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE:
DUYGUSUZLUK
ile/ve/<> ETKİSİZLİK ile/ve/<> AKILSIZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2016 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Akıllı" kişilerde. İLE/VE/<> "Duygulu" kişilerde. İLE/VE/<> Etkili kişilerde. )

-@ İNSANIN GÜCÜ ile/ve/||/<>/< SÖZCÜKLERİN GÜCÜ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2017 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin! )
( Sözcüklerin gücü anlaşılmadan, insanın gücü anlaşılmaz. )
( İnsan, dilinin ardında gizlidir. )

-@ YAŞAM:
ANLAM
değil TUTKU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞUL ile/ve/değil/||/<> ETMEN
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 21:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")SAHİP OLMAK(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< LÂYIK OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKDİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GERİBİLDİRİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKOKUL FİŞLERİ:
ALMANYA'DA
ile İNGİLTERE'DE ile JAPONYA'DA ile [ne yazık ki] TÜRKİYE'DE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 21:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üretim ve yaşam, disiplinle başlar. İLE Geçmişini bilmeyen, geleceğini belirleyemez. İLE Yaşamak için üreteceksin. İLE Ali, ata bak! )

-@ KENDİNİ:
KEŞFETMEK
ve/||/<>/> GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> YÖNETMEK ve/||/<>/> GERÇEKLEŞTİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< AŞK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bin. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bir. )

-@ ADÂLETSİZLİK ve/||/<> ANLAMSIZLIK
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2016 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Çözüm olarak ...] Tüzeyi[hukuku] bulduk fakat tüzeye ulaşamadık. VE/||/<> Sanatı bulduk fakat sanat bize ulaşamadı. )

-@ ZANNETMEDEN ÖNCE ve/<> YARGILAMADAN ÖNCE ve/<> YARALAMADAN ÖNCE ve/<> KONUŞMADAN ÖNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2016 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öğren! VE/<> Anla! VE/<> Hisset! VE/<> Düşün! )

-@ DEĞİŞİM:
KIRILINCA
ile/ve/||/<> KANDIRILINCA ile/ve/||/<> ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENİNCE ile/ve/||/<> ÂŞIK OLUNCA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PAZU GÖSTERMEK" ile/değil/yerine/||/<>/></< GÖNLÜNÜN GENİŞLİĞİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAMALLIK ile/ve/||/<> HAİNLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2016 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( (")Düşmanından("), bir şey almayanların durumu. İLE/VE/||/<> (")Düşmanından("), yanlış şeyler alanların durumu. )

-@ HEBÂ değil/yerine/>< ÇABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SORGULANAMAYACAK" "YANITLAR" değil/yerine/>< YANITLANAMAYACAK SOR(G)ULAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KALINKAFALI/LIK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HAYAL GÜCÜNÜN OLMAMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2016 | 04:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM:
OYUN
ile/ve/||/<> "KÖŞE KAPMACA" OYUNU
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2016 | 11:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yaşam oyunu, sadece "köşe kapmaca" oyununa düşürüldüğünden ve bu oyunu da, bir köşeyi tutanın, eline geçirdiği köşeyi hiç bırakmamasından dolayı tıkanmasıyla ne oyun, ne barış, ne de huzur kalmıştır. Oyun, tekrar eşit koşullardan başlatılana kadar bir şeylerin düzelmesi de pek olası görünmüyor. )

-@ "AHLÂK/AHLÂKSIZLIK" ile/değil/< ANATOMİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2016 | 22:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eşeysel örgenlerin adlarında, "ahlâk" ya da "ahlâksızlık" aranamaz! Küfür olarak geçen sözcüklerin ve küfür edenlerin yersiz/kötü "kullanımındaki" yanlışlık, dilin ya da sözcüklerin hatası, yükü değildir! Kişilerin yanlışları da sadece o kişilerin, o ve ilgili yersiz/bağlamsız, yanlış/kötü davranış ve tutumlarıyla sınırlı tutulmak zorundadır.

Üç yaşından itibaren öğrenilmiş, fark bile olmayan "farkların", gerçekte, doğada ve bütünlükte hiçbir şekilde herhangi ciddi bir fark oluşturmadığı, herkesin her "şey"i tam olarak bildiği, gördüğü ve yaşadığı bir durumun, deneyimin de doğal ve sınırlandırılmış, kapalı koşullarda, herhangi bir ayıbı yoktur[bulunamaz ve aranamaz]! Eşeysel örgen adlarının, tıpta, anatomi ya da fizyoloji bilgisi olarak, Latince ya da başka bir dilde kullanılması da bir şeyleri "çözmekte/aşmakta" yeterli değildir.

Doğru/uygun zaman, zemin ve koşulların, duyacaklarına râzı olan/olacak kişinin, muhabbetin ve hukukun bulunmadığı ilişki ve ortamlarda, dikkatsiz, özensiz bir şekilde tüketiliyor olmasıdır tüm sorun. Söylenilen sözcüklerin değil beklenilmeyen ve istenilmeyen koşullarda, bir dayatma olmasından dolayıdır kişilerin tüm haklı tepkisi. Kişilerin, hangi konu/alan olursa olsun, seslerini yükseltmelerindeki yanlış ya da sorun kadar, kullandıkları ve seçemedikleri sözcüklerin yanlışlığındandır rahatsız olunan. Sorun, esas ya da içerik sorunu değil, yöntem(usûl) sorunudur. Kalabalığın içinde, zaman, zemin ve koşulları, kişileri dikkate almama kabalığıdır.

"Cinsiyetçi küfür" diye bir sözcük de olmaz! Sorun, örgen adlarında ya da "kadın"lara saygısızlık olmasında değil cahil/yetersiz/özensiz/kaba kişilerin, sonuç odaklı ve düşünmeden, özenmeden, çevresine kayıtsız ve saygısızca davranmasından dolayıdır. Eğer eşeysellikteki son aşama, "kulağa üflemek" olsaydı, her ("olumlu/olumsuz") zaman ve zeminde, her durumda, ağzından düşürmediği "söz" ve kısaltma, "AMK" değil "Hay kulağına üfleyeyim!"[KULK] olurdu. Bu durumda, bu sorun, ne kulak kepçesinin ve/veya deliğinin, ne de bu sözcüğün, "ayıbı", "ahlâklılığı ya da ahlâksızlığı" olurdu.

Buradaki "sorun" ya da yanılsama, kapalı, sınırlı ya da bazı/çoğu ayrıntının iki kişi arasında ya da sır olarak tutulması istenilen özelin, dışarıda ve genelleştiriliyor olmasından dolayıdır.

Tıpta ve tüzede[hukukta], "ayıp", "çirkinlik" vs. ol(a)madığı gibi, zihinde ve zihin dilinde de "ayıp", "pis", "kötü" diye bir sınır(landırma) ya da sonuç(landırma) yoktur. Zihinden, "olumlu/olumsuz", "iyi/kötü" her düşünce ve ayrıntı geçebilir fakat sorumlu olunan/olunması gereken, ağızdan çıkmayabilecek olan söz(cük)ler(imiz)dir. )

-@ "İNANÇ" ile/ve/değil/||/<> DAVRANIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 12:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seni, daha iyi bir insan yapan, "inançların" değil davranışlarındır. )

-@ SAHNE[Ar. < Yun.] ile/ve/||/<> PARTER[Fr.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2016 | 01:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Tiyatro, sinema gibi yerlerde, sahnenin bulunduğu ilk kata ve burada bulunan koltuklara verilen ad. )

-@ "ORTADA BIRAKMA/KALMA" ile/ve/||/<>/>/< BELİRSİZLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2016 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARANLA "VEZİR", AKLINLA REZİL OLMAK
ile/değil/yerine/><
PARANLA "REZİL", AKLINLA "VEZİR" OLMAK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNEM/DEĞER ile "ÖLÇÜSÜ"
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz 2016 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sayılması olanaklı şeyler, her zaman önemli olmayabilir. İLE Önemli şeyler ise her zaman sayılamayabilir. )

-@ ÇABALAMAK ile/ve/<> DEBELENMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2016 | 23:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAKLÛB-İ MUAVVEC ile/ve/<> MAKLÛB-İ MÜCENNAH
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2016 | 20:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sözcükteki harflerin, düzensizce yer değiştirmesiyle ortaya başka bir sözcüğün çıkması. İLE Söylenişleri aynı iki sözcükten birini, beytin başında, öbürünü sonunda getirme sanatı.
[Gül ruhun hecriyle lâl olmuş gönül ey gonca-fem
Gel bana ben ağlayayım bülbül gibi sen bak da gül.] )

-@ VARSIL/ZENGİN
ile/ve/değil/yerine/=/||/</<>/><
YOKSUL/FAKİR

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ FARK:
"ÜSTÜNLÜK"/"OLUMSUZLUK"/"YIKICI"
değil
AYRIM/ARTI/EK/ÖZELLİK/YAPICI

[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KATEGORİ değil/yerine/= ULAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TİP ile ...
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzerlerinin niteliklerini toplayan örnek. )

-@ TERS ile TERS
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gerekli olan duruma karşıt olarak. | Uygun olmayan, elverişsiz. | Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. | Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. | Kesici bir aygıtın kesmeyen yanı. | Bir şeyin karşıtı. İLE Hayvan pisliği. )

-@ TERKİB[Ar. < RÜKÛB] değil/yerine/= BİRLEŞTİRME
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BİRKAÇ ŞEYİ BİRLEŞTİRİP KARIŞIK BİR ŞEY MEYDANA GETİRME | BİRKAÇ ŞEYDEN MEYDANA GETİRİLMİŞ ŞEY | (dil bilg.)BİRLEŞTİRME | TAKIM | (kimya)SENTEZ )

-@ TEMESSÜL[< MİSL] ile/değil/yerine/= ÖZÜMLEME
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şekil ve sûrete girme. | İnsan biçiminde görünme. | Benzeşme. İLE/DEĞİL/YERİNE/= [biyoloji] Özümleme. )

-@ TEKEMMÜL[Ar. < KEMÂL] değil/yerine/= YETKİNLEŞME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KEMÂLE GELME, KEMÂL BULMA, OLGUNLAŞMA )

-@ SUARE/SUVARE[Fr.] ile MATİNE[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gece gösterimi. | Sinema ve tiyatroların akşam/gece [daha çok 21.00] gösterdikleri son film/oyun. >< Gündüz gösterimi. )

-@ SİNSİN ile ...
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin, davul, zurna eşliğinde oynadıkları halk oyunu. )

-@ ŞÂYÂN[Fars.] değil/yerine/= UYGUN, YAKIŞIR, YARAŞIR, DEĞER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ POLKA[Çekçe] ile ...
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Polonya'ya özgü bir dans. | Bu dansın müziği. )

-@ MÜŞEKKEL ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ŞEKLE KONULMUŞ, ŞEKİL VERİLMİŞ | ŞEKLİ, KALIBI, KIYÂFETİ YERİNDE, GÖSTERİŞLİ )

-@ MÜNÂSEBET[Ar. < NİSBET] değil/yerine/= İLİŞKİ/İLİŞİK/İLİNTİ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( UYGUNLUK | İLİŞİK | İLGİ, YAKINLIK, BAĞ | YANAŞMA, VESÎLE )

-@ MÜMÂRESE[Ar. < MERES] değil/yerine/= YATKINLIK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ALIŞMA, ALIŞIKLIK, YATKINLIK, EL YATKINLIĞI )

-@ MUHTEREM[Ar. < HÜRMET] ile SAYGIDEĞER/SAYIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saygıdeğer, sayın, ihtirâm olunmuş. )

-@ MUHAVVİL[Ar. < HAVL] değil/yerine/= DEĞİŞTİREN/DÖNÜŞTÜREN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tahvîl, tahvîl eden, değiştiren, başka şekle soran. )

-@ MÜFLİH[< FELÂH] ile ...
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( FELÂH BULAN, HİDÂYETE ERDİRİLEN, SELÂMETE ÇIKAN )

-@ MÜBÂGAME ile ...
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tatlı dillilik. )

-@ MİRKELÂM[Fars. (AMİR, BAŞ, BEY)MÎR-İ KELÂM] ile ...
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KONUŞMAYI/SÖZÜ/SOHBETİ BAŞLATAN, BAŞLATACAK OLAN, BAŞLATMASI BEKLENEN | GÜZEL, DÜZGÜN, ZARİF KONUŞAN )

-@ MEYAN ile MEYAN/MEYANKÖKÜ ile MEYAN[Fars.]
[Bölüm: Bitkiler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkıların üçüncü dizesi. İLE Fasulyegillerden, tatlı olan toprakaltı bölümleri tıpta kullanılan, çok yıllık, otsu bir bitki. İLE Ara, orta. )

-@ MESÂHA ETMEK[doğrusu MİSÂHA/T] değil/yerine/= YERİ ÖLÇME | YÜZÖLÇÜMÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölçmek. )

-@ MERSİYE[Ar.] değil/yerine/= AĞIT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birinin ölümü üzerine duyulan etkilenimi anlatmak için yazılan şiir. )

-@ MELEKE[Ar.] değil/yerine/= YETİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TEKRARLAYA TEKRARLAYA MEYDANA GELEN ALIŞIKLIK, YATKINLIK, YORDAM | YETİ )

-@ DANS ile MAZURKA[Slavca]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Polonya kökenli bir dans. | Bu dansın müziği. )

-@ MAZMÛN[Ar. < ZIMN] ile MAZNÛN[Ar. ZANN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Derinlerdeki anlam, kavram. | Ödenmesi gereken şey. | Nükteli, sanatlı, ince söz. İLE Bir suç dolayısıyla sorguya çekilen, sanık. )

-@ MANDALALAR ile ...
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendisi vasıtasıyla meditasyon yapılan resimler. )

-@ LAVOLTA/LEVALTO/LAVATOE ile ...
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İtalyan kökenli bir dans. )

-@ KONTUR ile ...
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Resim sanatında kenar çizgisi. )

-@ KİTAP OKUMAK:
"UYUMAK İÇİN"
değil UYANIK KALMAK/OLMAK ÜZERE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ | "DÜŞÜNMEK" ve "İNANMAK" ve "SEVMEK" |
ile/ve/ne yazık ki/||/<>/>
EYLEMEK

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2016 | 01:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok fazla. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Çok az. )

-@ ELİN KİRİ ile/ve/||/<>/>/< KALBİN KİRİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2016 | 22:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sabun ile su temizler. İLE/VE/||/<>/>/< Dost ile sohbet temizler. )

-@ (")SANSÜRLEME(") ile/değil/yerine DÜZENLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 20:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NAMAZ ile/ve/||/<>/< AHLÂK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Temmuz 2016 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Zorunlu/Farz!] 5 vakit. İLE/VE/||/<>/< 24 saat boyunca, her an. )

-@ YAŞAM ÖYKÜNÜ:
İYİ YAZ
ve/||/<> SIKLIKLA DÜZENLE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz 2016 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İYİ OYNAYAN/LAR" ile/değil/yerine/>< İYİ OLAN/LAR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞILIKLI ile YANSIMALI
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MUTUAL )

-@ KALPANA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İmgeleme, hayal, fantezi. )

-@ İŞTİYÂK[< ŞEVK] değil/yerine/= ÖZLEM, HASRET | YOĞUN ARZU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSİYÂK değil/yerine/= İÇGÜDÜ | ARDI SIRA GİTME | BİR KUVVETİN ETKİSİYLE ÇEKİLİP GİTME
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İFŞÂ ile İMÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gizli bir şeyi yayma, ortaya dökme, açığa vurma. İLE İşaret. | İşaretle/dolaylı anlatma. )

-@ DANS ile HULA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİSS-İ SELÎM/BON SENS[Fr.] değil/yerine/= SAĞDUYU, İLHÂMÂT-I RABBÂNÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASEN[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZÎDE değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖSTERİMSEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DEICTIC )

-@ FÜYÛZÂT[< FEYZ]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BOLLUK, VERİMLİLİK, BEREKET | İLİM, İRFAN )

-@ FOKSTROT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dört tempolu bir dans. )

-@ FASÂHÂT[FESÂHÂT değil!]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GÜZEL VE AÇIK KONUŞMA, UZDİLLİLİK, İYİ SÖZ SÖYLEME BECERİSİ )

-@ EHEMMİYET[Ar.] değil/yerine/= ÖNEM, DEĞERLİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜSTÛR değil/yerine/= KURAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KANUN, KAİDE, KURAL )

-@ DRAMATÜRJ/DRAMATÜRG[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tiyatro eseri yazan, okuyan. )

-@ EBAD-I SELÂSE değil/yerine/= ÜÇ BOYUT
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DALGIR[Fars. MENEVŞE | Ar. HARE]
[Bölüm: fizik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

-@ COĞRAFYA ile COĞRAFYA
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Strabon'un yazdığı kitabın adıdır! )

-@ BULANIK ANLAM ile BULANIK ANLAMLI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİDÂYET[Ar.] değil/yerine/= BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİİR ile/ve/<> BESTE
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şarkının, makam ile uyumu. | Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş, bağlanmış. | Donmuş. )

-@ ANLAMSAL ÖLÇÜT ile BİÇİMBİLİMSEL ÖLÇÜT ile SESBİLİMSEL ÖLÇÜT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZARARSIZ OLMAK ile/ve/||/<>/> YARARLI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 03:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKL-I SELÎM değil/yerine/= SAĞDUYU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AHCEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kıvırcık saç. )

-@ ADLÎ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( II. Sultan Bayezid'in şiirdeki mahlâsı. )

-@ YETİ = MELEKE = FACULTY[İng.] = FACULTÉ[Fr.] = VERMÖGEN, FÄHIGKEIT[Alm.] = FACULTAS[Lat.] = FACULTAD[İsp.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARSAYIM = FARAZİYE = HYPOTHESIS[İng.] = HYPOTHÉSE[Fr.] = HYPOTHESE[Alm.] = SUPPOSITIO[Lat.] = HYPOTHESIS[Yun.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMGEBİLİM = SYMBOLICS[İng.] = SYMBOLIQUE[Fr.] = SYMBOLIK[Alm.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMGE = REMZ[çoğ. RÜMÛZ(ÂT)] = SYMBOL[İng., Alm.] = SYMBOLE[Fr.] = SYMBOLON[Yun.] = SIMBOLO[İsp.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAĞDUYU = HASSE-İ SELİME = GOOD SENSE[İng.] = BON SENS[Fr.] = GESUNDER VERSTAND[Alm.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖYKÜNME = TAKLİT = IMITATION[İng., Fr.] = NACHAHMUNG[Alm.] = IMITATIO[Lat.] = MIMESIS[Yun.] = IMITACIÓN[İsp.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖRTÜŞME = TETABUK = COINCIDENCE[İng.] = COÏNCIDENCE[Fr.] = KOINZIDENZ[Alm.] = COINCIDENTIA[Lat.] = COINCIDIR[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖNSEZİ = HİSSİKABLELVUKU = PRESENTIMENT[İng., Fr.] = AHNUNG[Alm.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖKELİK = DÂHİLİK = GENIALITÉ[Fr.] = GENIALITÄT[Alm.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖKE = DÂHİ = GENIUS[İng.] = GÉNIE[Fr.] = GENIE[Alm.] = GENIUS < GIGNO:YARATIYORUM[Lat.] = GENIO[İsp.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİTELİK = KEYFİYET = QUALITY[İng.] = QUALITÉ[Fr.] = QUALITÄT, BESCHAFFENHEIT[Alm.] = QUALITAS[Lat.] = POIOTES[Yun.] = CALIDAD[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİNNET/TARLIK = GRATITUDE, GRATEFULNESS[İng.] = RECONNAISSANCE, OUGRATITUDE[Fr.] = DANK ODER DANKBARKEIT[Alm.] = GRATIA SEU GRATITUDO[Lat.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞULSUZ = HAMLİ = CATEGORICAL[İng.] = COTÉGORIQUE[Fr.] = KATEGORISCH[Alm.] = KATEGORIKOS[Yun.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ TANI = RECOGNIZE YOURSELF[İng.] = GNOTHI SEAUTONU
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYRA = İNÂYET = GRACE[İng.] = GRÂCE[Fr.] = GNADE[Alm.] = GRATIA[Lat.] = KHARIS[Yun.] = GRACIA[İsp.]
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEME = İRCA = REDUCTION[İng.] = RÉDUCTION[Fr.] = REDUKTION[Alm.] = REDUCTIO[Lat.] = REDUCCION[İsp.]
[Bölüm: kimya] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMGELEM = MUHAYYİLE = IMAGINATION[İng., Fr.] = EINBILDUNGSKRAFT[Alm.] = IMAGINATIO[Lat.] = PHANTASIA[Yun.] = IMAGINACIÓN[İsp.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKÖRNEK = ENMUZEC-İ EVVEL = ARCHETYP[İng.] = ARCHÉTYPE[Fr.] = ARCHETYP[Alm.] = ARKHÉTYPOS[Yun.]
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDEA = FİKİR, MİSAL = IDEA[İng.] = IDÉE[Fr.] = IDEE[Alm.] = IDEA < IDEIN[Yun.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK = BEAUTY[İng.] = BEAUTÉ[Fr.] = SCHÖNHEIT[Alm.] = PULCHRITUDO[Lat.]
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖSTERGE = İŞARET = SIGN[İng.] = SIGNE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SIGNUM[Lat.] = SENAL[İsp.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EYLEME = ACT, OPERATE[İng.] = AGIR[Fr.] = HANDELN[Alm.] = AGERE[Lat.] = OBRAR[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ = TENKİT = CRITICAL[İng.] = CRITIQUE[Fr.] = KRITIK[Alm.] = KRITIKE[Yun.] = CRÍTICO[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUYARLILIK = HASSASİYET = SENSIBILITY[İng.] = SENSIBILITÉ[Fr.] = SENSIBILITÄT, SINNLICHKEIT[Alm.] = SENSIBILIDAD[İsp.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞURTMA = İSTİLÂT, SANAT-I TEVLİT = MAIEUTICS[İng.] = MAIEUTIQUE[Fr.] = MAIEUTIK[Alm.] = MAIEUTIKE[Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞAVURUM = İFADE = EXPRESSION[İng., Fr.] = AUSDRUCK[Alm.] = EXPRESIÓN[İsp.]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER = MERIT[İng.] = MÉRITE[Fr.] = VERDIENST[Alm.] = MERITUS[Lat.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DANS = DANCE[İng.] = DANSER[Fr.] = TANZEN[Alm.] = BALLARE[İt.] = BAILAR/DANZAR[İsp.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİÇİM = SURET = FORM[İng.] = FORME[Fr.] = FORM[Alm.] = FORMA[Lat.] = MORPHE, EIDOS[Yun.] = FORMA[İsp.]
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BETİM, BETİMLEME = TASVİR, TAVSİF = DESCRIPTION[İng., Fr.] = BESCHREIBUNG[Alm.] = DESCRIPTIO[Lat.] = DESCRIPCIÓN[İsp.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] = SYMÉTRIE[Fr.] = EBENMAß, SPIEGELGLEICHHEIT, SYMMETRIE[Alm.] = SIMMETRIA[İt.] = SIMETRIA[İsp.] = CONVENIENTIA PARTIUM[Lat.] = SÜMMETRIA, EMMETRIA, EURÜTHMIA[Yun.] = el-TENÂSUK, el-TAMÂSUL, TAVÂZİ, MAVÂZÂT[Ar.] = TEKÂRON, SÂZOVÂRÎ[Fars.] = SYMMETRIE[Felm.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAKIŞIK = SYMMETRICAL[İng.] = SYMÉTRFIQUE[Fr.] = EBENMÄßIG, SPIEGELGLEICH[Alm.] = SIM(M)ETRICO[İt., İsp.] = ÆQUALIS ET CONGRUENS, CONVENIENTER COMPOSITUS[Lat.] = SÜMMETROS, EMMETROS, EURÜTHMOS[Yun.] = MAVÂZİ, MUTEVÂZİ[Ar.] = MUTEKÂRON[Fars.] = SYMMETRISCH[Felm.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ APAÇIK/LIK = SELFEVIDENCE/SELFEVIDENT[İng.] = ÉVIDENCE/ÉVIDENT[Fr.] = OFFENKUNDIG/OFENKUNDIGKEIT[Alm.] = EVIDENZA[İt.] = EVIDENCIA[İsp.] = EVIDENTA, PERSPICUITAS[Lat.] = ANERGEIA[Yun.] = BEDEHA(T)/BEDİHÎ, BEYYİN[Ar.] = HODPEYDÂ[Fars.] = KLAARBLIJKELIJK/HEID[Felm.]
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAMA = FEHM, İDRAK = UNDERSTANDING, COMPREHENSION[İng.] = COMPRENDRE[Fr.] = DAS VERSTEHEN, HET VERSTAAN[Alm.] = ENTENDER, COMPRENDER[İsp.] = COMPREHENSIO[Lat.] = HE DIANOIA[Yun.] = MEFHUM[Ar.] = DARK[Fars.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM/LI = MEAN/ING[İng.] = SIGNIFICATION[Fr.] = BEDEUTUNG[Alm.] = SIGNIFICATO[İt.] = SIGNIFICACION[İsp.] = SIGNIFICATIO[Lat.] = HE DIANOIA, HE DÜNAMIS[Yun.] = MEDLÛL, DELÂLET[Ar., Fars.] = BETEKENIS[Felm.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALGILAMAK = İDRAK ETMEK = PERCEIVE[İng.] = PERCEVOIR[Fr.] = ERKENNEN/WAHRNEHMEN[Alm.] = PERCIPIO[Lat.]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇIK SEÇİK = CLEAR-CUT, CLEAR AND DISTINCT[İng.] = CLAIR(E) ET DISTINCT(E)[Fr.] = KLAR/DISTINCTEKLARE UND DEUTLICH(E)[Alm.] = CHIARO E DISTINTO[İt.] = CLARO Y DISTINTO[İsp.] = CLARUS/CLARE ET DISTINCTUS[Lat.] = SAF?S[Yun.] = VÂZIH VE MÜTEMÂYİZ[Ar., Fars.] = KLAAR EN DUIDELIJK[Felm.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2016 | 17:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÂSILAT ile PARSA[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ürün. | Gelir, kazanç. İLE Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para. )

-@ BİR ...:
SÖZCÜK
ve/||/<> DUYGU ve/||/<> İNSAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kararı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Yaşamı/nı değiştirebilir. VE/||/<> Seni/insanı değiştirebilir. )

-@ GELECEĞİ "MERAK EDENLER"İN BAKACAKLARI:
"FALLAR/BURÇLAR"
değil/yerine MEZAR(LIK)LAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2016 | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZÜLF ile/ve/<> ZÜLFE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. | Sevgilinin saçı. İLE/VE/<> Küçük saçak, püskül. | Eski sülüs yazısı Elif'lerinin ucundaki çengel. )

-@ PANDOMİMA[İt. < Yun.] ile PANTOMİM[Fr. < Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki tiyatroların çoğunda izlenen oyunlar arasına sıkıştırılan sözsüz oyun. | Pantomim. İLE Düşünce ve duyguları, müzik ya da türlü eşyalar eşliğinde, bazen dansla, bazen de gövde ve yüz devinimleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun. )

-@ EKİZ ÇEKİMİNDE:
DİYAFRAM
ile/ve/||/<> ENSTANTANE ile/ve/||/<> ISO
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ DOĞRUYU BİLMEK/BULMAK:
...'DAN DOLAYI
ile/ve/değil/yerine/||/<> ...'YA KARŞIN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran 2016 | 03:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LÜTÛF ile/ve/||/<> SIR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran 2016 | 11:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "NEDEN OLMA" ile/ve/değil/yerine/||/<> "ZEMİN HAZIRLAMA"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Haziran 2016 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜKSEKLİK KORKUSU ile/değil/yerine ALÇAKLIK KORKUSU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 12:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")AYAKTA DURACAK DURUMUNUN OLMAMASI(") ile/ve/||/<>/< YAŞAMDA DURACAK NEDENLERİNİN OLMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞARI ve/<>/< ÇABA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2016 | 11:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HÜZÜN ve/<> HAZİNE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2016 | 03:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OTODİDAKT değil/yerine/= ÖZÖĞRENİMLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAS/MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZE/ÖZGÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 03:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir cinste ya da bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan. )

-@ ÖRTÜK ile ÖRTÜLÜ ile ÖRÜLÜ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örtülü, kapalı. İLE Örtüsü olan. | Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış. | Açıklama yapmadan, kapalı olarak, müphem. İLE Örülmüş olan. )

-@ ÖNCEL >< ARDIL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OYMA ile OYLUMLAMA/MODELAJ[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin yüzeyini, özel araçlarla oyarak ya da delerek, türlü biçimler verme. | Oyularak yapılan süsleme. | Oyularak yapılmış olan. İLE Resim ve yontu sanatında, öğelere oylum duygusu ve biçim verme işi. )

-@ HACİM/CİRİM[Ar.] değil/yerine/= OYLUM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 22:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir nesnenin, uzayda doldurduğu boşluk. | İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş. | [resimde] Derinlik, üç boyutluluk etkisi. | [mimarlıkta] Yer/mekân. )

-@ İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 20:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

-@ KORO ile/ve/<> ORATORYO[İt.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun öğesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik yapıtı. )

-@ ONMAK/ONAR ile/ve/||/<> ONAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 23:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak. | Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak. | Sayrılıktan, dertten kurtulmak, şifa bulmak, felâh bulmak, iflâh olmak. İLE Uygun bulma. )
( ONMAZ: İyilişme olanağı bulunmayan. )

-@ ORTAM ile/ve/||/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Haziran 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CAN ve/||/<>/>/< KAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2016 | 19:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİZLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TERSİYLE GÖSTERMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİN DERSİ ile/ve/||/<> DÜN DERSİ
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran 2016 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SARAY DANSLARINDA:
MENUETTO
ile/<> GIGUE ile/<> SARABANDE ile/<> ALLAMANDE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 16:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEZÂFET ile/ve/||/<> NEZÂHET[< NEZH] ile/ve/||/<> NEZÂKET[Farsça NÂZİK'ten, Arapça kalıbına yakıştırılarak]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Temizlik, paklık. İLE/VE/||/<> Ahlâk temizliği. | İncelik. İLE/VE/||/<> Kişilere saygılı ve incelikle davranma. )

-@ KOŞUK ile NEŞİDE[Ar.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir toplulukta okunmaya değer koşuk. | Atasözü gibi kullanılan beyit ya da dize. )

-@ "EZBER BOZMAK" ile/ve/||/<>/>/< FARKLI/YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2016 | 01:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİVÂN EDEBİYATI DÖNEMLERİ'NDE:
KURULUŞ
ile/ve/> GEÇİŞ ile/ve/> KLASİK ile/ve/> SEBK-İ HİNDÎ ile/ve/> YERLİLEŞME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2016 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Yaklaşık olarak] 1250 - 1451 ile/ve/> 1451 - 1512 ile/ve/> 1512 - 1603 ile/ve/> I. Ahmed - IV. Mehmet [dönemi] ile/ve/> III. Ahmet - Tanzimat )

-@ KİNÂYE'LERDE:
KİNÂYE-İ KARÎBE
ile/ve/<> KİNÂYE-İ BAÎDE ile/ve/<> KİNÂYE-İ MÜFREDE ile/ve/<> KİNÂYE-İ MÜREKKEBE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2016 | 23:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözün başka bir anlama gelme olasılığı yoksa. [uzak bir karîneye/ipucuna dayanan] İLE/VE/<>
Sözün anlamı gizleniyorsa. [uzak bir karîneye/ipucuna dayanan] İLE/VE/<>
Bir özelliği belirtiyorsa. İLE/VE/<>
Birkaç özelliği birden belirtiyorsa. )

-@ ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2016 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

-@ BELİRLİ BİR:
SÜREYLE
ile/ve/||/<>/>/< SIRAYLA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2016 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GINÂÎ[Ar.]/LİRİK[Fr.] değil/yerine/= KOŞUK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2016 | 09:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( LİRİK: Coşkun, esinle dolu. | Eski Yunan yazısında, lir eşliğinde söylenilen. Koşuk. | Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazın. )

-@ MAKSAT ve/||/<>/> ANLAM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂN ve/||/<>/> CÂN ve/||/<>/> CANÂN ve/||/<>/> CİHÂN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMAN ve/||/<>/< ÖZGÜVEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mayıs 2016 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİSİKLET ve/<> DANS
[Bölüm: bisiklet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2016 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [hem, ne] Kendimizden başka yoktur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/HEM DE/NE DE/||/<>/> Kendimizden başka yoktur. )

-@ YAŞAMINA, GÜN EKLEMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< GÜNÜNE, YAŞAM EKLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2016 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VİZYON[İng. VISION] değil/yerine/= GÖRÜŞ, GENİŞ ÖNGÖRÜ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TABLO[Fr. TABLEAU] değil/yerine/= DİZELGE
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel ya da kara kalem resim. | Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi. | Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara. | [tiyatro] Bir perdenin, dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü. )

-@ STÜDYO[İt.] değil/yerine/= ÇEKİM YERİ, İŞLİK, YAPIMEVİ, ÜRETİMEVİ, İŞLİK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PROVA[İt.] değil/yerine/= ALIŞTIRMA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜSÂMERE[Ar. < SEMR] değil/yerine/= GÖSTERİ
[Bölüm: Turkce] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Okullarda, öğrencilerin sunduğu, içeriğinde koşuk, oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence. | Çoğunlukla akşam toplantısı/eğlencesi. )

-@ MISRA değil/yerine/= DİZE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2016 | 06:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇERÇEVE" ile/ve/||/<> KAPSAM
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 22:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEVCÛD ve/||/<>/> İCÂD
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varolanlar olmadan, türetme[/icâd] olmaz. )

-@ VAR ve/||/<> VAR'IN BİLGİSİ ve/||/<> VAR'IN PAYLAŞILABİLİRLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vardır. VE/||/<>/> Bilinebilir. VE/||/<>/> Her zaman, zemin ve koşulda. )

-@ TÜMELLİK ve/||/<> ÖZSELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ USÛL:
İLKE
ve/||/<> YÖNTEM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HIZ değil/yerine/>< DAYANÇ/SABIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2016 | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TUTKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< AŞK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞÜNME ile/ve/||/<>/>/< DUYUMSAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜSLEMEK ve/> TAÇLANDIRMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAMAMLAMAK ile/ve/<> BÜTÜNLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİZMET ile/ve/||/<> İZZET
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2016 | 12:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Büyüklük, yücelik, ululuk. )

-@ EVRENSEL/LİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KALICI/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 19:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORUNLULUK ile/değil/yerine/||/<>/>/>< SAMİMİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2016 | 13:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EYLE! ve/||/<> GÖSTER! ve/||/<> KANITLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konuşmak yerine. VE/||/<> Söylemek yerine. VE/||/<> Söz vermek yerine. )
( Instead of talk! AND/||/<> Instead of say! AND/||/<> Instead of promise! )

-@ YANINDA OLABİLEN ile/ve/değil/||/<>/> YARIN'DA OLABİLEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİTAP ile LİBRETTO[İt.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 00:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir operanın, sözlerinin yazılı bulunduğu kitap. | Bir pantomimi ya da baleyi açıklayan kitap. )

-@ 3 TEHLİKE:
AKILLILARDA
ile/ve/||/<> DUYGUSALLARDA ile/ve/||/<>
"ETKİLİLERDE"

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 14:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Duygusuzluk. İLE/VE/||/<> Etkisizlik. İLE/VE/||/<> Akılsızlık. )

-@ İLKLER ve/<>/> İZLER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAR OLMAK ile/ve/||/<>/> İNSAN OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Mayıs 2016 | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğada. İLE/VE/||/<>/> Ancak, başka bir insan ile. )

-@ GÖVDE ve/||/<> ZİHİN ve/||/<> KALP ve/||/<> HİÇ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs 2016 | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deneyim aradığında. VE/||/<> Bilgiyi aradığında. VE/||/<> Tanrı'yı aradığında. VE/||/<> Hakikati aradığında. )

-@ MÂVERÂÜNNEHR:
SEYHUN/SİRİDERYA
ile/ve/||/<> CEYHUN/AMUDERYA
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ETRAFINDA:
"ÇOK KİŞİ"
değil/yerine (SADECE) İNSAN/ADAM
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs 2016 | 01:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYRILIK/BOZUŞMA değil/yerine/>< BİRLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ölümdür/memattır. DEĞİL/YERİNE/>< Yaşamdır/hayattır. )

-@ "BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2016 | 19:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYAĞA KALKMA/KIYAM ve/||/<>/> UYANMA/UYANIKLIK/YAKAZA ve/||/<>/> YÜRÜYÜŞ/SEYR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HARF ile/ve/<> ANTROPOMORF HARF
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 20:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> İnsan yüzü şeklinde büyük harf. [Bu harfleri, özellikle VIII. - XI. yy.lar arasında, minyatürcüler kullanmışlardır.] )

-@ ANTEFİKS[Lat. ANTEFIXA] ile ANTEMİYON[Yun. ANTHOS: Çiçek.]
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 20:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eskiden, kiremitlerin uclarını tutmak üzere, yapıların çatılarına ya da frizlerine konulan, çoğu pişmiş topraktan yapılmış süslere verilen ad, kiremit ağızlığı. Saçak uclarına yerleştirilen antefikslerden, kimi zaman çörten olarak da yararlanılırdı. Antefikslerin bir başka türü de iç ve dış frizlerin süslenmesinde kullanılan küçük, alçak kabartmalardır. İLE Eski Yunan ve Roma mimarlıklarında, mermer antefikslerde ya da silmelerde görülen, hanımelini andırır, oymalı bir çeşit süsleme. )

-@ YEĞİN ile YEĞNİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 16:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zorlu, katı, şiddetli. | [mecaz] Baskın, üstün. İLE Ağır olmayan, hafif. | Ciddi olmayan. )

-@ YALIN ile YALIN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alev. İLE Gösterişsiz, süssüz, sade. | Çıplak. )

-@ BİLEMEK ile "KESKİNLEŞTİRMEK"
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KILAĞI/ZAĞ: Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın, keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları. )

-@ EZBER ile/ve/||/<> TAKLİT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2016 | 10:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM İYİLEŞMESİ ile/>< ANLAM KÖTÜLEŞMESİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BANU ÇİÇEK ve/<> BAMSI BEYREK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dede Korkut Öyküleri'nde geçen bir aşk öyküsü. )

-@ ENCÂM[Ar.] ile/ve/<>/> SERENCÂM[Fars.]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Son, nihayet. İLE/VE/<>/> Bir işin sonu. | Başına gelen. | Olay/vak'a. )

-@ NİTELİKLİ/KAPSAMLI YANIT ve/||/<>/>/< NİTELİKLİ SORU
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2016 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİKMET ve/||/<> İTİDAL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2016 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇIK ARTIRMA ile/ve/<> AÇIK EKSİLTME
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DERTLİ ile/ve/<> EDİP ile/ve/<> ÂŞIK ile/ve/<> ÂRİF
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2016 | 15:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Derdini] Yalın anlatan. İLE/VE/<> Hoş anlatan. İLE/VE/<> Haliyle anlatan. İLE/VE/<> Gülümseyişiyle örterek anlatan. )

-@ ÇALIŞMA ile/ve/değil ARINMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2016 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİNİ GELİŞTİRMEK ve/||/<>/> KUŞAĞINI YETİŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Nisan 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bugün. VE/||/<>/> Yarın. )

-@ TEMA değil/yerine/= İZLEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sanat yapıtında, işlenilen, geliştirilen ana düşünce. )

-@ İZAM ile İZAM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Nisan 2016 | 03:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birini, gönderme, yollama. İLE Olduğundan büyük gösterme, büyütme, abartma. )

-@ KAPSAM ile İSTİAP
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2016 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İçine alma, içine sığdırma. )

-@ ÖĞRETEN ile/ve/||/<>/> ÜRETEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNTAÇ ile İNTİHA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme. İLE Son, sona erme, sonu gelme. )

-@ İNŞAAT ile İNŞAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapı işleri. | Yapmak, yapım. İLE Koşuk okuma. | Bir koşuğu, bir yazın yapıtını, topluluk önünde, yüksek sesle ve gerektiği biçimde okuma. )

-@ TOPLUMU:
"DÜZENLEME"
ile/ve/değil/yerine DAVET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİSİPLİN:
GÖVDEDE
ve/||/<> AKILDA ve/||/<> DUYGUDA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Spor. VE/||/<> Felsefe. VE/||/<> Sanat. )

-@ ARINMA ile/< ELEŞTİRİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN:
KÂR VAROLANI
ile/değil/yerine DEĞERLER VAROLANI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREŞİM(TEVHİD) ve/||/<>/>/< KUŞKUDAN KURTULMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2016 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMTİNA ile İMTİSAL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaçınma, sakınma, çekinme. İLE Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma. | Alınan buyruğa tümüyle uyma. )

-@ İMALE ile İMALE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tarafa yatırma, eğme. İLE Kısa okunması gerekirken, ölçüye uydurmak için heceyi uzun okuma. )

-@ VUSLAT ile İLTİSÂK[< LÜSÛK]
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2016 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeye ulaşma/yetişme. | Kavuşma. İLE [Sevgiliye] Kavuşma, birleşme, bitişme. | [tıp] İki örgenin birbirine yapışması. )

-@ VAROLAN ile/ve/<> OLANAKLI ile/ve/<> OLASILIKLI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEMİYETÇİ BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> STRATEJİK BAKIŞ/ANLAYIŞ ile/ve/<> FARKLI BAKIŞ/ANLAYIŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÖNÜŞÜM ile/ve/||/<>/> "SIÇRAMA"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2016 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SONA BAKMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< YOLA BAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Nisan 2016 | 05:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇALIŞMAMAK değil/yerine/>< (B)AĞ KURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMEL DEĞERLER ve/||/<>/< TEMEL ÇELİŞKİLER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2016 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NOKTA ve/||/<>/> DÜZLEM ve/||/<>/> ALAN ve/||/<>/> ŞEKİL
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Nisan 2016 | 01:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTENÇ/İRÂDE:
UZAK
ile/ve/||/<>/> ORTA ile/ve/||/<>/> YAKIN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Nisan 2016 | 11:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El. İLE/VE/||/<>/> Dil. İLE/VE/||/<>/> Bakış. )

-@ ÖLÇÜSÜZLÜK ile/ve/değil/||/<> "GEMSİZLİK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANATÇIDA:
KAPRİS
ve/||/<> KİBİR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Yakışır" )

-@ HUZURSUZLUK >< UYGARLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Nisan 2016 | 10:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHTİMAM[< HEMM] ile/ve/||/<> İTİNÂ[< UNİYY]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2016 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkatle, çabayla çalışma, özenle iş görme. İLE Çok dikkat etme. )

-@ "ÇIKIŞ" ile/>< "ÇÖKÜŞ"
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DARILMA ile/değil/yerine/>< DAYANMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Nisan 2016 | 18:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞIRI değil/yerine/>< BAŞARI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEŞVİK ile/ve/<> CEVAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 10:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜNLÜK KONUŞMALARIN SIRADANLIĞINDA/YALINLIĞIYLA:
AMAÇLI
ile/ve/||/<> BİLEREK ile/ve/||/<> BİLMEDEN ile/ve/||/<> BÜTÜNLÜKLÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 08:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Reklam. İLE/VE/||/<> Evlilik. İLE/VE/||/<> Dostluk. İLE/VE/||/<> Sanat. )
( Kitlelere "oynanıyorsa". İLE/VE/||/<> Saygıyla bütünleşilecekse. İLE/VE/||/<> Sevgiyle yaklaşılıyorsa. İLE/VE/||/<> Susulabiliyorsa. )
( )

-@ CAZİB ile/ve/<> MUZİB
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 07:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KAYBOLMAK" ile/ve/değil/yerine/<>/> "KAPILMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 07:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇ VE DIŞ (BİLİNCİ):
HAYVANDA
ile İNSAN'DA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktur. [Birdir!] İLE Vardır. )

-@ BÜTÜNLÜK ve/<> IŞILTI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELENEK ile/ve/<> MODERNİTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENMEK ile/ve/<>/> "KALPTE BULMAK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "AYAK BASMAK" ile/ve/<>/> "ADIM ATMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2016 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ STAR ile/ve/değil/yerine/||/<>/> EFSANE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2016 | 00:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hem işinde, hem de magazinde "iyi olan." İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> İşinde iyi olan fakat magazinde "kötü olan." )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Yaşar... | Şair Sanatçımız, Yaşar... | Radyo Programı - Nisan 2016 )

-@ MECAZ ile İHAM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 07:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kuruntuya düşürme. | İki anlamı olan bir sözcüğün, akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması sanatı. )

-@ DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNDEMİÇ[Ar.] değil/yerine/= İÇKİN
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2016 | 06:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN
ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2016 | 14:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ" değil
DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( Bu takvimi, şu html kodunu yapıştırarak da istediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz...
< iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?src=bnu9bqjgmq24m6ciq9cr2q5ne0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Istanbul" style="border: 0" width="600" height="600" frameborder="0" scrolling="no"> )

-@ SÖZ ve/||/<>/>/< ÜMİT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sözün eşiği, ümidin eşiğidir. Bir yerde, söylenilecek söz var ise orada, ümit var demektir.
Sözümüz, ümidimizdir... )

-@ İCAZ ile/ve/||/<> İCÂZET
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Az sözle çok şey anlatma. İLE/VE/||/<> İzin, onay, onaylama. )

-@ İNFÂK ile/ve/||/<> İBZÂL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2016 | 17:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Esirgemeden, bol bol verme, kullanma, yapma ya da söyleme. )

-@ ÖZGÜRLÜK ile/ve/||/<> SÖZGÜRLÜK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI ile/ve/||/<> "İDRAK YOLLARI HASTALIKLARI"
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gövdede. İLE/VE/||/<> Zihinde. )

-@ ENGEL OLMAK değil/yerine TEŞVİK ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞİM/DEĞİŞİM:
YUKARIDAN, AŞAĞI
ile/ve/değil/yerine/||/<> İÇTEN, DIŞA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE
değil/yerine "AYIL!" DİYE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAPMA ile/değil KAYMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRCÂ ve/||/<>/>/< İCRÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2016 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönmek. VE/||/<>/>/< Uygulamak/eylemek/işlemek/yürütmek. )

-@ BELİRLEYİCİLİK ile/ve/<> OYALAYICILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EK ile/ve/<> ÖRNEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ile/ve/<> ÖZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİÇİM ile KİP
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NÖTR ile SAYDAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 14:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖNÜLLÜ ile/ve/||/<> GÖNÜL VEREN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2016 | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NESNE ile/ve/değil/yerine/<>/>< KAVRAM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yıkılabilen ve yıkanabilen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>< Yıkılamayan ve yıkanamayan. )

-@ (")SORUN(") ile/değil/yerine FARK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REHÂVET değil/yerine/>< CESÂRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2016 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CEBR ile/ve/değil/yerine/<>/< CEZB
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçsel. )

-@ SAFLAŞMA ile/ve/değil/yerine/<> YALINLAŞMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇABUK ile/değil/yerine BİLENMİŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SABRI OLMAYAN ile/ve/değil/yerine/>/<>/>< RÂZI OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İntizar eden. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/>/<>/>< Zevk eden. )

-@ DAYANÇ/SABIR:
SÜREYE
ile/ve/değil SÜRECE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVGİ ve/||/<> SÜCÛD
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 02:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKDİR ile/ve/<> TEŞHİS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İFŞÂ ile/ve/<> KEŞF
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varoluş. İLE/VE/<> Şuur. )
( Yukarıdan aşağı.[İNZAL] İLE/VE/<> Aşağıdan yukarı.[URÛC] )

-@ BİLGİNİN:
ELDE EDİLİŞİ
ile/ve/||/<> İFADE EDİLİŞİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 03:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇIKLIK ile/ve/<> GÖRÜNÜRLÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 03:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YENİLİK ile/ve/||/<> DEVRİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ [BU/ŞU/O] ANLAMI:
"TAHSİL ETMEK"
ile/ve/||/<>/>/< ZEVK ETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKİKAT BİLGİSİ ile/ve/||/=/<>/>/< KENDİNİN BİLGİSİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mart 2016 | 00:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİYLE:
DOLAN
ile/ve/||/<> DOYAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2016 | 23:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRULUK ile/ve/||/<>/>/< YARDIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2016 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN:
BİLGİSİZLİĞİNİN ESİRİ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
BİLGELİĞİNİN ESERİ

[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2016 | 21:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞRENME:
ZAMANINDA
ile/ve/||/<> OTORİTEDEN ile/ve/||/<> DENEYEREK ile/ve/||/<> HAYATTAN ile/ve/||/<> HAYATTAN BİLE (ÖĞRENEMEME)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mart 2016 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İndirimli fiyattan. İLE/VE/||/<> Özgürlük bedeliyle. İLE/VE/||/<> Etiket fiyatından. İLE/VE/||/<> Gecikme zammıyla. İLE/VE/||/<> Boşa geçmiş, koskoca bir yaşamla. )

-@ "SAHİP OLMAK" ile/değil/yerine "ŞAHİT OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mart 2016 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖBÜRLENME! ve KİBİRLENME! ve KÖPÜRME! değil/yerine/>< ABART! ve ÇOĞALT! ve PARLAT!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mart 2016 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ SIFAT-I NOKSAN ile/değil/yerine/||/<>/>< SIFAT-I KEMÂL
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgisizlik/cehalet. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Bilgililik/bilgelik. )
( Cehl. İLE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< İlim. )

-@ NAKŞ:
HARF[HRF]
ile/ve/<> RAKAM[RKM]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPLUMSAL GÜVEN ile/ve/||/<> BİREYSEL GÜVEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2016 | 13:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İHLÂS ve/||/<> SEKÎNE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEL değil/yerine YOL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SOY" değil/yerine YOL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2016 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLET ile/ve/<> MEŞRÛ EŞİTSİZLİKLER
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞRUDANLIK ile/ve/<> BİRE BİR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLUŞ ve/||/<> EŞİTLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÖLÜMSELLİK ile/ve/<> GEÇİCİLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞİTLİK ile/ve/değil/||/<> FIRSAT/OLANAK EŞİTLİĞİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 02:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÖDEŞMEK" ile/ve/<> "BOY ÖLÇÜŞMEK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜRÜVVET ve/||/<>/>/< MUHABBET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖYLEYİŞ ile/ve/<> DEĞİNİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK:
İZLENİLEN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞANILAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞK ve/<> AŞKINLIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DUYU/HİS" ile/ve/<> "DEĞER"
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇERÇEVE" ile "PENCERE"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SOYUTLAŞTIRMA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> YAŞAMA GEÇİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Şubat 2016 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ IRAKSAMA ile IRAKSAK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin gerçekleşmesini uzak görmek, olacağına pek inanmamak. İLE Birbirinden gittikçe uzaklaşan ışınlar, çizgiler. )

-@ DEĞİŞİM:
KARARDA
ile/ve/||/<> YAŞAMDA ile/ve/||/<> KİŞİDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2016 | 01:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir sözcükle. İLE/VE/||/<> Bir duyguyla. İLE/VE/||/<> Bir kişiyle[seninle/onunla]. )

-@ HOYRAT[Yun.] ile HOYRAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı. İLE Güneydoğu Anadolu ile Irak Türk bölgesinde, ezgi ile söylenilen mani. )

-@ GAYRET ve/||/<>/< HAYRET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 22:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HORA[Yun.] ile/ve/||/<> HORAN[Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok sayıda kişi tarafından el ele tutularak oynanan bir halk oyunu. İLE/VE/||/<> Horon. Doğu Karadeniz bölgesinde, kemençe ile oynanan halk oyunu. )

-@ EZBER ve/||/<> İTİRAZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 09:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞUK ile HEZELAr.]/HEZLİYAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Şaka, alay, mizah. | Bir koşuğu ya da koşuk parçasını, şakalı bir anlatıma çevirme. / Hezel türünde yazılmış koşuklar. )

-@ DİKKAT ÇEKMEK ile/ve/değil/yerine/<> DİKKAT ETMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DESTEKLEME ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LÂTİF ve/||/<> ZARİF
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL ile/ve/||/<> FİKİR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varolanları[mevcudu] bilmek. İLE/VE/||/<> Varlığı[vucudu] bilmek. )

-@ SÜS ile/ve/değil/yerine/||/<> ESTETİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞILIK ile/ve/değil/<> IŞILTI
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇAĞRIŞIM ile/ve/<> BAĞLAM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK ile/ve/<>/>< YÜCELİK
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2016 | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hz. Muhammed. İLE/VE/<>/>< Hz. Âlî. )

-@ "AKILLANMAK" ve/||/<>/< "AKIL ALMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRTİBÂ ile İRTİBÂT[< RABT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2016 | 13:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baharda, güzel bir yerde oturma. İLE Bağlanış, rabtedilme. | İlgi, ilgili olma. | Bağlantı, belirtilerin birbirini tutması. )

-@ KENDİNİ/BİRİNİ "DEĞERLENDİRİRKEN":
SAHİP OLMADIKLARI(N) İLE
ile/ve/değil/yerine/||/<> SAHİP OLDUKLARI/N İLE NELER YAPTIĞI(N)/YAPABİLDİĞİ(N)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞARET PARMAĞIYLA GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine/|| AYAK İZİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Şubat 2016 | 21:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÜL OLMAK" ile/ve/||/<> "GÜL OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 13:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nefsini yakarak. İLE/VE/||/<> İyilik yaparak. )

-@ YATKIN/LIK ile/ve/||/<> YETKİN/LİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUMSUZ ile/ve/değil/||/<> UYUMSUZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2016 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇERLİLİK ve/||/<> TUTARLILIK ve/||/<> TARİHSELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRME ile/ve/<> TAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOZMADAN ile/ve/değil/yerine/<> KORUYARAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ocak 2016 | 19:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZEKÂ:
(HIZLI) (İSÂBETLİ) "BİRLEŞTİRME/BAĞLANTILANDIRMA/KESKİNLEŞTİRME" BİLGİSİ
ile/ve/değil/||/<> AYIRMA BİLGİSİ/YETİSİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 09:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HECCAV[Ar.] değil/yerine YERGİCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 09:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİNİN:

GÜVENİLİRLİĞİ
ile/ve/<> ZORUNLULUĞU
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NESNE:
BİLİMDE
ile/ve/<> SANATTA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıdan, içeri yönelik. İLE/VE/<> İçeriden, dışarı yönelik. )

-@ BEYİN:
YANSITICI
değil/yerine YARATICI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZGÜRLÜK ve/||/<>/>/< ÖZELEŞTİRİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 00:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞUM VE ÖLÜM:

1'ER KERE
ile/ve/değil/<>/> 2'ŞER KERE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ocak 2016 | 07:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [doğum] Anadan. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Babadan. )
( [ölüm] Ölünce. İLE/VE/DEĞİL/<>/> Ölmeden önce. )
( Beşer. İLE/VE/DEĞİL/<>/> İnsan. )

-@ DEPRESYON ile MUTSUZ OLMA
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2016 | 00:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KİŞİLİK ve/||/<>/>/< ONUR
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 13:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANATIN ÖLÜMÜ ile ÇIRAĞIN ÖLÜMÜ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ocak 2016 | 00:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Çırak, ustasını ...] Sollamazsa. İLE Hatalı sollarsa. )

-@ HAL ile HAL ile HAL[Fr. < Cerm.] ile HAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2016 | 15:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum. | Davranış. | Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman. | Güç, kuvvet, takat. | Kötü durum, sıkıntı, dert. İLE Genellikle üstü kapalı pazaryeri. İLE Çözme, çözülme eritme, karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varm.a İLE Tahttan indirme. )

-@ HAKKÂK değil/yerine/= OYMACI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2016 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oyma/hak işleri yapan zanaatkâr. )

-@ HAK ile HAK ile HÂK[Fars.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2016 | 15:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüze. | Türenin[tüzeye/hukuka uygunluk] gerektirdiği ya da birine ayırdığı şey, kazanım. | Dava ya da savda gerçeğe uygunluk, doğruluk. | Geçmiş ve harcanmış emek. | Emek karşılığı ücret. | Doğru, gerçek. İLE Maden, ağaç, taş üzerine, elle yazı ya da şekil oyma. İLE Toprak. )

-@ YENİDEN ÜRETMEK ile/ve/<> ÇOĞALTMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 23:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ ile/ve/<>/> ÇOĞALMA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 23:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eleştiril(e)meyen şey, çoğal(a)maz. )

-@ HAİLE[Ar.] ile/değil/yerine ÜZÜCÜ/AĞLATICI
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ocak 2016 | 04:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok acıklı olay. | Koşuk biçiminde yazılmış ağlatı. İLE ... )

-@ KALP (İLE) ve/||/<> DİL (İLE)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkrar. VE/||/<> Tekrar. )

-@ "PROTEST" (TUTUM/TAVIR) değil/yerine TEPKİCİ/TEPKİSEL (TUTUM/TAVIR)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REDDETME ile/ve/değil/yerine/<>/> YADSIMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 03:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SINIR ile/ve/değil/yerine/<> ÇARE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2016 | 04:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çare/ler... [için burayı tıklayınız] )

-@ SINIR ile/ve/<> DİP
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2016 | 01:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "NEYİ KAYBETTİK?" değil/yerine BAŞKALARI, BİR ŞEYLERİ İNŞÂ ETTİ, ETMEYE DEVAM EDİYOR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ DANS ile HABANERA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 03:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çok kıvrak bir Küba dansı. | Bu dansın müziği. )

-@ KOŞUK ile GÜZELLEME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Aralık 2015 | 03:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Halk yazınında, konusu sevi olan, lirik bir koşuk türü. | Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi. )

-@ [HANGİ]
(")HAKLA?(") (HİZMET)
ile/ve/değil/yerine/||/<>
AKLA? (HİZMET)

[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2015 | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEYİN:
ÜRETİCİ/ÜRETEÇ
ile/ve/||/<> YANSITICI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Aralık 2015 | 04:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEŞEBBÜS ile/ve/||/<>/> TESADÜF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2015 | 12:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Teşebbüs etmezsen, tesadüf etmez. )

-@ ZORLAMA ile/ve/||/<> ABARTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2015 | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NEY ile GİRİFT[Fars.]
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 18:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık. | [eski güzel yazı sanatında] Boş yer bırakmayacak biçimde, iç içe istif edilmiş yazı. | Türk müziğinde kullanılmış, neye benzeyen bir çalgı. )

-@ DOĞRU ile/ve/<> TÜMEL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 02:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAKDİR ile/ve/||/<> TASARRUF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 02:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLASEBO (ETKİSİ) ile/ve/<>/>< NOSEBO (ETKİSİ)
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2015 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Memnun edeceğim." İLE/VE/<>/>< "Zarar vereceğim." )

-@ DİNLE! ve/||/<> YÜZLEŞ! ve/||/<> ANLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2015 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [yoksa] Dilin, seni sağır eder. VE/||/<> Kalbin, seni eser eder. VE/||/<> Zihnin, seni deli eder. )

-@ ŞİİR:
SANATTA
ile/ve FELSEFEDE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2015 | 02:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En üstte. İLE/VE En altta. )

-@ HZ. İBN ARÂBÎ ve/||/<> AZİZ PAVLUS (SEYAHATNÂMELERİ)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2015 | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLMADAN ÖNCE OLSUN DİYE ve/||/<> ÖLMEDEN ÖNCE ÖLSÜN DİYE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2015 | 15:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GENELME ile GENELEME ile GENELLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2015 | 03:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genişleme. İLE Bir düşüncenin, farklı sözlerle, yeniden/tekrar anlatılması. İLE Bir ya da birkaç özel/tekil veriyi/durumu, herşeyi/herkesi katarak ve tek bir şeye indirgeyerek açıklamaya çalışma "iddiası"/zayıflığı.[Tüm genellemeler, yanlıştır! Bu bile!] )

-@ ZANN ile/ve/||/<>/>/< "EZBER/KALIP"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RESİM/KALEM ile FÜZEN[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 02:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem. | Bu kalemle yapılmış resim. )

-@ ZARARLI SABİT GELENEĞE SAPLANMA değil/yerine/>< YARARLI SABİTİN TAKLİDİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İSTEK/TAMAH ile/ve/değil/yerine/>< KANAAT
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zahmet. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/>< Rahatlık. )

-@ "AŞIRI ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK" ile/ve/<>/>/< YAĞCILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÇIRPINMA" ile/ve/<> "CANLANMA"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİNİN/ULUSUN:
TOPRAĞI
ile/ve/||/<>/> BİNASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2015 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ümit. İLE/VE/||/<>/> Çalışma. )

-@ AŞKLA ve/||/<> SEVGİYLE ve/||/<> MUHABBETLE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2015 | 15:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğ(ur)mak. VE/||/<> Büyü(t)mek. VE/||/<> Geliş(tir)mek. )

-@ AKLEDİLEBİLİRLİK ile/ve/<> EBEDİLİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2015 | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVRİLE DEVRİLE ile/değil/yerine/||/<>/> EVRİLE EVRİLE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2015 | 05:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇERÇEVE ile/ve/<> YÖRÜNGE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 20:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞATILMIŞLIK ile/ve/||/<> ÇARESİZLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜSTLENME ile/ve/||/<> KABULLENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> ÖLÜMSÜZLÜK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAYIT ile SINIR
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİ KULLANMAK ile/ve/||/<> YARARLANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2015 | 19:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOK KULLANIM ile/ve/değil/||/<> KÖTÜ KULLANIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2015 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEHÂ ile/ve/|/<>/>< DELİLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisinin arasında, çok ince bir çizgi, aralık vardır. )

-@ ESTETİK ile/ve/||/<> BAKIŞIM(SİMETRİ)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2015 | 02:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPAY ile/ve/değil/<> KURGU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Aralık 2015 | 03:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKLININ BAŞINA GELMESİ ile/değil/yerine/>< AKLI BAŞINDA DAVRANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 14:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇÖZÜM ile/ve/||/<> DÜZENLEME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİ ile/ve/||/<>/> İZ
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABUL ile/ve/değil/<> İÇSELLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Aralık 2015 | 11:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALINLIK ile/ve/||/<>/>/< ŞIKLIK
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 03:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖZ ve/||/<>/>/< AKIL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2015 | 02:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göz, odur ki; dağın arkasını göre! VE/||/<>/>/< Akıl, odur ki; başına geleni/geleceği bile! )

-@ KONUŞMAYA DEĞER KİŞİLERLE KONUŞMAMAK ile/ve/<> KONUŞMAYA DEĞMEZ KİŞİLERLE KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Kasım 2015 | 04:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişileri kaybettirir. İLE/VE/<> Söz(cük)leri kaybettirir. )

-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> AKTARIM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Kasım 2015 | 17:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABUL ile/ve/||/<>/>/< İTİBAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Kasım 2015 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/>/< Saygı gösterme. | Önem verme. | Onur/şeref, haysiyet. | Bir şeyin, gerçek değil kararlaştırılan değeri. | İbret alma. | [ticaret] Söz ya da imzanın değeri. [İng./Fr. CREDIT] | Değer. )

-@ KOPYA değil/yerine EŞLEM
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Kasım 2015 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN (")ÜSTÜNLER/BÜYÜKLER("):
AHMAKLIK/HAMÂKAT ve KENDİNİ BEĞENMEK
değil/yerine AKIL ve İYİ HUY
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoksulluğun. VE Korkulacakların. DEĞİL/YERİNE Zenginliğin. VE Beğenileceklerin. )

-@ NEFSİNİ:
"SİLEN"
değil/yerine/>< BİLEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 20:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DIŞLAMA! ve/||/<> YARGILAMA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLMEK(İLİM):
DİL
ile/ve/||/<> KALP ile/ve/||/<> GÖVDE
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Kasım 2015 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zikreden. İLE/VE/||/<> Şükreden. İLE/VE/||/<> Sabreden. )

-@ BİLMEMEK ile/ve/değil/<> KABUL ETMEMEK/"EDEMEMEK"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2015 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESNEK/LİK ile/ve/<> GENİŞ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "... ANLAMINDA" ile/ve/<> "... ORANINDA"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EPOPE[Fr. < Yun.] değil/yerine DESTAN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞUK ile EGLOG[Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kısa, kır koşuğu. )

-@ EDÂ ile EDÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 12:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Davranış, tavır. | Naz, işve. | Anlatış yolu. İLE Verme, ödeme. | Namazı kılma, yerine getirme. )

-@ "MEYDAN/CANINA OKUMAK" değil/yerine/>< KİTAP OKUMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKİKAT:
ÖĞRENİLEBİLİR
fakat ÖĞRETİLEMEZ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belki. FAKAT Asla! )

-@ VAZGEÇ! ile/ve/||/<> VAZGEÇME!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyadan. İLE/VE/||/<> Kendinden! )

-@ BARDAK ile/ve/değil SÜRAHİ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Derin olan, dolu olan, usta olan, boyun büker/bükmelidir! Çırak değil! )

-@ "KARŞITLIK" değil/yerine/>< ZEKÂ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük, zekânın zayıflığındandır. )

-@ İCBÂR ile/değil/yerine İTİBÂR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 07:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAĞLANTI":
"BULMAK"
ile/ve/<>/> "KURMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ekim 2015 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZÂN ve/<> FERÂSET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 20:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UYARICI ile/ve/<>/> UYANDIRICI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ekim 2015 | 18:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANATIN:
DİLİ
ile/ve/değil/<>/< ARACI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2015 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİRİCİKLİK ile/ve/<> FARKLILIK
[Bölüm: oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ekim 2015 | 20:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEÇ TANIMA/ANLAMA! değil/yerine GENÇKEN TANI/ANLA!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ekim 2015 | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAÇMALIK" ile/ve/değil/yerine/<> ÇELİŞKİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KASIT ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2015 | 15:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖYKÜNME ile/ve/değil/<> ETKİLENME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ekim 2015 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İÇERİK ve/||/<> BİÇİM ve/||/<> TEKNİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ekim 2015 | 19:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL HOCASI ile/ve/değil/<> ESİN KAYNAĞI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 20:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATIŞMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< ÇALIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İNDİRGEMECİLİK" >< ÇEŞİTLİLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂFÂKÎ ile/ve/<> İZÂFÎ ile/ve/<> KEYFÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHSELLİK ile/ve/<> KATMANLILIK
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZDEŞLİK ile/değil İÇİÇELİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPTIRIM ile/ve/değil/yerine/<> DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2015 | 12:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TERK ile DERK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 13:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bırakma, ayrılma. | Vazgeçme. | Bırakma, ihmal etme. İLE Anlama, kavrama. )

-@ İŞE YARAYAN ile/ve/değil/||/<>/< İŞ GÖREN
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2015 | 03:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAPINMA ile/ve/<>/> ADANMA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2015 | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dinde. İLE/VE/<>/> Sanatta. )

-@ "SANATÇIYIM" DİYEBİLMEK İÇİN:
USTANI GEÇECEKSİN
ve/||/<>/> SENİ GEÇECEK BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEKSİN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2015 | 10:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZLÜK ÇALIŞMASI/OKUMASI:
HERKESİN HARCI
ile/ve/değil/||/<>/< HERKESİN İHTİYACI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2015 | 22:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KOŞUL ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ÖNCELİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2015 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Eylül 2015 | 23:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞİTLİK ADÂLETİ ve/||/<> ONUR ADÂLETİ
[Bölüm: tuze] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2015 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜMİT ve/||/<>/>/< ONUR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2015 | 15:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ USSAL ile/ve/||/<> KAVRAMSAL
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKAL ile/ve/||/<> AKIL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçten. İLE/VE/||/<> Dıştan. )

-@ YÜKÜMLÜLÜK ve/||/<> ÖZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "EŞİTLEME" ile EŞDEĞERLİLİK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖSTERMEK ile/ve/||/<> TANITMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ULAŞMAK ve/||/=/<>/< ÜLEŞMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ağustos 2015 | 08:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RENOIR ile MANET
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2015 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [resim] Işıklı ve parti katılımcılarının mutlu olduğu bir ortam ise. İLE Işıklı ve parti katılımcılarının mutsuz olduğu bir ortam ise. )

-@ BRUEGEL ile BOSCH
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2015 | 00:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [resimde] Normal işlerle uğraşan çok fazla kişi varsa. İLE Yine çok fazla insan varsa fakat kişiler, çılgınca şeyler yapıyorlarsa. )

-@ "YORUM"(KEYFİYET / LÂF | KÜFÜR | HERZE) ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2015 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOŞ ile/değil/yerine/>< HOŞ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Ağustos 2015 | 23:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANIN:
İÇİNİN(ZİHNİNİN) "BOŞLUĞU"
ve/||/<>/>/< DIŞIN/DIŞARIDAKİLERİN "ÖNEMİ"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ağustos 2015 | 01:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2015 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KÖTÜMSER/LİK" >< "İYİMSER/LİK" ile/değil/yerine/>< GERÇEKÇİ/LİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2015 | 22:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [sadece] Tüneli "görür". >< Tünelin sonundaki ışığı "görür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tünelle birlikte, ışığı ve gelebilecek treni görür. )

-@ TELA'SÜM ile TELÂZUM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yanıt verilecek yerde veremeyip kekeleme. | Saçmasapan yanıt verme, kemküm etme. | Dil dolaşma. İLE Birbirini gerektirme ilişkisi. )

-@ EN ... değil/yerine DAHA ...
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 16:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Ya, ya da" düşüncesi/zannı/yüklemesi. DEĞİL/YERİNE "Hem, hem de | Ne, ne de" düşüncesiyle/mantığıyla. )

-@ KENDİNİ ARAMAK ile/ve/<> KALICILIĞINI YAKALAMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ile/ve/<> AŞAMALI BİRLİK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜRETMEK/ÜRETİM ve/||/<> ÜLEŞMEK/ÜLEŞİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Namaz. VE/||/<> Zekât. )

-@ EMEK ve/||/<> SEVİNÇ
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ve/||/<>/>/< BİREY OLMAK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM TEKLİĞİ ile/ve/||/<> GÖRÜNÜŞ ÇOKLUĞU
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM ARAYIŞI ile/ve/<> ANLAM ÇOKLUĞUNA YÖNELME
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2015 | 01:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRMEK/BAKMAK:
"İSTEDİĞİNİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<> İSTEDİĞİN ŞEY İÇİN GEREKEN(LER)İ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2015 | 11:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞİŞİM ile DEĞİŞİNİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 12:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞİN ile DEĞİN ile DEĞGİN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 14:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "...'ya kadar/dek" gibi bir işin/durumun sona erdiği/ereceği zamanı/yeri gösteren sözcük. İLE Sincap. İLE İlişkin, üstüne, ait, dair. )

-@ AMELİYAT:
GÖVDEDE
ile/ve/<> ZİHİNDE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 09:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyutmak gerek. İLE/VE/<> Uyandırmak gerek. )

-@ DAM ile DAM
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yapıları, dış etkilerden korumak amacıyla, üzerlerine yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm. | Toprak damlı ev, küçük ev. | Tutukevi. İLE Dansta, kavalyenin eşi. )

-@ SÜRÜDEN:
AYRILAN
ile/değil/yerine/>< AYRI OLAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Ağustos 2015 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kurt kapar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kurtulur. )

-@ ÇOĞALTMAK ile/ve/<>/> YAYMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2015 | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAZMANIN:
"ZORLUĞU"
ile/ve/değil/<>/< "DOĞUM SANCISI"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ... GİBİ ile ...'YA GÖRE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EĞİTİM ile/ve/||/<> GÖRGÜ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile/ve/değil/<> SÜSLEME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 10:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "HAKSIZLIK" ile/değil BİLİNÇ FARKLILIKLARI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> BAŞLANGIÇ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOKUNMAK ile/ve/||/<> ANLAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOKUNMAK ile/ve/||/=/<> ANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KESİŞİM ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ORTAKLIK ile/ve/<> AYRIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAMAMLAMAK ile/ve/değil/<> SÜSLEMEK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MELEKLERDE:
"KANAT"
değil İLİŞKİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UZANTI ile/ve/<> GÖSTERİM/TEMSİL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZENLİ/LİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜK/LÜ/LÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORKMAK değil/yerine/>< YÜRÜMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yürümeyi gerektiren nedenler, korkmaya neden olanlardan daha fazladır. )

-@ MUTLULUK:
İSTASYON
ile/değil/yerine/>< YOLCULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİDENİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI ile/ve/<> ZİHNİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 08:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [olumlu/olumsuz şekilde] Gözlere yansır. İLE/VE/<> Sözlere yansır. )

-@ ÇIKARDAŞ ile/değil/yerine/>< ANLAMDAŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 18:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞADIĞIN GİBİ "DÜŞÜNMEK" ile/değil/yerine/>< DÜŞÜNDÜĞÜN GİBİ YAŞAMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ ESKİ EŞYA ve/||/<< ESKİ DÜŞÜNCE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 13:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( At! VE/||/<> At! )

-@ EN ACINILACAK "KİŞİ/LER":
[Bölüm: en] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkalarının acılarına kayıtsız kalanlar. )

-@ DÜŞÜNCEDEN DAHA ZARARLI OLAN:
"USTA SALDIRICI"
ile/ve/değil/||/<> ACEMİ SAVUNUCU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 12:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖĞÜT ile/ve/değil/yerine/||/<> (İYİ/YETERLİ/NİTELİKLİ) ÖRNEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yolu, uzundur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Yolu, kısa ve etkilidir. )

-@ KARANLIK ve SÖZ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ağustos 2015 | 12:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçinde, ışık vardır. [görebilen için] VE İçinde, ümit vardır. [duyabilen/dinleyen için] )

-@ KARİKATÜR değil/yerine/= DÜŞÜNÇİZİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYNI DİLİ KONUŞMAK ve/||/<> AYNI DURUMU/HÂLİ PAYLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2015 | 22:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EŞİT/LİK ile/ve/<> UYUMLU/LUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2015 | 05:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇAĞRIŞTIRMA ile/ve/<> DÜŞÜNDÜRME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2015 | 00:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BESLEMEK ile/ve/<> DESTEKLEMEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2015 | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞEFKAT VE NEZÂKET:
GÜÇSÜZLÜK VE ÜMİTSİZLİK
değil KUVVET VE METÂNET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2015 | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜŞÜNMEK ve/||/=/<> GÖRMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2015 | 22:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DÜŞÜNMEK: Görmeyi, yeniden ve tekrar tekrar öğrenmek. )

-@ ORİGAMİ ile/ve KİRİGAMİ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2015 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Katlanarak olanı. İLE/VE Kesilerek olanı. )

-@ YAZAR ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLGE
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2015 | 02:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeylerin üzerine yazar. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> İnsana yazar. )

-@ DÜŞÜNÜR ile/ve/ne yazık ki/> DÜŞÜNÜLENLERİ "DÜŞÜNÜR"
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2015 | 01:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Her uzun dönemde, ancak birkaç kişi. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/> Geri kalanlar. )

-@ SLOGAN[İng.]/KLİŞE değil/yerine/>< DÜŞÜNME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2017 | 00:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kısa ve çarpıcı, propaganda sözü. DEĞİL/YERİNE/>< Düşünülmüş söz. )

-@ ÇARPIŞMAK ile/ve/değil/yerine/>< TARTIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2015 | 10:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİYET ve/||/<> NAZAR ve/||/<> MÂNÂ-İ HARF ve/||/<> MÂNÂ-İ İSİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2015 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ...:
"OLMALI!"
ile/değil OLABİLDİĞİ KADAR(IYLA) OLMALI(/OLABİLİR ANCAK)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ USSAL/LIK ile/ve/<> EVRENSEL/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YÜCE/LİK ile/ve/<> MUTLAK/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Belirlenim. İLE/VE/<> Belirlenimsizlik. )

-@ DERİNLİK ile/ve/<> YAYILIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KABUL" ile/değil/yerine TEMELLENDİRME
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇELİŞKİLİ ile/ve/<> ÇEKİCİ/CÂZİBELİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35904 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUYUSAL ile/ve/<> USSAL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçici. İLE/VE/<> Kalıcı. )

-@ VAROLUŞ'TA:
KUŞKULANILAMAZLIK
ile/ve KANITLANAMAZLIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİÇ VAROLMAMAK değil/yerine "TELEF OLMAK"
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VAROLUŞ ve/<> DUYARLILIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜN/LÜK ve/||/<> GÜVENİLİR/LİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HERŞEYİ KAPSAYICI/LIK ile/ve/değil/<> HİÇBİR ŞEYE İNDİRGENEMEZ/LİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TESÂDÜF ile/ve/değil DIŞLAŞMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz 2015 | 14:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURGU ile "MİMARİ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2015 | 12:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAHFİF değil/yerine/>< TÂZİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz 2015 | 06:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTLULUK:
FİYATI OLANLARLA
değil/yerine DEĞERİ OLANLARLA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Temmuz 2015 | 18:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KUSURSUZLUK" ile/değil/yerine BÜTÜNLENME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2015 | 12:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAPMA ile/değil KUTSAMA
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2015 | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUTSALLAŞTIRMA ile KUTSAMA
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2015 | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZEN GÖSTERMEYE:
ÇALIŞIRIM
ile/ve/<> ÇALIŞAYIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2015 | 21:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEMBEL ile/değil/yerine/>< DERTLİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 20:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uyanık iken uyuyan. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Uykudayken uyanan. )

-@ KÜFÜR ve/||/<> ŞİDDET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 20:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Aklında, düşünce olmayanın dilinde. VE/||/<> Kalbinde, muhabbet olmayanın (b)elinde. )

-@ TOPLAM ile/ve/değil AŞILMIŞ BİRLİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAY ve/<> TASARIM
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 15:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM:
ALGI/DÜZEN
ve/||/<> İMGE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 15:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANSIMA ve/||/<> ANIMSAMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 15:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DÜZELTME" ile/değil/yerine ZENGİNLEŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2015 | 15:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEZGİSEL ile/ve/<> İMGESEL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RAB ile/ve/<>/< RÂBITA
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL:
USTA
ve/<> MÜRŞİD
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Öncelikle, kendi [donanımlı/yetkin] aklın ve kendine! )

-@ AÇIMLAMA ile/ve/<> GÖSTERME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TİYATRODA:
ÇEHOV
>< BRECHT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UĞRAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< DURAK
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2015 | 14:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ...'NIN:
"SUÇLUSU"
ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Haziran 2015 | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ZEMİN" ile/ve/<> BAĞLAM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAF ile/ve/<>/> İMAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 08:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAKİNLEŞME:
AKILDA
ve/||/<> GÖNÜLDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi ile. VE/||/<> Sevgi ile. )
( Elinde getiren, karnında götürür; aklında getiren, gönlünde götürür. )

-@ "YENİLGİ":
"KAYBETTİĞİNDE"
değil VAZGEÇTİĞİNDE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 07:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİH:
"GEÇMİŞ"
değil YARIN
[Bölüm: Tarih] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2015 | 07:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih, geçmiş değil yarındır! )

-@ SANATÇI ile/değil TASARIMCI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SEVGİ ve/||/<> SIĞINMA
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLANLANMIŞ/LIK ile SINIRLANDIRILMIŞ/LIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 23:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CESARET ile/ve/||/<>/>/< TESLİMİYET
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2015 | 12:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> YAYGINLIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs 2015 | 10:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEĞER ve/=/||/<> EMEK
[Bölüm: hizmet] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2015 | 13:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")AŞIRI(") ile/değil/yerine/<> ÖTE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mayıs 2015 | 13:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BİR ARAYA GELMEK" ile/ve/||/<>/> "BİR ARADA DURMAK" ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE ÇALIŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2015 | 11:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başlangıç. İLE/VE/||/<>/> İlerleme. İLE/VE/||/<>/> Başarı. )

-@ SIR ile/ve/<> "KOKU"
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mayıs 2015 | 05:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PLAN ile/ve/<>/> SAHNE ile/ve/<>/> SEKANS ile/ve/<>/> FİLM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2015 | 00:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YOL ile ÇIĞIR
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2015 | 00:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çığın, kar üzerinde açtığı iz. | Hayvanların, gide gele açtıkları ince yol, patika. | İz. | Başkalarının da uyabileceği, yeni bir biçim, yöntem ya da yol. | Büyük hattatların sanat yolu. )

-@ YORUM ile/ve/<>/= ÇEVRİ/TE'VİL[< Ar.]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Mayıs 2015 | 00:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35722 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir söz ya da davranışı, görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme. | Burgaç. )

-@ "KUTSAMA" ile/değil/yerine ANMA/ANLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 22:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KUTSALLIK" ile/ve/değil DUYGU YÜKLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÖDÜN VERMEK" ile/değil/yerine ÖNCELİK YÖNETİMİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 22:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELİŞİGÜZEL "ÇOK ANLAMLILIK" ile/değil/yerine ÇOK ANLAMLILIK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2015 | 20:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPIŞIK ile/değil/yerine BAĞLI
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2015 | 20:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖZLEMLEMEK ile/ve/||/<> "TARTMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Nisan 2015 | 20:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİL ve/||/<> ZİHİN ve/||/<> YAŞAM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2015 | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne ki, dilinde, aynı zihninde; ne ki, zihninde, aynı dilinde! )
( Dil, ne kadar zengin; zihin, o kadar engin. )

-@ HESAPLAMA ile/ve/<> AÇIKLAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURGU ile/ve/||/<> ANLATIM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 01:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKINMA ile/değil/yerine "DİLE GETİRME"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Nisan 2015 | 01:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BELİRTKE ile BELİTKE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 02:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir özlü sözle birlikte kullanılan im. | Soyut bir şeyin, bir kavramın simgesi olan varolan ya da eşya. AMBLEM | Gösterge. İLE Belitler dizgesi. [BELİT/AKSİYOM: Kendiliğinden, apaçık olan ve böyle olduğundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme.] )

-@ BELÂGAT ile/ve/||/<> BEDÂHET
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 00:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. | Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı. Retorik. | Konuya tüm yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlamaya yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıklıktan uzak, düzgün anlatma sanatı. | Bir şeyde, gizli olan derin anlam. İLE/VE/||/<> Besbelli, apaçık olma durumu. | Bir konuda, hazırlıksız konuşabilme yeteneği. )

-@ BARIŞTIRICI ile/ve/||/<> KURTARICI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ZAYIF" ile/değil NAİF
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DAĞILMAK" değil/yerine/>< DALMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2015 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DÜŞÜNMEK" ile/değil GELİŞTİRMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PARA HARCAMAK:
"SAHİP OLMAK" İÇİN
ile/değil/yerine DENEYİM KAZANMAK ÜZERE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2015 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Daha mutlu kılar. )

-@ EKSİK/LİK ile/değil/yerine FARKLI/LIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2015 | 16:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HİTÂBEN ile/değil İTHÂFEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2015 | 22:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK ile/ve/değil/||/<>/< AÇIK KILMAK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2015 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALINTI ile ARAŞTIRMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mart 2015 | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişinin çalışmasını(sözünü/yazısını) "kullanmak". İLE Birkaç kişinin çalışmasını(sözünü/yazısını) "kullanmak". )

-@ ÖZDEŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> KÖRLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLUŞUM ile/ve/||/<> DÜZEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ile İSTİMLÂK[< MİLK]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Bir sözcüğü, tümceyi ya da bunların anlamlarını, olduğu gibi alma/aktarma. İLE Bir yeri satın alma, mülk alma. | Kamulaştırma. Devletin, genelin yararına olarak bir şeyi sahibinden satın alması. )

-@ AKLIN:
DÜZEN VERİCİLİĞİ
ile/ve/||/<> İŞLEM GÖRÜCÜLÜĞÜ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLAM ARAYIŞI ile/ve/||/<> ANLAM VERME
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATIŞMA ile/ve/<> DİDİŞME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİ BAŞINA OLAN ile KENDİNE YETEN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜTÜNLENME ile/ve/||/<> TAMLANMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Mart 2015 | 20:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HALK YÖNETİMİ ile/ve/||/<> ÜNİVERSİTE ile/ve/||/<> TİYATRO ile/ve/||/<> SPOR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İyonya'lıların, insanlığın gelişimindeki önemli katkı eşikleri. )

-@ AÇIK ile/ve/||/<> AYIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞKU ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< EMİN OLMA[İMAN]
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2015 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİ ile/ve/||/<>/> DENEYİM ile/ve/||/<>/> YARATICILIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Mart 2015 | 16:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ BAŞARI ile/ve/||/<>/< ÖTEKİLERİN BAŞARISI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mart 2015 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başarıya ulaşmanın en hızlı yolu, ötekilerin başarısına (da) yardımcı olmaktır. )
( The fastest way to succeed is to help others succeed. )

-@ MÜZEYYEN[< ZÎNET | çoğ. MÜZEYYENÂT] ile MÜZEYYİN[< ZÎNET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süslenmiş, süslü, zînetlendirilmiş. İLE Süsleyen, tezyîn eden. )

-@ MÜZEHHEB[< ZEHEB] ile MÜZEHHİB[< ZEHEB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Altın suyuna batırılmış. | Yaldızlanmış. İLE Altın suyuna batıran, tezhipçi, tezhip eden. | Yaldıza batıran, yaldızcı. )

-@ MÜTEŞÂKÎ ile MÜTEŞÂKİL[< ŞEKL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mart 2015 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Birbirlerine, durumlarından şikâyet edenlerden her biri. İLE Bir şekilde olan, şekli birbirine benzeyenlerden her biri. | Aruz bahirlerinden, fâilâtün mefâîlün mefâîlün vezni. )

-@ TANIM ile/ve/||/<> GÖSTERGE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<> SUYUN KALDIRMA GÜCÜ
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 03:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELEŞTİRİ ile "ALT-ÜST ETME"
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KARŞI ÇIKMAK" ile/değil/yerine ELEŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAREKET ile/ve/||/<> UYUMLULAŞTIRILMIŞ HAREKET
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2015 | 02:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SAHİBİ OLMAK" ile/değil/yerine PARÇASI OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2015 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "...'YA SIĞMAYACAK" ile/değil ... İLE SINIRLANDIRIL(A)MAYACAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mart 2015 | 15:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖZCÜK/LER:
FELSEFEDE
ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> YAZINDA/EDEBİYATTA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kavram. İLE/VE/||/<> Terim. İLE/VE/||/<> Deyim. )

-@ KUTSAL/LIK ile/ve/||/<> GİZLİ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNÂYET ile/ve/||/<> İHTİRÂ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dikkat, çaba, özenme. | İyilik, ihsan, lütûf. İLE Benzeri görülmemiş bir şey yaratma, vucuda getirme/getirilme. )

-@ "SONSUZLUK":
NİCELİKTE
ile NİTELİKTE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2015 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yoktur. İLE Vardır. )

-@ İLKELER ile/ve/||/<>/>< KOŞULLAR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 19:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlkeler, koşullara göre oluşmazlar ve belirlenemezler! )

-@ TAB-I MÜSTAKÎM ve/||/<> AKL-I SELÎM
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 18:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YETERSİZ/LİK ile/ve/<>/> GEÇERSİZ/LİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KORUMA ile/ve/||/<> SÜRDÜRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYÂSET ile/ve/||/<> SİYÂSET(İN) YORUMU
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 03:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAN ile/ve/||/<>/>< OL(MA)MASI GEREKEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 03:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAY/OLGU/DURUM ile/ve/||/<>/>< YADSIMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 02:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YADSIMA ile/ve/||/<> GÖZARDI ETME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAN ile/ve/||/<> ORAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2015 | 02:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜTEKÂSİL[< KESEL | çoğ. MÜTEKÂSİLÎN] ile MÜTEKÂSİR[< KESRET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Üşenen, üşengeç, tembelce davranan, tekâsül gösteren. İLE Çoğalan, çoğalmış, çok, tekâsür eden. | Aruz ölçüsü. )

-@ MÜ'TEFİK ile MÜTTEFİK[< VEFK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 18:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tersine dönen, dönmüş. İLE Bağlaşmış, birleşmiş, antlaşmış. | Düşüncede birlikte olan. )

-@ MÜSTEBDEL[< BEDEL] ile MÜSTEBDİL[< BEDEL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değiştirilmiş, istibdâl edilmiş. İLE Değiştiren, istibdâl eden. )

-@ MÜSTAHREC[< HURÛC] ile MÜSTAHRİC[< HURÛC]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 15:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çıkarılmış, bir şeyden çıkarılmış, alınmış, bir kitaptan alınmış, istihrâç edilmiş. İLE Çıkaran, istihrâc eden. | Simgeden, anlam çıkarma gücünde olan. )

-@ MÜSEMMEN[< SEMN] ile MÜSENNEM
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sekiz renkli. | Sekizli, sekiz parçadan oluşan. | Sekizgen.[Fr. OCTOGONE] | Değer biçilmiş ya da biçilen değer karşılığında satılmış şey. | Sekizer mısrâlı bendlerden oluşan şiir/nâzım. İLE Ev çatısı şeklinde olan. | Kabartma, kabartmalı olarak hakkedilmiş olan. )

-@ MÜSEBBA'[< SEB] ile MÜSEBBAA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yedili, yedi bölümden oluşan. | Yedigen.[Fr. HEPTAGONE] | Her beytine aynı ölçüde ve tek sayılı dizeyle aynı uyakta beş dize eklenen gazel, kâside. İLE Yedi kere okunması gereken dua. )

-@ MÜRTECÎ[< RECÂ] ile MÜRTECİ'[< RÜCÛ] ile MÜRTECİL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Umucu, uman, ümitli, irticâ eden. İLE Geri dönen, irticâ eden. | Gerilik, geriye dönme taraflısı. İLE Düşünmeden, irticâlen, hemen söz ya da şiir söyleyen, hazırcevap. )

-@ MÜRÂCAA ile MÜRÂCAA(T)[< RÜCÛ | çoğ. MÜRÂCAÂT] ile MÜRÂCAHA[< RÜCHÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 14:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sorulu yanıtlı olarak, karşılıklı konuşma biçiminde yazılmış şiir. İLE Geri dönme. | Başvurma, danışma, yardım isteme. İLE İyilikte, üstün gelmek üzere yarışma. )

-@ KAYITSIZLIK ile/değil İZLEME / SEYRETME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Şubat 2015 | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ... PEŞİNDE ile/ve/değil/<> ... DERDİNDE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2015 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")UYANMAK(") ile/ve/değil/<> (")GÖZÜN AÇILMASI(")
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Şubat 2015 | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÖNDERME" ile/ve/<> ANIMSATMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2015 | 14:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOPARLANMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> SİLKELENMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Şubat 2015 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "GÖNDERME" ile/ve/değil/yerine BAŞVURU
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Ocak 2015 | 02:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ OLAN ile/ve/||/<>/> OLAĞAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2015 | 23:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KISMEN DOĞRU ile/ve/||/<> ÇARPITMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2015 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KISMEN DOĞRU ile/ve/||/<>/> ABARTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2015 | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAMIN YALINLIĞINDA:
BİLİM
ile/ve/||/<> FELSEFE ile/ve/||/<> SANAT ile/ve/||/<> DİN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2014 | 19:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sınırlar. İLE/VE/||/<> Yorumlar. İLE/VE/||/<> Betimler. İLE/VE/||/<> Kutsar. )

-@ YALAN:
DÜNYADA
ve/||/<> SİYÂSETTE ve/||/<> TİCARETTE ve/||/<> FELSEFEDE ve/||/<> EDEBİYATTA ve/||/<> GAZETECİLİKTE ve/||/<> GENÇLİKTE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2014 | 19:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Vefâ. VE/||/<> Vaad. VE/||/<> Reklam. VE/||/<> Safsata. VE/||/<> Mecaz. VE/||/<> Haber. VE/||/<> Aşk. )

-@ DÜŞÜNMENİN/KONUŞMANIN (OLASI) SONUÇLARINI:
"ÖNGÖRMEK"
ile/ve/değil/yerine/<> "GÖZE ALMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Kasım 2014 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CESÂRET:
SEÇTİKLERİN
değil VAZGEÇTİKLERİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ekim 2014 | 17:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜNEVVER[< NÛR] ile MÜNEVVİR[< NÛR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aydınlatılmış, parlatılmış, nurlandırılmış, tenvîr edilmiş. | Aydın kişi. İLE Aydınlatan, parlatan, nurlandıran, tenvîr eden. )

-@ MÜNAKKAS[< NOKSÂN] ile MÜNAKKAŞ[< NAKŞ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksiltilmiş, tenkîs edilmiş. İLE İşlemeli, resimli, nakışlı, nakş edilmiş. | Renkli dokuma desenlerle süslü kumaşların genel adı. )

-@ MÜMESSEL[< MESL] ile MÜMESSİL[< MESL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Örnek getirilmiş, örnek olarak söylenilmiş, temsîl edilmiş. | Basılmış, tab edilmiş. İLE Benzeten, temsîl eden. | Kitap bastıran. | Biri ya da bir kurum adına hareket eden. | Oyuncu. | Gıdayı eriterek kan ve et yapan. | Sınıfta yoklama yapan ve düzeni sağlayan öğrenci. )

-@ MÜLHİME[< LEHM] ile MÜLİMME[< ELEM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İçine doğduran, ilhâm eden. İLE Felâket. )

-@ MÜLEMMA'[< LEM] ile MÜLEVVEN[< LEVN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2014 | 21:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parlak, telmi' edilmiş. | Alaca, renk renk. | Bir bölümü Türkçe, bir bölümü Arapça ya da Farsça söylenmiş manzûme. | Bulaşmış, sıvanmış. İLE Renkli, renk renk, türlü türlü. | Boyalı, boyanmış. )

-@ ÇEVİRİ ile/ve/<> AKTARIM
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ekim 2014 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile/ve/||/<> SANA AİT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ekim 2014 | 18:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜRESELLEŞ(TİR)ME ile/ve/değil/yerine EVRENSELLEŞ(TİR)ME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ekim 2014 | 00:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANİMASYON ile/değil/yerine CANLANDIRMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Ekim 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DAHA AZ DÜŞÜN! ile/ve/<> DAHA ÇOK DÜŞÜN!
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 17:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Düşündüğün...] Kendini, kötü hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. İLE/VE/<> Kendini, iyi hissettiriyorsa/hissett(ir)diğinde. )

-@ KARAMSARLIK değil/yerine/>< KAVRAMSALLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 17:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAİR ile MÜFLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Birinci sınıf şair. )

-@ MÜESSER ile MÜESSİR[< ESER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendisine bir şey etki/te'sir etmiş olan. İLE İz bırakan, etki/te'sir eden. | İşleyen, kararını yürüten. | Çok duyumsanan, içe işleyen. | Dokunan, dokunaklı. | Yapıt sahibi. | [kimya] Etken. )

-@ MÜELLEF[< ÜLFET] ile MÜELLİF[< ÜLFET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2014 | 16:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kitap olarak oluşturulmuş, te'lîf edilmiş. | Yazılmış, toplanmış. | Bir yazı tarzı. | Uyumlu. İLE Kitap yazan, yapıt/eser sahibi. | Uyum gösteren, imtizâc ettiren. )

-@ MÜCİDD[< CİDD] ile MÛCİD[< VÜCÛD] ile MÜCÎZ[< İCÂZET] ile MÛCİZ[< VECZ, VÜCÛZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok çalışan. İLE Yeni bir şey oluşturan, icâd eden, vücut veren. | Düşünce ve anlam yaratan. İLE İzin veren, icâzet veren. İLE Kısaltan, îcâz eden. | Kısa, toplu. )

-@ MÜCERRED[< TECRİBE] ile MÜCERRİD
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyulmuş, çıplak, tecrîd edilmiş. | Tek, yalnız. | Karışık ve katışık olmayan. | [dilb./felsefe] Yalın, soyut. | Eski yazıda noktasız harflerle yazılmış manzûme ya da mensûre. | Bekâr. | Yalnız, ancak, fakat. İLE Ayıran, tecrîd eden. | Yalıtkan. )

-@ MÜBTEDÎ[< BED | çoğ. MÜBTEDİÎN, MÜBTEDİYÂN] ile MÜBTEDİ'[< BED]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şey öğrenmeye yeni başlayan. Acemi. İLE Yeni bir şey ortaya çıkaran, bir yenilik ortaya koyan. )

-@ MÜBREZ[< BÜRÛZ] ile MÜBRİZ[< BÜRÛZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gösterilmiş, meydana çıkarılmış, ibrâz olunmuş. İLE Gösteren, meydana çıkaran, ibrâz eden. )

-@ MÜBEYYEN[< BEYÂN] ile MÜBEYYİN[< BEYÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meydana çıkarılmış, açıkça söylenilmiş, açıklanmış, açıklayan, bildiren, tebeyyün etmiş. İLE Bildiren, açıklayan, meydana koyan. )

-@ MÜBDİ'[< BİD'AT] ile MÜBTÎ'[< BATÂET] ile MÜBZİ'[< BIZÂA/BIDÂA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Eylül 2014 | 03:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni şeyler bulan, söyleyen, îcâd eden, ibdâ eden. | Din işlerinde bid'at ehlinden olan. | Benzeri görülmemiş şiir söyleyen. İLE Ağır hareket eden, ağır davranıp geciken. İLE Kârı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren. )

-@ MUZA'AF ile MUZÂAF[< ZIF] ile MUZÂF[< ZAYF | çoğ. MUZÂFÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir o kadar daha çoğaltılmış, bir kat daha artmış, taz'îf edilmiş. İLE İki kat, kat kat, katmerli. | Aynı "orta harfi" ile "son harfi", aynı harfin tekrarından oluşan sözcük.[musrir:musirr / müdrir:müdirr | hâdid:hadd] İLE Katılmış, bağlanmış, bağlı, izâfe edilmiş. | [ad takılarında] Belirtilen, başka bir ada katılmış ve onu tamamlamış olan. )

-@ MUTASAVVER[< SÛRET] ile MUTASAVVİR[< SÛRET]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 21:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tasarlanmış, düşünülmüş, tasavvur edilmiş. | Akla gelebilir, olabilir. İLE Tasarlayan, zihninde kurup karar veren, tasavvur eden. )

-@ ŞAŞKIN/LIK ile/değil/yerine AŞKIN/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 18:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAKINLAŞMAK ve/||/<> YALINLAŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2014 | 18:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (DAHA) ("ÜST") GÜCE[OLANAKLARA/KİŞİLERE] TAPARLIK ile/ve/değil/yerine/||/<> ÖYKÜNME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2014 | 21:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşük bilgi/bilinç seviyesindeki ya da çıkarcı kişilerin(zihinlerin), iyiliğ(in)e yönelimde, güdülenmesini ve kötülüğ(ün)e başvurmada da kendini tutmasını sağlatan en etkili/etkin iki durum/tutum. )

-@ ZENGİN/LİK ile/ve/değil/yerine/||/< ENGİN/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2014 | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DEĞİŞİK AÇILARDAN/YÖNLERDEN" değil ÇEŞİTLİ AÇILARDAN/YÖNLERDEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2014 | 15:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARANLIK ile/değil/yerine/>< IŞIK
[Bölüm: Doga] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 02:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görmek istemeyenler için. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Görmek isteyenler için. )

-@ BULUNÇ/VİCDAN ve/||/=/<> TARİH
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 01:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişide. VE/||/=/<> Toplumda. )

-@ BOZMA değil/yerine/>< DÜZELTME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2014 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "PİS" ile/değil BİZ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2014 | 10:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MANTIK ile/ve/<>/< HAYAL GÜCÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Eylül 2014 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( A[/B/C/...Y/Z] noktasından, B[C/D.../Y/Z] noktalarına [belki/bazen/biraz] götürür. İLE/VE/<>/< Her yere götürür. )
( Çeperdeki 360 dereceden, birine/birkaçına götürür. İLE/VE/< 360 dereceyle, eşit aralıkta bulunan merkez(in)e götürür. )

-@ MUSARRA'[< SAR] ile MUSARRAH[< SARÂHAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki mısrası uyaklı olan beyit. İLE Açıkça söylenilmiş, belirtilmiş, apaçık. )

-@ MURASSA' ile MURASSAS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değerli taşlarla bezenmiş. | İki mısrası ya da iki fıkrası, sözcük sözcük birbiriyle aynı ölçü ve uyakta olan söz/beyit. | Bir yazı tarzı. | [müzik] Irak perdesiyle geveşt perdesi arasında bir perde adı. İLE Kalay ya da kurşunla kaplanmış. | Lehimlenmiş. )

-@ MURAKKA'[< RUK'A] ile MURAKKAA/T
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Terkî edilmiş, yamanmış, yama vurulmuş, yamalı. İLE Hattat meşknâmesi. Birbiri üstüne yapıştırılarak mukavva gibi olmuş bir kâğıt üzerine yazılan meşk, güzel yazı örneği. )

-@ MURÂBAA[< RAB] ile MURÂBAHA[< RİBH] ile MURABBA'[< RUB] ile MURABBÂ
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 15:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazlığa çıkmak üzere sözleşme yapmak. İLE Malı, kâr ile satma. | Tefecilik, yasaların üstünde, aşkın faiz alma. İLE Dörde çıkarılmış, terbi' olunmuş. | Dörtlü, dört şeyden olma. | Dört köşeli. | Kare. | Dört mısralık kıtalardan oluşan manzume. | Kenzî Hasan'ın edvarında geçen makam.[1700] İLE Terbiye edilmiş. | Kaynayıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlısı. )

-@ MUNSALİH ile MUNSARİH[< SARÂHAT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Barış/sulh üzere olan. İLE Açık, meydanda. )

-@ MUHÂZARA[< HUZÛR | çoğ. MUHÂZARÂT] ile MUÂZALA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hatırda tutulan şeyler. | Edebî fıkralar, öyküler anlatma ve bunlar üzerine konuşma. İLE Bir beyitin anlamını, başka bir beyitle tamamlaması. )

-@ MUHAYYİL[< HAYÂL] ile MUHAYYİR[< HAYRET] ile MUHAYYİR[< HAYR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayal kuran, tahayyül eden. İLE Şaşırtan, hayret veren, hayrette bırakan. İLE İki şey arasında tercih edilmesini serbest bırakan. )

-@ MUHAYYEL[< HAYÂL] ile MUHAYYER[< HAYR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayal kurulmuş, tahayyül olunmuş. İLE Seçmeli, beğenmeye bağlı. | Beğenilmediğinde geri verilen eşya. | Türk müziğinin en eski ve en çok kullanılan makamlarından. )

-@ MUHASSIN ile MUHASSİN[< HASEN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2014 | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kale gibi korunaklı ve sağlam kılan. | Nâmâhremden saklayan. İLE Güzel kılan, güzelleştiren, tahsîn eden. )

-@ AYNI ŞEYE, FARKLI ADLAR KOYMAK ya da FARKLI ŞEYLERE, AYNI ADI KOYMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2014 | 00:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de, yapılmaması gerekenlerdendir. Kavramlar, durumlar, olay ve olgular arasındaki farkları ya da karıştırılmaması gerekenlerin bilinciyle gerçekleştirilebilir. )

-@ ÖNCÜ ve/||/<> İNCİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2014 | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAZI DEĞERLERİ/İLKELERİ:
"ALMIŞ/ALMAMIŞ" OLMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<> ANLAMIŞ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2014 | 10:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUHÂLLİM[< HİLM] ile MUALLİM[< İLM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sakin. Yavaş kılan, halîm eden. İLE Öğreten, öğretmen, hoca, tâlim ettiren. | Muallim Naci'nin, 1886'da basılmış, Tercemân-ı Hakîkat gazetesinin edebî sayfasındaki şiirlere yazdığı tenkitleri topladığı bir yapıtı. )

-@ MUHALLÂ[< HALÂ] ile MUHALLÂ[< HALÂ/HÂLÎ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Süslenmiş, süs yapılmış, donatılmış, tahliye olunmuş. İLE Boşaltılmış. | Süslenmiş, süs yapılmış. )

-@ MUÂLLAK/A[< ALÂKA] ile MUALLÂKA/T[çoğ. MUALLÂKÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Asılmış, asılı, ta'lîk edilmiş. | Bir yere dayanmadan, havada, boşta duran. | Sürüncemede kalmış iş. | Bağlı. | Açık hece.[bâ] | Bir yazı biçimi. İLE İslâm'dan önce, Arap şairlerinin beğenilip Kâbe duvarına asılmış olan ünlü kasideleri. [7 ya da 9 tanedir] )

-@ Mİ'SÂL ile MİSÂL[< EMSÎLE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ucu uzun ağaç, gelberi. İLE Örnek. | Masal. | Düş/rüyâ. | Benzer, andırır. | Yalnızca ilk harfi[fâsı], harf-i illet olan sözcük.[VASL, VÂİZ, YÜMÜN, MEYSÛR vb.] )

-@ MÎNÂ[< MİYÂNÎ] ile MÎNÂ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Liman. İLE Şarap şişesi. | Şişe, cam, billûr. | Mine, kuyumcuların gümüş üzerine nakş ettikleri lacivert ya da yeşil renkli sırça. )

-@ MİFERR/MEFERR[< FİRÂR] ile MİĞFER[çoğ. MAGAFİR] ile MİHFER[çoğ. MAHÂFİR]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kaçılacak, firar edilecek yer. İLE Savaşta başa takılan demir tas, çelik başlık, tulga. İLE Hattatların, yanlışı kazımakta kullandıkları, bir çeşit kalemtıraş. | Bel, kazma. )

-@ MEYÂSİR[< MEYSERE] ile MEYÂSÎR[< MEYSÛR/E < YÜSR | çoğ. MEYSÛRÂT] ile MEYÂZİR/MEÂZİR[< Mİ'ZER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 16:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zenginlikler. | Sol kanatlar/cenahlar. Ordunun sol kanadı. İLE Kolaylanmış, kolaylatılmış, kolay. İLE Güzel eserler, nişanlar, izler. )

-@ MEVHÛM[< VEHM] ile MEVHÛN
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aslı yokken, zihinde kurulmuş olan, kuruntuya dayanan, vehm olunmuş. İLE Arık, zayıf kişi. )

-@ MEŞK ile MEŞK[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yazı örneği. | Alışmak, öğrenmek üzere yapılan çalışma, alışma/alıştırma. | Yazı ya da müzik dersi. İLE Tulumdan yapılmış su kabı, saka kırbası. )

-@ EKSİK/LİK ile/ve/değil/yerine ÖRTÜK/LÜK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 02:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MUTLAK KABUL ETMEK ile/değil/yerine ÖNEMSEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 02:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇATIŞKI ile/ve/<> ÇALKANTI
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 02:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİKKATE ALMAK ile/ve/<> GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMANA YAYMAK ile/ve/<> SONRAYA BIRAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2014 | 01:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİMLİK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Ağustos 2014 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZGÜNLÜK ile/ve/<> BENZERSİZLİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2014 | 23:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖRÜNÜRLÜK ile/ve/<> SAYDAMLIK
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Ağustos 2014 | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MERÂSÎ[< MERSİYE] ile MERÂRET[< MERSÂ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ağustos 2014 | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ağıtlar, mersiyeler. İLE Limanlar, gemilerin barındığı yer. )

-@ MELÂMİ'[< LEM'A] ile MELÂMÎ[< MELÂMET | çoğ. MELÂMİYYÛN] ile MELÂMİH[< LEMHA]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Parıltılar. İLE Her türlü gösterişten uzak, dünya malından yüz çeviren, dervişliği, rintliği kendine ilke edinen kişi. Melâmiye tarikatından olan.[Hem tarikattir, hem de değildir | Ne tarikat, ne de değildir] İLE Lemhalar[: Bir kez bakma. | Parıltı, parlama.]. | Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. | Güzellik ya da çirkinlik yapıtları. )

-@ "BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ağustos 2014 | 00:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEFRÛZ[çoğ. MEFRÛZÂT] ile MEFRÛZ[< FARZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 01:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ayrılmış, bölünmüş, ifrâz olunmuş. İLE Farz kılınmış. | Varsayılan, farz olunan. )

-@ MEFHÛM ile MEFHÛM[< FEHM | çoğ. MEFÂHÎM]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 00:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kömürleşmiş, kömür olmuş, fahim durumuna geçmiş. İLE Anlaşılmış, fehm olunmuş. | Sözden çıkarılan anlam, kavram. )

-@ MEDRÛK ile METRÛK[< TERK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Ağustos 2014 | 00:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlaşılmış, derk olunmuş. İLE Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmasından vazgeçilmiş. Battal. )

-@ DENEYEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖZLEMLEYEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DİNLEYEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2014 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Aptal/ahmak". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< "Yarı akıllı". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Akıllı. )
( DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYENİ, DİNLERLER]
DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYEN, RAHAT EDER]
DİNLEYEN, DİNLENİR [DİNLEYEN, DİN SAHİBİ OLUR] )

-@ MECMÛ/A[< CEM] ile MECMÛA[çoğ. MECÂMÎ']
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplanmış, biraraya getirilmiş şey, tüm. | Bir yazı şekli/tarzı. İLE Toplanılıp biriktirilmiş, düzenlenmiş şeyler. | Seçilmiş yazılardan oluşturulmuş yazma kitap. | Dergi. )

-@ MECMÂ'[çoğ. MECÂMÎ'] ile MECMAA/MECMÛA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Toplanılacak yer. | Kavuşulan yer, nokta. İLE Toplanılıp biriktirilmiş, düzenlenmiş şeyler. | Seçilmiş yazılardan oluşturulmuş yazma kitap. | Dergi. )

-@ MECÂZ-I MÜREKKEB / İSTİÂRE-İ MÜREKKEBE ile MECÂZ-I MÜRSEL
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzetmenin temel öğelerinden olup yalnız biriyle arka arkaya birkaç benzerlik sıralayarak yapılan kullanım. İLE Bir sözcüğü, gerçek anlamından, mecâzî anlama geçirirken, aradaki ilgi ve ilişkinin benzeyişinden başka bir duruma dayandırılması. )

-@ OYUNA GE(TİRİ)LME! değil/yerine/>< KENDİNE GEL!!!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2014 | 21:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEBSÛS ile MEBSÛS
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 23:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yayılmış, dağılmış, saçılmış, herkese yayılmış, herkesçe duyulmuş. İLE Gösterilmiş. | Açılmış mektup. )

-@ MEÂSİR[< ME'SERE] ile MEÂZİR[< Mİ'ZER]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güzel eserler, izler/nişanlar. İLE Peştemallar. )

-@ "DİZE GELMEK" ile/ve/||/<> DİZ ÇÖKMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi ve zekâ karşısında. İLE Sevgide. )

-@ BULUŞARAK, ANLAŞMAK ile/ve/||/<> ANLAŞARAK, BULUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2014 | 19:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ETKİN ile/ve/<> ETKİLİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2014 | 07:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARAZ[çoğ. EMRÂZ] ile MA'RAZ/MA'RIZ[< ARZ | çoğ. MAÂRIZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hastalık. | [mecaz] Dert, belâ, dayanılması güç durum. İLE Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer. | Bir şeyin bildirildiği yer. | Sergi, meşher. )

-@ MA'NÂ[çoğ. MAÂNÎ] ile MÂNÂ[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Ağustos 2014 | 01:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anlam. | İç, iç yüz. | Düş/rüya. | Akla yakın neden. İLE Eş, benzer. )

-@ MAKTA'[< KIYÂS] ile MAKTAA
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ağustos 2014 | 08:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kesilen yer, bir şeyin kesildiği yer, eski kamış kalemlerin, yontulduktan sonra üzerine yatırılıp uclarının kesildiği, sert ağaçtan ya da kemikten yapılan alet. | [mat.] Kesit. | Bir gazel ya da kasîdenin son beyti. İLE Üzerinde kamış kalemin ucu kesilerek düzeltilen kemik, şimşir ya da madenden yapılmış alet. )

-@ MAHMÛD[< HAMD] ile Mahmûd ile Mahmûd (Kaşgarlı)
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Ağustos 2014 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Övülmeye değer, hamdolunmuş, senâ edilmiş. | Hz. Peygamber'in adlarından biri. İLE Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. İLE Türk bilgini, sözlük yazarı ve edibi. | Dîvân-ü Lügat-it Türk'ün yazarı. )

-@ İRDELEME ile/ve/<> ÇÖZÜMLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2014 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İRDELEMEK ile/ve/> İŞLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2014 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RAHATLAMA ile/ve/değil/yerine/||/<> DENGELE(N)ME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2014 | 01:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEK ile/ve/<>/>< ÇOK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2014 | 01:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşkın. İLE/VE/<>/>< [Doğaya] İçkin. )

-@ MAHÂFİL[< MAHFİL] ile MAHÂFİR[< MİHFER/E]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos 2014 | 02:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Oturulacak, görüşülecek yerler, toplantı yerleri. | Büyük camilerde, sultanlara ya da müezzinlere ayrılmış etrafı parmaklıkla çevrilmiş olan yerler. İLE Hattatların, yanlışı kazımakta kullandıkları, bir çeşit kalemtraş. | Beller. Kazmalar. )

-@ TEVSÎH[< VESAH] ile TEVŞÎ' ile TEVŞÎH[< VİŞÂH | çoğ. TEVŞÎHÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kirletme. | Paslandırma. İLE Süsleme. İLE Süsleme, süslendirme. Süslü giysi giydirme. | Mukayyed kâfiye ile şiir yazma, çifte kâfiye. | Kur'ân-ı Kerîm'i, usûl, âdâb ve erkânı ile okuma. | Mevlîd bahirleri arasında, dînî ve tasavvufî mahiyette kasîde ve beste okuma. | Türk dînî müziğinde bir şekil.[Na't, tekkelerde ve başka yerlerde okunduğu halde, tevşîh denilenler, mevlîd ve mi'râciyye arasında tegannî edilir.] )

-@ TE'VÎLEN[< MEÂL] ile TE'VÎLÎ[< MEÂL]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 17:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Te'vîl ederek, sözü çevirerek. İLE Te'vîl ile ilgili. )

-@ TEVÂZU'[< VAZ | çoğ. TEVÂZUÂT] ile TEVAZZU' ile TEVAZZUH/TAVAZZUH[< VUZÛH | çoğ. TETEBBUÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 16:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Alçakgönüllülük (gösterme). İLE Konulma, konuluş. İLE Açıklanma, açıklığa kavuşma, aydınlanma. )

-@ TEŞBÎ' ile TEŞBÎH[< ŞİBH | çoğ. TEŞBÎHÂT] ile TEŞBÎR
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karnını doyurma, karnı doyrulma. [İŞBÂ'(< ŞİB)] İLE Benzetme, benzetilme. İLE Karışlama, karışlanma. | Endâze vs. ile ölçme. )

-@ TESBÎ'[< SEB] ile TESBÎH[< SEBH | çoğ. TESBÎHÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yedileme, yediye çıkarma. | Önceden söylenilmiş bir manzûmenin her beytinin -matla'da her iki mısrâı ile aynı kafiyede olmak üzere- beş mısrâ eklenerek, yedi mısrâya çıkarılması. İLE "Sübhânallah" sözcüğünü söyleyerek, Allah'a ta'zîm etme. | Tespih. )

-@ TERKİS[< RAKS] ile TERKİŞ[çoğ. TERKİŞÂT] ile TERKÎZ[< REKZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 15:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dans/raks ettirme, oynatma, oynatılma. İLE Sözcüğü süsleme, güzelleştirme. İLE Dikme, yere saplama, kurma. )

-@ ÖZEN ile/ve/||/<>/>/< TUTARLILIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2014 | 14:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZEN/ÖZENME ile/ve/||/<> TERESSÜL[< RESEL]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2014 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<> Yavaş yavaş, dikkatle görme. | Harflerin mahreçlerine ve kısaltılıp uzatılmalarına uyma. )

-@ TERCÎ'[< RÜCÛ | çoğ. TERCÎÂT] ile TERCİH[< RÜCHÂN | çoğ. TERCÎHÂT]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2014 | 20:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri çevirme, döndürme. | Tekrarlama. İLE Üstün tutma, daha çok beğenme. )

-@ TERÂKKUS[< RAKS] ile TERÂKUS[< RAKS]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2014 | 19:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Durmadan, aşağı inip yukarı çıkma. | Dans etme. İLE Dans etme. [bkz. TELÂUB] )

-@ TENSÎR[< NESR] ile TENSÎR[< NASRÂN]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2014 | 19:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Saçma, serpme. | Nazmı, nesre dönüştürme. İLE Birini Hristiyan yapma. )

-@ BARINDIRMA ile KAPSAMA
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2014 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMAN ve/||/<>/> ÖZGÜRLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2014 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Etkileşim durumunda olduğumuz ne varsa/oluyorsa, onlardan emin olduğumuz/olabildiğimiz oranda özgürüzdür/özgürleşiriz.[İman, dinsel ya da dinin sınırları/tekeli altında bir kavram değil emin olmaktır.] )

-@ "AKL(IN)A" GÖRE "AKIL" ile/değil/yerine AKIL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2014 | 02:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKİ AYRI ŞEYİN BULUŞMASI ile/ve/değil VAROLANIN ALGILANMASI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2014 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖNÜLLÜLÜK ile/ve/||/<> NEŞE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2014 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AHLÂK/ERDEM ve/||/<> EYLEM/SELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2014 | 17:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TASARIM ve/<> KABUL
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2014 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33743 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİHAÎ ile/ve/değil/yerine CÂMİ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2014 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KEYFÎ "DÜŞÜNMEK"/KONUŞMAK ile/değil/yerine KENDİNE GÖRE DÜŞÜNMEK/KONUŞMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Eylül 2015 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] İnsanlar, (çoğunlukla) yiyecekleri ve yatacakları bir şeyleri olduğu sürece düşünmeyi reddederler. [ya da bu yanılsamadan ve keyfiyetten vazgeçip düşün(ebil)meyi, her şeye yeğlemelidirler] )

-@ KENDİNİ HERKESTEN "ÜSTÜN GÖRMEK" ile/değil/yerine YALNIZLIĞINI KABUL ETMİŞ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2014 | 20:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (")KASILMA(") ile/ve (")TUTULMA(")
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Temmuz 2014 | 00:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARAGÖZ SAHNESİNDE:
ÇIRAK
ile/ve/<> YARDAK ile/ve/<> DAYREZEN ile/ve/<> SANDIKKAR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz 2014 | 03:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÂLETSİZLİK DURUMLARINDA, "TARAFSIZ"(SESSİZ/ÂTIL) DURUYORSAN, KÖTÜLERİN/KÖTÜLÜĞÜN TARAFINI TUTMUŞSUNDUR ile/ve/||/<> ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEN, SORUNUN BİR PARÇASISINDIR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2014 | 00:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAĞLAMLAŞTIRMA ile/ve/||/<> PEKİŞTİRME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2014 | 00:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜÇLENDİRME ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< SAĞLAMLAŞTIRMA/BERKİTME
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2014 | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİĞİNDENLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2014 | 21:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KALMA!:
KÖR
ve/||/<> SAĞIR ve/||/<> DİLSİZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2014 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geçmiş(in)e. VE/||/<> Şimdi'(n/y)e. VE/||/<> Geleceğ(in)e. )

-@ KUŞKU:
NİYETTE
ile/ve/||/<> AMAÇTA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2014 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yola çıkarmaz. İLE/VE/||/<> Yol aldırtmaz. )

-@ YANIT:
AHLÂKSIZA
ve/||/<> BİLGİSİZE
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2014 | 23:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ya(kı)nından] Uzaklaşmak. VE/||/<> [imâsızca] Susmak. )

-@ BİLGİ = (")DÜŞÜNCEDİR(") ile/ve/||/<> (")ERDEMDİR(") ile/ve/||/<> (")DÜZENDİR(") ile/ve/||/<> (")BAĞLAMDIR(")
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2014 | 19:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ise | durumu/düşüncesi] Felsefeyi verir. İLE/VE/||/<> Ahlâk'ı verir. İLE/VE/||/<> Toplumu verir. İLE/VE/||/<> Bilgeliği verir. )

-@ HAKLARI:
TESİS ETMEK
ve/||/<>/>/< TESLİM ETMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2014 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVRAM ve/<> KURUM ve/<> UYGARLIK ve/<> VİCDAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2014 | 00:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARILMA > FARKINDALIK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2014 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARILMA ile/ve/<> DEVRİM
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2014 | 00:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞART değil KOLAY!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2014 | 23:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "İLKELERİM" ile/değil/yerine İLKELER (VE İLKESELLİK)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz 2014 | 06:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE YANINDA/KARŞISINDA:
[ne] KEYFİYET
ne de SANAT
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2014 | 19:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİMSEL/LİK YANINDA/KARŞISINDA:
[ne] SALTANAT
ne de SANAT
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2014 | 11:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AYKIRI ile/ve/değil/yerine/<>/< AYRI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Haziran 2014 | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SINIFLANDIRMA ile/ve/> SIRALAMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Haziran 2014 | 01:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKELER ile/ve/değil/||/<> İLKESELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Haziran 2014 | 20:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Değişebilir/değiştirilebilir, geliştirilebilir, yok edilebilir. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Aşılamaz, geçilemez, ertelenemez, göz ardı edilemez, askıya alınamaz, kenara konulamaz. )

-@ SANAT ile/ve/değil DİNSEL DIŞLAŞIM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İDRAK >< HAYRET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2014 | 00:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DURMAK ve/<> DURU BAKMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran 2014 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MORS ABECESİ ile/ve/||/<> BREYL ABECESİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2014 | 02:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Işık ya da seslerin kullanılarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem/abece. İLE/VE/||/<> Görme engelliler abecesi. )
( Hem görmeyen, hem de duymayan bir çocuğun, nasıl eğitilip yaşama katılabileceğini ve tek başına ayakta kalabileceğini, böyle bir durumun tüm zorlukları ve buna karşın olan çaba ve çözümlerini de ayrıntılarıyla gösteren, çok etkileyici ve çok başarılı bir film olan "Benim Dünyam" adlı filmi [Uğur Yücel - Beren Saat] izlemenizi salık veririz. )
( Mors Abecesi ve Metin - Mors Çeviricisi için burayı tıklayınız... )

-@ HUZUR ve/||/<> BARIŞ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33593 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İç/içte. VE/||/<> Dış/dışta. )

-@ SEVGİ > İTİDAL < ADÂLET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DENGE ve/||/<> SÜKÛNET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YEĞLEME/TERCİH ile/ve/<>/>< TERK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALGI ile/ve/> DEĞER ile/ve/> YARGI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARGI ile KANAAT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MÜJDE ile/ve/<> ÜMİT
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FARKINDALIK ile/ve/<> İÇ GERİLİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AMAÇ:
BİRLİK
ve/<> BÜTÜNLÜK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMAN ile/ve/||/<>/< EMAN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kendilik bilinci. İLE/VE/||/<>/< Güvenlik. )
( Kişide. İLE/VE/||/<>/< Mekânda. )
( Metafizik. İLE/VE/||/<>/< Fizik. )

-@ DÜŞÜNMEK ile/ve/değil/<> DÜŞÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSANIN, ...:
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ
ile/ve/değil/yerine KENDİNDEKİLERİ AÇIĞA ÇIKARMASI
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNSAN ve/||/<> EMEK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİŞİ OLMAK ile/ve/değil KENDİ OLMAK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİREYSELLİK ve/<>/> YEĞLEME/TERCİH
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bireyselliğin olgunluğu/kemâli, yüklenilmiş ya da beklentili gerekçesi olmayan yeğlemedir/tercihtir. )

-@ BİREYSELLİK ve/<>/>/< EDEB
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalnız kalmayı da göze alabilmek. VE/<>/>/< Yapmamayı öncelleyebilmek ve tercih edebilmek. )

-@ ZÂTÎ ve/<> BÂKÎ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hocası. VE/<> Öğrencisi. )

-@ ÇİRKİN ile/değil YETERİNCE GÜZEL DEĞİL
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 22:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASSASİYET ve/<>/>/< HAYSİYET
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM:
DALGINLIKLA
değil/yerine/>< AYIK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "YOKLUK, YOKTUR" değil "YOKLUK, YOKTUR", YOKTUR!
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KEYFÎ ile/değil/yerine İTİBÂRÎ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüm ayrımlar, itibârîdir fakat keyfidir anlamına gelmez! )

-@ ÇELİŞKİYE/ÇATIŞKIYA İŞARET (ETMEK) ile/ve/değil/<> SERZENİŞ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YANLIŞ YORUMLAMA ile/ve/değil/<> ÇARPITMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İYİLİK YAPMAK ile/ve/değil/yerine/||/<> İYİ OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BENMERKEZCİ/LİK ile/değil/yerine/>< EVRENSELLİK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAVUNMA ile/değil/yerine SERİMLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAVIR ile YAKLAŞIM
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARANAN ile/ve/<>/> ARINAN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEME ile/değil/yerine ATIF
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İNDİRGEMEK ile/değil/yerine ANLAMAYA ÇALIŞMAK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 19:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİTELİK ve/<>/> FELSEFE
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 19:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURAM ile/ve/değil ANLAYIŞ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL:
CEVHER
ile İŞLETİM/İ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 19:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLMEMEK ile/ve/||/<>/> UZAK DÜŞMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 18:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BENİM TERCİHİM" ile/ve/değil/yerine/||/<> BİLİMİN TERCİHİ
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "BİLİME İNANMAK" değil BİLİMİ/BİLİMSELLİĞİ ÖNCELİKLİ KILMAK/TUTMAK
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 18:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilim/bilimsellik, olay, olgu ve kavramları değerlendirmede/yorumlamada/konuşmada, olmazsa olmaz, aslolan ve öncelikli olanın, yanlı ya da keyfî davranmayarak, kendini/birini/kişiyi merkeze almadan (bu tavır ve tutumu anımsayarak/anımsatarak, göstererek), dayanakçalı düşünerek, konuşarak ve davranarak sağlanabilir/gösterilebilir. )
( Bilim/bilimsellik, doğrulanabilirlik ya da kanıt üzerinden değil yanlışlanana kadar doğru kabul etme gerekliliği ilkesiyle işleyen ve sürdürülebilen bir araç, yaklaşım ve tutumdur. )

-@ ESTETİK ile/ve/<> METAFİZİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran 2014 | 17:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanın, kendinde duyduğu eksikliğe arayış. İLE/VE/<> İnsanın, varlıkta, evrende ve kendinde aradığı ilkesellik ve anlamlılık. )

-@ SANATÇI ve/||/<> ÂRİF
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2014 | 22:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dönüştürücü. VE/||/<> Geliştirici/ilerletici. )

-@ BİLGELİK ve/<> SANAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2014 | 22:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıradan insanı, "etik insan"a dönüştürür. VE/<> Sıradan insanı, "estetik insan"a dönüştürür. )

-@ SIRADAN KİŞİ değil/yerine ETİK VE ESTETİK KİŞİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2014 | 22:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL/YERİNE Bilgeliğin, etiğe; sanatın da estetiğe dönüştürmesiyle. )

-@ SANAT ESERİNİN:
AYDINLATILMASI
ile/ve/<> AYDINLATMASI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2014 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat eserinin nesnesini dışarıdan aydınlatırız ve fakat o da bizi içeriden aydınlatır. )

-@ TEKNOLOJİ ve/<> FELSEFE ve/<> İDEOLOJİ ve/<> SANAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2014 | 22:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [Nesneleri ve olanakları] [Daha da] Yararlı kılar. VE/<> Açıklar. VE/<> Değiştirir. VE/<> Yeniden yaratır. )

-@ SANAT ESERİNİN:
"KÖKLERİ"
ve/<> "DALLARI" ve/<> "ÇİÇEKLERİ/MEYVELERİ"
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2014 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kültürün özsuyuyla beslenir. VE/<> Öteki kültürlerin yağmurlarıyla ıslanır. VE/<> Evrensel uygarlık uzamına armağan olur. )

-@ SANAT DÖNEMLERİ/NDE:
SİMGESEL
ile/ve/<>/> KLASİK ile/ve/<>/> ROMANTİK ile/ve/<>/> MODERN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mayıs 2014 | 22:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Antik Mısır, mimarlık sanatı. İLE/VE/<>/> Antik Yunan, heykel sanatı. İLE/VE/<>/> Avrupa, resim, müzik ve şiir sanatı. İLE/VE/<>/> Sürekli değişim/dönüşüm. )

-@ BİRLİK ve/||/<> NOKTA ve/||/<> AN ve/||/<> AŞK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Nisan 2014 | 23:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Varlığın ilkesi/zirvesi. VE/||/<> Mekânın ilkesi/zirvesi. VE/||/<> Zamanın ilkesi/zirvesi. VE/||/<> Göreliliğin ilkesi/zirvesi. )

-@ YERLEŞİK ile/ve/<> GEZGİN
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Nisan 2014 | 22:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsanlığın gelişimi ve dünya tarihi, bulunduğu olanakları[yer/bölge/koşulları], yeterli gören kişi/ler ile daha da ileriyi[öteyi/yukarıyı] düşünen, merak eden, isteyen/ler arasındaki ilişki[birlik/telik ya da çatışma] ile süregelmiştir.

Bu durum ve süreç, dünya ne kadar daha devam edecekse, en başta, felsefede, bilimde ve sanatta olmak üzere, o kadar daha aynen devam edecektir. Herhangi iki kişi arasında, erkek-kadın, ebeveyn-çocuk, yaşlı-genç, bilen-bilmeyen, zengin-fakir gibi, "doğu"-"batı" gibi her türlü ayrışma ve çatışma ile hem birbirlerini geliştirecek, hem de engel olacaklardır.

Aslolan ve anlaşılması gereken de şu ki, bu devinim/döngü, hiçbir zaman ve koşulda sonlan(a)mayacağından dolayı, bu süreçteki "zorlukların"/uğraşıların, yaşamın [ve anlamının], insanlar arasında değil doğayla/fizikle olduğunu anımsayarak, paylaşım ve dayanışma içinde, bilgilerimizi, farkındalıklarımızı paylaşarak ve ümit aşılayarak sürmesi gerektiğidir.
[ Başkalarından/dışarıdan, hazır gelmesini değil kendim(iz)den başlay(/t)arak! Şimdi, burada ve içinde bulunulan, yeterli/yetersiz, "olumlu/olumsuz", tüm koşullarda! Vazgeçmeden, ertelemeden, üşenmeden!] )

-@ YEĞLEMEK/TERCİH ETMEK ile/ve/||/<> ÖNE ÇIKARMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2014 | 13:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZİHNİNDE ve/=/||/<>/>/< DİLİNDE
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2014 | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne ki, var zihninde; aynı var dilinde!
Ne ki, var dilinde; aynı var zihninde! )

-@ İTİBÂRÎ ile/ve/değil/yerine UZLAŞIMSAL
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Nisan 2014 | 16:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ ile/ve/değil/yerine/||/<> SÜREÇ-SONUÇ / USÛL-ESAS
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Nisan 2014 | 09:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç olmadan(düşünülmeden/konuşulmadan), sonuca; yöntem(usûl) olmadan, asıl(esas) konuya geçilemez/değinilemez! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Konuşuruz[konuşmalıyız!], etkin susmak üzere; susarız[susabilmeliyiz!], yetkin konuşmak üzere! ["Söyleyerek" değil söyleşerek/konuşarak!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Tümdengelim yapabilmek için tümevarımsal düşünmüş olmak gerekir! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Anlamak için konuşmak; konuşmak için dinlemek; dinlemek için de susabilmek gerekir! [Anlamanın iki temel koşulu: 1. Nötr olmak/olabilmek. | 2. (Nitelikli) Soru sormak.] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Algı düzenimizi (paradigmamızı) düzeltmek/değiştirmek/geliştirmek üzere, zaman zaman/sık sık "fabrika ayarlarımıza" dönmek gerekir. [Yaşamın ve özellikle de gündelik yaşamın/konuların hızına/yoğunluğuna (fazla) kapılmamak için!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çıkarlarımıza yönelik/uygun olarak, "kazanın" "doğurduğuna" inanma eğilimi gösterirken; sonuç odaklı/merkezli olmamak üzere, "kazanın" "öldüğünü" kabul edebilme ve düşünme gücünü kullanmaya cesâret etmemiz gerekir. )

-@ ÂBİDE değil/yerine ANIT
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 15:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİKKAT ÇEKME ile/ve/||/<> SORUMLULUK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİRLEŞTİRME ve/||/<>/> AYDINLATMA
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2014 | 13:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜÇ ile/ve/||/<> SORUMLULUK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2014 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN BÜYÜK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mart 2014 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ACI DUYABİLEN ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< (KENDİ)/(ONUN/ÖTEKİNİN) ACISINI DUYABİLEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Mart 2014 | 20:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Canlı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< İnsan. )
( )

-@ GENİŞLEME ile/ve/<> SEYRELME
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2014 | 10:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREKLİLİK ile/ve/<> DUYARLILIK(HASSASİYET)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mart 2014 | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [İnsanların] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

-@ ÖNCELİKLİ ile/ve/değil ÖNCELİKLERLE ÖRTÜŞEN
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AŞK ile/ve/değil/<> AHİD'E VEFÂ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İŞLEMEK ile/ve/<> İZLEMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOYGUNLUK ile/ve/değil/yerine TADINA VARMAK
[Bölüm: Beslenme] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NİZÂM ile/ve/||/<> İNTİZÂM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzen. İLE/VE/||/<> Düzenli olma, düzenlilik. )

-@ DENEYİMLEMEK ile/ve/<>/>/< DEYİMLEMEK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (UYKUDAN) UYANMAK ile/ve/<>/< BİLMEK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Göz ile değil! İLE/VE/<> Söz ile değil! )

-@ RUH ve/||/<> KELÂM/SÖZ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 16:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( RUH: Hâle bürünmüş kelâm/söz. )

-@ [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM TEŞBİH | NE TENZİH, NE TEŞBİH
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 16:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ANLATIM/AKTARIM:
YASALARLA
ile/ve/<>/> MESELLERLE ile/ve/<>/> MİSALLERLE ile/ve/<>/> MASALLARLA ile/ve/<>/> KAVRAMLARLA
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2014 | 16:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hz. Musa ve döneminde/dilinde. İLE/VE/<>/> Hz. İsa ve döneminde/dilinde. İLE/VE/<>/> Hz. Muhammed ve döneminde/dilinde. İLE/VE/<>/> Âriflerin dilinde. İLE/VE/<>/> Filozofların dilinde. )
( Tevrat'ın dili/usûlü/üslûbu. İLE/VE/<>/> İncil'in dili/usûlü/üslûbu. İLE/VE/<>/> Kur'ân-ı Kerîm'in dili/usûlü/üslûbu. İLE/VE/<>/> Âriflerin dili/usûlü/üslûbu. İLE/VE/<>/> Filozofların dili/usûlü/üslûbu. )

-@ DEHÂ ile/ve/değil/<> ODAKLANMA GÜCÜ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2014 | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞART ile ŞATR
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2014 | 10:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koşul. | Durum, hal, vaziyet. | Yemin. İLE Yarı, yarım. | Bölüm, kısım, parça. | Mısra. )

-@ LAĞV ile/değil/yerine/>< MÜFÎD[< FEYD]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2014 | 09:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yararsız/faydasız, beyhûde, boş. | Yanılma, atlama. | Kaldırma, hükümsüz bırakma. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Anlatan, ifâde eden, anlamlı/mânâlı. | Yararlı/faydalı. )
( YEMÎN-İ LAĞV: Alışkanlıkla edilen ve şer'an kefâret gerektirmeyen yemin. )

-@ BEYÂN(/Î) ile/ve/değil/||/<> Â'YÂN/İYÂN/IYÂN(/Î)
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2014 | 09:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "KOPUK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "İLGİSİZ"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Şubat 2014 | 21:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLKELLİK ile/ve/değil/yerine/||/=/<>/> UYGARLIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2014 | 11:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SETR ile KÜFR
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2014 | 11:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DERİNLİK ile/ve/değil EVRE
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2014 | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HAKİKAT/İ ile/ve/değil/<> OLGUSALLIK/I
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Şubat 2014 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAPMAK ile/ve/değil/yerine/<> GERÇEKLEŞTİRMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2014 | 14:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAĞLAM ile/ve/||/<> KOŞULLAR
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Şubat 2014 | 11:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ZAMAN ve ZEMİN(BAĞLAM) ile/ve/değil/yerine/||/<> ZİHİN ve ZEMİN(KOŞULLAR)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Şubat 2014 | 11:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir şeyin(/durumun/olgunun/olayın), öyle olması ya da olmamasındaki, az ya da çok oranında(etmenliliğinde) olmasındaki belirleyiciler. )
( Dış. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> İç. )
( İkincil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Birincil. )

-@ BİRLEŞTİRME ile/ve/<> OLUŞTURMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Şubat 2014 | 21:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ VARLIK/VAROLUŞ ve/||/<> HAK ve/||/<> HAREKET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKIL:
YARATICI
değil DÜZENLEYİCİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İMGE ile/>< İLKE
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğaltır. İLE Azaltır. )

-@ BÜYÜK ŞEYLER ile/ve/değil/yerine KÜÇÜK ŞEYLER
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yok olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Sürekli[bâki] kalır. )

-@ SEZGİSELLİK ile/ve/değil/<> BÜTÜNSELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZENLİLİK ile/ve/<> BÜTÜNLÜLÜK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARŞITLIK ile/değil/yerine/>< EYTİŞİM
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 23:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük, zekânın zayıflığındandır. )

-@ AŞILAMAZ/LIK ile/değil/yerine TÜKETİLEMEZ/LİK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİRİCİK/LİK ile/ve/<> PAYLAŞILAMAZ/LIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SIR:
GİZLİ
ile/değil DİLE GEL(E)MEYEN
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FERÂGAT AHLÂKI > AŞK AHLÂKI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 20:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖNDERME ile/ve/değil/yerine/<> KATKI
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 20:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEYVE/Sİ ile/ve/değil ÜRÜN/Ü
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAVRA! ve/> AT!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ELVAN ile EBRÛ
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 18:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞUUR ile İŞRAK(AYDINLANMA)
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2015 | 12:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( EŞ'AR[< ŞUUR]: Sızıntı. )

-@ UYUM ve/<> BOŞLUK/ARA
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Şubat 2014 | 13:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FİLOZOF ile/ve/||/<> SANATÇI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 18:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyutlayan. İLE/VE/||/<> Soyutlanan. )

-@ GÖSTERMEK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖRTEREK GÖSTERMEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 17:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>< Sanat. )

-@ ESER ile/değil EDİM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2013 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEBİYAT ile/ve/değil BELLEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ekim 2013 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RUMBA ile/ve/<> GUANGUANCO
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ağustos 2013 | 18:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Rumba'nın bir türü. )

-@ NUTUK:
İÇ KONUŞMA
ve/||/<> DIŞ KONUŞMA
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2013 | 14:27 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşünme/düşünce. VE/||/<> Dil/söz. )

-@ BELİRLİ BİR ALANDA/KONUDA:
BİN KİTAP OKUMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< (YETKİN) BİR KİTABI, BİN KEZ OKUMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2013 | 19:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLGİ ve/||/<> KİŞİ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2013 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilgi, kendine kayıtsız kalana acımaz. )

-@ ZİRVELERİ ile/ve/<>
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ağustos 2013 | 10:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ZİRVELERİ/Nİ
[NE YAZIK Kİ]

ŞEFKÂTSİZLİĞİ/MİZİ, ANNEDE/N ÖĞREN/DİK
ANLAYIŞSIZLIĞI/MIZI, BABADA/N ÖĞREN/DİK
ÖTEKİLEŞTİRME/MİZİ, KARDEŞLERDE/N ÖĞREN/DİK
UZAKLIĞI/MIZI, YAKINLARIMIZDA/N ÖĞREN/DİK

ACIMASIZLIĞI/MIZI, KADINLARDA/N ÖĞREN/DİK
TAKINTILARI/MIZI, ERKEKLERDE/N ÖĞREN/DİK
KEYFİYETİ/MİZİ, EŞEŞEYSELLERDE/N ÖĞREN/DİK

SEFİLLİĞİ/MİZİ, ZENGİNLERDE/N ÖĞREN/DİK
KAYITSIZLIĞI/MIZI, ÜNLÜLERDE/N ÖĞREN/DİK

İKİYÜZLÜLÜĞÜ/MÜZÜ, POLİTİKACILARDA/N ÖĞREN/DİK
SAPLANTILARI/MIZI, BAŞ(BA)KANLARDA/N ÖĞREN/DİK

DİNSİZLİĞİ/MİZİ, DİN(İ)DARLARDA/N ÖĞREN/DİK
TUTARSIZLIĞI/MIZI, HOCALARDA/N ÖĞREN/DİK
ZEVZEKLİĞİ/MİZİ, AYDINLARDA/N ÖĞREN/DİK

SİNSİLİĞİ/MİZİ, TÜCCARLARDA/N ÖĞREN/DİK
DEDİKODUCULUĞU/MUZU, ESNAFTA/N ÖĞREN/DİK
İLGİSİZLİĞİ/MİZİ, BİLGİSAYARCILARDA/N ÖĞREN/DİK
DEĞERSİZLEŞTİRMEYİ/MİZİ, GAZETECİLERDE/N ÖĞREN/DİK

AKILSIZLIĞI/MIZI, BİLİM İNSANLARINDA/N ÖĞREN/DİK
YÜZEYSELLİĞİ/MİZİ, FELSEFECİLERDE/N ÖĞREN/DİK
DUYARSIZLIĞI/MIZI, SANATÇILARDA/N ÖĞREN/DİK

SAYGISIZLIĞI/MIZI, YAYADAN ÖĞREN/DİK
DİKKATSİZLİĞİ/MİZİ, ONDAN ÖĞREN/DİK
ÖZENSİZLİĞİ/MİZİ İSE SENDEN ÖĞREN/DİK

DİDİŞME/MİZİ, KOMŞUDAN ÖĞREN/DİK
SATAŞMA/MIZI, ARKADAŞTAN ÖĞREN/DİK
KAVGAYI DA, TARAFTARLARDA/N ÖĞREN/DİK

[FAKAT/YERİNE]

BARIŞI, HALKTA/N ÖĞREN/DİK

BAYRAMI, ÇOCUKLARDA/N ÖĞREN/DİK

DENGEYİ, DOĞADA/N ÖĞREN/DİK

KENDİMİZİ, EVRENDE/N ÖĞREN/DİK[ Sürekli/doğrudan erişim adresi...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32793 ] )

-@ MANEVİYÂT:
KABALIKTAN
> ZARÂFET'E
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2013 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KEMÂL ve/||/<>/< GÜZELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2013 | 01:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İLERİCİ/LİK ile/ve/<> GENİŞ BAKIŞLI/LIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2013 | 01:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YORUM:
TİKELE DAYALI
değil TÜMELE DAYALI
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Temmuz 2013 | 23:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KURAMSALLIK ile/ve/<> YARATICILIK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 18:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aklın mâbedi. İLE/VE/<> Kalbin mâbedi. )

-@ BİLİM ile/ve/<> SANAT (VE HAYAL ETME (YETİSİ)[MUHAYYİLE])
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Olanı kavramak. İLE/VE/<> "Olmayanı" getirmek. )

-@ SANAT:
İSPAT
değil İCRÂ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANATIN OLUŞMASINDA:
ÇOK KİŞİ
ile/ve/değil TEK KİŞİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT, GELENEKSEL UYGULAMANIN(RİTÜEL):
İÇİNDE
değil DIŞINDA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HASRET ve/> SANAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hasret ortadan kalktığında, sanat ortaya çıkar. )

-@ RÜYA ve/<> MUHAYYİLE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile/ve/değil ...MIŞ GİBİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂLİM'KEN ÂRİF OLMAK ile ÂRİF'KEN ZARİF OLMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 15:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GERARDO MATOS RODRIGUEZ ve EDUARDO GALEANO
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 15:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "La Comparsita" tangosunun bestecisi. VE Latin Amerika'yı şiir tadındaki yazılarıyla anlatan yazar.["Aşkın ve Savaşın, Gündüz ve Geceleri" adlı kitabını okumanızı salık veririz.] )
( İkisi de, Uruguay'lıdır. )

-@ VAROLAN ile/ve/<> VAR OLMASI GEREKEN ile/ve/<> HAYAL ETTİĞİNİ/N GERÇEKLEŞTİR(İL)ME(Sİ)
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilim. İLE/VE/<> Felsefe. İLE/VE/<> Sanat. )

-@ SÛRETLERİ KAVRAMADA:
ZİHİN/AKIL
değil HAYAL
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖZ:
GÜNEŞ
ve/<> GÜZELLİK
[Bölüm: TIP] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMGESEL DÜŞÜNME ile/ve/> DÜŞÜNCENİN, KENDİNİ ÖRMESİ
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 14:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARATICI İMGELEM ile/ve/<> KAVRAMSALLIK/GÖRÜNÜRLÜK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 13:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAĞNAZLIĞIN KALKMASI:
BİLİMSEL TUTUM (İLE)
değil FELSEFİ ANLAYIŞ (İLE)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 13:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YARATICI İMGELEM ve/<> YENİ YAŞAMLAR/KOŞULLAR
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 13:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANATSAL DUYARLILIK İÇİN SANAT(IN):
EYLEMİ
ve/ya da İLGİSİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 12:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BİLİMSEL TUTUM >< CEHALET ve FELSEFİ ANLAYIŞ >< BAĞNAZLIK ve SANATSAL DUYARLILIK >< GÜÇ/ŞİDDET
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 12:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DANS ile/ve/değil/<> OHYOKHAI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Yakutlar'a özgü bir Şaman uygulaması.
[Ohuokay ustasının çevresine toplanan halk, el ele tutuşarak büyük bir çember oluşturuyor ve ustanın sözlerini tekrarlayarak, hafif hafif öne ve arkaya eğilerek hareket edip güneşin doğduğu yönden, battığı yöne doğru dönerler.]
[Bu uygulamaya özgü, belirli bir müziği bulunmamaktadır.] )

-@ AKLÎ BELİRLENİM (İLE) ile/değil SEZGİSEL DENEYİM (İLE)
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran 2013 | 14:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞÂMİL[< ŞEML < ŞÜMÛL] ile/ve/<> KÂMİL[< KEMÂL]
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2016 | 14:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topluma. İLE/VE/<> Kişiye/sana! )
( Genele. İLE/VE/<> Özele. )
( İçine alan, kaplayan, çevreleyen. İLE/VE/<> Tam, eksiksiz, bütün. | Olgun. | Bilgin, âlim. )

-@ SANAT ve/<> ÖZGÜVEN/İMAN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran 2013 | 16:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUBBET-üs-SAHRA ve/<> MESCİD-İ AKSÂ
[Bölüm: YAPI] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 03:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sekizgen olarak inşa edilmiştir. VE/<> ... )
( Caminin 52 penceresinin vitrayları da birbirinden farklıdır. VE/<> ... )

-@ ADNAN SAYGUN ve/<> HALİT REFİĞ
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2013 | 02:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK ALGI ile ESTETİK YARGI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2013 | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Felsefe. İLE Bilim. )
( Bakışma. İLE Konuşma. )
( Öznel. İLE Toplumsal. )

-@ GÜZELLİĞİN:
İDRAKİ
ile/ve/<> İFADESİ
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 15:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ancak sendeki güzellik kadar. İLE/VE/<> Ancak sendeki güzellik kadar. )

-@ SANATSAL ÜRÜN VERMEK ile/ve/değil/yerine/<> (KENDİNE VE TOPLUMA) SANATSAL DUYARLILIK KAZAN(DIR)MAK/KAZANDIRABİLMEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "SANATIN KAVRANMASI" değil SANATSAL DUYARLILIK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 01:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GELECEK "BİLİMİ" (ESKATOLOJİ) ile GELECEKÇİ(FUTURİST) AKIMLAR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Haziran 2013 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ (KİŞİSEL) YORUM ile/ve/değil/yerine/<> NESNELLİK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2013 | 17:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yorum niteliğindeki hiçbir yaklaşım/açıklama, nesnellik iddiasında bulunamaz. )

-@ MÜZİK ve/<> MİMARLIK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2013 | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> Taşlaşmış/donmuş müzik.[Architektur ist erstarrte Musik.] )
( [temelinde] Zaman. VE/<> Mekân. )

-@ METİN ve/<> YAPI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2013 | 17:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bilim, felsefe ve sanattaki yetkin eser. VE/<> Mimarlıktaki metin. )

-@ SANAT değil SANATÇI ve/<> TARİH değil TARİHÇİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2013 | 17:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat diye bir şey yoktur, sadece sanatçı/lar vardır. VE/<> Gerçekleri incelemeye başlamadan önce tarihçiyi inceleyin! )

-@ İKİNCİL KAYNAKLARLA:
ÇÖZÜMLEME
değil/yerine BETİMLEME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs 2013 | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkincil kaynaklarla, belki betimleyici(tasvirî) çalışmalar yapılabilir fakat çözümleyici(tahlilî) çalışmalar yapılamaz! )

-@ JERSEY ADASI ile/ve/<> GUERNSEY
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2013 | 18:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Victor Hugo, Jersey Adası'nda, kanal adalarından olan Guernsey'e sürgüne gönderilmiştir ve ünlü eseri "Sefiller"i burada kaleme almıştır.[1850] )

-@ KURGU/LAMAK ile/ve/<> VURGU/LAMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2013 | 17:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TARİHİ DEĞER(İ OLAN) ile/ve/<> SANATSAL DEĞER(İ OLAN)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs 2013 | 23:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TECELLÎ/FEYZ ile/ve/<> ZUHÛRÂT
[Bölüm: Bilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2013 | 17:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanatsal. İLE/VE/<> Bilimsel. )
( Tecellî. İLE/VE/<> Zuhûr. )
( Süreklidir. İLE/VE/<> ... )

-@ SANATÇININ:
BAKTIĞINA BAKMAK
ile/ve/değil/yerine/||/<> GÖRDÜĞÜNÜ GÖRMEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2013 | 11:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İKTİBÂS ve MEHAZ[< AHZ | çoğ. MEÂHİZ]
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mayıs 2016 | 16:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ödünç alma. | Bir sözcüğü, tümceyi ya da bunların anlamlarını, olduğu gibi alma/aktarma. VE Bir şeyin alındığı, çıkarıldığı yer; kaynak. [Bir yapıt yazılırken başvurulan.] )

-@ BOTERO'NUN RESİMLERİNDE:
ŞİŞMAN/LIK
ile/değil OYLUM/HACİM VERME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Nisan 2013 | 12:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Abartır, büyütür, genişletir. Sanatçının abartılı bakışına/tutumuna işaret eder. )

-@ ÖYKÜDE:
MİTOLOJİK KAHRAMAN
ile ROL KAHRAMAN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2013 | 07:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Anti-tinle karşılaştığında, kendini bilir. İLE Anti-tin ile karşılaştığında, ona dönüşür. )

-@ SİNOPSİS ile/ve/<> TRETMAN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Ocak 2013 | 16:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İmge'nin ele alınış biçimi. İSE/VE/<> İmgenin, simgeselliğini ele alış biçimidir. )

-@ SADÂ ve/<> EDÂ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Ocak 2013 | 10:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ve/||/> MANEVİYAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Aralık 2012 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat, maneviyatın giriş kapısıdır. )

-@ PABLO PICASSO ile JOAN MIRO
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Aralık 2012 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÖTÜYÜ, DOĞRUDAN GÖSTERMEK/ANLATMAK ile/ve/değil/yerine KÖTÜYÜ, DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖSTEREREK GÖSTERMEK/ANLATMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Aralık 2012 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜREÇ ile/ve/<>/> (")SONUÇ(")
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2016 | 21:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hiçbir nesne/kavram/olgu, taşıdığı/yansıttığı ada/olguya, kendisine daha uygun bir ad/tanım bulunmasını olanaksızlaştıracak derecede bağlı değildir. )
( Süreci kavramadan, sonuçlar konuşulamaz!
Süreç düşünülmeden ve konuşulmadan, "sonuç"/lar konuşulamaz! )
( Sefer. İLE/VE/<>/> "Zafer". )
( Yargılama. İLE/VE/<>/> Yürütüm[infaz]. )
( Âlim ve âriflerin takibi, tutumu, ilgilendiği, odaklandığı, öncellediği. İLE/VE/<>/> Câhillerin, gençlerin, çocukların, toplumların, "güçlüler"in, yetersizlerin, eziklerin, kibirlilerin, kendini ya da başkalarını küçümseyenlerin, keyifçilerin, hazcıların, çıkarcıların, "avcı"ların, kozcuların, kumarbazların "tavrı", aradıkları, "öncelledikleri", saplandıkları, müşterisi ve bağımlısı oldukları. )
( Zihinleri/akılları devrede olanlar/tutanların ilgilendiği. İLE/VE/<>/> Duyguları ağır basanların duyarsızlığı/kayıtsızlığı. )
( Gerçekliklerle yüzleşebilenlerin ilgilendiği. İLE/VE/<>/> Beklenti(sin)de olanların uğraştığı/didiştiği. )

-@ SOYUTLANMA ile/değil/yerine SOYUTLAMA
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2012 | 14:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dışarıdakilerde/n. İLE/DEĞİL/YERİNE Zihinde/n. )
( Yalnızlığa götürür. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendine dönmeyi ve derin dalışı sağlar. )

-@ UZLUK/EHLİYET/HAZAKAT ile/ve/<> DEĞİM/LİYÂKAT
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Kasım 2012 | 10:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARAGÖZ OYUNUNDA:
MUHÂVERE
ile/ve/<> FASIL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 08 Ekim 2012 | 08:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİNYATÜR ÜSLÛB DÖNEMLERİNDE:
EMEVİLER ve ABBASİLER ve FATIMİLER
ve SİCİLYA ve İSPANYA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2012 | 18:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( III. yy. ile XIII. yy. arasında. )

-@ MİNYATÜRDE:
MİRAN ÜSLÛBU
ile/ve UYGUR ÜSLÛBU
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2012 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TASVİR ile/ve/<> TEZHİB
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2012 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİNYATÜR ile/ve/<> TEZHİB
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Eylül 2012 | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TESVİYE[< SEVÎ] ile/ve/<> TASFİYE[< SAFV]
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2012 | 07:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Beraber etme, düz etme, düzleme, düzeltme. İLE/VE/<> Saf kılma, saflaştırma, arıtma, temizleme. )

-@ SANAT ve/<> YAŞAM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran 2012 | 15:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EDEBİYAT (TARİHİ) ve/<>/|| MANEVİYAT (TARİHİ)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Haziran 2012 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ REDİF ile/ve UYAK/KÂFİYE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2012 | 23:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TELMÎH ile/ve TENÂSÜB ile/ve SEBK-İ HİNDÎ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Mayıs 2012 | 04:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE ... İLE XVII. yüzyılda, Divan şiirinde başlayan, karmaşık mazmunlara, imge oyunlarına, güç anlaşılır, alışılmadık benzetmelere dayanan, süslü bir anlatım biçimi. )

-@ CÂHİL ile/değil/yerine ÂLİM ve ÂRİF
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ağustos 2017 | 19:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kişiyi, hedef yapar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kişiye hitap eder. )
( Bilmeyenle/câhille oturup pekmez yiyeceğine, bilenle oturup kuru ekmek ye. )
( "Keser atar." İLE/DEĞİL/YERİNE Temkinli/ihtiyatlı konuşur. )
( [Her sözünde] Kendini aklar. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendini yoklar. )
( "Cahil" dediğimizde, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören, gerçek âlimler çıkabilir. )
( [Hatasını gösterdiğinde ...] Küfür ve hakaret eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Teşekkür eder. )
( (Kendi) "Sonuçlar"/ı ile hareket eder. İLE/DEĞİL/YERİNE Süreçleri bilir ve takip eder. VE Hem süreç, hem sonuç birliği ve bütünlüğüyle hareket eder. )

-@ RİTÜEL ile/ve/<> TİYATRO
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz 2012 | 13:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Seyirlik değildir, doğrudan katılımı gerektirir. İLE/VE/<> En azından, izleyici olarak katılımı gerektirir. )

-@ "SAÇMA"LIK ile/ve/<>/değil/yerine ANLAŞILAMAZLIK
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2012 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALIN/LIK ile/ve/<> ZARİF/ZARÂFET
[Bölüm: Oncelikliler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2012 | 18:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİSKET ile ZEYBEK
[Bölüm: Muzik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Aralık 2016 | 01:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad. | Efelere özgü, yerel oyun ve bu oyunun müziği. )

-@ SANAT ...:
GEÇMİŞ/TEN
ile/ve BUGÜN/E ile/ve GELECEK/E
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Nisan 2012 | 04:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kopuk olmamalı. İLE/VE Hitap etmeli. İLE/VE Dönük olmalı. )

-@ KONUYU:
"HAFİFLETMEK"
ile "SULANDIRMAK"
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2012 | 03:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TUMTURAK/LI[Fars.] ile/ve/değil/yerine (BİRAZCIK) UZUN / GÖSTERİŞ/Lİ
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "ÜSTÜNDE DURMAMA" ile GEÇİŞTİRME
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEREKSİZ TEKRAR(TOTOLOJİ) ile SAÇMALAMAK
[Bölüm: Dil] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇOĞALTMAK ile/ve ARTIRMAK
[Bölüm: Genel] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM ile/ve ÖNGÖRÜLEBİLİR YAŞAM
[Bölüm: dirimbilim] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE İnsanın en çok istediği/"aradığı". )

-@ "YANLIŞ DÜŞÜNMEK" ile/değil FARKLI DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YALAN ile/değil/yerine/>< DOĞRU
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2017 | 11:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [ne yazık ki] Yalan, öyle işlemiş ki insanların diline, "doğruyu söylemek gerekirse" diye bir kalıp "var". )
( Ocağını batırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Onurunu artırır. )

-@ ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2017 | 20:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MESERRET[Ar. < SÜRÛR] değil/yerine/= SEVİNÇ, ŞENLİK
[Bölüm: Insan] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÖYLEMEK ile/ve/yerine ÖRNEK VERMEK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÂRİF ile/ve ZARÂFET
[Bölüm: Tasavvuf] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KABUKİ ile/ve BUNRAKU
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geleneksel Japon tiyatrosu. İLE/VE Kukla tiyatrosu. )

-@ SANAL MÜZELER I, II
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ Müze Kart'ınızı Alınız!
[Bölüm: Mekanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞÂTIR[< ŞETÂRET | çoğ. ŞUTTÂR] ile ŞÂTR[Fars.]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Neşeli, keyifli, şen. | Büyük bir kişinin atı yanında gitmekle görevli ağa. | Tören ve alaylarda, padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler. İLE Yarı, yarım. | Bölüm, parça, kısım. | Mısra. )

-@ ŞÂT ile ŞAT/ŞATT[çoğ. ŞUTÛT] ile ŞATH ile ŞAT[Fr. CHATTE]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Koyun. İLE Büyük ırmak. İLE Ciddi bir hissi ya da düşünceyi mizahî bir edayla anlatan şiir. İLE Sığ sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz, bir çeşit tekne. )

-@ NÂKIS/A[< NAKS] ile NAKIŞ ile NÂKIZ[< NAKZ]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Eksik, noksan, tam olmayan. | Kusurlu, kusuru olan. | [matematikte] -[eksi] imi/işareti. İLE Genellikle kumaş üzerine, renkli iplikler ya da sırma ve sim kullanarak, elle, makineyle yapılan işleme. | Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim. | Beste ve semailerin, dört yerine iki haneli olanlarına verilen ad. | [mecaz] Hile. İLE Bozan, bozucu, bozma, çözme, kırma. )

-@ İSTİHKAK[< HAKK]["ka" uzun okunur] ile İSTİKÂK ile İŞTİKAK[< ŞAKK]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hakkı olma, hak kazanma. | Hak kazanılan şey. İLE Bitkilerin çokluktan dolayı birbirlerine dolaşık/sarmaşık olması. İLE Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma. | Aynı kökten çıkma, türeme. | Aynı kökten türemiş sözcükleri aynı mısra ya da beyitin içinde kullanma sanatı. [teslîm, selâmet, selâm] )

-@ İSBA ile İSBÂH[< SEBH] ile İŞBÂ'[< ŞİB]
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arapların uzunluk ölçüsü.[kadem'in 1/12'si] İLE Suda yüzdürme/yüzdürülme. İLE Karnını doyurma, doyrulma. | Doyma. | Çoğalma, çoğaltılma. | Arap nazımında, vezin ve kâfiye zorunluluğundan dolayı sözcüğe bir harf katma. )

-@ HATÂYÎ ile Hatâyî
[Bölüm: lugat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hatay kumaşı. | Süslemede/tezhipte açılmış nilüferi andıran bir çiçek motifi. | Tezhipte, merkezini hatâyî denilen çiçek motifi işgal etmek üzere birbirine geçmiş spiral dallardaki çiçek motiflerinden oluşan süsleme tarzı. | Güzel sanatlarda kullanılan ve Çin'de pirinçten yapılan bir kâğıt cinsi. İLE Hatay'a ait, Hatay ile ilgili. )

-@ METİN ile/ve/= SÖZLÜK
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANIT/DELİL ile/ve İTİRAZ
[Bölüm: Mantik] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hem filozofların, hem kelâmcıların birbirlerine yönelik yaptığı. )
( DELİL: Burhanın zihinde olması. (İNNE/İNNİ) )

-@ İLİM ve/<>/>/< İRFAN ve/<>/>/< BURHAN ve/<>/>/< BEYAN
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 18:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Başkası. VE/<>/>/< Kendi. VE/<>/>/< Özü. VE/<>/>/< Bunların da merkezi/kaynağı. )

-@ TÜMDENGELİM ile/ve/||/<> TÜMEVARIM[< TEMSİL]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Aralık 2015 | 17:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Analiz. İLE/VE/||/<> Sentez. )
( Matematik. İLE/VE/||/<> Fizik. )
( Tam. İLE/VE/||/<> Eksikli. )
( TA'LİL[< İLLET]: İlletlendirme, neden/sebep gösterme
İLE/VE/||/<>
İSTİKRÂ[< KIRAAT]: TOPLAMAK | [KIRAAT: Harfleri toplamak.] )
( İlletlendirme, [Ta'lil].
İLE/VE/||/<>
Genelleme, [İstikra][-Tam, -Eksik(Nakıs)]
[İLE/VE/||/<>
Bir cüzziden başka bir cüzziye geçiş.(Hüküm -> Hüküm, İllet -> İllet)(Kıyas-ı Fıkhî)(Analoji)] )
( [Mantıkçılar] Uğraşır. İLE/VE/||/<> Uğraşmaz. İLE/VE/||/<> Uğraşmaz. )

-@ MİT/MİTOS[Fr. < Yun.] ile/ve/<>/> MİTOLOJİ[Fr. < Yun.]/ESÂTÎR[Ar.]
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih öncesine dayanan efsane. Dirimli öykü. Şiirsel felsefe. | Geleneksel olarak yayılan ya da toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili imgesel, alegorik bir anlatımı olan halk öyküsü. İLE/VE/<>/> Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim. | Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ilişkin mitlerin, efsanelerin tümü. )
( Antik Yunan'da Ksenophanes (M.Ö. 565-470), Homeros ve Hesiodos'un tanrısal mitos anlatımlarını eleştirmiş ve yadsımıştır. Bu eleştiri sonucunda mitler, din ve metafizikten arındırılmış ve bağımsız bir mitos öğretisi ortaya çıkmıştır. Ancak yaşamdan yansıtılarak oluşturulmuş mitoslar, bu kez, yaşamdan kopuk ansal kurgular biçimini almıştır. )
( Toplumların yaratıp yaşattığı mitler geleneği yaşatmakla birlikte, özlem, umut ve beklentilerin yansıtıldığı bir geleceğin dünyası niteliğine de bürünmektedir. Bu tür mitler, gerçek yaşamın zorlukları karşısında bunalan insanların, özledikleri yaşamı kurmayı gelecek nesillere bıraktıkları birtakım tasarımlar niteliğindedir. Bireysel olarak ele alındığında mitos dönemi, ana rahminden konuşmanın başlamasına kadar geçen ve bebeklik süreci olarak adlandırılan döneme karşılık gelmektedir. )
( Bir mit duygusal bağlılık yönünden içi boşaldığında masala dönüşür. Duyguları etkileme gücünü yitirir. Ansal yorumlama ile de kurgu biçimini alır. )
( Mit ilk önce metafiziksel kozmogoni ile aşılmıştır. Artık mitsel simgeler arasındaki anlamlı bağ (ritus) yerini düşünceler arasındaki anlam bağına, mantık'a(düşünbiçim) bırakmıştır. Metafiziksel kozmogoni bir yandan felsefi spekülasyon biçimini alırken öte yandan miti dine dönüştürmüştür. Dinsel mit ise "tarih bilinci" ile aşılmıştır. İnsanın varoluşu, tarihsel bilinç yoluyla, gerçek ve olgusal kavranışına yükselmiştir. )
( Paganist (putperest) mitler, insanın karşısında eşyayı, doğa parçalarını ve hayvanları yüceltmiş ve kutsallaştırmıştır. Buna karşın imgesel (imgetapar, hayalperest) mitler, doğaüstü imgeleri insanın karşısında yüceltmiş ve kutsallaştırmıştır. Aydınlanmaya temel oluşturan mitler ise, insan yaşamını ve özellikle insan aklının tutsaklıktan ve yanılsamadan kurtuluşunu simgelemiş olanlardır. Ezoterik okullar bu tür mitlerden yararlanmışlardır. )
( Yaşamdan yansıtılarak oluşturulmalarına karşın mitler tarihsel değildir. Bir başka deyişle, tarihsel bir zaman ve mekân göstermezler. Mitlerin zamanı ve mekânı aşkındır. Mitler okunduğunda ya da ritüel eşliğinde canlandırıldığında, kişi mitsel zaman ve mekâna geçer. Mite katılır ve onu coşkuyla yaşar. Tarihsel olaylar bir kere olur ve geri dönüşsüzdür. Oysa mitler, canlandırılıp yaşanabilir. )
( Günümüzde, psikolojide ortaya çıkan gelişmeler, insan davranışlarının arkasında simgesel (arketipal) bir altyapının etkin olduğunu ortaya çıkarttığı için, mitos yeniden önem kazanmıştır. Artık mitosa, bir zamanlar olmuş bitmiş fantastik masallar gözüyle bakılmamakta, aksine, yaşayıp gelen ve halen yaşamakta olan, insan davranışlarını etkileyen ve yaşamın anlamlandırılmasında etkinliği olan bir öğe gözüyle bakılmaktadır. )
( Mitosu, bireyin duygu ve hayal dünyasında oluşan, gelişen bir psişik gereksinim olarak ele aldığımızda, modern toplumların modern mitlerin halen önemini koruduğu anlaşılmaktadır. )
( Mitoloji, evrendeki(insandaki/doğadaki) kaderi araştırma işidir. )
( Mitoloji, insanın bulunduğu yeri anlamlandırma işidir. )
( Mitler yazıldıklarından itibaren mit olmaktan çıkmaya başlamıştır. )
( Mitte tipoloji yoktur, arkeler vardır. )
( Mitler, düzyazıya döküldüğü anda doktrindir. )

-@ ESTETİK YARGILAR ile/ve ETİK YARGILAR
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Kısmen bazı hayvanlarda da görülebilir. )

-@ ESTETİK ÖNERME/YARGI ile/ve MANTIKSAL ÖNERME/YARGI
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NAZARÎ ERDEM ile/ve FİKRÎ ERDEM ile/ve HULKÎ ERDEM ile/ve AMELÎ ERDEM(SANATLAR)
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FELSEFE ve SANAT ve GÖRELİLİK
[Bölüm: Felsefe] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FERDİ TAYFUR ile FERDİ TAYFUR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜNDELİK METİN ile KURMACA METİN ile KULLANMALIK METİN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUYARLILIK ile İMGELEM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DUYUSALLIK + DUYGUSALLIK = DUYARLILIK )

-@ TARZ[Ar.]/STİL[Fr., İng. STYLE] değil/yerine/= BİÇEM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FİGÜR ile FORM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şekil. İLE Biçim/Suret. )

-@ SAHNE ile ŞANO
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tiyatro sahnesi. )

-@ KENDİLİĞİNDENLİK ile DOĞAÇLAMA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞAÇLAMA ile KOMPOZİSYON
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KISA ROL ile KÜÇÜK ROL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÖSTERİ ile/ve/değil DİNLETİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PRÖMİYE(PREMIER) ile GALA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİNEMA ile/ve FİLM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİNEMA ile/ve TİYATRO
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 20:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 2015 yılı Tiyatro ve Sinema İstatistikleri için burayı tıklayınız... )

-@ PARODİ[Fr. < Yun.] ile PASTİŞ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran 2016 | 00:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ciddi sayılan bir yapıtın, bir bölümünü ya da tamamını alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir öz vererek, biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan, gülünç etki çıkaran tür. İLE ... )

-@ PANTOMİM[Fr. ile/ve/< Yun.] ile/ve/< PANDOMİMA[İt. ile/ve/< Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düşünce ve duyguları müzik ya da türlü eşyalar eşliğinde kimi kez dansla, kimi kez de gövde ve yüz devinimleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun. İLE/VE Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki tiyatroların çoğunda izlenen oyunlar arasına sıkıştırılan sözsüz oyun. | Pantomim. )

-@ KABUKİ ile/ve BUNRAKU
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geleneksel Japon tiyatrosu. İLE/VE Kukla tiyatrosu. )

-@ PİYES ile/değil/< SKEÇ[İng. < Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Daha çok radyodan yayınlanmak üzere hazırlanmış kısa oyun. )

-@ PİYES ve/> PERİPESİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE Piyesi sonuçlayan olay. )

-@ PİYES[Fr.] ile/ve TİYATRO
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Tiyatro, sanatların mâbedidir. )

-@ ŞÖHRET ile TANINMIŞ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADANMIŞ(LIK) ile İNANMIŞ(LIK)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADANMIŞ/LIK ile FEDAKÂR/LIK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MİZAH ile/ve FIKRA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖYKÜ(HİKÂYE) ile ROMAN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Nisan 2017 | 01:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( TAHKİYE[< HİKÂYE]: Hikâye etme, anlatma. )
( )

-@ SUNUM ile/ve DEĞER
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜZELLİK:
MANTIK'TA
ile ESTETİK'TE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2013 | 01:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğruluk. İLE Güzellik. )
( GÜZEL: Amacı olmayan amaçlılık. )

-@ ESTETİK ELEŞTİRİ ile İZLENİMCİ ELEŞTİRİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖZNE ile ESTETİK ÖZNE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK ÖZNE ile/ve/> ESTETİK NESNE ile/ve/> ESTETİK TAVIR ile/ve/> ESTETİK HAZ ile/ve/> ESTETİK YARGI ile/ve/> DEĞER
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DOĞAL NESNE ile/ve YAPAY NESNE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NESNE ile/ve ESTETİK NESNE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK NESNE ile/ve ESTETİK ÖZNE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK ALGI ile ESTETİK DEĞER
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ALGI ile ESTETİK ALGI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK ile/ve MANTIK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ESTETİK DEĞER ile/ve SANATSAL DEĞER
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğal. İLE/VE Yapay. )

-@ ESTETİK ile/ve/<> SANAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Estetik sanatın ahlâkıdır. )
( Estetik, duyarlılıkta oluşan tikel anlamın şeyleşmesini/nesneleşmesini hem duyarlılık, hem de nesneleşme yönünden inceleyen bilimdir. )
( Sanatın nesneleri estetiktir fakat estetiğin nesneleri sorun yaratır. )
( Estetik duygulanım, estetik değildir. )
( Estetik için süreklilik gerekir. )
( Estetik duyuş kavrama dayanmaz. )
( Estetiği kuran şiirdir. )

-@ ESTETİK ile ESTETİZE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÜSLEME ile BEZEME
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HULLİYAT[Ar.]: Kadın süs eşyası, asım takım, takı. )

-@ DÜZLÜK ÜZERİNE YAPILAN RESİM ile KUBBE ÜZERİNE YAPILAN RESİM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RESİM ile RESMİN, MİMARÎ YAPIYLA OLAN İLİŞKİSİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DÜZGÜN ile YAMUK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİMETRİ ile ASİMETRİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PORTRE ile PORTE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Ağustos 2016 | 20:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kişinin yağlıboya, fotoğraf vb. bir yolla yapılmış betimi. | Bir kişinin, bir şeyin özlü ya da yazılı betimi. İLE Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı, beş koşut çizgi. )

-@ SULUBOYA ile YAĞLIBOYA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GRAVÜR[Fr.] ile RÖLYEF[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kazıma resim. İLE Kabartma. )

-@ MİNYATÜR[Fr.] ile GRAVÜR[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve oylum duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı. | Bu biçimde yapılmış resim. | Bir şeyin küçük ölçekte kopyası ya da benzeri. İLE Ağaç, metal ya da taş bir yüzeye ayrı katlar halinde değişik boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği. | Kazıma resim. )
( İki boyutlu. İLE (Kısmî) Üç boyutlu. )
( BİHZÂD: Büyük bir Türk minyatür ressamıdır. Herat'ta yaşamıştır. )

-@ MİNYATÜR ile/yerine/< TASVİR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TEZHÎP[< ZEHEB] ile/ve TASVİR/MİNYATÜR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Altın sürme. | Yaldızlama. | Süsleme. İLE/VE .... )

-@ ESEFOĞLU SANATSAL ÜRÜNLERİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARTON ile PASPARTU
[Bölüm: Nesneler] [ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Kasım 2017 | 13:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çerçeve şeklinde kesilmiş, ortası boş mukavva/karton. )

-@ HEYKEL ile/ve TORS
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Gövde heykeli. )

-@ AFRODİT ile/= VENÜS
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yunan'ların (en) güzele verdikleri ad. İLE/= Roma'lıların (en) güzele verdikleri ad. )
( [Aşkın simgesi.] Yunan'da. İLE/= Latin'de. )

-@ RAFAEL/RAPHAEL/RAFFAELLO ile GUIDO RENI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Rafael'in çalışmalarının/tablolarının taklitlerini yapmıştır. )
( 06 Nisan 1483 - 06 Nisan 1520 İLE 04 Kasım 1575 - 18 Ağustos 1642 )

-@ MONET ile MANET
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 14 Kasım 1840 ? 05 Aralık 1926 ile 23 Ocak 1832 ? 30 Nisan 1883 )
( ... İLE "Kırda Yemek" tablosu. )

-@ SON AKŞAM YEMEĞİ ile/ve "SON AKŞAM YEMEĞİ"
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1495 - 1498 arasında. İLE/VE 1662[Çuhacılar Loncası] )
( Tabloda 26 el bulunur. İLE/VE 5 el bulunur. )
( Leonardo da Vinci.[15 Nisan 1452 - 02 Mayıs 1519] İLE/VE Rembrandt Harmenszoon van Rijn.[15 Temmuz 1606 ? 04 Ekim 1669] )

-@ İFŞÂ ETMEK ile AFİŞE ETMEK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İÇERİK[sanatta]: Eserin ifşa ettiği fakat afişe etmediği. Sezdirdiği fakat göstermediği. )

-@ STİL/LER BİLGİSİ ile/ve TİP/LER BİLGİSİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ İZLENİMCİLK ile DIŞAVURUMCULUK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Fransız zihniyetiyle. İLE Alman zihniyetiyle. )

-@ PRE-İKONOGRAFİ'DE:
OLGUSAL
ile İFADESEL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Konu. İLE Çözümleme. )
( ... İLE Uzlaşımsal. - Muvazaa )

-@ ÖN-İKONOGRAFİ ile İKONOGRAFİ ile | İKONOLOJİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tanımlama. İLE Çözümleme. İLE | Yorumlama. )
( Olgusal. İLE | Özsel. )
( Biçim. İLE | İçerik. )

-@ YUNAN ile GOTİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Daha çok ışık işlenir ve ışık biçimlendirilir. İLE Daha çok gölge işlenir ve gölgeyi biçimlendirir. )

-@ BAROK ile GEÇ BAROK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ERKEN BAROK ile BAROK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KLASİK ile/ve/> BAROK ile/ve/> ROKOKO[Fr.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Eylül 2016 | 03:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/> ... İLE/VE/> XVIII. yüzyılın başında, Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme biçemi. | Bu biçimde olan eşya/mobilya, tasarım. )

-@ KLASİK ile/ve/>< BAROK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/>< Motif, hareket ve gerilim ağırlıklıdır. )

-@ "KLASİK" ile/değil ANTİK/A
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KLÂSİK ile MODERN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KLASİK ile GELENEKSEL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TANRI DIANISOS'A BAĞLANAN SANATLAR ile TANRI APOLLON'A BAĞLANAN SANATLAR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HEYKEL ile PIETA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kucağında, ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana heykeli. )

-@ RESİM ile HEYKEL/SİN-TAŞ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AÇIK-KOYU ile IŞIK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SİYAH/BEYAZ ile/ve/değil/>/<>/< RENKSİZLİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2014 | 17:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FOTOĞRAF ile TEMSİL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ RESİM ile/ve EKİZ/FOTOĞRAF
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Resim ressamın zihninde ve resmin içinde; resim, ressamın zihnindeki resmin içindeki ressamın zihninde! )

-@ [Ar.] AKD ve HALL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )

-@ KİNÂYE-İ KARÎBE ile/ve KİNÂYE-İ VÂZIHA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Başka bir anlama gelme olasılığı olmayan, apaçık kinâye. )

-@ CİNÂS-I TAMM ile/ve CİNÂS-I NÂKIS ile/ve CİNÂS-I MÜREKKEB ile/ve CİNÂS-I MEFRÛK ile/ve CİNÂS-I DARBÎ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söyleniş ve yazılışı aynı [eksik ya da fazlalık bulunmayan], anlamı ayrı iki sözcüğün birlikte kullanılışı. İLE/VE Cinaslı sözcüklerin birinde, bir ya da birkaç harfin fazla olması şeklinde yapılan cinas. [dem > âdem gibi] Cinaslı sözlerden biri, iki ayrı sözcük olan cinas türü. İLE/VE Cinaslı sözcüklerden biri, bağımsız iki sözcükten oluşan cinas türü. İLE/VE Pekiştirme sıfatıyla yapılan cinas türü. )

-@ CİNÂS/TECNİS ile/ve KALB ile/ve İŞTİKAK[< ŞAKK] ile/ve AKİS ile/ve İADE ile/ve TARSÎ'/TERSÎ'
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Söylenişleri ve yazılışları aynı, anlamları farklı iki sözcüğü birarada kullanmaya bağlı bir sanat. İLE/VE Bir sözcükte harflerin yerleri değiştirilerek yapılan cinas. [anlamlı olma koşuluyla] İLE/VE Aynı kökten türemiş sözcükleri aynı mısra ya da beyitin içinde kullanma sanatı. [teslîm, selâmet, selâm] İLE/VE Bir mısranın söz sırasını anlamlı bir biçimde değiştirerek yineleme sanatı. İLE/VE Bir şiirde her beyitin son sözcüğünü (ya da sözcük öbeğini), ondan sonraki beyitin ilk sözcüğü olarak kullanmak. [her beyitin ilk sözcüğü aynı beyitin son sözcüğü olarak yinelenirse ve şiirin uyağını oluşturursa mukaddem ü muahhar[< te'hîr] adını alır.] İLE/VE Bir şiirin mısralarındaki sözcükleri sayı, uyak ve ölçü bakımından birbirine denkleştirme sanatı. [bu sanatın kullanıldığı şiirlere murassa' denilir] )

-@ TEŞBÎH[< ŞİBH](/BENZETME) ile/ve/< İSTİÂRE ile/ve/< MECÂZ[< CEVÂZ] ile/ve/< MECÂZ-I MÜRSEL(/DÜZ DEĞİŞMECE) ile/ve/< TÂ'RÎZ[< ARZ] ile/ve/< TEŞHÎS[< ŞAHS] VE İNTÂK[< NUTK]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar arasında benzerlik kurma sanatı. İLE/VE Bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatı. İLE/VE Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatı. İLE/VE Bir sözcüğü, benzetme amacı gütmeden, başka bir sözcük yerine kullanma sanatı. [iki nesne/kavram arasında çok çeşitli ilişkiler kurulmasıyla] İLE/VE Bir sözü, hem gerçek, hem de mecâzî anlamıyla kullanma sanatı. [Söylenilen sözün gerçek anlamından bir sonuç çıksa da geçerli olan mecâzî anlamıdır][alay, sitem, şaka gibi kullanımlarda] İLE/VE Birini eleştirme, küçük düşürme ya da alay etmek amacıyla söylenilmek istenileni tam tersi bir anlamda bir sözle, incelikle ve lâtîfeyle[espriyle] anlatma sanatı. İLE/VE Teşhis, cansız varolanları ya da hayvanları kişileştirme sanatı. [FABL] | İntak, nesneleri konuşturma sanatı. )

-@ MÜSEDDES[< SÜDS] ile TESDÎS[< SÜDS] ile MÜSEMMEN[< SEMN] ile MUAŞŞER[< UŞR] ile TERKİB-İ BEND VE TERCİ-İ BEND
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aynı vezinde altışar mısralık bendlerden oluşan nazım biçimi. | Altıgen. İLE Bir gazelin her beyitine dört mısra daha ekleyerek gazeli altılı bendler haline getirme. [tahmis türünde olduğu gibi genellikle eksik gazellere uygulanır] İLE Bendlerin mısra sayısı sekiz olan nazım biçimi. İLE Aynı ölçüde onar mısralık bendlerden oluşan nazım biçimi. İLE Uyakları nazım biçiminde düzenlenmiş "hane" adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının [genellikle 5-12 hane] "vasıta" denilen bir beyitle birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimi. )

-@ DİVAN ile/ve KÜLLİYAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ATASÖZÜ ile/ve BERCESTE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Kolayca hatıra geliveren ve yüksek bir anlam taşıyan mısra ya da beyit. | Sağlam ve lâtif. | Seçme. )

-@ LÂ EDRÎ ile ANONİM/YAZARI BİLİNMEYEN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SAZ ŞAİRLERİ ile ORTAÇAĞ OZANLARI ile AŞKA DAİR KISA KOŞUKLAR SÖYLEYENLER
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAİR ile ŞAHİR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İsmet Özel'in "Şiir Okuma Kılavuzu" kitabında açıklamasını bulabilirsiniz. )
( Bir şaire bir beyit yeter. )
( Şairlerin en kötü şiirleri, hayatlarıdır. )

-@ DİZE/MISRA ile/ve KIT'A
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DİZE/MISRA ile BEYİT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ NAZÎRE ile/ve TEKZİR
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Benzer şiir yazmak. İLE/VE ... )

-@ KASÎDE ile ŞİTÂİYYE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Giriş bölümü kıştan bahseden ya da kış betimlemeleriyle başlayan kasîde. )

-@ KASÎDE ile BEYT-ÜL-KASÎD
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kasîdenin en iyi beyti. )

-@ IYDİYE ile/ve KASÎDE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EGLOG[Yun.] ile/ve İDİL[Yun.]
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kısa kır/pastoral koşuğu. İLE/VE Kır yaşamı içinde, aşk konusunu işleyen kısa koşuk/şiir, yazı. )

-@ KOŞMA ile/ve SEMAİ
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞİİR ile/ve/<> MÜZİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şiir, ifade edilemez olanı sözlere dökme sanatıdır. )
( Tanrı Toth'un konuşmasının taklidi. )
( Şiir şişmanlatmaz fakat (egoyu) şişirir. )

-@ MIMESIS ile TAKLİT/İMİTASYON/IMITATION
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Mimesis, sözlü sanatlarda etkindir. İLE ... )

-@ TELKARİ - BEYPAZARI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ FOLKLOR ile HALK OYUNLARI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BOLERO ile BOLERO ile BOLERO
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kısa ve kolsuz hanım ceketi. İLE Ağır ritimli bir İspanyol dansı. İLE Ağır ritimli İspanyol dansının müziği. )

-@ SALSA ile/ve RUEDA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DANS ile/ve/<> BALE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dans, kendinden emin olmayan, ne istediğini bilmeyen insanın yapacağı iş değildir. )
( Dans Tarihçeleri )

-@ SANAT ile/ve EĞLENCE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile/ve/<> TASARIM
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat kavramda olur, tasarımda değil. )

-@ TE'KHNÉ ile/ve ALÊTHEIA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Zanaat, Sanat. İLE/VE Bir şeyin içinde olanın âşikâr olması. )

-@ ZANAAT/ZANAATKÂR ve FELSEFE/FİLOZOF
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile/ve/değil/yerine SINAAT/ZANAAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2015 | 09:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tasarım. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yaratıcı imgelem. )
( SANAT: İşlevinden/görünüşünden arındırılmış olan. )

-@ SANAT ESERİ SUNMAK ile SANAT ESERİ "ÜRETMEK"
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat eseri üretilebilir mi, üretilen midir? )

-@ MODERN SANAT ile/ve YUNAN/KLÂSİK SANAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İzlenim. İLE Düşünce. )

-@ SANAT ile/ve TASAVVUF SÜZGECİNDEN GEÇMİŞ SANAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ve YORUMBİLİM/HERMENEUTİK
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT/SAL ve TİN/SEL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ve/<> DİL
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT ile/ve/<> DOĞA
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ağustos 2013 | 16:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun içinde saklıdır. Bilmeyenler ise onu bir dağın ardında zannederler. )

-@ SANAT ve TARİH
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görünür olanlar. VE Okunur/bilinir olanlar. )

-@ SANAT ve/||/<> FELSEFE
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Kasım 2016 | 22:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayranlık. VE/||/<> Hayret. )
( Doyumsuzluk sunar. VE/||/<> Doyum sunar. )
( Keşf. VE/||/<> Kurma. )
( Sanat olmasaydı, felsefe, edimselliğini yitirirdi. )

-@ SANAT ESERİNİN:
İFŞÂ ETTİĞİ
ile/ve/değil AFİŞE ETMEDİĞİ (ŞEY/LER)
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BAYKUŞ: Güzel sanatların simgesi. | Sanatın yaratıcısı. )

-@ BİLİM ve/||/<> FELSEFE ve/||/<> SANAT
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Ocak 2017 | 18:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SANAT NESNESİ ile/ve/> SANAT YAPITI
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MEDDAH ile/ve/< KISSAHAN
[Bölüm: Sanat] [ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARİKATÜRİST ile/ve/değil ÇİZER
[Bölüm: San