FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!!"

KUŞLAR'DA

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

 

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- UÇANLAR ile UÇAMAYANLAR " ise "- UÇANLAR ile UÇAMAYANLAR [ile UÇANLAR]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 02 Nisan 2020 arasında... ]


 

Bugün [02 Nisan 2020] itibariyle
Kuşlar bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart - 02 Nisan 2020 arasında... ]
( 3 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ ORMAN TAVUĞU ile GÖLGELİ ORMAN TAVUĞU
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2020 | 12:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KAŞIKÇI KUŞU ile KAŞIKÇIN
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2020 | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pelikan. İLE Ördekgillerden, gagası kaşık biçiminde, tüyleri ak, kara, kahverengi, ayakları kırmızı bir kuş. )

-@ ATMACA ile ŞAHİN ile DOĞAN
[Bölüm: Hayvanlar] [ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2020 | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En küçük tür avcı. Cepten çıkarılıp avın üzerine fırlatılmasından dolayı atmaca adını almıştır. İLE Kartalgillerden, Avrupa ve Asya'nın dağ, orman ve çalılıklarında yaşayan, 50-55 santimetre uzunluğunda yırtıcı bir kuş. [Atmacadan biraz daha büyük.][En hızlı yırtıcı kuş.]]Çok kısa sürede 120 km. hıza ulaşabilir.] İLE En gösterişli avcı kuş. )
( BAVLI: Doğan yavrusu. )
( ŞEVÂHÎN[Ar.]: Şahinler/doğanlar. )
( Atmaca ile Şahin ile Doğan )
( ... İLE Sahibi için avlanır. İLE Kendi için avlanır. )
( ... İLE Avının bir parçasını, sahibinin pişirip vermesiyle yer. İLE Avını, doğrudan çiğ olarak yer. )
( [ağzında] ... İLE Kan yoktur. İLE Kan vardır. )
( Daha fazla ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız... )
 

 


 

 

04 EKİM (ve HER GÜN/AN),
DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜDÜR!

Dünya Kuş Gözlem Günü ( 06 Ekim )

Kuşların Korunması için Uluslararası Sözleşmenin yürürlüğe girmesi. ( 17 Aralık 1966 )

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin (CITES) yürürlüğe girmesi. ( 22 Aralık 1996 )

Veteriner Hekimler Günü ( 23 Aralık )

Dünya Veteriner Hekimler Günü ( Nisan'ın son Cumartesi'si )

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi ( 27 Aralık 1996 )

 

 

- ORNİTOLOJİ(ORNITHOLOGY)
: Kuş bilimi.

- RATİTE: Kanatsız kuşlar öbeği.

- SEBBÂHE: Yüzücü kuşlar sınıfı.

- TÂİR[< TAYERÂN]: Uçucu, uçan. | Kuş.

- TAVÎLET-ÜL-ERCÜL: İncikleri uzun olan kuşlar.[leylek, devekuşu vb.]

- TAYR[Ar. < ATYÂR, TUYÛR]/MÜRG[Fars.]: Kuş.

- [Fars.] MÜRG ile MÜRG
( Sümük. İLE Kuş. )
( MÜRG-ÂB: Su kuşu. | Ördek. | Kurbağa. )

- UÇANLAR ile/ve UÇAMAYANLAR

-
[Fars.] BÂLVER ile BÂLZEN
( Kanatlı, uçabilen. İLE Uçan. )

- UÇMAK ile SÜZÜLMEK

- GÖÇ(M)EN KUŞLAR ile YERLEŞİK/GÖÇMEYEN KUŞLAR

- ÖTÜCÜ KUŞLAR ile/ve TAKLACI KUŞLAR

- PERDELİ AYAKLILAR ile/ve PERDESİZLER

- ADÎMET-ÜL-ERCÜL: AYAKSIZLAR, APODES[Fr.]

- ARKA PARMAK BULUNANLAR ile/ve ARKA PARMAK BULUNMAYANLAR

- ANKÂ (KUŞU) ile KAKNÛS (KUŞU)

( Kaf Dağı'nda yaşadığı varsayılan, tüyleri renkli, yüzü insana benzer, asla yere konmayıp sürekli yükseklerde uçan ve kendisinde her kuştan bir alâmet bulunduran, adı var kendi yok bir kuştur. Boynu uzun olduğu için Ankâ adıyla anılır. Efsaneye göre dişil bir kuşmuş. Başka bir söylentiye göre, cennet kuşuna benzer yeşil bir kuşmuş. Bu yüzden ona "Zümrüd-ü Ankâ" denilirmiş. İran'lıların Ankâ'ya üzerinde oturan otuz kuştan birer renk ve alâmet bulundurduğu için "Sîmurg" ya da "Sîreng" dedikleri ankâ sözcüğünün eski Oğuzca'da anmak (an-) kökünden "birşey anımsatan resim" anlamına geldiği düşünülürse, Zümrüd-ü Ankâ'nın "Simurg'a benzeyen, Simurg'u andıran" anlamında Simurg-ı Ankâ tamlamasından bozularak dilimize yerleştiği düşünülür. |
Kuşları ve çocukları yuttuğu için bu kuşa, yutan, yok eden anlamda "Mugrib" sıfatı verilerek "Anka-i Magrib" de denilir. |
Bir söylenceye göre, Ankâ Kuşu, Musa Peygamber zamanında tek ve dişil olarak dünyada yer almış. Sonra Tanrı ona bir eril eş yaratmış. Zamanla bunlar çoğalmışlar. Musa öldükten sonra Necd ve Hicaz'ı kaplamış ve o çevrede bulunan çocuklara musallat olmuşlar. Bunun üzerine zamanın peygamberi Halid b. Sinan el-Absî'nin bedduası ile yok olmuşlar. İLE
Hümâ ve musikî kuşu. |
Kemik yiyerek yaşayan, bilinmeyen bir kuş. Eskiler bu kuşun tercihen sürekli karlarla örtülü bulunan bir bölgede yaşadığına ve yırtıcı bir kuş olduğuna inanırlarmış. Başka bir söylenceye göre, bu kuş Bahr-i Muhit adalarında yaşarmış ve güvercin büyüklüğünde, gagası sarı, kanadı zümrüt yeşilli ve beyazlı bir kuşmuş. |
Bazı Türk kabîleleri arasında çocukları koruyan bir meleğe ve can alan Azrail'e de Hümâ adı verilmiştir. )
( [Fars.] ... ile MÜRG-İ ÂZER-EFRÛZ [ateş gibi parlak kuş] )
( [İng., Lat.] PHOENIX vs./cum ... )

- HÜDHÜD/MÜRG-İ SÜLEYMÂN[Fars. çavuşkuşu] : Çok renkli, çizgili ve kötü kokan bir kuş.
( Mezbelede açtığı bir çukur içinde yumurtlar. Yer altında bulunan suları, sanki bir cam içindeymiş gibi gördüğü söylenir. )

- PAPAĞAN/DUDU KUŞU ile MUHABBET KUŞU
( Deli İbrahim'in Papağan'dan bahsettiği okumanızı salık veririz. )
( Ulviye Sultan'ın Papağan öyküsünü okumanızı salık veririz. )
( [Ar.] BEBGA ile ... )
( [Fars.] BEPGA, TÛTÎ/TUTU, MÜRG-İ DÂNÂ[akıllı kuş] ile ... )
( PARROT vs. LOVEBIRD/PARAKEET/BUDGERIGAR/BUDGIE )
( [Lat.] PICISTACUS cum MELEOPSITTACUS UNDULATUS )

- PAPAĞAN ile LEVRİ
( ... İLE Kırmızı papağan. )

- PAPAĞAN ile MAKAV
( PARROT vs. MACAW )

- PAPAĞAN ile/değil HİNT KARGASI

- PAPAĞAN ile KAKAPO

( www.parrotsinternational.org )

- PAPAĞAN/PENGUEN ile/değil PUFFIN

- PAPAĞAN ile JAKO, KAKADU, KAKAPOEN, LORİ, AMAZON, ARA

- PAPAĞANLARDA İKİ ANA ÖBEK(GRUP):
DÜZ VE KAYGAN DİLLİLER ile/ve FIRÇA DİLLİLER

( Ceviz ve meyveyle beslenirler. İLE/VE Bitki özüyle beslenirler. )
( 315'ten fazla çeşidi vardır. )
( Ortalama ömürleri 70 yıldır. Kafeste ancak 30-40 yıl yaşayabilirler. )

- BAYKUŞ PAPAĞAN ile/ve BAYKUŞ

- BAYKUŞ ile BALIK BAYKUŞU

( ... İLE Tüm Avrupa kıtasındaki sayısının 10'un altında olduğu tahmin ediliyor ve hepsi de Toroslar'da yaşıyor.[2014] )
( ... İLE Büyüklüğü: 54-57 cm. | Kanat açıklığı: 145-150 cm. )
( ... İLE Sudaki avlarının yerini alçak bir tünekten ya da o alanda alçaktan ileri geri uçarak saptıyor. Ayakları ve pençeleri balıkları yakalamak için inanılmaz bir adaptasyona sahip.

Çiftler halinde yaşadığı düşünülüyor. Uçurum kenarlarında tüneyip ıslığımsı sesler çıkarıyor.

Korku ve şaşkınlık anlarında tüylerini kabartıp kulak tüylerini dikleştiriyor. )
( Ayrıntılar için burayı tıklayınız... )
( ... İLE)
( [Lat.] ... cum KETUPA ZEYLONENSIS )

- GÜVERCİN ile KUMRU
( Cebrail[RUH'ÜL KUDÜS]'i simgeler. İLE ... )
( [Ar.] MUTÂAME: Güvercinlerin öpüşmesi. )
( [Ar.] HAMÂME, VERKA[çoğ. VERÂKI] ile KUMRÎ[çoğ. KAMÂRÎ] )
( [Fars.] KEBÛTER, KEFTER, MÜRG-İ NÂME-BER ile ... )
( YEMÂME[Ar.]: Ehlî güvercin. )
( PALAZ: Güvercin yavrusu. )
( PIGEON vs. DOVE )
( [Lat.] COLUMBA cum STREPTOPELIA )

- HEDÎR ile NEVH
( Güvercin ve benzeri kuşların ötmesi. İLE Güvercinin nağme ile ötmesi. )

- KUMRU ile ÜSKÜDAR KUMRULARI

- ÜVEYİK ile KUSKUĞUK

( Yabani güvercin. İLE Eril yabani güvercin. )
( [Ar.] FÂHİTE[çoğ. FEVÂHİT], VERKA'[çoğ. VERÂKİ']["ka" uzun okunur] ile ... )
( [Lat.] STREPTOPELIA TURTUR cum ... )

- GÜVERCİN ile GUGUK KUŞU
( [Lat.] COLUMBA cum CUCULUS CANORUS )

- GÜVERCİN ile MAĞ, PAL, TAHTALI

- BILDIRCIN ile KEKLİK

( FERİK: Keklik, bıldırcın gibi kuşların yumurtadan yeni çıkmış yavruları. )
( [Ar.] SEMÂN ile [eril] HIRT, YA'KUB[çoğ. YEÂKİB] )
( [Fars.] BÛDENE, SEMÂNE ile KEBK/KEBG )
( [Fars.] KEBG-İ DERÎ: Bir tür keklik. )
( QUAIL vs. PARTRIDGE )
( [Lat.] COTURNIX COTURNIX cum ALECTORIS CHUKAR, PERDRIX, PERDIX PERDIX )

- ÇALIKUŞU: WREN[İng.], TROGIODYTES[Lat.]

- KUŞ ile FAREKUŞU
( ... İLE Afrika'ya özgü bir kuş. )
( [Fars.] MÜRG ile ... )
( [Ar.] TAYR ile ... )

- KUŞ ile FREGA KUŞLARI
( ... İLE Karayipler'de yaşarlar. )

- KUŞ ile GÜMÜŞ YANAKLI BOYNUZ GAGALI KUŞ

- KUŞ ile FERÎD
[Fars.]
( ... İLE Avcı kuş. )

- PUTİYA: Sadece Karayipler'de yaşarlar.

- KUŞ ile ÇAVUŞKUŞU
( ... İLE İbibik. )
( [Ar.] ... ile HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHÎD], EBÛ-R-REBÎ' )
( [Fars.] ... ile BÜDBÜDEK )
( [Lat.] ... cum UPUPA EPOPS )

- KUŞ ile ÇAYIRKUŞU/TARLAKUŞU

- KUŞ ile İSPİNOZ

( BIRD vs. CHAFFINCH )
( [Lat.] ... cum FRINGILLA COELEBS )

- İSPİNOZ ile ALEMDAĞ İSPİNOZU
( ... İLE Sadece İstanbul'da bulunan bir ispinoz. )

- KUŞ ile KİVİ/APTERİKS
( ... İLE Yeni Zelanda'da yaşar. )
( BIRD vs. KIWI )
( [Lat.] ... cum APTERYX AUSTRALIS )

- KÖMÜRCÜ SAKASI ile KASIM SAKASI (KENESEKLİ SAKA)
( Her yerde görülebilen sakalara verilen ad. İLE
Kasım ayında Karadeniz'den İstanbul'a göç etmiş olan sakalar. )
( GOLDFINCH vs. ... )
( [Lat.] CARDUELIS CARDUELIS cum ... )

- KARTAL ile ŞAHİN
( Ne olmadıkları üzerinden tanımlanırlar. ["Çaylakların, akbabaların, atmacaların, şahinlerin ve doğanların dışında kalan, gündüz avlanan, büyük bir yırtıcı kuş."] İLE ... )
( Dişilleri, erillerinden daha iridir. [Türün yırtıcılık düzeyi arttıkça, dişil ile erili arasındaki fark belirginleşir.] İLE ... )
( Gözleri, gövdelerine oranla, insanlarınkinden 20 kat daha büyüktür. [Görme keskinlikleri, insanınkinden 8 kat fazladır.][Bir tavşanı 3 km. öteden fark edebilirler.][Avlarının üzerine çullandığında, göz kasları mercek bombesini sürekli olarak ayarlayarak saldırı boyunca odak keskinliğini ve derinlik algısını korur.] İLE ... )
( Yüksekte uçan türlerin, havanın ısınarak hafiflemesini beklemeleri gerekir. İLE ... )
( Ne kadar ağırlarsa, av o kadar geç başlar. [Pike yapan bir kartalın hızı saatte 300 km. hıza çıkabilir fakat bu girişimlerin ancak 1/4'ü hedefe ulaşır.] İLE ... )
( Ölü ya da diri herşeyi yerler. İLE ... )
( İkişerli kümeler halinde yumurtlarlar. [Yumurtadan ilk çıkan yavru kartal kardeşini öldürür.] İLE ... )
( Güneşi simgeler. İLE ... )
( Bizans İmparatorluğu'nun simgesiydi. [Başlardan biri Eski Roma, öteki ise Yeni Roma(Konstantinopolis)] İLE ... )
( [Ar.] NESR, UKAB[çoğ. AKABE, IKBÂN]["ka" uzun okunur] ile ... )
( [Ar.] YERHÛM: Eril kartal. )
( EAGLE vs. HAWK )
( [Lat.] AQUILA[< ACCIPITER: Avcı kuş.] cum ACCIPITER, BUTEO BUTEO )
( [Lat.] ACCIPITRADAE [ailesi] cum ... )
( Kartal ile Şahin
Kartal )

- KARTAL ile KÜÇÜK KARTAL
( ... vs. BOOTED EAGLE )
( [Lat.] ... cum HIERAEETUS PENNATUS )

- KARTAL ile AFRİKA DENİZ KARTALI

- KARTAL ile AK BAŞLI KARTAL

( ... vs. BALD EAGLE )
( [Lat.] ... cum HALIAEETUS LEUCOCEPHALUS )

- KARTAL ile AK KUYRUKLU KARTAL
( ... vs. WHITE-TAILED EAGLE )
( [Lat.] ... cum HALIAEETUS ALBICILLA )

- KARTAL ile AK SIRTLI KARTAL
( ... vs. VERREAUX'S EAGLE )
( [Lat.] ... cum AQUILA VERREAUXI )

- KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTALI

- KARTAL ile BOZKIR KARTALI

( ... vs. STEPPE EAGLE )
( [Lat.] ... cum AQUILA NIPALENSIS )

- BALIK KARTALI ile BALIK KARTALI
( ... İLE Fok yavrularını avlarlar. )
( OSPREY vs. ... )
( [Lat.] PANDION HALIAETUS cum HALIAEETUS PELAGICUS )

- BEYAZ BAŞLI KARTAL ile BALIK KARTALI
( ... İLE Özellikle hurma yerler. )
( ... İLE Botswana'nın Chobe Ulusal Parkı'nda görülebilmektedir. )
( [Lat.] ... cum GYPOHIERAX ANGOLENSIS )

- KARTAL ile BÜYÜK ORMAN KARTALI
( ... vs. SPOTTED EAGLE )
( [Lat.] ... cum AQUILA CLANGA )

- KARTAL ile DAZLAK KARTAL
( ... İLE Tüyleri, kemiklerinden 2 kat daha ağırdır. )
( [Lat.] ... cum HALIAEETUS LEUCOCEPHALUS )

- KARTAL ile FİLİPİN KARTALI
( ... ile | )

- KARTAL ile KAYA KARTALI
( ... İLE 2 metre genişliğinde kanatları bulunur. [Yaklaşık 4 kg. ağırlığındadırlar.] )
( ... İLE Özellikle geyik yavrularını avlarlar. )
( ... vs. GOLDEN EAGLE )
( [Lat.] ... cum AQUILA CHRYSAETOS )

- KARTAL ile KÜÇÜK ORMAN KARTALI
( ... İLE Tüyleri, kemiklerinden 2 kat daha ağırdır. )
( ... vs. SPOTTED EAGLE )
( [Lat.] ... cum AQUILA POMARINA )

- KARTAL ile KORSAN KARTAL
( ... vs. TAWNY EAGLE )
( [Lat.] ... cum AQUILA RAPAX )

- KARTAL ile MOĞOL KARTALI
( ... vs. PALLAS'S FISH EAGLE )
( [Lat.] ... cum HALIAEETUS LEUCORYPHUS )

- KARTAL ile ÖTÜCÜ KARTAL
( ... vs. AFRCIAN FISH EAGLE )
( [Lat.] ... cum HALIAEETUS VOCIFER )

- KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL
( ... İLE Babunları avlarlar. )
( [Lat.] ... cum POLEMAETUS BELLICOSUS )

- KARTAL ile ŞAH KARTAL
( Şah kartalın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Türkiye’de tahminen 100 çift yaşıyor. Trakya genelinde yaptığımız çalışmada 44 yuva bulduk. İyi haber, 27 tanesinde kartallar yaşıyor ve bu yıl[2015] 26 kartal civcivi oldu. Şah kartallar dere boyundaki en uzun söğüt ağaçlarına yuvalarını kuruyor ve gelengi, kirpi ve hatta martıyla besleniyor.

Yuva ağaçlarının kesilmesi, beslenme alanlarının yok edilmesi, izole edilmemiş elektrik telleri ve rüzgar enerjisi için kurulan santrallerin pervaneleri kartalların önündeki en büyük tehditler. Bu, şah kartal için öyle bir durum ki, Türkiye’de sadece 200 insan kaldığını düşünün ve sadece 26 bebeği bulabildik. Şah kartal için araştırmaya, öğrenmeye ve onları kurtarmak için yapabileceklerimizi keşfetmeye devam edeceğiz. )
( ... ile )
( ... vs. IMPERIAL EAGLE )

- KARTAL ile TEPELİ ATMACA KARTALI
( ... İLE Mandril maymunlarını avlarlar. [Kendisinin 4 katı büyüklükteki bir antilobu bile öldürebilirler.] )
( [Lat.] ... cum HALIAEETUS PELAGICUS )

- YEŞİL KARTAL ile YILAN KARTALI
( İkisi de yılanları avlarlar. )
( Pencelerinde sallanan yılanla havalanırlar. İLE Yılanı kafalarından başlamak üzere yemeye başlarlar. )
( ... vs. SHORT-TOED EAGLE )
( [Lat.] ... cum CIRCAETUS GALLICUS )

- KARTAL ile KAMA KUYRUKLU KARTAL

- KARTAL ile SAVAŞÇI KARTAL

( ... İLE Afrika'da yaşar. )

- KARTAL ile AKBABA
( ... İLE Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilir. )
( ... İLE Şili'nin de simgesidir. )
( [Ar.] ... ile KERKES/NESR[çoğ. NÜSÛR] )
( [Ar.] NESRİYYE: Akbabagiller. [Fr.] VULTURIDÉS )
( EAGLE vs. VULTURE/CONDOR )
( [Lat.] AQUILA cum VULTUR MONACHUS )

- ARSLAN ve KARTAL ve BOĞA ve İNSAN
( Adâlet. VE Hikmet. VE Kudret. VE Muhabbet. )

- ATMACA ile ŞAHİN ile DOĞAN
( En küçük tür avcı. Cepten çıkarılıp avın üzerine fırlatılmasından dolayı atmaca adını almıştır. İLE
Atmacadan biraz daha büyük. En hızlı yırtıcı kuş. Çok kısa sürede 120 km. hıza ulaşabilir. İLE
En gösterişli avcı kuş. )
( ... İLE Sahibi için avlanır. İLE Kendi için avlanır. )
( ... İLE Avının bir parçasını, sahibinin pişirip vermesiyle yer. İLE Avını, doğrudan çiğ olarak yer. )
( [ağzında] ... İLE Kan yoktur. İLE Kan vardır. )
( BAVLI: Doğan yavrusu. )
( ŞEVÂHÎN[Ar.]: Şahinler/doğanlar. )
( [Ar.] TAYR-İ HÜR ile ŞAHİN ile ... )
( [Fars.] İCÎ, BÂŞE/BEŞE ile ŞÂHÎN, ŞEHBÂZ ile BÂZ )
( [İng.] GOSHAWK/SPARROW HAWK vs. HAWK, SPARROWHAWK, BUZZARD vs. FALCON )
( [Lat.] ACCIPITER CENTILIS/NISUS cum ACCIPITER, BUTEO BUTEO, PERNIS, FALCO PEREGRINUS cum FALCO (COLUMBARIUS) )
( Atmaca ile Şahin ile Doğan )

- ATMACA ile BÂŞAK
( ... İLE Bir cins küçük atmaca. )

- ATMACA ile CURA
( ... İLE Küçük atmaca. )

- ATMACA ile ÇAKIR (ÇAKIRKUŞU)
( ... İLE Kanatları atmacadan dah uzun ve geniş, kuyruğu biraz daha kısa ve yuvarlak ucludur. )
( ... İLE Ormanlarda ürerler. )
( ... İLE Kışın ağaçlı açık arazilerde yaşarlar. )
( ... vs. GOSHAWK )
( [Lat.] ... cum ACCIPITER GENTILIS )

- ATMACA ile ÖTÜCÜ ÇAKIR
( ... İLE Kurak ve çalılık açık arazilerde yaşarlar. )
( ... vs. DARK CHANTING GOSHAWK )
( [Lat.] ... cum MELIERAX METABATES )

- ATMACA ile/değil DELİCE
( [Lat.] ... cum CIRCUS )

- ATMACA ile YAZ ATMACASI (YOZ ATMACA)
( ... İLE Kanatları atmacadan dah uzun ve sivridir. )
( ... İLE Yaprak döken ormanlarda ürerler. )
( ... İLE Sürüler halinde göç ederler. [Eylül ortasında, İstanbul Boğazı'ndan geçerler.] )
( ... vs. LEVANT SPARROWHAWK )
( [Lat.] ... cum ACCIPITER BREVIPES )

- ŞAHİN ile ARI ŞAHİNİ
( ... İLE Yerde, şahinden daha fazla zaman geçirir. )
( ... İLE Ormanlarda, özellikle ibreli ormanlarda yuva yaparlar. )
( ... vs. HONEY BUZZARD )
( [Lat.] ... cum PERNIS APIVORUS )

- ŞAHİN ile/değil BAYSUNGUR
( ... İLE/DEĞİL Şahin cinsinden, yırtıcı bir kuş. )

- ŞAHİN ile BEYAZ ŞAHİN
( ... İLE Tamamen beyaz değillerdir. [Sadece tüylerinin bir bölümü beyazdır.] )

- ŞAHİN ile BOZKIR ŞAHİNİ

- ŞAHİN ile KIZIL (KUYRUKLU) ŞAHİN

( ... İLE Şahinden biraz daha büyük, uzun kanatlı ve uzun kuyrukludur. )
( ... İLE Ovalar, bozkır, dağlar ve benzer açık arazilerde yaşarlar. )
( ... vs. LONG-LEGGED BUZZARD )
( [Lat.] ... cum BUTEO RUFINUS )

- ŞAHİN ile LAÇİN

- ŞAHİN ile PAÇALI ŞAHİN

( ... İLE Sesi şahinde pes ve gürdür. )
( ... İLE Tundra, açık araziler, turbalıklar, kumullar ve bataklıklarda ürerler. )
( ... vs. ROUGH-LEGGED BUZZARD )
( [Lat.] ... cum BUTEO LAGUPUS )

- DOĞAN ile ADA DOĞANI
( ... İLE Kayalık adalarda, sürüler halinde yuva yaparlar. [Yazın sonuna doğru kuluçkaya yatarlar.] )
( ... İLE Yavrularını göçmen ötücüleri avlayarak beslerler. )
( ... vs. ELEONORA'S FALCON )
( [Lat.] FALCO (COLUMBARIUS) cum FALCO ELEONOREA )

- DOĞAN ile ALACADOĞAN
( ... İLE Korulu ve ağaçlı açık arazilerde, eski ekin kargası yuvalarında, sürüler halinde yuva yaparlar. )
( ... İLE Gagaları, göz derileri ve bacakları erilinde kırmızı, dişilinde ise turuncudur. )
( ... İLE En hızlı uçan kuş ya da kuşlardandır. )
( ... vs. RED-FOOTED FALCON )
( [Lat.] ... cum FALCO VESPERTINUS )

- DOĞAN ile BIYIKLI DOĞAN
( ... İLE Çöller ve açık arazilerde yaşarlar. [Genellikle yarlarda ve kayalıklarda, nadiren de harabelerde yuva yaparlar.] )
( ... vs. LANNER )
( [Lat.] ... cum FALCO BIARMICUS )

- DOĞAN/ATMACA ile BOZ DOĞAN
( ... İLE Eril atmacadan sivri kanatları ve kısa kuyruklarıyla ayrılırlar. )
( ... İLE Kışın açık arazilerde ve sulak alanların çevresinde yaşarlar. )
( ... vs. MERLIN )
( [Lat.] ... cum FALCO COLUMBARIUS )

- BOZDOĞAN[< BOZULGAN] ile BOZDOĞAN
( Bozdoğan/Valens Su Kemeri. İLE Bir doğan türü. | Yeniçeriler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu gürz. )

- DOĞAN ile BÂZEK[Fars.]
( ... İLE Küçük doğan. )

- DOĞAN ile BÛHE[Ar. çoğ. BEVÂHE]
( ... İLE Çakır doğanlar. ) ( ... İLE Manevra yeteneği en yüksek kuş. )

- ÇAKIR ile ÇAKIR
( Mavi hareli elâ göz. | Çakırdoğan. İLE Şarap. )

- DOĞAN ile ÇAVLI
( ... İLE Doğan yavrusu. )

- DOĞAN ile DELİCE DOĞAN
( ... İLE Ağaçlı açık arazilerde yaşarlar. )
( ... vs. HOBBY )
( [Lat.] ... cum FALCO SUBBUTEO )

- DOĞAN ile GÖKDOĞAN
( ... İLE Geniş omuzları vardır. Kuyruk sokumu geniş ve açık renk, kanatları uçlara doğru sivri ve çapa biçimindedir. )
( ... İLE Her türlü kayalık alanlarda yaşarlar. [Genellikle kaya çıkıntılarında, nadiren de ağaçlarda ve yapılarda yuva yaparlar.] )
( ... İLE Dünyanın en hızlı uçan kuşudur. [Gökyüzünde, dalış sırasında 360 km./saat hıza ulaşabilir.] )
( ... vs. PEREGRINE )
( [Lat.] ... cum FALCO PEREGRINUS )

- DOĞAN ile GRİ DOĞAN
( ... İLE Çöllerdeki kayalık tepelerde yuva yaparlar. )
( ... İLE Göçmen Ada Doğan'larını avlayarak beslenirler. )
( ... vs. SOOTY FALCON )
( [Lat.] ... cum FALCO CONCOLOR )

- DOĞAN ile/değil/yerine ESPERİ
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE Ava alıştırılmayan, bir tür doğan. )

- DOĞAN ile KERKENEZ
( ... İLE 35 cm. uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan, leşobur bir doğan. )
( ... İLE Ağaçlı açık arazilerde, dağlarda ve şehirlerde yaşarlar. )
( ... vs. KESTREL )
( [Lat.] ... cum FALCO TINNUNCULUS )

- KERKENEZ ile ALA KERKENEZ
( ... İLE Eril olanları, tepelerindeki kızıl leke ve mavi-gri kanatlarıyla ayrılırlar. )
( ... İLE Atlantik ötesinden gelen nadir rastlananlardandır. )
( ... vs. AMERICAN KESTREL )
( [Lat.] ... cum FALCO SPARVERIUS )

- KERKENEZ ile KÜÇÜK KERKENEZ
( ... İLE Bozkır benzeri açık arazilerde yaşarlar. [Kaya yarlarında, evler ve harabelerde sürüler halinde yuva yaparlar.] )
( ... İLE Dişil ve genç olanlarını kerkenezden ayırmak pek kolay değildir. )
( ... vs. LESSER KESTREL )
( [Lat.] ... cum FALCO NAUMANNI )

- DOĞAN ile KIZIL ENSELİ DOĞAN
( ... İLE Kıyıdan uzak, kurak ve kayalık arazilerde yaşarlar. [Kuzey Afrika'da] [Kayalık yarlarda yuva yaparlar.] )
( ... vs. BARBARY FALCON )
( [Lat.] ... cum FALCO PELEGRINOIDES )

- DOĞAN ile SUNGUR/AKDOĞAN
( ... İLE En büyük doğan. )
( ... İLE Kayalık kıyılar, dağlar ve ibreli ormanların kenarlarında yaşarlar. [Yarlarda yuva yaparlar.] )
( ... vs. GYRFALCON )
( [Lat.] ... cum FALCO RUSTICOLUS )

- DOĞAN ile TEPELİ DOĞAN
( [Ar.] ... ile SIKAR[< SAKR]["ka uzun okunur"] )

- DOĞAN ile ULU DOĞAN
( ... İLE Açık ve seyrek ağaçlı arazilerde, yüksek plato, bozkır, ova ve yarı çöllerde yaşarlar. )
( ... vs. SAKER )
( [Lat.] ... cum FALCO CHERRUG )

- DOĞAN/ATMACA/SAKR[Ar.] ile ZAĞANOS/BÎSER/BÎSERE[Fars.]

- AKBABA ile BENEKLİ AKBABA
( ... İLE Tropikal Afrika'dan gelen, nadir rastlanan bir türdür. )
( ... vs. RUPPELL'S VULTURE )
( [Lat.] ... cum GYPS RUEPPELLII )

- AKBABA ile KARA AKBABA
( ... İLE Çevresinde açık arazi bulunan ormanlarda yaşarlar. )
( ... vs. BLACK VULTURE )
( [Lat.] ... cum AEGYPIUS MONACHUS )

- AKBABA ile KIRMIZI BAŞLI AKBABA
( ... İLE Hindistan'da yaşarlar. )
( Hindistan'da 6 ayrı çeşit akbaba yaşamaktadır. )

- AKBABA ile KIZIL AKBABA
( ... İLE Toroslarda, Doğu Karadeniz Dağları'nda, Doğu Anadolu'da bölgesel olarak yaşarlar. )
( ... vs. GRIFFON VULTURE )
( [Lat.] ... cum GYPS FULVUS )

- AKBABA ile KÜÇÜK AKBABA
( ... İLE Kanatları düz, kuyruğu uzun ve kamalıdır. )
( ... İLE Leşlerin kemik iliğiyle beslenirler. [Yüksekten atıp kırarak] )
( ... vs. EGYPTIAN VULTURE )
( [Lat.] ... cum NEOPHRON PERCNOPTERUS )

- AKBABA ile SAKALLI AKBABA
( ... İLE Etiyopya'da, Semien Dağları'nda [4500 m. yükseklikte] yaşarlar. )
( ... İLE Leşlerin kemik iliğiyle beslenirler. [Yüksekten atıp kırarak] )
( ... vs. LAMMERGEIER )
( [Lat.] ... cum GYPAETUS BARBATUS )

- AKBABA ile SARKIK YANAKLI AKBABA
( ... İLE Çok geniş ve kahverengi kanatlıdır. [Kuyruğu uzun ve kamalı, kanatları dar ve sivri ucludur.] )
( ... İLE Normal akbabaların gagaları yeni ölmüş hayvanların derisini delemez. Akbabalar sürüsü, büyük, uzun ve sivri gagalı sarkık yüzlü akbabanın gelip başlamasını beklerler. )
( ... vs. LAPPED-FACED VULTURE )
( [Lat.] ... cum TORGOS TRACHELIOTOS )

- BAYKUŞ (PUHU KUŞU) ile ARUSEK
( Eril baykuş. İLE Dişil baykuş. )
( Baykuşların 14 boyun omurları vardır. [Memelilerin iki katı.] )
( Kafalarını 360 derece çeviremezler fakat 270 dereceye kadar çevirebilirler. )
( Güzel sanatların simgesi. | Sanatın yaratıcısı. İLE/VE ... )
( STRIGIFORMES: STRIX[< Yun.]: Baykuş. | Tiz sesli. )
( [Ar.] BÛH/BÛHE, BÛM/BÛME, BÜLBÜL-İ GENC[mecaz], CUĞD ile BÛHE[çoğ. BEVÂHE] )
( [Fars.] KÛF, ÂKÛ, BÛM ile ... )
( OWL[< İng.][Sesinin yansımasından türetilmiştir.], STRIGIFORMES vs. ... )
( OWLET: Ufak baykuş, kukumav, baykuş yavrusu. )
( [Lat.] BUBO BUBO[< ULULATIO: Feryat çığlıkları.] cum ... )
( [İsp.] LA LECHUZA con ... )
( Baykuş ile ... )

- BAYKUŞ ile YAPALAK

- BAYKUŞ ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU

( [Lat.] ... cum ASIO OTUS )

- BAYKUŞ ile ALACA BAYKUŞ
( ... vs. TAWNY OWL )
( [Lat.] ... cum STRIX ALUCO )

- BAYKUŞ ile BATAKLIK BAYKUŞU
( ... vs. SHORT-EARED OWL )
( [Lat.] ... cum ASIO FLAMMEUS )

- BAYKUŞ ile CÜCE BAYKUŞ
( ... vs. SCOPS OWL )
( [Lat.] ... cum OTUS SCOPS )

- BAYKUŞ ile BAYKUŞ PAPAĞAN

- PEÇELİ BAYKUŞ ile KIR BAYKUŞLARI ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU ile ALACA BAYKUŞ

( Tiz bir sesle çığlık atar. İLE Genellikle ses çıkarmaz. İLE Düşük perdeden uzatılmış bir uu-uu-uu sesi çıkarır. İLE Erili huuu-huuu-huuu diye öter, dişili boğuk bir sesle kiv-vik diye ses çıkarır. )

- BAYKUŞ ile KISA KULAKLI BAYKUŞ

- BAYKUŞ ile BÜYÜK GRİ BAYKUŞ

( ... İLE Kuzey kutbunda yaşarlar. )

- BAYKUŞ ile KUKUMAV[Yun.]
( ... İLE Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşar. )
( Hindistan'da 15 baykuş türü bulunmaktadır. )
( ... vs. OWLET[: Ufak baykuş, kukumav, baykuş yavrusu.] )
( [Lat.] ... cum ATHENE NOCTUA[Baykuş ve Ejderha'nın, Athena'nın kutsal kuşlarıdır] )

- KUKUMAV ile TAPERA
( ... İLE Bir tür küçük kukumav. )

- SÜLÜN ile HOATZİN["watsin" olarak okunur]
( ... İLE Kursağı(önmide), midesinden 50 kat büyüktür. [Toplam gövde ağırlıklarının 1/3'ünü oluşturur.][Bir öğünü sindirmeleri 2 gün sürer.] )
( ... İLE Kursağı, uçma kaslarını çalıştırmak için gereksinim duyduğu alanı kısıtladığından dolayı kötü uçucudurlar. )
( ... İLE Dengelerini sağlamak için kursağının alt tarafında kayışımsı bir çıkıntı bulunur. [Bir dal üzerine tünediğinde buna yaslanır.] )
( ... İLE En ağır hareket eden kuş türüdür. )
( ... İLE "Pis kokulu kuş" olarak da bilinirler. [Yağ asitlerinin kursakta mayalanmasına bağlı olarak.] )
( ... İLE Hiç durmadan homurdanır, hırıltılar çıkarır ve ıslık çalarlar. )
( ... İLE Yavrularının, kuşların atası olarak kabul edilen Archaeopteryx fosiliyle paylaştığı ortak bir özelliği vardır. [Kanadın ilk iki "parmağı" iki pençe şeklinde biçimlenir.] )
( OPISTHOCOMIFORMES )
( [Ar.] TEDRUC ile ... )
( [Fars.] BÛR ile ... )
( [Lat.] ... cum OPISTHOCOMUS HOAZIN )
( [Astek dilinde] ... ile UAZIN [Sülün demektir] )
( ... ile Hoatzin )

- HOROZ ile/ve/<> TAVUK
( Şehveti simgeler. İLE/VE/<> ... )
( ... ile/ve/<> TOK[Tuna Bulgarları'na ait kitâbelerde] )
( [Ar.] DÎK/DİYK[çoğ. DİYEKE, EDYÂK] ile/ve/<> DECÂC, DİCÂC/E, DÜCÂC/E[çoğ. DÜCÜC] | DÜCÂCİYYE[: Tavukgiller] )
( [Fars.] HURÛS ile/ve/<> MÂKİYÂN )
( [Fars.] HÛD-İ/HÛC-İ HURÛS, LÂLEK/Â: Horoz ibiği. )
( ROOSTER vs./and/<> CHICKEN )
( [Lat.] GALLUS cum/et/<> GALLLatince uzatma imli İN/A/E )
( [Fr..] ... avec/et/<> CRÊTE )
( [İsp.] EL GALLO con/y/<> LA GALLINA )
( Horoz ile/ve/<> Tavuk )

- HOROZ ile BERNİYE[Ar. | çoğ. BERÂNÎ]
( ... İLE Küçük horoz. )

- HOROZ ile ÇALIHOROZU

- TAVUK ile ÇAYLAK

( ... İLE Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş. )

- TAVUK ile ÇAYIRTAVUĞU
( ... İLE Ormantavuğugillerden, sırtı beyaz çizgili, siyah ve esmer, karnı siyah bir kuş. )

- TAVUK ile FUNDATAVUĞU
( ... İLE Avustralya'da yaşayan tavuksulardan bir kuş türü. )

- TAVUK ile/ve/değil KAR TAVUĞU
( ... İLE/VE Kuzey Kutbu'nda yaşarlar. )

- ÇİL ile ÇİL
( Ormantavuğügillerden, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağtavuğu. İLE Çoğunlukla yüzde oluşan, kahverengi, küçük benekler. | Aynada oluşan leke. | Köklerdeki kıl gibi ince uzantılar. | Tüyünde, küçük benekler bulunan hayvan. | Yeni ve parlak. )

- PİLİÇ ile/ve TAVUK
( Dünyadaki tüm piliçlerin kökeni Kırmızı Orman Tavuğu denen Tayland'a özgü bir tür sülüne dayanmaktadır. )
( Amerika kıtasında 1500'lerden önce hiç piliç yoktu. Kıtaya pilici ilk götüren İspanyol'lar oldu. )
( Öteki dillerde GIT GIT GIDAK[Türkçe'de]:
* GAK GAK[Almanya'da]
* GOK GOK[Danimarka'da]
* KOT KOT[Finlandiya ve Macaristan'da]
* KOTKOTKODAT[Fransa'da]
* TOK TOK[Hollanda'da]
* GUK GUK[Tayland'da] )
( [Fars.] HURÛS-BEÇE ile/ve ... )
( PULLET vs./and CHICKEN )

- PİLİÇ ile BULADA[< Yun.]
( ... İLE Büyük piliç. )

- CİVCİV ile PİLİÇ
( CHICK vs. PULLET )

- İKİ YUMURTAYI BİRDEN ALMAK ile/yerine/değil TEK YUMURTAYI ALMAK

- CİVCİV ile KAZ/ÖRDEK YAVRUSU

( [Ar.] FERHÜN/FERHU'D ile ... )
( CHICK vs. POULT )
( Civciv ile Ördek Yavrusu )

- FERİK[Fars.] ile PALAZ
( Hayvanların, civcivlikten çıkmış yavruları. İLE Kaz, ördek, güvercin gibi bazı kuş yavrularının, civcivlikten sonraki durumu. )

- FERİK[Fars.] ile FERİK[Ar.]
( Hayvanların, civcivlikten çıkmış yavruları. | Gevrek bir elma türü. İLE Tümgeneral ya da Korgeneral. )

- ÖRDEK/BADİ ile KAZ
( 16 boyun omurları vardır. İLE ... )
( [Ar.] ... ile BATT )
( [Ar.] İVZ: Gövdesi bodur olan. | Kaz; ördek. )
( [Fars.] MÜRG-İ ÂBÎ [SU KUŞU] )
( DUCK vs. GOOSE )
( [Lat.] ANAS cum ANSER )
( [İsp.] EL PATO con ... )
( Ördek ile Kaz )

- ÖRDEK ile ÇAKIRKANAT
( ... İLE Kanatları mavi hareli, bir ördek çeşidi. )

- ÖRDEK ile/ve SUNA
( ... İLE/VE Eril ördek. )

- ÖRDEK ile/ve PATKA
( ... İLE/VE Bir tür deniz ördeği. )

- ÖRDEK ile/ve KAŞIKÇIN

- ÖRDEK ile/ve MOSKOFÖRDEĞİ

- ÖRDEK ile DODO

( ... İLE 1700'de soyu tamamen tükenmiştir. )
( ... İLE 1865'te, Alice Harikalar Diyarı'nda kitabında görülene kadar unutulmuştu. )
( DUCK vs. DODO )
( [Hollanda'lılar] ... ile WALGVOGEL )
( [Lat.] ANAS cum RABHUS CUCULLATUS )

- ANGUT ile/ve YEŞİLBAŞ
( Yaban ördeği. İLE/VE Eril yaban ördeği. )

- ANGUT ile/ve TAMAT
( Yaban ördeği. İLE/VE Bir tür yaban ördeği. )

- ANGUT ile/ve KEPÇEBURUN
( Yaban ördeği. İLE/VE Bir tür yaban ördeği. )

- ANGUT ile/ve SÜNE
( Yaban ördeği. İLE/VE Bir tür yaban ördeği. )

- PUFLA ile PUFLA/TOZAK
( Bir tür ördek. İskandinavya kıyılarında yaşar. İLE İnce kuş tüyü. )
( [Lat.] SOMATERIA cum ... )

- KAZ ile BAKLAN
( ... İLE Anguta benzeyen, kırmızı renkli bir çeşit yabankazı. )
( ... cum OTIS TARDA )

- KAZ ile/ve KAR KAZI
( ... İLE/VE Her yıl, 5 milyon kaz, Meksika Körfezi'nden kuzey kutbuna [Tundralara], yumurtlamak üzere, 5000 km. yolculuk yaparlar. [3 ayda] )

- KAZ ile BAKLAN

- KAZ ile HİNT KAZI

( 10.000 m.'de, saatte 80 km. hızla uçabilmektedirler. )

- KAZ ile MAVİ KAZ

- KAZ ile LÖKEŞE

( ... İLE Yaban kazı. Kazların en büyük türü. )
( Kazın yediği otlar insan için şifalıdır. )
( Hırsı simgeler. )
( [Ar.] İVEZZE ile ... )
( [Fars.] ... ile HARBAT )
( [Lat.] ANSER cum ANSER )

- BATBATA[Ar.]: Kazın ötmesi. | Kazın suya dalışı.

- ÖRDEK ile GAGALIMEMELİ/ORNİTORENK
( ... İLE Gövdesi kunduza benzeyen, ördek gibi gagası olan ve ayakları perdeli Avustralya'ya özgü bir hayvan. Hem yumurtlayan hem de memeli olan tek hayvandır. )
( ... İLE Geceleri beslenir, gündüzleriyse yuvalarında uyuklarlar. [ya da bir kayanın, ağaç kökünün altında] )
( ... İLE Gagaları 40.000 alıcıyla kaplıdır. [60.000 hareket algılayıcıları vardır ve bunlar da hem göz, hem de el gibi hareket eder, mekanik ve elektriksel veriyi birleştirir ve karanlık sualtı dünyasının net bir resmini çizmesine yardımcı olur] )
( [Ar.] BATT ile SEDYE-İ VAHÎD-ÜS-SUKBE )
( DUCK vs. DUCKBILL/ORNITORENG )
( [Fr.] ... avec ORNITHORYNQUE )
( [Lat.] ANAS cum ORNITHORHYNCHUS ANATINUS )
( ... ile Ornitorenk )

- ÖRDEK ile MANDALİNA ÖRDEĞİ

- ÖRDEK ile DENİZÖRDEĞİ/FIRTINAKUŞU

( ... İLE Perdeayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş. )

- DENİZ ÖRDEĞİ ile YABAN ÖRDEĞİ/ANGUT ile PEKİN ÖRDEĞİ

- BAŞTANKARA ile FANTA

( ... İLE Mevimsi yeşil renkli bir baştankara. )

- SÜNE ile YEŞİLBAŞ
( Bir tür yaban ördeği. İLE Eril yaban ördeği. )

- ÖRDEK ile KUĞU
( ... İLE 25 boyun omurları vardır. )
( ... İLE İngiltere'deki tüm kuğular, Kraliyet ailesine aittirler. )
( [Ar.] BATT ile TEMMÜ )
( DUCK vs. SWAN )
( [Lat.] ANAS cum CYGNUS )
( [İsp.] ... con/y EL CISNE )
( Ördek ile Kuğu )

- KUĞU ile KOSKOROBA

- KUĞU ile/ve/değil TURNA

( [Fars.] ... ile/ve/değil KÜLENG )
( Anadolu'da, kuğuya turna denilir. )

- BEYAZ (TÜYLÜ) KUĞU ile/ve SİYAH (TÜYLÜ) KUĞU
( ... İLE Bilim Tarihi'ni altüst eden ve Karl Raimund Popper'ın tespitiyle, bilimselliğin "Doğrulanabilirlik İlkesi" ile değil "Yanlışlanabilirlik İlkesi" ile sağlam zemine oturmasına vesile olan ve örnek olarak kullanılan siyah kuğu. )
( Siyah Kuğu | Siyah ve Beyaz Kuğu )

- MARTI ile/değil SUMRU

- MARTI ile ALBATROS

( ... İLE 20 Albatros türü bulunmaktadır. )
( ... İLE En uzun süre ve en uzağa uçan kuşlardır. [Kanatlarını çırpmadan 6 gün boyunca süzülebilirler.] )
( ... İLE Çok büyük kanatları vardır. [Kanatlarını sabitleyen özel bir omuz kilidi sayesinde fazla kas enerjisi harcamadan açık tutabilirler.] )
( ... İLE Uyurken bile hareket halindedirler. [Beyin yarımküreleri bu uykuya sırayla eşlik eder.] )
( ... İLE Üremeleri çok yavaştır. [İki yılda bir, tek bir kez yumurtlarlar.][Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.] )
( ... İLE 60 yıla kadar yaşayabilirler. )
( ... ile TUBINARES[Tüp burunlu], PROCELLARIIFORMES )
( MARTI [Richard Bach] kitabını okumanızı salık veririz. )
( [Ar.] BÜRKE ile ... )
( SEA GULL vs. ALBATROS )
( [Lat.] LARUS cum DIOMEDEA EXULANS )
( Martı ile Albatros )

- MARTI ile NORVEÇ MARTISI
( ... İLE Kargaları avlayabilirler. [İnsanlara da saldırabiliyorlar.] )

- MARTI ile ADA MARTISI
( ... vs. AUDOUIN'S GULL )
( [Lat.] ... cum LARUS AUDOUINII )

- MARTI ile AKDENİZ MARTISI
( ... vs. MEDITERRANEAN GULL )
( [Lat.] ... cum LARUS MELANOCEPHALUS )

- MARTI ile ARAP MARTISI
( ... vs. SOOTY GULL )
( [Lat.] ... cum LARUS HEMPRICHII )

- MARTI ile ÇATAL KUYRUKLU MARTI
( ... vs. SABINE'S GULL )
( [Lat.] ... cum LARUS SABINI )

- MARTI ile DOĞU MARTISI
( [Lat.] ... cum LARUS ARMENICUS )

- MARTI ile İNCE GAGALI MARTI
( ... vs. SLENDER-BILLED GULL )
( [Lat.] ... cum LARUS GENEI )

- MARTI ile KARABATAK

- MARTI ile KIZILDENİZ MARTISI

( ... vs. WHITE-EYED GULL )
( [Lat.] ... cum LARUS LEUCOPHTHALMUS )

- MARTI ile (TEPELİ) KUTUP MARTISI / MAVİ-YEŞİL MARTI
( [Lat.] ... cum LARUS HYPERBOREUS )

- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK MARTI
( BLACK-HEADED GULL vs. GREAT BLACK-HEADED GULL )
( [Lat.] LARUS RIDIBUNDUS cum LARUS ICHTHYAETUS )

- KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK KARABAŞ MARTI
( BLACK-HEADED GULL vs. BONAPART'S GULL )
( [Lat.] LARUS RIDIBUNDUS cum LARUS PHILADELPHIA )

- KARABAŞ MARTI ile BÜYÜK KARABAŞ MARTI
( BLACK-HEADED GULL vs. GREAT BLACK-HEADED GULL )
( [Lat.] LARUS RIDIBUNDUS cum LARUS ICHTHYAETUS )

- MARTI ile/ve/<> KIRLANGIÇ KUYRUKLU MARTI
( ... İLE/VE/<> Galapagos Adaları'nda yaşamaktadırlar. )

- MARTIGİLLER ile KORSANMARTILAR
( [Lat.] LARIDAE cum STERCORARIIDAE )

- KÜÇÜK AKICI MARTI ile PENGUEN

- LEYLEK ile/ve JABİRU, MARABU

- LEYLEK ile KARA LEYLEK

- LEYLEK ile MURABIT

- LEYLEK ile AÇIK GAGALI LEYLEK

- LEYLEK ile TURNA

( ... İLE Japon kültüründe, 1000 yıllık uzun bir yaşamı simgeler. )
( [Ar.] LAKLAK ile ... )
( [Fars.] LEGLEG ile BÂTİR )
( STORK vs. CRANE )
( [Lat.] CICONIA CICONIA cum GRUS GRUS )

- TURNA ile SİYAH BOYUNLU TURNA

- FLAMANLAR < LEYLEKSİLER

( Kuşlar sınıfının, leyleksiler takımının bir alttakımı. < ... )

- ANKA KUŞU :/<> TURNA KUŞU

- İSKETE ile ÇUHAKUŞU

( ... İLE Bir iskete türü. )

- İSKETE ile/<> BAĞRIKARA
( Serçegillerden, gagaları dişli, zararlı böcek ve kurtlarla beslenen, hoş sesli bir kuş. İLE/<> İskete kuşunun bir türü. )

- HOROZ ve KUŞ ve KOÇ
( Sultanların ve halkın meraklı olduğu hayvanlar. )

 

- DEVEKUŞU ile EMU
( Dünyadaki en büyük kuştur. Erilleri 2,7 metreye kadar ulaşabilir. İLE ... )
( Ceviz büyüklüğünde olan beyinleri göz yuvalarından küçüktür. İLE ... )
( Saatte 65 km.'ye kadar 30 dakika boyunca koşabilirler. İLE ... )
( Devekuşları kafalarını kuma gömmezler! [Yuvaları genelde yere kazılmış sığ bir delik şeklindedir] [Boyunlarını yere dümdüz uzatıp görüş alanında bir tehlike olup olmadığını yokladıkları için ortaya çıkmış olabilir.] )
( Sindirime yardımcı olması için yuttukları taşın yanısıra demir, bakır, tuğla ve cam da yiyebilirler. )
( Namibya'daki devekuşları elmas yemeleriyle ünlüdür. )
( Devekuşu en küçük yumurtayı yumurtlar. )
( [Ar.] NEÂME[çoğ. NEÂİM, NEÂMÂT] ile ... )
( [Fars.] ŞÜTÜR-MÜRG/ÜŞTÜR-MÜRG ile ... )
( OSTRICH vs. EMU )
( [Lat.] STRUTHIO CAMELUS[: Serçe deve.] cum ... )
( [Yun.] HO MEGAS STROUTHOS(: Büyük serçe) ile ... )

- DEVEKUŞU ile REA/DARWIN NANDUSU
( [Lat.] STRUTHIO CAMELUS cum RHEA DARWINII )

- DEVEKUŞU ile/değil HİNDİBAŞ
( Papua Yeni Gine'nin Avi Köyü'nde bulunan, hindi başlı ve devekuşu gövdeli, ilginç bir hayvan. )

- KIRLANGIÇ ile AKGÖT, SALANGAN

- KIRLANGIÇ ile BALIKÇIN

( ... İLE Perdeayaklılardan, uzunca gagalı, uzun ve çatal kuyruklu, deniz kıyılarında yaşayan bir kuş, denizkırlangıcı. )

- KIRLANGIÇ ile BATAK/LIK KIRLANGICI

- KIRLANGIÇ ile KEÇİSAĞAN/EBÂBÎL
[Ar.]
( ... İLE Dağ kırlangıcı. )
(... İLE Şehirlerde görmek kolay ama kırsal alanlarda görmek oldukça zordur. [Kırsal bir alanda ebâbil gördüğünüzü düşünüyorsanız, büyük bir olasılıkla kırlangıç görmüşsünüzdür.] )
( ... İLE Kahverengidirler fakat gökyüzünde uçarlarken siyah görünürler.
* Uzun, bumeranga benzer kanatları, kısa ve çatallı kuyrukları vardır.
* Kırlangıçlar gibi uçarken kanatlarını kırmazlar.
* Kırsal bir alanda görmek olanaksızdır.
* Yuvalarını çatıların gizli yerlerinde yaparlar ve yuvalarına çok hızlı girip çıkarlar.
* Bazı ebabillerin 21 yıl yaşadığı gözlenmiştir.
* Ebabil görmek için yaz aylarında gökyüzünün çok yükseklerine bakmak gerekir.
* Kırlangıçlar gibi, teller vb. yerlere tünemezler.
* Sadece üremek için bir yere konarlar.[Türkiye'nin bir çok yerinde ürerler.]
* Özellikle akşam üstü çatıların ve evlerin üzerinde çılgınca çığlıklar atarak hızla uçarken görebilirsiniz.
* Yaşamlarının büyük bir kısmını uçarak geçirirler. [Uçarken uyurlar.]
* Şehirde, binaların arasında görebilirsiniz.
* Yuvalarını binalardaki çatlaklarına, havalandırma boşluklarına, çatı aralarına yaparlar. Yuva yapmak için uçarken rastgele topladıkları tüy, ot ve tohumları kullanırlar.
* Avrupa'ya Mayıs'ın başında gelir ve genellikle iki hafta içinde, oldukça hızlı bir şekilde tüm kıtaya yayılırlar. [Kışı geçirmek için Afrika’nın güneyine geri dönerler.]
* Mardin'de çok sayıda görmeniz olanaklıdır. )
( [Ar.] HUTTÂF[çoğ. HATÂTİF] ile ... )
( [Fars.] BELVÂYE, PİRİSTÛ/K, PİRİSTÜK PÎLVÂYE ile EBREHE, BÂLVÂNE, YALVÂNE )
( SWALLOW vs. ... )
( [Lat.] HIRUNDO RUSTICA cum ... )
(... ile Keçisağan/Ebabil )

- KIRLANGIÇ ile SAĞAN

- KIRLANGIÇ ile SUMRU/DENİZKIRLANGICI

( 8 cins )
( Gediz deltasında! )

- KIRLANGIÇ ile DAĞ KIRLANGICI
( [Ar.] ... ile UVVÂR[çoğ. AVÂVÎR], VATVÂT[çoğ. VATÂVÎT] )
( [Fars.] ... ile PÂLVÂNE, PÂLVÂYE )
( [Lat.] ... cum CYPSELUS ALPINUS )

- KANARYA(ASKA'/KENÂRİ'[Ar.], CANARY[İng.])[Bir tür ispinozdur. | Çizgi film kahramanı Tweety, bir kanaryadır.] ile/ve KARTAL(EAGLE, AQUILA[Lat.]) ile/ve SAKA KUŞU(FINCH) ile/ve ÇİL[BÛDENE(Fars.)] ile/ve ŞAHİN(HAWK) ile/ve BÜLBÜL(ANDELÎB[Ar. çoğ. ANÂDİL], HEZÂR[Fars.] NIGHTINGALE) ile/ve DEVEKUŞU(OSTRICH) ile/ve BAYKUŞ(PUHU KUŞU) (KÛF[Fars.])(OWL, BUBO BUBO[Lat.]) ile/ve PAPAĞAN(PARROT) ile/ve TAVUSKUŞU/TÂVUS[Ar. çoğ. ETVÂS, TAVÂVÎS]/PEACOCK[İng.][Kibri/makamı simgeler.] ile/ve GÜVERCİN(PIGEON, COLUMBA OENAS[Lat.]) ile/ve KUMRU(DOVE, STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve BILDIRCIN(QUAIL, COTURNIX COTURNIX[Lat.]) ile/ve MARTI(SEAGULL, LARUS ARGENTATUS[Lat.]) ile/ve LEYLEK(STORK) ile/ve PELİKAN[KAŞIKÇI KUŞU/KUTAN](PELICAN, PELECANUS[Lat.], EL PELICANO[İsp.], Pelikan ) ile/ve FLAMİNGO(PHOENICOPTERUS RUBER[Lat.]) ile/ve BALIKÇIL(HERON) ile/ve AKBABA(VULTURE) ile/ve ÇAYLAK/SIÇAN YİYEN(HİDÂYE[Ar.], HÂT, ZAGAN/ZEGAN[Fars.], MILVUS MILVUS[Lat.]) ile/ve KAGU ile/ve NEKTAREMEN ile/ve YEŞİLBACAK ile/ve YUNDA/KUYRUKSALLAYAN
( Tavuskuşu-Albino )

- PELİKAN ile KAHVERENGİ PELİKAN

- TAVUSKUŞU ile TUVEYS

( ... İLE Küçük tavuskuşu. )

- BALIKÇIL ile BALABANKUŞU
( ... İLE Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, ağır ve iri bir kuş. )

- BÜLBÜL ile BAYIRKUŞU
( ... İLE Çalıbülbülü. )

- KOCABAŞ/FLURCUN ile YELVE/FLURYA
( İspinozgillerden, 18 cm. uzunluğunda, sırtı kahverengi, karnı pembe bir kuş türü. | Pancar, şeker pancarı. İLE İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşli bir kuş. )

- TAVUSKUŞU ile PERESTÂN
( [Fars.] ... İLE Tavuskuşu gibi güzel tüylü bir kuş. )
( PEACOCK vs. ... )

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve ARI KUŞU ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve İSHAK KUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD: İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.]) ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SİNEKKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YALIÇAPKINI/EMİRCİK/İSKELEKUŞU

- SIĞIRCIK ile KARABAKAL

- KÜÇÜK AK BALIKÇIL ile BÜYÜK BALIKÇIL

( İki kat büyüktür. )

- FLAMİNGO ile BATI HİNT FLAMİNGOLARI
( ... İLE Kuluçkalarını Karayipler'de kurarlar. )
( ... İLE Yavrularını, önceden sindirdikleri karides suyuyla 1 ay boyunca beslerler. [Daha sonra Güney Amerika'ya birlikte göçerler.] )

- BEYAZ BOYUNLU YALIÇAPKINI ile/ve BEYAZ GÖĞÜSLÜ YALIÇAPKINI
( Hindistan'da yaşarlar. )

- AĞAÇKAKAN/TAKDELEN ile TUHAF
( ... İLE Ağaçkakan türünden iri gagalı bir kuş. )
( 200'den fazla türü vardır. İLE ... )
( Gaga uzunlukları bazı türlerde kendi boyunun üçte ikisi kadar olabilir. İLE ... )
( Herbirinin kendine özgü delme hızı ve ritmi vardır. [Bazıları ağaca saniyede 16 kere vurabilir.] İLE ... )
( Gagasını her vurduğunda yerçekiminin uyguladığı gücün bin katını uygular. [Astronotların dikey havalanış sırasında maruz kaldıkları basıncın 250 katı] İLE ... )
( Kafataslarının kırılmamasının nedeni, şokun hemen hemen tamamını emen süngerimsi kıkırdak yastıktır. İLE ... )
( Dillerinin kullanılmadığı zamanlarda içi sıvı dolu bir akerdeon gibi katlanmasını sağlayan bir dizi zarımsı dil kemiği vardır. [Kullanılmadığı zamanlar kafatasının etrafındaki yerde toplanır, burun deliklerinin arkasında sabitlenir.] İLE ... )
( Kulakları dillerinin ucundadır. [Kaçmaya çalışan böcekleri dinlemesini sağlar.] İLE ... )
( Gagalarını vururkenki amaçları yemek aramak değildir. Haberleşmeye ve eşleri çekmeye yarayan türe özgü bir "imza"dır. İLE ... )
( PECKER/WOODPECKER vs. ... )

- AĞAÇKAKAN ile ALTIN AĞAÇKAKAN
( Bir çift ağaçkakan, Discovery adlı uzay mekiğinin dış tankının köpük kaplaması üzerinde 200'den fazla delik açmıştı. [Mekiğin fırlatılmasının gecikmesine neden olmuşlardı.] [1995] )
( ... vs. YELLOWHAMMER/YELLOW-SHAFTED FLICKER )
( [Lat.] ... cum COLAPTES AURATUS )

- KÜÇÜK YEŞİL AĞAÇKAKAN ile YEŞİL AĞAÇKAKAN
( ... İLE Avrupa'da bulunur. )
( ... İLE "Yağmur kuşları" olarak da bilinir. [kahkahaya benzeyen farklı bir sesi duyuluyorsa yağmur geliyor demektir.] )
( ... İLE Bir zamanlar İngilizce'de 40'a yakın bölgesel adı vardı. [Hewhole, Wudewale, Galley Bird, Yaffle(halen kullanılmaktadır! [anlamı: "doymak bilmeden yemek"tir. Bir oturuşta 2000 karınca yiyebildiği için])] )
( GREY-HEADED WOODPECKER vs. HEWHOLE )
( [Lat.] PICUS CANUS cum PICUS VIRIDIS )

- AĞAÇKAKAN ile KÜÇÜK AĞAÇKAKAN
( ... vs. LESSER SPOTTED WOODPECKER )
( [Lat.] ... cum DENDROCOPOS MINOR )

- AĞAÇKAKAN ile AKSIRTLI AĞAÇKAKAN
( ... vs. WHITE-BACKED WOODPECKER )
( [Lat.] ... cum DENDROCOPOS LEUCOTOS )

- AĞAÇKAKAN ile BENEKLİ AĞAÇKAKAN
( ... vs. GREAT SPOTTED WOODPECKER )
( [Lat.] ... cum DENDROCOPOS MAJOR )

- AĞAÇKAKAN ile KIRMIZI ŞAPKALI/KOKARTLI AĞAÇKAKAN
( ... vs. RED COCKADED WOODPECKER )
( [Lat.] ... cum PICOIDES BOREALIS )

- AĞAÇKAKAN ile ORTANCA AĞAÇKAKAN
( ... vs. MIDDLE SPOTTED WOODPECKER )
( [Lat.] ... cum DENDROCOPOS MEDIUS )

- AĞAÇKAKAN ile SİYAH/KARA AĞAÇKAKAN
( ... vs. BLACK WOODPECKER )
( [Lat.] ... cum DRYOCOPUS MARTIUS )

- AĞAÇKAKAN ile ÜÇ PARMAKLI AĞAÇKAKAN
( ... vs. THREE-TOED WOODPECKER )
( [Lat.] ... cum PICOIDES TRIDACTYLUS )

- AĞAÇKAKAN ile SURİYE/ALACA AĞAÇKAKANI ile GÖKNAR AĞAÇKAKANI ile GRİ AĞAÇKAKAN ile KIZIL AĞAÇKAKAN ile ORMAN AĞAÇKAKANI ile SARI AĞAÇKAKAN
( ... vs. SYRIAN WOODPECKER vs. GREAT SPOTTED WOODPECKER vs. GREY-FACED WOODPECKER vs. REDHEADED WOODPECKER vs. GREAT-SPOTTED WOODPECKER vs. WOODPECKER vs. )
( [Lat.] ... cum PICOIDES TRIDACTYLUS )

- BÜLBÜL[< Ar. | çoğ. BELÂBİL, ANDELÎB] ile/ve ÖTLEĞEN
( ... İLE/VE Çalıbülbülü. )
( [Ar.] MÜRG-İ SEHERÎ ile/ve ... )
( [Fars.] MÜRG-İ BÂG/BÂM/ÇEMEN/HEZÂR/HOŞ-HÂN/SEHER/SEHER-HÂN/SUBH/ŞEB-ÂHENG/ŞEBHÂN/ŞEB-HÎZ/TARAB, HÂKİSTER[mecaz] ile/ve ... )

- BÜLBÜL ile ŞEB-HÂN[Fars.]
( ... İLE Gece öten bir cins bülbül. )

- KARGA ile BÜYÜK KARGA
( Tûle emeli simgeler. )
( [Ar.] NEÂB: Karga yavrusu. )
( [Fars.] ZÂG-BEÇE: Karga yavrusu. )
( [Ar.] GURÂB[çoğ. GARÂBÎN, AGRİBE, GIRBÂN] ile ... )
( [Fars.] ZÂG[çoğ. ZAGAN("ga" uzun okunur)] ile ... )
( CROW vs. RAVEN )
( [Lat.] CORVUS MONEDULA cum/et ... ) ( Bazı karga türleri:
Avustralya Kuzgunu [Corvus Coronoides]
Alacalı Karga [C. Albus]
Amerika Kargası [C. Brachyrhynchos]
Balık Kargası [C. Ossifragus]
Banggai Kargası [C. Unicolor]
Başlıklı Karga [C. Cornix]
Bayağı Karga [C. Monedula] [Türkiye'de]
Bayağı Kuzgun [C. Corax] [Türkiye'de]
Beyaz Boyunlu Karga [C. Leucognaphalus]
Beyaz Gagalı Karga [C. Woodfordi]
Beyaz Yakalı Kuzgun [C. Albicollis] Boz Karga [C. Tristis]
Bugenvillea Kargası [C. Meeki]
Büyük Gagalı Karga [C. Macrorhynchos]
Chatham Adaları Kuzgunu [C. Moriorum]
Chihuahua Kuzgunu [C. Cryptoleucus]
Çöl Kuzgunu [C. Ruficollis] [Türkiye'de]
Dauria Kargası [Alaca Küçük Karga] [C. Dauuricus]
Ekin Kargası [C. Frugilegus] [Türkiye'de]
Ev Kargası [C. Splendens]
Flores Kargası [C. Florensis]
Hawai Kargası [C. Hawaiiensis]
İnce Gagalı Karga [C. Enca]
Jamaika Kargası [C. Jamaicensis]
Kahverengi Başlı Karga [C. Fuscicapillus]
Kalın Gagalı Kuzgun [C. Crassirostris]
Kap Kargası [C. Capensis]
Kuzeybatı Kargası [C. Caurinus]
Küba Kargası [C. Nasicus]
Küçük Karga [C. Bennetti]
Küçük Kuzgun [C. Mellori]
Leş Kargası [C. Corone] [Türkiye'de]
Mariana Adaları Kargası [C. Kubaryi]
Meksika Kargası [C. Sinaloae]
Orman Kuzgunu [C. Tasmanicus]
Palmiye Kargası [C. Palmarum]
Somali Kargası [C. Edithae]
Şeritli Karga [C. Typicus]
Tamaulipas Kargası [C. Imparatus]
Torres Kargası [C. Orru]
Uzun Gagalı Karga [C. Validus]
Yakalı Karga [C. Torquatus]
Yelpaze Kuyruklu Kuzgun [C. Rhipidurus]
Yeni Kaledonya Kargası [C. Moneduloides]
Yeni Zelanda Kuzgunu [C. Antipodum] )

- KARGA ile ALAKARGA/KESTANEKARGASI ile KIZILCA KARGA ile LEŞ KARGASI
( ... İLE İri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü. İLE ... İLE ... )

- KARGA ile HİNT KARGASI

- KARGA ile EKİNKARGASI

( ... İLE Tüyleri parlak, kara ve erguvani parıltılı bir tür karga. )

- KARGA ile/ve KUZGUN
( ... İLE/VE Kargadan daha iri, büyük gagalı bir kuş. )
( CROW vs./and ... )
( [Lat.] CORVUS MONEDULA cum/et CORVUS CORAX )

- KARGA değil/yerine/>< BÜLBÜL
( Çöplüğe götürür. DEĞİL/YERİNE/>< Güle götürür. )

- GÖKKUZGUNLAR ile/ve/<> GÖKKUZGUNUMSULAR ile/ve/<> GÖKKUZGUNGİLLER
( Kuşlar sınıfının, gökkuzgunumsular takımına giren bir alttakım. İLE Gökkuzgunları, ağaçkakanları, çobanaldatanları, sağanları içine alan, kuşlar sınıfından bir takım. İLE En iyi bilinen türü, gökkuzgun olan gökkuzugunumsular takımının, gökkuzgunlar alttakımına giren bir aile. )

- KUZGUN ile GÖKKUZGUN
( ... İLE Gökkuzgunumsular takımının, gökkuzgungiller ailesinden, başı, kanatları mavi, boynu ve karnı yeşil göçücü kuş. )

- SÜLÜN ile/ve TURAÇ
( [Ar.] TEDRUC ile/ve DÜRRÂC/E )
( [Fars.] MÜRG-İ ZERRÎN, HURÛS-İ SAHRÂİ ile/ve ... )
( PHEASANT vs./and ... )

- SÜLÜN ile/ve RALİC
( ... İLE/VE Borneo dağlarında yaşar. )

- TARLAKUŞU/TOYGAR/CÜSÂL[Ar.] ile/ve GELİNKUŞU
( ... İLE/VE Bir tür iri tarlakuşu. )

- TOY ile/ve TOYDAN
( Tuz Gölü civarı, Kütahya ve Doğu Anadolu'da bulunur. İLE/VE Toy kuşunun iri bir türü. )

- TURNA ile/ve KARKARA
( ... İLE/VE Başı sorguçlu turna. )
( CRANE vs./and ... )

- TURNA ile/ve İBİS

- İBİS ile KIRMIZI İBİS

- TOYGAR KUŞU ile BOĞMAKLIKUŞ

( ... İLE Toygar kuşunun bir türü. )

- ÇULLUK ile BEKAS
( ... İLE Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, 32 cm. uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, uzun gagalı bir kuş. )

- TROPİK KUŞU ile/ve FIRKATEYN KUŞU
( Topago - Karayipler )

- KUŞ ile BÜYÜK KUM KUŞU

- KİVİ ile KİVİ

( Meyve. İLE Kivigillerden, kanatları küt olmasından dolayı uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda'da yaşayan bir kuş. )

- VAMPİR ile/değil YARASA
( [Ar.] ... ile/ve HUFFÂŞ/E[çoğ. HAFÂFÎŞ], VATVÂT[çoğ. VATÂVÎT] )
( [Fars.] ... ile/ve MÜRG-İ BÂG/BÂM/ÇEMEN/HOŞ-HÂN, ŞEB-ENGÎZ, ŞEB-PER/ŞEB-PERE )
( Küba'da, 27 farklı tür yarasa bulunmaktadır. )
( ... ile/değil Yarasa )

- YARASA ile KUYRUKLU YARASA
( ... İLE En hızlı uçan ve çevik yarasalardır. )

- YARASA ile MEKSİKA KUYRUKSUZ YARASA

- YARASA ile (SAMAN RENKLİ) MEYVE YARASASI

( Kongo'da yaşarlar. )
( Kanat açıklıkları 1 m.yi bulur. )
( 10 milyon yarasa, 6 haftada, 1 milyar meyve tüketerek meyve bölgesinden göçerler. )

- YARASA ile/ve ŞEYTANKUŞU
- YARASA ile TARSIUS
( BAT vs. TARSIUS )
( [Lat.] CHIROPTER, PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS cum ... )

- KANARYA SESİ ile/ve BÜLBÜL SESİ
( Sadece eril kanaryalar öter. İLE/VE ... )
( Telefonları ve öteki ev aletlerinin seslerini taklit edebilirler. İLE/VE Çevrelerindeki tüm sesleri belleklerine kaydederek büyük bir uyum içinde kaydettikleri tüm sesleri çıkartırlar. )

- ÖTME ile/ve ÇİLEME/ŞAKIMA
( ... İLE/VE Bülbüllerin ötmesi. )
( [Ar.] HEDHEDE: Kuşun ötmesi, devenin bağırması/anırması. Ötme, bağırma. )
( [Ar.] TEGARRÜD[çoğ. TEGARRÜDÂT]: Kuşun, lâtif, hoş ve nağmeli bir şekilde ötmesi. )

- SERÇE ile/ve ÇİMÇEK, DAĞIRCAN, LOKRE
( ... İLE/DEĞİL Serçenin küçük bir türü. )
( [Ar.] ESER, USFÛR/USFÛRU[çoğ. ASÂFİR], ŞÜRŞÛRİYYE: Serçe kuşları. | Serçegiller. )
( [Fars.] BİNCİŞK, GÜNCİŞK, PÜNÇÜŞK, SÂR-ÇE ile/ve ... )
( SPARROW vs./and ... )
( [Lat.] PASSER DOMESTICUS cum/et ... )

- SERÇE ile/değil BECET
( ... İLE/DEĞİL Serçegillerden, küçük bir kuş. )

- [Ar.] ŞAKIRRÂK/ŞIKIRRÂK ile ŞAKRAK
( Yeşil, kırmızı ve beyaz renklerle süslü bir kuş. İLE Sarı asma türünden, bülbül gibi öter bir kuş. )

- MAVİ AYAKLI SUMSUK KUŞU ve KIRMIZI FRİGATE KUŞU
( Galapagos Adaları'nda yaşamaktadırlar. )

- KAGU ile/ve/<> BENZERİ
( Yeni Kaledonya'da. İLE/VE/<> Yeni Zelanda'da. )
( Uçamayan, kocaman bir kuş. Kanatlarını kullanarak ağaçlara tırmanabiliyor. )

- PENGUEN ile/ve/değil DENİZ KUŞU(CORMORANTS)
( ... İLE/VE/DEĞİL Patagonya'da, bir çeşit karabatak olan ve uzaktan penguene benzeyen deniz kuşları bulunmaktadır. ))

- ÇAD ile/ve UGANDA
( İkisinin de ulusal simgesi, ibikli, endemik bir kuştur. )

- ÂTIK: Yavru kuş.

- CENNET KUŞU: Papua Yeni Gine'de bulunur.

- KARAKUL: Bir tür kuş.

- TURGAY: Bir tür çayırkuşu.

- TUYGUN: Yırtıcı bir kuş.

- BEZLİ MİDE ile/ve TAŞLI MİDE
( TAŞLIK, KONSA, KATI: Kuşların sindirim kesesi. )

- BEN: Kuşun yavrusuna taşıdığı yem.

- BASIMLAMA: Bazı kuşların yumurtadan ilk çıktığı anda çevresinde hareket eden ilk nesneye bağlanıp sürekli o nesneyi izlemelerine verilen addır.

- CÂGER[Fars.]: Kuş kursağı.

- CENÂH[Ar.]: Kuş kanadı.

- HAVSALA[Ar.]: Kuş kursağı.

- SA'VE[Ar. çoğ. SA'VÂT, SIÂ]: Kuyruk sallayan kuş.

- SÛZEN-BÂL[Fars.]: Kanadının tüyleri iğne gibi düz ve dik olan kuş.

- [Ar.] MEVKİN[çoğ. MEVÂKİN] UŞ/UŞŞ, VEKN[çoğ. VÜKÛN], VEKR[çoğ. EVKÂR, VÜKÛR]: Kuş yuvası.

- AĞIZ ile/ve/değil GAGA
( [not] MOUTH vs./and BEAK )

- BURUN ile/ve/değil GAGA
( [Ar.] HATM[insanda ve hayvanda] ile/ve/değil HATM[: Kuş gagası.] )
( MOUTH vs./and BEAK )

- GAGA ile ORNITORENG GAGASI

- MENÂKÎR[< MİNKAR] ile MENÂKİR[< MÜNKER]

( Yırtıcı kuşların gagaları. | Taşçı kalemleri. İLE Günah ve kötü şeyler. )

- GAGALAMAK ile GAGA İLE TÜYLERİNİ TARAMAK/DÜZELTMEK
( PECK vs. PREEN )

- ŞALVAR ile ÇAKŞIR
( ... İLE Bir çeşit erkek şalvarı. | Kuşların ayağında bulunan ve süs gibi görünen tüy. )

- KARGANIN SESİ ile MARTININ SESİ

- ÇENEK
: Kuş gagasının alt ve üst bölümlerinin her biri.

- NÛK[Fars.] ile/ve TOMŞUK
( Kuş gagası. İLE/VE Kuşların kıvrık gagası. )

- MİNKAR[Ar. | çoğ. MENÂKÎR] ile TOMŞUK
( Kuş gagası. | Yırtıcı kuşların gagaları. İLE Kırık gaga. )

- ALT ÇENE ve ÜST ÇENE
( LOWER JAW vs. UPPER JAW )

- BÂL[Fars.]: Kuş kanadı.

- KİNESET: Kuş gagası dibindeki sert kıllar.

- HOTOZ: Bazı kuşların başlarındaki tüyler.

- TÜY ile/değil ÇAKŞIR
( ... İLE/DEĞİL Kuşların ayağında bulunan ve süs gibi görünen tüy. | Bir çeşit erkek şalvarı. ))

- KUŞ TÜYÜNÜN BİR KILI ile TÜY
( BARB vs. FEATHER, PLUME, PILE )

- TELEK/RÎŞ ile/ve YELEK
( Kuşların, gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, türlü renklerde kalın eksenli tüy. İLE/VE
Kuş kanadının büyük kalemli tüyü. ) ( [Fars.] PER: Kanat. | Yelek, kuş kanadının büyük tüyleri. )

- TELEK ile TEREK
( ... İLE Kuşların üzerindeki renkli tüyler. )
( Kuş Tüyleri )

- KUŞ TÜYÜ ile/ve YONDA
( ... İLE Kuşun tüyleri altındaki ince kıllar. )

- KUŞ TÜYÜ ile/ve ŞEH-PER[Fars.]
( ... İLE Kuş kanadının en uzun tüyü. )

- TÜY ile/ve/değil TELEK
( [not] PLUME vs./and QUILL )

- KANAT TELEKLERİ ile/ve/<> KUYRUK TELEKLERİ
( El, Kol ve Kın Telekleri. İLE/VE/<> ... )

- TELEK ile/ve/değil ÖRTÜ

- EL ÖRTÜLERİ ile/ve/<> KOL ÖRTÜLERİ

- BÜYÜK EL ÖRTÜLERİ ile/ve/<> ORTA EL ÖRTÜLERİ

- KÜÇÜK KOL ÖRTÜLERİ ile/ve/<> ORTA KOL ÖRTÜLERİ

- DIŞ BAYRAK ile/ve/<> İÇ BAYRAK

- MAHLEB ile MAHLEB[çoğ. MAHÂLİB]

( Gülgillerden, 6-10 m. yüksekliğinde bir ağaç. Kokulu kiraz, İdris ağacı. | Bu ağacın, baharat olarak kullanılan, nohut büyüklüğündeki yemişi. | Bal. İLE Aslan, kedi, doğan gibi hayvanların çengelli pençesi. )

- YAVRU ile/değil BAĞAN
( ... İLE Zamanı gelmeden, ölü doğan yavru, düşüt. )

- BEN ile BEN ile BEN
( Çoğu doğuştan, tende bulunan, ufak, koyu renkli leke ya da kabartı. | En çok üzümde, olgunlaşma belirtisi. | Saçta, sakalda beliren beyazlık. İLE Kuşun, yavrusuna taşıdığı yem. İLE Tekil birinci kişiyi gösteren adıl. | Bireyi, öteki varolanlardan ayıran bilinç. | Bir kişinin, kişiliğini oluşturan temel öğe. )

- TÜLEK: Tüy dökümü.

- TEKKE-İ MÜRGAN: Kuşların tekkesi. [Süleyman Peygamber'in kurduğu tekke.]
( Yılda bir kez kuşlar burada toplanır ve 7 gün boyunca belirsiz bir yerden gelen yiyeceklerini yerler. )

- http://www.kustr.org

- http://kusbank.blogspot.com

- http://www.kusbank.org

- http://www.kusgozlem.com

- KUŞLAR DÎVÂNI [ÖMÜR CEYLAN - KAPI YAY.] adlı kitabı okumanızı salık veririz.

- MANTIKU'T TAYR [FERİDÜDDİN ATTAR - KAKNÜS YAY. adlı kitabı okumanızı salık veririz.

- ADÎMET-ÜL-CENÂH, APTERİKS: Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş.

- AGAMİ: Borazankuşu. (Güney Amerika'da.)

- ÂMÛT[Fars.]: Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası.

- ÇAKŞIR: Kuşların ayağındaki tüy.

- ÇIMKIRIK: Kuş pisliği.

- FERAH: Kuş yavrusu.

- HEDBE[Ar.]: Ufak tespih böceği.

- HÜMÂ: Kutluluk simgesi kuş.

- İNTİMÂ'[Ar.]: Kuşun bir yerden uçup başka bir yere konması.

- KOKAKO: Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş.

- İRİAYAK: Avustralya'ya özgü bir kuş.

- JAKAMAR: Bir tür kuş.

- KARINSA: Kuşların tüy değiştirmesi.

- KUTÛ'[Ar.]: Kuşların göç etmesi.

- KÜNÂM[Fars.]: Kuş yuvası. | Vahşi hayvan ini.

- NAÎB: Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü.

- NAÎK: Karga ötüşü. | Horoz sesi.

- NEÂB[Ar.]: Karga yavrusu. | Karga ya da horoz gibi ötme. )

- SULAK: Kuşlar için su konulan kap.

- TASFÎK[Ar. çoğ. TASFÎKAT]: Kanat çırpma.

- KUŞ GRİBİ ile PSİTTAKOZ

- MEFHAS
[Ar. | çoğ. MEFÂHİS]: Kuş yuvası.

- TEDSÎR[Ar.]: Kuşun, yuvasını düzenlemesi/düzeltmesi.

 

 

- HAYVÂN[Ar.]: Canlılık, dirilik. | Canlı şey. | İnsanı da içine alan tüm canlılar.

- HAYVAN: HAYEVÂN

- HAYVAN ile/ve İNSAN

( Canlı. İLE/VE Konuşabilen canlı. [HAYVAN-I NÂTIK] )
( Hayvanlarda huyların ancak biri vardır. İLE/VE İnsanda hayvanlardaki huyların hepsi bulunur. )

- HAYVAN ile HAYVAN-I NÂTIK(İNSAN)
( Tekilleri idrak eder. İLE Tikelleri idrak eder. )

- DİREY ile/ve BİREY

- HAYVAN ile BEHÂİM/BEHÎME

( Canlı. İLE İnsan dışındaki tüm hareket edebilen canlılar. | Dört ayaklı hayvan. )

- [Ar.] BEHÎM ile BEHÎME
( Düz siyah şey, alacasız hayvan. İLE ... )

- HAYVAN ile BEĞNEK
( ... İLE Kuyruğu kesik, güdük hayvan. )

- İNSANIN DOĞUMU ile HAYVANIN DOĞUMU
( [not] BIRTH vs. BREED )

- BEHAİM[Ar.] ile/ve EN'AM
( İnsan dışındaki tüm hareket edebilen canlılar. İLE/VE Yararı olan hayvanlar. [At, deve, sığır, koyun vs.] )

- BEÇÇE/BEÇE[Fars.] ile ENİK, ENCİK ile CERV[Ar.]
( İnsan ya da hayvan yavrusuna verilen genel ad. İLE Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu. | [Ar. ENÎK] Güzel, sevimli, şirin şey. İLE Yırtıcı hayvan yavrusu. )

- HAYVAN ile YIRTICI HAYVAN
( [Ar.] ... ile CÂRİHA, SEBÛ'[çoğ. SİBÂ'] )
( MESBAA[Ar.]: Yırtıcı hayvanı çok olan yer. )
( ANIMAL vs. PREDATOR )

- [Ar.] VAHŞ[çoğ. VUHÛŞ] ile VUHÛŞ-İ BERRİ
( Yabani hayvanlar. İLE Karada yaşayan yabani hayvanlar. )

- HAYVAN ile TEK HÜCRELİ
( ... İLE Hayvanlardaki gibi beslenme tarzına sahip olan, besinleri yutarak sindiren tek hücreli organizmalar. )
( ANIMAL vs. PROTIST[A]/PROTOZOAN/PROTOZOA[plural] )

- HAYVAN HÜCRESİ ile BİTKİ HÜCRESİ
( * Hücre çeperi bulunmaz.
* Plastitler yoktur.
* Kofullar az ve küçüktür.
* Lisozom ve sentrozom bulunur.
* Anket organeli bulunur. İLE
Bitki hücresinde:
* Hücre çeperi bulunur.
* Sitoplazmada, plastitler vardır.
* Kofullar çok ve büyüktür.
* Lisozom ve sentrozom bulunmaz.
* Anket yapamaz. )

- HAYVANLAR ile/ve DİREY
( ... İLE/VE Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )
( ANIMALS vs./and FAUNA )

- BİTEY ve/<> DİREY
( Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü. VE/<> Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )
( FLORA and/<> FAUNA )

- MİKRO DİREY/FAUNA ile/ve MAKRO DİREY/FAUNA

- HAYVAN ile/değil BİYOLOJİK YIĞIN

( Doğasında. İLE/DEĞİL Hayvanat bahçesinde. )

- !"HAYVANAT BAHÇESİ" ile/değil HAPİSHANE

- !"HAYVANAT BAHÇESİ"(NDE YAŞATMAK) yerine DOĞAL ORTAMLARI(NDA YAŞAMALARINA İZİN VERMEK)

- HAYVAN SEÇER değil/yerine/>< HAYVANSEVER

( Kedi, köpek sevip inek, koyun, balık yediğinizde, hayvansever değil, hayvan seçer oluyorsunuz. Ne zaman bir köpeğe duyduğunuz sevgiyi ve dostâne yakınlaşmayı bir ineğe de duyarsınız; işte o zaman kendinizle çelişmemiş olacaksınız. )

- "KIYMATARYEN" değil/yerine KIYMETARYEN
( Hayvanlara/canlılara kıyan ya da "kıyma" denilen şeyden yapılan "şeyler" yiyen. DEĞİL/YERİNE Hayvanların değerini bilip tüm canlılara saygı göstererek yaşama olanağı sunmayı tercih etme zihninde, tutum ve davranışında olanlar. )

- HAYVANLAR (DOĞAL YAŞAMLARINDA)...: * ÇÖP ÜRETEMEZ | * KİLO ALAMAZ

- CEMÂDAT(CANSIZLAR) ve NEBÂDAT(BİTKİLER) ve HAYVANAT(CANLILAR) ve HAYVAN-I NÂTIK(BEŞER/İNSAN)

- ÖYKÜNCE(FABL) ve ÇEŞİTLERİ

( KELÎLE ve DİMNE (BEYDEBÂ/BİDPÂY[Fars.]) ve MARTI (Richard BACH) adlı kitapları okumanızı salık veririz. )

- (BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR
( [İnsanların] Olumsuz yanlarını simgelerler. İLE/VE/YERİNE Olumlu yanlarını simgelerler. )

- ADÂLET ile/ve/+/<> KUDRET ile/ve/+/<> HİKMET ile/ve/+/<> SEVGİ
( [Simgeleri/Sûretleri] Aslan. İLE/VE/+/<> Boğa. İLE/VE/+/<> Kartal. İLE/VE/+/<> İnsan. )

- BAYTÂR/BEYTÂR[Ar.]/VETERİNER: Hayvan hekimi.

- BEYTÂRÂ[Ar.]/VETERİNERLİK: Hayvan hekimliği.

- FOTOĞRAFLAR

- HABERLER (NTVMSNBC)

 

- AGONİZM
: Hayvanların tüm davranışları.

- ETOLOJİ: Hayvan davranışlarını hayvanın doğal çevresi içinde inceleyen bilim dalı.

- İHTİYOLOJİ: Balık bilimi.

- PARAZİTOLOJİ[İng. PARASITOLOGY | Fr. PARASITOLOGIE][Osm. Ar. TUFEYLİYYÂT]: Asalakları inceleyen bilim dalı.

- PROTİSTOLOJİ: Tek hücrelileri inceleyen bilim dalı.

- TERATOLOJİ: Ucubeleri inceleyen bilim dalı.

- SYSTEMATICS ile/ve TAXONOMY
( Bitkiler ve hayvanların sınıflandırma işleriyle uğraşan bilim dalı. İLE/VE
Doğal bağlantılarına göre bitkileri ve hayvanları çeşitli sınıflara koymakla uğraşan bilim dalı. )

- BAKTERİ ile/ve MİKROFOK
( ... İLE/VE Nokta biçiminde hareketsiz bakteriler. )

- VİVİPAR/VIVIPAROUS[İng.]/VİVİPARE[Fr.]: Doğurucu, canlı yavru doğuran.

- SYMBIOSIS: Yaşam ortaklığı.

 

 

Bugün [02 Nisan 2020] itibariyle
Kuşlar bölümüne yapılmış olan eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 14 Şubat 2016 - 02 Nisan 2020 arasında... ]
( 357 yeni ekleme, 369 katkı )


-@ ORMAN TAVUĞU ile GÖLGELİ ORMAN TAVUĞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2020 | 12:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ SERÇE ile KARKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Şubat 2020 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Serçegillerden, karlı dağların doruklarında yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü bir kuş. )

-@ KUŞ ile DEMİRCİ KIZ KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Şubat 2020 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ DEVEKUŞU ile MOA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Şubat 2020 | 13:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KUŞ ve/||/<> KARİNALILAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat 2020 | 15:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/||/<> Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının hemen hemen tüm kuşları içine alan büyük bir bölümü. )

-@ KARGA ile KARGA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat 2020 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş. İLE Bir şeyin asıl durumunu yitirerek baş aşağı olması. | Yelkenleri toplama. )

-@ KARAKUŞ ile KARAKUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Şubat 2020 | 15:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kartal türünden kuşlara verilen ad. İLE Atların ayaklarında şiş yapan bir hastalık. )

-@ SUMRU ile AK KANATLI SUMRU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2020 | 18:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖKÜZKAKAN:
KIZIL GAGALI
ile/||/<>/< SARI GAGALI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2020 | 13:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Afrika'da, Sahra'nın güneyinde yaşarlar. Hayvanların sırtından parazitleri toplayıp yemesiyle bilinir. İLE/||/<>/< ... )
( ile/||/<>/< ... )
( Sığırcıkgiller[STURNIDAE] ailesine yakındır. )

-@ ARI KUŞU ile KIZIL ARI KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2020 | 18:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( )

-@ MARTI ile MAKAS GAGALI MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2020 | 18:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Alt gagaları, üsttekinden uzun olan tek kuştur. )
( )

-@ KUELA ile KIRMIZI GAGALI KUELA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2020 | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Dünya üzerindeki en geniş nüfusa sahip kuş türüdür. )
( )

-@ BALIKÇIL ile KARA BALIKÇIL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Şubat 2020 | 18:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( ... İLE Afrika'da, Sahra Çölü'nün güneyinde yaşarlar. Boyu 42,5 - 66 cm. arasındadır. Ayakları ve bacakları sarıdır. )
( )

-@ KUŞ ile PERİ KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Şubat 2020 | 13:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Eril peri kuşu, her yıl mat kahverengi tüylerini dökerek, göz alıcı parlak mavi tüylere kavuşur ancak bu kadar küçük bir kuş için göz alıcı tüylere sahip olmak, çok tehlikelidir. Parlak, üstelik mavi olmak, onları yırtıcıların hedefi durumuna getirir. )
( )

-@ KARACIL OMURGALILAR:
SÜRÜNGENLER
ile/ve/<> KUŞLAR ile/ve/<> MEMELİLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Şubat 2020 | 01:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARABATAK / KARABATAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Ocak 2020 | 20:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVEKUŞU ile TEPELİ DEVEKUŞU / (AVUSTRALYA) CASSOWARY KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2020 | 15:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( ... İLE Yeni Gine'de, çevresindeki bazı adalarda ve Avustralya'nın kuzey ucunda yaşarlar. )

-@ HİNDİ:
turkey
ile/||/<> PERU ile/||/<> ETİYOPYA KUŞU ile/||/<> BUKALEMUN ile/||/<> FRANSIZ KIZI/ĞALOPÛLÂ ile/||/<> TACCHINO[: Kuş.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ocak 2020 | 11:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Türkçe'de
İngilizce'de. İLE/VE/||/<> Portekizce'de. İLE/VE/||/<> Arapça'da. İLE/VE/||/<> Farsça'da. İLE/VE/||/<> Yunanca'da. İLE/VE/||/<> İtalyanca'da. )

-@ PAPAĞAN ile AFRİKA GRİ PAPAĞANI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ocak 2020 | 21:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKBABA ile KALİFORNİYA AKBABASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ocak 2020 | 21:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ YEŞİLBAŞ ile/ve/||/<> GRİ BALIKÇIL ile/ve/||/<> UZUNBACAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Aralık 2019 | 15:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Büyüklükleri, 50-65 cm. civarında, kanat açıklıkları 81-98 cm. genişliğindedir. Bitki ağırlıklı diyetinden ötürü yaklaşık 5 cm. civarında geniş gagaları bulunur. Ağırlığı 1 kg. civarında olduğundan, öteki birçok yaygın ördek türünden ağırlardır. İki cinsiyette de kanatlarının spekulum adı verilen bölgesinde, beyaz köşeli mavi renkte tüylere sahiplerdir. İLE/VE/||/<> ... İLE/VE/||/<> ... )

-@ KANARYAÇİÇEĞİ ile KANARYAOTU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Aralık 2019 | 23:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çan çiçeğigillerden, sarı renkli bir çiçek. İLE Çuha çiçeğigillerden, tohumları kafes kuşlarına yem olarak verilen bir bitki. )

-@ KARTAL ile Kartal
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ocak 2020 | 18:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş. İLE İstanbul iline bağlı ilçelerden biri. )

-@ KALİNİS ile KALİNOS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2019 | 13:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu. İLE Levreğe benzer bir balık. )

-@ AUK ile BÜYÜK AUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2019 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ne yazık ki, soyu tükenmiştir. )

-@ GÜVERCİN ile GÖÇMEN GÜVERCİN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Aralık 2019 | 20:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ne yazık ki, soyu tükenmiştir. :( )

-@ TÜNMEK ile/ve/||/<>/> TÜNEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ekim 2019 | 12:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşların, kanatlı evcil hayvanların, uyumak için bir dala ya da sırığa konması. | Tabure, yüksekçe iskemle vb. üzerine oturmak. İLE/VE/||/<>/> Kuş, tavuk, horoz vb.nin üzerinde tünedikleri dal ya da sırık. )

-@ PERDE[Fars.] ile TÜL[Fr. < TULLE]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ekim 2019 | 17:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye ya da bir açıklığın önüne gerilen örtü. | Üzerine bir nesnenin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey. | İki yeri birbirinden ayıran bölme. | Seste pes perde. | Doğruyu görmeye engel olan şey. | Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar. | Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi. | Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer. | Katarakt. | Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri. İLE Çok ince gözenekli pamuk ya da sentetik dokuma. | Bu dokumadan yapılmış olan. )

-@ TUHAF ile TUHAF
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Acayip. | Şaşılacak, garip. | Güldürücü. | Gülünç. | Anlaşılmaz. | Şaşılan bir şey karşısında söylenilen söz. İLE Ağaçkakan türünden iri gagalı bir kuş. )

-@ TUĞ ile TUĞ/TÜY/TEPELİK/SORGUÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 15:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sultanların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy ya da püskül biçimindeki süs. | Eski meddahların bir simgesi.[Meddahların tuğ diktikleri yerde kalabalık bir seyirci çepeçevre toplanırdı.] İLE Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy. )

-@ TOY ile TOYDAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2019 | 11:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kızıl tüylü bir kuş.[Lat. OTIS TARDA] İLE Bir tür iri toy kuşu. )

-@ BAYAĞI KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile ... KAŞIKÇI ile PEMBE KAŞIKÇI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2020 | 14:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ciconiiformes olarak bilinen Leyleksiler takımı üyesidir; ancak Thereskionithidae olarak bilinen aynakgiller ailesinde sınıflandırılır. Gagalarının "kaşık" gibi olmasından dolayı bu ad verilmiştir. )
( Afrika'nın güneyinde, Avrupa'da, Asya'nın orta ve güney kesimlerinde yaşarlar.[Yazın, başının gerisinde uzun, ucu sarıya çalan, beyaz tüylerden bir sorguç belirir.] İLE/||/<> Afrika'da yaşarlar. İLE/||/<> Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da yaşarlar. İLE/||/<> Yenidünya'da yaşarlar. )
( ile
)

-@ TEPELİ DALGIÇ = ELMABAŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2019 | 14:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş. )

-@ TURNA ile TELLİ TURNA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2019 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Turnagillerden, su kıyılarında yaşayan, uzunluğu 85 santimetre olan, gövdesi gümüşi, başı ve boynu kara, büyük bir kuş. )

-@ TELEK ile/ve/||/<> TELEKE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2019 | 12:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy. İLE/VE/||/<> Uzun ve sert kanat telekleri. )

-@ MEMELİ/LER ile TEKDELİKLİ/LER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2019 | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kuşlar gibi yumurtlayarak üreyen, dışkılığı olan memeliler takımı. )

-@ AYASOFYA MÜZESİ ve TOPKAPI SARAYI ve/||/<> HALUK DURSUN ve/||/<> KUMRULAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Ağustos 2019 | 12:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Makam odasını kumrulara terk eden bürokrat: Haluk Dursun

"Topkapı Sarayı'nda müdürlük yaptığım dönemde, makam odamda otururken bir kumrunun açık pencereden girerek avizenin etrafında uçtuğunu gördüm. Hiç kımıldamadan seyretmeye başladım.

Kumru, sanki tavaf eder gibi odanın her tarafında dolaştı, avizenin üzerine kondu, bir süre oturdu. Sonra geldiği gibi uçup gitti. Biraz sonra yanında başka bir kumru ile tekrar geldi. Bu sefer sanki bir ev (saray) sahibi edasıyla onu gezdirdi. Yeni geleni elinden, (kanadından) tutar gibi aldı ve avizenin içine oturttu. Bir süre koklaştılar. Sonra uçup gittiler.

Ertesi gün ikisi birlikte ağızlarında dal parçacıkları ile geri geldi ve avizenin içine bir yuva kurmaya başladılar. Yuva birkaç gün içinde kuruldu.

Olup biteni hiç ses çıkarmadan izliyordum. Dişi kuş, yumurtlama hazırlığı yapıyordu.

Galiba onlar da beni izliyordu ki, hiç tedirgin olmuş gibi görünmüyorlardı. Buna karşılık dışarıdan odaya başka biri girince, hemen ürküp pencereden kaçıyorlardı. Baktım olmayacak, makam odamı onlara bırakıp hemen karşıda bulunan küçük bir odaya geçtim.

Bir gün, televizyon çekimi için Topkapı Sarayı'na gelen gazeteci dostum rahmetli Savaş Ay, "Hocam, niye bu küçücük odada oturuyorsun?" diye sordu.

"Ben hâlden anlarım, bir kumru arkadaşım, sevgilisine, “ben seni saraylarda yaşatacağım" diye söz vermiş, insan yuva kurana yardımcı olmaz mı?" dedim.

"Hocam, ne olur göster şu yuvayı bana” dedi ve kapıdan odadaki yuvanın fotoğrafını çekti.

Ertesi gün beni Ankara'dan arayan arayana...

"Derhal makam odası açılsın, kumruların yuvası dağıtılsın, saray bakımsızlıktan perişan olmuş görüntüsü verilmesin" dediler.

Meğer Savaş Ay haber yapmış bizim kumrunun öyküsünü...

Hemen aradım, “üstad sen ne yaptın?” diye sordum.

"Hocam bu kadar güzel malzeme (haber) buldum, yazılmaz mı Allah aşkına" dedi.

"Gazetede sabah toplantısında anlattım, herkes ayağa kalktı ve seni alkışladı" diye ekledi.

Sadece gazetedekiler değil Ankara da ayağa kalktı sayende" diye yanıt verdim.

Şimdi ne yapacaktım? Çifte kumrulara kol kanat gerip onların saadetlerini korumaya mı çalışacaktım, yoksa odayı kullanıma açarak bir yuvanın dağıtılmasına mı neden olacaktım?

Bir biçimde, ya ben makamı, ya da o kumrular makam odamdaki yuvalarını kaybedeceklerdi.

Akşama kadar bakanlıktan beni aramayan kalmadı...

“En azından yumurtadan yavru kuşlar çıksın, uçup gidene kadar bekleyelim” diye düşündüm. “Ben yuvayı almam, siz beni görevden alın isterseniz” dedim.

Ertesi gün, yuvaya bakmaya gittim ki, ne göreyim, yuva yerinde duruyordu ama kumrular yoktu.

Yuva yerinde durmasa, "Biri kuşları ürküttü, kovaladı" diyecektim. Hâlbuki yuva yerli yerinde duruyordu. Kumrular, sanki durumu hissetmiş ve sessizce çekip gitmişlerdi. Bir daha da hiç gelmediler.

Daha sonra Topkapı Sarayı'ndan, Müsteşar ve Bakan Yardımcısı olarak Ankara'ya gittim.

"Kuşların yuvası dağıtılsın, makama sahip çıkılsın" diyenlerin ise hiçbiri Bakanlık'ta makamlarında kalamamıştı.

Muhakkak ki, biz de bir gün bu makamlardan uçup gideceğiz. Kuşlar ise hep sevmeye, uçmaya ve yuva kurmaya devam edecek.

Haluk DURSUN )
( )

-@ BÖCEKLER ile/ve/||/<> KUŞLAR ile/ve/||/<> MEMELİLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2019 | 03:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 3 milyon tür[1 milyonu kayıtlı]. İLE/VE/||/<> 8.000 tür. İLE/VE/||/<> 5.000 tür. )

-@ İSPİNOZ ile GALAPAGOS VAMPİR İSPİNOZU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2019 | 02:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Penguenlerin kanını emiyorlar. )

-@ HERMANN von MEYER ve/<>/> GERHARD HEILMANN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2019 | 01:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 03 Eylül 1801 - 02 Nisan 1869 ve/||/<> 25 Haziran 1859 - 26 Mart 1946 )

-@ PTEROZOR ile/ve/||/<> ARCHAEOPTERYX ile/ve/||/<> COMPSOGNATHUS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Temmuz 2019 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlgili konuşmayı izlemek için burayı tıklayınız... )

-@ KUŞ ile KAUAİ KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran 2019 | 00:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ne yazık ki, soyu tükenmiş/tüketilmiş kuşlardandır. Hawaii adalarından Kauai adasında yaşardı. En son 1985 yılında görülmüştür. )

-@ KARGA ile KÜÇÜK KARGA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2019 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GÜVERCİN ile KAYA GÜVERCİNİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2019 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SERÇE ile SÖĞÜT SERÇESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2019 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIRLANGIÇ ile KIR KIRLANGICI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2019 | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PAPAĞAN ile YEŞİL PAPAĞAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2019 | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BATAĞAN ile KÜÇÜK BATAĞAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs 2019 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PELİKAN ile AK PELİKAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Nisan 2019 | 19:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TOY ile TOY ile TOY
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2019 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gençliği nedeniyle görgüsüz ve beceriksiz olan. İLE Ziyafet. İLE Kızıl tüylü bir kuş.[Lat. OTIS TARDA] )

-@ KEKLİK ile BAYAĞI KAR KEKLİĞİ/RİEKKO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Şubat 2019 | 16:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KIZILGERDAN = | NAR BÜLBÜLÜ = KINALI = GÖĞSÜ KINALI |[yerel]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Aralık 2018 | 03:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PATKA ile TEPELİ PATKA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Aralık 2018 | 23:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile/ne yazık ki HUBARA KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Kasım 2018 | 21:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/NE YAZIK Kİ Soyu tükenmiştir. :( (((((( )

-@ BALIKÇIL ile GRİ BALIKÇIL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Kasım 2018 | 10:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVEKUŞU ile FİL KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2018 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE XIII. ve XVII. yy. arasında yaşamış, XIX. yy.'da fosilleşmiş olarak bulunmuştur. Şimdiye kadar yaşamış en büyük kuş türüdür. Keşfedilmiş kuşların arasında en büyük yumurtaya sahip olan kuştur.[Tavuk yumurtasının 120 katı büyüklüğündedir.] [Fosilleri ve yumurtaları, Madagaskar'da bulunmuştur.] )
( ... İLE )

-@ MARTI ile GÜMÜŞ MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Ekim 2018 | 13:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TAŞLIK ile TAŞOCAĞI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Ekim 2018 | 19:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Taşı bol, taşlı (yer). | Taşla döşenmiş avlu, sofa, merdiven altı vb. | Kuş vb. hayvanların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı, öğütücü mide, katı, konsa. İLE Yapı işlerinde kullanılacak taşların çıkarıldığı yer. )

-@ ALBATROS ile KARA AYAKLI ALBATROS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2018 | 09:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE NTV - Yaşam Öyküsü 1. Bölüm (İlk Adımlar)[44:30 - 50:00 arası] )

-@ KAZ ile AK YANAKLI KAZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Eylül 2018 | 08:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yaşama, henüz yavruyken, Grönland'ın Orsted Dal Vadisi'nin dik kayalıklarından aşağı atlayarak ve ancak birkaçı bu atlayıştan başarıyla çıkarak başlar. )
( NTV - Yaşam Öyküsü 1. Bölüm (İlk Adımlar) )

-@ PAPAĞAN ile PERU PAPAĞANI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ağustos 2018 | 16:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile BURUŞUK BOYNUZ GAGA KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2018 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile )

-@ GÜVERCİN ile JAMBU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Temmuz 2018 | 12:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile )

-@ KEKLİK ile KINALI KEKLİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz 2018 | 22:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ "DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE
ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2018 | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ben, "deveyim" demiş. VE/||/<> Ben, "kuşum" demiş. )
( "İşimize geldiği gibi yaşama"nın, zavallılık seviyesindeki yansıması. )

-@ İLK HAYVAN HASTAHANESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Mayıs 2018 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın ilk Hayvan Hastahanesi olan Gurabahane-i Laklakan(Düşkün Leylekler Evi), XIX. yy'da, Osmanlı tarafından Bursa'da kurulmuştur. Sonbaharda geri dönemeyecek leyleklere yardım amaçlı kurulan bu hastahane, ayrıca sokak hayvanlarına ve çeşitli hayvanlara da yardım amaçlı kurulmuştur. )

-@ YABAN DOMUZU ile/değil/yerine/>< TURNA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2018 | 14:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İlkel toplumlar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gelişmiş toplum ve kültür. )

-@ TURNA ve/||/<> DAĞ KEÇİSİ ve/||/<> SEPET ve/||/<> KARTAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2018 | 13:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan. VE/||/<> Kutsallık. VE/||/<> Bilgelik. VE/||/<> Gök Tanrı/Tengri. )

-@ BOĞA ve/||/<> KURT ve/||/<> TURNA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs 2018 | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güç simgesi. VE/||/<> Birliktelik simgesi. VE/||/<> Sanat, zarâfet ve kültür simgesi. )

-@ ELMABAŞ PATKA ile/ve/|| ÜVEYİK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2018 | 10:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Soyu, dünya ölçeğinde tehlikede olan, çok sayıda ülkede avı yasaklanan ve koruma çalışmaları başlatılan üveyik ve elmabaş patkanın "avı", ülkemizde ne yazık ki hâlâ yasal. Çoğu avcı, bu iki türün gerçekten yok olmanın eşiğinde olduğuna inanmak istemiyor. 11 Mayıs'ta toplanacak olan Merkez Av Komisyonu'nun bilimsel verilerle karar alması, üveyik ve elmabaş patkanın avının yasaklanması gerekiyor. )

-@ YALIÇAPKINI/EMİRCİK/İSKELEKUŞU ile CÜCE YALIÇAPKINI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Nisan 2018 | 15:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ARI KUŞU ile YEŞİL ARI KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Nisan 2018 | 13:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YAŞAM/YAZIN/ŞİİR/MÜZİK/DANS:
KURT, ...
ve/||/<> KUŞ, ... ve/||/<> AT, ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Nisan 2018 | 22:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ...'un, sürüsüyle gittiği gibi. VE/||/<> ...'un, havada uçtuğu gibi. VE/||/<> ..'ın, ovada koştuğu gibi. )

-@ KUŞ ile İSTİRİDYE KUŞU(AFRİKA KARA İSTİRİDYE AVCISI)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2018 | 11:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAŞTANKARA ile MAVİ BAŞTANKARA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2018 | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AĞAÇKAKAN ile BOYUNÇEVİREN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2018 | 00:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ağaçkakan ailesi içinde yer alır. Ağaçkakandan çok, bir ötücüye benzerler. Orman açıklıkları barındıran, yaprak döken ormanlar ve ağaçlı açık arazilerde yaşarlar. Göç sırasında, çok değişik alanlarda görülebilirler. Tek göçmen ağaçkakandır. Başlıca avları, karıncalar ve öteki böceklerdir. Özellikle, karınca yuvalarının başında, onu, beslenirken görebiliriz. Gagaları kısa ve sivri, başları yuvarlaktır. Gövdelerinde, kahverengi benekler ve enine çizgiler vardır. Sırtı gri, kahverengi ve kirli sarı renklerde sık desenlidir. Sırtının ortasında, uzun ve koyu renk bir çizgi vardır. Alt tarafı, ince çizgili; boğazı, altın rengi-kremdir. Ağaçkakan ailesinde, ağaçkabuğu rengi tüylere sahip tek türdür. Kuyruğu uzun, geniş ve sık çizgilidir.

Sıkıştırıldıklarında kendilerine özgü bir korunma yöntemine başvururlar. Önce, kuyruk tüylerini aralayarak boyunlarını uzatırlar ve baş tüylerini, yukarı doğru kısa bir ibik halinde kaldırırlar; sonra, başlarını ve boyunlarını döndürerek yana yatırırlar ve aniden başlarını geri çekerek yılan taklidi yaparlar. )

-@ KUŞ ile SAKSONYA KRALI CENNET KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 19:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Batı Yeni Gine'de görülürler. )

-@ HOROZ ile GUYANA'LI KAYA HOROZU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Şubat 2020 | 17:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
( )
( ... İLE Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar. )

-@ KUŞ ile PALA BIYIKLI KUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 19:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Şili ve Peru sahillerindeki kayalıklarda görülürler. )

-@ KUŞ ile UZUN KUYRUKLU DUL KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 19:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Güney Afrika'da yaşarlar. )

-@ KUŞ ile FREGAT/MANOWAR KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 19:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tropik Atlantik bölgesinde yaşarlar. )

-@ MARTI ile SORGUÇLU MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 19:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yaşarlar. )
( Batı Pasifik'te yaşayanlar, Doğu Pasifik'te yaşayanlara göre daha büyüktür. )

-@ PAPAĞAN ile KIRMIZI GAGALI TUKAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 19:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Güney Amerika'nın, tropikal ormanlarında yaşarlar. )
( ... İLE Gagalarını kullanarak serinlerler. )

-@ PAPAĞAN ile PALMİYE KAKADUS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ocak 2018 | 18:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yeni Gine ve civarındaki adalarda görülmektedir. )
( ... İLE Uzunlukları, 65 - 75 cm. arasında değişmektedir. )
( ... İLE Kırmızı renkli yüzü vardır.[Heyecanlandıklarında, mavileşmektedir.] )

-@ KUŞLAR ile/ve/değil/||/<>/< DİNOZORLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Aralık 2017 | 22:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşların ataları, dinozorlardır. )

-@ ŞAHİN ile GALAPAGOS ŞAHİNİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Kasım 2017 | 16:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 01:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile KIRMIZI GAGALI BUFALO DOKUMACI KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 01:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PTEROZOR ile NE KUŞ, NE DİNOZOR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 00:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKBABA ile ANT AKBABASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 00:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyanın en büyük, ikinci kara kuşudur. )
( )

-@ KUŞ ile BEYAZ ÇAM KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 19:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BILDIRCIN ile BILDIRCIN KILAVUZU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Afrika'dan, İskoçya'ya göçerler. )

-@ KARGA ile KIRMIZI GAGALI, DAĞ KARGASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 13:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İskoçya'da yaşarlar. )

-@ KIZIL GERDANLI DALGIÇKUŞU ile KARA GERDANLI DALGIÇKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 13:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARTAL ile AKKUYRUKLU KARTAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 13:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İskoçya'da yaşarlar. )

-@ KUŞ ile UÇAR KUS KUS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 12:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BÜLBÜL ile LİR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KİWİ ile KİWİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Meyve. İLE Kuş. )

-@ KİWİ ile OKARİTO KAHVERENGİ KİWİSİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Kasım 2017 | 12:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yeni Zelanda'da yaşarlar. )

-@ YALI ÇAPKINI ile MADAGASKAR YALI ÇAPKINI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 02:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile BOKİ BOKİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 02:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile KIRMIZI KNOUS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 02:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile DOKUMACI KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 02:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LEYLEK ile AYAKKABI GAGALI LEYLEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2020 | 11:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ MARTI ile KARA AYAKLI MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 01:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÇULA ile PAKPOA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 01:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAZ ile MISIR KAZI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ekim 2017 | 17:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile ŞEKER/NEKTAR KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ekim 2017 | 17:01 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yalnızca, Cape Town'un Finbos flora bölgesinde yaşarlar. )

-@ SÜMSÜK ile KAP(CAPE) SÜMSÜĞÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Ekim 2017 | 16:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE 90 km. hızla, 8 m. derinliğe dalış yaparak avlanabilirler. )
( ... İLE Yumurtadan çıktıktan çok kısa sürede yetişkin boyuta gelirler fakat yeterince büyüyene ve uçana kadar anne-babalarına bağımlılardır. )

-@ TAVUK ile KARATAVUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Şubat 2020 | 11:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş. )

-@ YARASA ile BALIKÇI YARASA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ekim 2017 | 03:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir gecede, otuz balık avlayabilirler. )

-@ KANAT ile/değil KANAAT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Eylül 2017 | 11:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan örgen. | Balıklarda yüzgeç. | Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. | Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı. | Yan, taraf. | Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri. | Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol. | Angıç. | Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah. | Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü. İLE/DEĞİL Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum. | Kanma, inanma. | Kanış, kanı, inanç, düşünce. )

-@ KARTAL ile BEYAZ GÖĞÜSLÜ/AK KARINLI DENİZ KARTALI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Eylül 2017 | 11:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARGA ile SİBİRYA ALA KARGASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2017 | 00:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYKUŞ ile URAL BAYKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Eylül 2017 | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAZ ile PUFLA KAZI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2017 | 23:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kuzey Kutbu kazları. )

-@ KARTAL ile ALTIN/KAYA KARTAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2019 | 11:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile )

-@ AKBABA ile CENAZECİ KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2017 | 01:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BALIKÇIL ile KIZILCA BALIKÇIL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2017 | 01:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARTAL ile SEKRETER KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Ekim 2017 | 22:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Avlarını, güçlü pençeleriyle ezerek öldüren tek yırtıcı kuş. )
( ... İLE Yiyecek kusabilmelerinin yanısıra su da kusabilirler. )
( ... İLE Boyları, 120 cm. civarındadır. )

-@ KARTAL ile HARPIA KARTALI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2017 | 00:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ LEYLEK ile SARI GAGALI LEYLEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 01 Eylül 2017 | 23:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ŞAKRAK ile ŞAKRAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2017 | 18:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şen, neşeli, yaşam dolu. İLE İspinozgillerden, başı siyah, boynu kırmızı, ötücü bir kuş. )

-@ ŞAKIMAK ile "ŞAKIMAK"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz 2017 | 21:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Ötücü kuşlar ezgili ses çıkarmak, ötmek, şakramak, terennüm etmek. İLE Çok konuşmak, çenesi düşmek. | Şarkıları/şiirleri hoş söylemek ya da okumak. )

-@ SÜZÜLME ile/<> SÜZÜLME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz 2017 | 22:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir kuşun, kanat vurmadan yaptığı uçuş. İLE Bir uçağın, motorunu boşa alarak ya da durdurarak yaptığı uçuş. )

-@ SU TAVUĞU ile SU YELVESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 14:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli ya da çizgili tüyleri olan bir kuş. İLE Su tavuğugillerden, sırtı yeşil kahverengi, karnı kara-beyaz çizgili bir kuş. )

-@ TAVUK ile SU TAVUĞU/KALİNİS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 13:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli ya da çizgili tüyleri olan bir kuş. )

-@ SUMSUK ile SÜMSÜK ile SÜMSÜK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Haziran 2017 | 18:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yumruk. | Yumrukla vurma. İLE Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık. İLE Sümsükgillerden, sivri gagalı, kısa bacaklı deniz kuşu. )
( SÜMSÜKGİLLER: Leyleksiler takımının, kanatları, kuyrukları çok uzun deniz kuşları sınıfı. )

-@ SULAK ile SULAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2017 | 22:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Suyu olan, suyu bol (yer). İLE Kuşlar için su konulan küçük kap. )

-@ SOYGA ile SOYKA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 15:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tüyleri alacalı, küçük bir karga türü. İLE Ölünün üzerinden çıkan giysi. | Yaramaz, huysuz. )

-@ KARGA ile SOYGA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 15:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tüyleri alacalı, küçük bir karga türü. )

-@ TÜY ile SORGUÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Mayıs 2017 | 14:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bazı kuşların tepelerinde bulunan, uzunca tüy. | Serpuşların ön tarafına takılan tüy ya da püskül biçimindeki süs. )

-@ SİNEKÇİL ile/<> SİNEKKAPAN ile/<> SİNEKKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Ocak 2019 | 19:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Serçegillerden, sinekle beslenen, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan bir kuş. İLE Droseragillerden, Kuzey Karolina bataklıklarında yetişen, yapraklarına konan sinekleri, böcekleri sıkıp emen bir bitki. | Böcekleri, özellikle sinekleri yakalayarak beslenen, küçük, ötücü kuşlara verilen ad. İLE Serçegillerden, küçük, güzel bir kuş türü. )
( ... İLE/<> ... İLE/<> 50 türü bulunmaktadır. )
( ... İLE/<> ... İLE/<> Kalpleri, dakikada 1000 kez atar. | Dakikada, 70 kez kanat çırparlar. )
( ... İLE/<> ... İLE/<> Dünyada geri geri uçabilen tek kuş türüdür. )

-@ SIVACIKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Mart 2017 | 16:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sıvacıkuşugillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, 15 cm. uzunluğunda, ötücü bir kuş. )

-@ KUŞ ile SARIASMA/SARICIK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ötücü kuşlar takımının, sarıasmagiller ailesinden, parlak sarı tüylü kara kuyruklu bir kuş. )

-@ DOĞAN ile SARDOĞAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Şubat 2017 | 21:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Sarı renkli bir tür doğan. )

-@ SAKA[Ar. < SEVK/SAİK]/BEYYÂB ile SAKA ile SAKA (TÜRKLERİ)
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Şubat 2017 | 14:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kişi. İLE Serçegillerden, başında ve boynunda, kırmızı, sarı tüyler bulunan ve hoş öten bir kuş. İLE ... )

-@ DOĞAN/ATMACA ile MUYMUL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Şubat 2017 | 13:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Atmaca ve doğana benzeyen bir tür yırtıcı kuş. )

-@ MAHMUZ[Ar.] değil/yerine/= ÇIKINTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Aralık 2016 | 23:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı. | Eski tür savaş gemilerinde, su kesimi altında, ileriye doğru uzanan, karşısındaki gemiyi batırabilen uzantı. | Köprü ayaklarında, basıncı azaltmak için suyun geldiği ve gittiği yanlardaki çıkıntı. )

-@ YONTKUŞU = KUYRUKSALLAYAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 22:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ YILAN ve/<> YILANCIL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 16:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... VE/<> En çok, yılanla beslenen bir kuş. )

-@ YELKOVANGİLLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Aralık 2016 | 01:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşlar sınıfının, fırtınakuşları takımından bir aile. )

-@ YAĞMURKUŞU ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 22 Aralık 2016 | 14:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yağmurkuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş. )

-@ ÖRDEK ile YABANÖRDEĞİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 12:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen, yeşil boynuzlu ördek. )

-@ KAZ ile YABANKAZI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 21 Aralık 2016 | 12:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Ördekgillerden, tüyleri beyaz, kahve ve külrengi olan, kazların en büyük türü. )

-@ ÖTMEK ile VICIRDAMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Aralık 2016 | 03:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Serçe vb. küçük kuşların ötüşü. )

-@ İSKETE ile UZUNKUYRUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 02:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKBABA ile UŞAKKAPAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Aralık 2016 | 02:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bebekleri kaldırdığı söylenilen, bir tür akbaba. )

-@ SAĞANLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Eylül 2016 | 19:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının, gökkuzgunumsular takımının bir alttakımı. )

-@ ÖRDEK ile DİK KUYRUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖRDEK ile PATKA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖRDEK ile PASBAŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Eylül 2016 | 14:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PIR PIR ile PIRPIRI/PİRPİRİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Genellikle kuş kanadının çıkardığı sesi andırır sesleri anlatmak için kullanılır. İLE Yeniçeri salma erlerinin giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış cüppe. | Bir tür Bizans altını. | Uçarı, hovarda. )

-@ PIRLANMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yavru kuşun, uçmaya çabalaması. )

-@ DOĞAN/ATMACA ile/ve/<> PIRLAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Ağustos 2016 | 20:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada, çağırtkan ve av olarak kullanılan kuş. )

-@ MEYVE YARASASI ile DEV ALTINİBİKLİ YARASA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz 2016 | 19:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Filipin yağmur ormanlarında yaşarlar. )
( ... İLE Kanatları, 2 m. kadar açılmaktadır. )
( ... ile | )

-@ PELİKAN ile DALMAÇYALI/TEPELİ PELİKAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz 2016 | 16:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile )

-@ ZÜMRÜD-İ ANKÂ ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ADI OLAN, ZÂHİRİ OLMAYAN KUŞ )

-@ URUGUAY ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 18:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşları barındıran ırmak. )

-@ TUYGUN ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yırtıcı bir kuş. )

-@ TÎHÛ[Fars.] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çil kuşu. )

-@ TEKKE-İ MÜRGAN ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşların tekkesi. [Süleyman Peygamber'in kurduğu tekke.] )

-@ TEDSÎR[Ar.] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşun, yuvasını düzenlemesi/düzeltmesi. )

-@ TAVÎLET-ÜL-ERCÜL ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İncikleri uzun olan kuşlar.[leylek, devekuşu vb.] )

-@ KUŞ ile TARAGOZ KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El Salvador'un simgesi olan yeşil-mavi kuyruklu bir kuş. )

-@ SULAK ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşlar için su konulan kap. )

-@ SEBBÂHE ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yüzücü kuşlar sınıfı. )

-@ SA'VE[Ar. çoğ. SA'VÂT, SIÂ] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuyruk sallayan kuş. )

-@ PUFLA ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Perdeayaklılardan, Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde, İskandinavya kıyılarından yaşayan bir kuş. [Lat. SOMATERIA] )

-@ PERVAZE ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Uçan. )

-@ NEVK[Fars.] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sivri uc. | Kuş gagası. | Kirpiğin ucu. )

-@ NAÎB ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü. )

-@ MURGU ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuş. )

-@ MURAD IV ÇEŞMESİ / TAVUSLU ÇEŞME ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gülhane Parkı'nda, Çinili Köşk'ün yanındadır. 1635'te, Sultan IV. Murad tarafından yaptırılmıştır. [Adını üzerindeki Tavuskuşu kabartmasından almıştır.] )

-@ MUGANNÎ[Ar. < GINÂ][Fr. CHANTEUR] değil/yerine/= ŞARKICI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şarkıcı, hanende. | Hoş öten kuş. )

-@ MÛD[Fars.] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tavşancıl kuşu. )

-@ MİNSER[çoğ. MENÂSİR] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yırtıcı kuşların gagası. | Taşçı kalemi. )

-@ MEFHAS[Ar. | çoğ. MEFÂHİS] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuş yuvası. )

-@ LEYLEK YUVASI MESCİDİ ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yedikule'dedir. )

-@ KUTÛ'[Ar.] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşların göç etmesi. )

-@ KUŞ DİLİ ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HAKÎKAT DİLİ, ÂRİFLER DİLİ )

-@ KÜNÂM[Fars.] ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuş yuvası. | Vahşi hayvan ini. )

-@ KUMUL LODGE ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 16:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Papua Yeni Gine'nin tropikal ve endemik kuşlarının görülebileceği bölge. )

-@ KOKAKO ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş. )

-@ KİNESET ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuş gagası dibindeki sert kıllar. )

-@ KERATİN ile ...
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz 2016 | 15:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İnsan saçı ve tırnağının yanısıra, hayvanların pençe ve toynaklarında, kuşların tüylerinde, oklu kirpilerin dikenlerinde, armadillo ile kaplumbağaların kabuklarında bulunan proteindir. )

-@ TÜYLENME ile/ve/||/<>/> KARINSA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/||/<>/> Kuşların tüy değiştirmesi. )

-@ KARAKUL ile KARAKUL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tür kuş. İLE Asıl yurdu Buhara'da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun. )

-@ ADA ile KANARYA ADALARI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 17:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Köpek Adası[Insula Canaria]. Kuşlar adaya değil, Kanarya Adası, kanarya kuşlarına köpek anlamına gelen adını vermiştir. )

-@ HÜMÂ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kutluluk simgesi kuş. )

-@ HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHÎD/İBİBİK/MÜRG-İ SÜLEYMÂN[Fars.] değil/yerine/= ÇAVUŞKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çok renkli, çizgili ve kötü kokan bir kuş. )
( Mezbelede açtığı bir çukur içinde yumurtlar. Yer altında bulunan suları, sanki bir cam içindeymiş gibi gördüğü söylenir. | SÜLEYMAN PEYGAMBER İLE SEBÂ MELÎKESİ BELKİS ARASINDA HABER GETİRİP GÖTÜREN KUŞ | TASARRUF-I İLÂHÎ [bkz. EBÜRREBİ'] )

-@ EN YAVAŞ HAREKET EDEN KUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HOATZİN )

-@ EN UZUN SÜRE VE EN UZAĞA UÇABİLEN KUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ALBATROS )

-@ MANEVRA YETENEĞİ EN YÜKSEK KUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ÇAKIRDOĞAN/BÛHE )

-@ EN KÜÇÜK YUMURTAYI YUMURTLAYAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( DEVEKUŞU[Kendi ağırlığının %1.5'undan hafiftir.] )

-@ EN HIZLI YIRTICI KUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ŞAHİN )

-@ EN HIZLI UÇABİLEN KUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( GÖKDOĞAN )

-@ EN ENDER KUŞLARDAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:10 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( HORNBILL ( Sandakan - Borneo'da )

-@ EN BÜYÜK YUMURTA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 15:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( BENEKLİ KÜÇÜK KİVİ KUŞU [Kendi ağırlığının %26'sı kadardır.]
Herhangi bir hayvan tarafından yumurtlanmış en büyük yumurta (dinozorlar da dahil) Madagaskar'da yaşayan Fil Kuşu[Lat. Aepyornis maximus]'na aitti. [Soyu 1700'de tükenmiştir] [9 litre hacminde, 180 tavuk yumurtasına denktir] )

-@ DÖNBABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Turnagagası. )

-@ KUŞ ile CENNET KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 13 Aralık 2017 | 17:17 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Papua Yeni Gine'nin bayrağında yer alan, upuzun kuyruk tüyleri bulunan, siyah, endemik kuş.[Kumul Lodge'da, doğal ortamında görülebilir] [Lat. PARADISEA APODA] )
( ... ile )

-@ GAGA ile ÇENEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kuş gagasının alt ve üst bölümlerinin her biri. )

-@ ÇALIKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2016 | 00:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ CÂGER[Fars.]/HAVSALA[Ar.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuş kursağı/midesi. )

-@ ÇAKŞIR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşların ayağındaki tüy. )

-@ BÂL[Fars.] değil/yerine/= KUŞ KANADI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 19:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞ ile ARIKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2018 | 00:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Arıkuşugillerden, sırtı sarı, karnı mavimsi yeşil, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya'da, az ağaçlıklı, açık yerlerde yaşayan bir kuş.[Lat. MEROPS APIASTER] )
( ... İLE Boyu, 25-29 cm.; kanat açıklığı, 36-40 cm. arasındadır. Ağırlıkları ise 50-70 gr. arasındadır. Parlak sarı, kızıl-kahve, mavi-yeşil renklerdedir. Ülkemizde görülen, en renkli kuşlardan biridir. Eşsiz bir avcıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, başta arı olmak üzere, her türlü uçan böceği yer. Her gün, yaklaşık 250 arı tüketirler. )

-@ ÂMÛT[Fars.] değil/yerine/= KUŞ YUVASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Temmuz 2016 | 01:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. )

-@ AGAMİ değil/yerine/= BORAZANKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Güney Amerika'da yaşarlar. )

-@ AĞAÇKAKAN CAMİSİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ADÎMET-ÜL-CENÂH = APTERİKS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Temmuz 2016 | 23:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş. )

-@ KUŞ ile "PAÇALI"
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 04:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tüyleri, ayaklarına kadar uzanan kuş. )

-@ KARTAL ile ÖTLEĞİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir tür kartal. )

-@ ÖRDEKBAŞI ile ÖRDEKGAGASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Haziran 2016 | 02:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yeşil ile lacivert arası renk. | Bu renkte olan. İLE Açık turuncu renk. | Bu renkte olan. )

-@ SERÇE ile ÖKÜZBURNU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran 2016 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Serçegillerden, gagası uzun ve çok kalın bir kuş. )

-@ KUŞ ile/değil ORMANTAVUĞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Haziran 2016 | 00:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... DEĞİL Ormantavuğugillerden kuşların, özellikle Avrupa ve Asya'da yaşayan, siyah tüylü türlerinin ortak adı. )
( ORMANTAVUĞUGİLLER: Dünyanın, soğuk ve ılıman bölgelerinde yaşayan, orta ya da büyük yapıda, mat ya da parlak renkli, ormantavuğu, çil ve çayırtavuğunu içine alan bir aile/familya. )

-@ ÖTME ile/değil ÜVEYME
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 01:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Göğsünden ötmek. [güvercin, kumru gibi kuşlarda] )

-@ LEYLEKGİLLER ile/ve/<> LEYLEKSİLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 15 Mayıs 2016 | 00:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Leyleksilerden bir familya. İLE/VE/<> Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan, omurgalı hayvanlar takımı. )

-@ KARGA ile LEŞKARGASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs 2016 | 02:46 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kargagillerden, Avrupa ve Asya'da, orman, çayır ve bahçelerde yaşayan, başı kara, gövdesi külrengi bir kuş. )

-@ ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan 2016 | 23:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. İLE Dikme, direk, sütun. )

-@ TURNA ile İBİS/MISIR TURNASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2016 | 16:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş. İLE Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya'nın sulak alanlarında yaşayan bir kuş. )

-@ HOTOZ ile HOTOZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2016 | 23:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kadınların, süs için saçlarının üstüne taktıkları, çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık. İLE Kimi kuşların başlarında bulunan tüyler. )

-@ KOCABAŞ/FLURCUN ile YELVE/FLURYA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 00:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İspinozgillerden, 18 cm. uzunluğunda, sırtı kahverengi, karnı pembe bir kuş türü. | Pancar, şeker pancarı. İLE İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşli bir kuş. )

-@ FLAMANLAR < LEYLEKSİLER
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Aralık 2015 | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşlar sınıfının, leyleksiler takımının bir alttakımı. < ... )

-@ ÖRDEK ile DENİZÖRDEĞİ/FIRTINAKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Aralık 2015 | 01:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Perdeayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş. )

-@ ELMABAŞ = TEPELİDALGIÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 15:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARGA ile EKİNKARGASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Kasım 2015 | 14:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tüyleri parlak, kara ve erguvani parıltılı bir tür karga. )

-@ DURAÇ/TURAÇ ile DURAÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Kasım 2015 | 16:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sülüngillerden, uzunluğu 34 cm. olan, soyu azalmış bir kuş türü. İLE Yontu, sütun gibi şeylerin üstüne konulduğu parça, ayaka, taban. )

-@ DALGIÇKUŞLARI ile/ve/<> DALGIÇKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 14 Ağustos 2015 | 01:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan bazı kuşları içine alan kuşlar takımı. İLE/VE/<> Dalgıçkuşlarından, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bir hayvan. )

-@ İSKETE ile ÇUHAKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Ağustos 2015 | 19:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir iskete türü. )

-@ ÖRDEK ile ÇAKIRKANAT
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mayıs 2015 | 23:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kanatları mavi hareli, bir ördek çeşidi. )

-@ BEN ile BEN ile BEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 02:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çoğu doğuştan, tende bulunan, ufak, koyu renkli leke ya da kabartı. | En çok üzümde, olgunlaşma belirtisi. | Saçta, sakalda beliren beyazlık. İLE Kuşun, yavrusuna taşıdığı yem. İLE Tekil birinci kişiyi gösteren adıl. | Bireyi, öteki varolanlardan ayıran bilinç. | Bir kişinin, kişiliğini oluşturan temel öğe. )

-@ ÇULLUK ile BEKAS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Nisan 2015 | 00:23 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, 32 cm. uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, uzun gagalı bir kuş. )

-@ SERÇE ile/değil BECET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Nisan 2015 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Serçegillerden, küçük bir kuş. )

-@ BALIKÇIL ile BALABANKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2015 | 23:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, ağır ve iri bir kuş. )

-@ İSKETE ile/<> BAĞRIKARA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Mart 2015 | 23:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Serçegillerden, gagaları dişli, zararlı böcek ve kurtlarla beslenen, hoş sesli bir kuş. İLE/<> İskete kuşunun bir türü. )

-@ KARGA ile ALAKARGA/ALAKABAK/KESTANEKARGASI ile KIZILCA KARGA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Ağustos 2019 | 11:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE İri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü. İLE ... İLE ... )
( )

-@ [Fars.] MÜRG ile MÜRG
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2015 | 20:40 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sümük. İLE Kuş. )
( MÜRG-ÂB: Su kuşu. | Ördek. | Kurbağa. )

-@ TAVUSKUŞU ile TUVEYS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 23:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Küçük tavuskuşu. )

-@ TERENNÜM[çoğ. TERENNÜMÂT] ile/ve/||/<> TAGANNÎ[< GINÂ | çoğ. TAGANNİYÂT]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz 2014 | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yavaş ve güzel bir sesle şarkı söyleme. | Kuşun şakıması, ötmesi. | İLE/VE/||/<> Zenginleşme. | Muhtaç olmama, yetinme. | Makamla okuma. )

-@ KARGA değil/yerine/>< BÜLBÜL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs 2014 | 23:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Çöplüğe götürür. DEĞİL/YERİNE/>< Güle götürür. )

-@ ŞALVAR/DİMİ ile ÇAKŞIR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 18 Şubat 2014 | 13:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Bir çeşit erkek şalvarı. | Kuşların ayağında bulunan ve süs gibi görünen tüy. )

-@ TURNA ile SİYAH BOYUNLU TURNA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Şubat 2014 | 20:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile KARABATAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Şubat 2014 | 17:43 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu. | Borcunu ödemeyen kişi. )

-@ TURNA ile TAÇLI TURNA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Eylül 2013 | 15:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Barışçıl, sevimli ve nazik olan bu kuş, Uganda'nın bayrağında da yer alan simgesidir. [Bu kuşu öldürmenin 7 yıllık hapis cezası vardır.] )

-@ MARTI ile/ve/<> KIRLANGIÇ KUYRUKLU MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Ağustos 2013 | 10:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/<> Galapagos Adaları'nda yaşamaktalardır. )

-@ URUGUAY ve/<> MONTEVIDEO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. VE/<> "Bir dağ gördüm[Macellan'ın gemisindeki denizcilerden birinin, sahile yaklaşırken bağırarak söylediği söz.][Uruguay'ın başkenti.] )

-@ URUGUAY ile PARAGUAY
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2013 | 14:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. İLE ... )

-@ YAKUTİSTAN'DA:
KUŞLAR
ve BALIKLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Haziran 2013 | 22:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 350 cins. VE 50 çeşit. )

-@ UDE ile/ve SELENGA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 23 Nisan 2013 | 12:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Buryat ülkesine ve başkenti Ulan-Ude'ye akan iki önemli ırmak. Selenga, Baykal Gölü'ne dökülür.[200 km2'lik geniş bir delta oluşturur.][Aynı zamanda, önemli bir kuş cennetidir.] )

-@ BAYKUŞ ile BÜYÜK GRİ BAYKUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Şubat 2013 | 21:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kuzey kutbunda yaşarlar. )

-@ PELİKAN[Fr. < Lat.]/KAŞIKÇI KUŞU ile KAHVERENGİ PELİKAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 04 Mart 2020 | 16:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ KARGANIN SESİ ile MARTININ SESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mart 2012 | 02:52 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ EN ŞEH-PER[Fars.] Kuş kanadının en uzun tüyü.
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 17:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 20 Şubat 2020 | 08:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ile ... ile ... ile ... )
( Anavatanı, Afrika'dır. Boyları, 40 – 71 cm. ve ağırlıkları 700 - 1600 gram arasında değişir. İLE ... İLE ... İLE ... )
( Osmanlılar döneminde, Viyana'dan getirildiğinden dolayı Viyana tavuğu anlamına gelen "Beç Tavuğu" denilmiştir. "Beç", Osmanlı Türkçesi'nde, Viyana'nın adı olup Türkçe'ye, Macarca Bécs adından geçmiştir. İLE ... İLE ... İLE ... )

-@ KOBRA ile/ve AKBABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Aşağı Mısır'ı simgeler. [Kuzey] İLE/VE Yukarı Mısır'ı simgeler. [Güney] )

-@ BİT ile KUŞ BİTİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Üzerinde bulundukları kuşlar öldüğü ya da fazla kalabalık olduklarında bir sineğe tutunup başka bir hayvana taşınabilirler. [Sinek üstünde yaşayamadıklarından dolayı yeni bir kuş bulamazlarsa 2 gün içinde ölürler.] )

-@ KUŞ GRİBİ ile PSİTTAKOZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KUŞLAR DÎVÂNI [ÖMÜR CEYLAN - KAPI YAY.] adlı kitabı okumanızı salık veririz.
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KANAT TELEKLERİ ile/ve/<> KUYRUK TELEKLERİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( El, Kol ve Kın Telekleri. İLE/VE/<> ... )

-@ TÜY ile/ve/değil TELEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE/DEĞİL Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy. )

-@ KUŞ TÜYÜ ile/ve YONDA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kuşun tüyleri altındaki ince kıllar. )

-@ TELEK ile TEREK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy. İLE Kuşların üzerindeki renkli tüyler. )
( Kuş Tüyleri )

-@ KUŞ TÜYÜNÜN BİR KILI ile TÜY
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ SÛZEN-BÂL[Fars.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos 2016 | 02:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kanadının tüyleri iğne gibi düz ve dik olan kuş. )

-@ SERÇE/HUMMER ile ÇİMÇEK, DAĞIRCAN, LOKRE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Serçenin küçük bir türü. )

-@ YARASA ile ŞEYTANKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Ağustos 2017 | 21:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kurbağa ile beslenen, kuyruksuz bir cins büyük yarasa. )

-@ KUŞ ile BÜYÜK KUM KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ TROPİK KUŞU ile/ve FIRKATEYN KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Topago - Karayipler )

-@ TURNA ile KARKARA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Şubat 2020 | 16:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Başı sorguçlu turna. )
( ... İLE Bataklık bölgelerde yaşarlar. )

-@ TOY ile/ve TOYDAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tuz Gölü civarı, Kütahya ve Doğu Anadolu'da bulunur. İLE/VE Toy kuşunun iri bir türü. )

-@ TARLAKUŞU/TOYGAR/TURGAY/CÜSÂL[Ar.] ile/ve GELİNKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir tür çayırkuşu. İLE/VE Bir tür iri tarlakuşu. )

-@ KARGA ile HİNT KARGASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARGA ile/ve KUZGUN/KARAKARGA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Kargadan daha iri, büyük gagalı bir kuş. )

-@ KARGA ile BÜYÜK KARGA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Temmuz 2018 | 22:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tûle emeli simgeler. )
( Karga Mitleri'ni okumak için burayı tıklayınız... [İng.] )
( Bazı karga türleri:
Avustralya Kuzgunu [Corvus Coronoides]
Alacalı Karga [C. Albus]
Amerika Kargası [C. Brachyrhynchos]
Balık Kargası [C. Ossifragus]
Banggai Kargası [C. Unicolor]
Başlıklı Karga [C. Cornix]
Bayağı Karga [C. Monedula] [Türkiye'de]
Bayağı Kuzgun [C. Corax] [Türkiye'de]
Beyaz Boyunlu Karga [C. Leucognaphalus]
Beyaz Gagalı Karga [C. Woodfordi]
Beyaz Yakalı Kuzgun [C. Albicollis]
Boz Karga [C. Tristis]
Bugenvillea Kargası [C. Meeki]
Büyük Gagalı Karga [C. Macrorhynchos]
Chatham Adaları Kuzgunu [C. Moriorum]
Chihuahua Kuzgunu [C. Cryptoleucus]
Çöl Kuzgunu [C. Ruficollis] [Türkiye'de]
Dauria Kargası [Alaca Küçük Karga] [C. Dauuricus]
Ekin Kargası [C. Frugilegus] [Türkiye'de]
Ev Kargası [C. Splendens]
Flores Kargası [C. Florensis]
Hawai Kargası [C. Hawaiiensis]
İnce Gagalı Karga [C. Enca]
Jamaika Kargası [C. Jamaicensis]
Kahverengi Başlı Karga [C. Fuscicapillus]
Kalın Gagalı Kuzgun [C. Crassirostris]
Kap Kargası [C. Capensis]
Kuzeybatı Kargası [C. Caurinus]
Küba Kargası [C. Nasicus]
Küçük Karga [C. Bennetti]
Küçük Kuzgun [C. Mellori]
Leş Kargası [C. Corone] [Türkiye'de]
Mariana Adaları Kargası [C. Kubaryi]
Meksika Kargası [C. Sinaloae]
Orman Kuzgunu [C. Tasmanicus]
Palmiye Kargası [C. Palmarum]
Somali Kargası [C. Edithae]
Şeritli Karga [C. Typicus]
Tamaulipas Kargası [C. Imparatus]
Torres Kargası [C. Orru]
Uzun Gagalı Karga [C. Validus]
Yakalı Karga [C. Torquatus]
Yelpaze Kuyruklu Kuzgun [C. Rhipidurus]
Yeni Kaledonya Kargası [C. Moneduloides]
Yeni Zelanda Kuzgunu [C. Antipodum] )
( ZÂG-BEÇE[Fars.]: Karga yavrusu. )
( NEÂB[Ar.]: Karga yavrusu. )

-@ BÜLBÜL[< Fars., Ar. | çoğ. BELÂBİL, ANDELÎB] ile/ve ÖTLEĞEN/ÇALIBÜLBÜLÜ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Çalıbülbülü. )

-@ KÜÇÜK AK BALIKÇIL ile BÜYÜK BALIKÇIL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İki kat büyüktür. )

-@ SIĞIRCIK/ÇEKİRGEKUŞU/ÇOĞURCUK ile KARABAKAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 30 Mart 2017 | 16:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş. İLE ... )

-@ NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Kasım 2017 | 00:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

-@ TAVUSKUŞU ile/değil PERESTÂN[Fars.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Tavuskuşu-Albino )
( ... İLE/DEĞİL Tavuskuşu gibi güzel tüylü bir kuş. )

-@ KIRLANGIÇ ile AKGÖT, SALANGAN[Filipin dili]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Şubat 2017 | 16:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hint ve Çin denizleri kıyılarında yaşayan, uzun kanatlı, dört köşe kısa kuyruklu, esmer, küçük kuş. )

-@ DEVEKUŞU ile REA/DARWIN NANDUSU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DEVEKUŞU ile EMU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 25 Temmuz 2019 | 16:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Dünyadaki en büyük kuştur. Erilleri, 2,7 metreye kadar ulaşabilir. İLE ... )
( Ceviz büyüklüğünde olan beyinleri, göz yuvalarından küçüktür. İLE ... )
( Saatte, 65 km.'ye kadar, 30 dakika boyunca koşabilirler. İLE ... )
( Devekuşları, kafalarını kuma gömmezler! [Yuvaları, genelde yere kazılmış sığ bir delik şeklindedir.] ["Kafalarını kuma gömmeleri" yanlış/kötü örneği, boyunlarını, yere dümdüz uzatıp görüş alanında bir tehlike olup olmadığını yokladıkları için ortaya çıkmış olabilir.] )
( Sindirime yardımcı olması için yuttukları taşın yanısıra demir, bakır, tuğla ve cam da yiyebilirler. )
( Namibya'daki devekuşları, elmas yemeleriyle ünlüdür. )
( Devekuşu, en küçük yumurtayı yumurtlar. )
( ... İLE Günde 6 lt. su içmeleri gerekmektedir. )

-@ HOROZ ve KUŞ ve KOÇ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sultanların ve halkın meraklı olduğu hayvanlar. )

-@ LEYLEK ile MURABIT/MURABUTKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Uzunbacaklılardan, leyleğe benzeyen, gagası iri ve uzun bir kuş. )

-@ LEYLEK ile KARA LEYLEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2019 | 10:30 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 100 – 115 cm. uzunluğunda, 2.3 ile 4.5 kg. ağırlığındadır. Kanat açıklığı, 155 – 215 cm.'dir. [Kanatlarındaki uçuş tüyleri dışında tamamen beyaz renge sahiptir. Yavruların gagası siyah iken; erişkinlerde kırmızıdır.] )
( Uçarken balıkçılların aksine, boyunlarını gergin ve uzun tutarlar. Balıkçıl kuşlarda ise boyun "S" şeklinde kıvrılır. )
( Uzun göç kuşlarıdır. Göç mevsiminde Sahra Altı Afrika'ya kadar göç ederler. Ardından havalar ısınınca tekrar Avrupa'ya dönerler.[28 Şubat] [Göç ederken, Akdeniz üzerinden değil, Doğu'da Levant üzerinden, Batı'da da Cebelitarık Boğazı üzerinden geçerler.(Uçmak için gereksinim duydukları sıcak termal akımların deniz üzerinde oluşmamasından dolayı)] )
( Etçillerdir. Küçük memeliler, amfibiyenler, sürüngenler ve balıklar ile beslenirler. )

-@ LEYLEK ile/ve JABİRU, MARABU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KÜÇÜK AKICI MARTI ile PENGUEN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTIGİLLER ile KORSANMARTILAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARABAŞ MARTI ile BÜYÜK KARABAŞ MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK KARABAŞ MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KARABAŞ MARTI ile KÜÇÜK MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile (TEPELİ) KUTUP MARTISI / MAVİ-YEŞİL MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile KIZILDENİZ MARTISI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile İNCE GAGALI MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile DOĞU MARTISI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile ÇATAL KUYRUKLU MARTI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile ARAP MARTISI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile AKDENİZ MARTISI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile ADA MARTISI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MARTI ile NORVEÇ MARTISI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kargaları avlayabilirler. [İnsana da saldırabiliyorlar.] )

-@ MARTI[İt.] ile ALBATROS[Fr.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE 20 Albatros türü bulunmaktadır. )
( ... İLE En uzun süre ve en uzağa uçan kuşlardır. [Kanatlarını çırpmadan 6 gün boyunca süzülebilirler.] )
( ... İLE Çok büyük kanatları vardır. [Kanatlarını sabitleyen özel bir omuz kilidi sayesinde fazla kas enerjisi harcamadan açık tutabilirler.] )
( ... İLE Uyurken bile hareket halindelerdir. [Beyin yarımküreleri bu uykuya sırayla eşlik eder.] )
( ... İLE Üremeleri çok yavaştır. [İki yılda bir, tek bir kez yumurtlarlar.][Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalardır.] )
( ... İLE 60 yıla kadar yaşayabilirler. )
( ... ile TUBINARES[Tüp burunlu], PROCELLARIIFORMES )
( MARTI [Richard Bach] kitabını okumanızı salık veririz. )
( Martı ile Albatros )

-@ MARTI ile/değil SUMRU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖRDEK ile KUĞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE 25 boyun omurları vardır. )
( ... İLE İngiltere'deki tüm kuğular, Kraliyet ailesine aittirler. )

-@ ÖRDEK ile MANDALİNA ÖRDEĞİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÖRDEK ile GAGALIMEMELİ/ORNİTORENK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Gövdesi kunduza benzeyen, ördek gibi gagası olan ve ayakları perdeli Avustralya'ya özgü bir hayvan. Hem yumurtlayan hem de memeli olan tek hayvandır. )
( ... İLE Geceleri beslenir, gündüzleriyse yuvalarında uyuklarlar. [ya da bir kayanın, ağaç kökünün altında] )
( ... İLE Gagaları 40.000 alıcıyla kaplıdır. [60.000 hareket algılayıcıları vardır ve bunlar da hem göz, hem de el gibi hareket eder, mekanik ve elektriksel veriyi birleştirir ve karanlık sualtı dünyasının net bir resmini çizmesine yardımcı olur] )
( ... ile Ornitorenk )

-@ ÖRDEK ile DODO
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE 1700'de soyu tamamen tükenmiştir. )
( ... İLE 1865'te, Alice Harikalar Diyarı'nda kitabında görülene kadar unutulmuştu. )

-@ ÖRDEK ile/ve MOSKOFÖRDEĞİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ KAŞIKÇI KUŞU ile KAŞIKÇIN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mart 2020 | 13:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Pelikan. İLE Ördekgillerden, gagası kaşık biçiminde, tüyleri ak, kara, kahverengi, ayakları kırmızı bir kuş. )

-@ ÖRDEK ile/ve PATKA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Bir tür deniz ördeği. )

-@ ÖRDEK ile/ve SUNA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/VE Eril ördek. | Göl ördeği. )

-@ ÖRDEK/BADİ ile KAZ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Temmuz 2019 | 08:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 16 boyun omuru vardır. İLE ... )
( Ördek ile Kaz )
( İnsandan kaçıyorsa. İLE İnsanı kovalıyorsa. )

-@ SÜLÜN ile TEPELİ TAVUK/HOATZİN["watsin" olarak okunur]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 29 Temmuz 2014 | 18:06 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun bir kuş. İLE Kursağı(ön mide), midesinden 50 kat büyüktür. [Toplam gövde ağırlıklarının 1/3'ünü oluşturur.][Bir öğünü sindirmeleri 2 gün sürer.][Ağaçlara tırmanırlar.][Güney Amerika'da yaşarlar.] )
( ... İLE Kursağı, uçma kaslarını çalıştırmak için gereksinim duyduğu alanı kısıtladığından dolayı kötü uçuculardır. )
( ... İLE Dengelerini sağlamak için kursağının alt tarafında kayışımsı bir çıkıntı bulunur. [Bir dal üzerine tünediğinde buna yaslanır.] )
( ... İLE En ağır hareket eden kuş türüdür. )
( ... İLE "Pis kokulu kuş" olarak da bilinirler. [Yağ asitlerinin kursakta mayalanmasına bağlı olarak.] )
( ... İLE Hiç durmadan homurdanır, hırıltılar çıkarır ve ıslık çalarlar. )
( OPISTHOCOMIFORMES )
( [Astek dilinde] ... ile UAZIN [Sülün demektir] )
( ... ile Hoatzin )
( ... İLE Yavrularının, kuşların atası olarak kabul edilen Archaeopteryx fosiliyle paylaştığı ortak bir özelliği vardır. [Kanadın ilk iki "parmağı" iki pençe şeklinde biçimlenir.] )

-@ BAYKUŞ ile KISA KULAKLI BAYKUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PEÇELİ BAYKUŞ ile KIR BAYKUŞLARI ile KULAKLI ORMAN BAYKUŞU ile ALACA BAYKUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tiz bir sesle çığlık atar. İLE Genellikle ses çıkarmaz. İLE Düşük perdeden uzatılmış bir uu-uu-uu sesi çıkarır. İLE Erili huuu-huuu-huuu diye öter, dişili boğuk bir sesle kiv-vik diye ses çıkarır. )

-@ BAYKUŞ ile CÜCE BAYKUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ BAYKUŞ ile BATAKLIK BAYKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE/DEĞİL Baykuşgillerden ailesinden, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü. )

-@ BAYKUŞ ile ALACA BAYKUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ AKBABA ile KIRMIZI BAŞLI AKBABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Hindistan'da yaşarlar. )
( Hindistan'da 6 ayrı çeşit akbaba yaşamaktadır. )

-@ AKBABA ile KARA AKBABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Çevresinde açık arazi bulunan ormanlarda yaşarlar. )

-@ AKBABA ile BENEKLİ AKBABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tropikal Afrika'dan gelen, nadir rastlanan bir türdür. )

-@ ŞAHİN ile LAÇİN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 10 Mayıs 2016 | 14:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Atmaca, doğan. | Çıkılması güç, kayalık yer. )

-@ ATMACA ile/değil DELİCE
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ATMACA ile ŞAHİN ile DOĞAN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mart 2020 | 00:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( En küçük tür avcı. Cepten çıkarılıp avın üzerine fırlatılmasından dolayı atmaca adını almıştır. İLE Kartalgillerden, Avrupa ve Asya'nın dağ, orman ve çalılıklarında yaşayan, 50-55 santimetre uzunluğunda yırtıcı bir kuş. [Atmacadan biraz daha büyük.][En hızlı yırtıcı kuş.]]Çok kısa sürede 120 km. hıza ulaşabilir.] İLE En gösterişli avcı kuş. )
( BAVLI: Doğan yavrusu. )
( ŞEVÂHÎN[Ar.]: Şahinler/doğanlar. )
( Atmaca ile Şahin ile Doğan )
( ... İLE Sahibi için avlanır. İLE Kendi için avlanır. )
( ... İLE Avının bir parçasını, sahibinin pişirip vermesiyle yer. İLE Avını, doğrudan çiğ olarak yer. )
( [ağzında] ... İLE Kan yoktur. İLE Kan vardır. )
( Daha fazla ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız... )

-@ KARTAL ile AKBABA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 24 Haziran 2013 | 12:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilir. )
( ... İLE Şili'nin de simgesidir. )

-@ YEŞİL KARTAL ile YILAN KARTALI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 03 Mart 2020 | 11:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( İkisi de yılanları avlar. )
( Pencelerinde sallanan yılanla havalanırlar. İLE Yılanı kafalarından başlamak üzere yemeye başlarlar. )
( )

-@ KARTAL ile ŞAH KARTAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 06 Ocak 2016 | 23:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... ile )
( Şah kartalın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Türkiye’de tahminen 100 çift yaşıyor. Trakya genelinde yaptığımız çalışmada 44 yuva bulduk. İyi haber, 27 tanesinde kartallar yaşıyor ve bu yıl[2015] 26 kartal civcivi oldu. Şah kartallar dere boyundaki en uzun söğüt ağaçlarına yuvalarını kuruyor ve gelengi, kirpi ve hatta martıyla besleniyor.

Yuva ağaçlarının kesilmesi, beslenme alanlarının yok edilmesi, izole edilmemiş elektrik telleri ve rüzgar enerjisi için kurulan santrallerin pervaneleri kartalların önündeki en büyük tehditler. Bu, şah kartal için öyle bir durum ki, Türkiye’de sadece 200 insan kaldığını düşünün ve sadece 26 bebeği bulabildik. Şah kartal için araştırmaya, öğrenmeye ve onları kurtarmak için yapabileceklerimizi keşfetmeye devam edeceğiz. )

-@ KARTAL ile KEL/DAZLAK KARTAL
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Tüyleri, kemiklerinden 2 kat daha ağırdır. )

-@ KUŞ ile KİVİ/APTERİKS
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22599 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Yeni Zelanda'da yaşar. )

-@ KUŞ ile FERÎD[Fars.]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( ... İLE Avcı kuş. )

-@ GÜVERCİN ile GUGUK KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ ÜVEYİK ile KUSKUĞUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Yabani güvercin. İLE Eril yabani güvercin. )

-@ BAYKUŞ PAPAĞAN ile/ve BAYKUŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PAPAĞAN ile/değil HİNT KARGASI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ DUDU KUŞU/PAPAĞAN[İt. < Ar.] ile MUHABBET KUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 09 Şubat 2017 | 14:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Deli İbrahim'in, Papağan'dan bahsettiği öyküyü okumanızı salık veririz. )
( Ulviye Sultan'ın Papağan öyküsünü okumanızı salık veririz. )
( ... İLE Papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan bir kuş. )

-@ GÖÇ(M)EN KUŞLAR ile YERLEŞİK/GÖÇMEYEN KUŞLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 14:49 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UÇMAK ile SÜZÜLMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 17 Şubat 2020 | 14:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

-@ YUSUFÇUK/KIZBÖCEĞİ ile YUSUFÇUK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 26 Aralık 2016 | 15:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Böcek. İLE Kuş. )
( Yusufçuk böceği, yalnızca 24 saat yaşar. )
( Parlak renkli, iri kanatlı ve büyük bir böcek. İLE Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan, güvercine benzeyen, ondan daha küçük bir kuş. )

-@ BİTKİ HÜCRESİ ile HAYVAN HÜCRESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Nisan 2017 | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( * Hücre çeperi/duvarı bulunur.
* Köşeleri vardır.
* Sitoplazmada, plastitler vardır.
* Kloroplast vardır.
* Kofullar çok ve büyüktür.
* Lisozom, sentrozom ve sentriyol bulunmaz.
* Anket yapamaz.
İLE
Hayvan hücresinde:
* Hücre çeperi/duvarı bulunmaz.
* Oval bir yapıdadır.
* Plastitler yoktur.
* Kloroplast yoktur.
* Kofullar az ve küçüktür.
* Lisozom, sentrozom ve sentriyol bulunur.
* Anket organeli bulunur. )
( )

-@ ANKÂ KUŞU/ZÜMRÜD-Ü ANKÂ/SİMURG/PHOENIX ile/ve KAF DAĞI
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ HOROZ ile/ve KAZ ile/ve KARGA ile/ve TAVUSKUŞU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 02:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Şehveti simgeler. İLE/VE Hırsı simgeler. İLE/VE Tûle emeli simgeler. İLE/VE Kibri/makamı simgeler. )
( Dışarıdaki değil içteki kuşları kontrol etmek gerek. )
( Eşek de sadece açlık ve şehveti için anırır. )

-@ KUŞEVLERİNDE:
CAMİ BİÇİMİNDE OLANLAR
ile/ve MEDRESE BİÇİMİNDE OLANLAR ile/ve KERVANSARAY BİÇİMİNDE OLANLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Camilerde, köprülerde ve çeşitli eski mimari yapılarda yer verilmiştir. )
( Ayazma Camisi örnekleri birarada görebilmek açısından önerilir. )
( Özellikle Kayseri'de geniş alanlarda ve çokça ayrılmış alanlar vardır. )

-@ KUŞEVLERİNDE:
TAŞTAN OLANLAR
ile/ve TUĞLADAN OLANLAR ile/ve CEPHE GİYDİRME OLANLAR
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ UKAB[çoğ. AKABE, IKBÂN]["ka" uzun okunur] ile UKÂB
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. | Hz. Muhammed'in alemlerinden birinin adı. | Nesir burcu, Kartal takımyıldızı. İLE Toz, duman. )

-@ SEMÂN ile SEM'AN ile SEMÂN
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Sekiz. İLE İşiterek. | Dinleyerek. İLE Gök, semâ. | Güneş ayının yirmiyedinci günü. | Bıldırcın. )

-@ SA'KA ile SÂKA/SAKKÂ[Ar. < SEVK | çoğ. SÂİK] ile SAKA
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bayılma, baygınlık, kendinden geçme durumlarına yol açan bir hastalık. İLE Ardçılar, ordunun gerisinde bulunan askerler. | Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan. | Kırsal bölgelerde sulama işlerini düzenleyen ve denetleyen kimse. İLE Kuş. )

-@ NAÎB ile NAÎK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü. İLE Karga ötüşü. | Horoz sesi. )

-@ NAÎB ile NÂİB[< NEVB| çoğ. NÜVAB]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Karga ve çirkin sesli kuşların ötüşü. İLE Birinin yerine geçen, vekil. | Kadı vekili. | Kadı, şeriat hükümlerine göre hüküm veren hâkim. | Nöbet bekleyen, nöbetle gelen. )

-@ [Fars.] KİŞ ile KÎŞ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( [satrançta] Bir taşı zorlama. İLE Din, mezhep. | Ok kuburu. | Keten kumaş. | Kuş yeleği. | Şimşir. | Âdet, huy, töre. )

-@ BÂZ ile BÂZ[Fars.] ile BA'Z
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Geri, gerisin geriye. | Tekrar, yeniden. İLE Doğan, şahin, şeh-bâz. | Açık. | Oynatıcı, oynayan. | Tekrar, geri, yine. | Bir kulaç boyu. | İniş. | Fark etme, ayırma. | Sel uğrağı. | Yan taraf. | Karış. | Dönük. | Şarap. | Haraç. İLE Bir şeyin küçük parçası. | Birkaç, bir miktar, bir kısım, bir takım. )

-@ ASKA'[< SUK] ile ASKA'
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bölgeler. | Çeşme duvarlarının bölmeleri. İLE Kanarya. [kuş] )

-@ NEY ile/ve MISKAL[Ar.]/MÛSÎKÂR[Fars.]["ka" uzun okunur]
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( MÛSÎKÂR KUŞU: Gagasındaki deliklerden çıkan uyumlu sesten. )
( ... İLE/VE Mizmar çeşidinden sıra, kalem, düdük, kaval. Dervişlere özel bir saz. | Rüzgâr estikçe, gagasındaki deliklerden türlü türlü ses çıkardığından dolayı, "mûsikî" sözünün de bundan alındığı söylenilegelen bir kuş. | Adı anonim bir Edvâr-ı İlm-i Musıkî'de geçen makam. )

-@ KANARYA SESİ ile BÜLBÜL SESİ
[ Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2012 | 01:02 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ PASCAL UÇURUMU ile/ve ASTRONOT SENDROMU ile/ve SİMURG SENDROMU
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ GEBERMEK/MÜRT[Fars.] ile ÖLMEK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Hayvanlar üzerine/için. İLE Kişiler üzerine/için. )

-@ SALGILAMAK ile BOŞALTMAK
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 22:37 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


-@ MAHİYET ve HAKİKAT ve HÜVİYET
[ Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mart 2012 | 21:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Nedir? VE Mahiyetin dış dünyadaki karşılıkları. VE Kişisel özelliklerle birlikte olan hakikat. )
( İnsan/Birey için geçerlidir. )
( "Anka Kuşu" gibi kavramlarda/örneklerde sadece mahiyet vardır. )


Bu Kuşlar Kılavuzu,
Çok Sevgili (BÂKÎ) YAŞAR'ım(ız)a ve tüm hayranlarına,
tüm (büyük) âşıklara,
tüm kuşsever ve
hayvanları yemeyen ve ürünlerini tüketmeyen [vegan],
varoluşları çok değerli ve yeterli olan hayvanları,
mal, kaynak olarak kullanmayan, köleleştirmeyen,
hayvanseçer olmayan,
gerçek/samimi/tutarlı/âşık ve âdil hayvanseverlere ithaf olunmuştur.
 
 

SİMURG

Kuşların hükümdârı olan Simurg Anka, Bilgi Ağacı'nın dallarında yaşar ve herşeyi bilirmiş...

Kuşlar, Simurg'a inanır ve onun, kendilerini kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında herşey ters gittikçe, onlar da Simurg'u bekler dururlarmış. Ne var ki, Simurg ortada görünmedikçe, kuşkulanır olmuşlar ve sonunda ümidi kesmişler.

Derken, bir gün uzak bir ülkede, bir kuş sürüsü, Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş. Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar, toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler.

Ancak, Simurg'un yuvası, etekleri, bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya varmak için yedi dipsiz vâdiyi aşmak gerekirmiş. Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. Yorulanlar ve düşenler olmuş.

Önce, Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını anımsayıp;
Papağan, o güzelim tüylerini bahane etmiş (oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış);
Kartal, yükseklerdeki krallığını bırakamamış;
Baykuş, yıkıntılarını özlemiş,
Balıkçıl kuşu, bataklığını...
Yedi vâdi üzerinden uçtukça, sayıları, gittikçe azalmış.

Ve sonunda, beş vadiden geçtikten sonra gelen Altıncı Vâdi olan "şaşkınlık" ve sonuncusu olan Yedinci Vâdi olan "yok oluş"ta, tüm kuşlar, ümidini yitirmiş... Kaf Dağı'na vardıklarında, geriye, otuz kuş kalmış.

Simurg'un yuvasını bulunca, öğrenmişler ki...
"SİMURG ANKA, "Otuz Kuş" demekmiş.

Onların hepsi Simurg'muş. Her biri de Simurg'muş!

----------------------------

 

Simurg Anka'yı beklemekten vazgeçerek, şaşkınlık ve yok oluşu yaşadıktan sonra bile uçmayı sürdürerek, kendi küllerimiz üzerinden yeniden doğabilmek için kendimizi yakmadıkça, bataklığımızda, tüneklerimizde ve kafeslerimizde yaşamaktan kurtulamayacağız.

 

 

DEĞERİNİ/Zİ BİLİN!

Kırlangıç, bir adama âşık olmuş.

Penceresinin önüne konmuş, tüm cesaretini toplamış, tüylerini kabartmış, güzel durduğuna ikna olduktan sonra....

Küçük sevimli gagasıyla cama vurmuş.

Tık... tık... tık...

Adam, cama bakmış. Fakat içeride, kendi işleriyle ugraşıyormuş. Bir meşgulmüş, bir meşgul! Kimmiş, onu işinden alıkoyan?

Minik bir kırlangıç!

Heyecanlı kırlangıç, telâşını bastırmaya çalışarak, deriiin bir soluk almış, şirin gagasını açmış, sözcükler dökülmeye başlamış:

- Hey! Adam! Ben, seni seviyorum. Nedenini, niçinini sorma! Uzun zamandır, seni izliyorum. Konuşmaya, bugün cesaret bulabildim. Lütfen, pencereyi aç ve beni içeri al! Birlikte yaşayalım...

Adam, birden parlamış...

- "Yok, daha neler?

- Durduk yerde, sen de nereden çıktın şimdi? Olmaz! Alamam!" demiş.

Gerekçesi de sersemceymiş:

- "Sen kuşsun! Hiç, kuş, insana âşık olur mu?

Kırlangıç, çok utanmış. Başını, önüne eğmiş. :( Fakat pes etmemiş, bir süre sonra tekrar penceresine gitmiş, gülümseyerek :) bir kez daha şansını denemiş...

- "Adam, adam! Haydi aç artık şu pencereni! Al beni içeri! Ben sana dost olurum. Hiç canını sıkmam."

Adam, kararlı...

- "Yok, yok! Seni içeri alamam" demiş. Biraz da kabaymış, sözü, kısa kesmiş:

- "İşim gücüm var, git başımdan!

Aradan, bir süre daha geçmiş, kırlangıç, son kez, adamın penceresine gitmiş...

- "Bak! Soğuklar da başladı, üşüyorum dışarıda. Aç şu pencereyi, al beni içeri! Yoksa, sıcak yerlere göç etmek zorunda kalırım. Çünkü, ben, ancak sıcakta yaşarım. Pişman olmazsın, seni eğlendiririm. Birlikte yemek yeriz. Bak! Hem, sen de yalnızsın! Yalnızlığını paylaşırım..." demiş.

Bazıları, gerçekleri duymayı sevmezmiş. Adam, bu yalnızlık konusuna içerlemiş. Pek sinirlenmış.

- "Ben, yalnızlığımdan memnunum" demiş. Kuştan, onu rahat bırakmasını istemiş. Düpedüz, kovmuş. Kırlangıç, son denemesinden de başarısızlıkla çıkınca, başını önüne eğmiş, çekip gitmiş.

Yine aradan zaman geçmiş. Adam, önce düşünmüş, sonra kendi kendine itiraf etmiş...

- "Hay benim akılsız başım" demiş.

- "Ne kadar aptallık ettim! Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostluk fırsatını teptim. Niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi, böyle kös kös oturacağıma, keyifli vakit geçirirdik birlikte."

Pişman olmuş olmasına fakat iş işten geçmiş. Yine de kendini rahatlatmayı ihmal etmemiş.

- "Sıcaklar başlayınca, kırlangıcım nasıl olsa yine gelir. Ben de onu içeri alır, mutlu bir hayat sürerim."

Ve çok uzunca bir süre, sıcakların gelmesini beklemiş. Gözü, yollardaymış. Yaz gelmiş, öteki kırlangıçlar gelmiş. Fakat ... Onunki, hiç görünmemiş!

Yazın sonuna kadar penceresi açık beklemiş fakat boşuna. Kırlangıç, yokmuş!

Gelen, öteki kırlangıçlara sormuş fakat gören olmamış. Sonunda, danışmak ve bilgi almak için bir bilgeye gitmiş.

Olanları anlatmış. Bilge, gözlerini adama dikmiş ve demiş ki:

- Kırlangıçların ömrü, altı aydır...

* * * * *

Yaşamda bazı fırsatlar vardır, sadece bir kez elinize geçer ve değerlendiremezseniz uçup gider.

Yaşamda bazı kişiler vardır, sadece bir kez karşınıza çıkar, değerini bilemezseniz kaçıp giderler.

Ve asla geri gelmezler.

 

 

DAYANIŞMA

(Üveyik - Keklik - Ördek, üçü beraber sahneye çıkarlar, izleyicilere selâm verirler.)
- Merhaba arkadaşlar! Biz, birkaç av kuşuyuz.

Üveyik - "Benim adım, şirin Üveyik!"
Keklik - "Merhaba, ben, zeki Keklik!"
Ördek - "Merhaba, ben, Vak Vak!... Tanıştığımıza sevindim de (Keklik'e döner) senin adın, neden Zeki?"
Keklik - "Çünkü, ben çok zekiyim. Her sorunu çözerim."
Üveyik - "İyi öyleyse, benim, bir sorunum var. Buna çözüm bulabilir misin?"
Keklik - "Söyle bakalım! Sorunun nedir?
Üveyik - "Benim sorunum, avcılar..."
Keklik - "Ne?... Hani, nerede avcılar?" (Korkuyla)
Ördek - "Benim de sorunum aynı..."
Keklik - "Kusura bakmayın arkadaşlar. Buna bir çözüm bulamam. Neden derseniz; benim de sorunum avcılardır. Tek başıma, sorunu çözemem. Ama hepimiz birlik olursak, belki bu sorunu çözeriz. Yalnız, çok dikkatli olmalıyız!"
Üveyik - "Ben, bu düşünceye katılıyorum. Ancak, bir plan yapmalıyız!"
Ördek - "Evet! İyi bir plan!"... Vak vak!
Keklik - "Tüm arkadaşları uyarmak gerekir."
Ördek - "Ben, bizimkileri uyarayım, siz de sizinkileri uyarın!"
Üveyik - "Benim bildiğim, avcıların elinde, bizim seslere benzer ses çıkaran âletleri var. Avcılar gelince ses çıkarmayacağız ki, bizim seslerle âlet sesleri birbirine karışmasın.
Ördek - "Önce sessizlik..." Vak!
Üveyik - "Aman dikkat!..."
Keklik - "Âlet sesine kanan arkadaşlar, gidip avcıların torbalarına konuyorlar ve ne yazık ki av çorbası oluyorlar!..."
Üveyik - "Dikkatli olalım! Seslere kanmayalım!
Ördek - "Avcıların torbasına konmayalım!"
Keklik - "Haydi! Herkes kendi cinslerine haber versin, planımızı açıklasın."

( Herkes yanına birkaç arkadaş alarak, ormana, dağa bayıra, göle ovaya dağılmış, tüm kuşları uyarmış. Tekrar, üçü, planlanan yere gelmiş. )

Keklik - "Herşey tamam mı arkadaşlar?"
Ördek - "Tüm ördeklere haber verdik."
Üveyik - "Tüm kuşlara haber saldık. Susss!... Bir ses duydunuz mu?"
Ördek - "Benim karnım açlıktan guruldadı da..."
Keklik - "Öyle ise birlikte sofra hazırlayıp başarımızı kutlayalım. Ha ne dersiniz?"
Ördek - "Üveyik - Tamam deriz, ne diyelim!..."

Elif ENGİN
7/A No.102
Lalaşahinpaşa İlköğretim Okulu

Eşref YILMAZ'ın, "ÇOCUKLAR DA YAZAR" adlı kitabından. (GÜNİZİ KİTAPLIĞI)

 

  

 

   
 

 

 

Bu sayfa, 01 Ocak 2020 itibariyle 1932 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!