FARSÇA

 

Toplam 55106 karşılaştırma içinde ...
( 1494 başlıkta [Fars.] kökenli sözcük/kavram )
( 1284 katkı/açıklama satırı... )
( Tamamını görmek için üyeliğiniz gerekmektedir! )

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )


- !"HAYVANAT BAHÇESİ" ile/değil HAPİSHANE/ZİNDAN[Fars.] [Hayvanlar]

- !HEMPA[Fars.] ile/değil KANKA [toplum]
( Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kişi, ayaktaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kan kardeşliği kadar yakınlıkla birlikte hareket eden/ler. )

- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN [Davranis-Tutum]

- "ASALAK" değil/yerine/= KALENDER/RİNT[Fars.]/DERVİŞ [Davranis-Tutum]
( Başkalarının sırtından geçinen kişi. İLE/DEĞİL Parayı, malı, mülkü öncelikli saymayan, gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçakgönüllü kişi. )

- "BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP"[Fars.] ile/ve/||/<> KISIR DÖNGÜ [Doga]

- "ÇERÇEVE"[Fars.] ile BAĞLAM [Genel]

- "ELİNİN KÖRÜ" değil/< "ÖLÜNÜN GÛRU(MEZARI)"[Farsça] [Dil]

- "MEYHÂNE"[Fars.] değil/< MEYANE[Fars.] [YAPI]
( İçki içilen lokanta. | Kabare. | Dergâh. | Mürşidin bulunduğu tekke veya mürşidin gönlü. | İLE Çorba gibi yiyeceklere tad kazandırmak için un ve yağla yapılan sos. )

- "MEYHÂNE"[Fars.] değil/< TAVERNA[İt.] [Mekanlar]
( ... İLE Çalgılı meyhane. )

- "MEYVA" değil MEYVE[Fars.] [Dil]

- "YEMEK" değil GÜVÂR[Fars.] [Beslenme]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Hazmı kolay yemek. )

- (")KEZBAN(")[Ar.] değil KEZBAN[Fars.] [Davranis-Tutum]
( Kötü kadın. | (")Deneyimsiz, beceriksiz, bilgisiz, görgüsüz kadınlara yakıştırılan söz("). İLE/DEĞİL/>< Becerikli, hamarat kadın. )

- -ÂVER[Fars.] değil A'VER [lugat]
( Getiren, taşıyan. [PEYÂM-ÂVER > PEYGAMBER] İLE Bir gözü kör, tek gözlü. | Körbağırsak. )

- -HÜMÂ değil HÜMA/Y[Fars.] [lugat]
( Arapça dilbilgisinde iki kişiyi gösterir. Sürü konulan yerler. İLE Devlet kuşu. | Saâdet, kutluluk. )

- 1/4(ÇEYREK)[< Fars.]) değil 1/3 [Nesneler]
( Dörtte bir. İLE Üçte bir. )

- A'KAL[< AKIL ] değil ÂKAL[Fars.] [lugat]
( [daha/çok/pek] Akıllı. İLE Çer-çöp. )

- A'SÂM[< USME] değil A'SAM [lugat]
( Gerdanlıklar. | Tasmalar. İLE Ön ayakları sekili olan hayvan. İLE Sağır, işitmez. | Söz işitmez. | Sert, güç, tahammül edilmez. | Arap yazısında, ikinci ve üçüncü kökünde, uzun harf bulunan bir fiil. İLE Kolay. )
( SEKİ: Atın ayağında genellikle bileğe ya da dize kadar çıkan beyazlık. )

- A'YEN değil ÂYEN, ÂHEN[Fars.] [lugat]
( Büyük, iri gözlü. | Bakılan yer. | Çok açık, pek belirli. İLE Demir. )

- A'ZÂR[< ÖZR] değil ÂZÂR[Fars.] [lugat]
( Bahaneler, engeller, özürler. İLE Mart ayı. İLE İncitme, azarlama/tekdîr, kırılma. )

- ÂBÂD[< EBED] değil ÂBÂD[Fars.] [lugat]
( Sonsuz gelecek zaman. İLE Mâmur, bayındır. | Şen, rahat. | Çokluk bildirir. [ŞEMS-ÂBÂD: Güneşi bol olan yer.] İLE Köleler. İLE Koltuk altları. )

- ÂBÂR[< Bİ'R] değil ÂBÂR[Fars.] [lugat]
( Su kuyuları. İLE Hesap defteri. )

- ÂBİD[çoğ. EVÂBİD] değil ÂBÎD[Fars.] [lugat]
( Mesel, yanıltmaç. İLE Kıvılcım. İLE Kullar, köleler. İLE İbâdet eden, tapınan. [çoğ. ÂBİDÎN] )

- ÂBÎ[< İBÂ] değil ÂBÎ[Fars.] [lugat]
( Çekinen, nazlanan, sakınan; tiksinen. İLE Ayva. | Suda yaşayan ve suda oluşan. | Açık mavi. )

- AÇIK SEÇİK = CLEAR-CUT, CLEAR AND DISTINCT[İng.] [Felsefe]

- ÂDÂK[Fars.] = ADAKK[Ar.] [lugat]
( Ada. İLE [Daha/en/çok] Dakik, ince. İLE Bir dileğin gerçekleşmesi için sahip olunandan vazgeçmek ve/veya vazgeçilen şey. )

- ÂDER[Ar.] = ÂDER[Fars.] [lugat]
( Kasığı çıkık kişi. İLE Ateş. )

- AĞAÇ = AKÇAAĞAÇ/İSFENDAN[Fars.] [Bitkiler]
( ... İLE Akçaağaçgillerden, süs ağacı olarak da dikilen, tahtası hafif ve sağlam bir ağaç. )

- AĞAÇ = ŞİMŞİR/ŞEMŞÎR[Fars.] [Bitkiler]
( En sert ağaç. )
( ... İLE Şimşirgillerden, yaprakları her mevsimde yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen ya da bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaççık. | Bu ağaççığın sert, düzgün sarı renkte kerestesi. | Bu keresteden yapılan. )

- AĞIZ = BEC[Fars.] [TIP]
( ... İLE/VE/<> Ağzın içi, avurt. )

- AĞUSTOS BÖCEĞİ/ORAKBÖCEĞİ | ZÎZÜ[Ar.] | CICADA[İng.] | CICADIS/LANIUS[Lat.] ile/ve ATEŞBÖCEĞİ/YILDIZBÖCEĞİ[Lat. LAMPYRIS NOCTILUCA][1 cm.den daha küçüktürler.] [Hayvanlar]

- AHDER[Ar.] ile/ve AHDER[Fars.] [lugat]
( Şaşı. İLE Kardeş çocuğu, yeğen. )

- ÂHEK-İ[Fars.: Kireç.]:
SİYAH
ile/ve TEFTE [YAPI]
( Neme dayanıklı bir çeşit çimento. İLE Sönmemiş kireç. )

- ÂHİYÂNE[Fars.] ile/ve []
( Beyin kemiği, kıhıf. )

- ÂHİYÂNE[Fars.] değil/yerine/= BOĞAZ [Istanbul]

- ÂHŞÜME[Fars.] değil/yerine/= BOZA []

- AHÛ değil/yerine/= ÂHÛ[Fars.] [lugat]
( Kardeş. | Dost. İLE Ceylan, karaca. | Güzellerin gözü. )

- AH değil/yerine/= ÂH [lugat]
( Ah, yazık. İLE Kardeş. | Dost. İLE Âferin, bravo anlamına kullanılır. )

- AKAK değil/yerine/= ŞEV[Fars.] [Doga]
( Eğimi ve inişi fazla olan yer. İLE/VE Yokuş, bayır, meyilli yer. )

- AKDOĞAN değil/yerine/= ŞÂHBÂZ[Fars.] [Hayvanlar]
( ... İLE İri bir tür akdoğan. | Çevik ve becerikli. | Yiğit, kahraman, mert kişi. )

- AKREP değil/yerine/= GEJDÜM[Fars.] [Hayvanlar]
( ... İLE Eğri kuyruklu akrep. )

 

Bu sayfanın devamı ve 1494 başlıktaki +'nın [ve 1284 katkı/açıklama satırının] tamamını görmek için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to continue and to see 1494 topics and 1284 explanations on this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 •  

   

  Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 36 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!