FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - ToplumTOPLUM'DA

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- KİŞİSEL ile TOPLUMSAL" ise "- KİŞİSEL ile TOPLUMSAL [ile KİŞİSEL]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 07 Ağustos 2020 arasında... ]


 

Bugün [07 Ağustos 2020] itibariyle
Toplum bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 07 Ağustos 2020 arasında... ]
( 86 yeni ekleme, 80 katkı )


- DİKKAT:
KENDİMİZE
ile/ve/||/<> SÖZÜMÜZE
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Ağustos | 15:15 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnızken. İLE/VE/||/<> Yalnız değilken. )

- KÜTÜK ile (")KÜTÜK(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos | 19:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalın ağaç gövdesi. | Kesilmiş ağaç gövdesi. | Kesimden sonra ağaç gövdesinin toprakta kalan bölümü. | Asma fidanı. | Kütük demir. İLE Resmî kayıt defteri. | Nüfus kütüğü. | Birarada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan kayıtların tümü. | Görgüsüz, kaba kişi. )

- KÜS/LÜK ile/ve/||/<> DARGIN/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUL/HEYET[Ar.]/KONSEY[Fr. < CONSEIL]/ASAMBLE[ASSEMBLEE] ile KURULTAY/KONGRE[Fr. < CONGRES]
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Ağustos | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işi yapmak, yönetmek ya da bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk. İLE Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantı. | Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belirli sürelerle ya da gerektikçe yaptığı genel toplantı. | Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis. )

- TEPE ile KURGAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz | 22:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İlk Çağ'da, mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe. | Tepe biçiminde mezar. )

- TÜRK ile/||/<> KUMUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz | 20:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<> Dağıstan'da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kişi. )

- TÜRK ve/||/<> KUMANDI
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz | 18:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Kuzey Altaylarda yaşayan bir Türk boyu. | Bu boydan olan kişi. )

- KABA ile/ve/||/<>/> KUBAT
[Eklenme Tarih ve Saati: 31 Temmuz | 17:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Kaba, biçimsiz. | Davranışları kaba olan. )

- BAYRAM:
ÂRİF OLMAYANLARA
ile/ve/değil/||/<>/< ÂRİFLERE
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Temmuz | 17:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seyran. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Bayram. )

- KÖY[Fars. < KÛY] ile KÖYLÜK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz | 16:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri ya da nüfus yoğunluğu yönünden kentten ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları ve öteki yapıları bu yaşama uygun yerleşim birimi, köylük yer, köy yeri. | Köy halkı. İLE Köy bulunan yer. )

- AİLE/OCAK ile KÖR OCAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çocuksuz aile. )

- KÖKLENMEK ile KÖKLEŞMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkide kök oluşmak, bitki kök salmak, kök tutmak. | Köklü, temelli bir biçimde yerleşmek. İLE Güçlü bir biçimde yerleşmek, yer etmek, kök salmak. )

- KOYUN ile KOYUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz | 12:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geviş getirenlerden evcil hayvan. | Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kişi. İLE Kollar arası, kucak. | Göğüsle giysi arası. | Koruyucu, şefkatli çevre. )

- KOŞUN[Moğolca] ile KOŞUNTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz | 10:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asker, yan yana durmuş asker dizisi, saf. | Yan yana dizilmiş kişilerin oluşturduğu dizi. | Koşu, yarış. İLE Birinin yanında bulunan yardakçılar. )

- KOŞMAK ile KOŞMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz | 10:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek. | Bir yere hızlıca gitmek. | Bir işle çok ilgilenmek, koşuşturmak. | Koşuya çıkmak. | Kovalamak, üstüne düşmek, izlemek. İLE Birlikte iş görmesi için bir şeyi, birini, başka birinin yanına katmak, arkadaş olarak vermek. | Birini, bir işte görevlendirmek. )

- KOŞA ile KOŞA
[Eklenme Tarih ve Saati: 27 Temmuz | 10:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çift, eş, ikiz. İLE Hep birlikte. )

- KÜL SERMEK ile/ve/||/<> GÜL SERMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz | 00:39 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bin kere gelenin önüne. İLE/VE/||/<> Bir kere gelenin önüne. )

- AĞIR ile/ve/||/<> SAĞIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Temmuz | 00:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baş. İLE/VE/||/<> Kulak. )

- SİMGE:
CANLI
ve/||/<>/> CANLANDIRICI
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 Temmuz | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORTE[İt. < CORTE]/FLÖRT[Fr./İng. < FLIRT] değil/yerine/= ÂŞIKTAŞLIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadınla erkek arasındaki duygusal ilişki. | Birbirine duygusal ilgi duyan kadın ve erkek. | Siyasal bir parti, yabancı bir ülke vb.ne tam olarak bağlanmadan yaklaşma. )

- KORPORASYON[Fr./İng. < CORPORATION] = LONCA[İt. < LOGGIA]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 18:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir iş kolunda, usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, birlik. )

- KORDON[Fr.] ile KORDONE[Fr. < CORDONNET.] ile KORDON[Fr.] ile KORDON[Fr.]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 18:33 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle ipekten yapılmış kalın ip. | Saat, madalyon vb.ni asmaya yarayan ince zincir. | İnce tellerden örülen ve özellikle ütü, ızgara vb. ev araçlarında kullanılan elektrik kablosu. | İnce uzun sıralar durumunda yapılmış oymalı duvar ya da mobilya süsü. | Teneke ve çinko nesnelerin üstüne süs yapmak için kullanılan araç. İLE Sim ya da gümüş ipliklerin bükülmesiyle hazırlanan ve el işlemelerinde kullanılan ince kordon. İLE Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için görevlilerden oluşturulan dizi. | Kıyı şeridi. | Kabaran denizin kumsalda bıraktığı döküntü katmanı. İLE Göbek bağı. )

- DİPLOMATİK[Fr. < DIPLOMATIQUE] ile/ve/||/<> KORDİPLOMATİK[Fr. < CORPS DIPLOMATIQUE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 18:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Diplomasi ile ilgili: İLE Bir ülkede bulunan elçi ve elçilik görevlilerinin topluluğu. )

- DİASPORA[Fr.] değil/yerine/= KOPUNTU
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 16:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir ulusun ya da inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer. | Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu. | Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları. | Kopmuş parça. )

- KOORDİNE[Fr. < COORDINNE] değil/yerine/= EŞGÜDÜMLÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 16:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONVANSİYON[Fr./İng. < CONVENTION] değil/yerine/= ANTLAŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 16:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antlaşma. | Bir anayasa yapmak ya da bir anayasayı değiştirmek için toplanan olağanüstü geçici meclis. )

- KONT[Fr. < COMTE] ile KONTES[Fr. < COMTESSE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 15:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse. | Derebeyi. | Batı toplumunda erkekler için kullanılan bir soyluluk unvanı. İLE Kont'un karısı. )

- KONSEY[Fr. < CONSEIL] değil/yerine/= KURUL
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 14:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONMAK ile KONULMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 14:22 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuş, kelebek, uçak, toz vb. bir yere inmek. | Yolculukta geceyi geçirmek için bir yerde kalmak, konuk olmak. | Kısa bir süre için bir yere yerleşmek, bir yeri yurt edinmek. | Bir şeyi emeksiz edinmek. İLE Koyma işinin yapılması, yapılmış olması. )

- KONKUR[Fr. < CONCOURS] değil/yerine/= YARIŞMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 14:19 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGRE[Fr./İng. < CONGRES] ile KONKRE[Fr. < CONCRET]
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 14:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. | Kurultay. | Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir aradayken aldıkları ad. İLE Somut. )

- FEDERASYON ile KONFEDERASYON
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Temmuz | 13:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. | Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği. İLE Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip öteki alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu. | Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi. )

- KOMİTA[Lat./Sırpça] ile KOMİTE[Fr. < ]
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz | 15:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk. İLE Alt kurul. )

- KOLONİ[Fr. < COLONIE] ile/ve/||/<> KOLONYAL[Fr. < COLONIAL]
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Temmuz | 12:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sömürge. | Göçmen topluluğu ya DA bu topluluğun yerleştiği yer. | Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu. | Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk. İLE/VE/||/<> Sömürgeyle ilgili. | Sömürgede yaşayan. )

- ARAŞTIRICI ile/değil/||/<> ARACI/UZMAN/HAFİYE[Ar.] ile/değil/||/<> CASUS
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Temmuz | 19:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜNKAD[Ar.] değil/yerine/= BOYUN EĞEN
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Temmuz | 17:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (DAHA/EN) KORKUNÇ/VAHİM OLAN:
SOKAKTAKİ KARGAŞA
ile/değil DİLDEKİ KARMAŞA
[Eklenme Tarih ve Saati: 15 Temmuz | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜŞME ile/ve/||/<>/> TAMAMLAMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 13 Temmuz | 15:56 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUŞMADA ve YAŞAMDA:
GEÇ
ile/değil/yerine/>< ZAMANINDA ile/değil/yerine/>< (")ERKEN(")
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 21:28 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul edilemez olan/olabilen. İLE/DEĞİL Geç kalınmış olan/olabilen. İLE/DEĞİL/YERİNE Zamanında olan/olabilen. )
( Unacceptable. VS. Late. VS. On time. )

- KİŞİ:
"SERT"
ile/ve/||/<>/> SICAKKANLI ile/ve/||/<>/> KARARLI
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Temmuz | 08:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaktan bakıldığında. İLE/VE/||/<>/> Yaklaşıldığında. İLE/VE/||/<>/> Konuşmaya başladığında. )

- SALGIN ile KOLERA[Fr. < CHOLERA]
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz | 13:44 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık. )

- KOLÇAK ile KOLLUK ile KOLLUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 09 Temmuz | 13:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnız başparmağı ayrı, öteki dört parmağı bir örülmüş eldiven. Ceket ya da gömlek kollarının kirlenmesine engel olmak için bilekten dirseğe kadar geçirilen eğreti kolluk. | Kadınların dirseklerine kadar taktıkları basmadan yapılan süs eşyası. | Kola geçirilen işaretli bağ, pazubent. | Zırhın kola geçirilen parçası. | Koltuk ya da sandalyenin kol konacak parçası. İLE Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet. | İş yaparken giysiyi korumak için bilekten dirseğe kadar kola geçirilen, genellikle koyu renkli kumaştan dikilmiş parça. | Kollara takılan ve dikkati çekmesi istenen görevlilerin kimliklerini gösteren şerit. İLE Güvenliği sağlamakla görevli polis ya da jandarma. )

- İLİŞKİNİN/TOPLUMUN:
KAYNAŞMASI
ile/ve/||/<>/> YAŞAMASI ile/ve/||/<>/> SÜRDÜRÜLMESİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Temmuz | 22:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgiyle. İLE/VE/||/<>/> Adâletle. İLE/VE/||/<>/> Dürüst çalışmayla. )

- KOL ile KOL ile KOL
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 16:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan gövdesinde, omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. İLE Giyside gövdenin bu bölümünü saran parça. | Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç ya da metal parça. | Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal. | Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü. | Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça. | Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri. İLE Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal, kısım, şube, branş. | İş takımı. | Kanat. | Dizi, düzen. )

- KOKOROZ ile KOKOROZLANMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 16:04 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mısır. | Sivri uçlu, uzun şey. | [argo] Çirkin. İLE Göz korkutmak, meydan okumak. )

- KOKART[Fr. < COCARDE] değil/yerine/= SİMGE
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 15:41 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asker şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre değişen simge/işaret. | Belirli bir topluluğa özgü olan simge/işaret. )

- KOCABAŞ ile KOCABAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 12:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İspinozgillerden, 18 santimetre uzunluğunda, sırtı kahverengi, karnı pembe bir tür kuş, flurcun. [Lat. COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES]. | Sığır, manda vb. hayvanların genel adı, büyükbaş. | Doğu Anadolu'da, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-150 santimetre yüksekliğinde, iki yıllık otsu bir bitki. [Lat. ONOPRORDON ACANTHIUM] | Pancar, şeker pancarı. İLE Köy ihtiyâr heyetinin başı, muhtar. )

- KOCA ile KOCA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Temmuz | 12:14 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. İLE Büyük, geniş. | Kocaman, iri. | Yaşlı, ihtiyar, pir. | Yüksek. | Büyük, ulu. )

- KOALİSYON[Fr./İng. < COALITION] değil/yerine/= ORTAKLIK, ORTAK YÖNETİM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 15:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli güçlerin biraraya gelmesiyle oluşturulan birlik. )

- KLAS/MAN[Fr. < CLASSE/MENT] değil/yerine/= BÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 14:18 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIR:
"ÜSTÜ ÖRTÜLEN"
değil PAYLAŞIL(A)MAYAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Temmuz | 08:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYIM ile KIYIM ile KIYIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:35 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyma işi. İLE Kıyılma biçimi. İLE Görev yönünden kötü bir duruma sokma, haksızlığa uğratma. )

- MAĞDUR/İYET[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Temmuz | 14:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIM ile KIRIM ile Kırım
[Eklenme Tarih ve Saati: 30 Haziran | 10:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savunmasız kişilerin ya da tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam. İLE Hayvanların hastalık, soğuk gibi sebeplerle ölmesi. İLE ... )

- KESİŞEN ile KESİT
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 13:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nokta ya da çizgi üzerinde birbirini kesip geçen çizgiler ya da yüzeyler. İLE Bir şey enlemesine ya da boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. | Bir toplumun bölümü, kesim. | Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç. | Bir nesne düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimi, makta. )

- KEPÇE KUYRUK ile "ASALAK"/"PARAZİT"/ABACI/EKTİ/OTLAKÇI/TUFEYLİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 22 Haziran | 11:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalarının sırtından geçinen kişi. İLE Başkalarının sırtından geçinen kişi. )

- BASKIN ile/ve/değil/||/<> ÖNE ÇIKAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 15:08 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİN('Lİ) ile JAPONYA('LI)
[Eklenme Tarih ve Saati: 20 Haziran | 10:45 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çin-Tibet dil ailesindedir. İLE Ural-Altay dil ailesindedir.
[İkisinde de Kanji abece kullanılır.] )
( [saçları ve kaşları] Daha seyrek. İLE Daha yoğun. )
( [boy] Daha uzun. İLE Daha kısa. )
( [ten] Daha koyu, buğday. İLE Daha beyaz. )

- SOKAK/HABER FOTOĞRAFI ile/ve/değil/||/<>/< BELGESEL FOTOĞRAF
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Haziran | 09:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- HIZLI MODA ile/değil/yerine/>< YAVAŞ MODA
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Haziran | 21:34 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Gerçek Bedel[The True Cost] ve Irmak Mavisi[River Blue] belgesellerini de izleyelim, bilgilenelim, bilinçlenelim, çevremize duyuralım! )

- EŞİTLİK ve/=/||/<>/>/< SAVAŞÇILARI
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Haziran | 10:53 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle hukuk mantığı ve tarihi açısından, "Eşitlik Savaşçısı[On The Basis of Sex]"'nı izlemenizi öneririz... )
( )

- [ne yazık ki]
İKİ "ÇETE":
"HIRSLI"
ile/ve/||/<> HIRSIZ
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Haziran | 13:13 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜMENCİ ile/değil/yerine/>< KÜREKÇİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 10 Haziran | 12:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- CUMHURİYET ANITINDA:
PIETRO CANONICA
ve/||/<> SABİHA ZİYA
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 15:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DEPREM ve/||/<> YANGIN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 11:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- RAMAZAN ile/ve/||/<>/> GAMLI RAMAZAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> 1812 ve 2020 yılındaki Ramazan ayı. )
( )

- [ya]
İSTİKLÂL
ya da ÖLÜM
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Haziran | 10:36 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ARKADAŞ/LIK ile/ve/değil/||/<>/< YOLDAŞ/LIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Haziran | 10:03 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yere kadar. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/< Yolun sonuna kadar. )

- OKUMA ile/ve/||/<>/></< DİNLEME
[Eklenme Tarih ve Saati: 02 Haziran | 18:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişileri ayrıştırır. İLE/VE/||/<>/< Kişileri/toplulukları/toplumu birleştirir. )

- SÖMÜRGECİLİK ile EMPERYALİZM
[Eklenme Tarih ve Saati: 01 Haziran | 12:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOPLUMU DEĞİŞTİRME OLANAĞI/"GÜCÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:57 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK/MEDENİYET:
TA'MÎR-İ BİLÂD
ve/||/<> TERFÎH-İ İBÂD
[Eklenme Tarih ve Saati: 26 Mayıs | 20:48 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentler/beldeler oluşturmak/inşâ etmek. VE/||/<> Bireylerin her türlü gönencini/refâhını sağlamak. )

- BAYRAM:
ARİFE GÜNÜ
ile/ve/||/<>/< BUĞDAY GÜNÜ
[Eklenme Tarih ve Saati: 24 Mayıs | 01:16 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bayramın ...] Bir gün öncesi. İLE/VE/||/<>/< İki gün öncesi. )

- ALIŞMA ile/ve/değil/||/<>/< UYUMLANMA
[Eklenme Tarih ve Saati: 21 Mayıs | 03:20 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne]
!TAHKİR
ile/ya da/ne de/||/<>/>< TAKDİS
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 Mayıs | 17:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK/KORNA ÇALMAK
ile/değil/yerine/>< SUSMAK/SESSİZLİĞİ YEĞLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 16 Mayıs | 17:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki] Bilgisizlik ne kadarsa o kadar çok ve yüksektir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Bilgelik ve zarafet ne kadar derinse/yüksekse. )

- "KONJEKTÖR" değil KONJONKTÖR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 23:54 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDIRMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ALGI OLUŞTURMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 20:21 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİNİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SINIR
[Eklenme Tarih ve Saati: 14 Mayıs | 00:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORUNLAR:
UZAKLAŞTIRAN
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< YAKINLAŞTIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 16:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUĞUMUZUN SEVGİSİ:
| HASTA OLAN ve KAYIP OLAN ve KÜÇÜK OLAN |
ve/değil/||/<>/>/< HEPSİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 06:26 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( | İyileşene kadar. VE/||/<> Dönene kadar. VE/||/<> Büyüyene kadar. | VE/DEĞİL/||/<>/< Ölene kadar. )

- KIRK HANE ile/ve/||/<>/>/< BİR ÂRİF
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 12 Mayıs | 00:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİYATRO ve/=/||/<> HALK SAĞLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZAK ile KAZAK ile KAZAK[Fr. < CASAQUE]
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 20:00 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu halk ya da bu halktan olan kişi. | Güney Rusya'da yaşayan, Slavlaşmış bir topluluk ve bu topluluktan olan kişi. İLE Rusya'da ve İran'da ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker. | Karısına söz geçirebilen, dediğini yaptırabilen erkek, kılıbık karşıtı. İLE Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi. )

 

  

 


 

 

( Bugün [07 Ağustos 2020] itibariyle
Toplum bölümünde,
7942 başlık/FaRk yer almaktadır.
)-!"IRKÇI/LIK" ile/ve/değil/<> OYMAKÇI/LIK / KABİLECİ/LİK-!AŞAĞILAYICI/LIK ile/ve/<> !DIŞLAYICI/LIK-!BAŞLIK PARASI ile/ve !DRAHOMA

( Erkek tarafı, gelin için verirdi. İLE/VE Kız tarafı, erkek için verirdi. [Musevilik'te.] )


-!BÖLÜCÜLÜK ile/ve/||/<> !ÖTEKİLEŞTİRME-!DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK-!DEDİKODU/GIYBET ile/değil/yerine ELEŞTİRİ/TENKİD

( )


-!DEDİKODUCU ile/ve/= !YAĞI/DÜŞMAN/HASIM

( Biz ancak kendimizin düşmanıyızdır. )


-!DEDİKODUCU ile/ve/= !YAĞI/DÜŞMAN/HASIM

( Kişi, bilmediğine düşman olur. )


-!DESPOT[Fr.] değil/yerine/= !BUYURGAN-!DÜŞMAN OLMAK ile/ve "GICIK" OLMAK-!DÜŞMAN/LIK ve !KİN-!HARBİYE ile Harbiye ile Harbiye

( Savaş işleri. İLE Subay yetiştiren yüksekokul, Harp Okulu. İLE Elmadağ - Taksim ile Pangaltı - Nişantaşı arasındaki bölgenin adı. )


-!HEMPA[Fars.] ile/değil/yerine/>< KANKA

( Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kişi, ayaktaş. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kan kardeşliği kadar yakınlıkla birlikte hareket eden/ler. )


-!HINÇ ile/ve/||/<> !ÖÇ

( Zayıf olan, "alınır". "Alınan", kızar. Kızan, öfkelenir. İLE/VE/||/<> Daha zayıf olan, incinir. İncinen, gücenir. Gücenen, kinlenir. )


-!HIRSIZLIK ile !YAĞMA-!İHTİKÂR ile !İHTİLAS

( Vurgunculuk, vurgun. İLE Aşırma, para aşırma, aşırtı. )


-!KATLİAM[Ar. KATL+ÂMM] değil/yerine/= !KIRIM-!KAVGA-GÜRÜLTÜ-!KAVGA ile !SAVAŞ-!KİN ile/ve/||/<> !İNTİKAM-!KÖLE ile !SERF[Lat.]

( ... İLE Derebeylik toplum düzeninde, toprakla birlikte alınıp satılan köle. )


-!MAFYA ile/ve/<> (")HÜKÜMET(")

( FaRkLaR'ı değil önemli bir ortak yanları vardır. İkisinde de haktan, hukuktan eser yoktur ve/ya da olmayabilir (ne yazık ki[hükümet için]). )


-!MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK

( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )


-!ÖFKE ile/ve/ne yazık ki/> !SALDIRI-!RANT ve/ne yazık ki/> !"RAHAT"/LIK-!SAVAŞ değil/yerine/>< SANAT-!SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN

( ... İLE/VE/DEĞİL/<> Etkin/Edilgin/Ettirgen. )


-!SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN

( [ne yazık ki] İçmeyenler. İLE/VE/DEĞİL/<> İçenler ve içmeyenler. )


-!ŞAKA ile/ve/||/<>/> !İNTİKAM-!TAHKİR ile/ve/||/<> !TEZYÎF[< ZEYF]

( Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma. İLE/VE/||/> Değersiz gösterme. | Alay etme. )


-!TAHKİR ile/değil/yerine TENKİT/TENKİD

( Bir kaçıştır.[kendinden, utancından, küçüklüğünden] İLE/DEĞİL/YERİNE Bilmeyi zorunlu kılar. )


-!TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN-!TERÖR[Fr.]/!TEDHİŞ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI-!VANDALLIK ile !BARATARYA

( Miladın, başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda, acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen halkı. | Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan; bunların değerini bilmeyen kişi ya da halk. İLE Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre ya da sigorta ortaklığına, bilerek verdikleri zarar. )


-... "ÖZGÜRLÜĞÜ" değil ... HAKKI-... ADINA ile ... İÇİN/AÇISINDAN-... GERÇEKLİK:
EVRENSEL/BÜTÜNCÜL ... ile/ve/||/<> FİZİKSEL ... ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ... ile/ve/||/<> ÖZNEL ... ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL ...-... HAKKI ("VERMEK") ile/ve/değil/||/<>/< ... FIRSATI (TANIMAK)-... İLE SINIRLI OLDUĞUNU:
DİLE GETİRMEK ile/ve/||/<> ANIMSATMAK-... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU-... KURMAK ile/ve/||/<>/> ... OLUŞTURMAK-...'YA RÂZI OLMA ile/ve/değil/||/<>/< ...'YI SAVUNMA HAKKI-...'YI SORMAMAK ile/ve/||/<>/> ...'YA BAKMAMAK-...'YI:
"UZATMAK" ile/değil/yerine SÜRDÜRMEK-...'YI:
BAŞLATAN ile/ve/değil/||/<>/> BAŞLATICILARDAN BİRİ-"... ALIŞVERİŞİ" ile/değil/yerine ... PAYLAŞIMI-"... DÜŞÜNCELİ DÜŞÜNÜRLER" değil ... "KABULLÜ" DÜŞÜNÜRLER-"... KAYDIYLA" ile/değil "... KOŞULUYLA"-"... TANIMLANDI" ile/değil ... TANINDI-"... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"

( Kişi ve sonuç odaklı/lık, merkezli/lik. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kavram, olay, olgu ve süreç odaklı/lık. Süreç ve sonuç birlik ve bütünlüğünde. )


-"... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"

( Hiçbir yere ulaştırmaz. Güdük/düşük bir zihniyettir. Sorunlu ve sorun odaklıdır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Herşeyi anlamaya yarayacak ilk ve temel adımdır. İleri bir zihniyettir. Çözümcü ve çözüm odaklıdır. )


-"... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"

( "Haklısın." / "Doğru söylüyorsun" İLE/DEĞİL/YERİNE/< Doğru. )


-"... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"

( Belirleyici (olabilir) fakat bağlayıcı değildir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Hem belirleyici, hem de bağlayıcıdır. )


-"... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"

( Kişiler, ancak çeperdedir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Ancak, kavramlar merkezdedir ve merkezde olabilir. )


-"... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"

( Kavramları, olayları ve olguları bilir, içerir/barındırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kişileri kapsar. )


-"... YAPMAYA ÇALIŞMAK" ile/ve/değil/yerine ÇABA-"... YAPMAYAYIM" ile/ve/değil "... YAPMAMIŞ OLAYIM/YAPMIŞ OLMAYAYIM"-"...'CI" ile/ve/değil/yerine "...'NIN" DÜZENİ/DÜZENEĞİ-"...'YA/NA:
"DAYANARAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÜVENEREK-"(ZIR)DELİ" ile/değil DÂHİ

( Kişilerin/toplumun anlayamadıkları ve/ya da kabul edemedikleri. İLE/DEĞİL Deliliğini, topluma kabul ettire(bile)n. )


-"(ZIR)DELİ" ile/değil DÂHİ

(
Özellikle sözlük çalışması, dilin önemi, bireyin farkı ve değeri, yaşam hakkı, aşk, dostluk, psikoloji, ümit, hizmet, hukuksal süreç bağlamında ve daha çoğu bireysel (||/<>) toplumsal düşünce, duygu ve değerler açısından izlenilmesi gerekli olan, gerçek bir yaşam öyküsünün işlenilmiş olduğu etkileyici, ilginç ve harika bir film. )


-"ACIMAK" değil/yerine ANLAMAK-"ACIMASIZLIK" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇ EŞİĞİNİN YÜKSELMİŞLİĞİ-"AÇIK" ile/ve/değil/<> ZAAF-"ADÂLET YOK" ile/ve/değil/yerine/<> ADÂLET'İ, KENDİN/SEN (YAKIN ÇEVRENDE, OLANAKLARINDA) GERÇEKLEŞTİR (YAŞAT/İHYÂ ET)!-"ADALET" değil ADÂLET-"ADÂLETSİZLİK" ile/değil KARŞILIKLI HİZMET (İÇİN)-"ADAM SATMIŞLIĞI/MIZ"
değil/ne yazık ki/><
"ADAM SANMIŞLIĞI/MIZ"

( Yoktur. DEĞİL/NE YAZIK Kİ/>< Vardır. )


-"ADAMDAN SAY(MA)MAK" ile/değil MUHATAB ALMA(MA)K-"ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine ADÂBINA GÖRE-"ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine MUHATABINA GÖRE-"AHLÂK/AHLÂKSIZLIK" ile/değil/< ANATOMİ

( Eşeysel örgenlerin adlarında, "ahlâk" ya da "ahlâksızlık" aranamaz! Küfür olarak geçen sözcüklerin ve küfür edenlerin yersiz/kötü "kullanımındaki" yanlışlık, dilin ya da sözcüklerin hatası, yükü değildir! Kişilerin yanlışları da sadece o kişilerin, o ve ilgili yersiz/bağlamsız, yanlış/kötü davranış ve tutumlarıyla sınırlı tutulmak zorundadır.

Üç yaşından itibaren öğrenilmiş, fark bile olmayan "farkların", gerçekte, doğada ve bütünlükte hiçbir şekilde herhangi ciddi bir fark oluşturmadığı, herkesin her "şey"i tam olarak bildiği, gördüğü ve yaşadığı bir durumun, deneyimin de doğal ve sınırlandırılmış, kapalı koşullarda, herhangi bir ayıbı yoktur[bulunamaz ve aranamaz]! Eşeysel örgen adlarının, tıpta, anatomi ya da fizyoloji bilgisi olarak, Latince ya da başka bir dilde kullanılması da bir şeyleri "çözmekte/aşmakta" yeterli değildir.

Doğru/uygun zaman, zemin ve koşulların, duyacaklarına râzı olan/olacak kişinin, muhabbetin ve hukukun bulunmadığı ilişki ve ortamlarda, dikkatsiz, özensiz bir biçimde tüketiliyor olmasıdır tüm sorun. Söylenilen sözcüklerin değil beklenilmeyen ve istenilmeyen koşullarda, bir dayatma olmasından dolayıdır kişilerin tüm haklı tepkisi. Kişilerin, hangi konu/alan olursa olsun, seslerini yükseltmelerindeki yanlış ya da sorun kadar, kullandıkları ve seçemedikleri sözcüklerin yanlışlığındandır rahatsız olunan. Sorun, esas ya da içerik sorunu değil, yöntem(usûl) sorunudur. Kalabalığın içinde, zaman, zemin ve koşulları, kişileri dikkate almama kabalığıdır.

"Cinsiyetçi küfür" diye bir "tanım/sözcük" de olmaz! Sorun, örgen adlarında ya da "kadın"lara saygısızlık olmasında değil cahil/yetersiz/özensiz/kaba kişilerin, sonuç odaklı ve düşünmeden, özenmeden, çevresine kayıtsız ve saygısızca davranmasından dolayıdır. Eğer eşeysellikteki son aşama, "kulağa üflemek" olsaydı, her ("olumlu/olumsuz") zaman ve zeminde, her durumda, ağzından düşürmediği "söz" ve kısaltma, "AMK" değil "Hay kulağına üfleyeyim!"[KULK] olurdu. Bu durumda, bu sorun, ne kulak kepçesinin ve/ya da deliğinin, ne de bu sözcüğün, "ayıbı", "ahlâklılığı ya da ahlâksızlığı" olurdu.

Buradaki "sorun" ya da yanılsama, kapalı, sınırlı ya da bazı/çoğu ayrıntının iki kişi arasında ya da sır olarak tutulması istenilen özelin, dışarıda ve genelleştiriliyor olmasından dolayıdır.

Tıpta ve tüzede[hukukta], "ayıp", "çirkinlik" vs. ol(a)madığı gibi, zihinde ve zihin dilinde de "ayıp", "pis", "kötü" diye bir sınır(landırma) ya da sonuç(landırma) yoktur. Zihinden, "olumlu/olumsuz", "iyi/kötü" her düşünce ve ayrıntı geçebilir fakat sorumlu olunan/olunması gereken, ağızdan çıkmayabilecek olan söz(cük)ler(imiz)dir. )


-"AHLÂK/AHLÂKSIZLIK" ile/değil/< ANATOMİ

( )


-"AHLAKSIZLIK" ile/değil AHLAK ÖLÇÜTLERİNİN BULUNMAMASI-"AKIL ALMAYI" İSTEMEMEK değil/yerine/> "AKLINI BAŞINA TOPLAMAK"

( Kimseden "akıl almak" istemiyorsan, aklını başına topla! )


-"AKIL VERMEK" ile/ve/değil/yerine BİLDİKLERİNİ ANLATMAK-"AKIL" ile/ve/değil/yerine KULLANILAN/UYGULANAN AKIL-"AKILLANMAK" ve/||/<>/< "AKIL ALMAK"-"AKILSIZ"/"KAFASIZ" ile YETERSİZ(/DÜŞÜNCESİZ)-"AKLI BAŞINDALIK" ile/ve/<> YALNIZLIK-"ALDATMAK" ile/değil ANLATAMAMAK-"ALIŞKANLIK" (İLE) ile/değil KENDİLİĞİNDENLİK (İLE)-"ALIŞKIN" ile/değil/yerine ALIŞKANLIĞI OLAN-"ALKIŞLAMAK" ile/değil/yerine KABUL ETMEK-"ALTINDA KALMAK" ile/değil/yerine/< "ALTINDAN KALKMAK"-"ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ, ANLAMAYANA DAVUL-ZURNA AZ" ile/ve/<> "BİR TÜMCE YETER SÖZDEN ANLAYANA, DESTAN YAZSAN FARK ETMEZ, SÖZDEN ANLAMAYANA"-"APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN-"ARANMAK" ile/ve/değil ARINMAK-"ARKA ÇIKMA" ile/ve/değil/yerine KENDİNİ, ONUN YERİNE KOYMA-"ARKADAŞ KAYBETMEK" değil KİMİN, GERÇEK ARKADAŞ OLDUĞUNU ANLAMAK-"ARMUT, DİBİNE DÜŞER" ile/ve/||/<> "DEDESİ KORUK YEMİŞ, TORUNUN DİŞİ KAMAŞMIŞ"-"ARSLAN" ve "KARTAL" ve "BOĞA" ve İNSAN

( Adâlet. VE Hikmet. VE Kudret. VE Muhabbet. )


-"ASALAK" ile/değil KALENDER/RİNT[Fars.]/DERVİŞ

( Başkalarının sırtından geçinen kişi. İLE/DEĞİL Parayı, malı, mülkü öncelikli saymayan, gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçakgönüllü kişi. | Yalnız biri hareketli, üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden oluşan ve düzgün yüzeyli kâğıt üretmek için kullanılan bir makine. | Özensiz, kılıksız bir biçimde. )


-"ASALAK" ile/değil SIĞINTI-"ASİL" ile/değil AĞA-"AŞAĞI GÖRME" ya da "YUKARI GÖRME" | ile/ve/değil/yerine EŞ GÖRME-"AŞAĞI TÜKÜRSEN, SAKAL; YUKARI TÜKÜRSEN, BIYIK" ile/ve/||/<> "NE, İSA'YA; NE DE MUSA'YA YARANAMAMAK"-"AŞIRI ALÇAKGÖNÜLLÜ/LÜK" ile/ve/<>/>/< YAĞCI/LIK-"AŞIRI/LIK" ile/ve/değil SIRADIŞI/LIK-"AŞKIN EKSİKLİĞİ" ile/değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN EKSİKLİĞİ-"AŞMA" ile "ESNETME"-"AYI" ile/değil/yerine "ARI"

( Gibi yeme/oturma! İLE/DEĞİL/YERİNE Gibi çalış! )


-"AYIP" ile/ve/değil/yerine SAÇMA-"AZ BİLMEK" ve/değil/için/||/<>/< ÇOK OKUMAK/DİNLEMEK/DÜŞÜNMEK-"AZERİ" değil AZERBAYCAN TÜRKÜ/TÜRKÇE'Sİ-"BABAYİĞİT" ile/değil "BİTİRİM"(KÖTÜRÜM)-"BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/>< GEREKSİNİM-"BAKIP KALMAK" ile/değil/yerine/>< GÖRÜP GEÇMEK-"BAKMAK" ile/ve/<> "SAHİP ÇIKMAK"-"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" ile/ve/değil GAZETECİLERİN SERBESTLİĞİ-"BAŞA KAKMAK" ile/ve/<> KENDİN YAPTIN ZANNETMEK-"BAŞARI İÇİN YAŞAMAK" ile/değil/yerine YAŞAMI/NI SÜRDÜRMEK-"BAŞIMIZA GELEN" ile/ve/değil/||/<>/>/< NASIL TEPKİ VERDİĞİMİZ-"BAŞINIZ SAĞOLSUN" değil YARANIZ SAĞILSIN/İYİLEŞSİN-"BAŞKALARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK" ve/||/<>/> KENDİNİ DÜĞÜMLEMEK-"BAŞKASI" İLE "GELEN" "MUTLULUK"
ile/ve/değil/||/<>/>
BAŞKASI İLE GİDEN MUTLULUK-"BATAKLIKTA SİNEK AVLAMAK" değil/yerine BATAKLIĞI KURUTMAK-"BATI'LILAŞMA" ile/ve/değil/yerine MODERNLEŞME-"BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "BAĞ" "DERSEK"

( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bağ olur. )


-"BAYIR" "DERSEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "HAYIR"("!") "DERSEK"

( Bayır olur. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Hayır olur. )


-"BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ-"BECEREMİYORUM" değil/yerine YÜZ VERME!-"BEĞENİP BEĞENMEMEK" değil/yerine BECERİP BECERMEMEK

( Yapılması gerekenlerin ya da düşünülmesi gerekenlerin, beğenilip beğenilmemesi değil becerip becerememek ya da ne kadar becerebildiğindir öncelikli(önemli) olan. )


-"BEN DE SİZDENİM" ve/> "BENİM GİBİ/DURUMUMDA OLAN BAŞKA BİRİ DAHA VAR MI?"

( Çok sıradışı bir ortamda/bölgede/toplumda/durumda, kişinin ilk düşündükleri. )


-"BEN KİMİM Kİ/BİZ KİMİZ Kİ" ile "BEN KİMİM Kİ/BİZ KİMİZ Kİ"

( Cahilin sözü. İLE Âlimin sözü. )


-"BEN OLMA" GEREKSİNİMİ ile/ve/||/<>/> "AİT OLMA" GEREKSİNİMİ

( En temel/öncelikli gereksinimler. )


-"BEN, BİR BAŞKASIDIR" ile/ve/||/<> "BAŞKASI, BENDİR"-"BENCİLLİK" değil/yerine/>< DAYANIŞMA-"BENLİK" "TUTUMUNDA":
KİM OLMADIĞIMIZ ile/ve KARŞIT OLDUKLARIMIZ-"BENZETME" ile/ve/değil/||/<>/< ZORLAMA-"BEYAZ YAKALI" ile/ve/||/<> "MAVİ YAKALI"-"BİR ARAYA GELMEK" ile/ve/||/<>/> "BİR ARADA DURMAK" ile/ve/||/<>/> BİRLİKTE ÇALIŞMAK

( Başlangıç. İLE/VE/||/<>/> İlerleme. İLE/VE/||/<>/> Başarı. )


-"BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ-"BİR MUKABELE" değil BİL-MUKABELE-"BİR ÖLÇÜYE BAĞLAMAK" ile/ve/değil "BİR ÖLÇÜYE DAYANDIRMAK"-"BİRİKTİRDİĞİN" değil PAYLAŞTIĞIN-"BOYUN EĞMEK" ile TESLİMİYET-"BURNU BÜYÜK/LÜK" ile/değil/yerine SEÇKİN/LİK-"BUZDAĞININ":
GÖRÜNEN BÖLÜMÜ ile/ve GÖRÜNMEYEN BÖLÜMÜ

( Gördüğünüz, olan değildir. )


-"BUZDAĞININ":
GÖRÜNEN BÖLÜMÜ ile/ve GÖRÜNMEYEN BÖLÜMÜ

( Görünüşler, aldatıcıdır. )


-"BUZDAĞININ":
GÖRÜNEN BÖLÜMÜ ile/ve GÖRÜNMEYEN BÖLÜMÜ

( Adı değiştirebilirsiniz fakat gerçek yine kalır. )


-"BUZDAĞININ":
GÖRÜNEN BÖLÜMÜ ile/ve GÖRÜNMEYEN BÖLÜMÜ

( Appearances are deceptive. )


-"BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME-"BÜYÜK" ZEKÂ ve/<> BÜYÜK SORUNLARI

( ...VE/<> Kusursuzluk arayışı/çabası/tutkusu/hayranlığı/beklentisi. )


-"CANIMIZI, TEN EYLEMEK/SANMAK/VARSAYMAK" ile/değil/yerine/>< TENİMİZİ, CAN EYLEMEK-"CESÂRET" ile/ve/değil/||/<> "GÖZDEN ÇIKARMAK"-"CESÂRET" değil BUNALIM-"CUMA" GÜNÜ değil CUMA('LARI)(TOPLANILAN) GÜN-"ÇALINMASIN DİYE" değil/yerine SAHİP ÇIKMAK ÜZERE-"ÇARESİZLİK" ile/ve/||/<>/>/< HİÇBİR ŞEY YAPAMAMA-"ÇEVRE İÇİN" YAŞAMAK değil/yerine ÇEVRE İLE BİRLİKTE YAŞAMAK-"ÇEVREMDEKİ 10 KİŞİ YAPIYORSA, BEN DE YAPARIM/ALIRIM" değil/yerine "ÇEVREMDEKİ 10 KİŞİ YAPIYORSA, BEN DE KENDİMİ YAPAR/ALIR BULUYORUM"-"ÇIKAR" ile/değil/yerine/>< HAK-"ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK-"ÇIKARLAR/IMIZ GEREĞİNCE" değil/yerine İLİŞKİLER GEREĞİNCE-"ÇIKARLARIMIZI", BİRİLERİNDEN/ÖTEKİLERDEN ...:
!"ÖNDE/ÜSTTE TUTMA(MA)K" ile/değil/yerine AYRI TUTMA(MA)K-"ÇIPLAK" ile/ve/değil/||/<>/< YABAN/Î-"ÇIPLAK/LIK" ile/ve/değil/||/<>/< "ŞEFFAF/LIK"-"ÇİRKİN/LİK" "ARAMAK"/BULMAK ile/değil/yerine MAZERET ARAMAK/BULMAK-"ÇİZGİ" ile/ve/||/<> "OMURGA"-"ÇOCUK DÜŞÜNCESİ" ile/değil/yerine "ŞİZOİD DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine BİRLİK DÜŞÜNCESİ-"ÇOCUKLARA, DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< DÜNYAYA, DAHA İYİ ÇOCUKLAR BIRAKMAK-"ÇOK DÜŞÜNME" ile/ve/değil/yerine İYİ/DOĞRU/YETERLİ/NİTELİKLİ DÜŞÜNME

( Çok düşün(ül)memeli, iyi/doğru/yeterli/nitelikli düşün(ül)meli! )


-"ÇOK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ" ile/değil/yerine HAK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ

( "Kendimize" hak gördüğümüzü, başkasına "çok" görmeyelim! )


-"ÇOK MUHABBET, TEZ AYRILIK GETİRİR" ile/ve/değil/yerine/||/<> "VUSLATTA, GINA VARDIR" ile/ve/değil/yerine/||/<> "GÖZDEN IRAK/UZAK OLAN, GÖNÜLDEN DE UZAK OLUR"-"ÇOK SESLİLİK" / "İFADE HAKKI" ile/değil DENSİZLİK

( "Sosyal medya"da. İLE/DEĞİL Günlük yaşamda. )


-"ÇOK SESLİLİK" / "İFADE HAKKI" ile/değil DENSİZLİK

( Keyfiyette. İLE/DEĞİL Gerçeklikte. )


-"ÇOK SESLİLİK" / "İFADE HAKKI" ile/değil DENSİZLİK

( "Kendi çıkarlarında." İLE/DEĞİL Ortak alanda, olanaklarda ve koşullarda. )


-"ÇOK YAŞA":
KÜLTÜRDE/ÜLKELERDE ile/ve/||/<>/> İSPANYA'DA

( Sağlık ve yaşam dileği. İLE/VE/||/<>/> 1. hapşırmada: Sağlık[Salud] | 2.'de: Para[Dinero] | 3.'de: Aşk[Amor]. dileği. )


-"ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DEĞİLSEK, SORUNUN BİR PARÇASIYIZDIR" ile/ve/||/<> "YAŞAMAKLA MEŞGUL OLMAZSAK, ÖLMEKLE MEŞGUL OLURUZ"-"DAĞ" OLMAK ile/değil/yerine "VADİ" OLMAK

( Yağmur yağar ama akar gider. İLE/DEĞİL/YERİNE Yağmuru toplar, göl olursun. )


-"DAĞ" ile/ve/değil/yerine/<>/>/>< BAĞ

( Bakmazsak/özenmezsek. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/>/>< Bakarsak/özenirsek. )


-"DAĞILMAK" değil/yerine/>< DALMAK-"DAHA İYİ OLAN" ile/ve/||/<> "DAHA İYİ HİSSETTİREN"-"DÂVÂ GÜTMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> "DÂVÂ GÖRMEK"-"DAVAR" ile/değil/yerine BU DA VAR

( … İLE/DEĞİL/YERİNE )


-"DEĞERLERİ BELİRLEMEK" değil/yerine/< DEĞERLERİN, BİZİM İÇİN DEĞERİ-"DEĞERSİZLİK" ile/değil/sadece REDDEDİLMEK-"DELİRTME" değil/yerine/>< BELİRTME

( Zihnin başedemediği tek şey belirsizliktir. Eğer yakınlarımızı "delirtmek" istemiyorsak, ancak zihnimizden/düşünce(ler)mizden/niyetimizden/yaklaşımımızdan ve/ya da durumumuzdan çevremizi haberdar ederek buna engel olabiliriz. Konuşmayarak, "susmayı"/"az konuşmayı" bir "beceri/fark" görerek iletişim ve paylaşım içinde olamaz, ortak alanda, birlikte hareket edemeyiz. )


-"DELİSİ OLMAK" ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> NANKÖRÜ OLMAK

( Ulaşamadıklarının. İLE/VE/NE YAZIK Kİ/||/<>/> Ulaştıklarının. )


-"DENGESİZ" ile/değil DENGİ(/N/M) DEĞİL-"DENGİNİ" ARAYAN değil/yerine KENDİNİ ARAYAN

( "Küçük zihinliler". DEĞİL/YERİNE İleri zihinliler. )


-"DENİZDE YÜZÜP DEREDE BOĞULMAK" ile/<> "DİMYAT'A, PİRİNCE GİDERKEN, EVİNDEKİ BULGURDAN OLMAK"-"DENSİZ/LİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "HEVESLİ/LİK"-"DERT/LERİNİ ANLATMAK" ile/değil/yerine (NİTELİKLİ VE YÜKSÜZ) İLİŞKİ (KURMAK)-"DERTLERİN ARTMASI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GERÇEK(LİK)LERİN ANLAŞILMASI-"DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU-"DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE

( Ben, "deveyim" demiş. VE/||/<> Ben, "kuşum" demiş. )


-"DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE

( "İşimize geldiği gibi yaşama"nın, zavallılık seviyesindeki yansıması. )


-"DEVLET" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< "TÜZE/HUKUK"

( "Yüce". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< En yüce. )


-"DEVLETİN MİLLETİ" değil MİLLETİN DEVLETİ-"DEVRİM YAPMAK" ile/ve/<>/değil/yerine "DEVRİM YARATMAK"-"DEVRİMCİ/LİK" ile/ve/<>/> KORUMACI/LIK

( En radikal devrimciler bile devrimin ertesi günü, korumacı[muhafazakâr] olurlar. )


-"DIŞ DÜNYA" ile/ve/değil/yerine TOPLUM-"DIŞARIDA BIRAK(IL)MAK" ve/=/||/<> "İÇERİ KAPAT(IL)MAK"-"DİKKAT EKSİKLİĞİ/AZLIĞI" ile/değil İLGİ EKSİKLİĞİ/AZLIĞI-"DİŞİLİK" ile/yerine KİŞİLİK

( "Dişi-kişi" "olmak" değil, kişi-dişi olmaktır aslolan. )


-"DOĞRU BİLDİĞİNİ" "YAPMAK" ile/değil "CANININ İSTEDİĞİNİ" "YAPMAK" [değil/yerine/daha iyisi YAPMAMAK]-"DOĞRUYU SÖYLEME ZORUNLULUĞU" ile/ve/değil/||/<> GÜVENİLİRLİK

( Hukukçular, güvenilir kişilerdir; ancak, doğruyu söylemek zorunda değillerdir. )


-"DOĞUM/ÖLÜM" TARİHİ ile/ve/değil KAYIT TARİHİ-"DOMİNE ETMEK" değil/yerine/= YÖNLENDİRMEK-"DOST, ACI SÖYLER" değil DOST, ACIYI DA SÖYLEYEBİLİR/SÖYLER-"DOST, ACI SÖYLER" değil/yerine DOST, ACIYI, TATLI SÖYLEYEBİLİR/SÖYLEYEBİLENDİR-"DÖNEMEÇ NOKTASI" değil DÖNÜM NOKTASI-"DÖNÜŞTÜREREK" ile/değil/<> DÖNÜŞEREK-"DÖRT DÖRTLÜK ADAM OLMAK" ile/ve "KALIBININ ADAMI OLMAK"

( Dört unsur ve dört hıltın [bkz. İnsan'da!] en uyumlu ve dengeli bir şekilde biraradalığı. İLE/VE Sözleri ve yaptıklarında tutarlı ve bütünlüklü olmak/davranmak. )


-"DÜNYA GÖRÜŞÜ" ile PARADİGMA-"DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" ve/değil DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

( Kadının/kişinin "günü" olmaz. Her gün, kadının günüdür! )


-"DÜNYAYA GELMEK/GELDİK" değil DÜNYADAN GELMEK/GELDİK-"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK" ile/değil/yerine DÜNYANI[İSTEKLERİNİ/ÇEVRENİ/KOŞULLARINI] DEĞİŞTİRMEK-"DÜNYAYI YERİNDEN OYNATMAK" ile/ve/||/<>/< OTURDUĞUMUZ YERDEN KALKMAK-"DÜRZÜ" değil/>< DÜRZİ

( Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır. DEĞİL/>< Suriye'nin, Havran bölgesinde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir müslüman topluluğu. )


-"DÜŞMAN OLMAK" değil/yerine/>< BİRBİRİNE HAYRAN OLMAK-"DÜŞÜNCEME" değil DÜŞÜNMEK-"DÜŞÜNEN ADAM" HEYKELİ:
TÜRKİYE'DE ile/>< DÜNYADA

( [ne yazık ki]
"Bakırköy akıl hastahanesinde". İLE/>< Üniversitelerde. )


-"EDEPSİZLİK" ile/değil/yerine COŞKU-"ELE-GÜNE ..." değil "İL'E(DEVLET'E)-KÜN'E(TOPLUM'A) ..."-"ELİMDEN GELDİĞİNCE" ile/ve/<>/değil/yerine GEREKTİĞİ KADAR-"ELİNİ/AYAĞINI/BAŞINI KIR" fakat GÖNÜL KIRMA!-"EMANETİ, EHLİNE VERMEK" ile/ve/||/<>/> İŞİ, O İŞE UYGUN/YETKİN KİŞİYE VERMEK-"EN ÇİRKİN" değil EN CESUR

( Lizzie Velasquez )


-"EN KESTİRME YOL, BİLDİĞİN YOLDUR" ile/ve/||/<> BİLDİĞİN "CEHENNEM". BİLMEDİĞİN "CENNET"TEN İYİDİR-"ENGELLEMEK" ile/değil/yerine SINIRINI/HADDİNİ BİLDİRMEK-"ERKEK (MİLLETİ)/KADIN (KISMI) DEĞİL Mİ, HEPSİ AYNI!(BÖYLE/ŞÖYLE) / ŞÖYLE/ŞUNU İSTER/YAPAR" değil/yerine "HER BİRİ AYRIDIR!"

( Genellememek gerekir! Büyük yanlıştır! )


-"ERKEK OLMAK" değil/yerine ÖNCE ADAM/İNSAN OLMAK, SONRA "ERKEK OLMAK"

( Ayrımlar yerine bütünlük üzerine düşünülerek yapılanmak gerek! )


-"ERKEKLİK"İN:
10'DA 9'U değil 10'DA 1'İ

( Kaçmak. DEĞİL 1'i, varolanı/yakınlarını/sevdiklerini/seni sevenleri korumak, onların yanında olabilmek üzere geri durabilmek/çekilebilmek. )


-"ESKİ DÖNEM DÜŞÜNCEYE("AKADEMİSYENLERE") GÖRE":
ÖLÇÜLEBİLİRSE ile ÖLÇÜLEMEZSE

( "Bilim." İLE "Şiir." )


-"ESKİ KÖYE, YENİ ÂDET GETİRMEK" ve/değil/yerine/||/<> "EZBER BOZMAK"-"ETİKETLEME" ile "DAMGALAMA"-"EZBER BOZMAK" ile "KULAĞINA KAR SUYU KAÇIRMAK"-"EZBER BOZMAK" ile/ve/||/<>/>/< FARKLI/YENİ BİR BAKIŞ AÇISI-"EZİK" ile/değil UTANGAÇ/SİNGİN-"EZMEK" ile/ve/<> "KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"-"FAYTON SEFÂSI" değil ATLARIN CEFÂSI-"FAZLA KONUŞMAK" ile/değil/yerine GEREĞİNDEN FAZLA KONUŞMAK

( Kişinin, "Fazla konuşmak" diye bir durumu ol(a)maz fakat belirli/belirsiz bir konuda/alanda/olguda, gereğinden fazla konuşması söz konusu olabilir. [Kişinin, doğadaki fiziksel donanımlarının yetersizliğini giderecek olanın, beyni ve zihni olmasından dolayı ve bunu da, geri dönülmez bir duruma girmeden önce gidermek, çözüm üretmek üzere dili ve konuşma becerisi karşılar. Modern dönemlerde gelinmiş kopukluklar, hızlı ve kısa/kesik sözler kullanma "çabası/beklentisi" nedeniyle de "konuşmanın fazlası" diye bir olgu, durum geliştirilemez ve/ya da bu kişisel/düşük "beklentinin" karşılanması, çevremizdeki kişilerden beklenilemez!] )


-"FEODALİZM" ile/ve/||/<>/> "FEDERALİZM"-"GARANTİCİ/LİK" ile/ve/değil/||/< KORKAK/LIK

( Doğru yolu görüp de gitmemek, korkaklıktır. )


-"GEÇ EVLENMEK" ile/değil/yerine/>< GENÇ EVLENMEK-"GEÇ!":
EMİR VERMEK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< DÜŞÜNCESİNİ/İSTEĞİNİ DÜMDÜZ SÖYLEMEK

( Bazı/çoğu (bilgisiz/görgüsüz) kişi/ler, bazen/çoğunlukla kendini, herkesin/herşeyin merkezinde "görenler"/zannedenler, başkalarına söylediklerini, emir olarak değil zihninde ne varsa, hiçbir dilbilgisine sahip olmadan ya da uymadan, kabalıkla söyler. Bunu görür görmez, anladığımız anda, üstlerine fazla gitmemek ve bunları karıştırmamak gerekir. [Bazen de hadlerini bildirmek gerekiyorsa bildirilebilir tabii.] )


-"GEÇİMSİZ/LİK" ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< SEVGİSİZ/LİK-"GEÇMİŞE DÖNME İSTEĞİ" ile/değil/yerine GEÇMİŞLE İLİŞKİ KURMAK-"GEÇMİŞİN KÖLESİ OLMAK" değil/yerine/>< GELECEĞİN MİMARI OLMAK-"GEL DENİLEN YERE GİTMEYE AR EYLEME; GELME DENİLEN YERE GİDİP YERİNİ DAR EYLEME" ile "MİSAFİR UMDUĞUNU DEĞİL, BULDUĞUNU YER"-"GELENEK" ile/ve/değil/<> ÇOĞUNLUK-"GEREK YOK" ile/ve "DEĞMEZ"-"GEREKTİĞİNDE" ile/ve "YERİ GELDİĞİNDE"-"GERİ ADIM ATMAK" ile/değil/yerine GEREKEN ADIM(LAR)I ATMAK-"GERİ KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<> "UZAK KALMAK"-"GERİCİLİK" ile/değil DİRENÇ-"GERİLME" ile "ŞİŞME"-"GERİSİ GELİR" ile/ve/||/<> "SONU GELMEZ"-"GÖMMEK" değil/yerine/>< GÖRMEK-"GÖNÜL HIRSIZ(LIĞ)I" ile/ve/||/<> "AÇIK KAPI ARSIZ(LIĞ)I"-"GÖNÜL YAPMAK" ve/||/<> RIZÂ DEVŞİRMEK-"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA" ile/ve/||/<> "BÜYÜK/AZ OLASILIKLA"-"GÖZ ÖNÜNDE":
(")TUTMAK(") ile/ve/değil/<> (")BULUNDURMAK(")-"GÖZDEN IRAK OLAN, GÖNÜLDEN IRAK OLUR"
ile/ve/değil/yerine
"GÖNÜLE GİREN, GÖZDEN UZAK OLSA NE OLUR"-"GÖZLEYEN" ile/değil GÖZLEMLEYEN-"GÖZÜ KARA/LIK" ile/değil/yerine CESÂRET-"GÖZÜN GÖRMEYİP GÖNLÜN KATLANMASI"
ile/ve/||/<>
"GÖZDEN UZAK/IRAK, GÖNÜLDEN UZAK/IRAK"-"GRUPLAŞ(TIR)MA" ile/ve/değil/ne yazık ki/<> "KUTUPLAŞ(TIR)MA"-"GÜCÜN" "ADÂLETİ" ile/değil/>< ADÂLETİN GÜCÜ-"GÜÇ" ile/değil/yerine/>< SEVGİ

( Amacınız zarar vermekse yeterlidir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herşey için yeterlidir. )


-"GÜÇLÜ OLAN" ile/ve/||/<>/< "DAHA GÜÇLÜ OLAN"

( Zayıf yönünü bilen. İLE/VE/||/<>/< Zayıf yönünü yönetebilen. )


-"GÜÇLÜ OLAN" ile/değil/yerine (")HAKLI(") OLAN

( Güçlü olan, haklı değildir! Haklı olan ise güçlü olandır! )


-"GÜÇLÜ/LÜK" ve/||/<>/> KIRILGAN/LIK-"GÜNDELİK DENEYİM/YAŞAYIŞ" ile/değil/yerine ÖZGÜN DENEYİM/YAŞAYIŞ-"GÜVEN KAPISI" ARAYIŞI >-"GÜVENLİK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ-"GÜZEL İNSAN" değil/yerine İNSANDAKİ "GÜZELLİK"-"HABERİNİN OLMAMASI" ile/ve/||/<>/ne yazık ki HABERİNİN OLMAMASINDAN, HABERİNİN OLMAMASI-"HADDİNİ AŞMAK" ile ÇIĞRINDAN ÇIKMAK-"HAKLI BULMAK" ile/ve/değil/yerine SAVUNMAK-"HAKLI ÇIKMAK" ile/değil/yerine/>< HAKLI OLMAK-"HAKLI" OLAN ile/değil/yerine AKLI OLAN-"HAKLI/LIK" ve/değil/||/+/<>/< AKILLI/LIK-"HAKLILIK/HAKSIZLIK":
MECAZ değil HUKUK-"HAKSIZLIK" ile/değil BİLİNÇ FARKLILIKLARI-"HALKIN İRFANI" ile/değil İLGİSİZLİK/KAYITSIZLIK-"HAM" ile/ve/değil/||/<> BİÇİMSİZ-"HARCAMA" ile/ve/<>/> YALNIZLIK

( Kazanmak için etrafındakileri harcayanların elde edeceği şey "galibiyet" değil yalnızlıktır. )


-"HASTA SAHİBİ" ile/değil HASTA YAKINI-"HASTA/LIK" ile/değil FARKLI/LIK

( Özellikle Down Sendromu'nda. )


-"HATA PAYI" ile/ve/<> "HATA OLASILIĞI"-"HATA/KUSUR ARAMAK/BULMAK" (İÇİN/ÜZERE) ile/değil/yerine BİR EKSİĞİNİ/HATASINI (DAHA) DÜZELTTİRMEYE ARACI OLMAK-"HATAYA ŞANS VERMEK" değil HATA(YA) (YAPMAYA DA) FIRSAT VERMEK-"HAVA ATMAK" ile "SİDİK YARIŞTIRMAK"-"HAVA ATMAK" ile/değil/yerine PAYLAŞMAK-"HAVA ATMAK" ile/değil/yerine PAYLAŞMAK-"HAVALI" ile "ALIMLI"-"HAYATI/NI YAŞAMAK" ile/değil/yerine ADAM OLMAK-"HAYVANSEÇER" değil/yerine/>< HAYVANSEVER

( Kedi, köpek sevip inek, koyun, balık yediğinizde, hayvansever değil, hayvan seçer oluyorsunuz. Ne zaman bir köpeğe duyduğunuz sevgiyi ve dostâne yakınlaşmayı bir ineğe de duyarsınız; işte o zaman kendinizle çelişmemiş olacaksınız. )


-"HAYVANSEÇER" değil/yerine/>< HAYVANSEVER

( Kendime, evrene, çevrem(iz)e, hayvanlara, tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstermek üzere ve sağlığım/ız için de et ve hayvansal ürünleri yememeyi yeğliyorum/z...

Bu duyarlılığı gösteren ve gösterecek herkese teşekkür ediyorum/z... )


-"HAYVANSEÇER" değil/yerine/>< HAYVANSEVER

( )


-"HER ELİNİ SIKAN" İLE ... ile/ve/<> "HER CANINI SIKAN" İLE ...

( Dost olma! İLE/VE/<> Düşman olma! )


-"HERKES, KENDİ İŞİNE BAKSIN!" değil "HERKES, KENDİ İÇİNE BAKSIN!"-"HERKES" ile ORTAK DİLDE "HERKES" ile AYRIMSIZ "HERKES"-"HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞMAK" ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> KENDİNE GEÇ KALMAK-"HERŞEYİ BİLEN" ile/değil KENDİNİ BİLEN-"HESAP SORMAK" ile/değil/yerine ANLAMAK ÜZERE SORU SORMAK-"HESAP SORMAK" ile/değil/yerine UYARMAK-"HESAPLAŞMA" ile/ve/değil/yerine "YÜZLEŞME"-"HEYECANLAN(M)IYORUM" ile/ve/değil/yerine/<> "HEYECANI(MI) İÇİMDE TAŞIYORUM/TUTUYORUM"-"HİÇÇİ/LİK" ile/ve/||/<>/> ALAYCI/LIK-"HİÇKİMSEMİZ" değil HİÇBİRİMİZ-"HİNDİSTAN CEVİZİ TİPİ" ile/yerine "ŞEFTALİ TİPİ"

( Dıştan sert görünen fakat içi boş olan. İLE/YERİNE Dıştan yumuşak görünen fakat içi sağlam olan. )


-"HOŞLANIP HOŞLANMAMA" ile/ve/değil/||/<>/< GÜDÜLENİP GÜDÜLENMEME-"HUKUKTA, KARDEŞLİK" değil KARDEŞLİK HUKUKU-"IRKÇI/LIK" ile/değil YABANCI DÜŞMAN(LIĞ)I-"İÇERİK ÖNEMLİ DEĞİL" değil "İÇERİĞİ, (BURADA/BUGÜN[ÇAĞIMIZDA]) ÖNEMLİ DEĞİL"-"İDARE ETMEK" ile/değil/yerine "ÇÖZÜM BULMAK"-"İDARE ETMEK" ile/ve/değil/yerine YETİNMEK-"İDEAL" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GEREKLİLİK-"İHTİYÂRLAR HEYETİ" değil İHTİYÂR HEYETİ

( İhtiyâr, "yaşlı" demek değil "ne yapmayabileceğini bilen" demektir. )


-"İKTİDAR" ile/değl/yerine İTİBAR-"İKTİDARDA KALMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İTİBARDA KALMAK-"İLERLEMEK" ile/ve "YÜRÜMEK"-"İLK TANIŞTIĞIMIZ GÜN" değil TANIŞTIĞIMIZ GÜN-"İLKELERİM" ile/değil/yerine İLKELER (VE İLKESELLİK)-"İNANILMAZ BİR ŞEY/İŞ YAPMAMIZ" ile/değil/yerine YAPTIĞIMIZ ŞEYİ/İŞİ, İNANILMAZ BİR BİÇİMDE YAPMAMIZ-"İNANIR" ile/ve/<> ÖFKELİ "İNANIR"-"İNANMADAN AİT OLMAK" ile/değil AİT OLMADAN İNANMAK-"İNSANLAR" değil KİŞİLER/BİREYLER

( İnsan olmayanların[hayvan/bitki/nesne] bulunduğu yerde. DEĞİL Hayvan/bitki/nesnenin bulunmayıp sadece insanın bulunduğu ya da konu edildiği yerde. )


-"İNSANLAR" değil KİŞİLER/BİREYLER

( Soyut, kümeleme ve kümenin "adı/etiketi/rengi". DEĞİL Kümenin öğeleri. )


-"İNTİKAM ALMAK" ile/değil/yerine/>< GÖNÜL ALMAK-"İRÂDEYE HÂKİM OL(A)MAMAK" değil İHTİYÂRI/NI DEVREDE TUTMAK/TUT(A)(MA)MAK-"İSTİSNA OLMAK" değil/yerine/>< İNSAN/KİŞİ/ADAM OLMAK

( [istiyorsan] "Egemen olmak." DEĞİL/YERİNE Özgür olmak. )


-"İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME-"İŞE YARAMAYAN" ile/değil İŞİNE GELMEYEN-"İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> DEĞER BİLMEZLİK-"İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> İŞİNE YARAMA/YARAYAN ile/ve/||/<>-"İŞİNE GELMEMESİ" ile/ve/<> "UĞRAŞMAK" İSTEMEMEK-"İŞLENİLEN/İŞLENİLMEYECEK HALT" ile "YENİLEN/YENİLMEYECEK NANE"-"İYİ OLMAK" ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK-"İYİ OYNAYAN/LAR" ile/değil/yerine/>< İYİ OLAN/LAR-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK

( Ne yaptıklarınla orantılıdır/şekillenir. İLE/VE/DEĞİL Ne yapmadıklarınla orantılıdır/şekillenir. )


-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK

( Koşulları çeşitlidir. İLE/VE/DEĞİL Koşulları belirlidir. )


-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK

( Yorum/değer ve değerlendirmelere göre değişebilir. İLE/VE/DEĞİL Yorum gerektirmeyecek kadar sabit ve ortaktır. )


-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK

( Her zaman ve her koşulda kişi ve çevresi için iyi olmayabilir. İLE/VE/DEĞİL Her zaman ve her koşulda iyidir/gereklidir. )


-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK

( Bazen, bazı artıları ya da eksileri olabilir. İLE/VE/DEĞİL Çok büyük oranda olumludur. )


-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK

( Herkes için geçerli olabilir fakat yeterli değildir/olmayabilir. İLE/VE/DEĞİL Herşeyde geçerli ve yeterlidir. )


-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK

( Her türlü noktaya/konuma ulaşılabilir belki fakat adam olamadıktan sonra hiçbir anlamı/değeri kalmayacaktır. ["Vali olmuşsun fakat adam olamamışsın!" öyküsü] )


-"İYİLİK YAPMAK" ÜZERE/İÇİN ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK/YAPARAK-"İZİNSİZ GÖSTERİ/YÜRÜYÜŞ" değil/yerine GÜVENLİK İÇİN HABER VERME GEREKLİLİĞİ-"İZNİN(İZ)LE ..." ile/değil/yerine BİLGİNİZLE ...-"KABUĞUNA ÇEKİLMEK" ile/değil/yerine/>< KABUĞUNU KIRMAK-"KADIN OLMAK" değil/yerine ÖNCE ADAM/İNSAN OLMAK SONRA "KADIN OLMAK"

( Ayrımlar yerine bütünlük üzerine düşünülerek yapılanmak gerek! )


-"KAFANIN ÇALIŞMASI" ile/ve/değil/+/||/<>/> KAFANIN ÇALIŞTIRILMASI

( Zekâ. İLE/VE/DEĞİL/+/||/<>/> Akıl. )


-"KAFESİN İÇİNDEN ÇIKMAK" değil "KAFESİ", İÇİNDEN ÇIKARMAK-"KAHRAMAN" ile/ve/değil/||/<>/< "BAŞ ROL"-"KALABALIKLARDAN YANA OLMAK" ile/değil/yerine HAKTAN YANA OLMAK-"KALDIRMAK" ile/değil/yerine YAY(IL)ARAK GÖSTERMEME/GÖRÜNMEME-"KALIN/LIK / KABA/LIK" değil/yerine/>< "İNCE/LİK"

( Kişinin, kırılma nedeni. >< Herşeyin kırıldığı nokta. )


-"KALITIM" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< KATILIM-"KALP KIRMAK" değil/yerine/>< ÖZÜR DİLEMEK

( Zulm eder. DEĞİL/YERİNE/>< Feth eder. )


-"KALP" [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]-"KÂR" değil/yerine AR-"KARIŞMAK":
NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE ile/değil
NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE

( Birine, ne yapmayacağını söylemek/anlatmak/göstermek karışmak değildir! ["Karışmak", yapılacak yanlış ya da doğru olan eylem/söz için kullanılabilir ancak.] )


-"KARIŞMAK":
NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE ile/değil
NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE

( Kişilerin ne söyleyeceğini ya da yapacağını söylemeye, "müdahale" ya da "karışmak" denilebilir (belki ve çoğu şey için). Fakat ortak olan kavram, ifade, durum, davranış ve tutumlarda, toplumsal birlik, düzenlilik ve sürekliliğin sağlanması için gerektiğinde, hepimizin, birbirimize neyi yapamayacağını/yapmayabileceğini söylemesi kabalık ya da karışmak değildir! )


-"KARMAŞA" değil/yerine/>< SEVGİ

( )


-"KARMAŞA" değil/yerine/>< SEVGİ

( Bazı noktaları birleştirirsek "karmaşa", görünmez ve (en başta sevgi gibi) bazı (değerli) şeyler görünür olur. )


-"KARŞI ÇIKMAK" ile/değil/yerine ELEŞTİRMEK-"KAYBETMEK":
(")YENİLİNCE(") değil VAZGEÇİNCE-"KAYBETMEK" ile/ve/+/||/<>/>< "KAZANMAK"

( Ne yazık ki, doğayla savaş durumundayız. Kazanırsak, kaybedeceğiz. )


-"KAZANÇ/KÂR" ile/değil/yerine YARAR(FAYDA)

( Ne denli güzel ve kârlı olsa da, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. )


-"KAZANÇ/KÂR" ile/değil/yerine YARAR(FAYDA)

( Yaptığımız/söylediğimiz/yediğimiz. İLE/DEĞİL/YERİNE Yapmadığımız/söylemediğimiz/yemediğimiz. )


-"KENDİ DÜNYANDA YAŞAMAK" ile/ve/değil/yerine KENDİ DÜNYANI YAŞAMAK

( Sizi tutsak etmiş olan, kendi hakkınızda beslediğiniz fikirdir. )


-"KENDİ DÜNYANDA YAŞAMAK" ile/ve/değil/yerine KENDİ DÜNYANI YAŞAMAK

( Sizi içeri kilitlemiş olan kapı aynı zamanda sizi dışarı bırakacak olan kapıdır. )


-"KENDİ DÜNYANDA YAŞAMAK" ile/ve/değil/yerine KENDİ DÜNYANI YAŞAMAK

( The idea you have of yourself that keeps you in bondage.
The door that locks you in, is also the door that lets you out. )


-"KENDİ DÜNYANDA YAŞAMAK" ile/ve/değil/yerine KENDİ DÜNYANI YAŞAMAK

( Bazıları. [Çoğunlukta olsa da herkes değil.] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Herkes. )


-"KENDİMİ AŞMAM GEREK" "DÜŞÜNCESİ"
ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/<
HİZMETİNİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRMEK-"KENDİNDEN KAÇMAK" ile/değil/yerine/||/<>/< KENDİNİ KOVALAMAK-"KENDİNE DÖNÜŞTÜRMEK" ile/değil/yerine KENDİNİ DÖNÜŞTÜRMEK-"KENDİNİ AŞMAK" ile/ve "KENDİNDEN UZAKLAŞABİLMEK"

( Eyleyerek/yaparak, bilerek. İLE/VE Bütünlükle ve unutabilme becerisiyle. )


-"KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK" ile/ve/|| "KENDİNİ AŞMAK"

( Gereksinimler sıradüzenini(piramidini) yukarı doğru yapılandırmak. İLE/VE/|| Gereksinimler sıradüzenini(piramidini) aşağı doğru kökleştirebilmek. )


-"KENDİNİ SAKLAMAK" >< KIZMAK

( Kimse, kızdığında, kendini/özünü saklayamaz. )


-"KENDİNİ UNUTMAK" ile/ve "KENDİNİ VERMEK"

( Duyarlılığı artırır. İLE/VE Yaratıcılığı artırır. )


-"KESER" ya da "RENDE" GİBİ OLMAK değil/yerine "TESTERE" GİBİ OLMAK

( "Hep bana, hep bana." YA DA "Hep sana, hep sana." DEĞİL/YERİNE Hem sana, hem bana. )


-"KESİN DÜŞÜNCE" ile/değil/yerine TEMEL DÜŞÜNCE-"KESİNLİK" değil/yerine/>< YAKLAŞIM / YAKINLIK-"KESKİN SİRKE, KÜPÜNE ZARAR" ile/ve/||/<> "ÖFKEYLE KALKAN, ZARARLA OTURUR"-"KESME" ile/ve/||/<> KETLEME-"KESTİRİP ATMAK" ile/değil/yerine "BAĞLAMAK"-"KEYFİNE/ÇIKARINA GÖRE DAVRANMAK" ile/değil/yerine/>< KENDİN/KİŞİ/ADAM/İNSAN OLMAK

( Kendin olmak, "keyfine/çıkarına göre davranmak/davranabilmek" değildir. )


-"KEYFİNİ SÜRMEK" ile/ve "ZEVKİNİ ÇIKARMAK"-"KEYİF" değil/yerine/>< GEREKSİNİM-"KEYİF/RAHATLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇALIŞMA/HİZMET

( % 3[daha çok] -31[en fazla, azınlıkla/bazen] İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< % 96[daha çok] - 69[en az, çoğunlukla] )


-"KILLIK" ile/değil (BİLİNÇLİ) TAVIR/TUTUM-"KIRILMA" ve/> DEĞİŞİM ve/> GÜÇLENME ve/> UMURSAMAMA-"KIRILMA" ile/> UMURSAMAZLIK

( Kırıldıkça değişir, değiştikçe güçlenir, güçlendikçe de umursamazsın. )


-"KIRILMAMA NOKTASINDAKİ" KİŞİ İÇİN SÖYLENİLECEK OLAN:
[ya] "KALPSİZ" ile/ya da "GÜÇLÜ"-"KIRMAK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/> GÖNÜL ALMAYI (DA) BİLMEK

( Herkesin yapabildiği/yapabileceği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Bazılarının yapabildiği/yapabileceği. )


-"KIRMAMAK" ve/||/<> "KIRILMAMAK"

( "Dil ile". VE/||/<> (B)ilim/bilgi ile. )


-"KIRMIZI IŞIK:
HERKESE YANMALI" ve/fakat/ne yazık ki/>/< "BANA YANMASIN"-"KIZILDERİLİ" değil/yerine AMERİKA(N) YERLİSİ/ESKİ HİNTLİLER/OLD INDIANS-"KİLİTLE(N)ME" ile/değil "DÜĞÜMLE(N)ME"-"KİM OLDUĞUMUZ" ile/ve/değil/yerine/< ADAM OLUP OLMADIĞIMIZ-"KİMİSİ" değil KİMİ

( "Sahibisi" demediğimiz gibi! )


-"KİMLİK" ile/ve/değil/||/<>/< TARİH TORTULARI-"KİMSE DİKKAT ETMİYOR" yerine/değil BEN NE YAPMAMALIYIM/YAPABİLİRİM?-"KİMSEYE GÜVENME!" değil KİMSEYE (TAMAMEN) BIRAKMA!-"KİRLENMEMEK" ile/değil/yerine/||/<>/< ARINMAK-"KİŞİ/ADAM/İNSAN OLMAK" ve/||/<>/=/: "72 MİLLETİ", BİR BİLMEK-"KİŞİ/TOPLUM, DİN İÇİN" değil DİN, KİŞİ/TOPLUM İÇİNDİR!

( DİN: Kendine verdiğin söz. )


-"KİŞİLER ÜZERİNDE" değil/yerine/< KİŞİLER ÜZERİNDEN-"KİŞİLER, DİN İÇİN" değil/>< DİN/İNSANLIK, İNSANLIK/KİŞİLER İÇİN-"KİŞİLERİ KONUŞMAK" ile/değil/yerine KİŞİLERLE KONUŞMAK-"KİŞİYE GÖRE RENK DEĞİŞTİRMEK" ile/değil/>< KİŞİLİĞİNİN, RENKLİ OLMASI-"KOMŞU, KOMŞUNUN KÜLÜNE "(BİLE)" MUHTAÇTIR" değil "KOMŞU, KOMŞUNUN 'KÜLL'ÜNE MUHTAÇTIR"

( Komşu, komşunun her şeyine muhtaçtır. "Kül"(Küllî, Külliyat), "hepsi, her, tamamı" gibi anlamlarda kullanılır. Eğer yanan şeyden arta kalan anlatılmak istenirse, "bile"(... külüne bile ...) eklenerek kullanılabilir. )


-"KONJEKTÖR" değil KONJONKTÖR-"Konuşacağız da ne olacak?" demeden KONUŞ!!!-"KONUŞMAK İÇİN SIRA/ZAMAN BEKLEMEK" değil/yerine/>< ÖTEKİNİ DİNLEMEK-"KORKARAK SÖYLEMEK" değil/yerine İDDİALI SÖYLEMİŞ OLMAYAYIM-"KORKMAK" ile/ve "NE DER?" [DÜŞÜNCESİ]-"KORKMAK" ile/değil/yerine ONUN SEVİYESİNE İNMEMEK/DÜŞMEMEK-"KORKULACAK OLAN":
BİZİMLE AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYANLAR ile/değil/yerine AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYIP BUNU SÖYLEME CESÂRETİNDE OLMAYANLAR-"KÖRLÜK":
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL

( Kendi eksiklerini "görememe". İLE/VE/||/<> Şirketinde tekrarlayan yanlışlara karşı oluşan "görememe". İLE/VE/||/<> Dost eleştirisine, "niyet okuyarak", inanmamak. )


-"KÖTÜLÜK ETMEK" ile/ve/||/<>/< ZARAR VERMEK

( İnsanda. İLE/VE/||/<>/< Kişilerde ve hayvanlarda. )


-"KÖTÜLÜK ETMEK" ile/ve/||/<>/< ZARAR VERMEK

( ÖNCE, ZARAR VERME!

DO NOT HARM!

PRIMUM NON NOCERE! )


-"KÖTÜMSER/LİK" >< "İYİMSER/LİK" ile/değil/yerine/>< GERÇEKÇİ/LİK

( [sadece] Tüneli "görür". >< Tünelin sonundaki ışığı "görür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Tünelle birlikte, ışığı ve gelebilecek treni görür. )


-"KÖTÜMSER/LİK" >< "İYİMSER/LİK" ile/değil/yerine/>< GERÇEKÇİ/LİK

( [sadece] Her fırsattaki "zorluğu" "görür". >< Her zorluktaki "fırsatı" "görür". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Her fırsatla birlikte kolay olmayabilecekleri birlikte değerlendirir. )


-"KRAL OLMAK" ile/değil/yerine/>< "BABA OLMAK"-"KRALDAN ÇOK, KRALCI/LIK" ile/ve/değil/yerine/<> "KURALDAN ÇOK, KURALCI/LIK"-"KRALLIK" ile/ve/değil/||/<>/>/< BİLGELİK

( Davranışla. İLE/VE/DEĞİL/||/<>/>/< Sessizlikle. )


-"KRİZ YOK" değil/ne yazık ki KERİZ ÇOK-"KULLANMA" ile/ve/değil/<> YARARLANMA

 

 Toplum bölümündeki FaRkLaR'ın devamı için burayı tıklayınız...
( Click here to see further differences!... )

 SÖZLER

 

 

 

 

  

 

YAZILAR......

--------------------

 

  

 


 

Bu çalışmada,
[doğrudan ya da dolaylı]
her türlü katkısı/desteği olan, yakından tanıdığımız ve tanımadığımız tüm kişilere
ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ!!!
   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 1905 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!