Bağlaçlarda ile ve değil yerine < > <> >< | | = : + ya da hem de ne yazık ki

Dillerde İng. Alm. Fr. İt. İsp. Lûgat Ar. Fars. Lat. Yun. Hintçe Çince

Öncelikliler İnsan Dil Hayvanlar Ürünler Hizmetler Görseli Olanlar

ARINMA/ARINDIRMA  ile/ve/=/<>  AYDINLANMA  ile/ve/=/<>  YAPILANDIRMA  

Bölüm: Oncelikliler


( Arınma, duyguların eğitilmesi ve duyarlılık-yetisinin geliştirilmesi için yöntem olarak kullanılmaktaydı. Sanat bu arınmanın yöntemi olarak benimsenmişti. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Büyüklüğü tanıyabilmek için olgunlaşmanız, kutsallık için gönlünüzü arındırmanız gerekir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Zaferin sırrı, Arınma ve Bilgi'ye ulaştıktan sonra çalışmaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Aydınlanma, kültürden uygarlığa geçiştir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( "Bir"deki "Birlik"i ya da "Birlik"in "Bir", "Tek" ve "Bütünsel" oluşunun farkındalığına ulaşmak "Aydınlanma"dır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Aydınlanma, insan aklına güvenmek; onu tanımak ve akla dayalı bir yaşamı gerçekleştirmeyi amaçlar. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Aydınlanma, Varlığın Armonik Birliği'nin kavranmasını temel almış; buna bağlı olarak Toplum'un armonik birliğe ulaştırılması ve toplum içndeki kişilerin 'Tekil-Bütünlük'e gelerek 'Bireyleşmesi'ni amaç edinmiştir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( İngilizce'de "Enlightenment", Fransızca'da "Enlaitement", Almanca'da "Aufklærung", İtalyanca'da "Essere Illuminato", Osmanlıca'da "Tenevvür", Tasavvuf'ta "İşrak". )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Tüm ezoterik okullarda Arınma, Aydınlanma ve Sevgi, Bilgeliğin Yöntemi, ortak bir tutum olarak benimsenmiştir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Kavramlar dünyasına giren her insan evrensellikle bağ kurmuştur. Bunun ayırdında olmak, aydınlanmaya başlamak demektir. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Ancak anlayış aydınlatır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Aydınlanmış kişi erdemli olmalıdır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Ermişliğin özü, içinde bulunulan AN'ı(şimdiyi) tümüyle kabul etmek ve olmakta olanlarla uyumlanmaktır. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Only understanding enlighten. )
FaRkLaR Kılavuzu 11.03.2012 [23:48]
( Aydınlanma, felsefi bir kavram olarak XVIII. yy. Avrupa'sında "Akla dönüş akımı" olarak kullanılmaya başlanmış ve döneme adını vermiştir. )
FaRkLaR Kılavuzu 06.12.2020 [03:35]
( You must mature to recognise greatness and purify your heart for holiness.
The essence of saintliness is total acceptance of the present moment, harmony vs. things as they happen. )
FaRkLaR Kılavuzu 06.12.2020 [03:35]
( PURIFICATION vs./and/=/<> ENLIGHTENMENT )


Beğen/Katıl/Takip Et...
Instagram sayfamız... Whatsapp... Twitter sayfamız... Facebook Beğen sayfamız...
[ Okuyucu/Araştırmacı ... ]
Şu an: 1 | Bugün: 4295
imece