... < ...

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
... < ... bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 03 Haziran 2020 arasında... ]
( 1 yeni ekleme, 0 katkı )


- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 May | 10:11 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 


 

 

( Bugün [03 Haziran 2020] itibariyle
... < ... bölümünde,
389 başlık/FaRk yer almaktadır.
)
- - ile/ve/+/< >
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "... YAPIYORLAR" ile/değil/yerine/< "... YAPILIYOR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi ve sonuç odaklı/lık, merkezli/lik. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kavram, olay, olgu ve süreç odaklı/lık. Süreç ve sonuç birlik ve bütünlüğünde. )
( Hiçbir yere ulaştırmaz. Güdük/düşük bir zihniyettir. Sorunlu ve sorun odaklıdır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Herşeyi anlamaya yarayacak ilk ve temel adımdır. İleri bir zihniyettir. Çözümcü ve çözüm odaklıdır. )
( "Haklısın." / "Doğru söylüyorsun" İLE/DEĞİL/YERİNE/< Doğru. )
( Belirleyici (olabilir) fakat bağlayıcı değildir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Hem belirleyici, hem de bağlayıcıdır. )
( Kişiler, ancak çeperdedir. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Ancak, kavramlar merkezdedir ve merkezde olabilir. )
( Kavramları, olayları ve olguları bilir, içerir/barındırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Kişileri kapsar. )

- "Ne bileyim" diyorsan düşünüp, öğrenip, bilebileceğini anımsa ve/< ona göre KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AHLÂK/AHLÂKSIZLIK" ile/değil/< ANATOMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşeysel örgenlerin adlarında, "ahlâk" ya da "ahlâksızlık" aranamaz! Küfür olarak geçen sözcüklerin ve küfür edenlerin yersiz/kötü "kullanımındaki" yanlışlık, dilin ya da sözcüklerin hatası, yükü değildir! Kişilerin yanlışları da sadece o kişilerin, o ve ilgili yersiz/bağlamsız, yanlış/kötü davranış ve tutumlarıyla sınırlı tutulmak zorundadır.

Üç yaşından itibaren öğrenilmiş, fark bile olmayan "farkların", gerçekte, doğada ve bütünlükte hiçbir şekilde herhangi ciddi bir fark oluşturmadığı, herkesin her "şey"i tam olarak bildiği, gördüğü ve yaşadığı bir durumun, deneyimin de doğal ve sınırlandırılmış, kapalı koşullarda, herhangi bir ayıbı yoktur[bulunamaz ve aranamaz]! Eşeysel örgen adlarının, tıpta, anatomi ya da fizyoloji bilgisi olarak, Latince ya da başka bir dilde kullanılması da bir şeyleri "çözmekte/aşmakta" yeterli değildir.

Doğru/uygun zaman, zemin ve koşulların, duyacaklarına râzı olan/olacak kişinin, muhabbetin ve hukukun bulunmadığı ilişki ve ortamlarda, dikkatsiz, özensiz bir şekilde tüketiliyor olmasıdır tüm sorun. Söylenilen sözcüklerin değil beklenilmeyen ve istenilmeyen koşullarda, bir dayatma olmasından dolayıdır kişilerin tüm haklı tepkisi. Kişilerin, hangi konu/alan olursa olsun, seslerini yükseltmelerindeki yanlış ya da sorun kadar, kullandıkları ve seçemedikleri sözcüklerin yanlışlığındandır rahatsız olunan. Sorun, esas ya da içerik sorunu değil, yöntem(usûl) sorunudur. Kalabalığın içinde, zaman, zemin ve koşulları, kişileri dikkate almama kabalığıdır.

"Cinsiyetçi küfür" diye bir "tanım/sözcük" de olmaz! Sorun, örgen adlarında ya da "kadın"lara saygısızlık olmasında değil cahil/yetersiz/özensiz/kaba kişilerin, sonuç odaklı ve düşünmeden, özenmeden, çevresine kayıtsız ve saygısızca davranmasından dolayıdır. Eğer eşeysellikteki son aşama, "kulağa üflemek" olsaydı, her ("olumlu/olumsuz") zaman ve zeminde, her durumda, ağzından düşürmediği "söz" ve kısaltma, "AMK" değil "Hay kulağına üfleyeyim!"[KULK] olurdu. Bu durumda, bu sorun, ne kulak kepçesinin ve/veya deliğinin, ne de bu sözcüğün, "ayıbı", "ahlâklılığı ya da ahlâksızlığı" olurdu.

Buradaki "sorun" ya da yanılsama, kapalı, sınırlı ya da bazı/çoğu ayrıntının iki kişi arasında ya da sır olarak tutulması istenilen özelin, dışarıda ve genelleştiriliyor olmasından dolayıdır.

Tıpta ve tüzede[hukukta], "ayıp", "çirkinlik" vs. ol(a)madığı gibi, zihinde ve zihin dilinde de "ayıp", "pis", "kötü" diye bir sınır(landırma) ya da sonuç(landırma) yoktur. Zihinden, "olumlu/olumsuz", "iyi/kötü" her düşünce ve ayrıntı geçebilir fakat sorumlu olunan/olunması gereken, ağızdan çıkmayabilecek olan söz(cük)ler(imiz)dir. )

- "ALTINDA KALMAK" ile/değil/yerine/< "ALTINDAN KALKMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AŞKIN EKSİKLİĞİ" ile/değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN EKSİKLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BELLİ" değil/< BELİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEYAZ ALTIN" =/< PORSELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BİR HOŞ OLDUM" değil/< "BÎ-HÛŞ OLDUM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... değil/< BÎ-HÛŞ[Fars.]: Şaşkın, sersem. | Deli. )

- "DEĞERLERİ BELİRLEMEK" değil/yerine/< DEĞERLERİN, BİZİM İÇİN DEĞERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ELİNİN KÖRÜ" değil/< "ÖLÜNÜN GÛRU(MEZARI)"[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GARANTİCİ/LİK" ile/ve/değil/||/< KORKAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru yolu görüp de gitmemek, korkaklıktır. )

- "GÜÇLÜ OLMAK" ile/değil/yerine/< MUTLU OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutlu etmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Güçlü kılar. )

- "HAYA-TINDA" değil/< HAYATINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAYDAR KUTLU" =/< NÂBİ YAĞCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÂR ETMEYE ÇALIŞMAK" ile/değil/yerine/< ZARAR ETMEMEYE ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİM OLDUĞUMUZ" ile/ve/değil/yerine/< ADAM OLUP OLMADIĞIMIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİŞİLER ÜZERİNDE" değil/yerine/< KİŞİLER ÜZERİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MERAK":
KİŞİLER ÜZERİNE/ÜZERİNDEN
ile/değil/yerine/< DÜŞÜNCELER/ZİHİNLER ÜZERİNE/ÜZERİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentte. İLE/DEĞİL/YERİNE/< Köyde, doğada. )

- "ŞİDDET" ></< "İKTİDAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "iktidarın bitmeye başladığı yerde, şiddet başlar." )

- "UMURUMDA DEĞİLSİNİZ" ve/değil/< EMRİMDE DEĞİLSİNİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "UNUTUL/URUNUTURUZ/UNUTURUM/UNUTURSUN" değil/yerine/></<
YAZMAZSAK/YAZMAZSAM/YAZMAZSAN UNUTULUR/UNUTURUZ/UNUTURUM/UNUTURSUN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YOLA ÇIKMAK" ile/ve/< "YOLDAN ÇIKMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZOR" değil/yerine/< KOLAY DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")SADAKA DAĞITMAK(") ile/ve/||/değil/yerine/< HAKSIZLIKLARI ORTADAN KALDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] BEŞÛŞ/BEŞÎR ile/ve/< BÂSİM/BESÎM[< BESM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güleryüzlü, şen. )
( BESÂMET/BEŞÂŞET: Güleryüzlülük. )

- [ne yazık ki]
"TEPKİ"
ile/değil/></< YANIT VEREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanıt veremeyen, tepki verir. )

- [ne yazık ki]
KOPUK/LUK
ve/< GÜVENSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
PAYLAŞIMSIZ/LIK
ile/değil/< "DOYUMSUZ/LUK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK ile/ve/değil/< ÂŞİKÂR/ECLÂ[Ar. < CELÎ]/BEYYİN[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA ile/ve/BATMAYAN (KÜÇÜK/BÜYÜK) DAĞ/TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADI ile/ve/değil/yerine/< TADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ve/< HİLKÂT/YARATILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ve/< İSTENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKCİĞER
SİGARA:
(")İÇİLEN(")
ile/değil/yerine/></< İÇİLMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- AKIL ve/< MAKULÂT ve/< MEKULÂT ve/< MAHSUSÂT[ZAHİRÎ VE BÂTINÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Akti ve/< Eden(Rajas),

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALAN ile/ve/< ÂLEM ile/ve/< ŞUBE ile/ve/< SINIF ile/ve/< TAKIM ile/ve/< AİLE ile/ve/< CİNS ile/ve/< TÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZÜMRE[Ar.]: Alttakım. )
( DOMAIN ile/ve/< REGNUM ile/ve/< FILUM ile/ve/< CLASSIS ile/ve/< ORDO ile/ve/< FAMILIA ile/ve/< GENUS ile/ve/< SPECIES )
( LEOPAR: Eukarya alanının, Hayvan/Animalia âleminin, Chordata şubesinin, Memeli/Mammalia sınıfının, Etobur/Carnivora takımının, Felidae ailesinin, Panthera cinsinin, Panthera Pardus türündendir. )

- ALIŞKANLIK ve/< BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuz alışkanlıklar, bellekteki kayıtların kötüye kullanımlarından kaynaklanırlar. )

- AMCA ile/ve/< DAYI[< TAGAY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babayla kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi/ye verilen ad. İLE/VE Anneyle kardeşlik bağlantısı olan eril gövdeli kişi. )

- AMERİKA'NIN İLK BAŞKANI:
GEORGE WASHINGTON
ile/ve/değil/||/< PEYTON RANDOLPH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANKARA GEMİSİ:
SOLACE
ile/ve/değil/< IRAQUOIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ankara gemisinin ilk adı, "Solace" değildir. 1927 yılında, New Port News'te yapılan geminin, kızaktan, denize inen gövdesinde, "Solace"den önce, Altı Uluslar diye bilinen, Amerika Yerlisi kabilelerinin ortak adı olan, "Iraquois" yazılıydı. )

- ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ ile/ve/değil/< ANNE-BEBEK İLİŞKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARINMA ile/< ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARP ile/< ÇENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTVİN =/< LİVANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ile/< IŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/< Sarmaşık. )

- ATAERKİLLİK ile/ve/değil/yerine/< ANAERKİLLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM ile/ve/< ÇEKİRDEK ile/ve/< PROTON/NÖTRON(NÜKLEON[Fr. < Lat.]) ile/ve/< MEZON[Fr. < Yun.] ile/ve/< ELEKTRON ile/ve/< KUARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10¯8 cm. İLE/VE/< 10¯¹² cm. İLE/VE/< 10¯¹³ cm. | Elektrondan ağır, protondan hafif bir atom cisimciği. İLE/VE/< 10¯¹6 cm. İLE/VE/< 10¯¹6 cm. )

- AYIP ile/ve/< ISTIRAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAK-TERİ/LER/İN değil/< BAKTERİ/LER/İN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYKAL GÖLÜ değil/< BAY-GAL GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş/Aşk Denizi[< BAY-GAL][Yakut dilinden]
Zengin Deniz[Moğollar ve Buryatların dilinde]
Baykal Denizi[göl olarak görmeyenler/değerlendirmeyenler]
Sibirya'nın Gözü
Boyu 648 km., eni 40 ilâ 80 km. arasında değişiyor.
31.000 km2'lik bir alanı kaplar ve 23.000 km3'lük bir su hacmi vardır.
En derin yeri 1637 metredir.[daha derin noktalarının olduğu da söyleniyor]
Göle akan 336 ırmak bulunmaktadır. [Fazla suyunu akıtan tek ırmak ise Angara Irmağı.]
25 milyon yaşında olduğu belirtiliyor. )

- BE-YANI değil/< BEYÂN'I
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK-GÖVDE(/NEDENSEL-GÖVDE) ile/ve/değil/yerine/< GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/< KORKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ile/ve/değil/< YÖNELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRTAKIM ile/yerine/değil/< BAZI[< Ar. BA'ZI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BURKİNA FASO =/< YUKARI VOLTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... =/< Önceki adı. )

- CEHÂLET ile/ve/< KİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESUR ÖNDERİN ANLATACAĞI:
"BAŞARI/SIZLIK"
değil/yerine/< GELİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNCİ MEYDANI değil/< CÜNDÎ MEYDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanla bu hale dönmüştür. DEĞİL/< Ata iyi binen, binici. Süvâri, sipâhi. )
( KADIRGA - EMİNÖNÜ )

- CÜCE[Fars.] ve/< DEV[Fars. < DÎV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAR =/< SEZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rusça. =/< Latince. )
( Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen san. =/< ... )

- ÇEŞME ile/değil/< ŞADIRVAN/ŞÂDURVÂN[< Fars. ŞÂDÂB-I REVÂN: Akıcı, çok su. (REVÂN: Akıcı.)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Daha çok cami avlularında bulunan, etrafı çok musluklu duvarla çevrili su haznesi. )

- ÇOCU-KEN değil/< ÇOCUKKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUKLAR:
"İSTEDİĞİMİZ GİBİ"
değil/yerine/< YETİŞTİRDİĞİMİZ GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/"BİLDİĞİNİ OKUMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/ZORUNDA BIRAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEDİKODU ile/ve/değil/< TEVÂTÜR[Ar. < VİTR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/60 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söylenti. [Olumsuz/istenmeyen.] İLE/VE/DEĞİL Bir haberin/bilgi(nin) yayılması. [Olumludur.] )

- DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ve/< KOLAYLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞERLENDİRME YAPMAK ve/için/< HAKİKATLERİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞ(TİR)MEYE ÇALIŞMAK ile/ve/değil/yerine/< ANLAMAYA ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ve/< DEĞİŞMEZ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİK ile/ve/değil/< GEDİK/RAHNE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/=/< DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKATSİZLİK ile/ve/değil/< İLGİSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKKATSİZLİK ile/ve/değil/< KONTROLSÜZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/< AKIL ve/< DENEYİM/TECRÜBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dil, akıl ve deneyimde temellenir. )

- DİL ve/< TÜM ÖRGENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm örgenler dilin peşinden gider. )

- DOGMA ve/değil/< DOLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA-KÜLTÜR ÇATIŞMASI ve/< MODERN/LİK-DİNDAR/LIK ÇATIŞMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA/TABİAT ile/ve/=/RAHMET/RAHMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şuurlu. İLE/VE Şuur. )
( Rahmetin görüntüleri. )

- DUA TEPE değil/< KEKİK TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAK/MİDE ORUCU ile/ve/değil/||/< DİL ORUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL BİRLİK ve/< İLKESEL BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜK =/< DUKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... =/< Dük sanının, eskiden kullanılan biçimi. | XIII. yüzyılda Venedik'te çıkarılmış altın akçesine verilen ad. )

- DÜŞÜN(E)MEMEK değil/ne yazık ki/< "DÜŞÜNMEYİ İSTEMEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL ile/ve/< BAŞ PARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmakları ve eli, el yapan, başparmaktır, başparmağın işlevselliğidir. )

- ESAS ile/ve/< USÛL/YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temel, öz. İLE/VE/||/< Yöntem, yol, uygulayım, metot. )
( Usûl olmadan vusûl olmaz.[Yöntem olmazsa kavuşulmaz/ulaşılmaz.] )
( Anayasa ve bazı/çoğu önemli davalar, önce usûlden sonra esastan ele alınırlar. )
( Kızgın tencere, bir kulpundan tutulmaz. )
( [öncelik ve simge/benzetme olarak]
Dere. İLE/VE/||/< Okyanus.
"Okyanus". İLE/VE/||/< "Dere".

[örnek ve deyim olarak]
Okyanus[u geçmek]. İLE/VE/||/FAKAT/NE YAZIK Kİ Dere[de boğulmak][usûlün öncelikli tutulması ve/ya da bulunmaması durumunda]. )

- ESKİ EŞYA ve/||/<< ESKİ DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( At! VE/||/<> At! )

- EŞİTLİK/MÜSÂVAT ile/ve/değil/yerine/< ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Güçsüzün hakkının/haklarının savunulması/korunması. )
( Kişilerin eşitliği, sadece adâletin [en kısa sürede] sağlanması için [tüze/hukuk önünde] geçerlidir. [ille de bir farkı olacaksa/oldurulacaksa, sadece bilgileri/bildikleri/marifetleri iledir/kadardır.] )
( )
( )

- ETİK ile/ve/< ESTETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLİLİKLERİN SONLANMASI:
"AŞKIN BİTMESİ"
değil/ne yazık ki/< ARKADAŞLIĞIN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARKINDALIK ile/ve/< BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Farkındalığın ilk koşulu, bilmemektir. )

- FATİH SULTAN MEHMET ve/< NİMEL[< Nİ AMEL] CEYŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE Fetihte şehit olan askerler. )
( 18 SEKBANLAR: Şehzâde Camii [Saraçhane'de] karşısında, [eski] Nikah Dairesi'nin yanındaki mezarlıklar. )

- FELSEFE ile/ve/< AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amacı bilinmeyen şey, felsefeye konu olamaz. )

- FELSEFÎ ANLAYIŞ VE BİLİMSEL TUTUM/DURUŞ VE SANATSAL DUYARLILIK ve/< BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FISTIK/PİSTE[Fars.] ile/ve/< YERFISTIĞI/ARAŞİT[Fr.(< Yun.)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENE-LİKLE değil/< GENELLİKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vurgu ve harfi tam/doğru seslendirerek! [Dudak ve bilgi tembelliği yapmadan!] [Harfleri biraraya getirerek değil kulak dolgunluğuyla, doğrusu nasıl söyleniyorsa o şekilde söyleyerek!] )

- GENELLEME ve/||/< GENELLEMENİN FARKINDALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK ve/||/< SONLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİŞİMCİ ile/ve/değil/||/< "SUÇLU"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖDEN ile/ve/< KOLON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalınbağırsağın son bölümü. İLE/VE Kalınbağırsağın gödenden önceki bölümü. )
( Bir de "Müdür" öyküsü vardır. Bilenler bilir. Bilmeyenler çevrelerindeki bilenlerden dinleyebilirler. )

- GÖKADALAR/GALAKSİLER'DE:
SIRIUS
ile/ve/< POLLUX ile/ve/< ARCTURUS ile/ve/< RIGEL ile/ve/< ALDEBARAN ile/ve/< BETELGEUSE ile/ve/< ANTARES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ve/=/< ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ile/ve/< DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÜZELLİK: GERÇEĞE ÖZGÜ İNCELİĞİN PARLAKLIĞI [HAKİKATİN ŞÂŞA-İ LETÂFETİ - RECAİZÂDE EKREM BEY] )

- HAKİKA-TEN değil/< HAKİKATEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAL ve/< ÂSÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durum. VE/< Kolaylık. )

- HAL ile/ve/< DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her dille karışıktır hal dili. )
( Herkes kendi halini iyi bilir ve kendi halini söyler. )
( Tasavvuf ve hâl, kelâmın bittiği yerde başlar. )
( Tasavvuf âlemi, ilme değil, hâle sığar. )
( Yerini beğenen hapı yutmuştur. Sürekli düşer. )
( Dilden sonra hâl başlar. )

- HATA ile/ve/değil/< NİYET BOZUKLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYVAN YILI TAKVİMİ:
ÇİN
ve/değil/< ÖZBEKİSTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvan yılı takvimini, Çin'liler, Özbekler'den almıştır. )

- HAZÂKAT ve/< EMÂNET ve/< SADÂKAT[< SIDK] ve/< ŞEFKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIDIRELLEZ değil/< HIZIR-İLYAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜNER ile/ve/< MAHÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜNER ile/ve/< MÂRİFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTERNET ile/ve/< INTRANET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISTIFÂ'[< SAFVET] ile/ve/< İSTİ'FA'[< AFV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin hâlisini, temizini seçip alma. | Ayıklama. | Seçme, seçkinlik. İLE/VE Affını isteme. | Bir işten, kendi isteğiyle çekilme. )

- IŞIK HIZI ile/değil/< DÜŞÜNCE HIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saniyede, 300.000 km. İLE/DEĞİL/< En hızlı olan. )

- İĞNE ile/değil/< ÇUVALDIZ[< Fars. CÜVÂL-DÛZ, BENDERZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dikim sağlayan alet. İLE/DEĞİL Çuval gibi şeyleri dikmekte kullanılan büyük iğne. )
( İğneyi, başkasına; çuvaldızı, kendimize batırmalıyız! )

- İHTİYAR ile/ve/< ISTIFÂ'[< SAFVET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİBÂS ve/< İNTIBAK[Ar. < TIBK: Tıpkı, aynı.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alıntı, uygunluk gerektirir. )
( Teşbihte, hata olmamalı/olmaz! )

- İLÂCIN ETKİSİ ile/ve/< HEKİMİN ETKİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazen [ya da çoğunlukla], ilâçtan çok hekimin iyileştirici etkisi/telkini daha fazladır. )

- İNSAN ile/ve/öncelikle/< BEŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini gerçekleştirmiş, Bilim, Sanat, Felsefe, Zam/an, Doğa, Ayırdındalık/Farkındalık, Yeğleme/Tercih kavramlarının bağlantılarını oluşturabilmiş, oturtabilmiş ve uygulama durumunda olan bir varolan. İLE/VE/< Kendini tanımayan, görünüş bazında, "insan" etiketine sahip olan, sınırlı ve âtıl durumda yaşayan. )
( Yapmanız gereken şey farkında olmanın farkında olmaktır. )
( Sabrede(bile)n. İLE/VE/< Sabra dayanamayan. )
( Konuşmayabilen, konuşabildiği gibi konuşmamayı ve/veya [gereğince] susabilmeyi de becerebilen. İLE/VE/ÖNCELİKLE/< Konuşabilen. )
( Anadan doğma insan yoktur. )
( Görebilirlik. İLE/VE/< Görünürlük. )
( Doya doya, insanlığını yaşayan. İLE/VE/ÖNCELİKLE/< ... )
( What you need is to be aware of being aware. )
( Görünmez. İLE/VE/< Görünür. )
( [birbirimize] Yaklaşmak/yaklaşan. İLE/>< Yaklaşmamak/yaklaşmayan. )

- İNSAN YAPITI ile/değil/yerine/< DOĞA VAROLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN/LAR ile/değil/< KİŞİ/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ve/< DÖNÜŞ YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürüyüş de, dönüş de, insana hizmet ederek gerçekleşir. )

- İP ile/ve/< İPLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Divân şiirinde sevgilinin saçı ve canı iplik gibi düşünülür. )
( Dokuma maddelerinin, bükülmüş liflerinden yapılmış bağ. | [yerel/bölgesel dilde] İplik. | Asarak öldürme cezası. İLE Pamuk, keten, naylon vb. dokuma maddelerinin, uzun, ince liflerinden her biri. | Bu liflerin, birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. | Fasulye gibi sebzelerin ya da bazı meyvelerin lifi. )

- İSTEKDIŞI/DOĞAL ÖLÜM ile/ve/değil/yerine/< İSTEYEREK ÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin ölümü. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Kişiliğin ölümü. )
( Ölmeden önce ölünüz. - MÛTÛ KABLE EN TE-MÛT )

- İSTEMEK ile/ve/< ÖZENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİSAF[Ar. < VASF] ve/< URÛZ[Ar. < ARZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nitelenme. VE ... )

- İYİ NİYETLİ ile/ve/< YUFKAYÜREKLİ/RAKÎK[Ar. < RİKKAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN ile/ve/değil/yerine/< RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEMEK ile/değil/yerine/< FARKINDA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ve/< TAHSÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANUN[Ar.] ile/ve/< SANTUR[Fars. < SENTÛR < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmaklarla. İLE/VE Kanun biçiminde fakat tokmaklarla çalınan bir çalgı. )
( YATUK: Kanun, santur gibi sazların ortak adı. )

- KAYGUSUZ ABDAL ve/< ABDAL MUSA EFENDİ < HÂCE BEKTAŞ-I VELÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMÂLÂT ve/< CEMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYİF ile/değil/< YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keyifler değildir yaşamı değerli yapan. Yaşamdır, keyif almayı değerli kılan. )

- KEYİF ile/ve/değil/yerine/< ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdesel. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Zihinsel. )
( Maddi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Manevi. )
( Geçici. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Kalıcı. )
( Yatarak/yatmaktan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Hareketle/hareketten. )
( Bir şey yapmadan "yaşadığın"[ı zannettiğin]. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Bir şey/ler yaparak elde ettiğin. )
( Yaşandığı oranda pişmanlığa götürür. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Yaşandığı oranda sevinç/neşe verir. )
( Eşekte de vardır. İLE/VE/YERİNE İnsandadır. )
( İkisi de ıstırabın eseridir. )
( İki ıstırap verici durum arasındaki bir aralıklardır. )
( Istırap akışı içinde yalnızca bir kesintilerdir. )
( Utanç verici bir keyfin, keyfi geçer, utancı kalır. )
( Keyifteki mikdar arttıkça eleme dönüşür. )
( Ancak çalıştıktan ya da bir şeyler yaptıktan sonra, kısa süreli ve hak edilen keyfin tadı olur. )
( Zevk, susabilmeyi (sükût etmeyi) öğrendikten sonra başlar. )
( Kişi, kendini ya da başkalarını utandırabilecek ucuz keyiflere, ne şimdi, ne de sonra kapılmamalıdır. )
( Keyifler değildir yaşamı değerli yapan. Yaşamdır, keyif almayı değerli kılan. )
( Araçlı "duyum"/haz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Aracısız algılayış/idrak. )

- KIÇINDAN ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN değil/< KIŞRINDAN(KABUĞUNDAN) "ANLAMAK/ANLAYAN/UYDURAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERLE MÜCADELE ile/değil/yerine/< KEYFİYETLE MÜCADELE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile/ve/< MESLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ELEŞTİRMEK ile/değil/yerine/></< DAVRANIŞI ELEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utancı artırır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KİŞİYİ/ÇOCUĞU ÖVMEK ile/değil/yerine/||/></< DAVRANIŞI ÖVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kibri geliştirir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>
- KLARNET ile/ve/< ŞİLAMO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1690'da oluşmuştur. İLE/VE/< Şilamo, klarnetin önceki/ilk halidir. )

- KONU/KAVRAM/DURUM:
TARTIŞILABİLİR
ile/ve/değil/yerine/< TARTIŞILMAYA DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMA ile/ve/< MUHÂVERÂT[Ar. < MUHÂVERE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Karşılıklı konuşma/lar. )

- KONUŞMAK ile/ve/değil/< DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ile/ve/değil/< DİNLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOORDİNAT[Lat.] ile/değil/< ORDİNAT[İng. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir molekül içinde, özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom ya da atom grubu. İLE/DEĞİL/< Bir noktanın, uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri. [Çoğunlukla, apsise dikey olarak çizilir.] )

- KÖMÜR ile/ve/değil/< TÜRBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/< Kömür oluşumunun başlangıcı. )
( ... İLE/VE/DEĞİL/< Su oranı yüksek ve ısı değeri çok düşüktür. )
( ... İLE/VE/DEĞİL/< İrlanda arazilerinin %17'si türbiyelerle kaplıdır. )
( ... İLE/VE/DEĞİL/< İrlanda halkı, zamanında, türbiyelerden, buzdolabı olarak bile yararlanmış. )

- KURAM ile/ve/< GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAM ile/ve/< KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kuramın varlığı(ontolojisi) yoksa herhangi bir kuramdır. )

- KURTULUŞ ve/< ÖZEN/İMTİNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURU FASULYE ile/< ŞİŞERKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/< Yaşken toplanıp, yaş olarak saklanan fasulye. )

- KURUM ile/ve/değil/yerine/< KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31983 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUB ile/ve/< EBRÂR[< BERR ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Hayır sahipleri, iyiler, dindarlar. | Kutub'dan sonra veliler arasında 300 ahyâr, 40 abdal, 7 ebrâr, 4 nakîb vardır. )
( Bu dönen dünyanın üzerinde dönmeden durmak. )

- KÜSTAHLIK ile/ve/=/< HAREKETİN AŞIRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÜTFEN[< LÂTİF]/LÜTÛFEN ile/ve/< RİCÂ[< REC' | çoğ. RÜCÛ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabalaşmış/kesif olandan değil en ince olandan (noktadan), hepimizin başlangıç/hareket/buluşma noktasından sesleniyorum/istiyorum. İLE/VE En ince olana (noktaya) geri dönüyorum. Orada buluşuyor ve oradan sesleniyorum/istiyorum. )

- MALAWI(MORI-BUANCI) =/< NYASALİND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülkenin bugünkü adı. =/< Önceki adı. )

- MÂNÂ[< A'NÎ] ve/< KASD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK[Fr.]/RİYAZİYE[Ar.] ile/ve/< GEOMETRİ[Fr. < Yun. GEO: Yer. | METRON: Ölçü.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayın İhsan Fazlıoğlu'nun yazılarını okumak için burayı tıklayınız... )
( GONİOMETRİ CETVELLERİ )
( )

- MATLA'[< TULÛ] BEYİTİ ile/ve/< MAKTA'[< KAT] BEYİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasîde ya da gazelin ilk beyiti. İLE/VE Kasîde ya da gazelin son beyiti. )

- MECBURİYET/LE ile/ve/değil/yerine/||/></< MUHABBET/LE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECZÛB[Ar. < CEZB] ile/değil/< MECNÛN[Ar. < CİNN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekilmiş, cezb olunmuş. | Allah sevgisinden dolayı cezbeye tutularak kendinden geçmiş olan. | Deli, divâne. İLE/DEĞİL Çıldırmış, deli, divâne. | Delice seven, tutkun, âşık. )
( Âşıklar, meczûb değil mecnûndur. )

- MEDDAH ile/ve/< KISSAHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDİNE ile/ve/< YESRİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAYBE ile/ve/< ... )

- MEFHUM:
TASAVVUR
ve/< MİSDAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFHUM:
TASAVVUR
ve/< MİSDAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÂN[Ar. < KEVN | çoğ. EMÂKİN, EMKİNE] ile/ve/< MESKEN[Ar. < SÜKÛN | çoğ. MESÂKİN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yer, mahal. | Ev, oturulan yer. | Uzay. İLE/VE Sakin olunacak, oturulacak yer, oturulan ev. )

- MEKÂN ile/ve/< VATAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERAK ile/ve/değil/< CEHÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERHAMET:
ACIMAK
değil/yerine/< ACITMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞKUL değil/< MEŞGUL[< ŞUGL]["gu" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEŞKÛL[Ar.]: Bileklerine kadar üç ayağı beyaz olan at. DEĞİL Bir işle uğraşan. )

- MINCIK ile/ve/< CINAK/BERÂSİN[Ar. < BÜRSÜN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kedi pençesi. İLE/VE Yırtıcı hayvan pençesi. )

- MİNYATÜR ile/yerine/< TASVİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERNLİK ile/ve/< MODERNLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUHİT-İ DAİRE(ÇEMBER) ile/ve/< DAİRE(< DEVİR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜKELLEF/İYET ile/ve/< MES'UL/İYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLHAKAT[Ar. < MÜLHAK]["ka" uzun okunur!] ile/< MUZÂFÂT[Ar. < MUZAF ile/< ZAYF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katmalar, ekler. | Bir merkeze bağlı olan yerler. İLE Bir şeyin ekleri, bir merkezin şubeleri, kolları. )

- MÜLKİYET ile/değil/yerine/< AİDİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendine. İLE Kendini. )

- MÜTEVÂZÎ[< VEZY] ile/değil/< MÜTEVÂZI'[< VAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine paralel[muvâzî] olan. | Paralel. | Vezin ve kafiye bakımından birbirine uygun secîler. İLE/DEĞİL Alçakgönüllü, kibirsiz. | Gösterişsiz. )

- NAKİT ile/ve/< PEŞİN[< Fars. PÎŞÎN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK!!!:

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.

Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.

Yanıt: Heh işte!
O ne yaptıysa ben yapmadım! )

- NE YAPACAĞINI BİLMEK
ile/ve/değil/yerine/<
NE YAPMAYACAĞINI! BİLMEK !!!

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne yapman gerektiğinden çok, önce ne yapmaman gerekiğini bil, yeter. Çoğu zaman ne yapman gerektiğini bilemeyebilirsin, fakat ne yapmaman gerektiğini her zaman çok iyi bilebilirsin. )
( İsabet ve kesinlik tutturulamayabilir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< İsabet ve kesinlik üzerinedir, kolaylıkla sağlanabilir, tamamen uzlaşımsal ortak bir hareket noktası sunabilir. )
( Kendini gerçekleştirmiş, saygın ve önemli birine sormuşlar:
Nasıl bu noktaya geldiniz?
Yakınlarında bulunan bir kişiyi göstererek, herşeyi ondan öğrendiğini söylemiş.

Çevresindekiler hayret içinde ve inanamayarak demişler ki:
Nasıl olur? O işaret ettiğiniz kişi, her türlü, düzenbazlığı, yalanı, rezilliği yapan biridir.

Yanıt: Heh işte!
O ne yaptıysa ben yapmadım! )
( Bir şey ki, yapmasan da olur, YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur, SÖYLEME! )
( Irmağın derinliği, iki ayakla birden ölçülmez! )
( Bilme sanatı, neyi gözardı edeceğini bilmektir. )
( )

- NE-VADA değil/< NEVADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NECÂSET ve/=/< ŞİRK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE PUTU ile/ve/ZİHİN/DÜŞÜNCE PUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE PUTU ile/ve/ZİHİN/DÜŞÜNCE PUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİLÜFER ile/ve/< LOTUS[Lat. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaprakları yuvarlak ve geniş, durgun sularda ya da havuzlarda yetişen bir su bitkisi. İLE/VE/< Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad. )

- NİYET ve/< İDRAK ve/< İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOTA ile/ve/< (ARAP) HARF NOTASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OKTAV ile/ve/< GAM ile/ve/< AKOR(D)[< Lat. ADCORDIS: Akıl ve gönüle doğru.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki Do arası. Sekiz sesten oluşan ses. İLE/VE Notaların baştan sona ve/veya sondan başa tek solukta okunması. [ DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ--D0--Sİ-LA-SOL-FA-Mİ-RE-DO ] İLE/VE Üç ya da daha çok sesten oluşan üçlü aralıklar şeklinde dizilebilen her uyum. | En az üç sesin aynı anda çalınması. )
( Türk mûsikîsinde Akord Ney'e göre yapılır. )

- OLMA ile/ve/< "OLMADAN ÖNCE OLMA"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜM ile/ve/değil/< AYRILIK/MEHCÛR[Ar. < HİCR]/HİCRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kere ölmek. İLE/VE/DEĞİL Her an ölüp ölüp dirilmek. )
( İnsan/kişi ancak öldükten sonra bilince konu olur/olabilir. )

- ÖNGÖRÜSÜZLÜK ile/ve/< CEHALET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CEHALET: Dönüp dolaşmak, sabitesi olmamak. )
( Cehalet diye bir şey yoktur, yalnızca dikkatsizlik ve ilgisizlik vardır. )
( Cehalet neden acı verici olsun? Acı verici durumlar ve sonu gelmez yanılgıların kaynağı olan arzu ve korkunun kökeninde o vardır. )
( Kederin nedeni cehalettir. Mutluluk anlayışı izler. )
( Bilgisizliğin belirtisi, adâletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir. )
( Üzüntü, zihinsel bir acıdır (ıstırap) ve acı, mutlaka dikkat ister. Ona dikkatinizi verdiğinizde, çağrı durur ve cehalet sorunu da kaybolur. )
( Bilmeyene yaraşan ceza, bilen birinden öğrenmektir. )
( Bilgisizlik, öğrenim ile de öğrenilir. )
( Meğer, cehalet, esaretten betermiş. )
( Cehalet, tahsil ile tahsil olunur. )

- ÖZE-LİKLE değil/< ÖZELLİKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vurgu ve harfi tam/doğru seslendirerek! [Dudak ve bilgi tembelliği yapmadan!] [Harfleri biraraya getirerek değil kulak dolgunluğuyla, doğrusu nasıl söyleniyorsa o şekilde söyleyerek!] )

- ÖZGÜN/LÜK ile/ve/< ÖZGÜR/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkalarının özgünlüğünü kabul etmeyenin kendi de özgün ve özgür değildir, olamaz. )
( Özgürlük, özgün olmak içindir. )
( Amaç. İLE/VE/< Araç. )

- ÖZGÜRLÜK:
BAĞIMSIZ OLMAK
ile/ve/değil/< ÖZGÜRCE YARATABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özgürlük bilinci, var oluşu ya da yaşamı duyumsama, özünü, hem özdek, hem de tin olarak algılamadır. )
( Özgürlüğün en yüksek tadı, onun tümüyle yitiminin sınırındadır. )

- PANDOMİMA[İt. < Yun.] ile/ve/< PANTOMİM[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki tiyatroların çoğunda izlenen oyunlar arasına sıkıştırılan sözsüz oyun. | Pantomim. İLE/VE/< Düşünce ve duyguları müzik ya da türlü eşyalar eşliğinde kimi kez dansla, kimi kez de gövde ve yüz devinimleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun. )

- PARANIN "ÖNEMİ" değil/yerine/< İNSANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERDENİN KALKMASI ve/< HAKK'I ZİKRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PIRLANTA[İt. BİRİYYAN < Fr. BRILLANT: Parlayıcı.] ile/ve/< ELMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş, foyasız, işlenmiş elmas. | Üzerinde pırlanta olan. İLE/VE/< Saf karbondan meydana gelir. Yerin 160 - 480 km. altında oluşur. [Tüm elmaslar yerin altında yüksek ısı ve basınç altında oluşur ve yer yüzeyine volkanik patlamalar sonucu gelir.] )
( Kaşıkçı Elmas'ı 86 Kırat'tır ve etrafında 49 küçük elmas bulunur. )
( Hollanda'da Elmas Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. )
( Kudüs, elmasın merkezidir. )
( ... İLE/VE/< Işık elmasın içinden saniyede ancak 130.000 km. hızla geçer. )
( Kavram. İLE/VE/< Töz. )
( Çok çalışmak. İLE/VE/< Çalışmak. )

- PİYES ile/değil/< SKEÇ[İng. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Daha çok radyodan yayınlanmak üzere hazırlanmış kısa oyun. )

- PSİKOPAT ile/ve/değil/< CAHİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKİP ile/ve/< KURBAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (gerektiğinde) Rakip olabilmek/olmak için kurban da olabilmelisindir. )

- RENK/LER ile/ve/değil/< RENK/LER ile/ve/değil/< TON/LARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MAVİ: İffeti ve ilmi simgeler. )

- RIZÂ ve/< İKNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA[< REC'] ile/ve/< RİCA[< RECÂ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geri döndürme. İLE/VE Ümit, umma. | Yalvarma. | İstek, dilek.] )

- RUHSALLIK ve/< HALVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAF ile/ve/< SADE[Fars. < SÂZEC]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir maddenin, kavramın ve/veya ...'nın kendi özünden/doğasından uzaklaşmadığı kadar ve dışarıdan etkilenmediği derecede bulunduğu hal. İLE/VE Bir maddenin ve/veya kavramın etkilendiği dış faktörlerin olabildiğince alt seviyede/kıvamda tutulup, fazlalılığa/aşırılığa/lükse gitmeme/kaçmama hali. )
( Sadelikten şaşmamak doğrudur. )
( Saflaşın, dikkatli ve uyanık olun, hazır bulunun. )
( Be pure, be alert, keep ready. )

- SAFLAŞMA ile/ve/< ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Durum. İLE/VE/< Yöntem. )
( Saflaşın, dikkatli ve uyanık olun, hazır bulunun. )

- SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ =/< SPANUDİS KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Burgazada'dadır. [Lütfen müzelerimizi ziyaret edelim!] )

- SANAT ve/< TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görünür olanlar. VE/< Okunur/bilinir olanlar. )

- SARIGÜZEL CADDESİ değil/< SARIGÖREZ CADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAVAŞ ile/ve/değil/yerine/< SALDIRI/Ş
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYGI ile/ve/< ÖZSAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HÜRMET ile/ve/< EDEB )

- SEVMEK:
"SAHİP OLMAK"
ile/değil/yerine/< DEĞER VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIFLANDIRMA ile/ve/değil/< ADLANDIRMA/KODLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SINIRLAMA ile/ve/< İNDİRGEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİTEM ile/ve/< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYÂSET ve/< ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOLUK ALMA ile/ve/değil/< SOLUK VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEBEHHÜR: Kısa ve sık soluk alma. )

- SON ile/ve/< BÜTÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SON ile/ve/değil/< EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SONLULUK ile/ve/değil/< GEÇİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SORU ile/değil/< İNŞİRÂH[< ŞERH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖVEN ile/değil/yerine/></< SEVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÖZ ile/ve/< LAKONİK[Fr. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/< Kısa ve özlü söz, vecize. )
( Sözün tamamı, ahmağa söylenilir. )

- SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ ve/< KIZLAR MANASTIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ile/ve/< GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞAH değil/yerine/></< AH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mazlumun "AH"ı; indirir, "ŞAH"ı. )

- ŞÂMİL[< ŞEML ve/< ŞÜMÛL]:
İÇİNE ALAN, KAPLAYAN, ÇEVRELEYEN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKİL ve/< SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKK ile/ve/< ZANN ile/ve/< ZAN-I GALİP ile/ve/< VEHİM ile/ve/< ŞÜPHE[< TEŞBİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine muhalif iki şeyden birini, ötekine yeğleme sırasında kişide ortaya çıkan ikircik. Bir yargıda herhangi birini yeğlemeksizin "...dır" ile "...değildir" arasında yaşanan ikircik(tereddüt). İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilememesi. İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilebilmesi. [Yakîn(kesinlik) derecesindedir.] İLE/VE Yargının yeğlenen tarafı. İLE/VE Kavramın/olgunun gizliliği, karmaşıklığı ve kapalılığı. )

- ŞÜPHE ve/< TASAVVUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tasavvur olmadan şüphe oluşmaz/edilmez. )
( Kuşku söz konusu olduğunda sanığın lehine kullanılır. )
( Tasavvur olmadan şüphe oluşmaz/edilmez. )

- TAFSÎLÂT[Ar. < TAFSÎL < FASL] ile/ve/< AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Etraflıca, uzun uzun açıklamalar. )

- TAHALLÜL[< HALEL | çoğ. TAHALLÜLÂT] ile/değil/< TAHALLÜL[< HALL | çoğ. TAHALLÜLÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozulma, halel bulma. | Ekşime, sirkeleşme. | Araya girme. İLE Hallolma, parçaları birbirinden ayrılma. | [kimya] Ayrışma. )
( [ile] TAHALHUL[< HALHAL]: Ayağa bilezik/halhal takma. | Hava cereyânı olması. | Bir nesnenin, hacminin kabarıp şişmesi. )

- TAKDİR ile/ve/değil/< TEDBİR[< DÜBÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tedbir, takdirin parçasıdır. )

- TAKLİT ile/ve/değil/yerine/< TAKDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKTÎR[< KAT, KUTUR, KATARÂN | çoğ. TAKTÎRÂT] ile/değil/< TAKDÎR[< KADER | çoğ. TAKDÎRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla damla akıtma, dökülme, damlama. | Damıtma, inbikten çekme. İLE Beğenme, değer biçme, değer verme/verilme. | Değerini/önemini anlama. | Ezelde Allah'ın olmasını istediği şeyler. )

- TARİH ve/< DAYANAKÇA ve/< KAYNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARÎH ile/değil/< TÂRİH[< ERH | çoğ. TEVÂRÎH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşe yaramadığından dolayı bir yana atılmış şey. İLE/DEĞİL Tarih. )

- TASARRUF ile/ve/< TASADDUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEBLÎĞ/TEBLÎG[< BULÛG | çoğ. TEBLÎGAT] ile/değil/yerine/< TEVDÎ'[< VED | çoğ. TEVDÎÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetiştirme, eriştirme, bitiştirme. | Götürme, taşıma. | [edebiyatta] Abartının birinci derecesi. İLE/DEĞİL/YERİNE Bırakma, emanet etme. | Vedâlaşma. )

- TECRÎD[< Ar. CERED | çoğ. TECRÎDÂT] ile/< İNTİZÂ[< Ar. NEZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maddî olandan arındırmak. | Soymak/soyutlamak. İLE/< Dış-dünyada, bir nesnede gizilgüç[bilkuvve/potansiyel] olarak bulunan bir özelliği, zihnin soyutlayarak yetkin örnek[ideal-form] haline getirmesi. | Ayıklamak. )
( Soyma, soyulma. | Ayırma, bir tarafta tutma. | Herşeyden el-ayak çekme. | Soyutlama. | Yalıtma. | Bir şairin kendini soyut bir kişilik, yani ayrı bir kişi sayarak ona hitab etmesi. | Noktasız harflerden oluşan sözcüklerle tümce ya da mısra yapma. İLE/< Çekip koparma, koparıp alma. )
( İntizâ olmadan, tecrîd olmaz. )
( Without the extraction, there cannot be the abstraction. )

- TEFSİR[< FESR] ile/ve/< TE'VÎL[Ar. < MEAL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olaylara bağlı yorum. | Kur'ân-ı Kerîm'in, anlam bakımından açıklaması. | Örtüyü açmak. İLE/VE Anlama bağlı yorum. | İlklemek, asla götürmek. | Sözü çevirme. )

- TEKKE[< KESR] ile/değil/< TEKYE[< VEKÂ | çoğ. TEKÂYÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dayanma. | Güvenme. | Tekke, dergâh, hankâh, zâviye. )

- TEMBEL değil/< HAREKETE GEÇİRİLEMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEOLOJİ ile/ve/< KOZMOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziği atlayarak felsefe, kozmolojiyi atlayarak ilâhiyat olmaz! )

- TESTİ[Fars. < DESTİ] ile/ve/< AMFORA/AMFOR[Lat. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli ya da emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. nesnelerden yapılan su kabı. | Bu kabın alabileceği miktarda olan. İLE/VE İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi. )
( )

- TEŞBÎH[< ŞİBH](/BENZETME) ile/ve/< İSTİÂRE ile/ve/< MECÂZ[< CEVÂZ] ile/ve/< MECÂZ-I MÜRSEL(/DÜZ DEĞİŞMECE) ile/ve/< TÂ'RÎZ[< ARZ] ile/ve/< TEŞHÎS[< ŞAHS] VE İNTÂK[< NUTK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar arasında benzerlik kurma sanatı. İLE/VE Bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatı. İLE/VE Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatı. İLE/VE Bir sözcüğü, benzetme amacı gütmeden, başka bir sözcük yerine kullanma sanatı. [iki nesne/kavram arasında çok çeşitli ilişkiler kurulmasıyla] İLE/VE Bir sözü, hem gerçek, hem de mecâzî anlamıyla kullanma sanatı. [Söylenilen sözün gerçek anlamından bir sonuç çıksa da geçerli olan mecâzî anlamıdır][alay, sitem, şaka gibi kullanımlarda] İLE/VE Birini eleştirme, küçük düşürme ya da alay etmek amacıyla söylenilmek istenileni tam tersi bir anlamda bir sözle, incelikle ve lâtîfeyle[espriyle] anlatma sanatı. İLE/VE Teşhis, cansız varolanları ya da hayvanları kişileştirme sanatı. [FABL] | İntak, nesneleri konuşturma sanatı. )

- TEVÂTÜR ve/< TEBLİĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyin senedi olması gerekmez. Tebliğ ve tevâtür de yeterlidir/geçerlidir. )

- TEVÂZÛ ile/değil/< TEFÂHÜR[< FAHR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVHÎD ve/< ADÂLET ve/< MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRAFİKTE ÖNCELİKLİLER[sırasıyla]:
ENGELLİ/LER
ile/ve/< HASTA/LAR ile/ve/< YAŞLI/LAR ile/ve/<
ÇOCUK/LAR, ÖĞRENCİ/LER
ile/ve/< HANIM/LAR ile/ve/<
YAYA/LAR
ile/ve/<
BİSİKLETLİ/LER
ile/ve/< MOTOSİKLETLİ/LER ile/ve/< ACİL DURUM ARAÇLARI[hasta taşıma, itfaiye, polis] ile/ve/<
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI[raylı düzenler öncelikli olmak üzere!]
ile/ve/<
ARABA/LAR
ile/ve/< AYRICALIKLI/LAR
[her seviyedeki/konumdaki resmî makam araçları (her ne kadar güvenlikleri "önemli/öncelikli" sayılsa da!)]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiye ait arabaların sayılarının ülkemizde çok olması [ya da artmasının teşvik ediliyor olması], yolların eski olanaksızlıklara göre düzenlenmiş olması, önceliği arabalara vermek için geçerli bir neden değildir/olamaz! Tam tersine, konumları/sıraları en sondadır! [Bu zihniyeti geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, her birimiz haklarımıza sahip çıkarak daha da hızlandıracağız! Lütfen!!! Sizin de farkındalığınız, desteğiniz ve katılımınızla!...] )

- TUTUM ile/ve/< NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Neden değil Niçin[Ne İçin]. )
( İlke'li düşünmek, niyettir. )
( Niyet, davranışları birleştiriyorsa ilkedir. )
( Onun, sizin için ne olduğunu, zihinsel tutumunuz belirler. )
( Özbilincim'in, "vicdânım" doğrultusunda eylemek isteğini beslemesi de, 'niyet'tir. )

- VALS ile/değil/< SEMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VANİLYA[İsp.] ile/< VANİLİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. İLE/< ... )

- VARLIK ile/ve/< İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, varoluşunu açıklayabilecek hiçbir örnek olamaz/yoktur. )

- VİKTORYA ŞELÂLELERİ değil/< GÜRLEYEN DUMANLAR ŞELÂLESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyanın en geniş şelâlesi.[1700 m.][Debisi, en yağışlı dönemde 500 milyon litre][Ort. 100 m.'den dökülmektedir] )
( 1855 yılında, Dr. Livingstone, Mokololo kabilesine, hasta olarak bir hafta zorunlu konuk olduktan sonra 13 gün süren bir yolculuk sonunda kşefetmiş ve dönemin İngiltere kraliçesinin adını vermiştir.[Kraliçe Viktorya, kendi adını taşıyan bu şelâleyi hiçbir zaman görememiştir.] )
( Zimbabwe ve Zambiya doğal sınırını da oluşturmaktadır. Zimbabwe tarafında yer alan bıçak ağzı noktası[knife edge point] olarak anılan kayalıkların üstünden dökülür. )

- VUSLAT/VÂSIL ve/< CEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANL ve/< YALNIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAK(IN)LAŞMAK ve/< TÖVBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALNIZLIK ve/< KUŞKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YALVAÇ =/< MANAR ANT-OK-YASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isparta'nın ilçesi. =/< Isparta'nın, Yalvaç ilçesinin, kadîm dönemlerdeki "Öncü kahramanın yemin birliği diyarı" anlamına gelen ön-Türkçe adı. )

- YAPILMASI İSTENİLEN ile/ve/< YAPILMAMASI İSTENİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÂR ile/ve/< YARDIMCI/MUÎN[Ar. < AVN: İâne eden.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARIN SAĞLANMASI ile/ve/değil/yerine/< ZARARIN UZAKLAŞTIRILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( IZRAR[Ar.]: Zarar verme, zarara sokma. )

- YAŞAM:
(NE) "AŞK", (NE DE) "EKMEK"
ile/ve/değil/||/< İNSAN OLABİLMEK/KALABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAM/BİLİNÇ ile/ve/değil/=/< BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bellekte, bir boşluğun olması, bilinçte (de), bir boşluğun olmasını gerektirmez. )

- YEMİN ve/< TAHLÎF/TEHÂLÜF[< HALF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE Yemin ettirme. | Yargıcın, taraflardan birine yemin ettirmesi. )

- YENİLİKLER ve/< DELİLİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YETKİLİ ile/değil/< YETKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YİYECEK/İÇECEKLERİN, KİŞİYİ YAŞLANDIRMASI/ESKİTMESİ/BOZMASI
ile/değil/yerine/></<
KİŞİNİN, YİYECEK/İÇECEK/GİYSİLERİ ESKİTMESİ/TÜKETMESİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORULDUĞUMUZDA:
"BIRAKMAK/VAZGEÇMEK"
ile/ve/değil/yerine/||/></< DİNLENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUMLAMAK ve/< YORULMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorumlayacaksan, önce (bilgilenmek üzere) yorulacaksın/yorulmalısın! )

- YUNAN FELSEFESİ ve/< YUNAN MİTOLOJİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİN/LİK ile/ve/değil/yerine/||/< ENGİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORBA ve/< ZORDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile/ve/değil/< ZORUNDA BIRAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU/LUK / ZARÛRÎ ile/değil/yerine/=/< KAÇINILMAZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  
SÖZLER

 

 

 

 

  

 

YAZILAR......

--------------------

 

 

 


 

   

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 177 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!