SÖZCÜKLERİN SON HARFİNE GÖRE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| ...A |

A ile biten FaRkLaR...
( 6437 FaRk, 6432 katkı )-!İFTİRA ile/ve !KARALAMA/KARAMA-!KAVGA ile/yerine TARTIŞMA-... AÇISIYLA ile/ve/değil/||/<> ... KADARIYLA-... ANLAMDA ile/ve/değil/||/<>/< ... ALANDA-... BÂBINDA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... BAĞLAMINDA-... OLDUĞU DOLAYISIYLA değil ... OLMASI DOLAYISIYLA-'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ-'UMRÂ ile RUKBÂ-"AYIP" OLMAZ/ARANILMAZ!:
TIPTA ile/ve/||/<> HUKUKTA ile/ve/||/<> SÖZLÜKTE ile/ve/||/<>
FELSEFEDE ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> SANATTA ile/ve/||/<> SPORDA ile/ve/||/<>
DOĞADA ile/ve/||/<> HAYVANLARDA ile/ve/||/<> BİTKİLERDE ile/ve/||/<>
NESNELERDE ile/ve/||/<> DİRİMBİLİMDE ile/ve/||/<>
ANLIKTA(ZİHİNDE) ile/ve/||/<> USTA(AKILDA) ile/ve/||/<> TARİHTE ile/ve/||/<>
RIZÂDA ile/ve/||/<> GÜVENLİKTE ile/ve/||/<> İKİ KİŞİ ARASINDA ile/ve/||/<>
EŞEYSELLİKTE ile/ve/||/<> DÖRT DUVAR ARASINDA ile/ve/||/<> BATTANİYENİN ALTINDA-"İSTEDİĞİMİZ" ŞEY:
OLURSA ile OLMAZSA-"KAPALI" SORU SORMA ile/ve "AÇIK" SORU SORMA-"KURALCILIKTA":
AKILSIZLAŞMA >< ROBOTLAŞMA-"YEMEK":
ACIKINCA ile/ne yazık ki ÜZÜLÜNCE ile/ne yazık ki KIZINCA-"ZEKÂ GÖSTERGESİ":
YANITLAR(IY)LA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SORULAR(IY)LA-(BÜNYESİNDE) BULUNDURMA ile (BÜNYESİNDE) BARINDIRMA-(DAHA/EN) KORKUNÇ/VAHİM OLAN:
SOKAKTAKİ KARGAŞA ile/değil DİLDEKİ KARMAŞA-[Ar.] ÂLÂ ile/ve/||/<> VASAT ile/ve/||/<> EDNÂ-[Ar.] ZEVCE-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ ile ZEVCE-İ GAYR-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ-[Fars.] PÂ ile PÂ-[İt.] ORSA ile/ve ORSA ALABANDA ile/ve ORSA POCA/BOCA-[İt.] PASTA ile PASTA-[ne yazık ki]
!SUÇLAMA ile !KARALAMA-[ne yazık ki]
(")VATAN("):
BARIŞTA ve/||/<> SAVAŞTA-[ne yazık ki]
AYRIŞ(TIR)MA ile/ve/<> YABANCILAŞ(TIR)MA-[ne yazık ki]
BAĞIMLILIKTAKİ EN YAYGIN SAVUNMA MEKANİZMALARI:
İNKÂR ETME ile BAHANE BULMA ile YANSITMA-[ne yazık ki]
KAYIRMA ile/ve/||/<> ŞIMARTMA-[ne yazık ki]
PARA/NIZ:
VARSA ile/ve/değil/yerine YOKSA-[ne yazık ki]
SUÇLAMA ile/ve/<> DIŞLAMA-[ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ-[Yun.] KUKA ile KUKA-[Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA-1 YUMURTA = 5 SİGARA-8 FIRKA ile 32 FIRKA-99 ESMÂ ile/ve/değil SONSUZ ESMÂ-A, A'dır ile/= A ile/= A-a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A-A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å-ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ-ABARTMA ile AĞDALAMA-ABARTMA ile KABARTMA-ABARTMA ile/ve/değil/yerine ÖNE ÇIKARMA-ABLUKA/İHATA/MUHASARA değil/yerine/= KUŞATMA

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


--HÜMÂ ile HÜMA/Y[Fars.]-!İFTİRA ile/ve !KARALAMA/KARAMA-!KAVGA ile !SAVAŞ-!KAVGA ile/yerine TARTIŞMA-!MAFYA ile/ve/<> (")HÜKÜMET(")-!ŞAKA ile/ve/||/<>/> !İNTİKAM-... AÇISIYLA ile/ve/değil/||/<> ... KADARIYLA-... ADINA ile ... İÇİN/AÇISINDAN-... ANLAMDA ile/ve/değil/||/<>/< ... ALANDA-... BÂBINDA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... BAĞLAMINDA-... DE/DA ile ... VE ...-... KADARIYLA ile/ve/değil ... İTİBARİYLE-... OLDUĞU DOLAYISIYLA değil ... OLMASI DOLAYISIYLA-...'YA RÂZI OLMA ile/ve/değil/||/<>/< ...'YI SAVUNMA HAKKI-'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ-'UMRÂ ile RUKBÂ-"AKLIN"/ODAĞIN:
ya/ne DUDAKLARINDA ya da/ne de DUDAKLARDA OLMASIN/OLMAMALI-"AYIP" OLMAZ/ARANILMAZ!:
TIPTA ile/ve/||/<> HUKUKTA ile/ve/||/<> SÖZLÜKTE ile/ve/||/<>
FELSEFEDE ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> SANATTA ile/ve/||/<> SPORDA ile/ve/||/<>
DOĞADA ile/ve/||/<> HAYVANLARDA ile/ve/||/<> BİTKİLERDE ile/ve/||/<>
NESNELERDE ile/ve/||/<> DİRİMBİLİMDE ile/ve/||/<>
ANLIKTA(ZİHİNDE) ile/ve/||/<> USTA(AKILDA) ile/ve/||/<> TARİHTE ile/ve/||/<>
RIZÂDA ile/ve/||/<> GÜVENLİKTE ile/ve/||/<> İKİ KİŞİ ARASINDA ile/ve/||/<>
EŞEYSELLİKTE ile/ve/||/<> DÖRT DUVAR ARASINDA ile/ve/||/<> BATTANİYENİN ALTINDA-"BASİT/KÜÇÜK/ÖNEMSİZ" HATA ile/ve/değil/yerine/||/<> BENİM ÖZENSİZLİĞİM/DİKKATSİZLİĞİM!-"BÜYÜK" ZEKÂ ve/<> BÜYÜK SORUNLARI-"EKMEK BULAMAYANLAR PASTA YESİN":
PASTA değil ÇÖREK-"FAZLA"/"BOŞ"/"BOŞUNA ile/ve/değil/yerine GEREKLİ/LİK-"İSTEDİĞİMİZ" ŞEY:
OLURSA ile OLMAZSA-"KAPALI" SORU SORMA ile/ve "AÇIK" SORU SORMA-"KURALCILIKTA":
AKILSIZLAŞMA >< ROBOTLAŞMA-"NOKTA KOYMAK":
TÜMCENİN SONUNDA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< İKİRCİKTE-"ÖZLEM" ve/ne yazık ki/||/<> SIKILMA ve/ne yazık ki/||/<> "TUTULMA"-"SAV/İDDİA"YA KARŞI, KANIT ORTAYA KOYMA SORUMLULUĞU:
GÜMRÜKTE ve/||/<> KİŞİ(İNSAN) HAKLARINDA ve/||/<> KİŞİSEL VERİ İŞLEMEDE-"YEMEK":
ACIKINCA ile/ne yazık ki ÜZÜLÜNCE ile/ne yazık ki KIZINCA-"ZEKÂ GÖSTERGESİ":
YANITLAR(IY)LA ile/ve/değil/yerine/||/<>/> SORULAR(IY)LA-"ZENGİNLİK":
[ya] ÇOK PARA ile/değil/yerine/ya da/>< ÇOK DOST-(BAĞIRAN) AĞAÇ KURBAĞASI ile DÜLGER KURBAĞA ile GÜNEY AMERİKA CENNET KURBAĞASI ile PORTO RİKO MİNİK COQUI-(BÜNYESİNDE) BULUNDURMA ile (BÜNYESİNDE) BARINDIRMA-(ÇOĞUNLUKLA) TÜM DÜNYADA/KÜLTÜRLERDE ile/ve İSLÂM'DA ile/ve HRİSTİYANLIK'TA ile/ve YAHUDİLİK'TE-(DAHA/EN) KORKUNÇ/VAHİM OLAN:
SOKAKTAKİ KARGAŞA ile/değil DİLDEKİ KARMAŞA-[Ar.] ÂLÂ ile/ve/||/<> VASAT ile/ve/||/<> EDNÂ-[Ar.] KISSA ile MENKIBE/MENKABE[çoğ. MENÂKIB]-[Ar.] ZEVCE-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ ile ZEVCE-İ GAYR-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ-[Ar.] ZİRÂ ile ZİRÂ-İ A'ŞÂRÎ ile ZİRÂ-İ AMME ile ZİRÂ-İ KİRBÂSÎ ile ZİRÂ-İ KİSRÂ/MELİK ile ZİRÂ-İ MESAHA ile ZİRÂ-I Mİ'MÂRÎ ile ...-[Fars.] ÇİRÂ ile ÇİRÂĞ-[Fars.] DERÂ ile -DERÂ/DERÂY-[Fars.] FERDÂ ile FERDÂSI

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!BAŞLIK PARASI ile/ve !DRAHOMA-!HIRSIZLIK ile !YAĞMA-!HİLE-HURDA-!İFTİRA ile/ve !KARALAMA/KARAMA-!İŞKENCE ile/değil/yerine CEZA-!KAVGA ile/yerine TARTIŞMA-!VANDALLIK ile !BARATARYA-!YALAN ile !İFTİRA-... AÇISIYLA ile/ve/değil/||/<> ... KADARIYLA-... ANLAMDA ile/ve/değil/||/<>/< ... ALANDA-... BÂBINDA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... BAĞLAMINDA-... OLDUĞU DOLAYISIYLA değil ... OLMASI DOLAYISIYLA-... değil BALLIBABA-'INDE ile MA'A-'INDÎ KEZÂ ile KIBELÎ KEZÂ ile FÎ BEYTÎ KEZÂ-'UMRÂ ile RUKBÂ-"... BÂBINDA" ile/değil/yerine ... BAĞLAMINDA-"... UĞRUNA" değil/yerine ... AMACIYLA-"... YAPMAYA ÇALIŞMAK" ile/ve/değil/yerine ÇABA-"...'NIN ADINA" değil ... ADINA-"...'NIN TANRI'SINDA" değil ...'NIN TANRI ANLAYIŞINDA-"AÇIĞA VURMA" ile/ve/||/<> ORTAYA ÇIKARMA-"AĞZINI AÇMAK" ile/ve SAVUNMA-"ANA" değil/yerine/= ONA-"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ" değil/yerine ANAYASA-"APLİKASYON" değil/yerine/= UYGULAMA-"APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA-"ARKA ÇIKMA" ile/ve/değil/yerine KENDİNİ, ONUN YERİNE KOYMA-"ASİL" ile/değil AĞA-"AYIP" OLMAZ/ARANILMAZ!:
TIPTA ile/ve/||/<> HUKUKTA ile/ve/||/<> SÖZLÜKTE ile/ve/||/<>
FELSEFEDE ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> SANATTA ile/ve/||/<> SPORDA ile/ve/||/<>
DOĞADA ile/ve/||/<> HAYVANLARDA ile/ve/||/<> BİTKİLERDE ile/ve/||/<>
NESNELERDE ile/ve/||/<> DİRİMBİLİMDE ile/ve/||/<>
ANLIKTA(ZİHİNDE) ile/ve/||/<> USTA(AKILDA) ile/ve/||/<> TARİHTE ile/ve/||/<>
RIZÂDA ile/ve/||/<> GÜVENLİKTE ile/ve/||/<> İKİ KİŞİ ARASINDA ile/ve/||/<>
EŞEYSELLİKTE ile/ve/||/<> DÖRT DUVAR ARASINDA ile/ve/||/<> BATTANİYENİN ALTINDA-"AYRIYET(T)EN" değil AYRICA-"BAZEN" ile/ve ÇOKÇA/ÇOĞUNLUKLA-"BENCİLLİK" değil/yerine/>< DAYANIŞMA-"BENZETME" ile/ve/değil/||/<>/< ZORLAMA-"BU BAĞLAMDA ..." ile/ve DOLAYISIYLA-"BÜYÜK SAYIDA" değil ÇOK SAYIDA-"ÇARESİZLİK" ile/ve/||/<>/>/< HİÇBİR ŞEY YAPAMAMA-"ÇOK BAMBAŞKA" değil BAMBAŞKA-"ÇOK BİLMİŞLİK" ile/ve/değil/<> HADDİNİ/AMACINI AŞAN, ANLAMSIZ(GEREKSİZ/YERSİZ) SÖZ/KONUŞMA-"ÇOK YAŞA":
KÜLTÜRDE/ÜLKELERDE ile/ve/||/<>/> İSPANYA'DA-"ÇÖKME" ile/ve/||/<> YAŞLANMA-"DAHA ÇOK" ile/ve/<>/değil/yerine BİR DAHADevamı için burayı tıklayınız...


| ...B |

B ile biten FaRkLaR...
( 521 FaRk, 521 katkı )-[Ar.] ŞEVK Ü TARÂB ile ŞEVK Ü TARÂB-[Fars.] SER-TÂB ile SERTÂB-20 BAB ve 35 BAB-ACEB ile A'CEB-AHDEB ile AHDEB-AKARİB < AKREB-ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB-AŞİB ile AŞÎB-AZÂB ile İKÂB-CAZİB ile/ve/<> MUZİB-CERİB ile CERÎB-COLOMB ile COULOMB-DELÎLU'L-HİTÂB ile FEHVA'L-HİTÂB-EDEB ile/ve ÂDÂB-FEHVA'L-HİTÂB ile DELÎLU'L-HİTÂB-GARÎB ve/<> KARÎB-GÖZDE:
SİYANOLAB ile/ve/||/<> KLOROLAB ile/ve/||/<> ERITOLAB-HALB ile HALB-HÂLİB ile HÂLİB[çoğ. HALEBE/HÂLİBE(dişil)] ile HALÎB-HAMİYYETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB ile HİKMETİN GEREKTİRDİĞİ GAZAB-HASÎB ile HASÎB ile HÂSİB-HİBB ile HİBB-HİTAB ile/ve MUHATTAB-HÛB ile ZENB-HUBB ile/değil/yerine/>< HUBB-ISTIRAP/B ile AZAB-İHRÂB ile İHRÂB ile İHRÂB-İHTİLÂB ile İHTİLÂB-İKÂB ile 'AZÂB-İRHÂB ile İRHÂB-İSHÂB ile ITNÂB-İSTİHLÂB ile İSTİHLÂB-İT'ÂB[< TAAB] ile İTÂB ile İTÂB-KAB ile KÂ'B-KUR'ÂN-I KERÎM:
HİTAB ve/<> MUHATTAB-KUR'ÂN-I KERÎM:
KİTAB ile/ve/||/<>/< HİTAB-MEŞREB ile MEZHEB-METÂLİB ile/ve/+/||/<>/> MEZÂHİB-MUTATABBİB değil/yerine TABİB-MÜREBBEB ile MÜREBBİB-MÜREKKEB ile SÜLH MÜREKKEB-MÜTESÂİB ile MÜTESA'İB

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-[Ar.] ŞEVK Ü TARÂB ile ŞEVK Ü TARÂB-[Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE-[Fars.] SER-TÂB ile SERTÂB-[Fars.] ZER-İ DEH-PENCÎ ile ZER-İ KAMER-TÂB ile ZER-İ KÂMİL ile ZER-İ MAHBÛB ile ZER-İ MAKLÛB ile ZER-İ SÂV/SÂVE ile ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE-[ne yazık ki]
!İRTİKÂB ile/değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET[Ar. < RİŞVET] YEME-[ne yazık ki]
İRTİKÂB ile/ve/||/<> RÜŞVET ile/ve/||/<> ZİMMET ile/ve/||/<> GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA-20 BAB ve 35 BAB-A = B ile/ve/||/<> A > B ile/ve/||/<> A < B
OLMAZSA, MATEMATİĞİN OLANAKSIZLIĞI-ABES ile el-LA'İB ile LEHV-ACEB ile A'CEB-ACEB ile İDD-ACEB ile İMR-ACÎB ile TARÎF-AHDEB ile AHDEB-AKARİB < AKREB-AKIL ve/ AHLÂK ve/ ADÂLET ve/ ÂDÂB ve/ AŞK-AKİB ile VELED-ARAB ile ÂRÂB[< İREB, İRBE] ile A'RÂB[< ARAB]-ARİTMETİK/İLM-İ HİSAB değil/yerine/= SAYIŞBİLİM-ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB-ÂSÂB değil/yerine/= SİNİRLER-ASÂLAR:
KAŞAĞ ile MU'ÎN/İTTİKÂ ile DESTECÛB ile ŞEŞBER ile MÜTTEKÂ ile ZERDESTE ile CEVGÂN-ASHAB ile/ve ÂLİM-ASHAB ile MÜCTEHİD-ASHAB ile/ve/> TABİÎN ile/ve/> TEB-İ TABİÎN-AŞİB ile AŞÎB-AZÂB ile ELEM-AZAB ile/ve/<> HAZ-AZÂB ile İKÂB-AZÂB ile/ve/> LEZZET-B ile B ile Ba-B ve/||/<>/> İSİM ve/||/<>/> ALLAH ve/||/<>/> RAHMAN ve/||/<>/> RAHİM-B ile P-B ve R-B2B ile/ve/||/<>/> B2C-BEHRE-YÂB ile HİSSE VE NASÎBİ OLAN-BEŞ İNCELİK/LETÂİF-İ HAMSE[Ar.]:
KALB ile/ve/||/<>/> RUH ile/ve/||/<>/> SIR ile/ve/||/<>/> HAFÎ ile/ve/||/<>/> AHFÂ-CÂNİB ile KENEF-CÂNİB ile NÂHİYE ile CİHET-CAZİB ile/ve/<> MUZİB-CEHL-İ MÜREKKEB ile/ve ECHEL-Ü CÜHELÂ-CEHL ile/||/<>/< CEHL-İ BASİT ile/||/<>/< CEHL-İ MÜREKKEB ile/||/<>/< CEHL-İ MİK'AB[KÜP] ile/||/<>/< CEHL-İ MURABBÂ, TAKLİT

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-'ILLET ile SEBEB-"MEMUR" ile/değil/yerine AHBAB-[Ar.] ATYEB-İ ME'KÛLÂT ile A'ZEB-[Ar.] AYŞ Ü İŞRET ile/ve AYŞ Ü NÛŞ ile/ve AYŞ Ü TARAB-[Ar.] ŞEVK Ü TARÂB ile ŞEVK Ü TARÂB-[Fars.] GÜZÂRİŞ ile GÛRÂB-[Fars.] MEH-ŞÎD ile MEH-TÂB-[Fars.] SER-TÂB ile SERTÂB-[ne yazık ki]
HIRS ile/ve/||/<>/>/< TEERRÜB-20 BAB ve 35 BAB-AB-ABT ile KİZB-ACEB ile A'CEB-ÂDET ile DE'B-AĞAÇ ile/ve BAOBAB-AHDEB ile AHDEB-AHLÂK ile/ve/değil/<> ÂDÂB-AKARİB < AKREB-AKÎB[< AKEB] ile ÂKİB-AKL ile ERB-AKL ile LÜBB-ANKA-YI LÂ MEKÂN ile ANKA-YI MAĞRİB-ANNE ile/ve/> MÜREBBÎ ile/ve/> RAB-ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB-AŞİB ile AŞÎB-AŞK >< TAASSUB-AZAB:
TECELLÎDE İNAT ve TAASSUB-AZÂB ile İKÂB-BÂB[çoğ. EBVÂB] ile BÂB[Fars.] ile BÂB-BÂL ile KALB-BASİT ile MÜREKKEB-BÂTIN ve/<> EDEB-BEZM-ÂRÂ ile BEZM-İ TARAB-BİLGİLİ ile/ve/<>/değil EDİB-BİLMEMEK ile/ve/değil EDEB-BİREYSELLİK ve/<>/>/< EDEB-BİYOGRAFİ ile/yerine MENÂKIB-CAHD ile KEZİB-CAZİB ile/ve/<> MUZİB-CEBR ile/ve/değil/yerine/<>/< CEZB-CEHL-İ BASİT ile CEHL-İ MÜREKKEB-CEM ve/<> TERTİBDevamı için burayı tıklayınız...


| ...C-Ç |

C ve Ç ile biten FaRkLaR...
( 176 FaRk, 176 katkı )-10 °C ve 30 °C-10 °C ve 30 °C-ACC ile ÂCC-BEVC ile BEVC-C ile C-DIŞTAKİ UC ile/ve İÇTEKİ UC-DİYALEKTİK ile/ve/<> LOGIC ile/ve/<> RETORIC-EBLEC ile EBREC-ERISTIC ile PARALOGISTIC-HÂLİC ile HÂLİB ile HALÎC-HÂRİC ile HÂRİC ile HARÎC-İBTİHÂC ile İBTİHÂC-ÎLÂC ile İLÂC-İSBÎDÂC ile İSFÎDÂC-MNC ile TNC-MÜDMEC ile MÜDMİC-REC ile REC' ile RECC-ŞEC ile ŞECC-T ile Tb ile Tc ile TC

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-[ne yazık ki]
PARA BATIRMA YANILIMINDA:
TITANIC ile/ve/||/<>/> CONCORDE-10 °C ve 30 °C-10 °C ve 30 °C-Ac ile Ag-ACC ile ÂCC-ARCTIC değil/yerine/= KUZEY YERUCU-ÂREC[Fars.] ile AREC ile A'REC[Ar.] / LENG[Fars.]-ASDIC ile SONAR-BAKTERİYOSTATİK/BACTERIOSTATIC değil/yerine/= BAKTERİ DURDURAN-BENHUR ve TITANIC ve YÜZÜKLERİN EFENDİSİ(YÜZÜK KARDEŞLİĞİ)-BEVC ile BEVC-BİFAZİK/BİPHASİC değil/yerine/= İKİ EVRELİ-C ile/ve C++-C ile/>< A-C ile C-C ile Ca ile C.G.S.[İng.][cm. | Gram | Second]-CEMÂ'AT ile FEVC ile SÜLLE ile ZÜMRE ile HİZB-COPERNIC ile/ve/değil İBN ŞÂTIR-CUL DE SAC değil/yerine/= KÖR KESE-DIŞTAKİ UC ile/ve İÇTEKİ UC-DİRHEM-İ CEYYİD ile DİRHEM-İ HÂLİS ile DİRHEM-İ MAĞŞÛŞ ile DİRHEM-İ ÖRFÎ ile DİRHEM-İ RÂYİC ile DİRHEM-İ ŞER'Î ile DİRHEM-İ ZÜYÛF-DİYALEKTİK ile/ve/<> LOGIC ile/ve/<> RETORIC-DOKU = NESİÇ, NESC = TISSU-EBLEC ile EBREC-ECLIPTIC değil/yerine/= TUTULUM DÜZLEMİ-ERISTIC ile PARALOGISTIC-EZECC ile EZEBB[Fars.]-G-SYNC ile G-SYNC COMPATIBLE-GAVS-I URÛC ile/ve/<> GAVS-I NÜZÛL-HACC ile HÂCC[çoğ. HÜCCÂC]-HACC ile KASD-HACC ile/ve UMRE-HÂLİC ile HÂLİB ile HALÎC-HARC ile/ve/> MECZ-HARC ile SARF-HÂRİC ile HÂRİC ile HARÎC-HERC Ü MERC değil/yerine/= ALTÜST, KARMAKARIŞIK, ALLAK BULLAK, DARMADAĞINIK-HİCÂC ile HİCÂC[< HÜCCET]-İ'VİCÂC ile İHTİLÂF-İBTİHÂC ile İBTİHÂC-İHTİCÂC ile İSTİDLÂL-ÎLÂC ile İLÂC

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-10 °C ve 30 °C-10 °C ve 30 °C-2.5 ilâ 3.5 °C-ACC ile ÂCC-AĞAÇ ile/ve SAC-AĞI AĞACI ile/ve AVİZE AĞACI ile/ve BAN AĞACI ile/ve ÇUBUK AĞACI ile/ve DANTEL AĞACI ile/ve IĞ AĞACI ile/ve KÂĞIT AĞACI ile/ve LÂLE AĞACI ile/ve LÂSTİK AĞACI ile/ve MANTAR AĞACI ile/ve MERCAN AĞACI ile/ve ÖD AĞACI ile/ve PELESENK AĞACI[Lat. GUAIACUM OFFICINALE] ile/ve PORSUK AĞACI ile/ve SAKIZ AĞACI ile/ve SÜT AĞACI ile/ve TESPİH AĞACI/ÇALISI, ÇİN LEYLAĞI[Lat. MELIA AZEDARACH] ile/ve KÖR AĞAC-ANA ÇELİŞKİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANA UC-AŞIRI/LIK ile UC-B2B ile/ve/||/<>/> B2C-BA'L ile/ve/||/<> ZEVC-BAŞ ile UC-BEHREC-BEVC ile BEVC-C ile C-CİRÂC(NÜZÛL) ve/||/<> MİRÂC-CONCEPTS vs. SUBJECT/TOPIC-DAYK ile HAREC-DIALECTIC vs./and DYNAMIC-DIŞTAKİ UC ile/ve İÇTEKİ UC-DİP ile UC-DİP ile UC-DİYALEKTİK ile/ve/<> LOGIC ile/ve/<> RETORIC-DORUK/ZİRVE/EVC[Ar.] ile UC-DORUK ile UC-DORUK ile/ve/değil UC-DRAMATIC vs. TRAGIC-DUALLY vs. DIALECTIC-EBLEC ile EBREC-EĞİM ile UC-EN UC-EN ile UC-ERISTIC ile PARALOGISTIC-EROTIC vs. PORNOGRAPHIC-FERC[çoğ. FÜRÛC] ile FEREC-FISK ile HURÛC-GARC-GURC-GENC-GENERAL vs. SPECIFIC-HÂLİC ile HÂLİB ile HALÎC-HÂRİC ile HÂRİC ile HARÎC-HEDEF ile UC-INTERIOR DYNAMIC vs. EXTERNAL DYNAMICDevamı için burayı tıklayınız...


| ...D |

D ile biten FaRkLaR...
( 813 FaRk, 813 katkı )-[Ar.] KEBÂD ile KEBBÂD/KÜBBÂD-[Ar.] MÜCERRED ile TAAZZÜB[< AZEB] ile TE'EBBÜD-[Fars.] BÂD ile BÂD-[Fars.] GERD ile -GERD-[Fars.] NİHÂVEND ile NİHÂVEND-[Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND-ÂBİD ile ABÎD-ADUD ile ADÛD-AHED ve/<> AHMED-AHMED ve/> MUHAMMED ve/> MAHMUD-AKD ile AHD-AKD ile ŞİBH AKD-AWARD and/||/<> AWARD OF AN ARBITRATION BOARD-BİLGİ:
MEŞHÛD ile/ve/||/<> MERSÛD-CÜLMÛD ile CÜLMÜD-DİL-ÂZÂD ile SER-ÂZÂD-EKİZDE(FOTOĞRAFTA):
TAFK ile/ve/||/<>/> İFSAK ile/ve/||/<>/> TAFK ile/ve/||/<>/> AFSAD ile/ve/||/<>/> AFAD-EKRANDA:
LED ile PLAZMA ile LCD-FAKAT ile FAKD ile FAKÎD-HAD ile HADD-HAD ile HADD-HAMD:
HAMÎD ile/ve/||/<>/> AHMED ile/ve/||/<>/> MUHAMMED-HAMD ve/<>/>/< AHAD-HAMD İLE AMD-HAMD ile İHMÂD-HAMÎD ve MECÎD-HARD DISK:
SSD ile M2 SSD-HARD ile KASD-HUMÛD ile HÜMÛD-IKEA:
INGVAR KAMPRAD ve/+/||/<> ELMTARYD ve AGUNNARYD-İ < D ile İ > D ile İ < D ile/değil/yerine/<>/> İ <> D-İCÂD ile ÎCÂD-İMÂD ile İ'MÂD-İRFÂD ile İRFÂD-İSTİDÂD-I SÂİD ile İSTİDÂD-I YED-İSTİDÂD ile İSTİ'DÂD-İSTİŞHÂD ile İSTİŞHÂD-KEBÂD ile KEBBÂD-KELİME-İ TEVHÎD ve/||/<> KUR'ÂN-I MECÎD-KIZIL MESCİD ile KIZIL MESCİD-KÜBÂD ile KÜBBÂD-KÜSÛD ile KÜSÛD

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-(B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET-[Ar.] AKD ve HALL-[Ar.] KEBÂD ile KEBBÂD/KÜBBÂD-[Ar.] MÜCERRED ile TAAZZÜB[< AZEB] ile TE'EBBÜD-[Fars.] BÂD ile BÂD-[Fars.] GERD ile -GERD-[Fars.] MEH-ŞÎD ile MEH-TÂB-[Fars.] NİHÂVEND ile NİHÂVEND-[Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND-ABAD ile/ve/<> AİHM-ABD ile KUL-ABD ile MEMLÛK-ÂBİD ile ABÎD-ABÎD ile HAVEL-ABSÜRD yerine SAÇMA-AD ile AD TÜMCECİĞİ-AD ile ADD[Ar.]-AD ile BAŞLIK-AD ile İSİM-AD ile/ve ÖNAD/SIFAT-AD ile/ve/değil/||/<>/< ÖRÜNTÜ-AD ile/ve/<>/< ÖZ-AD ile/ve TERİM ile/ve KAVRAM-AD ile/ve/||/<> TÖZ(CEVHER)-ADUD ile ADÛD-AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]-AHD ile MÎSÂK-AHED ve/<> AHMED-AHFEŞ:
ABDÜLHAMÎD ile/ve/||/<> SAİD BİN MES'ADE ile/ve/||/<> ALİ BİN SÜLEYMAN-AHMED ve/> MUHAMMED ve/> MAHMUD-AHMED ve/+ MUHAMMED ve/+ MAHMUD ve/+ MUSTAFA-AKD/AKİD ile/ve/||/<> ÂKİD[çoğ. AKADE]-AKD ile AHD-AKD ile KASEM-AKD ile ŞİBH AKD-ÂKIBET ile HADD ile NİHÂYET-ÂNİD ile ANÎD[< İNÂD]-ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL-ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] ile SARDUNYA(SARDINE) ile SAZAN(CARP)[Lat. CYPRINUS CARPIO] ile KOLYOS ile HAMSİ(ANCHOVY) ile BAKALYARO[Lat. MERLANGUIS MERLANGUS] ile ÇİNGENE PALAMUDU ile MALTAPALAMUDU[Lat. NAUCRATES DUCTOR] ile TORİK(BONITO) ile ALTIPARMAK ile LÜFER/KUNBER[Ar.] ile ÇİNAKOP/TEMNODON SALTATOR[Lat.] ile ÇİPURA/AURATA AURATA[Lat.] ile HANİ/SERRANUS CARILLA[Lat.] ile HARHARYAS/CARCHARHINUSLAMIA[Lat.] ile İSTRONGİLOS[Lat. SMARIS VULGARIS] ile İŞKİNE[Lat. SCIAENA UMBRA ] ile İZMARİT[Lat. MAENA VULGARIS] ile KOFANA[Yun.] ile TEKİR[MUGIL SURMULLETUS] ile BARBUNYA/BERBUNİ[Ar.]/MULLUS BARBATUS[Lat.] ile KÂĞITBALIĞI ile KALKAN ile KILIÇ ile LAHOS/LAGOS/KAYAHANİSİ[Yun.] ile LİPSOS[Yun.][Lat. SCORPAENA PORCUS] ile MAZAK[Lat. TRIGIA LINEATA] ile MELANURYA[Lat. SPARUS MELANURYA] ile MORİNA[Lat. GADUS MORRHUA] ile MERLİN BALIĞI ile PİSİ ile PLATİKA[Lat. ACERINA CERNUA] ile RİNA/TIRPANA[Lat. RAJA BATIS] ile SARIAĞIZ[Lat. SCIAENA AQUILLA] ile SARIBALIK[Lat. IDUS JESSES] ile SARIGÖZ[Lat. SARGUS SALVIERI] ile SARIHANİ[Lat. EPINEPHELES GIGAS] ile SARPA[Yun.][Lat. BOOPS SALPA] ile SİNAGUD ile SİVRİ ile KARAGÖZ ile MARANGOZBALIĞI/TESTEREBALIĞI[Lat. PRISTIS PRISTIS] ile MERCAN ile USKUMRU(MACKEREL)[Lat. SCOMBER SCOMBRUS] ile ÇİTARİ/BOX SALPA[Lat.] ile ÇOPRABALIĞI/COBITIS[Lat.] ile ÇOPURİNA ile ÇOTİRA/BALISTES CAPRISCUS[Lat.] ile ÇURÇUR/CRENILABRUS[Lat.] ile DAĞALASI/SALMA ALPINUS[Lat.] ile YAYINBALIĞI[Lat. SILURUS GLANIS] ile YAZILIHANİ[Lat. SERRANUS SCRIBA]-ATOM MODELLERİNDE:
DEMOCRITOS ile/ve/||/<>/> DALTON ile/ve/||/<>/> THOMSON ile/ve/||/<>/> RUTHERFORD ile/ve/||/<>/> BOHR ile/ve/||/<>/> MODERN ATOM KURAMI-AWARD and/||/<> AWARD OF AN ARBITRATION BOARD-BANKİZ[Fr. < BANQUISE]/ICE-FIELD değil/yerine/= BUZLA

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!DEDİKODU/GIYBET ile/değil/yerine ELEŞTİRİ/TENKİD-!TAHKİR ile/değil/yerine TENKİT/TENKİD-'ILM/İLM ile TAKLÎD-'ILM ile İ'TİKÂD-"GENELLEME" ile/değil/yerine/>< İCTİHÂD-"TAT" değil TAD-(ABLE) TO ACCEPT vs. (NOT ABLE) TO WITHSTAND-(not OLD FASHION) OLD-FASHIONED-[Ar.] KEBÂD ile KEBBÂD/KÜBBÂD-[Ar.] MÜCERRED ile TAAZZÜB[< AZEB] ile TE'EBBÜD-[Fars.] BÂD ile BÂD-[Fars.] GERD ile -GERD-[Fars.] NİHÂVEND ile NİHÂVEND-[Fars.] PESEND ile/ve/||/<> -PESEND-[not] SINGLE SIDED vs. MAINLY SINGLE SIDED-AD ile/ve TAKMA AD-1 CİSİM <> 1001 İSİM/AD-1. VACİB-ÜL VUCUD-A'DÂD[< ADED] ile A'DÂD[< ADAD, ADUD] ile A'DAD-ÂBİD ile ABÎD-ABSTAINER vs. TIMID-ABSTRACT vs. ISOLATED-ACCEDE vs. EXCEED-ACEB ile İDD-ADMONISH vs. CASTIGATE vs. CHASTISE vs. CHIDE vs. REBUKE vs. REPRIMAND vs. SCOLD-ADUD ile ADÛD-AESTHETIC vs. AESTHETISED-AGE vs./and PERIOD-AHD-İ ATİK ile/ve/||/<>/> AHD-İ CEDÎD-AHED ve/<> AHMED-AHLÂK ile/ve/<> HADD-AHMED ve/> MUHAMMED ve/> MAHMUD-AIM vs. METHOD-AKD ile AHD-AKD ile ŞİBH AKD-AKIL:
USTA ve/<> MÜRŞİD-AKİB ile VELED-AKRONİM[İng. < ACRONYM] ile SÖZCÜKLEŞTİRİLMİŞ KISALTMA/KISALTILMIŞ BAŞLIK/KISMA AD-ALBERT EINSTEIN ve/||/<> KARL SCHWARZSCHILD-ALİ ŞİR NEVÂÎ ve BİHZAD-AMAN ile/ve MEDED-AMİNO ASİT ile PEPTİDDevamı için burayı tıklayınız...


| ...E |

E ile biten FaRkLaR...
( 6560 FaRk, 6558 katkı )-!HARBİYE ile Harbiye ile Harbiye-!MEYHÂNE ile/ve/||/<> !BOZAHÂNE[Fars. < BÛZEHÂNE(BİRAHÂNE)] ile/ve/||/<> !KAHVEHÂNE-!SİNDİRME ile SİNDİRME-... OLDUĞUNDA / GEREKTİĞİNDE ile/değil ... OLURSA / GEREKİRSE-... PEŞİNDE ile/ve/değil/<> ... DERDİNDE-... ÜZERİNE ile/ve/değil/||/<>/< ... ÜZERE-"BENZERSİZ"LEŞTİRME ile/ve/<> "BİRİCİK"LEŞTİRME-"DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE-"ESKİ DÖNEM DÜŞÜNCEYE("AKADEMİSYENLERE") GÖRE":
ÖLÇÜLEBİLİRSE ile ÖLÇÜLEMEZSE-"EVVELSİ" SENE değil EVVELKİ(ÖNCEKİ) YIL/SENE-"İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME-"KARIŞMAK":
NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE ile/değil
NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE-"KERÂMÂT-I" DİNNİYE ile/ve/değil/yerine/<>/> "KERÂMÂT-I" FENNİYE-"SAV/İDDİA"YA KARŞI, KANIT ORTAYA KOYMA SORUMLULUĞU:
GÜMRÜKTE ve/||/<> KİŞİ(İNSAN) HAKLARINDA ve/||/<> KİŞİSEL VERİ İŞLEMEDE-"SONSUZLUK":
NİCELİKTE ile/değil NİTELİKTE-"SÜREÇ/YOL":
SABIR İLE ve/||/<>/> NİYAZ İLE-"UĞRAŞMAK":
AKLINDAKİLERLE ile/ve/||/<> GÖNLÜNDEKİLERLE-(")HASTALIK("):
KİŞİLERDE ile/ve/değil/||/<>/< İLİŞKİLERDE-(")ÖLMEK("):
GÖVDEDE ile/ve/değil/yerine/<>/< KENDİNDE-(BİRŞEYE/ŞEYLERE) KARŞI OLMAK İÇİN/ÜZERE ile/ve/değil/yerine (BİR/BİRÇOK) YANLIŞA İŞARET ETMEK İÇİN/ÜZERE-(ÇOĞUNLUKLA) TÜM DÜNYADA/KÜLTÜRLERDE ile/ve İSLÂM'DA ile/ve HRİSTİYANLIK'TA ile/ve YAHUDİLİK'TE-[Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile FAKÎR-HÂNE-[Ar.] ÂNE ile BETRE-[Ar.] BEHKEN ile BEHKENE/BEHKELE ile BEHNEKE-[Fars.] ÂBİST/E ile ÂYİŞNE, ÂYİŞTE/NE-[Fars.] BÂFTE ile BÂFTE-[Fars.] BENDENE ile/ve BENDÎME/BENDÎNE-[Fars.] CÂVİDÂN-NÂME ile CÂVİDÂN-NÂME-[Fars.] DÎDE ile -DÎDE-[Fars.] DÜMBÂL/E ile DÜNB/E-[Fars.] EFŞÜRDE ile EFŞÜRE-[Fars.] FAHTE ile FAHTE-[Fars.] HASTE ile HÂSTE ile HÂSTE-[Fars.] HÛRDE ile HÛRDE-[Fars.] MİNE ile MİNE-[Fars.] NÂME ile -NÂME-[Fars.] PÂRE ile -PÂRE-[Fars.] PELE ile PELLE-[Fars.] PELE ile PELLE-[Fars.] ÜŞKÛFE ile ÜŞKÜFTE-[Fars.] ZER-İ DEH-PENCÎ ile ZER-İ KAMER-TÂB ile ZER-İ KÂMİL ile ZER-İ MAHBÛB ile ZER-İ MAKLÛB ile ZER-İ SÂV/SÂVE ile ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE-[FELSEFEDE/TASAVVUFTA] (BAZI/ÇOĞU) (ÖZEL ŞEY["AYRINTI/İÇERİK/DERİNLİK/YOĞUNLUK/KABALIK/İNCELİK"]):
"BAYIL" DİYE değil/yerine "AYIL!" DİYE

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET-!HARBİYE ile Harbiye ile Harbiye-!İŞKENCE ile/değil/yerine CEZA-!KÖLE ile/değil/yerine !GULÂM-!KÖLE ile !KAMBER[Ar. < KANBER]-!KÖLE ile !MEVÂLİ-!KÖLE ile !SERF[Lat.]-!KÖLE ile/değil/<>/< İŞÇİ-!MEYHÂNE ile/ve/||/<> !BOZAHÂNE[Fars. < BÛZEHÂNE(BİRAHÂNE)] ile/ve/||/<> !KAHVEHÂNE-!MİSİLLEME ile/ve/ne yazık ki/> !SAVAŞ-!ÖFKE ile/ve/ne yazık ki/> !SALDIRI-!SİNDİRME ile SİNDİRME-... KERE ile/ve/||/<>/> "AŞK KERE"-... OLDUĞUNDA / GEREKTİĞİNDE ile/değil ... OLURSA / GEREKİRSE-... PEŞİNDE ile/ve/değil/<> ... DERDİNDE-... ÜZERİNE ile/ve/değil/||/<>/< ... ÜZERE-'INDE ile MA'A-'İBÂRE ile KELÎME ile KAVL-"AYIP" OLMAZ/ARANILMAZ!:
TIPTA ile/ve/||/<> HUKUKTA ile/ve/||/<> SÖZLÜKTE ile/ve/||/<>
FELSEFEDE ile/ve/||/<> BİLİMDE ile/ve/||/<> SANATTA ile/ve/||/<> SPORDA ile/ve/||/<>
DOĞADA ile/ve/||/<> HAYVANLARDA ile/ve/||/<> BİTKİLERDE ile/ve/||/<>
NESNELERDE ile/ve/||/<> DİRİMBİLİMDE ile/ve/||/<>
ANLIKTA(ZİHİNDE) ile/ve/||/<> USTA(AKILDA) ile/ve/||/<> TARİHTE ile/ve/||/<>
RIZÂDA ile/ve/||/<> GÜVENLİKTE ile/ve/||/<> İKİ KİŞİ ARASINDA ile/ve/||/<>
EŞEYSELLİKTE ile/ve/||/<> DÖRT DUVAR ARASINDA ile/ve/||/<> BATTANİYENİN ALTINDA-"BENZERSİZ"LEŞTİRME ile/ve/<> "BİRİCİK"LEŞTİRME-"ÇOK YAŞA":
KÜLTÜRDE/ÜLKELERDE ile/ve/||/<>/> İSPANYA'DA-"DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE-"DÜŞÜNEN ADAM" HEYKELİ:
TÜRKİYE'DE ile/>< DÜNYADA-"ESKİ DÖNEM DÜŞÜNCEYE("AKADEMİSYENLERE") GÖRE":
ÖLÇÜLEBİLİRSE ile ÖLÇÜLEMEZSE-"EVVELSİ" SENE değil EVVELKİ(ÖNCEKİ) YIL/SENE-"İSYANDA":
BAŞ EDEMEME ile/ve/değil/||/<>/< ALT EDEMEME-"KARIŞMAK":
NE YAPMAYACAĞI/NA / SÖYLEMEYECEĞİ/NE ile/değil
NE YAPTIĞINA/SÖYLEDİĞİNE-"KERÂMÂT-I" DİNNİYE ile/ve/değil/yerine/<>/> "KERÂMÂT-I" FENNİYE-"KIRILMA" ve/> DEĞİŞİM ve/> GÜÇLENME ve/> UMURSAMAMA-"KÖRLÜK":
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL-"NOEIN ESTIN EINAI"!:
( DÜŞÜNCE ve/||/<>/= OLMAK )-"SAV/İDDİA"YA KARŞI, KANIT ORTAYA KOYMA SORUMLULUĞU:
GÜMRÜKTE ve/||/<> KİŞİ(İNSAN) HAKLARINDA ve/||/<> KİŞİSEL VERİ İŞLEMEDE-"SİZ" KULLANIMINDA:
SAYGI ile MESAFE ile ÇOĞUL-"SONSUZLUK":
NİCELİKTE ile/değil NİTELİKTE-"SÜREÇ/YOL":
SABIR İLE ve/||/<>/> NİYAZ İLE-"UĞRAŞMAK":
AKLINDAKİLERLE ile/ve/||/<> GÖNLÜNDEKİLERLE-"YEMEK":
ACIKINCA ile/ne yazık ki ÜZÜLÜNCE ile/ne yazık ki KIZINCA-(!)ÖLDÜRME ile !KIYA/!CİNAYET[Ar.]-(")HASTALIK("):
KİŞİLERDE ile/ve/değil/||/<>/< İLİŞKİLERDE-(")ÖLMEK("):
GÖVDEDE ile/ve/değil/yerine/<>/< KENDİNDE-(BİRŞEYE/ŞEYLERE) KARŞI OLMAK İÇİN/ÜZERE ile/ve/değil/yerine (BİR/BİRÇOK) YANLIŞA İŞARET ETMEK İÇİN/ÜZERE-(ÇOĞUNLUKLA) TÜM DÜNYADA/KÜLTÜRLERDE ile/ve İSLÂM'DA ile/ve HRİSTİYANLIK'TA ile/ve YAHUDİLİK'TE

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!BÖLÜCÜLÜK ile/ve/||/<> !ÖTEKİLEŞTİRME-!ESİR ile !KÖLE-!HARBİYE ile Harbiye ile Harbiye-!HARP ile/ve/değil !MUHAREBE-!MEYHÂNE ile/ve/||/<> !BOZAHÂNE[Fars. < BÛZEHÂNE(BİRAHÂNE)] ile/ve/||/<> !KAHVEHÂNE-!SİNDİRME ile SİNDİRME-!TEPİK = !TEKME-... GİBİ ile ...'YA GÖRE-... İÇİN ile ... ÜZERE-... KADARIYLA ile/ve/değil ... İTİBARİYLE-... OLDUĞUNDA / GEREKTİĞİNDE ile/değil ... OLURSA / GEREKİRSE-... PEŞİNDE ile/ve/değil/<> ... DERDİNDE-... ÜZERİNDEN ile/ve/değil/yerine ... SAYESİNDE-... ÜZERİNE ile/ve/değil/||/<>/< ... ÜZERE-... değil KÖREBE-" ' "(KESME İMİ) ile " - " HECE BÖLME-"ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine ÂDÂBINA GÖRE-"ADAMINA GÖRE" ile/değil/yerine MUHATABINA GÖRE-"AİLECEK" değil AİLECE-"ALALADE" değil ALELÂDE-"ANLAYACAĞINIZ BİÇİMDE" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLATABİLECEĞİM BİÇİMDE-"AŞAĞI GÖRME" ya da "YUKARI GÖRME" | ile/ve/değil/yerine EŞ GÖRME-"AŞK YÜZÜNDEN" değil/yerine AŞK SÂYESİNDE-"AYNI PARALELDE" değil AYNI YÖNDE ya da PARALELDE-"BALKON" değil ŞEREFE-"BATI'LILAŞMA" ile/ve/değil/yerine MODERNLEŞME-"BENDEN/SENDEN" ile/yerine BENİMLE/SENİNLE-"BENZERSİZ"LEŞTİRME ile/ve/<> "BİRİCİK"LEŞTİRME-"BERABERCE" değil BİRLİKTE-"BİR MUKABELE" değil BİL-MUKABELE-"BİRBİRİNLE(N)" değil BİRBİRİYLE-"BİRBİRLERİNİZE" (ANLATIN/GÖSTERİN) değil BİRBİRİNİZE-"BÜYÜK BURUN/LULUK" ve/||/<>/> BURNUNUN DİBİNDEKİ FIRSATLARI/GERÇEKLERİ GÖREMEME-"ÇALINMASIN DİYE" değil/yerine SAHİP ÇIKMAK ÜZERE-"ÇIKARLAR/IMIZ GEREĞİNCE" değil/yerine İLİŞKİLER GEREĞİNCE-"ÇOK DÜŞÜNME" ile/ve/değil/yerine İYİ/DOĞRU/YETERLİ/NİTELİKLİ DÜŞÜNME-"DEDİMSE DE" değil DEDİYSEM DE-"DELİRTME" değil/yerine/>< BELİRTME-"DEVEKUŞUNA":
"UÇ!" DENİLİNCE ve/||/<> "KOŞ!" DENİLİNCE-"DOĞAL OLARAK" ile/değil/yerine ARAYA, ZAMANIN GİRMESİ NEDENİYLE-"DÜZELTME" ile/değil/yerine ZENGİNLEŞTİRME-"ENTİVİ" değil NE-TE-VEDevamı için burayı tıklayınız...


| ...F |

F ile biten FaRkLaR...
( 755 FaRk, 755 katkı )-"GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF-[Fars.] ŞİKÂF ile -ŞİKÂF-[Fars.] TEF ile TEF-[not] TO MAKE OBJECT THE SELF > DISCOVER THE SELF-AKILSAL TASAVVUF ile/ve RUHSAL TASAVVUF-ÂRİF ile/ve ZARİF-ÂRİF ile/ve ZARİF-BİLİM MERKEZLİ TASNİF ile HİKMET MERKEZLİ TASNİF-CÜRÛF ile CÜRÜF-ESLAF >< AHLAF-ESNAF ile/ve/<> EŞRAF-GAF ile LÂF-GENEL AF ile/ve/değil KISMÎ GENEL AF-HAFİF ile HAFÎF-HALF ile HALEF-HANEF ile HAYF-HÂNİF ile/değil HANÎF-HARF ile/ve/<> ANTROPOMORF HARF-HÂRİF ile HARÎF[< HİRFET] ile HARÎF-HATF ile HATF-İ'CÂF ile İC'ÂF-İNSİYATİF değil İNİSİYATİF-İHTİLÂF ile HİLÂF-İNSAF ile İNİSİYATİF-İNSÂF ile İNSÂF-İNSÂF ile/ve/<> İNTİSÂF-İS'ÂF ile ÎSÂF ile İsâf-İTHAF ile/değil ATIF-KEHF ile KEYF-KEŞİF ve/> KEYİF-KILIF ile/ve ZARF-KURAMSAL(NAZARÎ) TASAVVUF ile/ve UYGULAYIMSAL/KILGISAL/AMELÎ TASAVVUF-LATAF ile LUTF-LÂTİF ile KESİF-LÂTİF ile ŞEFFAF-LÂTİF ve/||/<> ZARİF-MAHREF ile MA'REF-MEVHUM-U MUHÂLİF değil MEFHUM-U MUHÂLİF-MEZHEBLERDE İHTİLÂF ile CİNSLERDE İHTİLÂF-MİMAR FİLOZOF ile YASA KOYUCU FİLOZOF-MORF ile/ve AMORF-OBJEKTİF ile/ve/||/<>/> TELEOBJEKTİF

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-'UKÛF ile İKÂMET-"GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF-(BAZI TANINMIŞ) FİLOZOF ve BİLGİNLER-(EMR-İ) BİL MÂRUF ve/||/<>/>< (NEHY-İ ANİ'L) MÜNKER-(KOŞULSUZ) SEVGİ:
(EN BÜYÜK) ZAAF ve ERDEM-[Fars.] ŞİKÂF ile -ŞİKÂF-[Fars.] TEF ile TEF-[ne yazık ki]
"ALIŞKANLIK":
ÖNCE HAFİF ve/||/<>/> SONRA GÜÇLÜ-[ne yazık ki]
ISTIRAP:
HAFİF ile DERİN-[ne yazık ki]
İSRAF ve/||/<>/> İFLÂS-[ne yazık ki]
İSRAF ile/ve/||/<> ŞİDDET-[ne yazık ki]
KAZF-İ ...:
Bİ-TARÎK-İL KİNÂYE ile MUALLAK ile MUZÂF ile SARÎH-[ne yazık ki]
ŞİŞMANLIK:
F ve/||/<> A ve/||/<> T-[not] TO MAKE OBJECT THE SELF > DISCOVER THE SELF-KORKU ile HAVF ile İTTİKÂ-A'RAF ile BERZAH-ABDÜLLÂTİF ile/değil/yerine ABDULLAH-AF ile/ve İSTİĞFAR-AF ve/||/<>/>/< MAĞFİRET[< GUFRÂN]-AKILSAL TASAVVUF ile/ve RUHSAL TASAVVUF-AKİTTE:
TASAVVUN SURETİYLE BEYİ ile/ve/||/<> TEVLİYET ile/ve/||/<> TERÂBUH ile/ve/||/<> TEHASSÜR ile/ve/||/<> ŞİRKET ile/ve/||/<> İKÂLE ile/ve/||/<> MÜBÂDELE ile/ve/||/<> SARF ile/ve/||/<> TEVEHHÜP ile/ve/||/<> SULH ile/ve/||/<> BORÇ ile/ve/||/<> TEATİ ile/ve/||/<> HIYAR ile/ve/||/<> SELEM ile/ve/||/<> MEŞRÛİYET KEYFİYETİ ile/ve/||/<> RIZÂ VE MUVAFAKAT >< FUZÛLÎ-ALAN ile/ve/< ÂLEM ile/ve/< ŞUBE ile/ve/< SINIF ile/ve/< TAKIM ile/ve/< AİLE ile/ve/< CİNS ile/ve/< TÜR-ALGI YANILSAMALARI'NDA:
MÜLLER-LYLER ve POGGENDORFF ve WUNDT ve ZOLLNER ve BOURDON-ÂLİM/ÂRİF ile/ve/değil/yerine/<> İMAN EDEN-ÂLİM ile/ve ÂRİF ile/ve KÂMİL-ALT SINIF ile ALT ŞUBE ile ALT TAKIM ile ALT TÜR-ALTERNATİF değil/yerine/= DALGALI-ALTERNATİF ile OLANAK-ALTERNATİF ile/ve/değil UZANIM-ALTIN:
SAF ile/ve/değil/<> SOM-APOSTROF değil/yerine/= KESME (İMİ)-ARAF ile/ve/değil EŞİK-ÂRİF ve ÂGÂH ve HEMDERT-ÂRİF ile ARRÂFE-ÂRİF ile/ve/> HAKÎM ile/ve/> MÜTEELLİH-ÂRİF ile MUHLİS-ÂRİF ile/ve ZARÂFET-ÂRİF ile/ve ZARİF-ÂRİF ile/ve ZARİF-ASÛF ile ASÛF[< ASF]-ATIF değil/yerine/= GÖNDERME-ATIF ile İSTİSNÂ

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-'İZZ ile ŞEREF-"AÇIK" ile/ve/değil/<> ZAAF-"ATIŞ" değil ATIF-"BAŞKA ALTERNATİF" değil ALTERNATİF-"GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF-"HAK ETMİŞLİK" değil/yerine LÜTÛF-"İKİ ALTERNATİF/ALTERNATİFLER" değil ALTERNATİF-"MANTIKSIZ" ile/değil/yerine TUHAF-"SELF-NESS" vs. TO KEEP ON SELF-"ZAYIF" ile/değil NAİF-"ZAYIFLIK" ile ZAAF-(BEBEKTE) EK GIDADA:
PİRİNÇ değil/yerine İRMİK / YULAF-(not ACCUSE FOR) ACCUSE OF-(not AFRAID FROM) AFRAID OF-(not APPROVE [/TO]) APPROVE OF-(not CAPABLE TO) CAPABLE OF-(not CONSIST FROM) CONSIST OF-(not GUILTY FOR) GUILTY OF-(not PROUD FOR) PROUD OF-(not THE REST) THE REST OF-[Fars.] ŞİKÂF ile -ŞİKÂF-[Fars.] TEF ile TEF-[İng.] SANTRFOR ile SANTRHAF-[ne yazık ki]
HAKARET ile KAZF/KAZİF-[not] TO MAKE OBJECT THE SELF > DISCOVER THE SELF-[ya] (")TÂBİ(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/></>/ya da ÂRİF-| BUĞDAY ile KEPEK ile ARPA/CEVDE ile ÇAVDAR | ile YULAF-ACÎB ile TARÎF-AÇIKLAMA ile/ve/<>/değil/yerine ATIF-ADAM ile HERİF-ÂDET ile/ve/<> ÖRF-ADL ile İNSAF-ADL ile İNSÂF-ÂGÂH ile ÂRİF-ÂGÂH ile ÂRİF-AĞAÇKAKAN/TAKDELEN ile TUHAF-AHMAK ile/değil/yerine/>< FİLOZOF-AJUR[Fr.] değil/yerine/= GÖZENEKLİ MOTİF-AKILSAL TASAVVUF ile/ve RUHSAL TASAVVUF-AKSÂM ile ENVÂ ile ESNAF-ALINTI ile/ve/değil ATIF-ALIŞKANLIK ile ZAAFDevamı için burayı tıklayınız...


| ...G |

G ile biten FaRkLaR...
( 217 FaRk, 217 katkı )-.jpg ile/ve/||/<>/> .png-[Alm.] ERINNERUNG ile/ve/+/||/<>/> ER-INNERUNG-[Fars.] BERG ile BERG-[Fars.] BÎREG ile BÎ-RENG-[Fars.] MERG ile MERG-[Fars.] MÜRG ile MÜRG-CYBERING ile LURKING-EKG ile EEG-GIENSENG ile GINSENG-JUGGLING ile/ve/||/<>/> JOGGLING-JUNG ile JUNG-LÜKSEMBURG ile/ve/<> LÜKSEMBURG-METABOLİK CERRAHİDE:
AGB ile RYBG ile VSG-STRAZBURG ile SALZBURG-TEKLİ KONUŞMA / SALT DİYALOG ile/değil/yerine ÇOKLU KONUŞMA/DİYALOG

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-.jpg ile/ve/||/<>/> .png-[Alm.] ERINNERUNG ile/ve/+/||/<>/> ER-INNERUNG-[Çince] WU-HSİN ile WU-HSING ile WU-NİEN ile WU-WEİ-[Fars.] BERG ile BERG-[Fars.] BÎREG ile BÎ-RENG-[Fars.] MERG ile MERG-[Fars.] MÜRG ile MÜRG-5G ile/ve/||/<> WI-FI 6-ANALOG ile DİJİTAL-ARKEOLOG değil/yerine/= ESKİLBİLİMCİ-BANDING değil/yerine/= DARALTICI BANTLAMA-BÎ-RENG değil/yerine/= İLÂHÎ CEVHER-BİYOLOG değil/yerine/= DİRİMBİLİMCİ-BRANCHING değil/yerine/= DALLANMA-BRİFİNG değil/yerine/= ÖZETLEM-BRİFİNG değil/yerine/= ÖZETLEM-BULDOG ile BAKSIR-BUMERANG ile/ve BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP[Fars.]/ANAFOR[Yun.]-BUMERANG ile/ve FRİZBİ[İng. FRISBEE]-CABG/CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING değil/yerine/= KORONER ARTER BAYPAS GREFTLEMESİ-CAD/COMPUTER AIDED DESİGN/MANUFACTURING değil/yerine/= BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM/ÜRETIM-CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]-CANLILIK = TİRİGLİG = SERZENDEGÎ[Fars.] = el-HAYAVİYE/T[Ar.] = LIVELINESS[İng.] = VITALITÉ[Fr.] = VITALITAS[Lat.] = DIE BELEBUNG, DIE BELEBHEIT, DIE LEBENDIGKEIT, DAS LEBENDIGSEIN[Alm.] = HË EMPSÜKHË[Yun.] = VITALITA[İt.] = VIDALIDAD[İsp.] = LEVENDIGHEID[Fel.] = LIVLIGHED[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]-CC/CORRELATION COEFFICIENT | CLOUD COMPUTING değil/yerine/= KORELASYON KATSAYISI | BULUT BİLİŞİM-CLUSTER/ING değil/yerine/= KÜME/LEME-CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE-CYBERING ile LURKING-ÇENG ve FLÜT-ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARINDA:
ABRAHAM MASLOW ve/||/<> ERIK ERIKSON ve/||/<> JEAN PIAGET ve/||/<> LAWRENCE KOHLBERG ve/||/<> JOHN BOWLBY-DAVUL/GONG ile TAMTAM-DOPİNG ile DOPİNG ile DOPİNG MADDESİ-DOPİNG değil/yerine/= GÜÇKATIM-EKG ile EEG-EKİZDE(FOTOĞRAFTA):
ANALOG ile/ve/||/<>/> DİJİTAL-EKOLOG değil/yerine/= ÇEVREBİLİMCİ-ENDOKRİNOLOG değil/yerine/= İÇSALGIBİLİMCİ-EPİLOG değil/yerine/= SONDEYİŞ-FACEBOOK ile TWITTER ile YOUTUBE ile LINKEDIN ile INSTAGRAM ile PINTEREST ile BLOG ile FOUR SQUARE-FARMAKOLOG değil/yerine/= EMBİLİMCİ-FİHRİST/KATALOG değil/yerine/= DİZİNLİK-FİZYOLOG değil/yerine/= İŞLEVBİLİMCİ-FONOLOG değil/yerine/= SESBİLİMCİ

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-.jpg ile/ve/||/<>/> .png-"KATOLOG" değil KATALOG-"OKU, BABAN GİBİ EŞEK OLMA!"
ile/değil
OKU BABAN GİBİ, EŞEK OLMA!
ve/||/<>
A WOMAN, WITHOUT HER, MAN IS NOTHING
A WOMAN, WITHOUT HER MAN, IS NOTHING-"TBT" değil/yerine/= HGG-[Alm.] ERINNERUNG ile/ve/+/||/<>/> ER-INNERUNG-[Çince] HSING, PEN HSING, TZU HSING-[Fars.] BEN ile BENG-[Fars.] BERG ile BERG-[Fars.] BİJEN ile BİJENG-[Fars.] BÎREG ile BÎ-RENG-[Fars.] MERG ile MERG-[Fars.] MÜRG ile MÜRG-[Fars.] PÂSEK ile PÂ-SENG/PÂR-SENG-[not] GOING TO MEANING (BASED) FROM WORD vs. GOING TO WORD (BASED) FROM MEANING-[not] INCONSISTENT ASSERTION vs. ASSERTION IN OUTSTANDING-[not] INFERENCE vs. (ONLY) THINKING-[not] LEARNING vs./and CONDITIONING-[not] SHARING vs./and TO LIVE/FEEL THE SHARING-[not] TO ENCOURAGE vs./and (ONLY) EXPLAINING-[not] TO GET READY vs./and PROGRAMMING-[not] TO UNDERSTAND WRONGLY vs. WRONG MEANING-á=Acute accent ile à=Grave accent ile â=Circumflex ile ä=Umlaut ile ã=Tilde ile å=Aring-Ac ile Ag-ALONZO CHURCH ve/||/<> ALLEN TURING-ANYTHING vs. ANYTHING-ARDIÇ ile/ve TAG-ARP ile/< ÇENG-AT THE BEGINNING vs. IN THE BEGINNING-BÂŞENG-BEING vs. BEING SOMETHING-BEING vs. MAKING-BESTE ile FÜG-BOĞAZ ÜNSÜZLERİ'NDE:
H ile/ve/||/<> K ile/ve/||/<> G-CHANG-COMMENT vs. LOOKING-CONSPICUOUS vs. EMINENT vs. DISTINGUISHED vs. NOTICEABLE vs. OUTSTANDING vs. PROMINEN vs. REMARKABLE vs. SALIENT vs. STRIKING-CYBERING ile LURKING-ÇAN ile/ve ZİL ile/ve GONG-DANS ile JIG-DEFINITION vs. LIMITING-DENİZİNEĞİ ile DUGONG-DENSITY vs./and SHARINGDevamı için burayı tıklayınız...


| ...H |

H ile biten FaRkLaR...
( 794 FaRk, 793 katkı )-[Ar.] MEDDAH ile MEDDAH-[Fars.] -NİH ile -NİH-[Fars.] ÇEH ile ÇEH-[Fars.] DEH ile DEH/DÂH-[Fars.] DİH ile -DİH ile DÎH-[Fars.] DUH ile DÛH-[Fars.] KÂH ile KÂH-[Fars.] MÂH ile MÂH-[Fars.] NÂH ile NAH-[Fars.] PENÂH ile -PENÂH-[Fars.] PÎH ile PÎH-[Fars.] SEHER-GÂH ile SUBH-GÂH-AH ve/<> ALLAH-ALENÎ ile ÂŞİKÂR ile ÂYÂN ile BÂRİZ ile BEDİHÎ ile MÜNHAL ile MÜSTEHCEN ile SARÎH ile ÜRYÂN ile VÂZIH-ALLAH > ISTILÂH-ALLAH ile İLÂH-BEVH ile BEVH ile BEVH-CEMÂH ile CENÂH-COMMONWEALTH ile COMMONWEALTH-EHLULLÂH ile EVLİYAÛLLÂH-EY-V-ALLAH ile/ve/||/<> EY-V-ALLAH-FENAFİŞŞEYH ile FENAFİRRESUL ile FENAFİLLÂH-FERAH ile REFAH-FIKIH ile USUL-İ FIKIH-GOOD FAITH PURCHASER and IN PLEDGE OF GOOD FAITH and IN GOOD FAITH-HAKİKATTE:
[ne] ŞAH ne de PADİŞAH-İCTEZE'E ile BİH ile İKTEFÂ BİH-İÇSEL TARİH ile/ve/||/<> DIŞSAL TARİH-İLÂH ile/ve/değil ALLAH-İLÂH ile/değil ALLAH-İLÂLLÂH ile/ve ALÂLLÂH ile/ve BİLLÂH ile/ve HÂNİLLÂH ile/ve FİLLÂH ile/ve MAÂLLAH ile/ve LİLLÂH-İLMULLÂH ile/ve/değil/yerine MARİFETULLÂH-İNŞAALLAH ile ALİMALLAH-İNTIBÂ[< TAB] ile İNTİBÂH ile İNTIBÂH-JOHANN SEBASTIAN BACH ile CARL PHILIPP EMANUEL BACH-KELÎMULLAH ile KELİMETULLAH-KÜÇÜK GÜNAH ile BÜYÜK GÜNAH-LÂ İLÂHE İLLALLÂH ile/ve MUHAMMEDÜN RESULLULLÂH-MAHADAKASH ile CHIDAKASH ile PARAMAKASH-MEKRUH ile/ve HARAMA YAKIN MEKRUH-MESH ile MESH-MESÎH ile MESÎH[< MESH] ile Mesîh

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!SİLAH ile !ARKEBÜZ[Fr. < ARQUEBUSE]-[Ar.] MEDDAH ile MEDDAH-[Fars.] -NİH ile -NİH-[Fars.] ÂB-GÂH ile ÂB-GÎR-[Fars.] ÇEH ile ÇEH-[Fars.] DEH ile DEH/DÂH-[Fars.] DERVÂ/DERVÂH ile DERVÂ-[Fars.] DİH ile -DİH ile DÎH-[Fars.] DUH ile DÛH-[Fars.] KÂH ile KÂH-[Fars.] MÂH ile MÂH-[Fars.] MÎH ile MİH[çoğ. MİHÂN]-[Fars.] NÂH ile NAH-[Fars.] PENÂH ile -PENÂH-[Fars.] PÎH ile PÎH-[Fars.] SEHER-GÂH ile SUBH-GÂH-[ne yazık ki]
SAVAŞ DÖNEMLERİNDE:
RİTÜELLEŞMİŞ ile SINIRLAMACI OLAN ile FETİH ile MUTLAK AMACI OLAN ile SINIRI OLMAYAN-5 VAKİT:
SABAH ve/ ÖĞLE ve/ İKİNDİ ve/ AKŞAM ve/ YATSI-ABDULLAH ile/ve/<> ABDUL LÂTÎF/REZZÂK/ŞÂFÎ-AÇGÖZLÜLÜK = TAMAH = AVARICE[İng.] = AVARICE/AVIDITÉ[Fr.]-ÂDEM[ADM]:
ELİF-DAL-MİM [yazılışı] | ALLAH <> DÜNYA <> MUHAMMED | KIYAM <> RÜKÛ <> SECDE [Remz'i/Simgesi/Anlamı]-ADÎMET-ÜL-CENÂH = APTERİKS-ÂGÂH ile ÂRİF-ÂGÂH ile ÂRİF-AH ile ÂH ile ÂH[Fars.]-AH ve/<> ALLAH-AH ile/ve/> AMAN ile/ve/> YETİŞ[MEDED]-ÂHEK-İ[Fars.: Kireç.]:
SİYAH ile TEFTE-AKDİ SAHİH değil/yerine/= DOĞRU BAĞIT-AKİTTE:
TASAVVUN SURETİYLE BEYİ ile/ve/||/<> TEVLİYET ile/ve/||/<> TERÂBUH ile/ve/||/<> TEHASSÜR ile/ve/||/<> ŞİRKET ile/ve/||/<> İKÂLE ile/ve/||/<> MÜBÂDELE ile/ve/||/<> SARF ile/ve/||/<> TEVEHHÜP ile/ve/||/<> SULH ile/ve/||/<> BORÇ ile/ve/||/<> TEATİ ile/ve/||/<> HIYAR ile/ve/||/<> SELEM ile/ve/||/<> MEŞRÛİYET KEYFİYETİ ile/ve/||/<> RIZÂ VE MUVAFAKAT >< FUZÛLÎ-AKROSTİŞ/MUVAŞŞAH/TEŞVİH değil/yerine/= DİKDİZE/İLKLEME-ALENÎ ile ÂŞİKÂR ile ÂYÂN ile BÂRİZ ile BEDİHÎ ile MÜNHAL ile MÜSTEHCEN ile SARÎH ile ÜRYÂN ile VÂZIH-ALEYH değil/yerine/= KARŞIL-ALIK/SERSEM/EBLEH ile KORKAK ile ALÇAK-ALLAH:
LİLAH ve LAH ve AH ve HU-ALLÂH ile/ve ÂLEM-ALLÂH ile ALLÂHUMME-ALLAH ile/ve/<> AŞK-ALLAH ile/ve/<> DİN-ALLAH ve GÖNÜL-ALLAH ile/ve/||/<>/>/< HAKİKAT ile/ve/||/<>/>/< MÂRİFET-ALLAH ile HAKK

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-...LESS vs. ALTHOUGH-'ILM/İLM ile RESH-"EYVAH" ile/değil/yerine EYVALLAH-"GURUR VEREN" İBÂDET değil/yerine ÜZÜNTÜ VEREN GÜNAH-"OLUMSUZLUK" ile/ve/değil TERCİH-"YARARLI >< ZARARLI" ile/ve/<>/> DOĞRU >< YANLIŞ ile/ve/<>/> İYİ >< KÖTÜ ile/ve/<>/> GÜZEL >< ÇİRKİN ile/ve/<>/> SEVAP >< GÜNAH-(")TARİH(") ile/ve/||/<> ELEŞTİREL TARİH-(not BORED) GET/GOT BORED WITH-(not SATISFIED FROM) SATISFIED WITH-[Ar.] MEDDAH ile MEDDAH-[Fars.] -NİH ile -NİH-[Fars.] BÎ-RÛ ile BÎ-RÛH-[Fars.] ÇEH ile ÇEH-[Fars.] DEH ile DEH/DÂH-[Fars.] DİH ile -DİH ile DÎH-[Fars.] DUH ile DÛH-[Fars.] KÂH ile KÂH-[Fars.] MÂH ile MÂH-[Fars.] NÂH ile NAH-[Fars.] PENÂH ile -PENÂH-[Fars.] PÎH ile PÎH-[Fars.] SEHER-GÂH ile SUBH-GÂH-[MEDLÛLERİ BAKIMINDAN HAFÎ] SÖZ/LÂFIZ:
HAFÎ ile/ve/||/<> MÜŞKİL ile/ve/||/<> MÜCMEL ile/ve/||/<> MÜTEŞEBBİH-[ne yazık ki]
KAZF-İ ...:
Bİ-TARÎK-İL KİNÂYE ile MUALLAK ile MUZÂF ile SARÎH-[ne yazık ki]
ŞIMARIK ile/ve/<> KÜSTAH-[not] TO LIE vs./and NOT TO SAY THE TRUTH-[TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM DE TEŞBİH | NE TENZİH, NE DE TEŞBİH-A'RAF ile BERZAH-ABDÜLLÂTİF ile/değil/yerine ABDULLAH-ACHE vs. STITCH-ÂCİZ ile MÜNEZZEH-ACZ ve AH-AÇGÖZLÜLÜK ile İŞTAH-ADÂLET ile/ve/<>/< BARIŞ[VARIŞ]/SULH-ADUVV ile KÂŞİH-AFFLUENCE vs. OPULENCE vs. WEALTH-AFRODİT/VENÜS ile NİNİ ile LILLITH-AGREEMENT vs./and FAITH-AH-AH ve/<> ALLAH-AHLÂK ile/ve TESPİH-ALANTOPU/TENİS ile SQUASHDevamı için burayı tıklayınız...


| ...I-İ |

I ile biten FaRkLaR...
( 4773 FaRk, 4772 katkı )-... ŞEMASI ile ... AĞACI-...'NIN SANATI ile ... SANATI-"EKMEK" PARASI ile "ÇORBA" PARASI-"GÜVEN KAPISI" ARAYIŞI >-"HAKLI ÇIK(AR)MA" ÇABASI ile/ve "KÂRLI ÇIK(AR)MA" ÇABASI-"HUME ÇATALI"NDA:
OLGULAR, OLGU DURUMLARI ile/ve/||/<> DÜŞÜNCELERİN BAĞINTILARI-"KARTAL"IN:
SOLA BAKAN TARAFI ile SAĞA BAKAN TARAFI-"KUYRUKLU YILDIZLAR" ile/ve/||/<> NÖTRON YILDIZLARI ile/ve/||/<> MAVİ SÜPER DEV YILDIZLARI-"NAMIK KEMÂL" FIKRALARI değil NÂM-I KEMÂL FIKRALARI-"RUS" ELMASLARI/ALTINLARI değil YAKUTİSTAN ELMASLARI/ALTINLARI-"ŞEKER" HASTALIĞI ile "GİZLİ ŞEKER" HASTALIĞI-"TEDAVİ" BAKANLIĞI değil/yerine SAĞLIK BAKANLIĞI-"YAPAMAMA/GERÇEKLEŞTİREMEME":
"YOĞUNLUK"TAN DOLAYI ile/ve/değil/<> ÖNCELİKLER(İN)DEN DOLAYI-"YAPAY ZEKÂ"DA:
1972 ile/ve/||/<>/> 1972 - 1980 ARASI ile/ve/||/<>/> 1980 - 2000 ARASI ile/ve/||/<>/> 2000 VE SONRASI-(")KAYIBIN("):
KAYBI ile/ve/||/<> KAYIP OLMAYANI-(BAĞIRAN) AĞAÇ KURBAĞASI ile DÜLGER KURBAĞA ile GÜNEY AMERİKA CENNET KURBAĞASI ile PORTO RİKO MİNİK COQUI-(BAĞIRAN) AĞAÇ KURBAĞASI ile EKVADOR AĞAÇ KURBAĞASI ile YEŞİL AĞAÇ KURBAĞASI-[Fars.] MAZI ile MAZI-[ne yazık ki]
!ADAM KAYIRMACILIĞI ile/ve/||/<> !İDEOLOJİ KAYIRMACILIĞI-[ne yazık ki]
BELLEK KAYBININ NEDENLERİ:
KAN ŞEKERİNİN OYNAMASI ve/||/<> VİTAMİNLERİN EKSİLMESİ ve/||/<> MİNERAL YOKSUNLUĞU ve/||/<> YAĞLARIN DENGESİZLİĞİ ve/||/<> HORMONLARIN AZLIĞI-[ne yazık ki]
BİLGİSİZLİĞİN/BİLGİSİZLERİN:
KABALIĞI ile/ve/||/<> KALABALIĞI-[ne yazık ki]
ISRARLI ile/ve/||/<> TAKINTILI-[ne yazık ki]
İÇTEN PAZARLIKLI ile ÇIKARCI-[ne yazık ki]
YIRTICI ile/ve/<> YIKICI-1 BAĞIMLI > 4 BAĞIMLI YAKINI-1921 ANAYASASI ile 1924 ANAYASASI-40 MİLYAR IŞIK YILI ile/ve/<> 15 MİLYAR IŞIK YILI-ABARTI ile KABARTI-ABBE KIRILMA ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE KURAMI ve/||/<> ABBE ÖLÇÜTÜ ve/||/<> ABBE PRİZMASI ve/||/<> ABBE SAYISI ve/||/<> ABBE YOĞUNLAŞTIRICISI-ABNEY OLAYI ile/ve/||/<> ABNEY YASASI-ABU SIMBEL TAPINAĞI ile/ve/||/<> NEFERTARI TAPINAĞI-ACI ÇIĞLIĞI ile/ve ZEVK ÇIĞLIĞI-ACI ile AĞRI-ACI ile SIZI-ACTA JURE IMPERII ile/ve/||/<> ACTUA JURE GESTIONIS ile/ve/||/<> LEX FORI-AÇILIŞ KONUŞMASI değil AÇIŞ KONUŞMASI-AÇILIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI ile/değil AÇIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI-AÇILIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI değil AÇIŞ TÖRENİ/KONUŞMASI-AD TAMLAMASI ile SIFAT TAMLAMASI-AD/I ile/ve/değil/yerine TAD/I-ADA BALIĞI = AMBER BALIĞI-ADA TAVŞANI ile AMERİKA TAVŞANI ile ARAP TAVŞANI ile DAĞ TAVŞANI ile YABAN TAVŞANI

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!ÖFKE ile/ve/ne yazık ki/> !SALDIRI-... "ÖZGÜRLÜĞÜ" değil ... HAKKI-... SİSTEMİ ile ... MAKİNASI-... ŞEMASI ile ... AĞACI-... TEMEL/Lİ ile ... DAYANAK/LI-...'NIN SANATI ile ... SANATI-...'YA RÂZI OLMA ile/ve/değil/||/<>/< ...'YI SAVUNMA HAKKI-...('YI/YA) YAPMAMA/UYGULAMAMA/UYMAMA:
"ÖZGÜRLÜĞÜ" ile/ve/değil/yerine OLANAĞI/OLANAKLILIĞI/İHTİYÂRI-... değil ALTYAPI-... değil BİNDALLI-... değil DEVETABANI-... değil GAZYAĞI-... değil GÖZDAĞI-... değil KATSAYI-... değil SİNEKKAYDI-... değil YERELMASI-...SIZ ile OLMAMA/...NIN OLMAMASI-"... ALIŞVERİŞİ" ile/değil/yerine ... PAYLAŞIMI-"... İDEASI" ile/değil ... İDDİASI-"... OLDUĞU İÇİN" ile/ve/değil/yerine ...(DAN) (OLDUĞUNDAN) DOLAYI-"... TANIMLANDI" ile/değil ... TANINDI-"... TARTIŞMASI" ile/değil ... AYRIMI-"...NIN GERÇEKLEŞMESİ" ile/değil ... NIN YAŞANMASI-"...NIN KARŞITI" ile/değil ...NIN KARŞILIĞI-"5 AŞAĞI 5 YUKARI" değil 3 AŞAĞI 5 YUKARI-"AĞIR CEZA SAVCISI" değil AĞIR CEZA MAHKEMESİ NEZDİNDEKİ SAVCI-"AĞLAMA DUVARI" ile/değil/yerine BATI DUVARI-"AHLÂKSIZLIK" ile/değil AHLÂK ÖLÇÜTLERİNİN BULUNMAMASI-"AJDA BARDAĞI" değil AİDA BARDAĞI-"AKLIN"/ODAĞIN:
ya/ne DUDAKLARINDA ya da/ne de DUDAKLARDA OLMASIN/OLMAMALI-"ARKADAŞTILAR" değil ARKADAŞLARDI-"ASALAK" ile/değil SIĞINTI-"AŞAĞIYA" değil AŞAĞI-"AŞK HASTALIĞI" değil ÂŞIK OLMAMA(NIN YARATTIĞI) SORUN/LARI-"AZ" / "ÇOK" değil/yerine ORANTISIZ/ORANTILI-"BAŞKALARI" değil BAZILARI-"BAŞTAN AŞAĞIYA" değil BAŞTAN AŞAĞI-"BULANIK MANTIK" değil BULANIĞIN MANTIĞI-"BÜTÜN HEPSİ" yerine HEPSİ/TAMAMI-"BÜTÜN HEPSİ" ile/yerine/değil HEPSİ/TÜMÜ/TAMAMI-"BÜYÜK" ZEKÂ ve/<> BÜYÜK SORUNLARI-"CİNS" değil FARKLIDevamı için burayı tıklayınız...


| ...J |

| ...K |

K ile biten FaRkLaR...
( 12582 FaRk, 12579 katkı )--MEK ile/ve/||/<> -LİK-!AŞAĞILAYICI/LIK ile/ve/<> !DIŞLAYICI/LIK-!DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK-!KÖLE/LİK ile/ve ŞAŞKIN/LIK-!MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK-... "ŞANSI" YOK değil ... OLASILIĞI/OLANAĞI YOK-... İLE SINIRLI OLDUĞUNU:
DİLE GETİRMEK ile/ve/||/<> ANIMSATMAK-... KURMAK ile/ve/||/<>/> ... OLUŞTURMAK-... OLANAĞI ..:
SUNMAK ile/ve/||/<> TANIMAK-... OLUNABİLİNECEK değil OLUNABİLECEK-...:
KAYNAK/LI/LIK ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK-...'LARI:
SAYMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SIRALAMAK-...'NIN EVİNDE YAŞAMAK ile/yerine ...'NIN EVİNDE KALMAK-...'YI DUYMUŞ OLMAK ile ...'YI DUYMAMIŞ OLMAK-...'YI GÖRMÜŞ OLMAK ile ...'YI GÖRMEMİŞ OLMAK-...'YI OKUMUŞ OLMAK ile ...'YI OKUMAMIŞ OLMAK-...'YI SORMAMAK ile/ve/||/<>/> ...'YA BAKMAMAK-"AÇIK" KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AYRINTILI İFADE ETMEK-"AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK-"BAK! BEN NE YAPTIM!" İÇİN YAPMAK ile/ve/değil/yerine HİZMET OLARAK YAPMAK-"BAK! BEN NE YAPTIM!" İÇİN YAPMAK değil/>< HİZMET OLARAK YAPMAK-"BİLİNMEZ"E OTURMAK ve/||/<>/> ENGİNE YOL ALMAK-"ÇEVRE İÇİN" YAŞAMAK değil/yerine ÇEVRE İLE BİRLİKTE YAŞAMAK-"ÇİRKİN/LİK" "ARAMAK"/BULMAK ile/değil/yerine MAZERET ARAMAK/BULMAK-"DAĞ" OLMAK ile/değil/yerine "VADİ" OLMAK-"DAHA ÇOK OLAN"I ARAMAK değil/yerine DAHA AZ OLANIN TADINI ÇIKARMAK-"DAYAK YEMEKTEN":
KORKMAK ile/ve/değil/<> KENDİNE YEDİREMEMEK-"GEÇ!":
EMİR VERMEK ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< DÜŞÜNCESİNİ/İSTEĞİNİ DÜMDÜZ SÖYLEMEK-"İYİ" OLMAK ile/ve/değil "ADAM" OLMAK/OLABİLMEK-"KAS(KALAS)" "KAFALI" OLMAK yerine KASK KAFALI OLMAK-"KESER" ya da "RENDE" GİBİ OLMAK değil/yerine "TESTERE" GİBİ OLMAK-"MUTLAK ÖZGÜRLÜK" >< EŞİTLİK ile/<> "MUTLAK EŞİTLİK" >< ÖZGÜRLÜK-"OLDUKÇA ÇOK" ZORLANMAK değil OLDUKÇA ZORLANMAK-"ÖNYARGILARINI" YENİDEN DÜZENLEMEK ile/değil/yerine DÜŞÜNMEK-"SAÇMA"LIK ile/ve/<>/değil/yerine ANLAŞILAMAZLIK-"SAVUNDUĞUNDAN" DOLAYI BİLMEK ile/değil/yerine/>< BİLDİĞİNDEN DOLAYI SAVUNMAK-"SÖNÜK"/LÜK ile/ve/değil/yerine SADE/LİK-"TENEZZÜL" ETMEK ile/ve/değil/yerine/||/<> TEVECCÜH ETMEK-"UZUN" YAŞAMAK ile/ve/<>/değil/yerine DERİN/DÜRÜST/DOĞRU YAŞAMAK-"VAR"I "YOK"LAMAK ile "YOK"U "YOK"LAMAK-"YAR/UÇURUM" OLMAK ile/değil/yerine/>< YÂR OLMAK-"YOK" DEMEK ile/değil/yerine "BENİM İÇİN BU/BÖYLE BİR KONU/OLGU YOK" DEMEK

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


--MEK ile/ve/||/<> -LİK-!AŞAĞILAYICI/LIK ile/ve/<> !DIŞLAYICI/LIK-!BÖLÜCÜLÜK ile/ve/||/<> !ÖTEKİLEŞTİRME-!CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET-!DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK-!DÜŞMAN/LIK ve !KİN-!HIRSIZLIK ile !YAĞMA-!KISKANÇLIK ile/ve/<> !KİN-!KÖLE/LİK ile/ve ŞAŞKIN/LIK-!KUNDAK ile !KUNDAK[Yun.]-!MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK-!ŞİRK ile/ve/||/<> !KİBİR-!TEPİK = !TEKME-!TÜFEK ile !MAVZER[< MAUSER'in adından]-!VANDALLIK ile !BARATARYA-... "ŞANSI" YOK değil ... OLASILIĞI/OLANAĞI YOK-... BİÇİMİNDE:
OLSA/OLMASI GEREK ile OLMALI!-... GİBİ HİSSETMEK ile/ve "O OLMAK"-... İLE SINIRLI OLDUĞUNU:
DİLE GETİRMEK ile/ve/||/<> ANIMSATMAK-... KEMAL:
NAMIK ile YAŞAR ile ORHAN-... KURMAK ile/ve/||/<>/> ... OLUŞTURMAK-... OLANAĞI ..:
SUNMAK ile/ve/||/<> TANIMAK-... OLUNABİLİNECEK değil OLUNABİLECEK-...:
KAYNAK/LI/LIK ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK-...'LARI:
SAYMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SIRALAMAK-...'NIN EVİNDE YAŞAMAK ile/yerine ...'NIN EVİNDE KALMAK-...'YI DUYMUŞ OLMAK ile ...'YI DUYMAMIŞ OLMAK-...'YI GÖRMÜŞ OLMAK ile ...'YI GÖRMEMİŞ OLMAK-...'YI OKUMUŞ OLMAK ile ...'YI OKUMAMIŞ OLMAK-...'YI SORMAMAK ile/ve/||/<>/> ...'YA BAKMAMAK-"AÇIK" KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine AYRINTILI İFADE ETMEK-"AKIL ALMAYI" İSTEMEMEK değil/yerine/> "AKLINI BAŞINA TOPLAMAK"-"AKILSIZ" İLERLEMEK değil AKLI AŞARAK İLERLEMEK-"BAK! BEN NE YAPTIM!" İÇİN YAPMAK ile/ve/değil/yerine HİZMET OLARAK YAPMAK-"BAK! BEN NE YAPTIM!" İÇİN YAPMAK değil/>< HİZMET OLARAK YAPMAK-"BİLİNMEZ"E OTURMAK ve/||/<>/> ENGİNE YOL ALMAK-"ÇAKTIRMA(MA)K ile/ve "RENK VERMEMEK"-"ÇEVRE İÇİN" YAŞAMAK değil/yerine ÇEVRE İLE BİRLİKTE YAŞAMAK-"ÇİRKİN/LİK" "ARAMAK"/BULMAK ile/değil/yerine MAZERET ARAMAK/BULMAK-"DAĞ" OLMAK ile/değil/yerine "VADİ" OLMAK-"DAHA ÇOK OLAN"I ARAMAK değil/yerine DAHA AZ OLANIN TADINI ÇIKARMAK-"DAYAK YEMEKTEN":
KORKMAK ile/ve/değil/<> KENDİNE YEDİREMEMEK

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


--MEK ile/ve/||/<> -LİK-!"IRKÇI/LIK" ile/ve/değil/<> OYMAKÇI/LIK / KABİLECİ/LİK-!"KENDİMİ TANIYORUM" YANILGISI değil/yerine KENDİNİ TANIMAK-!"SANIKTAN, KANITA GİTMEK" değil KANITTAN, SANIĞA GİTMEK-!AŞAĞILAYICI/LIK ile/ve/<> !DIŞLAYICI/LIK-!ÇALIP-ÇIRPMAK-!DALGA GEÇMEK ile/ve/değil/||/<>/< BİLMEMEK-!KİN:
"TUTMAK" ile/değil/yerine/>< TUTMAMAK-!KÖLE/LİK ile/ve ŞAŞKIN/LIK-!MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK-!MUŞTALAMAK değil MUŞTULAMAK-!RANT ve/ne yazık ki/> !"RAHAT"/LIK-!TERÖR/İST/İZM[Fr./İng.]/!TEDHİŞ/Çİ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI/CI/LIK-!TOKAT ile !ŞAPLAK-!TOKAT ile !YUMRUK-!ZULÜM ile/ve/değil/||/<> İHMALKÂRLIK-... "HİSSETMEK" ile/değil/ne yazık ki ZANNETMEK-... "ŞANSI" YOK değil ... OLASILIĞI/OLANAĞI YOK-... GİBİ ile/ve ...YA BENZEMEK-... İLE SINIRLI OLDUĞUNU:
DİLE GETİRMEK ile/ve/||/<> ANIMSATMAK-... KURMAK ile/ve/||/<>/> ... OLUŞTURMAK-... OLANAĞI ..:
SUNMAK ile/ve/||/<> TANIMAK-... OLUNABİLİNECEK değil OLUNABİLECEK-...:
KAYNAK/LI/LIK ile/ve/||/<> ODAK/LI/LIK ile/ve/||/<> AMAÇ/LI/LIK ile/ve/||/<> HEDEF/Lİ/LİK ile/ve/||/<> TEMEL/Lİ/LİK-...'LARI:
SAYMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SIRALAMAK-...'NIN EVİNDE YAŞAMAK ile/yerine ...'NIN EVİNDE KALMAK-...'YA İLİŞKİN ile/ve ...'YA YÖNELİK-...'YA KARŞI ile/ve/değil ...'YA YÖNELİK-...'YI DUYMUŞ OLMAK ile ...'YI DUYMAMIŞ OLMAK-...'YI GÖRMÜŞ OLMAK ile ...'YI GÖRMEMİŞ OLMAK-...'YI OKUMUŞ OLMAK ile ...'YI OKUMAMIŞ OLMAK-...'YI SORMAMAK ile/ve/||/<>/> ...'YA BAKMAMAK-...'YI:
"UZATMAK" ile/değil/yerine SÜRDÜRMEK-... değil BEŞİBİRLİK-...DIR ile/ve/değil/yerine ...LIK-...İZM ile İNDİRGEMECİLİK-...MELİ/MALI ile/değil/yerine OLSA GEREK-...MIŞ GİBİ ile/değil VARSAYMAK-...SIZ ile YOK-'ILM ile İDRÂK-"... BİLMİNİ BİLMEK" ile/ve/değil/yerine (EN AZINDAN) ... BİLMİNİN SONUÇLARINI BİLMEK-"... GÖRÜNMEK" ile/ve OLMAKDevamı için burayı tıklayınız...


| ...L |

L ile biten FaRkLaR...
( 3361 FaRk, 3360 katkı )-"KÖRLÜK":
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL-(")ÇIKARLAR(").
GENEL ile/ve/||/<>/< ÖZEL-(UZUN SÜRELİ) BELLEKTE:
ANISAL ile/ve/||/<> ANLAMSAL ile/ve/||/<> İŞLEMSEL-[Ar.] İHLÎL ile MEBÂL-[Fars.] DİL ile DÎL ile | [Tr.] DİL ile DİL-[Fars.] NÎM-İ CEHL ile NÎM-İ CEHL-[Fr., İng.] OTEL ile MOTEL-[ne yazık ki]
DIŞLA(N)MA:
TOPLUMSAL ile BİREYSEL-[ne yazık ki]
İSTİSMÂR:
DUYGUSAL ile/ve/ya da/||/<> FİZİKSEL ile/ve/ya da/||/<> EŞEYSEL-[ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL-1. KEMÂL ile/ve 2. KEMÂL-5 PARMAKLI EL ile 6 PARMAKLI EL-5 ya da 4 YILDIZLI OTEL ile/ve/değil/yerine BUTİK OTEL-ABDAL ile Abdal-ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL-ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL-ADÂLET:
ÖZNEL değil/>< NESNEL-ÂDİL ile/ve/<> ÂCİL-ADÎL ile MİSL-ADL ile IDL-AHBEL ile AHBEL-ÂKIL <> AK(I)L <> MAKÛL-AKIL ile/ve/> ÂKİL-AKIL ile/ve/değil FAAL AKIL-AKIL ve/<>/>/< HAYAL-AKIL ile/ve İSTİDLÂL-AKIL ile/ve/> NAKİL-AKIL ile/ve/<> ORTAK AKIL-ÂKİL ile AKIL-AKL-I KÜLL ile/ve/<> NEFS-İ KÜLL-ÂL ile EHL-AMEL ile CA'L-AMEL ile Fİ'L-AMEL ile FİİL-ANATOMİK/BEDENSEL değil/yerine/= YİNSEL/YİNBİLİMSEL/ETYİNSEL-ANESTEZİ[Fr. < ANESTHESIE]:
EPİDURAL ile SPİNAL-ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL-ANLAM/KAVRAM:
NİCELİK EVRENSEL ve/||/<> TİKEL ve/||/<> TEKİL-APTAL ile/değil/yerine/>< ABDAL-APTAL ile/değil EFTAL-APTAL ile ŞAPŞAL-ÂRİF-İ MÜKEMMEL ile/ve/değil ÂRİF-İ MÜKEMMÎL

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!MAKTUL ile/ve/değil/||/<> MÂDUM-"AKLIN" KULLANDIĞI KAVRAMLAR/DİL ve/||/<> KAVRAMLARIN/DİLİN KULLANDIĞI "AKIL"/ZİHİN/KİŞİ-"KÖRLÜK":
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL-(")ÇIKARLAR(").
GENEL ile/ve/||/<>/< ÖZEL-(UZUN SÜRELİ) BELLEKTE:
ANISAL ile/ve/||/<> ANLAMSAL ile/ve/||/<> İŞLEMSEL-(ya da) "Gel! OL ve git!" öyle KONUŞ!!!-[Ar.] BETÎL ile BETÎLE-[Ar.] İHLÎL ile MEBÂL-[eskiden] İSTANBUL ile/ve/<> ANADOLU-[Fars.] DİL ile DÎL ile | [Tr.] DİL ile DİL-[Fars.] KÂKÜL ile PERÇEM-[Fars.] KÂR-GİL ile KÂR-GÎR-[Fars.] NİGÂL ile NİGÂR ile Nigâr-[Fars.] NÎM-İ CEHL ile NÎM-İ CEHL-[Fars.] RİÇÂL ile RİÇÂR-[Fars.] ZER-İ DEH-PENCÎ ile ZER-İ KAMER-TÂB ile ZER-İ KÂMİL ile ZER-İ MAHBÛB ile ZER-İ MAKLÛB ile ZER-İ SÂV/SÂVE ile ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE-[Fr., İng.] OTEL ile MOTEL-[Fr.] MATMAZEL ile/> MADAM-[Fr.] PALMİTAT ile PALMİTİK ile PALMİTİL ile PALMİTİN-[hem, ne] ENGEL ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de/||/<>/> KAYNAK-[MEDLÛLERİ BAKIMINDAN HAFÎ] SÖZ/LÂFIZ:
HAFÎ ile/ve/||/<> MÜŞKİL ile/ve/||/<> MÜCMEL ile/ve/||/<> MÜTEŞEBBİH-[ne yazık ki]
!SAVAŞLAR:
RASYONEL ile/ve/<> KİTLELERİN SEFERBER EDİLDİĞİ ile/ve/<> ASİMETRİK-[ne yazık ki]
"ÖZGÜVENLİ" CAHİL ile/ve/||/<> GÖRGÜSÜZ VARSIL ile/ve/||/<> SIMARTILMIŞ APTAL ile/ve/||/<> ÇOCUK DAVRANIŞLI "YETİŞKİN"-[ne yazık ki]
DIŞLA(N)MA:
TOPLUMSAL ile BİREYSEL-[ne yazık ki]
İHLÂL ile/ve/||/<> JUS COGENS İHLÂLLERİ-[ne yazık ki]
İHMAL ile/ve/<> İŞGÜZARLIK-[ne yazık ki]
İLİMSİZ HAL ile/ve/||/<> HALSİZ İLİM-[ne yazık ki]
İSTİSMÂR:
DUYGUSAL ile/ve/ya da/||/<> FİZİKSEL ile/ve/ya da/||/<> EŞEYSEL-[ne yazık ki]
İŞGAL ile/ve/||/<>/> ÇÖLLEŞTİRME-[ne yazık ki]
TEDBİRSİZ TEVEKKÜL ile/ve/||/<> İCRAATSIZ DUA ile/ve/||/<> SÜFLÎ İNZİVÂ-[ya]
İSTİKLÂL ya da ÖLÜM-[ya/hem] KÜL ile/değil/yerine/hem de/ya da/||/<>/>< GÜL-1 MİL ile/ve/<> GOMİNA-1 YIL ile 1 TUN-1. KEMÂL ile/ve 2. KEMÂL-2. EL ile ÇALINTI-5 PARMAKLI EL ile 6 PARMAKLI EL-5 ya da 4 YILDIZLI OTEL ile/ve/değil/yerine BUTİK OTEL-7 TEPE:
İSTANBUL ile/ve ROMA-ABDAL ile Abdal-ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL-ABECESEL DİL ile İMGESEL/RESİMSEL DİL

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-...MIŞ GİBİ ile/ve/değil BİLE DEĞİL-'İBÂRE ile KELÎME ile KAVL-"ACIKLI" ile/ve/değil/yerine DUYGUSAL-"AKIL" ile/ve/değil/yerine KULLANILAN/UYGULANAN AKIL-"AKL(IN)A" GÖRE "AKIL" ile/değil/yerine AKIL-"AYAK" değil/yerine HAL-"BİRFİİL" değil BİLFİİL-"DENGESİZ" ile/değil DENGİ(/N/M) DEĞİL-"DOĞAL" ile/değil TARİHSEL-"DOKUNAKLI" ile/ve/||/<>/< DÜŞÜNDÜRÜCÜ/DUYGUSAL-"ERKEK" değil/yerine ERİL-"GÜZEL DEĞİL" değil BAKILIŞI (YETERİNCE) GÜZEL DEĞİL-"HÜMANİZM/HÜMANİST" değil/yerine/= İNSANCIL-"İÇSEL" ve/||/<> DÜŞÜNSEL-"KÖRLÜK":
ZİHİNSEL ile/ve/||/<> İŞLETME ile/ve/||/<> BENCİL-"KUL" ile/ve/||/<> KÜL-"KURNAZLIK" ile/değil/yerine AKIL-"MORALMAN" değil MORAL-"MÜSTEKİL" değil MÜSTAKİL-"ÖNEMLİ DEĞİL" değil FAZLA ÖNEMLİ DEĞİL-"SAÇI KEL" değil KAFASI KEL-"SİZ" KULLANIMINDA:
SAYGI ile MESAFE ile ÇOĞUL-"SOY" değil/yerine YOL-"SÖZCÜKLER ÖNEMLİ DEĞİL" değil "SÖZCÜKLER, BURADA[BU KONUDA/ALANDA] ÖNEMLİ DEĞİL-"ŞİZOİD" ile/değil DUYUSAL-"TAM DOĞRU DEĞİL" değil PEK DOĞRU DEĞİL-"TANRISAL GÖRÜ" ile/ve/değil ORTAK AKIL-"TEDBİR" ile/ve/değil/yerine/>/< AKIL-"TÜRKÇE KUR'AN" değil TÜRKÇE MEAL-"VALEYBOL" değil VOLEYBOL-"VAROL-UŞSAL" değil VAR OLUŞSAL-"VARSAYISAL" değil SAYISAL-"VARSAYISAL" değil VARSAYIMSAL-"YÜZEYEL" değil YÜZEYSEL-"ZAYIF" ile/ve/||/<>/< İLKEL-"ZEHİR" ile/ve/||/<> ENGEL-"ZOR" değil/yerine/< KOLAY DEĞİL-(")ÇIKARLAR(").
GENEL ile/ve/||/<>/< ÖZEL-(")KURAL(") ile/ve/değil/yerine/||/<>/< KURUL-(")KÜLTÜREL(") ile/ve/değil/yerine/||/<> DÖNEMSEL-(INTERNET) SAYFA(SI) ile SİTE(Sİ) ile PORTAL-(TARİHSEL) SÜREÇ ile/ve (TARİHSEL) KOŞULDevamı için burayı tıklayınız...


| ...M |

M ile biten FaRkLaR...
( 4262 FaRk, 4261 katkı )-!FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM-"BOZULMA" ile/ve/değil/> GELİŞİM ile/ve/değil/> DEĞİŞİM-"ÖZGÜRLÜĞÜNE" YÖNELİM/EĞİLİM ile/ve/değil/yerine ÖZGÜRLÜĞE YÖNELİM/EĞİLİM-(")ANLAMLI(") YAŞAM ile/ve/yerine MUTLU YAŞAM-(HERHANGİ BİR) DÜŞÜNCEYE:
MAHKUM ile/ve/değil/yerine HÂKİM-[Ar.] KADEM ile KADEM-[Fars.] ÂŞÂM ile ÂŞÂM-[Fars.] HÂM ile HAM-[Fars.] KÂM ile/ve/değil/yerine/||/<> RÂM-[Fars.] NÎM ile NÎM-[Lat.] MINIMUM vs. MAXIMUM-[ne yazık ki]
İDAM ile/ve/değil/<> İTHAM-[ne yazık ki]
KÖTÜ KULLANIM ile/ve/||/<>/> KÖTÜYE KULLANIM-[ne yazık ki]
ORANTISIZ YORUM ile AŞIRI YORUM-[ne yazık ki]
ÖZENSİZ ÜRETİM ve/||/<>/> SINIRSIZ TÜKETİM-[önce] YORUM ile/ve/sonra/> AŞIRI YORUM-ADEM ile ÂDEM-A-DEM değil ÂDEM-ACEM ile Acem ile A'CEM-AÇIK SİCİM ile/ve/||/<> KAPALI SİCİM-AÇILIM ile DIŞAVURUM-AÇILIM ile EVRİM-AÇILIM ile GİRİŞİM-AÇILIM ile/ve OLUŞUM-AD ile/ve TERİM ile/ve KAVRAM-ADEM ile/ve ÂDEM-ADENOM ile KARSİNOM-ADIM ile ADIM-ADIM ile ATILIM-AGNOSTİSİZM ile/ve/değil/yerine GNOSTİK AGNOSTİSİZM-AGNOSTİSİZM ile METAFİZİK DETERMİNİZM-AĞIR ALAŞIM ile HAFİF ALAŞIM ile SERT ALAŞIM-AKIL:
SÂLİM ve/> İSLÂM-AKL-I SELÎM ile/ve/<> KALB-İ SELÎM ile/ve/<> ZEVK-İ SELÎM ile/ve/<> ZEVK-İ SELÎM-AKLÎ İLİM ile/ve/<> KEŞFÎ İLİM-AKTARIM ile/ve PAYLAŞIM ile/ve DOLAŞIM-AKTARIM ile/ve/değil/> ÜRETİM-AKTARIM ile/ve YATIRIM-ALDIM ile/ve/değil BULDUM-ÂLEM ile/ve/<> ÂDEM-ALEM ile ÂLEM-ALİM ile ÂLİM

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM-!KAPİTALİZM ile/ve !SAVAŞ-!ZULM ile/ve/değil/yerine/<>/< CEBR-!ZULÜM ile/ve/değil/||/<> İHMALKÂRLIK-...İZM ile İNDİRGEMECİLİK-'ILM/İLM ile MA'RİFET-'ILM/İLM ile RESH-'ILM/İLM ile RÜ'YET-'ILM/İLM ile ŞEHÂDET-'ILM/İLM ile ŞU'ÛR-'ILM/İLM ile TAKLÎD-'ILM/İLM ile TEBYÎN-'ILM/İLM ile/ve/||/<>/> YAKÎN-'ILM/İLM ile/>< ZANN-'ILM/İLM ile ZİKR-'ILM ile İ'TİKÂD-'ILM ile İDRÂK-"BOZULMA" ile/ve/değil/> GELİŞİM ile/ve/değil/> DEĞİŞİM-"KIRILMA" ve/> DEĞİŞİM ve/> GÜÇLENME ve/> UMURSAMAMA-"ÖZGÜRLÜĞÜNE" YÖNELİM/EĞİLİM ile/ve/değil/yerine ÖZGÜRLÜĞE YÖNELİM/EĞİLİM-(")ANLAMLI(") YAŞAM ile/ve/yerine MUTLU YAŞAM-(B)İLİM ve/<> KÜLTÜR COŞKUSU-(B)İLİM ve/||/<> ZİKİR ve/||/<> AŞK-(BB) KREM ile FONDÖTEN-(HERHANGİ BİR) DÜŞÜNCEYE:
MAHKUM ile/ve/değil/yerine HÂKİM-(HZ.) ÂDEM ile/ve İNSAN-(KİŞİSEL) YORUM ile/ve/değil/yerine/<> NESNELLİK-[ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
HAS ile/ve/||/<> ÂAM ile/ve/||/<> MÜŞTEREK ile/ve/||/<> MÜNKER-[Ar.] BEHÎM ile BEHÎME-[Ar.] BENÂM ile BENÂN-[Ar.] KADEM ile KADEM-[Fars.] ÂŞÂM ile ÂŞÂM-[Fars.] BÂDÂM ile BÂDÂME-[Fars.] BÂŞÂM ile BÂŞÂME/BÂŞÛME-[Fars.] BED-RÂM ile BED-RÂN-[Fars.] HÂM ile HAM-[Fars.] KÂM ile/ve/değil/yerine/||/<> RÂM-[Fars.] KİRM ile/ve GÜRG-ZÂDE-[Fars.] MÂR-İ HAM-BE-HAM ile MÂR-İ SERMÂDÎDE-[Fars.] NÎM ile NÎM-[Fr.] SANTİAR ile/ve/<> SANTİGRAM ile/ve/<> SANTİGRAT ile/ve/<> SANTİLİTRE ile/ve/<> SANTİM ile/ve/<> SANTİMETRE-[İNANÇ +] İLİM ile/ve/||/<> İRFAN ile/ve/||/<> HÜZÜN ile/ve/||/<> NEŞE ile/ve/||/<> [bunlar yoksa]

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!CESÂRET ile !İNTİKAM-!DEDİKODUCU ile/ve/= !YAĞI/DÜŞMAN/HASIM-!FAŞİZM ile/ve !SOYKIRIM-!HINÇ/GAYZ ile !İNTİKAM-!KATLİAM[Ar. KATL+ÂMM] değil/yerine/= !KIRIM-!KİN ile/ve/||/<> !İNTİKAM-!KÖLE ile/değil/yerine !GULÂM-!MAKTUL ile/ve/değil/||/<> MÂDUM-!SAVAŞ ile/ve/değil/yerine SAVAŞIM-!ŞAKA ile/ve/||/<>/> !İNTİKAM-... OLDUĞUNU:
"DÜŞÜNÜYORUM" ile/değil TAHMİN EDİYORUM-...'YI:
"BOŞVERELİM" ile/değil/yerine GEÇELİM-... değil ÇALAKALEM-... değil KOŞARADIM-... değil VARSAYIM-"...'DAN HOŞLAŞMAM" değil ...'DAN (PEK/HİÇ) HOŞLANMAM/HOŞLANMIYORUM-"(...), DUŞUMU ALDIM, (...)" değil/yerine YIKANDIM / DUŞ ALDIM-"ALET" ile/ve YÖNTEM-"ALİMİNYUM" değil ALÜMİNYUM-"ANLADIM" değil "PEKİ" / hmmm-"ANLAMAMIŞSIN"/"YANLIŞ ANLAMIŞSIN" / "ANLAMAMIŞSIN/YANLIŞ ANLAMIŞSIN" değil SANIRIM ANLATAMAMIŞIM / ANLATAMAMIŞIMDIR BELKİ/SANIRIM-"ANLATMAĞA ÇALIŞMAK/ÇALIŞAYIM" değil ANLATMAYA ÇALIŞMAK/ÇALIŞAYIM-"ATMOSFER" değil/yerine/= ORTAM-"AYAKTA DURMAK/DURABİLMEK" ile/ve/<>/< KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM-"BAĞIMLILIK" ile/değil/yerine/>< GEREKSİNİM-"BİLİNÇ" ile/ve/değil YAKLAŞIM-"BOĞAZLARIM AĞRIYOR / BOĞAZLARIMI ÜŞÜTMÜŞÜM" değil BOĞAZIM AĞRIYOR / BOĞAZIMI ÜŞÜTMÜŞÜM-"BOZULMA" ile/ve/değil/> GELİŞİM ile/ve/değil/> DEĞİŞİM-"BUNU ALDIM" <>/||/>/< "BUNALDIM" değil/yerine
YANLIŞIMIN/YANILSAMAMIN/OYUNUN FARKINDAYIM-"BÜTÜN" ile/değil TOPLAM-"CEKETİMİ GİYİNECEĞİM" değil CEKETİMİ GİYECEĞİM-"CESÂRET" değil BUNALIM-"CİMNASTİK/JİMLASTİK" değil JİMNASTİK[Fr.] değil ESNETİM-"ÇERÇEVE"[Fars.] ile BAĞLAM-"ÇERÇEVE" ile/ve/||/<> KAPSAM-"DIŞ DÜNYA" ile/ve/değil/yerine TOPLUM-"DOĞUM" ile/ve GELİŞİM-"EYİTİM" değil EĞİTİM-"FELSEFÎ KAYGI" ile/ve/değil FELSEFÎ YAKLAŞIM-"GARİBİM" ile/değil KARÎBİM-"HİÇ SEVMEM" ile/değil/yerine PEK SEVMEM-"HUZUR" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ANLAMDevamı için burayı tıklayınız...


| ...N |

N ile biten FaRkLaR...
( 6158 FaRk, 6156 katkı )-!SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN-...'YA YOL AÇIYOR/AÇAN ile/değil ...'YI SAĞLIYOR/SAĞLAYAN-"APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN-"ÇORBA"YI İÇER:
TEKKEDE BEKLEYEN değil TEKKEYİ BEKLEYEN-"HAKLI" OLAN ile/değil/yerine AKLI OLAN-"KİŞİNİN BAKIŞINDA":
GÖRÜNEN ile/ve/||/<> KENDİ ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN-"MERAK":
KİŞİLER ÜZERİNE/ÜZERİNDEN ile/değil/yerine/< DÜŞÜNCELER/ZİHİNLER ÜZERİNE/ÜZERİNDEN-"SANATÇIYIM" DİYEBİLMEK İÇİN:
USTANI GEÇECEKSİN ve/||/<>/> SENİ GEÇECEK BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEKSİN-"ÜSTÜNLÜK":
BAŞKALARINDAN değil/yerine/>< ÖNCEKİ DURUMUNDAN-(")BAŞARI("):
KAZANILABİLEN ile/ve/||/<>/> KAYBEDİLEBİLEN-(")İSTEMEK/SORMAK(SUAL ETMEK)("):
KİŞİDEN ile/ve/değil/yerine/||/<> ALLAH'TAN-(")KAYIP("):
GERİ GEL(E)MEYECEK OLAN ile/ve/||/<> YERİ DOLDURULAMAYACAK OLAN-(EN) BAŞTAN ile/değil (EN) BAŞINDAN-(HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN-(İÇ):
ÇOCUK ile/ve/||/<> YETİŞKİN ile/ve/||/<> EBEVEYN-(OLMUŞ) OLAN ile OLMAKTA OLAN-(ŞER'Î) ADLÎ DELİL:
MADDENİN VUCUDA GETİRDİĞİ ile/ve/||/<> KANUN TESİS ETMİŞ BULUNAN ile/ve/||/<> ŞAHADET ile/ve/||/<> KARİNE ile/ve/||/<> YEMİN-[1 kg.] GÜLYAĞI İÇİN:
10 - 12 ton değil/yerine 3 - 4 ton-[Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile BEZZ-İSTÂN-[Ar.] DEVR-İ REVÂN ile DEVR-İ REVÂN-[BİLGİ/SÖZ]
"KULAĞINDAN":
GİRMEYEN ile GİRİP-ÇIKAN ile ZİHNİNE[/"KALBİNE"] ULAŞAN-[Fars.] -DÂN ile DÂN-[Fars.] -SİTÂN ile -SİTÂN-[Fars.] ÂN ile -ÂN-[Fars.] ÂSİTÂN ile ÂSİTÂN-[Fars.] ÂSİTÂN ile ÂSTÂN-[Fars.] BEHMEN ile Behmen-[Fars.] CAMADAN ile CAMADAN-[Fars.] CÜNBÂN ile -CÜNBÂN-[Fars.] ÇÎN ile -ÇÎN-[Fars.] DEHÂN ile DEHEN-[Fars.] DESTÂN ile DESTÂN-[Fars.] HÂN ile HÂN ile HÂN ile -HÂN-[Fars.] HANDÂN ile HÂNDE-KÂR ile HANDE-RÎZ ile HANDE-RÛY ile HANDE-ZEN-[Fars.] HEFT-HÂN ile HEFT-HÂN-[Fars.] Horâsân ile HORÂSÂN-[Fars.] İRMÂN ile ÎRMÂN-[Fars.] NESRÎN ile NESTER/BESTEREN/NESTERÛN/NESTERÎN-[Fars.] NİŞÂN ile -NİŞÂN-[Fars.] PEŞÎN/PÎŞÎN ile PESÎN ile Peşîn-[Fars.] RÂN ile -RÂN-[Fars.] REHBER ile REHDÂN ile REHZEN

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!İSYAN ile/ve !KÜFÜR-!KİN ile/ve/||/<> !İNTİKAM-!SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN-!YALAN ile !İFTİRA-!ZAMAN ve ZAMANE'DEN ŞİKÂYET-... İÇİN ile ... ÜZERE-... ÜZERİNDEN ile/ve/değil/yerine ... SAYESİNDE-...'YA İLİŞKİN ile/ve ...'YA YÖNELİK-...'YA YOL AÇIYOR/AÇAN ile/değil ...'YI SAĞLIYOR/SAĞLAYAN-...'YI:
BAŞLATAN ile/ve/değil/||/<>/> BAŞLATICILARDAN BİRİ-"...'YA":
DÖNEN ile/değil DÖNÜK-"APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA-"APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN-"ÇORBA"YI İÇER:
TEKKEDE BEKLEYEN değil TEKKEYİ BEKLEYEN-"HAKLI" OLAN ile/değil/yerine AKLI OLAN-"İŞİNE GELME/GELEN" ile/ve/||/<> İŞİNE YARAMA/YARAYAN ile/ve/||/<>-"İYİLİK YAPMAK" ÜZERE/İÇİN ile/ve/değil/yerine/||/<> GEREĞİNİ YAPMAK/YAPARAK-"KİŞİNİN BAKIŞINDA":
GÖRÜNEN ile/ve/||/<> KENDİ ile/ve/||/<> GÖRÜNMEYEN-"KUTSAL" OLMAZ/DEĞİLDİR!:
DİN ve DİYÂR ve DEM-"MERAK":
KİŞİLER ÜZERİNE/ÜZERİNDEN ile/değil/yerine/< DÜŞÜNCELER/ZİHİNLER ÜZERİNE/ÜZERİNDEN-"SANATÇIYIM" DİYEBİLMEK İÇİN:
USTANI GEÇECEKSİN ve/||/<>/> SENİ GEÇECEK BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEKSİN-"ÜSTÜN" İNSAN değil OLGUN/YETKİN/KÂMİL KİŞİ-"ÜSTÜNLÜK":
BAŞKALARINDAN değil/yerine/>< ÖNCEKİ DURUMUNDAN-"VİCDÂNÎ" DİN ve/+/||/<> AHLÂKSIZLIK-"YARARLI >< ZARARLI" ile/ve/<>/> DOĞRU >< YANLIŞ ile/ve/<>/> İYİ >< KÖTÜ ile/ve/<>/> GÜZEL >< ÇİRKİN ile/ve/<>/> SEVAP >< GÜNAH-(")AŞK("):
ESKİDEN ile/ne yazık ki/>/>< GÜNÜMÜZDE-(")BAŞARI("):
KAZANILABİLEN ile/ve/||/<>/> KAYBEDİLEBİLEN-(")İSTEMEK/SORMAK(SUAL ETMEK)("):
KİŞİDEN ile/ve/değil/yerine/||/<> ALLAH'TAN-(")KAYIP("):
GERİ GEL(E)MEYECEK OLAN ile/ve/||/<> YERİ DOLDURULAMAYACAK OLAN-(EN) BAŞTAN ile/değil (EN) BAŞINDAN-(HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN-(İÇ):
ÇOCUK ile/ve/||/<> YETİŞKİN ile/ve/||/<> EBEVEYN-(KENDİ/MİZ) İÇİN ile (KENDİ/MİZ) OLARAK-(OLMUŞ) OLAN ile OLMAKTA OLAN-(ONUN) İÇİN ile (ONDAN) DOLAYI ile (O) NEDEN(İY)LE-(SONSAL) SINIFLAMA/KATEGORİZASYON ile/ve DIŞSALLIK, DIŞLAŞTIRMA-(ŞER'Î) ADLÎ DELİL:
MADDENİN VUCUDA GETİRDİĞİ ile/ve/||/<> KANUN TESİS ETMİŞ BULUNAN ile/ve/||/<> ŞAHADET ile/ve/||/<> KARİNE ile/ve/||/<> YEMİN-[1 kg.] GÜLYAĞI İÇİN:
10 - 12 ton değil/yerine 3 - 4 ton-[Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile BEZZ-İSTÂN-[Ar.] BEHKEN ile BEHKENE/BEHKELE ile BEHNEKE-[Ar.] BEYN ile BEYYİN ile BEYYİNE-[Ar.] DEVR-İ REVÂN ile DEVR-İ REVÂN

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!DESPOT[Fr.] değil/yerine/= !BUYURGAN-!DÜŞMAN/LIK ve !KİN-!KISKANÇLIK ile/ve/<> !KİN-!SİGARA İÇEN ile/ve/değil/<> İÇİREN/İÇTİREN/İÇTİRTEN-!TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN-!ZULÜM/GADİR[Ar.] ile !KIYGI/KIYIN-... ADINA ile ... İÇİN/AÇISINDAN-... DIŞI ile ...YI AŞAN-... KEMAL:
NAMIK ile YAŞAR ile ORHAN-...'DAN:
BERİ ile İTİBAREN-...'NIN:
"KARŞITI" ile/değil DIŞINDA KALAN/BIRAKILAN-...'YA GELİN! ile GELİN-...'YA YOL AÇIYOR/AÇAN ile/değil ...'YI SAĞLIYOR/SAĞLAYAN-... değil DÜZTABAN-... değil ORTAOYUN-...SIZ ile ...'YA KARŞIN/RAĞMEN-..'YA:
BİNÂEN ile İSTİNÂDEN-'ILM/İLM ile TEBYÎN-'ILM/İLM ile/ve/||/<>/> YAKÎN-'ILM/İLM ile/>< ZANN-"... GÖRDÜKSE/GÖRDÜMSE/GÖRDÜNSE" değil ... GÖRDÜYSEK/GÖRDÜYSEM/GÖRDÜYSEN-"... HAKKI İÇİN" değil HAKKI BÂKÎ OLSUN/KALSIN-"...DIR" ile/ve/değil KABUL EDİLEN-"...DIR" ile/ve/değil/yerine OLMAKTA OLAN-"AD/IM/IZ ile/ve UNVAN-"AFERİM" değil AFERİN-"ALIŞKIN" ile/değil/yerine ALIŞKANLIĞI OLAN-"APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN-"ARSLAN" ve "KARTAL" ve "BOĞA" ve İNSAN-"AYNA" ile/ve/> İKİNCİ VAROLAN-"BAŞINIZ SAĞOLSUN" değil YARANIZ SAĞILSIN/İYİLEŞSİN-"BEYAZ ALTIN" =/< PORSELEN-"BİLİNÇLİ" ile/değil TEK BİLİNEN-"BİRBİRLERİMİZLE/BİRBİRLERİNDEN" değil BİRBİRİMİZLE/BİRBİRİNDEN-"BİRİSİ / BİRİSİNİN" değil BİRİ / BİRİNİN-"BUNLARIN YÜZÜNDEN" değil BUNLAR YÜZÜNDEN-"BURUN" ile ÖN-"BÜYÜ" değil/yerine DİN-"CUMA" GÜNÜ değil CUMA('LARI)(TOPLANILAN) GÜN-"ÇOK BİLMEK/BİLEN" ile/ve/değil/yerine/||/<>/>
ÇOK BİLMEK/BİLEN / ÇOK BİLGİSİ OLMAK/OLAN-"ÇORBA"YI İÇER:
TEKKEDE BEKLEYEN değil TEKKEYİ BEKLEYEN-"DAMARDAN" değil/yerine DOĞRUDANDevamı için burayı tıklayınız...


| ...O-Ö |

O ile biten FaRkLaR...
( 344 FaRk, 344 katkı )-"MERKEZCİLİK":
TEO ile/ve/<>/> HOMO ile/ve/<>/> ETNO ile/ve/<>/> GEO ile/ve/<>/> EGO ile/ve/<>/> ECO-[İt.] LİRİK SOPRANO ile DRAMATİK SOPRANO ile KOLORATUR SOPRANO-[İt.] SOPRANO ile/ve MEZZO SOPRANO ile/ve KONTRALTO SOPRANO/ALTO-ARGO ile YÜKSEK ARGO ile DÜŞÜK ARGO-ARMADİLLO ile BAĞIRTKAN, TÜYLÜ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile DEV ARMADİLLO-ARMADİLLO ile DOKUZ KEMERLİ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO-BİSİKLET YARIŞLARINDA:
SARI MAYO ile/ve YEŞİL MAYO ile/ve BEYAZ MAYO ile/ve KIRMIZI PUANLI MAYO-BOLERO ile BOLERO ile BOLERO-CİRO ile/değil BİLÂNÇO-DOBITO ile/ve COGITO-DÜET/DÜO ile DÜETTO-ESKİ QUITO ile/ve/<> YENİ QUITO-GALILEO ve/||/<>/< VINCENZO-GEKO ile YAPRAK KUYRUKLU GEKO-GRAVE ile LARGO ile LARGETTO ile LENTO ile ADAGIO ile ALLEGRO ile ALLEGRETTO ile ANDANTE ile ANDANTINO ile ANIMATO ile APPASIONATO ile VIVACE ile PRESTO ile PRESTESSIMO-IGO ile INGO ile PVO ile BINGO ile TGO ile HO-IN VIVO ile/ve/||/<> IN VITRO-İD ile/ve/||/<> EGO ile/ve/||/<> SÜPER EGO-İSVİÇRE-BELLINZONA'DA, ÜÇ KALE:
CASTELGRANDE ile/ve/||/<> MONTEBELLO ile/ve/||/<> SASSO CORBARO-JÜPİTER/GALILEO UYDULARI:
IO ile/ve/||/<> EUROPA ile/ve/||/<> GANYMEDE ile/ve/||/<> CALLISTO-KALIN O ile İNCE O-KONÇERTO ile KONÇERTO GROSSO-KONİŞMENTO değil KONŞİMENTO-O ve O-O ile o-PABLO PICASSO ile JOAN MIRO-PİYANO ve/||/<> FORTEPİYANO-STARE MESTO ile/ve/<> NOVE MESTO-TAO-KIAO ile JU-KIAO ile ŞE-KIAO-TİYO değil TÜYO-VERTİGO ve/<> TİP 1 DİYABET ve/<> HEMATOİD ARTRİT ve/<> LUPUS ve/<> MS ve/<> HAŞİMATO-YONUGİ ile/ve/<> KARENBİ ile/ve/<> GİNDO ile/ve/<> SEBU ile/ve/<> DEGOGO

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-"MERKEZCİLİK":
TEO ile/ve/<>/> HOMO ile/ve/<>/> ETNO ile/ve/<>/> GEO ile/ve/<>/> EGO ile/ve/<>/> ECO-(KUSA'LI) NICOLAUS CUSANUS ile/ve/||/<>/> GIORDANO BRUNO ile/ve/||/<>/> HENRY MORE-[İt.] BRAVO ile/ve/||/<> BRAVA-[İt.] LİRİK SOPRANO ile DRAMATİK SOPRANO ile KOLORATUR SOPRANO-[İt.] SOPRANO ile/ve MEZZO SOPRANO ile/ve KONTRALTO SOPRANO/ALTO-[Jap.] MONDO ile KOAN-[Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA-ALO ile/ve/||/<> HELLO[İng.] ile/ve/||/<> MOSHI MOSHI[Jap.]-ALTIPLANO ile LA PAZ-ALTIPLANO ve/<> VALLES ve/<> ORIENTE-ANAHTARLAR:
SOL ile/ve/<> DO ile/ve/<> FA-ARGO ile ADİCE/BAYAĞI/ÂMİYÂNE[Ar., Fars.]-ARGO ile KÜFÜR-ARGO ile MÜSTEHCEN-ARGO ile YÜKSEK ARGO ile DÜŞÜK ARGO-ARISTO ile/ve/||/<>/> EINSTEIN-ARİSTO ve HAREZMİ-ARMADİLLO ile BAĞIRTKAN, TÜYLÜ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile DEV ARMADİLLO-ARMADİLLO ile DOKUZ KEMERLİ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile PANGOLİN-ARMADİLLO ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO-AVOKADO:
FUERTE ile/||/<> HASS ile/||/<> ZUTANO ile/||/<> ETTINGER ile/||/<> BACON ile/||/<> PINKERTON ile/||/<> WURTZ-BEN-SEN-O ile/ve/||/<>/> BİZ-SİZ-ONLAR-BENLİK/EGO ile/ve/||/<> KENDİLİK(BENLİK KİMLİĞİ)-BİBERDE:
ÇARLİSTON ile ACI ÇARLİSTON ile İNCE SİVRİ ile KALIN SİVRİ ile KIL SİVRİ ile KILÇIK SİVRİ ile DOLMA ile KAPYA ile ÜÇBURUN ile KIRMIZI ŞİLİ ile YEŞİL ŞİLİ ile MACAR ÇARLİ ile MACAR DOLMA ile JELAPENO ile KAMPARİ ile SARI KALİFORNİYA ile KIRMIZI KALİFORNİYA ile CİN-BİLANÇO değil/yerine/= DENGELEM-BİLİMSEL DEVRİM:
KOPERNİK ve/<> BRAHE ve/<> KEPLER ve/<> GALILEO ve/<> NEWTON-BİSİKLET YARIŞLARINDA:
SARI MAYO ile/ve YEŞİL MAYO ile/ve BEYAZ MAYO ile/ve KIRMIZI PUANLI MAYO-BİSİKLETTE:
MAYO ile/ve/değil/yerine TAYT-BOLERO ile BOLERO ile BOLERO-BORNEO ve/<> KİNABALU TEPESİ-BORNEO ile/ve/<> SABAH (EYALETİ)-BORSA:
KRİPTO ile HİSSE SENEDİ-BUFFALO ile BİZON-BURKİNA FASO =/< YUKARI VOLTA-CİRO ile/değil BİLÂNÇO-CİRO ile KÂR-CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE-ÇİMENTO ile KALEKİM-ÇİMENTO ile KLİNKER[İng. < CLINKER]

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-"MERKEZCİLİK":
TEO ile/ve/<>/> HOMO ile/ve/<>/> ETNO ile/ve/<>/> GEO ile/ve/<>/> EGO ile/ve/<>/> ECO-(ALT) MANTO-(not COME AT) COME TO-(not ENGAGED WITH) ENGAGED TO-(not HARMFUL FOR) HARMFUL TO-(not INFERIOR THAN) INFERIOR TO-(not MARRIED WITH) MARRIED TO-(not OPPOSITE FROM) OPPOSITE TO-(not RELATED WITH) RELATED TO-(not RESEMBLANCE) RESEMBLANCE TO-(not SIMILAR WITH) SIMILAR TO-[İt.] LİRİK SOPRANO ile DRAMATİK SOPRANO ile KOLORATUR SOPRANO-[İt.] SOPRANO ile/ve MEZZO SOPRANO ile/ve KONTRALTO SOPRANO/ALTO-[not] THE BEAUTIFUL vs. WHICH/WHAT I WOULD LIKE TO-[not] TO EXCEED vs./and TO GET USED TO-| KARATE[Jp.] ile/ve/||/<> TEKVANDO[Korece] ile/ve/||/<> JUDO[Fr. < JIUJITSU(Jp.)] ile/ve/||/<> KUNGFU |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/<
AIKIDO-ACYO-AĞAÇ ile/ve TUPELO-ALPHORN ile DIDGERIDOO-AMBLEM ile LOGO-AMFİTEATR[Yun.] değil/yerine/= ORTASI MEYDANLIK, ETRAFI GİDEREK YÜKSELEN SIRALARLA ÇEVRİLİ GÖSTERİ YERİ, TİYATRO-AND vs. ALSO-ANTREPO[Fr. < ENTREPOT]/ARDİYE[Ar.] ile DEPO-ANXIOUS ABOUT vs. ANXIOUS FOR vs. ANXIOUS TO-ARGO ile YÜKSEK ARGO ile DÜŞÜK ARGO-ARMADİLLO ile BAĞIRTKAN, TÜYLÜ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile DEV ARMADİLLO-ARMADİLLO ile DOKUZ KEMERLİ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile PEMBE GÖĞÜSLÜ ARMADİLLO-ARMADİLLO ile ÜÇ KEMERLİ ARMADİLLO-ARYOSO-ASO/ANTISTREPTOLYSIN O[İng.] değil/yerine/= ANTISTREPTOLİZİN O-ASSERTION vs. EGO-AVİZO-AYDAKİ 3 DORUK:
ULUĞ BEY ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO-BACCAO-BANÇO-BAŞ DÖNMESİ ile VERTİLİGO-BİSİKLET YARIŞLARINDA:
SARI MAYO ile/ve YEŞİL MAYO ile/ve BEYAZ MAYO ile/ve KIRMIZI PUANLI MAYO-BİSİKLET ile/ve/değil/<> SİKLO-BM ile NATO-BOLERO ile BOLERO ile BOLERODevamı için burayı tıklayınız...


| ...P |

P ile biten FaRkLaR...
( 648 FaRk, 648 katkı )-(SİYAH) AKREP ile SARI AKREP-[İng.] PİKAP ile PİKAP-1. KALIP(DARB) ile 2. KALIP ile 3. KALIP ile 4. KALIP-57 KİTAP ile/ve/değil 5 KİTAP-ALTERNATİF TIP yerine TAMAMLAYICI TIP-ALTINTOP ile ALTINTOP-ANTİLOP ile KARAANTİLOP-ANTİLOP ile MAVİ/BEYAZ SAKALLI ANTİLOP-ARAP ile ÂRÂP-ARKETİP ile PROTOTİP-ARP ile/ve AÇILI ARP-AYIP ile/ve/< ISTIRAP-AYIP ile/ve/<>/> KAYIP-AZAP ile AZAP-AZAP değil/yerine HESAP-AZAP ile ISTIRAP-BAĞIRMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SESSİZ KALMAYA ZORLAYAN ACI/ISTIRAP-CEP ve/||/<>/> ÇÖP-ÇAP ile/ve/<> YARIÇAP-DOĞRUDAN KAYIP ile DOLAYLI KAYIP-DOLAP ile TEL DOLAP-el-KÂTİP ile el-KÂTİP-GAZAP ile GADAP-GURUP ile/değil GRUP-HİTAP ile İTAP-İNKİLAP değil İNKILÂP-İP ile/<> LİKRALI İP-KALIP ile/ve/<>/> KALP-KALP ile KALP ile KALP-KAP ile KAP ile KÂP-KİTAP ile HİTAP-LAP ile LARP-MİKROP ile ATEŞ YAPAN MİKROP-MUZ ÇORAP değil MUS ÇORAP-MÜREKKEP ile MÜREKKEP-MÜTEKELLİM ile/ve MUHATAP ile/ve GAİP-NASIP ile NASİP-RULO TOP ile DEKATÜR TOP-SİNCAP ile KIRMIZI SİNCAP-SİNCAP ile UÇAN SİNCAP-SUSKUN KİTAP ile/ve KONUŞAN KİTAP-ŞAP ile ŞAP[Ar. < ŞABB]/ALÜN[Fr.] ile ŞAP

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!HARP ile/ve/değil !MUHAREBE-"İSTOP" değil/yerine STOP değil/yerine DURMA/DURDU-(SİYAH) AKREP ile SARI AKREP-[İng.] PİKAP ile PİKAP-[ne yazık ki]
!GASP ile/ve/||/<>/> !KARMANYOLA[İt. < CARMAGNOLA]-[ne yazık ki]
KAYIP ile KOPUK-[ne yazık ki]
KULLANILMAYAN METİN/KİTAP ||/<>/> MEZAR-[ne yazık ki]
KÜÇÜK HESAP ile/ve/||/<>/>/< BİLGİSİZLİK-[ne yazık ki]
YALAP-ŞAP / YALAP ŞALAP YARIM-YAMALAK (İŞ YAPMAK)-[SORUNSAL]
AKLIN:
NEYİ BİLİP ile/ve/||/<> NEYİ BİLEMEYECEĞİ-[Yun.] POLİMNİA ile/<> MELPOMEN ile/<> KALYOPE ile/<> KİLYO ile/<> ÖTERP ile/<> TERPSİGOR ile/<> ERATO ile/<> TALİA-1. KALIP(DARB) ile 2. KALIP ile 3. KALIP ile 4. KALIP-57 KİTAP ile/ve/değil 5 KİTAP-ABECELERDE:
GÖKTÜRK ve/||/<>/> UYGUR ve/||/<>/> ARAP ve/||/<>/> LATİN-ADOBE PHOTOSHOP ile/ve/<> ADOBE ILLUSTRATOR-AHBAP değil/yerine/= TANIDIK/TANIŞ-AHŞAP ile/ve/||/<> KÖRAĞAÇ-AKİTTE:
TASAVVUN SURETİYLE BEYİ ile/ve/||/<> TEVLİYET ile/ve/||/<> TERÂBUH ile/ve/||/<> TEHASSÜR ile/ve/||/<> ŞİRKET ile/ve/||/<> İKÂLE ile/ve/||/<> MÜBÂDELE ile/ve/||/<> SARF ile/ve/||/<> TEVEHHÜP ile/ve/||/<> SULH ile/ve/||/<> BORÇ ile/ve/||/<> TEATİ ile/ve/||/<> HIYAR ile/ve/||/<> SELEM ile/ve/||/<> MEŞRÛİYET KEYFİYETİ ile/ve/||/<> RIZÂ VE MUVAFAKAT >< FUZÛLÎ-AKREP ile AKREBEK-AKREP ile ARİZONA AKREBİ-AKREP ile ÇÖL AKREBİ-AKREP ile GEJDÜM[Fars.]-AKREP ile HİNT KIZIL AKREBİ-AKREP ile KUM AKREBİ-ALÇI:
ADİ/STÜK ile ANHİDRİT ile DÖŞEME ile GÖZENEKLİ ile İNCE İNŞAAT ile KABA İNŞAAT ile KALIP ile KATKILI ile MERMER ile PARİS ile PİYASA ile SIVA ile ŞAPLI ile YÜKSEK DİRENÇLİ-ALEL HESAP değil/yerine/= SAYIŞ ÜZERE-ALLAH, ÇALÂP ile/ve ALLAAAAAAAAHHH-ALTERNATİF TIP yerine TAMAMLAYICI TIP-ALTINTOP ile ALTINTOP-ANTİLOP ile (ÖKÜZ BAŞLI) AFRİKA ANTİLOPU/GNU-ANTİLOP ile BEYAZ ANTİLOP(ADDAX)-ANTİLOP ile/ve İMPALA-ANTİLOP ile KARAANTİLOP-ANTİLOP ile KARACA-ANTİLOP ile KAYAANTİLOPU-ANTİLOP ile KOA-ANTİLOP ile KOBUS-ANTİLOP ile KUDU-ANTİLOP ile MAVİ/BEYAZ SAKALLI ANTİLOP-ANTİLOP ile SAMURANTİLOPU-ANTİLOP ile SAYGA ANTİLOBU/CEYLANI-ANTİLOP ile SİTATUNGA

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-... değil BASMAKALIP-.asp(x) ile/yerine .php-"GALİP" ile/ve/değil/<> GARİP-"KAYIP" SANILAN KAZANÇ ile/ve/||/<> "KAZANÇ" SAYILAN KAYIP-"SEN, İSTEDİĞİN KADAR YAPARSAN YAP" değil NE KADAR YAPARSAN YAP ya da İSTEDİĞİN KADAR YAP-"TESHİP" değil TEZHİP-(")DÜŞMAN(") ile/değil/yerine RAKİP-(not DRINK SOUP) EAT SOUP-(SİYAH) AKREP ile SARI AKREP-[İng.] PİKAP ile PİKAP-[ne yazık ki]
SUİKAST ile/ve/||/<> GASP-[not] OPPOSITE vs. OTHER TIP-| 1 KİLO PAMUK ile 1 KİLO DEMİR |
ile/ve/değil/yerine/||/<>/<
1 KİTAP-| DOKTOR ile HEKİM | ile/ve/değil/yerine TABİP-1. KALIP(DARB) ile 2. KALIP ile 3. KALIP ile 4. KALIP-57 KİTAP ile/ve/değil 5 KİTAP-ABANDONMENT/FORSAKE/RENOUNCE/LEAVE vs./and GIVE UP-ABES ile/ve/<> AYIP-ABÛS[Ar.] ile SOMURTKAN | ÇATIK/ASIK YÜZ | GARİP, ACAYİP-ACI ile ISTIRAP-ÂFETLER:
SEMÂVÎ ile/ve/||/<> MÜKTESEP-AHLÂK ve TIP-AKIL ile/ve/<> DÜZEN/TERTİP-AKIL ile/ve/<> KALP-AKIL ile/ve/<> KALP-ALDANMA ve/<> KAYIP-ALJERYEN[Fr.] değil/yerine/= ÇOK RENKLİ, ÇİZGİLİ BİR TÜR KUMAŞ | BU KUMAŞTAN YAPILAN EŞARP-ALTERNATİF TIP yerine TAMAMLAYICI TIP-ALTINTOP ile ALTINTOP-ANTİLOP ile KARAANTİLOP-ANTİLOP ile MAVİ/BEYAZ SAKALLI ANTİLOP-AR ile HİCAP-ARAP ile ÂRÂP-ARKETİP ile PROTOTİP-ARP ile/ve AÇILI ARP-ARŞ ile/ve/= KALP-ASKI ile SAP-ASTRONOMİ ve TIP-AŞAMA ile ETAP-ATIK ile ÇÖP-ÂYÂN-I SÂBİTE ile ARKETİP-AYIP ile/ve/< ISTIRAPDevamı için burayı tıklayınız...


| ...R |

R ile biten FaRkLaR...
( 4912 FaRk, 4908 katkı )--DİSÂR ile DİSÂR-... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR-... GEREKLİDİR ile/yerine ... GEREKİR-...dır ile ...dır-...dır ile ...dır-"KORKULACAK OLAN":
BİZİMLE AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYANLAR ile/değil/yerine AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYIP BUNU SÖYLEME CESÂRETİNDE OLMAYANLAR-"ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER-(")SORUNLARI("):
BAŞKALARIYLA OLAN/LAR ile/değil/yerine (OLABİLDİĞİNCE) KENDİYLE OLAN/LAR-(BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR-(BUL)DOZER değil/yerine/= YOLDÜZLER-[Fars.] -TER ile TER-[Fars.] BÂR ile -BÂR-[Fars.] BERBER ile BERBER-[Fars.] DÂDER ile DÂDENDER ile DÂDER-ENDER-[Fars.] DERHÛR ile DER-HÛR-[Fars.] EŞK-BÂR ile EŞK-RÎZ ile EŞK-VER-[Fars.] GER ile -GER ile GER-[Fars.] GÎR ile GÎR-[Fars.] HOR ile HOR ile -HÔR-[Fars.] LÂLESAR ile LÂLE-ZÂR-[Fars.] LÂLESAR ile/ve LÂLESAR-[Fars.] NİGÂL ile NİGÂR ile Nigâr-[Fars.] ŞÜMÂR ile -ŞÜMÂR-[Fars.] ZENCÎR ile ZENCÎR-[Fr. < Lat.] SENYÖR ile MONSENYÖR-[İt.] BAS ile BASBARİTON ile BARİTON ile TENOR ile KONTRTENOR-[MEDLÛLERİ BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
NAS ile/ve/||/<> ZÂHİR ile/ve/||/<> MUHKEM ile/ve/||/<> MÜFESSER-[ne yazık ki]
!FIRSATÇILAR ile/ve !KONFORCULAR-[ne yazık ki]
ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLAR ve/||/<>/>/< BAŞARACAĞIMIZA EN ÇOK İNANANLAR-[ne yazık ki]
ET YİYENLER ile LEŞ YİYENLER-[ne yazık ki]
EZİLENLER ile/ve/||/<> BASKILANANLAR-[ne yazık ki]
KİBİR ile/ve/<> GİZLİ KİBİR-[ne yazık ki]
NİCE KİŞİLER ile NİCE GİYSİLER-[ne] EGEMEN/LER ile/ne de/||/<> EZİLEN/LER-[ne] İKRAR ne de İNKÂR-1 RAKAMI ile TEK SAYILAR ile ASAL SAYILAR-40'LI YAŞLAR ile/ve/||/<>/> 50'Lİ YAŞLAR-60 TABANLI SAYIDA:
DEĞER ve/= ŞEKİL/LER-850'Lİ NUMARALAR ile 444'LÜ NUMARALAR-ACELE İŞLER değil/yerine/= İVEDİ İŞLER-ACUR/AJUR ile ACUR-AÇIK MEDRESE/LER ile/ve KAPALI MEDRESE/LER

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


--DİSÂR ile DİSÂR-!ESİR ile !KÖLE-!İHTİKÂR ile !İHTİLAS-!TAHKİR ile/ve/||/<> !TEZYÎF[< ZEYF]-!TAHKİR ile/değil/yerine TENKİT/TENKİD-... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR-... GEREKLİDİR ile/yerine ... GEREKİR-... KEMAL:
NAMIK ile YAŞAR ile ORHAN-...dır ile ...dır-...dır ile ...dır-...DIR ile/ve/değil/yerine ...LIK-"APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA-"KORKULACAK OLAN":
BİZİMLE AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYANLAR ile/değil/yerine AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAYIP BUNU SÖYLEME CESÂRETİNDE OLMAYANLAR-"KUTSAL" OLMAZ/DEĞİLDİR!:
DİN ve DİYÂR ve DEM-"MESİH"/HIZIR ile/değil/yerine DÜŞÜNCE(MİZ)-"ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER-"SAP, DÖNER; KESER, DÖNER ve/||/<>/> GÜN GELİR, HESAP DÖNER"-"SÖZÜN ÖZÜ" PROGRAMINDA:
ÖNERİLEN KİTAPLAR ve/||/<> BÖLÜM ADLARI-"YAPMA!":
EMİR değil KOLAYLAŞTIRMA/HIZLANDIRMA-(")SORUNLARI("):
BAŞKALARIYLA OLAN/LAR ile/değil/yerine (OLABİLDİĞİNCE) KENDİYLE OLAN/LAR-(B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET-(B)İLİM/LER ile/ve/+/||/<>/> BİLGELİK/İRFAN/HİKMET-(B)İLİM ve/||/<> ZİKİR ve/||/<> AŞK-(BAZI) VAHŞİ(ETÇİL/HEPÇİL) HAYVANLAR ile/ve/yerine (BAZI) UYSAL(OTÇUL) HAYVANLAR-(BELİRLİ) BİR MİKDAR ile BİR ÖLÇEK-(BEYAZ) ŞEKER ile/yerine DOĞAL GLİKOZ-(BEYAZ) ŞEKER ile/yerine TATLANDIRICI-(BUL)DOZER değil/yerine/= YOLDÜZLER-(ÇEŞİTLİ) BİTKİSEL/HAYVANSAL YAĞLAR yerine ZEYTİNYAĞI!-(ONUN İÇİN:)
[ne] ŞER ile/ve/değil/yerine/ne de/||/<>/< ŞEN-[Ar.] BEŞÛŞ/BEŞÎR ile/ve/< BÂSİM/BESÎM[< BESM]-[Ar.] MEMUR ile MEMUL-[Fars.] -TER ile TER-[Fars.] BÂLVER ile BÂLZEN-[Fars.] BÂR ile -BÂR-[Fars.] BERBER ile BERBER-[Fars.] DÂDER ile DÂDENDER ile DÂDER-ENDER-[Fars.] DÂR ile -DÂR ile DÂR ile DAR/DARR[Ar.]-[Fars.] DER ile -DER ile DERR[Ar.]-[Fars.] DERHÛR ile DER-HÛR-[Fars.] EŞK-BÂR ile EŞK-RÎZ ile EŞK-VER-[Fars.] EZ-BER ile EZ-DİL

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


--ÂVER[Fars.] ile A'VER--DİSÂR ile DİSÂR-!FÂHİŞ ile !İHTİKÂR-!FİTNE-!FÜCUR-!İSYAN ile/ve !KÜFÜR-!ŞİRK ile/ve/||/<> !KİBİR-!TOKAT = !ŞAMAR-!ZULM ile/ve/değil/yerine/<>/< CEBR-... "DERLER" ile/değil/yerine/||/<>/< ... DİYE SORARLAR-... "GELESİYE KADAR" değil ... GELİNCEYE KADAR-... ÇOK GELİŞİYOR ile ... HIZLI GELİŞİYOR-... GEREKLİDİR ile/yerine ... GEREKİR-... GİBİ ile ... KADAR-...'NIN:
TANIMI ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLI OLDUĞU/OLABİLECEĞİ YER-... değil BİÇERDÖVER-...dır ile ...dır-...dır ile ...dır-'ILM/İLM ile ŞU'ÛR-'ILM/İLM ile ZİKR-"... ANLAŞILMAZ!" ile/değil/yerine HERKES, KABI KADARINI ALIR-"... DÜŞÜNCELİ DÜŞÜNÜRLER" değil ... "KABULLÜ" DÜŞÜNÜRLER-"ALINABİLİNİYOR" değil ALINABİLİYOR-"ALİ KIRAN, BAŞ KESEN" değil DAL KIRAN, BAŞ KESER-"ANLATTIĞIMIZ ZAMAN OLAY OLUR" değil ANLATSAK OLAY OLUR-"APTALA MALUM OLUR" değil ABDALA MALUM OLUR-"AZİMLE SIÇAN BETONU DELER" değil AZİMLİ SIÇAN, BETONU DELER-"BELKİ GELMEZ" ile/değil/yerine GELEMEYEBİLİR-"BELKİ OLABİLİR" değil OLABİLİR-"BEŞBETER" değil BESBETER-"BİLİYORSUNUZ" değil/yerine BİLENLER, BİLİR-"BİR NEBZE" ile BİR MİKDAR-"BİRLEŞİK KAPLAR" değil BİLEŞİK KAPLAR-"BÜTÜN BUNLAR" değil TÜM BUNLAR-"ÇOĞU ...(KİŞİ), ... YAPABİLİYOR" değil ÇOĞU ...(KİŞİ), ... YAPIYOR-"ÇOK PARAYA GEREKSİNİMİM/İZ VAR" ile/değil PARAYA, ÇOK GEREKSİNİMİM/İZ VAR-"DAHA SONRA AKLIMA GELMEZ" değil DAHA SONRA AKLIMA GELMEZSE/GELMEYEBİLİR-"DAVAR" ile/değil/yerine BU DA VAR-"DEĞİLDİRLER" değil DEĞİLLERDİR-"DEĞİŞİYOR" ile/değil DEĞİŞEBİLİYOR-"DIŞSAL" ile/ve/||/=/<>/> DÜŞÜNCENİN YANSIMALARI/NESNELER-"DİNAMİTLER" değil DİNAMİKLER-"DİZAYN EDİLMİŞTİR" değil/yerine/= TASARLANMIŞTIRDevamı için burayı tıklayınız...


| ...S-Ş |

S-Ş ile biten FaRkLaR...
( 1556 FaRk, 1556 katkı )-[Ar.] HANÎS ile HÂNİS-[Fars.] KÛS ile KÜS-[Fars.] PÂRS ile Pârs-[Lat.] CARITAS ve/||/<>/>/< CUPIDITAS-A'RÂS[< URS] ile A'RÂS ile ARAS-ÂBİS ile ÂBİS-AÇIK KIYAS ile/ve KAPALI KIYAS-AGROFOS NOMOS ile/ve/||/<> NOMOS FIZIOS ile/ve/||/<> NOMOS EMSIOS-ALBATROS ile KARA AYAKLI ALBATROS-ARITMOS ile/ve MEGETHOS-ARİSTOTELES ve/||/<> DEMOKRITOS-ARS ile ARS-AS- ile AS ile AS ile As-ÂS ile ÂS-ATLAS ile/ve/yerine LACİVERT ATLAS-AUGUSTINUS ile/ve/<> ABELARDUS-ÂYET ile HADİS ile İCMÂ ile KIYAS-BAHS ile BAHS/BAHİS-BEARER SHARES and REGISTERED SHARES-BENEKLİ YUNUS ile BÜYÜK ŞİŞE BURUNLU YUNUS-BENEKLİ YUNUS ile ESMER YUNUS-BULUT BİLİŞİM'DE(CLOUD COMPUTING):
IAAS ile/ve/+/<>/> PAAS ile/ve/+/<>/> SAAS-BÜYÜK LOGOS ile/ve KÜÇÜK LOGOS-CERN'DEKİ ALGILAYICILAR/DEDEKTÖRLER/PRELIMINERY:
CMS / ATLAS-CHRONOS ile CAIROS-CIVILITAS <> HUMANITAS <> VERITAS-CİNS ile DOĞAL CİNS-CİNSLER = EVNÂS = GENRES-COSMOS ile/ve TOPOS-COUNTERVAILING CHARGES IN RESPECT OF IMPORTS and COUNTERVAILING IMPORT DUTIES-CUSANUS ve/||/<>/> KOPERNİK ve/||/<>/> PARASELSUS-DÂRÜLHADİS ile/ve DÂRÜLHADİS-DEIOUS ile DEMIORGUS-DEMOKRASİ:
DEMOS ve/+/||/<>/> KRATOS-DEMOS ile ETNOS-DIRECTION/S and ORDER/S-DİŞİ ÖRGENLER, PİSTİLLER = A'ZÂ-İ TE'NÎS = PISTILS-DÖRT SÜTUN:
GOTLAR ve/||/<> MISIR OBELİSKİ ve/||/<> CONSTANTINUS ve/||/<> IUSTINIANUS-DÜNYADA EŞEYSELLİK/SEKS ile/ve UZAYDA/BOŞLUKTA/YERÇEKİMSİZ ALANDA EŞEYSELLİK/SEKS-DÜZ VİTES ile OTOMATİK VİTES-EKİNOKS ile EKİNOKS-ELMAS ile KARAELMAS

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-"APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA-(KUSA'LI) NICOLAUS CUSANUS ile/ve/||/<>/> GIORDANO BRUNO ile/ve/||/<>/> HENRY MORE-[ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
HAS ile/ve/||/<> ÂAM ile/ve/||/<> MÜŞTEREK ile/ve/||/<> MÜNKER-[Ar.] HANÎS ile HÂNİS-[Fars.] DÂS ile DÂSE-[Fars.] ERS ile ERZ/ERZİŞ ile ERZ/ERÜZ[Ar.]-[Fars.] KÛS ile KÜS-[Fars.] PÂRS ile Pârs-[Fars.] PÎŞ Ü PES ile PES Ü PÎŞ-[Fars.] ŞÜS ile/ve ŞÜŞ-[Fr.] MİLİS ile MİLİTAN-[İNANÇ +] KUŞKU ile/ve/||/<> CEHALET ile/ve/||/<> GAFLET ile/ve/||/<> HIRS ile/ve/||/<> KİBİR-[İt.] BAS ile BASBARİTON ile BARİTON ile TENOR ile KONTRTENOR-[Lat.] CARITAS ve/||/<>/>/< CUPIDITAS-[MEDLÛLERİ BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
NAS ile/ve/||/<> ZÂHİR ile/ve/||/<> MUHKEM ile/ve/||/<> MÜFESSER-[ne yazık ki]
HIRS ile/ve/||/<>/>/< TEERRÜB-[not] GOODNESS/KINDNESS vs./and/but TO GIVE TO THE BUSINESS IT'S DUE-1670 km/s ve/||/<> 108.000 km/s ile/ve/||/<> (yaklaşık) 70.000 km.-A'RÂS[< URS] ile A'RÂS ile ARAS-ABAKUS ile ABAKULUS/TESSERA-ABES ile/ve/<> AYIP-ABES ile el-LA'İB ile LEHV-ABES değil/yerine/= GEREKSİZ/YERSİZ-ÂBİS ile ÂBİS-ABİS ile/ve FONDA-ABUS ile ABUZAMBAK-ACİL SERVİS değil/yerine/= İVEDİ BAKI-ACTA JURE IMPERII ile/ve/||/<> ACTUA JURE GESTIONIS ile/ve/||/<> LEX FORI-AÇIK KIYAS ile/ve KAPALI KIYAS-AÇMAZ/PARADOKS ile/ve/<> ALAYSILAMA/KİNÂYE[Ar.]/İRONİ[İng.]-ADESE/LENS değil/yerine/= MERCEK-ÂDİ İFLÂS değil/yerine/= DOĞAL BATKI-AFRODİT/VENÜS ile NİNİ ile LILLITH-AGROFOS NOMOS ile/ve/||/<> NOMOS FIZIOS ile/ve/||/<> NOMOS EMSIOS-AHMES ile AHMEZ-AHRAS ile AHRÂS[< HÂRİS] ile AHRAZ-AHRES ile AHREŞ-AIDS ile/ve/değil/||/<>/< HIV-AKİS değil/yerine/= EVİRTİM-AKİS değil/yerine/= EVİRTİM/YANSIMA-ALAN ile/ve/< ÂLEM ile/ve/< ŞUBE ile/ve/< SINIF ile/ve/< TAKIM ile/ve/< AİLE ile/ve/< CİNS ile/ve/< TÜR-ALANTOPU/TENİS ile SQUASH

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!İHTİKÂR ile !İHTİLAS-...is vs. ...is-"AMBULANCE" değil AMBULANS-"ARISTOTALES" değil ARISTOTELES-"BEKÂRET" ile/ve/değil VAJİNUSMUS-"KIZILDERİLİ" değil/yerine AMERİKA(N) YERLİSİ/ESKİ HİNTLİLER/OLD INDIANS-"MİNÜBÜS/MÜNÜBÜS" değil MİNİBÜS-"MÜNÜBÜS" değil MİNİBÜS-"OPPOSITE" vs. INCONGRUOUS-"OROSPU" ile/değil METRES-(not BEHAVE WITH) BEHAVE TOWARDS-(not GROUND) GROUNDS-(NOT) TO INTEREST vs. NEARNESS/STRANGENESS-[Ar.] HANÎS ile HÂNİS-[Fars.] BÛS/E ile -BÛS-[Fars.] KÛS ile KÜS-[Fars.] PÂRS ile Pârs-[Fars.] SİPER ile/<> METRİS-[Lat.] CARITAS ve/||/<>/>/< CUPIDITAS-[ne yazık ki]
!TERÖR ile/ve/=/||/<>/< FİNANS-[ne yazık ki]
İSRAF ve/||/<>/> İFLÂS-[ne]
!TAHKİR ile/ya da/ne de/||/<>/>< TAKDİS-[not] (ONLY) TO TALK THE PROBLEMS vs./and TO SEARCH/FIND SOLUTION FOR PROBLEMS-[not] ABSOLUTE APPEARANCES vs. ABSOLUTE PRINCIPLE OF THE APPEARANCES-[not] ANTONYMS vs. DIFFERENCES-[not] DISRESPECTFULNESS vs./and THOUGHTLESSNESS-[not] HELP vs./and BUSINESS-[not] LACK OF MOTION vs./and CONSTANTNESS-[not] MEANING SPACE vs./and MEANING LOSS-[not] SATISFACTION vs./and TO (GET) IMPRESS-[not] SENSES vs. AWARENESS-[not] TO BOAST vs. EXPRESSION OF HAPPINESS-[not] TO SEEK FOR NON-BEINGS vs. TO SEE(K)/FIND BEINGS-[not] TO TALK THE PROBLEMS AS PROBLEMS vs. TO TALK PROBLEMS AS VEHICLE FOR DEVELOPMENT/PROGRESS-[Yun.] MİDYE ile PİNES-| ZARF-I MÜSTEKÂR ve ZARF-I LAĞV | ile/ve/<> ZARF-I HÂS-11 HİS-A'RÂS[< URS] ile A'RÂS ile ARAS-ÂBİS ile ÂBİS-ACCESS vs. EXCESS-AÇIK KIYAS ile/ve KAPALI KIYAS-ADALE[Ar.] değil/yerine/= KASDevamı için burayı tıklayınız...


| ...T |

T ile biten FaRkLaR...
( 4837 FaRk, 4837 katkı )-!CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET-'İBÂDET ile TÂ'AT-'UMMÂLET ile VELÂYET-(B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET-[Ar.] MEMNUNİYET ile MEMNUİYET-[Fars.] DÜRÜŞT ile/değil/yerine/>< DÜRÜST-[Fars.] RÂST ile RÂST-[Fars.] SERSERİ ile/ve/||/<>/> SERBEST ile/ve/||/<>/> SERMEST-[Fr. < Yun.] PİLOT ile PİLOT-[Fr.] PERİDOT ile PERİDOTİT-[hem] İBÂDET ile/ve/hem de/ya da/||/<> NEDÂMET-[KISMÎ ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
DELÂLET ile/ve/||/<> İŞARETLE DELÂLET ile/ve/||/<> DELÂLETLE DELÂLET ile/ve/||/<> İKTİZÂ ÜZERİNE DELÂLET-[ne yazık ki]:
GAFLET ile/değil/yerine/||/> İHÂNET-[ne yazık ki]
HAMAKÂT ile/<> İNAT-[ne yazık ki]
İHÂNET ile/ve/değil CEHÂLET-[ne yazık ki]
KÖR ŞİDDET ile NEDENSİZ ŞİDDET-[ne yazık ki]
KURUCU ŞİDDET ile/ve/||/<>/> KORUYUCU ŞİDDET-FALİYET değil FAALİYET-MUHABBET ile MAHABBET-3/4 BOYUT ile/ve/değil/||/<>/< 11 BOYUT-4S:
SPOR ve/ SEKS[UYKU / GÜNEŞ] ve/ SANAT ve/ SEYAHAT-7 SAAT ile/ve/||/<>/>/< 17 SAAT-A'FET ile ÂFET-ABİENİNİK ASİT ile ABİYETİK ASİT-ACZİYET ile/ve/<> ATÂLET-ACZİYET ile DALÂLET-ACZİYET ile MAĞDURİYET-AD:
ULÛHİYET ile/değil RUBÛBİYET-ADÂLET:
VELÂYET değil RİSÂLET-ADÂLET ve/<> EHLİYET-ADÂLET ile/ve/<> ERDEM/FAZİLET-ADÂLET ve/||/<>/< HAKİKAT-ADÂLET ile/ve/<> HAKKANİYET-ADÂLET ve/<>/>/< HİDÂYET-ADÂLET ve/> HİLÂFET-ADÂLET ve/<> KEMÂLÂT-ADÂLET ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< MERHAMET-ADÂLET ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> TİCARET-ADÂLET ile/ve/||/<> MÜRÜVVET-ADÂLET ve RAHMET-ADÂLET ile/ve/<> SAADET-ADÂVET değil/yerine/>< ADÂLET

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET-!CESÂRET ile !İNTİKAM-!DEDİKODU/GIYBET ile/değil/yerine ELEŞTİRİ/TENKİD-!RANT ve/ne yazık ki/> !"RAHAT"/LIK-!TOKAT ile !FİSKE[Yun.]-!TOKAT = !ŞAMAR-!TOKAT ile !ŞAPLAK-!TOKAT ile !YUMRUK-...YA AİT ile/ve/değil ...YA ÖZGÜ-'ILLET ile SEBEB-'İBÂDET ile TÂ'AT-'UMMÂLET ile VELÂYET-"GURUR VEREN" İBÂDET değil/yerine ÜZÜNTÜ VEREN GÜNAH-(")YORULMADA("):
HAREKET ile/değil DURGUNLUK-(B)İLİM İÇİN GEREKENLER:
GURBET ve/||/<> SABIR ve/||/<> KILAVUZ/ÜSTAD ve/||/<> FAKR-U ZARÛRET-(ŞER'Î) ADLÎ DELİL:
MADDENİN VUCUDA GETİRDİĞİ ile/ve/||/<> KANUN TESİS ETMİŞ BULUNAN ile/ve/||/<> ŞAHADET ile/ve/||/<> KARİNE ile/ve/||/<> YEMİN-(ULUSAL/ULUSLARARASI) ÖRGÜT ile (ULUSAL/ULUSLARARASI) KURUM-[Alm.] GEIST ile GEMÜT ile SEELE-[Ar.] ÂLÂ ile/ve/||/<> VASAT ile/ve/||/<> EDNÂ-[Ar.] ATYEB-İ ME'KÛLÂT ile A'ZEB-[Ar.] AYŞ Ü İŞRET ile/ve AYŞ Ü NÛŞ ile/ve AYŞ Ü TARAB-[Ar.] MEMNUNİYET ile MEMNUİYET-[Ar.] MİNNET ile/ve ŞÜKRAN-[Fars.] BAHSET ile BAHTEK-[Fars.] DÜRÜŞT ile/değil/yerine/>< DÜRÜST-[Fars.] RÂST ile RÂST-[Fars.] SERSERİ ile/ve/||/<>/> SERBEST ile/ve/||/<>/> SERMEST-[Fars.] TEN-PEREST ile TEN-PERVER-[Fr. < Yun.] PİLOT ile PİLOT-[Fr.] MELANİT ile MELANİT[< Lat.]-[Fr.] PALMİTAT ile PALMİTİK ile PALMİTİL ile PALMİTİN-[Fr.] PERİDOT ile PERİDOTİT-[Fr.] SANTİAR ile/ve/<> SANTİGRAM ile/ve/<> SANTİGRAT ile/ve/<> SANTİLİTRE ile/ve/<> SANTİM ile/ve/<> SANTİMETRE-[hem] İBÂDET ile/ve/hem de/ya da/||/<> NEDÂMET-[İNANÇ +] KUŞKU ile/ve/||/<> CEHALET ile/ve/||/<> GAFLET ile/ve/||/<> HIRS ile/ve/||/<> KİBİR-[KISMÎ ANLAM BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
DELÂLET ile/ve/||/<> İŞARETLE DELÂLET ile/ve/||/<> DELÂLETLE DELÂLET ile/ve/||/<> İKTİZÂ ÜZERİNE DELÂLET-[ne yazık ki]:
GAFLET ile/değil/yerine/||/> İHÂNET-[ne yazık ki]
!ELİT/İST değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ-[ne yazık ki]
!EZİYET ile/<> !İŞKENCE[Fars. < ŞİKENCE]-[ne yazık ki]
!GENOSİT değil/yerine/= SOYKIRIM-[ne yazık ki]
!TEHDİT ile/ve/||/<> TEHLİKE-[ne yazık ki]
BİLGİSİZ/LİK / CEHÂLET ve/||/<> ACIMASIZ/LIK

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!CEHÂLET ve/<> !BAĞNAZLIK ve/<> !ÖFKE ve/<> !YEGİNLİK/ŞİDDET-!FİTNE-!FESAT-!SAVAŞ değil/yerine/>< SANAT-!TEKME-TOKAT-!ZAMAN ve ZAMANE'DEN ŞİKÂYET-'ILM/İLM ile MA'RİFET-'ILM/İLM ile RÜ'YET-'ILM/İLM ile ŞEHÂDET-'İBÂDET ile TÂ'AT-'UKÛF ile İKÂMET-'UMMÂLET ile VELÂYET-"[not]" QUESTION vs. INSULT-"ADALET" değil ADÂLET-"ANORMAL" ile/değil/yerine AÇIK/ŞEFFAF//DÜRÜST-"ASİL" ile ÂCİZ ile BASİT-"AT IRKI" değil AT-"BOYUN EĞMEK" ile TESLİMİYET-"BOYUN EĞMEK" ile TESLİMİYET-"BÜYÜME" ile/ve/değil/yerine HAREKET-"CAN" ile/ve/değil/||/<>/< GÖVDE/CESET-"COOL" vs. IMPORTANT-"DUYGU" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NİYET-"GÖZÜ KARA/LIK" ile/değil/yerine CESÂRET-"GÜREŞ" ve/> HALVET-"İDDİA" ile KANAAT-"İLK İCAT/MUCİT" değil İCAT/MUCİT-"İŞ" ile/ve/||/<> HAREKET-"KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE ALMAK" değil/yerine KOŞULSUZ VE BEKLENTİSİZ VERMEK/HİZMET-"KEYİF/RAHATLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ÇALIŞMA/HİZMET-"LAMİNAT" değil LAMİNANT-"MAİYET" ile MAHİYET-"MANYAK/LIK" ile/ve/değil ÜMİT/UMUT-"NEREDE ÇOKLUK, ORADA BOKLUK" ile/ve/değil/yerine NEREDE HAREKET, ORADA BEREKET-"NESEB/SOY" değil/yerine/>< NİSBET-"ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE" değil YAKINLIK ya da SAMİMİYET-"RAHATLIK" ile/ve CESÂRET-"RESMÎ GEÇİT" değil RESM-İ GEÇİT-"SAFLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<> TESLİMİYET-"SAHİPLENME" ile/değil/yerine/< AİDİYET-"SEYEHAT" değil SEYAHAT-"SIZLANMA" ile/ve/değil TESPİT-"ŞEHADET" değil ŞAHÂDETDevamı için burayı tıklayınız...


| ...U-Ü |

U ile biten FaRkLaR...
( 1933 FaRk, 1932 katkı )-... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU-... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU-"DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU-"KAPALI" SORU ile/ve "AÇIK" SORU-"TARTIŞMA" KONUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ARAŞTIRMA KONUSU-[ne yazık ki]
AKILLILARIN DURUMU ile/ve/||/<> APTALLARIN TUTUMU-3 MAYMUN:
MIZARU ile/ve/||/<> IWAZARU ile/ve/||/<> KIKAZARU-ÂBEHU ile LEMEZEHU-ADÂLET:
BİLGİNİN KONUSU ile/ve/değil/||/<> DÜŞÜNCENİN KONUSU-ADI UNUTABİLMEK İÇİN:
ZİKİR YOLU ile/ve MUHABBET YOLU-AKAR SU ile/ve AKAN SU-AKIL'IN KONUSU ile/ve VEHİM'İN KONUSU-AKSU ile AKSU ile AKSU-AMERİKA ARMUDU(AVOKADO) ile ÇAKAL ARMUDU ile DAĞ ARMUDU ile HİNT ARMUDU-AMERİKA VİZONU ile AVRUPA VİZONU-AMİGDALA YOLU ile/ve/||/<> NEOKORTEKS YOLU-ANKA KUŞU :/<> TURNA KUŞU-ANNELERİN/BABALARIN EN BÜYÜK KORKUSU ile/ve/<> ENGELLİ ANNELERİNİN/BABALARININ EN BÜYÜK KORKUSU-ARA AŞIĞI ile DAMLALIK AŞIĞI ile MAHYA AŞIĞI ile MONTAJ AŞIĞI/KONSTRÜKTİF AŞIK ile AŞIK TAKOZU ile ÂŞIKYOLU-ARAP SABUNU değil/yerine/>< RAB SABUNU-ARAP TASAVVUFU ile/ve İRAN TASAVVUFU ile/ve ANADOLU TASAVVUFU-ARI KUŞU ile AVRUPA ARI KUŞU-ARI KUŞU ile KIZIL ARI KUŞU-ARI KUŞU ile YEŞİL ARI KUŞU-ATKUYRUĞU ile ATKUYRUĞU ile AT KUYRUĞU-AVRUPA SUSAMURU ile KANADA SUSAMURU ile BREZİLYA SUSAMURU ile HİNT SUSAMURU ile AVUSTRALYA SUSAMURU ile TIRNAKSI SUSAMURU ile KÜÇÜK TIRNAKLI SUSAMURU ile DENİZ SUSAMURU-AYAK UCU ile AYAK UCU-AYNI ANDA DOĞRU ile/ve/değil/yerine AYRI AYRI/TEK TEK DOĞRU-AYRIKOTU ile İDRİSOTU-AYRIKOTU ile/değil ZEMBİLOTU-BALIK BAYKUŞU ile MANAVGAT BALIK BAYKUŞU-BAMBU ile ÇİN BAMBUSU-BANDIRMA VAPURU ile/ve/||/<>/> KARADENİZ VAPURU-BASRA OKULU ile/ve/<> KÛFE OKULU-BAŞUCU ile BAŞ UCU-BATI ROMA İMPARATORLUĞU ile/ve/değil DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU-BEÇ[Macarca < BÉCS] TAVUĞU ile DAĞ TAVUĞU ile ORMAN TAVUĞU ile SUDAN TAVUĞU-BENLİĞİN, TASARIMSAL KOLU ile/ve/||/<> KENDİLİĞİN, UYGULAYICI KOLU-BESSEHÛ ile FERRAKAHÛ-BEYAZ (TÜYLÜ) KUĞU ile/ve SİYAH (TÜYLÜ) KUĞU-BEYAZ BASTON/LU ile/ve/||/<> KIRMIZI - BEYAZ BASTON/LU-BİLGİ SORUNU ile/ve/<>/değil/yerine AYDINLANMA SORUNU

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!DEDİKODUCU ile/ve/= !YAĞI/DÜŞMAN/HASIM-... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU-... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU-"... GİBİ ŞEYLER DE":
SÖZ KONUSU ile/değil OLASI(/LIK İÇİNDE)-"APOLYONT KİRAZ"[< ZİRAAT 0900][NAPOLYON değil!] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR APOLYONTU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA-"DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU-"ERKEKLİK"İN:
10'DA 9'U değil 10'DA 1'İ-"GÖLGESİ YOKTU":
SAF NURDU ile/ve/değil GÖVDESİNE TAPMAZDI-"KAPALI" SORU ile/ve "AÇIK" SORU-"SÖZÜNDEN ÇIKIL(A)MAYANLAR":
SU ile/ve/<> "EKMEK" ile/ve/<> ÖLÜM-"TARTIŞMA" KONUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ARAŞTIRMA KONUSU-"VURDULU KIRDILI" (FİLM/LER)-(AYAĞIM, ELİM/KOLUM VB.) SORUNLU ile RAHATSIZ ile SAKAT-[Fars.] BÎ-RÛ ile BÎ-RÛH-[Fars.] CÛ ile CÛ/CÛY ile -CÛ ile CÛ'[Ar.]-[İNANÇ +] KUŞKU ile/ve/||/<> CEHALET ile/ve/||/<> GAFLET ile/ve/||/<> HIRS ile/ve/||/<> KİBİR-[ne yazık ki]
!DEDİKODU ile/değil/yerine/>< BİLGİ-[ne yazık ki]
AKILLILARIN DURUMU ile/ve/||/<> APTALLARIN TUTUMU-[ne yazık ki]
BELLEK KAYBININ NEDENLERİ:
KAN ŞEKERİNİN OYNAMASI ve/||/<> VİTAMİNLERİN EKSİLMESİ ve/||/<> MİNERAL YOKSUNLUĞU ve/||/<> YAĞLARIN DENGESİZLİĞİ ve/||/<> HORMONLARIN AZLIĞI-[ne yazık ki]
DEDİKODU ile/ve/değil/||/<>/>/< İFTİRA-[ne yazık ki]
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR [GDO] ile HORMONLU ile İLÂÇLI-[ne yazık ki]
HASAN FEHMİ ile/ve/||/<> ABDİ İPEKÇİ ile/ve/||/<> ÇETİN EMEÇ ile/ve/||/<> UĞUR MUMCU ile/ve/||/<> ÖTEKİLER-[ne yazık ki]
TUTUCU ile GERİCİ-[ÖĞRENİYORUZ/ANLIYORUZ]
OKUDUĞUMUZU ile/ve/<> DUYDUĞUMUZU ile/ve/<>
GÖRDÜĞÜMÜZÜ ile/ve/<>
HEM DUYUP, HEM GÖRDÜĞÜMÜZÜ ile/ve/<>
TARTIŞTIĞIMIZI ile/ve/<> DENEYİMLEDİĞİMİZİ ile/ve/<>
ANLATTIĞIMIZI/ÖĞRETTİĞİMİZİ-ΔE= ΔU + ΔKE + ΔPE-| KORKU ile/ve/||/<> KIZMA/ÖFKE ile/ve/||/<> ÜZÜNTÜ/ÜZÜLME ile/ve/||/<> UTANMA/UTANÇ[>< AÇGÖZLÜLÜK] ile/ve/||/<> İĞRENME/TİKSİNTİ | ile/ve/||/<> SEVİNÇ(NEŞE)/COŞKU ile/ve/||/<> ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK/HAYRET-3 MAYMUN:
MIZARU ile/ve/||/<> IWAZARU ile/ve/||/<> KIKAZARU-ÂBEHU ile LEMEZEHU-ACILAR YOLU ve/<> 14 İSTASYON-AÇIK-KOYU ile IŞIK-ADALAR ve/> ÜSKÜDAR ve/> BEYOĞLU ve/> SURİÇİ-ADÂLET:
BİLGİNİN KONUSU ile/ve/değil/||/<> DÜŞÜNCENİN KONUSU-ADAMKÖKÜ = ADAMOTU = KANKURUTAN-ÂDEM[ADM]:
ELİF-DAL-MİM [yazılışı] | ALLAH <> DÜNYA <> MUHAMMED | KIYAM <> RÜKÛ <> SECDE [Remz'i/Simgesi/Anlamı]-ADI UNUTABİLMEK İÇİN:
ZİKİR YOLU ile/ve MUHABBET YOLU-AHLÂK:
KORKU ile/ve/<> HAK ile/ve/<> FERÂGAT ile/ve/<> AŞK-AHLÂKÎ OLGU değil OLGULARIN, "AHLÂKÎ" "YORUMLARI"-AHÛ ile ÂHÛ[Fars.]-AHUDUDU ile İZMAVLA-AİLE HUKUKU değil/yerine/= OĞUŞLUK TÜZESİ-AKAN SU ile/ve IĞIL-AKAR SU ile/ve AKAN SU

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-... "FARZ" OLDU ile/değil/yerine ... ŞART OLDU-... KORKUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ... COŞKUSU-...'NIN:
"ONURU" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< OLURU-...'NIN:
"SUÇLUSU" ile/ve/değil/yerine/<>/< SORUMLUSU-... değil BALMUMU-... değil ÇALIKUŞU-... değil ÇÖREKOTU-... değil DEMİRYOLU-... değil KUŞBURNU-... değil SEMİZOTU-"AŞKIN AZLIĞI" ile/ve/değil/||/<>/< ÇARESİZLİĞİN ÇOKLUĞU-"BİSSÜRÜSÜ" değil BİRÇOĞU-"DEVE-CÜCE" OYUNU yerine "TOHUM-FİDAN-AĞAÇ" OYUNU-"EDEPSİZLİK" ile/değil/yerine COŞKU-"EŞEYSELLİK SORUNU" / EŞEYSELLİK UYUMU-"GÖNDERME" ile/ve/değil/yerine BAŞVURU-"HAKLISIN" yerine DOĞRU-"HUKUKTA, KARDEŞLİK" değil KARDEŞLİK HUKUKU-"İDDİA" ile/değil OLGU-"İSLÂM HUKUKU" değil İSLÂM FIKHI HUKUKU-"İSTOP" değil/yerine STOP değil/yerine DURMA/DURDU-"KAPALI" SORU ile/ve "AÇIK" SORU-"KOMŞU" değil KONŞU-"KURGU-BİLİM" değil BİLİM-KURGU-"KUŞKU" ile/değil/yerine FELSEFİ KUŞKU-"MEŞHUR" ile/değil MEŞRÛ-"MUHÂFAZA ve/+ KÂR" ile/değil/yerine/>< MUHÂFAZAKÂR/KORUYUCU-"RAFİNE TUZ" yerine DENİZ/KAYA TUZU-"SABAHA KARŞI" değil SABAHA DOĞRU-"SELVİ BOYLU" değil SERVİ BOYLU-"SORUNLU" ile/değil/yerine/>< SORUMLU-"TARTIŞMA" KONUSU ile/ve/değil/yerine/||/<>/> ARAŞTIRMA KONUSU-"UYUYORSAN, UYU" değil İSTİYORSAN, UYU-"UZUN SORU" değil YANITI, UZUN (OLABİLECEK) BİR SORU-"X PARÇACIĞI" değil HIGGS PARÇACIĞI/BOZONU-"YANLIŞ ANLAŞMA OLMUŞ/OLDU" değil YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ/OLDU-(B)İLİM ve/<> KÜLTÜR COŞKUSU-[eskiden] İSTANBUL ile/ve/<> ANADOLU-[Fars.] RÛ/Y ile RÛY ile -RÛ-[ne yazık ki]
MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[İng.] değil/yerine/= VURGUNCU-[ne yazık ki]
!MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.] değil/yerine/= ARABOZUCU-[ne yazık ki]
AKILLILARIN DURUMU ile/ve/||/<> APTALLARIN TUTUMUDevamı için burayı tıklayınız...


| ...V |

V ile biten FaRkLaR...
( 185 FaRk, 185 katkı )-[Fars.] Hüsrev ile HÜSREV-ÇAV ile ÇAV-GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV-İLM-İ NAHV ile İLM-İ MAHV-KOĞ/KOV ile KOV-ÖDEV ile/ve/||/<> GÖREV-PEŞREV ile PEŞREV ile PES-REV-SAHV ile/ve MAHV-SAMAN EV ile/ve/değil/yerine KERPİÇ EV ile/ve/değil/yerine BAĞDADÎ EV

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-.wav ile/||/<> .mp3-[Fars.] Hüsrev ile HÜSREV-ADUVV ile KÂŞİH-AFV ile GUFRÂN-AĞAÇ EV ile/ve/değil AHŞAP EV-AHŞAP EV ile HIMIŞ-AHŞAP EV ile TOL-ALEV ALEV ile/ve/||/<> CAYIR CAYIR-ARŞİV ile/ve/değil/yerine BELLEK/HAFIZA/GÖNÜL-BEDV ile ZUHÛR-CİVCİV ile KAZ/ÖRDEK YAVRUSU-ÇAV ile ÇAV-ÇEHOV değil ÇEHOF-DELV ile ZENÛB-DENKLEMLERDE EŞİKLER:
PİSAGOR ile/ve/||/<>/> LOGARİTMA ile/ve/||/<>/> TÜREV ile/ve/||/<>/> KARMAŞIK SAYI-DİL FELSEFESİ'NDE:
NAHİV ve/<> MANTIK ve/<> BELÂGAT ve/<> USUL-Ü FIKIH-DÜNÜVV ile KURB-EV ve/||/<>/> EVRE-EV ile/ve/<> HANAY-EV ile/ve HANE-EV ile/ve/değil/||/<>/< HÜCERÂT-EV ile/ve/değil/||/<>/< KOMŞU-EV ile/ve/||/<> KONUT-EV ile KORUGAN-EV ile LAGINA-EV ile/ve/değil RAB-G ile/ve/||/<> V ile/ve/||/<> a ile/ve/||/<> (x,y,z ile/ve/||/<> t)-GÖREV ile/ve/||/<>/> HAK-GÖREV ile/ve İŞ-GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV-GÖREV ile/ve ROL-GÖREV ile/ve/<>/değil SORUMLULUK-GÖREV = VAZİFE, ÜFULE = FUNCTION[İng.] = FONCTION[Fr.] = FUNKTION[Alm.] = FUNCTIO[Lat.] = FUNCIÓN[İsp.]-GÖREV ile/ve/<> YETENEK-GÖVDE ve/||/<> EV ve/||/<> EVREN-GREV ile/ve/<>/< BOYKOT[< İng. < Charles Boycott]-GREV ile/<>/>< LOKAVT[İng.]-GUDÜVV ile GUDVE[çoğ. GADÂT]-HAŞV değil/yerine SÖZ-HAYATÎ GÖREV = Fİ'L-İ HAYÂTÎ = FONCTION VITALE-HİCİV ile MİZAH-HİCV ile İSTİHZÂ

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-"MERKEZ" ile/ve/<> EV-"ÖĞRETİ" ile SAV-[Fars.] Hüsrev ile HÜSREV-ABES ile el-LA'İB ile LEHV-AIDS ile/ve/değil/||/<>/< HIV-AMAÇ ile/ve/||/<> İŞLEV-ANDREI KOLMOGOROV-ANLAM ile/ve/<> İŞLEV-ANTOINE LAVOISIER ve/||/<>/> DIMITRIY MENDELEYEV-ARGÜMAN[İng. ARGUMENT] değil/yerine/= (İKNA EDİCİ, YETERLİ/YETKİN) KANIT | SAV-ASILSIZ HABER değil/yerine/= GERÇEK DIŞI ÇAV-ASILSIZ İDDİA değil/yerine/= GERÇEK DIŞI SAV-ATEŞ ALEV-ATEŞ[Fars.] ile/ve ALEV-ATÖLYE değil/yerine/= İŞLİKEV-BUYRUK/EMİR ile/ve/değil SINAV-CEMÂL ile SERV-ÇAV ile ÇAV-ÇELTİK ile/ve/> PİRİNÇ ile/ve/> PİLAV-DENK ile KÜFÜV-DERS ile/ve/<> ÖDEV-DEVREMÜLK değil/yerine/= DÖNEMEV-DÖNÜŞLERDE:
WILLIAMSON ile/ve/<> ANDERSEN ile/ve/<> SCHARNOV-EDİM ile/ve İŞLEV-EL ile/değil/yerine/>< EV-ELİF ve/||/<> VAV-EM ile EV-FENÂ ile/ve/||/<> MAHV-FOBİ değil/yerine/= KORKAV-FONKSİYON[İng. FUNCTION] değil/yerine/= İŞLEV-GÖREV ve/değil/||/<> İŞLEV-HABER değil/yerine/= ÇAV-HASED ile BUHUL ile ŞUH ile GIPTA
ile/değil/yerine/></>/<
SEHÂVET ile İSÂR ile CÛD ile FAKR ile MAHV-HİTÂBE değil/yerine/= SÖYLEV-HİZMET[bkz. HİDMET, HİDEMÂT] değil/yerine/= İŞ GÖRME, GÖREV-İBKA' ile/ve/||/<>/> LAĞV-İDDİÂ değil/yerine/= SAV-İLGA ile LAĞV-İLİŞKİ ile/ve İŞLEV-İLK EV-İLM-İ NAHV ile İLM-İ MAHV-İMTİHÂN[< MEHN] değil/yerine/= DENEME, SINAMA | SINAVDevamı için burayı tıklayınız...


| ...Y |

Y ile biten FaRkLaR...
( 782 FaRk, 781 katkı )-[Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y-[Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY-[not] TAXONOMY ile/ve/değil/yerine/<>/> CLADISTIC TAXONOMY-AÇIORTAY ile KENARORTAY-ALAY ile ALAY-AY/DOLUNAY ile/ve YENİAY-AY ile AY ile AY-BEYAZ OY ile YEŞİL OY ile KIRMIZI OY-BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY-BİTEY ve/<> DİREY-BOY ile BOY-BULUCU/KEŞFEDİCİ DENEY ile/ve/||/<>/> DOĞRULAYICI DENEY-CÜCE BUĞDAY ile/değil/yerine BUĞDAY-ÇAY ile ÇAY-ÇAY ile/ve/değil/yerine/<> YEŞİL/KÖK ÇAY-ÇİFT TARAFLI İÇBÜKEY ile BİR TARAFI İÇBÜKEY, ÖBÜR TARAFI DIŞBÜKEY-DAHA KOLAY ile/ve/||/<>/> EN KOLAY-DENEY ile/ve/||/<>/> DENETIMLİ DENEY-DİKEY ile DÜŞEY-DİKEY ile YATAY-DİREY ile/ve BİREY-EKREM REŞİT REY ve/||/<> CEMAL REŞİT REY-GEBELİKTE:
İLK 3 AY ile/ve/<> İKİNCİ 3 AY ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 3 AY-GERÇEK KUZEY ile/ve/<> GRİD KUZEYİ ile/ve/<> MANYETİK KUZEY-HACI ARİF BEY ile HACI ARİF BEY-HAREKET EDEN ŞEY ile HAREKET ETMESİ BAKIMINDAN ŞEY-HAY ile/ve HAY-HERŞEY İLE HERŞEY ile/ve HERŞEY İLE BİRŞEY-HERŞEY ile/ve/değil/yerine ÇOK ŞEY-HERŞEY değil/yerine ÇOK ŞEY-HERŞEY ile HİÇBİR ŞEY-HESAP VERİLEBİLİRLİKTE:
DİKEY ile/ve/||/<> YATAY-İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY-KARIN KASLARIMIZI, YERÇEKİMİNE:
DİKEY değil YATAY-KENDİNDE ŞEY ile/ve/||/<> KENDİ BAŞINA ŞEY-KENDİNDE ŞEY ile/ve KENDİ İÇİN ŞEY-KİŞİ/BİREY ile/ve/değil/yerine KAVRAM/DURUM/OLAY-KOLAY ile/ve/değil EN KOLAY-KUCHING:
KUZEY ile/ve/<> GÜNEY-KUZEY ile/ve GÜNEY/KÜNEY-MAJORITY and ABSOLUTE MAJORITY and QUALIFIED MAJORITY and QUORUM and UNANIMITY and UNANIMOUSLY-MANEVÎLEŞTİRİLMİŞ ŞEY ile/ve/değil MANEVÎ ŞEY

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-[Fars.] CÛ ile CÛ/CÛY ile -CÛ ile CÛ'[Ar.]-[Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y-[Fars.] HANDÂN ile HÂNDE-KÂR ile HANDE-RÎZ ile HANDE-RÛY ile HANDE-ZEN-[Fars.] LÂY ile LÂY[< LÂYÎDEN]-[Fars.] RÛ/Y ile RÛY ile -RÛ-[Fars.] SERÂ/SERÂY ile -SERÂ ile SERÂ[Ar.]-[Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY-[Fars.] TENGÂY ile TENGNÂ-[ne yazık ki]
EN KÖTÜ HUY ile/ve/||/<> EN BÜYÜK HATA ile/ve/||/<> EN BÜYÜK SAFLIK-[not] TAXONOMY ile/ve/değil/yerine/<>/> CLADISTIC TAXONOMY-| BUĞDAY ile KEPEK ile ARPA/CEVDE ile ÇAVDAR | ile YULAF-| ERKİN KORAY ve/||/<>/> ZÜLFÜ LİVANELİ ve/||/<>/> HALUK LEVENT |
ve/||/<>/>
YAŞAR-AÇIORTAY ile KENARORTAY-ADAY ile/ve/||/<>/< ADAY ADAYI-ALAY ile ALAY-ALAY >< İMAN-ALAY ile İSTİHZA-ALGI ile/ve/||/<>/> OLAY ile/ve/||/<>/> OLGU-ALİ BEY ve/||/<>/> HASAN ALİ YÜCEL-ASTSUBAY ile BAŞGEDİKLİ-ATAKÖY ile/ve/<> ŞİRİNEVLER-ATOM DÜZEYİ ile/ve/> MOLEKÜLER DÜZEY ile/ve/> ORGANEL DÜZEYİ ile/ve/> GÖZE DÜZEYİ ile/ve/> DOKU DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZENİ(SİSTEMİ) DÜZEYİ ile/ve/> ORGANİZMA DÜZEYİ-AY/DOLUNAY ile/ve YENİAY-AY ve/<> 2016 HO3-AY ile AY ile AY-AYDAKİ 3 DORUK:
ULUĞ BEY ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO-B.İ.D./BİS İN DİE TWICE A DAY değil/yerine/= GÜNDE İKİ KEZ-BAKIRKÖY < MAKRİKÖY[YEDİNCİ KÖY]-BAKTERİYOLOJİ/BACTERIOLOGY değil/yerine/= BAKTERİ BİLİMİ-BAOBAB AĞAÇLARI:
AFRİKA ile/ve/<> BÜYÜK ile/ve/<> AVUSTRALYA ile/ve/<> MADAGASKAR ile/ve/<> PERRIER ile/ve/<> FONY ile/ve/<> SUAREZ ile/ve/<> ZA-BAY BAY değil/yerine/= ESENKALINIZ/GÜLE GÜLE/İYİKALINIZ/SAĞLICAKLA-BEYAZ OY ile YEŞİL OY ile KIRMIZI OY-BFO/BASİC FORMAL ONTOLOGY değil/yerine/= TEMEL BİÇİMSEL VAROLUŞ-BIOCOMPATIBILITY değil/yerine/= DİRİM GEÇİMLİLİĞİ-BİBLIOTHERAPY değil/yerine/= OKUMA SAĞALTIMI-BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY-BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]-BİREY ile/ve/<> BİREYSELLİK-BİTEY ve/<> DİREY-BİYOPSİ/BIOPSY değil/yerine/= PARÇA ALIMI-BOY ile BOY-BOY ile/ve KARAKTERİSTİK UZUNLUK

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-"57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY-"FUTILE" vs./and UNNECESSARY-"ŞÖYLE DÜŞÜNMEK" ve/||/<>/>/< DENEY-"TUTACAK BİR DAL/ŞEY" değil TUTUNACAK BİR DAL/ŞEY-"VAHİH" değil VAHİY-(not ASTONISHEDLY) ASTONISHINGLY-(not BEFORE YESTERDAY) THE DAY BEFORE YESTERDAY-(not FOURTY) FORTY-[Ar.] AŞVE ile AŞY-[Ar.] BÂRRÎ ile BÂRİYY-[Fars.] DERÂ ile -DERÂ/DERÂY-[Fars.] DÛR-BÎN ile DÛR-NÜMÂ/Y-[Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y-[Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY-[IN] ONE DAY vs. [IN] SAME DAY-[not] CHANCE vs. PROBABILITY-[not] CLASSIFICATION vs. CATEGORY-[not] DEBT vs. LOYALTY-[not] ESSENCE vs. BRIEFLY/SHORTLY-[not] EXCESS vs./and ADEQUATELY/SUFFICIENTLY-[not] LEVEL vs. FREQUENCY-[not] NOTHINGNESS vs./and/ = maybe/also/or INTEGRITY-[not] OBLIGATION vs./and RESPONSIBILITY-[not] TAXONOMY ile/ve/değil/yerine/<>/> CLADISTIC TAXONOMY-[not] THE LOVE/HATE OF HISTORY vs. INFORMATION/KNOWLEDGE OF HISTORY-[not] TO PASS THE DAY instead LIVE THE DAY-[not] TO SEE WORTHLESS/LITTLE vs. TO (HAD) BEEN FARAWAY-[not] TO TALK/WRITE vs./and/also TO DO(/MAKE)/TO APPLY-ABLE TO vs. POSSIBILITY-ABSOLUTELY vs. IN ONE WAY-ABSTRACTION vs./and ABSTRACTION IN INTEGRITY-ABUNDANCE vs./and UNITY-ACEMİ değil/yerine/= TOY-ACTION vs. TO APPLY-AÇIK KAYNAK KOD KÜTÜPHANESİ ve/||/<> KODDEMY-AÇIORTAY ile KENARORTAY-ADDITIONAL vs. SUPPLEMENTARY-ADIM ile/ve/değil DÜZEY-ADMIRATION vs. ECSTASY-ADMIRE vs. JEALOUSY-AFFIRMATION vs./and AFFIRMATION THE NEGATIVES IN NEGATORY-AGGREEMENT vs./and HARMONYDevamı için burayı tıklayınız...


| ...Z |

Z ile biten FaRkLaR...
( 1745 FaRk, 1742 katkı )-!FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ-... DİYE BİLDİĞİ/M/İZ ile ... DİYEBİLDİĞİ/M/İZ-"BENLİK" "TUTUMUNDA":
KİM OLMADIĞIMIZ ile/ve KARŞIT OLDUKLARIMIZ-"TÜRKÜAZ değil TURKUAZ-(TORNA) VİDALARDA:
DÜZ ile YILDIZ-[Fars.] EFRÛZ ile -EFRÛZ-[Fars.] PERHÎZ ile PERÎZ-[Fars.] SÂZ ile -SÂZ-[ne yazık ki]
AHLÂKSIZ ile 2 KERE AHLÂKSIZ-[ne yazık ki]
DİLSİZ ve/||/<>/< SESSİZ ve/||/<>/< BİLGİSİZ-[ya] YENİLECEĞİZ değil/yerine/ya da/>< YENİLENECEĞİZ-[Yun.] ÇAKALOZ ile ÇAKANOZ-1/0:
SONSUZ ile/değil TANIMSIZ-2 GÖZ ile/ve/||/<> 3. GÖZ-32 FARZ ile/ve 54 FARZ-444 Hertz ve 528 Hertz-7 KEZ ve/||/<>/> 8 KEZ-ACİZ ile ÂCİZ-ÂCİZ değil/yerine/= DÜŞKÜN/GÜÇSÜZ-AÇIK GÖZ değil AÇIKGÖZ-AÇMAZ ile AÇMAZ ile AÇMAZ-AÇMAZ ile ÇIKMAZ-AĞACI:
[ne yazık ki]
!KESERSENİZ ile/değil/yerine/>< KESMEZSENİZ-AĞIZ ile AĞIZ-AHZ ile İTTİHÂZ-ALDIRMAZ ile/ve/<> KALDIRMAZ-ANDIZ ile/değil ANIZ-ANLAMSIZ ile/ve/||/<> GEREKSİZ ile/ve/||/<> OLANAKSIZ-ANLAMSIZ ile YERSİZ-ANLAT(A)MAZSAK:
ÖĞRENEMEYİZ ile/ve/||/<>/> ÖĞRETEMEYİZ-ARSIZ ile/ve/<> UMARSIZ-ARZ ile ARZ ile ÂRZ[Fars.] ile ARZ-ATIYORUM/Z değil ATF EDİYORUM/Z-AVEZ ile A'VEZ-AVRUPA ISTAKOZU[Lat. HOMARUS GAMMARUS] ile AMERİKAN ISTAKOZU[Lat. HOMARUS AMERICANUS] ile ÇEKİRGE ISTAKOZU ile KADİFE YÜZGEÇLİ ISTAKOZ ile KÜRKLÜ ISTAKOZ-AYAZ ile/ve/||/<> BOĞAZ-AZ ile Az-AZ ile/değil/yerine ÖZ-BALDIZ ile/değil DALDIZ-BÂZ ile BÂZ[Fars.] ile BA'Z-BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ ile BELİRLİ-BELİRSİZ-BELİRLİ OLMAZ ile BİLİNMEZ

 

  

İlk ya da orta sözcüklerde/kavramlarda...


-!FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ-!HINÇ/GAYZ ile !İNTİKAM-... DİYE BİLDİĞİ/M/İZ ile ... DİYEBİLDİĞİ/M/İZ-...SIZ ile ...'YA KARŞIN/RAĞMEN-...SIZ ile OLMAMA/...NIN OLMAMASI-...SIZ ile YOK-'İZZ ile ŞEREF-"ASİL" ile ÂCİZ ile BASİT-"BENLİK" "TUTUMUNDA":
KİM OLMADIĞIMIZ ile/ve KARŞIT OLDUKLARIMIZ-"HAKLILIK/HAKSIZLIK":
MECAZ değil HUKUK-"TÜRKÜAZ değil TURKUAZ-(AYAĞIM, ELİM/KOLUM VB.) SORUNLU ile RAHATSIZ ile SAKAT-(KARŞILAŞMALARDA/BULUŞMALARDA/KÜLTÜRLERDE) HİÇ ÖPÜŞMEMEK ile 2 KEZ ile 3 KEZ ile 4 KEZ YANAKTAN ÖPÜŞMEK-(TORNA) VİDALARDA:
DÜZ ile YILDIZ-[Fars.] EFRÛZ ile -EFRÛZ-[Fars.] EŞK-BÂR ile EŞK-RÎZ ile EŞK-VER-[Fars.] HANDÂN ile HÂNDE-KÂR ile HANDE-RÎZ ile HANDE-RÛY ile HANDE-ZEN-[Fars.] PERHÎZ ile PERÎZ-[Fars.] PERVÂZ ile -PERVÂZ ile PERVÂZE ile PERVÂZÎ-[Fars.] PERVERÎ / PERVERİŞ / PERVERÎŞ-ÂMÛZ / PERVERÎŞ-YÂB / PERVERİŞ-YÂFTE-[Fars.] SÂZ ile -SÂZ-[Fr. < Yun.] OLİGOKLAZ ile OLİJİST-[ne yazık ki]
AHLÂKSIZ ile 2 KERE AHLÂKSIZ-[ne yazık ki]
BAĞNAZ ile/ve/||/<> AHMAK ile/ve/||/<> KÖLE-[ne yazık ki]
BOŞ SÖZ ile/ve/||/<>/> YANLIŞ DAVRANIŞ-TUTUM-[ne yazık ki]
DİLSİZ ve/||/<>/< SESSİZ ve/||/<>/< BİLGİSİZ-[ne yazık ki]
EDEPSİZ ile/değil/yerine/>< EDEPLİ-[ne yazık ki]
TERBİYESİZ ile/değil/yerine DİK KAFALI-[ya] YENİLECEĞİZ değil/yerine/ya da/>< YENİLENECEĞİZ-[Yun.] ÇAKALOZ ile ÇAKANOZ-[Yun.] MATİZ ile MATİZ[argo]-| YALIN VE DOLAYSIZ ve/||/<> AYRIM VE DOLAYLI BİRLİK |
ve/||/<>
BUNLARIN BİRLİKTELİĞİ-1/0:
SONSUZ ile/değil TANIMSIZ-2 GÖZ ile/ve/||/<> 3. GÖZ-32 FARZ ile/ve 54 FARZ-444 Hertz ve 528 Hertz-7 KEZ ve/||/<>/> 8 KEZ-A'RÂZ[< ARAZ] ile ARAZ ile A'RÂZ[< IRZ]-ABANOZ ve TİK AĞACI-ACELE İTİRAZ değil/yerine/= İVEDİ KARŞIÇIKI-ACİZ ile ÂCİZ-ÂCİZ ile/ve/<> ÂTIL

 

  

Son sözcüklerde/kavramlarda...


-!FAİZ ile/ve !MÜREKKEP FAİZ-... DİYE BİLDİĞİ/M/İZ ile ... DİYEBİLDİĞİ/M/İZ-... OLDUĞUNU:
"DÜŞÜNEMEYİZ" değil SÖYLEYEMEYİZ/İDDİA EDEMEYİZ-... değil ÖNSÖZ-...YA "DEĞER"/"DEĞMEZ" ile/değil/yerine GEREKİR/GEREKMEZ-"... ÖZELLİĞE HAİZ" değil ... ÖZELLİĞİ HAİZ-"AÇIK SÖZLÜ" ile/değil PATAVATSIZ-"BAŞIMIZA GELEN" ile/ve/değil/||/<>/>/< NASIL TEPKİ VERDİĞİMİZ-"BAZI ŞEYLER KOLAYLAŞIYOR" ile/ve/değil/||/<>/< GÜÇLENİYORUZ-"BENLİK" "TUTUMUNDA":
KİM OLMADIĞIMIZ ile/ve KARŞIT OLDUKLARIMIZ-"BİR HABER" değil BÎ-HABER/HABERSİZ-"BİRÇOKLARINIZ" değil ÇOĞUNUZ-"BOŞ" ile/ve GEREKSİZ-"BOŞ" ile/ve/<>/değil/yerine KARŞILIKSIZ-"BUNLARDAN KAÇINAMAZSIN/IZ" değil BUNLARDAN KAÇAMAZSIN/IZ-"BÜYÜK SÖZ" yerine HİKMETLİ SÖZ-"ÇOK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ" ile/değil/yerine HAK GÖRMEK/GÖRDÜĞÜMÜZ-"DÜŞÜK" ile YETERSİZ-"ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ-"GALVENİZ" değil GALVANİZ-"GEÇMİŞİN, BİZİ BIRAKMAMASI" değil/yerine/> BİZİM, GEÇMİŞİ BIRAKMAMIZ-"GERİDÖNÜŞÜMSÜZ" değil GERİ DÖNÜŞSÜZ-"GÖREMİYORUZ" ile/değil/yerine PEK (FAZLA) GÖREMİYORUZ-"HAM" ile/ve/değil/||/<> BİÇİMSİZ-"HER İKİ KAPILARIMIZ" değil İKİ KAPIMIZ-"HERKES YAPAMAZ" ile/ve/değil HERKES, HER ZAMAN (KOLAY KOLAY) YAPAMAZ-"HİÇ ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ" değil ŞEKERSİZ/MAKYAJSIZ-"HİÇKİMSEMİZ" değil HİÇBİRİMİZ-"İNANILMAZ BİR ŞEY/İŞ YAPMAMIZ" ile/değil/yerine YAPTIĞIMIZ ŞEYİ/İŞİ, İNANILMAZ BİR BİÇİMDE YAPMAMIZ-"İSTERSENİZ OLUR/YAPARSINIZ, İSTERSENİZ OLMAZ/YAPMAZSINIZ" değil İSTERSENİZ OLUR/YAPARSINIZ, İSTEMEZSENİZ OLMAZ/YAPMAZSINIZ-"İSTEYEN 'ŞÖYLE' YAPAR, İSTEYEN YAPMAZ" değil İSTEYEN 'ŞÖYLE' YAPAR, İSTEMEYEN YAPMAZ-"KAÇILMAZ" ile/değil KAÇINILMAZ-"KAPALI" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BELİRSİZ-"KİM OLDUĞUMUZ" ile/ve/değil/yerine/< ADAM OLUP OLMADIĞIMIZ-"MAYDONOZ" değil MAYDANOZ-"MÜMKÜN OLAMAZ" değil/yerine/= OLANAKSIZ-"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜZ" ile NE BİLDİĞİMİZ-"NE DESEM BOŞ" değil/yerine NE DESEM ÇOK, NE DESEM AZ-"NEREYE GELDİĞİMİZ" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NEREDEN GELDİĞİMİZ-"OLUMSUZLUK" ile/ve/değil TARZ-"ÖNEMLİ DEĞİL" ile/ve/değil/yerine ÖNEMSİZ-"ÖYLE ARAÇLAR KULLANACAĞIZ" değil "ARAÇLARI, ÖYLE KULLANACAĞIZDevamı için burayı tıklayınız...


 
Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 640 kez incelenmiş/okunmuştur.  

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!