= [EŞiT]'TE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )

 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
= [EŞiT] bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]
( 16 yeni ekleme, 9 katkı )


- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 11:55 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- ARKEOLOJİ değil/yerine/= KAZI BİLİMİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:07 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları, tarih ve sanat açısından inceleyen bilim. )

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:59 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- GAYZERİT[Fr. < GEYSÉRITE] değil/yerine/= KAYNAÇTAŞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 18:24 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Volkan bölgelerinde oluşan silisli çökelti. )

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[Eklenme Tarih ve Saati: 17 Mayıs | 01:50 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< GÖZBEBEĞİ
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 18:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- KAYIŞKIRAN = SABANKIRAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:31 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Baklagillerden, kökleri toprağa derince girdiği için tarlalar sürülürken sabanı tutan, çiçekleri kırmızı bir bitki. )

- KAZULET = KOCAMAN
[Eklenme Tarih ve Saati: 18 Mayıs | 19:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- PROVİDANSİYALİZM[Fr./İng. PROVIDANTIALISM/E] değil/yerine/= KAYRACILIK
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 19:09 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Evrendeki tüm olayları tanrısal nedene dayandıran, insanın ancak Tanrı kayrasıyla, bağışıyla kurtulabileceğini ileri süren öğreti. )

- RÜCÛ[Ar.] değil/yerine/= KAYITIM
[Eklenme Tarih ve Saati: 06 Mayıs | 17:58 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Bir olayın kendi nedenleri üzerindeki tepkisi. )

- RÜZGÂRLAR SARAYI = HAWA MAHAL
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 12:47 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( 1799 yılında, Jaipur'un merkezindeki Şehir Sarayı'nın, kadınlara ait bölümünün bir parçası olarak Maharaja Sawai Pratap Singh için inşâ edilmiştir. )
( )

- SARI SALTUK = DERVİŞ SALTUK
[Eklenme Tarih ve Saati: 11 Mayıs | 12:05 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( "Sarı" sözcüğü ve "kullanımı", başağın/buğdayın olgunlaşması ve rengiyle bağlantılandırılır. )

- SİPER[Fars.]/KAZAMAT[Fr. < CASEMATE] değil/yerine/= KUYTU, DULDA[yerel]
[Eklenme Tarih ve Saati: 07 Mayıs | 12:51 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( KAZAMAT: Toplardan, bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper. )

- TEVHİD ve/=/||/<> YOGA ve/=/||/<> SYMBOLON
[Eklenme Tarih ve Saati: 28 Mayıs | 17:42 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


- TİYATRO ve/=/||/<> HALK SAĞLIĞI
[Eklenme Tarih ve Saati: 08 Mayıs | 22:12 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

  


 

 

( Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
= [EŞiT] bölümünde,
4715 başlık/FaRk yer almaktadır.
)


- !DEDİKODUCU ile/ve/= !YAĞI/DÜŞMAN/HASIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/63 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biz ancak kendimizin düşmanıyızdır. )
( Kişi, bilmediğine düşman olur. )

- !DESPOT[Fr.] değil/yerine/= !BUYURGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !KARAÇALI = ÇALIDİKENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki. | İki kişinin arasına girerek ilişkileri bozan kişi. )

- !KATLİAM[Ar. KATL+ÂMM] değil/yerine/= !KIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !MONARŞİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= TEKERKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Siyasal yetkenin, genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet yönetimi. )

- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( !Kargıma, lânet okuma, lânetleme. )

- !TEPİK = !TEKME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !TERÖR[Fr.]/!TEDHİŞ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !TOKAT = !ŞAMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açık elle yüze vurulan tokat. )

- "... BAZLI"[< İng. BASE] değil/yerine/= TEMELLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AMPİRİK/EMPİRİK" değil/yerine/= DENEYSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANA" değil/yerine/= ONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ANCHORMAN" değil/yerine/= ANA HABER SUNUCUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "APLİKASYON" değil/yerine/= UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ATMOSFER" değil/yerine/= ORTAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BEYAZ ALTIN" =/< PORSELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DATABEYZ"[İng. DATABASE] değil/yerine/= VERİTABANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DIŞARIDA BIRAK(IL)MAK" ve/=/||/<> "İÇERİ KAPAT(IL)MAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DIŞSAL" ile/ve/||/=/<>/> DÜŞÜNCENİN YANSIMALARI/NESNELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DİZAYN EDİLMİŞTİR" değil/yerine/= TASARLANMIŞTIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOMİNE ETMEK" değil/yerine/= YÖNLENDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EDİT ETMEK" değil/yerine/= DÜZENLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ELİMİNE (ETMEK)"[Fr.] değil/yerine/= ELEMEK/AYIKLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ES" değil/yerine/= DURAKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FANATİK" değil/yerine/= "BAĞNAZ/TUTKUN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FENÂLAŞMAK" değil/yerine/= KENDİNDEN GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GELMEYİN!" ile/değil/yerine/= (SÜREKLİ) GELENLER GELMEDİĞİ ZAMAN GEL/İRSİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜNAH" ile/ve/=/>/: KENDİNİ SUÇLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HADİ BAY" değil/yerine/= UĞURLAR OLSUN, HOŞÇAKAL, SAĞLICAKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HAYDAR KUTLU" =/< NÂBİ YAĞCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HERŞEYİN ANLAMINI ÇÖZMEK" ve/=/||/<>/> HİÇBİR ŞEYİN ANLAMININ, (PEK DE FAZLA) OLMADIĞINI ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HOMOJENLEŞME" değil/yerine/= BENZEŞME/BAĞDAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HURRA"[İng.] değil/yerine/= YAŞA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HÜMANİZM/HÜMANİST" değil/yerine/= İNSANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgelik/hikmet/irfan ile hak arayışı. )

- "İYİ OLMAK" ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KAOTİK" değil/yerine/= KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KİŞİ/ADAM/İNSAN OLMAK" ve/||/<>/=/: "72 MİLLETİ", BİR BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KONTEKS/T" değil/yerine/= BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KURNAZ/LIK" ile/değil/=/<>/>/< APTAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41975 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisinin de hiçbir "kazanımı", kalıcı değildir/olamaz. )

- "MATCHLEŞME" değil/yerine/= EŞLEŞME/"ÖRTÜŞME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MÜMKÜN OLAMAZ" değil/yerine/= OLANAKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NAPOLYON KİRAZ"[< ZİRAAT 0900] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR NAPOLYONU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel ve ziraat terimi. İLE/VE/||/=/<> Afyon bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Manisa bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Malatya bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Çanakkale bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Almanya'daki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> İtalya'daki adı/türü. )

- "NOEIN ESTIN EINAI"!:
( DÜŞÜNCE
ve/||/<>/= OLMAK )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NORMAL KİŞİ" :/= ANORMAL KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "RÖLATİF"[İng.] değil/yerine/= GÖRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SADECE ..., SADECE ..., SADECE ... (DEĞİL)" değil/yerine/= TEK BİR ŞEY (DEĞİL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SEKONDER/PRİMER ..." değil/yerine/= İKİNCİL/BİRİNCİL ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SOFTVEYR"[İng. < SOFTWARE] değil/yerine/= YAZILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SONRA" ile/ve/ne yazık ki/||/=/<>/> HİÇBİR ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SOYLU" ve/||/=/<> İNSAFA GELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En "soylu" kişi/ler, insafa gelen(ler)dir. )

- "SÖRÇ(SEARCH) YAPMAK" değil/yerine/= ARAMA YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "STAR"[İng.] değil/yerine/= "YILDIZ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "START ALMAK/ALDIRMAK / VERMEK" değil/yerine/= BAŞLAMAK/BAŞLATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞAKA GİBİ" ile/ve/=/||/<>/< GİBİ GİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TBT" değil/yerine/= HGG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Throw Back Thursday" DEĞİL/YERİNE/= Hey Gidi Günler. )

- "YAPILAMAZLIK" ile/ve/değil/||/=/<>/< MANTIKDIŞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YETERSİZ BAKİYE" değil/yerine/= YETERSİZ TUTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YÜRÜYEN BALİNA" = OSMANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")DÜNYA(") ile/ve/=/||/<>/> ÇEVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")İÇ(") ve/=/<> ZİHİN/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")NUTUK(") ile/ve/değil/yerine/<>/=/||/hem de (")ÖĞÜT(")
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")OLAY(") ve/değil/||/=/<>/< BETİMLENEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")ÜSTÜN(") ve/||/=/<> İNSANI/KİŞİLERİ SEVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En "üstün" kişi/ler, kişileri/insanı seven(ler)dir. )

- (BUL)DOZER değil/yerine/= YOLDÜZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (DİYELEKTİK değil/değil/yerine/= DİYALEKTİK) değil/değil/yerine/= EYTİŞİM(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] ÇEVRİŞ = ÇERVİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yemeğin sulu bölümü. )

- [Fars.] DİL ve/= GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [gökbilim] FAKÜL[Fr.] değil/yerine/= BENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [hem] BİLMEK ile/ve/||/<>/>/=/hem de YAPABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilmek, yapabilmektir! )
( Bildiklerimiz, yapabildiklerimizdir. )

- [ne yazık ki]
GENELLEME
ile/ve/ya da/||/<>/= İNDİRGEME ile/ve/ya da/||/<>/= ÖZDEŞLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm genelleme ya da indirgemeler, tamamen yanlıştır! )

- [ne yazık ki]
TAGALLÜP[Ar.]
değil/yerine/= ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!ÇÖP ATMAK
=/||/<> !"ÇÖP BIRAKMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!ELİT/İST
değil/yerine/= SEÇKİN/Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12087 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!GENOSİT
değil/yerine/= SOYKIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!HAKARET ETMEK
ve/=/||/<>/> !YOK ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!İRTİKÂB
ile/değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET[Ar. < RİŞVET] YEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bekleme, gözleme. | Kötü bir iş işleme. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/= Yaptırılmak istenilen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için birine mal ya da para olarak sağlanan çıkar. )
( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

- [ne yazık ki]
!İSTİHZÂ'/SARAKA[argo]
değil/yerine/= !ALAY ETME [bkz. İSTİSHÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!İSTİSHÂR
değil/yerine/= !ALAY ETME, EĞLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MUHTELİS[Ar.]
değil/yerine/= ÇALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beylik mal ya da parayı zimmetine geçiren, çalan. )

- [ne yazık ki]
!MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.]
değil/yerine/= ARABOZUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜPTELA[Ar. < BELÂ]
değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜSKİRAT[Ar. < SEKR]
değil/yerine/= SARHOŞ EDEN ŞEYLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜSTEHZÎ
değil/yerine/= ALAYCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜSTEMLEKE[Ar.]
değil/yerine/= SÖMÜRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!MÜTECÂVİZ[Ar.]
değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI/SATAŞKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
!TERÖR
ile/ve/=/||/<>/< FİNANS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
"KAYGILARIMIZA" BOYUN EĞMEK
ve/=/||/<>/>
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SIRT ÇEVİRMEK

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
(")GECİKEN/GECİKMİŞ ADÂLET(")
=/||/> ADÂLETSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ACELE İŞ
= ŞIPIN İŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özensiz, acele yapılan iş. )

- [ne yazık ki]
AĞIZ, DOLUYKEN KONUŞMAK
ile/ve/=/||/<> ZİHİN, BOŞKEN KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
GÜÇLÜNÜN "SAZINI ÇALMAK"
ve/||/=/<> NAMUSSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerekçesi ne olursa olsun, güçsüze karşı güçlünün sazını çalmak, namussuz sayılmak için yeterlidir. )
( Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı! )

- [ne yazık ki]
KÖTÜMSERLİK
= BEDBİNLİK = PESSIMISM[İng.] = PESSIMISME[Fr.] = PESSIMISMUS[Alm.] = PESSIMUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
MELÂNET[Ar. < LA'N]
değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[Fr.]
değil/yerine/= VURGUNCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
SAHTE[Fars.]
değil/yerine/= YAPAY/YAPMA, DÜZMECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sahte olan, zaman ve uzay ile sınırlıdır ve koşulların ürettiğidir. )
( Bir an gerçek gibi görünmek, sahte olanın doğasıdır. )
( Sahte olanı yıkamazsınız, çünkü onu durmadan yaratıyorsunuz. )
( Sahtenin sahteliği anlaşıldığında, o, kendi kendine erir gider. )
( Sahte olanı sahte olarak görmek ve sahte olanı terk etmek, gerçeği getirecektir. )
( Sahte olduğunu gördüğünüz her ne ise o eriyip kaybolur. )
( Sahte olandan vazgeçin, doğru olan kendi yerini bulacaktır. )
( Sahte olanın zamana gereksinimi olduğunu ve zamana gereksinimi olanın sahte olduğunu bir kez anlarsanız, zaman ötesi ve hep şimdi'de olan Gerçek'e yakınlaşmış olursunuz. )
( Gerçeğin görülmesini o kadar zorlaştıran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktır. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Sahte olanı fark edip onu reddetmek, gerçeğe giden yolu açar. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
( Doğru kendini öne sürmez, o sahtenin sahte olarak görülmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin, sahte olan tarafından kör edilmişken, doğruyu aramak yararsızdır. Doğru olanın sezilebilmesi için önce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. )
( Sahte olanın keşfedilip terk edilmesi, gerçek olanın zihne girişini sağlar. )
( Sahte olanın yıkımı, şiddet değildir. )
( Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir. )
( Sahte olan "Ben-im" duygusu değil, fakat kendinizi ne sandığınızdır. )
( The false is limited in time and space and is produced by circumstances.
It is the nature of the false that it appears real for a moment.
You cannot destroy the false, for you are creating it all the time.
To see the false as false and abandon the false brings reality into being.
It is the discarding the false that opens the way to the true.
What you see as false, dissolves.
Once you understand that the false needs time and what needs time is false, you are nearer the Reality, which is timeless, ever in the now.
It is the clinging to the false that makes the true so difficult to see.
Reality is common to all. Only the false is personal.
The false dissolves when it is discovered.
The discovery and abandonment of the false remove what prevents the real entering the mind.
The destruction of the false is not violence.
Renunciation of the false is liberating and energizing.
It is not the "I am" that is false, but what you take yourself to be. )

- [ne yazık ki]
TERZİL[Ar.]
değil/yerine/= KÜÇÜK DÜŞÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
TEZYÎF[Ar. < ZEYF]
değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] NOTHINGNESS vs./and/ = maybe/also/or INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİÇLİK ile/ve/=/değil/yerine/belki/hem de/ya da BÜTÜNLÜK )

- [yerbilim] İNEÇ = TEKNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/<>/= İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1 KİLO PAMUK = 1 KİLO/KIYYE DEMİR/KURŞUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1 YUMURTA = 5 SİGARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bveganyasam.blogspot.com.tr/2015/03/1-yumurta-5-sigara.html )

- 1/7 = 0,8,34,17,8,34,17,...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... = Asal sayılar. )

- 23 NİSAN ve/<>/||/= NEŞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bugün, 23 Nisan! Neşe doluyor insan! :) )

- 60 TABANLI SAYIDA:
DEĞER
ve/= ŞEKİL/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- A, A'dır ile/= A ile/= A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16640 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- a-1 = 137.035999084(21)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- a = v² / r'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABAKÜS değil/yerine/= SAYIBONCUĞU (ÇÖRKÜ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABLUKA değil/yerine/= KUŞATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABONELİK değil/yerine/= SÜRDÜRÜMCÜ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABONMAN/ABONE değil/yerine/= SÜRDÜRÜM/CÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACEM ile/ve/<>/= ARAP OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI = PAIN[İng.] = TRISTESE[Fr.] = UNLUST[Alm.] = TRISTITIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIÇİGDEM = GÜZÇİĞDEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zambakgillerden, 20-30 cm. boyunda, şerit yapraklı ve açık renk çiçekli, tohumları, romatizma sağaltımında kullanılan, ağılı(zehirli) bir çiğdem türü. )

- ACIMA = PITY/COMMISERATION[İng.] = COMMISÉRATION[Fr.] = MITLEID[Alm.] = COMMISERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMAQ[Azr.] = ACIKMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇGÖZLÜLÜK = TAMAH = AVARICE[İng.] = AVARICE/AVIDITÉ[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK SEÇİK = CLEAR-CUT, CLEAR AND DISTINCT[İng.] = CLAIR(E) ET DISTINCT(E)[Fr.] = KLAR/DISTINCTEKLARE UND DEUTLICH(E)[Alm.] = CHIARO E DISTINTO[İt.] = CLARO Y DISTINTO[İsp.] = CLARUS/CLARE ET DISTINCTUS[Lat.] = SAF?S[Yun.] = VÂZIH VE MÜTEMÂYİZ[Ar., Fars.] = KLAAR EN DUIDELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN = EXPLANATION[İng.] = EXPLICATION[Fr.] = ERKLÄRUNG[Alm.] = SPIEGAZIONE[İt.] = EXPLICACIÓN[İsp.] = EXPLENATIO[Lat.] = HO EKS?G?SIS[Yun.] = İZÂH, BEYÂN[Ar.] = BEYÂNKÂRÎ(far.) = VERKLARING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇILMAYAN MEYVE = SİMÂR-I GAYR-İ MÜNFETİHA = FRUIT INDÉHISCENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADALE[Ar.] değil/yerine/= KAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET/HUKUK değil/yerine/= TÜZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ile/ve/||/=/<>/< DENGE, ÖLÇÜLÜLÜK/İTİDÂL[< ADL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplumla olan ilişkide. İLE/VE/||/=/<>/< Kişide. )
( İçte. İLE/VE/||/=/<>/< Dışta. )

- ADÂLET = JUSTICE[İng., Fr.] = IUSTITIA[Lat.] = GERECHTIGKEIT[Alm.] = DIKAIOSYNE[Yun.] = JUSTICIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET ve/=/<> ÖLÇÜ/LÜLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her konuda/hususta, itidâli ihtiyâr et! )

- ADÂVET/MUGALAZA[Ar.] değil/yerine/= DÜŞMANLIK, YAĞILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDETMEK[Ar.] değil/yerine/= SAYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADEM
|------VEHM------|ŞEKK|------ZANN------|
ile/ve/değil//yerine/=/||/<>/>/<
YAKÎN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 0
|------%50 altı.[1-49]------|%50-50|------%50 üzeri.[51-99]------|
ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/>/<
%100 )
( Anımsadığınız şeylerle, onlar gerçekmişlercesine meşgul oluyorsunuz. )
( YOK(LUK)
|------ KURUNTU------|BELKİ|------KUŞKU------|
ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/>/<
KESİN(LİK) )

- ÂDET = CUSTOM[İng.] = COUTUME[Fr.] = BRAUCH[Alm.] = ABITUDINE[İt.] = COSTUMBRE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂDETÂ değil/yerine/= NEREDEYSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÎMET-ÜL-CENÂH = APTERİKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş. )

- ADLANDIRMA = TESMİYE = ACTION DE NOMMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADMIN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADRES[İng. ADDRESS] değil/yerine/= BULUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFGANİSTAN ve/=/||/<> PEŞTUCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/=/||/<> Afganistan'da konuşulan, resmî dil. )

- AFİYET OLSUN değil/yerine/= YARASIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGAMİ değil/yerine/= BORAZANKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güney Amerika'da yaşarlar. )

- AGRESİF[İng. AGRESSIVE] değil/yerine/= SALDIRGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGYÂR[< GAYR] değil/yerine/= YABANCILAR, BAŞKALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞ[Azr.] = BEYAZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIRBAŞLILIK/AYIKLIK = SOBRIETY[İng.] = SOBRIÉTÉ[Fr.] = NÜCHTERNHEIT[Alm.] = SOBRIEATAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIRSIKLET değil/yerine/= BAŞAĞIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIT = SAĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞLI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ ŞEBEKÎYE = VAISSEAUX RÉTICULAIRES, VAISSEAUX RÉTICULÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHENK(ARMONİ) değil/yerine/= UYUŞUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHİRET ile/ve/= ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini bütünleyip aşmak. İLE/VE/= Gerçekleşmesini sağlamak. )
( LÂTAKNATÛ: ÜMİDİNİZİ KESMEYİNİZ! )

- ÂHİYÂNE[Fars.] değil/yerine/= BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK = AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK değil/yerine/= AKTÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK = MORALS[İng.] = MORALE[Fr.] = MORALE[Alm.] = MORALIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂHŞÜME[Fars.] değil/yerine/= BOZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AİDAT değil/yerine/= ÖDENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AJANDA değil/yerine/= ANDAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AJİTASYON değil/yerine/= KIŞKIRTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKADEMİ = ACADEMY[İng.] = ACADÉMIE[Fr.] = AKADEMIE[Alm.] = ACADEMIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKADEMİSYEN değil/yerine/= BİLİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve/<>/= EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, eylem varolanıdır. )
( AKIL: Eylemler(imiz)e düzen verme/katma. )

- AKİS değil/yerine/= EVİRTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKL-I SELÎM değil/yerine/= SAĞDUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKRAN[Ar.] değil/yerine/= ÖĞÜR/TAYDAŞ[halkta]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşça yakın, yaşıt, boydaş, taydaş. | Öğrenmiş, alışmış. | Alışılmış, yadırganmaz olmuş, menus. | Takım, fırka, zümre. )

- AKS-ÜL-AMEL değil/yerine/= TEPKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKS değil/yerine/= DİNGİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSAN değil/yerine/= VURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSELEROMETRE değil/yerine/= İVMEÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSESUAR değil/yerine/= DONATIMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİLİK değil/yerine/= TERSLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİNE/BİL-AKİS[Ar.] değil/yerine/= TERSİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM(ATİK) = AXIOM[İng.] = AXIOME/AXIOMATIQUE[Fr.] = AXIOM, GRUNDWAHRHEIT[Alm.] = ASSIOMA[İt.] = AXIOMA[İsp.] = PRONUNTIATUM[Lat.] = AKS.OMA[Yun.] = BEDÎHİYYE, MÜSELLEM[Ar.] = ASLÎ MUTEÂREF[Fars.] = AXIOMA[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKSİYOM[Fr.] değil/yerine/= BELİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKTİVİTE değil/yerine/= ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKUSTİK değil/yerine/= YANKILANIM | YANKIBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÂKA[Ar.] değil/yerine/= İLGİ, İLİŞKİ, İLİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALALEKSER değil/yerine/= ÇOĞUNLUKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALARM değil/yerine/= UYARI/AYTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALAY (ETME) = DERISION[İng.] = DÉRISION[Fr.] = SPOTT[Alm.] = IRRISIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLÂYİŞ değil/yerine/= DEPDEBE, TANTANA, GÖSTERİŞ (BU ANLAMI UYDURMA OLMAKLA BİRLİKTE YAYGINDIR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK = MODESTY[İng.] = MODESTIE[Fr.] = BESCHIEDENHEIT[Alm.] = MODESTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDATMAQ[Azr.] = KANDIRMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALENGİRLİ değil/yerine/= GÖSTERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLET = TOOL[İng.] = OUTIL[Fr.] = WERKZEUG[Alm.] = ARNESE[İt.] = HERRAMIENTA[İsp.] = ARNESE[Lat.] = TO ORGANON[Yun.] = ÂLET[Ar., Fars.] = WERKTUIG[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALEV/ŞÛLE[Ar.]/ZEBÂNE[Fars.] değil/yerine/= YALAZ(A)/YALIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALEYHTAR değil/yerine/= KARŞITÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı çıkan, karşı olan. )

- ALG değil/yerine/= SU YOSUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI = İDRAK = PERCEPTION[İng., Fr.] = WAHRNEHMUNG[Alm.] = PERCEPCION[İsp.] = PERCEPTIONIS[Lat.] = HE KATALEPSIS[Yun.] = el-İDRÂK el-HİSSÎ[Ar.] = İDRÂK-İ CUZ'Î[Fars.] = GEWAARWORDING, WAARNEMING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGILAMAK = İDRAK ETMEK = PERCEIVE[İng.] = PERCEVOIR[Fr.] = ERKENNEN/WAHRNEHMEN[Alm.] = PERCIPIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞKANLIK = İTİYAT = HABIT[İng.] = HABITUDE[Fr.] = GEWOHNHEIT[Alm.] = HABITUS[Lat.] = HEKSIS[Yun.] = COSTUMBRE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALMANAK değil/yerine/= YILLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALOGAMİ[Fr.] değil/yerine/= TOZLAŞMA/TOZLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril örgenlerdeki çiçek tozunun, rüzgâr ya da böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine konması, döllenme. | Polen tanelerinin rüzgâr, böcek, su gibi etkenlerle dişi üreme gözelerine ulaşması. | Sporlaşma. )

- ALSANCAK (- İZMİR) = PUNTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALT DUDAK = ŞEFE-İ SÜFLÂ = LÈVRE INFÉRIEURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALT KISIM = KIT'A SÜFLÂ = PARTIE INFÉRIEURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTİMETRE değil/yerine/= YÜKSEKLİKÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTJERİNGA = DÜŞLER ZAMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTRUİZM değil/yerine/= ÖZGECİLİK | BEN DÜŞMANLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALÜVYON[Fr. ALLUVION] değil/yerine/= LIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMATÖR değil/yerine/= ÖZENGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMATÖR ile/ve/= PES ETMEMİŞ AMATÖR/PROFESYONEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5977 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMBLEM değil/yerine/= BELİRTKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMBLEM değil/yerine/= SİMGE, BELİR(TK)GE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMENTIFÈRES = SEBLÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMERİKAN BEZİ = KAPUT BEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMIDA[Jap.] = Amitabha[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMORTİSMAN değil/yerine/= YIPRANMA PAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMPİRİK ve/=/||/<>/< DOLAYSIZCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMPLİFİKATÖR değil/yerine/= YÜKSELTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçak ya da yüksek frekanslı akımların, yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç. )

- AMU ile/ve/= DALTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AMU ve DALTON aynı birimdir. )
( Nötron ve protonun kütleleri yaklaşık bir dalton'dur. [Bir elektronun kütlesi nötron ya da protonun kütlesinin 1/2.000'i kadar olduğu için, atomun toplam kütlesi hesaplanırken, bu miktar ihmal edilir.] )
( DALTON YASASI: Bir ideal gaz karışımının toplam basıncı, karışımı oluşturan gazların kısmî basınçlarının toplamına eşittir. )

- ÂMÛT[Fars.] değil/yerine/= KUŞ YUVASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. )

- AN/ŞİMDİ ile/ve/= GEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmiş ve gelecek, ebedi şimdi'de birlikte varolurlar. )
( Kimseyi, geçmiş zamanlar uğruna ödüllendirmeyin. )

- AN/ŞİMDİ ile/ve/= GELECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANA/ESAS ÖRGENLER, ÇİÇEKTEKİ ÜREME ÖRGENLERİ = A'ZÂ-İ ASLÎYE = ORGANES ESSENTIELS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAHTAR[Rumca] değil/yerine/= AÇKI/AÇAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANALİST değil/yerine/= ÇÖZÜMLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANAMNEZ değil/yerine/= ÖYKÜ ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANANE[Ar.] değil/yerine/= GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANATMAN[Sansk.] = ANATTA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANATOMİ = ANATOMY[İng.] = ANATOMIE[Fr., Alm.] = ANATOMIA[İt., İsp., Lat., Yun.] = 'İLM el-TEŞRİH[Ar.] = KÂLBUDŞENÂSÎ[Fars.] = ONTLEEDKUNDE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANDA değil/yerine/= ORADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orada. )

- ANEMOMETRE değil/yerine/= YELÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yelölçer. )

- ANGAJMAN değil/yerine/= BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANGARYA değil/yerine/= YÜKLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSAMA = TAHATTÜR = REMINISCENCE[İng.] = RÉMINISCENCE/RAPPELER[Fr.] = ANAMNESIS/ERINNERN[Alm.] = RECORDOR[Lat.] = ANAMNESIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANİTYA[Sansk.] = ANİKKA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANKET[Fr. < Lat. INQUIRERE] değil/yerine/= SORMACA/SORUŞTURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAK = ZEKÂ = INTELLECT/INTELLIGENCE[İng.] = ENTENDEMENT/INTELLIGENCE[Fr.] = VERSTAND/INTELLIGENZ[Alm.] = INTELLECTUS/INTELLIGENITIA[Lat.] = INTELIGENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM/LI = MEAN/ING[İng.] = SIGNIFICATION[Fr.] = BEDEUTUNG[Alm.] = SIGNIFICATO[İt.] = SIGNIFICACION[İsp.] = SIGNIFICATIO[Lat.] = HE DIANOIA, HE DÜNAMIS[Yun.] = MEDLÛL, DELÂLET[Ar., Fars.] = BETEKENIS[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM ve/=/||/<> FARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA = FEHM, İDRAK = UNDERSTANDING, COMPREHENSION[İng.] = COMPRENDRE[Fr.] = DAS VERSTEHEN, HET VERSTAAN[Alm.] = ENTENDER, COMPRENDER[İsp.] = COMPREHENSIO[Lat.] = HE DIANOIA[Yun.] = MEFHUM[Ar.] = DARK[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMAK ve/||/=/<> DOĞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31641 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMBİLİM = SEMANTICS[İng.] = SÉMANTIQUE[Fr.] = WORTBEDEUTUNGSLEHRE, SEMANTIK[Alm.] = SEMANTICO[İt., İsp.] = İLM el-DELÂLET[Ar.] = NAMÛGÂRŞİNASÎ[Fars.] = SEMANTIEK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLIK = ZİHİN = MIND[İng.] = MENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANNE SÜTÜ ve/=/<> ŞEFKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANONS değil/yerine/= DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTER = HAŞEFE[Ar.] = ANTHÈRE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANTİPATİK değil/yerine/= SEVİMSİZ, İTİCİ, SOĞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANYON değil/yerine/= EKSİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APAÇIK/LIK = SELFEVIDENCE/SELFEVIDENT[İng.] = ÉVIDENCE/ÉVIDENT[Fr.] = OFFENKUNDIG/OFENKUNDIGKEIT[Alm.] = EVIDENZA[İt.] = EVIDENCIA[İsp.] = EVIDENTA, PERSPICUITAS[Lat.] = ANERGEIA[Yun.] = BEDEHA(T)/BEDİHÎ, BEYYİN[Ar.] = HODPEYDÂ[Fars.] = KLAARBLIJKELIJK/HEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APHELION değil/yerine/= GÜNÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOGEE değil/yerine/= YERÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOSTERİORİ değil/yerine/= SONSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APOSTROF değil/yerine/= KESME (İMİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- APRİORİ değil/yerine/= İLKSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAÇ = VASITA = MEANS, VEHICLE[İng.] = MOYEN[Fr.] = MITTEL[Alm.] = MEZZO[İt.] = MEDIO[İsp.] = VIA, RATIO[Lat.] = (HO) POROS[Yun.] = VESÎLE, VÂSİTA[Ar.] = VESÎLE[Fars.] = MIDDELEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAMAK = SEARCH/SEEK/LOOK FOR[İng.] = CHERCHER[Fr.] = SUCHEN[Alm.] = CERCARE[İt.] = BUSCAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZ[Ar.]/SEMPTOM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BULGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAZİ[Ar.] değil/yerine/= YEREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünden bir parça. | Yerkabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası. )

- ARCTIC değil/yerine/= KUZEY YERUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AREOMETRE[Yun. ARAIOS: Sulu, az koyu. | METRON: Ölçü.] değil/yerine/= SIVIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sıvının, özgül ağırlığını ölçmeye yarayan aygıt. )

- ARGÜMAN[İng. ARGUMENT] değil/yerine/= (İKNA EDİCİ, YETERLİ/YETKİN) KANIT | SAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARHAN/ARAHANT[Sansk.] = ARHAT[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARHAT ile/ve/||/=/<> TATHAGATHA ile/ve/||/=/<> SIDDHA ile/ve/||/=/<> MUKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Caynacılık'ta/Jainizm'de, sonsal aydınlanmaya ulaşan kişilere verilen adlar. )

- ARI SIRRI ve/=/<> ALİ SIRRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/=/<> Beyin. )

- ARINMA/ARINDIRMA ile/ve/=/<> AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arınma, duyguların eğitilmesi ve duyarlılık-yetisinin geliştirilmesi için yöntem olarak kullanılmaktaydı. Sanat bu arınmanın yöntemi olarak benimsenmişti. )
( Büyüklüğü tanıyabilmek için olgunlaşmanız, kutsallık için gönlünüzü arındırmanız gerekir. )
( Zaferin sırrı, Arınma ve Bilgi'ye ulaştıktan sonra çalışmaktır. )
( Aydınlanma, kültürden uygarlığa geçiştir. )
( "Bir"deki "Birlik"i ya da "Birlik"in "Bir", "Tek" ve "Bütünsel" oluşunun farkındalığına ulaşmak "Aydınlanma"dır. )
( Aydınlanma, insan aklına güvenmek; onu tanımak ve akla dayalı bir yaşamı gerçekleştirmeyi amaçlar. )
( Aydınlanma, Varlığın Armonik Birliği'nin kavranmasını temel almış; buna bağlı olarak Toplum'un armonik birliğe ulaştırılması ve toplum içndeki kişilerin 'Tekil-Bütünlük'e gelerek 'Bireyleşmesi'ni amaç edinmiştir. )
( İngilizce'de "Enlightenment", Fransızca'da "Enlaitement", Almanca'da "Aufklærung", İtalyanca'da "Essere Illuminato", Osmanlıca'da "Tenevvür", Tasavvuf'ta "İşrak". )
( Tüm ezoterik okullarda Arınma, Aydınlanma ve Sevgi, Bilgeliğin Yöntemi, ortak bir tutum olarak benimsenmiştir. )
( Kavramlar dünyasına giren her insan evrensellikle bağ kurmuştur. Bunun ayırdında olmak, aydınlanmaya başlamak demektir. )
( Ancak anlayış aydınlatır. )
( Aydınlanmış kişi erdemli olmalıdır. )
( Ermişliğin özü, içinde bulunulan AN'ı(şimdiyi) tümüyle kabul etmek ve olmakta olanlarla uyumlanmaktır. )
( Only understanding enlighten. )

- ARİFE değil/yerine/= ÖNGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİYET değil/yerine/= ÖDÜNÇ, EĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARK/KANAL değil/yerine/= SU YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARK değil/yerine/= SU YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARKEOLOJİ değil/yerine/= KAZI BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları, tarih ve sanat açısından inceleyen bilim. )

- ARSENİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SIÇANOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 33 ve atom ağırlığı 74.91, yoğunluğu 5.7 olan, atmosfer basıncı altında, 450 °C'de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde, basit öğe. Simgesi: As )

- ARŞ ile/ve/= KALP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARŞİMET BURGUSU/VİDASI değil/yerine/= SU BURGUSU/VİDASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden kullanılan, su yükseltme düzeni. [Bir ucu suya daldırılan eğik bir borunun, içindeki burgu döndükçe, suyu yükseltir.] )

- ARŞİV değil/yerine/= BELGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTİKÜLASYON[Fr., İng. ARTICULATION] değil/yerine/= BOĞUMLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARTVİN =/< LİVANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÂLET ve/=/||/<>/>/< HAKKÂNİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASAMSKRİTA[Sansk.] = WU-WEI[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÂN değil/yerine/= KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIR değil/yerine/= YÜZYIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASİSTAN değil/yerine/= YARDIMCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASİT değil/yerine/= EKŞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASKETİZM değil/yerine/= ADANMIŞLIK, ÇİLECİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLANLI YALI = SAİD HALİM PAŞA YALISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASPARAINEAE = HELYÛNÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASSI değil/yerine/= YARARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTRONOMİ değil/yerine/= UZAYBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12019 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASTRONOMİK değil/yerine/= ABARTILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂSÛDE değil/yerine/= RAHAT, DİNÇ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASUMAN[Fars.] değil/yerine/= GÖKYÜZÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞ[Azr.] = PİLAV[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂŞ[Fars.] değil/yerine/= YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Muharrem ayında pişirilen aşure. )

- AŞAĞILIK KOMPLEKSİ değil/yerine/= ALTSANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK YAŞAMI ile/ve/=/değil/yerine EŞEYSELLİK/SEKS YAŞAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK[Ar.] değil/yerine/= SEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK = (FALL IN) LOVE[İng.] = AMOUR[Fr.] = LIEBE[Alm.] = AMORE[İt.] = AMOR[İsp., Lat.] = HO ER.S, HE FILIA, HE AGAPE[Yun.] = İŞK[Ar., Fars.] = MIN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKIN/LIK = MÜTEAL = TRANSCENDENT, BEYOND[İng.] = TRANSCENDANT, AU DELÀ DE[Fr.] = TRANSZENDENT, JENSEITS/DAS JENSEITIGE[Alm.] = OLTRE[İt.] = MAS ALLA DE[İsp.] = TRANS, TRANSCENDENS, ULTRA[Lat.] = PERA(N)[Yun.] = MÂVERA/Î[Ar.] = MÂFEVK[Fars.] = BOVENGAAND[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKINSAL = TRANSCENDENTAL[İng., Fr.] = TRANSZENDENTALE[Alm.] = TRANSCENDENTALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATASÖZÜ = PROVERB[İng.] = PROVERBE[Fr.] = SPRICHWORT[Alm.] = PROVERBIO[İt.] = PROVERBIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ İSTİDASI ile/ve/=/||/<> BAŞA HASIR YAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ = ÖFKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂTIFET[Ar. çoğ. AVÂTIF] değil/yerine/= KARŞILIK BEKLEMEDEN GÖSTERİLEN SEVGİ, İYİLİKSEVERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATILGAN = INTREPID[İng.] = INTRÉPIDE[Fr.] = UNERSCHROCKEN[Alm.] = INTREPIDUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATMAN[Sansk.] = ATTA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM(BÖLÜNEMEZLİK) = ATOME[İng.] = ATOME[Fr.] = ATAMUS, INDIVIDIUM CORPUS[Lat.] = (HE) ATOMOS[Yun.] = CUZ'UN LA-YETECEZZA, ZERRE[Ar.] = ATOM, ZERRE[Fars.] = PARAMANU, TANMATRA, ANU[Sans.] = YUANZI[Çince] = GENŞİ[Jap.] = NGUYÊN TU'[Vietnamca] = PARÁNY[Macarca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂTÛN, BEÇEDÂN, ZÂK, ZÂK-DÂN[Fars.], MEŞÎME[Ar.], RAHİM[Ar.] değil/yerine/= DÖLYATAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVALOKITESVARA[Sansk.] = KWAN-YIN[Çince] = KWANNON[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVANS değil/yerine/= ÖNDELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVÂRIZ değil/yerine/= YER BİÇİMLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVDET (ETMEK)[Ar.] değil/yerine/= GERİ GELME, DÖNME, DÖNÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVERAJ değil/yerine/= ORTALAMA SAYI FARKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AXTARMAQ[Azr.] = ARAMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYÂL = AİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYASTEFANOS = YEŞİLKÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDIN = MÜNEVVER = INTELLECTUAL[İng.] = INTELLECTUEL[Fr.] = INTELLEKTUELL[Alm.] = INTELLETTUALE[İt.] = INTELECTUAL[İsp.] = PAIDEUMENOS[Yun.] = MUFEKKİR[Ar.] = RÛŞENFİKR[Fars.] = INTELLEKTUEEL[Felm.] = ZİYÂLİ[Azarbaycan = Özbek Tr.] = BİLİKTİ[Kazak Tr.] = BİLİMDÜ[Kırgız Tr.] = DIANOOUMENOS[Rumca] = PROSVEŞÇONNIY[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMA(/IŞIKLANMAK) = TENEVVÜR = İŞRAK(tasavvuf) = ENLIGHTENMENT[İng.] = ENLAITEMENT, SIÈCLES DES LUMIÈRES[Fr.] = AUFKLæRUNG[Alm.] = ESSERE ILLUMINATO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDINLANMA ve/=/<> SEVİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂYET ve/=/||/<> İŞÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRICI PERDE = HİCÂB-I FÂSIL = CLOISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYIRMAK/AYIRABİLMEK ile/ve/>/= TOPARLAMAK/TOPARLAYABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYİN değil/yerine/= TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYKIRI/LIK = PARADOX[İng.] = PARADOXE[Fr.] = WIDERSINNING/KEIT, PARADOX/IE[Alm.] = PARADOSSO[İt.] = PARADOX[İsp.] = PARADOXON[Lat.] = PARADOKSOS[Yun.] = MUFÂRIK[Ar.] = TENÂKUZ[Fars.] = PARADOX[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYKIRI değil/yerine/= YADIRGI DÜŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNA değil/yerine/= GÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYNEN ile/ve/||/=/<> KESİNLİKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI PETALLİ KOROLLA, DIALIPETAL KOROLLA, KORİPETAL KOROLLA = TÜVEYC-İ KESÎRÜ'L-EVRÂK = COROLLE POLYPÉTALE, COROLLE DIALYPÉTALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRI SEPALLİ KALİKS, DİALİSEPAL KALİKS, KORİSEPAL KALİKS = KE'S-İ KESÎRÜ'L-EVRÂK = CALICE POLYSÉPALE, CALICE DIALYSÉPALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIM/AYRILIK = FASL-I KARİP = DIFFERENCE[İng.] = DIFFÉRENCE/DIVERSITÉ[Fr.] = DIFFERENZ/VERSCHIEDENHEIT[Alm.] = DIFFERENTIA/DIVERSITAS[Lat.] = DIAPHORA[Yun.] = DIFERENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYSBERG değil/yerine/= BUZDAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂZÂDE, HÜR, SERBEST değil/yerine/= ÖZGÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZAP[Ar. < AZAB < İZB: Tat, lezzet.] değil/yerine/= EZİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddetli acı ya da sıkıntı. )

- AZÎMET değil/yerine/= GİTME, GİDİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZMÎN/ASTÉINE[Fr.] değil/yerine/= KEMİK ÖZÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AZOT = NITROGENE[İng.] = AZOTE[Fr.] = STICKSTOFF[Alm.] = AZOTO[İt.] = NITROGENO[İsp.] = NİRÛCÎN, AZÛT[Ar.] = NÎTRÛJEN, AZOT[Fars.] = STIKSTOF[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂ-HUSÛS değil/yerine/= ÖZELLİKLE, EN ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BA'S[Ar.] değil/yerine/= GÖNDERME, GÖNDERİLME | DİRİLTME | PEYGAMBERLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂB[Ar.] değil/yerine/= BÖLÜM, KONU BAŞLIĞI | KAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı, sığınılacak yer, başvurulacak yer. )
( Bir kitabın bölümlerinden her biri. )
( İş, husus, madde. )

- BABA TATLISI = ŞAMBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür hamur tatlısı. )

- BABA[Azr.] = DEDE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BADEM = LEVZE = AMANDE, NOYAU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ[Azr.] = BAHÇE[Tr. < Fars. BAĞÇE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞDAŞIK = MÜTECÂNİS = HOMOGENEOUS[İng.] = HOMOGÈNE[Fr.] = GLEICHARTIG[Alm.] = OMOGENO[İt.] = HOMOGÉNEO[İsp.] = EIUSDEM GENERIS[Lat.] = HOMOGENES, HOMOIOMERES[Yun.] = MUTECÂNİS[Ar.] = MOTECÂNES[Fars.] = GELIJKSOORTIG[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞDAŞTIRMACILIK, SENKRETİZM = SYNCRETISM[İng.] = SYNCRÉTISME[Fr.] = SYNKRETISMUS[Alm.] = SINCRETISMO[İt.] = SYNCRETISMUS[Yeniçağ Lat.] = SÜNKRATISMOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39186 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLILIK = DEPENDENCE[İng.] = DÉPENDANCE[Fr.] = ANHÄNGIGKEIT, DEPENDENZ[Alm.] = DIPENDENZA[İt.] = DEPENDENCIA[İsp.] = CONIUNCTIO[Lat.] = TO KATANTES, SÜNDESMOS[Yun.] = TAVAKKUF[Ar.] = BASTEGÎ[Fars.] = AFHANKELIJKHEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIRARAK SÖYLEMEK ile/değil/yerine/= SERT SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAÇ = CONJUNCTION[İng.] = CONJONCTION[Fr.] = KONJUNKTION[Alm.] = CONGIUNZIONE[İt.] = CONJUNCIÓN[İsp.] = COPULA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMAQ[Azr.] = KAPATMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞY/İSYAN[Ar.] değil/yerine/= BAŞKALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azgınlık, zulüm, isyan. | İstemek, talep etmek. | Yaranın şişmesi. | Yağmurun şiddetle yağması. )

- BAHANE[Ar.] = MAHANA/MAHNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İleri sürülen, sözde neden. )

- BAKIŞIK = SYMMETRICAL[İng.] = SYMÉTRFIQUE[Fr.] = EBENMÄßIG, SPIEGELGLEICH[Alm.] = SIM(M)ETRICO[İt., İsp.] = ÆQUALIS ET CONGRUENS, CONVENIENTER COMPOSITUS[Lat.] = SÜMMETROS, EMMETROS, EURÜTHMOS[Yun.] = MAVÂZİ, MUTEVÂZİ[Ar.] = MUTEKÂRON[Fars.] = SYMMETRISCH[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] = SYMÉTRIE[Fr.] = EBENMAß, SPIEGELGLEICHHEIT, SYMMETRIE[Alm.] = SIMMETRIA[İt.] = SIMETRIA[İsp.] = CONVENIENTIA PARTIUM[Lat.] = SÜMMETRIA, EMMETRIA, EURÜTHMIA[Yun.] = el-TENÂSUK, el-TAMÂSUL, TAVÂZİ, MAVÂZÂT[Ar.] = TEKÂRON, SÂZOVÂRÎ[Fars.] = SYMMETRIE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKKA, KÜÇÜK ÇEKİRDEKLİ ETLİ MEYVE = SİMÂR-I TUFFÂHÎYE-İ MATMÛRETÜ'N-NEVÂT = MÉLONIDE À PÉPINS, BAIE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKLİYE MEYVESİ, LEGÜMEN = SİMÂR-I BAKLÎYE = GOUSSE, LÉGUME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAKTERİ değil/yerine/= BOZGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂL[Fars.] değil/yerine/= KUŞ KANADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALANS[Fr., İng.] değil/yerine/= DENGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂLİĞ değil/yerine/= ERİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALON[Azr.] = KAVANOZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂM[Fars.]/SAKAF[Ar.] değil/yerine/= ÇATI, DAM, KUBBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANK[Azr.] = BANKA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANKA SOYMAK ve/=/||/<> BANKA AÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Banka soymak, banka açmaktan daha büyük bir suç değildir. )

- BANKA[Azr.] = KAVANOZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BANKADAKİ PARA ve/||/=/<> BAYAT PARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAOBAB AĞACI = ŞİŞE AĞACI = TERSYÜZ AĞACI = ŞEYTAN AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
( Anavatanı Madagaskar olan Baobab ağaçları, Mali'de de bulunmaktadır. [İçinin su dolu olması, çöl koşullarında ayakta kalmalarını sağlamaktadır.][Beyaz çiçeklerinden sos yapılmaktadır.] )
( )

- BARBYSOS değil/yerine/= KÂĞITHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARDAQ[Azr.] = SÜRAHİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ ve TUTKU =/||/<>/> SAADET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ = SULH = PEACE[İng.] = LA PAIX[Fr.] = DER FRIEDEN[Alm.] = LA PACE[İt.] = LA PAZ[İsp.] = PAX[Lat.] = HE EIRENE[Yun.] = SELÂM, SULH[Ar.] = ÂŞTÎ[Fars.] = VREDE[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRİ[Fars.] değil/yerine/= EN AZINDAN / HİÇ OLMAZSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARİYER[< İng. BARRIER] değil/yerine/= ÖNLEÇ/ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂRİZ değil/yerine/= BELİRGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARKOD değil/yerine/= TANITKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAROMETRE[< Fr. < Yun.] değil/yerine/= BASINÇÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASDIRMAQ[Azr.] = GÖMMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASIN = PRESS[İng.] = PRESSE[Fr.] = PRESSE[Alm.] = STAMPA[İt.] = PRENSA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASINÇ(LI) = PRESSURE[İng.] = PRESSION[Fr.] = DRUCK[Alm.] = PRESSIONE[İt.] = PRESIÓN[İsp.] = PRESSUS[Lat.] = HO PIESMOS[Yun.] = ZAĞD[Ar.] = FEŞÂR[Fars.] = DRUK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASÎRET[Ar.] değil/yerine/= SAĞGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. | Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. )

- BASİT BAŞAK/SPİKA = SÜNBÜLE-İ ÂDÎYE = ÉPI SIMPLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT KAPİTULUM = KIMMÎYE-İ ÂDÎYE = CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT SALKIM = ANKÛD-I ÂDÎ = GRAPPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASKETBOL değil/yerine/= SEPETTOPU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] değil/yerine/= MAYASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )

- BAŞ = HEAD[İng.] = TÊTE[Fr.] = HAUPT[Alm.] = TESTA[İt.] = CABEZA[İsp.] = CAPUT[Lat.] = HE KEFALE[Yun.] = REİS[Ar.] = SER[Fars.] = HOOFD[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞA DÜŞMƏK[Azr.] = ANLAMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞAK, SPİKA = SÜNBÜLE = ÉPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI = SUCCESS[İng.] = SUCCÈS[Fr.] = ERFOLG[Alm.] = SUCCESSO[İt.] = ÉXITO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞCIK, KÖMEÇ, KAPİTULUM = KIMME = CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ve/=/||/<>/> VARSAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLU değil/yerine/= YARALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(coğrafya) = KEDİN, KURIYAKI = WEST/ERN[İng.] = OUEST, OCCIDENT/AL[Fr.] = DER WESTEN/WESTLICH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = OCCIDENS/OCCIDENTEM[Lat.] = HE DÜZIS/PROS HELION DÜZIN[Yun.] = el-ĞARB/ĞARBÎ[Ar.] = BÂKHTER/Î[Fars.] = HET WESTEN/WESTELIJK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î = OCCIDENT/AL[İng., Fr.] = DAS ABENDLAND/ABENDLÄNDISCH[Alm.] = OCCIDENTE/OCCIDENTAL(E)[İt., İsp.] = VESPER, OCCIDENS, TERRÆ OCCIDENTEM VERSUS SITÆ[Lat.] = HE PROS HELIOU DÜSMAS[Yun.] = el-MAĞRİB[Ar.] = GARBÎ[Fars.] = HET AVONDLAND/S[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTINÎ >< ZÂHİRÎ değil/yerine/= İÇREK >< DIŞRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTINÎ/LİK = ESOTERIC/ISM[İng.] = ÉSOTÉRIQUE/ÉSOTÉRISME[Fr.] = ESOTERISCH/ESOTERISMUS[Alm.] = ESOTERISMO[İt., İsp.] = ESOTERICUS[Lat.] = ESOTERIKOS[Yun.] = BÂTİNİ/YYE, SİRRİ/YYE[Ar.] = BÂTİNÎ/GERÎ[Fars.] = ESOTERISCH/ESOTERISME[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYIR[Azr.] = DIŞARI[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYRAKÇIK, VEKSİLLUM, PAPILIONACEAE FAMİLYASINDA ÇİÇEĞİN ÜST PETALİ = BAYRAK = PAVILLON, ÉTENDARD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAZ değil/yerine/= TABAN | ACIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BE-HEME-HÂL değil/yerine/= MUTLAKA, ELBETTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MUTLAKA, ELBETTE )

- BED-BAHT değil/yerine/= MUTSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDAVA[Fars.] değil/yerine/= ÜCRETSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDBAHT[Fars.] değil/yerine/= MUTSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEN değil/yerine/= GÖVDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDİÎ değil/yerine/= GÜZEL, GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDÎİYYÂT/ESTETİK ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/< SANAT FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHDEL = JİNEKOMASTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Erilin memelerinin büyük olması. )

- BEKAR[Azr.] = İŞSİZ GÜÇSÜZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ve/= TERBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLEMEK ve/= TERBİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< BATKI/HÜSRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKLENTİ ile/ve/=/||/<>/>/< DERT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEKTÂŞÎ SOFRASI =/<> GAZİ(ATATÜRK) SOFRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRSİZ/LİK ile/ve/=/||/<> DEĞERSİZ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELLEK = HÂFIZA = MEMORY[İng.] = MÉMOIRE[Fr.] = GEDÄCHTNIS[Alm.] = MEMORIA[dissil/f.]/RECUERDO[eril/m.][İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ben = me[İng.] = JE[Fr.] = ICH[Alm.] = IO[İt.] = YO[İsp.] = EGO[Lat., Yun.] = ANÂ[Ar.] = MÄN[Fars.] = IK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN = ZÂT = I[İng.] = das SOSEIN[Alm.] = TO TI ESTIN, TO TI ÈN EINAI[Yun.] = ESSENTIA[Ortaçağ Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEND değil/yerine/= YASA ALTMADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERR[Ar.] değil/yerine/= KARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BERRÎ[Ar.] değil/yerine/= KARASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESİDOKU, ENDOSPERMA = SÜVEYDÂ = ENDOSPERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME ÖRGENLERİ = TAĞDİYE ÅLETLERİ = ORGANES DE NUTRITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME = NUTRITION[İng.] = NOURRIR[Fr.] = VERPFLEGEN[Alm.] = NUTRIRE[İt.] = NUTRIR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLENME = TAGADDİ, TAĞDİYE, İGTİDÂ'[< GIDÂ] = NUTRITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESLEYİCİ MADDELER, GIDA MADDELERİ = ECZA-İ GIZÂÎYE = PRINCIPES ALIMENTAIRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİM, BETİMLEME = TASVİR, TAVSİF = DESCRIPTION[İng., Fr.] = BESCHREIBUNG[Alm.] = DESCRIPTIO[Lat.] = DESCRIPCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BETİM, BETİMLEME = TAVSÎF = DESCRIPTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNAT değil/yerine/= DEMEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYÂNNAME değil/yerine/= BİLDİRİ/BİLDİRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ[Ar.] değil/yerine/= AK, AKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYHÛDE değil/yerine/= BOŞUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYİN = BRAIN[İng.] = CERVEAU[Fr.] = DAS GEHIRN[Alm.] = CERVELLO[İt.] = CEREBRO[İsp.] = CEREBRUM[Lat.] = HO EGKEFALOS[Yun.] = MUKH[Ar.] = MAĞZ[Fars.] = HET HERSENEN[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYZİ[Ar.]/OVAL[Fr.] değil/yerine/= SÖBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biçimi, yumurta gibi olan. )

- BEZK[Fars.] değil/yerine/= TESPİHBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEZL değil/yerine/= SAÇMAK, DAĞITMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHEL = ŞİŞME, KABARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BHIKŞU[Sansk.] = BİKKU[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎ-ÇÂRE değil/yerine/= ÇARESİZ, ZAVALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎ-GÂNE değil/yerine/= KAYITSIZ, İLGİSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ-NİŞAN değil/yerine/= NİŞANSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÎ-RENG değil/yerine/= İLÂHÎ CEVHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Bİ'L KUVVE[Ar.]/POTANSİYEL[Fr., İng. POTENTIAL] = GİZİL GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBERON değil/yerine/= EMZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİBLİYOGRAFYA[İng.] değil/yerine/= KAYNAKÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİÇİM = SÛRET = FORM[İng.] = FORME[Fr.] = FORM[Alm.] = FORMA[Lat.] = MORPHE, EIDOS[Yun.] = FORMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİD'AT değil/yerine/= SONRADAN MEYDANA ÇIKAN | PEYGAMBER ZAMANINDAN SONRA DİNDE MEYDANA ÇIKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİDÂYET[Ar.] değil/yerine/= BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLE değil/yerine/= İLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ÇİÇEK DURUMU, KAPİTULUM = EZHÂR-I MÜREKKEBE = CALATHIDE, CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ŞEMSİYE/UMBELLA = EZHÂR-I SAYVÂNÎYE-İ MÜREKKEBE = OMBELLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK = HİKMET = WISDOM[İng.] = PRAJNA/MOKSHA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ve/=/||/<> KARŞILIKSIZ HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/= "DİL"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/<>/= DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birine, gökyüzünde 300 trilyon yıldız olduğunu söylerseniz inanır/kabul eder ama "Şu masa, boyalı!" derseniz gidip önce bir eller. )
( ... VE/<>/= Farklı durumları görmek. )

- BİLGİ ile/ve/=/||/<>/< DÖNÜŞ(TÜR)EBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/= ERDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ile/ve/<>/= İLİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ = KNOWLEDGE, COGNITION[İng.] = CONNAISSANCE[Fr.] = die ERKENNTNIS, die KENNTNIS[Alm.] = COGNITIO[Lat.] = HË GNÕSIS[Yun.] = CONOCIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/= ORTADAN KALKMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİBİLİM/GNOSEOLOJİ = GNOSEOLOGY[İng.] = GNOSÉOLOGIE[Fr.] = GNOSEOLOGIE[Alm.] = GNOSIS-LOGOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİLİK = KAMUS = ENCYCLOPEDIA[İng.] = ENCYLOPÉDIE[Fr.] = ENZYKLOPÄDIE[Alm.] = ENCICLOPEDIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSAYAR = COMPUTER[İng., İt.] = ORDINATEUR[Fr.] = COMPUTER/KOMPUTER[Alm.] = COMPUTADOR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM İNSANI değil/yerine/= BİLİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM = İLİM = SCIENCE[İng., Fr.] = WISSENSCHAFT[Alm.] = SCIENZA[İt.] = CIENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİM ve/=/> ÖNGÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ/ŞUUR ile/ve/= ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ve/=/:/||/<>/>/< ŞU ANDA VE BURADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ = ŞUUR = CONSCIOUSNESS[İng.] = CONSCIENCE[Fr.] = BEWUSSTSEIN[Alm.] = CONSCIENTIA[Lat.] = SYNEIDESIS[Yun.] = CONCIENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNÇ ve/=/||/<>/< UYARAN[/AĞRI/ACI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİNEMEZ ile/ve/= BÖLÜNEMEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİRKEN SUSMAK ve/=/||/<> BİLMEZKEN KONUŞMAK/SÖYLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (Bazen) İkisi de kötü ve yanlıştır. )

- BİLİŞME ve/=/<> BULUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLME ile/= EYLEME ile/= SEYİR(TEMÂŞÂ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı'yı seyir = İrfan; - Evren'i seyir = Estetik )

- BİLMEK ile/ve/<>/= AYIRMAK/AYIRABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ve/<>/= DEĞİŞTİREBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEK ve/=/> DEĞİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMEME BİLGİSİ = DOCTA IGNORANTIA[Lat.] (SCIO ME NIHIL SCIRE = EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY, HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLMİYOR OLMAK ile/ve/=/<> İLGİLENMEMİŞ/İLGİLENMİYOR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR + BİR = BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR PARÇA ile/ve/= BİN PARÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR SEVMEK ve/||/=/<>/> BİN KEZ ÖLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİR = ÜÇ[1 = 3]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRİG[Fars.] değil/yerine/= ÜZÜM SALKIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLEŞİK PETALLİ KOROLLA, GAMOPETAL KOROLLA, SİNPETAL KOROLLA = TÜVEYC-İ ÂHÂDÎYÜ'L-VARAK = COROLLE MONOPÉTALE, COROLLE GAMOPÉTALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLEŞİK SEPALLİ KALİKS, GAMOSEPAL KALİKS, SİNSEPAL KALİKS = KE'S-İ ÂHÂDÎYÜ'L-VARAK = CALYCE MONOSÉPALE, CALICE GAMOSÉPALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRLİK = VAHDET = UNITY[İng.] = UNITÉ[Fr.] = EINHEIT[Alm.] = UNITAS< UNUS[Lat.] = UNIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRMANYA/BURMA değil/yerine/= MYANMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MYANMAR: Güçlü ve hızlı insan/kişiler ülkesi. )

- BİSİKLET/VELESPİT[Fr.] değil/yerine/= ÇİFTTEKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<>/= EGZERSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<>/= KÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLET ve/<>/= SPOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİŞNEV[Fars.] değil/yerine/= DİNLE!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİ = NEBÂT = PLANTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİ = PLANT[İng.] = PLANTE[Fr.] = GEWÄCHS[Alm.] = PIANTA[İt.] = MATA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİBİLİM = BOTANİK = BOTANIQUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİBİLİM = BOTANY[İng.] = BOTANIQUE[Fr.] = BOTANIK[Alm.] = BOTANICA[İt.] = BOTÁNICA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİLER = NEBÂTÂT = BOTANİK = BOTANIQUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI/TAKSİMİ = NEBÂTÂTIN TAKSÎMİ = DIVISION, CLASSIFICATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTÜM[Fr.] değil/yerine/= YERSAKIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı. | Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb.de kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyukestane renginde madde. )

- BİYOLOJİ değil/yerine/= DİRİMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİYOLOJİK değil/yerine/= DİRİMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİZSİ YAPRAK = VARAK-I MIHSAFÎ = FEUILLE SUBULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BODYGUARD değil/yerine/= KORUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOĞUMLU GÖVDE = SÂK-I UCZÎ = TIGE NOUEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOLD değil/yerine/= KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOLOMETRE değil/yerine/= IŞINIMÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BONKÖR değil/yerine/= ELİAÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NE OLUR!
Arada bir, bonkör/insan ol! )

- BORDÜR değil/yerine/= KENARTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORU, ODUN BORUSU = Vİ'Â = VAISSEAU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORULAR, ODUN BORULARI = EV'İYE = VAISSEAUX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORUMSU UZANTI, STİLUS = İSTİTÂLE-İ ÜNBÛBÎYE = PROLONGEMENT TUBULAIRE, STYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞ (BATIL) İNANÇ = SUPERSTITION[İng., Fr.] = ABERGLAUBE[Alm.] = SUPERSTITIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOTANİK değil/yerine/= BİTKİBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYUNCUK, STİLUS = İBRE = STYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÖBREKSİ YAPRAK = VARAK-I KİLYEVÎ = FEUILLE OBLONGUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRACCIA:
1 m.
= 1.64 Braccia
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= DAL/KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRANŞ değil/yerine/= KOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRİFİNG değil/yerine/= ÖZETLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BRONZ[Fr.] değil/yerine/= TUNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle %1-10 kalay ve %90-99 bakırdan oluşan bir alaşım. [Günümüzde, kalay içermeyen alaşımlar için de bronz adı kullanılmaktadır. Alüminyum/manganez/berilyum bronzu gibi.] )

- BRÜLÖR[Fr.] değil/yerine/= YAKMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten aygıt. )

- BRÜT değil/yerine/= KESİNTİSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUDA-DHARMA[Sansk.] = BUDA-DHAMMA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanmış Bilgelik. )

- BUDA = BUTSU[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUDA = ZÜLKÜF (A.S.)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUĞDAY değil/yerine/= KAPLICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taneleri ufak bir tür buğday. )

- BUHÂR değil/yerine/= BUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUHUR[Ar.] = TÜTSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dinî törenlerde ya da çevrenin güzel kokmasını sağlamak amacıyla yakılan kokulu nesne. | [argo] İçki. )

- BUKET değil/yerine/= DEMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUKLE(T)[Fr.] değil/yerine/= LÜLE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... YERİNE Bükülmüş, dürülmüş şey. | Bir akarsu ölçü birimi. | Saç kıvrımı. | Su akan, musluksuz boru. )

- BULUNÇ/VİCDAN ve/=/||/<> ÖLÇÜ/MİZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUNÇ/VİCDAN ve/||/=/<> TARİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişide. VE/||/=/<> Toplumda. )

- BULUŞMA = APPOINTMENT/MEETING[İng.] = RENDEZ-VOUS[Fr.] = RENDEZVOUS/VERABREDUNG[Alm.] = APPUNTAMENTO[İt.] = CITA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNDA değil/yerine/= BURADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BURKA/BÜRKA'[Ar.] değil/yerine/= YAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Peçe, tül, yaşmak, yüzörtüsü. )

- BURKİNA FASO =/< YUKARI VOLTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... =/< Önceki adı. )

- BUTOMANCEAE = KÜLÂNÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUTON değil/yerine/= DÜĞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUY-I GÜL[Fars.] değil/yerine/= GÜL YAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜNYÂD değil/yerine/= TEMEL | BİNÂ, İNŞAA, YAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜŞRÂ, MÜJDE değil/yerine/= SEVİNÇLİ HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜLTMEK ile/ve/=/> KÜÇÜLTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜZ-BÂN[Fars.] değil/yerine/= KEÇİ ÇOBANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜZ[< Fr.] = KÜNK[< Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pişmiş toprak ya da çimentodan yapılmış kalın su borusu. )

- CADDE değil/yerine/= ANAYOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAHİLİN, CEHALETİNE SUSMASI ile/= ÂLİMİN, İLMİNİ SAKLAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de kabul edilebilir ve doğru değildir! )

- CÂİZ[Ar. < CEVAZ] değil/yerine/= UYGUN / OLABİLİR, OLUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMAAT[Azr.] = AHÂLİ/TOPLULUK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİ ile/ve/değil/<>/= KÜLLİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİA[Ar., Fars.] = COMMUNITY[İng.] = COMMUNAUTÉ[Fr.] = COMMUNITAS[Lat.] = GEMEINSCHAFT[Alm.] = HË METUZIA[Yun.] = COMUNITA[İt.] = COMUNIDAD[İsp.] = GEMEENSCHAP[Fel.] = FÆLLESSKAB[Dan.] = OBŞÇESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİDE:
HARİM/MUHAVVATA
değil/yerine/= DIŞ AVLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAN = TİRİM = PSYCHY[İng.] = ÂME[Fr.] = ANIMA, VITA[Lat., İt.] = LEBENSHAUCH, DAS BELEBENDE[Alm.] = TO PNEUMA, HO ZÕN[Yun.] = ALMA[İsp.] = ZIEL[Fel.] = SJÆL, İLDSJÆL[Dan.] = DUH[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAN ve/=/||/<>/>/< VAR OLUŞUN SÜREKLİLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANCERS değil/yerine/= YENGEÇ BURCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANCILIK = CÂNEGERÂYÎ[Fars.] = ERVÂHİYYE/T[Ar.] = ANIMISM[İng.] = ANIMISME[Fr.] = ANIMISMUS[Alm.] = ANIMISMO[İt., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI OLAN = ÂLÎ[Fars.] = 'UZVİYYE[Ar.] = ORGANIC[İng.] = ORGANIQUE[Fr.] = ANIMALIS[Lat.] = BELEBT, ORGANISCH[Alm.] = ORGANA EKHÕN, EMPSÜKHOS[Yun.] = ORGANICO[İt., İsp.] = ORGANISCH[Fel.] = ORGANISK[Dan.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLILIK = TİRİGLİG = SERZENDEGÎ[Fars.] = el-HAYAVİYE/T[Ar.] = LIVELINESS[İng.] = VITALITÉ[Fr.] = VITALITAS[Lat.] = DIE BELEBUNG, DIE BELEBHEIT, DIE LEBENDIGKEIT, DAS LEBENDIGSEIN[Alm.] = HË EMPSÜKHË[Yun.] = VITALITA[İt.] = VIDALIDAD[İsp.] = LEVENDIGHEID[Fel.] = LIVLIGHED[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAPRICORN değil/yerine/= OĞLAK BURCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂRÛ/CÂRUB[Fars.] değil/yerine/= SÜPÜRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CARYOPHYLLACEAE = KARANFİLÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAUCHY SAYISI = HOOKE SAYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıştırılabilir akış incelemelerinde kullanılan, akışkanın yoğunluğuyla hızının karesinin çarpımının, hacmine oranına eşit, boyutsuz bir sayı. )

- CAZİBE değil/yerine/= ALIMLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAZİP değil/yerine/= ÇEKİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEB(İ)R[Ar.] değil/yerine/= ZOR, ZORLAMA | DÜZELTME, TAMİR ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBE[< Fars.] değil/yerine/= ZIRH, SİLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBÎN[Ar.] değil/yerine/= KORKAK, YÜREKSİZ | ALÇAK | ALIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBİR = CEBR[Fars., Ar.] = ALGEBRA[İg., İt., İsp., Dan., Rus.] = ALGÈBRE[Fr.] = ARS RATIOCINANDI PER LITTERAS, ARS PER LITTERAS[Orta Lat.] = ALGEBRA, BUCHSTABENRECHNUNG[Alm.] = ALGEBRA, STELKUNDE[Fel.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBİRE[Ar.]/KOAPTÖR[Fr.] = SÜYEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva ya da tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha. | Rayları, iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk. )

- CEHD değil/yerine/= ÇALIŞMA, ÇABALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHEL SUTUN = KIRK SÜTUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHENNEM değil/yerine/= TAMU[< Soğdca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELCIUS ile/=/||/<> FAHRENHEIT ile/=/||/<> KELVIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( °C = 1 ile/=/||/<>  °C x 1.8 + 32 ile/=/||/<> °C + 273.15 )
( 100 °C ile/=/||/<> 212 °F ile/=/||/<> 373 K [Suyun donma noktası]

0 °C ile/=/||/<> 32 °F ile/=/||/<> 273 K [Suyun donma noktası]

-78 °C ile/=/||/<> -109 °F ile/=/||/<> 195 K [Karbondioksitin donma noktası]

-183 °C ile/=/||/<> -298 °F ile/=/||/<> 90 K [Oksijenin donma noktası]

-196 °C ile/=/||/<> -321 °F ile/=/||/<> 77 K [Azotun donma noktası]

-273 °C ile/=/||/<> -460 °F ile/=/||/<> 0 K [Mutlak sıfır noktası] )

- CELEP değil/yerine/= İÇOĞLANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saraylarda, çeşitli devlet hizmeti için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad. )

- CELESTIAL değil/yerine/= GÖK,GÖKÇE, GÖK İLE İLGİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CENİN değil/yerine/= DÖLÜT/DÖL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CENNET ve/<>/= HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEREYAN değil/yerine/= AKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESÂRET = ŞECÂ'AT, CESÂRET[Fars., Ar.] = COURAGE[İng., Fr.] = FORTITUDO[Lat.] = MUT[Alm.] = HË ANDREIA[Yun.] = CORRAGIO[İt.] = VALOR[İsp.] = MOED[Fel.] = MOD[Dan.] = MUJYESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CESET = CESED[Fars.] = CETHE/T[Ar.] = CORPSE[İng., Fr.] = CADAVRE[Fr.] = CADAVER[Lat., İsp.] = LEICHE[Alm.] = HO NEKROS[Yun.] = CADAVERE[İt.] = LIJK[Fel.] = LIGET[Dan.] = TRUP[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEVHER = MEKÂN:

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Kelâmcılara göre...] Bölünebiliyorsa. İLE/VE Bölünemiyorsa. )

- CEVHER değil/yerine/= TÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEZÂ ile/ve/=/||/<>/>/< RAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem suçlu, hem de mağdur için. )

- CƏDVƏL[Azr.] = ÇİZELGE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİHAZ[Ar.] değil/yerine/= AYGIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aygıt, alet, takım. | Çeyiz, kadının evlenirken birlikte getirdiği eşyalar. )

- CİKLET[İng.] değil/yerine/= SAKIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİLT değil/yerine/= DERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİMRİ/PİNTİ/MIHSIÇTI[argo] değil/yerine/= KISMIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşırı derecede tutumlu. )

- CİN değil/= KÜÇÜK[MİKROP]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNS + FASL = NEV/TÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAYVAN + DÜŞÜNEBİLEN/NÂTIK = İNSAN )

- CİNS = CİNS[Fars., Ar.] = GENUS[İng., Lat.] = GENRE[Fr.] = GATTUNG[Alm.] = T0 GENOS[Yun.] = GENERE[İt.] = GENERO[İsp.] = SOORT[Fel.] = SLAGS[Dan.] = ROD[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNS = CİNS = GENRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNSLER = EVNÂS = GENRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COGNITIVE ATTENTIONAL SYNDROME[CAS] değil/yerine/= BİLİŞSEL DİKKAT SENDROMU[BDS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COĞRAFYA = GEOGRAPHY[İng.] = GÉOGRAPHIE[Fr.] = ERDKUNDE[Alm.] = GEOGRAFIA[İt.] = GEOGRAFÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMPOSITAE = FASÎLE-İ EZHÂR-I MÜREKKEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONIFÈRES = SANEVBERÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CRUCIFÈRES = SALÎBÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÜCƏ[Azr.] = CİVCİV[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CV[SİVİ] değil/yerine/= ÖZGEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇABA = EDEAVOUR[İng.] = EFFORT[Fr.] = BESTREBEN[Alm.] = CONATUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞ = EPOCH/AGE[İng.] = ÉPOQUE[Fr.] = EPOCHE[Alm.] = ERA[İt.] = ÉPOCA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞDAŞ = CONTEMPORARY[İng.] = CONTEMPORAIN[Fr.] = ZEITGENÖSSISCH[Alm.] = CONTEMPORANEO[İt.] = CONTEMPORÁNEO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞLAYAN ile/değil/yerine/= ÇAVLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/= Çağlayanın/şelâlenin büyüğü. )

- ÇAĞRIŞIM = TEDAî = ASSOCIATION)[İng., Fr.] = ASSOZIATION[Alm.] = ASOCIACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞMAK ve/=/||/<> DUA/İBÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LABORARE EST ORARE: Çalışmak, duadır/ibâdettir. )

- ÇAN BİÇİMİNDE/ÇANSI KOROLLA = TÜVEYC-İ CERESÎ = COROLLE CAMPANULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇANAK, KALİKS = KE'S = CALICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇANSI KALİKS, ÇAN BİÇİMİNDE KALİKS = KE'S-İ CERESÎ = CALICE CAMPANULÉ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAP = DIAMETER[İng.] = DIAMÈTRE[Fr.] = DURCHMESSER[Alm.] = CALIBRO[İt.] = DIÁMETRO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAR =/< SEZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rusça. =/< Latince. )
( Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen san. =/< ... )

- ÇARE değil/yerine/= ÇÖZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇARE değil/yerine/= UMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇARX[Azr.] = TEKER[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEKTİRİ ile/= ÇEKTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yelkenleri olmakla birlikte, kürekle de yol alan, eskiden kullanılmış olan gemi. İLE/= Çekme eylemini yaptırmak. | Büyük, yelken kayığı. )

- ÇELİŞİK = MÜTENAKIZ = CONTRADICTORY[İng.] = CONTRADICTOIRE[Fr.] = KONTRADIKTORISCH, WIDERSPRECHEND[Alm.] = CONTRADICTORIUS[Lat.] = CONTRADECIR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇELİŞME/ÇELİŞKİ = TENAKUZ = CONTRADICTION[İng., Fr.] = WIDERSPRUCH[Alm.] = CONTRADICTIO[Lat.] = CONTRADECIR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇENEK, KOTİLEDON = FİLKA = COTYLÉDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇERGE = ÇADIR HAMAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEVRE = MUHİT[Ar. < HAVT] = ENVIRONMENT[İng.] = MILIEU[Fr.] = MITTEL, MILIEU[Alm.] = MEDIO AMBIENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEVREL ÇİÇEK DURUMU, VERTİSİLASTER = EZHÂR-I HALKAVÎYE = VERTICILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇƏMƏN[Azr.] = ÇİMEN[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKARIM = İSTİDLÅL = INFERENCE, ILLATION[İng.] = INFÉRENCE[Fr.] = SCHLUSS[Alm.] = ILLATION, CONCLUSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIKMAZ/AÇMAZ = GAYR-İ KABİL-İ HAL MESELE = APORIA[İng.] = APORIE[Fr.] = APORIE[Alm.] = APOROS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇINGIRAK BİÇİMİNDE/ÇINGIRAKSI KOROLLA = TÜVEYC-İ CÜLCÜLÎ = COROLLE URCÉOLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇINGIRAKSI KALİKS, ÇINGIRAK BİÇİMİNDE KALİKS = KE'S-İ CÜLCÜLÎ = CALICE URCÉOLÉ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇIPLAK ile/= ŞALLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/= Çıplak. | Giyimine, özen göstermeyen kişi. )

- ÇIPLAKTOHUMLULAR, AÇIKTOHUMLULAR = URYÂNÜ'L-BÜZÛR = GYMNOSPERMES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEĞİN ESAS ÖRGENLERİ, ERKEK VE DİŞİ ÖRGENLER = ÂLÂT-I ASLÎYE-İ ZEHRÎYE = ORGANES ESSENTIELS DE LA FLEUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEĞİN ORTASI = MERKEZ-İ ZEHRE = CENTRE DE LA FLEUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK DURUMU = EVZA'-İ EZHÂR = INFLORESCENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK DURUMU = KEYFİYET-İ VAZ-I EZHÂR = INFLORESCENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK ÖRTÜSÜ, PERİANT = GILÂF-I ZEHRE = PERIANTHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK SAPI = ZENEB-İ ZEHRE = PÉDONCULE, PÉDICELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK TABLASI (BİLEŞİKGİLLERDE) = HÂMİL-İ ÂMM = RÉCEPTACLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK TABLASI, RESEPTAKULUM = HÂMİL-İ ZEHRE = RÉCEPTACLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK = ZEHRE = FLEUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEKLENME DEVRESİ = MEVSİM-İ TEZEHHÜR = PÉRIODE DE FLORAISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEKLENME = TEZEHHÜR = FLORAISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEKLENME = TEZEHHÜR = FLORAISON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEKLER = EZHÂR = FLEURS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİLE değil/yerine/= SIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİLECİLİK = ZÜHDİYE = ASCETISM[İng.] = ASCÉTISME[Fr.] = ASKESE, ASKETIK[Alm.] = ASKEIN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİMLENME DEVRESİ = MEVSİM-İ İFRÂH = PÉRIODE DE GERMINATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİMLENME, ŞEKİLLENME = İFRÂH = GERMINATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİNGENE değil/yerine/= ROMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Sözcük karşılığı, "İnsan". )

- ÇİP[İng. < CHIP] değil/yerine/= KAMGA/YONGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesilen, yontulan ya da rendelenen bir şeyden çıkan parça. | Milimetrik yüzeyler üzerinde onbinlerce devre öğesinden oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı iletken ürün. )

- ÇİP[İng. CHIP] değil/yerine/= YONGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİT[Azr.] = BASMA KUMAŞ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK = CHILD/KID[İng.] = ENFANT/GOSSE[Fr.] = KIND[Alm.] = BAMBINO[İt.] = NIÑO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK ve/<>/= İNSANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞUL = CEMİ = PLURAL[İng., Fr., Alm., İsp.] = PLURALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOK DALLANMIŞ PANİKULA, TİRSUS = ANKÛD-I HERAMÎ = THYRSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOKLUK ile/ve/<>/= BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOKTANRICILIK = POLYTHEISM[İng.] = POLYTHÉISME[Fr.] = POLYTHEISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇORBA:
SULU
= DURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖL[Azr.] = DIŞARI[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖRƏK[Azr.] = EKMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜM = SOLUTION[İng.] = SOLUTION[Fr.] = LÖSUNG[Alm.] = SOLUZIONE[İt.] = SOLUCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMLEME = TAHLİL[Ar.] = ANALYSIS[İng.] = ANALYSE[Fr.] = ANALYSE[Alm.] = ANALYSIS < ANALYEIN[Yun.] = ANALIZAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMSÜZ ÇATIŞKI = TESAVİ-İ NAKİZEYN = ANTINOMY[İng.] = ANTINOMIE[Fr.] = ANTINOMIE[Alm.] = ANTI-NOMIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇURUNGA = ÜFLEMELİ MÜZİK ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂ'-İ DALTON[Ar.]/DALTONISM[İng.]/AKROMATOPSİ değil/yerine/= RENK KÖRLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DADLI[Azr.] = NEFİS, LEZZETLİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂG[Fars.] değil/yerine/= YANIK YARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAĞITMAQ[Azr.] = YIKMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂHİLÎ değil/yerine/= İÇSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRE ile/değil/=/||/<>/< SONSUZ/ÇOK KÖŞELİ/LİK / SONSUZ KENARLI ÇOKGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİREVİ değil/yerine/= DAİRESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Daire ile ilgili. | Daire biçiminde olan. )

- DAL[Azr.] = ART, ARKA, PEŞ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52003 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALAKOTU = DUVARSEDEFİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde kuru yerlerde yetiştirilen, yüz kadar türü bulunan, güçlendirici, uyarıcı ve yara sağaltıcı olarak kullanılan otsu ya da odunsu bitki. )

- DALLANMIŞ BAŞAK, PANİKULA = SÜNBÜLE-İ MÜTEFERRİ'A = PANICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALLI KÖK = CEZR-İ MÜTEŞA'İB = RACINE RAMEUSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAMAR AĞLARININ GELİŞİMİ:
BİTKİDE
ve/=/||/<> HAYVANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıklamalarını okumak için burayı tıklayınız... )

- DANIŞMAQ[Azr.] = KONUŞMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DANS = DANCE[İng.] = DANSER[Fr.] = TANZEN[Alm.] = BALLARE[İt.] = BAILAR/DANZAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DARTMAQ[Azr.] = ÇEKMEK, ÇEKİŞTİRMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DATA[İng.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÂVÂ[Azr.] = KAVGA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVETİYE değil/yerine/= ÇAĞRI KÂĞIDI, OKUNTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVID = MAHBUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVRANIŞ = BEHAVIOUR[İng.] = COMPORTEMENT[Fr.] = VERHALTEN[Alm.] = COMPORTARSE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANAK = MABİH-İL-KIVAM = SUBSTRATUM[İng.] = SUBSTRAT[Fr., Alm.] = SUBSTSRATUM[Lat.] = HYPOKEIMENON[Yun.] = LECHO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANIKLILIK = FORTITUDE[İng.] = FORCE D'ÂME[Fr.] = GEISTESKRAFT[Alm.] = FORTITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANMAQ[Azr.] = DURMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYANTI = UKNUM = HYPOSTASIS[İng.] = HYPOSTASE[Fr.] = HYPOSTASE[Alm.] = HYPOSTASIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/= ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEDİKODU ile/ve/<>/= CEHÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEFANS değil/yerine/= SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ve/=/||/<> EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER ile/ve/<>/= GEREKSİNİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = KIYMET = VALUE, WORTH[İng.] = VALEUR[Fr.] = WERT[Alm.] = VALOR[Lat., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞER = MERIT[İng.] = MÉRITE[Fr.] = VERDIENST[Alm.] = MERITUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİLLEME = NEFİY, İNKÂR, SELB = NEGATION[İng., Fr., Alm.] = NEGATIO[Lat.] = APOPHASIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM = ALTERATION/VARIATION[İng.] = VARIATION[Fr.] = UNTERSCHIED[Alm.] = VARIAZIONE[İt.] = VARIACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEHÂ =/||/<> RAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERASYON değil/yerine/= YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERASYON değil/yerine/= YOZLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEJENERE değil/yerine/= YOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan. | Kaba, adi, bayağı. | Yozlaşmış. | Kısır. )

- DEKAN değil/yerine/= YETİLBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEKLARASYON değil/yerine/= BİLDİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİL değil/yerine/= TUTAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEMOKRASİ değil/yerine/= ELERKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENETLEYEBİLMEK ile/ve/= BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY = TECRÜBE = EXPERIENCE, EXPERIMENT[İng.] = EXPÉRIENCE[Fr.] = ERFAHRUNG[Alm.] = EXPERIENTIA[Lat.] = EMPEIRIA[Yun.] = EXPERIENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYCİLİK = İHTİBARİYE = EMPIRICISM[İng.] = EMPIRISME[Fr.] = EMPIRISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM = TECRİP = EXPERIMENT, EXPERIENCE[İng.] = ERFAHRUNG, EXPERIMENT[Alm.] = EXPÉRIMENTATION, EXPÉRIENCE[Fr.] = EXPERIENTIA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENGE ve/=/< DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEONTOLOJİ(ÖDEV BİLİMİ) = İLM-İ VEZAİF = DEONTOLOGY[İng.] = DÉONTOLOGIE[Fr.] = DEONTOLOGIE[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPARTMAN değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPLAZMOLİZ değil/yerine/= SU ALMA/YUTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPO değil/yerine/= YIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPOZİT değil/yerine/= GÜVENCE AKÇESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEPRESYON değil/yerine/= BUNALIM, ÇÖKÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DER-UHDE[Fars.] değil/yerine/= ÜSTÜNE ALMA, YÜKLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40644 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERS[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile/ve/= NİTELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baki olan bir dert edin! Bu fâni dünyada. )
( Ehl-i derdin sohbetine mahrem et! )
( Söylemem derdimi hemderde bile! )
( Allah derdinizi artırsın! )

- DERVİŞ =/||/<>/< DÜŞMANI OLMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERVİŞ = MURABUT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... = Kuzey Afrika'da, dervişlere verilen ad. )

- DEŞİFRE değil/yerine/= GİZİ ÇÖZÜLMÜŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DETAY[İng./Fr. < DETAIL]/TEFERRUAT[Ar.] değil/yerine/= AYRINTI/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVAM EDEN değil/yerine/= SÜREGELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVAMLI değil/yerine/= SÜREKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVÂT[Ar.] ile/ve/=/||/<> DEVÎT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Divit. Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik ucları olan bir kalem türü. )

- DEVİM = MOTION[İng.] = MOUVEMENT[Fr.] = BEWEGUNG[Alm.] = MOTUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİMSEL = DYNAMISCH[Alm.] = DYNAMIS TEN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİNİM = HAREKET = MOVE, MOTION, MOVEMENT[İng.] = MOUVEMENT[Fr.] = BEWEGUNG[Alm.] = MOTUS[Lat.] = KINESIS[Yun.] = MOVIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVİR/DEVRE değil/yerine/= ÇEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Sürekli ve düzenli değişme, devir. | Bir elektrik akımının, iletken üzerinde aldığı yol, devre. )

- DEVİR değil/yerine/= ÇAĞ/DÖNEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRİM = İNKILÂP = REVOLUTION[İng.] = RÉVOLUTION[Fr.] = REVOLUTION UMWÄLZUNG[Alm.] = REVOLUCION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEYİNMƏK[Azr.] = SÖYLENMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DƏRMAN[Azr.] = İLAÇ[Tr. < Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DHARMA[Sansk.] = DHAMMMA[Palice] = FA[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1) Evrensel Kanun.(Hakikat, öğreti, doğruluk, bir şeyin doğası.)
2) Yöntem ve yol.
3) Herhangi bir şey, fikir, nesne, kavram.
4) Buda'nın öğretisi.
5) Evreni yöneten ilke.
6) Zen yaşantısının özü.
7) Sözcüklerle iletilmesi olanaksız olan iç öğreti.
8) Sezgisel, doğrudan doğruya kavranan ve kişisel olarak deneyimlenen aydınlanmanın özü. | Adâlet, dürüstlük. )

- DHYANA[Sansk.] = CH'AN[Çince] = ZEN[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞAVURUM = İFADE = EXPRESSION[İng., Fr.] = AUSDRUCK[Alm.] = EXPRESIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞRAK = HARİCİ = EXOTERIC[İng.] = ÉXOTÉRIQUE[Fr.] = EXOTERISCH[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİADELF, İKİ DEMET HALİNDE BİRLEŞİK = SÜNÂİYÜ'L-IHVE = DIADELPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİBÂCE[Ar.] değil/yerine/= BAŞLANGIÇ, ÖNSÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİDAKTİK değil/yerine/= ÖĞRETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİĞER değil/yerine/= ÖTEKİ/ÖTE/ÖBÜR/BAŞKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİJİTAL değil/yerine/= SAYISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİJİTALİN değil/yerine/= YÜKSÜKOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıracagillerden, kalp sayrılıklarında kullanılan bir alkaloit veren, çiçekleri yüksük biçiminde olan bitki. )

- DİK GÖVDE = SÂK-I MÜSTAKÎM = TIGE DROITE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKOTOMİ/[İng. DICHOTOMY] değil/yerine/= İKİLİK | İKİLEM/Lİ / İKİLEMSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKSİNMƏK[Azr.] = İRKİLMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL-HÛN[Fars.] değil/yerine/= İÇİ KAN AĞLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/||/<>/= AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/<>/= DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünceyi sınırlandırarak gelişir ve kişiyi geliştirir. VE/<>/= Dili geliştirerek gelişir ve kişiyi geliştirir. )
( Birlikte tutmak/birleştirmek gerekiyor. )
( Zihin - Dil, Beyin - El ilişkisi! )
( Dilin tıkandığı yerde düşünce, dili, düşüncenin tıkandığı yerde dil, düşünceyi geliştirir. )
( Dil, düşünceyi, geliştirir de, ketler de. )

- DİL ile/ve/<>/= DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/=/||/<>/>/< EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<>/= GÜVENİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL = LANGUAGE[İng.] = LANGUE[Fr.] = SPRACHE[Alm.] = LINGUA[İt.] = LENGUA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ile/ve/<>/= SİMGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL = TONGUE[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLSİ KOROLLA, DİL BİÇİMİNDE KOROLLA = TÜVEYC-İ LİSÂNÎ = COROLLE RUBANÉE, COROLLE LIGULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve/= DÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/ve/=/<> ÜMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİNC[Azr.] = SAKİN, RAHAT[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREKSİYON değil/yerine/= YÖNELTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREKTİF/TÂLİMAT değil/yerine/= YÖNERGE/BUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİRİMBİLİM = BIOLOGY[İng.] = BIOLOGIE[Fr.] = BIOLOGIE[Alm.] = BIOLOGIA[İt.] = BIOLOGÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSK, DAİREMSİ TABLA, ÇİÇEK TABLASI = KURS = DISQUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSKUR değil/yerine/= SÖYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİSTRİBÜTÖR değil/yerine/= DAĞITICI/DAĞITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞ = TOOTH[İng.] = DENT[Fr.] = ZAHN[Alm.] = DENTE[İt.] = DIENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞİ ÇİÇEK = ZEHRE-İ MÜENNES = FLEUR FEMELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞİ ÖRGEN, PİSTİL/UZV-İ TE'NÎS = PISTIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞİ ÖRGENLER, PİSTİLLER = A'ZÂ-İ TE'NÎS = PISTILS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞLƏK[Azr.] = ISIRIK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVÂN-I MUHASEBAT değil/yerine/= SAYIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYALEKT değil/yerine/= LEHÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİZGE = SİSTEM, MANZUME, MESLEK = SYSTEM[İng., Alm.] = SYSTÈME[Fr.] = SYSTEMA[Yun.] = SISTEMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOÇENT değil/yerine/= BİLGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOGMA değil/yerine/= İNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOGMA = NASS = DOGMA[İng., Alm.] = DOGME[Fr.] = DOGMA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA/TABİAT ile/ve/=/RAHMET/RAHMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şuurlu. İLE/VE Şuur. )
( Rahmetin görüntüleri. )

- DOĞA ve/=/<> HAREKET VE SÜKÛNUN İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ile/ve/=/değil RAHMET/RAHMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA = TABİAT = NATURE[İng., Fr.] = NATUR[Alm.] = NATURA[Lat.] = PHYSIS[Yun.] = NATURALEZA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ile/ve/= TÜMEL AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAÇLAMA ve/=/<> MANEVİ BAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğaçlama, kişinin kendi manevi bağıdır. )

- DOĞAL/TABİÎ SİSTEM = KAİDE-İ TABÎÎYE = SYSTÈME NATUREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAÜSTÜ = FEVK-AT-TABİA = SUPERNATURAL[İng.] = SURNATUREL[Fr.] = ÜBERNATÜRLICH[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU YOL ile/ve/= KOLAY YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRU = TRUE[İng.] = VRAI[Fr.] = WAHR, RICHTIG[Alm.] = VERUS[Lat.] = VERDADERO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULAMA, OLUMLAMA = TAHKİK = VERIFICATION[İng.] = VÉRIFICATION[Fr.] = VERIFIKATION[Alm.] = VERIFICACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULAMAK = VERIFY[İng.] = VÉRIFIER[Fr.] = VERIFIZIEREN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞRULUK = HAKİKAT = TRUTH[İng.] = VÉRITÉ[Fr.] = WAHRHEIT, RICHIGKEIT[Alm.] = VERITAS[Lat.] = ALÉTHEIA[Yun.] = VERDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUM ile/ve/=/:/<> EVRENDOĞUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN! )

- DOĞURTMA = İSTİLÂT, SANAT-I TEVLİT = MAIEUTICS[İng.] = MAIEUTIQUE[Fr.] = MAIEUTIK[Alm.] = MAIEUTIKE[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞUŞTAN = VEHBİ, FITRİ = INNATE[İng.] = INNÉ[Fr.] = ANGEBOREN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKTOR değil/yerine/= ÖKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKTRİN değil/yerine/= ÖĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKU = NESİÇ, NESC = TISSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKUNMAK ile/ve/||/=/<> ANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOKÜMAN["DÖKÜMAN" da değil!] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLAMA/KURLAĞAN = ETYARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen sayrılık. )

- DOLAMAQ[Azr.] = DALGA GEÇMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOLANMAQ[Azr.] = GEÇİNMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOMİNANT değil/yerine/= BAŞAT/BASKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DON[Azr.] = GİYSİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DONE[Fr.] değil/yerine/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖLLENME = İLKÂH = FÉCONDATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÖNBABA = TURNAGAGASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sardunyagillerden, tohumlarının ucunda turna gagasına benzer ince uzun bir uc bulunan, yaprakları güzel kokulu bir bitki. )

- DREN değil/yerine/= AKAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birikmiş suları akıtmaya yarayan boru, oluk ve benzeri araç. | Temel düzeyindeki suları toplayıp yapıların uzağına akıtan, yeraltı su borusu. )

- DRUPA, TEK ÇEKİRDEKLİ ETLİ MEYVE = SİMÂR-I TUFFÂHÎYE-İ MÜLTEZİKATÜ'N-NEVÂT = MÉLONIDE À NUCULES, DRUPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUAL değil/yerine/= İKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUALİTE değil/yerine/= EŞLEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUALİZM değil/yerine/= İKİCİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUBLAJCI[Fr.] değil/yerine/= SÖZLENDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAK, DUDAKSI PETAL = ŞEFE = LÈVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUDAKLI KOROLLA = TÜVEYC-İ ŞEFEVÎ = COROLLE LABIÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURMA = DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralarında fark yoktur. )

- DURUM = VAZİYET = SITUATION[İng., Fr., Alm.] = SITUS[Lat.] = SITUACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYARLILIK = HASSASİYET = SENSIBILITY[İng.] = SENSIBILITÉ[Fr.] = SENSIBILITÄT, SINNLICHKEIT[Alm.] = SENSIBILIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ile/ve/=/||/<> BULANIK DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU ve/||/<>/= DEĞİŞKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGU = HİS = FEELING, SENTIMENT, (EMOTION)[İng.] = SENTIMENT[Fr.] = GEFÜHL[Alm.] = SENTIMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUDAŞLIK = TECAZÜP = SYMPATHY[İng.] = SYMPATHIE[Fr., Alm.] = SYMPATHEIA[Yun.] = SIMPETIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGULANIM = TEESSÜR = AFFECTION[İng., Fr.] = AFFEKT, AFFEKTION[Alm.] = CARIÑO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYGUSAL = HİSSÎ = SENTIMENTAL[İng., Fr.] = SENTIMENTAL, EMPFINDSAM[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYU = HASSE = SENSE[İng.] = SENS[Fr.] = SINN/E[Alm.] = SENSUS[Lat.] = SENTIDO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUM/SAMA = İHSAS = SENSATION[İng., Fr.] = EMPFINDUNG[Alm.] = SENSACION[İsp.] = SENTIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYUSAL = HİSSÎ = SENSITIVE[İng.] = SENSITIF[Fr.] = SENSITIV, EMPFINDLICH[Alm.] = SENSITIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜK =/< DUKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... =/< Dük sanının, eskiden kullanılan biçimi. | XIII. yüzyılda Venedik'te çıkarılmış altın akçesine verilen ad. )

- DÜNYA[Ar.] değil/yerine/= YERYÜZÜ / ACUN / YERTİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA = WORLD[İng.] = MONDE[Fr.] = WELT[Alm.] = MUNDUS[Lat.] = MUNDO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRTÜ = DRIVE, IMPULSE[İng.] = IMPULSION[Fr.] = TRIEB[Alm.] = IMPETUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜRÜST OLMAK =/||/<> "MANZARA KAPATAN AĞAÇ OLMAK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne yazık ki, bazı "kişiler" için dürüst kişilerin (istenilmeme) durumu. )

- DÜRÜSTLÜK =/> RAHATLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜSTÛR değil/yerine/= KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KANUN, KAİDE, KURAL )

- DÜŞLEM = HAYAL = FANTASY[İng.] = FANTAISIE[Fr.] = EINBILDUNG, PHANTASIE[Alm.] = PHANTASIA[Lat., Yun.] = FANTASÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞMƏK[Azr.] = İNMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE = FİKİR, MİSAL = IDEA[İng.] = IDÉE[Fr.] = IDEE[Alm.] = IDEA < IDEIN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE = FİKİR = THOUGHT[İng.] = PENSÉE[Fr.] = GEDANKE[Alm.] = PENSAMIENTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME ve/||/<>/= AYIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNME =/<> İÇ KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İKİ BEN: İç konuşma, düşünme.
KONUŞMA: RUBÛBİYET )

- DÜŞÜNME = TEFEKKÜR = THINK[İng.] = PENSÉE[Fr.] = DENKEN[Alm.] = COGITARE, COGITATIO[Lat.] = NOEIN, DIANOIA[Yun.] = PENSAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNMEK ile/ve/<>/= ETKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEFEKKÜR ile/ve/<>/= FAALİYET )

- DÜŞÜNMEK ve/||/=/<> GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DÜŞÜNMEK: Görmeyi, yeniden ve tekrar tekrar öğrenmek. )

- DÜŞÜNMEYİ BİLMEMEK ile/ve/<>/= KONUŞMAYI BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünmeyi bilmeyen, [sürdürmeyen ve geliştirmeyen] konuşmayı da bilemez! )

- DÜYÜN[Azr.] = DÜĞÜM[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZ[Azr.] = DOĞRU[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZ TERS

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ANAKİKLİK )
( PALINDROME )

- DÜZEN = NİZAM = ORDER[İng.] = ORDRE[Fr.] = ORDNUNG[Alm.] = ORDEN[İsp.] = ORDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEN ile/ve/<>/= SÜREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZGÜ = KAİDE, NUMUNE = NORME[İng., Fr.] = NORM[Alm.] = NORMA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZÜŞME ile/ve/=/<> (ENERJETİK) SPOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- E = mc²
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji = Kütle[m] - Işık hızı[c]'nın karesi [3 x 1010 cm s-1] )

- EARTH değil/yerine/= YERYUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBAD-I SELÂSE değil/yerine/= ÜÇ BOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EBEDİ değil/yerine/= SONSUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECLIPTIC değil/yerine/= TUTULUM DÜZLEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDAT/ZARF/ADPOSITION(PREPOSITION / POSTPOSITION) değil/yerine/= İLGEÇ/BELİRTEÇ [dilbilgisinde]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve/<>/= DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve/=/<> İRFAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDEB ve/=/<> TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİLGİN = MÜNFAİL = PASSIVE[İng.] = PASSIF[Fr.] = PASSIV[Alm.] = PASSIVUS[Lat.] = PASIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİLGİNLİK, TUTKU = PASSION[İng., Fr.] = LEIDENSCHAFT[Alm.] = PASSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİM = FİİL, AMEL = ACT[İng.] = ACTE[Fr.] = AKT[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ACTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİMSEL/LİK = BİLFİİL = ACTUAL/ITY[İng.] = ACTUEL/ITÉ[Fr.] = AKTUELL, WIRKLICHKEIT[Alm.] = ACTUALITAS[Lat.] = EFECTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDİTÖR[Fr. EDITEUR] değil/yerine/= YAYIMCI, DÜZENLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFLATUN[Ar. < Yun.] değil/yerine/= BUVALDUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE[Ar.] değil/yerine/= GÜZELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE değil/yerine/= SÖYLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGOİST/HODBİN[Fars.] değil/yerine/= BENCİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGZAMA[Yun.] değil/yerine/= MAYASIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri sayrılığı. )

- EGZOS[İng. EXHAUST] değil/yerine/= SUSTURUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EGZOTİK[Fr.] değil/yerine/= YABANCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş. )

- EĞİLİM = TEMAYÜL = INCLINATION[İng., Fr.] = NEIGUNG, ZUNEIGUNG[Alm.] = PROPENSIO, INCLINATIO[Lat.] = INCLINACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM = TERBİYE = EDUCATION[İng., Fr.] = ERZIEHUNG[Alm.] = EDUCAIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞİTİM ile/ve/= VAROLUŞTA SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENMEK ile/ve/değil/=/<> OYALANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞSİ = KÖSEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateşi karıştıracak odun ya da demir. | Ucu yanmış odun. )

- EHEMMİYET[Ar.] değil/yerine/= ÖNEM, DEĞERLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHL-İ SALİP = HAÇLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHLİHİBRE/EHLİVUKÛF/EKSPER değil/yerine/= BİLİRKİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİNOKS/EQUINOX değil/yerine/= ILIM, GÜN TÜN EŞİTLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLEKTİK değil/yerine/= DERLENMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLEMLİ/MAFSALLI GÖVDE = SÂK-I MAFSALÎ = TIGE ARTICULÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKLİPTİK[Fr./İng.] değil/yerine/= TUTULUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yıl boyunca, Güneş'in, gök küresi üzerinde çizdiği çemberin sınırladığı daire. )

- EKO/AKSİSEDÂ/İNİKÂS değil/yerine/= YANKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSEN/MİHVER[Ar. çoğ. MAHÂVİR] değil/yerine/= ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. | Durduğu yerde dönmekte olan bir şeyin, dolayında döndüğü varsayılan doğru çizgi. | Üzerinde pozitif bir yön varsayılan sonsuz çizgi. | Dingil. )

- EKSİBE[Ar.] değil/yerine/= KUMUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİK ÇİÇEK = ZEHRE-İ NÂKISA = FLEUR INCOMPLÈTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİKSİZLİK = PERFECTION[İng., Fr.] = VOLLKOMMENHEIT[Alm.] = PERFECTIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSTREM değil/yerine/= UC/AŞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKZİSTANSİYALİZM değil/yerine/= VAROLUŞÇULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EL = KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELBİSE/URBA[İt.] değil/yerine/= GİYECEK/GİYSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELÇİ/HABERCİ değil/yerine/= ULAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELECTROMAGNETICS değil/yerine/= KIVILKAPAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEST BEZMİ = MÜRŞİDE TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEŞTİRİ = TENKİT = CRITICAL[İng.] = CRITIQUE[Fr.] = KRITIK[Alm.] = KRITIKE[Yun.] = CRÍTICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİPS değil/yerine/= SÖBÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİPTİK YAPRAK = VARAK-I YÜBSÎ = FEUILLE ELLIPTIQUE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLIPSOID değil/yerine/= SÖBÜR, SÖBÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELLIPTICAL değil/yerine/= SÖBÜCÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELMABAŞ = TEPELİDALGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMBEDDING PRINCIPLE değil/yerine/= İÇEYERLEŞTİRME İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMBRİYO = RÜŞEYM = EMBRYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMEKÇİ ile/ve/değil/||/<>/= GİRİŞİMCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMEL/GAYE değil/yerine/= İSTEK/ÜMİT/UMUT/ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİN değil/yerine/= GÜVENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMİR değil/yerine/= BUYRUK/BUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMOJİ/SMILEY[İng.] değil/yerine/= DUYGUCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPATİ KURMAK ile/ve/değil/=/||/<>/< ÂDİL OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EMPOZE (ETMEK) değil/yerine/= DAYATMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN ÜST ve/||/= BAŞLANGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN YÜKSEK İBÂDET:
İNSAN(A)
ve/=/<> HİZMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çiçeği bile yetiştirsen, İNSAN'a hizmet etmiş olursun. )

- EN YÜKSEK İYİ = HAYR-İ ÂLÂ = SUMMUM BONUM[İng., Lat.] = LE SOUVERAIN BIEN[Fr.] = DAS HÖCHSTE GUT[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENCÜMEN/KOMİTE/KOMİSYON değil/yerine/= YARKURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meclis ya da herhangi bir kurultayda, bazı konuları inceleyerek, varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, üyeler arasından oluşturulan altkurul. )

- ENDOCENTRIC COMPOUND[İng.] değil/yerine/= İÇMERKEZLİ BİLEŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDOKARP = GILÂF-I DAHİLÎ-İ SEMERÎ = ENDOCARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENDOKRİN değil/yerine/= İÇSALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdedeki salgıbezlerinin, doğrudan doğruya kana karışacak yolda çıkardıkları salgı. )

- ENDOPLAZMİK RETİKULUM değil/yerine/= İÇ KANSIVISI AĞI/TOPAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİ ile/ve/değil/<>/= ALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİ = ENERGY[İng.] = ÉNERGIE[Fr.] = ENERGIE[Alm.] = ENERGIA[İt.] = ENERGÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİ = TERSİNEMEZLİK(ENTROPİ[İng. ENTROPY])
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENERJİK değil/yerine/= ERKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEISTON değil/yerine/= SANATÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40987 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENKAZ[Ar.] değil/yerine/= YIKINTI/ÇÖKÜNTÜ/KALINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENSTRÜMAN[Fr.] değil/yerine/= ÇALGI/MÜZİK ALETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTELEKHEIA = KEMÂL-İ EVVEL = ENTELECHY[İng.] = ENTÉLÉCHIE[Fr.] = ENTELECHIE[Alm.] = ENTELEKHEIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTERESAN değil/yerine/= İLGİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENTERNASYONAL değil/yerine/= ULUSLARARASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENZİM değil/yerine/= ÖZGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİGRAF değil/yerine/= TANIMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİKARP = HARİCEN KIŞR-I SEMERE = ÉPICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİLOG değil/yerine/= SONDEYİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİSTEMOLOJİ = MEBHAS-I MARİFET = EPISTEMOLOGY[İng.] = ÉPISTÉMOLOGIE[Fr.] = EPISTEMOLOGIE[Alm.] = EPISTEMELOGOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EQUIPOTENTIAL değil/yerine/= EŞGİZİLGÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERDEM = FAZİLET = VIRTUE[İng.] = VERTU[Fr.] = TUGEND[Alm.] = VIRTUS[Lat.] = ARETE[Yun.] = VIRTUD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EREK = GAYE = PURPOSE, END[İng.] = FIN[Fr.] = ZWECK[Alm.] = FINIS[Lat.] = TELOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EREKBİLİM = MEBHAS-I GAYAT = TELEOLOGY[İng.] = TÉLÉOLOGIE[Fr.] = TELEOLOGIE[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EREKSİYON[İng. ERECTION] değil/yerine/= SERTLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGON/OMİK değil/yerine/= İŞLEV/SEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERGONOMİ değil/yerine/= İŞBİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen, inceleme ve araştırmaların tümü. )

- ERGONOMİK değil/yerine/= KULLANIŞLI, ELVERİŞLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERİNÇ, DİNGİNLİK = PEACE, REPOSE[İng.] = TRAQUILLITÉ[Fr.] = BERUHIGUNG[Alm.] = QUIETUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERK = İKTİDAR, KUDRET = POWER[İng.] = POUVOIR, PUISSANCE[Fr.] = MACHT[Alm.] = PODER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKE = KUDRET = ENERGY[İng.] = ÉNERGIE[Fr.] = ENERGIE[Alm.] = ACTUS[Lat.] = ENERGEIA[Yun.] = ENERGÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÇİÇEK = ZEHRE-İ MÜZEKKER = FLEUR MÂLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÖRGEN, STAMEN = UZV-I TEZKÎR = ÉTAMINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÖRGENLER, STAMENLER = A'ZÂ-İ TEZKÎR = ÉTAMINES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÖRGENLER, STAMENLER = ÂLÂT-I TEZKÎRÎYE = ÉTAMINES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKİNCİLİK = SERBESTİYE = LIBERALISM[İng.] = LIBÉRALISME[Fr.] = LIBERALISMUS[Alm.] = LIBERALIS[Lat.] = LIBERACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EROZYON/İTİKAL[Ar.] değil/yerine/= AŞINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESÂRET[Ar.]/YÛG[Fars.] değil/yerine/= TUTSAKLIK/BOYUNDURUK(/YÜK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESER ile/ve/<>/=/|| ÖĞRENCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESER değil/yerine/= YAPIT; İZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESÎR[Ar.] değil/yerine/= TUTSAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESKİZ değil/yerine/= TASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESPİYONAJ değil/yerine/= CASUSLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESRİME = VECİT[Ar.] = ECSTASY[İng.] = EXTASE[Fr.] = EKSTASE[Alm.] = EKSTASIS[Yun.] = ÉXTASIS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK = BEDİİYAT = AESTHETICS[İng.] = ESTHÉTIQUE[Fr.] = AESTHETIK[Alm.] = AISTHETIKÉ[Yun.] = ESTÉTICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESTETİK değil/yerine/= GÜZELDUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞADLI = HOMONYM[İng., Alm.] = HOMONYMIE[Fr.] = HOMONYMIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞDEĞERLİ = MUADİL = EQUIVALENT[İng.] = ÉQUIVALENT[Fr.] = ÄQUÏVALENT[Alm.] = AEQUIVALENS[Lat.] = EQUIVALENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞDEĞERLİLİK = MUADELET = EQUIVALENCY[İng.] = ÉQUIVALENCE[Fr.] = AEQUIVALENZ[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞEYSELLİK = SEXOLOGY[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞGEÇERLİ = MUADİL = EQUIPOLLENT[İng.] = ÉQUIPOLLENT[Fr.] = ÄQUIPOLLENT[Alm.] = AEQUIPOLLENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT OLMAYAN PETALLER = EVRÂK-I TÜVEYCÎYE-İ GAYR-İ MUNTAZAMA = PÉTALES IRRÉGULIERS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİT/LİK ile/ve/= <> EŞİK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞİTLİK = MÜSÂVÂT = EQUALITY[İng.] = ÉGALITÉ[Fr.] = GLEICHHEIT[Alm.] = AEQUALITAS[Lat.] = IGUALDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞSESLİ = EQUIVOCAL[İng.] = ÉQUIVOQUE[Fr.] = ÄQUIVOK[Alm.] = AEQUIVOCUS < AEQUUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞSÖZ = İADE-İ MÂNÅ = TAUTOLOGY[İng.] = TAUTOLOGIE[Fr., Alm.] = TAUTOLOGIA[Yun.] = COSA FINALIS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞYA değil/yerine/= BUYUM, TÜYEK, ARIBERİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ET(H)İK = İLM-İ AHLÂK = ETHICS[İng.] = ÉTHIQUE[Fr.] = ETHIK[Alm.] = ETHICA[Lat.] = ETHIKE[Yun.] = ÉTICA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİKET[Fr. < Alm.] ile/= YAFTA[Fars. < YAFTE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir malın, tür, miktar vb. niteliklerini ya da kitap, defter vb. şeylerin, kime ait olduğunu belirtmek, belirli kılmak için üzerlerine konulan küçük kâğıt. | Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol.TEŞRİFAT İLE/= Üzerine asıldığı ya da yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren, yazılı kâğıt parçası. )

- ETİKET değil/yerine/= EDERCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETİKET değil/yerine/= YARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKEN = ÂMİL = FACTOR[İng., İsp.] = FACTEUR[Fr.] = FAKTOR[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKER NEDEN = EFFICIENT CAUSE[İng.] = CAUSE EFFICIENTE[Fr.] = WIRKENDE URSACHE[Alm.] = CAUSA EFFICIENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ = ESER, TESİR = EFFECT[İng.] = EFFET[Fr.] = WIRKUNG, EFFEKT[Alm.] = EFFECTUS[Lat.] = EFECTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİLENMEK = AFFECT[İng.] = AFFECTER[Fr.] = AFFIZIEREN[Alm.] = AFFICERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİN = FAAL = ACTIVE[İng.] = ACTIF[Fr.] = AKTIV[Alm.] = ACTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİNLİK = FAALİYET, FAİLİYET = ACTIVITY[İng.] = ACTIVITÉ[Fr.] = AKTIVITÄT, TÄTIGKEIT[Alm.] = ACTIVIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETMEN = ÅMİL = AGENT[İng., Fr.] = AGENS, DAS WIRKENDE[Alm.] = AGENS[Lat.] = AGENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVET = YES[İng.] = OUI[Fr.] = JA[Alm.] = SI[İt.] = SÍ[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVETLEME, OLUMLAMA = İCAP, TASDİK = AFFIRMATION[İng., Fr.] = BEJAHUNG[Alm.] = AFFIRMATIO[Lat.] = AFIRMACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVİRME = AKİS = CONVERSION[İng., Fr.] = KONVERSION[Alm.] = CONVERSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVLÂT değil/yerine/= ÇOCUKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVREN = KÂİNAT = COSMOS[İng., Fr.] = KOSMOS[Alm.] = KOSMOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VAROLANLARIN HEPSİ | OLANLAR | AYALTI DÜNYA [olarak kabul edilirdi] )

- EVRENBİLİM = KEVNİYAT = COSMOLOGY[İng.] = COSMOLOGIE[Fr.] = KOSMOLOGIE[Alm.] = COSMOLOGIA[Lat.] = KOSMOLOGIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENDOĞUM = KİYANİYAT, TEŞEKKÜL-İ ÂLEM = COSMOGONY[İng.] = COSMOGONIE[Fr.] = KOSMOGONIE[Alm.] = KOSMO-GONIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRENSEL = UNIVERSAL[İng., Alm.] = GÉNÉRALE[Fr.] = UNIVERSALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVRİM = TEKÂMÜL = EVOLUTION[İng.] = ÉVOLUTION[Fr.] = ENTWICKLUNG, EVOLUTION[Alm.] = EVOLUTIO[Lat.] = EVOLUCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM ile/ve/değil/||/=/<>/< DİRENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEM = FİİL = ACTION, ACTIVITY[İng.] = ACTION[Fr.] = AKTION, HANDLUNG[Alm.] = ACTION[Lat.] = ACCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYLEME = ACT, OPERATE[İng.] = AGIR[Fr.] = HANDELN[Alm.] = AGERE[Lat.] = OBRAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYR KONDİŞIN/AIR CONDITION değil/yerine/= ISI DENGELER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM = FENN-İ MÜNAZARA, İLMİ- CEDEL, İLM-İ HİLAF Ü CEDEL = DIALECTIC[İng.] = DIALECTIQUE[Fr.] = DIALEKTIK[Alm.] = DIALEKTIKE[Yun.] = DIALECTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZBER değil/yerine/= BELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZELİ değil/yerine/= BİTİMSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ƏKMƏK[Azr.] = DİKMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ƏRİK[Azr.] = KAYISI[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- f = d/dt (-----> mv)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F = GM, M2 / r²
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F = m a
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F = ma
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maxwell Denklemi )

- FABL değil/yerine/= ÖYKÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12103 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FABRİKA değil/yerine/= ÜRETİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAGOSİT değil/yerine/= YUTARGÖZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organik ya da inorganik cisimcikleri içine alıp sindirebilen kan gözesi. )

- FAGOSİTOZ değil/yerine/= YUTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAHRî değil/yerine/= ONURSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAIR-PLAY değil/yerine/= DÜRÜST OYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİZ değil/yerine/= ÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAİZ değil/yerine/= ÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKİR[Ar.] değil/yerine/= YOKSUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12106 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKS değil/yerine/= BELGEÇ, BELGEGEÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKSİYON değil/yerine/= KURUMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KURUMLAR )

- FAKTÖR değil/yerine/= ETKEN/ETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAMİLYA = FASÎLE = FAMILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANATİZM değil/yerine/= BAĞNAZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FANTEZİ değil/yerine/= DÜŞLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FARK ile/ve/<>/= CEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASİLELER = FASÎLAN = FAMILLES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FASİT DAİRE değil/yerine/= KISIR DÖNGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂŞ değil/yerine/= MEYDANA ÇIKMA, DUYULMA, AÇIĞA VURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FATURA değil/yerine/= YASAL ÖDENDİ BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAVORİ değil/yerine/= GÖZDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAYDA(LI) değil/yerine/= YARAR(LI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZ değil/yerine/= EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÂZIL değil/yerine/= ERDEMLİ KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZîLET değil/yerine/= ERDEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEATURE OF EARTH değil/yerine/= TOPAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEDAKÂRLIK değil/yerine/= ÖZVERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temiz ve özverili bir hayat yaşayın, bu yeter. )
( Live a clean, selfless life, that is all. )

- FEDERASYON değil/yerine/= ÜSTBİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELÇ/C[Ar.] değil/yerine/= İNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE TARİHİ ile/ve/=/||/<>/>/< TARİH FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ve/=/||/<>/>/< BÜTÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve/= HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hikmet teolojik, illet metafizik, sebep fizik nedenleri aramaktır. )
( Hikmet: Nasıl ise onu o şekilde bilmek. )
( Hikmet: Varolanların kendini nasılsa o şekilde tâkatı kadar bilmek. )
( Hikmet: Olgunlaşmayı istemek. )
( Hikmet: Doğada ve zamanda illetlendirmek. )
( Hikmet: Gizil halde, tüM erdemlerin hepsini içerir. )
( Hikmet Tanrısı: ENKİ )
( Hikmet: İstikmal el-Nefs. )
( Hikmet: "En Yüksek Hikmet". Onu kazanmış olmaya(onun iktinâ'ına) "'İlm", o ilme meleke kazanmış olmaya "Felsefe". )
( Hikmet'in, 36 tür tarifi! )
( FELSEFE: KAVLÎ HİKMET )
( PHIL0-SOPHOS ile/ve SOPHOS )
( el-Hikmet: ilmun bi-a'yan'il-mevcudât alâ ma hiye fi'nefs'il emr bi-kaderi takat'il-beşeriyye )

- FELSEFE = PHILOSOPHY[İng.] = PHILOSOPHIE[Fr., Alm.] = PHILOSOPHIA(PHILIA:SEVGİ, SOPHIA:BİLGELİK)[Yun.] = FILOSOFIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFÎ SORU/SORGULAMA ile/ve/= DEĞERLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FER-İ TÂLÎ değil/yerine/= SÜRGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkinin dibinden süren filiz. )

- FERÂSET[Ar. < FERES[Çok hızlı giden at.]] değil/yerine/= SEZGİ/SEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZEKÂNIN İNCELMİŞ VE HIZLANMIŞI | EDEB'İN KALBE İNİŞİ | ANLAYIŞTA ÖNE GEÇME | ZEKÂNIN GÖVDEYİ KONTROL ALTINA ALMIŞ ŞEKLİ. (AKIL-ZEKÂ-FERASET) [AYNI ŞEYİN DEĞİŞİK MERTEBELERDE ALDIĞI ADLAR] )

- FERDÎ değil/yerine/= BİREYSEL/KİŞİSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERİŞTAH değil/yerine/= UZMAN / EN YETKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERMAN[Fars.] değil/yerine/= YARLIK/BUYRUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERMANTASYON[Fr.]/TAHAMMÜR[Ar.] değil/yerine/= MAYALANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin etkisiyle uğradığı değişiklik. | Sıvı ya da hamur durumunda bulunan organik maddelerin, kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması durumu. )

- FERYAT[Fars.]/SAYHA[Ar.]/VAVEYLA[Ar.] değil/yerine/= ÇIĞLIK/HAYKIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FESTİVAL değil/değil/yerine/= ŞENLİK/ŞÖLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEVK[Ar.] değil/yerine/= ÜST / YUKARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIKRA/ESPRİ:
BELDEN AŞAĞI
ile/değil/||/<>/= DİZ ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIKRA değil/yerine/= BÖLÜMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FILAGELLA değil/yerine/= KAMÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FIRLATMAQ[Azr.] = DÖNDÜRMEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52573 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FITIK/DEBE/KAVLIÇ[yerel]/ÜDRE[Ar.]/HERNIE[Fars.] değil/yerine/= KASIK YARIĞI/ÇATLAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FITRAT ve/= EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİBRİL değil/yerine/= İPLİKÇİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİDANBİTİ = YAPRAKBİTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaprakbiti ailesinden olan böceklerin genel adı. )

- FİGAN değil/yerine/= ÇIĞLIK/HAYKIRIŞ; İNLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİGÜR = FIGURE[İng., Fr.] = FIGURA[Lat., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL değil/yerine/= EDİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİİL değil/yerine/= EYLEM/EDİM; YÜKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKİR değil/yerine/= DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKRÎ değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİKS değil/yerine/= DURAĞAN/DEĞİŞMEZ, SABİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLAMENT = HAYT = FILET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLAMENT değil/yerine/= İPLİK, İP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLİM değil/yerine/= ÇELKİ (ÜZERİNE GÖRÜNTÜ ÇEKİLMİŞ ÇEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLM değil/yerine/= ÇEL, YARGAK,(ZAR GİBİ İNCE) | ÇELKİ (ÜZERİNE GÖRÜNTÜ ÇEKİLMİŞ ÇEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOLOJİ değil/yerine/= ÖRÜBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile/ve/= KELDANÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLTRE[Fr. < Lat.] değil/yerine/= ELEK/SÜZGEÇ/SÜZEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİNAL değil/yerine/= SON, BİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİNAL değil/yerine/= SON/LAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİRE değil/yerine/= EKSİNTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİT[Azr.] = ISLIK, DÜDÜK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİBİLİTE değil/yerine/= YAPILABİLİRLİK/UYGULANABİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK YASALARI bakışımsal[simetrik]/||/= ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİKÖTESİ = MABAD-ET-TABİİYE = METAPHYSICS[İng.] = MÉTAPHYSIQUE[Fr.] = METAPHYSIK[Alm.] = META TA PHYSIKA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FLAMA[İt.] değil/yerine/= BAYRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOKUS[İng. < FOCUS] değil/yerine/= ODAKLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLDIR/FOLDER değil/yerine/= DİZEÇ, KOVLUK, ÖZDÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLİKÜL = SİMÂR-I CERÂBÎYE = FOLLICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOLKLOR değil/yerine/= HALKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONETİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLGİSİ | SESÇİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONKSİYON[İng. FUNCTION] değil/yerine/= İŞLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONOLİT değil/yerine/= SESLİTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vurulduğunda, çınlama sesi veren, gri ya da yeşil renkli, ortoklazlı yanardağ kayası. )

- FONOLOJİ[Fr., İng. < Yun.] değil/yerine/= SESBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORM değil/yerine/= BİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMA değil/yerine/= KALIP, | ÜLGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FORMASYON[Fr., İng.] değil/yerine/= YETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOSİLBİLİM değil/yerine/= TAŞILBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOSİLLEŞME değil/yerine/= TAŞILLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF/SİNEMA ve/=/||/<>/< IŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF değil/yerine/= EKİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOKOPİ ÇEKMEK değil/yerine/= EŞLEMLEMEK, GÖÇÜRTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÖRST KLAS/FIRST CLASS değil/yerine/= BİRİNCİ SINIF, SEÇKİN YER, BAŞTAPKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FÖRST LEYDİ/FIRST LADY değil/yerine/= BAŞBAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRANCOIS RABELAIS = ALCOFRIBAS NASIER / SERAPHIN CALOBARSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 04 Şubat 1494 - 09 Nisan 1553 )
( "Gargantua ve Pantagruel" adlı kitabın yazarıdır. )

- FREKANS[Fr.] değil/yerine/= SIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birim zamandaki titreşim sayısı. )

- FUAYE[Fr. < FOYER] değil/yerine/= DİNLENMELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUEL-OIL[İng.] değil/yerine/= YAĞYAKIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FULL değil/yerine/= DOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FULTAYM değil/yerine/= TÜM GÜN/TÜM SÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUZÛLÎ:
BOŞUNA
değil/değil/= ERDEMLİ/FAZİLETLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FUZÛLÎ değil/yerine/= GEREKSİZ/YERSİZ/BOŞUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAİB[< GAYB,GIYÂB] ile/değil/yerine/= KAYIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göze konu ol(a)mayan. | Hazır olmayan, yok olan, kayıp. | Görünmeyen [hakikat ile bilinir]. | Belirsiz, bilinmeyen, gayb-ı izâfî, gayb-ı mutlak. | Üçüncü kişi, O. )

- GAİLE[Ar.] değil/yerine/= UĞRAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DERT, SIKINTI, KEDER | FELÂKET, MUSÎBET | UĞRAŞTIRICI VE SIKINTILI İŞ | SAVAŞ, MUHÂREBE )

- GALİBİYET[Ar.] değil/yerine/= YENGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yenmek, utku, zafer. )

- GALİP[Ar.] değil/yerine/= BASKIN/YENEN/KAZANAN/UTKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALSAME[Ar.] değil/yerine/= SOLUNGAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAMBOT[İng. < GUN-BOAT] değil/yerine/= TOPÇEKER / SAVAŞ GEMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır top taşıyan küçük savaş gemisi. | Top çeken araç. )

- GAMGÎN değil/yerine/= GAMLANAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARAZ değil/yerine/= HEDEF, GAYE, MEYİL, İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARDROP değil/yerine/= GİYSİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GARİP değil/yerine/= ELGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ile/ve/=/||/<> RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Matematik, tüm bilimlerin kraliçesidir." - Carl Friedrich Gauss[Matematik Kralı][Nisan 1777 - 23 Şubat 1855] )

- GAYE değil/yerine/= AMAÇ/EREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYRET değil/yerine/= ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYÛR[< GAYRET] değil/yerine/= GAYRETLİ, ÇOK ÇALIŞKAN | DAYANIKLI [GAYYÛR değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAYZERİT[Fr. < GEYSÉRITE] değil/yerine/= KAYNAÇTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Volkan bölgelerinde oluşan silisli çökelti. )

- GAZAB değil/yerine/= ÖFKE, HİDDET, KIZGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZETE değil/yerine/= ÇAĞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZETECİ değil/yerine/= ÇAĞIMCI, BİLDİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇERLİ/LİK ile/ve/= GERÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerçek, samimi eylemin meyvesidir. )
( Bİ-L-Fİ'L: Gerçekten. )

- GEÇİCİ = TRANSITIENT, TRANSITIVE[İng.] = TRANSITIF[Fr.] = ÜBERGEHEND[Alm.] = TRANSIENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİK/TEK YÖNDE DEĞİŞİM ile/ve/=/||/<> TERSİNEMEZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİNHAVASI = KUŞKİRAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİNOTU = GÜVEYFENERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Patlıcangillerden, kırmızı ve ekşimsi meyvesi, sidik söktürücü olarak kullanılan bir bitki. )

- GELİŞİM = DEVELOPMENT[İng.] = DÉVELOPPEMENT[Fr.] = ENTWICKLUNG[Alm.] = SVILUPPO[İt.] = DESARROLLO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GELİŞİP BÜYÜME = NEŞV Ü NEMÂ = DÉVELOPPEMENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENÇ GÖVDE, GÖVDECİK = RÎŞ = TIGELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENE değil/yerine/= YİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENEL = UMUMÎ = GENERAL[İng., İsp.] = GÉNÉRAL[Fr.] = ALLGEMEIN[Alm.] = GENERALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENELLEŞTİRME = TAMİM = GENERALIZATION[İng.] = GÉNÉRALISATION[Fr.] = GENERALISATION[Alm.] = GENERALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GENETİK[Alm./İng.] değil/yerine/= KALITIMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalıtım bilimi.| Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, genlerle geçen. | Genlerle ilgili, kalıtımla ilgili. )

- GEOİD değil/yerine/= YERGİN, YERİMSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEOMETRİ değil/yerine/= UZAMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK/LİK ile/ve/=/||/<> BÜTÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEK = HAKİKİ, VAKİ = REAL[İng., İsp.] = RÉEL[Fr.] = REAL, WIRKLICH[Alm.] = REALIS, VERUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GERÇEKLİK = TRUTH[İng.] = VÉRITÉ[Fr.] = WAHRHEIT[Alm.] = VERITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GETR[Fr.] değil/yerine/= TOZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bacağın alt bölümünü ve ayakkabının üstünü örten kumaş vs.'den yapılmış nesne. )

- GEVHER ile/=/> CEVHER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ELMAS, CEVHER, MÜCEVHER | İNCİ | DEĞERLİ TAŞ | BİR ŞEYİN ASLI, ESASI )

- GEZEGEN = SEYYARE[Ar.] = PLANET[İng.] = PLANÈTE[Fr.] = PLANET[Alm.] = PIANETA[İt.] = PLANETA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GƏBƏ[Azr.] = BÜYÜK HALI[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIDA ile/ve/değil/yerine/=/> BESİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarıdaysa. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/=/> İçerideyse. )
( ZÂD[Ar.]: Erzak, azık, yiyinti. )
( )

- GINÂ değil/yerine/= USANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GINA: Zenginlik, bolluk. | Usanç, bıkkınlık. | Şarkı, türkü, nağme, ezgi, ırlama. )

- GINÂÎ[Ar.]/LİRİK[Fr.] değil/yerine/= KOŞUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LİRİK: Coşkun, esinle dolu. | Eski Yunan yazısında, lir eşliğinde söylenilen. Koşuk. | Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazın. )

- GIPTA değil/yerine/= İMRENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12142 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRİZGÂH değil/yerine/= GİRİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİRYÂN[Fars.] ile/değil/yerine/= AĞLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZEM = SIR = MYSTERY[İng.] = MYSTÈRE[Fr.] = MYSTERIUM, GEHEIMNIS[Alm.] = MYSTERION[Yun.] = MISTERIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZEMCİLİK = TASAVVUF = MYSTICISM[İng.] = MYSTICISME[Fr.] = MYSTIZISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GİZLİ = SECRET[İng.] = SECRET[Fr.] = GEHEIM[Alm.] = SEGRETO[İt.] = SECRETO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GLOBAL/LEŞ(TİR)ME değil/yerine/= KÜRESEL/LEŞ(TİR)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GLOBE değil/yerine/= YUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GOLGİ CİSİMCİĞİ değil/yerine/= SALGI AYGITI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKBİLİM = ASTRONOMY[İng.] = ASTRONOMIE[Fr., Alm.] = ASTRONOMIA[İt.] = ASTRONOMÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖLCÜK ile/= GÖLEK ile/= GÖLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36972 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük göl. İLE Küçük, su birikintisi. İLE Gölek. | Suyu biriktirmek için önüne yapılan set. )

- GÖMÜT[Alm.] = GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖNÜL ve/=/<> HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİ = İZAFÎ = RELATIVE[İng.] = RELATIF[Fr.] = RELATIV[Alm.] = RELATIVUS[Lat.] = RELATIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRELİLİK = İZAFİYET = RELATIVITY[İng.] = RELATIVITÉ[Fr.] = RELATIVITÄT[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖREV = VAZİFE, ÜFULE = FUNCTION[İng.] = FONCTION[Fr.] = FUNKTION[Alm.] = FUNCTIO[Lat.] = FUNCIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRKLÜ = GÜZEL, MÜBÂREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRMEK (BAKMAK) = REGARD[İng.] = CONSIDÉRER[Fr.] = BETRACHTEN[Alm.] = CONTEMPLOR[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜ:
BÜTÜNSEL
ile/ve/=/||/<> TANRISAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜ = HADS, TEHADDÜS = INTUITION[İng., Fr.] = ANSCHAUUNG[Alm.] = INTUITIO, INTUITUS < INTUERI[Lat.] = INTUICIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNGÜ = HADİSE = PHENOMENON, APPEARANCE[İng.] = PHÉNOMÈNE[Fr.] = ERSCHEINUNG[Alm.] = PHAINOMENON[Yun.] = FENOMENO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖRÜNGÜBİLİM = PHENOMENOLOGY[İng.] = PHENOMÉNOLOGIE[Fr.] = PHÄNOMENOLOGIE[Alm.] = PHAINOMENON[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERGE = İŞARET = SIGN[İng.] = SIGNE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SIGNUM[Lat.] = SENAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖSTERGEBİLİM = SEMIOTIC[İng.] = SÉMIOTIQUE, SÉMIOLOGIE[Fr.] = SEMIOTIK[Alm.] = SEMA, SEMEION[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE VE DALLAR = SÂK VE A'ZÂ = TIGE ET RAMEAUX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE = BEDEN = BODY[İng.] = CORPS[Fr.] = DAS LEIB, DER KÖRPER[Alm.] = IL CORPO[İt.] = EL CUERPO[İsp.] = CORPUS[Lat.] = TO SOMA, HO KHROS[Yun.] = CİSM, CESED, CURM[Ar.] = BEDEN[Fars.] = HET LICHAAM[Felm.] = DEHA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE ile/ve/değil/=/<> GÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gölgeyi takip edersen güneşi de bulursun! )
( Gölgeni göremiyorsan, gölgeye kaç! )

- GÖVDE = SÂK = TIGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDENİN ANATOMİK YAPISI = SÂKIN İNTİSÂC-I TEŞRÎHÎSİ = STRUCTURE ANATOMIQUE DE LA TIGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZ ile/ve/=/<> KİŞİLİK/AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36112 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZLEM = MÜŞAHEDE = OBSERVATION[İng., Fr.] = BEOBACHTUNG[Alm.] = OBSERVAR, MIRAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZÜPEK = DARING[İng.] = AUDACIEUX[Fr.] = KÜHN[Alm.] = AUDAX[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZÜPEKLİK = DARING, AUDACITY[İng.] = AUDACE[Fr.] = KÜHNHEIT, TOLLKÜHNHEIT[Alm.] = AUDACIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAFİK değil/yerine/= ÇİZGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAFOLOJİ değil/yerine/= YAZIBİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El yazısından, yazanın karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi. )

- GRAMER[İng.] değil/yerine/= DİLBİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAMINEAE = NECÎLÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAVİTİ/GRAVITY değil/yerine/= YERÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRİ[Fr.] değil/yerine/= BOZ, ÇALAYGAN, KIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUATR[Fr.] = CEDRE[Ar.]/GUŞA[Arnavutça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyundaki kalkanbezinin, aşırı büyümesiyle beliren sayrılık. )

- GURUR = GLORY, SELF-EXALTATION[İng.] = GLOIRE[Fr.] = EHRE[Alm.] = GLORIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÛYÂ değil/yerine/= SÖZDE/SANKİ/SÖZÜMONA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜCƏNMƏK[Azr.] = IKINMAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜÇ = KUVVET = POWER[İng.] = FORCE[Fr.] = KRAFT[Alm.] = FORTITUDO/VIS[Lat.] = PODER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜ = SAİK = MOTIVE[İng.] = MOTIF[Fr.] = MOTIV[Alm.] = MOVERE[Lat.] = MOTIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜDÜMBİLİM = CYBERNETICS[İng.] = CYBERNÉTIQUE[Fr.] = KYBERNETIK[Alm.] = KYBERNETIKE, KYBERNETES[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜFTÂR-I ŞİRİN[Fars.] değil/yerine/= "TATLI" SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜFTE değil/yerine/= YAZAN, YAZIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜL[Azr.] = ÇİÇEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLDESTE[Fars.]/ANTOLOJİ[Fr. < Yun. ANTHOS: Çiçek. | LEGEIN: Seçmek.] değil/yerine/= SEÇKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLLƏ[Azr.] = MERMİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLLÜ AGOP (VARTOVYAN) =/> GÜLLÜ YAKUP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı dönemi tiyatro oyuncusu ve yönetmeni ve Türk tiyatrosunun kurucularındandır. Oyunculuğundan ziyade kurduğu ve yönettiği tiyatro toplulukları ile başarı kazanan bir sanatçıdır.[1840-1902] )

- GÜLMEK = SMILE/LAUGH[İng.] = RIRE[Fr.] = LACHEN[Alm.] = RIDERE[İt.] = REÍR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLSÜ KOROLLA, GÜL ÇİÇEĞİNDEKİ GİBİ BİR KOROLLA = TÜVEYC-İ VERDÎ = COROLLE ROSACÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜLÜMSEME :) ve/=/||/<>/: İLÂÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kana, en hızlı karışan ilâç. )

- GÜNCEL = FİİLİ = ACTUAL[İng.] = ACTUEL[Fr.] = AKTUELL[Alm.] = REAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNÇİÇEĞİ/GÜNEBAKAN/GÜNDÖNDÜ = AYÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNDÜZSEFASI = KAHKAHAÇİÇEĞİ :) )))
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkiçeneklilerden, çoğu kenarı mavi bir çizgi ile çevrili, beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi. )

- GÜRÜLTÜ/DAĞDAĞA ve/<>/= DEDİKODU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVEMERİĞİ/GÖVEMERİĞİ = GEYİKDİKENİ/AKDİKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi. )

- GÜVEN = CONFIDENCE[İng.] = SÉCURITÉ[Fr.] = ZUVERSICHT[Alm.] = SECURITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL AHLÂK ve/=/<> İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZEL = GÖZ-EL = BEAUTIFUL[İng.] = BEAU[Fr.] = SCHÖN[Alm.] = KALOS[Yun.] = HERMESO/SA, BELLO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ve/=/< ARINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK = BEAUTY[İng.] = BEAUTÉ[Fr.] = SCHÖNHEIT[Alm.] = PULCHRITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZİDE[Fars.] değil/yerine/= SEÇKİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZÎDE değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇKİN, BEĞENİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABBE[Ar.] değil/yerine/= EVİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tahıl tanesi. | Su kabarcığı. | Karagöz, Matiz, Külhanbeyi tiplerinin, "Yemek yemek" anlamında kullandığı söz. )

- HABER ile/ve/= VERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HABITUS = HABITUS[Lat.] = HEKSIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACİM/CİRİM[Ar.] değil/yerine/= OYLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, uzayda doldurduğu boşluk. | İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş. | [resimde] Derinlik, üç boyutluluk etkisi. | [mimarlıkta] Yer/mekân. )

- HACKER değil/yerine/= BİLGİSAYAR KORSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAÇSI KOROLLA, HAÇ BİÇİMİNDE KOROLLA = TÜVEYC-İ SALÎBÎ = COROLLE CRUCIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂDİSE değil/yerine/= OLAY; DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂFIZA değil/yerine/= BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFÎD[Ar. çoğ. AHFÂD]/NEVE[Fars.] değil/yerine/= TORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK = RIGHT[İng.] = DROIT[Fr.] = RECHT[Alm.] = JUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT BİLGİSİ ile/ve/||/=/<>/>/< KENDİNİN BİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT-İ MUHAMMED ve/=/<> ÖVÜLEN AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKAT ve/||/<>/= TAŞ/BİTKİ/HAYVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂKİM değil/yerine/= YARGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK ve/||/=/<> HAREKET[BİZÂTİHÎ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKK ve/||/=/<> VARLIK ve/||/=/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlıkbilimsel. VE/||/=/<> Bilgibilimsel. )
( Kişinin sırrı. VE/||/=/<> Hakk'ın zâhiri. )

- HAKKÂK değil/yerine/= OYMACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oyma/hak işleri yapan zanaatkâr. )

- HÂLÂ değil/yerine/= ŞİMDİYE DEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLBUKİ değil/yerine/= OYSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALEF değil/yerine/= ARDIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLEN değil/yerine/= ŞİMDİ/ŞİMDİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂLİKIYET değil/yerine/= YARATICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HÂLİKLİK, YARATICILIK )

- HALK[Ar.] değil/yerine/= AYMAK, TOPLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplum olabilmek, ancak, ortak bir düzen sağlayarak olanaklıdır. )

- HALK ile/değil/yerine/= TOPLUM/KAMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALKALI ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HALKAVÎYE = VAISSEAUX ANNULAIRES, VAISSEAUX ANNELÉS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALKERKİ = HÜKÜMET-İ AMME = DEMOCRACY[İng.] = DÉMOCRATIE[Fr.] = DEMOKRATIE[Alm.] = DEMOKRATIA, DEMOS:HALK, KRATOS:ERK, EGEMENLİK[Yun.] = DEMOCRACIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALUK ile/ve/değil/yerine/||/<>/= MEVCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALÜSİNASYON değil/yerine/= VARSANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÂM değil/yerine/= ÇİĞ/OLMAMIŞ/OLGUNLAŞMAMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12152 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAK değil/yerine/= AĞYATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAL[Ar.] değil/yerine/= YÜKÇÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMAM[Ar.] değil/yerine/= YUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMIZ[Ar.] = ASİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMİLE değil/yerine/= GEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAMLÂC[Ar.] değil/yerine/= ÜFLEÇ/KAMIŞÇIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyumcuların, bir ucunu aleve yakın tutup öbür ucunu üfleyerek alevi, altın ve gümüşün yumuşatmak istedikleri noktasına yönelttikleri eğri boru. )

- HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM/ATAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İleri atılma, atılım. | Saldırış, savlet. | Satrançta ve damada, taş sürme eylemi. | Atak. )

- HANEDÂN değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HANIMBÖCEĞİ = GELİNBÖCEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARABE değil/yerine/= ÖREN/YIKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski yapı ya da kent kalıntısı. )

- HARARET-İ GARÎZİYYE değil/yerine/= DOĞAL ISI )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARÂRET[Ar.] değil/yerine/= ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARÂRET değil/yerine/= SICAKLIK; ISI; SUSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARCAMA değil/yerine/= GİDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine/= DALGIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

- HAREKET ve/= HAKK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARF değil/yerine/= TANIK, KIMSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARİÇ değil/yerine/= DIŞINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARİTA = MAP[İng.] = PLAN[Fr.] = LANDKARTE[Alm.] = MAPPA[İt.] = MAPA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAS/MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZE/ÖZGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cinste ya da bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan. )

- HASAR[Azr.] = ÇİT[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASEN[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASRET değil/yerine/= ÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( (")İnsan("), (")bireyler(") içinde, birey'e özlem duyarak yaşar. )

- HASSAS/SANTİMANTAL[Fr.] değil/yerine/= DUYARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSAS değil/yerine/= DUYARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSAS değil/yerine/= DUYARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASSASİYET değil/yerine/= DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HASTA/LIK değil/yerine/= SAYRI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞEFE[Ar.]/GLANS ile/ve/=/<>/hem de/ne de BIZIR/KLİTORİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GULFE[Ar.]: Haşefenin etrafında bulunan deri. )

- HAŞERE değil/yerine/= BÖCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞR Ü NEŞR değil/yerine/= TOPLANMA VE DAĞILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAŞR değil/yerine/= TOPLA(N)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATÂ değil/yerine/= YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HATIRLAMAK ile/değil/yerine/= ANIMSAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVA/AMBİYANS değil/yerine/= ORTAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVA değil/yerine/= GÜNZEL, | EZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVADAR[Ar., Fars.] değil/yerine/= YELEÇ/YELEKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüksek ve çevresi açık yer. )

- HAVAİ değil/yerine/= YELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan. )

- HAVAYI[Azr.] = BEDAVA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVF/FOBİ değil/yerine/= YILGI, KORKU, KORKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan, olağandışı güçlü korku, dehşet. )

- HÂVÎ değil/yerine/= İÇİNE ALAN, İÇERME, KAPSAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVL = TÂKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYA/HUSYE/BEYZE/MEBİZ[Ar.]/TESTİS[Lat.] değil/yerine/= ERBEZİ/TAŞAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ değil/yerine/= UTANMA, SIKILMA | NÂMUS, EDEP | GÜNAHTAN ÇEKİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂ değil/yerine/= UTANMA/UTANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂL değil/yerine/= DÜŞ(LEM)/SAYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYÂT değil/yerine/= YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYATÎ GÖREV = Fİ'L-İ HAYÂTÎ = FONCTION VITALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYIR = NO[İng., İt., İsp.] = NON[Fr.] = NEIN[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYIRSEVER/HAYIRPERVER = HAYIRHAH[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoksullara, düşkünlere, yardıma gereksinimi olanlara, iyilik ve yardım etmeyi seven, iyiliksever, yardımsever. | İyilik dileyen/isteyen, iyicil. )

- HAYRET değil/yerine/= ŞAŞMA, ŞAŞA KALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYRET = WONDER, ASTONISHMENT[İng.] = ÉTONNEMENT[Fr.] = BEWUNDERUNG[Alm.] = ADMIRATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYSİY(Y)ET değil/yerine/= ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYSİYET değil/yerine/= ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYVAN(CANLI) = BEHAİM = ANIMAL[İng., Fr., İsp.] = TIER[Alm.] = ANIMALE[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAYY b. YAKZAN(AYIK) = İNSAN - İBN TUFEYL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZ = PLEASURE, JOY[İng.] = PLAISIR, JOIE[Fr.] = LUST[Alm.] = LAETITIA[Lat.] = HEDONE[Yun.] = GUSTO, PLACER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAZIM değil/yerine/= SİNDİRİM/SİNDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HECE ile/ve/değil/yerine/=/||/<> OCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HECE ve/||/=/<> SADÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDEF değil/yerine/= EREK/AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEDİYE[Ar.]/PEŞKEŞ[Fars.] değil/yerine/= ARMAĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44739 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEGEL'DE:
MANTIK BİLİMİ
= METAFİZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEGEL ile/ve/=/||/<>/< PLATON GİBİ DAVRANAN ARİSTOTELES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEKİM/HEKİMLİK değil/yerine/= OTACI/OTACILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELÂL ve/= RIZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HELEZONLU ODUN BORULARI = EV'İYE-İ HELEZONÎYE = VAISSEAUX SPIRAUX, VAISSEAUX SPIRALÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEMATİT[Fr. < HÉMATITE] değil/yerine/= KAN TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmızı ya da esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan, yaralardan akan kanı durdurmak için kullanılan bir mineral, hematit. )

- HEMATOLOJİ değil/yerine/= KAN BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kan üzerinde incelemeler yapan bilim. )

- HEMFİKİR değil/yerine/= OYDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HENDEK değil/yerine/= ÇUKUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER HALÜKÂRDA değil/yerine/= HER DURUMDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER İŞE KARIŞMAK =/<> HİÇBİR İŞ YAPMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERC Ü MERC değil/yerine/= ALTÜST, KARMAKARIŞIK, ALLAK BULLAK, DARMADAĞINIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERCÂÎ[Fars.] değil/yerine/= YELTEK/GELGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsteğinde kararlı olmayan ya da konudan konuya geçiveren. | Aşkta, değişken, vefâsız. )

- HERMES = İDRİS(Terzi) = ERMİŞ(Anadolu Türkçe'si) = HİRAMUS = HERMESE = HERMESÜ'L-HİRAMİSE(Araplarca) = THOT(Mısır'da) = HERMİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HESAP[Ar. < HİSBE]/CALCULUS = ÇAKILTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çakıltaşlarını saymaktan gelir. )

- HEYECAN ve/=/<> YARATIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEYELAN[Ar.][HEYALAN değil!] değil/yerine/= GÖÇÜ/KAYŞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprak kayması. )

- HEYET[Ar.] değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEYKEL[Ar.] değil/yerine/= ANIT/YONTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEYKEL[Ar.] değil/yerine/= YONTU/YAPIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIRABE[Ar. harbe/savaşa giderken] değil/yerine/= YOL KESME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIRS = AMBITIO[İng.] = AMBITION[Fr.] = EHRGEIZ, EHRSUCHT[Alm.] = AMBITIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIZ ve/=/||/<>/> SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİBE değil/yerine/= BAĞIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİCİV/HİCV[Ar. < (aslı) HECV] değil/yerine/= YERGİ/TAŞLAMA[Ar. TÂRÎZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birini, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi ya da bir göreneği yermek için yazılmış yazı/şiir ya da söylenmiş söz. İLE "Taşlamak." | Sert madenleri aşındırıcı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama. | Alaylı halk şiiri. | Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, târîz. | Hakâret. )
( Terbiyesize, terbiyesizliğini, terbiyesizlik yapmadan ve onun seviyesine inmeden söylemek/yazmak. )

- HİCRÂN değil/yerine/= AYRILIK [bkz. FIRAK, FÜRKAT, İFTİRÂK] | UNUTULMAZ ACI, KEDER, İÇ ACISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇBİR ŞEY HAKKINDA KONUŞMAMAK ile/ve/= HERŞEY HAKKINDA KONUŞUYOR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir metafizikçi olmak, hiçbir şey hakkında konuşmamak demektir. )

- HİÇÇİLİK = ADEMİYUM MEZHEBİ = NIHILISM[İng.] = NIHILISME[Fr.] = NIHILISMUS[Alm.] = NIHIL[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇLİK = ADEM = NON-BEING[İng.] = NÉANT[Fr.] = NICHTS[Alm.] = NON ENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇLİK ile/ve/=/<>/değil/yerine/hem de/ya da/belki BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDÂYET = KILAVUZLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROLOJİ değil/yerine/= SUBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİDROMETRE değil/yerine/= SU ÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİGROTROPİZM değil/yerine/= NEME YÖNELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Canlıların, zorunlu olarak havanın nemine göre yönelmesi ve yer değiştirmesi. )

- HİKMET = TEMİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİLÂL değil/yerine/= YENİAY/AYÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİLKAT değil/yerine/= YARATILIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİN[Azr.] = KÜMES[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİNDİ[Azr.] = KIZILDERİLİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİNDİBA değil/yerine/= GÜNEĞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİPOPOTAM değil/yerine/= SUAYGIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSS KABL-EL-VUKÛ'(HİSS-İ MUKADDEM) değil/yerine/= ÖNSEZİ, ÖNCEDEN HİSSETME [Fr. PRÉSSENTIMENT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSS-İ SELÎM/BON SENS[Fr.] değil/yerine/= SAĞDUYU, İLHÂMÂT-I RABBÂNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSS[Ar. çoğ. AHSÂS] değil/yerine/= GÜÇLÜ DUYGU, DUYMA GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSSEDAR değil/yerine/= PAYDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44656 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİSSİY(Y)ÂT[Ar.] değil/yerine/= DUYGULAR, SEZİŞLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİTÂBE değil/yerine/= SÖYLEV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİTÂM değil/yerine/= SON, NİHÂYET | BİTME, TÜKENME | MÜHÜRÜN, BASILDIĞI KÂĞITTA KALAN İZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZB değil/yerine/= CEMAAT, TÂİFE, TARAFTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZB değil/yerine/= KISIM, BÖLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMET[bkz. HİDMET, HİDEMÂT] değil/yerine/= İŞ GÖRME, GÖREV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİZMETNİŞİN değil/yerine/= GÖREV ALAN, HİZMET EDEN, HİZMET EDENLERDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOCA değil/yerine/= ÖĞRETMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOL[İng. HALL]/SOFA[Ar.] değil/yerine/= ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlerde, oda kapılarının açıldığı genişçe yer. )

- HOLDİNG değil/yerine/= ÜSTORTAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOMONİM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= SESTEŞ/EŞSESLİ/EŞADLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HORİZON değil/yerine/= YATAY, ÇEVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HORMON değil/yerine/= İÇSALGI, SALGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HOŞGÖRÜ = MÜSAMAHA, TESAMUH = TOLERANCE[İng.] = TOLÉRANCE[Fr.] = TOLERANZ[Alm.] = TALERANTIA < TOLERARE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HRİSTİYAN ile/değil/yerine/= İSEVÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUBER KÖŞKÜ ile/= CUHMURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1985'ten sonra kamulaştırılarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılmaktadır. )

- HUDUT değil/yerine/= SINIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HULÂSA[Ar.] değil/yerine/= ÖZET [bkz. ZÜBDE] | KISACA )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HULÛS değil/yerine/= SAFLIK, GÖNÜL TEMİZLİĞİ, SAMİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUNİ BİÇİMİNDE/HUNİMSİ KOROLLA = TÜVEYC-İ KAM'Î = COROLLE INFUNDIBULÉE, COROLLE INFUNDIBULIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HURMA AĞACI ile/= MAYAAĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/= Meyvelerinden yemek yağı çıkarılan bir tür hurma ağacı. )

- HURÛŞ değil/yerine/= COŞMA, TAŞMA, ŞAMATA, TELÂŞ, GÜRÜLTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUSÛL değil/yerine/= ÜREME, TÜREME, MEYDANA ÇIKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY değil/yerine/= ALIŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRE değil/yerine/= GÖZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRE = HÜCRE = CELLULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRE değil/yerine/= YUVAR, GÖZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRELER = HÜCERÂT = CELLULES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13164 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜCRELERİ SIKICA BİTİŞİK BİR KÜTLE = HACM-I MÜTELÂSIKA = MASSE COHÉRENTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜDÂM değil/yerine/= DENİZ TUTMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHÎD/İBİBİK/MÜRG-İ SÜLEYMÂN[Fars.] değil/yerine/= ÇAVUŞKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok renkli, çizgili ve kötü kokan bir kuş. )
( Mezbelede açtığı bir çukur içinde yumurtlar. Yer altında bulunan suları, sanki bir cam içindeymiş gibi gördüğü söylenir. | SÜLEYMAN PEYGAMBER İLE SEBÂ MELÎKESİ BELKİS ARASINDA HABER GETİRİP GÖTÜREN KUŞ | TASARRUF-I İLÂHÎ [bkz. EBÜRREBİ'] )

- HÜKÜMDAR ile/değil/yerine/=/<> İLHAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/=/<> Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar/imparator. | İran Moğollarında hükümdarın sanı. )

- HÜKÜMRAN[Fars.] değil/yerine/= EGEMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜNER değil/yerine/= BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜRMET = VENERATION[İng.] = VÉNÉRATION[Fr.] = HOCHACTUNG[Alm.] = VENERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜSN-Ü NİYET değil/yerine/= SAĞİSTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44991 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi niyet. )

- HÜSNÜYUSUF değil/yerine/= GUGUÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37005 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki. )

- HÜSRAN[Ar.] değil/yerine/= BATKI, DÜŞ KIRIKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜZÜN = MELANCHOLY[İng.] = MÉLANCOLIE[Fr.] = MELANCHOLIE[Alm.] = MELANCHOLIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HYPERICACEAE = HUFÂFİKÛNÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HZ. TAYFUR = BAYEZİD-İ BİSTÂMÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILIMLILIK = TEMPERANCE[İng.] = TEMPÉRANCE[Fr.] = MÄßIGHEIT[Alm.] = TEMPERANTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMMORAL/ITY[Fr./İng.] değil/yerine/= TÖRETANIMAZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan. | Töre kurallarına aykırı olan. )

- INCLUSIVE[İng.] değil/yerine/= İÇLEYİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFIX değil/yerine/= İÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFIXATION değil/yerine/= İÇEKLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTERNAL STRUCTURE değil/yerine/= İÇYAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IONOSPHERE değil/yerine/= YÜKÜNYUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRIDACEAE = SÛSENÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRK değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRSİ/YET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM/SAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISKONTO[İt.]/TENZİLÂT[Ar.] değil/yerine/= İNDİRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISLÂH değil/yerine/= DÜZELTME/İYİLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12177 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISRÂR değil/yerine/= DİRENME; ÜSTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISTARAH ile/değil/= ISTAHAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/= İran'da, bir kent adı. | Su birikintisi, havuz, göl. )

- ISTIFÂ' değil/yerine/= AYIKLAMA, AYIKLANMA | BİR ŞEYİN HÂLİSİNİ, TEMİZİNİ SEÇİP ALMA | SEÇME, SEÇKİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISTILAH[< SULH] değil/yerine/= TERİM, İLİM SÖZÜ, TÂBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIK - PARÇACIK BELİRSİZLİĞİ ile/ve/<>/= YER - YÖN BELİRSİZLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30919 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIN = ŞUÂ' = RAYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞINSAL ÇİÇEKLER = KAPİTULUMDAKİ DİLSİ KENAR ÇİÇEKLER = EZHÂR-I ŞUÂ'ÎYE = RAYONS, FLEURS RAYONNÉES, RUBANÉES, FLEURS LIGULÉES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İBÂDET ve/<>/= VAROLANA VE KİŞİLERE HİZMET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İBÂDET: Sevgiliyi göreyim de, ona hizmet etmeyeyim mi? )
( Kazası/ertelemesi vardır. VE/||/<> Kazası/ertelemesi yoktur. )

- İBRE değil/yerine/= GÖSTERGE/İĞNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCAP/îCÂB değil/yerine/= GEREK/GEREKLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCAT/ÎCÂD değil/yerine/= BULGU; BULUŞ/YARATMA; TÜRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCÂZET değil/yerine/= İZİN | DİPLOMA | ESKİ BİR YAZI TÜRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCBÂR/CEBRETME değil/yerine/= ZORLAMA/ZORLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCRÂ[Ar.] değil/yerine/= YÜRÜTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCRAAT değil/yerine/= İŞ YAPMA; UYGULAMALAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİMÂÎ/YYE[Ar.] değil/yerine/= TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İCTİNÂB/İHTİYAT[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA, ÇEKİNME, UZAKLAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇERİK = CONTENT[İng.] = CONTENU[Fr.] = INHALT[Alm.] = CONTENUTO[İt.] = CONTENIDO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇERLEME = INDIGNATION[İng., Fr.] = ENTRÜSTUNG[Alm.] = INDIGNATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇERME = TAZAMMUN = IMPLICATION[İng., Fr.] = IMPLIKATION[Alm.] = IMPLICATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇGÜDÜ = SEVK-İ TABİÎ, GARİZE, İNSİYAK = INSTINCT[İng., Fr.] = INSTINKT[Alm.] = INSTINCTUS[Lat.] = INSTINTO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇİNDEKİLER = MAZRÛFLAR = CONTENU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13171 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇKİN = MÜNDEMİÇ = IMMANENT[İng., Fr., Alm.] = IMMANENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇLEM = TAZAMMUN = COMPREHENSION[İng.] = COMPRÉHENSION[Fr.] = INHALT[Alm.] = COMPREHENSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇREK = BÂTINÎ = ESOTERIC[İng.] = ÉSOTÉRIQUE[Fr.] = ESOTERISCH[Alm.] = ESO[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İÇTİHAT, İÇTİHÂD değil/yerine/= GÖRÜŞ; ANLAYIŞ/KAVRAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış. | Yasada ya da örf ve âdet tüzesinde uygulanacak kuralın açıkça ve ikirciksiz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın ya da tüzecinin düşüncelerinden doğan sonuç. )

- İÇTİMA/İNİKAT değil/yerine/= TOPLANMA/TOPLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toplanma, toplantı. | Askerlerin, silahlı ve donatılı olarak toplanmaları. | [gökbilim] Kavuşum. )

- ÎD[çoğ. A'YÂD] değil/yerine/= BAYRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDÂRE değil/yerine/= YÖNETİM/YÖNETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİÂ değil/yerine/= SAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDDİANÂME[Ar.] değil/yerine/= SAVCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve savlarını içinde toplamış olduğu, mahkemede okuduğu yazı. )

- İDEAL değil/yerine/= DÜŞÜNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEALİZM = MEFKÛRECİLİK, İFTİKÂRİYE = IDEALISM[İng.] = IDÉALISME[Fr.] = IDEALISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEOLOJİ = İLM-İ SUVER-İ AKLİYE, FİKRİYAT, İLM-İ TASAVVUR = IDEOLOGY[İng.] = IDÉOLOGIE[Fr.] = IDEOLOGIE[Alm.] = IDEOLOGÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDEOLOJİ değil/yerine/= ÖĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDİL ile/= VOLGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tatarlar'ın dilinde. İLE/= Ruslar'ın dilinde. )
( Avrupa'nın en uzun ırmağıdır. )

- İDLÂL değil/yerine/= NAZ ETME, NAZLANMA | AŞIRI DERECEDE NAZLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDMÂN değil/yerine/= ALIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDOLA = SANEM[Ar.] = PUT[Fars.] = IDOL[İng.] = IDOLE[Fr.] = IDOL[Alm.] = EIDOLON[Yun.] = ÍDOLO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRAK değil/yerine/= ALIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRAK ve/=/||/<>/>/< İTİBÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRAK ile/ve/= TASAVVUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İDRÂR değil/yerine/= SİDİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFÂ[< VEFÂ] değil/yerine/= YERİNE GETİRME | BİR İŞİ YAPMA | İŞ GÖRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFFET = UT = CHASTITY[İng.] = CHASTETÉ[Fr.] = KEUSCHHEIT[Alm.] = CASTITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFTİHÂR/MEMNUNİYET değil/yerine/= KIVANÇ/ÖVÜNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞBİRAR[Ar.] değil/yerine/= GÜCENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞNEMSİ YAPRAKLAR = SERÎDİYYÜ'L-EVRÂK = FEUILLES ACICULAIRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞNEYAPRAKLILAR = KOZALAKLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞSİ KÖK = CEZR-İ MİĞZELÎ = RACINE FUSIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İĞTİNAM[Ar.] değil/yerine/= YAĞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHÂTA değil/yerine/= KAVRAYIŞ/ANLAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin etrafını çevirme, sarma, kuşatma. | Tam kavrayış, anlayış, geniş bilgi. )

- İHLÂS ile/ve/= RABB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHMAL değil/yerine/= SAVSAKLAMA/SAVSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTÂR değil/yerine/= UYARI/UYARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİFÂL[Ar.] değil/yerine/= ANMA TÖRENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİLÂC[Ar.] değil/yerine/= ÇARPINTI | ÇIRPINMA | SEĞİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎHTİLÂF-ÜL MENZAR/PARALAKS değil/yerine/= IRAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİMÂL değil/yerine/= OLASILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİMÂM değil/yerine/= ÖZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİRÂS değil/yerine/= TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİŞÂM değil/yerine/= GÖRKEM/GÖZALICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİVA(EDEN) değil/yerine/= İÇERME/İÇEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİVÂ değil/yerine/= KAPSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYAÇ ve/=/<> İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İhtiyârımız[Hayır! deme bilgisi/gücü], bizi biz yapan, en öncelikli işleyiş, gereksinim ve bilgimizdir[mârifet]. )

- İHTİYÂR ile/değil/yerine/=/<>/> YAŞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYAT/LI[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA/SAKINGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir korku ya da düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak uzak durmak, içtinap etmek. | Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak. | Korumak, esirgemek, gözetmek. )

- İHTİYOLOJİ değil/yerine/= BALIK BİLİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİZAZ[Ar.]/VİBRASYON[Fr./İng.]/REZONANS[Fr./İng. < RESONANCE] değil/yerine/= TİTREŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİZÂZ değil/yerine/= KENDİNİ ALÇAK TUTMA, ALÇALMA [bkz. TEZELLÜL] | TİTREME | SIÇRAYIP OYNAMA | SALLANMA | HAZZETME, GÖNLÜ FERAHLAMA )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKÂME ETME değil/yerine/= ORNATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. | [kimya] Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan, bir atom ya da bir kök yerine bir başka atom ya da kökün geçmesi. | [mat.] Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi. )

- ÎKÂZ[Ar.] değil/yerine/= UYARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİCİLİK = SÜNAİYE = DUALISM[İng.] = DUALISME[Fr.] = DUALISMUS[Alm.] = DUALIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİDEN FAZLA DEMET HALİNDE BİRLEŞİK, ÇOK DEMETLİ = KESÎRÜ'L-IHVE = POLYADELPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİLEM = KIYAS-I MUKASSİM = DILEMMA[İng., Alm., Yun.] = DILEMME[Fr.] = DILEMA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİNCİ/L EL(LER)DEN ÖĞRENMEK ve/||/=/<>/> ÖĞRENMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİNCİL/ESAS OLMAYAN ÖRGENLER = A'ZÂ-İ REDÎFE = ORGANES ACCESSOIRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİYE YARIK YAPRAK = VARAK-I SÜNÂÎYÜ'Ş-ŞUKÛK = FEUILLE BIFIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKİYE YARIK YAPRAK = VARAK-I ZÛŞIKKAYN = FEUILLE BIFIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİDAR değil/yerine/= ERK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İKTİFA'[Ar. < KİFÂYET] değil/yerine/= YETİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İL[Azr.] = YIL[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂH ve/||/<>/= ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂM değil/yerine/= YARGI BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLAN[Azr.] = YILAN[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLAN değil/yerine/= DUYURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂVE (ETMEK) değil/yerine/= EK/KATKI, ULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLELEBET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERİ SÜRME = İDDİA = ASSERTION[İng., Fr.] = BEHAUPTUNG[Alm.] = ASSERTIO < ASSERERE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLERLEME = TERAKKİ = PROGRESS[İng.] = PROGRÈS[Fr.] = FORTSCHRITT[Alm.] = PROGRESSUS < GRESSUS:YÜRÜME, ADIM. PRO:ÖNDE, İLERİYE[Lat.] = PROGRESO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLETİM DOKUSU = NESC-İ Vİ'ÂÎ = TISSU CONDUCTEUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLETİŞİM = COMMUNICATION[İng., Fr.] = KOMMUNIKATION[Alm.] = COMUNICAZIONE[İt.] = COMUNICACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHÂM değil/yerine/= ESİN(LENME)/İÇE DOĞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM ile/ve/=/||/<> AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Nedenini] Temellendirerek ve gerekçelendirerek ortaya koyuş. İLE [Nedenlerini] Göstermeden anlatmak. )

- İLİNEK = ARAZ = ACCIDENT[İng., Fr.] = AKZIDENZ[Alm.] = ACCIDENS[Lat.] = SYMBEBEKOS[Yun.] = ACCIDENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ve/=/<>/> HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE = MEBDE, UMDE = PRINCIPLE[İng.] = PRINCIPE[Fr.] = PRINZIP, GRUNDSATZ[Alm.] = PRINCIPIUM[Lat.] = ARKHE[Yun.] = PRINCIPIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ve/||/<>/= ÜST SOYUTLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKEL = İPTİDAİ() = PRIMITIVE[İng.] = PRIMITIF[Fr.] = PRIMITIV[Alm.] = PRIMITIVUS < PRIMUS[Lat.] = PRIMITIVO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELER:
BİLGİDE
ile/ve/=/||/<> OLGUSALLIKTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKELLİK ile/ve/değil/yerine/||/=/<>/> UYGARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKESİZLİK ile/ve/= DÜŞÜNCESİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4058 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKÖRNEK = ENMUZEC-İ EVVEL = ARCHETYP[İng.] = ARCHÉTYPE[Fr.] = ARCHETYP[Alm.] = ARKHÉTYPOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLEGAL değil/yerine/= YASADIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLLÜZYON değil/yerine/= YANILSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLM-İ HEY'E(T) ile/= İLM-İ FELEK ile/= İLM-İ NÜCÛM/İLM el-NÜCÛM ile/= İLM-İ AHKÂM ile/= İLM-İ el-MİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/= İLM-İ MİKAT'ta: Şemsedin Halili VE Muhammed Konevi. )

- İLM-İ MUTLAK ve/= TASAVVUR-U MUTLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLMEKLERDEN YAPILMIŞ DOKU = SIRÇALI NESC = TISSU DE MAILLES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLTİHAP değil/yerine/= YANGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12210 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAJ değil/yerine/= İMGE/GÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂL(ÂT) değil/yerine/= YAPIM(İŞLERİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMAN ve/||/=/<> SALİH AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂR değil/yerine/= BAYINDIRLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGE = HAYAL = IMAGE[İng., Fr.] = BILD, VORSTELLUNG[Alm.] = IMAGEN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGELEM ile/ve/= HAYALGÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMGELEM = MUHAYYİLE = IMAGINATION[İng., Fr.] = EINBILDUNGSKRAFT[Alm.] = IMAGINATIO[Lat.] = PHANTASIA[Yun.] = IMAGINACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMKÂN değil/yerine/= OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMLÂ ile/değil/yerine/= YAZIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMPULS değil/yerine/= UYARIM/UYARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİDÂD[< MEDD] değil/yerine/= UZAMA, UZANMA; UZUN SÜRME | UZAY | MADDE (RES EXTENSA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİHÂN[< MEHN] değil/yerine/= DENEME, SINAMA | SINAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİHAN değil/yerine/= SINAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİNÂ değil/yerine/= KAÇINMA/SAKINMA/ÇEKİNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİYÂZ değil/yerine/= AYRICALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMTİYÂZ değil/yerine/= AYRICALIK | FARKLI OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNAN = İMAN = FAITH[İng.] = FOI[Fr.] = GLAUBE[Alm.] = FIDES[Lat.] = FE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNANÇ = İTİKAT = BELIEF[İng.] = CROYANCE[Fr.] = GLAUBE[Alm.] = FE, CREENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCE DERİ, ZAR = ZAR = MEMBRANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDEKS değil/yerine/= DİZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİFA[Ar.] değil/yerine/= PÜSKÜRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanardağlardaki püskürme. | Kızamık, kızıl vb. sayrılıklarda, gövdede kırmızı lekeler görülmesi. )

- İNDİRGEME ile/ve/||/<>/>/= HADDİNİ AŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDİRGEME = İRCA = REDUCTION[İng.] = RÉDUCTION[Fr.] = REDUKTION[Alm.] = REDUCTIO[Lat.] = REDUCCION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNDÜKSİYON/INDUCTION değil/yerine/= İRGİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNFÂZ[Ar. < NÜFÛZ | çoğ. İNFÂZÂT]/EXECUTION[İng.] değil/yerine/= YÜRÜTÜM, YERİNE GETİRME, UYGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNFİLÂK değil/yerine/= PATLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNHİDAM[Ar.] değil/yerine/= ÇÖKME/YIKILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNHİSÂR[Ar. < HASR]/MONOPOL[Fr.] değil/yerine/= TEKEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum. | Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu. | Bir kişi ya da kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç. )

- İNİ = KAYINBİRADER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİKÂS/AKİS değil/yerine/= YANSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işığın, parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi. | Tepke. )

- İNİSİYASYON = DIKSHA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNİSİYATİF değil/yerine/= ÖNCE(Cİ)LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKILÂP değil/değil/yerine/=/= DEVRİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNKİŞÂF[< KEŞF] değil/yerine/= AÇILMA | MEYDANA ÇIKMA | MANEVİ SIRLARIN GÖRÜNMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AÇILMA | MEYDANA ÇIKMA | MANEVİ SIRLARIN GÖRÜNMESİ )

- İNSAN:
"YOK" VAROLAN
ile/ve/=/değil "YOK OLAMAZ" VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN[Ar.]/ZÂT[Ar.] =/||/<>/< GÖZBEBEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN/KİŞİ ve/<>/= BİLİNÇ/FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN: Varolmayanın, varlaştırılma süreci. )

- İNSAN/LIK ve/<>/= GÜZEL AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN: Doya doya, insanlığını yaşayan. )

- İNSAN/LIK ve/<>/= GÜZEL AHLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN = BERZAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN = HUMAN, MAN[İng.] = HOMME[Fr.] = MENSCH[Alm.] = HOMO[Lat.] = ANTHROPOS[Yun.] = HUMANO/NA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ve/=/<> LEYL'ÜL-KABR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN ile/ve/||/=/<> VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34699 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANBİÇİMCİLİK = MÜŞEBBİHE = ANTHROPOMORPHISM[İng.] = ANTHROPOMORPHISME[Fr.] = ANTHROPOMORPHISMUS[Alm.] = ANTHROPOS:İNSAN. MORPHE:BİÇİM[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANBİLİM = BEŞERİYAT = ANTHROPOLOGY[İng.] = ANTHROPOLOGIE[Fr., Alm.] = ANTHROPOS:İNSAN. LOGOS:BİLİM[Yun.] = ANTROPOLOGÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANBİLİM ile/ve/=/> EVRENBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ANTROPOLOJİ ile/ve/<> KOZMOLOJİ ile/ve/<> TEOLOJİ )

- İNSANCILIK = HUMANISM[İng.] = HUMANISME[Fr.] = HUMANISMUS[Alm.] = HUMANUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANCILLIK = POLITENESS, COURTESY[İng.] = HUMANITÉ[Fr.] = MENSCHENFEUNDLICHKEIT[Alm.] = HUMANITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANİÇİNCİLİK = Lİ-L-BEŞERİYE = ANTHROPOCENTRISM[İng.] = ANTHROPOCENTRISME[Fr.] = ANTHROPOZENTRISMUS[Alm.] = ANTHROPOS-KHENTRON[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSANLIK = BEŞERİYET, İNSANİYET = HUMANITY[İng.] = HUMANITÉ[Fr.] = HUMANITÄT, MENSCHHEIT[Alm.] = HUMANITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSİYÂK değil/yerine/= İÇGÜDÜ | ARDI SIRA GİTME | BİR KUVVETİN ETKİSİYLE ÇEKİLİP GİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41668 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNŞİKÂK[< ŞAKK] değil/yerine/= YARILMA, ÇATLAMA | İKİYE AYRILMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41666 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTÂ[Ar.] değil/yerine/= ÇOK TERLEMEK | KUSMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTIBÂ[Ar.] değil/yerine/= İZLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİKAM ve/>/= KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİSÂF değil/yerine/= ZAMAN, YARIYI BULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNTİŞÂR[< NEŞR] değil/yerine/= YAYILMA, DAĞILMA | ÜREME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İPLİKSİ YAPRAKLAR = EVRÂK-I HAYTÎYE = FEUILLES FILIFORMES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRONİ[Fr. IRONIE] değil/yerine/= ALAYSILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRŞÂD ve/=/<> İHLÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32756 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRTİCALEN değil/yerine/= DOĞAÇLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12225 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İRTİFÂ/RAKIM değil/yerine/= YÜKSELTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir noktanın, deniz yüzeyinden olan yüksekliği. | Bir yıldızdan bir bir gözlemcinin gözüne gelen ışın ile ufuk düzleminin oluşturduğu açı. )

- ÎSÂR değil/yerine/= SEÇME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSİM değil/yerine/= AD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSİMLER = ESMÂ = NOMS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSNÂD[çoğ. İSNÂDÂT] değil/yerine/= DAYANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41707 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSPAT değil/yerine/= TANITLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSSİ değil/yerine/= SAHİBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTASYON[İng. < STATION] değil/yerine/= DURAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİSTİK değil/yerine/= SAYIMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTATİSTİK = STATISTICS[İng.] = STATISTIQUE[Fr.] = STATISTIK[Alm.] = STATISTIKA[İt.] = ESTADÍSTICA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEK = DESIRE[İng.] = DÉSIR[Fr.] = BEGIERDE[Alm.] = CUPIDITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEME EDİMİ = VOLITION[İng., Fr.] = WOLLEN, WOLLENSAKT[Alm.] = VOLITIONE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTENÇ = İRADE-İ CÜZİYE = FREE WILL[İng.] = LIBRE ARBITRE[Fr.] = WILLENSFREIHEIT[Alm.] = LIBERUM ARBITRIUM[Lat.] = LIBRE VOLUNTAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTENÇ = İRÂDE = WILL[İng.] = VOLONTÉ[Fr.] = WILLE[Alm.] = VOLUNTAS < VELLE:İSTEMEK. VOLO:İSTİYORUM[Lat.] = VOLUNTAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİ'DÂD[Ar.] değil/yerine/= AKILLILIK | ANLAYIŞLILIK | DOĞAL EĞİLİM, BECERİ/KABİLİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİCVÂB[< CEVÂB] değil/yerine/= SORUP YANIT ALMA, YANIT ALMA AMACIYLA SÖYLETME | SORGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİFSÂR[Ar. < FESR] değil/yerine/= SORGULAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. )

- İSTİGRÂK[< GARK] değil/yerine/= DALMA, İÇİNE GÖMÜLME | KENDİNDEN GEÇİP DÜNYAYI UNUTMA | BOĞULMA | FAZLA ABARTMA [bkz. GULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHÂB değil/yerine/= SAKLAMA, GİZLEME | DOSTLUK KURMA | KONUŞMA, MUSÂHEB ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİHDAM değil/yerine/= İŞLENDİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİKÂMET[Ar.] değil/yerine/= YÖN, DOĞRULTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİKLÂL[Ar.] değil/yerine/= BAĞIMSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMDÂT[Ar. < MEDED] değil/yerine/= YARDIM İSTEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİMLÂK değil/yerine/= KAMULAŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİNCÂ' değil/yerine/= PİSLİKTEN/NECASETTEN TEMİZLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİRÂHAT[Ar.] değil/yerine/= DİNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİRDAT değil/yerine/= KURTARMA, GERİ ALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİRHÂM[< RUHM] değil/yerine/= YALVARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİSKAL[< SIKLET] değil/yerine/= SOĞUK DAVRANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağır görme, huzurundan hoşlanmama. | Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belirginleştirme. Yüz vermeme, kovarcasına davranma, kovma. )

- İSTİSNA değil/yerine/= AYRINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞÂRE[< ŞÛRÂ (çoğ. İSTİŞÂRÂT)] değil/yerine/= FİKİR SORMA, DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİŞARE değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTİZAH[Ar.] değil/yerine/= GENSORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir konuda, açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme. )

- İSTİZAN[Ar.] değil/yerine/= YETKİ/İZİN İSTEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ, GÖREV = Fİ'L = FONCTION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞARET değil/yerine/= İM/BELİRTİ/İZ; SİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞARET = SIGN[İng.] = MARQUE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SEGNO[İt.] = SIGNO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞGÜZAR[Azr.] = BECERİKLİ, ELİ İŞE YATKIN [Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTAH değil/yerine/= İSTEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTİRÂK[< ŞİRKET] değil/yerine/= ORTAK OLMA, ORTAKLIK | KATILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞTİYÂK[< ŞEVK] değil/yerine/= ÖZLEM, HASRET | YOĞUN İSTEK/ARZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİBÂR/LI değil/yerine/= SAYGIN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİMAT değil/yerine/= GÜVEN/GÜVENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTİNÂ değil/yerine/= ÖZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTKİ = İLCÂ = IMPULSE, APPETITE[İng.] = IMPULSION, APPÉTIT[Fr.] = IMPULS, TRIEBE[Alm.] = IMPULSIO, APPETITUS[Lat.] = IMPULSO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTMİNAN değil/yerine/= İNANMA, GÜVENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTMÎNÂN değil/yerine/= KESİN OLARAK BİLME | EMİN OLMA | BİRİNE İNANMA, GÜVENME )
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİBÂ değil/yerine/= TÂBÎ OLMA, UYMA, ARDISIRA GİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİHÂD[< VAHDET] değil/yerine/= BİR OLMA, BİRLEŞME, BİRLİK | AYNI OLMA, AYNI ANLAMI TAŞIMA | ALLAH VARLIĞINDA YOK OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİHÂZ[< AHZ] değil/yerine/= EDİNME, EDİNİLME | KABUL ETME | SAYMA, SAYGI DUYMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİKA[< Ar. VİKAYE] değil/yerine/= SAKINMA, ÇEKİNME | ALLAH'TAN KORKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİKAN değil/yerine/= İYİ VE SAĞLAM BİLME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İTTİZAL[Ar.] değil/yerine/= BİTİŞME, DOKUNMA/DEĞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İVAZ/AVAZ değil/yerine/= KARŞILIK, BEDEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİ = HAYIR = GOOD[İng.] = BIEN[Fr.] = GUT[Alm.] = BONUS[Lat.] = AGATHOS[Yun.] = BUENO/NA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİLİKSEVERLİK = BENEVOLENCE[İng.] = BIENVEILLANCE[Fr.] = WOHLWOLLEN[Alm.] = BENEVOLENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYİMSERLİK = NİKBİNLİK = OPTIMISM[İng.] = OPTIMISME[Fr.] = OPTIMISMUS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İYON[İng. < Yun.] değil/yerine/= YÜKÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ya da daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atom ya da atom grubundan oluşmuş, elektrik yüklü parçacık. )

- İZ'ÂN değil/yerine/= ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, AKIL | SÖZ DİNLEME | TERBİYE, EDEP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZABE[Ar.] değil/yerine/= ERGİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madenleri ergitme, sıvı duruma getirme. )

- İZABE değil/yerine/= ERİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZAÇ[Ar.] değil/yerine/= BUNALTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bunaltma, tedirgin etme. )

- İZÂH değil/yerine/= AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZALE [< ZEVAL] değil/yerine/= GİDERME, GİDERİLME; YOK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZDİHAM[Ar.] değil/yerine/= İNSAN YIĞILMASI/YIĞILIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZDİVAÇ[Ar.] değil/yerine/= EVLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZLENİM = İNTİBA = IMPRESSION[İng., Fr.] = EINDRUCK[Alm.] = IMPRESSIO[Lat.] = IMPRESIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOBAR[Yun. ISOS: Eşit. | BAROS: Basınç.] değil/yerine/= EŞBASINÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOHİPS[Yun. ISOS: Eşit. | HYPSOS: Yükseklik.] değil/yerine/= EŞYÜKSELTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOLASYON[Fr./İng.]/TECRİT[Ar.] değil/yerine/= YALITIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma. )

- İZOMORF değil/yerine/= EŞBİÇİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başka bir şeyin biçim ya da yapı bakımından aynısı olan şey. )

- İZOTERM[Yun. ISOS: Eşit. | THERMOS: Sıcak.] değil/yerine/= EŞSICAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZOTOP[Fr. < Yun. ISOS: Eşit. | TOPOS: Yer.] değil/yerine/= EŞYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalnız atomlarının kitleleri yönünden birbirinden farklı olan, aynı kimyasal öğe. )

- JENERASYON değil/yerine/= NESİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JENERATÖR[Fr.] değil/yerine/= ÜRETEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JEODEZİ[Fr.] değil/yerine/= YERÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JİLET[Azr.] = YELEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JNANA[Sansk.] = CHİH[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JURISPRUDENCE = FIKIH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FIKIH )

- JÜRİ[Fr. < İng.] değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37924 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçiciler kurulu, seçici kurul. | Yargıcılar kurulu. )

- KABÂHAT ile/değil/yerine/= SUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet. | Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan suç. İLE Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış. | Yasalara aykırı davranış. )

- KABALA = CABALA[İng.] = CABALE[Fr.] = KABBALA[Alm.] = KABBALAH:ALINMIŞ ŞEYLER, GELENEK[İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂBE ile/ve/= ANITKABİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂBİLİY(Y)ET değil/yerine/= YETENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABİLİYET[Ar.] değil/yerine/= YETENEK/BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABİN[Fr. < CABINE] değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük, özel bölme. | Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde, küçük bölme. | Uçakta, yolcuların oturduğu bölüm. | Plajda, soyunma yeri. )

- KABLELMİLAT değil/yerine/= MİLÂTTAN ÖNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABOTAJ[Fr. < CABOTAGE] değil/yerine/= GEMİ İŞLETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53926 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ülkenin iskele ya da limanları arasında gemi işletme işi. )

- KABUĞUN, FLOEM TABAKASI = TABAKA-İ KIŞR = LIBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUK = KIŞR = ÉCORCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂBUS[Ar.] değil/yerine/= KARABASAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıntılı ve korkulu düş. | Birinin, içinde bulunduğu karmakarışık, sıkıntılı durum. | Acı, sıkıntı, korku veren olay. )

- KABZ değil/yerine/= PEKLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADİRŞİNAS[Ar. + Fars.] değil/yerine/= DEĞERBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADRAJ[Fr. CADRAGE] değil/yerine/= ÇERÇEVEYE ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinema ve fotoğrafçılıkta, görüntüyü, çerçeve içine alma. )

- KADÜK[Fr. < CADUC] değil/yerine/= DEĞERİNİ/ÖNEMİNİ YİTİRMİŞ, GEÇERLİLİĞİ KALMAMIŞ, ESKİMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFA/KELLE değil/yerine/= BAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAFADÂR[Ar. + Fars.] değil/yerine/= İYİ/YAKIN ARKADAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görüş ve anlayışları birbirine uyan kişilerden her biri, kafadaş, kafa dengi. )

- KAFATASI = SCULL, CRANIUM[İng.] = LE CRÂNE[Fr.] = SCHÄDEL[Alm.] = TESCHIO[İt.] = CRANEO[İsp.] = CALVA[Lat.] = TO KRANION[Yun.] = CUMCUME(T)[Ar.] = KÂSEH-İ SER[Fars.] = SCHEDEL[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFFE/Sİ[Ar.] değil/yerine/= TÜMÜ, HEPSİ, TAMAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİ değil/yerine/= YETERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİLE[Ar.] değil/yerine/= TOPLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂFİYE değil/yerine/= UYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂGİR/KÂRGİR[Fars.] değil/yerine/= TAŞ YA DA TUĞLADAN YAPILAN YAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAĞŞAK = ESKİMİŞ, GEVŞEMİŞ, DAĞILMAYA YÜZ TUTMUŞ (EŞYA, YAPI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAHVERENGİ[Ar.] değil/yerine/= KULA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂİNAT[Ar.] ile/ve/değil/yerine/<>/= EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37588 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ay altı [olan/lar(/kâin)]. İLE/VE/<> Ay üstü. )

- KAKAFONİ[Fr.]/TENÂFÜR[Ar.] değil/yerine/= KAKIŞMA, DÜRTÜŞME, İTİŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAKAVAN = KENDİNİ BEĞENMİŞ, SEVİMSİZ, DÜŞÜNCESİZ, BİLGİSİZ, BUDALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53951 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAKIMAK = ÖFKELENMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAKINÇ = ÖFKE, KIZGINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALEVÎ[Ar.] = ALKALİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALICILIK = SUBSISTENCE[İng., Fr.] = SUBSISTENZ[Alm.] = SUBSSISTENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALİKS DİŞLERİ = ESNÂN-I KE'S = DENTS DU CALICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALİKS TÜBÜ = ÜNBÛBE-İ KE'S = TUBE DU CALICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALİKS'İN KENARI, KALİKS AĞZI = HÂFFE-İ KE'S = BORDURE DU CALICE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALOMEL[Yun.] değil/yerine/= TATLISÜLÜMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Civa bileşimlerinden, hekimlikte kullanılan, zehirli bir madde. )
( Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde. )

- KALORİ[Lat. < CALERE] değil/yerine/= ISIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kilogram suyun sıcaklığını, bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı. Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir nesnenin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. | Besinlerin, dokular içinde yanarak gövdenin sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. )

- KALORİMETRE[Fr.] değil/yerine/= ISIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cisimlerin ısınma ısısını ölçmeye yarayan alet. )

- KALORİMETRİ[Fr.] değil/yerine/= ISIÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALP değil/yerine/= GÖNÜL/YÜREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALPSİ YAPRAK = VARAK-I KALBÎ = FEUILLE CORDIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALSEDON/KALKEDON TAŞI değil/yerine/= KADIKÖY TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle mavi renkte bulunan bir taş. )

- KALSEDUAN = KADIKÖY TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALTABAN[Fars.] değil/yerine/= NAMUSSUZ | ŞARLATAN, YALANCI, HİLECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAM' değil/yerine/= EZME, KIRMA; ZAPTETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMANÇO[İt. < CANGIA] değil/yerine/= YÜKLEME, AKTARMA, ELDEN ELE GEÇİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMBİYO[İt. < CAMBIO] değil/yerine/= ÇAPRAZ PARA DEĞİŞ-TOKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi. | Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi ya da bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli. | Bu işlemin yapıldığı yer. )

- KAMER BALIĞI değil/yerine/= AY BALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54122 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMİNETO[İt. < CAMINETTO] değil/yerine/= KÜÇÜK İSPİRTO OCAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMPANA[İt. CAMPANA] ile/değil/yerine/= ÇAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çan. | Tekerleğin dingil üzerindeki fren mekanizması. İLE/DEĞİL/YERİNE/= İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran, madenden araç. )

- KAMPÜS[Fr./İng.] değil/yerine/= YERLEŞKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUFLAJ[Fr./İng. < CAMOUFLAGE] değil/yerine/= GİZLEME/ÖRTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUFLE ETMEK değil/yerine/= ALALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12252 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAN NAKLİ değil/yerine/= KAN AKTARIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAATKÂR değil/yerine/= YETİNGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kazandığı ile meşgul olup, başkasının kazandığı ile meşgul olmamak. )

- KANAL değil/yerine/= ARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAL değil/yerine/= ARK/HARK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk. )

- KANATÇIKLAR, YAN KANATLAR = CENBÎ CENÂHEYN = AILES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANATLI MEYVE, SAMARA = SİMÂR-I MÜCENNEHA = SAMARE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANAVA[İt. < CANOVACCIO] değil/yerine/= TASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaneviçe. | Bir şekil, resim, plan veya eserin sonradan üzerinde işlenecek olan basit şekli, taslak. )

- KANDELA[İt. < CANDELA] = MUM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANDİLÇİÇEĞİ = CİVANPERÇEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bileşikgillerden, çok çeşidi olan bir kır bitkisi. )

- KANIK = TOKGÖZLÜ/KANAATKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANIT = DELİL = ARGUMENT[İng., Fr., Alm.] = ARGUMENTUM, ARGUERE[Lat.] = ARGUMENTO[İsp.] = APODEIXIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANKURUTAN = ADAMOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü. )

- KANON = KANUN, KAİDE = CANON[İng., Fr., İsp.] = KANON[Alm., Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANSA/KONSA = TAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANSER[Fr./İng. CANCER] değil/yerine/= DOKUNMA BANA / İNCİTME BENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54219 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir organ ya da dokudaki gözelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla ya da uzak dokulara sıçramasıyla beliren hastalık. )

- KANTAR[Ar. < KİNTÂR]/BASKÜL[Fr. < BASCULE] değil/yerine/= TARTI (ARACI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç. | Tartılacak kütle alttaki çengele takıldığında sarmal bir yaya bağlı olan ve normal olarak sıfırı gösteren bir okun, yanlarda gösterilmiş ağırlık birimleri hizasına gelmesiyle kütle ağırlığını belirleyen bir tür tartı aracı, el kantarı. | 56,452 kilogram ağırlığında ya da kırk dört okkalık bir ağırlık ve sığa birimi. )

- KANTON[Fr. < CANTON] değil/yerine/= BÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İsviçre Konfederasyonu'nu oluşturan devletlerden her biri. )

- KANUN-U ESÂSÎ değil/yerine/= ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANUN-U ESASÎ değil/yerine/= ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anayasa, teşkîlât-ı esâsiye kānûnu. )

- KANUN/SANTUR = YATUĞAN/YATUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanun, santur gibi sazların ortak adı. )

- KANUN değil/yerine/= YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAOS = CHAOS[İng., Fr., Alm.] = KHAOS:UÇURUM[Yun.] = CAOS[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPAKLI KAPSULA = SİMÂR-I SAVNÎYE = PYXIDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPALITOHUMLULAR = MESTÛRÜ-'L BÜZÛR = ANGIOSPERMES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPARİ[Rumca] değil/yerine/= GEBRE OTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPARO[İt. < CAPARRA] değil/yerine/= ÖNDELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPASİTE[Fr./İng. CAPACITY] değil/yerine/= SIĞA/YETENEK/YETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kondansatörün, elektrik yığma sınırı. )
( Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü, sığa. | Belli bir alana sığabilecek kişi veya nesne sayısı. | Bir işletmenin üretim miktarı. | Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, sığa. | Anlama, kavrama yeteneği. )

- KAPELA[İt.] değil/yerine/= ŞAPKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPİTULUM = EZHÂR-I KIMMÎYE = CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPSAM ile/ve/= BÜTÜNLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPSAM = ŞÜMUL = EXTENTION[İng., Fr.] = UMFANG, EXTENTION[Alm.] = EXTENTIO[Lat.] = EXTENSIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPTANPAŞA/KAPTAN-I DERYA = ORAMİRAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral. )

- KÂR[Azr.] = SAĞIR[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂR değil/yerine/= KAZANÇ/YARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABALDIR = BALDIRIKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nemli yerlerde yetişen, çoğu eğrelti otu türünün ortak adı. )

- KARABOYA = ZAÇYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derişik sülfürik asit. )

- KARACAOT = ÇÖREK OTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir tür çöpleme. | Çörek otu. )

- KARAİM = KARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevi topluluğu. )

- KARAKAFES = EŞEKKULAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sığırdiligillerden, çiçekleri beyaz ve menekşeye çalan kırmızı renkte, eczacılıkta kullanılan bir bitki. )

- KARAKEHRİBAR = OLTU/OKSİDİYON TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKTER[Fr., İng.]/SECİYE[Ar.] değil/yerine/= ÖZYAPI/IRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAKTER = SECİYE, HASİSA = CHARACTER[İng.] = CARACTÈRE[Fr.] = CHARAKTER[Alm.] = KHARAKTER < KHARASSEIN[Yun.] = CARÂCTER[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANFİLSİ KOROLLA, KARANFİL ÇİÇEĞİNDEKİ GİBİ BİR KOROLLA = TÜVEYC-İ KARANFİLÎ = COROLLE CARYOPHYLLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARANTİNA[İt. < QUARANTINA] ile/ve/=/||/<> TECRİT[Ar. < TECRÎD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belirli bir bölgenin ya da yerin denetim altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. | Hastahanelerde, yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer. İLE/VE/=/||/<> Ayırma, ayrı bir tarafta tutma. | Soyutlama. | Yalıtım. | Mahkûmu, cezasını tek başına çekmesi için öteki hükümlülerden ayırma. )

- KARAR = DECISION[İng.] = DÉCISION[Fr.] = ENTSCHEIDUNG[Alm.] = DECISIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARBONADO[İsp. < CARBONADO] değil/yerine/= KARAELMAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas. | Maden kömürü. )

- KARGACIK BURGACIK = ÇARPIK, DÜZENSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARGO[Fr. < CARGO] değil/yerine/= YÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARINDAN BACAKLILAR = KARINDAN AYAKLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yumuşakçalardan, karınlarındaki etli, yassı pul biçimindeki uzantıları bacak gibi kullanarak ve sürünerek yürüyen salyangoz, sümüklü böcek vb.ni içine alan kabuklu hayvanlar sınıfı. )

- KARIŞIK = CONFUSED[İng.] = CONFUS[Fr.] = UNKLAR[Alm.] = CONFUSUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIKLIK = CONFUSION, DISORDER[İng.] = CONFUSION[Fr.] = WERWIRRUNG[Alm.] = CONFUSIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARÎ[Ar.] değil/yerine/= OKUYUCU/OKUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARÎHA değil/yerine/= DÜŞÜNME YETİSİ/GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişide, kendiliğinde açığa çıkan düşünce ve amaç. | Doğa/tabiat. )

- KARİKATÜR[Fr. < CARICATURE] değil/yerine/= DÜŞÜNÇİZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARMA[Sansk.] = KAMMA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARNE[Fr. < CARNET] değil/yerine/= BELGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge. | Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge. )

- KARPİT[İng. < CARBIDE] = KARBON + KALSİYUM[CaC2]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle sanayide, asetilen gazı çıkarmakta kullanılan, karbonla kalsiyum bileşiği nesne. )

- KARŞILIKLI = MÜTEKABİL = RECIPROCAL[İng.] = RÉCIPROQUE[Fr.] = REZIPROK[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞIT = ZIT = CONTRARY[İng.] = CONTRAIRE[Fr.] = KONTRÄR[Alm.] = CONTRARIUS[Lat.] = CONTRARIO/RIA, OPUESTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITLIK = KARŞI GELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARŞITLIK = TEZAT, ZIDDİYET = CONTRARIÉTÉ[Fr.] = GEGENSATZ[Alm.] = CONTRARIETAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTALOŞ = KARTALOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşı geçkin. )

- KARXANA[Azr.] = MADEN, OCAK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARYOLA[İt.] değil/yerine/= SEKİ/SEDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta ya da metal sedir. | El arabası. )

- KASABA değil/yerine/= İLÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂSE[Fars.] değil/yerine/= TAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cam, çini, toprak vb.nden yapılmış derince çanak. | Kalp. )

- KASEM/YEMİN[Ar.] değil/yerine/= ANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASKO[İt. < CASCO] değil/yerine/= GÜVENCELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAŞKOL[Fr. < CACHE-COL] değil/yerine/= BOYUN ATKISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAT'Î/YET[Ar.] değil/yerine/= KESİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATALİZ/ÖR[Fr. < CATALYSE/UR] değil/yerine/= TEZGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kimyasal tepkimenin olmasını ya da hızının değişmesini molekül yapısını değiştirmeden sağlayan, katalitik etkiye yol açan nesne. )
( KATALİZ: Bir nesnenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını ya da hızının değişmesini sağlayan etkisi. )

- KATALOG[Fr./İng. CATALOGUE] ile/ve/=/||/<> FİHRİST[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kitaplıktaki kitapları ya da belirli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter ya da fişten oluşan bütün. | Kitabevi, yayınevi, kurum vb. kuruluşların yayınlarını, ürettikleri malları, nesneleri tanıtan, gösteren dizin ya da kitap. İLE/VE/=/||/<> İçindekiler. | Abecesel sıralamalar için kullanılan, kenarında tüm harflerin yer aldığı not defteri. )

- KATARAKT[Fr. < CATARACTE] değil/yerine/= PERDE, AKBASMA, AKSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATEGORİ[Fr. < CATÉGORIE | İng. CATEGORY < Yun.] değil/yerine/= ULAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi ya da benzerlik bulunanların tamamı. )

- KATEGORİ = DEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂTİP[Ar.]/SEKRETER[Fr.] değil/yerine/= YAZMAN/YÖNETİCİ YARDIMCISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KATMANDU(KASTHAMANDAP)[NEPAL] = AHŞAP TAPINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rakım: 1300 m. )

- KATRE/KATRA[Ar. çoğ. KATER, KATARÂT] değil/yerine/= DAMLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Damla, damlayan şey. )

- KATYON[Fr. < CATION] değil/yerine/= ARTIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon. )

- KAVÂİD[Ar.] değil/yerine/= DİLBİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVİLEŞMEK[Ar. + Tr.] değil/yerine/= SAĞLAMLAŞMAK, PEKİŞMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVKI = KABUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz hayvanlarının sert kabuğu. )

- KAVRAM = MEFHUM[Ar. < FEHM] = CONCEPTION, NOTION[İng.] = CONCEPT, NOTION[Fr.] = NOTIO, BEGRIFF[Alm.] = CONCEPTUS, NOTIO[Lat.] = LOGOS, ÉNNOIA, HOROS, NOEMA[Yun.] = CONCEPCÍON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile/ve/<>/= ÖLÇÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ve/||/<>/= SAF DÜŞÜNCE/DÜŞÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM ile/ve/<>/= SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAYIŞ = FİKR-İ İPTİDAİ, TASAVVUR-I SAZEC = APPREHENSION[İng., Alm.] = APPRÉHENSION[Fr.] = APPREHENSIO[Lat.] = APRENSIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVZAMAK[yerel] ile/=/<>/< KAVRAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkı tutmak, kavramak. | Korumak, muhafaza etmek. İLE/=/<>/< Elle sıkıca tutmak. | Bir nesne ya da düşünceyi her yönüyle anlamak. | Motorlu araçlarda debriyaj pedalı görev yapmak. | Motorlu araçlarda lastik yolu kavramak. )

- KAYDEDİCİ = İMLEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYIKÇIK, KARİNA, ALT KAYIK = SÜFLÎ ZEVRAK = NACELLE, CARÈNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYINGİLLER ile/= PALAMUTLULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki çeneklilerden, palamut diye adlandırılan, meyveleri yüksüksü bir kadehçik içinde duran, kayın, meşe, kestane vb. kerestelik orman ağaçlarını içine alan bir aile. )

- KAYIŞKIRAN = SABANKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baklagillerden, kökleri toprağa derince girdiği için tarlalar sürülürken sabanı tutan, çiçekleri kırmızı bir bitki. )

- KAYPAK[mecaz]/DÖNEK ile/değil/=/||/<> KAYAĞAN/KAYGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYRA = İNÂYET = GRACE[İng.] = GRÂCE[Fr.] = GNADE[Alm.] = GRATIA[Lat.] = KHARIS[Yun.] = GRACIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZARA değil/yerine/= KAZAYLA/İSTEMEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZIK KÖK = CEZR-İ AMÛDÎ = RACINE PIVOTANTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAZULET = KOCAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEBİKEÇ/DÜĞÜNÇİÇEĞİ[Fars.] = TURNAAYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düğünçiçeğigillerin örnek bitkisi. )

- KEBİKEÇ = DÜĞÜNÇİÇEĞİ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Tılsımlı söz". Yazma kitapları güve yememesi için yazılan tılsım. )

- KELEBEK BİÇİMİNDE/KELEBEKSİ KOROLLA = TÜVEYC-İ FERÂŞÎ = COROLLE PAPILIONACÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KELİME ile/yerine/= SÖZCÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEM-TER değil/yerine/= AŞAĞIDAN BULUNAN, HAKÎR, İTİBARSIZ | EKSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AŞAĞIDAN BULUNAN, HAKÎR, İTİBARSIZ | EKSİK )

- KEMER değil/yerine/= KAYIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENAR, KIYI = HÂFFE = BORDURE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENAR değil/yerine/= KIYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MÜSENNİNÎ = FEUILLE DENTÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI FİSTOLU YAPRAK = VARAK-I MÜNFERİCÎ = FEUILLE FESTONNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI OYMALI YAPRAK = VARAK-I MUZARRASÎ = FEUILLE CRÉNELÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI TESTERE DİŞLİ YAPRAK = VARAK-I MİNŞÂRÎ = FEUILLE SERRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENARI YAYIK GİRİNTİLİ OLAN YAPRAK = VARAK-I CÜYÛBÎ = FEUILLE ÉCHANCRÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİ/LİK ile/ve/= BÜTÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİLİĞİNDENLİK ile/ve/||/<>/= RASTGELELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1983 - Anton Zeilinger[20 Mayıs 1945] )

- KENDİLİĞİNDENLİK = TAVİYET = SPONTANEITY[İng.] = SPONTANÉITÉ[Fr.] = SPONTANEITÄT[Alm.] = SPONTANEUS[Lat.] = ESPONTANEIDAD[İsp.] = TZU-JAN[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE ŞEY = BİZATİHİ ŞEY = THING IN ITSELF[İng.] = CHOSE EN SOI[Fr.] = DING AN SICH[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE = BİZATİHİ = IN-ITSELF[İng.] = EN SOI[Fr.] = AN SICH[Alm.] = IN SE[Lat.] = KATH'HAUTO[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ "KÜÇÜMSEME" ile/ve/=/||/<>/< ÖVÜNME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50645 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNİ BİLMEK ve/= KENDİN OLMAK/OLABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkası olma! Kendin ol! )

- KENDİNİ TANI = RECOGNIZE YOURSELF[İng.] = GNOTHI SEAUTONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENEVİR ile/ve/<>/= KENDİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kenevirden yapılmış olan. )

- KERE değil/yerine/= KEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12266 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KERESTE[Fars. < KERASTE] ile/= KALAS[< Romanya'da Galati kenti]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç. | Ayakkabı yapımında kullanılan gereç. | Kaba saba kişi, "kalas". İLE/= Kalın biçilmiş uzun tahta. | Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta. | Kaba, anlayışsız kişi, "kereste". )

- KESİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oylumuna oranla, ağırlığı çok olan. | Koyu, kalın. | Etkisi güçlü olan.[koku vb.] | Artmış, çoğalmış bir durumda olan. | Dolu, sıkı, çok. | Kaba, kalın, iri.[elek, iğne için] )

- KESİNLİK = YAKÎN, MEVSUKİYET = CERTAINTY, CERTITUDE[İng.] = CERTITUDE[Fr.] = GEWISSHEIT[Alm.] = CERTITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞİF değil/yerine/= BULUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEŞİF ile/ve/= HAKİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ancak hakikat/i olanlar keşfedilir. )

- KEVGİR değil/yerine/= SÜZGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎ/LİK değil/yerine/= OLUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFî değil/yerine/= İSTEĞE BAĞLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYLÜS/KİLÜS[Ar. < Yun.] değil/yerine/= AKKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan kan. )

- KƏL[Azr.] = ERKEK CAMIŞ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KƏLƏK[Azr.] = HİLE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KƏND[Azr.] = KÖY[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KƏPƏNƏK[Azr.] = KELEBEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIBLE ile/ve/değil/yerine/=/||/<>/> AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güney ile güneybatı [Güneybatı ile güney arası]. [Türkiye'ye göre!] [Güney anlamına da kullanılır.] | Mekke'de Kâbe'nin batı köşesi ile altınok (Mizp) arasının doğrultusu. | Kabul etmek. | Güneyden esen rüzgâr. | Darlıkta başvurulan kapı. )

- KIBLE ||/<>/= ÖZBİLİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILAVUZ = REHBER = GUIDE[İng., Fr.] = FÜHRER[Alm.] = GUIDA[İt.] = GUÍA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILGILI = AMELÎ = PRACTICAL[İng.] = PRATIQUE[Fr.] = PRAKTISCH[Alm.] = PRAKTIKOS < PRAKTEIN[Yun.] = PRÂCTICO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KILKIRAN = SAÇKIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir mantarın oluşturduğu, kılları döken bir deri sayrılığı. )

- KINNAP[Ar.] değil/yerine/= SİCİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip. )

- KIPI = AN = DEM = MOMENT[İng., Fr., Alm.] = ATTIMO/MOMENTO[İt.] = MOMENTO/RATO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRIM ile/= TAURIS ile/= TAVRIA/TAVRIDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32095 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/= Kırım'dan, ilk kez Antik Çağ'da, Heredotos söz etmiş ve bu adı vermiştir. İLE/= Roma'lılar da, bu adlarla anmıştır. )

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL / KIZIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISIM, PARÇA, BÖLÜM = KIT'A = PARTIE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISIMLAR = PARÇALAR, BÖLÜMLER = KITA'ÂT = PARTIES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISIR DÖNGÜ = DEVR-İ BATIL, FASİT DAİRE = CERCLE VICIEUX[Fr.] = ZIRKELBEWEIS[Alm.] = CIRCULUS VITIOSUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK = JEALOUSY[İng.] = JALOUSIE[Fr.] = EIFERSUCHT[Alm.] = ZELOTYPIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISTAS/KRİTER değil/yerine/= ÖLÇÜT/ÖLÇEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KITÂ değil/yerine/= ANAKARA; BİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12272 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYÂFET/KİSVE/LİBAS/KOSTÜM değil/yerine/= GİYSİ/GİYİM/GİYECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYAS(LAMA)/TASMİM[Ar.] değil/yerine/= TASIM(LAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIYMET(Lİ) değil/yerine/= DEĞER(Lİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIZILGERDAN = | NAR BÜLBÜLÜ = KINALI = GÖĞSÜ KINALI |[yerel]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51092 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİBAR-I KELÂM = BÜYÜKLERİN KELÂMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİBÂR[< KEBÎR] değil/yerine/= İNCE/TAYLAN/KOSTAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÜYÜKLER, ULULAR | İNCE, TERBİYELİ, GÖRGÜLÜ, NÂZİK )

- KİBİR = PRIDE[İng.] = ORGUEIL[Fr.] = HOCHMUT[Alm.] = SUPERBIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİBRİT[Ar.] değil/yerine/= KAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçların gövdesinde ya da dallarında yetişen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi nesne. )

- KİFÂYET değil/yerine/= YETERLİ(Lİ)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİLİSE =/<> CEMAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİNAYE değil/yerine/= İMLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİP = CİHET, HAL, TAVIR = MODE, MOOD[İng.] = MODE[Fr.] = MODUS[Alm., Lat.] = MODO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİR/Lİ/LİK ile/ve/= PASAK/LI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ[Azr.] = ERKEK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ/İNSAN ve/||/=/<>/< DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, dilinin ardında gizlidir. )
( TALÂKAT: Dil açıklığı, düzgün sözlülük. | Güleryüzlülük. )
( Kişinin içi neyse, dili de odur. )
( Kişinin, dile; dilin, yola; yolun, ereğe gereksinimi vardır. )
( İnsan/kişi, dil varolanıdır; kelâmla terbiye olunur/edilir. )
( Hakikatin üzerindeki perdelerden biri dildir. )
( SELÂSET: Sözün akıcı olma, kolay anlaşılma hali. )
( AĞZI TATLI: Hoş konuşan. )
( Üslûb-u lîsân, aynıyla insan. )
( Kişi, kendini, yazı aynasında görür/gösterir ve gerçekleştirir. )

- KİŞİ/İNSAN ve/= AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akılla her şey bilinir de insan bilinmez. )

- KİŞİ/LER değil/yerine/||/=/<>/< ZİHİN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ ve/= GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNÜL BİRDİR!
["Benim gönlüm"/"Senin gönlün"ü olmaz!] )

- KİŞİ = MİRASSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ ve/= ÖYKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, mekândan, zamana geçendir. )

- KİŞİ = ŞAHIS = PERSON[İng.] = PERSONNE[Fr.] = PERSON[Alm.] = PERSONA[Lat., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39477 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK = ŞAHSİYET = PERSONALITY[İng.] = PERSONALITÉ[Fr.] = PERSÖNLICHKEIT, PERSONALITÄT[Alm.] = PERSONALIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİSEL = ŞAHSİ = PERSONAL[İng.] = PERSONNEL[Fr.] = PERSÖNLICH, PERSONAL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTÂBET/KETEBE/MUKABELE/KUBİLE KAYDI = FERAĞ KAYDI = İSTİNSAH KAYDI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstinsah kayıtlarında, tarihler, yazıyla verilir.[nadiren de rakamla] )
( İstinsah kayıtları, genellikle Arapça'dır. [XI. yy.'dan sonra Farsça da görülmektedir. XIV. yy.'dan sonra çok az sayıda Türkçe olarak da görülmektedir. Bazen de ebced ile kaydedilmiştir.][bkz. İslâm İlimleri Dergisi - Esad Coşan, 2. Sayı, 55-56 s., 1975, Ankara] )

- KİTAP = BOOK[İng.] = LIVRE[Fr.] = BUCH[Alm.] = LIBRO[İt., İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİTLE değil/yerine/= TOPLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLAVSEN[< Fr.] = ÇEMBALO[< İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Klavyeli ve telli bir çalgı. )

- KLİŞE değil/yerine/= BASMAKALIP SÖZ / TANIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLİŞE değil/yerine/= KALIP/BASMAKALIP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KLOROFİL değil/yerine/= YEŞERMİK, YEŞİLİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOAN[Jap.] = KUNG-AN[Çince]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOCAMAN ALKIŞ değil/yerine/= BÜYÜK ALKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOÇAKLAMA = YİĞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOGNİTİF[İng. < COGNITIVE] değil/yerine/= BİLİŞSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOĞUŞ[Azr.] = AĞAÇ KAVUĞU[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOKTEYL değil/yerine/= YİYİMLİK-İÇİMLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOL SENTIR/CALL CENTER değil/yerine/= ÇAĞRI MERKEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEJ değil/yerine/= ÖZEL OKUL | BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEKSİYON değil/yerine/= DERLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEKTİF değil/yerine/= ORTAK(LAŞA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLEKTÖR[Fr. < COLLECTEUR] değil/yerine/= TOPLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atık suların akmasını sağlayan boru. | Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç. )

- KOLLOİDAL değil/yerine/= TUTKALSI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38586 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLONİ değil/yerine/= YABANCI TOPLULUĞU/SÖMÜRGE/GÖÇMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMBİNEZON[Fr. COMBINAISON]/KOMBİNASYON[İng. COMBINATION] ile/değil/yerine/= DÜZENLEME | BİRLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadınların giydikleri kısa ve kolsuz iç çamaşırı. İLE/DEĞİL/YERİNE/= Bir işi başarıya ulaştırmak için alınan önlemler, düzenleme. | Birleştirme. )

- KOMİSYONCU/SİMSAR[Ar.] değil/yerine/= ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMİTE değil/yerine/= KURUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPETAN değil/yerine/= UZMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMPLEKSLİ değil/yerine/= ALINGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMÜNİKASYON değil/yerine/= İLETİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOMÜNİZM = COMMUNISM[İng.] = COMMUNISME[Fr.] = KOMMUNISMUS[Alm.] = COMMUNIS:ORTAK[Lat.] = COMUNISMO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONDANSATÖR[Fr.] değil/yerine/= YOĞUNLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde, akımsız elektrik yükü biriktirilen aygıt. )

- KONDÜKTÖR değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONFERANS değil/yerine/= KONUŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONFOR değil/yerine/= GÖNENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGLOMERA değil/yerine/= YIĞIŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGRE değil/yerine/= KURULTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGRÜENS değil/yerine/= EŞLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONİK/CONIC değil/yerine/= SÜĞÜRÜ,
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONJONKTÜR değil/yerine/= TOPLU DURUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSENSUS değil/yerine/= UZLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSEPT[İng. < CONCEPT] değil/yerine/= KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38291 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER SALONU değil/yerine/= DİNLETEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER değil/yerine/= DİNLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER değil/yerine/= DİNLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSERSİYUM değil/yerine/= YARDIM YÜRÜTÜM BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSOLİDASYON[İng. < CONSOLIDATION] değil/yerine/= SAĞLAMLAŞTIRMA | BÜTÜNLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Borçlanmaların uzun süreli(vadeli) borç durumuna getirilmesi. )

- KONSÜLTASYON değil/yerine/= DANIŞIM/DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTENJAN değil/yerine/= AYRILAN YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONTROLÖR değil/yerine/= DENETÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12300 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAYI BİLMEK ve/= DÜŞÜNMEYİ BİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONVANSİYEL değil/yerine/= ALIŞILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONVEKSİYON değil/yerine/= ISIYAYIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devinen nesnelerle belirli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim. )

- KONVEKTÖR değil/yerine/= ISIYAYAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir akışkanda, ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan aygıt. )

- KONVOY[İng.] ile/ve/değil/yerine/= KAFİLE[Ar. çoğ. KAVÂFİL]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30299 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aynı yere giden taşıt ya da yolcu topluluğu. | Savaş gemilerince korunan yük gemileri taşıt dizisi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/= Birlikte yolculuk eden topluluk, zümre, fırka. | Takım takım, sıra sıra gönderilen şeylerin her parçası. | Sıra ile gönderilen şeylerin her bir bölüğü. )

- KOORDİNASYON[İng./Fr.] değil/yerine/= DÜZENLEME/EŞGÜDÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12303 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOORDİNATÖR değil/yerine/= EŞGÜDÜMCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOPYA değil/yerine/= EŞLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORİDOR değil/yerine/= ARALIK/GEÇENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORİST değil/yerine/= KÜMEKÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU + BİLGİSİZLİK = NEFRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU = FEAR[İng.] = CRAINTE[Fr.] = FURCHT[Alm.] = METUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORNA[İt.] ile/= KLAKSON[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KORO değil/yerine/= KÜMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORTEJ değil/yerine/= TÖREN ALAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞMAK ile/= YORTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45757 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Koşmak, sürekli yol yürümek. | İşsiz güçsüz gezmek. )

- KOŞUK = KOŞMA = GAZEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'dan önce. = Halk yazınında. = Divan yazınında. )

- KOŞUL = ŞART = CONDITION[İng., Fr.] = BEDINGUNG[Alm.] = CONDITIO[Lat.] = CONDICIONAR[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULSUZ = HAMLİ = CATEGORICAL[İng.] = COTÉGORIQUE[Fr.] = KATEGORISCH[Alm.] = KATEGORIKOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞUTLUK = MÜVAZAT = PARALLELISM[İng.] = PARALLELISME[Fr.] = PARALLELISMUS[Alm.] = PARALLELOS[Yun.] = PARALELO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTON değil/yerine/= PAMUK(LU)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOTRA değil/yerine/= YELKENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOYUT = MEVZUA = POSTULATE[İng.] = POSTULAT[Fr., Alm.] = POSTULATUM[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZALAK = MAHRÛTÎYÜ'L-ESMÂR = CÔNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZMİK değil/yerine/= EVRENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOZMOS değil/yerine/= EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖK = CEZR = RACINE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKÇÜK = CÜZEYR = RADICULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKSAP, RİZOM = SÂK-I ZÂHİF = RHIZOME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖKTENCİLİK = CEZRİYE = RADICALISM[İng.] = RADICALISME[Fr.] = RADIKALISMUS[Alm.] = RADICALMENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖSNÜ, ŞEHVET = LUST[İng.] = LUBRICETÉ[Fr.] = LÜSTERNHEIT[Alm.] = LIBIDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞEBEND = SALVEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50673 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( XV. yy.'a kadar yoktur. )

- KÖTÜ = ŞER = BAD, EVIL, WRONG[İng.] = MAL[Fr.] = BÖSE, UEBEL[Alm.] = MALUS[Lat.] = MALO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRAL =/<> ÇAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... =/<> Bulgarlar'ın ve Ruslar'ın, kral için kullanmış olduğu sözcük.
[Bulgaristan, 913-1018, 1185-1422 ve 1908-1946 arası.
Sırbistan, 1346-1371 arası.
Rusya, 1480'dan (/1547) 1721'ye kadar. 1721'den sonra 1917'ye kadar ve resmi olarak sadece Rus imparatorlarının Polonya, Gürcistan gibi bazı bağımsız ülkeler üzerindeki yetki gücü için kullanılmıştır.] )

- KRAMP değil/yerine/= KASILMA/KASINÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREASYON değil/yerine/= YARATI/YARATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özel bir yetenekten yararlanılarak ortaya konulmuş şey. )

- KREATİF değil/yerine/= YARATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45199 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREATÖR değil/yerine/= YARATICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREBS DÖNGÜSÜ değil/yerine/= ÜRETİM DÖNGÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREŞ değil/yerine/= YUVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KREŞANDO değil/yerine/= GİDEREK ARTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİKO değil/yerine/= KALDIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİTİK değil/yerine/= ELEŞTİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİZ değil/yerine/= BUNALIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRİZANTEM[Fr. < CHRYSANTHÈME] değil/yerine/= KASIMPATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KROKİ değil/yerine/= TASLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KROMOSFER değil/yerine/= RENK YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşin ışıkyuvarını saran, yaklaşık olarak 10.000 km. kalınlığındaki küre kabuğu. )

- KROMOZOM değil/yerine/= SOYAKTARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZAMANDİZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONOLOJİ değil/yerine/= SÜREDİZİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONOMETRE değil/yerine/= SÜREÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KULAK ve/= VAJİNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşüncenin başlangıcı/girişi. VE/= Gövdelenmenin başlangıcı/girişi. )
( İkisi de varoluşun başlangıcıdır. )

- KUMAŞ = KÂLÂ, BÂFT[Fars. BÂFTE: Dokunmuş.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14007 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUNDALİNİ YOGA = LAYA YOGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hinduizm, Şaktizm ve Tantra okullarından etkilenen bir yoga okuludur. Adını, meditasyon, pranayama, mantraların söylenmesi ve yoga duruşlarıyla/asanalarıyla kundalini enerjisini uyandırma üzerine odaklanarak üretir. Uygulayıcılar, "farkındalığın yogası" olarak adlandırır. Kundalini Yoga, "bir kişinin, yaratıcı olanaklarının, yeteneklerini değerlendirebilmek, gerçeği konuş(tur)mak ve başkalarına hizmet et(tir)mek, iyileş(tir)mek için gerekli merhamet ve bilinç üzerinde yoğunlaş(tır)mayı" amaçlar. )

- KUR'ÂN-I KERÎM'İ:
ARAPÇA'SINDAN OKUMAK
ile/ve/= YÜZÜNDEN OKUMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAL = KAİDE = RULE[İng.] = RÈGLE[Fr.] = REGEL[Alm.] = REGULA < REGERE[Lat.] = MANDO, REGLA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAM = NAZARİYE = FUAD = THEORY[İng.] = THEÉORIE[Fr.] = THEORIE[Alm.] = THEORIA, THEOREIN[Yun.] = TEORIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMSAL = NAZARÎ = THEORETIC[İng.] = THÉORIQUE, THÉORETIQUE[Fr.] = THEORETISCH[Alm.] = THEORIKOS, THEORETIKOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBAN BAYRAMI değil/yerine/= YAKINLIK BAYRAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURÇATOVYUM = RUTHERFORDYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... = Amerika'lıların verdiği ad. [Simgesi: Rf.] )

- KURS[Fr.] değil/yerine/= ÖĞRENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURS değil/yerine/= ÖĞRETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUNTU/YANILSAMA = VEHİM = ILLUSION[İng., Fr.] = ILLUSION, TÄUSCHUNG[Alm.] = ILLUSIO[Lat.] = DOXA[Yun.] = ILUSIÓN[İsp.] = MAYA[Sansk.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞAK = NESİL = GENERATION[İng., Alm.] = GÉNÉRATION[Fr.] = GENERATIO < GENERARE:DOĞURMAK[Lat.] = GENERACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU = DOUBT[İng.] = DOUTE[Fr.] = ZWEIFEL[Alm.] = DUBITATIO[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU ve/||/=/<>/> KARANLIĞA KOŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKUCULUK = HİSBANİYE, REYBİYE = SCEPTICISM[İng.] = SCEPTICISME[Fr.] = SKEPTIZISMUS[Alm.] = SKEPTESTHAI[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞTÜYÜMSÜ YAPRAK, PİNNAT YAPRAK = VARAK-I RÎŞÎ = FEUILLE PENNÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTSAL = KUTSİ, MUKADDES = SAINT, HOLY[İng.] = SAINT[Fr.] = HEILIG[Alm.] = SANCTUS[Lat.] = SANTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUTUP değil/yerine/= UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUVVETLE MUHTEMEL değil/yerine/= BÜYÜK OLASILIKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUYUDAT = KAYITLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY YERUCU/ANTARTIC değil/yerine/= GÜNEY YERUCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜBİT = 45 cm.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK DELİKLER = MESÂMMÂT = PORES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13170 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜK HÜCRELER = HÜCERÂT-I SIĞÂR = PETITES LOGES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜMSEME = DISDAIN, CONTEMPT[İng.] = MÉSESTIME[Fr.] = UNTERSCHÄTZUNG[Alm.] = DESPECTUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜÇÜMSEMEK ve/||/=/<> ABARTMAK/"BÜYÜLTMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜFE[Ar.] değil/yerine/= SEPET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle söğüt ya da başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet. | [argo] Kaba et, kıç. | Bir küfenin alabileceği miktar. )

- KÜFÜR[Ar. KFR/KÂFİR: Örten. | Çiftçi.] (ETMEK) değil/yerine/= SÖVGÜ/SÖVMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜFÜR ile/ve/= AŞIRI ABARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEBBETMEK ile/ve/= ... )

- KÜFÜR ve/= SİHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLOT değil/yerine/= DON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLT[Fr. < Lat.] değil/yerine/= TAPINÇ/TAPMA | DİN | DİNSEL TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR değil/yerine/= EKİN, ÖZGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR = HARS = CULTURE[İng., Fr.] = KULTUR[Alm.] = CULTURA < COLERE:BAKMAK, ÖZENMEK[Lat.] = CULTURA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜREL değil/yerine/= EKİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜPƏ[Azr.] = KİREMİT KAP[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜREYVE değil/yerine/= YUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Organizmadaki çeşitli sıvılarda[kan, lenf, süt] bulunan, genellikle yuvarlak ya da oval küçük cisim.[Alyuvar, akyuvar.] | Yeryuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim. )

- KÜRƏK[Azr.] = BEL[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜRSÜ değil/yerine/= SEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜSKÜT[Fr. CUSCUTE] değil/yerine/= ŞEYTANSAÇI/BAĞBOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz, asalak bir bitki. )

- KÜSTAHLIK ile/ve/=/< HAREKETİN AŞIRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜŞNE = KARABURÇAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür. )

- LÂ-YETEZELZEL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMAZ | GÜVENİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LABIÉES = ŞEFEVÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LACİVERT[Far.] değil/yerine/= KOVAK, KEVEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂF(Z) değil/yerine/= SÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAFIZ +/+/= MÂNÂ +/+/= NAZIM +/+/= KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KELİME )

- LAGÜN[Fr.] değil/yerine/= DENİZKULAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂHİKE/LÂHİKA[Ar. çoğ. LEVÂHİK] değil/yerine/= EK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂİNLEŞMİŞ değil/yerine/= KOVULMUŞ, NEFRET KAZANMIŞ, İSTENİLMEYEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂKAP(/B) değil/yerine/= TAKMA AD | UNVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAKONİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= DEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa, özlü söz. )

- LALƏ[Azr.] = GELİNCİK ÇİÇEĞİ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAMBA[Rumca] değil/yerine/= IŞITAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAMBA değil/yerine/= IŞITIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ateş, ampül vb.'den gelen ışık. )

- LANSE ETME değil/yerine/= TANITMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂÜBÂLİ/LİK değil/yerine/= YILIŞIK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂYIK değil/yerine/= YARAŞIK, YAKIŞIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂZIM/LÜZÛM(LU) değil/yerine/= GEREK(Lİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEGAL değil/yerine/= YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEJAND değil/yerine/= ALTYAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEKSİKOLOJİ[Fr., İng.] değil/yerine/= SÖZCÜKBİLİM/SÖZLÜKBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEKTÖR[Fr.] değil/yerine/= OKUTMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LENS[İng.] değil/yerine/= MERCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinden geçen koşut ışınları, düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran, camdan ya da ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim. )

- LEZYON[Fr.] değil/yerine/= DOKU BOZUKLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LILIACEAE = ZANBAKÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİBÂ = ELBİSE | HIRKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ELBİSE | HIRKA )

- LİDER değil/yerine/= ÖNDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİF değil/yerine/=/değil/yerine/= TELÇİK değil/yerine/=/değil/yerine/= KILCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİG[Fr.,] değil/yerine/= KÜME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- lim | f(x) - f(x0) / x - x0 = f '(x)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Δx -> 0 )

- LİMİT değil/yerine/= SINIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNGUİSTİK değil/yerine/= DİL(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNK[İng.] değil/yerine/= BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİNOTİP[İng.] değil/yerine/= DİZGİ MAKİNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38132 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basımevinde, harfleri dizen ve satırları, blok durumunda döken makine. )

- LİPOPROTEİNLER değil/yerine/= YAĞLI ÖNBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİSÂN değil/yerine/= DİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİSE[Fr.] değil/yerine/= BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTERATÜR değil/yerine/= YAZINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTOLOJİ[Fr., İng.] değil/yerine/= TAŞBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİTOSFER değil/yerine/= TAŞYUVARI/TAŞKÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİZOZOM değil/yerine/= SİNDİRGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOB değil/yerine/= BÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOBİ değil/yerine/= DALAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk. | Otel, tiyatro gibi yerlerde, girişe yakın, geniş yer. | Bazı çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluk. )

- LOGOS = LEGEIN[Yun.] = SÖYLEMEK, KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOĞ/YUVAK/YUVGU/YUVGUZ ile/değil/yerine/= SİLİNDİR[Fr. < Yun.]/ÜSTÜVANE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine koşut iki yüzeyin sınırladığı cisim. | Metalleri inceltmek, kumaşları parçalatmak, kâğıt üzerine baskı yapmak gibi işler için sanayide kullanılan merdane. | Motorlu taşıtların motorunda, pistona güçlü bir itiş sağlamak ve gaz karışımının yandığı ya da patladığı yer. | Yollarda, toprak damlarda, yeri bastırmak ya da tarlalarda, toprakları ezmek için gezdirilen taş silindir. )

- LOĞUSAHUMMASI = ALBASTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğum sırasında, temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden, loğusanın tutulduğu ateşli sayrılık. )

- LOHUSA ŞEKERİ = KIZAMIK ŞEKERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOJİSTİK = HESAP = LOGISTIC[İng.] = LOGISTIQUE[Fr.] = LOGISTIK[Alm.] = LOGISTIKE[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOJMAN[Fr. LOGEMENT] değil/yerine/= KURUM KONUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kuruluş ya da iş yerindeki çalışanlara, parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konut. )

- LOKAL değil/yerine/= YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÛGAT[Ar.] değil/yerine/= SÖZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAALESEF[Ar.]["MALESEF" değil!]/DERDÂ[Fars.] değil/yerine/= NE YAZIK Kİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAAŞ/MAHİYE[Fars., Ar.] değil/yerine/= AYLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂBED/MÂBET[Ar.] değil/yerine/= TAPINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MACERA[Ar.]/SERGÜZEŞT[Fars.]/AVANTÜR[Fr.] değil/yerine/= SERÜVEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAÇ[Azr.] = ÖPÜCÜK[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAÇ[İng. MATCH] değil/yerine/= KARŞILAŞMA/EŞLEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE/(î) değil/yerine/= ÖZDEK/(SEL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAFSAL[Ar.] değil/yerine/= EKLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGMA[Yun.] değil/yerine/= ISI/SICAK YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerin içinde, sıvı ya da hamur kıvamında, uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik. )

- MAGNETOSPHERE değil/yerine/= KAPARYUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38620 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGNETOTELLURICS değil/yerine/= KAPARBALKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞARA[Ar.] değil/yerine/= İN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yamaca ya da kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu. | Karst bölgelerinde, kireçtaşlarının erimesiyle oluşan, büyük, birbirine koridorlarla bağlı yeraltı kovukları. )

- MAĞDUR[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haksızlığa uğramış kişi. )

- MAĞLUP/MAĞLUBİYET değil/yerine/= YENİK/YENİLEN/YENİLGİ/SIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme. | Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme. )

- MAĞRUR[Ar.] değil/yerine/= GURURLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAĞŞUŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHAL/MEVZİ[Ar.] değil/yerine/= YER/YÖRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHALLİ[Ar.] değil/yerine/= YÖRESEL/YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHÂRET değil/yerine/= BECERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHCUBİYET[Ar.] değil/yerine/= UTANGAÇLIK/SIKILGANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHCUR[Ar.] değil/yerine/= KISITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHDUM[Ar.] değil/yerine/= OĞUL/ERKEK ÇOCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHDUT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLANMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHFAZA[Ar.] değil/yerine/= KORUNCAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHFİL-İ KAZÂ değil/yerine/= ADÂLET MEYDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHFUZ[Ar.] değil/yerine/= SAKLANMIŞ/KORUNMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MAHFUZEN: Gözaltında olarak. )

- MAHİR[Ar.] değil/yerine/= USTA/BECERİKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÂHİRÂNE[Ar., Fars.]: Becerikli bir biçimde, becerikli olarak, ustaca. )

- MAHİYET değil/yerine/= ÖZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin durumu. | Kişi. )

- MAHİYET ile/ve/değil/= VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir nitelik ve nicelik, mahiyete yüklen(e)mez. )

- MAHKÛK[Ar.] değil/yerine/= KAZILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHLÛK[Ar.] değil/yerine/= YARATIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHLUL[Ar.] değil/yerine/= HALLOLMUŞ/ÇÖZÜLMÜŞ | ERİYİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHLUT[Ar.] değil/yerine/= KATIŞIK | KARIŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = MİHMÂZ = PÉTALE CALCARIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHMUZ BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİHMÂZÎ = PÉTALE CALCARIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHMUZ[Ar.] değil/yerine/= ÇIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı. | Eski tür savaş gemilerinde, su kesimi altında, ileriye doğru uzanan, karşısındaki gemiyi batırabilen uzantı. | Köprü ayaklarında, basıncı azaltmak için suyun geldiği ve gittiği yanlardaki çıkıntı. )

- MAHPUS[Ar.] değil/yerine/= KAPATILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapatılmış, hapsedilmiş. | Bir çeşit tavla oyunu. )

- MAHREK[Ar.] değil/yerine/= YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yürüyen bir noktanın izlediği ya da çizdiği yol. | Bir gökcisminin, devinme süresince aldığı yol. )

- MAHREM değil/yerine/= İÇREK, GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHRUKAT[Ar.] değil/yerine/= YAKIT/YAKACAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45589 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHRUM[Ar.] değil/yerine/= YOKSUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHRUT[Ar.] değil/yerine/= KONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHSUL[Ar.] değil/yerine/= ÜRÜN/VERİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZELLİKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHÛLE[Ar.] değil/yerine/= DUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kocası ölmüş kadın. İLE Eşi ölmüş ya da eşinden boşanmış kadın ya da erkek. )

- MAİ[Ar.] değil/yerine/= MAVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAİN[Ar.] değil/yerine/= KARE/EŞKENAR DÖRTGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAİŞETİ TEMİN değil/yerine/= GEÇİMİNİ SAĞLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJÖR[Fr.] değil/yerine/= BÜYÜK/ÖNEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük, önemli. | Bir makam, bir akort ya da bir aralığın oluşma biçimi. | Büyük önerme. )

- MAKALE değil/yerine/= YAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM/MANSIP/MESNET/MEVKİ değil/yerine/= ORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKARON[Azr.] = MAKARNA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKASLIBÖCEK = BAĞKESEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kınkanatlılardan, başı ve makasları iri bir böcek. )

- MAKBUZ değil/yerine/= ÖDENDİ BELGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSAT[Ar.] değil/yerine/= AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSİMUM değil/yerine/= SONSINIR / EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALA[Fars.] değil/yerine/= SÜRGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, tahta saplı, duvarcı ve sıvacı aracı. )

- MALAKİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BAKIRTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat. )

- MALAWI(MORI-BUANCI) =/< NYASALİND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ülkenin bugünkü adı. =/< Önceki adı. )

- MALÛL[Ar.] değil/yerine/= SÖKEL/SAKAT | GÜÇSÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂLÛM değil/yerine/= BİLİNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALVACEAE = HUBBÂZÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALZEME[Ar.] değil/yerine/= GEREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAMUR[Ar.] değil/yerine/= BAYINDIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan. )

- MÂNÂ değil/yerine/= ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANCA[İt.] değil/yerine/= YİYECEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANCANA[İt.] değil/yerine/= FIÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde, içme suyu konulan, büyük, yassı fıçı. )

- MANEVİYAT =/<> İHLÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her an taze olmak. =/<> ... Her durumda arı/doğru/yakın olmak. )

- MANEVRA[Fr.] değil/yerine/= DÖNÜŞ/HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir aygıtın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi ya da biçimi. | Geminin bir yere yanaşmak ya da bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. | Lokomotifin, katar katmak ya da katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hasa geçmesi. | Hareket, gidiş-geliş. | Asker birliklerini, savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, tatbikat. | İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. )

- MÂNİ değil/yerine/= ENGEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANİFATURA[İt. < Lat.] değil/yerine/= KUMAŞ/DOKUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fabrika yapımı her türlü kumaş ve bez gibi dokumalar. )

- MANİFESTO[İt. < Lat.] değil/yerine/= BİLDİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANİKA[İt. < MANICA] değil/yerine/= BACA[Fars. < BÂCE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca. )

- MANİKÜR[Fr.] değil/yerine/= EL/TIRNAK BAKIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANİPLE[Fr.] ile/ve/=/<> MANİPÜLATÖR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45923 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Telgraf imlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ya da yeniden vermekte kullanılan aygıt. | Roma ordusunda, 60 ya da 120 erden ibaret bölük. | Bazı papazların ayinlerde sol kolun bileğine yakın taktıkları süslü şerit. İLE/VE/=/<> Manipleyi kullanan kişi/görevli. | Maniple. )

- MANİVELA[İt.] değil/yerine/= KALDIRAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol. | Kaldıraç. )

- MANOMETRE[Fr. < Yun. MANOS: Seyrek, yumuşak. | METRON: Ölçü.] değil/yerine/= BASIÖLÇER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANSİYON[Fr.] değil/yerine/= ÖZENDİRME ÖDÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yarışmada, konulan ödüle yeterli nitelikte görülmemekle birlite, anılmaya değer bulunan kişiye ya da yapıta verilen derece. )

- MANTAR[Azr.] = TIPA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTIK = LOGIC[İng.] = LOGIQUE[Fr.] = LOGIK[Alm.] = LOGIKE[Yun.] = LÓGICA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANTRA[Sansk.] = SHİNGON[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANYETİK[Fr. < Yun.] =/<>/< MANYETİT[Fr. < Yun.] =/<>/< MIHLADIZ/MIKNATIS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mıknatısla ilgili., kendinde mıknatıs özellikleri bulunan. =/<>/< Mıknatıs özelliği olan doğal demir oksidi. [Fe3O4] =/<>/< Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit. | Demiri çekme özelliği taşıyan ya da sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde. )

- MANYEZİ[Fr. < Yun.] = MÜSHİL[Ar. < SEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tıpta, iç sürdürücü olarak kullanılan, beyaz renkli, suda az eriyen, hiçbir tadı olmayan, magnezyum oksidinin başka bir adı. = Kolaylaştıran. | İshal veren, bağırsakları temizleyen, dışkıyı kolaylıkla dışarı çıkarttıran ilâç. )

- MANYEZİT[Fr. < Lat.] = LÜLETAŞI/ESKİŞEHİRTAŞI/DENİZKÖPÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal magnezyum silikat. = Kolayca yontulup işlenen, beyaz renkli doğal magnezyum silikat. )

- MARABA/RENÇBER[Fars.]/IRGAT[Yun.] değil/yerine/= ÇİFTÇİ/ORTAKÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARAQLI[Azr.] = İLGİNÇ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARJ[Fr.] değil/yerine/= PAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan pay. | Yazılmış ya da basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk. )

- MARJİNAL değil/yerine/= AYKIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARKAJ[Fr.] ile/=/<> MARKE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı takım oyunlarında, ayakla ya da gövdeyle, karşı takım oyuncusunun davranışına engel olma. İLE/=/<> Bazı takım oyunlarında, karşı takımdaki oyuncuyu yakından izlemek, tutmak. )

- MARKER değil/yerine/= BELİRTİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARMALAD[Azr.] = ŞEKERLEME[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARN[Fr.] değil/yerine/= PEKMEZTOPRAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç. | Üzüm şırasının tortularını çöktürmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak. )
( MARNLAMAK: Kireci az olan toprağın içine marn katarak daha iyi duruma getirmek. )

- MARS değil/yerine/= MERÎH[Ar.]/SAKIT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşe olan uzaklığı, Yer'in Güneş'e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki. )
( Mars gezegeninde bulunan Olympus Mons, Güneş Sistemi'nde bilinen en yüksek volkan ve dağdır. Dağın yüksekliği, 26.4 km. olup Everest ile karşılaştırılırsa üç kat daha yüksektir. )

- MARŞ[Fr. < Cerm.] değil/yerine/= ÇIĞIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAS[Ar.] değil/yerine/= SOĞURMA/EMME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASİF[Fr.] değil/yerine/= SOM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kütlesi, görünürdeki tüm oylumu kaplayan, kaplama ya da doldurma olmayan. )

- MASKE değil/yerine/= YAPAY YÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boyalı karton, kumaş, plastikten yapılmış olan, tanınmamak için kullanılan yapma yüz. | Korunmak için özel olarak yapılmış, yüze geçirilen şey. | Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. | Gerçek duyguları ya da bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen, aldatıcı görünüş, davranış. | Kişinin oynadığı rol ya da hem kendine, hem de çevresine yönelik takındığı davranış. )

- MASKOT[Fr.] değil/yerine/= "UĞURLU" EŞYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uğur getireceğine inanılan şey. | Uğur sayılan kişi ya da hayvan. )

- MASLAHATGÜZAR[Ar., Fars.] değil/yerine/= İŞGÜDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda ya da o ülkeye gelmesinden önce, ona vekâlet eden diplomat. )

- MASRAF[Ar.] değil/yerine/= GİDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASTER değil/yerine/= UNGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MASTIÇİÇEĞİ = ÖKÜZGÖZÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAŞERÎ[Ar.] değil/yerine/= ORTAK US/AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46002 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluluğun olan, ortaklaşa. )
( Hiçkimse, hepimiz kadar akıllı değildir/olamaz. )

- MATAFYON[İt.] değil/yerine/= DELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yelkenlere ve tentelere açılan delik. )

- MATBAA[Ar.] değil/yerine/= BASIMEVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATBÛ[Ar.] değil/yerine/= BASILI/BASILMIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂTEM[Ar.] değil/yerine/= YAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATEMATİK ve/=/||/<>/: BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Matematiğin Aydınlık Dünyası" (- Sinan Sertöz - TÜBİTAK) adlı kitabı özellikle okumanızı salık veririz. )

- MATEMATİK ve/=/||/<>/>/< BÜTÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATERYAL değil/yerine/= GEREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATHESIS UNIVERSALIS = MATHESIS:BİLME, BİLİM[Yun.] - UNIVERSALIS:EVRENSEL[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATLUB ile/ve/<>/= MEÇHUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATRAH[Ar.] değil/yerine/= TEMEL ALINAN DEĞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer. )

- MATRİARKAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANAERKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46016 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

- MATÛH[Ar. < ATEH] değil/yerine/= BUNAMIŞ/BUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46017 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MATUH[Ar.] değil/yerine/= BUNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

- MAVİ[Ar.] değil/yerine/= GÖK, GÖKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYA[Hintçe]/İLÜZYON[İng. < ILLUSION]/DOXA[Yun.] değil/yerine/= YANILSAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49011 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYİ[Ar.] değil/yerine/= SIVI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46025 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYSTRO/MAESTRO değil/yerine/= UNGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Besteci. | Orkestra şefi. )

- MAYTAP[Fars.] değil/yerine/= HAVAİ FİŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yandığında renkli ve parlak ışıklar saçan, şenlik gecelerinde yakılan havai fişek. )

- MAZBATA[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZERET değil/yerine/= ÖZÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZGAL[Yun.] değil/yerine/= DELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale duvarlarında, iç yanı geniş, dış yanı dar delik. )

- MÂZÎ değil/yerine/= GEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZNÛN[Ar. < ZANN] değil/yerine/= SANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZOŞİST/MAZOŞİZM[Fr., İng.] değil/yerine/= ÖZEZER/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZRÛF[< ZARF] değil/yerine/= ZARFLANMIŞ, ZARFA KONMUŞ | KALIPLI, KILIFLI | ZARFLI KÂĞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ME'YÛS[< YE'S]/NEVMÎD[Fars. < NÂ-ÜMÎD] değil/yerine/= ÜMİTSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEBÛS[Ar.] değil/yerine/= SAYLAV/MİLLETVEKİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEBZÛL[Ar. < BEZL] değil/yerine/= BOL/ÇOK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECAZ değil/yerine/= DEĞİŞMECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECBÛR(İYET) değil/yerine/= YÜKÜMLÜ/LÜK, ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECHÛL[Ar. < CEHL] değil/yerine/= BİLİNMEYEN[BELİRSİZ değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECMÂ[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45728 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin biriktiği yer. | Bir şeyin, bir yerde çokça birikmesi, tecemmu, tahaşşüt. | Birgözeli bitkilerin biraraya gelerek oluşturdukları küme. )

- MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

- MECÛSÎ[Ar.] = ZERDÜŞTÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zerdüşt dininde olanlar. )

- MEDÂR-I İFTİHÂR değil/yerine/= ÖVÜNME NEDENİ/ARACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDCEZİR[Ar.] değil/yerine/= GEL-GİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46048 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDENÎ(YET) değil/yerine/= UYGAR/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDH/SENÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [>< KADH/ZEMM] )

- MEDİYASTİN[Fr.] değil/yerine/= GÖĞÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğsün, yanlardan akciğerle, önden göğüs kemiği, arkadan omurga ile sınırlanan orta bölgesi. )

- MEDLÛL[Ar.] değil/yerine/= ANLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛRE[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39700 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFRUŞAT[Ar.] değil/yerine/= DÖŞEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ev döşemek için gerekli eşya. )

- MEFSÛH[Ar.] değil/yerine/= KALDIRILMIŞ/DAĞITILMIŞ/BOZULMUŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFTÛH[< FETH] değil/yerine/= AÇILMIŞ, AÇIK, FETHEDİLMİŞ | ELE GEÇİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFÛL[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılmış, işlenmiş. | Bir eylemin etkisinde olan. | Tümleç. )

- MEH/KAMER(AKMÂR)[Ar.] değil/yerine/= AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEHDÎ[Ar. < HEDY] değil/yerine/= DOĞRU YOLU TUTAN, HİDÂYETE EREN/ERDİREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEHL/MEHİL[Ar.] değil/yerine/= ÖNEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre. | İş sözleşmesine göre, işçinin, işten çıkarılması durumunda tanınan süre. )

- MEHTAP[Fars.] değil/yerine/= AY IŞIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46068 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKANİZMA değil/yerine/= DÜZENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÎN[< MEKÂN] değil/yerine/= OTURAN, YERLEŞEN | VAKARLI, TEMKİNLİ | SAĞLAM OTURAKLI KARARGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKNÛZ[< KENZ] değil/yerine/= YERE GÖMÜLÜ, HAZİNEDE SAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKNUZ[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ, SAKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKRUH[Ar.] değil/yerine/= İĞRENÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46074 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İğrenç, tiksindirici. | İslâm'da, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenilen. )

- MEKTEP[Ar.] değil/yerine/= OKUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46075 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKTUP değil/yerine/= BİTİ/BETİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÛLÂT = ECNÂS-I ÂLİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELÂİKE-İ KERUBİYUN değil/yerine/= MELEKLERİN EN BÜYÜKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELANKOLİ[Fr. < Yun. melan/kara + khole/safra] değil/yerine/= KARASEVDÂ/MALİHULYA[Ar. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara Sevdâ/Safra. | Kuruntu. )

- MELANKOLİ değil/yerine/= KARAKAYGI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELEKE[Ar.] değil/yerine/= YETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TEKRARLAYA TEKRARLAYA MEYDANA GELEN ALIŞIKLIK, YATKINLIK, YORDAM | YETİ )

- MELEVÂN değil/yerine/= GECE VE GÜNDÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] değil/yerine/= KIRMA/AZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELHÛZ[Ar.] değil/yerine/= UMULAN/BEKLENEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünülebilen, olabilen, hatıra gelen, mülâhaza edilen. )

- MELİSA[Yun.] değil/yerine/= OĞULOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELİSSA/MALISSA[Lat.] değil/yerine/= OĞULOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38909 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MELODİ[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= EZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEMÂT[Ar.] değil/yerine/= ÖLÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖLÜM )

- MEMBA/MENBA değil/yerine/= BULAK/KAYNAK/PINAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MENBA'[< NEBEÂN: Kaynama.]: Kaynağın görünmeyen bölümü. Kaynak. )

- MEMLEHA[Ar.] değil/yerine/= TUZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz ya da göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer. | Tuzlak. )

- MEMLEKET değil/yerine/= YURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEN(ETME) değil/yerine/= YASAK(LAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENAFİ[Ar.] değil/yerine/= YARARLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENAPOZ/MENOPOZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= YAŞDÖNÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENEJER[İng. < MANAGER] değil/yerine/= YÜRÜTÜCÜ, YÖNETİCİ, İŞGÜDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENEND/MÂNEND değil/yerine/= GİBİ, EŞSİZ, ÖRNEKSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENENGİÇ AĞACI ile/>/= FISTIK AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşısız. İLE/<>/= Aşılı. )

- MENFA[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN YERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENSÛCÂT[Ar.]/TEKSTİL[Fr.] değil/yerine/= DOKUMA/LAR / KUMAŞ/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENSUP[Ar.] değil/yerine/= ÜYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MENTALİTE[Fr.]["MANTALİTE" değil!] değil/yerine/= ANLAYIŞ, BAKIŞ, ALGILAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERASİM[Ar.]/SERAMONİ/CEREMONY[İng.] değil/yerine/= TÖREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERCİ'[Ar. < RÜCÛ] değil/yerine/= DÖNÜLECEK YER | BAŞVURULACAK YER, KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEREK = SAMANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEREMMET/Çİ[Ar.] değil/yerine/= TAMİR/Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERHABA değil/yerine/= UĞUROLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERHAMET[< RAHM] = CLEMENCY, MERCY[İng.] = CLÉMENCE[Fr.] = MILDE[Alm.] = CLEMENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şefkat gösterme, acıma. | Birini esirgeme. )

- MERİSTEM[Fr.] değil/yerine/= SÜRGENDOKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkilerde, kök ve sapların, gelişebilecek durumda olan uc bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü. )

- MERİYET[Ar.] değil/yerine/= YÜRÜRLÜK, GEÇERLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereğinin yapılır olması durumu. )

- MERKEP/MERKEB[Ar.] = EŞEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERKEZ[Ar.] değil/yerine/= ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERKÜR = UTARİT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45301 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşe en yakın olan gezegen. )
( Bilinen hiçbir uydusu bulunmamaktadır. Merkür gezegeninin düşük yerçekimi nedeniyle yeterli atmosferi olmadığından, 450 °C'ye kadar çıkan ısı, geceleri -175 °C'ye kadar düşebilmektedir. )

- MERSİYE[Ar.] değil/yerine/= AĞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinin ölümü üzerine duyulan etkilenimi anlatmak için yazılan şiir. )

- MERT değil/yerine/= YİĞİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CELÂDET: Yiğitlik, kahramanlık, bahadırlık. )

- MERTEK[Erm.] değil/yerine/= SIRIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapıda kullanılan, dört köşe ya da yuvarlak, kalınca sırık. )
( "Elif'i görse, mertek zanneder.": Bilgisizleri ve en alt seviyedeki bilgisizliklerinin derecesini tanımlamak üzere kullanılan deyim. )

- MESÂBE[Ar.] değil/yerine/= DERECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derece, rütbe. | Kadar. | Konum, durum. )

- MESAFE[Ar.] değil/yerine/= ARALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESÂHA ETMEK[doğrusu MİSÂHA/T] değil/yerine/= YERİ ÖLÇME | YÜZÖLÇÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölçmek. )

- MESAİ[Ar.]/VARDİYA[İt.] değil/yerine/= ÇALIŞMA/EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalışma, emek. | Gemilerde, beklenen nöbet. | Gemide, nöbet yeri. | Nöbetleşe çalışma, posta. )

- MESAJ değil/yerine/= İLETİ/BİLDİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun, belirli bir nedenle ilgililere gönderdiği bildiri. | Yazı ya da sözle verilen, gönderilen bilgi. | Yazı ya da sözle anlatılması amaçlanan duygu ya da düşünce. )

- MESAME[Ar. çoğ. MESAMAT] değil/yerine/= GÖZENEK/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESANE[Ar.] değil/yerine/= KAVUK/SİDİK TORBASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESELE değil/yerine/= SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESERRET[Ar. < SÜRÛR] değil/yerine/= SEVİNÇ, ŞENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESİRE[Ar.] değil/yerine/= GEZİNTİ/DİNLENME YERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESKENET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Miskinlik, beceriksizlik. | Yoksulluk. )

- MESUT/MESUD[Ar.] değil/yerine/= MUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞAKKAT[Ar.] değil/yerine/= ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK )

- MEŞƏ[Azr.] = ORMAN[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEŞGALE değil/yerine/= UĞRAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İŞ, İŞ GÜÇ, UĞRAŞILAN İŞ )

- MEŞİME/PLASENTA değil/yerine/= ETENE/SON/DÖLEŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Memelilerde, ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan örgen. | Meyveyaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm. )

- MEŞVERET[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Danışma, bir iş üzerinde konuşma. )

- METAKOGNİTİF değil/yerine/= ÜST BİLİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METALİK/METALOİT[Fr.] değil/yerine/= MADENSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METALURJİ değil/yerine/= METALBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAMORFOZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BAŞKALAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BATAKLIK GAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz.[CH4] )

- METÂNET[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dayanıklılık, güçlü olma, metin olma, sağlamlık, muhkemlik. )

- METASTAZ[Fr.] değil/yerine/= YAYILMA/SIÇRAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAZORİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZORLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METELİKSİZ/ZÜĞÜRT değil/yerine/= PARASIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METEOROLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= HAVABİLGİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olayları inceleyen fizik dalı. )

- METFUN[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gömülmüş olan. )

- METH(İYE)/MEDİH[Ar.] değil/yerine/= ÖVGÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METİN ile/ve/= SÖZLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METODİK değil/yerine/= YÖNTEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METODOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= YÖNTEMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METOT(/D) değil/yerine/= YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METROPOLİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortodoksların Patrik'ten sonra gelen ve bir bölgenin din işleriyle uğraşan din adamı. )

- METRUK[Ar.] değil/yerine/= TERK EDİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVÂD-ÜL AKLÎSE değil/yerine/= TASIMIN/KIYASIN NESNELERİ[MADDET-ÜL KIYAS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVÂSIK[< MEVSİK, MÎSÂK] ile/= MEVÂSÎK[< MÎSÂK, MEVSÛK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeminler, sözleşmeler. İLE/= Yeminler, sözleşmeler, mevâsık. )

- MEVCUD ile/ve/<>/= ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVDUAT[Ar.] değil/yerine/= YATIRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46149 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak üzere, bankalara yatırılan para. )

- MEVKUT[Ar.]/PERİYODİK[Fr., İng.] değil/yerine/= DÖNEMSEL/SÜRELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVSİM değil/yerine/= SÜREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVZÛ[Ar.] değil/yerine/= KONU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVZUBAHİS[Ar.] değil/yerine/= SÖZ KONUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYDAN = TEVHİDHÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYVE KILIFI/KABUĞU, PERİKARP = GILÂF-I SEMERÎ = PÉRICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYVE VERME = NAZC-İ SEMERE = FRUCTIFICATION, MATURATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13133 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYVE = SEMERE = FRUIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYVEHOŞ[Ar.] değil/yerine/= KURUYEMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuruyemiş. | Yemiş çarşısı. )

- MEYVELER = ESMÂR = FRUITS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEYVENİN OLGUNLAŞMA DEVRESİ = MEVSİM-İ NAZC-İ SEMERE = PÉRIODE DE MATURATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZARLIK/KABİR[Ar. < KABR] değil/yerine/= KABRİSTAN[Fars.] değil/yerine/= SİNLİK/GÖMÜT/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZAT[Ar.] değil/yerine/= AÇIK ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZELLET[Ar.] değil/yerine/= ALÇALMA, BAYAĞILAŞMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZODERM değil/yerine/= ORTA DERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dış deri ile iç deri arasındaki göze katmanı. )

- MEZOKARP = ŞAHM-I SEMERE = MÉSOCARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZOZOİK[Fr. < Yun.] değil/yerine/= İKİNCİ ÇAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZUN[Ar.]/GRADUATE[İng.] değil/yerine/= TÜLEK, BİTİRMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZURA[İt.] = MEZÜR[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Terzilikte, ölçü almakta kullanılan, genellikle 1.5 m. uzunluğunda şerit metre. )

- MƏNZİL[Azr.] = DAİRE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MINTIKA[Ar.] değil/yerine/= BÖLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MISRA değil/yerine/= DİZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIZIKÇI/LIK değil/yerine/= OYUNBOZAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çeşitli nedenlerle oyunu bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan kişi. )

- MIZRAKSI YAPRAK = VARAK-I RUMHÎ = FEUILLE LANCÉOLÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13223 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MIZRAP[Ar.]/TEZENE[Fars.]/PENA[Lat.] değil/yerine/= ÇALGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİGMATİT[Fr. < Yun.] değil/yerine/= KAYAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tortul katmanlar arasına magma girmesiyle oluşan değişim kayacı. )

- MİGREN[Fr. < Yun.] değil/yerine/= YARIM BAŞ AĞRISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarım baş ağrısı. )

- MİĞFER BİÇİMİNDE PETAL = VARAK-İ TÜVEYC-Î MİĞFERÎ = PÉTALE GALÉIFORME, PÉTALE CUCULLIFORME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİĞFER[Ar.]/KASK değil/yerine/= TOLGA/BAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başı, dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb.'den yapılmış başlık. )

- MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46204 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

- MİHNET[Ar.] değil/yerine/= SIKINTI/ÜZÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZAHMET, EZİYET | GAM, KEDER, SIKINTI, DERT | BELÂ, MUSİBET )

- MİHRAK[Ar.] değil/yerine/= ODAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ışık ya da ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer. | Herhangi bir düşüncede, nitelikte olan kişilerin, kaynağı ya da bir şeyin toplandığı, yoğunlaştığı yer. )

- MİKAB[Ar.] değil/yerine/= KÜP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46207 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKOLOJİ[Fr.] değil/yerine/= MANTARBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKRO ve/||/=/<> MAKRO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKROFİLAMENT değil/yerine/= İPÇİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38580 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKROSKOP/MICROSCOBE[İng.]/HURDEBÎN[Fars.] değil/yerine/= İRİLTEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKROTÜBÜL değil/yerine/= İLETGEN BORULAR, KÜÇÜKBORUL, BORULCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKSER[İng.] değil/yerine/= ÇIRPICI/KARIŞTIRICI | KARMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKTAR = BÜYÜKLÜK = MAGNITUDE[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİKTAR değil/yerine/= TUTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLET değil/yerine/= ULUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNİK[Azr.] = ULAŞIM ARACI,YOLCU[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNKALE[Ar.] değil/yerine/= İLETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNNET/TARLIK = GRATITUDE, GRATEFULNESS[İng.] = RECONNAISSANCE, OUGRATITUDE[Fr.] = DANK ODER DANKBARKEIT[Alm.] = GRATIA SEU GRATITUDO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNTAN[Fars.] değil/yerine/= GÖMLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİRÂC = FATİHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52024 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİRÂC ve/=/||/<> TÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİRİ KÂTİBİ değil/yerine/= YARGIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı Devleti'nde, maliye ile halk arasındaki davalara bakan yargıç. )

- MİS[Azr.] = BAKIR[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSAFİR değil/yerine/= KONUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSAFİRPERVER değil/yerine/= KONUKSEVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSÂL[Ar.] değil/yerine/= ÖRNEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÖRNEK | MASAL | RÜYÂ, DÜŞ | BENZER, ANDIRIR )

- MİSANTROP[Fars.]/MERDÜMGİRÎZ[Fars.] değil/yerine/= KİŞİLERDEN/İNSANDAN "KAÇAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSK Ü AMBER değil/yerine/= MİS KOKULARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSKE = GAZOZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSL/MİSİL[Ar.] değil/yerine/= KAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eş, benzer. | Miktar. | Kat. )

- MİSLİ değil/yerine/= KATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sayı, tartı ve ölçü ile belirlenebilen. )

- MİSTİK değil/yerine/= GİZEMLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİSVÂK[Ar.] değil/yerine/= DİŞ FIRÇASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılması, Müslümanlıkça sünnet olan bir tür ağaç çubuğu. )

- MİSYON[İng. < MISSION] değil/yerine/= EREK, BEKLENTİ, GENİŞ SORUMLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİTİNG[İng.] değil/yerine/= TOPLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan, herkesin katılabileceği toplantı. )

- MİTOKONDRİ değil/yerine/= ÜRETGEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİYOKART[Fr.] değil/yerine/= YÜREK KASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZANA[İt.] değil/yerine/= ARKA DİREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç ya da daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde, arka direk. )

- MİZANPAJ[Fr.] değil/yerine/= SAYFA DÜZENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİZANSEN[Ar.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODEL[Fr.]/MOSTRA[İt.] değil/yerine/= ÖRNEK/KÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Örnek. | Bir özelliği olan nesne ya da kişi. | Bir sanatçıya poz veren kişi. | Biçim. | Örnekleri içinde toplayan dergi. | Tip. | Benzer. | Örnek alınmaya değer kişi ya da şey. | Manken. )

- MODERATÖR değil/yerine/= YÖNETİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERN[Fr.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ/ÇAĞCIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODİFİKASYON[Fr.] değil/yerine/= DEĞİŞKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODİSTRA[İt.] değil/yerine/= (KADIN) TERZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOLA[İt.] değil/yerine/= ARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorgunluğu gidermek için duraklama. | Koyverme. | Takımların, oyun arasında aldıkları birer dakikalık dinlenme süresi, ara. )

- MOMENTUM = m x v
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONAD = MONADE[İng., Fr., Alm.] = MONAS:BİR OLAN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski Yunan felsefesinde, bölünmez birlik. | Leibniz'in felsefesinde, artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki sözlerin her biri. )

- MONADELF, TEK DEMET HALİNDE BİRLEŞİK = VÂHİDÜ'L-AH = MONADELPHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONİTÖR[Fr. < Lat.] değil/yerine/= EKRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tür çalışmada, yetiştirici. | Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden, niteliğini denetleyen düzenek. | Televizyonda, görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayınlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt. )

- MONOGAM/İ değil/yerine/= TEKEŞLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MONTAJ[Fr.] değil/yerine/= KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOR[Yun.] değil/yerine/= GÖĞEZ/GÜVEZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MORATORYUM[Fr. < Lat.] değil/yerine/= BORÇ ERTELEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MORUQ[Azr.] = AHUDUDU[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52010 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOSKOF = RUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rus. | Acımasız, zâlim. )

- MOTIVATION[İng., Fr., Alm.] değil/yerine/= GÜDÜLENİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOTİF[Fr.] değil/yerine/= ÖRGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanyana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri. )

- MOTİVASYON[İng.] değil/yerine/= GÜDÜLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MOZALE/MOZOLE[MAUSOLÉE | Fr. < Yun.] değil/yerine/= ANITMEZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

- MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ
[