Z'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- ÂN ile ZAMAN" ise "- ÂN ile ZAMAN [ile ÂN]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
Z'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2020 arasında... ]
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

  

 


 

 

( Bugün [31 Mayıs 2020] itibariyle
Z'lerde,
1268 yeni ekleme, 1661 katkı
)


- !ZAMAN ve ZAMANE'DEN ŞİKÂYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/947 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... GERÇEKLİK:
EVRENSEL/BÜTÜNCÜL ...
ile/ve/||/<> FİZİKSEL ... ile/ve/||/<> ZİHİNSEL ... ile/ve/||/<> ÖZNEL ... ile/ve/||/<> İLİŞKİSEL ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AÇIK" ile/ve/değil/<> ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞTAN DÜŞÜNMEK" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZAMANINDA DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENZETME" ile/ve/değil/||/<>/< ZORLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÇIKARIMIZI GÖZETMEK" ile/ve/değil/yerine/<> ZARAR GÖRMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DÜZELTME" ile/değil/yerine ZENGİNLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇ" ile ZOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÂR ETMEYE ÇALIŞMAK" ile/değil/yerine/< ZARAR ETMEMEYE ÇALIŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KARŞITLIK" değil/yerine/>< ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzlaşmaz karşıtlıklara düşkünlük, zekânın zayıflığındandır. )

- "KOMİK" ile/ve/değil/<> ZAVALLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÖTÜ" ile/ve/değil/yerine/||/<> ZOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KÖTÜLÜK ETMEK" ile/ve/||/<>/< ZARAR VERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanda. İLE/VE/||/<>/< Kişilerde ve hayvanlarda. )
( ÖNCE, ZARAR VERME!

DO NOT HARM!

PRIMUM NON NOCERE! )

- "KURNAZ/LIK" ile/değil/yerine ZEKİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SIFIRI TÜKETMEK" değil ZAFİRİ TÜKETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZAFİR: Soluk/nefes. )

- "TAT/LI/LIK" ve/<>/>< ZAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ÜZMEK" ile/değil ZORLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Öğretmen, öğrencileri biraz ...] "üzmüş". İLE/DEĞİL "zorlamış". )

- "VAKİTLİCE" ile ZAMANINDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAMAN GEÇİRMEK" ile/değil/yerine ZAMANI DOLDURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48783 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAMANDA OLUR" değil ZAMANLA OLUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAMANI GELDİĞİ ZAMAN ..." değil ZAMANI GELDİĞİNDE ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAMLI SÛRE" değil ZAMM-I SÛRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Zamm-ı Sûre okunur." DEĞİL Zamm-ı Sûre yapılır. )

- "ZARARI, AZA İNDİRGEMEK" değil ZARARI, AZA İNDİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZAYIF" ya da "GÜÇLÜ" ile/değil/yerine ZEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İntikam alır. YA DA Affeder. İLE/DEĞİL/YERİNE Görmemezlikten gelir. )

- "ZAYIFLIK" ile ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6675 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZEN BUDİZM/İ" değil ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ZORLUK" ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZORLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarıda/ki/ler/de. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İçeride/ki/ler/de/n. )

- (")İÇ(") ve/=/<> ZİHİN/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (B)İLİM ve/||/<> ZİKİR ve/||/<> AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aklın gereği/terbiyesi/zekâtı. VE/||/<> Sözün gereği/terbiyesi/zekâtı. VE/||/<> Gönlün gereği/terbiyesi/zekâtı. )

- (ÇEŞİTLİ) BİTKİSEL/HAYVANSAL YAĞLAR yerine ZEYTİNYAĞI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- (FİZİKSEL) NEDENSELLİK ile/ve/değil/||/<>/>/< ZİHİNSEL NEDENSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] ZEVCE-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ ile ZEVCE-İ GAYR-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerdeğe girmiş eş/zevce. İLE Henüz gerdeğe girmemiş eş/zevce. )

- [Ar.] ZİRÂ ile ZİRÂ-İ A'ŞÂRÎ ile ZİRÂ-İ AMME ile ZİRÂ-İ KİRBÂSÎ ile ZİRÂ-İ KİSRÂ/MELİK ile ZİRÂ-İ MESAHA ile ZİRÂ-I Mİ'MÂRÎ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [BİLGİ/SÖZ]
"KULAĞINDAN":
GİRMEYEN
ile GİRİP-ÇIKAN ile ZİHNİNE[/"KALBİNE"] ULAŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir şekilde dinlemeyen/anla(ya)mayan. İLE Anlasa/Dinlese de unutan, kayıtsız kalan. İLE Tutan/kaydeden, dönüştüren, işleyen, uygulayan. )

- [BU/ŞU/O] ANLAMI:
"TAHSİL ETMEK"
ile/ve/||/<>/>/< ZEVK ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] ZENCÎR ile ZENCÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13578 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makam. İLE Zincir. )

- [Fars.] ZER-İ DEH-PENCÎ ile ZER-İ KAMER-TÂB ile ZER-İ KÂMİL ile ZER-İ MAHBÛB ile ZER-İ MAKLÛB ile ZER-İ SÂV/SÂVE ile ZER-İ ŞEŞ-SERÎ/VÎJE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarısı bakır olan altın.[onda beşi] İLE Üzerinde ay simgesi bulunan bir altın para. İLE Tam, hâlis, ayarı tamam altın. İLE Yirmibeş kuruş değerinde bir altın para.[1787'de 3,5 kuruş değer konulmuş ve II. Mustafa devrinde çıkarılmıştı.] İLE Kalıp altın. İLE Ayarı tam altın ya da kırıntısı. İLE Hâlis altın. )

- [MEDLÛLERİ BAKIMINDAN] SÖZ/LÂFIZ:
NAS
ile/ve/||/<> ZÂHİR ile/ve/||/<> MUHKEM ile/ve/||/<> MÜFESSER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
TAGALLÜP[Ar.]
değil/yerine/= ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
AĞIZ, DOLUYKEN KONUŞMAK
ile/ve/=/||/<> ZİHİN, BOŞKEN KONUŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
DAYATMA
ve/||/+/<>/> ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
İRTİKÂB
ile/ve/||/<> RÜŞVET ile/ve/||/<> ZİMMET ile/ve/||/<> GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54144 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [TCK md.] 250 ile/ve/||/<> 252 ile/ve/||/<> 247 İLE/VE/||/<> 257 )
( Kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendine sağladığı nüfûzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya ya da bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur. Kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun irâdesini etkilemesi sonucunda işlenen bir suçtur. Seçimlik hareketli bir suç olup kamu yönetiminin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasındadır. [ “Özgü suç” olarak kabul edilen suçlardandır.][İrtikap suçunun edimcisi, kamu görevlisidir. Kamu görevlisi dışındaki kişilerin irtikap suçu işlemesi olanaklı değildir. Kamu görevlisi olmayan kişiler, suça katıldıklarında, irtikap suçuna yardım etme ya da azmettirme gibi katılım vargıları gereği yargılanabilirler.]

İLE/VE/||/<>

Görevinin gereği olan bir işi yapması ya da yapmaması için doğrudan ya da aracılarla bir kamu görevlisine ya da başka bir kişiye çıkar sağlanması.[Dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.]

İLE/VE/||/<>

Üstünde olan şey. | Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ya da para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para ya da eşya. | Birinin, yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. | Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.

İLE/VE/||/<>

Kamu görevlisinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmesiyle oluşan genel bir suçtur. )

- [ne] AGNOSTİSİZM ile/ve/değil/yerine/hem de/ne de ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHİK ve ZEFİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soluk Alma. VE Soluk Verme. )

- | ERKİN KORAY ve/||/<>/> ZÜLFÜ LİVANELİ ve/||/<>/> HALUK LEVENT |
ve/||/<>/>
YAŞAR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( www.FaRkLaR.net/YASAR | www.yasaronline.net )
( )
( )
( )
( )

- | KARMAŞIKLIKTA ve/||/<> UYUŞMAZLIKTA ve/||/<> ZORLUKTA | ve/||/<>
SÜREKLİLİKTE

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalınlığı bulmak. VE/||/<> Uyumu bulmak. VE/||/<> Çözümü bulmak. VE/||/<> Kendini bulmak/tanımak! )

- | VERİ ve/> BİLİ(ENFORMASYON) ve/> BİLGİ | ile/ve/+/<>/>/<
FARKINDALIK | BİLGELİK(İRFAN/HİKMET)
ile/ve/+/<>/>/< ZARİFLİK/ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİLGİ: İnsan aklı sınırıları içerisinde evreni ve doğayı anlama çabası. )
( Bilgi, göklere uçabileceğimiz kanatlardır. )
( Yapmanız gereken şey farkında olmanın farkında olmaktır. )
( Tüm sonuçlarına katlanabilmektir. )
( Hiçbir uygarlık, varolan bilgiyle çatışmadan, bilgi üretemez. )
( KUTADGUBİLİG: Mutluluk/saadet veren bilgi, kutlu bilgi. Çinliler ona Edebü'l-Mülûk derler, Maçinliler onu Enîsü'l-memâlik diye adlandırırlar. Bu meşrık ilinin büyükleri buna doğruca Zînetü'l-ümerâ derler. İranlılar buna Şehnâme derler, Turanlılar ise Kutadgu bilig diye anarlar. )
( | Yazaç/harf. VE/> Hece. VE/> Sözcük. |

İLE/VE/+/<>/>/<

Tümce. )
( | ... VE/> "Ne, ne zaman, nerede, kim?" soruları ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. VE/> "Nasıl?" sorusuyla ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. |

İLE/VE/+/<>/>/<

"Neden?" sorusuyla ve yanıtlarıyla/karşılıklarıyla. )
( [bilginin/kavramın/nesnenin/olgunun] | Öncesi VE/> Sonrası VE/> İçi VE/> Dışı |

İLE/VE/+/<>/>/<

Zamanı ve Zemini )
( | Letter, phoneme. AND/> Morpheme. AND/> Word. |

vs./AND/+/<>/>/<

Sentence. )
( | [by] ... AND/> "What, where, when, who?" questions and answers. AND/> "How?" question and answers. |

vs./AND/+/<>/>

"Why?" question and answers. )
( | Before AND/> After. AND/> Inside AND/> Outside |

vs./AND/+/<>/>/<

Time and place. )
( )

- | ZARF-I MÜSTEKÂR ve ZARF-I LAĞV | ile/ve/<> ZARF-I HÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kur'ân-ı Kerîm, âyet ve hadislerdeki için, incelik sağlamak/sunmak üzere geçerlidir. )

- 1. TAAYYÜN ile/ve/> 2. TAAYYÜN ile/ve/> SEHER(/EZAN) ile/ve/> ZUHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ruh. İLE/VE/> Beden. İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... )
( [MUHAMMED] I. mim ile. İLE/VE/> II. mim ile. İLE/VE/> ... İLE/VE/> ... )

- 2(İKİ) ile Z (HARFİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI ÇIĞLIĞI ile/ve ZEVK ÇIĞLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI ile/ve ZOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9052 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADANMIŞLIK ile/değil/yerine ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AĞIZ AÇIKLIĞI ile/değil/yerine/>< ZİHİN AÇIKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin, zihni, ne kadar kapalıysa; ağzı, o kadar açık olur. )

- AHÂDİYET ile ZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birlik. İLE Öz. )
( Özellikle Allah'ın birliği. İLE İnsanın özü. )

- AİLE ile ZODRUGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı Balkan ülkelerinde rastlanan büyük aile tipi. Kırk ilâ seksen kişiyi kapsayan dört kuşağı içine alan topluluklar. [Aynı ekonomik düzene bağlılardır.] [Aile içindeki en yaşlı erkek ya da kadın, aile önderidir.] )

- AKIL ile/ve/<> ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bireşimsel/tevhîdî olan. İLE/VE/<> Ayrımsal olan. )
( Bütünleştirir. İLE/VE/<> Parçalar. )
( Tümel/rahman. İLE/VE/<> Tikel/rahim. )

- AKL-I SELÎM ile/ve/<> KALB-İ SELÎM ile/ve/<> ZEVK-İ SELÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKLIN FEHMİ ile/ve ZİHNİN FEHMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALGI YANILSAMALARI'NDA:
MÜLLER-LYLER
ve POGGENDORFF ve WUNDT ve ZOLLNER ve BOURDON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALIŞKANLIK ile ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6999 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. )
( Alışkanlıklar, tutkuyu; tutku da karakteri etkiler. )

- ALTIN ile ZER-İ MAGRİBÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Saf/hâlis ve iyi altın. )

- ALTIN ile ZERİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski İran'da, Dariüs devrinde bastırılmış altın para. )

- ALTIN ile/ve/||/<>/> ZERRİN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<>/> Altından yapılmış olan. | Altın gibi sarı olan. | Parlak. | Fulya. )

- AMELİYAT:
GÖVDEDE
ile/ve/<> ZİHİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyutmak gerek. İLE/VE/<> Uyandırmak gerek. )

- ÂN ve MEKÂN ile/ve/||/<> ZAMAN ve ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AN ve/<> VAKİT ve/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂN ile/ve ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LÂM ile/ve CİM )

- ANLAK = ZEKÂ = INTELLECT/INTELLIGENCE[İng.] = ENTENDEMENT/INTELLIGENCE[Fr.] = VERSTAND/INTELLIGENZ[Alm.] = INTELLECTUS/INTELLIGENITIA[Lat.] = INTELIGENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA ile/ve/değil/yerine ZEVK ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAYIŞ ile/ve ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLIK = ZİHİN = MIND[İng.] = MENS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİF ile/ve ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20061 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİF ile/ve ZARİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ârif, muhatabının, kendi selâmıyla selâmlar. )
( ÂRİF: Devr eden. )
( Karşılık almaz. İLE/VE Fazladan verir. )

- ARKATASAR ile ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASÂLAR:
KAŞAĞ
ile MU'ÎN/İTTİKÂ ile DESTECÛB ile ŞEŞBER ile MÜTTEKÂ ile ZERDESTE ile CEVGÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIKYÜZLÜLÜK ile/değil ZİHNİ MEŞGUL(/KAFASI DOLU) OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASKER/POLİS ile ZAPTİYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞIRI/LIK ile/ve ZORLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3590 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ERBÂBI ile/ve ZEVK ERBÂBI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK:
SOHBET
ve ZİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK ve/<> ZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32584 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zât(ın)'a yol, sadece/ancak AŞK'tır. )

- AŞK ile/ve/||/<> ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKIN OLMAMA ile/değil ZORUNLU OLMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞKINLIK ve/||/<>/< ZAMANSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM ile ZERRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVOKADO:
FUERTE
ile/||/<> HASS ile/||/<> ZUTANO ile/||/<> ETTINGER ile/||/<> BACON ile/||/<> PINKERTON ile/||/<> WURTZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkiye'de daha çok yeğlenen. İLE/||/<> Dünyada daha çok yeğlenen. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... )
( Eylül, Haziran arası olan bu cinslerin hepsinin hasat zamanları farklıdır. )
( )

- AYASOFYA ve ZEYREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrasında benim diye belirlediği yerler. )

- AYDIN = MÜNEVVER = INTELLECTUAL[İng.] = INTELLECTUEL[Fr.] = INTELLEKTUELL[Alm.] = INTELLETTUALE[İt.] = INTELECTUAL[İsp.] = PAIDEUMENOS[Yun.] = MUFEKKİR[Ar.] = RÛŞENFİKR[Fars.] = INTELLEKTUEEL[Felm.] = ZİYÂLİ[Azarbaycan = Özbek Tr.] = BİLİKTİ[Kazak Tr.] = BİLİMDÜ[Kırgız Tr.] = DIANOOUMENOS[Rumca] = PROSVEŞÇONNIY[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYRIKOTU ile/değil ZEMBİLOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Buğdaygillerden, ayrıkotuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki. )

- AZÂMET ile/ve ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BABUN ile ZEYTİN BABUNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞA ile ZEBL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kaplumbağa kabuğu. İLE Deniz kaplumbağasının kabuğu. )

- BAĞINTILI/LIK ile/ve/||/<>/> ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALON ile ZEPLİN[Alm. < FERDINAND VON ZEPPELIN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çoğunlukla hidrojen ya da helyumla şişirilmiş, güdümlü balon. )

- BAOBAB AĞAÇLARI:
AFRİKA
ile/ve/<> BÜYÜK ile/ve/<> AVUSTRALYA ile/ve/<> MADAGASKAR ile/ve/<> PERRIER ile/ve/<> FONY ile/ve/<> SUAREZ ile/ve/<> ZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BASINÇ(LI) = PRESSURE[İng.] = PRESSION[Fr.] = DRUCK[Alm.] = PRESSIONE[İt.] = PRESIÓN[İsp.] = PRESSUS[Lat.] = HO PIESMOS[Yun.] = ZAĞD[Ar.] = FEŞÂR[Fars.] = DRUK[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39193 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞARI:
SABIR
ve/+/x/||/<>/> ÇALIŞMA ve/+/x/||/<>/> İSTİKRAR ve/+/x/||/<>/>
DENEME
ve/+/x/||/<>/> KOŞULLAR ve/+/x/||/<>/> ZAMAN, ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAŞLANGIÇ ile/ve/||/<> ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI FELSEFESİ ile/ve/yerine ZİHİN FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15131 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂTIL ile ZULÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi dışında haklılık kabul etmeyen. İLE Sonuçları. )

- BAZEN ile ZAMAN ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEL ile ZEKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENİM ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ/LİK ile/ve ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEN = ZÂT = I[İng.] = das SOSEIN[Alm.] = TO TI ESTIN, TO TI ÈN EINAI[Yun.] = ESSENTIA[Ortaçağ Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESMELE ile/ve/değil/> ZAMAN/FIRSAT/BOŞLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir eylem öncesinde kullanılan Besmele sadece bir söz değil, günlük hayattaki (zihinsel) koşuşturmanın içinde küçük aralar vererek kontrollü/farkındalıklı olmayı, kendine/zihnine ve olaya/olguya [birkaç salise/saniye olsa bile] fırsat/zaman/boşluk sunmayı sağlar. )

- BEYÂN:
TAKRİR
ve/||/<> TEFSİR ve/||/<> TAĞYİR ve/||/<> ZARURET ve/||/<> TEBDİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğrudan doğruya beyân. VE/||/<> Tefsir yoluyla beyân. VE/||/<> Tağyir yoluyla beyân. VE/||/<> Mantık sonucu beyân. VE/||/<> Başka bir sözü yerine koyarak beyân. )

- BİLGİDE:
TÜMELLİK
ile/ve/||/<> KESİNLİK ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİNİN:

GÜVENİLİRLİĞİ
ile/ve/<> ZORUNLULUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİSİZ ile/<>/>< ZEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini, "mükemmel görme"ye eğilimli. İLE/<>/>< Yeteneklerini, "hafife alma"ya eğilimli. )

- BİLİNEN ile/ve/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİRDENBİRE ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZAMANLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok az şey. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Çoğu şey. )

- BİSİKLET ve/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİT ile ZÜRAFA BİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİZÂTİHİ ile/ve/||/<> ZÂTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BORÇ PARA:
KENDİ
ile/ve/değil ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Verilen ve alınacak borç para, paranın kendi değil kişiye kazandıracağı zamandır. Verilecek paranın oranına göre düşünülmemelidir! )

- BOYKOT ile/ve/<> ZARAR ETTİREREK KARŞILIK VERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUDA = ZÜLKÜF (A.S.)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CÂHİL ile/ve/<> ZÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sorgulamayan. İLE/VE/<> Sorgulatmayan. )
( Hiçbir şey, eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz. )

- CAHİLLER ile ZEKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendilerini, mükemmel görmeye eğilimlilerdir. İLE Yeteneklerini, hafife almaya eğilimlilerdir. )

- CAN = TİRİM = PSYCHY[İng.] = ÂME[Fr.] = ANIMA, VITA[Lat., İt.] = LEBENSHAUCH, DAS BELEBENDE[Alm.] = TO PNEUMA, HO ZÕN[Yun.] = ALMA[İsp.] = ZIEL[Fel.] = SJÆL, İLDSJÆL[Dan.] = DUH[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CANLI = TİRİG = ZENDE, CÂNAVAR(CÂNOMANDÂN: CANLILAR)[Fars.] = HAYY[Ar.] = LIVING THING[İng.] = ÊTRE VIVANT[Fr.] = VIVO, ANIMAL[Lat.] = DAS BESEELTE, DAS LEBEWSESEN, DAS LEBENDIGE, DAS BELEBTE[Alm.] = TO ZÕN[Yun.] = VIVENTE[İt.] = LO VIVO[İsp.] = LEVEND WEZEN[Fel.] = LEVENDE VÆSEN[Dan.] = JIVAYO SUŞŞESTVO[Rus.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CART-CURT ile/<> ZART-ZURT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göz korkutmak ya da övünmek amacıyla abartılı konuşma. İLE/<> Kendini önemli kişi olarak göstermek için yüksekten atıp tutarak çıkışma, kaba kuvvet gösterisi. )

- CAYDIRMA ile/ve/||/<>/> ZORLAŞTIRMA ile/ve/||/<>/> YASAKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEB(İ)R[Ar.] değil/yerine/= ZOR, ZORLAMA | DÜZELTME, TAMİR ETME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBE[< Fars.] değil/yerine/= ZIRH, SİLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHÂLET/CÂHİL ile/ve ZULÜM/ZÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cahil kişi, kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir? )
( Zulümle âbâd olanın, sonu, berbâd olur. )

- CEYLAN/CEREN ile ZEREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Moğolistan'daki ceylanlara verilen ad. )

- CIVA[Fr. < CİVE] ile ZİNCİFRE/ZİNCEFRE[Ar. < ZİNCEFR/ZUNCUFR]/SÜLÜĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kırmızı renkli doğal cıva sülfür. | Kırmızı kurşun oksidin. )

- CİLTTE:
YEK-ŞAH
ile/ve/||/<> YAZMA ile/ve/||/<> GÖMME(ŞEMSE)[SOĞUK ve MÜLEMMÂ] ile/ve/||/<> CİHAR ile/ve/||/<> EBRU ile/ve/||/<> ZER-DUA ile/ve/||/<> SİM-DÜZ ile/ve/||/<> LAKE ile/ve/||/<> ZİLBAHAR[BAKLAVA] ile/ve/||/<> MEMLÛK(KAHVERENGİ) ile/ve/||/<> SELÇUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİSİM ile/ve ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAĞDAŞ = CONTEMPORARY[İng.] = CONTEMPORAIN[Fr.] = ZEITGENÖSSISCH[Alm.] = CONTEMPORANEO[İt.] = CONTEMPORÁNEO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39232 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALIŞKAN/LIK ile/ve/> ZEKİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çalışkan ve alçakgönüllü kişiler, şansı yakalayacaktır. )
( Çalışan kişi, sürekli saf; tembel ise hilekârdır. )

- ÇAN ile/ve ZİL ile/ve GONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30093 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇENESİ DÜŞÜK/LÜK ile ZEVZEK/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK SAPI = ZENEB-İ ZEHRE = PÉDONCULE, PÉDICELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13253 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK = ZEHRE = FLEUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİLECİLİK = ZÜHDİYE = ASCETISM[İng.] = ASCÉTISME[Fr.] = ASKESE, ASKETIK[Alm.] = ASKEIN[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39241 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOĞALTMA ile/ve ZENGİNLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOKTAN ile/ve/<> ZÂTEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGALI/ALTERNATİF AKIM ile DOĞRU AKIM ile KUVVETLİ AKIM ile ZAYIF AKIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli ve eşit zaman aralıkları ile yeğinliği aynı değer ve yönde olarak değişen elektrik akımı. İLE İletken bir devre üzerinde, hep aynı yöne doğru giden elektrik akımı. İLE Aydınlatmada ve makinelerin çalıştırılmasında kullanılan akım. İLE Yapıda, zil, telefon, anten, yangın ihbar düzeni gibi iletişim aygıtlarını işletmekte yararlanılan akım. )

- DAYANAK ile/ve ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/ve/ZORUNDA BIRAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAYATMA ile/değil/yerine ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞİM ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞTİRMEK ile/ve/değil/yerine ZENGİNLEŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DELİ OLMAK ile/ve/değil ZIRVA BULABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Deliyim" demek bir şey değil; önemli olan, zırva bulabilmek. )

- DEMOKRATİK TOPLUMUN GEREĞİNDE:
ÖLÇÜLÜLÜK
ve/||/<> ZORLAYICI TOPLUMSAL GEREKSİNİM ve/||/<> SON ÇÖZÜM İLKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEYİM ile/ve/||/<> ZİHİNSEL/OLGUSAL DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ KAPLUMBAĞALARI ALT SINIFLARINDA:
SİNİ
ile D.KAPLUMBAĞASIGİLLER ile ZEYTİN RENKLİ ile ARCHELON ile PROTOSTEGA ile TOXOCHELYIDAE ile THALASSEMYDIDAE ile PROTOSTEGIDAE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki yılda bir çiftleşirler.[Altı yuvaya kadar, her yuvaya yüzden fazla yumurta bırakabilir.][Yavrular, yaklaşık altmış günde yumurtalarından çıkarlar.] İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... )

- DERT HALİ ile ZEVK HALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DHYANA[Sansk.] = CH'AN[Çince] = ZEN[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIŞ DÜNYADAKİ VAROLAN ile ZİHİNDEKİ VAROLAN ile DİLDEKİ VAROLAN ile YAZILI VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünya size, karşı konulmaz şekilde gerçek görünür, çünkü her an onu düşünmektesiniz; onu düşünmeyi bırakın, o sis içinde eriyip gidecektir. )

- DİL:
GÖNÜL "KARIŞTIRAN"
ile/ve/||/<> ZİHİN KARIŞTIRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL ve/||/<> ZİHİN ve/||/<> YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne ki, dilinde, aynı zihninde; ne ki, zihninde, aynı dilinde! )
( Dil, ne kadar zengin; zihin, o kadar engin. )

- DİLİNİ ANLAMAK ile/ve/<>/||/değil ZEVKİNİ ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29907 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİN ile/değil/||/<> ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞ PROTEZİNDE:
PORSELEN
ile/değil/yerine/> ZİRKONYUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DİŞ = TOOTH[İng.] = DENT[Fr.] = ZAHN[Alm.] = DENTE[İt.] = DIENTE[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİŞİ ÇİÇEK = ZEHRE-İ MÜENNES = FLEUR FEMELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13250 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞA ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAL BESLENMEDE:
MESAFE
ile/ve/||/<> ZAMANLAMA ile/ve/||/<> TOHUM ile/ve/||/<> KAYNAK ile/ve/||/<> İŞLEME ile/ve/||/<> SAĞLIK ile/ve/||/<> CANLILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakın. İLE/VE/||/<> Döngüsel. İLE/VE/||/<> Yerli. İLE/VE/||/<> Aracısız. İLE/VE/||/<> Organik/zehirsiz. İLE/VE/||/<> Dirimsel çeşitlilik. )

- DOĞAL ile/ve/<>/değil ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOĞAN/ATMACA/SAKR[Ar.] ile ZAĞANOS/BÎSER/BÎSERE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22654 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DOMİNO ETKİSİ ile/ve/||/<> ZİNCİRLEME ETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DURUMUNDA OLMAK ile ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYARLILIK ile/ve ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7567 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUYU ile/ve/||/<>/> ZİHİN ile/ve/||/<>/> AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Çırak". İLE/VE/||/<>/> "Kalfa". İLE/VE/||/<>/> "Usta". )

- DÜRTÜ ile/değil/ne yazık ki/||/<>/> ZORLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51288 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜŞÜNCE, DÜŞÜNMEK yerine ZAMANINDA DÜŞÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünce, düşünce başlar. [yere/aşağı düşünce!][düşen, düşünce/düştükten sonra anlar/bilir!] )
( "Melek Şehri" filmini de izlemenizi salık veririz. )

- DÜŞÜNCELERİN, ...:
KONTROL EDİLEMEYECEĞİ KUŞKUSU/ZANNI
ile/ve/||/<>/> ZARAR VEREBİLECEĞİ KUŞKUSU/ZANNI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZ (DOKUNMUŞ) ile/ve SUMAK ile/ve CECİM/CİCİM ile/ve ZİLİ ile/ve HEYBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE ... İLE/VE Nakışlı ve ince. Sivas/Divriği bölgesinde. İLE/VE Ağrı/Patnos, Çanakkale bölgelerinde. İLE/VE Urfa bölgesinde. )

- EDEB ile/ve/<> ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EK ile ZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİK ÇİÇEK = ZEHRE-İ NÂKISA = FLEUR INCOMPLÈTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKSİK ile ZAYIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELEKTRO-ZAYIF ETKİLEŞİM:
ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM
ve/+/||/<> ZAYIF ETKİLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELHAMDÜLİLLAH:
DUA
ile/ve ZİKR (OLARAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENGEL ile/ve ZAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EREK = GAYE = PURPOSE, END[İng.] = FIN[Fr.] = ZWECK[Alm.] = FINIS[Lat.] = TELOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ERKEK ÇİÇEK = ZEHRE-İ MÜZEKKER = FLEUR MÂLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞYA ile ZIMBIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVİNİ ve/||/<>/< ZİHNİNİ/KALBİNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuk gelecekmiş gibi temiz tut! VE/||/<>/< Ölüm gelecekmiş gibi temiz tut! )

- EVRENSELLİK ile/ve/<>/< ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EYTİŞİM(DİYALEKTİK) ile ZITLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EZİYET ile/değil/yerine ZAHMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKİR OLUP DA SABRETMEK ile/ve/<> ZENGİN OLUP DA ŞÜKRETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de "pek kolay değil" diye "görülse/zannedilse" de asıl olan, her koşulda ve özellikle de uclarda ve uçurumlarda, yani maddî fakirlik ve zenginlikte, sabır göstermek ve şükrü edâ etmektir. )

- FAKİR ile ZÜĞÜRT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAKİRİN SABRI ile ZENGİNİN SABRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gaflette olduğu halde, zevkte/neşede olmadığı halde, tüm olumsuz koşullara karşın istikâmet üzere devam etmek. İLE Çok yalnız olduğu, çok ikram ettiği halde bile taşkınlık yapmayarak istikâmet üzere devam etmek. )

- FARK ile ZIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE KONUŞMAK:
KEYFÎ
değil ZORUNLULUKLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49224 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FERÂSET ile/ve ÂGÂH ile/ve ZİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözün uyanıklığı. İLE/VE Kulağın uyanıklığı. İLE/VE Kalbin uyanıklığı. )

- FİKİR ile/ve ZİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15165 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefe. İLE Tasavvuf. )

- FİKİR ve/> ZİKİR ve/> ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİZİK YASALARI bakışımsal[simetrik]/||/= ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAUSS(ÇAN) EĞRİSİ ve/||/<> ZARLARIN RASTGELELİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm olasılıklar ve en çok sayının çıkma olasılığındaki zirveler/pikler...
TEK ZAR ATIŞINDA = Her biri için eşit olasılık.
2 ZAR ATIŞINDA = 7[1+6]'nın gelmesi.
3 ZAR ATIŞINDA = Toplamın 11 olması.
4 ZAR ATIŞINDA = Toplamın 14 olması. )
( )

- GEDO ZEN ile/değil/yerine/>< ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41174 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece olağanüstü, doğaüstü güçler elde etmek için yapılan uygulamalar. )

- GEREKÇE ile ZORLAYICI GEREKÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GEREKLİ/LİK ile ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiçbir şey gereksiz değildir, hiçbir şey kaçınılmaz da değildir. )

- GEREKSİNİM/LER:
DİRİMSEL
ile/ve/||/<>/> ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınırlı. İLE/VE/||/<>/> Sınırsız. )

- GEREKSİNİM ile ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GHOOM MANASTIRI(YİGA CHOELING) ile/ve/<> ZANG DHOK MANASTIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31669 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkkım'da: Sarı tarikatın manastırıdır. İLE Kırmızı şapkalı tarikatı[Phodans] manastırıdır. )

- GIYBET(ÇEKİŞTİRME, DEDİKODU) ile/ve ZİNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gıybet dili yakar. )

- GÖL ile ZİFT GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Trinidad Tobago'da bulunan bu gölden, ham petrol ve bitum fay hattından sızarak neredeyse sonsuz bir asfalt havuzu ve kendine özgü bir ekosistem oluşmuştur. )

- GÖSTERGE = İŞARET = SIGN[İng.] = SIGNE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SIGNUM[Lat.] = SENAL[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖVDE ile/ve/<> ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövde ile gövdede barınan bilinç arasında zihin yer alır. )
( Gövde, ölçüsünü bilir, ama zihin bilmez. )
( Gövde ve zihin sınırlılardır, onun için de incinmeye açıklardır, onların, korunmaya gereksinimleri vardır ve bu da korkuya yol açar. )
( Gövde, dış varlığı, bilinç iç varlığı tanımlar, saf farkındalık halinde ise En Yüce Olan'la temas kurulur. )
( Gövdenin ötesine geçmek için sağlıklı olmalısınız; zihnin ötesine geçmek için ise zihniniz kusursuz bir düzen içinde olmalı. )

- GÖVDE ve/||/<> ZİHİN ve/||/<> KALP ve/||/<> HİÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38080 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deneyim aradığımızda. VE/||/<> Bilgiyi aradığımızda. VE/||/<> Tanrı'yı aradığımızda. VE/||/<> Hakikati aradığımızda. )

- GÖZE ile ZOOSPOR[Fr. < Yun. ZOON: Hayvan. | SPOROS: Tohum.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Suda yaşayan mantarlarda ve suyosunlarında bulunan, selüloz zardan yoksun, üzerindeki iki ya da daha çok titrek tüyle devinen üreme gözesi. )

- GÜÇLÜ ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ ile/ve/+/||/<> ZAYIF ÇEKİRDEK ETKİLEŞİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kararlılar. İLE/VE/+/||/<> Kararlı değiller. )

- GÜNAH ile ZELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20655 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cüzzî irade ile. İLE Küllî irade ile. )

- GÜNAH ile ZENB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cezayı gerektirecek günah. )

- GÜNAYDIN ve/<> ZİHNAYDIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜVEN = CONFIDENCE[İng.] = SÉCURITÉ[Fr.] = ZUVERSICHT[Alm.] = SECURITAS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAFIZA ile/ve ZİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20209 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAK ile/ve/||/<>/>/< ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAKİKÎ:
AYNÎ/HARİCÎ
ile/ve/<> ZİHNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFS EL-EMR )

- HALİL İBRAHİM SOFRASI ile ZEKERİYÂ SOFRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALİL İBRAHİM SOFRASI ile ZEKERİYÂ SOFRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HALK ile/değil ZUHUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaratılma. İLE/DEĞİL Dışlaşma. )

- HAREKET:
DOĞAL
ile/ve/||/<> ZORLAMALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ve/> TİN/PSİŞE ve/> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değiştirir. VE/> Birleştirir. VE/> Dönüştürür. )

- HÂRİCÎ ile/ve ZİHNÎ ile/ve LİSÂNÎ ile/ve LUGÂVÎ/KİTÂBÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HARİÇ:
FARAZÎ
ile ZİHNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAVZ ile ZÂT DERYASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZÂT DERYASI )

- HOPLAMAK ile ZIPLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUDUS ile/ve/||/<> ZAMAN ile/ve/||/<> NİSAP ile/ve/||/<> GÜN ile/ve/||/<> RES ile/ve/||/<> KÂBE ile/ve/||/<> NEŞV-Ü-NEMÂ ile/ve/||/<> KAST VE NİYET ile/ve/||/<> HÜKÜMLER ile/ve/||/<> BEKÂ ile/ve/||/<> MEŞRÛ TASARRUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUZUR ve/<> ZEVK ve/<> AŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32577 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜSN-Ü HATT:
FAKİR İÇİN
ile/ve/||/<> ZENGİN İÇİN ile/ve/||/<> HİKMET SAHİPLERİ İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mal. İLE/VE/||/<> Güzellik. İLE/VE/||/<> Olgunluk. )

- IQ[AYKÜU] değil/yerine ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISRAR ile ZORLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ITRÎ ve/||/<> ZAHARYA(S)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Türk Mûsikîsi'nin ...] Süleymaniye Camisi. VE/||/<> SultanAhmet Camisi. )
( [vefat] 1711 ve/||/<> 1790? )

- İBÂDET YERLERİ'NDE:
CAMİ/MESCİD
ile/ve CEMEVİ ile/ve KİLİSE(< EKLESIA | BÎA[Ar. çoğ. BİYÂ'], DEYR[Fars.] ) ile/ve HAVRA[İbr.]/SİNAGOG[Yun.]/TABERNACLE ile/ve BURKAN EVİ/PAGODA[< OHATAGORBA/DATUGARBA (< GORBA/GARBA[< RAHİM/UTERUS])], VİHARA ile/ve ŞRAYN/SHRINE ile/ve PRASADA ile/ve ZİGURAT ile/ve (DOĞA) ile/ve FU YUN-SE ile/ve GÜNEŞ MÂBEDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'da. İLE/VE Alevilik'te. İLE/VE Hristiyanlık'ta. İLE/VE Yahudilik'te/Kabala'da. İLE/VE Burkancılık'ta/Budizm'de. İLE/VE Şintoculuk'ta. [Buda heykeli bulunmaz] Mezopotamya'da, Sümerler'de ilk tapınaklardır. İLE/VE Hind mâbedi. İLE/VE Şamanlık'ta. İLE/VE Şamanlık'ta.[Çinlilerin verdiği addır.] İLE/VE Dünyadaki 7 güneş mâbedinden 4'ü Türkiye'de, Fırat'tadır. )
( HOCA/DRUİT/MAKA[Tatarca] ile/ve DEDE/DEDE-BABA ile/ve PAPAZ ile/ve HAHAM ile/ve GURU, LAMA ile/ve ... ile/ve ... ile/ve "BÜYÜCÜ/ARRÂFE" ile/ve ... ile/ve KAM ile/ve ... )
( SANAL CAMİLER )
( GELENEKTEN GELECEĞE CAMİLER - SÜLEYMAN FARUK GÖNCÜOĞLU, ZELİHA KUMBASAR )
( Hünkâr(Padişah) Mahvil'lerinin girişi Kıble'dedir. )
( Yüreğinde bir tapınağı olmayan, hiçbir tapınakta bulamaz yüreğini! )
( CAMİLERİN İLGİNÇ ÖYKÜLERİ... )

- İCBÂR/CEBRETME değil/yerine/= ZORLAMA/ZORLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İHTİYÂRÎ VAKİT ile/ve/<> ZARURÎ VAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂH ve/||/<>/= ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ve/> BİLGİ ve/> ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLGİ ile/ve/<> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zekâ, özgürlüğe açılan kapıdır ve uyanık dikkat, zekânın anasıdır. )
( Intelligence is the door to freedom and alert attention is the mother of intelligence. )

- İLİM >< ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKE ile/ve/||/<> ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLKESELLİK ve/||/<>/< ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLMÎ ile/ve/değil ZEVKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLMÎ ile/ve/değil ZEVKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMÂLE ve ZİHÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE İbarede uzun okunması gereken bir sesli harfin vezin zorunluluğuyla kısa okunması. )

- İNCE DERİ, ZAR = ZAR = MEMBRANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCE ile/ve/<> ZAYIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNCİR ve ZEYTİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TİN ve ZEYTÛN )
( Çok çekirdekli. VE Tek çekirdekli. )
( Tek/çok. VE 2 )
( Beyin. VE Gözbebeği. )
( KÂBE: Beyin. )

- İNCİTMEK ile/ve ZEDELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN FELSEFESİNDE:
FİZİK ÖTESİ/METAFİZİK
ve/<> VARLIKBİLİM/ONTOLOJİ ve/<> BİLGİBİLİM/EPİSTEMOLOJİ ve/<> ZİHİNBİLİM/PSİKOLOJİ ve/<> TOPLUMBİLİM/SOSYOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN, ZAMANDA değil ZAMAN, İNSANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Sürekliliğiyle. )

- İNTİSÂF değil/yerine/= ZAMAN, YARIYI BULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41674 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎRÂD (ETMEK) ile/ve/<> ZİKR (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/648 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÎRÂD (ETMEK) ile/ve/<> ZİKR (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İS MÜREKKEBİ ile/ve ZER/ALTIN MÜREKKEBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSRAF ile ZİYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTEK ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ ile/ve/||/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok. İLE/VE/||/<> Az.["Yok" değil!] )

- İŞ ve/<> ZORLAYICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş zorlayıcı, zorlayıcı olan ise eğlenceli olmalı/olabilmelidir. )

- İŞARET = SIGN[İng.] = MARQUE[Fr.] = ZEICHEN[Alm.] = SEGNO[İt.] = SIGNO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞRET ve/> ZİLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALBİN YOLU ile/ve/||/<> ZİHNİN YOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoştur fakat tehlikelidir. VE/||/<> Sıradandır fakat güvenlidir. )

- KALP ile/ve ZAMÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE İç, içyüz. | Vicdan. | Gönlün içi. Gönülde geçen şey. Gönülde gizli olan sır. | [dilb.] Adın yerini tutan sözcük. )

- KANIT(LANABİLİRLİK) ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÂR ile/ve ZARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fahiş olmamak kaydıyla çeşitli koşullara göre değişebilir. İLE/VE Neresinden dönülürse kârdır. )

- KARABOYA = ZAÇYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derişik sülfürik asit. )

- KARŞIT = ZIT = CONTRARY[İng.] = CONTRAIRE[Fr.] = KONTRÄR[Alm.] = CONTRARIUS[Lat.] = CONTRARIO/RIA, OPUESTO/TA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KASIRN ile ZEMHERÎR[ZÂM(Fars.): Kış. + HARÎR(Ar.): Uğuldayan.]/KARAKIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kışın başlangıcı sayılan 08 Kasım günü başlayıp yazın başlangıcı sayılan 06 Mayıs'a [Hıdrellez'e] kadar süren zaman. İLE Aralık'ın 20'si ile Şubat'ın 01'i arasındaki ilk 40 günlük en etkili, soğuk/kara kış. )

- KATIR ile ZEEBRASSE/ZONKEY[İng.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eşeklerle çiftleştirilen zebraların yavrularına verilen ad. [her 10.000 melezden sadece biri doğurgandır] )

- KATRE[Ar. çoğ. KATER, KATARÂT] ile/ve/||/<> ZERRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denizde/deryada. İLE/VE/||<> Güneşte/şemste. )

- KAVGA ile ZULÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM KARMAŞASI ile/değil ZİHİN/DÜŞÜNÜŞ KARMAŞASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAM:
TANIMLAMAK
ile/ve/||/<> ZORUNLULUKLARINI GÖSTERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAVRAMSAL BİRLİK ile/ve/<> ZAMANSAL AYRIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYA ile ZIMPARA[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45512 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok sert alümin billurlar kapsayan ve aşındırıcı olarak kullanılan doğal kaya. | Mane, tahta ve daha başka şeylerin yüzünü aşındırıp düzeltmeye ve parlatmaya yarayan, üstüne zımpara tozu yapıştırılan kalın kâğıt. )

- KAYISI ile/||/<>/< ZERDALİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aşılı. İLE/||/<>/< Aşısız. )

- KAYISI ile ZERDÂLİ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37296 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kayısı ağacının, küçük meyveli bir türü. | Bu ağacın, acı çekirdekli meyvesi. )

- KAYIT ile ZABIT (/TUTMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAKÇALARDA, OLAYIN/KİŞİNİN:
ZAMANI/DÖNEMİ
ile/ve/<> ZAMANINA/DÖNEMİNE EN YAKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEKİK ile/ve/||/<> ZAHTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEMÂL ve/> ZEVÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/646 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KETEBE ile/ve SEVVEDE ile/ve NESEHA ile/ve HARRERE ile/ve NEMEKA ile/ve RAKAME ile/ve NAKALE ile/ve ZEBERE ile/ve SATARE ile/ve İSTİRAHE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYFÎLİK ile/ve ZORUNLULUKTAKİ KEYFÎLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEYİF ile/ve/değil/yerine/< ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdesel. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Zihinsel. )
( Maddi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Manevi. )
( Geçici. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Kalıcı. )
( Yatarak/yatmaktan. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Hareketle/hareketten. )
( Bir şey yapmadan "yaşadığın"[ı zannettiğin]. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Bir şey/ler yaparak elde ettiğin. )
( Yaşandığı oranda pişmanlığa götürür. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Yaşandığı oranda sevinç/neşe verir. )
( Eşekte de vardır. İLE/VE/YERİNE İnsandadır. )
( İkisi de ıstırabın eseridir. )
( İki ıstırap verici durum arasındaki bir aralıklardır. )
( Istırap akışı içinde yalnızca bir kesintilerdir. )
( Utanç verici bir keyfin, keyfi geçer, utancı kalır. )
( Keyifteki mikdar arttıkça eleme dönüşür. )
( Ancak çalıştıktan ya da bir şeyler yaptıktan sonra, kısa süreli ve hak edilen keyfin tadı olur. )
( Zevk, susabilmeyi (sükût etmeyi) öğrendikten sonra başlar. )
( Kişi, kendini ya da başkalarını utandırabilecek ucuz keyiflere, ne şimdi, ne de sonra kapılmamalıdır. )
( Keyifler değildir yaşamı değerli yapan. Yaşamdır, keyif almayı değerli kılan. )
( Araçlı "duyum"/haz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/< Aracısız algılayış/idrak. )

- KILIF ile/ve ZARF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISIR DÖNGÜ = DEVR-İ BATIL, FASİT DAİRE = CERCLE VICIEUX[Fr.] = ZIRKELBEWEIS[Alm.] = CIRCULUS VITIOSUS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISKANÇLIK = JEALOUSY[İng.] = JALOUSIE[Fr.] = EIFERSUCHT[Alm.] = ZELOTYPIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIŞ LASTİĞİ ile/ve/||/<>/> ZİNCİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Risk yönetimi. İLE/VE/||/<>/> Kriz yönetimi. )

- KİRAZ ÇEKİRDEĞİ ve ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ve KEÇBOYNUZU ÇEKİRDEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isıtılarak uzun süreli ısıtıcı olarak kullanılabilirler. )

- KİŞİ/İNSAN ve/||/<>/< ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, "zaafları"nın toplamı kadardır. )

- KİŞİ/LER değil/yerine/||/=/<>/< ZİHİN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLERİ TANIMA:
YOLCULUKTA
ve/||/<> ZORLUKTA ve/||/<>
YOKLUKTA
ve/||/<> (AYNI) MASADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAYLAŞTIRMAK ile/ve/<> ZORLAŞTIRMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ve/||/<>/< ZARAR GÖRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORKU ile/> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOŞULLAR ile/ve/<> ZORUNLULUKLAR/DURUMLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞERAİT ile/ve/<> ŞERİAT )

- KÖPEKBALIĞI ile ZANBEZİ KÖPEKBALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KRONOLOJİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZAMANDİZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURBAĞA ile ZÂT-ÜL-GALSAME-İ DÂİME[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Biçimini değiştirme özelliği eksik olan bir tür kurbağa. )

- KURNAZLIK ile/değil/yerine ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞAK ile ZÜNNÂR[Ar. çoğ. ZENÂNÎR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Papazların, bellerine bağladıkları, ucları sarkık, ipten örme kuşak. )

- KUŞKU:
GÜÇLÜ
ile ZAYIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞKU = DOUBT[İng.] = DOUTE[Fr.] = ZWEIFEL[Alm.] = DUBITATIO[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜFÜR ile ZULÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20672 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜLTÜR MANTARI ile ZEHİRLİ/ŞAPKALI MANTAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÜMÛN >< ZUHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gizlenme. >< Açığa çıkma, görünme, dışlaşma. )

- KÜRE ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂFZ-I MEVLÂNÂ ve/> ZÂT-I MEVLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lâfz-ı Mevlânâ'dan, Zât-ı Mevlâ'ya ermektir kasıt. )

- LÂTİF ve/||/<> ZARİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEYLA ve MECNUN ile/ve/||/<> FERHAD ve ŞİRİN ile/ve/||/<> ZÜHRE ve TAHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LILIACEAE = ZANBAKÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDE ile/ve/<> ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1647 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madde, şekildir; zihin, isimdir. )

- MAĞDUR ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/>< ZÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSÛRE ile/ve ZÜ'VÂR(ZİYARETÇİ) MAKSÛRESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANEVİYÂT:
KABALIKTAN
> ZARÂFET'E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANYETİK ETKİLEŞİM ile/ve/<> ZAYIF ETKİLEŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30693 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARGARİN yerine ZEYTİNYAĞI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8189 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂRİFET:
İÇTENLİK
ile/ve/||/<> NEZÂKET ile/ve/||/<> ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂRİFET ile/ve/||/<> ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgi ve uygulamanın, uygun/isabetli zaman ve zeminde buluşmasıyla açığa çıkar. İLE/VE/||/<> İçtenlik ve inceliğin buluşmasıyla açığa çıkar. )

- MAYMUN ile ZATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAZRÛF[< ZARF] değil/yerine/= ZARFLANMIŞ, ZARFA KONMUŞ | KALIPLI, KILIFLI | ZARFLI KÂĞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MECÛSÎ[Ar.] = ZERDÜŞTÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zerdüşt dininde olanlar. )

- MEDRESE ve/ TEKKE(TAKİYE) ve/ ZÂVİYE ve/ DERGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlim. VE Simgesel anlatım. VE Açı. VE Sohbet, insan sevgisi. )

- MEKÂN ve ZAMAN ve HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÂN ve ZAMAN ve KUVVET(GRAVİTASYON) | ve SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEKÂNDA ile/ve ZAMANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanyanalık vardır. İLE/VE Art ardalık vardır. )

- MEKRÜMETLÜ/MEKREMETLÜ ile FAZÎLETLÜ ile SEMÂHATLÜ ile FÜTÜVVETLÜ ile MEVEDDETLÜ ile ZEHÂDETLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlmiyede sadreyn pâyesinin resmi unvanı. İLE İlmiye sınıfına ait olanlardan, İstanbul ve Harameyn unvanını alanlara hitapta kullanılan unvan. İLE Din âlimleri arasında kazaskerlik pâyesinde bulunanlara özel resmî takma ad. İLE Askerlikte mülâzım[teğmenler] ile kol ağası ve yüzbaşılara mülkiyede, rabia ve hâmise rütbeleri taşıyan kimselere verilen unvan. İLE Rütbesi olmayan kadılara verilen unvan. İLE Şeyhlere ve din adamlarına hitâben kullanılan unvan. )

- MENFAAT ile/ve ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köleliğe neden olurlar. )

- MERET[Ar.] ile ZIKKIM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46111 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kişiler için sövgü sözü olarak kullanılır. İLE Ağı, zehir. | İçki ve sigaranın, kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır. )

- MEŞAKKAT[Ar.] değil/yerine/= ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK )

- METAZORİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ZORLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVCUT ile ZÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİDENİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI ile/ve/<> ZİHNİN BOŞ KALMASI/BIRAKILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [olumlu/olumsuz şekilde] Gözlere yansır. İLE/VE/<> Sözlere yansır. )

- MİMARLIĞIN BÖLÜMLERİ:
YAPI SANATI
ve/||/<> ZAMANÖLÇER YAPIMI ve/||/<> NESNE ÜRETİMİ ve/||/<>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNERALLERDE:
DÖRT YÜZLÜ
ile/ve/||/<> ZİNCİR ile/ve/||/<> YAPRAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyada en bol bulunan mineraller, silisyum, oksijen ve demir gibi öteki öğelerden oluşan silikatlardır. Bir silikat mineralinin en baskın yapısal bileşeni merkezinde bir silisyum atomu bulunduran ve dört oksijen atomundan oluşan bir dört yüzlüdür. Farklı silikat minerallerinde, birbirine göre farklı biçimlerde sıralanan ve farklı öğelerden oluşan bir karışım içeren silisyum-oksijen dört yüzlüleri bulunur. )

- MİSKET ile ZEYBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30094 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad. | Efelere özgü, yerel oyun ve bu oyunun müziği. )

- MUZIR ile ZIPIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜCBİR[< CEBR] değil/yerine/= ZORLAYICI/ZORLAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLHAKAT[Ar. < MÜLHAK]["ka" uzun okunur!] ile/< MUZÂFÂT[Ar. < MUZAF ile/< ZAYF]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katmalar, ekler. | Bir merkeze bağlı olan yerler. İLE Bir şeyin ekleri, bir merkezin şubeleri, kolları. )

- MÜRÛR-İ ZAMAN[Ar.] değil/yerine/= ZAMANAŞIMI/SÜREAŞIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAMAZ ve/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/<> Tersten okunuşu ile. )

- NESNE PUTU ile/ve/ZİHİN/DÜŞÜNCE PUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15635 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE PUTU ile/ve/ZİHİN/DÜŞÜNCE PUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20701 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNENİN DURUMLARINDA:
KATI
ile/ve AMORF KATI ile/ve SIVI ile/ve GAZ ile/ve PLAZMA ile/ve SÜPER AKIŞKAN ile/ve SÜPER KATI ile/ve DEJENERE KATI ile/ve NÖTRONYUM ile/ve GÜÇLÜ SİMETRİK MADDE ile/ve ZAYIF SİMETRİK MADDE ile/ve KUARK-GLUON PLAZMA ile/ve FERMİYONİK YOĞUNLAŞTIRMA ile/ve BOSE-EINSTEIN YOĞUNLAŞTIRMASI ile/ve ACAYİP MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE Bir gaz boşalma tüpünde, elektron ve artı iyonları, yaklaşık olarak eşit sayıda içeren, iyonlaşmış gaz ortamı. | Güneşteki ısıl nükleer tepkimelerin oluştuğu, çok yüksek sıcaklıkta oldukça yüksek derecede iyonlanmış, maddenin dördüncü durumu olarak da tanımlanan akışkan ortam. İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... İLE/VE ... )
( )

- NÎRÂN ile/ve/<> ZÎFÂN ile/ve/<> KURBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Canını, ateşe. İLE/VE/<> Malını, misafire. İLE/VE/<> Yakınını, Allah'a. )

- NUR ile/ve/||/<>/< ZİYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın ışığı. İLE/VE/||/<>/< Güneşin ışığı. )
( Cemâl. İLE/VE/||/<>/< Celâl. )

- NÛR ile/ve ZİYÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLİVİN/PERİDO(T)[Fr.] ile ZEBERCET/KRİZOLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarımsı yeşil renkli, cam parıltılı, magnezyum ve demirli silikat. İLE Değerli olan olivin. )

- OLUMSALLIK = MÜMKÜNÂT = CONTINGENCY(ing.,) = CONTINGENCE[Fr.] = ZUFÄLLIGKEIT[Alm.] = CONTINGENTIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLUŞ'TA(KEVN): SÜKÛN ve/||/<> HAREKET ve/||/<> ELVAN ve/||/<> ASVAT ve/||/<> TUUM(TADLAR) ve/||/<> REVAYİH(KOKULAR) ve/||/<> İTİMAT ve/||/<> HARARET ve/||/<> BÜRÛDET ve/||/<> RUTÛBET ve/||/<> YÜBÛSET(KURULUK) ve/||/<> TELİF ve/||/<> HAYAT ve/||/<> ELEM ve/||/<> KUDRET ve/||/<> İRADET ve/||/<> KERÂHET ve/||/<> ŞEHVET ve/||/<> NEFRET ve/||/<> İTİKAT ve/||/<> ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖDE(YE)MEMEK ile/ve ZORUNLU BORÇ ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖFKE = ANGER[İng.] = COLËRE[Fr.] = ZORN[Alm.] = ira[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖFKE ile/ve/||/<>/>< ZARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öfkeyle kalkan, zararla oturur. )

- ÖĞRENME:
DENEYSEL
ile/ve/||/<> ZİHİNSEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÇÜ EKSİKLİKLERİNDE:
İMÂLE
ile/ve/<> ZİHAF ile/ve/<> MED ile/ve/<> VASL(ULAMA) ile/ve/<> KASR ile/ve/<> SEKT-İ MELİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa olan hecenin, uzun okunması. İLE/VE/<> Uzun hecenin, kısa okunması. İLE/VE/<> Bir tam sesi, birbuçuk sese yükseltmek. İLE/VE/<> Sessizle biten sözcüğün, sesliyle başlayan sözcüğe bağlanması. İLE/VE/<> Sessizle biten sözcüğün, sesliyle başlayan sözcüğe bağlanması. İLE/VE/<> Uzun heceyi, inceltmek. İLE/VE/<> Kısa hecelerin, birleşerek, uzun hece oluşturması. )
( )

- ÖNCELİK ile/ve/||/<>/< ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖNGÖRÜ ile ZAN[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRTÜK = ZIMNİ = IMPLICIT[İng.] = IMPLICITE[Fr.] = IMPLIZITE[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖRÜMCEK ile ZIPLAYAN ÖRÜMCEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZ = ZAT, MAHİYET = ESSENCE/CRUX/KERNEL[İng., Fr.] = WESEN[Alm.] = ESSENTIA[Lat.] = OUSIA[Yun.] = ESENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZGÜRLÜK ile/ve/<>/= ZENGİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖZLEM ve/<> ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PANTOLON ile ZIPKA[Rusça]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karadeniz kıyısı halkının giydiği, dar paçalı potur/pantolon. )

- PARA İLE:
MAL/HİZMET ELDE ETMEK
ile/yerine/değil ZAMAN ELDE ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parayı, paranın satın alabileceği şeyler için tüketmek. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Para ile satın alınamayacak şeyler için tüketmek. )

- PARALI ile ZENGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARMENİDES ile/ve/||/<> ZENON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PEYGAMBERDE:
HATA/GÜNAH
değil ZELLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL İyilerden en iyiyi seçememe. )
( Peygamberin hatası olmaz! Sadece iyilerden en iyiyi seçememe olabilir belki. )

- PLANCK:
SABİTİ
ile/ve/||/<> ZAMANI ile/ve/||/<> UZUNLUĞU ile/ve/||/<> SICAKLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10[üzeri]-43 İLE/VE/||/<> 1.38 x 10[üzeri]-43 İLE/VE/||/<> 4.13 x 10[üzeri]-35 İLE/VE/||/<> 10[üzeri]32 °C )
( Evren, sıfır saniyeden başlamaz. )

- PUŞKİN ve/||/<> GOGOL ve/||/<> GONÇAROV ve/||/<> DOSTOYEVSKİ ve/||/<> TURGENYEV ve/||/<> TOLSTOY ve/||/<> ÇEHOV ve/||/<> GORKİ ve/||/<> ZAMYATİN ve/||/<> BULGAKOV ve/||/<> PASTERNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1799 - 1837 ve/||/<> 1809 - 1852 ve/||/<> 1812 - 1891 ve/||/<> 1821 - 1881 ve/||/<> 1818 - 1883 ve/||/<> 1828 - 1910 ve/||/<> 1860 - 1904 ve/||/<> 1868 - 1936 ve/||/<> 1884 - 1937 ve/||/<> 1891 - 1940 ve/||/<> 1890 - 1960 )
( )

- RASTLANTI = TESADÜF = CHANCE, HAZARD[İng.] = HASARD[Fr.] = ZUFALL[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RASTLANTI ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENK/LER ve ZEVK/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29030 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [sansk.] RUPA ve ... )

- REZİL değil/yerine/>< ZEVİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RIZÂ ve ZİYÂDELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÜKÛN:
ASLÎ
ile/ve/||/<> ZAİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RZK >/<> ZKR >/<> KZR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RIZK > ZİKİR > KAZÛRÂT [~] )
( Doğadan kişiye/hayvana. > Kişide/hayvanda. <> Doğaya. )
( Gıda > Sindirim/işleme[Besin/posa] <> Dışkı/gübre-toprak/su-gıda )

- S ile 5 <> Z ile 2
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- S ile Z
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABIR ETMEK ile/ve ZABT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABİT ile ZÂBİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6230 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabitleyen kişi/şey. İLE Tutan, saklayan, zabteden kişi/şey. | Rütbesi, teğmenden, binbaşıya kadar olan asker, subay. | Yönetme gücü olan, dediğini yaptıran. )

- SAÇ ile ZAÇ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kükürtle demir bileşimlerinden biri. )

- SAĞ ile ZAĞ/KILAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın, keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları. )

- SALAK/LIK ile/ve ZAVALLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa sürelidir. İLE/VE Uzun sürelidir. )
( Sonuçtadır. İLE/VE Hem süreçte, hem de sonuçtadır. )
( Hepimiz arada bir salak durumuna düşebiliriz fakat salaklıklarımızda ısrarcı olmak zavallılığa düşürür. )

- SALÂT ve/||/<>/>/< ZEKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALATA HAZIRLARKEN:
[önce] LİMON
sonra ZEYTİNYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÂLİH ve/||/<> ZÂHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Dinin şekil yönüne fazla önem veren, aşırı, çok sofu. | Kendini, sadece dine veren. | Masiva'ya itibar etmeyen. )

- SAN-MAK ile ZAN ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARHOŞLUK ile ZAFER SARHOŞLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE En kötü sarhoşluk. )

- SAVM ile/ve ZÜHD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAYI = ADET = NUMBER[İng.] = NOMBRE[Fr.] = ZAHL[Alm.] = NUMERUS[Lat.] = ARITHMOS[Yun.] = NUMERO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEN ile/ve/değil/yerine ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [bir şey] Yaptığında. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yapmadığında. )

- SERAP ile/ve/değil ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Görsel/görüntülü" zan. İLE/VE/DEĞİL "Görüntü"süz serap. )
( Afrika'da, bir şey, sabahın ilk ışığında gerçek, öğle saatinde ise yalandır. )

- SERMED ile/ve DEHR ile/ve ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/949 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabitin, sabite nispeti. İLE/VE Sabitin, mütegayyire nispeti. İLE/VE Mütegayyirin, mütegayyire nispeti. )

- SEVGİ:
YANLIŞLARI ÖRTMEK İÇİN
değil ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46290 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVGİ ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVİŞME/DÜZÜŞME:
ZAMANI
ile/ve ZEMİNİ (/KOŞULLARI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoktur. İLE/VE Vardır. )
( Olmaz. İLE/VE Olmalıdır. )
( Her zaman olabilir fakat her koşulda/yerde olmaz. )

- SEZGİ ile ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28134 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEZGİ ile/ve/<> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4585 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIÇRAMAK ile ZIPLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7243 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIÇRAMAK ile/ve/değil ZIPLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIĞIR ile ZEBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Asya'ya özgü bir sığır. )

- SIKICI ile/ve/değil ZORLAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIVI YAĞ ile/ve/yerine ZEYTİNYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİCİM KURAMI ile/ve/||/<> ZAR KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
(

)

- SİLSİLE[Ar.] ile ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ART ARDA GELEN ŞEYLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ SIRA )
( SOYSOP )
( ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY )

- SİTƏM[Azr.] = ZULÜM[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52688 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SNOP[İng.] değil/yerine/= ZÜPPE/KÜSTAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçkin görünmek için bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen kişi. )

- SONURGU = COROLLARY[İng.] = COROLLAIRE[Fr.] = ZUSATZ[Alm.] = COROLLARIUM[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SU ile/ve ZEMZEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kâbe yakınında bulunan kuyunun suyu. )
( ZEVRAK: Zemzem konulan kap. )
( Bir gram suyun buharlaşması, 273 kalorilik ısıyı yok eder. )

- SU ile ZÜLÂL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Saf, hafif, soğuk, güzel, tatlı su. )

- SUMMIT ile ZENITH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünde. İLE Uzayda, astronomide. )
( Yeryüzünde. İLE Uzayda, astronomide. )

- SÜKÛN:
HUSÛL
ile/ve/||/<> ZEVÂL ile/ve/||/<> ZUBUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLFÜR ile ZİNCİFRE[Ar.]/SÜLÜĞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kırmızı renkli, doğal cıva sülfür. | Kırmızı kurşun oksit. )

- SÜREKLİ/LİK ile ZORUNLU/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜREKLİLİK ile/ve ZORUNLULUK ile/ve KESİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜS BİTKİLERİ = ZÎNET NEBÂTÂTI = PLANTES DE PARADE, PLANTES ORNEMENTALES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13139 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKK ile ZAN ile TASDİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %50 %50; ne - ne. İLE [Öteki ucu: İlim.] İLE Câzim, sâbit, vakıaya mutabık. )

- ŞEKK ile ZANN ile TAHYİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %50 %50; ne o - ne o. İLE [Zıttı İlim.] İLE Câzim değil, sabit değil, vakıaya mutabık değil.[Tasavvur][Tasdikatten değil!] )

- ŞEKK ile/ve/< ZANN ile/ve/< ZAN-I GALİP ile/ve/< VEHİM ile/ve/< ŞÜPHE[< TEŞBİH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirine muhalif iki şeyden birini, ötekine yeğleme sırasında kişide ortaya çıkan ikircik. Bir yargıda herhangi birini yeğlemeksizin "...dır" ile "...değildir" arasında yaşanan ikircik(tereddüt). İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilememesi. İLE/VE Birinin yeğlenip ötekinin terk edilebilmesi. [Yakîn(kesinlik) derecesindedir.] İLE/VE Yargının yeğlenen tarafı. İLE/VE Kavramın/olgunun gizliliği, karmaşıklığı ve kapalılığı. )

- ŞEY'İN/BİLGİNİN/(B)İLİMİN/KİŞİNİN:
KENDİ
ile/ve ZAMANI, MEKÂNI ve KOŞULLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavram. İLE/VE Matematik geometri, aritmetik. [Hareketi de katarsak bilim olur.] )

- ŞİRK ile/ve ZINDIKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20660 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyi birbirinden ayrı tutmak ve toplamamak. İLE/VE Herşeyi toplayıp birbirinden ayırmamak. )

- ŞOKLAR:
KALP KÖKENLİ[KARDİYOJENİK]
ile/ve/||/<> SIVI EKSİKLİĞİ[HİPOVOLEMİK] ile/ve/||/<> ZEHİRLENME[TOKSİK] ile/ve/||/<> ALERJİ[ANAFLAKTİK]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Şok belirtileri]
- Kaygı, huzursuzluk, baş dönmesi.
- Bilinç seviyesinde azalma.
- Kan basıncında düşme.
- Hızlı ve zayıf nabız.
- Hızlı ve yüzeysel solunum.
- Deride soğukluk, solukluk ve nemlilik.
- Dudak çevresinde solukluk ya da morarma.
- Susuzluk. )
( [Şokta ilkyardım uygulamaları]
- Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır.
- Hava yolunun açıklığı sağlanır, olabildiğince temiz hava soluması sağlanır.
- Varsa, kanama hemen durdurulur, şok duruşu verilir.
- Hasta/yaralı, sıcak tutulur, hareket ettirilmez.
- Sağlık kuruluşuna gönderilmesi sağlanır[112].
- Hasta/yaralının kaygı ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır. )
( [Şok pozisyonu]
- Hasta/yaralı, düz olarak sırt üstü yatırılır.
- Hastanın/yaralının bacakları 30 cm. kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur.[Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.]
- Üzeri örtülerek ısıtılır.
- Yardım gelinceye kadar hastanın/yaralının yanında kalınır.
- Belirli aralıklarla [2–3 dakikada bir] yaşam bulguları değerlendirilir.
)

- TAHMİN ile/ve/değil ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKVÂ[Ar. < VİKAYE] ile/ve VERA'[Ar.] ile/ve ZÜHD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sakınma - Korunma - Ümit. İLE/VE Şüpheliyi uzakta tutmak. İLE/VE Şüpheli olma olasılığı ile mübâhların çoğunu terk etmek. )
( Haramlardan sakınma/ittikâ. İLE/VE Şüphelilerden sakınma/ittikâ. İLE/VE Mübâhları terk. )
( Tevâzû. İLE/VE Mahviyet. İLE/VE ... )
( Dinin yasak ettiği şeylerden kaçınma. | Belirli olan şeyin yanından geçmemek. | Günahlara direnç kazanmak. İLE Haramdan kaçınma. )
( TAKVA: Yolculuk azığı. )

- TAM ÇİÇEK, EKSİKSİZ ÇİÇEK = ZEHRE-İ KÂMİLE = FLEUR COMPLÈTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAM ÇİÇEK = ZEHRE-İ TÂMME = FLEUR COMPLÈTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13249 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TARİH ile/ve ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/954 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan. İLE Kozmik. )
( Tarih: Amacı şerefli, yararları çok fazla ve esasları çok önemli olan bir disiplin ve ilim. )
( Zaman: Değişimleri, oluşumları ve hareketleri anlamlandırmada başvurulan kategori. )
( Tarih ile uğraşmak, kişinin emeği ile uğraşmaktır. )
( Tarihi, vak'a olarak görürsen, sonra sen de "Tarihî Vak'a" olursun! )
( Bugün varsan, yarın yoksun Tarih oku, bilgin artsın Sen dünyadan bihabersin )
( Tarih: Düzen. )
( Historia: Araştırma. )
( TARİH: Nesne ve kişilerin, genel ve özel durum ve koşullarında, belirli bir zaman ve mekânda oluşan, gelişim ve değişimleridir. )

- TASAVVUF:
DENEYİM
ve/<> ZEVK ve/<> İRFAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TATMİN ile/ve ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAYMİNG/TIMING yerine ZAMANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAZMİN[Ar.] değil/yerine/= ZARARI ÖDEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TECELLÎ/FEYZ ile/ve/<> ZUHÛRÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanatsal. İLE/VE/<> Bilimsel. )
( Tecellî. İLE/VE/<> Zuhûr. )
( Süreklidir. İLE/VE/<> ... )

- TEF'TE:
ZİLLİ TEF
ile/ve ZİLSİZ TEF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13720 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEF ile/ve/değil/<> ZİLLİ TEF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEFSİR ile/ve MUHTASAR ile/ve TELHİS ile/ve TAHRİR ile/ve TEHZİB, TECRİD, TENKİH, MUNTAHAB ile/ve ZEYL ile/ve TERCÜME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TELESİMEK ile/ve/||/<> ZAYIFLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yorulmak, güçsüz kalmak, yorgunluktan bayılacak duruma gelmek. İLE/VE/||/<> ... )

- TEMEL BÜYÜKLÜKLER:
KÜTLE
ile/ve/||/<> IŞIK ile/ve/||/<> SICAKLIK ile/ve/||/<> AKIM ile/ve/||/<>
MOL
ile/ve/||/<> UZUNLUK ile/ve/||/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEMEL ile/ve ZEMİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TENÂKUZ ile ZIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 3. şıkkın olanaksızlığı vardır. İLE 3. şıkkın olanaksızlığı yoktur. )

- TENYA ile/ve ZÂT-ÜL-HUFEYRE-İ RE'S[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Uzunluğu 20 m. kadar olan bir çşit tenya, şerit. )

- TERS ile ZIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERSİNEMEZLİK(ENTROPİ) ve/||/= ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de tek yönlüdür. )
( İkisi de birbirinin zemini olabilir. [Bilinemez, tespit edilemez.] )

- TESBİH (ETMEK) ile/ve/<> ZİKR (ETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİMİYET ve/<>/|| ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİRB ile/ve/||/<> ZEMÎL ile/ve/||/<> SEMÎR ile/ve/||/<> SAHİB ile/ve/||/<> REFÎK ile/ve/||/<> HİLL ile/ve/||/<> NECİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizimle aynı yaşta olan. İLE/VE/||/<> İş arkadaşımız. İLE/VE/||/<> Oturduğumuz yerde bize arkadaşlık eden. İLE/VE/||/<> Bizimle geceleri konuşan. İLE/VE/||/<> Uzun süre bizimle arkadaşlık eden. İLE/VE/||/<> Yolculuk arkadaşımız. İLE/VE/||/<> Bizi kalbine yerleştiren. İLE/VE/||/<> Sırdaş. )

- TOKSİK[İng.] değil/yerine/= ZEHİRLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TORBA ile/ve ZEMBİL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14014 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Hasırdan örülmüş kulplu torba. )

- TUTKU ile/ve ZAAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÜMELLİK ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTMAK(UNUTKANLIK) ile/değil ZİHNİN(AKLIN/"KAFANIN") YOĞUN/BİR YER(LER)DE OLMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28226 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNUTULMA HAKKI'NDA:
BİLGİ
ile/ve/||/<> ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞRU BİLGİ ile/ve/||/<> HUKUKA UYGUN, YAYILMIŞ BİLGİ

ile~ve~||~<>

BİLGİNİN: TOPLUMSAL ÖNEMİMİ YİTİRMESİ ile/ve/||/<> GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMESİ )

- URANOS ve/<>/> KRONOS ve/<>/> ZEUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- US ile ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28051 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYAK(KAFİYE) ÇEŞİTLERİNDE:
YARIM
ile/ve/<> TAM ile/ve/<> ZENGİN ile/ve/<> TUNÇ ile/ve/<> CİNASLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47158 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- UYGARLIK = MEDENİYET = CIVILIZATION[İng.] = CIVILISATION[Fr.] = ZIVILISATION[Alm.] = CIVIS[Lat.] = CIVILIZACIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYGARLIK ve/||/<> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYUMAK ile ZIBARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ölmek, gebermek. | Sızmak. )

- UZAY <-> ZAMAN <-> ÖZDEK <-> DEVİM <-> İVME <-> KUVVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜMMÎYÛN ile/ve SAFÎYÛN ile/ve ZÂTÎYÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VÂKİ ile/ve ZÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/936 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAKİT ile ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11247 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VARSAYMAK ile/ve/<>/değil/yerine ZANNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VECD ve/> VİCDAN ve/> ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19234 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( LAF-Ü-GÜZAF, KIL-Ü-KÂL KALKTIĞINDA GERİYE ZEVK VE VİCDAN KALIR )

- VECD ile/ve ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah, icat etti.[buldu değildir!] İLE/VE Peygamber, ilm-el yakîn bilir.["zann" tanımı kullanılmış olsa bile] )

- VEHİM ile ZAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VERMEK ile/ve/değil ZAMANINDA VERMEK/İNFÂK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİRD ile/ve ZİKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKÎN ve ZANN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAKÎNİYÂT ile/ve MEŞHÛRÂT ile/ve MÜSELLEMÂT ile/ve MAKBÛLÂT ile/ve ZANNİYÂT ile/ve MUHAYYELÂT ile/ve VEHMİYÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yakîniyât: En üst derecedeki önerme. - Bedihiye. - Nazariye. Bedihiye: Apaçık. - Bedâhet-i Akliye. - Bedâhet-i Hissiye. Bedâhet-i Akliye: - Evveliyât. - Fıtriyât. Bedâhet-i Hissiye: - Müşâhedât. - Hadsiyât. - Mücerrebât. - Mütevâtirât. )
( VÂHİME: Gerçekliği olmayan değerler üretmek. )

- YALIN/LIK ile/ve/<> ZARİF/ZARÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANILSAMA(İLÜZYON) ile/değil ZİHİNSEL(MENTAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapılacak işlem/eylem, önceden söylenmez. İLE/DEĞİL Zihin/düşünce gücüyle gerçekleştirilecek olan, önceden söylenir/belirtilir. )

- YAPAY/BOŞ "GÜZELLİKLER":
HAZ
ve/||/<> ZENGİNLİK ve/||/<> ÜN/ŞÖHRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÂR ile/ve/değil/<> ZÜLF-İ YÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Âşık nezdinde, zülf-i yâr, yârdan değerlidir. )

- YARALANMADA/TRAVMA'DA:
MAĞDUR
ile/ve/||/<> ZÂLİM
ile/ve/||/<>
GÖZLEMCİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARIN SAĞLANMASI ile/ve/değil/yerine/< ZARARIN UZAKLAŞTIRILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2719 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( IZRAR[Ar.]: Zarar verme, zarara sokma. )

- YARATILAN ile/ve ZUHUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece insandır. İLE/VE İnsan dışındaki herşey. )

- YARGILAMA SIRASINDA, SUSMANIN ...:
YORUMLANMASININ GENİŞLİĞİ
ve/||/<> KULLANILDIĞI AŞAMA ve/||/<> AVUKATININ, ORADA/YANINDA BULUNMASI ve/||/<> ZANLININ BİLGİLENDİRİLMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Duruşmada susma polis tarafından gerçekleştirilecek ifade alma sırasındaki susmaya nazaran daha geniş yorumlanır. Zira bu görüşe göre duruşma aşamasında sanık panik içinde ya da hazırlıksız olduğunu ileri süremez VE/||/<> Burada, kişinin bir hukukçunun yardımından yararlandığı, haklarından haberdar olduğu önkabulünden hareket edilmektedir. VE/||/<> Polisin, sorgusundan önce bilgilendirme yapması durumunda, susma, daha dikkatli irdelenmektedir. )

- YASALILIKTA:
KEYFÎLİK
ile/ve ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞ/TARİH TESPİTİ:
KETEBE
ve/||/<> ZAHRİYE ve/||/<> FİLİGRAN ve/||/<> MÜREKKEP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zahriye, XIII. yy.'a kadar bulunmaktadır. | Ser levha, XVI. yy.'dan sonra kullanılmaya başlanmıştır. | Eski yapıtlarda, cetvel yoktur. )

- YAVUZ SULTAN SELİM ve ZEMBİLLİ ALİ (HASANÎ) EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAYGIN/LIK ile/ve ZENGİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAZMALARIN KORUNMASINDA:
SEDİRAĞACI YAĞI
/ NARENCİYE / SERVİ / ZERDEÇAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey çekmeye yarar, ucu çengelli demir çubuk. )

- YEMEK ile ZÎYÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Konuk kabul etme. | Konuğa yedirip içirme, şölen. | Değişik ve karışık olma. )

- YENİ BASKIDA:
GELİŞTİRİLMİŞ
ile/ve/||/<> GENİŞLETİLMİŞ ile/ve/||/<> ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİLİK ARAYIŞI ile/ve/||/<>/> ZARARDAN KAÇINMA ile/ve/||/<>/> SEBAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51706 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREL DİL/LER ile/ve/değil/yerine/||/<>/< GÖVDE DİLİ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ZİHİN DİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşaretler/simgeler[yazılar/sözcükler], sesler aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Durum/duruş, davranış/tutum, el/yüz/göz[bakış, jest, mimik], işaret/simge, ses tonu/vurgusu aracılığıyla sürdürülen dil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< İmgeler, nesneler, kavramlar, olay/olgu ve durumların kayıtlarının yoğrulduğu dil. )
( Ülkelerin/bölgelerin, toplulukların/bireylerin, ortak/uzlaşımsal olarak belirlediği/kullandığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Sınırların, bölgesel/yerel farklılıkların bulun(a)madığı. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bireyin donanımı(geliş[me]mişliği] oranındaki. )
( IQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< EQ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SQ )

- YILAN ile ZEYTİNYEŞİLİ SUYILANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37076 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avustralya okyanuslarında yaşar. )

- YIPRATMAK ile ZEDELEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YIRLAMAK ile ZIRLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9638 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YOK/LUK ile/ve/değil ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yok etmeyince, yok olmaz. )

- YOK ile/ve/değil ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YORUM:
[ne yazık ki]
YANLIŞ
ile ÇILGINCA ile ZORLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51110 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Z: YAŞAM/HAYAT ve/||/<> ZÕIO[< ZÕION]: CANLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZERAFET değil ZARAFET(KİYÂSE)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Z ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAYAT | ZÕIO[< ZÕION] ile ABCDEF ( CANLI )

- ZA'F ile ZA'F ile ZAHF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zayıflık, güçsüzlük, arıklık. | Gönül akışı, meyil, bir şeye yönelik duyulan aşırı istek. İLE Sürünerek yürüme, ayaklarını sürüyerek yürüme. | Emekleme. | Düşman üzerine gönderilen asker; askerin düşmana karşı yürümesi. )

- ZÂ ile -ZÂ ile ile ile -ZÂ/ZÂY ile ZEL/ZELL ile ZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Ze" harfinin adı. İLE "Bu, şu" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler oluşturur.[BA-DE-ZÂ: Bundan sonra. | HÂ-KE-ZÂ: İşte bunun gibi.] İLE "Sahip, mâlik" anlamlarına gelerek, Eski Türkçe'de zî/zû şekilleriyle kullanılır. İLE "Zı" harfinin bir adı. İLE "Doğuran" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[NÂDİRE-ZÂ: Nadir, bulunmaz şey oluşturan. | SUHAN-ZÂ: Söz doğuran, icad eden.] İLE Osmanlı abecesinin 11. harfidir.[Ebced hesabında 700 sayısının karşılığıdır.] İLE Osmanlı abecesinin 20. harfidir.[Ebced hesabında 900 sayısının karşılığıdır.] )

- ZAAF[Ar.] değil/yerine/= DÜŞKÜN/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile BEKLENTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile/ve/değil/yerine/<> EĞİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile/ve/değil EKSİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6679 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ve/||/<> SAVUNMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAAF ile/ve/değil/yerine SINIR(LAMA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZABIT/ZAPT/ZABT[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZABT-U-RABT[Ar.]/DİSİPLİN[İng.] değil/yerine/= SIKIDÜZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂCİR ve/||/<>/>/< RAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Men ve yasak eden. VE İtaat eden. )

- ZÂD[çoğ. EZVÂD/EZVİDE/ZEVÂD] ile ZÂD[< ZİYÂDET] ile ZÂT ile ZÂT ile -ZÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azık, yiyinti. İLE Çoğalsın, artsın. İLE Kendi. | Asıl, öz, cevher. | Saygıya değer kişi. İLE Sahip, mâlik[hanım][<(dişil/müennes) ZÛ]. | Hekimlik terimlerinde hastalık [ZÂT-ÜD-DİMÂĞ: Beyin dokusunun/nescinin yangısı/iltihabı.], bitkibilim[botanik] ve hayvanbilim[zooloji] terimlerinde "-li, -giller" gibi anlamlarıla sınıflamalar oluşturur.[ZÂT-ÜL-İBRE: İğneli böcekler.] İLE "Doğma, doğuş" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[MÂDER-ZÂD: Anadan doğup büyüme. | NEV-ZÂD: Yeni doğmuş.] )

- ZÂDE ile ZÂDE[Fars. | çoğ. ZÂDEGÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Çok olsun!", "Artsın!" anlamlarında iyi bir dilek sözü. İLE Evlât, oğul. | Doğru, insaniyetli kişi. | "Doğmuş, meydana gelmiş" anlamlarıyla birleşik sözcükler yapar.[MERDÜM-ZÂDE: İnsan.] )

- ZAFER ile/ve BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAFER ile/ve/değil/<>/< ÇABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süreçsiz, sonuç olmaz! )
( Tatmin, elde edilende değil çabada yatar. Zafer de, tüm çabayı ortaya koymaktır. )

- ZAFER ile KAZANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAFER ile/ve/değil/yerine/||/<> SEFER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonuç. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç. )

- ZÂFİR[< ZAFER] ile ZAFÎR[< ZAFER] ile ZAFÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAGAN[< ZÂG]["ga" uzun okunur] ile ZAGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kargalar. İLE Çaylak. )

- ZÂHİB[< ZEHÂB] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GİDİCİ, GİDEN | BİR FİKİR YA DA ZANNA UYAN, KAPILAN | (~OLMA) ile ABCDEF ( VARSAYIMINA KAPILMA )

- ZÂHİF[çoğ. ZÂHİFÂT] ile ZÂHİF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürüngen, yılan gibi karnı üzerinde sürünerek ilerleyen. İLE Kibirli, övüngen.[MAĞRUR, MÜTEKEBBİR] )

- ZÂHİL ile ZÂHİL ile ZÂHİL ile ZÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18767 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zakkum ağacı. İLE Sağlığı düzelen ya da sıkıntıdan sonra gönlü ferahlayan. | Unutan. İLE İhmal eden, unutan. İLE ... )

- ZÂHİR-ÜZ-ZENEB[Ar.] =/ile URODÈLES[Fr.] =/ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuyruklular. )

- ZÂHİR[< ZUHUR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖRÜNEN, GÖRÜNÜCÜ, AÇIK, BELLİ | DIŞ YÜZ, GÖRÜNÜŞ )

- ZÂHİR[< ZUHÛR] ile ZAHÎR[< ZAHR] ile ZAHÎR ile ZÂHİR ile ZÂHİR ile ZÂHİR ile ZAHR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görünen, görünücü, açık, belirli, meydanda. | Elbette, şüphesiz, öyledir ya. | Galiba, zannederim, umulur ki. | Görünüşe göre, anlaşılan, meğer. | Dış yüz, görünüş. İLE Arka çıkan, yardımcı. İLE İç ağrısı. | Bâsur ve mesâne yangısında olan ağrılı ıkıntı. İLE Parlak.[daha çok, yıldızlar için] İLE Taşkın, coşkun. İLE Semiz, tavlı, bol. İLE Arka, sırt. | Kâğıt vs.'nin arka tarafı, gerisi. )

- ZÂHİR ve/<> ÂHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂHİR ile AŞİKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂHİR ile/ve BÂTIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19745 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonra/Âhir. İLE/VE Önce/Evvel. )
( Sırt. İLE/VE Karın. )
( Adâlet ile dengelenir. İLE Aşk ile dengelenir. )
( Güneş bâtı(n)dan [içinizden] doğar. )

- ZÂHİR ve/<> EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂHİRE ile ZÂHİRE[< ZEVÂHİR] ile ZAHÎRE[< ZAHÂİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarı fırlamış göz, lokma göz. İLE Parlak. İLE Gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat, yiyecek. )

- ZÂHİREN ile ZÂHİRÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18770 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Görünüşte, görünüşe göre, göründüğü gibi, meydanda olarak. İLE Görünen, görünürdeki. | Ebû Dâvûd-ı Zâhirî'nin kurduğu mezhebe ait/mensup. )

- ZAHİRÎ ile/ve HARİCÎ ile/ve AYNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂHİRLER ile ÂRİFLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tariften anlar. İLE Halden anlar. )

- ZAHİT[Ar.] ile ZAİT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çoğaltan, artıran. | Gereksiz. | Artı[+]. )

- ZAHM ile ZAHM ile ZAHM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkıştırma. İLE İri, kalın, büyük. İLE Yara. )

- ZAHMET değil/yerine/= GÜÇLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAHMET ve/||/<> HİKMET ve/||/<> İBRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAHMET değil/yerine/= SIKINTI, EZİYET, RAHATSIZLIK | ZOR, GÜÇ | YORGUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAHRİYE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih devrinde çift sahifedir. İlk sahifede Fatih'in mütalaası için kaydı. İkincisi normal... Bazıları madalyon biçimindedir. )

- ZÂİM ile ZAÎM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zeâmeti olan. İLE Zeâmet sahibi. | Kefil. | Prens, şef. )

- ZAİR ve DAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ziyaret eden. VE Delâlet eden. )

- ZÂKİ ile ZAKÎ[< ZEKÂ] ile ZAKÎ[< ZEKÂ] ile ZÂKİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saf, halis, temiz, pak. İLE Keskin/güzel kokulu. İLE Saf, temiz, doğru hareketli. İLE Anan, zikreden/zikredici. | Tekkelerde zikir sırasında dervişleri teşvik için ilâhiler okuyan kişi. )

- ZÂKİR[< ZİKR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZİKREDEN, ZİKREDİCİ, ANAN | TEKKELERDE ZİKİR ESNÂSINDA DERVİŞLERİ TEŞVİK İÇİN İLÂHİLER OKUYAN KİMSE )

- ZÂKİR ile/değil/>< GÂFİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [zikrettiğini] Bilen. İLE/DEĞİL/>< Bilmeyen. )

- ZÂKİRBAŞI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEVRÂNİ ZİKİRLERDE ZÂKİRLERİN REİSİ )

- ZAKKUM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45483 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zakkumgillerden, çiçekleri beyaz ya da pembe renkli, çoğunlukla kurumuş dere yataklarında kendin kendine yetişen, ağılı bir bitki. )

- ZÂLİ' ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksak hayvan. )

- ZÂLİK ile ZÂLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18774 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gidici/giden. İLE Şu, o. )

- ZÂLİM <>/>< ÂLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zâlim olan, âlim olabilir fakat zâlim olan, ârif ol(a)maz. )
( Yol sırasında, süreçte, kimin zâlim, kimin âlim olduğu/olacağı bilinmez. )

- ZÂLİM ile/değil/yerine LEVVÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Başkasına kötülük. İLE/DEĞİL/YERİNE Kendine, [kendini geliştirmek üzere] "yüklenme". | Özeleştiri. )
( Zâlime uyan ve/veya susan, zâlimden beterdir. )

- ZAMAN (DİLBİLGİSEL) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TENSE (GRAMMATICAL) )

- ZAMAN ALGISINDA:
24 SAAT
ile/ve/değil/yerine/<> (HER) AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kesikli süreklilik. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Kesiksiz süreklilik. )
( Güneşe ve güne göre. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> İnternette. )
( Doğal. İLE/VE/<> Yapay. )
( Dengeli. İLE/VE/<> Dengesiz. )
( Doğal sınırların güvenliği ve güvencesinde. İLE/VE/<> Şişirilmiş "sınırsızlığın" ve ucların uçurumunda. )

- ZAMAN GEÇTİKÇE:
YÜZSÜZLEŞEN
değil HATALARIYLA YÜZLEŞEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zaman kazandırmak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zaman kazanmak için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN KAZANMAK ile FIRSAT ARAMAK/BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45009 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN VE ENERJİ TÜKETİMİMİZ:
"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜZ"
ile/değil/yerine NASIL GÖRDÜĞÜMÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53742 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN VE KOŞULLARIN DEĞİŞİMİ ve/<> YASALARIN DEĞİŞİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanın ve koşulların değişmesiyle birlikte yasaların da değişikliğe uğraması kaçınılmazdır.
Ezmanın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz! )

- ZAMAN ve ZEMİN(BAĞLAM) ile/ve/değil/yerine/||/<> ZİHİN ve ZEMİN(KOŞULLAR)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin(/durumun/olgunun/olayın), öyle olması ya da olmamasındaki, az ya da çok oranında(etmenliliğinde) olmasındaki belirleyiciler. )
( Dış. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> İç. )
( İkincil. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Birincil. )

- ZAMAN VE ZEMİNDE NESNE değil BİRLİKTE OLUŞMAYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37601 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özdek/nesne, zamanı gerçekleştiren devinimdir. )

- ZAMAN VE ZEMİNİNİ BİLMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN VERDİM ile/değil/yerine SÜRE KOYDUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zaman zaman DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zaman zaman KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zaman zaman SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26768 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂMÂN-I/ASR-I SAADET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HZ. MUHAMMED'İN YAŞADIĞI DÖNEM | ÖMRÜNÜ SAADETE KAVUŞTURAN KİŞİ )

- ZAMAN:
UNUTTURMAYABİLİR
ve/fakat UYUŞTURABİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN:
"KAÇIP GİDEN"
ile/ve/||/<>/> "ALIP GÖTÜREN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN:
| BEKLERKEN ve/||/<> KORKARKEN ve/||/<> KEDERLİYKEN ve/||/<> SEVİNÇLİYKEN/NEŞELİYKEN |
ve/değil/yerine/||/<>/<
SEVERKEN

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ [çok] "Yavaş". VE/||/<> "Hızlı". VE/||/<> "Uzun". VE/||/<> "Kısa". | VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Sonsuz. )

- ZAMAN:
ÖNCELİK
ile/ve/||/<> SONRALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN:
PLATON'DA
ile/ve/||/<>/> ARISTOTELES'TE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gökyüzü hareketi. İLE/VE/||/<>/> Hareketin sayımı. )

- ZAMAN:
UD
ve ÖD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/935 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sümerce'si. VE Türkçe'si. )

- ZAMAN:
BEKLEYİNCE
ile/ve/||/<> GECİKİNCE ile/ve/||/<> ÜZÜLÜNCE ile/ve/||/<> MUTLU OLUNCA ile/ve/||/<> ACI ÇEKİNCE ile/ve/||/<> SIKILINCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yavaşlar". İLE/VE/||/<> "Hızlanır". İLE/VE/||/<> "Can yakar". İLE/VE/||/<> "Kısallır". İLE/VE/||/<> "Bitmek bilmez". İLE/VE/||/<> "Uzar". )

- ZAMAN('DA) ile/ve/<> AN('DA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kul. İLE/VE/<> Allah. )
( Gövdede ve zannında. İLE/VE/<> ... )

- ZAMÂN/ZEMÂN[çoğ. EZMİNE] ile ZAMÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18775 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zaman, vakti, çağ, devir. | Süre, mehil. | Mevsim. | Fiillerde, geçmiş, şimdiki, gelecek ve geniş zamanlardan her biri. İLE Kefil olma, kefillik. | Bir şeyin mislini ya da değerini vermek üzere zarara karşı kefil olma, garanti. )

- ZAMAN ile/||/<> "MUMYALANMIŞ ZAMAN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<> Fotoğraf. )

- ZAMAN ile/ve/<>/değil/yerine AN/KIPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14920 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂN'ın ÂN'a geçtiği AN'daki AN! İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Zamlanmış AN. )
( "Anlamlı" bir yaşam sunar. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Mutlu bir yaşam sunar. )
( [kökeni/etimolojisi] ZEMAN[Ar.]: Eskime, bir nesne üzerinde sürenin geçmesi. > ZAMAN: Süre, eskiye, geçmişe karışan süre. [Ar.] Somut bir anlamı varken, gerçek bir nesneyi yansıtırken soyutlaştı. İki nesne arasında, birinden ötekine giderken geçen süreye, eskiye karışan süreye zeman denirken sonraları vakt anlamında soyut bir varlığı yansıtır oldu. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Göktanrı dili.(N) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Bilginin kaynağı. (N) | [Özdek/Madde'nin kaynağı (H).] (HN) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Akıllı enerji. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Dişil ve eril enerji olarak ikili sistemi yansıtır. )
( [Sümer Türkçesi'nde]... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Gök Tanrı. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Evrenin başlangıcının simgesi. )
( Zaman, AN'ların birbirini izlemesidir. )
( Zaman sonsuzdur, ama sınırlıdır; ebediyet ise şimdi'nin zerresindedir. )
( Zaman içindeki ebediyet sadece tekrarlanıştır. )
( Zaman, yalnızca, bilinçte varolur. )
( Zaman, bizi zamanın dışına götüremez. )
( Zamanın getirmiş olduğunu, yine zaman götürecektir. )
( Zaman, içindeki bir deneyimdir ama deneyimleyen zaman-ötesinde. )
( Zamansızlık içinde de "ebediyen" sözcüğünün bir anlamı yoktur. )
( Batmayan güneşi bulanlar için zaman diye bir şey yoktur. )
( Zamansız olan, zamanı bilir; zaman ise zamansız olanı bilmez. )
( Zaman-ötesi olana ancak zaman-ötesi olanla erişilebilir. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Nasıl, okyanusun her bir damlası okyanusun tuzunu taşırsa, öylece her AN da ebediyetin lezzetini taşır. )
( Bir kez, Şimdi'de iyice yerleşirseniz, gideceğiniz başka yer olmaz. )
( Anımsanan ile yaşanan an arasında, bir an'dan bir an'a gözlemlenebilen bir temel fark vardır. Yaşanan an, zamanın hiçbir noktasında, anımsanan olamaz. İkisi arasında, sadece yoğunluk değil çeşit farklılığı vardır. Yaşanan an, hiçbir yanılgıya yer vermeyecek biçimde öyledir. )
( Yaşanan an gerçektir, halbuki anımsananda bir hayli kararsızlık ve belirsizlik vardır. )
( Yaşanan anı eşsiz kılan nedir? Apaçıktır ki, sizin mevcut olduğunuz duygusu. Bellekte ve beklentide, bunun gözlem altındaki bir zihinsel hal olduğu hakkında açık ve belirgin bir duygu vardır; yaşanan anda ise bu duygu en başta, bir hazır bulunuş ve farkında oluş duygusudur. )
( ÂN-I GAYRI MUNKASİM: BÖLÜNEMEYECEK OLAN AN! )
( Mutlak, zamandan öncedir. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( Ne içindeyim zamanın
Ne de tümüyle dışında
Yekpâre, geniş bir ÂN'ın
Parçalanmaz akışında )
( Yüzünü toprağa indir dem-be-dem Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem )
( Dem, bu demdir, dem, bu dem! Dem, bu demdir, dem, bu dem! )
( An, bu andır, an, bu an! An, bu andır, an, bu an! )
( DÜNYA, BU DÜNYA
AĞLATIRKEN GÜLDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

RÜYA, BU RÜYA
KİM GÖRÜR, KİM GÖRDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYA, BU DÜNYA
BOŞA SIKMA CANINI!
DÜNYA, BU DÜNYA
SATMIŞIM ANASINI!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

MAZHAR ALANSON )
( CARPE DIEM: GÜNÜ/ÂNI/YAŞANANI YAŞA/YAKALA! [Lat.] [günlük yaşa değil!] )
( HAKUNA MATATA: AN'I YAŞA! [Kenya dilinde] )
( CHRONOS ile/ve/<>/değil/yerine CAIROS )
( HORAS NON NUMERO NISI SERENAS[Lat.] = BEN SADECE HOŞ GEÇEN ANLARI GÖSTERİRİM )

- ZAMAN ile/ve/<>/değil/yerine AN/KIPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamlanmış AN. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE ÂN'ın ÂN'a geçtiği AN'daki AN! )
( "Anlamlı" bir yaşam sunar. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Mutlu bir yaşam sunar. )
( Dirimlilik içinde. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Sürekli dirimlilik ile. )
( [kökeni/etimolojisi] ZEMAN[Ar.]: Eskime, bir nesne üzerinde sürenin geçmesi. > ZAMAN: Süre, eskiye, geçmişe karışan süre. [Ar.] Somut bir anlamı varken, gerçek bir nesneyi yansıtırken soyutlaştı. İki nesne arasında, birinden ötekine giderken geçen süreye, eskiye karışan süreye zeman denirken sonraları vakt anlamında soyut bir varlığı yansıtır oldu. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Göktanrı dili.(N) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Bilginin kaynağı. (N) | [Özdek/Madde'nin kaynağı (H).] (HN) )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Akıllı enerji. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Dişil ve eril enerji olarak ikili sistemi yansıtır. )
( [Sümer Türkçesi'nde]... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Gök Tanrı. )
( ... İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Evrenin başlangıcının simgesi. )
( Zaman, AN'ların birbirini izlemesidir. )
( Zaman sonsuzdur, ama sınırlıdır; ebediyet ise şimdi'nin zerresindedir. )
( Zaman içindeki ebediyet sadece tekrarlanıştır. )
( Zaman, yalnızca, bilinçte varolur. )
( Zaman, bizi zamanın dışına götüremez. )
( Zamanın getirmiş olduğunu, yine zaman götürecektir. )
( Zaman, içindeki bir deneyimdir ama deneyimleyen zaman-ötesinde. )
( Zamansızlık içinde, "ebediyen" sözcüğünün bir anlamı yoktur. )
( Batmayan güneşi bulanlar için zaman diye bir şey yoktur. )
( Zamansız olan, zamanı bilir; zaman ise zamansız olanı bilmez. )
( Zaman-ötesi olana ancak zaman-ötesi olanla erişilebilir. )
( İnandığınızı yapın ve yaptığınıza inanın. Başka her şey enerji ve zaman savurganlığıdır. )
( Nasıl, okyanusun her bir damlası okyanusun tuzunu taşırsa, öylece her AN da ebediyetin lezzetini taşır. )
( Bir kez, Şimdi'de iyice yerleşirseniz, gideceğiniz başka yer olmaz. )
( Anımsanan ile yaşanan an arasında, bir an'dan bir an'a gözlemlenebilen bir temel fark vardır. Yaşanan an, zamanın hiçbir noktasında, anımsanan olamaz. İkisi arasında, sadece yoğunluk değil çeşit farklılığı vardır. Yaşanan an, hiçbir yanılgıya yer vermeyecek biçimde öyledir. )
( Yaşanan an gerçektir, halbuki anımsananda bir hayli kararsızlık ve belirsizlik vardır. )
( Yaşanan anı eşsiz kılan nedir? Apaçıktır ki, sizin mevcut olduğunuz duygusu. Bellekte ve beklentide, bunun gözlem altındaki bir zihinsel hal olduğu hakkında açık ve belirgin bir duygu vardır; yaşanan anda ise bu duygu en başta, bir hazır bulunuş ve farkında oluş duygusudur. )
( ÂN-I GAYRI MUNKASİM: BÖLÜNEMEYECEK OLAN AN! )
( Mutlak, zamandan öncedir. )
( Bellek ve beklenti olmadıkça zaman da yoktur. )
( El'in sermayesi. [Kendinin olmayan] ["Allah'a ait olan"] )
( Ne içindeyim zamanın
Ne de tümüyle dışında
Yekpâre, geniş bir ÂN'ın
Parçalanmaz akışında )
( Yüzünü toprağa indir dem-be-dem Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem )
( Dem, bu demdir, dem, bu dem! Dem, bu demdir, dem, bu dem! )
( An, bu andır, an, bu an! An, bu andır, an, bu an! )
( DÜNYA, BU DÜNYA
AĞLATIRKEN GÜLDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

RÜYA, BU RÜYA
KİM GÖRÜR, KİM GÖRDÜRÜR

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYA, BU DÜNYA
BOŞA SIKMA CANINI!
DÜNYA, BU DÜNYA
SATMIŞIM ANASINI!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!
DÜNYAYA BAK, DOYA DOYA SEYRET!
HAYRETTEYİM, HAYRET!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK!
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

NE GEÇMİŞ VAR, NE GELECEK!
DEM, BU DEMDİR, BARIŞALIM!
HAYALLER KURUP EĞLENEREK
DEM, BU DEMDİR, BULUŞALIM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!
DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

DEM, BU DEMDİR, DEM, BU DEM!

MAZHAR ALANSON )
( BÎ HENGÂM[Fars.]: Vakitsiz. )
( CARPE DIEM: GÜNÜ/ÂNI/YAŞANANI YAŞA/YAKALA! [Lat.] [günlük yaşa değil!] )
( HAKUNA MATATA: AN'I YAŞA! [Kenya dilinde] )
( CHRONOS ile/ve/<>/değil/yerine CAIROS )
( Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

Ahmet Hamdi TANPINAR )
( ZAMAN'ı...
Durdurmak istiyorsan... ÖPÜŞ!
Duyumsamak istiyorsan... YAZ!
Bırakmak istiyorsan... SOLUK AL!

ZAMAN'da...
Yolculuk yapmak istiyorsan... OKU!

ZAMAN'dan...
Kaçmak istiyorsan... MÜZİK DİNLE! )
( Zaman, herşeyin aynı anda olmasını engellemek için doğanın kullandığı araçtır. )
( Time is endless, though limited, eternity is in the split moment of the now.
Time exists in consciousness only.
Time is a succession of moments.
Time is an inner experience but the experiencer is timeless.
The absolute precedes time.
What time has brought about, time will take away.
The timeless can be reached only by the timeless.
Time cannot take us out of time.
Just as every drop of the ocean carries the taste of the ocean, so does every moment carry the taste of eternity.
The timeless knows the time, the time does not know the timeless.
Eternity in time is mere repetitiveness.
In the timeless the words 'for ever' have no meaning.
Without memory and expectation there can be no time.
Once you are well-established in the now, you have nowhere else to go.
Do what you believe in and believe in what you do. All else is a waste of energy and time.
Between the remembered and the actual there is a basic difference which can be observed from moment to moment. At no point of time is the actual the remembered. Between the two there is a difference in kind, not merely in intensity. The actual is unmistakably so.
The actual is real, while there is a good deal of uncertainty about the remembered.
What makes the actual unique? Obviously, it is your sense of being present. In memory and anticipation there is a clear feeling that it is a mental state under observation, while in the actual the feeling is primarily of being present and aware. )
( An olmadan, zaman olmaz; ancak, sonsuz zaman olmadan da ân'a ilişkin düşünüş olmaz. )
( ZAMAN ve/değil/yerine/||/<>/< AN

Kaygının neden oldukları, olabilecekleri ve ortadan kaldırılmasındaki araç ve çözümlerin merkezinde, zaman ve algı yönetimi bulunur.

Geleceğin olumsuzu olan ve "Ya ..." ile başlayan düşünce, söz ve kaygıların yanlışlığı ve yanıltıcılığını da ancak yoğunlaşılması gereken iki düşünce üzerinde/n aşabiliriz. Birincisi, en az %51 olmak üzere, ŞU AN'da ve BURADA bilincinin yanı sıra, ikinci olarak, %46-48 oranında da geleceğin belirgin ve olumlu bakışı olan "... İSTİYORUM." düşüncesi ve sözüyledir. Tabii, tortuları, bahaneleri, mazeretleri, yani "... da"/"... ama" sözlerinin tamamen devre dışı tutulmasıyla.

Geçmişin olumsuzu olan "Keşke ..." düşünce ve sözü, hiçbir zaman düşünülmeyeceği gibi, geçmiş ve değişmezliğini ancak geçmişin olumlu deneyimlerini, "İyi ki ..." düşünce ve sözüyle, isabet kaydedilmiş, olumlu durumlar, kayıtlar, süreç ve sonuçlarla dengeleyebiliriz.

"Belirsiz" olan geleceğin belirli kılınmasını da, "Değişmez" olan geçmişin tatminkârlığını da şu anda ve buradaki bilincimiz belirlemektedir. Yaşanmış ve "değişmez" olanların pişmanlığı ya da yaşanmamış ve "belirsiz" olan belirginliğini, ancak ve ancak şu anda ve buradaki %99'lara çıkarılabilecek düşünce, eylem ve tutumlarımızla, direncimizle[ihtiyârımızla] belirleyip, geri kalan sürecin de isteklerimizle/istencimizle[irâde] doldurulması, anlamsız ve değersiz kaygıların ortadan kalkması, daha verimli bir yaşam ve kendilik deneyiminin verimliliğiyle taçlanacaktır.

Kaygının ortadan kalkmasındaki en önemli yani öncelikli bilgi ve uygulama, pek alışık olmasak bile mutlaka sürekli anımsanması ve devrede tutulması gereken, bilinemeyecek olanların varolduğu ve bilinemeyecekleri yönündeki teslimiyet ve tevekkülümüzdür. Bu, ilk başta ve çoğumuz için pek geçerli ve olanaklı "görülmese" bile hep birlikte yaşıyor olduğumuz halde, her birimizin, "kendini öncelikli ve ayrıcalıklı görerek", "sürekli ve tek kazananın kendimiz olması gerektiği" "düşüncesi/zannı", tavrı ve tutumu kadar yanlış ve yanıltıcı, bir başka ötekileştirici ve birbirimizden uzak düşürücü büyüklükte bir tutum olamaz.

Bir başka kaygı verici ve büyük yanlışlardan biri de, hepimizin, kendi ve yakınları için, aynı anda, "en"leri istemesi, dilemesi ve dile getirmesidir. Herşeyin "en güzeli"ni, "en baştakini/tepedeki"ni, "en değerlisi"ni, "en başarılısı"nı, "en güçlüsü"nü, "en büyüğü"nü, sürekli diline dolamış bir birey ve toplum için de refah ve ferah söz konusu değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır.

Olan biten herşeyin uclarında ve uçurumlarında dolaşmanın, iddia sahibi olmanın, bir anlamının, bir değerinin olmayacağını, teknolojinin hızlı gelişimi ve konforun artmasındaki yanılgının taşıdığı, ne ve "ne kadar" yaşanılacak olursa olsun, her şeyi ve herkesi, sonuç odaklılıkla, süreci, bir şeyleri, başlamadan bitirmenin peşinde koşulduğu, yaşamın, tavında, kıvamında, hızlı gitmek yerine yavaş yaşamanın değeri bilinmediği, önceliği yaşanmadığı sürece daha da anlamsız bir kartopu-çığ ilişkisine döneceğini görememenin bedelleri, her ne kadar istenilmese de ne yazık ki, gerçek anlamda "kaygılanmamızı" gerektirecek çok büyük sorunların oluşacağına ve çığ altında kalarak, ezilerek yok olunacağına bir kanıttır.

"En büyük" ya da tek kaynağı "merak" olan, ancak sonuçların değer gördüğü niteliksiz "sorgulamaların" da ne içeriği, ne süreci, ne de sonucu, kişileri ve toplumları hiçbir nitelikli sonuca götürmeyeceği gibi, kendi, yakınları, vatanı, toprağı, bayrağı, sancağı, dili ve geleceği için "kaygılanılması" gereken bir durumu da ortaya sermektedir.

"Geleceği/ni merak eden/ler,
fallara değil mezarlıklara baksın!"


Bireysel ve toplumsal olarak "kaygılanmak" durumunda kalacağımız olumsuz durumları, zihnimizin üst köşelerinde, kenarda tutmak üzere, tekrar kaygının çözümlerine yönelik kişisel yönetim bilgilerimize geri dönelim...Kaygı DEĞİL/YERİNE Saygı - B (bile değil) )
( [daha iyi olabilmek için zihnin yönlendirilmesi gereken] Olumsuz/sorunlu/yetersiz/hasta(lıklı) vb. durumlarda. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Olumlu/mutlu/yeterli durumlarda. )
( [Odaklanılması gereken] Daha az. İLE/VE/<>/DEĞİL/YERİNE Daha çok. )

- ZAMAN ile ARASIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve DÖNEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve/= FIRSAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ve HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zaman, hareketin miktarıdır. )

- ZAMAN ile/ve/||/<> MATEMATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ile/ve SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanı gelmeden görürsek, yanarız. )

- ZAMAN ile SAHİB-İ ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43287 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( AKILLARINDAN GEÇİRDİKLERİ KÂİNATTA OLUŞMAYA BAŞLAYAN KİŞİ | ALLAH'IN AYNASIDIR )

- ZAMAN ile/ve/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevdiklerinize zaman ayırın! Yoksa, zaman, sizi sevdiklerinizden ayırır. )

- ZAMAN ile/ve SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN değil/yerine/= SÜREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN = TIME[İng.] = TEMPS[Fr.] = ZEIT[Alm.] = TEMPUS[Lat.] = KHRONOS[Yun.] = TIEMPO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ve/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zaman ve uzayın kökeni, her bir neden-sonuç zincirinin ilk nedeni olarak deneyimlenebilir. )
( Bir kez zaman ve uzayı gerçek olarak kabul etmişseniz, kendinizi de ufacık, önemsiz ve kısa ömürlü sayacaksınız. )
( Zaman ve uzayın içinde değilsiniz, zaman ve uzay sizin içinizdedir. )
( Tüm uzay ve zaman, zihindedir. )
( Siz, uzay ve zaman ötesisiniz! )
( Zaman ve uzay zihinde, zihne ait olduklarından, siz zaman ve uzayın ötesindesiniz, ebedi ve her yerde hazır olan. )
( The origin and the end of all manifestation, the root of time and space, the prime cause in every chain of causation.
Once you accept time and space as real, you will consider yourself minute and short-lived.
Space and time are in you and not you in space and time.
All space and time are in the mind.
You are beyond space and time.
Time and space are in the mind, you are beyond time and space, eternal and omnipresent. )
( Sonsal Sınıflama[Kategori] değildir![bkz. KANT] )

- ZAMAN ile/ve/<> VAKİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Özel bir dilim. )
( Vakit, idrak sahibinedir. )
( Vakit, keskin kılıçtır. )
( Zaman onları ifnâ etmez, vaktin içinde vakti yaşayanlara ibn'ül-vakt denilir. )
( Zaman, insana emanettir. )
( Yarın ya da yarına bırakmak tarikat halinden değildir. )
( SA'AT-İ VAHİDEDİR ÖMR-İ CİHAN SA'ATİ TAATE SARFEYLE HEMAN )

- ZAMAN ile YALIN ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44248 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ABSOLUTE TENSE )

- ZAMAN ile ZAMAN (ANLAMSAL)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TIME (SEMANTIC) )

- ZAMAN ile/ve ZAMANDA (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ve/<> ZEMİN/MEKÂN/YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/938 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsan, mekândan, zamana geçiştir. )
( Terazi var, tartı var, herşeyin bir zamanı var. )
( Bazı işlerde/hizmetlerde de zaman ve zemin gözetmek olmaz. )
( Varolanlar'ı birbirlerine göre belirleyen koordinatlar. )
( İrfân'ın göstergesi, doğru/uygun zaman ve zemine göre konuşmak ve hareket etmektir. )
( İşitme. VE/<> Görme. )

- ZAMAN ile/ve/||/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANA YAYMAK ile/ve/<> SONRAYA BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANDA OLMAYAN ile/ve/fakat/||/<> ZAMANDA OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kant'a göre, nedensellik kategorisi altında, zamandaki süreklilik içinde, AN'lar arasında fenomen olarak varolan bir şey ile başka bir fenomen olarak varolan bir şeyin, belirli bir kurala göre birbirini izlemesi, bilinebilecek bir şeydir. İLE/VE/FAKAT/||/<> Kendi, zamanda olmayanın, zamanda olanla ilişkisinin nasıl bir kurallılığının olabileceği, hiçbir biçimde bilemeyeceğimiz bir şeydir. )

- ZAMANI ARTIRMAK ile/ve/<>/değil ETKİ ALANINI GENİŞLETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANI DURDURMAK ile/ve/||/<> ZAMANDA YOLCULUK ile/ve/||/<> ZAMANDAN KAÇMAK ile/ve/||/<> ZAMANI HİSSETMEK ile/ve/||/<> ZAMANI BIRAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öperek. İLE/VE/||/<> Okuyarak. İLE/VE/||/<> Müzik dinleyerek. İLE/VE/||/<> Yazarak. İLE/VE/||/<> Soluk alarak. )

- ZAMANI:
NEREDE GEÇİRDİĞİMİZ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NASIL GEÇİRDİĞİMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50240 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdemizle ilişkilidir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Anlığımızla(zihnimizle) ilişkilidir. )
( Nicelikseldir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Nitelikseldir. )

- ZAMANIN AÇIKLIĞI ile/ve/||/<> EVRENİN KAPALILIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANIN, DÜŞÜNÜLMESİNDE/DEĞERLENDİRİLMESİNDE:
ÖNCELİK
ve/||/<> SIRALAMALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/957 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANIN:
"GEÇMEMESİ"
ile "YETMEMESİ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevdiğin, yanında değilse. İLE Sevdiğinin yanında. )

- ZAMANIN:
ALTI
ile/değil/yerine/>< ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Helâk. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Vakit. )

- ZAMANIN ile/ve/||/<> MEKÂNIN :SAF GÖRÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ÖNCEL/A PRIORI]
[Sadece İnsan'da.] )

- Zamanında KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25981 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANINDA ORADA/YERİNDE OLMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANINDA YA DA ZAMANSIZ SÖYLENMİŞ SÖZLER ile/ve GERÇEK YA DA YANLIŞ SÖZLER ile/ve HOŞ YA DA ACI SÖZLER ile/ve YARARLI YA DA YARARSIZ SÖZLER ile/ve NAZİK VE GÜCENDİRİCİ SÖZLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANINI:
"ÇALMAK"
ile/değil ALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMANSALLIK ile TARİHSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMBAK ile AFRİKA ZAMBAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMBAK ile ARTVİN ZAMBAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52766 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMBAK ile İNCİÇİÇEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde, küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi. )

- ZAMBAK ile KUM ZAMBAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMBAK ile TÜKÜRÜKOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zambakgillerden, 20-30 santimetre yüksekliğinde, küçük, beyaz ya da sarı çiçekli, otsu ve çok yıllık bir bitki. )

- ZAMBEZİ IRMAĞI ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂMİN ile ZAMÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18776 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tazmine zorunlu olan, kefil. İLE Tazmîn eden, kefil olan. )

- ZAMİR[Ar.] değil/yerine/= ADIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂMİR ile ZAMÎR[çoğ. ZAMÂİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Neyzen, düdük çalan. İLE İç, içyüz. | Kalp, vicdan. | Gönülde gizli olan sır. | [dilbilgisinde] Adın yerini tutan sözcük. )

- ZAMK[Ar.] değil/yerine/= TUTKAL/YAPIŞTIRICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMK ile LAK/LAKA[İt. < Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38072 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akasya, kitre, süsleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz ya da sarı kırmızımtırak renkte, biçimsiz nesne. İLE Uzakdoğu'da yetişen amerikaelmasından çıkan yapıştırıcı. )
( LAKE: Laka ile cilâlanmış eşya. )

- ZAMKİNOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adı birden anımsanamayan, küçük, değersiz şeyler için kullanılır. | Dost, metres. | Kaçma. )

- ZAN ETMEK ile/ve/||/<> ÜMİT ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN:
"ÖNE SÜRÜLEBİLECEK BİR ŞEY"
değil
ANCAK, KABUL EDİLECEK BİR ŞEY

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN(N) ile/değil/yerine/>< İLM/İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile/değil ATIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile BÂTIL İNANÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28123 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile CEHL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilim'in zıttı. İLE Bilgi'nin zıttı. )

- ZAN ile/ve/değil/yerine/<> GÖRÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile/ve/||/<>/> İDDİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile İSTİNBÂT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanma, sanı. | Şüphe. İLE Bir söz ya da işten gizli bir anlam çıkartma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama. )

- ZAN ile/ve/değil KABUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile/ve/değil/yerine KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile/ve KOŞULLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN değil/yerine/= SANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12609 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile/ve/değil/yerine/<>/>< SEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37318 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile/ve TECESSÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN ile/ve ZEHÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAN değil/yerine/>< ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANAAT [PAYLAŞILIR/PAYLAŞILABİLİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANAAT OLARAK SİMYA ile FELSEFÎ SİMYA ile DİNÎ SİMYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygulamalar arasında nedensel ilişki kurmadan, herhangi bir teoriye dayanmadan nesneler üzerinde simyevi işlemler yapmak. Burada esas olan nesneleri kullanmaktır. İLE Belirli bir teoriye dayalı olarak ve nedensel ilişkiler kurarak nesneleri tespit ve tasvir etmek. Burada esas olan nesneler içinde kalmaktır. İLE Doğaüstü, mistik ve spritüel güçleri de dikkate alarak belirli ritüeller içinde nesneleri anlamaya çalışmak. Burada esas olan nesnelerin doğaüstü güçlerin işaretleri olduğunu anlamaktır. )
( Bolos (M.Ö. II. yy.) simyayı felsefi bir yöntem haline getiren. )
( Zosimus (M.S. III. sonu, IV yy. başı) simyayı bir din haline getiren. )
( İslâm dünyasında ise simya ilk önce felsefî açıdan dikkate alınmıştır. Cabir b. Hayyân sadece madenleri değil, bitkileri ve hayvanları da simyanın konusu kılmıştır. Civa ve kükürt teorisini geliştirerek tüm varolanları yekpare bir sistem içerisinde açıklamaya çalıştı. Bunun için bazı sayısal simgeleri kullandı. Aynı zamanda kurduğu laboratuvarlarla felsefi simyadan 'bilimsel simya'ya(kimya'ya) geçiş yaptı. )

- ZANAAT/ZANAATKÂR ve FELSEFE/FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANBAK değil ZAMBAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğruları aşağıdaki şekildedir! "..." bulunan yerlerde ayrık(yanlış) halini düşününüz! )
( YAZIM(İMLÂ) KILAVUZU! SÖZLÜKLER! ETİMOLOJİ )
( Masumiyeti simgeler. )

- ZANGIR ZANGIR / ZINGIL ZINGIL / ZINGIR ZINGIR (TİTREMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANGOÇ[Erm.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kilise hizmetlerini gören ve çan çalan görevli. )

- ZANLI ile SANIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir suç dolayısıyla sorguya çekilen. İLE Aleyhine ceza davası açılan. )

- ZANN - CEHİL ile İLİM - HİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANN[Ar.] ile/= GÜMÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANN ile/ve/||/<>/>/< "EZBER/KALIP"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANN ile VEHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE İki olasılığın (güçlü/güçsüz) birine zihnin/nefsin katılımı. )

- ZANN ile ZANN-I GALİB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %49 İLE %1 )

- ZÂNN ile ZANN/ZAN[çoğ. ZUNÛN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18778 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zannedici, sanan. İLE Sanma, sanı, sezme. | Şüphe, işkil. )

- ZANNEDİYORUM ile/ve/||/<> BELLEĞİM YANILTMIYORSA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZANNETMEDEN ÖNCE ve/<> YARGILAMADAN ÖNCE ve/<> YARALAMADAN ÖNCE ve/<> KONUŞMADAN ÖNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öğren! VE/<> Anla! VE/<> Hisset! VE/<> Düşün! )

- ZANNETMEK/ZEHAP[Ar.] ile ZAMMETMEK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sanı, kuşku/şüphe. İLE Katmak. )

- ZANNETMEK ile/ve/||/<> BİLE DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAPPING[İng.] değil/yerine/= GEÇGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAPZAYIF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂR Ü PERİŞÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11124 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAR-ZOR (HALLETMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAR' ile -ZÂR[Fars.] ile -ZÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meme. | Süt veren hayvan memesi. İLE Ağlayan, inleyen. | Zayıf, dermansız. | İnleme, ağlayış. İLE Adlara eklenerek yer adı bildirir.[ÇEMEN-ZÂR: Çimenlik. | GÜL-ZÂR: Güllük. | LÂLE-ZÂR: Lâle bahçesi.] )

- ZAR ile DERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BEHREK[Fars.]: Çok çalışmadan dolayı el ve ayak derilerinin sertleşmesi. | Yaralardan gelen irin. )
( ... İLE Bir kişi, yaşamı boyunca, yaklaşık 22 kilogram deri kaybeder. )

- ZAR ile/ve/<> İÇZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37670 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Çiçektozunu saran iki zardan, içte olanı. )

- ZAR ile İNCE ZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAR ile KALP DIŞ ZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAR ile KITMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hurma ile çekirdeğinin arasındaki zar. )

- ZAR ile PERDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAR ile PERDE(HİCÂB-I KİBRİYA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAR ile PERİKART[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yüreği saran zar. )

- ZAR ile ZAR[Ar. çoğ. ZURÛ']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce deri. İLE İnek vb. hayvanların memesi. )

- ZARAFAT[Azr.] = ŞAKA[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52085 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARÂFET:
"GÖZE BATMAK"
değil/yerine/>< AKILDA KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARÂFET ve IŞILTI ve GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zarafet, devingen bir güzelliktir. )
( Zarâfet, doğa tarafından verilmeyen, ancak özne tarafından yaratılan güzelliktir. )
( Zarafet, her zaman, yalnızca özgürlüğün devindirdiği biçimin güzelliğidir. )
( Her türlü güzellik, gerçek ve görünen devinimin yalnızca bir özelliğidir. )

- ZARÂFET ile/ve/<> LETÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARÂFET ve/||/<> ONUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel bir ruhun anlatımı. VE/||/<> Yüce bir zihniyetin anlatımı. )
( Erdemden beklenilen, zarâfet değil onurdur. )

- ZARÂFET ve/||/<> SÜKÛNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARAR-ZİYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11125 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARAR/HASAR:
CANA
ile/değil/yerine MALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARAR ile HASAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her mazarrata, mazeret bulmanın sonu yoktur. )

- ZARAR ile/değil/yerine KARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31621 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu. İLE/DEĞİL/YERİNE Azı. )

- ZARAR ile KÂRDAN ZARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARAR ile ZIRAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zarara zararla karşılık verme. )

- ZARARINA ile/değil KÂRINDAN VAZGEÇEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARLI SABİT GELENEĞE SAPLANMA değil/yerine/>< YARARLI SABİTİN TAKLİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARLI ile ZARARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2726 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARLI ile ZARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARSIZ OLMAK ile/ve/değil/yerine/<> HİZMET ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARSIZ OLMAK ile/ve/||/<>/> YARARLI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARSIZ ile MASUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARSIZ ile ZARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2727 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARBÂN[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkeleleri avlayan, kedi büyüklüğünde yırtıcı bir hayvan. )

- ZARFLARDA:
DURUM
ile/ve/||/<> ZAMAN ile/ve/||/<> YER-YÖN ile/ve/||/<> MİKDAR ile/ve/||/<> SORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARGANA[Yun.] ile TİMSAH ZARGANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45185 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )
( Uskumrusugillerden, gövdesi silindir biçiminde, gaga gibi ince, uzun, sivri ağızlı bir balık. İLE ... )

- ZARIL ZARIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARİ ZARİ[Fars.] değil/yerine/= HÜNGÜR HÜNGÜR/İNLEYEREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARÎ ile ZARÎ ile ZÂRİ' ile ZÂRÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanı durmayan damar. İLE Memesi büyük olan. İLE Ekin eken, çiftçi. İLE Ağlayıp sızlama. )

- ZARÎF değil/yerine/= GÜZEL, ŞIK, ZARÂFETLİ | NÂZİK, İNCE, YAKIŞIKLI | İNCE NÜKTELİ, İNCE NÜKTELERLE KONUŞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARÎFE ile ZÂRİFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zarif şey. İLE Fazla, gereksiz söz. )

- ZARLA-ZORLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARR ile ZÂRR ile ZARR ile ZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zarar. İLE Zararlı. İLE Zarara neden olan. İLE İnce perde ya da örtü. | İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar ya da örgen bölümleri, çeper. | Birbirine sımsıkı yapışık hücre ya da moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper. | Tavla ve başka oyunlarda kullanılan nesnelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı. )

- ZARUNLU:
ZARURÎ
ile/ve/değil ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı/çoğu sözler hatalı seslendirildikleri için değil konuşurken, birbirine yakın ya da eş iki sözcüğü bir anda söyleme ya da birini söyleyecekken ani bir karar ve hızla ötekine geçme sonucu çıkan söz(cük)lerdir. )

- ZARÛRÎ İSTİDLÂL ile MÜMKÜN VE İKNAİ İSTİDLÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gerekirlilik/Belirleme/Dettermine. İLE Olanaklı/Mümkünlü/Belkililik/Cidal. )
( Doğa. İLE Tin. )
( FARÂBÎ )
( Bkz. HİLMİ ZİYÂ ÜLKEN - İSLÂM DÜŞÜNCESİ - ÜLKEN YAY. )

- ZARÛRÎYAT ile/ve HACİYAT ile/ve TAHSİNİYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂT-ÜD-DİMÂĞ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyin dokusunun/nescinin yangısı. )

- ZÂT-ÜL-BATNEYN[Ar.] ile BIVENTRE[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkikarınlı. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-BATNİYYE[Ar.] ile GASTÉROPODES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karındanbacaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-CEZRİYYE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köktenbacaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-KEFFİYYE[Ar.] ile PALMIPÈDES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Perdeayaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-KESÎRE[Ar.] ile MYRIAPODES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çokayaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-MAFSALİYYE[Ar.] ile ARTHROPODES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44335 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eklembacaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-MEŞKUKA[Ar.]["ka" uzun okunur] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çataltırnaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İR-RE'SİYYE[Ar.] ile CÉPHALOPODES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baştanayaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ESÂBİ-İL-MÜZDEVİCE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suaygırı gibi ayakları eşit parmaklarla biten iri hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-ESÂBİ'-İL-MÜFREDE[Ar.] ile ONGULÉS[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toynaklılar, tektırnaklılar. )

- ZÂT-ÜL-EYDİ-L-ERBA'[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört elli hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-EZFÂR[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Parmakları birbirinden ayrı, hareketli ve pençeli olan hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-FIKARÂT[Ar.] = VERTÉBRÉS[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Omurgalılar, belkemiği olan hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-HARÂŞİF-İL-MÜŞA'ŞAA[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cildi, mineli ve kemikli olan balık sınıfı. )

- ZÂT-ÜL-HURTÛM[Ar.] = PROBOSCIDIENS[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hortumlu hayvanlar sınıfı, hortumlular. )

- ZÂT-ÜL-IZÂM-İT-TÂMME[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tamamen kemikleşmiş fıkraları birer kıhıftan ibaret olan balıklar sınıfı. )

- ZÂT-ÜL-KÎSÎ[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karnının altında bir kesesi olup yavrularını ilk kez olarak bunun içinde doğuran hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-KURÛN-İL-MUSAMME/MÜCEVVEFE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boynuzlarının içi boş olan hayvanlar, boş boynuzlular. )

- ZÂT-ÜL-KURÛN-İS-SÂKITA[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geyik, karaca gibi sadece erillerinde bulunup mevsim mevsim düşen ve sonra yeniden boynuzu çıkan hayvanlar sınıfı. )

- ZÂT-ÜL-MİSKAB[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karınlarının sonunda birer delik bulunan omurgasız hayvanlar. )

- ZÂT-ÜS-SEDÂYÂ-Yİ BAHRİYYE[Ar.] = SIRÉNIENS[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denizayılanı gibi memeliler sınıfı. )

- ZÂT-ÜS-SUKABÂT-I GAYR-İ MÜŞA'ARA[Ar.] = MADRÉPORES[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Matraporalar. )

- ZÂT-ÜS-SUKABÂT[Ar.] = FORAMINIFÈRES[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Delikliler. )

- ZÂT:
BİLİNMEZ
değil TEK BİLİNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Şüphe edil(e)meyen tek şey. )

- ZÂT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİ | ASIL, ÖZ, CEVHER | SAYGIYA DEĞER KİMSE )

- ZÂT ile/ve/<> SIFAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göz. İLE/VE/<> Gövde(beden), yüz. )

- ZÂT ile/ve/||/<> AYN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂT ile/ve HUZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20600 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Simge, zâtı/sizi gösterir/işaret eder. )
( Huzura varmak için bende tâkat yok deme! Büyüklerle iş görmek zor değildir! Gam yeme! )

- ZÂT ve/<> KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, öze/zâta kanıt/burhan eylenmiş. )

- ZÂT ile/ve/<> MEVCUD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1686 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂT ile TÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂTEN değil/yerine/= ÖZCE, ÖZÜ İTİBARİYLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ASLINDA, ASIL OLARAK, ESASEN )

- ZÂTEN ile/değil/yerine ŞİMDİLİK/HENÜZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂTEN ile/ve/değil/yerine YİNE DE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8765 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂTÎ ile ARAZÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16659 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öze ilişkin.(Tikellerin gerçekliğinde yer alır.) İLE İlineksel.(Tikellerin gerçekliğinde yer almaz.) )
( İnsan ve ata nispetle "canlı". İLE İnsana nispetle "gülen". )

- ZÂTÎ ve/<> BÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hocası. VE/<> Öğrencisi. )

- ZATİ ile ZATî ile ZÂTÎ ile Zâtî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zâten. İLE Kendine özgü. İLE Kendiyle ilgili, kendine ait, kişilik, özlük, özel. İLE Ünlü Türk şairi. [1471 - 1546] )

- ZATÜRRİE/PNÖMONİ değil/yerine BATAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akciğer yangısı/iltihabı. )

- ZAVALLILAR ile/değil/yerine/>< KİŞİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece, güc(ün)e/olanaklar(ın)a "saygı gösterirler". İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herkese saygı gösterirler.
Çoğunlukla dedikodu yaparlar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Düşüncelerini açıkça paylaşırlar.
Sadece, çıkarları olduğunda yardımseverlerdir. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kibar ve her zaman yardımseverlerdir.
Gösterişin hastalarıdır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gösterişi sevmezler.
Kolay söz verir, nadiren tutarlar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Verdikleri sözü tutmak için çabalarlar.
İlgi manyaklarıdır. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Alçakgönüllülerdir. )

- ZÂVİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk musikîsinde çok eski bir makam. [Mahur makamına benzemekle beraber karar verirken la perdesi üzerinde do-diez ve si-bemol kullanarak hicaz geçkisi ile rast perdesinde karar verir.] )

- ZÂVİYE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÖŞE | AÇI | KÜÇÜK TEKKE )

- ZAY'A[< ZIYÂ/ZIYA'] ile ZAYÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Binasız arsa. | Geliri olan bina. | Tarla, çiftlik. İLE Elden çıkma, yok olma, kaybolma. )

- ZAYIF "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI
ile/değil
GÜÇLÜ "YAPAY ZEKÂ" YAKLAŞIMI

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50201 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAYIF ÇEKİRDEK GÜÇ ve/||/<>/> MUON OLUŞUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAYIF[Ar. < ZA'ÎF] ile/ve/||/<> KADİT[Ar. KADÎD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53937 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan ya da hayvan). | Görevini yapacak kadar yeterli gücü olmayan. | Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan. | Önemli, güvenilir olmayan. | Çok az. | Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan. | Başarısızlığı gösteren not. | Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz. | Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan. İLE/VE/||/<> Çok zayıf. | İskelet. )

- ZAYIF/GÜÇSÜZ OLANI:
"CEZALANDIRMAK"
değil KAYITSIZLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAYIF ile/ve/değil GÜDÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAYIF ile SISKA/KAKNEM/ARIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çok zayıf. | Karın boşluğuna su dolarak karnın şişmesi. )

- ZAYIF ile SÜZÜK/SÜZGÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zayıf, güçsüz, süzgün. | Süzgünleşmiş, süzülmüş. )

- ZAYIF ile/ve/||/<> TIRIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53484 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Çıplak ve zayıf. | Parasız, züğürt. )

- ZAYIFLAMA ile/ve/<> "ÇÖKME"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂYİ/ZİYAN[Ar., Fars.] değil/yerine/= YİTİK/KAYIP/ZARAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂYİ/ZİYAN[Ar.] ile ZEVAL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yitik, kayıp. İLE Yok olma/edilme. | Suç, kabahat, sorumluluk. | Bozulma. | Öğle vakti. )

- ZAYİÇE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldızların belirli zamanlardaki yerlerini gösteren cetvel. )

- ZAZEN[Jap.](Tso Ch'an[Çince]) ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oturarak yapılan Zen Meditasyonu. Gözler çok hafif açık(kapalı-açık arası) olarak uygulanır. )

- ZEN ile/ve/||/<>/< BUDİZM/FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEN ile/ve/<> HERHANGİ BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEÂMET[Ar.] ile/ve/||/<> TİMÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sipâhilere verilen, en büyük timâr. İLE/VE/||/<> Yara bakımı. | Ağaç bakımı. | Hayvan temizleme. | Beslediği sipâhilerle savaşa giden beylere -öşür vergisini almak üzere- ayrılan arâzî. )

- ZEBÂNÎ[çoğ. ZEBÂNİYÂN] ile ZEBÂNÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek. İLE Dile ait, dil ile ilgili. )

- ZEBELLA ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok iriyarı kişi. )

- ZEBERCED ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZÜMRÜTTEN DAHA AÇIK YEŞİL OLAN VE ZÜMRÜT KADAR DEĞERİ OLMAYAN BİR SÜS TAŞI )

- ZEBÎB[Ar.] ile ZEHR-İ MÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılan, akrep gibi hayvanların zehiri. İLE Yılan zehiri. )

- ZEBÎL ile ZEBÎR ile ZEBL / ZEBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18786 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gübre, fışkı. | Pislik. İLE Mihnet, sıkıntı. | Mektup, yazılmış şey. İLE ... )

- ZEBL ile ZEBR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deniz kaplumbağasının kabuğu. İLE Kitap, cüz. | Kitap yaprağı. | Yazı yazma. | Söz. | Yazı. | Zekâ. | Güçlü, sağlam kişi. )
( ... İLE "Vuran/vurucu" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[GÛŞ-ZED: Kulağa çalınan. | ZEBÂN-ZED: Yayılmış söz, dil persengi(gereksiz sözcük/ifade tekrarları).] )

- ZEBRA ile QUAGGA ZEBRASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54015 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ne yazık ki, soyu tükenmiştir. :( )

- ZEBSE değil SEBZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEBU ile GAYAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hint öküzü. İLE Hint sığırı. )

- ZEBUR/MEZMÛR ile/ve TEVRAT ile/ve İNCİL ile/ve KUR'AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzelli ilâhi ve dini şiiri kapsayan kitap. İLE/VE Eski Ahit/Sözleşme. İLE/VE Yeni Ahit/Sözleşme. İLE/VE ... )
( ... İLE/VE 22 harf. İLE/VE ... İLE/VE 28[27+1] harf. )

- ZEBUR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KAYA )

- ZECREN ile ZECRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yasaklayarak. | Zorlayarak. | Eziyet ederek. İLE Zorlayıcı, zorlayan, yasaklayan. )

- ZEDELEME ile/ve/<> SARSMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEFER ile ZEFER[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü koku. İLE Ağaca vurulan destek, dayak, payanda. )

- ZEFİR[Yun.] ile ZEFİR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle gömlek yapmakta kullanılan, çizgili, ince bir pamuklu kumaş. İLE Soluk verme. )

- ZEHÂB ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GİTME )
( GİTME )
( BİR FİKRE, DÜŞÜNCEYE UYMA, SAPMA | ZİHNEN BİR YOLA SAPMA | ZANNETME, ÖYLE SANMA )

- ZEHİR-ZEMBEREK (ETMEK/OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pişman olunduğunda. )

- ZEHİR/AĞI/SEM[Ar.] ile/ve/||/<>/>< PANZEHİR[Fars. < PÂD-İ ZEHR(PÂD: Saklayan. | Koruyan, bekleyen. | Büyük, ulu.)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEHİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/>< İLÂÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kullanım/uygulama/katkı oranındadır. )

- ZEHİR ile/ve/değil/yerine/||/<>/< ŞİFÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEHİRLENMELER:
SİNDİRİM YOLUYLA
ile/ve/||/<> SOLUNUM YOLUYLA ile/ve/||/<> DERİ YOLUYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Sindirim yoluyla alınan zehirler, genellikle ev ya da bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkoldür. İLE/VE/||/<> Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla oluşur. Genellikle karbonmonoksit[tüp kaçakları, şofben, bütan gaz sobaları], lağım çukuru ya da kayalarda biriken karbondioksit, havuz hijyeninde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ev temizleyicileri gibi maddeler ile oluşur. İLE/VE/||/<> Zehirli madde, vücuda doğrudan deri aracılığı ile girer. Bu yolla olan zehirlenmeler, böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, ilaç enjeksiyonları, saç boyaları, ziraî ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden emilmesi ile oluşur. )

- ZEHİRLİ BİTKİLER = NEBÂTÂT-I SEMMÎYE = PLANTES VÉNIMEUSES, PLANTES VÉNÉNEUSES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13138 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEHİRLİ YILANLAR ile ZEHİRSİZ YILANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22974 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerde olanlar. İLE Dallarda olanlar. )
( Gözbebekleri elips şeklindedir. İLE Gözbebekleri yuvarlaktır. )
( Doğururlar. İLE Yumurtlarlar. [Anaconda dışında] )
( Amazonlar'da, Hindistan kobrası dışında hemen hemen her tür yılanı bulmak olanaklıdır. )
( Fransa Guyana'larındaki ormanlarda bulunan çok çeşitli yılanların sadece %10'u zehirlidir. Yerlilerin zehirli yılanı derisinden tanıması, "kırmızı renkten sonra sarı renk varsa zehirlidir" şeklindeymiş. )
( )
( ZEHİRLİLER:
* Gözbebekleri elipstir.
* Soluk delikleri(nostril) fotodaki gibidir.
* Oyuk(pit) vardır.
* Derilerinin kuyruk bölgesi alt tarafı tekil sıralıdır.

ile

ZEHİRSİZLER:
* Gözbebekleri yuvarlaktır.
* Soluk delikleri(nostril) fotodaki gibidir.
* Oyuk(pit) yoktur.
* Derilerinin kuyruk bölgesi alt tarafı çift sıralıdır. )

- ZEHİRLİ/TOKSİK KALORİ değil/yerine TOK KALORİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEHL ile ZEHR[çoğ. EZHÂR] ile ZEHR[Fars.] ile ZEİR/ZE'R / ZEÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dalgınlıkla unutma ya da geciktirme. | İşin çokluğu yüzünden geciktirme. İLE Çiçek. İLE Zehir, ağu. İLE ... )

- ZEİR/ZE'R ile ZEÎR[çoğ. ZEÎRÂT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aslan kükremesi. İLE Gövdenin içinden duyulan doğal ya da hastalıklı ince ses. )

- ZEKÂ-İÇGÜDÜ ile ZEKÂ-İÇTEPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ:
(HIZLI) (İSÂBETLİ) "BİRLEŞTİRME/BAĞLANTILANDIRMA/KESKİNLEŞTİRME" BİLGİSİ
ile/ve/değil/||/<> AYIRMA BİLGİSİ/YETİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37180 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ:
SOYUT
ile/ve/||/<> MEKANİK ile/ve/||/<> TOPLUMSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- ZEKÂ' ile ZEKÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saflık, duruluk; hal düzgünlüğü. İLE Zeyreklik, çabuk anlama, zihin keskinliği. )

- ZEKÂ ile/ve/<> "YATIRIM"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/<>/< AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birleştirme/bağlantılandırma üzerine ve becerisi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Ayırabilme, dışarıda bırakabilme üzerine ve becerisi. )
( Kendini düşünür. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< [Önce kendiyle birlikte] Başkalarını da düşünür. )
( "Savaşta". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Barış için! )
( Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Bağ. | Eskiden, develerin ayağına bağladıkları bağ. | Kendini, gereksinimi duyulan şeyi, kendi aracılığıyla elde edilen özel bir sıfatla kayıtlandırmış zât. )
( Sözel/yazınsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Matematik. )
( )
( Dilin becerisi/hüneri. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Dilin freni. )
( Yakını gösteren ışık/huzme. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Uzağı gösteren ışık/huzme. )
( Ne yapacağını "bilmek". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Ne yapmayabileceğini bilmek. )
( Kısa sürede [kazanırsa/belki/kısmen] "kazan[dır]ır". İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Orta ve uzun sürede kazan[dır]ır. )
( )
( [Kişileri ...] Ayrıştırır, uzaklaştırır. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Birleştirir, buluşturur. )
( İstenç/irâde[yapma bilgisi/isteği]. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Direnç/ihtiyâr[yapmama bilgisi/isteği]. )
( [öteki ucu] Asalaklık. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Aptallık. )

- ZEKÂ değil/yerine/= ANLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/değil AYIRDINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/<> BECERİ/MAHARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İç duyuların hızlılığı, açıklığı, keskinliği. İLE/VE/<> Gövdenin yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu. Ustalık. )
( Soyutlama gücü. | Bilenme. | Tezkiye. İLE/VE/<> Yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma/sonuçlandırma yeteneği. )
( Kişi, kendine, becerilerini geliştirecek zamanı ayırmalıdır. )
( Kişi, kaba kuvvet kullanırken, ötekiler beceriye başvurur. )
( Arzu ve imgeleme dünyayı yaratır, zekâ ise ikisini bağdaştırarak bir uyum ve barış duygusunu sağlar. )
( Zekâ, yabancıya karşı kullanılır. [yakınlara ya da yakınlar arasında değil!] )
( CERBEZE: Zekâ keskinlği. )

- ZEKÂ ile/ve/<> BİLGELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mutlu olmak için kendimizi (özümüzü) bilmek dışında hiçbir şeye gereksinimimiz olmadığını bilmek, bilgeliktir. )
( Üstün kişinin parlak zekâsı, değişmez bir özelliğidir. )
( Hayret ve merak bilgeliğin şafağıdır. )
( Ne sevmek, ne de nefret etmek; tüm uygulayımsal/pratik yaşam bilgeliğinin bir yarısını, "Hiçbir şey söylememek" ve öbür yarısını da "Hiçbir şeye inanmamak" oluşturur. )
( Zihninizin tutsağı olduğunuzu, kendi yarattığınız hayali bir dünyada yaşadığınızı bilmek, bilgeliğin şafağıdır. )
( ZEKÂ: Gerektiğinde, düşüncelerini değiştirebilmektir. )
( SMART:
SPECIFIC
MEASURABLE
ACHIEVABLE
REALISTIC
TIME BOUND

To know that you need nothing to be happy, except self-knowledge, is wisdom.
Wonder is the dawn of wisdom.
To know that you are a prisoner of your mind, that you live in an imaginary world of your own creation is the dawn of wisdom. )

- ZEKÂ ile/ve/değil DEHÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ve/||/<> DUYARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/<>/değil EDEP/EDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< EMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ve/<>/>< EYLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile GÖRÜNTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zekâsını beğendiğin kişinin, görüntüsünü merak etme!
Zekâsını kullanmayan birininse, görüntüsünden etkilenme! )

- ZEKÂ ile/ve/||/<>/>/< GÖZLEM GÜCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51698 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/<> KUVVET ile/ve/<> MADDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33262 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NAMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51156 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/değil/||/<> ÖNCELİK (VERME[ME]K)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37179 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ve/||/<> SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [İnsan] Zekâ karşısında dize gelir. VE/||/<> Sevgi karşısında diz çöker. )

- ZEKÂ ve/<> SORUMSUZLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ve/||/<>/< SOYUTLAMA GÜCÜ / STİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂ ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< ŞEFKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44568 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [karşısında] Eğiliriz. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/>/< Diz çökeriz. )

- ZEKÂ ile YETENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂSIZ SEVGİ ile SEVGİSİZ ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂT ile/ve/||/<> MÂÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33944 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Malın zekâtı. )

- ZEKÂT ile NİSÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ASIL, ESAS | BİR MALIN ZEKÂTINI VERMEK ÜZERE VARILMASI GEREKEN MİKTAR | DERECE, İSTENİLEN HAD )

- ZEKÂT ile/ve/||/<> SADAKA ile/ve/||/<> İNFÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45789 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maddî olarak vermek. İLE/VE/||/<> Manevi olarak vermek. İLE/VE/||/<> Geciktirmeden vermek. )

- ZEKÂT ve/||/<>/>/< ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50084 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÂVET ile ZEKÂVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zeyreklik, çabuk anlama, kavrama. İLE Zekâ, zekilik. )

- ZEKİ KİŞİLERİN, İŞE ALINMA AMACI:
NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEK
ile/değil/yerine İŞVERENLERİN, NE/LER YAPACAĞINI/YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEMELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46151 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÎ[< ZEKÂ), ZEKİYYE değil/yerine/= TEMİZ, HÂLİS, HÂLİ TEMİZ OLAN KİMSE | AKLINI SAFLAŞTIRMIŞ, ARI, DURU HALE GETİRMİŞ KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEKÎ[< ZEKÂ] ile ZEKÎ[çoğ. EZKİYÂ] ile ZEKÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Temiz, halis, hali temiz olan kişi. İLE Zeyrek, zekâ sahibi, çabuk anlayışlı. İLE Unutmayan, belleği güçlü. )

- ZEKİ ile "UYANIK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KİYÂSET: Zeki ve uyanık oluş. Zeyreklik, anlayışlılık. )

- ZEKİ ile/ve/değil/yerine/<>/< BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Sorunu] Çözümleyen/çözen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/< Önleyen. )
( Nerede aptal olacağını biliyorsan, yeterince zekisin demektir. )

- ZEKÎ ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< SİNSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53259 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEL/ZELL ile ZELL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin 11. harfidir.[Ebced hesabında 700 sayısının karşılığıdır.] İLE Kayma, ayağı sürçme. | Yanılma, yanlış yapma. )

- ZELBER ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44365 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yük üstüne atılan öteberi. )

- ZELÎL[Ar. < ZİLLET] değil/yerine/= AŞAĞILANAN/HOR GÖRÜLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HOR, HAKİR, ALÇAK, AŞAĞI TUTULAN, AŞAĞILANAN )

- ZELİL ile/ve/<> REZİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZELÎL ile ZELÎL[< ZİLLET | çoğ. EZİLLÂ, EZİLLE, ZİLÂL, ZULLÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18794 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürçüp düşen, yanılan. İLE Hor, hakir, alçak, aşağı tutulan, aşağılanan. )

- ZELLE(T] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜRÇÜP KAYMA )

- ZELLE ile ZULÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZELZELE[Ar.] değil/yerine/= DEPREM/YERSARSINTISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEM ile KÜFRÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20680 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMBEREK[Fars.] değil/yerine/= YAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay. | Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği. | Çelik ya da pirinçten yapılmış ok. )

- ZEMİN[Ar.] değil/yerine/= TABAN/YER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMİN ile/ve/<>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33140 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMİN ile ALTYAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMİN ile/ve EREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4717 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMİN ile/ve HAREKET NOKTASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zemini olmayanın ereği olmaz. )

- ZEMİN ile/ve/<> OLANAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMİN ile/ve TAŞIYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2598 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zemininde KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMM ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YERME, KINAMA; AYIPLAMA )

- ZEMZEM ile Zemzem
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18795 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yavaş ve hafif türkü söyleme. | Türk müziğinde en az 5-6 yüzyıllık bir mürekkep makam.[örneği kalmamıştır] İLE Kâbe yakınlarındaki ünlü kuyu.[Bİ'R-İ/ÇÂH-I/ÇEH-İ ZEMZEM][HEMZE, TAYYİBE, TAHİRE, ŞARABÜ'L-EBBAR] )
( Kadın. [PÎRE-ZEN: Koca-karı.] İLE "Vurucu, vuran, atan, çalan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler oluşturur. [DEST-ZEN: El vurucu, işe başlayan. | HANDE-ZEN: Kahkaha atan.] )

- ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEN vs. ANYTHING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23575 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEN vs. BUDHISM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEN[Jap. < ZENNA < CHENNA(Çince)] ile ZEN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefe, düşünüş, yaşam biçimi. İLE Kadın. )

- ZENAAT değil ZANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENÂBÎL[< ZENBÎL/ZİNBÎL] ile ZENÂBÎR[< ZÜNBÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zenbiller. İLE Eşek arıları. )
( Kadınlar. | Vurucular, dövücüler. İLE "Vurarak" anlamıyla birleşik sözcükler oluşturur. [TA'NE-ZENÂN: Söverek, küfür ederek.] )

- ZENB - SEİYYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENB - YANLIŞ(HATÂ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENCEBÎL ile ZENCEFÎL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zencefil. | Şarap. İLE Hindistan ve Malezya'da kalın ve yumuşak köksaplı bir bitki. )

- ZENCEFİL ile/ve/<> HAVLICAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zencefilgillerden, Hindistan ve Malezya'da yetişen bir bitki. İLE/VE/<> Zencefilgillerden, aynı adla anılan köksapları, baharat olarak kullanılan, ıtırlı bir bitki. )

- ZENCEFİL ve/||/<> KAKULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53955 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<> Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen güzel kokulu bir bitki. | Bu bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu. )

- ZENCİ[Ar.]/SİYAHÎ[Fars. + Ar.] ile/değil/yerine/<> KARAŞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/<> Rengi karaya çalan, esmer kişi. )

- ZENCİ/FELLAH[Ar.] değil/yerine/= SİYAH/KARA TENLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47073 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEND[çoğ. EZNÂD, ZİNÂD] ile ZEND[çoğ. ZİNÂD] ile ZEND[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çakmak demiri. İLE Dirsek ile bilek arasındaki iki kemikten iç tarafta bulunanı, dirsek kemiği. [KÛ'BERE: Dış taraftaki kemik.] İLE Zerdüşt'ün, kendine indiğini ileri sürdüğü kitap. | Eski Farsça'nın bir lehçesi. )

- ZENDO[Jap.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zen manastırlarında toplu meditasyon yapmak için ayrılmış olan salon. (Tasavvuf'ta ile ABCDEF ( Meydan; Zikir ve/veya Sema yapılan alan) )

- ZENGİN/LİK ile/ve/değil/yerine/||/< ENGİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİN/LİK ile GÜÇLÜ/LÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİN/LİK ile KALKINMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5995 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİN ve/||/=/<> GÖNÜL AÇAN(FETHEDEN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En zengin kişi/ler, gönül fetheden(ler)dir. )

- ZENGİN ile/ve/değil/ne yazık ki/||/<>/< HESAPSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİN ile KALANTOR[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5994 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gösterişi seven varlıklı kişi. )

- ZENGİN ile REFHÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Varlık içinde yaşayan. )
( MELİ: Zengin, malı çok olan. )
( BÂNEVÂ/BÂNÜVÂ[Fars.]: Mal, mülk sahibi, zengin. | Ünlü/meşhur. )

- ZENGİN ile/değil/yerine VARLIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37194 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yılmaz Özdil'in, Mustafa Koç yazısı için burayı tıklayınız... )

- ZENGİN değil/yerine/= VARSIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİNİN YÜRÜDÜĞÜ ile/ne yazık ki FAKİRİN YÜRÜDÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sindirebilmek için. İLE/NE YAZIK Kİ Bulmak için. )

- ZENGİNKEN, FAKİR DÜŞMEK ile/ve/||/<> ZÂLİMLER ARASINDA, ÂLİM OLMAK ile/ve/||/<> HATIRLIYKEN, İTİBARSIZLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİNLİK ile BAŞARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5997 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİNLİK ile/ve/<> BEREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5996 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZENGİNLİK ile/ve/<>/değil/yerine BOLLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZER'[çoğ. ZÜRÛ] ile ZER[Fars.] ile ZER[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18799 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekme, tohum saçma. | Ekilmiş ekin. İLE Altın. | Akçe, para. | Nevbet, oruç, çile. İLE Sarı. )

- ZER'Î/ZER'İYYÂT[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZER'İYYÂT[< ZER'Î] ile ZER'İYYÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18802 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arşınla ölçülen şeyler. İLE Ekim işleri. )

- ZERD/ZERED[çoğ. ZÜRÛD] ile ZERD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18800 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halka halka örülmüş savaşçı zırhı. İLE Sarı. | Solgun, soluk. )

- ZERDÜŞTLÜK'TE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İYİ DÜŞÜN - İYİ KONUŞ - İYİ YAP )

- ZEREFŞAN[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tezhip sanatında bezeme, süsleme sanatı. )

- ZERÎ' ile ZER'Î[çoğ. ZER'İYYÂT] ile ZERİ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18801 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araya giren, şefaat edici. İLE Arşınla ölçülen şey. İLE Çabuk, kolay olan. )

- ZERÎ' ile ZER'Î ile ZERİ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Araya giren, şefaat edici. İLE Arşınla ölçülen şey. İLE Çabuk, kolay olan. )

- ZERK[Ar.] değil/yerine/= İÇİTİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir sıvıyı, şırınga ile verme. )

- ZERR[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karınca yumurtası. )

- ZERRÂ'[< ZER'Î]/ZÜRRÂ ile ZERRÂH/ZÜRRÂH[çoğ. ZERÂRÎH]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekinci, çiftçi. İLE Kuduz böceği. )

- ZERRE[Ar.]/MOLEKÜL[Fr.] değil/yerine/= PARÇACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok küçük parçacık. | Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim. | [fiziksel kimya] Bir ya da birkaç çekirdek ya da elektronlu yapı. | Bir bütünün, en küçük parçası. )

- ZERRE ile MONAD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16761 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZERRİN[Fars.] değil/yerine/= FULYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Altından yapılmış. | Altın rengi, sarı. | [bitki] Fulya. )

- ZERZEVÂT/SEBZEVÂT[Fars.] değil/yerine/= GÖVERİ/GÖVERTİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZERZEVÂT değil SEBZEVÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVÂD[< ZÂD] ile ZEVÂT[< ZÂT] ile ZEVÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azıklar, yiyintiler. İLE Kişiler/şahıslar, kimseler. İLE Azık, erzak stoku. )

- ZEVÂL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YERİNDEN AYRILIP GİTME | SONA ERME, TÜKENME | Güneşin tepede bulunma zamanı. Öğle vakti, tam 12 )

- ZEVÂL ile/ve/<> FEY-İ ZEVÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güneşin tam tepede olduğu an/vakit. İLE/VE/<> Güneşin zevâlden çıkmaya başladığı an. )

- ZEVÂT[< ZÂT] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KİŞİLER | SÂHİP, MÂLİK )

- ZEVC ile İMRÂ[< MER']
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5740 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVCİY-YÜL-ESÂBİ'[Ar.] / ARTIODACTYLES[Fr.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiftparmaklılar. )

- ZEVEBAN[Ar.] değil/yerine/= ERGİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ALARAK ile ZEVK VEREREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ALMAK İÇİN/ÜZERE ile ZEVK VERMEK İÇİN/ÜZERE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zevk için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK:
ALIŞILAGELMİŞLİK
değil/yerine KENDİLİĞİNDENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile/>< ACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32960 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de inletir. )

- ZEVK ile BEĞENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK değil/yerine/= BEĞENİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile/ve BİRLİK/TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile/ve/yerine FERÂGAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile HAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile/ve HEYECAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile/ve/değil/<> ÖRTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayana. İLE/VE/<>/DEĞİL Anlamayana. )

- ZEVK ile/ve SEFA/SAFÂ[ZEVK Ü SEFÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile/ve/<> SEVİNÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVK ile/ve TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tevhidin tadı, onu kullananındır. )
( Ham tevhidden yararlanılmaz. )
( Her boyaya boyanmak tevhid değildir. )
( Tevhidin hali, kullanandan sarf olunur. )
( Zevk, deryada kaybolmaktır. )
( Tevhidin tadını, aletleri kullanarak dolabı yapanlar bilirler. )
( Birinci tevhid, ağacı kesenin tevhididir. İkincisi mobilyacının, üçüncüsü de o mobilyayı kullananın tevhididir. Tahtacı kestiği ağaca, mobilyacı dolaba imrenmiştir. O tevhid dolabını taşıyan hamalın ise ambalajın içindeki eşyadan haberi yoktur. )

- ZEVK ve/||/<>/< ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVKİ SÜREN ve/<> ZEKİ MÜREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVKİNDE/LİK ile/ve/değil/yerine/<> KENDİNDE/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEVKİNİ ALMAK ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< HİKMETİNE ERMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3956 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lâf-ü-Güzâf ve kıl-ü-kâl kalktığında, geriye, zevk ve vicdan kalır. )

- ZEVRÂK[Ar.] ile/değil/yerine/= KAYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suya en dayanaklı olan sandal ağacından, hiç çivi kullanmadan yapılır. [Atatürk'ün kullandığı -fotoğraftaki- kayık.] İLE ... )

- ZEVZEK/LİK ile PATAVATSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6121 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYBEK'TE:
"ALTTAN ÇIRPMA"
değil ÜSTTEN ÇIRPMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYBEK ile KIRIK ZEYBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYİL[Ar.] değil/yerine/= EK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yazıya ek olarak katılan parça. | Bir yapıtı tamamlamak için sonradan yazılan ek yapıt. )

- ZEYL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Son. )

- ZEYL ile ZEYL[çoğ. EZYÂL, ZÜYÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayırma, tefrik. İLE Etek. )

- ZEYNEB ile/ve FÂTIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salih'lerin annesi. İLE Muhammed'lerin annesi. )
( ZEYNEP[ZEYN - EB: Babasının süsü/güzelliği.] )

- ZEYNEL ABİDİN ve/<> ZEYNEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayışlı, uyanık, zeki. İLE Ketentohumu. İLE Fatih Sultan Mehmet'in, fetih sonrasında, "benim" diye belirlediği yerler. )

- ZEYTİN AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİN DALI ve/||/<> ZEYTİN TANELERİ ve/||/<> ZEYTİNYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [gibi] Barış. VE/||/<> Bereket. VE/||/<> Sağlık. )

- ZEYTİN-EKMEĞİ BİRLİKTE YEMEK ile ZEYTİN, ÜSTTE VE KÜRDAN SAPLI YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Gariban olursun." İLE "Havalı/üst sınıf vs. olursun." )

- ZEYTİN ile ÇEKİŞTE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8275 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tuzla terbiye edilmiş yeşil zeytin. )

- ZEYTİN ile DELİ/CE ZEYTİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİN ile MÜRVER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hanımeligillerden, yaprakları karşılıklı, demet durumundaki çiçeklerinden tıpta yararlanılan, meyvesi zeytin benzer bir bitki. )

- ZEYTİNBURNU ile/ve ZEYTİN BURNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakırköy - Kazlıçeşme arasında bulunan bir ilçe. İLE/VE Bakırköy - Yedikule arasında bulunan bir burun. )
( ZEYTİNLİ BURUN: Zeytinburnu'nun ilk adı. )

- ZEYTİNLER'DE:
ÇOLUR
ile/ve HAL ile/ve KALİ ile/ve KALAMATA ile/ve KALEMBEZİ ile/ve MEMECİK ile/ve MEMİLİK ile/ve SARIULAK ile/ve SELE ile/ve USLU ile/ve YOĞULIĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8276 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNYAĞI'NDA:
BURUN YAĞI
ile/ve AYAK YAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNYAĞI'NDA:
RİVİERA
ile/ve/değil/yerine SIZMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8277 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNYAĞI ve (ÇİĞ) FINDIK/CEVİZ/BADEM/ŞAM FISTIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEYTİNYAĞI ile PAMUKYAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39089 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Pamuk çekirdeklerinden elde edilen, zeytinyağına benzer bitkisel yağ. )

- ZEYTİNYAĞINDA:
ACILIK
ile/ve/||/<> YAKICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yemek kaşığı zeytinyağı ağızda yaydıktan sonra yavaşça yutulduğunda, 16. - 20. saniyeler arasında dilin yanlarında ve arka tarafında acılık duyumsanır.[Acılık duyumu uzun sürmez.] İLE/VE/||/<> Gerçek zeytinyağının yakıcılığı, 26. - 29. saniyelerde ortaya çıkar. Yakıcılık, biraz kalıcıdır.[Yakıcılığa neden olan oleocanthal olarak adlandırılan yağa antioksidan özelliği veren, polifenol bileşenidir.] )

- ZEYTİNYAĞLI ile/ve/||/<> MEZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZI'F ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki kat. )

- ZIBÂBİYE-İ BERRİYYE[Ar.] ile ZIBÂBİYE-İ MÂİYYE[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele ve benzeri hayvanlar. İLE Bu sınıfın suda yaşayan bölümü. )

- ZIBÂBİYE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kertenkele, timsah, bukalemun, kör yılan gibi hayvanları içine alan bir sınıf. )

- ZIBIN ile/ve/<> TULUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bebeklere, iç çamaşırı olarak giydirilen, ince pamukludan, kısa ve kollu giysi. | Kolsuz giysi. İLE/VE/<> ... )

- ZIH[Fars.] değil/yerine/= KAYTAN/YAKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit ya da kaytan. | Pamuk sicim. | Marangoz işlerinde, ince kenar pervazı. | Sayfa çevresine çekilen çizgi. | Yelkeni yarı kapatmak için kullanılan örgü halat. )

- ZILF[Ar. çoğ. EZLÂF, ZULÛF] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnek, koyun, keçi gibi hayvanların çatal tırnağı. )

- ZIMAR ile ZIMÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIMNEN ile ZIMNÎ[çoğ. EZYÂL, ZÜYÛL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Açıktan olmayarak, dolayısıyla, kapalıca, üstü kapalı olarak. İLE Üstü kapalı, örtülü, açıktan olmayarak, dolayısıyla anlatılan. | Kendiliğinden. )

- ZINGIR ZINGIR (TİTREMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIPÇIKTI değil/yerine/= TÜREDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIPLAMA ile/ve/değil/yerine SIÇRAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIPLAMALI!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27658 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIR ZIR (AĞLAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRH ile ÇOKAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Savaşlarda giyilen zırh. )

- ZIRH ile KALKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRIL ZIRIL (AĞLAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRNIK/ZIRNÎH[Fars.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıçanotu, arsenik madeni ile kükürt karışımı bir madde. | Herhangi bir şeyin en küçük, önemsiz ve işe yaramaz parçası. )

- ZIRR[Ar. çoğ. ZURÛR] değil/yerine/= DÖĞME | TOMURCUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRT-FIRT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRT-PIRT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürekli olarak. )

- ZIRT-PIRT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRT-ZIRT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIRVA ile/değil/yerine/>< ZİRVE/DORUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46107 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zirvelerin, zırvalar ile işi olmaz. )

- ZIRVALAMAK ile SAÇMALAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT/LAR değil/yerine UC/LAR!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Zıt" ve "zıtlık" kavramları, iki uc arasındaki ilişkiyi/süreci ifade eder.["lık" ekiyle üst bir soyutlama oluşur/oluşturulur]. İki ucta olanların varoluş biçimleri ve olgusallıkları sabittir.[Yorum/değerlendirme kabul etmez.] Aralarındaki ilişkiye zihnin katılımıyla bir anlam ve soyutlama yüklenir. Bu yükleme sonrasında elde ettiğimiz sonuç ise bir süre sonra -büyük bir yanılsamayla- zihnimizdeki haline indirgenerek ve tek tanım halini alarak kullanıma katılır. Daha sonra da kendi keşfimizmiş gibi ve hareket/düşünce bu sondan başlatılarak aktarıma/mirasa sokulur. [Buradaki ilişki ve geçişler gözlenmedikçe, sorgulanmadıkça da doğanın değişmez bir parçasıymışcasına zihnimizdeki başlangıç olarak yanlış kullanıma devam edilmektedir.] )
( Zıt'ı anlamak için Tezad ve Tenâkuz'u çok iyi anlamak ve aralarındaki ilişkiyi oturtmuş olmak gerekir! )
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur! )

- ZIT/LIK ile/değil İKİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT/LIK ile/değil İKİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25284 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT/LIK ile OLUMSUZ/LUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT/LIK ile/ve/değil/yerine TAMAMLAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT ile/değil İHTİLÂF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT değil/yerine/= KARŞIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT ile/yerine/değil ÖBÜR UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25283 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIT ile/yerine/değil ÖBÜR/ÖTEKİ UC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZITLAR ile/değil/yerine FARKLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zıtlar vardır fakat zıtlık yoktur. )
( Zıtları, birbirinden farklı ve ayrı haller olarak düşünürüz. Değillerdir. )
( Zihnin ötesinde, tüm farklılıklar biter. )
( Fark gözetmeyin ve ayrılmaz olanı ayırmayın. )
( There are opposites, but no opposition.
You imagine that they are distinct and separate states. They are not.
Beyond the mind all distinctions cease.
Make no distinction, don't separate the inseparable. )

- ZITLARIN BİRLİĞİ ile PARADOKSLARIN BİRLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZITLIK ile İKİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZITLIK ile/değil SORUNSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZIVANA[Fars.] ve/<> HAMPAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik. | İki ucu açık küçük boru. | Eskiden, trafik polisinin içinde olduğu metal koruma. VE/<> Zıvanalı geçmeleri sağlamlaştırmak amacı ile zıvanadan genellikle üçte biri oranında çıkarılan parça. )

- ZIYA'/ZIYÂ'[< ZAY] ile ZIYA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarlalar, küçük çiftlikler. İLE Kayıp, yitim, kaybolma. )

- ZÎ- ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "sahip" anlamına gelmek üzere, sözcüklerin başına getirilerek birleşik sözcükler yapar. [ZÎ-NÜFÛZ: Sözü geçer, nüfuzlu. | ZÎ-KIYMET: Değerli. | ZÎ-ŞAN: Şanlı, şerefli.] İLE Giysi/elbise, kılık, kıyâfet, heyet. )

- Zİ-ŞÂN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SOYLU, ŞEREFLİ | BİR ÇEŞİT LÂLE )

- ZÎB ile Zİ'B[çoğ. ZİÂB, ZU'BÂN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süz, bezek. İLE Kurd, canavar. )

- ZİBİDİ ile ZÜPPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan. | Yersiz ve zamansız davranışları olan kişi. İLE Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte, toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan. )

- ZİBL ile ZİBR[çoğ. ZÜBÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Süprüntü, gübre. İLE Mektup. | Kitap. | Yazı. )

- ZİFOS[Yun.] değil/yerine/= ÇAMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerden sıçrayan çamur. )

- ZİFOS ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerden sıçrayan çamur. )

- ZİFT[Ar.] ile KATRAN[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Katran ve öteki organik maddelerin buharlaşmasından ya da damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile ergiyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız. İLE Organik maddelerden, kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde. )

- ZİGANKA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rus köylü dansı. )

- ZİGON SEHPA ile FİSKOS SEHPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14155 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçiçe geçmeli servis sehpası. İLE İki tekli koltuk arasında bulunan sehpa. )

- ZİGOT[Fr. < Yun.] ile/ve/> EMBRİYON ile/ve/> CENİN/FETÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5205 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Döllenmiş hücre. İLE/VE/> 3-10 hafta arası. İLE/VE/> 10-38 hafta arası. )
( 24 haftadan sonraki doğumlarda, yaşam hakkı gereği bebekler yaşatılmaya çalışılmaktadır. )
( SPERM(ATOZOA): Boyu, kuyrukla birlikte 41-52 mikron; başı, 3-5 mikron (armuta benzer). Kuyruğunu vura vura saniyede 1-3 mm. ilerler. Tuba Fallopi'ye (16-20 cm.) 45 saniyede ulaşır. )
( Annenin 1 mm.nin 1/5'i, babanın 1 mm.nin 1/18-20'si. )
( DÖLLENME(FECUNDATIO): İlk 8 gün Tuba Uteri'de geçer. Bir yuvarlak oluşur(MORULA). )
( YUVALANMA(EMPLANTASYON) gerçekleşir. )
( BLASTUAL FAZ'I: Tüm organizma, hazırlanmaya başlar. Çok fazla fiziksel değişiklik olur. )
( Doğduğunda, ilk durumundan, 2500 kere büyük, 800 milyon kere ağırdır. )
( 1 göze/hücre, 26 milyar gözeye ulaşır. )
( ANNE KARNINDA YOLCULUK )
( )
( ... İLE Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek. )
( MELFÛHA[çoğ. MELÂFÎH]: Anne karnındaki eril çocuk.
TAKLİYE: Anne karnındaki çocuğun yedinci aya doğru hareket etmesi, dönmesi. )

- ZİHAYAT[Ar.] değil/yerine/= CANLI/YAŞAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİ ile ZİHÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arapça'da, "şu, bu" anlamına gelen işaret sözü. İLE Ne güzel, ne hoş. | Aferin, bravo. )

- ZİHİN > AKIL ve/||/<>/> BETİMLEME > KAVRAM ve/||/<>/> OLASILIK > ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN FELSEFESİ ile/ve ESTETİK FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15116 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN FELSEFESİ ile/ve YORUM FELSEFESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN SÖZLÜĞÜ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN YOĞUNLUĞU ile/ve LİBİDO DÜŞÜKLÜĞÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN/LER ve/<> GÜNEŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırık ayna parçaları. VE/<> Bütünlük. )

- ZİHİN değil/yerine/= ANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN ile/ve/<> BEYİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN ve/||/<>/> BİR(LİK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN ile/ve/değil/yerine BİRLEŞTİRİCİ/KAPSAYICI ZİHİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Koşullara karşı mücadele eden, başlangıçta düş kırıklığına uğrasa da zafere ulaşan, eylem halindeki sevgi. )

- ZİHİN ile DOĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN ile/ve/<> DOĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28053 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN ile/ve/<> FARKINDALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28054 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihin, olaylarla ilgilenir, farkındalık ise zihnin kendiyle ilgilenir. )
( Zihin, her durumu ile kendini bilmelidir. )
( Zihninizi içiyle dışıyla bilmedikçe, bağımlılıklar sizi terk etmeyeceklerdir. )
( Zihin, iki halde bulunur; su gibi ve bal gibi. Su en ufak bir sallanışta titreşir, halbuki bal ne kadar karıştırılırsa karıştırılsın, hemen hareketsizliğe döner. )
( Yanılsamayı yaratan zihindir ve ondan kurtulan da zihindir. )
( Zihnin size yardım edeceğinden değil, fakat zihni iyi bilirseniz, onun sizi kısıtlamasından sakınabilirsiniz. )
( Başlangıçta önde gelenin zihin olması gerekir. )
( Zihin dili şekillendirir ve dil de zihne şekil verir. )
( Zihnin bilgisi gerçek bilgi değildir. )
( Zihne ait olan göreli olandır, onu bir "mutlak" haline getirmek hatadır. )
( Zihin, arzudan azade ve rahat olmalıdır. )
( Anlayan bir zihin, arzulardan ve korkulardan azâdedir. )
( Zihin yanlış anlar, yanlış anlama onun doğası gereğidir. )
( Zihin anlayamaz, çünkü zihin kavramak, tutmak ve devam ettirmek üzere eğitilmiştir. )
( Şimdiye kadar zihni bilen olarak kabul ettiniz, fakat öyle değildir. )
( Zihin, sizi imgelerle ve düşüncelerle tıkamakta ve onlar bellekte yara izleri bırakmaktalar. )
( Zihin diye bir şey yoktur. Düşünceler vardır ve bunlardan bazıları yanlıştır. Yanlış olan düşünceleri terk edin, çünkü onlar sahtelerdir ve kendi hakkınızdaki görüşünüzü bulandırırlar. )
( Zihnin kurduğunu, zihin yıkmalıdır. )
( Sakin bir zihin, doğru bir idrak için şarttır, ki bu da kendini-biliş için gereklidir. )
( Zihin, karanlık ya da çalkantılıyken, kaynak fark edilmez. )
( Zihin, sakin olduğu zaman gerçeği yansıtır. )
( Zihin, telaş halinde olmadığı ve endişelerden uzak olduğu zaman sessizleşir ve sessizlik içinde, genelde kolay idrak edilemeyecek kadar süptil olan bazı şeylerin işitilebilmesi olanaklaşır. )
( Zihin, görebilmek için açık ve sessiz olmalıdır. )
( Zihin yatıştırıldığında ve artık iç âlemi rahatsız etmediğinde, gövde yeni bir anlam kazanır ve onun değişimi hem gerekli hem olanaklı hale gelir. )
( Zihin tamamen hareketsiz olduğu zaman, erir, yalnızca gerçek kalır. )
( Zihninizi ya da gövdenizi değiştirebilirsiniz fakat değişmiş olan sürekli sizin dışınızda olan bir şeydir, kendiniz değil. )
( Zihin ve gönül olgunluğu vazgeçilmez gerekliliktir. )
( Durgun ya da huzursuz olan zihindir, siz değilsiniz. )
( Cildinizin dış tarafındaki dünya ile iç tarafındaki dünyayı birbirinden ayıran ve onları karşıt konumlara getiren sizin zihninizdir. )
( Dünyayı projekte eden zihin onu kendi tarzında renklendirir. )
( Zihni huzursuz eden arzular ve korkulardır. )
( Sürekli düşünmek, zihninizi yıpratır ve bozar. )
( Zihninizi durmadan çalıştırmayın. )
( Zihin, büyük bir işçidir ve dinlenmeye gereksinimi vardır. )
( Zihninizi toparlayıp güçlendirin, göreceksiniz ki düşünceleriniz ve duygularınız, sözleriniz ve eylemleriniz sizin iradeniz yönünde hizaya gireceklerdir. )
( Onun istekleri sayısız ve sınırsızdır. Zihninizi büyük dikkatle, sebatla gözlemleyin, çünkü tutsaklığınız da özgürlüğünüzün anahtarı da onda yatar. )
( Elbet ki gövdenizi ve zihninizi işletin, fakat onların sizi sınırlamalarına izin vermeyin. )
( Tüm gereksiniminiz sakin bir uyanıklığı koruyarak kendi gerçek doğanızı araştırmaktır. )
( Tüm yapılması gereken, Öz ile özdeşliğinin farkına varılabilmesi için zihni arındırmaktır. )
( Tüm gereksiniminiz sadece sakin bir zihindir. )
( Zihninize, tarafsızlıkla bakın, bu onu sakinleştirmeye yeter. )
( Zihin, aşırı meşguliyetlerden uzak tutulduğu zaman sakinleşir. )
( Sessizlikten başka hiçbir belirli düşünce zihnin doğal hali olamaz. )
( Zihnin ötesinde tüm farklılıklar biter. )
( Zihnin ötesindesiniz fakat zihninizle bilirsiniz. )
( Zihin, hazır olur olmaz güneş onun içinde parlar. )
( Zihninizi yatıştırın ve arındırın, berraklaştırın, o zaman kendinizi gerçekte olduğunuz gibi göreceksiniz. )
( Zihniniz sakinleştiğinde öteki herşey gereğince ve doğru şekilde gerçekleşecektir. )
( Kişinin kendi gerçek doğasına nüfuz etmesini engelleyen şey, zihnin zayıflığı, duygusuzluğu ve süptil olanı atlayıp sadece kaba olan üzerinde odaklanmasıdır. )
( Zihninizi durdurun ve sadece OLun! )
( Kendinizi her şey ve her şeyden öte olarak bilmenize engel olan, belleğe dayanan zihindir. )
( Kendiniz olarak imgelediğiniz kişiyi, zihninizde algıladığınız dünyanın bir parçası olarak görün ve zihninize dışarıdan bakın, çünkü siz zihin değilsiniz. )
( Kendi zihninizi anlayın, böylece onun sizin üzerinizdeki bağlayıcılığı son bulacaktır. )
( Öz varlığınız olmanız için zihnin ötesine geçmeniz, kendinizi bulmanız gerekir. )
( Zihnin ötesine geçmek için sessiz ve sakin olmak zorundasınız. )
( Zihninizin aynasında imgeler görünür ve kaybolurlar. Ayna kalır. )
( Zihni, olması gereken yerde ve kendi işiyle meşgul tutarsanız, bu zihnin kurtuluşudur. )
( Yapmaya çalışacağımız şey, gerçek olanı anlamak için zihni uygun duruma getirmektir. )
( Dünya, zihnin sadece yüzeyidir ve zihin sonsuzdur. )
( Düşünceler dediklerimiz, zihnin yüzeyindeki dalgacıklardır ancak. )
( Her şeyin sizin zihninizde olduğunu, sizin zihinden öte olduğunuzu ve gerçekten yalnız başınıza olduğunuzu ne zaman idrak ederseniz, işte o zaman her şey sizsiniz. )
( Bağımsız, yaratılmamış, ebedi ve değişmez ama yeni ve taze olan, zihnin ötesidir. )
( Resim, ressamın zihninde ve resmin içinde; resim, ressamın zihnindeki resmin içindeki ressamın zihninde! )
( Zihninizi düzene koyun, doğrultun, herşey düzelecektir. )
( Kendinizi bilmeyi engelleyen yalnızca zihindir. )
( Mind is interested in what happens, while awareness is interested in the mind itself.
The mind must know itself in every mood.
What is of the mind is relative, it is a mistake to make it into an absolute.
The mind exists in two states: as water and as honey. The water vibrates at the least disturbance, while the honey, however disturbed, returns quickly to immobility.
It is the mind that creates illusion and it is the mind that gets free of it.
Not that the mind will help you, but by knowing your mind you may avoid your mind disabling you.
The mind cannot understand, for the mind is trained for grasping and holding.
For it is the mind that is primary in the beginning.
The mind shapes the language and the language shapes the mind.
To keep the mind in its own place and on its own work is the liberation of the mind.
There is no such thing as mind. There are ideas and some of them are wrong. Abandon the wrong ideas, for they are false and obstruct your vision of yourself.
When the mind is dark or turbulent, the source is not perceived.
What the mind has done the mind must undo.
The mind misunderstands, misunderstanding is its very nature.
All else will happen rightly, once your mind is quiet.
Ripeness of heart and mind is indispensable.
You took the mind for the knower, but it is just not so.
The mind clogs you up with images and ideas, which leave scars in memory.
It is the mind that is dull or restless, not you.
It is your mind that has separated the world outside your skin from the world inside and put them in opposition.
The mind that projects the world, colours it its own way.
It is desires and fears that make the mind restless.
Constant thinking makes the mind decay.
Do not keep your mind busy all the time.
Mind is the great worker and it needs rest.
Collect and strengthen your mind and you will find that your thoughts and feelings, words and actions will align themselves in the direction of your will.
You may change your mind or your body, but it is always something external to you that has changed, not yourself.
It's appetites are numberless and limitless. Watch your mind with great diligence, for there lies your bondage and also the key to freedom.
When you are not in a hurry and the mind is free from anxieties, it becomes quiet and in the silence something may be heard which is ordinarily too fine and subtle for perception.
The mind must be open and quiet to see.
When the mind has been put to rest and disturbs no longer the inner space (chidakash), the body acquires a new meaning and its transformation becomes both necessary and possible.
All you need is to keep quietly alert, enquiring into the real nature of yourself.
When it is motionless through and through, it dissolves and only reality remains.
A quiet mind is all you need.
Look at your mind dispassionately; this is enough to calm it.
When the mind is kept away from its preoccupations, it becomes quiet.
You are beyond the mind, but you know with your mind.
As soon as the mind is ready, the sun shines in it.
Calm and clarify your mind and you will know yourself as you are.
Understand your own mind and its hold on you will snap.
To go beyond the mind, you must be silent and quiet.
What prevents the insight into one's true nature is the weakness and obtuseness of the mind and its tendency to skip the subtle and focus on the gross only.
Stop your mind - and just be.
What prevents you from knowing yourself as all and beyond all, is the mind based on memory.
Just see the person you imagine yourself to be as a part of the world you perceive within your mind and look at the mind from the outside, for you are not the mind.
To be what you are, you must go beyond the mind, into your own being.
What we are trying to do here is to bring our minds into the right state for understanding what is real.
The world is but the surface of the mind and the mind is infinite.
What we call thoughts are just ripples in the mind.
What is independent, uncreated, timeless and changeless, and yet ever new and fresh, is beyond the mind.
The picture is in the mind of the painter and the painter is in the picture, which is in the mind of the painter who is in the picture!
It is your mind's attitude that determines what he is to you. )

- ZİHİN ile HARİÇ ile NEFS EL-EMR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİN ve/<> KALP/GÖNÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril. VE/<> Dişil. )
( Dışa açıktır. VE/<> Herkese ve her zaman açılmaz/açılmamalıdır. )
( Karanlık, dipsiz uçurumu yaratır. VE/<> Tüm sınırları aşıp geçer. )
( "Olmaz"ından öte olmaz, zihninden öte konmazın yok! )

- ZİHİN ile/ve ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNDE:
OLGU
değil [ya] NESNE [ya da] OLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNLE KONUŞMAK ile/ve/değil/yerine/<> "KALBİNLE" BAKMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL ENGELLİ/LİK ile/ve DÜŞÜNME ENGELLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7013 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hastalık/ta. İLE/VE Olumsuz alışkanlık/ta. )
( Bazı bireylerde. İLE/VE Toplum(lar)da. )

- ZİHİNSEL FELSEFE ile/ve SAPTAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHİNSEL SEZGİ ile/ve/değil AKILSAL SEZGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihin, fukarâ olursa; akıl, ukalâ olur. )

- ZİHİNSEL YALNIZ/LIK ile GÖVDESEL(BEDENSEL) YALNIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil. )
( "Ben Gövde'yim" düşüncesinin ötesine geçin! )
( Yalnızlık çekmenize gerek yok. )
( Tek başına olsa da bir ağaç kadar sağlam durabilmeli ve hayatı neşeyle algılamalıdır. )

- Zihne KONUŞ!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNEN ile ZİHNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihince, zihinde, zihinle, zihinden. İLE Zihne özgü, zihinle ilgili. )

- ZİHNİ ve GÖNLÜ:
DAR OLAN
ile/değil/yerine/>< ZENGİN OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47692 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyayı da sunsan, "Daha yok mu?" der. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Kuru ekmek de versen, şükreder. :) )
( Yüzünü asar. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Yüzü güler. :) )

- ZİHNİ YORMAK ile/değil/yerine ZİHNİ ZORLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Körü körüne zorlukların üstüne gitmek şanssızlığa yol açar. Uyumlu zaman koşullarını beklerken gelişmelerle mutlu olun. )

- ZİHNİ:
"DALGALI"
ile/ve/||/<> "ÇALKANTILI"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNÎ ile/ve AYNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİN ALTINDA EZİLİRSEK ile/değil/yerine/>< ZİHNİ AŞABİLİRSEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deli oluruz. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Veli oluruz. )

- Zihnin için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26576 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zihnin için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİN İSTEĞİ ile/ve/değil/||/<>/>/< TENİN İSTEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİN OYUNLARI ve NEFSİN TERBİYESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİN: "KÖLESİ OLMAK" değil/yerine/>< USTASI OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİN:
"DOLULUĞU"
ile/ve/değil/yerine/||/<> "YÜKLÜLÜĞÜ"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33758 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİNDE ve/=/||/<>/>/< DİLİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ne ki, var zihninde; aynı var dilinde!
Ne ki, var dilinde; aynı var zihninde! )

- ZİHNİNİ ...:
"YORMAK"
değil KULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zihnini DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zihnini dizginlemek için DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zihnini dizginlemek için SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİYET ile/ve/<> NİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİHNİYET ile YAKLAŞIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKIYMET[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR/SEMÂ ile/ve/||/<> DEVRÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/||/<> Dînî folklor, zikrullah. | Dünya, felek, zaman, tâlih, kader. | Devir. )

- ZİKİR ve/<> DARB-I ESMÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde ve dilde. VE/<> Kalpte/gönülde, kalbe/gönüle. )

- ZİKİR ile/ve DEM TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR ile/ve HECÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın hatırlanması ve anılması. İLE Salikin sık sık andığı ve dilinden eksik etmediği zikir. )
( KUHUD ZİKRİ: Fiziksel etkinliği en fazla olan zikir. )

- ZİKİR ile/ve MANTRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR ile/ve ŞEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR ile/ve/<> ŞÜKÜR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19351 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR ile/ve TASDİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR ile/ve TESBİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçlidir, anımsama eylemidir. İLE/VE ... )

- ZİKİR ile/ve USÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKİR ile/ve ZİKR-İ HABÎB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKR ETMEK ile İFŞÂ ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKR ETMEK ile/ve YÂD ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKR-İ HÂS ile/ve ZİKR-İ ZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİKR:
ŞERİAT'TA
ile/ve RUHULLAH'TA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etmezsen olmaz. İLE/VE "Edersen olmaz." )

- ZİKR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ANMA, ANILMA, ŞEREF Ü ŞAN. ALLAH İSİMLERİNİN TEKRARLANMASI(ZİKRULLAH) (EZKÂR) | BİLDİRME, BİLDİRİLME | DÜŞÜNCE YOLUYLA KENDİNİ DİNLEME )

- ZİKR ve/<>/=/+ AMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİL-ZURNA (SARHOŞ OLMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11128 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİL'DE:
PARMAK ZİLİ
ile/ve ZİLLİ MAŞA (ARAP)[Çankırı sohbet toplantılarında elden ele özel ezgisi ve gezdirme uygulamalarından.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİL[Azr.] = TİZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51998 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİL ile GONK[Malezya dilinden]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Keçe ya da bez kaplı bir tokmakla vurularak titreşmesi sağlanan bir kurstan oluşan vurgulu çalgı. )

- ZİL ile KASTANYET[Fr. < CASTAGNETTE]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54710 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİLC[Pehlevice] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gökyüzü haritası. )

- ZİLKAR İNİ/MAĞARASI ve/<> KÜRE DAĞLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19020 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİLLET ve/> İZZET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Büyüklük, yücelik, ululuk. )

- ZİLLET ile TENEZZÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİLYET[Ar.] değil/yerine/= ELDECİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyesi kendi olsun ya da olmasın, bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kişi. )

- ZİMÂM-DÂR[Ar., Fars.] ile ZİLYED[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir işi elinde tutan, yöneten, yürüten. İLE Bir malı/gayrımenkulü elinde tutan, malı -sahibi olsun ya da olmasın kullanmakta bulunan kişi. )

- ZİMBABWE < ZİMBA ZE MAHWE ya da ZİMBA WAYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Şuna kabilesi dilinde/n] "Ulu Taş Evler" YA DA "Değerli Taş Evler" )

- ZİMMET ile KABZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33079 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİMMET ile/ve MATLUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9632 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Borç. İLE/VE Alacak. )

- ZİNÂ ile CİMÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20718 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİNCİR ile BOSA, MANTİLYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gemide kullanılan bir zincir. )

- ZİNCİR ile/ve/<> ÇİPO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Gemiyi, istenilen yerde tutmak için bir zincirle denize atılan, iki ya da daha çok kolu bulunan gemi demiri. )

- ZİNCİR ile HALİÇ ZİNCİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30565 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sayın Uğur Genç´in, Haliç Zinciri adlı kitabından, ayrıntılarını inceleyebilirsiniz... )

- ZİNCİR ile/<> ISPARMAÇA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Deniz içinde, birkaç zincirin birbirine dolanması. )

- ZİNCİR ile ISTRUMAÇA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Birbirine takılmış zincir. )

- ZİNCİR ile/ve/||/<> KARAMUSAL[İt. < PARAMUSSELLI]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54574 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Çifte demir atıldığında, geminin dönmesiyle zincirlerin karışmasını önlemek için kullanılan, fırdöndüye bağlı zincir düzeni. )

- ZİNCİR ile PRANGA[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir. )

- ZİNCİRLEME TASIM = KIYAS-I MÜSELSEL = SORITES[İng., Yun.] = SORITE[Fr.] = KETTENSCHLUSS[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39751 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİNDE/LİK[Fars.] değil/yerine/= DİNGİN/LİK, DİNÇ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİNHAR[Fars.] değil/yerine/= SAKIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİNK/CORNET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefesli bir çalgı. )

- ZİNNAR ÜZÜMÜ ile/ve MAZRUNA ÜZÜMÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mardin'de. )

- ZİNNİA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzayda yetişen ilk çiçek. )
( )

- ZİNNÛREYN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HZ. OSMAN | EDEB VE HAYÂ )

- ZİR ZİR/ZİV ZİV (GEZMEK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÎR ile ZÎR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sazın en ince teli. İLE Alt, aşağı. | Tîz perde. )

- ZİRÂ' ile ZÎRÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü.[75-90 cm. arasındadır.] | Ay menzillerinden biri. İLE Çünkü, şundan dolayı ki. )

- ZİRA[Fars.] değil/yerine/= ÇÜNKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12615 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRÂÂT[< ZİRÂ] ile ZİRÂÂT ile ZİRÂÂT[< ZİRÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzunluk ölçüleri. İLE Ekincilikler, çiftçiler, tarımlar. İLE Ekincilik, çiftçilik, tarım. )

- ZİRÂÂT[Ar. < ZİRÂ]:
Uzunluk ölçüleri.

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRÂAT değil/yerine/= TARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12616 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRAAT ile/ve ZANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7065 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRKON[Fr.] ile ZİRKONYUM[Fr. < Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zirkonyum'un doğal durumda bulunan en önemli bileşiği. Renkszi, sarı, yeşil, kahverengi türleri olan, doğal ve saydam, değerli taş. | Ergime noktası 2700 °C'ye yaklaşan, ateşe çok dayanıklı, beyaz renkli, katı, zirkonyum bileşiği. ZrO2 İLE Atom sayısı 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6.25 olan, siyah toz biçiminde bir öğe. Simgesi: Zr )

- ZİRKONYUM ile/ve/<> HAFNİYUM[< HOFNIA: Kopenhag kentinin önceki adı]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37056 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 40, atomik ağırlığı 91.22, ergime sıcaklığı 1852 °C, kaynama sıcaklığı 4377 °C, yoğunluğu 6.5 g/cm³, kütle numarası87-97 arasında izotopları bulunan, beta ve gama yayınlayan, 63 gün yarılanma süreli, 95 kütle numaralı izotoplu [Zr95] petrol boru hatlarında, izleyici olarak kullanılan, ısıl [0.0253eV enerjili ya da 2200 m/s hızlı] nötronlar için soğurma etki kesiti çok düşük [185mb], saçılma etki kesiti büyük [6.4b] olduğundan, reaktörlerde yakıt kılıfı [zarfı] malzemelerinde yavaşlatıcı olarak kullanılan ve suda çözünmeyen, derişik asitlerde çözünen, cevherlerinde hafniyumla birlikte bulunan, beyazımtrak-gri metal. [Simgesi: Zr]
İLE/VE/<>
Atom numarası 72, atomik ağırlığı 178.49, kütle numarası 166-184 arasında izotopları bulunan, ancak 176 [%5.21], 177 [%18.56], 178 [%27.1] kütle numaralı izotopları tam kararlı, 179 [%13.75] ve 180 [%35.22] kütle numaralı izotopları da iç dönüşümlerde kararlı duruma geçen, ergime sıcaklığı 2231 °C, kaynama noktası 4602 °C, yoğunluğu 13.3 g/cm³ olan, ısıl [0.0253eV enerjili ya da 2200 m/s hızlı] nötronlar için soğurma etki kesiti yüksek [102b], saçılma etki kesiti küçük [8b] olduğundan, reaktör denetim çubuklarında kullanılan, doğada zirkonyum cevheriyle birlikte bulunan ve ona çok benzeyen, beyaz metalik öğe. [Simgesi: Hf] )

- ZİRVE-İ HÎÇ ile ZİRVE-İ ASLÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRVE[Ar.] değil/yerine/= DORUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12617 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRVE ile SON SINIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİRVELERİ/Nİ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ZİRVELERİ/Nİ
[NE YAZIK Kİ]

ŞEFKÂTSİZLİĞİ/MİZİ, ANNEDE/N ÖĞREN/DİK
ANLAYIŞSIZLIĞI/MIZI, BABADA/N ÖĞREN/DİK
ÖTEKİLEŞTİRME/MİZİ, KARDEŞLERDE/N ÖĞREN/DİK
UZAKLIĞI/MIZI, YAKINLARIMIZDA/N ÖĞREN/DİK

ACIMASIZLIĞI/MIZI, KADINLARDA/N ÖĞREN/DİK
TAKINTILARI/MIZI, ERKEKLERDE/N ÖĞREN/DİK
KEYFİYETİ/MİZİ, EŞEŞEYSELLERDE/N ÖĞREN/DİK

SEFİLLİĞİ/MİZİ, ZENGİNLERDE/N ÖĞREN/DİK
KAYITSIZLIĞI/MIZI, ÜNLÜLERDE/N ÖĞREN/DİK

İKİYÜZLÜLÜĞÜ/MÜZÜ, POLİTİKACILARDA/N ÖĞREN/DİK
SAPLANTILARI/MIZI, BAŞ(BA)KANLARDA/N ÖĞREN/DİK

DİNSİZLİĞİ/MİZİ, DİN(İ)DARLARDA/N ÖĞREN/DİK
TUTARSIZLIĞI/MIZI, HOCALARDA/N ÖĞREN/DİK
ZEVZEKLİĞİ/MİZİ, AYDINLARDA/N ÖĞREN/DİK

SİNSİLİĞİ/MİZİ, TÜCCARLARDA/N ÖĞREN/DİK
DEDİKODUCULUĞU/MUZU, ESNAFTA/N ÖĞREN/DİK
İLGİSİZLİĞİ/MİZİ, BİLGİSAYARCILARDA/N ÖĞREN/DİK
DEĞERSİZLEŞTİRMEYİ/MİZİ, GAZETECİLERDE/N ÖĞREN/DİK

AKILSIZLIĞI/MIZI, BİLİMKİŞİLERİNDE/N ÖĞREN/DİK
YÜZEYSELLİĞİ/MİZİ, FELSEFECİLERDE/N ÖĞREN/DİK
DUYARSIZLIĞI/MIZI, SANATÇILARDA/N ÖĞREN/DİK

SAYGISIZLIĞI/MIZI, YAYADAN ÖĞREN/DİK
DİKKATSİZLİĞİ/MİZİ, ONDAN ÖĞREN/DİK
ÖZENSİZLİĞİ/MİZİ İSE SENDEN ÖĞREN/DİK

DİDİŞME/MİZİ, KOMŞUDAN ÖĞREN/DİK
SATAŞMA/MIZI, ARKADAŞTAN ÖĞREN/DİK
KAVGAYI DA, TARAFTARLARDA/N ÖĞREN/DİK

[FAKAT/YERİNE]

BARIŞI, HALKTA/N ÖĞREN/DİK

BAYRAMI, ÇOCUKLARDA/N ÖĞREN/DİK

DENGEYİ, DOĞADA/N ÖĞREN/DİK

KENDİMİZİ, EVRENDE/N ÖĞREN/DİK[ Sürekli/doğrudan erişim adresi...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32793 ] )
( THEIR SUMMITS
[UNFORTUNATELY]

(WE) LEARN/ED (OUR) COMPASSION FROM/AT (OUR) MOTHER
(WE) LEARN/ED (OUR) INCOMPREHENSION FROM/AT (OUR) FATHER
(WE) LEARN/ED (OUR) FROM/AT (OUR) BROTHERS/SISTERS
(WE) LEARN/ED (OUR) OTHERING FROM/AT (OUR) RELATIVES

(WE) LEARN/ED (OUR) RELENTLESS FROM/AT WOMEN
(WE) LEARN/ED (OUR) OBSSESSIONS FROM/AT MEN
(WE) LEARN/ED (OUR) MODALITIES FROM/AT HOMOSEXUALS

(WE) LEARN/ED (OUR) POVERTY FROM/AT RICHS
(WE) LEARN/ED (OUR) DETACHMENT FROM/AT CELEBRITIES

(WE) LEARN/ED (OUR) HYPOCRISY FROM/AT POLITICIANS
(WE) LEARN/ED (OUR) FIXATIONS FROM/AT PRESIDENTS/MINISTERS

(WE) LEARN/ED (OUR) IRRELIGION FROM/AT RELIGIOUS'
(WE) LEARN/ED (OUR) INCONSISTENCE FROM/AT TEACHERS
(WE) LEARN/ED (OUR) FLIPPANCY FROM/AT INTELLECTUALS

(WE) LEARN/ED (OUR) SLYNESS FROM/AT TRADERS
(WE) LEARN/ED (OUR) GOSSIPY FROM/AT DEALERS
(WE) LEARN/ED (OUR) IRRELEVANCE FROM/AT COMPUTER NERDS
(WE) LEARN/ED (OUR) DEBASEMENT FROM/AT JOURNALISTS

(WE) LEARN/ED (OUR) INSANITY FROM/AT SCIENTICIANS
(WE) LEARN/ED (OUR) SUPERFICIALITY FROM/AT PHILOSOPHERS
(WE) LEARN/ED (OUR) INSENSITIVITY FROM/AT ARTISTS

(WE) LEARN/ED (OUR) INDIGNITY FROM/AT PEDESTRIANS
(WE) LEARN/ED (OUR) NEGLIGENCE FROM/AT HIM/HER
(WE) LEARN/ED (OUR) SLIPSHOD FROM/AT YOU

(WE) LEARN/ED (OUR) SCUFFLE FROM/AT NEIGHBOR
(WE) LEARN/ED (OUR) PROVOCATION FROM/AT FRIEND
(WE) LEARN/ED (OUR) SCRAP FROM/AT FANS


[BUT/INSTEAD OF "THESE"]


(WE) LEARN/ED (OUR) PEACE FROM/AT PUBLIC

(WE) LEARN/ED (OUR) MERRINESS FROM/AT KIDS

(WE) LEARN/ED (OUR) BALANCE FROM/AT NATURE

(WE) LEARN/ED (OUR) SELF/SELVES FROM/AT UNIVERSE[ Direct reach address...
www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32793 ] )

- ZİYÂ-Yİ KAMER[Ar.] ile ZİYÂ-Yİ MUNTAFÎ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayışığı. İLE Bazı akşamlar, güneş battıktan sonra Batı ufkunda ve sabahları güneş doğmadan önce doğu ufkunda görülen hafif ışık. )

- ZİYÂ-Yİ KAMER[Ar.] ile ZİYÂ-Yİ MUNTAFÎ[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayışığı. İLE Bazı akşamlar, güneş battıktan sonra Batı ufkunda ve sabahları güneş doğmadan önce doğu ufkunda görülen hafif ışık. )

- ZİYÂ[Ar.] değil/yerine/= IŞIK/AYDINLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYÂDE değil/yerine/= ARTMA, ÇOĞALMA | ARTAN, FAZLA KALAN | ÇOK BOL | AŞIRI, FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYÂFET değil/yerine/= TOY, YEMEK, GÖRKEMLİ YEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÎYÂFET ile ZÎYÂFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değişik ve karışık olma. İLE Konuk kabul etme. | Konuğa yedirip içirme, şölen. )

- ZİYAN ve HASRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9652 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYAN ve HÜSRAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9651 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYAN ile İSRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9650 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYARET ETMELİ!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYÂRET değil/yerine/= GÖRMEYE/GÖRÜŞMEYE GİTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYARET ve/<> ZEVK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fânî. VE/<> Bâkî. )

- ZİYARETÇİ ile KONUK/MİSAFİR[< Ar. MÜSÂFİR(< SEFER):
Yolculuk ve yolculuk eden. | ZAYF[çoğ. ZÎFÂN, ZUYÛF]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYÂRETGÂH = TÜRBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZİYNET[Ar.] değil/yerine/= SÜS/BEZEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZODYAK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kümelenmiş sabit yıldızlar. )

- ZOLOTA ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı zamanında geçerli olan Leh parası. )

- ZONA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde, bazı ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir sayrılık. )

- ZONK ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ZAMANDA, YALNIZ BIRAKMAK değil/yerine/>< GEREKSİNİM ANINDA, YANINDA OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR(UN)DA KALMAMIŞ/LIK ile/ve/ne yazık ki/||/<>/> ÇOCUK KALMIŞ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ile "AĞIR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28808 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ile/ve/değil/yerine DÜŞÜK OLASILIKLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28807 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTİBAT: Olmasını uzak görme, olasılık vermeme. )

- ZOR ile OLANAKSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28809 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ile/ve/değil/yerine SORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28806 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ile ZOR DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZOR ile/ve ZORLA(N)MA!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İse sev! İLE/VE Sevmiyorsa.
[Zor ise sev, sevmiyorsa zorlama!] )

- ZORA DAYANAMAYAN/LAR ile/>< ÖDÜLE "DAYANAMAYAN/LAR"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45069 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORA-KÎ değil ZORÂKÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORBA ve/< ZORDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6169 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORBELA değil/yerine/= GÜÇLÜKLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORİL = LCTONYX CAPENSIS[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLA GÜZELLİK OLMAZ değil ZORLAMAYLA/ZORLAYARAK, GÜZELLİK OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9723 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA[Azr.] = TECAVÜZ[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile/ve/||/<> ABARTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile/ve DAYATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile KANIRTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile ZORBALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30993 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile/ve/değil/< ZORUNDA BIRAKMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAMA ile/ve/değil/yerine/<> ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30992 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişilerde/insanda. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<> Doğada. )

- ZORLAMAK ile/değil/yerine "ÜZERİNE GİTMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zorlanarak DİNLE!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zorlanarak SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLANARAK ile/değil ZORLAYARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9162 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLANMA ve/||/<>/> DEĞİŞİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi zorlamıyorsa, değiştirmeyecektir. )
( If it doesn't challenge you, it won't change you. )

- ZORLANMA ile SIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLANMAK ve/fakat/||/<>/>/< KAÇMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAŞTIRMAK değil ZORLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Zorlayarak SUS!!!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/26824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAYICI/LIK ile YOL KESİCİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLAYICI ve/<> EĞLENCELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30295 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İş zorlayıcı, zorlayıcı olan ise eğlenceli olmalı/olabilmelidir. )

- ZORLU ile/ve/değil ZORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLUK ile/ve SIKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLUKLAR KARŞISINDA:
"PES ETMEK"
ile/değil/yerine/>< OLGUNLAŞMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLUKLAR'I:
"ÜSTLENMEK"
ile/ve/değil "GÖĞÜSLEMEK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLUKLARA/SIKINTILARA:
KATLANMAK
ile/ve/||/<> AYAK UYDURMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU (ÖNERME) = ZARURİYE-İ MUTLAKA = APODICTIC[İng.] = APODICTIQUE[Fr.] = APODIKTISCH[Alm.] = APODEIKTIKOS[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU DOĞRU ile/ve ZORUNLU YANLIŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU HAREKET ile/ve/değil ZORLAMALI HAREKET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU KOŞUL(OLMAZSA OLMAZ) = CONDITIO SINE QUA NON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU NEDEN ile/ve/||/<> YETERLİ NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50762 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yetinilenler. İLE/VE/||/<> ... )

- ZORUNLU SORULAR ile/ve MÜMKÜN SORULAR ile/ve MÜMTENÎ SORULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU SÜREÇ ile/ve/değil ZORUNLULUK İÇEREN SÜREÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU VARLIK ile MÜMKÜN VARLIK ile MÜMTENİ VARLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm zamanlarda oluş. İLE Mekânı dolduruş. İLE ... )

- ZORUNLU/LUK / ZARÛRÎ ile/değil/yerine/=/< KAÇINILMAZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU/LUK ile GEREKLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6985 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU/LUK ile/değil/yerine İHTİYÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU/LUK ile/değil/yerine SABİT/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49066 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU/ŞER'Î İLİMLER ile/ve/<> ZORUNLU/ŞER'Î OLMAYAN İLİMLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( USÛL | FÜRÛ | MUKADDİMÂT | MÜTEMMİMÂT ile/ve MAHMUD | MEZMÛM | MÜBAH )

- ZORUNLU ile BAŞKA TÜRLÜ OLAMAZ OLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile/değil/yerine/>< GÖNÜLLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile KASITLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6986 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU = NECESSARY[İng.] = NÉCESSAIRE[Fr.] = NOTWENDIG[Alm.] = NECESSARIA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39752 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile/ve/<> SORUNLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile ZORLAYARAK/ZORLANARAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLU ile/ve/değil ZORLAYICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK AHLÂKI ile/ve VAROLMA AHLÂKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/<>/< BAĞLAYICILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ve/||/<>/> GÜZELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı/çoğu zorluk ve/veya zorunluluklar, bazı/bazen güzelliklere yönelebilir ve/veya dönüşebilirler. )

- ZORUNLULUK ile/ve İLİŞKİLİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/||/<> KENDİLİĞİNDENLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33690 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/<>/> KORKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve KURALLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile MANTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/||/<> MANTIKSAL ZORUNLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile OLMAZSA OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/||/<>/>< ÖZGÜRLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/değil/yerine/||/<>/>/>< SAMİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/değil/||/<> SORUMLULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her kişi, herkes karşısında, her şeyden sorumludur. )

- ZORUNLULUK ile TANITLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/değil/yerine/<> TUTARLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/<> YASALILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK = ZARURET = NECESSITY[İng.] = NÉCESSITÉ[Fr.] = NOTWENDIGKEIT[Alm.] = NECESSITAS[Lat.] = NECESIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39755 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORUNLULUK ile/ve/> ZEKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÛ-/ZÜ- ile ZÛ'[çoğ. AZVÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "sahip" anlamına gelmek üzere, sözcüklerin başına getirilerek birleşik sözcükler yapar. [ZÛ-ERBAAT-İL-ADLA': Dörtgen. | ZÛ-SEMÂNİYET-İL-VÜCÛH: Sekizyüzlü. (Fr. OCTAÈDRE)] İLE Aydınlık, ışık. )

- ZUHR ile ZUHR[çoğ. AZHÂR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinim zamanı için alınan ve saklanılan şey.[en çok maneviyatta kullanılır][A'mâl-i sâliha, kişinin zuhrudur.] İLE Öğle, öğle vakti. )

- ZUHUR[< Ar. ZHR] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DIŞLAŞMAK~IŞIMAK[< İbr. ZOHAR ile ABCDEF ( Işık] | Görünme, baş gösterme, meydana çıkma. )

- ZUHUR[< Ar. ZHR]:
DIŞLAŞMAK
ile/ve/=/<> IŞIMAK[< İbr. ZOHAR:
Işık]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işımak. [ZÜHRE: Işıyan yıldız] İLE/VE/=/<> Işık. )

- ZUHUR ile/ve/<> SUDUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZUHUR ile TECELLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19748 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varlığın sürekliliği. İLE Varlığın geçiciliği. Görünme, belirme. )

- ZUHURAT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HESAPTA OLMAYAN )

- ZUHURUNUN ŞİDDETİNDEN ALGILANAMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÛLÂ' ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanların ayaklarında çıkan ve hayvanı aksatan bir hastalık. )

- ZÛLÂ' ile ZULA[Tr. argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanların ayaklarında çıkan ve hayvanı aksatan bir hastalık. İLE Saklama yeri. | Saklanılan nesne/şey. )

- ZULMÂNÎ PERDELER ile NÛRÂNÎ PERDELER('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZULMÂNİ ZEVKLER ile NURÂNİ ZEVKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fesat, Yalan, Hile. İLE Sayılmak, Sevilmek, Hayır Hasenat. )

- ZULMET ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KARANLIK )

- ZULMİYE CAMİSİ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'ndedir. )

- ZULÜM[Ar.] ile SİTEM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koyma. | Haksızlık, eziyet. İLE Zulüm, haksızlık. | Eziyet. | Çıkışma. )

- ZULÜM/ZÂLİM ile ADÂLETTEN UZAKLAŞMAK/UZAKLAŞAN | BİR ŞEYİN YERİNDE OLMAMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ADALETTEN UZAKLAŞMAK/UZAKLAŞAN | BİR ŞEYİN YERİNDE OLMAMASI )

- ZULÜM ile/<>/>< "ZEVK"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30008 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eziyet, başkaları tarafından kendinize/birine yapılmış/yapılıyor ise. İLE/<>/>< Eziyeti, kendi, kendine yapıyor ise/niz. )

- ZULÜM ile EZİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZULÜM ile KAHR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışarıdan. İLE İçeriden. )

- ZULÜM değil/yerine/>< ŞEFKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46175 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlimsiz şefkat, zulümdür. )

- ZUNÛN ile/ve/||/<> ŞUKÛK ile/ve/||/<> SÜKÛN ile/ve/||/<> SÜKÛT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilgide[malûmâtta]. İLE/VE/||/<> Uygulanan bilgide[marifette]. İLE/VE/||/<> (B)ilimde. İLE/VE/||/<> Bilgelikte[irfânda]. )

- ZÛR ile ZÛR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalan, asılsız, uydurma söz. İLE Güç, kuvvet. )

- ZURAFÂ[< ZARÎF] ile ZÜRAFA/ZURNAPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zarifler, nazik, ince duygulu, hoş konuşmayı bilir zeki kişiler. | Seviciler. İLE En uzun boylu hayvan. )
( ... İLE Her gün, gövdelerinin %3.5'i kadar bitki yerler. )
( ... İLE Ses telleri yoktur. )

- ZURNA'DA:
KABA ZURNA
ile/ve ORTA ZURNA ile/ve CURA ZURNA ile/ve ZİL ZURNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13715 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZURNA[Fars.] ile/ve ARAKIYE/MEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla ya da dümbelekle birlikte çalınan soluklu çalgı. İLE/VE Küçük zurna. Doğu Anadolu'da kullanılır. | Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah. )

- ZÜ-L- / ZÂT-ÜL-GALSAMET-İL-MUSAFFAHA[Ar.] = LAMELLIBRANCHES[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yassısolungaçlılar. )

- ZÜ-L-AKL VE-L-AYN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hakk'ı, halkta ve halkı, hakk'ta gören kişi. )

- ZÜ-L-AKL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HALKI ZÂHİR VE HAKK'I BÂTIN GÖREN (KİMSE) )

- ZÜ-L-CENÂH-I MÜCELLED[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abalı memeliler. | DERMAPTÈERES[Fr.] )

- ZÜ-L-CENÂH-I SÂBİH[Ar.] = PLEURONECTES[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanyüzergiller. )

- ZÜ-L-CENÂHEYN[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zâhirî ve bâtınî, yani dünya ve âhirete ait bilgisi geniş olan kişi. | Hâl-i enbiyâ ve evliyâ. | Hz. Cafer-i Tayyar. | İki kanatlılar. )

- ZÜ-L-CİNSEYN[Ar.] = BISEXUELLE[Fr.] = ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkieşeyli, hünsa. )

- ZÜ-L-EFVÂH-I CENBİYYE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köpekbalıkları. )

- ZÜ-L-EHDÂB[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kirpikliler. | CILIÉS[Fr.] )

- ZÜ-L-FEM-İL-MÜSTEDÎR[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yuvarlakağızlılar. | CYLOSTOME[Fr.] )

- ZÜ-L-HÂFİR[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toynaklılar, tek tırnaklılar. | ONGULÉS[Fr.] )

- ZÜ-L-HASALE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kavuzlular. | GLUMIFLORES[Fr.] )

- ZÜ-L-KARNEYN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KUR'ÂN-I KERÎM'DE ADI GEÇEN NEBÎ Mİ, VELÎ Mİ OLDUĞUNDAN TEREDDÜT EDİLEN ZÂT | (RİVÂYETE GÖRE) BÜYÜK İSKENDER )

- ZÜ-L-LEVÂHİK[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kamçılılar. )

- ZÜ-L-MEFÂSIL[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eklemliler. )

- ZÜ-L-MİMÂS[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sifonlular. )

- ZÜ-L-TARAFEYN-İ MÜFEVVEHE[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir çeşit şerit solucanı. )

- ZÜ-L-YEDEYN[Ar.] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki elliler. | İnsan. )

- ZÜBDE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR ŞEYİN EN SEÇKİN PARÇASI | ÖZ )

- ZÜBDET'ÜL ÂLEM ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MAKRO/MİKRO KOZMOS, İNSAN )

- ZÜBÛR[< ZİBR] ile ZÜBÜR[< ZEBÛR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mektuplar, kitaplar. İLE Kitaplar, mektuplar. )

- ZÜCÂCÎ ile ZÜCÂCÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Camcı, sırçacı. İLE Camdan/sırçadan yapılmış. )

- ZÜHD MAKAMLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * TERK-İ DÜNYA [Budizm'deki Yansıması: NİRMANAKAYA]
* TERK-İ UKBÂ (Dünyayı terk etmenin vereceği mutluluğu terk)(Cenneti ve nimetlerini terk) "[B.Y.: DHARMAKAYA]"
* TERK-İ TERK(/HESTÎ) (Kendi varlığını terk edip Hakk'ta fâni olmak) "[B.Y.: SAMBOGAKAYA]" )
( Dünyayı terk etmek, işi gücü terk etmek değil, dünya nimetlerinin üstünde gezip, altında kalmamaktır. )
( Dünya nimetlerini elden değil, gönülden atmaktır. )
( Eski inanışımızdan dönmeden yeni bir kuvvet kazanamayız. )
( Asıl büyüklük, saltanat tahtından inip toplum arasına karışmak ve onların ellerini tutup onları da o diyâra götürmektir. )

- ZÜHD ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HER TÜRLÜ ZEVKE KARŞI KOYARAK KENDİNİ İBÂDETE VERME, TERK )

- ZÜHD ile FERÂGAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜHD ve KANAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜHD ve TAKVÂ ve MÜCÂHEDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜHD ile UZLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜHÛL[< ZAHL] ile ZÜHÛL[< ZEHL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Öcler, intikamlar, düşmanlıklar. İLE Dalgınlıkla unutma ya da geciktirme. | İşin çokluğu nedeniyle geciktirme. )

- ZÜHÛL[< ZAHL] ile ZÜHÛL ile ZÜHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşmanlıklar, öcler, intikamlar. İLE Dalgınlıkla unutma ya da geciktirme. | İşin çokluğu yüzünden geciktirme. İLE ... )

- ZÜHUR[çoğ. EZHÂR] ile ZÜHÛR ile ZÜHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Darlıkta çıkarmak üzere biriktirilip saklanan şey. İLE Çiçekler. İLE Parlaklık, parıldama. )

- ZÜKÂ ile ZÜKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜLCENAHEYN:
İLİM
ve/ HİKMET ve/ AŞK ve/ MUHABBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜLF ve SÜMBÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜLF ile/ve/<> ZÜLFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. | Sevgilinin saçı. İLE/VE/<> Küçük saçak, püskül. | Eski sülüs yazısı Elif'lerinin ucundaki çengel. )

- ZÜLFARİS/ZÜLFARUZ[Fars., Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baklagillerden bir süs bitkisi ve bunun hoş kokulu, mor, beyaz renkli, saç lülesi görünüşünde olan kıvrıntılı çiçeği. )

- ZÜLL değil/yerine/= ALÇALMA, HORLUK, HAKİRLİK, ZİLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜLL ile ZULM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Utanç verici, küçültücü davranış. | Alçalma, horluk, hakirlik. İLE Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koyma. | Haksızlık, eziyet. )

- ZÜMRE ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( CEMÂAT, TOPLULUK, GRUP )

- ZÜMRE yerine KESİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜMRÜD-İ ANKÂ ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ADI OLAN, ZÂHİRİ OLMAYAN KUŞ )

- ZÜMRÜT ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFS-İ KÜLL )

- ZÜMRÜT ile BÎRÛZ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zümrüte benzer, değersiz yeşil bir taş. Gökzümrüt, yalancı zümrüt. | Kısmetsiz. )

- ZÜMRÜT ile LAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal alüminyum ve berilyum silikatı; cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı. | Bu taştan yapılmış olan. | Zümrüt renginde, yeşil. İLE Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş. | Kırmızı renkli bir çeşit mürekkebe verilen ad. | Parlak kırmızı renkte olan. )

- ZÜMRÜT ile ZEBERCED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Zümrütten daha açık yeşil olan fakat zümrüt kadar değeri olmayan bir süs taşı. )

- ZÜRAFA ile OKAPİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22298 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kütlelerinin dengelenmesi adına zürafaların boynunda, tam göğüs kemiğiyle birleştiği noktada, öteki memelilerden bir tane daha fazla omur bulunur. İLE Zürafa, sırtlan, lama, zebra karışımı özelliklere sahip çok ilginç bir hayvan. )
( Eril zürafaların boynu ve kafatası hayat boyu büyümeye devam eder. İLE ... )
( Bacaklarının farklı uzunlukta olması sayesinde boyunları dengelenir. İLE ... )
( 50 cm.'ye kadar uzayabilen uzun dilleri vardır. İLE ... )
( Eril zürafaların kötü kokmaları temiz ve sağlıklı oldukları anlamına gelir. [İçten gelen bir parazit kovucu gibi işlev görür ve zürafanın derisi üzerinde otlanan mikropları ve mantarımsı organizmaları öldürür. Kan emici keneleri öldürmek üzere kreozotun etkin bileşeni olan bir maddeyi bile salgılar. (Bu koku, insan dışkısına da özgün kokusunu veren azotlu bileşik indoldür.)] [Bu kokularıyla, dişil zürafaların etkilenmesini de sağlarlar.] İLE ... )
( Gebelik süreleri 420-450 gündür. İLE ... )
( Kan basınçları kişininkinden iki kat yüksektir ve kalpleri 20 kat daha ağırdır. )
( OSSICONE: Zürafaların başlarının üzerindeki deri kaplı beş adet boynuzumsu çıkıntı. )
( Zürafa ile

Okapi )
( Zürafa ile

Okapi )
( Zürafalar, yüzemez. İLE ... )

- ZÜRAFA ile ROTSCHILD ZÜRAFASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÜRAFA ile TORNİKROFT ZÜRAFASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüm dünyada, 600'den daha az sayıdalardır. )

- ZÜRRÂH/ZERRÂH/ZÜRRÛH/ZERRÛH[Ar. çoğ. ZERÂRÎH] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuduz böceği. )

- ZÜRRİYET[Ar.] değil/yerine/= DÖL/SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 148 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!