FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - SON HARFİ - ...YSON HARFİ ...Y'LERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )( "- DAHA KOLAY ile EN KOLAY ise "- DAHA KOLAY ile EN KOLAY [ile DAHA KOLAY]" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mayıs 2020 - 06 Haziran 2020 arasında... ]


 

Bugün [06 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...Y'ler bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mayıs 2020 - 06 Haziran 2020 arasında... ]
( 2 yeni ekleme, 3 katkı )


- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[Eklenme Tarih ve Saati: 23 May | 19:25 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- HALAY ile HORON
[Eklenme Tarih ve Saati: 19 May | 21:38 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( Doğu'da. İLE Karadeniz'de. )

 

  

 


 

 

( Bugün [06 Haziran 2020] itibariyle
Son harfi ...Y'lerde,
662 yeni ekleme, 759 katkı
)


- "57.Cİ ALAY" değil 57. ALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11612 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hem nokta koyup hem de -ci eki getirilmez! )
( )

- "FUTILE" vs./and UNNECESSARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24603 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ŞÖYLE DÜŞÜNMEK" ve/||/<>/>/< DENEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49570 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TUTACAK BİR DAL/ŞEY" değil TUTUNACAK BİR DAL/ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "VAHİH" değil VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not ASTONISHEDLY) ASTONISHINGLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not BEFORE YESTERDAY) THE DAY BEFORE YESTERDAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (not FOURTY) FORTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Ar.] AŞVE ile AŞY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8062 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akşam karanlığı. | Akşam yemeği. İLE Akşam yemeği. )

- [Ar.] BÂRRÎ ile BÂRİYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- [Fars.] CÛ ile CÛ/CÛY ile -CÛ ile CÛ'[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17236 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arama, araştırma. İLE Akarsu, ırmak, çay. İLE "arayan, araştıran, arayıcı" anlamalarına gelen sıfatlar oluşturur. İLE Aclık, ac kalma. )

- [Fars.] CÛY ile/ve CÛY-BÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12902 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nehir, akarsu, ırmak. İLE/VE Dere, ırmak, çay. )

- [Fars.] DERÂ ile -DERÂ/DERÂY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17274 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çan, çıngırak. İLE "Durmadan söylenen" anlamına sıfat yapar.[HERZE-DERÂY/YÂVE-DERÂY: Saçma sapan şeyler söyleyen.] )

- [Fars.] DÛR-BÎN ile DÛR-NÜMÂ/Y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17294 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzağı/ileriyi/geleceği gören. İLE Uzağı gösteren. )

- [Fars.] EFSÂNE CÛ/Y ile EFSÂNE GÛ/Y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Efsâne arayan/arayıcı. Boş vakit geçirmek isteyen. İLE Masal söyleyen, saçmasapan söyleyen. )

- [Fars.] HANDÂN ile HÂNDE-KÂR ile HANDE-RÎZ ile HANDE-RÛY ile HANDE-ZEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17581 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülen, gülücü, güler, sevinçli. | Sürekli gülen. İLE Gülen, gülücü. İLE Gülüp duran. İLE Güleryüzlü. İLE Gülen. )

- [Fars.] LÂY ile LÂY[< LÂYÎDEN]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çamur. | Tortu. | Kül. İLE Söyleyen/söyleyici. )

- [Fars.] RÛ/Y ile RÛY ile -RÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18289 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yüz, çehre. İLE Tunç. İLE "biten, olan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[HOD-RÛ: Kendiliğinden.] )

- [Fars.] SERÂ/SERÂY ile -SERÂ ile SERÂ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saray. | Büyük konak. | Hükümet konağı. İLE "Şarkı söyleyen" anlamlarıyla başa gelerek birleşik sözcükler yapar. [NAĞME-SERÂ: Türkü, şarkı söyleyen.] İLE Toprak. )

- [Fars.] ŞÛ/ŞÛY ile -ŞÛ/-ŞÛY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıkama. İLE "yıkayan, temizleyen" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[CÂME-ŞÛY: Çamaşır yıkayan.] )

- [Fars.] TENGÂY ile TENGNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18685 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğaz, vadi. İLE Dar yer, geçit, boğaz. | Mezar. )

- [IN] ONE DAY vs. [IN] SAME DAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
EN KÖTÜ HUY
ile/ve/||/<> EN BÜYÜK HATA ile/ve/||/<> EN BÜYÜK SAFLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazılarının karşısında bile iyi olmaktan vazgeçememek. İLE/VE/||/<> Herkesi, kendimiz gibi zannetmek. İLE/VE/||/<> Her bir kişiye güvenmek. )

- [not] CHANCE vs. PROBABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24208 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] CLASSIFICATION vs. CATEGORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] DEBT vs. LOYALTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] ESSENCE vs. BRIEFLY/SHORTLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] EXCESS vs./and ADEQUATELY/SUFFICIENTLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] LEVEL vs. FREQUENCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] NOTHINGNESS vs./and/ = maybe/also/or INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİÇLİK ile/ve/=/değil/yerine/belki/hem de/ya da BÜTÜNLÜK )

- [not] OBLIGATION vs./and RESPONSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24614 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TAXONOMY ile/ve/değil/yerine/<>/> CLADISTIC TAXONOMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53143 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sınıflandırma. İLE Kladistik sınıflandırma. )
( LINNAEUS/LINNE vs./and/<>/>/but HELLING[1966] )

- [not] THE LOVE/HATE OF HISTORY vs. INFORMATION/KNOWLEDGE OF HISTORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO PASS THE DAY instead LIVE THE DAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO SEE WORTHLESS/LITTLE vs. TO (HAD) BEEN FARAWAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [not] TO TALK/WRITE vs./and/also TO DO(/MAKE)/TO APPLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- | BUĞDAY ile KEPEK ile ARPA ile ÇAVDAR | ile YULAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8227 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gramineae ailesinin triticeae ve aveneae olmak üzere iki bölümü vardır. Buğday, çavdar ve arpa, triticeae; yulaf ise aveneae bölümündendir. )

- | ERKİN KORAY ve/||/<>/> ZÜLFÜ LİVANELİ ve/||/<>/> HALUK LEVENT |
ve/||/<>/>
YAŞAR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54244 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( www.FaRkLaR.net/YASAR | www.yasaronline.net )
( )
( )
( )
( )

- ABLE TO vs. POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABSOLUTELY vs. IN ONE WAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23192 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABSTRACTION vs./and ABSTRACTION IN INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABUNDANCE vs./and UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24251 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACTION vs. TO APPLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK KAYNAK KOD KÜTÜPHANESİ ve/||/<> KODDEMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35195 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://libraries.io VE/||/<> www.koddemy.com )

- ADAY ile/ve/||/<>/< ADAY ADAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADDITIONAL vs. SUPPLEMENTARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADIM ile/ve/değil DÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADMIRATION vs. ECSTASY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24190 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADMIRE vs. JEALOUSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AFFIRMATION vs./and AFFIRMATION THE NEGATIVES IN NEGATORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23916 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGGREEMENT vs./and HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24753 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHLÂK ile/ve/<> HUY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1945 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKIL ile/ve VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mum ile güneş aranmaz, akılla da vahiy tartılmaz. )

- ALAY ile ALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herhangi bir törende ya da gösteride yer alan kalabalık. | Çok kalabalık. | Tümü, hepsi. | Genel olarak üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. İLE Ses tonu, söz, davranış gibi araçlarla, biriyle, bir şeyle/durumla eğlenme. )

- ALAY >< İMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alay edenin, nasibi kesilir. )

- ALAY ile İSTİHZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gizli ya da ince alay. )

- ALAYSILAMA/İRONİ ile ALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alay edenin, nasibi kesilir/kesiktir! )
( Sevgiliyle alay edilmez[edemezsin]. )

- ALBERT MICHELSON ile/ve/||/<> EDWARD MORLEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Michelson–Morley deneyi, fizik tarihinin en önemli ve ünlü deneylerinden biridir. 1887'de, Case Western Reserve Universitesi'nde yapılan deney, genel olarak eter kuramına karşı en büyük kanıt olarak düşünülür. )

- ALGI ile/ve/||/<>/> OLAY ile/ve/||/<>/> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Duyum. İLE/VE/||/<>/> Olumsal/keyfî. İLE/VE/||/<>/> Zorunluluk. Kavram. )
( Gövdenin işlevleri. İLE/VE/||/<>/> Zihnin işleri. İLE/VE/||/<>/> Aklın edimleri. )
( Olaylar değil olayları algılayış biçimimiz önemlidir(önceliklidir). )

- ALIVE vs. LIVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALL READY vs. ALREADY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24788 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALMOST vs. NEARLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24792 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALTERNATIVE vs. POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARAKIYE ile ARAKIYE/MEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dervişlerin giydiği, tiftikten yapılmış ince külâh. İLE Küçük zurna. [Doğu Anadolu'da kullanılır.] )

- ARAZİ[Ar.] değil/yerine/= YEREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünden bir parça. | Yerkabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası. )

- ARBITRARY(-I-NESS) vs. PROBABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23096 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARMUT/KAVUN ile PAPEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Görünüşü armuda benzer fakat tadı kavunu andırır.[Uzakdoğu'da ve özellikle Singapur'un Little India bölgesinde bulunmaktadır.] )

- ÂSÂN değil/yerine/= KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40059 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASSENT vs. CONFIRM vs. JUSTIFY vs. SUBSTANTIATE vs. VERIFY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24805 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASSIMILATION vs. IDENTITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AT OUTSIDE vs. FAR AWAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23239 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATAKÖY ile/ve/<> ŞİRİNEVLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATOM DÜZEYİ ile/ve/> MOLEKÜLER DÜZEY ile/ve/> ORGANEL DÜZEYİ ile/ve/> HÜCRE DÜZEYİ ile/ve/> DOKU DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZEYİ ile/ve/> ORGAN DÜZENİ(SİSTEMİ) DÜZEYİ ile/ve/> ORGANİZMA DÜZEYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12653 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hücrenin İç Yapısı'nı izlemek için burayı tıklayınız... )

- AY/DOLUNAY ile/ve YENİAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27908 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEH ile/ve HİLÂL, ŞEHR )

- AY ve/<> 2016 HO3
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Dünyanın] Uydusu. VE/<> Yarı uydusu. )
( ... VE/<> NASA, 2016 HO3 adlı bir asteroid keşfettiğini ve bunun dünyanın yarı uydusu olduğunu açıkladı. 2016 HO3 adlı asteroidin, 10 yıl önce görüntüden kaybolan 2003 YN107'nin bir benzeri olduğu belirtildi. İlk keşfin, 27 Nisan'da Hawaii'deki Pan-STARRS 1 araştırma teleskopunu kullanan bilimkişileri tarafından yapıldığını açıklayan NASA, o günden bu yana incelenip gökbilimciler tarafından kayıt altına alınan asteroidin, "2016 HO3" adıyla etiketlendiğini açıkladı. İncelemeler sonucunda, bir yarı uydu olduğu sonucuna varılan asteroidin, 38 - 120 metre çapında olduğu tahmin ediliyor. )
( )

- AYASTEFANOS = YEŞİLKÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYDAKİ 3 ZİRVE:
ULUĞ BEY
ve/<> KOPERNIK ve/<> GALILEO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uluğ Bey, kurduğu sektans sistemi ile 1180 yıldızın konumunu ve bir yılın 365 gün olduğunu, Kopernik'ten 60, Galileo'dan 200 yıl önce, hemen hemen doğru olarak hesaplamıştır. )

- AYRILMA-BİREYLEŞME EVRELERİNDE:
3-8
ve/||/<>/> 10-15 ve/||/<>/> 15-22 ve/||/<>/> 22-30 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49736 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Farklılaşma ve gövde imgesinin gelişimi. VE/||/<>/> Uygulama. VE/||/<>/> Yeniden yakınlaşma. VE/||/<>/> Bireyleşmenin sağlamlaştırılması ve nesne sürekliliğinin başlangıcı. )

- BACIKURUM ile/ve BACIMALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Malezya yöresel giysisi] Bayanların. İLE/VE Bayların. )

- BAKIRKÖY < MAKRİKÖY[YEDİNCİ KÖY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALANCE vs. HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24090 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALIK ile LAMPREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile )

- BAOBAB AĞAÇLARI:
AFRİKA
ile/ve/<> BÜYÜK ile/ve/<> AVUSTRALYA ile/ve/<> MADAGASKAR ile/ve/<> PERRIER ile/ve/<> FONY ile/ve/<> SUAREZ ile/ve/<> ZA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32607 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- BÂRRÎ ile BÂRİYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17070 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELOVED vs. LOVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ OY ile YEŞİL OY ile KIRMIZI OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul demektir. İLE Çekimser kalındığını gösterir. İLE Red demektir. )

- BİDAYUH ile/ve/<> İBAN ile/ve/<> ORANG-ULU ile/ve/<> RUMAH TİNGGİ ile/ve/<> MALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kara Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Irmak Dayak uzun evi. İLE/VE/<> Melanav evi. İLE/VE/<> Malay evi. )
( Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sarawak eyaletindeki, Sarawak Kültür Köyü'nde hepsi birarada görülebilmektedir. )

- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38220 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biliminsanı, akademisyen. İLE/VE/<>/> Doktor. İLE/VE/<>/> Yardımcı doçent. İLE/VE/<>/> Doçent. İLE/VE/<>/> Profesör. İLE/VE/<>/> Dekan. İLE/VE/<>/> Rektör. )

- BİLİMTEY = MEDRESE = UNIVERSITY[İng.] = UNIVERSITÉ[Fr.] = UNIVERSITÄT[Alm.] = UNIVERSITÀ[İt.] = UNIVERSIDAD[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39702 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREY ile/ve/<> BİREYSELLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topluma ve tanrıya atıfta bulunmadan yaşayabilen. İLE/VE/<> ... )

- BİSİKLET ve/<> PATEN/KAYKAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38771 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTEY ve/<> DİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21953 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü. VE/<> Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )

- BOSNA PİRAMİTLERİ'NDE:
GÜNEŞ
ile/ve/||/<> AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50959 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düz. İLE/VE/||/<> Basamaklı. )
( 8 piramit bulunmaktadır. En yükseği, 220 m.'dir.[12.000 yıl önceye tarihlendirilmektedir.] )

- BOŞLUK ile DÜZ UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOY ile BOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık. | Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık. | Uzunluk. | Yol, ırmak, deniz kıyısı. | Kumaş için ölçü. İLE Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan yakınlığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil ve/veya ataerkil anlayışa uygulayan, geleneksel topluluk. Kabile, klan. )

- BOY ile/ve KARAKTERİSTİK UZUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( The NCD Risk Faktörü Birliği'nin 'Yetişkin İnsanda Boy Uzunluğu Trendlerinin 100 Yılı' adlı araştırması, bir ülkede, belirli bir zamanda, bireylerin boy ortalamalarının ne olduğunu ve 100 yıl içinde bu rakamların nasıl değiştiğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. XX. yüzyılın sonunda, en uzun erkekler [ortalama 183 cm. boy uzunluğuyla] Hollanda'da doğdu. En kısa kadınlar ise [ortalama 140 cm. boy uzunluğuyla] Guatemala'da doğdu. 1896'da en kısa ve en uzun boylu memleketlerin arasındaki fark (hem kadın, hem erkekte) 20 cm. olarak kaydedildi. Bu, yeterli beslenme ve hastalıklara yatkınlık bakımlarından çok büyük farklar anlamına geliyordu. Son 100 yılda boy uzunluklarının nasıl değiştiği de ülkeden ülkeye farklılık gösterdi. 1996 yılında doğan İran'lı erkekler, 1896'da doğanlara göre 17 cm., Güney Kore'li kadınlar 20 cm. kadar uzundu. Güney Asya ve Afrika gibi ülkelerde, bireyler, 100 yıl önce olduklarından pek farklı bir boy uzunluğunda değiller ve hatta bazı ülkelerde, bireyler, 50 yıl önce olduklarından daha kısalar. Araştırma, boy uzunluğunun farklı ülkelerde farklı miktarlarda değişmesinin nedenini anlamayı ve bu bilgiyi beslenme ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, boy uzamasının daha iyi bir sağlık ve daha uzun ömür anlamına geldiği bilgisinin yaygınlaşması da amaçlanıyor. )
( )

- BU ... ile ... (/BU ŞEY ile ŞEY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15254 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Betimleme/Tasvir/Tasavvur. İLE Kavram. )

- BUĞDAY ile/ve/değil/yerine/||/<>/>/< "NEFES"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Adam olmayı" simgeler. VE/||/<> Nefsi simgeler. )

- BUĞDAY ve/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uygarlığın en temel iki göstergesi. )
( Beyaz )
( ODYSSEUS )
( İlk buğday ya da buğdayın atası olarak kabul edilen buğday, Karacadağ (Urfa)'dandır. )

- BUĞDAY ile GÖCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8228 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dövülmüş, kabuksuz buğday. Tarhana, bulgur yapmak için kullanılan, kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday. )

- BUĞDAY ile HALFA[Ar. < İbr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Buğdaygillerden, lifleri, ip, çuval ve kâğıt yapımında kullanılan bir bitki. )

- BUĞDAY değil/yerine/= KAPLICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8229 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taneleri ufak bir tür buğday. )

- BUĞDAY ile/değil/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karabuğday (Greçka), adından dolayı, tahıllarla birlikte ele alınıp sınıflandırılmasına karşın, Gramineae[Buğdaygiller] ailesinin içinde değildir. Üçgen şeklindeki tohumları tüketilen, Rusya, Ukrayna, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Çin gibi ülke ve bölgelerde üretilen bir bitkidir. Polygonaceae[Kuzukulağıgiller] ailesinin içindedir. )

- BUĞDAY ile KARAKILÇIK BUĞDAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50101 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kılçıkları siyah olan, kırmızı ya da beyaz, sert taneli buğday. )

- BULUCU/KEŞFEDİCİ DENEY ile/ve/||/<>/> DOĞRULAYICI DENEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİ ile/ve SARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19060 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rum mimarlar tarafından inşa edilmiştir. İLE/VE Ermeni mimarlar tarafından inşa edilmiştir. )

- CAPACITY vs. QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23917 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAYAMBE ile/ve SARA URCU ile/ve ANTISANA ile/ve COTUPAXI ile/ve CHIMBARAZI ile/ve TUNGURAHU ile/ve EL ATAR ile/ve SANGAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32784 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanardağlar ülkesi Ekvador'da bulunan etkin yanardağlar. )

- CERÎ/CERY ile CERÎ'[< CÜR'ET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17218 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cereyan. İLE Yiğit, cesur, gözü pek, yürekli. )

- CHANCE vs. POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24021 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİZYE ile HUMUS ile FEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47724 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CLEAR vs. CLARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CLEAR(NESS) vs. CERTAINTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMFORT vs./and CLOSENESS/SYMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24625 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMMERCIAL LAW and/||/<> COMMERCIAL UNDERTAKINGS LAW and/||/<> COMMERCIAL TRANSACTIONS AND APPLICABLE RULES and/||/<> COMMERCIAL LITIGATITION and/||/<> COMMERCIAL/TRADE REGISTRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret hukuku. VE/||/<> Ticarî işletme hukuku. VE/||/<> Ticari işler ve tâbi oldukları kararlar. VE/||/<> Ticarî yargı. VE/||/<> Ticaret sicili. )

- COMMUNITY vs. SOCIETY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24687 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMPLEMENTARY vs. COMPLIMENTARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23664 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMPLETE vs. INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONFIDENTLY vs. CONFIDENTIALLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CONSOLIDATION vs. INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51810 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÜTÜNLEŞME ile BÜTÜNLÜK )

- CONTINUAL QUANTITY vs. DISCONTINUOUS/TRANSIENT QUANTITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COUGALAPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanın pıhtılaşamaması durumu/sorunu. )

- COURAGE vs./and DECISIVENESS/STABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24613 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CUICUILCO ile/ve STONEHENGE ile/ve AVEBURY ile/ve CASTLERIGG ile/ve NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19026 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meksika. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İngiltere'de. İLE/VE İrlanda'da. )

- CUNDA[< İt.] ile Cunda/Alibey
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35604 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yatay serenlerin, her iki başı. İLE Edremit'te bulunan ada. )
( SEREN: Yelkenli gemilerde, üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. | Konut yapılarında, menteşe ve kilidin takıldığı, düşey konumdaki kalın parça. )

- CÜCE BUĞDAY ile/değil/yerine BUĞDAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇALI BEBEĞİ ile AY AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAY ile ÇAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35689 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çaygillerden bir ağaççık. | Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı. | Bu yaprakların haşlanması ile elde edilen, sarımtrak kırmızı renkli içecek. | Konukların, çay, börek, çörek gibi yiyeceklerle ağırlandığı toplantı. | Müzikli toplantı. İLE Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu. )

- ÇAY değil/yerine IHLAMUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇAY ile/ve/değil/yerine/<> YEŞİL/KÖK ÇAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFT TARAFLI İÇBÜKEY ile BİR TARAFI İÇBÜKEY, ÖBÜR TARAFI DIŞBÜKEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7912 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARINDA:
ABRAHAM MASLOW
ve/||/<> ERIK ERIKSON ve/||/<> JEAN PIAGET ve/||/<> LAWRENCE KOHLBERG ve/||/<> JOHN BOWLBY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49733 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gereksinimler sıradüzenine işaret etmiştir. VE/||/<> Bireylerin, sorunlarını çözme olanaklarının bulunduğuna işaret etmiştir. Gelişimin, sekiz aşaması olduğunu öne sürmüştür. Benlik güçlerinin, gelişimsel sorunların başarılı biçimde çözülmesiyle kazanıldığına işaret etmiştir. VE/||/<> Bilişsel gelişimin aşamalarını ortaya koymuş ve çocukların, belirli gelişimsel aşamalara özgü, beceri ve davranışlarının olduğunu, kavramlarla açıklamıştır. VE/||/<> Piaget'in önerdiği, bilişsel gelişim kavramları ile ahlâkî kavramların kazanımı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. VE/||/<> Çocuğun, duygusal ve davranışsal gelişimi ile ilgisi olduğu düşünülen, anneye bağlanmaya vurgu yapmış ve bağlanma kuramını ortaya atmıştır. )

- DAHA KOLAY ile/ve/||/<>/> EN KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [ne yazık ki]
Kolay/rahat/hızlı kazanılan paranın tüketilmesi. İLE/VE/||/<>/> Başkasının/vatandaşın/emekçinin parasının "tüketilmesi". )

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DANGEROUS vs. RISKY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DECISIVENESS vs. OBSTINACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEĞİŞİM )

- DEITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meleksi varlık. )

- DEKAN değil/yerine/= YETİLBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve/değil DENEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7780 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2126 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dışta. İLE/VE İçte. )
( En önemli sözcüklerden biri, "Denemek"tir. )
( Yoğun bir deneyim yaşayan kişi, güven ve cesâret yayar. )
( Geçmiş deneyimlere göre davranmayalım, yeniden ve tekrar tekrar deneyelim. )
( Doğrudan deneyim, en son kanıttır. )
( Deneyim eşsizdir/benzersizdir, kuşku götürmez ve yanlış anlaşılmaz. )
( Sürekli olan deneyimlenemez, çünkü onun sınırları yoktur. )
( Tüm deneyim, zihindedir. )
( Denemezsek, saplanıp kalırız. )
( Deneyelim! Her seferinde, bir adım daha kolaydır. )
( Deneyin ve yine deneyin! )
( Tekrar deneyin! Denemeye devam edersek, bir şey olabilir. )
( Başarıncaya kadar, denemeye devam edelim! )
( Laboratuvarda. İLE/VE Kişi(ler)de/ki. )
( Outside. VS./AND Inside.
Experiment anew, don't go by past experience.
Direct experience is the final proof.
The experience is unique and unmistakable.
The continuous cannot be experienced, for it has no borders.
All experience is in the mind.
If you don't try, you are stuck.
Try. One step at a time is easy.
Try and try again.
Try again. If you keep on trying, something may happen.
You just keep on trying until you succeed. )

- DENEY ile/ve DÜZENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7779 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve GÖZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2114 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile/ve/<> SORU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2113 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY = TECRÜBE = EXPERIENCE, EXPERIMENT[İng.] = EXPÉRIENCE[Fr.] = ERFAHRUNG[Alm.] = EXPERIENTIA[Lat.] = EMPEIRIA[Yun.] = EXPERIENCIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENEY ile TEST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem. İLE Birinin, bir topluluğun doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. | Doğru yanıtın, seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü. | Biyolojik bir işlevi ya da değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama. | Bir hastalığın varoluşunu ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması. )

- DENEY ve YASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7781 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENİZ OTOBÜSLERİNDE:
AUTHORISED PERSONNEL ONLY
yerine ANCAK YETKİLİ KİŞİ GİREBİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DENSE vs. BUSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24120 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERE ile ÇAY ile IRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12913 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DESTAN:
YAPAY
ile DOĞAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54667 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DETAIL vs. DELICACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DICTIONARY vs./and ENCYCLOPEDIC DICTIONARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENCE vs. PECULIARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIFFERENT/DIFFERENCY vs. DIFFERENCE/Y OF QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DIGITAL DIARY ile DATABANK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DILTHEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DILTHEY ve/<> GADAMER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DISTRESS/BOREDOM vs./and REMEDY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24737 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKEY ile DÜŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKEY ile YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİREY ile/ve BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21941 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİVÂN-I MUHASEBAT değil/yerine/= SAYIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİYABETTE:
TİP 1
ile/ve/||/<>/> TİP 2 ile/ve/||/<>/> GEBELİK ile/ve/||/<>/> MODY ile/ve/||/<>/> LADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53965 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genellikle çocuklarda ve ergenlerde, nadiren yetişkinlerde görülür. İLE Genellikle yetişkinlerde görülür. İLE 25 yaşın altında görülen, genetik geçişli, insülin gerektirmeyen bir şeker hastalığıdır. İLE Gebelik sürecinde ortaya çıkıp doğumdan sonra kaybolan bir tür diyabettir. İLE Oluşum mekanizması tıpkı Tip 1 gibi olan ama erişkinlerde görülen bir şeker hastalığıdır. )
( Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla pankreasa saldırması sonucunda, insülin üretiminin durmasına bağlı bir hastalıktır.[Tüm diyabet hastalarının yaklaşık % 5 kadarı bu tiptir.] Genellikle birdenbire başlar, hastalar hızla kötüleşebilir. Tanı konulur konmaz, insüline başla(t)mak zorunludur. Genetik yatkınlığı olan kişilerde kabakulak, kızamıkçık ve sitomegalovirüs gibi virüs enfeksiyonlarının pankreasta bağışıklık sistemini uyardığı, bu sistemin de yanlışlıkla insülin üreten hücrelere saldırdığı düşünülmektedir.[Kistik fibrozis, hemakromatozis gibi bazı hastalıklar da nedenler arasında gösterilmektedir.] İLE Tüm diyabet hastalarının % 90-95'i bu tiptir. Hatalı beslenme ve hareketsizlik gibi yaşam tarzı hataları ile ilgilidir. Tip 1 diyabetin tam tersine, Tip 2 diyabette pankreas insülin üretir, hatta gereğinden fazla da üretir fakat insülin direnci nedeniyle yeterince kullanılamaz. Ailesinde şeker hastalığı olanlar, şişmanlar, hareketsiz kişiler, hatalı beslenenler ve sigara içenler için bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Tedavisinde, yaşam tarzı değişikliği başta gelir. Yeterli sonuç alınamıyorsa ilâç tedavisine başlanır. Yine de sonuç anlamazsa insüline başlanması gerekebilir. İLE Gebelik sürecinde ortaya çıkıp doğumdan sonra kaybolan bir tür diyabettir. Bazen yıllar sonra bu kişilerde Tip 2 diyabet ortaya çıkabilir. İLE genetik geçişli, insülin gerektirmeyen bir şeker hastalığıdır. İLE Oluşum mekanizması tıpkı Tip 1 gibi olan ama erişkinlerde görülen bir şeker hastalığıdır. )
( Hem tip 1 diyabet, hem Tip 2 diyabet damarlarda yavaş yavaş ilerleyen hasara yol açtığından, kalp damar hastalıkları riskini artırır. Bu nedenle, diyabet hastalarında, kalp krizi, felç, görme ile ilgili problemler ve böbrek yetmezliği riski, şeker hastası olmayanlara göre daha yüksektir. Tip 1 şeker hastalarında, koma; tip 2 şeker hastalarında ise bacak gangreni riski vardır. Tip 2 şeker hastalarında, özellikle yeterli tedavi olmayan yaşlı şeker hastalarında, araya şiddetli bir enfeksiyon, kalp krizi, felç ve yanık gibi acil bir olay girdiğinde koma görülebilir. )
( Şeker, kalorisi yüksek olduğundan değil bağırsak mikrobiyotasına verdiği zarar, neden olduğu oksidatif stres ve kronik enflamasyon nedeniyle zararlıdır. )

- DOĞRU ile AÇIORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bir açısal bölgeyi, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru. )

- DOLUNAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NUR, BEDR[Ar.] )

- DOLUNAY ile/ve/<> DÖRDÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Ay ya da benzeri gökcisimleri tekerlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarımay. )

- DOLUNAY ile YARIMAY/DÖRDÜN ile YENİAY/AYÇA/HİLÂL[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUA ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20623 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizden çıkan. İLE Ondan gelen. )
( Kulun, Allah'la konuşması. İLE Allah'ın, kul ile konuşması. )

- DUDE vs. BUDDY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜNYA ve/||/<> AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlgili konuşmayı izlemek için burayı tıklayınız... )
( [çapı] 12.756 km.[çevresi 40.000 km.] VE/||/<> 3474 km.[4/1] )
( Arasındaki uzaklık, 356.000 - 406.000 km. )
( Ay, her yıl 4 cm. kadar dünyadan uzaklaşmaktadır. )
( Işıkla ulaşma uzaklığı, gönderim süresiyle 1.27 saniye, dönüşüyle birlikte toplam 2.54 saniyedir. )
( ... VE/||/<> -233 ile 123 °C arasındadır.[Atmosferin olmaması nedeniyle] )
( ... VE/||/<> Aydaki yerçekimi, dünyanın altıda biridir. [60 kg. = 10 kg.] )
( ... VE/||/<> Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya'nın yörüngesindeki dönüşünü 27.3 günde tamamlar ve her 29.5 günde tekrar eden Ay'ın evreleri oluşur. )
( ... VE/||/<> Ay'ın yüzeyi, çoğunlukla oksijen, silikon, magnezyum, demir, kalsiyum, alüminyum ve titanyumdan oluşur. )
( İnsan eliyle yapılmış hiçbir yapı, aydan çıplak gözle görülemez. )

- DÜNYANIN ÇEVRESİNİ DOLAŞAN İLK KİŞİ:
MACELLAN
değil HENRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ferdinand Macellan, dünyanın etrafındaki turunu tamamlayamadı. 1521'de, Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. [Macellan, 1511'de, Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Henry'i, 1511'de, Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk, öteki yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti. Bu yüzden, 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında, Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk kişi oldu. )

- DÜZEY ile DERECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DÜZEY ile MUTLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EACH vs. EVERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EASY vs. ORDINARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECONOMICS vs. ECONOMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDMUND HALLEY ile/ve/||/<> ROBERT HOOKE ile/ve/||/<> CRISTOPHER WREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile TOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52100 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yemekli eğlence. )

- EKİP ile/ve/değil KONVOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKREM REŞİT REY ve/||/<> CEMAL REŞİT REY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ["Lüküs Hayat" oyununun]
Yazarı. VE/||/<> Müzik yapımcısı. )

- EKSEN/MİHVER[Ar. çoğ. MAHÂVİR] değil/yerine/= ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46206 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. | Durduğu yerde dönmekte olan bir şeyin, dolayında döndüğü varsayılan doğru çizgi. | Üzerinde pozitif bir yön varsayılan sonsuz çizgi. | Dingil. )

- EKSEN/MİHVER[Ar.] ile/<> ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cismi, iki eşit parçaya bölen, gerçek ya da sanal çizgi. | Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. | Dingil. İLE/<> [mat.] Bir düzlem şeklin aynı yöndeki koşut tüm kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi. | Bir uzayı, bir yüzeyi, iki eşit parçaya bölen çizgi/düzlem. )

- ELDER vs. ELDERLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EN (")ÜSTÜNLER/BÜYÜKLER("):
AHMAKLIK/HAMÂKAT ve KENDİNİ BEĞENMEK
değil/yerine AKIL ve İYİ HUY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoksulluğun. VE Korkulacakların. DEĞİL/YERİNE Zenginliğin. VE Beğenileceklerin. )

- EN HOŞ ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SOHBET )

- ENERGY vs./and/or CAPACITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ENJOYMENT vs./and TO ENJOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ ile/ve/<> PAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EV ile/ve/<> HANAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> İki ve daha çok katlı ev. | Sofa, hol. | Avlu. )

- EVERYBODY vs. MANY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23255 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVERYBODY vs. NOBODY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23256 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EVERYTHING vs./and RELIABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXACTLY vs. COMPLETELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCEEDINGLY vs. EXCESSIVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCESS vs. MANY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXCITEMENT vs./and ENERGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXECUTION vs. DEATH PENALTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23769 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXISTENCE and UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23946 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXISTENCE vs./and UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24067 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXPLANATION vs. SUMMARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EXPORT PROMOTION and EXPORT RESTRICTIONS and EXPORT SUBSIDY and EXPORT VOLUME and TEMPORARY EXPORT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İhracatın teşviki. VE İhracat sınırlamaları. VE İhracat sübvansiyonu. VE İhracat hacmi. VE Geçici ihracat. )

- FACE vs. BODY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23237 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAIR-PLAY değil/yerine/= DÜRÜST OYUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38354 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FATE FAITH DESTINY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FAZIL BEY ile VECİHİ HÜRKUŞ ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55181 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )
(

Hava Şehitleri, 1935'ten bu yana her yıl 15 Mayıs'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. )

- FEAR & ANXIETY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FEATURE vs. QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF CEMAL HATİPOĞLU ile/ve/||/<> HİLMİ BEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İbn Arabî'ci. İLE/VE/||/<> İmam Rabbânî'ci.[Marmara Kıraathanesi] )

- FLOWNESS vs. CONTINUOUSNESS/CONTINUITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOURIER ile/ve/||/<>/> CAUCHY ile/ve/||/<>/> DIRICHLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1807 ile/ve/||/<>/> 1853 ile/ve/||/<>/> 1859 )

- FÖRST LEYDİ/FIRST LADY değil/yerine/= BAŞBAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRANCOIS RABELAIS = ALCOFRIBAS NASIER / SERAPHIN CALOBARSY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53804 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 04 Şubat 1494 - 09 Nisan 1553 )
( "Gargantua ve Pantagruel" adlı kitabın yazarıdır. )

- FRIENDSHIP vs. SEXUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FURNITURE vs. PROPERTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23619 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAME vs. PLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAŞY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41159 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KENDİNDEN GEÇME, BAYILMA )
( KENDİNDEN GEÇME, BAYILMA )
( KULUN, HALKTAN UZAKLAŞIP HAKK'A VARMASI )

- GEBELİKTE:
İLK 3 AY
ile/ve/<> İKİNCİ 3 AY ile/ve/<> ÜÇÜNCÜ 3 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://www.DilaraKocak.com.tr/gebelik )

- GERÇEK KUZEY ile/ve/<> GRİD KUZEYİ ile/ve/<> MANYETİK KUZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Coğrafi kuzey. İLE/VE/<> Haritanın kuzeyi. İLE/VE/<> Pusula kuzeyi. )

- GET vs. TAKE vs. BUY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIVING RESPONSIBILITY vs. TAKING RESPONSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GOVERNMENT vs. DYNASTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖK/UZAY ile/ve/<> AYYUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Göğün en yüksek yeri. | Göğün kuzey yarımküresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı. )

- GÖK ile/ve/değil/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖKTEKİ AY ile AY'I GÖSTEREN PARMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZLEM ve/||/<>/> DENEY ve/||/<>/> ÖLÇÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRADUALLY vs. BY AND BY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAVE vs. CEMETERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GRAVİTİ/GRAVITY değil/yerine/= YERÇEKİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUARANTEE vs. GUARANTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GUY vs. GAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNDÜZ VASSAF ile ATİLLA DORSAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜNEŞ ile/ve/<> AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36235 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arı bilinç. İLE/VE/<> Süreçteki bilinç. )
( Tümel, kavramsal. İLE/VE/<> Kavramsal. )
( Özbilinç. İLE/VE/||/<> Nefs/ego. )

- H, HA ile HE, HÂ'(HÂ-İ HEVVEZ, HÂ-İ RESMİYYE) ile HI ile -HÂ/Y ile -HÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin 8. harfidir. Ebced hesabında 8 sayısının karşılığıdır. İLE Osmanlı abecesinin 30. harfidir. Ebced hesabında 5 sayısının karşılığıdır. İLE Osmanlı abecesinin 9. harfidir. Ebced hesabında 600 sayısının karşılığıdır. İLE "Çiğneyen" anlamına gelen sözcüklere katılarak birleşik sözcük[vasfı terkîbî] yapar. İLE Çoğul edatı.[ESB-HÂ: Atlar. | SEG-HÂ: Köpekler.] | O. )

- HABIT vs. NECESSITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HACI ARİF BEY ile HACI ARİF BEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13747 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kanunî. )

- HALAY ile HORON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/55173 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğu'da. İLE Karadeniz'de. )

- HANE ve/> KÖY ve/> NÂHİYE ve/> KAZÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29948 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HANEDÂN değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET EDEN ŞEY ile HAREKET ETMESİ BAKIMINDAN ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET:
NOKTA
ve/<> HAT ve/<> SATIH/YÜZEY ve/<> HACİM/CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33579 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAREKET ile/ve ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çırpıntı ve su ayrı değildir. Sizi suyun varlığından haberdar eden de o çırpıntıdır. )

- HARMONY vs. BEAUTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23914 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAY ile/ve HAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19213 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefes alan ve veren hep HAY. )

- HAYVANLAR ile/ve DİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21952 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Belirli bir bölgede/ülkede yaşayan hayvanların tümü. )
( Dünyadaki hayvan çeşidinin %20'si, Kolombiya'da bulunur. | 750 amfibi türü bulunmaktadır.[Bulunmaya da devam etmektedir.] | 100 sürüngen türü bulunmaktadır. )
( )

- HAYY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ALLAH'IN ADLARINDAN | DİRİ, CANLI )

- HEAVINESS vs. PRIORITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23245 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEAVINESS vs. PRIORITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24642 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER ŞEY ile HER ŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HER ŞEY ile HERŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her şey, her şeyle ilişkili olduğu için hiçbir şeyi, sadece ve tek başına "her şey" olarak düşünemez ve dillendiremezsin. )
( Her şey, biraraya getirilmiş parçalar anlamını taşır. )

- HERHANGİ BİR ŞEY ile HERHANGİ BİR ŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERITAGE and LEGACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY İLE HERŞEY ile/ve HERŞEY İLE BİRŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ve CESÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ile/ve/değil/yerine ÇOK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9157 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY değil/yerine ÇOK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ile/ve GÜVENİLİRLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Masum ve basit olana güvenme cesâretine pek az kişi sahiptir. )

- HERŞEY ilefakat HERKES/TE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olabilir. İLE/FAKAT Olamaz. )

- HERŞEY ile HERŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HERŞEY ile/ve HERŞEYE HERŞEYİ SÖYLEYEBİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HER SÖYLEDİĞİN DOĞRU OLMALI HER DOĞRUYU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİLDİR HER SÖYLEDİĞİN HAKK OLMALI HER HAKK'I SÖYLEMEK HAKKIN DEĞİLDİR )

- HERŞEY ile HİÇBİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanla telâfi edilebilir. İLE Geçip giden zaman, hiçbir şeyle telâfi edilemez. )

- HESAP VERİLEBİLİRLİKTE:
DİKEY
ile/ve/||/<> YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oy/seçim. İLE/VE/||/<> ... )

- HİÇBİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HİÇBİR ŞEY ile HİÇBİR ŞEY('İ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RIEN )

- HİNDİ:
turkey
ile/||/<> PERU ile/||/<> ETİYOPYA KUŞU ile/||/<> BUKALEMUN ile/||/<> FRANSIZ KIZI/ĞALOPÛLÂ ile/||/<> TACCHINO[: Kuş.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe'de
İngilizce'de. İLE/VE/||/<> Portekizce'de. İLE/VE/||/<> Arapça'da. İLE/VE/||/<> Farsça'da. İLE/VE/||/<> Yunanca'da. İLE/VE/||/<> İtalyanca'da. )

- HOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ter damlası. )

- hp ile dy
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53793 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUMAN vs. HUMAN IN HUMANITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY değil/yerine/= ALIŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38281 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hay âlemine, huy âleminden geçilir. )

- HUY değil/yerine HUY EDİNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bilinçsiz. DEĞİL/YERİNE Farkındalıkla. )

- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4682 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HUY ile/ve/değil/yerine TUTUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16055 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HÜSEYİN BEY ile/ve/||/<> HÜSEYİN EFENDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> İlk Şehr emini. )
( Hüseyin Efendi'nin oğlu. İLE Hüseyin Bey'in babası. )

- I AM vs. MINE/MY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IDENTITY vs. PERSONALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILLNESS vs. SICKNESS vs. AILMENT vs. DISEASE vs. MALADY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24910 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMPORT and DISCOUNTED IMPORTS and IMPORT LEVY and IMPORT REGIME and IMPORT SUBSTITUTION and SAFETY CONTROLS ON IMPORTS and SUBSIDISED IMPORTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İthalat. VE Dampingli ithalat. VE İthalat prelevmanı. VE İthalat rejimi. VE İthalat ikâmesi. VE İthalattaki güvenlik kontrolleri. VE Sübvansyonlu ithalat. )

- IMPROVEMENT vs. CONTINUITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24136 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INCREMENT OF PRODUCTION vs./and SEARCH/LOOK FOR QUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24163 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INDEPENDENCE vs./and SOLIDARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24214 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INDIVIDUALSIM vs. INDIVIDUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INFER vs. IMPLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24922 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEGRANT vs. COMPLEMENTARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTELLIGENCE vs./and SKILL/ABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- INTEREST vs. SYMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRK değil/yerine/= SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İFŞÂ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLETİŞİM TÜRLERİ:
KİTLE İLETİŞİMİ
ile/ve/değil/||/<>/< ÖRGÜTSEL DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< ÖBEKLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİLERARASI DÜZEY ile/ve/değil/||/<>/< KİŞİSEL DÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53105 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLHAM ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşkulu. İLE Kuşkusuz. )
( ... İLE Özdeki kaydın, açığa çıkması. )

- İLK HERŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK SARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLTİFAT ile/ve ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN GELİŞİMİ KURAMCILARINDA:
MARGARET MAHLER
ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> SIGMUND FREUD ile/ve/||/<> ERIK ERIKSON ile/ve/||/<> JEAN PIAGET ile/ve/||/<> DANIEL STERN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ ile İLGİLENİLEBECEK BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İZİN ile/ve/değil/yerine ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3268 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JEAN-BAPTISTE LAMARCK ile/ve/||/<>/> CHARLES DARWIN ile/ve/||/<>/> THOMAS HENRY HUXLEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51976 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 01 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829 İLE/VE/||/<>/> 12 Şubat 1809 - 19 Nisan 1882 İLE/VE/||/<>/> 04 Mayıs 1825 - 29 Haziran 1895 )

- JERSEY ADASI ile/ve/<> GUERNSEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31671 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Victor Hugo, Jersey Adası'nda, kanal adalarından olan Guernsey'e sürgüne gönderilmiştir ve ünlü kitabı "Sefiller"i burada kaleme almıştır.[1850] )

- JİGOLO ile DREAMBOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JOHN LOCKE ile/ve/||/<>/> GEORGE BERKELEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 29 Ağustos 1632 - 28 Ekim 1704 İLE/VE/||/<>/> 12 Mart 1685 - 14 Ocak 1753 )

- JOINT AND SEVERALLY and JOINT AND SEVERALLY RESPONSIBLE (LIABILITY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaklaşa/müştereken ve müteselsilen. VE Ortaklaşa/müştereken ve müteselsil sorumlu/luk. )

- JUSTICE vs. EQUALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JUSTICE vs. EQUITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- JUSTICE vs. MERCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23925 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABİLE ile/ve/değil/||/<>/> KÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALAY ile/ve/||/<>/> KALAYLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53984 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,29 olan, 232 °C'de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir öğe. [simgesi Sn] | Kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası. | Aldatıcı görünüş. | Sövme, küfür. İLE Oksitlenmeden korumak için bir metal parçasını ya da kabı kalay tabakası ile kaplamak. | Eksiklikleri, kusurları görünüşte gizlemeye çalışmak. | Sövmek. )

- KAMUTAY ile/ve/||/<> KURULTAY[Moğolca]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulu. İLE Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantı. | Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belirli sürelerle ya da gerektikçe yaptığı genel toplantı. | Eski Türkler'de, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurul/meclis. )

- KAN ÖBEKLERİNDE:
0
ile/değil BOMBAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL 250 bin kişide bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Beklenilenden farklı bir kan öbeğiyle olan doğumda, Bombay olabilir şüphesiyle yaklaşılabilir. Yani, çiftlerin her birinin kanı 0 öbeği olduğu durumda, çocuğun kan öbeğininin A ya da B olması pek beklenmez, ancak bu tarz bir durumda çiftlerden herhangi birinin kan öbeğinin Bombay olma olasılığı üzerinde durulabilir. )

- KANT'TA, TEMEL AYRIMLAR:
A PRIORI | A POSTERIORI
ile/ve/||/<> TEZÂHÜR | KENDİNDE ŞEY ile/ve/||/<> GÖRÜ | KAVRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARABUĞDAY ile/||/<>/< KARABUĞDAYGİLLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/||/<>/< Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak ya da salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir aile. )

- KARAÇİ ile KÜÇÜK KÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÜÇÜK KÖY )

- KARAİM = KARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğu Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevi topluluğu. )

- KARAR ile/ve ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIN KASLARIMIZI, YERÇEKİMİNE:
DİKEY
değil YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın kasları, ayakta durduğumuz sürece, çeşitli mide/bağırsak "şişirme/şişkinliğinden" ve yerçekimine karşı koyamadığından dolayı, zamanla aşağı/yere doğru sarkma durumuna geçmektedir. Bu duruma, en etkili çare/çözüm/destek ise karnınızı, yere paralel olacak şekilde havada/boşlukta bırakmaktır. Karın duvarı/kasları, kendini çok hızlı toparlayacak ve sıkılaştıracaktır. [Her gün birkaç dakikalık mekik çekmeden ya da fazla zorlanmadan karın kaslarınızı sıkılaştırabilirsiniz.][Ellerinizin/dirseklerinizin üzerinde ya da bir koltuğun karşısına, karnınız havada/boşlukta kalacak şekilde, bir sandalye/koltuk/puf vs. üzerine yüzükoyun uzanarak da bunu sağlayabilirsiniz. Bu çok fazla zorlanmayacağınız uygulamayı her gün 2-3 dk. bile yapsanız etkisi/artısı büyük olacaktır. Tabii zamanla olabildiği kadar dayanmanızı ve süreyi artırmanızda yarar vardır. Belki daha sonra mekik çekmeye başlamak için güç ve güdülenme de sağlayacaktır.] )

- KAVİM ile/ve/||/<>/< AŞÎRET/BOY ile/ve/||/<>/< KABÎLE ile/ve/||/<>/< AKRABA ile/ve/||/<>/< AİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5754 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAY ile KAY[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38018 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaz yağmuru. İLE Kusmak. )

- KEDİ ile MARGAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Adeta minyatür bir leoparı andıran, tüyleri ve yuvarlak yüzüyle yetişkin haliyle bile oldukça sevimli görünen Margay, geçmişte eşsiz kürkü yüzünden aşırı avlanmış ve soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Margayların boyları, 35 ile 50 cm. arasında değişirken, 2-4 kilo ağırlıkta olurlar. Kedi ailesinin en iyi tırmanma ustaları olan Margay'ın tırnakları özellikle sert ve keskindir. )

- KEMAN'DA:
YAY
ile/ve/değil TEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13705 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eldeki. İLE/VE/DEĞİL Kemanın üzerindekiler. )
( At kuyruğundan. İLE/VE/DEĞİL Bağırsak, naylon ve çelik karışımından. )
( STRADIVARIUS: Meşhur keman yapımcısı tarafından yapılmış keman. [1643-1737] )

- KENDİLİK EVRELERİ'NDE:
0-2
ve/||/<>/> 2-6 ve/||/<>/> 7-15 ve/||/<>/> 15-30 AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49735 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaya çıkmakta olan kendilik. VE/||/<>/> Çekirdek kendilik. VE/||/<>/> Öznelerarası kendilik. VE/||/<>/> Sözel kendilik. )

- KENDİNDE ŞEY = BİZATİHİ ŞEY = THING IN ITSELF[İng.] = CHOSE EN SOI[Fr.] = DING AN SICH[Alm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KENDİNDE ŞEY ile/ve/||/<> KENDİ BAŞINA ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52665 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. KANT )

- KENDİNDE ŞEY ile/ve KENDİ İÇİN ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15221 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEFS'ÜL EMR ile/ve ... )
( DING AN SICH ile/ve FUR SICH )

- KEY vs. MASTER KEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KEY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42022 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyice, hakkıyla, iyi, pek adam akıllı. )

- KIL-TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIL-TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10901 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIL ile TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Kalın/sert" olan deri uzantısı. İLE "İnce/yumuşak" olan deri uzantısı. )

- KIZILAY ile KIZILHAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİ/BİREY ile/ve/değil/yerine KAVRAM/DURUM/OLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı durumları yaşayan/deneyimleyen değil o durumu kim yaşarsa yaşasın aynı süreç ve sonuç deneyimlenebilecek olan. )
( Kişinin özgünlüğünün, özerkliğinin üst seviyede olması, sınırlanamaz, kısıtlanamazlığı, kapsayıcılığının derinliği ve genişliği, insanla bağlantılandırılan ve bağdaştırılanların yetersizliği/düşüklüğünden dolayı apayrı olarak ve hiçbir şeyle karıştırılmaması gerekliliği. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Kavramın/olayın kendi içinde ve kendine özgülüğünün gözönünde bulundurularak/dikkate alınarak değerlendirilmesi ve arı biçimde bırakılma gerekliliğinin ister kişi, isterse diğer tüm kavram ve olaylarla bağlantılandırılmasındaki/bağdaştırılmasındaki duyarlılık ve titizlik gerekliliği. )
( Kişiyi, kavramsallaştırma! Kavramı, kişiselleştirme!
[ GENEL ile ÖZEL'i karıştırma! ] )
( Düşüncenin üstesinden gelemeyen, düşünenin üstesinden gelmeye çalışır. )

- KİTAB UL-KUNİY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42057 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abbasîler zamanında, Türkistan'da biraraya getirilen Kanallar kitabı. )

- KOLAY ile/ve EKONOMİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28798 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile/ve/değil EN KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4708 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğa, kolayı değil en kolayı tercih eder. )

- KOLAY ile KOLAY DEĞİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28803 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile/ve SIRADAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28797 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KOLAY ile/ve UYGULAMA/PRATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28796 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂSÂN ile/ve ... )

- KOLEJ değil/yerine/= ÖZEL OKUL | BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12282 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONGRE değil/yerine/= KURULTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONSER SALONU değil/yerine/= DİNLETEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KONUŞMAK ve/<>/|| PAYLAŞMAYA DEĞECEK BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Paylaşmaya değecek bir şey buluncaya kadar konuşma! )

- KOVBOY ile/ve GOŞO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amerika'da. İLE/VE Güney Amerika'da. )

- KOY ile ÇEKMECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35704 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Masa, dolap gibi şeylerin dışarı çekilen gözü, çekme. | İçinde mücevherler ya da değerli şeyler saklanan, küçük süslü sandık. | Gemilerin barınabilecekleri koy. )

- KOYUN ile/ve ROMNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23012 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile AUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile AVUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38049 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Orta Asya'da, Türk köyüne verilen ad. )

- KÖY ve/<> BİSİKLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38738 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile/ve/||/<> KIRSAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54041 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖY ile KİBUTZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32077 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eşitlik, ortak mülkiyet, tüketim ve eğitim işbirliğini esas alan ve toplumsal adâleti ilke edinmiş kişilerin oluşturduğu İsrail'e özgü bir köy. )

- KÖY ile KRAAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32932 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Etrafı çitlerle çevrilmiş birkaç evden oluşan köy.[Zambiya'da] )

- KÖY ile/ve TOL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18905 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Küçük köy. )

- KUCHING:
KUZEY
ile/ve/<> GÜNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ TÜYÜNÜN BİR KILI ile TÜY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUZEY-GÜNEY ile ALT-ÜST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yön. İLE Konum. )

- KUZEY ile/ve GÜNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ekvatorun üstü. İLE/VE Ekvatorun altı. )

- LATE vs. LATELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAUGHING vs. LAUGHING LOUDLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LAW vs./and HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEAN vs. RELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LED:
EDGE-LIT
ile FULL-ARRAY ile RGB ile OLED ile QLED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53964 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEHİM ile BRONZ/TUNÇ ile FAKFON ile KUPRONİKEL ile PERMALLOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalay ve kurşun alaşımı. İLE Bakır ve kalay alaşımı. İLE Bakır, çinko ve nikel alaşımı. İLE Bakır ve nikel alaşımı. İLE Demir ve nikel alaşımı. )

- LEMUR ile AY AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22257 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LETTER vs. LETTER OF ROGATORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mektup. İLE İstinabe mektubu. )

- LIABLE vs. LIKELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23677 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LIVELINESS/VIGOUR vs./and PROFUNDITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24610 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LİSE[Fr.] değil/yerine/= BİLGİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOVE vs./and ENERGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24435 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LOVE vs./and HOLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAD vs. CRAZY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJORITY vs. MINORITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24934 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJORITY and ABSOLUTE MAJORITY and QUALIFIED MAJORITY and QUORUM and UNANIMITY and UNANIMOUSLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunluk. VE Salt çoğunluk. VE Nitelikli çoğunluk. VE Karar yeter sayısı, nisap. VE Oybirliği. VE Oybirliğiyle. )

- MALEZYA BAYRAĞI'NDA:
AY
ve/<> YILDIZ ve/<> MAVİ ve/<> SARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İslâm'ı simgeler. VE/<> Eyaletleri simgeler. VE/<> Birlik'i simgeler. VE/<> Kraliyeti simgeler. )
( Malezya'yı oluşturan 13 eyalet, Malezya bayrağı ile birlikte kendi eyalet bayrağını kullanmaktadır. )

- MALEZYA'DA:
KENT
değil/yerine KÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Malezya halkı, (daha çok) yerleşim ve yaşamak için kent yerine köyleri tercih etmektedir. )

- MANEVÎLEŞTİRİLMİŞ ŞEY ile/ve/değil MANEVÎ ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MANGA ile/ve/<>/> TAKIM ile/ve/<>/> BÖLÜK ile/ve/<>/> TABUR ile/ve/<>/> ALAY ile/ve/<>/> TUGAY/LİVA ile/ve/<>/> TÜMEN/FIRKA ile/ve/<>/> KOLORDU ile/ve/<>/> ORDU ile/ve/<>/> KUVVETLER ile/ve/<>/> GENEL KURMAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38137 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onbaşı/çavuş/asteğmen/teğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Üstteğmen yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı/yarbay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Albay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tuğgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Tümgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Korgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneral yönetiminde. İLE/VE/<>/> Orgeneraller yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( 10 er. İLE/VE/<>/> Birkaç[4/5] manga. İLE/VE/<>/> Birkaç takım. İLE/VE/<>/> Birkaç[dört] bölük. | Küme, yığın, grup. İLE/VE/<>/> Birkaç tabur. İLE/VE/<>/> Birkaç alay. İLE/VE/<>/> Birkaç tugay. İLE/VE/<>/> Birkaç tümen. İLE/VE/<>/> Birkaç kolordu. İLE/VE/<>/> Birkaç ordu. İLE/VE/<>/> Birkaç kuvvet. )
( [OSMANLI'da] Mülâzım-ı Sânî yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mülâzım-ı Evvel yönetiminde. İLE/VE/<>/> Yüzbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kolağası yönetiminde. İLE/VE/<>/> Binbaşı yönetiminde. İLE/VE/<>/> Kaymakam yönetiminde. İLE/VE/<>/> Miralay yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva yönetiminde. İLE/VE/<>/> Mirliva/Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferik yönetiminde. İLE/VE/<>/> Birinci Ferikler yönetiminde. İLE/VE/<>/> Genel Kurmay Başkanı yönetiminde. )
( SECOND LIEUTENANT vs./and/<>/> (FIRST) LIEUTENANT vs./and/<>/> CAPTAIN vs./and/<>/> MAJOR/COMMANDANT vs./and/<>/> LIEUTENANT COLONEL vs./and/<>/> COLONEL vs./and/<>/> BRIGADIER GENERAL vs./and/<>/> MAJOR GENERAL vs./and/<>/> LIEUTENANT GENERAL vs./and/<>/> GENERAL vs./and/<>/> GENERALS vs./and/<>/> HEAD OFFICER )
( II. Dünya Savaşı "WEHRMACHT", Kara Kuvvetleri (HEER), Deniz Kuvvetleri (KRIEGSMARINE), Hava Kuvvetleri (LUFTWAFFE) ve Özel "SS" Birlikler'inden oluşuyordu. )
( RİYALA[İt.]: Osmanlı donanmasında, Tümgeneral'e eş bir rütbe. )

- MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MARJ[Fr.] değil/yerine/= PAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan pay. | Yazılmış ya da basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk. )

- MATEMATİK ile/ve DENEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile BEYAZ YANAKLI MANGABEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAYMUN ile MANGABEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22242 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEANING vs./and INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEASURABILITY vs. DISMEASURABILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24233 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEH/KAMER(AKMÂR)[Ar.] değil/yerine/= AY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERCY vs. PITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERIT vs. TALENT/CAPACITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MERKEZ[Ar.] değil/yerine/= ORTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MESSY vs. DIRTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METAPHYSICS vs. ONTOLOGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METHOD vs. FACULTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23900 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METHOD vs. LOGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METHOD vs. WAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- METHOD vs./and WAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVCUD ile/ve/<>/= ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1027 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEY' ile MEY ile MEY[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34141 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eriyip akma. İLE Doğu Anadolu'da kullanılan bir tür küçük zurna. İLE Şarap, içki. )

- MEY'DE:
ANA MEY
ile/ve ORTA MEY ile/ve CURA MEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MICHAEL J. MAHONEY ve/||/<> ROBERT A. NEIMEYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51772 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MICHELSON ve/||/<> MORLEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50695 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MISER vs. STINGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24939 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODERN vs. CONTEMPORARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24145 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MODIFY vs. AMEND vs. REVAMP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değiştirmek, düzeltmek. İLE Değiştirmek, düzeltmek. İLE Kuralları, yeniden düzenlemek. )

- MORİTANYA'DA:
ÇAY
ve 3 SUNUM/ANLAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Moritanya'da, ufak bardakta üç kez çay ikram edilir.

1. Yaşamın kendi gibi acıdır.
2. Aşk kadar tatlıdır.
3. Ölüm kadar katıdır. )

- MUHADDEP[Ar.]/KONVEKS[İng.] değil/yerine/= DIŞBÜKEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUTLAK UZAY ile/ve/||/<> MUTLAK MEKÂN ile/ve/||/<> MUTLAK ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50634 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜTTAKÎ[< VAKY ile VİKAYE] ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İTTİKA EDEN, SAKINAN, ÇEKİNEN | ALLAH'DAN KORKAN | ALLAH'IN ÖLÇÜSÜNE GÖRE KENDİNİ AYARLAYAN )

- NAMZET[Fars.] değil/yerine/= ADAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11293 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAPOLYON ile/ve/<> VIII. HENRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36102 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NATURAL AND COMPULSORY vs. NATURAL BUT NOT COMPULSORY vs. NEITHER NATURAL, NOR COMPULSORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24153 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NATURAL HISTORY ile DOĞA ARAŞTIRMASI/DOĞANIN BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DOĞA ARAŞTIRMASI/DOĞANIN BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMASI )

- NATURAL PHILOSOPHY ile/ve/değil NATURAL SCIENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NATURAL vs. USUAL/ORDINARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NÂY[Fars.] ile -NÂY/NÂ-[Fars.] ile NA'Y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18148 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kamış. | Ney, kamıştan yapılan düdük. İLE Sözcüğün başına getirilerek sözcüğü olumsuzlaştıran bir edat. İLE Ölüm haberi getirme. )

- NÂY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42791 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( NEY )

- NÂY ile NEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SÜRME, SÜRGÜN ETME )

- NEHY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YASAK ETME )

- NEHY ile GÜNAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20915 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olumsuzluk. | Yasaklama. İLE ... )

- NESNE İLİŞKİLERİNDE:
ANNA FREUD
ile/ve/||/<> MELANIE KLEIN ile/ve/||/<> ROLAND FAIRBAIRN ile/ve/||/<> OTTO F. KERNBERG ile/ve/||/<> HEINZ KOHUT ile/ve/||/<> JOHN BOWLBY ile/ve/||/<> MARGARET MAHLER ile/ve/||/<> DANIEL N. STERN ile/ve/||/<> JAMES F. MASTERSON ile/ve/||/<> VAMIK VOLKAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51637 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE:NE İSE NE = ŞEY = OBJECT[İng.] = OBJET[Fr.] = OBJEKT, GEGENSTAND[Alm.] = OBJECTUM[Lat.] = OBJETO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NESNE/KAVRAM ile/ve/> OLAY ile/ve/> OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çıraklık. İLE/VE/> Kalfalık. İLE/VE/> Ustalık. )
( Duyusal. İLE/VE/> Tasarımsal. İLE/VE/> Düşünsel. )
( Kağıt, yazı değildir; fakat o, yazıyı taşır. )

- NESNE ile/ve/<> YÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53172 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEY ile/ve ÂDEM VE HAVVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 60 İLE/VE 45 + 15 )

- NEY ile/ve/> DUDUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13678 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEY ile GİRİFT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık. | [eski güzel yazı sanatında] Boş yer bırakmayacak biçimde, iç içe istif edilmiş yazı. | Türk müziğinde kullanılmış, neye benzeyen bir çalgı. )

- NEY ve/<> İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tüm müzik aletlerini, insan çalar fakat sadece ney, insanı/kişiyi ve kişiden çalar. )

- NEY ile LAVTA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13729 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEY ile/ve MISKAL[Ar.]/MÛSÎKÂR[Fars.]["ka" uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13732 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÛSÎKÂR KUŞU: Gagasındaki deliklerden çıkan uyumlu sesten. )
( ... İLE/VE Mizmar çeşidinden sıra, kalem, düdük, kaval. Dervişlere özel bir saz. | Rüzgâr estikçe, gagasındaki deliklerden türlü türlü ses çıkardığından dolayı, "mûsikî" sözünün de bundan alındığı söylenilegelen bir kuş. | Adı anonim bir Edvâr-ı İlm-i Musıkî'de geçen makam. )

- NEY ile/değil NEYÇE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Küçük ney. | Dokumacıların kullandığı küçük kamış. )

- NOKTA ve/||/<> DÜZLEM ve/||/<> NESNE/ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50731 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biraradalığı vermezler. )

- NONSENSE/FOOLISH vs. STUPIDITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NORMAL vs. USUAL/ORDINARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOT TO GIVE PLACE TO vs. INCOHERENCY/INCONSISTENCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NOT TO USE vs. TO DENY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23918 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OK ve YAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk Selçuklu sultanı, Tuğrul Bey, tüm resmî vesikalarında olduğu gibi gönderdiği mektupların başında yay ve ok işaretlerini koyar ve içerisine de kendi unvanlarını yazardı. Buna Tuğra deniliyordu. Sonraları bu ok ve yay işaretleri kaldırılmış ise de sultanların ad ve unvanlarını ok ve yay biçiminde gösteren tuğra usulü Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar devam etmiştir. )

- OLANAKSIZ(İMKÂNSIZ) ile/değil/yerine OLANAKSIZ(İMKÂNSIZ) GİBİ BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3622 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olanaksızı isterseniz, size kim yardım edebilir? )
( ÖZDEŞLİK İLKESİ | ÇELİŞMEZLİK İLKESİ | ÜÇÜNCÜ OLASININ/ŞIKKIN OLANAKSIZLIĞI )

- OLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAY ve/<> GELİŞİGÜZEL/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OLAY ve KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olay ortaya çıkınca, çözümü de belirsizliğe göre nispeten daha kolay olur. )

- OLAY ile/ve OLGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Edebî. İLE/VE Bilimsel. )
( Fizik alanda gerçekleşmiş olup, üzerine herhangi bir eklemenin/yorumlamanın yapılamayacağı kesinlik/"sonuç". İLE/VE Oluş'un potansiyeli, kavramsallığı, sürekliliği, genelleştirilmesi. )
( OLGU: Varoluşu zihne bağlı olmayan. )
( Zorunlulukları gösterilmemiş betimleme. İLE/VE Betimlenen üzerine yönelerek nedenselliklerini sorgulamak. )
( Yaşayan kişi. İLE/VE Ölmüş kişi. )
( İlineksel. İLE/VE Ussal. )

- OLAY ve/<> TASARIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAY ile/ve EMİNLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3269 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONAY ile/ve/değil TESPİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONE vs. UNITY vs. INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONE WITHIN THE OTHER vs. ONE AFTER THE OTHER/SUCCESSIVELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24035 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONENESS vs. UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ONLY vs. ESPECIALLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPENNESS vs. TRANSPARENCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OPERA SALONU değil/yerine/= ÜNGÜTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OROGENY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DAĞLARIN OLUŞUMU )

- OTOLARYNGOLOGY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42968 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kulak ve gırtlak hastalıklarını konu alan tıp dalı. )

- ÖZNE ile BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişi, sürekli; nesne, tanık ise öznedir ve onların karşılıklı bağımlılık biçimindeki ilişkileri, onların mutlak kimliklerinin yansımasıdır. )
( The person is always the object, the witness is the subject and their relation of mutual dependence is the reflection of their absolute identity. )

- PANPAN ile/<> MAYDAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [denizcilikte] Yardım gereksiniminin, yaşamsal olmadığı durumlarda kullanılır. İLE/<> Çok acil ve yaşamsal tehlike durumlarında yardım için kullanılır. )

- PARADOX vs. ANTINOMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATIENCE vs. DUPERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PATIENCE vs./and HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAY ile/ve NASİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19950 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERİYOD değil/yerine/= DÖNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PERSUASION vs./and JUSTICE/MERCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PHENOMENON vs. REALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİRİNÇ ile ANBERBU/Y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pirinç.[hubûbat] | Pilav. | Pirinç.[Maden] İLE Anber kokulu, iri daneli Hint pirinci. )

- POLE değil/yerine/= UÇ, UCAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38618 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLITICAL/DIPLOMATIC/MILITARY HISTORY vs. HISTORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24130 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POSSIBILITY vs. OPPORTUNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POTENTIAL vs. PROBABILITY/POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24203 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POWER OF ATTORNEY ile/ve/||/<> GENERAL POWER OF ATTORNEY ile/ve/||/<> SPECIAL/EXCLUSIVE POWER OF ATTORNEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50315 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vekâletnâme. İLE/VE/||/<> Genel vekâletnâme. İLE/VE/||/<> Özel vekâletnâme. )

- PRATİK değil/yerine/= KOLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRENS ile GİRAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen san. )

- PRETEND vs. FORGERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRIMARY vs. SECONDARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23034 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRINCIPLE vs./and INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24676 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRINCIPLE vs./and REGULARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24716 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRIVILEGED vs. PRIORITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23246 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROBABILITY vs. POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROBLEM vs. DEFICIENCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24627 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROBLEM vs. RISKY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24063 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROPORTION vs./and SYMMETRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROVIDE vs. SUPPLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24967 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PSYCHOLOGY vs. PSYCHIATRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PUŞKİN ve/||/<> GOGOL ve/||/<> GONÇAROV ve/||/<> DOSTOYEVSKİ ve/||/<> TURGENYEV ve/||/<> TOLSTOY ve/||/<> ÇEHOV ve/||/<> GORKİ ve/||/<> ZAMYATİN ve/||/<> BULGAKOV ve/||/<> PASTERNAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1799 - 1837 ve/||/<> 1809 - 1852 ve/||/<> 1812 - 1891 ve/||/<> 1821 - 1881 ve/||/<> 1818 - 1883 ve/||/<> 1828 - 1910 ve/||/<> 1860 - 1904 ve/||/<> 1868 - 1936 ve/||/<> 1884 - 1937 ve/||/<> 1891 - 1940 ve/||/<> 1890 - 1960 )
( )

- QUALITY vs. BOUNDARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23988 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUALITY vs. CAPACITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAHAT/KOLAY ile KENDİLİĞİNDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28160 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RAKISHNESS vs. DEBAUCHERY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RARELY vs. SCARCELY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24969 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÂY ile RA'Y ile RAY[Fr./İng. RAIL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18258 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oy, rey, fikir. | Raca, Hint hükümdarı. | Sancak, bayrak.[< RÂYET] İLE Otlama. | Otlatma, gütme. | Teslim olma. )

- REALITY vs./and NECESSITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REASON vs. STRATEGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REFUSE vs. DENY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24970 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKTÖR değil/yerine/= BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38212 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs. TO BE IN COMPANY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24117 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RELATION vs./and CLOSENESS/SYMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REPRESENTATIVE DEMOCRACY vs. PARTICIPATIVE DEMOCRACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24118 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RESPECT vs./and EMPATHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REY değil/yerine/= OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12474 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABOTAGE vs. CONSPIRACY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24028 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAĞLAMA ile/ve ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3273 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAMENESS vs. ANALOGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23571 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAT ile/> VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, aklın ötesine geçildikten sonradır. )

- SARAY ile ABADANA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Eski İran'da, hükümdarların taht salonlarına ve bu salonu içeren, önü sütunlu saraylarına verilen ad. )

- SARAY ile/ve/değil/yerine/<> ÇAYIR-BAYIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY ile HATİCE SULTAN SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY ile/ve/değil HÜKÜMET KONAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY ile/ve/değil HÜKÜMET KONAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19086 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY ile İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNSAN )

- SARAY ile/ve/değil KONAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Kışın oturulan ve surun/şehrin içinde olan. )
( ... İLE/VE/DEĞİL Kışın oturulan ve surun/şehrin içinde olan. )

- SARAY ile/ve/<> KRAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32703 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATIH[Ar.] değil/yerine/= YÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SCHLEIERMACHER ile/ve DILTHEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SCIENCE vs. TECHNOLOGY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24178 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SCOOTER[İng.]/TROTİNET[Fr.] değil/yerine/= KAYKAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ayakla üzerine binilip öbür ayakla yeri teperek yol alınan ve bir yönetme kolu ile arka arkaya iki tekerleği bulunan araç ve çocuk oyuncağı. )

- SCURVY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSKORBÜT, C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDEN OLAN HASTALIK )

- SECURITY vs./and DEPOSIT/ENTRUST
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EMNİYET ile/ve EMÂNET )

- SEVİYE[Ar.] değil/yerine/= DÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEVMEK ile/ve HUY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3197 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEYYİD BEY ve/||/<> ADÂLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52146 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın 1., 2., 3. Dönem İzmir ve 22 Ekim 1916'da Ayan Âzâsı, II. Dönem İzmir Milletvekili ve V. İcra Vekilleri Heyeti ile I. TC Hükûmeti'nde Adâlet Bakanı.[1873 - 08 Mart 1925] )

- SEZGİ ile VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SHAPE/MORPH and ORDER/REGULARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SHARING vs./and SOLIDARITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SHOPPING IN LONG PERIOD vs./[instead] LOOKING TO THE NECESSITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SIRÇA SARAY = ÇİNİLİ KÖŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arkeoloji Müzesi karşısındadır. )
( 1472'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Atik Sinan'a yaptırılmıştır. [İçi dışı altı köşeli, firuze renkli çinilerle süslü bir köşktür.] )

- SİLSİLE[Ar.] ile ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ART ARDA GELEN ŞEYLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ SIRA )
( SOYSOP )
( ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY )

- SİNEMA değil/yerine/= ÇELKİTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİSMOLOJİ/SEISMOLOGY değil/yerine/= DEPREMBİLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SİYAH ÇAY ile/değil/yerine BİTKİ ÇAYLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çay kadehte dide efruz olmalı Leb-rÎz-i leb-reng-i leb-sÛz olmalı [Çay, bardakta berraklığı ile göz alıcı, dikkat çekici Leb-renk: Demi dudak renginde olmalı Leb-rîz: Sıcaklığı dudak yakıcılığında Leb-sûz: Bardağa doldurulduğunda mutlaka dudak payı bırakılmalı] )

- SONSUZ ile/ve/= HERŞEY x HERŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28569 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOY ile "SOYLU"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adamın biri, Sokrat'ı, soy üzerinden aşağılamaya çalışınca, Sokrat şöyle dedi: "Senin soyun sende bitti, benimki ise benden başlar". )

- SOYAKTARAN:
Y
ile/ve/||/<> X
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53903 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SPELEOLOGY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43596 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mağaraları inceleyen bilim dalı. )

- SPEYS/SPACE değil/yerine/= UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38591 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STATIONERY vs. STATIONARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24989 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- STEREOSCOPY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43602 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nesnelerin üç boyutlu görünüşü. )

- STRICT LIABILITY vs. MATERIAL MISTAKE vs. TORT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kusursuz sorumluluk. İLE Esaslı hata. İLE Haksız fiil. )

- SU SIĞIRI yerine TONBAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20973 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUBAY ile HASEKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Osmanlı Devleti'nde, bir görevde uzunca kalmış olanlara verilen san. | Bostancı ocağının küçük aşamalı subayları. | Osmanlı sarayında, karavaşlar arasından seçilen sultan gözdesi. )

- SUÇ ile PAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNİ[Ar.] değil/yerine/= YAPAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SYNCHRONICITY ile SIMULTANEISM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23782 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SYSTEMATICS ile/ve TAXONOMY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21962 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bitkiler ve hayvanların sınıflandırma işleriyle uğraşan bilim dalı. İLE/VE Doğal bağlantılarına göre bitkileri ve hayvanları çeşitli sınıflara koymakla uğraşan bilim dalı. )

- ŞAHS/FERT/INDIVIDU değil/yerine/= BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13154 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEBNEM, BEŞG, BEŞM[Fars.]/CELÎD, SAKÎ[Ar.]/DROSOSTALIDA[Yun.] ile ÇİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiy tanesi, jale. | Nedâ (hediye). )

- ŞERİF MUHİDDİN TARGAN ve/||/<> MEHMET ÂKİF ERSOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52511 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY/LİK ile/ve/+ ŞEY ile/ve/+ ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ile PENİS(SİK/YARAK) / VAJİNA/VAJEN/VULVA/MEHBİL/FERC(AM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FALLUS cum ... )

- ŞEY ile EMR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15271 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ve/||/<>/> İSTİMÂ[< SEM] ve/||/<>/> TÂAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50971 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/||/<>/> Dinleme/dinlenilme, duymalar/işitme. | Dinleyip kabul etme. | Kulak verip dinleme. VE/||/<>/> Allah'ın emirlerini yerine getirme, ibâdet. )

- ŞEY ile/ve NESNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bükülmüş zaman ve mekân, uzayın yoğunlaşması. )

- ŞEY ile/ve/= SABİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15267 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ve/<> SAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15264 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ile ŞEY'LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15265 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şeyliğin gölgesi. İLE İdea. )

- ŞEY = THING[İng.] = CHOSE[Fr.] = DING[Alm.] = RES[Lat.] = ENS[Skolastik'te]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39636 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ile/ve/değil/yerine/||/<> ÜRÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48608 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ile/değil/yerine VESİLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31317 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEY ile YARIM ŞEY(NISF ŞEY) ile HİÇBİR ŞEY(ŞEY OLMAYAN/LÂ-ŞEY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15261 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞEY: "Aklı olan ve işlerini onunla yapan kişidir". YARIM ŞEY: "Aklı olmayan ama işlerini akıl sahiplerinin görüşlerine göre yapan kişidir". HİÇBİR ŞEY: "Aklı olmayan ve başkalarının aklından da yardım istemeyen kişidir". )

- ŞEY ile/ve/+ YÖNELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞÛRA-YI DEVLET değil/yerine/= DANIŞTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47684 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKIMYILDIZI:
GÜNEY
ile/ve/||/<> KUZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54773 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANBURÎ CEMİL BEY ile/ve/||/<> ŞERİF MUHİDDİN TARGAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAPINAKLARDA:
GÖBEKLİTEPE
ve/||/<> NEVALİ-ÇORİ ve/||/<> JERF EL AHMAR ve/||/<> ARKAİM ve/||/<> GİLGAL ve/||/<> MALTA ADASI ve/||/<> CUICUILCO ve/||/<> KURGANLAR ve/||/<> SOLOVETSY ADALARI ve/||/<> STONEHENGE ve/||/<> AVEBURRY ve/||/<> CASTLERIGG ve/||/<> NEWGRANGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49683 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Urfa'da. VE/||/<> Urfa'da. VE/||/<> Suriye'de. VE/||/<> Rusya'da[Kazakistan'ın kuzeyinde]. VE/||/<> Golan tepelerinde.[İsrail'in doğusu] VE/||/<> Malta'da. VE/||/<> Meksika'da. VE/||/<> Altay Dağları'nda. VE/||/<> Rusya'da. VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İngiltere'de VE/||/<> İrlanda'da. )

- TASDÎK değil/yerine/= ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TASVİP/ONAMA ile/ve TASDİK/ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAY ile GÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç yaşına kadar olan at yavrusu. İLE Çiftleşmek isteyen kısrak ya da dişi eşek. | Bir yaşından, üç yaşına kadar olan tay. | Güçlü, dinç. | Çekingen, korkak, ürkek. )

- TAY ile TAY[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50785 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç yaşına kadar olan at yavrusu. İLE Denk, eşit, eş. | Hayvanın bir yanındaki yük. )

- TAZI ile/ve BORZOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22071 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Rus tazısı. )

- TEK TEK ŞEY ile HER ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15263 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESLİS = TRINITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39662 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- THOMAS HENRY HUXLEY ile
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 04 Mayıs 1825 - 29 Haziran 1895 İLE 26 Temmuz 1894 - 22 Kasım 1963 )

- TIME vs. HISTORY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TİRB ile/ve/||/<> ZEMÎL ile/ve/||/<> SEMÎR ile/ve/||/<> SAHİB ile/ve/||/<> REFÎK ile/ve/||/<> HİLL ile/ve/||/<> NECİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizimle aynı yaşta olan. İLE/VE/||/<> İş arkadaşımız. İLE/VE/||/<> Oturduğumuz yerde bize arkadaşlık eden. İLE/VE/||/<> Bizimle geceleri konuşan. İLE/VE/||/<> Uzun süre bizimle arkadaşlık eden. İLE/VE/||/<> Yolculuk arkadaşımız. İLE/VE/||/<> Bizi kalbine yerleştiren. İLE/VE/||/<> Sırdaş. )

- TO ASK vs. TO SAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23990 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO BE INSUFFICIENT vs. INCAPACITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23200 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO CONTROL AT THE END vs. TO CONTROL AT THE BEGINNING AND CONTINUOUSLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23961 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO GENERALIZE vs. (VALUE) TO BE AS POSSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO GET FURTHER/BEYOND vs. TO POSTPONE/DELAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24587 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO GIVE PERMISSION vs. TO GIVE AN OPPORTUNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO GIVE UP vs. TO POSTPONE/DELAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO SAY DIRECTLY vs. TO SAY/TALK FRANKLY/OPENLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO TALK vs. TO TALK IN NECESSITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23940 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TO UNDERSTAND WHAT HE/SHE SAID vs. TO UNDERSTAND WHAT HE/SHE MEANT TO SAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOMORROW vs. THE NEXT DAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23639 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TOY ile TOY ile TOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52099 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gençliği nedeniyle görgüsüz ve beceriksiz olan. İLE Ziyafet. İLE Kızıl tüylü bir kuş.[Lat. OTIS TARDA] )

- TOY ile/ve TOYDAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22760 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tuz Gölü civarı, Kütahya ve Doğu Anadolu'da bulunur. İLE/VE Toy kuşunun iri bir türü. )
( Kızıl tüylü bir kuş.[Lat. OTIS TARDA] İLE Bir tür iri toy kuşu. )

- TRANSPARENCY vs. FLEXIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saydamlık/şeffaflık. İLE Esneklik. )

- TREATY =/<> CONTRACT =/<> AGREEMENT =/<> CONVENTION =/<> COVENANT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Antlaşma. )

- TREN ile HIZLI TREN ile TRAMVAY ile HIZLI TRAMVAY ile METRO ile FÜNİKÜLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRUE vs. REALITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRUST vs./and PLAUSIBILITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24385 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TRUSTFUL vs. TRUSTWORTHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25006 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUĞGENERAL
ile
TUĞBAY
ile
ALBAY

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53649 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tugay komutanı.
İLE
Tugay komutanlığı yapan albay.
İLE
Alay komutanı. )

- TURKEY/Turkey vs. turkey
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23734 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUZ GÖLÜ ile LÛT GÖLÜ ile LA'NGA CO GÖLÜ ile SALT LAKE CITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46764 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ankara ile Konya arasında bulunan göl. İLE Ürdün ile İsrail sınırındadır. [Normal denizlerden 10 kat daha tuzludur.] [24 farklı mineral içeren bu gölden, Potasyum minerali elde edilmektedir.] İLE Tibet'tedir. İLE Amerika'nın, Utah eyaletindedir.[Batı yarıküresinin en büyük tuzlu su kütlesi ve dünyadaki tuzluluk oranı en yüksek iç su kütlelerinden biridir.] [Tuz gölleri, balık ve bitkiden yoksundur.] )
( ... ile ... ile ile ... )

- TÜY ile/değil ÇAKŞIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35661 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Kuşların ayağında bulunan ve süs gibi görünen tüy. | Bir çeşit erkek şalvarı. )

- TÜY ile/değil ÖLKER/ÜLGER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39001 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Kadife, şeftali vb.'nin üzerinde bulunan ince tüy. )

- TÜY ile SORGUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47198 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı kuşların tepelerinde bulunan, uzunca tüy. | Serpuşların ön tarafına takılan tüy ya da püskül biçimindeki süs. )

- TÜY ile/ve/değil TELEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22790 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy. )

- UNIMPORTANT vs. SECONDARY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIQUE vs. HARMONY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24091 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNIQUE vs. ONLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNITY vs. DISCRIMINATED UNITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNITY vs. IDENTITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23109 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNITY vs. INTEGRITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23108 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UNLARDA:
BUĞDAY
ile/||/<> TAM BUĞDAY ile/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA ile/||/<> KIRMIZI BUĞDAY ile/||/<> KEPEKLİ ile/||/<> SİYEZ ile/||/<> KAVILCA ile/||/<> KUNDUR ile/||/<> YULAF ile/||/<> ÇAVDAR ile/||/<> ARPA ile/||/<> MISIR ile/||/<> KİNOA ile/||/<> TEFF ile/||/<> AMARANT ile/||/<> NOHUT ile/||/<> KESTANE ile/||/<> KEÇİBOYNUZU ile/||/<> BADEM ile/||/<> CEVİZ ile/||/<> FINDIK ile/||/<> ANTEPFISTIĞI ile/||/<> ARAROT ile/||/<> DİNKEL[Alm.]/FARRO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48643 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuğundan ve kepeğinden ayrılarak kullanılan, işlenmiş buğday unundan [beyaz ekmek] yapılır. İLE/||/<> Buğday tanesinin kabuğuyla birlikte öğütülerek elde edilir. Besin değerleri, öteki rafine unlara göre daha yüksektir.[Glüten içerir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Anadolu'nun, en eski çeşitlerindendir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.] Ekmek yapımına çok uygundur.[Kepeği ile öğütülmüş olanını yeğlenmelidir.][Glüteni düşüktür.] İLE/||/<> Kepeğinden ayrılmamış undur. İLE/||/<> Kastamonu bölgesinin unudur. Tüm unlarla karıştırılabilir. Aroması "keskin" gelebilir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Glüteni çok düşüktür. Çok sağlıklıdır.] İLE/||/<> Kars'ta yetişen bir buğdaydır. Kökeni, Kastamonu'dur. [Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Her türlü iklime dayanıklı, güçlü bir yapısı olduğundan, kabuk bölümü kalındır. Kabuk bölümünün kalınlığı, tanelerinin ufak kalmasına ve glüten içeriğinin, öteki buğday türlerine göre daha olmasını sağlamıştır ve bu nedenle de glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Güneydoğu Anadolu bölgesi buğdayıdır. İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. [Deri ve bağırsak sorunu olanların, yulaf ununu yeğleyebilir.][Yüksek besin değerine sahip ve glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Bol proteinlidir.[Yüksek glüten içerir.][Soğuk iklime dayanıklıdır.] İLE/||/<> Çok eski bir buğday türüdür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Güney Amerika'da, And Dağları'nda, doğal olarak yetişen, otumsu bir bitkinin, kurutulmuş tohumudur.[Unu da, tohumları gibi yüksek demir ve besin değerlerine sahiptir ve çok lezzetlidir.][Tek başına ya da tüm unlarla karıştırılabilir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Amarant[horozibiği] bitkisinin tohumlarından elde edilir.[Tüm unlar içinde, en yüksek proteine sahiptir.][Glüten içermez ve glisemik indeksi düşüktür.][Tadı, ekşi ve keskin olduğundan, lezzeti görecelidir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan un. [Çocuk maması yapılan un.] İLE/||/<> Siyez ile benzerlik taşır.[İçeriğindeki protein yapısı daha kırılgan ve çözünebilir olduğundan, tüm tahıl unları içinde, siyez kadar düşük glütene sahiptir.][Genetiği değişmemiş bir çeşittir.][Her türlü hamur işinde kullanılabilir.] )
( ... İLE/||/<> Glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni çok düşüktür. İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. İLE/||/<> Yüksek glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten içermez. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Düşük glütene sahiptir. )

- URUGUAY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44127 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuşları barındıran ırmak. )

- URUGUAY ve/<> MONTEVIDEO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. VE/<> "Bir dağ gördüm[Macellan'ın gemisindeki denizcilerden birinin, sahile yaklaşırken bağırarak söylediği söz.][Uruguay'ın başkenti.] )

- URUGUAY ile PARAGUAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( URUGUAY: Kuşları barındıran ırmak. İLE ... )

- UZAM/DÜZLEM/VÜSAT[Ar.] ile/ve/değil/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirli noktalar toplamı. İLE/VE/DEĞİL/<> Tüm noktalar toplamı. )
( Tanımla(n)mayla. İLE/VE/DEĞİL/<> ... )
( Dışta. İLE/VE/DEĞİL/<> İçte. )
( İçte yok. İLE/VE/DEĞİL/<> Dışta yok. )

- UZAMLI ŞEY = EXTENDED THING[İng.] = CHOSE ÉTENDUE[Fr.] = AUSGEDEHNTE DING[Alm.] = RES EXTENSA[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39696 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY ile EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY ile EVREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Varolanların tümü. İLE Varolan ve düşünülebilenlerin tümü. )

- UZAY ile FAZ UZAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51278 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sonsuz boyutlu zaman ve nesne[nin yorumlanabilmesi]. )

- UZAY ile/ve MEKÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY = MEKÂN = SPACE[İng.] = ESPACE[Fr.] = RAUM[Alm.] = SPATIUM[Lat.] = ESPACIO[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39697 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UZAY ile/ve/+/||/<> SIKIŞTIRMA UZAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52933 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört boyut. İLE/VE/+/||/<> 6 boyut. )

- UZAY <-> ZAMAN <-> ÖZDEK <-> DEVİM <-> İVME <-> KUVVET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜÇ İSTANBUL <> MİTHAT CEMAL KUNTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( kitabını da okumanızı salık veririz. )

- ÜNİVERSİTE değil/yerine/= BİLİMTEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38211 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÜVEY ile/ve/<> TAYGELDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50787 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> İkinci kez evlenen kadının, beraberinde getirdiği çocuk/lar. )

- VAHİY ile/ve "KUTSAL" METİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20624 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile HADİS(-İ KUTSÎ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29763 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHİY ile İLHÂMÂT ile RÜYÂ ile FERÂSET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cebrail ile gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Cebrail'siz gelen. İLE Kendi öngördüğün. )

- VAHİY ile/ve/||/<>/> TEBLİĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VAHY ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44150 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR FİKRİN YA DA BİR EMRİN ALLAH TARAFINDAN BİR PEYGAMBERE BİLDİRİLMESİ )

- VATANDAŞ ile/ve/<> BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35980 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATM ile VATY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18721 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayakla çiğneme. | Perdeyi salıverme. İLE Ayakla çiğneme. | Birleşme, birlikte olma, eşeysel ilişkiye girme. )

- VİCDAN ile/ve/<> VAHİY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VİETNAM'IN:
ADALARI
ve/<> HA LONG BAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Vietnam'ın] Doğal güzelliği ile Tayland, Malezya ya da Filipinler ile rekabet edecek durumda 3000 adası bulunmaktadır.[Ancak 1600'ünün adı bulunmaktadır.] VE/<> Etkileyecilikleri çok yüksek olan turistik adaları. )

- WEST PHILOSOPHY vs./and MIND PHILOSOPHY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24286 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WIDE OPEN vs. CLEAR(NESS)/CERTAINTY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WORKING vs. PRODUCTIVITY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- WRONG/FALSE vs. INCOHERENCY/INCONSISTENCY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/24176 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Y ile Y ile y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmisekizinci harfi. Sesbilim bakımından, öndamak ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE İtriyum'un simgesi. İLE Bilinmeyen, ikinci niceliği gösterir. )

- Y ile ile ile YÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18750 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin 31. harfidir.[Ebced hesabında 10 sayısının karşılığıdır.] İLE Ye harfinin adı. İLE Ey! Hey! Arapça'da, başına geldiği türevin ilk sözcüğünü üstün(meftuh) okutur.[YÂ-RABB-EL-ÂLEMÎN] | Tek sözcüğün başına gelirse o sözcüğün son harfini ötre(mazmun) okutur.[YÂ AHMEDÜ] İLE O halde, öyleyse. )
( Yafta, bir malın cinsini, fiyatını vs. belirten kâğıt. İLE "Bulmuş, bulunmuş, bulunan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[ŞEREF-YÂFTE: Şeref bulmuş.] )

- YADSIMA = NEFİY = NEGATION = NÉGATION[Fr.] = NEGATION[Alm.] = NEGATIO[Lat.] = APOPHASIS[Yun.] = NEGACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39711 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAMAÇ ile/ve GÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12746 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Az güneş alan çok gölgeli kuzey yamaç. )
( Dağların güzeyindeki karlar geç erir. )

- YANAY >< YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45611 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, düşey kesiti. | Katmanları gösteren kesit. >< ... )

- YANIT ile ONAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAY ile/ve/değil/<> KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36681 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAY ile YAPMACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMA/YAPAY ile SAHTE/ÇAKMA[argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARARCILIKTA/PRAGMATİZMDE:
JOHN STUART MILL
ve/||/<>/> CHARLES SANDERS PEIRCE ve/||/<>/> WILLIAM JAMES ve/||/<>/> JOHN DEWEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 20 Mayıs 1806 - 08 Mayıs 1873 ve/||/<>/> 10 Eylül 1839 - 19 Nisan 1914 ve/||/<>/> 11 Ocak 1842 - 26 Ağustos 1910 ve/||/<>/> 20 Ekim 1859 - 01 Haziran 1952 )

- YARBAY ile YARBAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45633 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orduda, rütbesi, binbaşı ile albay arasında olan üstsubay. İLE Kaymakam. )

- YARGITAY =/<>/< MAHKEME-İ TEMYÎZ =/<>/< DÎVÂN-I AHKÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53217 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1923'te/n itibaren. =/<>/< 1879'da/n itibaren. =/<>/< 1868'de/n itibaren. )

- YARIK:
DİKEY
ile/ve/||/<> YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnkâr vardır. İLE/VE/||/<> Bastırma vardır. )

- YAŞAM ile/ve HERŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28280 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAŞAYAN EN BÜYÜK ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40966 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BİR MANTAR )

- YATAY/DİKEY ile PARALEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7921 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YATAY ile/ve DİKEY/DÜŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UFKÎ ile/ve ŞÂKULÎ["ku" uzun okunur] )

- YAY ile TATAR YAYI(ARBALET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİ SARAY ile YENİ SARAY / SOKOLLU SARAYI / MEHMED PAŞA SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sultanahmed Camisi yerindeydi fakat artık yerinde yoktur. )

- YURTTAŞ ile/ve/||/<> BİREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54000 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YUSUFPAŞA ile/ve AKSARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜZEY ile/ve DÜZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinlik varsa. İLE En ve boydan oluşuyorsa. )
( Şeklin parçası olarak yorumlanması ile. İLE/VE Sonsuz. )
( Derinlik varsa. İLE En ve boydan oluşuyorsa. )
( Şeklin parçası olarak yorumlanması ile. İLE/VE Sonsuz. )

- ZÂ ile -ZÂ ile ile ile -ZÂ/ZÂY ile ZEL/ZELL ile ZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18759 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Ze" harfinin adı. İLE "Bu, şu" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler oluşturur.[BA-DE-ZÂ: Bundan sonra. | HÂ-KE-ZÂ: İşte bunun gibi.] İLE "Sahip, mâlik" anlamlarına gelerek, Eski Türkçe'de zî/zû şekilleriyle kullanılır. İLE "Zı" harfinin bir adı. İLE "Doğuran" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[NÂDİRE-ZÂ: Nadir, bulunmaz şey oluşturan. | SUHAN-ZÂ: Söz doğuran, icad eden.] İLE Osmanlı abecesinin 11. harfidir.[Ebced hesabında 700 sayısının karşılığıdır.] İLE Osmanlı abecesinin 20. harfidir.[Ebced hesabında 900 sayısının karşılığıdır.] )

- ZAMAN değil/yerine/= SÜREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZAMAN ve/<> UZAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1023 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zaman ve uzayın kökeni, her bir neden-sonuç zincirinin ilk nedeni olarak deneyimlenebilir. )
( Bir kez zaman ve uzayı gerçek olarak kabul etmişseniz, kendinizi de ufacık, önemsiz ve kısa ömürlü sayacaksınız. )
( Zaman ve uzayın içinde değilsiniz, zaman ve uzay sizin içinizdedir. )
( Tüm uzay ve zaman, zihindedir. )
( Siz, uzay ve zaman ötesisiniz! )
( Zaman ve uzay zihinde, zihne ait olduklarından, siz zaman ve uzayın ötesindesiniz, ebedi ve her yerde hazır olan. )
( The origin and the end of all manifestation, the root of time and space, the prime cause in every chain of causation.
Once you accept time and space as real, you will consider yourself minute and short-lived.
Space and time are in you and not you in space and time.
All space and time are in the mind.
You are beyond space and time.
Time and space are in the mind, you are beyond time and space, eternal and omnipresent. )
( Sonsal Sınıflama[Kategori] değildir![bkz. KANT] )

- ZAN:
"ÖNE SÜRÜLEBİLECEK BİR ŞEY"
değil
ANCAK, KABUL EDİLECEK BİR ŞEY

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50147 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEN ile/ve/<> HERHANGİ BİR ŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3963 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZEMBEREK[Fars.] değil/yerine/= YAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay. | Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği. | Çelik ya da pirinçten yapılmış ok. )

- ZİHİNDE:
OLGU
değil [ya] NESNE [ya da] OLAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZURNA[Fars.] ile/ve ARAKIYE/MEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13725 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla ya da dümbelekle birlikte çalınan soluklu çalgı. İLE/VE Küçük zurna. Doğu Anadolu'da kullanılır. | Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah. )

- ZÜRRİYET[Ar.] değil/yerine/= DÖL/SOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

 

  

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 135 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!